Issuu on Google+

/HLHHQ KHQJHU"

NR. 48

1nRJVn ELOKHQJHU

20. desember 2012 26. ĂĽrgang

Laussal kr. 20,-9€_jaVkVgZ^c`kVgiVeeZah^c Side 11

Turbobakaren Anne Olaug Jacobsen i Mølstrevüg gjer büde seg sjølv og andre glad, med sine heimelaga kaker.

Side 10

Jul er tradisjonar Kva tenkjer unge om juletradisjonar? Vestavind har snakka med blant andre Gunhild Aarbakke og Cecilie King Johannesen, begge 9. klassingar.

Side 8

Julehelsingar Side 12-15 Erling Vallestad har laga illustrasjon til KĂĽre Tveit sine tankar om barndommens julestemning.

Søndagsüpent 23. desember

*,(,-8/(*c9(620%(7<512.2 )RUNUPQGJLUGXHLWJDWHEDUQL.DNDPHJD%XQJRPD HLQKHLPVNXOHPDWRJRPVRUJ

5LQJ1ÂĄGKMHOSWLO1DVMRQHQHSn

14-20

Se www.kiwi.no for üpningstider i julen. Søndagsbutikkene har vanlige üpningstider


2

Vestavind Torsdag 20. desember

Dei eldste i barnehagen frå avdelinga Himmelblå hadde ei fargerik framsyning, der to spirer vaks fram i midten. Foto: Irene Flatnes Haldin

’‹‰•ˆ‡•–’¤”‡‡ – De må lova å vatna og passa på dette treet, sa administrerande direktør i Espira, Marit Lambrechts før ho fekk hjelp av nokre ungar til å planta treet, i fleire minusgradar. Det symbolske spiretreet i bøk, symboliserer det som skal veksa og gro. ‡•–ǣ ”‡‡ Žƒ–‡• ƒŽ†‹ ”‡†ƒ•Œ‘‡̷˜‡•–ƒ˜‹†Ǧ•˜‡‹‘Ǥ‘

ƒ”ǡ ˆ‘”‡Ž†”‡ ‘‰ –‹Ž•‡––‡ ‰Ž‡†ƒ •‡‰ ‹ Žƒ‰ ‡†”‡’”‡•‡–ƒ–ƒ”ˆ”¤•’‹”ƒǡ†¤†‡–˜ƒ” ‘ˆϐ‹•‹‡ŽŽ ‘’‹‰ ƒ˜ •’‹”ƒ ‘Ž”‘‡ ’¤ ”‡‡Ǥ”†ˆÞ”ƒ”—–Š ”‡–Š‡]Ǥ”‹•‡ ‘‰”¤†ƒŒƒ”‡•‡•ƒ”–‹•‡ˆ”¤ ˜‡‹‘‘—‡˜ƒ”։–‹Ž•–ƒ†‡•Ǥ”‹•‡ ˆ‡ Ž‹’’ƒ ƒ˜ †‡– ”ƒ—†‡ •ŽÞ›‡„ƒ†‡–ǡ •‘ „Ž‡‹ ŠƒŽ†‡ ƒ˜ ‡„ƒ•–‹ƒ ‡•–„Þ ‘‰ Ž‹•‡ ‡”‹‰•–ƒ†Ǥ

Gåver frå ordføraren

Vesle Henrik Fykse går i Espira Solkroken. Foreldra Tore og Tina Lovise Fykse er aller mest nøgd med personalet i barnehagen.

„›‰‰•‘‡”‘’’ŠƒŽ†••–ƒ†ˆ‘”—‰ƒ‡ǡ•¤ ‡”†‡–‡†ƒ”„‡‹†ƒ”ƒ‡•‘‰Œ‡”ˆ‘”•Œ‡ŽǦ Ž‡Ǥ

– Nøgde med personalet

”‹•‡–ƒƒ•’‹”ƒˆ‘”ƒ–†‡‹˜‹ŽŽ‡•ƒ–•ƒ ‹•–‡†‡ •›‡•– –‘ ƒ˜ ˆ‘”‡Ž†”ƒ ¤ ˜‡”ƒ ’¤˜‡‹‘Ǥ ‡‹‹‰‡‹Ǥ Ȃ ƒƒ ˜‡”‡ †› Šƒ” ‡ ¤ ‰‘† „ƒ”Ǧ Ȃ‡‡”˜‡Ž†‹‰Þ‰†‡‡†’‡”•‘ƒŽ‡–Ǥ‡‹ ‡Šƒ‰‡†‡‹‰ ‹ ‘Ǧ Šƒ”–ƒ––‘••‰‘†–‹‘–ǡ‘‰ —‡ǡ •ƒ ‘”†ˆÞ”ƒ”‡ǡ Ǽ‡––‡¤˜‡”ƒ Šƒ” ˜‘”‡ „‡ŠŒ‡Ž’‡Ž‡‰‡ ‘‰ ‘‰Žƒ˜‡–’¤ƒ––”‹˜•‡Ž‘‰ ‘’’†ƒ–‡”– ‘•• —†‡”˜‡‰•ǡ ‘”‡‰•ϔŽ‘––ƒ•Ǧ •‡‹‡” ‡–‡’ƒ”‡– ‘”‡ ‘‰ ”‡ƒ–‹˜‹–‡– ‡” –‘ ˜‹–‹‰‡ ˆƒ–‘”ƒ”Ǥ ‘˜‹•‡ ›•‡Ǥ ‡‹ –‡„ƒ”‡Šƒ‰‡ǽ ‹ƒ ”‹•‡ ‘˜‡””‡–‡ •–›”ƒ” •›‡•– ƒ– †‡– ‡” ϐŽ‘–– ƒ– —–Š‹Š‘˜†‡‡‹•–‘”‡•‡ „ƒ”‡Šƒ‰‡ ‡” †‹‰‹–ƒŽ ‘‰ ƒ”‹–ƒ„”‡…–Š•ǡ ƒ†Ǥ†‹”Ǥ‹•’‹”ƒ ‡†ˆ”—–ǡ‘‰‡‹–„‹Ž†‡ƒ˜ ›–‡ƒ†‡Ǥ ‘˜‡‹”ƒ–ƒ”¤–Š‡Ǥ ‘‡ †‡‹”ƒ ‡”‹ ȋʹȌ †‹‹•–”‡”ƒ†‡†‹”‡–Þ”‹•’‹”ƒǡƒ”‹– ‰¤”‹„ƒ”‡Šƒ‰‡ǡ‘‰•ƒƒ‡†•Þ•–”‡‡ ƒ„”‡…Š–••ƒ։‘”‡‘”†ǡˆÞ”†‡–˜ƒ” Šƒ•ǡƒ”‹ƒ‘˜‹•‡‘‰Ž‹•ƒ„‡–Šȋ„‡‰‰‡͹ –‹†ˆ‘”’Žƒ–‹‰Ǥ ‘Ž‘–•‡‰‹’‘‡”ƒ‘˜‡” ¤”Ȍ˜ƒ”†‡‹’¤‘’‹‰ƒǤ ›„›‰‰‡–’¤”‡‡Ǥ ‰ƒ”ˆ”¤ƒ˜†‡Ž‹‰ƒ ‹‡Ž„Ž¤Šƒ††‡‡‹ Ȃ ‰ Šƒ” •‡–– ƒ‰‡ „ƒ”‡Šƒ‰ƒ” Ȃ ‘‰ ˆƒ”‰‡”‹ǡ ‘‰ ‘‰•¤ •›„‘Ž• ˆ”ƒ•›‹‰ǡ †‡––‡¤˜‡”ƒ‘”‡‰•ϐŽ‘––ƒ•–‡ǡ•‘‘ ˆÞ”†‡–˜ƒ”ˆ”‹––ˆ”ƒˆ‘”†‡‹ˆ”ƒÞ––‡¤ ‘‘”––‹†˜‹Ž˜‡”ƒˆ‘”Ž‹–‡ǡ‡‹–‡ƒǦ ‹•’‹•‡”ƒŽ‘ƒŽƒǤ––‡”’¤˜ƒ”†‡–‰”ƒ—–‘‰ „”‡…Š–•Ǥ —…‹ƒˆ‡‹”‹‰Ǥ ‹†ƒ”‡–ƒƒŠ‘—–Š‹Š‘˜†‡ˆ‘”‹•ƒ–Ǧ •‡ǡ‘‰’¤’‡‹ƒƒ–•ŒÞŽ˜‘†‡–‡”‡‹–ϐŽ‘––

Fire år gamle Sebastian Vestbø fekk halda det raude sløyfebandet, som markerte den offisielle opninga for Espira Solkroken. I andre enden holdt Elise Ferkingstad.

Arian Tjoland (4 år) og Andreas Vikse Lilleland (4 år) var i kledd «spiredraktar», og hjelpte administrerande direktør i Espira, Marit Lambrechts med planting av bøketreet.


Torsdag 20. desember Vestavind

Trailer pü tvers Ein trailer frü Estland sperra vegen mellom Sveio og Buavüg torsdag 13. desember. Ei politipatrulje køyrde strekninga kl. 19.00, og kunne konstatera at føraren hadde fütt orden pü køyretøyet, dü vegen var open for fri ferdsel, seier Svein Roald Vikse i Haugaland og Sunnhordland Politidistrikt.

Snitta motgĂĽande bil

Ikkje avis i romjula

Onsdag 12. desember var det trafikkuhell pü E3, Førde i Sveio. Det var to bilar involvert. Ein av bilane kom over i feil kjørebane, og snitta motgüande køyretøy, som mista kontrollen og køyrde av vegbanen og inn i fjellvegg. Det er ikkje meldt om personskade.

Vestavind kjem ikkje ut i romjula, men er tilbake torsdag 3. januar. Frist for innlevering av materiell er som vanleg, tirsdag 1. januar kl. 12.00.

3

Snø kombinert med kraftig vind, førte til store fenner i vegbanen fleire stader i Sveio sist helg. Brøytemannskapa jobba pü spreng, men det var likevel ikkje nok for ü halda alle vegstrekningane opne til ei kvar tid. Bildet over er tatt klokka 9 lørdag morgon. Dü stod ein bil bom fast pü Tveitevegen. Foto: privat

Â&#x2014;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2019;Â&#x2039;Â&#x2022;Â?Ă&#x17E;Â&#x160;Â&#x192;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x2013; SnøvĂŞret som rĂĽka Sveio før helga, førte til mange utfordringar for brøytemannskapa. Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2013;ÇŁÂ&#x192;Â&#x201D;Â&#x2039; Â&#x192;Â&#x2014;Â?¤Â&#x2022; Â?Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2039;̡Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2DC;Â&#x2039;Â?Â&#x2020;ÇŚÂ&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x2018;ǤÂ?Â&#x2018;

Â?Ă&#x17E; Â?Â&#x2018;Â?Â&#x201E;Â&#x2039;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2013; Â?Â&#x2021;Â&#x2020; Â&#x2DC;Â&#x2039;Â?Â&#x2020;ÇĄ Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x2030;Â&#x192; Â&#x2C6;Â&#x2021;Â?Â?Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x2018;Â&#x2030; Â&#x2DC;Â&#x192;Â?Â&#x2022;Â?Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2021; Â?Ă&#x17E;Â&#x203A;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x2020; Â&#x2019;¤ Â&#x2014;Â&#x2013;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021; Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2030;Â&#x192;Â&#x201D; Â&#x2C6;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x2030; Â&#x2018;Â&#x2030; Â&#x17D;Ă&#x17E;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x2030;Ǥ ¤ Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2021;Â?ÇĄ Â&#x203A;Â?Â&#x152;Â&#x2018;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2021;Â? Â&#x2018;Â&#x2030; Â&#x192;Â&#x2014;Â&#x2DC;¤Â&#x2022; Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D; Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x201E;Â&#x192;Â?Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2C6;Â&#x2014;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x201E;Â&#x17D;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2013;Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x201D; Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x192;Ď?Â&#x2039;Â?Â?Ǥ Â&#x2030;Â&#x2022;¤ Â&#x2019;¤ Â?Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â&#x2021; Â&#x2C6;Ă&#x17E;Â&#x201D;Â&#x2013;Â&#x2021; Â&#x2DC;Â&#x2039;Â?Â&#x2020;Â&#x2021;Â? Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x17D; Â&#x192;Â&#x2013; Â&#x2022;Â?Ă&#x17E; Â&#x201E;Â&#x17D;§Â&#x2022;Â&#x2039;Â&#x2022;Â?Â&#x192;Â&#x2DC;Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2019;¤Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2021;Â?ǤÂ&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2C6;Ă&#x17E;Â&#x201D;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x2039;Â? Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x160;Â&#x192;Â?Â?Â&#x192;Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x201D;Ă&#x17E;Â&#x2C6;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x2020;ͲͳǤͲͲÂ&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x192;Ǥ¤Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2013; Â&#x2030;Â&#x152;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2020;Â&#x2C6;Â&#x203A;Â&#x17D;Â?Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2019;Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Ă&#x17E;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x17D;ÇŚ Â&#x2022;Â?Â&#x192;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2013; Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x192; Â&#x192;Č&#x20AC;Â&#x2022; Â&#x2022;Â&#x2018;Â? Â&#x160;Â&#x192;Â&#x201D; Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x2DC;Â&#x2014;Â&#x2020;Â&#x192;Â?Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2013; Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x201E;Â&#x201D;Ă&#x17E;Â&#x203A;Â&#x2013;Â&#x2039;Â?Â&#x2030;Â&#x192;Ǥ

Â&#x201E;Â&#x201D;Ă&#x17E;Â&#x203A;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x192;Â?Â?Â&#x2022;Â?Â&#x192;Â&#x2019;Â&#x192; Â&#x2039; Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x2018;Ǥ Â&#x152;Ă&#x17E;Â&#x17D;Â&#x2DC; Â&#x160;Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2021; Â&#x160;Â&#x192;Â?Â&#x2C6;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2030;ÇĄÂ?Â&#x2021;Â?Â?Â&#x152;Â&#x2021;Â?Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D; Â&#x2022;Â&#x2DC;§Â&#x201D;Â&#x2013;Â&#x160;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2022;Â?Â&#x201E;¤Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x2030;Â&#x2021;Â?Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x17D;Ă&#x17E;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x2030;Â&#x2021;Â?Ǥ Č&#x201A;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x201E;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2013;Â&#x2018;Â?Â&#x192;Â&#x2013;Â?Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x2021;Â?Â?Â&#x2039;Â?Â? Â&#x2021;Â&#x2039;Â?Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x2018;Â?Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2C6;Â&#x201D;¤Â&#x2019;Â&#x2014;Â&#x201E;Â&#x17D;Â&#x2039;Â?Â&#x2014;Â?ÇĄÂ&#x201E;Â&#x17D;Â&#x192;Â?Â&#x2013;Â&#x192;Â?Â?Â&#x192; Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2039; Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x201D; Â&#x160;Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2021; Â?Â&#x152;Ă&#x17E;Â&#x201D;Â&#x2013; Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2030; Â&#x2C6;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2013; Â&#x2039; Â&#x2C6;Â&#x2021;Â?Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Ǥ Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â? Â&#x2DC;Â&#x2039;Â?Â&#x2020; Â&#x2C6;Â&#x201D;¤ Â&#x2022;Ă&#x17E;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2013; Â&#x2030;Â&#x152;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2021; Â&#x192;Â&#x2013; Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2013; Â&#x201E;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2039; Â&#x2019;Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x17D;Â&#x2021;Â? Â&#x201E;¤Â&#x2020;Â&#x2021; Â&#x2019;¤ Â&#x203A;Â?Â&#x152;Â&#x2018;ÇĄ Â&#x192;Â&#x2014;Â&#x2DC;¤Â&#x2022; Â&#x2018;Â&#x2030; Â&#x2019;¤ Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x2013;ǤÂ&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x2DC;Â&#x2039;Â?Â&#x2020;Â&#x2021;Â?Â&#x2030;Â&#x152;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x2022;¤Â&#x2022;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2013; Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2021;Â?Â&#x201E;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2013;ÇĄÂ&#x2018;Â&#x2030;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x201E;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x2022;¤Â&#x2019;Â&#x2021;ÇŚ Â&#x2030;Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2013;ǤÂ&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x201E;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2039; Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x2022;¤Â?Ă&#x17E;Â&#x2020;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â?Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2030;¤ Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x201D;Ă&#x17E;Ǥ

110 kilometer Vind og snø

Â&#x2019;Â&#x2019;Â&#x2022;Â&#x203A;Â?Â&#x2022;Â?Â&#x192;Â?Â?Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x2030;ÇĄÂ&#x2039;Â?Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x160;Â&#x192;Â&#x201D; Â&#x192;Â?Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D; Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x201D; ¤ ÇźÂ&#x2022;Â&#x203A;Ç˝ Â&#x2022;Â&#x192;Â?Â&#x192;Â? Â&#x2DC;Â&#x192;Â?Â&#x2013;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x2021; Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x201D;

Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x17D;Â&#x2039;Â?Â&#x2021;Â&#x160;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2020;Â&#x2022;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2014;Â?Â&#x2021;ÇĄÂ&#x2021;Â&#x201D;Â&#x152;Â&#x2021; Â&#x192;Â?Â&#x2022;Â&#x2021;Â?ÇĄÂ&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x201E;Â&#x201D;Ă&#x17E;Â&#x203A;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x192;Â?Â?Â&#x2022;Â?Â&#x192;Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x152;Â&#x2018;Â&#x201E;ÇŚ Â&#x201E;Â&#x192; Â&#x2019;¤ Â&#x2022;Â&#x2019;Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â&#x2030; Â&#x2020;¤ Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2013; Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2020; Â&#x2019;¤ Â&#x2022;Â&#x2018;Â? Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2013;Ǥ

Ă&#x17E;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x2030; Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x2030; Â&#x2018;Â&#x2030; Â?Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2020; Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D; Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2013; Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x17D;ÇŚ Â&#x2030;Â&#x152;Â&#x2021;Â?Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2030;Â?Â&#x192;Â?Â?Â&#x2022;Â?Â&#x192;Â&#x2019;Â&#x2014;Â&#x2013;Â&#x2021;Ǥ Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x2018; Â?Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2014;Â?Â&#x2021; Â&#x160;Â&#x192;Â&#x201D; Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x2020; Â&#x2039;Â?Â? Â&#x2022;Â&#x2021;Â?Â&#x2022; Â&#x2019;Â&#x201D;Â&#x2039;ÇŚ Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021; Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2019;Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Ă&#x17E;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x201D; Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x17D; ¤ Â&#x201E;Â&#x201D;Ă&#x17E;Â&#x203A;Â&#x2013;Â&#x192;Ǥ Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2030; Â&#x160;Â&#x192;Â&#x201D;Â?Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2014;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x2030;Â?Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x201D;ÇĄÂ&#x2018;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x2013; Â?Â&#x192;Â?Â?Â&#x2022;Â?Â&#x192;Â&#x2019;Â&#x2019;¤Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x2021;Ǥ Â&#x2021;Â&#x2013; Â&#x2021;Â&#x201D; ͳͳͲ Â?Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x2018;Â?Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D; Â?Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2014;Â?Â&#x192;Â&#x17D; Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x2030; Â&#x2039; Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x2018;Ǥ ¤Â&#x201D; Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2013; Â&#x2030;Â&#x152;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2020; Â&#x201E;Â&#x201D;Ă&#x17E;Â&#x203A;Â&#x2013;Â&#x2039;Â?Â&#x2030; Â&#x2018;Â&#x2030; Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x201D;Ă&#x17E;Â&#x2039;Â?Â&#x2030; Â&#x201E;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x201D;Â&#x2022;Â?Â&#x2014;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2014;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â&#x2019;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2013;Â&#x2C6;Ă&#x17E;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2013;Ǥ

Pass pĂĽ bossdunkane

Â&#x192;Â?Â&#x2022;Â&#x2021;Â?Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x17D;Â?Ď?Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2013;¤Â&#x17D;Â?Â&#x2018;Â&#x2020;Â&#x2022;Â&#x192;Â?Â&#x2021;ÇĄ Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x160;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2C6;¤Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2C6;¤Â?Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2019;¤Â&#x201E;Â&#x201D;Ă&#x17E;Â&#x203A;Â&#x2013;Â&#x2039;Â?Â&#x2030;Â&#x192;Ǥ Â&#x192;Â?Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2019;Â?Â&#x2018;Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x2018;Â?¤Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x201D;Â&#x192;Â? Â&#x2022;Â?Ă&#x17E;Â&#x2022;Â?Â&#x2014;Â&#x2C6;Â&#x2C6;Â&#x192; Â&#x2018;Â&#x2030; Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x152;Â&#x192; Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x192;Â?Â&#x2021; Â&#x2019;¤ Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x2021;Â? Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x2021;ÇŚ Â&#x2020;Â&#x2018;Â?ǤÂ&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2020;Â&#x2014;Â?Â?Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x2022;¤Â&#x2DC;Â&#x2039;Â?Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2030;¤Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2013;ÇŚ Â&#x152;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x201E;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2013;Ă&#x17E;Â?Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2030;ÇĄÂ&#x2022;Â&#x17D;Â&#x2039;Â?Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x2039;Â?Â?Â&#x152;Â&#x2021;

Â&#x2022;Â&#x2013;¤Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2021;Â?Â?¤Â&#x201D;Â&#x201E;Â&#x201D;Ă&#x17E;Â&#x203A;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x192;Â?Â?Â&#x2022;Â?Â&#x192;Â&#x2019;Â&#x192;Â?Â&#x152;Â&#x2021;Â?Ǥ

Overtidskroner

Ă&#x17E;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2013; Â&#x2039; Â?Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2022;Č&#x20AC;Â&#x192;Â&#x2019;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x17D; Â?Â&#x152;Â&#x2021;Â? Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2030;Â&#x192; Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x201D; Â&#x2018;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â&#x160;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2030;¤Â&#x2013;Â&#x2013;Â?Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x201E;Â&#x201D;Ă&#x17E;Â&#x203A;Â&#x2013;Â&#x2039;Â?Â&#x2030;Â&#x192;Ǥ Â&#x201D;Ă&#x17E;Â&#x203A;Â&#x2013;Â&#x2039;Â?Â&#x2030; Â?Â&#x2021;Â&#x2020; Â&#x2039;Â?Â?Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x2020; Â?Â&#x192;Â?Â?Â&#x2022;Â?Â&#x192;Â&#x2019; Â&#x2019;¤ Â&#x2018;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2020; Â?Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192; Â&#x2039; ʹͲͳͳnjʹͲͳʹ Â?Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2014;Â?Â&#x2021;Â? ;͸;ǤͲͲͲÂ?Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;ǤÂ&#x2039;Â&#x17D;Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2DC;Â&#x2039;Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021;Â? Â&#x2C6;Ă&#x17E;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x201D;͜͜;ǤͲͲͲÂ?Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;ǤÂ&#x2018;Â&#x201D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x201E;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x201D;Â&#x2039;¤Â&#x201D;ÇĄ Â&#x2030;Â&#x152;Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2013;¤Â&#x201D;¤Â&#x2022;Â&#x152;¤


4

Vestavind Torsdag 20. desember

Solrenning over Sletto. Bildet er tatt like sør for Ryvarden.

