Газета "Ринок Бориспіль" № 572

Page 1

Передплатний індекс: 99399

ШИРОКОФОРМАТНИЙ

ДРУК

вул.

Бежівка,

1;

т. :

6-69-04

№ 15 (572) 21 квітня 2017 р.

Газета заснована 26.03.2002 р.


2

№ 15 (572) 21 квітня 2017 р.

Понеділок , 24 квітня UA:Перший 6.00 7.00,8.00,13.00,15.00,19.50,5.30 Новини. 6.10 7.10,8.10 Спорт. 6.15 8.15 АгроЕра. 6.20 7.15,8.20,13.40,22.50,23.20,0.15,1. 15 Погода. 6.25 0.25 Вiд першої особи. 6.45 7.45,8.25 Смакота. 7.20 23.25 На слуху. 8.35 Паспортний сервiс. 8.45 Телемагазин. 9.00 Ранок про Україну. 9.35 Х/ф “ОСТАННIЙ ШАНС”. 11.30 Д/ф “Голий король” Костянтина Степанкова”. 12.15 Суспiльний унiверситет. 13.15 Борхес. 13.50 Д/ф “Ловець слiв”. 15.25 Фольк-music. 16.30 Твiй дiм 2. 16.45 Д/с “Нацiональнi парки Америки”. 17.45 Вiкно до Америки. 18.10 18.55 Клiп учасника Євробачення-2017. 18.15 1.20 Новинний блок. 18.50 Що там з Євробаченням? Блоги. 19.00 1.50 Новини. Культура. 19.20 Перша шпальта. 20.20 2.05 Хокей з шайбою серед чоловiкiв. ЧС (Угорщина Австрiя). 22.45 З перших вуст. 22.55 5.50 Вiчне. 23.00 0.00,1.00 Пiдсумки. 4.00 Т/с “Травма”.

IНТЕР 6.00 М/ф. 6.20 13.30 “Слiдство вели...” з Л. Каневським”. 7.00 8.00,9.00,12.00,17.40 Новини. 7.10 8.10 “Ранок з Iнтером”. 9.20 12.25 Т/с “Шкiдливi ради”. 15.20 “Чекай на мене”. 18.00 19.00,4.45 “Стосується кожного”. 20.00 “Подробицi”. 20.30 Т/с “Спокуса”. (16+). 22.30 Т/с “Одного разу в Ростовi”. (16+).

6.45 Факти тижня. 100 хвилин з О. Соколовою. 8.45 Факти. Ранок. 9.10 Спорт. “Вдалий проект”. 9.15 Надзвичайнi новини. “Готуємо разом”. Пiдсумки з К. Стогнiєм. 10.05 Антизомбi. 11.00 Секретний фронт. 6.50 7.15,8.15 Ранок з 12.20 13.05 Х/ф “КЛЮЧ САУкраїною. ЛАМАНДРИ”. (16+). 7.00 12.45 15.45 Факти. День. 8.00,9.00,15.00,19.00,23.00,1.20 14.20 16.10 Х/ф “ПРИЗНАСьогоднi. ЧЕННЯ”. (16+). 9.15 3.15 Зоряний шлях. Х/ф “ПРИМАРНИЙ 10.50 4.30 Реальна мiстика. 17.00 ПАТРУЛЬ”. (16+). 11.50 Х/ф “ПАВУТИНА БА18.45 21.05 Факти. Вечiр. БИНОГО ЛIТА”. Бiльше нiж правда. 13.50 Т/с “Чорна квiтка”, 1 i 2 20.20 21.25 Т/с “Пес 2”. (16+). с. 22.30 Свобода слова. 15.30 Т/с “Чорна квiтка”. Х/ф “СУДНА НIЧ”. 18.00 Т/с “Райське мiсце”, 74 0.25 (18+). с. (16+). 1.55 Небачене Євробачен19.45 2.15 “Говорить Україня. на”. Т/с “Лас-Вегас 5”. 21.00 Т/с “Я дарую тобi ща- 2.10 (16+). стя”, 1 i 2 с. (12+). Стоп-10. 23.30 Х/ф “БIБЛIОТЕКАР 3: 3.35 ПРОКЛЯТТЯ IУДОВОЇ ЧАШI”. (16+). 6.55 16.00 “Все буде доб5.20 Агенти справедливоре!” стi. 8.55 18.30 “За живе!” 10.10 Х/ф “НЕ МОЖУ СКАЗАТИ “ПРОЩАВАЙ”. 3.00 Зона ночi. 12.00 Х/ф “IВАН ВАСИЛЬ4.35 18.00 Абзац. ОВИЧ ЗМIНЮЄ ПРОФЕСIЮ”. 5.25 6.45 Kids’ Time. 13.55 “Битва екстрасенсiв 5.30 М/с “Сiмейка Крудс”. 6.50 Х/ф “ТАЙМЛЕСС: РУ- 16”. 18.00 22.00 “Вiкна-Новини”. БIНОВА КНИГА”. (16+). 19.55 22.35,1.30 “Слiдство 9.10 Х/ф “ТАЙМЛЕСС 2: ведуть екстрасенси”. САПФIРОВА КНИГА”. (16+). 23.35 “Давай поговоримо 11.40 Х/ф “ТАЙМЛЕСС 3: про секс 3”. СМАРАГДОВА КНИГА”. (16+). 3.30 “Найкраще на ТБ”. 13.50 Х/ф “ГАРI ПОТТЕР I ДАРИ СМЕРТI. ЧАСТИНА 2”. (16+). 16.10 “Тарапунька. Ан16.10 19.00 Ревiзор. Магази- 6.15 шлаг довжиною в життя”. ни. 7.00 18.00 “Алло, лiкарю!” 21.00 Таємний агент. 7.55 13.45,18.55,21.45 “По22.00 Таємний агент. Постгода”. шоу. 9.50 Життя в цифрi. 23.40 Суперiнтуїцiя. Завтра-сьогоднi. 1.05 Небачене Євробачен- 10.45 12.00 Євромакс. ня. 14.15 Бiльярдний турнiр 1.20 Х/ф “ШВЕЦЬ”. (16+). “Cluster Cup”. 1/2 фiналу, ч. 3. 15.15 “Iпостасi спорту”. “Таке спортивне жит5.05 Служба розшуку дiтей. 15.40 тя. Iлля Кваша”. 5.10 Дивитись усiм! “Формула Пруста. Ми5.55 19.20 Надзвичайнi но- 17.05 кола Сивий”. вини з К. Стогнiєм. 0.10 2.55 “Час”. 3.25 4.05

Т/с “Територiя краси”. 5.30 “Подробицi” -

КАНАЛ “УКРАЇНА”

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТОНIС

ICTV

19.00 В гостях у Д. Гордона. Левон Оганезов, ч. 1. 20.10 Вердикт iсторiї. 21.20 Вiкно в Європу Михайла Поплавського. 22.00 4.55 DW-Вiзерунок дня. 22.20 Бiльярдний турнiр “Cluster Cup”. 1/2 фiналу, ч. 4. 0.00 Т/с “Нiч чорних краваток”. (18+). 1.50 Т/с “Життя на вершинi”. (18+). 2.50 Т/с “Пiсля опiвночi”. (18+). 3.40 “Свiтськi хронiки”. 4.05 “Кумири”. 4.20 “Моднi iсторiї з Оксаною Новицькою”. 4.40 “Цивiлiзацiя Incognita”. 5.05 “Джаз-коло”.

ТЕТ 6.00 5.40 Кориснi пiдказки 2. 6.20 Казка з татом. 6.40 Це наше - це твоє. 6.50 Байдикiвка. 7.10 М/с “Лис Микита”. 7.25 М/с “Шаленi кролики. Вторгнення”. (16+). 7.40 М/ф “Чарiвний горох”. 8.00 Мультмiкс. 9.25 М/с “Дора-мандрiвниця”. 9.55 Х/ф “ШАЙБУ, ШАЙБУ!” 11.25 18.50 Панянка-селянка. 12.25 16.40,0.55 Казки У Кiно. 13.30 19.55 Готель Галiцiя. 14.35 17.45,21.00 Одного разу пiд Полтавою. 15.05 Т/с “Домашнiй арешт”. 15.40 4.25 Вiталька. 22.00 2.45 Країна У. 23.00 Розсмiши комiка. 1.25 Шпiлiвiлi. 1.55 Теорiя зради.

HTH 5.20 Т/с “Охоронець 3”. (16+). 8.15 19.30 Т/с “Кулагiн та партнери”. 10.25 17.25 Т/с “Детективи”. (16+). 12.00 21.30 Т/с “CSI: НьюЙорк 7”. (16+). 13.50 15.05,0.45 Т/с “Еле-

ментарно”. 14.45 док”. 15.40 23.45 (16+). 3.00 3.15 3.35 Києва”. 4.05 фесiї”.

(16+). 19.00,23.15,2.30 “Свi“Страх у твоєму домi”. Т/с “Королi втечi”. “Випадковий свiдок”. “РечДОК”. “Легенди бандитського “Правда життя. Про-

2+2 6.00 М/ф. 8.00 18.30 “Спецкор”. 8.30 19.00 “ДжеДАI”. 9.05 “Вiдеобiмба”. 12.35 Т/с “Загублений свiт”. 15.10 Т/с “Мисливцi за релiквiями”. 17.20 Т/с “Перевiзник”. (16+). 18.00 “Люстратор. Прокляття системи”. 19.20 20.10 Т/с “Схватка”. (16+). 21.05 Х/ф “СПРАВЖНЄ ПРАВОСУДДЯ: БРАТСТВО”. (16+). 22.55 23.55 “Вiн, Вона i телевiзор”. 0.55 Т/с “Iнспектор Алекс 4”. 1.45 Х/ф “СТРАЧЕНI СВIТАНКИ”.

1+1 6.45 7.10,8.10,9.10 Снiданок з “1+1”. 7.00 8.00,9.00,12.00,16.45,19.30,23.15 “ТСН”. 9.30 “Чотири весiлля 2”. 10.50 12.20 “Мiняю жiнку 7”. 12.50 13.50 “Пробач менi, моя любове”. 14.45 15.45 “Сiмейнi мелодрами”. 17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана”. 20.30 “Секретнi матерiали”. 21.00 Т/с “Хороший хлопець”. (12+). 22.00 “Грошi”. 23.25 Х/ф “ЛЕГЕНДА ПРО ЧЕРВОНОГО ОРЛА”. (16+). 1.55 Х/ф “НАЩАДКИ”. (16+).


Б7

3

№ 15 (572) 21 квітня 2017 р.

Новини країни

Андрій Іллєнко закликав українців долучитися до вшанування героїв Холодного Яру 14 квітня 2017 року народний депутат України від ВО «Свобода» Андрій Іллєнко з трибуни парламенту закликав патріотів наприкінці квітня долучитися до вшанування героїв Холодного Яру. «Цього року відбудуться традиційні вшанування героїв-холодноярців, які будуть присвячені 100річчю Української революції та відродження вільного козацтва. Традиційно цей захід буде організовувати історичний клуб «Холодний Яр» на чолі з Романом Ковалем, а також Всеукраїнське об’єднання «Свобода», «Національний корпус», «Правий сектор» та инші патріотичні організації», — повідомив депутат.

Одне із сіл Дніпропетровищини два роки не платить за опалення газом

29‒30 квітня відбудеться цей масштабний ювілейний захід, до якого можуть долучитися усі охочі. «Дійства в Холодному Яру розпочнуться у селі Медведівка біля пам’ятника Максиму Залізняку, де активісти відтворять сучасний бій з використанням військової техніки. Експозицію озброєння та екіпіровки сучасного воїна і військово-практичне навчання представлять ВГО «Сокіл» і полк «Азов», також відбудеться музичний та фестиваль документального кіна. Продовження заходів — 30 квітня в селі Мельники на берегах Гайдамацького ставу», — розповів Андрій Іллєнко.

Голова Єлизаветівської сільради Максим Голосной, посилаючись на 13 ст. Конституції України (надра, та все що вони містять — належить народу України), вимагає у місцевого облгазу кілька документів: — який саме газ постачали в село Єлизаветівка?; — чи є документи на право власності на газ, що компанія постачає мешканцям села?. На цікаві питання головуючого судді, якою є ціна і вартість газу і принципи її обрахунку, не змогли відповісти представники обл-газу. Суд зобов’язав надати документи на право власності на газ, принципи формування ціни і вартість газу. До одного з найцікавіших моментів цієї справи належить і невизначеність кінцевого власника — кіпрських фірм, на які йдуть «газові» гроші з України. Незрозуміло, хто отримує кінцевий прибуток від шалених «накруток».

Прес-служба ВО «Свобода»

ukr-biz.com.ua

Вівторок, 25 квітня 15.50 16.45 “Речдок”. 18.00 19.00,4.45 “Стосується 6.00 кожного”. 7.00,8.00,13.00,15.00,19.50,5.30 20.00 “Подробицi”. Новини. 22.30 Т/с “Одного разу в Ро6.10 7.10,8.10 Ера бiзнесу. стовi”. (16+). 6.15 7.15,8.15 Спорт. 0.10 Т/с “Територiя краси”. 6.20 8.20 АгроЕра. 3.00 5.30 “Подробицi” 6.25 “Час”. 7.20,8.25,22.50,23.20,0.15,1.15 По- 3.30 “Вдалий проект”. года. 4.00 “Готуємо разом”. 6.30 0.25 Вiд першої особи. 6.45 7.45,8.30 Смакота. 6.10 5.20 Агенти справед7.25 23.25 На слуху. ливостi. 8.35 Паспорт.ua. 7.00 8.45 Телемагазин. 8.00,9.00,15.00,19.00,23.00,3.20 9.00 Ранок про Україну. Сьогоднi. 9.30 Україна на смак. 8.15 Ранок з Україною. 10.00 18.50 Що там з Євро- 7.15 9.15 4.10 Зоряний шлях. баченням? Блоги. 4.30 Реальна мiстика. 10.05 18.10,18.55 Клiп учас- 11.30 13.30 15.30 Агенти справедника Євробачення-2017. ливостi. (16+). 10.20 Т/с “Площа Берклi”. 16.10 Iсторiя одного злочину. 11.20 Т/с “Лiнiя захисту”. (16+). 12.05 Д/ф “Гайдамацьким 18.00 Т/с “Райське мiсце”, 75 шляхом”. с. (16+). 12.30 Суспiльний унiверси19.45 “Говорить Україна”. тет. Т/с “Я дарую тобi ща13.15 Уряд на зв’язку з гро- 21.00 стя”, 3 i 4 с. (12+). мадянами. 23.30 Т/с “Закон i порядок: 14.00 Театральнi сезони. злочинний намiр”. (16+). 14.25 Спогади. 1.50 Х/ф “БIБЛIОТЕКАР 3: 15.35 Поза часом. ТелевиПРОКЛЯТТЯ IУДОВОЇ ЧАШI”. става “Фараони”. (16+). 17.20 Хто в домi хазяїн? 17.40 М/с “Книга джунглiв”. 18.15 1.20 Новинний блок. Служба розшуку дiтей. 19.00 1.50 Новини. Культура. 3.15 3.20 Зона ночi. 19.20 Перший на селi. 5.10 18.00 Абзац. 20.20 2.05 Хокей з шайбою 7.55 Kids’ Time. серед чоловiкiв. ЧС (Україна - Ав- 6.00 6.05 М/с “Сiмейка Крудс”. стрiя). 7.05 М/с “Iсторiї Тома i 22.45 З перших вуст. Джерi”. 22.55 5.50 Вiчне. 8.00 Т/с “Друзi”. 23.00 0.00,1.00 Пiдсумки. 10.45 Т/с “Саша Таня”. (16+). 4.00 Т/с “Травма”. 15.50 19.00 Серця трьох. 21.00 Київ вдень та вночi. 22.00 Х/ф “ПРОТИСТО6.00 М/ф. ЯННЯ”. (16+). 6.20 13.20 “Слiдство ве23.50 Х/ф “ЧАС ВIДЬОМ”. ли...” з Л. Каневським”. (16+). 7.00 8.00,9.00,12.00,17.40 1.50 Х/ф “ОКУЛУС”. (18+). Новини. 7.10 8.10 “Ранок з Iнтером”. 9.20 “Давай одружимося”. Факти. 11.00 12.25,20.30 Т/с “Споку- 4.35 4.55 Дивитись усiм! са”. (16+).

