__MAIN_TEXT__

Page 1

РЕКЛАМНИЙ ВІДДІЛ т. 067-404-24-62 e-mail: rbgazeta@gmail.com

Передплатний індекс: 99399

Газета заснована 26.03.2002 р.

ШИРОКОФОРМАТНИЙ

ДРУК

вул.

Бежівка,

1;

т. :

6-69-04

№ 46 (603) 24 листопада 2017 р.

ШАНОВНІ БОРИСПІЛЬЦІ! Запрошуємо долучатися до міських заходах з нагоди Дня пам’яті жертв Голодоморів в Україні! 25 листопада 10:00 - загальноміський поминальний молебен в Свято-Миколаївському храмі на Книшовому меморіальному парковому комплексі; 10:30 – покладання квітів та мітинг-реквієм біля пам’ятника жертвам голодоморів в Україні на Книшовому меморіальному парковому комплексі; 16:00 - Всеукраїнська акція «Запали свічку пам’яті!». Просимо бориспільців запалити у своїх вікнах свічки на знак вшанування мільйонів наших співвітчизників, які загинули голодною смертю. Просимо керівників підприємств, установ і організацій міста 25 листопада приспустити Державний Прапор України на своїх будинках і спорудах. Також звертаємося до керівників культурно-розважальних закладів з наполегливим проханням обмежити проведення розважальних заходів у цей скорботний для нашої держави день. Депутати та виконавчий комітет Бориспільської міської ради


2

ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ ГАЗОМ! Суворо дотримуйтесь правил користування газом і газовими приладами. При наявності в приміщенні запаху газу - Закрити головний кран на газопроводі та приладах; - Провітрити приміщення; - Не вмикати та не вимикати електроприладів; - Не запалювати відкритого вогню; - Викликати аварійну службу за телефоном 104. Витікання газу може бути на з’єднаннях і кранах газопроводу, а також на кранах газових приладів. Виявити наявність витікання газу можна по запаху, на слух (чути шипіння) та за допомогою мильної емульсії. Забороняється застосовувати вогонь для виявлення витікання газу. Не дозволяйте користуватися газифікованими приладами дітям. Виходячи з квартир, не залишайте включеними газові прилади. При появі запаху газу і підвалах, під’їздах та на сходових клітинах негайно викликайте аварійну службу за телефоном. Бориспільський РВ ГУ ДСНС України

№ 46 (603) 24 листопада 2017 р.

Понеділок, 27 листопада 20.00 “Подробицi”. 20.40 Т/с “Доярка з Хацапе6.00 М/с “Легенда про Бiтiвки 3етiвки 3”. лоснiжку”. 1.15 Х/ф “ОСIННIЙ МАРА6.30 ФОН”. 7.00,8.00,9.00,9.25,13.00,15.00 2.55 5.05 “Подробицi” ,18.05,21.00,1.55 Новини. “Час”. 6.35 7.05,8.05,9.05 Доб3.40 “Речдок”. рого ранку, Країно! 9.30 16.35,23.20 Погода. 9.40 Д/ф “Євробачення: 6.30 7.10,8.15 Ранок з цiлком безпечно”. Україною. 10.30 Т/с “Дiвчата вiйни”. 7.00 12.20 Перший на селi. 8.00,9.00,15.00,19.00,23.00,1.3 13.10 14.30 Радiо. День. 0 Сьогоднi. 13.55 Перша шпальта. 9.30 2.30 Зоряний шлях. 15.15 23.30,2.55 Розсек11.45 Х/ф “ГЕРОЇНЯ СВОГО речена iсторiя. РОМАНУ”. (16+). 16.45 Хто в домi хазяїн? 13.40 15.30 Т/с “Королева 17.20 5.35 Вiкно до Амери- Марго”, 1 i 2 с. (12+). ки. 18.00 Т/с “Лiкар Ковальчук”. 17.50 1.10 Новини. Свiт. (12+). 18.20 21.30,1.25,2.20 Тема 19.45 “Говорить Україна”. дня. 21.00 Т/с “Бiле-чорне”, 1 i 2 18.35 1.40 Новини. Культу- с. ра. 23.30 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНI ПЕ19.00 До справи. РЕГОНИ 2: ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИ19.30 Програма з Майклом ВИЙ”. (18+). Щуром. 3.15 Реальна мiстика. 20.15 Вiйна i мир. 4.45 Агенти справедливо21.50 2.35 Новини. Спорт. стi. (16+). 22.15 Роздягалка. 22.50 Д/с “Дикi тварини”. 1.55 Зона ночi. 0.20 Д/с “Столика Японiя”. 3.00 Абзац. 0.40 Д/с “Орегонський пу- 5.00 6.45 9.05 Kids’ Time. тiвник”. 6.50 М/с “Iсторiї Тома i 3.50 Т/с “Чорна Рада”. Джерi”. 7.10 М/ф “Хранителi снiв”. 6.00 М/ф. 9.10 Х/ф “ВТОРГНЕННЯ: 6.20 0.20 “Слiдство вели...” БИТВА ЗА РАЙ”. (16+). з Л. Каневським”. 11.15 Х/ф “ГОЛОДНI IГРИ: 7.00 СОЙКА-ПЕРЕСМIШНИЦЯ. ЧАСТИНА 8.00,9.00,12.00,17.40 Новини. 1”. (16+). 7.10 8.10,9.20 “Ранок з Iн- 14.10 Х/ф “ГОЛОДНI IГРИ: тером”. СОЙКА-ПЕРЕСМIШНИЦЯ. ЧАСТИНА 10.20 Х/ф “БЕРЕЖIТЬ ЧОЛО- 2”. (16+). ВIКIВ!” 17.00 Хто зверху? 12.25 Х/ф “ЛЮБОВ З ВИПРО- 19.00 Ревiзор. БУВАЛЬНИМ ТЕРМIНОМ”. 21.15 Пристрастi за Ревiзо16.10 “Чекай на мене”. ром. 18.00 19.00,4.20 “Стосу23.50 Вар’яти. ється кожного”. 1.50 Служба розшуку дiтей.

UA:Перший

КАНАЛ УКРАЇНА

НОВИЙ КАНАЛ

IНТЕР

ICTV

ником. 13.15 14.15,15.15 “Деталi” 4.30 Скарб нацiї. з В. Фроловою i С. Дойком. 4.40 Еврика! 16.15 23.00 “Кримiнал” з О. 4.50 Служба розшуку дiтей. Лiрчуком. 4.55 Т/с “Вiддiл 44”. (16+). 17.15 “Ситуацiя” з Т. Бере5.40 19.20 Надзвичайнi но- зовцем. вини з К. Стогнiєм. 18.00 19.00,21.00 “Разом” з 6.25 Факти тижня. 100 хви- Ганапольским, Кисельовим, Орлин з О. Соколовою. ловською, Ашiон. 8.45 Факти. Ранок. 18.40 20.20 “Ехо України” з 9.10 Спорт. М. Ганапольським. 9.15 Надзвичайнi новини. 19.20 “Нейтральна теритоПiдсумки з К. Стогнiєм. рiя” з С. Орловською. 10.15 Антизомбi. 21.20 “Подiї” Вересня. 11.15 13.25 Секретний 22.00 “Пiдсумки” з Є. Кифронт. Дайджест. сельовим. 12.45 15.45 Факти. День. 13.40 16.15 Х/ф “ЗОРЯНА БРАМА”. (16+). 6.00 Байдикiвка. 16.50 Х/ф “ХIТМЕН”. (16+). 6.30 Казка з татом. 18.45 21.05 Факти. Вечiр. 6.50 5.30 Кориснi пiдказки. 20.20 Бiльше нiж правда. 7.10 Це наше - це твоє. 21.25 Т/с “Нюхач 3”. (16+). 7.15 Мультмiкс. 22.30 Свобода слова. 10.45 Х/ф “СПЛЯЧА КРАСУ0.55 Т/с “Морська полiцiя. НЯ”. Лос-Анджелес”. (16+). 12.00 Панянка-селянка. Мiж2.40 Т/с “Слiдчi”. (16+). континентальний сезон.

ТЕТ

СТБ 6.15 15.30 “Все буде добре!” 8.15 “Все буде смачно!” 10.10 “Зваженi та щасливi 7”. 13.00 “Битва екстрасенсiв 17”. 17.30 22.00 “Вiкна-Новини”. 18.00 Т/с “Коли ми вдома. Нова iсторiя”. 19.55 22.35 “Хата на тата”. 2.40 “Найкраще на ТБ”.

13.00 Готель Галiцiя. 14.00 19.30 ЛавЛавCar 2. 15.30 2.50 Вiталька. 16.50 Країна У. 18.25 23.00 Казки У Кiно. 19.00 22.00 Танька i Володька. 21.00 Одного разу пiд Полтавою. 0.00 Т/с “Баффi - винищувачка вампiрiв”. (16+). 2.00 Панянка-селянка.

HTH

5.25 19.30 Т/с “Кулагiн та партнери”. (12+). 6.00 7.15,8.15 “Новий 7.00 Х/ф “ДАЧНА ПОДОдень” з А. Анатолiчем та Ю. Шпа- РОЖ СЕРЖАНТА ЦИБУЛI”. чинською. 8.30 Т/с “Черговий янгол 7.00 2”. (16+). 8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13. 12.00 “Кримiнальнi справи”. 00,14.00,15.00,16.00,17.00 “Ре- 13.20 15.05,21.20 Т/с “Дупортер”. Новини. ель пiд сонцем”. (16+). 9.15 10.15,11.15,12.15 14.45 19.00,23.15,3.40 “Ми всi...” з М. Леончук i П. Роль- “Свiдок”.

ПРЯМИЙ

15.30

Т/с “Я - охоронець”.

(16+). 23.45

Т/с “Кримiналiст”.

(16+). 2.00

Т/с “Суто англiйськi

вбивства”. 4.10

“РечДОК”.

4.35

“Легенди бандитської

Одеси”.

2+2 6.00

М/ф.

8.00

11.05 “Вiн, Вона i те-

левiзор”. 10.00

18.15 “Спецкор”.

10.40

18.40 “ДжеДАI”.

12.05

17.20 “Загублений

свiт”. 13.05

Т/с “Ментiвськi вiйни.

Одеса”. (16+). 19.15

20.20 Т/с “Ментiвськi

вiйни. Київ”. (16+). 21.25

23.00 Т/с “Кiстки 2”.

(16+). 0.50

“Помста природи”.

2.25

Х/ф “КАМIННА ДУША”.

4.00

“Облом.UA”.

1+1 6.30

7.10,8.10,9.10 Снiда-

нок з “1+1”. 7.00 8.00,9.00,12.00,16.45,19.30,0.0 0,5.20 “ТСН”. 9.30

“Чотири весiлля”.

10.50

12.20,12.50 “Мiняю

жiнку”. 13.45

14.45 Т/с “Свати 6”.

15.45

Т/с “Я знову тебе ко-

хаю”. (12+). 17.10

Т/с “Нескiнченне ко-

хання”. (12+). 20.30

“Секретнi матерiали”.

21.00

Т/с “Село на мiльйон

2”. (12+). 22.00

“Грошi”.

23.15

0.10 “Голос. Дiти 4”.

2.05

Т/с “Таємниця тверди-

нi шифрiв”.


Б7

№ 46 (603) 24 листопада 2017 р.

Вівторок , 28 листопада UA:Перший 6.00

М/с “Легенда про Бi-

лоснiжку”. 6.30

ється кожного”.

оборона.

20.00

“Подробицi”.

6.30

1.10

Х/ф “НЕ ЖУРИСЬ!”

стi.

2.50

5.00 “Подробицi” -

8.45

Факти. Ранок.

9.15

19.20 Надзвичайнi но- 19.20

“Час”.

7.00,8.00,9.00,9.25,13.00,15.00

КАНАЛ УКРАЇНА

,18.05,21.00,1.55 Новини. 6.35

7.05,8.05,9.05 Доб-

6.30

7.10,8.15 Ранок з

рого ранку, Країно!

Україною.

9.30

7.00

Т/с “Оповiдання ХIХ

Одеси”.

“Пiдсумки” з Є. Ки-

4.15

Зоряний шлях.

14.25

11.30

4.05 Реальна мiстика.

13.55

22.15 Складна розмо- 13.30

15.00

Хто в домi хазяїн?

ну. (16+).

17.15

М/с “Чорний Джек”.

18.00

17.50

1.10 Новини. Свiт.

(12+).

18.20

21.30,1.25,2.20 Тема 19.45

Т/с “Лiкар Ковальчук”.

Т/с “CSI. Мiсце злочи-

Перший на селi.

ну”. (16+).

0.20 Д/с “Столика

1.20

2.35 Новини. Спорт.

22.50

Д/с “Дикi тварини”.

23.30

2.55 Розсекречена iс-

торiя. 0.40

Д/с “Орегонський пу-

3.50

Т/с “Чорна Рада”.

Х/ф “СМЕРТЕЛЬНI ПЕ-

НОВИЙ КАНАЛ

Готель Галiцiя.

19.15

19.30 ЛавЛавCar 2.

вiйни. Київ”. (16+).

15.30

2.50 Вiталька.

21.30

16.50

Країна У.

(16+).

15.30 “Все буде доб-

ре!”

20.20 Т/с “Ментiвськi 23.05 Т/с “Кiстки 2”.

18.25

23.00 Казки У Кiно.

22.10

Т/с “Кiстки 3”. (16+).

“Битва екстрасенсiв

19.00

22.00 Танька i Во-

0.55

“Помста природи”.

2.25

Х/ф “СТРАЧЕНI СВI-

лодька. “МастерШеф 6”.

21.00

17.30

22.00 “Вiкна-Новини”.

тавою.

18.00

Т/с “Коли ми вдома.

0.00

“Один за всiх”.

12.25,20.40 Т/с “До-

Х/ф “ГРА НА ВИЖИ-

“Сюрприз, сюрприз!”

23.25

8.10,9.20 “Ранок з Iн- 23.10

Панянка-селянка. Мiж- 15.20

10.35

7.00 М/с “Iсторiї Тома

тером”.

