__MAIN_TEXT__

Page 1

РЕКЛАМНИЙ ВІДДІЛ т. 067-404-24-62 e-mail: rbgazeta@gmail.com

Передплатний індекс: 99399

ШИРОКОФОРМАТНИЙ

ДРУК

вул.

Бежівка,

1;

т. :

6-69-04

№ 50 (607) 22 грудня 2017 р.

Наступного разу зустрінемось 12 січня 2018 року! Газета заснована 26.03.2002 р.


2

№ 50 (607) 22 грудня 2017 р.

Понеділок, 25 грудня UA:Перший 6.00

М/с “Легенда про Бi-

лоснiжку”. 6.30

— Дорогий Дідусю Морозе! На минулий Новий рік я просила в тебе хлопця. Так ось, забери назад цього придурка й давай краще мандаринки!.. **** Сенсація! Вперше на Новорічне свято Дід Мороз прийде не тільки з онучкою, але й із дружиною. Зустрічайте! Снігуронька, Дід Мороз і Відморожена Баба! **** — Любий Дідусю Морозе! Подаруй мені, будь-ласка, на Новий рік нового президента й прем’єра, а цих двох забери собі в олені! **** Дід Мороз зі Снігуронькою: — Снігуронька, ти бронежилет надягла? — Авжеж. А ти газовий пістолет узяв? — Так. — А електрошокер? — Опа… а електрошокер забув. — О! На, ато буде як минулого разу, коли до школи ходили: знову все, що заробимо, на лікування піде. **** — Чи ви вірите в існування Санта Клауса? — Санта Клауса не існує! Мені про це сам Дід Мороз розповідав. **** 31 грудня. Чоловік ставить стільчик і накидає зашморг із мотузки на люстру. Раптом розчиняються двері й увалюється п’яний Дід Мороз. Хлюпається на диван, дивиться на бідолаху й запитує: — Чого це ти там робиш? — Та от, життя – жах, не можу я більше, набридло! Вирішив ось… Дід Мороз каже: — М-на?.. Наразі, ти вже однак на стільчику, розкажи віршика, чи що…

21.10

тером”.

Пристрастi за Ревiзо-

10.00

Х/ф “ЕКIПАЖ”, 1 с.

ром.

12.25

Х/ф “ЕКIПАЖ”, 2 с.

0.00

13.20

Концерт Олега Винни- ПЕЦЬ”. (16+).

Х/ф “КРУТИЙ ХЛО-

портер”. Новини.

9.40

9.15

ВЛАСНИЙ РАХУНОК”.

5.10

Скарб нацiї.

рого ранку, Країно!

20.00 “Подробицi”. Нiчна Рiздвяна Лiтургiя 20.40 Т/с “Той, хто не пiд проводом Святiйшого Отця спить”. (16+). Франциска в Базилiцi Святого Пет- 0.50 Концерт “Freedom Balра. let. Життя як танець”.

5.20

Еврика!

9.30

5.30

12.05

7.15

ICTV

12.10

ником.

ДЛЯ ЖИТТЯ!” 14.15,15.15 “Деталi”

16.15

16.05

23.00 “Кримiнал” з О.

Лiрчуком.

5.35

17.15 Служба розшуку дiтей. зовцем. Т/с “Вiддiл 44”. (16+). 18.00

6.20

Надзвичайнi новини.

“Ситуацiя” з Т. Бере-

19.00,21.00 “Разом” з 19.40

Ганапольским, Кисельовим, Ор-

Пiдсумки з К. Стогнiєм.

“Речдок”. “Подробицi” - “Час”.

9.20

Спорт.

19.20

9.25

Я зняв!

рiя” з С. Орловською.

11.25

13.30,0.40 Х/ф

21.20

“Подiї” Вересня.

“СIМ’ЯНИН”.

22.00

“Пiдсумки” з Є. Ки-

12.45

Факти. День.

сельовим.

Х/ф “МАКС ПЕЙН”.

12.55

Рiздвяне привiтання i

6.30

Подiї тижня з Олегом

Апостольське благословення для

Панютою.

Риму i цiлого свiту Святiйшого От-

7.45

3.10 Зоряний шлях.

14.45

ця Франциска з площi Святого

9.00

4.00 Реальна мiстика.

(16+).

Петра у Римi.

11.10

Х/ф “ЗВЕДЕНI СЕ-

16.45

13.50

СТРИ”. (12+).

(16+).

13.20

18.45 19.20

Х/ф “СВЯТИЙ АВГУ-

СТИН”.

Т/с “Коли повертаєть-

ТЕТ 5.40 Кориснi пiдказки.

6.10

Байдикiвка.

Факти. Вечiр.

6.35

ТЕТ Мультиранок.

Надзвичайнi новини з

10.45

М/ф “Енчантiмалс”.

12.00

Х/ф “ДОКТОР ДУ-

17.50

1.10 Новини. Свiт.

18.20

21.30,1.25,2.25 Тема 15.00

19.00,2.15 Сьогоднi.

К. Стогнiєм.

15.20

Т/с “Коли повертаєть-

20.20

Т/с “Нюхач”. (16+).

22.30

Х/ф “ДЖУНIОР”. (16+). 14.00

2.50

Т/с “Слiдчi”. (16+).

дня. 18.35

1.40 Новини. Культу-

ся минуле”, 1 i 2 с.

ся минуле”. 18.00

ра.

Т/с “Доктор Коваль-

19.00

До справи.

чук”. (12+).

19.30

#@)?$0 з Майклом

19.50

Щуром.

СТБ

Т/с “Громадянин Нiх-

то”, 9-12 с. (16+).

6.05 ре!”

15.25 “Все буде доб-

20.15

Вiйна i мир.

0.00

21.50

2.40 Новини. Спорт.

(18+).

8.05

“Все буде смачно!” Х/ф “НЕБЕЗПЕЧНО

Х/ф “СУДНА НIЧ”.

“Нейтральна терито-

6.00

Х/ф “ДЖОН ВIК”.

ЛIТТЛ 5”. Х/ф “ДОКТОР ДУ-

ЛIТТЛ 4”. 15.30

Х/ф “ДОКТОР ДУ-

“Облом.UA”.

7.05

Х/ф “ОСТАННЯ РОЛЬ

21.00

Танька i Володька.

11.00

6.10

23.00 “Слiдство ве-

(16+).

22.00

Країна У.

17.30

22.00 “Вiкна-Новини”.

23.00

Казки У.

Абзац.

18.00

Т/с “Коли ми вдома.

0.00

Т/с “Баффi - винищу-

Нова iсторiя”.

вачка вампiрiв”. (16+).

20.00

1.00

Теорiя зради.

2.00

БарДак.

2.50

Панянка-селянка.

3.40

Вiталька.

5.20

Казка з татом.

6.00

13.00

7.00

14.50

Х/ф “ТОКАРЄВ”. (16+). чинською. Х/ф “ПРОРОК”. (16+). 7.00

8.00,9.00,12.00,17.40 Новини.

16.50

Хто зверху.

8.10,9.20 “Ранок з Iн- 19.00

7.15,8.15 “Новий

день” з А. Анатолiчем та Ю. Шпа-

ли...” з Л. Каневським”.

7.10

ЛIТТЛ 2”.

1.55 Зона ночi.

Х/ф “16 КВАРТАЛIВ”.

М/ф.

Ревiзор.

8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13. 5.50 00,14.00,15.00,16.00,17.00 “Ре- (12+).

Т/с “Ментiвськi вiйни.

Одеса 2”. (16+).

Х/ф “КАМIННА ДУША”.

тавою.

“Битва екстрасенсiв

5.55

“Вiн, Вона i телевiзор”.

12.20

3.25

Х/ф “ДIВЧАТА”.

13.00

ПРЯМИЙ

М/ф.

8.00

“Помста природи”.

11.00

М/ф “Лiсова братва”.

6.00

1.50

стi. (16+).

Розсекречена iсторiя.

9.20

2+2

0.50

Погода.

23.30

IНТЕР

“Правда життя. Про-

фесiї”.

23.00 Т/с “Кiстки 4”.

23.20

9.15 Kids’ Time.

3.45

(16+).

20.00

6.55

“Легенди бандитської

Одеси”.

Одного разу пiд Пол-

ДЛЯ ЖИТТЯ!”

22.45 “Хата на тата”

“РечДОК”.

2.55

Т/с “Одинак”. (16+).

Агенти справедливо-

7.00 М/с “Том i Джерi

“Випадковий свiдок”.

1.55

21.10

Телемагазин.

Д/с “Мистецький пульс 4.40 6.40 Америки”. шоу”. 4.05 Т/с “Роксолана”.

1.45

“ДжеДАI”.

4.45

3.00

Т/с “Суто англiйськi

вбивства”.

19.20

1.45

3.00

1.30

Х/ф “ДОКТОР ДУ-

Д/с “Дика планета”.

Д/с “Орегонський пу-

Т/с “Служба розслiду-

вань”. (16+).

“Спецкор”.

Роздягалка.

тiвник”.

23.20

18.45

22.50

0.30

Т/с “Перетинаючи ме-

жу”. (16+).

Х/ф “ОБЛОГА”. (16+).

22.15

17”.

21.30

18.15

9.05

НОВИЙ КАНАЛ

Х/ф “ВЕЧОРИ НА ХУ-

ТОРI БIЛЯ ДИКАНЬКИ”.

16.00

ЛIТТЛ”. 18.30

Х/ф “ПРИБОРКАННЯ

Х/ф “ДОКТОР ДУ-

ЛIТТЛ 3”. 17.00

17.50

НОРОВЛИВОГО”.

стрiя). Klavierkonzert Nr-1 C-Dur

КАНАЛ УКРАЇНА

Х/ф “ДИТИНА НАПРО-

КАТ”.

ловською, Ашiон. Факти тижня. 100 хви- 18.40 20.20 “Ехо України” з лин з О. Соколовою. М. Ганапольським.

est”.

Х/ф “ЛЮБОВ НА АС-

ФАЛЬТI”. (16+).

“Скептик”.

op.7 “Larissa”, Ouverture “Der Pri-

13.55

Х/ф “НЕБЕЗПЕЧНО

з В. Фроловою i С. Дойком.

Концерт симфонiчного 3.05 оркестру K&K Philharmoniker (Ав3.35 5.00

Х/ф “ВIДПУСТКА ЗА

“Ми всi...” з М. Леончук i П. Роль-

Служба розшуку дiтей. 13.15

1.50

ка “Моя душа...” 7.00,8.00,9.00,9.25,18.05,21.00 16.00 “Чекай на мене”. ,1.55 Новини. 18.00 19.00,4.15 “Стосу6.35 7.05,8.05,9.05 Добється кожного”.

10.15,11.15,12.15

HTH Т/с “Анна-детективъ”.

1+1 РИТИ”. (16+). 9.15

Х/ф “ЗИМОВИЙ СОН”.

11.30

Х/ф “ЧУДО”.

19.30

5.30 “ТСН”.

20.15

Х/ф “ДВИГУН ВНУТРI-

ШНЬОГО ЗГОРЯННЯ”. 0.25

Х/ф “ДЖЕКI БРАУН”.

(16+). 5.15

М/ф.


Б7

№ 50 (607) 22 грудня 2017 р.

3

Вівторок , 26 грудня UA:Перший 6.00

19.25 Д/с “Розповiдi

0.50 2.25

про Хансiк”.

“Час”.

6.30

3.05

7.00,8.00,9.00,9.25,13.00,15.00 ,18.05,21.00,1.55 Новини. 6.35

7.05,8.05,9.05 Доб-

5.00 “Подробицi” -

19.00,21.00 “Разом” з 3.00

8.45

Факти. Ранок.

9.15

19.20 Надзвичайнi но- ловською, Ашiон.

Ганапольским, Кисельовим, Ор-

10.15

Бiльше нiж правда.

М. Ганапольським.

4.40

КАНАЛ УКРАЇНА

11.10

Т/с “Нюхач 3”. (16+).

19.20

фесiї”.

12.15

13.30 Х/ф “ДЖУНIОР”. рiя” з С. Орловською.

7.10,8.15 Ранок з

23.20 Погода.

12.45

7.00

9.40

15.05

Д/ф “Життя i смерть у

“Нейтральна терито-

21.20

“Подiї” Вересня.

15.45 Факти. День.

22.00

“Пiдсумки” з Є. Ки-

16.15 Т/с “Третього

сельовим.

(16+).

9.30

8.00,9.00,15.00,19.00,23.00,2.0 не дано”. (16+). 0 Сьогоднi.

16.45

“На трьох”. 21.25 Т/с “Нюхач”.

ТЕТ

10.50

Т/с “Серце океану”.

9.30

2.55 Зоряний шлях.

13.10

14.30 Радiо. День.

17.30

11.00

3.50 Реальна мiстика.

(16+).

13.55

22.15 Складна розмо- 13.10

15.30,4.45 Агенти

18.45

21.05 Факти. Вечiр.

6.35

Х/ф “ДИТСАДКОВИЙ

6.00 6.10 10.45

М/ф “Принц Єгипту”.

ПОЛIЦЕЙСЬКИЙ”.

12.00

19.00,2.50 Панянка-

16.45

Дiти Z.

ну. (16+).

0.55

селянка.

17.15

М/с “Чорний Джек”.

18.00

17.50

1.10 Новини. Свiт.

чук”. (12+).

18.20

21.30,1.25,2.25 Тема 19.45

18.35

1.40 Новини. Культу-

23.00 Казки У.

2.30

14.00

Країна У. Новий рiк.

15.00

22.00 Країна У.

15.30

Вiталька. Новий рiк.

17.00

18.00,20.00 Одного

Т/с “Слiдчi”. (16+).

СТБ

то”, 13 i 14 с. (16+).

5.45

23.30

ре!”

Т/с “CSI. Мiсце злочи-

Перший на селi.

ну”. (16+).

20.25

Нашi грошi.

1.30

21.50

2.40 Новини. Спорт.

22.50

Д/с “Дика планета”.

23.30

Розсекречена iсторiя.

3.00

Зона ночi.

0.30

Д/с “Орегонський пу-

3.20

Т/с “Татусевi дочки”.

Телемагазин.

НОВИЙ КАНАЛ (16+).

Д/с “Мистецький пульс 4.40 6.40 Америки”. шоу”. 4.05 Т/с “Роксолана”. 3.00

IНТЕР

13.00

Т/с “Громадянин Нiх-

19.00

тiвник”.

Новий Орлеан”. (16+).

“Говорить Україна”.

21.00

ра.

Т/с “Морська полiцiя.

“Все буде смачно!”

17.30

8.45

“Битва екстрасенсiв.

Володька. 0.00

17.30

22.00 “Вiкна-Новини”.

вачка вампiрiв”. (16+).

18.00

Т/с “Коли ми вдома.

1.00

Теорiя зради.

Нова iсторiя”.

2.00

БарДак.

