SVAR SE-ULA-10851 AIa:61 1881-1892

Page 1

Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23

Närke-Värmland;Örebro(T) Lindesbergs landsförsamling AIA:61 1882-1891

GID 2106.23

32900

m h d s d s s

Per Persson (W) Anna Stina Andersdotter Anna Ulrika Persson Per Ivan odöpt Gustaf Erhard Carl Olof

Bm-Nm

Victor Carlsson Mathilda Persdotter Daniel Danielsson Johanna Carolina Jansson Carl Johan Björk Carl Ryberg Lovisa Ingeborg Jansson Carolina Augusta Carlsson Karl Albert Karlsson Ida Cecilia Bergman

Dräng Piga Dräng Piga Dräng Dräng Piga Piga Dräng Piga

1845-06-21 1849-11-20 1870-07-04 1872-08-25 1882-07-16 1885-01-08 1890-06-09

Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde

1859-07-14 1861-07-11 1861-07-12 1863-07-14 1865-04-12 1865-11-07 1867-01-20 1866-11-21 1872-01-15 1872-07-01

Ramsberg Linde Linde Linde Vänersborg Linde Linde Ramsberg Ljusnarsberg Ramsberg

1868-11-06 1868-11-06

Datum

flytt till el överförd

Datum

flyttat från eller överförd

Vigda

församling

Född

Yrke

Person namn

civilstånd

Bostad namn

Hemman

Löpnr i Fsb

1 Östra Gården 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Änkling/Änka

359

Äger:

11/32

Wasselhyttan Nr 1

Husförhör

GB 342

fol 469 fol 78 fol 363 fol 414 fol 415 fol 1657 fol 378 Ljusnarsb Ramsberg

18851882188618821883-1018841887-11-08 1890-11-12 1891-11-21

Amerika död

1890-10-11 1882-07-16

Ramsberg fol 363 fol 70 fol 689 Ljusnarsb fol 415 fol 390 Ljusnarsb Ljusnarsb

1882-11-08 1886188918871883-111885-101885-101888-10-30 1891-11-07

Förklaringar: Make(m) hustru(h) son(s) dotter(d) sonson(ss) sondotter(sd) dotterson(ds) dotterdotter(dd) utom äktenskapet(uä) änkling,änka (ä) född(f) son första äktensk(sfä) make frånskild(mf) hustru frånskild(hf) fosterdotter(fd) oäkta dot(oäd) sonhustru(sh)

Wasselhyttan Nr1 Hfh 359 AIA61

sida 1

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

F

G

H

GID 2106.23

33000

Husförhör

1/64

I

J

K

L

Datum

C D E Närke-Värmland;Örebro(T) Lindesbergs landsförsamling AIA:61 1882-1891

M

N

O

Wasselhyttan Nr 1

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

m h s s d d s s

Gustaf Adolf Pettersson Anna Christina Andersdotter Carl Viktor Carl Johan Hanna Anna Lovisa Erik Karl Gustaf

Svärmoder Bm Anders Gustaf Rydbergs enka Anna Elisabeth Ersdotter

Bm

1845-11-04 1849-06-27 1874-03-22 1876-07-27 1878-09-16 1880-10-25 1884-02-06 1887-07-20

Karlskoga Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde

1873-06-23 1873-06-23

1821-

Hjulsjö

1845-10-13 1871-02-22

Datum

flytt till el överförd

församling

Född

Yrke

Person namn

civilstånd

Bostad namn

Löpnr i Fsb

1 Skogen 2 Ängarna 3 torpet rivet 4 5 6 7 8 9 10

Änkling/Änka

360

Äger:

Hemman

1 2

B

Vigda

A

flyttat från eller överförd

Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23

GB343

död

1891-02-03

Förklaringar: Make(m) hustru(h) son(s) dotter(d) sonson(ss) sondotter(sd) dotterson(ds) dotterdotter(dd) utom äktenskapet(uä) änkling,änka (ä) född(f) son första äktensk(sfä) make frånskild(mf) hustru frånskild(hf) fosterdotter(fd) oäkta dot(oäd) sonhustru(sh) Faktainsamling: Stefan Helsing Wasselhyttan Nr1 Hfh 360 AIA61 sida 2 0581-40001


3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

H

GID 2106.23

33100

Husförhör

1/64

I

J

K

L

M

N

Datum

G

flytt till el överförd

F

Datum

C D E Närke-Värmland;Örebro(T) Lindesbergs landsförsamling AIA:61 1882-1891

O

Wasselhyttan Nr 1

m h

Carl Ersson Stina Andersdotter

Bm

1830-07-14 Ramsberg 1818-05-25 Ramsberg

Carl Ersson Sofia Persdotter

dräng piga

1860-06-16 Ramsberg 1862-05-14 Ramsberg

1858-04-10 1858-04-10

Änkling/Änka

Född

Yrke

Person namn

civilstånd

Bostad namn

Löpnr i Fsb

1 Ängen 2 idag sommarställe 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Vigda

361

Äger:

Hemman

1 2

B

församling

A

flyttat från eller överförd

Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23

GB346

fol 398

Ljusnarsb 1888-

Förklaringar: Make(m) hustru(h) son(s) dotter(d) sonson(ss) sondotter(sd) dotterson(ds) dotterdotter(dd) utom äktenskapet(uä) änkling,änka (ä) född(f) son första äktensk(sfä) make frånskild(mf) hustru frånskild(hf) fosterdotter(fd) oäkta dot(oäd) sonhustru(sh)

Wasselhyttan Nr1 Hfh 361 AIA61 sida 3

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


G

H

GID 2106.23

33200

Husförhör

J

K

L

M

N

O

Wasselhyttan Nr 1

m h s s s d

Fredrik Andersson Johanna Augusta Jansdotter Carl Erik Per Erik Erik Edvard Johanna Augusta

m h m h s

Carl Ludvig Ramstedt Beata Sofia Lönnqvist Lars Erik Ramstedt Emma Christina Carlsdotter Carl August Johansson Lovisa Ingeborg Jansson Johan August Carlsson Per Erik Augustsson Anna Lovisa Persson Maria Lovisa d till rad 16 Erik Carlsson Alma Maria Andersson Lars Erik Ramstedt Anna Lovisa Carlsson Erik Carlsson Lovisa Jansson Erik Harald

ä

Lovisa Andersdotter

d

m Anders Andersson h Lovisa Andersdotter d rad1 Anna Andersdotter d till rad 1 s Anders s till rad 29 o 30

1849-04-06 1857-08-11 1881-10-21 1882-12-10 1885-03-06 1888-09-03

Linde Ljusnarsberg Linde Linde Linde Linde

1858-04-24 1859-09-23 1863-01-25 1865-02-21 1865-02-21 1867-01-20 1868-07-08 1868-05-16 1865-12-30 1890-07-12 1869-08-03 1873-03-09 1863-01-25 1866-05-29 1869-08-03 1868-05-13 1891-07-22

Ramsberg Ljusnarsberg Ramsberg Linde Ljusnarsberg Linde Ramsberg Ervalla Linde Linde Linde Linde Ramsberg Linde Linde Linde Linde

Dräng Piga Dräng Piga Dräng Piga Dräng Dräng Piga Dräng Piga Arb Dräng

Torpäg.

1880-11-16 1880-11-16

1891-03-28 1887-11-26 1887-11-26 1891-03-28 1891-03-28

1814-10-02 Linde

1836-

1855-06-10 1839-111869-07-29 1875-05-15

1887-06-13 1887-06-13

Ramsberg Linde Linde Ramsberg

Datum

Bm

flyttat från eller överförd

församling

Person namn

civilstånd

Bostad namn

Löpnr i Fsb

1 Dammen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 hyresgäst 22 23 24 25 26 27 fördelsänka 28 29 30 31 32 33

Änkling/Änka

362

Född

1/4

I

flytt till el överförd

F

Yrke

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

C D E Närke-Värmland;Örebro(T) Lindesbergs landsförsamling AIA:61 1882-1891

Äger:

Hemman

1 2

B

Vigda

A

Datum

Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23

GB344

fol 402 fol 390 fol 73 fol 390 Ramsberg Ramsberg fol 292

Ramsberg Ljusnarsb 1882rad 21 1883Ramsberg 1884fol 365 1886fol 513 1886Ramsberg 1888-11-12 fol 438 1889fol 292

1882-11-03 18831887-10-22 188618851887-11-05 1888-12-11 18891890-

fol 390 fol 106 rad 11 fol 405 rad 19 fol 58

188918901887-10-22 188718911891-

rad 23 Ramsberg fol 417 fol 417 fol 65 fol 65 fol 65

18911891-11-11 18881888189118911891-

död

1887-04-20

1872-12-01 GB344 Ramsberg

1887-03-28

Nora

1890-11-29 fol 415

1891-

Förklaringar: Make(m) hustru(h) son(s) dotter(d) sonson(ss) sondotter(sd) dotterson(ds) dotterdotter(dd) utom äktenskapet(uä) änkling,änka (ä) född(f) son första äktensk(sfä) make frånskild(mf) hustru frånskild(hf) fosterdotter(fd) oäkta dot(oäd) sonhustru(sh)

Wasselhyttan Nr1 Hfh 362 AIA61 sida 4

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23 Cell: E25 Kommentar: Stefan Helsing: fol 405 rad 7 Cell: F26 Kommentar: Stefan Helsing: Dräng hos rad 1 Cell: C30 Kommentar: Stefan Helsing: mor till rad 1

Cell: M34 Kommentar: Stefan Helsing: lyst 1891-08-13 med Carl Ryberg fol 415

Wasselhyttan Nr1 Hfh 362 AIA61 sida 5

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


1 Storån 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

s

Per Persson äldre Lovis Andersdotter Carl Persson Nils Persson August Persson Lars Persson Gustaf Adolf Persson Maria

Lars Petter Lindgren Wilhelmina Jansdotter Anna Larsdotter Carolina Wilhelmina Jansson Carolina Bergström Johanna Carolina Jansson Maria Matilda Kåberg Matilda Persdotter Carolina Bergström Ivar Helmer mor rad 19 Anna Lovisa Dahlberg

H

GID 2106.23

33300

Husförhör

I

J

K

L

Datum

G

M

N

O

Wasselhyttan Nr 1

1833-02-05 1854-02-20 1857-11-13 1860-11-24 1865-10-12 1863-07-14 1867-03-14 1861-07-11 1865-10-12 1889-01-22 1874-04-07

Linde Linde Ramsberg Ramsberg Ramsberg Linde Linde Linde Ramsberg Linde Ramsberg

1843-11-16 1843-11-17

Wasselhyttan Nr1 Hfh 363 AIA51 sida 6

GB345 1841

död död

Datum

Linde Ramsberg Linde Linde Linde Linde Linde Linde

flytt till el överförd

1817-09-14 1818-01-18 1849-01-12 1853-12-12 1857-03-27 1858-06-15 1864-10-15 1879-03-20

Änkling/Änka

Bm

Vigda

363

församling

Person namn

civilstånd m h s s s s s dd

F

Född

1/4

C D E Närke-Värmland;Örebro(T) Lindesbergs landsförsamling AIA:61 1882-1891 Per Persson äldre

