Page 1

Filatelistenvereniging

“de Vierstroom”

afd. Arnhem, Elst en Velp/Rozendaal

INHOUD: 3 Van de voorzitter 4 Van de secretaris 5 Iran 7 Uitvinder draisine 9 Nostalgie met vergezichten 10 Canberra

REDACTIE: J. Driessen J. Huiskes

DE GOHARSHAD MOSQUE IN MESHAD IRAN (ZIE ARTIKEL IRAN OP BLADZIJDEN 5 en 6)

augustus 2017 WWW.VIERSTROOMFILATELIE.NL


COLOFON Voorzitter J. Driessen tel: 026 381 28 98 (j.driessen191@upcmail.nl) Secretaris W. Vermeire tel: 06 110 186 99 (werner.vermeire@telfort.nl) Penningmeester I. Zeijlstra tel: 0481 376 808 (i.zeijlstra@kpnplanet.nl) Hoofd Rondzendverkeer J. Verburgt tel: 026 321 34 17 (johnny.verburgt@gmail.com) Distributie Rondzending Noord mevr. A. Hamburg tel: 026 361 20 14 (angelahamburg@gmail.com) Distributie Rondzending Zuid J. Verburgt tel: 026 321 34 17 (johnny.verburgt@gmail.com) Ledenadministratie W. Vermeire tel: 06 110 186 99 (werner.vermeire@telfort.nl) Redactie Vierstroom-Nieuws J. Driessen tel: 026 381 28 98 (j.driessen191@upcmail.nl) J. Huiskes tel: 026 323 16 78 (j_huiskes@hetnet.nl) Webmaster J. Verburgt tel: 026 321 34 17 (johnny.verburgt@gmail.com) Maandelijkse Nieuwsbrief W. Vermeire tel: 06 110 186 99 (werner.vermeire@telfort.nl)

BIJEENKOMSTEN TWEEDE HELFT VAN 2017 Velp

4 september zaal 5 (Presentatie "Tjernobyl" door J. v.d. Vate) 2 oktober zaal 3 (postzegelwinkel H. v. Laarhoven) 6 november zaal 5 4 december zaal 5 Locatie Zalencentrum "Parkstaete", Parkstraat 3 b in Velp Aanvang 20.00 uur. Elst

11 september 9 oktober 13 november 11 december Locatie "Onder de Toren", Sint Maartenstraat 54 in Elst Aanvang 19.30 uur. Naast de stockboeken ter inzage op elke bijeenkomst, wordt er in Velp steeds een kleine verloting gehouden en in Elst een korte bingo. De te winnen prijzen zijn op beide locaties steeds filatelistisch. In principe is op elke bijeenkomst een handelaar aanwezig met filatelistisch materiaal. Schroom niet uw eigen ruilmateriaal mee te brengen. Wijzigingen en/of aanvullingen in het programma worden aangekondigd in de maandelijkse nieuwsbrief!

======================================================

Afb. 1 - voorzijde prentbriefkaart

Afb. 2 - achterzijde prentbriefkaart (let op de mengfrankering)

Onze reislustige secretaris stuurde de voorzitter bovenstaande prentbriefkaart vanuit het "Kingdom of peace" Morokullen op de grens van Noorwegen en Zweden, waar mengfrankering, zoals blijkt, is toegestaan. Het bezoeken van die locatie is klaarblijkelijk mogelijk zonder visumverplichtingen.

======================================================================================================== Op 10 mei 2017 is de KNBF eigenaar geworden van het pand, gelegen op het adres Nieuwe Schaft 23 in Houten. De SVF heeft een deel permanent gehuurd en zal daar vergaderingen houden en in de nabije toekomst ook de grote veilingen. Het zal voor de leden van onze vereniging wel even wennen zijn om voor die veiling niet meer terecht te kunnen in het vertrouwde zalencentrum "Parkstaete" in Velp. V.w.b. het rondzendverkeer, is de afstand naar Houten korter dan naar Den Haag. Het bureau van John Alberts verhuist namelijk ook naar Houten. Het pand in Den Haag zal verkocht worden tegen een marktconforme prijs.

2


VAN DE VOORZITTER Op het moment van schrijven is het nog maar enkele dagen geleden dat wij op 1 mei onze laatste bijeenkomst voor de zomer in "Parkstaete" hadden. Wanneer u dit leest zal het hartje zomer in augustus zijn. Hopelijk met meer zon en warmte dan we in het voorjaar hadden. In het afgelopen seizoen hielden we 9 bijeenkomsten in "Parkstaete" Velp en 7 in "Onder de Toren" Elst. In Velp hadden we op 7 november 2016 een presentatie van dhr. Joop van de Vate en op 6 maart een presentatie van dhr. Dik Mantel. Voor het nieuwe seizoen hebben wij een extra bijeenkomst gepland in "Onder de Toren" in mei 2018.

