Page 1

TỶ GIÁ HOÁN ĐỔI TIỀN TỆ Nước hồ chứa Melbourne

53.4%

MAGAZINE FOR YOUR LIFESTYLE IN 168 HOURS FRIDAY 08/4/2011 – 14/4/2011

Mỗi ngày trung bình một gia đình dùng tới 134 lít

12:00 trưa ngày 07/04/2011: AUD $1 = USD 1.0429

VND 21,530

Dùng Mobile Phone Application của Viet Times tại địa chỉ: viet-times.com.au

Vietnamese Weekly Magazine distributed throughout Melbourne and Sydney

Hãng BMW với chiếc xe M3 Saloon Concept hoàn hảo

Melbourne: (03) 9792 3675 • Sydney: (02) 9037 2905

Trong số 668 tuần này: Vùng Lansvale: Cảnh sát tìm kiếm bé gái gốc Việt bị mất tích

Fairfield: Bắt kẻ cầm xẻng tấn công một tiệm ăn nhanh Fairfield: Tai nạn xe làm một người chết, ba bị thương Lại có thêm một phụ nữ bị giật túi tại bãi đậu xe siêu thị Woolworths Lakemba: Truy tìm bốn thủ phạm vụ cướp giật gần nhà ga Lakemba

Merrylands: Tình trạng phóng hỏa đốt xe tại bãi đậu xe các khu chung cư

Hoxton Park: Vụ ẩu đả liên quan đến trận cầu giải U11 Prestons: Người đàn ông bị bắn ngay tại nhà riêng West Hoxton: Thủ phạm trong băng cướp hội đồng Hammondville: Bà cụ 80 tuổi lái xe tông thẳng tiệm ăn

Cái chết của Điêu Thuyền: Đệ nhất mỹ nhân Trung Hoa

Căn bệnh phát sinh từ Internet • Dòng sông của các hoàng đế Pleiku mùa dã quỳ vàng rực • Ăn fastfood giảm thông minh Hội chứng “gia đình một con” • Chọn nước hoa cho phụ nữ Tạo bước nền tốt cho da khô • Ăn để có được eo thon Sony tiết lộ thông tin hợp tác với Apple về iPhone 5

MENZIES INSTITUTE OF TECHNOLOGY 355 Spencer Street, Melbourne VIC 3003 • Tel: 1300 244 002 Website: www.menzies.vic.edu.au

ĐĂNG KÝ NGAY HÔM NAY!

Nghề làm bánh mì Quản lý & Thương mại

BUSINESS & MANAGEMENT

• Certificate IV in Business (6 Months) - $3,500* • Diploma of Management (6 Months) - $3,500* • Certificate IV in Business & Diploma of Management (1 Year) - $5,950*

MENZIES

ENGLISH CENTRE

IELTS CLASS (CUỐI TUẦN) $80/tuần - Nằm trong tòa nhà riêng - Phòng học rộng rãi - Trang thiết bị hiện đại

Chỉ

60183-667/HTO/11

Hãy chọn khóa học dựa trên CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP VÀ VIỆC LÀM.

Công nghệ điện tử Công nghệ xe hơi

Khoá học tiếng Anh

ology n h c n! al Te Dent ming Soo Co

*Kết thúc vào tháng 7/2011

CÓ CÁC KHOÁ HỌC ĐƯỢC TÀI TRỢ TỪ CHÍNH PHỦ

New Stream in AUTOMOTIVE TECHNOLOGY has been developed:

Cert III in Automotive Mechanical Technology (Motorcycle)

Các khóa học Công nghệ xe hơi của Menzies được thiết kế để giúp học viên dễ kiếm việc làm sau này.

190/tuần

$

Specialists in Technology

CRICOS: 02815M

CÔNG NGHỆ XE HƠI, QUẢN LÝ & THƯƠNG MẠI CÓ LỚP HỌC VÀO CUỐI TUẦN!


2

MAGAZINE 168 • Friday, April 08 2011

CAÀN GIÔØ, TIEÀN GIANG, BEÁN TRE, ÑOÀNG THAÙP, VUÕNG TAØU, BÌNH CHAÂU (1 Ngaøy) - Khôûi Haønh Chuû Nhaät haøng tuaàn

Chuøm Tour Chaøo Möøng Leã 30-04 vaø 01-05

PHAN THIEÁT, CAÀN THÔ, CHAÂU ÑOÁC (2N) - KH thöù 7 haøng tuaàn ÑAØ LAÏT, NHA TRANG, NHA TRANG - ÑAØ LAÏT (4,5N) - KH thöù 357 haøng tuaàn BUOÂN MEÂ THUOÄT, ÑAØ LAÏT, PHAN THIEÁT - PHAN RANG (3N) - KH thöù 6 haøng tuaàn CHAÂU ÑOÁC - HAØ TIEÂN - CAØ MAU - SOÙC TRAÊNG - BAÏC LIEÂU - CAÀN THÔ, PHUÙ QUOÁC (3,4,5,6,7N) - KH thöù 7 haøng tuaàn PHAN THIEÁT - ÑAØ LAÏT, PHAN THIEÁT - PHAN RANG - NHA TRANG, PHAN THIEÁT - NHA TRANG - ÑAØ LAÏT (4,5,6N) - KH thöù 7 haøng tuaàn

SAØI GOØN - HOÄI AN - ÑAØ NAÜNG - HUEÁ - PHONG NHA (7,8N) - KH thöù 7 haøng tuaàn

K rea

HOÄI AN - ÑAØ NAÜNG - HUEÁ - HAØ NOÄI (5,6,9,11N) - KH thöù 2 haøng tuaàn XUYEÂN VIEÄT, XUYEÂN VIEÄT - SAPA (13,15,16,18N) - KH thöù 2, 7 haøng tuaàn

(5 Ngaøy)

HAØ NOÄI - CHUØA HÖÔNG - TAM COÁC - HAÏ LONG - SAPA (4 ñeán 9N) - KH thöù 2,3,4,7 haøng tuaàn

29-04-2011

H Ñaø Naüng

LEÃ HOÄI P AÙO OA

918 USD THAÙI LAN

(5,6 Ngaøy)

KH 6,13*,21,26*/04 - 10,21/05 - 4,7,18,25/06

248 USD

29-04-2011

CAMPUCHIA (4 Ngaøy) KH thöù 5 haøng tuaàn (Ks 4 - 5 sao)

199 USD

SINGAPORE - MALAYSIA (6 Ngaøy) KH 12,15,26*/04 - 11,25/05 - 8,22/06

K hu

468 USD

HONG KONG - THAÅM QUYEÁN - QUAÛNG CHAÂU (6 Ngaøy) KH 18/04 - 20,31/05 - 7,22/06

SOÙC TRAÊNG – CAÀN THÔ (6Ngaøy) - KH thöù 7 haøng tuaàn CAØ MAU – BAÏC LIEÂU – SOÙC TRAÊNG – CAÀN THÔ (4N)

HOÀNG KOÂNG - DISNEYLAND (4 Ngaøy)

- KH t7 haøng tuaàn

628 USD

PHUÙ QUOÁC - KH t7 haøng tuaàn (daønh cho khaùch ñaêng kí tröôùc 7 ngaøy )

688 USD

SAØI GOØN – HUEÁ – HAØ NOÄI (13N-KS 4 sao) 19.285.000ñ/1 khaùch

(Giaù chöa bao goàm tieàn thueá + dòch vuï)

HoaHop Central Travel: (03) 9689.8989 Sunrise Internatinal Services: (03) 9689.1030 Hanah Travel: (03) 9687.9081

Fitzroy: Kim Travel: (03) 9419.8152

Cabramatta:

BUOÂN MEÂ THUOÄT – PLEIKU – KONTUM (5N) - KH t6 haøng tuaàn

TR.QUOÁC: B.KINH - T.HAÛI - H.CHAÂU - T.CHAÂU (7 Ngaøy) KH haøng tuaàn

Footscray:

CHAÂU ÑOÁC – HAØ TIEÂN – CAØ MAU – BAÏC LIEÂU –

668 USD

KH haøng tuaàn

GIAÙ TOUR MUA TAÏI AUSTRALIA BAÈNG MUA TAÏI VIEÄT NAM

noäi ñòa y eán maõi Tour

VienDong Tourist Service: (02) 7525.7242

giaûm 5%

St Albans: YES TRAVEL: (03) 9356.0555

HOT

LINE

(03) 9001.8832 hoaëc (03) 9001.8838

DU LÒCH VAÊN HOÙA VIEÄT Luoân tieân phong veà chaát löôïng CN Haø Noäi: 8 Phaïm Nguõ Laõo, Q.Hoaøn Kieám, T.p Haø Noäi Tel: (84.4) 6270.2528 - Fax: (84.4) 6270.2526

Truï sôû: 55B Nguyeãn Thò Minh Khai, Q.1, Tp. Hoà Chí Minh Tel: (84.8) 3930.9717 - Fax: (84.8) 3930.9873

Website: www.dulichvanhoaviet.com.vn Email: vanhoaviet@dulichvanhoaviet.com.vn

The Best of VietNam

TRUNG TÂM IMPLANT NHA KHOA NHÂN TÂM 801-803 Đường 3 /2, P.7, Q.10, TPHCM, Việt Nam • Tel: (+84 8) 3509 5755 - 989 9 016 780 www.nhakhoanhantam.com • www.implantvietnam.info • Email: drnhan@hotmail.com m

Trung Tâm Implant tiêu chuẩn Quốc Tế tại VIỆT NAM Thạc sĩ, Bác sĩ:

VÕ VĂN NHÂN • Giám đốc trung tâm trực tiếp cấy ghép Implant • Tu nghiệp Implant và cấy ghép thẩm mỹ tại: Hoa Kỳ, Đức, Hàn Quốc. • Thành viên Hiệp hội Implant quốc tế (I.C.O.I) Hoa Kỳ, (I.T.I.) - Thụy Sỹ.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, hệ thống X Quang cắt lớp 3 chiều và phần mềm cấy ghép Implant hiện đại nhất thế giới được trang bị và áp dụng thành công tại Trung Tâm Implant Nhân Tâm.

Máy X Quang cắt lớp 3 chiều (Dental CT Scan For Implantology)

Implant: Giải pháp trồng răng hiện đại nhất • Giống như răng thật

Nhờ hệ thống X Quang cắt lớp 3 chiều và phần mềm cấy ghép Implant: • Khảo sát hình ảnh 3 chiều xương • Cấy ghép Implant đúng vị trí và hướng lý tưởng • Đảm bảo an toàn tuyệt đối • Nhẹ nhàng không đau • Răng sứ trên Implant đạt chức năng nhai và thẩm mỹ tối ưu

Những yếu tố cấy ghép Implant thành công. • Kinh nghiệm, sự hiểu biết, chọn lọc và phối hợp ưu điểm của nhiều hệ thống Implant trong từng trường hợp. • Đánh giá đúng chất lượng và số lượng xương (1) • Đặt Implant đúng vị trí và hướng lý tưởng (2) (1) (2)

Hai tiêu chuẩn này chỉ đạt được nhờ hệ thống X Quang cắt lớp 3 chiều và phần mềm cấy ghép Implant

IMPLANT ÁP DỤNG CHO MỌI TRƯỜNG HỢP MẤT RĂNG Trước khi cắm Implant

Sau khi cắm Implant

Hoàn thành

Mất một răng

Mất vài răng Hình ảnh 3 chiều

Phẩn mềm cấy ghép Implant

Đặc Biệt: Tại trung tâm Implant Nhân Tâm • Do Thạc sĩ, Bác sĩ, Giám đốc trung tâm Võ Văn Nhân trực tiếp điều trị • Chụp X Quang cắt lớp 3 chiều trước, trong và ngay sau khi cấy ghép Implant nhằm đạt kết quả tối ưu hạn chế tối đa những sai sót có thể xảy ra và đánh giá kết quả ngay khi điều trị. • Phối hợp 3 kỹ thuật hiện đại: Cấy ghép Implant - Phục hình răng sứ - Tạo hình thẩm mỹ nướu và xương trong khi thực hiện kế hoạch điều trị toàn diện • Trang bị và chọn lọc ưu điểm của nhiều hệ thống Implant nổi tiếng thế giới như: Nobel Biocare, Straumann, Ankylos, DIO... để phù hợp với từng trường hợp mất răng.

Răng sứ trên Implant

Bảng giá tham khảo: - Trám răng: $10-$15 AUD - Răng sứ : $55-$200 AUD - Tẩy trắng răng: $60-$120 AUD - Implant: $600-$700 AUD - Abutment: $200-$300 AUD - Răng trên implant: $100-$260 AUD

Để được tư vấn miễn phí ngay tại Úc, xin gọi (03) 9988 6943 (Thay cho số trước đây là 03 9001 6753)

Mất tất cả các răng

Thời gian điều trị răng sứ:

Điều trị Implant:

10188-652/RE/10

Chụp X Quang cắt lớp 3 chiều

- Cả 2 hàm (trên 20 răng): Khoảng 20 ngày, trong đó Từ 1 tháng đến 9 tháng (từ lúc bắt có 10 lần hẹn, mỗi lần hẹn cách nhau 2 ngày. đầu đến khi kết thúc điều trị) tuỳ - Chỉ 1 hàm: Thời gian khoảng 1 tuần cho 6 lần hẹn thuộc vào chất lượng xương. - Một vài răng: Khoảng 4 ngày cho 3 đến 4 cuộc hẹn MIỄN PHÍ CHỤP PHIM KHI MANG - Một răng: Khoảng 3 ngày cho 3 cuộc hẹn THEO MẪU QUẢNG CÁO NÀY


Online eNews: www.viet-times.com.au

MAGAZINE 168 • Friday, April 08, 2011

% 0 5 FF O

Sản p Chất l hẩm ượng Giá rẻ tốt !!! 70374-668/HTO/11

Mang theo voucher để được giảm 50% cho hóa đơn thanh toán của bạn.

Tel:

9546 2500

Hãy đến xem các sản phẩm quần áo và đồ da lớn nhất Melbourne “Off the Shelf“ và “Made to Measure“ với giá của nhà sản xuất. Dịch vụ 24 giờ. Các sản phẩm quần áo làm từ: Kangaroo, Deer, Buffalo và Sheepskin. Sau 35 năm phát triển trong kinh doanh thời trang, Leather Cargo hiểu được giá trị thực đích thực của công nghệ may mặt và ngành thuộc da. Mở cửa bảy ngày trong tuần.

251 Lonsdale Street Melbourne 3000 Tel: (03) 9663 3086 Mob: 0414 382 038

230 Springvale Road, Springvale VIC 3171 gần trạm xe lửa Springvale

3


4

MAGAZINE 168 • Friday, April 08 2011

Caroline Springs Blvd

DENTURE CLINIC

Giúp trẻ giỏi hơn và thông minh hơn! DHA Super 45 Complex

TRUNG TÂM KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ RĂNG • Full and Partial Dentures (Răng giả từng cây hoặc nguyên hàm)

• Relines (Làm đều răng)

• Repairs (Sửa chữa răng)

• Mouthguards (Dụng cụ bảo vệ hàm)

Dental Prosthetist Marina Nemcek

Suite 3, First Floor Business Centre

Mecure Hotel Complex 234 Caroline Springs Bourlevard Ph: 8390 2702 - 0432 165 310 www.selectchiropractic.com.au

HIỆN CÓ MẶT TẠI 2 ĐỊA ĐIỂM MỚI

TẠI SAO BẠN PHẢI TIẾP TỤC CHỊU ĐAU CỔ VÀ ĐAU LƯNG!

Trong giai đoạn khuyến mãi, bạn sẽ được tặng hộp sữa dê 300 viên. Hàng có giới hạn. Hiện có bán tại các tiệm thuốc tây của người Việt. Xem nhãn hiệu để biết thêm thành phần cấu tạo.

Chúng tôi có thể giúp bạn điều trị:

Chỉ có tại:

• Đau lưng, đau thắt lưng • Đau cổ, mỏi cổ • Nhức đầu/chứng đau nữa đầu • Đau dây thần kinh tọa • Các triệu chứng đau và nhức mỏi khác và được tận tình tư vấn giúp đở.

Khám lần đầu giá $45, bao gồm: • Lập hồ sơ bệnh án • Kiểm tra các động tác, tư thế • Chụp hình bàn chân bằng máy tính

70313-650/HTO/10

60141A-662_2/HTO/11

• Chụp X-ray nếu có chỉ định lâm sàng

70361-665/HTO/11

• Medicare Scheme (EPC) • Veterans Affairs • Victorian Denture Scheme


Online eNews: www.viet-times.com.au

MAGAZINE 168 • Friday, April 08, 2011

5

128A Police Rd, Springvale 3171

JV MULGRAVE Đến JV Mulgrave để biết thêm chi tiết!

JV ĐÃ CÓ HÀNG IPHONE 4 ĐỀ LẤY LIỀN!*

0411 225 888

BIG CAP

$29

SON SONY ONY ERICSSON XPERIA X10I XP PE

Phone đẹp ! cảm ứng & sành điệu

Được gọi

$450/tháng

Trước chỉ có $190/tháng LẤY PHONE MIỄN PHÍ

NOKIA C5 & C6

BIG CAP

IPHONE 4 16GB/32GB

Phone nóng bỏng nhất thế giới!

$54/tháng Được gọi $300/tháng Đặc biệt quý khách gọi nhiều chỉ trả $99/tháng. Được gọi thoải mái không giới hạn tới bất cứ phone và network nào! (Optus, Telstra, Vodafone, 3) * Conditions apply

LẤY IPHONE 4 16GB MIỄN PHÍ

$29

Phong cách mớig! đẹp và sang trọn

$450/tháng $190/tháng

Được gọi Trước chỉ có

70052-668/HTO/11

Mob:

9574 0376

LẤY PHONE MIỄN PHÍ

JV Mulgrave mở cửa 7 ngày trong tuần (Chủ nhật xin hẹn trước) JV HEAD OFFICE: SHOP 5/119 HOPKIN ST, FOOTSCRAY 3011. TEL: 03 9689 3999 Với số vốn rất ít để mở chi nhánh JV Mobile, tự mình làm chủ thay vì làm công! Kinh nghiệm sẽ được huấn luyện.


MAGAZINE 168 • Friday, April 08 2011

Editing and Advertising: 9792 3675 • Fax: 9791 7863 Email: info@viet-times.com.au News Online: www.viet-times.com.au

LIÊN LẠC – WHO TO CALL Melbourne Head Office: Suite 7, 4 St. James Ave, Springvale.

Telephones: 03. 9792 3675 • 03. 9095 2743 Mailing: PO Box 2689, Dandenong North VIC 3175 Productions: Tham H, P Hong Editing Staff: Ng. Luu, Phương Dzung, Bảo Tú, Hong Ha, Hue Tran, Le Don, Phuong Nguyen, Chu Tat Tien Artwork Dept: Hoang To, Hong Pham, Tham Huynh Advertising Department: • Van Le 0408 454 299 • Ken Le 0435 797 338

QUẢNG CÁO – ADVERTISING SENIOR ADVERTISING QUẢNG CÁO: Trang trong – 5 MANAGER: giờ chiều Thứ Ba Rao Vặt – 4 giờ chiều Thứ Tư MRS. Bán Hạ Giá – 10 giờ sáng Thứ Năm. BÀI VỞ: HEAD Mọi đóng góp về bài vở, thư gópDEPT: ý, Thông Báo OFFICE – ADVERTISING Cộng Đồng, xin email về toà soạn trước 5 giờ chiều Thứ Tư.

Van Le 0408 454 299 03. 9095 2743

TEL: Email: adverts@viet-times.com.au

THÔNG BÁO • Mọi quảng cáo trên Viet Times đều đã được qua các bước kiểm soát cẩn thận cần thiết trước khi in ấn. Tuy nhiên nếu có sai sót về kỹ thuật và lỗi đánh máy là ngoài ý muốn của chúng tôi. • Nội dung và hình ảnh trong quảng cáo được cung cấp bởi các nhà quảng cáo. Xin quý độc giả xem xét thận trọng trước khi sử dụng, Viet Times và AdPro Media Pty Ltd không chịu trách nhiệm về những gì mà nội dung của quảng cáo có thể gây nên cho người tiêu thụ. Các nhà quảng cáo chịu trách nhiệm về những dịch vụ và các sản phẩm của họ đã quảng cáo trên Viet Times.

Print Post Publication Number: PP 344356/00028

Fairfield: Bắt kẻ cầm xẻng tấn công một tiệm ăn nhanh

Cảnh sát đã bắt giữ được người đàn ông liên quan đến vụ cướp có vũ khí xảy ra tại một tiệm ăn nhanh ở khu vực Fairfield tối hôm thứ Tư tuần trước. Được biết, khoảng 8pm hôm đó, người đàn ông này cầm xẻng dài khoảng 1m xông vào tiệm ăn nhanh trên đường Court Road. Tên này tiến thẳng đến chỗ nam nhân viên tiệm hàng và dùng hung khí đánh vào vai của nhân viên này đòi cướp tiền. Sau khi lấy được tiền trong quầy hàng, tên này còn lấy mất chiếc xe đạp của khách hàng và bỏ chạy khỏi hiện trường. Cảnh sát đã bắt giữ được người đàn ông này tại nhà ga Fairfield gần đó. Lúc bị bắt, người đàn ông này vẫn đi chiếc xe đạp đánh cắp của vị khách ở tiệm ăn nhanh nói trên cùng với số tiền đã cướp được. Thủ phạm được đưa tới

Giáo dục âm nhạc tốt nhất dành cho con của bạn!

PIANO * VIOLIN * ORGAN KEYBOARD * FLUTE * CLARINET SAXOPHONE * DRUMS * GUITAR BASS * SINGING MUSIC THEORY

48% học viên của chúng tôi đã đạt được điểm cao trong kì thi AMEB.

Trong lúc giằng co, dây của chiếc túi bị đứt, nên tên cướp đã giật được chiếc túi và bỏ

Hai trong số 4 tên này đã đánh vào đầu nạn nhân, khiến ông ngã xuống đất. Sau đó, chúng lấy mất chiếc bóp da và chiếc mobile LG, rồi bỏ chạy khỏi hiện trường trên một chiếc xe màu bạc. Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện Canterbury để theo dõi và điều trị vết thương.

Hoxton Park: Vụ ẩu đả liên quan đến trận cầu giải U11

Cảnh sát cho hay trận cầu giải U11 diễn ra tại Hoxton Park tuần trước đã trở thành một trận ẩu đả nghiêm trọng, trong đó một người đàn ông bị tấn công bằng một chiếc ghế gập vì có hành vi đe dọa hai người khác bằng một chiếc kéo. Cả ba người đàn ông này sẽ phải ra hầu tòa trong tháng Năm tới đây sau vụ đánh lộn tại công viên trên đường Wilson Rd hôm thứ Bẩy tuần trước.

Dạy kèm Toán & Lý lớp 6 - 12

NHẬN DẠY KÈM Nhóm sinh viên Đại học Y khoa nhận dạy kèm tại gia hay tới nhà các môn Toán, Lý, Hóa, Khoa học và Anh văn từ lớp 6 đến luyện thi VCE. Nhận dạy tại các vùng Springvale, Clayton, Dandenong và các vùng phụ cận.

9711 5529

Liên lạc: 0431 197 730 - 0401 459 671

Nhận giữ trẻ nhỏ mới sinh đến 12 tuổi!

Hillside Educational ChildCare Services • Chăm sóc trẻ ân cần chu đáo, chuyên nghiệp, an toàn, vui vẻ và môi trường thân thiện.

8%

đến ngày 31/07/2010

DI TRÚ - DU HỌC BẢO HIỂM

Tối thứ Tư tuần trước, một người đàn ông 38 tuổi đã bị bốn tên cướp đánh đập khi đang đi bộ từ nhà ga Lakemba về nhà. Khi nạn nhân đang đi bộ trên đường Bellevue St thì bị chặn đường ngay tại ngã tư giữa đường Bellevue St và đường Railway Pde để cướp tiền.

Chuyên nhận dạy kèm Math & Physics từ lớp 6 - 12 và luyện VCE cho từng nhóm nhỏ chỉ 1, 2 em.

GIẢM 50%

Liên lạc chúng tôi ngay hôm nay:

7 Evergreen Ave, Albanvale 3021

• Nhân viên chăm sóc chuyên nghiệp nhiều kinh nghiệm.

Liên lạc: (03) 9791 3011 Lầu 1, 207 Lonsdale Street, Dandenong reception.ddg@musictimeschool.com.au www.musictimeschool.com.au

Do nhóm tư vấn luật Di Trú tốt nghiệp tại Úc đảm trách

Chiều thứ Sáu tuần trước, một phụ nữ bị cướp giật mất chiếc túi xách tại bãi đậu xe siêu thị Woolworths ở Campsie trên đường Claremont St. Vụ việc xảy ra vào khoảng 6.40pm, khi nạn nhân, một phụ nữ 68 tuổi, vừa đặt chiếc túi mua hàng vào trong xe hơi của mình, còn chiếc túi xách thì đeo trên vai. Bất ngờ có người đàn ông chạy đến giật mất chiếc túi xách của nạn nhân, sau đó đẩy nạn nhân ngã xuống đất.

Lakemba: Truy tìm bốn thủ phạm vụ hành hung và cướp giật gần nhà ga Lakemba

Trung tâm giữ trẻ

PHÍ ĐĂNG KÝ

Website: www.aetc.com.au

Campsie: Lại có thêm một phụ nữ bị giật túi tại bãi đậu xe siêu thị Woolworths

Xin liên lạc: 03

Kết quả khảo sát năm 2009

40%

AETC Consulting Groups

Hậu quả của vụ tai nạn làm một người ngồi ở ghế sau của chiếc Camry bị tử nạn tại chỗ. Lực lượng cảnh sát khu vực Fairfield đã có mặt tại hiện trường cùng với các nhân viên cứu hộ. Người lái và hai người khác ngồi trên chiếc Camry đã được sơ cứu ngay tại hiện trường, sau đó được đưa đến bệnh viện Liverpool. Trong đó, người lái xe cũng bị thương nguy kịch, còn hai người khác bị thương nhẹ.

Do giáo sư nhiều năm kinh nghiệm, tận tình đến nhà hướng dẫn thuộc vùng Springvale, Dandenong, Keysborough và các vùng lân cận

Liên lạc: (03) 9887 9883 Suite 3, 20 Kingsway, Glen Waverley reception.gw@musictimeschool.com.au www.musicacademy.com.au

DI TRÚ Chuyên đảm trách: • Visa du lịch, du học, di dân có tay nghề, thương nghiệp bảo lãnh. • Xin gia hạn visa. Khiếu nại các hồ sơ chậm trể. • Chuyên đảm trách mọi hồ sơ khiếu nại với Tòa Di Trú (MRT).

DU HỌC

GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG, NHIỀU LỢI ÍCH VÀ ĐƯỢC GIẢM THUẾ. 60496-630/HTO/10

Bảo đảm con của bạn được huấn luyện tốt nhất để thành công trong tương lai.

Cảnh sát đang điều tra các tình huống xung quanh vụ tai nạn chết người xảy ra tại đường Sackville Street, thuộc khu vực Tây Nam Sydney tối thứ Bảy tuần trước. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11.30pm, giữa một chiếc Holden Vectra và một chiếc Camry.

Thủ phạm được miêu tả có tóc đen, da đen, cao khoảng 170cm, mặc áo sơ mi màu đỏ cam, quần soóc trắng, giầy trắng, tất trắng.

Gọi ngay hôm nay:

9390 2100

73 John Paul Drive, Hillside 3037

• Hoàn tất hồ sơ du học, gia đình hoặc người giám hộ đi cùng. • Xin gia hạn visa. Chuyển trường hay ngành. • Tư vấn chọn trường, đại diện các trường phổ thông, cao đẳng, đại học toàn nước Úc. Nếu bạn đang học ELICOS hay nếu ngành học không còn trong ngành nghề được thường trú hay sắp hoàn tất khóa học cần tìm trường phù hợp với khả năng và có cơ hội thường trú sau này. • Đặc biệt du học sinh đang ở Úc. • Xin visa thường trú hay hay visa tạm trú lấy kinh nghiệm 18 tháng. • Giải quyết khó khăn trong quá trình học, visa bị hủy.

70348-658/HTO/11

GENERAL INFORMATION

Lần cuối cùng em Nguyen được nhìn thấy là vào khoảng 8.15am hôm Chủ nhật, khi em đi xe đạp trên đường Hume Hwy ở khu vực Lansvale về hướng Đông. Em Nguyen được miêu tả cao khoảng 157cm, người săn chắc, tóc đen dài, mắt nâu/đen. Lúc rời nhà đi, em mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần lửng. Bất kỳ ai nhìn thấy em Nguyen hoặc có thông tin liên quan hãy gọi điện báo cho Cảnh sát khu vực Cabramatta thông qua Đường dây số 1800 333 000.

chạy. Chiếc túi bị cướp của nạn nhân là một chiếc túi xách gắn nhãn Gucci màu nâu, bên trong có cả tiền mặt và tài sản cá nhân. Sau khi lấy được chiếc túi, tên cướp bỏ chạy khỏi bãi đậu xe trên một chiếc xe hơi màu đỏ hoặc màu cam.

9310 7077

• Giờ giấc linh hoạt,nhiều lợi ích và được giảm thuế. • Nhân viên chăm sóc trẻ nhỏ chuyên nghiệp có hơn 15 năm kinh nghiệm. • Business trong gia đình làm chủ. • Luôn được công nhận về chất lượng đào tạo và giáo dục cho nhân viên.

70171-645/HTO/10

Published by AdPro Media Pty Ltd • Incorporating Viet Times

Fairfield: Tai nạn xe làm một người chết, ba bị thương

70342-657/HTO/11

Year 14th, Edition 668 • Friday, 08/4/2011

Cảnh sát khu vực Cabramatta đang kêu gọi sự hỗ trợ của dân chúng trong việc tìm kiếm một bé gái bị mất tích từ sáng hôm Chủ nhật tuần vừa qua. Nạn nhân bị mất tích là một bé gái bị thiểu năng trí tuệ, tên là Emily Nguyen, 14 tuổi.

trạm cảnh sát Fairfield với cáo buộc sử dụng hung khí để cướp bóc và lấy trộm tài sản cá nhân. Phiên xét xử thủ phạm này cũng đã diễn ra tại Tòa án Fairfield ngay hôm thứ Năm tuần trước.

Muốn biết thêm chi tiết xem tại website: www.elfdc.com.au

BẢO HIỂM Uy tín, chỉ cần gọi điện thoại chúng tôi sẽ gởi đến tận nhà. Đại diện chính thức: Medibank Private • OHSC: Giảm 6% cho tất cả bảo hiểm sức khỏe cho du học sinh nếu trên 1 năm. • Working/business: Bảo hiểm cho quý vị đến Úc làm việc dài và ngắn hạn.

Aussie Travel cover • Du lịch trong và ngoài nước. • Cho người sang Úc du lịch.

SỐ ĐĂNG BỘ: 0962676 & 0958583

Lầu 3, 480 Collins St., Melbourne VIC 3000 • Xin liên lạc cô TRÂM LÊ • Mob: 0411 067 511 • Tel: 9005 1199 • Email: info@aetc.com.au

70123-642/HTO/10

Vùng Lansvale: Tìm kiếm bé gái gốc Việt bị mất tích

70172-645/HTO/10

6


Online eNews: www.viet-times.com.au

Một thanh niên người ở West Hoxton vừa bị bắt giữ vì có liên quan đến hàng loạt vụ cướp xảy ra ở khu vực Tây Nam trong tháng Ba vừa qua. Hôm thứ Tư tuần trước, cảnh sát Campbelltown đã tịch thu được một khẩu súng, đạn và ma túy tại nhà riêng của thủ phạm này. Sau đó, đến chiều hôm thứ Sáu tuần trước, thủ phạm 18 tuổi nói trên bị bắt và đưa về trạm cảnh sát Campbelltown. Tại đây, tên này bị cáo buộc 6 tội danh về hành vi tổ

Trong cuộc họp kín tổ chức gần đây, ủy viên hội đồng Holroyd và các nhân viên đã bàn về vấn đề chiều cao tối đa cho các tòa nhà văn phòng. Một số ý kiến đề xuất đưa ra yêu cầu tăng giới hạn chiều cao tối đa hiện nay đối với các tòa nhà văn phòng thuộc trung tâm Merrylands từ 8 tầng lên thành 20 tầng.

PROFESSIONAL PRIVATE TUTORING • Đặc biệt dạy TIẾNG ANH và TOÁN tiểu học • Chương trình dạy lấy lại căn bản nhanh chóng • Giáo viên có bằng cấp và đăng ký với VIT Nhận dạy các vùng PHÍA TÂY & PHÍA BẮC Vui lòng liên lạc chúng tôi:

SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN CHO CON CỦA BẠN!

Mở cửa: 9:15am - 2:45pm

9689 0720

Tiền phí: $6.50/ngày Trẻ mẫu giáo 4 tuổi sẽ không cần trả phí nếu có thẻ Healthcare Card! 86-90 Gove Street, Springvale 3171

Tel: email: kidsheaven@hotmail.com

9546 4429

PRESCHOOL ACTIVITY HOUSE CHILDCARE CENTRE

Trung tâm dạy kèm tiếng Anh

A+ ENGLISH

• Nhận giữ trẻ từ 6 tuần đến 5 tuổi • Giờ giấc tiện lợi 7am-6pm (Mon-Fri) • Mở cửa suốt school day • Được Chính phủ tài trợ 1 Bellavista, Springvale South 3172 Tel: 9546 2659 - 0488 423 235

“DỊCH VỤ GIỮ TRẺ MIỄN PHÍ“*

nếu bạn được Chính phủ tài trợ. * Có điều kiện

60079-617/HTO/10

Từ lớp 7 - Luyện thi VCE

• Chọn nhóm nhỏ ít người 1:1 • Khu vực vùng phía Tây

Liên lạc ngay Josefa

0419 324 667

70353-659/HTO/11

60428-630/HTO/10

TRUNG TÂM GIỮ TRẺ

LA KOSTA

Có nhân viên giữ trẻ nói tiếng Việt! 1177 Heatherton Rd. Noble Park 3174 Ph: 9546 1100 Fax: 9546 1133

47-51 Branton Drive Hampton Park 3976 Ph: 9798 0999 Fax: 9798 0899

53 Heatherton Rd Endeavour Hills Ph: 9700 0155

eh@rosegardenchildcare.com.au

• Chương trình giáo dục tính cách • Nhiều chương trình mẫu giáo cho lứa tuổi 3-4 • Có tài trợ của chính phủ • Cung cấp đủ mọi thứ từ tã cho đến bữa ăn... • Cơ sở mới rộng lớn & khu vực chơi sạch sẽ.

• Pre-kinder (3 tuổi) • Kindergarten (4 tuổi)

Unit 5/6 South Road, Braybrook VIC 3019

• Chuyên dạy kèm tiếng Anh từ lớp 7 đến lớp 12

maidstone@rosegardenchildcare.com.au

Trường mẫu giáo nhận giữ :

Full time - Part time - Casual Weekend Care - Overnight Care - Respite Care

Family Day Care

Level 1/50 Hampstead Rd Maidstone Ph: 9317 0411

SANDOWN PARK KINDERGARTEN

TRUNG TÂM CHĂM SÓC TRẺ EM nhận giữ trẻ từ 6 tuần - 12 tuổi

KIDS HEAVEN

Tìm ở đâu dịch vụ giữ trẻ chất lượng 5 sao???

9366 7658

60352-602/TH/9

West Hoxton: Thủ phạm băng cướp hội đồng sa lưới

Chiều cao của các tòa nhà văn phòng ở khu Merrylands có thể sẽ được tăng lên tối đa 20 tầng nếu phó thị trưởng khu vực Holroyd thực hiện được đề xuất của mình.

NOLA-DEE CHILD CARE CENTRE

34 Morton St, Clayton • Tel: 9544 8783 www.noladeechildcarecentre.com.au

Năm 2010 còn chỗ! Mở cửa Xmas! Nếu bạn muốn con mình được quan tâm và chăm sóc tại một trường tốt nhất, hãy liên lạc với chúng tôi! • Nhận giữ trẻ từ 6 tháng đến 6 tuổi • Trung tâm mới với phương tiện hiện đại, ấm cúng • Có nhiều chương trình giúp trẻ phát triển khả năng • Bữa ăn chất lượng, giáo viên kinh nghiệm cao

70042-641/RE/10

Để điều tra vụ việc, cảnh sát đã lập một hiện trường thứ hai trên đường Bernera Rd sau khi một số nhân chứng cho biết vào khoảng 10.20pm đến 10.30pm, họ có nhìn thấy hai người đàn ông mặc đồ đen chạy khỏi địa điểm này trên một chiếc xe hơi.

Merrylands: Nhà văn phòng ở khu trung tâm cao 20 tầng

Có nhân viên nói tiếng Á châu. Liên lạc Judy ngay hôm nay! Mở cửa: Mon-Fri 7.30am-6.00pm

ACTIVE LEARNING CHILD CARE • Giờ mở cửa thuận lợi • Nhận giữ trẻ trong dịp holiday 20 Clive St, Springvale Tel: 9547 2538 67 Balmoral Ave, Springvale Tel: 9547 0699 Thứ hai - Thứ sáu 6.30am - 6.00pm A CARING ENVIRONMENT FOR YOUR CHILD

60081-617/HTO/10

Vụ việc xảy ra khi vợ, mẹ vợ và hai con của nạn nhân đều có ở trong nhà. Đội đặc nhiệm Strike Force Rawle sẽ điều tra các tình tiết cũng như động cơ của vụ tấn công này. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự Liverpool, thanh tra Danny Doherty, cho hay cảnh sát đang điều tra xem vụ bắn súng này có liên quan đến tổ chức đua xe motor hoặc các băng nhóm tội phạm hay không. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn chưa khẳng định được nạn nhân thực chất có phải là mục tiêu của vụ tấn công hay không.

Cô Amanda Anglesey, một thợ làm tóc ở tiệm Ravelenth Hair Designs bên cạnh tiệm ăn, chứng kiến vụ việc cho biết khi đang cho xe dừng lại, thay vì đậu xe thì có lẽ bà cụ đã nhấn vào chân ga, khiến chiếc xe lao thẳng vào bên trong tiệm ăn. Thanh tra cảnh sát khu vực Liverpool, ông Greg Tetley, cho biết nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn không phải là do tốc độ. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. Cảnh sát đã phải phong tỏa một số cửa tiệm ở Hammondville để lực lượng cứu hộ đưa chiếc xe hơi ra khỏi hiện trường vụ tai nạn.

60197-630/HTO/10

Cảnh sát đã phải lập một đội đặc nhiệm để điều tra về vụ việc một người đàn ông bị bắn tại nhà riêng của mình ở Prestons tối thứ Năm tuần trước. Hiện tại, nạn nhân, một người đàn ông 23 tuổi, đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện Liverpool sau khi bị bắn nhiều phát đạn vào đầu, cổ và ngực ở Siena Close.

Trưa thứ Năm tuần trước, khi đang cho xe đậu bên ngoài tiệm ăn Charlie’s Charcoal & Seafood trên đường Walder Rd, do mất lái, một bà cụ 80 tuổi đã tông thẳng xe của mình vào tiệm ăn này. Hậu quả của làm một người đàn ông 33 tuổi đang ăn trưa bên trong bị thương.

70156-641/HTO/10

Prestons: Người đàn ông bị bắn ngay tại nhà riêng

Hammondville: Bà cụ 80 tuổi lái xe tông thẳng tiệm ăn

10067-637/RE/10

Cả ba người đàn ông nói trên, một người ở Mt Pritchard, một người ở Bossley Park và một người ở Bonnyrigg, đều bị cáo buộc tội danh gây náo loạn và hành hung người khác. Cả ba người này đều được bảo lãnh chờ xét xử vào ngày 6 tháng Năm tới đây tại tòa án Liverpool. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra các tình huống xung quanh vụ việc.

7

chức cướp hội đồng, một tội danh về tổ chức hành hung và cướp hội đồng liên quan đến các vụ việc xảy ra ở khu vực Tây Nam Sydney. Ngoài ra, tên này còn bị cáo buộc tội danh tàng trữ ma túy, tàng trữ vũ khí cấm và đạn dược. Với mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, tên này đã bị từ chối bảo lãnh và bị xét xử ngay tại Tòa án Parramatta hôm thứ Bẩy tuần trước.

70227-660/HTO/11

Được biết, vào khoảng 12.50pm, hai người đàn ông được cho là có liên quan đến một cầu thủ của trận bóng hôm đó, đã tranh cãi với vị huấn luyện viên của đội bóng. Cảnh sát cho hay cuộc tranh cãi bắt đầu khi một cầu thủ được gọi ra sân khi trận bóng đang diễn ra. Một trong ba người này đã dùng một chiếc kéo nhựa đe dọa hai người kia, nhưng sau đó lại bị hai người kia đánh lại bằng một chiếc ghế. Ngay sau đó, cảnh sát đã được gọi tới để xử lý vụ việc và họ đã đưa cả ba người đàn ông này về trạm cảnh sát Green Valley.

MAGAZINE 168 • Friday, April 08, 2011


8

MAGAZINE 168 • Friday, April 08 2011 Đề xuất này cũng được nhiều ủy viên hội đồng ủng hộ. Phó thị trưởng John Perry tin rằng các ủy viên khác trong hội đồng cũng có cùng ý kiến với ông. Trên thực tế, thị trưởng Peter Monaghan cũng đồng tình với ý kiến của phó thị trưởng John Perry, tuy nhiên ông Monaghan cho rằng nếu tăng lên 20 tầng là quá cao. “Nhìn chung tôi đồng tình với John. Tôi có thể hiểu được cơ sở ý kiến mà John đưa ra, nhưng tôi cho rằng 20 tầng có thể là hơi cao quá”, ông Monaghan bày tỏ.

Cả nhà dọn về Việt Nam, bán tất cả

đồ đạc trong nhà với giá bèo!

Tủ lạnh 420L Westinghouse bằng kim loại của Mỹ

Tủ trưng bày rượu của Úc

950 đô

500 đô

Ti vi 42” 4 loa của Nhật hiệu JVC

70 đô

300 đô

1 Ghế dựa Trung Quốcvà 1 ghế nhỏ để chân

150 đô

Chậu sung việt nam

350 đô

Bàn ăn gỗ hardwood và 6 ghế của Malay

700 đô

Lò nướng bằng Gas

Cặp loa Wintel 220w của Mỹ

250 đô

45 đô

Cây bonsai trên 10 năm Bàn của bộ salon hardwood

100 đô

120 đô

...và còn nhiều vật dụng trong nhà có giá trị, xin mời quý khách đến xem bán giá rất rẻ!

Xin liên lạc: 11 Mark Crt, Chadstone ĐT:

Vụ việc đã được báo lại với giáo viên của trường. Cảnh sát khu vực Parramatta cũng được gọi tới hiện trường vụ việc. Thủ phạm được miêu tả có ngoại hình thấp, lưng còng, đi khập khiễng, thân hình gầy, tóc đen/hoa râm, mặt có râu. Lúc xảy ra vụ việc, thủ phạm mặc bộ quần áo cũ, được cho là áo phông trắng hoặc xám, quần kaki.

Merrylands: Báo động tình Hiệp hội y học Úc kêu gọi trạng phóng hỏa đốt xe tại kiểm soát chặt chẽ việc kinh doanh bia rượu bãi đậu xe các khu chung cư Mới đây, Hiệp hội y học Úc ở NSW (AMA)

100 đô

Ghế dựa sắt và gỗ ngoài vườn Bàn và ghế gỗ hardwood ngoài vườn

hành vi quấy rối tình dục đối với cậu bé. Sau đó, thủ phạm nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Thời gian gần đây, nhóm tội phạm chuyên phóng hỏa tài sản đã tấn công bãi đậu xe ở các tầng hầm khu chung cư, khiến nhiều người dân sinh sống tại những khu chung cư ở Merrylands rất lo ngại. Chỉ trong vòng 6 tuần, bốn vụ phóng hỏa đã xảy ra tại bãi đậu xe ở các tuyến đường Chetwynd Rd, Newman St và Addlestone Rd. Điều đặc biệt là tất cả những địa điểm xảy ra vụ việc đều gần khu trung tâm, khiến người dân phải sơ tán khỏi nơi ở của mình. Mặc dù chưa gây thiệt hại về người, nhưng những vụ phóng hỏa khiến nhiều xe hơi bị đốt cháy, khói độc gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Bob McGowan, đội phó đội cứu hỏa khu vực Parramatta, cho biết các vụ phóng hỏa này khiến người dân rất sợ hãi, đồng thời cũng gây khó khăn cho các nhân viên cứu hỏa trong công tác dập lửa. Ông cho biết những vụ việc này có thể do có kẻ cố ý phóng hỏa và người dân cần chú ý đề phòng và nâng cao cảnh giác an toàn hỏa hoạn.

Chủ tịch ủy ban Merrylands CBD, ông Sheldon Ross, cũng bày tỏ lo ngại rằng nếu những vụ việc như vậy cứ tái diễn, rất có thể sẽ có người tử vong. Ngoài ra, ông cũng quan ngại về ảnh hưởng xã hội mà những vụ hỏa hoạn kiểu này có thể gây ra đối với các gia đình ở Merrylands. Trước tình hình này, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Holroyd, ông David Jones, cho biết cảnh sát đã nhận được báo cáo về những vụ việc này, đồng thời đang tiến hành điều tra để tìm ra thủ phạm.