20.00

3.40

Вiталька.

5.20

Казка з татом.

7.00 М/с “Том i Джерi

23.20

8.55 Kids’ Time. Т/с “Вiдчайдушнi до-

18.30,21.00 Танька i

Чоловiки проти жiнок”.

7”.

9.00

разу пiд Полтавою.

7.45

Абзац.

6.55

15.25 “Все буде доб-

22.45 “МастерШеф

6.00

Т/с “Баффi - винищу-

“Один за всiх”.

ПРЯМИЙ 7.15,8.15 “Новий

HTH 4.45

Х/ф “ШАЛЕНА БАБА”.

6.20

Х/ф “КIН-ДЗА-ДЗА!” Х/ф “ВЕЧОРИ НА ХУ-

5.40

М/ф.

могосподарки”. (16+).

день” з А. Анатолiчем та Ю. Шпа-

8.45

6.10

23.00 “Слiдство ве-

16.00

чинською.

ТОРI БIЛЯ ДИКАНЬКИ”.

7.00

10.35

22.00 Пацанки. Нове

ли...” з Л. Каневським”.

життя.

7.00

17.00

Хто зверху.

8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13. 12.15

19.00

Любов на виживання.

00,14.00,15.00,16.00,17.00 “Ре- шуку”.

8.10,9.20 “Ранок з Iн- 21.00

Аферисти в мережах.

портер”. Новини.

14.45

Вар’яти.

9.15

“Свiдок”.

8.00,9.00,12.00,17.40 Новини. 7.10

23.10

тером”. 10.00

12.25,20.40 Т/с “Той,

ICTV

хто не спить”. (16+). 12.50

Х/ф “ЛЮДИНА-АМФI-

БIЯ”.

10.15,11.15,12.15

М/ф.

8.00

13.05 “Вiн, Вона i те-

левiзор”.

13.25

22.45

16.00

Т/с “Доктор Коваль-

6.00

свiт”.

справедливостi. (16+).

“Кримiнальнi справи”.

15.15

23.00 Т/с “Кiстки 4”.

(16+). 0.50 1.45

“Помста природи”.

2.10

Х/ф “ЧОРНА ДОЛИНА”.

3.40

“Облом.UA”.

6.30

7.10,8.10,9.10 Снiда-

1+1 нок з “1+1”. 7.00 8.00,9.00,12.00,16.45,19.30,5.3 5 “ТСН”. 9.30

“Чотири весiлля”.

10.45

“Мiняю жiнку”.

12.20

Х/ф “ЗИМОВИЙ СОН”.

14.20

Х/ф “ОСТРIВ ВЕЗIН-

“Легенди карного роз- НЯ”. (16+). 16.00 Т/с “Я знову тебе ко19.00,23.15,2.30

хаю”. (12+).

21.30 Т/с “Перети-

хання”. (12+).

17.10

ником.

наючи межу”. (16+).

20.15

17.00

КА”.

Еврика!

з В. Фроловою i С. Дойком.

ськi вбивства”.

22.15

4.25

Факти.

16.15

19.30

(18+).

Т/с “Вiддiл 44”. (16+).

Лiрчуком.

20.20 Громадянська

17.15

4.15 “Стосується кож- 4.45 5.30

20.00

“Подробицi”.

оборона. 6.30

зовцем. Ранок у великому мi-

“Ситуацiя” з Т. Бере-

Т/с “Атлантида 2”.

(16+).

4.10

ного”.

Х/ф “КIКБОКСЕР 3: Т/с “Одинак”. (16+).

13.15

18.00

Х/ф “КIКБОКСЕР 2:

21.10

15.05

23.00 “Кримiнал” з О.

17.15 “Загублений

19.20

Скарб нацiї.

3.30 “Речдок”.

18.45 “ДжеДАI”.

МИСТЕЦТВО ВIЙНИ”. (16+).

4.05

14.50

18.15 “Спецкор”.

ДОРОГА НАЗАД”. (16+).

“Ми всi...” з М. Леончук i П. Роль14.15,15.15 “Деталi”

“Правда життя. Про-

2+2

ТЕТ Мультиранок.

Фольк-music.

Iсторiя одного злочи-

Одеси”.

10.00 5.40 Кориснi пiдказки. 10.35 Байдикiвка. 11.05

15.15

дня.

“Легенди бандитської

“Скептик 2”.

Україною.

ва.

“РечДОК”.

3.35

18.40

6.30

20.20 “Ехо України” з

“Випадковий свiдок”.

3.05

вини з К. Стогнiєм.

рого ранку, Країно!

Гуцулiї”.

18.00

Х/ф “МIЙ УЛЮБЛЕНИЙ стi.

КЛОУН”.

1.45 Т/с “Суто англiйТ/с “Кулагiн та парт-

Т/с “Нескiнченне коХ/ф “ДIАМАНТОВА РУХ/ф “УБИТИ БIЛЛА”.

нери”. (12+).

0.25

Х/ф “ДIАГНОЗ”. (16+).

23.45

1.25

Т/с “Сила кохання Фе-

Т/с “Служба розслiду-

вань”. (16+).

рiхи”.

Прокидається Снігурка після Нового року й питає в Діда Мороза: — Чуєш, діду, після вчорашнього нічого не пам’ятаю. — Ну коли до дітлахів на ялинку прийшли, ти вже була п’яна, потім іще пару склянок махнула й почала танцювати стриптиз. — Ага… А то я й думаю, чого це в мене повні труси цукерок? **** — Квартира 115? Доставка ялинок. Господар: — Та ви що? Яка ялинка?! Середина лютого. Мужик — напарникові: — Казав тобі — не поспішай! До Нового року ж ще 10 місяців! **** Розмовляють два п'яних мужика: — Ти навіщо Діда Мороза за бороду смикнув? — Хотів перевірити — справжня чи ні ... — Ну і як?! — Справжня виявилася. Ніяк не збагну - що тепер з нею робити?! **** — Діти мої! Я вмираю, принесіть мені склянку води... — Батьку, 1 січня, всі вмирають, візьми і сам принеси! **** Діти в дитячому саду .. . Петя: «У мене тато — господар автосалону. Я Дідові Морозу дитячий БМВ замовив на Новий рік». Вася: «А у мене тато — господар ресторану. Я Дідові Морозу замовив великий-великий торт». Вовочка сидить ріпу чеше від заздрості і каже: «Ага, буде вам Новий рік, у мене тато — кілер... Я йому Діда Мороза замовлю!».


№ 50 (607) 22 грудня 2017 р.

Ліц. АВ № 214041 від 21.12.10 р.

Б7

Ліц. №11242/10 від 24.12.10

4

Ліц. АГ № 365465 від 10.09.11

Середа , 27 грудня UA:Перший 6.00

19.25 Д/с “Розповiдi

20.00

“Подробицi”.

6.30

0.50

Х/ф “МIМIНО”.

стi.

2.40

5.15 “Подробицi” -

8.45

Факти. Ранок.

9.15

19.20 Надзвичайнi но- М. Ганапольським.

про Хансiк”.

“Час”.

6.30

3.20

7.00,8.00,9.00,9.25,13.00,15.00

КАНАЛ УКРАЇНА

,18.05,21.00,1.55 Новини. 6.35

7.05,8.05,9.05 Доб-

“Скептик 2”.

6.30

7.10,8.15 Ранок з

рого ранку, Країно!

Україною.

9.30

23.15 Погода.

7.00

9.40

Країна на смак.

11.55

Д/с “Скарби та смер-

Ранок у великому мi-

“Випадковий свiдок”.

3.15

“РечДОК”.

3.45

“Легенди бандитської

20.20 “Ехо України” з

11.15

рiя” з С. Орловською.

4.05

21.20

“Подiї” Вересня.

фесiї”.

22.00

“Пiдсумки” з Є. Ки-

17.25,21.25 Т/с “Ню-

хач”. (16+). 12.30

13.30 Х/ф “ДИТСАД-

КОВИЙ ПОЛIЦЕЙСЬКИЙ”.

тельнi таємницi морiв”.

9.30

2.55 Зоряний шлях.

13.10

Радiо. День.

11.00

3.50 Реальна мiстика.

13.55

Нашi грошi.

13.10

15.30,4.45 Агенти

14.30

52 вiкенди.

15.15 15.50 16.45

М/с “Чорний Джек”, 20 18.00

“Нейтральна терито-

Одеси”. “Правда життя. Про-

2+2

сельовим.

ТЕТ

16.15 “На трьох”.

6.00

М/ф.

8.00

13.05 “Вiн, Вона i те-

21.05 Факти. Вечiр.

6.00

5.40 Кориснi пiдказки. левiзор”.

20.20

Секретний фронт.

6.10

Байдикiвка.

10.00

18.15 “Спецкор”.

22.40

Х/ф “СТIЙ! БО МОЯ

6.35

ТЕТ Мультиранок.

10.35

18.45 “ДжеДАI”.

МАМА БУДЕ СТРIЛЯТИ”.

10.45

Х/ф “РОЗУМНА СЕ-

11.05

17.15 “Загублений

справедливостi. (16+).

0.30

ЛЯНСЬКА ДОНЬКА”.

свiт”.

До справи.

16.00

Новий Орлеан”. (16+).

12.00

15.20

Твiй дiм.

ну. (16+).

2.00

селянка.

с.

Iсторiя одного злочи-

Т/с “Морська полiцiя. Т/с “Слiдчi”. (16+).

Т/с “Доктор Коваль-

СТБ

чук”. (12+).

17.50

1.10 Новини. Свiт.

18.20

21.30,1.25,2.25 Тема 21.00

дня. 1.40 Новини. Культу-

ра.

19.45

“Говорить Україна”.

6.45

Т/с “Громадянин Нiх-

ре!”

Х/ф “ТАКТИЧНИЙ НА-

ПАД”. (16+).

13.00

23.00 Казки У.

19.20

Т/с “Одинак”. (16+).

14.00

Країна У. Новий рiк.

21.10

23.00 Т/с “Кiстки 4”.

15.00

22.00 Країна У.

(16+).

15.30

Вiталька. Новий рiк.

0.50

17.00

18.00,20.00 Одного

(16+).

Т/с “Атлантида 2”.

8.45

23.30

Чоловiки проти жiнок”.

разу пiд Полтавою.

1.45

“Помста природи”.

17.30

22.00 “Вiкна-Новини”.

17.30

2.10

Х/ф “СТРАЧЕНI СВI-

18.00

Т/с “Коли ми вдома.

Володька.

Т/с “CSI. Мiсце злочи-

ну”. (16+). 23.30 Культурна афi-

15.25 “Все буде доб-

19.00,2.50 Панянка-

то”, 15 i 16 с. (16+).

1.30

ша здорової людини. 20.25

3.05

18.40 19.20

15.45 Факти. День.

19.00

вань”. (16+).

ловською, Ашiон.

вини з К. Стогнiєм.

12.45 8.00,9.00,15.00,19.00,23.00,2.0 15.10 0 Сьогоднi. 18.45

18.35

Ганапольским, Кисельовим, Ор-

Телемагазин.

НОВИЙ КАНАЛ

Слiдство.Iнфо.

“Битва екстрасенсiв.

18.30,21.00 Танька i

ТАНКИ”.

Нова iсторiя”.

0.00

20.00

вачка вампiрiв”. (16+).

“МастерШеф 7. Фiнал.

Т/с “Баффi - винищу-

3.40

“Облом.UA”.

7.10,8.10,9.10 Снiда-

1+1

21.50

2.40 Новини. Спорт.

3.00

2.55 Зона ночi.

Оголошення переможця”.

1.00

Теорiя зради.

22.15

Свiтло.

4.40

Абзац.

22.45

2.00

БарДак.

6.30

23.25

Мегалот.

6.40

7.00 М/с “Том i Джерi

дома версiя”.

3.40

Вiталька.

нок з “1+1”.

0.00

Розсекречена iсторiя.

шоу”.

23.10

5.20

Казка з татом.

7.00

8.55 Kids’ Time. Д/с “Мистецький пульс 6.55 9.00 Т/с “Вiдчайдушнi доАмерики”. могосподарки”. (16+). 4.05 Т/с “Роксолана”. 3.00

IНТЕР

16.00

22.10 Пацанки. Нове

життя.

5.40

М/ф.

17.00

Хто зверху.

6.10

23.00 “Слiдство ве-

“МастерШеф 7. Невi“Один за всiх”.

ПРЯМИЙ 6.00

7.15,8.15 “Новий

HTH 5.40

19.30 Т/с “Кулагiн та

8.00,9.00,12.00,16.45,19.30,5.3 5 “ТСН”. 9.30

день” з А. Анатолiчем та Ю. Шпа-

партнери”. (12+).

ля”.

чинською.

7.00

11.40

7.00

ОТА”.

Х/ф “ОСТАННЯ СУБ-

19.00

Вар’яти.

8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13. 8.30

Ранковий “Свiдок”.

14.10

21.00

Аферисти в мережах.

00,14.00,15.00,16.00,17.00 “Ре- 9.00

Х/ф “ЛЮБОВ НА АС-

КА”.

7.00

23.10

Зорянi яйця.

портер”. Новини.

8.00,9.00,12.00,17.40 Новини.

2.50

Служба розшуку дiтей. 9.15

7.10

8.10,9.20 “Ранок з Iн-

ICTV

16.05

11.10

“Кримiнальнi справи”.

хаю”. (12+).

“Ми всi...” з М. Леончук i П. Роль-

13.00

“Легенди карного роз- 17.10

ником.

шуку”.

Скарб нацiї.

13.15

Еврика!

з В. Фроловою i С. Дойком.

Х/ф “ПРИХОДЬТЕ ЗАВ- 4.15 4.20

Служба розшуку дiтей. 16.15 Студiя Вашингтон. Лiрчуком.

23.00 “Кримiнал” з О.

ТРА”. 14.50

3.45 “Речдок”.

4.25

Факти.

17.15

“Ситуацiя” з Т. Бере-

18.00

19.00,4.30 “Стосу-

4.45

Т/с “Вiддiл 44”. (16+).

зовцем.

5.30

10.15 Громадянська

18.00

12.50

ється кожного”.

оборона.

Х/ф “ДIАМАНТОВА РУ-

ФАЛЬТI”. (16+).

10.15,11.15,12.15

12.25,20.40 Т/с “Той, 3.55 4.05

10.00

хто не спить”. (16+).

12.20 Х/ф “ОСТАННЯ

РОЛЬ РИТИ”. (16+).

ли...” з Л. Каневським”.

тером”.

10.40 “Чотири весiл-

14.15,15.15 “Деталi”

14.45

Т/с “Нескiнченне ко-

хання”. (12+). 19.00,23.15,2.35

“Свiдок”. 15.05

Т/с “Я знову тебе ко-

20.15

Х/ф “IВАН ВАСИЛЬ-

ОВИЧ ЗМIНЮЄ ПРОФЕСIЮ”. 21.30 Т/с “Перети-

22.10

Х/ф “УБИТИ БIЛЛА 2”.