UA:Перший

КАНАЛ “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

IНТЕР

ICTV

5.35 20.20 Громадянська оборона. 6.30 Ранок у великому мiстi. 8.45 Факти. Ранок. 9.15 19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм. 10.05 Бiльше нiж правда. 12.10 13.20,17.50 Т/с “Острiв непотрiбних людей”. (16+). 12.45 15.45 Факти. День. 13.35 Х/ф “КЛЮЧ САЛАМАНДРИ”. (16+). 15.30 16.10,21.25 Т/с “Пес 2”. (16+). 18.45 21.05 Факти. Вечiр. 23.25 Х/ф “IДЕНТИФIКАЦIЯ БОРНА”. 1.35 Д/ф “Битва за Чорнобиль”. 3.10 Стоп-10.

0.00 “Вадим Мулерман. Жертви радянської естради”. 1.05 “Валерiй Ободзинський. Жертви радянської естради”. 2.10 “Сто рокiв самотностi”. Концерт Василя Попадюка. 4.55 “Цивiлiзацiя Incognita”. 5.25 “Калинове здоров’я”.

ТЕТ

6.00 5.40 Кориснi пiдказки 2. 6.20 Казка з татом. 6.40 Це наше - це твоє. 6.50 Байдикiвка. 7.10 М/с “Лис Микита”. 7.25 М/с “Шаленi кролики. Вторгнення”. (16+). 7.40 М/ф “Горщик-смiхотун”. 8.00 Мультмiкс. 9.25 М/с “Дора-мандрiвниця”. 9.55 Х/ф “КОРОЛЬ СКЕЙТ7.10 16.00 “Все буде добБОРДУ: НАЙБIЛЬШ ВЕРТИКАЛЬре!” НИЙ ПРИМАТ”. 9.10 18.30 “За живе!” 11.25 18.50 Панянка-селян10.40 “МастерШеф 4”. 18.00 22.00 “Вiкна-Новини”. ка. 16.40 Казки У Кiно. 20.00 22.45 “МастерШеф Дi- 12.25 13.30 19.55 Готель Галiцiя. ти 2”. 14.35 17.45,21.00 Одного 23.25 Т/с “Коли ми вдома”. 0.00 “Слiдство ведуть екс- разу пiд Полтавою. 15.05 Т/с “Домашнiй арешт”. трасенси”. 15.40 Вiталька. 22.00 Країна У. 6.00 “Всесвiт Анатолiя Пi23.00 Розсмiши комiка. лецького”. 0.00 Х/ф “ЗАГУБЛЕНЕ МI6.50 22.05,5.10 DW-Вiзеру- СТО”. нок дня. 1.55 Т/с “10.5 балiв”. 7.00 18.00 “Алло, лiкарю!” 4.25 Це любов. 7.55 13.45,18.55,22.00 “Погода”. 9.50 “Будьте здоровi!” 4.35 Х/ф “ДОЛЯ ЛЮДИНИ”. 10.45 “Моднi iсторiї з Окса6.15 Х/ф “КОРПУС ГЕНЕною Новицькою”. РАЛА ШУБНIКОВА”. 11.50 “Соцiальний статус”. 7.55 9.00,19.30 Т/с “Кулагiн 14.15 Бiльярдний турнiр та партнери”. “Cluster Cup”. 1/2 фiналу, ч. 4. 8.30 Ранковий “Свiдок”. 15.50 “Iпостасi спорту”. 10.30 17.25 Т/с “Детективи”. 16.15 “Таке спортивне жит(16+). тя. Олена Садовнича”. 12.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк 7”. 16.50 20.10 Вердикт iсторiї. (16+). 19.00 В гостях у Д. Гордона. 13.50 15.05,0.40 Т/с “ЕлеЛевон Оганезов, ч. 2. ментарно”. (16+). 21.20 4.25 “Вiдлуння”. 14.45 19.00,23.15,2.20 “Свi22.30 Бiльярдний турнiр док”. “Cluster Cup”. Фiнал, ч. 1. 15.40 “Страх у твоєму домi”.

СТБ

ТОНIС

HTH

21.30

Т/с “CSI: Нью-Йорк 8”.

(16+). 23.45

Т/с “Королi втечi”.

(16+). 2.50

“Випадковий свiдок”.

2.55

“РечДОК”.

3.25

“Легенди бандитського

Києва”.

2+2 6.00

М/ф.

8.00

18.30 “Спецкор”.

8.30

19.00 “ДжеДАI”.

9.00

3.00 Д/ф “Помста при-

роди”. 10.30

22.55 “Вiн, Вона i теле-

вiзор”. 11.30

“Облом.UA”.

15.15

Т/с “Мисливцi за релiк-

вiями”. 17.00

Т/с “Перевiзник 2”.

(16+). 18.00

“Нишпорки”.

19.20

20.15 Т/с “Схватка”.

(16+). 21.05

Х/ф “СПРАВЖНЄ ПРА-

ВОСУДДЯ: ВУЛИЧНI ВIЙНИ”. (16+). 23.55

“Територiя обману”.

1.55

Х/ф “ЛЕГЕНДА ПРО

КНЯГИНЮ ОЛЬГУ”.

1+1 6.45

7.10,8.10,9.10 Снiда-

нок з “1+1”. 7.00 8.00,9.00,12.00,16.45,19.30,23.30 “ТСН”. 9.30

“Чотири весiлля 2”.

10.50

12.20 “Мiняю жiнку 7”.

12.50

13.50 “Пробач менi,

моя любове”. 14.45

15.45 “Сiмейнi мело-

драми”. 17.10

Т/с “Величне столiття.

Роксолана”. 20.30

“Секретнi матерiали”.

21.00

Т/с “Хороший хло-

пець”. (12+). 22.00

3.30 “На ножах”.

23.40

Д/ф “Розщепленi на

атоми”. (12+).


№ 15 (572) 21 квітня 2017 р.

Ліц. АВ № 214041 від 21.12.10 р.

Б7

Ліц. №11242/10 від 24.12.10

4

Ліц. АГ № 365465 від 10.09.11

Середа, 26 квітня UA:Перший 6.00 7.00,8.00,13.00,15.00,19.50,5.30 Новини. 6.10 7.10,8.10 Спорт. 6.15 8.15 АгроЕра. 6.20 7.15,8.20,13.15,23.20,0.15,1.15 Погода. 6.25 0.25 Вiд першої особи. 7.20 23.25 На слуху. 8.35 Паспорт.ua. 8.45 Телемагазин. 9.00 Ранок про Україну. 9.30 Україна на смак. 9.55 18.45 Що там з Євробаченням? Блоги. 10.00 Д/ф “Помилка на тисячолiття”. 11.00 Засiдання Кабiнету Мiнiстрiв України. 13.35 Д/ф “Чорнобиль. Людський фактор”. 14.00 Д/ф “Чорнобиль. Точка часу”. 14.25 Д/ф “Тут є життя”. 15.35 Свiтло. 16.30 Т/с “Лiнiя захисту”. 17.20 Школа Мерi Поппiнс. 17.40 М/с “Книга джунглiв”. 18.15 1.20 Новинний блок. 18.50 22.45 З перших вуст. 19.00 1.50 Новини. Культура. 19.20 Д/ф “Доньки Єви”. 20.20 2.05 Хокей з шайбою серед чоловiкiв. ЧС (Казахстан Україна). 22.50 Мегалот. 22.55 5.50 Вiчне. 23.00 0.00,1.00 Пiдсумки. 4.00 Т/с “Травма”.

10.50 Д/ф “Битва за Чорнобиль”. 12.45 15.45 Факти. День. 13.10 Х/ф “IДЕНТИФIКАЦIЯ БОРНА”. 15.15 16.10,21.25 Т/с “Пес 2”. (16+). 17.50 Т/с “Острiв непотрiб6.10 5.20 Агенти справедних людей”. (16+). ливостi. 18.45 21.05 Факти. Вечiр. 7.00 20.20 Секретний фронт. 8.00,9.00,15.00,19.00,23.00,2.30 23.20 Х/ф “ПЕРЕВАГА БОРСьогоднi. НА”. (16+). 7.15 8.15 Ранок з Україною. 1.25 Т/с “Лас-Вегас 5”. 9.15 3.20 Зоряний шлях. (16+). 11.30 4.30 Реальна мiстика. 2.50 Стоп-10. 13.30 15.30 Агенти справедливостi. (16+). 16.00 “Все буде доб16.10 Iсторiя одного злочину. 7.05 ре!” (16+). “Все буде смачно!” 18.00 Т/с “Райське мiсце”, 76 9.05 10.00 18.30 “За живе!” с. (16+). 11.20 “МастерШеф 4”. 19.45 “Говорить Україна”. 22.00 “Вiкна-Новини”. 21.00 Т/с “Я дарую тобi ща- 18.00 20.00 22.45 “МастерШеф Дiстя”, 5 i 6 с. (12+). ти 2”. 23.30 Д/ф “Блакитний пил”. 23.15 Т/с “Коли ми вдома”. 1.00 Т/с “Закон i порядок: 0.45 “Слiдство ведуть ексзлочинний намiр”. (16+). трасенси”. стовi”. (16+). 0.10 Т/с “Територiя краси”. 3.00 5.30 “Подробицi” “Час”. 3.25 “Вдалий проект”. 4.05 “Готуємо разом”.

КАНАЛ “УКРАЇНА”

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

3.40 Зона ночi. 6.00 18.00 Абзац. 6.50 Ревiзор.Чорнобиль. 7.50 Х/ф “ШТУЧНИЙ РОЗУМ”. (16+). 10.40 Т/с “Секретнi матерiали”. (16+). 16.00 19.00 Вiд пацанки до панянки. 21.00 Київ вдень та вночi. 22.00 Х/ф “ЧАС РОЗПЛАТИ”. (16+). 0.20 Х/ф “ЩОДЕННИКИ ЧОРНОБИЛЯ”. (16+). 2.10 Х/ф “ВАТИКАНСЬКI ЗАПИСИ”. (18+).

ТОНIС

5.50 “Вадим Мулерман. Жертви радянської естради”. 6.50 22.00,5.10 DW-Вiзерунок дня. 7.00 18.00 “Алло, лiкарю!” 7.55 13.40,18.55,21.15 “Погода”. 9.50 4.25 “Цивiлiзацiя Incognita”. 10.45 “Моднi iсторiї з Оксаною Новицькою”. 12.00 “Зимою i лiтом мандруємо свiтом”. 14.10 Бiльярдний турнiр 6.00 М/ф. “Cluster Cup”. Фiнал, ч. 1. 6.20 13.20 “Слiдство ве15.40 “Iпостасi спорту”. ли...” з Л. Каневським”. 15.55 “Таке спортивне жит7.00 8.00,9.00,12.00,17.40 4.15 Служба розшуку дiтей. тя. Олексiй Балабол”. Новини. Студiя Вашингтон. 16.45 19.55 Вердикт iсторiї. 7.10 8.10 “Ранок з Iнтером”. 4.20 4.25 Факти. 19.00 В гостях у Д. Гордона. 9.20 “Давай одружимося”. 9.55 Громадянська Петро Пiдгородецький, ч. 1. 11.00 12.25,20.30 Т/с “Споку- 4.45 оборона. 21.30 4.40 Глобал-3000. са”. (16+). 6.30 Ранок у великому мi22.20 Бiльярдний турнiр 15.50 16.45 “Речдок”. “Cluster Cup”. Фiнал, ч. 2. 18.00 19.00,4.45 “Стосується стi. 8.45 Факти. Ранок. 23.50 “Натхнення”. кожного”. 9.15 19.20 Надзвичайнi но- 0.00 Т/с “Нiч чорних крава20.00 “Подробицi”. ток”. (18+). 22.30 Т/с “Одного разу в Ро- вини з К. Стогнiєм.

IНТЕР

ICTV

1.50 нi”. (18+). 2.55 (18+). 4.00 5.20

Т/с “Життя на вершиТ/с “Пiсля опiвночi”. “Свiтськi хронiки”. “Джаз-коло”.

ТЕТ 6.00 5.40 Кориснi пiдказки 2. 6.20 Казка з татом. 6.40 Це наше - це твоє. 6.50 Байдикiвка. 7.10 М/с “Лис Микита”. 7.25 М/с “Шаленi кролики. Вторгнення”. (16+). 7.40 М/ф “Лисичка з качалкою”. 8.00 Мультмiкс. 9.25 М/с “Дора-мандрiвниця”. 9.55 М/ф “Пригоди козака Енея”. 10.40 М/ф “Мураха Z”. 12.05 Х/ф “ВЕЗУНЧИК”. 13.50 Т/с “10.5 балiв”. 17.00 Х/ф “I ГРИМНУВ ГРIМ”. (16+). 18.50 Панянка-селянка. 20.00 Х/ф “ГРОМОБIЙ”. 21.45 Х/ф “ЗАГУБЛЕНЕ МIСТО”. 23.40 Це любов. 0.05 Розсмiши комiка. 1.00 Казки У Кiно. 1.30 Шпiлiвiлi. 2.00 Теорiя зради. 2.50 Країна У. 4.30 Вiталька.