0412 794 032

North Parramatta: Nam sinh 11 tuổi bị quấy rối tình dục

Trường mẫu giáo Cradles to Crayons

Cảnh sát đang điều tra vụ việc một nam sinh bị quấy rối tình dục ở khu vực phía Tây Sydney hôm thứ Sáu tuần trước. Được biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 10.45am, khi cậu bé đang ngồi cùng các bạn khác ở một sân tập thể thao tại khu vực North Parramatta.

• Chương trình mẫu giáo dành cho trẻ từ 8 tuần đến 5 tuổi. • Cung cấp bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng cho trẻ. • Có giáo viên người Việt chăm sóc tận tình chu đáo.

C

một lần nữa lại đưa ra vấn đề về bạo lực liên quan đến bia rượu. Theo đó, Hội này kêu gọi luật pháp cần có những yêu cầu chặt chẽ hơn nữa đối với việc cấp phép mở tiệm bán rượu và hộp đêm. "Luật pháp hiện nay vẫn chưa giải quyết được vấn đề này và chắc chắn cũng chưa bảo vệ được đội ngũ cảnh sát, nhân viên y tế, nhân viên cấp cứu hay kể cả những người dân khỏi trở thành nạn nhân của nạn bạo lực liên quan đến bia rượu", phó Chủ tịch AMA, tiến sỹ Michael Gliksman cho biết.

Hiệp hội AMA có đề cập đến một đợt nghiên cứu gần đây của trường đại học Cardiff ở Anh, trong đó một lần nữa khẳng định sự cần thiết phải xây dựng luật pháp với những quy định nghiêm ngặt về vấn đề này. Đợt nghiên cứu tìm hiểu các tiệm rượu và hộp đêm tại 5 thành phố thường xảy ra bạo lực ở Anh, kết quả cho thấy những nơi có mức độ bạo lực xảy ra nhiều nhất hầu như đều có chính sách khuyến mại cho các đồ uống, đồng thời số khách hàng uống say xỉn tại những điểm này cũng tăng cao đáng kể. Tiến sỹ Gliksman cho biết kết quả đã cho thấy mối liên hệ rõ ràng giữa những cơ sở được cấp phép kinh doanh rượu và số vụ bạo lực có liên quan đến rượu. "Rõ ràng chúng ta không thể tiếp tục tin tưởng vào luật pháp khi mà luật pháp chỉ đơn thuần dựa trên ý kiến về trách nhiệm cá nhân và bỏ qua trách nhiệm của các tiệm bán rượu và hộp đêm". Tiến sỹ Gliksman cho biết không nên cho phép người ta uống đến mức có thể gây nguy hiểm cho người khác bằng những hành vi gây hấn, phi lý và bốc đồng. Phương Nguyên Đọc tin, tìm thương vụ, gửi quảng cáo miễn phí ngay trên mobile phones:

Lúc đang ngồi ở góc Đông Bắc của sân thể thao, gần ngã tư giữa đường Isabella và đường Bulla, có một người đàn ông lạ mặt xuất hiện, túm lấy cậu bé từ phía sau và có

Mob App: viet-times.com.au

SAMURAI KARATE Hãy liên lạc ngay với chúng tôi để nhận được một bài học MIỄN PHÍ

Mở cửa: Thứ Hai - Thứ Sáu 6:30am - 6:30pm

70038-641/RE/10

70168-651/HTO/10

Miễn phí đồng phục khi mang theo quảng cáo này!

246 Sunshine Ave, Kealba VIC 3021 Tel:

9356 9466

Trường dạy Karate hàng đầu tại Melbourne cho trẻ em và người lớn!

54A Station Place, Sunshine

Tel: 9364 8000 • Mob: 0414 500 886 * Có thể có một vài điều kiện nhỏ áp dụng


MAGAZINE 168 • Friday, April 08, 2011

9 10076-667/RE/11

Online eNews: www.viet-times.com.au

Chọn trà theo từng loại bệnh Có hàng trăm cách kết hợp trà khác nhau nhằm trị các chứng bệnh, từ stress đến rối loạn tiêu hóa. Vậy loại nào hữu ích với bạn?

Đem lại niềm vui sống: Theo TS Lindsay Brown, nhà nghiên cứu dược học ở ĐH Queensland, hiệu quả của loại trà kết hợp giữa hạt nho, bạc hà lục và lá ôliu sẽ giúp giảm huyết áp và cân nặng. Loại trà này còn là một trong những cách hiệu quả ngăn ngừa béo phì. Chúng ngăn chặn tế bào chất béo tiết ra các chất kích thích khiến mỡ tích tụ nhiều hơn. Có thể uống trà này trước và sau bữa ăn.

enzym tiêu hóa. Bạn có thể uống các loại trà này trước khi ăn.

Tăng cường hệ miễn dịch: Một nghiên cứu đăng tải trên tạp chí The Lancet trong năm nay cho thấy trà cúc Echinacea có thể giúp giảm 50% nguy cơ cảm lạnh. Các nhà nghiên cứu của trường ĐH Connecticut cũng phát hiện ra rằng, nếu có bị cảm lạnh, thì thời gian phát bệnh cũng ngắn hơn những người không uống trà này 1,4 ngày. Một nghiên cứu khác của ĐH British Columbia (Canada) cho thấy thảo dược này có thể tiêu diệt các các siêu vi gây cảm lạnh và cúm. Thay vì uống echinacea tổng hợp dạng viên hay siro, nên uống hằng ngày dạng trà để củng cố hệ miễn dịch.

Tự hào là phòng khám nha khoa phục hình răng sứ đạt thẩm mỹ cao và tự nhiên như răng thật! • Tẩy trắng răng trong một giờ bằng đèn plasma an toàn không gây tê buốt răng. • Chỉnh hình các trường hợp hô, móm, răng lệch lạc bằng cung và mắc cài sứ hay kết hợp với phẩu thuật. • Cắm ghép Implant và Mini Implant vào xương hàm tạo vững chắc cho phục hình. • Điều trị tủy răng bằng hệ thống Protaper an toàn và hiệu quả cao. • Đảm bảo quy trình vô trùng y tế tuyệt đối.

706 - 708 Nguyễn Chí Thanh, P.4, Q.11 Tp.HCM Việt Nam (Gần bệnh viện Chợ Rẫy)

Hot line: (+84) 908 330 062 (+84) 913 711 163 Tel: (84 8) 3955 1812 (84 8) 3955 1813 Làm việc: 8g - 11g30, 13g30 - 20g30 Chủ nhật: 8g - 11g30 Email: nhakhoahoamy@yahoo.com.vn

Đào thải chất độc: Trà bồ công anh có tác dụng giải độc gấp đôi các trà khác. Lá bồ công anh có tác dụng lợi tiểu, giúp cơ thể lọc thải các chất độc qua thận cũng như tăng tiết mật vào ruột để đào thải các chất độc trong gan. Có thể dùng trà này hoặc trà Diệp hạ châu để đào thải các chất độc trong gan và thận. Giữ bình tĩnh: Chất Apigenin trong hoa cúc La Mã sẽ “khóa” cơ quan thụ cảm sự đau đớn, khó chịu trong các tế bào thân kinh, từ đó có tác dụng làm dịu và bình tĩnh. Nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Dược lý học cũng cho thấy trà có thể làm tăng tới 80% tác dụng ngủ ngon giấc ở những bệnh nhân thực hiện phẫu thuật tim mặc dù họ đang phải chịu đau đớn và sự lo lắng. Một số phân tử trong hoa cúc La Mã có tác dụng xoa dịu và vì thế loài hoa này sẽ tiếp tục được dùng như một loại thuốc chống lo lắng trong nhiều thế kỷ nữa.

Cho từ 2 - 3 muỗng trà thảo dược như trà hoa cúc La Mã vào ấm rồi đổ 150ml nước vừa sôi và để ít nhất 3 phút. Nếu uống trà bạc hà, nên uống trà ủ từ lá bạc hà tươi. Khi uống nên cho thêm chút gừng cắt lát và đun sôi khoảng 4 – 5 phút cho các thành phần thiết yếu “thôi” ra hết. Nếu thảo dược có nhiều tinh dầu thì cần được đậy kín để giữ lại nhiều nhất các tinh chất quý. <

Điện thoại liên lạc tại Úc:

(03) 9988 3931

CHUYÊN PHỤC HÌNH RĂNG SỨ VÀ IMPLANT Nhân dịp Noel và năm mới, Nha khoa Trường Thành

Giảm 10 - 20% cho tất cả các dịch vụ!

ĐẶC BIỆT: RĂNG SỨ ZIRCONIA

• Vinh dự là đơn vị Nha khoa duy nhất tại TP.HCM được nhận kỷ niệm chương Doanh nghiệp tiêu biểu năm 2008. • Được bầu chọn là một trong những Doanh

nhân thời đại mới năm 2009.

• Tại Nha khoa Trường Thành, đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp sẽ mang lại cho bạn nụ cười đẹp để tự tin và thành công hơn trong cuộc sống.

276 Trần Não, P Bình An, Quận 2, TP.HCM Tel: (+84 8) 5402 3009 - Hotline: (+84) 933 363 939

Website: www.nhakhoatruongthanh.com.vn

Để được tư vấn miễn phí, xin liên lạc số điện thoại tại Úc: Tel: (03) 9988 6958 10178-654/RE/10

Chống rối loạn tiêu hóa: Loại trà gia vị gồm đinh hương + quế + muỗng là, những gia vị được biết tới là có khả năng hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả. Các loại dầu chiết xuất từ các loại gia vị này có tác dụng giảm đau và thư giãn đồng thời kích thích sự tăng tiết các

Cách ủ trà: Chất lượng trà thảo dược trong các túi lọc hết sức khác nhau: Những loại rẻ tiền đa phần có chứa thêm hương liệu, trong khi thành phần “hoạt tính” quan trọng của sản phẩm lại rất thấp hoặc gần như không đáng kể. Đó là lý do tại sao nên chọn các sản phẩm uy tín, ghi rõ định tính, định lượng. Các túi trà lọc rất tiện lợi nhưng nó sẽ không có lợi cũng như tác dụng như các loại thảo dược tươi, khô nguyên chất.

Website: www.nhakhoahoamy.com

10079-653/RE/10

Hình minh họa

* 71

Phạm Ngọc Thạch

(Duy Tân cũ)

P.6, Q.3, Sài Gòn, VN

ĐT: (84.8) 3820 4103 * Số điện thoại tư vấn:

0913 63 66 93 (Bác sĩ Kim Chi)

* Tư vấn miễn phí tại Úc:

(03) 9999 7401

Website: www.nhakhoavietgiao.com.vn

Email: info@nhakhoavietgiao.com.vn


10 MAGAZINE 168 • Friday, April 08 2011 mãi sẽ bị nghi ngờ, họ gượng gạo đáp ứng qua loa, khiến đàn ông có thể nhận thấy thái độ đó ngay ở trên giường.

Hình minh họa

Hình minh họa

Khi đàn ông ghen tuông

C

ho đến nay, chưa có quốc gia nào công bố số liệu chính thức về hiện tượng ngoại tình, nhưng căn cứ vào kết quả thăm dò ý kiến độc giả của một số tờ báo lớn trên thế giới, thì đàn ông vẫn ngoại tình nhiều hơn đàn bà. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu cách đây không lâu thì số lượng các bà vợ ngoại tình đang ngày một gia tăng. Nguyên nhân là ngày nay khi kết hôn, người phụ nữ thường đã có một sự nghiệp và thu nhập ổn định, thường xuyên giao tiếp bên ngoài, đi công tác xa nhà,... và chuyện lãng đãng ngoài chồng ngoài vợ như một tất yếu sẽ đến.

Nỗi đau của đàn ông

Trước hết, cần phải thấy quá trình “ăn vụng” của đàn ông thường diễn ra “chớp nhoáng” hơn phụ nữ. Họ có thể “ngẫu hứng” rất nhanh, nếu được bên kia chấp thuận và có cơ hội. Họ sẵn sàng “trao thân” chẳng mấy đắn đo. Đàn ông có thể khoái cảm cả với

người đàn bà mà họ không yêu, thậm chí không biết tên là gì, hoặc thua kém vợ mình về nhiều phương diện. Phần lớn phụ nữ thì không như vậy.

Quá trình ngoại tình của phụ nữ nói chung “kích thích” hơn, nhiều công phu hò hẹn, gặp gỡ hơn, do đó có những dấu hiệu dễ bị phát hiện hơn. Một điều đáng lưu ý là hiếm có phụ nữ “ham của lạ” hay để “khám phá” đàn ông, mà nói chung, khi họ đã ngoại tình với ai thì thường là họ phải yêu người đàn ông đó. Một khác biệt nữa là đa số đàn ông ngoại tình có khi chỉ vì lý do tình dục, ngay cả lúc họ đang có hạnh phúc gia đình, nhưng đa số phụ nữ chỉ ngoại tình khi họ không có tình yêu trong hôn nhân. Vì thế, một khi đàn bà đã ngoại tình, họ bị cuốn hút cả về tinh thần lẫn thể xác. Điều này cũng khiến người chồng dễ phát hiện, bởi khi đã dan díu với người đàn ông khác, họ thường tìm cớ xa lánh chồng hoặc thoái thác quan hệ chăn gối với chồng. Có khi vì sợ từ chối

Trong khi đó, đàn ông “ăn vụng” dễ “chùi mép” hơn. Có người ngoại tình về còn cư xử với vợ con tử tế hơn, âu yếm có vẻ nồng nàn hơn. Nên thậm chí có ông chồng “cặp bồ” suốt mấy năm, đã có con với người khác mà người vợ không hề hay biết. Đôi khi đàn ông biết vợ “ăn ở hai lòng” nhưng nếu chưa “lên giường” với kẻ kia, họ có thể tha thứ được, vì chưa đến mức độ mà họ cho là đã “không còn gì”. Điều đau đớn đối với đàn ông có vợ ngoại tình là họ dễ tưởng tượng ra nhiều cái, nhất là hình ảnh vợ mình đang trong vòng tay âu yếm của kẻ kia. Trong cái thế giới tưởng tượng của họ, chắc chắn người vợ sẽ ái ân cuồng nhiệt, cô ta sẽ mãn nguyện đến thế nào, với bộ mặt “gớm ghiếc” ra sao... Chính những điều đó đã làm cho họ căm tức đến điên khùng.

Ghen kiểu đàn ông

Nếu vì lý do nào đó mà người đàn ông không thể hỏi thẳng vợ chuyện ngoại tình, vẫn phải giả đui giả điếc thì tâm trạng họ sẽ trở nên u uất, có thể sinh nát rượu, tự hủy hoại cuộc đời mình. Cũng có người sẽ dồn hết cả tình thương yêu vào con cái, hay các con vật nuôi trong nhà. Người ta cũng nhận ra, một điều đau khổ nữa của đàn ông là do đặc điểm giới tính, họ không chia sẻ được nỗi đau đớn này với bạn bè. Hầu như không có đàn ông nào khóc lóc trong vòng tay bè bạn như phụ nữ thường làm. Có lẽ bản chất hiếu thắng của đàn ông không cho phép họ bộc lộ sự “thất bại nhục nhã” đó. Vì vậy nỗi đau càng chất chứa trong lòng và họ cứ thầm lặng chịu đựng một mình. Chính vì đàn ông ít bộc lộ nên có người tưởng họ thiếu nhạy cảm, không biết gì. Thực ra, nhiều khi đàn ông biết vợ không chung thủy, nhưng nói ra xấu hổ nên họ giả vờ như không biết. Khi họ hỏi một cách khó

chịu: “Sao dạo này em hay về muộn thế?” là họ muốn dừng ở mức độ nhắc nhở. Nếu cụ thể hơn: “Nghe nói dạo này em hay hẹn hò với thằng X lắm đấy” mà người vợ trả lời: “Làm gì có chuyện vớ vẩn đó”, thì đa số đàn ông làm như cho qua. Nếu người vợ tưởng chồng chẳng biết gì và cứ tiếp tục là đã phạm thêm sai lầm. Các trung tâm tư vấn hôn nhân thỉnh thoảng vẫn gặp những người đàn ông “trút bầu tâm sự” qua điện thoại. Họ tin chắc người ở đầu dây bên kia chẳng biết họ là ai, nên mới dám trút bỏ những nỗi đau không thể chia sẻ được với ai ở ngoài đời.

Sai lầm của những người vợ

Không phải người vợ nào khi ngoại tình cũng hiểu được tâm trạng đó của chồng. Có người còn nghĩ, tuy mình không chung thủy nhưng vẫn chỉ là “ăn vụng”, chưa đến mức bỏ chồng, bỏ con, vẫn có trách nhiệm với gia đình. Thậm chí, có người kiếm được chút lợi về kinh tế qua việc ngoại tình còn ngỡ rằng hành vi của mình không gây thiệt hại cho ai, mà trái lại còn làm cho kinh tế gia đình khấm khá lên, chồng con cũng được nhờ. Họ đâu biết, đối với đàn ông, những hành vi đó có tác động thật ghê gớm, nó gậm nhấm, tàn phá cả tâm hồn lẫn thể xác người chồng. Khi chồng nổi máu ghen, có người vợ nghĩ rằng bà “ăn nem” thì ông đi mà “ăn chả”, việc gì phải hầm hè. Họ không hiểu, cùng một nỗi đau nhưng ở đàn ông và đàn bà lại rất khác nhau. Chúng ta thường lên án hành vi ngoại tình của đàn ông, có lẽ vì hiện tượng đó xảy ra nhiều hơn và hình ảnh những người vợ phải hứng chịu hậu quả sự không chung thủy của chồng cũng dễ thấy hơn. Còn nỗi đau rỉ máu trong trái tim đàn ông khi phát hiện vợ ngoại tình, thì ít người có điều kiện nhận ra. Những nỗi đau đó có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Theo Trịnh Trung Hòa


MAGAZINE 168 • Friday, April 08, 2011 11

Online eNews: www.viet-times.com.au

Tình dục theo từng độ tuổi

CẦN NGƯỜI ĐẦU TƯ

N

hững năm 20 tuổi là khoảng thời gian các chàng trai và cô gái thích trải nghiệm các tư thế ân ái khác nhau. Bên cạnh đó, họ cũng thích đến các câu lạc bộ thoát y vũ với bạn bè hoặc "một nửa" của mình…

Những năm 20 tuổi

Hầu hết các chàng trai ở độ tuổi này không ngừng nghĩ về sex. Cứ vài giờ, họ lại nghĩ đến nó một lần. Trong khi đó, con gái thường tưởng tượng về sex theo cách khá nổi loạn. Họ chia sẻ với nhau những ý nghĩa về sex đồng giới và thậm chí muốn thử điều đó. Một nghiên cứu 2006 được tiến hành với gần 2000 người đã chỉ ra rằng 76% phụ nữ ngủ với phụ nữ đã đạt cực khoái (so với con số 50% phụ nữ ngủ với nam giới). Những năm 20 tuổi cũng là khoảng thời gian các chàng trai và cô gái thích trải nghiệm các tư thế ân ái khác nhau. Bên cạnh đó, họ cũng thích đến các câu lạc bộ thoát y vũ với bạn bè hoặc "một nửa" của mình.

Những năm 30 tuổi

Hầu hết những người ở độ tuổi 30 cho hay họ thích làm “chuyện ấy” bên ngoài trời và trên thực tế, họ đã làm điều đó. Không giống như tuổi mới lớn, hầu hết những người ở độ

Những năm 30 cũng là thời điểm đánh dấu sự ra đời của đứa trẻ đối với những cặp đã kết hôn. Vì thế, thời gian dành cho sex sẽ tự nhiên sụt giảm. Tuy nhiên, theo thống kê, trong thời gian mang thai, các cặp đôi vẫn quan hệ 4-6 lần/tháng. Và hầu hết đều tạm dừng quan hệ khoảng 7 tuần sau khi đứa con chào đời nhưng 4 tháng sau đó, họ lại tiếp tục quan hệ trở lại 4 hoặc 5 lần/tháng. 6 tháng sau khi sinh, trung bình các cặp đôi sẽ quay trở lại làm chuyện ấy 3-5 lần/tháng. Hãy nhớ rằng đây chỉ là giai đoạn tạm thời. Vì vậy, hãy tiếp tục vuốt ve, âu yếm nhau và nếu con cái chiếm nhiều thời gian của bạn thì hãy tạm thời chuyển sang "tàu nhanh". Hầu hết phụ nữ ở độ tuổi 30 có tỉ lệ đạt cực khoái cao hơn. 90% phụ nữ trên tuổi 30 thường đạt cực khoái so với con số 23% của phụ nữ trẻ hơn.

Trung Tâm Thư Giãn

70245-664/HTO/11

SPA - SAUNA - STEAM - FOOT & BODY MASSAGE

Những năm 40 tuổi

Đàn ông ở độ tuổi 40 thường gặp vấn đề về xuất tinh. Bên cạnh đó, đây cũng là giai đoạn số lượng đàn ông ngoại tình đạt tỉ lệ cao nhất. Không chỉ thế, đàn ông ở độ tuổi này thường thích xem phim sex hay chat sex. Trong khi đó, phụ nữ lại tỏ ra có nhu cầu cao trong “chuyện ấy” và thường bị hấp dẫn bởi các “phi công trẻ”. Nếu bạn cho rằng giai đoạn 40 tuổi là thời điểm khả năng ân ái giảm sút thì hãy nghĩ lại. Mặc dù những người ở độ tuổi 40 ít quan hệ hơn nhưng họ đã chuyển từ số lượng sang chất lượng. <

VANSSING FINANCE SERVICES • Phát triển gia cư • Vay tiền mua xe • Vay nợ thuế chấp nhà

9328 4886

www.royalcityrelax.com.au

Mở cửa 7 ngày Từ 1pm đến 2 am

Nhà hàng BBQ Bar không khói sang trọng, máy nghe nhạc Musicbox KTV tại Ground floor. Điện thoại: 9326 7880

Registered Migration Agent (MARN 0964816) 70242-663/HTO/11

Chấp nhận mau và dễ dàng Mức lờ i THẤP

n cá nhâ ch ợ n y í a V đa lợi i ố t g để tăn iảm thuế. được g

Tel:

DI TRÚ & DLT DỊCH THUẬT

ACL: 397 590

AO công C h n à h t Mức

547 Elizabeth Street, Melbourne 3000

DLT Immigration & Translation Services

CHUYÊN CHO VAY TIỀN NHÀ VÀ THƯƠNG VỤ

• Vay tiền mua nhà • Vay tiền kinh doanh • Vay tiền mua nhà và trọn gói

Sang trọng và lớn nhất ở tại Melbourne • Kỹ thuật massage cao cấp của Trung Hoa và Mã Lai • Hơn 10 nhân viên trẻ đẹp sẵn sàng phục vụ quý vị • Phòng LUXURY rộng rãi, Foxtel TV, miễn phí nước uống

LỢI ÍCH CỦA CHÚNG TA!

Do nhân viên làm việc trên 20 năm với Bộ Di Trú đảm trách

Mọi chi tiết xin liên lạc: 759 Geelong Road, Brooklyn VIC 3012

Để được hướng dẫn tận tình, xin gọi ngay Thùy Dương

Tel: (03)8307 0878 Fax: (03) 9318 9389 Email: pham_louisa@y7mail.com

0402 996 397

Trung tâm dạy kèm

VA MẦM NON

DI TRÚ: Tận tâm, chuyên lo tất cả hồ sơ liên quan đến luật di trú, lo trọn gói, đặc biệt các loại visas: • Bảo lãnh Vợ chồng, Quan hệ đồng tính, Du lịch, Du học sinh, Tay nghề • Gia hạn Visas, khiếu nại tất cả loại đơn bị từ chối • Đặc biệt khiếu nại đến tòa đơn từ chối diện vợ chồng

• TOÁN, LÝ, HÓA và ANH VĂN từ mẫu giáo đến lớp 12 • Do tiến sĩ BÙI THIỆN CHÍNH và một nhóm thầy cô Việt - Úc đảm trách

• Chuyên luyện thi VCE cho lớp 11 và 12 • Nhận kèm từng em hoặc nhóm nhỏ vào trường tuyển theo nhu cầu • Dạy căn bản dể hiểu

DỊCH THUẬT, ĐIỀN ĐƠN

Liên lạc cô Thương để ghi danh:

9857 7654 - 0413 347 679

SUNSHINE NORTH 15 Suffolk Road VIC 3020

Vùng RICHMOND, BOXHILL hoặc lân cận xin gọi chi nhánh NORTH BALWYN: 9857 7654

70009-634/HTO/10

LỚP NHỎ, TẬN TÂM, CHUYÊN NGHIỆP

Liên lạc THU BANNAN 0439 887 432 hoặc 9687 7437 Chuyên Gia Di Trú (Số đăng bạ chính thức 0964816)

Lầu 3, 480 Collins St, Melbourne Vic 3000

60213-620/HTO/10

Hình minh họa

VĂN PHÒNG CHUYÊN MÔN ĐĂNG KÝ KINH DOANH MỚI 70329-656/HTO/11

tuổi này đều thích quan hệ ở một nơi “nửa kín nưa hở” như bãi biển, trong vườn hoặc trong công viên. Ngoài ra, họ còn thích sex trong bồn tắm hoặc dưới vòi hoa sen. Những điều đó đem lại cho họ cảm giác thích thú và mới lạ.


12 MAGAZINE 168 • Friday, April 08 2011

T

TRUNG TÂM GIẢI PHẪU THẨM MỸ Hãy đến với Skinique Beauty, chúng tôi chuyên những dịch vụ giúp làn da của bạn trẻ hóa, mượt mà.

Hình minh họa

IPL/LASER: Triệt lông trên mặt và cơ thể nhanh chóng, an toàn và hiệu quả Tấy xóa vết nám, tàn nhang, mụn ruồi và đồi mồi, thu hẹp lỗ chân lông trên mặt, điều trị các vết thâm

Cái chết của Điêu Thuyền: Đệ nhất mỹ nhân Trung Hoa Đ

CÔNG NGHỆ MỚI RF: Làm căng da mặt, nhỏ nộng cằm, thon gọn mặt, săn da bụng và đùi. Tạo đường nét trẻ trung cho khuôn mặt và cơ thể không cần giải phẫu DIAMOND - DERMABRASION: Tẩy bỏ da cũ sần sùi, làm trẻ và mới làn da không đau và rất hiệu quả PHUN XÂM VÀ XÓA XÂM: Xâm viền mắt, chân mày, viền môi và trọn môi. Gây tê không đau

iêu Thuyền là con gái nuôi của Tư đồ Vương Doãn, được Vương Doãn bày kế biến Đổng Trác và Lã Bố trở thành kẻ thù của nhau rồi mượn tay Lã Bố để giết Đổng Trác. Sau đó, Điêu Thuyền trở thành thiếp của Lã Bố, khi Lã Bố bị bộ tướng của Đổng Trác là Lý Thôi đánh bại, Điêu Thuyền đã theo Lã Bố về Từ Châu. Sau khi Lã Bố bị Tào Tháo giết, Điêu Thuyền theo người nhà Lã Bố tới Hứa Xương. Từ đó, Điêu Thuyền “bặt vô âm tín”. Sự biến mất của Điêu Thuyền đã trở thành một dấu hỏi lớn từ thời anh hùng tranh bá cho tới khi thống nhất đất nước mà chưa có lời giải đáp.

ĐẶC BIỆT: Xóa rãnh nhăn bằng Botox và Restylane, dưỡng da bằng mỹ phẩm của Rational và Jane Iredale Mineral Makeup

Nguyễn Trọng Hiếu

MBBS, AACS (Hội viên giải phẫu thẩm mỹ Hoa Kỳ)

Giảm

$20

01/04 Từ ngày

CÁC DỊCH VỤ GIẢI PHẨU THẨM MỸ • Cắt mắt, lấy mỡ mắt • Sửa mũi và cắt cánh mũi • Nâng chân mày • Căng da mặt • Sửa ngực, căng ngực • May vá thẩm mỹ, trị sẹo

1 - 31/05/1

FOOTSCRAY: 38-42 Byron St Tel: 9687 1817

RICHMOND: 87 Elizabeth St Tel: 9428 5350

60438-666/HTO/10

ĐẶC BIỆT: LÀM ĐẦY MÔI, HAI MÁ, CẰM VÀ NÂNG MŨI KHÔNG CẦN GIẢI PHẪU! GIỜ MỞ CỬA THỨ HAI - THỨ BẢY 10:00 AM - 5:00 PM

Máy mới và Refurbished Laptops

MỞ CỬA: Thứ Hai - Thứ Bảy 10:30am - 6:30pm

• Lắp ráp tất cả các máy vi tính

Mọi chi tiết xin liên lạc: ĐỐI DIỆN TRẠM XE LỬA SPRINGVALE (Trên lầu tiệm đèn) Tel: 95467974 Mob: 04 8881 0888

• Cung cấp các loại thiết bị cho các danh nghiệp nhỏ, văn phòng và đại lý...

ORIENTAL MASSAGE THERAPY • Cơ sở mới khai trương • Phục vụ tận tâm • Giá thiệt rẻ !!!

60083-629/HTO/10

Đại Hạ Giá Computer

• Chuyên nhận sửa chữa máy vi tính không thành công không tính phí

60416-628/HTO/10

Terry PC Solution

47 Dickson St., Sunshine 3020

TEL:

9311 9 9 9 4

SHINING HANDS MASSAGE

Điêu Thuyền là ai?

Lần cuối cùng Điêu Thuyền được nhắc tới trong Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung là cùng với Lã Bố bao vây Đổng Trác, sau đó khi Lã Bố bị giết thì không thấy sự xuất hiện của Điêu Thuyền nữa. Tuy nhiên có thể đưa ra các giả thiết rằng, sau khi Lã Bố bại trận, trong thành không mấy khốc liệt nên khả năng Điêu Thuyền bị chết trong đám hỗn độn là rất ít, hơn nữa, thời gian Tào Tháo bao vây thành cũng rất lâu nên sẽ phòng ngự chặt chẽ và cơ hội chạy thoát của Điêu Thuyền là cực kỳ nhỏ và chỉ có khả năng, Điêu Thuyền đã bị bắt đi.

Theo nghiên cứu của học giả Mạnh Phồn Nhơn, Điêu Thuyền họ Nhiệm, tên là Hồng Xương, sinh ra tại thôn Mộc Nhĩ, Cửu Nguyên Lai, quận Bình Châu, năm 15 tuổi được chọn vào trong cung. Khi nhà Hán sắp sụp đổ, Điêu Thuyền được Tư đồ Vương Tôn nhận làm con nuôi và đổi họ thành họ Vương. Cái chết của Điêu Thuyền đến nay vẫn là một bí ẩn. Chính sử không nhắc tới Điêu Thuyền, có câu chuyện Lã Bố và Đổng Trác bị mỹ nhân mê hoặc xảy ra nhưng tên của người phụ nữ trong câu chuyện đó không được nhắc tới. Vì thế, đã có nhiều cách giải thích khác nhau về sự biến mất của Điêu Thuyền.

Về cái chết của Điêu Thuyền, có nhận định rằng sau khi Lã Bố chết, Điêu Thuyền được Tào Tháo mang về Hứa Xương và làm nữ tì trong phủ thừa tướng. Sau đó, Tào Tháo đã dâng 10 mỹ nữ cho Quan Vũ, trong đó có Điêu Thuyền khi thua trận, vừa nghe thấy tên Điêu Thuyền trong danh sách, Quan Vũ vuốt râu nói “được” rồi nhắm mắt làm ngơ, xua tay. Điêu Thuyền nghe vậy, biết ý Quan Vũ, bèn về phòng tự sát. Trong khi đó, Tào Tháo lại là một kẻ hám sắc, vào thời điểm ấy chỉ có hai cha con Tào Tháo và Tào Phi dám chiếm đoạt người đàn bà sắc nước hương trời này. Thế nhưng, trong Tam quốc diễn nghĩa lại không đề cập tới chuyện này giống những chuyện tương tự như Tào Tháo cưỡng đoạt cô của Trương Tề, còn Trương Phi chiếm đoạt con gái của Viên Thiệu. Tam Quốc diễn nghĩa xây dựng Lưu Bị là nhân vật chính diện, những hành vi của cha con Tào Tháo càng chứng minh bọn họ là kẻ vô liêm sỉ. Vì vậy chuyện về Điêu Thuyền không được viết ra đã gây nhiều tranh cãi. Nhiều người cho rằng, Điêu Thuyền đã được một nhân vật tốt bụng nào đó trong truyện mang đi giấu. Phương Dzung biên soạn

Trong tạp khúc nhà Nguyên “Liên hoàn kế” có ghi rằng Điêu Thuyền tên thật là Hồng Xương, con gái Nhiệm Ngang, chuyên cai quản quan điêu thuyền trong cung nên được gọi là Điêu Thuyền. Thực tế, trong lịch sử chỉ có một thị nữ bị Vương Doãn lợi dụng để khiêu khích mối quan hệ giữa Lã Bố và Đổng Trác, hình tượng Điêu Thuyền được xây dựng bằng việc cải biến câu chuyện trên. Tuy nhiên, một thị nữ có thể khiến hai người đàn ông chết mê chết mệt thì quả không phải người tầm thường.

Massage chuyên nghiệp, tận tình với các cô gái Trung Quốc và Việt Nam trẻ đẹp

“Cần nhiều nhân viên có kinh nghiệm”

Tiệm Hoa Tươi

Tel: 9347 9264 Tel: 9362 0277

60436-631/HTO/10

60086-620

Mở cửa 7 ngày! 84 Elgin St Carlton 3053 28A Wingfield St, Footscray 3011

• Bán đầy đủ các loại hoa tươi cho các dịp: Đám cưới, đám hỏi, đám tang, sinh nhật, tân gia, tiệc tùng, văn phòng và nhà thờ. • Có bán cây Mai và các loại Hoa Lan • Giao hàng tận nhà và các nơi trên thế giới. ĐẶC BIỆT: Hoa khô, hoa giả và các loại cây kiểng!

Cắt tóc kiểu Hàn Quốc Cắt tóc 6 lần được một lần cắt free

9546 6673

70041-640/HTO/10

377 Springvale Road Springvale VIC 3171

Chúng tôi chuyên về: • Uốn, cắt tóc kiểu Hàn Quốc • Nhuộm tóc • Clinic, Up style • Uống tóc kỹ thuật số • Stting perm • Điều trị tóc hư, dưỡng tóc • Duỗi tóc thẳng • Làm móng tay Thứ 2,4,5 & CN: 9am-6pm Thứ 6: 9am-7:30pm Thứ 3 Thứ 7: 9am-6:30pm đóng cửa!

Shop mở cửa 7 ngày/tuần! Đưa voucher khi thanh toán, quý khách được

giảm 10%

1471 Centre Road, Clayton VIC 3168

9558 6661 - Mob: 0403 374 984 Email: pixiekinks@bigpond.com Website: www.pixiekinks.com.au

Tel:

70346-662/HTO/11

Bác sĩ

ỆT ĐẶC BI

Điêu Thuyền ra sao sau khi Lã Bố chết?


MAGAZINE 168 • Friday, April 08, 2011 13

Online eNews: www.viet-times.com.au

Tào Tháo có bao giờ rơi lệ?

Viên Hoán

Viên Hoán ban đầu đi theo Lưu Bị, sau đó lại theo Lã Bố. Lã Bố từng nhờ ông viết thư mắng Lưu Bị nhưng ông không chịu. Sau khi Lã Bố bị Tào Tháo giết, những thuộc hạ khác đều nịnh nọt Tào Tháo, trừ Viên Hoán. Khi Tào Tháo cho mọi người đem tài sản của Lã Bố ra chia trác, những người khác tranh nhau lấy đồ có giá trị, chỉ có Viên Hoán là lấy một cuốn sách. Viên Hoán nhanh chóng được Tào Tháo bổ nhiệm làm đô úy. Ông đã từng khuyên Tào Tháo hạn chế chiến tranh, giáo dục nhân dân và được Tào Tháo ghi nhận. Sau này khi ông mất, Tào Tháo cũng đã rơi nước mắt thương xót.

Bàng Đức

Bàng Đức từng là bộ hạ của Trương Lỗ sau đó đi theo Tào Tháo. Bàng Đức đã phải chạy lên đê tránh nước lũ khi đóng quân

Điển Vi

Điển Vi là người đã từng cứu mạng Tào Tháo vài lần. Lần thứ nhất là Tào Tháo bị Lã Bố bủa vây, lần thứ hai là khi Tào Tháo gặp nguy hiểm trong trận chiến với Trương Tú, nhờ có Điển Vi dũng cảm chặn quân của Trương Tú nên Tào Tháo mới thoát thân. Điển Vi vì thế mà hi sinh, Tào Tháo cũng tỏ ra rất thương tiếc nên khi về Hứa Đô, Tào Tháo đã lập đền thờ Điền Vi và nhận con trai ông về nuôi dưỡng trong phủ.

INVESTIGATIVE SOLUTIONS P/L CÓ PHẢI BẠN ĐANG LO LẮNG VÀ NGHI NGỜ về chồng, vợ hoặc đối tác làm ăn không? Họ về nhà trễ mà không có lý do gì? Có phải họ đang che đậy, cố gắng bảo vệ điện thoại di động của họ không?

• Có vết son môi hay mùi hương lạ trên quần áo nhưng không phải của bạn • Có sợi tóc nào đó trên xe hơi hoặc trên quần áo • Bắt đầu ăn mặc chải chuốt hơn • Thường xuyên về trễ với lý do đi làm hay đi họp • Có người bạn mới mà họ nói là không đẹp, nhưng bạn thấy là hấp dẫn • Viện cớ không gần gũi thân mật với bạn • Mua quà tặng hoặc có những biểu hiện tốt bất thường • Nghe điện thoại của người lạ nào đó nhưng nói là đồng nghiệp • Trả lời điện thoại rất nhỏ, tắt ngay khi bạn bước vào phòng

Thám tử tư Patrick: 0404 164 001 (Nói tiếng Anh) Thông dịch viên Anna: 0407 176 695 (Nói tiếng Việt)

9483 0293

9404 5747

Ph: Fax: Email: investigativesolutions@telstra.com

P.O Box 246 Epping Victoria 3076 1st Floor Suite 19, The Stables Shopping Centre 314-360 Childs Road, Mill Park Victoria 3082

VĂN PHÒNG DI TRÚ

BA (HON)

MARN: 9367342

Nhiều năm kinh nghiệm

Nhận cố vấn và hoàn tất mọi thủ tục:

Tào Xung

Tào Xung tự là Thương Thư, là một người con trong 25 con trai của Tào Tháo. Tào Xung là người đặc biệt thông minh và nổi tiếng với giai thoại cân voi. Năm Kiến An thứ 13, Tào Xung mắc bệnh không lâu thì qua đời, Tào Tháo đã vô cùng đau xót trước cái chết của Tào Xung, nhất là chuyện chưa lấy được vợ cho Tào Xung khi còn sống. Vì vậy, Tào Tháo đã tìm con gái chết yểu của nhà họ Chân để làm đám cưới dưới âm phủ cho con trai mình. <

D x: 33155 Lalor ACN: 123 413 721 ABN: 62 120 108 177

70121-635/HTO/10

T

ào Tháo là một nhà chính trị, nhà quân sự, nhà văn hóa vĩ đại trong lịch sử Trung Quốc. Ông là một người đa tính cách khi thì độc ác, tàn nhẫn, thù dai nhưng cũng có lúc lại khoan dung, độ lượng và rơi lệ vì người khác.

Dịch vụ thám tử tư

cách Phàn Thành khoảng 10 dặm về phía Bắc. Thủy quân của Quan Vũ nhân cơ hội đó tập kích, bắn tên lên đê. Nước càng ngày càng dâng cao, Bàng Đức vẫn không chịu đầu hàng, ông cùng một viên tướng chỉ huy chèo một chiếc thuyền nhỏ định quay về doanh trại Tào Tháo nhưng do nước lớn quá, thuyền bị lật, Bàng Đức bị rơi xuống nước. Khi bị quân của Quan Vũ bắt được, Bàng Đức đã lớn tiếng mắng Quan Vũ và bị chém chết. Cái chết của Bàng Đức đã khiến Tào Tháo vô cùng đau lòng và ông đã nhỏ lệ. Thực ra, thời gian mà Bàng Đức đi theo Tào Tháo không lâu, hơn nữa, anh họ của Bàng Đức ở nước Thục nên việc ông không chịu khuất phục QuanVũ quả là điều hiếm thấy.

• Di trú • Du lịch • Du học • Khiếu nại • Dịch thuật 9 Windsor Ave, Springvale VIC 3171

Tel: 9558 5366 Fax: 9574 2298 Mob: 0402 989 508 Mở cửa: 10:00am - 5:30pm, Thứ Hai - Thứ Bảy

70002-633/HTO/10

Hình minh họa

Bạn có biết giờ này người thân của bạn đang làm gì?

LDT NAIL AND BEAUTY SUPPLY Cung cấp tất cả các trang thiết bị & sản phẩm cho ngành nail. • Uy tín • Chất lượng • Giá cả hợp lý • Phục vụ tận tình

Có nhiều loại nước sơn để cho bạn lựa chọn!

Giảm 20%

store n w e N soo g n i n ope ybrook! in Bra

70228A-668/HTO/11

cho tất cả các loại lotion! (hoặc mua 4 tặng 1 miễn phí) Scrub Ice: Mua 1 thùng (4 gal) Thùng thứ 2 : giảm 1/2 giá

Giờ mở cửa: Thứ Hai - Thứ Sáu: 9:30AM - 5:00PM Thứ Bảy: Xin vui lòng hẹn trước Chủ nhật: 10:00AM - 5:00PM

10A Parsons Ave, Springvale VIC 3171 Tel: 9548 0851 • Fax: 9548 0549 Mob: 0401 328 838 Email: ldtnailsupply@optusnet.com.au


14 MAGAZINE 168 • Friday, April 08 2011

Hình minh họa

Dimsum: Nét tinh hoa của các món ăn Trung Quốc

N

ền ẩm thực Trung Hoa vốn có truyền thống vài ngàn năm, lâu đời, phong phú và đa dạng. Vì không chỉ ăn để no, để sống, ẩm thực Trung Hoa còn phải luôn phát triển, luôn sáng tạo để phục vụ tầng lớp triều đình, vua chúa xưa kia. Những món ăn Trung Hoa có khi cầu kỳ đến không tưởng tượng được, từ sơ chế đến tẩm ướp và nấu nướng phải mất tới vài ngày trời. Nhưng nếu hỏi đâu là tinh hoa của ẩm thực Trung Hoa, có lẽ người ta ít nghĩ đến những món ăn vua chúa cầu kỳ đó, mà đáp ngay là Dimsum.

Không chỉ là “điểm tâm” Xuất phát điểm của những món Dimsum thực ra lại rất bình dân. Đó là những món ăn nhẹ, thường dùng vào buổi sáng như bữa điểm tâm. Cái tên Dimsum khi đó còn mang nghĩa rất hẹp, để rồi phát triển thành cả

một dòng ẩm thực vẫn mang tên “Dimsum” nhưng không chỉ phục vụ trong bữa “điểm tâm” nữa mà có thể dùng bất cứ lúc nào trong ngày và tại bất cứ nơi nào, từ bình dân đến sang trọng. Những giỏ Dimsum nóng hổi còn bốc khói nghi ngút, tỏa hương thơm nức được dọn ra trên bàn ăn, thường thì mỗi người chỉ dùng một miếng cho mỗi món, thế mới thưởng thức được nhiều món trong một bữa. Ăn ít như thế mới cảm nhận được hết cái ngon của từng miếng Dimsum.

Thế nên trên bàn ăn Dimsum, các món ăn thường được bày la liệt. Mỗi bữa ăn hàng chục món. Mà có thế thực khách vẫn mới chỉ “làm quen” được một phần rất nhỏ trong vài trăm món của dòng thực phẩm này. Những món cơ bản như há cảo, sủi cảo, bánh bao thì đã quá quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày. Nhưng đâu chỉ có thế, các đầu bếp Dimsum đã dày công tổng hợp

hay miếng sò điệp ngọt lừ bên trong. Nhưng dù thế nào thì Dimsum vẫn giữ cách phục vụ trong chiếc giỏ tre, dọn trực tiếp từ nồi hấp lên bàn khách, để hương thơm dìu dịu của tre tươi được hòa quyện vào mùi thơm của món ăn, thêm phần hấp dẫn cho miếng Dimsum còn nóng hổi.

và sáng tạo để nâng dòng ẩm thực này lên hàng nghệ thuật. Ngoài những món dùng bột, Dimsum còn rất nhiều món ăn khác như chân gà hấp, xíu mại, và cả những món tráng miệng, món làm từ trái cây… Phổ biến nhất vẫn là các loại bánh làm từ bột. Tôm, cá, thịt, bào ngư, hải sâm, rau củ… tất cả đều có thể trở thành nhân Dimsum. Nhưng nghệ thuật làm Dimsum lại nằm ở phần vỏ bánh. Vỏ bánh phải thật mỏng, đến mức thấy được màu cam hồng của tôm hay màu xanh mướt của rau bên trong, nhưng không được rách. Không bở nhưng cũng không được quá dai, sao cho cắn vào miếng bánh nghe mềm mượt, bột ít, nhân nhiều. Thế mới là một miếng Dimsum ngon.

Nếu như ở Hồng Kông hay Quảng Đông, Dimsum được bán phổ biến từ nhà hàng lớn đến quán ăn nhỏ xíu thì ở Sài Gòn, Dimsum cũng có mặt ở hầu hết các khách sạn 5 sao đến những tiệm mì, tiệm hủ tíu nhỏ khu vực quận 5, quận 6 và rải rác trong thành phố. Càng ở khu vực đông dân cư người Hoa sinh sống, các tiệm Dimsum càng nhiều và đông khách. Người ta có thể ăn Dimsum vào bất cứ giờ nào trong ngày. Tại những khách sạn lớn, Dimsum được tổ chức thành những buổi tiệc buff et với hàng trăm món lạ miệng mà một khi lọt vào, thực khách thấy mình như mê mẩn giữa một mê cung, không biết chọn món nào bỏ món nào, mỗi món một miếng xíu xiu mà mới nếm thử một góc bàn Dimsum đã đủ no mắt no bụng.