Graag maak ik melding van het verschijnen van een archiefkast in "Parkstaete" dankzij onze onvermoeibare secretaris dhr. Werner Vermeire.

droeg het ledental van De Globe 135, tegen 120 op 1 september 1940". En: "In verband met de verduistering werd gedurende de donkere maanden op den laatste Zaterdagmiddag van iedere maand vergaderd". Afb. 2 - Notulen De Globe Zoals u kunt zien bevat onze archiefkast een serie Michel catalogi (linksboven). Voorts wil ik melding maken van een zeer interessant boekje met de titel "Notulen De Globe - september 1941 tot mei 1946". Een buitengewoon interessant en aandoenlijk werkje. Natuurlijk vooral omdat dit de gehele oorlogstijd beslaat. In die tijd geen computers en e-mail. Men schreef alles in keurig handschrift op.

Afb. 1 - Archiefkast

Ik citeer: "Op 1 september 1941 be-

En op 25 september 1945: "Allereerst wenscht de voorzitter thans een kort woord te zeggen, ter nagedachtenis van al degenen, die slachtoffer zijn geworden en verzoekt de aanwezigen een ogenblik op te staan". Tja, interessant en aandoenlijk en wat is die tijd alweer lang geleden. Maar de tijd tikt verder. Laten we uitkijken naar onze eerstkomende bijeenkomsten op 4 september in Velp en op 11 september in Elst. John Driessen

=============================================================================================

----------------------------------- UIT DE OUDE GLOBE DOOS ---------------------------------sche Courant". Het betrof het 35-jarig jubileum van De Globe afdeling Velp. Dat werd gevierd in sporthal "De Dumpel".. De burgemeester van de gemeente Rheden, mr. Van Walsum, opende de tentoonstelling.

Afb. - postzegeltentoonstelling Geheel onverwacht kwam uw voorzitter in het archief nevenstaand wetenswaardige bericht tegen uit de "Velp-

Op de tentoonstelling kon men 250 kaders van 44 inzendingen bewonderen. De conclusie moet worden getrokken dat destijds kennelijk de vereniging veel groter was dan nu.

VELPSCHE COURANT Dinsdag 13 oktober 1981 89e jaargang no. 82 VERZORGDE POSTZEGELTENTOONSTELLING 35-JARIGE GLOBE IN DE DUMPEL 3


Velp - Met een gedegen toespraak opende op 9 oktober j.l. de burgemeester van de gemeente Rheden, mr. Van Walsum, een postzegeltentoonstelling in de sporthal De Dumpel in Velp. Ter gelegenheid van haar 35-jarig bestaan presenteerde de afdeling Velp-Rozendaal van de Gelderse Philatelistenvereniging De Globe zich afgelopen weekend aan het publiek. Eén van de andere sprekers was de heer De Jong, lid van de jarige afdeling. Als dank voor de hulp en steun, die hij van zijn vereniging had ondervonden, bood hij bij deze gelegenheid zijn vereniging een postzegel-naslagwerk aan, ten gebruike voor de (jongere) medeleden. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

VAN DE SECRETARIS Als ik dit schrijf, zit ik in mijn kantoor thuis op zolder met de airconditioning op de hoogste stand. Lekker zomerweertje buiten en dan zijn postzegels niet het eerste waar ik aan denk. Dan denk je aan vakantie, verre landen, exotische streken. Maar daardoor toch eigenlijk weer wel. Voor zaken net naar Amerika geweest en nieuwe postzegels gekocht voor de traditionele prentbriefkaarten naar mijn kleinkinderen. En ja hoor, ook in de US is het moeilijker geworden om postzegels te kopen. Het aantal postkantoren is ook daar sterk gereduceerd en sommige doen alleen nog maar dienst als een afleverof ophaalpunt voor UPS en FedEx. Maar missie geslaagd. Helaas zijn het allemaal zelfklevers en die week je er niet zomaar af. Daar heb ik een tip over gekregen, die ik over enkele weken eens ga toepassen, want inmiddels heb ik een hele doos vol met stukjes papier, met daarop zelfklevende postzegels. Ik zal jullie op de hoogte houden van mijn ervaringen.