наючи межу”. (16+).

(16+).

17.00

0.50

Х/ф “ДIАГНОЗ”. (16+).

1.50

Т/с “Сила кохання Фе-

1.50 Т/с “Суто англiй-

ськi вбивства”. 19.00,21.00 “Разом” з 23.45

Т/с “Служба розслiду-

рiхи”.


№ 50 (607) 22 грудня 2017 р.

5

Четвер , 28 грудня UA:Перший 6.00

17.15 М/с “Чорний

ється кожного”.

на.

20.00

“Подробицi”.

6.30

0.50

Х/ф “РЕЦЕПТ ЇЇ МОЛО- стi.

Джек”.

ДОСТI”.

6.30

2.30

5.10 “Подробицi” -

7.00,8.00,9.00,9.25,13.00,15.00 “Час”. ,18.05,21.00,1.55 Новини. 3.10

6.35

7.05,8.05,9.05 Доб-

рого ранку, Країно!

23.45

зовцем. Ранок у великому мi-

19.00,21.00 “Разом” з вань”. (16+). Ганапольским, Кисельовим, Ор3.05 “Випадковий свiдок”. ловською, Ашiон. 3.20 “РечДОК”.

8.45

Факти. Ранок.

9.15

19.20 Надзвичайнi но- 18.40

20.20 “Ехо України” з

3.50

вини з К. Стогнiєм.

М. Ганапольським.

Одеси”.

“Скептик 2”.

10.15

Секретний фронт.

19.20

17.35,21.25 Т/с “Ню-

4.10

КАНАЛ УКРАЇНА

11.15

рiя” з С. Орловською.

9.30

23.20 Погода.

6.30

9.40

Країна на смак.

Україною.

10.50

Д/с “Скарби та смер-

7.00

7.10,8.15 Ранок з

хач”. (16+). 12.25

13.30 Х/ф “СТIЙ! БО

МОЯ МАМА БУДЕ СТРIЛЯТИ”.

Т/с “Служба розслiду-

18.00

“Нейтральна терито-

21.20

“Подiї” Вересня.

22.00

“Пiдсумки” з Є. Ки-

сельовим.

8.00

13.05 “Вiн, Вона i те-

13.55

Слiдство.Iнфо.

9.30

2.55 Зоряний шлях.

20.20

Iнсайдер.

6.10

Байдикiвка.

15.15

Надвечiр’я. Долi.

11.00

3.50 Реальна мiстика.

Х/ф “БРЕХУН, БРЕ-

6.35

ТЕТ Мультиранок.

17.50

1.10 Новини. Свiт.

22.55

13.10

15.30,4.45 Агенти

ХУН”.

10.45

Х/ф “ГIББI”.

18.20

21.30,1.25,2.25 Тема справедливостi. (16+).

12.00

19.00,2.50 Панянка-

свiт”. 14.55

Х/ф “ОБЛОГА”. (16+).

23.00 Казки У.

19.20

Т/с “Одинак”. (16+). 23.05 Т/с “Кiстки 4”.

рiк.

22.00 Країна У. Новий 21.15 (16+).

15.00

Країна У.

0.55

15.30

Вiталька Новий рiк.

(16+).

17.00

18.00,20.00 Одного

18.35

16.00 1.40 Новини. Культу-

Iсторiя одного злочи-

ну. (16+). 18.00

ра.

2.10

13.00

СТБ

19.25

Д/с “Розповiдi про

19.45

“Говорить Україна”.

6.45

21.00

Т/с “Громадянин Нiх-

ре!”

“Схеми” з Н. Седлець-

Т/с “Атлантида 2”. “Помста природи”.

2.15

Х/ф “ЛЕГЕНДА ПРО

17.30

22.00 “Вiкна-Новини”.

17.30

КНЯГИНЮ ОЛЬГУ”.

18.00

Т/с “Коли ми вдома.

Володька.

1.30

Д/с “Дика планета”.

23.30

Розсекречена iсторiя.

0.30

Д/с “Орегонський пу-

Телемагазин.

“Битва екстрасенсiв.

Нова iсторiя”.

НОВИЙ КАНАЛ

20.00

0.00

18.30,21.00 Танька i

3.20

Фiнал”.

4.40

Абзац.

22.45

7.00 М/с “Том i Джерi

Оголошення переможця”.

3.40

0.40

5.20

Казка з татом.

9.00

8.55 Kids’ Time.

1.00 “Зваженi та щасливi 7. 2.00 “Один за всiх”.

ПРЯМИЙ

Т/с “Вiдчайдушнi до-

6.30

БарДак.

нок з “1+1”.

Вiталька.

7.00

HTH

6.00

день” з А. Анатолiчем та Ю. Шпа-

партнери”. (12+).

чинською.

6.45 МУ ВНИЗ”.

М/ф.

16.00

6.10

23.00 “Слiдство ве-

життя.

22.00 Пацанки. Нове

7.15,8.15 “Новий

Теорiя зради.

могосподарки”. (16+).

5.55

5.05

19.30 Т/с “Кулагiн та Х/ф “КОМУ ВГОРУ, КО-

ли...” з Л. Каневським”.

17.00

Хто зверху.

7.00

7.00

19.00

Зорянi яйця.

8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13. 8.30

Ранковий “Свiдок”.

21.00

Аферисти в мережах.

00,14.00,15.00,16.00,17.00 “Ре- 9.00

Х/ф “АКСЕЛЕРАТКА”.

8.10,9.20 “Ранок з Iн- 23.00

Любов на виживання.

портер”. Новини.

2.45 “Той, хто не спить”.

Служба розшуку дiтей. 9.15

ICTV

(16+). 20.40 Т/с “Той, хто не 4.00 4.10

спить”. (16+).

10.15,11.15,12.15

10.40

“Кримiнальнi справи”.

12.20

“Легенди карного роз-

“Ми всi...” з М. Леончук i П. Роль-

шуку”.

ником.

14.45

Скарб нацiї.

13.15

Еврика!

з В. Фроловою i С. Дойком.

13.00

Х/ф “ТРИ ПЛЮС ДВА”.

4.20

Студiя Вашингтон.

16.15

14.50

3.40 “Речдок”.

4.25

Факти.

Лiрчуком.

18.00

19.00,4.25 “Стосу-

4.45

Т/с “Вiддiл 44”. (16+).

17.15

5.30

Громадянська оборо-

1+1

“Зваженi та щасливi 7. вачка вампiрiв”. (16+).

2.50 Зона ночi.

Д/с “Мистецький пульс 6.40 шоу”. Америки”. 6.55 4.05 Т/с “Роксолана”.

“Облом.UA”.

Т/с “Баффi - винищу-

3.00

3.00

12.25

17.15 “Загублений

1.50

Книга.ua.

10.10

18.45 “ДжеДАI”.

11.05

разу пiд Полтавою.

22.50

тером”.

10.35

Чоловiки проти жiнок”.

22.15

7.10

18.15 “Спецкор”.

8.45

Т/с “CSI. Мiсце злочи-

ну”. (16+).

8.00,9.00,12.00,17.40 Новини.

10.00

23.30 2.40 Новини. Спорт.

IНТЕР

15.25 “Все буде доб-

14.00

левiзор”.

то”, 17 i 18 с. (16+).

21.50

тiвник”.

Т/с “Слiдчi”. (16+).

Т/с “Доктор Коваль-

чук”. (12+).

кою.

Т/с “Морська полiцiя.

селянка.

#ВУкраїнi.

20.25

ТЕТ

16.15 “На трьох”.

Новий Орлеан”. (16+).

19.00 Хансiк”.

5.40 Кориснi пiдказки.

М/ф.

14.30 Радiо. День.

дня.

6.00

2+2 6.00

13.10

0.40

21.05 Факти. Вечiр.

“Правда життя. Про-

фесiї”.

12.45 8.00,9.00,15.00,19.00,23.00,2.0 14.45 0 Сьогоднi. 18.45

тельнi таємницi морiв”.

15.45 Факти. День.

“Легенди бандитської

14.15,15.15 “Деталi” 23.00 “Кримiнал” з О. “Ситуацiя” з Т. Бере-

8.00,9.00,12.00,16.45,19.30,5.3 0 “ТСН”. 9.30

“Чотири весiлля”.

10.45

12.20 “Мiняю жiнку”.

13.45

Х/ф “IВАН ВАСИЛЬ-

ОВИЧ ЗМIНЮЄ ПРОФЕСIЮ”. 15.45

Т/с “Я знову тебе ко-

хаю”. (12+). 17.10

Т/с “Нескiнченне ко-

хання”. (12+). 20.15

Х/ф “ОПЕРАЦIЯ “И” та

19.00,23.15,2.35

iншi пригоди Шурика”.

21.30 Т/с “Перети-

ЧТИВО”. (18+).

“Свiдок”. 15.05

7.10,8.10,9.10 Снiда-

22.10

Х/ф “КРИМIНАЛЬНЕ

наючи межу”. (16+).

1.10

Х/ф “ДIАГНОЗ”. (16+).

17.00

2.10

Т/с “Сила кохання Фе-

1.50 Т/с “Суто англiй-

ськi вбивства”.

рiхи”.

ГОРОСКОП на 25.12 — 31.12 ОВЕН (21.03-20.04). Понедiлок принесе вам романтичний настрiй. Слiд побоюватися того, що, замрiявшись, ви зануритеся дуже глибоко у вир iлюзiй i можете видати бажане за дiйсне. ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05). Тиждень може принести успiх у професiйнiй сферi. Доведеться ухвалювати серйознi рiшення. БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06). Весь тиждень вас критикуватимуть з усiх бокiв - i майже весь час справедливо, ось що образливо! РАК (22.06-22.07). Понедiлок i вiвторок, швидше за все, не викличуть особливого захоплення, оскiльки вашi плани можуть змiнюватися до невпiзнання. Намагайтеся бути уважнiшими в справах, пов`язаних з грошима. ЛЕВ (23.07-23.08). Цього тижня ви вельми видiлятиметеся сильним духом, блискучим розумом i рiшучiстю в справах. Що б не трапилося - ви боротиметеся до переможного кiнця. ДIВА (24.08-23.09). Намагайтеся не вiдмовляти в допомозi людям, якi до вас звертаються. Пам`ятайте, що ви здатнi привернути увагу оточуючих, поєднуючи оптимiзм i гнучкiсть в поведiнцi. ТЕРЕЗИ (24.09-23.10). Намагайтеся збадьоритися - потрiбно термiново позбутися стану апатiї, а вiдпочивати вам на цьому тижнi нiхто не дасть. Не упускайте дорогоцiнного часу. СКОРПIОН (24.10-22.11). Цього тижня не рекомендується мiняти звичну сферу дiяльностi. Для тих, хто прагне рiзноманiтностi, зiрки обiцяють змiну мiсць: переговори про переїзд в нове примiщення або вiдкриття фiлiалу в iншому мiстi або країнi.

ПОВІДОМЛЕННЯ 25 грудня 2017 року об 11:00 відбудеться звіт депутатської фракції ВО «Свобода» в Бориспільській районній раді Київської області, за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Чубинське, вулиця Погребняка, 1 («Інститут розведення і генетики тварин ім. В. М. Зубця»). Голова фракції ВО «Свобода» В. М. Гордієнко

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12). Бажано подумати над змiною iмiджу. Не варто на цьому тижнi з`ясовувати вiдносин з начальством: не тiльки не конфлiктуйте з ним, але й по можливостi рiдше попадайтеся йому на очi. КОЗЕРIГ (22.12-20.01). Тиждень складний, тому запасiться терпiнням i витримкою. У понедiлок будуть вдалими поїздки i вiдрядження. ВОДОЛIЙ (21.01-19.02). Цього тижня смiливо будуйте з однодумцями плани у областi створення спiльних пiдприємств - їм забезпечене прекрасне майбутнє. РИБИ (20.02-20.03). Цей тиждень буде повний рiзноманiтних подiй i приємних зустрiчей. Вам може пощастити багато в чому - все залежить вiд того, до чого ви прагнете в даний момент.


6

№ 50 (607) 22 грудня 2017 р.

Які відчуття пробуджує алкоголь

«Можливо, це говорить алкоголь, але...» — схоже, що ця фраза ще ніколи не звучала настільки науково (а напередодні Нового року вона звучить ще й доволі актуально)! Британські вчені виявили цікаву закономірність щодо виникнення певного виду емоцій після вживання конкретного виду алкоголю. Тобто, простіше кажучи, вид напою впливає на виникнення певної емоції. Тож, шановні любителі спиртного, тепер можна «науково» підійти до «планування» своїх відчуттів за новорічним столом! Розпочнемо наш огляд за «стандартною» схемою: від напоїв з низьким вмістом алкоголю і поступово будемо «підвищувати градус». Першим у нашому списку буде йти пиво (цікаво, хто п’є пиво за новорічним столом?). Цей напій, на думку британських вчених, надає впевненості у собі, створює відчуття задоволення і спокою практично в половині випадків, 44,5 % опитаних зізналися, що почуваються набагато впевненіше, а 25 % заявили, що не знають куди подіти енергію. Проте інші 40 % повідомили, що після вживання пива їх швидко охоплює млявість і меланхолія , а найбільш емоційні 10 % можуть навіть пустити сльозу… Найдивнішим результатом дослідження британських вчених виявилася емоційна реакція на вживання червоного вина: на 60% опитаних накочує втома після N-ної кількості цього алкогольного напою. Більше половини повідомили про відчуття повного розслаблення, а біля чверті людей стають більш впевненими у собі і, як результат, проявляють неприховану цікавість до осіб протилежної статі. Також цей вид алкоголю можна назвати найбільш умиротворюючим, бо почуття агресії під час його вживання виникає менш ніж у 3 %. На відміну від червоного вина, біле викликає доволі хаотичні емоції: воно гарно розслабляє (в цьому зізналось 33 % опитаних), надає впевненості у собі (29 %) і, подібно до червоного вина, викликає бажання податися на пошуки романтичних пригод. Хоч це і не найбільш «енергетично заряджений» алкоголь, бо лише у 15 % опитаних він викликав гіперактивність, проте втома і апатія після нього відчуваються дуже рідко. Ну, і нарешті ми дійшли до міцного алкоголю… Високоградусні напої дають самий «буйний» ефект: більше половини опитаних перетворюються на енергійних (58 %), цілеспрямованих і супервпевнених (59 %) людей, що не сумніваються у власній сексуальності (42 %). Проте у міцного алкоголю є і свої побічні ефекти: 48 % любителів «міцненького» (майже половина!) страждає від нападів дурноти, 30 % відчувають тривогу і дискомфорт, а 22 % шукають жилетку, в яку можна було б від душі поплакати… Не варто також забувати, що кожен людський організм має свої особливості, і тому дія одного й того ж алкогольного напою на різних людей матиме різні наслідки, тому будьте обачними під час новорічних свят: керуйтесь не емоціями, а все ж таки розумом. Володимир ПЕТРЕНКО

