Vinexpress juni 2018

Page 1

Wijkkrant 16de jaargang juni 2018

10 Avondvierdaagse Stadshagen 15 Schaapscheerdersfeest

04 Cultuurfestival 14 juli

05 08 12 14

Natuurbekijks Nieuws van de kinderredactie Kunst in de wijk Clown Poets

Station Stadshagen: het verschil tussen voorbij rijden of stoppen: 8 ton extra Door Iris Boersbroek Al ruim zes maanden ligt station Stadshagen er verlaten bij en razen de treinen van Keolis langs zonder te stoppen. Oorzaak: een niet-gedaan of niet-goedgeïnterpreteerd bodemonderzoek door ProRail. Op 1 juni werden twee persconferenties ingelast: een door de Provincie en een door ProRail zelf. Beide partijen staan op dit moment lijnrecht tegenover elkaar. Hoe kon dit gebeuren?

snelheid aan te kunnen, de trein werd instabiel. ProRail werd gesommeerd met een ‘robuuste’ oplossing te komen en beloofde verder onderzoek te doen. Keer op keer werd de datum waarop dat onderzoek zou zijn afgerond en de conclusies konden worden gecommuniceerd uitgesteld. Tot er op 1 juni opeens duidelijkheid was: de trein zou met de huidige bodemgesteldheid nooit de beloofde 140 kunnen rijden. Een aanpassing zou moeten komen uit de dienstregeling. Stoppen in Stadshagen en keren in Zwolle en Kampen bleek met die 100 kilometer toch sneller dan gedacht. De tijdwinst was net genoeg om dit te realiseren en de meeste aansluitingen in Zwolle te halen, behalve die met Lelystad. Om dit veilig te doen zou er (tijdelijk) een extra machinist op de trein

www.kringloopzwolle.nl (038) 422 06 06 us on facebook

Nieuwe Veerallee 12, Zwolle Nieuwe Deventerweg 6, Zwolle-Zuid Open: ma. 12-18 uur; di. t/m vr. 10-18 uur do. 10-21 uur, za. 10-17 uur

moeten komen en een aantal wijzigingen in de infrastructuur zoals seinen. Kosten: 8 ton per jaar. Dat was de oplossing die ProRail voorstelde, volgens hen kon het station dan per direct open. De Provincie was hier op z’n zachtst gezegd, helemaal niet blij mee. Zij hadden een treinverbinding besteld van 140 kilometer per uur, waarbij de huidige dienstregeling volledig in tact zou blijven. Bovendien: wie moest die 8 ton betalen? Deze kosten zijn deels voor de exta machinist. Keolis is niet bereid iets te betalen maar houdt zich echter buiten de discussie en is ook niet voor commentaar bereikbaar.

Foto Erica Turmel-Donker

werken onder auspiciën van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Ze voeren projecten uit ‘voor kosten en risico’ van de opdrachtgever. ProRail zegt dat het bodemonderzoek geen aanleiding gaf tot een negatief advies. Volgens hen moest het kunnen en was er slechts een klein, lees verder op pagina 3

Hyundai i10 1.0i Comfort Bwj. 2017

1988

Contract ProRail is een semi-overheidsbedrijf, ze

30 jaar

2018

Ì

Problemen Op 6 december berichtte ProRail de Provincie dat de geplande opening niet door kon gaan. Na het testen van het tracé bleek dat bij een snelheid van 140 kilometer per uur problemen ontstonden: de ondergrond bleek te slap om die hoge

Al 6 maanden razen de treinen voorbij station Stadshagen

Ì

Al ruim 150 jaar is er een treinverbinding tussen Zwolle en Kampen, het Kamperlijntje. Oorspronkelijk maakte die deel uit van de verbinding Utrecht-AmersfoortZwolle-Kampen. Later vonden afsplitsingen plaats, werd de rest van het spoorwegennet geëlektrificeerd en na de Tweede Wereldoorlog bleef het Kamperlijntje als dieselattracie over: de kortste spoorlijn van Nederland. Met het groeien van de wijk Stadshagen werd besloten de verbinding Zwolle-Kampen ook elektrisch te maken en in Stadshagen zou een station komen. Om een goede aansluiting in Zwolle te garanderen, moest de trein 140 kilometer per uur gaan rijden. Keolis kon die treinen leveren en werd gekozen als vervoerder. Opdrachtgever was de Provincie Overijssel samen met de gemeentes Zwolle en Kampen, uitvoerder van het nieuwe tracé werd ProRail. Op 10 december zou het nieuwe station officieel worden geopend.

€ 10.995,-

Luxe uitvoering: - navigatie - ledverlichting - auto climate contr. - bluetooth - cruise control

SPECIALIST IN HYUNDAI

Autobedrijf Bert Wieten WWW.BERTWIETEN.NL


Hier had jouw advertentie kunnen staan! kinderdagverblijf

gewoon de laagste prijs

gewoon ruimste gewoon dede laagste prijs openingstijden nieuwe locatie! Sterrenkroos in Stadshagen de 7kinderdagverblijf dwergen gewoon de ruimste openingstijden de meest flexibele opvang de 7 dwergen gewoon gewoon de meest flexibele opvang

WIL JE ADVERTEREN? Bel voor meer informatie: 06 – 129 689 86 of stuur een mail naar adverteren@vinexpress.nl

speel, lach, groei!open

speel, lach, groei! sepntieeum w!ber speel, lach,| info@de-7-dwergen.nl groei! www.de-7-dwergen.nl

01 fl2e x8ompevldajennug vast

haydnstraat 2, zwolle | 038 454 43 72 au per u arn! www.de-7-dwergen.nl | info@de-7-dwergen.nl www.de-7-dwergen.nl zwaardvegerstraat| info@de-7-dwergen.nl 124, zwolle | 038 230 09 32 haydnstraat 2, zwolle | 038 454 43 72 ROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN SPORT/TAPING zwaardvegerstraat 124, zwolle |•038 230 09 32 • KAAKPROBLEMEN • LYM EDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ ANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPAN INGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • PORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KIN ERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • NCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPANNINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAAT + Ergotherapie ROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYM Fysiotherapie EDRAINAGE • MANUELE THERAPIE + • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ + Psychomotorische therapie ANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPAN INGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • PORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • a s7 om

... houdt u in beweging

Zwolle-Zuid Van der Heydenstraat 6-1 8014 ZZ Zwolle 038 465 40 00

Profitgym Zwolle-Zuid Van der Heydenstraat 12 8014 ZZ Zwolle 038 465 40 00

Zwolle-Zuid Van der Capellenstraat 137 8014 VW Zwolle 038 465 40 00

Aa-Landen Dobbe 72a 8032 JX Zwolle 038 453 20 22

Stadshagen Werkerlaan 267 8043 LV Zwolle 038 420 31 00

ONTDEK DOOMIJN in...

Profitgym Stadshagen Belvédèrelaan 375 8043 VD Zwolle 038 420 31 00

Raalte Iepensingel 178 8102 XP Raalte 06 1329 3668

Profitgym Dalfsen Kampmansweg 8 b 7722 RV Dalfsen 038 465 40 00

Th OOG IN 203 BIOL

FysioZwolle.nl

STADSHAGEN “Tijdens de eerste emotionele dagen na het overlijden zijn er heel veel dingen die geregeld moeten worden. Juist dan is het fijn als een professional u bij staat, zodat alles met zorg en aandacht geregeld wordt. Zo kunnen we samen een mooi en persoonlijk afscheid tot stand brengen dat past bij de overleden dierbare èn bij de nabestaanden. Ik heb speciale aandacht voor uw budget, natuuruitvaarten en live-muziek.”

Uitvaartbegeleiding Freda Gaasbeek Verzorgt uw uitvaart natuurlijk

02

Wildwalstraat

Oude wetering

kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang bij Kindcentrum De Schatkamer

kinderdagverblijf en peuterspeelzaal, tevens 7+ voor bso voor Kindcentrum Het Festival

Sportlaan

WESTENHOLTE

kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang bij Kindcentrum Het Festival

Muurmeesterstraat

Papaverweg kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang

peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang bij OBS De Krullevaar en OBS SuperNova

Korianderplein

Het Saffier

Stinsweg

kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang bij Kindcentrum het Saffier

8+ buitenschoolse opvang bij voetbalvereniging WVF

peuterspeelzaal bij OBS De Ridderspoor

Wilt u een overlijden melden? Bel Freda 06-42513280. Dag en nacht bereikbaar, zeven dagen per week.

www.doomijn.nl

e klantadvies@doomijn.nl

www.fredagaasbeek.nl

/doomijn

t (038) 421 45 21


Colofon VINEXPRESS Stadshagen Uitgever Stichting Vinexpress Stadshagen Hoofdredacteur: Vacant Eindredactie: Nettie Roes, Erica Turmel-Donker, Juul van de Velden Redactie: Chieneke de Boer, Iris Boersbroek, Gerdo van den Burg, Geert Jan den Hengst, Renee van Hensbergen, Milou van Rijn, Louis Zandbergen Fotografie: Hans van Eerbeek, Margreeth Kruise, Erica Turmel-Donker, Yvonne Waslander, Opmaakredactie: Martin de Zoete, Content Innovators Vormgeving: Claudia van de Leur Druk: Drukkerij Hoekstra, Emmeloord Bezorging: Verspreidingsbureau Krantenhalte Stadshagen, Jolanda Vijverberg Telefoon 038 8501937 info@krantenhaltestadshagen.nl www.krantenhaltestadshagen.nl Bestuur Stichting Vinexpress: Iris Boersbroek Mans Bos Mieke Pape Inez van Slooten bestuur@vinexpress.nl Adres Bestuur Stichting Vinexpress: Werkerlaan 1, 8043 LT Zwolle Mailadres redactie: redactie@vinexpress.nl Twitter: VinexpressNL Website: www.vinexpress.nl Adverteren in Vinexpress Stadshagen? telefoon 06 46065912 adverteren@vinexpress.nl Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen voor publicatie zonder toestemming van de uitgever. Ingezonden brieven kunt u alleen per email aanleveren en moeten voorzien zijn van uw naam, adres en telefoonnummer. Het ontbreken van deze gegevens betekent: geen plaatsing. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren of in te korten. De Vinexpress heeft een oplage van 8.650 exemplaren. De redactie en het bestuur van deze krant bestaat uitsluitend uit vrijwilligers.

Inleverdatum kopij voor de editie van september 2018: uiterlijk maandag 27 augustus 2018.

Station Stadshagen vervolg van pagina 1 verwaarloosbaar risico. Zij hebben de Provincie dus positief geadviseerd over de aanleg. Nu er kosten bij moeten om station Stadshagen aan te kunnen doen, vinden zij zich daar niet verantwoordelijk voor. De Provincie heeft echter een heel ander standpunt: wij hebben niet gekregen wat we hebben besteld en gaan dus niet nog meer betalen. Kort door de bocht zou je kunnen zeggen: ProRail is contractueel niet verantwoordelijk voor eventuele risico’s, dus als ze verkeerd adviseren (door een risico te laag in te schatten) zijn zij ook niet verantwoordelijk voor de eventuele extra kosten. Maar ProRail wordt toch ingehuurd om haar expertise? Daar mag je toch wat van verwachten? Slecht werk is toch verwijtbaar?ProRail kon daar in haar persconferentie desgevraagd geen duidelijkheid over geven. Het positieve advies over de aanleg was niet op papier terug te vinden en ProRail weet ook niet of ze het bodemonderzoek verkeerd hebben geïnterpreteerd of dat er gewoon geen aanvullend onderzoek is gedaan. Dat zijn ze nog aan het uitzoeken, zeggen ze. Intussen verschuilen ze zich achter de 42 mogelijke oplossingen die ze hebben onderzocht, waarvan de uiteindelijke nu werd gepresenteerd. De grond onder het tracé versterken zodat de trein wel 140 kon rijden, zou nog eens 35 tot 100 miljoen gaan kosten én 4 tot 6 jaar gaan duren. Dit is echter niet meegenomen in het oorspronkelijke advies.

Debacle Journalist Jelle Boonsta heeft uitgebreid alle documenten gelezen en daaruit blijkt dat het Kamperlijntje al jaren een ‘blundertocht’ is, zoals hij zelf zegt in De Stentor van 26 mei. De fout lijkt bij ProRail te liggen, er is in de documenten niets te vinden over bodemonderzoek, versteviging, veengrond. Vragen over de kosten van versteviging worden niet beantwoord. ProRail hoort plannen te laten checken door hun afdeling Ondergrondse Intra, die werken met vaste protocollen. De afdeling wil echter niet bevestigen deze opdracht ooit ontvangen te hebben. Maar ook de politiek heeft steken laten vallen: er zijn nooit vragen gesteld over de bodemgesteldheid. Een kind kan bedenken dat een zwaardere en snellere trein een steviger bodem nodig heeft, maar niemand lijkt daaraan te denken. Bewoners, geïnteresseerd in het bouwproject, hebben met eigen ogen gezien dat de oude grond onder de rails is afgegraven en er gewoon weer is opgegooid voordat de nieuwe rails erop kwam. Aldert Baas, woordvoerder van ProRail heeft eerder, ook aan de Vinexpress, toegegeven dat er ‘onvoldoende bodemonderzoek’ is gedaan, maar ontkent dit nu ten stelligste. Iedereen wijst naar elkaar en uiteindelijk betaalt de belastingbetaler. De burger is er verder ook nog eens de dupe van omdat de beloofde OV-verbinding er nog steeds niet is.