Met dat denken aan exotische streken, komt een ander postzegelprobleem naar boven, iets waar ik al lang mee worstel. Ik ben namelijk al jaren op zoek naar de herkomst van onderstaande zegel. Hoe die ooit in mijn bezit is gekomen weet ik eigenlijk ook niet meer, maar dat is niet relevant.

de-aanduiding 4 PIES en POSTAGE duidt dan weer op een Engelse kolonie. Ik heb ook gezocht naar landen, die deze munteenheid gebruiken. Ik heb de zegel zelfs eens meegenomen op een zakenreis naar Abu Dhabi en een "local" gevraagd wat er op stond. Deze verzamelde toevallig stenen en had daarom een vergrootglas op zak. Hiermee ging hij zeer omslachtig en met veel bijkomende kreten mijn postzegel aan een onderzoek onderwerpen. Maar ook hij kon vervolgens de tekst niet ontcijferen (of moet ik zeggen "ontteksten"?). Dus daarmee kwam ik ook niet verder. Mocht één van de lezers mijn probleem op kunnen lossen, ik houd me aanbevolen.

Ik kan hem in geen enkele catalogus vinden. Je zou denken, gezien het opschrift, dat hij uit het Midden-Oosten komt, in ieder geval uit een gebied, waar men Arabisch spreekt. De waar-

===============================================

VERHUIZING BUITEN REGIO & LIDMAATSCHAP Indien u verhuist buiten ons gebied en u vindt geen SVF-vereniging, dan kunt u lid worden van VILP, onder de vlag van de SVF.Alle faciliteiten, zoals u kende, blijven gehandhaafd, ook deelname aan het rondzendverkeer (actief: inleveren boekjes; passief:ontvangen rondzendingen). Deelname aan het rondzendverkeer betekent circa 10x per jaar het ontvangen van een set van 60 boekjes. Deze moeten wel weer aangetekend verstuurd worden naar de volgende deelnemer (kosten momenteel € 8,60 per keer). Lidmaatschap bedraagt € 32,50 per jaar (met maandblad). Zonder is de contributie € 12,50. Als individueel lid bent u niet aangesloten bij de KNBF (alleen verenigingen zijn lid) en ontvangt u geen Bondspas. U kunt uw hobby blijven uitoefenen! Inlichtingen via het Vierstroom-bestuur. 4

Voor wat betreft mijn secretariële werkzaamheden: ik ben al weken bezig het archief (zie foto op voorgaande bladzijde) door te spitten. Dit in de hoop iets terug te vinden betreffende de vermist gemelde verzameling. Tot nu toe alleen maar een hoop oud papier, waarvan ik het meeste heb versnipperd. Niemand zit te wachten op notulen van bestuursvergaderingen, financiële verslagen van de rondzending, bankafschriften etc. van decennia her. Maar ondanks dat alles, is de kast nog steeds vol, want ik vind steeds meer dozen met archiefstukken, maar nog geen spoor van hetgeen, waar naar ik op zoek ben. Wees gerust, beste leden, niet alles wordt weggegooid. Ik houd mij keurig aan de spelregels van ons Huishoudelijk Reglement, zoals we die in februari 2017 hebben vastgesteld. Werner Vermeire


----------------------- IRAN, BAKERMAT VAN DE BESCHAVING ----------------------Nam ik u in maart 2017 mee naar Marokko, thans heb ik de eer u uit te nodigen om, met mij, Iran te bezoeken. Iran werd tot 1935 Perzië genoemd. Het land heeft voor mij een bijzondere betekenis. Immers in dit land werd ik in 1941 geboren. Iran is een land met een lange geschiedenis. Laten we daar eens induiken.

Afb. 3 - Iran Afb. 1 - Ahmad Shah Qajar, 1911-13 Een stukje geschiedenis In de vierde eeuw v. Chr. veroverde Alexander de Grote het Perzische rijk, toen hij Darius III in de slag bij Gaugamela versloeg. Enkele eeuwen later, in de zevende eeuw, veroverden de Islamitische Arabieren Perzië, waarbij de Soennitische tak van de Islam geïntroduceerd werd. In de elfde eeuw waren het de Turken en in de dertiende eeuw de Mongolen, die uit het noorden van Azië binnenvielen. In de achttiende en negentiende eeuw kregen ook het Verenigd Koninkrijk en het Russische Tsarenrijk voet aan de grond.

In die tijd verschenen de eerste postzegels. Afb. 1 toont een zegel uit 1911, nog met opdruk "Postes Persanes". De Pahlavi dynastie In 1925 kwam de officier Reza Pahlavi aan de macht na een staatsgreep. Hij en later zijn zoon Mohammed Reza Pahlavi, werden de dictators van het land, waarbij zij de titel Shah bekleedden.

kenis als olie-exporteur, waarbij de grote buitenlandse oliemaatschappijen aan de touwtjes trokken. Tot 1951, toen Mohammed Mossadeq, door het parlement benoemd tot premier, de olie-industrie nationaliseerde. Echter, in 1953, werd Mossadeq door de Sjah afgezet.

