Page 1


NajljepĹĄe molitve naĹĄih starih


NajljepĹĄe molitve naĹĄih starih Priredila Ljiljana Marks


Pregled sadržaja Riječ izdavača 4 Predgovor 6 Navještenje 9 Božić 13 Korizma 23 Veliki tjedan 27 Uskrs 75 Sveti Petar ide u raj 81

Jutarnje molitvice 129 Svakodnevne molitvice 137 Večernje molitvice 143 Molitvice prije i poslije jela 191 Molitvice drugim svecima 197 Ostale molitvice 207 Dječje molitvice 221 Zaštitne molitvice 237

Isusova misa 87

Bilješke 276

Molitvice Blaženoj Djevici Mariji 93

Kazalo imena 299

Molitvice Isusu 111

Bilješka o priređivačici 304

Molitvice nedjelji 121

Sadržaj 305


Riječ izdavača Kad smo 2015. objavili javni poziv za prikupljanje drevnih narodnih molitava koje su molili naši roditelji, djedovi i bake, nismo ni slutili da će to izazvati golemo zanimanje i suradnju koja će objediniti stotine pojedinaca i obitelji iz svih krajeva Hrvatske i Bosne i Hercegovine u usmenom prenošenju, brižnom zapisivanju, prepisivanju, pretipkavanju i slanju dragocjenih obiteljskih molitava. Ova je monografija nastala kao plod njihova truda i zbog toga im svima od srca zahvaljujemo. U Verbumovo su uredništvo pristizale stotine molitava koje se prenose s koljena na koljeno u našim hrvatskim obiteljima, one koje su djedovi ostavljali u nasljeđe unucima, koje su unuke s udivljenjem slušale od svojih baka prije spavanja i koje su majke kćerima predavale kao dragocjenu baštinu za njihove nove obitelji. S obzirom na bogatstvo i količinu prikupljenih molitava pred nama je bio veliki projekt koji je trajao nekoliko godina. Trebalo je sve te molitve obraditi i proučiti, odabrati i razvrstati te ih prirediti za objavljivanje. Taj vrlo stručan i odgovoran dio posla povjerili smo prof. dr. sc. Ljiljani Marks, znanstvenoj savjetnici Instituta za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu, koja je od samog početka pokazala velik entuzijazam i žar za ovaj projekt. Ona je u nastanak ove monografije uložila mnogo vremena i ljubavi kako bi u ovoj jedinstvenoj knjizi po prvi put na jednom mjestu bile sakupljene, na pravi način predstavljene i od zaborava sačuvane najljepše narodne molitve iz svih hrvatskih krajeva. Bez njezina golemog stručnog znanja i velikog truda Najljepše molitve naših starih ne bi mogle biti objavljene te i njoj od srca zahvaljujemo na dragocjenoj suradnji. Za objavljivanje je odabrano više od tri stotine molitava koje su raspoređene u ključna tematska poglavlja. Uz svaku molitvu navodimo mjesto odakle molitva potječe te ime i prezime kazivača, ako je poznato, a svakoj je molitvi pridodan i broj pod kojim se u bilješkama na kraju knjige navode detaljniji podatci o samoj molitvi, kazivaču, pošiljatelju, obiteljskoj tradiciji i sl. Htijući monografiju i vizualno obogatiti, uputili smo također javni poziv za prikupljanje fotografija na koji su se odazvali brojni pojedinci i poslali nam stotine fotografija za ovo dragocjeno izdanje – fotografije pučkih pobožnosti, procesija, starih crkvica i krajolika, itd. – od kojih smo izdvojili one tematski i grafički najprikladnije. Zahvaljujemo svima koji su odgovorili na taj poziv! Uz fotografije koje su poslali pojedinci, u ovu smo monografiju uvrstili i fotografije u vlasništvu hrvatskih kulturnih ustanova. Posebno želimo zahvaliti na ustupljenim fotografijama Etnografskom muzeju u Zagrebu, Institutu za povijest umjetnosti i Institutu za etnologiju i folkloristiku – njihove dosada neobjavljene zbirke fotografija neprocjenjivo su blago hrvatske kulturne baštine od kojega smo, zahvaljujući njihovoj susretljivosti, bili u mogućnosti ovdje prikazati jedan maleni djelić. Nadamo se da će te, desetljećima pomno i stručno rađene i prikupljane, fotografije naći svoj put do najšire publike i u drugim vrijednim izdavačkim projektima. Riječ izdavača 4


Ipak, ove monografije u prvom redu ne bi bilo da nije žive kršćanske vjere koja je već dugi niz stoljeća žila kucavica našega naroda koja mu oblikuje duhovnost i kulturu, a na poseban način i jezik i maštu, što na najljepši i najzorniji način svjedoče upravo usmeno prenošene molitve. Noseći u sebi dašak minulih vremena, ove se molitve istovremeno odlikuju neprolaznom svježinom i ljepotom. Ova jedinstvena knjiga, u koju smo sabrali te drevne molitve kako bismo ih sačuvali od zaborava, oblikovana je iz same naše zemlje, izrasla je iz srdaca i vjere naših obitelji i narodnog spomena na ono najvažnije što imamo i što želimo prenijeti naraštajima koji dolaze.

Riječ izdavača 5


Predgovor Ova je knjiga bila za mene veliko iskušenje i velik izazov: izdavačka kuća Verbum zamolila je svoje čitatelje, i sve ostale, da pošalju tradicijske molitvice koje mole, kojih se sjećaju, koje su čuli ili još uvijek mogu zabilježiti u svojim obiteljima. Kao priređivačica bila sam skeptična načinom prikupljanja toga gradiva jer je znano da molitvice pripadaju vrsti tekstova koji se govore tiho, u sebi, mrmljaju, kontaju, beskrajno ponavljaju jer se u ponavljanju i tajnosti skriva njihova snaga i moć. Molitvica djeluje, vjerovalo se, samo kad je tako izgovorena, a izvan toga je prazan, nedjelotvoran tekst, pjesma u zbirci poezije. Shvatila sam da je to tako bilo nekoć. Naime, spremnost pošiljatelja da prikupe, zapišu i podijele svoju obiteljsku tradiciju bila je zapanjujuća. I ne samo to: tajni tekstovi nekih davnih baka i djedova potomcima odjednom su postali jako važni dijelovi njihove obiteljske tradicije, dio nasljeđa, mogli bismo reći, gotovo nematerijalne baštine. Otuda i golema želja da se prikupe, pošalju i objave sa svim imenima i popratnim podatcima koji jamče njihovu izvornost. Iz poslanoga gradiva pršti želja da iz skrivenoga obiteljskog prostora postanu javno dobro, da svi predci koji su ih ikada govorili izađu iz anonimnosti i upišu se u hrvatsku usmenu baštinu. To, možda, jamči da neće nestati, kao što mi je izravno u razgovoru kazalo nekoliko kazivača, da će se i dalje prenositi, ali i da će zapisane barem trajno svjedočiti o sebi i minulim vremenima. S druge strane, odaziv na Verbumov poziv bio je uspješniji od svakog folklorističkog istraživačkog terenskog rada, koji je uvijek ograničen na neko područje, jer su tekstovi prispjeli doslovno iz svih dijelova Hrvatske (i pograničnih dijelova Bosne i Hercegovine). Sličnost u tematskim inačicama i raznolikost u jezičnim ostvarenjima pokazuju neizmjerno bogatstvo hrvatskih narječja. Gotovo je nemoguće razgrnuti sve slojeve što su ih vrijeme i uporaba nataložili u formalnom izgledu i značenjskom polju naših molitvica – i književne, i crkvene, i one iz pjesmarica, i autorske, i tradirane, i usmeno prenošene. Iznimna brojnost na nekim hrvatskim područjima (Dalmacija i zaleđe ponajprije) potvrđuju njihovu trajnost, a čvrsti obrasci svjedoče o njihovu poimanju kao molitve, čvrsto strukturirane zadane formule u čijem se izričaju i ponavljanju skriva snaga. Nalaze se i na početku hrvatske književnosti u pisanim ili usmenim oblicima i prožete su mistikom drevnog poimanja svijeta. Izvori su im i u starim knjigama, brevijarima, pjesmaricama, zbirkama molitvi namijenjenima puku. Dugogodišnja ih je izvedbena praksa (moljenje, pjevanje, kontanje) sačuvala, ali neke i izbrusila u prave pjesničke dragulje, i takvi su doprli do naših dana. U narodu su znane upravo u svojemu deminutivnom obliku, kao molitvice, i narod ih razlikuje od ostalih pjesama koje govori ili pjeva. Naziv su preuzeli i priređivači zbirki, uvriježen je i u stručnim i znanstvenim istraživanjima, a uza nj se nerijetko pojavljuje atribut narodne ili, još češće, pučke. Ovdje smo odlučili da naslov knjige bude isti kao i projekt: Najljepše molitve naših starih, ali se u nekim poglavljima govori o molitvicama. Nastojali smo u zbirku uključiti što više pošiljatelja i kazivača, sve hrvatske krajeve i narječja te većinu tematskih cjelina. Katkad je pak presudan bio pjesnički izričaj, jednostavno ljepota stihova, svijeta i doživljaja koje molitvica raskriva. Zahvaljujemo svima koji su na bilo koji način sudjelovali u ovome projektu. Broj poslanih tekstova daleko nadmašuje opseg knjige, ali svi su tekstovi, i oni neobjavljeni, jednako važni dokumenti hrvatske tradicijske kulture. Predgovor 6


Najveći je broj tekstova došao elektroničkom poštom, ali i kao rukom ispisani tekstovi koje je često bilo teško odmrsiti. U njihovim komentarima otkrivaju se i vjerojatno dosad prešućeni osjećaji, i nijemo predavanje, i gustoća doživljaja. Ti su naizgled nevažni podatci iznimno važni za hrvatsku usmenu tradiciju jer upućuju na dugovječan neprekinut život nekih tekstova (kad se poziva na pretke koji su rođeni još u 19. st. i koji su ih prenijeli), na duboke emotivne veze s njima, na želju da se sačuvaju njihova imena i tekstovi, na važnost teksta za svakoga kazivača, posebice zato što njime uspostavlja izravnu vezu s djetinjstvom (najčešće s bakama), potvrđuju obiteljsku, vjersku i tradicijsku baštinu, ukazuju na važnost obitelji koja ih okupljena zajedno moli i na želju da se ta baština prenese djeci. Svojom brojnošću i ponavljanjem u pošiljkama ti podatci otkrivaju čvrsto prepletenu mrežu sličnih tekstova i slična života u cijeloj Hrvatskoj. Oni su osobito važni onima koji ih govore, ali još više onima koji su sudjelovali ili još uvijek sudjeluju u molitvenome činu. Upravo se u toj skupini (unuka naših kazivača) skriva najveći broj pošiljatelja, ali, sigurna sam, i prenositelja tradicije. Nastojala sam pronaći sadržajni okvir i sklad za raspored molitvica u knjizi. Redoslijed stoga prati, koliko se to može, godišnji hod, kojemu je početak označen Isusovim rođenjem. Započinje Navještenjem i radošću Božića. Slijede korizma i molitve Velikoga tjedna, Uskrs, potom molitvice o sv. Petru i gradnji Crkve, svetoj misi te dušama što traže zagovor kako bi dospjele u raj. Molitvice upućene Gospi najbrojnije su – ljudi je ili časte, ili mole pomoć, ili mole njezin zagovor u Isusa, ili su nesretni što su sagriješili. S Gospom su povezane i molitve što se mole u različito doba dana: njoj se katkad jednostavno želi dobro jutro, a sebi dan bez grijeha; najčešće se moli uvečer za dobar san, zaziva se u pomoć u smrtnome času, molitelj želi da Gospa primi dušu, preporuči Evi, Eva Jezusu pa da Jezus spasi dušu. Neki od tekstova zvuče možda i suviše jednostavno, naivno. Ali baš u toj njihovoj kaleidoskopskoj vrtnji slika, stihova, tematskih cjelina, stalnih sintagmi, pučkih predodžbi raja i pakla, raskriva se punina žanra. Jedno je poglavlje posvećeno ljupkim dječjim molitvicama, kojima je ishodište više u molitvenicima koji su se prepisivali negoli u usmenoj tradiciji, koja ih je na kraju oblikovala izravnim govorenjem djeci. Zaštitne molitvice ilustriraju formalnu i semantičku vezu između molitvica i basmi, brojilica, proklinjanja i zaklinjanja, dakle svih tekstova u čijem je središtu čudesna nadnaravna moć riječi. Njihovu starinu i prilagodbu kršćanskomu nauku pokazuju upravo one u kojima se još uvijek dijelom nazire dah pretkršćanstva. Njima se zazivaju Isus, Majka Božja, Bog, sveci, one liječe bolesti, tjeraju poljske štetočine, rastjeruju zle oblake i gromove, što ilustriraju zaštitne molitve i skupina nazvana Jedinstvo. Završni dijelovi tih tekstova vraćaju nas k molitvi i na kraju je uvijek amen. I na kraju valja reći kako nam nedostaju ciljana istraživanja molitvica i sličnih fenomena, premda je ovaj projekt pokazao da obilje tekstova još uvijek čeka da bude ubrano. Zahvaljujem još jednom svima, ponajprije kazivačima, koji su radosno svaki put izgovarali novi tekst ili dopunjavali podatke. Oni su autori ove knjige, a molitve koje pamte govorenjem uzdižu se, izdvajaju iz svakidašnjega govora kao sakralni prostor u kojem riječ ima posebnu snagu. prof. dr. sc. Ljiljana Marks Predgovor 7


Boris Golub, Anđeo na prozoru, Varaždin


NavjeĹĄtenje


1

Anđelu Gabrijelu Oj, anđele Gabrijele, oj, otiđi di t’ ja velju. Nit je blizu nit daleko, u Indiju zemlju ravnu. Onde ima jedna Diva, ona mi je vazda mila. Pozdravi je s desne strane, pozdravlja je raj nebeski. Tud anđeli prolijećaše, bijeli cvatak pronesoše, u Indiju dolazaše, slavnoj Divi govoraše: „Oj, ti Divo, Sina rodit, lijepo će mu ime biti. Isus će mu ime biti, Ivan će ga krstiti, a Šimun mu kum biti.“ Diva se je začudila. „Nisam u grijeh upadala, ni u grijehu nikad bila, odakle ću Sina rodit?“ A Bog joj je obetao da je neće ostaviti. Anica Luburić, r. Knezović (Radišići, BIH)

Najljepše molitve naših starih 10


2

Anđele Gabrijele Anđele Gabrijele, siđi dole niz minđele di no kuća Davidova. Naći ćemo Divu di divuje, divujući knjigu štije da će Sina poroditi. Ime će mu Isus biti. On će svijetom kraljevati u sve vijeke vjekova. Amen. Ivan Vekić (Poljica Kozička, kraj Vrgorca)

Navještenje 11


Grozdana Draťković, Sveta obitelj, detalj kapelice sv. Jurja, selo Rusnica u Humu na Sutli


Božić


I Zapjevajmo malenomu, Kralju danas rođenomu.

Stanko Bunić, Betlehem (božićne jaslice), Plemenšćina, Etnografski muzej u Zagrebu

Ana Cepak (Zagreb)

Najljepše molitve naših starih 14


3

Zvonce zveči, Gospa kleči

4

Isus se rodi u pol noći u štalici

Zvonce zveči, Gospa kleči pod oblacim’, na ograncim’. Ogranci se privijaše, Isus Majku prizivaše. „Ustaj, Divo Marijo, tvoj se Sinak rodio!“ Cilom svitu na veselje, našim dušam’ na spasenje.

Isus se rodi u pol noći u štalici, u jaslicama, med’ ovčicama. Njega ovce poznavaše. Tuđi ljudi dotekoše, tuđi ljudi govoraše: „Oj, vi, ženke i mladenke, pokažite nam pravu stazu na nu vodu tekućicu đeno Gojspa sama kleči i u krilu knjige drži.“ Knjige su joj govorile: „Ti ćeš, Gojspo, Sinka imat!“ To se Gojspa začudila: „Kako bi’ ga ja imala kad se nisam udavala, ni za grije poznavala, kad sam čista golubica, Josipova zaručnica? Josip me je zaručio, u raj me je postavio da u raju ja prebivam dok je svita i vijeka vjekova.“ Amen.

Maša Ivandić

Anka Ralašić i Eva Rašković (Pavlovci)

B ožić 15


5

Što na gori škripuće

6

Žuri se, Isuse

Što na gori škripuće? Gospa Sina njišuće. Sveti Josip zaručnik, svega svijeta pomoćnik.

Žuri se, Isuse, jasle su spremne i žuta slama, štalica nova, i nije tama. Srca su spremna, tebi će dati. Žuri se, žuri, Božiću zlatni.

Anica Lacić (BIH)

Elizabeta Kačinić (Zagreb)

Najljepše molitve naših starih 16


7

Eto Božić bata

Isusek mali, koj’ rodil se v štali

8

Eto Božić bata, otvorite vrata i prostrite slamicu, donit će nam svićicu.

Isusek mali, koj’ rodil se v štali, poklonuše mu se pastiri i kralji. Pomolimo mu se i mi i molimo njega da nam da zdravlja i obilja sega. Nek zvjezdica njegva nama zablista  da duša i srca budu nam uvijek čista.

Marta Anić. r. Vukšić

Ivka Picig (Erdovec)

B ožić 17


9

Čestit svijetu, danak svemu Čestit svijetu, danak svemu jer ogranu sunce njemu; tužni mrak je prošao, sunce Isus došao! Zapjevajmo malenomu, Kralju danas rođenomu: „Slava Bogu višnjemu, a mir ljudima po njemu!“ Došao je uzdisani i od Boga obećani, željni sviju Spasitelj, svijeta razveselitelj. Zapjevajmo!

10 Božićna pisma moga dida Obveseli se, Divice Marijo, ko što si se i ti veselila kad si Isusa Sina porodila, kad si Isusa Sina ugledala, sebi Sina, nam’ Spasitelja, Spasitelja i Otkupitelja.

Marijan - Manjuka Klarić (Mrkodol, BIH)

Ana Cepak (Zagreb)

Najljepše molitve naših starih 18


Ante Jasa, Postojanost i prolaznost, crkva sv. Donata, Zadar


Bilješke U bilješkama se donose oni podatci o kazivačima i pošiljateljima tekstova koje su sami o sebi poslali. Nastojali smo ih ujednačiti i iskoristiti što više podataka. Katkad se spominje zapisivač, katkad pošiljatelj, a katkad oboje, što znači da nismo bili sigurni je li pošiljatelj (osobito kada je to bilo elektroničkom poštom) ista osoba koja je i zapisala tekst. Najveći broj tekstova došao je elektroničkom poštom, tek neznatan broj napisan rukom ili u računalnom ispisu. Prije svega smo htjeli molitvice kontekstualizirati, što znači, govore li se još uvijek, kome, od koga su ih pošiljatelji čuli, u kojoj prigodi, što im danas znače ti tekstovi pa su i ti podatci u bilješkama. Koliko su iscrpni, isto je tako ovisilo o pošiljateljima. U popratnim se podatcima gotovo uvijek ponavlja da mole zajedno i naglas, žene i muškarci, vrlo često i djeca, da zapisivač uči svoju djecu ili unuke, da moli s njima i radi toga da se obiteljska tradicija ne prekine, da se moli navečer ili ujutro (ovisno o tome koja je molitvica), da znači sjećanje na pretke, bake ponajprije, radost, sigurnost i utjehu pa se to ne navodi posebno uza svaki tekst. Navedeni su samo posebni podatci o podrijetlu ili obiteljskom životu vezano za pojedinu molitvu. Katkad su podatci o kazivačima bili nepotpuni i nismo im uspjeli ući u trag pa se tako i donose. Kada je poznat samo pošiljatelj, navodi se u bilješci, a ispod teksta je navedeno „Nepoznati kazivač“. Svi su tekstovi recentni, prikupljeni Verbumovim pozivom, osim zapisa fra Ante Sekeleza koji su objavljeni dijelom u monografiji Moji Studenci (2003.) i u nekoliko brojeva župnoga časopisa Studenci. List župe sv. Ilije u Studencima. Uvršteni su jer su ih kazivali predci naših zapisivača (Ivana Babić, Frano Bilić-Prcić), koji su ih i poslali i dio su njihove obiteljske tradicije. Kao kazivači navedeni su i ljudi koji su davno umrli i jasno je da nisu mogli neke molitve govoriti danas, ali smatrali smo da im, navodeći ih kao kazivače, dajemo pravo glasa koji je sačuvan u zapisu njihovih nasljednika.

