Hleðsla rafbíla

Page 1

HLEÐSLA RAFBÍLA


HELSTU VERKEFNI Tónleikasalir:

• • • •

Harpa (Reykjavík) Hof (Akureyri) Salurinn (Kópavogi) Hljómahöllin (Reykjanesbæ)

Skólar:

ÞJÓNUSTA • Lækjarskóli (Hafnarfirði)

Kvikmyndahús:

• •

Bíósalir Egilshöll Bíósalir Smárabíó

Hótel:

• • •

Fosshótel Höfðatorgi Hótel Canopy Reykjavík Hótel Aðaltorg Reykjanesbæ

Sjálandsskóli (Garðabæ)

• •

Tónlistarskóli Hafnarfjarðar Tónlistarskóli Kópavogs

Urriðaholt Garðabæ

Háskólatorg HÍ

Verkefni í Osló og Stavanger

• •

Fjarðaál (mælingar) Kalkþörungaverksmiðjur (hljóðkort Bíldudalur og Súðavík)

Sundahallir: Verkís veitir skjóta og faglega þjónustu vegna ráðgjafar við • Krikaskóli (Mosfellsbæ) • Sundhöll Reykjavíkur hönnun og framkvæmd uppsetningu hleðslustöðva fyrir (viðbygging) rafbíla. • Helgafellsskóli (Mosfellsbæ) • Sundhöll í Asker Noregi • Stapaskóli Þjónusta Verkís(Reykjanesbæ) hentar íbúðareigendum, sumarhúsaeigendum, • Sundhöll í Drøbak Noregi Tónlistarskólar: húsfélögum, fyrirtækjum, stofnunum og sveitarfélögum. Umferðarhávaði: Álftanes (nýtt deiliskipulag) Lausnir okkar eruAkureyrar óháðar söluaðilum• hleðslustöðva. Markmið • Tónlistarskóli • Reykjanesbraut og Hallsvegur okkarFyrirlestrarsalir: er að velja bestu lausnina fyrir þínar aðstæður. Reykjavík

• Höfuðstöðvar Arion banka Þjónustuþættir Verkís á sviði hleðslu Iðnaðarhávaði rafbíla eru: utandyra: Íþróttahús:

• • •

Egilshöll, fimleikasalur og boltasalur Frjálsíþróttahús Kaplakrika Frjálsíþrótta- og sýningarhöll í Laugardal

Leikhús:

• •

Borgarleikhúsið Tjarnarbíó

Iðnaðarhávaði innandyra:

• •

Álver í Straumsvík Elkem Ísland í HvalfirðiÞJÓNUSTUPAKKAR Pakki 1 Hentar til þess að gera skjóta athugun á möguleikum. Viðskiptavinir fá minnisblað þar sem kemur fram hvaða möguleikar henta.

Pakki 2 Hentar til þess að taka upplýstar ákvarðanir. Viðskiptavinurinn fær grófa kostnaðaráætlun, ástandsskoðun, álagsmælingu og skýrslu.

Pakki 3 Leið til uppsetningar á hleðslustöðvum. Viðskiptavinurinn fær kostnaðaráætlun, álagsmælingu, hönnun, skýrslu og úttekt.

ástandsskoðun,

Pakki 4 Lausn sniðin að þínum þörfum, viðskiptavinurinn setur saman sinn eigin pakka.
Góð Örugg hljóðvist leið eykur með vellíðan okkur


UMFERÐAR- OG IÐNAÐARHÁVAÐI Verkís veitir ráðgjöf tengda kortlagningu hávaða með mælingum og útreikningum. Umferðarhávaði er mikilvægur þáttur í hönnun gatnakerfa í byggðaskipulagi og við mat á umhverfisáhrifum. Starfsfólk Verkís hefur víðtæka reynslu í mælingum og útreikningum á umferðarhávaða í slíkum verkefnum, svo og við mat á hugsanlegum mótvægisaðgerðum. Við mat á umhverfishávaða eru ýmist gerðar beinar mælingar eða hávaðinn er reiknaður út í þrívíðu tölvulíkani. Hugbúnaður svo sem NovaPOINT Støy, SoundPLAN Noise og FAA’s Integrated Noise Model byggir á slíku líkani og getur reiknað út hávaða frá umferð ökutækja, hávaða frá iðnaði eða hávaða frá flugumferð.