Afb. 5 - Raffinaderij Abadan, 1953 Revolutie en oorlog Afb. 4 - Kroonprins Reza Pahlavi en Prinses Fawziya

Afb. 2 - Reza Sjah Pahlavi, 1936-37

Mohammed Reza Pahlavi trouwde in 1951 met Soraya, maar moest, tot groot verdriet van de Shah, in 1958 van haar scheiden, omdat ze hem geen troonopvolger kon schenken. Daarna, in 1959, trouwde de Shah met Farah Diba, die hem vier kinderen schonk. In die jaren kreeg het land grote bete5

In 1979 echter was het gedaan met het bewind van de Sjah en kwam de macht in handen van de fanatiek gelovige Ajatollah's, waarbij Ajatollah Khomeini, na een periode van verbanning, triomfantelijk terugkeerde uit Frankrijk. De Shah en Farah Diba moesten vluchten en verbleven tot zijn dood in 1980 in Cairo. De terugkeer van Ajatollah Khomeini


betekende de invoering van de Sharia wetgeving. Een onvoorstelbaar, welhaast barbaarse, wetgeving. Geen muziek, geen alcohol en vrouwen in lange burka's bedekt van top tot teen, met slechts een klein venstertje voor de ogen.

belangrijke bedevaartplaats van de Sjiieten. Waar Mekka in Saoedie Arabië de heilige bedevaartplaats is van de Soennieten, is Mashad de bedevaartplaats voor de Sjiieten.

Afb. 9 - Ajatollah Khomeini, 1900-89 trad in 2013 de hervormingsgezinde Hassan Rohani aan als president. Afb. 6 Islamic Revolution, 1979 Helaas betekende dat echter niet dat de rust was teruggekeerd, want er brak een jarenlange oorlog uit tussen Iran en Irak, die van 1980 tot 1988 zou duren en aan beide zijden miljoenen slachtoffers zou kosten. Cultureel Iran

Afb. 7 Ruines van Persepolis, 1935 Maar Iran is niet alleen een land van oorlog en bloed. Het is ook een land met een enorme culturele erfenis, getuige bijvoorbeeld Persepolis, dat een trekpleister is voor toeristen. Persepolis, een door Darius I gebouwde nederzetting in het zuiden van Iran. Het geheel telt twaalf bouwwerken, waar de Sjahs hun audiëntie hielden en onderdanen van de verschillende bevolkingsgroepen hun giften (lees: belastingen) kwamen aanbieden. En laten we niet vergeten de heilige stad Mashad in het noordoosten van Iran. Afb. 8 toont een foto van de schrijn van imam Reza in Mashad (in rood onderstreept op de kaart (afb. 3), een

Afb. 8 - Bedevaartplaats Mashad In deze plaats werd ik geboren in 1941, toen de Tweede Wereldoorlog al enkele jaren aan de gang was. Mashad wordt op talloze wijzen geschreven. In mijn paspoort staat Meched. Het verhaal gaat nog even verder. Mijn vader werkte voor een aannemer aan een haven aan de Kaspische Zee. Toen de Russen in 1942 het noordelijk deel van Iran bezetten, werd mijn vader pas in 1944 opgeroepen om te dienen in het KNIL. Omdat Nederlands-Indië toen al bezet was door de Jappen, betekende dit voor mijn vader (en gezin) dat we in 1944 in Melbourne, Australië, belandden. Immers daar was toen het hoofdkwartier van de KNIL. De Ayatollah's Laten wij, na dit uitstapje, terugkeren naar de jaren na de revolutie in 1979. Het land werd geregeerd als een theocratie, geleid door een bestuur van Ayatollah's. Aanvankelijk onder het oppergezag van Ayatollah Khomeini. Na zijn dood in 1989 werd Ali Khatami president van Iran. Het bleven onzekere tijden. In 2005 werd Ali Khatami opgevolgd door de conservatieve Ahmedinejad. Gelukkig 6

Afb. 10 - Shah en Queen Farah, 1960 Laten we terugkeren naar een zegel van de Shah en zijn echtgenote Farah Diba. Wat je ook kunt zeggen van de Sjahs, het waren destijds rustiger jaren. Iran blijft in onze tijd een land van zorg voor het Westen. Iran zou weleens kernwapens kunnen produceren en Iran steunt bijvoorbeeld het regime van Assad in Syrië. John Driessen.

==================== NVPV BIJ SVF IN 2018 De afdelingen van de NVPV worden zelfstandige verenigingen. Het merendeel sluit zich per 1 januari 2018 aan bij de SVF. Het eigen rondzendverkeer is intussen opgeheven en men neemt al deel aan het SVF-rondzendverkeer. Door het opgaan van de NVPV in de SVF is één vacature in het bestuur van de SVF gevuld: het secretariaat zal worden overgenomen door een voormalig hoofdbestuurslid van de NVPV. Hij werkt zich momenteel al in.