Reactie (ingekort) Provincie Overijssel en gemeenten Zwolle en Kampen De uitkomsten van de grondonderzoeken door ProRail naar de stabiliteit van de bodem onder de Kamperlijn zijn zeer teleurstellend voor de provincie Overijssel, de gemeenten Zwolle en Kampen en vervoerder Keolis. Alleen tegen zeer hoge kosten kan de snelheid omhoog van 100 naar 140 km/uur. De voorbereiding en uitvoering kosten 4 tot 6 jaar. Dat betekent dat de provincie en gemeenten niet de treindienst kunnen rijd–en, waarvoor ze destijds de overeenkomst met ProRail zijn aangegaan. Voor de provincie, gemeenten en vervoerder Keolis zijn een betrouwbare dienstregeling met goede aansluitingen van groot belang. De kwaliteit die nu geboden wordt op de Kamperlijn, en de waardering van de reizigers, willen de betrokken overheden en vervoerder Keolis hoog houden. Op dit moment heeft de Kamperlijn een punctualiteit van 98 procent en een waardering van 7,6. Dagelijks maken nu al zo’n vijfduizend reizigers gebruik van de Kamperlijn. Met de oplossing van ProRail lijkt een dienstregeling met een stop in Stadshagen net te passen, maar door de langere rijtijd wordt voor een aantal aansluitin-

gen de overstaptijd met 5 à 6 minuten zeer kritisch (Leeuwarden, Deventer) of niet gehaald (Lelystad/Den Haag). Dat betekent een verslechtering voor de reizigers. Voor de uitvoering van de maatregelen is minimaal een half jaar tot 2 jaar nodig. Dit vergt mogelijk tot 8 ton extra per jaar aan exploitatiekosten. De kosten voor de uitvoering van de kleine maatregelen aan het spoor worden geschat op 1,3 miljoen euro. De provincie en gemeenten Zwolle en Kampen vinden dat deze oplossing niet zorgt voor een voldoende robuuste dienstregeling en ook nog eens tegen hoge kosten en risico’s. En hoe lang is deze maatregel nodig? De provincie en gemeenten vinden dat ProRail nu aan zet is om met een acceptabelere oplossing te komen voor de korte en lange termijn. Hierin moet naar voren komen hoe snel maatregelen te realiseren zijn, tegen exact welke kosten en hoe dit gefinancierd gaat worden. Pas dan kan er een besluit komen over de opening van het nieuwe station. Meer info: www.kamperlijntje.nl www.destentor.nl

Repareren met een lach Mnbghg]^kahn] MnbgZZge^` !Lb^k"[^lmkZmbg`^g L\anmmbg`^g ;^ieZgmbg` ^g `Zshg Obco^kl Mnbganblc^l Ohhk ^^g okbc[ebco^g]^ h__^km^ ^g(h_ Z_likZZd3 Sphee^ u )/&.*-0+1)0 bg_h9aho^gb^kl[^]kbc_kb^mo^e]'ge ppp'aho^gb^kl[^]kbc_kb^mo^e]'ge

Door Louis Zandbergen De lijst met kapotte producten die meegenomen worden, wordt steeds langer. Tijdens de maandelijkse Repair Café in Stadshagen is het altijd een verrassing wat er aangeboden wordt. Dat maakt het ook erg leuk voor de reparateurs. Uiteraard zijn er producten die je elke maand ziet. Zo weten we dat er altijd wel een Senseo, een naaimachine en een lichtarmatuur te repareren valt. Vaak zelfs meerdere exemplaren. De reparateurs zetten hun expertise in om het product een tweede leven te geven. Op die manier verdwijnt het niet op de afvalberg.

“Serieus werk en een lach naast elkaar tijdens deze Repair Café in Stadshagen” Foto Louis Zandbergen

Na de reparatiedag van mei is de balans weer opgemaakt. Er zijn 25 kapotte pro-

Bus Waarschijnlijk mag ik het er niet mee vergelijken, we leven immers in een keurige, brave nieuwbouwwijk. Toch, heeft het ergens wat weg van Italiaanse praktijken. Ik kom tot deze gedachtegang door een flashback. Ooit zat ik in de auto naast Paolo, mijn Italiaanse zwager. We reden ergens in de buurt van Milaan, op een snelweg. Terwijl wij een viaduct naderden, wees hij mij op dat wat ontbrak. Hoewel het viaduct helemaal klaar was, was men de op- of afritten ‘vergeten’. Maffiaachtige praktijken zei hij, waarschijnlijk iets met witwassen. Later zag ik, in the middle of nowhere, een gebouw staan. Of eigenlijk een skelet, de muren ontbraken. Idem dito, volgens Paolo. De herinnering kwam bovendrijven toen ik de werkloze bushalte aan de Eli Heimanslaan zag. Eén van de mensen die Breecamp mocht inrichten heeft waarschijnlijk iets te rigoureus gehandeld. Zijn of haar plannen zijnklakkeloos overgenomen, gok ik. “Oja, eh, er moet ook een bus rijden. Even vergeten!” Iemand attendeerde mij erop dat er binnen Stadshagen nog steeds maar één route voor de stadsbus is. Dat is best wel opmerkelijk, aangezien de wijk nog lang niet is uitgegroeid en onderwijl zo’n 20% van geheel Zwolle zich hier heeft gehuisvest. Je zal bijvoorbeeld maar in de Van Oortstraat wonen en met de bus naar het winkelcentrum willen gaan. Dan is de dichtstbijzijnde bushalte bij het Zonnehuis, een flinke tippel. Helemaal voor mensen die slecht ter been zijn, of jonge kinderen hebben, is dat verre van ideaal. Ik heb mij dat tot voor kort eigenlijk nooit gerealiseerd. Bofkont als ik ben, daar waar ik woon, hoek Frankhuizerallee/Belvédèrelaan, stopt diezelfde bus pal voor mijn deur. Sterker nog, er zijn twee haltes, de wijk in en de wijk uit. Ben benieuwd wat er eerder komt: een trein naar Kampen of een stadsbus door de Eli Heimanslaan?

ducten gereedgemaakt voor gebruik, bij vier hebben de eigenaren een bruikbaar advies meegekregen, en bij vijf moesten wij uiteindelijk constateren dat het niet reparabel is. Kortom 85% succes! De reparateurs doen dit werk met veel plezier, de sfeer is goed en er wordt gelachen. De glimlach en bewondering van de eigenaren is altijd de kers op de taart. In gebouw Werkeren, aan de Werkerlaan 154, draait het elke laatste zaterdag van de maand allemaal om (samen) repareren. Op zaterdag 30 juni tussen 10.00 uur en 14.00 uur staan deskundige vrijwillige vaklieden klaar. Naast reparatie van je koffieapparaat en armatuur kun je daar ook terecht voor reparatie van boeken, elektrische spullen, textiel en campingbenodigdheden. Alles wat je meeneemt, proberen wij te repareren. Wil je wel het kapotte product vooraf schoonmaken? Garantie wordt niet gegeven, maar gemiddeld 80% gaat gerepareerd of met advies terug met de eigenaren. Info via repaircafestadshagen@gmail. com of de Facebookpagina https://www. facebook.com/repaircafestadshagen/

03


KUNST&CULTUUREVENEMENT STADSHAGEN 13 EN 14 JULI Door Milou van Rijn Stadshagen heeft 23.930 inwoners. Deze inwoners wonen in 8.741 woningen. Dat is anderhalf keer zoveel als Hattem. Maar...Hattem heeft een jaarlijkse kunstmarkt, een kunstkring en een eigen kunstgilde. Heeft Stadshagen dan niets op dit vlak? Wonen er geen kunstenaars, musici en toneelspelers en onze wijk? Of als je kijkt naar het aantal jonge inwoners in onze wijk, 8960 inwoners zijn jonger dan 25 jaar, zit daar toekomstig talent? Van, voor en door Klaas Schuuring, inwoner van Stadshagen en actief met Stadshagen TV, weet wel beter. Er is genoeg talent in de wijk. Je moet het alleen wel zichtbaar maken. Klaas organiseerde al twee keer eerder dit evenement in Stadshagen. De ambitie is om door kunst en cultuur verbinding te brengen in de wijk. Verbindingen tussen jong en oud. Verbindingen tussen oude en nieuwe bewoners van de wijk. Verbindingen tussen verschillende kunstvormen en kennismaken met andere culturen. Dit jaar is ongeveer 40% van het programma ontwikkeld en uitgevoerd door bewoners. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het festival geheel bestaat uit initiatieven en uitvoeringen uit de wijk. Hiervoor verwacht de organisatie een aantal jaren nodig te hebben. Vandaar dat de organisatie streeft naar langdurige sponsorrelaties. Alles gebeurt op basis van subsidies, giften en veel vrijwilligersuren. Dit jaar is er veel inbreng van Travers

prikkelen en talent aan te moedigen. De projecten op het festival zelf hebben als doel om verder te werken aan nieuwe projecten voor de editie van 2019. Er zijn onder andere workshops verhalen vertellen, flamingo dansen, schilderen,

Wat is er te doen? Op 13 juli wordt begonnen met de preparty. Het festival komt langzaam op gang. Er is muziek en een hapje/drankje voor wijkbewoners en deelnemers. Onderwijl wordt begonnen met opbouwen. Zaterdag 14 juli begint het festival om 10.00 met een spectaculaire opening. ‘s Avonds om 22.00 eindigt het festival met optreden van de band “ Om de Hoek”. Naast muziek is er aandacht voor dans, beeldende kunst, kaligrafie, theater en verhalen vertellen. Je kunt kijken of zelf actief meedoen. Verder is er een horecaeiland en een infomarkt. Op deze markt staan ondernemers uit Stadshagen en non-profitorganisaties passend in de stijl van het evenement: van, voor en door.

Foto Yvonne Waslander

jongerenwerk, het Hervormd Weeshuis en het buurtcultuurfonds van de Stadkamer. Voorbereiding en vervolg Misschien heb je het al gemerkt. Door een oproep op Facebook of doordat er gratis workshops worden gegeven in de Stadkamer en in het Cultuurhuis. De workshops hebben als doel om te

muziek. Tijdens het festival worden de resultaten aan het publiek getoond. Ook zijn er tijdens het festival zelf workshops. Na het festival wordt per project gekeken of deelnemers mee willen werken aan het opzetten van een vervolgeditie voor 2019. Zo komen nieuwe projecten tot stand van, voor en door Stadshagen. Het festival zelf en de workshops zijn gratis. Door zelf mee V I N E

Senshagen nieuwe vorm van noaberschap Door Louis Zandbergen

Jeugdnet Tijdens de opening op 5 juni is ook de eerste sensor van het jeugdsensornetwerk in werking gezet. Kinderen zijn zich al meer bewust van de klimaatverandering. In de hal van De Zevensprong is op een plaquette de dan huidige stand af te lezen. Een mooie aanleiding om ook in de lessen aandacht te schenken aan dit onderwerp. Kinderen blinken vaak uit in het bedenken van handige, slimme en bruikbare tips om klimaatbestendig te wonen in Stadshagen.

Dus kom jij ook? Wie weet heeft Stadshagen over een aantal jaren, net als Hattem, ook een jaarlijks festival en een eigen kunstgilde. Samen maken we Stadshagen! Met talent en bezoekers uit de wijk. Want optreden voor publiek, dan wordt pas echt zichtbaar wat je doet!

Puzzel

Gemeente Zwolle maakt werk van de digitale transitie. Dat klinkt vaag maar wordt in Stadshagen serieus opgezet. Met het plaatsen van sensoren op woonhuizen, scholen en instellingen wordt een netwerk opgezet waarvan de informatie vrij toegankelijk is. Het gaat om lucht- en weerstations om meer inzicht te krijgen in het klimaat in onze wijk. Klimaatverandering Wethouder Michiel van Willigen vindt het zinvol om meer informatie te verzamelen om daaruit lessen te trekken. Het klimaat verandert: warmterecord en hittestress en daarnaast zomerse stortbuien. Wijkbuurt Breezicht is al klimaatbestendig ontworpen met meer groen en wateropvang. Stadshagen ligt ook nog eens onder het zeeniveau. Kijk gerust eens op www. overstroomik.nl en met je postcode weet je dat wanneer de dijken breken, er drie tot vier meter waterverhoging plaatsvindt.

te werken en ambassadeur te worden kan het festival groeien en blijven bestaan. Voor meer informatie kijk op de website www.stadshagenkunstencultuur.nl

1

2

1

1

3 4 2

5 2

6

7 3

Slimme technieken De nieuwe sensoren meten temperatuur, fijnstof, stikstofdioxide, regenval, vochtigheid, luchtdruk en windkracht. Begin juni zijn er op twee locaties sensoren geplaatst. De één is mooi te bekijken bij De Stadshoeve en de ander is geplaatst bij een particulier in de Wulphof. De gemeente wil een netwerk bouwen van sensoren die gaan vanaf De Tippe en Breezicht naar de binnenstad. Tijdens een eerste bewonersbijeenkomst zijn al bijna vijftien aanmeldingen genoteerd. Meer informatie en opgave kan via www. zwolle.nl/senshagen. Iedereen kan de meetgegevens inzien. Bij de buren of je familielid uit de USA. De informatie is breed toegankelijk is bekijken op https:// senshagen-zwolle.opendata.arcgis.com/ Interessant is natuurlijk of de hout gestookte verwarming in Breecamp ook meetbaar meer fijnstof geeft. Meten is weten.

04

3

4

5

6

4

5

6

7

7

8

9 8

10

8

9

Horizontaal 2. Viswater in Stadshagen

10

10

Horizontaal 8. Buurt in Stadshagen 2. Viswater in Stadshagen

9.Stadshagen Winkelstraat in Stadshagen 4. Kerk in

Horizontaal 2. Viswater in Stadshagen

4. Kerk in Stadshagen Korfbalvereniging in Stadshagen 7. Haven10. in Stadshagen 7. Haven in Stadshagen 8. Buurt in Stadshagen Ook eerste sensor van het jeugdsensornetwerk 9. Winkelstraat in Stadshagen op basisschool De Zevensprong 10. Korfbalvereniging in Stadshagen Foto Louis Zandbergen

Verticaal 1. Noordelijke Zwolse stadswijk 3. Gymzaal in Stadshagen

4. Kerk in Stadshagen 7. Haven in Stadshagen

9

8. Buurt in Stadshagen 9. Winkelstraat in Stadshagen 10. Korfbalvereniging in Stadshagen

5. Bijnaam voor kunstwerk in Stadshagen

Verticaal Verticaal 6. School in Stadshagen1.met naam uit Pluk van d 1. Noordelijke Zwolse stadswijk Noordelijke Zwolse stadsw 3. Gymzaal in Stadshagen

3. Gymzaal in Stadshagen

5. Bijnaam voor kunstwerk in Stadshagen

5. Bijnaam voor kunstwerk in

6. School in Stadshagen met naam uit Pluk van6. deSchool Petteflet in Stadshagen met


Natuurbekijks door Louis Zandbergen

Een golfje huiszwaluwen Door Louis Zandbergen

Foto’s Hans van Eerbeek

Dit jaar is door Vogelbescherming Nederland uitgeroepen tot het Jaar van de Huiszwaluw. Er zijn in de gemeente Zwolle minstens zes kolonies van deze vogelsoort te vinden. Hierin zijn er vier in Stadshagen, één in Berkum en één in Frankhuis. Reden genoeg om deze zwaluwsoort extra aandacht te geven. Huiszwaluw Deze zwaluwsoort is goed te herkennen aan de witte stuit en lichte onderkant. Omdat ze best snel vliegen, is het handig om een verrekijker te gebruiken. De boerenzwaluw komt ook in onze wijk voor. Deze soort heeft die witte stuit niet maar wel twee lange staarten. In Stadshagen broeden ze onder de vele vaste bruggen in de wijk. Een andere vogel is de gierzwaluw. Deze vogel maakt een gierend geluid en heeft een sikkelvormig uiterlijk. Ze vliegen erg hoog en komen alleen lager om op het nest te zitten of om even met giergeluid te laten horen aan hun partner dat ze nog in de buurt zijn. Sinds 1960 is het aantal huiszwaluwen in ons land met meer dan 75% afgenomen! De belangrijkste oorzaken zijn: het schaarser worden van modderplekken

dat aan de buitenkant van een gebouw. Er is altijd sprake van een ‘afdakje’ en meestal betreft het een houten afwerking van het huis. Bijna altijd is sprake van een witte afwerking. Witte kleur stoot warmte af. Dit in tegenstelling tot zwart dat juist warmte vasthoudt. Tijdens de broedperiode is het meestal al warm genoeg. Huiszwaluwen in Stadshagen De eerste kolonie vestigde zich in het gedeelte dat Pad en Tuin heet. Dit ligt ten noorden van het Bewegingshuis. Elk jaar zijn hier zo’n 10-15 nesten in gebruik. De tweede kolonie is te vinden ten westen van de Stadshoeve. Huizen aan bijvoorbeeld de Eerdelaan, Buckhorstlaan en Boskampstraat dienen als nestlocatie. Vorig jaar telde ik hier 15-20 volledige nesten. De derde locatie betreft de Rhemenshuizenstraat. Ik heb

Een nest van een huiszwaluw in de vorm van een kommetje met een kleine opening waterverkeer gaan de nesten mee en komen in een andere stand. Ongetwijfeld zit de kleine opening aan de goede kant om te voorkomen dat de eieren eruit vallen. Ook een passende manier om de eieren te laten ‘draaien’? Ga gerust eens een kijkje nemen wat de huiszwaluwen doen wanneer de brug omhoog moet. Ik kom op 5-10 nesten. Als laatste noem ik de blauwe brug in Frankhuis. Een wijkje dat toch eigenlijk ook bij Stadshagen hoort? Ze ontvangen maar wat graag de wijkkrant van Stadshagen: de Vinexpress. Onder die voet/fietsbrug zitten ook 5-10 nesten. Ze zijn moeilijk te zien vanaf de kade maar met een beetje geduld kun je de invlieglocaties tellen. Nog handiger is een bootje.

