Page 1

Filatelistenvereniging

“de Vierstroom”

afd. Arnhem, Elst en Velp/Rozendaal

INHOUD; 2 3 3 4 5 6 8 9 10 11

Programma Van de Voorzitter Sandd introduceert ... Een Belgische zegel ... Rondzendnieuws Turkije, ... Zuytdorp Uitnodiging ALV Trans-Australische Spoorweg Zurich CS ZEGEL "BEVRIJDING BELGIË" (ZIE ARTIKEL A. VEENSTRA OP BLZ. 4)

REDACTIE: J. DRIESSEN J. HUISKES

december 2017

WWW.VIERSTROOMFILATELIE.nl


COLOFON Voorzitter J. Driessen tel: 026 381 28 98 (j.driessen191@upcmail.nl) Secretaris W. Vermeire tel: 06 110 186 99 (vipinvelp@icloud.com) Penningmeester I. Zeijlstra tel: 0481 376 808 (i.zeijlstra@kpnplanet.nl) Hoofd Rondzendverkeer J. Verburgt tel: 026 321 34 17 (johnny.verburgt@gmail.com) Distributie Rondzending Noord mevr. A. Hamburg tel: 026 361 20 14 (angelahamburg@gmail.com) Distributie Rondzending Zuid J. Verburgt tel: 026 321 34 17 (johnny.verburgt@gmail.com) Ledenadministratie W. Vermeire tel: 06 110 186 99 (vipinvelp@icloud.com) Redactie Vierstroom-Nieuws J. Driessen tel: 026 381 28 98 (j.driessen191@upcmail.nl) J. Huiskes tel: 026 32316 78 (j_huiskes@hetnet.nl) Webmaster J. Verburgt tel: 026 321 34 17 (johnny.verburgt@gmail.com) Maandelijkse Nieuwsbrief W. Vermeire tel: 06 110 186 99 (vipinvelp@icloud.com)

==== BIJEENKOMSTEN EERSTE HELFT 2018 ==== Velp 8 januari Nieuwjaarsbijeenkomst & huldiging jubilarissen 5 februari 5 maart Algemene ledenvergadering 9 april 7 mei Afsluiting seizoen 2017-2018 met drankje Locatie Zalencentrum "Parkstaete", Parkstraat 3 b in Velp Aanvang 20.00 uur Elst 12 februari 12 maart 16 april 14 mei Locatie "Onder de Toren", Sint Maartenstraat 54 in Elst (Gld) Aanvang 19.30 uur Naast de stockboeken ter inzage op elke bijeenkomst wordt in Velp steeds een kleine verloting gehouden en in Elst een korte bingo (met filatelistische prijzen). Prijzen in Velp zijn tegoedbonnen (te gebruiken bij de rondzendingen en bij postzegel- en muntenzaak Luttje). Op de bijeenkomsten in Velp op 8 januari en 5 maart worden alle leden verwacht, dus ook die uit Arnhem-Zuid, Elst en omgeving. Op zaterdagmiddag 21 april zal op een nader te bepalen locatie een middagbijeenkomst worden gehouden. Details volgen t.z.t. ______________________________________________________________________

HULDIGING JUBILARISSEN OP 8 JANUARI 2018 Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst in Zalencentrum "Parkstaete" in Velp worden de jubilarissen van "De Vierstroom" gehuldigd. De jubilarissen van 2017 zijn: 50 jaar lid: dhr. J.A.J. Stevens. 40 jaar lid: mevr. A.W.J.M. Hamburg en mevr. W.M.J. v.d. Vegte, alsmede dhrn. F.B. Blijenburg, D.H.G. Bockman, F.P.A. Dekker, J.G.A. Muusse en J. Woldendorp. 25 jaar lid: dhr. C.A.M. Ursem. De jubilarissen hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen en het bestuur hoopt hen allen te mogen ontvangen op bovengenoemde datum in Velp. De Nieuwjaarsbijeenkomst is bedoeld voor alle leden van De Vierstroom. Het bestuur hoopt ook die leden te kunnen begroeten, die de bijeenkomsten niet of maar zelden bijwonen.