HTH 4.45 Х/ф “ЗАГУБЛЕНЕ МIСТО”. 4.50 “Правда життя. Професiї”. 6.15 Х/ф “НЕБО СКРIЗЬ ОДНАКОВЕ...” (16+). 7.55 9.00,19.30 Т/с “Кулагiн та партнери”. 8.30 Ранковий “Свiдок”. 10.30 17.25 Т/с “Детективи”. (16+). 12.00 21.30 Т/с “CSI: НьюЙорк 8”. (16+). 13.50 15.05,0.45 Т/с “Елементарно”. (16+). 14.45 19.00,23.15,2.25 “Свiдок”.

15.40 23.45 (16+). 2.55 3.10 4.00 Києва”.

“Страх у твоєму домi”. Т/с “Королi втечi”. “Випадковий свiдок”. “РечДОК”. “Легенди бандитського

2+2 6.00 М/ф. 8.00 “Спецкор”. 8.30 “ДжеДАI”. 9.00 “Територiя обману”. 10.00 “Люстратор. Прокляття системи”. 10.30 “Нишпорки”. 11.00 “Секретнi матерiали”. 12.00 Д/ф “Помста природи”. 13.10 Х/ф “ВЕЛИКИЙ МАЙСТЕР”. (16+). 15.40 Х/ф “ЗЕМЛЯ ПIД УДАРОМ”. (16+). 17.25 “Цiлком таємно”. 17.55 1/2 Кубку України з футболу. “Миколаїв” - “Динамо”. 20.00 Т/с “Схватка”. (16+). 20.50 Х/ф “СПРАВЖНЄ ПРАВОСУДДЯ 2: ПОМСТА”. (16+). 22.40 Х/ф “КОРОЛIВСТВО ВIКIНГIВ”. (18+). 0.00 Т/с “Iнспектор Алекс 4”. 0.55 Х/ф “ЛЕГЕНДА ПРО КНЯГИНЮ ОЛЬГУ”. 2.55 “Облом.UA”.

1+1 6.00 7.00,8.00,9.00,12.00,16.45,19.30,2. 10 “ТСН”. 6.45 7.10,8.10,9.10 Снiданок з “1+1”. 9.30 10.50,12.20 “Мiняю жiнку 8”. 12.50 13.50 “Пробач менi, моя любове”. 14.45 15.45 “Сiмейнi мелодрами”. 17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана”. 20.30 “Секретнi матерiали”. 21.00 Т/с “Хороший хлопець”. (12+). 22.00 Х/ф “ОБРАНИЦЯ”. (16+). 2.20 М/ф “Як козаки...”


№ 15 (572) 21 квітня 2017 р.

5

ГОРОСКОП на 24.04 — 30.04 ОВЕН (21.03-20.04). Тиждень виявиться яскравим, динамiчним i продуктивним. Ви багато спiлкуватиметеся, але не поспiшайте записувати в друзi нових знайомих.

Четвер, 27 квітня UA:Перший

са”. (16+). 15.50 16.45 “Речдок”. 6.00 18.00 19.00,4.45 “Стосується 7.00,8.00,13.00,15.00,19.50,5.30 кожного”. Новини. 20.00 “Подробицi”. 6.10 7.10,8.10 Ера бiзнесу. 22.30 Т/с “Одного разу в Ро6.15 7.15,8.15 Спорт. стовi”. (16+). 6.20 8.20 АгроЕра. 0.10 Т/с “Територiя краси”. 6.25 2.50 5.30 “Подробицi” 7.20,8.25,14.00,22.50,23.20,0.15,1. “Час”. 15 Погода. 3.20 “Вдалий проект”. 6.30 0.25 Вiд першої особи. 4.00 “Готуємо разом”. 6.45 7.45,8.30 Смакота. 7.25 23.25 На слуху. 6.10 5.20 Агенти справед8.35 Паспорт.ua. ливостi. 8.45 Телемагазин. 7.00 9.00 Ранок про Україну. 8.00,9.00,15.00,19.00,23.00,2.40 9.30 Україна на смак. 10.00 18.50 Що там з Євро- Сьогоднi. 7.15 8.15 Ранок з Україною. баченням? Блоги. 3.30 Зоряний шлях. 10.05 18.10,18.55 Клiп учас- 9.15 11.30 4.30 Реальна мiстика. ника Євробачення-2017. 13.30 15.30 Агенти справед10.20 16.30 Т/с “Лiнiя захиливостi. (16+). сту”. 16.10 Iсторiя одного злочину. 12.05 Д/с “Пiвденна Корея (16+). сьогоднi”. 18.00 Т/с “Райське мiсце”, 77 12.30 Суспiльний унiверсис. (16+). тет. 19.45 “Говорить Україна”. 13.15 Слiдство.Iнфо. Т/с “Я дарую тобi ща14.10 Д/ф “Обраний. Миро- 21.00 стя”, 7 i 8 с. (12+). слав Вантух”. 23.30 Т/с “Закон i порядок: 15.35 Надвечiр’я. Долi. 17.20 Казки Лiрника Сашка. злочинний намiр”. (16+). 17.40 М/с “Книга джунглiв”. 18.05 Voxcheck. 3.50 2.00 Служба розшуку 18.15 1.20 Новинний блок. 19.00 1.50 Новини. Культура. дiтей. 3.55 2.05 Зона ночi. 19.20 Д/ф “Доньки Єви”. 5.40 18.00 Абзац. 20.20 2.05 Хокей з шайбою 7.55 Kids’ Time. серед чоловiкiв. ЧС (Австрiя - Пiв- 6.30 6.35 М/с “Сiмейка Крудс”. денна Корея). 7.00 М/с “Iсторiї Тома i 22.45 З перших вуст. Джерi”. 22.55 5.50 Вiчне. 8.00 Т/с “Друзi”. 23.00 0.00,1.00 Пiдсумки. 10.40 Т/с “Щасливi разом”. 4.00 Т/с “Травма”. 14.15 19.00 Суперiнтуїцiя. 16.00 Хто зверху? 20.45 Київ вдень та вночi. 6.00 М/ф. 22.00 Х/ф “КОВБОЇ ПРОТИ 6.20 13.20 “Слiдство веПРИБУЛЬЦIВ”. (16+). ли...” з Л. Каневським”. 0.10 Х/ф “ПРОТИСТО7.00 8.00,9.00,12.00,17.40 ЯННЯ”. (16+). Новини. 7.10 8.10 “Ранок з Iнтером”. 9.20 “Давай одружимося”. Студiя Вашингтон. 11.00 12.25,20.30 Т/с “Споку- 4.25

КАНАЛ “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

IНТЕР

ICTV

4.30 Факти. 4.50 Дивитись усiм! 5.35 Громадянська оборона. 6.30 Ранок у великому мiстi. 8.45 Факти. Ранок. 9.15 19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм. 9.55 Секретний фронт. 11.15 13.15,17.50 Т/с “Острiв непотрiбних людей”. (16+). 12.45 15.45 Факти. День. 13.30 Х/ф “ПЕРЕВАГА БОРНА”. (16+). 15.30 16.10,21.25 Т/с “Пес 2”. (16+). 18.45 21.05 Факти. Вечiр. 20.20 Iнсайдер. 23.25 Х/ф “УЛЬТИМАТУМ БОРНА”. (16+). 1.30 Х/ф “ДИПЛОМАТIЯ”. (16+). 2.50 Стоп-10.

16.50 19.55 Вердикт iсторiї. 19.00 В гостях у Д. Гордона. Петро Пiдгородецький, ч. 2. 21.20 “Вiдлуння”. 22.15 Бiльярдний турнiр “Cluster Cup”. Фiнал, ч. 3. 0.20 Т/с “Нiч чорних краваток”. (18+). 1.40 Т/с “Життя на вершинi”. (18+). 3.05 Т/с “Пiсля опiвночi”. (18+). 3.55 “Свiтськi хронiки”. 4.25 “Кумири”. 5.10 “Джаз-коло”.

13.50 ментарно”. 14.45 док”. 15.40 23.45 (16+). 2.55 3.05 3.50 Києва”.

15.05,0.45 Т/с “Еле(16+). 19.00,23.15,2.25 “Свi“Страх у твоєму домi”. Т/с “Королi втечi”. “Випадковий свiдок”. “РечДОК”. “Легенди бандитського

2+2

6.00 М/ф. 8.00 “Територiя обману”. 10.00 “Цiлком таємно”. 10.30 23.00 “Вiн, Вона i теле6.00 5.40 Кориснi пiдказки вiзор”. 2. 11.30 “Вiдеобiмба”. 6.20 Казка з татом. 15.10 Т/с “Мисливцi за релiк6.40 Це наше - це твоє. вiями”. 6.50 Байдикiвка. 17.00 Т/с “Перевiзник 2”. (16+). 7.10 М/с “Лис Микита”. 18.00 “Секретнi матерiали”. 7.25 М/с “Шаленi кролики. 18.30 “Спецкор”. Вторгнення”. (16+). 19.00 “ДжеДАI”. 7.40 М/ф “Про всiх на свiтi”. 19.20 20.10 Т/с “Схватка”. 6.50 16.00 “Все буде доб8.00 Мультмiкс. (16+). ре!” 9.25 М/с “Дора-мандрiвни- 21.10 Х/ф “СПРАВЖНЄ ПРА8.50 “Все буде смачно!” ця”. ВОСУДДЯ 2: ТЕМНИЙ ПРОВУ10.45 18.30 “За живе!” 9.55 Х/ф “КОРОЛЬ ПОВIТ- ЛОК”. (16+). 12.00 “МастерШеф 4”. РЯ. ЗОЛОТА ЛIГА”. 0.00 Х/ф “ВЕЛИКИЙ МАЙ18.00 22.00 “Вiкна-Новини”. 11.25 18.50 Панянка-селянка. СТЕР”. (16+). 20.00 22.45 “Я соромлюсь 12.25 16.40 Казки У Кiно. 2.15 Х/ф “ВИШНЕВI НОЧI”. свого тiла 4”. 13.30 19.55 Готель Галiцiя. 0.00 “Один за всiх”. 14.35 17.45,21.00 Одного 6.00 1.10 “Слiдство ведуть екс- разу пiд Полтавою. трасенси”. 15.05 Т/с “Домашнiй арешт”. 7.00,8.00,9.00,12.00,16.45,19.30,0. 30 “ТСН”. 15.40 Вiталька. 6.45 7.10,8.10,9.10 Снiда22.00 Країна У. 5.50 “Валерiй Ободзинсьнок з “1+1”. 23.00 Розсмiши комiка. кий. Жертви радянської естради”. 0.00 “Чотири весiлля 2”. Х/ф “ЯК Я ТЕПЕР КО- 9.30 6.50 21.50 DW-Вiзерунок 10.50 12.20 “Мiняю жiнку 8”. ХАЮ”. (16+). дня. 12.50 13.50 “Пробач менi, 2.00 Х/ф “ЗАЛIЗНА СОТмоя любове”. 7.00 18.00 “Алло, лiкарю!” НЯ”. 14.45 15.45 “Сiмейнi мело7.55 10.05,13.45,21.05 “По- 3.30 Це любов. драми”. года”. 17.10 Т/с “Величне столiття. 9.50 “Цивiлiзацiя Incognita”. 5.20 Х/ф “КАРМЕЛЮК”. Роксолана”. 10.50 4.35 “Моднi iсторiї з 7.55 9.00,19.30 Т/с “Кулагiн 20.30 3.55 “Секретнi матеОксаною Новицькою”. та партнери”. рiали”. 11.50 “Соцiальний статус”. 8.30 Ранковий “Свiдок”. 21.00 Т/с “Хороший хло14.20 Бiльярдний турнiр 10.30 17.25 Т/с “Детективи”. пець”. (12+). “Cluster Cup”. Фiнал, ч. 2. (16+). 22.00 “Чотири весiлля 6”. 15.55 “Iпостасi спорту”. 12.00 21.30 Т/с “CSI: Нью23.00 “Право на владу”. 16.15 “Таке спортивне житЙорк 8”. (16+). 0.45 Х/ф “ЧИТЕЦЬ”. (18+). тя. Геннадiй Сартинський”.

ТЕТ

СТБ

1+1

ТОНIС

НІЩО НЕ ЗАБУТЕ, НІХТО НЕ ЗАБУТИЙ! 26 квітня відзначатиметься сумна річниця чорнобильської трагедії. Цього дня о 10.30 у Свято-Миколаївському храмі м. Борисполя відбудеться панахида за всіма померлими та загиблими внаслідок аварії на ЧАЕС. Далі — покладання квітів до пам’ятника чорнобильцям на Книшовому меморіальному парковому комплексі. За тим відзначення події продовжиться у приміщенні Бориспільської міської ради. БМОІ «Союз Чорнобиль України

HTH

ДРУЗІ! Створюємо вокально-інструментальний ансамбль української пісні на базі Бориспільського будинку культури. ПОТРІБНІ: - соло-гітарист; - бас-гітарист; - клавішник. Художній керівник Вадим Шапошніков, адміністратор Володимир Синявський. Тел.: 093-677-51-27

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05). Цей тиждень буде сприятливий для вирiшення старих проблем i створення нових. Краще вибрати перше. Намагайтеся бути стриманими i не псувати вiдносини з начальством, iнакше мрiя про збiльшення зарплати залишиться мрiєю назавжди. БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06). Тиждень обiцяє бути вдалим, але за умови, що ви перестанете витати в хмарах i почнете поєднувати пiдказки iнтуїцiї з реальними можливостями. У понедiлок розраховуйте на допомогу друзiв. РАК (22.06-22.07). Цього тижня настрiй (та i стан) може виявитися абсолютно неробочим. Намагайтеся зiбратися, оскiльки саме зараз ви зможете вирiшити навiть найбiльш, здавалося б, складнi проблеми в професiйнiй сферi. ЛЕВ (23.07-23.08). Цього тижня можливе знайомство з цiкавими людьми. Прислухайтеся до випадково отриманих порад. Життя вiдкриє перед вами новi перспективи в роботi. ДIВА (24.08-23.09). Намагайтеся намiтити плани на тиждень. Захистiть себе вiд непотрiбних контактiв, вони не принесуть вам нiчого, окрiм розчарування. ТЕРЕЗИ (24.09-23.10). Скромнiсть прикрашатиме вас i позбавить вiд непорозумiнь i конфлiктних ситуацiй. А ось за свої права доведеться боротися: пiдберiть належне аргументування, тодi до вас прислухаються. СКОРПIОН (24.10-22.11). На початку тижня спробуйте бути пунктуальнiшими i не спiзнюйтеся на роботу. Якщо ви кудись вирушаєте, то приходьте в потрiбне мiсце наперед. СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12). Якщо довгоочiкувана вiдпустка попереду або вже починається, вiд`їзд призначайте або на понедiлок або на вихiднi. Першу половину тижня вас радуватимуть зустрiчi з друзями. КОЗЕРIГ (22.12-20.01). У першiй половинi тижня будьте обережнiшi в дiях i висловлюваннях свого вiдношення до чого-небудь. У понедiлок вiрогiднi конфлiктнi ситуацiї. ВОДОЛIЙ (21.01-19.02). Цей тиждень подарує новi сили для досягнення поставленої мети. Наступає дуже важливий перiод, протягом якого вас чекає значне просування в справах. РИБИ (20.02-20.03). Перша половина тижня буде продуктивнiша, нiж друга, тому всi важливi справи краще планувати на початку цього перiоду.