----------------- DE UITVINDER VAN DE EERSTE FIETS: DE DRAISINE --------------Precies 200 jaar geleden heeft Karl Drais met zijn loopmachine de oorspronkelijke fiets uitgevonden. Veel over het uitzonderlijke leven van deze vindingrijke man verneemt men tijdens een rondleiding door zijn geboortestad Karlsruhe.

marktplein. Een paar passen verwijderd is een gedenkplaat aangebracht, waar op staat dat hier het huis stond, waar Drais op 10 december 1851 is gestorven. In die tijd leefde ook Carl Benz met zijn

normaal lopend. Met deze loopfiets reed Drais in juni 1817 van zijn huis in Mannheim naar het tegenwoordige stadsdeel Rheinau met een snelheid van 15 km/u en was daarmee sneller dan de postkoets.

moeder en er wordt verteld dat Drais de kleine Benz een loopfiets heeft gegeven, maar bewijzen ontbreken. Wel kan men ervan uitgaan dat Drais Benz heeft gekend, want Benz stond in de omgeving bekend als de gekke

Ook in Europa veroorzaakte de stofen aswolk, door de uitbarsting van de Indonesische Tambora-vulkaan in 1815, jarenlang voor mislukte oogsten, waardoor boeren hun paarden, voor zover ze die nog hadden,niet meer konden voeren. Dit was een aansporing voor Drais naar alternatieven te zoeken voor de postkoets. Hij ontwierp later de spoorweg-draisine, die met voeten aangedreven werd. ..

professor.

Afb. 1 - Drais von Sauerbronn Voor het kasteel van Karlsruhe heeft zich een groepje mensen verzamelt, die onder leiding van gids Georg Hertweck een rondleiding door de stad zal maken. Het begin van deze rondleiding is niet zo maar gekozen: voor het kasteel staat het standbeeld van de markgraaf Karl Friedrich von Baden. Hij had met Drais, het onderwerp van de stadstoer, een bijzondere relatie: de uitvinder was zijn petekind. Karl Friedrich Christian Ludwig, Freiherr Drais von Sauerbronn, zoals hij voluit heette, werd als zoon van een Badense Hof- en Regeringsraadsheer in Karlsruhe geboren op 29 april 1785. De Markgraaf stond bekend als een voorstander van technische ontwikkeling, reden waarom hij in die plaats de eerste Technische Hogeschool liet bouwen. Hij wilde dat zijn petekind een opleiding zou volgen aan de Bosbouwschool. Drais interesseerde zich veel meer voor wiskunde en natuurwetenschappen, aldus Hertweck, zijn groep leidend naar de locaties, verbonden met de uitvinder. Het lyceum, dat Drais bezocht, ligt bij de stadskerk op het

Karl Drais bleef bezig met bosbouw tot zijn vader hem bij de Groothertog introduceerde. In 1811 werd hij, met behoud van loon, vrijgesteld van zijn werk en mocht hijzich volledig bezighouden met het uitwerken van zijn uitvindingen. Dit was een uitzonderlijke toestand en doordat Drais nog bij zijn ouders woonde kon hij zijn gehele salaris gebruiken voor de uitvindingen. Zijn vader was toendertijd President van de Hofrechtbank in Mannheim. Daar slaagde Drais erin, naast een vierwielig voertuig, een piano en een schrijfmachine, zijn belangrijkste uitvinding te doen in 1871: de loopmachine, de voorloper van de huidige fiets.

Namaakpiraterij bestond toen ook al. Vooralsnog had Drais met zijn loopfiets succes en de Groothertog verleende hem een privilege, een soort patent, op zijn uitvinding. In het stadsmuseum in Karlsruhe is een exemplaar van de fiets te zien. Gids Hertweck vertelt dat de loopfiets in de wereld op ontelbare plaatsen werd nagebouwd, veelal zonder licentie, waardoor Drais veel inkomsten misliep. Daarnaast voelden zich de voetgangers op de trottoirs zich in gevaar gebracht door de snelle loopfietsers. De drassige straat zelf was niet geschikt voor de loopfiets. De namaakfiets had veelal geen rem, zoals die van Drais (op het achterwiel). Vele botsingen met voetgangers waren het gevolg, zodat in verscheidene plaatsen de loopfiets werd verboden. De loopfiets werd dikwijls belachelijk gemaakt en daarmee ook zijn uitvinder.