================================================ === GEVRAAGD "JOHAN CRUIJFF VIJFJE" === Door een vreemde en vervelende wijziging in de werkwijze van de KNM ben ik voor mijn kleinkinderen en mijzelf de genoemde munt misgelopen. Samenwerking tussen KNM en PostNl is plotseling gestopt waardoor de munt niet meer verkrijgbaar is op de gebruikelijke verkooppunten. Wie kan mij helpen en heeft deze munten kunnen bemachtigen en is bereid ze (3 stuks) te verkopen aan mij tegen de normale prijs? sjw.zewald@kpnplanet.nl. 2


VAN DE VOORZITTER Gisteravond, 6 november, over de Pleijroute rijdend, op weg naar "Parkstaete" in Velp, mocht ik genieten van de helder roodgeel schijnende (bijna) volle maan. En vandaag staat de krant vol over de al of niet-zwarte Pieten discussie. Blijft Nederland een interessant land. Ik neem u thans mee naar "Parkstaete" Velp. Aanwezig waren 14 deelnemers; minder dan vorige keren, waar ik zo'n 17 deelnemers turfde. Maar het aantal deelnemers was onder meer lager dan anders, omdat in augustus onze trouwe bezoeker Roel Ligterink overleed. Voorts was onze secretaris, Werner Vermeire, er niet, omdat hij herstellende is van een hersenbloeding. Tja, het zal je maar gebeuren. We missen onze actieve secretaris terdege, want hij brengt altijd veel leven in de brouwerij. Maar het gaat de goede kant op en we hopen dat hij er de volgende keer weer bij is en dat we binnenkort zijn Nieuwsbrief weer mogen ontvangen.

Afb. - Enkele van de deelnemers op de bijeenkomst 5 november 2017

Kijken we uit naar de Nieuwjaarsbijeenkomst op 8 januari, waar we maar liefst 9 jubilarissen hopen te feliciteren. Rest mij nog te vermelden dat onze secretaris en penningmeester 120 leden van De Vierstroom tellen. Ik vind dat nog altijd een heel redelijk aantal. Ik wens u alvast een prettige kerst toe en een gelukkig Nieuwjaar. De foto hierboven geeft ons een inkijkje in het gebeuren, afgelopen maandag 6 november in zaal 7 van Zalencentrum Parkstaete. John Driessen 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

SANDD INTRODUCEERT KERSTZEGELS VOOR € 0,50 scherpe prijs aanbieden vanwege een efficiënte werkwijze en doordat de bezorging plaats vindt op twee dagen per week: dinsdag en vrijdag.

Jaarlijks versturen we in Nederland miljoenen kerstkaarten. In 2015/2016 werden er circa 116 miljoen kerstkaarten verstuurd. Reden voor postbedrijf Sandd om voor het eerst kerstzegels aan te bieden voor particulieren en bedrijven tegen een scherp tarief van € 0,50 per zegel (per vel te koop; zie afbeeldingen). De prijs per zegel is daarmee 23 cent lager dan de decemberzegel van Post.nl. Sandd kan deze

Sandd heeft de verkoop van kerstzegels gekoppeld aan een goed doel. Kerst is namelijk niet alleen een periode vol vreugde en gezelligheid; voor veel mensen is het ook een moeilijke tijd, bijvoorbeeld i.v.m. een heftige ziekte, zoals borstkanker bij 1 op de 7 vrouwen in Nederland. Daarom doneert Sandd € 0,25 per verkocht velletje dit jaar aan "Pink Ribbon". Zij financieren wetenschappelijk onderzoek en projecten op het gebied van behandeling, nazorg en langetermijneffecten van borstkanker. De kerstzegels (in velletjes van 20 zegels) zijn vanaf 27 november te koop via Sandd webshop en bij de Sandd postpunten (zie www.sandd.nl/postpunt).Hier is de kerstpost ook weer in 3

te leveren. Blokker is één van de (tijdelijke?) postpunten van Sandd voor de verkoop van de genoemde zegels. De zegels zijn bruikbaar in de periode van 27 november tot en met 8 januari. Voor het verzenden van uw binnenlandse kerstpost kan Sandd een goed en goedkoper alternatief zijn. Wellicht het proberen waard. J.H.