6

№ 15 (572) 21 квітня 2017 р.

Рідні свята наших Предків У квітні наші Пращури ще за часів Київської Русі урочисто відзначали велике весняне свято Богині Кохання Лади та її божественної родини: доньки Лелі — Богині дівочої краси й любові, та сина Полеля (Ярила) — Бога весняного сонця, пристрасті й полум’яного кохання. Самому Богові-отцю, як відомо, не під силу створити Рід. На допомогу йому прийшла любляча Богиня Лада, опікунка гармонії, порядку й ладу у Всесвіті. Вона стала Великою Матір’ю всіх Богів-Сварожичів, а також дала початок і роду людському. У слов’ян матір Ладу разом з її донькою Лелею — Богинею дівочої любові — називають старшою і молодшою Рожаницями. Їхніми символами вважають небесні сузір’я Великої й Малої Ведмедиць. Традиційно свято Любові відзначали 22 квітня, що фіксували етнографи аж до ХІХ–ХХ ст. включно. Воно мало назви: Велика Лада, Лельник, Ляльник, Ладове свято, Красна Гора. Вважали, що саме в цей день Богиня Лада сходить на гору, щоб ладувати все навкруги, тобто наводити лад у полях, лісах і гаях, вселяти любов у душі людей. Це насамперед жіноче та дівоче свято. На честь Богині Лелі співають пісні й водять хороводи, радісно плещуть у долоні («ладушки» — від Лади). В цей день часто відбувалися сватання, заручини та весняні весілля. Саме слово «весілля» походить від старослов’янського «весѣліє» — веселість, всенародна радість з приводу приходу Богині Весни. Справлялося весілля Неба (Сварога) і Землі, про що поетично розповідає Велесова Книга: Се повінчаємо Сварога і Землю. І справимо весілля їм, де Творець є Сварог, а навпроти нього — жона його. І се празднество мали робити, як для мужа і жони, а ми — діти їхні. У слов’янському фольклорі зустрічаємо ім’я чоловічого роду Ладо, Дід Ладо; а Велесова Книга знає ім’я Ладобог, ймовірно так називали чоловіка –божественне подружжя Лади (Дажбога, якого порівнювали з оком Божим — Сонцем). Це ім’я збереглося в обрядовій весняній пісні: Гей, Око Лада, Леле Ладове! Гей, Око Ладове, ніч пропадає, Бо Око Лада з води виходить, Ладове свято нам приносить. Гей, Ладо! А ти, Перуне, отче над Ладом, Гей, Перуне, дай дочекати Лади-Купала. Гей, Купала! [За О. Фамінциним]. Ладо — Бог порядку, спокою, миру, родинної злагоди, подружньої вірності. Ладо згадується у Велесовій Книзі як Бог, який через мужнього русича Квасура відкрив людям секрет приготування священного напою меду-сури, який русичі п’ють во славу Божу [дошка 22]. Його ім’я згадується в переліку Богів, яким треба співати Славу: «...і тому Ладобогу, який править лади родинні і благості всякі» [дошка 38-А]. Згадки про подружжя Богині Лади збереглися в україн-

КОЛИ ВІДЗНАЧАЛИ СВЯТО ЛЮБОВІ В КИЇВСЬКІЙ РУСІ ському фольклорі, наприклад, у грі-веснянці «А ми просо сіяли», де рефреном звучить приспів «Ой, Дід Ладо, сіяли!». Діти-близнюки Лади — Леля і Полель тотожні еллінським Артеміді й Аполлону — дітям Богині Лето (від Зевса); вони уособлюють два першопочатки життя: Леля — вода, жіночість, а Полель — вогонь, мужність. В українському фольклорі збережено й фрагменти язичницького богослов’я про Світотворення, за яким «Цар-Вогонь і Цариця-Водиця Світ сотворили». Богословська сутність слов’янської Лади добре розкривається завдяки її спільним індоіндоєвропейським кореням. Наприклад, за середньовічними джерелами вона ототожнюється з римською Венерою або Латоною, грецькою Лето, польською Ледою, арійською Лакшмі. Мати Лада та її донька Леля також близькі до грецьких Рожаниць: матері й доньки Деметри і Кори-Персефони. Більшість дослідників міфології стверджують, що на острів Пелопоннес ці Богині прийшли саме з Подніпров’я, а також і те, що вони мають ще давніші пелазгійські корені. Цікавий факт залишив нам давньогрецький історик V ст. до н.е. Геродот, що «гіперборейські діви» (тобто мешканки Скіфії, майбутньої Русі) носили дарунки на о. Делос у храм Рожаниці. Це був пшеничний хліб, загорнутий в солому, — така пожертва здійснювалася для того, щоб «полегшити жінкам пологи». Крім того, самі делосці вважали, що син Артеміди Аполлон — гіперборейський Бог, який на зиму відлітав на білому лебеді на свою прабатьківщину (Північне Причорномор’я). Храми Лади (Лето) існували в багатьох країнах Європи, а її статуї досі прикрашають музеї Італії й Греції. До нас дійшло цінне писемне свідчення про храм у Старій Ладозі, ймовірно присвячений Ладі (звідси й назва Ладога): ісландська сага «Про Стурлауга Працелюбного» розповідає про норманського конунга, який хотів одружитися з дівчиною-жрицею цього храму Інгіб’єрг (дочкою «конунга Гардарики», тобто князя Русі, Інгвара), але вона відмовила йому через те, що за порушення обітниці «її покарають Боги». Це свідчить про існування в давній Русі інституту весталок — жриць, які давали обітницю безшлюбності й служили Богині Ладі до 35–40 років (як і в давньому Римі). При згаданому святилищі була влаштована лікарня, де жриці успішно лікували мешканців міста та мандрівних вікінгів. Іконографія Лади повсюди майже однакова: бо саме з Подніпров’я — давньої Скіфії — прийшла вона до греків, а згодом і до римлян. Лада, як і грецька Лето, в обох руках тримає своїх малих дітей-близнюків, Лелю (Артеміду) і Полеля

(Аполлона). Дослідник мови трипільців професор Ю. Мосенкіс впевнений, що навіть скульптурки трипільських Богинь (старшої й молодшої) є культовими зображеннями Лади і Лелі, імена яких вже були відомі в добі Трипілля. Іноді скульптури Лади зображувалися з яблуком — символом кохання та спокуси, що дало привід ототожнити її з польською та словенською Богинею Живою. У давні часи статуї Лади, що стояли в храмах, прикрашали вінками з квітів та хлібного колосся. Іноді в руках вона тримала виноградне гроно, що також вважалося символом любові й родючості. Оскільки Лада — покровителька подружжя, то її найчастіше зображують з обручкою в руці. Її кличуть під час весільних обрядів, величають і приносять їй дарунки, щоб шлюб був щасливим. Їй приносять білі пожертви: білий хліб, пироги та вареники з сиром, сир, сметану, білого півня, мед та інші солодощі. У Богослов’ї Ладової родини заслуговує на увагу ще одна Богиня на ім’я Діва (Дива, Дивія), за всіма ознаками, тотожна або близька Лелі. Культ Діви згадується в багатьох писемних джерелах, церковних повчаннях проти язичництва, які часто ідентифікують її з Артемідою. Існує велика кількість Дівич-гір у східних слов’ян, які зберегли свої назви досі. Ймовірно, з культом Діви були пов’язані дівочі вікові ініціації (вона, як Артеміда, завжди зображувалася в оточенні дівчаток-підлітків), що відображає й сама обрядовість Ляльника. Юну Лелю часто ототожнюють з Богинею Весни, бо з її появою все довкола пробуджується — оживають ліси й поля, зацвітають дерева і трави. 22 квітня на свято Лади і Лелі дівчата здійснюють такий обряд. Заквітчуються вінками, обирають з-поміж себе найвродливішу дівчинку, яка уособлює саму Богиню Лелю, виплітають їй віночок з найкращих квітів, саджають її на трон, зроблений з дерну, гілля та трави, ставлять перед нею пироги з сиром та сметаною, водять навколо неї хороводи, співаючи весняних пісень, величають Богиню весняного розквіту природи та дівочого кохання. Ім’ям Леля (Ляля або Льоля) називають дівчаток, які народилися навесні. Велика Богиня Лада, як вважали наші предкині, наділяє дівчат найліпшими жіночими якостями: красою, любов’ю, ніжністю, вірністю, родючістю, умінням виховувати дітей, дає жіноче щастя. Тому й живе так довго в серцях людей любов і шана до рідної Богині Лади, тому й не зникає впродовж тисячоліть віра в Любов, як велику силу Життя. За народними легендами, у Києві був храм Богині Лади, де стояла її чудова статуя мистецької роботи, прикрашена коштовностями, а одяг її

був гаптований золотими нитками. Голову завжди прикрашав свіжий трояндовий вінок, Богиня тримала за руку своє божественне дитя — крилатого сина Полеля. Його крила символізували невловиму сутність любові, а з його долонь сипалися золоті іскорки — символ пристрасного вогню [за Є. Грушко, Ю. Медведєвим]. Полель, як вегетативно-еротичне Божество, також близький до слов’янського Ярила, грецького Ерота й римського Амура. Лель (Полель), син Богині Лади, пробуджується в один із весняних днів. Лель — Дух Любові, що прагне втілення у людській дитині. Він обирає шлюбну пару для свого народження. Майбутніх своїх «родителів» (батькаматір), які йому подобаються, він закохує, пускаючи в їх серця стріли. Оскільки Лель тотожний Ероту (Купідону) — синові Богині Венери (Афродіти), припускають, що саме давнє язичницьке свято цього Бога пристрасті покладене в основу сучасного католицького свята «святого Валентина». Церква не підтверджує існування такого «святого». Хоча історики знаходять відомості про християнського «мученика», страченого імператором Клавдієм за образу язичницьких Богів, а зовсім не за «вінчання закоханих під час посту». І художні ж листівки, так звані «валентинки», зображують зовсім не аскетамученика, а саме крилатого хлопчика Купідона з луком і стрілами, націленими в серце красуні. У Греції й Римі це свято відзначали в середині лютого, коли прилітали птахи, але в слов’янських широтах весна настає дещо пізніше. Хоча пташині свята в Русі якраз припадали на кінець лютого — березень, квітень (Лелечини, Ластівки, Сороки, Солов’їний Великдень та ін.). Час від Великодня (після весняного рівнодення) до Ярила (23 квітня) — період пробудження Матінки Землі, розквіту природи і прагнення до кохання. Далекий відгомін слов’янського міфу про пробудження Любові зберігся у казках про Білосніжку, Сплячу красуню, Василису Премудру, які прокидаються зі смертельного (зимового) сну або повертаються з підземного царства Мороку (Кощея) завдяки силі любові або поцілунку закоханих у них лицарів-визволителів. За народознавчими працями професора Галини ЛОЗКО


7

№ 15 (572) 21 квітня 2017 р.

Тарас СИЛЕНКО: «ТІЛЬКИ ТОДІ ДУША НАРОДУ БУДЕ ПОВНОЦІННОЮ, КОЛИ ЛЮДИ СПІВАТИМУТЬ»

Н

ещодавно у Борисполі відзначалася знаменна подія — 100 років відродження Вільного Козацтва. У заході взяли участь відомі українські музиканти, як от Василь Лютий, Сергій Василюк і Тарас Силенко. Тож до уваги наших читачів розмова з одним із них — бандуристом Тарасом Силенком. У репертуарі пана Тараса, заслуженого артиста України, композитора, сотні народних пісень (періоду Київської Русі, чумацьких, козацьких, повстанських, ліричних) і авторських. Бандура Тараса Силенка звучить на столичному Майдані і фестивалях по всій України, на шкільних вечорах і під час патріотичних акцій, на Донбасі і в Карпатах. Сьогодні наше спілкування з кобзарем про значення пісні у вихованні і житті українців. — Українські пісні надзвичайно різноманітні. У нашого народу є маса пісень, які наспівувалися щодня, у побуті, на свята, під час певних обрядів… — Наші Предки співали, коли поралися коло печі, виготовляли бочки, працювали в полі… Співали, залежно від настрою, чумацькі, козацькі, обрядові пісні. Постійно звучала народна пісня, яка людині прийшла у даний момент на думку. Будь-що, що людина робить своїми руками, як і вода (жива чи мертва) може бути енергетично підсилене чи навпаки. Українці, працюючи, співали, вкладали у свою роботу душу. От чого у нас часто не просто робили ярма для волів, вулика, воза чи вікно, а майстерно оздоблювали різьбленням, візерунками, тобто вкладалася душа. А все, що зроблено з позитивними думками мовчки є одухотвореним предметом, але набагато буде підсиленіше, якщо при цьому людина ще й співала. Важливо, щоб мелодія відповідала настрою людини, бо кожна людина — це окремий світ, і тільки вона відчуває, яку вона у цей час хоче співати пісню, адже у кожної пісні свої вібрації. — Пане Тарасе, чому кажуть, що пісня — це душа народу? Чи дійсно пісня лікує душу? — Для тваринного світу, для комах, для риб чи для птахів притаманне те, що вони у тій чи іншій ситуації одразу реагують на щось одностайно. Наприклад, птахи одразу спрямовуються всією зграєю на якісь повітряні потоки, загрозу, на місце, де є харчування. І, в принципі, ті ж самі речі мають бути притаманні тому чи іншому народові, племені чи скупщині людей. Але для цього повинні бути якісь об’єднуючі чинники, фактори. Візьмемо найсвіжіші приклади одного Майдану, другого, коли одні говорять: «це Герої», а інші — «це провокатори», один тягне в один бік, другий — у протилежний. Таким чином, для нашого народу такі «розвилочки», на жаль, притаманні. Так було і тоді, коли частина козаків, як прийшли москалі під Запорізьку Січ, вирішили стати гуртом, «щоб слава не пропала поміж козаками», а частина каже, що ми ж одна кров, християнська, давайте не будемо воювати, піддамося москалеві. А саме тоді, коли виховується нація в аурі суто притаманних їй справжніх пісень, тоді у неї і на ті чи інші виклики, які перед нею стоять, буде одностайна позиція. Наприклад, після екологічної катастрофи у Японії люди брали тільки необхідне у магазинах, а не гребли усе підряд: тому що ще сусід має прийти і йому має щось лишитися, бо коли я все заберу, то для нього не буде. Так само у нашому народі всі ці речі були притаманні споконвіків. Але зараз, у силу втручання тих чи інших ідеологій:

політичних, релігійних, тощо, наш народ розшарпаний. Тому треба лікувати душу народу. А якраз пісня і є ліками для цієї душі. Потрібно, щоб діти формувалися не на пісні «Голубой вагон бежит качается», а на піснях про те, як реагували козаки у будьякій ситуації, як наші предки гукали весну, як треба було одностайно стати у хоровод або в лаву, яку проявляти життєву позицію. І якщо ще діти знали правдиву передісторію створення тої чи іншої пісні, то тоді формується покоління, виховане на пісні. І тоді, коли ці діти були незнайомі і десь у дорослому віці зустрічаються, то вони впізнають одне одного за рідною мовою, рідною піснею. Пригадую, як було у мене, коли ми виїхали у Францію, де була молодь з різних земель. Вечорами всі співали. Поляки зібралися разом, хоч до цього вони не були знайомі, іспанці згуртувалися собі, ми, українці, собі, — всі об’єдналися за земляцьким принципом між собою. От ми, зазвичай, хизуємося, що українці найбільше створили пісень, ми найбільше їх знаємо. А коли до діла, просять мене заграти «таке, щоб усі знали», я починаю співати, наприклад, «Ніч яка місячна», ще якусь відому пісню. То часто люди перший-другий куплет підспівують, а потім все одно замовкають. Навіть загальновживані пісні — і ті повністю не знають. Я вже не кажу про ті невідомі пісні, якими хочеться достукатися до людей, яких я сотні понавивчав. Ми хочемо, щоб ми були монолітною потужною здоровою нацією. А насправді ця нація пісень не знає. А пісня і є одним із чинників, який може бути нашими ліками, що зцілюють душу. Тільки тоді душа народу буде повноцінною, коли люди співатимуть. — Як Вам вдається достукатися піснею до слухачів, зачепити найпотаємніші струни людської душі? — Для мене дуже важливо, який у мене настрій перед виступом, які люди переді мною, як вони себе ведуть, як вони спілкуються, які у них погляди. Слухач має розуміти, що виконавець співає, у першу чергу, для нього. Сам для себе виконавець може і дома співати. Тому важливе відповідне налаштування; має бути і повага до виконавця, до пісні. Коли людина віддаровує своєю увагою, своєю зосередженістю, налаштуванням своїх думок, то тоді вона отримуватиме і відповідний результат. Якщо людина душу свою відкрила, то щось у ту душу ввійде. А якщо вона думає про щось своє, у цей час з кимось спілкується або вважає, що я б заспівав би краще, то тоді і результату ніякого не буде. — Коли хочеться взяти у руки бандуру і співати самому? — Хочеться співати завжди. Та буває, що сідаєш співати, — і воно тобі ллється, і відчуття струн, і відповідно налаштований інструмент. А іноді немає того задоволення; значить, треба зайнятися чимось іншим. Це незрозуміло з чим пов’язане. Пісня часто приходить під настрій. Величезна сила цих пісень, коли втрачаєш дорогу тобі людину. Пригадую, коли раптово не стало нашого етнопсихолога, патріота Володимира Куєвди, у день його поховання протягом усього дня, як просила його дружина Ірина, я співав українських пісень: бурлацьких козацьких, чумацьких, поминальних. Це було кілька десятків пісень. Відбулося очищення, катарсис, усвідомлення, що цієї людини вже з тобою немає. У цьому сенсі велика помічна роль пісні. Так само на будь-випадок у житті, будь-який стан душі у нашого народу є сила-силенна пісень. Людина співала, коли було нещасливе кохання, втрати, невдачі. Людина, перебуваючи у стані депресії, починає співати пісню — і на душі вже світліє. Їдеш на коні — охота співать не тягучих пісень, а таких, які у такт того, як кінь вибиває копитами. Важливо, щоб людина мала внутрішнє відчуття любові до пісні, незалежно від того, хто вона за професією. У нас співали всі: і чумаки, і бондарі, і гончарі. Це було окремим концертним яви-

щем. Коли ще не було телебачення і радіо, вечорами влаштовували те, що ми називаємо сьогодні культурною програмою. На це сьогодні вчать режисерів, диригентів. А раніше кожен був сам собі режисер. Це була запашна мова, запашні пісні. Ми ще застали те покоління бабусь і дідусів, які були майстрами на всі руки, і, в той же час, на кожному кроці було влучне слово, приказка, прислів’я. Це все було невід’ємною частиною життя нашого народу. Так само і піснею жив народ. І сьогодні, чим більше людина до народної культури долучена, тим краще. А особливо, коли вона цього не помічає, а просто живе у цьому світі, це найліпше для розвитку людини, для виховання дітей. — Пісня зве до бою, ятрить душу, розриває серце, заспокоює… Кажуть, що сьогодні, у період війни, нам потрібно більше переможних пісень. Чи завжди нам треба тільки оптимістичні пісні? — Нам потрібні всі пісні. Останнім часом багато тих тенденцій, що люди спішать якісь пісні заперечувати, зверхньо до них ставитися, примітивно аналізувати їх сьогоднішнім кабінетним баченням. Наш народ був мудрішим і в усьому знаходив потребу. У нас було все: від тягучих довгих розлогих дум до коротеньких приспівок до танців. З дитинства наші пращури чули ці пісні, уявляли себе тим чи іншим героєм, задумувався, чи хоче він бути схожим на того чи іншого персонажа. Але перекреслювати, ставити тавро на якихось піснях, на мій погляд, не можна. Всі пісні (і тягучі, і плаксиві, і тужливі, і жартівливі) потрібні! Але кожна пісня повинна мати свій час, і при тій чи іншій потребі звучати. — У давні часи кобзарі, бандуристи були поетами, співцями, літописцями... Яка місія сучасних кобзарів? — Так як і колись, так і зараз, усі кобзарі зовсім різні. У кобзарському цеху кожен мав певні рамки, виконував свою роль. На якомусь етапі, коли кобзарство почало згасати, то почали притримуватися тої традиції, щоб зберегти хоча б ті рештки, що вціліли. Сьогодні кобзарі є представниками різних ідей, як це було і в давнину. Хтось творить ще й власні пісні, як це чудово роблять і Тарас Компаніченко, і Едуард Драч, і Михайло Коваль. Є ті, хто імпровізує, має в репертуарі автентичні і сучасні пісні. А є такі, які тримаються суто традиції, певного переліку пісень і псалмів. Кожен на своєму місці творить. Це добре, що ми є різними, кожен виконує, знову ж таки, свою місію. На сьогоднішній день місія кобзарства відрізняється від тої, яка була 100-300 років тому. Завдання кобзаря — відповідати запитам сьогодення і з огляду на те, яке є суспільство, прагнути донести до людей те, що вони хочуть почути і пізнати. Варто завжди мати у своїй творчій кобзарській торбині щось таке, що буде для людей новим, актуальним, світлим, позитивним. Кобзарі мають нести вістку про нове в українській культурі, кобзарському мистецтві. Сьогодні і «Шпилястих кобзарів» ми називаємо кобзарями, хоча там кобзарського практично нічого не лишилося. І так само називаємо кобзарем Георгія Кириловича Ткаченка. У давні часи і Гетьман Іван Мазепа грав на торбані, і Антін Головатий, і Семен Палій; були ті, хто жебракували; були кобзарі, об’єднані у кобзарські цехи; і ті, що співали у придворних капелах при царському дворі… — Великим оберегом є колискова пісня; вона наділена магічною силою. У Вашому репертуарі теж є колискова. — Так, на слова Володимира Косовського. У Тараса Компаніченка є авторська колискова про період зруйнування Батурина. Подібна була і в Євгена Адамцевича. Здавалося б, дитині треба співати щось про котика, позитивне… Але коли ми подивимося народні забавлянки і колискові, то ми побачимо дуже багато подібних «болючих» проявів: «Ой, ти котку, не йди не колодку, бо заб’єш головку. Головка буде боліти, нічим завертіти», про кицю, що впала у криницю. У піснях нашого на-

роду було все. І в тому числі було і це. Тому що по життю, як по тернистій ниві, не пройдеш, не вколовшись. І це теж шлях якоїсь життєвої науки для людини. І дитина знала, що є якісь білі-пухнасті прояви у житті, і є якісь такі, що треба бути обачними, що треба виховувати почуття співчуття до киці; що коли не буде слухатися, то можна попасти у якусь халепу. А для дитини, в першу чергу, важливо чути не так зміст тої колискової, як голос матері, її вібрації. І вже мама, співаючи дитині навіть таку колискову, де йдеться про те, що буде боліти, що «колисочка порветься», вкладає свої певні почуття. Дитина через вібрації маминого голосу, як через молоко, пізнає не напряму смак яблука і моркви, а адаптоване через матір. Так само через пісню чи казку дитина сприймає уявлення про цей світ, у який прийшла. Малюк відчуває мамин настрій, її ставлення до світу. Таким чином діти і формуються. Окрім того, має значення, яку музику потенційна мама слухає у момент виношування дитини, що слухає маля у перші роки. Має значення і те, у якій пісенній і музичній аурі формувалися її мама і батько ще до одруження. Можна порівняти з тілом: якщо людина над своїм тілом працювала, якщо було здорове харчування, то у дитини будуть схильності до цього усього. Це на фізичному плані. І так само, чим була наповнена душа матері і батька до одруження, те саме передасться і дитині, але вже на рівні невидимому, духовному. І таким чином у нас в давнину формувалося все суспільство. Бо громада кожного села хотіла, щоб люди були порядні, щоб не було злодіїв, п’яниць; всі ці явища піддавалися громадському осуду, виносилися на віче. І як громада постановила, як порадили старійшини, найповажніші люди (зазвичай, це ті, у кого міцні багатодітні сім’ї, шляхетний рід з діда прадіда), так і чинили. Із віча походив звичай. Саме тому у кожному селі відразу реагували, як на інородне тіло, на когось чужого, на чужі звичаї. А сьогодні відбуваються жахливі процеси міграції, змішування народів. — Чи впливає на душу, на здоров’я нації засилля чужої мови, чужої культури, чужої пісні на наші терени? — Звичайно впливає… Але кожна людина багатопроявна, сьогодні може мати один настрій, завтра — інший. І якщо взяти наш багатомільйонний український нарід, то теж люди різні. У когось ця хвороба явно виражена, а когось засилля чужої культури не зачепило. Він може побудувати навколо себе свій побут і створить навколо себе такий світ, що житиме в аурі, відповідній до української землі, українських вібрацій. Ми маємо приклади сімей, які мають по восьмеро дітей, і всі вони люблять і носять вишитий одяг, співають народних пісень, справляють обряди, живуть на землі, порядні по життю, у них світяться очі, і начхати їм на думки того, хто скаже, що це старомодно. Зараз такі часи, коли кожен має право жити так, як хоче. А були такі часи, коли свято берегли свій звичай. Наприклад, Анахарсіс (при сій повазі до його мудрості) зазнав смертної кари, тому що він подався на грецькі повадки, звичаї, одяг; і скіфи, при тому, що він входив у число семи найвідоміших мудреців, прирекли його на смерть. Зараз часи інакші, і кожна людина індивідуальна, вона має можливість чогось прагнути і досягти. — Чому Ви вибрали саме бандуру? — Не я її вибирав, а вона мене, слава Богу, вибрала. Я дякую вищим силам, що відчуваю їхнє покровительство, як у тому підписі до образу козака Мамая: «Сидить козак у кобзу грає, що замислить, то все має». Завдяки бандурі я маю все те, що повноцінно наповнює мою душу. Я задоволений всим. У мене немає яхти і машини. Але у мене і немає таких запитів до Всесвіту. — Дякую Вам за цікаву розмову. Лариса ГРОМАДСЬКА. Фото автора


8

Б7

№ 15 (572) 21 квітня 2017 р.

ТАМАДА

ДОРОСЛІ та ДИТЯЧІ СВЯТА. Весело! Сучасно! Надійно! Професійно!

095 537 15 24, Олеся

ПРОДАМ ВАЗ-2107

◘ Підготовка дитини до школи. Навчу писати букви - каліграфічно, читати буквар, вирішувати задачі, приклади. Допоможу учням 1-го класу в навчанні. Педагог. Вища освіта. Досвід роботи. Т. 063-427-13-33. ◘ Няні, домогосподарки, розгляну різні пропозиції. Т. 6-71-09, 066-369-79-61.

2003 р.в., 90000 км, відмінний стан, ціна договірна. т. 097-204-62-14 Продам велосипед "Україна".Тел.097-238-51-25. Продам дитячі речі на дівчинку до 10 років.Тел.096379-82-94. Продам двері.Тел.097-238-51-25. Продам: Аккордеон "Horh", баян "Кременное", піаніно "Украина" експортний варіант. Ціна договірна. тел.096-769-22-26. Строгальний та токарний станок, електродвигуни3-фазні 2 та 2,8кВт, зварювальний апарат, автоген (балони для кисню з редукторами, шланги, генератор для ацетилену). Ціна договірна. тел.096-769-22-26. Велосипеди 2шт Україна та Аист, мотоцикли ИЖЮ-3 ,К-750,Днепр-12 з колясками не находу. Ціна договірна. тел.096-769-22-26. Відеокамера цифрова(Японія) ,ноутбук Самсунг. Ціна договірна. тел.096-769-22-26. Продам кiмнатну рослину: молочай бiложильчатий. Висота 10 см. По 15 грн. 063-432-04-61. Продам нову юбку. чорна. Розмір 42. Підійде і на 4446. Ціна 250 грн Продам нову кофточку. Розмір 40-42. Фірма Befree. Колір синій. Ціна 200 грн Продам нову кофточку. Розмір S. Фірма Oodji. Рукава на плечах у вигляді фонариків. Колір сиіий. Ціна 200 грн, Блузкарубашка білого кольору фірма O'STIN за 200 грн. Майка-туніка салатового кольору за 150 грн. Все нове та фірмове. 063-432-04-61. Продам дешево нові шкіряні туфлі, чорний колір,4445 р., поліурітанова підошва, міцна. Ціна 1020 грн. тел. 050-659-12-03.

ПЕРЕКЛАДАЧ/ВИКЛАДАЧ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ т. 097-204-62-14

Пенсіонер, запрошую одиноку дівчину, яка стала б для мене рідною дитиною, можна із фізичною вадою. Телефон: (097) 551-22-88. Запитувати Іру.

Продам нову морозильну камеру, 400 л. Т. 066-524-48-51, 093-275-60-13.

