Page 1

VI.Οργάνωση - Δομή περιγραφικών κειμένων Τα τρία βήματα της περιγραφής

VII. Η γλώσσα της περιγραφής

1. προσεγγίζουμε το αντικείμενο που θέλουμε να περιγράψουμε 2. εστιάζουμε πάνω στο αντικείμενο 3. επιλέγουμε τις λεπτομέρειες ( από το γενικό -> στο ειδικό)

Η γλώσσα της περιγραφής χαρακτηρίζεται από:

Οργάνωση λεπτομερειών Η περιγραφή οργανώνεται: α.με βάση το σημείο περιγραφής, όταν ο συγγραφέας μένει ακίνητος και από κει βλέπει τον χώρο,

Υποκειμενική

Στα περιγραφικά κείμενα κυριαρχούν ο ενεστώτας, τα εξακολουθητικά και τα βοηθητικά ρήματα (είμαι, έχω)

Σαφήνεια, ακρίβεια, ζωντάνια, παραστατικότητα - χρήση επιθέτων ( για σταθερές ιδιότητες) - χρήση επιρρημάτων( προσωρινές ιδιότητες)

β. Με βάση την κίνηση προς ένα τέρμα: -από πάνω προς τα κάτω. -από το βορρά στο νότο, -από τα ανατολικά στα δυτικά, -από αριστερά προς τα δεξιά, κλπ.

Μορφές περιγραφής

VIII. Το ρήμα στην περιγραφή

Σε άλλα είδη περιγραφής ( προσώπου, ζώου, αντικειμένου...) η οργάνωση του κειμένου ακολουθεί μια πορεία από τα απλά στα σύνθετα ή από τα δευτερεύοντα στα κύρια-σημαντικά στοιχεία,κλπ.

Ο ομιλητής ή ο συγγραφέας εκφράζει τα συναισθήματα και τη στάση του απέναντι σε αυτό που περιγράφει. Γραμματικό πρόσωπο Πρώτο πρόσωπο Είδη κειμένων Κυρίως λογοτεχνικά

" Ήταν ένα λουλούδι εκεί! Συλλογίσου. Ένα λουλούδι είχε φυτρώσει εκεί μέσα στους σαπρακιασμένους γεώσακους. Και μου φανερώθηκε έτσι ξαφνικά τούτη τη νύχτα που' ναι γιομάτη θάματα. Απόμεινα να το βλέπω σχεδόν τρομαγμένος. Τ' άγγισα με χτυποκάρδιόπως αγγίζεις ένα βρέφος στο μάγουλο.Είμαι μια παπαρούνα. Μια τόσο δα μεγάλη, καλοθρεμμένη παπαρούνα, ανοιγμένη σαν μικρή βελούδινη φούχτα...Αιστάνουμαι συγκινημένος ξαφνικά ως τα κατάβαθα της ψυχής." (Στρ.Μυριβήλη, Ζωή εν τάφω, Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α'Λυκείου)

Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙV. Η περιγραφή διακρίνεται σε : Υποκειμενική,π.χ. λογοτεχνικά κείμενα Αντικειμενική, πχ. επιστημονικά κείμενα

V.Η επιλογή του υλικού της περιγραφής εξαρτάται:

Η αναπαράσταση μέσα από τον λόγο χώρων, προσώπων, αντικειμένων, φαινομένων, κλπ .

α. από την οπτική γωνία/θέση στο χώρο

Αντικειμενική

β. από την ιδιαίτερη προσωπικότητα, τον χαρακτήρα του ατόμου που περιγράφει

Ο ομιλητής ή ο συγγραφέας δεν αναμειγνύεται προσωπικά ούτε δηλώνει την άποψή του για ό,τι περιγράφει.

γ.από τη σκοπιά που αντιμετωπίζει τα γεγονότα

Γραμματικό πρόσωπο Τρίτο πρόσωπο

Χαρακτηριστικά περιγραφικών κειμένων

Είδη κειμένων Κείμενα πληροφοριακού χαρακτήρα ( εγχειρίδια χρήσης συσκευών, εγκυκλοπαίδειες, δελτία καιρού,κλπ) Επιστημονικά κείμενα

Αβαθές βαρομετρικό χαμηλό στην Κρήτη κινείται ανατολικά. Ψυχρό μέτωπο στη Ν.Ιταλία κινείται αργά προς την περιοχή μας και θα επηρεάσει αύριο τη Δυτική Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. Τοπικές ομίχλες θα σημειωθούν κυρίως στα ηπειρωτικά.Υψηλές θερμοκρασίες σχεδόν σε όλη τη χώρα

Ι. Τα περιγραφικά κείμενα οργανώνονται με άξονα τον χώρο

ΙΙ. Περιγράφουμε: Χώρο / Κτίριο / Τοπίο Αντικείμενο Πρόσωπο / Ἀτομο

Ο συντάκτης του κειμένου προσδιορίζει α.τι είναι αυτό που περιγράφει ( φαινόμενο, αντικείμενο...), β. ποια είναι τα δομικά του χαρακτηριστικά του γ.πώς οργανώνεται στο χώρο

Λειτουργία/ διαδικασία για την κατασκευή ή τη χρήση αντικειμένου

ΙΙΙ.Περιγραφικά κείμενα συναντάμε σε: 'Εντυπα για την κατασκευή, λειτουργία και χρήση ενός αντικειμένου (π.χ. παιχνίδι) Εφημερίδες, περιοδικά Ενημερωτικά / Διαφημιστικά φυλλάδια Επιστημονικά βιβλία Λογοτεχνικά βιβλία Σχολικά εγχειρίδια

Δημιουργία : Βάσω Ραμπαούνη

Τουριστικούς οδηγούς Επίσημα έγγραφα Καταλόγους μουσείων

Περιγραφη copy copy