Page 1

Filatelistenvereniging

“de Vierstroom”

afd. Arnhem, Elst en Velp/Rozendaal

INHOUD: 2 Programma bijeenkomsten 3 Van de voorzitter 4 Nieuwjaarsbijeenkomst 5 Op reis in Marokko 7 Van de secretaris 8 Vogels op de vierkante cm 9 Melbourne 11 Opschieten, .... 11 Zonder postzegel

REDACTIE: John Driessen Jan Huiskes

Mi # 1505-1506: 400 jaar vriendschapsbanden Marokko-Nederland

maart 2017

WWW.VIERSTROOMFILATELIE.NL


COLOFON Voorzitter J. Driessen tel: 026 381 28 98 (j.driessen191@upcmail.nl) Secretaris W. Vermeire tel: 06 110 186 99 (werner.vermeire@telfort.nl) Penningmeester I. Zeijlstra tel: 0481 376 808 (i.zeijlstra@kpnplanet.nl) Hoofd Rondzendverkeer J. Verburgt tel: 026 321 34 17 (johnny.verburgt@gmail.com) Distributie Rondzending Noord mevr. A. Hamburg tel: 026 361 20 14 (angelahamburg@gmail.com) Distributie Rondzending Zuid J. Verburgt tel: 026 321 34 17 (johnny.verburgt@gmail.com) Ledenadministratie W. Vermeire tel: 06 110 186 99 (werner.vermeire@telfort.nl) Redactie Vierstroom-Nieuws J. Driessen tel: 026 381 28 98 (j.driessen191@upcmail.nl) J. Huiskes tel: 026 323 16 78 (j_huiskes@hetnet.nl) Webmaster J. Verburgt tel: 026 321 34 17 (johnny.verburgt@gmail.com)

BIJEENKOMSTEN EERSTE HELFT 2017 Velp

3 april 2017 1 mei 2017 Locatie Zalencentrum "Parkstaete", Parkstraat 3 b, Velp Aanvang 20.00 uur. Elst 10 april 2017 Locatie "Onder de Toren", Sint Maartenstraat 54, Elst Aanvang 19.30 uur Naast de stockboeken ter inzage op elke bijeenkomst, wordt er in Velp steeds een kleine verloting gehouden met filatelistische prijzen en in Elst een korte bingo met ook filatelistische prijzen. Schroom niet uw eigen stockboeken met ruilmateriaal mee te nemen.

AAN DHR NIC MOL UITGEREIKTE OORKONDE

CATALOGI Tijdens de jaarvergadering op 6 februari werd gevraagd of wij in Parkstaete catalogi beschikbaar hadden. Als gevolg hiervan ben ik van plan om de volgende catalogi te doneren aan De Vierstroom. Ik zal op 3 april de volgende exemplaren meenemen: 1. SG - Australia & Dependencies (2nd edition); 2. Yvert - Tome, Timbres de France, Andorra, Europe, Monaco, Nations Unies (1987); 3. SG - Collect British Stamps (2002); 4. Michel Junior Katalog (1984); 5. Zonnebloem - VN (1982); 6. Michel - Schweiz/Liechtenstein Special (2000); 7. SG - Collect British Stamps (1983); 8. SG - British Commonwealth (1977); 9. Michel - Europa Katalog Ost (1998/99); 10. Michel - Sudeuropa (2004/2005); 11. Michel - West- und Mitteleuropa (2004/2005). John Driessen 2


VAN DE VOORZITTER De koude dagen, met soms sneeuw en ijs, liggen weer achter ons. Ook dit jaar geen elfstedentocht! Blijven we nu maar uitkijken naar meer zonneschijn. Na de bijeenkomst van 9 januari, waar we de jubilarissen huldigden, hadden we op 7 februari de jaarvergadering. Tijdens deze bijeenkomst deelde de kascommissie mee dat de financiële jaarverslagen van de penningmeester en de directeur rondzendingen waren goedgekeurd. De vereniging is nog altijd financieel gezond en de penningmeester berichtte ons dat aanpassing van de contributie niet nodig was. Tijdens de jaarvergadering moesten wij, helaas, afscheid nemen van onze vicevoorzitter, dhr. Nic Mol, die ruim twintig jaar in touw is geweest als voorzitter (vroeger) en vicevoorzitter. Nic was de laatste periode vooral actief in zijn rol als leider van de bijeenkomsten in "Onder de Toren" in Elst. Zijn afscheid werd door de voorzitter beklonken met de uitreiking van een fles wijn en een ingelijste oorkonde, verluchtigd met afbeeldingen, waarin Nic werd benoemd tot Lid van Verdienste.