--------------------------------- VAN DE PENNINGMEESTER --------------------------------Nu het einde van het jaar nadert, wil ik een laatste oproep doen om de contributie voor het jaar 2018 te betalen. Er zijn enige leden, die de contributie nog niet hebben voldaan. De meesten hadden het vóór 1 november 2017 al gedaan, waarvoor mijn dank. I. Zeijlstra

----------------- EEN BELGISCHE ZEGEL EN EEN CANADESE PRIJS ----------------Op 25 juli kreeg Theo v.d. Caaij, secretaris van USCA, de vereniging voor USA en Canada Filatelie, een vraag van dhr. Lauri Peper, die een artikel aan het schrijven was over Eric Daniëls, een Belgische kunstenaar, die diverse postzegels heeft ontworpen. Op de website van Filahome had dhr. Peper gelezen dat E. Daniëls in 1995 een prijs voor "Beste Postzegel" had gekregen voor de postzegel "50ste Verjaardag v.d. Bevrijding van België". De zegel (afb. op voorpagina) was afgebeeld op de Belgische site van Catawiki. De vraag was om welke Canadese postzegelprijs het ging. Omdat Theo v.d. Caaij USA verzamelt en ik het Canada aanspreekpunt ben binnen USCA, kwam de vraag bij mij terecht. Het toeval wil dat ik naast Canada ook nog een beetje België verzamel en de betreffende zegel gewoon in mijn verzameling heb. De zegel is op 3 september 1994 door De Post uitgegeven. Op de zegel zijn afgebeeld de generaals Crerar (Canada), Montgomery (GB) en Bradley (USA). Vervolgens ging ik zoeken op internet, maar dat had dhr. Peper natuurlijk ook al gedaan. Dan maar de Canadese contacten raadplegen. Een aantal weken eerder had ik een vraag gekregen van Mike Street uit Ancaster (Can), een bestuurslid v.d. British North America Philatelic Society (een vereniging, waarin ik ook actief ben), over het gemechaniseerd sorteren van brieven in Nederland. Hem had ik weer doorverwezen naar de studiegroep Po

& Po). Misschien was hij tot een wederdienst bereid. Ik heb hem de vraag van dhr. Peper voorgelegd en hij zou in Canada gaan zoeken. Probleem was wel dat alle beschikbare informatie in het Nederlands was en daar kunnen ze in Canada niet zo veel mee.

Afb. 1 - WSS-NY 2016: stand BNAPS, RPSC & PHSC Een dag later kreeg ik van Mike Street een mailtje terug dat hij de vraag had uitgezet bij de Vincent Graves Greene Philatelic Research Foundation in Ontario. Deze organisatie beheert ook de Harry Sutherland Philatelic Library, de grootste filatelistische bibliotheek van Canada. Diezelfde dag kreeg ik een mailtje van Kathy Hartley, de bibliothecaresse van voornoemde Foundation. Zij zou verder gaan informeren bij de Royal Canadian Legion. Kathy Hartley ken ik sinds de World Stamp Show - NY 2016, die daar werd gehouden van 28 mei t/m 4 juni 2016. BNAPS had daar samen met de Royal Philatelic Society of Canada en Postal History Society of Canada een gezamenlijke stand en die fungeerde ook als ontmoetingsplaats voor Canada verzamelaars. Ik mocht daar, namens BNAPS, ook een aantal uren de stand bemannen (Afb. 1). 4

Intussen had ik dhr. Peper op de hoogte gebracht. Op 9 augustus kreeg ik bericht van Kathy Hartley dat het spoor bij de Royal Canadian Legion Branch 5 in Nederland was doodgelopen. De prijs had vermoedelijk ook de Canadese kranten niet gehaald. Mogelijk was het antwoord te vinden in België, bij de Koninklijke Vlaamse Bond van Postzegelverzamelaars. Eric Daniëls was immers een Belg. Op 16 augustus kreeg ik echter een juichend mailtje van Kathy Hartley. Ze had de vraag, -als laatste strohalm-, voorgelegd aan Charles Verge, lid van het Expert Committee van de Greene Foundation en ex-president van de RPSC. Hij wist het antwoord te vinden in de bibliotheek: de prijs was in 1995 uitgereikt door de Canadiana Study Unit en in hun blad The Canadian Connection was daarover een artikel verschenen. Kathy stuurde een kopie hiervan mee. De Canadian Study Unit is in 1986 opgericht als een vereniging voor verzamelaars van zegels en brieven, uitgegeven buiten Canada, maar een relatie hebben met Canada door stempels, geschiedenis, cultuur, industrie, organisaties politici etc. De SCU werd in 2014 ontbonden. In de Canadian Connection, vol. 9, nr. 3 issue 35 van september 1995 staat de mededeling dat tijdens de derde jaarlijkse Canadiana populariteits-verkiezing een Belgische zegel door de leden tot hun favoriete zegel van 1994 is verkozen. Een bijzonderheid is een portret van de Canadese generaal


Henri Duncan Graham Crerar. De Belgische zegel kreeg een kwart van de uitgebrachte stemmen. Eric Daniëls heeft ook een bijdrage geleverd aan het artikel (geschreven door John Peebles) door schetsen ter beschik-