свiт”.

8.35

6.30

21.00

17.20 “Загублений

14.00

22.45 “МастерШеф 7”. 2.00

ня.

18.40 “ДжеДАI”.

Х/ф “ЩОДЕННИК СЛА- 11.05

13.00

СТБ

19.55

ПРЯМИЙ

8.05 Kids’ Time.

22.00 Пацанки. Нове

18.15 “Спецкор”.

10.40

ВАННЯ”. (16+).

Нова iсторiя”.

15.45

10.00

Мультмiкс.

континентальний сезон.

Абзац.

6.55

Це наше - це твоє.

12.00

Зона ночi.

88.00,9.00,12.00,17.40 Новини.

6.00

7.15,8.15 “Новий

Одного разу пiд Пол-

ТАНКИ”. 3.55

“Облом.UA”.

6.30

7.10,8.10,9.10 Снiда-

Т/с “Баффi - винищу-

1+1

вачка вампiрiв”. (16+). Панянка-селянка.

HTH 5.00

19.30 Т/с “Кулагiн та

нок з “1+1”. 7.00 8.00,9.00,12.00,16.45,19.30,0.0

партнери”. (12+).

0,5.20 “ТСН”.

день” з А. Анатолiчем та Ю. Шпа-

6.35

9.30

“Чотири весiлля”.

чинською.

ХАУЗА”.

11.00

12.20,13.00 “Мiняю

7.00

8.30

8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13. 9.00

Х/ф “ЗАГАДКА ЕНДРанковий “Свiдок”.

жiнку”.

Х/ф “НIЧНИЙ МОТО-

14.45

Т/с “Свати 6”.

15.45

Т/с “Я знову тебе ко-

Хто зверху?

00,14.00,15.00,16.00,17.00 “Ре- ЦИКЛIСТ”.

Кохання на виживан-

портер”. Новини.

10.25

“Кримiнальнi справи”.

хаю”. (12+).

9.15

12.15

“Страх у твоєму домi”.

17.10

Київ вдень i вночi.

“Ми всi...” з М. Леончук i П. Роль-

13.55

15.05,1.55 Т/с “Еле-

хання”. (12+).

Вар’яти.

ником.

ментарно 4”. (16+).

20.30

“Секретнi матерiали”.

ICTV

13.15

14.45

21.00

Т/с “Село на мiльйон

10.15,11.15,12.15

14.15,15.15 “Деталi”

з В. Фроловою i С. Дойком.

“Свiдок”. 15.10

ярка з Хацапетiвки 3”.

4.05

Скарб нацiї.

16.15

14.00

“Життя на межi”.

4.15

Еврика!

Лiрчуком.

14.50

15.50,16.45,3.30

4.25

Факти.

17.15

4.45

Т/с “Вiддiл 44”. (16+).

зовцем.

5.30

20.20 Громадянська

18.00

19.00,4.15 “Стосу-

10.45

4.40

7.00

18.00

1.25 Т/с “Винищувачi.

3.00

М/ф.

“Речдок”.

13.05 “Вiн, Вона i те-

Т/с “Слiдчi”. (16+).

12.45

життя. 0.15 “Слiдство вели...” 17.00 з Л. Каневським”. 19.00

10.30

8.00

5.30 Кориснi пiдказки. левiзор”.

Х/ф “КОБРА”. (16+).

ВИЙ”. (18+).

6.20

7.10

Казка з татом.

2.50

13”.

Т/с “Друзi”. Д/с “Мистецький пульс 8.10 11.15 Т/с “Вiдчайдушнi доАмерики”. могосподарки”. (16+). 5.45

6.30

23.40

РЕГОНИ 2: ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИ-

5.30

IНТЕР

“На трьох”.

2+2

БАКА 2: ПРАВИЛА РОДРIКА”.

i Джерi”.

тiвник”.

М/ф.

ТЕТ

Останнiй бiй”. (16+).

6.35

с.

19.25

21.50

6.00

Т/с “Бiле-чорне”, 3 i 4

23.30

Нашi грошi.

Байдикiвка.

“Говорить Україна”.

21.00

19.00

20.25

6.00

22.30

16.45

Японiя”.

15.45 Факти. День.

справедливостi. (16+). Iсторiя одного злочи-

“Правда життя. Про-

фесiї”.

13.25 Х/ф “ЖАГА ЗО-

16.15 Т/с “Майор i ма- 6.50 7.10 гiя”. (16+). 7.15 18.45 21.05 Факти. Вечiр.

16.00

“Легенди бандитської

“Подiї” Вересня.

9.30

Фольк-music.

“РечДОК”.

22.00

14.30 Радiо. День.

15.15

“Випадковий свiдок”.

3.20

21.20 сельовим.

Т/с “Кримiналiст”.

3.10

17.25,21.25 Т/с “Ню-

хач 3”. (16+).

15.30,4.45 Агенти

“Нейтральна терито-

Бiльше нiж правда.

Т/с “Дiвчата вiйни”.

1.40 Новини. Культу-

М. Ганапольським.

11.00

13.10

ра.

(16+).

20.20 “Ехо України” з

10.05

11.10

18.35

23.45

18.40

3.50

20.20,23.20 Погода.

дня.

(16+).

ловською, Ашiон.

рiя” з С. Орловською.

10.55

ва.

Ганапольским, Кисельовим, Ор-

вини з К. Стогнiєм.

12.05 8.00,9.00,15.00,19.00,23.00,3.2 ЛОТА”. 0 Сьогоднi. 12.45

столiття”.

Ранок у великому мi-

23.00 “Кримiнал” з О. “Ситуацiя” з Т. Бере-

19.00,23.15,2.40

Т/с “Нескiнченне ко-

2”. (12+). 22.00

“Модель XL”.

цем”. (16+).

23.45

0.10 Х/ф “ФАНТА-

17.10

СТИЧНА ЧЕТВIРКА”. (16+).

Т/с “Дуель пiд сонТ/с “Суто англiйськi

2.10

вбивства”. 19.00,21.00 “Разом” з 21.30

Т/с “Грейспойнт”.

(16+).

Т/с “Пончик Люся”.

3

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РВ ГУ ДСНС УКРАЇНИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНФОРМУЄ! Найбільше пожеж виникає через необережне поводження з вогнем в житловому секторі, де незнання й невиконання громадянами найелементарніших правил пожежної безпеки призводить до лиха. Причини бувають різні. Однією з таких причин є перевантаження електромережі різними електроприладами, що призводить до короткого замкнення електромережі. Щоб уникнути короткого замкнення електромережі: •не використовуйте для обігріву приміщень несертефікованих та саморобних електричних приладів; •в разі використання серійних елекритчних нагрівально-охолоджувальних пристроїв прослідкуйте за тим, щоб вони були встановлені таким чином, щоб уникнути перекидання, обмежте допуск до них дітей; •при виході з дому не залишайте увімкненими в електромережу електронагрівальні та ін. електроприлади; •намагайтесь уникнути перевантаження електромереж, не вмикайте одночасно електроприлади значної потужності; •не допускайте використання саморобних некаліброваних плавких вставок „жучків” в запобіжниках електричного струму; •не користуйтеся саморобними подовжувачами та несправними електророзетками; •регулярно перевіряйте справність електромережі Вашої оселі. Пам’ятайте, що ваша особиста безпека та безпека рідних і близьких Вам людей, залежить насамперед від Вас самих!


№ 46 (603) 24 листопада 2017 р.

Ліц. АВ № 214041 від 21.12.10 р.

Б7

Ліц. №11242/10 від 24.12.10

4

Ліц. АГ № 365465 від 10.09.11

Середа , 29 листопада UA:Перший 6.00

М/с “Легенда про Бi-

ВЕРЕСЕНЬ...”

8.45

Факти. Ранок.

2.50

9.15

19.20 Надзвичайнi но- Ганапольским, Кисельовим, Ор-

5.00 “Подробицi” -

“Час”.

лоснiжку”.

КАНАЛ УКРАЇНА

6.30 7.00,8.00,9.00,9.25,13.00,15.00 6.30

7.10,8.15 Ранок з

ловською, Ашiон.

3.10

“Випадковий свiдок”.

18.40

3.25

“РечДОК”. “Легенди бандитської

3.55

12.05

19.20

Одеси”.

(16+). 12.45

столiття”.

20.20 “Ехо України” з

М. Ганапольським.

7.00

Т/с “Оповiдання ХIХ

17.25,21.25 Т/с “Ню-

хач 3”. (16+).

Україною.

9.30

8.00,9.00,15.00,19.00,23.00,3.0 14.25 0 Сьогоднi. 15.00 9.30

Зоряний шлях.

гiя”. (16+).

13.25 Х/ф “КОБРА”.

“Нейтральна терито-

рiя” з С. Орловською.

4.20

15.45 Факти. День.

21.20

“Подiї” Вересня.

фесiї”.

“На трьох”.

22.00

“Пiдсумки” з Є. Ки-

ТЕТ

10.55

16.35,23.15 Погода.

11.30

3.50 Реальна мiстика.

18.45

21.05 Факти. Вечiр.

Т/с “Дiвчата вiйни”.

13.30

15.30,4.45 Агенти

Секретний фронт.

6.00

Байдикiвка.

13.10

20.20

Радiо. День.

справедливостi. (16+).

22.30

1.45 Т/с “Винищувачi.

6.30

Казка з татом.

13.55

Нашi грошi.

16.00

Останнiй бiй”. (16+).

6.50

14.30

52 вiкенди.

ну. (16+).

23.45

7.10

15.15

До справи.

18.00

15.50

Твiй дiм.

(12+).

16.45

М/с “Чорний Джек”.

19.45

“Говорить Україна”.

Лос-Анджелес”. (16+).

ЦЯ”.

18.10

2.10 Бiатлон. Кубок

21.00

Т/с “Бiле-чорне”, 5 i 6

3.15

12.00

Т/с “Лiкар Ковальчук”.

свiту. I етап. Iндивiдуальнi пере-

с.

гони. Жiнки. 15 км.

23.30

20.00

ну”. (16+).

23.30 Культурна афi-

ша здорової людини.

Х/ф “ТАНГО I КЕШ”.

7.15

(16+). 2.35

Т/с “Морська полiцiя. Т/с “Слiдчi”. (16+).

СТБ

Т/с “CSI. Мiсце злочи7.05

НОВИЙ КАНАЛ

15.30 “Все буде доб-

ре!”

20.25

Слiдство.Iнфо.

21.30

1.35 Тема дня.

3.00

21.50

1.50 Новини. Спорт.

4.40

22.15

Свiтло.

6.35

23.25

Мегалот.

i Джерi”.

0.00

Розсекречена iсторiя.

6.55

8.10 Kids’ Time.

3.50

Т/с “Чорна Рада”.

8.15

Т/с “Друзi”.

Нова iсторiя”.

IНТЕР

М/ф.

6.20

0.15 “Слiдство вели...” 19.00

17.00

19.30 ЛавЛавCar 2.

15.30

2.50 Вiталька. Країна У.

Зона ночi.

10.05

“Битва екстрасенсiв

18.25

23.00 Казки У Кiно.

Абзац.

13”.

19.00

22.00 Танька i Во-

7.00 М/с “Iсторiї Тома

12.25

22.00 “Вiкна-Новини”.

21.00

18.00

Т/с “Коли ми вдома.

тавою. 0.00

0.05

“Один за всiх”.

ПРЯМИЙ 7.15,8.15 “Новий

Хто зверху?

6.00

Вар’яти.

день” з А. Анатолiчем та Ю. Шпа-

4.45

партнери”. (12+).

чинською.

6.40

7.00

23.10

Зорянi яйця.

7.00

СТО”.

8.00,9.00,12.00,17.40 Новини.

2.55

Служба розшуку дiтей. 8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13. 8.30

ICTV 3.55

Скарб нацiї.

ярка з Хацапетiвки 3”.

4.00

Еврика!

14.00

“Життя на межi”.

4.10

14.50

15.50,16.45,3.30

4.15

10.30

12.25,20.40 Т/с “До-

00,14.00,15.00,16.00,17.00 “Ре- 9.00

21.00

Т/с “Кiстки 3”. (16+).

22.35

Т/с “Кiстки 2”. (16+).

0.25

“Помста природи”.

2.30

Х/ф “ЗАХАР БЕРКУТ”.

4.05

“Облом.UA”.

6.30

7.10,8.10,9.10 Снiда-

1+1

19.30 Т/с “Кулагiн та

нок з “1+1”. 7.00 8.00,9.00,12.00,16.45,19.30,0.0 0,5.20 “ТСН”. 9.30

“Чотири весiлля”.

11.00

12.20,13.00 “Мiняю

Х/ф “ЗАГУБЛЕНЕ МI-

жiнку”. 14.40

Т/с “Свати 6”.

Ранковий “Свiдок”.

15.45

Т/с “Я знову тебе ко-

Х/ф “34-Й ШВИДКИЙ”.

хаю”. (12+).

“Кримiнальнi справи”.

17.10

“Страх у твоєму домi”.

хання”. (12+).

14.15

15.05,2.00 Т/с “Еле-

20.30

“Секретнi матерiали”.

21.00

Т/с “Село на мiльйон

14.45

2”. (12+).

“Свiдок”. 15.20

ється кожного”.

5.30

10.00 Громадянська

Лiрчуком.

20.00

“Подробицi”.

оборона.

1.10

Х/ф “КОЛИ НАСТАЄ

6.30

17.15 зовцем.

23.00 “Кримiнал” з О. “Ситуацiя” з Т. Бере-

Т/с “Нескiнченне ко-

ментарно 4”. (16+).

16.15

стi.

мо”.

12.25

Т/с “Вiддiл 44”. (16+).

Ранок у великому мi-

Кубок України з фут-

болу. 1/4 фiналу. “Десна” - “Дина-

10.35

10.15,11.15,12.15

4.40

19.00,4.10 “Стосу-

18.55

9.15

4.20

18.00

Х/ф “ГРАФ МОНТЕ-КРI-

портер”. Новини.