Yrke

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Löpnr i Fsb

Äger:

Hemman

1 2

B

Bostad namn

A

flyttat från eller överförd

Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23

1882-10-10 1891-05-31

Motala Amerika Amerika

Ramsberg Ramsberg fol 359 fol 255 fol 359 Ramsberg fol 501

Ljusnarsb Ljusnarsb 1882-11-08 Ramsberg 1882-11-08 fol 381 1884fol 359 1884fol 390 18861886fol 414 fol 414 1891-

1883 1886-02-12 1887-04-25

18821888188418841886188618901890-

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23 Cell: A4 Kommentar: Stefan Helsing: äger 1/8 mtl i Wasselhyttan nr 3 fol 378

Wasselhyttan Nr1 Hfh 363 AIA51 sida 7

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

F

G

H

GID 2106.23

33400

Husförhör

1/9

I

J

K

L

Datum

C D E Närke-Värmland;Örebro(T) Lindesbergs landsförsamling AIA:61 1882-1891

M

N

O

Wasselhyttan Nr 2

m h s s-m h s s d

d

Anders Andersson yngre Bm Carolina Jacobsdotter Carl Andersson Anders Andersson gifte Lovisa Mathilda Jansdotter Anders Erik Anna Amanda Carolina Persson Piga Elna Maria Andersson Piga Frans Edvard Larsson Dräng Gustaf Karlsson Dräng Welam Ersson Anders Gustaf Björkman Dräng Anders Eriksson Dräng Lovisa Andersdotter Piga Carolina Aronsdotter Piga Hulda Carolina d till rad 16 o 13 Carolina Albertina Blomqvist Piga Lovisa Andersson Dalberg Piga Per Jansson Dräng Lovisa Augusta Carlsson Piga Carl August Johansson Dräng Hedvig Ryberg Piga Axel Elis Lindberg Dräng Johan August Karlsson Dräng Bernhardina Björk Piga Hilma Eriksson Piga

1816-06-21 1820-03-? 1857-12-17 1853-05-22 1862-12-13 1883-01-11 1884-08-02 1886-03-21 1874-03-14 1872-09-10 1874-10-08 1871-03-15 1813-07-22 1858-04-16 1864-06-04 1855-01-22 1859-06-30 1883-09-18 1860-10-30 1865-12-13 1862-01-01 1860-01-26 1865-02-21 1868-10-14 1870-05-14 1865-12-20 1867-04-3 1872-03-31

Linde Ramsberg Linde Linde Ljusnarsberg Linde Linde Linde Linde Ramsberg Linde Ljusnarsberg Ramsberg Ramsberg Ramsberg Linde Ljusnarsberg Ljusnarsberg Nora Ramsberg Linde Ljusnarsberg Ljusnarsberg Linde Linde Ullerud Skarb Ljusnarsberg Linde

1841-06-18

Wasselhyttan Nr2 Hfh 365 AIA51 sida 8

Datum

flytt till el överförd

Änkling/Änka

Född

Yrke

Person namn

civilstånd

Bostad namn

Löpnr i Fsb

1 Vasselhytte 2 Gård 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Vigda

365

Äger:

Hemman

1 2

B

församling

A

flyttat från eller överförd

Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23

GB348 Östersund 1883-11-25 Ljusnarsberg 1882-08-26

fol 410 Ramsberg fol 10 Ljusnarsberg GB348

18911890-11-26 18911889Ljusnarsb död Ljusnarsb Ljusnarsb fol 57 Ljusnarsb Ljusnarsberg 1883-06-11 död Ramsberg 1883-11-10 Ljusnarsb Ramsberg 1883-11-10 Kvillinge fol 126 1883Norge fol 1282 1884fol 289 fol 362 1885Sthlm fol 415 1885Amerika Ramsberg 1886Ramsberg fol 70 1886Nora fol 409 1886fol 389 fol 377 1887fol 390

1890-11-26 1889-03-26 18831883188718821883-06-22 188418841888-11-09 18861887-03-15 1887-05-06 1891-10-28 1888-10-22 18881888-

Faktainsamling :Stefan Helsing 0581-40001


Fรถrsamlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husfรถrhรถr GiD 2106.23 Cell: E16 Kommentar: Stefan Helsing: Halfsvรฅger Cell: M26 Kommentar: Stefan Helsing: Kungliga Lifgardet

Wasselhyttan Nr2 Hfh 365 AIA51 sida 9

Faktainsamling :Stefan Helsing 0581-40001


F

G

H

GID 2106.23

33500

Husförhör

I

J

K

L

Datum

C D E Närke-Värmland;Örebro(T) Lindesbergs landsförsamling AIA:61 1882-1891

M

N

O

Wasselhyttan Nr 2

Datum

flytt till el överförd

församling

Född

Yrke

Person namn

civilstånd

Bostad namn

Löpnr i Fsb

Änkling/Änka

366

Äger:

Hemman

1 2

B

Vigda

A

flyttat från eller överförd

Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

1/16

1 Karlslund 2

m h

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

s s d d d d s s

Anders Persson väster (Lundsten) Christina Maria Andersdotter Anders Gustaf Andersson Lundsten Carl Alma Maria Hanna Christina Hilda Eugenia Clara Axelina Carl August Erik Viktor

m h s s

Anders Andersson Väster Christina Larsdotter Anders Andersson Per Andersson

Bm

Förd. Bm

1844-06-11 Linde 1840-09-12 Linde 1867-05-04 1870-05-31 1873-07-01 1875-09-08 1878-03-25 1879-06-23 1882-03-03 1885-11-25

Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde

1809-06-06 1814-05-23 1844-01-04 1854-11-12

Ramsberg Ramsberg Linde Linde

1866-11-08 1866-11-08

GB349 död Amerika

18391839-

GB349

1888-02-18 Amerika

1890-04-07 1887-11-19

död

1882-11-13

död

1887-09-27

fol 439

1885-

Förklaringar: Make(m) hustru(h) son(s) dotter(d) sonson(ss) sondotter(sd) dotterson(ds) dotterdotter(dd) utom äktenskapet(uä) änkling,änka (ä) född(f) son första äktensk(sfä) make frånskild(mf) hustru frånskild(hf) fosterdotter(fd) oäkta dot(oäd) sonhustru(sh) Wasselhyttan Nr2 Hfh 366 AIA51 sida 10 Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

F

G

H

GID 2106.23

33600

Husförhör

1/16

I

J

K

L

Datum

C D E Närke-Värmland;Örebro(T) Lindesbergs landsförsamling AIA:61 1882-1891

M

N

O

Wasselhyttan Nr 2

m h d d s s s s d d d s s ds

Per August Carlsson Carolina Andersdotter Alma Persson Ida (oä barn rad 14) Per Nils Daniel David Eva Carolina Martha Carolina Maria Carolina August Emanuel Carl August Carl Viktor mor rad 4

Bm

Augusta Larsson

Piga

1845-01-07 1844-10-05 1871-04-05 1873-03-17 1874-03-05 1876-11-23 1878-05-26 1879-11-12 1881-11-26 1883-08-16 1883-08-16 1885-03-27 1888-11-01 1891-12-08

Ramsberg Ramsberg Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde

1867-11-15 1867-11-15

1857-01-11 Ljusnarsberg

Datum

flytt till el överförd

Änkling/Änka

Född

Yrke

Person namn

civilstånd

Bostad namn

Löpnr i Fsb

1 Ängarna 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Vigda

367

Äger:

Hemman

1 2

B

församling

A

flyttat från eller överförd

Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23

GB350 död

1888-11-04

död död

1882-10-18 1884-10-05

död död

1886-04-24 1889-10-05

Ramsberg 1882-10-24

Förklaringar: Make(m) hustru(h) son(s) dotter(d) sonson(ss) sondotter(sd) dotterson(ds) dotterdotter(dd) utom äktenskapet(uä) änkling,änka (ä) född(f) son första äktensk(sfä) make frånskild(mf) hustru frånskild(hf) fosterdotter(fd) oäkta dot(oäd) sonhustru(sh)

Wasselhyttan Nr2 Hfh 367 AIA51 sida 11

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

F

G

H

GID 2106.23

33700

Husförhör

1/16

I

J

K

L

Datum

C D E Närke-Värmland;Örebro(T) Lindesbergs landsförsamling AIA:61 1882-1891

M

N

O

Wasselhyttan Nr 2

m h d s d

Johan Jansson Carolina Andersson Agda Carolina Gustaf Harald Märtha Maria dödfött gossebarn 13/689 (5)

Bm

1849-08-04 1853-09-24 1880-04-20 1883-06-22 1885-08-16

Linde Linde Linde Linde Linde

Petter Persson Strant (morbror) Arb

1823-10-21 Linde

Chatarina Andersdotter Johanna Maria

Piga

d

1860-06-02 Linde 1882-01-04 Linde

m h s

Alfred Svanholm Anna Lovisa Carlsson Karl Edvard

Arb

1857-09-26 Ramsberg 1857-08-30 Ramsberg 1879-10-19 Ramsberg

1879-02-06 1879-02-06

1879-12-26 1879-12-26

GB350

fol 420 fol 420

18831883-

Ramsberg Ramsberg Ramsberg

1891-11-14 1891-11-14 1891-11-14

Datum

flytt till el överförd

församling

Född

Yrke

Person namn

civilstånd

Bostad namn

Löpnr i Fsb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Änkling/Änka

368

Äger:

Hemman

1 2

B

Vigda

A

flyttat från eller överförd

Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23

död

1890-10-07

fol 389 fol 389

18841884-

Förklaringar: Make(m) hustru(h) son(s) dotter(d) sonson(ss) sondotter(sd) dotterson(ds) dotterdotter(dd) utom äktenskapet(uä) änkling,änka(ä) son första äktensk(sfä) make frånskild(mf) hustru frånskild(hf) fosterdotter(fd) oäkta dot(oäd) sonhustru(sh)

Wasselhyttan Nr2 Hfh 368 AIA51 sida 12

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

F

G

H

GID 2106.23

33800

Husförhör

1/16

I

K

L

Datum

C D E Närke-Värmland;Örebro(T) Lindesbergs landsförsamling AIA:61 1882-1891

J

M

N

O

Wasselhyttan Nr 2

m h d d s

Carl Ersson Cristina Andersdotter Anna Carlsson Wilhelmina Carlsson Johannes Carlsson

m h d d

Bm

GB351

1828-07-01 1827-03-21 1865-04-07 1867-08-21 1871-07-23

Linde Linde Linde Linde Linde

1858-06-18 1858-06-18

Wiktor Leonard Hagström Larsson Anna Carlsson Hanna Malvina Elina Wilhelmina

1862-08-03 1865-04-07 1886-07-20 1888-09-27

Kil Värmland Linde Linde Linde

1886-05-20 1886-05-20

fol 396 rad 3

1886-11-?

fol 459 fol 459 fol 459 fol 459

1889-09-28 1889-09-28 1889-09-28 1889-09-28

m h d s d s

Per Erik Persson Johanna Erika Nilsdotter Elin Elisabet Anders Julia Maria Hjalmar

