Ти си Варна / брой 19

Page 10

ИЗЛОЖБА

ИЗЛОЖБА „ЗА СЕБЕ СИ КИРИЛЪ ШИВАРОВЪ“ По случай 130 години от рождението на големия български скулптор Кирил Шиваров на 14 юли от 18 часа в Държавен архив – Варна се открива документалната изложба „ЗА СЕБЕ СИ Кирилъ Шиваровъ“. Нейни автори са АНДАРИ – Анатолий Радев и Дария Василева. Изложбата се показва под патронажа на Министерство на културата и в партньорство с Държавна агенция „Архиви“. На 15 юли – рождения ден на скулптора, от 9 часа ще се проведе пешеходна обиколка „Наследството на Кирил Шиваров в архитектурата на стара Варна“ с краеведа Християн Облаков. Сборно място е градинката на Севастопол до паметника на Кирил Шиваров.

Документалната изложба „ЗА СЕБЕ СИ Кирилъ Шиваровъ“ е резултат от изследванията на АНДАРИ – част от цялостната им дейност за отбелязване паметта на варненския скулптор и опазване на неговото художествено наследство. Посетителите ще имат възможност да видят неизвестни досега документи, портрети и фотографии от работата и личния живот на скулптора. Изложбата е продължение на журналистическо изследване, започнало през 2012 г. и намерило отражение в многожанровата изложба “ArtExtreme 15”, вдъхновена и посветена на Шиваров, показана в Мадрид, София и Варна под патронажа на вицепрезидента М. Попова. Повече информация на: www.andaribg.com

ИЗЛОЖБА "ИЗКУСТВОТО НА ВЕКТОРА" На 8 юли в Хале 3 ще се открие изложба на дизайнерката Христина Стойкова със заглавие „Изкуството на вектора“ . Христина Стойкова е силистренка и е завършила "Инженерен дизайн" в Техническия университет във Варна. Занимава се с модерно приложно изкуство и създава цветни картини от текстил с помощта на векторното проектиране. Внасянето на нещо ново в интериорните решения и вдъхновено от забравените вече техники „Изонит“ и „Стринг арт“ дизайнерката превръща в изкуство. Така съчетанието на технически умения, цветови

решения, игра на фигури и завладяваща погледа оптическа илюзия в шитите картини се превръща в приключение на въображението. В програмата на изложбата като аудио допълнение към визуалната вселена на авторката ще ни бъде представена микстура от амбиент дронове и звуци. Тяхната роля ще бъде да стимулират въображението в унисон с асоциациите, създадени в нашето съзнание след срещата ни с новаторския стил на артистката. Изложбата ще остане в Хале 3 до края на месец юли. 8


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.