Ти си Варна / брой 8

Page 10

ИЗЛОЖБА

ИЗЛОЖБА ARTEXTREME 15 На 14 юли във Военноморския музей се откри “ArtExtreme 15” – многожанрова изложба, създадена от АНДАРИ – АНатолий Радев и ДАРИя Василева, която ще продължи до 31 август. Изложбата е под патронажа на вицепрезидента на Република България Маргарита Попова и е посветена на големия скулптор Кирил Шиваров. ArtExtreme 15 е призив за преоткриване и осъзнаване стойността на културното наследство на Варна и България.

на автентични накити и горд притежател на богата етнографска колекция ваяшки костюми и накити.

Изложбата се закрива на 31 август от 16 часа с практическо занимание за градска одухотвореност „Пространства ArtExtreme“ с Милена Драгова – консултант европейски проекти, коуч, модератор на събития и АНДАРИ. Мястото е Военноморски музей – Варна, бул. Приморски 2. Това е въвеждащо занимание за всички, имащи интерес и умения в различни области на изкуството за На 5 август от 10 часа в Бистро Европа на мотивация и участие в многожанров художествен бул. Сливница 11 ще се проведе работилница проект на АНДАРИ – ArtExtreme ВРАТИ НА „Българска шевица и ваяшки накити“. Повече СЛЪНЦЕТО. за влиянието на шевицата и как да си направим лични накити ще научим от АНДАРИ и Йордан Входът за събитията от програмата е свободен. Иванов от село Аврен, който е музикант, майстор Още информация на www.andaribg.com

ИЗЛОЖБА „ДАЛЕЧЕ – БЛИЗО“ През август галерия A&G Art Meeting ще представи съвместната изложба живопис на Албена Коева и Иван Обретенов под заглавие „Далече – близо“. Двамата художници подреждат своите маслени картини сред прохладния сецесионов уют на старата къща, намираща се на „Братя Шкорпил” 13. Повечето от пейзажите на Албена Коева са рисувани от натура или от впечатления, отразяващи заобикалящата ни реалност. Изхождайки от конкретен обект, художничката се стреми да преобрази формата и цвета до поабстрактни, чисто живописни внушения.

Нереалистичен, ненатурен подход, на ръба на абстрактното предлага в своите творби Иван Обретенов. Нещата се пренасят на платното така, както са наредени в неговите представи, усещания и емоции. Рисува това, което чувства, а не това, което вижда; рисува света, облечен в идеи, които са му близки. Тоновете са по–приглушени с характерните за него цветни акценти и свободен жест в изграждане на живописната повърхност. Откриването на изложбата е на 9 август от 18 часа, а срещата с художниците е в същия ден между 14 и 15 часа. Творбите ще останат в галерията до края на месец август. 8


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.