1 січня 1909 народився Герой України Степан Бандера

ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО СТЕПАНА БАНДЕРУ

1. У молодості С. Бандера був відомий під псевдонімами «Лис», «Баба», «Степанко», «Сірий», «Малий» та іншими. 2. Говорили, що Бандера був досить низького росту і досить непомітний. Проте відзначають його непересічну харизматичність. 3. Під час навчання у Стрийській гімназії, Бандера також захотів вступити до Пласту — однієї з небагатьох на той час легальних спортивно-патріотичних організацій для молоді. Проте через проблеми зі здоров’ям його туди не взяли. Бандера все ж таки домігся свого, але аж з третьої спроби. 4. Бандера очолив пропагандивний відділ Організації українських націоналістів у 22 роки, в 23 — став заступником Крайового Провідника, а в 24 — очолив Провід. 5. Завдяки йому було відкрито нові шляхи транспортування підпільної літератури з-за кордону, створено підпільну друкарню ОУН та хімічну лабораторію. 6. Майже всі члени сім’ї Степана Бандери трагічно загинули під час війни або перебували в концтаборах. Його молодший брат Богдан очолював загін опору нацистській окупації і загинув у 1942 чи 1943 роках. Інших двох братів — Олександра і Василя у 1942 році вбили польські наглядачі у концтаборі

Степан Бандера з дітьми

Степан Бандера з родиною

Аушвіц. Батька Бандери, Андрія, Бандеру було вбито радянською владою. Двох сестер — Оксану та Марту-Марію — було заарештовано у 1941 році і заслано до Сибіру, де померла одна з сестер — Оксана. Ще одна сестра — Володимира — також перебувала у радянських виправно-трудових таборах від 1946 до 1956 року. 7. Бандера був хорошим батьком та сім’янином. Він мав трьох дітей, а його дружина — Ярослава Бандера (Опаровська) допомагала йому у Визвольній боротьбі. Коли гітлерівцями Бандера був заарештований, дружина із тримісячною донькою Наталкою перебралися до Берліна, аби бути ближчими до нього. 8. Повоєнні роки для Степана Бандери, його дружини та дітей були дуже напруженими, адже радянські спецслужби полювали не лише за Провідником національного руху, а й за його дітьми. Наприклад, до 1948 року сім’я шість разів змінюватиме місця проживання: Берлін,

Інсбрук, Зеєфельд, Мюнхен, Ґільдесґайм, Штарнберґ. 9. Донька Бандери, Наталка, згадує про той час: «Маючи тринадцять років, я почала читати українські газети і читала багато про Степана Бандеру. З бігом часу, на підставі різних спостережень, постійної зміни прізвища, як і через факт, що навколо мого батька завжди було багато людей, в мене виникли певні здогади. Коли раз один знайомий проговорився, то я вже була певна, що Бандера — це мій батько». 10. 15 жовтня 1959 року в під’їзді будинку на вулиці Крайтмайр, 7 (Kreittmayrstraße), в Мюнхені знайшли ще живого, залитого кров’ю Степана Бандеру. Медична експертиза виявила, що причиною смерті була отрута. Богдан Сташинський зі спеціального пістолеташприца вистрілив в обличчя Бандері струменем розчину ціанистого калію. Це відбулося приблизно о 13 годині 5 хвилин. 11. Бандера усе життя був прихильником збройного опору, але особисто він ніколи не був задіяний у збройному протистоянні: акції проти поляків в 30-роки він ніколи

ВЕСНЯНИЙ ПРИЗОВ-2017: СКІЛЬКИ І КОГО ПОКЛИЧУТЬ ДО АРМІЇ У квітні 2017 року в Україні розпочнеться черговий призов на строкову службу. Триватиме він два місяці — аж до кінця травня. На строкову службу підуть чоловіки, що придатні за станом здоров’я. Їм повинно бути від 20 до 27 років на момент відправлення до військових частин. Також до військового комісаріату можуть викликати юнаків 18-19 річного віку, але служити підуть тільки ті, які погодяться. Міністр оборони України Степан Полторак вважає, що про скасування призову наразі говорити зарано. Якщо військові дії на Донбасі перейдуть у більш активний стан, необхідно буде мобілізувати населення, яке завдяки строковій службі вже матиме певний досвід. Тому призови на строкову службу залишаються актуальними. Як повідомляють у Міноборони, до Збройних cил України для проходження строкової військової служби цієї весни спрямують 14 135 осіб. Зокрема: •до Збройних cил України — 9 135 призовників, •до Національної гвардії — 4 200 військовослужбовців, •до Державної спеціальної служби транспорту — 800 чоловік. Для порівняння, восени 2016 року на строкову службу призвали трохи більше, ніж в цьому. Тоді військову присягу на вірність Україні склали 16 615 українців. Згідно з Законом України «Про військову службу», кожен, хто отримав персональну повістку має з’явитися у військовий комісаріат у зазначений термін. Якщо призовник ухиляється від прибуття до військкомату, йому загрожує адміністративна відповідальність. Зокрема, ухиляння від призову тягне за собою обмеження волі строком до трьох років. У Міністерстві оборони запевняють, жодного з призовників не залучатимуть до участі в антитерористичній операції на сході України. Також, відповідно до Закону «Про військову службу», призовникам нададуть разову матеріальну допомогу у розмірі двох прожиткових мінімумів.

Тобто, 3293 гривні 13 копійок. Для солдатів і матросів, сержантів і старшин, які проходять строкову військову службу у Збройних cилах України та інших військових формуваннях України, термін служби становить до 18 місяців, а ті хто мають вищу освіту — до 12 місяців. Не всі юнаки цієї весни підуть служити. Законом передбачені умови, які дозволять отримати відстрочку від проходження військової служби. Так до армії не піде той, хто: - утримує непрацездатну матір, або батька, чи іншого родича, - має дитину віком до трьох років, - самостійно виховує дитину (без матері), - має двох і більше дітей, - має вагітну дружину або дружину-інваліда, - сирота, - має тимчасові проблеми зі здоров’ям, - молодший за 21 рік і водночас отримує освіту за денною формою. Також, представники таких професій: - учителі (на весь період роботи за фахом). - медики (на весь період роботи за фахом). - священники (на весь період роботи за фахом). - поліціянти (на весь період роботи за фахом). Отримають відстрочку від проходження військової служби ще підозрювані у кримінальних справах, що зараз перебувають під слідством. Повне ж звільнення від призову матимуть люди, що не підійшли за станом здоров’я та ті, кому вже за 27 років. Також нагадаємо, що цього року вперше на службу до Збройних cил призвуть офіцерів запасу, що закінчили військові кафедри вищих навчальних закладів. Начальник прес-служби Генштабу Владислав Селезньов розказав, що під призов потраплять офіцери віком до 43 років. Термін такої служби становитиме 18 місяців. Офіцери служитимуть, зокрема, і в зоні АТО, але лише після відповідної підготовки. Артем ГОЛУБ, «Український інтерес» uain.press

Степан Бандера, молоді роки

не очолював особисто, він не переховувався в криївках впродовж 40-х, як Роман Шухевич. Бандера був, у першу чергу, політиком і ухвалював політичні рішення: «Революційне змагання — це національна боротьба в площині духовності, культури, боротьба суспільно-політична й мілітарна, за повне знищення існуючого стану, його змісту й за побудову цілком нового, під кожним оглядом кращого стану, який відповідає потребам і бажанням українського народу». 12. Степан Бандера є почесним громадянином Тернополя, ІваноФранківська, Львова, Коломиї, Луцька, Червонограда, Теребовлі, Трускавця, Радехова, Сокаля, Борислава, Стебника, Жовкви, Сколе, Бережан, Бродів, Стрия, Моршина. 13. У 2010 році йому було посмертно присвоєне звання Героя України, а в 2016 його ім’ям названо колишній Московський проспект у м. Києві. cikavo-znaty.com

Рідні свята наших Предків

СІЧЕНЬ 3 січня (2018) — Водосвяття, Водокрес, Різдво Богині Дани. На дванадцяту ніч після Різдва Коляди (чоловічого початку Всесвіту) н а р од ж у є т ь с я Свята Вода (Богиня Води Дана) (жіночий початок Всесвіту). Здійснюється освячення води молитвою та жертовним вогнем. Звідси ще одна назва свята — Водокрес (крес — спалах вогню, початок руху). Iнодi відбуваються купання в ополонках з оздоровчою метою. Беруть воду з трьох джерел для очищення, лікування. Саме в цей час, як стверджують астрономи, Земля перебуває найближче до Сонця, тому Вода набуває особливих цілющих властивостей. А в народі збереглася віра: «Про що на Водосвяття помолишся, те і збудеться». Богиня Дана дає дівкам добрих чоловіків, тому вони обов’язково йдуть до річки по святу водицю (12 ніч після Різдва Божича Коляди. Повір’я про 12 космічних днів і ночей, О. Знойко). Українська жінко! Час подбати про здоров’я своєї родини. Зроби Зоряну Воду: набери в глиняний горщик з джерела чи криниці водиці і на ніч постав на вікні чи надворі — хай скупаються в ній Зорі. Цією водою хай умиється вся родина, щоб воскресла Україна! Цей обряд можна виконувати щомісяця на Молодику, щоб завжди мати свячену воду, яку приготували для вас самі Рідні Боги. 25 січня (2018) — свято Домовика. Йому кладуть свіжий хліб або кашу (залишають на ніч на печі або на столі), просять берегти господарство, домашніх тварин. З язичницького календаря «Коло Свароже» на 7525 літо. Наукова реконструкція релігієзнавця, професора Галини Лозко


№ 50 (607) 22 грудня 2017 р.

У міськвиконкомі

Міськвиконком схвалив Програму розвитку Бориспільського міського центру первинної медико-санітарної допомоги на 2018–2020 роки Як уже повідомлялося в одній із попередніх публікацій «Ринку…», нещодавно Бориспільська міська рада прийняла рішення про створення у нашому місті Бориспільського міського центру первинної медико-санітарної допомоги. Днями виконавчий комітет затвердив програму розвитку цього закладу. Вказана програма передбачає підвищення якості та доступності надання медичної допомоги населенню міста Бориспіль, розширення мережі амбулаторій загальної практики сімейної медицини, оснащення їх необхідним медичним обладнанням, комп’ютерною технікою, автотранспортом, поліпшення умов праці медичних працівників комунального некомерційного підприємства «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги». Міський голова Анатолій Федорчук зазначив, що створений медичний центр має об’єднати усі амбулаторії міста, які будуть цьому закладу підпорядковуватися, дбати за закупівлю по-

трібного для них обладнання, а громада матиме можливість контролювати використання виділених для цього коштів. Оренда комунальних приміщень, де нині функціонують районні медичні заклади, буде продовжена ще на 4 місяці, а з 1 квітня там розміщуватимуться уже міські пункти медичного обслуговування бориспільців. Заступник міського голови Людмила Пасенко повідомила, що до цієї Програми на 2018 рік з міського бюджету закладається 27 млн. 940 тис. грн. (зарплата, комунальні, медобладнання, капремонти тощо).

Також була схвалена і Програма розвитку системи освіти міста Борисполя на 2018–2022 роки Перед схваленням вказаної програми з вуст міського голови було почуто, що, згідно з новим законом про освіту, кожна школа має приймати дітей лише із закріпленого за нею мікрорайону. Вона не має права приймати дітей з інших адміністративних пунктів (з району, столиці тощо). «Ми, в першу чергу, маємо забезпечувати освітою своїх дітей!», — наголосив міський голова. — Якщо до нас надходитимуть звернення від батьків з району [які виявлять бажання, щоб їхні діти на-

вчалися у міських навчальних закладах — В. Ш.], то хай пишуть лист до районної адміністрації про те, що «просимо прийняти нашу дитину в таку-то школу», а районна влада хай гарантує їй оплату. Це цілком цивілізовані кроки. Бо у нас сьогодні навчається багато дітей з Бориспільського району на загальну суму, яку місто витрачає небагато-немало, — 1 млн. 800 тис. гривень в рік. У результаті втрати містом аеропорту — тепер нехай платять. Для нас всі діти однакові, але потрібно цю ситуацію переводити у цивілізовану площину». На запитання депутата Олега Вереса щодо охорони шкіл, хто укладає угоди з охоронними структурами, була почута відповідь начальника управління освіти і науки Тетяни Чернойван, що такі угоди укладають батьківські комітети. «Це чиста ініціатива батьківських комітетів, — зазначила пані Тетяна. — Наприклад, у сьомій школі батьки такої угоди не укладали — їм достатньо нічних охоронців із кнопкою тривожної сигналізації...» Однак, як у правовому полі відбуваються укладання таких угод між батьківським комітетом, який не є юридичною особою, й охоронною фірмою, залишається для багатьох непосвячених загадкою. Вадим ШАПОШНІКОВ

Через пункт пропуску «Бориспіль» знову намагалися незаконно вивезти за межі України партію крупнофракційного необробленого бурштину Працівники Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Київської митниці ДФС зафіксували чергову спробу незаконного вивезення за межі України партію крупнофракційного необробленого бурштину загальною вагою біля 10 кг. «Сонячний камінь» було виявлено в багажному відділенні у валізі нашого співвітчизника, який відлітав авіарейсом до Китаю транзитом через Катар. Громадянин для проходження митного контролю обрав спрощену систему - «зелений коридор», чим автоматично засвідчив, що не переміщує через митний кордон України заборонених, або обмежених до вивезення предметів та товарів. Складено протокол про порушення митних правил. Бурштин вилучено до винесення судом рішення у справі. Довідково: всього з початку 2017 року працівниками Київської митниці ДФС складено вже 6 протоколів про порушення митних правил, де предметами порушення був бурштин, загальною вагою понад 60 кг і загальною вартістю близько 5 млн.грн. ГУ ДФС у Київській області

7

«КАЗКИ ДІДА ХАРИТОНА»

19 грудня 2017 до бібліотеки завітала казка. Працівники бібліотеки з ялинкою і піснями зустріли вихованців старшої групи дитячого садочку «Сонечко». Директор бібліотеки Жанна Кручиніна розповіла історію свята Миколая, а художниця і давній друг бібліотеки Тетяна Кучмій запросила дітей у свій казковий світ. Книга «Казки діда Харитона» народилася як дитячий спогад про дитинство художниці. З екрану постали яскраві ілюстрації до казок, придуманих улюбленим дідусем Харитоном, який мешкав на Миколаївщини. Три казки, три оригінальні історії про тварин, три персонажі — котиха, водянистий цап та щедрий зайчик — перебігають з однієї казки до іншої, захопили уяву малих відвідувачів бібліотеки. Цікавий сільський побут та яскраві образи, такі як піч, сушарка, сільські тварини, гостинці від зайчика, виявилися знайомими дітям. На честь Миколая зустріч закінчилась обміном подарунками, дітки подарували художниці власноруч виготовлені подарунки, а гостинцем діткам від зайчика і ведмедика стало солодке духмяне печиво. Читачам бібліотеки та вихованцям садочку Тетяна Миколаївна подарувала презентовану книгу «Казки діда Харитона». Було весело і цікаво: крім казочок, переглядали мультики, слухали пісеньки. А ще всі гуртом водили хороводи біля ялинки, маленькі гості дорослої бібліотеки вітали всіх присутніх віршами про Миколая. Присутній на святі Володимир Литвин (заступник директора Бориспільського державного історичного музею), який підтримує усіх земляків-літераторів, високо оцінив «новонароджену» книгу казок. Олена ШКРЕБТІЄНКО, бібліотекар Бориспільської МЦБС


8

№ 50 (607) 22 грудня 2017 р.