Bilješke 276


8. Isusek mali, koj' rodil se v štali Kazivala Ivka Picig, r. 1929. u Erdovcu. Poslala unuka Tanja Baran, r. 1973. u Koprivnici, do polaska na studij u Zagreb živjela u Križevcima. Molitvu je još kao dijete naučila od bake. Tu je božićnu molitvicu baka molila s unucima svaki dan unatoč božićnom sadržaju. Molitvu je Tanja naučila moliti i svoju kćer Anu (r. 2003.) čim je progovorila. 

Navještenje 1.

Anđelu Gabrijelu

Kazivala Anica Luburić, r. Knezović 1927. u Radišićima kraj Ljubuškoga, BIH. Zapisala rukom i poslala poštom iz Vinjana Gornjih kraj Imotskoga, gdje sada živi, kći Zora Petric, r. 1961. u Radišićima. 2.

Anđele Gabrijele

9. Čestit svijetu, danak svemu Prepisala Mira Brajdić, r. 1948. u Podsusedu, iz staroga molitvenika svoje majke Ane Cepak (1911.–1987.). Molitvenik iz kojega je prepisana pjesma naslovljen je Najljepše božićne pjesme. Nažalost nedostaju neke stranice pa se ne može vidjeti godina izdanja i izdavač.

Kazivao Ivan Vekić, r. 1945. u Kozičkim Poljicima kraj Vrgorca. Čuo od očeve majke Ive Vekić, r. 1880.

Božić

10. Božićna pisma moga dida Zapisala Anđa Klarić, r. 1967. u Mrkodolu, BIH. To je bila čestitarska pjesma njezina djeda Marijana-Manjuke Klarića (1911.–1987.) iz Mrkodola kraj Tomislavgrada. Pjevao ju je na Božić na staroduvanjskome napjevu (kiridžinskome) kod svakoga susjeda, a nakon djedove smrti pjesma je ostala u obitelji kao znak djedove trajne prisutnosti.

Prepisala Mira Brajdić, r. 1948. u Podsusedu, iz staroga molitvenika svoje majke Ane Cepak (1911.–1987.).

I.

3. Zvonce zveči, Gospa kleči Kazivala Maša Ivandić, r. oko 1914. Poslala poštom rukom napisano njezina nećakinja Boja Orlović, r. 1952. u Vukšiću, živi u Budaku. Pjevala se o Božiću, za ognjištem.

11. Betleheme, Betleme Ljubica Bitanga, r. 1935. u Runovićima, danas živi u Podstrani, ostavila je svezak papira s otipkanim molitvama svoje babe Anice Bitange, r. Lešina oko 1887. Ljubica je kao malena spavala s babom u krevetu, slušala i zapamtila molitve, kao i brojne druge tekstove koje je kazivala baba, ali poslije i otac i majka. Jedna je od njih i ova. Ljubica je vrsna kazivačica pa je telefonom prenijela nekoliko molitvica i epskih pjesama.

4. Isus se rodi u pol noći u štalici Kazivale Anka Ralašić (62 godine) i Eva Rašković (78 godina). Molila se u obiteljima svake godine o Božiću. Molili bi je ukućani zajedno, naglas, a započinjao bi otac ili najstariji muškarac u kući koji je nekoć obvezno predmolio i krunicu. Zapisala novinarka Višnja Mikić u Pavlovcima (Slavonija), gdje je upoznala kazivačice. 5. Što na gori škripuće Kazivala Anica Lacić iz Zagreba, rodom iz Bosne. Poslala Erika Ivančić iz Ludbrega.

12. Molitva za božićni ručak Kazivao Ante Bilić-Prcić (Matin), r. 1872. Zabilježio njegov unuk Mate Bilić-Prcić, r. 1943. Poslao Matin sin, Frano Bilić-Prcić. Svi su iz Studenaca kraj Imotskoga.

6. Žuri se, Isuse Zapisala i poslala iz Zagreba Elizabeta Kačinić, oko 80 godina. Molitvicu je čula 1960. u Garešnici od Marije Pintarić, kćeri svoje sestrične.

13. Bog van daj Kazivala Marija Erjavec, r. 1907. u Klani kraj Rijeke. Čula je molitvicu od svoje majke, a možda i od bake. Poslala unuka Gordana Kišić, r. 1955. u Ičićima kraj Opatije. Molitvu je molila kao dijete na čakavskoj ikavici. Molila se na Novu godinu i nekoliko dana poslije dok se išlo čestitati iz kuće u kuću. Pri ulasku u kuću molila su

7. Eto Božić bata Kazivala Marta Anić, r. 1909. Poslala unuka Boja Orlović (v. bilj. 3). Odrastala je uz baku i od nje je naučila sve molitvice koje je poslala. Zna ih još mnogo. Bilješke 277


je djeca i ostali novogodišnji čestitari, za što su dobivali malo novca. „Ovu molitvu govorim i danas za Novu godinu, uglavnom poznanicima i uvijek sam radosna jer me podsjeti na djetinjstvo.“

znak križa. Goran je moli svake godine jer mu donosi utjehu i vraća u sjećanje trenutke provedene s babom. 18. Dušice grišna, budi u viri kripna Kazivala Ruža Šamanović (1939.–2011.). Molila se sto puta dnevno na Veliki četvrtak. Poslala Ružica Šamanović, r. 1992. u Kreševom Polju, BIH, koja ju je čula od svoje bake Ruže. „To je stara molitva. Baka ju je molila sama za sebe, ali naglas. Ja sam je zapamtila jer sam se motala često oko nje kad bi je molila pa me naučila. Moli se i dan-danas, molim je i ja, također na Veliki četvrtak, i osim što pruža osjećaj sigurnosti (obrana od đavla), lijep je podsjetnik na minula vremena.“

Korizma II. Kazivao Ivo Visković, r. 1931. u Bugojnu, BIH. Zapisala unuka Marija Visković (r. 1968. u Bugojnu) u Virovitici.

14. U korizmi Kazivala Anica Luburić, r. Knezović. Zapisala Zora Petric (v. bilj. 1).

19. Molitva na Veliki četvrtak

15. Veliki Očenaš

Kazivala Ana Lovrić, r. 1942. u Vinkovcima. Poslala kći Marija Lovrić, r. 1969. u Vinkovcima. Molilo se sto puta na Veliki četvrtak, uglavnom samo sebi. „Mama nije dugo molila tu molitvu. Meni te molitve mnogo znače jer govore o vjeri mojih predaka.“

Kazivala Luce Vantačić, r. 1903. u Vantačićima na Krku. Zapisao Damir Kremenić, r. 1958. u Zagrebu, koji je čuo molitvu od obitelji Vantačić. Dobio je knjižicu Luce Vantačić na posudbu, pročitao je i prepisao u Zagrebu 1990-ih godina.

20. Dušo moja

Veliki tjedan

Kazivala Maša (Mara) Jukić, r. Puljić (zvana Puljuša) 1924. u Runovićima. Ova se molitvica moli sto puta na Veliki četvrtak. Poslala Nada Gudelj kao ostavštinu svoje babe.

Veliki četvrtak - križićanje

21. Oj, dušice virna

III. Prema kazivanjima i zapisima u bilježnici Mare Pavić (Bosanke). Poslao je njezin sin Vinko Pavić.

Kazivala svojoj unučadi Zorka Vladanović, r. Amulić 1939., iz Kostanja (Omiš). Molilo se na Veliki četvrtak sto puta za oproštenje. Molili su dok su čuvali blago. Poslala Snježana Mihanović.

16. Dušice grišna Kazivala Ruža Šola, r. 1932. u Uskoplju, BIH. Molitvu su je u ranom djetinjstvu naučili roditelji. Moli se samo na Veliki četvrtak, po mogućnosti sto puta. Molili su je svi, bez iznimke – žene, muškarci i djeca čim su dovoljno velika da je mogu naučiti napamet. Najviše su je ipak molili pastiri dok su čuvali stado jer su tada imali najviše vremena. Izgovarana je najčešće tiho, samo sebi. Zabilježili Slavica Novaković, r. 1960., i Miroslav Novaković, r. 1986. u Uskoplju, BIH.

22. Dušica grišna Kazivala Ljubica Sikirica, r. 1937. u Brštanovu. Naučila je od svoje majke, s kojom je molila uvečer prije počinka. Sad je moli povremeno, a pjevala je svojem djetetu. Zapisala unuka Jelena Stupalo, r. 1981. u Neoriću. 23. Oj, dušice grješna Kazivala Jela Mihić, r. 1927. u Banjaluci, BIH. Zapisala kći Marinka Šubar, r. 1959. u Banjaluci, živi u Zagrebu. Jela Mihić molitvu je naučila od svojih roditelja Ruže i Tome Lovrić. Molila se na Veliki četvrtak, a na Veliki petak pjevala se uz zvuk crkvenih zvona. U obitelji je sačuvana obiteljskim usmenim prenošenjem. Zapisivačica je moli na Veliki četvrtak i Veliki petak.

17. Dušo grešna, budi krepna Kazivala Ivka Pejković, r. 1914. u Svinišću. Poslao Goran Marušić, r. 1964. u Omišu. Molitvu je naučio u Svinišću kao dijete od svoje babe. Molitva se moli na Veliki četvrtak svake godine sto puta. Između molitava se stavlja Bilješke 278


Veliki petak

31. Idemo spat, Božeka zvat Kazivala Milica Kramar, r. Jeđud 1934. u Donjem Kraljevcu, živi u Čehovcu. Molitve su ju naučile njezina baka Terezija Jeđud i strina Agata Kožnjak, rođene oko 1870. Zapisala i poslala unuka Natalija Kivač.

IV. Prema kazivanjima i zapisima u bilježnici Mare Pavić

(Bosanke). Poslao je njezin sin Vinko Pavić. V. Kazivala Marija Lidija Lelas. Zapisala Branka Mlinar.

32. Božji pivci zapivaše

24. Sveta Katalena Kazivale Sabina Krušelj i Monika Štiglec iz Ludbrega. Poslala Erika Ivančić.

Kazivala Maša (Mara) Jukić, r. Puljić (zvana Puljuša). Zapisala Nada Gudelj (v. bilj. 20). Moli se kad zvoni Zdravomarija, ali i u svakoj prigodi.

25. Didova molitva Kazivao Ivo Visković, r. 1931. u Bugojnu, BIH. Zapisala unuka Marija Visković (r. 1968. u Bugojnu) u Virovitici. Dida je molitvicu naučio od svoje majke Ane Visković, r. Pocrnja. Molio ju je svakodnevno, tiho, šapćući.

33. Božji pivci propivaše Kazivala Anđa Bakula, r. Kovač 1932., iz Osoja, općina Posušje. Poslala unuka Marina Bakula, r. 1990. u Imotskome. Molila se u uskrsno vrijeme.

26. Kokotiću zlatni, zlatni Kazivale Ana Brajak, r. Biskupović 1918., i Anđa Biskupović, r. Marović 1892. Jutarnja i večernja molitva; žene i djeca su je molili po tri puta. Zapisala Ana Bajo, r. Brajak 1978. u Kotoru. Moli ju navečer, sama, a naučila je i svoga osmogodišnjega sina Gracija.

34. Pivčići pivaše Prema kazivanjima i zapisima u bilježnici Mare Pavić, Bosanke (r. 1925. u selu Borovici pokraj Vareša, udane u Ričicama, gdje je 1995. umrla), poslao je njezin sin Vinko Pavić (r. 1958. godine u Ričicama kraj Imotskoga, živi i radi u Zagrebu). Ta se molitvica molila najčešće u Velikome tjednu, ali i u ostale korizmene dane.

27. Kokoti pjevali Kazivala Franica Sinković, r. 1935. u Zakamenju, Pelješac. Zapisala i poslala poštom Nina Vodopić, r. Violić, 1932. u Kuni na Pelješcu.

35. Božji pivci pivaše Kazivala Jaka Puđa, r. 1918. u Mišima kraj Livna, BIH. Naučila od svoje majke ili bake. Molila se ujutro i uvečer. Zapisao i poslao unuk Mirko Puđa, r. 1971. u Mišima kraj Livna, BIH.

28. Gda kukout zapoje Kazivala osamdesetogodišnja Antonija Drašković iz sela Brezno u Humu na Sutli; molitvicu ju je naučila njezina mama. Poslala unuka Grozdana Drašković, vjeroučiteljica.

36. Molitva starih vremena Kazivala Jela Mihić. Zapisala Marinka Šubar (v. bilj. 23). Jela Mihić molitvu je naučila od svojih roditelja Ruže i Tome Lovrića. Bila je to svakodnevna obiteljska večernja molitva nakon Anđeoskog pozdrava.

29. Molitva na Veliki petak Kazivala Kata Perić, r. Šapina 1931. u Humcu kraj Bugojna, BIH. Naučila je molitvicu od roditelja, Frane i Ljube Šapina, r. Vejić. Cijela je obitelj molila zajedno na blagdane. Zapisala u Virovitici Marija Visković, r. 1968. u Bugojnu. Molitvu je naučila od majke kad je bila mala, ponavlja se trideset tri puta.

37. Prvi pivci zapivaše Kazivala Marija Lidija Lelas (1929.–2008.) iz Omiša. Zapisala unuka Branka Mlinar, r. 1987. u Omišu. Marija Lidija Lelas naučila je molitvu od svoje majke Kate Lelas, r. Stanić, i njezine sestre Ivke Stanić te ju usmenom predajom prenosila dalje svojim potomcima. Molilo se o Velikome tjednu, na Veliki petak. Molile su uglavnom

30. Pivčići pivaše Kazivala Anđa Bilić Jeličić, r. Udiljak 1928. Zapisala Ivana Babić, a poslao Frano Bilić-Prcić. Bilješke 279


44. Gospa sjedi na visokoj gorici Kazivala Iva Lončar, r. 1926. u Mostaru, BIH. Ona ju je čula od svoje bake. Molile su je žene svaki dan kao slavu Gospi. Zapisala unuka Francika Grgić, r. 1987.

žene, u tišini, okupljene oko obiteljskoga stola. Molitvu u obitelji rado govore i danas jer ih povezuje s predcima i osnažuje u vjeri. 38. Prvi pivci pivnuše

45. Crkvica se gradi I. Kazivao Zvonko Džaja, r. 1949. u Mratovu kraj Drniša. Poslala njegova sestrična Nediljka Rennert.

Kazivala Ljubica Gazić, r. Kurtović 1915. u Presnačama kraj Banjaluke, BIH. Čula je molitvu od svoje majke Jele Kurtović, r. Čavrag. Molila se prije spavanja i poslije ustajanja, tiho, samo sebi. Poslala unuka Dijana Boka, r. Gazić 1963. u Banjaluci, živi u Hamburgu.

46. Crkvica se gradi II. Kazivala Slavka Knežević, r. 1930., živi u Oklaju kraj Drniša. Zapisala unuka Lucijana Gudelj, r. 1977. u Livnu, živi u Tomislavgradu, BIH. Do pete je godine živjela s bakom i djedom te su ovu molitvice uz Anđele čuvaru molili uvijek prije spavanja.

39. Kad prvi pjetlić zapjeva Kazivala Reza Marković, r. 1927. u Vlatkovcu, kraj Čaglina. Naučila od svoje majke. Molile su je žene s djecom. Zapisala i poslala Zorica Mihaljević, r. 1954. u Vlatkovcu. Moli je ponekad kao sjećanje na mamu, a donosi joj sigurnost.

47. Crkvica se gradi III. Kazivala Ljubica Sikirica, r. 1937. u Brštanovu. Naučila je od svoje majke, s kojom je molila uvečer prije počinka. Sad je moli povremeno, a pjevala ju je djetetu. Zapisala unuka Jelena Stupalo, r. 1981. u Neoriću.

40. Molitva u petak Zapisala i poslala Ana Krnjus, r. Šepić 1937. u Novakima Motovunskim. Molitve su se molile ili, još češće, pjevale u njezinoj obitelji kad je bila mala. Njezinu majku, nju i devetero braće i sestara molitve je naučila njezina nona Nina Srdoč, r. Močibob 1883. u Karojbi. Molila su zajedno sva tri naraštaja.

48. Crkvica se gradi IV. Kazivala Iva Bagarić, r. 1926. u Bukovici kraj Tomislavgrada, BIH. Čula ju je od Angeline Bagarić. Zapisao Mario Bagarić, r. 2000. u Tomislavgradu, BIH.

41. Danas je petak, peti dan

42. U gorici crkvica

49. U gori se crkva gradi Kazivala Anđa Rašić, r. 1927. u Miljkovićima kraj Mostara, BIH. Molitve je slušala od svoje majke Šime Martinović. Molitve su se usmeno prenosile u obitelji i pripadaju obiteljskom naslijeđu. Zapisala kći Katica Crnjac, r. 1967. u Mostaru.

Kazivala Anđa Voloder, r. Čubelić 1938. u Dobranju, koja ju je naučila od svoje majke Ane Čubelić, r. Sučić 1908. Zapisala i poslala Zdenka Ursić, r. Voloder 1966. u Splitu, koja ju je naučila od svoje majke Anđe. Molila se u večernjim satima i prije spavanja.

50. Crkvica se gradila Kazivala Ruža Maras, r. Vrljičak, 1916. Zapisao fra Ante Sekelez, župnik u Studencima 1985. godine. Objavljeno u listu Studenci, god. III, br. 2/4. Prikupila Ivana Babić, poslao elektroničkom poštom Frano Bilić-Prcić.

43. Crkvica se gradi

51. U gorici gorica, u gorici crkvica Kazivala Doroteja Vinković iz Stražemana (1914–1996.). Zapisala Valentina Žakić, r. Ivanešić 1979. u Požegi. Naučila ju je od Doroteje, koja je kazivala da ju je molila s majkom kao malena djevojčica.

Zapisala i poslala iz Zagreba poštom Elizabeta Kačinić, oko 80 godina stara. Molitvicu ju je naučila majka Ivana Grgurić, r. 1910. u Vrbovskom, u Gorskome kotaru. Molitvu su molili zajedno svaku večer.

Kazivala Milka Togonal, r. 1940. u Štikadi. Naučila ju je od roditelja. Moli se pri ulasku u crkvu, prije no što se prekrsti. Zapisala je i poslala unuka Patricija Delač, r. 1988. u Zagrebu. Bilješke 280


52. U šumici crkvica građena

60. Zvono zveči, Gospa kleči

Kazivao Tomislav Miočević iz Češljakovaca kraj Kaptola, a naučila ga Sofija Jakobović, koja je bila rođena oko 1910. Molile su je žene prije spavanja i nakon buđenja. Poslala iz Češljakovaca Lucia Miočević, r. 2005.

Kazivala Maša (Mara) Jukić, r. Puljić (zvana Puljuša). Zapisala Nada Gudelj (v. bilj. 20). Molitva se molila kod svakog zvuka zvona. 61. Gospa kleči na kamenjku i moljku

53. Crkvica se gradi V.

Kazivala Janja Veselčić, r. 1963. u Špionici (čula je od Dragice Marković, r. 1965. u Špionici). Ova molitvica moli se petkom pet puta, subotom šest puta, nedjeljom deset puta. Molila se za Domovinskoga rata. Molile su je pretežno žene kad god je netko bio u nevolji, ali i svaku večer. Zapisala i poslala iz Vinkovaca Megi Marković, r. 1989.

