VU's EP-kandidat 2024

Page 2

VU’s EP-kandidat 2024

Jonas Pullich Knudsen

MIT KANDIDATUR

INDFLYDELSE

Venstres Ungdom skal have indflydelse på den politiske dagsorden. Det kan vi lykkes med på forskellige måder; debatindlæg, møder, udspil og vigtigst af alt valg. Den ultimative indflydelse er at få et mandat af danskerne. Det mandat ønsker jeg at påtage mig, på vegne af Danmarks liberale ungdom.

VISIONEN

Vores fremtid er i høj grad afhængig af, hvad der bliver eller ikke bliver besluttet i Bruxelles og Strasbourg. Hvordan ser den grønne fremtid ud? Hvilke rettigheder tilhører minoriteter? Hvordan bekæmper vi korruption og autokrati? 3 spørgsmål, som EU vil være en hovedspiller i at finde svaret dertil. Selvfølgelig er danskerne meget uenige om, hvordan vi skal løse disse problemer, men det er ikke kun ideologi og opvækst, der adskiller os. Vores alder spiller en enorm rolle. Ikke alene på hvilke løsninger, vi mener, der er bedst, men også hvilke problemer, vi mener, der er størst., men også hvilke problemer, vi mener, der er størst. Derfor er det ikke bare vigtigt, at unge stemmer, men også at unge bliver stemt på. Problemet er bare, at unge ikke stemmer så ofte som alle andre generationer, særligt ikke til EP-valg. Det skyldes særligt en ting : Vi taler alt for meget proces og små skridt, at vi glemmer, hvad den store vision er. Processen i EU er kedelig, usexet og indviklet. Visionen for EU er spændend e, sexet og enkel. Visionen er frihed, vækst og klimaneutralitet.

ET VIGTIGT EMNE FOR MIG

Særligt et emne fylder meget for mig. Den grønne omstilling . Der er endelig kommet en stor og bred politisk vilje til den grønne omstilling. Her skal vi være varsomme, fordi politiske kræfter i alle retninger prøver at bruge den grønne omstilling til en ideologisk kampplads. Om end det så er prislofter på gaspriser eller beskattelse af ”overnor- mal-profit”. ”Disse

løsninger vil ske på bekostning af det frie marked, og det kan vi ikke acceptere. I stedet skal EU sætte rammerne for, hvilke mål der skal gælde for energiproducenter og medlemslande. Hvordan sikrer vi os alternativer til en meget forurenede praksis? Lad os sammen bygge en infrastruktur, der sikrer, vi har kapacitet til den grønne omstilling. Vi skal se op til dem, der allerede har investeret egne penge i den grønne omstilling, ikke indføre misundelsesskatter på selvsamme mennesker. EU spiller den største rolle i europæisk og dansk grøn omstilling, og derfor skal løsningerne være liberale. I EU skal vi ikke straffe dem, der forbruger meget, men sikre at alle kan forbruge grønt.

DET KAN VI IKKE ACCEPTERE

Den grønne omstilling er dog ikke det eneste projekt, hvor EU har brug for et liberalt piskeslag. En magtkamp mellem EU og de nationalistiske kræfter i medlemslandenes regeringer er ved at koge over. Det kan vi ikke acceptere. Vi kan hverken acceptere regeringsledere som Victor Orbán, der afdemokratiserer hele nationer til egen vindings skyld. Dog kan vi heller ikke acceptere dem, der nu råber, det er tid til at afskaffe medlemsstaternes vetoret, bare fordi nogle få misbruger den. Løsningen må være hverken eller. Måske endda at bruge større politiske sanktioner imod medlemslande, hvor deres regeringer ikke respekterer demokratiet eller deres minoriteter. Det er ikke en nem kamp, men alternativet til kampen er, at liberale demokratier i EU går i retræte.

DET KRÆVER HÅRDT ARBEJDE

EU er vigtigt, derfor skal VU også komme til orde i debatten. Mange af vores gode samarbejdspartnere i de andre ungdomspolitiske partier ser meget anderledes på EU, end vi gør. Hvilket gør det endnu vigtigere, at vi arbejder hårdt for at vinde den demokratiske debat. Jeg glæder mig enormt til at tage kampen op sammen med jer!

Jonas Pullich Jonaspullich
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.