Snøfjernaren Enkelte jobbar kjem med vêret. Leif Inge Haukås var sist torsdag ute på oppdrag, etter å ha brøyta fram til morgontimane. – Eg gjer skilt reine for snø, og sopar i busskur, seier Haukås, som jobber i Risa. Ikkje lenge etter at snøen var borte frå busskura, kom ein traktor med brøyteskjer, som skrapa vekk snøen frå sykkel- og gangstien, her i Førde.

Odd Arne Eikeland finn mange fine motiv frå sine turar i taxien. Her frå Liervatnet.

ȈȈȈŽ‡•ƒ”„‹Ž†‡

Nissen var nok for enkelte litt skummel, men dei fleste små tok i mot klementiner og drops.

Over 100 små og store fann vegen til gymsalen på Lid skule. To av seljarane på marknaden, Johannes Sjurseth og Alfred Lie i samtale.

Julekos på Lid Sist søndag inviterte dei som kallar seg engasjerte sambygdingar i Lid-krinsen til kafé med julegrantenning og marknad på Lid grendahus. Over 100 fann vegen til førjulsarrangementet. Frå marknaden kunne ein kjøpa treprodukt – med og utan rosemåling, juice og syltetøy, strikkasokkar, julekort, juletre og julesylte frå dei lokale utstillarane. Lid 4H hadde kafé, med lappar og kaffi med meir. Størst for dei små var nok å få møta nissen, som kom køyrande med fjord-

hest med ei klingande bjølle. Til trass for ei noko skummel nissemaske, fekk borna ta i mot både klementin og drops av den raudkledde. Det var òg song av Alf Prøysen sine juleviser, der sonen Ketil Prøysen spelte gitar. Med i komiteen, som blei danna då Våga og Omegn Grendalag inviterte til møte for nokre veker sidan er Lars Einar Hollund, Grethe Apeland, Aud Kari Helgesen, Rune Hjelmeseter og Svein Harald Barane.

Anne Katrine Sakkestad hadde køyreturar med hest og kjerre.


Torsdag 20. desember Vestavind

¤Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x203A;Â&#x2030;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x192;Â?Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x17D;Ă&#x17E;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D; Etter ei generalopprydding av kratt og skog, kan Tittelsnes fort trygt anbefalast som utfluktsplass for heile familien. Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2013;ÇŁÂ&#x192;Â&#x201D;Â&#x2039; Â&#x192;Â&#x2014;Â?¤Â&#x2022; Â?Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2039;̡Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2DC;Â&#x2039;Â?Â&#x2020;ÇŚÂ&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x2018;ǤÂ?Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x201E;Â&#x203A;Â&#x2030;Â&#x2030;Â?Â&#x2039;Â&#x2C6;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x2021;Â?Â&#x2020;Â&#x2018;Â?Â&#x160;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2030;Â&#x152;Â&#x2021;Â?Â?Â&#x2018;Â?Â&#x2C6;Ă&#x17E;Â&#x201D;Â&#x2013; Â&#x2021;Â&#x2039;Â? Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D; Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2019;Â&#x201D;Â&#x203A;Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2039;Â?Â&#x2030;ÇŚ Â&#x2018;Â&#x2030; Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â?Â&#x2020;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x152;Â&#x2039;Â?Â&#x2030;Â&#x2022;Â&#x192;Â?Â&#x2022;Â&#x152;Â&#x2018;Â? Â&#x201D;Â&#x2014;Â?Â&#x2020;Â&#x2013; Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2022;Â?Â&#x2021;Â&#x2022; Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2013;Ǥ Â&#x201D;Â&#x201E;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2013; Â&#x2022;Â&#x2018;Â? Â&#x160;Â&#x192;Â&#x201D; Â&#x201E;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2013; Â&#x2014;Â&#x2013;Â&#x2C6;Ă&#x17E;Â&#x201D;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2DC;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x192;Â&#x192;Č&#x20AC;Â&#x2022;ÇĄÂ&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2013;Â&#x192; Â&#x2039; Â&#x2C6;Ă&#x17E;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2021; Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x17D; Â&#x192;Â&#x2DC; Â&#x2018;Â?Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x2021;Â&#x201D; Â?¤Â?Â&#x192;Â&#x2020;ÇĄÂ&#x2018;Â&#x2030;Â&#x2019;¤Â&#x2030;Â&#x152;Â&#x2021;Â?Â?Â&#x2C6;Â&#x201D;Â&#x192;Â? Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x17D;Â?Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x192;Â&#x2DC;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2021;Â?Â&#x201E;Â&#x2021;Â&#x201D;Ǥ Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x152;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x201D; Â&#x2039; Â?Â&#x2039;Â&#x2C6;Â&#x2013;Â&#x2021; Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x2021;Â?Â&#x2020;Â&#x2018;Â?ÇĄ Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x203A; Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;ÇŚ Â&#x201E;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2013;ÇĄ Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x17D; Â&#x192;Â&#x2013; Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x201E;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2013; Â?Â&#x2021;Â&#x2020; ¤ Â&#x201D;Â&#x203A;Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x192; Â&#x2018;Â&#x2030; Â&#x2022;Â&#x2039;Â?Â&#x201D;Â&#x192; Â?Â&#x192;Â?Â&#x2018;Â?ÇŚÂ&#x2018;Â&#x2030;Â&#x2022;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2039;Â?Â&#x2030;Â&#x192;Â&#x201D;ÇĄÂ&#x2022;Â&#x192;Â?Â&#x2013;Â&#x17D;Ă&#x17E;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇĄÂ&#x2021;Â&#x201D; Â?Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2013;Â?Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2022;Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â?Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x201D;Â&#x2014;Â?Â&#x2020;Â&#x2013;ͳǥÍ´Â?Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x192;Â&#x201D;Â?Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â?Â&#x17D;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2039;Â&#x2DC;Â?Â&#x2018;Â?Â&#x2022;Ǥ Â?Â&#x2039;Â&#x2C6;Â&#x2013;Â&#x2021; Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x2021;Â?Â&#x2020;Â&#x2018;Â? Â&#x192;Â&#x2DC;Â&#x160;Â&#x2021;Â?Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2018;Â?Â&#x192;Â&#x201D; Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x201D; Â&#x2018;Â&#x201D;ÇŚ Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x201E;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â?Â&#x2030;Â&#x192;Â&#x201E;Â&#x201D;Â&#x2014;Â?Â&#x2013;ʹǤʹÂ?Â&#x2039;Â&#x17D;ÇŚ Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x201D;Â?Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2019;¤¤Â?Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x152;Ă&#x17E;Â&#x2022;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x192;ÇĄÂ&#x201D;Â&#x203A;Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x192;ÇĄÂ&#x2022;Â&#x2039;Â?Â&#x201D;Â&#x192;ÇĄ Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x192;ÇĄ Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x152;Â&#x192;ÇĄ Â&#x2018;Â&#x2030; Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2030;Â&#x192; Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x201D; Â&#x2022;Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2039;Â&#x17D; Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x201E;Â&#x201D;Â&#x2014;Â?Ǥ Â&#x2018;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2013;Â&#x160;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2022;Â&#x2021;Â?Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x152;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x201E;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x2C6;Ă&#x17E;Â&#x201D;Â&#x2013;Í´Íş Â?Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x201D;Â?Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x17D; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2013;Ǥ Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â&#x201D;¤Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x2014;Â?Â&#x2020;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2022;Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2013;Â&#x201E;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x2030; Â&#x201E;Â&#x201D;Â&#x2014;Â?Â&#x2013;Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â&#x201D;¤Â&#x2020;Â&#x2021;ǤÂ&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2030;Â&#x2021;Â?Â&#x160;Â&#x2014;Â&#x2022; ÇŚÂ&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x2039;Â?Â&#x2013; Ͳ͝Â&#x201E;Â&#x201D;Â&#x2014;Â?Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2C6;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â&#x201D;¤Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x17D;Ă&#x17E;Â&#x2DC;Â&#x2039;Â?Â&#x2030;Â&#x192;Â&#x201D;Ǥ Â&#x17D;Â&#x2013; Â&#x2C6;Ă&#x17E;Â&#x201D; Â&#x2039;Â?Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x152;Â&#x2018;Â?Â&#x2021;Â? Â&#x2039; ͳ͜͝Ͳ Â&#x160;Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2021; Â&#x2013;Â&#x203A;Â&#x2022;Â?Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â&#x2021; Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2022;Â?Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â&#x2021;Â&#x2039;Â?Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2022;Â?Â&#x2019;Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022; Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x201D;¤Â?Â&#x2018;Â?Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2022;Â?Â&#x2039;Â&#x2019;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x192;Ď?Â&#x2039;Â?Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2019;¤Ă&#x17E;Â?Â&#x17D;Â&#x192;Ď?Â&#x152;Â&#x2018;Â&#x201D;ÇŚ Â&#x2020;Â&#x2021;Â?ǤÂ&#x2021;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â&#x2018;Â?Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x2030;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â?Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x152;Â&#x2018;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2020;Â&#x2021;Â?͝Ǥ

Skog og kratt er fjerna, og løpegravene fylte med grus. Alt litt til rette for ein fin søndagtur i historisk terreng.

Â&#x192;Â&#x2019;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x17D;ÇĄÂ?Â&#x2018;Â?Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x2C6;Ă&#x17E;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x203A;Â&#x2022;Â?Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x201E;Â&#x203A;Â&#x2030;Â&#x2020;Â&#x192;Ǥ Â&#x201D;Â&#x201E;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2013; Â?Â&#x2021;Â&#x2020; ¤ Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x201E;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x192; Â&#x2C6;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2030;Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â&#x201D;¤Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2013; Â?Â&#x2018;Â? Â&#x2039; Â&#x2030;Â&#x2018;Â?Â&#x2030; Â&#x2019;¤ Â&#x2DC;¤Â&#x201D;Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2013;Â&#x2021;Â? ͳ͜͝ͳǤ ¤ Â&#x2013;Â&#x203A;Â&#x2022;Â?Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â&#x2021; Â?Â&#x192;Â&#x2019;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2039;Â?Â?Â&#x152;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2021;Â?Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x2C6;Ă&#x17E;Â&#x201D;Â&#x201E;Â&#x203A;Â&#x2030;Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x2030;Â?Â&#x2021; ÇźÂ?Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x201D;Ç˝Â&#x2039;Â?Â?Â&#x2013;Â&#x2018;Â?Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2022;Â?Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2013;ǤÂ&#x2021;Â&#x2013;Â?Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2013;§Â&#x201D;Â&#x2021; Â&#x192;Â?Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x2013; Â?Â&#x2021;Â&#x2020; Â&#x2022;Â&#x2039;Â?Â&#x2021; Â?Â&#x192;Â?Â&#x2030;Â&#x2021; Â&#x201E;Â&#x2014;Â?Â?Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x201D;ÇĄ Â&#x2013;Â&#x2014;Â?Â?Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x201D; Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x17D;Ă&#x17E;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â&#x2021;Â&#x2039;Â?Â?Â&#x192;Â&#x2030;Â?Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2019;¤Â&#x2014;Â?Â&#x2030;Â&#x192;Â&#x201D; Â&#x2019;¤Â&#x152;Â&#x192;Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2C6;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x2022;Â&#x2019;Â&#x2021;Â?Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2030;ǤÂ&#x2021;Â&#x2039;Â&#x2C6;Ă&#x17E;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x2021;Â?¤Â&#x201D;Â&#x192; Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2013;Â&#x2039;Â?Â?Â&#x2013;Â&#x192;Â?Â&#x2013;Â&#x2019;¤Â&#x2C6;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2030;Â&#x192;Ǥ

Foto: Kari HaukĂĽs

Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2014;Â?Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x201E;Â&#x203A;Â&#x201D;ʹͲͳ; Kommunale gebyr skal ikkje kosta meir enn den faktiske utgifta tilseier. Det er statsbudsjettet sin intensjon at kommunale tenester skal prisast etter sjølvkostprinsippet, og lovbestemte vedtekne satsar. For Sveio sitt vedkomande er det lagt opp til at ein skal betala gebyr i trĂĽd med kostnadsnivĂĽet tenestene har. Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2013;ÇŁ Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â&#x2021; Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x2013;Â?Â&#x2021;Â&#x2022; Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2020;Â&#x2039;Â?

Husleiger

Slamtømming

Leige for bustadar aukar tilsvarande konsumprisindeksen siste ĂĽr. Andre leiger endras i trĂĽ med gjeldande kontrakt.

I forhold til forventa sjølvkost vert gebyra auka med ca. 4,0 %. Tømming av slamavskiljar skal gjerast kvart 2. ür for bustadar og nÌringsbygg, og kvart 4. ür for fritidshus og naust.

SFO Endrast i trü med forventa lønns og prisvekst i 2012, med ca 3,5%.

Barnehagesatsar Fylgjer statens makspris som er kr. 2.330,- pr mĂĽnad. Deltidsplassar, dagtilbod og tilbod i feriane stĂĽr som i 2012.

Vatn I forhold til forventa sjølvkost vert gebyra auka med 4,3 %. Gebyr for tilknyting vert ikkje endra. Nytt frü 2013 er redusert tilknytingsgebyr for naust, husvogner og større leilegheitsanlegg.

Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x192;Â?Â&#x2022;Â&#x152;Â&#x2018;Â?Â&#x2021;Â?̡Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2DC;Â&#x2039;Â?Â&#x2020;ÇŚÂ&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x2018;ǤÂ?Â&#x2018;

Â&#x2021;Â?Â&#x2018;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x152;Â&#x2018;Â?Â&#x160;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2013;Ă&#x17E;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x192;Â&#x2014;Â?Â&#x192;ÇĄÂ?Â&#x2021;Â&#x2020; Íş Â&#x2019;Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Ǥ Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x17D;Â&#x2018;Â&#x2DC;Â&#x192; Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2013; Â&#x2019;¤Â?Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2DC;Â&#x2020; ¤ Â?Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2DC;Â&#x152;Â&#x192; Â&#x2039;Â?Â? Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021; Â?Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2013;Â?Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x201D; Â&#x2039; Â&#x2022;Â&#x192;Â?Â&#x201E;Â&#x192;Â?Â&#x2020; Â?Â&#x2021;Â&#x2020; Â&#x2020;Â&#x2021;Â?Â?Â&#x2021; Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Ǥ Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2013; ¤Â&#x201D; Â?¤ Â?Â&#x2018;Â?ÇŚ Â?Â&#x2014;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2030;Â&#x152;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2021;Â&#x2039;Â?Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â?Â&#x2021;Â&#x2022;Â?Â&#x192;Â&#x2019;ÇĄÂ&#x2022;Â&#x2018;Â?Â&#x2DC;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x201D; Â?Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x203A;Â?Â&#x152;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x201E;Â&#x201D;Â&#x2014;Â?Â&#x2013;Â&#x2019;¤Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â&#x2018;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x152;Â&#x2018;Â?ÇĄ Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2013;Â&#x152;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2039;Â?Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2021;¤Â&#x201D;Ǥ%Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x192;Â?Â&#x192; Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x2013;Â?Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2013;Â?Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2021;Â?Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x201E;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x201D;ÍşÂ&#x2019;Â&#x201D;Â&#x2018;ÇŚ Â&#x2022;Â&#x2021;Â?Â&#x2013; Â&#x2020;Â&#x203A;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2021; Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x17D; Â?Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2021; ¤Â&#x201D;ÇĄ Â&#x160;Â&#x192;Â&#x201D; Â&#x2022;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2013; Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D; Â&#x2039; Â&#x2014;Â?Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â?Â&#x2018;Â&#x2013;Â&#x2019;¤Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2021;¤Â&#x201D;Ǥ Č&#x201A; ʹͲͳʹ Â&#x160;Â&#x192;Â&#x201D; Â?Â&#x2021; Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x2014;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2030; Â&#x201E;Â&#x201D;Â&#x2014;Â?Â&#x2013; Â?Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2021;Â? ͸ͲͲǤͲͲͲÂ?Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â&#x2018;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x152;Â&#x2018;Â?Â&#x2021;Â?Â? Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2013; Â&#x201E;Â&#x201D;Â&#x2014;Â?Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â&#x2021; Â&#x201E;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇĄ Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2019;Â&#x17D;Â&#x203A;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x2DC; Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x192; Â&#x2039; Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x2018; Â?Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2014;Â?Â&#x2021;Ǥ Â&#x192;Â? Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x2022;Â?Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2019;Â?Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2DC;Â&#x152;Â&#x192;Â&#x201D;ÇĄ Â&#x2018;Â&#x2030; Â&#x160;Â&#x192;Â&#x201D; Â&#x2022;Â&#x203A;Â&#x2020;Â&#x2020; Â&#x2022;Â&#x192;Â?Â&#x192;Â? Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x201E;Â&#x203A;Â&#x201D;Â&#x192; Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x201D; Â?Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2021; ¤Â&#x201D;ÇĄ Â&#x2039; Â&#x2022;Â&#x192;Â?Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x201E;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x2020; Â?Â&#x2021;Â&#x2020; Â&#x192;Â?Â&#x2020;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x2039;Â?Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2014;Â?Â&#x2021;Â?Ǥ Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â?Â?Â&#x152;Â&#x2021;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â&#x2C6;¤Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2014;Â?Â&#x2021;Ǥ Â&#x152;¤Â?Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x192;Â?Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â?Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x201D;ʹͲͳ;Ǥ

Heimetenester, tryggingsalarmar o.a. aukar med ca 3,5 %. Abonnementstaka vert auka tilsvarande.

Matombringing Prisane er i hovudsak uendra.

Planlegging, matrikkel, deling- og byggesakshandsaming Gebyra vert auka med ca 4,0 %, i forhold til forventa sjølvkost.

Renovasjon Renovasjonsgebyra aukast med ca 8,0%, i forhold til forventa sjølvkost.

Avløp, reinsing I forhold til forventa sjølvkost haldast gebyra uendra i 2013. Nytt frü 2013 er redusert tilknytingsgebyr for naust, husvogner og større leilegheitsanlegg.

Feiing og tilsyn I forhold til forventa sjølvkost vert ürsgebyret halden uendra.

Kulturskulen Betalingssatsane endrast ikkje.

Opphaldsutgifter sjukeheim Satsane for korttidsplass og dagplass blir vedtekne i samsvar med maksimalsatsar vedteke av Stortinget.