Poslala Katica Čavčić; čula je molitvu od bake, koja je bila iz Medova Doca. „Ovu molitvu je moja baka molila i meni je ostala u dubokom sjećanju. Molitva je stara preko dvjesto godina.“ 54. Na gorici zlatna crkva

62. Muka Isusova

Kazivala Anđa Kuliš (Antunuša), r. 1918. u Mišima kraj Livna, BIH. Snimio, transkribirao i poslao zapis unuk Mirko Puđa, r. 1971. u Mišima kraj Livna, BIH. Molili su je svi, tiho, svatko za sebe.

Kazivala Lenka Miolin, r. 1938. Zapisala Marija Bradarić-Šljujo iz Kaštel Sućurca. Poslao Frano Bilić-Prcić. 63. Na Veliki petak

55. Žalosna Majka Kristova

Kazivala Anica Luburić, r. Knezović. Zapisala Zora Petric (v. bilj. 1).

Kazivala Mara Barišić, r. Vuk u selu Zapeću, BIH. Molitve čula od bake Anđe Vuk. Zapisao i poslao iz Zagreba Ivan Zec, r. 1978. u Travniku, BIH.

64. Ide Diva puten križa Kazivala Anica Luburić, r. Knezović. Zapisala Zora Petric (v. bilj. 1).

56. Zvonce zveči Kazivala Ljubica Gazić, r. Kurtović. Poslala Dijana Boka (v. bilj. 38). Kazivačica je čula molitvu od svoje majke, Jele Kurtović, r. Čavrag. Molila se prije spavanja i poslije ustajanja, tiho, samo sebi.

65. Iđe Diva slavnom grobu Kazivala Jaka Puđa. Zapisao Mirko Puđa (v. bilj. 35). Zapisivač je dodao da su to svi bakini molili na Veliki petak; molili su naglas i tiho, svatko za sebe.

57. Zvonce zveči, Gospa kleči Kazivala Anica Jurčević, r. Bartulović 1900. Zapisao 1935. godine u Studencima njezin nećak Ivan Jurčević, sjemeništarac, r. 1920. Prikupila Ivana Babić, poslao Frano Bilić-Prcić (v. bilj. 50).

66. Iđe Diva slavnim grebom

58. Zvonce zveči I. Kazivala Ruža Pašalić (Matanovica), r. 1902. u Šujici, BIH. Zapisala njezina praunuka Ivana Puček, r. 1974. u Livnu, živi u Zagrebu, kojoj je Ruža kazivala molitvu. Molile su je pretežno žene, tiho, navečer prije spavanja.

67. Na vodicu bistricu

Kazivala Maša (Mara) Jukić, r. Puljić (zvana Puljuša). Zapisala Nada Gudelj (v. bilj. 20). Molitvica se moli sto puta na Veliki petak.

Kazivala Anica Lacić. Poslala Erika Ivančić (v. bilj. 5). 68. Danas petak rečeni Molitvu je svojoj unučadi izrecitirala Zorka Vladanović, r. Amulić. Poslala Snježana Mihanović (v. bilj. 21). Molilo se na Veliki petak pedeset puta dnevno; djecu je molitvu učio don Dušan Kuzmanić, župnik iz Kostanja (Omiš).

59. Zvonce zveči II. Kazivala Ljubica Gazić. Poslala Dijana Boka (v. bilj. 38). Molila se prije spavanja, tiho, samo sebi. Bilješke 281


69. Danas petak rečeni I.

74. Uskrsno jutro Zapisala Zdenka Zec, r. Bešlić, 1966. u Sinju; molitve je naučila u selu Potravlju. Ovu im je molitvu baka kazivala do izlaska sunca na uskrsno jutro. Priča se da je stara i da su je predci donijeli iz Rame sa slikom Gospe Sinjske „i da se moli sa kolina na kolino“. 

Kazivala Ivka Pejković, r. 1914. u Svinišću. Poslao Goran Marušić (v. bilj. 17). Molitvu je naučio od svoje babe u Svinišću 1978. (ili oko te godine), dakle kao dijete. Moli se svake godine na Veliki petak pedeset puta. Govore ju i žene i muškarci, a zapisivač potvrđuje da je moli svake godine do sada jer mu donosi utjehu i vraća u sjećanje trenutke provedene s babom.

75. Na Uskrs Kazivala Dragica Bilić, r. 1938. Zapisala kći Miranda Banovac, r. Bilić u Studencima.

70. Molitva Velikog petka Kazivala Ana Lovrić. Poslala Marija Lovrić (v. bilj. 19). Molitva se u obitelji dugo prenosi naraštajima: Marijina je majka čula od svoje majke, a ona od svoje… Molilo se na Veliki petak 33 puta na čast 33 Isusove godine na zemlji. Molilo se i svakodnevno jer je baka molila Isusovu krunicu koja je sadržavala 3 Vjerovanja, 33 Očenaša, 7 Zdravomarija, 7 Slava Ocu.

76. Uskrs Kazivala Ana Lovrić. Poslala Marija Lovrić (v. bilj. 19). Molilo se na uskrsno jutro klečeći na krevetu, „čim se probudiš prije nego s drugima progovoriš“. Molili su svi, uglavnom sami. 77. Dobro jutro, Gospe mila Kazivala Ivka Pejković. Zapisao Goran Marušić (v. bilj. 17). Molitvu je naučio od svoje babe u Svinišću kao dijete. Moli se na uskrsno jutro prije razgovora. Moli se pet puta, a između molitava se prekriži. Mole je i žene i muškarci. I Goran ju još uvijek moli svake godine jer mu donosi utjehu i vraća u sjećanje trenutke provedene s babom.

Velika subota VI. Kazivala Katica Bilić-Martinčević, r. 1915. Zapisao

1988. fra Ante Sekelez, župnik iz Studenaca. Prikupila Ivana Babić, poslao Frano Bilić-Prcić. 71. Redom, redom, tri Marije

Sveti Petar ide u raj

Kazivala Ivka Pejković. Zapisao Goran Marušić (v. bilj. 17). Moli se svake godine na Veliku subotu dvadeset puta. Govore je i žene i muškarci.

IX. Zapisala i poslala Ana Krnjus, r. Šepić, a kazivala

72. Tri djevice Bogu mile

njezina nona Nina Srdoč, r. Močibob 1883. u Karojbi. Molila su zajedno sva tri naraštaja.

Kazivala Anica Luburić, r. Knezović. Zapisala Zora Petric (v. bilj. 1).

78. Sveti Petar u raj gre Zapisala i poslala Ana Krnjus, r. Šepić (v. bilj. 40).

Uskrs

79. Sveti Pero u raj gredi Kazivala Anica Luburić, r. Knezović. Zapisala Zora Petric (v. bilj. 1).

VII. Kazivala Anica Luburić, r. Knezović. Zapisala Zora Petric.

80. Sveti Pero u raj gredi I. Kazivala Anica Luburić, r. Knezović. Zapisala Zora Petric (v. bilj. 1).

73. Uskrsna molitva Kazivala Marica (Marka) Šakić, r. 1945. Zapisao fra Ante Sekelez, župnik iz Studenaca; objavljeno u listu Studenci, god. IX, br. 1/15. Prikupila Ivana Babić, poslao Frano Bilić-Prcić (v. bilj. 50).

81. Sveti Pero u raj gredi II. Kazivala Anica Luburić, r. Knezović. Zapisala Zora Petric (v. bilj. 1). Bilješke 282


82. Sveti Pero u raj gredi III.

Molitvice Blaženoj Djevici Mariji

Kazivala Anica Luburić, r. Knezović. Zapisala Zora Petric (v. bilj. 1).

XI. Nema podataka o izvoru.

88. O, Marijo, slatki glas Kazivala Anđa Bakula, r. Kovač, 1932. Bila je iz Osoja, općine Posušje, BIH. Poslala unuka Marina Bakula, r. 1990. u Imotskome. Molitve je baka naučila od svoje majke. „Molila se ‘kad oćeš’, tako baka reče. Molitve su na starom hercegovačkom narječju koji je i danas zadržan kod starih ljudi.“

Isusova misa X. Kazivale Anka Ralašić i Eva Rašković. Zapisala Viš-

nja Mikić. 83. Kada podne zvoni

89. O, prislavna Božja Mati Prema kazivanjima i zapisima u bilježnici Mare Pavić, Bosanke, poslao Vinko Pavić (v. bilj. 34). Molitvica se često molila o kakvu blagdanu Blažene Djevice Marije.

Kazivala Anica Bitanga, r. Lešina, a poslala Ljubica Bitanga (v. bilj. 11). 84. Sveti Stipan crkvu gradi

90. Znak križa Poslala Tina Magaš iz Nina. Molitvicu je naučila od bake po ocu Ikice Devčić iz Devčić Drage, udane u Ražancu za Šimu Miletića, zvanog Šenta.

Kazivala Iva Bagarić, r. 1926. u Bukovici kraj Tomislavgrada, BIH, a čula ju je od Angeline Bagarić. Zapisao Mario Bagarić, r. 2000. u Tomislavgradu, BIH. Govore je i danas, podjednako i žene i muškarci. Molitva znači radost.

91. Zdravo, Marijo, milosti puna Kazivala Doma Bagarić, r. 1924. u Bukovici kraj Tomislavgrada, BIH, koja ju je čula od Ive Anić. Zapisao Mario Bagarić, r. 2000. u Tomislavgradu, BIH. Mole je i danas u svim prigodama, podjednako i žene i muškarci jer im znači radost.

85. Sveti Petar crkvu gradi Kazivala Delfa Luketina, r. 1934. u Pidrišu, BIH. Od nje ju je čula kći Ivanka Musić (r. 1969. u Vinkovcima). Zapisala Dora Musić, r. 2000. u Vinkovcima. O molitvici, koju su uglavnom žene molile nekoliko puta dnevno, Ivanka Musić svjedoči: „Moja majka Delfa Luketina pola je života živjela u siromaštvu i bijedi, ali i u velikoj vjeri. Rodila je desetero djece i nikad ne bi rekla da joj je nešto teško. Ono što je ona nas naučila, a nema dana škole, nažalost mi svoju djecu nismo naučili.“

92. O, Marijo, pomozi! Kazivala Marija Gelemenović, r. Magdić 1956. u Vinkovcima. Naučila je od svoje majke Rozalije Božić. Zapisala i poslala Ksenija Tomšić, r. 1977. u Osijeku. Molitvu govore žene za osobne potrebe. 93. Ja sam sirota, nevojni stvor Zapisala Ana Vučak, r. 1953. godine u Cisti Velikoj, živi u Melbournu u Australiji. Molitvu ju je naučila baba Marta (1886.–1970.).

86. Križ ide po nebu Kazivale Anka Ralašić i Eva Rašković. Zapisala Višnja Mikić (v. bilj. 4).

94. Draga Gospo od Aljmaša Kazivala prema sjećanju na molitvu Ane Martinović iz Svinjarevaca (r. 1919.) unuka Zlatica Markasović, r. 1963. u Svinjarevcima, koja zna da se ta molitvica naraštajima usmeno prenosila. Moli se navečer prije spavanja. Mole je uglavnom žene, tiho, same. Zapisala i poslala Vesna Markasović Hasanec, r. 1982. u Vukovaru.

87. Sveti Petar crkvu gradi I. Kazivala Mara (Marija) Bekavac, r. Vrljičak, 1919. Zapisao fra Ante Sekelez, župnik iz Studenaca; objavljeno u listu Studenci, god. III, br. 2/4. Prikupila Ivana Babić, poslao Frano Bilić-Prcić (v. bilj. 50). Bilješke 283


95. O, preslavna Božja Mati Kazivala Ruža Jukić (1923.–2011.) iz Posušja, BIH. Molitvu je po sjećanju zapisala i poslala njezina unuka Ružica Jukić, r. 1994. Baka je molitve naučila u svojoj kući kao dijete. Njezine molitve molile su se svaku večer u obitelji do bakine smrti, „zajednički, naglas“. Molitva se i sada moli u obitelji kao dio molitve koju nazivaju Gospin pozdrav.

103. O, Marijo, milostiva Kazivali Marija Mišanec, r. Živić, 1937. u Sredancima i Ilija Mišanec, r. 1937. u Poljancima. Marija Mišanec naučila je molitvu od svoje bake Janje Živić (r. Vragolović), a djed Iija Mišanec od svoje tete, tetka, bratića i sestrični za učenja kovačkoga zanata u Brodskom Stupniku. Molila se jednom dnevno tijekom obiteljske večernje molitve. Poslao iz Garčina unuk Dario Mišanec, r. 1990. u Slavonskom Brodu. Ne govori molitvu jer je nije naučio napamet, ali je baka redovno moli.

96. Teče voda vrućica Kazivala Maša (Mara) Jukić, r. Puljić (zvana Puljuša). Zapisala Nada Gudelj (v. bilj. 20). Molilo se kad bi zvonila Zdravomarija, ali i kao molitva prije spavanja.

104. O, Marijo okrunjena Poslala Mira Stojić iz Zagreba.

97. Faljen Isus, Gospe mila Kazivala Jaka Puđa. Zapisao Mirko Puđa (v. bilj. 35). Molila se prije spavanja.

105. Ko bi moju molitvu molija Zapisala Anka Perica iz Stankovaca; molitvicu je kazivala njezina baka Anđa Brajković, r. Kikaš, iz Zvirovića, BIH, koja je prvo s djecom molila krunicu, a poslije bi sama molila samo jednu molitvu – za laku smrt. Anka bi je kao najstarija unuka pitala zašto moli za laku smrt, ali je tek mnogo godina poslije shvatila značenje te molitvice kad je sa svojom djecom posjetila svoje, a baka je dočekala na pragu i kazala: „Evo moje unuke da me isprati. Došlo je vrime.“ I tako je bilo. „Baka je poslala po svećenika i, opremljena za Gospodina, nakon nekoliko dana otišla Gospodinu. Baš kao u molitvici.“

98. Hoću pozdraviti Blaženu Gospu Kazivao Luka Lovrić, r. 1910. u Globarici kraj Maglaja, BIH. Poslala kći Ana Zrno iz Bistrice kraj Žepča, BIH. Tom je jednostavnom molitvom započinjao radni dan Luke Lovrića jer ujutro nije bilo vremena za dugu molitvu već za ovu kratku. Molilo je oko deset, jedanaest članova obitelji svako jutro kao uvod u Anđeo Gospodnji. Prvo bi se napravio znak križa, a potom bi slijedio Anđeo Gospodnji. Tom molitvom počinje danas i Anin radni dan, a prenijela je molitvu i svojoj djeci.

106. Ovi dan, Gospin dan Poslala Anica Luburić, r. Knezović. Zapisala Zora Petric (v. bilj. 1). Njezina baka Anđa Knezović, r. Ćuže (1860.–1947.) naučila ju je ovu molitvu i molila s njom svaku večer i jutro.

99. Dobra večer, Gospe moja Kazivala Anđa Bilić Jeličić, r. Udiljak. Zapisala Ivana Babić, a poslao Frano Bilić-Prcić (v. bilj. 30).

107. Gospe moja, sjediš nasred kuće

100. Molitva prije rozarija – pozdrav Gospi Kazivala Maša (Mara) Jukić, r. Puljić (zvana Puljuša). Zapisala Nada Gudelj (v. bilj. 20). Ova joj je osobno najdraža.

Kazivala Ane Galov, r. Pratežina. Zapisala Marijana Galov (v. bilj. 102). Zapisivačica piše da su je molili uvečer s bakom, naglas.

101. Završetak krunice Kazivala Matija Božanović iz Donjeg Novog Sela kraj Nijemaca. Poslala Marina Cvitić.

108. Evo, sveto zvono zvoni Kazivala Reza Zemljak, r. Čvagić, 1939. u Šagu. Čula od Ruže Zemljak, r. Čvagić, 1957. u Šagu, a ona od svojih baka: Mare Belić (r. Oberlender, 1910. u Šagu) te Mande i Kate Belić. Molilo se tri puta dnevno kad zvono zazvoni na crkvi (umjesto Anđeoskog pozdrava). Molile su obično žene, same i s djecom. Zabilježio i poslao Darko Zemljak, r. 1960. u Šagu, živi u Osijeku.

102. Bog se javi sa nebesa Kazivala Ane Galov, r. Pratežina, r. 1920. u selu Klačini na Neretvi. Čula je i naučila od svojih starih. Molitva se moli uvečer prije spavanja, kazivala su je djeca s bakom. Zapisala i poslala unuka Marijana Galov, r. 1975. u Metkoviću. Bilješke 284


109. Zvonce zveči Prema kazivanjima i zapisima u bilježnici Mare Pavić (Bosanke) poslao Vinko Pavić (v. bilj. 34). Molitvica se molila o Zdravomariji.

majke u selu Gusakovcu u Gornjoj Stubici. Poslala susjeda Verica Komin. 117. O, Isuse, slatko ime Kazivala Anđa Bakula, r. Kovač 1932. u Osoju kraj Posušja, BIH. Zapisala unuka Marina Bakula, r. 1990. u Imotskome. Molitvicu je naučila od bake, a ona od svoje majke. Baka ju moli i danas, ponekad i pred ostalima, u kojima budi radost, osobito zbog zastarjelog jezika.

110. Na vodicu bistricu Kazivala Anica Lacić. Poslala Erika Ivančić (v. bilj. 5). 111. Kleče Gospa na kolina Kazivala Katica Bilić-Martinčević, r. 1915., a njoj kao djevojčici baka Manda Udiljak. Zapisao 1988. godine fra Ante Sekelez, župnik iz Studenaca. Prikupila Ivana Babić, poslao Frano Bilić-Prcić (v. bilj. 50).

118. O, Isuse, Božji Sine Kazivala Anica Luburić, r. Knezović. Zapisala Zora Petric (v. bilj. 1). 119. Podizanje tila i krvi Kristove Kazivala Mara Barišić, r. Vuk. Zapisao Ivan Zec (v. bilj. 55).

Molitvice Isusu

120. Faljen Isus, dvor nebeski Kazivala Jaka Puđa. Zapisao Mirko Puđa (v. bilj. 35). Naučila od svoje majke ili bake. Molili su je svi tiho kad bi ulazili u crkvu.

XII. Kazivala Marija Mišanec, r. Živić 1937. Poslao unuk

Dario Mišanec, r. 1990. u Slavonskom Brodu. 112. Ljubljeni Jezušek moj Kazivala Milica Kramar, r. Jeđud, 1934. u Donjem Kraljevcu, živi u Čehovcu. Molitve ju je naučila njezina baka Terezija Jeđud i strina Agata Kožnjak (rođene oko 1870.). Zapisala i poslala unuka Natalija Kivač. Molilo se prije pričesti. Molile su žene, bake su učile unučad. Baka ju moli i danas u sebi.

121. Dušo Kristova, posveti me Poslala Ružica Batarilo-Poljak iz Münchena. Molitve je naučila u svojojoj obitelji – od oca Ivana i majke Janje Batarilo iz Novog Šehera u BIH. „U našoj se obitelji uvijek molilo: navečer krunica, ujutro Lauretanske litanije, triput dnevno Anđeo Gospodnji te prije i poslije objeda. Svaki je posao započinjao molitvom U ime Isusovo.“

113. Dragi Isuse Kazivala Iva Radoš, r. 1930. u Tomislavgradu, BIH, kao dio jutarnje ili večernje molitve. Zapisala unuka Antea Radoš, r. 1987. u Metkoviću.

122. Zbogom ostaj, dom presveti Kazivao Ilija Mišanec, r. 1937. u Poljancima. Čuo ju je kad se zajednički molila nakon nedjeljne svete mise u župnoj crkvi u Oriovcu ranih 50-ih godina dvadesetoga stoljeća. Poslao iz Garčina unuk Dario Mišanec (v. bilj. 103). Ne moli je i ne zna moli li se i danas.