Lại còn hình dáng của Dimsum. Người đầu bếp Dimsum giỏi là người có thể tạo hình Dimsum một cách khéo léo, những diềm xếp nếp đều như ren, những chiếc bánh bằng chằn chặn như khuôn đúc, hoặc tạo hình con cá, chú nhím tinh nghịch… Nhìn bàn tay người đầu bếp nhào nặn bột thoăn thoắt và cho ra đời những miếng Dimsum đều như máy mới thấy cảm phục sự khéo léo của họ, và mới hiểu tại sao Dimsum được xem là những món ăn tuyệt kỹ trong món Hoa.

Không chỉ là những món ăn cầu kỳ, dòng ẩm thực này còn có loại Dimsum công nghiệp sản xuất hàng loạt, đóng bao bì bán trong siêu thị hay cửa hàng thực phẩm. Nếu không quá kỹ tính, các bà nội trợ vẫn có thể mua loại bánh này về, buổi sáng cho vào xửng tre hấp lại hoặc bỏ lò vi ba quay nóng lên, thế là có được một bữa điểm tâm nhanh. Quây quần bên gia đình trong bữa sáng với giỏ Dimsum nghi ngút khói, thêm một tách trà ngon uống kèm, người ta có thể thấy mình hạnh phúc với món ngon, với niềm vui ấm áp bên gia đình không kém gì thưởng thức Dimsum chính hiệu ở Quảng Đông hay Hồng Kông hoa lệ. Mỗi miếng Dimsum chỉ vừa tròn một đôi đũa gắp. Một gắp thôi, mà gom cả tinh hoa ẩm thực vào trong miếng ăn nhỏ xinh này.

Dimsum thời hiện đại

Ngược dòng lịch sử để về Quảng Đông, tìm đến Dimsum khi còn sơ khởi thì mới thấy bước phát triển của Dimsum ngày nay đáng nể đến mức nào. Từ những món ăn chủ yếu là hấp, chiên đơn giản như bánh bao, há cảo, sủi cảo… bột dày, nhân ít, Dimsum ngày nay đã được cải biến nhiều, ngon và phong phú hơn. Nhiều nguyên liệu và cách làm trước đây được xem là xa lạ với nền ẩm thực phương Đông, nay cũng được dùng để chế biến Dimsum, như trứng cá hồi hay bánh tart trái cây… Và không chỉ bằm nhuyễn nhân ra như trước, nhiều món Dimsum ngày nay để nguyên cả con tôm giòn sừn sựt,

Phương Dzung biên soạn

(REAR SHOP) 319 SPRINGVALE ROAD SPRINGVALE 3171 Tel: 9540 8868 - 0411 499 778 • Fax: 9540 8865

Mở cửa: Thứ Hai - Thứ Bảy 11am-7pm • Thứ Tư và Chủ nhật đóng cửa.

Nơi bán DVD & VCD lớn nhất Melbourne Cung cấp hơn 10,000 titles bằng tiếng Anh, Hàn, Thái, Hoa và Nhật. Chúng tôi đang giảm giá Karaoke và Manga cartoons!

MONDEO/FOCUS08/S-MAX 2007-2010

CAMRY 2006-2010

MAZDA 6 2002-2007

OUTLANDER 2007-2010

Mở cửa Thứ hai - Chủ nhật 11am - 6pm Thứ Tư nghỉ

Rear Camera

DVD/VCD/CD/MP3/ MP4/JPEG/WMA/ Built-in Games/ SD/USB Port input Headrest Universal MAZDA 3 2004-2008

Mọi hệ thống đều có 6.2 đến 8 Inch Touch-screen TFL LCD/DVD/VCD/CD/MP3/MP4JPEG/WMA/ Built-in GPS/Bluetooth SD/USB Port/Radio TV camera input/ Remote control

NEW MAZDA 6 2008-2010

Toyota Corolla & Yaris & 2002-2006 Camry & Hilux 1996-2005 RAV4 & old Landcruiser Tarago HONDA CRV 2007-2010

LANDCRUISER 2007-2010

Digital Screen, 800*480 Resolutions KỶ NIỆM 10

Cree R2 LED Torches *Uses the very latest aviation aluminum alloy 100 meters long throw - Highly Water resistant Runtime: more 3 hours long with charger & batteries

Color Video Door Phone

H LẬP

NĂM THÀN

% 0 2 T BMỚ NG! ỌI MẶT HÀ

Chúng tôi chuyên nhập khẩu, bán sỉ-lẻ và lắp đặt các hệ thống Camera bảo vệ an toàn cho nhà và xe hơi.

Lần đầu tiên ULTRA HIGH RESOLUTION 600 TVL có mặt trên thị trường!

VS-D206SNH-3 3.5-8mm Sony Zoom Lens 600 TVL

VS-D210SNH-3

VS-406SNH-3

6mm Sony Lens 600 TVL

4-9mm Sony Zoom Lens 600 TVL

Taiwan product

Indoor Scanner

With 16mm Lens and Power Supply

Model 4/8/16 CH DVR L! SUPER SPECIA System included 1000GB HDD L! SUPER SPECIA

Display Frame Rate 120/100fps 240/200fps 480/400fps Recording Frame Rate 60(NTSC)/50(PAL)fps 60 (NTSC) 50(PAL)fps 120(NTSC)/ 100(PAL)fps

Day & Night 270x Zoom Sony 480 TVL $399

31621-646/RE/10

We Import, Wholesale, Retail & Install

All prices are included GST and prices are subject to change without any notice

Email: goldenstar@michael-eye.com • bpbb5814@bigpond.net.au Xem them chi tiết tại website của chúng tôi: www.michael-eye.com


MAGAZINE 168 • Friday, April 08, 2011 15

Online eNews: www.viet-times.com.au Trầm cảm Facebook

Hình minh họa

Căn bệnh phát sinh từ Internet

N

ghiện Internet (Internet Addiction) là căn bệnh rất mới, ra đời trong thời gian gần đây, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng, thấp thì hao người tốn của, nặng thì gây án, giết người và đây cũng là mặt trái của phương tiện truyền thông hiện đang được con người ca ngợi.

Và cũng giống như những căn bệnh khác, nghiện Internet là chứng bệnh trong đó người trong cuộc quên đi mọi thứ, lúc nào cũng nghĩ đến Internet, bị cuốn hút vào các dịch vụ có trên Internet như tán gẫu, chơi game, giải trí, truy cập thông tin vv…và cả những phi vụ dùng Internet để lừa đảo, giết người. Riêng ở Nam Hàn hiện nay, tỷ lệ giới trẻ nghiện Internet đang gia tăng tới mức báo động, buộc người ta phải xây dựng những trung tâm cai nghiện giống như triều trị các bệnh nghiện nan y khác.

Hội chứng rối loạn chi trên

Hội chứng rối loạn chi trên (ULD) là căn bệnh nói về hiện tượng đau cứng cổ, đau

cổ tay, mỏi cánh tay, hội chứng tổn thương lặp đi lặp lại liên quan đến Internet. Hội chứng tổn thương lặp đi lặp lại gọi tắt RSI (Repetitive Strain Injury) là căn bệnh thường gặp ở cánh tay đối với những người sử dụng bàn phím nhiều và nếu không bố trí thời gian thích hợp, giải lao, nghỉ ngơi thì lâu ngày có thể gây tổn thương mô và làm cho bệnh tình thêm nặng.

Giận dữ vì Internet Chứng giận dữ vì Internet (Internet Rage) còn được ví là hiện tượng “quá tải thông tin”. Theo đó khi thông tin đa dạng, người cần tiếp cận nhanh, nhưng tốc độ lại chậm hoặc không thỏa mãn gây cho người ta khó chịu, tăng stress. Kết luận này được dựa vào một nghiên cứu của hãng Webtop của Anh ở 200 người và phát hiện thấy có tới 68% bị stress nặng vào cuối tuần do Internet, 38% trong số này cho biết họ còn bực tức hơn cả khi bị tắc đường.

Đau lưng

Facebook Depression là căn bệnh thường gặp ở nhóm tuổi vị thành niên khi nghiện Internet, nhất là khi không làm được những điều mong muốn trên Internet như nhắn tin, gửi email hoặc các tính năng tiện ích khác. Hiện tượng này lặp đi lặp lại làm cho bệnh tình thêm nghiêm trọng. Tạo ra những ngữ thái tình cảm mang tính tiêu cực, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống.

Khi sử dụng Internet nếu không ngồi đúng tư thế, nhất là những người dư thừa trọng lượng, béo phì, nghiện hút thuốc lá, ít vận động thì rất dễ mắc bệnh đau lưng, đau cột sống. Để hạn chế, nên sử dụng Internet với thời lượng hợp hợp lý, ngồi đúng tư thế, duy trì thời gian nghỉ thích hợp, năng luyện tập, không nên hút thuốc, ăn vặt trong khi sử dụng máy tính.

Với kết quả nghiên cứu này các chuyên gia ở ĐH Stony (Mỹ) khuyến cáo các bậc phụ huynh nên quan tâm, hạn chế thời lượng truy cập Internet của con cái, nhất là nhóm tuổi vị thành niên.

Đau đầu

Hội chứng Munchausen

Hội chứng Munchausen (Munchausen Syndrome) là căn bệnh giả vờ mắc bệnh để người khác quan tâm, và ở đây Internet cũng vậy nó tạo ra căn bệnh này bằng cách cung cấp vô tận các dịch vụ trực tuyến để mọi người quan tâm, chia sẻ hoặc nhận khuyến cáo hay sự cảm thông của người khác. Thậm chí có người còn giả vờ là nạn nhân của tình trạng hành hung, bạo lực để tạo cơ hội được “quan tâm” về thinh thần lẫn vật chất nhưng thực tế lại không phải vậy, hoặc thậm chí có người còn lợi dụng Internet để kiếm lời.

Bệnh DVT

Bệnh DVT viết tắt của cụm từ tiếng Anh Deep vein thrombosis (Tạm dịch: Huyết khối tĩnh mạch sâu) là căn bệnh thường gặp ở nhóm người ngồi nhiều lại khát nước, ít vận động như đi máy bay đường dài. Tương tự những người ngồi nhiều trước màn hình máy tính cũng mắc căn bệnh này, làm tê chân cẳng, đau nhức, hình thành cục máu trong tĩnh mạch sâu. Vì vậy hãy xem lại tư thế ngồi, sửa lại cho phù hợp, sử dụng thời lượng thích hợp.

Có 3 hiện tượng đau đầu liên quan đến người sử dụng nhiều Internet là nhức đầu căng thẳng, đây là căn bệnh không phải do stress mà do căng cổ, căng tay, căng mắt và do stress thể chất. Hai là đau đầu mãn tính thường ngày, căn bệnh mà người sử dụng Internet bị đau quá nửa số ngày trong tháng. Và ba là đau đầu vì stress, hiện tượng này là do sử dụng Internet quá nhiều, căng thẳng trong việc suy nghĩ tìm kiếm thông tin hoặc soạn thảo văn bản, bài viết.

Đau đớn âm ỉ, bồn chồn, lo âu

Rất nhiều người nghiện Internet cho biết họ mắc phải căn bệnh lạ rất khó giải thích, thậm chí họ còn cho rằng nó rất nguy hiểm. Thực tế thì đây là căn bệnh mang tính thần kinh làm cho những người trong cuộc cảm thấy bất ổn, bồn chồn, đứng ngồi không yên hoặc còn gọi là bệnh đau mang tính tâm thần.

Nhức mắt

Những người nghiện Internet, ngồi nhiều trước màn hình dễ bị mắc chứng mỏi, căng thẳng, nhức mắt và lâu ngày có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến thị lực. Nên áp dụng vị trí tư thế ngồi thích hợp nên bố trí thời gian nghỉ nhìn ra xung quanh để thư giãn. Chỉ nên sử dụng Internet với thời gian hợp lý, tăng cường vận động, ăn uống cân bằng khoa học sẽ có lợi cho sức khỏe. Huệ Trần biên soạn

Máy hút hơi bếp cực mạnh HÀNG MỚI

Giải thưởng nghiên cứu sáng tạo

PRH-654/HTO/10

Sản phẩm chính hiệu từ Đài Loan, được Cơ quan Giám định chất lượng quốc tế công nhận ISO 9002

AS 760

AS 900

dễ lắp đặt, tháo ráp PR300 (60cm width) PR936

RẤT ÊM, TỰ ĐỘNG LÀM SẠCH

• Làm sạch - Hoàn toàn tự động trong 38 giây, không cần tháo ra, thải bỏ chất dầu bám rất nhanh Hợp đồng sản xuất bởi Đức và Đài Loan, làm tại chỉ cần bấm nút một cái là xong. Đài Loan, phổ biến ở Mỹ, Canada, Hồng Kông, Đài • Êm - Thiết kế tuyệt đối êm, rất thoải mái nhẹ nhàng! Loan. Mọi kiểu đều phù hợp với tiêu chuẩn Úc. • Phù hợp với sức khỏe - Không cần đầu lọc, cánh • Máy hút hơi - Hãy chọn loại lớn thật lớn, 6 vận tốc, quạt vẫn sạch, giảm dơ và dầu bám bên trong. Tiết vùng hút rộng hơn bình thường, sẽ cho bạn một sức kiệm tiền, thì giờ và công sức! • Chúng tôi còn nhiều kiểu khác dễ dàng lau chùi hút mạnh vô song! Mời quý khách đến xem và mua sản phẩm của chúng tôi tại các cửa hàng sau Head Office: Unit 34, 41 - 49 Norcal Rd, Nunawading (Melway 48 G10)

Service Hotline: 1300 880 069 Thứ Hai - Thứ Sáu: 10am-5pm Thứ Bảy: Xin hẹn trước

www.pacificrangehoods.com.au

Harvey Norman 396 Whitehorse Rd Nunawading

Newtone Retravision 216 Barkly St, Footscray

Origin Energy Shop 240 Whitehorse Rd, Nunawading 3/97 Chifley Dr, Preston

Camberwell Electrics Superstore 1110 Toorak Rd, Camberwell

Quang Thuan An 182 Victoria St Richmond

Tin Dat Electrical 7 Buckingham Ave Springvale

291 Springvale Rd, Springvale (near station)


16 MAGAZINE 168 • Friday, April 08 2011

HOLIDAY TRAVEL

hay đại sảnh kiểu có rất nhiều cột trụ chống đỡ trần. Tiếp đến là một đại sảnh thứ hai, rồi đến điện thờ. Chỉ có những người giúp việc cúng tế và vua mới được phép bước vào căn phòng cuối cùng này. Điện thờ của vua Abu Simbel có các pho tượng của bốn vị thần của ngôi đền. Nằm cạnh kiến trúc này là một ngôi đền nhỏ hơn để tôn vinh bà Nefertari, vợ của vua Ramses đệ Nhị. Vào thập niên 1960, cả hai ngôi đền này đều bị người ta dỡ lấy đi từng tảng đá khỏi vị trí ban đầu của chúng và đem xây dựng lại tại một địa điểm cách đó 200 mét. Việc làm này là để bảo vệ ngôi đền tránh khỏi nước sông Nile dâng lên tràn vào do việc xây dựng đập nước cao Aswan.

TRANG DU LỊCH, NGHỈ NGƠI Biên tập viên: Huệ Trần, Phương Dzung

Hình minh họa

Dòng sông của các hoàng đế S uốt nhiều thế kỷ, nghệ thuật, kiến trúc và các truyền thống của xứ Ai cập cổ đại đã lôi cuốn sự chú ý của các sử gia, các nhà văn và các du khách ở khắp nơi trên thế giới. Hãy tham gia cùng với chúng tôi xuôi dòng sông Nile và ngược dòng thời gian. Chuyến hành trình xuôi dòng sông Nile bắt đầu tại ngôi đền Abu Simbel. Vua Ai Cập Ramses đệ Nhị đã xây dựng ngôi đền kỳ vĩ này cách nay hơn 3.200 năm. Ngôi đền này là để thờ các vị thần Ai Cập RaHorakhty, Amun và Ptah. Nhưng thực ra ngôi đền này dùng để chứng tỏ quyền lực và sức mạnh của vua Ramses đệ Nhị, vị vua đã lãnh đạo Ai Cập trong hơn 60 năm. Giống như các vị vua khác, vua Ramses được xem là biểu tượng của một vị thần trên trái đất.

Bốn pho tượng cao 20 mét của vua Ramses canh giữ mặt trước của ngôi đền. Ngôi đền này được đục vào một bên sườn của một ngọn núi. Nhìn lên trên những pho tượng khổng lồ này, bạn đột nhiên cảm thấy mình thật bé nhỏ và cuộc sống của bạn thật ngắn ngủi so với kiến trúc vĩnh hằng này. Bên trong ngôi đền, các bức tranh được chạm trổ chi tiết trên những bức tường cho thấy vua Ramses đang đánh bại các kẻ thù của ông ta ở chiến trường. Các bức tường cũng cho thấy những ví dụ về chữ tượng hình, hình thức chữ viết Ai Cập có dạng các hình vẽ. Đây là hệ thống chữ viết cổ xưa nhất được biết đến trên thế giới.

Giống như nhiều ngôi đền của người Ai Cập, ngôi đền Abu Simbel có một phòng đầu tiên

Chuyến hành trình của tiếp tục ở thị trấn Aswan, nơi nhiều du khách bắt đầu chuyến đi trên sông của họ trên một chiếc thuyền trông giống như một khách sạn. Ở Aswan có nhiều nơi tham quan rất thú vị bao gồm Viện Bảo tàng Nubian, Vườn Bách thảo Aswan và Khách sạn Old Cataract. Nhà văn viết tiểu thuyết trinh thám người Anh là bà Agatha Christie đã viết một phần của cuốn tiểu thuyết “Cái chết trên dòng sông Nile” của bà trong khách sạn này. Bạn cũng có thể đến thăm đập nước cao Aswan và vùng nước mà đập nước này chặn lại tại Hồ Lasser - hồ nhân tạo lớn nhất trên thế giới. Đập nước này bắt đầu được xây dựng vào năm 1960 dưới thời Tổng thống Gamal Abdel Nasser của Ai Cập. Mục đích của đập nước này là để kiểm soát dòng chảy của sông Nile. Đập Aswan đã làm tăng một cách đáng kể diện tích đất canh tác ở Ai Cập và cung cấp cho đất nước này nguồn năng lượng thuỷ điện. Nhưng đập nước này cũng gây ra những vấn đề về môi trường và về văn hóa, những người dân địa phương bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi đập nước này. Những người Nubian đã từng sống ở đây. Đã có 100.000 người Nubian sinh sống ở nơi này. Nhưng sau khi hồ này được hình

thành thì người Nubian đã phải dời đi nơi khác. Một nửa trong số họ đã quyết định ở lại Aswan. Họ lấy vùng bên trái của Aswan làm vùng đất Nubia mới của họ. Số người còn lại đã đi đến Sudan để sinh sống. Một khu vực khác gần Aswan được nhiều người biết đến là ngôi đền Philae kết hợp kiến trúc Hy Lạp và La Mã. Ngôi đền Philae là một trong những đài tưởng niệm được xây dựng sau khi người chiến binh Macedonia là Alexandre Đại Đế nắm quyền cai trị Ai Cập cách nay khoảng 2.300 năm. Một trong các vị tướng của ông là Ptolemy đã nắm quyền cai trị Ai Cập sau khi Alexander Đại Đế mất. Vua Ptolemy đã thiết lập một triều đại Ptolemy cai trị đất nước Ai Cập trong vòng 300 năm. Để đến thăm ngôi đền Philae, du khách phải đi thuyền đến một hòn đảo nhỏ. Nếu bạn đi vào ban đêm, bạn có thể xem một buổi trình diễn âm thanh và ánh sáng. Trong buổi trình diễn này, giọng nói của các tài tử đã được thâu âm lại sẽ cho bạn biết lịch sử về ngôi đền theo kiểu nhạc kịch trong khi ngôi đền được chiếu sáng bởi nhiều màu sắc rực rỡ. Ngôi đền này được xây dựng để tôn vinh nữ thần Isis cách nay hơn 2.000 năm. Một trong những kiến trúc nổi tiếng nhất tại ngôi đền Philae là kiốt Trajan. Kiốt này là chủ đề ưa thích nhất trong các bức tranh của các du khách châu Âu vào thế kỷ 19. Tiếp tục xuôi dòng sông Nile, du khách sẽ được chiêm ngưỡng ngôi đền Kom Ombo. Ngôi đền thuộc triều đại Ptolemy này được xây dựng để tôn vinh hai vị thần, thần cá sấu Sobek và Haroeris. Ngôi đền khác thường vì nó có hai cổng và hai phòng để tôn vinh cả hai vị thần. Các bức tranh khắc trên tường cho thấy các tập tục cổ truyền và cuộc sống hằng ngày của người dân Ai Cập. Một bức tường khác có những bức tranh khắc chi tiết những dụng cụ y khoa. Ở đây mô tả một vài dụng cụ y khoa của họ. Hầu hết các dụng cụ này ngày nay chúng ta vẫn còn đang sử dụng. Bạn có thể thấy một cái kéo, bạn có

ĐẶC BIỆT VÉ RẺ VỀ VIỆT NAM $430

DỊP LỄ PHỤC SINH TỪ Chuyên bán vé máy bay và tour đi khắp TOUR ĐẶC BIỆT thế giới và khắp nước Úc ĐẢM BẢO SẼ KHỞI HÀNH NGÀY 14/04/2011 17 NGÀY TOUR NHẬT BẢN, HÀN QUỐC VÀ ĐÀI LOAN $3850

TOUR MỚI

GIÁ TRỌN GÓI.

Bao gồm vé máy bay & 4 đêm khách sạn. SAIGON/HA NOI MA LAI BANGKOK PHUKET SINGAPORE

$690 $770 $710 $740 $720

Chuyên lo thủ tục visa và nhận đặt khách sạn khắp thế giới Cung cấp bảo hiểm du lịch với giá thật rẻ

ĐẶC BIỆT 16 NGÀY TOUR VIỆT NAM - CAMPUCHIA $2690 Thăm viếng: Hanoi (Ha Long Bay), Hue, Danang, Hoian, Nha Trang, Phan Thiet (Mui Ne), Saigon, Siem Riep (Angkor Wat, Angkor Thom), Phnom Penh. Khới hành: 02/04, 25/06, 18/09/2011 ĐẶC BIỆT 15 NGÀY TOUR TRUNG QUỐC $2680 Thăm viếng: Bắc Kinh, Tây An, Quế Lâm, Vô Tích, Tô Châu, Thượng Hải. Khới hành: 31/03, 09/04, 25/06, 17/9/2011 CUỘC DU NGOẠN 12 NGÀY TOUR TRUNG QUỐC $1980 Khám phá: Bắc Kinh, Nam Kinh, Vô Tích, Tô Châu, Hàng Châu, Thượng Hải. Khởi hành: 12/04, 26/06, 18/09/2011 CUỘC DU NGOẠN 15 NGÀY NÚI HOÀNG SƠN $2680 Tham quan: Bắc Kinh, Nam Kinh, Vô Tích, Tô Châu, Hàng Châu, Thượng Hải, Núi Hoàng Sơn. Khởi hành: 03/04, 25/06, 17/09/2011 11 NGÀY TOUR NHẬT BẢN VÀ HÀN QUỐC $3550 Khởi hành: 26/03, 02/04 và 09/04/2011 15 NGÀY TOUR NHẬT BẢN, HÀN QUỐC VÀ TRUNG QUỐC $3680 Khởi hành: 23/03, 06/04 và 13/04/2011

ĐẶC BIỆT VÉ MÁY BAY BANGKOK........................................ $550 THƯỢNG HẢI .................................. $530 MALAYSIA ....................................... $590 SINGAPORE..................................... $530 HONGKONG .................................... $650 BẮC KINH ........................................ $530 QUÃNG CHÂU ................................. $530

ĐẶC BIỆT: ĐI MỸ THẬT RẺ .... TỪ $850 * GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM THUẾ PHI TRƯỜNG

Đặc biệt chuyên lo vé và visa khẩn 24/7 Đưa đón ra phi trường Melbourne giá thật rẻ!

20145-663/HTO/11

CHO MÙA HOA ANH ĐÀO NỞ


thể thấy một miếng bọt biển, hai cục đá để mài sắc các dụng cụ cắt. Bạn cũng có thể thấy một cái cân để cân các vật liệu. Bạn có thể thấy có hai con mắt ở trong này. Đó là các con mắt của thần Horus, biểu tượng của sự bảo vệ. Đi xa hơn về hướng bắc, còn có ngôi đền Horus tại thành phố Edfu. Ngôi đền thuộc triều đại Ptolemy này là một trong những ngôi đền được bảo tồn nguyên vẹn nhất ở Ai Cập. Đi thuyền về hướng bắc khoảng 100 km. Chúng ta sẽ có thời gian để thưởng ngoạn cảnh vật dọc theo dòng sông Nile. Ở trên thuyền, bạn có thể nhìn thấy những cây cọ, trẻ em đang nô đùa trên các cánh đồng và người dân địa phương đang chèo những chiếc thuyền nhỏ. Và bạn có thể vẫy tay với các du khách trên những chiếc thuyền khách sạn khác. Bắt đầu cách nay khoảng 3.500 năm, một loạt các vị vua đã xây dựng những kiến trúc lăng mộ bí mật ở Thung Lũng Các Vị Vua gần đó. Các vị vua đã chọn nơi chôn cất của họ tại khu vực toàn đá này vì nơi đây xa khu vực dân chúng và dễ dàng được bảo vệ. Những kiến trúc lăng mộ này kín đáo hơn so với những kim tự tháp to lớn của các vị vua trước đó. Các công nhân xây dựng những ngôi mộ này đã đào những đường hầm dẫn đến những căn phòng chôn cất thi thể của nhà vua và các châu báu của ông ta. Những hiện vật này và nhiều bức tranh trên tường đã được tạo ra để giúp đỡ nhà vua trong cuộc sống ở kiếp sau. Có một vài chuyện rất quan trọng đối với các vị vua Ai Cập như là việc chuẩn bị cho cái chết của họ khi họ còn sống. Đó là việc xây dựng những kiến trúc lăng mộ phức tạp để có thể giúp bảo đảm cho các vị vua này sẽ sống mãi mãi ở kiếp sau. Người Ai Cập đã phát triển ra một phương pháp bảo quản các thi thể người chết rất chi tiết, gọi là việc ướp xác. Họ tin rằng thi thể của người chết phải

được chuẩn bị và được cất giữ một cách cẩn thận để người đó sống lâu hơn ở kiếp sau. Ngôi mộ nổi tiếng nhất trong thung lũng thuộc về vua Tutankhamun. Vị vua này không được dân chúng biết đến nhiều về các hoạt động cai trị của ông. Thay vì thế, ông đã nổi tiếng về các kho báu được tìm thấy trong ngôi mộ của ông khi ngôi mộ này được khám phá vào thập niên 1920. Hầu hết những ngôi mộ khác trong vùng đã bị cướp trong nhiều thế kỷ qua. Nhưng ngôi mộ này đã ở trong tình trạng hoàn hảo và đã nói cho các chuyên gia biết rất nhiều điều về các truyền thống tang lễ của người Ai Cập. Gần đó còn có ngôi làng Karnak. Ngôi làng này được xây dựng để tôn vinh các vị thần của Thebes, thủ đô của Ai Cập thời cổ đại. Trong hơn 1.500 năm, nhiều vị vua khác nhau đã xây dựng thêm các công trình của riêng họ gắn liền với các chuỗi tòa nhà tại Karnak. Căn phòng nổi bật nhất của ngôi đền Karnak là phòng đại sảnh Great Hypostyle bao phủ một diện tích 6.000 mét vuông. Gian phòng này có 134 trụ cột bằng đá khổng lồ. Các trụ cột này có thời đã được sơn màu sáng và chống đỡ cho trần căn phòng. Vua Amenhotep đã cho xây dựng khu vực trung tâm của ngôi đền Luxor gần đó cách nay khoảng 3.300 năm. Những vị vua khác cũng đã cho xây dựng mở rộng thêm công trình này. Tại cổng vào của ngôi đền Luxor, có một dãy dài các pho tượng nhân sư mà có thời người ta đo được dài đến 3 km. Các pho tượng nhân sư này là sự kết hợp mình của một con sư tử với đầu của con người. Thưởng ngoạn phong cảnh nơi này vào ban đêm thật là ma lực cuốn hút mọi người. Khi bạn thả bộ dọc theo các dãy pho tượng nhân sư sáng lung linh huyền ảo, bạn cảm thấy giống như bạn đã du hành ngược thời gian về với một quá khứ rất xa xưa và rất lạ thường.

West World International Travel TOUR ĐẶC BIỆT 9 y à ng

20ày

ng

o Ba gói n ọ r t

G iá

5 ,39 $2+ thuế

5* $3,+6th9 uế

TOUR MỸ VÀ CANNADA

ĐÓN GIÁNG SINH VÀ TẾT TÂY HONGKONG

Khởi hành 22/06/2011 NewYork, Philadelphia, Washington DC, Motreal, Quebec Bao gồm: Vé máy bay, khách sạn, di chuyển, ăn sáng.

Khởi hành 23/12/2011 Hong Kong - Disneyland - Ma Cau - Thẩm Quyến - Quảng Châu - Chu Hải

ĐẠI HỘI Y - NHA - DƯỢC Trên toàn thế giới ngày 11,12 &13 tháng 8 tại Canada.

15 y

ĐẠI HỘI GIA LONG

ngà

Trên toàn thế giới ngày 11,12,13 & 14 tháng 8 tại Mỹ.

Hãy tham gia tour Mỹ và Canada. Khởi hành ngày 3/8/2011

G iá

5* 9 2 , 3 $ ế +thu

Bao gồm: Vé máy bay, khách sạn, di chuyển, ăn sáng.

19 y

ngà

9

G iá

ngày

*

5 $3,+6th9 uế

g Trọn

ói

9 $1,99

TOUR ÂU CHAU

TOUR HONGKONG - CHINA - MACAU

Khởi hành 23/09/2011 Bao trọn gói bao gồm:: khách sạn 3 sao, vé máy bay, vé vào cửa. 2 người 1 phòng, ăn uống, di chuyển.

Khởi hành 23/01/2011 Bao trọn gói bao gồm: vé máy bay, thuế, khách sạn, vé vào cửa, ăn uống, di chuyển, hướng dẫn viên

• Có tour đi khắp nơi trên thế giới • Bán ve máy bay từ Australia đến mọi nơi trên thế giới (và ngược lại) mà không cần văn phòng Liên lạc Kim Tel: 03 9318 7880 Fax: 03 9689 2228 Mob: 0433 201 776

ĐẶC BIỆT:

www.westworldtravel.com.au • info@westworldtravel.com.au

Huệ Trần biên soạn

*Áp dụng có điều kiện/có HDV đi từ Úc

Công ty du lịch Panoworld Travel 364 High St, Preston Vic 3072

Tel: (03) 9478 8668 Fax: (03) 9478 8168

TOUR ĐẶC BIỆT 7 NGÀY

TOUR ĐẶC BIỆT 10 NGÀY

TOUR ĐẶC BIỆT 10 NGÀY

GIANG NAM

GIANG NAM & BẮC KINH

LỄ HỘI HOA

Giá: $280/người Phòng đơn: $460/người

Giá: $520/người Phòng đơn: $810/người

Giá: $530/người Phòng đơn: $890/người

Khởi hành ngày: 27/6 - Nhóm 10 người

Khởi hành ngày: 11/4, 25/4, 2/5, 16/5, 27/6, 17/7

Khởi hành ngày: 27/6

Ngày 01: Australia Ngày 02: Shanghai Ngày 03: Suzhou Ngày 04: Nanjing Ngày 05: Wuxi Ngày 06: Hangzhou Ngày 07: Shanghai

--> Shanghai --> Suzhou --> Nanjing --> Wuxi --> Hangzhou --> Shanghai --> Australia

Tour bao gồm: • Hướng dẫn viên chuyên nghiệp nói tiếng Anh • Đưa đón tại sân bay/khách sạn, Tour Bus • 6 đêm tại khách sạn 5 sao • Vé vào cửa, ăn uống và di chuyển theo hành trình

Yuantouzhu Isl

and Hangzhou

Ngày 01: Australia --> Shanghai Ngày 02: Shanghai --> Suzhou Ngày 03: Suzhou --> Nanjing Ngày 04: Nanjing --> Wuxi Ngày 05: Wuxi --> Hangzhou Ngày 06: Hangzhou --> Shanghai Ngày 07: Shanghai --> Beijing Ngày 08 & Ngày 09: Beijing Ngày 10: Beijing --> Australia

Ngày 01: Australia --> Shanghai Ngày 02: Shanghai --> Suzhou --> Wuxi Ngày 03: Wuxi --> Hangzhou Ngày 04: Hangzhou --> Shanghai Ngày 05: Shanghai --> Qingdao Ngày 06: Qingdao Ngày 07: Qingdao --> Qufu Ngày 08: Qufu --> Heze --> Tai’an Ngày 09: Tai’an --> Feicheng --> Jinan Ngày 10: Jinan --> Shanghai --> Australia

Tour bao gồm: • Hướng dẫn viên chuyên nghiệp nói tiếng Anh • Đưa đón tại sân bay/khách sạn, Tour Bus • 10 đêm tại khách sạn 5 sao • Vé vào cửa, ăn uống và di chuyển theo hành trình

Tour bao gồm: • Hướng dẫn viên chuyên nghiệp nói tiếng Anh • Đưa đón tại sân bay/khách sạn, Tour Bus • 10 đêm tại khách sạn 5 sao • Vé vào cửa, ăn uống và di chuyển theo hành trình

Great W all

Jinan

Qufu

Shan

ghai

Đặt chỗ ngay hôm nay để có giá tốt nhất, xin gọi Jenny (03) 9478 8668.

Beijing

60145B-666/HTO/11

MAGAZINE 168 • Friday, April 08, 2011 17

Online eNews: www.viet-times.com.au


18 MAGAZINE 168 • Friday, April 08 2011

ABN 31 831409517

License #: 32799

Shop 249B Springvale Rd, Springvale VIC 3171

Tel: 8555 0099 • Fax: 9018 8384 - 9005 2965 Email: tnholidaytravel@gmail.com Ngoài sự phục vụ uy tín, tận tâm, giá cả hợp lý, chúng tôi chuyên đảm trách:

50205-653/RE/10

ĐẠI LÝ DU LỊCH CỦA NGƯỜI VIỆT TẠI SPRINGVALE

Năm địa điểm vẫn còn là bí ẩn đối với thế giới hiện đại Đ ây là những nơi vẫn còn ẩn dấu nhiều điều kì diệu nhất thế giới, “hút” du khách khắp nơi như Đảo Phục Sinh hay bãi đá Stonehenge.

nào có thể hoạt động được ở đây. Bởi vậy, việc nghiên cứu nơi đây từ bên ngoài vẫn còn là một bài toán khó đối với các nhà khoa học.

Bãi đá Stonehenge

Ai Cập

• Bán vé máy bay đi khắp nước Úc và khắp thế giới. • Có nhiều chuyến du lịch hấp dẫn đi trong và ngoài nước Úc. • Chuyên lo thủ tục Visa khẩn đi Việt Nam Chuyên lo • Nhận làm bảo hiểm du lịch với giá thật đặc biệt. • Nhận chuyển hàng về Việt Nam. trong ngày 24/24 • Bán vé xe bus, xe lửa và vé tàu thủy… • Phiên dịch (Naati cấp III) mọi loại giấy tờ, bằng cấp… • Bảo lãnh thân nhân đến Úc theo diện du học, du lịch, đoàn tụ, diện tay nghề…

Stonehenge là một công trình tượng đài cự thạch thời kỳ đồ đá mới và thời kỳ đồ đồng gần Amesbury ở Anh, thuộc hạt Wiltshire. Mọi người còn hoài nghi về mục đích xây dựng lên bãi đá này của người cổ xưa? Có thể là một tòa án, một nghĩa trang, một đền thờ hay dấu hiệu sót lại của người ngoài hành tinh chăng?

Đặc biệt: Quý khách ở xa, booking qua điện thoại, trả tiền vào tài khoản của công ty, chúng tôi có thể giao vé tận nhà theo yêu cầu.

Thành phố cổ Moguicheng, Tân Cương (Trung Quốc)

Visa khẩn

Chúng tôi có Luật Sư với nhiều năm kinh nghiệm chuyên đảm trách về: DI TRÚ, DU LỊCH, DU HỌC, BẢO LÃNH THÂN NHÂN theo nhiều diện: tay nghề, đoàn tụ… Mr Adewale Oladejo – MARN 0316370

Xin book nhanh để được giá vé rẻ! Tất cả các hãng hàng không hiện có giá

RẤT ĐẶC BIỆT Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý đồng hương

Các chuyến du lịch đặc biệt • Trong nước Úc: Các chuyến du lịch đi Sydney, Gold Coast, Perth… • Các chuyến du lịch ngoài nước: - Xuyên suốt Việt Nam: Sài Gòn - Huế - Hà Nội... - Á châu: Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Campuchia... - Âu châu: Anh, Ý, Pháp, Nga, Thụy sĩ… - Mỹ châu: Canada, Mỹ, Brazil, Mexico… và còn rất nhiều chuyến du lịch khác, mời quý vị liên lạc ngay hôm nay!

Đặt vé máy bay và lo visa khẩn, xin gọi

Hương Trần 0413 527 552

Ở nơi này, một khu vực bị lãng quên mang tên: Moguicheng - thành phố ma quỷ. Một số lâu đài của Moguicheng thường vang lên những âm thanh kỳ lạ không rõ xuất phát từ đâu. Nếu bạn đến thành phố này vào một ngày nóng, gió nhẹ, bạn sẽ được thưởng thức một điệu nhạc du dương như bản hòa tấu của hàng triệu chiếc chuông nhỏ cùng rung lên. Nhưng khi những cơn gió lớn đến, thì lại là âm thanh rùng mình như tiếng sư tử gầm hay tiếng sói hú.

Tam giác quỷ Bermuda

Bermuda là vùng ven biển Bắc Mỹ ở khu vực nằm giữa mũi Gatterac, bán đảo Florida và quần đảo Cuba. Tam giác này có 7 đảo lớn và 150 hòn đảo nhỏ hay chỉ đơn thuần là cụm san hô. Nó được coi là vùng đất chết bởi không một thiết bị, công nghệ hiện đại

Ai Cập là một trong những nơi bí ẩn và huyền bí nhất hành tinh. Nằm ở Bắc Phi, đất nước này có hơn 80 kim tự tháp chạy dọc theo sông Nile. Mỗi kim tự tháp cao khoảng 100 mét, làm bằng các tảng đá lớn nặng đến 100 tấn. Cho đến nay huyền thoại về các kim tự tháp vẫn còn nhiều uẩn khúc khó có thể lý giải. Trong số tất cả các kim tự tháp, các Kim tự tháp Cheops cao nhất. Tất cả các kim tự tháp được xây dựng vững chắc chỉ bằng đá tảng mà không cần đến xi-măng, keo dính, chúng ăn khớp với nhau một cách kỳ lạ, nên rất khó để tìm thấy bất kỳ vết nứt hoặc các khoảng trống. Các vấn đề liên quan đến kỹ thuật xây dựng của người Ai Cập cổ cũng vẫn chưa được giải đáp cho đến ngày nay.

Đảo Phục Sinh

Đảo Phục Sinh nằm ở đông nam Thái Bình Dương, nằm giữa Tahiti và Chile, vốn nổi tiếng với những bức tượng đá khổng lồ hình dạng mặt người mang tên là Moai. Những bí ẩn xung quanh bức tượng, về trình độ văn minh cũng như nghệ thuật xây dựng, điêu khắc của người cổ xưa cho đến giờ vẫn chưa được tiết lộ. Quả thực, ngày nay khi tới đảo Phục Sinh, bạn sẽ chẳng thể tưởng tượng rằng khoảng 400 năm sau Công nguyên hòn đảo này đã có một nền văn minh tương đối cao và phức tạp. <

Công Ty Du Lịch

HỮU NGHỊ Friendly Travel Services Pty. Ltd 370 VICTORIA ST, NORTH MELBOURNE VIC 3051 Tel: (03) 9326 9899 Fax: (03) 9326 3588 CHUYÊN BÁN VÉ MÁY BAY VÀ TỔ CHỨC DU LỊCH ĐI KHẮP NƠI… LO MỌI THỦ TỤC VISA VÀ CUNG CẤP BẢO HIỂM DU LỊCH VỚI GIÁ HẠ! TOUR MỚI: Chuyến du lịch 20 ngày North & South Europe. Thăm viếng Denmark, Germany, Switzerland, Monaco, Spain, Portugal, France...$6580. Nếu đăng ký trước 30/11/10, bớt $300. Khởi hành 01/06/2011. TOUR MỚI: Chuyến 21 ngày du lịch Tongren (Đồng Nhân) Phoenix Ancient City (Thành Phố Cổ Phượng Hoàng), Zhangjiajie (Trương Gia Giới), Changsha (Trường Sa), Chengdu (Thành Đô), Leshan (Lạc Sơn), Emei Mountain (Núi Nga Mi), Jiuzhaigou (9 Làng Thung Lũng), Lijiang (Lệ Giang), Kunming (Côn Minh) và Jiuxiang. Khởi Hành: 19/03/2011. $3380 Nếu đăng ký trước 15/01/11. TOUR MỚI: Chuyến 20 Ngày Canadian Rocky Mountain, Alaska Cruise và South Korea Tour. Khởi hành: 13/08/2011. Thăm viếng: Vancouver, Victoria Island, Kamloops, Golden, Banff, Columbia Icefield, Lake Louise, Vernon, Kelowna, Seattle, Golden Princess Cruise Ship and Seoul. Khởi hành: 13/08/2011. $5690 (Nếu đăng ký trước 30/04/11 sẽ được bớt 300 cho mỗi người.) TOUR MỚI: Chuyến 19 ngày du lịch nhật Bản, Hồng Kông & MaCau. Khởi hành: sẽ thông báo sau. TOUR MỚI Chuyến 13 ngày du lịch Dubai, Hồng Kông và Macau. Khởi hành: sẽ thông báo sau.

Để biết thêm thông tin và hình ảnh về các tour, vui lòng xem tại website: www.friendlytravel.com.au hoặc email: sales@friendlytravel.com.au

Chuyến 20 ngày du lịch USA và Canada $5380. Khởi hành 21/05/2011 và 26/09/2011. Thăm viếng: New York, Philadelphia, Washington DC, Niagara Falls, Toronto, Montreal, Boston, Los Angeles, San Francisco, Grand Canyon và Las Vegas. (Bảo đảm sẽ đi đúng ngày). Chuyến 13 ngày du lịch Nhật Bản & Đại Hàn $3950. Khởi hành: 22/09/11 (Hotel 4 sao và 5 sao, miễn phí xem ca vũ nhạc Đại Hàn). Chuyến 14 ngày du lịch Đài Loan, Hồng Kông & Macau. Khởi hành: sẽ thông báo sau. Chuyến 21 ngày du lịch Âu Châu và Hồng Kông $5390. Khởi hành 22/05/11 và 24/09/11. Thăm viếng Hòa Lan, Pháp, Italy, Thành Phố Vatican, Áo, Belgium, Đức, London, Luxemburg và Hồng Kông. Chuyến 6 ngày du lịch Thái Lan $610.00 (+ vé máy bay). Chuyến 15 ngày du lịch Tây Nam Trung Quốc $2730. Viếng thăm Quảng Châu, Quế Lâm, Kôn Minh, Dali và Ligiang (Sẽ được thông báo sau). Chuyến 15 ngày du lịch Trung Quốc $2680: Singaporean Airlines. Khởi hành ngày 16/04/11 & 21/05/11. Thăm viếng Bắc Kinh, Tây An, Núi Hoàng Sơn, Nam Kinh, Hàng Châu và Thượng Hải. Chuyến 18 ngày/16 đêm Special Vietnam and Cambodia Discovery Tour. Khởi hành: sẽ thông báo sau. Thăm viếng: Hà Nội, Hạ Long Bay, Hải Phòng, Hòa Bình, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Phan Thiết (Mũi Né), Mekong Delta, Củ Chi Turnels, Hồ Chí Minh City, Siem Reap và Phnom Penh. (số chỗ giới hạn, xin book sớm, cám ơn).

Tham gia TOUR NHẬT BẢN VÀ ĐẠI HÀN sẽ được tặng MỘT BỘ MỸ PHẨM ĐẠI HÀN

FREE 70102-664/HTO/11


MAGAZINE 168 • Friday, April 08, 2011 19

Online eNews: www.viet-times.com.au

Những kiến trúc nổi tiếng thời Pháp còn lại tại Đà Lạt

Nhà Thủy Tạ: Khởi nguyên là những túp lều nhỏ trên một bán đảo giữa hồ Xuân Hương để du khách nghỉ chân. Sau đó, kiến trúc thành câu lạc bộ thể thao dưới nước, rồi trở thành quán nước nhỏ. Hiện nay, trên bán đảo là nhà hàng Thuỷ Tạ được thiết kế hiện đại, sang trọng với tông màu trắng nổi bật trên màu xanh của nước, của hàng thông ven hồ.