Onze bijeenkomst op maandag 6 maart was zeer bijzonder. Dit, omdat onze veteraan, dhr. Dik Mantel (90), drie grote borden met kavels had opgesteld met een overvloed aan postzegels, oude brieven en postwaardestukken en foto's, die het drama van de Eerste Wereldoorlog in België be-

Afb. - Lezing en expositie kaders "WO I in België" schreven. Dhr. Mantel had deze kavels eerder op postzegeltentoonstellingen opgesteld en vele prijzen gewonnen. Aan deze unieke verzameling had dhr. Mantel vele jaren gewerkt. Hulde!

Tijdens deze bijeenkomst was ook dhr. Hans Broens aanwezig met zijn postzegelwinkeltje (zie op de foto: achterin de zaal). Voor het zomerreces aanvangt, kijken we nog uit naar de bijeenkomsten op 5 april en 1 mei in "Parkstaete Zalencentrum" in Velp. Door omstandigheden zal op 1 mei de geplande presentatie van dhr. Joop v.d. Vate over de kernramp in Tjernobyl niet doorgaan, maar plaatsvinden in de herfst. Op 10 april is de laatste bijeenkomst vóór de zomer in "Onder de Toren" in Elst. Ik wens u alvast een fijne, zonnige zomer toe en tot ziens in september. John Driessen (De afbeelding van de uitgereikte oorkonde staat op blz. 2).

======================

Afb. - Uitreiking oorkonde en wijn 3


NIEUWJAARSBIJEENKOMST IN VELP MET HULDIGING JUBILARISSEN Zoals gebruikelijk werden tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst op 9 januari 2017 in Velp de jubilarissen gehuldigd. In de goed gevulde zaal van Parkstaete zalencentrum kon het bestuur vier van de 6 jubilarissen welkom heten. Dhrn A. Wagener (40) en H. Freijlink (25) moesten helaas verstek laten gaan. De voorzitter J. Driessen feliciteerde de aanwezige jubilarissen (al-

len 40 jaar lid m.u.v. dhr I. Zeijlstra, die 50 jaar lid is) en bedankte hen voor hun trouw aan de vereniging. Hij reikte hen de oorkonde uit en namens de vereniging ontvingen ze bovendien een stockboek.

Rondzendverkeer overhandigde de penningmeester hem een oorkonde, als blijk voor het vele werk en tijd, die hij hieraan had besteed. Begin 2016 had dhr Driessen deze functie overgedragen aan dhr J. Verburgt.

Ook de voorzitter, dhr J. Driessen, wachtte een verrassing. Voor zijn zeer efficiĂŤnte en langdurige taak als Hoofd

De voorzitter benadrukte in zijn openingswoord dat hij blij was dat veel leden, ondanks het slechte weer, toch de moeite hadden genomen om op deze avond aanwezig te zijn. Het verheugde hem dat tussen de aanwezigen ook leden waren, die de bijeenkomsten minder vaak bezochten. Na de huldiging van de jubilarissen bood de voorzitter, namens de vereniging, alle aanwezigen een drankje aan.

v.l.n.r.: dhrn I. Zeijlstra J. Vermeer, J. Driessen, G. Zijlstra en H. Tomassen ============================

============================

Na dit officiĂŤle gedeelte bleef er nog voldoende tijd over voor de leden om in de talrijke aanwezige stockboeken te snuffelen en met elkaar in gesprek te gaan. ============================

Dhr. Jan Vermeer (foto links onder), lid sinds 1976 is sectiehoofd rondzendverkeer in Arnhem-Noord.

Naast de oorkonde overhandigde de penningmeester aan dhr. John Driessen (r) nog een blijk van waardering in vloeibare vorm voor zijn werk gedurende vele jaren.