114. Isuse moj mili Kazivala Dragica Maraš, r. 1949. u Vrsima. Poslala iz Zadra unuka Anđela Predovan, r. 1992.

123. Isuse slatki, jedno te molim

115. Hvaljen Isus i dvor nebeski Kazivala Ana Marjanović, r. 1930. u Kreševu, BIH. Poslala unuka Teodora Marjanović, koja ju je od nje naučila.

Zapisao Franjo Gaži, r. 1887. u Hlebinama. S. Maja Dolenec (r. 1967. u Zagrebu, živi u Rijeci) našla je tu molitvicu zapisanu djedovim rukopisom na komadu papira na kojem je s druge strane bilo neko pismo na njemačkome s datumom 16. 11. 1915. (djed se borio u Prvome svjetskom ratu).

116. Isuse moj ljubljeni Kazivala Biserka Poštek iz Gornje Stubice, koja je molitvicu kao malo dijete 1970-ih godina naučila od svoje Bilješke 285


131. Oj, nedjeljo, nedjeljice Kazivala Anica Luburić, r. Knezović. Zapisala Zora Petric (v. bilj. 1).

Molitvice nedjelji XIII. Nema podataka o izvoru.

124. Sveta nedjelja

Jutarnje molitvice

Kazivala Toka Bilić, r. 1920. Zapisao 1986. godine fra Ante Sekelez, župnik iz Studenaca; objavljeno u listu Studenci, god. III, br. 1/3. Prikupila Ivana Babić, poslao Frano Bilić-Prcić (v. bilj. 50).

XIV. Nema podataka o izvoru.

132. Jutarnja molitva Zabilježila i poslala Dubravka Sesar, r. Dorotić, 1947. Molitve je na vrlo arhaičnoj čakavštini kazivala prije pola stoljeća njezina nona Jerka Koljatić (1881.–1976.) iz Pražnica na Braču.

125. Oj, nedjeljo, braćo danas Kazivala Delfa Luketina. Zapisala Dora Musić (v. bilj. 85). Molile su je uglavnom žene, nekoliko puta dnevno. 126. Molitvica

127. Nedeljice, lepotice

133. Molitva za dobro jutro Zapisao Ante Jurić, r. 1981. u Vranjicu kraj Solina. Molitvu je čuo i naučio kao dijete od svoje pokojne tete Ivanke Jurić (1927.–2015.) iz Vranjica. Vjeruje da ju je dobro zapamtio jer je zapisao po sjećanju. „Koliko znam, molitva se molila u sebi. Danas sam je gotovo zaboravio, ne molim je više niti mi je poznato moli li ju itko drugi. Meni je lijepa uspomena iz djetinjstva.“

Kazivala Kata Čolaković, r. Čvagić, 1935. u Šagu. Čula od Janje Zemljak (r. Šimunović, 1910. u Šagu), a ona od svoje bake Reze Rupčić. Molilo se nedjeljom, čim se probudi, obično žene, same i s djecom. Zabilježio i poslao Darko Zemljak, r. 1960. u Šagu, živi u Osijeku.

134. Dobro jutro, Gospe lipo Kazivala Ana Bilić, r. Tomić, 1938. u Visu. Naučila je molitvu od svojih roditelja. To je jutarnja molitva koja se molila prije ustajanja. Zapisala njezina kći Nela Bilić.

128. Nediljice, Božja svetice

135. Jutarnja molitva Majci Kristovoj Kazivala Mara Barišić, r. Vuk. Zapisao Ivan Zec (v. bilj. 55).

Poslala Katarina Tomašković, r. Krstić, 79 godina stara; rodom iz Vinkovaca, udala se u Veliko Trgovišće, gdje je radila kao učiteljica. Molitvicu ju je naučila pokojna teta Anka Anđelković iz Kukujevaca u Srijemu kad je kod njih boravila u ljeto 1958. godine.

Kazivala Anica Luburić, r. Knezović. Zapisala Zora Petric (v. bilj. 1).

136. Bijelog dana eto k nama Kazivala je Julijana Ilčić, r. Keglević, 1938. u Koprivnici. Zapisala kći Kristina Pavlović, r. Ilčić, 1966. u Varaždinu. Naučila je od majke i oca Stanka Ilčića (r. 1938. u Donjoj Batini). Ne sjećaju se od koga su je oni naučili. Cijela ju je obitelj molila uvijek ujutro, naglas, za stolom prije doručka – mama, tata i šestero djece. Danas je moli Kristinina obitelj.

129. O, nediljo, bratni danče Kazivala Anđa Kuliš (Antunuša), r. 1918. u Mišima kraj Livna, BIH. Molila se nedjeljom. Naučila od svoje matere, oca ili babe. Zapisao Mirko Puđa, r. 1971. u Mišima kraj Livna, BIH. Molili su je svi, i žene i muškarci, tiho, svatko za sebe. 130. Nediljica svetica

137. Jutarnja molitva I. Molitve pok. Ante Bilića-Prcića (Matin), r. 1872. Zabilježio njegov unuk Mate Bilić-Prcić, r. 1943. Poslao Matin sin, Frano Bilić-Prcić. Svi su iz Studenaca kraj Imotskoga. Molitva se molila zajednički u obitelji.

Kazivala Ruža Maras, r. Vrljičak, 1916. u Studencima. Zapisao 1985. godine fra Ante Sekelez, župnik iz Studenaca. Objavljeno u listu Studenci, god. II, br. 2/2. Prikupila Ivana Babić, poslao Frano Bilić-Prcić (v. bilj. 50). Bilješke 286


138. Već sunce se porodilo Kazivala Mila Škrobo, r. Marković 1937. na imanju Košćela u okolici Stoca, BIH; živi u Otoku. Naučila je molitve kao dijete u okolici Stoca. Poslala kći Marina Cvitić, r. u Otoku.

Večernje molitvice XVI. Kazivale Božica Šijaković (1908.–1988.). Zapisao nećak Ante Šijaković, r. 1944. u Trebinji, općina Ravno, BIH.

146. Tiha noć se sada spusti Kazivala Milica Vrdoljak, r. 1922. u Sinju; naučila je od svoje majke. Molila se prije spavanja. Poslao unuk Petar Vrdoljak, r. 1988. u Postojni (Slovenija), živi u Splitu. Moli je i danas svaku večer prije spavanja jer ga sjeti na baku i večer kad ga je naučila tu molitvu.

139. Hvaljen budi, Isuse Kazivala Slava Mejak, r. 1949. u Rijeci. To je jutarnja molitva, moli je i danas kao divan početak novoga dana. Poslala Chiara Vratović, r. 1998. u Viškovu. 140. Kod jutarnjeg umivanja na izvoru Kazivala Mara Barišić, r. Vuk. Zapisao Ivan Zec (v. bilj. 55).

147. Večernja molitva Zapisala i poslala Ana Krnjus, r. Šepić (v. bilj. 40). Molitvu ju je naučila majka Paulina Šepić (r. Srdoč, 1905.). Molili su s majkom svi zajedno u krevetu jer su djeca spavala u istoj sobi. Ana je moli i danas.

Svakodnevne molitvice

148. Isuse moj Kazivao Budimir Rončević (1917.–1991.) iz Rovanjske. Molitvu je naučio od svoje majke. Poslala unuka Ana Rončević, r. 1979. u Zagrebu. Molili su je prije spavanja, svaku večer dok su bili mali. „Dido je molio s bratom i sa mnom, nakon Očenaša i Zdravomarije.“

XV. Elizabeta Marčić, r. 1905. u Seoni kraj Našica.

141. Ja se krstim i prekrstim Kazivala Cvijeta Raguž, r. Prkačin, 1917. u Popovom Polju, BIH. Molitvu ju je naučila majka. Molili su je i muškarci i žene u svako vrijeme kod križanja. Poslao Zlatko Marinac iz Kaptola, r. 1984. u Požegi.

149. O, Isuse moj raspeti Kazivala Janja Mijakić (1926.–2011.). Poslala Teuta Rezo iz Antina, sela između Vinkovaca i Osijeka, kao molitvu svoje bake prije sna. „Sada je rado mole naša dječica.“

142. Svakodnevna molitva Kazivala Anica Barbarić, r. 1938. u Sretnicama, BIH. Molitvu je čula od svojih roditelja: Marka i Matije Rozić (rođeni 1908. i 1916.). Ovu su molitvu muškarci i žene naglas molili u bilo koje doba dana. Zapisala unuka Ana Prskalo, r. 1992. u Paoči, BIH.

150. Oj, Isuse i Marija Kazivala Ana Peruško, r. Cvek 1902. u selu Peruški, Istra. Vjerojatno je i ona naučila od svoje bake. Zapisala i poslala unuka Vlasta Šajina Sošić, r. 1957. u Puli, živi u Rovinju. Molila se tiho svaku večer prije spavanja i ujutro prije ustajanja, a „kad su bili teški trenutci, čula sam ju kako šapuće i inačicu: ‘ki me čuva do sad, nek me čuva i od sad’.“ Unuka je moli i sada, svako jutro prije ustajanja i navečer prije spavanja i tako da prilagodi riječi i umetne imena svoje djece, ali često moli i inačicu „ki me čuva do sad, nek me čuva i od sad...“. Njome počinje i završava dan.

143. Svemogući Bože Zapisala i poslala Ana Vučak (v. bilj. 93). Molitvu moli kao zahvalu Bogu na početku i svršetku svakoga dana. 144. Hvala tebi, Bože naš Kazivao Augustin Zuviteo (1856.–1928.). Poslala unuka Mirjana Radamović, r. 1937. u Splitu. 145. Svakog dana ja sam s tobom Kazivala Jagica Kolar, r. 1957. u Sisku; molila se svakog dana, uglavnom prije spavanja. Svi su je molili naglas. Zapisala kći Marija Brajković, r. Kolar, 1983. u Sisku.

151. Molitva Kazivala Anđelina Golomejić, r. 1946. u Janjevu. Najvjerojatnije je naučila od svoje bake s kojom je bila poveBilješke 287


ji bratići dok su bili mali jer nas je baka sve isto učila. Molila se i zajedno s drugima i u sebi. Mene molitva podsjeća na djetinjstvo, pogotovo na ljetne praznike koje smo sestra i ja provodile kod bake dok smo bile male. Nakon igre i ispraćaja dana uz zvonjavu obližnje crkvice sv. Ante, baka bi nas spremila u krevet i molila s nama večernje molitve. Među njima je bila i ova. Dakle, meni ova molitva daje osjećaj pripadnosti mojoj obitelji kao i sigurnost jer me vraća u djetinjstvo, u bakino krilo. Također i radost i utjehu jer budi u meni lijepe osjećaje pune ljubavi i topline“.

zana. Kad bi molila s unucima, baka je molila naglas, a kad je molila sama, molila bi tiho. Zapisao i poslao unuk Petar Golomejić, r. 1990. u Janjevu, živi u Kistanju). 152. Sveto Trojstvo, Bog jedini Kazivala Marija Mišanec, r. Živić. Čula je molitvu od svoje bake Janje Živić (r. Vragolović) dok su obiteljski molili. Molila se jednom dnevno tijekom obiteljske večernje molitve. Poslao Dario Mišanec (v. bilj. 103).

Prođe ovaj danak

158. Hvala Bogu, prođe danak I. Kazivala Anica Maričić, r. 1913. Poslala unuka Karmen Šuto, r. 1966. u Osijeku; molitvu je molila otkad zna za sebe s bakom i sestrom svaku večer prije spavanja. Naučila je i svoja dva sina tu molitvu i uvečer ju mole ako su zajedno. Molitva je podsjeća na djetinjstvo i baku.

XVII. Kazivala Biserka Poštek iz Gornje Stubice. Poslala

susjeda Verica Komin. 153. Daj nam, Božek, lepo spati Poslala Erika Ivančić iz Ludbrega. Čula od medicinske sestre Božice iz Varaždinskih Toplica, a ona od svojih baka: Rozalije iz sela Prigorca i Julije iz sela Plitvica.

159. Hvala, Bogu, prođe danak II. Kazivala Anica Luburić, r. Knezović. Zapisala Zora Petric (v. bilj. 1).

154. Hvala Bogu, prođe dan Kazivala Marija Žužić, r. 1934. u Linardićima na Krku. Poslala s Krka unuka Marina Bogović, r. 1980. Molila se prije spavanja. Danas je unuka moli prije spavanja sa svojom djecom jer joj znači povezanost s obitelji, radost, sigurnost.

160. Večernja molitva II. Kazivala Anđa Rašić, r. 1927. u Miljkovićima kraj Mostara, BIH. Molitve je slušala od svoje majke Šime Martinović. Zapisala Katica Crnjac, r. 1967. u Mostaru, BIH. „Mama je imala dosta molitvica, ali ih nažalost nisam sve zapisala. Postojale su i molitve za Veliki četvrtak, Veliki petak, Veliku subotu, Uskrs. Molitvu je mama molila svaku večer, slušala sam je kad sam bila dijete. Njezine molitve danas molim i želim ih ostaviti svojoj djeci.“

155. Večernja molitva I. Kazivala Roza Ugremović, r. 1940. Naučila je majka Tereza Botinovčan, r. 1908. Poslala Marijana Kranjec iz Sigeteca. 156. Bogu hvala, prođe danak

Idem spati, Boga zvati

Kazivala Mara Bošnjak, r. 1930. u Risovcu, BIH. Molitvu ju je naučila majka Iva Bošnjak, r. Marić. Zapisala i poslala unuka Milena Potočki, r. 1966. u Kutini. „Molitvu smo molili prije spavanja, obično bi se nas šestero djece okupilo oko mame i molilo uz ostale molitve prije spavanja.“

XVIII. Kazivala Milica Kramar, r. Jeđud 1934. u Donjem Kraljevcu. Zapisala i poslala unuka Natalija Kivač. XIX. Prema kazivanjima i zapisima u bilježnici Mare Pa-

vić (Bosanke). Poslao je njezin sin Vinko Pavić. 157. Molitva Kazivale Štefanija Drabik, r. 1934. u Dombravi kraj Bosanskog Novog, BIH, i Đurđica Butina, r. Drabik 1961. u Batrini. Poslala unuka Magdalena Butina, r. 1960. u Novoj Kapeli. Pretpostavlja da ju je baka vjerojatno čula od svoje bake ili mame. Moli se kao jedna od večernjih molitvi prije spavanja. Zapisivačica zna da su je molile samo žene, „iako postoji mogućnost da su ih molili i mo-

161. Odo’ leći, Boga reći Angelina Ujdur, Gradac. 162. Leći spati, Boga zvati Kazivala Marija Vukelić, r. 1938. u Trnavi kraj Đakova. Zapisala Snježana Mihić, r. 1965. u Slavonskome Brodu, živi u Poreču. Bilješke 288


163. Ajmo spati, Boga zvati I.

170. Idemo spat, Boga zvat I. Kazivala Slavica Buči, r. 1926. u Posavskim Bregima. Čula od svoje majke i bake. Molile su je žene s djecom navečer prije spavanja. Poslala i zapisala Željka Kadić, r. 1974. u Zagrebu. Moli ju sa svojom djecom i mužem prije nego djeca krenu na spavanje.

Kazivala Vinka Desnica, r. 1934. u Vrani kraj Biograda na Moru. Čula je od svojih roditelja. Molitva se molila svaku večer prije spavanja. Svi su je molili, neovisno o spolu i dobi. Molitva se može govoriti na sve načine, ali se pretežno pjeva. Zapisao Josip Desnica, r. 1984. u Vrani kraj Biograda na Moru.

171. Idem spati, Boga zvati III. Kazivala Filipa Babić, r. Prka. Prikupila Ivana Babić, poslao Frano Bilić-Prcić (v. bilj. 50).

164. Iden spati, Boga zvati Molitvu je unučadi izrecitirala po sjećanju iz djetinjstva Mare Mihanović, r. Jurišić 1940. u selu Tugare, zaselku Truša. Zapisala i poslala Snježana Mihanović. Baba Mare naučila je molitvu od svoje majke Ivke Jurišić, r. Vulić iz Zakučca.

172. Molitva za laku noć Zapisao Ante Jurić, r. 1981. u Vranjicu kraj Solina. Molitvu je čuo i naučio kao dijete od svoje pokojne tete Ivanke Jurić (1927.–2015.) iz Vranjica. Vjeruje da ju je dobro zapamtio jer je zapisao prema sjećanju. Riječ je o gotovo istoj molitvi koja se molila uvečer neposredno prije spavanja, a druga, malo izmijenjena verzija, ujutro. „Koliko znam, molitva se molila u sebi. Danas sam je gotovo zaboravio, ne molim je više niti mi je poznato moli li ju itko drugi.“

165. Idem spati, Boga zvati I. Kazivala Kata Vrbičić, r. 1948. u Čustu Brdu, BIH. Čula je i naučila od svoje majke kad je imala četiri godine. To je bila njezina prva molitva i kao dijete molila ju je svake noći prije spavanja. Zapisala i poslala Mira Vrbičić Živković, r. 1971. u Doboju, BIH.

173. Iđen spati, Boga zvati Kazivala Ljuba Prka, r. Bilić-Prcić 1920. Zapisao fra Ante Sekelez, župnik iz Studenaca. Objavljeno u listu Studenci, god. III, br. 1/3. Prikupila Ivana Babić, poslao Frano Bilić-Prcić (v. bilj. 50).

166. Večernja molitva Kazivala Mila Škrobo, r. Marković. Poslala Marina Cvitić (v. bilj. 138).

174. Idemo spot, Božeka zvat Kazivala Magdalena Ilijaš, r. 1918. u Hodošanu, u Međimurju. Zapisala unuka Ljiljana Žganec, r. 1975. u Čakovcu. Molitvu je baka čula od svoje majke Marije, prenosile su je majke djeci dok su molile s djecom prije spavanja. „To je jedina molitva koju sam uspjela u cijelosti moliti, a da nisam zaboravila riječi kad sam se na kemoterapiji borila s rakom limfa, a nakon toga u krevetu ležala nepomična dok sam čekala hoće li se pronaći odgovarajuće srce jer sam čekala transplantaciju srca. Uz jako velik trud birala sam riječi da s nekim razgovaram jer sam se gubila od jakih lijekova, ali tu molitvu sam izgovarala i nekoliko puta dnevno bez imalo problema, i samo tu molitvu. Mislim da sam uspjela preživjeti zahvaljujući njoj, uz nju sam se osjećala povezanom sa svojom bakom koja me pazila. Iz nje sam crpila snagu.“

167. Idem spati, Boga zvati II. Kazivala Janja Granić, r. 1935. u Livnu. Naučila je od svoje majke ili od svećenika. Kazivala se svaku večer prije spavanja. Poslao Božo Granić, r. 1959. u Čaprazlijama, živi u Zagrebu. 168. Odoh spati, Boga zvati Kazivali Vinko Njavro, r. 1943. u mjestu Hrasnu i Matej Njavro, r. 2006. Poslala Ivana Njavro, r. 1986. Molitvica se molila naglas svaku večer. I danas je dio obiteljske večernje molitve. 169. Ajmo spati, Boga zvati II.

175. Non kraj, svetli raj Kazivala Rozalija (Rozina) Hlišć, r. Janković (1930.– 1990.) u Držimurcu, u općini Mala Subotica u Međi-

Kazivala Terezija Povreslo (1936.–2008.) iz Našica. Poslala unuka Željka Povreslo, r. 1985. u Našicama. Zna je napamet i nikad je nije zapisivala. Bilješke 289


184. Prije spavanja II. Poslala Zrinka Pavković iz Posušja. „Naučila me moja baka, ne mogu se sjetiti koja, Marija Jukić ili Mihovila Galić, prije oko 25 godina.“

murju. Naučila je od svoje majke Irme Janković (1909.– 2011.). Zapisivačica Iva Martinelli dodaje: „Molitve su mojoj braći, sestri, sestričnama, bratićima i meni kazivale naglas baka Rozina i baka Mamica (prabaka Irma) prije spavanja ili jela.“ Rozalija je objasnila da su „preminuće dušice“ duše u čistilištu.