ТАМАДА

ДОРОСЛІ та ДИТЯЧІ СВЯТА. Весело! Сучасно! Надійно! Професійно!

Продам кузов Москвича М-2140 з документами,та стартер СТ-212а тел.098 250 76 50. Куплю зимову гуму б/у розмір 185*65*14.Т 066409-93-90.

ПРОДАЮТЬСЯ: ○ жіноча дублянка штучна, б/у, гарний стан, сіро-білого кольору, розмір 46, довжина за коліно, з поясом; ○ костюм брючний жіночий, б/у, гарний стан, синього кольору в тонку голубу полосу, розмір 44, на високу худорляву дівчину; ○ блузки жіночі, б/у, гарний стан, червоного та жовтого кольору, розмір 44-46, Ціна договірна. Тел. (066) 665-70-04 Продам хутро бобра вироблене, готове для використання, тік матрацний, тканина азбестова, тканина флізелін, шапка ондатрова (б/в). Т. 066-673-52-48. Продам «грязь» мертвого моря (Ізраїль), 300 г. Т. 067443-60-42. Продам телевізор «Панасонік», морозильна камера, швейна машинка «Подольск», обігрівач, соковижималка, набір посуду на 6 персон, келехи, дитячий комбінезон до 1-2 років. Т. 099-601-95-08.

ПЕРЕКЛАДАЧ/ВИКЛАДАЧ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Продам нові туфлі модель саламандра 46р чорні.шкіра ціна 900грн. тел.. 0506591203. Продам чоловічі зимові сапоги 45р нові дуже гарна якість (кліф орт комфорт)чорні.міцна прошита підошва.шкіра.натур.хутро 2750грн. тел. 0506591203. Продам гирю 16 кг зручна в руці 650 грн тел..0506591203. Продам сумку-кейс для ноутбука 16/5 ціна 360грн тел 0506591203.

Продам пристрій для вирізання дір в плитці та в інших матер.(балеринка)120 грн тел.. 0506591203. головок(13шт)

300грн

тел

Продам автополіроль для авто та тканину для миття авто 300 грн тел 0506590203. Продам якісний б/у(тільки соц.сеті) але як в новому стані ноутбук HP Probook 6540b(usa)не Китай, Windows 10 pro, ліцензія, 4gb-озу, 300 gb, Intel i5 Gore 2.27 GHz, Led матриця 15.6, веб.камера, 720PHD, батар.на 5 год.роботи, WI-FI, док. драйвера, все є,сумка-кейс також є, стан супер, ціна 8 500 грн. Т. 050-659-12-03. Куплю сіно в тюках. Ціна договірна. Т 066-409-93-90. Куплю дрібну картоплю. Ціна 0,70 коп,за кг. Т 095-20132-96. Куплю велосипед жіночий, б/в, недорого. Т. 067-443-6042. Продам електромаслобойку і соковижималку. Т. 097-510-84-56. Продам недорого гарбузи солодких сортів на корм тваринам. Т. 097-542-59-20. Шукаю людину, яка допоможе в працевлаштуванні та стане опікуном за унаслідування. Т. 068-675-85-01. Продам: вугілля, акордеон «Хонер», манікени, ноги для брюк, машинки швейні. Т. 093-23-42-180, 063-76710-04. Продам: шкіряні туфлі (чол.), чоботи 40-42 р., ватні, пухові, вовняні ковдри, електрочайник новий, господарські сумки (великі), телевізор «Оріон», пояс від радикуліту, матрас, радіо, ліжко одинарне, брюки, светри,жіночі чобітки 39-41 р., тахту, банки (3, 1, 0,5 л), стаціонарний телефон. т. 6-79-16. Продам швейну машинку «Подольск», нова; програвач + 2 колонки + платівки; 2 крісла нерозкладні; ел.полотер; 2 подушки 70х70 (пух-пір’я). т. 050-17980-89, 6-30-92. Догляну людину похилого віку за умови успадкування житла тел. 096-99-18-144. Продам станок (Сілкін) для покрою ДВП, ДСП та ін. Т. 067-302-25-28.

молоко без запаху. М'які на удій. Недорого. тел.: 063-822-18-05

Шановні читачі! Продам нову морозильну камеру, 400 л. Т. 066-524-48-51, 093-275-60-13.

Потрібна жінка по догляду за хворою жінкою, сумісне проживання. Т. 066-524-48-51, 093-275-60-13. ПРОДАМ МЕД по 130 грн./літр у ветаптеці за адресою: вул. Київський шлях, 79-А.

Вітаємо з наступаючими святами! Бажаємо вам міцного здоров’я, нових досягнень і вершин, та, звісно, мирного неба над головою! Наступний номер газети «Ринок Бориспіль» буде вже в новому 2018 році, а саме — 12 січня. ВАШІ ОГОЛОШЕННЯ ПРИЙМАЄМО ЕЛЕКТРОННОЮ АДРЕСОЮ: rbgazeta@gmail.com з 9 січня 2018 р. Дякуємо! Веселих свят!

Продам 2шт ломи для будівництва та інших робіт, міцні зручні в роботі 350 та 400грн тел.. 0506591203. Продам в гарному стані простий надійний б/у телефон. Самсунг чорний модель CT-E1175T (без зарядки) 350грн тел. 0506591203.

Продам кіз високоудійних,

Шукаю порядного чоловіка 60-65 років, мені 68 років. Т. 067-443-60-42.

Велосипеди 2шт Ардис, мотоцикли ИЖЮ-3 ,К750,Днепр-12 з колясками не находу. Ціна договірна тел.096-769-22-26. Продам нові якісні хороші. шкіряні туфлі, чорний колір,44- 45 р., поліурітанова підошва, міцна. Ціна 1020 грн. тел. 050-659-12-03.

◘ Підготовка дитини до школи. Навчу писати букви - каліграфічно, читати буквар, вирішувати задачі, приклади. Допоможу учням 1-го класу в навчанні. Педагог. Вища освіта. Досвід роботи. Т. 063-427-13-33. ◘ Допомога учням 4-7 класів з математики. Т. 067-443-60-42. ◘ Масажист або охоронець, в Борисполі, доба/дві або доба/три, чоловік, 38 років. Т. 063-347-17-51. ◘ Бухгалтер з досвідом. Т. 063-171-95-99.

т. 097-204-62-14

Строгальний та токарний станок, електродвигуни 3фазні 2 та 2,8кВт, зварювальний апарат . Ціна договірна тел.096-769-22-26.

набір

Т 095-201-32-96.

2003 р.в., 90000 км, відмінний стан, ціна договірна. т. 097-204-62-14

095 537 15 24, Олеся

Продам б/у 0506591203.

Продам поросят мясних порід. Ціна договірна.

ПРОДАМ ВАЗ-2107

П ’ ятниця , 29 грудня 18.00 “Стосується кожного”. 20.00 “Подробицi”. 6.00 М/с “Легенда про Бi20.30 Х/ф “ДЖЕНТЛЬМЕНИ лоснiжку”. УДАЧI”. 6.30 22.20 Т/с “Бюро легенд 2”. 7.00,8.00,9.00,9.25,13.00,15.00 (16+). ,18.05,21.00,1.55 Новини. 1.55 “Подробицi” - “Час”. 6.35 7.05,8.05,9.05 Доб2.25 Х/ф “НIЧ ПИТАНЬ”. рого ранку, Країно! 4.00 Х/ф “ПРИНЦЕСА ЦИР9.30 16.30,23.20 Погода. КУ”. 9.40 Країна на смак. 10.50 Д/с “Скарби та смертельнi таємницi морiв”. 6.30 7.10,8.15 Ранок з 13.10 14.30 Радiо. День. Україною. 13.55 “Схеми” з Н. Седлець- 7.00 кою. 8.00,9.00,15.00,19.00,23.00,4.1 15.15 Свiтло. 5 Сьогоднi. 16.45 М/с “Чорний Джек”. 9.30 5.45 Зоряний шлях. 17.50 1.10 Новини. Свiт. 11.00 2.20,4.55 Реальна мi18.20 21.30,1.25,2.25 Тема стика. дня. 13.10 15.30 Агенти справед18.35 1.40 Новини. Культу- ливостi. (16+). ра. 16.00 Iсторiя одного злочи19.00 Твiй дiм. ну. (16+). 19.25 Д/с “Розповiдi про 18.00 Т/с “Доктор КовальХансiк”. чук”. (12+). 19.55 22.50 Д/с “Дика пла- 19.45 “Говорить Україна”. нета”. 21.00 Т/с “Громадянин Нiх20.25 Перша шпальта. то”. (16+). 21.50 2.40 Новини. Спорт. 23.20 По слiдах. 22.15 ЧереЩур (Late night 0.00 Т/с “CSI. Мiсце злочиshow). ну”. (16+). 23.30 Розсекречена iсторiя. 1.50 Телемагазин. 0.30 Д/с “Орегонський путiвник”. 2.10 Зона ночi. 3.00 Д/с “Мистецький пульс 3.00 3.25 Абзац. Америки”. 5.05 6.15 Kids’ Time. 4.05 Т/с “Роксолана”. 5.10 М/с “Том i Джерi шоу”. 6.20 21.40 Любов на ви5.50 М/ф. живання. 6.10 “Слiдство вели...” з Л. 8.20 Пацанки. Нове життя. Каневським”. 16.20 19.00 Топ-модель по7.00 українськи. 8.00,9.00,12.00,17.40 Новини. 23.40 Х/ф “СПОКУСА”. (16+). 7.10 8.10,9.20 “Ранок з Iн- 2.00 Служба розшуку дiтей. тером”. 10.20 “Той, хто не спить”. 3.50 Скарб нацiї. (16+). 4.00 Еврика! 12.25 Т/с “Той, хто не 4.10 Т/с “Слiдчi”. (16+). спить”. (16+). 4.15 Служба розшуку дiтей. 13.10 Х/ф “КАРНАВАЛЬНА 4.20 Студiя Вашингтон. НIЧ”. 4.25 2.35 Факти. 14.50 “Речдок”.

UA:Перший

КАНАЛ УКРАЇНА

НОВИЙ КАНАЛ

IНТЕР

ICTV

4.45 Т/с “Вiддiл 44”. (16+). 5.30 Громадянська оборона. 6.30 Ранок у великому мiстi. 8.45 Факти. Ранок. 9.15 19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм. 10.15 Iнсайдер. 11.15 17.20 Т/с “Нюхач”. (16+). 12.25 13.30 Х/ф “БРЕХУН, БРЕХУН”. 12.45 15.45 Факти. День. 14.40 16.15,0.25 “На трьох”. 18.45 21.05 Факти. Вечiр. 20.20 Антизомбi. 21.25 Дизель-шоу. 0.45 Х/ф “БЛИЗНЮКИ”. (16+). 2.55 Т/с “Снайпер 2. Тунгус”. (16+).

16.15 23.00 “Кримiнал” з О. Лiрчуком. 17.15 “Ситуацiя” з Т. Березовцем. 18.00 19.00,21.00 “Разом” з Ганапольским, Кисельовим, Орловською, Ашiон. 18.40 20.20 “Ехо України” з М. Ганапольським. 19.20 “Нейтральна територiя” з С. Орловською. 21.20 “Подiї” Вересня. 22.00 “Пiдсумки” з Є. Кисельовим.

17.00

ТЕТ

10.00

18.15 “Спецкор”.

10.35

18.45 “ДжеДАI”.

11.05

17.15 “Загублений

6.00 5.40 Кориснi пiдказки. 6.10 Байдикiвка. 6.35 ТЕТ Мультиранок. 10.45 Х/ф “БРЕМЕНСЬКI МУЗИКАНТИ”. 12.00 19.00,2.50 Панянкаселянка. 13.00 Казки У. 14.00 Країна У. Новий рiк. 15.00 Країна У. 6.50 Х/ф “ДЖЕНТЛЬМЕНИ 15.30 Вiталька. Новий рiк. УДАЧI”. 17.00 18.00,20.00 Одного 8.35 Х/ф “КАВКАЗЬКА ПОразу пiд Полтавою. ЛОНЯНКА, АБО НОВI ПРИГОДИ 17.30 18.30 Танька i ВоШУРИКА”. 10.10 Х/ф “СЛУЖБОВИЙ РО- лодька. 21.00 Х/ф “ВЕЛИКИЙ ДРУЖМАН”. НIЙ ВЕЛЕТЕНЬ”. 13.25 Х/ф “IРОНIЯ ДОЛI, 23.00 Х/ф “ХОЧУ ЯК БРIДАБО З ЛЕГКОЮ ПАРОЮ!” ЖЕТ”. (16+). 17.30 “Вiкна-Новини”. 1.00 Теорiя зради. 18.00 Т/с “Коли ми вдома. 2.00 БарДак. Нова iсторiя”. Вiталька. 19.55 Х/ф “ШЛЯХ КРIЗЬ СНI- 3.40 5.20 Казка з татом. ГИ”. (12+). 22.00 “Вiкна. Пiдсумки року”.

СТБ

ПРЯМИЙ

HTH

5.10 19.30 Т/с “Кулагiн та партнери”. (12+). 6.00 7.15,8.15 “Новий Х/ф “МИЛЕНЬКИЙ ТИ день” з А. Анатолiчем та Ю. Шпа- 6.55 МIЙ...” чинською. 8.30 Ранковий “Свiдок”. 7.00 Х/ф “ТРИДЦЯТЬ ТРИ”. 8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13. 9.00 “Кримiнальнi справи”. 00,14.00,15.00,16.00,17.00 “Ре- 10.30 12.15 “Легенди карного розпортер”. Новини. шуку”. 9.15 10.15,11.15,12.15 19.00,23.15,2.25 “Ми всi...” з М. Леончук i П. Роль- 14.45 “Свiдок”. ником. 21.30 Т/с “Перети13.15 14.15,15.15 “Деталi” 15.05 наючи межу”. (16+). з В. Фроловою i С. Дойком.