Deelnemers aan de wandelexcursie bekijken het gedrag van enkele huiszwaluwen in Stadshagen waar ze nestmateriaal vandaan halen en het verdwijnen van insecten. In de meeste landen van Europa is die daling nog steeds gaande. In Nederland is de laatste jaren een lichte stijging te zien. Stadshagen is nu bebouwd maar was natuurlijk een laag poldergebied met veel gras en water. Dat water is gebleven en zelfs uitgebreid. Met de vele bestrating en klimaatverandering (’s zomer stevige plensbuien) moet het waterbeheer optimaal zijn. Een huiszwaluw maakt een nest van klei en zand, en plakt of metselt

Wandelexcursie In het kader van de landelijke Vogelweek is op 15 mei een excursie met het thema huiszwaluw georganiseerd. Vogelaar Joop van Ardenne en ik ontvingen vijftien geïnteresseerden uit vooral Zwolle. Maar ook deelname uit Markelo, Wapenveld en zelfs Purmerend. Na een presentatie in De

Stadshoeve gingen we snel naar buiten. Direct na de buitendeur hebben we een nest van de boerenzwaluw laten zien. In de stal zit nu voor de tweede jaar een paartje te broeden. Op nog geen honderd meter van de boerderij was het mogelijk om de drie soorten te leren kennen met hun vlucht en vorm. De boerenzwaluw, gierzwaluw en last but not least de huiszwaluw. Tijdens onze voorbereiding hebben we te horen gekregen dat er nog erg weinig huiszwaluwen in Nederland gearriveerd waren. Dit werd ook bevestigd door een bewoonster die al vijf jaar twee nesten van de huiszwaluw aan het huis heeft. Zij vond het dit jaar wel erg stil boven haar wijkgedeelte. Het zijn trekvogels die overwinteren in het zuiden van Afrika. Na onderzoek blijkt dat een grote zandstorm ervoor gezorgd heeft dat een grote groep zwaluwen honderden kilometers weer naar het zuiden terug moesten vliegen. Dit heeft grote vertraging voor de komst in Nederland opgeleverd. Eind mei is de tweede golf met huiszwaluwen gearriveerd. Of deze zwaluwen door deze vertraging gewoon zijn gaan broeden, gaan we de komende maanden observeren.

in 2016 een grove telling gedaan en kwam op 9 volledige nesten. Dat tellen is best lastig. Sommige huiszijden zijn niet van de openbare weg te bekijken. Wat je daarnaast ook aantreft zijn restanten van een oud nest of wellicht een kwalitatief slecht nest. Er is klei, zand en water nodig om zo’n nest stevig genoeg te maken. De nieuwste kolonie is te vinden in het beweegbaar gedeelte van de Twistvlietbrug. Ja, je leest het goed. Wanneer de brug open moet voor het

Bijzonderheden huiszwaluw • Vangt insecten boven het water en windluwe kant van gebouwen • Zoekt voedsel tot 450 meter van het nest • Komvormig nest met kleine opening • 2 tot 3 legsels met 3 tot 5 eieren • Broedduur 20 dagen • Jongen vliegen na drie weken uit • Tijdens het voeren van hun jongen vangen ze wel 9.000 insecten per dag

Onder het draaibare gedeelte van de Twistvlietbrug broeden huiszwaluwen

05


Vriendinnen Riny en Francien houden hun buurt zwerfafvalvrij! Vriendinnen Riny en Francien zijn ongeveer een jaar geleden begonnen om het vuil in de openbare ruimte mee naar huis te nemen. Ongeveer twee maanden geleden kwam Francien naar het wijkservicepunt West met de vraag of zij een afvalbak kon adopteren. Tegen zo’n initiatief zeggen wij natuurlijk geen nee! Het enthousiasme van bewonersinitiatieven juichen wij van harte toe en dat is dan ook de reden dat wij ja op het verzoek van Francien hebben gezegd. De gele afvalbak staat nu in het parkje dichtbij de Tolgaarderstraat. Aan de kleur van de afvalbak is goed te zien dat dit een adoptieafvalbak is. Riny en Francien lopen in ieder geval altijd 1x/ week samen en ruimen dan meteen het

afval op. ‘Schoonhorst is een groene wijk en omdat wij van de natuur houden willen wij graag een steentje bijdragen om deze ook netjes te houden’, zeggen de dames. Adopteer een afvalbak Wilt u ook een bijdrage leveren aan een schonere omgeving in uw buurt en wilt u ook een adoptievalbak adopteren en/of meer weten over de spelregels? Kijk dan op www.zwolle.nl/afvalbakken of neem contact op met het wijkservicepunt West van de gemeente (038) 498 2855. Eerste lediging op 23 mei jl. door Francien en Riny

Doe het samen

Doe het milieuvriendelijk

Inwoners en organisaties nemen op allerlei plekken initiatieven om hun buurt of straat te verbeteren. Het team van het Wijkservicepunt van de gemeente Zwolle helpt graag bij dit soort acties met materiaal, tips, geld of een paar extra handen. Samen is meer mogelijk dan je wellicht denkt. Ontdek op de Doemeekaart wat bewoners allemaal in en voor hun wijk

doen. Doe inspiratie op voor het inrichten van bloembakken, het aanleggen van een hondenspeelweide, het maken van een muurschildering, het organiseren van een muziekoptreden of bijvoorbeeld het oplossen van een parkeerprobleem. www.zwolle.nl/doemee www.zwolle.nl/premie-voor-buurtintiatieven

Doe het milieuvriendelijk Voorkom wateroverlast en hittestress. Maak je tuin mooi, groen, klimaatvriendelijk en aantrekkelijk voor vogels en insecten met deze tips: • Leg meer groen, grond en grind aan en minder tegels en beton • Gebruik poreuze, waterdoorlatende tegels • Plant Sedumplantjes, die zijn sterk, houden onkruid tegen en nemen veel vocht op

Doe het groen

Doe het schoon

Doe het in de wijk

Wil je meer kleur en groen in straat? Dat kan gemakkelijk met een gevelof boomtuintje. Een boomtuin is een tuintje aan de voet van een boom. Een geveltuin leg je aan langs de woning of schutting. Je kunt deze minituintjes naar eigen inzicht opvrolijken met planten en bloemen. Kijk voor de aanlegregels op www.zwolle.nl/boomtuintje en www. zwolle.nl/geveltuintje Woon je in de Binnenstad, overleg dan eerst met de wijkbeheerder voordat je een geveltuintje aanlegt. Wil je meer en groter? Vraag dan aan de wijkbeheerder of je een stuk grond van de gemeente kunt adopteren. www.zwolle.nl/adoptiegroen

Je hebt een leuk buurtpark en een goed idee, maar ook een probleem. Van het probleem maakten de bewoners bij park Oud-Assendorp een uitdaging. Zij organiseerden een parkfeest maar ruimden eerst met elkaar de hondendrollen op. Voor een opruimactie van hondenpoep of zwerfvuil kun jij bij het Wijkservicepunt van de gemeente Zwolle opruimmateriaal ophalen zoals grijpers, handschoenen en vuilniszakken. www.zwolle.nl/afval www.zwolle.nl/wijken

Voor elke wijk in Zwolle is een Wijkservicepunt (WSP) beschikbaar. Het team van de wijkmanager, wijkbeheerder en wijkmedewerker is de schakel tussen wijkbewoners, -organisaties en andere medewerkers van de gemeente Zwolle. Wijkbewoners kunnen bij het WSP terecht

06

Doe het buiten De openbare ruimte is van iedereen. Maak er gebruik van, want dat mag! Er zijn wel een paar spelregels. Die zijn er om rekening te houden met andere buurtbewoners, de natuur te beschermen en voor de veiligheid van anderen, vooral kinderen. Je mag tot 1 november een verplaatsbaar speeltoestel in de openbare ruimte plaatsen. En wil je een straatbarbecue organiseren? Dat kan zonder vergunning. Combineer het en sluit in overleg met de wijkbeheerder de straat af door van jouw straat een kinderstraat te maken. www.zwolle.nl/speeltoestellen www.zwolle.nl/barbecue www.zwolle.nl/kinderstraat

• Plaats een regenton • Isoleer en vang regenwater op met Sedumplantjes op daken • Kies een groene en geen houten schutting • Leg dichtbegroeide borders aan die drogen minder snel uit • Gebruik natuurlijke bestrijdingsmiddelen tegen planteziektes, onkruid en ongedierte www.zwolle.nl/klimaatadaptatie www.huisjeboompjebeter.nl

voor bijvoorbeeld voor het organiseren van een Kinderstraat, het aanleggen van een geveltuin, een afvalbak of groenstrook adopteren, een opruimactie starten of om een idee voor te leggen om de wijk leuker te maken. Contactgegevens vind je op www.zwolle.nl/wijken of bel naar 14038.


Bedrijven in actie

Persoonlijk reisagent Monique Duffhues Door Erica Turmel-Donker Iedere maand staat in deze rubriek een ondernemer uit Stadshagen centraal. Deze maand is dat Monique Duffhues, Reisagent The Travel Club Monique Duffhues. Wat biedt jouw bedrijf? Ik bied persoonlijke service; dit betekent dat ik bij de mensen thuis kom op een tijdstip dat het hen uitkomt, zodat we gezamenlijk in alle rust de reis kunnen doorspreken en deze kunnen reserveren. Maar ook op locatie kan ik langskomen. Vlak voor vertrek verzorg ik eventueel online de incheck voor de vlucht, reserveer ik stoelnummers en vervolgens bezorg ik de tickets ook weer aan huis. Al deze extra’s doe ik graag voor mijn klanten. Een groot voordeel is dat ik veel contacten in de reisbranche heb, waardoor ik net iets meer kan regelen voor mijn klanten. Wat kenmerkt jou als ondernemer? Ik ben het vaste aanspreekpunt voor al mijn klanten: hun reis wordt van A tot Z door mij geregeld. Ik ben niet gebonden aan bepaalde reisorganisaties met vaste pakketten, maar ik kan alles zelf samenstellen en bieden wat het beste bij de klant past. Ik ben bij calamiteiten 24 uur per dag te bereiken en ik informeer bij thuiskomst altijd hoe de vakantie is geweest. Wat is jouw drive? Mijn passie is om voor iedereen precies

die reis aan te bieden die voor 100% bij hem of haar past en dan zelfs nog met iets extra’s. Ik wil mijn klanten graag compleet ontzorgen. Hoe ben je in dit vak gerold? Ik heb bij diverse reisbureaus gewerkt voordat ik als zelfstandig reisagent ben begonnen afgelopen oktober. Ik ben aangesloten bij de franchise-organisatie The Travel Club, een betrouwbare, landelijke organisatie die is aangesloten bij het ANVR, SGR/SGRZ, calamiteitenfonds en IATA. Ik heb mijn kennis en ervaring van ruim 15 jaar in de reisbranche meegenomen, en kan terugvallen op het netwerk en de inkoopkracht van The Travel Club. Dit kan ik inzetten om de ideale reis voor mijn klanten samen te stellen. Hoe onderscheid jij je van vakgenoten? Ik kan net iets meer doen, net iets anders bieden en net iets leukers vinden dan als men zelf gaat zoeken. Veel mensen zien door de bomen het bos niet meer als ze via internet gaan zoeken. Bij mij leg jij je wensenlijstje neer en ik ga aan de slag. Dan krijg je echt maatwerk. Ik luister goed naar de wens van de klant, of het nu om een stedentrip gaat of om een rondreis door

Inloopdag familierecht en erfrecht

Foto Erica Turmel-Donker Afrika, voor jong of oud, voor gezinnen of singles! En dan probeer ik de mensen te verrassen met net dat beetje extra. Welke waarde vind jij belangrijk? Ik vind het ontzorgen heel belangrijk. Daarnaast ben ik voor eerlijkheid en goede informatie geven. Met mijn persoonlijke aandacht kan ik net even dat extra geven aan mijn klanten. Waar sta je over vijf jaar? Over vijf jaar hoop ik dit werk nog steeds te doen en hoop ik nog steeds mooie

reizen te mogen samenstellen voor mijn klanten. Hoe bevalt wonen en leven in deze wijk? Het bevalt hier erg goed. We hebben een mooi park voor de deur, wat heerlijk is voor mijn kinderen om te spelen. De school en winkels zijn op loopafstand. We wonen hier nu twaalf jaar en zowel voor ons als de kinderen is het heerlijk hier. Meer informatie is te vinden op: www.thetravelclub.nl/moniqueduffhues

Als u gaat scheiden, komt er veel op u af. Hoe worden de zaken met de kinderen geregeld? Hoeveel alimentatie moet ik betalen? Hoe gaat de boedelscheiding? Hoe wordt het pensioen geregeld? Voor u geen alledaagse kost, terwijl het wel van groot belang is dat dit allemaal goed geregeld wordt. Omdat dit zich allemaal in de persoonlijke levenssfeer afspeelt, kunnen de emoties hoog oplopen. Wij vinden het daarom belangrijk om goed naar uw verhaal te luisteren en u te adviseren. Daarvoor maken wij graag tijd vrij! Wij hebben hiervoor een speciaal inloopspreekuur op donderdag 21 juni 2018 van 09.00 - 18.00 uur. Als u vragen heeft, kunt u gewoon bij ons binnenlopen. Daar zijn geen kosten aan verbonden. Als u zeker wilt weten dat wij meteen tijd voor u hebben, belt u dan even voor een afspraak. Als u dringende vragen heeft, kunt u ons natuurlijk eerder bellen.

