Vinexpress maart 2022

Page 1

20 JAAR Wijkkrant, 20ste jaargang, maart 2022

www.house2day.nl - 038 - 460 54 30

07 Pubers in Stadshagen

12 Kinderbruid en -bruidegom

15 Wereldkeuken in Breecamp

Effecten op termijn nog onduidelijk

Ganzenoverlast wordt aangepakt De gemeente geeft gehoor aan de grote hoeveelheid klachten van Stadshagenaren over gakkende en kakkende ganzen. In het recent verschenen Ganzenbeheersplan wordt aangekondigd dat door middel van maatregelen de populatie ganzen wordt verminderd en geweerd van plekken waar ze teveel overlast geven. De ganzen trekken steeds meer naar de stad en hebben daar een plek gevonden met weinig bedreigingen. De afgelopen jaren nam de ganzenfamilie met 5% per jaar toe. Het aantal klachten uit de wijk, die zich richten op geluid, ganzenpoep en agressieve dieren, nam hierdoor ook toe. Die betreffen vooral locaties als de omgeving van het winkelcentrum, de Oude Wetering en de Milligerplas. Het ganzenplan erkent dat de gans deel uitmaakt van de levende natuur in de groene wijk Stadshagen, terwijl ze ook van waarde zijn in ons ecosysteem. Tegelijkertijd wil men de mogelijke hinder en overlast van ganzen zoveel mogelijk beperken. In de diervriendelijke aanpak is het doden van ganzen niet aan de orde. Dat blijkt ook niet effectief te zijn, omdat

nieuwe ganzen al snel de plek van andere innemen. De nieuwe aanpak is gericht op het voor de ganzen minder aantrekkelijk maken van de wijk.

Vervolg op pagina 03

Veel klachten over overlast gevende ganzen

Foto Jan Burgman

Lente! Na twee maanden van wateroverlast brak eind februari dan toch de zon stevig door. Dat zorgde voor mooie en kleurrijke taferelen in de natuur. De ‘katjes’ aan berken en elzen zorgen tegen een blauwe lucht voor een contrastrijke foto.

80

9.4/10

AUTO’S OP VOORRAAD feedback company

In alle prijsklassen met KM- en onderhoudshistorie

Autobedrijf Bert Wieten Lente in Stadshagen

Hartsklank – Begeleiding bij hoogsensitiviteit Jezelf zijn in een wereld die voortdurend probeert je te veranderen, is de grootste prestatie. Trea van der Cingel  06 4 000 999 3  trea@logovandercingel.nl  www.logovandercingel.nl

Foto Jan Burgman

WWW.BERTWIETEN.NL HET ALTERNATIEF VOOR DE DEALER


Weetjes & Wederwaardigheden 20 JAAR

VINEXPRESS

De intocht van Sinterklaas was en is een van de jaarlijkse hoogtepunten in de wijk. Sinterklaas werd in 2003 onder massale belangstelling aan de kade begroet. Daarna maakte hij een tocht door het toen nog kale Twistvlietpark. Foto’s Arjan Veldhuis Oude foto’s van een nieuwe wijk

In 2009 brandde het veilinggebouw in Genemuiden af, waardoor er grote rookwolFoto archief Vinexpress ken over Stadshagen trokken.

In de beginperiode van Stadshagen moesten de bewoners hun levensmiddelen kopen in de winkelcentra van Westenholte en Holtenbroek. Na enige tijd kwam er noodwinkel van Albert Heijn op de hoek van de Mastenbroekerallee en de Klokkengieterlaan, waar

nu Level-Z en basisschool De Sprankel staan. De kruising op de voorgrond is in 2003 vervangen door een rotonde. Het nieuwe winkelcentrum aan de Wade kwam in 2004 gereed en kon de oude locatie worden afgebroken.

Deze foto, genomen in 2004 vanuit een bouwkraan, laat de laatste fase zien van de woningbouw op de hoek van Werkerlaan/Waterlelie, de buurt Mil-

ligen. Linksboven de Milligerplas met rechts hiervan het appartementencomplex De Haven.

Foto’s Arjan Veldhuis

Foto Arjan Veldhuis

Een foto van een van de groepen van basisschool De Krullevaar, kerst 1997. Wie is

02

de juf op de foto en wie herkent zichzelf? Reactie naar redactie@vinexpress.nl.

Foto archief Vinexpress


Colofon

Hoofdredacteur: Bert Kunnen Eindredactie: Marty Kreeft, Nettie Roes Redactie: Bert Kunnen, Erica Turmel-Donker, Geert Jan den Hengst, Iris Maes, Marty Kreeft, Melissa Minaz, Milou van Rijn, Roy Visscher Fotografie: André van den Akker (dronefotografie), Erica Turmel-Donker, Hans van Eerbeek, Jan Burgman, Margreeth Kruise, Rianna Liberg Opmaakredactie: José Stroo Druk: Drukkerij Hoekstra, Emmeloord Bezorging: Verspreidingsbureau All-in Verspreidingen www.verspreidingen.nl Geen krant ontvangen? Mail uw straatnaam en huisnummer naar: bezorgklachten@vinexpress.nl Afhaalpunten: De Vinexpress is ook af te halen bij het Cultuurhuis, Boekhandel Westerhof, Jumbo en Albert Heijn Bestuur Stichting Vinexpress: Inez van Slooten, Mieke Pape, Nettie Roes bestuur@vinexpress.nl Adres Bestuur Stichting Vinexpress: Werkerlaan 1, 8043 LT Zwolle Mailadres redactie: redactie@vinexpress.nl Twitter: VinexpressNL Website: www.vinexpress.nl Adverteren in Vinexpress Stadshagen? telefoon 06 46065912 adverteren@vinexpress.nl Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen voor publicatie zonder toestemming van de uitgever. Ingezonden brieven kunt u alleen per e-mail aanleveren en moeten voorzien zijn van uw naam, adres en telefoonnummer. Het ontbreken van deze gegevens betekent: geen plaatsing. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren of in te korten. De Vinexpress heeft een oplage van 8.800 exemplaren. De redactie en het bestuur van deze krant bestaat uitsluitend uit vrijwilligers.

Inleverdatum kopij voor de editie van april 2022: uiterlijk vrijdag 25 maart 2022.

Ganzenoverlast wordt aangepakt Maisolie De gemeente is inmiddels al begonnen met een eerste opmerkelijke actie, omdat het broedseizoen aanstaande is. Pas gelegde ganzeneieren worden ingesmeerd met maisolie, dat ervoor zorgt dat de poreuze schaal van het ei niet meer ademend is. Dit voorkomt dat de eieren volgroeid worden. Hierbij wordt één ei niet ingesmeerd, om het natuurlijke broedproces in stand te houden. Verwacht wordt dat

de groei van het aantal ganzen aanmerkelijk zal worden verminderd. Daarnaast worden maatregelen genomen die de hotspots in de wijk voor ganzen minder aantrekkelijk moeten maken. Zo worden gazons voorzien van voor de gans minder aantrekkelijke grassoorten en oevers verbreed met bredere rietkragen. Pionier Er is in den lande nog weinig ervaring op-

Vervolg van pagina 01 gedaan met ganzenbeheer in stedelijk gebied. Zwolle is op dit gebied een pionier en daarom is er sprake van een lerende aanpak. Het monitoren van de klachten en het aantal ganzen wordt ingezet om meer kennis op te bouwen en om te zien of de genomen maatregelen daadwerkelijk effect hebben. De gemeente is voornemens om met omwonenden van de locaties met veel overlast in gesprek te gaan.

Student Sport&Bewegen Jop Hogeslag:

‘Beheerst bewegingsprogramma nodig bij Long-Covid’ Door Bert Kunnen Hoewel het Covid-virus op zijn retour lijkt te zijn, kampen veel mensen met de gevolgen van wat het virus in hun lijf heeft aangericht. Er zijn patiënten die langdurig lichamelijke en psychische klachten houden; van Long-Covid is sprake als die klachten twaalf of meer weken aanhouden. Meestal is de behandeling bij de fysiotherapeut dan al afgelopen en veel patiënten vinden het moeilijk om zelf vervolgstappen te zetten. Een postCovid-programma van sportclub XLPRO uit Stadshagen biedt voor die mensen een uitkomst, om weer beheerst bezig te zijn met hun herstellende lijf. Jop Hogeslag (20) volgt de opleiding Sport&Bewegen aan de Landstede en loopt als personal coach stage bij XLPRO. ‘Ik was al jong met fitness bezig en koos op mijn 16e voor deze opleiding. Bewegen en voeding zijn voor mij twee belangrijke voorwaarden om gezond te blijven,’ licht Jop toe. ‘Gelukkig heb ik zelf geen Covid ervaren en weet dus niet uit eigen ervaring met welke klachten een

besmetting gepaard kan gaan. Maar toen Long-Covid zich steeds meer manifesteerde, hebben we binnen XLPRO verkend wat wij als sportclub deze patiënten konden bieden.’ Grens over XLPRO is gespecialiseerd in het werken met kleine groepen en individuele begeleiding. ‘Daar hebben deze patiënten ook baat bij, want de klachten verschillen sterk per individu,’ legt Jop uit. In de

Jop Hogeslag loopt stage bij XLPRO

Misa start crowdfundingactie voor hulphond Saartje Door Melissa Minaz ‘Ze heeft me ritme, structuur en zin in het leven geven,’ schrijft Stadshagenaar Misa Molema (20) op haar crowdfundingpagina. De hulphond van Misa, Saartje, heeft nu haar hulp nodig. Door een probleem in haar poot heeft Saartje een levenslange behandeling nodig. Hulphond Saartje is als puppy in 2018 bij Misa in het leven gekomen om te

helpen bij haar autisme. ‘Ze ondersteunt mij overal waar ik ga,’ vertelt Misa. Vlak voordat Saartje aan haar trainingen voor hulphond begon, begon ze wat mank te lopen. Na diverse bezoekjes en foto’s bij de dierenarts kwam het oordeel binnen als ‘vernietigend.’ In Saartje haar elleboog zit een incongruentie. Dit betekent dat haar elleboog niet goed aan sluit, waardoor er teveel kalk en bloedvaatjes ontstaan. Dit kan uiteindelijk leiden tot artrose. Kans van slagen is groot Aan deze diagnose zit een levenslange behandeling vast. Hulphond Saartje moet namelijk elke drie jaar een speciale spuit. Zo’n behandeling kost tussen de 1000 en 1500 euro. Dit is een dure behandeling en kan alleen gedaan worden bij een gespecialiseerde dierenarts in Sneek. Om dit allemaal te kunnen bekostigen heeft Misa een speciale crowdfundingsactie gestart voor haar Hulphond Saartje. Voor updates en doneren kan je terecht via: https://gofund.me/3bf446e9

VINEXPRESS Stadshagen Uitgever Stichting Vinexpress Stadshagen

Misa en haar hulphond Saartje Foto Jan Burgman

praktijk blijkt dat veel van deze mensen na een corona-besmetting te zwaar gaan trainen en juist dat vergroot weer de kans op het oplopen van Covid. Jop: ‘Je wilt zo snel mogelijk weer op je oude niveau komen, maar dan ga je al snel een grens over en krijg je een terugval. Je hebt dus een meer beheerst bewegingsprogramma nodig.’ De sportclub werkt hierbij nauw samen met fysiotherapeuten van praktijk De Dobbe; samenwerking met huisartsen wordt nog verkend.

Foto Hans van Eerbeek

Wijkteam weer op volle sterkte

Nieuwe wijkagent: Femke van Munster

Met de komst van Femke van Munster (30) eind deze maand is het team van wijkagenten voor Stadshagen weer compleet. Door het vertrek van Alrik van den Berg naar Deventer ontstond een vacature in het vierkoppige team West waaronder Stadshagen valt. Femke begon haar loopbaan in 2016 bij de politie in de regio Veluwe Noord (Nunspeet, Elburg, Oldebroek). Met haar vertrek naar Zwolle is zij terug in haar geboorteplaats. ‘Stadshagen boeit mij vooral door de jonge samenstelling, met veel jongeren en alles wat daarbij komt kijken. Ook Politiekids is een interessant project, het werken met jongeren ligt mij wel,’ bekent Femke. Met haar komst is de verhouding man-vrouw in het kwartet wijkagenten in Stadshagen weer in evenwicht gebracht. In een van onze volgende edities zal de Vinexpress haar wat uitgebreider bij de Stadshagenaren introduceren.