Dhr. Mai Zeijlstra is lid sinds 1966 met een indrukwekkende staat van dienst binnen de vereniging: penningmeester, alsmede rayonhoofd rondzendverkeer en sectiehoofd van 3 secties in Elst en omgeving. In zijn resterende vrij tijd bedreef hij het zweefvliegen. Dhr. Gauke Zijlstra,werd lid in 1976 en verzamelt postzegels van de minder gebruikelijke landen Iran en Bangladesh. Op de foto rechts onder, dhr. Harry Tomassen, ook lid sinds 1976 en hij neemt deel aan het rondzendverkeer in sectie 3.67 in Arnhem-Noord. 4


OP REIS IN MAROKKO Bezochten wij in ons vorig nummer van Vierstroom-Nieuws (december 2016) India, ditmaal neem ik u mee naar Marokko (afb. 1), het land van de Koningssteden en een trekpleister voor toeristen. Wij, Nederlanders, die voor het eerst naar Marokko gaan, menen nog een armoedig land te betreden, denkend aan de gastarbeiders, die ons land bevolken. Echter bij aankomst in de hoofdstad Rabat, vallen de schellen van onze ogen: prachtige gebouwen, druk verkeer met de nieuwste auto's en grote moderne winkels. Een stukje geschiedenis Marokko is thans een monarchie, onder het bewind van koning Mohammed VI, die in 1999 koning Hassan II opvolgde (afb. 2).

Afb. 1 - Marokko

Steden en Koningssteden De hoofdstad Rabat, één van de vier Koningssteden, ligt aan de Atlantische Oceaan, een stad van zo'n 800.000 inwoners. Bekend om de grote moskee met de markante Hassan Toren. (afb. 5).

Afb. 2 - Koning Mohammed VI (2004 - 5jaar na zijn kroning) Marokko was, lang geleden het domein van Carthagers en Romeinen. Pas in 1830 werd Marokko een Frans/Spaanse kolonie. Een vroege postzegel van Spaans Marokko uit de jaren 1933-1935 toont een straatbeeld (Afb. 3) uit de havenstad Tanger, gelegen aan de ingang van de Straat van Gibraltar. Marokko is één van de Magreb-landen en lid van de Arabische Liga. Een islamitisch land met een minderheid Christenen en Joden. Op 2 maart 1956 verkreeg Marokko onafhankelijkheid.

Afb. 3 - Tanger, 1933-35 Het land wordt geteisterd door aardbevingen. Die van 1960 in Agadir, schokte heel Europa (afb. 4). Afb. 5 - Hassan Toren Rabat, 1971

Afb. 4 - Agadir, vóór de aardbeving, 1963 5

Verder naar het zuiden, langs de kust gaande, ligt de grootste stad van Marokko Casablanca (wit huis). De stad telt zo'n 3,3 miljoen inwoners en heeft de belangrijkste haven van het land. Een foto van deze stad (afb. 6) laat zien hoe imposant deze stad is.


Afb. 6 - City van Casablanca

Onze tocht door dit imposante land gaat thans noordwaarts, naar de Koningsstad Meknès (550.000 inwoners). De stad is vooral bekend vanwege zijn 25 km lange ommuring van de pompeuze residentie van Moulay Ismail (17de eeuw). Afb. 8 toont de imposante Bab Mansour Laalej poort. Afb. 9 - Fez, 1978

Landinwaarts gaande, ligt Marrakesh (afb. 7). Deze Koningsstad met 1,2 miljoen inwoners ligt in de vruchtbare Haouzvlakte aan de voet van het Hoge Atlas gebergte.

Afb. 8 - Meknès, 1999

Afb. 7 - Koutoubia Moskee, 1960 Haar historische kern (de Medina) is zeer geliefd bij de toeristen en werd door UNESCO uitgeroepen tot werelderfgoed. Markant is de Koutoubia Moskee, waarvan de bouw begon in 1150, en die hoog boven de stad uitrijst.