185. Legoh spati, Boga zvati Kazivala Eva Đikić. Zapisala unuka Višnja Mikić iz Starog Petrovog Sela. „Moja baka Eva Đikić rođena je u Novoj Kapeli, a umrla je 1971. g. u 76. godini života. Ona me naučila navedenu molitvicu, koju su nju, nekada davno, učile mama i baka.“

176. Idemo spat, Božeka zvat Kazivale Sabina Krušelj i Monika Štiglec iz Ludbrega. Poslala Erika Ivančić iz Ludbrega. 177. Večernja molitva

186. Bože moj, Oče moj Kazivala Ana Ivanović, r. 1925. u Žunama, BIH, koja je molitvicu naučila od majke Ljubice Matić. Zapisala i poslala iz Zagreba kći Olga Erdelja, r. 1967. u Žunama. Molile su je uglavnom žene navečer prije spavanja, tiho, same.

Kazivala Jelena Culej, baka časne sestre Grete iz Ludbrega, sestra biskupa Culeja. Poslala Erika Ivančić iz Ludbrega. 178. Idemo spat, Bogeka zvat Kazivala Olga Ljubić, r. Šimunić, 1901. u Oroslavju. Poslala unuka Vladimira Velički uz napomenu da ju je čula od svoje bake; molila se navečer, naglas, s djecom.

187. Idem, Gospe, leći, spati Kazivala Marija Gligora, r. 1919. u Kolanu. Poslala Marina Zubović, r. Gligora 1961. u Kolanu. Molila se navečer prije spavanja, zajedno s djecom. Zapisivačica je moli i danas.

179. Homo spat, Boga zvat Zapisala i poslala Ana Krnjus, r. Šepić, a kazivala Nina Srdoč, r. Močibob (v. bilj. 40).

Križem se križam XX. Nema podataka o izvoru.

180. Umorna sam, idem spati

188. Križon se križan I. Kazivala Anđa Bilić Jeličić, r. Udiljak 1928., a ona je čula od svoje bake Mande Bilić, r. Subašić 1849. Zapisala Ivana Babić, a poslao Frano Bilić-Prcić (v. bilj. 30).

Kazivala Antonija Kraljić, r. Brechler, u Omišlju (1876.– 1973.). Molitvicu je naučila kao učenica pučke škole u Omišlju, a zapisao je njezin sin Vinko Švob godine 1972., kad mu je to izdiktirala da se ne zaboravi. Poslao unuk Vladimir Švob.

189. Križon se križan II. Prema kazivanjima i zapisima u bilježnici Mare Pavić (Bosanke) poslao Vinko Pavić (v. bilj. 34). To je, napisano je, jednostavna molitvica Majci Božjoj.

181. Prije spavanja I. Kazivala Anica Bitanga, r. Lešina, a poslala Ljubica Bitanga (v. bilj. 11).

190. Križom se križam Kazivala Nada Đonlić, r. 1965. u Sinju. Poslao sin Luka Đonlić, r. 2004. u Splitu. Moli se prije spavanja, samo jedanput, tiho.

182. Ajmo spat, Boga zvat Kazivala Dragica Valenčak, r. 1929. u Zagrebu. Poslala Biserka Ferčec iz Zagreba. Zna je napamet. Molila se navečer, molile su je uglavnom žene s unucima.

191. Križem se križam I. Kazivala Anđa Kelava (1912.–1977.), rođena u Sinju, živjela u Glamoču. Zapisala i poslala unuka Marija Lovrić, r. 1969. u Vinkovcima. Molitvica se molila tiho prije spavanja.

183. Idem spati, Boga zvati IV. Kazivala Franica Sinković. Zapisala Nina Vodopić, r. Violić (v. bilj. 27). Bilješke 290


192. S križem ležem Kazivala Zdenka Radošević, r. 1925. u Mrkoplju. Zapisala i poslala Mihaela Ponjavić, r. 1977. Molila se prije spavanja.

Dok sam išla u osnovnu školu, spavale smo često u istoj sobi. Ona je ustajala u zoru. Primoštenke su tada nosile duge pletenice omotane oko glave, a na kosi maramu svezanu ispod brade. Živo se sjećam kako bi ujutro, dok još nije svanulo, sjela na rub kreveta, rasplela pletenice, počešljala kosu i opet je splela. Dok je to radila, bez ogledala, molila je uvijek krunicu, tiho, za sebe, tako da bih ja čula samo uspavljujuće šuškanje i palatale iz riječi grešnike, času, naše, Božja... Kad bi splela kosu, izašla bi iz sobe, vjerojatno i dalje moleći krunicu... Taj zvuk, to ritmično šaputanje, uvijek isto ponavljanje, zauvijek mi je ostalo kao pojam sigurnosti i mira. Molim je sa svojom djecom. Kako je ta molitva za mene puna slika i danas kao i kad sam bila dijete, ona ima moć vratiti me u djetinjstvo, ali i povezati sa svim mojim predcima, koji su, kako mi je pričala baka, uvijek puno molili i vrijedno radili. Dok molim Ja ligan sa svojom djecom, osjećam kao da su prošlost i sadašnjost stopljene, osjećam duboku povezanost sa svojim korijenima, obiteljskim i vjerskim. Znam da će moja djeca tu molitvu moliti sa svojom djecom pa time sudjelujem i u njihovoj budućnosti.“

193. S križom ležom Kazivala osamdesetogodišnja Antonija Drašković iz sela Brezno u Humu na Sutli; molitvicu ju je naučila njezina mama. Sveta Barbara zaštitnica je rudara, ali i umirućih, dobre smrti. Hum na Sutli, osobito selo Klenovec u njemu, poznato je po nekadašnjim rudnicima ugljena, pa se vjerojatno stoga spominje i sveta Barbara. Zbog toga je kazivačičina svekrva često u molitvu dodavala i rečenicu: „Na srečnu, skraudnju zadnju vuru.“ Molitvu je poslala unuka Grozdana Drašković, vjeroučiteljica. 194. Kyrie eleison Kazivala Filka Glasnović, rođena oko 1961. u Janjevu (Kosovo). Poslao nećak Antun Glasnović, r. 1994. u Zagrebu. Molile su je pretežno žene prije spavanja, gotovo svaku večer. 195. Križem se križam II. Kazivala Anđa Bakula, r. Kovač 1932. u Osoju, kraj Posušja. Zapisivačica Marina Bakula, r. 1990. u Imotskome, molitvicu je naučila od bake, a ona od svoje majke, a vjerojatno se molitva usmeno prenosila još otprije. Molila se svaku večer prije spavanja. „Baka ovu molitvu moli i danas, ponekad i pred nama ostalima. Ta molitva budi radost osobito zbog zastarjelog jezika, važno nam ju je zapamtit baš ovako kako baka moli.“

198. Evo ligam u postelju Kazivala Zorka Čulo, r. 1929. u Grabovici, koja ju je čula od svoje bake Jake. Molila se prije spavanja. Poslala unuka Mara Čulo, r. 1955. u Grabovici, živi u Zagrebu. 199. Jo gren u posteju moju kaki u greb moj Zabilježila i poslala Dubravka Sesar, r. Dorotić (v. bilj. 132).

196. Križem se križam III. Kazivala Jaka Puđa. Zapisao Mirko Puđa (v. bilj. 35). Naučila od svoje majke ili bake. Molila ju je prije spavanja dok bi se križala. Molili su svi, i muškarci i žene, naglas i tiho, svatko za sebe. Zapisivač ističe da mu danas znači radost i sigurnost.

200. Odo’ leći u ložnicu

197. Ja ligan u postelju moju Kazivala Štefa Perkov, r. 1920. u Kruševu, kraj Primoštena. Molitva se prenosila obiteljski, baka je naučila od svoje majke, a ona od svoje. Poslala unuka Edita Perkov Ugrin, r. 1971. u Splitu. „To je večernja molitva. Ljetne i zimske praznike provodila sam kod bake u Dragi, to je selo u Primoštenu Burnjem. Molile smo uvijek uvečer zajedno Ja ligan. Ujutro je bilo drukčije.

201. Molitva prije spavanja

Kazivala Iva Soldo, r. 1901. u Širokom Brijegu, BIH. Molila se prije spavanja. Poslala unuka Branka Čuljak, r. 1967. u Mississaugi, Ontario, Kanada. Baka je molila pred njom i tako je naučila. Voli je i sada izmoliti prije spavanja.

Kazivala Mara Njavro (1912.–2005.), koja je živjela u Hrasnu, BIH. Poslala Marija Burić iz Ravnog, BIH. 202. Pozdrav Gospi prije spavanja Zapisala Zdenka Zec, r. Bešlić, 1966. u Sinju; molitvu je naučila u selu Potravlju. Bilješke 291


203. Evo idem u postelju Kazivala Filipa Babić, r. Prka. Prikupila Ivana Babić, poslao Frano Bilić-Prcić (v. bilj. 50).

lji do bakine smrti, naglas s bakom. Molitva se i sada moli u obitelji kao dio molitve koju nazivaju Gospin pozdrav.

Anđelu čuvaru

Kazivala Ruža Jukić (1923.–2011.). Zapisala Ružica Jukić (v. bilj. 210).

211. Ovaj Očenaš i ova Zdravomarija

XXI. Poslala Ana Tolj, r. 1994. u Osijeku. Kazivala njezi-

na baka Cecilija, r. 1948. u Bosni i Hercegovini.

212. Molitva anđelu čuvaru I. Kazivala Marija Pilat, r. Sakař 1892. u Uljaniku kraj Daruvara. Zapisala praunuka Svjetlana Solina, r. 1970. u Zagrebu. Prabaka se služila molitvenikom Put u nebo iz 1894. godine (sastavio Cvjetko Gruber). Ova je molitva prepisana iz prabakinih bilješki koje se čuvaju zajedno s njezinim molitvenicima. „Molitve anđelu čuvaru molile su se svaku večer, s nama djecom, prije spavanja.“ Uvijek su ih molile žene (baka ili prabaka) pred djecom više uzrasta.

204. Molitva anđelima Kazivala Delfa Mršić, r. 1942. Poslala iz Čitluka unuka Kristina Mršić, r. 1992. Svi su je molili, najčešće navečer za odlaska na spavanje. 205. Anđel moj Kazivala Nina Srdoč, r. Močibob, a zapisala i poslala Ana Krnjus, r. Šepić (v. bilj. 40). Molili su svi zajedno u krevetu s majkom jer su djeca spavala u istoj sobi. Ana je moli i danas.

213. Molitva anđelu čuvaru II. Kazivala Marija Pilat, r. Sakař. Zapisala Svjetlana Solina (v. bilj. 212).

206. Anđele moj Kazivala Mare Mihanović, r. Jurišić. Zapisala Snježana Mihanović (v. bilj. 164).

Molitvice prije i poslije jela

207. Anđele, čuvaru mili Kazivala Ane Galov, r. Pratežina. Zapisala Marijana Galov (v. bilj. 102). Čula je i naučila od svojih starih. Molitva se moli uvečer prije spavanja, kazivala su je djeca zajedno s bakom. Zapisala i poslala unuka Marijana Galov, r. 1975. u Metkoviću. Molitva je zapisana onako kako ju je baka kazivala.

XXII. Kazivao Ante Bilić-Prcić (Matin), r. 1872 u Studen-

cima kraj Imotskoga. Poslao praunuk Frano Bilić - Prcić. 214. Fala Bogu, svetoj Ani Kazivala Rozalija (Rozina) Hlišć, r. Janković. Zapisala Iva Martinelli (v. bilj. 175). Zapisivačica dodaje da tu molitvu moli i danas, pogotovo u društvu manjih nećaka i nećakinja. Osim ove ljupke dječje molitve sve je ostale zaboravila, na koje su je (upravo potaknute nastajanjem ove knjige) podsjetile majka Jelena i baka Rozina.

208. Anđelu, čuvaru mili Kazivala Marija Mišanec, r. Živić. Molila se jednom dnevno tijekom obiteljske jutarnje i/ili večernje molitve. Poslao Dario Mišanec (v. bilj. 103).

215. Križi Boži Kazivala Rozalija (Rozina) Hlišć, r. Janković. Zapisala Iva Martinelli (v. bilj. 175).

209. Večernja molitva Zapisala Ana Prskalo, r. 1992. u Paoči, BIH. Molitvu je čula od župnika fra Dinka Maslaća, r. 1937. u Sjekosama, BIH. Moli se navečer, najčešće naglas.

216. Ti nam, Bože, jelo, pilo Nema podataka o izvoru.

210. O, nebeski Božji anđele Kazivala Ruža Jukić (1923.–2011.) iz Posušja, BIH. Po sjećanju zapisala i poslala unuka Ružica Jukić, r. 1994. Ta i sljedeća molitva bake Ruže molile su se svaku večer u obite-

217. Dobri Bože, hvala tebi Obje molitvice kazivala je Juliaanna Beretovac, r. 1914. u Gatu kraj Valpova. Zapisao Davor Šamadan iz Valpova, r. 1976. Prva je bila prije jela, a druga zahvalna moliBilješke 292


tva poslije jela. Obje molitve „smo brat, sestra i ja molili s bakom i roditeljima [prije i] nakon svakog zajedničkog obroka. Najčešće je molim na zajedničkim objedima kad se skupi šira obitelj za nedjeljnim stolom.“

nijela Bele, r. 1974. u Virovitici. Ne zna kad se molila. Moli je svaku večer i jutro dok ide na posao, uz ostale molitve, a mole ju i njezina djeca za pomoć dušama u čistilištu. 223. Sveta Kata, Katarina Kazivala Manda Stupalo. Poslala unuka Anka Veljača, r. Stupalo 1957. u Sinju, kojoj ju je pokojna baka kazivala 1963. ili 1964. Molila se navečer prije spavanja.

218. Molitva prije jela Nema podataka o izvoru. 219. Molitva poslije jela Kazivala Veronika Belić, r. 1937. u Zagrebu. Obje molitve Veronika je čula od Katarine Miholić, r. Gjurak 1911. u Zagrebu, u Gračanima, koja ih je čula i zapamtila od svoje majke. Prva se molila prije svakog jela. Kazivala ih je naglas majka s djecom. Danas se prva moli „prije obiteljskog ručka (jedna osoba predmoli, zatim svi zajedno izmole Slavu Ocu ili Očenaš) ili samostalno za blagoslov hrane, ali ta molitva je i podsjetnik na djetinjstvo“. Druga se moli „poslije (svakog) jela. Kao zahvalu danas molimo dosta rijetko, uglavnom poslije svečanijih ručaka za većih blagdana.“

224. Vrije, vrije vrilica Nema podataka o izvoru. 225. Leti tić kriletić Kazivala Marta Anić. Poslala Boja Orlović (v. bilj. 7). 226. Molitva svetom Bari Kazivala Pavica Klapan, r. Batur 1900., iz Pridrage. Zapisala Tajana Klapan, r. 1964. u Osijeku, odrasla u Đakovu, sada živi i radi u Zagrebu. Molitvu je čula prije mnogo godina od svog muža Slavka Klapana, koji je rođen u Zadru 1964., a tu mu je molitvicu često kazivala gospođa Klapan. Ta je molitva bila djeci zanimljiva pa se zato i molila.

Molitvice drugim svecima

227. Sveti Vide, vidi mene Kazivala Anica Luburić, r. Knezović. Zapisala Zora Petric (v. bilj. 1). Molitvu ju je naučila baka Anđa Knezović, r. Ćuže (1860.–1947.), s kojom je svaku večer i jutro molila sv. Vida.

XXIII. Nema podataka o izvoru.

220. O, Josipe, oče sveti Kazivali Marija Mišanec, r. Živić, 1937. u Sredancima i Ilija Mišanec, r. 1937. u Poljancima. Marija je čula molitvu od svoje bake Janje Živić (r. Vragolović) za obiteljskih molitvi, a Ilija najvjerojatnije od majke Franjke Mišanec (r. Skorupski). Molila se jednom dnevno tijekom obiteljske večernje molitve. Molili su svi u kući (odrasli i djeca). Zapisao Dario Mišanec iz Garčina (v. bilj. 103). Moli je tijekom osobne večernje molitve ili pred oltarom svetoga Josipa (npr. u zagrebačkoj prvostolnici).

228. Svetomu Vidu Kazivala Ana Bitanga, r. Lešina, a poslala Ljubica Bitanga (v. bilj. 11). 229. Pastirska Prema kazivanju Ante Trojanovića, r. 1936. u Podobuču, na Pelješcu. Zapisala i poslala poštom Nina Vodopić, r. Violić 1932. u Kuni na Pelješcu.

221. Sveta Kato, Katarina Kazivala Kata Čolaković. Poslao Darko Zemljak (v. bilj. 127). Čula je od Mare Čvagić, r. Tomoković 1907. u Šagu, a ona od svojih baka. Molila se jednom ili tri puta dnevno; obično su je molile žene poslije krunice, same i s djecom.

Ostale molitvice

222. Molitva sv. Katarini

230. Hvaljen Isus, dvor nebeski Kazivala Jela Bilić, r. Babić 1924. Zapisao fra Ante Sekelez, župnik iz Studenaca. Objavljeno u listu Studenci,

XXIV. Angelina Ujdur (Gradac). Nema detaljnijih po-

dataka.

Kazivale Ruža Magenheim, r. 1925., i njezina kći Jana Ivanešić iz Lukačkog Dugog Sela. Zapisala i poslala unuka DaBilješke 293


241. Život je kratak, smrt je stalna Kazivala Ane Galov, r. Pratežina. Čula je i naučila od svojih starih. Zapisala unuka Marijana Galov, r. 1975. u Metkoviću. Molili su je naglas zajedno s bakom. Zapisana je onako kako ju je baka kazivala.

god. II, br. 2. Prikupila Ivana Babić, poslao Frano Bilić-Prcić (v. bilj. 50). 231. Hvaljen Isus, dvor nebeski I. Kazivala Maša Ivandić. Poslala Boja Orlović (v. bilj. 3).

242. Dragi Bože, čuj nam želje Zapisala Sanja Krezić, r. 1988. u Mostaru, BIH. Čula od sestre Ernestine Zovko.

232. Faljen Isus, dvor nebeski Kazivala Vinka Desnica, r. 1934. u Vrani kraj Biograda na Moru. Čula je od svojih roditelja, usmeno je prenošena. Svi su je molili, neovisno o spolu i dobi. Molitva se može govoriti na sve načine, ali većinom tiho, u sebi. Zapisao i poslao Josip Desnica.

243. Molitva Kazivala Liža Milin, r. 1900. u Salima, Dugi otok. Zapisala i poslala Eli Fižulić, r. 1961. u Zadru. 244. Molitva prigodom paljenja blagdanske svijeće Kazivao Darko Vlajić, r. 1964. u Omišu. Zapisala Branka Mlinar, r. 1987. u Omišu. Kazivač je molitvu čuo od svoje bivše susjede Mire Prlić iz Splita. Molila se zajednički za obiteljskim stolom prigodom paljenja blagdanske svijeće, posebice za Božić. Svijeća se gasila kruhom umočenim u vino. Molitvu brzo nauče i s radošću mole svi oni koji je čuju.

233. Faljen Isus, dvor nebeski I. Prema kazivanjima i zapisima u bilježnici Mare Pavić (Bosanke) poslao Vinko Pavić (v. bilj. 34). To je bila najčešća molitva kad bi ljudi prolazili ispred crkve ili kakve kapelice; pritom bi se obvezno prekrižili. 234. Ja pristupam svetom stolu Kazivala Maša Ivandić. Poslala Boja Orlović (v. bilj. 3).