“Ми всi...” з М. Леончук i П. РольСлужба розшуку дiтей. ником. Студiя Вашингтон. 13.15 14.15,15.15 “Деталi” Факти. з В. Фроловою i С. Дойком.

“Речдок”.

Панянка-селянка.

HTH

Київ вдень i вночi.

тером”.

Т/с “Баффi - винищу-

22.45 “МастерШеф 7”. вачка вампiрiв”. (16+). 2.00

17.20 “Загублений

Одного разу пiд Пол-

19.55

21.00

8.10,9.20 “Ранок з Iн-

Панянка-селянка. МiжГотель Галiцiя.

17.30

18.15 “Спецкор”. “ДжеДАI”.

СТО”.

14.00

з Л. Каневським”.

7.10

14.30

13.00

лодька.

13.05 “Вiн, Вона i те-

левiзор”.

Х/ф “ПАНI МЕТЕЛИ-

континентальний сезон.

“МастерШеф 6”.

8.00

свiт”.

16.50

життя.

5.40

10.45

М/ф.

Мультмiкс.

“Все буде смачно!”

Т/с “Вiдчайдушнi доД/с “Мистецький пульс 11.20 могосподарки”. (16+). Америки”. 15.50 22.00 Пацанки. Нове

2+2 6.00

10.00 5.30 Кориснi пiдказки. 10.40 Це наше - це твоє. 11.05

9.10

5.30

“Правда життя. Про-

16.15 Т/с “Майор i ма- сельовим.

11.10

Iсторiя одного злочи-

Т/с “Кримiналiст”.

(16+).

11.00

,17.50,21.00,1.10 Новини. рого ранку, Країно!

19.00,21.00 “Разом” з 23.45

вини з К. Стогнiєм.

6.35

7.05,8.05,9.05 Доб-

18.00

19.00,23.15,2.40 21.30 Т/с “Грей-

22.00

“Мiняю жiнку 12”.

23.35

0.10 Х/ф “ФАНТА-

спойнт”. (16+).

СТИЧНА ЧЕТВIРКА 2”. (16+).

17.10

1.50

вбивства”.

Т/с “Суто англiйськi

(16+).

Т/с “Пончик Люся”.


№ 46 (603) 24 листопада 2017 р.

Четвер , 30 листопада UA:Перший 6.00

2.50 “Час”.

М/с “Легенда про Бi-

КАНАЛ УКРАЇНА

лоснiжку”. 6.30

5.00 “Подробицi” -

6.30

7.10,8.15 Ранок з

7.00,8.00,9.00,9.25,13.00,15.00 Україною. ,17.50,21.00,1.10 Новини. 6.35

7.05,8.05,9.05 Доб-

7.00

вини з К. Стогнiєм.

ловською, Ашiон.

23.45

10.10

Секретний фронт.

18.40

(16+).

11.10

17.25,21.25 Т/с “Ню-

М. Ганапольським.

3.10

“РечДОК”.

хач 3”. (16+).

19.20

3.40

“Легенди бандитської

12.10

13.25 Х/ф “ТАНГО I

20.20 “Ехо України” з “Нейтральна терито-

рiя” з С. Орловською.

Одеси”.

КЕШ”. (16+).

21.20

“Подiї” Вересня.

12.45

22.00

4.30

“Пiдсумки” з Є. Ки-

фесiї”

8.00,9.00,15.00,19.00,23.00,3.0 14.55

15.45 Факти. День.

0 Сьогоднi.

9.30

9.30

Зоряний шлях.

18.45

21.05 Факти. Вечiр.

11.30

3.50 Реальна мiстика.

20.20

Iнсайдер.

6.00

Байдикiвка.

15.30,4.45 Агенти

22.30

2.15 Т/с “Винищувачi.

6.30

Казка з татом.

столiття”.

гiя”. (16+).

ТЕТ

10.55

16.35,23.20 Погода.

13.30

11.10

Т/с “Дiвчата вiйни”.

справедливостi. (16+).

Останнiй бiй”. (16+).

6.50

5.30 Кориснi пiдказки.

13.10

14.30 Радiо. День.

16.00

7.10

Це наше - це твоє.

13.55

23.45

Слiдство.Iнфо.

ну. (16+).

7.15

Мультмiкс.

15.15

Надвечiр’я. Долi.

18.00

10.45

Х/ф “КОРОЛЬ ДРОЗ-

16.45

М/с “Чорний Джек”.

(12+).

18.10

2.10 Бiатлон. Кубок

19.45

“Говорить Україна”.

свiту. I етап. Iндивiдуальнi пере-

21.00

Т/с “Бiле-чорне”, 7 i 8

гони. Чоловiки. 20 км.

с.

20.05

23.30

0.20 Д/с “Столика

Японiя”. 20.25

Iсторiя одного злочи-

“Схеми” з Н. Седлець-

3.05

Т/с “Морська полiцiя.

Лос-Анджелес”. (16+).

СТБ 7.05

Т/с “CSI. Мiсце злочи-

ну”. (16+).

НОВИЙ КАНАЛ

кою.

Х/ф “НАЙМАНI ВБИВ-

ЦI”. (16+). Т/с “Лiкар Ковальчук”.

15.30 “Все буде доб-

ДОБОРОД”. 12.00 13.00

Готель Галiцiя.

16.50

Країна У.

(16+).

18.25

Казки У Кiно.

21.20

Т/с “Кiстки 3”. (16+).

22.00 Танька i Во-

22.55

Т/с “Кiстки 2”. (16+).

2.20

Х/ф “ЧОРНА ДОЛИНА”.

3.50

“Облом.UA”.

6.30

7.10,8.10,9.10 Снiда-

лодька.

22.15

Книга.ua.

6.35

7.00 М/с “Iсторiї Тома

18.00

Т/с “Коли ми вдома.

21.00

22.50

Д/с “Дика планета”.

i Джерi”.

23.30

Розсекречена iсторiя.

6.55

8.10 Kids’ Time.

19.55

3.50

Т/с “Чорна Рада”.

8.15

Т/с “Друзi”.

сливi 7”.

5.30

Т/с “Вiдчайдушнi доД/с “Мистецький пульс 11.20 могосподарки”. (16+).

Нова iсторiя”.

23.05

0.00

ПРЯМИЙ

22.05 Пацанки. Нове 6.00

тавою.

22.45 “Зваженi та ща- 23.00 “Один за всiх”.

Одного разу пiд Пол-

Т/с “Баффi - винищу-

вачка вампiрiв”. (16+).

нок з “1+1”.

2.00

7.00

Панянка-селянка.

HTH

7.15,8.15 “Новий

Хто зверху?

день” з А. Анатолiчем та Ю. Шпа-

4.50

19.30 Т/с “Кулагiн та

Зорянi яйця.

чинською.

партнери”. (12+).

21.00

Київ вдень i вночi.

7.00

6.50

7.00

23.00

Суперiнтуїцiя.

8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13. СОЛДАТА”.

2.50

Служба розшуку дiтей. 00,14.00,15.00,16.00,17.00 “Ре- 8.30

Х/ф “БАЛАДА ПРО Ранковий “Свiдок”.

портер”. Новини.

9.00

9.15

КАЄ ВIД ПОГОНI”.

10.15,11.15,12.15

Х/ф “МЕРСЕДЕС” ТI-

4.00

Скарб нацiї.

“Ми всi...” з М. Леончук i П. Роль-

10.35

“Кримiнальнi справи”.

ярка з Хацапетiвки 3”.

4.10

Еврика!

ником.

12.25

“Страх у твоєму домi”.

14.00

“Життя на межi”.

4.20

Студiя Вашингтон.

13.15

14.15

15.05,1.55 Т/с “Еле-

14.50

15.50,16.45,3.30

4.25

Факти.

з В. Фроловою i С. Дойком.

4.45

Т/с “Вiддiл 44”. (16+).

16.15

5.30

Громадянська оборо-

Лiрчуком.

10.40

12.25,20.40 Т/с “До-

“Речдок”. 18.00

19.00,4.10 “Стосу-

ється кожного”.

на.

20.00

“Подробицi”.

6.30

0.50

Х/ф “МIЙ ЛАСКАВИЙ I

стi.

НIЖНИЙ ЗВIР”.

17.15

14.15,15.15 “Деталi” 23.00 “Кримiнал” з О.

Ранок у великому мi-

зовцем.

8.45

Факти. Ранок.

Ганапольским, Кисельовим, Ор-

9.15

19.20 Надзвичайнi но-

18.00

ментарно 4”. (16+). 14.45

19.00,23.15,2.40

“Свiдок”. “Ситуацiя” з Т. Бере-

1+1

Казки У.

з Л. Каневським”.

тером”.

Х/ф “РОСОМАХА: БЕЗ-

СМЕРТНИЙ”. (16+).

“Битва екстрасенсiв

13”. 22.00 “Вiкна-Новини”.

ICTV

14.35

10.05

17.30

8.10,9.20 “Ранок з Iн-

свiт”.

Х/ф “ТАЄМНИЙ ПЛАН”.

Абзац.

7.10

17.20 “Загублений

“ДжеДАI”.

4.40

8.00,9.00,12.00,17.40 Новини.

11.05

19.15

1.50 Новини. Спорт.

0.00 “Слiдство вели...” 19.00

0.45 “Помста приро-

ди”.

18.40

21.50

6.20

18.15 “Спецкор”.

10.40

2.50 Вiталька.

19.00

17.00

10.00

19.30 ЛавЛавCar 2.

“МастерШеф 6”.

М/ф.

13.05 “Вiн, Вона i те-

левiзор”.

15.30

12.20

5.40

8.00

14.00

2.55 Зона ночi.

життя.

М/ф.

“Все буде смачно!”

3.00

IНТЕР

2+2 6.00

9.05

ре!”

1.35 Тема дня.

15.50

Панянка-селянка. Мiж-

континентальний сезон.

21.30

Америки”.

“Правда життя. Про-

16.15 Т/с “Майор i ма- сельовим.

рого ранку, Країно! Т/с “Оповiдання ХIХ

Т/с “Кримiналiст”.

15.20

21.30 Т/с “Грей-

спойнт”. (16+). 19.00,21.00 “Разом” з 17.05 вбивства”.

Т/с “Суто англiйськi

8.00,9.00,12.00,16.45,19.30,0.3 0,5.20 “ТСН”. 9.30

10.50 “Чотири весiл-

ля”. 12.20

13.45 “Мiняю жiнку”.

15.00

Т/с “Я знову тебе ко-

хаю”. (12+). 17.10

Т/с “Нескiнченне ко-

хання”. (12+). 20.30

“Секретнi матерiали”.

21.00

Т/с “Село на мiльйон

2”. (12+). 22.00

“Свiт навиворiт 9”.

23.00

“Право на владу”.

0.40

Х/ф “ШВИДКIСТЬ”.

(16+). 4.35

Т/с “Пончик Люся”.

(16+).

Анекдоти Чоловік на підводі в’їздить у село: — Люди! Я вугілля привіз! Зморена коняка обертається: — Ага, блін, ти привіз… **** Повішала оберіг над дверима від всілякої нечисти, вийшла до магазину, вернулась… Ключ у дверях зламався… зайти не можу… **** Тільки у нас! На борту нашого авіалайнера

є книга скарг і заповітів. Бажаємо вам приємного польоту! **** Якщо тебе дратують лохи, це означає, що ти просто не вмієш їх дурити. **** — Вовочко, ти навіщо стукнув дядька Петра цеглиною по голові? — Я більше не буду… — А йому більше й не треба…

5

ГОРОСКОП на 27.11 — 03.12 ОВЕН (21.03-20.04). Вiчно кудись поспiшаєте, активнi, iнiцiативнi, ви встигнете i в кар`єрi просунутися i на бутерброд з iкрою заробити. Але не забувайте про сiм`ю, конфлiкти можуть привести до розлучення. ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05). Вже на початку тижня почнеться боротьба за новi позицiї на службi. Середина тижня буде присвячена любовi i сiм`ї. В кiнцi тижня з`являться несподiванi новi джерела доходу. БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06). На початку тижня вас чекають екстремальнi пригоди, якi погано впишуться у ваше сiмейне життя. На роботi черговий екстрим. Нова дружба обернеться гучним скандалом. РАК (22.06-23.07). Мрiям про легку i високу кар`єру збутися на цьому тижнi не призначено. Вiдносини особистого характеру складуться сприятливо. Доля зведе вас з людиною, яка може стати супутником вашого життя. Здоров`я не пiдведе. ЛЕВ (24.07-23.08). Тиждень принесе чимало розчарувань. У серединi тижня можете увiрвати солiдний грошовий куш, знайти нових друзiв i новi надiї. У вихiднi вдасться славно повеселитися. ДIВА (24.08-23.09). Без особливих перемог, але вiдчуватимете себе комфортно. Тиждень принесе деяке вiдчуження i холод у вiдносинах з близькими. Середина тижня може подарувати нову роботу. У вихiднi - любов i задоволення. ТЕРЕЗИ (24.09-23.10). На початку тижня вам запропонують нове мiсце з перспективами i величезною зарплатнею. Доля пiдкине чималi грошi. В кiнцi тижня нове романтичне знайомство зi всiма витiкаючими наслiдками. СКОРПIОН (24.10-22.11). Життя дасть вам рiвно стiльки, скiльки ви вiд нього вимагаєте. На вас чекає справжнiй успiх на професiйному теренi, одержите великий прибуток, на вас чекає доленосна зустрiч. СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12). Ви на цьому тижнi прагнутимете до максимальної активностi i волi. Самостiйнiсть обмежить начальство. Рiднi будуть незадоволенi вашою жвавiстю. Вихiднi принесуть радiсть i веселiсть. КОЗЕРIГ (22.12-20.01). Швидкий кар`єрний зрiст не зашкодить розвитку бурхливих особистих вiдносин. Фiнансове благополуччя налаштує вас на новi подвиги. Ближче до вихiдних - суцiльна любов. ВОДОЛIЙ (21.01-19.02). Оточуючi беззастережно визнають ваше лiдерство, колеги i начальство будуть уважнi до ваших пропозицiй. Але особистi вiдносини можуть зайти в безвихiдь. Друзi пiдтримають у важку хвилину. РИБИ (20.02-20.03). Тиждень принесе спокiй i вiдпочинок, навiть вiчна суєта на роботi так не дратуватиме. Цей час сiм`ї, спiлкування з природою. Вихiднi пройдуть непомiтно i весело.