Donderdag 21 juni van 09.00 - 18.00 uur.

Mr. Colina Tjabringa Familierecht Erfrecht Mediator (MfN) RFEA

Mr. Chahrazad Boussidi Familierecht Erfrecht

Arslan & Ter Wee Advocaten Burgemeester van Roijensingel 1 - 8011 CS Zwolle T. 038 4600111 Parallelweg 1a - 7941 HH Meppel - T. 0522 768920 info@atwadvocaten.nl | www.atwadvocaten.nl

07


Van de kinderredactie

Vraag maar raak! Als redactie van de Schatkamer gaan wij op zoek naar antwoorden op leuke, ingewikkelde of soms gekke vragen. Deze keer hebben we antwoorden gezocht op de onderstaande vragen. Wat is hooikoorts? Hooikoorts is een allergie voor stuifmeel van grassen, planten of bomen. Je neus gaat ervan jeuken en daardoor nies je veel. Je hebt vaak ook een verstopte neus, je ogen gaan jeuken en je kan er ook een beetje van tranen; je hebt ook een droge keel en geeft een brandig gevoel. Dat is natuurlijk niet fijn. Elk

mens vormt antistoffen tegen stuifmeel in zijn lichaam. Bij iemand met hooikoorts reageert het lichaam anders. Zodra de slijmvliezen met het stuifmeel in aanraking komen, ontstaat er een afweerreactie waardoor de slijmvliezen zwellen en je meer slijm produceert. Bij hooikoorts moet je goed drinken om de slijm weg te spoelen. Wanneer je hooikoorts hebt kun je last krijgen van niesbuien. Dat ontstaat als je stuifmeel binnen krijgt en dan wordt je neus geprikkeld. Daardoor kan je een niesbui krijgen; een niesbui is dat je heel veel moet niezen. Je kan er ook medicijnen

voor krijgen. Als je medicijnen haalt moet je wel opletten dat er histamine in zit. Je kan een zonnebril op doen om je ogen te beschermen tegen de pollen. Probeer je slaapkamer pollen vrij te houden, je borstel goed schoon te houden, douchen voor het slapen gaan en je kamer goed te stofzuigen zodat je de volgende ochtend niet wakker te worden met hooikoorts klachten. Wat is eb en vloed? Eb en vloed is kort gezegd een hoogteverschil in het water. Het water

wordt aangetrokken door de maan ook door de zon alleen dat veel minder omdat de zon verder weg staat. Bij vloed wordt het water wat meer aangetrokken en is het water hoger, bij eb wordt het water minder aangetrokken en wordt het water lager, hierdoor kun je bij eb soms op het wad lopen. Het is twee keer per dag eb en twee keer per dag vloed. Er is ook een proefje: neem maar eens een emmer met een klein laagje water erin en draai je arm erg hard door en het water blijft nog in de emmer.

Interview met de directrice Wat doe je eigenlijk als je directrice van een school bent? Om hier achter te komen hebben we een interview gehouden met de directrice van onze school, de Schatkamer. Wij gingen bij juf Audrey langs en stelde een paar vragen. Hoe is het om een directrice te zijn? “Ik vind het heel leuk om een directrice te zijn, wat ik het leukste vind is dat geen enkele dag hetzelfde is. Het is steeds anders, de ene keer heb ik veel gespreken en de andere keer sta ik voor de klas.”

Eb

vloed

Wervingscampagne Icare

Wat vind je het minst leuke aan een directrice om zijn? “Het minst leuke vind ik alle vergaderingen,

mooi het werken in de wijkverpleging is: “Je werkt zelfstandig, hebt veel vrijheid en er zijn volop mogelijkheden om je te ontwikkelen.” Gedurende het WK voetbal verschijnen advertenties in kranten en op social media, om aandacht te krijgen voor mannen in de zorg. Voor meer informatie: www.iederedaghetoranjegevoel.nl

Veerman Makelaardij

IS W GRAT U U N G AAN VRAA PALING E B E D R WAA

Maar we kunnen altijd nieuwe spelers gebruiken

Onze verpleegkundigen en verzorgenden pieken elke dag. In de wijkverpleging en in verzorgings- en verpleeghuizen zetten zij zich in om de beste zorg te geven.

Wil jij ook worden geselecteerd voor dit sterrenteam? Meld je aan om een dag met hen mee te kijken of solliciteer direct. Dat kan natuurlijk ook voor ons vrouwenteam!

iederedaghetoranjegevoel.nl

08

Uw Stadshagenmakelaar www.veermanmakelaardij.nl

Wat vind je zo leuk aan deze school? “Het leukste aan deze school vind ik dat iedereen op deze school zichzelf kan zijn. Ook kan je je hier goed ontwikkelen en mag je veel leuke dingen doen.” Waarom kwam je hier om te werken? “Ik werkte eerst op een school in Raalte. Toen was ik een interne begeleidster ik werd het een beetje zat, de baan als directrice leek mij ook heel erg leuk. Ik wou dat ik vroeger op een school als deze zat.”

Welzorg start pilot Op 5 juni is Welzorg een pilot gestart, waarbij monteurs kleine reparaties uitvoeren aan hulpmiddelen zoals scootmobielen of rolstoelen. De pilot duurt tot

Icare Verpleging en Verzorging is 12 juni een wervingscampagne gestart, die draait om mannen in de zorg. Het WK voetbal is nu aan de gang en daar speelt Icare op in; de slogan van de campagne is dan ook: Ons team is wél gekwalificeerd, maar we kunnen altijd nieuwe spelers gebruiken. Alle mannen die meedoen aan de campagne - en werken in de wijkverpleging en in de verzorgings- en verpleeghuizen voelen de urgentie om te laten zien hoe

ik moet dan heel lang stil zitten en dat kan ik niet zo goed.”

1 oktober en vindt elke dinsdagmiddag plaats, met uitzondering van week 33, 34 en 35, bij winkelcentrum Stadshagen aan de kant van de Werkerlaan.

Foto Yvonne Waslander


Vrijwilliger van de maand

“Alleen al het anderen zien genieten, maakt me blij” Door Iris Boersbroek Vrijwilligerswerk is er in vele soorten en maten en mensen doen het om allerlei verschillende redenen. Een overeenkomst is dat hun ogen gaan glimmen als ze erover praten, in hun stem klinkt het plezier door dat ze eraan beleven. Dit keer spreek ik Dorry Laarakkers-van Oort. Dorry (69) is geboren in Uden. Omdat haar man bij een provinciale Overijsselse kunst- en cultuurinstelling werkte, zijn ze naar Hasselt verhuisd – daar was toen makkelijker een huis te vinden dan in Zwolle. In Hasselt hebben ze ruim veertig jaar gewoond. Sinds ruim een jaar wonen ze in Stadshagen; het huis in Hasselt werd te groot en ze wilden ook geen tuin meer. In een van de appartementen boven het winkelcentrum hebben ze een prachtige stek. Dorry vond werk bij het ziekenhuis in Zwolle en is in 2011 met pensioen gegaan. In die tijd hoorde ze ook van het bestaan van Vier Het Leven. Dat sprak haar aan; in Hasselt was ze ook als vrijwilliger bij een cultuurclub met bijeenkomsten in de bibliotheek actief. Bovendien kan Dorry niet stilzitten, ze heeft graag wat te doen en gaat daarvoor liefst ook het huis uit. Haar vrijwilligerswerk voor Vier Het Leven is dan ook niet het enige vrijwilligerswerk dat ze doet. Vier Het Leven - neemt ouderen mee uit! Vier Het Leven is zo’n vijftien jaar geleden opgezet door iemand die in een wat toen nog bejaardenhuis heette, werkte. Het viel haar op dat bewoners, die toen ze nog zelfstandig woonden regelmatige theater- en concertbezoekers waren, nu niet meer de deur uit kwamen. De incidenteel georganiseerde optredens in het huis zelf voldeden niet aan de behoefte, maar door hun leeftijd konden ze niet meer zelfstandig naar het theater. Vervoer was een groot struikelblok. Het idee werd toen geboren om (jongere) mensen met een auto te koppelen aan 65-plussers om samen uit te gaan en voor vervoer van deur tot deur te zorgen. Dat werd Vier Het Leven (4HL). Begonnen in het Gooi zitten ze nu bijna door het hele land, geconcentreerd rondom grote(re) steden met voldoende theateraanbod. Om de arrangementen zo betaalbaar mogelijk te houden, wordt 4HL financieel ondersteund door het Oranjefonds, gemeentesubsidies en schenkingen van bedrijven en particulieren. Het is een vrijwilligersorganisatie met landelijk een paar betaalde krachten. Dorry is een van de gastvrouwen voor de regio Zwolle. Hoe werkt het? Vier Het Leven maakt per jaar en per regio een selectie uit het theateraanbod. In totaal gaat het om een dertigtal voorstellingen. Daar wordt een programma van gemaakt en de leden kunnen daaruit kiezen. Het lidmaatschap is overigens gratis, je betaalt uiteraard wel voor het arrangement. Het arrangement houdt in dat je thuis bij de voordeur wordt

Dorry bij haar auto, waarmee ze de ouderen van huis naar het theater brengt

opgehaald, bij de voordeur van het theater wordt afgezet, wordt ontvangen met een drankje aan een gereserveerde tafel, dat je niet zelf hoeft te zorgen voor het afgeven of ophalen van je jas en dat je na afloop weer tot de voordeur wordt thuisgebracht. Daarnaast zit er natuurlijk het theaterkaartje zelf in, en een pauzedrankje. De prijs van zo’n arrangement is iets hoger dan het kaartje zelf. Van de meerkosten betaalt de stichting onder andere het vrijkaartje voor de vrijwilliger. Voor de deelnemers heeft dit allerlei voordelen: je hoeft niet meer (’s avonds) alleen over straat, als je slecht ter been bent word je geholpen (er kan zelfs een rolstoelbus worden ingezet), je hoeft niet meer alleen jezelf een weg te banen door de vaak drukke en lawaaiige foyer, je ontmoet andere mensen en je wordt na afloop weer veilig thuisgebracht. Als je regelmatig gaat, kom je ook de andere leden vaker tegen. Daardoor ontstaat er een band en staat het in de praktijk garant voor een gezellige avond voor iedereen. Naast vervoer is het samengaan dan ook een van de belangrijkste redenen om lid te worden.

gastvrouw genoemd. Daarop kun je je beschikbaarheid aangeven. Wordt je ingezet en blijk je later toch niet te kunnen, dan dien je zelf voor vervanging te zorgen. Verantwoordelijkheidsgevoel is dus wel een belangrijke voorwaarde. Daar staat tegenover dat je gratis mee kunt. En dat is ook wat Dorry zo leuk vindt. Niet het ‘gratis’ maar dat ze op deze manier naar voorstellingen gaat die ze zelf nooit had gekozen en zo kennis maakt met andere artiesten en genres. Op die manier heeft zij klassieke muziek leren kennen en is ze onlangs zelfs naar een opera geweest. Natuurlijk kan je bij een voorstelling zitten die je minder aanspreekt, maar als je ziet hoe de ouderen genieten, is dat voldoening genoeg. En het geeft altijd weer stof voor gesprek. Leeftijd De leden moeten 65 jaar of ouder zijn, maar er is geen bovengrens aan de leeftijd, zolang je nog maar met hulp mobiel bent. Een van de oudste leden is een mevrouw

Foto Hans van Eerbeek

van over de negentig die onlangs naar haar honderdste voorstelling is geweest. Voor vrijwilligers geldt geen ondergrens – er zijn er ook van in de twintig, maar wel een bovengrens: 75 jaar. Dit in verband met de verantwoordelijkheid voor met name het vervoeren van de mensen. Vanaf die leeftijd gelden ook niet voor niets rijbewijskeuringen. Naast gastvrouw is Dorry ook telefoniste voor 4HL. De stichting zelf is doordeweeks van 09.00 tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar. De telefonisten hebben wekelijks op een vaste dagdeel telefoondienst. Dat doen ze gewoon thuis, de telefoon staat doorgeschakeld. Voor Dorry, die toch al zo veel buiten de deur is, een mooie reden om ook eens thuis te zijn. Meer informatie op de website www.4hetleven.nl of per telefoon 035 5245156

Vrijwilligers Van de vrijwilligers wordt natuurlijk verwacht dat ze een auto hebben, met liefst ruimte voor (maximaal) drie medepassagiers en een rollator, dat ze de mensen op tijd ophalen, dat ze de mensen bij het theater afzetten en daarna zelf de auto gaan parkeren. Dat ze de mensen helpen met jassen en drankjes. En na afloop weer thuisbrengen. Nadat de leden zich hebben opgegeven voor de voorstellingen waar ze naartoe willen, wordt er een rooster gemaakt voor de vrijwilligers, gastheer of

09


AVONDVIERDAAGSE 2018 STADSHAGEN Foto’s Margreeth Kruise Tijdens de eerste avond van de Zwolse Avond4daagse liepen de schoolkinderen uit Stadshagen door hun eigen wijk.

