VERIGAforest catalogue SW/RO

Page 1


VERIGAsnow består av däckkedjor för professionell och tillfällig användning avsedda till allt ifrån bilar, terränggående fordon och leveransfordon, bussar, lastbilar och traktorer till alla typer av arbetsmaskiner. Våra snökedjor ger förbättrat väggrepp och en säkrare färd vid snöigt och isigt väglag. Vi är en av världens ledande tillverkare av snökedjor med lång erfarenhet, hög hantverkskvalitet och produkter som håller i längden.

Produktlinjen utvecklades för de länder där användningen av »tandade« kedjor är tillåtna på vägarna. CAM-låssystem möjliggör snabb och enkel montering.

Världen är till 31 % täckt av skog. I Europa är siffran till och med högre - cirka 40 %. Därför har vi utvecklat ett brett sortiment av skogsbruksprodukter för både allmänhet och företag. Eftersom skogsbruk tillämpas praktiskt tagit året runt, till skillnad från snöröjning som är säsongsbetonad, innebär denna bransch en stor potential. VERIGAforest-programmet är vidare indelat i produktlinjen GreenTRACK som består av band till mobila maskiner, en produktlinje däckkedjor för traktorer och liknande maskiner, samt en produktlinje lunningskoppel och liknande avverkningstillbehör. Kännetecknande för samtliga produkter från VERIGAforest är hög hantverkskvalitet och materialbehandling som garanterar en lång livslängd.

GreenTRACK larvband för skogsmaskiner med fastare grepp på olika terrängtyper och för däckskydd. En särskild egenskap hos GreenTRACKprodukterna är en speciell värmebehandling som ger jämn hårdhet även på svetslänkar.

Produktlinjen ger kvalitet och lång livslängd tack vare en innovativ design med högpresterande material och en högkvalitativ tillverkningsprocess. Produktprogrammet för sport- och fritidsprodukter utvecklades ur en önskan om praktisk användning. Produkterna är gjorda av moderna material och har ett trendigt utseende.

VERIGAtpc är ett sortiment med skyddande däckkedjor för tunga arbetsmaskiner i gruvor, stenbrott och avfallsupplag, där kedjornas huvudsakliga funktion är att skydda däcket. Denna nisch utgör en allt större andel av försäljningen och potentiella köpare kommer från hela världen (Europa, Syd- och Nordamerika, Asien, Australien o.s.v.).

HJÄLPREDA VID VAL AV SNÖKEDJA FÖR PERSONBIL Vad betyder markeringarna på dina däck?

ANVÄNDNING AV SNÖKEDJOR I EUROPA

Du hittar däckbeteckningarna på sidan av de däck som redan är monterade på ditt fordon. Markeringen 225/45 R 17 91V betyder:

Vinterdäck är en obligatorisk del av vinterutrustningen. Obligatorisk användning av vinterdäck under vinterförhållanden.

225: däckets bredd i mm 45: däcksidans höjd i procent av däckets bredd R: däckets konstruktionsutförande R – RADIALDÄCK 17: fälgdiameter i tum 91: belastningsindex V: hastighetsindex

ID# 0288 Dipl.-Ing. Dr. Moschik ZT GmbH Dipl.-Ing. ID# 0288Dr. Moschik ZT GmbH

ID# ID# 0288 0288

2 Tryckfel kan förekomma i denna skrift – vi ber om ursäkt för det. Vissa bilder är endast symboliska.

Device tested and certified Device tested and certified according EN 16662-1 according EN 16662-1

Reg.Nr: Reg.Nr: 288-20640 288-20640

Dipl.-Ing. Dr. Dipl.-Ing. M DeviceDr. test Device teste according according E

Reg.Nr: Reg.Nr:


GREENTRACK

VARFÖR VÄLJA GREENTRACK?

6

8

RESPEKT FÖR MILJÖN

UTVECKLING

9

10

MODELLER

TRANSPORT

13

22

UNDERHÅLL OCH EXTRA UTRUSTNING

FRÅGEFORMULÄR FÖR BAND

22

23

VAGNSBAND

FRÅGEFORMULÄR FÖR BAND, VAGNSBAND

24

30

VERIGA FOREST

DÄCKKEDJOR FÖR SKOGSBRUK PREMIUM LINE

31

33

DÄCKKEDJOR FÖR SKOGSBRUK

SV

37

SKOGSBRUKSPROGRAM

41 3


VERIGA LESCE Fabriken Veriga grundades år 1922. Tillverkningsverksamheten omfattar skruvar, smide, tunga ankarkättingar, bogserkedjor för skogsbruk, transportkedjor för gruvdrift och olika typer av kedjor som säljs per meter, från en tjocklek på 1 mm upp till 100 mm. Tillverkningen har på senare tid utökats till snökedjor och skyddskedjor för traktorer och tunga maskiner, samt snökedjor för personbilar. År 1992 skapades, patenterades och certifierades kedjan RIVAL COMPACT. Denna kedja tillverkas av företaget än i dag. År 2005 var Veriga K.F. först på marknaden med att lansera ett sortiment av stegjärn för fritidsbruk, som de kontinuerligt förbättrar. Det är denna tillverkningsverksamhet tillsammans med produkternas höga kvalitet som lett till Verigas position som en av de största tillverkarna på marknaden, såväl i Europa som i resten av världen. Det är anledningen till att fabriken även tillverkar kedjor för andra kända kedjevarumärken. På den tiden hade Veriga över 1 500 anställda. År 1998 genomgick företaget en privatiseringsprocess och bytte namn till VERIGA K.F., i egenskap av utvecklare, ägare och operatör. DEN AKTUELLA TILLVERKNINGSVERKSAMHETEN OMFATTAR FÖLJANDE: • Snökedjor för bilar, lätta leveransfordon och terränggående fordon; • Däckkedjor för skogsbruk; • Skogsbrukskedjor för bogsering; • Skogsbruksprogram; • Larvband för skogsmaskiner; • Skyddskedjor för tunga maskiner; • Stegjärn för skor. • Sportprogram. Produkterna säljs både på den inhemska och på de globala marknaderna. För varje år ökar Veriga sin konkurrenskraft gentemot de största kedjetillverkarna i världen, och samtidigt växer företagets eget varumärke VERIGA i anseende.

4


Vår företagsvision är att bli en av de tre största tillverkarna av däckkedjor i världen och erbjuda en produkt som passar varje däcktyp, så att vi kontinuerligt kan utveckla nya produkter och förbättra våra befintliga produkter avseende användarvänlighet, kundsupport och miljöhänsyn. Vårt uppdrag är att ständigt förbättra produkternas kvalitet och föra dem närmare användaren, i syfte att tillhandahålla en heltäckande lösning av hög kvalitet. Vi fokuserar på mindre serietillverkade produkter, där vi uppnår ett exceptionellt mervärde. I detta avseende kan nämnas produkter som skräddarsytts uteslutande för våra kunders behov. Företagets strategi är att befästa varumärket och dess synlighet på marknaden. Trots allt mildare vintrar, har vi funnit nya marknadsnischer och brutit oss in på marknader där snö förekommer året runt och marknader där en varm vinter inte innebär mindre snö. För detta ändamål ägnar vi även mycket tid och investeringar åt utveckling av sportutrustning. Eftersom en betydande del av vårt försäljningsprogram är

avsett för professionellt bruk, har vi utvecklat sportsegmentet i syfte att närma oss slutanvändare. Genom att sälja kedjor för personbilar garanterar vi säkerheten för bilresenärer, och genom att utveckla stegjärn, garanterar vi säkerheten för våra kunder. Eftersom marknaden är i ständig utveckling och ny teknik tvingar oss till ständiga förbättringar, ägnar vi en stor del av våra resurser till forskning och utveckling inom alla delar av företaget. Vi letar efter nya råvaror, nya värmebehandlingsalternativ för maximal produktlivslängd och ny teknik för tillverkningsprocessen. I alla strategiplaner ingår personalutbildning naturligtvis som en av de viktigaste ingredienserna, och därför investerar vi ständigt i seminarier och kurser, ser till att närvara på sociala nätverk och ofta medverka på mässor runt om i världen. Företaget exporterar till fler än 61 länder och exportandelen är över 90 %.

SV

”Together to the top” (Tillsammans når vi toppen) är vår slogan och dagliga motivation. Veriga ligger i Slovenien, där vi är stolta över att lyfta fram kvaliteten från vårt vackra lilla land med sina naturrikedomar. För i slutändan handlar det om kvalitet och inte om kvantitet. Detsamma kan sägas om vår produktionsstrategi, och det är en av många anledningar till vår konkurrensfördel.

5SV

protect your forest

7


Användningen av skogsmaskiner flyttar till mer komplexa terränger, där det inte finns något utrymme för kompromisser. Det är nödvändigt att garantera en god dragkraft för maskinen, minimal påverkan på marken och minimal bränsleförbrukning.

VARFÖR VÄLJA GREENTRACK? ÖKAD STABILITET FÖR MASKINEN OCH STÖRRE BELASTNINGAR

FÖRBÄTTRAD DRAGKRAFT OCH KRAFTÖVERFÖRING

Band har en mycket större kontaktyta mot marken jämfört med skogsbrukskedjor.

Oavsett på vilket väglag och i vilken terrängtyp du kör arbetsmaskinen så garanterar greenTrack-banden god dragkraft och kraftöverföring.

FÖRDELAR: • Större kontaktyta mot marken; • Likformigt fördelad kraft på ytan; • Konstant grepp på ytan;

För att optimera bandens dragkraft med däck, rekommenderar vi användning av däck med en särskild kanal som bandet ”vilar” i.

• •

Ökad stabilitet minskar risken för att maskinen tippar; Arbetsmaskinen blir stabilare vid körning över ojämna ytor;

LÄNGRE LIVSLÄNGD FÖR DÄCKEN En viktig del av maskinen är däcken, som utgör en betydande kostnad. Tack vare band förlängs däckens livslängd med upp till 60 %. greenTrack-banden skyddar däcken på två olika sätt:

• • •

Transport av större laster; Snabbare körning; Minskad bränsleförbrukning;

1. Profilens form förhindrar att hjulen slirar inuti bandet och bidrar även till en minskad förslitning av slitbanan. 2. Slitbanan och sidorna skyddas mot vassa föremål (grus och sten) som kan skära in i däckprofilen och förstöra den.

8


VÄRNA OM MILJÖN > LÄGRE PÅVERKAN PÅ SKOGSMARK I en värld där det blir allt viktigare att värna om miljön blir allt viktigare kan vi inte bortse från effekten som skogsmaskinerna har på markytorna i skogen. Därför genomförde institutionen för bioteknik på universitetet i Ljubljana en studie under 2010. Diagrammet nedan visar en del av studien, t.ex. hur det nominella marktrycket reduceras med mellan 30 och 50 % vid användning av band i stället för skogsbrukskedjor. Vid användning av band minskas trycket mot marken med 50 % jämfört med skogsbrukskedjor. > mindre påverkan på miljön.

100

80

6 hjul - spår 6 hjul 8 hjul

60

8 hjul - spår Linjärt (6 hjul - spår)

40

Linjärt (6 hjul) Linjärt (8 hjul)

20

Linjärt (8 hjul - spår)

0 0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

TOTALVIKT (KG)

En stor inverkan på skogsmarken utan användning av band - en stor lokal belastning.

En långsiktig påverkan på miljön genom användning av skogsmaskiner.

Bandens effekt på skogsmarken - kraften fördelas över en större yta.

En långsiktig påverkan på miljön genom användning av skogsmaskiner med band.

SV

NOMINELLT MARKTRYCK (kPa)

120

9


UTVECKLING > MINSKAD BRÄNSLEFÖRBRUKNING Användningen av greenTrack-band ökar kontaktytan och därmed minskas risken för att maskinen slirar, samtidigt som bränsleförbrukningen minskas. 0.2

0.15

0.1

0.05

0

MAKADAM MAKADAM MAKADAM

TORR STIG SUHA TORRPOT STIG

högt VT tlak v pnevmatikah VT––visok högtdäcktryck däcktryck

LERIG VÄG BLATNA POT LERIG VÄG

SAND, GRUS PESEK, PROD SAND, GRUS

EXTREMT LERIG VÄGVÄG ZELO BLATNA POT EXTREMT LERIG

NT däcktryck NT ––nizek tlak v pnevmatikah NT –lågt lågt däcktryck

greenTRACK-banden utgör kulmen av en mångårig gradvis utvecklingsprocess för att uppnå önskade resultat som möjliggjorde den efterföljande lanseringen på marknaden. Vi har ständigt strävat efter att finna den rätta balansen mellan materialhållbarhet, pris och miljöpåverkan. Under utvecklingen samarbetade vi med experter på material och värmebehandling och med slutanvändare, eftersom de har mest erfarenhet, och gav oss viktig feedback om användningen av banden i praktiken. TÄNDER LÄNKAR

Användningen av band ger ett betydligt lägre rullmotstånd på mjuk terräng > lägre bränsleförbrukning;

PROFIL C-LÄNKAR

> MATERIALVAL

ökat motstånd under körning

minskat motstånd under körning

Vi har valt valsade profiler (inte gjutgods), eftersom flera expertstudier har visat att bara valsade profiler åstadkommer en passande finstruktur hos materialet och därmed en jämn och tillräcklig hårdhet och seghet. Vi har valt borlegerat stål, som härdar jämnt över profilens hela tvärsnitt. Dessutom erhålls ett optimalt förhållande mellan hårdhet och seghet. Hårdheten är viktig på grund av bandens nötning, medan segheten garanterar att materialet inte är skört och spricker under större belastningar.

HÅRD TERRÄNG

MJUK TERRÄNG

Bränsleförbrukningen minskar betydligt vid användning av band på mjuk mark.

10

MATERIALDATA: • Vi har lagt stor vikt vid valet av material under utvecklingen av banden. Den optimala användningen av banden kräver att materialet är tillräckligt hårt och segt för att motstå nötning och stötar och fungera som avsett med lång livslängd. • Svetsfogar av hög kvalitet är av avgörande betydelse för produktens funktion och bandets livslängd. • Ett särskilt framtaget borlegerat stål har alla de materialegenskaper som krävs för kvalitetstillverkning och användning av spåren. • Banden värmebehandlas till en hårdhet på 42-45 HRC. Detta garanterar en god nötningshärdighet, samtidigt som materialet inte är så hårt att det bryts vid kontakta med hårda och steniga ytor. • Svetsning med en svetsrobot. • Sträng kvalitetskontroll för varje enskild produkt.


