Page 1

Hvis du vil vide mere om din by - personer, bygninger, kvarterer, virksomheder, butikker, den kommunale forvaltning - eller om andre emner, f.eks. din egen slægt, er det værd at besøge Historisk Arkiv. Historisk Arkiv rummer nogle meget store materialesamlinger, som er blevet oparbejdet siden slutningen af 1800-tallet, og som til stadighed udvides: Arkivalier Fotos Kort og tegninger Lydbånd Bøger Aviser Avisregistreringer og udklip ”Vendelboarkivet” Mikrofilm og meget, meget mere.

Ca.1 hyldekilometer Flere end 300.000 Ca. 5.500 Ca. 3.000 Ca. 15.000 bind Ca. 100.000 Ca. 200.000 Ca. 115.000 kartotekskort 650 spoler, 4.000 mikrokort

Disse samlinger er der også for din skyld, og på arkivets læsesal er der altid personale, som kan hjælpe dig med at finde frem til de ønskede oplysninger. Historisk Arkivs åbningstider er: tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10-16 1. sept. - 30. april tillige: 1. lørdag i måneden kl. 10-15

Historisk Arkiv, Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 2, 9800 Hjørring Tlf. 96 24 10 60 • Email: arkiv@vhm.dk • www.vhm.dk facebook.com/historiskarkiv • www.WikiVendsyssel

Hjørring Nærradio Hjørringhistorier

47


Hjørring Nærradio Den 22. 1984 Nærradio at sende.kvarterer, SendetilladelHvisapril du vil videbegyndte mere om Hjørring din by - personer, bygninger, sen var kommet i hus på initiativ af seminarielektor Svend virksomheder, butikker, den kommunale forvaltning - ellerAage om Petersen. Iandre begyndelsen blev udsendelserne sendt fra en campingvogn med emner, f.eks. din egen slægt, er det værd at besøge Historisk Arkiv. lånt udstyr. Den første udsendelse, som nærradioen udsendte, hed ”Søndagsmagasinet”. De første år blev der sendt på hverdagsaftener fra Historisk Arkiv rummerfra nogle kl. 18.30 og om søndagen kl. 9.meget store materialesamlinger, som er blevet oparbejdet siden slutningen af 1800-tallet, og som til stadighed udvides: Sidenhen fik Hjørring Nærradio lokaler i baghuset i Nørregade 35 og

senere igen på 2. sal på Højskolehjemmet i Strømgade 2. 1987 fik nærradioen sin første fastansatte medarbejder. Arkivalier Ca.1 hyldekilometer Fotos

Flere end 300.000

Hjørring stillede sit radiostudie til rådighed for de mindre nyKortNærradio og tegninger Ca. 5.500 startede lokalradioer, inden de fik egne lokaler. Løkken-Vrå Nærradio Lydbånd Ca. 3.000 sendteBøger hver onsdag aften fra september 1986, bind Radio Hirtshals hver tirsCa. 15.000 Aviser Ca. 100.000 dag aften fra 1990. Avisregistreringer og udklip Ca. 200.000 ”Vendelboarkivet” 115.000Hjørring kartotekskort I 1988 blev Vendsyssel Media ApSCa. oprettet. Nærradio stod Mikrofilm 650 spoler, 4.000 mikrokort som ejer af dette selskab. Selskabet stod for produktion af udsendelser og meget, meget mere. og reklamer for Radio Vendsyssel. På det tidspunkt gik det økonomisk

set godt. Nærradioen havde på dette tidspunkt et overskud på 300.000 kr. ogDisse 6500samlinger støttemedlemmer. er der også for din skyld, og på arkivets læsesal er der altid personale, som kan hjælpe dig med at finde frem til

Den daglige sendetid var i dagtimerne på hverdage frem til kl. 16. de ønskede oplysninger. Skønt Hjørring Nærradio ejede Radio Vendsyssel, indgik man aftaler med øvrige lokalradioer i området om samsending i dagtimerne, inden Historisk Arkivs tog åbningstider er: respektive lokalområder. Disse ragræsrodsstationerne over i deres dioer var udover Hjørring Nærradio, Radio Hirtshals, Radio Sindal, tirsdag, onsdag torsdag kl. 10-16 Skagen Nærradio ogogTannisbugt Nærradio. 1. sept. - 30. april tillige: 1. lørdag i måneden kl. 10-15

Fredag den 26. juni 1992 sendte Radio Vendsyssel sine sidste udsendelser på grund af den dårlige økonomi. Radioen sendte på det tidspunkt mandag-fredag kl. 9-16 efter at have skåret timerne fra 79 bort. Efter lukningen af den HNR-ejede Radio Vendsyssel udfyldte Hjørring Nærradio timerne mandag-fredag kl. 12-15 med lokalnyt og musikønsker. Den 14. august 1992 opstod der en ny Radio Vendsyssel, der sendte til borgerne i Hjørring-området. Vendsyssel Tidende, der stod bag Radio Frede, Frederikshavn, havde købt Radio Vendsyssel, ejet af Hjørring Nærradio – der havde et underskud og derfor brug for kapital – for 500.000 kr. Udsendelserne på hverdage før kl. 16 blev nu sendt fra Radio Fredes studier i Frederikshavn, mens Hjørring Nærradio sendte mellem kl. 16 og kl. 24 samt i weekenden. I 1995 indgik Radio Frede i ANR-gruppen – Aalborg Nærradio. I 1997 indgik Hjørring Nærradio en samarbejdsaftale med ANR. Den betød, at ANR sendte alle ugens dage kl. 6-18. Hjørring Nærradio sendte efter kl. 18. Ved den lejlighed blev Hjørring Nærradio ukommerciel og modtog tilskud fra Kulturministeriet. Sidste dag med søndagsprogram fra Hjørring Nærradio fra kl. 9 var søndag den 31. august 1997. I 1999 fandt den daværende bestyrelse det ikke økonomisk forsvarligt at fortsætte nærradioen, og Hjørring Nærradio blev afviklet. Den sidste dag, der blev sendt, var onsdag den 30. juni 1999 fra kl. 18-23. Dagen efter sendte ANR i døgndrift på 104,7 MHz.

Den 11. april 1992 kunne man i Aalborg Stiftstidende læse, at Vendsyssel Media ApS, der havde stået for Radio Vendsyssels udsendelser, havde besluttet at standse betalingerne. Alternativet var at indskrænke sendetiden eller at lukke helt på grund af manglende indtægter. Historisk Arkiv, Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 2, 9800 Hjørring Tlf. 96 24 10 60 • Email: arkiv@vhm.dk • www.vhm.dk facebook.com/historiskarkiv • www.WikiVendsyssel Tekst: Per Brønnum Wilhelmsen

Forsidebillede: Per Brønnum Wilhelmsen i Hjørring Nærradios lokaler Strømgade 2.

47 hjørring nærradio  
Advertisement