Bm

1857-06-27 1856-08-28 1876-08-31 1879-05-21 1887-03-08 1889-11-25

Ramsberg Ramsberg Ramsberg Ramsberg Ramsberg Ramsberg

1878-12-28 1878-12-28

Ramsberg Ramsberg Ramsberg Ramsberg Ramsberg Ramsberg

1889-11-09 1889-11-09 1889-11-09 1889-11-09 1889-11-09 1889-11-09

Ramsberg Ramsberg Ramsberg Ramsberg Ramsberg Ramsberg

1891-10-12 1891-10-12 1891-10-12 1891-10-12 1891-10-12 1891-10-12

m h s s

Anders Andersson Anna Kristina Ryberg Anders Gustaf Carl Gustaf

Bm

1861-03-21 1862-11-21 1886-01-27 1887-12-29

Linde Linde Linde Linde

1884-11-23 1884-11-23

fol 427 fol 427 fol 427 fol 427

Per Ersson väster

f. Bm

1804-06-

Linde

1840-

död

1882-03-12

fol 68

1856-03-29

fol 459 död rad 7 1888 fol 459 fol 109

Datum

flytt till el överförd

församling

Född

Yrke

Person namn

civilstånd

Bostad namn

Löpnr i Fsb

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Eriksberg 20 finns ej kvar 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Änkling/Änka

369

Äger:

Hemman

1 2

B

Vigda

A

flyttat från eller överförd

Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23

1889-09-28 1883-12-15 1886 1889-09-28 1888

1891 1891 1891 1891

Förklaringar: Make(m) hustru(h) son(s) dotter(d) sonson(ss) sondotter(sd) dotterson(ds) dotterdotter(dd) utom äktenskapet(uä) änkling,änka(ä) son första äktensk(sfä) make frånskild(mf) hustru frånskild(hf) fosterdotter(fd) oäkta dot(oäd) sonhustru(sh)

Wasselhyttan Nr2 Hfh 369 AIA51 sida 13

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


G

H

GID 2106.23

33900

Husförhör

J

K

L

M

N

O

Wasselhyttan Nr 3

Carl Johan Carlsson Christina Maria Persdotter Lovisa Carolina Johan Carlsson Carl Carlsson Wassén Anders Carlsson Erik Carlsson Lars Per August Anna Carolina Nils Maria

Bm

församling

Född

Yrke

Person namn

civilstånd

Bostad namn

Löpnr i Fsb

1 Gammelgården m 2 h 3 d 4 s 5 s 6 s 7 s 8 s 9 s d 10 11 s 12 d 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1835-07-25 1839-08-08 1862-03-08 1863-05-14 1865-12-05 1867-11-06 1870-06-11 1873-01-08 1875-01-23 1877-06-06 1879-08-26 1882-09-06

Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde

1859-12-08 1859-12-08

Änkling/Änka

371

Datum

3/16

I

Datum

F

flytt till el överförd

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

C D E Närke-Värmland;Örebro(T) Lindesbergs landsförsamling AIA:61 1882-1891

Äger:

Hemman

1 2

B

Vigda

A

flyttat från eller överförd

Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23

Stockholm Stockholm Amerika fol 306

1889-07-13 1889-03-08 1887-05-07 1891-11-23

död

1886-12-27

GB359

Förklaringar: Make(m) hustru(h) son(s) dotter(d) sonson(ss) sondotter(sd) dotterson(ds) dotterdotter(dd) utom äktenskapet(uä) änkling,änka(ä) son första äktensk(sfä) make frånskild(mf) hustru frånskild(hf) fosterdotter(fd) oäkta dot(oäd) sonhustru(sh)

Wasselhyttan Nr3 Hfh 371 AIA51 sida 14

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23 Cell: E8 Kommentar: Stefan Helsing: Namnbyte 1889 till Wassén

Wasselhyttan Nr3 Hfh 371 AIA51 sida 15

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

F

G

H

GID 2106.23

34000

Husförhör

3/16

I

J

K

L

Datum

C D E Närke-Värmland;Örebro(T) Lindesbergs landsförsamling AIA:61 1882-1891

M

N

O

Wasselhyttan Nr 3

m h s s d s s

Lars Jansson Lovisa Persdotter Anders Larsson Erik Anna (tvilling) Per Karl

Bm

1847-04-16 1844-01-04 1870-04-08 1872-05-30 1874-09-16 1881-10-06 1886-08-04

Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde

1870-04-03 1870-04-03

Datum

flytt till el överförd

församling

Född

Yrke

Person namn

civilstånd

Bostad namn

Löpnr i Fsb

1 Kullen 2 Hedins 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Änkling/Änka

372

Äger:

Hemman

1 2

B

Vigda

A

flyttat från eller överförd

Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23

GB354

död

1887-05-19

Förklaringar: Make(m) hustru(h) son(s) dotter(d) sonson(ss) sondotter(sd) dotterson(ds) dotterdotter(dd) utom äktenskapet(uä) änkling,änka(ä) son första äktensk(sfä) make frånskild(mf) hustru frånskild(hf) fosterdotter(fd) oäkta dot(oäd) sonhustru(sh)

Wasselhyttan Nr3 Hfh 372 AIA51 sida 16

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

F

G

H

GID 2106.23

34100

Husförhör

3/32

I

J

K

L

M

N

Datum

C D E Närke-Värmland;Örebro(T) Lindesbergs landsförsamling AIA:61 1882-1891

O

Wasselhyttan Nr 3

m h s

Anders Carlsson Anna Larsdotter Carl Andersson

m h d s d

Lovisa Larsdotter svägerska Johan Edvard Carlsson måg Lovis Andersson Ida Lovisa Carl Edvard Hilda Elisabet

m h s s

Anders Andersson Kristina Maria Andersson Carl Viktor Anders Gustaf

Bm

1829-03-24 Ramsberg 1822-12-26 Linde 1849-06-15 Linde

Torpägare

1825-09-07 1855-03-18 1860-12-01 1882-07-30 1888-03-06 1890-03-06

Linde Linde Linde Linde Linde Linde

1853-01-19 1852-03-18 1872-12-16 1879-10-29

Ramsberg Ramsberg Ramsberg Ramsberg

1850-12-08 1850-12-08

GB355

1879-06-12 1879-06-12

Ramsberg Ramsberg Ramsberg Ramsberg

Datum

flyttat från eller överförd

församling

Född

Yrke

Person namn

civilstånd

Bostad namn

Löpnr i Fsb

1 Baggaboda 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Granlund 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Änkling/Änka

373

Äger:

Hemman

1 2

B

Vigda

A

flytt till el överförd

Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23

1886-10-03 1886-10-03 1886-10-03 1886-10-03

Förklaringar: Make(m) hustru(h) son(s) dotter(d) sonson(ss) sondotter(sd) dotterson(ds) dotterdotter(dd) utom äktenskapet(uä) änkling,änka(ä) son första äktensk(sfä) make frånskild(mf) hustru frånskild(hf) fosterdotter(fd) oäkta dot(oäd) sonhustru(sh)

Wasselhyttan Nr3 Hfh 373 AIA51 sida 17

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23 Cell: C23 Kommentar: Stefan Helsing: Torpägare på Baggaboda 1/32 mtl( svårläst text)

Wasselhyttan Nr3 Hfh 373 AIA51 sida 18

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

H

GID 2106.23

34200

Husförhör

1/64

I

J

K

L

M

N

Datum

G

flytt till el överförd

F

Datum

C D E Närke-Värmland;Örebro(T) Lindesbergs landsförsamling AIA:61 1882-1891

O

Wasselhyttan Nr 3

m h s d s

Per Larsson Maria Lovisa Hellqvist Anders Maria Erik

ä

Margareta Larsdotter

Bm

församling

Född

Yrke

Person namn

civilstånd

Bostad namn

Löpnr i Fsb

1 Baggaboda 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1841-02-13 1852-05-08 1874-06-15 1877-06-03 1881-07-08

Änkling/Änka

374

Äger:

Hemman

1 2

B

Vigda

A

flyttat från eller överförd

Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23

Linde Ljusnarsberg Linde Linde Linde

1812 Linde

fol 387

1870-03-21 GB256

död

1891

1882-11-15

Förklaringar: Make(m) hustru(h) son(s) dotter(d) sonson(ss) sondotter(sd) dotterson(ds) dotterdotter(dd) utom äktenskapet(uä) änkling,änka(ä) son första äktensk(sfä) make frånskild(mf) hustru frånskild(hf) fosterdotter(fd) oäkta dot(oäd) sonhustru(sh)

Wasselhyttan Nr3 Hfh 374 AIA51 sida 19

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23 Cell: E14 Kommentar: Stefan Helsing: Moder till Bm Lars Jacobsson änka 1870-03-21

Wasselhyttan Nr3 Hfh 374 AIA51 sida 20

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

F

G

H

GID 2106.23

34300

Husförhör

I

J

K

L

Datum

C D E Närke-Värmland;Örebro(T) Lindesbergs landsförsamling AIA:61 1882-1891

M

N

O

Wasselhyttan Nr 3

m h d d d

Jan Fredrik Jansson Augusta Josefina Jansdotter Hulda Theresia Augusta Maria Selma Emilia

Bm

1841-04-12 1847-07-14 1881-11-10 1885-12-21 1888-12-15

Ljusnarsberg Hjulsjö Linde Linde Linde

1875-10-05 1875-10-05

GB359

död

Datum

flytt till el överförd

Änkling/Änka

Född

Yrke

Person namn

civilstånd

Bostad namn

Löpnr i Fsb

3/121 1 Baggaboda 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Vigda

375

Äger:

Hemman

1 2

B

församling

A

flyttat från eller överförd

Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23

1888-09-09

Förklaringar: Make(m) hustru(h) son(s) dotter(d) sonson(ss) sondotter(sd) dotterson(ds) dotterdotter(dd) utom äktenskapet(uä) änkling,änka(ä) son första äktensk(sfä) make frånskild(mf) hustru frånskild(hf) fosterdotter(fd) oäkta dot(oäd) sonhustru(sh)

Wasselhyttan Nr3 Hfh 375 AIA51 sida 21

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

H

GID 2106.23

34400

Husförhör

1/16

1/32

I

J

K

L

M

N

Datum

G

flytt till el överförd

F

Datum

C D E Närke-Värmland;Örebro(T) Lindesbergs landsförsamling AIA:61 1882-1891

O

Wasselhyttan Nr 3

m h s s d

Erik Persson Carolina Andersson Anders Carl Anna

m h d d

Anders Andersson norr Carolina Andersdotter Anna Augusta Andersson Anna Sofia Andersson

Bm

församling

Född

Yrke

Person namn

civilstånd

Bostad namn

Löpnr i Fsb

1 Västra Gården 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Änkling/Änka

376

Äger:

Hemman

1 2

B

Vigda

A

flyttat från eller överförd

Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23

1844-07-18 1845-04-04 1876-11-08 1879-03-05 1882-02-12

Linde Hjulsjö Linde Linde Linde

1875-12-26 1875-12-26

GB357

1831-02-23 1829-07-12 1858-06-28 1859-08-16

Ljusnarsberg Grythyttan Ljusnarsberg Ljusnarsberg

1858 1858 1884-12-28

GB357 Ramsberg 1884-12-20

Förklaringar: Make(m) hustru(h) son(s) dotter(d) sonson(ss) sondotter(sd) dotterson(ds) dotterdotter(dd) utom äktenskapet(uä) änkling,änka(ä) son första äktensk(sfä) make frånskild(mf) hustru frånskild(hf) fosterdotter(fd) oäkta dot(oäd) sonhustru(sh)

Wasselhyttan Nr3 Hfh 376 AIA51 sida 22

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


Fรถrsamlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husfรถrhรถr GiD 2106.23 Cell: I18 Kommentar: Stefan Helsing: gift med Carl Viktor Persson frรฅn Lรถa

Wasselhyttan Nr3 Hfh 376 AIA51 sida 23

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


G

H

GID 2106.23

34500

Husförhör

I

J

K

L

Datum

F

M

N

O

Wasselhyttan Nr 3

Erik Andersson Lovisa Jansdotter Stina Maja Hilma Ida Lovisa Gustaf E?