10


Ingeborg uit Stadshagen hielp bootvluchtelingen op het Griekse Lesbos

Ze kon gewoon niet anders, het moest! Door Geert Jan den Hengst Toen er in de loop van 2015 steeds vaker nieuws opdook over de toenemende stroom vluchtelingen die Griekenland probeerden te bereiken maakte dat indruk. Zij zag overvolle bootjes met wanhopige mensen, waarbij helaas velen verdronken. Ook de situatie op Lesbos kwam in beeld. Drukbevolkte kampen, veel spanningen en mensen die kilometers moesten afleggen om de veerboot naar Athene te bereiken. Deze beelden deden Ingeborg Dalmeijer besluiten dat zij hier een bijdrage aan wilde leveren. Zij zocht hiertoe contact met Stichting Bootvluchteling, die met veel vrijwilligers op Lesbos actief is. Maar ja, dit was makkelijker gezegd dan gedaan. Ze heeft immers een man en twee kinderen van toen 9 en 5 jaar oud. ‘‘Mijn man moet voor zijn werk veel naar het buitenland. Hij zou door mijn afwezigheid zijn werkzaamheden deels moeten stilleggen of anders organiseren. Maar hij respecteerde mijn wens en werkte met alle plezier daaraan mee. Voor de kinderen was het wel moeilijk, maar toen ik eenmaal weg was, pakten ze hun

de werkzaamheden en bijvoorbeeld de culturele achtergronden van de mensen.’’ Eenmaal gearriveerd kreeg Ingeborg eerst nog een training reanimatie en werd zij die eerste dag rondgeleid door een arts. De dag erna ging ze aan de slag.

leventje weer vrij makkelijk op.’’ Op dat moment werkte zij als persoonlijk ondersteuner bij Frion. In goed overleg kon zij, door het opnemen van vakantie en een onbetaald verlof, er een paar weken tussenuit. In januari 2016 kon Ingeborg naar Lesbos afreizen.

groot vluchtelingenkamp gebracht, waar de vluchtelingen voor een zeer lange tijd verblijven. Volwassenen, maar ook ouderen, kinderen en baby’s. ‘‘Nu de Turkijedeal in werking is gesteld, verblijven sommigen hier al anderhalf jaar. Ze moeten wachten op de juiste papieren om asiel aan te kunnen vragen. Echter, omdat men de overtocht blijft wagen, zitten de kampen op Lesbos ondertussen overvol. Aan de kust hadden we met grote verrekijkers en nachtkijkers goed zicht over de zee en konden we zodoende klaarstaan om mensen veilig uit de boot te krijgen. De bootjes waren volgepropt en dat zorgde voor gevaarlijke situaties. Veel mensen waren onderkoeld geraakt. Die konden we met veiligheidsdekens weer opwarmen voordat ze weer door moesten reizen. Door mijn werk was

Avontuur Omdat zij al wel vaker in het buitenland had gewerkt, hield het onbekende haar niet zomaar tegen. Natuurlijk, er was heus wel enige spanning bij haar. Vanuit een veilig, gestructureerd leven ging zij naar een situatie vol wanhoop. ‘‘Dat ik zou gaan helpen om de vluchtelingen een waardige opvang te bieden, dat wist ik. Maar meer ook niet. Voordat ik wegging had ik al veel informatie gekregen over de situatie ter plekke, de inhoud van

De vrijwilligers werken in groepen volgens een continurooster, dus ook ’s nachts. Aan de kust òf in een opvangkamp, waar de vluchtelingen voor korte tijd (2½ uur) werden opgevangen. Ze kregen dan droge kleren en wat te eten. Van daaruit werd men met bussen naar een

ik gewend hulp te verlenen, maar wel volgens een plan. Op Lesbos had je geen tijd om na te denken. Je bent er en je handelt.’’ Onwerkelijk ‘‘Behalve indrukwekkend voelde dat wat ik zag en meemaakte ook als onwerkelijk. Dit omdat ik zo dicht op gebeurtenissen stond die te maken hebben met de chaos in het Midden-Oosten. De vraag wat er toch mis is in deze wereld was voortdurend aanwezig. Onderwijl is het lastig dit te bespreken met het thuisfront, die hebben immers geen idee hoe het voelt daar te zijn.’’ Ingeborg vertelt dat ze wat ze meemaakte steeds prima heeft kunnen loslaten en bijvoorbeeld geen nare dromen had. ‘‘Op Lesbos trok ik veel op met vier collega’s, inmiddels vrienden, waarmee ik veel kon

bespreken. In de spaarzame vrije tijd zijn we ook zeker naar de kroeg geweest en hebben ook samen ontzettend gelachen. Dit klinkt wellicht vreemd, maar noem het soort van verwerken. Het is belangrijk om naast verdriet ook een lach te hebben. Hierdoor kun je bepaalde situaties beter hanteren.’’ Frans Toen zij na een paar weken weer thuis kwam, voelde Ingeborg dat zij daar nog niet klaar was. Een jaar later, in januari 2017, ging ze terug. Zij werkte op dat moment voor zichzelf en kon wat dat betreft dus ook gemakkelijk vertrekken. Samen met een collega-vrijwilligster van het jaar daarvoor sloot zij zich aan bij de Griekse organisatie ERCI. Ze gingen in de kampen vluchtelingen begeleiden.

‘‘Hier heb ik ook veel vertaalwerk gedaan. Ik spreek vloeiend Frans en door de grote groep vluchtelingen uit Congo was er behoefte aan iemand die de communicatie tussen hen en de diverse organisaties op het kamp kon verbeteren. Zo kwam ik ook in contact met een Congolees stel, enkel Frans sprekend. Zij was hoogzwanger en niet in goede conditie. Ze hadden al geprobeerd bij een dokter te komen, maar hier had ze toestemming van het bestuur van het kamp voor nodig. Door de taalbarrière kregen ze dit niet voor elkaar. Ik heb ze hier gelukkig bij kunnen helpen en na veel praten en overleg hebben ze voorrang gekregen voor huisvesting in Athene. Helaas heb ik de bevalling niet meer mee kunnen maken, maar kort na mijn vertrek hebben ze me een bericht gestuurd dat ze een meisje hebben gekregen. Een maand

later woonden ze in Athene en bouwden ze hun leven op.’’ Invloed ‘‘Door mijn ervaringen sta ik meer stil bij onze rijkdom. In materiële zin, maar ook qua vrijheid en vrede. In mijn opvoeding probeer ik de kinderen mee te geven dat ze tevreden horen te zijn met wat ze hebben. Maar dit is soms lastig, wij hebben hier immers onze eigen realiteit. Ik zal en ik wil dit nooit meer vergeten, iedere ervaring, hoe naar ook, is iets wat ik meeneem voor de rest van mijn leven. Ik heb nog steeds contact met vele vrijwilligers van over de hele wereld, ook met meerdere vluchtelingen. Ik ben van plan eind dit jaar of begin volgend jaar weer af te reizen naar Athene of Lesbos.’’

11


Maar wat stelt het nu eigenlijk voor? Door Chieneke de Boer meesten zien er wel een voorwerp of een voorstelling in. Maar ook mysterieus: als je wat beter kijkt dan ontdek je toch elementen die je aan het nadenken zetten en waarvan je je afvraagt: waarom zit dat daar eigenlijk? En hoe moet ik dat dan zien? En als je dan denkt te weten wat het voorstelt komt de vraag in je op: ”Maar wat wil hij hiermee dan zeggen?” Sun, burning and melting Aan de ene kant slaan de vlammen uit de bol en aan de andere kant smelt de bol. En die bol is dan de zon. Ja, nu ik er zo naar kijk kun je dat inderdaad ook duidelijk zien. Goh, best verrassend. Maar ook best wel jammer eigenlijk dat ik nu weet wat de kunstenaar heeft willen uitbeelden. Mijn wilde fantasieën over knotsen en ijsjes zijn in één klap verdwenen. Eén van de Stadshagenaren zei het al: “Hoe gekker, hoe beter, hoe abstracter, hoe meer ik zelf kan fantaseren”. Heb ik mijzelf hiermee nu wel of niet een dienst bewezen? En hoe zit dat bij de lezer? Mensen die niet willen weten wat het voorstelt en veel liever hun eigen invulling geven aan dit beeld kunnen dit artikel beter niet lezen.

“Qua kleur past hij mooi in de omgeving” Een gouden knots? Wie in Stadshagen woont ziet ‘m al jaren: het goudkleurige kunstwerk in het park langs het Twistvlietpad. Maar wat stelt het eigenlijk voor? Dat vraag ik me al jaren af. Tijd voor wat onderzoek.

fiets zie ik het liefst iets dat me elke dag verbaast. Hoe gekker, hoe beter, hoe abstracter, hoe meer ik zelf kan fantaseren…” “Ja boeien…” “Mooi vind ik een groot woord….ik vind het knap hoe ze het verzinnen…”

Eerst maar eens vragen wat de Stadshagenaren er zelf van vinden: Een bloembol op zijn kop, een grote smeltende ijsco, een slangenkop met meerdere tongen, geen idee; iets stoms, een ui, een toorts met vreugdevuur, een radijs op een wortel, een granaatappel en zelf associeer ik het met een gouden knots.

Thom Puckey Het kunstwerk heet ‘Sun, burning and melting’ oftewel brandende en smeltende zon. Het kunstwerk is in 2003 gemaakt in opdracht van de gemeente Zwolle door Thom Puckey. Thom Puckey is een Britse kunstenaar, inmiddels 70 jaar oud en hij woont en werkt in Amsterdam. Natuurlijk even googlen om wat meer van hem te weten te komen.

Ook vroeg ik wat men ervan vond: “Qua kleur past hij mooi in de omgeving met al dat riet eromheen” “Ik vind het een mooi kunstwerk en het staat daar wel op de juiste plek. In de vrije natuur en toch passend bij de omgeving.” “Kunst in het landschap vind ik altijd boeiend - het prikkelt mijn verbeelding - het liefst wil ik er zo min mogelijk duiding bij. Als ik er elke dag langs

Herkenbaar maar tegelijkertijd mysterieus “Puckey plaatst herkenbare maar tegelijkertijd mysterieuze beelden. In zijn kunst is altijd meer aan de hand dan men in eerste instantie denkt. De herkenbare voorstelling fungeert als gewiekste openingszet, als aanjager van associaties of als voertuig van de geest”,

vind ik op de site van de gemeente Zwolle. Ja, in deze beschrijving kan ik me wel vinden. Herkenbaar: de

Maar ja, dat is nu een beetje te laat, sorry.

Brandende en smeltende zon

Goofy en Sam door Ree

De vorige keer had ik het over de Rondloopwinkel die bij ons in Stadshagen gekomen is. Een nieuwe winkel vol ouwe spullen. En weet je wat het vrouwtje doet, die haalt daar drie boeken, leest ze uit en brengt ze weer terug en neemt weer nieuwe ouwe boeken mee. En ze ruilt niet, nee hoor, ze geef die boeken gewoon terug en soms ook nog stukgelezen boeken van haarzelf er bij, die er nog best goed uitzien en ze betaalt weer voor de nieuwe. Nou kosten die boeken bij de Rondloopwinkel maar een paar euro en in een echte boekenwinkel met nieuwe boeken zijn ze veeeeeeel duurderder. Maar het vrouwtje neemt meestal ook nog allerlei andere dingen mee, frutseltjes en fritseltjes, die ze mooi vindt. En ons huis

12

staat al vol met frarseltjes en frotseltjes. Ze kan beter daar ook iedere keer een paar van inleveren en een paar nieuwe kopen voor een habbekrats. Maar goed, er is iets veel ergers aan de hand. Jullie weten dat Ramona de witte Koningspoedel, mijn vaste vriendin is en nou is Sam ineens ook harstikke verliefd op haar. En dat terwijl hij niks meer moest hebben van grote vrouwen. We zijn elkaar al een keer in de haren gevlogen en Ramona staat ons gewoon uit te lachen. Als ik haar vraag wie ze nou wil, Sam of mij, doet ze heel geheimzinnig en geeft ze geen antwoord. Ik weet dat er een spreekwoord bestaat: “Als twee honden vechten om een been, loopt de derde er mee heen”. Zou er misschien nog een hond op de

camping zijn waar Ramona een oogje op heeft of die een oogje heeft op haar? Er is dit jaar wel een nieuwe teckel gekomen, op zich een aardige vent, maar je weet het nooit. Ook een hond kan het achter zijn ellebogen hebben, al heb ik geen idee wat ellebogen zijn. En Ramona houdt van kleine mannetjes, anders was ze niet zo dol op Sam en mij. Het kan dus nog best spannend worden, deze zomer op de camping. Maar eerst gaan we nog een weekendje en een dagje naar het hondenhotel en wie weet wat we daar nog weer voor leuke dames tegen komen. Tussen Sam en mij kom niemand, zelfs Ramona niet. Likje, blafje en pootje van Goofy.


Groot deel van de gemeenteraad vernieuwd na verkiezingen

Vier nieuwe raadsleden uit Stadshagen Door Iris Boersbroek

Foto’s Erica Turmel-Donker

Op woensdag 21 maart waren er gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 62 procent van de Zwollenaren heeft zijn stem uitgebracht, een aanzienlijk groter aantal dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2014. De grootste partij is nog altijd de Christen Unie maar verder heeft er een aanzienlijk verschuiving plaatsgevonden. Groenlinks en Swollwacht zijn bijna verdubbeld, de SP is gehalveerd. Een groot deel van de gemeenteraad is vernieuwd. Van die nieuwe raadsleden komen er vier uit Stadshagen: Arjan Spaans (CDA), Youcef Ben Ali (PvdA), Mart Oude Egbrink (PvdA) en Evelina Bijleveld (Swollwacht). In deze serie komen ze de allemaal aan het woord. Over hun reden om de politiek in te gaan, hun aspiraties en hun plannen voor Stadshagen. Deze keer, als laatste in deze serie, het woord aan Evelina Bijleveld. Evelina (42) is geboren in Norg in Drente en opgegroeid in Zwolle (Holtenbroek), waar het gezin naartoe verhuisde voor het werk van haar vader. Zelf heeft ze daarna in Dieze en Aa-landen gewoond en nu woont ze al weer dertien jaar in Stadshagen, waar ze net naar hun derde huis zijn verhuisd. Ze heeft vier kinderen en werkt op het Deltion College als planner.

Ze was altijd al maatschappelijk en politiek geïnteresseerd – door het werk van haar vader in het gevangeniswezen werd ze veel geconfronteerd met recht en onrecht. Maar ze ging er pas actief wat mee doen toen ze vorig jaar hoorde dat Swollwacht mensen zocht. Dat het een lokale partij was, sprak haar meteen al aan: je kunt je helemaal richten op je eigen gemeente en bent

De vier nieuw-gekozen raadsleden uit Stadshagen, Evelina Bijleveld tweede van rechts niet afhankelijk van ‘Den Haag’. Ze heeft kennisgemaakt met de partij en gedurende de sollicitatieprocedure, die ongeveer een half jaar duurde, werd ze steeds enthousiaster: die partij hoort bij mij. Uiteindelijk besloot ze zich verkiesbaar te stellen en kwam op de vierde plaats. Omdat ook landelijk de lokale partijen het op dit moment erg goed doen, was de kans wel groot dat ze gekozen zou worden. Zo zit ze sinds eind maart in de gemeenteraad. Omdat dit werk veel tijd kost, zeker in het begin omdat alles nieuw is, is zij minder gaan werken bij Deltion. Gelukkig kon dat. Motivatie De belangrijkste reden om de politiek in te gaan is dat Evelina zich wil inzetten voor de ‘kwetsbaren’ in de samenleving in de breedste zin van het woord: niet alleen mensen, maar ook dieren en de natuur. Swollwacht, die als partij al dertig jaar

Evelina Bijleveld

bestaat, heeft overigens ooit als eerste in Zwolle dierenwelzijn op de politieke agenda gezet. Verder vindt ze buurtinitiatieven erg belangrijk, de bewoners actief bij hun leefomgeving betrekken. Denk aan de Hof van Breecamp, Tiny Forest en voor jongeren LevelZ. En niet te vergeten de Stadshoeve. De basis voor haar keuzes en beslissingen is altijd ‘volg je hart’. Als het goed voelt, moet je het doen. Evelina wil graag benaderbaar zijn voor de burgers, helemaal in Stadshagen, de wijk waar ze zelf woont en die ze ook onder haar hoede heeft. Op dit moment is ze zich aan het beraden hoe ze dit gaat vormgeven. Zo denkt ze aan een maandelijks koffieuurtje waar iedereen gewoon kan binnenstappen. Ze is (nog) niet actief op sociale media maar op de website van de partij zijn haar contactgegevens te vinden: www.swollwacht.nl

Laatste deel Hasselterpad officieel geopend Door Erica Turmel-Donker Op donderdag 17 mei vond de officiële opening van het laatste deel van het Hasselterpad plaats. Dit werd gedaan door de Zwolse wethouder Michiel van Willigen, bij de nieuwe brug over de Oude Wetering die beide delen van het wandel- en fietspad aan elkaar verbindt. Voorafgaand aan de opening werd verzameld bij Milligers. Aanwezig waren medewerkers van de gemeenten Zwolle en Zwartewaterland, provincie Overijssel, landschap IJsseldelta en andere geïnteresseerden. Na een welkomstwoord door Rienko Baarslag – beleidsadviseur Groen, Ruimte en Economie bij gemeente Zwolle – stapte iedereen op de fiets voor een fietstocht over het Hasselterpad. Sluitstuk Net na de brug over de Oude Wetering vond de eerste tussenstop plaats: het moment van de officiële opening. Michiel van Willigen over het Hasselterpad: “Dit pad is bedoeld om te kunnen genieten van de omgeving. Zestig procent van de Zwollenaren is import en de meesten komen toch voor het landschap naar onze gemeente toe. Dit pad is belangrijk voor de recreatie in en om Zwolle. Op de geluidswal loopt ook de Zwolse schaapskudde, iets wat erg gewaardeerd wordt door bewoners. Het Hasselterpad is meer dan alleen beton: het is een waardering voor de stad. Tevens is het ’t sluitstuk voor de inbreng van de overheid

en het begin voor de inspraak van de gebiedscoöperatie IJsseldelta.”

en is in totaal bijna vier kilometer lang. Het nieuwste deel van het fietspad heeft een verhoogde ligging waardoor het in noordelijke richting mooie vergezichten biedt over de 650 jaar oude Mastenbroekerpolder. In zuidelijke richting kijk je uit over de Milligerplas

en de locatie waar de nieuwste buurt van Stadshagen, Breezicht, gesitueerd wordt. De wens is om uiteindelijk het fietspad door te trekken tot aan het Zwarte Water en de Hasselterdijk, zodat het te zijner tijd kan aansluiten op de fietsverbinding richting Hasselt.