In de definitieve versie van de zegel werd generaal Bradley (rechts) echter afgebeeld met een gevechtshelm. Vervolgens zouden de afbeeldingen geplaatst worden in medaillons (Afb. 4).

king te stellen

Afb. 6 - Certificate of Award Afb. 4 - Schets medaillons

Afb. 2 -FDC Bevrijding België Henry Crerar, geboren op 28 april 1888 in Hamilton, studeerde aan het Royal Military College in Kingston. In W.O. II werd hij lid van de Generale Staf in 1940. Na een periode in Italië in 1943 leidde hij de 1st Canadian Army tijdens de invasie van Frankrijk. Onder zijn bevel werd ook het westelijke deel van België (Vlaanderen) bevrijd. In 1946 verliet hij de dienst en in Ottawa overleed hij in april 1965. Postzegelontwerper Eric Daniëls werd op 2 mei 1950 geboren in Ukkel. Hij was gespecialiseerd in natuurschilderingen en werd in 1989 geaccepteerd als ontwerper bij De Post. Hij heeft een twaalftal zegels ontworpen. In 1993 werd hij onderscheiden met "le grand prix de l'Art Philatélique Belge" voor zijn ontwerp van de zegel "De Brabantse Revolutie" uit 1992. De oplage van de zegel "50ste Verjaardag v.d. Bevrijding van België" was 6 miljoen. Hij deed een maand over zijn ontwerp. Hij begon met het schetsen van de drie generaals, gebruik makend van fotomateriaal uit het Musée Royal de l'Armée et d'Histoire Militaire in Brussel (Afb. 3).

Afb. 3 - Schets drie generaals

De medaillons werden uiteindelijk ovaal en kleiner. Ook verdwenen de namen van de generaals. Toelichting van Daniëls bij het ontwerp: Het linkerdeel toonde de Belgische kust met Canadese soldaten; in het midden feestvierend Brussel met Engelsen en rechts de besneeuwde Ardennen tijdens het Ardennenoffensief. De bevrijding zou voltooid zijn (Afb. 5).

Afb. 5 - Ingediend ontwerp Daniëls basisontwerp werd uiteindelijk geaccepteerd met nog een paar aanpassingen. De namen van de generaals verschenen uiteindelijk boven hun portretten. De landsnaam werd verplaatst van de bovenkant naar de zijkant, waarbij de inscriptie "50 1944-1994" werd vervangen. Een aantal soldaten aan de onderzijde zijn eveneens verwijderd. De oorspronkelijk blauw/grijze lucht werd vervangen door een gouden kleur., waarna de druk van de zegels kon beginnen. Kathy Hartley ontving van John Peebles, destijds president van de Canadians Study Unit, een kopie van het Certificate of Award, dat aan Eric Daniëls is uitgereikt (Afb. 6). Uiteindelijk heb ik al het materiaal door kunnen sturen naar dhr. Lauri Peper.Hij was er zeer verguld mee en ik had een mooi verhaal. 5

Adri Veenstra

OPLOSSING

De herkomst van de in vorige editie getoonde zegel komt uit Hyderabad (Deccan), van oorsprong een onafhankelijk principaat, bezet en geannexeerd in 1948 door India. Datum uitgifte 1931-1948.

RONDZENDNIEUWS Het einde van 2017 is in zicht. Deelnemers kunnen binnenkort een nieuwe aftekenkaart verwachten.De uitname van zegels is in 2017 minder geworden door diverse oorzaken. Het aantal geleverde boekjes was lager waardoor er minder boekjes in de dozen zaten. Er werden geen postwaardestukken ontvangen. Vanaf 1 januari 2018 kunnen de deelnemers een overzicht ontvangen van de uitnamen per 2017, zo mogelijk per e-mail. Een eventueel negatief saldo gaarne z.s.m. overmaken naar de rekening van de rondzending. Bij eventuele verschillen tussen uw en mijn berekening, gaarne met mij contact opnemen. Johnny Verburgt


--------------- TURKIJE. LAND VAN KEMAL ATATÜRK EN ERDOGAN --------------Nam ik u vorige keer mee naar Iran, bakermat van de beschaving, thans gaan we naar een land, deels in Azië en deels in Europa gelegen. De hoofdstad Istanboel ligt slechts voor een klein deel in Europa en wordt door de Dardanellen, de Zee van Marmara en de Bosporus gescheiden van Azië. Een stukje geschiedenis

Afb. 2 - Ottomaanse Rijk, 1876 Eén van de eerste zegels was nog van het Ottomaanse Rijk (Afb. 2), uitgegeven in 1876. Lang geleden werd het land bevolkt door Hectieten, Frygiërs, Lydiërs, Urarteeërs, Armeniers en Grieken. In de tweede eeuw na Christus bevond Turkije zich onder de invloedssfeer van het Romeinse Rijk en tenslotte werd het een onderdeel van het Byzantijnse Rijk met Constantinopel als hoofdstad.