Bm

m h s d d s

Per Gustaf Persson Carolina Eriksdotter Carl Gustaf Persson Carolina Augusta Eva Albertina Erik Albert

Bm

Änkling/Änka

1842-06-30 1860-02-07 1872-03-31 1873-11-07 1875-12-23

Ramsberg Ramsberg Linde Linde Linde

1863-12-25 1877-05-28 GB358

1840-08-26 1844-04-14 1875-04-24 1878-09-04 1880-03-08 1890-01-01

Linde Ramsberg Ramsberg Ramsberg Ramsberg Linde

1874-03-31 1874-03-31

Ramsberg Ramsberg Ramsberg Ramsberg Ramsberg

Datum

m ä d d d s

Född

Yrke

Person namn

civilstånd

Bostad namn

Löpnr i Fsb

1/121 1 Hålkärret 2 3 4 5 6 7 8 Wibyhult 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Vigda

377 flytt till el överförd

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

C D E Närke-Värmland;Örebro(T) Lindesbergs landsförsamling AIA:61 1882-1891

Äger:

Hemman

1 2

B

församling

A

flyttat från eller överförd

Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23

Ramsberg Ramsberg fol 365 Ramsberg fol 365

1891-11-22 1888-10-20 1887 1890-11-17 1891-11-23

död

1891-02-07

1882-11-03 1882-11-03 1882-11-03 1882-11-03 1882-11-03

Förklaringar: Make(m) hustru(h) son(s) dotter(d) sonson(ss) sondotter(sd) dotterson(ds) dotterdotter(dd) utom äktenskapet(uä) änkling,änka(ä) son första äktensk(sfä) make frånskild(mf) hustru frånskild(hf) fosterdotter(fd) oäkta dot(oäd) sonhustru(sh)

Wasselhyttan Nr3 Hfh 377 AIA51 sida 24

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

F

G

H

GID 2106.23

34600

Husförhör

1/8

I

K

L

Datum

C D E Närke-Värmland;Örebro(T) Lindesbergs landsförsamling AIA:61 1882-1891

J

M

N

O

Wasselhyttan Nr 3

m h s

m h

Per Andersson Anna Christina Carlsdotter Per

Bm

1840-06-26 Linde 1843-04-07 Linde 1879-07-08 Linde

Carolina Augusta Carlsson

Piga

1866-11-21 Ramsberg

Lars Erik Andersson

Bm

1843-04-28 Linde

GB360

1845-10-25 Linde 1797-12-15 Linde 1814-03-02 Linde

GB360

Broder: Jan Fredrik Andersson Fader:Anders Andersson äldre Christina Persdotter

Datum

flytt till el överförd

Vigda

Född

Yrke

Person namn

civilstånd

Bostad namn

Löpnr i Fsb

1 Västra Gården 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Änkling/Änka

378

Äger:

Hemman

1 2

B

församling

A

flyttat från eller överförd

Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23

GB360

Ramsberg

1886-

fol 359

1887-

död

1885-04-06

Förklaringar: Make(m) hustru(h) son(s) dotter(d) sonson(ss) sondotter(sd) dotterson(ds) dotterdotter(dd) utom äktenskapet(uä) änkling,änka(ä) son första äktensk(sfä) make frånskild(mf) hustru frånskild(hf) fosterdotter(fd) oäkta dot(oäd) sonhustru(sh)

Wasselhyttan Nr3 Hfh 378 AIA51 sida 25

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

F

G

H

GID 2106.23

34800

Husförhör

1/8

I

J

K

L

Datum

C D E Närke-Värmland;Örebro(T) Lindesbergs landsförsamling AIA:61 1882-1891

M

N

O

Wasselhyttan Nr 3

m ä s s s d m h s s s

Anders Andersson yngst Bm Johanna Ersdotter fördelsänka Anders Andersson Alfred Andersson Carl Erik Andersson Elin Rebecka Andersson Tekla Eugenia ? Piga Erik Ersson Bm Elin Rebecka Andersson Erik Ehrenfrid Karl Walfrid Anders Sigfrid

1838-08-12 1835-10-11 1860-04-25 1862-12-21 1865-07-05 1870-01-11 1872-12-19 1850-06-05 1870-01-11 1889-04-17 1890-03-26 1891-04-04

Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde

1859-09-28 1859-09-28

GB361

1888-11-09 1888-11-09 1888-11-09

fol 402 fol 402 fol 402 fol 402

Datum

flytt till el överförd

församling

Född

Yrke

Person namn

civilstånd

Bostad namn

Löpnr i Fsb

1 Västantorp 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Änkling/Änka

379

Äger:

Hemman

1 2

B

Vigda

A

flyttat från eller överförd

Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23

död

1882-10-18

Amerika

1888-05-28

Amerika fol 390 fol 58

1890-04-26 18881891-

1890 1890 1890 1890

Förklaringar: Make(m) hustru(h) son(s) dotter(d) sonson(ss) sondotter(sd) dotterson(ds) dotterdotter(dd) utom äktenskapet(uä) änkling,änka(ä) son första äktensk(sfä) make frånskild(mf) hustru frånskild(hf) fosterdotter(fd) oäkta dot(oäd) sonhustru(sh)

Wasselhyttan Nr3 Hfh 379 AIA51 sida 26

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

H

GID 2106.23

34900

Husförhör

5/24

I

J

K

L

M

N

Datum

G

flytt till el överförd

F

Datum

C D E Närke-Värmland;Örebro(T) Lindesbergs landsförsamling AIA:61 1882-1891

O

Wasselhyttan Nr 4

församling

Född

Yrke

Person namn

civilstånd

Bostad namn

Löpnr i Fsb

1 Ängarna 2 Bäckhaga 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

m h s d s d s d s s s

Per Erik Andersson Maria Andersdotter Anders Judith Maria Carl Sara Maria Erik Wilhelm Ester Maria Johan Edvard Gustaf Verner Sven 13:e barnet

Bm

1836-09-02 1844-05-24 1870-07-26 1873-01-15 1874-01-31 1877-06-18 1881-03-28 1882-07-03 1883-08-14 1886-11-15 1891-05-21

ä d

Anna Christina Ersdotter Lovisa Andersdotter

fördelsenka 1812-07-25 Linde 1837-05-23 Linde

Johanna Björkman Wilhelm Eriksson Christina Lovisa Andersdotter Carolina Bergström Anders Victor Andersson ( Hed) Brita Andersdotter

Piga Dräng Piga Piga Dräng

1851-07-08 1864-07-25 1862-09-06 1865-10-12 1867-01-11 1867-01-20

Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde

Ramsberg Linde Ljusnarsberg Ramsberg Norberg Malung

Änkling/Änka

381

Äger:

Hemman

1 2

B

Vigda

A

flyttat från eller överförd

Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23

1866-06-30 1866-06-30

GB365 Sthlm Maria

1829 1871-10-21 GB365

fol 462 fol 420 fol 363 fol 387 Ramsberg

18821883188418851885-

1892

död fol 390

1883-11-28 1884-10-?

Ramsberg Amerika Ljusnarsb Ramsberg fol 461 Ramsberg

18831888-05-22 18841885-10-26 18871886-

Förklaringar: Make(m) hustru(h) son(s) dotter(d) sonson(ss) sondotter(sd) dotterson(ds) dotterdotter(dd) utom äktenskapet(uä) änkling,änka(ä) son första äktensk(sfä) make frånskild(mf) hustru frånskild(hf) fosterdotter(fd) oäkta dot(oäd) sonhustru(sh)

Wasselhyttan Nr4 Hfh 381 AIA51 sida 27

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23 Cell: E17 Kommentar: Stefan Helsing: Svärmoder änka 1871-10-21 efter Bm Anders Jansson

Wasselhyttan Nr4 Hfh 381 AIA51 sida 28

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


1 Heden 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

GID 2106.23

35000

Husförhör

I

J

K

L

Datum

H

M

N

O

Wasselhyttan Nr 4

Anders Ersson Örn Anna Greta Andersdotter Carl Johan Andersson August 4:e barnet

Rättare

1839-11-14 1838-03-01 1869-01-29 1873-03-01

Ramsberg Ramsberg Linde Linde

Anna Lovisa Lidberg Lovisa Jansson Hanna Victoria Carlsson Johan Ludvig Andersson

Piga Piga Piga Hyresgäst

1858-04-17 1858-?-08 1864-10-23 1862-10-02

Grava Värml Linde Ramsberg Linde

Änkling/Änka

Vigda

församling

Född

382

Yrke

Person namn

civilstånd m h s s

G

1865-12-10 1865-12-10

fol 462 Näsby fol 387

GB366

1882-101884-11-08 1887-11-11

Datum

5/24

F

flytt till el överförd

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

C D E Närke-Värmland;Örebro(T) Lindesbergs landsförsamling AIA:61 1882-1891 V. Berglund i Ramsberg

Löpnr i Fsb

Äger:

Hemman

1 2

B

Bostad namn

A

flyttat från eller överförd

Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23

Ramsberg Ramsberg Ramsberg Ramsberg

1885-10-30 1885-10-30 1885-10-30 1885-10-30

fol 293 fol 962? Ramsberg Amerika

188218841885-10-30 1888-05-12

Förklaringar: Make(m) hustru(h) son(s) dotter(d) sonson(ss) sondotter(sd) dotterson(ds) dotterdotter(dd) utom äktenskapet(uä) änkling,änka(ä) son första äktensk(sfä) make frånskild(mf) hustru frånskild(hf) fosterdotter(fd) oäkta dot(oäd) sonhustru(sh)

Wasselhyttan Nr4 Hfh 382 AIA51 sida 29

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


Fรถrsamlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husfรถrhรถr GiD 2106.23 Cell: C4 Kommentar: Stefan Helsing: ร ger: V. Berglund i Ramsberg

Wasselhyttan Nr4 Hfh 382 AIA51 sida 30

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23

C D E Närke-Värmland;Örebro(T) Lindesbergs landsförsamling AIA:61 1882-1891

F

G

H

GID 2106.23

35100

Husförhör

I

J

K

L

M

N

O

Wasselhyttan Nr 4

Datum

flytt till el överförd

Snickare

Datum

Johan Lindqvist Anna Andersson

flyttat från eller överförd

m h

Änkling/Änka

Bm

Född

Person namn Nils Andersson Augusta Jansson Carolina Jansson Elfrida Augusta Anders Ernfrid Carl Linus