Waterkerende werking Na het doorknippen van het lint werd de fietstocht vervolgd. Bij het element Ruimzicht werd een tweede stop gehouden, waar mede-ontwerper van het Hasselterpad André van Eijk nog even het woord nam: “Wij vonden het belangrijk dat het fietspad aansluit bij de beleving van wat je ziet. Dat hebben we gedaan door het aanbrengen van een aantal elementen, zoals het monument Landmeter, de fietsbrug over de Oude Wetering en Ruimzicht. Deze polderdijk dient als geluidswal langs de Hasselterweg en heeft tevens een waterkerende werking, bedoeld om Stadshagen droog te kunnen houden. Ook vormt het de scheiding tussen het nationaal landschap en Stadshagen.” Geluidswal Het Hasselterpad loopt over de geluidswal langs de Hasselterweg, de N331, vanaf de tunnel bij de Jac. P. Thijsselaan in Breecamp tot net voorbij de Milligerplas,

Wethouder Michiel van Willigen opent het nieuwste deel van het Hasselterpad Foto Erica Turmel-Donker

13


Naam: Hilde Schoonbeek Geboortejaar: 1965 Geboorteplaats: Assen Beroep: clown, trainingsacteur en teamtrainer Burgerlijke status: Getrouwd, moeder van 2 kinderen Door Geert Jan den Hengst Het was waarschijnlijk die keer dat een collectante aan de deur stond, waarop zij definitief de knoop doorhakte. Namens Stichting Cliniclowns werd om een bijdrage gevraagd. Maar zij floepte er meteen een tegenvraag uit: of zij zelf ook clown kon worden. ‘‘Ik weet het nog goed. Dit was achteraf gezien voor het eerst dat ik openlijk uitsprak hetgeen ik diep van binnen eigenlijk al wel wist.’’ Al een lange tijd voelde Hilde Schoonbeek dat zij een nieuwe invulling wilde geven aan haar leven. Als haar alter ego clown Poets is zij contactclown. En ze geeft ondertussen ook clownscursussen en teamtrainingen. Het was in 2007 dat zij stopte met haar baan om meer met haar expressieve kant te kunnen doen en volgde clownsopleidingen. Wat was het geweldig om de clown in mezelf te ontdekken en dus om mezelf beter te leren kennen. Van daaruit heb ik geleerd om andere, kwetsbare mensen te ontmoeten. Mensen met bijvoorbeeld dementie of een handicap, mensen die zichzelf niet of nauwelijks kunnen uiten. Hilde vertelt dat bij deze ontmoetingen

“Clowns zijn als een spiegel: ze geven uiting aan wat anderen voelen” de clown ontwapenend is. Met enkel de rode neus en haar kostuum, zonder een masker van schmink, wordt de ander uitgenodigd. Daarbij maakt zij gebruik van spel, klanken of wat woorden en soms zang. Het is geweldig wat er gebeurt bij mensen in het samenspel met de clown. Een lach op het gezicht is geweldig, maar soms laat een veranderende blik op iemands gezicht al heel veel zien. Als kind was zij veel in de weer met de verkleedkist bij haar thuis. Ze speelde dan graag tv-series na met vriendinnetjes. Ook

14

Foto Yvonne Waslander

beleefde Hilde in haar spel met poppen allerlei avonturen. Vanaf de middelbare school deed zij veel aan theater. Later volgde zij in haar vrije tijd lessen in acteren, improviseren en regisseren. Ze deed vaak aan theatersport. Waarom wilde jij clown worden? Clowns inspireren mij en dan vooral het werk van contactclowns die in de zorg werken. Wist je dat deze clowns echt heel erg zichzelf zijn en vanuit hun eigen emoties reageren? Geen trucjes of ingestudeerde grapjes, maar echtheid! Dat wist ik niet toen ik aan mijn eerste clownsopleiding begon. Ik ben daarin gedoken doordat ik geïnspireerd was door wat Cliniclowns doen voor zieke kinderen. Wat is typisch voor een clown? Ik deed ooit een masterclass bij de Canadese clown Grindl. Zij vertelde dat de clown uiting geeft aan wat anderen voelen. Clowns zijn een spiegel voor ons mensen. De clown is eerlijk en echt, hij deelt zijn emoties en handelen openlijk met zijn publiek en durft daarin kwetsbaar te zijn. Hij deelt successen, maar ook zijn falen. Grindl gaf me als opdracht mee: Wees jezelf en deel dat uit met liefde voor de mensen. Wel bijzonder dat er zo’n 2000 jaar geleden ook iemand op aarde rondliep die dat zei. Ik had blijkbaar de clown nodig om dichterbij die boodschap te komen. Wat is typisch voor clown Poets? Clown Poets is een uitvergroting van mijzelf. Ze is netjes, lief en nieuwsgierig. Mijn perfectionisme krijgt in clown Poets een speelse vorm, doordat ze alles heel netjes en goed wil doen en ondertussen in situaties komt waarin ze faalt. Clown Poets maakt makkelijk contact en is integer. Dat is tenminste wat ik regelmatig hoor van instellingen waar ik speel. Waar ben jij trots op? Dat ik de stap naar de clownswereld heb

gezet. Ook dat ik mijzelf en mijn bedrijf ‘Hilde laat je zien’ meer zichtbaar maak de laatste tijd. Daarmee stel ik andere mensen in de gelegenheid om zich te

“Mijn motto is dat niet het vele goed is, maar het goede veel.” laten zien en dat is waarvoor ik het doe. Wat wil maar snel vergeten? De jaren daarvoor, waarin ik niet lekker in mijn vel zat. Mijn perfectionisme en overtuigingen op dat moment zaten me in de weg. Wat inspireert jou? Mensen die met hart en ziel zichzelf zijn en van daaruit hun werk of ‘ding’ doen. Ben jij gedreven? Ja, soms teveel! De laatste jaren ben ik meer gaan leven en werken volgens het motto: niet het vele is goed, het goede is veel. Dat geeft rust! Heb jij wellicht hierna nog een droombaan? Ik ben zeer blij met wat ik nu doe en ga daar zo lang mogelijk mee door, maar ooit een Bed & Breakfast runnen lijkt me ook wel leuk. Wel in combinatie natuurlijk met het geven van clownscursussen. En mijn man zegt dat hij, als hij stopt met werken, nog vrachtwagenchauffeur wil worden. Ik roep dan altijd: of buschauffeur! Dan kunnen we met groepen mensen op reis. Hij als chauffeur en ik als reisleider. Wat staat er op jouw to-do-list? Ik wordt een beetje moe van die bucketlists. Gewoon mens zijn is al heel wat. Er voor een ander zijn, een beetje liefde uitdelen. Dat heeft de wereld nog steeds nodig.

Wat is het beste dat je is overkomen? Het gezin waarin ik ben opgegroeid, mijn man en kinderen en natuurlijk het ontdekken van de clown in mezelf. En ook het besef dat we allemaal onderdeel uitmaken van een groter geheel. Wanneer en waarom ben jij in Stadshagen komen wonen? In augustus 2001. Vanwege het werk van mijn man wilden wij naar Zwolle. En toevallig stond dit huis op dat moment te koop. Het voldeed aan veel van onze wensen. Is er een favoriete plek in Stadshagen? Ons huis en de tuin. En ik wandel of jog graag om de Milligerplas of over de Hasselterdijk. Wat bevalt jou aan Stadshagen? Veel, zoals de variatie in bouwstijlen, veel groen, dichtbij weilanden en het water. Waar ik ook kom in de wijk, zie ik vaak bekenden. Dat vind ik leuk. Er zijn goede voorzieningen, zoals het winkelcentrum, scholen, een jongerencentrum en de Stadshoeve. En het is fietsvriendelijk. Vertel eens over muziek, boeken of films? Muziek is belangrijk voor mij en ik hou van veel soorten muziek. Als ik op vakantie ben probeer ik altijd een cd (ja, wat ouderwets) van een lokale bekendheid te kopen. Vaak worden die dan veel beluisterd. Mijn favoriete film is toch wel Patch Adams. Heb deze meerdere malen gekeken en ik blijf ervan onder de indruk. Ik lees graag, maar gun mezelf te weinig tijd daarvoor. Meestal lees ik boeken die gaan over relaties en ontwikkeling van mensen en hun karakter. Op dit moment lees ik een boek van Esther Verhoef, heel spannend! Kijk ook eens op haar website: www hildelaatjezien.nl


Martin Graveth, autodidact kunstenaar Door Chieneke de Boer

Foto’s Yvonne Waslander

Martin Graveth, 69 jaar jong, autodidact kunstenaar, Harley Davidson rijder, rommelmarkt-struiner, initiatiefnemer, boekschrijver en vooral ook Zwollenaar. In Grand Café Milligers is er deze weken een aantal van zijn schilderijen te bewonderen. Graveth blijkt een sympathieke man die makkelijk van zich af praat. Met verve praat hij over zijn leven. Kamertje in Breda In 1969 maakte Graveth zijn allereerste tekening en sindsdien tekent en schildert hij veel. Hij had best naar de kunstacademie gewild, maar daar werd hij niet aangenomen en hij is dan ook een echte autodidact. Hij heeft, naast een enkele cursus, zich alles zelf aangeleerd. Zijn inspiratie voor schilderijen haalt hij vooral uit kunstboeken en uit de spulletjes die hij vindt op rommelmarkten. Vroeger had hij, naast zijn woning in Zwolle ook een kamertje in Breda waar hij zich af en toe in terug trok. “Daar kon ik lekker schilderen en zo, zonder dat ik het moest opruimen voor mijn vrouw.” Van daaruit bezocht hij rommelmarkten in België waar hij de mooiste dingen vandaan haalde.

Megiko vogel

Graveth voor één van zijn schilderijen aantal werken gemaakt dat surrealistisch is. Veel kleur, veel vormen en alle ruimte om er zelf over te fantaseren.

Van grof abstract tot fijnschilderen Graveth tekent en schildert dus al zo’n 50 jaar. Opvallend is dat hij telkens weer met een nieuwe stijl aankomt. Hij heeft hele abstracte schilderijen, maar ook juist hele realistische, alsof het een foto is. Zo laat hij op zijn smartphone zijn laatste werken zien. Het zijn de resultaten van de fijnschilderstudie die hij momenteel volgt. Vooral het schilderij met het emaille bekertje valt op. Je zou zweren dat het foto was…

Ingrijpend Eén van de meest ingrijpende gebeurtenissen is de ziekte van zijn dochter. Bij haar werden tumoren ontdekt en Graveth kon niet veel meer doen dan afwachten. Dat maakte hem zo onrustig dat hij niet meer kon slapen. Om te tijd te doden schreef hij het boek, dat hij al heel lang van plan was om te schrijven. Het boek heet “Plukmensen” en is een fantasieverhaal, of, zoals iemand ooit zei: “Een sprookje voor grote mensen”. Uiteraard komen alle illustraties uit de hand van Graveth. Zo kwam Garveth deze zware tijd door. Het is gelukkig helemaal goed gekomen met de dochter.

Mexico De schilderijen die in het Café hangen hebben als thema Mexico. Geïnspireerd door de Azteken heeft Graveth een

Driehoekje Wat opvalt aan zijn schilderijen is dat hij deze signeert met zijn naam die vergezeld wordt door een driehoekje.

V I N E

Ook op zijn hand staat een heel klein getatoeëerd driehoekje. “De bekende striptekenaar Dik Bruynesteyn signeerde altijd met een dikke stip. Zoiets wilde ik ook en het werd dus een driehoekje. Dat driehoekje op mijn hand heeft mijn dochter ook op haar hand. Het geeft onze verbondenheid aan”. Als laatste wil Graveth nog even iets kwijt: Kunst lenen voor een prikkie “Ik vind het belangrijk dat ook mensen

Door Chieneke de Boer

Foto’s Yvonne Waslander

Het was een bijzonder gezicht: Schapen in een dikke winterjas en schapen in hun blootje liepen door elkaar in de stal van Park de Stadshoeve. Het was duidelijk dat er een schaapscheerder op bezoek was. weven, keien vilten (een steen inpakken in wol en dat, met heel veel zeep, stevig aandrukken en strijken waardoor je een vilten laagje over je steen kreeg), schapenschilderijtjes maken… Kortom, alles was uit de kast gehaald om er weer een mooie feestdag van te maken.