1.40 Т/с “Суто англiй-

ськi вбивства”. 23.45

Т/с “Служба розслiду-

вань”. (16+). 2.55

“Випадковий свiдок”.

3.05

“РечДОК”.

4.05

“Правда життя. Про-

фесiї”.

2+2 6.00

М/ф.

8.00

13.05 “Вiн, Вона i те-

левiзор”.

свiт”. 15.20

Х/ф “ЗЕМНИЙ АПОКА-

ЛIПСИС”. (16+). 19.20

Х/ф “ГОРЕЦЬ: ДЖЕРЕ-

ЛО”. 21.20

Х/ф “ЗАГНАНИЙ”.

(16+). 23.10

“Змiшанi єдиноборст-

ва. UFC”. 1.45

“Помста природи”.

2.10

Х/

“Помста

природи”. 2.10

Х/ф “ЛЕГЕНДА ПРО

КНЯГИНЮ ОЛЬГУ”. 3.20

“Облом.UA”

6.30

7.10,8.10,9.10 Снiда-

1+1 нок з “1+1”. 7.00 8.00,9.00,12.00,16.45,19.30 “ТСН”. 9.30

“Чотири весiлля”.

10.45

12.20 “Мiняю жiнку”.

13.45

Х/ф “ОПЕРАЦIЯ “И” та

iншi пригоди Шурика”. 15.45

Т/с “Я знову тебе ко-

хаю”. (12+). 17.10

Т/с “Нескiнченне ко-

хання”. (12+). 20.15

“Лiга смiху”.

22.20

“Вечiрнiй Київ”.

0.25

Х/ф “ЧОТИРИ КIМНА-

ТИ”. (18+). 2.20

Х/ф “ДIАГНОЗ”. (16+).

5.40

М/ф.


9

№ 50 (607) 22 грудня 2017 р. НЕРУХОМІСТЬ

Продам.

на. Ціна: 8000у.о. Торг, тел.:063 195 58 74 Бориспіль, вул.Булгакова 10 соток під будівництво, кутовий, комунікації по вулиці. Ціна: 10000 у.о. Тел.:063 195 58 74

Земельні ділянки.

Шановні читачі! Вітаємо з наступаючими святами! Бажаємо вам міцного здоров’я, нових досягнень і вершин, та, звісно, мирного неба над головою! Наступний номер газети «Ринок Бориспіль» буде вже в новому 2018 році, а саме — 12 січня. ВАШІ ОГОЛОШЕННЯ ПРИЙМАЄМО ЕЛЕКТРОННОЮ АДРЕСОЮ: rbgazeta@gmail.com

Приватні оголошення

Бориспіль вул. Тополева(права частина міста) 10 сот під будівництво, можливість підключення електрики, можливе розширення на 20 або 30 сот. Ціна 9500 у.о/за 10 сот. 063 195 58 74 Бориспіль. Вул. Дорошенко 10 або 20 сот під будівництво, не потрібно підсипати, поруч зупинка та магазин. Ціна 6000 у.о/10 сот 063 195 58 74 Бориспіль вул. Амосова(початок вул.) 10 со т під будівництво, комунікації в наявності, гарні сусіди, рівна, правильної форми. 10000 у.о 063 195 58 74 Бориспіль. Розумовського 10,20,або 30 сот, забудована частина міста, комунікації в наявності. 10000 у.о /10 сот 063 195 58 74 Бориспіль. Вул. Голосіївська 10 сот ширина ділянки 30м,можливий розподіл на 2 ділянки, електрика в наявності, ціна 7000 у.о/діл 063 195 58 74 Бориспіль. Тургенева 10+5 сот під будівництво, забудована вулиця. поруч зупинка та магазин, комунікації в наявності, асфальтована дорога.16000 у.о 063 195 58 74 Бориспіль. П-к Пушкіна 10 сот під будівництво, комунікації в наявності, забудована вулиця,широкий фасад,огорожена. Ціна: 13000у.о 063 195 58 74 Бориспіль, вул. Козацька 8 соток під будівництво, комунікації по вулиці, вулиця забудова-

Здам Півбудинку в Борисполі, дві окремі кімнати,з усіма зручностями, необхідні меблі, бойлер, пральна машинка. Є місце для авто.Ціна:5500 разом з ком.Тел.:063 195 58 74 Будинок,1-ий поверх в будинку,меблі, сан.вуз. в будинку,кухня, пральна машинка,місце для машини.Ціна:3000Тел.: 063 195 58 74 Будинок, зручності в будинку, телевізор, інтернет, місце для машини. Ціна:4000+комунальні.Тел.:063 195 58 74 2-к. квартира в центрі, бойлер, телевізор,інтернет,холодильник, меблі. Ціна: 5000+ комун. Тел.:063 195 58 74 Кімнату,в центрі, телевізор, пральна машинка,гаряча вода, нові меблі. Ціна: 2500грн. Тел.:063 195 58 74

Найму Житло для порядних людей,гарантуємо оплату та бережне ставлення до житла.Тел.:063 195 58 74

Куплю Житло у господаря. Тел.:063 195 58 74 Земельну ділянку у господаря.Тел.:063 195 58 74

з 9 січня 2018 р. Дякуємо! Веселих свят!

Субота , 30 грудня UA:Перший 6.00

М/с “Легенда про Бi-

лоснiжку”. 6.30

7.10,8.05,9.10 Доб-

рого ранку, Країно! 7.00

8.00,9.00,21.00,1.10

16.15,19.15 “Терито-

11.00

0.10

нальної роботи.

рiя позитиву” з С. Єгоровою.

23.00

Х/ф “БАЗА”. (16+).

ДВЕРЕЙ”. (16+).

12.45

Факти. День.

12.15

0.55

Т/с “Великi почуття”.

2.30

13.00

“На трьох”.

України” з М. Ганапольським.

15.00

М/ф “Як упiймати перо 13.15

Х/ф “НIЧ ЗАКРИТИХ Х/ф “ДIВЧИНА З ГIТА-

РОЮ”. 3.55

Х/ф “ВИСОТА”.

КАНАЛ УКРАЇНА

Новини.

Особливостi нацiо-

16.10

М/ф “Три богатирi на

10.30

Дiти Z.

7.15

11.00

Фольк-music. Дiти.

нин Нiхто”. (16+).

11.50

Лайфхак українською.

16.15

Пiдсумки з К. Стогнiєм.

12.05

Хто в домi хазяїн?

роньки”, 1 i 2 с. (12+).

12.55

20.00

Х/ф “МАЛЕНЬКА ФА-

19.40

Сiрий Вовк”.

4.25

20.00

“Закрита зона”.

фесiї”.

18.45

Факти. Вечiр.

21.00

“Свiтськi хронiки”.

19.20

Надзвичайнi новини.

23.00

“Кримiнал” з О. Лiрчу-

Д/с “Смак Дзяннаня”.

21.00

Х/ф “ЧЕРВОНИЙ КО-

Шумахерiв.

Новорiчне шоу Братiв

ком.

М/ф “Iван Царевич i

ТЕТ

“Легенди бандитської “Правда життя. Про-

2+2 6.00

М/ф.

8.00

Бушидо.

.00

Бушидо.

6.00

5.40 Кориснi пiдказки. 9.00

Сiрий Вовк 2”.

6.10

Байдикiвка.

10.00

“Загублений свiт”.

22.50

6.35

ТЕТ Мультиранок.

13.00

Т/с “Ментiвськi вiйни.

М/ф “Зачарований бу-

Одеса 2”. (16+).

21.35

15.40

3.20

та П. Залмаєвим.

роньки”. (12+).

15.05

The Week. Мiжнарод-

Шамаханська цариця”.

М/ф “Три богатирi i

“Мисливцi за привида-

ми”.

17.20

7.00 Сьогоднi.

Т/с “Мама для Снiгу-

1.55

Одеси”.

1.00 Погода.

Т/с “Мама для Снiгу-

18.15

(16+).

ний огляд тижня с Т. Березовцем

Країна на смак.

15.20 Т/с “Громадя-

Прямий ефiр з Н. Фi-

ДИН У ЧОРНОМУ ЧЕРЕВИКУ”.

далеких берегах”.

9.40

15.00,19.00,2.30

17.15,22.00 “Ехо

цич.

Жар-Птицi”.

9.30

ДЕТТА”.

11.15

ЗАМОВЛЕННЯ”. (16+).

М/ф “Iван Царевич i Х/ф “ТУПИЙ I ЩЕ ТУ-

“Цiлком таємно”.

ЛIР БРАЗИЛIЇ”.

1.00

Реальна мiстика.

ПIШИЙ”. (16+).

10.45

19.55

2.00

Телемагазин.

0.40

динок”.

3.10

Т/с “CSI. Мiсце злочи-

ПIШИЙ 2”. (16+).

12.15

Вiталька. Новий рiк.

(16+).

2.20

14.00

Казки У.

18.50

16.00

Х/ф “ХОЧУ ЯК БРIД-

2: ВIСЬ ЗЛА”. (16+).

22.05 Д/с “Дика пла-

нета”. 20.25

Роздягалка.

ну”. (16+).

21.35

Д/с “Супервiдчуття”.

5.50

22.35

Вiйна i мир.

23.25

Мегалот.

23.30

Надвечiр’я. Долi.

3.00

Зона ночi.

1.35

Свiтло.

5.05

6.05 Kids’ Time.

2.30

Фольк-music.

5.10

М/с “Лунтiк i його дру- 6.10

Зоряний шлях.

НОВИЙ КАНАЛ

Д/с “Мистецький пульс зi”. 6.10 Америки”. 7.10 4.05 Т/с “Роксолана”. 3.35

IНТЕР

9.20

М/ф.

7.20

2.00,5.25 “Подробицi” їнськи.

- “Час”.

12.10

Х/ф “БЛИЗНЮКИ”.

(16+). 4.00

Труба мiстера Сосис-

ки.

СТБ Х/ф “ДЖЕНТЛЬМЕНИ

УДАЧI”.

20.45

КОЛУМБIЯ”. (16+). 22.35

РАЮЧИСЬ”. (18+). 0.50

“Помста природи”.

дагаскару”.

2.15

Х/ф “ЧОТИРИ ЛИСТИ

“Караоке на Майданi”.

22.30

Країна У. Новий рiк.

ФАНЕРИ”.

Ревiзор.

9.00

“Все буде смачно!”

0.30

Х/ф “СВАТАННЯ НА

3.35

“Облом.UA”.

Пристрастi за Ревiзо-

10.20

Х/ф “ДIАМАНТОВА РУ- ГОНЧАРIВЦI”.

КА”. Топ-модель по-укра-

12.20

Х/ф “IВАН ВАСИЛЬ-

ОВИЧ ЗМIНЮЄ ПРОФЕСIЮ”. Вар’яти.

14.15

БарДак.

2.50

Вiталька Новий рiк.

6.45

19.30 “ТСН”.

5.20

Казка з татом.

7.30

23.20 “Свiтське жит-

Х/ф “ОПЕРАЦIЯ “И” та

HTH

Зорянi яйця.

iншi пригоди Шурика”.

Х/ф “ПОПЕЛЮШКА”.

“Хата на тата”.

11.00

16.15

Х/ф “ШУКАЙТЕ ЖIН-

21.00

Х/ф “IСТОРIЯ ПОПЕ-

19.00

“Х-Фактор 8. Гала-кон- 6.30 СВIДКА”.

ЛЮШКИ”.

0.50

РIК”. 18.10

Х/ф “IСТОРIЯ ПОПЕ-

23.10

Т/с “Коли ми вдома.

Нова iсторiя”. Х/ф “СПОКУСА”. (16+).

ICTV

ПРЯМИЙ

8.15

тя”. 8.30

Х/ф “ДIВЧИНА З ПЕР-

Х/ф “ХАЗЯЇН ТАЙГИ”.

СИКАМИ”. (12+).

Х/ф “ЗНИКНЕННЯ

12.10

Х/ф “ДВИГУН ВНУТРI-

ШНЬОГО ЗГОРЯННЯ”. Х/ф “ЧОРНИЙ ТРИКУТ- 16.30

“Вечiрнiй квартал”.

18.30

“Розсмiши комiка”. Х/ф “ТРИ ГОРIШКИ

НИК”. 12.00

“Легенди шансону”.

20.10

13.00

2.50 “РечДОК”.

ДЛЯ ПОПЕЛЮШКИ”.

9.00

14.50

“Свiдок. Агенти”.

21.55

6.00

Скарб нацiї.

10.00,11.00,12.00,13.00,16.00,

15.30

“Склад злочину”.

тамiн D”.

Х/ф “СЛУЖБОВИЙ РО-

МАН”, 1 с.

5.05

церт. Оголошення переможця”.

ЛЮШКИ 3”.

1+1

2.00

18.50

Х/ф “ЗАМIЖ В НОВИЙ

Х/ф “БIЖИ НЕ ОЗИ-

вiд Шрека, Панди та друзiв з Ма-

16.50

16.10

М/ф “Святковi iсторiї

8.00

14.50

23.00

Х/ф “У ТИЛУ ВОРОГА:

20.00

Х/ф “ТРИ ПЛЮС ДВА”.

Х/ф “ЗА ДВОМА ЗАЙ-

Х/ф “ВЕЛИКИЙ ДРУЖ-

НIЙ ВЕЛЕТЕНЬ”.

“Вдалий проект”.

ЦЯМИ”.

Х/ф “У ТИЛУ ВОРОГА

18.00

9.10

14.00

Х/ф “ЗАГНАНИЙ”.

ЖЕТ”. (16+).

8.10

КУ”.

17.00

Пацанки. Нове життя.

ром.

6.35

Х/ф “ТУПИЙ I ЩЕ ТУ-

“Концерт “Monatik. Вi-

20.00

“Подробицi”.

6.10

Еврика!

17.00,18.00,19.00 “Репортер”.

17.00

“Крутi 90-тi”.

0.20

20.30

Х/ф “СЛУЖБОВИЙ РО-

6.15

Факти.

Новини.

19.00

2.20 “Свiдок”.

рiчний карнавал”.

6.35

Бiльше нiж правда.

9.15

14.15 “Золотий гусак”. 19.30

Х/ф “ТРИ ПЛЮС ДВА”.

4.20

8.05

Я зняв!

10.15

15.00 Концерт.

21.15

Х/ф “ВИСОКИЙ БЛОН-

ТИ”.

9.50

Дизель-шоу.