Yrke

civilstånd

Bostad namn

Löpnr i Fsb

m h1 h2 d1 s1 s2

Vigda

383

Äger:

Hemman

1 2

B

församling

A

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

1/14

1 Heden 2 3 4 5 6 7 8 hyresgäst 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1852-12-02 1854-04-28 1851-12-13 1875-02-13 1879-01-30 1887-11-25

Linde Ljusnarsberg Linde Linde Linde Linde

1861-06-22 Ramsberg 1864-01-01 Ramsberg

1874-03-27 1884-09-10 1874-03-27 1884-09-10

Ramsberg

1884-09-17

1887-05-23 1887-05-23

Ramsberg Ramsberg

1889-11-17 fol 1626 1889-11-17 fol 1626

GB367 död

1883-06-10

18901890-

Förklaringar: Make(m) hustru(h) son(s) dotter(d) sonson(ss) sondotter(sd) dotterson(ds) dotterdotter(dd) utom äktenskapet(uä) änkling,änka(ä) son första äktensk(sfä) make frånskild(mf) hustru frånskild(hf) fosterdotter(fd) oäkta dot(oäd) sonhustru(sh)

Wasselhyttan Nr4 Hfh 383 AIA51 sida 31

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

F

G

H

GID 2106.23

35200

Husförhör

5/72 1/24

5/36

I

J

K

L

M

flytt till el överförd

C D E Närke-Värmland;Örebro(T) Lindesbergs landsförsamling AIA:61 1882-1891

N

O

Wasselhyttan Nr 4

Heden Storålund

m h s

hos rad 2

?

hos rad 16 hos rad 16

m h fs

Stina Maja Jansson Anders Andersson Katarina Ersdotter Per Adolf

ägarinna Bm

1863-03-04 1829-12-31 1839-06-12 1878-11-11

Linde Ramsberg Linde Ramsberg

Ida Wihelmina Hammarström

Piga

1871-04-23 Linde

Anders Ramqvist Christina Johanna Larsdotter Carl August Andersson

Byggmäst

1830-11-02 Linde 1824-12-25 Linde 1857-08-18 Linde

Stina Maja Andersdotter Anna Kristina Jansson

Piga Piga

1851-06-13 Linde 1870-06-06 Linde

1885-04-21 1876-09-19 1876-09-19

1856-06-19 1856-06-19

fol 409 Ramsberg Ramsberg Ramsberg

1883 Björskog 1891-11-07 1891-11-07 1891-11-07

Lillhärad

1891-11-07

fol 394 fol 394 fol 394

188418841884-

fol 394 fol 387

18841889-

fol 390

Datum

flyttat från eller överförd

församling

Född

Yrke

Person namn

civilstånd

Bostad namn

Löpnr i Fsb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Änkling/Änka

384

Äger:

Hemman

1 2

B

Vigda

A

Datum

Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23

1885-07-22

1890-

Förklaringar: Make(m) hustru(h) son(s) dotter(d) sonson(ss) sondotter(sd) dotterson(ds) dotterdotter(dd) utom äktenskapet(uä) änkling,änka(ä) son första äktensk(sfä) make frånskild(mf) hustru frånskild(hf) fosterdotter(fd) oäkta dot(oäd) sonhustru(sh)

Wasselhyttan Nr4 Hfh 384 AIA51 sida 32

Faktainsamling:Stefan Helsing 0581-40001


H

GID 2106.23

35300

Husförhör

I

J

K

L

M

N

Datum

G

flytt till el överförd

F

Datum

C D E Närke-Värmland;Örebro(T) Lindesbergs landsförsamling AIA:61 1882-1891

O

Wasselhyttan Nr 4

Änkling/Änka

Född

Yrke

Person namn

civilstånd

Bostad namn

Löpnr i Fsb

Vigda

385

Äger:

Hemman

1 2

B

församling

A

flyttat från eller överförd

Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

3/32

1 Smältargården m 2 Jan Boris Bergman h 3 d 4 s 5 d 6 dd 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Bm G?lasmak? Anders Andersson Carolina Ersdotter Carolina Wilhelmina Andersson Anders Gustaf Andersson Anna Mathilda Andersson Amanda Carolina (mor rad 3)

1821-02-06 1826 1853-03-27 1866-02-17 1868-06-20 1879-02-24

Ramsberg Linde Ramsberg Linde Linde Linde

1847 1847 1885-03-04

GB364 fol 70

1885

Förklaringar: Make(m) hustru(h) son(s) dotter(d) sonson(ss) sondotter(sd) dotterson(ds) dotterdotter(dd) utom äktenskapet(uä) änkling,änka(ä) son första äktensk(sfä) make frånskild(mf) hustru frånskild(hf) fosterdotter(fd) oäkta dot(oäd) sonhustru(sh) Faktainsamling: Stefan Helsing Wasselhyttan Nr4 Hfh 385 AIA51 sida 33 0581-40001


3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

1/64

1 Åsbacken 2 finns ej kvar 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

G

H

GID 2106.23

35400

Husförhör

I

J

K

L

Datum

F

M

N

O

Wasselhyttan Nr 4

m h s d s

Anders Jansson Lovisa Jacobsdotter Anders Andersson Christina Maria Andersson Erik Reinhold Andersson

m h s

Carl Johan Andersson Johanna Berglind Carl Verner

Backst.

m h s d s s

Anders Andersson Augusta Riddarström Carl Reinhold Gerda Maria Anders Milcher? Erik Josef

Bm/Hyttarb 1853-02-12 1862-09-22 1884-01-15 1886-12-29 1889-04-24 1892-03-02

Hyttarb Hyttarb

1810 1813 1853-02-18 1854-04-03 1858-09-30

Hjulsjö Ramsberg Linde Linde Linde

1847-08-22 Linde 1846-10-26 Ljusnarsberg 1881-02-08 Linde

Linde Ramsberg Linde Linde Linde Linde

1843-01-08 1841-11-21 GB366 1843-01-08

död

Datum

flytt till el överförd

Änkling/Änka

Vigda

församling

Född

386

Yrke

Person namn

C D E Närke-Värmland;Örebro(T) Lindesbergs landsförsamling AIA:61 1882-1891 Anders Andersson rad 14

civilstånd

Löpnr i Fsb

Äger:

Hemman

1 2

B

Bostad namn

A

flyttat från eller överförd

Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23

1891-03-10

rad 14 1883-04-27 Ljusnarsb 1887-02-26

1874-07-31 1874-07-31

GB366

1883-04-27 1883-04-27

rad 3 Ramsberg

1883-04-27 1883-04-27

Förklaringar: Make(m) hustru(h) son(s) dotter(d) sonson(ss) sondotter(sd) dotterson(ds) dotterdotter(dd) utom äktenskapet(uä) änkling,änka(ä) son första äktensk(sfä) make frånskild(mf) hustru frånskild(hf) fosterdotter(fd) oäkta dot(oäd) sonhustru(sh)

Wasselhyttan Nr4 Hfh 386 AIA51 sida 34

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23

F

G

H

GID 2106.23

35500

Husförhör

J

K

L

M

N

O

Wasselhyttan Nr 4

m h d

Per Ersson (öster) Maria Andersdotter Hedda Carolina

m h d

Anders Persson Dräng Anna Lovisa Karlsson Piga Johanna Matilda Persson Piga Johan Ludvig Andersson Dräng Christina Maria Eriksson Piga Anders Viktor Andersson Dräng Anders Eriksson Dräng Lovisa Berggren Johanna Lovisa Carl August Carlsson Dräng Anna Carolina Jansson Piga Alma Augusta Kristina Magnusson Piga Carl August Carlsson Dräng Alma Augusta Kristina Magnusson Edit Theresia

m h d

Bm

1822-06-29 Linde 1814-05-15 Linde 1856-09-25 Linde

1874-06-15 1870-04-25 1860-10-07 1862-10-02 1864-12-12 1867-01-11 1864-06-04 1857-02-03 1886-07-25 1867-05-03 1870-06-06 1871-01-20 1867-05-03 1871-01-20 1891-10-11

Linde Ramsberg Linde Linde Linde Norberg Ramsberg Ramsberg Ramsberg Linde Linde Linde Linde Linde Linde

Datum

flyttat från eller överförd

församling

Född

Yrke

Person namn

civilstånd

Bostad namn

Löpnr i Fsb

1 Kilen (Kiln) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Änkling/Änka

387

Datum

1/4

I

flytt till el överförd

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

C D E Närke-Värmland;Örebro(T) Lindesbergs landsförsamling AIA:61 1882-1891

Äger:

Hemman

1 2

B

Vigda

A

Ramsberg fol 382 Björskog fol 381 Ramsberg Ramsberg Ramsberg rad 19 fol 384

1882-10-29 18871885-10-26 188518861886188618911889-

fol 200 fol 200 fol 200

189118911891-

1855-06-15 GB368 1855-06-15 1854-02-23

fol 374 Ramsberg

18911891-11-09

1886-06-07 1886-06-07

fol 483 fol 289 fol 55 Ramsberg Ramsberg

1882188318841883-11-14 1886-

1891-03-28 1891-03-28

fol 390 fol 295 fol 124 rad 16 rad 18

18871887188918911891-

Förklaringar: Make(m) hustru(h) son(s) dotter(d) sonson(ss) sondotter(sd) dotterson(ds) dotterdotter(dd) utom äktenskapet(uä) änkling,änka(ä) son första äktensk(sfä) make frånskild(mf) hustru frånskild(hf) fosterdotter(fd) oäkta dot(oäd) sonhustru(sh)

Wasselhyttan Nr4 Hfh 387 AIA51 sida 35

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23 Cell: I5 Kommentar: Stefan Helsing: 2:a giftet, 1:a giftet 1837, änka 1854-02-23

Wasselhyttan Nr4 Hfh 387 AIA51 sida 36

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

F

G

H

GID 2106.23

35600

Husförhör

23/64

I

J

K

L

Datum

C D E Närke-Värmland;Örebro(T) Lindesbergs landsförsamling AIA:61 1882-1891

M

N

O

Wasselhyttan Nr 5

m h d s s

d

d

d

m h s d s

Johan Erik Andersson Anna Christina Ersdotter Hedda Jansson Erik Jansson Elias Emanuel Jansson

Bm

Bernhardina Björk Jenny Matilda d till rad 7 Lovisa Augusta Carlsson Matilda Eriksson Matilda Olivia Sofia Wihelmina Andersson Hedda Carolina Larsdotter Catharina Andersdotter Johanna Maria Erik Carlsson

Piga

Per Andersson måg Hedda Jansson Erik Emanuel Anna Elisabet Gustaf Efraim Anna Carolina Jansson Johanna Persdotter Albert Winberg

Arb

Piga Piga Piga Piga Piga Dräng

Piga Piga Dräng

1814-05-28 1820-08-29 1845-07-15 1863-04-07 1867-03-26

Linde Linde Linde Linde Linde

1867-04-03 1889-07-18 1860-081860-04-12 1888-04-09 1860-09-24 1855-06-08 1860-06-02 1882-01-04 1869-08-03