> EN VIKTIG DEL AV BANDEN ÄR LÄNKARNA

> SVETSNING AV TÄNDERNA Förutom länkarna utsätts även de svetsade tänderna för stor belastning och är dessutom mest exponerade. Materialet är detsamma som i profilerna, vilket garanterar samma svetsförhållanden. Tänderna är seriellt svetsade före bandets värmebehandling för att undvika lokal förmjukning av materialet. Punkten där tänderna har svetsats fast har en särskild form som ger extra stöd. Svetsfogarna är jämna och kontinuerliga, vilket garanterar att tänderna har lång livslängd och användbarhet. I de flesta fall är en tand fastsvetsad på tvärstycket, alternativt på varje sida.

Baserat på analyser och tester har vi fastställt länkarnas optimala diametrar för att garantera lämplig kraftöverföring utan att öka vikten på banden. Vi har utvecklat länkar på 26/30 mm och 30/35 mm. Oftast används 26/30-länkar, som är utformade för att tåla tuffa arbeten och garantera en smidig tillämpning. För att förlänga bandets livslängd eller vid extremt tuffa förhållanden rekommenderar vi 30/35-länken. De har större mängd material som garanterar en överföring av större krafter och en ökad livslängd, med bara en mindre viktökning av banden.

På kundens begäran kan vi även svetsa flera tänder, vilket ökar greppet.

> SIDOELEMENT FÖR BANDEN

Minimalt utrymme mellan däcket och karosseriet är a = 15 cm

SV

En sidodels funktion är att: • Begränsa bandets position på däcket, självcentrering; • Sidoelementen tillåter däcken att hela tiden röra sig inom bandet. Detta förbättrar dessutom greppet mellan däcken och bandet, vilket garanterar en jämnare körupplevelse; • Ge bandet sidostabilitet – vid körning i sluttningar säkerställer sidodelarna nödvändigt stöd för däcken; • Sidoskydd för däcket, skyddar däcket mot vassa objekt och överdrivet slitage.

11


12


SNABB ÖVERBLICK

GreenTRACK

GreenTRACK

GreenTRACK

GreenTRACK

GreenTRACK

GreenTRACK

GreenTRACK

GreenTRACK

MULTI | MU

GROOVE | GR

SOFT | SO

EXTREM | EX

COMBO MS | CMS

COMBO GS | CGS

MEGA | ME

GreenW-TRACK MULTI | W-MU

SKIDDER

GreenW-TRACK

MULTI SKIDDER | W-MU-S

SV

COMBO ES | CES

13


GreenW-TRACK

GreenW-TRACK

SOFT | W-SO

BRANT TERRÄNG

KLIPPIG TERRÄNG

PERFEKT

KRÄVANDE TERRÄNG

A 84 mm

MJUK TERRÄNG

OSÄKER

GROOVE A

MYCKET MJUK TERRÄNG

REKOMMENDERAS INTE

SOFT A 82 mm

EXTREM A

A

A 150 mm

B 57 mm

A 65 mm B

B

B

B

B 55 mm

14

VARIERANDE TERRÄNG

GOD

MULTI A

GROOVE | W-GR

B 30 mm

B 65 mm


BETECKNING

MU

GR

SO

MODELL

GreenTRACK MULTI

GreenTRACK GROOVE

GreenTRACK SOFT

DÄCKSKYDD

***** ****

***** ****

***** *****

STABILITET

SKIDDER

***** ****

***** ****

***** ****

EX

CMS

CGS

CES

ME

GreenTRACK COMBO GS

GreenTRACK COMBO ES

GreenTRACK MEGA

***** ****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** ****

***** ****

***** *****

***** ****

***** *****

***** ****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** ****

***** ****

***** *****

***** ****

***** ****

***** **

***** *****

***** ***

***** ***

***** ***

***** **

***** ****

***** ****

***** **

***** ****

***** **

***** **

***** *****

***** **

***** ****

***** ****

***** ****

***** *****

***** **

***** **

***** *****

***** **

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

W-GR

W-SO

W-MU-S

Green Green Green Green W-TRACK W-TRACK W-TRACK W-TRACK MULTI MULTI GROOVE SOFT SKIDDER

9

9

9

7

10

9

9

9

7

10

10

10

7

10

10

9

9

10

7

10

10

10

8

9

10

10

10

8

9

10

10

10

8

9

10

10

10

7

10

10

9

9

9

7

10

9

9

9

7

10

10

10

7

10

10

9

9

9

7

10

SV

SIDGREPP

LÄMPLIG FÖR LÄMPLIG FÖR MJUKA YTOR HÅRDA YTOR

FÖRSTÄRKT MED EXTRA LÄNKAR FÖR BÄTTRE GREPP

REKOMMENDERAS FÖR

GreenGreenTRACK TRACK COMBO EXTREM MS

W-MU

15


GreenTRACK MULTI MU

Ø26/30

20mm

Universell profil, som möjliggör en utomordentlig framdrivning och stabilitet på olika underlag. Lämplig för brant och stenig terräng samt i lera och snö.

16

GreenTRACK GROOVE GR

Ø26/30

20mm

Särskild profil, som möjliggör en utomordentlig framdrivning och stabilitet på olika underlag. Den är lämplig för brant och stenig terräng likaväl som för snö och lera.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN: • Krävande och stenig terräng. • Snö och lera.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN: • Krävande och stenig terräng. • Snö och lera.

PRODUKTEGENSKAPER: • Optimalt grepp på olika typer av underlag. • Profilformen möjliggör ett superbt fäste mellan däck och band. • Konstruktionen är självrensande under körning. • Härdat material, som minskar slitaget på bandet.

PRODUKTEGENSKAPER: • Optimalt grepp på olika typer av underlag. • Profilformen möjliggör ett superbt fäste mellan däck och band. • Konstruktionen är självrensande under körning. • Härdat material, som minskar slitaget på bandet.

TEKNISKA FUNKTIONER: • Möjlighet att justera bandspänningen. • Enkel förkortning el. förlängning av bandet. • Förlängd livslängd p.g.a. att bandet riktar in sig med däcket. • Möjlighet att svetsa på ytterligare broddar. • Galvanisering möjlig. • Val mellan Ø 22 mm och Ø 30 mm förbindningar.

TEKNISKA FUNKTIONER: • Möjlighet att justera bandspänningen. • Enkel förkortning el. förlängning av bandet. • Förlängd livslängd p.g.a. att bandet riktar in sig med däcket. • Möjlighet att svetsa på ytterligare broddar. • Galvanisering möjlig. • Val mellan Ø 22 mm och Ø 30 mm förbindningar.


SO

Ø26/30

GreenTRACK EXTREME EX

Ø26/30

20mm

Profilformen ger en större kontaktyta mot marken och följaktligen en enastående framdrivning och stabilitet på sanka och mjuka underlag. SOFT är profilen med minst påverkan på skogsmarken.

20mm

Bandet är avsett för de mest utmanande terrängformationerna. Profilkonstruktionen möjliggör en utmärkt framdrivning och stabilitet i brant terräng likväl som en konstant drivning mellan däck och band.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN: • På lös och sank mark. • I mark och terräng där påverkan på miljö och undervegetation måste minimeras.

• •

PRODUKTEGENSKAPER: • Optimalt grepp på olika typer av underlag. • Profilen har konstruerats för minimal påverkan på skogsmarken. • Konstruktionen är självrensande under körning. • Härdat material, som minskar slitaget på bandet.

PRODUKTEGENSKAPER: • Optimalt grepp på hård och stenig mark. • Profilformen möjliggör ett superbt fäste mellan däck och band. • Konstruktionen är självrensande under körning. • Härdat material, som minskar slitaget på bandet.

TEKNISKA FUNKTIONER: • Möjlighet att justera bandspänningen. • Enkel förkortning el. förlängning av bandet. • Förlängd livslängd p.g.a. att bandet riktar in sig med däcket. • Möjlighet att svetsa på ytterligare broddar. • Galvanisering möjlig. • Val mellan Ø 22 mm och Ø 30 mm förbindningar.

TEKNISKA FUNKTIONER: • Möjlighet att justera bandspänningen. • Enkel förkortning el. förlängning av bandet. • Förlängd livslängd p.g.a. att bandet riktar in sig med däcket. • Möjlighet att svetsa på ytterligare broddar. • Galvanisering möjlig. • Val mellan Ø 22 mm och Ø 30 mm förbindningar.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN: Krävande och stenig terräng. Profilform för de brantaste lutningarna.

SV

GreenTRACK SOFT

17


GreenTRACK COMBO MS CMS

Ø26/30

20mm

Kombination av profilerna MULTI och SOFT. Banden ger bättre framdrivning även på skiftande underlag.

18

GreenTRACK COMBO GS CGS

Ø26/30

20mm

Kombination av profilerna GROOVE och SOFT. Banden ger bättre framdrivning även på skiftande underlag.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN: • Krävande terräng. • Snö och lera. • Lös och våt mark.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN: • Krävande terräng. • Snö och lera. • Lös och våt mark.

PRODUKTEGENSKAPER: • Optimalt grepp på olika typer av underlag. • Profilformen möjliggör ett superbt fäste mellan däck och band. • Konstruktionen är självrensande under körning. • Härdat material, som minskar slitaget på bandet.

PRODUKTEGENSKAPER: • Optimalt grepp på olika typer av underlag. • Profilformen möjliggör ett superbt fäste mellan däck och band. • Konstruktionen är självrensande under körning. • Härdat material, som minskar slitaget på bandet.

TEKNISKA FUNKTIONER: • Möjlighet att justera bandspänningen. • Enkel förkortning el. förlängning av bandet. • Förlängd livslängd p.g.a. att bandet riktar in sig med däcket. • Möjlighet att svetsa på ytterligare broddar. • Galvanisering möjlig. • Val mellan Ø 22 mm och Ø 30 mm förbindningar.

TEKNISKA FUNKTIONER: • Möjlighet att justera bandspänningen. • Enkel förkortning el. förlängning av bandet. • Förlängd livslängd p.g.a. att bandet riktar in sig med däcket. • Möjlighet att svetsa på ytterligare broddar. • Galvanisering möjlig. • Val mellan Ø 22 mm och Ø 30 mm förbindningar.


CES

Ø26/30

20mm

Kombination av profilerna EXTREME och SOFT. Banden ger bättre framdrivning även på skiftande underlag. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN: • Krävande terräng. • Snö och lera. • Lös och våt mark. PRODUKTEGENSKAPER: • Optimalt grepp på olika typer av underlag. • Profilformen möjliggör ett superbt fäste mellan däck och band. • Konstruktionen är självrensande under körning. • Härdat material, som minskar slitaget på bandet. TEKNISKA FUNKTIONER: • Möjlighet att justera bandspänningen. • Enkel förkortning el. förlängning av bandet. • Förlängd livslängd p.g.a. att bandet riktar in sig med däcket. • Möjlighet att svetsa på ytterligare broddar. • Galvanisering möjlig. • Val mellan Ø 22 mm och Ø 30 mm förbindningar.

GreenTRACK MEGA ME

Ø26/30

20mm

MEGA-profilen är en uppgradering av SOFT-profilen, utvecklad för förhållanden där ytterligare yta hos larvbandspåren behövs – i mycket våt terräng eller för att säkerställa högre sidostabilitet hos maskinen. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN: • På lös och sank mark. • I mark och terräng där påverkan på miljö och undervegetation måste minimeras. PRODUKTEGENSKAPER: • Optimalt grepp på lös och sank mark. • Profilen har konstruerats för minimal påverkan på skogsmarken. • Profilformen möjliggör ett superbt fäste mellan däck och band. • Konstruktionen är självrensande under körning. • Härdat material, som minskar slitaget på bandet. • Den stora profilytan minskar risken för fordonet att sjunka på vått och moddigt underlag. TEKNISKA FUNKTIONER: • Möjlighet att justera bandspänningen. • Enkel förkortning el. förlängning av bandet. • Förlängd livslängd p.g.a. att bandet riktar in sig med däcket. • Möjlighet att svetsa på ytterligare broddar. • Galvanisering möjlig. • Val mellan Ø 22 mm och Ø 30 mm förbindningar.

SV

GreenTRACK COMBO ES

19


Green W-TRACK MULTI W-MU

Green W-TRACK MULTI SKIDDER W-MU-S

SKIDDER

Ø26/30

20mm

Bandet är avsett för 6-hjuliga skogsmaskiner, i syfte att skydda däcket och säkerställa en bättre framdrivning under de mest utmanande förhållandena. En universell profil, som möjliggör en utmärkt framdrivning och stabilitet på olika underlag. Lämplig för brant och stenig terräng samt i lera och snö. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN: • Krävande och stenig terräng. • Snö och lera el. modd. • Alternativ till kedjor för skogsbruk. PRODUKTEGENSKAPER: • Optimalt grepp på varierande underlag. • Profilformen möjliggör ett superbt fäste mellan däck och band. • Härdat material, som minskar slitaget på bandet. TEKNISKA FUNKTIONER: • Enkel förkortning el. förlängning av bandet. • Möjlighet att svetsa på ytterligare broddar. • Galvanisering möjlig. • Val mellan Ø 22 mm och Ø 30 mm förbindningar.

20

Ø30/35

Lunnartillvalet för W-Track är avsett att användas på lunnare. Dess funktion är att skydda däck och ge bättre dragkraft vid de mest tuffa förhållanden. Universell profilform med 2 tänder möjliggör utomordentlig dragkraft och stabilitet för maskinen på olika typer av underlag. Den är lämplig för brant och stenig terräng, samt även för lera och snö. TILLÄMPNINGSOMRÅDE: • Krävande och stenig terräng; • Lera och snö; • Ersättning för skogsbrukskedjor. PRODUKTEGENSKAPER: • Optimalt grepp på olika typer av underlag; • Slitbanans form garanterar ett utmärkt grepp mellan däcket och bandet; • Värmebehandlat material för reducerat slitage på banden. SPECIFIKATIONER: • Enkel förkortning el. förlängning av bandet; • Anslutningsalternativ: Ø 26/30 och Ø 30/35.