1

Wood carven met een kettingzaag 1

2

3 3

6

4

7

5

6

8

8

9

7

9

10

10

3. Noordelijke Zwolse stadswijk

Verticaal 1. Treindienst Zwolle-Kampen

4. Sportclub in Stadshagen

2. Kinderboerderij in Stadshagen

7. Fietspad in Stadshagen

5. Gebouw waar wijkbibliotheek is gevestigd

5. Gebouw waar wijkbibliotheek is gevestigd 10. Kunstwerk in Stadshagen

7. Jongerencentrum Fietspad in Stadshagen 8. in Stadshagen

Horizontaal

Verticaal

1. Treindienst Zwolle-Kampen

2.keerplek Kinderboerderij in Stadshagen 9. School genoemd naar ploeg

Horizontaal

3. Noordelijke Zwolse stadswijk

4. Water Sportclub in Stadshagen 6. in Stadshagen

6. Water in Stadshagen

9. School genoemd naar keerplek ploeg

8. Jongerencentrum in Stadshagen

10. Kunstwerk in Stadshagen

Wilt u meer weten over Martin Graveth of over de Kunstkring, dan verwijzen we naar de volgende websites: www.yetser.org en www.kunstkringzwolle.exto.nl

Blote schapen op Park de Stadshoeve

Puzzel

1

met minder geld, kunst moeten kunnen ophangen in hun huis. Het is ook belangrijk dat amateurschilders hun werken kunnen laten zien en verkopen. Daarom heb ik Kunstkring Zwolle opgericht. Twee keer per jaar, in april en september, organiseer ik een leendag. Ik zorg voor een grote ruimte waarin diverse kunstenaars hun werken kunnen presenteren. Mensen kunnen hier voor 30 euro per half jaar een kunstwerk uitzoeken. 15 euro gaat onder andere naar de kunstenaar en 15 euro wordt bewaard en gespaard. Als diegene na een paar jaar eens een kunstwerk wil aanschaffen dan kunnen ze een beroep doen op hun eigen spaarpotje.

Soep in een flesje Park de Stadshoeve pakte zaterdag 3 2juni weer eens flink uit met een dag vol activiteiten voor jong en oud. Na de zinderend hete weken viel de opkomst op deze eerste koele dag een beetje tegen. Omdat er regen dreigde waren 4 5 6 veel Stadshagenaren toch maar thuis gebleven. Jammer, want er was echt veel georganiseerd. Een tentje waar je verse aardbeien met slagroom kon krijgen, een grote barbecue op het terras en allerlei kraampjes. Zo kon je fraai 9 uitziende flesjes en potjes kopen met daarin de ingrediënten voor bijvoorbeeld soep of chocomelk. Even een liter water erbij, koken en klaar was je soepje. Een bloemenstalletje waar ter plekke mooie boeketten werden samengesteld, je kon zelfgemaakte vogelhuisjes kopen 10 en allerlei andere natuurvriendelijke producten.

Publiekstrekkers De twee publiekstrekkers waren het ‘wood carven’ en het schaapscheren. Het schaapscheren vond plaats in de stal. Een man, gewapend met een soort grote tondeuse pakte een schaap op, zette ‘m op zijn kont en schoor de schaap in slechts enkele minuten helemaal kaal. Wat een vakmanschap. Wel erg jammer voor de schapen dat ze nu pas geschoren werden, net nu het eindelijk wat kouder werd… Even verderop was een heuse woodcarver aan het werk. Een man met 8 een grote kettingzaag ging los op een groot blok hout en zaagde dit om tot een prachtig schaap. Het houten schaap blijft staan bij de Stadshoeve. Al met al was het een zeer geslaagde dag en zeker voor herhaling vatbaar.

Verticaal

1. Treindienst Zwolle-Kampen Keien vilten 2. Kinderboerderij in Stadshagen Er werd geschminkt, er was5.een soort Gebouw waar wijkbibliotheek is gevestigd van parcours dat je kon afleggen 6. Water met in Stadshagen wordt geschoren een waterpistool, je kon mooie kleedjes Schaap 8. Jongerencentrum in Stadshagen

15


Mysterie van de witte voetjes opgelost Met verbazing keek een aantal wijkbewoners van Stadshagen naar een wit voetje dat zij bij hun deur of raam vonden. Al gauw werd duidelijk wat er aan de hand was. Op het witte voetje stond de tekst: ‘Deze schoenafdruk had van een insluiper kunnen zijn….’

Studenten van Landstede, Politie Zwolle, medewerkers van Travers en Wijkservicepunt West van de gemeente Zwolle organiseerden een preventieactie in Stadshagen. Wijkagent Alrik van den Berg: “Dinsdagavond 5 juni zijn we met zijn allen de buurt Schoonhorst in gegaan. Bij elke zichtbaar open deur, raam, schuur, garage en schuifpui legden we een voetafdruk neer of gingen we met de mensen in gesprek. We controleerden ook of schuurdeuren op slot zaten of niet. We hopen bewoners zo bewust te maken van het feit dat een insluiping zo is gebeurd.” Het witte voetje is niet

bedoeld om bewoners te laten schrikken, maar om aandacht te vragen voor de gelegenheid die dieven geboden wordt om hun slag te slaan. Vooral met de vakantie voor de deur is het risico op een inbraak groter door de afwezigheid van de bewoners. Om te voorkomen dat dieven door het witje voetje op een idee wordt gebracht, legden de controleurs de voetjes neer op een plek die niet vanaf de openbare weg zichtbaar is.

leefbaarheid en veiligheid van de wijk. Het parkeergedrag rondom de kruisingen werd aangepakt door een flyer onder de ruitenwisser van het desbetreffende voertuig. “Bewoners waarderen de actie en een gewaarschuwd mens telt voor twee. Op de witte voetjes staan een paar preventietips en contactgegevens voor meer informatie. “Zij kunnen zich gelijk wapenen tegen insluipers,” aldus Van den Berg.

Geslaagde actie Op 5 juni 2018 kregen een aantal woningen een wit voetje. Ook werd gelet op de

Preventietips • Sluit altijd alle ramen en deuren en draai deuren op slot, ook als u

maar even weggaat of een tijd op de bovenste verdieping verblijft. • Gebruik buitenverlichting met een schemerschakelaar of bewegingssensor. • Plaats waardevolle spullen uit het zicht. • Laat sleutels niet aan de binnenkant in het slot zitten. • Verstop sleutels niet buiten. • Hang geen adreslabel aan uw sleutelbos. • Zorg dat deuren en ramen niet verborgen zijn achter hoge schuttingen, bomen of struiken. Dit maakt sociale controle niet mogelijk. • Plak nooit een briefje op de deur met ‘ben even weg’. • Laat ’s avonds lichten branden als u weg bent. Dit kan ook met tijd- of schemerschakelaars. • Zet uw fiets/brommer altijd op slot, ook als deze binnen staat. • Maak afspraken met de buren om op elkaars huis te letten bij afwezigheid. • Vertel niet op sociale media dat u op vakantie gaat. • Word lid van een (digitale) buurtpreventiegroep. • Bij een verdachte situatie, bel altijd 112. • Meld u aan voor Burgernet www. burgernet.nl Buurtpreventiegroep Digitale Buurtpreventie is een burgerinitiatief voor en door inwoners. Door samen te werken en een WhatsApp-groep te starten maken buurtbewoners samen de buurt veiliger. Dat laten zij zien aan inbrekers, onruststokers, vandalen en andere lastpakken met de buurtpreventiesticker op de voordeur of het raam of een informatiebord in de straat. https://www.zwolle.nl/wonen-en-leven/ veiligheid/buurtpreventie

Geeft u ons het goede voorbeeld?

Parkeerkaart voor foutparkeerders in Stadshagen Die vraag stellen de politiekids aan alle autobezitters in Stadshagen. Studenten van Landstede, wijkpolitie Stadshagen en Wijkservicepunt West van de gemeente Zwolle deelden op 5 juni 2018 de parkeerkaart van de politiekids uit aan wijkbewoners die hun auto niet goed geparkeerd hadden. Stadshagen is een autorijke buurt. Hoewel er voldoende parkeerplaatsen zijn, lukt het niet altijd om dicht bij huis of het werk te parkeren. Voor het gemak parkeren bewoners hun auto dan op plaatsen waar dat niet mag zoals op de hoek van de straat. Dat levert een onveilige situatie op omdat het zicht op de weg dan belemmerd

wordt. Juist kinderen hebben daar last van. Parkeerkaart Op de parkeerkaart van de politiekids staat te lezen: “Kinderen spelen veel op straat en fietsen elke dag van huis naar school, de sport of naar vriendjes. Voor onze veiligheid en om ons te leren hoe het

moet, is het belangrijk dat u de auto goed parkeert. We hebben de politie gevraagd wat de parkeerregels zijn.” Parkeerregels U mag de auto parkeren: • in de parkeervakken; • aan de kant van de weg waar geen parkeerverbod geldt. U mag de auto niet parkeren: • binnen vijf meter vanaf een kruising, bocht of oversteekplaats; • voor een oprit, op de stoep, een

Straat- en buurtbarbecue Gezellig en lekker: op een warme zomerdag met de buren rond de barbecue op straat. In Zwolle hoeft u voor een straat- of buurtbarbecue geen vergunning aan te vragen. Wilt een barbecuefeest organiseren in een wijkof buurtpark, neem dan contact op met de wijkbeheerder. Wanneer u een barbecue wilt houden in één van onze grote stadsparken zoals Park de Wezenlanden, het Engelse Werk, Park Eekhout en het park aan de stadsgracht, dan moet u wel een vergunning aanvragen. Dit geldt ook voor barbecueën in een bos of op een natuurterrein. Een vergunning vraagt u aan op de website

16

van de gemeente Zwolle via www.zwolle.nl/evenementen

Kinderstraat te maken. www.zwolle.nl/kinderstraat

Voorkom overlast U informeert anderen omwonenden die niet aan de barbecue meedoen over de activiteit. Zij mogen geen last hebben van de barbecue zoals rookoverlast, of geluidsoverlast van versterkte muziek. Na afloop zorgt u er voor dat er geen afval achterblijft.

Brandveiligheid Vuur brengt risico’s met zich mee. Gebruik het gezonde verstand en zorg er voor dat u en de gasten op de hoogte zijn van de maatregelen voor brandveilig feesten. www.brandweer.nl/brandveiligheid

Afsluiten straat Voor een straat- of buurtbarbecue mag u in overleg met de wijkbeheerder een deel van de straat afsluiten. Dat kan bijvoorbeeld door van uw straat een

Meer informatie Twijfelt u of u een vergunning moet aanvragen? Wilt u de straat afzetten? Neem dan contact op met de wijkbeheerder. De contactgegevens vindt u op www.zwolle.nl/wijken of bel 14038.

fietspad of bij een bushalte; • in tunnels of op viaducten; • niet langs een gele ononderbroken streep of waar een parkeerverbod geldt. Politiekids Kinderen van 7 tot en met 11 jaar werken samen met de politie voor de veiligheid en leefbaarheid van de wijk. Ze gaan bijvoorbeeld met de wijkagent op pad voor snelheidscontroles of spreken mensen aan die afval op straat gooien. www.politiekidszwolle.nl


Naar Amerika gaan om te studeren en heel veel te trainen door Geert Jan den Hengst ‘‘Zeker weten, ik wil prof worden. Dat heb ik altijd al gewild. Maar ik blijf reëel, want hoe groot is kans nu eigenlijk dat ik er ook daadwerkelijk mijn brood mee zal kunnen verdienen? Een diploma halen is minstens zo belangrijk.’’ Wisse Jonker (19) kan goed tennissen, heel goed! In feite heeft hij binnen Nederland zijn top al bereikt. Daarom is hij afgelopen januari naar Amerika vertrokken, naar de East Carolina University in Greenville, North Carolina. Daar kan hij trainen op topniveau en het volgen van een studie combineren. Begin mei keerde hij voor even terug naar zijn ouders in Stadshagen, om eind augustus de studie weer te hervatten. ‘‘In totaal zijn er acht semesters, studieperiodes. Omdat ik in januari daar ben gestart, beginnend met het tweede semester, volg ik nu online een zogeheten Summerschool om de achterstand, opgelopen door het missen van het eerste semester, in te kunnen halen. Discipline heb ik wel!’’ Vanzelfsprekend Het spelletje is er met de paplepel ingegoten. Zijn moeder was destijds, nog

ook. Uiteindelijk moest ik stoppen, omdat ik meer bij de bond ging tennissen en weinig tijd meer had voor voetbal. Dat vond ik destijds wel jammer, omdat ik iemand ben die van teamsport houd en mij ook prettig voel in een team. Nog steeds trouwens. Ik sta dan wel meestal alleen op een baan, maar ben onderdeel van een team.’’ Talent Wisse was 8 jaar toen hij serieus begon

aangezien ik die schooltijd met vrienden niet wilde missen en omdat het CSE in Zwolle is, was een keuze niet moeilijk. Op het CSE trainden wij op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend van 8:30 tot 10:00. In de winter trainden wij bij TC’91 Stadshagen en in de zomer trainden wij bij ZLTB. School duurde niet langer dan tot 15:30 en daarna moest ik weer trainen. Soms gewoon in Zwolle, soms helemaal bij een toptrainer in Doorn.’’ Ontspanning Terugkijkend weet hij nu al zeker dat naar Amerika gaan een goede beslissing is geweest. ‘‘Ik heb het tot nu toe super naar mijn zin gehad en zowel qua tennis als studie zijn de prestaties goed. Daar ga ik in de ochtend naar school tot 11:00 of 12:00, om daarna te gaan trainen. Techniek, maar zeker ook veel

is verliezen toch wel de minst leuke kant. Ook een erg leuke bijkomstigheid is dat ik door het tennissen inmiddels heel veel mensen ken, dus bijvoorbeeld ergens overnachten is nooit een probleem. Ik ben ondertussen best trots op mezelf geworden. Op het niveau wat ik qua spel bereikt heb, op vele mooie overwinningen die ik heb behaald en ook dat ik bijvoorbeeld voor het Nederlandse team onder 16 heb mogen uitkomen in Portugal en in Italië. Natuurlijk ben ik ook trots dat ik de stap heb durven zetten om naar Amerika te gaan, om zomaar in het diepe te stappen.’’ 100% Het intensieve trainen valt hem heus wel eens zwaar. Toch, hij doet het zelf, het geeft hem voldoening. Wisse vindt het alleen maar gaaf om het maximale te geven, want zonder hard werken haalt

Foto Yvonne Waslander steeds trouwens, tennislerares. ‘‘Of het een bewuste keuze is geweest of eerder een vanzelfsprekende, zeg het maar! Maar ik weet wel dat tennis altijd centraal stond bij ons thuis.’’ Hij is nooit gepusht om voor tennissen te kiezen. Bewijs hiervoor is misschien wel dat zijn jongere zus en broer zich in een totaal andere tak van sport hebben ontwikkeld. Zijn zus (16) kan goed hockeyen, zit zelfs tegen de Nederlandse jeugdselectie aan. Zijn broertje (12) speelt bij PEC Zwolle O14. ‘‘Ik heb tot mijn 12de gevoetbald bij Berkum en ik was nog wel redelijk goed

met tennissen. Al snel kregen hij en zijn ouders door dat hij talent had. Nog voor zijn 12e verjaardag was hij al de beste van Zwolle en van Overijssel. Eenmaal 12 stond hij al 10e op een ranglijst van Nederlands tennistalent. Hij bleef zich ontwikkelen en hij stond zelfs al een keer eerste op de Nederlandse ranglijst voor jongens onder 16. ‘‘Na de basisschool was het CSE (Centre for Sports & Education) een logisch vervolg. Ik heb mijn havodiploma daar gehaald. Tuurlijk zijn er meer opties om school met sport te combineren, zoals schoollessen online te volgen. Maar

conditietraining. In het weekend spelen we vaak wedstrijden. Dat betekent vaak vliegen, de afstanden zijn groot.’’ Natuurlijk is er ook tijd voor ontspanning. ‘‘Ik heb hier, net als toen ik nog op het CSE zat, een sociaal leven met contacten die ik graag onderhoud. In Amerika ben ik bijvoorbeeld onlangs met mijn team naar de Universal Studios in Orlando, Florida geweest. Dat was gaaf!’’ Trots ‘‘Het allerleukste aan tennis? Eh, eigenlijk alles, maar het allermooiste blijft toch wel heel winnen. En net als het hebben van een blessure, dus niet kunnen spelen,

hij zijn toekomstdroom niet. Het zou trouwens ook lullig tegenover zijn ouders zijn, vindt hij. Zij steken immers geld in hem, zodat hij kan trainen. ‘‘Dat ik veel van huis ben heb ik er voor over. Tegenwoordig is het veel makkelijker om contact te houden met het thuisfront dan vroeger. Ik kan mijn familie dagelijks spreken als ik wil. Natuurlijk, het is jammer hen weinig te zien, maar ik weet waar ik het voor doe. Thuiskomen is nu extra leuk!’’ ‘‘Mijn ultieme idool is natuurlijk Roger Federer. Zijn tennisspel is in mijn ogen ook verreweg het allermooist om te zien’’.