Afb. 1 - Turkije Toen de kruisvaarders in 1204 Constantinopel veroverden, raakte het Byzantijnse Rijk verzwakt, waarbij het Aziatische deel Anatolië in Turkse handen viel. Rond 1200 spreken we van het Ottomaanse Rijk, dat zich uitstrekte in grote delen van het MiddenOosten, de Balkan en Noord-Afrika. In de eerste wereldoorlog koos Turkije partij voor Oostenrijk en Duitsland.

van Kemal Attatürk uitgegeven.

Afb. 5 - Kemal Attatürk, 1939 Turkije toeristisch Afb. 4 - Atatürk onderwijst het hervormde Turkse alfabet, 1938 Het was Kemal Attatürk, die een grote rol speelde in de onafhankelijkheids oorlog en de Vrede van Lausanne tekende in 1923, waarin de grenzen van Turkije werden vastgelegd.

Turkije is een bijzonder toeristisch land, dat jaarlijks door duizenden Nederlandse vakantiegangers wordt bezocht.

Kemal Attatürk (Afb. 5) werd de grote vernieuwer.

Afb. 3 - Kemal Atatürk, 1998

Onder het Kemalisme waren alle burgers gelijk en Turkije werd een seculiere staat. De vrouwen mochten ongesluierd op straat. Ook werd het Arabische schrift afgeschaft en op school werd het Latijnse schrift ingevoerd. Ook tot aan de dag van vandaag worden nog postzegels met afbeeldingen 6

Afb. 6 - Waterval Antalya, 1956 Allereerst natuurlijk het zuidelijke kustgebied met badplaatsen zoals Antalya (Afb. 6) en Bodrum, evenals natuurlijk Istanboel en het diepe binnenland van


Anatolië, dat bijzonder veel heeft te bieden. Zie de postzegels (Afb. 7) met de Sultan Ahmed moskee en (Afb. 8) met het Fort van Ankara met de merkwaardig gevormde rots.

In 2013 werd een wapenstilstand uitgeroepen en begonnen de Koerden zich terug te trekken in de Koerdische regio in Noord-Irak.

Nog een kleine selectie postzegels

Afb. 11 - Reliëfkaart van de Dardanellen, 1955 Afb. 10 - Istanboel, 1950

Afb. 7 - Sultan Ahmed moskee, 1914

Sinds 2002 is de partij AKP aan de macht met Recep Tayyip Erdogan als premier en sinds 2014 als president. Sinds 2005 poogt Turkije toe te treden tot de Europese Unie (Afb. 9), maar de onderhandelingen slepen zich voort. Reden is dat Erdogan de democratische regels negeert en zich in toenemende mate ontpopt als een dictator, die niet nalaat de hele wereld uit te schelden als fascisten, als iets hem niet bevalt.

Afbeelding 11 laat de Dardanellen in reliëf zien. De Dardanellen, strijdtoneel in de eerste wereldoorlog. Natuurlijk geen verrassing, dat ik geen postzegel van Gülen kan presenteren.

Staatsgreep 2016 Afb. 8 - Fort Ankara, 1926 Politiek Een probleem in Turkije was de aanwezigheid van een grote bevolkingsgroep: de Koerden. De Koerden werden behandeld als tweederangs burgers. Sinds 1980 streed de separatistische Koerdische Arbeiderspartij (PKK) in Oost-Turkije voor gedeeltelijke autonomie. Hun rebellenleider Abdullah Öcalan echter werd opgepakt en verbleef jarenlang in de gevangenis.

Vanuit het Turkse leger vond in 2016 een mislukte staatsgreep plaats. Onmiddellijk viel Erdogans verdenking op zijn oude vijand Fethulla Gülen, een islamitische denker en geleerde, die sinds 1999 in ballingschap verblijft in Pennsylvania in de Verenigde Staten. Erdogan vroeg onmiddellijk om de uitlevering van Fethulla Gülen, maar de Verenigde Staten negeerden dit verzoek. Hoe dan ook, Erdogan blijft de Gülen-aanhangers in Turkije verdenken en maar liefst 37.000 aanhangers werden gearresteerd en 100.000 ambtenaren, rechters en leerkrachten werden ontslagen of geschorst. Turkije is en blijft een zeer interessant land. Afb. 10 toont Istanboel in vogelvlucht.