5


6

Vestavind Torsdag 20. desember

Ž‡•ƒ”„”‡˜

—‡”˜‡Ž‘‡–‹Ž¤‘ƒ‡†‹Ž‡‰‰‹‡•–ƒ˜‹†Ǥ Ž‡‰‰¤—†‡”–‡‹ƒ•– ‡†ˆ—ŽŽ–ƒǤ”‹˜‘”–ǡƒ•͵ͷͲ‘”†ȀʹͲͲͲ–‡‹Ǥ Ž‡‰‰ƒ„Ž‹ˆ‘”‘”–ƒǤ

‡•–ƒ˜‹†ǡ‘•–„‘•ͷ͵ǡͷͷͷͻ˜‡‹‘ǡ ”‡†ƒ•Œ‘‡̷˜‡•–ƒ˜‹†Ǧ•˜‡‹‘Ǥ‘

—•–ƒ”Š—•‹ ƒ”–‡‹ƒŽ‡•‹––Žƒ†•ƒ’ Byta bort kuaˆ‡ˆ‡Žƒ‹‰Œ‡Ǩ‡ƒ•ƒ‡‹„›–ƒ„‘”– ¤ǫƒ†ƒ‰ͳͲǤ†‡•‡„‡”•”‹˜‡”•‡‰‹‹Š‹•–‘”‹‡ •‘‡„Ž¤ƒ†ƒ‰‘‰‡†Ž‹––‰—Ž–’¤§”¤Ǥ–‡ ˜‡–†‡‹‹Œ‡ƒ†‡‹•‡‹‡‡‹–‹Žǡ‡ŽŽ‡”•¤Šƒ”†‡‹‡‹ƒƒ ƒ‰‡†ƒǤ ‡•–‡’”‘•Œ‡–•‘•ƒŽˆ¤‰Œ‡‘•Žƒ‰‹˜‡‹‘ǡ¤Šƒ ‡‹–—‘˜‡”‘‡Ž‹‰’‘–‡•‹ƒŽ‡Ǥ ‘”‘˜‡”ͺ¤”•ƒ”„‡‹† ‘’’’¤”‡‰‹‘ƒŽ–‘‰ƒ•Œ‘ƒŽ–’Žƒǡ‡”‡–”ƒˆ–‹‰•‹‰ƒŽ ‘‰•‡†ƒ—–‡–Žƒ”–‡‹–‹ŽǤ%„”—ƒ’‡‰‡”’¤ ƒ—‰ƒǦ Žƒ†‡•–¤˜‹Žˆ”‡•–¤•‘„ƒ””ƒ–—ŽŽǤ ‰‡’”‘Ǧ •Œ‡–‡”˜‹Ž˜§”‡‰‘†‡‘¤„”—ƒ’‡‰‡”’¤‹––‡†‡ƒ —Ž–—”§”‹‰•ϐ‹‡–Ž‹‰‡ƒÞ˜‡”ˆ”ƒ†‡„‘”‰‡”Ž‹‰‡ •‹†‡Ǥ ‡‹Ž–„ƒ¤ŽǤ Dagens lederskap‡”ϐŽ‹‡–‹Ž‘‰„›–ƒ’¤”ƒ—†‡‘‰ •˜ƒ”–‡–ƒŽŽǡ‘‰¤Žƒ–ƒ•‘†‡‹Šƒ”•ŒÞ–Š‡‹Žƒ„‹Ž†‡ƒ˜ ˜‡”†‹•ƒ’‹‰‹‡–•ƒˆ—Ǥ †Ž‡•¤Šƒ”¤‡¤–‡Œƒ‡†ǡ˜‡––ƒ–—•–ƒ”Š—•‹ ƒ”–‡‹ƒŽ‡•‹––Žƒ†•ƒ’˜‹ŽŽ‡˜§”–„›‰†‡––‡”ˆÞ”•– ‘’’•‡––’Žƒǡ‘†‡–Ž¤‰‹˜‡‹‘•‡–”—Ǥƒ•›Ž‡‰˜‹• „ƒ””ƒÞŒ‡•–Þ””‡Ǥ ƒˆ—•—–˜‹Ž‹‰ǡ•‘•‹ƒŽÞ‘‘‹ǡˆ‘•–”‹‰‘‰”‡”—–Ǧ –‡”‹‰Ǥ‡‹¤’‡ƒ—‰‡‡‘‰•‡”ƒ–‰Œ‡”‡‹•‹‰‡ ƒ˜Ǽ ‘ŽƒŠÞ›†‡ǽ—–‡’¤Ž‡––¤‡”‡–ˆ›”–¤”’¤‡ •ƒˆ——–˜‹Ž‹‰ǡŠ˜‘”†‡–‡”Ž‡––‡”‡¤„‡‘–‹Ž‰‹˜‡Ž•‡ ‡–‹ŽŽƒ–‡Ž•‡Ǥ‰˜‹Šƒ”‡–•ƒˆ—•‘ˆ›ŽŽ‡•‘’’ƒ˜ ‹†‹˜‹†‡”•‘–ƒ”•‡‰–‹Ž”‡––‡ǡ‘‘•‘‘ϐŽ‹–”¤†‘‰ ”‡––•‹•–ƒ•ƒ‡ƒ†‘—‡–‡”ƒǤ Eg kan jo nevna drømmen‘‡–›––”‡‰‹‘ƒŽ–ˆ‡‰•‡Ž ‹˜‡‹‘ǡȋ†‡–‡”‡–‡†‡•–‹Ž¤„Ž‹˜‡–‡Ž‹•–‡”ˆ‘”•Ž‹‡ „›‰‰Ȍ‡ŽŽ‡”†”ޏ‡‘‡‹›‹Š—ŽŽ•‘”–„ƒ‡ ȋ•‘‡”’¤‹˜‡•–‡”‹‰•’Žƒ‡ˆ‘”ʹͲͳͶȌǡŠ˜‘”Ž‡†‡”‹ Ž—„„•–›”‡–•‡”‡–’‘–‡•‹ƒŽ‹¤†”‹˜‡Ǽ”‹‹ƒŽ‘•‘”‰ǽ ‘‰‰‘ŽˆǤ ƒ˜–‡”•‡Ž–‹Ž„—†ŠÞ›”‡•˜‡Ž†‹‰Ǽ•‡š›ǽ—–Ǥ‡•‘ƒ†Ž‡ •‘Šƒ”ˆ¤––Ž‹––‹†”‡––’•›‘Ž‘‰‹‡†•‡‰ǡ‡ŽŽ‡”‹„Ž‹‹ ˜ƒ–‡ˆ›•‹‡ǡ†‡–˜‹ˆ‘—•‡”‡”’¤ǡ„Ž‹”†‡–ƒ‰‹•‘ ‡”ƒ˜Ǥ¤’‘–‡•‹ƒŽ‡‡”‡‘”–ˆ‘”†‡•‘†”‹˜‡”‹†‡ „”ƒ•Œ‡Ǥ’”¤”¤†‡–Šƒ”›Ž‹‰¤”ƒ‘”†‡–Ǽ¤ƒ˜ƒǽ•‘ ˜‹‡”ƒ˜›‘‡”‡‹†‡–‘”•‡•’”¤‡–Ǥ‰•ƒ‹Ǧ Œ‡ƒŽƒˆ”ƒ†‡–•˜ƒ”–ƒ•–’‘–‡•‹ƒŽ‡ǡ‡”‡ϐŽ‡–‡”ƒƒ– ϐŽ‡‹”‡Žƒ†‹—”‘’ƒǼ‡ǽ’¤ǡ’¤•ƒ‡¤–‡•‘ —‰†‘Ǽ‡ǽ‹˜¤”•‘•‹ƒŽÞ‘‘‹Ǥ Eg har et stort •’Þ”•¤Ž‘‰‘ƒ‡†–‹Ž†‡‹•¤˜‹Ž

ŠƒƒŽ––‹Ž˜‡‹‘•‡–”—ǡŠ˜‹Ž‡’‘–‡•‹‡ŽŽƒƒŽ§”‹‰ ˆ”ƒ”Þ˜‡˜‹—‰†‘‡˜‡†¤’—––‡†‡‹‹’¤‡‹•—Ž‡ǫ ‘”‰‡†ƒ‰‡••ƒˆ—•ŽÞ›•‹‰ƒ”–”‡‰—‰†‘ •‘–Þ”‘‰ƒ–‡ŒƒƒŽ‡‹•¤˜‹Šƒƒ‰ˆƒŽ†•‘ Ž‡†‡–”¤†Ǥ Œ‡ƒ˜Ž‹˜‡ƒ†Ž‡„›‰†‡‘”‹‰‹ƒŽƒ‡Ǥ ‡–‡”‡––ƒ‡‘”•ˆ‘”‡‰¤•Œ¤ƒ–˜‡‹‘‘—‡ •Þ‡”‘‹‘‘’‘Ž¤”” ‡”‡ƒ˜–”‡•ƒƒ”Ǧ „‡‹†•’ƒ”–‡”Ǥ‡†‡–•–Þ”•–‡’ƒ”ƒ†‘•‡–‡”ƒ–‹‰‡ ˆ”ƒ˜‡”†‹‘•‡”˜ƒ–‹˜‡’ƒ”–‹‡”Šƒ”Šƒ––‡˜‡”†‹„ƒ•‡”– „‡–‡‹‰‹†‡–‘ˆˆ‡–Ž‹‰‡”‘Ǥ–‡‡”†‡–‡––‡‰’¤ ƒ–˜‹Šƒ”ϐŽ›––‡–˜¤”–˜‡”†‹•›ϐŽ‡”‡•Œ—‹Žǡ‡ŽŽ‡”ƒ–˜‹Šƒ” ¤‡¤’‡Š‡–ˆ‘”ƒŽ–•¤Ž—–‡”Ǽ—–˜‹Ž‹‰ǽ‹ƒ˜‡–Ǥ Ka og kor er potensiale‹˜‡‹‘ǫ‹’¤•–ƒ†‡”ƒ– ˜‡‹‘•‹––•–Þ”•–‡’‘–‡•‹ƒŽŽ‹‰‰‡”‹˜¤”–ƒ‰ˆƒŽ†‘‰ ƒ–—””‡••—”•‡”Ǥƒ—”‹–œ‹†‡•˜‹Šƒ”—––ƒŽ–ǡ•ƒŽ˜‹Šƒ ‡–Ž‡˜‡†‡•‡–”—ǡ¤˜‹ŠƒŽ‡˜ƒ†‡„›‰†‡”ˆ‘”¤ „‡–ƒŽ‡ˆ‡ŽŽ‡•ƒ’‡–Ǥ ƒ•Ž‡†‡”•ƒ’‘‰˜‡”†‹’Žƒ––ˆ‘” Ž‡˜‡”ˆ‘”–•ƒ––‹•‡Ž•ƒ’‡–ͳͲ¤”‡––‡”Šƒ•„‘”–‰ƒ‰ȋͳ͹Ǥ †‡•‡„‡”ʹͲͲʹȌǤ Sveio har pekt ut 3 fyrtårn‹•‹’”‘ϐ‹Ž‡”‹‰‹‡—ŽǦ –—”Ǥ ‘Žϐ„ƒ‡ǡ›˜ƒ”†‡‘‰ ƒ”–‡‹ƒŽ‡•‹––Žƒ†•ƒ’Ǥ Ȉ ‘Žϐ„ƒ‡Šƒ”Šƒ––‡–’‘–‡•‹ƒŽ–‹Ž—–˜‹Ž‹‰‘‰–‹Ž–”‡Ǧ ‹‰ƒ˜ƒ–‹˜‹–‡–ǡ‡Šƒ”‹Œ‡‡†ƒ’‘–‡•‹ƒŽ–‹Ž¤ ‡†„‡–ƒŽ‡•‹‰Œ‡Ž†–‹Ž˜‡‹‘‘—‡Ǥ–‡•–¤‡†‡ ͵Ͳ‹ŽŽǤ ˆÞŽ‰‡‘”‰‡• ‘Žˆˆ‘”„—†ǡ‡”†‡–ͳͳ͵ͲͲͲ ‡†Ž‡‡”…ƒǤͳǡͷǦʹΨƒ˜Žƒ†‡–•„‡ˆ‘Ž‹‰ǡ‘‰‡– •‹––’¤ͷΨƒ˜„‡ˆ‘Ž‹‰‡•‘•’‹ŽŽ‡”‰‘ŽˆǤŽ–•¤‡ •ƒŽ‰”—’’‡ǡ‘‰Šƒ”Š‡ŽŽ‡”‹Œ‡•–‘”–’‘–‡•‹ƒŽ‹Š˜‘” ƒ‰‡•‘ƒŽ‡˜‡ƒ˜¤•’‹ŽŽ‡‰‘ŽˆǤ Ȉ›˜ƒ”†‡Šƒ”˜§”–‡–ˆ›”–¤”•‘Šƒ”ƒ‰‡‰‘†‡ ”‹‰˜‹”‹‰‡”ˆ‘”‡Žƒ‰–Žƒ˜‡”‡‘•–ƒ†Ǥ‰’‘–‡Ǧ •‹ƒŽŠ‡”ƒ—–˜‹Ž‡•—–‡¤Ž‡‰‰‡‡†„›‰†‡‡Ǥ Ȉ ƒ”–‡‹ƒŽ‡•‡–‡”‡–‡ŽŽ‡” ƒ”–‡‹ƒŽ‡•‹––Žƒ†Ǧ •ƒ’Ǥ ‡”‡”†‡–ˆ¤•‘‡˜‡”¤•‡’‘–‡•‹ƒŽ‡ŽŽ‡”¤—––”›‡ †‡–‹†‡–‘ˆˆ‡–Ž‹‰‡”‘Ǥ ¤Œ‡‰˜‹ŽŠ‡”Ž‹•–‡‘’’‘‡ƒ˜’‘–‡•‹ƒŽ‹‘‰”—†–‡–ƒǦ „Ž‡”‹‰ƒ˜ ƒ”–‡‹ƒŽ‡•‡–‡”‡–Ǥƒ˜‹˜‡†‹‰‡‡ •‘‰¤”‹‰Œ‡‡”ƒ–†‡––‡‡”ˆ‘”•ƒŽ––‹Ž¤•ƒ–•‡•’¤Ǥ Ȉ • ¤‰‘†–•‘ͳͲͲΨƒ˜„‡ˆ‘Ž‹‰‡Šƒ”‡–•–‡”– ˆ‘”Š‘Ž†–‹Ž—•‹Ǥ Ȉ  —•‹Šƒ”‡–ŠÞ›‡”‡’‘–‡•‹ƒŽ–‹Ž‰‹Ž‡˜‡”„”Þ†–‹Ž —–Þ˜‡”‘‰–‡‹••—’’��”–‹”ƒ‡”—†–ǡ‡ˆǤ‡•

Œ‡”Žƒ”†ƒ•‡ˆ‘–‡–‹Ž ¤”‡–•›––¤”•„ƒŽŽ Leirvik Mannskor mobiliserarˆ‘” ›––›––¤”•„ƒŽŽȋ†ƒ•‡ˆ‡•–ȌȂ†‡–ʹͺǤ ‹”‡ƒǡͷǤŒƒ—ƒ”ʹͲͳ͵Ǥ‡Šƒ”‹‰Œ‡ ϐŽ›––ƒƒ––‡†‡–‹Ž’‘”–••‡–‡”‡–ǡ‘‰ ŒÞ”‡”‡†ʹ‘”‡•–‡”‘‰‘•–‘’ †ƒ•‡—•‹Ǥ›––ƒ˜¤”‡–‡””‡‹Ǧ „ƒ†‡–‹‰ƒ†Ǥ–‘”†‹‰ƒ‡Šƒ” ˜‘”‡‡†ˆÞ”ǡ‘‰‡”—–”—Ž‡‰˜‹–‹‰ˆ‘” „”‡††‡‘‰˜ƒ”‹ƒ•Œ‘‡‹†ƒ•‡—Ǧ •‹Ǥ”‡‹„ƒ†‡–‡”›––‘‰Šƒ”ƒ’– ˆ›Ž–‡‹––¤”ǡ‡Šƒ”ƒŽŽ‡”‡‹‡„‡‡”ƒ •‡‰‹Ž‘ƒŽ‹ŽŒÞ‡–’¤–‘”†‘‰§”Ž‹‰Ǧ ‰ƒ†‡‘—ƒ”‡†‰‘†—•‹ ˆ‘”ޛ”ƒ‘‰ˆ‘”†ƒ•‡ˆ‘–‡Ǥ –‘”†‹‰ƒ‡‡”–‹Ž„ƒ‡’¤•…‡‡ǡ †‡‡‰ƒ‰‡ˆ‘”¤—†‡”ŠƒŽ†ƒ‡† †ƒ•‹•–‘”•–‘˜ƒ’¤‹ƒŠƒ—‰ƒ‡Ǥ‡‹ •’‡Žƒ”‰‘††ƒ•‡—•‹ˆ‘”†‡‹˜ƒ•Ǧ ‡Ǥ™‹‰ǡ˜ƒŽ•ǡ–ƒ‰‘‘‰•¤˜‹†ƒ”‡Ǥ Breibandet er sværtƒŽŽ•‹†‹‰ǡ•ŒÞŽ˜ ‘ƒŽ†‡”‡•‡‹‡”‘‘ƒƒǡ‘‰Šƒ” •–‘”˜ƒ”‹ƒ•Œ‘‹•‹––”‡’‡”–‘ƒ”•‘

‡–”—”˜‹Žˆ‡‰ƒ„¤†‡—‰‡‘‰‡Ž†”‡Ǥ –‘”†‹‰ƒ‡Šƒ”‘‰•–‘”˜ƒ”‹ƒ•Œ‘ ‡Ž‡‰‰˜‡–’¤‰ƒƒŽ†ƒ•ǡ‡ ‰‡‡”‡Ž–•’‡Žƒ”†‡–‡˜‹ŽŠƒǤ‰‰Ž‡” ‡‰–‹Ž¤”‡–•„ƒŽŽ‘‰˜‘ƒ”†‡‰Œ‡”†‡– •ƒ‡Ǥ‡††‡••‡‘”‡•–‡”ƒ˜‘ƒ”‡ ¤ˆ¤•–Þ””‡˜ƒ”‹ƒ•Œ‘ƒ”•‘†‡‡” „¤†‡—‰‡‘‰‡Ž†”‡Ǥ‡˜‘ƒ”‘‰’¤ ‡‹–•–Þ””‡’—„Ž‹—„ƒ•‡”–’¤˜ƒ”‹ƒǦ •Œ‘ƒ‡‹—•‹‡•˜‡”†‡Ǥ Billettar vert i årŽƒ‰–—–ˆ‘”•ƒŽ‰ ”—†–‹†–‡ƒ˜†‡•‡„‡”’¤ƒ”Ǧ ˜‡•‡ǡ ‡‹ƒ‡‹Ž‘‰ƒŒÞ’ƒ•–Š‘• ‡‡Ž–‡†Ž‡ƒ”Ǥ Œ‡˜‡–ǡ‡–ƒ ‘–ƒ–•¤ƒ˜–ƒŽ‡”‡‘”„‹ŽŽ‡––ƒ‡ ƒŠ‡–ƒ•–¤”†‡••‡‡”Žƒ”Ǥ‡ ‰Ž‡”‘••–‹Ž¤•Œ¤†¤‡’¤ˆ‡•–‡‘‰•¤ ‹¤”ǡˆ‘”†‡‰•‘‡”›ǡ†—˜‹Ž‹Œ‡ ƒ‰”ƒǤ For Leirvik Mannskor Leiar Sigmund J. Kroka Vestavind er ei fri lokalavis som kjem ut i Sveio kvar torsdag. Fung. redaktør: Irene Flatnes Haldin redaksjonen@vestavind-sveio.no

Ȉ

Ȉ Ȉ Ȉ Ȉ

Ȉ Ȉ

‰‘ŽˆǤ‰Šƒ”ƒŽ–•¤„ƒ”‡ƒ’’‡Υ†‡Žƒ˜‘•–ƒ†•”ƒǦ ‡ˆ‘”˜‡‹‘‘—‡ǡ’¤¤˜§”‡†‡‰‘Žϐ„ƒ‡Ǥ

 –‡”ƒ•Œ‘ƒŽ–’‡”•’‡–‹˜ǡŠ˜‘”‘’‘‹•–‡”‹Ǧ ˜‹–‡”‡•–‹Ž‘‰„—‘‰ƒ”„‡‹†‡‘˜‡”–‹†Ǥ –‹ŽŽ‡‰‰–‹Ž‘‰ •ƒ’‡‘’’‡”•‘Š‡–‹–‹†‡†‡‡”Š‡”Ǥ‹Ž˜‹˜§”– ¤”•‡†‡ͶǦͺƒ„ƒ••ƒ†Þ”‡”—–‹˜‡”†‡‘‰ˆ‘”–‡ŽŽ‡‘ •‹––‘’’Š‘Ž†‘‰ƒ”„‡‹†Ǥ ƒ”–‡‹ƒŽ‡˜ƒ”‡”‘•‡‡Ž•‡”ǡͳͷǦʹͲΨƒ˜—Ǧ Š‘”†Žƒ†Žƒ–‡•—Ž‡•‹’”‘†—•Œ‘‡””‘•‡”Ǥ  ƒŽ‡˜¤‰–‡‹‡”‡‡”‡˜ƒ”‡‹–ƒ–‡•˜‡‰˜‡•‡ •‹‡ƒ„—†•’ƒ’‹”Ǥ  Ž–•¤‡–—–•–‹ŽŽ‹‰•˜‹†—‘‰’‘–‡•‹ƒŽ–‹Žƒ–‹˜‹–‡–˜‡† •‹†‡ƒ˜—•‹Ǥ ‘”Š˜‡”’Žƒ–‡—–‰‹˜‡Ž•‡•‘‡”‡–’”‘†—–ǡŽ‹‰‰‡”†‡– ‡–’‘–‡•‹ƒŽ‡–‹Ž‘‘ƒ˜‰‹ˆ–—–„‡–ƒŽ‹‰‡”‹͹ͷ¤”‡––‡” ˜‡†‘‡‡Ǽ‘’‘‹•–ǽ‡ŽŽ‡”Ž¤–•”‹˜‡”‡”‰¤–– „‘”–Ǥ  —Ž–—”§”‹‰ƒ”‡”‹˜‡•–‘‰ƒ–‘‰—Ž–—”‡”¤‡ ˆ‘Ž˜‹ŽŠƒǤ ‡”‡”›•–Žƒ†•ƒ’•’ƒ”‡˜‡‹‘ǡ‡‹ƒ˜›‘ƒǦ ”ƒ‡Ǥ