Green W-TRACK SOFT W-SO

Ø26/30

20mm

Bandet är avsett för 6-hjuliga skogsmaskiner, i syfte att skydda däcket och säkerställa en bättre framdrivning under de mest utmanande förhållandena. Profilformen ger en större kontaktyta mot marken och följaktligen också en enastående framdrivning och stabilitet på sanka och mjuka underlag. SOFT är profilen med minst påverkan på skogsmarken. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN: • På lös och sank mark. • I mark och terräng där påverkan på miljö och undervegetation måste minimeras. • Alternativ till kedjor för skogsbruk. PRODUKTEGENSKAPER: • Optimalt grepp på olika typer av underlag. • Profilen har konstruerats för minimal påverkan på skogsmarken. • Den stora profilytan minskar risken för fordonet att sjunka på vått och moddigt underlag. • Härdat material, som minskar slitaget på bandet.

Green W-TRACK GROOVE W-GR

Ø26/30

20mm

Bandet är avsett för 6-hjuliga skogsmaskiner, i syfte att skydda däcket och säkerställa en bättre framdrivning under de mest utmanande förhållandena. En universell profil, som möjliggör en utmärkt framdrivning och stabilitet på olika underlag. Lämplig för brant och stenig terräng, lera och snö. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN: • Krävande och stenig terräng. • Snö och lera el. modd. • Alternativ till kedjor för skogsbruk. PRODUKTEGENSKAPER: • Optimalt grepp på varierande underlag. • Profilformen möjliggör ett superbt fäste mellan däck och band. • Härdat material, som minskar slitaget på bandet. TEKNISKA FUNKTIONER: • Enkel förkortning el. förlängning av bandet. • Möjlighet att svetsa på ytterligare broddar.

SV

TEKNISKA FUNKTIONER: • Enkel förkortning el. förlängning av bandet. • Möjlighet att svetsa på ytterligare broddar. • Galvanisering möjlig. • Val mellan Ø 22 mm och Ø 30 mm förbindningar.

21


TRANSPORT

UNDERHÅLL

Förpackning för Green Track-bandet: •

1 par band förbereds för transport på 2 st. 1 200 x 1 600 mm lastpallar

Förpackning för Wheel Track- och Wheel Track Skidder-banden: •

1 par band förbereds för transport på 2 st. 1 200 x 800 mm lastpallar

Med beställningen av ett par band, får kunden 8 korta och 8 långa monteringselement försedda med skruvar och muttrar och 2 monteringskrokar.

För att förlänga bandens livslängd och för en optimal användning, ska ett korrekt underhåll utföras. •

Före användning ska du kontrollera om banden är skadade och byta ut monteringselement om det är nödvändigt. På så sätt förebyggs brott och onödiga driftstopp; Kontroll av bandets nedböjning: - för korrekt och optimal användning ska bandet alltid vara korrekt spänt. OPTIMAL NEDBÖJNING är 5 cm –>, detta minskar slitage på bandet och däcken, samt förbättrar dragkraften; Om maskinen ska ställas undan under en längre tid, rekommenderas att rengöra bandet och avlägsna jord eller snö som annars orsakar korrosion; Vi rekommenderar att banden förvaras på en torr och övertäckt plats där de är skyddade från yttre påverkan. Dessutom rekommenderar vi att impregnera/olja in banden eftersom detta förlänger deras livslängd betydligt.

EXTRA UTRUSTNING

2X

8X

8X 22

Skidder OR-MON-G-SK – ID 42494

Band monteringsverktyg OR-MON-G-INI – ID 40723

Monteringskrok KLJ-MON-G – ID 33991

Monteringslänk CMG-26X75 – ID 33921 CMG-30X75 – ID 39134

Monteringslänk CMG-26X120 – ID 33920 CMG-30X120 – ID 39135

Monteringslänk CMG-26X165 – ID 40898

Monteringshandskar RM-LXL – ID 25604

Värmebehandlad tand ZOB 20X50X50 TO – ID 34163 ZOB 30X50X50X – ID 40779

Anslutningslänk C CP-C 20X50 D26 TO – ID 34552 CP-C 20X50 D30 TO – ID 38394

Anslutningslänk: CPG-Ø 26/30 – ID 34547 CPG-Ø 30/35 – ID 38396

Spärrmekanism för åtdragning av enhet RA-NK 3/4” – ID 34391

Monteringskrok

monteringslänk - lång

monteringslänk - kort


FRÅGEFORMULÄR FÖR BAND Fyll i följande frågeformulär innan du gör en beställning.

protect your forest

Maskindata:

Kontaktinformation:

Maskintyp:

Företagsnamn: Företagsadress: E-post: Kontaktperson:

Terräng: Terrängtyp:

Maskinmärke:

 mjuk

Maskintyp:*

 hård

Total vikt* (kg):

 snö

Däckdata:

 krävande terräng

Tillverkare*:

 våtmark

Profil*:

 växlande

Mått*:

Ytterligare terrängbeskrivning:

Däckmått: D* =

mm

B* =

mm

L* =

mm

Band som används för närvarande: Tillverkare: Typ av band: * Obligatoriska data

Avstånd: mm

b* =

mm

a

B

D

b L

SV

a =

23


TRAILER TRACK

24


Band som är särskilt utformade för vagn Den nya typen av VERIGA greenTRACK TRAILERband är särskilt anpassade för användning på skogsvagnar, både vad gäller teknisk utformning och låg vikt. Tvärstyckets speciella form och de två tänderna på varje tvärstycke ger ett utmärkt och konstant grepp på alla typer av underlag och förbättrad manövrerbarhet för vagnen under arbetsprocessen. De skyddar dessutom både däcken och miljön. Genom att använda band skyddas däcken mot eventuella skador, vilket förlänger deras livslängd med upp till 60 %. Användningen av band minskar dessutom skador på skogens undervegetation, och tack vare lägre eftersläpning vid drift minskas bränsleförbrukningen. TILLÄMPNINGSOMRÅDE • för alla skogsvagnar med drivhjul; • lämpar sig för alla terrängtyper och förhållanden, även de mest krävande.

DIMENSIONER Vagnsband kan måttbeställas för alla typer av skogsvagnar och hela däcksortimentet upp till dimensionen 600/50-22,5. Tvärstycken finns i två olika styrkor, beroende på vagnens maximala totalvikt:

T-13 13/80

• För en max. totalvikt på 10 ton. • 13 mm tjocklek för anslutande kedja, 80 mm profilbredd, 8 mm profiltjocklek

T-16 16/100

• För en max. totalvikt på 20 ton. • 16 mm tjocklek för anslutande kedja, 100 mm profilbredd, 10 mm profiltjocklek

Monteringsverktyg ingår i priset och följer med varje bandpar.

Det finns två svetsade tänder på varje tvärstycke.

SV

FÖRDELAR • bättre grepp på alla terrängtyper; • enklare drift av maskinen och vagnen under arbetsprocessen; • upp till 60 % längre däcklivslängd; • lägre bränsleförbrukning; • lägre påverkan på skogsmark.

25


KONSTRUKTION Tvärstyckena är förbundna med en kedja på vilken tvärstyckena är svetsade. Tvärstyckena är utformade för att passa in i däckets gummiprofil, vilket förhindrar att däcket slirar inuti banden.

> PLATSBEHOV 13/80

• a=80 mm • b=80 mm • c= /

MATERIAL OCH YRKESKVALITET

16/100

• a=100 mm • b=100 mm • c= /

De är tillverkade av material av hög kvalitet och med en speciell värmebehandlingsmetod för optimal kvalitet, hårdhet och livslängd. • •

• • •

26

Alla delar är tillverkade av högkvalitativt legeringsstål som har en maximal motståndskraft mot slitage valsade profiler som åstadkommer en passande finstruktur hos materialet och därmed en jämn och tillräcklig hårdhet och seghet värmebehandling genom en oljebadshärdningsprocess svetsning med en svetsrobot sträng kvalitetskontroll för varje enskild produkt


MODELL

T-TRACK 13

T-TRACK 16

DÄCKSKYDD

***** **** 9

***** ***** 10

STABILITET

***** **** 9

***** ***** 10

LÄMPLIG FÖR HÅRDA YTOR

***** **** 9

***** ***** 10

LÄMPLIG FÖR MJUKA YTOR

***** ***** 10

***** ***** 10

SIDGREPP

***** ***** 10

***** ***** 10

SV

BETECKNING

T-16

FÖRSTÄRKT MED EXTRA LÄNKAR FÖR REKOMMENDERAS FÖR BÄTTRE GREPP

T-13

27


Green T-TRACK 13

Green T-TRACK 16

Avsedd för fyrhjulsdrivna skogsvagnar, med syfte att skydda däcken och garantera bättre dragkraft under de mest krävande förhållandena. Universell profilform som garanterar en utmärkt dragkraft och stabilitet för vagnen på olika typer av underlag. Den är lämplig för brant och stenig terräng, samt även för lera och snö.

Avsedd för fyrhjulsdrivna skogsvagnar, med syfte att skydda däcken och garantera bättre dragkraft under de mest krävande förhållandena. Universell profilform som garanterar en utmärkt dragkraft och stabilitet för vagnen på olika typer av underlag. Lämplig för brant och stenig terräng, samt även för lera och snö.

T-13

28

T-16

TILLÄMPNINGSOMRÅDE: • Krävande skogsterräng; • Lera och snö; • Mjuk och våt terräng; • Ersättning för skogsbrukskedjor; • Vikt upp till 10 ton.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE: • Krävande skogsterräng; • Lera och snö; • Mjuk och våt terräng; • Ersättning för skogsbrukskedjor; • Vikt upp till 20 ton.

PRODUKTEGENSKAPER: • Optimalt grepp på olika typer av underlag; • Slitbanans form garanterar ett utmärkt grepp mellan däcket och bandet; • Värmebehandlat material, vilket reducerar bandens slitage; • Det finns två tänder på varje tvärstycke.

PRODUKTEGENSKAPER: • Optimalt grepp på olika typer av underlag; • Slitbanans form garanterar ett utmärkt grepp mellan däcket och bandet; • Värmebehandlat material, vilket reducerar bandens slitage; • Det finns två tänder på varje tvärstycke.

SPECIFIKATIONER: • Enkel förkortning el. förlängning av bandet; • Möjlighet att svetsa ytterligare tänder; • D13-kedja; • Panelprofilens storlek är 8x80.

SPECIFIKATIONER: • Enkel förkortning el. förlängning av bandet; • Möjlighet att svetsa ytterligare tänder; • D16-kedja; • Panelprofilens storlek är 10x100.


SV 29


FRÅGEFORMULÄR FÖR BAND, VAGNSBAND

TRAILER TRACK

Fyll i följande frågeformulär innan du gör en beställning.

Maskindata:

Kontaktinformation:

Maskintyp:

Företagsnamn: Företagsadress: E-post: Kontaktperson:

Terräng: Terrängtyp:

Maskinmärke*:

 mjuk

Maskintyp:*

 hård

Total vikt* (kg):

 snö

Däckdata:

 krävande terräng

Tillverkare*:

våtmark

Profil*:

växlande

Mått*:

Ytterligare terrängbeskrivning:

Däckmått: D* =

mm

B* =

mm

L* =

mm

Band som används för närvarande: Tillverkare: Typ av band: * Obligatoriska data

Avstånd: mm

b* =

mm

D

a =

a

b B

30Däckkedjorna är lämpliga för traktorer och arbetsmaskiner för tillfällig och professionell användning inom avverkning och lunning. Kedjorna ger ett bra grepp, fordonsstabilitet och optimalt

PREMIUM LINE Vi märker alla våra däckkedjor med en Premium Line-etikett då de är särskilt hållbara på grund av deras funktionella och kraftfulla konstruktion, samt användning av material av högsta kvalitet och sofistikerade produktionsprocesser. Detta sortiment är avsett för yrkesanvändare som arbetar under mycket krävande förhållanden och i besvärlig terräng.

STANDARD LINE Standard Line är ett sortiment av skogsdäckskedjor som är lämpliga för dagligt bruk på jordbruksmaskiner. Den är lämplig för tillfällig användning i mindre krävande skogsterräng.

32

däckskydd. De är tillverkade av en speciell stållegering och fullständigt värmebehandlade, vilket ytterligare förlänger deras livslängd.


SV

KEDJOR OCH KÄTTINGAR FÖR SKOGSBRUK

33


BETECKNING

UF

ST

MODELL

KRPAN

U - PROTECT F

SUPER STIFT

***** **** 9

***** ***** 10

***** ***** 10

STABILITET

***** **** 9

***** ***** 10

***** **** 9

LÄMPLIG FÖR HÅRDA YTOR

***** ***** 10

***** ***** 10

***** ***** 10

LÄMPLIG FÖR MJUKA YTOR

***** ***** 10

***** ***** 10

***** ***** 10

SIDGREPP

***** ***** 10

***** ***** 10

***** ***** 10

FÖRSTÄRKT MED EXTRA LÄNKAR FÖR REKOMMENDERAS DÄCKSKYDD BÄTTRE GREPP FÖR

KR

34


KRPAN

U - PROTECT F

KR

UF

För specialfordon inom skogsbruk som är avsedda för röjning och bortforsling under krävande förhållanden. Kombinationen av smidda S-formade delar och ringar, gör att kättingen är lämpad för mycket krävande förhållanden, speciellt i stenig och hård terräng.

För specialfordon inom skogsbruk som är avsedda för röjning och bortforsling under extremt krävande förhållanden. • •

• • • • • •

Den kännetecknas av minimal sidglidning, bra däckskydd samt minimala skador på marken. Tillverkad av speciallegerat stål, värmebehandlad i sin helhet för ytterligare förlängd livslängd. Kedjan finns i versionerna 11, 14, 16 och 18 mm. Kedjans spännsystem möjliggör användning på alla typer av däck liksom anpassning till slitna däck På grund av sin konstruktion och inbyggda smidda delar, är kedjan självrensande under körning. Monteringsanvisning och reservdelar ingår.

• • • •

Kännetecknas av bra grepp, fordonsstabilitet och optimalt däckskydd. Tillverkad av speciallegerat stål, värmebehandlad i sin helhet (härdad). Segheten som materialet får genom denna bearbetning förlänger ytterligare kedjans livslängd. Finns i länktjocklekar 11, 14, 16 eller 18 mm. Kedjans spännsystem möjliggör användning på alla typer av däck liksom anpassning till slitna däck. På grund av sin konstruktion och inbyggda smidda delar, är kedjan självrensande under körning. Monteringsanvisning och reservdelar ingår.