17


Vanuit de redactie

VERSTERKING NODIG VINEXPRESS! PENNINGMEESTER

REDACTEUREN

De penningmeester zal verantwoordelijk zijn voor de financiën. De huidige penningmeester heeft te kennen gegeven dat ze wil stoppen, maar zal haar opvolger nog wel begeleiding geven.

Interesse in één van de functies? Reageren kan door een e-mail te sturen naar bestuur@vinexpress.nl

Bij de Vinexpress zijn wij nog dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester, die tevens in het bestuur van de stichting zal plaatsnemen.

Daarnaast zijn we op zoek naar een aantal redacteuren. Hou jij van schrijven, weet je wat speelt in Stadshagen en wil je een bijdrage leveren aan onze krant? Neem dan contact met ons op. Als redacteur ben je aanwezig bij de maandelijkse redactievergaderingen, komt met eigen ideeën voor artikelen en hebt overleg met de fotografen voor het beeldmateriaal bij de artikelen.

GEEF JE STEM IN DE CARAVAN! Door Chieneke de Boer

Foto’s Yvonne Waslander Windesheim, Saxion en Cibap werkten samen om een uitgebreide inventarisatie te maken van hoe de bewoners over de wijk dachten en wat ze nog wensten.

en aan een Lidl of een Action, de overlast van de fietsen in het winkelcentrum, maar ook over het inrichten van nog nieuw te bouwen stukken wijk. Positief waren de bewoners over de kindvriendelijkheid van de wijk, het vele groen en over het feit dat Stadshagen een wijk op zich is in Zwolle. Een wijk met veel voorzieningen.

Bewoners praten mee over de wijk Met een opvallende caravan, posters, tafeltjes, koffie en thee nodigden Zwolse studenten Stadshagenaren uit om mee te denken. Wie wist er leuke punten en verbeterpunten voor de wijk en hoe werd er gedacht over de toekomst?

De Nieuwe Hanze Unie “Geef je stem in de caravan” is het gevolg van een initiatief van een aantal ondernemende inwoners die tijdens een barbecue besloten dat er meer communicatie en verbinding moest komen in Stadshagen. Ze hebben toen het project “de ader van Stadshagen” opgestart. Zij zijn een samenwerking aangegaan met De Nieuwe Hanze Unie. De Nieuwe Hanze Unie geeft studenten de mogelijkheid om te werken aan échte opdrachten met échte opdrachtgevers en met échte resultaten.

Inventarisatie Studenten van onder andere stedenbouwkunde, ruimtelijke ordening, mediavormgeving en communicatie van

Zwerfafval, maar ook kindvriendelijk Er werd gepraat over onder andere het zwerfafval in de wijk, de behoefte aan een brede middelbare school, aan meer horeca

Studenten aan het werk

Verbinding De studenten hebben van tevoren met allerlei betrokken instanties gepraat, en zullen de uitslagen van het onderzoek en daarbij de visie op Stadshagen ook weer terugkoppelen middels een eindpresentatie. Het uiteindelijke doel is om meer verbinding te krijgen tussen alle betrokkenen en inwoners van Stadshagen.

Velen bezochten de caravan

RABARBERTAART Door Iris Boersbroek

Foto Iris Boersbroek

Toen ik kind was, wist je precies wat de groente en fruit van het seizoen was: dat lag immers in de winkel. Tegenwoordig wordt er heel veel geïm- en –ëxporteerd: er is altijd wel ergens op de wereld iets

oogst klaar – of het wordt met veel kunstgrepen uit de grond gestampt. Rabarber is echter zo’n groente die je zelden buiten het seizoen ziet. Dus toen ik het laatst in de winkel zag liggen, heb

ik het meteen gekocht. Ik heb immers een heerlijk recept voor rabarbertaart. De rabarber en de karnemelk geven de taart een frisse smaak. Heel lekker in de zomer. De taart moet een beetje nat blijven. Je kunt hem koud of warm serveren: koud met halfgeslagen room en blaadjes munt voor bij de thee. Warm (magnetron) met vanille-ijs als toetje. Ingrediënten • 500 gram rabarberstengels • 250 gram volkorenmeel • 1 zakje bakpoeder • 1 theelepel kaneel • 100 gram donkerbruine basterdsuiker • 2 bolletjes gember op siroop • 2 eieren • circa 200 ml karnemelk (of yoghurt) • gepelde walnoten voor de versiering Werkwijze • Was de rabarber, haal de lelijke uiteinden eraf en snijdt in stukjes van

18

ongeveer 2 cm. • Meng het meel met de bakpoeder en de kaneel. • Voeg de suiker toe. • Voeg de stukjes rabarber toe. • Snijdt de gember in stukjes en voeg toe. Als je ook de siroop gebruikt, kan de hoeveelheid suiker minder. • Roer de eieren los en voeg ze aan het mengsel toe. • Meng alles goed door elkaar. • Voeg tot slot de karnemelk (of yoghurt) toe tot een dik beslag. • Proef even, als je het niet zoet genoeg vindt, voeg je nog wat suiker toe. • Vet een springvorm (22 of 24 cm doorsnee) in en bekleed de bodem met bakpapier. • Doe het beslag in de vorm. • Verdeel de walnoten over de bovenkant. • Bak middenin de oven op 150 graden. • Baktijd ongeveer een uur, check na drie kwartier met satéprikker. • Laat de taart afkoelen in de vorm.


ra ? st

at

Straatnaam belicht

Door Erica Turmel-Donker

Foto’s Erica Turmel-Donker

Benieuwd naar de betekenis van een straatnaam? Iedere maand komt in de Vinexpress een andere straat in Stadshagen ‘voorbij’. Deze keer de Kromakkerstraat. De Kromakkerstraat is een zijstraat van het Akkerbergplein en de Frankhuizerallee en is alleen vanaf het Akkerbergplein met de auto te bereiken. In dezelfde buurt als de Kromakkerstraat liggen straten als de Fruitweidestraat, Raatakkerpad en –straat en de Akkerbergstraat. Middeleeuwse kavelvorm Een kromakker is een middeleeuwse kavelvorm. Het zijn smalle, gebogen en door greppels begrensde akkers in de vorm van de letters S of C. Ze zijn alleen te vinden op de oeverwallen in het rivierengebied. Deze akkervorm zou zijn ontstaan door het gebruik van zware karploegen met een vast keerbord of rister. Deze werden getrokken door een span van vaak acht of meer trekdieren.

Krom en bol Om met een dergelijke ploeg te kunnen draaien was het noodzakelijk al ruim voor het einde van de akker in de bocht in te zetten, omdat voor het keren met deze ploeg veel ruimte nodig is. Het oorspronkelijke rechte perceel bouwland veranderde hierdoor geleidelijk aan in een krom veld. De kromakkers kregen door de manier van ploegen ook een bolle ligging; de aarde werd bij wijze van spreken naar het midden toe omhoog geploegd, waardoor soms wel een hoogteverschil van 20-35 cm ontstond tussen de greppel en de bovenkant van de akker. Wendakker Op de kop van de akkers lag een smalle strook die voor het keren van de ploeg

werd gebruikt, de wendakker. Omdat de ploeg bij het keren materiaal achter liet, zijn deze wendakkers in de loop van de tijd iets opgehoogd. Ze zijn soms in het terrein herkenbaar als akkerbergen.

Bronnen: nl.wikipedia.org/wiki/Kromakker www.leestekensvanhetlandschap.nl/ kromakker

Kinderdagverblijf De 7 Dwergen in de groei

Tam spreeuwtje op het Kribpad

Het gaat goed met kinderdagverblijf De 7 Dwergen en opent een tweede locatie in Stadshagen, waarmee het totaal aantal locaties op drie komt. Per 1 september aanstaande opent De 7 Dwergen zijn deuren aan Sterrenkroos 52.

Door Chieneke de Boer

Onderneemster Tina van Dijk is erg blij met de ‘centraal gelegen accommodatie’ waar nu nog volop wordt geklust. Van Dijk schrijft het succes van het kinderdagverblijf, dat ook tijdens

de crisisjaren al groeide, toe aan de filosofie van ‘doen wat je belooft’: “Als wij zeggen dat jouw kind hier vanaf 6.30 uur terecht kan, dan komen we die belofte na. Ook als er maar één kind voor de deur staat. Sluit je bij ons een flexibele overeenkomst af, dan is dat ook

flexibel. Er is dan geen maximum wat betreft het aantal dagen/dagdelen dat je kunt ruilen.” Ideaal dus voor ouders met onregelmatige werktijden of wisselende diensten, zoals bijvoorbeeld in de zorg. Veel ouders kiezen voor de reguliere opvang (met een vaste structuur) of de flexibele variant. Daarnaast is er de urenbundel waarbij je binnen het aantal uren per maand op elk gewenst moment jouw kind kunt brengen. Per 1 september begint De 7 Dwergen ook met schooltijdenopvang! Het enthousiaste team van De 7 Dwergen bestaat uit pedagogisch sterk onderlegde professionals. Er zijn veel activiteiten – ook in de frisse buitenlucht – die kinderen stimuleren in hun talenten. Kinderen worden goed voorbereid op het basisonderwijs. Ze leggen contacten met andere kinderen en kunnen zich soms ook lekker even terugtrekken uit de drukte. De andere locaties van De 7 Dwergen zijn gevestigd aan Haydnstraat 2 en Zwaardvegerstraat 124. Voor meer informatie zie www.de-7-dwergen.nl

Ja, u ziet het goed. Dit jonge spreeuwtje (een vrouwtje) vloog zomaar op de hand van een bewoonster aan het Kribpad. Het beestje was eerst rakelings langs haar hoofd gevlogen toen zij haar tuin in wilde stappen. Het dametje wilde vervolgens niet meer weg. De bewoonster vertelt dat het spreeuwtje van haar hand naar haar schouder sprong, en met ‘t snaveltje tikte op de wang en lippen van de vrouw. Het lukte makkelijk om er een mooie foto van te maken. Het spreeuwtje vloog pas weg nadat buurtkinderen het probeerden te aaien. Na een bioloog geraadpleegd te

hebben blijkt het te gaan om een jonge vrouwelijke spreeuw. Dus bewoners rond het Kribpad, wees niet verrast als er opeens een vogeltje op uw schouder landt. Het kan zomaar het jonge onverschrokken spreeuwtje zijn en wie weet, heeft de buurt er een vaste bewoonster bij.

Voorbereidingen bouw appartementencomplex In Frankhuis is de voorbereiding gestart voor de bouw van een tweede appartementencomplex nabij de Twistvlietbrug. Deze zal achter de dijkwoningen aan de Hasselterdijk gebouwd worden. Spreeuwtje met lef

Foto Chieneke de Boer

Dieren voeren bij Stadshoeve

Foto Hans van Eerbeek

Tijdens haar rondje door de wijk op zaterdagavond 9 juni kwam onze fotograaf Yvonne ook langs de Stadshoeve, waar ze wat foto’s van bloemen en dieren heeft gemaakt. Ondertussen kwam ze twee kinderen en hun moeder tegen die hielpen met het verzorgen van de geiten en lammetjes. Een mooi voorbeeld van participatie vanuit de wijk.

Foto Yvonne Waslander

19


Activiteiten in Stadshagen

Je hoeft je deze zomer niet te vervelen in Stadshagen. We gaan bruisend de zomermaanden door met een aantal bijzondere activiteiten. Kijk voor meer informatie op onze website: www.winkelcentrumstadshagen.nl of op onze Facebookpagina: www.facebook.com/wcstadshagen

Zaterdag 23 juni

Food & Fashion 2.0

Geen catwalk, geen decor, dit is 2.0! Met gezellige muziek, de nieuwste mode, lekkere hapjes en proeverijtjes.

25 juni - 9 juli

Grote online winactie

Win een compleet BBQ-feest voor 15 personen t.w.v. €450! Wil jij samen met je vrienden of familie in de watten worden gelegd tijdens een All American BBQ-feest van maar liefst €450,00? De Stadshagense BBQ-toppers van Serious Hot Fools komen bij de winnaar aan huis en verzorgen alle gerechten. Wij verloten deze grandioze prijs alleen online via Facebook, Twitter en Instagram, dus volg ons en doe mee!

Zaterdag 1 september

Stadshagenfestival

Tijd om de zomervakantie voor de 18e keer af te toppen met het altijd gezellige en bruisende gratis festival. Kinderattracties, braderie, prijzenshows, live muziek, een jeugdplein en nog veel meer. Houd onze online media in de gaten! Alle evenementen zijn uiteraard onder voorbehoud.

www.winkelcentrumstadshagen.nl

Besparen met een nieuwe CV-ketel van Energiewacht Groep

+ Gratis slimme thermostaat of korting!

Maak direct een afspraak. Bel 0800 15 87 of kijk op www.energiewacht.nl Schaf nu een CV-ketel via Energiewacht Groep aan en ontvang een gratis slimme thermostaat. U heeft de keuze uit slimme thermostaten van verschillende merken, waaronder de Nest Learning Thermostat. Een slimme thermostaat is te bedienen en te programmeren met tablet en smartphone, wat zorgt voor een optimaal wooncomfort. Wilt u geen slimme thermostaat? Geen probleem, u ontvangt dan € 100,- korting!

20


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.