Продам б/в, в гарному стані електронагрівач (тен в захисному корпусі — не для води), 350 грн. Т.050-65912-03.

Потрібна жінка по догляду за хворою жінкою, сумісне проживання. Т. 066-524-48-51, 093-275-60-13.

Продам якісний б/у (тільки соц.сеті) але як в новому стані ноутбук HP Probook 6540b(usa)не Китай, Windows 10 pro, ліцензія, 4gb-озу, 300 gb, Intel i5 Gore 2.27 GHz, Led матриця 15.6, веб.камера, 720PHD, батар.на 5 год.роботи, WI-FI, док. драйвера, все є,сумка-кейс також є, стан супер, ціна 8 000 грн. Т. 050-65912-03.

Продам торгові прилавки жовтого кольору

Продам новий диван з ортопедичним матрасом та шафу-купе. Т. 067-339-75-11.

Т. 095-888-58-05, 063-05-50-008, Світлана

Продам б/в велосипед гірський Comanche Pony підлітковий. Рама 11, колеса 24. 21 швидкість, стан гарний, ціна 3800 грн. Т. 066-501-20-15. Куплю фрізер для морозива. Т. 066-339-36-34. Куплю медогонку, рамки, вулики. Т. 067-709-93-99. Продам: сітку з кутником 1,5х2,0; каркас тепличний металевий, дуга довж. 6 м по дузі 9 м, 8 шт. Бочку для бензину. Т. 066-527-80-72. В селі Вороньків продаються гарбузи (їстівні) та картопля. Тел:066 783 92 09; 096 439 48 52. Продам дрова, автопричеп, батареї чавунні, каністру 40 л. Т. 6-14-13. Продам козине молоко. Т. 098-620-32-57. Продам підгузки-труси для дорослих (великого розміру), виробництво США, 5 капель. Одноразові труси-підгузки для дорослих. Т. 093-99-88-198. Шукаю людину, яка допоможе в працевлаштуванні та стане опікуном за унаслідування. Т. 068675-85-01. Продам: вугілля, акордеон «Хонер», манікени, ноги для брюк, машинки швейні. Т. 093-23-42-180, 063-767-10-04. Продам: котел для опалення на рідкому паливі (дизельне пальне); запчастини для ремонту двигуна на автомобілі ГАЗ-21, ГАЗ-24 (поршня, кільця, вкладиші); автомобільні генератори; КПП на авто ГАЗ-24; теса слюсарні найбільшого розміру; решітку радіатора, передній бампер на ГАЗ-21. Т. 095-136-53-50, 050-692-01-11. Продам: плащ пуховий (жін.) 50 р., радіопрогравач багатофункціональний, брюки, светри,жіночі чобітки 39-41 р., ковдри, тахту, банки (3, 1, 0,5 л), стаціонарний телефон, жалюзі від сонця. т. 6-7916. Продам котел твердопаливний, б/в, 2 диван-ліжка, б/в. Т. 067-302-25-28. Продам баян «Тембр», ціна договірна. Т. 067-186182-6. Продам: рідину для індивідуального опалення, вікно м/п 120х125, ворота гаражні, зварювальний апарат, газову колонку, трубу цементно-асбестову, пральну машинку «Лебедь», пральну машинку з віджимом, газовий балон, двері м/к. Т. 099-32771-10. Продам швейну машинку «Подольск», нова; програвач + 2 колонки + платівки; 2 крісла нерозкладні; ел.полотер; 2 подушки 70х70 (пух-пір’я). т. 050-179-80-89, 6-30-92. Закуповуємо постійно: вагончики, контейнера, кунги, гаражі та еврокуби. тел. 096 99 18 144. Догляну людину похилого віку за умови успадкування житла тел. 096-99-18-144. Продам станок (Сілкін) для покрою ДВП, ДСП та ін. Т. 067-302-25-28. Продам пристрій для відстрілу гумових куль “Макаров”. Т. 066-132-74-88. Куплю маленький холодильник. Т. 066-132-74-88. Куплю гарну мисливську рушницю. Т. 066-132-74-88.

○ Жінка, 65 років бажає зустріти чоловіка 64-68 р. для подружнього життя. Дітей не маю, житлом забезпечена. Т. 063-843-12-69. ○ Жінка, гарна, не схильна до повноти, 39/65/170 бажає познайомитися з чоловіком без матеріальних проблем, з окремим житлом, вік 40-55 років. Чекаю листів на ел. пошту: musorova.77@mail.ru.

Продам мотоцикл "Восход".Тел.097-238-51-25. Продаю комплект ( 4шт.) світлодіодних автомобільних лампочок ALLA Lightig 1156-2835-39Y для показників поворотів з вбудованим драйвером ІС для кращої продуктивності. Колір - жовтий; чипи 39шт. 360*. Робоча напруга - 12-18 вольт. Сила світла - 900Lm. Світлодіоди нові в упаковці, привезені з США. Ціна договірна. Тел. 067-970-83-74. Продам Ford Escort 1992 р.в., газ-бензин, нова гума, немає страхування та музики. Ціна 2200 у.о. Т. 093-3-7777-26. Візьму на зберігання авт.шини (дві грн50 коп — одна шт/доба). Т. 050-659-12-03.

ПРОДАМ МЕД по 100 грн./літр у ветаптеці за адресою: вул. Київський шлях, 79-А. ПРОДАМ БДЖОЛОСІМ’Ї. Т. 050-10037-37. Продам яйце інкубаційне мускусних (індоуток) качок. Т. 097-445-31-92. Продам індокачку (мускусну качку) – Качур. Т. 067509-94-17. Продам поросят уркаїнська біла+ландрас. Ціна договірна. Т 095-201-32-96 Продам посадкову картоплю. Т 066-409-93-90. Продам бджолосім'ї українські. Всі питання по телефону: 068-530-11-30. Продам молоду картоплю, буряк. Т. 067-961-55-15.

П’ятниця, 28 квітня UA:Перший 6.00 7.00,8.00,13.00,15.00,19.50,5.30 Новини. 6.10 7.10,8.10 Спорт. 6.15 8.15 АгроЕра. 6.20 7.15,8.20,10.50,13.15,22.50,23.20,0 .15,1.15 Погода. 6.25 Життєлюб. 6.45 7.45,8.25 Смакота. 7.20 23.25 На слуху. 8.35 Територiя закону. 8.40 Паспорт.ua. 8.45 Телемагазин. 9.00 Ранок про Україну. 9.35 Д/ф “Волинянин”. 11.00 16.30 Т/с “Лiнiя захисту”. 12.55 Voxcheck. 13.20 Д/ф. 15.35 Вiра. Надiя. Любов. 17.20 Казки Лiрника Сашка. 17.40 М/с “Книга джунглiв”. 18.15 1.20 Новинний блок. 18.50 22.45 З перших вуст. 19.00 1.55 Новини. Культура. 19.20 Д/ф “Iсторiя без купюр. Холмська трагедiя”. 20.20 Хокей з шайбою серед чоловiкiв. ЧС (Пiвденна Корея Україна). 22.55 5.50 Вiчне. 23.00 0.00,1.00 Пiдсумки. 0.25 Вiд першої особи. 2.10 Музичне турне. 3.10 Д/ф “Чорнобиль. Людський фактор”. 3.30 Д/ф “Чорнобиль. Точка часу”. 4.00 Т/с “Травма”.

IНТЕР 6.00 М/ф. 6.20 13.20 “Слiдство вели...” з Л. Каневським”. 7.00 8.00,9.00,12.00,17.40 Новини. 7.10 8.10 “Ранок з Iнтером”. 9.20 “Давай одружимося”. 11.00 12.25 Т/с “Спокуса”. (16+). 15.50 16.45 “Речдок”. 18.00 “Стосується кожного”. 20.00 “Подробицi”.

20.30 Т/с “Батальйони просять вогню”, 1-4 с. 1.50 “Актори-фронтовики”. 2.25 5.20 “Подробицi” “Час”. 2.55 “Легендарнi замки України”. 3.35 “Чекай на мене”.

на. 6.30 Ранок у великому мiстi. 8.45 Факти. Ранок. 9.15 19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм. 9.45 Iнсайдер. 10.40 Бiльше нiж правда. 12.00 13.15,17.50 Т/с “Острiв непотрiбних людей”. (16+). 6.10 Агенти справедливо12.45 15.45 Факти. День. стi. 13.25 Х/ф “УЛЬТИМАТУМ 7.00 БОРНА”. (16+). 8.00,9.00,15.00,19.00,23.00,3.00 15.25 16.10 Т/с “Пес 2”. Сьогоднi. (16+). 7.15 8.15 Ранок з Україною. 18.45 21.05 Факти. Вечiр. 9.15 5.20 Зоряний шлях. 20.20 Антизомбi. 11.30 3.45 Реальна мiстика. 21.25 Х/ф “ЖАННА Д’АРК”. 13.30 15.30 Агенти справед- (16+). ливостi. (16+). 0.30 Х/ф “ТУРБУЛЕНТ16.10 Iсторiя одного злочину. НIСТЬ”. (16+). (16+). 2.15 Т/с “Лас-Вегас 5”. 18.00 Т/с “Райське мiсце”, 78 (16+). с. (16+). 3.35 Стоп-10. 19.45 “Говорить Україна”. 21.00 Т/с “Я дарую тобi ща7.25 Х/ф “ДВА БЕРЕГИ”. стя”, 9 i 10 с. (12+). 9.00 Х/ф “ТЕРМIНОВО ШУ23.20 Слiдами борцiв з коКАЮ ЧОЛОВIКА”. рупцiєю. Спецiальний репортаж. 11.00 Х/ф “Я ЩАСЛИВА”. 0.00 Т/с “Закон i порядок: 12.55 18.30 Х/ф “ЗАКОХАНI злочинний намiр”. (16+). ЖIНКИ”. 18.00 22.00 “Вiкна-Новини”. 3.00 2.05 Зона ночi. 20.00 22.55 “Холостяк 7”. 3.50 18.00 Абзац. 22.30 “Небачене Євробачен4.40 Х/ф “ОСТАННIЙ IЗ ня”. МОГIКАН”. 0.20 Т/с “Коли ми вдома”. 7.00 21.10 Київ вдень та 1.15 “Слiдство ведуть ексвночi. трасенси”. 11.10 Серця трьох. 13.10 Х/ф “КОВБОЇ ПРОТИ 6.00 Д/ф “Мiшель Мерсьє. ПРИБУЛЬЦIВ”. (16+). 15.30 Х/ф “ЧАС РОЗПЛАТИ”. Заручниця кохання”. (16+). 6.50 21.55,5.20 DW-Вiзеру(16+). нок дня. 19.00 Х/ф “РУЙНIВНИК”. 7.00 18.00 “Алло, лiкарю!” (16+). 13.45,21.00 “Погода”. 22.20 Х/ф “ПРОРОК”. (16+). 7.55 10.35 4.10 “Моднi iсторiї з 0.20 Х/ф “ТАЄМНИЙ ОРОксаною Новицькою”. ДЕН”. (16+). “Будьте здоровi!” 2.00 Служба розшуку дiтей. 11.05 12.00 Teen-клуб. 14.15 Бiльярдний турнiр 4.15 Служба розшуку дiтей. “Cluster Cup”. Фiнал, ч. 3. 4.20 Студiя Вашингтон. 16.20 “Iпостасi спорту”. 4.25 Факти. 16.50 Вердикт iсторiї. 4.45 Громадянська оборо- 19.00 В гостях у Д. Гордона.

КАНАЛ “УКРАЇНА”

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТОНIС

ICTV

Петро Пiдгородецький, ч. 3. 19.55 Повiтрянi воїни. 21.20 4.50 “Вiдлуння”. 22.15 Х/ф “МОЛОДИЙ ТА НЕВИННИЙ”. 0.00 Т/с “Нiч чорних краваток”. (18+). 1.40 Т/с “Життя на вершинi”. (18+). 2.45 Т/с “Вихiдний, пiсля опiвночi”. (18+). 3.45 “Свiтськi хронiки”. 4.35 “Цивiлiзацiя Incognita”. 5.30 “Джаз-коло”.

ТЕТ 6.00 5.40 Кориснi пiдказки 2. 6.20 Казка з татом. 6.40 Це наше - це твоє. 6.50 Байдикiвка. 7.10 М/с “Лис Микита”. 7.25 М/с “Шаленi кролики. Вторгнення”. (16+). 7.40 М/ф “Казка про жадiбнiсть”. 8.00 Мультмiкс. 9.25 М/с “Дора-мандрiвниця”. 9.55 Х/ф “МЕРI КОМ”. 12.05 Х/ф “I ГРИМНУВ ГРIМ”. (16+). 14.00 М/ф “Чудасiя”. 14.10 М/ф “Чарiвний горох”. 14.25 М/с “Пригоди Котигорошка та його друзiв”. 15.35 М/ф “Лежень”. 15.45 М/ф “Iсторiї вiд Шрека, Панди та Драконiв”. 20.00 Х/ф “ГОЛОДНI IГРИ: ПЕРЕСПIВНИЦЯ. ЧАСТИНА 1”. (16+). 22.10 Х/ф “ЯК Я ТЕПЕР КОХАЮ”. (16+). 0.10 Х/ф “ЗАЛIЗНА СОТНЯ”. 2.00 Країна У. 4.30 Вiталька.

HTH 5.10 Х/ф “КАРМЕЛЮК”. 7.55 9.00,19.30 Т/с “Кулагiн та партнери”. 8.30 Ранковий “Свiдок”. 10.30 17.25 Т/с “Детективи”. (16+).

12.00 21.30 Т/с “CSI: НьюЙорк 8”. (16+). 13.50 15.05,0.45 Т/с “Елементарно”. (16+). 14.45 19.00,23.15,2.20 “Свiдок”. 15.40 “Страх у твоєму домi”. 23.45 Т/с “Королi втечi”. (16+). 2.50 “Випадковий свiдок”. 3.05 “РечДОК”. 3.50 “Легенди бандитського Києва”. 4.40 “Правда життя. Професiї”.

2+2 6.00 М/ф. 8.00 18.30 “Спецкор”. 8.30 19.00 “ДжеДАI”. 9.00 “Секретнi матерiали”. 10.25 “Роби бiзнес”. 11.00 Д/ф “Помста природи”. 16.45 Х/ф “ЧОРНА БУРЯ”. (16+). 19.20 Х/ф “ЧОРНА КОБРА”. (16+). 21.10 Х/ф “ЗАГНАНИЙ”. (16+). 23.00 “Змiшанi єдиноборства. UFC”. 1.20 “Територiя обману”. 2.20 “Люстратор. Прокляття системи”. 2.45 “Нишпорки”. 3.10 Х/ф “ЧОТИРИ ЛИСТИ ФАНЕРИ”.