Förpackning: 1 par i trälåda

11

14

16

18

A

10 mm

13 mm

16 mm

16 mm

B

11 mm

15 mm

16 mm

18 mm

H

45 mm

60 mm

60 mm

70 mm

11

14

16

18

A

10 mm

13 mm

16 mm

16 mm

B

11 mm

15 mm

16 mm

18 mm

C

11 mm

15 mm

18 mm

18 mm

D

11 mm

15 mm

18 mm

18 mm

H

45 mm

60 mm

70 mm

70 mm

SV

Förpackning: 1 par i trälåda

35


SUPER STIFT ST

För fordon inom skogsbruk som är avsedda för röjning och bortforsling. Kännetecknas av bra grepp och däckskydd. Den passar alla terrängförhållanden, speciellt mjukare underlag. • • • •

Tillverkad av speciallegerat stål, värmebehandlad i sin helhet för ytterligare förlängd livslängd. Kedjan finns i versionerna 11, 14 och 16 mm. Kedjans spännsystem möjliggör användning på alla typer av däck liksom anpassning till slitna däck. Monteringsanvisning och reservdelar ingår.

Förpackning: 1 par i trälåda

36

11

14

16

A

10 mm

13 mm

16 mm

B

11 mm

15 mm

16 mm

C

11 mm

15 mm

18 mm

D

11 mm

15 mm

18 mm

H

48 mm

63 mm

76 mm


SV

KEDJOR OCH KÄTTINGAR FÖR SKOGSBRUK

37


BETECKNING

SK

GS

MODELL

SKIDDER

STIFT

GRIP STUD

***** **** 9

***** *** 8

***** *** 8

STABILITET

***** **** 9

***** *** 8

***** *** 8

LÄMPLIG FÖR HÅRDA YTOR

***** ***** 10

***** **** 9

**** *** 7

LÄMPLIG FÖR MJUKA YTOR

***** **** 9

***** **** 9

**** *** 7

SIDGREPP

***** ***** 10

***** **** 9

***** *** 8

FÖRSTÄRKT MED EXTRA LÄNKAR FÖR REKOMMENDERAS DÄCKSKYDD BÄTTRE GREPP FÖR

KS

38


SKIDDER KS

Kedja för specialfordon avsedda för avverkning och lunning, för arbete under krävande förhållanden. Kännetecknas av bra grepp och god fordonsstabilitet. •

• • • •

Den är tillverkad av speciallegerat stål och är värmebehandlad i sin helhet (cementerad). Segheten som materialet erhåller efter denna behandling förlänger ytterligare kedjans livslängd. Kedjan finns i versionerna 11 mm, 14 mm eller 16 mm. Kedjan har ett spännsystem som tillåter användning på alla typer av däck och justering på slitna däck. Lättare konstruktion som är självrengörande under körning. Installationsanvisningar och reservdelar ingår.

11

14

16

A

10 mm

13 mm

16 mm

B

11 mm

15 mm

16 mm

C

11 mm

15 mm

18 mm

H

45 mm

60 mm

70 mm

SV

Förpackning: 1 par i en trälåda

39


STIFT

GRIP STUD

SK

GS

Kätting avsedd för skogstraktor. Kännetecknas av god ekonomi och bra grepp. Lämpar sig för arbete i mindre krävande terräng.

Kätting för traktor i skogsbruk i mindre krävande terräng. Kännetecknas av goda köregenskaper och grepp.

• • • •

Tillverkad av speciallegerat stål, värmebehandlad i sin helhet för ytterligare förlängd livslängd. Kan erhållas i länktjocklekar 14 mm eller 16 mm. Kedjans spännsystem möjliggör användning på alla typer av däck liksom anpassning till slitna däck Monteringsanvisning och reservdelar ingår.

• • •

Tack vare sin konstruktion är kättingen lätt att använda. Tillverkad av speciell stållegering och värmebehandlad i sin helhet vilket förlänger kedjans livslängd ytterligare. Kan erhållas även in länktjocklekar 8,5 mm, 10 mm eller 12 mm.

Förpackning: 1 par i en påse. Förpackning: 1 par i trälåda

A

40

14

16

13 mm

16 mm

B

15 mm

16 mm

C

15 mm

18 mm

H

63 mm

76 mm

8,5

10

φ [mm]

8

9,5

12 11

φ1 [mm]

9

10

12,5

H [mm]

30

34

41


SV

SKOGSBRUKSPROGRAM

41


SKOGSBRUKSPROGRAM GRADE 100 Kod t

t

Dimensioner t b

Profil

mm b d

d

t

d

Fyrkantskedja Gr. 100

b

kg/m

kg

6

23

10,5

0,83

3 250

VER–DV7–100

7

24,5

10,5

1,23

4 500

VER–DV8–100

8

28

12

1,5

6 000

VER-DV10-100

10

35

14

2,6

8 500

Vikt

*DK

Storlekstabell d t b

Kod

d

d

mm

l

Choker lunningskedja Gr. 100

kg/m

kg

7

21

8,5

1,1

4 000

VER-D8-100

8

24

10

1,4

5 000

Kod

d (mm)

VG100-DV6-I

6

3 250

VG100-D7-I

7

4 000

VG100-DV7-I

7

4 500

VG100-D8-I

8

5 000

8

6 000

10

8 500

Kod

d (mm)

VG100-DV6-Z

6

3 250

VG100-D7-Z

7

4 000

VG100-DV7-Z

7

4 500

VG100-D8-Z

8

5 000

VG100-DV8-Z

8

6 000

VG100-DV10-Z

10

8 500

ID

Kod

29446 29447

KON-VR-8/10 KON-VR-10/13 KON-VR-10/13 D10

43695

Glidbygel med lås

w

l

Roterande glidbygel

w

ID

Kod

27786 32628

ID

Kod

27785

DRS-V-7/8-100

ID

Kod

s

d

Profil

Dimensioner (mm) Vajer l 8–10 302 10–13 320

10–13

320

Dimensioner (mm)

*DK

Vikt (kg)

*DK (kg)

1,2 1,5

6 000 6 000

1,5

8500

Vikt (kg)

*DK (kg)

w

l

DRS-F-7/8-100

20

140

0,61

6 000

DRS-F-10-100

22

170

0,9

8 500

Vikt (kg)

*DK (kg)

0,78

6 000

Vikt (kg)

*DK (kg)

Dimensioner (mm)

l

Krok

*DK

VG100-DV8-I

Choker lunningskedja Gr. 100

l

Profil

VG100-DV10-I

l

Ändstycke med roterande lås

Profil

VER-D7-100

Kedja Gr. 100

b

l

*DK

VER–DV6–100

t b

Vikt

w

l

20

200

Dimensioner (mm) d

l

s

32218

KDF-6-100

6

82

8

0,31

4 000

27741

KDF-7/8-100

9

94

10

0,38

6 000

33823

KDF-10-100

12

135

12,4

0,76

8 500

ID

Kod

Vikt (kg)

*DK (kg)

29454

DRS-ZV-14-100

0,46

6 000

Glidögla

Dimensioner (mm) l

d

b

35

16

100

Dragkraft *DK

42


l

Glidbygel med hjul och roterande lås

d

Dimensioner (mm)

ID

Kod

32728

DRS-K-V-7/8

ID

Kod

32727

DRS-K-F-7/8

ID

Kod

31243

DRS-V-7/8100-Č

ID

Kod

29441 29442

l

d

b

240

65

37

l

Glidbygel med hjul och lås

d

Slider med vridbar stängning och länk

Kulled

Parallellkrok

Glidögla

Vikt (kg) 1,3

Dimensioner (mm) l

d

b

195

58

33

Vikt (kg) 1,21

Dimensioner (mm) w

l

20

225

Dimensioner (mm)

Vikt (kg)

*DK (kg)

0,77

6 000

Vikt (kg)

*DK (kg)

Vajer

l

KON M. (sats)

8–10

130

0,61

6 000

KON V. (sats)

10–13

160

0,87

6 000

Vikt (kg)

*DK (kg)

Dimensioner (mm) g d

ID

Kod

37361

KP-6-100

/

/

/

0,28

4 000

37362

KP-8-100

/

/

/

0,66

6 000

37363

KP-10-100

/

/

/

1,36

8 500

ID

Kod

34807

DRS-ZVGO-100

/

Dimensioner (mm) l

d

b

122

13

16,5

Vikt (kg)

*DK (kg)

0,65

6 000

ALUMINIUMBLOCK Remskiva

Dimensioner (mm) Vajer r

ID

Kod

Vikt (kg)

*DK (kg)

34365

SKR-140

14

158

2,4

1400

34366

SKR-180

40549

SKR-120

16

198

3,9

1800

12

158

2,7

1200

Profil

Vikt

DF

kg/m

kg

t

Kod

Dimensioner (mm) d t b mm

Fyrkantskedja Gr. 80 d

b

t

VER–DV7–80

7

24,5

10,5

1,23

3 250

VER–DV8–80

8

28

12

1,5

4 500

Vikt

DF

Kod

Storlekstabell d t b mm

kg/m

kg

VER–D7–80

7

21

8,5

1,1

3 000

VER–D8–80

8

24

10

1,4

4 000

Kedja Gr. 80 d

b

Profil

SV

SKOGSBRUKSPROGRAM GRADE 80

Dragkraft *DK

43


l

Kod

d (mm)

VG80-D7-I

7

VG80-DV7-I

7

3 250

VG80-D8-I

8

4 000

VG80-DV8-I

8

4 500

l

Choker lunningskedja Gr. 80

d

Vajerkrok d

Parallellkrok

x

d (mm) 7

VG80-DV7-Z

7

3 250

VG80-D8-Z

8

4 000

VG80-DV8-Z

8

4 500

ID

Kod

28924 29455 ID

Kod

29693 29956

w

x

Förkortningskrok

Krok ls

d

b

Glidögla

Glidögla l

l d

Nål

l

44

T-länk

3 000

Vikt (kg)

*DK (kg)

16

0,64

4 000

22

0,93

6 300

Vikt (kg)

*DK (kg)

g

d

KZV-3/8-1/2

8–13

25

KZV-3/8-1/2

13–16

26 Dimensioner (mm)

/

/

/

KP-7/8-80

/

/

/

0,28

2 000

KP-10-80

/

/

/

0,66

3 150

32452

KP-13-80

/

/

/

1,36

5 300

ID

Kod

25567

DRS-F-7/8-80

ID

Kod

25846

DRS-V-7/8-80

ID

Kod

37364

K-SKRD7/8-G80

ID

Kod

Dimensioner (mm)

27569

w

x

20

45°

Dimensioner (mm) w

x

20

45° Dimensioner (mm)

/

/

/

/

/

/

Dimensioner (mm)

Vikt (kg)

*DK (kg)

0,56

4 500

Vikt (kg)

*DK (kg)

0,68

4 500

Vikt (kg)

*DK (kg)

0,32

4 000

Vikt (kg)

*DK (kg)

d

l

s

KDF-7/8-80

9

95

10

0,36

4 000

29453

KDF-10-80

12

135

12

0,85

6 500

ID

Kod

Vikt (kg)

*DK (kg)

27620

DRS-ZV-14-80

0,33

4 500

ID

Kod

Vikt (kg)

*DK (kg)

34735

DRS-ZVGO-80

0,65

4 500

ID

Kod

Vikt (kg)

*DK (kg)

27374

IGL-7/8

0,14

x

ID

Kod

Vikt (kg)

*DK (kg)

25060

ZAT-7/8

0,1

x

l d

*DK (kg)

Dimensioner (mm)

Roterande glidbygel

w

Profil

vajer

Glidbygel med lås w

3 000

Kod

l

gg

*DK (kg)

VG80-D7-Z

l

Choker lunningskedja Gr. 80

Profil

Dimensioner (mm) l

d

b

30

18

95

Dimensioner (mm) l

d

b

122

13

16,5

Dimensioner (mm) d

l

8

310

Dimensioner (mm) d

l

8

130

Dragkraft *DK


SV 45


Gama VERIGAsnow cuprinde lanțuri de anvelope pentru uz profesional și ocazional - de la autoturisme, vehicule de teren și de livrare, autobuze, camioane, tractoare până la toate celelalte utilaje de lucru. Lanțurile noastre de zăpadă pentru anvelope sunt accesoriile care vă oferă o aderență și mai mare și o deplasare mai sigură pe suprafețe cu zăpadă și gheață. Suntem unul dintre cei mai importanți producători de lanțuri de zăpadă din lume și ne mândrim cu o tradiție îndelungată, o manoperă de calitate și o durată de viață îndelungată a produselor.

Pădurile acoperă 31% din planeta noastră, iar suprafața împădurită a Europei este de aproximativ 40%. În acest scop, am dezvoltat o gamă largă de produse pentru uz general și profesional în silvicultură. Deoarece silvicultura este practic o ocupație desfășurată pe tot parcursul anului și nu sezonieră, ca programul de iarnă, reprezintă un mare potențial. Programul VERIGAforest este clasificat la rândul său în linia GreenTRACK, reprezentată de șenile pentru utilaje mobile, o linie de lanțuri de anvelope pentru tractoare și utilaje similare, precum și o linie de lanțuri choker și alte articole similare folosite în exploatarea forestieră, destinate recoltării lemnului. Toate produsele din programul VERIGAforest se disting prin măiestria și tratamentul de înaltă calitate, oferind o durată de viață îndelungată.

Linie de produse dezvoltată pentru țările în care este permisă utilizarea lanțurilor „dințate” pe șosele. Sistemul de blocare CAM permite asamblarea rapidă și facilă.

Șenilele GreenTRACK pentru utilaje forestiere, cu aderență mai bună pe diferite tipuri de teren și pentru protecția anvelopelor. O caracteristică specială a produselor GreenTRACK o reprezintă tratamentul termic, care asigură o rezistență uniformă a sudurilor.

Linia de produse asigură calitatea și durata de viață lungă a produselor grație designului inovator, calității înalte a materialului și procesului de fabricație.

Programul sportiv este o gamă suplimentară atent gândită, dezvoltată sub atenta supraveghere a asociaților noștri profesioniști. Am fost primii care am lansat crampoanele pentru agrement. Datorită feedback-ului extrem de pozitiv primit din partea utilizatorilor noștri satisfăcuți, am început să investim din ce în ce mai multe resurse și să ne axăm activitățile de marketing pe recunoașterea brandului VERIGAsport cu scopul final și dorința de a ne apropia și mai mult de utilizatorii noștri finali.

VERIGAtpc este un program cu lanțuri de protecție a anvelopelor proiectate pentru utilaje grele utilizate în mine, cariere și depozite de deșeuri, unde protecția anvelopelor este principalul scop al lanțurilor. Această piață de nișă este în creștere continuă, cu potențiali clienți din întreaga lume (Europa, America de Sud și de Nord, Asia, Australia ...).