03


Groen Doen! door Milou van Rijn

Zwerfafval, alle beetjes helpen veel! Op zaterdag 19 maart vindt alweer de 20e editie plaats van de Landelijke Opschoondag met als overkoepelend thema ‘Elke verpakking telt!’. Hiermee wil initiatiefnemer Nederland Schoon benadrukken dat elke verpakking telt in het voorkomen van zwerfafval. Het streven van Nederland Schoon is een zwerfafvalvrij Nederland in 2030. Nu is 2030 nog ver weg. Maar ik ben blij als er dit jaar veel mensen meedoen. Ik zie namelijk veel mondkapjes veranderen in zwerfkapjes. Niet fijn voor dieren. Ze raken verstrikt in de elastiekjes. En als het mondkapje uit elkaar valt in kleine stukjes, is dit ook weer een bijdrage voor de plastic soep. Verder ben ik klaar met Corona. En zie ik de mondkapjes liever niet meer, als het niet nodig is. Ploggen of plandelen! Kun je niet of wil je niet meedoen op 19 maart? Je kunt elke dag zwerfafval opruimen. In beweging zijn en tegelijk zwerfafval rapen: plandelen of ploggen is hip! De oorsprong ligt bij het Zweedse ‘plog-

gen’, een combinatie van het woord ‘joggen’ en ‘plocka upp’ wat Zweeds is voor ‘oprapen’. Dit begrip landde langzaam in Nederland. Hier ontstond ook een eigen woord: plandelen. Hetzelfde idee, maar dan wandelend en niet joggend: de slow variant. Het recept is heel simpel: je neemt een prikker en een vuilniszak mee op je dagelijkse wandeling en prikt zoveel mogelijk plastic uit de berm. Plandelen is prikken terwijl je wandelt. Ploggen is prikken terwijl je aan het joggen bent. Prikkers kun je ophalen bij het wijkservicepunt bij het Cultuurhuis. Het kan alleen of in een groepje. Voordeel als je het vaker doet: je beweegt en je omgeving wordt steeds schoner. En in een schone omgeving wordt ook minder afval weggegooid. #zwerfie Een zwerfie is een selfie van degene die een stukje zwerfafval opruimt en op social media post onder vermelding van #zwerfie. Hoe meer mensen laten zien wat ze doen, hoe meer andere mensen durven mee te doen. En 1 stuk is genoeg.

Zwerfafval

Als er maar genoeg mensen meedoen! Zo is er uitgerekend dat als 1 op de 4 Nederlanders iedere dag 1 stuk opraapt, we na drie dagen hard moeten zoeken om er-

Foto Margreeth Kruise

gens nog zwerfafval te vinden. Dus doe je mee? #stadshagenzwerfie. Samen maken we Stadshagen steeds schoner.

Cliënten Frion zetten zich in voor een schoon winkelcentrum Door Iris Maes Met dit initiatief slaan Frion, winkelcentrum Stadshagen en Stadsmakers de handen ineen voor een schoon winkelcentrum Stadshagen. Na een aantal weken proefdraaien was woensdag 16 februari de officiële aftrap en werd het eerste afval symbolisch in een speciale container gedeponeerd. Als voorbode van storm Eunice kwam de regen op woensdagochtend met bakken uit de lucht. Dat deert de stoere mannen van Frion allerminst. Goed gekleed in stoere jassen en stevige werkschoenen en toegerust met professioneel werkmateriaal trotseren Jeroen, Pascal, Martin, Rick en Sjoerd vanuit hun uitvalsbasis, de mini-Stadsfoyer, regen en wind om het winkelcentrum te ontdoen van rondslingerend afval en allerlei rommel. ‘We komen van alles tegen. Van een heel, vers brood tot colaflessen en zelfs aftershave,’ vertelt Pascal. Inclusieve samenleving Namens de initiatiefnemers licht Jeroen

Nagelmaeker (Jumbo) toe dat deze samenwerking een mooie en belangrijke

Vegro is jouw zorgwinkel voor het lenen, huren en kopen van hulpmiddelen.

stap is naar meer inclusiviteit die bij de uitbreiding van het winkelcentrum wordt nagestreefd. ‘Wij vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om volwaardig mee te doen in de samenleving,’ aldus Nagelmaeker. Positief Het winkelend publiek in Stadshagen reageert positief op de komst van het Frion schoonmaakteam. Bezoekers maken een praatje met de mannen, roepen enthousiast ‘Goed bezig!’ of steken hun duim omhoog. Deze blijken van waardering geven veel voldoening. Als persoonlijk ondersteuner begeleidt Chantal Zuidberg namens Frion het team tijdens hun ronde door het winkelcentrum. ‘Het is mooi om

Team Frion in actie

Foto Jan Burgman

te zien dat onze cliënten van betekenis kunnen zijn. Het geeft hen zingeving en ze voelen zich gewaardeerd.’

Over Frion Zorgaanbieder Frion biedt in Noordwest-Overijssel professionele ondersteuning aan Waar kun je ons vinden? bijna 1.000 mensen met een verstandelijke beperking bij alle facetten van het Vegro zorgwinkel Zwolle leven en in elke levensfase. Zij wonen, logeren of krijgen buitenschoolse opvang 104, 8021 AZ bij •Frion. APINGVechtstraat • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE KIN-Ze krijgen begeleiding in eigen huis of in de klas, volgen dagbesteding Telefoon: 0900 – 288 77 66 en werken bij Frion. Achter hen staan 1.000 professionals. Frion is actief in Zwolle, OTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • Steenwijk, Zwartsluis en Hasselt.

NENTIE/ZWANGERSCHAP • SPANNINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAATMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYMAGE • MANUELE THERAPIE • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPANBrenda Liefde voor Koper RELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN •het vak, geïnspireerd Uw APING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KINdoor mensen uitvaartbegeleider in Zwolle OTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • NENTIE/ZWANGERSCHAP • SPANNINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAAT+ Ergotherapie MEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYMKlantwaardering Doorgaan terwijl u stilstaat, het lijkt onmogelijk. Voor u, uw verdriet Fysiotherapie AGE • MANUELE THERAPIE + • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ en voor uw dierbaren zijn wij uw bron voor zorg en aandacht. Wij zijn een stap voor óf zijn simpelweg uw achtervang. Gedreven door de + Psychomotorische therapie • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • uSPAN9,3 liefde voor ons vak en geïnspireerd door mensen. Niets is onmogelijk. RELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • Afscheid op uw manier. APING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • Zwolle-Zuid Van der Heydenstraat 6-1 8014 ZZ Zwolle 038 465 40 00

Profitgym Zwolle-Zuid Van der Heydenstraat 12 8014 ZZ Zwolle 038 465 40 00

Zwolle-Zuid Van der Capellenstraat 137 8014 VW Zwolle 038 465 40 00

Aa-Landen Dobbe 72a 8032 JX Zwolle 038 453 20 22

Stadshagen Werkerlaan 267 8043 LV Zwolle 038 420 31 00

Profitgym Stadshagen Belvédèrelaan 375 8043 VD Zwolle 038 420 31 00

Raalte Hammerweg 8 8101 NE Raalte 06 1329 3668

Profitgym Dalfsen Kampmansweg 8 b 7722 RV Dalfsen 038 465 40 00

FysioZwolle.nl

04

Overlijden melden: 038-4536320 24 uur per dag bereikbaar www.meander-uitvaartbegeleiding.nl


Wisseling van de wacht in bestuur

‘De Zonnebloem zit in ons hart’ is gelachen en soms een traantje is gevallen. Een onvergetelijk moment was bijvoorbeeld een dagje naar zee met twee deelnemers. Zij waren daar jaren niet geweest, hebben genoten en zelfs met de voeten de zee gevoeld. Of die keer dat iemand een toertocht mocht maken in een motor met zijspan. Geweldig! Dit soort wensen kunnen wij mogelijk maken door de samenwerking met de Riki-stichting. Ook de boottochtjes, lunches en gezellige middagen in het Zonnehuis en de Buitensoos waren zo ontzettend gezellig. Onze deelnemers zijn dan zo blij en omhelzen ons regelmatig. Dat zijn momenten die je goed doen.’

Door Geert Jan den Hengst Stadshagen 25 jaar, de Vinexpress 20. Maar er valt nog een derde jubilaris te feliciteren, want de afdeling Stadshagen van Nationale Vereniging De Zonnebloem bestaat binnenkort ook 20 jaar. Patricia Bakker en Ria Lesman zijn als vrijwilligers hier al vele jaren bij aangesloten. Beiden zaten tot voor kort zelfs in het bestuur. Recent droegen ze het stokje over. ‘De reglementen schrijven voor dat bestuursleden na uiterlijk drie periodes van vier jaar moeten stoppen,’ vertelt Ria. ‘Het voelt ook goed, want na al die jaren gaat er weer eens een frisse wind waaien.’ ‘Gelukkig hebben we twee opvolgers gevonden’, vult Patricia aan,‘ zodat De Zonnebloem Stadshagen door kan met het mooie, belangrijke vrijwilligerswerk in onze wijk.’ De namen van de nieuwe voorzitter en secretaris zijn inmiddels bekend, maar op het moment van schrijven moest de officiële overdracht nog plaatsvinden. Patricia en Ria zullen zich wel gewoon blijven inzetten als vrijwilliger. Dat doen ze overigens allebei naast een betaalde baan. ‘Natuurlijk’, zegt Ria, ‘het helpen en omkijken naar anderen zit in ons hart en alle deelnemers zijn ons heel dierbaar.

Ria en Patricia blijven De Zonnebloem trouw

Als secretaris ken ik ook bijna al die deelnemers. Tijdens het boodschappen doen kom ik altijd wel iemand tegen die even een praatje wil maken en dat is prima.’ Trots Toen zij zich allebei in 2005 aansloten bij De Zonnebloem was er een groepje van vijf vrijwilligers. Inmiddels zijn dat er 23, voor ruim 80 deelnemers. Het belangrijkste doel van De Zonne-

Foto Margreet Kruise

bloem is toch wel het bezoekwerk. Vrijwilligers gaan op visite bij mensen die door hun lichamelijke beperking, ouderdom of ziekte weinig buitenshuis komen en zelfs in een sociaal isolement dreigen te komen. Ook worden er uitstapjes voor hen georganiseerd. ‘Ik ben er trots op dat wij samen met alle andere vrijwilligers de deelnemers leuke momenten hebben bezorgd, waarin veel

Wat vliegt daar? Door Jan Burgman

Aan de Hasselterdijk staat een aantal woningen met tuinen die aantrekkelijk zijn voor een heel scala aan vogels. Tuinen met oude bomen, struiken en houtstapels zijn rijk aan voedsel en bieden volop beschutting. Ik trof er onlangs een boomkruiper aan. De boomkruiper is een onopvallend klein bosvogeltje van 12 cm en 11 gram. Bruin gevlekt verenkleed, roomwitte buik, roze pootjes en een 12 mm lang omlaag gebogen snaveltje om insecten uit de spleten van een boomstam mee te peuteren. Het

mannetje en het vrouwtje zien er hetzelfde uit. De boomkruiper kan het hele jaar in Nederland aangetroffen worden. De eik De boomkruiper vind je in het algemeen in bossen, grote tuinen en boomgaarden. Hij heeft een voorkeur voor de eik vanwege de ruwe stam. Hij klimt met kleine sprongetjes spiraalsgewijs tegen een boomstam omhoog op zoek naar insecten en spinnen. Zijn relatief lange staart dient bij het klimmen als steun. Doordat de staartveren over de schors slepen, slij-

Patricia geeft aan dat vrijwilligers altijd welkom zijn. ‘Er zijn altijd wel handen nodig bij de uitstapjes of anderzijds activiteiten. Ook mensen met een achtergrond in de zorg zijn welkom. Bij interesse kan men contact met ons opnemen. Zie hiervoor de website van De Zonnebloem. Het is echt niet zo dat er wekelijks iets van je gevraagd wordt. Het is naar mijn idee heel dankbaar om voor andere mensen wat te kunnen betekenen.’ Ria wil daarbij wel benadrukken dat men voor 100% achter de keuze moet staan. ‘Anders moet men er niet aan beginnen. Vrijwilligerswerk is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.’

Boomkruiper

ten ze snel. Het vogeltje bouwt het nest achter loszittend boomschors, houtstapels en klimop. Er zijn ook geschikte nestkasten voor de boomkruiper met de vliegopening half in de achterwand en half in de zijwand. De boomkruiper legt vijf tot zeven witte, roodgespikkelde eieren, die in twee weken worden uitgebroed. De jongen verlaten na ongeveer twee weken het nest.  Boomkruiper Foto Jan Burgman

Agenda • Voorleesuurtje voor peuters mét knutselactiviteit, zondag 3 april van 10.00 – 11.00 uur, Park & Bistro De Stadshoeve, Arendshorstlaan 23. Speciaal voor de kleintjes een gezellig uurtje in de ruimte achter de bistro. Vaders, moeders, opa's en oma's kunnen naar eigen inzicht lekker genieten van bijvoorbeeld een (h)eerlijk kopje koffie bij de Bistro. Het voorleesuurtje wordt iedere eerste zondag van de maand georganiseerd. Kosten: €0,50 per kind. Vrienden van de Stadshoeve kunnen gratis aansluiten. Meer informatie: www.parkdestadshoeve.nl • Netwerkborrel en algemene ledenvergadering, Ondernemers Netwerk Stadshagen, donderdag 17 maart om 19.30 uur, Park & Bistro De Stadshoeve, Arendshorstlaan 23. Nog geen lid? Meld je dan aan als introducé via www.ondernemersnetwerkstadhagen.nl

en maak kosteloos en vrijblijvend kennis met dit netwerk.