Afb. 2 - Draisine Deze baanbrekende constructie was met slechts twee wielen uitgerust, die achter elkaar op twee assen waren geplaatst en met snelle passen aangedreven werd. Het was mogelijk zich beduidend sneller te verplaatsen als 7

Toen de revolutie in Baden, waarvan Drais in 1849 openlijk bekende een aanhanger te zijn, neergeslagen werd, verloor hij zijn privileges en titel, waarna voor hem slechte tijden aanbraken: zijn pensioen werd in beslag genomen


en hij stierf in zijn geboortestad eenzaam en verarmd. Door de opkomst van de fiets in de jaren na 1890 herinnerden de mensen zich weer Drais en zijn uitvinding, doordat de fiets verder ontwikkeld werd. Toen in 1892 het graf van Drais geruimd zou worden collecteerde de Wielrijdersbond voor een nieuw graf. In tegenstelling tot die van Carl Benz, doorstond de buste van Drais de Tweede Wereldoorlog. Die van Benz werd in 1944 gesmolten en later vernieuwd. De buste van Drais staat tegenwoordig naast die van zijn uitvinder-collega Benz in de Beiertheimer Allee.

NIEUWS VANUIT "ONDER DE TOREN" ELST De penningmeester ontving onderstaand bericht op vrijdag 9 juni 2017: Beste Allemaal, Op deze manier willen wij u/jullie op de hoogte stellen dat wij, Hans en Carla, gaan stoppen met "Onder de Toren". Wij kunnen melden dat de activiteiten van Zalencentrum "Onder de Toren" de komende jaren op de vertrouwde manier worden voortgezet door een nieuwe beheerder. De Protestante Gemeente Elst (de eigenaar van het pand) zal daar zorg voor dragen. Na lange overdenkingen zijn wij van mening dat wij een nieuwe uitdaging willen aangaan, en wel per 1 januari 2018. Wat we gaan doen, is nog niet duidelijk. De reden om u op deze manier te benaderen is dat vele mensen op de hoogte moeten worden gebracht. Bij een persoonlijke mondelinge benadering is de kans groot dat u het uit een andere bron moet horen en dat willen wij voorkomen. Natuurlijk mag u ten alle tijde contact met ons opnemen, bij onduidelijkheden, maar ook voor het plannen van uw vergadering, clubavond of feest. Of het nu voor dit jaar is bij ons, of voor na 1 januari 2018 bij de nieuwe beheerder, graag helpen wij u om voor u een geslaagde dag of avond te verzorgen. De afgelopen 31 jaar (in september 32) hebben wij met veel plezier het werk "Onder de Toren" mogen doen. Door diverse gebeurtenissen in de privésfeer en na zo'n lange tijd beheerder te zijn geweest is het idee gekomen om totaal iets anders te gaan doen. Het neemt niet weg dat wij het komende half jaar nog graag voor u klaar staan. Wij wensen de Protestante Gemeente Elst veel succes en wijsheid met het voortzetten van toch wel "onze" onderneming.

Afb. 3 - Draisine Oefenen, oefenen en nog eens oefenen: dat gold vroeger en is ook nu nog actueel.

Met vriendelijke groet en tot snel, Hans en Carla. ======================================================= Parkstaete 2012 12-10-12 12:33 Pagina 1

ADVERTENTIE

Mocht u in Karlsruhe zijn en meer willen weten over de draisine en zijn uitvinder, neem dan contact op met de plaatselijke VVV en Georg Hertweck zal u graag rondleiden langs de locaties, waar Drais heeft gewoond.

IN HET CENTRUM VAN VELP BIJ ARNHEM zalen voor 2 tot 200 personen • vergaderingen • cursussen • repetities • workshops • congressen • beursen • reünies • veilingen • muziekuitvoeringen • feesten • theatervoorstellingen

www.parkstaete.com

Dichtbij verkeersknooppunt Velperbroek en Nationaal Park Veluwezoom. Treinstation op loopafstand. Trolleyhalte stadsdienst Arnhem voor de deur. Bar en keuken met diverse cateringmogelijkheden. Bij feesten selfcatering mogelijk. Verhuur van beamers en laptops. Gratis wifi en vast internet. Parkstraat 3, 6881 JA Velp Tel. 026 - 36 34 023 info@parkstaete.com

Afb. 4 - Georg Hertweck 8


------------------------------ NOSTALGIE MET VERGEZICHTEN -----------------------------Toe in 1892 de Brienz Rothorn Bahn (BRB) in gebruik werd genomen, was het de hoogste stoomtrein tandradspoorweg ter wereld. De aanleg van deze spoorbaan had 15 maanden geduurd. Bij het 125-jarig jubileum dit jaar kan gesteld worden dat de fascinatie voor deze Rothorn Bahn onveranderd is gebleven.