245. Molitva I. Kazivala Marija Butković, r. 1925. u Gospiću. Zapisala unuka Ana Jelić, r. 1988. u Gospiću. „Govorim je kad prođem pokraj križa u selu u kojem sam rođena. Ako prođem pokraj nekog križa kad putujem, onda u sebi, u mislima, kažem molitvicu.“

235. Moj Isuse, tebi hvala Kazivala Maša Ivandić. Poslala Boja Orlović (v. bilj. 3). 236. Božje oko Zapisala i poslala Ana Krnjus, r. Šepić, a kazivala Nina Srdoč, r. Močibob (v. bilj. 40).

246. Molitva II. Kazivao Josip Petrek, r. 1924. u Negovcu kraj Vrbovca, a od njega je čula kći Bernardica Posavec, r. 1951. u Negovcu kraj Vrbovca. Poslao njezin sin Damir Posavec iz Dugog Sela, r. 1979.

237. Dojdi, dojdi, Duše Sveti Kazivala Kata Čolaković. Poslao Darko Zemljak (v. bilj. 127). 238. Molitva poslije krunice Kazivala Đurđica Čanaki, r. Štabi u Strugi kraj Ludbrega. Poslala Erika Ivančić iz Ludbrega.

247. Sveti križ Kazivala praprabaka Katica Forgač, r. oko 1900. u Brezanima kraj Vrbovca. Damir Posavec iz Dugog Sela, r. 1979., čuo ju je od majke Bernardice Petrek (udane Posavec, r. 1951.) te poslao. Zna da se prenosila usmeno i kazivala za vrijeme poljoprivrednih radova. Molile su je pretežno žene, a Damir je danas moli kad nešto sadi.

239. Život kratak, a smrt stalna Prema kazivanjima i zapisima u bilježnici Mare Pavić (Bosanke) poslao Vinko Pavić (v. bilj. 34). Ovu su molitvicu u Ričice donijeli misionari 1964. godine.

248. Faljen Isus, mrtve duše Kazivala Vinka Desnica, a poslao Josip Desnica (v. bilj. 163). Čula je od svojih roditelja. Ta je molitva više pozdrav mrtvim dušama. Svi su je molili, neovisno o spolu i dobi, uglavnom tiho, u sebi.

240. Život kratak, smrt je stalna Kazivala Slavica Kolarek. Zapisala Tamara Husić, r. 1977. u Koprivnici. Bilješke 294


256. Sunce pada na počinak Nema podataka o izvoru.

249. Kat se duša s tilon dili Zapisala i poslala Ana Krnjus, r. Šepić, a kazivala Nina Srdoč, r. Močibob (v. bilj. 40).

257. Bogo dragi, laku noć Obje molitvice kazivala je Ivka Golub, r. 1913. u Banjaluci, BIH. Naučila ih je od svoje majke ili bake. Mole je jednom ili više puta djeca prije spavanja, ali i odrasli. Obje molitve je poslao unuk Martin Golub, r. 1970. u Daruvaru.

Dječje molitvice XXV. Kazivala Ivka Golub, r. 1913. u Banjaluci, BIH.

Poslao unuk Martin Golub, r. 1970. u Daruvaru.

258. Anđelu blagi Kazivala Sofija Marina, r. Menjak, zvana baba Sofe, r. 1918. u Bugojnu, BIH. Poslala Martina Marina Žunić, r. 1976. u Splitu.

250. Anđele čuvaru, moj čuvaru blagi Poslala Martina Žerovnik, r. 1991. u Dubrovniku. Mama je tu molitvu naučila kad je bila mala. Molila je s mamom svaku večer prije spavanja, a sad je moli i sama.

259. Draga Gospe Kazivala Ive Projić 1980-ih godina. Poslala unuka Anamarija Petrić, r. 1982. u Splitu. Molila se svaku večer prije spavanja.

251. Anđelu moj blagi Kazivala Marija Mišanec, r. Živić. Molila se jednom dnevno tijekom obiteljske jutarnje i/ili večernje molitve. Poslao iz Garčina unuk Dario Mišanec (v. bilj. 103). Ne govori molitvu jer je ne zna napamet, ali baka je redovno moli.

260. Prije spavanja Kazivala Rozalija (Rozina) Hlišć, r. Janković. Zapisala Iva Martinelli (v. bilj. 175).

252. Anđele moj dragi Kazivala Maša Veraja, r. 1903. u Metkoviću, koja ju je naučila od svoje majke Ive Veraje. Zapisala unuka Aleksandra Lukić-Skelić, r. 1969. u Metkoviću. Najčešće je svaku večer prije spavanja mole djeca. „Učile smo je sestra i ja s bakom i majkom naglas, a onda same u tišini.“

261. Anđeliću, mili dragi Kazivala Liža Milin. Zapisala Eli Fižulić (v. bilj. 243). Moli se naglas svaku večer prije spavanja.

253. Anđele Božji, čuvaru moj Kazivala Marija Malarić, r. 1911. u Krapini. Zapisao i poslao unuk Krešimir Malarić, r. 1969. u Zagrebu. Molila se navečer prije spavanja i ujutro nakon buđenja. Zapisivač se moli svaki dan ujutro i navečer svom anđelu čuvaru za pomoć, a sjeti se često svoje bake.

262. Hvala ti, Bože, za ovaj dan Kazivala Ivanka Žaja, r. 1938. u Splitu. Čula je i naučila od svoje majke Jake Pupačić Katurić. Roditelji su molili zajedno sa djecom i tako im prenosili. Poslao Časlav Žaja, r. 1966. u Splitu, živi u Zagrebu.

254. Anđele sveti, čuvaru moj Kazivala Agata Sović, r. 1938. u Zavidovićima, BIH. Poslao Igor Sović, r. 1990. u Živinicama, BIH. Molitvu je čuo od bake Agate, a ona od svoje majke u Studencima kraj Imotskoga. Molitva pripada obiteljskom nasljeđu. Molitva se moli navečer prije spavanja, rano ujutro prije početka radnog dana ili u bilo kojoj drugoj prigodi u kojoj želimo zamoliti našeg dragog anđela čuvara za pomoć.

263. Dječja molitva Kazivala Marija Majdak, r. 1937. Naučila iz čitanke za prvi razred osnovne škole 1944. godine. Autor je nepoznat. Poslala Marijana Kranjec iz Sigeteca, kraj Peteranca u Međimurju. 264. Isuse moj mili Kazivala Dragica Maraš, r. 1949. u Vrsima. Poslala unuka Anđela Predovan, r. 1992., i kaže da svaku večer prije spavanja moli sa svojom dvogodišnjom djevojčicom molitvu njezine prabake.

255. Moja prva molitva anđelu čuvaru Kazivala Tereza Palaš, r. 1918. Poslala unuka Marijana Kranjec iz Sigeteca kraj Peteranca u Međimurju. Bilješke 295


265. Isuse, daj da volim ptičice Kazivala Jelena Čizmarević, r. 1913. u Prelogu. Poslala Bernardica Pleša, r. 1968. u Virovitici. Ta se molitva molila s djecom svaku večer prije spavanja. Molile su uglavnom žene.

molitva ili pričica, a meni je bila jako lipa i ja san svojoj dici to govoria, a sada i unucima pa se svi zajedno na to nasmijemo, a mislim da je i poučna za malu djecu.“

Zaštitne molitvice

266. Hvaljen budi, Isuse Kazivala Veronika iz Lipovica, općina Posušje, BIH. Molila se svako jutro, naglas. Poslala Lucija Tolić, r. 1991. u Vrućicama, BIH.

XXVI. Ivan Vekić, r. 1945. u Kozičkim Poljicima.

274. Iđem spati, Boga zvati Kazivala Jaka Puđa. Zapisao Mirko Puđa (v. bilj. 35). Naučila od svoje majke. Molila se prije spavanja.

267. Hvaljen budi, Isuse I. Kazivala Marija Žužić. Poslala Marina Bogović (v. bilj. 154).

275. Leti Pera na nebesa Poslala Nine Kardum. Molitvu je molila zapisivačičina pokojna baka u Bosanskom Grahovu za velikih oluja, a pogotovo za jake grmljavine i velike tuče, moleći milost od dragoga Boga da prestane oluja. „Ponekad je izgovarajući molitvu znala izaći na prag kuće i baciti van mašice (žarač) za vatru (ako me pitate zašto – ne znam, pretpostavljam da je to dio običaja koji se prenosio naraštajima, a kojemu se zaboravila svrha). Baka je preminula 1985., ali od stvari koje nam je ostavila u nasljeđe i sjećanje je i ova molitva. (…) Evo, to je to. Ja tu molitvu i dan danas učim svoju djecu (samo više ne bacam mašice na dvor).“

268. Dođi, dragi Isuse Kazivala Nevenka Križić, r. 1958. u Krapini, iz Trgovišća. Molila se svakodnevno prije spavanja. Poslao Domagoj Križić, r. 1995. u Zagrebu. 269. Terezijo mala I. Kazivala Ruža Ivanagić, r. Pačić, 1936. u Čelikovićima, kraj Slavonskoga Broda. Molitvicu je naučila od svoje majke. Znana je kao molitva za djecu prije spavanja i molila se zzajedno s molitvom anđelu čuvaru. Poslao iz Luksemburga Danijel Stanković, r. 1980. u Slavonskome Brodu.

276. Sjedi Gospa na dočiću Kazivala Ruža Batinović, r. 1922. u Neumu, BIH. Molile su žene kad bi bilo kakvo nevrijeme, kiša s jakom grmljavinom. Poslala unuka Snježana Šimunović iz Topola, r. 1968. u Dubrovniku. Moli je danas sama i zajedno s djecom jer joj znači sigurnost i radost.

270. Sveta mala Terezice Kazivala Marija Žužić. Poslala Marina Bogović (v. bilj. 154). 271. Terezijo mala II. Kazivala Marija Dretvić. Poslala unuka Svjetlana Ivkošić, r. 1969. u Županji. „Svaku večer prije spavanja baka je sa mnom molila. I ja sam naučila svoju djecu da je mole svaku večer prije spavanja.“

277. Molitva kad grmi Nema podataka o izvoru. 278. Križ križala po nebu Kazivala Anica Luburić, r. Knezović. Zapisala Zora Petric (v. bilj. 1).

272. Terezijo, tebi hvala Kazivala Ljubica Trajber iz Bribira, koja ju je spjevala za svoju kćer Tereziju, zapisivačičinu majku. Zapisala Nera Brozović- Salopek, r. 1954. u Ogulinu. „Moja je mama moli već 80 godina, a mi, naši susjedi, kumovi i prijatelji svaki put kada se utječemo u potrebi svetoj Tereziji od Maloga Isusa. Molimo je i danas, pogotovo kod nedjeljnog ručka.“

279. Sveti Ilija ogljeni Kazivala Anđa Mandić, r. 1930. u Ljutom Docu, BIH. Čula od svoje od starije sestre Mile, r. 1928. u Ljutom Docu. Kad bi bilo jako nevrijeme, grmljavina, sijevanje, tuča, molili su je naglas i muškarci i žene. Zapisala i poslala Adrijana Kolakušić, r. 1975. u Sarajevu, živi u Zagrebu. „Naučila sam molitvu od svoje bake, govorim je izvornim jezikom kako sam i zapisala kad jako grmi i kad se bojim.“

273. Tonček bonček Zapisao i poslao Marino Pilat, r. 1954. u Karojbi. Kazivali su mu nono, mama i tata. „Mala prigodna, sad može ili biti Bilješke 296


280. Sveti Ilija ognjeni Kazivala Pera Klarić. Molila se tijekom grmljavine, glasno i pred svima, a govori se i danas, ali tiho, samo sebi. Molitva znači sigurnost. Zapisao Mario Bagarić, r. 2000. u Tomislavgradu, BIH.

pjesmice-molitvice protiv oluje sačuvale su se ponajviše u hrvatskim krajevima uz more i u zaleđu. 284. Biži, biži, Irudice Kazivala Maša (Mara) Jukić, r. Puljić (zvana Puljuša). Zapisala Nada Gudelj (v. bilj. 20). Molitva se molila kad se slutila opasnost, najčešće u ljetnim mjesecima kad bi prijetili tuča i grmljavinsko nevrijeme.

281. O, Ilija ognjeni Kazivala Kata Ivanković iz Širokoga Brijega, BIH. Zapisala Jadranka Veno, r. 1967. u Mostaru, živi u Zagrebu. Izgovarale su je naglas zajedno s kazivačicom žene svaki put kad je bilo nevrijeme i kad je grmjelo. Zapisivačica je moli sa svojom djecom kad grmi.

285. Biži, biži, Irudice I. Kazivala Marija Lidija Lelas. Zapisala Branka Mlinar (v. bilj. 37). Moli se naglas svaki put kad grmi. Molitvu mole i odrasli i djeca, i muškarci i žene.

282. Molitva svetom Iliji Kazivala Dragica Bilić. Zapisala Miranda Banovac (v. bilj. 75). Sve molitve zapisivačica je naučila od majke, dakle, vjerojatno su se i prije naraštajima usmeno prenosile. Molila se kad je grmjelo, na Veliki četvrtak i na Uskrs.

286. Molitva svetomu Anti Kazivala Ruža Vladić, r. 1928. u Rami, BIH. Poslao Ivan Vladić i navodi: „Čuo sam je iz usta moje babe. Molila je glasno kad je išla u klanicu, tj. štalu pobrinuti se oko krava. Molitva je izumrla s njom.“

283. Biži, Irudica Kazivao Ivan Vekić, r. 1945. u Kozičkim Poljicima kraj Vrgorca. Čuo od bake po ocu Ive Vekić, r. oko 1870. Molitvicu je znala i molila i njegova majka. To je tradicijska zaštitna molitva u svim nevremenima. U usmenim legendarnim pričama često se spominje da se sv. Ilija Gromovnik vozi nebom u ognjenim kolima i progoni Herodijadu nastojeći je ubiti svojom strijelom pa je otuda buka. Herodijada, u našim krajevima zvana češće Irudica, skriva se, i opet prema predaji, u visokim planinama i kamenim gromadama. Često su ljudi znali na tim mjestima nakon udara groma tražiti strijelu sv. Ilije. Molitva se molila prije svake grmljavine, prije svake tuče. U narodu se vjerovalo da vješci predvode gradonosne oblake i navode krupu da ljudima napravi štetu pa bi se za vrijeme tuče i grmljavine ispred kuće izokretali tronošci naopako ili su ih bacali u oluju. Križem bi se po zraku križalo i molila ova molitva. Molili su je svi prisutni. Za vedra neba znao se pojaviti vrtlog (pijavica). I ona se povezivala sa zlim silama koje su se urotile protiv čovjeka. Te vrtloge narod je zvao vijorina i tomu vihoru nikakav vjetar nije bio ravan. Uz ime Irudice, spleli su se u nerazmrsivu klupku motivi iz kršćanske biblijske priče o Herodijadi, koja je skrivila smrt svetoga Ivana Krstitelja, s iskonskim predodžbama o oluji i gromovima. Govori se: kad se Herodijada dotakla odsječene glave Ivana Krstitelja, postala je besmrtnom. Međutim, u nju su udarili brojni gromovi i otada se skita tamo amo, od mjesta do mjesta, od praga do praga, tražeći zaklonište, ali nitko pametan neće da joj ga dade jer gromovi uvijek u nju pucaju. Neki se zaklinju da su je vidjeli i da njezino tijelo sliči zbog gromova situ. Apotropejske (zaštitne)

287. Sveti Vide, vidi mene I. Kazivala Eva Đikić. Zapisala Višnja Mikić (v. bilj. 185). 288. Molitva Kazivali djed Ante Butković, r. 1928., ili baka Marija Butković, r. 1925. u Gospiću. Zapisala unuka Ana Jelić, r. 1988. u Gospiću. „Kad sam bila mala, išli bismo se kupati ljeti u rijeku. Kad sam tek učila plivati, bojala sam se vode, dubine, ima li zmija, pa su mi rekli da se tada kratko pomolim kako bih se zaštitila i onda će sve otići i nemam se čega više bojati. Dok smo braća i ja bili mali, molili smo ovu molitvu kad smo išli na kupanje jer smo tada bili sigurniji.“ 289. Sveti Vide, vidi mene II. Kazivala Mila Škrobo, r. Marković. Poslala Marina Cvitić (v. bilj. 138). Sveti je Vid obiteljski svetac i zaštitnik obitelji Marković. 290. Protiv napasti Kazivala Maša (Mara) Jukić, r. Puljić (zvana Puljuša). Zapisala Nada Gudelj (v. bilj. 20). Molitva se molila kad se slutila opasnost, najčešće u ljetnim mjesecima kad bi prijetili tuča i grmljavinsko nevrijeme. 291. Molitva sv. Ani za liječenje očiju Kazivala mi telefonom Ljubica Bitanga (v. bilj. 11). Jako joj je stalo da prenese tu molitvicu koju je njezina baba Anica molila uvijek za izlječenje očiju. Riječ je o inačici jedne od najstarijih zaštitnih molitvica na hrvatskome prostoru koje su do nas doprle još iz glagoljaških zapiBilješke 297


Molitva se molila u ‘velikoj potrebi’, ali i uz ‘na smrt bolesnoga’. Tada ju je napamet i bez greške, naglas, moralo izmoliti nevino dijete (prije puberteta).Vjeruje se da tada bolesnik ili ozdravi ili u miru premine.“ Za vlastite potrebe moli se po volji, naglas ili u sebi, ali treba paziti da se ne pogriješi. Molili su i žene i muškarci jer su je naučili u dječjoj dobi. „Kad mi je zaista teško i ne znam kako dalje, posežem za tom molitvom kao za nadom da će se sad sigurno sve razriješiti. Sjeća me na majku i na moje prvo učenje o vlastitoj vjeri dok još neke pojmove nisam ni razumjela: što su korovi anđeoski, tko su Djeve omiljene... Imala sam samo četiri godine kad sam je naučila.“

sa, gdje neki od svetaca, ovdje sv. Ana, Gospina majka, susreće bolest i tjera je zaklinjanjem iz ljudskoga tijela. Prepletanje arhaičnoga, mitskoga, pretkršćanskoga i kršćanskoga daje tim prastarim molitvicama posebnu draž. 292. Sveti Roko Kazivala Marija-Tatjana Vidaković, r. 1939. u Splitu, a vjerojatno je čula od nekoga iz mjesta Preka na otoku Ugljanu, gdje je živjela. Poslala kći, ali nije navela svoje podatke. Navodi da se molitva moli kad ti nešto upadne u oko, primjerice trepavica ili kakva prašina, kad treba dlan staviti na oko i naglas izmoliti tu molitvu. „Mi se nismo nikada sramili izmoliti nešto naglas, ali nismo skretali pozornost na sebe. Izmolim je svaki put kad sam u toj situaciji. Uvijek sam joj se divila kako ima trenutni učinak. Izmolim je zadnjih četrdeset godina barem jedan do dva puta godišnje. Prenosim je svojoj djeci i vidim da je u toj prigodi uvijek izmole.“

299. Kaži mi, dite Kazivala Jeka Klapan, r. Pedić 1941., iz Pridrage. Molitvu je naučila od svoje bake Boje Pedić, koja je bila rodom iz Poličnika. Zapisala Tajana Klapan (v. bilj. 226). Zapisivačica navodi da je Jedinstvo prvi put čula prije nekoliko godina od gospođe Jeke Klapan. Uspjela je saznati da je to za njih bila posebno moćna molitva koju su molili u teškim životnim trenutcima.

293. Ja te molim, dragi Bože Kazivala Jaka Puđa. Zapisao Mirko Puđa (v. bilj. 35). Naučila od svoje majke ili bake. Molila se kroz jutro ili poslije molitve krunice. 294. Isus prid menom Kazivala Kata Kulušić, r. 1938. u Ključu, kraj Miljevaca. Naučila je od svoje majke. Molila se samo jednom, prije spavanja za tjeranje zla. Zapisao Paško Dželalija, r. 1980. u Šibeniku.