МАН”, 2 с. 22.00

Х/ф “НАРЕЧЕНА НА

“Свiтське життя. НовоХ/ф “ЧОТИРИ КIМНА-

Сім'я з 2-х чоловік зніме квартиру у господаря на тривалий термін. Своєчасну оплату та порядок гарантуємо. 095-774-75-94, 068-790-61-33. Продам земельну ділянку, під забудову, яка розташована в с. М. Олександрівка, 6 соток. Т. 099-149-13-15. Господарі терміново продають будинок в с. Бутова Долина, від Миргорода 20 км. Площа будинку 80 м.кв., ділянка 30 сот. Є електрика, колодец, гараж, сарай, молодий сад, поряд озеро, зручності на дворі. Тел. 099-52-54-185. Продам житловий будинок загальною площею 38.2кв.м. Будинок дерев'яний,побудований в 1962р. До будинку проведено газ та електроенергію. Загальна площа земельної ділянки,на якій розташований будинок становить 0,0907га. Також в наявності є сарай, убиральня,погріб,колодязь. Місце розташування будинку вул.Лугова,4. Ціна: 21 000у.о. Контактний номер тел.067 992 88 62. Продам земельну ділянку під забудову в хорошому тихому місці.електрика.газ по вулиці.чорнозем.вул.Лобановського ціна 21 тис у.є тел 0506591203. Продам або здам гараж(1000грн) в кооп. Прометей, хороший, великий, оглядова яма, світло, охорона, гарне місце розташування. Т. 050-65912-03. Здам житло для будівельників у Борисполі, до 10 чоловік ,в будинку є всі зручності,по 1,000 гр. з одного і 50% ріелтору. Циганам не Дзвонити! 0964800715. 0634191255. 0508216455. Здам житло тільки для будівельників-монтажників, гарні умови. с.Гора по 1,000 гр. 099 3720140. Здам 1 кімнатну квартиру на вул . Я с н і й . 3 0 0 0 г р в . + ком . т е л . 0 6 7 9 2 6 7 8 4 4 0506945212. Куплю квартиру у власника. тел.0679267844 0506945212. Дівчина зніме у господаря 1-к. квартиру на 35 місяців, з побутовою технікою в центрі Борисполя. Розгляну всі пропозиції. Т. 093-593-83-72. Продам земельну ділянку під забудову, с. Рогозів, 19 соток. По вулиці світло, газ - за 80 м, ДА, власник. Ціна договірна. Т. 096-361-58-16. Продам земельну ділянку в с. Любарці, терміново, 15 соток, ДА, приватизована, поруч комунікації, озеро, 110 тис.грн. Господар. Т. 063-594-48-70. Продам земельну ділянку, 25 соток, під забудову, с. Ковалин (Переяслав-Хмельницького р-ну), світло, газ поруч. Тихо, простір, луки, ліс, свіже повітря. Т. 067-93-00-733. Продам житловий будинок обкладений білою цеглою, на бетонному фундаменті, з новими пластиковими вікнами, і новою верандою 32 кв.м. в с. Любарці по провулку Соборному (Щорса) №9 для хазяйської родини. Загальна площа 64.8 м кв. Три житлові кімнати, кухня-піч, газове опалення, світло, підведена вода і каналізація. Недобудована двоповерхова літня кухня з піноблоку на двоє дверей, покрита металочерепицею, і двоє нових пластикових вікон. Господарський двоповерховий сарай з шлакоблоку на троє дверей. В дворі три погреби і дві робочі свердловини. Бетонна огорожа довжиною 45 м. Земельна ділянка 30 соток. Гарний садок. Ціна 20000 у.о. з торгом Т. 6-78-72, 050-217-61-89. Галина Миколаївна. Продам земельну ділянку, с. Сошників, 0,5 га (50 соток) — 2 ділянки по 25 соток розташовані поруч. Під будівництво будинку, є комунікації: вода, світло, газ. Поруч ліс, за ним — Дніпро. Екологічно чистий район. Т. 050750-11-12. Село Вороньків, дві земельні ділянки під забудову, одна — 25 соток, ДА, сарай, хата, погріб; друга — 35 соток, під город або забудову. Ділянки в одному місці, 800 у.о./сотка. Без комісії. Т. 096-309-79-04. ЗДАМ город, 35 соток. Т. 6-79-16. Здам врем’янку, с/в на вулиці, меблі, газ.плита, для 2 чол. - 2000 грн., для 3 чол. 3000 грн. Кімната 1000-2000 грн. Т. 050-71423-90.


10

№ 50 (607) 22 грудня 2017 р.

ПРОДАМ ГАРАЖНІ ВОРОТА

ПРОДАЄТЬСЯ БУДИНОК в селі Кучаків Бориспільського району Київської області загальною площею 268 кв.м., житлова площа 88 кв.м. з ремонтом, сантехнікою, газ підключений, опалення наявне, вода та світло наявні, на вікнах встановлені подвійні дерев’яні склопакети, підлога - дерев’яний паркет. Також є гараж, колодязь, погріб під будинком. Земельна ділянка біля будинку - 65 соток під будівництво, рівна, повністю обгороджена парканом. Ціна договірна. Тел. (066) 665-70-04.

тел.: 067-408-28-64. Продам: гараж металевий на вивіз, єврокуби, бочки, каністри пластикові. Контактний телефон: 066-930-77-44. Продам: Вагончик-термобудку на колесах 2 на 4 метра та ворота гаражні, дріт колючий у мотках. > Контактний телефон: 063 772 55 26. Продам газову колонку, робочу, можно на запчастини. Тел.050 157 44 21. Продам металевий кутик 63 - 5м. Т. 050 157 44 21. Продам хороший, якісний ел.зварювальний апарат на 220В, ТСБ-90, наш виробник Каховський зд електрозварувальних ап., в ньому є зарядне на 6 в для мотоцикла та 12 В для автомобіля, ціна 2000 грн. Т. 050-65-91-203.

Продається житловий будинок в с.Вишеньки Бориспільського р-ну, Київської обл., загальною площею 74,6 кв.м., кухня, 3 кімнати, веранда, кладовка, наявна піч, матеріали стін - цегла та шлакоблок, висота потолків 2,80 м, електрика в будинку, газ - по вулиці поруч, наявна свердловина та колодязь. На земельній ділянці площею 24 сотки /фасад 30, довжина 80 метрів/- приватизованих, є сарай, погріб, убиральня; під'їзд асфальтований, поруч озеро 50-80 метрів, недалеко ліс. До центру села пішки 5-7 хвилин, до затоки Дніпра Золоче 7-10 хвилин пішки. Без комісії. Власник. Ціна договірна. Тел. (066) 665-70-04

Продається земельна ділянка площею загальною площею 10 соток, в центральній частині с.Вишеньки, Бориспільського р-ну. Ділянка розташована недалеко від озера, на сусідніх ділянках ведеться будівництво, до затоки Дніпра "Золоче" 5-7 хвилин пішки, затишне місце. Поруч буде будуватися дитячий садочок. Ділянка прямокутної форми /фасад 12 м., довжина 80 м./ приватизована. Ціна договірна. Тел. (066) 665-70-04.

ПРОДАМ БУДИНОК с. Іванків, 102 кв.м, всі комунікації. Гараж, сарай, літня кухня, погріб, великий сад, 26 соток. Т. 099-211-611-5.

ПРОДАМ земельну ділянку площею 10 соток в м.Борисполі по провулку Залізняка, для будівництва житлового будинку. Ціна договірна. Власник.

Тел. (096) 296-52-82

Продам вікна дерев’яні зі склом, 1,3х0,9 – 7 шт., 50 грн. за вікно. Т. 067-862-26-26. ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ. Т. 066-774-78-60. Продам новий насос дренажно-фекальний каналiзацiйний за 1450 грн. 063-432-04-61. Продам бетонозмішувач на 810 л. т. 097-51084-56. Продам кахель, 15х15, колір бежевий. Т. 067186-182-6.

П ’ ятниця , 29 грудня 18.00 “Стосується кожного”. 20.00 “Подробицi”. 6.00 М/с “Легенда про Бi20.30 Х/ф “ДЖЕНТЛЬМЕНИ лоснiжку”. УДАЧI”. 6.30 22.20 Т/с “Бюро легенд 2”. 7.00,8.00,9.00,9.25,13.00,15.00 (16+). ,18.05,21.00,1.55 Новини. 1.55 “Подробицi” - “Час”. 6.35 7.05,8.05,9.05 Доб2.25 Х/ф “НIЧ ПИТАНЬ”. рого ранку, Країно! 4.00 Х/ф “ПРИНЦЕСА ЦИР9.30 16.30,23.20 Погода. КУ”. 9.40 Країна на смак. 10.50 Д/с “Скарби та смертельнi таємницi морiв”. 6.30 7.10,8.15 Ранок з 13.10 14.30 Радiо. День. Україною. 13.55 “Схеми” з Н. Седлець- 7.00 кою. 8.00,9.00,15.00,19.00,23.00,4.1 15.15 Свiтло. 5 Сьогоднi. 16.45 М/с “Чорний Джек”. 9.30 5.45 Зоряний шлях. 17.50 1.10 Новини. Свiт. 11.00 2.20,4.55 Реальна мi18.20 21.30,1.25,2.25 Тема стика. дня. 13.10 15.30 Агенти справед18.35 1.40 Новини. Культу- ливостi. (16+). ра. 16.00 Iсторiя одного злочи19.00 Твiй дiм. ну. (16+). 19.25 Д/с “Розповiдi про 18.00 Т/с “Доктор КовальХансiк”. чук”. (12+). 19.55 22.50 Д/с “Дика пла- 19.45 “Говорить Україна”. нета”. 21.00 Т/с “Громадянин Нiх20.25 Перша шпальта. то”. (16+). 21.50 2.40 Новини. Спорт. 23.20 По слiдах. 22.15 ЧереЩур (Late night 0.00 Т/с “CSI. Мiсце злочиshow). ну”. (16+). 23.30 Розсекречена iсторiя. 1.50 Телемагазин. 0.30 Д/с “Орегонський путiвник”. 2.10 Зона ночi. 3.00 Д/с “Мистецький пульс 3.00 3.25 Абзац. Америки”. 5.05 6.15 Kids’ Time. 4.05 Т/с “Роксолана”. 5.10 М/с “Том i Джерi шоу”. 6.20 21.40 Любов на ви5.50 М/ф. живання. 6.10 “Слiдство вели...” з Л. 8.20 Пацанки. Нове життя. Каневським”. 16.20 19.00 Топ-модель по7.00 українськи. 8.00,9.00,12.00,17.40 Новини. 23.40 Х/ф “СПОКУСА”. (16+). 7.10 8.10,9.20 “Ранок з Iн- 2.00 Служба розшуку дiтей. тером”. 10.20 “Той, хто не спить”. 3.50 Скарб нацiї. (16+). 4.00 Еврика! 12.25 Т/с “Той, хто не 4.10 Т/с “Слiдчi”. (16+). спить”. (16+). 4.15 Служба розшуку дiтей. 13.10 Х/ф “КАРНАВАЛЬНА 4.20 Студiя Вашингтон. НIЧ”. 4.25 2.35 Факти. 14.50 “Речдок”.

UA:Перший

КАНАЛ УКРАЇНА

НОВИЙ КАНАЛ

IНТЕР

ICTV

4.45 Т/с “Вiддiл 44”. (16+). 5.30 Громадянська оборона. 6.30 Ранок у великому мiстi. 8.45 Факти. Ранок. 9.15 19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм. 10.15 Iнсайдер. 11.15 17.20 Т/с “Нюхач”. (16+). 12.25 13.30 Х/ф “БРЕХУН, БРЕХУН”. 12.45 15.45 Факти. День. 14.40 16.15,0.25 “На трьох”. 18.45 21.05 Факти. Вечiр. 20.20 Антизомбi. 21.25 Дизель-шоу. 0.45 Х/ф “БЛИЗНЮКИ”. (16+). 2.55 Т/с “Снайпер 2. Тунгус”. (16+).

16.15 23.00 “Кримiнал” з О. Лiрчуком. 17.15 “Ситуацiя” з Т. Березовцем. 18.00 19.00,21.00 “Разом” з Ганапольским, Кисельовим, Орловською, Ашiон. 18.40 20.20 “Ехо України” з М. Ганапольським. 19.20 “Нейтральна територiя” з С. Орловською. 21.20 “Подiї” Вересня. 22.00 “Пiдсумки” з Є. Кисельовим.

17.00

ТЕТ

10.00

18.15 “Спецкор”.

10.35

18.45 “ДжеДАI”.

11.05

17.15 “Загублений

6.00 5.40 Кориснi пiдказки. 6.10 Байдикiвка. 6.35 ТЕТ Мультиранок. 10.45 Х/ф “БРЕМЕНСЬКI МУЗИКАНТИ”. 12.00 19.00,2.50 Панянкаселянка. 13.00 Казки У. 14.00 Країна У. Новий рiк. 15.00 Країна У. 6.50 Х/ф “ДЖЕНТЛЬМЕНИ 15.30 Вiталька. Новий рiк. УДАЧI”. 17.00 18.00,20.00 Одного 8.35 Х/ф “КАВКАЗЬКА ПОразу пiд Полтавою. ЛОНЯНКА, АБО НОВI ПРИГОДИ 17.30 18.30 Танька i ВоШУРИКА”. 10.10 Х/ф “СЛУЖБОВИЙ РО- лодька. 21.00 Х/ф “ВЕЛИКИЙ ДРУЖМАН”. НIЙ ВЕЛЕТЕНЬ”. 13.25 Х/ф “IРОНIЯ ДОЛI, 23.00 Х/ф “ХОЧУ ЯК БРIДАБО З ЛЕГКОЮ ПАРОЮ!” ЖЕТ”. (16+). 17.30 “Вiкна-Новини”. 1.00 Теорiя зради. 18.00 Т/с “Коли ми вдома. 2.00 БарДак. Нова iсторiя”. Вiталька. 19.55 Х/ф “ШЛЯХ КРIЗЬ СНI- 3.40 5.20 Казка з татом. ГИ”. (12+). 22.00 “Вiкна. Пiдсумки року”.

СТБ

ПРЯМИЙ

HTH

5.10 19.30 Т/с “Кулагiн та партнери”. (12+). 6.00 7.15,8.15 “Новий Х/ф “МИЛЕНЬКИЙ ТИ день” з А. Анатолiчем та Ю. Шпа- 6.55 МIЙ...” чинською. 8.30 Ранковий “Свiдок”. 7.00 Х/ф “ТРИДЦЯТЬ ТРИ”. 8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13. 9.00 “Кримiнальнi справи”. 00,14.00,15.00,16.00,17.00 “Ре- 10.30 12.15 “Легенди карного розпортер”. Новини. шуку”. 9.15 10.15,11.15,12.15 19.00,23.15,2.25 “Ми всi...” з М. Леончук i П. Роль- 14.45 “Свiдок”. ником. 21.30 Т/с “Перети13.15 14.15,15.15 “Деталi” 15.05 наючи межу”. (16+). з В. Фроловою i С. Дойком.

1.40 Т/с “Суто англiй-

ськi вбивства”. 23.45

Т/с “Служба розслiду-

вань”. (16+). 2.55

“Випадковий свiдок”.

3.05

“РечДОК”.