Deelname is gratis. Aanmelden via de www.stadkamer.nl.

• Expositie Harry Tuinman (schilderijen en foto’s), tot eind maart, Cultuurhuis, Werkerlaan 1. Geleid door het ‘onbewuste’ haalt Harry zijn inspiratie uit natuur, cultuur, architectuur en etnografische kunst. Ook zijn reizen door Europa, Afrika, Azië en Amerika vormen een bron van inspiratie.

• Spreekuur Digi-hulp met Seniorweb Stadshagen, woensdag 23 en 30 maart van 10.00 – 12.00 uur, Stadkamer, Werkerlaan 1. Elke woensdagochtend is er in Stadkamer Stadshagen een spreekuur voor vragen en ondersteuning op digitaal gebied. Het is een spreekuur waar je antwoord krijgt op vragen over apps, e-books, social media, Office, het gebruik van smartphone of tablet, het aanmaken en gebruik van DigiD, het aanmaken en veilig opslaan van wachtwoorden. Ook met vragen over je laptop of pc kun je hier terecht. Vergeet niet je pc of laptop mee te nemen!

• Gilde Taalcafé Stadshagen, donderdag 17, 24, 31 maart van 9.00 – 10.30 uur, de Stadkamer, Werkerlaan 1. In het Taalcafé wordt in kleine groepjes gesproken over allerlei onderwerpen zoals gezondheidszorg, onderwijs, Nederlandse cultuur, etc. Ook taalspelletjes en uitspraakoefeningen komen aan bod. Zo leer je spelenderwijs de Nederlandse taal beter spreken en kom je in contact met andere mensen.

• Online workshop Schrijf voor je bedrijf, zaterdag 9 april van 10.30 - 12.30 uur. Ben jij een ondernemer die uitblinkt

in creativiteit? Wil jij je droom laten uitkomen en een eigen boek schrijven om zo je eigen bedrijf een boost te geven? Doe dan mee met deze unieke workshop van Saskia van de Riet voor zzp'ers. Informatie en aanmelden: saskiavdriet@outlook.com. • Soep & Ontmoeting Heb je zin om alleen of samen met anderen een kopje soep te komen halen bij CSV’28 en ook andere bewoners en soms ook professionals uit jouw wijk te ontmoeten? Dan ben je elke 3e donderdag van de maand welkom bij CSV’28 tussen 12.30 uur en 13.30 uur. De soep kost €0,50 per kop, en met dit bedrag ondersteun je PhilaVerenigd (dagbesteding voor mensen met een beperking). Meer info: h.elmahjoubi@travers.nl of 06-41768535.

05


Regels aanbieden afvalcontainers

De openbare ruimte is geen containerplaats ROVA en de gemeente krijgen regelmatig klachten van bewoners dat omwonenden hun afvalcontainers niet in de eigen tuin, maar in de openbare ruimte plaatsen zoals op het pad achter de woning. Dat containers te vroeg op de inzameldag aan de weg worden gezet of te lang blijven staan, is daarnaast een veel gemelde klacht. Containers in de openbare ruimte is geen mooi gezicht, vandalen gooien ze om waardoor afval op straat belandt, zich verspreidt en ongedierte aantrekt. Bovendien belemmeren de containers het zicht van kinderen, wat een onveilige verkeerssituatie kan geven. Plaats uw container op het eigen erf. Let erop dat u de container op een plaats zet waar inbrekers er geen handig gebruik

van kunnen maken, zoals bij een schutting of onder een raam. Inzameldag In Zwolle mag u op de inzameldag de container tussen 05.00 uur en 08.00 uur bij het verzamelpunt aan de weg zetten. Niet eerder. Door het plaatsen en ophalen van de container - vooral midden in de nacht - ervaren buurtbewoners geluidsoverlast. Op dezelfde dag moet u de container voor 20.00 uur weer ophalen en op het eigen erf plaatsen. Melding Wilt u een melding doen van overlast van afvalcontainers in de openbare ruimte, dan kunt u bellen met 14 038 of een melding op doen. www.zwolle.nl/melding. www.zwolle.nl/afval

Veilig en vitaal Stadshagen Maar ook dan gaat het contact niet altijd vanzelf en is er het risico dat vooral ouderen vereenzamen, omdat hun dagritme en interesses anders zijn dan die van jonge mensen. Destijds is ook bepaald dat de meeste voorzieningen centraal in de wijk komen. Het winkelcentrum, Gezondheidshuis, Cultuurhuis enzovoort. Voor iedereen op redelijke afstand en goed te bereiken. Behalve als je minder mobiel bent door bijvoorbeeld de een of andere ouderdomskwaal. Je blijft meer thuis, met de kans dat je vereenzaamt. Kortom: je lichaam en je geest zijn minder in beweging en daardoor ben je minder vitaal. En veilig. Want als je stramme spieren hebt, val je gemakkelijker. Het risico dat een oudere letsel oploopt na een val is vele malen groter dan voor iemand met een gezond lichaam.

René Stuij, wijkmanager Stadshagen Onlangs was ik geveld door een zweepslag van de kuit. Toen merkte ik hoe vanzelfsprekend ik bewegen vind, en hoe je door een kleine kwaal al immobiel raakt. En nog los van de pijn, hoe lastig dat is, hoe snel je afhankelijk wordt van anderen. Gelukkig werkte ik grotendeels thuis. Maar ook dat heeft zijn keerzijde. Het contact met collega’s verarmt. Dat contact is vooral zakelijk. Het o zo belangrijke sociale contact, zoals een praatje bij de koffieautomaat, raakt wat op de achtergrond. Naarmate we ouder worden, moeten we nog beter ons best doen om in beweging te blijven en om het contact met anderen te onderhouden.

06

Want zo vanzelfsprekend is dat niet, weet ik nu. Stadshagen bestaat dit jaar 25 jaar. Een jaar waarin er wat te vieren valt, want het is een prachtige wijk geworden. En we blikken terug, halen herinneringen op. Zo was bepaald dat Stadshagen een inclusieve wijk moest worden, waarin alle bevolkingsgroepen tussen elkaar leven. Geen aparte buurtjes voor senioren, geen straten met alleen dure woningen of sociale huur. Dit is erg belangrijk voor de integratie, voor het elkaar leren kennen; daardoor krijg je meer begrip voor mensen die anders leven en denken.

In ons Buurt voor Buurt-Onderzoek zien we dat er een groep eenzame ouderen is. 28% van de 65-74-jarigen voelt zich wel eens eenzaam. En dat is voor 74-plussers zelfs 51%. Dat betekent een opdracht voor de gemeente om dit probleem samen met wijkpartners als WijZ, Travers Welzijn en het Sociaal Wijkteam op te pakken. En met onze oudere inwoners. Want er start een onderzoek. Alle 70-plussers in de wijk krijgen een brief met de vraag of de medewerkers van Vitaal & Veilig Thuis langs mogen komen. Die vragen naar hun behoeften en waar ze tegenaan lopen in het dagelijkse leven. Als tijdens dit bezoek blijkt dat er een hulpvraag is, dan wordt die direct opgepakt. Het kan gaan om hulpmiddelen, fittesten, informatie over valpreventie, ondersteuning bij het regelen van financiën of bijvoorbeeld informatie over activiteiten voor senioren. Dus doe mee aan het onderzoek én kijk eens of die wijkactiviteiten iets voor u zijn. Die staan in deze krant en op www.samenzwolle.nl/samenouderen. En aan iedereen die jonger is wil ik zeggen: als je weet dat veel ouderen wel eens eenzaam zijn, misschien wonen ze wel bij jou in de straat. René Stuij, wijkmanager Stadshagen gemeente Zwolle

Living Lab Studenten van de opleiding Toegepaste Gerontologie Windesheim bedenken en realiseren samen met ouderen uit de wijk innovatieve, leeftijdsvriendelijke producten die het leven van ouderen beter en makkelijker maken. Dit gebeurt in een zogenaamd Living Lab. Studenten voeren hiervoor gesprekken met de ouderen in groepen of een-op-een bij de ouderen thuis. Enkele van de oplossingen worden mogelijk ook daadwerkelijk in de praktijk toegepast.

Vier kavels voor vrijstaande woningen te koop in De Tippe In de nieuwe buurt De Tippe in Stadshagen zijn vier kavels te koop voor vrijstaande woningen. De Tippe is het buurtschap voor de toekomst. Een duurzame, klimaatbestendige en energiezuinige buurt voor alle leeftijden. Een plek waar je je thuis voelt en nooit meer weg wilt. Je woont er vlakbij de voorzieningen van Stadshagen en het centrum van Zwolle. De Tippe heeft het veilige en knusse gevoel van een dorp. Ook zit de buurt vol natuur én met groene, duurzame ideeën. Zo zijn er plannen voor Tippehubs: plekken voor ontmoeting en delen. Denk aan een materialenhub waar bewoners hun overgebleven bouwmaterialen brengen, die hun buren weer kunnen gebruiken. Inschrijven voor de vier kavels kan tot en met dinsdag 5 april 16.00 uur. Meer informatie en het inschrijfformulier vind je op www.zwolle.nl/kavels


25 jaar Stadshagen Nieuwbouwwijk langs de lat van duurzaamheid

Stadshagen vooral duurzaam door bewonersinitiatieven Door Milou van Rijn Stadshagen bestaat 25 jaar. Inmiddels is duurzaamheid niet meer weg te denken. Maar hoe was dat bij de ontwikkeling op de tekentafel en wat betekent dat voor de bewoners? We leggen Stadshagen langs de meetlat van duurzaamheid aan de hand van een vijftal punten. Regenwateropvang en klimaatadaptatie In Stadshagen is geen enkele woning aangesloten op het regenwaterriool. De regen loopt via je dak en de regenpijp zo de grond in. Technisch was het zoeken naar wat dat betekende voor bewoners en wat voor adviezen je geeft als het gaat om tuinaanleg. Bij de nieuw te bouwen woningen in Breezicht gaat de gemeente nog een stapje verder qua duurzaamheid. De woningen liggen in groene duingebiedjes, de openbare ruimte heeft smallere wegen met veel groen en kleine duinen. Hierdoor kan het regenwater nog

20 JAAR

VINEXPRESS

beter weg als er sprake is van een grote bui. Tegelijkertijd geeft al dat groen ook verkoeling en in combinatie met de duinen een vakantiegevoel. Groen en openbare ruimte Wie een kijkje op de zweetdruppelkaart van Zwolle neemt, zal het opvallen dat het niet overal even warm wordt. In Stadshagen blijkt het een stuk warmer dan op andere plekken. Dat komt doordat bomen en planten nog weinig tijd hebben gehad om te groeien en het groen dus minder warmte opneemt. In de loop van de tijd verbetert deze situatie, doordat het groen uitgroeit tot volwassen bomen en struiken. Maar die zijn er niet veel in het oude deel van Stadshagen. 25 jaar geleden is bewust gekozen om de omgeving zo open mogelijk te houden: struiken ontnemen het zicht op de omgeving. Het groen dat er is bestaat uit ruime oevers langs het water. Je kunt het zien als kleine stadsparkjes. Leuk bedacht, maar

Kimaatadaptatie Breezicht

Foto Jan Burgman

nu denken we daar toch anders over. Tegenwoordig is het advies om te zorgen voor minimaal 3 bomen per woning, dat de afstand tot groen maximaal 300 meter is en dat 30% van het groen ook in

de winter bladeren heeft. We hebben dus nog wat te doen om het oudere deel van Stadshagen duurzamer te maken.

ontmoeten, binnen en buiten. We hebben Pannekooi in Breecamp, de Milligerplas, het Twistvlietpark en de skatebaan bij de Oude Wetering en de graffitimuur aan de Klokkengieterlaan. Ik zou het mooi vinden als er om de kilometer een plek is waar jongeren, kinderen elkaar kunnen ontmoeten; én dat zij meedenken over nieuwe plekken en de inrichting ervan. De skateplek en de graffitimuur zijn daar mooie voorbeelden van. Niet van ze overnemen, maar ondersteunen. Als je jongeren betrekt, dan leren zij daarvan. En als zij zich gezien en gehoord voelen, dan worden ze eigenaar van de plek.

teren we niet. Maar dat is maar een kleine groep. Het is een gegeven: jongeren maken meer lawaai, want ze bruisen van de energie. Dat hoort bij de leeftijd. Laten we met respect met elkaar omgaan. Dat betekent niet dat jongeren zich moeten gedragen zoals volwassenen dat willen. Als je jongeren al op voorhand bestempelt dat zij fout bezig zijn, dan gaat de deur dicht. Dan is er geen gesprek. Nodig ze uit en geef ze de ruimte om het op de manier te doen die bij hun past. Wij helpen ze daarbij.