Niet ver ten noorden van Meknès, treffen we tenslotte de Koningsstad Fez, gelegen ten westen van het Midden Atlas gebergte. Fez heeft twee ommuurde autonome steden Madinat Fez al-Bali en Adwat al Andalus. Opkijkend naar de kilometers lange muur, raak je onder de indruk van het werk van duizenden slaven, die vele jaren zwoegden om deze muren te bouwen.

Het is één van de streken in NoordAfrika waar Berbers wonen. Een Berber-gebied, waar de grootste armoede heerste en heerst. Met name uit deze streek werden de meeste gastarbeiders gerekruteerd. Velen van deze gastarbeiders vestigden zich voorgoed in Nederland. Eén van de bekendste en respect afdwingende afstammeling van Marokkaanse ouders, is een Nederlandse politicus en burgemeester van Rotterdam: Abutaleb. Nemen wij afscheid van dat mooie land Marokko. Een land met een rijke historie en natuur, dat alle moeite waard is om eens te bezoeken. Misschien ook een tip voor één van onze bekendste politici!

Het laagland ten noordoosten van Fez gaat over in het Rif gebergte.

Parkstaete 2012 12-10-12 12:33 Pagina 1 ----------------------------------ADVERTENTIE

-----------------------------------

John Driessen

------------------------------------PPP

IN HET CENTRUM VAN VELP BIJ ARNHEM zalen voor 2 tot 200 personen • vergaderingen • cursussen • repetities • workshops • congressen • beursen • reünies • veilingen • muziekuitvoeringen • feesten • theatervoorstellingen

www.parkstaete.com

Dichtbij verkeersknooppunt Velperbroek en Nationaal Park Veluwezoom. Treinstation op loopafstand. Trolleyhalte stadsdienst Arnhem voor de deur. Bar en keuken met diverse cateringmogelijkheden. Bij feesten selfcatering mogelijk. Verhuur van beamers en laptops. Gratis wifi en vast internet. Parkstraat 3, 6881 JA Velp Tel. 026 - 36 34 023 info@parkstaete.com

Tijdens diverse bijeenkomsten hebben leden een PowerPointPresentatie gehouden met een filatelistisch onderwerp, hetgeen door de aanwezigen op prijs werd gesteld. Ook in het najaar zal er een lezing plaatsvinden, Dhr. Joop v.d. Vate zal deze houden. Tijdens de laatste bijeenkomst hield dhr. Dik Mantel een presentatie over WO I in België. Ook u wordt verzocht eens een presentatie te houden over uw verzamelgebied. Dhr. John Driessen steunt u graag bij het maken van een PPP.

-----------------------------------6


VAN DE SECRETARIS Inmiddels heb ik gevierd dat ik ĂŠĂŠn jaar uw secretaris mocht zijn. In mijn eentje, want door een technische storing aan het vliegtuig, dat ons op maandagochtend van de jaarvergadering weer in Nederland had moeten afleveren, kwamen we pas een dag later op Schiphol aan. Helaas, maar ik krijg nog twee keer een herkansing, dus hopelijk gaat het mij dan beter af. Wederom waren wij op vakantie en weer hebben we dus plaatselijke postkantoren bezocht om postzegels te kopen. Als een soort vervolg op mijn vorig bericht, hier de wederwaardigheden. In Havanna hebben we meerdere pogingen ondernomen, maar het is ons niet gelukt een postkantoor te vinden. En dit terwijl het uitgiftebeleid van bijzondere zegels door de Cubaanse posterijen toch riant te noemen is. We moesten dus genoegen nemen met de postzegels, die de winkel, waar we onze prentbriefkaarten kochten, op voorraad had. Grappig is wel dat erbij verteld werd dat het ongeveer zes weken zou duren voordat de kaarten naar Nederland verzonden zouden worden. Dan zijn we al en breed terug. Cozumel, Mexico In de eerste plaats is Cozumel ingericht op de dagelijkse stroom toeristen,