đơn giản, toát lên vẻ hiện đại của tổng thể công trình. Toàn bộ khối nhà tạo cho ta sự liên tưởng tới những đỉnh núi nhấp nhô của vùng đất cao nguyên. Hiện nay ga chỉ phục vụ một chuyến đi dài khoảng 7km, từ ga đến Trại Mát. Trường Đại học Đà Lạt: Trường Đại học Đà Lạt rộng hơn 30 ha với hơn 40 công trình lớn nhỏ ẩn mình bên cạnh những con đường uốn lượn dưới hàng thông, kế bên những con dốc thoai thoải rất Đà Lạt. Cổng vào trường khá đẹp với hàng thông xanh ngát, những thảm có trải dài, hòn non bộ thơ mộng.

Pleiku mùa dã quỳ vàng rực

Nhà ga xe lửa Đà Lạt: Đập ngay vào mắt người thưởng thức là 3 chóp mái tiếp nối liền nhau chạy suốt từ đỉnh xuống bờ mái đón ở lối vào sảnh chính. Phía dưới của chóp mái có gắn nổi dòng chữ DALAT khá lớn. Tất cả các chi tiết trang trí đều thực sự

Giăng khắp lối vào ra phố núi, dã quỳ đẹp mê hoặc còn long lanh giọt sương ban mai... Dọc đường đến Biển Hồ cũng một màu vàng dã quỳ. Dã quỳ nơi đây được tôn lên vẻ đẹp nhờ làn nước trong xanh của Biển Hồ làm nền. Cái màu vàng đặc trưng ấy đã níu chân bao nhiêu lữ khách. <

10460-636/RE/10

Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt: Được xây dựng từ năm 1935 để làm trường trung học (Lycée Yersin). Trường gồm khối lớp học “uốn mình” theo một đường cung tròn mềm mại ôm lấy khoảng sân khá rộng và một tháp chuông lợp ngói thạch bản vút lên cao 54m. Nơi đây như một dấu ấn mạnh mẽ hình cây bút vươn cao giữa rặng thông xanh, soi bóng xuống mặt hồ Xuân Hương thơ mộng và những công trình phụ đối xứng. Màu gạch cùng thiết kế độc đáo của nơi này đã khiến bao du khách say mê, cũng í như khiến bao học sinh, sinh viên ao ước được học tại trường.

Hoa dã quỳ nhuộm vàng khắp nơi có đất trống, dệt nên những thảm hoa vàng chạy tít tận chân trời. Loài hoa rừng có vẻ đẹp hoang dại, sức sống mãnh liệt đã đi vào thơ nhạc họa và làm đắm say bao người càng đẹp hơn dưới bầu trời trong xanh, tiết trời lành lạnh của phố núi khi mùa xuân sắp về. Mùi ngai ngái đắng đặc trưng của dã quỳ cùng màu vàng quyến rũ của loài hoa dại đã dệt nên những chuyện tình dã quỳ. Nơi cung đường nhỏ dẫn vào làng Văn hóa Pleiop (Pleiku, Gia Lai), chàng trai trẻ thích thú khi chọn được nhành dã quỳ ưng ý tặng người yêu. Đâu đó nơi trường phổ thông trung học Pleiku, chàng thư sinh mải mê ngắm cúc quỳ, chờ người thương. Mùa dã quỳ đến cũng là lúc bé trai, bé gái tha hồ vờn hoa, bắt bướm, đuổi ong bên những dậu dã quỳ ven đường. Dã quỳ nâng bước những chú ngựa lên đường chở khách đêm...

Tư vấn miễn phí và đặt vé ngay tại Úc: (03) 9001 0198


10081-667/RE/11


MAGAZINE 168 • Friday, April 08, 2011 21

Online eNews: www.viet-times.com.au

Công ty Du Lịch

ĐỒNG HÀNH ABN 94121053898

Licence No 32718

701 SWANSTON S ST, CARLTON VIC 3053 Gần Lygon gon St, Carl Carlton (Có nhiều xe Tram ngay trước cửa và nhiều chỗ đậu xe rất thuận tiện ngay sát shop)

Nhiều fastfood giảm thông minh

T

rẻ trước 3 tuổi ăn quá nhiều khoai tây chiên, bánh quy và bánh pizza thì sẽ có chỉ số IQ thấp, một nghiên cứu mới đây của Anh tiết lộ. Kết quả này được tiết lộ từ một điều tra lớn về sự phát triển của trẻ. Các nhà nghiên cứu đã theo dõi sức khỏe và sự hạnh phúc của khoảng 14.000 em được sinh ra vào đầu những năm 1990 trong một thời gian dài.

Cha mẹ các bé phải điền bảng câu hỏi về thức ăn và đồ uống dành cho con ở những độ tuổi 3,4,7 và 8. Nghiên cứu cũng đã tính đến các yếu tố khác như: vị thế xã hội, việc cho con bú, nền tảng giáo dục của các bà mẹ, tuổi tác và sự tác động của môi trường sống. Kết quả là, chế độ dinh dưỡng cho trẻ ở độ tuổi 4 hoặc 7 không ảnh hưởng nhiều đến chỉ số IQ. Nhưng 20% trẻ có chế độ ăn kém nhất ở tuổi lên 3 thì chỉ số IQ trung bình thấp hơn 5 điểm so với nhóm trẻ có chế độ dinh dưỡng tốt trước khi lên 8. Các nhà nghiên cứu khuyến cáo, một chế độ ăn với toàn thức ăn nhanh có thể gây ảnh hưởng lâu dài đến trí não của bé. Những bé ăn nhiều khoai tây chiên, bánh quy và pizza trước 3 tuổi thì 5 năm sau sẽ có chỉ số

IQ thấp hơn. Lý do là chế độ ăn nhiều chất béo, đường và thực phẩm chế biến sẵn chứa quá ít vitamin và chất dinh dưỡng, điều này đồng nghĩa với việc trí não của bé sẽ không thể phát triển đến mức tối ưu. Theo CBSnews, đây là lần đầu tiên một nghiên cứu đưa ra được mối liên hệ trực tiếp giữa chế độ ăn của trẻ và sự phát triển trí tuệ về sau này. Theo tiến sĩ Emmett, thành viên nhóm nghiên cứu thì trí não trẻ phát triển nhanh nhất trong 3 năm đầu đời và một chế độ dinh dưỡng tốt trong giai đoạn này có thể khuyến khích sự phát triển của não tới mức tối ưu. Bà cho rằng chế độ ăn truyền thống với thịt và rau cùng với chế độ ăn được tính toán phù hợp về sức khỏe giúp trẻ có chỉ số thông minh tốt hơn. Lý do có thể bởi vì trẻ được ăn nhiều thịt, cá, rau và trái cây tươi, đồ ăn được nấu tại nhà. "Điều này không có nghĩa là bạn không bao giờ được cho con ăn khoai tây chiên, bánh pizza hay uống nước có ga, nhưng những thực phẩm và đồ uống này không nên chiếm số lượng lớn trong khẩu phần ăn", tiến sĩ Emmett cho biết. Hồng Hà sưu tầm

T:

9347 8848 F: 9347 0688 Email: withu@withutravel.com

Bán vé máy bay nội địa và quốc tế, vé xe bus, xe lửa và tàu thủy Bán tour nội địa và nước ngoài Đặc biệt: Du lịch trọn gói (package tour) đi Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ... Có hướng dẫn viên nói tiếng Việt Bảo hiểm du lịch đi các nước và cho người thân từ Việt Nam qua Úc Dịch vụ visa, miễn thị thực, cấp đổi hộ chiếu mới nhanh chóng Dịch vụ chuyển tiền qua Western Union: Nhanh chóng, thuận lợi

qua Úc: Vé về Việt Nam và Việt Nam

Bảo đảm vé rẻ nhất!

ặc b Vé đ

iệt về

VN

660 giá $ 2 /04 từ 01

+t h u

ế

2011 2/09/

Chuyển hàng về Sài Gòn $4.5/kg, Hà Nội $5.5/kg

Vé và visa khẩn 24giờ/7ngày, xin gọi: Thảo: 04 6666 7289 Ni: 0422 881 988

Education for a positive future

Chọn lựa với đầy đủ thông tin Một lựa chọn thật đúng đắn Hãy đến gặp hiệu trưởng và giáo viên trường chúng tôi và tận dụng cơ hội này để tìm hiều thêm về: + Chương trình học phổ thông và sự lựa chọn của học sinh cho các môn học + Những sinh hoạt phong phú của trường như sinh hoạt thể thao, sinh hoạt đa văn hoá và các hoạt động văn hoá + Chương trình chuyển tiếp cho học sinh lớp 7 + Thành tích nổi bật của học sinh trong lĩnh vực học vấn, thể thao và nghề nghiệp + Thành tích cao trong kỳ thi VCE + Chương trình đào tạo kỹ năng lãnh đạo của học sinh

Thứ Tư, ngày 4 tháng 5, 2011 Open Day bắt đầu 9.00 am Open Night tours bắt đầu 6.00 pm Tiếp đến là buổi trình bày và thảo luận lúc 7.00 pm 100 – 110 Odessa Ave, Keilor Downs Có phục vụ thức ăn nhẹ. Đặt chỗ trước, xin quý vị vui lòng gọi số: 03 9367 4200 Nếu không thể dự Open Day hay Open Night, xin quý vị gọi cho trường để đăng ký buổi tham quan riêng.

70339-660/HTO/11

Hình minh họa


22 MAGAZINE 168 • Friday, April 08 2011

DỊCH VỤ HỖ TRỢ KHẨN

0411 222 626

Dịch vụ visa theo diện: • Cha mẹ / Người phối ngẫu / Tay nghề / Thân nhân cuối cùng / Thương mại • Nghề nghiệp của bạn KHÔNG còn trên danh sách tay nghề Skilled List? • Kháng án toà MRT và Liên bang về việc huỷ hay từ chối visa? • Xin visa thường trú New Zealand?

IAA 201001368 New Zealand Immigration Adviser GENERAL SKILL MIGRATION

FAST

ENT

GEM

LOD

Bạn cần trợ giúp?

Hình minh họa

Hãy liên lạc với đội ngũ luật sư hoặc chuyên viên tư vấn di trú giàu kinh nghiệm của chúng tôi để có được những tư vấn thiết thực!

Hội chứng “gia đình một con”

H

Xin mời các bạn sinh viên mới tốt nghiệp đến gặp chúng tôi để có được những thông tin mới nhất về di trú và nhập cư từ ngày 1/7/2010 và những thay đổi về cách tính điểm từ ngày 1/7/2011.

Tư vấn miễn phí

Giảm giá

70221-654/HTO/10

David Chua Managing Director MARN 94858

Hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực luật di trú Chuyên nghiệp – Chất lượng – Uy tín – Kết quả cao 195 Victoria Street West Melbourne VIC 3003 Fax : (+61 3) 9328 4388 Mobile : 0411 222 626

Tel: 9329 7786 enquiry@newlandmigration.com

70077M-649/HTO/10

www.migrationtoaustralia.com.au MARN: 94858 David Chua

ội chứng con một xuất hiện từ rất lâu, dưới những tên gọi mỹ miều như “con độc”, “quý tử”, “con cầu tự”, “con cậy con nhờ”... Virus gây ra hội chứng này chính là quan niệm sống “có con để sau này còn có người hương khói, phụng thờ”, hoặc những quan niệm tương tự khác và đối tượng “nhiễm bệnh” là cả phụ huynh lẫn con trẻ, trong các gia đình ít con hoặc chỉ có một con.

Ở hầu hết những gia đình “con quý con báu”, mọi kỳ vọng của cha mẹ đều đổ dồn lên vai đứa trẻ. Con cái giống như phương tiện để thực hiện tiếp những ước mơ… dang dở của cha mẹ. Nhưng trước khi những ước mơ của cha mẹ được “chuyển giao thế hệ”, họ có chung một “triệu chứng” điển hình: xem “con hơn vàng hơn ngọc”, sẵn sàng trở thành “nô lệ” của con. Cái tôi ích kỷ vì thế trong con trẻ có điều kiện lớn nhanh như thổi, cắm rễ khá vững chắc vào tâm thức. Để rồi khi cha mẹ bắt đầu có sự uốn nắn hành vi, thì lập tức đứa con phản ứng dữ dội: nhỏ thì nhịn ăn, ói, đập đầu, ăn vạ,

hành hung người thân… Lớn hơn thì bỏ nhà đi, dọa tự tử hoặc tự tử thật (nhưng có báo cho cha mẹ biết trước để… cấp cứu và liệu mà biết điều!).

Khi những đứa “con độc, con quý hiếm” dở chiêu “khủng bố” kiểu này, cha mẹ thường hay… đầu hàng, vì: “lỡ nó có chuyện gì thì tôi làm sao sống nổi”! Tới đây, phòng tuyến giáo dục đã bị phá vỡ hoàn toàn, quý tử sẽ thừa thắng xông lên, lúc nào cũng ở tư thế “tổng tấn công và nổi… loạn”! Lúc ấy, cha mẹ chỉ còn cách đổ thừa: “Số tôi vô phúc, không được nhờ con”, “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”… Những “cục vàng cục ngọc” này lớn lên trong sự úm kỹ của cha mẹ, nên mất hẳn cơ hội học tập những kỹ năng sinh tồn quan trọng như: chấp nhận, thích nghi, xử lý tình huống, hòa giải, dàn xếp, linh hoạt, kiềm chế v.v… Chúng chỉ biết đòi hỏi, sống lắt léo, nịnh bợ để đạt được yêu sách. Trẻ lớn lên với ý thức đen đặc trong đầu “tôi là cái rốn của vũ trụ”, chúng sẽ chẳng coi ai ra gì.


MAGAZINE 168 • Friday, April 08, 2011 23

Online eNews: www.viet-times.com.au

Chúng ta chắc không lạ gì câu chuyện về những đứa “con quý con hiếm”, sau giờ học chữ ở lớp, chỉ suốt ngày rong chơi hồn nhiên. Đến khi gia đình gặp biến cố, chúng không thể tự xoay trở, đã gào lên: “Ba mẹ làm khổ con, mẹ ơi mẹ sinh con ra để làm gì, tại sao mẹ không dạy con từ trước...”. Xin kể ra hai câu chuyện rất đáng để suy ngẫm. Một phụ nữ rất giàu ở Việt Nam, chỉ có đứa con trai duy nhất đã ở vậy nuôi con khi chồng đột ngột qua đời năm cô 26 tuổi. Giàu vậy, nhưng mỗi ngày đi học, cậu bé chỉ được mẹ cho 2.000 đồng, đủ để uống một ly nước chanh. Một lần (năm cậu bé khoảng chín tuổi), cậu rụt rè xin mẹ thêm 2.000 đồng nữa để “đãi bạn uống nước chanh, vì hôm qua bạn mời con ăn bánh”. Bà mẹ bèn hỏi con: “Khi con nhận quà của bạn, con có nghĩ ra được cách nào để có tiền đãi lại bạn, ngoài cách xin thêm tiền mẹ không?”, cậu bé hồn nhiên: “Dạ không ạ”, “Thế tại sao con lại nhận quà của bạn? Con làm gì cũng phải suy nghĩ trước rồi hãy làm. Ta sẽ giải quyết chuyện này như vầy: Hôm nay con mang nước lọc đi học, để dành 2.000đ lại, cộng với 2.000đ của ngày mai, con sẽ đủ tiền đãi bạn cùng uống nước chanh”.

Một đại gia ngành xe hơi ở Úc đã rèn hai đứa con mình như sau: tốt nghiệp High School xong, ông không cung cấp cho con tiền tiêu nữa, mà chỉ cho tiền học (để học tiếp đại học) và tiền ăn ở mức tối thiểu. Ngoài những giờ học, ông xếp cho hai anh em vào làm ở hai khâu khác nhau trong dây chuyền của công xưởng, chịu sự điều hành trực tiếp của đốc công, ăn lương ngang bằng với mọi người khác. Ông nhà giàu có rất nhiều căn hộ cho thuê. Nhưng ông chỉ cho hai anh em chia nhau chung một căn hộ hai phòng ngủ không phải trả tiền thuê nhà, nhưng phải tự trả tiền điện nước. Ông cũng cấm hai đứa con đi làm việc thì không bao giờ được điện thoại “méc”: “Ba ơi, đốc công ăn hiếp con”. Cứ sau sáu tháng hoặc một năm, ông lại luân chuyển các con sang bộ phận khác. Đến khi cả hai anh em cùng tốt nghiệp thạc sĩ, ông bố mới thông báo với các con là ông chuẩn bị chia đôi gia sản cho mỗi đứa một nửa để thu xếp dưỡng già. Ông giải thích: “Ngày xưa, ba không muốn nghe méc vì khi các con quản lý doanh nghiệp, mọi khó khăn các con phải tự tháo gỡ, đâu có méc ai được”. Hai người con cho biết giờ đây họ rất tự tin tiếp quản nửa số sản nghiệp của cha. Và quan trọng nhất là họ cảm nhận được tình thương vô bờ bến cha dành cho mình. Vậy đấy, là phụ huynh, nếu chỉ vì ít con hoặc có duy nhất đứa con mà thiếu tỉnh táo khi giáo dưỡng trẻ, thì nguy cơ hái trái đắng của bạn sẽ rất cao.

and job search make you stressed? IELTS

TÌM VIỆC

• Bạn đã từng thi IELTS nhưng kết quả không được như ý? • Quy định di trú mới khó hơn với đòi hỏi điểm Band 8! • Tăng điểm band score nhanh chóng và hiệu quả với sự hỗ trợ của chúng tôi! • Các giảng viên giàu kinh nghiệm, là những nhà khảo thí IELTS có đăng bạ. • Chúng tôi sẽ tìm ra những điểm yếu của bạn và có những trợ giúp hiệu quả.

• Tìm việc ngày càng khó vì bạn không có kinh nghiệm và chưa có PR? • Không biết làm cách nào để biến giấc mơ nghề nghiệp thành hiện thực? • Không cần phải thất vọng. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy một chuyên viên tư vấn nghề nghiệp có thể giúp đỡ bạn. • Hãy nói với chúng tôi mục tiêu của bạn và chúng tôi sẽ giúp bạn đạt được ước nguyện đó!

Don’t waste your time any more!!! Call or email us now for an obligation-free consultation!!!

Huệ Trần (theo eFamily)

A charitable trust account is a gift that lasts forever.

Dr. Long Thanh Nguyen phụ trách Chuyên dạy:

IELTS preparation

TIẾN SĨ KHOA HỌC

Start your charitable trust account today All it takes is three simple steps: 1. Contact the Lord Mayor’s Charitable Foundation 2. Choose your charitable trust account’s name 3. As little as $2,000 can get you started

TOÁN - LÝ - HÓA - ANH VĂN từ lớp 7 đến chương trình luyện thi VCE

Thứ Hai - Thứ Sáu: 5pm - 8pm • Thứ Bảy - Chủ Nhật: 9am - 8pm

Liên lạc: 257 Glengala Rd West Sunshine Tel: 9363 8717 • 0421 605 308

For more information on how you can honour a loved one or leave a lasting mark on your community, contact Sandie Baskin on 9633 0030 or email trusts@lmcf.org.au Lord Mayor’s Charitable Foundation GPO Box 1851 Melbourne 3001 www.lmcf.org.au 60139A-643/HTO/10

• Giảng dạy theo phương pháp giáo dục mới, hiệu quả. • Soạn thảo chương trình chuyên biệt dành cho các lớp chuyên luyện thi VCE. • Trắc nghiệm khả năng học sinh kỹ lưỡng trước khi thu nhận. • Cố vấn giáo dục và hướng nghiệp. • Đặc biệt có lớp huấn luyện dành cho các em có biểu hiện khả năng vượt bậc.

Đọc tin nóng được cập nhật hàng ngày, tìm và gọi dịch vụ quảng cáo và gửi rao vặt miễn phí ngay trên mobile phone của bạn tại địa chỉ: viet-times.com.au

ĐẠI HẠ GIÁ DỊP AUSTRAL PIANO WORLD KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP!

Làm thế nào để có được đàn Piano chất lượng hàng đầu với giá rẻ nhất? Những đàn piano nổi tiếng khắp thế giới, hiện có giá “Nhập khẩu trực tiếp”. Hãy xem thêm tại website www.pianoworld.com.au để biết thêm thông tin các sản phẩm đặc biệt và hàng mới về.

70390-668/HTO/11

Chuyện thứ nhất

Chuyện thứ hai

70321-659/HTO/11

Con trẻ ngoài cần học kỹ năng sống, cũng cần phải học biết yêu thương là gì. Ngày nay, trong các gia đình hiện đại, những bài học sinh động về kỹ năng sống vừa quý giá, vừa vui, vừa dễ, nằm gọn trong các công việc nhà đã được “thân tặng” hết cho các cô Ôsin. Nhiều phụ huynh có những lời tuyên bố rất chi… rùng rợn: “Tôi có một đứa con thôi, không bao giờ tôi để con phải làm những việc vớ vẩn”. Nghe mà tội nghiệp biết bao cho những đứa con của họ.

Đó là quy trình giáo dục đúng: bà mẹ không mắng, mà cho cậu bé cảm nhận tình huống, vạch ra sai sót, rồi gợi ý cho con giải pháp để khắc phục hậu quả. Người mẹ tâm sự: “Không có gì dễ và sướng bằng mở bóp lấy tiền cho con. Nhưng không có gì khó bằng dạy con cách xài tiền”.

LMF10840

Vậy phòng ngừa hội chứng con một như thế nào, khi cha mẹ chính là người “tạo bệnh” cho con cái?


24 MAGAZINE 168 • Friday, April 08 2011

Chọn nước hoa cho phụ nữ theo tính cách và tâm trạng

N

gười phụ nữ hiện đại ngày nay đảm nhiệm nhiều cương vị khác nhau trong cuộc sống. Họ có thể là một người mẹ hiền, một người vợ đảm, một bạn tình gợi cảm nóng bỏng hay một nữ doanh nhân thành đạt… Đôi khi để khẳng định mình với vai trò mới, phụ nữ sẽ luôn cảm thấy khó khăn để bứt phá khỏi những cái cũ đã nhàm chán. Giải pháp tuyệt vời để phái yếu có thể nhanh chóng thay đổi bản thân chính là những mùi hương đa dạng từ các sản phẩm nước hoa. Cùng khám phá bạn thuộc tuýp phụ nữ nào và chọn loại nước hoa phù hợp với mình nhé.

LTANDYQ-667/RE/11

Nước hoa đầy nữ tính

Để tạo hình ảnh nữ tính cho bản thân một cách tự nhiên nhất, bạn nên sử dụng các loại nước hoa có chiết xuất từ hoa cỏ với mùi xạ hương làm điểm nhấn. Những hương thơm từ hoa nhài, hoa huệ, hoa hồng, iris, vani, trái cây nhiệt đới là sự lựa chọn tuyệt vời cho hình ảnh nữ tính. Bên cạnh việc lựa chọn nước hoa theo phong cách, cá tính của mình, phụ nữ hoàn toàn có thể sử dụng nước hoa có hương thơm phù hợp với tâm trạng. Nếu bạn đang chán nản,

buồn bã thì mùi hương từ cây bách xù chắc chắn sẽ khiến bạn lạc quan và cảm thấy tự tin hơn trong cuộc sống. Những lúc mệt mỏi, bạn nên sử dụng nước hoa có mùi hương của cây tuyết tùng hay hương cam tươi. Ngoài ra, hương hoa hồng sẽ giúp bạn trở nên hưng phấn hơn. Hương nghệ tây khiến bạn được khích lệ, cổ vũ. Gỗ đàn hương cực kỳ hiệu quả trong quá trình chống hiện tượng stress. Trong khi đó hương cam còn có thể trung hòa mùi cơ thể còn xạ hương giúp bạn tạo được một bầu không khí thoải mái lúc làm việc tại văn phòng.

Người phụ nữ quyền lực

Nếu bạn là một nữ doanh nhân năng động, thành đạt và mạnh mẽ thì bạn đừng ngại ngần khi sử dụng loại nước hoa có mùi hương đậm chất gỗ hay hương cam quýt. Mặc dù đây là những hương thơm thích hợp hơn cho nam giới nhưng đó lại chính là loại nước hoa mà bạn cần. Nó sẽ giúp bạn cá tính hơn và tạo điểm nhấn cho hình ảnh của bạn trước mọi người.

Nước hoa cho phụ nữ gợi cảm

Một phụ nữ quyến rũ không chỉ cuốn hút cánh mày râu bởi những đường cong của tạo hóa mà còn bởi mùi hương phát ra từ cơ thể. Chỉ cần lựa chọn loại nước hoa có mùi ngọt ngào và thơm ngát bạn sẽ tạo được hương thơm khêu gợi, gây kích thích trí tưởng, làm nóng bỏng không khí yêu đương. Sự quyến rũ và những bí ẩn từ mùi hương thật lạ và có ý nghĩa thật đa dạng và độc đáo phải không bạn? Hãy thử thay đổi loại nước hoa bạn đang dùng để cảm nhận và đón đợi những thay đổi tuyệt vời nhé. <

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHẪU THUẬT THẨM MỸ

Mỹ Viện Bác sĩ chuyên khoa giải phẫu thẩm mỹ

Thu Vân Tel: (03) 9999 6643 Bác sĩ

451A Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3, Sài Gòn, Việt Nam • Tel: (0011 84) 8 6275 8218 • Mobile: (0011 84) 1234 33 96 96

Để có thêm thông tin chi tiết, xin quý độc giả ghé thăm www.thammyhoado.com

Nhận điều trị tất cả các trường hợp đã qua phẫu thuật bị hư hoặc chưa hài lòng! MŨI: Nâng cao sống, thu gọn cánh và chóp mũi. Tạo dáng mũi phù hợp với từng khuôn mặt. MẮT: Treo chân mày, cắt bỏ da thừa, mỡ mi trên, mí dưới, tạo mắt 2 mí • Tạo lúm đồng tiền, đồng điếu • Sửa tất cả các loại sẹo • Thu hẹp âm đạo, làm đẹp tầng sinh môn

Bác sĩ Thu Vân trực tiếp tư vấn:

NGỰC: Đặt túi ngực, nâng ngực sa trễ, sửa ngực phì đại, thu nhỏ đầu vú, quầng vú BỤNG: Hút mỡ bụng, đùi, vai, tay, cắt ỡ và tạo hình thành bụng, hút mỡ nọng, cằm CĂNG DA MẶT: Kéo căng và cố định lớp cơ mặt sâu để giữ được kết quả từ 5-10 năm Bác sĩ Thu Vân với sự cộng tác đặc biệt từ đội ngũ bác sĩ kinh nghiệm tới từ Hàn Quốc.

Các ca phẫu thuật này được thực hiện tại bệnh viện có chuyên khoa phẫu thuật tạo thẩm mỹ.

Chuyên điều trị da:

LÀM TRẮNG da toàn thân đẹp ngay trong lần đầu TRỊ NÁM da, tàn nhang hết tận gốc không tái phát TRỊ DA mụn không thâm không để lại sẹo XÓA XĂM, phun thêu chân mày, mắt môi và xăm hình nghệ thuật ĐẶC BIỆT: TRỊ SẸO LỒI, SẸO RỖ, MỤN THỊT, CAM KẾT HẾT 100%! • Có chỗ nghỉ miễn phí cho khách ở xa

NHẬN DẠY: phun thêu thẩm mỹ, cấp chứng chỉ quốc tế.

Telephone in Australia: (03) 9999 6643

IỆT ĐẶC B

ŨI NG M MẮT Ố S TẠO O HÌNH CẦN , TẠ CAO KHÔNG T 2 MÍ U THUẬ PHẪ

10167-666/HTO/10

Phẫu thuật thẩm mỹ:


MAGAZINE 168 • Friday, April 08, 2011 25

Online eNews: www.viet-times.com.au

CTT Hair N Nail Salon Springvale

Chữa bệnh rụng tóc hiệu quả B

Rụng tóc do nấm (chủng microsporum, trichophyton) khá phổ biến, thường gặp ở trẻ em lứa tuổi học đường, lây từ người sang người do dùng chung lược, mũ hoặc lây từ súc vật (chó, mèo) sang người do ôm, bế. Biểu hiện là da đầu có đám mảng viêm đỏ, có vảy trắng, tóc bị phạt gãy, chân tóc còn lại cách da đầu từ vài mm đến 1-2 cm hoặc chỉ còn chấm đen, có khi chân tóc được bao bởi lớp vảy trắng như bị "nhúng trong bột". Có thể xác định bằng soi nấm, cấy nấm, điều trị bằng bôi kem nizoral, uống ketoconazol. Bệnh rụng tóc da dầu (còn gọi rụng tóc liên quan androgen hay chứng hói tiến triển) thường do di truyền và tác động của androgen lên nang tóc ở đầu, làm nang tóc giảm kích thước, dần dần teo và rụng. Loại này gặp ở nam nhiều hơn nữ, nam 30-40 tuổi trở lên, nữ xuất hiện muộn hơn (40% bị ở tuổi 60-70). Đầu tiên, tóc rụng thưa dần ở phía trước trán, tạo thành hình lượn sóng chữ M, sau rụng đến vùng giữa đỉnh đầu và dần dần hói hoàn toàn phía trên (trán và đỉnh chẩm), riêng vùng thái dương hai bên và gáy vẫn còn tóc. Điều trị bằng xịt dung dịch minoxidil và tốt nhất là cấy tóc (hair transplantation). Lấy từng khóm tóc nhỏ vùng thái dương, gáy chẩm của người đó cấy lên vùng rụng tóc.

Người bị giang mai giai đoạn 2 (3 tháng sau khi nhiễm bệnh trở đi) cũng bị rụng tóc kiểu "rừng thưa", tóc rụng nham nhở không đều hai bên thái dương như gián nhấm. Điều trị khỏi bệnh giang mai, tóc sẽ mọc lại. Bệnh rụng tóc chuỗi hạt (monilethrix) liên quan đến yếu tố di truyền, gặp cả ở nam và nữ, thường xuất hiện từ nhỏ hoặc tuổi thiếu niên. Thân tóc có đoạn co nhỏ lại, có đoạn dày phình to ra một cách đều đặn tạo thành các nút cục ở tóc, tóc bị gãy đứt đoạn. Da dầu, tóc thưa bị gãy, rụng trông như hói, da đầu phủ đầy tóc ngắn, dày sừng nang lông nên trông xù xì, thô ráp. Rụng tóc còn là hậu quả của các bệnh da khác có đám tổn thương ở đầu. Các tổn thương này có quá trình viêm, tạo mủ, tạo sẹo, teo da... gây nên rụng tóc vùng đó, như lupút đỏ mạn dạng đĩa, viêm nang lông trụi tóc, nấm tóc loại kerion, xơ cứng bì khu trú, bệnh muxin nang lông, ung thư tế bào đáy...

ARTISTRY-666/HTO/11

Thời trang - Trang sức- Chuyển tiền & quà

• Quần áo thời trang nam nữ trẻ em luôn có đồ mới đẹp mỗi tuần • Chuyển tiền và gởi quà về Việt nam • Nơi bán đủ loại nữ trang mới đẹp vàng 18k, 24k, hột xoàn, cẩm thạch và đá quý • Bán mỹ phẩm Pola - EV Princess (nổi tiếng trị nám), các loại dược thảo... • Có nhận sửa quần áo Shop G10, Springvale Shopping Centre 46-58 Buckingham Eva., Springvale 3171 Tel: 9548 2994 Fax: 9558 5450

Địa chỉ tin cậy tại Springvale

Một địa chỉ đáng tin cậy để chữa trị rụng tóc ở vùng Springvale là CTT Hair N Nail Salon. Hãy liên lạc CTT sớm để được tư vấn và hướng dẫn tận tình và có được mái tóc khoẻ, đẹp. Tiệm mới khai trương, khang trang với nhiều dịch vụ chuyên về làm đẹp mái tóc và sắc đẹp.

CTT Hair N Nail Salon

Shop 17, 268–274 Springvale Road, Springvale Victoria 3171 (Nằm trong Shopping Central, kế tiệm tạp hoá Đỉnh Hảo, đối diện Phở Hùng) Tel: (03) 8555 9997 – Mob: 0434 497 703 Huệ Trần

Beauty: - Facial - Waxing - Body Massage - Tẩy nốt ruồi, tàn nhang - Uốn và nhuộm lông mi

CTT HAIR N NAIL SALON Shop 17, 268 - 274 Springvale Road Springvale 3171 Nằm trong Shopping Central, kế tiệm tạp hóa Đỉnh Hảo, đối diện Phở Hùng.

Hair:

- Cắt - Uốn - Gội - Nhuộm - Bới tóc - Trang điểm - Đặc biệt có dưỡng tóc Globe Keratin Treatment

70372-667/HTO/11

Tel: (03) 8555 9997 Mob: 0434 497 703

• Salon rộng rãi, thoải mái • Salon cắc tóc và làm nail • Salon có phòng wax riêng • Ghế gội đầu có massage • Salon có spa cho nail • Thợ làm tóc nhiều năm kinh nghiệm • Giá cả phải chăng

60437-634/HTO/10

Các yếu tố cơ lý hóa (uốn tóc bằng lược, sức nóng, nhuộm, uốn tóc bằng hóa chất, chải tóc quá nhiều bằng lược cứng, căng kéo xoắn bện quá chặt...) cũng làm sợi tóc bị biến dạng, gãy rụng. Trong rụng tóc pelade, vùng da đầu có một hay nhiều đám rụng tóc hình tròn, đường kính vài cm, da nhẵn trắng trông giống như sẹo, có khi các đám liên kết thành dải, vằn vèo "thể rắn bò", một số trường hợp có thể rụng nhẵn toàn bộ da đầu, thậm chí rụng cả lông mày, lông nách, lông mi. Loại này thường liên quan yếu tố căng thẳng thần kinh.

Rụng tóc do tật nhổ tóc hay gặp ở trẻ em và người trẻ tuổi, nữ nhiều hơn nam. Họ thường nhổ tóc vùng trán phía trước và hai bên thái dương làm tóc nham nhở không đều, chỗ mọc tốt xen kẽ chỗ thưa. Có khi bệnh nhân bị rối loạn tâm lý, có cảm giác thúc giục không thể cưỡng lại và chỉ nhẹ nhõm sau khi nhổ tóc.

31 Ryan Street, Footscray VIC 3011 Tel: (03) 9687 6828 • Mob: 0400 199 168

70030-666/HTO/11

ệnh rụng tóc do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra. Nó có thể xuất hiện sau khi bị ốm nặng (sốt rét, lỵ, thương hàn, sốt xuất huyết...), sau sẩy thai, sinh đẻ, sau chấn thương lớn, mất máu. Thường tóc thưa đều, hơi khô, xơ xác, khi cơ thể hồi phục nó sẽ mọc lại.


26 MAGAZINE 168 • Friday, April 08 2011

Sony tiết lộ thông tin hợp tác với Apple về iPhone 5

Howard Stringer, CEO của Sony mới đây đã “nhỡ mồm” tiết lộ với cả thế giới rằng Sony sẽ là đối tác sản xuất cảm biến hình ảnh cho iPhone 5 của Apple.

Danielle (Thanh) LE Tel: 9540 8586 • Fax: 9547 6606 Mob: 0421 208 508 Email: zlawspringvale@gmail.com Address: 22 St Johns Ave, Springvale Vic 3171

• CHUYÊN VỀ CÁC DỊCH VỤ MUA BÁN, CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN.

CONVEYANCING

595

$

Trong buổi phỏng vấn với tạp chí Wall Street, giám đốc điều hành của Sony cho biết thảm họa động đất và sóng thần đã làm ảnh hưởng đến 15 nhà máy của Sony tại Nhật Bản. Đồng thời, ông cũng vô tình tiết lộ việc các thiết bị cảm ứng được Sony sản xuất theo kế hoạch dành cho iPhone cũng sẽ bị trễ hẹn vì lý do này. Mặc dù Stringer không nói cụ thể về việc Sony sẽ sản xuất cảm biến hình ảnh cho iPhone 5, tuy nhiên, từ trước đến nay, Sony chưa từng là đối tác sản xuất linh kiện cho Apple, cho nên thông tin mà vị CEO này vô tình tiết lộ lập tức được liên hệ đến chiếc iPhone thế hệ tiếp theo của Apple. Điều này cho thấy có nhiều khả năng Apple sẽ không tiếp tục sử dụng cảm biến hình ảnh OmniVision 5-meg

Các hãng công nghệ chuyển hướng sang Smartphone 3D

• HOME LOAN: Cố vấn Tài chính, Vay tiền, Mua nhà, Shop…

Trước tình cảnh bị người mua TV lạnh nhạt, công nghệ 3D đang cố len chân vào thị trường các thiết bị cầm tay, như smartphone theo cách tiến bộ hơn: loại bỏ cặp kính chuyên dụng cồng kềnh. Liệu trong “ván bài” này, các hãng công nghệ sẽ được hay mất?

• PHÁP LÝ - TỐ TỤNG - LUẬT GIA ĐÌNH: Ly dị - Phân chia tài sản • THƯƠNG MẠI: Soạn hợp đồng cho tất cả các dịch vụ mua bán, sang nhượng hoặc thuê mướn. • LUẬT CÔNG TY: Thành lập & Giải thể, Thủ tục phá sản • WORKCARE: Khiếu nại & Tư vấn

thể trình diễn công nghệ hình ảnh 3D mà không cần kính. Người dùng cũng có thể chụp ảnh và quay video 3D nhờ sử dụng hai camera được thiết kế sau lưng máy. Cũng giống như phiên bản EVO đầu tiên, phiên bản 3D sẽ hoạt động trên hệ điều hành Android của Google và kết nối với mạng 4G của Sprint.

Ngay khi Nintendo lên kế hoạch trình làng máy chơi game cầm tay đầu tiên có thể hiển thị hình ảnh 3 chiều mà không cần kính tại Mỹ, hai “đại gia” sản xuất điện tử châu Á khác cũng không bỏ lỡ cơ hội nhảy vào cuộc chơi mới này. Mới đây, HTC đã ra mắt EVO 3D sở hữu màn hình cảm ứng 4,3 inch có

LG Electronics cũng đang phát triển một mẫu smartphone 3D riêng suốt một năm rưỡi qua, Yongseok Jang, Phó chủ tịch chiến lược của hãng tuyên bố. Mẫu smartphone 3D của LG được gọi là Optimus 3D. Máy sẽ hoạt động trên mạng AT&T với cái tên Thrill 4G. AT&T cho biết chiếc điện thoại này sẽ được bán ra thị trường trong vài tháng tới. Tuy nhiên, giá bán cụ thể của Thrill 4G vẫn chưa được ấn định. Ông Jang cho biết các nhà phát triển LG đã dành rất nhiều thời gian để tinh chỉnh hai camera 5 megapixel của chiếc điện thoại này để hỗ trợ công nghệ 3D tốt nhất. Việc kiểm định các camera để tạo ảnh tĩnh và video chất lượng khó hơn việc loại bỏ cặp kính chuyên dụng. Hồng Hà

MELODY VALVE AMPLIFIER THƯƠNG HIỆU ÚC $

4,999

RRP

$

1,299

Melody Astro black 50 integrated

RRP

$

2,299

Tube 211x2 4p1s x2 12AX7x1 54R4x1 Power output: 16W+16W Classic A Frequency: 20HZ ~30 KHz Input Impedance: 100Kohms output 4ohms, 8ohms Channel Balance <0.5db (20 Hz-100 kHz) Total gain: 20dbs/n>90db Dimension 450(W) x255(H) x390(D) Weight 40kg

Tube 5881 x4 EF92x4, 6AU6x2 Power output 25W+25W class AB1 Frequency response: 20 Hz-20 kHz Input impedance; 250kohms Output impedance 4~8ohms, Input sensitivity: 480 MV S/N :> 90dbT.H.D.1% Weight 19.5 kg with remote control

Tube KT88x4 6SN7x4.101Dx1 Power output 30W+30W Classic A Frequency response: 20 Hz-20 kHz Input impedance; 250kohms output impedance4~8ohms Input sensitivity: 480 MV S/N :> 90db T.H.D.1% Dimension 440Wx215Hx380D Weight 30KGWith remote control and auto bass

Melody Astro black 8 integrated

Melody P1688 Signature Valve PRE

Melody Pure blavk28 Mono block power

RRP

$

2,999

Tube 300B x2 6N7x4 101D x1 Power output 8W+8Wclassic A Frequency response: 20Hz-20kz Input impedance: 250kohms output impedance 4~8ohms Input sensitivity: 480MvS/N>90db T.H.D.:1% Dimension (mm) 440(w) x215(H) x380(D) weight: 28kg With remote control

RRP

$

4,399

RRP

Tube 101D x2 6N7x4 5AR4 x1 Output: 3V. (Max) 28V Frequency response: 3Hz-100kz Input impedance: 250k ohms T.H.D 002 % Channel Balance <0.5db (20 Hz~100 kHz) Total Gain: 20db S/N :> 90db Dimension (mm) 440(w) x185(H) x380(D) Weight: 28kgWith remote control

Melody M845 Mono block power

RRP

$

5,999

Tube 845x1 2A3x1 6SN7x1 Power output 18W+18W classic AB1 Frequency response: 20Hz-30 kHz Output impedance 4~8ohms Input sensitivity: 1V S/N>85db T.H.D.:1% Dimension (mm) 300(w) x215(H) x480(D) weight: 21kg

Melody Astro black 40 integrated

RRP

$

2,199

RRP

Melody Astro black 40 integrated Valve AMP Tube EL34 x4 6N7x4 101D x1 Power output 27W+27W classic A / AB1 Frequency response: 20Hz-20kz Input impedance: 250kohms output impedance4~8ohms Input sensitivity: 480MvS/N>90db T.H.D.:1% Dimension (mm) 440(w) x215(H) x380(D) Weight: 30kgWith remote control

Melody Pure blavk50 Mono block power

$

4,999

RRP

Tube 300B x2 6N7x2 Power output 21W+21Wclassic A Power output 28W+28W classic AB1 Frequency response: 20Hz-30 kHz Input impedance: 250kohms output impedance 4~8ohms Input sensitivity: 800Mv S/N>88db T.H.D.:1% Dimension (mm) 290(w) x215(H) x480(D) Weight: 20.5kg

Melody Astro black 22 integrated

$

3,699

2,999

Tube 2A3 x4 6N7x4 101D x1 Power output 13W+13W classic A Power output 18W+18W classic AB1 Frequency response: 20Hz-20kz Input impedance: 250kohms Output impedance 4~8ohms Input sensitivity: 480MvS/N>90db T.H.D.:1% Dimension (mm) 440(w) x215(H) x380(D) Weight: 22kgWith remote control

Melody PM845 Mono block power

RRP

Tube KT88x2 6N7x2 Power output 50W+50W classic AB1 Frequency response: 20Hz-30 kHz Output impedance 4~8ohms Input sensitivity: 800Mv S/N>88db T.H.D.:1% Dimension (mm) 290(w) x215(H) x480(D) Weight: 20.5kg

$

$

7,999

Tube 845x2 2A3x1 6SN7x1 Power output 70W+70W classic A Frequency response: 20Hz-30 kHz Output impedance 4~8ohms Input sensitivity: 1V S/N>85db T.H.D.:1% Dimension (mm) 300(w) x215(H) x700(D) Weight: 45kg

70179-666/HTO/11

RRP

Melody SP3 valve signature Integrated

Melody Pure Black8 Mono block power

RRP

$

4,399

Tube 300Bx1 6SN7x1 5AR4x1 Power output 8W+8W classic A Frequency response: 20Hz-30 kHz Output impedance 4~8ohms Input sensitivity: 800mv S/N>88db T.H.D.:1% Dimension (mm) 290(w) x215(H) x290(D) Weight: 17kg

Mời quý khách đến nghe thử tại DTS-HIFI Shop 13-310 Springvale Rd, Springvale 3171 Tel:

9574 6800

Fax:

9574 6811

U&S Audio visual ,449 High St, Preston 3072 70179-666/HTO/11

Melody Valve integrated AMP AN211

9478 6555

Tel: Xem thêm chi tiết tại website:

www.dts-hifi.com.au


MAGAZINE 168 • Friday, April 08, 2011 27

Online eNews: www.viet-times.com.au

MOBI PHONE $0 Up Front Deal Apple Iphone 4 16/32GB

Samsung Galaxy Si9000

Hình minh họa

Hãng điện tử Samsung vô tội trước cáo buộc cài keylogger

C

áo buộc của chuyên gia bảo mật Mohammed Hassan về việc Samsung bí mật cài keylogger lên laptop của hãng để theo dõi hoạt động của khách hàng đã được làm sáng tỏ, với lỗi sai thuộc về chính… Hassan.

Tuần trước, Mohammed Hassan, một chuyên gia bảo mật của công ty Network World, đã lên tiếng tố cáo Samsung bí mật cài đặt phần mềm keylogger trên sản phẩm của mình để ghi lại các hoạt động trên máy tính khách hàng. Thực ra, lỗi thuộc về phần mềm bảo mật mang tên VIPRE của hãng phần mềm GFI Software, đã nhận diện nhầm một thư mục trong thư mục cài đặt của Windows là keylogger. Hãng phần mềm GFI sau đó đã phải đăng tải thông tin xin lỗi về nhầm lẫn này của VIPRE trên trang web chính thức của hãng, và giải thích lý do rằng thư mục cài đặt ngôn ngữ Slovenia trên Windows, có đường dẫn “C:\Windows\ SL” tương đương với đường dẫn cài đặt của loại keylogger StarLogger.