6

№ 46 (603) 24 листопада 2017 р.

БОРИСПІЛЬЦІ ВШАНУВАЛИ ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ 21 листопада Україна відзначала День Гідності та Свободи

Тепер цей захід відзначається 21 листопада щороку. День Гідності та Свободи став своєрідним наступником свята Дня Свободи, що відзначався на честь Помаранчевої революції з 2005 по 2011 роки 22 листопада, але згодом був скасований. Саме 21 листопада 2013 року розпочалися перші протестні акції української громадськості у відповідь на рішення тодішньої влади щодо припинення курсу на євроінтеґрацію та скасування процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Проте, на відміну від Помаранчевої революції, цей Майдан обійшовся для українців дорогою ціною: 106 убитих і понад 2 тис. поранених. І це ціна лише трьох місяців Майдану. А далі розпочалася гібридна московсько-українська війна, яка триває й нині. Сьогодні чимало людей запитує: заради чого загинули Герої Небесної Сотні, адже жити краще не стало. І справді, як не крути, а не стало. Чому? Адже прогнали ненависного «бандюковича», провели вибори, змінили владу і зажили «по-новому»…Чого ж іще треба? Але ні! Думається, причина ховається все ж таки в народі. Якщо згадати ті події, то можна виявити, скільки людей тоді взяли участь у Майдані. Відсотків 15–20... А решта? А решта, як бачимо, сиділа на диванах і вичікувала, чим усе закінчиться, щоб потім проголосувати за ту ж саму (що правда, перефарбовану) владу, яка їм пообіцяла «жити по-новому». Ось і все. А ті, хто стояв на Майдані, ніколи подібних запитань не ставлять. Бо знають: якби тоді не піднялися, то український хліб купували б сьогодні за москальські рублі… Захід з відзначення Дня Гідності та Свободи у Борисполі пройшов біля стели Героїв Небесної Сотні скромно і символічно — без пафосу, без перших осіб міста і навіть без гучномовців. Було тільки чути (особисто мені) гудіння двигунів автомобілів, проїжджаючих повз, та бубніння одного з депутатів міськради від партії «Наш Край», що стояв в десяти метрах за спинами учасників мітингу і з кимсь дуже голосно теревенив… В акції взяли участь майданівці, волонтери, ветерани АТО, окремі депутати та працівники виконавчого комітету Бориспільської міської ради. Біля підніжжя пам’ятного знаку були покладені квіти та запалені свічки. Мітинг завершився виконанням Державного гімну України. Вадим ШАПОШНІКОВ

ВОНИ ОРГАНІЗУВАЛИ ГЕНОЦИД УКРАЇНЦІВ: КЕРІВНИЙ СКЛАД НКВС УСРР СЕРЕДИНИ 1930-х РОКІВ Організація «Патріот України» поіменно називає організаторів та виконавців найбільшого злочину в історії людства — Голодомору 1932–1933 років — зі вказівкою на національну та партійну приналежність злочинців:

I. ІМЕНА 1. Нарком Внутрішніх Справ УСРР — В. А. Балицкий, заступник Наркому Внутрішніх справ УСРР — З. Б. Кацнельсон, особливоуповноважений НКВС УСРР — Н. Л. Рубінштейн, секретар НКВС УСРР — О. Г. Євгеньєв 2. Начальник Особливого відділу УДБ НКВС УСРР — М. К. Александровский; заступник начальника Особливого відділу УДБ НКВС УСРР — Ю. И. Бржезовский; начальник Оперативного відділу УДБ НКВС УСРР — П. Г. Шестак-Соколов; заступник начальника Оперативного відділу УДБ НКВС УСРР — М. Е. Амиров-Пиевский; начальник Секретно-політичного відділу УДБ НКВС УСРР — Б. В. Козельский; начальник Секретно-політичного відділу УДБ НКВС УСРР — П. М. Рахлис; начальник Економічного відділу УДБ НКВС УСРР — С. С. Мазо; заступник начальника Економічного відділу УДБ НКВС УСРР — Ю. Ф. Кривец; заступник начальника Транспортного відділу УДБ НКВС УСРР — В. Я. Левоцкий; начальник Торгівельно-виробничого відділу УДБ НКВС УСРР — Б. Б. Каган; начальник Іноземного відділу УДБ НКВС УСРР — А. В. Сапир; начальник Відділу кадрів УДБ НКВС УСРР — Я. В. Письменный; заступник начальника Відділу кадрів УДБ НКВС УСРР — Я. И. Райхштейн. 3. Начальник Управління місць ув’язнення УДБ НКВС УСРР — Я. К. Крауклис; Начальник Адміністративно-господарського управління УДБ НКВС УСРР — С. М. Циклис; заступник начальника Адміністративно-господарського управління УДБ НКВС УСРР — О. М. Берман. 4. Начальник УНКВС Вінницької обл. — М. М. Тимофеев; начальник УНКВС Вінницької обл. — Д. М. Соколинский; заступник начальника УНКВС Вінницької обл. — М. Т. Приходько; начальник УНКВС Дніпропетровської обл. — С. Н. Миронов-Король; заступник начальника УНКВС Дніпропетровської обл. — В. И. Окруй; начальник УНКВС Донецької обл. — В. Т. Иванов;

заступник начальника УНКВС Донецької обл. — Г. Б. Загорский; начальник УНКВС Київської обл. — М. Д. Шаров; заступник начальника УНКВС Київської обл. — Г. А. Гришин-Клювгант; начальник УНКВС Одеської обл. — О. Б. Розанов; заступник начальника УНКВС Одеської обл. — М. Г. Чердак; начальник УНКВС Харківської обл. — К. М. Карлсон; заступник начальника УНКВС Харківської обл. — Я. З. Камінский; заступник начальника УНКВС Харківської обл. — П. В. Семенов; заступник начальника УНКВС Чернігівської обл. — С. И. Самовский. 5. Начальник УНКВС Молдавської АСРР — М. Г. Джавахов; заступник начальника УНКВС Молдавської АСРР — Р. Е. Штурм. 6. Начальник Транспортного відділу УДБ УНКВС Вінницької обл. — Ю. Е. Каневский; начальник Транспортного відділу УДБ УНКВС Дніпропетровської обл. — М. О. Извеков; начальник Особливого відділу УДБ УНКВС Донецької обл. — Д. С. Леопольд-Ройтман; начальник Економічного відділу УДБ УНКВС Донецької обл. — Д. В. Орлов; начальник Транспортного відділу УДБ УНКВС Донецької обл. — С. И. Заславский; заступник начальника Транспортного відділу УДБ УНКВС Донецької обл. — В. И. Ляшик; начальник Оперативного відділу УДБ УНКВС Київської обл. — Л. И. Рейхман; начальник Секретно-політичного відділу УДБ УНКВС Київської обл. — И. Я. Бабич; начальник Економічного відділу УДБ УНКВС Київської обл. — С. И. Гольдман; начальник Транспортного відділу УДБ УНКВС Київської обл. — В. А. Двинянинов; начальник Транспортного відділу УДБ УНКВС Київської обл. — И. Я. Казбек-Каплан; начальник Оперативного відділу УДБ УНКВС Одеської обл. — Я. Д. Борецкий; начальник Оперативного відділу УДБ УНКВС Одеської обл. — А. М. Ратинский; начальник Секретно-політичного відділу УДБ УНКВС Одеської обл. — Г. М. Осинин-Винницкий; начальник Економічного відділу УДБ УНКВС Одеської обл. — Н. Б. Едвабник; начальник Транспортного відділу УДБ УНКВС Одеської обл. — В. М. Блюман; начальник Оперативного відділу УДБ УНКВС Харківської обл. — А. Я. Санін-Затурянский;

заступник начальника Оперативного відділу УДБ УНКВС Харківської обл. — Н. Ш. Новаковский; начальник Секретно-політичного відділу УДБ УНКВС Харківської обл. — М. И. Говлич; начальник Економічного відділу УДБ УНКВС Харківської обл. — Л. С. Арров-Тандетницкий; начальник Транспортного відділу УДБ УНКВС Харківської обл. — О. С. Глуховцев; начальник Транспортного відділу УДБ УНКВС Чернігівської обл. — Г. Т. Донец.

II. НАЦІОНАЛЬНІСТЬ 1. євреї — 60 (66,67 %); росіяни — 13 (14,44 %); українці — 6 (6,67 %); латиші — 3 (3,33 %); поляки — 2 (2,22 %); білоруси — 1 (1,11 %); немає даних — 5 (5,56 %). 2. За статистикою в УСРР у 1926 р. проживало: 75,4 % — українців; 8,1 % — росіян; 6,5 % — євреїв; 5,0 % — поляків; 1,5 % — німців; 1,1 % — молдаван і румунів; 0,5 % — болгар; 0,5 % — татар; 0,3 % — угорців; 0,3 % — греків; 0,2 % — білорусів; 0,07 % — вірмен; 0,5 % — інших.

III. ПАРТІЙНІСТЬ Члени ВКП(б) — 82 (91,11 %); кандидат у члени ВКП(б) — 1 (1,11 %); немає даних — 7 (7,78 %). ЗАВЖДИ ПАМ’ЯТАЄМО, НІКОЛИ НЕ ПРОБАЧИМО! ______________________ За матеріалами: 1. Золотарьов В. Начальницький склад НКВС УСРР у середині 30-х рр. // «З архівів ВУЧКГПУ-НКВД-КГБ», № 2 (17), 2001. — с. 326– 342. 2. Нікольський В. Репресивна діяльність органів ГПУ під час голодомору в УСРР (1932-1933 рр.) // «З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ», № 2 (17), 2001. — с. 477–495. 3. Шаповал Ю. Нове цінне дослідження: Н. В. Петров, К. В. Скоркин. Кто руководил НКВД, 1934–1941. Справочник // «З архівів ВУЧКГПУ-НКВД-КГБ», № 2 (17), 2001. — с. 535– 540. ar25.org


№ 46 (603) 24 листопада 2017 р. Зі сторінок історії

7

ГОЛОДОМОР 1932–1933: ЯК «ГОРІЛО ЖИТТЯ» УКРАЇНСЬКИХ СЕЛЯН

В

четверту суботу листопада, відзначається щорічний День пам’яті жертв Голодоморів. І до сьогодні важко зрозуміти логіку й механізми масового терору, який провадив режим проти власних громадян. Колоніальний режим зробив все, щоб пам’ять про Голодомор відійшла у небуття. «Голод запланувала Москва для винищення українського селянства, як національного бастіону. Українських селян винищили не тому, що вони були селянами, а тому, що вони були українцями-селянами». Роберт Конквест. «Жнива скорботи» О 15.00 біля Національного музею «Меморіал жертв Голодомору» розпочнеться вшанування загиблих від терору голодом, організованого Кремлем в Україні. О 16.00 після хвилини мовчання українці в рамках акції «Запали свічку» згадають про мільйони жертв більшовицького режиму. Наша земля пережила три Голодомори: 1921–1922 рр, 1932–1933 рр. і 1946–1947 рр. Найстрашніший з яких припав на початок 1930-х років. Спротив більшовицькому режиму після поразки національно-визвольних змагань українців в 1917–1921 рр. і навіть на самому початку 1930-х рр. під час насильницької колективізації на селі, був наймасовіший в СРСР. Він становив велику проблему для Йосипа Сталіна. Неколективізоване село, як бастіон спротиву владі і найбільша соціальна база Визвольних змагань, вважалося московською владою найнебезпечнішою силою для самого її існування. Українські селяни були головним ресурсом антибільшовицьких повстань, які прокотилися в першій половині 1920-х років. Йосип Сталін постійно наголошував на важливості «українського питання». Так, 11 серпня 1932 р. у листі до Лазаря Кагановича він писав: «Найголовніше зараз Україна… якщо не візьмемося зараз за Україну, Україну можемо втратити». Ще наприкінці 1920-х рр., коли розпочиналася насильницька колективізація, СРСР нав’язував іншим країнам свій дешевий хліб. Поступово Москва стала завойовувати перші позиції в експорті зернових культур, конкуруючи з Канадою, Аргентиною, США. З працею селянина ніхто не бажав рахуватися. З України, де 1932 р. голод вже вирував, масово вивозилося зерно, борошно нового врожаю як за кордон, так і в Росію (в першу чергу до промислових центрів), Закавказзя, Середню Азію… З портів України, Криму, Північного Кавказу регулярно відпливали кораблі з хлібом. Планом хлібозаготівель на 1932 р. Україна була визначена найбільшим постачальником, а саме 5881 тис. тонн (ЦДАВОВУ. — Ф. 27. — Оп. 13. Спр. 1191. Арк. 98). 6 грудня 1932 р. РНК УСРР і ЦК КП(б)У ухвалили постанову «Про занесення на «чорну дошку» сіл, які злісно саботують хлібозаготівлі». Цей злочинний документ, який надійшов з Кремля, підписали відповідно керманичі республіки Влас Чубар та Станіслав Косіор. Постанова стосувалася кількох сіл Дніпропетровської, Харківської та Одеської об-