SFATURI PENTRU ALEGEREA LANȚURILOR Ce înseamnă etichetarea de pe pneurile dumneavoastră?

UTILIZAREA LANȚURILOR ÎN EUROPA Lanțurile antiderapante constituie o componentă obligatorie a

R 17 91V Exemplu: 225: Lațimea anvelopei în mm 45: Raportul dintre înălțimea secțiunii

echipamentului de iarnă. Utilizarea lanțurilor antiderapante este obligatorie pe drumurile acoperite de zăpadă și gheață.

Anvelopele autovehiculului dvs. sunt marcate pe margine: 225/45

și lățimea secțiunii în % R: Design-ul anvelopei – anvelope radiale 17: Diametrul jantei în inchi 91: Indice de sarcină V: Indicele de viteză

ID# 0288 Dipl.-Ing. Dr. Moschik ZT GmbH Dipl.-Ing. ID# 0288Dr. Moschik ZT GmbH

46

ID# ID# 0288 0288

Nu excludem posibilitatea apariției erorilor de imprimare. Ne cerem scuze pentru eventualele erori de imprimare. Unele dintre imaginile din catalog sunt simbolice.

Device tested and certified Device tested and certified according EN 16662-1 according EN 16662-1

Reg.Nr: Reg.Nr: 288-20640 288-20640

Dipl.-Ing. Dr. Dipl.-Ing. M DeviceDr. test Device teste according according E

Reg.Nr: Reg.Nr:


GREENTRACK

DE CE SĂ ALEGEȚI GREENTRACK?

50

52

GRIJA PENTRU MEDIU

DEZVOLTARE

53

54

MODELE

TRANSPORT

57

66

ÎNTREȚINERE ȘI ECHIPAMENT SUPLIMENTAR

CHESTIONAR PENTRU ȘENILE

66

67

ȘENILE PENTRU REMORCI

CHESTIONAR PENTRU ȘENILE DESTINATE REMORCILOR

68

74

VERIGA FOREST

LINIA PREMIUM DE LANȚURI DE ANVELOPE FORESTIERE

75

77

LANȚURI DE ANVELOPE FORESTIERE

RO

81

PROGRAMUL FORESTIER

85 47


VERIGA LESCE Compania Veriga a fost fondată în anul 1922. Inițial, programul de producție a inclus șuruburi, piese forjate, lanțuri de ancorare pentru industria grea, lanțuri de tractare în silvicultură, lanțuri de transport pentru minerit și diverse lanțuri la metru, cu o grosime de la 1 mm până la 100 mm. Mai târziu, producția s-a extins pe lanțuri de iarnă și lanțuri de protecție pentru tractoare și utilaje grele, precum și lanțuri de iarnă pentru automobile. În 1992 a fost produs, brevetat și certificat lanțul RIVAL COMPACT, care se regăsește în programul de producție al societății și în ziua de azi. În 2005, Veriga K.F. a fost primul jucător de pe piață care a lansat propria linie de crampoane pentru agrement, pe care le îmbunătățește în mod continuu. Un astfel de program de producție, combinat cu calitatea produselor, plasează compania Veriga printre cei mai mari producători de pe piețele europene și globale. Acesta este motivul pentru care compania a fabricat, de asemenea, lanțuri și pentru alte mărci de renume. În acele vremuri, Veriga a angajat peste 1.500 de muncitori. În anul 1998 compania a trecut printr-un proces de privatizare și a fost redenumită VERIGA K.F., d.o.o. ÎN PREZENT, PROGRAMUL DE PRODUCȚIE CONȚINE: • Lanțuri de iarnă pentru automobile, camionete, 4x4; • Lanțuri de anvelope forestiere; • Lanțuri forestiere pentru tractare; • Programul forestier; • Șenile pentru utilaje forestiere; • Lanțuri de protecție pentru utilaje grele; • Crampoane pentru încălțăminte. • Programul sportiv. Produsele sunt vândute atât pe piețele interne, cât și pe cele globale. Cu fiecare an care trece, Veriga se dezvoltă cu succes, fiind în competiție cu cei mai mari producători mondiali de lanțuri, în timp ce brandul propriu VERIGA devine din ce în ce mai cunoscut.

48


Viziunea companiei este să devină unul dintre cei mai mari trei producători de lanțuri de anvelope din lume și să găsească o acoperire adecvată pentru fiecare „anvelopă”, motiv pentru care dezvoltăm în mod constant noi produse și ne îmbunătățim produsele existente în ceea ce privește ușurința de utilizare, asistența pentru clienți și grija pentru mediu. Misiunea noastră este să îmbunătățim în mod constant calitatea produselor și să le aducem mai aproape de utilizator, cu scopul de a oferi o soluție cuprinzătoare și de calitate. Ne concentrăm pe produse de serie mai mici, unde obținem o valoare adăugată excepțională. În acest sens putem menționa produsele personalizate exclusiv pentru nevoile clienților noștri. Strategia companiei este de a consolida brandul și vizibilitatea sa pe piață. În ciuda iernilor din ce în ce mai blânde, am găsit noi nișe de piață și am intrat pe piețe unde zăpada este prezentă tot timpul anului, dar și pe piețe unde o iarnă caldă

nu înseamnă mai puțină zăpadă. În acest scop, alocăm un volum considerabil de timp și investiții pentru dezvoltarea de echipamente sportive. Deoarece o parte semnificativă a programului nostru de vânzări este destinată utilizării profesionale, am dezvoltat segmentul sportiv cu scopul de a ne apropia de utilizatorii finali. Prin vânzarea de lanțuri pentru autoturisme asigurăm siguranța persoanelor în mașini, iar prin dezvoltarea de crampoane antialunecare asigurăm siguranța clienților noștri. Deoarece piața este în continuă evoluție și noile tehnologii ne obligă să ne îmbunătățim în mod continuu, o mare parte din resurse este dedicată cercetării și dezvoltării în toate domeniile companiei. Căutăm noi materii prime, noi opțiuni de tratament termic pentru a asigura o durată de viață maximă a produsului, precum și noi tehnologii pentru procesul de producție. În cadrul planurilor strategice, unul dintre cele mai importante este, desigur, formarea angajaților, de aceea investim constant în seminarii, cursuri de instruire, ne asigurăm că suntem prezenți pe rețelele sociale și participăm adesea la târguri din întreaga lume. Compania exportă în peste 61 de țări, iar ponderea exporturilor este de peste 90%.

RO

„Împreună până în vârf” este sloganul nostru și motivația noastră de zi cu zi. Veriga este situată în Slovenia, unde suntem mândri să subliniem experiența de calitate a unei țări mici, bogată în resurse naturale. Suntem mândri de țara noastră mică, deoarece în cele din urmă este vorba despre calitate nu cantitate. Același lucru se poate spune și despre strategia noastră de producție, aceasta fiind unul dintre multiplele elemente care ne oferă un avantaj competitiv.

49RO

protect your forest

51


Utilajele forestiere sunt utilizate tot mai mult pe terenuri mai complexe, unde nu există loc de compromis. Este necesar să se asigure o tracțiune bună a utilajului, un impact minim asupra solului forestier și un consum minim de combustibil.

DE CE SĂ ALEGEȚI GREENTRACK? STABILITATE ÎMBUNĂTĂȚITĂ A UTILAJULUI ȘI ÎNCĂRCĂTURI MAI MARI Șenilele au o suprafață de contact mult mai mare cu solul în comparație cu lanțurile forestiere. AVANTAJE: • •

Suprafață de contact mult mai mare cu solul; Forță distribuită uniform pe suprafață;

• • •

Aderență constantă cu suprafața; Stabilitatea sporită reduce înclinarea utilajului; Utilajul de lucru este mai stabil la deplasarea pe suprafețe denivelate;

NIVEL MAI BUN DE TRACȚIUNE ȘI TRANSMITERE A FORȚEI Indiferent de terenul pe care este utilizat utilajul de lucru, șenilele greenTrack oferă tracțiune bună și o transmisie mai mare a forței. Pentru o tracțiune optimă a șenilelor cu anvelope, se recomandă utilizarea de anvelope cu un canal special, în care se „sprijină” șenila.

DURATĂ DE VIAȚĂ PRELUNGITĂ A ANVELOPELOR O parte importantă a utilajului este reprezentată de anvelope, care constituie un cost substanțial. Dacă se folosesc șenile, durata de viață a anvelopelor este prelungită cu până la 60%. Șenilele greenTrack au un rol dublu în protecția anvelopelor:

• • •

52

Transportarea de încărcături mai mari; Conducere cu viteză mai mare; Consum redus de combustibil;

1. Forma profilului împiedică roțile să alunece în interiorul șenilei și contribuie în același timp la uzura redusă a benzii de rulare a anvelopei. 2. Protejarea benzii de rulare și a părților laterale împotriva obiectelor ascuțite (pietre, roci), care „taie” profilul anvelopei, distrugând-o astfel.


GRIJA PENTRU MEDIU > IMPACT REDUS ASUPRA SOLURILOR FORESTIERE

PRESIUNE NOMINALĂ ASUPRA SOLULUI (kPa)

Într-o societate în care grija pentru mediu devine din ce în ce mai importantă, nu putem ignora impactul pe care îl au utilajele forestiere asupra solului forestier. În acest scop, Facultatea de Biotehnică din cadrul Universității din Ljubljana a realizat un studiu în 2010. Graficul de mai jos prezintă o parte a studiului, și anume reducerea presiunii nominale asupra solului între 30 și 50% la utilizarea șenilelor în locul lanțurilor forestiere. La utilizarea șenilelor, presiunea asupra solului este redusă cu 50% în comparație cu lanțurile forestiere > impact redus asupra mediului.

120

100

80

6 roți - șenilă 6 roți

60

8 roți 8 roți - șenilă Liniar (6 roți - șenilă)

40

Liniar (6 roți) Liniar (8 roți)

20

Liniar (8 roți - șenilă) 0 0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

GREUTATE TOTALĂ (KG)

Impact pe termen lung asupra mediului prin utilizarea de utilaje forestiere.

Impactul șenilelor asupra solului forestier – forța este distribuită pe o suprafață mai mare.

Impact pe termen lung asupra mediului prin utilizarea de utilaje forestiere cu șenile.

RO

Impact major asupra solului forestier fără utilizarea de șenile – o mare povară locală.

53


> CONSUM REDUS DE COMBUSTIBIL Utilizarea șenilelor greenTrack mărește suprafața de contact, reducând astfel tracțiunea utilajului și rezistența care trebuie depășită, reducând în același timp consumul de combustibil.

0.2

0.15

0.1

DEZVOLTARE Am dezvoltat treptat șenilele greenTRACK timp de mai mulți ani până să ajungem la rezultatele dorite și să lansăm produsul pe piață. Am încercat în mod constant să ajungem la un compromis între durabilitatea materialelor, preț și impactul asupra mediului. Pe parcursul dezvoltării, am colaborat cu experți în domeniul materialelor și al procesării termice și cu utilizatorii finali care au cea mai mare experiență și, cel mai important, au oferit feedback cu privire la utilizarea șenilelor.

0.05

ZIMȚI

0 MACADAM MAKADAM MACADAM

DRUM SUHAUSCAT POT DRUM USCAT

DRUM NOROIOS BLATNA POT DRUM NOROIOS

VT înînpneuri VT visok tlakridicată v pnevmatikah VT–––presiune presiune ridicată pneuri

NISIP, PIETRIȘ FOARTE NOROIOS PESEK, PROD ZELO BLATNA POT NISIP, PIETRIȘ DRUM DRUM FOARTE NOROIOS

NT –– presiune în în pneuri NT tlakscăzută vscăzută pnevmatikah NT –nizek presiune pneuri

VERIGI

Utilizarea șenilelor oferă o rezistență la rulare semnificativ mai mică pe terenuri moi > consum redus de combustibil;

ELEMENTE LATERALE

PROFIL VERIGI C

> SELECTAREA MATERIALULUI

rezistență mai mare la conducere

rezistență mai mică la conducere

Am ales profiluri laminate, nu piese turnate, deoarece diverse cercetări efectuate de experți au arătat că numai profilurile laminate oferă o structură fină corespunzătoare a materialului, asigurând o duritate și rezistență uniformă și adecvată pe lungimea întregului profil. Am optat pentru oțelul de bor, care se întărește uniform pe întreaga secțiune transversală a profilului. În același timp, se asigură un raport optim între duritate și rezistență. Duritatea este importantă din cauza abraziunii șenilelor, iar rezistența asigură că materialul nu este fragil și nu se crapă la încărcăturile mai mari.

TEREN DUR

TEREN MOALE

Consum de combustibil semnificativ redus la utilizarea șenilelor pe teren moale.

54

DATE DESPRE MATERIALE: • Am pus un accent foarte mare pe selectarea materialului în timpul dezvoltării șenilelor. Utilizarea optimă a șenilelor necesită materiale suficient de dure și rezistente, permițând rezistența la deteriorare în caz de abraziune și impact, asigurând astfel o durată de viață mai lungă. • Sudurile de calitate sunt esențiale pentru funcționalitatea produsului și pentru durata de viață a șenilei. • Un oțel de bor special include toate caracteristicile necesare pentru material pentru a asigura o fabricare și utilizare de calitate a șenilelor. • Șenilele sunt tratate termic până când se atinge duritatea 42–45 HRC. Acest lucru asigură rezistența la abraziune, și, în același timp, materialul nu este prea greu să existe riscul de rupere pe suprafețe dure și pietroase. • Sudare cu un robot de sudură. • Control strict al calității pentru fiecare produs individual.


> O PARTE ESENȚIALĂ A ȘENILELOR SUNT VERIGILE

> SUDAREA ZIMȚILOR Pe lângă verigi, de asemenea, și zimții sudați sunt supuși la o sarcină mare și sunt cei mai expuși. Materialul este același ca cel utilizat pentru profiluri, asigurând aceleași condiții de sudare. Zimții sunt sudați în serie înainte de tratamentul termic al șenilei, pentru a evita orice înmuiere locală a materialului. Locul unde sunt sudați zimții are o formă specifică, oferind sprijin suplimentar. Sudurile sunt uniforme și continue, asigurând o durată lungă de viață și utilitatea zimților. În cele mai multe cazuri, un zimț este sudat pe traversă – în mod alternativ pe fiecare parte.

