Vastgoed Adviseur februari 2018

Page 30

MAKELAAR VAN DE MAAND Allround Makelaardij

eerst mens, dan makelaar Veel makelaars zeggen het: ‘Wij zijn anders dan anderen.’ Bij Allround Makelaardij dòen ze het ook echt. Het enthousiasme spat ervan af, daar in de regio Waalwijk en Tilburg.

Z

e zijn een verademing om te lezen, de teksten op

BIJZONDERE CONTENT

online kennis met mensen van vlees en bloed, die

Makelaardij actief zijn: Pieter Burgers en Joris Paijmans. De

de website van Allround Makelaardij. We maken

niet zozeer vertellen hoe voortreffelijk hun dienstverlening

is. Hier geen containerbegrippen als ‘kwaliteit’ en ‘profes-

sioneel’. We zien ook niet meteen allerlei woningen. Nee, we lezen verhalen van mens tot mens. Van een makelaar die vertelt hoe zijn kinderen heten. Wat hij in zijn vrije tijd doet. Bij Allround Makelaardij doen ze exact wat we

bij monde van VBO-directeur Hans van de Ploeg in een eerdere Vastgoed Adviseur beschreven; over hoe Amerikaanse makelaars op de markt opereren. Zij beseffen dat

hun klanten ervan uitgaan dat de makelaar zijn of haar vak

verstaat. Dat wil zeggen: inhoudelijk sterk, met een prima woningportefeuille. Bovendien, die woningen zijn zonder

de makelaar ook wel te vinden. Maar dan komt vroeg of

laat toch de vraag: ‘Welke makelaar spreekt mij persoonlijk aan? Wie vind ik als mensen prettig?’ Die persoonlijke ‘gun-

factor’ is enorm belangrijk, en de zelfstandige makelaars die gezamenlijk opereren onder de naam Allround Makelaardij scoren daar zeer hoog op.

30 |

| VAS T GOED AD VISE U R

We spreken met twee van de makelaars die bij Allround eerste werkt op de vestiging in Tilburg, de ander in Waal-

wijk. Dit zijn de mannen die denken in termen van ‘relatie’ en ‘liefde op het eerste gezicht’, als ze op de website de

emotie omschrijven waarmee de aan- of verkoop van een woning gepaard gaat. “De kern van ons werk is, dat we

beseffen dat mensen echt wakker kunnen liggen van de

beslissingen waar ze voor staan. Kan ik dat droomhuis krijgen? Of: hoe kom ik ervan af? Je zult ons ook nooit betrap-

pen op omschrijvingen als ‘een appartementje’. Iemand die

zo’n woning wil kopen of verkopen, heeft daar hetzelfde

gevoel bij als iemand die een villa zoekt. Als je ervoor valt, dan wil je het hebben. En wij maken dat waar.” Die menselijke benadering is ook terug te zien in de manier waarop Pieter, Joris en hun collega’s social media inzetten. “Je moet

het zoeken in echt bijzondere content. Je huizen op Facebook, dat is volgens ons minder zinvol. Voor ons scoorde een goede-doelenactie heel erg goed. We hebben enige

tijd 50 euro per transactie weggelegd om aan een aantal

FEB R UA R I 2 0 1 8


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.