die dit plaatsje bezoeken na het ontschepen van de cruise-schepen, die daar 's ochtends aanmeren. Ik telde vijf grote schepen, wat toch al snel zo'n 15.000 mensen oplevert. Overal, waar je kijkt, zie je mensen met mobieltjes staan, daar waar blijkbaar een gratis WiFi-signaal is. Dat is de huidige manier van communiceren met het thuisfront. Het sturen van kaarten is echt niet meer van deze tijd. Enfin, na veel zoeken en vragen toch een postkantoor gevonden. Erg druk was het daar overigens niet, maar men kon wel waarderen dat we op zoek waren naar speciale zegels. Alle medewerking werd verleend. Mijn laatste ervaring was enkele weken terug in Moscow. Tegenover mijn hotel ontwaarde ik een postkantoor. Echter toen ik mij daar vertoonde, vluchtten de twee dames aan de balie van schrik naar achter om een medewerker naar voren te sturen, die een beetje Engels sprak. Blijkbaar komen niet-Russen niet zo vaak in dit postkantoor. Echter geen bijzondere zegels. Op naar het hoofdpostkantoor. Dit bleek verbouwd te worden en er was zowaar een tijdelijk postkantoor ingericht om de hoek. Althans dat werd mij duidelijk gemaakt. Ik heb vervolgens 3 kwartier om elke hoek gekeken

in een cirkel van 1 km, maar het postkantoor niet gevonden. Weer terug. Bleek om de hoek op de binnenplaats van het gebouwencomplex ernaast te zijn, alwaar enkele kantoorcontainers waren opgesteld. Het hoofdpostkantoor was gereduceerd tot 3 balies, waarvan 2 bemand. Lange wachttijd gegarandeerd. Nummertje getrokken en mijn geduld op de proef gesteld. Eindelijk mocht ik mijn wensen kenbaar maken, waarna ik te horen kreeg dat vanwege de verbouwing er geen bijzondere postzegels in het assortiment waren opgenomen. Aldus!

Werner Vermeire Namens de leden van De Vierstroom wens ik je bij volgende speurtochten meer succes.

JH 7


----- BESTUURSVERGADERING 12 APRIL 2017 ----Normaliter vergadert het bestuur twee keer per jaar. De eerstvolgende vergadering vindt plaats op 12 april. Diverse zaken staan op de agenda en worden besproken (waarbij het gelukkig niet zo toegaat als op de nevenstaande cartoon wordt getoond). Mocht u bepaalde zaken behandeld zien of heeft u vragen, dan kunt u deze voorleggen aan het bestuur voor verdere afhandeling. Uiteraard bent u niet gebonden aan de genoemde vergaderdatum, daar de bestuursleden ook onderling goede en intensieve contacten onderhouden, zodat uw vraag of probleem snel behandeld kan worden. Het bestuur is tevens vertegenwoordigd op de regiobijeenkomsten en de jaarvergadering van SVFilatelie, waar het bestuur zo nodig uw vraag voor verdere afhandeling kan voorleggen.

------------- RECENT VERSCHENEN: VOGELS OP DE VIERKANTE CM -------------

Afb. - Omslag boek Samensteller P. Müller (vogel- en kunstliefhebber) en T. Loorij (vogeldeskundige en tweevoudig winnaar van de L.H. Tholen Trofee) hebben op unieke wijze liefde voor kunst, liefde voor vogels en liefde voor postzegels in één boek samengebracht. Geselecteerd zijn vogelpostzegels van 266 in Nederland voorkomende soorten van 109 verschillende landen uit alle delen van de wereld. Hierdoor werd een zo groot mogelijke verscheidenheid aan vogelzegels bereikt. Zegels van landen met grote commerciële uitgiften zijn, waar maar enigszins mogelijk, vermeden. Bij de keuze van de opgenomen zegels zijn twee criteria gehanteerd: de artistieke schoonheid van de zegel en de natuurgetrouwheid van de afbeelding. Bijzondere aandacht is besteed aan de