Zo'n 640 arbeiders, overwegend Italianen, hebben bij de aanleg ervan aan dit smalspoor gewerkt. Nog steeds wordt met verbazing gereageerd hoe het indrukwekkende hoogteverschil werd overmeesterd: op een lengte van slechts 7,6 km wordt in een klein uur ve afstand afgelegd van Brienz (566 m boven zeeniveau) naar de top van de Rothorn, gelegen op een adembenemende hoogte van 2244 m boven zeeniveau. Het hoogteverschil bedraagt niet minder dan 1678 m. Het is dan ook een indrukwekkende stijging. Gemiddeld bedraagt de stijging ruim 22%; op de steilste plekken zelfs 25%. Anders gezegd moet op elke 100 m 25 m in hoogte overwonnen worden!.

De speciale postzegel, uitgegeven ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum, toont nummer 5, een locomotief van de eerste generatie. Ze werd gebouwd in 1891/1892 door de "Schweizerischen Lokomotiv- & Machinenfabrik" in Winterthur. Na herstellingen en revisies in 1935/36 en 1990 wordt ze nu nog steeds gebruikt. Voor een rit van Brienz tot de top van de Rothorn en terug ver-bruikt de locomotief 300 kg steenkool en 2000 ltr water.

De ontwerpers van deze zegel hebben niet nagelaten het robuuste, vuile en met olie besmeurde mechanische

kunstwerk treffend uit te beelden. Het is een zeer gedetailleerde postzegel geworden, dat zeker met plezier door de fervente verzamelaars van treinen en spoorwegen in hun verzameling zal worden toegevoegd. Ook het velletje is fraai uitgevoerd m. b.t. de randstroken: de rand toont een wagon in de typische rode kleur van de BRB tegen de achtergrond van een bergpanorama. Bij goed en helder zicht is vanaf de top van de Rothorn meer dan 690 bergtoppen van de Alpen te zien.. J. Huiskes - Die Lupe 2017

Naast bovenstaande jubileumzegel heeft de Zwitserse Post ook weer fraaie zegels uitghegeven met o.a. kastelen en berglandschappen.

========================================================================================

----- GESCHIEDENIS ----De voorzitter vond in zijn archief nevenstaande foto uit 2002, genomen tijdens een propaganda-bijeenkomst in de voormalige bibliotheek van Arnhem (Koningsstraat). De toenmalige afdeling Arnhem van De Globe en de afdeling van de NVPV werkten toen reeds samen. Op de foto v.l.n.r. dhrn Macrander (overleden secretaris Globe Arnhem), Huiskes (ex-secretaris NVPV Arnhem) en Ten Hoedt (oud-voorzitter Globe Arnhem). Helaas leverde de promotie weinig nieuwe leden op. Fotograaf: John Driessen 9


==== CANBERRA ==== Canberra is de federale hoofdstad van Australië, gelegen in het ACT (Australian Capital Territory). Het is qua grootte de zevende stad van Australië qua inwoners (ruim 385.000). Door de onderlinge concurrentiestrijd tussen Sydney en Melbourne welke stad zich hoofdstad mocht noemen, werd in 1908 uiteindelijk besloten een nieuwe stad te bouwen als hoofdstad van Australië. Als meest geschikte locatie werd het huidige Canberra (= ontmoetingsplaats in de Aboriginals taal) gekozen. De stad werd gebouwd naar het ontwerp van de Amerikaan Walter Burley Griffin. Zijn ontwerp werd gekozen uit de inzendingen van een daartoe gehouden wedstrijd.

Na de opening van het parlementsgebouw (afb. 2) in 1927 werd Canberra officieel de hoofdstad. De stad heeft een centrum, waarin de parlementsgebouwen staan, evenals de gebouwen van de verschillende departementen. Griffin heeft in zijn ontwerp een decoratief stuwmeer geplaatst (Lake Burley Griffin) in de Molongo rivier. De woonwijken met eigen winkelcentra zijn om het hart van Canberra gegroepeerd. De huidige kern van de overheid is het nieuwe parlementsgebouw, grotendeels ingegraven in de heuvel. (afb. 3), Capital Hill genaamd. In het oude parlementsgebouw kon men vanaf de straat de Minister-President in zijn werkkamer zien zitten achter zijn bureau (met de rug naar het raam), iets wat tegenwoordig onbestaanbaar is, gezien de toestand in de wereld (afb. 4).

Afb. 3 - Huidige parlementsgebouw publiek, daar Australië er van uit gaat dat de belastingbetaler deze gebouwen heeft betaald en dus mede-eigenaar ervan is.