1+1 6.00 7.00,8.00,9.00,12.00,16.45,19.30 “ТСН”. 6.45 7.10,8.10,9.10 Снiданок з “1+1”. 9.30 10.50,12.20 “Мiняю жiнку 8”. 12.50 13.50 “Пробач менi, моя любове”. 14.45 15.45 “Сiмейнi мелодрами”. 17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана”. 20.15 Х/ф “Я БУДУ ПОРУЧ”. (16+). 0.30 Х/ф “ОБРАНИЦЯ”. (16+).


№ 15 (572) 21 квітня 2017 р.

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ у Вишеньках, гарне місце для житла або дачі. Т. 066-665-70-04

Продається земельна ділянка 12,5 га під забудову с.В.Олесандрівка, власник, ДА. Т.0667188088. Продам земельну дiлянку в Борисполі.р-он вул. Щорса асфальт. Газ и світло поруч. До маршруток и магазинів - 5 хв. Тел: 050 23 00 450. Продаю земельні ділянки Бориспільський район с. Ревне, садовий кооператив "Іква". Електрика, річка, хороший заїзд, акт на землю.10 соток 1,500 $. 095 272 71 57 Саша. Продам 2-кімн. квартиру, 52 м кв., євроремонт, с. Головурів. Власник. Тел. 067-214-2033. Продам гараж по вул.Глібова.Тел.097-23851-25

Продам свою земельну дiлянку 6 соток в селi Воронькiв. 10 км вiд р. Днiпро. Участок недалеко вiд центральноi вулицi, центра, школи, дитсадка, магазинiв. Всi комунiкацii знаходятся в метрах 150. Участок прямокутноi форми, плодорiдна земля. Пiд город. Цiна 20 000 грн за весь город. 063-432-04-61. Продам земельну ділянку, с. Кийлів, центр. Газ, електрика по вулиці є, біля ділянки протікає канал, приватизована, до Дніпра 20 хв. пішки, 21 сотка. Т. 097-488-18-60. Продам земельну ділянку 34 сотки під забудову в с.Григорівка Бориспільського району. Асфальтована центральна вулиця, газ та електрика поряд. Приватизована. Недалеко є ліс та річка. Пропозиція від власника. Ціна договірна. т.067-275-53-18;095-657-12-85; 098-306-34-02; 095-379-42-54. Продам 1-к. квартиру, с. Любарці, Бориспільський р-н., 34 кв.м, будинок теплий, є інтернет, бойлер, вода зі свердловини, вікна м/п, двері металеві. Т. 096-446-34-68, 066-477-37-23, 068426-60-43. Продам земельну ділянку під забудову, 0,08 га, вул. І. Багряного, р-н ветлікарні. Поруч комунікації, міські маршрутки, школа, магазини. Т. 067-478-76-64, 095-547-81-57. Господарі терміново продають будинок в с. Бутова Долина, від Миргорода 20 км. Площа будинку 80 м.кв., ділянка 30 сот. Є електрика, колодец, гараж, сарай, молодий сад, поряд озеро, зручності на дворі. Тел. 099-52-54-185. Продам в гарному стані гараж, кооп «Прометей». Т. 050-65-91-203. Продам гараж в кооп. Прометей, хороший, великий, оглядова яма, світло, охорона, гарне місце розташування. Т. 050-659-12-03. Продам будинок, с. Морозівка, 82 кв.м., 4 кімнати, 23 сотки, потребує ремонту, ціна 11000 у.о. Т. 095-542-35-98. Продам будинок, р-н центр, поруч парк, 4 кімнати, кухня, широкий фасад, 10 соток, 42000 у.о., торг. Т. 095-198-09-35. Здам кімнату для будівельників, с. Іванків, господарка. Т. 093-315-45-79. Здам в гарному стані гараж, кооп. Прометей, для авто (1000 грн оплата за місяць). Т. 050 65 91 203.

Здам гараж під склад, кооп Прометей, вет.лікарня) всі деталі при зустрічі.Т. 050-659-12-03. Здам добротний гараж в центрі Борисполя (біля центрального ринку), під склад, авто. Корисна площа 5,5х3,5, за місяць 1000 грн. Т. 093-653-07-03. Здам в оренду землю, Бориспіль, біля центр.ринку, навпроти дит.садка №3, 600 кв.м. 1 кв.м – 80 грн. Т. 093-653-07-03. Здам врем’янку, господарка Т. 050-54-56-870. Продам земельну ділянку під забудову, с. Рогозів, 19 соток. По вулиці світло, газ - за 80 м, ДА, власник. Ціна договірна. Т. 096361-58-16. Здам 2-к. квартиру, р-н «Голівуд», 4000 + ком., меблі, техніка, косм.ремонт, с/в окремо + 50% ріелтору. Т. 096-759-22-75. Продам земельну ділянку в с. Любарці, терміново, 15 соток, ДА, приватизована, поруч комунікації, озеро, 110 тис.грн. Господар. Т. 063-594-48-70. Обміняю квартиру 1-к., 30 кв.м по вул. Лютнева, на 2-кімнатну з доплатою. Т. 097392-12-24. Продам житловий будинок обкладений білою цеглою, на бетонному фундаменті, з новими пластиковими вікнами, і новою верандою 32 кв.м. в с. Любарці по провулку Соборному (Щорса) №9 для хазяйської родини. Загальна площа 64.8 м кв. Три житлові кімнати, кухня-піч, газове опалення, світло, підведена вода і каналізація. Недобудована двоповерхова літня кухня з піноблоку на двоє дверей, покрита металочерепицею, і двоє нових пластикових вікон. Господарський двоповерховий сарай з шлакоблоку на троє дверей. В дворі три погреби і дві робочі свердловини. Бетонна огорожа довжиною 45 м. Земельна ділянка 30 соток. Гарний садок. Ціна 20000 у.о. з торгом Т. 6-78-72, 050217-61-89. Галина Миколаївна. Продам або обміняю на 2-к. квартиру, дві суміжні ділянки (кутові), площею 20 соток із побудованим цокольним поверхом, в якому 2 гаражі, п’ять кімнат, в місті Борисполі. По вулиці асфальт, газ, електрика. Т. 068-12102-75.

Субота, 29 квітня UA:Перший 6.00 У просторi буття. 6.30 7.00,8.00,23.20,0.00,1.15 Погода. 6.35 Пiдсумки. 7.05 АгроЕра. Пiдсумки. 7.20 Шеф-кухар країни. 8.05 Смакота. 8.30 Золотий гусак. 8.45 Телемагазин. 9.00 М/с “Книга джунглiв”. 9.55 Хто в домi хазяїн? 10.15 Хочу бути. 10.45 Що там з Євробаченням? Блоги. 10.50 Клiп учасника Євробачення-2017. 11.00 Фольк-music. Дiти. 11.50 Т/с “Доньки Єви”. 13.00 Т/с “Красунi Едiт Уортон”. 15.35 Книга.ua. 16.00 Український корт. 16.45 Чоловiчий клуб. Спорт. 17.50 Чоловiчий клуб. 18.25 Богатирськi iгри. 19.20 Х/ф “ДИТЯЧИЙ СЕКРЕТ”. 21.00 5.25 Новини. 21.30 За крок до Євробачення. 22.15 Що там з Євробаченням? Кухня. 22.45 Мегалот. 23.00 Свiт on-line. 23.25 Життєлюб. 0.05 На слуху. Пiдсумки. 1.20 Музичне турне. 2.20 Хокей з шайбою серед чоловiкiв. ЧС (Пiвденна Корея Україна). 4.20 Д/с “Пiвденна Корея сьогоднi”. 4.45 Т/с “Лiнiя захисту”.

IНТЕР 6.00 М/ф. 6.10 4.35 Х/ф “ЛАСКАВО ПРОСИМО, АБО СТОРОННIМ ВХIД ЗАБОРОНЕНО”. 7.50 Х/ф “СIМ СТАРИХ I ОДНА ДIВЧИНА”. 9.30 “Україна вражає”. 10.00 3.50 “Євгенiй Моргу-

ваша пенсiя”. 16.10 Х/ф “МОЛОДИЙ ТА НЕВИННИЙ”. 5.40 Факти. 18.00 Баскетбол. Суперлiга. 6.00 Х/ф “БЕРЕЖIТЬ ЖIФiнал. НОК”, 1 с. 21.00 Д/ф “Мiшель Мерсьє. 7.05 Дивитись усiм! Заручниця кохання”. (16+). 8.00 М i Ж. 22.00 Х/ф “ТАЄМНИЙ 8.55 Я зняв! АГЕНТ”. 9.50 Дизель-шоу. Дайджест. 23.50 4.10 “Кумири”. 10.55 11.50 Вiдпустка за об- 0.00 Т/с “Вихiдний, пiсля мiном. опiвночi”. (18+). 12.45 Факти. День. 1.10 Т/с “Нiч чорних крава13.00 Т/с “На трьох”. (16+). ток”. (18+). 13.30 Х/ф “ЖАННА Д’АРК”. 2.10 Т/с “Життя на верши(16+). нi”. (18+). 16.25 Х/ф “ОСТРIВ ГОРЛО- 3.45 “Свiтськi хронiки”. РIЗIВ”. 4.20 “Моднi iсторiї з Окса7.00 15.00,19.00,1.45 Сьо- 18.45 Факти. Вечiр. ною Новицькою”. годнi. 19.15 Надзвичайнi новини. 4.45 “Цивiлiзацiя Incognita”. 7.15 5.30 Зоряний шлях. Пiдсумки з К. Стогнiєм. 5.20 “Джаз-коло”. 8.00 15.20 Т/с “Я дарую то- 20.05 Х/ф “ТРАНСФОРМЕбi щастя”. (16+). РИ”. 6.00 5.40 Кориснi пiдказки 17.30 Т/с “Це було бiля мо22.40 Х/ф “СПАДОК БОР2. ря”, 1 i 2 с. (16+). НА”. (16+). 6.20 Казка з татом. 19.40 Т/с “Це було бiля мо1.00 Х/ф “ТУРБУЛЕНТ6.40 Це наше - це твоє. ря”. (16+). НIСТЬ”. (16+). 6.50 Байдикiвка. 21.50 Х/ф “БУДУ ВIРНОЮ 2.45 Стоп-10. 7.10 М/с “Лис Микита”. ДРУЖИНОЮ”. (16+). 3.25 Т/с “Слiдчi”. (16+). 7.25 М/с “Шаленi кролики. 2.25 Iсторiя одного злочину. Вторгнення”. (16+). (16+). 5.50 “ВусоЛапоХвiст”. 7.40 М/ф “Казки про маши8.00 “Караоке на Майданi”. ни”. 3.00 Зона ночi. 9.00 “Все буде смачно!” 8.00 Мультмiкс. 5.00 Т/с “Друзi”. 11.20 “Холостяк 7”. 9.35 М/с “Дора-мандрiвни5.45 8.35 Kids’ Time. 13.50 “МастерШеф Дiти 2”. ця”. 5.50 М/с “Сiмейка Крудс”. 19.05 “Україна має талант! 10.05 М/ф “Оз: Нашестя ле6.50 М/с “Iсторiї Тома i Дiти”. тючих мавп”. Джерi”. 22.10 Т/с “Коли ми вдома”. 11.35 Х/ф “КОРОЛЬ ПОВIТ8.45 Ревiзор. Магазини. 23.35 “Давай поговоримо РЯ. ЗОЛОТА ЛIГА”. 10.40 Таємний агент. про секс 3”. 13.20 Казки У Кiно. 11.40 Таємний агент. Пост1.30 “Слiдство ведуть екс- 15.55 Х/ф “ГРОМОБIЙ”. шоу. трасенси”. 17.40 Х/ф “ГОЛОДНI IГРИ: 13.10 Вiд пацанки до панянПЕРЕСПIВНИЦЯ. ЧАСТИНА 1”. ки. (16+). 6.20 Х/ф “ВЕСЕЛI ХЛОП15.10 Хто зверху? 19.50 Готель Галiцiя. ЦI”. 17.00 М/ф “Три богатирi i 22.00 Одного разу в Одесi. 7.55 10.25,12.10,16.05 “По- 0.00 Шамаханська цариця”. (16+). Т/с “Отже”. (18+). 18.40 Х/ф “ВАРТОВI ГАЛАК- года”. 0.35 Х/ф “МЕРI КОМ”. 9.50 “Шеф-кухар країни” з ТИКИ”. (16+). 2.45 Країна У. М. Поплавським. 21.00 Х/ф “СХОДЖЕННЯ 4.25 Вiталька. 10.30 19.55 Дикi тварини. ЮПIТЕР”. (12+). 13.35 “Iпостасi спорту”. 23.20 Х/ф “НОВА ЕРА Z”. 14.10 Завтра-сьогоднi. 6.10 Х/ф “ЧОРНИЙ ТРИ(18+). 15.30 “Соцiальний статус: КУТНИК”. 1.30 Х/ф “ЩОДЕННИКИ нов. Нестерпний базiкало”. 10.50 Х/ф “САМОГОННИКИ”. 11.10 Х/ф “ПЕС БАРБОС I НЕЗВИЧАЙНИЙ КРОС”. 11.20 Х/ф “КОМЕДIЯ ДАВНО МИНУЛИХ ДНIВ”. 13.10 Т/с “Коли на пiвдень вiдлетять журавлi”, 1-4 с. 16.40 Х/ф “ЧОЛОВIК НА ГОДИНУ”. 20.00 “Подробицi”. 20.30 “Великий бокс. Володимир Кличко - Ентонi Джошуа”. 2.00 “Подробицi” - “Час”. 2.30 Х/ф “НЕБЕЗПЕЧНI ГАСТРОЛI”.

ЧОРНОБИЛЯ”. (16+).

ICTV

КАНАЛ “УКРАЇНА”

ТЕТ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТОНIС

HTH

10.05 Х/ф “ЛЮДИНА В ЗЕЛЕНОМУ КIМОНО”. 11.30 3.15 “РечДОК”. 13.50 “Склад злочину”. 15.15 Т/с “Детективи”. (16+). 19.00 2.35 “Свiдок”. 19.30 Х/ф “МIЦНИЙ ГОРIШОК”. 21.00 Х/ф “ЕКВIЛIБРIУМ”. (16+). 23.00 Х/ф “РЕТРОГРАД”. (16+). 0.45 Х/ф “КОРОЛЬ КЛIТКИ”. (18+). 3.05 “Випадковий свiдок”. 3.35 “Легенди бандитського Києва”. 4.20 “Правда життя. Професiї”.