300. Malo dijete putem gre Kazivala Anica Kuvačić, r. Štetić 1929. u Novom Vinodolu, živi od 1954. u Splitu. Jedinstvo ju je naučila nona Antonija Čandrlić, r. Jerčinović, 1867. u Dolu, kraj Križišća u Hrvatskome primorju. Nona je govorila da molitva seže u 16. st. u doba boja s Turcima na Grobničkome polju i povezana je s predajom koja govori: „Nebo je uslišalo molitvu žena i nakon nje plemeniti Zrinski je pogodio turskoga pašu, otvori se bitka i zatrpa Turke kamenjem. Na polju su ostali samo bijeli turbani.“ Po završetku Drugoga svjetskog rata uz krunicu molili su i ovu molitvu, skupno i pojedinačno, „za sretan povratak naših bližnjih iz rata“.

295. Čelo, trbuh, noge Kazivala Luce Vantačić. Zapisao Damir Kremenić (v. bilj. 15). Molilo bi se kad bi nekoga ugrizla zmija, i žene i muškarci, tzv. križači, ali i za pomoć, po potrebi. 296. Molitva za Rožac Kazivala Luce Vantačić. Zapisao Damir Kremenić (v. bilj. 15). 297. Molitva za nevremena Kazivala Franica Sinković. Zapisala Nina Vodopić, r. Violić (v. bilj. 27).

301. Stup kršćanske vjere Kazivala Jela Mihić. Zapisala Marinka Šubar (v. bilj. 23). Jela Mihić molitvu je čula od svoga djeda Grge u tridesetim godinama prošloga stoljeća. Molili su je i žene i muškarci, a „po kazivanju predaka, tu molitvu bi trebao znati svaki kršćanin“. U obitelji se čuvala i prenosila usmeno. Marinka Šubar navodi: „U djetinjstvu me majka učila molitvu. Kasnije sam je zaboravila pa me je moja majka, koja ima 87 godina, nedavno na nju podsjetila. Potrudit ću se ostaviti je u nasljeđe mojim unučićima i u pisanom obliku.“

Jedinstvo XXVII. Kazivala Jeka Klapan, r. Pedić 1941., iz Pridrage.

Zapisala Tajana Klapan. 298. Pita Djeva djeteta Kazivala Rozalija (Ele) Penov, r. 1932. u Novoj Bukovici. Zapisala i poslala kći Suzana Šmit, r. Sarvaš, 1966. „Pretpostavljam da je majka molitvu naučila od svojih roditelja. Bilješke 298


Kazalo imena Anđelković, Anka 124, 286 Anić, Iva 283 Anić, Marta, r. Vukšić 17, 202, 277, 293

Benediktinski samostan sv. Margarite, Pag 190 Beretovac, Juliaanna 194, 292

Brajdić, Mira 277, 299 Brajković, Marija, r. Kolar 287 Brajković, Anđa, r. Kikaš 105, 284

Bilić, Ana, r. Tomić 132, 286

Brautović, Igor 184

Babić, Filipa, r. Prka 163, 183, 289, 292

Bilić, Dragica 78, 243, 282, 297

Brozović-Salopek, Nera 296

Babić, Ivana 276, 279, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 289, 290, 291, 293, 299

Bilić, Jela, r. Babić 200, 293

Buči, Slavica 162, 289

Bilić, Manda, r. Subašić 290

Bunić, Stanko 14

Bilić, Nela 286

Burić, Marija 291

Bilić, Toka 123, 286

Butina, Đurđica, r. Drabik 154, 288

Bilić Jeličić, Anđa, r. Udiljak 40, 100, 175, 279, 284, 290

Butina, Magdalena 288

Bilić-Martinčević, Katica 72, 109, 285, 299

Butković, Marija 217, 246, 294, 297

Bagarić, Angelina 280, 283 Bagarić, Doma 96, 283 Bagarić, Iva 54, 89, 280, 283 Bagarić, Mario 280, 283, 297 Bajo, Ana, r. Brajak 279 Bakula, Anđa, r. Kovač 42, 95, 116, 178, 279, 283, 285, 291

Butković, Ante 246, 296

Bilić-Prcić, Ante 21, 133, 192, 277, 286, 299

Cepak, Ana 14, 18, 277, 299 Culej, Jelena 168, 290

Baran, Tanja 277

Bilić-Prcić, Frano 276, 277, 279, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 289, 290, 291, 293, 299

Barbarić, Anica 139, 287

Bilić-Prcić, Mate 277, 286

Bareta, Mate 236

Biskupović, Anđa, r. Marović 37, 279

Barišić, Mara, r. Vuk 62, 117, 132, 135, 281, 285, 286, 287

Bitanga, Anica, r. Lešina 20, 89, 170, 205, 248, 277, 283, 290, 293, 297

Batarilo, Ivan 118, 285

Bitanga, Ljubica 277, 283, 290, 293, 297

Čizmarević, Jelena 230, 296

Batarilo, Janja 118, 285

Bogović, Marina 288, 295, 296

Batarilo-Poljak, Ružica 285

Boka, Dijana, r. Gazić 280, 281

Čolaković, Kata, r. Čvagić 124, 200, 212, 286, 293, 294

Batinović, Ruža 240, 296

Bošnjak, Iva, r. Marić 288

Bakula, Marina 279, 283, 285, 291 Banovac, Miranda, r. Bilić 282, 297

Bekavac, Mara (Marija), r. Vrljičak 91, 283

Bošnjak, Mara 152, 288 Botinovčan, Tereza 288

Crnjac, Katica 280, 288 Cvitić, Marina 284, 287, 289, 297 Čanaki, Đurđica, r. Štabi 213, 294 Čandrlić, Antonija, r. Jerčinović 298 Čavčić, Katica 281

Čubelić, Ana, r. Sučić 280 Čulo, Mara 291 Čulo, Zorka 180, 291 Čuljak, Branka 291

Bele, Danijela 293

Božanović, Matija 102, 284

Belić, Kate 284

Božić, Rozalija 283

Belić, Mara, r. Oberlender 284

Bradarić-Šljujo, Marija 281

Dabac, Tošo 28, 252

Belić, Veronika 195, 293

Brajak, Ana, r. Biskupović 37, 279

Delač, Patricija 280

Kazalo imena 299

Čvagić, Mara, r. Tomoković 293


Desnica, Josip 289, 293, 294

Glasnović, Antun 291

Jakobović, Sofija 281

Desnica, Vinka 158, 210, 218, 289, 293, 294

Glasnović, Filka 178, 291

Janković, Irma 289

Gligora, Marija 173, 290

Jasa, Ante 275

Golomejić, Anđelina 149, 287

Jeđud, Terezija 279, 285

Golomejić, Petar 288

Jelić, Ana 294, 297

Golub, Boris 42, 49

Jukić, Marija 290

Golub, Ivka 222, 226, 295, 299

Jukić, Marko 22

Golub, Martin 295, 299 Granić, Božo 289

Jukić, Maša (Mara), r. Puljić 32, 42, 65, 66, 99, 101, 244, 247, 278, 279, 281, 284, 297

Granić, Janja 161, 289

Jukić, Ruža 98, 188, 284, 292

Grgić, Francika 280

Jukić, Ružica 284, 292

Grgurić, Ivana 49, 280

Jurčević, Anica, r. Bartulović 63, 281

Đikić, Eva 172, 246, 290, 297

Gudelj, Lucijana 280

Jurčević, Ivan 281

Đonlić, Luka 290

Gudelj, Nada 278, 279, 281, 284, 297

Jurić, Ante 286, 289

Devčić, Ikica 96, 283 Dolenec, Maja 285 Domac, Julija 153 Drabik, Štefanija 154, 288 Drašković, Antonija 38, 177, 279, 291 Drašković, Grozdana 12, 59, 279, 291 Dretvić, Marija 234, 296 Džaja, Zvonko 52, 280 Dželalija, Paško 298

Đonlić, Nada 176, 290

Jurić, Ivanka 131, 164, 286, 289

Erdelja, Olga 290

Hlišć r. Janković, Rozalija 166, 193, 228, 289, 292, 295

Jurišić, Ivka, r. Vulić 289

Erjavec, Marija 21, 277

Husić, Tamara 294

Kačinić, Elizabeta 16, 277, 280

Erpačić, Josip 103 Etnografski muzej u Zagrebu 14, 19, 26, 86, 115, 128, 136, 167, 220, 233, 267

Ilčić, Julijana, r. Keglević 133, 286

Kardum, Nina 296

Ilčić, Stanko 286 Ilijaš, Magdalena 166, 289

Ferčec, Biserka 290 Fižulić, Eli 294, 295 Forgač, Katica 218, 294

Kadić, Željka 289

Institut za etnologiju i folkloristiku 28, 252 Institut za povijest umjetnosti 80, 92, 142, 196, 203, 206

Kelava, Anđa 176, 290 Kirasić, Claudia 120 Kišić, Gordana 277 Kivač, Natalija 279, 285, 299

Ivanagić, Ruža, r. Pačić 232, 296

Klapan, Jeka, r. Pedić 252, 266, 298

Ivančić, Erika 277, 279, 281, 285, 288, 290, 294

Klapan, Pavica, r. Batur 204, 293

Ivandić, Maša 15, 209, 211, 277, 293, 294

Klapan, Tajana 293, 298

Ivanešić, Jana 293

Klarić, Anđa 277

Ivanković, Kata 243, 297

Klarić, Marijan-Manjuka 18, 277

Gaži, Franjo 119, 285

Ivanović, Ana 173, 290

Klarić, Pera 242, 297

Gelemenović, Marija, r. Magdić 97, 283

Ivkošić, Svjetlana 296

Knezović, Anđa, r. Ćuže 106, 284, 293

Galić, Mihovila 290 Galov, Ane, r. Pratežina 102, 107, 186, 214, 284, 292, 294 Galov, Marijana 284, 292, 294 Gazić, Ljubica, r. Kurtović 46, 63, 64, 280, 281

Kazalo imena 300

Klapan, Slavko 293


Knežević, Slavka 52, 280

Lovrić, Luka 100, 284

Martinelli, Iva 289, 292, 295

Kolakušić, Adrijana 296

Lovrić, Marija 278, 282, 290

Martinović, Ana 283

Kolar, Jagica 141, 287

Lovrić, Ruža 278, 279

Martinović, Šima 280, 288

Kolarek, Slavica 214, 294

Lovrić, Toma 278, 279

Marušić, Goran 278, 282

Koljatić, Jerka 131, 181, 286

Maslać, Dinko 187, 292

Kožnjak, Agata 279, 285

Luburić, Anica, r. Knezović 10, 25, 67, 68, 73, 76, 83, 84, 85, 117, 125, 127, 155, 204, 241, 277, 278, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 293, 299

Kraljić, Antonija, r. Brechler 170, 290

Luketina, Delfa 90, 123, 283, 286

Mejak, Slava 135, 287

Kramar, Milica, r. Jeđud 41, 113, 156, 279, 285

Lukić-Skelić, Aleksandra 295

Mihaljević, Zorica 280

Ljubić, Olga, r. Šimunić 169, 290

Mihanović, Mare, r. Jurišić 159, 186, 289, 292

Kremenić, Damir 278, 298

Magaš, Tina 283

Mihanović, Snježana 278, 281, 289, 292

Krezić, Sanja 294

Magenheim, Ruža 201, 293

Mihić, Jela 33, 45, 274, 278, 279, 298

Križić, Domagoj 296

Majdak, Marija 229, 295

Mihić, Snježana 288

Križić, Nevenka 232, 296

Malarić, Krešimir 295

Miholić, Katarina, r. Gjurak 293

Krnjus, Ana, r. Šepić 280, 282, 287, 290, 292, 293, 299

Malarić, Marija 224, 295

Mijakić, Janja 146, 287

Mandić, Anđa 242, 296

Mikić, Višnja 277, 283, 290, 297, 299

Krolo, Toni 74, 147, 174

Maras, Ruža, r. Vrljičak 56, 126, 280, 286

Milin, Liža 215, 228, 294, 295

Kuliš, Anđa (Antunuša) 61, 125, 281, 286

Maraš, Dragica 114, 230, 285, 295

Miočević, Tomislav 58, 281

Marčić, Elizabeta 138, 299

Miolin, Lenka 67, 281

Kulušić, Kata 250, 298

Maričić, Anica 154, 288

Mirković, Baldo 156

Kurtović, Jele, r. Čavrag 280, 281

Marić, Ivan 34

Kus-Nikolajev, Mirko 233

Marina, Sofija, r. Menjak 227, 295

Mišanec, Dario 284, 285, 288, 292, 293, 295, 299

Kuzmanić, Dušan 281

Marinac, Zlatko 287

Kuvačić, Anica, r. Štetić 273, 298

Marjanović, Ana 114, 285

Komin, Verica 285, 299

Kranjec, Marijana 288, 295

Krušelj, Sabina 35, 168, 279, 290

Lacić, Anica 16, 69, 108, 277, 281, 285 Lelas, Kata, r. Stanić 280 Lelas, Marija Lidija 34, 45, 245, 279, 297, 299

Marjanović, Teodora 285 Markasović, Zlatica 98, 283 Markasović Hasanec, Vesna 283 Marković, Dragica 281

Matić, Ljubica 290 Matijević, Tea 150

Miočević, Lucia 281

Mišanec, Franjka, r. Skorupski 293 Mišanec, Ilija 104, 119, 199, 284, 285, 293 Mišanec, Marija, r. Živić 104, 112, 149, 187, 199, 223, 284, 288, 292, 293, 295, 299 Mlinar, Branka 279, 294, 297, 299

Lončar, Iva 51, 280

Marković, Megi 281

Mofardin, Paolo 80, 92, 142, 196, 203, 206

Lovrić, Ana 31, 71, 78, 278, 282

Marković, Reza 47, 280

Mršić, Delfa 185, 292

Kazalo imena 301


Mršić, Kristina 292

Petrić, Anamarija 295

Rašić, Anđa 55, 155, 280, 288

Musić, Dora 283, 286

Petrišić, Đurđa 261

Rašković, Eva 15, 88, 90, 277, 283, 299

Musić, Ivanka 283

Picig, Ivka 17, 277

Rennert, Nediljka 280

Pilat, Marija, r. Sakař 189, 292

Rezo, Teuta 287

Pilat, Marino 296

Rončević, Ana 287

Pintarić, Marija 277

Rončević, Budimir 146, 287

Njavro, Ivana 289

Pleša, Bernardica 296

Rozić, Marko 287

Njavro, Mara 182, 291

Ponjavić, Mihaela 291

Rozić, Matija 287

Njavro, Matej 289

Posavec, Bernardica, r. Petrek 294

Rupčić, Reza, r. Šimunović 286

Njavro, Vinko 161, 289

Posavec, Damir 294

Novaković, Miroslav 278 Novaković, Slavica 278

Poštek, Biserka 116, 150, 285, 299

Sekelez, Ante 276, 280, 282, 283, 285, 286, 289, 293, 299

Potočki, Milena 288

Sesar, Dubravka, r. Dorotić 286, 291

Palaš, Tereza 225, 295

Povreslo, Terezija 162, 289

Sikirica, Ljubica 33, 53, 278, 280

Pašalić Ruža (Matanovica) 64, 281

Povreslo, Željka 289 Predovan, Anđela 285, 295

Sinković, Franica 38, 171, 251, 279, 290, 298

Prka, Ljuba, r. Bilić-Prcić 165, 289

Soldo, Iva 182, 291

Prlić, Mira 294

Solina, Svjetlana 292

Projić, Iva 227, 295

Sović, Agata 225, 295

Prskalo, Ana 287, 292

Sović, Igor 295

Orlović, Boja 277, 293, 294

Pavić, Mara (Bosanka) 28, 34, 43, 95, 108, 156, 175, 210, 213, 279, 283, 285, 290, 294, 299 Pavić, Slavka 72 Pavić, Vinko 279, 283, 285, 290, 294, 299 Pavković, Zrinka 290 Pavlović, Kristina, r. Ilčić 286 Pedić, Boja 298 Pejković, Ivka 29, 70, 73, 79, 278, 282

Puček, Ivana 281 Puđa, Jaka 44, 68, 99, 118, 179, 239, 249, 279, 281, 284, 285, 286, 291, 295, 296, 298

Penov, Rozalija 260, 298

Puđa, Mirko 279, 281, 284, 285, 286, 291, 295, 296, 298

Perica, Anka 284

Pupačić Katurić, Jaka 295

Perić, Kata, r. Šapina 39, 279 Perkov, Štefa 179, 291 Perkov Ugrin, Edita 291 Peruško, Ana, r. Cvek 148, 287 Petrek, Josip 217, 294 Petric, Zora 277, 278, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 293, 296, 299

Radamović, Mirjana 287 Radoš, Antea 285

Srdoč, Nina, r. Močibob 47, 82, 83, 145, 169, 185, 212, 219, 280, 287, 290, 292, 294, 299 Stanić, Ivka 280 Stanković, Danijel 296 Stojić, Mira 104, 284 Stupalo, Jelena 278, 280 Stupalo, Manda 201, 293 Szabo, Đuro 86

Radoš, Iva 113, 285

Šajina Sošić, Vlasta 287

Radošević, Zdenka 177, 291

Šakić, Marica (Marka) 76, 77, 282, 299

Raguž, Cvijeta, r. Prkačin 139, 287

Šamadan, Davor 292

Ralašić, Anka 15, 88, 90, 277, 283, 299

Šamanović, Ruža 30, 278

Kazalo imena 302


Šamanović, Ružica 278

Vekić, Iva 277, 297

Zemljak, Darko 284, 286, 293, 294

Šapina, Frane 279

Vekić, Ivan 11, 238, 244, 277, 297, 299

Zemljak, Janja , r. Šimunović 286

Šapina, Ljube, r. Vejić 279

Velički, Vladimira 290

Zemljak, Reza, r. Čvagić 107, 284

Šepić, Paulina, r. Srdoč 287

Veljača, Anka, r. Stupalo 293

Zemljak, Ruža, r. Čvagić 284

Šijaković, Ante 299

Veno, Jadranka 297

Zovko, Ernestina 215, 294

Šijaković, Božica 144, 299

Veraja, Iva 295

Zrno, Ana 284

Šimunović, Snježana 296

Veraja, Maša 224, 295

Zubović, Marina, r. Gligora 290

Škrobo, Mila, r. Marković 134, 160, 247, 287, 289, 297

Veselčić, Janja 66, 281

Zuviteo, Augustin 140, 287

Šmit, Suzana, r. Sarvaš 298 Šola, Ruža 30, 278

Vidaković, Marija-Tatjana 249, 298 Vinković, Doroteja 57, 280 Visković, Ana, r. Pocrnja 273

Žaja, Časlav 295 Žaja, Ivanka 229, 295 Žakić, Valentina, r. Ivanešić 280

Štiglec, Monika 35, 168, 279, 290

Visković, Ivo 24, 36, 279, 299

Šubar, Marinka 278, 279, 298

Visković, Marija 279, 299

Šuto, Karmen 288 Švob, Vinko 290

Vladanović, Zorka, r. Amulić 32, 70, 278, 281

Švob, Vladimir 290

Vladić, Ivan 297

Žunić, Martina Marina 295

Vladić, Ruža 245, 297

Žužić, Marija 151, 231, 234, 288, 295, 296

Tkalčić, Vladimir 19, 26, 115

Vlajić, Darko 216, 294

Togonal, Milka 51, 280 Tolić, Lucija 296

Vodopić, Nina, r. Violić 279, 290, 293, 298

Tolj, Ana 299

Voloder, Anđa, r. Čubelić 50, 280

Tomašković, Katarina, r. Krstić 286

Vratović, Chiara 287

Tomšić, Ksenija 283

Vrbičić, Kata 160, 289

Trajber, Ljubica 235, 296

Vrbičić Živković, Mira 289

Trojanović, Ante 205, 293

Vrdoljak, Milica 145, 287 Vrdoljak, Petar 287

Udiljak, Manda 285

Vučak, Ana 283, 287

Ugremović, Roza 152, 288

Vučković, Ante 110

Ujdur, Angelina 157, 208, 288, 293

Vuk, Anđa 281

Ursić, Zdenka, r. Voloder 280

Vukelić, Marija 157, 288

Valenčak, Dragica 171, 290

Zec, Ivan 281, 285, 286, 287

Vantačić, Luce 25, 250, 251, 278, 298

Zec, Zdenka, r. Bešlić 282, 291 Kazalo imena 303

Žerovnik, Martina 295 Žganec, Ljiljana 289 Živić, Janja, r. Vragolović 294, 288, 293


Bilješka o priređivačici Ljiljana Marks, folkloristica i kroatistica. Diplomirala, magistrirala i doktorirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1974. godine zaposlena je u Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu. Njezini istraživački interesi usmjereni su na usmenu književnost: terenska i arhivska istraživanja, stilističke postupke tradicijskih pripovjedača, povijesne i suvremene zapise i pristupe usmenoj književnosti, na povijesne i stilske značajke suvremenih folklornih žanrova, na (usmeno)književnu topografiju (npr. Zagreb, Beč, Konavle), na uporabe i artikulacije usmenih priča u historiografskim, književnim i didaktičnim tekstovima te u političkom ili promidžbenom diskursu, na biblijske motive u hrvatskoj proznoj i poetskoj usmenoj tradiciji. Objavila je više od stotinu znanstvenih radova u domaćim i inozemnim znanstvenim časopisima (Njemačka, SAD, Ukrajina, Slovačka, Mađarska, Bugarska, Austrija, Italija, Slovenija, Poljska). Urednica je nekoliko međunarodnih folklorističkih i etnoloških pregleda kao i šest zbornika radova posvećenih kulturnopovijesnim istraživanjima tradicijske kulture, priča i pripovijedanja, humora te predaje kao temeljnoga usmenoga žanra. U knjizi Vekivečni Zagreb (1994., 2000., 2010.), nagrađenoj Nagradom Grada Zagreba za znanost, predstavila je i interpretirala višestoljetnu praksu pričanja u Zagrebu i o Zagrebu. Priredila je nekoliko antologijskih i kritičkih izbora hrvatskih usmenih priča (Zlarin, Međimurje, Konavle, Župa dubrovačka) te zbirku pučkih molitvica iz Dubrovačkoga primorja Križi lete po nebu (2011.), za koju je dobila Zlatnu povelju Matice hrvatske za 2010. i 2011. godinu.