vermelding van de ontwerpers of illustratoren van de zegels. Van 80% kon de naam achterhaald worden. Hierbij zijn veel beroemde ontwerpers, die ook hun sporen hebben verdiend als illustrator van diverse vogelboeken. Het zijn vaak kunstwerkjes, die met succes het gevecht om de kleine ruimte van enkele vierkante cm postzegel zijn aangegaan om de vogel zo natuurgetrouw mogelijk af te beelden. In de rubriek "Bijzonderheden" zijn details vermeld over de afbeelding (bijvoorbeeld verouderde of foutieve vogelnamen of een verklaring waarom het desbetreffende land juist deze soort heeft gekozen). Voor wat afwisseling in het getoonde filatelistische materiaal is soms gekozen voor een afbeelding van de omslag van een postzegelboekje. Voor acht soorten, waarvan geen of geen mooie zegel beschikbaar was, is aan verschillende kunstenaars gevraagd of zij een tekening hiervan wilden maken. Deze tekeningen zijn gebruikt als afbeeldingen op Persoonlijke zegels, die door PostNL in vellen van 10 zegels op de markt worden gebracht. En natuurlijk worden ook interessante details over de zegels zelf vermeld. Daarbij is een, ook voor niet-vogelaars, uiterst lezenswaardige tekst van 8

circa 150 woorden per soort geschreven aan de hand van de meest recente bi Sovon Vogelonderzoek Nederland bekende informatie. Voorwoorden zijn er van ex-directeur van Vogelbescherming Nederland, S. Woldhek (zelf kunstliefhebber) en Th. Verstrael, directeur van Sovon. Müller P. en Loorij T.P.J.: Vogels op de vierkante cm, 17 x 12 x 5 cm, 554 bladzijden; harde kaft. ISBN 9 789081 388702 Uitgeverij Müller, Den Haag. Prijs € 49,50. Verkrijgbaar bij de reguliere boekhandel of via de website www.vogelopdecm2.nl

Afb. - Voorbeelden uit het boek


-------------------- MELBOURNE, HOOFDSTAD VAN VICTORIA -------------------staat van de VVV. Aan het plein ligt het moderne museumgebouw, waar tegenover de "St. Paul's Cathedral" staat (afb. 4).

steen voor steen vanuit Engeland naar Australië verscheept om in Melbourne weer opgebouwd te worden (afb. 6).

Afb. 1 - Melbourne In het augustusnummer van Vierstroom-Nieuws beloofde ik Melbourne te behandelen in de volgende editie. Door plaatsgebrek moest ik het uitstellen tot nu. Melbourne is gesticht in 1835 door kolonisten uit Tasmanië. In de "garden city" wonen circa 4½ miljoen inwoners, voornamelijk verdeeld over de omliggende deelgemeenten. Het centrum (CBD *) is relatief klein en compact, waarbij de wegen veelal haaks op elkaar staan. Dit gedeelte is gemakkelijk te verkennen door gebruik te maken van de speciale "bruine" tram (afb. 2), die gratis te gebruiken is. De normale trams zijn groen.

Afb. 5 - Royal Botanic Gardens Afb. 3 - Flindersstreet station

Afb. 6 - Ouderlijk huis Cook

Afb. 4 - St. Paul's cathedral

Afb. 2 - Tram voor Victoria Market Melbourne wordt doorsneden door de rivier Yarra (afb. 1), waarbij het "CBD" aan de noordzijde ligt en de zuidelijke oever (de "Southbank") gekenmerkt wordt door de vele restaurants en barretjes. Ook de "Crown" (het grote casino-complex) ligt aan de zuidelijke oever evenals het operagebouw, tegenover Flinderstreet Station (afb. 3). In het hart van Melbourne ligt Flinderstreet Station, een opvallend geel gebouw met veel klokken aan de voorgevel, in het donker badend in het licht van schijnwerpers, tegenover het "Federation Square", waar het gebouwtje

Ook als u niet van gokken houdt, is een bezoek aan het "Crown"-complex alleszins waard, niet alleen van de exclusieve winkels en bioscoopzalen, maar vooral door de imposante entree, met een lasershow op de wanden, inclusief extra licht- en waterpartijen, waarin het ontstaan van Australië getoond wordt. Melbourne, de "garden city" Ondanks de imposante bebouwing zijn er in Melbourne talrijke (grote) parken te vinden, niet alleen langs de Yarra, maar ook in de stad zelf liggen grote parken. Een bezoek aan de "Royal Botanic Gardens" (afb. 5) is zeker de moeite waard. In de directe omgeving ervan is het geboortehuis van James Cook te bezichtigen. Dat huis werd 9