ластей. Проте буквально за кілька тижнів список був розширений і вже охоплював 82 райони у всіх областях УСРР. Ці райони стали режимними резерваціями під контролем військових частин і ОДПУ. Покарані — а це 735 сіл, хуторів, колгоспів, радгоспів і навіть районів — стали таким собі гетто. Селянам припиняли постачання будь-яких товарів, вилучали наявні товари і продукти; також заборонялася торгівля як одноосібників, так і колгоспників. Припинялося кредитування і одночасно анулювалися договори кредитування з дочасним поверненням коштів. Репресії проти місцевого населення остаточно позбулися псевдозаконної парасольки. Майже одночасно із введенням у дію цієї постанови, а саме 15 листопада 1932 р. було прийнято постанову ЦК ВКП(б) «Про паспортну систему і розвантаження міст від зайвих елементів». Наприкінці року, 27 грудня 1932 року ухвалено спільну постанову ЦВК і Раднаркому СРСР про остаточне запровадження паспортної системи. Вона практично відсікала сільське населення від міста: паспорти отримували лише городяни. У підзаконних актах селянам заборонялося змінювати місце проживання. Цей новий вид рабства з прив’язкою селян до праці в колгоспах і радгоспах (ще гірша ситуація була в «індусів» — так називали на селі одноосібників, які вперто не бажали йти в колгоспи і віддавати роками накопичену господарку, худобу тощо) проіснував до середини 1960-х років. Свідома політика ізоляції селян проходила на кількох рівнях: це і інформаційна блокада, і категорична відмова приймати будь-яку закордонну допомогу, і головне — недопущення їхнього виїзду за межі республіки. Так, в третьому пункті постанови ЦК ВКП(б) і РНК СРСР від 22 січня 1933 р. є пряме свідчення про репресивні методи влади: «ЦК ВКП(б) і Совнарком предписывают ПП. ОГПУ Московской обл.., ЦЧО, Западной обл.., Белоруссии, Нижней Волги и Средней Волги арестовывать пробравшихся на север «крестьян» Украины и Северного Кавказа, и после того, как будут отобраны контрреволюционные элементы, выдворять остальных на места их жительства». Одночасно із введенням паспортної системи Україна і Кубань (де до 70% населення складали українці) були оточені по периметру кордонів частинами внутрішніх військ — загороджувальними загонами. Чекісти перевіряли багаж у всіх потягах, конфісковуючи продовольство, яке закуповували українські селяни в Росії, Білорусії… Люди намагалися чинити опір діям влади. Так звані волинки, демонстрації і походи до правлінь колгоспів, сільрад і МТС особливо почастішали 1932 року. Траплялися навіть збройні виступи селян: вбивали активістів, членів партії і комсомольців, які ревно виконували постанови влади. За три місяці, у самий розпал Голодомору (з листопада 1932 р. до січня 1933 р.) в селах УСРР органи ДПУ зареєстрували 436 терактів, заарештували 37797 осіб, з яких засуджено до розстрілу 719 особи; вислано 2533, відправлено до таборів — 8003 особи. Однак поступово репресії і голод ламали волю селян до спротиву. Учасниками «воли-

нок» ставали здебільшого жінки, через те, що чоловіки здебільшого відправлялися у пошуках продуктів до найближчих міст, і навіть намагалися виїхати за межі республіки. Ці голодні бунти завершувалися все новими репресивними заходами. «Голодомор призвів не тільки до фізичного винищення людності українського села, а й був тяжким ударом по традиційних морально-етичних й інших важСеляни-мішочники у пошуках хліба. Початок 1930-х. ливих етнокультурних заФото Г. Желєзняка садах його життєдіяльності. Руйнувалися сім’ї, родинні зв’язки, потім середній вік…» (Василь Гроссман, давня солідарність сімейної громади», — «Все тече»). Й до сьогоднішнього дня важко зрозуміти відзначає дослідник Голодомору Сергій Валогіку й механізми масового терору, який кулишин. 1 січня 1933 р. Йосип Сталін власноруч під- провадив режим проти власних громадян. Кописав телеграму керівникам радянської Ук- лоніальний режим зробив все, щоб пам’ять раїни. Це була постанова ЦК ВКП(б), фактич- про Голодомор відійшла у небуття. Він намано остаточний вирок республіці: «…широко гався розчавити гідність людей, і за 70 років сповістити через сільради, колгоспи колгос- панування комуністичної ідеології, якоюсь мірою це вдалося зробити з багатьма українпників і трудівників одноосібників, що: а) ті з них, які добровільно не здадуть дер- цями. Кремлю ще в 1930-х роках вдалося жаві раніше розкрадений та прихований хліб, провести в цілому вдалі контрзаходи задля введення в оману держав Заходу (докладніше не піддаватимуться репресіям; б) щодо колгоспників, колгоспів та одноо- читайте «ДТ», № 44, 2006 р.). До речі, 1933 сібників, які вперто продовжують ховати роз- року США визнали СРСР і встановили дипкрадений та прихований від обліку хліб, за- ломатичні відносини, закривши очі на людостосовуватимуться найсуворіші заходи пока- жерство сталінської влади. …Саме після Голодомору 1932–1933 рр. рання, передбачені Постановою ЦВК та РНК СРСР від 7 серпня 1932 р. (про охорону май- Кремль перестав грати в українізацію/корена державних підприємств, колгоспів і коопе- нізацію і продовжив шалену кампанію терорації та зміцнення суспільної соціалістичної ру проти національної інтелігенції, розпочату ще наприкінці 1920-х рр.. Цей процес був власності)». Наступного дня постанова була продубльо- невідворотний і провадився з особливою ревана і прийнята до виконання у всій республі- тельністю після 1933 року як в Україні, так ці. Під виглядом вимоги про добровільну пе- і в інших регіонах СРСР, де українці складаредачу хліба запускався процес вилучення ли більшість населення (Кубань, Зелений всіх наявних у господарів продуктів харчу- Клин на Далекому Сході). Сталінський ревання. Ще 1930 р. Сталін заборонив колгос- жим вирішив нарешті зняти маски і розібратися з «петлюрівцями» — удаваними в обпам продавати хліб. Отже, у влади, у її репресивних органів разі націонал-комуністів і справжніми. (ОДПУ та військові частини, розквартировані Можливо це й була багатоходівка — яка лив УСРР) були розв’язані руки. Розпочалися ше розтягнулася у часі — з остаточним шаповальні обшуки, конфіскації не тільки зерна хом і матом еліті нації. Попереду на радян(у тому числі насіннєвого), але й будь-яких ську Україну чекав Великий терор другої продуктів харчування, а також корів (це була половини 1930-х, який поглинув сотні тисяч остання надія селян, особливо у великих людей і Друга світова війна з її страшними сім’ях). Підлягали реквізиції чи навіть зни- для уяви цифрами — близько 8–9 млн нащувалися на очах господарів хатні млини, ших співвітчизників стали її жертвами. Цінступки, жорна… Активісти у селян вилучали нісні, ментальні втрати української нації у XX столітті навіть важко осягнути… майно, реманент, одяг. Ми і зараз чуємо сентенції: «Навіщо вийма«Шукали зерно, неначе не хліб це, а бомби, кулемети. Землю штрикали багнетами, шом- ти привиди минулого? Знову про репресії і полами, всі погреби перекопали, всі підлоги так звані голодомори? Невже все було так повиламували, у городах шукали. Вдень і «погано в нашому домі»? Цікаво, що ці лавночі підводи скрипіли, пил над усією зем- менти перегукуються з позицією Російської лею висів, а елеваторів не було, зсипали на Федерації — нашого сусіда-агресора, й що землю, а навколо вартові ходять. Зерно до зи- гріха таїти, більшості громадян цієї країни, ми від дощу намокло, горіти стало — забрак- яка зараз переживає (вкотре в історії!) невиліло в радянської влади брезенту мужицький ковну хворобу манії величі, густо замішаної хліб прикрути… А коли ще з сіл везли зерно, на месіанстві, удаваній миролюбності («хотят навколо пил піднявся, все в диму: і село, і по- ли русские войны?»), «духовних скрєпах»... ле, і місяць уночі. Один із глузду з’їхав: гори- До речі, чи не тому кремлівські можновладці мо, небо горить, земля горить! Кричить! Ні, під оплески апологетів «Русского мира» ще небо не горіло, це життя горіло… Пішов се- 2012 року прирівняли зберігання і розповлами суцільний мор. Спершу діти, старики, сюдження книжок про Голодомор 1932–1933 рр. до екстремізму. «Ви бачили коли-небудь газетні фото дітей у німецьких таборах? Вони були точнісінько такі; голови — немов важкі кулі на тоненьких, як у лелеки, шийках… увесь скелет обтягнений не шкірою, а немов жовтою марлею… А навесні вони вже взагалі не мали облич. Замість них — якісь пташині голови з тонесенькими білими вустами, а дехто скидався на рибу з роззявленим ротом… То були радянські діти, а доводили їх до смерті радянські люди», — писав уродженець Бердичіва Василь Гроссман. Сергій МАХУН www.dt.ua/HISTORY/golodomor-1932-1933yak-gorilo-zhittya-ukrayinskih-selyan-_.html


8

№ 46 (603) 24 листопада 2017 р.

ТАМАДА

Віддам цуценят в добрі руки. Т. 050-413-9165. Продам молоду кізочку. Т. 093-22-33-068. Віддам в добрі руки лабрадора, 1 рік. Т. 063703-06-13. Віддам цуценят в добрі руки. Т.0504139165. Продам поросят уркаїнська біла.Ціна договірна.Т 095-201-32-96. Продам недорого кролів. Т. 093 297 96 96.

ДОРОСЛІ та ДИТЯЧІ СВЯТА. Весело! Сучасно! Надійно! Професійно!

095 537 15 24, Олеся

ПРОДАМ ВАЗ-2107 2003 р.в., 90000 км, відмінний стан, ціна договірна. т. 097-204-62-14

ПРОДАЄТЬСЯ: жіноча дублянка штучна, б/у, гарний стан, сірого кольору, розмір 46, довжина за коліно, з поясом. Ціна 400 гривень. Тел. (066) 665-70-04.

дйомністю 2 т. Ціна договірна. Звертатись за тел.:

ПЕРЕКЛАДАЧ/ВИКЛАДАЧ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ т. 097-204-62-14

ПРОДАЄТЬСЯ: костюм брючний жіночий, б/у, гарний стан, синього кольору в тонку голубу полосу, розмір 44, на високу худорляву дівчину. Ціна 200 гривень. Тел. (066) 665-70-04. ПРОДАЮТЬСЯ: блузки жіночі, б/у, гарний стан, червоного та жовтого кольору, розмір 44-46, Ціна по 50 гривень кожна. Тел. (066) 665-70-04. Продам гирю 32 кг. - 700 грн. - тел.099-486-52-72. Продам електродвигун 11 квт- 1500 об.- тел.099-48652-72. Продаю іриси жовтого і білого кольору. 0991202535. Строгальний та токарний станок, електродвигуни 3фазні 2 та 2,8кВт, зварювальний апарат . Ціна договірна тел.096-769-22-26. Велосипеди 2шт Ардис, мотоцикли ИЖЮ-3 ,К750,Днепр-12 з колясками не находу. Ціна договірна тел.096-769-22-26. Продам: дитячу коляску, стiнку (не дорого). Тел;095685-76-56. Продаю надувний басейн БЕСТВАЙ. Зовнішній діаметр: 8 футів (244 см). Внутрішній діаметр: 7 футів (213cm). Зростання: 26 "(65cm). Рекомендована глибина води: 20,9" (53 см). Обсягом води на 80%: 608 галонів (2300 літрів). 750 гривень. Т. 050 0556411. Продам нові якісні хороші. шкіряні туфлі, чорний колір,44- 45 р., поліурітанова підошва, міцна. Ціна 1020 грн. тел. 050-659-12-03. Продам нові туфлі модель саламандра 46р чорні.шкіра ціна 900грн. тел0506591203. Продам чоловічі зимові сапоги 45р нові дуже гарна якість (кліфорт комфорт) чорні, міцна прошита підошва шкіра натур.хутро, 2750 грн. Т. 0506591203. Продам гирю 16 кг зручна в руці 650 грн тел..0506591203. Продам сумку-кейс для ноутбука 16/5 ціна 360грн тел 0506591203. Продам 2шт ломи міцні зручні в роботі 350 та 400грн тел0506591203. Продам в гарному стані простий надійний б/у телефон. Самсунг чорний модель CT-E1175T (без зарядки)350грн тел 0506591203 Продам пристрій для вирізання дір в плитці та в інших матер.(балеринка)120 грн. Т. 0506591203. Продам б/у набір головок(13шт) 300грн тел 0506591203. Продам автополіроль для авто та тканину для миття авто 300 грн тел 0506590203. Продам якісний б/у(тільки соц.сеті) але як в новому стані ноутбук HP Probook 6540b(usa)не Китай, Windows 10 pro, ліцензія, 4gb-озу, 300 gb, Intel i5 Gore 2.27 GHz, Led матриця 15.6, веб.камера, 720PHD, батар.на 5 год.роботи, WI-FI, док. драйвера, все є,сумка-кейс також є, стан супер, ціна 8 500 грн. Т.050-659-12-03. Куплю дрібну картоплю. Ціна 0,70 коп/за кг. Т 095-20132-96. Продам електромаслобойку і соковижималку. Т. 097-510-84-56. Продам недорого гарбузи солодких сортів на корм тваринам. Т. 097-542-59-20. Куплю вулики, дадан, 20 рамок. Т. 050-100-37-37. Шукаю людину, яка допоможе в працевлаштуванні та стане опікуном за унаслідування. Т. 068-675-85-01. Продам: вугілля, акордеон «Хонер», манікени, ноги для брюк, машинки швейні. Т. 093-23-42-180, 063-76710-04. Продам: шкіряні туфлі (чол.), чоботи 40-42 р., ватні, пухові, вовняні ковдри, електрочайник новий, господарські сумки (великі), телевізор «Оріон», пояс від радикуліту, матрас, радіо, ліжко одинарне, брюки, светри,жіночі чобітки 39-41 р., тахту, банки (3, 1, 0,5 л), стаціонарний телефон. т. 6-79-16. Продам швейну машинку «Подольск», нова; програвач + 2 колонки + платівки; 2 крісла нерозкладні; ел.полотер; 2 подушки 70х70 (пух-пір’я). т. 050-17980-89, 6-30-92. Догляну людину похилого віку за умови успадкування житла тел. 096-99-18-144. Продам станок (Сілкін) для покрою ДВП, ДСП та ін. Т. 067-302-25-28.

Продам автопідйомник гвинтовий вантажопі-

(050) 527-92-06. Продам комплект підшипників на автомобіль УАЗ - тел. 099-486-52-72.

Продам кіз високоудійних,

Продам лазівскі дверні циліндри. Т 066-409-9390. Продам зимові б/в автомобільні шини: 1.