Vervolg op pagina 08

Stadhagen pubert

Lawaai Er zijn wel eens klachten van bewoners over overlast van jongeren. Soms terecht, want jongeren die moedwillig de boel vernielen of de buurt terroriseren accep-

Weetje: Door Iwan van Zon, jeugdwerker Stadshagen Sinds 2015 ben ik jeugdwerker in Stadshagen. Een wijk in jaren volwassen, maar toen en ook nu heeft de wijk nog pubertrekjes. Iedere wijk heeft een eigen identiteit. Holtenbroek is een multiculti-wijk, Westenholte heeft een dorps karakter. Maar wat is dan Stadshagen? De wijk is natuurlijk ook nog in ontwikkeling en groeit nog steeds met de bouw van nieuwe woningen. Ik werk met kinderen van 10 tot 14 jaar. Kinderen in de prepuberteit dus. Ik kan hier mijn tijd goed besteden, want Stadshagen is niet alleen een jonge wijk, met veel kinderen, maar die groep kinderen wordt alleen maar groter en ouder. De voorzieningen voor die kinderen groeien niet altijd gelijk

op met hun leeftijd. Destijds is er niet voor gekozen om nog een jongerenwerker aan te stellen voor 14-plussers, maar een jeugdwerker, ik dus, voor de leeftijdsgroep daaronder. En inmiddels is er een tweede jeugdwerker bijgekomen. Het idee daarachter van Travers Welzijn en de gemeente was, dat je investeert in deze leeftijdsgroep door nu met hen een relatie op te bouwen, en eventueel met hun ouders. Als ze dan in de puberteit komen, wat voor veel jongeren ook best een lastige leeftijd is met typische puberproblemen, dan kennen ze de jeugdwerker al. Dan leggen ze gemakkelijker contact als het mis dreigt te gaan. De gemeente heeft zich hard gemaakt voor het recht van de jeugd om elkaar te

Op 22 oktober 1996 is het startsein gegeven voor de bouw van de Mastenbroekerbrug. Die naam is gekozen uit suggesties van bewoners. De brug werd op 19 september 1998 geopend door Tineke Netelenbos, de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat. De brug was die dag het podium voor de band De Dijk, die een optreden gaf voor wijkbewoners.

HET BRUISENDE HART VAN

Agenda Samen met de kinderen van 10 tot 14 jaar organiseert Travers Welzijn in de meivakantie activiteiten om te vieren dat Stadshagen 25 jaar bestaat. Meer informatie vind je eind april op social media, op www.zwolle.nl/stadshagen25 en in deze wijkkrant. Inzendingen voor de poëziewedstrijd Dichter bij de natuur Stadshagen voor 1 april 2022: www.zwolle.nl/stadshagen24.

Colofon Gezamenlijke jubileumpagina van de gemeente Zwolle en de Vinexpress ter gelegenheid van de viering 25 jaar Stadshagen. www.zwolle.nl/stadshagen25

JAAR STADSHAGEN 07


Vervolg van pagina 07 Stadshagen vooral duurzaam door bewonersinitiatieven Aardgasvrij Naast het vooroplopen van de wijk als het gaat om het vasthouden van regenwater, loopt Stadshagen ook voorop als het gaat om bouwen zonder gasaansluiting. Al in 2011 zijn de eerste woningen zonder aardgas opgeleverd in Breecamp, terwijl dit wettelijk pas nodig is vanaf 2018. Helaas draaide de biomassacentrale de eerste twee jaar nog op diesel. Pas bij de opening van het zwembad in 2013 kon ook de rest van de buurt worden voorzien van warmte door het verbran-

den van hout. Met de kennis van nu een minder gelukkige keuze. Gelukkig heeft Stadshagen ook hier actieve bewoners die, noodgedwongen, in gesprek zijn met de eigenaar van de centrale of het niet duurzamer kan. Mobiliteit Stadshagen heeft al vanaf het begin de verkeersknip, waardoor je met de auto niet dwars door de wijk kunt rijden. Daardoor ben je met de fiets sneller dan met de auto, met minder geluidsoverlast,

zonder lelijke geluidswallen en minder fijnstof. Op zich goed bedacht, maar niet iedereen is in staat om op de fiets te gaan. Extra aandacht voor de combinatie auto en fiets is dan gewenst. Dat gaat niet altijd direct goed. Zo was er veel te doen over de situatie bij het station en de fietsoversteek voor basisschool De Schatkamer. En ook recent was er veel onrust over de plannen om de situatie op de rotonde Eli Heimanslaan te verbeteren. In beide gevallen is er eigenlijk te weinig ruimte voor een goede oplossing.

Lente!

Zo zijn veel nieuwe bewoners van Stadshagen ook begonnen: een paartje vormen, samen een plekje vinden om een nestje te bouwen en vervolgens je kroost de weg te leren vinden in de grote wereld. Deze zwanen doen het niet veel anders. Dit zwanenpaar zoekt aan de Frankhuizerallee een geschikte plek om te nestelen. Het is waar: knobbelzwanen zijn monogaam en blijven elkaar trouw tot de dood hen scheidt. Waarom? Omdat het voor hen zo werkt. Ze doen samen het zware werk en hebben zo allebei een grotere kans om jongen groot te brengen.

Uiteraard is het goede nieuws wel dat dit komt doordat er veel fietsers zijn. Dus wat dat betreft krijgt ook deze duurzame gedachte een plus. Betrokken bewoners Stadshagen is bedacht op de tekentafel, met de bedoeling om een wijk te maken waar het ook over 100 jaar nog prettig wonen is. Want dan voel je je betrokken bij je wijk en wil je er niet weg. Het is een compliment voor de ontwerpers dat mensen graag in Stadshagen wonen en nieuwkomers zich thuis voelen. Maar dat komt vooral ook door initiatieven vanuit de bewoners zelf, zoals Buurttuin Hof van Breecamp bijvoorbeeld, die een vaste plek in de wijk heeft en waaruit ook een voedselcoöperatie is ontstaan. Ook de Buurderij waar het gaat om boeren en buren, het Repaircafé, de energiecoöperatie Blauwvinger Energie die in Stadshagen is ontstaan. Maar eveneens het netwerk van weerstations en diverse gezamenlijke acties voor aanschaf van zonnepanelen. Allemaal initiatieven die zijn ontstaan uit behoefte aan duurzaamheid. De wijk krijgt een dikke plus als het gaat om duurzaamheid: op de tekentafel koploper in duurzaamheid door techniek, in de praktijk duurzaam door betrokken bewoners.

Foto Margreeth Kruise

Welkom op de brug Door Trea van der Cingel In deze maandelijkse column zal ik als begeleider van hoogsensitieve personen (HSP) iets schrijven over situaties, bekeken door mijn hoogsensitieve bril. Dit zullen korte observaties, anekdotes en bespiegelingen zijn. De columns zijn bewust ook voor niet hoogsensitieve personen geschreven. Misschien wel júist voor de laatste groep! Omdat dit de eerste column is die u van mijn hand leest, een korte introductie. Ik ben Trea van der Cingel, begeleider van hoogsensitieve personen en logopedist in Stadshagen. En daarnaast al 23 jaar met veel plezier inwoonster van Stadshagen. Hoogsensitieve (ofwel hooggevoelige) mensen zijn hele normale mensen, zonder etiket of stoornis. Wel zijn ze zeer gevoelig voor prikkels vanuit de omgeving. Letterlijke prikkels, zoals lawaai, maar ook figuurlijke prikkels, zoals de stemming waarin de ander is of de sfeer die in een groep mensen aanwezig is. Dit heeft nadelen, bijvoorbeeld jezelf niet o.k. vinden omdat je zo ‘overgevoelig’ bent. Het heeft ook voordelen, zoals de neiging tot introspectie, het nadenken over de essentie van het leven. Het is een grote uitdaging voor HSP en niet-HSP om elkaar te leren begrijpen. Ik merk dit in de begeleiding die ik geef in mijn praktijk. Niet hoogsensitieve partners begrijpen (het gebrek aan) de logica van hun partner soms niet, omdat ze vooral kijken naar de feiten. En de hoogsensitieve partners kunnen zich niet voorstellen dat de ander niet aanvoelt dat in bepaalde situaties meer inlevingsvermogen en tact nodig is. Daarom wil ik graag een bruggenbouwer zijn tussen de hoogsensitieve Stadshagenaren en de mensen uit Stadshagen (en omstreken) die dit niet zijn. Wij HSP zijn

08

in de minderheid. Twintig procent van de mensen is hoogsensitief. Dit blijkt uit onderzoek van Elaine Aron, de wetenschapper die in 1992 de term hoogsensitiviteit als normaal temperament beschreef en wetenschappelijk heeft bewezen. Maar hier komt ‘de brug’: iedereen, HSP of niet, zoekt in deze drukke, overbelaste, chaotische wereld naar een plek voor zichzelf. En naar wezenlijk contact met mensen die om hem of haar geven. Het is voor mensen die in Nederland wonen vaak lastig om hier tijd voor te maken. Onze maatschappij grossiert in protocollen, regels, haast en werkdruk. Je bent wat je bereikt. En wie aan de rand van de maatschappij staat, heeft dat aan zichzelf te wijten. Zie in zo’n maatschappij maar eens aandacht te hebben voor ‘softe’ waarden als rust, contact en oprechte aandacht. Veel mensen zullen de schouders ophalen en het afdoen als psy-

chologisch geneuzel. Ze zijn dermate meegesleurd in de waan van de dag, dat ze zich amper meer realiseren wat ze missen. Het vraagt best veel moed om jezelf eens vragen te stellen als: 'Is dit mijn bestemming? Wil ik op deze manier verder, geeft dit me inspiratie? Heeft wat ik doe echt zin en betekenis voor mezelf en anderen?' Lastige vragen, en daarop zijn nooit gemakkelijke antwoorden te geven. Wie het aandurft komt op onbekend terrein. Veel HSP moeten deze kant wel uit, zo zijn ze nu eenmaal geboren. Wie niet hoogsensitief is en in dit stukje een trigger voelt: welkom op de brug! Samen oplopen maakt het al een stuk minder spannend. En de mix van HSP en niet-HSP zal de vergezichten onderweg veel mooier kleuren. Dat is gegarandeerd! Trea van der Cingel

Veerman Makelaardij

IS W GRAT U U N G AN VRAA ALING A P E B E D WAAR

ZWOLLE

Eigen foto

Voor nadere informatie: www.logovandercingel.nl

De 1 mm dunne elektrische infrarood vloerverwarming die een heel huis duurzaam verwarmt! • Geschikt voor renovatie en nieuwbouw • Uitstekend duurzaam alternatief voor gas • Ideaal i.c.m. zonnepanelen • Elke ruimte afzonderlijk te bedienen • Toepasbaar onder elke vloer De warmte van morgen.

• Compleet inclusief advies en installatie De warmte van morgen.

Uw Stadshagenmakelaar www.veermanmakelaardij.nl

De warmte van morgen.

Bel voor een afspraak of meer informatie naar 038 - 8521857 of kijk op www.speedheat.nl


Naam: Myrjan Vroom Geboortejaar: 10-01-1979 Geboorteplaats: Bant (Noordoostpolder) Beroep: Energetisch Coach en Trainer Burgerlijke status/kinderen: Samenwonend, twee dochters (11 en 13)

Door Geert Jan den Hengst Mensen die contact met haar opnemen, zijn vaak op zoek naar rust, balans en helderheid. Ze streven naar een nieuwe uitdaging. Myrjan Vroom herkent dit van toen zij zelf zoekende was en een positieve switch wist te maken. Haar cliënten willen leren om beter te kunnen voelen. Er is iets wat aandacht vraagt in de onderstroom. Maar wat? Hoe onderscheid je gedachten, feiten, emoties en gevoelens? Myrjan houdt hen graag een spiegel voor. ‘Antwoorden moeten niet buiten jezelf gezocht worden, maar in jezelf. Daar ligt voor mij de sleutel naar meer eigenwaarde en verbinding met jezelf. Of het nou in het werk is of in het leven.’

Energiecoach en trainer Myrjan Vroom:

Eenmaal voor het eerst in haar praktijk zijn sommige mensen zich ervan bewust wat hun ongeveer te wachten zal staan. Al blijft het leren luisteren naar de intuïtie voor iedereen een soort puzzel. ‘Meestal heeft men een fysieke klacht, waar stress aan wordt gekoppeld. Stress door een innerlijk conflict, spanning op

wat ze aan moeten met al hun gevoelens en gedachten en twijfels.’