Grote sportevenementen Melbourne is bekend om zijn internationale toernooien en sportwedstrijden, zoals het tennistoernooi "Australian Open" in o.a. het Laverstadion (afb. 7), de paardenraces om de Melbourne Cup (afb. 8) en de GP-formule 1 autoraces in Albert Park (afb. 9), waar Max Verstappen en zijn vader Jos hebben gereden. Naast de Olympische Spelen in 1956 zijn in Melbourne ook de Commonwealth Spelen van 2006 gehouden. Mocht u in het begin van een jaar in de stad zijn en kunt u geen kaartje meer krijgen voor het

Afb. 8 - Melbourne Cup 1960


tennistoernooi, dan kunt u op het Federation Square altijd nog op een super-groot scherm de wedstrijden volgen (afb. 10).

Afb. 7 - Australian Open Het weer in Melbourne kan zeer snel veranderen, afhankelijk uit welke richting de wind waait. In het zuiden wordt de koude Poolwind nauwelijks tegengehouden, terwijl het Dandenong gebergte in het noorden Melbourne afschermt.Melbourne kent dan ook drie seizoenen op één dag.

zetel van 1901 tot 1927 in Melbourne in een statig gebouw vlak bij St. Paul's Cathedral. Een groot standbeeld van Flinders (afb. 11) staat voor de ingang.. Sydney wilde al gedurende lange tijd dat de regering zou verhuizen naar het centrum van New South Wales (lees dus Sydney). Door de onderlinge jalouzie en concurrentie werd uiteindelijk besloten een aparte staat in een staat te vormen (Australian Capital Territory), waar de zetel van de regering gevestigd zou worden: Canberra; de lokatie werd gekozen in 1908. Met de bouw van de stad werd begonnen in 1913, waarna de regering uiteindelijk verhuisde in 1927.

Afb. 13 - Bolte brug en een bezoek zeer de moeite waard. In Melbourne worden zeer veel grote tentoonstellingen en exposities gehouden, o.a. een wereldtentoonstelling in 1999, ter gelegenheid waarvan de Australische Post diverse velletjes en zegels uitgaf, zoals hieronder is te zien (skyline van Docklands). Afb. 11 - Flinders voor het voormalige regeringsgebouw

Afb. 10 - Federation Square

Afb. 12 - "historische" gebouwen

Van het oorspronkelijke Melbourne is weinig terug te vinden. Op een enkele straat na (afb. 12) zijn alle oude woningen gevallen onder de slopershamer. Latere wijken werden vernieuwd. Met de bouw van de Bolte brug (afb. 13) werd o.a. het oude havengebied Docklands (afb. 14) geheel gemoderniseerd

Melbourne is zeer zeker een bezoek waard en heeft goede verbindingen met het internationale vliegveld en de omliggende streken. U zult meerdere dagen nodig hebben om veel (lang niet alles) te zien. In een volgend nummer van Vierstroom-Nieuws neem ik u mee naar Canberra. Jan Huiskes. * CBD = Central Business District

Afb. 9 - Benetton-Renault in Albert Park (2001) Mocht u familie hebben in Australië, door emigratie in de jaren omstreeks 1950, dan is een bezoek aan het Immigration Museum zeer interessant (overigens ook voor andere bezoekers). Het geeft een indruk hoe o.a. de Nederlandse emigranten naar Australië kwamen en hun onverwachte harde strijd om een goed leven op te bouwen in dit land, kort na W.O. II. Regeringszetel De regering van Australië had haar

Afb. 14 - Skyline Docklands 10


.

============= OPSCHIETEN, ANDERS MIST U DE TREIN! =============== In juli 2016 verscheen de nieuwe permanente postzegels met het thema: "Zwitserse Spoorwegstations", zoals vermeld in het decembernummer van "Vierstroom-Nieuws". De eerste vier postzegels toonden de stations Brig, Luzern, Bellinzona en Genève. In oktober is de volgende zegel van die serie verschenen, te weten het station Basel. Gedurende de komende jaren (t/m 2018) wordt de serie uitgebreid met nog tien zegels met afbeeldingen van de kleinere stationsgebouwen van de verschillende spoorwegmaatschappijen, die Zwitserland heeft. Met de serie benadrukt de Zwitserse Post het belang van de spoorwegen als middel van vervoer in het land met het meest uitgebreide spoorwegnet in de wereld.