молоко без запаху. М'які на удій. Недорого. тел.: 063-822-18-05

NOKIAN 195/55 R15 89H XL комплект 4шт. протектор 6,5 мм. Ціна 1600грн. Торг. Бориспіль. Тел.

Продам нову морозильну камеру, 400 л. Т. 066-524-48-51, 093-275-60-13.

(067) 970-83-74. Продам

кузов

Москвича

М-2140

БОРИСПІЛЬ

з

документами,та стартер ст-212а тел.098 250 76 50.

Потрібна жінка по догляду за хворою жінкою, сумісне проживання. Т. 066-524-48-51, 093-275-60-13. ПРОДАМ МЕД по 130 грн./літр у ветаптеці за адресою: вул. Київський шлях, 79-А.

та НАЙБЛИЖЧІ СЕЛА! Шукаю «перетримку» для тварини — собака. 1500-2000 грн/місяць (домовимося). Т. 098-412-22-18 (Катя).

Продам двигун ЗІЛ. Т. 093 297 96 96. Куплю зимову гуму б/у розмір 185*65*14.Т 066409-93-90.

◘ Підготовка дитини до школи. Навчу писати букви - каліграфічно, читати буквар, вирішувати задачі, приклади. Допоможу учням 1-го класу в навчанні. Педагог. Вища освіта. Досвід роботи. Т. 063-427-13-33. ◘ Бухгалтером або офісну. Т. 063-594-48-70. ◘ Для жінки, можливо на дому. Т. 066-369-79-61.

П ’ ятниця , 1 грудня UA:Перший 6.00

М/с “Легенда про Бi-

лоснiжку”.

20.00

4.10 “Подробицi тиж-

ня”. 22.00

Т/с “Бюро легенд”.

(16+).

1.15 7.00,8.00,9.00,9.25,13.00,15.00 МЕДIЧI”. ,18.05,21.00,1.40 Новини. 2.55 7.05,8.05,9.05 Доб-

9.30

17.15

Т/с “Вiддiл 44”. (16+).

зовцем.

5.30

Громадянська оборо-

6.30

Х/ф “ЛЮДИНА НIЗВIД- 8.45 9.15

6.30

Ранок у великому мi-

стi.

КАНАЛ УКРАЇНА

Т/с “Оповiдання ХIХ

столiття”.

Х/ф “СКРИНЬКА МАРIЇ

КИ”.

рого ранку, Країно!

Т/с “Слiдчi”. (16+).

4.40 на.

6.30

6.35

4.25

7.10,8.15 Ранок з

Факти. Ранок.

нери”.

ловською, Ашiон.

23.45

18.40

(16+).

20.20 “Ехо України” з

М. Ганапольським.

19.20 Надзвичайнi но- 19.20

“Нейтральна терито-

10.00

Iнсайдер.

21.20

“Подiї” Вересня.

11.00

17.25 Т/с “Нюхач 3”.

22.00

“Пiдсумки” з Є. Ки-

Україною.

(16+).

11.10

Т/с “Дiвчата вiйни”.

7.00

13.10

14.30 Радiо. День.

12.05

13.55

“Схеми” з Н. Седлець-

13.25 Х/ф “НАЙМАНI

15.15

Свiтло.

16.45

М/с “Чорний Джек”.

13.30

17.50

1.10 Новини. Свiт.

18.20

21.30,1.25,2.05 Тема 16.00

15.30 Агенти справед- (16+). ливостi. (16+). 18.45

“Випадковий свiдок”. “РечДОК”.

3.50

“Легенди бандитського

Києва”.

2+2

ТЕТ 6.00

Байдикiвка.

6.30

Казка з татом.

6.50

5.30 Кориснi пiдказки.

7.10

Це наше - це твоє.

21.05 Факти. Вечiр.

7.15

Мультмiкс.

20.20

Антизомбi.

10.45

Х/ф “КАШТАНЧИК: ГЕ-

21.25

Дизель-шоу.

6.00

М/ф.

8.00

13.05 “Вiн, Вона i те-

левiзор”. 10.00

18.15 “Спецкор”.

10.40

18.40 “ДжеДАI”.

11.05

17.20 “Загублений

свiт”.

свiту. I етап. Спринт. Жiнки. 7,5

(12+).

км.

19.45

“Говорить Україна”.

15.15 РОЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАРКУ”. Панянка-селянка. Мiж- (16+). 2.35 Комiк на мiльйон. 12.00 19.15 континентальний сезон. 21.15 13.00 Готель Галiцiя.

Т/с “Бiле-чорне”, 9 i 10 6.50

Х/ф “БЕРЕЖIТЬ ЧОЛО- 14.00

ну. (16+). Т/с “Лiкар Ковальчук”.

0.05

СТБ

20.00

Твiй дiм.

21.00

20.25

Перша шпальта.

с.

21.50

2.20 Новини. Спорт.

23.20

По слiдах.

8.35

22.15

ЧереЩур (Late night

0.00

Т/с “CSI. Мiсце злочи-

show). 22.50

Як дивитися кiно.

23.20

Д/ф “Головна роль”.

0.30

Д/с “Орегонський пу-

тiвник”.

НОВИЙ КАНАЛ

2.50 Вiталька.

23.15

16.50

Країна У.

ва. UFC 184”.

ВАЛЬС”. (16+).

18.25

Казки У Кiно.

2.30

10.40

19.00

Танька i Володька.

КНЯГИНЮ ОЛЬГУ”. 3.35

“Облом.UA”.

6.30

7.10,8.10,9.10 Снiда-

23.05 Х/ф “ОСIННIЙ Х/ф “ЗАКОХАНI ЖIН-

21.00

Х/ф “ГАРФIЛД”.

17.30

22.00 “Вiкна-Новини”.

22.30

Х/ф “ЯК Я ТЕПЕР ЖИ-

Т/с “Коли ми вдома.

ВУ”. (16+).

КИ”. (16+).

2.45 Зона ночi.

18.00

4.45

Абзац.

Нова iсторiя”.

Т/с “Чорна Рада”.

6.35

7.55 Kids’ Time.

19.55

4.35

Розсекречена iсторiя.

6.40

М/с “Iсторiї Тома i

приз!”

5.30

11.55

5.40

М/ф.

вночi.

6.20

“Слiдство вели...” з Л.

16.30

2.00

6.00

7.15,8.15 “Новий

6.55

Х/ф “РОЗВIДНИКИ”.

7.00

8.30

Ранковий “Свiдок”.

00,14.00,15.00,16.00,17.00 “Ре- ЛА ШУБНIКОВА”.

8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13. 9.00

8.00,9.00,12.00,17.40 Новини.

2.40

Служба розшуку дiтей. портер”. Новини.

ICTV

9.15

10.15,11.15,12.15

“Страх у твоєму домi”. 15.05,2.00 Т/с “Еле-

ментарно 4”. (16+).

ником.

4.05

Еврика!

13.15

14.00

4.10

Служба розшуку дiтей. з В. Фроловою i С. Дойком. Студiя Вашингтон. 16.15 23.00 “Кримiнал” з О. 2.15 Факти. Лiрчуком.

15.50,16.45 “Речдок”. 4.15 4.20

“Стосується кожного”.

“Кримiнальнi справи”.

14.15

Хацапетiвки 3”. 14.50

10.40 12.25

Скарб нацiї.

18.00

Х/ф “КОРПУС ГЕНЕРА-

“Ми всi...” з М. Леончук i П. Роль-

3.55

“Життя на межi”.

Т/с “Кулагiн та парт-

чинською.

Зорянi яйця.

12.25 Т/с “Доярка з

5.00

19.00 Топ-модель по-

0.45

10.40

HTH нери”. (12+).

українськи.

8.10,9.20 “Ранок з Iн-

Панянка-селянка

день” з А. Анатолiчем та Ю. Шпа-

7.00 7.10

Т/с “Баффi - винищу-

22.45 “Сюрприз, сюр- вачка вампiрiв”. (16+).

Каневським”.

тером”.

0.00

ПРЯМИЙ

22.45 Кохання на ви21.40 Київ вдень i

Х/ф “ЗАКОН ДОБЛЕ-

15.30

3.45

IНТЕР

Х/ф “МIЧЕНИЙ”. (16+).

СТI”. (16+).

3.00

Д/с “Мистецький пульс Джерi”. 8.00 Америки”. живання.

Х/ф “ТАЄМНИЙ ПЛАН”.

19.30 ЛавЛавCar 2.

ВIКIВ!”

ну”. (16+).

Т/с “Кримiналiст”.

3.20

18.00

18.40

Т/с “Кулагiн та парт-

3.10

2.35 Бiатлон. Кубок

дня.

Т/с “Суто англiйськi

сельовим

8.00,9.00,15.00,19.00,23.00,2.4 ВБИВЦI”. (16+). 0 Сьогоднi. 12.45 15.45 Факти. День. 9.30 5.40 Зоряний шлях. 15.30 16.15 “На трьох”. 11.30 3.20 Реальна мiстика. 16.30 Т/с “Майор i магiя”.

Iсторiя одного злочи-

19.00,21.00 “Разом” з 19.30

Ганапольским, Кисельовим, Ор-

рiя” з С. Орловською.

16.35 Погода.

17.10 вбивства”.

вини з К. Стогнiєм.

10.55

кою.

18.00

“Ситуацiя” з Т. Бере-

14.15,15.15 “Деталi”

14.45

19.00,23.15,2.45

Х/ф “ЛЕГЕНДА ПРО

1+1 нок з “1+1”. 7.00 8.00,9.00,12.00,16.45,19.30 “ТСН”. 9.30

10.50 “Чотири весiл-

ля”. 12.20

13.50 “Мiняю жiнку”.

15.00

Т/с “Я знову тебе ко-

хаю”. (12+). 17.10

Т/с “Нескiнченне ко-

хання”. (12+). 20.15

“Лiга смiху”.

22.20

“Вечiрнiй Київ”.

0.15

Х/ф “ШВИДКIСТЬ 2:

КРУЇЗ ПIД КОНТРОЛЕМ”. (16+).

“Свiдок”. 15.20

“Змiшанi єдиноборст-

21.30 Т/с “Грей-

спойнт”. (16+).

4.15 Врунгеля”.

М/ф “Пригоди капiтана


№ 46 (603) 24 листопада 2017 р.

ПРОДАЄТЬСЯ БУДИНОК в селі Кучаків Бориспільського району Київської області загальною площею 268 кв.м., житлова площа 88 кв.м. з ремонтом, сантехнікою, газ підключений, опалення наявне, вода та світло наявні, на вікнах встановлені подвійні дерев’яні склопакети, підлога - дерев’яний паркет. Також є гараж, колодязь, погріб під будинком. Земельна ділянка біля будинку - 65 соток під будівництво, рівна, повністю обгороджена парканом. Ціна договірна. Тел. (066) 665-70-04.

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ у Вишеньках, гарне місце для житла або дачі. Т. 066-665-70-04

ПРОДАМ БУДИНОК с. Іванків, 102 кв.м, всі комунікації. Гараж, сарай, літня кухня, погріб, великий сад, 26 соток. Т. 099-211-611-5.

ПРОДАМ земельну ділянку площею 10 соток в м.Борисполі по провулку Залізняка, для будівництва житлового будинку. Ціна договірна. Власник.

Тел. (096) 296-52-82

050-659-12-03. Здам гараж в центрі 800 грн. 0991202535.

Сім’я (3 чол.) найме 1-кім. квартиру у власника (без меблів) на тривалий термін (бажано рн 3 школи). Вчасну оплату та охайність гарантуємо. Тел. 067-324-97-54, 066-333-95-94. Продам гараж по вул. Глібова. Тел. 0972385125. Продам гараж цільнометалевий на вивіз 5х3,5х1,90. М. Бориспіль. 14000 грн. Т. 0667793781. Продам 2-кімн. квартиру, 52 м2, євроремонт, с. Головурів. Власник. Тел. 067-214-20-33. Продається двокімнатна видова квартирастудія у центрі міста Березань. Квартира розташована на першому поверсі панельного будинку, загальна площа 47 м2. Є велика шафагардероб та необхідні меблі. Квартира облаштована електричним бойлером та пральною машиною. Ідеально підходить для молодого подружжя або для облаштування офісу, салона-перукарні, тощо. Звертатися за телефоном: +380 (66) 878-38-71. Продається будинок в с. Вороньків, 160 кв.м, 4 кімнати, 2 с/у, велика вітальня та зала, є камін, участок 13 соток. Знаходиться в центрі села, поруч школа, базар, магазини. Будинок після будівельників. Є газ, світло, вода. Документи готові. Ціна 42 000$. Тел. 096 43 42 701. Продам 1 кімн. квартиру вул.Бабкіна 12, 5/9 пов. 43/18/9 м.кв.Гарний ремонт. 25,000 у.о 0964800715. 0634191255. 0508216455. Продаю домоволодіння в с. Яворівка, Черкаська обл., Драбівський р-он, є газ, сарай, льох, криниця, 52 сотки землі. Екологічно чистий район, поруч озеро. моб. 0977798341. Продаю домоволодіння в с. Морозовка, Баришивській р-он, 53 км. від Києва, дороги асфальтовані в селі. Зупинка електрички Нова Троянда (Яготинський напрям). Хата, газ, криниця, льох, сарай, 25 соток землі, живописне місце, озеро. Моб. 0977798341. Продається земельна ділянка 350$/сотку в селі Іванків Бориспільського району. Площа 37 соток ОСГ, ділянка знаходиться в межах села. Т. 050 045 40 35. Продам земельну ділянку під забудову в хорошому тихому місці електрика, газ по вулиці, чорнозем, вул. Лобановського, ціна 21 тис у. о. Т. 0506591203. Продам або здам гараж (1000грн) в кооп. Прометей, хороший, великий, оглядова яма, світло, охорона, гарне місце розташування. Т.