“Đường dẫn như trên vốn đã bị VIPRE nhận diện là đường dẫn của phần mềm keylogger từ nhiều năm trước đây. Tuy nhiên, mới đây, phần mềm Windows Live của Microsoft cũng sử dụng đường dẫn tương tự để cài đặt cho ngôn ngữ Slovenia” - Alex Eckelberry, Giám đốc bảo mật của GFI viết trên trang web chính thức của hãng. “Một vài dòng laptop của Samsung được cài đặt sẵn Windows Live, với nhiều ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Slovenia. Đó chính là lý do cho sự nhận diện nhầm của VIPRE” - Eckelberry giải thích lý do cho sự nhận diện nhầm. Eckelberry cho biết nhầm lẫn này đã được khắc phục trong bản cập nhật mới nhất của phần mềm VIPRE. Trong lúc đó, Samsung cũng đã đăng tải thông tin giải thích cho cáo buộc việc cài đặt phần mềm gián điệp trên sản phẩm của hãng. Trước đó, Hassan thậm chí còn cho biết sẽ xúc tiến để kiện hãng điện tử Samsung.

0

0

$

$

handset

handset

$

79 or $99 plan

$

49 CAP

Gọi không giới hạn cho bất kỳ mạng nào

Gọi lên đến $500 và 1.5GB Data

Gọi miễn phí Optus đến Optus

Gọi miễn phí Optus đến Optus

Nokia N8

HTC Aria

0

0

$

$

handset

handset

$

$

59 CAP

49 CAP

Gọi lên đến $700 và 2.0GB Data

Gọi lên đến $500 và 1.5GB Data

Gọi miễn phí Optus đến Optus

Gọi miễn phí Optus đến Optus

Hồng Hà

THE SAMSUNG GALAXY S

EXCLUSIVELY IN WHITE

Các phone đẹp với lựa chọn hấp dẫn này chỉ có tại:

TELECHOICE SPRINGVALE

TEL: 9574 2882

WORK OR PLAY

Galaxy S Built-in GPS

5 Megapixel Camera

4” Touch Screen

Available in Dark Silver or Silver

Swipe Teting

20150-663/HTO/11

Available in White or Black

Terms & Conditions apply, please see in store for full details


28 MAGAZINE 168 • Friday, April 08 2011

Mở cửa 6 ngày/tuần (Đóng cửa Thứ Ba) Giờ mở cửa: Bữa trưa: 11:30am-3:00pm Bữa tối: 5:30pm-10:00pm

Tiệc Buffet Đồ biển và Lẩu tươi

Hàng đêm!

Đồ biển: Hào tươi, cá hồi tươi, cua xào gừng hành, điệp xào gừng hành, cá biển, tôm hấp, mussel. Lẩu: Cừu cuốn, bò cuốn, cá viên, đậu hũ tươi, cua biển, tôm, muscle, rau tươi… và tới 24 món lẩu khác nhau. Đồ chiên: Gà chiên, mực chiên, chả giò, cà ri chiên, me viên chiên. Đồ ăn nóng: Vịt quay, heo quay, bò quay, kem chuối chiên, gà hấp tẩm xì dầu. Súp nóng: Gà nấu súp sâm, súp đồ biển, súp bí đỏ Các thứ khác: Đồ ăn ướp lạnh, bánh mì tỏi, pizza, đồ xào đủ loại, sushi, bánh ngọt, kem trái cây các loại, cà phê, trà, v.v… BỮA TỐI (Mon-Thur) Người lớn: $19.80/pp Người già: $17.80/pp 8-11 tuổi: $16.80/pp 4-7 tuổi: $13.80/pp Dưới 3 tuổi: FREE

BỮA TỐI (Fri-Sun) Người lớn: $26.80/pp Người già: $26.80/pp 8-11 tuổi: $19.80/pp 4-7 tuổi: $16.80/pp Dưới 3 tuổi: FREE

ĐẶC BIỆT ĐỒ BIỂN CUỐI TUẦN! Thêm thức ăn và đồ biển tươi mỗi ngày! Lẩu: Chỉ trả thêm $4/lẩu

60132-664/RE/10

BỮA TRƯA Người lớn: $14.90/pp Người già: $11.90/pp 8-11 tuổi: $11.90/pp 4-7 tuổi: $8.90/pp Dưới 3 tuổi: FREE

Rượu ngon nhờ chọn ly đúng M ỗi loại rượu lại phù hợp với từng kiểu ly khác nhau, và bài viết sau sẽ là đôi nét giới thiệu về rượu và cách chọn ly cho từng nhóm rượu cơ bản như: Champagne, rượu vang, rượu mạnh và cocktail. Việc chọn ly cho phù hợp là việc cần thiết mà người thưởng thức rượu cần tìm hiểu để đảm bảo giá trị văn hóa trong ẩm thực, để cảm nhận được sự hấp dẫn, độc đáo trong từng loại rượu.

Champagne và cách chọn ly cho Champagne

1563 High Street, Glen Iris VIC 3146

Tel: 9886 0688

Champagne là một dạng vang nổ, được sản xuất bằng cách tạo ra sự lên men thứ cấp trong chai chứa rượu vang để thực hiện sự cacbonat hóa, xuất xứ từ vùng Champagne của Pháp. Champagne thường dùng để khai vị hoặc khi đi ngủ tạo sự hưng phấn, là loại rượu nhẹ, mùi dịu, có vị ngọt nên thường được rót nhiều.

Có rất nhiều chỗ đậu xe. Mel Ref: 59 K8

Ly uống Champagne thường có hình nón hoặc hình parabol thành cao, miệng ly hơi uốn cong vào trong gần giống hình hoa tuy lip để lưu lại những bọt nhỏ ly ti hay hương thơm của rượu. Khi uống dùng ngón tay giữ cuống ly, nếu cầm bằng cả hai tay, hơi nóng của bàn tay sẽ làm rượu nóng lên và làm mất đi hương vị của rượu. Champagne ướp lạnh ở nhiệt độ 7-9 độ C, khi uống thường được rót 2/3 ly. Với các bữa tiệc lớn, đông người, hay tiệc đứng, ly được xếp theo hình tháp để rót nhiều ly cùng một lúc, do đó thường sử dụng loại ly ngắn, miệng rộng. Với các bữa tiệc ít người, loại ly được sử dụng là loại ly có hình dạng thuôn dài, đường kính nhỏ để giữ cho rượu sủi tăm lâu hơn, tạo cảm giác thú vị hơn.

Vang và cách chọn ly

Rượu vang được chiết xuất từ những quả nho lên men hay từ một số loại trái cây khác.

Thực phẩm CHAY Địa Cầu Xanh FUNCTION CENTRE

Xem thêm chi tiết tại Website: www.globalgreenvegetarian.com.au

CHUYÊN BÁN SỈ VÀ LẺ CÁC LOẠI THỰC PHẨM CHAY & THUẦN CHAY DINH DƯỠNG (Đồ đông lạnh chay, đồ khô chay, tương chay, gia vị chay...) • Nếu khách hàng có hứng thú với nấu đồ chay hoặc có những câu hỏi liên quan đến các món chay, xin quý khách vui lòng đến với cửa hàng chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng nhu cầu của quý khách. • Phục vụ giao hàng cho Chùa, Nhà hàng, Food Carerers, Take away Outlet, Tiệm tạp hóa... • Giao hàng tận nơi

525-531 Frankston – Dandenong Rd, Dandenong Để biết thêm về các chương trình biểu diễn sắp tới, vui lòng vào website: www.villaadriana.com.au

9768 3822

OFF 15%

Đồ khô chay

Đồ đông lạnh chay

Nước tương chay

CAG WAREHOUSE SALE THỰC PHẨM Á CHÂU BÁN SỈ VÀ LẺ

Special!!!

$1/chai

CAG WAREHOUSE SALE 20 Tower Court, Noble Park VIC 3174 GIÁ RẤT RẺ VÀ ĐẶC BIỆT! Bán đủ loại thực thẩm Á Châu

Tel:

8683 5708

70112-643/HTO/10

• Nhận tổ chức tiệc sinh nhật, họp mặt, hội họp, tiệc cưới, các sự kiện lớn… • Thực đơn hấp dẫn phong phú và đủ cho các dạng tiệc như tiệc đứng (cocktail function), buffet… • Có các chương trình ca nhạc và live show vào cuối tuần!!!

dịp Nhân i trương ha k i ớ m Shop

60435-632/HTO/10

Địa điểm lý tưởng cho các bữa tiệc và hội họp!

70231-662/HTO/11

105 South Road, Braybrook VIC 3019 • Tel/Fax: (03) 9939 8566 Mở cửa 7 ngày, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Phương tiện giao thông công cộng: Đi xe bus 216, 219


MAGAZINE 168 • Friday, April 08, 2011 29

Online eNews: www.viet-times.com.au

Vang đỏ: Ly dùng cho loại vang đỏ là loại ly chân cao, thân tròn to và rộng, dung tích khoảng 200-250ml để hương rượu đủ đậm và phảng phất, ly có độ trong suốt để lộ rõ màu nguyên chất của rượu. Vang đỏ có nhiều loại, tùy theo mỗi loại mà sử dụng loại ly tương ứng: Rượu vang Bordeaux đỏ: ly hình quả trứng, miệng ly hơi khum, dung tích khoảng 250ml. Chỉ rót rượu khoảng 1/3 ly để khi chạm ly, rượu không bị sánh ra ngoài. Miệng ly khum còn giúp giữ được hương vị của rượu khi nhấm nháp từng ngụm nhỏ. Rượu vang Porto Bồ Đào Nha hay rượu Sherry: dùng loại ly nhỏ hơn nữa (150ml) và cũng chỉ rót lưng chừng ly. Rượu vang Burgundy: dùng ly có miệng lớn hơn dùng cho vang Bordeaux.

Rượu mạnh và loại ly phù hợp

Rượu mạnh là rượu có nồng độ cồn cao, được chiết xuất từ nho, bắp, khoai tây, lúa mì, lúa mạch. Ly uống rượu mạnh thường là loại nhỏ, có chân thấp hoặc không chân, hình trụ dày. Loại rượu này thường được dùng sau bữa ăn, mỗi lần rót chỉ khoảng 30–40ml, nhằm tránh cho người uống cảm giác bị sốc. Khi uống dùng ngón tay cái và ngón trỏ nhấc ly rượu lên, áp ly vào lòng bàn tay, sau đó xoay nhẹ ly để hơi ấm của bàn tay thấm vào trong rượu. Sau khi rượu ấm lên,

BỔ RƯỢU ỜNG CƯ TĂNG ĂNG N KHẢ LÝ SINH

Đối với Brandy (Cognac và armagnac), loại rượu mạnh chưng cất từ trái cây, loại ly thích hợp là ly chân ngắn, dáng bầu bĩnh hoặc ốm cao, miệng có thể loe hoặc túm. Rượu Whisky phù hợp với ly có dáng cao, thân rộng, miệng hẹp để hương vị của rượu dễ tỏa ra và lưu đọng lại khi xoay ly. Với Whisky đá, có thể lựa chọn ly tumbler, đế dày 0,5–2cm, thân tròn đứng, hình dáng to khỏe. Vodka thường được dùng với ly có chân dài, miệng loe, hình ống khói để có thể cảm nhận hương vị Vodka một cách tinh tế nhất bằng thị giác, khứu giác và vị giác. Rượu Rum phù hợp với loại ly có thân và miệng rộng hay ly chân dài, miệng loe. Điều này sẽ giúp làm nổi bật hương vị của Rum. Xoay nhẹ ly để cảm nhận màu và sắc trong của rượu. Rượu Tequila sử dụng loại ly có dạng hình hoa tulip, ly có miệng loe hay một chiếc ly nhỏ và thường được dùng với một lát chanh tươi và muối.

Tặng

F 10VOUOCHFER

$

Quý khách đưa Voucher này khi thanh toán sẽ được

APHRODOPE

GIẢM $10

HERBAL LIQUEUR Chế tạo từ 18 loại thảo dược khác nhau. Ngon miệng và hiệu quả!

cho chai Aphrodope Liqueur loại 500ml. Có giá trị đến ngày 20/05/2011.

Sản phẩm hiện có bán tại các cửa hàng sau: IGA Yarraville 12 Anderson St, Yarraville D’Amore Cellars McKimmies Rd, Lalor Thirsty Camel Seddon 180 Victoria St, Seddon Bennet Street Liquor 9 Bennet St, Dandenong Noble Park Cellars 18 Douglas St, Noble Park Lucky Cellars 275 Springvale Rd, Springvale Cellarbrations 320 Cheltenham Rd, Keysborough Foodworks 9-13 Alpine Rd, Ferntree Gully Menzies Cellars 52 Menzies Ave, Dandenong Ice Cool Liquor 393 Chandler Rd, Keysborough Liquor Legends 247 Lonsdale St, Dandenong Liquor Legends 129 Jackson Rd, Noble Park Dandenong Cellars 106B Herbert St, Dandenong Cellarbrations 35 Police Rd, Mulgrave IGA 2-4 Linden Place, Doveton Bottle-O 2 Raymond McMahon Blvd, Endevour Hills Steve’s Liquor 561 Springvale Rd, Springvale T.A.Bottleshop 12 Buckingham Ave, Springvale Psarakis Market 2-8 Clarendon St, Thornbury Reynor Cellars 3c Leonard Ave, Noble Park Duncan’s on Church 196 Church St, Richmond

Tel:

Để biết thêm thông tin chi tiết xem tại website: www.aphrodope.com

(03) 9532 0404

Trung tâm Đông y, Châm cứu, Trật đả

139 Bách Thảo Đường BAI CAO TANG • CHINESE MEDICINE CENTRE

LINH CHI Linh Chi Concord (1 hộp tặng 10 viên)

Đông trùng hạ thảo Concord (1 hộp tặng 10 viên)

NHÂN SÂM

Chúng tôi là đại lý độc quyền cho các sản phẩm Hồng Sâm Cao Ly CHEONG KWAN JANG chính hiệu của Hàn Quốc Thương hiệu đẳng cấp nhất thế giới được văn phòng độc quyền chính phủ Chosun đưa ra dưới sự kiểm soát của nhà nước. (có thể dùng cho người tiểu đường và cao huyết áp).

Sản phẩm cao cấp Concord 3-in-1 (1 hộp tặng 10 viên) Sâm dạng viên

Các sản phầm Linh chi Nissan, Xích linh chi của Nhật cũng có khuyến mãi.

Ly uống Cocktail

Ly uống cocktail thường có chân ngắn, thân dài và rộng, miệng rộng ngang bằng chân ly hoặc có thể là loại không chân, thân ngắn, bụng phình rộng, miệng rộng. Có nhiều kiểu dáng khác nhau tùy theo người pha chế sử dụng. Chúng thường được dùng theo tên gọi của loại cocktail hoặc phù hợp với cách trình bày tương ứng. Ly cocktail còn được trang trí bằng những lát chanh, lát dâu, cà chua, cà rốt... được tỉa thành những hình dạng vui mắt và những chiếc dù con đủ màu sắc... Huệ Trần sưu tầm

Mobile Internet: www.viet-times.com.au

NHÀ THUỐC BẮC • Tiến sĩ danh dự Y khoa và Dược phẩm Đại học Yemaneli (UK) • Phó chủ tịch Hiệp hội Đông y toàn thế giới • Chủ tịch hiệp hội Đông y và Châm cứu liên bang Úc • Người thành lập ban Đông Y và Châm cứu tại Đại học RMIT • Giáo sư thuyết giảng Đại học Đông y Nanjing Trung Quốc

NHẤT

TOÀN CẦU

Sâm dạng cao

Dầu gió Singapore

GIÁ RẤT RẺ!

Thích hợp để làm quà cho thần nhân tại Việt Nam

Sâm dạng củ

 CHÚ Ý:

Nếu quý vị muốn mua nhân sâm chính gốc đạt chất lượng, mời đến cửa hàng chúng tôi.

ĐẶC BIỆT: Trung tâm có thầy thuốc Đông y chuyên châm cứu, bắt mạch khám và trị các bệnh cho nam, phụ, lão, ấu, nội ngoại toàn khoa. CÓ THỂ XIN HỒI KHẤU (CLAIM) NẾU CÓ BẢO HIỂM.

139 Hopkins Street, Footscray VIC 3011 Tel:

(03) 9687 3388

THẦN NÔNG

Chuyên trị: • Tiến sĩ Y khoa Đại học Nam Kinh, chuyên khoa nội, gan.

SẢN PHẨM TỐT

YẾN: Tổ yến, huyết yến và các loại yến hộp đã pha chế sẵn.

Phòng mạch Đông y, Châm cứu và Trật đả.

Giáo sư Chaing Lin, J.P. (Lâm Tử Cường)

Sâm dạng bột

70188-652/RE/10

Vang trắng: Đối với loại vang trắng ủ lâu ngày như Barbera, Nebbiolo, Brunello, chọn ly có chân cao, thân hẹp và đường kính miệng nhỏ, dung lượng khoảng 145-150ml. Kiểu ly này sẽ giúp giữ độ sủi tăm của rượu lâu hơn, tạo cảm giác thú vị khi thưởng thức. Thân ly dài khiến cho khi uống sẽ cảm nhận được hương rượu thơm sát mũi và đế ly tạo hình ảnh thanh thoát, đẹp mắt. Đối với loại vang có hương mạnh hơn thì dùng ly chân cao, thân nhỏ gọn, miệng chúm lại trông như bông hoa tullip. Loại vang trắng uống lạnh ở 6-7 độ C, vang lâu năm từ 1213 độ.

nhẹ nhàng nhấp từng chút một để thưởng thức vị ngon của rượu.

70228-661/HTO/11

Vang được coi là thức uống sang trọng, bổ dưỡng mà thiên nhiên ban tặng cho con người. Vang được sử dụng trong bữa ăn, tùy theo từng loại rượu vang sử dụng mà có loại ly thích hợp

Mob:

0406 49 50 51

Th B uố án c B đủ ắc cá &S cl âm oại Nh un g!

ISABEL LA BEAUTÉ • Tất cả các bệnh nội khoa và trật đả • Thuốc bổ cho làn da quý cô • Dị ứng, Hayfever, đau về khí quản, suyển trở nên trắng mịn. • Bệnh đàn bà, kinh nguyệt không đều • Lọc thận làm tăng cường • Bệnh bất lực của đàn ông, sinh lực và bổ dưỡng • Cai thuốc lá, giảm cân dùng cho cả nam lẫn nữ. • Đau nhức khớp xương, đau lưng, đau đầu • Thần kinh, đau bao tử

6 Paisley St, Footscray 9689 1571 • 265 Springvale Rd, Springvale 9547 8154

70012-650/HTO/10

và các bệnh về bộ phận tiêu hóa...


Vietnamese Community Weekly Newspaper

These businesses can be found online at: www.viet-times.com.au/directory

Điện thoại:

9792 3675

TRADE & SERVICES 30

Hãy thanh toán bằng Credit Card! Khi đặt quảng cáo, bạn có thể thanh toán bằng:

30

Internet:

PO Box 2689 Dandenong North VIC 3175

www.viet-times.com.au

Rất nhanh chóng, dễ dàng và hiện đại nhất.

AUSTRALIAN VIETNAMESE WOMEN’S ASSOCIATION AVA MIGRANT TRAINING & EMPLOYMENT CENTRE +Ӝ,3+Ө1Ӳ9,ӊ7Ò&

SERVICE

30-32 Lennox St, North Richmond - VIC 3121 (03) 9428 9078 - Fax: (03) 9428 9079 Email: info@avwa.org.au Website: http://www.avwa.org.au

Australian Vietnamese Women’s Association

     

Quý chủ nhân muốn tìm người làm việc cho thương vụ hay hãng xưởng của mình, xin quý vị liên lạc với nhân viên Nhân Dụng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp quý vị tìm người có đầy đủ khả năng, kinh nghiệm phù hợp với công việc quý vị đang cần. Chương trình phục vụ của chúng tôi hoàn toàn MIỄN PHÍ. Muốn biết thêm chi tiết về các công việc bên dưới đây, xin quý vị liên lạc với: Cô: Anh Thư / Anh: Quang Minh Điện thoại: 9428 9078 30-32 Lennox St, North Richmond Email: employment@avwa.org.au

Excel, Word, MYOB và Outlook. Nói và viết khá tiếng Anh, tiếng Việt, có kiến thức về thực phẩm là 1 lợi thế. Việc làm toàn thời, lương trả theo kinh nghiệm.

biết tiếng Hoa là một lợi thế. Có kỹ năng giỏi trong giao tiếp, thuyết phục khách hàng và vi tính căn bản. Việc làm toàn thời, lương trả theo kinh nghiệm.

việc cần có kinh nghiệm làm việc, không cần Anh ngữ, có sức khỏe tốt và xe để đi làm. Công việc toàn thời, có thể bắt đầu ngay, lương trả theo kinh nghiệm.

• Công ty phân phối thực phẩm vùng Campbellfield đang cần tuyển 1 nhân viên kho hàng/giao hàng (Storeman/Delivery Driver). Người xin việc cần có kinh nghiệm làm việc tại kho hàng, có bằng lái xe tải hạng trung và xe nâng (MR & Forklift Licences). Giao tiếp tốt Anh: Hoàng Hải/ Anh: Lý Hùng Điện thoại: 9396 1922 bằng tiếng Anh, biết rành đường xá Lầu 1, 144 Nicholson St, Footscray ở Melbourne và các vùng lân cận. Website : www.avwa.org.au Việc làm toàn thời, ca sáng từ 6 giờ • Hãng sản xuất thực phẩm vùng sáng đến 4 giờ 00 chiều, lương trả Brunswick đang cần tuyển 1 Trợ theo thương lượng. lý sản xuất (Production Assistant). • Công ty bán tấm pin năng lượng Người xin việc cần có tối thiểu chứng mặt trời (solar panel) vùng Preston chỉ cấp I và II về an toàn thực phẩm đang cần tuyển 2 nhân viên bán (Certificate I&II in Food Handling), hàng qua điện thoại (Telephone có kinh nghiệm lấy hàng theo đơn Sales). Ứng viên cần có kinh đặt hàng, quản lý kho, biết sử dụng nghiệm bán hàng qua điện thoại, các phần mềm vi tính như: ERP, nói, hiểu được tiếng Anh, Việt nếu

• Hãng may vùng Yarra và Oakleigh cần tuyển 3 thợ may tại gia (Sewing Machinists). Người xin việc cần có kinh nghiệm may, có máy may để lãnh hàng về may tại gia. Việc làm công nhật, lương trả theo sản phẩm.

• Công ty chuyên chở hành khách vùng Bundoora cần tuyển 2 tài xế lái xe buýt (Bus Drivers). Người xin việc cần có kinh nghiệm làm việc, có các bằng lái xe liên quan, biết tiếng Anh và kỹ năng giao tiếp khách hàng tốt. Có hạnh kiểm tốt (Police Check) và thẻ chứng nhận làm việc với trẻ em (Police Check & Working with Children Check). Công việc toàn thời, lương trả theo thương lượng.

ELECTRICAL DATA SECURITY REC 19117 Khảo giá miễn phí

758 809

60090-619/HTO/10

Xin liên lạc: 0425

RELIABLE

ĐIỆN LẠNH TNT

LICENSED

Liên lạc Thành

TK

0411 190 650

EXPERIENCED

QUALIFIED

THỢ ĐIỆN

Agrade: A3161J R.E.C: 13230

• Chuyên nhận sửa chữa điện nhà, hãng, shop • Rewirring nhà cũ Liên lạc Sơn • Gắn đồng hồ điện và safety Switch • Gắn ăng-ten, hệ thống báo động 0413 248 055 Mọi công việc đều có cấp giấy Safety Certificate!

8307 2210

0409 341 069 Fax: 9711 1734 Web: www.tkelectrical.com.au Email: tkelectrical@optusnet.com.au

• Switch an toàn • Hệ thống báo cháy • Switch board • Rewire • Intercom • Ăng-ten

• Underground main • Nâng cấp main capacity • Làm điện nhà mới • Hệ thống báo động • Extension

Split System Air Conditioning • Chuyên gắn máy Split System và máy trên tường • Nhận làm việc tất cả mọi vùng. Giá rẻ không ngờ! Bảo đảm 100% Licensed: Liên lạc Cường

0430 190 518

Trên mạng còn nhiều quảng cáo đủ loại:

www.viet-times.com.au

INDUSTRIAL - COMMERCIAL - DOMESTIC ABN 171 935 699 69 REC 14909

Tony Kiranci

REC 18759

0404 037 522

ELECTRICAL

Chuyên dịch vụ về điện cho gia đình, thương vụ và nhà xưởng

Chuyên về điện gia đình, thương vụ & nhà xưởng

Mọi chi tiết xin liên lạc Nhâm Vo (Chris) Mob. Email: northwestet@optusnet.com.au

*** 40 NĂM KINH NGHIỆM ***

60077-617/HTO/10

BẢO ĐẢM - UY TÍN - TRÁCH NHIỆM

NHÀ XƯỞNG CỬA HÀNG NHÀ Ở

* Đèn LV Downlight an toàn * Nâng cấp các Switch Boards * Thiết bị cảm ứng * Chống sét * Garage * Hồ bơi và Spa * Hệ thống nước nóng * Lò điện * Cầu dao điện an toàn * Chuông báo khói

Lic No. : 51148

Chuyên lắp đặt, sửa chữa, bảo trì hệ thống lạnh cho tư gia, văn phòng, shop, nhà hàng, hãng xưởng... • Máy điều hòa không khí (split system) • Phòng lạnh (cool room) • Phòng đông lạnh (freezer room) • Tủ lạnh, tủ kem, tủ trữ thực phẩm, ...

• Công ty sửa chữa và mua bán cơ giới đang cần tuyển gấp một thợ sửa xe máy dầu (Diesel Mechanic). Người xin việc cần phải có kinh nghiệm sửa xe máy dầu, không cần Anh ngữ. Việc làm toàn thời • Xưởng sản xuất đồ nội thất vùng hay bán thời, ổn định, làm việc Coburg cần tuyển 1 thợ lắp ráp vùng Braybrook, lương trả theo (Furniture Assembler). Người xin kinh nghiệm.

Lắp đặt - tìm lỗi hư * Electrical Emergencies và sửa chữa * Đèn và điện * Điện 3 pha 60412-629/HTO/10

Chuyên điện dân dụng và thương mại

• Tiệm làm móng tay vùng Canterburry đang cần tuyển 2 thợ làm móng tay (Nails Technicians). Người xin việc cần phải có kinh nghiệm làm chân tay nước, đắp móng bột và gel nếu biết vẽ móng và xoa bóp chân tay là một lợi thế. Tiếng Anh giao tiếp khá để giao tiếp với chủ nhân. Việc làm toàn thời hay bán thời, có chỗ ở cho người ở xa, lương trả theo kinh nghiệm.

ELECTRICIAN

ALARM - ĂNGTEN – THỢ ĐIỆN

60393-618/HTO/10

Muốn nhanh chóng?

An toàn, uy tín, bảo mật và thông dụng.

9791 7863

36

Bán Xe ............................................................ 36 Cần Người ...................................................... 36 Dạy Guitar – Trống ........................................ 37 Đăng Ký Thương Vụ ..................................... 37 Dọn Dẹp Nhà Cửa ......................................... 37 Kết Bạn Bốn Phương ..................................... 37 Hình Album ................................................... 37 Linh Tinh ....................................................... 37 Lời Nguyện..................................................... 37 Nhà Bán ......................................................... 37 Nhận Dịch Thuật .......................................... 37 Phim Người Lớn............................................. 37 Sức Khoẻ –Làm Đẹp ...................................... 37 Sang Thương Vụ ............................................ 37 Shop Bán Nhà Bán ....................................... 38 Thuê Shop, Share Shop ................................. 38 Thuê Nhà, Share Phòng ................................ 38 Tìm Người Thân ............................................ 38 Truyền Hình Satellite..................................... 38 Water Tanks For Sale ..................................... 38 Video, Dvd, Băng Nhạc ................................. 38

Gửi quảng cáo qua bưu điện:

EMPLOYMENT

Alarm - Ăngten – Thợ Điện .......................... 30 Cây Cảnh, Bonsai, Làm Vườn ....................... 30 Chỉ May, Len Đan .......................................... 31 Chụp Hình Đám Cưới ................................... 31 Cửa Cuốn, Roller Shutter .............................. 31 Cửa Sổ – Cửa Chính ...................................... 31 Dọn Nhà – Chuyển Nhà................................ 31 Đổ Nền, Ủi Móng Nhà .................................. 31 Đưa Đón Phi Trường ..................................... 31 Dạy Nhạc ....................................................... 31 Dạy Lái Xe ...................................................... 31 Đám Cưới – Dịch Vụ ..................................... 31 Giặt Thảm ...................................................... 32 Giàn Móc Đồ, Kệ ........................................... 32 Handyman...................................................... 32 Hàng Rào – Cổng Sắt .................................... 33 Hồ –Thợ Hồ, Thợ Mộc, Sơn ......................... 33 Khoá – Thợ Khoá .......................................... 33 Kế Toán – Tài Chánh .................................... 33 Kiếng, Gạch Men ........................................... 33 Lót Gạch ........................................................ 33 Mái Nhà – Roofing ........................................ 33 Mái Hiên – Verandah..................................... 33 Màn Cửa – Curtains, Blinds .......................... 33 Massage – Bấm Huyệt .................................... 33 Máy Tính – Mực In........................................ 34 Nhà Bếp – Design & Install ........................... 34 Nhà Bếp, Tủ Âm, Phòng Tắm....................... 34 Ống Nước - Thông Ống Nghẹt ..................... 34 Phong Thuỷ – Bói Toán ................................. 34 Rangehood –Máy Hút Hơi ............................ 34 Sàn Gỗ, Trải Lót Sàn Gỗ................................ 34 Sơn – Trang Trí Nhà Cửa............................... 34 Sắt Cho Nhà Và Hãng ................................... 35 Thiết Kế Xây Dựng Nhà Cửa ........................ 35 Tiệm Bông, Tiệm Hoa.................................... 35 Vật Nuôi – Thú Nuôi .................................... 35 Vẽ Biển Quảng Cáo ....................................... 35 Xi Măng – Đổ Nền Nhà................................. 35 **** Dịch Vụ Người Lớn * ........................... 35

RAO VẶT

Xin ghi rõ tên, họ, địa chỉ và số điện thoại

classifieds@viet-times.com.au

70323-654/HTO/10

Fax:

Từ 9.00am – 5:00pm

Suite 7, 4 St James Avenue

70196-648/HTO/10

quá dễ dàng!

Email:

Liên lạc: Đạt Nguyễn 0403 360 636 AdvDip Elec Engineering • Electrical License: D12596 Chuyên lắp đặt: • Kiểm tra an toàn các thiết bị • Hệ thống Ăngten cho digital TV và dụng cụ điện và điện tử. • Plasma and LCD TV • Gắn alarm system cho nhà 1 tầng • Door bell intercom • Cài đặt và sửa chữa mạng máy tính • CCTV camera & alarm system • Lắp mới hay tháo gỡ các loại máy Đặc biệt!!! lạnh cho nhà và shop Muốn có giá rẻ, xin liên lạc ngay! 70222-668/HTO/11

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

Lắp hệ thống báo động cho nhà một tầng Giá $1300 Hàng của Úc.

CÂY CẢNH, BONSAI, LÀM VƯỜN CẮT CÂY SPRINGVALE, NOBLE PARK • Nhận cắt tất cả các loại cây lớn nhỏ. • Chúng tôi có máy lớn xay tại chỗ. • Làm việc 7 ngày, nhanh chóng và gọn.

Giá đặc biệt cho quý đồng hương Việt Nam! Liên lạc: QUANG 9547 4557 - 0421 826 000

60137A-640/HTO/10

trên Viet Times

Gặp tại Springvale:

70113-633/HTO/10

Đặt quảng cáo rao vặt

VIET TIMES | Quảng cáo Rao vặt


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds REMOVALS

“Bảo vệ tài sản của bạn”

Three: 0425 098 582 & Virgin 0466 526 693

ORIENT BONSAI NURSERY

CỬA SỔ – CỬA CHÍNH

Giảm giá 10% các mặt hàng Giảm giá 10% -30% các chậu cây cảnh

• Chuyên bán sỉ và lẻ • Các loại cây cảnh, bình chậu và dụng cụ chơi cây cảnh • Nhận trang trí và gói quà • Đất trồng và đá sỏi • Bộ sưu tập các loại cây cảnh bonsai

60191-629/HTO/10

11 Mahoneys Road Reservoir VIC 3073 (Melway ref: P8 H11) Tel: 9469 5026 • Fax: 9460 3059 • Mob: 0411 551 699 Email: orient_bonsai@hotmail.com • Website: www.orientbonsai.com.au

CHỈ MAY, LEN ĐAN

Knit ‘n’ Purl Màu sắc đa dạng • Giá cả phải chăng

Nhận chụp hình: • Đám cưới (từ $650) • Đám hỏi, sinh nhật, lễ hội • Ghép hình, sửa hình...

0421 116 052 - (03) 9711 5296 (Sau 6pm) CỬA CUỐN, ROLLER SHUTTER

Liên lạc

0430 067 836

70053-643/HTO/10

Miễn phí đo và khảo giá!

1A Meriton Place, Clayton South VIC 3169

Xem thêm chi tiết tại website: www.doorstar.com.au

VINA WINDOWS & DOORS Chuyên thay đổi tất cả các loại cửa cho Nhà & Shop • Thay kiếng splashback cho nhà bếp • Nhiều kinh nghiệm, tận tình

Giá cả phải chăng! Liên lạc: Anh Mỹ 0421 616 723

• Làm đường lộ, carpark và cầu cống • Đào, đổ nền nhà, garage, hãng xưởng • Làm drivewway với nhiều màu và kiểu khác nhau (100m2 trở lên) • Định giá và góp ý miễn phí

Chuyên thiết kế, lắp đặt và sửa chữa các loại cửa:

70318-651/RE/10

Các loại cửa cuốn nhôm cao cấp, điện tử, điều khiển tay hay tự động.

• Cửa bảo vệ • Cửa lùa • Lưới ruồi • Song sắt cửa sổ

Nhận làm khắp mọi vùng MIỄN PHÍ ĐO VÀ KHẢO GIÁ Bảo hành 10 năm! Vui lòng liên lạc:

9402 5782

www.northernshutters.com.au

Hãy gọi Claudio:

Khảo giá miễn phí

Tel: 9317 9899 Fax: 9317 9813 Mob: 0412 816 886

Vật liệu hảo hạng - Tay nghề tuyệt vời Chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng!

70162-642/HTO/10

Nam và Nữ huấn luyện viên

*có điều kiện áp dụng

Xin liên lạc: Thuận

Hướng dẫn FREE 32 câu luật và 28 câu computer

AUTO và MANUAL

• Nhận dạy bao, dạy giờ cho mọi trình độ, tất cả các dùng miền Tây • Có nhiều plan cho bạn chọn (5 tiết, 10 tiết or 20 tiết) + 2 lần thi ĐẶC BIỆT: Giảm giá cho học sinh, người thất nghiệp. HỌC SINH LẦN ĐẦU ĐẬU TRÊN 85%

Xin vui lòng liên lạc LINH NGUYỄN 0432

459 456

ĐÁM CƯỚI – DỊCH VỤ

KARAOKE LƯU NIỆM • Thâu Karaoke giọng ca của mình vào CD lưu niệm với bạn bè • Sang các loại băng tape, video, camera film gia đình vào DVD • Bán và cho thuê dàn máy Karaoke • Thâu luyện giọng thi Idol Australia • Gởi CD đến các trung tâm băng nhạc • Nhận quay phim & chụp hình party/đám cưới & đám tang

DẠY NHẠC

Liên lạc: David 0423 495 813

Cách dạy đặc biệt, học ngay hiểu liền. Kết quả nhanh chóng. Chơi giỏi trong vòng 12 tuần lễ. FIRST LESSON FREE.

• Tất cả các vùng Melbourne.

Liên lạc Chị Huệ:

0422 069 248

Muốn được giảm giá?

Glen Waverley

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

NHẬN NẤU TIỆC CƯỚI VÀ CHO THUÊ BÀN GHẾ • Cho thuê cổng cưới, mâm quả, rạp che, bàn ghế, lư hương, chân đèn, bảng vu quy và tân hôn

9887 9883

Vui lòng xem quảng cáo tại trang 8 (Magazine 168) và voucher khuyến mãi tại trang Vouchers

- 0466 434 755

• Nhận trang trí nhà đám cưới, đám hỏi

PIANO * VIOLIN * ORGAN KEYBOARD * FLUTE * CLARINET SAXOPHONE * DRUMS * GUITAR BASS * SINGING MUSIC THEORY

Dandenong

0401 155 171

FIRST PASS DRIVING SCHOOL

Xin liên lạc Hồng 0402 457 767 Hùng 0434 006 434

9791 3011

• Dạy bao: 25 giờ/3 lần thi = $1,350

• Dạy các vùng lân cận: Carlton, Sunshine, Hoppers Crossing, Werribee, Broadmeadows, Bundoora Vic Roads.

Springvale - Melbourne - Airport Bus • Đưa đón quý đồng hương từ Springvale và các vùng phụ cận đến phi trường Melbourne • Làm việc 7 ngày trong tuần • GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG

• $25 cho giờ học đầu tiên + Miễn phí giờ học trước khi thi + Phí thi lại * • Hướng dẫn thi 32 CÂU LUẬT và bài thi trên máy tính “HAZARD PERCEPTION” miễn phí

Giáo dục âm nhạc tốt nhất dành cho con của bạn!

SECURIT Y DOORS

70044-642/HTO/10

nhiều năm kinh nghiệm (Cert 3 & 4)

Liên lạc: Minh 0422 082 016 hay 9795 0707

Telephone: 9713 0268

CỬA CUỐN WINDOW SHUTTERS

70176-632/HTO/10

8 Mitford Pd, West Footscray

ĐƯA ĐÓN PHI TRƯỜNG

60218-650/TH/9

60353-604/TH/9

Tony Wedding Photo

Quảng cáo Rao vặt | VIET TIMES

NHẬN DẠY XE TỰ ĐỘNG VÀ SỐ TAY

Tel: 9314 4702

Chuyên cung cấp các loại cửa gỗ chất lượng cao! (bán trực tiếp đến khách hàng)

ẢNH LỢI PHOTOGRAPHICS NHẬN CHỤP hình cưới, hình chân dung, lưu niệm đủ loại – Có nhiều package cho đám cưới để lựa chọn. Xin liên lạc: 0411 467 893 hay (03) 9689 7411

Ph.

Công ty Công Chánh

Mob: 0403 349 455

179 Lonsdale St, Dandenong 3175

CHỤP HÌNH ĐÁM CƯỚI

Xin gọi:

DRIVING SCHOOL

Đặng Tuyển

60169-622/HTO/10

9793 3530

8511 4979 - 0417 667 858

THUẬN

Công ty Công Chánh đầu tiên của người Việt tại Victoria, với những kỹ sư và thợ chuyên nghiệp đã làm nhiều năm với council đảm trách.

Tất cả các công việc đều được bảo đảm.

THẾ CHƯƠNG

• Dạy bao, dạy giờ, dạy mọi trình độ • Nhiệt tình, vui vẻ, tận tâm • Ưu tiên học sinh, thất nghiệp • Vùng Clayton South, Springvale và lân cận

TDL CONTRACTORS P/L

KHẢO GIÁ MIỄN PHÍ! 70186-647/HTO/10

CHUYÊN CUNG CẤP CÁC LOẠI CHỈ MAY, LEN VÀ DỤNG CỤ ĐAN SỢI

Chúng tôi chuyên cung cấp các cửa sổ nhôm và thay các loại cửa: • Aluminium Sliding Windows • Awning Windows • Casement • Sliding Doors • Stacker Doors • Security Doors • Fly Screens • Bán các loại ổ khóa và phụ tùng cho cửa nhôm và Sliding Doors • Bán đủ size Angle nhôm

0431 536 421

ĐỔ NỀN, ỦI MÓNG NHÀ

9 Warrick Avenue Springvale 3171 Tel: 9548 5960 Fax: 9548 0429 Liên lạc Hải Mob: 0432 780 380

Mở cửa 6 ngày/tuần, THỨ BA ĐÓNG CỬA Thứ Tư - Thứ Hai 10:00AM - 5:00PM

Tel:

Tel: 9449 5274 Mob: 0412 288 476

70257-667/HTO/11

Hội chợ cây cảnh lớn nhất tại Melbourne!

Xin liên lạc Trúc

0466 438 864

70107-632/HTO/10

391 Victoria Street, Abbotsford

Để được đo đạc và khảo giá miễn phí! Xin gọi ngay Eric

70330-657/HTO/11

60383-614/HTO/10

0431 168 816

Muốn đạt kết quả tốt hãy gọi cô Thảo

Trường dạy lái xe

20313-608

Xin gọi trước, hẹn giờ xem hoa

• Nhận chuyên chở cho shop/cửa hàng • Nhận dọn nhà vào cuối tuần

• Nhận dạy các vùng miền Tây • HLV có bằng Intructor cấp IV (4) • Nhiều năm kinh nghiệm • Dạy giờ hoặc day bao

60247-645/HTO/10

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề làm cửa cuốn.

Giá cả phải chăng

DỌN NHÀ 70059-644/HTO/10

• Nhận trả bằng thẻ tín dụng

70136-637/HTO/10

• Chất liệu tốt nhất với tay nghề cao

• Trong nhà và ngoài vườn • Mùa đông và mùa hè • Nhiều màu sắc ...

Vui lòng liên lạc Minh Long Huynh Mob: 0423 633 566 Tel: 9332 6338

PREMIUM DRIVING SCHOOL

50232A-559/RE/6

SHUTTERS Nature’s Hidden ROLLER • Chuyên làm cửa cuốn, cửa an toàn, lưới sắt, lưới ruồi Treasure • Cố vấn, phục vụ tận tâm, trung thực và thân thiện

Cung cấp sỉ & lẻ các loại Hoa Lan

Trường dạy lái xe

• Chuyên nhận dọn nhà • Nhận mọi dịch vụ chuyên chở lớn nhỏ • TRONG VÀ XUYÊN TIỂU BANG

60496-625/HTO/10

0422 838 769

TRƯỜNG DẠY LÁI XE – TST

Instuctor nhiệt tình vui vẽ được đào tạo cấp bằng tại Úc Certificate IV in Road Transport & Driving Instruction Với chứng chỉ cấp 4 về luật giao thông, kỹ năng lái xe an toàn Nhận dạy các vùng Sunshine, Footscray, St Abans và lân cận Làm việc 7 ngày/tuần và dạy khi trời tối từ 7 giờ tới 11 giờ Nói và hướng dẫn bằng tiếng Việt và tiếng Anh Liên lạc người dạy VĂN NGUYỄN on

DỌN NHÀ VÀ VẬN CHUYỂN

Chuyên nghiệp về các loại cửa cuốn, giá hợp lý: • Chống nóng, lạnh • Bảo vệ tài sản • Chống ồn, ngăn gió • Điều chỉnh ánh sáng 18 Quinn Drive, Keilor Park VIC 3042

EXCLUSIVE

Nhận vùng Springvale , Noble Park và lân cận

Mob:

Driving School

Jordan: 9336 0005 • 0413 708 238

Chuyên cắt cỏ - Làm vườn - Tỉa cây Dọn rác & chăm sóc vườn tược Liên lạc Vũ

DẠY LÁI XE

MINH LONG Tự động hay tự điều khiển

0418 105 871 70370-666/HTO/11

L/l Tài:

DỌN NHÀ – CHUYỂN NHÀ

70226-654/HTO/10

•Tỉa cây, đốn cây, lấy gốc •Dọn vườn, dọn rác •Làm Landscape - Retaining wall -Trồng cây kiểng

60145A-667/HTO/11

60455-617/HTO/10

50112-544/RE/8

70334-667/HTO/11

TÀI TRỊNH LÀM VƯỜN

9792 3675

Hãy nói với thân chủ quảng cáo rằng bạn

gọi tới từ báo Viet Times!

31


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds

9792 3675

Chuyên giặt thảm nhà, nhà hàng, xe hơi, salon... Nhân dịp kỷ niệm 20 NĂM ngày thành lập

KỸ LƯỠNG VÀ UY TÍN

LIÊN LẠC BẢY: 9312 7248 - 0417 345 593

GIÀN MÓC ĐỒ, KỆ

QUỐC - RACKING P/L

TIỆM BÁNH WING LA CAKES

BUSINESS HOURS: Mon (closed) • Sun: 10am-3pm • Tue-Sat: 9am-6pm

Chuyên làm các loại:

Quý vị có thể xem kiểu bánh: • Trên Internet: www.puritycakes.com.au

• Bánh cưới • Bánh sinh nhật

70265-666/HTO/11

• Tại Showroom: Có trưng bày trên 90 kiểu bánh cưới • Tại Bridal Exhibitions được tổ chức tại Royal Exhibition Building – Carlton Gardens:

Ngày 15-16/01/2011

299 Barkly Street Footscray 3011

296 Bridge Rd, Richmond 3121

Fax: 9689 4708

Tel: 9429 1495 Mobile: 0400 649 588

CHỨNG HÔN NHÂN - PHIÊN DỊCH

PHÁO BÔNG AUSTRALIA

• Ký hôn thú theo ủy nhiệm của Bộ Tư Pháp Liên Bang - Nhà, văn phòng - 7 ngày/tuần • Phiên dịch các loại giấy tờ (NAATI 3)

Chuyên cung cấp các loại pháo bông trong nhà và ngoài trời:

• Cho các dịp lễ hội • Múa lân • Đám cưới • Mừng năm mới • Khai trương kinh doanh

Lầu 1, 66-68 Nicholson St, Footscray (Vào lối đường Dennis, đối diện RACV cũ & Bilo)

Xin liên lạc anh

Ngân Nguyễn 0419 368 214

Tel: 9689 3855

An Giặt Thảm

• Chuyên giặt thảm cho nhà, hãng xưởng, cơ sở thương mại, sofa, xe cộ... • Dùng máy lớn và tối tân nhất được mounted trong xe truck. Dùng hóa chất tốt, an toàn cho sức khỏe, nước nóng 900 giết hết bọ rệp nên thảm rất sạch.