Afb. 1 - W.B. Griffin Canberra grenst niet aan zee, ondanks dat de Australische Grondwet voorschrijft dat de hoofdstad van elke staat toegankelijk moet zijn vanuit zee. Om hieraan te voldoen werd het Jervis Bay Territorium in het zuiden van NSW toegevoegd aan het grondgebied van het ACT. Inmiddels is dit gebied een Nationaal Park, gelegen op circa 3 uur rijden van Canberra zelf.

Afb. 2 - Het oude Parlementsgebouw

Afb. 4 - Werkkamer Prime-Minister Het huidige parlementsgebouw wordt omgeven door cirkelvormige straten, hetgeen voor een toerist tot verwarring kan leiden als hij dat centrum wil verlaten. Als u het parlementsgebouw wilt bezoeken, maak dan gebruik van één van de aanwezige gidsen. U krijgt alle uitleg en hij zal u trots het cadeau laten zien dat de Nederlandse regering heeft geschonken bij de opening van het gebouw (een grote staande Friese staartklok) (afb. 5). Met gids kunt u zelf plaatsnemen op één van de zetels in de zaal, waar het parlement vergadert. Zonder gids kunt u alleen maar op de publieke tribune komen. Alle regerings- en overheidsgebouwen zijn (gratis) toegankelijk voor het 10

Afb. 5 - Friese staartklok Ook de "Australian War Memorial" (met museum) is gratis (afb. 6), maar een vrijwillige donatie wordt zeer op prijs gesteld voor onderhoud en uitbreiding, hetgeen door vrijwilligers gebeurt. Het Canberra Nationale Museum zal alleen entree vragen wanneer er een speciale expositie is. In alle andere gevallen is ook dit museum gratis te bezoeken. De ingang tot de ere-galerij met de tableaus met de namen van de gesneuvelde militairen wordt geflankeerd door vier beelden van militairen der verschillende onderdelen van de Australische strijdkrachten. Afgebeeld


(afb. 7) een militaire vlieger.

Afb. 6 - Ingang Ere-galerij Afb. 9 - High Court

Bij de VVV van Canberra is een soort paspoort verkrijgbaar, waarin alle overheidsgebouwen en attracties staan vermeld.op aparte bladzijden, met een korte omschrijving. Bij het bezoeken van een dergelijke locatie kan men een stempel op de betreffende pagina laten plaatsen, zodat men een aardige herinnering heeft van Canberra (afb. 10). Wilt u alle vermelde locaties bezoeken, moet u meerdere dagen er voor uittrekken.

Het ACT wordt bestuurd door een lokaal gekozen bestuur, geleid door de "Chief-Minister" (niet te verwarren met de Prime-Minister of Premiers van de verschillende staten) en kent geen apart stadsbestuur en burgemeester, daar het ACT nagenoeg gelijk groot is als de stad zelf. Afb. 10 - Paspoort

Afb. 7 - Standbeeld vlieger Canberra heeft een "Internationale" luchthaven, maar er worden slechts binnenlandse vluchten uitgevoerd, voornamelijk naar Sydney en Melbourne. Na de laatste verlenging van de startbaan kunnen er nu ook grotere vliegtuigen landen, zodat buitenlandse staatshoofden nu rechtstreeks naar Canberra kunnen vliegen.

Ongetwijfeld hebben de andere grote steden in Australië meer bekendheid en lijken ze aantrekkelijker voor de toerist, maar Canberra is zeer beslist de moeite van een bezoek waard. Bezoekt u Australië, sla dan de hoofdstad van Australië niet over. Jan Huiskes. .

Op enige Australische postzegels staan openbare gebouwen in Canberra afgebeeld, zoals de Nationale bibliotheek (afb. 8) en het Gerechtshof (afb. 9):

Afb. 8 - National Library Afb. 11 - Plattegrond 11


Indien onbestelbaar retour: Winschotenstraat 41, 6835 AS Arnhem

ADVERTENTIE

"ONDER DE TOREN" ELST (O.B.) Het ontmoetings- en zalencentrum voor Elst en omgeving. Perfect bereikbaar met bus en/of trein. Ruime (gratis) parkeergelegenheid. De diverse zalen zijn geschikt voor bedrijf, vereniging of instantie om te vergaderen of een clubavond te houden; ook voor particulieren, die iets te vieren hebben. Arrangementen op afspraak. Zeer redelijke prijzen voor catering en drankjes.Locatie: Sint Maartenstraat 54, 6661 DA Elst (Gelderland). Telefoon: 0481 371 302. www.onderdetoren.net

email: hans@onderdetoren.eu

Vierstroom Nieuws Augustus 2017  
Vierstroom Nieuws Augustus 2017  
Advertisement