Pe baza analizelor și testelor, am determinat diametrele optime ale verigilor, care asigură transmiterea adecvată a forței și nu măresc greutatea șenilei. Am dezvoltat verigi de 26/30 și 30/35 mm. Cel mai frecvent integrate sunt verigile de 26/30 mm, care sunt proiectate să reziste la cele mai grele încărcături și să permită o aplicare fără probleme. Pentru a prelungi durata de viață a șenilei sau pentru a permite utilizarea acesteia în condiții extreme, recomandăm verigile de 30/35 mm. Cu material suplimentar, acesta asigură transmiterea de forțe mai mari și o durată de viață mai lungă, mărind doar foarte puțin greutatea șenilelor.

La cererea clientului, putem, de asemenea, suda mai mulți zimți, mărind astfel aderența.

> ELEMENTE LATERALE ALE ȘENILELOR

Spațiul minim între anvelopă și caroserie este a=15 cm

RO

Funcția unei părți laterale este: • De a limita poziția șenilei pe anvelopă – autocentrare; • Elementele laterale permit anvelopelor să se deplaseze în interiorul șenilelor în orice moment – acest lucru îmbunătățește, de asemenea, aderența dintre anvelope și șenilă, ceea ce asigură o deplasare mai lină; • Stabilitatea laterală a șenilei – atunci când conduceți pe pante, părțile laterale asigură suportul necesar pe anvelope; • Protecția laterală a anvelopei – protejează anvelopa împotriva obiectelor ascuțite și a uzurii excesive.

55


56


PREZENTARE GENERALĂ RAPIDĂ

GreenTRACK

GreenTRACK

GreenTRACK

GreenTRACK

GreenTRACK

GreenTRACK

GreenTRACK

GreenTRACK

MULTI | MU

GROOVE | GR

SOFT | SO

EXTREM | EX

COMBO MS | CMS

COMBO GS | CGS

MEGA | ME

GreenW-TRACK MULTI | W-MU

SKIDDER

GreenW-TRACK

MULTI SKIDDER | W-MU-S

RO

COMBO ES | CES

57


GreenW-TRACK

GreenW-TRACK

SOFT | W-SO

TEREN ABRUPT

TEREN STÂNCOS

PERFECT

TEREN ACCIDENTAT

BUN

MULTI A

TEREN DINAMIC

A 84 mm

TEREN MOALE

CONDIȚIONAT

GROOVE A

TEREN FOARTE MOALE

NERECOMANDAT

SOFT A 82 mm

EXTREM A

A

A 150 mm

B 57 mm

A 65 mm B

B

B

B

B 55 mm

58

GROOVE | W-GR

B 30 mm

B 65 mm


COD

MU

GR

SO

MODEL

SKIDDER

GreenTRACK MULTI

GreenTRACK GROOVE

GreenTRACK SOFT

***** ****

***** ****

***** *****

***** ****

***** ****

***** ****

EX

CMS

CGS

CES

ME

GreenTRACK COMBO GS

GreenTRACK COMBO ES

GreenTRACK MEGA

***** ****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** ****

***** ****

***** *****

***** ****

***** *****

***** ****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** ****

***** ****

***** *****

***** ****

***** ****

***** **

***** *****

***** ***

***** ***

***** ***

***** **

***** ****

***** ****

***** **

***** ****

***** **

***** **

***** *****

***** **

***** ****

***** ****

***** ****

***** *****

***** **

***** **

***** *****

***** **

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

W-GR

W-SO

W-MU-S

Green Green Green Green W-TRACK W-TRACK W-TRACK W-TRACK MULTI MULTI GROOVE SOFT SKIDDER

9

9

9

7

10

9

9

9

7

10

10

10

7

10

10

9

9

10

7

10

10

10

8

9

10

10

10

8

9

10

10

10

8

9

10

10

10

7

10

10

9

9

9

7

10

9

9

9

7

10

10

10

7

10

10

9

9

9

7

10

RO

TRACȚIUNE

POTRIVIT PENTRU POTRIVIT SUPRAFEȚE PENTRU MOI SUPRAFEȚE DURE

STABILITATE

ACOPERIREA SUPRAFEȚEI DE RULARE

ELEMENTE SUPLIMENTARE SUDATE PENTRU ADERENȚĂ

RECOMANDAT PENTRU

GreenGreenTRACK TRACK COMBO EXTREM MS

W-MU

59


GreenTRACK MULTI MU

Ø26/30

20mm

Forma universală a profilului, care permite o tracțiune excelentă şi stabilitate a utilajului pe diferite tipuri de suprafețe. Produsul este adecvat atât pentru terenuri abrupte și pietroase, cât și noroioase și înzăpezite. APLICARE: • Teren accidentat şi stâncos; • Noroi şi zăpadă. CARACTERISTICILE PRODUSULUI: • Aderență optimă la diferite suprafețe; • Datorită formei profilului oferă o aderență excelentă între anvelopă şi șenilă; • Construcția permite curățarea automată în timpul deplasării; • Material tratat termic, care reduce uzura șenilei. PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE: • Posibilitatea de a regla tensionarea șenilei; • Scurtarea/lungirea ușoară a șenilei; • Datorită centrării pe anvelope, extinde durata de viață a acestora; • Posibilitatea sudării de zimți suplimentari; • Posibilitate de zincare; •

60

Posibilitatea de conetare de Ø22 mm și Ø30 mm.

GreenTRACK GROOVE GR

Ø26/30

20mm

Forma special a profi lului, care permite o tracțiune excelentă şi stabilitate a utilajului pe diferite tipuri de suprafețe. Adecvat atât pentru teren abrupt şi stâncos, cât și pentru noroi şi zăpadă. APLICARE: • Teren accidentat şi stâncos; • Noroi şi zăpadă. CARACTERISTICILE PRODUSULUI: • Aderență optimă la diferite suprafețe; • Datorită formei profilului oferă o aderență excelentă între anvelopă şi șenilă; • Construcția permite curățarea automată în timpul deplasării; • Material tratat termic, care reduce uzura șenilei. PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE: • Posibilitatea de a regla tensionarea șenilei; • Scurtarea/lungirea ușoară a șenilei; • Datorită centrării pe anvelope, extinde durata de viață a acestora; • Posibilitatea sudării de zimți suplimentari; • Posibilitate de zincare; • Posibilitatea de conetare de Ø22 mm și Ø30 mm.


SO

Ø26/30

20mm

Datorită formei profilului, permite o suprafață mare de contact cu solul forestier şi, prin urmare, şi o tracțiune excelentă precum şi stabilitatea utilajului pe teren mlăștinos și moale. Profil cu impact minim asupra solului pădurii. APLICARE: • Terenuri moi şi mlăștinoase; • Pe terenuri, unde trebuie asigurat un impact minim asupra mediului şi vegetației. CARACTERISTICILE PRODUSULUI: • Aderență optimă la terenuri moi şi noroioase; • Profil conceput pentru a minimiza impactul asupra solului pădurii; • Datorită suprafaței mari ale profilelor, reduce surparea pe terenuri moi şi noroioase; • Construcția permite curățarea automată în timpul deplasării; • Material tratat termic, care reduce uzura șenilei. PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE: • Posibilitatea de a regla tensionarea șenilei; • Scurtarea/lungirea ușoară a șenilei; • Datorită centrării pe anvelope, extinde durata de viață a acestora; • Posibilitatea sudării de zimți suplimentari; • Posibilitate de zincare; • Posibilitatea de conetare de Ø22 mm și Ø30 mm.

GreenTRACK EXTREME EX

Ø26/30

20mm

Șenile concepute pentru cele mai exigente terenuri. Construcția profilului oferă o tracțiune excelentă şi stabilitate utilajului pe pante şi o aderență constantă între anvelopă şi șenile. APLICARE: • Teren accidentat şi stâncos; • Profil pentru terenurile cele mai abrupte. CARACTERISTICILE PRODUSULUI: • Aderență optimă la suprafețe dure; • Datorită formei profilului oferă o aderență excelentă între anvelopă şi șenilă; • Construcția permite curățarea automată în timpul deplasării; • Material tratat termic, care reduce uzura șenilei. PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE: • Posibilitatea de a regla tensionarea șenilei; • Scurtarea/lungirea ușoară a șenilei; • Datorită centrării pe anvelope, extinde durata de viață a acestora; • Posibilitatea sudării de zimți suplimentari; • Posibilitate de zincare; • Posibilitatea de conetare de Ø22 mm și Ø30 mm.

RO

GreenTRACK SOFT

61


GreenTRACK COMBO MS CMS

Ø26/30

20mm

Combinație de profiluri MULTI şi SOFT. Șenila oferă o aderență mai bună chiar şi pe teren variabil.

62

GreenTRACK COMBO GS CGS

Ø26/30

20mm

Combinație de profi luri GROOVE şi SOFT. Șenila oferă o aderență mai bună chiar şi pe teren variabil.

APLICARE: • Terenuri accidentate; • Noroi şi zăpadă; • Terenuri moi şi noroioase.

APLICARE: • Terenuri accidentate; • Noroi şi zăpadă; • Terenuri moi şi noroioase.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI: • Aderență optimă la diferite suprafețe; • Datorită formei profilului oferă o aderență excelentă între anvelopă şi șenilă; • Construcția permite curățarea automată în timpul deplasării; • Material tratat termic, care reduce uzura șenilei.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI: • Aderență optimă la diferite suprafețe; • Datorită formei profilului oferă o aderență excelentă între anvelopă şi șenilă; • Construcția permite curățarea automată în timpul deplasării; • Material tratat termic, care reduce uzura șenilei.

PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE: • Posibilitatea de a regla tensionarea șenilei; • Scurtarea/lungirea ușoară a șenilei; • Datorită centrării pe anvelope, extinde durata de viață a acestora; • Posibilitatea sudării de zimți suplimentari; • Posibilitate de zincare; • Posibilitatea de conetare de Ø22 mm și Ø30 mm.

PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE: • Posibilitatea de a regla tensionarea șenilei; • Scurtarea/lungirea ușoară a șenilei; • Datorită centrării pe anvelope, extinde durata de viață a acestora; • Posibilitatea sudării de zimți suplimentari; • Posibilitate de zincare; • Posibilitatea de conetare de Ø22 mm și Ø30 mm.


CES

Ø26/30

20mm

Combinație de profiluri EXTREME şi SOFT. Șenila oferă o aderență mai bună chiar şi pe teren variabil. APLICARE: • Terenuri accidentate; • Noroi şi zăpadă; • Terenuri moi şi noroioase. CARACTERISTICILE PRODUSULUI: • Aderență optimă la diferite suprafețe; • Datorită formei profilului oferă o aderență excelentă între anvelopă şi șenilă; • Construcția permite curățarea automată în timpul deplasării; • Material tratat termic, care reduce uzura șenilei. PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE: • Posibilitatea de a regla tensionarea șenilei; • Scurtarea/lungirea ușoară a șenilei; • Datorită centrării pe anvelope, extinde durata de viață a acestora; • Posibilitatea sudării de zimți suplimentari; • Posibilitate de zincare; • Posibilitatea de conetare de Ø22 mm și Ø30 mm.

GreenTRACK MEGA ME

Ø26/30

20mm

Profilul MEGA este o variantă îmbunătățită a profilului SOFT, conceput pentru cazurile în care este necesară mărirea suprafeței șenilei – pe terenurile foarte umede respectiv pentru o stabilitate laterală mărită a utilajului. APLICARE: • Terenuri moi şi mlăștinoase; • Pe terenuri, unde trebuie asigurat un impact minim asupra mediului şi vegetației. CARACTERISTICILE PRODUSULUI: • Aderență optimă la terenuri moi şi noroioase; • Profil conceput pentru a minimiza impactul asupra solului pădurii; • Datorită suprafaței mari ale profilelor, reduce surparea pe terenuri moi şi noroioase; • Posibilitatea alungirii profilului pe ambele părți; • Construcția permite curățarea automată în timpul deplasării; • Material tratat termic, care reduce uzura șenilei. PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE: • Posibilitatea de a regla tensionarea șenilei; • Scurtarea/lungirea ușoară a șenilei; • Datorită centrării pe anvelope, extinde durata de viață a acestora; • Posibilitatea sudării de zimți suplimentari. • Posibilitate de zincare; • Posibilitatea de conetare de Ø22 mm și Ø30 mm;

RO

GreenTRACK COMBO ES

63


Green W-TRACK MULTI W-MU

Green W-TRACK MULTI SKIDDER W-MU-S

SKIDDER

Ø26/30

20mm

Destinat utilajelor forestiere cu 6 roți, pentru protejarea anvelopelor și oferirea unei tracțiuni optime în condiții extreme. Forma universală a profilului, care permite o tracțiune excelentă şi stabilitate a utilajului pe diferite tipuri de suprafețe. Produsul este adecvat atât pentru terenuri abrupte și pietroase, cât și noroioase și înzăpezite.

64

Ø30/35

Opțiunea Skidder a șenilei W este destinată utilizării pe utilaje forestiere Skidder, pentru protejarea anvelopelor și oferirea unei tracțiuni optime în condiții extreme. Forma universală a profilului cu 2 zimți asigură o tracțiune excelentă și stabilitatea utilajului pe diferite tipuri de suprafețe. Produsul este adecvat atât pentru terenuri abrupte și pietroase, cât și noroioase și înzăpezite.

APLICARE: • Teren accidentat şi stâncos; • Noroi şi zăpadă; • În loc de lanțuri forestiere.

APLICARE: • Teren accidentat și stâncos; • Noroi și zăpadă; • În loc de lanțuri forestiere.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI: • Aderență optimă la diferite suprafețe; • Datorită formei profilului oferă o aderență excelentă între anvelopă şi șenilă; • Material tratat termic, care reduce uzura șenilei.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI: • Aderență optimă pe diferite tipuri de sol; • Forma profilului oferă o aderență excelentă între anvelopa pneumatică și șenilă; • Material tratat termic, care reduce uzura șenilelor.

PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE: • Scurtarea/lungirea ușoară a șenilei; • Posibilitatea sudării de zimți suplimentari; • Posibilitate de zincare; • Posibilitatea de conetare de Ø22 mm și Ø30 mm.

CARACTERISTICI TEHNICE: • Scurtarea/lungirea ușoară a șenilei; • Posibilități de conectare: Ø 26/30 și Ø 30/35.