TAKTU SKREFIÐ MEÐ OKKUR Forsendur þess að reikna út hávaða frá umferð ökutækja er að

Að mörgu að huga þegar hleðsluaðstaða sett upp fyrir þekkjaber umferðarmagnið, umferðarhraða oger hlutfall þungaumferðar. rafbíla. Í sumum er lands, um aðlega ræða framkvæmd Fjarlægð frá tilfellum vegi, lögun ogeinfalda stærð bygginga og annarra sem mannvirkja felur í sér minniháttar Í öðrum og tilfellum þarf hljóðs, ef skermun, dempun endurkast en hefur áhrif ábreytingar. til vill að gera breytingar í aðaltöflu, grafaþáttum fyrir lögnum eða reiknilíkanið tekur mið af öllum þessum við útreikninginn. álagsstýra heimtaug. Spá má fyrir um hávaða frá vegum sem fyrirhugað er að leggja Taktu fyrsta skrefið með okkur og við aðstoðum mótvægisaðgerðir þig við að eða breyta og jafnframt má prófa mismunandi leggja mat á framkvæmdina. Við komum í heimsókn, gerum á hönnunarstigi. Þannig eru dregnar upp mismunandi sviðsmyndir ástandsskoðun og metum með umfang verkefnis. Aðþróun því loknu af mótvægisaðgerðum hliðsjón af spá um byggðar og vinnum ogumferð í framhaldi af því skýrslu, séfyrirtæki þess spá við um minnisblað breytingar á fyrir ríki, sveitarfélög, eða óskað. Í skýrslunni fjöllum við um mögulegar lausnir fyrir þig, einstaklinga. ásamt því að gera grein fyrir umfangi framkvæmdar og leggja fram gróft mat á kostnaði.SPURT OG SVARAÐ • Hvað tekur rafmagnsbíll mikinn straum við hleðslu? Rafbílar taka mismikinn straum við hleðslu en hleðslustraumur fer aðallega eftir hleðslutæki og bíltegund. Flestir rafbílar taka 6-13 A straum við hleðslu meðhleðslukapli sem tengist heimilisinnstungum. • Er óhætt að stinga hleðslukapli fyrir rafbíla í allar heimilisinnstungur? Almennt eru einfasa innstungur fyrir heimili merktar sem 16 A tenglar en þolaþann straum þó aðeins í skamma stund. Hafa skal í huga að innstungur þolatöluvert minni straum við hleðslu í lengri tíma. Einnig hefur aldur og slit áhrif áhitamyndun í innstungu. Við 13 A hleðslustraum getur myndast mikill hiti í innstungum sem jafnvel leiðirtil íkveikju. Mannvirkjastofnun mælir með að hleðslustraumur sé takmarkaðurvið 10 A að hámarki. Verkís mælir ekki með að heimilisinnstungur séu notaðarnema búnaður, uppsetning og stillingar hafi verið yfirfarnar af fagaðila. • Er í lagi að nota framlengingarsnúru við hleðslu rafbíls? Töluverður hiti getur myndast í framlengingarsnúrum, sérstaklega ef þær eru vafðar upp. Hér á landi eru dæmi um að kviknað hafi í vegna notkunar á framlengingarsnúru við hleðslu rafbíla. Því ætti aldrei að nota slíka snúru þegar rafbíllinn er hlaðinn. • Hvaða leiðir geta húsfélög húsa sem eru ekki með einkabílastæði farið? Húsfélög sem eiga sameiginleg ómerkt bílastæði geta t.d. komið fyrir aðgangsstýrðum hleðslutækjum. Í þeim tilvikum virkja íbúar hleðslu með aðgangskorti. Með aðgangsstýringu er einnig mögulegt að halda utan um og rukka fyrir orkunotkun hvers og eins notenda. Verkís ráðleggur húsfélögum að fá fagaðila til þess að útfæra uppsetningu.


HAFĂ?U SAMBAND verkis@verkis.isIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.