‘Intuïtief voelde zij dat ze iets anders veel beter kon.’

het werk, in een relatie of na een heftige gebeurtenis. Tijdens het intakegesprek volgt dan vanzelf de hulpvraag. Men wil leren voelen, grenzen aangeven, antwoorden krijgen, zich weer verbinden met zichzelf, angsten en negatieve overtuigingen over zichzelf loslaten. Het is soms moeilijk om zelf onderscheid te kunnen maken tussen gedachten en gevoelens.’ Myrjan heeft het talent om iemand naar het eigen gevoel en de antwoorden te brengen. ‘Intuïtief leiderschap geeft verbinding met onszelf en de wereld om ons heen.’ Ze heeft er alle begrip voor dat sommige mensen haar werk nog ongrijpbaar vinden. Op grond van conditioneringen heeft men het voelen en luisteren naar de eigen intuïtie leren negeren. Het is niet meer vanzelfsprekend. Toch komen er veel mensen naar haar praktijk die dit weer willen leren. ‘Steeds meer mensen die zich persoonlijk hebben ontwikkeld, willen leren voelen om zich emotioneel en spiritueel te kunnen verdiepen. Ik hoor regelmatig dat ik op een nuchtere wijze iemand mee kan nemen naar leren voelen. Ook vind ik het belangrijk dat men het ervaart en cognitief begrijpt. Mensen lopen steeds vaker rond met de vraag wat ze hier op deze aardbol doen. Of weten totaal niet meer

Myrjan Vroom

Foto Erica Turmel

‘Intuïtie is het weten zonder te weten waarom’ Droom Ooit zag haar toekomst er totaal anders uit. Na een hbo-studie Accountmanagement kreeg ze een baan bij drukkerij Wegener en klom ze al snel op naar de functie van Senior Accountmanager. In toenemende mate had ze interesse voor spiritualiteit. Door een cursus intuïtieve ontwikkeling leerde Myrjan beter naar zichzelf luisteren en voelen wat ze wilde. Ze kreeg antwoorden op levensvragen en de behoefte op een andere wijze invulling te geven aan haar leven. Ook zag ze dat haar waarden niet overeenkwamen met die van haar werkgever. Door deze persoonlijke ontwikkeling kwam ze erachter wat haar talenten zijn, niet te verwarren met vaardigheden. ‘Ik kon het lang volhouden in mijn werk, omdat ik er goed in was en gewaardeerd werd. Lang dacht ik dat dit het helemaal was, maar ik voelde dat er veel meer uit werk gehaald kon worden.’ Vanuit interesse deed Myrjan een opleiding voor energetisch therapeut, om mensen te begeleiden in het loslaten van angsten of andere energiezuigende verbindingen. ‘Vanaf het begin genoot ik hiervan en wist ik dat ik hier aanleg voor had. Spoedig besloot ik een praktijk te beginnen voor twee dagen in de week. Binnen Wegener kon ik een functie krijgen voor de overige drie dagen.’

en zelfstandig ondernemer. ‘Ook hierin volgde ik mijn intuïtie. Ik voelde wat mijn dochter van mij nodig had. Wilde ik het aanvankelijk ver schoppen in de commerciële wereld, door mijn keuze ging mijn leven er totaal anders uitzien. Het werd een onbekend pad, want mijn salaris en leaseauto moest ik inleveren. Ik had dus geen (schijn)veiligheid meer. Maar nog steeds kijk ik terug op een geweldige beslissing. Dit avontuur resulteerde snel in klanten die enorm dankbaar waren met mijn energiewerk en coaching. Later ben ik nog een coachopleiding gaan doen.’

‘Jouw huis wil ik wel kopen!’ Ik vraag haar of ze zichzelf ook veranderd vindt. ‘Jazeker, enerzijds ben ik krachtiger geworden, anderzijds ook zachter en gelukkiger. Ook ben ik beter voor mezelf gaan zorgen, bewuster en gezonder gaan leven. Daarom kan ik er ook meer zijn voor mijn omgeving.’ Huizen Intuïtie is het weten zonder te weten waarom. Het is die allereerste ingeving.

Daarna volgen gedachten, mitsen en maren. Myrjan verduidelijkt dit aan de hand van de bezichtiging van een huis. ‘Je weet gewoon dat je híer wilt wonen, zonder dat je het huis verder bekeken hebt. Het kan daarna tegenvallen, maar de eerste ingeving vertelt toch veel. Je intuïtie is hier vaak de beste raadgever! Uiteraard heb je ook nog je gezonde verstand nodig betreffende de financiën, ha ha.’ Het volgen van de eerste ingeving als je iets wilt zeggen en precies dat dan ook uitspreken. Al is het niet duidelijk waar het vandaan komt en ook al klinkt het heel raar. Ook dat is intuïtie! ‘In de kleedkamer van de balletschool zei ik ooit ineens tegen een moeder dat ik haar huis wel wilde kopen. Dit terwijl hun huis helemaal niet te koop stond. Wij zochten zelf toen wel een huis in Stadshagen. De volgende dag belde ze me op: ‘We hadden nog niet het plan het huis nu te verkopen, maar je mag het komen bezichtigen.’ Dat deden we en niet veel later hebben wij het gekocht.’ Tot slot geeft Myrjan mee: ‘Iedereen heeft weleens vragen als: In wat voor wereld leef ik?, Wat is het doel van mijn leven? of Waar kan ik werkelijk een waardevolle bijdrage aan leveren? Zoek de antwoorden niet in jouw buitenwereld, maar in jouw binnenwereld.‘

Bericht op Facebook:

Roer om Toen in 2009 haar dochter werd geboren en ze na het verlof niet terug kon keren naar haar afdeling, gooide ze het roer om. In korte tijd leek alles samen te vallen. Myrjan voelde nu immers ook hoe het was om moeder te zijn. Ze wist nu zeker dat ze haar twee meisjesdromen wilde gaan waarmaken: moeder worden

09


ER SAMENOUD

EN

N E R O I N E S R NDER VOO enholte & Spoolde.

E iteiten in de wijk Stadshagen, West L A K N E T I E T ACTIVI ijnt maandelijks en bevat activ rsch

MAART& AP

Deze agenda ve

RIL

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

11.15 – 12.15 uur

09.30 – 11.45 uur

09.00 – 12.00 uur

09.30 – 11.30 uur

09.30 – 10.30 uur

Line Dance

Oldstars Walking Football bij WVF

Inloopspreekuur Sociaal Wijkteam

Inloopochtend

Tai Chi

13.30 – 14.30 uur

13.45 – 14.45 uur

9.45 – 11.30 uur

10.00 – 12.00 uur

Fitgym

Milde Fitgym

Koersbal

Handwerkcafé

Cultuurhuis (Werkerlaan 1) WijZ 038-8515700

Cultuurhuis (Werkerlaan 1) WijZ 038-8515700

Sportpark de Weidesteen (Stinsweg 15) SportService 038-4236686

Westenhage 42 (Voorsterweg 42) WijZ 038-8515700

Cultuurhuis (Werkerlaan 1) Sociaal Wijkteam

Cultuurhuis (Werkerlaan 1) WijZ 038-8515700

De Fontein (Sterrenkroos 56) Aanmelden niet nodig.

Cultuurhuis (Werkerlaan 1) WijZ 038-8515760

CONTACT LEGGEN? •

14.00 – 15.00 uur

14.00 – 15.00 uur

14.00 – 16.00 uur

10.30 – 11.30 uur

Koersbal

Wandelgroep

Schildergroep

GoldenSports

Wooncomplex Sans Soucis (hal) (Nijenhuislaan 1 t/m 41) Driezorg, Zonnehuis 06-53174141

Wooncomplex Sans Soucis (hal) (Nijenhuislaan 1 t/m 41) Driezorg, Zonnehuis 06-53174141

Cultuurhuis (Werkerlaan 1) WijZ 038-8515700

Cultuurhuis (Werkerlaan 1) WijZ 038-8515700

Tennisclub 91 (Oude Wetering 43) SportService 038-4236686

• Dit is een greep uit de vele activiteiten die bij u in de buurt worden georganiseerd. Voor meer informatie en het totale overzicht kunt u kijken op www.samenzwolle.nl/samenouderen www.samenzwolle.nl/samenouderen. Organiseert u zelf een leuke activiteit voor ouderen? Meld deze dan snel bij ons aan!

Bezoek één van de vele buurtkamers bij u in de buurt. Plaats een maatjesvraag op SamenZwolle Neem deel aan een sport- of spelactiviteit.

UITGELICHT! Lotgenotengroep Partnerverlies Een gezellige middag in het Cultuurhuis voor weduwen en weduwnaars. Het muziekduo Max & Maria zal deze middag begeleiden met een schat aan Nederlandse liedjes. Komt u ook gezellig? Neem dan contact op met Wijz Welzijn, 038-8515700 Vrijdag 18 maart 14.00 - 16.00 uur Cultuurhuis (Werkerlaan 1)

Poëziewedstrijd ‘Dichter bij de natuur in Stadshagen’ Bent u een dichter in de dop of misschien wel volleerd? Doe mee aan de poëziewedstrijd en laat u inspireren door een plek in de natuur in Stadshagen. Het winnende gedicht wordt voorgedragen tijdens het festival Symphonica in Stadshagen. Kijk voor meer informatie en de spelregels op www.zwolle.nl/ stadshagen25

Buurtrestaurant de Streek Kom iedere derde vrijdag van de maand proeven in het Cultuurhuis! Vanavond wordt de grote zaal omgetoverd tot een gezellig buurtrestaurant. Samen met andere wijkbewoners kunt u komen genieten van een heerlijk driegangendiner. Iedere maand staat er weer iets nieuws op het menu. Vrijdag 18 maart 17.30 uur Cultuurhuis (Werkerlaan 1)

WIJ ZOEKEN MAATJES! Wilt u iets betekenen voor andere wijkbewoners? We bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem contact met ons op door een mail te sturen naar info@samenzwolle.nl. info@samenzwolle.nl

www.samenzwolle.nl/samenouderen

10


Polderportretten (3)

20 JAAR

In polder Mastenbroek wonen tot het jaar 1996 in een dan nog open en weids gebied ruim 150 buren op boerderijterpen en bij kreekruggen. De bouw van 10.000 woningen in het polderland bracht hen in 25 jaar ruim 25.000 nieuwe buren. Een forse ingreep in een hechte agrarische gemeenschap. Hoe ervaren zij de komst van Stadshagen? We vroegen het aan polderbewoners Klaas van der Wal (Vinexpress januari), Gerrie en Bert Kok (februari) en Margreet en Wim Blankvoort (maart).

Familie Blankvoort overrompeld door komst Stadshagen

VINEXPRESS

‘Die twee bruggen, is dat niet wat overdreven?’ Door Bert Kunnen Wim (68) en Margreet (62) Blankvoort hadden bij de keuze voor woningbouw in de Polder Mastenbroek niet meteen in de gaten dat het om een grote stadswijk zou gaan. Zij en hun voorouders boerden hier al meer dan twee eeuwen en de poldergrond leek alleen geschikt voor het houden van melkvee. Zelfs toen er twee imposante bruggen werden gebouwd, die Stadshagen met de stad moesten verbinden, was hun reactie: ‘Is dat niet wat overdreven?’ Wim: ‘Daar komt bij dat het in die begintijd erg stil bleef, de informatie was summier. Maar toen die jongens uit het Westen kwamen om hier zaken te doen en de gemeentegrens werd opgeschoven, drong het tot ons door dat ons nieuwe uitzicht ging bestaan uit 10.000 woningen.’ Wim en Margreet zijn verknocht aan het boerenleven in de historische polder. In hun woonkamer is het polderland onmiskenbaar in je blikveld aanwezig, het uitzicht is weids, de structuur is strak. Wim is hier geboren, trouwde 32 jaar geleden met Margreet en zij kregen drie kinderen. Margreet, geboren Friezin en vertrouwd met het platteland, hielp de eerste tien jaar op de boerderij. ‘Ik heb vanaf mijn 18e in de hulpverlening gezeten. Het boerenbedrijf is mooi, maar ik heb toch mijn oude, prachtige beroep als hulpverlener weer opgepakt en behaalde in die tijd mijn SPH-diploma,’ vertelt Margreet trots. Op je land staat een bord dat een relatie van jullie melk met een supermarktketen verraadt. Wordt je bedrijfsvoering zo niet gedomineerd door de voorwaarden van de supermarkt? Wim: ‘Die levering is aan veel voorwaarden gebonden. Momenteel houden wij 130 melkkoeien, die grazen op land waar de kwaliteit van het gras bijzonder hoog is. De polder is uiterst vruchtbaar, dat betekent dat we nauwelijks kunstmest hoeven te gebruiken. We beoefenen natuurgebonden landbouw, een belangrijke voorwaarde voor de levering. Daarnaast

moeten koeien minimaal 720 uren in de wei zijn en moet het voer uit de Europese Unie komen.’ Margreet vult aan: ‘Natuurgebonden landbouw houdt voor ons in dat we ook zelf aan natuurbeheer doen. Achter de boerderij ligt een plas-drasgebied, een rustgebied voor trekvogels dat niet betreden mag worden. Dat levert bijzondere kwaliteiten op die de weidevogels ten goede komen. Je moet er als boeren ook zelf achter staan om natuurgebonden landbouw een kans te geven’. De nieuwe regering is voornemens de veestapel met 30% te verminderen. Dat betekent minder koeien en minder boeren. Hoe ziet de polder er dan over 10 tot 15 jaar uit? Wim: ‘Ja dat zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor de melkveehouderijen hier. Maar ik verwacht niet dat boerderijen leeg komen te staan. Vrijkomende erven zullen zeker worden benut door bijvoorbeeld zorgboerderijen, aan het buitengebied gerelateerde bedrijven zoals dienstverlening en loon- en infrabedrijven. Ik zie akkerbouw hier nog niet echt verschijnen. Er zullen hier ook altijd boeren blijven,’ voorspelt Wim. ‘En mensen die graag buiten wonen, tonen ook belangstelling.’