W-SO

Ø26/30

20mm

Destinat utilajelor forestiere cu 6 roți, pentru protejarea anvelopelor și oferirea unei tracțiuni optime în condiții extreme. Datorită formei profilului, permite o suprafață mare de contact cu solul forestier şi, prin urmare, şi o tracțiune excelentă precum şi stabilitatea utilajului pe teren mlăștinos şi moale. Profil cu impact minim asupra solului pădurii. APLICARE: • Terenuri moi şi mlăștinoase; • Pe terenuri, unde trebuie asigurat un impact minim asupra mediului şi vegetației; • În loc de lanțuri forestiere. CARACTERISTICILE PRODUSULUI: • Aderență optimă la terenuri moi şi noroioase; • Profil conceput pentru a minimiza impactul asupra solului pădurii; • Datorită suprafaței mari ale profilelor, reducerea surpării pe terenuri moi şi noroioase; • Material tratat termic, care reduce uzura șenilei. PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE: • Scurtarea/lungirea ușoară a șenilei; • Posibilitatea sudării de zimți suplimentari; • Posibilitate de zincare; • Posibilitatea de conetare de Ø22 mm și Ø30 mm.

Green W-TRACK GROOVE W-GR

Ø26/30

20mm

Destinat utilajelor forestiere cu 6 roți, pentru protejarea anvelopelor și oferirea unei tracțiuni optime în condiții extreme. Forma universală a profi lului, care permite o tracțiune excelentă şi stabilitate a utilajului pe diferite tipuri de suprafețe. Produsul este adecvat atât pentru terenuri abrupte și pietroase, cât și noroioase și înzăpezite. APLICARE: • Teren accidentat şi stâncos; • Noroi şi zăpadă; • În loc de lanțuri forestiere. CARACTERISTICILE PRODUSULUI: • Aderență optimă la diferite suprafețe; • Datorită formei profilului oferă o aderență excelentă între anvelopă şi șenilă; • Material tratat termic, care reduce uzura șenilei. PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE: • Scurtarea/lungirea ușoară a șenilei; • Posibilitatea sudării de zimți suplimentari; • Posibilitate de zincare; • Posibilitatea de conetare de Ø22 mm și Ø30 mm.

RO

Green W-TRACK SOFT

65


TRANSPORT

ÎNTREȚINERE

Ambalarea șenilelor Green Track: •

1 pereche de șenile este pregătită pentru transport pe doi paleți 1200x1600 mm

Ambalarea șenilelor Wheel Track și Wheel Track Skidder: •

1 pereche de șenile este pregătită pentru transport pe doi paleți 1200x800 mm

La comandarea unei perechi de șenile, clientul primește 8 elemente de asamblare scurte și 8 elemente de asamblare lungi, echipate cu șuruburi și piuliţe și 2 cârlige de asamblare.

Pentru a prelungi durata de viață a șenilelor și utilizarea lor optimă, este necesară o întreținere corespunzătoare. •

Înainte de utilizare, verificați dacă șenilele sunt deteriorate și, dacă este necesar, înlocuiți elementele de asamblare – acest lucru previne ruperea neașteptată și timpii morți în producție; Verificați deformarea șenilei: - pentru o utilizare optimă și corectă, șenilele trebuie să fie în permanență corect tensionate. VALOAREA OPTIMĂ PENTRU DEFORMARE este de 5 cm –> reduce uzura șenilei și a anvelopelor și îmbunătățește tracțiunea; Dacă utilajul este depozitat pentru o perioadă mai lungă de timp, se recomandă curățarea șenilei, îndepărtarea solului sau a zăpezii care cauzează coroziune; Se recomandă depozitarea șenilelor într-un spațiu uscat și acoperit, protejat de influențe externe. De asemenea, se recomandă impregnarea/ungerea cu ulei – astfel prelungiți substanțial durata de viață a șenilei.

ECHIPAMENT SUPLIMENTAR

2X

8X

8X 66

Skidder OR-MON-G-SK – ID 42494

Instrumente de montare a șenilelor OR-MON-G-INI – ID 40723

Cârlig de asamblare KLJ-MON-G – ID 33991

Verigă de asamblare CMG-26X75 – ID 33921 CMG-30X75 – ID 39134

Verigă de asamblare CMG-26X120 – ID 33920 CMG-30X120 – ID 39135

Verigă de asamblare CMG-26X165 – ID 40898

Mănuși de asamblare RM-LXL – ID 25604

Zimț tratat termic ZOB 20X50X50 TO – ID 34163 ZOB 30X50X50X – ID 40779

Verigă de conectare C CP-C 20X50 D26 TO – ID 34552 CP-C 20X50 D30 TO – ID 38394

Cârlig de asamblare

verigă de asamblare - lungă

verigă de asamblare - scurtă

Verigă de conectare: Dispozitiv cu clichet pentru CPG-Ø 26/30 – ID 34547 strângerea ansamblului CPG-Ø 30/35 – ID 38396 RA-NK 3/4” – ID 34391


CHESTIONAR PENTRU ȘENILE Înainte de a plasa o comandă, trebuie să completați următorul chestionar.

protect your forest

Date ale utilajului:

Informații de contact:

Tipul de utilaj:

Numele companiei: Adresa companiei: Adresă de e-mail: Persoană de contact:

Date legate de teren: Tip de teren:

Marca utilajului:

 moale

Tipul de utilaj:*

 dur

Greutate totală* (kg):

 înzăpezit

Date legate de teren:

 teren accidentat

Producător*:

 mlăștinos

Profil*:

 divers

Dimensiune*:

Descriere suplimentară a terenului:

Dimensiuni anvelope: D* =

mm

B* =

mm

L* =

mm

Șenile utilizate în prezent: Producător: Tip de șenile: * Date obligatorii

Distanță: mm

b* =

mm

a

B

D

b L

RO

a =

67


TRAILER TRACK

68


ȘENILE PENTRU

Șenile proiectate special pentru remorci Noul tip de șenile VERIGA greenTRACK TRAILER sunt special adaptate pentru utilizarea la remorci forestiere, atât prin proiectarea tehnologică, cât și prin greutatea redusă. Forma specială a traversei și cei doi zimți de pe fiecare traversă oferă o aderență excelentă și constantă pe toate tipurile de sol și o funcționare îmbunătățită a remorcii în procesul de lucru. Aceste șenile au, de asemenea, un rol de protecție dublă - atât pentru anvelope, cât și pentru mediu. Prin utilizarea șenilelor, anvelopele sunt protejate împotriva posibilelor deteriorări, prelungindu-le durata de viață cu până la 60%. Utilizarea șenilelor reduce, de asemenea, deteriorarea vegetației forestiere și, datorită tracțiunii și rezistenței reduse în timpul condusului, reduce consumul de combustibil. DOMENIU DE APLICARE • pentru toate remorcile forestiere cu roți motoare; • adecvate pentru toate terenurile și condițiile, chiar și cele mai dificile.

DIMENSIUNI Șenile pentru remorcă pot fi făcute la comandă pentru toate tipurile de remorci forestiere și întreaga gamă de anvelope până la dimensiunea 600/50-22.5. Traversele sunt disponibile în două rezistențe, în funcție de greutatea totală maximă a remorcii:

T-13 13/80

• Pentru o greutate totală maximă de 10 t. • Grosime lanț de conectare 13 mm, lățime profil 80 mm, grosime profil 8 mm

T-16 16/100

• Pentru o greutate totală maximă de 20 t. • Grosime lanț de conectare 16mm, lățime profil 100mm, grosime profil 10mm

Uneltele de asamblare sunt deja incluse în preț și sunt expediate cu fiecare pereche de șenile.

Pe fiecare traversă există doi zimți sudați.

RO

AVANTAJE • aderență mai bună pe toate terenurile; • operare mai ușoară a utilajului și remorcii în procesul de lucru; • durată de viață a anvelopei mai mare cu până la 60%; • consum redus de combustibil; • impact redus asupra solurilor forestiere.

69


STRUCTURĂ Traversele sunt conectate cu un lanţ la care acestea au fost sudate. Traversele sunt proiectate pentru a se potrivi în profilul de cauciuc al anvelopei, prevenind astfel alunecarea anvelopei în interiorul șenilelor.

> SPAȚIU NECESAR 13/80

• a=80 mm • b=80 mm • c= /

MATERIAL ȘI CALITATEA MANOPEREI

16/100

• a=100 mm • b=100 mm • c= /

Șenilele sunt realizate din materiale de înaltă calitate și cu o metodă specială de tratament termic pentru o calitate optimă, duritate optimă și durată de viață optimă a produsului. • •

• • •

70

Toate elementele sunt realizate din oțel aliat de înaltă calitate, cu rezistență maximă la uzură profiluri laminate, asigurând o structură fină adecvată a materialului și, astfel, o duritate și rezistență uniformă și adecvată tratament termic printr-un proces de călire în ulei sudare cu un robot de sudură control strict al calității pentru fiecare produs individual


T-TRACK 16

√ √

***** **** 9 ***** ***** 10

***** **** 9 ***** ***** 10

***** **** 9

***** ***** 10

***** ***** 10

***** ***** 10

***** ***** 10

***** ***** 10

RO

COD

MODEL

T-TRACK 13

PROTECȚIA ANVELOPEI

ELEMENTE SUPLIMENTARE SUDATE PENTRU RECOMANDAT ADERENȚĂ PENTRU

T-16

STABILITATE

ADERENȚĂ LATERALĂ

ADECVAT ADECVAT PENTRU PENTRU SUPRAFEȚE SUPRAFEȚE MOI DURE

T-13

71


Green T-TRACK 13

Green T-TRACK 16

Destinat remorcilor forestiere cu patru roți, pentru protejarea anvelopelor și oferirea unei tracțiuni optime în condiții extreme. Forma universală a profilului asigură o tracțiune excelentă și stabilitatea remorcii pe diferite tipuri de suprafețe. Produsul este adecvat atât pentru terenuri abrupte și pietroase, cât și noroioase și înzăpezite.

Destinat remorcilor forestiere cu patru roți, pentru protejarea anvelopelor și oferirea unei tracțiuni optime în condiții extreme. Forma universală a profilului asigură o tracțiune excelentă și stabilitatea remorcii pe diferite tipuri de suprafețe. Produsul este adecvat atât pentru terenuri abrupte și pietroase, cât și noroioase și înzăpezite.

T-13

72

T-16

APLICARE: • Terenuri forestiere accidentate; • Noroi și zăpadă; • Teren moale și mlăștinos; • În loc de lanțuri forestiere; • Greutate până la 10 tone.

APLICARE: • Terenuri forestiere accidentate; • Noroi și zăpadă; • Teren moale și mlăștinos; • În loc de lanțuri forestiere; • Greutate până la 20 tone.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI: • Aderență optimă pe diferite tipuri de sol; • Forma profilului oferă o aderență excelentă între anvelopa pneumatică și șenilă; • Material tratat termic, care reduce uzura șenilelor; • Pe fiecare traversă există doi zimți.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI: • Aderență optimă pe diferite tipuri de sol; • Forma profilului oferă o aderență excelentă între anvelopa pneumatică și șenilă; • Material tratat termic, care reduce uzura șenilelor; • Pe fiecare traversă există doi zimți.

CARACTERISTICI TEHNICE: • Scurtarea/lungirea ușoară a șenilei; • Posibilitatea de a suda zimți suplimentari; • Lanț D13; • Mărimea profilului panoului este 8x80.

CARACTERISTICI TEHNICE: • Scurtarea/lungirea ușoară a șenilei; • Posibilitatea de a suda zimți suplimentari; • Lanț D16; • Mărimea profilului panoului este 10x100.


RO 73


CHESTIONAR PENTRU ȘENILE DESTINATE REMORCILOR

TRAILER TRACK

Înainte de a plasa o comandă, trebuie să completați următorul chestionar.

Date ale utilajului:

Informații de contact:

Tipul de utilaj:

Numele companiei: Adresa companiei: Adresă de e-mail: Persoană de contact:

Detalii despre teren: Tip de teren:

Marca de utilaj*:

 moale

Tipul de utilaj:*

 dur

Greutate totală* (kg):

 înzăpezit

Date privind anvelopa:

 teren accidentat

Producător*:

 mlăștinos

Profil*:

 divers

Dimensiune*:

Descriere suplimentară a terenului:

Dimensiuni anvelope: D* =

mm

B* =

mm

L* =

mm

Șenile utilizate în prezent: Producător: Tip de șenile: * Date obligatorii

Distanță: mm

b* =

mm

D

a =

a

b B

74Lanțurile de anvelope destinate tractoarelor și utilajelor de lucru sunt destinate utilizării ocazionale și profesionale în recoltarea și transportarea lemnului. Lanțurile sunt caracterizate printr-o bună

PREMIUM LINE Am marcat cu eticheta Premium Line toate lanțurile de anvelope forestiere, care sunt deosebit de durabile datorită designului lor funcțional și mai dens și utilizării de materiale de cea mai înaltă calitate și procese sofisticate de producție. Linia este destinată utilizatorilor profesioniști care se confruntă cu cele mai dificile condiții și terenuri în activitatea lor.

STANDARD LINE Standard Line este o linie de lanțuri de anvelope forestiere potrivită pentru utilizarea de zi cu zi la utilaje agricole. Linia este adecvată pentru utilizarea ocazională în terenuri forestiere nesolicitante.

76

aderență, stabilitate a vehiculului și protecție optimă a anvelopelor. Sunt realizate dintr-un aliaj de oțel special și complet tratate termic, ceea ce extinde și mai mult durata lor de viață.


RO

LANȚURI FORESTIERE

77


COD

UF

ST

MODEL

KRPAN

U - PROTECT F

SUPER STIFT

***** **** 9

***** ***** 10

***** ***** 10

STABILITATE

***** **** 9

***** ***** 10

***** **** 9

POTRIVIT PENTRU SUPRAFEȚE DURE

***** ***** 10

***** ***** 10

***** ***** 10

POTRIVIT PENTRU SUPRAFEȚE MOI

***** ***** 10

***** ***** 10

***** ***** 10

TRACȚIUNE

***** ***** 10

***** ***** 10

***** ***** 10

ELEMENTE SUPLIMENTARE ACOPERIREA SUDATE SUPRAFEȚEI DE PENTRU RULARE ADERENȚĂ

RECOMANDAT PENTRU

KR

78


U - PROTECT F

UF

Plase lanț pentru vehicule speciale, destinate uzului forestier. Datorită unei combinații de piese și inele forjate în formă de”S”, acestea sunt destinate muncii în condiții dificile, în principal, pe suprafețe stâncoase și chiar și pe suprafețe mai dificile.