Afb. 12 - Pakistan independance 50th anniversary, 1997 Wel vond ik het opvallend, dat in 1997 een postzegel van Mohd Ali Jinnah (1876-1948) werd uitgegeven. Mohd Ali Jinnah, de grondlegger van Pakistan in 1947. Pakistan, waar schrijver in Lahore verbleef van 1996 tot 1999. Nemen wij afscheid van een interessant Turkije, een land met een rijke geschiedenis en een prachtige natuur. John Driessen

********************************************************************************

Afb. 9 - Europa, 1969

De redactie stelt het op prijs ook uw (filatelistisch) artikel , zo mogelijk met afbeeldingen van postzegels (betrekking hebbend op het onderwerp) te mogen ontvangen en helpt u, zo nodig, bij het drukgereed maken van uw artikel. 7


ZUYTDORP

Theorie Waarschijnlijk door een vliegende storm is de Zuytdorp daar gestrand en hebben de overlevenden de kust weten te bereiken. Ze hebben daar met de wrakstukken signaal vuren aangestoken, in de hoop dat andere schepen dit zouden opmerken. Indien de vuren al werden gezien werd gedacht dat het vuren waren van inboorlingen. De overlevenden hebben zich later mogelijk vermengd met de lokale bevolking. Ontdekking Tegen het einde van het jaar, voor de feestdagen met het uitwisselen van geschenken, "heeft de Australische Post weer diverse speciale aanbiedingen in zeer gelimiteerde oplagen. Eén van deze aanbiedingen is bovenstaande replica van de zilveren munt, zoals vervoerd werd door het VOC-schip Zuytdorp. Samen met drie postzegel in in een zwart, met fluweel beklede, presentatie-box is deze te verkrijgen voor A$ 79,75. De oplage is 100 stuks. Geschiedenis Het VOC-schip Zuytdorp (genoemd naar een nog steeds bestaand plaatsje in het zuiden van Zeeland, bij de grens met België) was een 18-eeuws handelsschip van de Verenigde OostIndische Compagnie. Op 1 augustus 1711 vertrok het naar de handelspost Batavia (het huidige Jakarta) met aan boord een lading nieuw geslagen zilveren munten. Veel handelsschepen volgden in die tijd de "snelle route"naar Indonesië

met gebruikmaking van de "Roaring Forties" (een onstuimige westenwind tussen de 40-ste en 50-ste breedtegraad) over de Indische Oceaan tot voor de westkust van Australië, waarna ze links afbogen in noordelijke richting naar Indonesië. De Zuytdorp bereikte nooit haar bestemming. Er werd toen geen opsporing gestart, waarschijnlijk omdat het VOC geen idee had waar en waardoor het was gebeurd. Tot in de twintigste eeuw was het lot van schip en bemanning onbekend. Uiteindelijk werd het wrak ontdekt op een afgelegen locatie vlak voor de westkust van Australië tussen Kalbarrie en Shark Bay, circa 40 km noord van de monding van de Murchison River. Dit gedeelte wordt nu de "Zuytdorp Cliffs" genoemd. Tot de stichting van schapen boerderijen werd die westkust alleen bewoond door Aboriginals en was het één van de laatste wildernissen van Australië. 8

In 1839 vertelden Aboriginals een schapenboer, in de omgeving van het recent gestichte Perth, over het wrak en de munten op het strand. Gedacht werd aan een recent vergaand schip en er werden hulptroepen naar toe gestuurd. Deze konden de locatie echter niet vinden. In 1954 werd de juiste locatie gevonden. Na 1976 werd het een beschermd gebied, vallend onder de "Historic Shipwrecks Act". Eerst in 2002 werd nader onderzoek ingesteld en in 2012 werd een herinneringsplaquette onthuld in Kalbarri, ter herdenking van de scheepsramp, 300 jaar eerder, met vermelding ook van het vergaan van de Batavia in dat gebied.


======= WENS ======= Het bestuur van de Filatelisten Vereniging "DE VIERSTROOM" wenst u allen en uw familie prettige feestdagen en een zeer voorspoedig 2018. Mogelijk vindt u in het komende jaar juist die zegel(s), die u al zo lang zoekt.