Website: www.crack-a-jack.com.au

PHIÊN DỊCH

Đặc biệt: Giặt 2 lần, nhà 3 phòng: $50!

60499-624/HTO/10

Phiên dịch viên cấp 3 NAATI nhận dịch mọi giấy tờ Việt-Anh, điền đơn - Lệ phí nhẹ

Gọi ngay An hôm nay

Việc làm giá rẻ, kỹ lưỡng, tận tân! L/l Tiến: 9364 3214 - 0432 455 669

60193-639/HTO/10

HANDYMAN

Handyman

9544 7180 • 0432 871 744

HANDYMAN HOA

• Chuyên đóng và đánh bóng sàn gỗ • Tất cả công việc • Đóng trên tất cả mọi loại nền • Nhận đóng plaster, ngăn phòng, lót đều được bảo đảm gạch cho nhà cũ và mới • Giá cả bình dân! • Sửa phòng tắm, toilet

Hòa 0434 466 700 • 8307 2392 Cân sàn nhà và Handyman

Total Renovation

Nhận nới phòng, bọc garage, sửa chữa nhà cửa, sơn nhà, làm car port, lót gạch đặc biệt nhà tắm... Khắp tất cả các vùng trong Victoria

Cân sàn nhà, thay cột cây hoặc xi măng. Nhà bị lún, cửa đóng không được. Thay nhà bếp mới, phòng tắm, nới phòng, sơn, lót gạch, máng xối, mái hiên, hàng rào (cây hoặc colorbond), xi măng và mọi việc linh tinh.

Liên lạc Dung Tran: 0431 605 317

Bảo đảm chất lượng, giá phải chăng.

70317-658/HTO/11

Minh Mẫn: 0432 942 389 - Mây: 0403 297 026

HANDY MAN

Trên 10 năm kinh nghiệm, chuyên: • Tráng nền xi măng • Làm carport • Làm hàng rào colorbon

SƠN SỬA NHÀ-SHOP

• Thay máng xối • Lót gạch trong, ngoài nhà • Làm garden • Phòng tắm, toilet

L/l: Châu 0432 124 074 - 03 8787 8685

• Nới phòng, làm móng nhà, máng xối, sơn sửa nhà, phòng tắm, bếp... Làm carport, decking, cổng và hàng rào các loại. Vùng Springvale và lân cận. • Có ABN, xin giấy phép

Uy tín - Đẹp - Chắc chắn Liên lạc Định: 8502 8232 - 0412 605 501

topreinz-508/TH/6

GIẶT THẢM

P.O. Box 4020, Keilor Downs VIC 3038 Ph: 9310 8771 Mob: 0412 070 573

Mọi chi tiết xin liên lạc: Tel/Fax: 9363 8418 Quốc Mob: 0418 582 017 Hãng: 20C Second Ave, Sunshine Nhà: 28 Dresden Way, Sunshine West

60468-623

Trading as PURITY CAKE DESIGN  Nhận làm bánh cưới, bánh sinh nhật và bánh cho những ngày đặc biệt  Loại bánh Pháp (bánh kem) hay bánh Úc và Anh (Chocolate mud cake, fruit cakes, icing flowers)  Cup cakes, Photo cakes, Croquembouches

50239-650/RE/10

Tiệm Bánh Bích Thuần

0413 93 22 77

TD HANDYMAN

Sơn sửa nhà cũ, nới phòng, đóng plaster, lót gạch, thay cửa, cửa sổ nhôm, ổ khóa, làm phòng tắm...

60617-622/HTO/10

Liên lạc: Justin

613-664

• Chuyên sơn sửa nhà, shop • Lót gạch, gắn floatingboard • Hàng rào colorbond • Nâng cấp và làm mới phòng tắm, toilet, nhà bếp. Nới rộng phòng

60489-622/HTO/10

9546 0756 - 0417 542 840

Hoàng: 0413 597 379

Hải 0433 357 555 • 9798 6161

70255-644/HTO/11

102 View Rd Springvale, VIC 3171

Chủ nhân người Việt kính mời!

• Nhận cất nhiều kiểu dàn móc máng đồ cho hãng may, hãng ủi, cất gác và dàn móc trên gác • Bàn cắt chân sắt tháo ráp • Xe trải vải thường hoặc có gắn dao cắt • Mobile rack • Nhiều kiểu trolley đựng hàng cho hãng may, hãng ủi, hãng giặt đồ laundry.

• Nhận làm vườn, trồng cây cảnh, lót gạch, decking, retaining wall và hệ thống nước trong nhà • Gắn hệ thống nước tưới cây, trồng cây và cỏ. • Tân trang phòng tắm, sơn nhà trong và ngoài, và mọi dịch vụ về nhà cửa… • Việc làm kỹ lưỡng và tận tâm

Chuyên nhận làm các công việc handyman:

• Carport • Nhà bếp • Plumbing

• Tráng nền xi măng • Nới rộng phòng • Phòng tắm, toilet

Liên lạc Hùng 0412 948 395 - Chọi 0413 115 725

Liên lạc Lộc:

0466 323 948

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

• Nhận đổ xi măng, làm hàng rào • Làm phòng tắm, toilet, lót gạch • Nhận sơn nhà, ngăn phòng...

Công việc kỹ lưỡng

0413 690 948 - 0416 546 936

LỘC HANDYMAN

• Nhận sơn sửa nhà cũ và mới • Tất cả các công viện lớn nhỏ về handyman • Nhận lắp đặt lớp cách nhiệt cho nhà cũ và mới • Nhận lắp đặt ăng-ten digital TV

SƠN SỬA NHÀ 60495-623/HTO/10

Chứng Hôn Nhân

60401C-642/HTO/10

• Bánh được đem đến tận nhà bạn

70130-636/HTO/10

• Mọi việc làm do chủ nhân chuyên nghiệp đảm trách

Jacqueline Celestin Corentin

70021-636/HTO/10

HOME & MAINTANENCE SERVICES

• Nhận sửa chữa thảm đùn, cháy rách, thảm bị ngập nước... • Bảo đảm rất sạch và mau khô

Đám cưới và tất cả các lễ lạt Giá rẻ phải chăng Nhận đi tất cả các vùng

• Bánh Pháp (kem), bánh Úc (Icing)

32

• BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG VÀ GIÁ CẢ so với các nơi khác

LT BUILDING PTY LTD 70060-644/HTO/10

• Nhận làm bánh cưới, bánh sinh nhật

(Có thể đưa qua phòng mạch bác sĩ Thông tại Footscray)

CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - TẬN TÂM Thanh: 0425 869 838 - 8790 5723

• Sửa nhà shop, nới phòng, đóng vách, lót gạch, làm nhà tắm, thay bình nước nóng • Thông ống cống bị nghẹt • Xin giấy phép đổ Driveway, tráng nền xi măng

60422-629/HTO/10

70015-636/HTO/10 70334-659/HTO/11

60339-600/TH/9

0422 069 248

Xin liên lạc ông Bùi Huy Điện 5/30 Fehon Street, Yarraville - Tel: 9314 4442

Hàng rào - Cổng - Cửa kéo tự động Máng xối - Mái che - Carport

• Sử dụng máy tối tân & lớn nhất hiện nay để giặt thảm

Liên lạc Chị Huệ:

9687 2485

Hàng rào ColorBond

• Chuyên trải thảm, cung cấp mọi loại, từ việc nhỏ đến lớn

Celestin Corentin Civil Celebrant

Nhận: sơn nhà, làm plaster, lót gạch, đánh

Liên lạc: 0401 720 678 - 0422 332 158

NHÀ - NHÀ HÀNG - VĂN PHÒNG

23 Janelaine Court, Springvale South, Melway 88G1

QUÂN HANDYMAN Vùng Springvale và các vùng phụ cận.

CÔNG TY TRẢI THẢM & GIẶT THẢM

CATERING

L/l Tân: 0415 824 778 – 9310 7597

bóng sàn gỗ, tân trang phòng tắm, toilet, cửa...

0418 372 155 - 0451 412 799

SUPER STAR

Làm việc tận tâm, vui vẻ

60117-609-658

Chân thành cảm ơn quý khách đã ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua! • Guarantee money back • Tốt nghiệp trường TAFE • Bảo đảm quý vị hài lòng Xin vui lòng liên lạc Dũng:

Mọi chi tiết vui lòng liên lạc: Tel: 9370 1816 hoặc cô Bình: 0413 137 648 266-268 Maribyrnong Rd, Moonee Ponds 3039 Website: www.goldenchefcooking.com

Tel:

(Có điều kiện áp dụng) 60064A-643/HTO/10

• Nhận đặt bánh sinh nhật và bánh cưới. • Nhận đặt làm các món ăn Á Châu đặc sắc và bánh tây cho tiệc/party. • Nhà hàng trang trí lịch sự là nơi lý tưởng đãi khách cho mọi trường hợp (50 chỗ ngồi) với các món ăn Hoa - Nhật - Việt độc đáo và có karaoke. • Phía sau nhà hàng có bãi đậu xe thật rộng rãi.

• Nhận đám cưới, đám hỏi, thôi nôi, sinh nhật, đầy tháng tại nhà hoặc Hall • Cho thuê rạp, bàn ghế... • Tất cả các vùng Melbourne • Phục vụ từ A-->Z

TỪ NAY ĐẾN CHRISTMAS

GIẢM

Chuyên: sửa nhà, shop, nới phòng, tân trang phòng tắm, toilet, tráng nền xi măng.

60166-622/HTO/10

20%

Chuyên dạy nấu ăn và làm đủ loại bánh

60480-632/HTO/10

70259-666/HTO/11

VINA GIẶT THẢM PRO CONTRACTOR ABN: 26931108177

Liên lạc LIÊM: 9312 7903 - 0413 320 766

VIET TIMES | Quảng cáo Rao vặt


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds

VRD

0422 875 956

9367 3165 (AH)

Mob:

0401 678 599

70355-659/HTO/11

Peter: 0410 446 161 - 5968 2985

Quyên: 9346 9399 • 95473853 • 0403 133 960

Chuyên cung cấp và lắp đặt: các loại hàng rào,

cửa gỗ, cổng sắt , cổng điện, điều khiển từ xa... Miễn phí khảo giá - Thân thiện - Chất lượng!

Tel: 9796 9908 • 0409 996 936 Để biết thêm chi tiết xin xem website: www.fivestarfencing.com.au

60155-615/RE/10

Thợ khóa BWT Thợ khóa lưu động khắp vùng 24/7 Nhận sửa, mở, lắp ráp và cung cấp đủ loại khóa cho nhà, shop và xe Sẽ đến nơi khảo giá miễn phí Trương: 9546 1269 – 0402 597 856

KIẾNG NHÀ TẮM

ABN 20 675 105 069

• Màn gỗ • Màn Hòa Lan • Màn Venetian • Màn ngang • Màn đứng • Màn vải xếp • Lưới ruồi • Cửa an toàn • Lều vải bố

- Chúng tôi có thể giới thiệu các thợ kinh nghiệm để giúp bạn lắp ráp, làm mới các loại phòng tắm và bạn cũng có thể tiết kiệm ít nhất 10%. BẢO HÀNH 10 NĂM

Liên lạc tiếng Anh 9512 3363

Miễn phí đo & khảo giá Trên 20 năm kinh nghiệm

26 Central Ave, Sunshine VIC 3020

WESTPOINT LOCKSMITHS

Tel.

DỊCH VỤ LƯU ĐỘNG 24 GIỜ! Liên lạc: David 0408 094 102 - 3 Quarry Rd Tottenham 3012

Reg. Tax Agent

Liên lạc Lee/Thiện:

Đảm nhận tất cả các dịch vụ

KẾ TOÁN VÀ KHAI THUẾ

Tel: (03)9711 5529 Mob: 0431 689 051

383 Corrigan Rd, Keysborough VIC 3173

60481-621/HTO/10

0421 898 866

MÁI NHÀ – ROOFING

Chuyên về Booking Services: Hướng dẫn làm sổ sách kế toán, MXOB software.

0411 507 076

• Màn Phủ Đứng (Vertcial) • Màn Gỗ (Timber) • Màn Hòa Lan (Holland/Roller) • Màn Vải Xếp (Roman) • Màn Sáo Ngang (Micro/Slimline)

Đo & Khảo giá miễn phí Phục vụ 7 ngày cho mọi vùng trong Melbourne Tất cả việc làm được bảo đảm & nhanh lẹ

Khảo giá miễn phí

Xin Liên Lạc Dũng (Steve)

0406 373 557 hoặc 03 8361 7642 Email: in_styleblinds@yahoo.com

MASSAGE – BẤM HUYỆT

Giá đặc biệt Khảo giá miễn phí

• Sơm mái ngói • Thay máng xối • Công việc làm bảo đảm • Bảo hành 10 năm

Tel: 9548 3195 Mob: 0431 635 044 - 0402 949 766

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

60104-591/TH/9

8 Libbet Ave, Clayton South VIC 3169 Tel/Fax: 9548 2854

ACOUNTANT

70328-656/HTO/11

60399-624/HTO/10

Thiết kế & làm hàng rào nhôm và sắt với nhiều kiểu đẹp Chuyên ráp hệ thống cửa tự động

LÓT GẠCH

Nhận lót tất cả các loại gạch cho nhà cũ, mới, shop Chất lượng – Uy tín – Rẻ

Văn Phòng Kế Toán

Mob.

Chuyên làm:

LÓT GẠCH

KẾ TOÁN – TÀI CHÁNH

9077 1353

IN-STYLE Blinds

60179-627/HTO/10

• Chuyên mở khóa - làm chìa khóa mới • Sửa chữa, lắp ráp và cung cấp các loại khóa

Chúng tôi nhận làm đủ các loại: • Verticals (màn đứng) • Màn cuốn (Roller) • Màn La Mã các loại • Plantation Shutters • PVC cafe (rèm che) • Awinings 60470-620

- Chúng tôi chuyên về buôn bán các loại kiếng nhà tắm. Bán thẳng từ Warehouse ra Public nên bạn tiết kiệm nhiều.

Thương mại - Gia dụng - Tự động

Aluminium & Steel Fence Maker and Designer Automatic Remote Control Gates

60076-616

31645-463/RE/6

rkcm@bigpond.net.au

60482-621/HTO/10

70137-638/HTO/10

Tel: 9363 8734 • Mob: 0422 632 218

Tel: 9796 9441

- Chất lượng! Làm tại Úc nhưng bảo đảm bạn tiết kiệm ít nhất 30%

MOBILE LOCKSMITH

FIVE STAR FENCING & GATES

27 Salmond Street, Deer Park VIC 3023

Liên lạc: Ross

575*hong1

Trước khi dự định lắp ổ khoá, hãy gọi chúng tôi để được hướng dẫn miễn phí về các loại khoá an toàn nhất. MLA (Master Lock Smith Australian Certified) 60429-630/HTO/10

garage xe, điều khiển từ xa, cổng điện. MIỄN PHÍ KHẢO GIÁ!

Xin liên lạc anh Bình ngay hôm nay!

MÀN CỬA – CURTAINS, BLINDS

KIẾNG, GẠCH MEN LSQ-467/RE/6

P.J. GARAGE DOORS P/L Chuyên cung cấp và lắp đặt: các loại cửa

Chúng tôi chuyên về: • Lập công ty & family trusts • Giúp khai thuế thu nhập • Lập kế hoạch hướng dẫn khai thuế doanh nghiệp • Lập & khai thuế quỹ hưu trí • Thanh tra quỹ hưu trí

* Chuyên đảm trách về các loại khoá - Cửa nhà văn phòng, hãng xưởng - Lắp ráp, sửa chữa và mở các loại khoá Hãy quan tâm tài sản và an ninh cho gia đình quý vị

chià khoá khi quý vị muốn thoát ra khỏi nhà, trong trường hợp nguy hiểm như cháy nhà hoặc cấp cứu...

ABN 21 087 901 460

New World Taxation Pty Ltd New World Super Pty Ltd

• Khảo giá miễn phí cho người Việt • Chuyên làm các loại hàng rào, các kiểu cửa, cộng tự động • Lắp ráp cửa an toàn, verandah (mái hiên) và các loại carport • Giá cả phải chăng, có bảo hành!

38 Balmoral Avenue, Springvale VIC 3171 Tel 03 8502 8639 (Tax) Tel 03 9512 3699 (Super) Mon – Fri 9am - 6 pm Sat - Sun 10am – 5 pm Fax 03 8502 8619 (Tax & Super) www.newworldtaxation.com.au • www.newworldsuper.com.au

Đặc biệt: - Rất khó mở cho kẻ gian - Nhưng nhanh và dễ dàng không cần

Factory: 15/12-18 James Ct, Tottenham

Quảng cáo Rao vặt | VIET TIMES

Liên lạc Dũng: 76 Mitchells Lane Sunbury VIC 3429

QUYÊN – LOCK SMITH

Chuyên làm hàng rào - Cổng sắt Cổng tự động - Carport - Veranda

www.viet-times.com.au

29 Windsor Avenue, Springvale VIC 3171

Ph: 9548 4466 - Mob: 0425 806 006

KHOÁ – THỢ KHOÁ

MINH CÔNG Minh: 0422 597 622

Chuyên nghiệp về Hàng rào và Hiên nhà

• Khai các loại thuế, ABN, GST, BAS • Bảo hiểm: Nhà, đồ đạc, thương nghiệp, du lịch...

ABN 60 953 626 384

70335-656/HTO/11

Liên lạc Đức:

0423 674 935 0432 026 201 Nhà: 8502 7870

MÁI HIÊN – VERANDAH

60214-582/TH/9

60397-616/HTO/10

• Việc làm cẩn thận và bảo đảm • Khảo giá miễn phí • Giá đặc biệt cho pensioner

Xin gọi anh Cường

Lâm Hữu Lộc HB Metal

60460-618/HTO/10

50162-627/HTO/10

Chuyên làm hàng rào colorbond và gỗ

Giá rẻ, làm việc tận tâm, hiệu quả cao.

Văn phòng Kế Toán & Bảo Hiểm

THỢ MỘC - SƠN • Nới phòng (bao xin giấy phép) • Sơn nhà, shop • Thay nhà bếp, phòng tắm • Làm plaster • Gắn hệ thống Security Camera, báo động Alarm

Trên mạng còn nhiều quảng cáo đủ loại:

www.viet-times.com.au

No. 11/Factory 4, Malcolm Crt, Kealba 3021 Tel: 9364 4489 Fax: 9364 4491 Melbourne: 0412 310 217 Sydney: 0432 650 773 www.ultratexwallcladding.com.au

ĐỨC FENCING

Trên mạng còn nhiều quảng cáo đủ loại:

Xin liên hệ 0433 916 235

70354-659/HTO/11

• Nhận làm tất cả các kiểu tô gạch • Đa dạng màu sắc và độ nhám khác nhau • Cung cấp và lắp ráp nhựa polystyrene • Đường chỉ (moulding) & vữa đặc (Solid plaster)

* HÀNG RÀO * CỔNG SẮT * CỔNG ĐẨY

Mob: 0401 905 932 www.remotecontrolaccess.com.au

• Dịch vụ làm sổ sách kế toán • Hướng dẫn và tư vấn kế toán

TÔ GẠCH, TƯỜNG

SAN’S

Liên lạc Hậu:

• Sơn trong nhà, ngoài nhà • Nới phòng, bọc garage

ABN 43 633 077 976

Wall Cladding & Coating P/L

HÀNG RÀO – CỔNG SẮT

Làm việc 7 ngày í Khảo giá miễn ph

làm hàng rào color bond

Accountant & Business Advisor

Mọi chi tiết xin vui lòng gọi : Vinh 0466 880 518 Hiền 0431 383 845 Tòng 0423 085 195

REMOTE CONTROL ACCESS

• Chuyên sơn ngói, thay máng xối,

ACCOUNTING SERVICES

Bảo đảm chất lượng • Giá cả phải chăng

M. 0421 759 632 H. 9078 9803

CƯỜNG-SƠN NGÓI

60088-644/HTO/10

HỒ –THỢ HỒ, THỢ MỘC, SƠN

60402/HTO/10

60195-630/HTO/10

Nhận sơn sửa nhà và shop, nới thêm phòng, lót gạch, máng xối, carport, lót sàn... GIÚP XIN GIẤY PHÉP

Massage Thư Giãn Xin liên lạc Jason:

0469 029 004

70226A-654/HTO/10

TÂN TRANG VÀ BẢO TRÌ NHÀ CỬA

9792 3675

33


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds

1/14 Rich St, Noble Park VIC 3174 Tel: 9546 2715 • Mob: 0411 275 353

Mọi chi tiết xin liên lạc ĐỐNG 0434 599 955

PHONG MASSAGE

An toàn, uy tín, bảo mật và thông dụng. 70378-667/RE/11

and SHOPFITTING

60261-664

MÁY TÍNH – MỰC IN

Xin vui lòng liên lạc Phong:

Nhà lý số MINH AN

22 Terra Cotta Dr, Blackburn 3130 Website: www.keyman.net.au

Terry PC Solution Máy mới và Refurbished Laptops

• Lắp ráp tất cả các máy vi tính

Mọi chi tiết xin liên lạc: ĐỐI DIỆN TRẠM XE LỬA SPRINGVALE (Trên lầu tiệm đèn) Tel: 95467974 Mob: 04 8881 0888

• Cung cấp các loại thiết bị cho các danh nghiệp nhỏ, văn phòng và đại lý...

Chúng tôi nhận đóng và thiết kế

Hiển:

Chuyên về các loại cửa: • Cửa gỗ đặc, chất lượng Nhiều năm kinh nghiệm! • Cửa bọc nhựa vinyl Việc làm bảo đảm! • Cửa tráng nhựa

9555 8755

KT CHIEF ARCHITEC

Trên mạng còn nhiều quảng cáo đủ loại:

• Chuyên sửa chữa, tân trang nhà shop • Đóng mới các loại nhà bếp và Cabinet

Tel:

www.viet-times.com.au

Tel:

9410 4090 - Mob: 0432 092 660

KITCHEN CABINETS

• Chuyên đóng và thiết kế bằng 3D và các kiểu nhà bếp hiện đại hoặc theo ý thích của khách hàng

60461-668/HTO/11

• Uy tín và chất lượng • 7 năm bảo hành • Giá rẻ tại hãng

Miễn phí đo & Tel: 9546 6352 - Thái Hòa 0434 596 416 FACTORY: 2/2 Regal Drive, Springvale (Mel 79K8) khảo giá! 34

Cung cấp các oven, cooktop, rangehood và dụng cụ cho tủ bếp!

Tel:

9364 9636

Thắng Flooring

• Sơn nội thất và ngoại thất • Sơn mới và sơn lại nhà cửa • Sơn dân dụng và thương mại

Miễn phí đo và khảo giá Liên lạc ngay Tâm:

0433 300 501

Muốn nhanh chóng?

DỊCH VỤ RẤT TẬN TÌNH & CHUYÊN NGHIỆP

4792 – 0411 165 292

0421 590 889

Painting for you ABN: 77 881 289 885

- Đặt nền floor laying. - Đánh bóng bằng dung dịch không gây độc (non toxic waterbased hand staining)

Liên lạc: ZIBI 8707

Liên lạc Huy:

Chúng tôi chuyên về:

Chuyên đánh bóng & lót sàn gỗ (polishing & sanding)

• Sản xuất tại hãng các loại cửa gỗ(timber door) cho tủ bếp và laminate benchtop (giá sỉ) ĐẶC BIỆT:

119 McIntyre Rd, Sunshine

Giá cả phải chăng!

TARNO FLOORS

Kiên 0413 515 418

Hãng chúng tôi chuyên thiết kế và đóng các loại kitchen,vanities và laundry theo ý thích của quý vị.

Làm việc kỹ lưỡng, tận tâm, uy tín, bảo đảm, chất lượng.

• Chuyên gắn máy hút hơi cho nhà bếp và nhà hàng (Gắn ống hơi thoát thẳng qua nóc

Liên lạc Anh Minh 0412 650 902

MINH THỢ SƠN

Chuyên nhận mọi công việc về sơn nhà mới, cũ, trong, ngoài nhà, shop, hãng xưởng... Việc làm kỹ lưỡng - Tận tâm - Uy tín - Chuyên nghiệp, Bảo đảm chất lượng cao! GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG - KHẢO GIÁ MIỄN PHÍ Liên lạc Minh: 0431 421 442 - 9798 1753

Chuyên nhận sơn trong và ngoài nhà mới, cũ và shops...

RANGEHOOD – MÁY HÚT HƠI nhà – Bảo đảm không còn lại mùi dầu mỡ sau khi nấu)

hongtrungthai@yahoo.com.au Website: www.vnttimber.com.au

HUY-THỢ SƠN

RANGEHOOD –MÁY HÚT HƠI

SÀN GỖ, TRẢI LÓT SÀN GỖ

Kitchens 4 All

HOÀ BÌNH

321 178

• Thợ nhiều năm kinh nghiệm • Sẽ hướng dẫn quý vị mua máy hút với giá đặc biệt, tiết kiệm nhiều tiền.

Liên hệ Châu: 90 Elizabeth St, Richmond VIC 3121

NHÀ BẾP – DESIGN & INSTALL

Khảo giá miễn phí

60100-622/HTO/10

23/260 Wickham Rd (Via Commercial Rd) Moorabbin Melway 77 J8

70127-635/HTO/10

70248-664/HTO/11

Thứ Hai - Thứ Sáu: 9:30 - 6:00 và thứ Bảy: 10:30 - 3:00

Thầy Phong Thủy Gia Cát: 0412

*

SƠN – TRANG TRÍ NHÀ CỬA

Chuyên cố vấn phong thủy cho cơ sở doanh nghiệp, shop, công ty, nhà hàng, nhà, các công trình xây cất, building, apartment... Đặc biệt nhận xây nhà theo thiết kế phong thủy (lo từ A-Z) để có được một căn nhà “Cát Tường“. Coi đất (tốt, xấu) trước khi xây dựng. Nhiều năm kinh nghiệm.

60457-618/HTO/10

Xem thêm chi tiết tại website:

www.apacnotebooks.com.au email: sales@apacnotebooks.com.au

2 $28/m Gỗ Fully Lay Laminate

Liên lạc John Trung:

Địa lý Bát Trạch • Huyền không Phi Tinh • Phong thủy tâm linh

0402 383 705

ĐẶC BIỆT

0402 932 077 Tel: 9312 3329

PHONG THỦY “GIA CÁT“

4/235 Sunshine Rd, Tottenham 3020 Tel: 9314 1811 • Fax: 9314 1677

Chuyên gia hàng đầu về máy tính xách tay!

15 Mckirdy Street,Springvale VIC 3171

Mob: 0400 060 390

các kiểu nhà bếp mới theo ý khách hàng.

KHẢO GIÁ MIỄN PHÍ! Chúng tôi bảo đảm hàng chất lượng với giá rẻ nhất!

Chuyên cố vấn coi phong thủy cho: Nhà ở, nhà hàng, văn phòng, công ty, doanh nghiệp, ... Nhiều năm kinh nghiệm chuyên nghiệp, chỉ dẫn cách thay đổi phong thủy thành một môi trường may mắn và thuận lợi cho người ở. Xin liên lạc: Danny Chan (tiếng Việt và tiếng Hoa)

SUNSHINE KITCHEN

Sửa chữa - Nâng cấp - Bảo hành - Linh kiện

Chỉ xem từ thứ Năm đến Chủ Nhật Tel: 8502 7725 – 0422 246 098

PHONG THỦY GIA CƯ

NHÀ BẾP, TỦ ÂM, PHÒNG TẮM 60416-628/HTO/10

Đại Hạ Giá Computer

MỞ CỬA: Thứ Hai - Thứ Bảy 10:30am - 6:30pm

70145-639/RE/10

Ted Wu 0423363688

• CHUYÊN BÁN SỈ VÀ LẺ CÁC LOẠI GỖ VÁN SÀN NHÀ • Các loại gỗ đặc của Úc với chất lượng cao và bảo đảm theo tiêu chuẩn janka rating từng loại gỗ • Gỗ đặc Prefinished (đã đánh bóng), Engineered Floating Floors, Laminate Floors với giá thật rẻ và nhiều loại màu sắc khác nhau • NHẬN LẮP RÁP SÀN GỖ VÀ BẢO HÀNH KHI ĐẾN CÔNG TY • Hãy liên lạc với anh John Trung với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành gỗ để được GIÁ ĐẶC BIỆT.

Gọi cho chúng tôi để được

Xem Gia đạo, tình duyên Bói bài, quẻ dịch, phong thủy

Tel: (03) 98941868 • Fax: (03) 98941867

• Chuyên nhận sửa chữa máy vi tính không thành công không tính phí

60468-620

PHONG THUỶ – BÓI TOÁN

• Thợ chuyên nghiệp có đăng ký đàng hoàng • Có giá tốt nhất cho mọi công việc lớn nhỏ • Chỉ cần 2 tuần để hoàn thành công việc

Email: newkeyman_kitchen@yahoo.com.au

0431 088 428

Việc làm bảo đảm Giá cả phải chăng

ABN 12 470 342 449

70114-634/HTO/10

• Gắn và lắp ráp các loại lò gas

NEW KEYMAN KITCHEN

Level 2, 16 - 18 Errol St. North Melbourne Tel: (03) 9078 1355

Liên lạc: Nam

VNTTIMBER TRADING

Thợ sửa ống nước + Gas • Thợ ống nước có licence gắn và sửa các hệ thống nước gas • Sửa chữa và thay mới hệ thống nước nóng và lạnh bị sét • GẮN NƯỚC TỦ LẠNH, GẮN THÙNG NƯỚC MƯA • Gắn sưởi âm, sưởi tường, bình nước nóng, gắn máy lạnh

Công ty uy tín chuyên làm nhà bếp và nhận trang trí shop

Cho tất cả các loại sàn gỗ

Tel: (03) 8361 9541 Mob: 0411 456 735

0402 88 66 99

SS MASSAGE Shop mới khai trương Massage chuyên nghiệp Có nhiều sinh viên trẻ đẹp Việt Nam và Trung Quốc làm part time

9547 5205

60478-637/HTO/10

0457 595 144

Liên lạc Nhanh:

70151-650/HTO/10

Điện thoại:

Chuyên về nhà mới/cũ, cửa hàng và hãng xưởng

Hãy thanh toán bằng Credit Card! Khi đặt quảng cáo, bạn có thể thanh toán bằng:

70332-656/HTO/11

Sau những giờ làm việc mệt mỏi!!! Nếu bạn có cảm giác nhức mỏi, đau lưng đến với Phong Massage bạn sẽ có cảm giác thư giãn.

Muốn nhanh chóng?

Chúng tôi chuyên: • Lắp đặt • Đánh bóng • Tẩy vết dơ • Chà nhám • Phục hồi, sửa chữa • Re-coating

60188-652/HTO/11

Peter Lai Nguyễn (Chuyên viên trị liệu tốt nghiệp tại Úc)

60496-620

60137B-641/HTO/10

640-690

PHỤC VỤ: Khảo giá miễn phí, vui vẽ, uy tín, hoàn thành công việc đúng thời hạn!

Hòa 0434 466 700 • 8307 2392

• Sửa chữa và thay hệ thống nước nóng lạnh • Chuyên về lắp ráp và sửa các loại Gas • Sưởi âm/tường, lò nước nóng, nấu ăn • THAY MÁNG XỐI, GẮN BỒN NƯỚC MƯA • Khai thông hệ thống cống rãnh bị nghẹt • Làm phòng tắm • Sửa chữa vòi nước rò rỉ • LẮP ĐẶT TOILET • Lắp đặt máy lạnh

664-715

Huyệt Massage

Licence 52080 & Compliance Certificate

VẬT LIỆU GỒM CÓ: Vinal wrap, sơn hấp, cửa gỗ, laminate

QUÝ KHÁCH ĐAU LƯNG, ĐAU ĐẦU, NHỨC MỎI?

Muốn có một đời sống khoẻ mạnh, vui vẻ, thoải mái? Điểm

HỒ PLUMBING & GAS

CHUYÊN ĐÓNG VÀ THIẾT KẾ 3 CHIỀU (3D DESIGN) CÁC KIỂU NHÀ BẾP MỚI, SHOP FITTING, VANITY, TỦ ÂM THEO Ý KHÁCH Thợ chuyên nghiệp nhiều kinh nghiệm

Có nhiều kiểu mẫu mới tại Show Room

Quý khách cần sức khoẻ để làm việc?

• Chuyên đóng và đánh bóng sàn gỗ • Tất cả công việc • Đóng trên tất cả mọi loại nền • Nhận đóng plaster, ngăn phòng, lót đều được bảo đảm gạch cho nhà cũ và mới • Giá cả bình dân! • Sửa phòng tắm, toilet

60488-622/HTO/10

Tel: 9312 2291 - Fax: 9312 2293

60452-666/HTO/11

Tel: 9311 0198 Tel: 9077 7620 Tel: 9004 1477

18 Annesley St, Braybrook VIC 3019

70023-637/HTO/10

Sunshine: 5 City Place Nth Mel: 305 Queensberry St Ascot Vale: 219 Ascot Vale Rd

70225-654/HTO/10

Massage chuyên nghiệp với các cô gái Việt Nam. Giá cả hợp lý.

TIMBER FLOOR SANDING & POLISHING

ỐNG NƯỚC - THÔNG ỐNG NGHẸT

60464-619/HTO/10

Full Body Massage K.E. KITCHEN PTY/LTD

9792 3675

Hãy thanh toán bằng Credit Card! Khi đặt quảng cáo, bạn có thể thanh toán bằng:

60401A-626/HTO/10

Chuyên lót sàn gỗ. Đặc biệt lót laminate • Hoàn tất (full): $35/m2 (8mm); $45/m2 (12mm) • Hoặc công (labour): $15/m2

Liên lạc

0401 446 714

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

An toàn, uy tín, bảo mật và thông dụng.

Trên mạng còn nhiều quảng cáo đủ loại:

www.viet-times.com.au

VIET TIMES | Quảng cáo Rao vặt


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds

D&F CONSTRUCTIONS ALL TYPES CONCRETING NHẬN THẦU HỢP ĐỒNG ĐỔ XI MĂNG

TIỆM BÔNG, TIỆM HOA

Chuyên đổ tất các loại xi măng và bê tông

60466-621/HTO/10

Vui lòng liên lạc D. Care: 9364 9380

0419 003 075 – 0414 849 280

SR CONCRERE Nhận đổ tất cả các loại xi măng • Footpath, pavement, drive way • Car park, garage...

Tel: 0423 963 707

Liên lạc: ANDY LU O411 989 178 Fax: 9464 2265 Email: austarc@gmail.com Hãng: 349 Settlement Rd, Thomastown

Nền móng và xi măng

JO JO FLORIST 62 Alfrieda St, St Albans

Tel: 9310 9983

•Bán đầy đủ các loại hoa tươi, hoa cưới (nhiều kiểu để chọn lựa)

60407-626/HTO/10

Mọi chi tiết xin liên lạc Guner Mob: 0403 598 822 - Tel: 5222 3553 Email: bengeehomes@yahoo.com

60483-646/HTO/10

9793 1080

Chấn 0403 260 582 Trường 0425 899 655

Design & Build

Hãy chọn đúng Builder

Mở cửa:

• Xây nhà mới - Units - Townhouses • Thiết kế và xin giấy phép • Bảo đảm đúng tiêu chuẩn Úc • Tận tâm - Uy tín • Bảo đảm 6 năm

Thứ Hai - Thứ Sáu 9am - 7pm Thứ Bảy 9:30am - 2pm

Ph: 9314 8945

MAT’S MODERN HOMES

Quảng cáo Rao vặt | VIET TIMES

Tel. 9364 5746 Mob. 0425 772 221

XI MĂNG – ĐỔ NỀN NHÀ

Việc làm chất lượng. Giá cả phải chăng.

Alex: 0425 200 663 63

70239-663/HTO/11

60421-650/HTO/10

Tráng nền xi măng kiểu slate, stencil & exposed aggregate cho nền garage, arage, lối xe vào, lối đi và verandahs.

Chúng tôi chuyên làm: • Cọc gỗ hoặc bê tông cho gốc cây • Có giấy phép của Council • Nới rộng nhà và xây thêm lầu • Tất cả việc làm bảo hành 15 năm • Khảo giá và tư vấn miễn phí

60164-644/HTO/10

• Nơi giải trí tuyệt vời cho quý ông vùng phía Nam Melbourne • Có nhiều thiếu nữ trẻ đẹp • Có dịch vụ Escort phục vụ tận nhà MỞ CỬA 7 NGÀY • TỪ TRƯA TỚI KHUYA

7 Park St Sth Melb Ph: 9682 8848 PCA 5709b

FIVE STAR

5 REBLOCKING & STAR

UNDERPINNING

Dzung Pham G r ap hi c Ar t

Victoria Concrete Works

Chuyên xây dựng nhà cửa dân dụng

PCA 492B

Last

Website: www.firstandlastreblocking.com.au

70334-657/HTO/11

60463-620/HTO/10

Building Engineer Register Building Practitioner Hội viên Hội Kỹ Sư Úc

and

GỌI MICHAEL NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT! Tel: 9323 9666 Mob: 0404 999 969

VẼ BIỂN QUẢNG CÁO

Đảm trách tất cả các dịch vụ chuyên về QUẢNG CÁO VÀ IN ẤN

BẢO HÀNH 7 NĂM!

9314 4242

Xem thêm tại website: www.club741.com.au

REBLOCKING & UNDERPINNING

291 Wiliamstown Rd, Yarraville 3013

Xin liên lạc NAM NGUYEN Mob: 0421 084 504 Tel: (03) 9332 2717

1 Primary Place, Maribyrnong VIC 3032

741 Geelong Rd, Brooklyn VIC 3012 Tel: (03)

NSB-645/RE/5

Nhận khám và chữa bệnh tất cả các loại thú nuôi

First

Bác sĩ Ian Burns

• Nhiều thiếu nữ trẻ , xinh đẹp và quyến rũ • Sẵn sàng phục vụ • Chu đáo, tận tình

Đặc biệt: các người đẹp tới từ Châu Âu.

Liễu 0432 823 585

70253-664/HTO/11

NAM CONSTRUCTIONS

0402 042 816

Phục vụ tất cả các vùng có người Việt Caroline Springs, Hillside, Deer Park, St Albans, Sunshine, Footscray, Springvale, Dandenong...

Viện Thú Y Yarraville

Nói tiếng Việt và tiếng Tàu

DB-U 28422 ABN 44312270169 Master Builder 131760 Mật An Nguyễn

Giảm $10 khi mang theo quảng cáo này! PCA6260BE

KHẢO GIÁ MIỄN PHÍ

YARRAVILLE VETERINARY CLINIC ĐỦ MỌI DỊCH VỤ THÚ Y chăm sóc cho vật nuôi của bạn

• Nhà mới - Units - Townhouses • Tư vấn cho chủ xây dựng • Giá cả phải chăng - Chất lượng tuyệt vời

CÓ DỊCH VỤ ESCORT!

Không có việc nào là quá nhỏ cả.

VẬT NUÔI – THÚ NUÔI

Jukey 9366 9173 • 0422 830 299

DB-U 15357

BEST IN TOWN!

Đổ xi măng từ $300

MỞ CỬA 7 NGÀY

• CHUYÊN XÂY: Carport; Pergola; Sunroom; Verandah; Gazebo and Decking. • RENOVATION: Tân trang nhà cửa, Plasterboard, design phòng tắm, Toilet, Wardrobe tủ âm design theo khách. • LO GIẤY PHÉP: Building construction certification permits.

ngay!

CONCRETE-XI MĂNG

Đặc biệt: Bán cây kiểng lạ, cây ăn trái

M.J RENOVATION

9792 0166

Liên lạc: 0427 439 456 Xin gọi AZNTEK CONCRETE

• Các loại hoa cho tân gia, văn phòng, nhà hàng, phúng điếu, nhà thờ… • GIAO TỚI NHÀ VÀ BỆNH VIỆN

Xin liên lạc:

Ghé thăm website: www.dandybelles.com

50168-628/RE/10

• Nhận xây nhà mới, townhouse, multi-unit • Nhận vẽ và thiết kế kiểu nhà theo ý khách hàng Đảm bảo 6 năm cho nhà mới!

• Địa điểm giải trí tại Dandenong qua hơn 20 năm • Nhiều cô gái trẻ đẹp sẵn sàng phục vụ quý khách • Có 6 phòng sang trọng, giường Queen, máy lạnh, Tivi LCD, phim, bàn bida. Chỗ đậu xe an toàn, kín đáo • Mở cửa: Sun-Wed: 10am-3am • Thu-Sat 10am-5am

15-17 Maxwell Street Dandenong VIC 3175

70203-650/HTO/10

DBU-20471

31702-559/RE/8

Chuyên về các loại nền móng xi măng, nền nhà, đổ nền xi măng cho lối đi, giá rẻ, chất lượng. 60023-574/RE/9

BenGee Homes

D B

CALIFORNIA CONCRETE

TIỆM HOA KIM QUẾ

THIẾT KẾ XÂY DỰNG NHÀ CỬA

0408 505 626

**** DỊCH VỤ NGƯỜI LỚN *

60475-621/HTO/10

433/MFR433/TH/5

Phiến & Ngọt Kính mời

Liên lạc với chúng tôi: Darren

HOTPUSSY-541

Xin liên lạc 0403 380 980 - 9317 8322 (AH) Shop 96 Footscray Market (đối diện Phở chú Thể)

Tel: 9689 8434

Miễn phí khảo giá!

cho tất cả các công việc

• Nhận giao bông về Việt Nam

Pca No. 3702be

fmflorist/TH/6

Khảo giá miễn phí

CHUYÊN ĐỔ BÊ TÔNG, CỘT TRỤ, XÂY MÓNG NỀN NHÀ • Bảo hiểm đầy đủ • Được Chính phủ tài trợ • Bảo hành 15 năm • Được Chính phủ cấp giấp phép • Làm phẳng 100% bằng máy tính • Sử dụng máy bơm bê tông • Trên 15 năm kinh nghiệm Miễn phí khảo giá và tư vấn Liên lạc Simon:

9309 0700 • 0411 174 000

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

Trung tâm giải trí và thư giãn

FAIR LADIES 417

Beautiful Ladies

60453-617/HTO/10

BUILDER LINTELS

70360-664/HTO/11

Chuyên làm sắt cho nhà và nhà hàng

• Bán đầy đủ các loại hoa tươi: Hoa cưới, phúng điếu, sinh nhật, tân gia. • Đặc biệt bán đủ các loại cây kiểng. • Riêng Chủ Nhật, nếu cần bông gấp, delivery trong vòng 1 tiếng đồng hồ.

• Stencil Concrete • Crossovers • Slate Concrete • Driveway • Coloured Concrete • Garages • Plain Concrete • Exposed Aggregate and much more...

60087-666/HTO/11

Tiệm Hoa Footscray Market

60458-647/HTO/10

SẮT CHO NHÀ VÀ HÃNG

9792 3675

• Với nhiều cô gái trẻ đẹp, tuổi tuổi 18-22 • Mở cửa từ 12 giờ trưa đến khuya

LADIES ALWAYS WELCOME 417 Brunswick Street, Fitzroy 3065

Tel: 9416 3038 35


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds

9792 3675

www.clubkeysstudio.com

50153-641/RE/10

6

PCA100be

• Trung tâm giải trí dành riêng cho quý ông • Tiện nghi, phục vụ tận tình, chu đáo, thoải mái PCA6646B

• Có nhiều cô gái trẻ đẹp từ các nước châu Á, được thay đổi mỗi 2 tuần. 60015-647/0

• Nơi giải trí sang trọng và Giá đăc biệt: cao cấp cho quý ông • Nhiều tiếp viên mới mỗi ngày, xoa bóp toàn thân • Có giá đặc biệt vào ban ngày Xin ghé thăm website www.melbournecolosseum.com.au

RAO VẶT HÀNG TUẦN BÁN XE

PCA3337BE

45-47 Tope Street, South Melbourne 3205

S T U D I O

67 Keys Rd, Moorabbin

9553 0192

6 Bignell Road Moorabbin East

PCA 5109be

Tel: (03) 9696 9199

Tel: 9555 8100

MITSUBISHI VERADA ET 2000 Reg 10/11 chạy 120.000 km, xe đẹp, hoàn hảo, kiếng màu, mâm đúc, toàn bộ tự động. Giá bán $6.250. Xin gọi 0468 797 225.

Telephone:

-------------------------------------------------- 667-670-------------------------------------------------------------------------------------------

9793 5289

PCA 7023B

665-669

BÁN XE LANDROVER

•Nhiều thiếu nữ trẻ đẹp và quyến rũ • Phục vụ vui vẻ, tận tình và chu đáo • Bảo đảm quý khách hài lòng khi ra về

Trung tâm giải trí cao cấp và tuyệt vời dành cho quý ông

Chủ nhật 11am - khuya

9793 2988

Hot Gossip Dịch Vụ $100 Đặc Biệt 1/2 giờ

• Nhiều thiếu nữ trẻ, đẹp, quyến rũ sẵn sàng phục vụ tận tình! • Aussie and Asian ladies available! Telephone:

895

BÁN XE 7 CHỖ • Kia Carnival 2000 • Xe 7 chỗ ngồi • Số tự động • Màu: Blue/Silver • Air Condition • Registration to December 2011 • Registration No’s – XKF 326 • Bán $6,000 bao giấy Road Worthy (RWC)

PCA 7218BE

17 Nicole Way, Dandenong South Tel:

Liên lạc: Lý 0419 580 966 - 9363 1356.