Margreet en Wim Blankvoort zijn verknocht aan de weidsheid van de polder

De tijdens het gesprek binnenkomende jongste zoon geeft aanleiding het te hebben over de bedrijfsopvolging. Jullie zijn zestigers. Is hij de volgende generatie Blankvoorts die de derde eeuw aanwezigheid van de familie in deze polder zal gaan volmaken? ‘Onze jongste zoon gaat over enige tijd de boerderij overnemen, daar hebben we lang en breed over gesproken,’ vertelt Margreet, ‘Zijn generatie kent de digitale wereld om hen heen goed en weet de wegen om zaken voor elkaar te krijgen. Maar ondanks dat: er komt veel bij kijken als je een boerenbedrijf overneemt, het is best een ingewikkeld proces, waar meerdere gezinnen bij betrokken zijn.’ Hoe ervaren jullie nu Stadshagen met ruim 25.000 inwoners, de reuring van een stadsdeel met veel verkeer en een

Foto Rianna Liberg

rondweg die dichter de polder in is gekomen? Margreet: ‘Natuurlijk is het hier minder rustig dan voorheen. Je hoort het geraas van auto’s en soms zelfs juichende mensen van het voetbalveld. Met de auto moeten we meer omrijden, maar het is fantastisch hoe snel je op de fiets de wijk door kunt rijden naar de binnenstad. En wat mooi, die honderden grazende schapen op het talud; er wordt veel jong groen aangeplant en er is aandacht voor water.’ Wim benadrukt vooral ‘zijn‘ open polderland: ‘De Oude Wetering is een soort boulevard geworden en het open zicht op de polder is bewaard gebleven. Ik hoop dat mensen zich ook in de toekomst kunnen blijven verbazen over het weidse vergezicht van de Polder Mastenbroek, een uniek open landschap. Maar ik ben er met de huidige druk op de woningmarkt niet gerust op.’

Kokosmeelwafels met fruit

Door Erica Turmel-Donker Ik had nog een restje kokosmeel liggen en heb onlangs een wafelijzer in de kringloopwinkel gekocht, dus ik besloot om van het meel lekkere ontbijtwafels te maken! Heerlijk voor in het weekend als je net wat meer tijd hebt om het ontbijt te maken én dit in alle rust kunt opeten. Het recept vond ik op www.lowcarbchef.nl. Ingrediënten voor 6 wafels: - 3 eieren (M) - 30 gram roomboter, gesmolten - 100 gram zachte roomkaas - 30 gram kokosmeel - 25 gram erythritol* - 4 gram bakpoeder - 1/2 theelepel vanille-extract Topping: - 50 gram fruit, bijvoorbeeld mango, banaan of blauwe bessen *Erythritol is een zoetstof die vervangen

kan worden door een andere zoetstof, zolang deze maar vrij neutraal van smaak is. Bereidingswijze: 1. Verwarm het wafelijzer, zoals beschreven in de handleiding ervan. 2. Klop met een elektrische mixer in een mengkom de eieren, roomboter en roomkaas luchtig en voeg tijdens het kloppen de overige ingrediënten toe. Mix totdat alles goed is gemengd. 3. Spatel het beslag nu op het voorverwarmde wafelijzer. 4. Bak de wafels goudbruin en leg ze daarna op een bord. Herhaal de stappen tot je 6 wafels gemaakt hebt. 5. Serveer warm of koud en garneer met het fruit. Eventueel kun je er ook wat kokosrasp of een lepel (plantaardige) kwark op doen. Je kunt de wafels goed in de koelkast bewaren of per stuk invriezen. Ze zijn circa 3 dagen houdbaar in de koelkast of 3

maanden in de vriezer. Meer wafels maken? Verdubbel dan de hoeveelheden tot je voldoende hebt voor je gewenste aantal.

Eet smakelijk!

SPORTEN ALS HET JOU UITKOMT? FITNESS & SPORTGAMES BINNEN EN BUITEN 9-18 JAAR

XLPRO Sportclub, Zwaardvegerstraat 122, Zwolle (Stadshagen) Web: www.xlpro.nl Email: info@xlpro.nl Telefoon: 06-81249309

11


Weetjes & Wederwaardigheden 20 JAAR

VINEXPRESS

Ilse was ‘op’ Daniel maar wilde geen kinderen

Van kinderbruiloft kwam geen bruiloft

Colofon

Op 16 mei 2003 vond er op basisschool De Vlieger een bijzondere gebeurtenis plaats. Juf Fieke Bosman organiseerde voor groep 2 een kinderbruiloft, waarbij twee vijfjarigen, Ilse Miedema en Daniel van Unen, het stralende middelpunt vormden. Onze krant berichtte over dit hoogtepunt en vermeldde nog enkele bijzondere details over die dag (zie knipsel Vinexpress september 2003). Zo zou Ilse ‘op’ Daniel zijn, maar als we haar op 24-jarige leeftijd hiermee confronteren is ze verbaasd. ‘Ik heb er helemaal geen herinneringen aan. We speelden ook nooit met elkaar en ik ben hem later nooit meer tegengekomen.’ Van de kinderbruiloft kwam dus geen bruiloft, maar het aan Ilse toegestuurde krantenbericht leidde bij haar en haar moeder wel tot enkele her-

kenningen. De foto en het bericht gingen enthousiast de hele familie door. ‘Ik weet nog dat er veel familie kwam, de Coördinator: oudere man op de foto is mijn opa en Carola Zwerver de vrouw die ons helpt is natuurlijk juf Hoofdredacteur: Schrader Bosman!’ En die jurk?Carin ‘Die is door mijn Eindredacteur: Annemarie moeder gemaakt, ik denk vanLammertsen een andere Redactie: jurk of zo. Ze zal er behoorlijk Sjoerd de Bruin, druk mee Jan Grisnich, zijn geweest.’ Wie ook druk waren met Ria ten Klei, Karin Pijnenburg, Eline en de jurk moeten klasgenootjes Marlies Smit, Anke zijn geweest; zij Jolanda figureerden Vijverberg, die dag Marian van de Wedden als bruidsmeisjes en Opmaakredctie: werden zo bij het bruidspaar vereeuwigd.Ben van Haaster,

VINEXPRESS Stadshagen is een uitgave van TRAVERS

Martine voor de Poort, Frank de Wit

‘Kinderen hoef ik niet’Druk: Hoekstra, Emmeloord Ilse kan zich de in hetDrukkerij artikel aangehaalBezorging: de uitspraak ‘KinderenVerspreidingsbureau hoef ik niet’ niet de IJssel meer herinneren. ‘Toen mijn moeder het Redactieadres: 394,iemand las, riep ze meteen: Beethovenlaan Als er één 8031 BZ Zwolle is die graag kinderen wil, dan jij het Telefoon: 038 –ben 4224933 038 – 4226346 wel, haha.’ Na afloop Fax: van de ceremonie e-mail: wijkkrant-stadshagen@travers.nl werd, zo meldde de krant, de zogeheten

Reactiebrieven kunnen worden gestuurd naar bovenstaand adres, t.a.v. Carola Zwerver.

Vragen over bezorging: Vijftien jaar amateur-acteerwerk in mager cultureel klimaat

Jolanda Vijverberg, telefoonnummer: 038 - 8501937

Toneelgroep Stadshagen Op Planken bracht ook improvisatietoneel

Adverteren in VINEXPRESS Stadshagen? Bel of mail naar bovenstaand nummer/adres en vraag naar Carola Zwerver.

Het cultuuraanbod in Stadshagen is in de loop van de afgelopen 25 jaar nogal wisselend geweest. In coronatijd zakte het cultuuraanbod ver onder wat een stadswijk als Stadshagen aan cultuur te bieden zou moeten hebben. In de oude Vinexpressen kwam de redactie bijzondere cultuuruitingen tegen, zoals toneelgroep Stadshagen op Planken (SOP). De groep verzorgde jaarlijks uitvoeringen met onder andere improvisatie- en locatietoneel. Wijkgenoot Inez van Slooten was geruime tijd nauw betrokken bij de groep, die in 2005 werd opgericht door Ria Hassink en Nicole Hoogenboom. Inez: ‘Het idee was destijds om jaarlijks een voorstelling op de planken te brengen voor en door mensen uit onze wijk. We repeteerden zeker een half jaar op woensdagavond voordat we een stuk opvoerden.’ De keuze voor een toneelstuk kwam vaak in gezamenlijkheid tot stand. Zo kwamen De Goot, Babbele, Wie vermoordde Martens? Flatlife en De Afwezigen op de planken. Geen Fratsen Naast dat er spelers kwamen en gingen, waren er ook verschillende regisseurs. De regisseur is heel bepalend voor het niveau van en de sfeer in de groep, al blijft het amateurtoneel. Oprichters Ria en Nicole waren de eerste regisseurs, waarna Marischka Tjeerde het overnam. Met Sjoeke-Marije Wallendal kwam er

Maatregelen. De regels staan op een bord dat werd Binnen en buitenkant van JOP. Foto: Marian van der Wedden aangeboden door Peter Pot tijdens de officiële opening op zaterdag 17 mei Ilse jongstleden. MiedemaHetenhangt Daniel van komen bij nu op de voor-Unen openingsspeech dat hij blij was dat deze van vele beloofde voorzieningen gepaard kant aan van de container. Pot kwam op een, tijdelijke voorziening voor de jongeren schijnt te moeten gaan. Feit is dat de school voor de gelegenheid geleende, scooter. eindelijk gerealiseerd kon worden. Hij JOP er nu staat en dat de toekomst zal Hij ging de aanwezigen voor op de ‘Peter benadrukte nogmaals dat de jongeren moeten uitwijzen of hij functioneert Pot-allee’, voor die ene gelegenheid naar goed met het gebruik van de container zoals gepland. De aanwezige jongeren Ilse is inmiddels enbeen woont indoor diehem vernoemd. Tot die aanwezigen om moeten gaan, anders worden er maatzetten hun24 beste al voor, behoorden Bart en Henk, de ambulante regelen genomen. genen die aanwezig waren bij de opening Nieuwleusen jongerenwerkers; Amir Nazar, voorzitter een barbecuefeestje aan te bieden. Feit van de Jeugdraad Zwolle; Menno, van Behelpen. is ook dat jongeren in Stadshagen, toch DWARS, de jongerengroep van Groen De container blijft eigendom van de alweer zo’n zes jaar op de kaart, zich nog Links; wijkagent Albert Knol; buurtwerkgemeente en in overleg met de brandsteeds moeten behelpen met een tijdester Jos Scholten en collega Rob Selles weer zijn er eisen gesteld ten aanzien lijke oplossing. Voor ‘het echte werk’ van TRAVERS; wijkbeheerder Jurrien van de veiligheid. Door het plaatsen van moeten zij nog een flink stuk fietsen. Stroomberg; een delegatie van wijkstichdeze voorziening tracht de gemeente de Naar het AA-Huis in de Aalanden bijvoorting Stadshagen Totaal; Marc Stevens, overlast nabij het huidige winkelcentrum beeld, waar zoals Bart Demmers benabeleidsmedewerker Jeugd van de te verminderen. Die overlast was een, drukt jongeren uit Stadshagen ook van gemeente Zwolle; de pers en enkele voor velen zeer wrang, gevolg van de harte welkom zijn. belangstellenden. Pot vertelde in zijn traagheid waarmee de verwezenlijking

Handjesdans gezongen en gedanst. Het refrein zal door het bruidspaar stevig meegezongen zijn: ‘Laat je handen maar dansen, omhoog en omlaag, naar opzij en weer terug.’ De klaslokalen van De Vlieger bevonden zich onder een appartementencomplex in buurt Schoonhorst, aan de Turfdrager-

straat, waar nu de Islamitische basisschool Al Amana is gevestigd. Toen de wijk groeide en het kindertal stevig toenam, verhuisde De Vlieger naar de Buckhorstlaan en werd omgevormd tot een compleet Kindcentrum.