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING IN VELP OP 5 MAART 2018

Statutair is volgens schema aftredend de voorzitter, dhr. J. Driessen. Het bestuur verzoekt kandidaten voor deze functie zich aan te melden. Aanmeldingstermijn sluit bij begin van de vergadering. Evenals in het vorige jaar worden de jaarstukken u ter hand gesteld bij binnenkomst in de (vergader)zaal. Stelt u prijs op eerdere ontvangst, dan kunt u de stukken ophalen bij de penningmeester vanaf medio februari 2018, na telefonische afspraak. Toezending blijft achterwege i.v.m. hoge portokosten. Verzending als email is mogelijk. Na het officiële gedeelte van de vergadering zal er nog voldoende tijd beschikbaar zijn om te "postzegelen". Stockboeken zijn aanwezig om in te "snuffelen". Neem ook uw eigen stockboeken mee om zegels te ruilen/verkopen.

Het bestuur nodigt alle leden van "De Vierstroom" uit voor de jaarlijkse ledenvergadering op maandag 5 maart 2018, te houden in Zalencentrum "Parkstaete", Parkstraat 3 b in Velp. Aanvang 20.00 uur. AGENDA 1. Opening en vaststellen agenda 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Notulen jaarvergadering d.d. 6 febr. 2017 4. Jaarverslag secretaris 5. Financieel verslag hoofd rondzendverkeer 6. Financieel verslag penningmeester en begroting 7. Verslag kascommissie en verkiezing kascommissie 8. Verkiezing bestuursleden 9. Aanpassing Huishoudelijk Reglement 10. Rondvraag 11. Sluiting officiële gedeelte Parkstaete 2012 12-10-12 12:33 Pagina 1

ADVERTENTIE

IN HET CENTRUM VAN VELP BIJ ARNHEM zalen voor 2 tot 200 personen • vergaderingen • cursussen • repetities • workshops • congressen • beursen • reünies • veilingen • muziekuitvoeringen • feesten • theatervoorstellingen

www.parkstaete.com

Dichtbij verkeersknooppunt Velperbroek en Nationaal Park Veluwezoom. Treinstation op loopafstand. Trolleyhalte stadsdienst Arnhem voor de deur. Bar en keuken met diverse cateringmogelijkheden. Bij feesten selfcatering mogelijk. Verhuur van beamers en laptops. Gratis wifi en vast internet. Parkstraat 3, 6881 JA Velp Tel. 026 - 36 34 023 info@parkstaete.com

Het bestuur

9


------------------------- DE TRANS-AUSTRALISCHE SPOORWEG ------------------------In 2017 is het precies 100 jaar geleden dat de 1.690 km lange transcontinentale spoorlijn tussen Port Augusta in Zuid-Australië en Kalgoorlie in WestAustralië werd voltooid. Dit belangrijke deel van de Australische infrastructuur werd officieel geopend op 22 oktober 1917. De plannen waren al jaren eerder gemaakt. Voorafgaande aan het ontstaan van de Federatie in 1901 was West-Australië zeer onwillig om deel te worden van de nieuwe "Commonwealth of Australia". Uiteindelijk werd West-Australië overgehaald met de toezegging een transcontinentale spoorlijn aan te leggen om zodoende een betere en snellere verbinding te maken met de oostelijke staten.

Afb. 1 - Kaart met penning naar afgelegen gebieden in Zuid-Australië.

Afb. 3 - Dieselloc GM1 Afb. 2 - Kameel De eerste spade werd in de grond gestoken in Port Augusta op 14 september 1912 en was het begin van vijf jaar zwaar en inspannend werk met de aanleg dwars door de Nullarbor woestijn. De beide zegels (Afb. 2 & 3) tonen de reclame posters uit respectievelijk 1930 en 1960. De eerste toont een ruiter op een kameel, kijkend naar een door de woestijn snellende trein, op weg naar Perth. De tweede toont de eerste diesellocomotief GM1, gebruikt op die lijn. De posters geven uitdrukking aan het optimisme en streven van de nieuwe spoorlijn, die oost en west Australië verbond. Die lijn maakte het mogelijk goederen te transporteren

De Trans-Australische spoorlijn was van belang voor het vervoer van post naar het buitenland. Tot 1917 werd die post verscheept vanuit Adelaide, waar ook de buitenlandse post aankwam.. Vanuit Adelaide werd de post vervolgens per spoor vervoerd naar Oost-