Дівчина зніме у господаря 1-к. квартиру на 3-5 місяців, з побутовою технікою в центрі Борисполя. Розгляну всі пропозиції. Т. 093593-83-72. Продам земельну ділянку під забудову, с. Рогозів, 19 соток. По вулиці світло, газ - за 80 м, ДА, власник. Ціна договірна. Т. 096361-58-16. Продам земельну ділянку в с. Любарці, терміново, 15 соток, ДА, приватизована, поруч комунікації, озеро, 110 тис.грн. Господар. Т. 063-594-48-70. Продам земельну ділянку, 25 соток, під забудову, с. Ковалин (Переяслав-Хмельницького р-ну), світло, газ поруч. Тихо, простір, луки, ліс, свіже повітря. Т. 067-93-00-733. Продам житловий будинок обкладений білою цеглою, на бетонному фундаменті, з новими пластиковими вікнами, і новою верандою 32 кв.м. в с. Любарці по провулку Соборному (Щорса) №9 для хазяйської родини. Загальна площа 64.8 м кв. Три житлові кімнати, кухня-піч, газове опалення, світло, підведена вода і каналізація. Недобудована двоповерхова літня кухня з піноблоку на двоє дверей, покрита металочерепицею, і двоє нових пластикових вікон. Господарський двоповерховий сарай з шлакоблоку на троє дверей. В дворі три погреби і дві робочі свердловини. Бетонна огорожа довжиною 45 м. Земельна ділянка 30 соток. Гарний садок. Ціна 20000 у.о. з торгом Т. 6-78-72, 050217-61-89. Галина Миколаївна. Продам земельну ділянку, с. Сошників, 0,5 га (50 соток) — 2 ділянки по 25 соток розташовані поруч. Під будівництво будинку, є комунікації: вода, світло, газ. Поруч ліс, за ним — Дніпро. Екологічно чистий район. Т. 050-750-11-12. Село Вороньків, дві земельні ділянки під забудову, одна — 25 соток, ДА, сарай, хата, погріб; друга — 35 соток, під город або забудову. Ділянки в одному місці, 800 у.о./сотка. Без комісії. Т. 096-309-79-04. ЗДАМ город, 35 соток. Т. 6-79-16. Здам врем’янку, с/в на вулиці, меблі, газ.плита, для 2 чол. - 2000 грн., для 3 чол. 3000 грн. Кімната 1000-2000 грн. Т. 050-71423-90.

Субота , 2 грудня UA:Перший 6.00

М/с “Чорний Джек”.

6.30

7.10,8.05,9.10 Доб-

рого ранку, Країно! 7.00

17.25,20.20,23.30

Погода. 9.45

Споживач.

Києва”.

5.35

14.00

Бiльше нiж правда.

17.15

20.00 “Закрита зона”.

3.55

Я зняв!

23.00 The Week. Мiж-

фесiї”.

13.15 Дизель-шоу.

18.15

“Час будувати”.

9.15

Т/с “Своя правда”, 1-4

10.45

11.50

4.00

Лайфхак українською.

12.05

Хто в домi хазяїн?

12.50

Дитячий пiсенний кон- 7.00

5.25 “Подробицi” Х/ф “МIМIНО”.

КАНАЛ УКРАЇНА 15.00,19.00,3.10

курс Євробачення-2017. Фiнал.

Сьогоднi.

15.40

7.15 с.

17.40

Д/с “Столика Японiя”.

18.10

18.05

Д/с “Смак Дзяннаня”.

1 i 2 с.

18.40

Як дивитися кiно.

19.40

19.10

Д/ф “Головна роль”.

23.00

20.25

Роздягалка.

(16+).

21.35

4.40 Розсекречена iс-

0.20

Реальна мiстика.

3.50

Т/с “CSI. Мiсце злочи-

Вiйна i мир.

ну”. (16+).

23.25

Мегалот.

5.50

23.35

Д/ф “Легiон. Хронiка

Прямий ефiр з Натал-

Факти. День.

ком.

13.00

“На трьох”.

16.15

22.00

Х/ф “ГРАНД РЕВАНШ”.

“Свiтськi хронiки”.

ТЕТ

(16+).

“Мисливцi за привида-

“Правда життя. Про-

2+2 6.00

М/ф.

7.50

“Цiлком таємно”.

8.50

“Загублений свiт”.

9.50

Т/с “Ментiвськi вiйни.

Одеса”. (16+).

18.45

Факти. Вечiр.

6.00

Байдикiвка.

13.50

19.20

Надзвичайнi новини.

6.30

Казка з татом.

“Чорноморець” - “Зоря”.

6.50

5.30 Кориснi пiдказки. 16.00

7.10

Це наше - це твоє.

СМЕРТНИЙ”. (16+).

АНДРЕАС”. (16+).

7.15

Мультмiкс.

18.35

22.30

10.50

М/с “Дора i друзi. При- СТI”. (16+).

Х/ф “РОЗЛОМ САНХ/ф “ГЛОБАЛЬНЕ

20.30

18 тур ЧУ з футболу. Х/ф “РОСОМАХА: БЕЗХ/ф “ЗАКОН ДОБЛЕ-

ВТОРГНЕННЯ: БИТВА ЗА ЛОС-АН-

годи в мiстi”.

ДЖЕЛЕС”. (16+).

11.20

М/ф “Барбi Дрiмтопiя”. 22.45

Т/с “На краю любовi”.

0.45

Х/ф “ДИЛЕР”. (18+).

12.20

Х/ф “БРУДНI ТАНЦI 2”. КОНА”. (18+).

Т/с “Герократiя”.

2.35

Провокатор.

14.00

Готель Галiцiя.

0.40

“Помста природи”.

СТБ

19.00

Х/ф “ГАРФIЛД”.

2.15

Х/ф “ЛЕГЕНДА ПРО

20.30

Танька i Володька.

КНЯГИНЮ ОЛЬГУ”.

Т/с “Баффi - винищу-

Т/с “На краю любовi”,

22.35

Зоряний шлях.

НОВИЙ КАНАЛ

Української Галицької армiї 1918-

12.45

Пiдсумки з К. Стогнiєм. Т/с “Бiле-чорне”, 8-10

“Ехо України” з М. Га-

народний огляд тижня с Т. Бере11.45 Особливостi на- зовцем та П. Залмаєвим. цiональної роботи. 21.00 “Кримiнал” з О. Лiрчу-

Т/с “Бiле-чорне”, 1-7 с. 20.05

свiту. I етап. Спринт. Чоловiки. 10 15.20

Х/ф “ВТЕЧА”. (16+). Х/ф “ПОЦIЛУНОК ДРА-

6.00

Х/ф “ЗА СIРНИКАМИ”.

0.00

3.25

“Облом.UA”.

8.00

“Караоке на Майдан”.

вачка вампiрiв”. (16+).

“Змiшанi єдиноборст-

9.00

5.00

“Все буде смачно!”

Панянка-селянка.

ва. UFC 218”. Титульний бiй: Макс

10.10

21.25,23.35 Т/с “Ко-

2.00 2.50

Вiталька.

Холловей vs Жозе Алдо. Пряма

ли ми вдома. Нова iсторiя”.

3.00

Зона ночi.

11.10

“Сюрприз, сюрприз!”

5.55

7.00 М/с “Лунтiк i йо-

14.00

“Зваженi та щасливi

7”.

го друзi”.

тiвник”.

“Легенди бандитського

Факти.

22.00

Фольк-music. Дiти.

Д/с “Орегонський пу-

“Випадковий свiдок”.

3.30

20.30

11.00

0.30

2.45

кою Фiцич.

“Подробицi”.

2.00

1919”.

13.15

Еврика!

20.00

“Час”.

торiя.

Скарб нацiї.

7.20

Поколiння Z.

км.

ми”.

Х/ф “АРФА ДЛЯ КОХА- 5.00 5.10 НОЇ”. (16+). 17.30 Шоу “Каролiна. 20 ро- 5.15

10.30

1.35 Бiатлон. Кубок

напольським.

15.40

с.

лоснiжку”.

12.15

ДIЮ”. (16+).

М/с “Легенда про Бi-

0.45

ICTV

Х/ф “ПРАВО НА НА-

8.00,9.00,21.00,1.10 кiв на сценi”.

Новини. 9.30

13.40

HTH

трансляцiя з Детройта (США).

1+1

4.15

Х/ф “ДВА КАПIТАНИ”.

12.20

“Легенди шансону”.

6.00

19.30 “ТСН”.

2.55

Надвечiр’я. Долi.

6.55

8.20 Kids’ Time.

16.55

“Хата на тата”.

13.15

3.00 “РечДОК”.

6.45

“Грошi”.

3.45

Свiтло.

8.25

Дешево i сердито.

19.00

“Х-Фактор 8”.

15.05

“Свiдок. Агенти”.

8.00

“Снiданок. Вихiдний”.

Д/с “Мистецький пульс 9.50 12.00 Америки”. ром.

Ревiзор.

22.35

“Х-Фактор 8. Пiдсумки

15.40

“Склад злочину”.

9.45

23.10 “Свiтське жит-

Пристрастi за Ревiзо-

голосування”.

17.05

“Переломнi 80-тi”.

тя”.

18.00

“Таємницi радянського 10.20

14.45

Вар’яти. Зорянi яйця.

5.30

IНТЕР

5.50

М/ф.

16.45

6.30

“Чекай на мене”.

18.40

8.00

Х/ф “ЖИВЕ ТАКИЙ

21.00

ХЛОПЕЦЬ”. 10.00

23.30

ЧОЛОВIКОМ”.

(16+).

11.50

1.30

2.30 Х/ф “БАЛАМУТ”.

9.00

Х/ф “ЛЮДИНА-ПАВУК”. 10.00,11.00,12.00,13.00,16.00, Х/ф “ЛЮДИНА-ПАВУК 17.00,18.00,19.00 “Репортер”. Новини.

2”. Х/ф “БУДЬТЕ МОЇМ

ПРЯМИЙ

Х/ф “АРАХНОФОБIЯ”. Х/ф “ВНИЗУ”. (18+).

12.35

дефiциту”. 19.00

2.15 “Свiдок”.

19.30

Х/ф “НЕВЛОВИМI МЕС- 16.30

НИКИ”. 21.00

“Голос. Дiти 4”. Т/с “Село на мiльйон

2”. (12+). 21.15 “Вечiрнiй квар-

тал”. 18.30

“Розсмiши комiка”.

9.15

“Золотий гусак”.

КОХАННЯ”. (16+).

“Українськi сенсацiї”.

10.15

15.00 Концерт.

20.15

16.15,19.15 “Терито-

0.10

“Модель XL”.

11.15

23.05

2.00

“Лiга смiху”.

рiя позитиву” з С. Єгоровою.

Х/ф “ПIД ПРИЦIЛОМ Х/ф “ЖIНКА З П’ЯТО-

ГО ОКРУГУ”. (16+).

9

НЕРУХОМІСТЬ

Продам. Земельні ділянки. Бориспіль вул. Тополева(права частина міста) 10 сот під будівництво, можливість підключення електрики, можливе розширення на 20 або 30 сот. Ціна 9500 у.о/за 10 сот. 063 195 58 74 Бориспіль. Вул. Дорошенко 10 або 20 сот під будівництво, не потрібно підсипати, поруч зупинка та магазин. Ціна 6000 у.о/10 сот 063 195 58 74 Бориспіль вул. Амосова(початок вул.) 10 со т під будівництво, комунікації в наявності, гарні сусіди, рівна, правильної форми. 10000 у.о 063 195 58 74 Бориспіль. Розумовського 10,20,або 30 сот, забудована частина міста, комунікації в наявності. 10000 у.о /10 сот 063 195 58 74 Бориспіль. Вул. Голосіївська 10 сот ширина ділянки 30м,можливий розподіл на 2 ділянки, електрика в наявності, ціна 7000 у.о/діл 063 195 58 74 Бориспіль. Тургенева 10+5 сот під будівництво, забудована вулиця. поруч зупинка та магазин, комунікації в наявності, асфальтована дорога.16000 у.о 063 195 58 74 Бориспіль. П-к Пушкіна 10 сот під будівництво, комунікації в наявності, забудована вулиця,широкий фасад,огорожена. Ціна: 13000у.о 063 195 58 74 Бориспіль, вул. Козацька 8 соток під будівництво, комунікації по вулиці, вулиця забудована. Ціна: 8000у.о. Торг, тел.:063 195 58 74 Бориспіль, вул.Булгакова 10 соток під будівництво, кутовий, комунікації по вулиці. Ціна: 10000 у.о. Тел.:063 195 58 74

Здам 1-к.кв. в Борисполі, поруч магазин Фора, школа, дитячий садочок,бойлер, холодильник, пральна машина, меблі.Ціна: 3500 грн.+комун.Для порядних людей.Тел.:063 195 58 74. Півбудинку 3-кімнати, всі умови для проживання.Ціна:6000грн. разом з комунальними. Тел.: 063 195 58 74 Півбудинку 2-кімнати, косметичний ремонт,вода в будинку, зручності на вулиці. Ціна:2500+комунальні.Тел.:063 195 58 74 Кімнату в приватному будинку для дівчини.Ціна: 1500грн.Тел.:063 195 58 74 Кімнату в 3-х к.квартирі. Ціна:1500грн.Тел.:063 195 58 74

Найму Житло для порядних людей,гарантуємо оплату та бережне ставлення до житла.Тел.:063 195 58 74

Куплю Житло у господаря.Тел.:063 195 58 74 Земельну ділянку у господаря.Тел.:063 195 58 74


10

№ 46 (603) 24 листопада 2017 р.