4.05

“Правда життя. Про-

фесiї”.

2+2 6.00

М/ф.

8.00

13.05 “Вiн, Вона i те-

левiзор”.

свiт”. 15.20

Х/ф “ЗЕМНИЙ АПОКА-

ЛIПСИС”. (16+). 19.20

Х/ф “ГОРЕЦЬ: ДЖЕРЕ-

ЛО”. 21.20

Х/ф “ЗАГНАНИЙ”.

(16+). 23.10

“Змiшанi єдиноборст-

ва. UFC”. 1.45

“Помста природи”.

2.10

Х/

“Помста

природи”. 2.10

Х/ф “ЛЕГЕНДА ПРО

КНЯГИНЮ ОЛЬГУ”. 3.20

“Облом.UA”

6.30

7.10,8.10,9.10 Снiда-

1+1 нок з “1+1”. 7.00 8.00,9.00,12.00,16.45,19.30 “ТСН”. 9.30

“Чотири весiлля”.

10.45

12.20 “Мiняю жiнку”.

13.45

Х/ф “ОПЕРАЦIЯ “И” та

iншi пригоди Шурика”. 15.45

Т/с “Я знову тебе ко-

хаю”. (12+). 17.10

Т/с “Нескiнченне ко-

хання”. (12+). 20.15

“Лiга смiху”.

22.20

“Вечiрнiй Київ”.

0.25

Х/ф “ЧОТИРИ КIМНА-

ТИ”. (18+). 2.20

Х/ф “ДIАГНОЗ”. (16+).

5.40

М/ф.


№ 50 (607) 22 грудня 2017 р. Овен На думку астрологів, вам вдасться відшукати свій шлях у житті в цьому році. Зима буде підготовчим періодом, а весна і літо стануть часом руху, активного і сильного. У цьому році головним правилом успіху буде завчасне планування і підготовка до будь-якої справи заздалегідь. Не варто постійно керуватися покликом серця в 2018 році. Давайте інтуїції відпочити, тому що результат необдуманих вчинків може розчарувати вас. Все повинно бути під контролем. Ближче до кінця року, за попередніми оцінками астрологів, вам краще взяти собі міні-відпустку, щоб перезавантажитися, змити весь негатив, отриманий за 2018 рік. Зробити це можна за допомогою позитивних емоцій і приємних зустрічей. Не варто бути егоїстами в 2018 році, але і не потрібно фокусуватися на чужих бідах. У цьому житті кожен сам за себе, ви це знаєте не гірше за інших.

Телець Формула успіху для Тельців у 2018 році – командна робота. Не бійтеся діяти пліч-о-пліч з близькими людьми і навіть з тими, з ким вам важко налагодити контакт. У вас буде шанс налаштувати відносини на потрібний лад, але для цього доведеться поставити собі важливе питання: «Як я можу зробити людину другом?». Запитайте себе також в 2018 році про те, навіщо вам потрібна ворожнеча, навіщо вам ці проблеми. Немає нічого простішого, ніж війна. Складніше зробити з людини товариша. Астрологи зазначають, що в цьому році Тельцям вдасться відновити колишню силу любовних або дружніх відносин. При належному рівні бажання і мотивації ви зможете навіть перетворити ворогів в союзників. Зараз це вам не потрібно, але це лише через сліпу ненависть. Спробуйте дати людям другий шанс, третій, четвертий. Рано чи пізно людина може змінитися. Можливо, справа у вас. Проведіть самоаналіз, погляньте на себе об’єктивно.

Близнюки Близнюкам доведеться туго в ці дванадцять місяців. Вам потрібно навчитися знімати енергетичні блоки. Так ви зможете підвищувати свою власну енергетику, підтримувати її на потрібному рівні. Спілкуйтеся з приємними людьми, оточуючи себе ними всюди. Займайтеся улюбленою справою і невпинно шукайте нові шляхи для розвитку своєї особистості. Це буде прекрасний час для навчання, для отримання нових навичок, для відкриття чогось нового. Духовні пошуки теж будуть дуже до речі для вас, але тільки в осінній період. Влітку потрібно буде більше працювати, а відпочинок краще планувати Близнюкам приблизно на квітень або травень. Звичайно, остаточне рішення тільки за вами, але астрологи стверджують, що такий вибір допоможе вам краще і швидше скинути тягар з плечей, стерти негатив.

Рак Вам варто зосередити всю свою увагу на любові, сім’ї, дружбі. Робота і

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

ГОРОСКОП – 2018 бізнес підтягнуться самі. Думайте про відносини з родичами і шукайте любов, якщо ви самотні. Цей рік може стати для вас доленосним, бо шансів знайти свою любов у вас буде набагато більше, ніж зазвичай. Знайомтеся з новими людьми, отримуйте задоволення. Тільки так цей рік зможе стати посправжньому знаковим для вас. Якщо ви вже перебуваєте в шлюбі чи відносинах, то гармонія в почуттях настане вже з перших тижнів цього року. Постарайтеся протриматися в цьому стані якомога довше. Удача в коханні допоможе вам досягти успіху і в бізнесі, і в роботі. Все просто: гарний настрій підвищує удачу у всіх сферах життя. Це замкнуте коло – якщо в одній сфері все добре, то добре буде всюди. Головне – не розслаблятися. Не пливіть за течією, а вибирайте шлях самі в 2018 році.

Лев Щоб змусити свої бажання збуватися, вам у 2018 році потрібно переважно зайняти оборонні позиції. Це означає, що ніяких авантюр і ризикованих підприємств бути не повинно. Ви можете серйозно постраждати в фінансовому плані і залишитися на самоті, якщо будете експериментувати з відносинами. Ставтеся до коханих людей з повагою. Навчіться співчувати. Так ви станете ближче з тими, хто вам дорогий. Цей рік для Львів пройде досить швидко, залишивши після себе або руйнування і хаос, або гармонію і щастя. Так чи інакше, від вас буде потрібно робота над собою. Якщо ви зможете змінити себе, то з практично стовідсотковою впевненістю зможете змінити світ навколо, своє життя. Це буде духовний період часу, який допоможе вам визначитися зі своїм призначенням і цілями.

Діва Енергетика людини визначає його сильні і слабкі сторони, його удачу і навіть таланти. Справа в тому, що 2018 рік для Дів виявиться цілком рядовим, тому можна спробувати поекспериментувати зі своїми талантами. Не міняйте напрям руху занадто кардинально. Не йдіть з роботи, яка приносить вам і так достатний дохід. Ви завжди можете бажати більшого, але здоровий глузд повинен залишатися з вами до останнього. У майбутній період часу ваше життя особливо не зміниться, принаймні, так говорять зірки і астрологи. Винятки є з усіх правил, так що готуйтеся до всього відразу. Цей рік буде потрібен вам для того, щоб все вляглося, щоб все прийшло в норму. Ви можете стати ким завгодно, але для цього необхідно отримати запас часу і сил. Якраз це і стане вашим основним завданням в рік Земляного Собаки.

Терези Це буде напружений рік. Ви будете часто втомлюватися фізично і морально. Зірки і планети вишикуються таким чином, що будуть забирати ваші життєві сили просто так. Це означає, що прийшов час зайнятися спортом, а

також оточити себе людьми, які будуть вам близькі у всьому. Цього року вам потрібно буде перемогти себе самих, щоб не зазнати фіаско в коханні або в справах, у фінансовій сфері. Проблеми з енергетикою повинні вирішуватися швидко і своєчасно. Використовуйте дихальні вправи, якщо у вас не буде можливості відпочити. Уникайте заздрості в 2018 році. Вона може зруйнувати вашу удачу, не залишивши від неї і сліду. Навчіться цінувати те, що у вас є. Якщо дуже сильно захочеться розбагатіти або досягти успіху в коханні, то киньте на це всі сили. Не думайте про інших людей. Думайте про себе.

Скорпіон Фінансові проблеми стануть в цьому році для Скорпіонів найголовнішими. Пріоритети будуть розставлятися автоматично, так що будьте пильні і розумні. Використовуйте грошові афірмації, щоб видаляти негативні установки, через які і буде відбуватися весь сир-бор. Основні причини бідності людей – це їх невпевненість в собі, відсутність цілей. Афірмації виправлять це все в найкоротші терміни. Любовні проблеми і негаразди в особистих і ділових відносинах потрібно буде вирішувати якомога швидше, не допускаючи застою. Коли проблема очевидна, ви повинні йти від відмовок, змушуючи себе просто рухатися вперед. Астрологи радять постійно говорити собі, що ви сильні, адже так і є – енергетика Скорпіонів майже завжди стабільна і надійно захищена.

Стрілець Залучити гроші, здоров’я та удачу в коханні в 2018 році вам допоможе довгострокове планування. Якщо ви будете постійно діяти за натхненням, то проблеми можуть спіткати вас дуже швидко. Інтуїція не завжди зможе приходити на допомогу в скрутних ситуаціях. Це буде дуже важкий рік для тих з вас, хто зайнятий у сфері мистецтва та креативу. Ваші лідерські здібності загостряться і допоможуть вам вийти на новий рівень в роботі і бізнесі. Вибирайте також правильне оточення і не бійтеся питати поради у близьких людей. Можливо, вам буде потрібно велика допомога з їх боку. Попросіть про підмогу, якщо ситуація буде безвихідною. Кінець року можна присвятити відпочинку. Астрологи кажуть, що найкращим відпочинком буде не море і тепло, а подорож в те місце, де ви ніколи не були.

Козеріг Козерогам прийдешній рік може принести грошову удачу. Багатьом з вас вдасться відкрити грошовий потік і залучити фінансову фортуну. Це не визначено долею. Просто зірки так розпорядяться своєю енергією, віддавши її майже повністю вам. В цьому році, згідно зі східним календарем, правити світом буде стихія Землі. Це вам тільки на руку, адже ваш Знак Зодіаку теж відноситься до цієї стихії. Будьте

11

Витяг з наказу військового комісара Бориспільського об’єднаного міського військового комісаріату Київської області наполегливими і не забувайте про те, що вихід за рамки зони комфорту для вас буде половиною успіху. У коханні ситуація абсолютно аналогічна. Хто не ризикує, той самотній. Не бійтеся знайомитися з новими людьми, ходити на побачення. Вам вдасться підняти на новий рівень вже існуючі стосунки. Це буде хороший рік для весілля, для поповнення в родині. Все це стане можливим в рік Жовтого Собаки.

Водолій Занадто багато факторів в 2018 році буде впливати на вашу удачу. Тільки внутрішні сили і внутрішній резерв можуть стати надією точкою опори для Водоліїв. Посилити енергетику допоможе своєчасний відпочинок і відсутність страху. Поборіть це жахливе відчуття, через яке кожен день руйнується величезна кількість бажань і амбіцій. Не втрачайте слід, по якому ви всі ці роки йшли до своєї мрії. Ваші друзі і близькі вам допоможуть – тільки запитайте їх. В жодному разі не ображайте тих, хто поруч з вами. Ваші попередні заслуги можуть нічого не значити і потьмяніти в тіні одного проступку. Оступившись, попросіть вибачення. Це не зробить вас слабкими, це допоможе вам залишитися на плаву у всіх сферах життя. Такий вихід із ситуації не працює лише тоді, коли образили вас. Помста – не вихід, але прощення кривдника потрібно буде заслужити, це вже точно.

Риби Дуже часто Риби даремно витрачають свої сили і енергетику. Причин для цього може бути багато, але найголовніша з них в 2018 році – це борги і шкідливі звички. Прийшла пора позбавлятися від усього цього сміття. Ваше життя повинне перетворитися у всіх сенсах. Для цього потрібен час, однак результат вас воістину здивує, причому вельми приємно. Це хороший рік для медичних оглядів, для початку дієт, відмов від шкідливої їжі і так далі. Нові починання повинні заміщати старі обов’язки і справи, так що не набирайте «боргів». Спочатку вам буде потрібно розібратися з проблемами, а вже потім рухатися вперед, інакше ці негаразди будуть переслідувати вас протягом всього року. Відкрийтеся світу і людям, яких любите. Від вас цього чекають. Це буде дуже продуктивний рік. Захиститися від заздрісників в 2018 році вам допоможе тільки ваша доброта і комунікативні навички, які успішно можна розвинути за цілком короткий термін. Будьте пильні і не поспішайте займати атакуючі позиції: в деяких ситуаціях амбіції будуть недоречними. Удачі вам! www.osoblyva.com/shho-prygotuvavdlya-kozhnogo-z-nas-2018-rik-goroskop

Про організацію та проведення приписки до призовної дільниці громадян України 2001 року народження На виконання Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року № 352 «Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом», розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 14 липня 2017 року № 365 «Про проведення в Київській області приписки громадян України 2001 року народження до призовних дільниць у січні-березні 2018 року». рішення виконавчого комітету Бориспільської міської ради від 27.11.2017 № 708 «Про організацію та проведення приписки до призовної дільниці громадян України, яким у 2018 році виповнюється 17 років» та розпорядження Бориспільської районної державної адміністрації Київської області від 22.09.2017 № 601 «Про організацію та проведення у в Бориспільському районі приписки громадян України 2001 року народження до призовних дільниць у січні-березні 2018 року» та з метою якісної організації та проведення приписки НАКАЗУЮ: 1. Організувати та провести в січні-березні 2018 року приписку громадян України, яким у рік приписки виповнюється 17 років: викликати громадян України, які народилися з 01 січня по 31 грудня 2001 року, постійно або тимчасово проживають на території м. Бориспіль та Бориспільського району, в також громадяни страшого призовного віку, які не були приписані раніше; громадянам, яким належить з’явитися для приписки до призовної дільниці, прибути у визначений для них час, згідно Графіку (додаток 1), при собі мати документи, що зазначені у повістці за адресою: вул. Сергія Камінського, 6, м. Бориспіль, Київської області; керівникам підприємств, установ, організацій та навчальних закладів звільнити юнаків, яким необхілно прибути для приписки до призовної дільниці, на час, необхідний для проходження приписки і забезпечити їх своєчасну явку до військового комісаріату; провести оповіщення про явку на приписку шляхом вручення персональних повісток через керівників житловоексплуатаційних організацій, інших організацій , інших організацій або підприємств та установ, що здійснюють експлуатацію будинків, домовласників, працівників сільських рад, керівників підрозділів по роботі з кадрами підприємств, установ, організацій та навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності. 2. ТВО заступника військового комісара – начальника відділення комплектування капітану Петрук О.К. забезпечити надсилання витягу з наказу до підприємств, установ, організацій на навчальних закладів. 3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. ГОРБАЧ Р. Я. Військовий комісар Бориспільського об’єднаного міського військового комісаріату Київської області полковник


12

№ 50 (607) 22 грудня 2017 р.

Profile for Rinok_Borispol

Газета "Ринок Бориспіль" № 607  

Газета "Ринок Бориспіль" № 607  

Profile for vera_88
Advertisement