Basel SBB Het imposante stationsgebouw, dat in 1907 werd gebouwd, verving de eerdere gebouwen van de toenmalige "Centralbahn". Het station Basel SBB is het grootste grensstation in Europa en doet dienst als halteplaats en knooppunt voor het spoorwegverkeer

vanuit Zwitserland naar Frankrijk en Duitsland. Vanwege de belangrijkheid werd het station steeds weer verbouwd en gemoderniseerd. Met de renovatie van de westelijke vleugel wordt de aanpassing voor de komende jaren voltooid.

Aanbieding De serie is gestart met een kortingsaanbieding. Voor Chf 25.- is de eerste folder (uitgiftejaar 2016), met de verzamelmap als set, verkrijgbaar. De korting bedraagt t.o.v. van de aanschaf los 10% (folder met 5 zegels Chf 19.en verzamelmap Chf 9.-).

Folder en Verzamelmap Met deze langlopende serie geeft de Zwitserse Post de verzamelaar de gelegenheid een mooie collectie op te bouwen, want gedurende drie jaar wordt de serie uitgebreid met verdere architectonische onderwerpen m.b.t. spoorwegstations in Zwitserland.

==================

ZONDER POSTZEGEL Folder uitgiftejaar 2016 De eerste folder bevat vele interessante informatie over de stations Basel SBB, Bellinzona, Brig, Genève en Luzern. In de folder wordt de architectuur en bijzonderheden van de bouw behandeld. Deze fraai gedrukte folder met de vijf gestempelde postzegels is een collectors-item, niet alleen voor de filatelisten. De aan beide zijden gedrukte, in drie delen gevouwen folder in handig formaat past perfect in de verzamelmap. Verzamelmap De verzamelmap is gemaakt van hoogwaardig karton en geschikt voor de folders en zegels van de drie jaargangen (2016 t/m 2018), die daarin goed beschermd zijn.

11

Strafport geen verplichting Consumenten zijn niet verplicht om portokosten te betalen voor ongefrankeerde post, die bij hen op de deurmat valt. Vrijwel iedereen heeft wel eens een brief zonder postzegel ontvangen met daaraan gehecht een schrijven van PostNL, waarin wordt gevraagd om de portokosten te voldoen. Maar dat hoeft dus niet, laat een woordvoerster van PostNL desgevraagd weten. "Bij onderfrankering vragen we betaling van de naheffing van de post. Dit is inderdaad een verzoek, maar wij dwingen niet. In de praktijk blijkt dat men in Nederland bereid is om deze kosten te vergoeden", aldus de zegsvrouw van PostNL.(Het verzoek om alsnog te betalen wordt, indien de afzender bekend is, gestuurd naar de betreffende persoon, i.p.v. naar de geadresseerde). Ontvangers in het buitenland moeten wel verplicht betalen voor post uit Nederland, die niet of onvoldoende is gefrankeerd. Is de afzender onbekend, dan krijgt het poststuk een stempel. De portokosten moeten in dat geval door de ontvanger over de grens worden betaald. De Telegraaf (29-08-2015


Indien onbestelbaar retour: Winschotenstraat 41, 6835 AS Arnhem

ADVERTENTIE

"ONDER DE TOREN" ELST (O.B.) Het ontmoetings- en zalencentrum voor Elst en omgeving. Perfect bereikbaar met bus en/of trein. Ruime (gratis) parkeergelegenheid. De diverse zalen zijn geschikt voor bedrijf, vereniging of instantie om te vergaderen of een clubavond te houden; ook voor particulieren, die iets te vieren hebben. Arrangementen op afspraak. Zeer redelijke prijzen voor catering en drankjes. Locatie: Sint Maartenstraat 54, 6661 DA Elst (Gelderland). Telefoon: 0481 371 302. www.onderdetoren.net

email: hans@onderdetoren.eu

Vierstroom Nieuws Maart 2017  
Vierstroom Nieuws Maart 2017  
Advertisement