Afb. 4 - Boekje zegels 10

Australië. Met de opening van deze spoorlijn werd Fremantle de eindbestemming van de posterijen en verving daarmee Adelaide.Hierdoor werd een behoorlijke tijdwinst geboekt. De op deze route rijdende "Thee en suiker trein" had een postkantoor aan boord, waar de langs de spoorlijn werkende employees postzegels konden kopen, betalingen konden verrichten, alsmede andere bankzaken konden afhandelen. Dit postkantoor, in gebruik tot 1986, bevond zich in het middelste deel van de trein en had een kleine publieke ruimte en een opstapje om het loket te bereiken, wanneer de trein stopte tussen de stations. Jan Huiskes De zegels zijn verschenen op 4 juli 2017


(TE)VEEL? commerciële "maakwerk" van de post.

Afb. - Hoorn des Overvloeds Op blz. 8 maakte ik melding van één van de vele "filatelistische" artikelen, die aan het einde van het jaar steeds verschijnen bij de Australische Post. Vele filatelisten zullen gruwen bij dit

De Australische Post overspoelt de verzamelaar met zegels, velletjes, boekjes en FDC's. In totaal heeft Australië al 7.000 zegels uitgegeven in 110 jaar. Werden er in het begin sporadisch zegels uitgegeven, vanaf 1994 waren het per jaar ruim 100, na 2005 meer dan 200. In de laatste 10 jaar ruim

1600 zegels (2017 nog niet meegeteld). Is zo'n uitgifte beleid de doodsteek voor de filatelie? Waarschijnlijk wel voor het landen verzamelen. De voorzitter van de KNBF raadt aan thematisch te gaan verzamelen en het landen verzamelen los te laten. M.i. is dit een goede raad. J. Huiskes

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

===== ZÜRICH CS ===== In de langlopende serie "Zwitserse stations" is verschenen de postzegel met een afbeelding van het Centraal Station van Zürich. Het reusachtige gebouw met de indrukwekkende hal heeft al een lange geschiedenis achter de rug.

Het langgerekte gebouw met de imposante hal is ontworpen in 1871 door architect Jacob Friedrich Wanner, die geïnspireerd werd door de toenmalige vooraanstaande architect Gottfried Semper. Semper woonde van 1855 tot 1871 in Zürich en onder zijn leiding werd het "Polytechnikums" gebouwd (de tegenwoordige ETH = Eidgenössische Technische Hochschule). Hij was aanhanger van de zgn. Neo-Renaissance. Een kenmerk voor die stijl van deze architectonische richting is de hoofdingang van het station in de vorm van een triomfboog, aan het einde van de Bahnhofstrasse.

Afb. 1 - Zürich CS Het Centraal Station van Zürich is zeker het grootste en operationeel meest ingewikkelde stations complex van Zwitserland. Tevens is het het drukste station qua passagiers. Ruim 3.000 treinen arriveren en vertrekken er per dag, waarmee Zürich zich bevindt in de top van de drukste stations complexen ter wereld.

Afb. 2 - Hoofdingang met het standbeeld van de spoorwegpionier Alfred Escher

11

Het station werd op de plaats gebouwd, waar het oude gebouw had gestaan, gebouwd in 1847, als eindpunt van de SNB (= Schweizerischen Nordbahn). Deze spoorlijn, ook wel "Spanish-Brötli-Bahn" genoemd, was de eerste spoorlijn in Zwitserland. Het complex werd talrijke keren verbouwd en vergroot. Uiteindelijk werd dit kopstation vergroot tot een spoorwegknooppunt met de samenvoeging van de twee ondergrondse stations Museumstrasse (1990) en Löwenstrasse (2014). (Die Lupe - 2017) J.H.


Indien onbestelbaar retour: Winschotenstraat 41, 6835 AS Arnhem

ADVERTENTIE

"ONDER DE TOREN" ELST (O.B.) Het ontmoetings- en zalencentrum voor Elst en omgeving. Perfect bereikbaar met bus en/of trein. Ruime (gratis) parkeergelegenheid. De diverse zalen zijn zeer geschikt voor bedrijf, club, vereniging of instantie om te vergaderen of een clubavond te houden; ook voor particulieren, die iets te vieren hebben. Arrangementen op afspraak. Zeer redelijke prijzen voor catering en drankjes. Locatie: Sint. Maartenstraat 54, 6661 DA Elst (Gelderland). Telefoon: 0481 371 302. www.onderdetoren.net

Vierstroom Nieuws December 2017  
Vierstroom Nieuws December 2017  
Advertisement