Jongste echtpaar van Zwolle woont in Stadshagen

Niets uit deze uitgave mag worden

voor het eerst een regisseur ervoorzonder de overgenomendie voor publicatie toestemming van de uitgever. geleerd had. Inez: ‘Zij Ingezonden had ook veel in-met naam brieven moeten ondertekend teresse in locatie-toneel.en woonplaats Dat leidde in zijn. De redactie behoudt zich het recht 2013 tot de voorstelling Geen Fratsen voor ingezonden brieven te weigeren of in te korten. met veel zelfbedachte improvisatieLET OP: in de maanden achtige scènes in de toenmalige C1000juli en augustus verschijnt er geen supermarkt van Nagelmaeker, niet veel VINEXPRESS Stadshagen! Inleverdatum kopij voor de later Jumbo. Ik vond het uniek en sueditie van september: uiterlijk 1 september 2003. perleuk!’ SOP krijgt babbels Inez herinnert zich een van de andere hoogtepunten van SOP: Babbele. ‘Het stuk ging over een woongroep voor senioren ergens in Stadshagen. Er wonen types van verschillende pluimage. Wat ze bezielden om in deze groep te wonen, was voor ieder weer anders,’ herinnert Inez zich. Een van de spelers personifieerde een alcoholist, een andere een adhd’er, er was een zingende Staphorstse frau en een dame die op gevorderde leeftijd haar ‘natuurlijke driften’ herontdekte. Zo’n setting bood voor alle karakters de kans te laten zien wie ze zijn. Inez: ‘Af en toe waren situaties en dialogen volkomen absurd en werd er compleet langs elkaar heen gecommuniceerd. Komisch, wellicht herkenbaar en een tikje tragisch.’ In 2019 werd Stadshagen Op Planken opgeheven, waarmee de wijk het nu zonder amateurtoneel moest doen.

De aankondigingsposter van het toneelstuk Over de uitvoering van de stukken deed de Babbbele in 2010. Vinexpress regelmatig verslag

12

vervolg van pag. 3 Uiteraard houden de jongerenwerkers, wijkbeheer en politie wel een oogje in het zeil en is er een aantal huisregels opgesteld waaraan de jongeren zich dienen te houden. Doen zij dat niet, dan wordt de container zonder pardon verwijderd. Die huisregels zijn: muziek mag, mits het volume redelijk is, na 22.00 uur geen muziek of andere rumoerige gedragingen; drugs en alcoholhoudende dranken zijn niet toegestaan; verlichting gedurende de tijd dat de straatverlichting aan is; afval deponeren in de daarvoor aanwezige afvalbakken; container en omgeving zelf schoonhouden.

"Kinderen hoef ik niet, hoor", riep bruidje Ilse Miedema vrolijk tijdens een nagespeelde huwelijksceremonie op basisschool de Vlieger. Bruidegom Daniel van Unen kon het niet zoveel schelen; hij had het veel te druk met zijn veel te grote trouwring die steeds van zijn vinger viel. Tja, als je allebei vijf jaar bent, is die kinderwens gelukkig ook helemaal nog niet belangrijk. Dit huwelijk kwam voort uit het thema ‘feest’, waarover de groep van juf Fieke Bosman goed had nagedacht. Trouwen is ook een feest en aangezien Ilse al een poosje ‘op’ Daniel was, mochten zij het bruidspaar spelen. De beide moeders besloten om het dan ook maar meteen goed aan te pakken. Vrijdagochtend 16 mei jongstleden om 8.30 uur kwam Daniel, compleet met vlinderstrik, zijn Ilse van haar huis ophalen in een vrolijk versierde auto, met zijn moeder als chauffeur. De gasten kregen nog een mooie corsage opgespeld en daarna vertrok het gezelschap naar basisschool de Vlieger. Daar werden ze opgewacht door een erehaag van klasgenootjes, waaronder de bruidsmeisjes Eline en Anke die samen de sluier mochten dragen. Om die sluier zat een schitterende diadeem en ook de geleende jurk en de witte sandaaltjes stonden Ilse schattig. Het zijden bruidsboeket maakte het geheel af. Tijdens de plechtigheid moest er een

De Bouwers vertellen

heuse trouwakte ondertekend worden, ook door de beide moeders die getuigen waren. Juf Fieke was voor deze gelegenheid buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand en ze vroeg onder andere aan Daniel of het liefde op het eerste gezicht was. "Ilse heeft een heel lief gezicht, hoor", aldus Daniel, tot grote hilariteit van de oudere aanwezigen. Na de huwelijksvoltrekking mocht iedereen het bruidspaar feliciteren. Daarna was het tijd voor wat ontspanning in de vorm van ‘de handjesdans’, die door alle kinderen vrolijk werd meegedaan. Weer buiten gooiden alle aanwezigen een handjevol rijst naar het kersverse stel, wat Ilse de volgende ludieke uitspraak ontlokte: "Wat zonde, maak er maar nasi van, lekker!" Het bruidspaar paradeerde nog even over het schoolplein en toen vond juf Fieke het de hoogste tijd om Ilse en Daniel weer gezellig met de andere kinderen te laten spelen. Dat was niet tegen dovemansoren gezegd en terwijl de kinderen naar de zandbak renden, vertrokken de familieleden naar huis voor een feestelijk kopje koffie.

Bennie Gortemaker bouwde de halve wijk

Marian van der Wedden

Foto: Marian van der Wedden

3

Bennie Gortemaker en Martin Kanis, bouwers van het eerste uur

Bennie Gortemaker was als uitvoerder bij Bouwcombinatie Stadshagen vanaf het begin betrokken bij de woningbouw in Stadshagen. ‘We zijn daar midden in de polder gestart. Het enige wat we hadden was een groot weiland en een kaart met daarop 8000 te bouwen woningen. Eigenlijk had je geen idee hoe het er uiteindelijk uit zou komen te zien,’ vertelt Berrie. Al met al was hij betrokken bij de bouw van de helft van de woningen in de wijk. Bennie is trots op wat er is gerealiseerd. ’Ik weet nog dat toenmalig minister Margreeth de Boer de eerste woning van Stadshagen overdroeg. Een wijk op zien bloeien vanuit helemaal niets, in combinatie met de vrijheid die we kregen in de

Foto archief Vinexpress

bouw, dat was supergaaf.’ Martin Kanis is ontwikkelaar bij Dura Vermeer Bouw, dat nu plannen ontwikkelt voor Breezicht en De Tippe. Hij is vanaf 2002 betrokken bij de bouw in Stadshagen, maar kent het gebied al veel langer. ‘Ik ben opgegroeid in Genemuiden en als jochie moest ik door de polder bij Stadshagen op de fiets naar school in Zwolle. Dan zie je een wijk groeien vanuit helemaal niets,’ herinnert Martin zich. Hij was ook betrokken bij de bouw van De Brugwachter, het appartementencomplex bij de Twistvlietbrug. Het is een plek die bij hem nostalgische gevoelens oproept. Martin: ´Ik heb hier vroeger nog een bijbaantje gehad op de plek waar nu dit gebouw staat; dat is ook wel heel toevallig.´


Chiel Vleesenbeek, Jeugdpredikant de Fontein Zwolle Reageren? Mail aan chielvleesenbeek@defonteinzwolle.nl

De splinter en de balk Een paar weken geleden was The Voice nog een titel waar je onbekommerd over kon praten. Bekend om z’n draaiende stoelen en mooie shows. Voor veel mensen een vaste prik op de zaterdagavond. Een paar weken geleden was ook Marc Overmars nog gewoon een oud-voetballer. Bekend om zijn snelheid, passeerbewegingen en daarna als directeur voetbalzaken bij Ajax. Nu zijn beiden besmet. Er is grensoverschrijdend gedrag geweest. Het doet pijn om te zien hoe erg het mensen heeft gekwetst. Toch zit me ook wat dwars. Het oordeel dat geveld wordt is hard, bikkelhard. Iedereen haast zich om te zeggen: Hier heb ik niks mee te maken. Neem ook het voorbeeld van Marco Borsato en Ali

t

raa t s ?

B, ze worden ontvolgd en hun muziek wordt opeen een stuk minder gedraaid. Grote bedrijven haken al helemaal gauw af. We leven in een cancelcultuur. Ik denk dat de coronatijd de afgelopen jaren ons alleen maar harder heeft gemaakt. Er is nog minder contact met andersdenkenden en we leren om in onze eigen bubbel te blijven. Het is makkelijk om mee te gaan in simpele en harde taal. Maar wat is wijsheid? We hebben moeite om verkeerd gedrag echt te zien. Gauw veroordelen en wegduwen. Terwijl van de jongeren in Nederland tussen de 12 en 24 ruim 10% aan sexting (het versturen van seksueel getinte foto’s) doet. Ongeveer 1 op de 5 jongeren heeft achteraf spijt door negatieve consequenties. Wat is dus wijsheid?

Ik werd getroffen door deze tekst: Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal over jou geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Deze wijsheidsleraar vertelt dat alle oordeel op jezelf terug zal slaan. Wie kil oordeelt, zal een kil oordeel krijgen. Maar het gaat nog verder. Hij zegt ook: bij de ander gaat het om een splinter, bij jezelf om een balk. Dit is een van de lastigste oefeningen die je als mens te doen hebt: jezelf niet hoger aanslaan dan de ander. In plaats daarvan juist toegeven dat door

eigen verkeerde verlangens en angsten je beoordelingsvermogen niet goed is. Wat zouden onze buurten veranderen. Wat zou een wijk en een stad veranderen, als we iets van deze wijsheid meenemen. Dat we niet met ons harde oordeel komen, maar grensoverschrijdend gedrag gebruiken om in gesprek te komen. Om eigen balken te zien en om je af te vragen: hoe is die splinter eigenlijk in het oog van die ander terechtgekomen? Want je kinderen, vrienden, buren zullen heel goed opmerken of je iemand bent die komt oordelen of komt luisteren. En als je om te oordelen komt, dan zal je uiteindelijk zelf veroordeeld worden. En omdat er geen vaccin bestaat tegen harde oordelen, zullen we er toch echt zelf mee aan het werk moeten.

Straatnaam belicht

Door Erica Turmel-Donker Benieuwd naar de betekenis van een straatnaam? Iedere maand komt in de Vinexpress een andere straat in Stadshagen ‘voorbij’. Deze keer is dat de Leiendekkerstraat. Het is een zijstraat van de Koperslagerstraat en Knopenmakerstraat die parallel ligt aan de Leerlooierstraat en Klokkengieterlaan. In dezelfde buurt vind je ook de Linnenweverstraat, Glazenmakerstraat en Goudsmidstraat. Het woord leiendekker is afgeleid van het woord leidekker. Leidekken is een oud beroep waarbij de leidekker een dak bedekt met leien, al dan niet in combinatie met lood-, zink- en koperwerk voor de afwerking. Lei wordt van oudsher gebruikt als een dakbedekking voor wat luxere gebouwen zoals kerken, kloosters en kastelen en deze dakbedekkingsvorm heeft zijn bloeiperiode tussen circa 1850 en 1900. Tegenwoordig wordt lei ook gebruikt voor bedrijfspanden en normale huizen. De leidekker werkt voor een leidekkersbedrijf, waar er een paar van zijn in Nederland. Deze bedrijven voorzien meestal in ad-

vies, uitvoering van klussen en onderhoud. De leidekker heeft dus veelzijdige kennis op het gebied van leisteen en kan er in principe zelfstandig mee werken. Natuurproduct Leisteen is een natuursteen. Het ontstaat uit klei die onder druk in de loop van vele miljoenen jaren omgevormd wordt tot leisteen. Lei wordt in Europa onder meer in Duitse, Spaanse en Engelse groeven gewonnen. In blokken wordt het uit de groeven gehaald. Deze blokken worden vervolgens in kleinere stukken gezaagd, met de hand gespleten en op maat gemaakt. Daarna krijgen de leien nog een waterrand. Uiteindelijk is van het ruwe materiaal 94% afval en slechts 6% is geschikt als dakbedekking. De plaats van herkomst bepaalt de kwaliteit, eigenschappen, het uiterlijk en de verwerkbaarheid van het materiaal. Leistenen kunnen gemiddeld zo’n 60 tot 80 jaar mee op een dak.

wordt leisteen ook als gevelbekleding gebruikt, wat een geheel andere uitstraling aan een gebouw geeft. In Nederland zijn de meest voorkomende dekkingswijzen: - Maasdekking: deze dekking bestaat uit rechthoekige leien die met roestvrijstalen leihaken op het dakbeschot of de leilatten worden genageld. De leien zijn dubbel overlapt en geven een stormvaste dakbedekking met een strak uiterlijk. - Rijndekking: deze dekking bestaat uit leien met schubvorm die ook als schubben over elkaar worden gelegd, enkel overlappen en direct op het dakbeschot genageld worden met kopernagels. De leien zijn er in links- en rechtsdekkende vorm, afhankelijk van de ligging van het dakvlak. - Oud-Duitse dekking: deze dekking heeft ook leien in schubvorm, maar de hoogtematen en breedtematen zijn wisselend, wat zorgt voor een levendige uitstraling, passend bij oude gebouwen.

