Page 1

Hvis du vil vide mere om din by - personer, bygninger, kvarterer, virksomheder, butikker, den kommunale forvaltning - eller om andre emner, f.eks. din egen slægt, er det værd at besøge Historisk Arkiv. Historisk Arkiv rummer nogle meget store materialesamlinger, som er blevet oparbejdet siden slutningen af 1800-tallet, og som til stadighed udvides: Arkivalier Fotos Kort og tegninger Lydbånd Bøger Aviser Avisregistreringer og udklip ”Vendelboarkivet” Mikrofilm og meget, meget mere.

Ca.1 hyldekilometer Flere end 300.000 Ca. 5.500 Ca. 3.000 Ca. 15.000 bind Ca. 100.000 Ca. 200.000 Ca. 115.000 kartotekskort 650 spoler, 4.000 mikrokort

Disse samlinger er der også for din skyld, og på arkivets læsesal er der altid personale, som kan hjælpe dig med at finde frem til de ønskede oplysninger. Historisk Arkivs åbningstider er: tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10-16 1. sept. - 30. april tillige: 1. lørdag i måneden kl. 10-16

Historisk Arkiv, Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 2, 9800 Hjørring Tlf. 96 24 10 60 • Email: arkiv@vhm.dk • www.vhm.dk Hjørringhistorier nr. 38, 2012

Hjørring Dyrskue Hjørringhistorier

38


Hvis du vil vide mere Hjørring om din byDyrskue - personer, bygninger, kvarterer, virksomheder, butikker, den kommunale forvaltning - eller om Dyrskuernes historie går langt tilbage. I 1830’erne og 1840’erne andre emner, f.eks. din egen slægt, er det værd at besøgearrangerede ”Det Kongelige danske Landhusholdningsselskab” præmiepløjninger Historisk Arkiv. med plove, der var blevet delt ud til gavn for landbruget. De dygtigste ved disse konkurrencer blev belønnet med et minHistoriskplovmænd Arkiv rummer nogle meget store materialesamlinger, dre pengebeløb. Disse aktiviteter fandt sted, for at bønderne kunne lære af som er blevet oparbejdet siden slutningen af 1800-tallet, og som hinanden, og for at få nye idéer til opfindelser.

til stadighed udvides:

I 1845 udsendte Hjørring Amtsraad en indbydelse til dannelse af et landøkonomisk selskab, der skulle dække Hjørring Amt. På et møde, der blev Arkivalier Ca.1 afholdt den 31. maj 1845, vedtog man at stiftehyldekilometer et selskab. På mødet blev der nedsat en kommission, der skulle udarbejde til love, der skulle gælFotos Flereforslag end 300.000 de for selskabet. Kort og tegninger Ca. 5.500

Lydbånd

Ca. 3.000

På dyrskuerne, der blev afholdt lørdag og søndag, blev der også fremvist forskellige redskaber som svingplove, såmaskiner, rensemaskiner og hakkelsesmaskiner, og for at de unge også kunne få glæde af dyrskuet, blev der med stor succes opført friluftsteater. I 1944 blev friluftsspillet opført i det nye friluftsteater i Sct. Knuds Kilde. Man har også kunnet spille på væddeløbsheste. Nu om stunder er der udover prisoverrækkelser, madbazar, udstilling af dyr, børnedyrskue med høns og kaniner og aktiviteter for skoleklasser også stort hesteshow med erfarne springryttere samt tivoli. Dyrskuepladsen i Hjørring har i årenes løb haft flere forskellige placeringer. Den første dyrskueplads lå frem til 1943 ved Tørholmsvej, hvor Hjørring Gymnasium og Hjørring Seminarium ligger i dag. Fra 1944 til 1948 lå dyrskuepladsen, hvor Holmegårdsskolen ligger i dag.

DenBøger 1. juli vedtog man selskabets love,Ca. og der blev bind valgt en bestyrelse. Sel15.000 skabets navn blev ”Hjørring Landøkonomiske Selskab”, og dets første forAviser Ca. 100.000 mand blev amtmand kammerherre Baron Fr. Chr. von Holsten, der var en af Avisregistreringer og udklip Ca. 200.000 initiativtagerne til dannelse af selskabet.

Fra 1949 til 1968 var dyrskuepladsen placeret ved siden af badmintonhallen. Den dækkede arealet fra det nuværende Albert Gingesvej og ned til Frederikshavnsvej og Østre Ringvej. Ved dyrskuerne brugte man badmintonhallen til udstillinger.

vilget 410 rigsdaler til dyrskuepræmier. Pengene, der gik til dyrskuepræmier, var hentet via medlemsbidragene.

Da der i midten af 1960’erne skulle bygges en ny handelsskole i området, var der igen brug for en ny dyrskueplads. I spil var en grund ved Ny Hvidegård ved Sæbyvej og Bredkær, men den nye placering blev på Aalborgvej, hvor den ligger i dag. Dyrskuepladsen på Aalborgvej blev taget i brug i 1969. I midten af 1970’erne opførte LandboNord Landbogården. Landbogården flyttede til Brønderslev i 2005.

”Vendelboarkivet” Ca. 115.000 kartotekskort Mikrofilm 650 spoler, Den første opgave, som den nyvalgte bestyrelse tog 4.000 fat på, mikrokort var at etablere et og meget, meget mere. dyrskue. Dernæst blev der på det første bestyrelses- og direktionsmøde beDisse samlinger er der også for din skyld, og på arkivets læsesal

Deter første der fandtsom sted kan i Hjørring, 16.atoktober 1845,til men der dyrskue, altid personale, hjælpevar digden med finde frem det de blevønskede ikke nogen større succes, idet der, på grund af elendige veje, kun oplysninger. kom få dyr til skuet. Man kunne derfor ikke uddele alle præmier. Der blev uddelt fire præmier. Førstepræmien blev tildelt Jens Madsen fra Hundelev for en 8 år gl. velplejet hingst. De efterfølgende dyrskuer omtales ikke, så Arkivs åbningstider det Historisk står hen i det uvisse, hvorvidt derer: har været afholdt dyrskue i 1846 og 1847. I 1848 og 1849 blev der imidlertid ikke holdt dyrskuer på grund af tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10-16 treårskrigen mod Slesvig-Holsten.

1. sept. - 30. april tillige: 1. lørdag i måneden kl. 10-16

I 1852 blev der vedtaget en ny husdyrlov, som gav mulighed for at yde store summer til præmiering på dyrskuerne, idet staten nu gav økonomisk tilskud til præmieuddelingen. Det var med til at fremme landbrugsforeningernes avlsarbejde. En god placering på dyrskuet var afgørende for dyrets fremtid som avlsdyr. Historisk Arkiv, Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 2, 9800 Hjørring Tekst: Tlf.Per 96 Brønnum 24 10 60 •Wilhelmsen. Email: arkiv@vhm.dk • www.vhm.dk Hjørringhistorier nr. 38, 2012 Foto: Jersey Køer trækkes rundt i ringen på Hjørring Dyrskue ca. 1965.

Besøgsstatistik for udvalgte år: 1961: 38.713 1962: 32.476 (pga. dårligt vejr) 2009. 29.500 2011: 26.300

Besøg også

Vendsyssel Historiske Museum

Landskabs– og landbrugsmuseet Jerupvej 613, Mosbjerg, 9870 Sindal

38 hjørring dyrskue  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you