I infrastruktur nord‹‘—‡ǡŠ‡”Šƒ”˜‹†‡–‡‡•–‡ •‹‡Ž‹‰‡ʹǦ’Žƒ•”›••‡–‹Š‡Ž‡‘—‡ǡ‡† ’Žƒ‡”–‘‰”‡‰—Ž‡”–§”‹‰•‘”¤†‡Ǥ ”—‹˜‡•–‡”‹‰ ˆ‘”†‡––‡‹†ƒ‰˜‹Ž„‡ŽÞ’‡•‡‰’¤•–Þ””‡Ž•‡‘”†‡͵ͲǦ͵ͷ ‹ŽŽǤ‹•–‡—–˜‹†‡Ž•‡’¤ ‡‹ƒ‡˜ƒ”‘•–ƒ†”‡‰‡––‹Ž͵ͷ ‹ŽŽǤ˜‡‹‘‘—‡Šƒ”„”‡–ƒ˜‡ŽŽ‘ͷͲǦ͸Ͳ‹ŽŽ’¤ ”‡‡ǡ†¤‡†‹†Ž‡”–‹†‹‰˜‡‰ŽÞ•‹‰Ǥ ˜‘”•–‘”–†‡––‡ ’‘–‡•‹ƒŽ‡”‹‘—””ƒ•‡‘– ƒ—‰‡•—†ǡ›•˜§”‘‰ –‘”†‡”†‡–˜‡Ž‹Œ‡ƒ‰‡•‘˜‡–‡†•‹‡”Š‡–Ǥ –˜‹Ž‹‰‡‡ŽŽ‘‡”‰‡‘‰–ƒ˜ƒ‰‡”‘‡”–‹Ž¤ ‰¤•‹‰ƒ‰ǡ‡Š˜‘”ˆ‘”Ž‡‰‰‡‡†‡–‘”¤†‡‡†•¤ •–‘”–’‘–‡•‹ƒŽǫ ”‡‰‡”‹Œ‡‰¤ƒ––”ƒ˜‡”Š‡ŽŽ‡”’¤†‡–›’‡”‡ƒ–‹˜‡ ‡‡•‡”˜‹Šƒ††‡•‘¤Ž‘‰–‹Ž–”‡‡‘••Ǥƒ‹Œ‡ ˆ‘”—†”‡‡‰‘‡–ƒ˜•’”¤”¤†‡–›‘‡”‡ǡ„Ž‹” Ǽ‰‘Žϐ”‹‹ƒŽ‹–‡–ǽǤ Odd Arne Eikeland Liereid, Valevåg

Fleire lesarbrev på side 11

‡••—”•„”—‹˜‡‹‘Ǧ•‘Ž‡ Jeg stiller meg sterkt—†”‡†‡–‹Ž†‡ ލ‘‘‹•‡’”‹‘”‹–‡”‹‰‡‡‹˜‡‹‘Ǧ•‘Ž‡ǡ •‘’‘Ž‹–‹‡”‡‹„›‰†ƒ˜¤”Ž‡‰‰‡”ˆ‘” †ƒ‰‡Ǥ ƒ‡•Ž¤‹‰‡ƒ˜—‰†‘••‘Ž‡‡•‡” —––‹Ž¤ˆ—‰‡”‡˜‡Ž†‹‰„”ƒǡ„‘”–•‡––ˆ”ƒŽ‹–– „ƒ”‡•›†‘‡”‡†•‘Ž‡„—••‡‡Ǥ‡––‡ ˜‡†–ƒ‡–˜‹”‡”‹‹†Ž‡”–‹†Ž‹––„‘”–ƒ•–‡– ”‡–ލ‘‘‹•ǡ¤”ƒ•ƒ–‹†‹‰•‹––‡” ‹‰Œ‡‡†‡ŠƒŽ˜–‘•‘Ž‡‹ ޔ†‡Ǥ Žƒ••‡”’¤˜‡‹‘„ƒ”‡•‘Ž‡„Ž‹”¤•Ž¤–– •ƒ‡–‹Ž†‡–ƒ•‹ƒŽ‡–‹ŽŽƒ––‡ƒ–ƒŽŽ’”Ǥ ’‡†ƒ‰‘‰’‰ƒǤƒ’’‡”‡••—”•‡”Ǥƒ„Ž‹”†‡–‹ ‹––Š‘†‡ˆ‡‹Žƒ–‘–”‡–Ž‹‡ƒ‰‡‡Ž‡˜‡” ’¤Š‡Š‘Ž†•˜‹•—Žƒ†•ŠƒǡƒŽ‡•–”ƒ† ‘‰‹†Šƒ”‡‰‡”‡–‘”‘‰͵ǦͶ’‡†ƒ‰‘‰‡”Ǥ” †‡‡•Œ‡˜ˆ‘”†‡Ž‹‰‡ƒ˜”‡••—”•‡”‡ˆ‘”Ǧ •˜ƒ”Ž‹‰‘‰ƒ•˜ƒ”•ˆ—ŽŽ’‘Ž‹–‹‡ŽŽ‡”‡–—–•Žƒ‰ ƒ˜‰”‡†‡’ƒ–”‹‘–‹•‡ǫ ˜‹•‡‹‡†‘••ƒ–Ǧ –‡‹–‹ŽŽ‡‰‰•ƒŽϐŒ‡”‡•‘‰‰”‡†‡•‘Ž‡‡ „‡Š‘Ž†‡•ǡŒƒ†ƒˆ¤”‡˜‡Ž—––‡’¤†‡–•‘ ‰Œ‡•–¤”ǡ‘–”‘Š˜‘”†‡–„Ž‹”ǫ På Sveio og Førde kommer †‡–•–ƒ†‹‰ϐŽ‡”‡ ‡Ž‡˜‡”ˆ”ƒ”‡–•‡‡‡†‰”‡†‡•‘Ž‡Ǥ‡––‡ —†‡”‰”ƒ˜‡”„‡Š‘˜‡–ˆ‘”¤„‡˜ƒ”‡†‹••‡

•‘Ž‡‡›––‡”Ž‹‰‡”‡Ǥ‡–”‡˜‡”†‡••—–‡ ‡””‡••—”•‡”–‹Ž•‘Ž‡‡’¤˜‡‹‘‘‰ ޔ†‡Ǥ ƒ–‹†‹‰˜‹•‡”†‡–‘‰•¤ƒ–ƒ‰‡‹†‹••‡ ”‡–•‡‡•‡”ˆ‘”•‡‰‡–‰‘†–Ž‹˜ˆ‘”„ƒ”ƒ •‹‡ǡ•‡Ž˜‘†‡¤ŒÞ”‡Ž‹––Ž‡‰”‡–‹Ž •‘Ž‡Ǥ ‡‰•ƒŽ•‡Ž˜ˆÞŽ‰‡Ž‹‰‹”ޏ‡ƒ–Œ‡‰‹Ž‹Š‡– ‡†ƒ‰‡ƒ†”‡Šƒ”‡˜‹••ˆ‘”Œ§”Ž‹‰Ǧ Š‡–ˆ‘”†‡”‡–•‡Œ‡‰•‡Ž˜–‹ŽŠÞ”‡”Ǥ‡”ˆ‘” Šƒ”Œ‡‰‘‰•¤ˆ‘”•–¤‡Ž•‡ˆ‘”ƒ–ˆ‘ŽŒ‡’‡” ˆ‘”•‘Ž‡•‹Ǥ‡–Œ‡‰‹‹†Ž‡”–‹†‹‡Šƒ” ˆ‘”•–¤‡Ž•‡ˆ‘”ǡ‡ŽŽ‡”ƒƒ•‡’–‡”‡ǡ‡”¤” ”‡••—”•„”—‡ǡ„¤†‡’‡†ƒ‰‘‰‹•‘‰ލ‘Ǧ ‘‹•„Ž‹”•¤•Œ‡˜’¤‰”—ƒ˜†‡––‡Ǥ‡– •–¤””‡•’‡–ƒ˜ˆ‘Ž•‘‘ˆ”‡”‹•–Ͷ¤” ƒ˜Ž‹˜‡–•‹––˜‡†¤•‹––‡‹‘—‡•–›”‡–ˆ‘” ¤˜‡”‡‘•‘Ž‡•‹ǡ‡†‡‡’”‹‘”‹Ǧ –‡”‹‰‡¤Œ‘ˆÞ”‡ŽŽ‡”•‹†‡‘‰•¤”ƒ‡ ލ‘‘‹‡‹ϐŽ‡”‡•‡–‘”‡”‡„ƒ”‡•‘Ž‡Ǥ ”‘Ž‹‰‰ŒÞ”†‡†‡–ƒŽŽ‡”‡†‡Ǥ ŽŽ‡”–ƒ”Œ‡‰Š‡Ž–ˆ‡‹ŽǫǦƒ•Œ‡›‡‰”‡†‡Ǧ •‘Ž‡”‹˜‡‹‘¤•‡‘‰’¤ Œ‡ŽŽ•–ƒ†Ȁ”‘••Ǧ Ž‡‹–‡‡”ŽÞ•‹‰‡ǡ‡Ž‡˜‰”—Žƒ‰‡–‡”‹Š˜‡”– ˆƒŽŽŽ‹‡•–‘”–ǥ Nils Katla

Vestavind ønskjer å retta seg etter reglar for god presseskikk slik dei er nedfelte i Vær Varsom-plakaten. Den som meiner seg ramma av urett avisomtale vert oppfordra til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også høve til å klaga til Pressens Faglige utvalg (PFU). Adresse: Postboks 46 Sentrum, 0101 Oslo. Telefon 22 40 50 40.


Torsdag 20. desember Vestavind

Christiana Panayiotou og Ida Enge MjĂĽnes rydder i garna pĂĽ Kolibri.

7

Stian Helgesen er klar for meir rydding pĂĽ Rimi.

Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x2013; Det nĂŚrmar seg det store valet for elevane i 10. klasse pĂĽ Sveio skule. Dei skal no snart bestemma seg for kva dei vil gjere resten av livet! Som eit hjelpemiddel og kanskje ein liten peikepinn, har dei no vore ute pĂĽ jobbdagar!

Â&#x2014;Â&#x2013;Â&#x2021;Ǥ Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2DC;Â&#x2039;Â?Â&#x2020; Â&#x17D;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2013;Â&#x2021; Â&#x2019;¤ Â?Â&#x2DC;Â&#x192; Â&#x2014;Â?Â&#x2030;Â&#x2020;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2021;Â? Â?Â&#x2021;Â&#x2039;Â?Â&#x2013;Â&#x2021; Â&#x2018;Â? Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2013; ¤ Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021; Â&#x2014;Â&#x2013;Â&#x2021; Â&#x2039; Â&#x152;Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x201E;Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x2030;Â&#x192;Â&#x201D;ÇĄ Â&#x2022;¤ Â?Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2018;Â?Â&#x2013;Â&#x192;Â?Â&#x2013;Â?Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â&#x152;Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x2019;¤ Â&#x201E;Â&#x2014;Â&#x2013;Â&#x2039;Â?Â?Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x2014;Â?Ǥ Â&#x160;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x192;Â?Â&#x192;Â&#x192;Â?Â&#x192;Â&#x203A;Â&#x2039;Â&#x2018;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2014;Â&#x2018;Â&#x2030; Â&#x2020;Â&#x192;Â?Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x152;¤Â?Â&#x2021;Â&#x2022; Â&#x160;Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2022;Â?Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2C6;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x152;Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x201E;Â&#x2019;¤Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x201E;Â&#x201D;Â&#x2039;ǤÂ&#x2021;Â&#x2039;Â&#x160;Â&#x192;Â&#x2020;ÇŚ Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2C6;¤Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2019;Â&#x2030;¤Â&#x2DC;Â&#x2021;¤Â&#x201D;Â&#x203A;Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x192;Â&#x201D;Â?Â&#x192;ÇĄÂ?Â&#x2018;Â?Â&#x2018; Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x201E;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x2014;Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2039;Â?Â?Â&#x152;Â&#x2021;Â&#x160;Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2021;Â?Â&#x2018;Â?Â&#x2018;Â&#x2039;Â?Â&#x2018;Â&#x2013;Ǥ

Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x2013;Â&#x2018;ÇŁ ¤Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2039;Â?Â?Â&#x2021;Â&#x2022;

Kjekt i kassa



Güvedryss til grendalag Eitt prosjekt i Sveio für stønad frü Sparebankstiftelsen SR-Bank og Sparebank 1 SR-Bank. Vüga og Omegn Grendalag für 20.000 kroner til prosjekt tursti i Vügamarka. Sparebankstiftelsen SR-Bank vidarefører tradisjonen frü SpareBank 1 SR-Bank med ü dela ut güver til allmennyttige føremül i banken sitt nedslagsfelt. Barn og unge blir prioritert, herunder idrett, kultur, oppvekstmiljø, friluftsliv og samfunnssikkerheit. Stiftinga gir stønad til prosjekt som bidrar til ü utvikla regionen til eit godt og bÌrekraftig samfunn. Güvetildelingane skal bidra til lokalt engasjement og utløysa eigeninnsats i prosjekta, heiter det i pressemeldinga. I ür blei det delt ut nÌrmare 900.000 kroner. Grendalaget har i tillegg fütt 30.000 kroner i disposisjon frü Levande bygder, og 30.000 kroner frü Gjensidigestiftelsen til prosjektet.

Smaka pĂĽ arbeidslivet: Omalt Salbanov (t.v.) og Alexander Tveit fann seg til rette pĂĽ Kiwi saman med Shane Kevin Hagland og Henriette Ellingsen. Foto: HĂĽvard Liknes

HĂĽvard jobba i Vestavind I sist veke hadde Vestavind òg ungdom i arbeid. 15 ĂĽr gamle HĂĽvard Liknes har fĂĽtt prøva seg pĂĽ ĂĽ vera journalist, fotograf og ĂĽ setja sakene opp pĂĽ sidene etterpĂĽ. â&#x20AC;&#x201C; Eg synest det er kjekt ĂĽ skriva. Eg ville jobba i ei lokalavis, for ĂĽ skriva om lokale ting, noko eg har fĂĽtt gjort, seier HĂĽvard. 10. klassingen har mellom anna tatt kontakt med elevar pĂĽ ungdomstrinnet for ĂĽ høyra kva tradisjonar som mĂĽ vera pĂĽ plass kvar jul, og han har snakka med andre ungdommar som har vore pĂĽ utplassering. â&#x20AC;&#x201C; Eg trur eg kjem til ĂĽ velja studiespesialisering (tidlegare allmenn), for ĂĽ fĂĽ tre ĂĽr til ĂĽ tenkja pĂĽ kva eg vil bli, fortel HĂĽvard, som eigentleg er interessert i musikk- og medielinja òg.


8

Vestavind Torsdag 20. desember

Fire 9. klassejenter som er meir enn klare for jul! F.v. Gunhild Aarbakke, Cecilie King Johannessen, Ingrid Marie Helland og Pernille Svartveit Osmundsen. Foto: Håvard Liknes

Ungdommane sine

  Julaftan er berre 4 dagar vekke, og det er mykje som skal på plass. Julekaker skal bakast, juletre skal pyntast og sist men ikkje minst; huset skal vera reint. Dette er vel det dei vaksne er mest opptatt av, men kva er eigentleg dagens ungdom opptatt av? Kva må vera på plass for at det skal bli jul? ‡•–‘‰ˆ‘–‘ǣ ¤˜ƒ”†‹‡•

—–ƒƒ˜’‹‡ŒÞ––ǡ•‘’‘‰’”‡•ƒǦ ‰ƒ”‡”†‡‹–”‡˜‹–‹‰ƒ•–‡•–‹‘”†ƒ•‘ ¤˜‡”ƒ’¤’Žƒ••ˆÞ”†‡–‡”Œ—ŽǤ Ȃ ‡– ¤ ˜‡”ƒ Œ—Ž‡–”‡ ‡† ’ƒƒ” —†‡”ǡ •‡‹‡” ‰”‹† ƒ”‹‡ ‡ŽŽƒ†Ǥ ͵ Þ––‡” –‹Ž •‡’‘–– ‘‰ ƒŽŽ‡ †‡‹ ƒ†”‡ Œ—Ž‡ϐ‹Žƒ‡•–¤”։•‡–”ƒŽ–ˆ‘”ƒ–—‰Ǧ †‘ƒ‡•ƒŽˆ¤Œ—Ž‡•–‡‹‰Ǥ Ȃ‡‹‡”•¤‘•‡Ž‡‰‡ǡ‡‹„Ž‹”ƒŽ†”‹Ž‡‹

ƒ˜ ϐ‹Žƒ‡ •ŒÞŽ˜ ‘ ‡‹ Šƒ” •‡–– †‡‹ ƒ‰‡‰‘‰‡”ˆÞ”Ǩ•‡‹‡” —Š‹Ž†ƒ”Ǧ „ƒ‡Ǥ Ȃ‡¤‹Œ‡‰ŽÞ›ƒ¤•‡‹ƒƒ–•—Ž‡Ǧ ˆ”‹‡”‡‹–’Ž—••ǡ•Ž‡‰Œ‡”‡‹ƒ˜ͻǤŽƒ•Ǧ •‹‰ƒ‡ —–ǡ ‘‘ †‡‹ ƒ†”‡ ‡” Š‡‹Ž– ‡‹‹‰‡‹Ǥ

…‹Ž‹‡‹‰ ‘Šƒ‡••‡Ǥ

Nokre favorittar

ˆÞŽ‰Œ‡›•Œ‡””‹‰’‡”Ǥ‘ǡ‘Œ—Ž‡ƒǦ ‡‡–‹Ž‘”‡‰ˆ‘”‘Žƒ‰ͳͶͲ¤”•‹†ƒǤ ¤ ˜ƒ”– †‡– •ƒ‰– ƒ– †‡– ‹Œ‡ „Ž‡‹ Œ—Ž ˆÞ” †— Šƒ††‡ ƒŽŽ‡ †‡‹ •Œ— •Žƒ‰ƒ ‹ Š—•Ǥ ‡••‡ •Žƒ‰ƒ •—ŽŽ‡ ˜‡”‡ –Þ””‡ Œ—Ž‡ƒ‡”ǡ Upraktisk Ǽ’”ƒ–‹•Ǩ¤†‡ •‘ —‡ „Ž‹ –ƒ–– Ž‡˜ƒ‡‡”‘‰•¤‡‹Ǧ ‹‰‡ ¤” †‡– ‰Œ‡Ž† ˆ”ƒ ‰‘‰ ‡––‡” ‰‘‰Ǥ ˜¤–‘‰ƒŽ†ǤǤǽ •Þ‡Ǥ �� ‡” ϐ‹ǡ ‡––‡ Šƒ” „Ž‹–– ‡‹

—Š‹Ž†ƒ”„ƒ‡ǡ ‡ ‹Œ‡ •§”Ž‡‰ –”ƒ†‹•Œ‘ǡ ‘‰ ˆ”ƒŽ‡‹• ͻǤŽƒ••‹‰’¤˜‡‹‘•—Ž‡ ’”ƒ–‹•ǡ‘‰•ƒ’ƒ” •¤ Žƒ‰ƒ” †‡ ‘”•‡ ‡‹ ‰‘† †‡Ž ’”‘Ǧ „‡ˆ‘Ž‹‰ Œ—Ž‡ƒ‡”Ǥ „Ž‡ǡ‡‹‡”†‡‹Ǥ ‘‡Žƒ‰ƒ”ƒ‰‡•Žƒ‰ǡƒ†”‡„‡””‡ Ȃ ‡ ‡” •¤ ˜¤– ‘‰ ƒŽ†Ǩ ‡– Šƒ††‡ ‘”‡ˆ¤Ǥ‡–‘‰‘†–ˆ”ƒƒ–Œ—Ž‡ƒǦ ˜‘”‡›Œ‡‡Žƒ”‡‘‡—‡‰¤–– ‡” ‡” ‘‘ †‡‹ ϐ‹”‡ Œ‡–‡‡ Ž‹ƒ”ǡ ‘‰ ‡† •‘ƒ”Ž‡†ƒ ˜¤”‡ Š‡‹Ž‡ ¤”‡–ǡ ‹ ‘‘†‡‹ϐŽ‡•–‡˜‹ŽŠƒ–‹ŽŒ—ŽǤ •–ƒ†‡ˆ‘”†‡••‡–Œ—‡Œƒ‡‡ǡŠÞ‰‡ ƒ†Þ––‡”ǡ ƒ‡‡ǡ ’—ˆˆ‡”‹• ‘‰ •–Þ˜Ž‡––ƒ‡‘‰˜‘––ƒ”Ǥ Šƒ˜”‡ϐŽƒ” ˜ƒ”– –”‡– ˆ”ƒ •‘ ˆƒ˜‘Ǧ Ȃ ‡ǡ •ŒÞŽ˜ ‘ •Þ‡ ƒ ˜‡”ƒ ‹””‹Ǧ ”‹––ƒ‡Ǥ ‡‹ ‡” ‡‹‹‰‡ ‹ ¤ –ƒ –‹Ž –ƒ‡ –‡”ƒ†‡ –‹Ž –‹†‡”ǡ ˜‹ŽŽ‡ †‡– ‹Œ‡ „Ž‹–– ‡†ƒ‡‡Þ†”‡‡Žƒ‰ƒ”ǡˆ‘”¤Žƒ‰ƒ ‘‘•§”Ž‡‰Œ—Ž—–ƒ†‡Ǩ–‹ŽˆÞ›ƒ”‡Ǧ ‹Œ‡‘‘‡‹””ÞŽŽǤ

Ȃ ‡ ˜‹Ž Œ‘ ‹Œ‡ ƒ—”ƒ– ‘ƒ ‹ †‡ Ž‡ƒ ƒ– ‡ ¤ Žƒ‰ƒ ƒ‡‡ •ŒÞŽ˜ǡ •‡‹‡”Œ‡–‡‡‘‰Ž‡”Ǥ

Ingen tilfeldigheitar

‡–‡”Š‡ŽŽ‡”‹Œ‡†‡–•ƒ‡‘”Œ‡–‡Ǧ ‡ˆ‡‹”ƒ”Œ—ŽǤ‡–¤‡–‡˜‡”ƒŠ‡‹‡ Š‘••‡‰•ŒÞŽ˜‡ǡ‡ŽŽ‡”‡‹ƒƒˆƒ‹Ž‹‡Ǥ ‡–¤ˆ‡‹”ƒŒ—Ž‡†‡‹˜ƒ”‡ˆ‡”‹‡Žƒ†ǡ ‡”‰ƒ•‡—–‡Œ‡Ž‡‰Ǥ Ȃ ‡– Šƒ††‡ ‰¤––ǡ ‡ †‡– ˜‹ŽŽ‡ ‹Œ‡ ˜‘”‡†‡–•ƒ‡Ǩ•‡‹‡” ‰”‹†ƒ”‹‡Ǥ – ˆ‘Ž Žƒ”ƒ” ¤ Šƒ ˆƒŽ•‡ Œ—Ž‡–”‡ ‡” —ˆ‘”•–¤‡Ž‡‰ˆ‘”Œ‡–‡‡Ǥ Ȃ Žƒ•–‹Œ—Ž‡–”‡ ‡” „‡””‡ ‹Œ‡ ‰‘†– ‘ǡ•˜ƒ”ƒ” —Š‹Ž†„‡•–‡–Ǥ‡–¤ ˜‡”‡‡–‡Ǥ‘‘ƒƒˆÞŽƒ•–„‡””‡‹Ǧ Œ‡”‡––Ǩ —Ž‡–”ƒ†‹•Œ‘ƒ‡‡”ˆ”ƒŽ‡‹••‡–”ƒŽ‡ǡ •ŒÞŽ˜ Š‘• —‰†‘ƒ”Ǥ ‡‹ ‰Œ‡˜ ƒǦ •Œ‡‹Œ‡—––”›ˆ‘”˜ƒ†‡‹‡‹ƒ”ǡ ‡‡”ƒ•Œ‡†‡‹•‘˜‹ŽŽ‡”‡ƒ‰‡”– ‡•–‘–”ƒ†‹•Œ‘ƒ‡ˆ‘”•˜ƒǨ


Torsdag 20. desember Vestavind

Maria Nordtveit, 12 ĂĽr â&#x20AC;&#x201C; Julekaker, for det er sĂĽ godt, og gøy ĂĽ laga. Eg har laga pepperkaker, kakemenn og pynta pepperkakehus.