Dekkingswijzen Aan oude monumenten is te zien hoe divers de toepassingen en dekkingswijzen van leiwerk zijn. Naast dakbedekking

Bronnen: nationaleberoepengids.nl, leidekkersvereniging.nl en bogaerts.jimdo.com

Moeder de Gans is in de olie Heb je de voorpagina al gelezen? Moeder de Gans gaat in de olie, het leven van haar jongen wordt in de kiem gesmoord. Een deel van onze wijkbewoners heeft het helemaal met haar gehad. Baltsen, broeden, gakken en kakken, grazen en blazen. Zo ongeveer ziet een doorsnee maar vermakelijke dag van Moeder de Gans eruit. Voor de ene Stadshagenaar klinkt het gakken als de 10e symfonie van Beethoven, voor de ander is het een signaal voor een volgende beladen tweet. Waar de één het kakken beschouwt als een voor de hand (maar vooral voor de voet) liggende uitkomst van een gezond spijsverteringsproces, daar levert het een ander ergernis en vieze schoenen op. De tweedeling in de samenleving met de natuur als bron: de anti-gakkers met ganzenspijt en de progakkers met lang-zullen-ze-leven. Ganzen zullen nooit uit zichzelf in ganzenpas de wijk verlaten. En Moeder de Gans zal ook na het gesmeer met olie blijven baltsen en broeden, ook al leveren 15 van haar 16 eieren geen nageslacht meer op. Vrolijk gakken zal zij ook altijd blijven doen, ondanks de weerstand bij een deel van de Stadshagenaren. Door haar drukke gezinsleven is Moeder de Gans niet toegekomen om met haar kroost wat meer spelletjes te doen. Nu er slechts één gansje overblijft is hiervoor meer tijd. Misschien is Ganzenbord een idee. Hoewel… In het spel verplaats je gansjes, maar die kunnen ook in een put en de gevangenis terechtkomen of aan de galg gehangen worden. Doodeng. Naar verluidt zijn er plannen om het Ganzenbordspel te vervangen door een spel waarmee een nieuw aspect van de Hollandse cultuur beter kan worden nagespeeld: Mens-erger-je!

Leidekker is een oud beroep

Foto Rianna Liberg

Bert Kunnen

13


Bedrijven in actie door Erica Turmel-Donker

‘Floorganized zorgt voor een oase van rust’

Floortje brengt structuur, rust en overzicht

Eigen foto Floorganized

Door Erica Turmel-Donker

van rust terug.’

Iedere maand staat er in deze rubriek een ondernemer uit Stadshagen centraal. Deze keer is dat Floortje Veldhuizen van Floorganized.

Hoe ben je in dit vak gerold? ‘In februari vorig jaar zat ik er behoorlijk doorheen. De therapie waar ik in 2020 mee ben gestart hakte er behoorlijk in. Dit in combinatie met nauwelijks tot niet slapen, gewoon door blijven werken en een hoge werkdruk maakte dat ik moest kiezen. Het was de ziektewet in of het roer helemaal omgooien. Ik koos voor het laatste. Ik gaf mijn baan met vast contract en daarmee al mijn zekerheid op. Binnen twee weken vond ik een nieuwe parttime baan als nanny. Bij het gezin waar ik nanny ben, heb ik het vertrouwen en de tijd gekregen om te helen en mijzelf en mijn dromen en doelen weer terug te vinden en waar te maken. Mede dankzij hen is Floorganized nu een feit.

Wat biedt jouw bedrijf? ‘Vorig jaar oktober ben ik gestart met Floorganized. Mijn diensten zijn het opruimen en organiseren van huizen of bedrijven. Daarnaast kan ik ook helpen met de styling binnen jouw woning of bedrijf en kun je mij inhuren bij een verhuizing om alles in te pakken in de huidige woning en weer uit te pakken en in te richten in de nieuwe woning. Ik richt mij voornamelijk op bedrijven en gezinnen. Ik merk dat het voor ouders prettig is wanneer er in huis een duidelijke indeling en structuur aanwezig is. Hierdoor is het voor hen makkelijker om het huis netjes en georganiseerd te houden en blijft er tijd over voor elkaar als gezin of tijd om eigen passies of dromen na te jagen. Bij bedrijven is het eigenlijk net zo: wanneer het zowel voor als achter de schermen helder is waar je wat kunt vinden en alles is gestructureerd en georganiseerd, dan werkt dat net iets lekkerder en efficiënter en bespaar je tijd (en tijd is geld).’ Wat kenmerkt jou als ondernemer? ‘Ik ben creatief, waardoor ik vaak met oplossingen kom, die out of the box zijn. Ik denk in mogelijkheden.’ Wat is jouw drive? ‘Het is heel dankbaar werk, dat geeft energie. Ik krijg hele mooie en leuke reacties terug als ik klaar ben bij iemand thuis. Mensen geven aan dat zij minder stress ervaren in huis en meer tijd en energie over hebben. Ze krijgen een oase

14

Welke waarde vind jij belangrijk? ‘Ik vind het belangrijk dat mensen zich veilig voelen bij mij, dat ze zich niet hoeven schamen. Ik heb geen oordeel over hen of wat ik tegenkom. Ik wil ze graag een zetje geven voor het mooiste leven wat ze kunnen leiden, dat ze ervaren dat ze door mijn werk hun eigen passies en dromen kunnen najagen. Dat heb ik gedaan met Floorganized en het is iets wat ik iedereen gun.’

dagelijks leven voor hen makkelijker en fijner maken. Zodat deze mensen met het weinige geld waar zij van moeten rondkomen dit voornamelijk kunnen besteden aan eerste levensbehoeftes zoals voedsel, school, ziektekosten, opleiding en educatie. Daarnaast wil ik graag trainingen aan ouders geven over speelgoed, gericht op een basisselectie van natuurlijke materialen en passief materiaal; items die de kinderen prikkelen en niet overstimuleren.’

Waar sta je over vijf jaar? ‘Mijn doel is om succesvol te worden met Floorganized en dit succes ook te delen met de mensen om mij heen. Hiermee bedoel ik dat ik het belangrijk vind om met Floorganized ook iets te kunnen bijdragen aan de maatschappij. Ik zou het mooi vinden als ik door middel van doorgeven en delen een natuurlijke kringloop van het leven kan creëren voor mensen die minder bedeeld zijn. Ik geloof erin dat er genoeg is op deze wereld voor iedereen, maar dat we het beter met elkaar zouden moeten (ver)delen. Ik merk dat mijn klanten vaak hele mooie en goede spullen naar de kringloop brengen, ik zou in de toekomst graag een samenwerking aangaan met de voedselbank en mensen die minder bedeeld zijn bij mijn eigen Floorganized-loods elke maand een x-aantal gratis items willen laten meenemen. Dus naast voedsel van de voedselbank ook spullen die het

Hoe bevalt wonen en leven in deze wijk? ‘Ik heb van jongs af aan al in Stadshagen gewoond, met twee jaar Utrecht tussendoor, en woon sinds 2020 op mijzelf in Stadshagen. Ik kwam als kind aan de Klokkengieterlaan te wonen, een van de eerste straten van de wijk. In die tijd ben ik hier tussen de weilanden opgegroeid en kon ik overal heerlijk spelen. Ik heb de wijk vanaf de grond opgebouwd zien worden. Als kind voelde ik mij heel veilig in Stadshagen en kreeg van mijn ouders ook de ruimte om eropuit te gaan en te ontdekken. Mijn ouders wonen nog steeds in Stadshagen en mijn oudste broer ook.’ Meer informatie Meer informatie is te vinden op floorganized.nl of @floorganized op Instagram. Informatie kan ook aangevraagd worden via info@floorganized.nl.

vrijdag 8 APRIL 09.00 - 11.30 uur

mét speelochtend voor 0-4 jarigen

kom kijken & spelen

Van jongs af aan was ik al bezig met opruimen. Zo ruimde ik regelmatig de kamers van vriendjes en vriendinnetjes op wanneer ik bij hen aan het spelen was, haha. Ook later in mijn bijbanen zorgde ik voor structuur achter de schermen, wat mijn collega’s prettig vonden werken. Mensen uit mijn omgeving stimuleerden mij al jaren om hier iets mee te gaan doen.’ Hoe onderscheid jij je van vakgenoten? ‘Ik wil mensen er bewust van maken wat ze eigenlijk allemaal aan spullen hebonze kindcentra zijn onderdeel van ben en wat ze daarvan ook daadwerkelijk gebruiken. Soms heeft iets emotionele www.triomundo.nl waarde en is het mooi om dit in huis een ereplekje te geven, dan ga ik bekijken waar het beter tot zijn recht komt. Mijn eigen huis is vrij minimalistisch ingericht en ik gebruik echt alles wat in mijn huis staat. Bij mijn klanten ben ik ook bezig onze kindcentra zijn onderdeel van met een stukje minimaliseren en ontspullen om ze zo lichtheid te geven bij alles wat ze hebben én gebruiken.’

op school

de schat kamer www.obsdeschatkamer.nl

www.hetfestivalzwolle.nl


Wereldkeuken met Afghaanse recepten zorgt voor verbinding in Breecamp Op 25 februari werd na twee jaar stilstand weer een Wereldkeuken in basisschool de Paperclip in de buurt Breecamp georganiseerd. Het is een initiatief van Lilian Tan en Zerin Aghmour en de Finse Pia Vàrvinen. Op deze door hen in samenwerking met Travers Welzijn georganiseerde avonden, staat de keuken en de muziek uit een bepaald land centraal. Deze keer waren er Afghaanse gerechten, muziek en andere cultuuruitingen. Ruim 70 be-

langstellenden, waaronder veel kinderen, uit de buurt hoorden Lana een Afghaans sprookje vertellen vanachter een heuse poppenkast. Shakila Karim, die ruim 30 jaar geleden uit Afghanistan naar Nederland vluchtte, vertelde over de inspiratie die zij hier in Nederland haalde uit het boek De Zijderoute van Peter Frankopan. Op 25 maart is er in Breecamp een Wereldkeuken waarin Syrië centraal staat.

Initiatiefnemers van de Wereldkeuken, v.l.n.r. Lilian Tan, Zerin Aghmour en Pia Vàrvinen

Wijkagent Peter Overweg boeit kinderen

Even stiekem op de Afghaanse drum

De familie Piternelle uit Curaçao woont al tien jaar met veel plezier in Stadshagen

Afghaanse keukenprinsessen serveren rijst met kip

Lana vertelde het Afghaanse volksverhaal ´Het Zilver op de Haard’, over iets wat jezelf toekomt

Diverse culturen werden in De Paperclip verbonden

Shakila Karim vluchtte 30 jaar geleden naar Nederland

15


16 APRIL: 12.00 - 16.00 UUR PAASEVENEMENT

Winkelcentrum Stadshagen

PAASFEEST

Er komt weer een echte voorjaarsboerderij in het winkelcentrum. Met allerlei kleine dieren om te aaien en te knuffelen. Meneer Paashaas is er ook voor een meet & greet, fotomomentjes en hij deelt heerlijke chocolade-eitjes uit.

2 T/M 15 APRIL PAASPUZZELTOCHT

Vanaf begin april kun je weer letters zoeken in het winkelcentrum van Stadshagen! De puzzeltocht is voor alle kinderen van basisschoolniveau. Doe mee en misschien win jij wel één van de drie cadeaubonnen van € 15,00

Voor alle kids t/m 12 jaar: in de kidscorner van Partou zijn leuke paasactiviteiten en je kunt je laten schminken.

HET BRUISENDE HART VAN

JAAR STADSHAGEN

Maatwerk robuuste boomstamtafels

Boomstam bartafels

ook voor renovatie

Showroom & werkplaats in Dedemsvaart Tafels in de mooiste houtsoorten: - Suar - Iroko/Kambala - Mahonie - Eiken - Oud-eiken - Noten

Boomstam

Boomstam

accessoires

eettafels

Boomstam salontafels

Bewerkt in de eigen werkplaats. Openingstijden: maandag gesloten • dinsdag t/m donderdag op afspraak

s n o k e o z e B Treetop Tables Moerheimstraat 50 7701CG Dedemsvaart

vrijdag 13.30-21.00 uur • zaterdag 10.00-17.00 uur

TAFELS

EN MEER

WWW.TREETOPTABLES.NL

16

Tel: 06-33830449 info@treetoptables.nl www.treetoptables.nl