ПРОДАМ ГАРАЖНІ ВОРОТА тел.: 067-408-28-64. Продам буржуйку.Тел.0972385125. Продам тиски .Тел.0972385125. Продам: гараж металевий на вивіз, єврокуби, бочки, каністри пластикові. Контактний телефон: 066-930-77-44. Продам газову колонку, робочу, можно на деталі. Тел.050 157 44 21. Продам: Вагончик-термобудку на колесах 2 на 4 метра та ворота гаражні, дріт колючий у мотках. Контактний телефон: 063 772 55 26. Продам газову колонку, робочу, можно на деталі. тел.050 157 44 21. Продам електричний бетонний стовп, б/в, в хорошому стані, 2 тис. грн.. моб. 0991202535. Продам хороший, якісний ел.зварювальний апарат на 220В, ТСБ-90, наш виробник Каховський з-д електрозварювальних ап., в ньому є зарядне на 6 в для мотоцикла та 12 В для автомобіля, ціна 2000 грн. Т. 050-65-91-203. Куплю терміново недорого шифер б/в, двері з склом і прості 70 см б/в. Т. 068-36-110-77 або 066-764-56-13. ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ. Т. 066-774-78-60. Продам новий насос дренажно-фекальний каналiзацiйний за 1450 грн. 063-432-0461. Продам бетонозмішувач на 810 л. т. 097510-84-56. Продам кахель, 15х15, колір бежевий. Т. 067-186-182-6.

Неділя , 3 грудня UA:Перший 6.00

М/с “Легенда про Бi-

лоснiжку”. 6.30

7.10,8.05,9.10 Доб-

13.00

Х/ф “ОСКАР”.

14.45

Концерт “Мiсце зустрi- (12+). 23.10

чi”. 16.10

“Час будувати”.

(18+).

18.00

Т/с “Домогосподар”, 1

1.10

рого ранку, Країно! 7.00

i 2 с. (12+). 8.00,9.00,21.00,1.10 20.00 “Подробицi”.

Новини. 9.30

23.20 Погода.

9.40

Х/ф “МАРIЯ-АНТУА-

НЕТТА”.

21.00

20.30

Х/ф “МАКС СТIЛ”. Х/ф “ПОНIВЕЧЕНИЙ”.

рiя позитиву” з С. Єгоровою.

22.50

Х/ф “АЗIАТ”. (16+).

12.15

Споживач.

0.45

Х/ф “ЖIНКА З П’ЯТО-

13.15

Прямий ефiр з Натал-

ГО ОКРУГУ”. (16+).

кою Фiцич. Х/ф “АРАХНОФОБIЯ”.

14.00

2.15 20.10 “Кисельов. Ав-

торське”.

(16+).

Т/с “Домогосподар”, 3

2+2

ICTV

15.15

“Золотий гусак”.

17.00

Концерт.

6.00

The Week. Мiжнарод-

ва. UFC 218”. Титульний бiй: Макс

“Змiшанi єдиноборст-

4.45

Скарб нацiї.

21.00

22.20

Х/ф “ЕГОЇСТ”. (16+).

4.55

Еврика!

ний огляд тижня з Т. Березовцем

Х/ф “ДВIЧI В ОДНУ

5.00

Холловей vs Жозе Алдо. Пряма

0.15

Факти.

та П. Залмаевим.

трансляцiя з Детройта (США). 9.00

Бушидо.

10.00

“Бандерлоги”.

11.00

“Помста природи”.

12.00

Х/ф “БIЛИЙ ШКВАЛ”.

14.40

Х/ф “МIЧЕНИЙ”. (16+).

i 4 с. (12+).

11.35

Д/с “Смак Дзяннаня”.

РIЧКУ”. (16+).

5.25

Бiльше нiж правда.

12.10

22.00

Перший на селi.

7.10

Т/с “Слiдчi”. (16+).

напольським.

12.50

2.05

Фольк-music. Дiти.

9.15

Т/с “Вiддiл 44”. (16+).

14.10

1.35 Бiатлон. Кубок

“Подробицi” - “Час”.

КАНАЛ УКРАЇНА

“Ехо України” з М. Га-

ТЕТ

12.10

13.00 “На трьох”.

Сьогоднi.

12.45

Факти. День.

6.00

Байдикiвка.

7.45

Зоряний шлях.

14.05

Х/ф “ГЛОБАЛЬНЕ

6.30

Казка з татом.

свiту. I етап. Переслiдування. Жiн- 6.50 ки. 10 км.

“Таємницi кримiналь-

ного свiту”.

15.00

Фольк-music.

9.00

Х/ф “ЇЇ СЕРЦЕ”.

ВТОРГНЕННЯ: БИТВА ЗА ЛОС-АН-

6.50

16.10

2.20 Бiатлон. Кубок

11.00

Т/с “На краю любовi”.

ДЖЕЛЕС”. (16+).

7.10

свiту. I етап. Переслiдування. Чо-

15.00

Х/ф “СУСIДИ ПО РОЗ-

16.30

7.15

5.30 Кориснi пiдказки. 16.40 (16+). Це наше - це твоє. 19.20 Мультмiкс.

ловiки. 12,5 км.

ЛУЧЕННЮ”.

11.00

Х/ф “КОРОЛЬ ДРОЗ-

17.00

Т/с “Серце океану”.

17.00

21.35

Програма з Майклом

1 i 2 с. (12+).

лин з О. Соколовою.

12.20

19.00

20.35

РОЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАРКУ”.

ва. UFC 218”. Титульний бiй: Макс

Щуром. 22.15

ЧереЩур (Late night

show).

Т/с “Теща-командир”, 4.00 Подiї тижня з

14.00

Готель Галiцiя.

Холловей vs Жозе Алдо. Трансля-

Комiк на мiльйон.

19.00

Одного разу пiд Пол-

цiя з Детройта (США).

Т/с “Теща-командир”.

1.30

Х/ф “ДИЛЕР”. (18+).

тавою.

3.15

Провокатор.

23.30

(12+).

23.30

Богатирськi iгри.

23.00

Т/с “Андрiйко”. (12+).

0.15

Роздягалка.

2.30

Iсторiя одного злочи-

0.40

Д/с “Орегонський пу-

ну. (16+). 4.50

4.55

Д/с “Мистецький пульс

Америки”.

IНТЕР

Агенти справедливо-

стi. (16+).

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

2.30 Х/ф “ЯК Я ТЕПЕР ЖИ-

ВУ”. (16+). 1.00

3.50

вачка вампiрiв”. (16+).

“Все буде смачно!”

2.00

Панянка-селянка.

10.50

6.05

“ТСН”.

“Караоке на Майданi”.

2.50

Вiталька.

11.50

“Українськi сенсацiї”.

Т/с “Коли ми вдома.

7.00

HTH

8.00

“Снiданок. Вихiдний”.

9.00

“Лото-Забава”.

9.40

М/ф “Маша i ведмiдь”.

9.50

“Розсмiши комiка”.

10.50

“Свiт навиворiт 9”.

11.55

“Свiт навиворiт 6”.

Нова iсторiя”. “МастерШеф 7”.

4.25

Х/ф “ДIЛОВI ЛЮДИ”.

6.05

Т/с “Татусевi дочки”.

19.00

“Битва екстрасенсiв

5.45

Х/ф “ПIД ПРИЦIЛОМ

6.45

Топ-модель по-укра-

17”.

6.20

Х/ф “КОХАНА ЖIНКА

9.10

11.10 Kids’ Time.

МЕХАНIКА ГАВРИЛОВА”.

9.15

М/ф “Атлантида: За-

8.00

гублена iмперiя”.

1+1

“Хата на тата”.

8.55

12.50

їнськи.

“Облом.UA”.

6.55

Зона ночi.

М/ф.

Х/ф “ЧОТИРИ ЛИСТИ

ФАНЕРИ”.

Т/с “Баффi - винищу-

3.05

6.00

“Вдалий проект”.

“Змiшанi єдиноборст-

23.10

Книга.ua.

Розсекречена iсторiя.

ПроФутбол.

(16+).

22.50

3.55

Х/ф “КОМАНДА “А”.

Х/ф “КАШТАНЧИК: ГЕ- 23.15

Головна тема.

21.00

Надвечiр’я. Долi.

21.25

Факти тижня. 100 хви- ДОБОРОД”.

20.00 Лайфхак українською.

3.00

18.45

18 тур ЧУ з футболу.

“Динамо” - “Марiуполь”.

Олегом Панютою.

22.40

тiвник”.

Х/ф “РОЗЛОМ САН-

АНДРЕАС”. (16+).

Х/ф “КОНАН-ВАРВАР”.

КОХАННЯ”. (16+).

21.15

“Один за всiх”.

7.45

22.30

“Х-Фактор 8”.

(16+).

Т/с “Дiти Арбата”.

НИКИ”.

13.45,14.50,15.55 Х/ф “НЕВЛОВИМI МЕС- 12.45 Т/с “Свати 6”.

9.00

ПРЯМИЙ

11.35

17.05

“Лiга смiху”.

9.00

“Готуємо разом”.

11.15

13.00

Х/ф “БАЛАМУТ”.

10.00

“Орел i решка. Рай i

ЛОН”.

10.00,11.00,12.00,13.00,16.00,

14.40

13.10

Х/ф “ЛЮДИНА-ПАВУК”. 18.00,19.00 “Репортер”. Новини. “Закрита зона”. Х/ф “ЛЮДИНА-ПАВУК 9.15

шуку”.

“Легенди карного роз- 19.30 21.00

“Голос. Дiти 4”.

16.55

“Склад злочину”.

23.10

“Вечiрнiй Київ”.

18.30

“Свiдок. Агенти”.

1.00

“Аргумент Кiно”.

19.00

Т/с “Анна-детективъ”.

1.40

“Свiтське життя”.

4.25

М/ф “Як козаки...”

пекло”. 11.00

“Орел i решка. Пере-

15.45

завантаження”.

2”.

12.00

18.10

лейний”.

“Орел i решка. Ювi-

Х/ф “ШКОЛА АВА-

10.15

Х/ф “ЛЮДИНА-ПАВУК: ки”. 11.15 ВОРОГ В ТIНI”.

18.15 “Свiтськi хронi16.15,19.15 “Терито-

(12+).

5.00 “ТСН-Тиждень”.


№ 46 (603) 24 листопада 2017 р.

На Київщині СБУ блокувала контрабанду та збут ЛСД У Київській області співробітники Служби безпеки України блокували контрабанду та збут особливо небезпечного синтетичного наркотика – ЛСД. Правоохоронці встановили, що організатор наркобізнесу мешканець Ірпння замовляв наркотик з Північної Америки та отримував його через поштові відправлення. Зловмисник реалізовував «товар» через так звані «закладки», оплата від клієнтів надходила на банківську картку. Для «оптовиків» діяла гнучка система знижок. Оперативники спецслужби затримали зловмисника в одному з поштових відділень Ірпеня під час отримання чергової посилки з ЛСД. Під час обшуків його помешкання правоохоронці вилучили ще майже тисячу триста «марок» та записник з «клієнтською» базу. За цінами «чорного ринку» вартість вилученого наркотику становить понад сімсот п’ятдесят тисяч гривень. Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України. Зловмиснику оголошено про підозру в скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове слідство. https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/4145#.294Dt4Hj.dpbs

БОРИСПІЛЬСЬКЕ ОБ’ЄДНАНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЯЄ: Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» №2148 –YIII ( далі- Закон 2148) внесено низку змін до порядку визначення права на призначення пенсії, умов її призначення, перерахунку тощо. Автоматичний перерахунок пенсій пенсіонерам , які працюють. Частиною четвертою статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» визначено порядок здійснення перерахунку пенсії, якщо особа після призначення (перерахунку) пенсії продовжує працювати. Раніше кожні два роки пенсіонери могли звертатись до територіальних управлінь Фонду із заявою про перерахунок. Законом 2148 у цей порядок внесено зміну, яка передбачає, що органи Пенсійного фонду щороку з 1 квітня без додаткового звернення особи здійснюють перерахунок пенсії тим особам, які на 1 березня року, в якому здійснюється перерахунок, набули право на здійснення перерахунку. При цьому обирається найбільш вигідні умови пе-

рерахунку лише з урахуванням страхового стажу чи з урахуванням страхового стажу і заробітку. Порядок такого перерахунку пенсії встановлює правління Пенсійного фонду за погодженням із центральним органом виконавчої влади , що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення. Обчислення страхового стажу , який дає право на перерахунок пенсії до цієї статті, здійснюється не раніше дня, що настає за днем , по який обчислено страховий стаж під час призначення ( попереднього перерахунку) пенсії. Як і раніше, такий перерахунок не здійснюють пенсіонерам, які отримують пенсію за вислугу років на умовах, передбачених Законом України «Про пенсійне забезпечення» , і які не досягли віку, встановленого ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Після досягнення пенсійного віку перерахунок здійснюється за загальними правилами незалежно від виду призначеної пенсії.

Бориспільський РВ ГУ ДСНС України нагадує При виявленні вибухонебезпечних предметів категорично забороняється: ◘ Перекладати, перекочувати з одного місця на інше; ◘ Збирати і зберігати, нагрівати і ударяти; ◘ Намагатися розряджати і розбирати; ◘ Виготовляти різні предмети; ◘ Використовувати заряди для розведення вогню і освітлення; ◘ Приносити в приміщення, закопувати в землю, кидати в колодязь, чи річку; Виявивши вибухонебезпечні предмети, вживайте заходів з означення, огородження і охороні їх на місці виявлення. Негайно повідомте про це місцеві органи ДСНС за телефоном 101, та МВС за телефоном 102.

11


12

№ 46 (603) 24 листопада 2017 р.

ДОПОМОЖІТЬ ВРЯТУВАТИ ЖИТТЯ! Звертаємось до Вас за допомогою: Мартинюк Катерина Василівна, 1986 р.н. Випуск ВНМУ ім. М. І. Пирогова 2010 р. Працює лікарем-кардіологом у Бориспільській ЦРЛ. На сьогоднішній день знаходиться у відділення гематології Національного Інституту раку. 22.05.2017 р. була прооперована, за життєвими показами, з приводу пухлини головного мозку (Первинна лімфома центральної нервової системи). Залишилась невидаленою ще одна пухлина в скроневій ділянці. На лікування необхідна досить велика сума коштів!!!

Друзі, давайте разом ВРЯТУЄМО ЖИТТЯ Катрусі!!! Карта «ПРИВАТБАНК» — 5168 7572 4331 1133 (Мартинюк К.В.) Номер мобільного телефону чоловіка Олександра: +38 097 129 6539

Profile for Rinok_Borispol

Газета "Ринок Бориспіль" № 603  

Газета "Ринок Бориспіль" № 603  

Profile for vera_88
Advertisement