26 Rhur Street, Dandenong VIC 3175

70178-646/HTO/10

Thứ Hai - Thứ Bảy 10am - khuya

80

$

từ

Xe hoàn hảo từ trong ra ngoài. Giá $8,000.

Mọi chi tiết xin liên lạc: Hạnh (B): (03) 9310 2949 (MB): 0411 507 830

9366 6444

CẦN NGƯỜI

42 Cromer Avenue, Sunshine North

Mở cửa 7 ngày từ 10am đến khuya!

70230-661/HTO/11

65

$

Những cô gái trẻ đẹp, quyến rũ và lộng lẫy!

Toàn bộ tự động, V6, máy rất tốt.

60094-620/HTO/10

Full Services

Landrover, free lander 2000. Màu trắng.

Mel: Map. 26 Ref: H5 667-682

Southern Comfort International

Mountain Hwy Bayswater 3153

CẦN THỢ CƠ KHÍ

Trung tâm giải trí dành riêng cho quý ông Tiện nghi và thoải mái nhất ở vùng Đông Nam Melbourne

9720 4044

• Thư giản từ $40 • “Dịch vụ đặc biệt” từ $57

70258-666/HTO/11

Cần thợ cơ khí chính và

60226-584/TH/9

Thư giãn

70218-664/HTO/10

Mở cửa 7 ngày/tuần từ 11AM đến khuya

phụ cho hãng sửa xe model châu Âu vùng Reservoir. Lương cao.

Mở cửa 7 ngày từ 10am đến khuya

Thứ Năm – Thứ Bảy đến 6am hôm sau

Hot Live by Twin Sex Shows

SWA 7660B/7665B

CÓ NHIỀU CHỖ ĐẬU XE KÍN ĐÁO!

666-668

16 Citrus St, Braeside, VIC 3195

 Nhiều chỗ đậu xe kín đáo!  LADIES WELCOME!

• Phòng ốc hiện đại tiện nghi • Các thiếu nữ mới trẻ đẹp • Chỗ đậu xe kín đáo • Escort Available • Mới tân trang Ban ngày

$105

36

1/2 giờ

n St.

Maso

e St.

t. dox S

Tel: 9543 8820 • 9543 8837

Cần thợ may có kinh nghiệm

of Melbourne

PCA 7085BE

Mới khai trương, có rất nhiều người đẹp! 44A Winterton Road Clayton VIC 3168

CẦN THỢ MAY

9588 0743 Melway 88 A8

Sea Pearls

PCA NO. 5531B

• Nhiều nữ tiếp viên trẻ và đẹp • Nữ sinh trẻ tới từ các nước • Phục vụ tận tình, luôn vừa lòng khách

Tel:

PCA 4015BE

marl

Albe

it Cre Koro

e

ây Tại đ . k Rd

18 Albemarle St, Williamstown North

TEL: 9399 9740

Mở cửa 7 ngày 11am đến khuya

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

Liên lạc Gamini 0407 060 240.

70270-666/HTO/11

Khu đèn đỏ của Melbourne

Liên lạc Michael 9460 5755

Thứ Bảy 8pm • Thứ Hai (Trưa – 1pm) Thứ Năm (Trưa - 7pm & 8pm)

Mad

rs” e n w O “New

Nhiều cô gái trẻ và đẹp từ nhiều nước Nữ sinh từ 18 tuổi trở lên Ladies welcome! Phục vụ tận tình, chu đáo và vui vẻ

665-669

TUYỂN TRỢ LÝ / THƯ KÝ

Cơ sở vật lý trị liệu (chiropratic office) cần tuyển một trợ lý / nhân viên tiếp tân để làm việc cho văn phòng chúng tôi ở St Albans và Sunshine. Ứng viên cần năng động và kỹ năng giao tiếp. Sẽ được đào tạo thêm. Xin fax CV về 9356 4733 hoặc email đến darcywillaert@hotmail.com.

Giá quảng cáo ô này:

$250/năm Tặng thêm

5 tuần miễn phí*

VIET TIMES | Quảng cáo Rao vặt


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds 666-668

HÌNH ALBUM

659-671

CẦN THỢ MAY

9792 3675

MAKERS WANTED Black Apple is seeking experienced makers to produce a wide range of knits and wovens.

Cần thợ may (máy công nghiệp) vùng Dandenong & Springvale. Có kinh nghiệm về polo shirt sẽ được ưu tiên.

667-774

SANG TIỆM THỊT

Michael on 9547-8211

Liên lạc Gamini 0407 060 240.

70211-652

Address: 1 Regal Drive, Springvale, VIC, 3171

666-678

659-671

CẦN NGƯỜI

FACTORY STAFF

Person to work in flysreen door / window manufacturing factory. Experience not required as training will be provided. Please call Christine 5940 2225 Mon – Fri, between 10am & 12pm

Nhà hàng Dandelion mới mở ở Elwood cần gấp hai nhân viên bán bánh mì và làm gỏi cuốn. Phải nói được tiếng Anh.

LINH TINH

Xin gọi Geoff 0438 227 448

NHẬN DẠY GUITAR/DRUM với cách dạy đặc biệt, học ngay hiểu liền. Kết quả nhanh chóng, chơi giỏi trong 12 tuần lễ. Bài học đầu miễn phí. L/l: Minh 9795 0707 hay 0422 082 016

Cửa hàng thời trang có uy tín vùng Brunswick cần

-------------------------------------------------- 608-659 ------------------------------------------------------------------------------------------

tuyển một nhóm thiết kế / thợ may thời trang

ĐĂNG KÝ THƯƠNG VỤ

đồ dạ hội phụ nữ. Làm việc với đội ngũ nhân viên

SANG SHOP Cần sang tiệm cà phê fish & chip ở Apolo Bay với giá $540K + sav (neg). Tiệm lâu năm, lợi nhuận cao. Thiết bị mới, bảo trì tốt. Bán rất đắt trong mùa hè và khá đắt trong suốt năm. Menu đơn giản, dễ điều hành, hợp đồng thuê dài hạn. Thích hợp cho gia đình hoặc hai partner. Không có nhiều thương vụ tương tự như thế này trên thị trường. Ai thật lòng muốn mua, xin liên lạc:

LỜI NGUYỆN

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nếu ai đọc lời nguyện này chín lần, đọc càng nhiều càng linh nghiệm. Cầu gì được nấy.

NHÀ BÁN

hiện tại của chúng tôi, may khoảng 30 món đồ thời trang mỗi tuần. Cơ hội việc làm quanh năm.

Stephen 0411 136 416

CẦN BÁN NHÀ PHỐ

666-675

SANG TIỆM TÓC

Thảo Điền, Quận 2, Sài Gòn, Việt Nam

Xin liên lạc John 0431 640 444.

Diện tích 4.2m x 25m, xây cuối năm 2008, gồm 4 lầu Cách trung tâm thành phố 15 phút đi xe, khu vực nhiều người nước ngoài ở với nhiều nhà hàng, cửa hàng, bars, siêu thị và chợ. Gần trường học quốc tế (mẫu giáo, cấp 1, 2, 3). Để xem ảnh ngôi nhà, xin vui xem đường link http://house-images.ning.com

CẦN NGƯỜI

Tiệm trong Footscray Shopping Plaza, vị trí tuyệt vời, có phòng wax riêng, làm beauty & massage. Thương vụ nhiều năm, đông khách, có thể phát

Giá $450,000 USD ONO

Cần tuyển nhiều nhân công fish processing filleters hoặc meat /chicken boner cho hãng cá ở Oakleigh South.

Liên hệ:

triển thêm ngành nails. Vì lý do sức khoẻ cần

Carlos (+84) 908 120 451 Email: c.smollen@hcm.fpt.vn Phương (+84) 908 633 362 Email: phuongsmollen@hotmail.com

sang. Cần thợ tóc và waxing.

Liên lạc 0413 116 639

• Ban đầu làm việc casual. • Lương khởi điểm tốt. • Cần biết chút tiếng Anh.

NHẬN DỊCH THUẬT 663-675

Xin gọi Katharina hay Steven

664-676

HAIR SALON FOR SALE

KHOA ART

Chuyên dịch thuật các tài liệu Anh ngữ, nhận thảo văn thư, hướng dẫn viết tiếng Anh - Việt - Hoa. Có bằng NAATI cấp III. Nhận vẽ bảng hiệu tiệm, làm menu, logo, catalogues, websites... Có bằng cao học chuyên ngành.

SASK-661/HTO/11

9530 4355

667-679

LỜI NGUYỆN

DẠY GUITAR – TRỐNG

CẦN NGƯỜI

Michael Hu (03) 9898 9898 Mob: 0411 569 810

-------------------------------------------------- 667-670-------------------------------------------------------------------------------------------

664-668

661-670

Đây là tiệm đã giành được giải thưởng của địa phương. Nằm trên con đường sầm uất ở vùng phía Bắc Melbourne. Tiền thuê khá hợp lý với thu nhập cao. Hiện được quản lý một phần (semimanagement) với hoạt động kinh doanh ổn định trong thời gian dài. Hợp đồng thuê dài hạn với khả năng gia hạn thêm. Có thể trả giá. Liên lạc:

CẦN MUA TẤT cả hàng dư thừa như quần áo, mỹ phẩm, tạp hoá, nữ trang… Liên lạc 0431 4222 277.

Xưởng làm cửa và cửa lưới cần tuyển nhân viên. Không cần có kinh nghiệm vì sẽ được đào tạo. Xin gọi Christine 5940 2225 (từ 10am – 12pm, Mon-Fri).

Điều kiện làm việc và lương cao.

(03)

SANG THƯƠNG VỤ

Cần sang tiệm tóc & thẩm mỹ vùng Clayton. Tiệm gồm 5 ghế, 2 bàn gội, có phòng thẩm mỹ. Nằm

70329-656/HTO/11

Liên lạc 0413 783 949

DỌN DẸP NHÀ CỬA

• Position will be casual for 3 months and then full • Time option will be offered • Beauty experience an advantage but not essential • We offer full in house training to the right person • Flexibility with hours is required and a current • Victorian Drivers Licence.

Please send CV to info@justlashes.com.au or call

0438 245 555

THANH HẰNG CLEANING SERVICES Xin liên lạc 0421 475 489.

KẾT BẠN BỐN PHƯƠNG 667-676

639-690

CẦN THỢ HỚT TÓC

Cần thợ tóc có kinh nghiệm làm việc full time / part time tại vùng Springvale South. Nhận sinh viên làm việc sau giờ học.

Liên lạc (03) 8518 2432 – 0431 024 702 //

TELEMARKETER(S) WANTED Viet Times / Adpro Media is seeking to employ part-time telemarkerter(s). The applicant(s) require to have the follows: clear voice, good command of spoken English & Vietnamese, interpersonal & communications skills and a can-do attitude. If interested, please call Minh Tran 0402 234 157 or send resume to mtran@viet-times.com.au Quảng cáo Rao vặt | VIET TIMES

PHIM NGƯỜI LỚN

KẾT BẠN Mature stylist attached (Caucasian) gentleman seeks mature stylish Asian lady for chatting, meeting and more. Contact: gentlemoments@gmail.com

Thăm website:

viet-times.com.au/directory để tìm các dịch vụ mà bạn cần và tiết kiệm từ các vouchers giảm giá!!!

Giá sang chỉ có $49.000 ONO.

DVD PHIM NGƯỜI LỚN: HÌNH ảnh rõ ràng, chất lượng. Giao tận nhà các vùng St Albans, Deer Park, Kings Park, Cairnlea, Sunshine, Footscray, Richmond và các vùng phụ cận. Nhận gửi đi xa. Xin liên lạc 0451 655 004 (3pm – 8.30pm, Thứ bảy và Chủ nhật nguyên ngày). -------------------------------------------------- 655-706-------------------------------------------------------------------------------------------

SỨC KHOẺ –LÀM ĐẸP

Dịch vụ dọn dẹp nhà và văn phòng với giá rẻ. JUSTLASHES-659/HTO/11

JUST LASHES DOCKLANDS

649-675

trên con đường chính khu thương mại.

625-676

DỊCH VỤ THẨM MỸ SPRINGVALE Giá rẻ cho mọi dịch vụ làm đẹp!!! Nối lông nheo $70, làm mặt $25, nail full-set $20…

Xin liên lạc Peter 0415 084 140 664-668

BÁN BAKERY EQUIPMENTS Thiết bị lò bánh mì ít dùng, gần như mới, cần bán gấp: 1 meat slicer ($300), cake mixer 20lit ($800), spiral mixer 25kg ($1000), meat mincer ($600), s/s cold cake display counter 1200mm ($1500), two door upright freezer ($3000), bakbar turbo fan 6 tray convection oven ($4000), bakbar prover ($2000), pastry sheeter 520mm ($3000), 200 pie warmer ($1500), pie filling depositor ($1000)… và nhiều dụng cụ mới hơn một năm.

Bớt 20%

Xin liên lạc Dương 9574 6288 – 0421 925 157

Xin liên lạc 0439 388 789

(bên trong phòng mạch Bác sĩ Hồ Công Dương)

Trên mạng còn nhiều quảng cáo đủ loại:

THẨM MỸ VIỆN XUÂN YẾN

www.viet-times.com.au

43 Anna St, St Albans VIC 3021 Tel: 9323 0545 - Mob: 0415 235567 662-674

SĂN SÓC VÀ TRỊ LIỆU DA: Chuyên trị mụn, nám da, tàn nhang, nhăn, nếp nhăn. Dùng mỹ phẩm của Bác sĩ chuyên khoa và Laser Máy IPL tối tân, kết quả nhanh chóng.

SANG COMMERCIAL CLEANING SERVICE

• Đặc biệt khám da miễn phí! CHUYÊN NGHIỆP - PHUN XÂM THẨM MỸ: Môi hồng, mí mắt, thuê lông mày, xóa vết xâm hư và làm lại nét xâm mới thích hợp. CÁC DỊCH VỤ GIẢI PHẪU THẨM MỸ: Đặc biệt may vá thẩm mỹ cho phụ nữ. LÀM MÔI DẦY MỘNG VĨNH VIỄN: Do cô Yến nhiều năm kinh nghiệm tại Việt Nam, tốt nghiệp tại Úc, Hongkong và bác sĩ chuyên khoa.

CÔ YẾN KÍNH MỚI!

GIÁ ĐẶC BIỆT

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

70237-662/HTO/11

BEAUTY WORKER/ EYELASH TECHNICIAN

Công việc làm ít giờ (3 ngày trong tuần), có thể làm buổi chiều tối sau giờ làm việc, thích hợp cho người có công việc chính thức ban ngày, muốn kiếm thêm lợi tức. Công việc bảo đảm có lời và lâu dài, trừ mọi chi phí sẽ kiếm được $2.100/tháng, bảo đảm sẽ hoàn vốn trong sáu tháng. Giá bán $12.500.

Xin liên lạc anh Thành: 0403 320 088 - 0432 552 833

37


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds 657-669

TRẠI NUÔI NAI TASMANIA

SANG HÃNG GÀ

Cần bán trang trại nuôi nai ở Bắc Tasmamia, gồm 400 nai, lò mổ, licensed kitchen, nhà trọ B&B cottage, farm sheds và ngôi nhà 3 phòng ngủ. Trại đã thành lập 20 năm, nuôi & gây giống và bán thịt nai cho nhà hàng ở Tasmania và Melbourne. . Nguồn nước tự cấp và không trả phí. Trang trại nằm dưới chân đồi Great Western Tiers, cách Mole Creek town khoảng 5 km. Gần trường tiểu học địa phương, có xe buýt đến trường trung học ở Deloraine, Launceston & Devonport. Chủ nhân nghỉ hưu và cần bán business và bất động sản cho chủ mới quan tâm đến những khách hàng hiện có của trang trại. Sang thương vụ bao gồm trang trại, nai, cây trồng và máy móc. Giá $1 triệu AUD ONO.

Hãng gà chuyên bán sĩ và lẻ nằm ngay trung tâm thương mại sầm uất vùng Đông Nam cần sang gấp. Thương vụ dễ điều hành, lợi nhuận cao. Đừng bỏ lỡ cơ hội này! Xin gọi 0488 272 870.

Xin liên lạc anh Nguyên 0413 144 886 – chị Phương 0434 482 777 để thương lượng về điều kiện và giá cả.

SANG SHOP SUNBURY Hair & Beauty Salon & Fashion Boutique cần sang gấp. Thương vụ hoạt động trên chín năm ở khu thương mại sầm uất vùng Sunbury, lợi nhuận cao. Thương vụ gồm các dịch vụ về tóc, waxing, làm đẹp, massage, spraytan, bán hàng thời trang, nữ trang…. Bao gồm thiết bị, đồ dùng và stock. Hợp đồng thuê dài hạn. Thu nhập $4680 mỗi tuần, lợi nhuận ròng $2000 mỗi tuần. Giá $85.000. Để thêm chi tiết, xin gọi Simon 0408 177 650.

SANG SHOP TOC • Shop ngay trung tâm West Sunshine nằm trên hai mặt đường chính • Đã họat động 7 năm, nay vì quá bận rộn nên cần sang lại shop tóc/waxing và nối tóc (hair extension). • Hợp đồng dài hạn/có thể ký hợp đồng mới theo ý. • Lượng khách quen rất đông

668-672

SANG NHÀ HÀNG Cần sang gấp nhà hàng vùng Hampton East, 60

Tìm chú Phạm Hồng Đức trước ở 12 Đường Nguyễn Trãi, Q5, Sài Gòn.

Hai căn shop mới trong khu thương mại đang xây dựng ngay trung tâm Springvale. Nằm trên đường Balmoral Ave (đối diện Quyên Fashion). Diện tích mỗi shop 60m2, thích hợp cho tất cả các business như tiệm tóc, nail, văn phòng, take away… Giá cho thuê mỗi shop là $4000/tháng + GST. Nếu thuê cả hai shop, tiền thuê sẽ rẻ hơn.

657-669

Website: www.springfielddeerfarm.com Email: vaughantas@activ8.net.au

TÌM NGƯỜI THÂN

CHO THUÊ SHOP MỚI

Located in one busy shopping centre in South East suburbs. Highly profitable, easily manageable. Opportunity not to be missed. Enquiries to 0488 272 870

Phone: (03) 6363 1282 • 0427 522 527

667-686

661-686

Poultry Supplier (Wholesale & Retail)

Mọi chi tiết xin liên lạc:

656-671

CHO THUÊ SHOP MASSAGE

Tiệm massage đã có sẵn 4 phòng + 4 giường massage, 5 bộ ghế massage chân. Tiệm nằm trên đường Barkly, ngay trung tâm Footscray, đã có giấp phép của council. Tiền thuê $1,200/tháng. Liên lạc Lê Tuấn 9689 3133 – 9689 4455 – 0413 111 810

THUÊ NHÀ, SHARE PHÒNG

Cháu Phạm Hồng Tuấn ở Sài Gòn cần gặp, liên lạc điện thoại (+84-8) 987 779 942 hoặc email phtuan54@yahoo.com.vn. Tại Australia, xin liên lạc số 0403 036 268

TRUYỀN HÌNH SATELLITE

Melb JACE LẮP ĐẶT TRUYỀN HÌNH VỆ TINH • Lắp đặt ăng-ten cho tivi giá từ $150 • Lắp đặt truyền hình vệ tinh giá từ $580 Mọi chi tiết xem tại: www.satallite-tv.net.au Hoặc gọi: 0451 382 898 - (03) 8683 8301

TRUYŠN HINH SATELLITE TØ VIŒT NAM VTV1, VTV2, VTV3, VTV4, VTV6

NHÀ VÙNG RINGWOOD North dư một phòng chính có toilet & phòng tắm riêng biệt, đầy đủ tiện nghi. Ưu tiên nam, nữ du học sinh hoặc vợ chồng chưa con, có việc làm. Nhà gần shop, trạm xe buýt trước nhà.

Lưu ý: Gắn đĩa hơn 1.2M cần xin phép Council. (Warranty - Công lắp đặt 12 tháng, thiết bị 2 năm)

-------------------------------------------------- 668-671 ------------------------------------------------------------------------------------------

L¡p Ç¥t rÈ nhÃt

BUNGALOW / NHÀ KEYSBOROUGH

ra nước ngoài, cần bán gấp. Giá $45.000, có thể

Nhà vùng Keysborough gần Parkmore Shopping Centre và trạm xe bus. Nhà dư phòng và new bungalow mới cho thuê, fully furnished, bao bill. Ưu tiên thanh niên độc thân và người lớn tuổi. Liên lạc 0434 037 606 – 0432 777 099.

70230-661/HTO/11

thương lượng. Để biết thêm chi tiết, xin gọi:

60108A-661/HTO/11

chỗ ngồi. Thu $3.000 - $4.000. Chủ nhân dọn

HTV2/7, HTV9, VTV3/4, cÀn thÖ TV, VTC3

Đặc biệt: Coi trực tiếp giải ngoại hạng Anh

$548

(Tiền công lắp đặt $350 và phí thuê bao 6 tháng)

Mobile 0423 656 448

SAN REMO BAKEHOUSE

665-669

649-668

Tiệm bánh / café San Remo cần sang gấp. Nằm trên đường chính đi Philip Island, doanh thu cao khoảng $760.000/năm, partially managed, hợp đồng thuê dài hạn (trên 9 năm). Thiết bị chất lượng tuyệt vời. Sang giá $480.000 plus SAV. Để biết thêm chi tiết, xin gọi:

SANG SHOP NAIL

Shop vùng Doncaster, gồm 4 bàn nail, 2 ghế spa, một phòng waxing, một phòng facial. Shop rộng rãi, hợp đồng còn dài hạn, không cạnh tranh.

Giá $29.000. Liên lạc Hana 9848 3211

SHOP BÁN NHÀ BÁN

Paul 0408 380 040 658-671

668-672

SANG TAKE AWAY SHOP

NHÀ BÁN DOVETON

Cần sang gấp tiệm fish & chips. Mở cửa 6 ngày/

Nhà gạch ba phòng ngủ và hai phòng

tuần trong Aldi Supermarket Shopping Centre.

extension, hai nhà tắm. Đất rộng, có hai sheds,

Tiệm rộng có bàn bên trong và bên ngoài. Thiết bị

có gazebo, nhiều cây trái, carport đôi, gần

còn mới, tiền thuê thấp. Doanh số $7.500 – 8.000. Giá bán $285.000. Xin liên lạc:

trường, trạm xe buýt, shops. Giá từ $370.000.

George (03) 5995 3887 – 0413 706 019

Liên lạc (03) 9793 3919

THUÊ PHÒNG SPRINGVALE

Liên lạc Văn:

0425 903 718

Nhà ở trung tâm Springvale, cách trạm xe lửa 5 phút cho nam, nữ du học sinh độc thân thuê phòng. Liên lạc 0413 847 707 – 0413 527 652. 651-670

WATER TANKS FOR SALE

CHIA PHÒNG SPRINGVALE

Nhà ngay trung tâm Springvale, gần shop, xe lửa, xe bus. Có đủ tiện nghi: giường, tủ, máy giặt, tủ lạnh, TV, microwave… Dư phòng cần cho nữ, vợ chồng không con, du học sinh thuê. Giá $75/tuần. Bao điện, nước, gas. Chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái. Liên lạc 0425 787 892.

667-676

WATER TANK Bán thùng nước mưa loại 1000 lit đã qua sử dụng, dùng chứa nước tưới cây. Giá $90/cái. Xin liên lạc 0415 955 740

TÌM NGƯỜI THÂN 665-674

TÌM NGƯỜI THÂN

Con là Nguyễn Thị Kim Ngọc, có chị là Nguyễn Thụy Thu Trang, hiện sống với mẹ Vũ Thị Kim Hồng (đang ở Hoa Kỳ). Con muốn tìm bố Nguyễn Tấn Đạt, thường gọi Thương, quê Bến Tre - Mỏ Cày, xưa ở đường Nguyễn Thông, Q3, Sài Gòn. Xin gọi cho bạn của con ở Australia: Huy 0432 718 650.

Place a Classified Advert

MADE IN AUSTRALIA RE THAN TARGETING MO

5,000 2000L 75000L

Giảm giá đặc biệt bồn chứa * nước! POTENTIAL BU YER S!

$595

Classified adverts work best in Viet Times and Magazine 168 Network. Full name: .................................Tel: ..................................... Mobile: ..................................................... Address: ................................................................................................................................................. No. of weeks: ......................... x $ ...................... /week. Total = $ ..................................................... ADVERT: ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ $5/week (minimum 4 weeks): ............................................................................................................... ................................................................................................................................................................ $10/week (minimum 4 weeks): .............................................................................................................. ................................................................................................................................................................ I would like to pay by:  Credit Card / or  Cheque/Direct Transfer (Call 03 9792 3675 for more details) Card type:  Visa  Master. Expiry date: __/__/__ Name on card: .............................................. Credit card No#: |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|

Free on Internet!

All paid adverts will be published online at no extra cost. Great way to capture clients!

) www.viet-times.com.au Modern! More customers for you! Press + Online = Exposure & Results!

Fill in the form and have it posted to:

Viet Times Classifieds

PO Box 2689, Dandenong North VIC 3175

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

//BK

$695

GIÁ TỪ NHÀĐẠI SẢNDIỆN XUẤT CẦN Ầ RẺ NGƯỜI E Bán lẻ trực tiếp đến khách hàng! L phẩm Nails Cần một nữ đại A diệnM bánPsản &

S

ẦN U T / 5 Ô Website: www.topnotchtanks.com.au Liên iên lạc ạ mobile: 0000 000 000

70141-638/HTO/10

659-671

38

$599*

667-671

• Giá sang $60k có thể thương lượng

Mọi chi tiết xin liên lạc: Hạnh (B): (03) 9310 2949 (MB): 0411 507 830

THUÊ SHOP, SHARE SHOP

70210-652/HTO/10

662-674

9792 3675

Beauty. kỹ vàHoppers nhiệt tình, cần phải . LàmOldviệc p 2/435 Geelong Road Crossing $ lưỡng 1300 901Làm - 9369 - 0433 103 956 có569 xe riêng. việc9383 P/T, F/T, Weekend. 639-648

VIDEO, DVD, BĂNG NHẠC

TUYỂN THỢ MAY

PHƯƠNG LAN DVD: BÁN ĐẦY đủ các loại DVD, phim tập, CD, cassette, thuốc lá, thiệp mời. Đủ các loại phim tập Xưởng ở Glenroy cần tuyển thợ may. Hàn Quốc,may Hồng Kông, Thúy Nga, Asia... LiênCần hệ:cóShop 21 Bilo Shopping Centre, Footscray. Tel: 9396 1899

SAMPLE N $ 0/TUẦ 1

kinh nghiệm không ghiệm trong ngành giày dép, nhưng khô

quan trọngÔ trong nhưng phải có kinhchóng? nghiệm tron Muốn nhanh điều quầnCard! áo. Hãy khiển thanhmáy toánmay, bằngmay Credit Khi đặt quảng cáo, bạn có thể thanh toán bằng:

Xin gọi Smith 0000 000 000

PHONE US NOW! An toàn, uy tín, bảo mật và thông dụng. VIET TIMES CLASSIFIEDS 9792 3675 VIET TIMES | Quảng cáo Rao vặt


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds CƯỚI HỎI & LỄ LẠT Alternative Classic Convertibles .......................Sunshine ........................ 1300 720 361 Betterwood Funeral Services............................Mulgrave ..............................9547 1818 Crack A Jack Fireworks Australia .....................Keilor Downs .......................9310 8771 Doan Viet Trung ................................................Springvale South ................ 9546 8484 Global Monument Design P/L ...........................Heidelberg ...........................9458 1818 Golden Chef Cooking ........................................East Keilor............................9370 1816 Le Pine Asian Footscray ...................................Footscray.............................9315 3877 Villa Adriana......................................................Dandenong ......................... 9768 3822 Wedding Celebrant ...........................................Springvale........................... 9546 0756

DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP Abbotsford Financial Group Pty Ltd .................Coburg .................................9201 0310 Bao Long Quach & Associates PL ....................Springvale........................... 9547 8266 Bui Huy Dien - Translator ..................................Yarraville ..............................9314 4442 Cong ty Chau Dai Duong.....................................................................+848 3948 1580 DLT Migration & Financial Referral Services ....Melbourne............................9687 7427 Duc Anh - Du hoc & Dich thuat ................................................................ 04 3971 6229 Duc Mai Lawyers ..............................................Athol Park ...................... 08 8345 5888 Great Wall Insurance.........................................Springvale............................9574 2833 Hoang Gia Accountant ......................................Richmond ............................9428 1035 Investigative Solutions P/L ...............................Doncaster East ................... 9483 0293 KT Chief Architec ..............................................Richmond ............................9410 4090 Long T. Nguyen .................................................Springvale .......................... 9540 3830 Ly So Minh An...................................................Springvale............................8511 4609 Lyca Mobile Pty Ltd ..........................................Melbourne South ................ 9690 0956 Mekong Corporate Services .............................Springvale........................... 9548 4466 ND Accounting Services ...................................Keysborough ...................... 9583 4488 New World Taxation P/L ...................................Springvale........................... 8502 8639 Newland Migration Law ....................................West Melbourne.................. 9329 7786 Ngo & Associates .............................................Springvale........................... 9558 5366 Provey Property & Conveyancing Services ......Springvale............................9010 5510 S & W Consulting Group ...................................Melbourne........................... 9629 6068 Sica & Co Barrister & Solicitors........................St Albans ............................ 9366 8044 Springvale Financial Group Pty Ltd...................Springvale........................... 8543 1068 Top Reinz ..........................................................Footscray............................ 9689 3855 Vanssing Finance Services ...............................Brooklyn ............................. 8307 0878 VIP Estate .........................................................Springvale........................... 9540 8586 Visatec Australia...............................................East Melbourne................... 9694 4406 VRD Accounting Services.................................Albanvale .............................9356 0214

DU LỊCH NGHỈ NGƠI Friendly Travel Service P/L ...............................North Melbourne................. 9326 9899 Kim Travel .........................................................Fitzroy .................................. 9419 8152 Panoworld Travel ..............................................Preston ............................... 9478 8668 Springvale Travel ..............................................Springvale............................9547 5122 Sy Lai Service ............................................................................................ 8 6264 5930 Van Hoa Viet .....................................................Mount Pritchard ...................3938 9717 Vietravel ............................................................Quan 3 ........................+848 3828 898 West World International Travel ........................QLD..............................(03) 9318 7880 With U Travel.....................................................Carlton ................................ 9347 8848

GIẢI TRÍ VUI CHƠI Adult Cherry Blossoms Service ........................Melbourne Sth .................... 9682 8848 Club 741............................................................Brooklyn ..............................9314 4242 Club Striptease .................................................Richmond ............................9421 0105 Clubkeys ...........................................................MoorabinEast ......................9555 8100 Glengala Hotel ..................................................Sunshine ..............................9361 1007 Golden Star VCD P/L.........................................Springvale........................... 9540 8868 Harbin Yao P/L (Flame Angels) .........................Bayswater ........................... 9720 4044 Hot Gossip ........................................................Sunshine ............................. 9366 6444 Massage ...........................................................Sunshine ..............................9311 0198 Melbourne Colosseum......................................South Melbourne .................9696 9199 Moon Club ........................................................Dandenong ......................... 9793 5289 Ngo Chuong Dance Club ...................................Maribyrnong ....................0414792 096 Pacific Media (Classy) ......................................Cheltenham......................... 9001 8821 Phuong Nam DVD .............................................St Albans ............................ 9364 0976 Red Lantern Relax ............................................Dandenong South .......... 0401 353 392 Red Light Relaxation Centre .............................Clayton ............................... 9543 8820 Sea Pearls of Melbourne...................................Williamstown North .............9399 9740 Shinning Hands Massage .................................Footscray............................ 9362 0277 Southern Comfort International ........................Braeside...............................9588 0743 The Bignell ........................................................Moorabbin East ...................9553 0192 Vu Su Long Thuy ..............................................St Albans ............................ 9366 1065

GIÁO DỤC HUẤN NGHỆ Active Learning Childcare Centre .....................Springvale............................9574 0699 Cradles To Crayons Childcare...........................Kealba ................................. 9356 9466 Early Learning Family Day Care ........................Albanvale .............................9310 7077 First Pass Driving School .................................St Albans ....................... 0432 459 456 Gurkhas Institute ..............................................Melbourne........................... 8639 9000 Hillside Educational Child Care Services ..........Hillside ................................9390 2100 International Brain Academy.............................Glen Waverley ..................... 9887 9883 Josefa Tutoring .................................................Cairnlea................................9361 1031 Kids Heaven Family Day Care ...........................Braybrook ........................... 9689 0720 La Kosta Childcare Centre & Kindergarten .......Noble Park .......................... 9798 0999 Menzies Institute of Technology .......................West Melbourne.................. 9329 8877 Minh Guitar Tuition ...........................................Noble Park ...........................9795 0707 New Careers .....................................................Melbourne............................9654 2818 Nola-Dee Child Care Centre ..............................Clayton ............................... 9544 8783 Preschool Activity House .................................Springvale Sth .................... 9546 2659 Prestige Education............................................Broadmeadows................... 9309 4000 Private Tuition (Dạy kèm tư nhân).....................Endeavour Hills .............. 0431 197 730 Professional Private Tutoring............................Kings Park ......................... 9366 7658 Sandown Park Kindergarten .............................Springvale........................... 9546 4429 School No 1 ......................................................West Footscray....................9363 8717 Thu Hien - Driving School .................................Dandenong ........................ 8707 4968 Vina Driving School ..........................................Maribyrnong ........................9318 8540 YMCA................................................................Moonee Ponds.................... 8371 0500

MÁY TÍNH ĐỒ ĐIỆN Able Cash..........................................................Mordialloc........................... 9580 8807 Apac Notebooks ...............................................Moorabbin ......................... 9555 8755 Brother Green Group P/L ..................................Epping................................. 8401 4620 E-Solutions Pty Ltd...........................................Springvale........................... 9547 2364

Quảng cáo Rao vặt | VIET TIMES

Fast Track Computer.........................................Ascot Vale........................... 9326 2967 HKC Electrical P/L.............................................Springvale........................... 9560 3437 JV Mobile Springvale ........................................Springvale............................ 9574 0611 Lam Son Electrical Contractor..........................St Albans .............................8307 2210 Melb Jace Satellite TV Instalation .....................Carton ................................. 8683 8301 Nguyen Technical Solutions (NTS) ...................Deer Park ....................... 0403 360 636 Print Gear..........................................................Noble Park .......................... 9546 0400 TeleChoice Springvale ......................................Springvale............................9574 2882 Terry PC Solution..............................................Springvale............................9546 7974

NGHỆ THUẬT THỦ CÔNG Charis Photography ..........................................Scoresby ............................ 9778 5263 Dong Son Art ....................................................Footscray.............................9711 1838 Frog Photobook ................................................Carlton ................................ 9347 8960 Knit 'n Purl ........................................................Dandenong ......................... 9793 3530 Pixiekinks .........................................................Clayton ............................... 9558 6661

NHÀ CỬA VƯỜN TƯỢC 5 Star Reblocking & Underpinning ...................Roxburg Park .................. 0411 174 000 Acclaim Electrical Technologies .......................Darley ............................ 0425 758 809 All Types Concreting.........................................Hillside ........................... 0408 505 626 Auto Sunroof and Trimming..............................Oakleigh ...............................9568 0015 Bay's Carpet Laying & Cleaning Service...........Sunshine .............................9312 7248 Better Living Furniture HK Pty Ltd ....................Blackburn .......................... 9894 7768 Bui Quang Binh .................................................Springvale South ................ 9547 4557 C-Vila Security Doors .......................................Avondale Heights .................9317 9899 Chiropedic Bedding ..........................................Braybrook ............................ 9318 1211 Cường - Sơn Ngói .............................................Springvale Sth .................... 8502 7870 D&F Constructions ...........................................West Sunshine .................... 9364 9280 Deesigns ..........................................................St Albans .............................9364 5746 Dinh Pham ........................................................Springvale.......................0412 605 501 DM Auto Universal ............................................Dandenong ..........................8753 0797 Door Star ..........................................................Clayton South ......................9544 1155 Duc Fencing ......................................................Sunshine Nth .......................9367 3165 Essential Filtration P/L ......................................Narre Warren ...................... 9704 8079 Fine Finish Rendering .......................................Point Cook .......................... 9395 5347 First & Last Reblocking & Underpinning...........Fawkner ............................. 9323 9666 Five Star Fencing ..............................................Narre Warren East ......... 0409 996 936 Fix2Qik ..............................................................Noble Park .......................... 9546 0400 Garden Door & Cafe ..........................................West Footscray....................9314 2002 Green Engineering Pty Ltd ................................Mt Waverley .........................9562 7951 Green Space Pty Ltd .........................................Oakleigh Sth ....................... 9544 9576 Ho Plumbing & Gas Services............................Noble Park .......................... 9547 5205 Hoa Binh Kitchen Cabinet .................................Springvale........................... 9546 6352 Huy - Thợ Sơn...................................................Mulgrave ........................ 0421 590 889 HV Aluminium Windows ...................................Springvale........................... 9548 5960 In-Style Blinds ..................................................Burnside ............................. 8361 7642 Interior Fitting ...................................................Sunshine ............................. 9364 9386 Jolly Electrical Services P/L .............................Dingley Village .................... 9551 6505 KE Kitchen P/L ..................................................Braybrook ............................9312 2291 Kitchens 4 All....................................................Sunshine ............................. 9364 9636 LT Buidling P/L..................................................Sunshine Nth .......................9312 7903 Mat's Modern Homes .......................................Maribyrnong .................. 0403 058 918 Minh - Tho Son .................................................Keysborough .......................9798 1753 Minh Cong Welding...........................................St Albans ............................ 9356 4697 MJ Construction ...............................................St Albans .............................9366 9173 MS Drive Shafts ................................................Sunshine North ....................9310 8700 Nam Constructions...........................................Yarraville ..............................9332 2717 Nature's Hidden Treasure .................................Reservoir ............................ 9478 5779 New Keyman Kitchen & Shopfitting .................Blackburn ........................... 9894 1868 Northern Window .............................................Lalor .................................. 9402 5782 Northwest Electrical Trade ...............................St Albans ............................ 9078 0036 Orient Bonsai Nursery ......................................Reservoir ............................ 9469 5026 Paint Spot Footscray ........................................Footscray............................ 9689 8500 Phuc Fencing ....................................................Clayton South ..................... 9548 2854 PJ Garage Doors P/L.........................................Emerald .............................. 5968 2985 Quoc Racking P/L .............................................Sunshine West .................... 9360 4696 Rainbow One Blinds & Curtains........................Sunshine ............................. 9077 1353 Richard Auto Security.......................................St Albans ....................... 0431 240 630 RKCM Blinds .....................................................Narre Warren Nth ................ 9796 9441 San's Fencing ...................................................Keilor Downs ...................... 9078 9803 Select Chiropractic ...........................................St Albans ............................ 9356 4833 Sunline Roller Shutter .......................................Kealba ................................. 9364 2232 Sunshine Furniture............................................Sunshine ..............................9311 1629 Sunshine Glass .................................................Braybrook ............................9311 3553 Sunshine Kitchen ..............................................Tottenham............................ 9314 1811 Tai Trinh Gardener.............................................Springvale.......................0418 105 871 TD Handyman ...................................................St Albans .............................9364 3214 Thien Trung Ly ..................................................Springvale...................... 0421 898 866 Timber Floor Sanding & Polishing ....................St Albans ............................ 8307 2392 TNT Refrigeration Services ..............................Delahey ...........................0411 190 650 Top Notch Water Tanks ....................................Hoppers Crossings ............. 9369 9383 Total Renovation ...............................................Patterson Lake............... 0432 942 389 TPD Paint & Decorating ....................................Ascot Vale...................... 0433 300 501 Trang Son sua nha ............................................Deer Park .............................9266 1165 Truong Vi Thang BWT Mobile Locksmith .........Springvale............................9546 1269 Ultratex .............................................................Kealba ................................. 9364 4489 Van Tan Tran - Handyman.................................St Albans .............................9310 7597 Venus Drapes ...................................................Campbellfield...................... 9357 1055 Vina Windows and Doors .................................Dandenong ..........................9713 0268 VNT Timber Trading ..........................................Sunshine ..............................9312 3329 Westpoint Locksmiths ......................................Tottenham...................... 0408 094 102 Yes Timber Floors .............................................Cairnlea............................... 8361 9541 Yingli Group P/L ................................................Oakleigh South ................... 9543 1991

NHÀ HÀNG TẠI MELBOURNE Dai Duong Restaurant.......................................Footscray............................ 9689 9899 Gabriella's Restaurant .....................................Kealba ................................ 9364 5552 Hoa Binh Karaoke Restaurant ...........................St Albans ............................ 9356 0228 iSpicy Richmond...............................................Richmond ........................... 9429 4559 Mandalay Bay ..................................................Fitzcroy ............................... 9486 0880 New Royal Garden ............................................Mt Waverley ........................ 9886 1388

QUẦN ÁO THỜI TRANG Andre J .............................................................Clayton ............................... 9558 5244 DK Fashion Collection.......................................Springvale........................... 9546 2500 Roslyn Hong Hoa ..............................................Springvale........................... 9548 2994

9792 3675 SỨC KHỎE Y TẾ Bai Cao Tang .....................................................Footscray............................ 9687 3388 Benross ............................................................Moorabbin .......................... 9532 0404 Caroline Springs Blvd Denture Clinic ................Caroline Springs ................. 8390 2702 Concord Health Group ......................................Glen Waverley ..................... 8802 9388 Eye Trend ..........................................................Forest Hill............................ 9878 7328 Hoa My Dental ..................................................Quan 11 ..........................08 3955 1812 Namo Dental Pty Ltd.........................................St Albans ............................ 9364 4446 Nhan Tam Dental ..............................................Q10 ................................ 08 3509 5755 Oriental Massage Therapy ................................Sunshine ..............................9311 9994 Phong's Massage .............................................Deer Park .............................8390 1424 Royal City Health Centre...................................Melbourne........................... 9328 4886 Truong Thanh Dental ........................................Quận 2 ........................... 08 5402 3009 Universal Pharmaceuticals (Wealthy Health) ...Silverwater..................... 02 9648 4838 Viet Giao Dental ........................................................................................08 3820 4103 Westcoast International Dental Clinic ...............District 1 ....................... 03. 9001 6756 Winner Trading P/L ...........................................Kensington.......................... 9376 0088

THÚ NUÔI VẬT NUÔI Fastway Aquarium & Hydroponics ...................West Footscray.................... 9314 1119 Yarraville Veterinary Clinic ................................Yarraville ..............................9314 8945

THỨC UỐNG ĐỒ ĂN 7 Seas Cakes ....................................................Springvale.......................0413 932 277 CAG Asian Food Warehouse Sale .....................Noble Park .......................... 8683 5708 Global Green Vegetarian Food Mart ..................Braybrook ........................... 9939 8566 My Tam Asian Groceries...................................Springvale Sth .................... 9548 5688 New Eastland P/L..............................................Keysborough ...................... 9798 5800 Purity Cake Design ...........................................Richmond ............................9429 1495 Sonex Cafe........................................................Scoresby ............................ 9642 2033 Star Restaurant Springvale ...............................Springvale........................... 9546 9000 Vincent Vegetarian Food ...................................Footscray.............................9325 1188 Wingla Cakes ....................................................Footscray............................ 9687 2485

TRANG ĐIỂM LÀM ĐẸP Art To Life Artistry ............................................Sunshine North ...............0424 185 687 CTT Hair & Nail Salon .......................................Springvale .......................... 8555 9997 Gerbera Nails ....................................................Springvale .......................... 9546 6673 Imagery - Hair & Beauty Concepts ...................Footscray............................ 9687 6828 My Day Spa.......................................................Nth Melbourne .................... 9328 5581 Skinique Beauty ...............................................Footscray.............................9687 1817 LDT Nail & Beauty Supply.................................Springvale........................... 9548 0851 Xuan Yen Beauty ...............................................St Albans ............................ 8307 3827

TRUNG TÂM MUA SẮM Chic Gallery ......................................................Heatherton .......................... 9558 0564 Commercial Food Machinery VIC .....................Clayton ................................9543 1611 Jo Jo Florist ......................................................St Albans .............................9310 9983 Sunshine Master Buy ........................................Sunshine ..............................9311 1868 Superior Tanks Pty Ltd .....................................Sunshine .............................. 9312 1164 Yen Direct Supply P/L .......................................Sunshine ..............................9311 8847

XÂY DỰNG NHÀ CỬA A-Z Building & Construction Group ..................Springvale South ................ 8555 2521 Able Truss Pty Ltd ............................................West Sunshine .................... 9364 9544 Archi Build Commercial P/L..............................Laverton North.....................9314 9788 Archiclad P/L ....................................................Thomastown....................... 9464 3666 BG Auctions P/L ...............................................Deer Park .............................8348 5174 BH Tank Solutions.............................................Keysborough ...................... 9706 3073 Boran Real Estate .............................................Sunshine ............................. 9312 4444 California Concrete ...........................................Springvale Road ..................9793 1080 Chau Handyman ...............................................Hampton Park ..................... 8787 8685 Expert Glass Co. ...............................................Sunshine North ....................9312 2322 Hallmarc Developments ...................................Melbourne........................... 9548 9088 HB Metal ...........................................................Deer Park ............................ 9363 8734 K C Locksmiths ................................................Springvale........................... 9346 9399 Lam Handyman ................................................Springvale...................... 0431 635 044 Maxcool Refrigeration ......................................Vermont .............................. 9873 0973 Nguyen Phung Hoang - Handyman...................Sunshine ..............................8307 3410 Oztec Window Shutters ....................................Keilor Park .......................... 9336 0005 Pacific Rangehoods..........................................Nunawading .........................9873 2176 Paint Doctor ......................................................Springvale...................... 0438 985 628 Statue Innovations ............................................Dandenong ......................... 9794 9930 Sunshine Roofing Tiles Bricks & Pavers...........Sunshine ..............................9312 4377 Sunshine Stone & Marble Universe P/L ............Sunshine North ....................9364 7718 Tarno Floors......................................................Dandenong North ................8707 4792 TDL Contractors PL ..........................................West Footscray....................9314 4702 Thang Flooring .............................................................................................. 9366 3028 Triple Star Diecasting .......................................Dandenong South ................ 9793 1114

XE HƠI & PHỤ TÙNG BM's R Us .........................................................Reservoir ............................ 9460 5755 Combined Truck Bodies....................................Mordialloc............................9546 2135 Complete Options - Car Audio & Alarms ..........Clayton South ..................... 9562 3885 Custom Body Repairs .......................................Sunshine Nrth ..................... 9366 7376 Garry & Warren Smith Mazda ...........................Brandon Park ...................... 8562 5555 Good Year Auto Care Essendon ........................Essendon ............................ 9370 0777 Imlachs Auto Parts ...........................................Clayton ................................9552 1971 Independent Car Parts ......................................Ravenhall ............................ 9361 2004 KAM Auto Parts ................................................Braybrook ............................9317 0055 Kim Auto Paint (Sunshine)................................Sunshine ..............................9311 5446 Lemans Toyota - Footscray ..............................Footscray............................ 9689 2944 Maidstone Speedy Tyres ..................................Maidstone ............................9317 7744 Nam Duong .......................................................Sunshine North ...............0417 557 999 OZ Rent A Car P/L .............................................Sunshine .............................. 9311 8774 Patterson Cheney Toyota..................................Dandenong ..........................9215 2222 Pickles Auctions ...............................................Sunshine ...............................90093111 Repco AUTO REPAIRS P/L ...............................Springvale............................8502 7312 Sunshine Plaza Hand Car Wash ........................Broadmeadows..................................... The Tyre Professionals .....................................Sunshine ............................. 9364 9761 Van Quang Autos ..............................................Footscray.............................9687 1188

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

39


ĐẶC TRANG XE HƠI

ĐẶC Đ ẶC TTRANG RANG X XEE H HƠI ƠI

Magazine 168’ Special Advertising Feature To be featured, please call 9792 3675 _ TIN TỨC THỊ TRƯỜNG XE HƠI TUẦN QUA

SƠN SỬA XE LƯU ĐỘNG

Vy 0438 985 628

Chúng tôi chuyên về sơn sửa: • Xe bị đụng trầy sơn • Stone chips • Sửa xe bị đụng móp • Scratches • Các vết trầy sơn Nhận đến làm tất cả các vùng

Cash for Cars Hãng BMW với chiếc xe M3 Chuyên mua xe cũ, hư, bị đụng BÁN PHỤ TÙNG XE GIÁ RẺ

70116-654W/HTO/10

60333-600/TH/9

PAINT DOCTOR

LMCT 10502

Liên lạc Garry:

9749 0706 - 0401 272 114

Saloon Concept hoàn hảo

lưới tản nhiệt hình quả thận màu đen mang đến cho M3 Saloon Concept kiểu dáng “hầm hố” hơn. Hiện nay, hãng BMW vẫn chưa cung cấp hình ảnh cụ thể về không gian nội thất của M3 Saloon Concept.