Maja Patarkhanova, 12 ĂĽr â&#x20AC;&#x201C; Me feirer ikkje jul, sĂĽ julafta er ein vanleg dag. PĂĽ nyttĂĽrsafta ĂĽpner me som høyrer til Islam gaver, og et pinnakjøtt.

9

Magnus S. Matre, 12 ĂĽr

Ă&#x2DC;yvind Kirkeleit, 12 ĂĽr

â&#x20AC;&#x201C; Julestemninga, det er kjekt med snø. Sitta i sofaen, snakka og ha det kjekt med familien. SĂĽ glede eg meg te presangar.

â&#x20AC;&#x201C; Det er ĂĽ gi og fĂĽ pakkar. Familien, og nĂĽken i klassen min fĂĽr av meg. Eg ønskjer meg ikkje sĂĽ mykje, men eg trenge kler.

12 elevar ved Førde skule svarar:

BX\Ă&#x2039;[\kba\bbXjk\d\Ă&#x2039;alc6 Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2013;ÇŁ Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â&#x2021; Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x2013;Â?Â&#x2021;Â&#x2022; Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2020;Â&#x2039;Â? Â&#x2018;Â&#x2013;Â&#x2018;ÇŁ ¤Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2039;Â?Â?Â&#x2021;Â&#x2022;

Matilde Hovland Hindøy, 8 ĂĽr â&#x20AC;&#x201C; Ă&#x2026; aka og feira jul med familien, det er gøy ĂĽ ĂĽpna presangar. Eg har bakt pepperkaker med tante Sølvi â&#x20AC;&#x201C; det var gøy!

Sindre Ă&#x2DC;kland, 7 ĂĽr â&#x20AC;&#x201C; At me fĂĽr gaver â&#x20AC;&#x201C; det er spennanes ĂĽ sjĂĽ ka som er inni! SĂĽ fĂĽr me eta masse snop, og det er fint ĂĽ sjĂĽ pĂĽ julapynten.

Matilde Nordtveit, 9 ĂĽr â&#x20AC;&#x201C; Ă&#x2026;pna gaver, vĂŚra med familien, aka. Adventskalender er òg kjekt, men ikkje nĂĽr litlebroren min ĂĽpner luker han ikkje skal ĂĽpna.

Thomas AlmĂĽs, 7 ĂĽr â&#x20AC;&#x201C; At me fĂĽr gaver! Eg ønske meg figurar, Lego og 3D-spill. Eg trur nissen kjem med gave i ĂĽr ogsĂĽ.

Sigurd Kalkvik, 9 ĂĽr

Nora Elise Walland, 9 ĂĽr

â&#x20AC;&#x201C; Ă&#x2026; feira med familien. Eg gleder meg til pakkane, og at me skal eta god mat.

â&#x20AC;&#x201C; Ă&#x2026; ha snø. Me pleier ĂĽ pynta julatre, og spisa god mat i jula. Pinnekjøtt er godt, og eg ønske meg jentelego.

Mathilde Matre Aronsen, 6 ĂĽr

Vilde Mathiesen, 6 ĂĽr

â&#x20AC;&#x201C; Ă&#x2026; fĂĽ presangar. Eg skal gi gaver til venner og søskenbarn. Eg har kjøpt lekeøyredobbar med veske til ei venninnne.

â&#x20AC;&#x201C; At me fĂĽr gaver, og at me har veldig god mat, som pinnekjøtt og ribbe. Eg gler meg til ĂĽ sjĂĽ kva som er i pakken til meg fra Harald. Den er i en pose fra BR Leker med papir fra BR Leker.


10

Vestavind Torsdag 20. desember

Høgsesong i heimebakeriet Kveldane og nettene fram mot jul bakar Anne Olaug Jacobsen julekaker til alle som ikkje har tid å gjera det sjølv. ‡•–‘‰ˆ‘–‘ǣ ”‡‡ ƒ…‘„•‡

„”‘•‹ƒ„”Þ†ǡ ‘”†Žƒ†•ƒ‡”ǡ ƒ‡‡ǡ ƒ‡Ž’‹ƒ”ǡƒ”ƒ‡ŽŽƒ”ǡ‘”†Žƒ†•ƒ‡”ǡ–Þ””‡ Ž‡ˆ•‡”ǡ •ƒ†Þ––‡”ǡ •‹”—’•‹’’ƒ”ǡ •—Ž–”‹‰ƒ”ǡ ’‡’ƒ”ƒ‡” ‘‰ „‘”†•–ƒ„Žƒ”Ǥ †¤ ‡” †‡– ϐŽ‡‹”‡ Œ—Ž‡ƒ‡” ’¤ Ž‹•–ƒ –‹Ž ‡ Žƒ—‰ ƒ…‘„•‡ •‹–– Š‡‹‡„ƒ‡”‹‹ގ•–”‡˜¤‰Ǥ ‡• ƒ‰‡ •˜‡‹––ƒ” ƒ˜ –ƒ‡ ’¤ ¤ ˆ›ŽŽƒ ˆ”›Ǧ •ƒ”ƒ”‘‰ŒÞ‡•ƒ’‡†ƒ‡”‘‰Œ‡•–‹ŽŒ—Žǡ ‰Ž‡”Š‘•‡‰–‹Ž¤‘ƒŠ‡‹ˆ”¤Œ‘„„‘‰‰¤Žƒ—• ’¤‘‡‹ˆ‡Ǧǡ‡ŽŽ‡”•‡•†‘„„‡Ž†‡‹‰Ǥ Ȃ‰•ƒŽŽ‡‰‰ƒ‡‰–‹ŽŽƒ†‹‰‹”‘Œ—ŽƒǡŽ‡”‡ Žƒ—‰Ǥ ‘ ƒŽŽƒ” •‡‰ ‰Œ‡”‡ ‡‹ Š‘„„›„ƒƒ”ǡ ‡‹˜‡‡‡ˆ”ƒ‘–Œ—Ž–ƒ”Š‘„„›‡‰ƒ•‡

Ǽ‰–”‡‰‹Œ‡•¤›Œ‡•Þ˜ ‹‘˜‡„‡”‘‰†‡•‡„‡”ǽ ‡Žƒ—‰ ƒ…‘„•‡ǡ Š‘„„›„ƒƒ”

ƒ‰‡–‹ƒ”ƒ˜†Þ‰‡”‡–Š‡ƒ”Ǥ Ȃ ‡Ž†‹‰˜‹•–”‡‰‡‰‹Œ‡•¤›Œ‡•Þ˜‹‘Ǧ ˜‡„‡”‘‰†‡•‡„‡”Ǥ‡‡‹‰‡–Ž‡‰‰Œ‡”‡‰Œ‘ †‡––‡ ˆ‘”†‹ ‡‰ ‡Ž•ƒ” ¤ „ƒƒǤ ‰ –”—” †‡– Ž‹‰‰ ‹ „Ž‘†‡–‹––ǡ‡‰Šƒ”†‡–‘‡––‡”ƒŽŽ‡˜‹‡‡ ‹ˆƒ‹Ž‹‡‹Ǥ ‡‹‡„ƒ‡”‹‡–‹ގ•–”‡˜¤‰Ž‡˜‡”‡”‘‰•¤ƒ‡” –‹Ž›˜ƒ”†‡—Ž–—”ˆ›”ǡ‡†‡–‡”¤¤”ˆ›”‡– Šƒ” •–‡‰– ‡† ˆ‘” †‡ Þ”ƒ•–‡ ˜‹–‡”‡ ƒ– ‡ Žƒ—‰ Šƒ” †‡– •‘ –”ƒ˜Žƒ•–Ǥ ‡– ‡” ˜‹••– ‹‰‡ ‰”‡•‡” ˆ‘” ‘” ›Œ‡ Œ—Ž‡ƒ‡” ˆ‘Ž ˜‹Ž Šƒ‘†ƒ‰‡Ǥ

Bakekanalen er på

‘ „”‡––ƒ” ‘’’ ƒ”ƒ‡ǡ –”‡” ’¤ •‡‰ †‡‹ ”‘•ƒ „ƒ‡Šƒ•ƒ‡‘‰†”ƒ”’Žƒ•–‡ƒ˜†‡‹‰„‘ŽŽƒǤ‡– •–¤”–‘•–‘”‡†‡‹‰ƒ”–‹Ž—–‡’¤ŒÞŽƒǡ†‡–Ž‹‰‰ƒ –‹Ž‘‡‹•‡‹˜‡Ž†Ǥ „ƒ‰”—‡•—””ƒ”Ͷǡ Ǽ„ƒ‡ƒƒŽ‡ǽǤ ‡‹—––•‡‹ƒ”‡‰¤”†‡–ˆÞ”•–‡„”‡––‡–‡† ƒ‡Ž’‹ƒ”‹•–‡‹‡‘‡Ǥ Ȃƒ‰‡ƒ˜„ƒ”†‘•‹ƒ‹‡Šƒ†Žƒ”‘ „ƒ‹‰Ǥ‡–¤‘ƒ–‹Ž„‡•–‡ˆ‘”‡Ž†”ƒ’¤Œ‘ƒ ˜ƒ”ƒŽŽ–‹†•–ƒ•ǡ†‡‹Šƒ††‡›„ƒ–‹Š‡Ž‰‡‡ǡ‡ŽǦ ‡ƒ‡”‘‰‘”†Žƒ†•ƒ‡”Ǥ‘”‡ƒ˜„‡•–‡‘” •‹‡‘’’•”‹ˆ–‡”„”—‡”‡‰‘‰•¤ǡ‹‰‡–‹‰•Ž¤” †‡‹–Þ””‡˜ƒϐŽƒ‡Š‘Žƒ‰ƒǤ ŒÞŽ˜Šƒ”‡Žƒ—‰‹˜‡•–‡”–‹†‡–”‡†Œ‡•–‡‹Ǧ ‡–ƒƒ¤ǡ†‡•–Þ”•–‡Š‘‘‘‰‘‰Šƒ”•‡––Ǥ ƒŽŠ‘ˆ¤—ƒ„‡•–‹ŽŽ‹‰ƒ‡’¤‘”†Žƒ†•ƒǦ ‡”ǡ¤—–•–›”‡–˜‡”ƒ‹‘”†‡Ǥ

48 ambrosiabrød

ƒ‹Ž‹‡ ‡‹”‘‰‡Žƒ—‰ ƒ…‘„•‡ϐŽ›––ƒˆ”¤ ‘Ž‡• –‹Ž ގ•–”‡˜¤‰ ‹ ʹͲͲ͸Ǥ ›––ƒ „Ž‡‹ „›‰† ‘–‹Ž‡‹–•–‘”–Š—•‡†‰‘†’Žƒ••–‹Žˆƒ‹Ž‹‡• ϐ‹”‡„ƒ”ǡ•‘„‡•–¤”ƒ˜–”‡‡‹‰‡‘‰‡‹ˆ‘•–‡”Ǧ †‘––‡”Ǥ‡Žƒ—‰Œ‘„„ƒ”’¤ލ‘‘‹‘–‘”‡– –‹Ž ‹†‡•˜‹ǡ ‘‰ ¤” Š‘‹Œ‡ ‡”’¤ Œ‘„„ Ȃ ‡ŽŽ‡” ‹Œ‡ „ƒƒ”ǡ ‡” Š‘ ƒ–‹˜ ‹ •–›”‡– –‹Ž „¤†‡ ˜‡‹‘ މ”‡ǡ›˜ƒ”†‡—Ž–—”ˆ›”ǡ˜‘ŽŽ‡›„ƒŽŽ‰”—’’ƒ‘‰ ˜‡Žˆ‘”‡‹‹‰ƒǤ‡‹–‘ˆÞ”•–‡Š‡Ž‰‡‡‹†‡•‡„‡” Šƒ††‡Š‘‡‹‰‡•–ƒ†’¤Œ—Ž‡ƒ”ƒ†‡‹ ƒ—Ǧ ‰‡•—†Ǥ‹•–‡†ƒ‰‡‰Œ‡†‡–—ƒͶͺƒ„”‘Ǧ •‹ƒ„”Þ†ǥ Ȃ”ƒ˜‡Ž–ǫ‡‹†ƒǡ†‡–‡”ƒ–‹˜–‘‰Œ‡–ǡ†‡–‡” •¤‡‰Ž‹ƒ”¤Šƒ†‡–Ǥ‰‡”ƒ˜•‘”–‡•‘‹Œ‡ Žƒ”‡”•‹–Œƒ‹”‘—–ƒ¤‰Œ‡”ƒ‘‘Ǥ ‡”Œ‡–—”ƒ‡ ‘˜‡”ϐŒ‘”†‡Šƒ””‡•—Ž–‡”–‹‰ƒ•‡ƒ‰‡–‘˜ƒ •–”‹‡–ÞϐŽƒ”ǡ ‡‰ ¤ Š‡Ž•– Šƒ ‘‘ ¤ ŠƒŽ†ƒ ’¤ ‡†ǡ‹”ޏ‡”Œ—Ž‡ƒ‡„ƒƒ”‡Ǥ ‡ˆ¤”Š‘–‹†–‹Ž•‹‡‹‰‡Œ—Ž‡„ƒ•–ǫ Ȃ‹ƒ˜Œ‡–‡‡˜¤”‡•ƒ†‡–•Ž‹ǢŠ‡‹‡Š‘•‘•• ‡–‡„‡””‡„”‡†‡Œ—Ž‡ƒ‡”Ȃˆ‘”†‡‹ϐ‹‡Šƒ” ƒƒ•‘Ž‰–Ǩ Anne Olaug Jacobsen trivest aller best når ho har kjøkenet fullt av bakeprosjekt og radioen stilt inn på P4.


Torsdag 20. desember Vestavind

11

—’‡”Œ—Ž‡ƒˆ±’¤‹†Ǩ Av og til, i ruskevær ‘‰’¤†¤”Ž‹‰‡ †ƒ‰‡”ǡŠƒ”Œ‡‰•’—”–‡‰•‡Ž˜ǡŠ˜‘”Ǧ †ƒ‹ƒŽŽ˜‡”†‡Šƒ˜‡–Œ‡‰’¤¤‰ƒ ‘‰Š˜ƒ‹ƒŽŽ˜‡”†‡‰ŒÞ”Œ‡‰Š‡”Ǩ ›‡ƒ˜•˜ƒ”‡–ϐ‹Œ‡‰’¤Œ—Ž‡ƒǦ ˆ±‡–‹Ž‹†Ǧ”‹•‡Ǥ‘‡†ƒ”Ǧ ”ƒ‰Þ”˜ƒ”†‡–‡†Ž‹––—•‹‡”Š‡– ‘‰•’‡‹‰˜‹‹˜‹–‡”–‡–‹ŽŒ—Ž‡ƒˆ± ‹†–‹ƒ†˜‡–•–‹†‡‘‰Š¤’‡–ƒ– ˆ‘Ž‡–‹”‹•‡•–‹ŽŽ‡–‘’’Ǥ ƒ††‡ ˆ‘Ž–‹†–‹Ž†‡––‡ǫ–‘”˜ƒ”‰Ž‡†‡ †ƒ‘˜‡”ͳͲͲ’‡”•‘‡”Þ––‡‘’’Ǥ ‡ϐ‹‘’’Ž‡˜‡Œ—Ž‡‰”ƒ–‡‹‰ǡ ‹••‡†‡Ž–‡—–‰ƒ˜‡”ǡ•¤‘‰•–‘”‡ ϐ‹ŒÞ”‡‡†Š‡•–‘‰Œ‡””‡ǡ Œ—Ž‡ƒ”‡†ˆ”ƒŽ‘ƒŽ‡’”‘†—•‡–‡” ‘‰•ƒŽ‰ƒ˜Œ—Ž‡–”‡Ǥ‹†Ͷ •Þ”‰‡–ˆ‘” •‡”˜‡”‹‰ƒ˜ƒ–Ǥ‹Ž„ƒ‡‡Ž†‹Ǧ ‰‡‡˜ƒ”˜‡Ž†‹‰’‘•‹–‹˜‡ǡƒŽŽ‡•¤—– –‹Ž‘‰•–‘”–”‹˜‡•Ǩ

‘†ƒ†‡–˜ƒ”–‹†ˆ‘”ƒŽŽ•ƒ‰ƒ˜ Žˆ”Þ›•‡•‹‡Œ—Ž‡˜‹•‡”ǡ•‘ Œ‡‰•›‡•‡”—–”‘Ž‹‰˜ƒ”‡‘‰ •–‡‹‰•ˆ—ŽŽ‡Ǥ¤”˜‹‘‰•¤˜ƒ”•¤ Š‡Ž†‹‰‡¤ˆ¤Žˆ‡–‹Žǡ•Þ‡–‹ŽŽˆ ”Þ›•‡ǡ–‹Ž¤˜§”‡‡†¤ˆ”‡ˆÞ”‡ǡ •¤‰ƒ†‡––‡•ƒ‰‡‡‡‡†ƒ•–Þ””‡ ‘’’Ž‡˜‡Ž•‡Ǥƒ‘Œ—Ž‡•–‡‹Ǧ ‰‡–‹Ž‹†Ǧ”‹•‡Ǩ På vegne av ƒ””ƒ‰Þ”‡ǡ•‘‡” ‡‰ƒ•Œ‡”–‡•ƒ„›‰†‹‰‡”ˆ‘”‹†Ǧ ”‹•‡ǡ˜‹ŽŒ‡‰„‡›––‡ƒŽ‡†‹Ǧ ‰‡–‹Ž¤–ƒ‡—–•–‹ŽŽ‡”‡•‘˜ƒ” ‡†ǡ‰ƒ˜‡”ˆ”ƒ„—–‹‡‡‹˜‡‹‘‘‰ †‡–˜‹–‹‰•–ƒ˜ƒŽ–ǣ—•‡–ƒ–‹Ž ƒŽŽ‡†‡”‡•‘–‘–—”‡‘‰‘Ǩ Ha ei fredelig jul og et godt nytt år Lars Einar Hollund