Bilješka o priređivačici 304


Sadržaj Riječ izdavača Predgovor

Veliki petak ................................................ 34

Sveta Katalena ............................................ 35 Didova molitva .......................................... 36 Kokotiću zlatni, zlatni ................................ 37 Kokoti pjevali ............................................. 38 Gda kukout zapoje .................................... 38 Molitva na Veliki petak ............................. 39 Pivčići pivaše .............................................. 40 Idemo spat, Božeka zvat ............................. 41 Božji pivci zapivaše ..................................... 42 Božji pivci propivaše .................................. 42 Pivčići pivaše .............................................. 43 Božji pivci pivaše ........................................ 44 Molitva starih vremena ............................. 45 Prvi pivci zapivaše ...................................... 45 Prvi pivci pivnuše ....................................... 46 Kad prvi pjetlić zapjeva .............................. 47 Molitva u petak .......................................... 47 Danas je petak, peti dan ............................ 49 U gorici crkvica .......................................... 50 Crkvica se gradi ......................................... 51 Gospa sjedi na visokoj gorici ..................... 51 Crkvica se gradi I. ...................................... 52 Crkvica se gradi II. .................................... 52 Crkvica se gradi III. ................................... 53 Crkvica se gradi IV. ................................... 54 U gori se crkva gradi .................................. 55 Crkvica se gradila ...................................... 56 U gorici gorica, u gorici crkvica ................ 57 U šumici crkvica građena ............................ 58 Crkvica se gradi V. ..................................... 60 Na gorici zlatna crkva ................................ 61 Žalosna Majka Kristova ............................. 62 Zvonce zveči ................................................. 63 Zvonce zveči, Gospa kleči ............................ 63 Zvonce zveči I. ............................................ 64 Zvonce zveči II. ........................................... 64 Zvono zveči, Gospa kleči ..............................65 Gospa kleči na kamenjku i moljku ..............66 Muka Isusova ................................................67 Na Veliki petak .............................................67

............................................. 4

................................................... 6

Navještenje Anđelu Gabrijelu ....................................... 10 Anđele Gabrijele ........................................ 11 Božić Zvonce zveči, Gospa kleči ........................... 15 Isus se rodi u pol noći u štalici ................... 15 Što na gori škripuće ................................... 16 Žuri se, Isuse .............................................. 16 Eto Božić bata ............................................ 17 Isusek mali, koj’ rodil se v štali .................. 17 Čestit svijetu, danak svemu ....................... 18 Božićna pisma moga dida ............................ 18 Betleheme, Betleme ................................... 20 Molitva za božićni ručak ............................ 21 Bog van daj ................................................. 21 Korizma U korizmi ................................................... 25 Veliki Očenaš ............................................. 25 Veliki tjedan Veliki četvrtak - križićanje ....................... 28

Dušice grišna .............................................. 29 Dušo grešna, budi krepna ......................... 29 Dušice grišna, budi u viri kripna ................ 30 Molitva na Veliki četvrtak ......................... 31 Dušo moja .................................................. 32 Oj, dušice virna ......................................... 32 Dušica grišna ............................................. 33 Oj, dušice grješna ...................................... 33 Sadržaj 305


Ide Diva puten križa .....................................68 Iđe Diva slavnom grobu ...............................68 Iđe Diva slavnim grebom .............................69 Na vodicu bistricu .........................................69 Danas petak rečeni .......................................70 Danas petak rečeni I. ....................................70 Molitva Velikog petka ...................................71

Zdravo, Marijo, milosti puna .......................96 O, Marijo, pomozi! .......................................97 Ja sam sirota, nevojni stvor ...........................97 Draga Gospo od Aljmaša .............................98 O, preslavna Božja Mati ...............................98 Teče voda vrućica ..........................................99 Faljen Isus, Gospe mila ................................99 Hoću pozdraviti Blaženu Gospu ................100 Dobra večer, Gospe moja ...........................100 Molitva prije rozarija – pozdrav Gospi ......101 Završetak krunice ........................................102 Bog se javi sa nebesa ...................................102 O, Marijo milostiva .....................................104 O, Marijo okrunjena ..................................104 Ko bi moju molitvu molija ........................105 Ovi dan, Gospin dan .................................106 Gospe moja, sjediš nasred kuće .................107 Evo, sveto zvono zvoni ................................107 Zvonce zveči .................................................108 Na vodicu bistricu .......................................108 Kleče Gospa na kolina ...............................109

Velika subota .............................................. 72

Redom, redom, tri Marije ............................73 Tri djevice Bogu mile ....................................73 Uskrs Uskrsna molitva ............................................77 Uskrsno jutro ................................................77 Na Uskrs ........................................................78 Uskrs ..............................................................78 Dobro jutro, Gospe mila ..............................79 Sveti Petar ide u raj Sveti Petar u raj gre .......................................83 Sveti Pero u raj gredi .....................................83 Sveti Pero u raj gredi I. ..................................84 Sveti Pero u raj gredi II. ................................84 Sveti Pero u raj gredi III. ...............................85

Molitvice Isusu Ljubljeni Jezušek moj ..................................113 Dragi Isuse ...................................................113 Isuse moj mili ..............................................114 Hvaljen Isus i dvor nebeski ........................114 Isuse moj ljubljeni .......................................116 O, Isuse, slatko ime .....................................116 O, Isuse, Božji Sine .....................................117 Podizanje tila i krvi Kristove ......................117 Faljen Isus, dvor nebeski ............................118 Dušo Kristova, posveti me .........................118 Zbogom ostaj, dom presveti ........................119 Isuse slatki, jedno te molim .......................119

Isusova misa Kada podne zvoni .........................................89 Sveti Stipan crkvu gradi ...............................89 Sveti Petar crkvu gradi ..................................90 Križ ide po nebu ...........................................90 Sveti Petar crkvu gradi I. ..............................91 Molitvice Blaženoj Djevici Mariji O, Marijo, slatki glas .....................................95 O, prislavna Božja Mati ................................95 Znak križa ......................................................96 Sadržaj 306


Molitvice nedjelji

O, Isuse moj raspeti ....................................146 Oj, Isuse i Marija .........................................148 Molitva ........................................................149 Sveto Trojstvo, Bog jedini ...........................149

Sveta nedjelja ...............................................123 Oj, nedjeljo, braćo danas ............................123 Molitvica .....................................................124 Nedeljice, lepotice .......................................124 Nediljice, Božja svetice ................................125 O, nediljo, bratni danče .............................125 Nediljica svetica ...........................................126 Oj, nedjeljo, nedjeljice ................................127

Prođe ovaj danak ..................................... 150

Daj nam, Božek, lepo spati .........................151 Hvala Bogu, prođe dan ..............................151 Večernja molitva I. ......................................152 Bogu hvala, prođe danak ............................152 Molitva ........................................................154 Hvala Bogu, prođe danak I. ........................154 Hvala, Bogu, prođe danak II. .....................155 Večernja molitva II. ....................................155

Jutarnje molitvice Jutarnja molitva ..........................................131 Molitva za dobro jutro ................................131 Dobro jutro, Gospe lipo .............................132 Jutarnja molitva Majci Kristovoj ................132 Bijelog dana eto k nama .............................133 Jutarnja molitva I. .......................................133 Već sunce se porodilo .................................134 Hvaljen budi, Isuse .....................................135 Kod jutarnjeg umivanja na izvoru .............135

Idem spati, Boga zvati ............................. 156

Odo’ leći, Boga reći .....................................157 Leći spati, Boga zvati ...................................157 Ajmo spati, Boga zvati I. .............................158 Iden spati, Boga zvati ..................................159 Idem spati, Boga zvati I. ..............................160 Večernja molitva .........................................160 Idem spati, Boga zvati II. ............................161 Odoh spati, Boga zvati ................................161 Ajmo spati, Boga zvati II. ............................162 Idemo spat, Boga zvat I. ..............................162 Idem spati, Boga zvati III. ...........................163 Molitva za laku noć ....................................164 Iđen spati, Boga zvati ..................................165 Idemo spot, Božeka zvat .............................166 Non kraj, svetli raj .......................................166 Idemo spat, Božeka zvat ..............................168 Večernja molitva .........................................168 Idemo spat, Bogeka zvat ...............................169 Homo spat, Boga zvat .................................169

Svakodnevne molitvice Ja se krstim i prekrstim ...............................139 Svakodnevna molitva .................................139 Svemogući Bože ..........................................140 Hvala tebi, Bože naš ....................................140 Svakog dana ja sam s tobom ........................141 Večernje molitvice Tiha noć se sada spusti ...............................145 Večernja molitva .........................................145 Isuse moj ......................................................146 Sadržaj 307


Umorna sam, idem spati ............................170 Prije spavanja I. ...........................................170 Ajmo spat, Boga zvat ...................................171 Idem spati, Boga zvati IV. ...........................171 Prije spavanja II. ..........................................172 Legoh spati, Boga zvati ...............................172 Bože moj, Oče moj .....................................173 Idem, Gospe, leći, spati ..............................173

O, nebeski Božji anđele ..............................188 Ovaj Očenaš i ova Zdravomarija ................188 Molitva anđelu čuvaru I. ............................189 Molitva anđelu čuvaru II. ...........................189 Molitvice prije i poslije jela Fala Bogu, svetoj Ani ..................................193 Križi Boži .....................................................193 Ti nam, Bože, jelo, pilo ...............................194 Dobri Bože, hvala tebi ................................194 Molitva prije jela .........................................195 Molitva poslije jela ......................................195

Križem se križam ..................................... 174

Križon se križan ..........................................175 Križon se križan II. ......................................175 Križom se križam ........................................176 Križem se križam I. .....................................176 S križem ležem ............................................177 S križom ležom ............................................177 Kyrie eleison ................................................178 Križem se križam II. ....................................178 Križem se križam III. ..................................179 Ja ligan u postelju moju ..............................179 Evo ligam u postelju ....................................180 Jo gren u posteju moju kaki u greb moj ......181 Odo’ leći u ložnicu ......................................182 Molitva prije spavanja .................................182 Pozdrav Gospi prije spavanja ......................183 Evo idem u postelju ....................................183

Molitvice drugim svecima O, Josipe, oče sveti ......................................199 Sveta Kato, Katarina ...................................200 Molitva sv. Katarini ....................................201 Sveta Kata, Katarina ...................................201 Vrije, vrije vrilica .........................................202 Leti tić kriletić .............................................202 Molitva svetom Bari ...................................204 Sveti Vide, vidi mene ..................................204 Svetomu Vidu .............................................205 Pastirska .......................................................205 Ostale molitvice Hvaljen Isus, dvor nebeski .........................209 Hvaljen Isus, dvor nebeski I. ......................209 Faljen Isus, dvor nebeski ............................210 Faljen Isus, dvor nebeski I. .........................210 Ja pristupam svetom stolu ..........................211 Moj Isuse, tebi hvala ...................................211 Božje oko .....................................................212 Dojdi, dojdi, Duše Sveti .............................212 Molitva poslije krunice ...............................213

Anđelu čuvaru .......................................... 184

Molitva anđelima ........................................185 Anđel moj ....................................................185 Anđele moj ..................................................186 Anđele, čuvaru mili ....................................186 Anđelu, čuvaru mili ....................................187 Večernja molitva .........................................187 Sadržaj 308


Zaštitne molitvice Iđem spati, Boga zvati .................................239 Leti Pera na nebesa .....................................239 Sjedi Gospa na dočiću ................................240 Molitva kad grmi ........................................240 Molitva kad grmi i sijeva ............................241 Sveti Ilija ogljeni ..........................................242 Sveti Ilija ognjeni .........................................242 O, Ilija ognjeni ............................................243 Molitva svetom Iliji .....................................243 Biži, Irudica .................................................244 Biži, biži, Irudice .........................................244 Biži, biži, Irudice I. ......................................245 Molitva svetomu Anti ................................245 Sveti Vide, vidi mene I. ..............................246 Molitva ........................................................246 Sveti Vide, vidi mene II. ..............................247 Protiv napasti ..............................................247 Molitva sv. Ani za liječenje očiju ................248 Sveti Roko ...................................................249 Ja te molim, dragi Bože ...............................249 Isus prid menom .........................................250 Čelo, trbuh, noge ........................................250 Molitva za Rožac .........................................251 Molitva za nevremena ................................251

Život kratak, a smrt stalna ..........................213 Život kratak, smrt je stalna .........................214 Život je kratak, smrt je stalna .....................214 Dragi Bože, čuj nam želje ...........................215 Molitva ........................................................215 Molitva prigodom paljenja blagdanske svijeće ..................................216 Molitva I. .....................................................217 Molitva II. ...................................................217 Sveti križ ........................................................218 Faljen Isus, mrtve duše ...............................218 Kat se duša s tilon dili ................................219 Dječje molitvice Anđele čuvaru, moj čuvaru blagi ...............223 Anđelu moj blagi ........................................223 Anđele moj dragi ........................................224 Anđele Božji, čuvaru moj ...........................224 Anđele sveti, čuvaru moj ............................225 Moja prva molitva anđelu čuvaru .............225 Sunce pada na počinak ..............................226 Bogo dragi, laku noć ...................................226 Anđelu blagi ................................................227 Draga Gospe ...............................................227 Prije spavanja ...............................................228 Anđeliću mili, dragi ....................................228 Hvala ti, Bože, za ovaj dan ..........................229 Dječja molitva .............................................229 Isuse moj mili ..............................................230 Isuse, daj da volim ptičice ...........................230 Hvaljen budi, Isuse .....................................231 Hvaljen budi, Isuse I. ..................................231 Dođi, dragi Isuse .........................................232 Terezijo mala I. ............................................232 Sveta mala Terezice ....................................234 Terezijo mala II. ...........................................234 Terezijo, tebi hvala .......................................235 Tonček bonček ............................................235

Jedinstvo ................................................... 252

Pita Djeva djeteta ........................................253 Kaži mi, dite ................................................262 Malo dijete putem gre ................................268 Stup kršćanske vjere ...................................274 Bilješke ...................................................... 276 Kazalo imena ............................................ 299 Bilješka o priređivačici ............................ 304

Sadržaj 309


Glavni urednik: mr. sc. Petar Balta Copyright © Verbum, Split, 2019. Sva prava pridržana. Nijedan se dio ove knjige ne smije umnožavati, fotokopirati, reproducirati ni prenositi u bilo kakvu obliku (elektronički, mehanički i sl.) bez prethodne pisane suglasnosti nakladnika. Priredila: prof. dr. sc. Ljiljana Marks Izvršne urednice: Katarina Gugić, Ljiljana Jurinović Lektura: Marijana Ivić Grafičko oblikovanje i priprema: Diana Župić Fotografija na naslovnici: Toni Krolo, Rimska misnica koja se nosila prije Drugoga vatikanskog koncila, početak 20. st., župa Plina-Stablina, Splitsko-makarska nadbiskupija Fotografija na predlistu/zalistu: Ivan Marić, Tekst Gospina plača u rukopisu Za nakladnika: dr. sc. Miro Radalj Knjiga je objavljena uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Grada Splita i Grada Zagreba. ISBN 978-953-235-663-2 CIP zapis dostupan u računalnome katalogu Sveučilišne knjižice u Splitu pod brojem 171019006. Nakladnik: VERBUM d.o.o. Sinjska 2, 21000 Split Tel.: 021/340-260, fax: 021/340-270 E-mail: naklada@verbum.hr www.verbum.hr Tisak: Denona d.o.o. Tiskano u studenome 2019.


Najljepše molitve naših starih – hrvatsko duhovno blago za sve generacije! Drevne narodne molitve koje se usmenom predajom prenose s koljena na koljeno u našim hrvatskim obiteljima, one koje su djedovi ostavljali u nasljeđe unucima, koje su unuke s udivljenjem slušale od svojih baka prije spavanja i koje su majke kćerkama predavale kao dragocjenu baštinu za njihove nove obitelji, sada su po prvi put sabrane i sačuvane u ovoj iznimnoj knjizi kako bi mogle biti dio i vaše obiteljske baštine. Monografija Najljepše molitve naših starih puno je više od knjige: njezine stranice s prekrasnim narodnim molitvama iz svih hrvatskih krajeva i obogaćene dojmljivim fotografijama iz narodne baštine, sadrže istinsko hrvatsko duhovno blago za sve naraštaje. Noseći u sebi dašak minulih vremena, ove se molitve istovremeno odlikuju neprolaznom svježinom i ljepotom. Ova jedinstvena knjiga oblikovana je iz same naše zemlje, izrasla je iz srdaca i vjere naših obitelji i narodnog spomena na ono najvažnije što imamo i što želimo prenijeti naraštajima koji dolaze. ISBN 978-953-235-663-2

VERBUM 285 kn

Profile for VERBUM d.o.o.

Najljepše molitve naših starih  

Monografija "Najljepše molitve naših starih" puno je više od knjige: njezine stranice s prekrasnim narodnim molitvama iz svih hrvatskih kraj...

Najljepše molitve naših starih  

Monografija "Najljepše molitve naših starih" puno je više od knjige: njezine stranice s prekrasnim narodnim molitvama iz svih hrvatskih kraj...

Profile for verbum.hr
Advertisement