Plase lanț pentru vehicule speciale, ideale pentru folosirea în cele mai dificile condiții de muncă în domeniul forestier.

• • •

• •

Se disting prin alunecare laterală minimă, o bună protecție a pneurilor și o deteriorare minimă a suprafeței pe care este utilizat. Fiind fabricate din oțel special aliat și complet tratate termic (carburare), beneficiază de o durată de utilizare extinsă. Se pot comanda lanțuri de 11 mm, 14 mm, 16 mm sau 18 mm. Lanțul are un sistem de tensionare, care permite utilizarea pe toate tipurile de anvelope, inclusiv reglarea pe anvelopele uzate. Datorită construcției sale și pieselor forjate, ea se curăță în timpul mersului. Sunt incluse instrucțiuni de instalare și piese de schimb.

• • •

• • • •

Potrivite pentru toate terenurile. Autocurățare în timpul mersului. Fabricate din oțel special aliat și complet tratate termic (carburare). Rezistența dobândită de lanț printr-o astfel de prelucrare, extinde suplimentar durata de utilizare a acestuia. Disponibil la 11 mm, 14 mm, 16 mm și versiunile de 18 mm. Lanțul are un sistem de tensionare, care permite utilizarea pe toate tipurile de anvelope, inclusiv reglarea pe anvelopele uzate. Datorită construcției sale și pieselor forjate, ea se curăță în timpul mersului. Sunt incluse instrucțiuni de instalare și piese de schimb.

Ambalare: 1 set într-o cutie de lemn

Ambalare: 1 set într-o cutie de lemn.

11

14

16

18

A

10 mm

13 mm

16 mm

16 mm

B

11 mm

15 mm

16 mm

18 mm

H

45 mm

60 mm

60 mm

70 mm

11

14

16

18

A

10 mm

13 mm

16 mm

16 mm

B

11 mm

15 mm

16 mm

18 mm

C

11 mm

15 mm

18 mm

18 mm

D

11 mm

15 mm

18 mm

18 mm

H

45 mm

60 mm

70 mm

70 mm

RO

KRPAN

KR

79


SUPER STIFT ST

Plase lanț ideale pentru folosirea în condiții dificile și extreme în domeniul forestier. Se disting prin aderență bună și protecție a anvelopei, fiind potrivite pentru toate suprafețele. • • •

Fiind fabricate din oțel special aliat și complet tratate termic (carburare), beneficiază de o durată de utilizare extinsă. Se pot comanda lanțuri de 11 mm, 14 mm sau 16 mm. Lanțul are un sistem de tensionare, care permite utilizarea pe toate tipurile de anvelope, inclusiv reglarea pe anvelopele uzate. Sunt incluse instrucțiuni de instalare și piese de schimb.

Ambalare: 1 set într-o cutie de lemn.

80

11

14

16

A

10 mm

13 mm

16 mm

B

11 mm

15 mm

16 mm

C

11 mm

15 mm

18 mm

D

11 mm

15 mm

18 mm

H

48 mm

63 mm

76 mm


RO

LANȚURI FORESTIERE

81


COD

SK

GS

MODEL

SKIDDER

STIFT

GRIP STUD

***** **** 9

***** *** 8

***** *** 8

STABILITATE

***** **** 9

***** *** 8

***** *** 8

POTRIVIT PENTRU SUPRAFEȚE DURE

***** ***** 10

***** **** 9

**** *** 7

POTRIVIT PENTRU SUPRAFEȚE MOI

***** **** 9

***** **** 9

**** *** 7

TRACȚIUNE

***** ***** 10

***** **** 9

***** *** 8

ELEMENTE SUPLIMENTARE ACOPERIREA SUDATE SUPRAFEȚEI DE PENTRU RULARE ADERENȚĂ

RECOMANDAT PENTRU

KS

82


SKIDDER KS

Lanț pentru vehicule speciale destinate recoltării și transportării lemnului, pentru lucru în condiții dificile. Este caracterizat printr-o bună aderență și stabilitate a vehiculului. •

• •

• •

Este realizat dintr-un aliaj de oțel special și complet tratat termic (cimentat). Duritatea dobândită de material după acest tratament extinde și mai mult durata de viață a lanțului. Lanțul este disponibil în versiunile 11 mm, 14 mm și 16 mm. Lanțul are un sistem de tensionare, care permite utilizarea pe toate tipurile de anvelope, inclusiv reglarea pe anvelopele uzate. Construcția ușoară permite curățarea automată în timpul deplasării. Sunt incluse instrucțiuni de instalare și piese de schimb.

11

14

16

A

10 mm

13 mm

16 mm

B

11 mm

15 mm

16 mm

C

11 mm

15 mm

18 mm

H

45 mm

60 mm

70 mm

RO

Ambalare: 1 pereche într-o cutie de lemn

83


STIFT

GRIP STUD

SK

GS

Plase lanț destinate utilajelor pentru depozitarea și descărcarea lemnului, în principal, pentru tractoare, care operează în zonele împădurite. Acesta se distinge prin faptul că sunt economice, oferind aderență bună pe suprafețe mai puțin solicitante.

Plasele de lanţ GRIP STUD sunt ideale pentru folosirea în condiţii dificile sau mai puţin solicitante atât în domeniul forestier, cât şi în domeniul agricol.

• •

Fabricate din oțel special aliat și complet tratate termic (carburare), se extinde suplimentar durata de utilizare a acestora. Disponibile la 14 mm și versiunile de 16 mm. Lanțul are un sistem de tensionare, care permite utilizarea pe toate tipurile de anvelope, inclusiv reglarea pe anvelopele uzate. Sunt incluse instrucțiuni de instalare și piese de schimb.

• •

Aderență foarte bună datorită “pintenilor” Datorită construcției, lanțurile sunt ușor de utilizat. Fabricate din oțel special aliat și complet tratate termic, se extinde durata de funcționare. Disponibile la 8,5 mm, 10 mm și versiunile de 12 mm.

1 pereche ambalată într-o plasă.

Ambalare: 1 set într-o cutie de lemn.

A

84

14

16

13 mm

16 mm

B

15 mm

16 mm

C

15 mm

18 mm

H

63 mm

76 mm

8,5

10

φ [mm]

8

9,5

12 11

φ1 [mm]

9

10

12,5

H [mm]

30

34

41


RO

PROGRAMUL FORESTIER

85


PROGRAMUL FORESTIER 100 GRADE Cod

d

t

Dimensiuni t b

Profil

mm Lanț pătrat Gr. 100 b

d

kg/m

kg

6

23

10.5

0.83

3250

VER–DV7–100

7

24.5

10.5

1.23

4500

VER–DV8–100

8

28

12

1.5

6000

VER-DV10-100

10

35

14

2.6

8500

Greutate

*TF

Cod

d

Dimensiuni t b

Profil

kg/m

kg

VER-D7-100

7

mm 21

8,5

1,1

4000

VER-D8-100

8

24

10

1,4

5000

Lanț Gr. 100 b

l

Lant Choker Gr. 100

Cod

d (mm)

Profil

VG100-DV6-I

6

3250

VG100-D7-I

7

4000

VG100-DV7-I

7

4500

VG100-D8-I

8

5000

VG100-DV8-I

8

6000

10

8500

Cod

d (mm)

VG100-DV6-Z

6

3250

VG100-D7-Z

7

4000

VG100-DV7-Z

7

4500

VG100-D8-Z

8

5000

VG100-DV8-Z

8

6000

VG100-DV10-Z

10

8500

Lant Choker Gr. 100

Profil

Dimensiuni (mm) Opritor cu sistem de blocare rotativ

l

Opritor cu blocator

w

l

Opritor rotativ

w

Cârlig s

d

Opritor cablu de tracțiune

86

*TF

VG100-DV10-I

l

l

*TF

VER–DV6–100

t

d

Greutate

ID

Cod

cablu de tractiune

*TF

l

Greutate (kg)

*TF (kg)

29446 29447

KON-VR-8/10 KON-VR-10/13

8-10 10-13

302 320

1.2 1.5

6000 6000

43695

KON-VR-10/13 D10

10–13

320

1,5

8500

Dimensiuni (mm) w

l

Greutate (kg)

*TF (kg)

DRS-F-7/8-100

20

140

0.61

6000

DRS-F-10-100

22

170

0.9

8500

Greutate (kg)

*TF (kg)

0.78

6000

Greutate (kg)

*TF (kg)

ID

Cod

27786 32628

ID

Cod

27785

DRS-V-7/8-100

ID

Cod

Dimensiuni (mm) w

l

20

200

Dimensiuni (mm) d

l

s

32218

KDF-6-100

6

82

8

0.31

4000

27741

KDF-7/8-100

9

94

10

0.38

6000

33823

KDF-10-100

12

135

12.4

0.76

8500

ID

Cod

Greutate (kg)

*TF (kg)

29454

DRS-ZV-14-100

0.46

6000

Dimensiuni (mm) l

d

b

35

16

100

Forță de tracțiune - *TF


l

d

Scripete cu opritor rotativ

ID

Cod

32728

DRS-K-V-7/8

ID

Cod

32727

DRS-K-F-7/8

ID

Cod

31243

ID

Dimensiuni (mm) l

d

b

240

65

37

l

d

Scripete cu opritor

Obturatoare cu închizătoare şi verigi rotative

Greutate (kg) 1.3

Dimensiuni (mm) l

d

b

195

58

33

Greutate (kg) 1.21

Dimensiuni (mm) w

l

Greutate (kg)

*TF (kg)

DRS-V-7/8100-Č

20

225

0.77

6000

Cod

cablu de trac-

Greutate (kg)

*TF (kg)

Dimensiuni (mm) Capăt de tijă

Cârlig paralel

Cablu de ghidare a cablului

l

tiune

29441

KON M. (SET)

8-10

130

0.61

6000

29442

KON V. (SET)

10-13

160

0.87

6000

Greutate (kg)

*TF (kg)

Dimensiuni (mm) g d

ID

Cod

37361

KP-6-100

/

/

/

0,28

4000

37362

KP-8-100

/

/

/

0,66

6000

37363

KP-10-100

/

/

/

1,36

8500

ID

Cod

34807

DRS-ZVGO-100

/

Dimensiuni (mm) l

d

b

122

13

16,5

Greutate (kg)

*TF (kg)

0,65

6000

Greutate (kg)

*TF (kg)

SCRIPETE DE ALUMINIU Dimensiuni (mm) ID

Cod

cablu de tractiune

Scripete

r

34365

SKR-140

14

158

2,4

1400

34366

SKR-180

16

198

3,9

1800

40549

SKR-120

12

158

2,7

1200

Greutate

*TF

t

Cod

d

b

t

kg/m

kg

7

24.5

mm 10.5

1.23

3250

VER–DV8–80

8

28

12

1.5

4500

Greutate

*TF

Cod

d

b

Dimensiuni t b mm

Profil

kg/m

kg

VER–D7–80

7

21

8.5

1.1

3000

VER–D8–80

8

24

10

1.4

4000

Lanț Gr. 80 d

Profil

VER–DV7–80

Lanț pătrat Gr. 80 d

Dimensiuni t b

Forță de tracțiune - *TF

RO

PROGRAMUL FORESTIER 80 GRADE

87


Cod

d (mm)

VG80-D7-I

7

VG80-DV7-I

7

3250

VG80-D8-I

8

4000

VG80-DV8-I

8

4500

l

Lanț Choker Gr. 80

g

Cârlig culisant pentru cablu de tracțiune d

Cârlig paralel

x

Opritor cu sistem de blocare

w

x

Cod

d (mm) 7

VG80-DV7-Z

7

3250

VG80-D8-Z

8

4000

VG80-DV8-Z

8

4500

ID

Cod

28924 29455 ID

Cod

29693 29956 32452

Cârlig s

d

Opritor pentru cablu de tracțiune

Cablu de ghidare a cablului

l d

Cârlig-ac

l d

Legătură-T

Profil

*TF (kg) 3000

Greutate (mm)

Greutate (kg)

*TF (kg)

16

0.64

4000

22

0.93

6300

Greutate (kg)

*TF (kg) 2000

cablu de oțel

g

d

KZV-3/8-1/2

8-13

25

KZV-3/8-1/2

13-16

26 Greutate (mm)

/

/

/

KP-7/8-80

/

/

/

0.28

KP-10-80

/

/

/

0.66

3150

KP-13-80

/

/

/

1.36

5300

Greutate (kg)

*TF (kg)

0.56

4500

Greutate (kg)

*TF (kg)

0.68

4500

Greutate (kg)

*TF (kg)

0.32

4000

Greutate (kg)

*TF (kg)

ID

Cod

25567

DRS-F-7/8-80

ID

Cod

25846

DRS-V-7/8-80

ID

Cod

37364

K-SKRD7/8-G80

Cârlig de reducere

88

3000

Greutate (mm) w

x

20

45 °

Greutate (mm) w

x

20

45 °

Opritor rotativ

w

*TF (kg)

VG80-D7-Z

l

Lanț Choker Gr. 80

Profil

ID

Cod

27569

Greutate (mm) /

/

/

/

/

/

Greutate (mm) d

l

s

KDF-7/8-80

9

95

10

0.36

4000

29453

KDF-10-80

12

135

12

0.85

6500

ID

Cod

Greutate (kg)

*TF (kg)

27620

DRS-ZV-14-80

0.33

4500

ID

Cod

Greutate (kg)

*TF (kg)

34735

DRS-ZVGO-80

0,65

4500

ID

Cod

Greutate (kg)

*TF (kg)

27374

IGL-7/8

0.14

x

ID

Cod

Greutate (kg)

*TF (kg)

25060

ZAT-7/8

0.1

x

Greutate (mm) l

d

b

30

18

95

Greutate (mm) l

d

b

122

13

16,5

Greutate (mm) d

l

8

310

Greutate (mm) d

l

8

130

Tractive force - *TF


RO 89


90


91


München

Budapest

36 0

40

0

km

km

Wien

50

0k

m

AT

HU Maribor

Bled Lesce Kranj Airport Ljubljana

SI

Ljubljana Zagreb

30

0

km

IT

HR Venezia

VERIGA K.F., d.o.o. Alpska cesta 43 SI - 4248 Lesce Slovenia, EU

T.: +386 (0)4 537 09 00 F.: +386 (0)4 537 09 33 E.: info@veriga-lesce.com

www.veriga-lesce.com Följ oss / Urmează-ne 2021 / 2022