Mitt høydepunkt‡†Œ—Ž‡ƒˆ±‡

ƒ––‘‰‘ƒ––

?jaVhiZbc^c\ Nå om dagen er†‡–›Œ‡’”ƒ–‘‰•”‹˜‹‰‘Œ—Žƒ•–‡‹‰ǡƒ¤†‡–‡”ˆ‘” •Žƒ‰•Ǽˆ‘”‡‡Ž•‡ǽǨ‰‘”‡”†‡–•¤†‡––ƒˆ‡‘‡‡–‘’’–”‡”ǡ‹„ƒŠ¤˜‡ǡ—†‡” ˜‡•–‡ǡ‡ŽŽ‡”‹ƒ‰‡ǫƒ•Œ‡‡‹‘„‹ƒ•Œ‘ǫ ”¤–‹†Ž‹‰’¤Šƒ—•–‡•–ƒ”–ƒˆ‘””‡–‹‰•–ƒ†‡¤ƒ‘•‡”ƒŒ—Žƒ‰ƒ˜‡”‘‰ƒ–”‡ ‡‹Œ‡ƒŽƒ”ƒ‘••—–ƒǡ‘‡•ƒŽˆ¤‡‹ˆ—ŽŽ˜‡”†‹‰Œ—ŽǤ ‰•¤Š‘–‡ŽŽǦ‘‰”‡•–ƒ—”ƒ–„”ƒ•Œ‡•‘ƒ””ƒ‰‡”‡”Œ—Žƒ„‘”†ǡ„¤†‡‡†‘‰ —–ƒ—†‡”Š‘Ž†‹‰Ǥ ‘”‹Œ‡¤•ƒƒ‘Œ—Žƒ‘•‡”–ƒ”‹ƒŽŽ‡•Žƒ‰•˜ƒ”‹ƒ–ƒ”Ǥ

›”Œ‡”ǡƒ—Žƒ‡”ǡ‘‰’¤–‘”‰Ǥ‹‰‘‰•¤‰‡‰–‹Ž‘‰‡†ƒ‘•‡”–‡‹‰ƒ”ƒ–‡”– ‡•—•ˆ”‹Œ—ŽƒǦ‘•‡”–ǡƒ¤†‡¤––‡‰¤—–’¤Ǥ Ž–ˆ‘”¤•‡–Œƒ‘••‹•¤ƒŽŽƒŒ—Žƒ•–‡‹‰ǡ‘‰ˆ¤‘••–‹Ž¤ŒÞ’ƒ†‡–†‡‹Šƒ”¤„›’¤Ǥ For 74 år sidan‰Œ‡‡‰‹ˆÞ”•–‡Žƒ••‡’¤ˆ‘Ž‡•—Ž‡Ǥ‹•–‡–‹‡ǡ•‹•–‡•—Ž‡†ƒǦ ‰‡ˆÞ”Œ—Žǡ–”ƒŽ§”ƒ”‹ƒ•‘Ž‰ƒ”†‹‡‡ˆÞ”‡˜‹†—‡‡‹•—Ž‡•–‘˜ƒǤ ‡‡•¤˜ƒ”˜¤”–ˆƒ”‰ƒ–ƒŽ‰ƒŽ›••‘‡–‡†‡‘‰•‡––‡’¤’—Ž–‡Ǥ‹ŽƒŽ–‘˜‡”Ǧ ¤Žˆ‡‡–‹Ž†‡Ž–˜ƒ”ˆ¤”ϐŒ‡”†‡Ǧ’ƒ”–ƒ˜‡‹ƒ’’‡Ž•‹Ǥ ‰•¤•ƒ‰‡Œ—Žƒ•‘‰ƒ”•‘‡Šƒ††‡Ž§”–‘••—–ƒ„‘•Ǥ Det snøa då me˜ƒ”’¤Š‡‹˜‡‰Ǥ‡†ͷ•—Ž‡˜‡‰ǡ‘‰•‘˜ƒŽ‡‰›Œ‡Š‡ˆ– —†‡”˜‡‰•ǡ˜ƒ”Žƒ†•ƒ’‡–˜‹––†¤‡˜ƒ”Š‡‹ƒǤ‡”—‡Ž—–ƒ‹‡ˆ‘”–‡ŽŒƒƒ– Œ—Žƒ„ƒ•–‡˜ƒ”‹‰ƒ‰Ǥ ƒ‡–‹Ž†‡Œ‡•Žƒ‡‰Šƒ††‡‹‹‡‰†‡†ƒ‰‡ǡŠƒ”‡‰‹Œ‡Šƒ––˜‡”‡ˆÞ” ‡ŽŽ‡”•‹†ƒǤ‡–ƒŽŽƒ”‡‰Œ—Žƒ•–‡‹‰Ǥ

Sist torsdag prøvde jeg,‡––‡” ϐŽ‡”‡‘’’ˆ‘”†”‹‰‡”ǡ¤ƒ•—‡Ž‹‰Ǧ ‰ŒÞ”‡Š˜ƒ˜‡‹‘•‹‡‹„›‰‰‡”‡ ƒ—–•‡––‡•ˆ‘”ǡ—–‡ƒ–‘‡•–‹ŽǦ Ž‡•–‹Žƒ•˜ƒ”Ǥ ‡†‡Ž•‡‡”ǡ’‡”†‡ϐ‹‹•Œ‘ǡ¤Šƒ ›†‹‰Š‡–Ȁƒ•˜ƒ��ˆ‘”‡–†‡ϐ‹‡”– ‘”¤†‡Ǥ ‘”¤ƒ†‹‹•–”‡”‡‡– ƒ•˜ƒ””‡˜‡•†‡–•‡Ž˜•ƒ‰–Žƒ”‡ ”‡–‹‰•Ž‹Œ‡”ǡ„¤†‡ˆ‘”Š˜‹Ž‡–‘Ǧ ”¤†‡†‡–‰Œ‡Ž†‡”ǡŠ˜‘”†ƒ†‡–•ƒŽ ƒ†‹‹•–”‡”‡•‘‰Š˜‹Ž‡ˆÞŽ‰‡”•‘ †‡ƒ•˜ƒ”Ž‹‰‡¤—‡”‡‰‡ ‡†˜‡†ƒ˜˜‹Ǥ ˜‡‹‘‘—‡•Ž‡†‡Ž•‡•‡”—– –‹Ž¤Šƒ„‡˜‹Ž‰‡–•‡‰‡–•Ž‹‰”‹‰•Ǧ ‘’¤‘”¤†‡–ƒ•˜ƒ”ǡ•‘‹Ǧ „›‰‰‡”‡‹‡•‡”•‡‰–Œ‡–‡†Ǥ Det er greit med —‰†‘•‘ƒ Š¤†–‡”‡–”ƒ–‘”‘‰†‡”‡†•ƒ’‡” •‘ƒ„”—‡•ˆ‘”•Þ”›††‹‰Ǥ ‡—ƒ•‡––ƒ†‡‹‡„§”‡ƒǦ •˜ƒ”‡–•‘†‡”‡•‘˜‡”‘”†‡†‡Šƒ”Ǥ †”‡•–‡†‡”‹‘”‰‡Šƒ”†‡„”Þ›Ǧ –‡ƒ•˜ƒ”Ž‹‰‡‰Œ‡”‡”—–‹‡”•‘ ˆ‘”–‡ŽŽ‡”†‡Š˜‹Ž‡˜§”ˆ‘”Š‘Ž† •‘ƒ”‡˜‡‡•–”ƒ‘’’‡”•Ǧ ‘Š‡–Ǥ ˜‡‹‘•‡”†‡–—––‹Žƒ– „‡”Þ”–‡ˆ‘Ž¤”‹‰‡’‘Ž‹–‹‡–ǡ–‹Ž ‘‰‡†–‹†Ž‹‰’¤˜‡Ž†‡ǡˆ‘”¤ ‘‡ŽÞ•ˆ”ƒ•Þˆ‘‡‡Ǥ ‡ ˆ‘”†‹ƒ–’‘Ž‹–‹‡–Šƒ”„”Þ›–‡ƒ•˜ƒ”ǡ

‡ˆ‘”†‹†‡Ǽƒ•˜ƒ”Ž‹‰‡ǽ‹‡Šƒ” ‰”‡‹‡’¤‘•–‡†‹‰Š‡–‡‡•‘ ”‡˜‡”†‡”‡•–‹Ž‰Œ‡‰‡Ž‹‰Š‡–Ǥ ‹––‹ŽŠƒ”˜¤”‘—‡ƒ†‹‹•Ǧ –”ƒ•Œ‘Ž‡–•‡‰–ƒ—•–‘‰„‡Šƒ‰‡Ž‹‰ –‹Ž„ƒ‡‘‰—‡•›Ž†‡’¤•‹‡ ƒ•˜ƒ”Ž‹‰‡ȋǫȌǼ—†‡”‡–”‡’”‡Ǧ Þ”‡”ǽǤ‡†‡–ŠŒ‡Ž’‡”‹‡ˆ‘” ƒŽŽ‡†‡•‘–‹†Ž‹‰’¤˜‡Ž†‡•–¤” ˆƒ•–‹•Þˆ‘‡”’¤‡˜‡‹†‡ϐŽ‡•–‡ Šƒ††‡ƒŽŽ‰”—ˆ‘”¤”‡‰‡•‘ –”›‰‰ˆ‡”†•‡Ž•¤”‡†‡”‘‰†ƒǤ ƒ•Œ‡†‡–‡”’¤•‹’Žƒ••¤‰¤’¤ ˜¤”‡’‘Ž‹–‹‡”‡ǫ”†‡–‹‡†‡•‘ ‡”•ƒ––•‘ƒ†‹‹•–”ƒ•Œ‘‡• ‘˜‡”‘”†‡†‡ǫŽŽ‡”‡”†‡–‘‰•¤Š‡” ‡–—Š‡Ž†‹‰•ƒ•’‹ŽŽ•‘‹‡‡”‡‰Ǧ ‡––‹Ž¤ˆ¤•ƒ––’¤’Žƒ••‡ƒ•˜ƒ”Ǧ Ž‹‰Š‡–˜‹ƒ˜§”‡„‡Œ‡–ƒ˜ǫ Det kan være vanskelig¤•ƒǦ ‡Ž‹‰‡Š˜‘”†ƒ†‡ˆ‘””‹‰‡ ’‘Ž‹–‹•‡‘•–‡ŽŽƒ•Œ‘‡˜‹ŽŽ‡ ŠƒŠƒ†–‡”–¤–‹†‡Ǥ‡†‡ ¤˜§”‡†‡’‘Ž‹–‹•‡ƒ–‡ƒ „Ž‹‘”–˜ƒ”‹‰†‡”•‘†‡‹‡ƒ Šƒ†–‡”‡†‡‡˜‹–‹‰‡•ƒ‡Ǣ Šƒ†Ž‹‰‘‰ƒ•˜ƒ”Ǥ¤˜§”‡†‡ ‘”†ˆÞ”‡”ƒŠƒ‡„”ƒ––Ž§”‡—”Ǧ ˜‡ǡ•˜§”–„”ƒ––Ž§”‡—”˜‡ǫ For egen regning og ansvar Knut-Ove Tvedt

Odd Kåre Tveit

••• Helgetankar

For slik elskar Gud deg ‘”•¤‡Ž•ƒ —†˜‡”†ƒƒ– ƒ‰ƒ˜‘‹ǡ†‡‡‹„‘”‡ǡ •¤˜ƒ”†‡•‘–”—”’¤ ƒǡ‹Œ‡•ƒŽ‰¤ˆ‘”–ƒ’–ǡ‡Šƒ ‡˜‹‰Ž‹˜Ǥ ‘ŠǤ͹ǢͷͼǤ ¤ ‡•—•”‹•–—•˜ƒ”–ˆÞ††ǡ‰Œ‡†‡–•¤Ž‡‹•–‹Žǣ‘” ƒ•ǡ ƒ”‹ƒǡ˜ƒ”–”—Ž‘˜ƒ‡† ‘•‡ˆǡ‡ˆÞ”†‡‹˜ƒ”‘‡ •ƒƒǡ•›–‡†‡–•‡‰ƒ–Š‘˜ƒ”‡†„ƒ”‡†‡ ‡‹Žƒ‰‡ †‡Ǥ ‘•‡ˆǡƒ‡Š‡ƒ”ǡ˜ƒ””‡––Ǧ–‡–Ǥ ƒ˜‹ŽŽ‡‹Œ‡ ˆÞ”ƒ•ƒ‘˜‡”Š‡‡‘‰˜‹ŽŽ‡•‹ŽŒƒ•‡‰ˆ”¤Š‡‡‹†‡– •–‹ŽŽ‡Ǥ‡†ƒŠƒ‘–‡–‡’¤†‡––‡ǡ•Œ¤ǡ†¤•›–‡‡‹‡‰‡Ž ˆ”¤ ‡””‡•‡‰ˆ‘”Šƒ‹‡‹†”ƒ—‘‰•ƒǣ ‘•‡ˆǡƒ˜‹†••‘Ǩ ‡”‹Œ‡”‡††ˆ‘”¤–ƒƒ”‹ƒǡ‘ƒ†‹ǡŠ‡‹–‹Ž†‡‰Ǥ ‘” †‡–•‘‡”ƒ˜Žƒ‹Š‡‡‡”ƒ˜‡ ‡‹Žƒ‰‡†‡Ǥ ‘•ƒŽ ˆÞ†ƒ‡‹•‘ǡ‘‰†—•ƒŽ‰Œ‡ ƒƒ‡– ‡•—•ǡˆ‘” ƒ•ƒŽ ˆ”‡Ž•ƒˆ‘Ž‡–•‹––ˆ”¤•›†‡‡†‡‹”ƒǤƒ––ǤͷǢͷ;Ǧ͸ͷǤ

—†‡Ž•ƒ”‘••‡‡•‡•Ž‹ƒ– ƒ¤––‡‰Œ‡ ‘••ŠÞ˜‡–‹Žˆ”‡Ž•‡Ǥ ƒ•ˆ”‡Ž•‡•’Žƒ˜ƒ”‹Œ‡ ‘‘DzŽƒdz•‘˜ƒ”–Žƒ‰ƒ‡––‡”•›†‡ˆƒŽŽ‡–Ǥ

—†Šƒ††‡’Žƒ‡Žƒ”ˆÞ”˜‡”†ƒ˜ƒ”–•ƒ’–Ǥ ƒ ˜‹Ž‹Œ‡ƒ–‘‘ƒ˜‘•••ƒŽ‰¤ˆ‘”–ƒ’–ǡ‡ ƒ–ƒŽŽ‡‡‡•‡•—ŽŽ‡˜‡”–ƒˆ”‡Ž•–‡Ǥ‡–˜ƒ” ‰”—‡–‹Žƒ– ‡•—•¤––‡•‘ƒˆ‘”Š‡‹Ž‡˜‡”†ƒ •‹‡•›†‡”Ǥ‡–˜‡•Ž‡„ƒ”‡–•‘˜ƒ”–ˆÞ††‹ ƒ˜‹†•„›‡‡–Ž‡Š‡ˆ‘”‘˜‡”–‘–—•‡¤”•‹†ƒǡ ˜ƒ”†‡‡‹ƒ•–‡•‘—‡ˆ”‡Ž•ƒ‘••Ǥ —†˜ƒ”– ‡‡•‡Ǥ‡–˜ƒ”‡‹•‘•’—”†‡˜ƒ•‘˜ƒ” ˜‹–‹‰ƒ•–‡ŠÞ‰–‹†ƒǡŒ—Ž‡ŽŽ‡”’¤•‡Ǥ˜ƒ”‡–Šƒ ˆ‡ǡ˜ƒ”ǣ˜ƒ‡”˜‹–‹‰ƒ•–’¤‡‹–ϐŽ›ǡ˜‡‰Œ‡‡‡ŽŽ‡” ”‘’’‡ǫ‡”•‘ ‡•—•‹Œ‡†Þ›†‡‘‰•–‘†‘’’ ˆ‘”‘••ǡŠƒ††‡‡‹Œ‡Šƒ––‘‘‰”—ˆ‘”Œ—ŽƒǤ

ŽŽ‡”‘˜‡†–ǣ ƒ††‡‹Œ‡ ‡•—•‘‡–‹Ž‘••ǡ Šƒ††‡‡‹Œ‡Šƒ––’¤•‡Ǩ ‘•‡ˆˆ‡„‡•Œ‡† ‘ƒ–Šƒ•—ŽŽ‡ƒŽŽƒ„ƒ”‡– ‡•—•ǡˆ‘” ƒ•ƒŽ ˆ”‡Ž•ƒˆ‘Ž‡–•‹––•›†‡‡†‡‹”ƒǤ ƒ ƒ•ˆ”‡Ž•‡ˆ¤” ƒŽŽ‡•‘˜‹Ž–ƒ‹‘–Ǥ Ǽ‡˜‡•Ž‡‹„‡Ž‡ǽƒ†— •‡–Œƒ‹†‹––‡‹‰‡ƒǣ ‘”•¤‡Ž•ƒ —†ǥƒ– ƒ‰ƒ˜‘•‹ǡ†‡‡‹„‘”‡ǡ•¤ǥ•‘–”—”’¤ ƒǡ‹Œ‡•ƒŽ‰¤ˆ‘”–ƒ’–ǡ‡ǥ•ƒŽŠƒ‡˜‹‰Ž‹˜Ǥ ‡”†—ƒ– ƒ‘ˆ‘”¤ˆ”‡Ž•ƒ†‡‰։Ǥ ‡•—•Šƒ” ‰Œ‘”–ƒŽ–ˆ‡”†‹‰Ǥ—ƒ‹Œ‡ˆ”‡Ž•ƒ†‡‰•ŒÞŽ˜‡‹” ‡†‡– ƒŠƒ”‰Œ‘”–Ǩ Ynskjer deg ei velsigna julehelg! Magnhild Reinertsen Utne


12

Vestavind Torsdag 20. desember

0H¡QVNMHUDOOHYnUH NXQGDUHLJRGMXORJHLW JRGWQ\WWnU '<5/(*(0$*1(,1*$5'+$8*/$1' 0H¡QVNMHUDOOHYnUH 9L¡QVNHUDOOHYnUH NXQGHURJIRUUHWQLQJVSDUWDU NXQGHURJIRUUHWQLQJVSDUWQHUH HL*RG-XORJHLW*RGW1\WWnU HQJRGMXORJHWJRGWQ\WWnU

6YHLR YHWHULQ USUDNVLV

*2' -8/

*2'7 1<77c5

7OI ZZZVYHLRDXWRQR

71%\JJ 6QHNNHUVHUYLFH cUDEURWVYHLHQH.YDOD 7OIID[ SRVW#WQE\JJQRZZZWQE\JJQR

 %HQNHSODWHU G¡UHU YLQGXHU VQHNNHUYHUNVWHG

9LXWI¡UHUDOWLQQHQIRUE\JJRJDQOHJJ

*RGMXORJJRGWQ\WWnU

'X¿QQRVVRJSnIDFHERRNV¡NHWWHU (QJHOVHQE\JJDV

6YHLR%\JJVHQWHU 0HKHOGVWHQJW MXODIWDQRJQ\WWnUVDIWDQ Hanaleite 3 5555 Førde i Hordaland Tlf 53 74 34 00

1EVMXESK1SRMGE¢RWOIVHIK VMOXMK+SH.YPSK+SHX2]XXpV

Ønsker alle våre kunder god jul og godt nytt år!

+nODQGRJ.DUOVRQ¡QVNHUGHUHHQ *RG-XORJ*RGW1\WWnU 7OIZZZKDODQGRJNDUOVRQQR

Tlf. 952 46 800 Tlf. kontor/Fax. 53 74 02 33

$OWLQQHQJUDYLQJERULQJVSUHQJLQJRJ WUDQVSRUWRJQDWXUVWHLQVPXULQJ

+HUYLN5¡U$6_1HVHW_+HUYLN_7OI )DNV_SRVW#KHUYLNQR_ZZZKHUYLNQR

Røldalvegen 6 - 5521 HAUGESUND Telefon: 52 70 00 40 - Telefaks: 52 70 00 41 E-post: post@norovent.no


Torsdag 20. desember Vestavind

*RGMXORJJRGWQ\WWnUWLODOOHYnUHNXQGDU

<ŽůĹ?Ä?Ć&#x152;Ĺ?ĨĆ&#x152;Ĺ?Ć?Ć&#x2020;Ć&#x152;Ĺ˝Ĺ?Ĺ?ĹśĆ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?Ć&#x2020;Ć&#x152;Ć&#x2020;ĹśĆ?ĹŹÄ&#x17E;Ć&#x152; Ä&#x201A;ĹŻĹŻÄ&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x160;Ć&#x152;Ä&#x17E;ŏƾŜÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ĺś ͲůĹ?Ĺ?Ĺ?Ĺ˝Ä&#x161;ŊƾůĹ˝Ĺ? Ä&#x17E;Ć&#x161;Ĺ?Ĺ˝Ä&#x161;Ć&#x161;ĹśÇ&#x2021;ĆŠÄ&#x160;Ć&#x152;Í&#x160;

s

Â&#x2021;Â&#x2DC;Â&#x2039;Â&#x17D;Ă&#x17E;Â?Â&#x2022;Â?Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x2DC;¤Â&#x201D;Â&#x2021; Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x2018;Â&#x2020;Â&#x152;Â&#x2014;Â&#x17D;ÇĄÂ&#x2018;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2030;Â&#x2018;Â&#x2020;Â&#x2013;Â?Â&#x203A;Â&#x2013;Â&#x2013;¤Â&#x201D;Ǥ Â&#x2021;Â&#x2DC;Â&#x2039;Â&#x17D;Ă&#x2013;Â&#x2030;Â&#x2C6;¤Â&#x2013;Â&#x192;Â?Â?Â&#x192;Â&#x192;Â?Â?Â&#x2018;Â?Â&#x2022;Ă&#x17E;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x2DC;¤Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2030;Â&#x2018;Â&#x2020;Â&#x2013;Â&#x2022;Â&#x192;Â?Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x201E;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x2020; Â&#x2039;¤Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â&#x160;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2030;¤Â&#x2013;Â&#x2013;Ǥ 

  

+SHNYPSK KSHXR]XXoV XMPEPPIZoVIQIHEVFIMHIVI OYRHIVSKTEVXRIVI

%PXMKVEZMRK WTVIRKRMRKSK XVERWTSVX 0IZIVMRKEZ WXIMRKVYWWMRKIP SKTYOO 2+71EWOMR%7 *EKIVPERHWZIKIR %YOPERHWLEQR

8PJ

God jul frĂĽ Hansabakken Me vil takka alle vĂĽre kundar for samarbeidet i ĂĽret som har gĂĽtt.