2+2 6.00 М/ф. 8.00 “Нове Шалене вiдео по-українськи”. 9.50 “Бушидо”. 11.50 “Зброя”. 13.20 Х/ф “АГЕНТ КОДI БЕНКС”. (16+). 15.15 Х/ф “АГЕНТ КОДI БЕНКС 2. ПУНКТ ПРИЗНАЧЕННЯ - ЛОНДОН”. (16+). 17.10 Х/ф “ЧОРНА КОБРА”. (16+). 19.00 Т/с “Одинак”. (16+). 22.35 “Угон по-нашому”. 23.30 “Секретнi матерiали”. 0.10 Х/ф “УДАР БЛИСКАВКИ”. (18+). 2.00 “Цiлком таємно”. 3.20 Х/ф “ДОРОГА НА СIЧ”.

1+1 6.00 19.30,5.40 “ТСН”. 6.45 “Грошi”. 8.00 “Снiданок. Вихiдний”. 10.00 23.05 “Свiтське життя”. 11.00 “Голос країни 7”. 14.50 Х/ф “ПОПЕЛЮШКА З РАЙСЬКОГО ОСТРОВА”. 16.40 21.15 “Вечiрнiй квартал”. 18.30 “Розсмiши комiка”. 20.15 “Українськi сенсацiї”. 0.05 Х/ф “Я БУДУ ПОРУЧ”. (16+).

9

Врем’янка 1-к., меблі, гар.вода, р-н розвилки, можливе підселення, 600 грн., р-н розвилки. Т. 099-923-61-20. Продам земельну ділянку (терміново), 10 соток, прямокутна, пров. Коцюбинського, маршрутка 1-а. Т. 067-45-222-05. Продам земельну ділянку з недобудовою, підвал на весь будинок, дах — рубероїд. Т. 068-857-8-101. Продам 2-поверховий цегляний будинок, 2004 р., 131 кв.м, всі комунікації, свердловина, 4 кімнати, 2 входи, 8 кв. м ванна, цегляний погріб, капітальна огорожа навколо, гараж, 8 соток, великий двір, город, садок, ціна - 45000 у.о., торг. Або обміняю на 1-к. квартиру (не “хрущьовку”) до 4 поверху з доплатою - 25000 у.о.Т. 063-427-13-33. Продам дачу, с. Кийлів, кооператив «Маяк», 7 соток, світло, газ поруч (3 м), до Дніпра 100 м, гарне місце. Т. 068-650-58-02. У селі Вороньків продається хата, сарай, літня кухня, 2 колонки, 25 соток землі приватизованих, а 5 — ні. Тел. 096-824-07-81. Продам земельну ділянку, с. Сошників, 0,5 га (50 соток) — 2 ділянки по 25 соток розташовані поруч. Під будівництво будинку, є комунікації: вода, світло, газ. Поруч ліс, за ним — Дніпро. Екологічно чистий район. Т. 050-750-11-12. Село Вороньків, дві земельні ділянки під забудову, одна — 25 соток, ДА, сарай, хата, погріб; друга — 35 соток, під город або забудову. Ділянки в одному місці, 800 у.о./сотка. Без комісії. Т. 096-309-79-04. Продам будинок в центрі Борисполя. Загальна площа 237 кв.м., житлова 118 кв.м., два входи, кухня, 2 санвузли, 5 кімнат, підлога-паркет, сучасне опалення, індивідуальне водопостачання і каналізація, гараж, літня кухня, погріб, сад, 13 соток. т. 6-08-92, 068-399-34-43. Продам 1-к. квартиру, м. Коломия, 31 кв.м. (або обміняю на 1-к. кв. у Борисполі). т. 6-7916. Здам або продам магазин 10 кв.м. на ринку «Центральний». Т. 067-276-90-02. ЗДАМ город, 35 соток. Т. 6-79-16.


10

Б7

№ 15 (572) 21 квітня 2017 р.

Неділя, 30 квітня UA:Перший

СЯ МОЇМ ХЛОПЦЕМ”. (16+). 13.50 Х/ф “САМОГОННИКИ”. 6.00 Свiт православ’я. 14.10 Х/ф “ПЕС БАРБОС I 6.30 НЕЗВИЧАЙНИЙ КРОС”. 7.00,8.05,22.55,23.20,0.00,1.15 По- 14.20 Х/ф “ЇЇ СЕРЦЕ”. года. 16.15 Т/с “Фродя”, 1-4 с. 6.35 На слуху. 20.00 “Подробицi”. 7.05 Золотий гусак. 20.30 Концерт Олега Вiнни7.25 Життєлюб. ка. 8.10 Смакота. 23.00 Т/с “Коли на пiвдень 8.35 Паспортний сервiс. вiдлетять журавлi”, 1-4 с. 8.45 Телемагазин. 9.00 Поза часом. Телеви6.50 Сьогоднi. става “Вечори на хуторi бiля Ди7.40 Зоряний шлях. каньки”. Т/с “Це було бiля мо10.50 Д/ф “Павло Вiрський. 9.20 ря”. (16+). Такий, як є”. 13.00 Х/ф “БУДУ ВIРНОЮ 11.30 Спогади. ДРУЖИНОЮ”. (16+). 12.00 Театральнi сезони. 17.00 Т/с “Поки живу, люб12.30 Мистецькi iсторiї. лю”, 1 i 2 с. (16+). 12.45 Фольк-music. Дiти. 19.00 5.50 Подiї тижня з 13.50 Фольк-music. Олегом Панютою. 15.15 Д/с “Садовi скарби”. 20.00 Т/с “Поки живу, люб16.20 Твiй дiм 2. лю”. (16+). 16.40 Х/ф “КЛАРА I ФРАН21.25 Х/ф “ВОЛОШКИ ДЛЯ ЦИСК”. ВАСИЛIСИ”. 20.30 Перша шпальта. 23.20 Реальна мiстика. 21.00 5.35 Новини. Т/с “Райське мiсце”, 21.25 Д/с “Розповiдi про Хан- 2.00 74-78 с. (16+). сiк”. 22.25 Д/с “Легенди тофу”. 23.00 Свiт on-line. 3.20 Зона ночi. 23.25 Територiя закону. 5.55 7.55 Kids’ Time. 23.40 Вперед на Олiмп! М/с “Сiмейка Крудс”. 0.05 Вiд першої особи. Пiд- 6.00 7.00 М/с “Iсторiї Тома i сумки. Джерi”. 1.20 Музичне турне. Х/ф “КОДЕКС ЗЛО2.20 Телевистава “Три iде- 8.00 ДIЯ”. (16+). альнi подружжя”. 10.00 Х/ф “ПРОРОК”. (16+). 4.50 Вiкно до Америки. Х/ф “РУЙНIВНИК”. 5.10 Уряд на зв’язку з гро- 12.00 (16+). мадянами. 14.10 Х/ф “ВАРТОВI ГАЛАКТИКИ”. (16+). 16.40 Х/ф “СХОДЖЕННЯ 5.45 “Подробицi” - “Час”. ЮПIТЕР”. (12+). 6.15 Х/ф “СIМ СТАРИХ I 19.10 Х/ф “ЛАРА КРОФТ: ОДНА ДIВЧИНА”. РОЗКРАДАЧКА ГРОБНИЦЬ”. 7.45 “Великий бокс. Воло21.00 Х/ф “ЛАРА КРОФТ: димир Кличко - Ентонi Джошуа”. КОЛИСКА ЖИТТЯ”. (16+). 9.00 “Готуємо разом”. 23.10 Х/ф “ЛАСКАВО ПРО10.00 “Орел i решка. Рай i СИМО В ЗОМБIЛЕНД”. (18+). пекло”. 1.00 Х/ф “ШТУЧНИЙ РО11.00 “Орел i решка. ПереЗУМ”. (16+). завантаження”. 12.00 2.15 Х/ф “ПРИКИНЬ-

КАНАЛ “УКРАЇНА”

Продам новий насос дренажно-фекальний каналiзацiйний за 1450 грн. 063-432-0461. Продам бетонозмішувач на 810 л. т. 097510-84-56. Куплю б/в електроінструмент для обробки деревини. Т. 067-302-25-28. Продам б/в електроінструмент для обробки деревини. Т. 067-302-25-28. Продам кахель, 15х15, колір бежевий. Т. 067186-182-6. Куплю бетонозмішувач на 80-100 л. Т. 099-211611-5. Продаю терміново ворота для огорожі 5.2х1.7 та 4.0х1.7, без стовпів, заводська робота. Черепиця керамічна "бобрівка".Стовпчики для огорожі армовані 2000х120х80 3 шт. Тел: 093 648 43 56. Продам хороший, якісний ел.зварювальний апарат на 220В, ТСБ-90, наш виробник Каховський з-д електрозвар.увальних ап., в ньому є зарядне на 6 в для мотоцикла та 12 В для автомобіля, ціна 2500 грн. Т. 050-65-91-203. Продам бетонний електричний стовп. Т. 5-24-71. Продам шальовку, 25 мм х 6 м, 2.3 м3. тел. 050 157 44 21. Продам пічку-буржуйку. Тел.097-238-51-25. Продам балконні подвійні стандартні двері, засклені, з коробкою. Нові. Т. 063-427-13-33. Продам кабель КГ 3х10, довж. 54м, камінь бут., бочка металева 2,05х1,4. Т. 095-395-08-15.

НОВИЙ КАНАЛ

IНТЕР

18.10 Концерт Тетяни Пiскарьової “Я люблю”. 5.15 Факти. 20.00 4.45 “Цивiлiзацiя In5.40 Х/ф “БЕРЕЖIТЬ ЖIcognita”. НОК”, 2 с. 20.15 4.15 “Кумири”. 6.45 Т/с “Вiддiл 44”. (16+). 20.35 3.50 “Свiтськi хронiки”. 11.05 13.00 Х/ф “ОСТРIВ 21.10 “Шеф-кухар країни” з ГОРЛОРIЗIВ”. М. Поплавським. 12.45 Факти. День. 21.45 Євромакс. 13.35 Х/ф “СПАДОК БОР0.00 Т/с “Нiч чорних краваНА”. (16+). ток”. (18+). 16.05 Х/ф “ТРАНСФОРМЕ1.50 Т/с “Життя на вершиРИ”. нi”. (18+). 18.45 Факти тижня. 100 хви- 2.50 Т/с “Вихiдний, пiсля лин з О. Соколовою. опiвночi”. (18+). 20.30 Х/ф “ТРАНСФОРМЕ4.25 “Моднi iсторiї з ОксаРИ 2: ПОМСТА ПОЛЕГЛИХ”. (16+). ною Новицькою”. 23.25 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНI 5.05 “Джаз-коло”. ПЕРЕГОНИ”. (16+). 1.15 Х/ф “ПОКАРАННЯ”. 6.00 5.40 Кориснi пiдказки (18+). 2. 2.40 Т/с “Слiдчi”. (16+). 6.20 Казка з татом. 6.40 Це наше - це твоє. 5.45 “Все буде добре!” 6.50 Байдикiвка. 7.45 “Холостяк 7”. 7.10 М/с “Лис Микита”. 8.55 “Все буде смачно!” 7.25 М/с “Шаленi кролики. 9.50 “Караоке на Майданi”. Вторгнення”. (16+). 10.50 “Україна має талант! 7.40 М/ф “Вiйна яблук та Дiти”. гусенi”. 14.00 Х/ф “ДIАМАНТОВА 8.00 Мультмiкс. РУКА”. 9.40 М/ф “Мураха Z”. 16.00 0.10 “Я соромлюсь 11.15 М/ф “Аеротачки”. свого тiла 4”. 12.50 М/ф “Святковi iсторiї 18.00 1.24 “Слiдство ведуть вiд Шрека, Панди та друзiв з Маекстрасенси”. дагаскару”. 21.00 “Один за всiх”. 19.50 Готель Галiцiя. 22.10 “Благодiйний концерт 22.00 Одного разу в Одесi. “Iгри нескорених”. 0.00 Т/с “Отже”. (18+). 0.35 Х/ф “ВЕЗУНЧИК”. 2.10 Країна У. 6.15 22.15 Х/ф “ТРИДЦЯТЬ 4.15 Вiталька. ДЕВ’ЯТЬ СХОДИНОК”. 7.50 “Натхнення”. 9.50 11.55,13.50,21.05 “По- 5.25 Х/ф “ДОРОГА В ПЕКгода”. ЛО”. 9.55 Повiтрянi воїни. 8.30 Т/с “Черговий янгол 2”. 11.35 “Iпостасi спорту”. (16+). 12.05 Дикi тварини. 12.00 Х/ф “МIЦНИЙ ГОРI13.40 “Будьте здоровi!” ШОК”. 14.10 Teen-клуб. 13.25 Х/ф “ТОВАРИШ ГЕНЕ15.30 “Соцiальний статус: РАЛ”. ваша пенсiя”. 15.10 “Легенди карного роз16.20 Х/ф “ТАЄМНИЙ шуку”. АГЕНТ”. 17.30 “Склад злочину”.

ICTV

ТЕТ

СТБ

ТОНIС

HTH

19.00

Т/с “Я - охоронець”.

(16+). 22.10

Х/ф “ЗНИКНЕННЯ

ЕЛIС КРIД”. (18+). 0.05

Х/ф “ЕКВIЛIБРIУМ”.

(16+). 1.55

“Таємницi кримiналь-

ного свiту”. 2.20

“Випадковий свiдок”.

2.55

“РечДОК”.

3.35

“Легенди бандитського

Києва”. 4.20

“Правда життя. Про-

фесiї”.

2+2 6.00

М/ф.

8.00

“Нове Шалене вiдео

по-українськи”. 8.30

“Роби бiзнес”.

9.00

“Вiн, Вона i телевiзор”.

12.00

Т/с “Одинак”. (16+).

19.20

27 тур ЧУ з футболу:

“Чорноморець” - “Динамо”. 21.25

ПроФутбол.

23.10

“Змiшанi єдиноборст-

ва. UFC”. 1.30

“Територiя обману”.

2.30

Х/ф “ЛIСОВА ПIСНЯ”.

6.20

“На ножах”.

8.00

“Снiданок. Вихiдний”.

9.00

“Лото-Забава”.

9.40

М/ф “Маша i ведмiдь”.

10.00

“Розсмiши комiка”.

11.00

“Свiт навиворiт 4:

1+1

В’єтнам”. 12.00

13.00 “Свiт навиворiт

2: Iндiя”. 14.00

Т/с “Хороший хло-

пець”. (12+). 18.30

“Українськi сенсацiї”.

19.30

5.15 “ТСН-Тиждень”.

21.00

“Свiтське життя. Рiк го-

лосу”. 22.00

Х/ф “1+1”. (16+).

0.10

Х/ф “IНСТРУКЦIЇ НЕ

ДОДАЮТЬСЯ”. (16+). 2.10

“Аргумент Кiно”.

3.55

“Ескiмоска 2: Пригоди

в Арктицi”.


№ 15 (572) 21 квітня 2017 р.

11

Газета «Свобода», номер 405


12

№ 15 (572) 21 квітня 2017 р.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.