Factory 9, 1021-1027 Western Hwy Ravenhall 3023 (vùng Deer Park)

Muốn mua phụ tùng xe hơi

giá rẻ và chất lượng? • Kéo, mua xe cũ, xe đụng • Bán phụ tùng xe cũ, có tất cả các loại model LMCT 1229

Ph: 03

20154-519/TH/6

Mở cửa 7 ngày

60396-622/HTO/10

Phone: 03 9361 2004 • Fax: 03 9360 5453

• Luôn có nhiều part mà bạn cần • Đầy đủ phụ tùng mới cho mọi loại xe, đủ đời • Phục vụ tận tình, lời khuyên hữu ích Giá luôn rẻ hơn các nơi khác!

OPEN HOURS Mon-Fri: 8am-6pm Sat: 8am-3pm

9547 7377

M

ới đây, hãng BMW đã trình làng tân binh M3 Saloon Concept tại một sự kiện M Division đặc biệt tổ chức ở Munich, Đức. Là phiên bản trọng lượng nhẹ của mẫu sedan M3 nhưng M3 Saloon Concept lại lấy các bộ phận từ M3 GTS. Do đó, M3 Saloon Concept được đặt giữa M3 và M3 GTS trong dòng sản phẩm của BMW. Cụ thể, bộ lazăng 19 inch màu tối, bộ chia gió trước và thắng trước/sau kích thước lớn đều bắt nguồn từ M3 GTS. Trong khi đó,

1602 Centre Rd, Springvale 3171 www.autowreckers.com.au

Phần lớn các thông tin khác liên quan đến M3 Saloon Concept đều được hãng BMW tạm thời giữ kín. Dự đoán, nằm bên dưới nắp capô M3 Saloon Concept là khối động cơ V8, dung tích 4.0 lít tiêu chuẩn hoặc 4,4 lít tương tự GTS. Nhờ đó, công suất đầu ra sẽ vẫn đạt con số khoảng 426 mã lực như “người anh em” M3. Không chỉ tân trang ngoại hình, hãng BMW còn bắt tay vào cải tiến cả hệ thống thắng, treo và xả sao cho tối ưu hóa tính năng vận hành, từ đó mang đến một M3 Saloon Concept thể thao hơn phiên bản tiêu chuẩn nhưng lại không mạnh bằng M3 GTS. Theo kế hoạch, BMW M3 Saloon Concept sẽ chính thức trình làng trong Lễ hội BMW M Festival tổ chức tại đường đua Nürburgring vào tháng 6 năm nay. < PARTS & REPAIRS

BM’S R US

Mel: 18 C5

www.bmsrus.com

Tel: 9460 5755

Chuyên bán phụ tùng xe, cho đủ các hiệu và đời xe Mở cửa 7 ngày (và cả Public Holiday)

Ave

Sun

shin

eR

d

Ma

rke

t Rd

tral

0403 471 377

Mob: Crn Wright St & Market Rd Sunshine VIC 3020

Cen

Tel: 9311 8774 • Fax: 93118775

• Thứ Hai – Thứ Sáu: 8.30am-5.30pm • Thứ Bảy: 8.30am-5.00am • Chủ Nhật: 10am-4pm

St

Ave

Wri ght

• RỬA SẠCH BẰNG TAY VÀ KHÔ • HÚT BỤI THẬT KỸ TOÀN XE • KIẾNG XE SÁNG BÓNG • VỎ XE SẠCH SẼ

234 Ballarat Road Braybrook VIC 3019

9317 0055

9366 7376

$20

Mua phiếu giá trị $10 và nhận dịch vụ tắm chó giá trị $20!

“Chất lượng là sự chuyên nghiệp của chúng tôi”

Chúng tôi mở cửa Thứ Hai - Thứ Năm: từ trưa - 4pm, Thứ Sáu - Chủ nhật: 10am -6pm, thời gian khác vui lòng liên lạc đặt chỗ qua số: 0417 545 710 (Vừa xuống từ Ballarat Road)

Email: colin@hyperwash.com.au • Website: www.hyperwash.com.au

Nhận kéo xe 24 giờ Chúng tôi chuyên về làm đồng, sơn xe: • Bảo hiểm và xe tư nhân • Fleet work • Bảo đảm suốt đời cho sơn xe • Tất cả các công việc được bảo đảm • Sơn hấp • Cho mượn xe miễn phí

Nếu không phải lỗi của bạn, chúng tôi sẽ claim cho bạn!

David: 0417 125 243 John: 0402 223 863 Fax: 9366 4404 220 McIntyre Rd Sunshine North VIC 3020

60351-654/HTO/10

Tắm chó giá từ $1 - Rửa xe - Rửa xe bằng tay - Bơm bình gas

70226-666/HTO/11

• NƯỚC ẤM • XÀ PHÒNG • SẠCH BỌ CHÉT • SẤY KHÔ

92 Station Road, Deer Park

250 Edwardes Street Reservoir 3073

VT/KAP-617/RE/0

$20

Rửa bằng tay rất kỹ từng chi tiết, các dịch vụ chuyên nghiệp và chăm sóc tốt hơn những gì bạn mong đợi.

DỊCH VỤ TẮM CHÓ GIẢM

60182-658/HTO/10

Cho thuê xe giá từ $25 Rửa xe giá từ $10 Kiểm tra chi tiết xe Dịch vụ kéo xe

Orm ond

ĐẶC BIỆT RỬA BẰNG TAY

•Chuyên sửa các loại xe BMW với hệ thống kiểm tra máy móc hoàn toàn tự động • Chuyên bảo trì và sửa chữa các loại máy xe • Giá cả hữu nghị, việc làm có bảo hành

60024-574/RE/9

BMW Specialist

DỊCH VỤ RỬA XE VÀ TẮM CHÓ CHUYÊN NGHIỆP


MAGAZINE 168 • Friday, April 08, 2011 41

Online eNews: www.viet-times.com.au O

COMBINED

TRUCK BODIES Chúng tôi chuyên về Truck Bodies hững người hâm mộ môtô ở Châu Á hẳn sẽ bất ngờ khi biết trong khu vực của mình cũng có một huyền thoại sidecar mang tên Chang Jiang. Trong lịch sử các dòng xe môtô ba bánh đầu tiên trên thế giới, rất ít người còn nhớ đến cái tên Chang Jiang đến từ Trung Quốc. Đây là mẫu sidecar xuất hiện lần đầu tiên vào những năm 50 của thập kỷ trước.

Chang Jiang là dòng sidecar khá nổi tiếng với thiết kế ngoại hình cạnh tranh ngang ngửa với 1938 BMW R71 từng làm mưa làm gió trên thị trường thế giới vào thời gian đó. Mặc dù được coi là một bản sao của chiếc IMZ M72 đến từ Liên Xô cũ nhưng Chang Jiang vẫn rất hút khách. Vào năm 1942, Liên Xô đã xuất khẩu một số lô hàng IMZ M72 có thiết kế “nhái” phiên bản 1938 BMW R71 sang Trung Quốc. Ngay sau đó, trên thị trường quốc gia đông dân nhất hiện nay đã xuất hiện một số chiếc Chang Jiang đầu tiên mang diện mạo hao hao IMZ M72 với tên gọi chính xác hơn là Chang Jiang 750. Tuy nhiên, dòng xe này chỉ tồn tại đến năm 1990 thì chính thức bị “khai tử” và sau đó chìm vào lãng quên.

Đến nay, sau rất nhiều năm không còn được nhắc đến, Chang Jiang đã quay trở lại với ngoại hình bóng bẩy hơn nhờ quá trình tân trang cầu kỳ. Chiếc Chang Jiang 750 hiện đại vẫn sở hữu khối động cơ làm mát bằng không khí, có dung tích xi lanh 746cc ngày nào. Người sở hữu chiếc Chang Jiang 750 là anh Thomas Chabrieres, một người đam mê xế cổ. Anh đã cất công tìm đến Trung Quốc vào mùa hè năm 2010 để tìm ra chiếc xe Chang Jiang đình đám một thời. Sau khi tìm ra được một chiếc Chang Jiang còn sót lại, Thomas Chabrieres đã lập tức chuyển nó về xưởng của mình và chế lại hệ thống thắng đĩa, chế hòa khí cùng hệ thống khởi động điện 12V. Ngoài ra, Thomas Chabrieres vẫn tôn trọng nguyên tác bản quyền của chiếc Chang Jiang. Dù cho đây là một phiên bản bị cho là lai tạo từ BMW R71 và IMZ M72 nhưng Chang Jiang vẫn sở hữu sức mạnh riêng để tồn tại đến tận thập niên ’90 trước khi bị “bức tử”. Đó quả là một chặng đường không hề đơn giản. Hồng Hà

Gọi chúng tôi bất kỳ giờ nào để khảo giá:

9587 0006

70340-658/HTO/11

Chang Jiang 750 của Châu Á N

• Thiết kế lắp đặt xe Van, thùng xe • May bạt, màn xe từ 2.4m đến 10m • Trays , Flat Top, Dropsides, Tippers, Trailers, Chassis Extensions & Modifacations. • POWER TAIL GATES, TOOL BOXES, NOSE CONES • Gates & Many Extras

ƠNG VIỆT GIÁ ĐẶC BIỆT CHO ĐỒNG HƯ

NAM!

Pham: 0423

398 045 (Chủ là người Việt) Hoặc Russell: 0404 565 044

330 Lower Dandenong Rd, Mordialloc 3195 CHUYÊN SỮA CHỮA VÀ CÓ BẢO HIỂM - BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG TỐT

3NGÀY

Ứ BẢY THỨ SÁU TH 8:30AM - 6PM 8:30AM - 6PM

CHỦ NHẬT 10AM - 5PM

ẬT KẾT THÚC LÚC 5PM CHỦ NH

MIỄN PHÍ 3 Year Roadside Assist+ MIỄN PHÍ 3 Year GWS Mechanical Protection Plan^ GIẢM 15% On Allianz Comprehensive Car Insurance*

ỉ có Giá ch

0 $ 36,99 I NGAY

60227-668/HTO/11

LÁI Đ

ỉ có Giá ch

$

21,I9N9G0AY

ỉ có Giá ch

Bảng số 2010 Số lượng giới hạn

LÁI Đ

$

0 17,99 A G Y

Bảng số 2010 Số lượng giới hạn

IN LÁI Đ

MAZDA 2 NEO AUTO MAZDA CX-7 CLASSIC AUTO

MAZDA 3 NEO MANUAL

Để mua được chiếc Mazda đẹp, giá rẻ xin liên lạc

SIMON CHEA 715 Springvale 715S i l Rd, Rd Mulgrave 0411 637 301

GARRY AND WARREN SMITH SERVICES: 715 Springvale Rd, Mulgrave • 1020 Burwood Highway, Ferntree Gully

Tel: 8562 5555

Email: simonc@gws.com.au (Nói tiếng Anh, Việt, Quảng Đông, Phổ Thông,Tiều Châu và Campuchia)

Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại website của chúng tôi: mazda.gws.com.au


42 MAGAZINE 168 • Friday, April 08 2011 60125-643/HTO/10

MUA XE CŨ, KÉO XE 24/7 Nhận khắp các vùng

The Professional Window Tinting Làm chủ một chiếc xe, bạn có muốn:

Với giá cao

cho xe Van, Toyota HiAce, Tarago, Hilux, Landcruiser, Dyna, Truck

Nhận kéo xe khắp tất cả các vùng!

Mobile: 0421 597 922

Liên lạc Nam

0417 557 999 9701 2255 LMCT 10205W

• Giảm sức nóng 68%

• Giảm chói 67% • Phim nhập từ hãng phim danh tiếng nhất của Mỹ

Liên lạc ngay hôm nay để được giá rẻ nhất!

Shop 1, 10 Elonera Rd, Noble Park 3174

SPOT ON TYRE & AUTO Wheel - Tyre - Battery • Hệ thống computer chỉnh tay lái xe mới nhất của năm 2009 Kiểm tra thắng

FREE

Liên lạc: Frank 0422 830 992

$119

• 5 lít nhớt • 1 lọc nhớt • 4 hoặc 6 NGK Japan Bugi (flatium thêm tiền) • Free balance 4 bánh xe • Free chỉnh tay lái xe

10 Berkshire Rd, North Sunshine (Kế bên Beyond 2000)

Tel: 9311 4838

Mở cửa 6 ngày: Thứ Hai - Thứ Bảy Chủ nhật xin hẹn trước

60084-641/RE/10

• Bán đủ các hiệu vỏ xe mới và cũ • Bán mâm đúc xe mới và cũ giá rẻ • Nhận sửa và bảo trì các loại xe • Nhận service, thay thắng, mài dĩa, thay cục đề, cục sạc, bình nước, ống bô, service hộp số tự động. • Thay bình điệnh (Battery) hiệu Century 2 năm bảo hành

au lần xuất hiện đầu tiên tại Paris Auto Show năm ngoái, cái tên Quattro vẫn chỉ là nằm trong kế hoạch của Audi mà chưa được đưa vào sản xuất. Tuy nhiên, phiên bản Quattro concept đã giúp đỡ A6 rất nhiều vì nó mang lại cảm xúc và đặc điểm mới cho nhãn hiệu. Cũng tại sự kiện đó, các nhà sản xuất xe hơi Đức đã giới thiệu phiên bản Quattro concept, một mô hình được xem là đại diện cho tất cả các tiến bộ, khoa học kỹ thuật của hãng xe Audi.

Đặc biệt Car service From

Nơi bán vỏ xe rẻ nhất vùng miền Tây!!! NANKANG

KUMHO

YOKOHAMA

165/75/13 $55

175/70/13 $69

175/70/13 $74

175/70/13 $58

175/65/14 $80

185/65/14 $99

KUMHO

215/45/17 $145

NANKANG

215/45/17 $130

KUMHO

205/40/17 $150

NANKANG

205/40/17 $120

KUMHO

NANKANG

NANKANG

185/75/14 $75 195/70/14 $85

205/55/16 $135 205/55/16 $115

KUMHO $89 YOKOHAMA $105 185 R14 LT

KUMHO

ĐẶC BIỆT THÁNG NÀY

205/65/15 $79 215/65/14 $89

NANKANG

• Làm mới và sửa các loại sunroof • Chuyển đổi từ ghế vải sang da • Sửa các loại mui xe cho convertible • Sửa tất cả các loại ghế xe • Sửa trần xe bị lỏm hoặc móp

YOKOHAMA

205/65/15 $99

YOKOHAMA

235/45/17 $145

KUMHO

FALKEN

235/40/18 $179

195R14 LT

Chúng tôi cũng bán bình ắcqui, thắng, ống nhún và sửa chữa máy móc các loại

Opening Hours: 7.30am-6pm week, 8am-4pm Sat, 9am-2pm Sun

43 Regent St, Oakleigh • Tel: 9568 0015 www.autosunroofandtrimming.com.au

8753 0797 - 0401 829 914

Liên lạc với chúng tôi ngay:

Đầy đủ các hiệu vỏ xe mới và cũ chất lượng! • Điều chỉnh cân bằng xe • Sửa chữa và bảo trì • Nâng cấp và bảo dưỡng • Universal Joints • Center Bearing

FREE

• CV Joints

Vỏ mới giá rẻ đặc biệt!*

(New & Reco)

• Boot Kit • Change Over • Lắp ráp phụ tùng

235/45/17 235/40/18 2 225/35/20 2 245/35/19 2 225/45/17

Cho tất cả các đời và model xe!

THẾ CHƯƠNG

Trường dạy lái xe

MONTHS INTEREST

• Dạy bao, dạy giờ, dạy mọi trình độ • Nhiệt tình, vui vẻ, tận tâm • Ưu tiên học sinh, thất nghiệp • Vùng Clayton South, Springvale và lân cận

$90 $119 $119 $ 119 $90

205/65/15 215/60/16 185/R14 175/65/14 175/70/13

$65 $68 $65 $55 $45

* có điều kiện áp dụng

222 McIntyre Road, North Sunshine 3020 Tel: 9310 8700 Fax: 9310 8711 Website: www.msdriveshafts.com.au

6, 12 OR 24

FREE

MAIDSTONE

Speedy Tyres

235/40/18 $179

60231-585/RE/9

OPEN 7 DAYS

CAR REMOVAL AND CASH FOR CARS

235/40/18 $149

ROTATION AND BALANCE WITH EVERY SET OF 4 TYRES PURCHASED

Ph: 9364 9761 Fax: 9364 8716 34-46 Mcintyre Road, Sunshine

Việc làm bảo đảm giá rẻ và có bảo hành!

NANKANG

235/45/17 $120

KUMHO $115 215/60/16 $129 YOKOHAMA $125

Nhận mua và kéo các loại xe cũ, hư, đụng, bỏ.

Chúng tôi chuyên về:

KUMHO

Như vậy, có thể thấy Audi Quattro Coupe là phiên bản khá “hoàn hảo” của hãng xe Đức, xứng đáng là model của năm 2014 sau khi được ra mắt. <

LMCT 9081

Trên 20 năm kinh nghiệm

205/65/15 $89

Một số nguồn tin cho biết, mẫu xe Audi Quattro concept đem đi thử nghiệm có trượng lượng ít hơn 300kg so với mẫu xe Audi RS5 (trọng lượng 1725kg). Trong khi đó phiên bản đi vào sản xuất sẽ có trọng lượng nhẹ hơn 225kg so với Audi R8. Giống như mô hình trình làng tại triển lãm Paris, những chiếc Audi Quattro Coupe có kích thước hơi khác so với phiên bản RS5. Nó sở hữu chiều dài cơ sở ngắn hơn 150 mm (5,91 inch), bề rộng 200 mm (7,87 inch) và chiều cao thấp hơn khoảng 40 mm (1,57 inch) so với mẫu RS5. Ngoài ra, hãng xe Đức còn giới thiệu một động cơ tăng áp 2.5 lít dung tích 5 xi lanh sản sinh ra công suất 408 mã lực tại 5.400 - 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại là 480 Nm (354,03 lb-ft). Động cơ này được kết hợp với một hộp số tay sáu cấp và hệ dẫn động AWD giúp xe vận hành một cách êm ả.

D.M. AUTO UNIVERSAL

AUTOMOTIVE SUNROOF AND TRIMMING

215/60/16 $119

KUMHO

Mô hình Audi Quattro đã được đồn đại đi vào sản xuất từ khá lâu, nhưng theo Autocar trích lời từ một nguồn tin giấu tên trong nội bộ Audi cho biết, phiên bản Quattro Concept sẽ được chuyển hóa thành mẫu Quattro Coupe và đi vào dây truyền sản xuất từ năm 2013, sau đó sẽ có mặt trên thị trường trong năm 2014. Phiên bản mới của Audi sẽ được xây dựng dựa trên khung gầm bằng nhôm và bọc trong carbon, mô hình mới cũng sở hữu một số chi tiết khác so với phiên bản concept trình diễn tại Paris. HÃNG SỬA SUNROOF VÀ SỬA GHẾ DA

185 R4 LT - $74.00 215/60/16 - $109.00 235/45/17 - $109.00 235/40/18 - $130.00 NANKANG

Chiếc xe Audi Quattro Coupe sẽ ra mắt vào giữa năm 2014 S

60477-621/HTO/10

• Lắp ráp các phụ tùng cho xe như: hệ thống báo động, DVD/Audio, reverse sensor/camera Xin gọi anh Tuấn để được dán lên xe KIẾNG MÀU ĐẶC BIỆT, Car Tinting!

• Ngăn chặn 99% UV

70235-665/HTO/11

tử ngoại của ánh nắng mặt trời?

36 Hampstead Rd, Maidstone Tel:

9317 7744

RICHARD AUTO SECURITY

8511 4979 - 0417 667 858

• Hệ thống báo động xe hơi (Antiscan giá từ $190) • Hệ thống khởi động xe từ xa (Remote Engine Starter) với giá từ $265 • Reverse Camera with Monitor từ $325 • Bộ điều khiển khởi động LCD giá từ $335 • Central locking (tính riêng) • Power windows Liên hệ Richard • Reverse parking sensor giá từ $185

• Lắp ráp tận nơi, suốt 7 ngày!!

0431 240 630

60459-624/HTO/10

nhiên liệu hơn?

• Bảo vệ gia đình và con trẻ từ tia

70181-646/HTO/10

Mua tất cả các loại xe hư, cũ, đụng, bỏ

• Giúp ghế và đồ đạc trong xe bền hơn? • Lifetime warranty! • Tránh ánh nắng chói chang, an toàn và • Không tróc, không nổi kín đáo hơn? bong bóng và không bị • Giúp máy lạnh chạy tốt và tiết kiệm đổi màu

70044-642/HTO/10

Đặc biệt

60337-654/HTO/10

• Làm chiếc xe hơi đẹp và hấp dẫn hơn?


MAGAZINE 168 • Friday, April 08, 2011 43

Online eNews: www.viet-times.com.au

Khác với mẫu xe concept sở hữu công suất 800 mã lực, Galibier phiên bản sản xuất được cho là sẽ sử dụng khối động cơ W16 mạnh 1.000 mã lực và có thể chạy bằng xăng hoặc nhiên liệu sinh học. Theo kế hoạch, Galibier sẽ được lắp ráp tại nhà máy đặt ở Molsheim, Pháp cùng với “người anh em” Veyron. Dự kiến, Bugatti Galibier sẽ được bán với giá khoảng 1 triệu Euro (tương đương 1,4 triệu USD) khi có mặt trên thị trường vào năm 2013 hoặc 2014. <

70367-666/HTO/11

G+H SMASH REPAIR

LÀM ĐỒNG - SƠN XE Nhận làm đồng các loại xe

Muốn đạt kết quả tốt hãy gọi cô Thảo

THU HIỀN Trường Dạy Lái Xe Nam: Huấn luyện viên với bằng cấp IV DIA, chuyên dạy số tự động và giúp đỡ 32 câu luật và 28 câu luật lấy bằng P, dạy bao, dạy giờ, dạy theo luật GLS.

50133-666

70162-642/HTO/10

0466 438 864

TRƯỜNG DẠY LÁI XE TST Auto & Manual Certificate IV in Road Transport and Driving Instruction(Với chứng Driving School chỉ cấp 4 về luật giao thông ,kỹ năng lái xe an toàn) Dạy các vùng Sunshine, Footscray, St Abans và lân cận. Nói và, hướng dẫn bằng tiếng Việt và English Three: 0425 098 582 & Virgin 0466 526 693

60145A-665/HTO/11

Tận tâm - vui vẻ Học phí đặc biệt!

PREMIUM DRIVING SCHOOL • Nhận dạy các vùng miền Tây • HLV có bằng Intructor cấp IV (4) • Nhiều năm kinh nghiệm • Dạy giờ hoặc day bao

Giá rẻ - Nhiều năm kinh nghiệm - Uy tín - Kỷ lưỡng Làm khách hàng hài lòng Giá đặc biệt: Xe phai màu muốn sơn lại nguyên chiếc Hoàng 0434 114 996 - 30 Imperial Ave, Sunshine Nth

L P

Trường dạy lái xe

First Pass Driving School

Dạy vùng Dandenong, Springvale, Burwood và các vùng lân cận.

Qualified Instructor / Certificate III - IV • Hướng dẫn Free 32 câu luật và thi trên Computer (Tiếng Anh và Tiếng Việt) • Tận tâm, nhiệt tình • Nhận dạy các vùng phía Tây: Footscray, St Albans, Sunshine, Hoppers Crossing...

Liên lạc: Mob 0423 375 899 • Tel 8707 4968

60247-588/TH/9

Về cơ bản, Warrior Made Vegas 8-Ball vẫn mang cấu hình y như bản gốc. Tuy nhiên, bình xăng của Vegas 8-Ball đã được “tút” lại với những hoa văn trang trí bắt mắt. Không chỉ thế, dựa trên cốt của nguyên mẫu nhưng lại được tái thiết kế dưới tay một công ty chuyên sản xuất đồ quân đội tại Iowa, Warrior Made Vegas 8-Ball mang trên mình phong cách đậm chất lính hơn. Vegas 8-Ball 2011 được sơn màu đen toàn bộ, từ phuộc trước, bánh xe cho đến động cơ đầy sức hấp dẫn. Bên cạnh đó, Vegas B8-Ball chỉ dành cho một người với ghế đơn được đặt ở vị trí thấp. Động cơ Freedom V-twin 100ci với các rãnh tản nhiệt được làm tinh vi hơn

Hiện nay, hãng Bugatti vẫn khá kín tiếng về kế hoạch sản xuất Galibier. Theo nguồn tin nội bộ cung cấp cho tờ Bloomberg, ông Wolfgang Duerheimer đã cố gắng thuyết phục ban giám đốc Volkswagen thông qua kế hoạch sản xuất mẫu sedan 4 cửa siêu sang Galibier. Hiện nay, ông Duerheimer đang chịu trách nhiệm cả hai nhãn hiệu Bugatti và Bentley sau khi rời khỏi ghế giám đốc trung tâm Porsche R&D.

Mob App: viet-times.com.au

L/l: Anh Linh Nguyễn 0432 459 456 (optus)

DỊCH VỤ CHO THUÊ CÁC LOẠI XE CỔ ĐIỂN VÀ XE LIMOUSINE Xe Limousine 6, 8 và 10 chỗ ngồi phong cách cổ điển của thập niên 60’. • Phục vụ đám cưới • Các dịp lễ đặc biệt • Các tour tham quan, du lịch, mua sắm • Tráng lệ và sang trọng • Lễ tang

12 Henderson Street Sunshine VIC 3020 Ph: 1300 720 361 Mob: 0437 982 952 e: info@accl.com.au w: www.accl.com.au

Chuyên sửa xe:

• • • •

Car, Truck, Thay máy, Hộp số Mài dĩa thắng Thay thắng Re-gas aircon giá $75

FNFAUTO-607/RE/9

Trong làng môtô thế giới, chắc hẳn cái tên Victory Motorcycles đã quá nổi tiếng. Với những trang thiết bị hiện đại tích hợp ở mỗi dòng xe, Victory luôn tạo được điểm nhấn khác biệt. Trong số đó, không thể không kể đến Vegas 8-Ball, một mẫu cruiser có thiết kế đẹp mắt, tính năng vận hành mạnh mẽ và giá “mềm”. Là nhà tài trợ series Warrior Made bao gồm 12 phát minh quan trọng nhất trong lịch sử quân đội như xe Jeep, ngụy trang, chất liệu Kevlar, hệ thống định vị toàn cầu... đăng trên trang MilitaryTimes. com, hãng Victory đã quyết định khai sinh một Vegas 8-Ball phiên bản đặc biệt.

Nếu được đưa lên dây chuyền sản xuất đại trà, Bugatti Galibier dự kiến sẽ đi kèm giá bán lên đến 1,4 triệu USD. Từ một năm trở lại đây, dư luận trong làng xe thế giới đã không ít lần đồn thổi về việc hãng Bugatti đưa bản concept Galibier lên dây chuyền sản xuất hàng loạt. Tuy nhiên, có vẻ như đến nay, hãng Bugatti mới được công ty mẹ Volkswagen chấp thuận kế hoạch sản xuất đại trà mẫu siêu xe 16C Galibier.

AH: 9318 8540 • 0412 307 666

• HLV với bằng Instructor từ năm 1983 • Nhận dạy các vùng Footscray, Sunshine, St Albans và các vùng phụ cận • HLV tận tâm, kiên nhẫn và vui vẻ • Hướng dẫn bằng tiếng Việt và tiếng Anh

60177-626/HTO/10

Chiếc motor Victory Vegas 8-Ball phiên bản đặc biệt

Bugatti Galibier sẽ có giá lên đến 1,4 triệu USD

VINA DRIVING SCHOOL

70182-646/HTO/10

không chỉ tăng hiệu quả làm mát mà còn giúp Vegas 8-Ball thu hút về thị giác. Ngoài ra, cũng phải kể đến cặp ống xả song song nổi bật một bên và thắng đĩa 300mm lắp trên cả hai bánh trước/sau. Dự kiến, những hình ảnh cụ thể nhất của Warrior Made Vegas 8-Ball 2011sẽ xuất hiện vào ngày 4/6 sắp tới trên trang web MilitaryTimes.com.

Liên lạc:

0433 496 215

10 Clive Street, Springvale VIC 3171

(Mel: 79 K5)

Tel: 8502 7312

NHIỀU LỢI ĐIỂM KHÔNG CHỈ LÀ GIÁ RẺ! Liên lạc với Christina Chu (Nga) nhân viên bán hàng người Việt để biết thêm chi tiết về việc mua bán xe!

Lãi suất vay tiền

3.9% & 4.9% DA inc Metallic Paint sold to Private & ABN holding customers.

RAV4 2011 2WD CV Manual

Giá: $29,990 Drive away for private and ABN holding Customers.

(có điều kiện áp dụng)

Drive away, color silver, rego XRR777

Camry 2011 BUILD Plate Camry Touring SE Giá: $30,990

Demo Aurion ATX ’09, AUTO Giá: $23,990

DA inc Metallic Paint sold to Private & ABN holding customers.

Drive away, color silver, rego XKO151

Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc gì, vui lòng liên lạc Vy Đặng để được hỗ trợ và giải đáp tận tình:

200 Cheltenham Rd. Dangdenong 3175 www.pattersoncheney.com.au

Demo Rukus Build1, AUTO, Many extras Giá: $22,888

1300 062 996 Melway 89H9 LMCT578

Mở cửa Thứ Hai đến Thứ Bảy

Xin liên lạc anh Liêm Nguyễn hoặc Tâm Hà, đại diện công ty tài chánh chúng tôi để được vay tiền tại chỗ.

Liêm Nguyễn Finance Manager

70262-667/HTO/11

Aurion 2011 BUILD Plate Aurion Touring SE Giá: $33,990

sắp kết thúc vào ngày 30/04. Gọi ngay cho chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết!

Tâm Hà Finance Manager


Địa điểm mới về đấu giá và mua bán xe hơi ngay tại Sunshine!

Đấu Giá Vào Mỗi Thứ Ba!

N

41-45 McIntyre Rd, Sunshine, Melbourne Bãi xe mới ngút ngàn! XĐịa điểm thuận tiện XHoàn toàn mới

ÏÏÏ

XHằng hà sa số loại xe hơi Đấu Giá Xe Hơi

Ph: (03) 9009 3111

XE ĐẤU GIÁ: Mỗi Thứ Ba

XE BÁN: Đủ loại, đủ đời, hằng hà sa số loại

10:00am: 11:00am:

Luôn mở cửa bảy ngày trong tuần

xe có thể mua ngay mà không phải qua đấu giá.

Đấu giá Xe từ Chính phủ và Công ty Đấu giá Xe Thu hồi và Xe Thường

Xem xe: Thứ Hai 8:30am–5:00pm & 8:30am ngày đấu giá

Mua xe: Thứ Hai–Thứ Sáu 8:30am–5:00pm, Thứ Bảy & Chủ Nhật 10:00am–4:00pm

Bãi xe khổng lồ – Tiết kiệm cả ngàn!

và nhiều nữa!

ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN CỦA PICKLES Đấu giá ngay hôm nay! Để có thêm thông tin, xin bấm đường link “Pickles Live” trên website của chúng tôi

Luôn có sẵn Tài chính và Gia hạn Bảo hành cho quý bạn

Các phòng Xe Tải, Máy móc và Xe hư hỏng vẫn làm việc thường lệ Ï'ARDENÏ$RIVE Ï4ULLAMARINEÏÏ0HÏ ÏÏ Hình ảnh & Thông tin xin thăm

www.pickles.com.au

,$Ï


MAGAZINE 168 • Friday, April 08, 2011 45

Online eNews: www.viet-times.com.au

COMPLETE

CAR AUDIO & ALARMS

Model - KDC 139 * CD AM/FM Tuner * High Power 50w x4 * RCA preout

RRP $229

New 2009 model * 208watt CD * EEQ (equalizer) * Rotary Vol. Control

$119

RRP $249

Car DVD & GPS

Mongoose Car Alarm

Đấu giá xe hơi tại Pickles Auctions!

N

ếu bạn đang tìm để mua cho gia đình mình một chiếc xe hơi khá mới với tất cả các lựa chọn nhiều nhất có thể như ghế da, số tự động, màu sơn, bảo hiểm và nhất là tiết kiệm một khoản tiền kha khá thì bạn sẽ không tìm đâu hơn Pickles Auctions. Lợi điểm khi mua xe ngay tại Pickles là việc bạn có thể kiếm cho mình một chiếc xe với đầy đủ bảo hành từ nhà sản xuất, đẹp, ít cây số. Thay vì mua bằng đấu giá, quý vị có thể mua xe mà quý vị thích ngay trước ngày đấu giá với một giá đã được định sẵn. Các loại xe được thanh lý và dùng từ chính phủ có thể được mua tại đây với một giá nhất định nào đó, thấp hơn giá bên ngoài và Pickles giúp bạn mua những chiếc xe này thật dễ dàng.

Tại ngay nơi đây, bạn có thể được Pickles cho mượn tài chánh, hướng dẫn bạn việc đóng bảo hiểm xe, bảo trì, bảo hành và nếu bạn có xe để bán lại thì bạn cũng có thể trade-in tại đây. Nếu rành về việc đấu giá, bạn có thể

ghé thăm www.pickles.com.au để nhắm cho mình một chiếc và bạn có thể ra bid để đấu giá cho chiếc xe đó, và theo cách này thì bạn có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền.

Là một công ty của Úc hoạt động dựa trên yếu tố gia đình: thân thiện, chu đáo và Pickles Auction đã có mặt trên thị trường hơn 30 năm thì quả thực việc giúp cho bạn mua được một chiếc xe ưng ý thì có thể trong tầm tay của Pickles. Tới đây, việc duy nhất bạn cần làm đó là chọn ra cho mình một chiếc xe trong cả ngàn chiếc đầy đủ thương hiệu, đời, màu sơn, mẫu mã bóng loáng, hấp dẫn. Những việc còn lại như tài chính, bảo hành, thuế đường, bảo trì… sẽ hoàn toàn được lo liệu và sắp đặt từ các nhân viên của Pickles. Vậy mời bạn ghé thăm Pickles Auction tại 2 địa chỉ: 41-45 McIntyre Road, Sunshine và 89 Garden Drive, Tullamarine hay gọi cho họ qua số điện thoại 9009 3111 hay 9338 8899 ngay hôm nay. Hồng Hà

$119

* 2 Remote Control * Immobiliser * Shock Sensor * Fully install

RRP $299

$219

S

als i c pe

Sales, Installations & Repairs Car Audios Car Alarms Immobilisers Remote Central Locking Incar DVD/TV’s Incar Navigations Handsfree Car Kits Reverse Camera & Sensors Remote Keypad Repairs Lifetime Warranty On-site Service Avaliable

MONGOOSE

THE RECOGNISED NAME IN SECURITY

9562 3885 - 0412 999933 137 Westall Rd, Clayton Sth (Melway Pg.79 G10)

SPORTS BAG COUPON

Các loại vỏ xe

Thắng xe

Dịch vụ 24 giờ

Ống phuộc

Vá bánh xe

Máy móc

trị giá

Cnr Footscray Rd & Sims St WEST MELBOURNE

Vince Sorrenti

$45 TẶNG Túi xách thể thao * Có điều kiện áp dụng

* Mỗi khách hàng chỉ một coupon

Cnr Footscray Rd & Sims St WEST MELBOURNE

105

Autumn Car Service giá đặc biệt từ $ Các dịch vụ bao gồm: • Kiểm tra đường ống chất lỏng • Kiểm tra transmission và drive line • Kiểm tra hệ thống tay lái • Kiểm tra và điều chỉnh thắng xe • Cân bằng và điều chỉnh áp suất cho bánh xe

Miễn phí tiền lãi suất lên đến 12 tháng cho các thanh toán trên $500 Hiện có Gift cards VIPCard - Hỏi chúng tôi để biết thêm chi tiết

RD OMER CA VIP CUST

Essendon St 73 Fletcher

9370 0777

Call 9370 0777

73 Fletcher St, Essendon

Sửa chữa máy móc Chăm sóc xe Ống phuộc Pin xe Tay lái xe Thắng xe Vỏ xe

70272-668/HTO/11

• Lên đến hơn 5 lít dầu semisynthetic chất lượng • Bộ lọc dầu • Kiểm tra pin • Kiểm tra và làm báo cáo 55 điểm an toàn trong xe


PRIUS HYBRID

CAMRY HYBRID

YARIS YR 5DR

Tiền lãi suất cho tất cả dòng xe Prius Hybrids mới và trưng bày lắp ráp 2010 và dòng xe Camry Hybrids mới và trưng bày.

4.9%

O

MIỄN PHÍ bảo trì xe tính giá cố định $130*

$30,888

MIỄN PHÍ bảo trì xe tính giá cố định $130*

LÁI ĐI NGAY

Tiền lãi suất cho dòng xe Toyota Corolla mới.

PRADO GXL PETROL M

M

CAMRY TOURING FR

M O FR

LÁI ĐI NGAY

Chỉ có

Tiền lãi suất cho tất cả dòng xe Toyota Yaris mới lắp ráp năm 2010.

HILUX 4X2 WORKMATE $21,990

COROLLA ASCENT

O

3.9%

TOYOTA

FR

Chỉ có

LeMans

$59,990

MIỄN PHÍ bảo trì xe tính giá cố định $130*

LÁI ĐI NGAY

Hàng ngàn xe cũ, tha hồ cho bạn lựa chọn! ệt i b c ặ đ á Gi Xem thêm thông tin chi tiết tại website: iều! h n m ệ i Tiết k www.lemanstoyota.com.au

THỦ TỤC TÀI CHÍNH VÀ BẢO HIỂM

Xin liên lạc ngay Tuấn Nguyễn số điện thoại 03 9689 2944

00 TOYOTA AVALON

02 NISSAN PULSAR

03 HOLDEN ASTRA

02 TOYOTA COROLLA

$7,990 LÁI ĐI NGAY

$10,990 LÁI ĐI NGAY

$10,990 LÁI ĐI NGAY

$11,990 LÁI ĐI NGAY

• 4 speed Auto • 4 door 5 seat • Air Conditioning • Central Locking • Tacho

• 4 speed Auto • 4 door 5 seat • Air Conditioning • Central Locking • Cruise Control

• 4 speed Automatic • GREYISH BLUE • 5 speed Manual • Air Conditioning • Radio Cassette • 4 Speaker Stereo • Central Locking • Tacho • Power Door Mirrors • Power Steering

• 4 speed Auto • 4 door 5 seat • Air Conditioning • Power Antenna • Power Steering

• Light Green • 4 Speaker Stereo • Central Locking • Radio Cassette • Power Windows

• BURGUNDY • 4 Speaker Stereo • Cd Player • Power Steering • Power Windows

• Black • 6 Speaker Stereo • Cd Player • Power Steering • Power Windows

06 TOYOTA COROLLA

05 TOYOTA HILUX

09 TOYOTA COROLLA

05 TOYOTA RAV4

$13,990 LÁI ĐI NGAY

$16,990 LÁI ĐI NGAY

$18,990 LÁI ĐI NGAY

$23,990 LÁI ĐI NGAY

• 5 speed Auto • 4 door 5 seat • Airbags • Central Locking • Power Steering

• 5 speed Man • 2 door 3 seat • Air Conditioning • Engine Immobiliser • Central Locking

• 4 speed Auto • 4 door 5 seat • Air Conditioning • Bluetooth System • Cruise Control

• 4 speed Auto • 3 door 4 seat • Airbags • Abs • Cruise Control

• White • 2 Speaker Stereo • Cd Player • Power Steering • Power Door Mirrors

PH: 8363 3000

WESTER N

HWY

LMT-668/HTO/11

LMCT 10334

DEER PARK 770 BALLARAT RD.

RD

R

LMCT 691

ON GT SIN

WESTERN RING

MOORE ST RE

ET

T R EE HYD E ST

WHIT EHA LL S TRE MAR ET IBYR N ON G RI VER

TREET VICTORIA S

N KE

N

R

ET

D OA

CAIRNLEA D

STREET

BARKLY ST RE

AD

EE T STR ING IRV

RO

BUYCKLE

STREET

S ON

PH: 9689 2944

DONALD

BS HO

FOOTSCRAY 4 HOPKINS ST.

E INC PR

Liên lạc: Tài Lê

AD

Liên lạc: Đạt Phạm (Sales Manager), An Nguyễn và Vĩnh Phạm N

• SILVER • Air Conditioning • 4 Speaker Stereo • Power Steering • Power Windows

TOYOTA

LeMans WY SH

• GRAPHITE • 6 Speaker Stereo • Abs • Power Steering • Power Door Mirrors

STATION RO

• WHITE • Air Conditioning • 6 Speaker Stereo • Clock - Digital • Power Door Mirrors


MAGAZINE 168 â&#x20AC;˘ Friday, April 08, 2011 47

Online eNews: www.viet-times.com.au

Since 1987

The

SMASH

REPAIRS

Professionals 155 Anderson Road, Sunshine VIC 3020

Tel: (03) 9311 5446 Fax: (03) 93112544 Mob: 0402 949 329 Website: www.kimautopaint.com.au email: kimautopaint@gmail.com


Đọc báo Viet Times mọi lúc, mọi nơi. Dùng mobile phone của bạn để đọc Viet Times tại địa chỉ website: viet-times.com.au Ngoài các tin tức nóng bỏng được cập nhật hàng ngày, bạn còn tìm thấy trên Viet Times những thương vụ hữu ích trong Danh bạ Thương mại, kiếm và gửi quảng cáo rao vặt miễn phí. Đặc biệt, chương trình Radio Online sẽ mang lại cho bạn đầy đủ thông tin đang diễn ra xung quanh mình.

cách đơn giản để bạn có thể đọc được báo Viet Times bất cứ khi nào và tại bất cứ nơi đâu: BÁO IN MIỄN PHÍ Báo in được phát tại các vùng người Việt khắp Melbourrne.

TỪ MÁY TÍNH* Dễ dàng ngay trên máy tính với: www.viet-times.com.au

MOBILE PHONES* Dùng mobile có màn hình cảm ứng để vào m.viet-times.com.au

Để có thông tin hay liên lạc quảng cáo trên các phương tiện truyền thông này, xin gọi điện thoại: (03) 9792 3675 * Có thể ISP của bạn sẽ tính cước download.

Ghé thăm tại Facebook:

viettimesnewspaper

Viet Times, tờ báo thân thiện nhất của người Việt tại Úc.

Magazine 168, Friday 08 April 2011  

Magazine 168, Friday 08 April 2011

Advertisement