:(3.(=-@9=,92,90 SÂĽYKHN VNTHUKHNKLZLTILY

.6+1<36..6+;5@;;g9

Akebakken

=LSRVTTLUPUUVT]POHYrWLU[HSSLKHNLYP OÂĽ`[PKLU

Me har ledige sentrumsnĂŚre tomtar. Og ein prosjektert einebustand for sal! Julestemning pĂĽ Hansatunet

Â&#x2018;QVNHUGHJHQ *RG-XORJ*RGW1\WWnU +DUDOGVJDWH+DXJHVXQG 7OI

Lysløype

6MRKZIKIR7XSVHÂŻ 8PJ [[[ZEPZEXRIRS

 FAGFOLK I 110 Ă&#x2026;R

Kontoret i Sveio har ope onsdag og torsdag 08.00-16.00 Tlf. 982 89 939 - Bjørn Storebø

13


10

Vestavind Torsdag 20. desember

Annonser

*RGMXORJJRGWQ\WWnUWLODOOHYnUHNXQGDU %c73 87( 55(3( 5$6 -21. $/( 6-( 5)257 (/72 *6(,/

9L¡QVNHUDOOH YnUHNXQGHURJ PHGDUEHLGHUH L6YHLRHQ ULNWLJJRGMXO

7,,0)6;-6); .7:0)6,4-:)>–;<-:0=; ;]VL^MOMV3WXMZ^QS <MTMNWV! -XW[\"XW[\(WLLPIV[MVVW ???7,,0)6;-667

-RKQQ\1RUGDKO

7OI )D[ ZZZHWHNDQR

9,. /$5 (5'( 70 (67 (2*35 2'8 6(5( 5'(7% (67(

en RIKTIG god JUL!

&H&LOLH6DORQJHQ

2339$50,1*

*RGMXO JRGWQ\WW nU

5LQJIRUWLPHEHVWLOOLQJ 7OI

<TNXZQ^" !5WJQT"! 

:¦^¥ZO\*0I]OM[]VL

(WHNDDV 0¡OVWUHYnJ 6YHLR

Ønsker alle mine kunder

0H¡QVNMHUDOOHYnUHNXQGDU JRGMXORJJRGWQ\WWnU

*A//<)8-<;-:5-;<-:

‡.DOHVMHU ‡/HYHJJHU ‡3XWHUQ\H RPWUHNN ‡3UHVHQQLQJHU ‡+HWWHU ‡.DEHOWHOW ‡5HSIRUWHOW NDOHVMHUVHLO

.-‘/,1*

*RGMXORJ JRGWQ\WWnU

$GUcVYHJHQ 6YHLR

AUTORISERT FORHANDLER AV:

AIRCONDITION / VARMEPUMPER

7/) .LUNHJW (PDLOSRVW#NDOODQGDVQR :HEZZZNDOODQGDVQR

]•‡”ƒŽŽ‡˜¤”‡—†‡”‰‘†Œ—Ž ‘‰‰‘†–›––¤”Ǩ

+RYHGNRQWRUWOI

‡”‹–‘‰‡–‹ƒ ŽˆǤͻͳͳ͹ͶͲͲ͵

=P¥UZRLYHSSL]rYLR\UKLY

%\JJPHVWHU

69(,1+%$5$1( 0RE

.VKQ\S VNNVK[U`[[rY Traktor og Maksin a.s ;YHR[VYVN4HZRPUHZ

ʣ˗ˍˎ˃ːˆ˕ˊ˃ˏː ˊ˃ːˆˇˎ ʶˎˈʎʗʕʙʖʓʚʖʗ

5576 Øvre Vats - tlf. 52 76 58 61 - Fax 52 76 59 09 www.traktor-maskin.no

5LQJWLO RVVQnUGX WUHQJHU WUDQVSRUW

>QPRMTXMZLMZMUML MTQV[\ITTI[RWVMZQVVMV" -TMS\ZW<MTM,I\I)TIZUIVTMOO

%HV¡NVDGUHVVH+DQDOHLWH,QGXVWULRPUnGH)‘5'(,+25'$/$1'


Torsdag 20. desember Vestavind

Annonser

*RGMXORJJRGWQ\WWnUWLODOOHYnUHNXQGDU %<**0(67(5(*,//2.1$ (JLO/RNQD /RNQD69(,2 7OI 0RE

‡7LOE\JJ ‡5HVWDXUHULQJ

5HJLVWUHUWHOHNWURLQVWDOODW¡U $XWRULVHUWWHOHLQVWDOODW¡U $OWLQQHQVWHUNRJVYDNVWU¡PDQOHJJ 6P¡UVXQG69(,2 7OIPRE SRVW#EMHOODQGHOHNWURQRZZZEMHOODQGHOHNWURQR

$OWLPDOLQJ WDSHWVHULQJ 0DOHU¿UPDcJH0LOMHWHLJ (NUHQH 0RE 3ULY

0RE 6NRJYHLHQ6YHLR

G I H G I H

G I G H I

H

BYGGMESTER

Kåre I. Høyland

:MM.E(E*VMW VZMPFIR]XXIERPIHRMRKIRXMPo  RWOIEPPIZoVIKSHIOYRHIVIRVMOXMKKSHNYP SKEPXHIXFIWXIJSVHIXR]IoVIX

/ZEPEWIRXIVIX 

Tlf: Mob: Mail: Adr:

7SPZERKIRRŸVWIRXIV 

53 74 21 77 91 62 25 72 PHVWHUE\JJDV#JPDLOFRP kareidar@online.no 5554 Valevåg

Ditt lokale bilverksted 5DJODP\UYD+DXJHVXQG

undar og Me ønskjer alle våre k samarbeidspartnarar

T ÅR GOD JUL OG GODT NYT /XGROI(LGHVJW+DXJHVXQG 7OI 0RELO

• Olje • Klima/ac service • Diagnose/feilkoding

• PKK/EU kontroll • Karroseri/rustskade

MECA Kortet – Betal når det passer deg.

Bilverksted AS Haukås

5550 SVEIO

53 74 25 51

Halseidvegen 248, 5550 Sveio Tlf. 52 72 73 71

(S[PUULUNYH]PUN ZWYLUNPUNVN[YHUZWVY[

www.mecacarservice.no

Man - fred 7.30 - 15.30

11


16

Vestavind Torsdag 20. desember

Annonser

&IKRONEHEROGEIKRONEDER Y D O X M H U H P W H G U OL E W 'H

49

19

90

Kun

Julestek, benfri m/svor

I i KIW

Gilde, pr. kg

15

90

Kalkun

90

3,9-6,9 kg frossen Prior, pr. kg

Julepølse

400 g Gilde, pr. kg 39,75

39

90

Fersk krydret tynnribbe/familieribbe m/rutet svor, Gilde, pr. kg Kun til private husholdninger.

16

90

Lutefisk av torsk 1 kg frossen, Fiskemannen

59

91

Røkt laks

Hel side, First Price, pr. kg

8

90

Pepperkaker

300 g Bjørken, pr. kg 29,67

08

95, g k . Pr

114

10

Pinnekjøtt av lam 1,2 kg røkt/urøkt First Price

16

59

90

90

Gode ønsker 500 g Freia Pr. kg 119,80

Elise iskake

1 liter, vanilje, Hennig-Olsen

Hver dag i desember frem ttilil jjulaften ullaften llodder odder vvii uutt en kasse 10 kg Cevita-klementiner menttiner i alle våre butikker.

KYK M K I C F T Ñ N IQI JXGTHTGFCGNI 8MGPUIIJ

Skriv navn og tlf. nr. på kassalappen, så ringer vi deg dersom du har vunnet.

2 90

16

Kalkunfiletarinert

havsm 160 g Middel Pr. kg 105,62

kker. holdningen re

Så langt be

R¾MKYKPQ

6GQRRUMTKHV

Kun til private husholdninger.

70

Surkål

450 g Eldorado ado o Pr. kg 6,00 0

Gjelder Gjel Gj elde el d r al aalle lle le K KI KIWI-butikker IWI WI-bbut utik ikke kker i Ho Hord Hordaland rdalandd ogg SSogn ogn oogg FFjordane. og jjoord rdan ane.

5

91

Klementiner 1 kg nett First Price


Torsdag 20. desember Vestavind

Annonser

RELIGIĂ&#x2DC;SE MĂ&#x2DC;TE

RELIGIĂ&#x2DC;SE MĂ&#x2DC;TE

Juleaften Gudsteneste i Sveio Sveio Omsorgssenter kl. 11.00. Gisle Sørhus Eikeland kapell kl. 14.00. Arild Steinsland MessingblĂĽsarar. OďŹ&#x20AC;er til Kirkens Nødhjelp Sveio kyrkje kl. 14.30. Gisle Sørhus. Sveio aspirantog barnekor. OďŹ&#x20AC;er til Kirkens Nødhjelp Førde kyrkje kl. 15.00. Arild Steinsland Korps. OďŹ&#x20AC;er til Kirkens Nødhjelp Sveio kyrkje kl. 16.00. Gisle Sørhus Sveio skulekorps OďŹ&#x20AC;er til Kirkens Nødhjelp Valestrand kyrkje kl. 16.30. Arild Steinsland Korps. OďŹ&#x20AC;er til Kirkens Nødhjelp

Juledag Sveio kyrkje kl. 12.00. Arild Steinsland Høgtidsgudsteneste. Fellesgudsteneste. OďŹ&#x20AC;er til Barne- og ungdomsarbeidet. Nattverd Valen kapell kl. 18.00 Gudsteneste. Gisle Sørhus. OďŹ&#x20AC;er til Normisjon.

NyttĂĽrsaften Sveio kyrkje kl. 23.00. Gisle Sørhus. OďŹ&#x20AC;er til Kirkens bymisjon. Nattverd

NyttĂĽrsdag Valen kapell kl. 18.00. Gudsteneste. Gisle Sørhus OďŹ&#x20AC;er til Normisjon.

FAGFOLK â&#x20AC;˘ FAGFOLK â&#x20AC;˘ FAGFOLK â&#x20AC;˘ FAGFOLK

17

Filadelfia Auklandshamn Julaftan kl 15.30: Familiemøte. Lovsangsteamet framfører Juleevangeliet. Tale av Einar Vestvik. Güve til julefeiring ved barneheimar i Bolivia. Søndag 30.12. kl 16.00: Juletrefest for heile familien. Song av Billy Roy, Emilie og Emilia, andakt ved Laila Bauge. Me ønskjer alle ei velsigna julehelg og eit godt nytt ür. Meir info: www.pfa.no

8V]KZI7ZIMR3PEZ7XIMREV 8IVNI8VSRH.SRISK%RHVq

2QVGDJ MXOHGDJVYDQGULQJ Sn*ROIEDQHQ 1%6WDUWNO Y3SODVV6YHLR JROISDUN5XQGWXU SnJROIEDQHQGHU PHWHNHLUDVWRJ GULNNMXOHJOÂĄJJ JUDWLV 7DPHGVNL RJDNHEUHWWGHUVRP VQÂĄSnEDNNDQH $OOHHUYHONRPQH 7XUOHLDU(OLVDEHWK +DXJH%DNNH WOI

fredag 28. desember 2012 kl. 17.00. Velkomne. www.bedehusisveio.no

Styret.

Me tar oss av alle gjeremül i samband med dødsfall og gravferd, gravstein og stell av graver i Sveio kommune.

6YHLR *UDYIHUGVE\Un Tlf. 53 22 50 10 - Døgnvakt Pb. 24, 5559 Sveio

annonse@vestavind-sveio.no

&-01'134)(,)2+)6 /N VIPÂ&#x;VIVI

du hos oss!

JULEFEST PĂ&#x2026; BRĂ&#x2026;TVEIT BEDEHUS

FAGFOLK

130,- eks. mva. for ei rute ved minst 4 innrykk.

Gavene finner

^Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ĺ?Ĺ˝Ĺ?Ä&#x201A;Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹśϳώÍ&#x2022;ϹϹϹϏ^Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ĺ?Ĺ˝ důĨÍ&#x2DC;Í&#x2014;ϰϹώϹώϾώϭ Ç Ç Ç Í&#x2DC;ĹŻÄ&#x17E;Ä&#x161;Ĺ?Ĺ?Ć&#x;ĹľÄ&#x17E;Í&#x2DC;ŜŽ͏žĹ?ĹŻĹŻĹ?ĹľÄ&#x17E;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;

ƾĎŜŜÄ&#x17E;Ć&#x152; Ĺ˝Ć?Ć?Ĺ˝Ĺ?Ć?Ä&#x160; Ć&#x2030;Ä&#x160;&Ä&#x201A;Ä?Ä&#x17E;Ä?ŽŽŏÍ&#x2022; Ć?Ć&#x2020;ĹŹ DĹ?ĹŻĹŻĹ?DÄ&#x17E;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;

&Z/^TZK'/EdZ/TZ/^s/K^EdZ

&KULVWLDQ+HWODQG 7OI (PDLOFKULVWLDQKHWODQG#KRWPDLOFRP 2UJQU

VI ER TIL FOR DEG!

342-2+78-(- 7:)-37)28)6

â&#x20AC;˘ Alle typer reparasjoner, service og vedlikehold pĂĽ alle person- og varebiler â&#x20AC;˘ Skadereparasjoner â&#x20AC;˘ EU-kontroller

3RWHEK 8SVWHEK 1SF

5HJLVWUHUWHOHNWURLQVWDOODWÂĄU $XWRULVHUWWHOHLQVWDOODWÂĄU $OWLQQHQVWHUNRJVYDNVWUÂĄPDQOHJJ

[[[ZEPZEXRIRS

8PJOSRXSV)PMR

[[[XV]KZIXVE½OOWOSPIRS

Ç Ç Ç Í&#x2DC;ŏŽůĹ?Ä?Ć&#x152;Ĺ?ŏŽŜĆ?Ä&#x17E;Ć&#x2030;Ć&#x161;Í&#x2DC;ŜŽ Ä&#x17E;ĹŻĹŻÄ&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x152;Ĺ?ĹśĹ?ϹϯϳϰĎŻĎŻϾϴĨŽĆ&#x152;Ć&#x;ĹľÄ&#x17E;Ä?Ä&#x17E;Ć?Ć&#x;ĹŻĹŻĹ?ĹśĹ?

Ringvegen 12, 5412 Stord â&#x20AC;&#x201C; Tlf. 53 40 20 70 www.valvatne.no

1900-2010

6PÂĄUVXQG69(,2 7OIPRE SRVW#EMHOODQGHOHNWURQRZZZEMHOODQGHOHNWURQR

FAGFOLK I 110 Ă&#x2026;R

-SL_P[Â&#x2039;-VTHÂ&#x2039;=PSSH]LU[

(/(.75,.(5(1,69(,2

:LY]PJLLSSLYĂ&#x201E;S[LY

&Ć&#x152;Ć&#x2020;Ç&#x20AC;Ĺ?ĹŹĹŻÄ&#x17E;ĹŹĆ&#x161;Ć&#x152;Ĺ˝Ć?

[PSKP[[IVSPN]LU[PSHZQVUZHUSLNN&

9PUN =POHYWVZLY[PSZLU[YHSZ[ÂĽ]Z\NLY

Leiteveien 48 P.b. 53 5559 Sveio Tlf. 53 74 01 80

WVZ['UVYV]LU[UV

-TQV[\ITTI[RWVMZQVVMV" -TMS\ZW<MTM,I\I)TIZUIVTMOO

 

 

%MHOODQGSRVWERNV 69(,2 7/)

(OIDJQnUGXWUHQJHUHOHNWULNHU

Vil DU ha ei annonse i fagfolkrutene?

Ludolf Eides gate 6, Haugesund

Tlf. 52 71 75 66 Privat: 53 74 12 66 Mobil: 90 10 81 15

(MRJEKJVMW VJSV LIPIJEQMPMIR

*%1-0-)&)+-:)2,)8#

130,- eks. mva. for ei rute ved minst 4 innrykk.

:-36(2)6,d6)8

/ZEPEWIRXIVIX

QERJVIH0 V 7SPZERKRÂ&#x;VWIRXIV QERJVIH0 V

<TN XW[\(RIKWJ[MVOZ]XXMVVW

Elektroinst. â&#x20AC;&#x201C;sterk/svakstrøm

Tlf. 52 70 30 30 PB. 413, 5501 Haugesund

%LOYHUNVWHGDVWOI

6HUYLFHUHSDUDVMRQ(8 NRQWUROORJ NDURVVHULUHSDUDVMRQ www.mecacarservice.no 

  

%PXMKVEZMRKWTVIRKRMRKSKXVERWTSVX 0IZIVMRKEZWXIMRKVYWWMRKIPSKTYOO 2+71EWOMR%7 *EKIVPERHWZIKIR %YOPERHWLEQR

8PJ

5Â&#x2018;5/(**(50(67(5 3(5%Â&#x2018;67(16(1 7OI0RELO


18

Vestavind Torsdag 20. desember

Annonser

3LKPNZ[PSSPUN

=HYZLSVTVWWZ[HY[ H]WSHUHYILPK

)HYUL]LYUZRVUZ\SLU[

 ]PRHYPH[ZHR 3LKPN]PRHYPH[MVYWLYPVKLUÂś :ÂĽRUHKZMYPZ[ :QrTLPYPUMVYTHZQVUWr^^^Z]LPVRVTT\ULUV

0ZHTZ]HYTLKWSHUVNI`NUPUNZSV]HÂ&#x160;]LY[ KL[]HYZSHVWWZ[HY[H]KL[HSQYLN\SLYPUNMVYKLSH] -]TLSSVT:]LPVVN)\H]rN9LN\SLYPUNZWSHULU ZRHSVTMH[[LZ[YLRUPUNHTLSSVT)\HT`YVN.YPT Z[]LP[NUYIUY" TĂ&#x2026;

;VT[LY

;PS[HRZOH]HYLY:[H[LUZ]LN]LZLUTLUKL[LY :]LPVRVTT\ULZVTZ[rYMVYWSHUHYILPKL[ 9LN\SLYPUNHLYLP[[YHĂ&#x201E;RRZPRYPUNZ[PS[HRMVYrH\RH [Y`NNSLPRH0KHNLY]LNZ[YLRUPUNHZTHSVNKL[ RHUPRRQLTÂĽ[HZ[RÂĽ`YL[ÂĽ`HSSHWSHZZLY4rSZL[ [PUNHTLKWSHUHYILPKL[LYr]\YKLYLHS[LYUH[P] ]LNMYHTMÂĽYPUNIYLPKKH]LNLUVNNQLYHKLUTLPY [Y`NNMVYHSSL[YHĂ&#x201E;RHU[HY

,YK\PU[LYYLZLY[PRVTT\UHS[VT[P:]LPV&+\Ă&#x201E;UU V]LYZPR[V]LYSLKPNL[VT[LYWr:]LPVRVTT\ULZP UL[[ZPKL!^^^Z]LPVRVTT\ULUVLSSLY[HRVU[HR[ Wr[SM

5¤YPUNZ[VT[LY

,YK\PU[LYLZZLY[PU¤YPUNZ[VT[P:]LPVRVTT\UL& :Qr!O[[W!^^^LRYLULVYN

 * 2 / 8 ' 2 * 5 c 7 7 < 1 7 *2'

7SHUHYILPKL[\[MÂĽYLZH]7SHU=LZ[(:Wr]LNUL H]:]LPVRVTT\UL,]ZWÂĽYZTrSRHUYL[[HZ[[PS 4PRHS4ÂĽSSLY/V]KHP:]LPVRVTT\UL[SM! (UUVUZHLY~NrĂ&#x201E;UULWrRVTT\ULUZP OLPTLZPKH^^^Z]LPVRVTT\ULUV\UKLYSPURLU 5`OLUKL;PKZMYPZ[MVYrRVTHTLKTLYRUHKLY ,]LU[\LSSLTLYRUHKLYZRHS]LYHZRYPM[SLNLVNZLU KHZ[]PHLWVZ[[PSWVZ[TV[[HR'Z]LPVRVTT\UL UVLSSLY]PHIYL][PS:]LPVRVTT\UL7VZ[IVRZ :]LPV

:]LPVRVTT\ULÂ&#x2039;7VZ[IVRZÂ&#x2039; :]LPVÂ&#x2039;;LSLMVU!Â&#x2039;;LSLMHRZ!Â&#x2039;WVZ[TV[[HR'Z]LPVRVTT\ULUVÂ&#x2039;^^^Z]LPVRVTT\ULUV

FOR SAL

ANNA

Ved

Ă&#x2DC;nskes leigd

Ved i 60 l. sekker for sal, 60 kr. pr. sekk. Bjørk/selje/furu. Tlf. 53 74 07 23

Ă&#x2DC;nsker ĂĽ leige hybel/ leilighet i Sveio. 30-50 m2, helst møblert. Er i slutten av 50-ĂĽrene, ikke røyk. Tlf. 984 39 654

Naust Naust til salgs i Førde. Ved Badestrando/Prestabryggo. For meir informasjon; Tlf. 992 98 807

Juletre og bringebÌr Fine juletrer, ogsü sjølhogst og gode bringebÌr (frosne) for sal pü Oa. Tlf. 907 93 748

PERSONLEG

Mann 59 ür søker kontakt med dame, alder mellom 40-55. Er røyk-/ alkoholfri. Bill. mrk.: Kontakt Svar kan sendast Vestavind, PB. 53, 5559 Sveio. Legg brevet i eigen konvolutt.

Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2022;Ǩ Â&#x201E;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x201E;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x2039;Â?Â?Â&#x152;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2014;Â&#x201E;Â&#x201D;Â&#x2039;Â?Â?Â&#x192;Â?ÇŚ Â?Â&#x2018;Â?Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â?Â&#x2030;Ǥ

Hus til leige Nyere hus nĂŚr Sveio sentrum til leige. God standard, 4 soverom, 2 bad, ca. 200 kvm boďŹ&#x201A;ate, stor tomt, strandlinje til Vigdarvatnet. Delvis møblert. Ledig fra 1. januar. Tlf. 905 07 769

Renovert enebolig i Sveio sjøutsikt/bütplass. Ca 25 min fra Haugesund. Til leie fra mars. Tlf. 909 44 107

Høy Ă&#x2DC;nsker ĂĽ kjøpe høy. Siloog tørrhøyballer. Helst i Sveio. Tlf. 984 39 654

Tomt/fritidsbolig pĂĽ Tjernagel Ă&#x2DC;nskes kjøpt. Havutsikt er et krav. Alt av interesse. Tlf. 952 61 180

Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;ÇĽ

Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x192;Â?Â?Â&#x2018;Â?Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2039;Â?Â?Â&#x192;Â?Â?Â&#x17D;ǤͳʹǤͲͲÂ&#x2013;Â&#x203A;Â&#x2022;Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x2030; ͳǤÂ&#x152;Â&#x192;Â?Â&#x2014;Â&#x192;Â&#x201D;ʹͲͳ;Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x201D;¤Â?Â&#x2018;Â?Â?Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2DC;Â&#x2039;Â?Â&#x2020; ;ǤÂ&#x152;Â&#x192;Â?Â&#x2014;Â&#x192;Â&#x201D;Ǥ


Torsdag 20. desember Vestavind

VESTAVIND Postboks 53 5559 Sveio

ˆƒ‹Ž‹‡

19

Leveringsfrist

Send ein e-post

For å komma med i torsdagsavisa må helsingane vera levert innan tirsdag klokka 12.00.

redaksjonen@vestavind-sveio.no Legg ved bildene som jpg- eller tif-fil.

Stikk innom Kom innom oss på Albatross senter ved golfbanen, ta med bildet så scannar me medan du ventar. Eller ring 53 74 01 80

53 74 01 80 / 416 80 162

REDAKSJONEN redaksjonen@vestavind-sveio.no

Irene Flatnes Haldin, fung. redaktør/ dagleg leiar

redaksjonen@vestavind-sveio.no 53 74 01 80 / 416 80 162

Kari Haukås, journalist

kari@vestavind-sveio.no 53 74 01 89 / 906 18 979

Hipp hipp hurra for Julenissen i Førde, Ingvar Berg, som blir 60 år på julaften. Du er verdens beste Besse med gode klemmer vi får fra deg. Masse glad i deg. Varme klemmer fra Natalie, Sarah Catrin, Emil, Dina, Synne, Viljar og resten av familien i fra Førde, Stavanger, Kolnes og Molde.

Atle Bjelland gratuleres med 2-årsdagen 26 desember. Ein arbeidskar, lett på labben fra måren til kveld.Me ønsker deg ein fin bursdag venner vår. Klem fra onkel Robert, bestefar og bestemor i Førde.

En varm nissehilsen fra Synne Kristiansen (4 år den 18. desember), Ingvar Berg (60 år på julaften) og Judit Kristiansen. God jul!

ANNONSER Anita Williams, annonse@vestavind-sveio.no 53 74 04 55

Annonseprisar 1 modul (79 sp. mm) svart/kvit: kr 286,- eks. mva Fargetillegg kr 104,- eks. mva pr. modul. Innleveringsfrist tirsdag klokka 12.00

Gratulerer med dagen til Halvard Stokkenes som ble 7 år mandag den17. desember. Beste hilsen mormor og bessi.

Hipp hipp hurra for Synne Kristiansen som ble 4 år 18. desember. Du er blitt en stor jente som vi er utrolig stolt og glad i. Varme klemmer fra mamma Linda og pappa Morten.

Me vil gratulera verdens beste storebror og go´gutt, Sigurd Johan Hellesnes, med 5-årsdagen som e 21. desember. Tenk at du snart e skulegutt! Me e kjempegla´ i deg! Mange klemmar fra Signe Berthilde, mamma og pappa.

Me vil gratulera kosejentå vår Elena Eriksen Radulov, med 9-års dagen den 19. desember. Klem fra mormor, morfar, baba og diado.

Vi ønsker å gratulere Hege K. Halleraker med 7-årsdagen den 26. desember. Hilsen mamma, pappa og Eirik.

Vi vil gratulere Eirik K. Halleraker med 4-årsdagen som var 18. desember. Hilsen mamma, pappa og Hege.

Me vil gratulera den flotte jenta vår, Elena Eriksen Radulov med 9-års dagen den 19. desember. Me e så stolte av deg og masse gla i deg vennen! Kos og klem fra mamma, tati og Raia.

ABONNEMENT/ REKNESKAP Aud Tofte aud@vestavind-sveio.no 53 74 01 87

BLADPENGAR 1/1 år 1/2 år Student

kr 650 kr 375 kr 500

Den smilande og flinke guten vår, Sigurd Johan Lie Hellesnes, fyller 5 år i morgen den 21. desember. Gratulerer så masse med dagen vennen! Me glede oss til selskap og feira deg! Store klem fra mormor og bestefar.

Bestilling av abonnement: abn@vestavind-sveio.no Kontonummer abonnement 3520 59 64353

FØDDE

Hipp hurra for Olaf Bua som blir 5 år 22. desember. Store klemmer fra Hanne Margrethe, mamma og pappa.

Vi vil gratulere vårt kjære barnebarn, Andreas Odland, som fylte 16 år 19. desember, samme dag som bessen, med overstått dag. Masse hilsner fra farmor og bessen.

Jeg vil gratulere min snille, flinke mann, Hans Arne Våge, med overstått 65-årsdag, som var den 19. desember. Hilsen og klem fra «kåno». Besteforeldre i Førde og på Bremnes ynskjer Ida Kristine og Karl Erik Ottesen hjarteleg tillukka med vesle Tuva som vart fødd 11. november. Brage er stolt og omsorgsfull storebror.

80 ÅR

SMS-TIPS 416 80 162 Gratulera med 6-årsdagen kjære Amanda. Me gler oss til ei flott feiring no rett før jul. Me er kjempeglade i deg. Beste helsing mamma, pappa, Koso og Madelen Halleraker.

Godjenta vår Cecilie Førre Apeland fylte 5 år 07.12.2012. Kjempeglad i deg. Klemmer fra Ida, mamma og pappa.

Tenk, 16 år! Gratulera masse med dagen, Alexander Bjelland Nornes. Masse klemmar fra mormor og morfar. Familien ellers hilser òg.

Me vil gratulera vår kjære mamma, svigermor, bestemor og mormor, Alvhild Emberland med 80 års dagen 29.12.12. At du er 80 år , er nesten ikkje til å tru! Dagen vert feira med åpent hus i Sveio bedehus 29.12 frå kl. 14.00, der alle er hjerteleg velkomne! Stor klem frå små og store på Karmøy, Ekrene, Førde og Årdal.


TIPS: redaksjonen@vestavind-sveio.no SMS: 416 80 162

Č&#x201A;Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2039;ÇĄÂ&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x201E;Â&#x2014;Ǩ

Vi tenner ďŹ re lys i kveld og lar dem brenne ned for lengsel, glede, hĂĽp og fred, men mest allikevel for fred pĂĽ denne lille jord der menneskene bor Inger Hagerup

Ă&#x20AC;SUNDAGĂ&#x20AC;IĂ&#x20AC;ADVENTĂ&#x20AC;

Ă&#x20AC;DESEMBER -%2+%$!'!2Ă&#x20AC;IĂ&#x20AC;DESEMBER

â&#x20AC;&#x201C; Selgja feire juletre. EtterpĂĽ skal eg ut med vener.

â&#x20AC;&#x201C; Yndlingskake? â&#x20AC;&#x201C; Ingen spesiell. Er ikkje sĂĽ glad i kaker.

FLO OG FJĂ&#x2020;RA â&#x20AC;&#x201C; Kva fritidssyslar har du? â&#x20AC;&#x201C; Spelar kornett i Sveio Brass Band.

Torsdag 20. desember Flo kl. 04.02 og kl. 16.16 FjĂŚra kl. 09.50 og kl. 22.43

â&#x20AC;&#x201C; Kva gjer deg glad? â&#x20AC;&#x201C; Juleferie.

Fredag 21. desember Flo kl. 04.59 og kl. 17.16 FjĂŚra kl. 10.58 og kl. 23.50

â&#x20AC;&#x201C; Kven vil du helsa til?

Lørdag 22. desember Flo kl. 06.03 og kl. 18.22 FjÌra kl. 12.12

â&#x20AC;&#x201C; Vener og familie, og alle som har kjøpt juletre av meg.

Søndag 23. desember Flo kl. 07.10 og kl. 19.30 FjÌra kl. 00.55 og kl. 13.21 Mandag 24. desember Flo kl. 08.10 og kl. 20.29 FjÌra kl. 01.52 og kl. 14.19 Tirsdag 25. desember Flo kl. 09.00 og kl. 21.17 FjÌra kl. 02.41 og kl. 15.08 Onsdag 26. desember Flo kl. 09.42 og kl. 21.59 FjÌra kl. 03.23 og kl. 15.50 Torsdag 27. desember Flo kl. 10.19 og kl. 22.37 FjÌra kl. 04.00 og kl. 16.28 Fredag 28 desember Flo kl. 10.53 og kl. 23.13 FjÌra kl. 04.34 og kl. 17.03

Gratulera,

OLE DANIEL EIDSVĂ&#x2026;G, VALEVĂ&#x2026;G

Vestavind har trekt ut fire vinnarar av bøker frü Sverre Halleraker til vüre trufaste abonnentar. Vinnarane har blitt tilfeldig valt ut frü abonnementslistene. Güva kan hentast i Vestavind sine lokale pü Albatross Senter etter avtale. Dei som har vunne er Solfrid Aasen, Gunn Hemmingsen, Marit og Johannes Grüberg og Ole Daniel Eidsvüg.

Lørdag 29. desember Flo kl. 11.26 og kl. 23.47 FjÌra kl. 05.06 og kl. 17.36 Søndag 30. desember Flo kl. 11.59 FjÌra kl. 05.38 og kl. 18.09 Mandag 31. desember Flo kl. 00.23 og kl. 12.33 FjÌra kl. 06.10 og kl. 18.42

9 1 1 9 4 7 2 9 6 7 4 5 5 9 2 1 5 3 6

6 3 4 2 7 9 1 8 2 5 9 7 1 4 3 4 9 2 5 7

(ERĂ&#x20AC;MĂ&#x152;Ă&#x20AC;DUĂ&#x20AC;FYLLEĂ&#x20AC; INNĂ&#x20AC;TALĂ&#x20AC;FRAĂ&#x20AC;Ă&#x20AC;TILĂ&#x20AC;Ă&#x20AC; IĂ&#x20AC;KVADRATA Ă&#x20AC;IĂ&#x20AC; TILLEGGĂ&#x20AC;SKALĂ&#x20AC;DETĂ&#x20AC; VRREĂ&#x20AC;TALĂ&#x20AC;FRĂ&#x152; Ă&#x20AC;TILĂ&#x20AC;Ă&#x20AC;BĂ&#x152;DEĂ&#x20AC; VASSRETTĂ&#x20AC;OGĂ&#x20AC; LODDRETTĂ&#x20AC;

5 2 8 6 4 1 3 9 7

Alf Saltveit

4 7 5 3

7 4 1 9 5 3 2 6 8

â&#x20AC;&#x201C; Det er snart helg, kva planar har du?

ÂŤDĂĽ eg var ung snakka me om bygdedyret. Men etter kvart oppdaga me at det var snakket som var uhyret.Âť

3 6 9 8 2 7 1 4 5

â&#x20AC;&#x201C; Tveita.

VENTE-PUSLERI:

6 5 7 1 8 9 4 3 2

â&#x20AC;&#x201C; Favorittstad i Sveio?

Han Alfegut

2 9 3 4 7 6 8 5 1

â&#x20AC;&#x201C; Eg selde akkurat eit juletre.

1 8 4 2 3 5 9 7 6

â&#x20AC;&#x201C; Før Vestavind avbraut deg, kva gjorde du pĂĽ?

9 1 2 7 6 4 5 8 3

Foto: Kari HaukĂĽs

8 3 6 5 9 2 7 1 4

Fredfullt pĂĽ Vigdarvatnet

6ESLEĂ&#x20AC;JULAFTANĂ&#x20AC;4OLLESMESSE *ULAFTAN &~RSTEĂ&#x20AC;JULEDAGĂ&#x20AC;&ESTUMĂ&#x20AC;.ATIVITATISĂ&#x20AC;Ă&#x20AC;Ă&#x20AC; $OMINI Ă&#x20AC;JULEDAG !NDREĂ&#x20AC;JULEDAGĂ&#x20AC;OGĂ&#x20AC;3TAFFANSDAGEN &ESTUMĂ&#x20AC;3TĂ&#x20AC;*OHANNISĂ&#x20AC;%VANGELIST}Ă&#x20AC;Ă&#x20AC; Ă&#x20AC; FRAMĂ&#x20AC;TILĂ&#x20AC;Ă&#x20AC;IĂ&#x20AC;.OREG "ARNEDAGENĂ&#x20AC;"ARNEDAG Ă&#x20AC;Ă&#x20AC; Ă&#x20AC; Ă&#x20AC; "ARNEMESSE .YTTĂ&#x152;RSAFTAN

4 7 5 3 1 8 6 2 9

namn: Morten Bergmül alder: 25 ür bustad: Tveita arbeid: snart utdanna branningeniør

)*%[\j\dY\i1Ă&#x20AC; )+%[\j\dY\i1Ă&#x20AC; ),%[\j\dY\i1Ă&#x20AC; Ă&#x20AC; Ă&#x20AC; )-%[\j\dY\i1Ă&#x20AC;Ă&#x20AC; ).%[\j\dY\i1Ă&#x20AC;Ă&#x20AC; Ă&#x20AC; Ă&#x20AC; )/%[\j\dY\i1Ă&#x20AC;Ă&#x20AC; Ă&#x20AC; Ă&#x20AC; *(%[\j\dY\i1Ă&#x20AC;Ă&#x20AC;

JULEBAKST:

*5,%+!+% Ă&#x20AC;GRĂ&#x20AC;SM~R Ă&#x20AC;DLĂ&#x20AC;HEILMJ~LK Ă&#x20AC;PAKKEĂ&#x20AC;GJ}R Ă&#x20AC;GRĂ&#x20AC;SUKKER Ă&#x20AC;TSĂ&#x20AC;MALTĂ&#x20AC;KARDEMOMME Ă&#x20AC;GRĂ&#x20AC;KVEITEMJ~L Ă&#x20AC;GRĂ&#x20AC;ROSINER G\ejc`e^1 Ă&#x20AC;STKĂ&#x20AC;SAMANVISPAĂ&#x20AC;EGG Ă&#x20AC; Ă&#x20AC; )Ă&#x20AC;STEIKEOMNENĂ&#x20AC;VEDĂ&#x20AC;Ă&#x20AC; GRADERĂ&#x20AC;IĂ&#x20AC;CAĂ&#x20AC; Ă&#x20AC;MINUT TARĂ&#x20AC;3MELTĂ&#x20AC;SM~RETĂ&#x20AC;OGĂ&#x20AC;HAĂ&#x20AC; IĂ&#x20AC;MJ~LKAĂ&#x20AC;2~RĂ&#x20AC;GJ}RENĂ&#x20AC;UTĂ&#x20AC;IĂ&#x20AC; DENĂ&#x20AC;LUNKNEĂ&#x20AC;BLANDINGAĂ&#x20AC;%LTĂ&#x20AC;IĂ&#x20AC; MJ~LĂ&#x20AC;BLANDAĂ&#x20AC;MEDĂ&#x20AC;SUKKERĂ&#x20AC;OGĂ&#x20AC; KARDEMOMMEĂ&#x20AC;$EIGENĂ&#x20AC;SKALĂ&#x20AC; VEREĂ&#x20AC;BLANKĂ&#x20AC;OGĂ&#x20AC;SMIDIG Ă&#x20AC;OGĂ&#x20AC;SKALĂ&#x20AC; SLEPPEĂ&#x20AC;BOLLENĂ&#x20AC;(EVĂ&#x20AC;DEIGENĂ&#x20AC; UNDERĂ&#x20AC;PLASTĂ&#x20AC;PĂ&#x152;Ă&#x20AC;EINĂ&#x20AC;LUNĂ&#x20AC;STADĂ&#x20AC; TILĂ&#x20AC;DENĂ&#x20AC;ERĂ&#x20AC;DOBBELTĂ&#x20AC;SĂ&#x152;Ă&#x20AC;STOR Ă&#x20AC;CAĂ&#x20AC; Ă&#x20AC;MINUTTARĂ&#x20AC;,EGGĂ&#x20AC;DEIGENĂ&#x20AC;PĂ&#x152;Ă&#x20AC; BORDETĂ&#x20AC;OGĂ&#x20AC;DELĂ&#x20AC;DENĂ&#x20AC;IĂ&#x20AC;TOĂ&#x20AC;&ORDELĂ&#x20AC; ROSINERĂ&#x20AC;OGĂ&#x20AC;EVENTUELTĂ&#x20AC;SUKATĂ&#x20AC;PĂ&#x152;Ă&#x20AC; EMNA Ă&#x20AC;RULLĂ&#x20AC;SAMANĂ&#x20AC;OGĂ&#x20AC;ELTĂ&#x20AC;DEIĂ&#x20AC; C PresseTjenester ans, Bergen

Kjelde/foto: tine.no

TILĂ&#x20AC;STORE Ă&#x20AC;RUNDEĂ&#x20AC;BOLLARĂ&#x20AC;"RUKĂ&#x20AC; EINĂ&#x20AC;SKARPĂ&#x20AC;KNIVĂ&#x20AC;OGĂ&#x20AC;SKJERĂ&#x20AC;RUNDTĂ&#x20AC; KANTENĂ&#x20AC;4RYKKĂ&#x20AC;KAKENEĂ&#x20AC;GODTĂ&#x20AC; NEDĂ&#x20AC;PĂ&#x152;Ă&#x20AC;MIDTENĂ&#x20AC;$Ă&#x152;Ă&#x20AC;SPREKKĂ&#x20AC; DEIĂ&#x20AC;IKKJEĂ&#x20AC;SĂ&#x152;Ă&#x20AC;LETTĂ&#x20AC;OGĂ&#x20AC;FĂ&#x152;RĂ&#x20AC;EINĂ&#x20AC;Â&#x2014;NĂ&#x20AC; FASONGĂ&#x20AC;$UĂ&#x20AC;KANĂ&#x20AC;OGSĂ&#x152;Ă&#x20AC;HAĂ&#x20AC;DEIĂ&#x20AC;IĂ&#x20AC; EIĂ&#x20AC;GODTĂ&#x20AC;SMURTĂ&#x20AC;BR~DFORM Ă&#x20AC;CAĂ&#x20AC; Ă&#x20AC;LITERĂ&#x20AC;3ETTĂ&#x20AC;BR~DAĂ&#x20AC;TILĂ&#x20AC;HEVINGĂ&#x20AC; UNDERĂ&#x20AC;PLASTĂ&#x20AC;PĂ&#x152;Ă&#x20AC;EINĂ&#x20AC;LUNĂ&#x20AC;STAD Ă&#x20AC; IĂ&#x20AC;CAĂ&#x20AC; Ă&#x20AC;MINUTTARĂ&#x20AC;6ISPĂ&#x20AC; SAMANĂ&#x20AC;EGGETĂ&#x20AC;OGĂ&#x20AC;PENSLEĂ&#x20AC; KAKENEĂ&#x20AC;3TEIKĂ&#x20AC;DEIĂ&#x20AC;NEDSTĂ&#x20AC;IĂ&#x20AC; OMNENĂ&#x20AC;TILĂ&#x20AC;DEIĂ&#x20AC;ERĂ&#x20AC;GJENNOM STEIKTEĂ&#x20AC;!VKJ~LĂ&#x20AC;PĂ&#x152;Ă&#x20AC;RIST


Vestavind 20. desember 2012