Ljusnarsberg Linde Ljusnarsberg Linde Linde Ramsberg Linde Linde Linde Linde

1850-11-17 1845-07-15 1884-02-10 1886-03-10 1887-12-13 1870-03-06 1874-09-29 1870-01-20

Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde

1840 1840

Datum

flytt till el överförd

församling

Född

Yrke

Person namn

civilstånd

Bostad namn

Löpnr i Fsb

1 Forsbacka 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sörby 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Änkling/Änka

389

Äger:

Hemman

1 2

B

Vigda

A

flyttat från eller överförd

Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23

GB370 Sthlm Maria 1882-09-18

1882-11-24 1882-11-24

fol 365

1888-

fol 410 fol 410 fol 1296

188918891888-

fol 365 fol 70

18861887-

fol 420 fol 368

18821884-

fol 413

1886-

fol 498 Ramsberg fol 411 fol 411 fol 390

18821884-11-10 188518851889-

Stlm Maria

1883-10-06 fol 402 fol 402 fol 402 fol 402 fol 402 1890Ljusnarsb 18911888fol 102

1889 1889 1889 1889 1889 1891-10-28

fol 384 fol 440 fol 203

1889-

Förklaringar: Make(m) hustru(h) son(s) dotter(d) sonson(ss) sondotter(sd) dotterson(ds) dotterdotter(dd) utom äktenskapet(uä) änkling,änka(ä) son första äktensk(sfä) make frånskild(mf) hustru frånskild(hf) fosterdotter(fd) oäkta dot(oäd) sonhustru(sh)

Wasselhyttan Nr5 Hfh 389 AIA51 sida 37

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

C D E Närke-Värmland;Örebro(T) Lindesbergs landsförsamling AIA:61 1882-1891

F

G

H

GID 2106.23

35700

Husförhör

13/64

I

J

K

L

M

N

O

Wasselhyttan Nr 5

m h d s d s s s d

ä m h s

Anders Jansson Clara Sofia Andersdotter Clara Sofia Anders Elin Elisabeth Lars Erik Emanuel Carl Rickard Anna Maria Carl Johan Carlsson Emma Christina Carlsdotter Lovisa Andersson svägerska Carl August Carlsson Lovisa Ingeborg Jansson Maria Matilda Kåberg Erik Carlsson Hilma Eriksson Johanna Carolina Andersdotter Erik Ersson (son till rad 15) Elin Recka Andersson Erik Ehrenfrid

Bm

Dräng Piga Dräng Piga Piga Dräng Piga

1851-01-27 1851-08-01 1875-03-21 1877-11-18 1879-08-16 1881-04-26 1884-01-14 1887-12-03 1890-07-09 1861-10-03 1865-04-21 1837-05-23 1867-05-03 1867-01-20 1867-03-14 1869-08-03 1872-03-31

Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde

1874-11-06 1874-11-06

1817-10-10 1850-01-05 1870-01-11 1889-04-13

Ramsberg Linde Linde Linde

1845-09-12 1841-05-08 GB372

Datum

flytt till el överförd

Datum

flyttat från eller överförd

församling

Född

Yrke

Person namn

civilstånd

Bostad namn

Löpnr i Fsb

1 Kullen 2 Jan o GunnBritt 3 Jansson 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Änkling/Änka

390

Äger:

Hemman

1 2

B

Vigda

A

GB372

Ljusnarsb fol 362 fol 381 fol 413 fol 359 fol 363 fol 389 fol 365

fol 379

1882-11-15 1882188418851885188618871888-

fol 848 fol 362

18831883-

fol 387 fol 362 fol 255 fol 362 Ramsberg

18871886188718891889-11-04

död fol 402 1888 fol 402 fol 402

1884-05-23 1889 1889 1889

Förklaringar: Make(m) hustru(h) son(s) dotter(d) sonson(ss) sondotter(sd) dotterson(ds) dotterdotter(dd) utom äktenskapet(uä) änkling,änka(ä) son första äktensk(sfä) make frånskild(mf) hustru frånskild(hf) fosterdotter(fd) oäkta dot(oäd) sonhustru(sh)

Wasselhyttan Nr5 Hfh 390 AIA51 sida 38

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

F

G

H

GID 2106.23

35800

Husförhör

1/32

I

J

K

L

Datum

C D E Närke-Värmland;Örebro(T) Lindesbergs landsförsamling AIA:61 1882-1891

M

N

O

Wasselhyttan Nr 5

m h

Johan Adolf Ersson Lovisa Ersdotter

Anders Persson

Bm

1839-04-24 Linde 1839-11-12 Ramsberg

1871-06-16

1822-01-22 Linde

1848-02-22 1871-06-07 GB371

Datum

flytt till el överförd

Änkling/Änka

Född

Yrke

Person namn

civilstånd

Bostad namn

Löpnr i Fsb

1 Värmskogen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Vigda

391

Äger:

Hemman

1 2

B

församling

A

flyttat från eller överförd

Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23

GB371

Amerika

1882-05-21

Förklaringar: Make(m) hustru(h) son(s) dotter(d) sonson(ss) sondotter(sd) dotterson(ds) dotterdotter(dd) utom äktenskapet(uä) änkling,änka(ä) son första äktensk(sfä) make frånskild(mf) hustru frånskild(hf) fosterdotter(fd) oäkta dot(oäd) sonhustru(sh)

Wasselhyttan Nr5 Hfh 391 AIA51 sida 39

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

F

G

H

GID 2106.23

35900

Husförhör

1/64

I

J

K

L

Datum

C D E Närke-Värmland;Örebro(T) Lindesbergs landsförsamling AIA:61 1882-1891

M

N

O

Wasselhyttan Nr 5

m h s d

Carl Persson Anna Persdotter Anders Carlsson Hanna Mathilda Carlsson

Bm

m h s d d s s s

Lars Ersson måg Anna Lovisa Carlsson Lars Erik Anna Viktoria Signe Maria Anders Gustaf David

Arb

1827-10-26 1828-03-17 1856-10-12 1871-04-16

Linde Linde Linde Linde

1859-07-30 1858-11-21 GB373 1859-07-30

1850-05-06 1861-04-26 1881-03-14 1882-12-16 1885-03-29 1887-07-03 1889-08-13 1891-11-20

Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde

1880-09-10 1880-09-10

Datum

flytt till el överförd

församling

Född

Yrke

Person namn

civilstånd

Bostad namn

Löpnr i Fsb

1 Ängarna 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Änkling/Änka

392

Äger:

Hemman

1 2

B

Vigda

A

flyttat från eller överförd

Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23

död Amerika

1883-03-15 1882-07-08

död

1892-01-28

GB373

Förklaringar: Make(m) hustru(h) son(s) dotter(d) sonson(ss) sondotter(sd) dotterson(ds) dotterdotter(dd) utom äktenskapet(uä) änkling,änka(ä) son första äktensk(sfä) make frånskild(mf) hustru frånskild(hf) fosterdotter(fd) oäkta dot(oäd) sonhustru(sh)

Wasselhyttan Nr5 Hfh 392 AIA51 sida 40

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23 Cell: I4 Kommentar: Stefan Helsing: 2:a giftet, 1:a giftet 1853-06-25, änkling 1858-11-21

Wasselhyttan Nr5 Hfh 392 AIA51 sida 41

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

F

G

H

GID 2106.23

36000

Husförhör

3/64

I

J

K

L

Datum

C D E Närke-Värmland;Örebro(T) Lindesbergs landsförsamling AIA:61 1882-1891

M

N

O

Wasselhyttan Nr 5

m h s d d d s

Anders Carlsson Carolina Jansdotter Anders Hanna Elina Elin Maria Hulda Carolina Anders Julius

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ä

Maria Catharina Ersdotter moder till rad 1 Carolina Andersdotter

ä

Christina Elisabet Ersdotter

Bm

Piga

1846-02-25 1847-09-26 1868-04-23 1870-08-31 1874-12-20 1878-06-19 1888-07-04

Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde

1867-04-05 1867-04-05

Datum

flytt till el överförd

församling

Född

Yrke

Person namn

civilstånd

Bostad namn

Löpnr i Fsb

1 Wretstorp 2 3 4 5 6 7 8 9

Änkling/Änka

393

Äger:

Hemman

1 2

B

Vigda

A

flyttat från eller överförd

Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23

GB373 död 1887-02-13 Ljusnarsb 1891-11-09

1814Linde 1842-03-16 Linde

1839-10-03 1869-10-28 GB373

1799-03-16 Ljusnarsberg

1846-09-12 1872-11-06 GB373

fol 190

1883-

död

1883-03-03

Förklaringar: Make(m) hustru(h) son(s) dotter(d) sonson(ss) sondotter(sd) dotterson(ds) dotterdotter(dd) utom äktenskapet(uä) änkling,änka(ä) son första äktensk(sfä) make frånskild(mf) hustru frånskild(hf) fosterdotter(fd) oäkta dot(oäd) sonhustru(sh) Faktainsamling: Stefan Helsing Wasselhyttan Nr5 Hfh 393 AIA sida 42 0581-40001


3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

H

GID 2106.23

36100

Husförhör

1/32

I

J

K

L

M

N

Datum

G

flytt till el överförd

F

Datum

C D E Närke-Värmland;Örebro(T) Lindesbergs landsförsamling AIA:61 1882-1891

O

Wasselhyttan Nr 5

m h fs

Anders Ramqvist Christina Johanna Larsdotter Carl August Andersson

Byggmäst

1830-04-02 Linde 1828-12-25 Linde 1857-06-28 Linde

Stina Maja Andersdotter

Piga

1851-08-12 Linde

1856-06-11 1856-06-11

Änkling/Änka

Född

Yrke

Person namn

civilstånd

Bostad namn

Löpnr i Fsb

1 Marielund 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Vigda

394

Äger:

Hemman

1 2

B

församling

A

flyttat från eller överförd

Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23

GB374

fol 384 fol 384 fol 384

1884 1884 1884

fol 384

1884

Förklaringar: Make(m) hustru(h) son(s) dotter(d) sonson(ss) sondotter(sd) dotterson(ds) dotterdotter(dd) utom äktenskapet(uä) änkling,änka(ä) son första äktensk(sfä) make frånskild(mf) hustru frånskild(hf) fosterdotter(fd) oäkta dot(oäd) sonhustru(sh)

Wasselhyttan Nr5 Hfh 394 AIA51 sida 43

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

C D E Närke-Värmland;Örebro(T) Lindesbergs landsförsamling AIA:61 1882-1891

F

G

H

GID 2106.23

36200

Husförhör

13/96

I

J

K

L

M

N

O

Wasselhyttan Nr 6

ä

Anna Andersdotter

Anders Löfgren Victor Leonard Larsson

1823-06-14 Linde

Dräng Dräng

Datum

flytt till el överförd

Datum

flyttat från eller överförd

Änkling/Änka

Född

Yrke

Person namn

civilstånd

Bostad namn

Löpnr i Fsb 1 Hälla 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Vigda

396

Äger:

Hemman

1 2

B

församling

A

1850-06-18 1875-07-07 GB376

1860-03-03 Linde 1862-08-03 Kil Värml

Ramsberg

1884-

fol 424 fol 369

18891886-

Förklaringar: Make(m) hustru(h) son(s) dotter(d) sonson(ss) sondotter(sd) dotterson(ds) dotterdotter(dd) utom äktenskapet(uä) änkling,änka(ä) son första äktensk(sfä) make frånskild(mf) hustru frånskild(hf) fosterdotter(fd) oäkta dot(oäd) sonhustru(sh)

Wasselhyttan Nr6 Hfh 396 AIA51 sida 44

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

H

GID 2106.23

36300

Husförhör

19/96

I

J

K

L

M

N

Datum

G

flytt till el överförd

F

Datum

C D E Närke-Värmland;Örebro(T) Lindesbergs landsförsamling AIA:61 1882-1891

O

Wasselhyttan Nr 6

m h d d s s s ds

Carl Fredrik Andersson Carolina Persdotter Carolina Carlsson Anna Lovisa Carlsson Viktor Carlsson Reinhold Carlsson Hjalmar Carlsson Carl Oskar son till rad 3

Ida Amanda Schöllin

Bm

församling

Född

Yrke

Person namn

civilstånd

Bostad namn

Löpnr i Fsb 1 Hälla 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1820-03-28 1825-01-26 1851-07-03 1860-11-30 1863-11-22 1864-11-26 1869-02-03 1888-06-17

Linde Ramsberg Linde Linde Linde Linde Linde Linde

1846-07-02 1846-07-02

1847-01-02 Näsby

Änkling/Änka

397

Äger:

Hemman

1 2

B

Vigda

A

flyttat från eller överförd

Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23

GB377

Staden fol 49

1884 Staden fol 11882-10Ljusnarsb 1890-06-20

fol 437

1891-

Förklaringar: Make(m) hustru(h) son(s) dotter(d) sonson(ss) sondotter(sd) dotterson(ds) dotterdotter(dd) utom äktenskapet(uä) änkling,änka(ä) son första äktensk(sfä) make frånskild(mf) hustru frånskild(hf) fosterdotter(fd) oäkta dot(oäd) sonhustru(sh)

Wasselhyttan Nr6 Hfh 397 AIA51 sida 45

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


Fรถrsamlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husfรถrhรถr GiD 2106.23 Cell: I7 Kommentar: Stefan Helsing: lyst 1890-09-14 Erik Ha?? ร stra Lรถa Ramsbergs fs

Wasselhyttan Nr6 Hfh 397 AIA51 sida 46

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

F

G

H

GID 2106.23

36400

Husförhör

13/48

I

J

K

L

Datum

C D E Närke-Värmland;Örebro(T) Lindesbergs landsförsamling AIA:61 1882-1891

M

N

O

Wasselhyttan Nr 6

m h d s d

m h d s s

Per Persson Johanna Charlotta Eriksson Clara Gustaf Gabriel Eva Anders Persson

Bm

Carl Erik Andersson Carl Ersson Hanna Viktoria Carlsson Emma Sofia Nilsson Per Larsson Erik Eriksson Chatharina Olsson Elina Catharina Erik Helge Lars Gustaf Carl August Björkman Håkan Larsson Anna Fredrika Lindqvist Christina Carolina Andersson hennes dot: Emma Carolina Carolina Persson Anders Emil Andersson Hulda Carlsten Emma Brattlöf

dräng dräng piga piga dräng Bm

Bm

dräng dräng piga piga piga dräng piga piga

1846-05-29 1852-02-01 1873-03-08 1876-04-11 1877-11-24 1849-04-13

Linde Linde Linde Linde Linde Linde

1863-05-22 1860-06-16 1864-10-23 1862-11-23 1852-08-23 1846-04-12 1849-10-02 1881-09-01 1883-05-27 1885-03-11 1867-02-01 1865-08-12 1868-03-20 1868-04-23 1885-09-03 1869-04-27 1865-08-28 1868-04-24 1868-04-23

Linde Ramsberg Ramsberg Ramsberg Ekshärad Värml Linde Grythyttan Linde Linde Linde Linde Ekshärad Värml Köping Ramsberg Linde Linde Örebro Linde Grythyttan

1872-03-14 1872-03-14

GB378

fol 456

1880-09-24 1880-09-24

Ramsberg Ramsberg Ramsberg fol 99 fol 530 fol 530 fol 530 fol 530 fol 530 fol 665 Ekshärad fol 464 Ramsberg fol 503 Örebro fol 299 Grythyttan

fol 411 fol 411 fol 411 fol 411 fol 411

Datum

flytt till el överförd

församling

Född

Yrke

Person namn

civilstånd

Bostad namn

Löpnr i Fsb

1 Wasstorp 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Änkling/Änka

398

Äger:

Hemman

1 2

B

Vigda

A

flyttat från eller överförd

Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23

1889-101889-101889-101889-101889-10-

1887

fol 406 fol 367 Näsby fol 411 fol 68 fol 111 fol 111 fol 111 fol 111 fol 111 fol 1846 Ramsberg fol 411 fol 694 död 1884-10 Ramsberg 1885-11-11 Asker 1885-10 fol 199 1885-11-19 fol 111 1882-11-10 1882-11-10 1883-11-24 18831884-101884-101884-101884-101884-101884-10 1884-12-10 1884-101884-11-29

1884-01-21 1883-10 1883-11-17 1884-10 1884-10 1886-10 1886-10 1886-10 1886-10 1886-10 1885-10 1885-10-30 1885-10 18861886-02-01 1885-11-11 1887-11-19 1886-11-01 1886-

Förklaringar: Make(m) hustru(h) son(s) dotter(d) sonson(ss) sondotter(sd) dotterson(ds) dotterdotter(dd) utom äktenskapet(uä) änkling,änka(ä) son första äktensk(sfä) make frånskild(mf) hustru frånskild(hf) fosterdotter(fd) oäkta dot(oäd) sonhustru(sh)

Wasselhyttan Nr6 Hfh 398 AIA51 sida 47

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


Fรถrsamlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husfรถrhรถr GiD 2106.23 Cell: M4 Kommentar: Stefan Helsing: Wasselhytte egor nr 4 Strรถmbacka Cell: K18 Kommentar: Stefan Helsing: Gusselby nr 4 Gransnรฅret 48/360 mtl Cell: M18 Kommentar: Stefan Helsing: Guldsmedshyttan nr 5

Wasselhyttan Nr6 Hfh 398 AIA51 sida 48

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

C D E Närke-Värmland;Örebro(T) Lindesbergs landsförsamling AIA:61 1882-1891

F

G

H

GID 2106.23

36500

Husförhör

3/64

1/36

I

J

K

L

M

N

O

Wasselhyttan Nr 6 f.d. Hålkärret

m h s-m h d d m h d s s s

Anders Larsson Maria Christina Welamsdotter Nils Wilhelm Andersson Anna Lovisa Strand Anna Mathilda Charlotta Elin Maria Nils Wilhelm Andersson Anna Lovisa Strand Elin Maria Ernst Wilhelm Carl Fritiof Johan Adolf

Bm

m h s

Per Gustaf Carlsson Carolina Eriksdotter Erik

Bm

arb

arb

1820-06-08 1817 1852-06-12 1854-01-22 1881-03-16 1882-03-07 1852-06-12 1854-01-22 1882-03-07 1884-07-20 1887-03-04 1890-06-23

Linde 1847-08-22 Linde 1847-08-22 Linde Sthlm Brännkyrka Sthlm Linde Linde Sthlm Brännkyrka Linde Sthlm Sthlm Sthlm

1842-11-27 Linde 1843-09-16 Linde 1873-09-27 Ramsberg

1872-11-04 1872-11-04

Datum

flytt till el överförd

Datum

flyttat från eller överförd

Änkling/Änka

Född

Yrke

Person namn

civilstånd

Bostad namn

Löpnr i Fsb

1 Wibyhult 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Gonäs 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Vigda

399

Äger:

Hemman

1 2

B

församling

A

GB379 Sthlm Sthlm Sthlm Sthlm Sthlm Sthlm Sthlm Sthlm Sthlm Sthlm

Maria Maria Maria Maria Maria Maria

fol 415 fol 415 fol 415

Maria Maria Maria Maria

1882-07-13 1882-07-13 1882-07-13 1882-07-13

1892-04-16 1892-04-16 1892-04-16 1892-04-16 1892-04-16 1892-04-16 1887-10-31 1887-10-31 1887-10-31

Förklaringar: Make(m) hustru(h) son(s) dotter(d) sonson(ss) sondotter(sd) dotterson(ds) dotterdotter(dd) utom äktenskapet(uä) änkling,änka(ä) son första äktensk(sfä) make frånskild(mf) hustru frånskild(hf) fosterdotter(fd) oäkta dot(oäd) sonhustru(sh)

Wasselhyttan Nr6 Hfh 399 AIA51 sida 49

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


Fรถrsamlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husfรถrhรถr GiD 2106.23 Cell: C17 Kommentar: Stefan Helsing: Kรถpt av P Persson Wasstorp 1/36 mtl

Wasselhyttan Nr6 Hfh 399 AIA51 sida 50

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

C D E Närke-Värmland;Örebro(T) Lindesbergs landsförsamling AIA:61 1882-1891

F

G

H

GID 2106.23

36600

Husförhör

1/14 svårläst

I

J

K

L

M

N

O

Wasselhyttan Nr 6 f.d. Hålkärret

m h

Aron Persson Anna Cajsa Ersdotter

Bm

1817-10-31 Linde 1825-10-30 Ljusnarsberg

1870-09-03 1869-06-29 GB380 1870-09-03

död

Datum

flytt till el överförd

Datum

flyttat från eller överförd

Änkling/Änka

Född

Yrke

Person namn

civilstånd

Bostad namn

Löpnr i Fsb

1 Wibyhult 2 finns ej kvar 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Vigda

400

Äger:

Hemman

1 2

B

församling

A

1892-02-09

Förklaringar: Make(m) hustru(h) son(s) dotter(d) sonson(ss) sondotter(sd) dotterson(ds) dotterdotter(dd) utom äktenskapet(uä) änkling,änka(ä) son första äktensk(sfä) make frånskild(mf) hustru frånskild(hf) fosterdotter(fd) oäkta dot(oäd) sonhustru(sh)

Wasselhyttan Nr6 Hfh 400 AIA51 sida 51

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


G

H

GID 2106.23

36700

Husförhör

I

J

K

L

Datum

F

M

N

O

Wasselhyttan Nr 6

Olof Olsson Anna Stina Andersdotter Christina Carolina Olsson Per Olsson Axel Emanuel son till rad 3 Karl Albert son till rad 3

Bm

m h d s s

Per Olsson Emma Karolina Aronsson Elina Maria Gustaf Gustaf Edvard

Bm

1823-06-16 1822-11-29 1854-01-06 1856-01-13 1888-03-10 1890-06-12

Grythyttan Linde Ramsberg Ramsberg Linde Linde

1850-12-05 1850-12-05

1856-01-13 1866-05-08 1887-03-31 1889-10-03 1892-04-11

Ramsberg Linde Linde Linde Linde

1886-11-26 1886-11-26

Änkling/Änka

Datum

m h d s ds ds

Född

Yrke

Person namn

civilstånd

Bostad namn

Löpnr i Fsb

13/192 1 Sörbylund 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Vigda

401 flytt till el överförd

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

C D E Närke-Värmland;Örebro(T) Lindesbergs landsförsamling AIA:61 1882-1891

Äger:

Hemman

1 2

B

församling

A

flyttat från eller överförd

Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23

Ramsberg rad 16 död Ramsberg

1891-10-12 1886-11-05 1888-05-17 1891-10-12

död

1891-07-03

GB382

1886-11-26

rad 4 fol 402

1886-11-05 1886

Förklaringar: Make(m) hustru(h) son(s) dotter(d) sonson(ss) sondotter(sd) dotterson(ds) dotterdotter(dd) utom äktenskapet(uä) änkling,änka(ä) son första äktensk(sfä) make frånskild(mf) hustru frånskild(hf) fosterdotter(fd) oäkta dot(oäd) sonhustru(sh)

Wasselhyttan Nr6 Hfh 401 AIA51 sida 52

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


F

G

H

GID 2106.23

36800

Husförhör

I

J

K

L

Datum

M

N

O

Wasselhyttan Nr 6

m h d d d s d d

Aron Andersson Anna Persdotter Anna Erika Aronsson Emma Carolina Ida Lovisa Anders Hedda Helena Elin Maria

ds

Carl son till rad 3

m h s s d

Carolina Andersdotter, syster Lars Erik Ramstedt Carl Erik Aronsson, måg Anna Erika Aronsson Carl Erik Hanna Amalia

m h s d s

Per Andersson Hedda Jansson Erik Emanuel Anna Elisabet Gustaf Efraim

m h s s

Erik Ersson Elin Rebecka Andersson Erik Ehrenfrid Karl Walfrid

Bm

1830-01-30 1842-05-13 1863-03-05 1866-05-08 1871-07-01 1875-05-20 1877-09-20 1880-01-05

Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde

1860-08-19 1860-08-19

GB381

död 1884-05-04 fol 449 1889 Ramsberg 1883-10-30 fol 401 1886 fol 449 1889 fol 449 1889 fol 449 1889 fol 449 1889

1886-11-26

1883-02-21 Linde 1826-03-25 1863-01-25 1858-02-18 1863-03-05 1883-02-21 1885-08-12 1888-03-28

Linde Ramsberg Ramsberg Linde Linde Linde Linde

Bm

1850-11-17 1845-07-15 1884-02-10 1886-03-14 1887-12-13

Bm

1850-06-05 1870-01-11 1889-04-13 1890-03-26

dräng

Datum

församling

Född

Yrke

Person namn

civilstånd

Bostad namn

Löpnr i Fsb

29/192 1 Sörby 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Änkling/Änka

402 flytt till el överförd

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

C D E Närke-Värmland;Örebro(T) Lindesbergs landsförsamling AIA:61 1882-1891

Äger:

Hemman

1 2

B

Vigda

A

flyttat från eller överförd

Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23

Ramsberg 1883-10-28 död fol 362 1884-10-12 Ramsberg 1884-10-12 Ramsberg 1884-10-12 Ramsberg Ramsberg Ramsberg

1883-11-23 1883-11-23

Ramsberg Ramsberg Ramsberg

Linde Linde Linde Linde Linde

1882-11-24 1882-11-24

fol 389 fol 389 fol 389 fol 389 fol 389

1889 1889 1889 1889 1889

Linde Linde Linde Linde

1888-11-09 1888-11-09

fol 390 fol 390

1889 fol 379 1889 fol 379 fol 379 fol 379

1886-05-10 1882-101889-11-02 1889-11-02 1889-11-02 1889-11-02 1889-11-02

1890 1890 1890 1890

Förklaringar: Make(m) hustru(h) son(s) dotter(d) sonson(ss) sondotter(sd) dotterson(ds) dotterdotter(dd) utom äktenskapet(uä) änkling,änka(ä) son första äktensk(sfä) make frånskild(mf) hustru frånskild(hf) fosterdotter(fd) oäkta dot(oäd) sonhustru(sh)

Wasselhyttan Nr6 Hfh 402 AIA51 sida 53

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


Fรถrsamlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husfรถrhรถr GiD 2106.23 Cell: A4 Kommentar: Stefan Helsing: ร gare: 49/384 rad 20 3/384 P.Olsson i fol 401 6/384 L Ersson i Vermskogen Cell: E11 Kommentar: Stefan Helsing: 6 barn samt en notis vid Emma " 7 dรถda"

Wasselhyttan Nr6 Hfh 402 AIA51 sida 54

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

F

G

H

GID 2106.23

36900

Husförhör

1/16

I

J

K

L

M

flytt till el överförd

C D E Närke-Värmland;Örebro(T) Lindesbergs landsförsamling AIA:61 1882-1891

N

O

Wasselhyttan Nr 6

11 12 Hålkärret 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

m h d s d s d

m h d d s d s s

Gustaf Jansson Bm Margareta Christina Andersdotter Emma Gustafsson Anders Gustafsson Julia Gustafsson Gustaf Hulda Christina

1823-021838-03-15 1864-09-10 1867-04-01 1870-07-28 1873-06-21 1878-12-01

Matilda Jansson

Piga

1870-03-07 Linde

fd Bm Arb

1803-11-06 1849-09-02 1849-03-27 1874-09-29 1877-01-06 1880-01-10 1883-06-27 1887-01-25 1890-08-17

Anders Andersson G.J:s svärfader Per Andersson G.J:s svåger Emma Persdotter Johanna Selma Augusta Carl Robert Ellen Emilia Per Simon Gustaf Melker

Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde

Linde Linde Ljusnarsberg Linde Linde Linde Linde Linde Linde

1862-12-27 1862-12-27

Datum

flyttat från eller överförd

församling

Född

Yrke

Person namn

civilstånd

Bostad namn

Löpnr i Fsb

1 Ängarna 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Änkling/Änka

403

Äger:

Hemman

1 2

B

Vigda

A

Datum

Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23

GB383

Näsby

1834 1855-06-14 GB383 1873-12-27 1873-12-27

1885-11-16 fol 409

död

fol 440

död

1886-11-

1883-01-23

1890

1891-01-23

Förklaringar: Make(m) hustru(h) son(s) dotter(d) sonson(ss) sondotter(sd) dotterson(ds) dotterdotter(dd) utom äktenskapet(uä) änkling,änka(ä) son första äktensk(sfä) make frånskild(mf) hustru frånskild(hf) fosterdotter(fd) oäkta dot(oäd) sonhustru(sh) Faktainsamling: Stefan Helsing Wasselhyttan Nr6 Hfh 403 AIA51 sida 55 0581-40001


Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

C D E Närke-Värmland;Örebro(T) Lindesbergs landsförsamling AIA:61 1882-1891

F

G

H

GID 2106.23

37000

Husförhör

Nr 1

Nr 2

Nr 2

Nr 2 Nr 2

Nr 2

I

J

K

Wasselhytte ägor nr 1 o 2

L

M

N

O

SVAR SE-ULA-10851 AIa:61

m h

Anders Wilhelm Andersson Christina Persdotter

Arb

m h d

Carl Andersson Carolina Persdotter Anna Lovisa Carlsson

Backstugsitt 1822-04-01 Ramsberg 1829-06-11 Ramsberg 1866-05-29 Linde

ä s s

Maria Persdotter Per Andersson Johan Andersson

Arb

1838-02-23 Linde 1860-11-09 Linde 1866-04-30 Linde

Anders Ersson

Inhys

1805-

Ramsberg

1849-05-13 18481874-08-11 1878-12-24 1881-01-12 1883-06-29 1886-05-15 1889-11-08

Ramsberg Linde Linde Ramsberg Linde Linde Linde Linde Ramsberg Glava Värmland Linde Linde

1844-05-01 Linde 1840-06-15 Linde

m h d s s s d d

Anders Ramstedt Torpare Lovisa Andersson Hedda Carolina (Hilda Karolina) Anders Gustaf Carl Ludvig Per Johan Sofie Carolina Anna Ottilia

m h d s

Viktor Daniel Danielsson Anna Catharina Nilsson Anna Thersia Carl Viktor

Skomakare 1853-02-02 1852-09-26 1881-02-06 1885-03-06

1873-09-19 1873-09-19

1880-041880-04

GB389

1877-02-26 GB387 1862-03-21 Norrbärke

död

1886-10

Datum

flytt till el överförd

Datum

flyttat från eller överförd

församling

Född

Yrke

Person namn

civilstånd

Bostad namn

Löpnr i Fsb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Änkling/Änka

405

Äger:

Hemman

1 2

B

Vigda

A

1892-06-23

fol 362

1887

fol 1269 fol 484

1882 1882

1840-10-06 1868-12-20 GB389

GB391

död

1892-02-15

1878-04-20 1878-04-20

GB395

Ramsberg Ramsberg Ramsberg Ramsberg Ramsberg Ramsberg död död

1891-09-21 1891-09-21 1891-09-21 1891-09-21 1891-09-21 1891-09-21 1891-03-19 1891-03-16

1877-11-10 1877-11-10

GB390

Förklaringar: Make(m) hustru(h) son(s) dotter(d) sonson(ss) sondotter(sd) dotterson(ds) dotterdotter(dd) utom äktenskapet(uä) änkling,änka(ä) son första äktensk(sfä) make frånskild(mf) hustru frånskild(hf) fosterdotter(fd) oäkta dot(oäd) sonhustru(sh)

W-h ägor Nr 1 o 2 Hfh 405 AIA51 sida 56

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23 Cell: C4 Kommentar: Stefan Helsing: Ägare:Nr 1 fol 363 P.Persson i Storån Cell: C8 Kommentar: Stefan Helsing: Ägare: fol 365 Anders Andersson Cell: I8 Kommentar: Stefan Helsing: 1:a giftet 1846-11 Cell: I9 Kommentar: Stefan Helsing: 1:a giftet 1847 Cell: C13 Kommentar: Stefan Helsing: Ägare: fol 367 Per August Carlsson Cell: E13 Kommentar: Stefan Helsing: Arbetaren A.P:s (Anders Perssons) änka Cell: C17 Kommentar: Stefan Helsing: Ägare: fol 365 Anders Andersson yngre Cell: C19 Kommentar: Stefan Helsing: Ägare: fol 365 Anders Andersson yngre Cell: E21 Kommentar: Stefan Helsing: min mormors mor Cell: C28 Kommentar: Stefan Helsing: Ägare: fol 366 Anders Persson Lundsten

W-h ägor Nr 1 o 2 Hfh 405 AIA51 sida 57

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


F

G

H

GID 2106.23

37100

Husförhör

J

K

L

M

N

O

Wasselhytte ägor nr 2

m h d s

Anders Persson, fader Carl Andersson, son Christina Maria Pettersson Carolina Wilhelmina Carl Rickard

f.d. dagkarl 1805-09-03 Ramsberg Arb 1854-10-28 Ramsberg 1856-06-29 Ramsberg 1881-02-06 Linde 1884-12-29 Linde

1837-10-28 1880-03-23 1880-11-28 1880-11-28

m h s s m h d d d d m h d d s

Carl Erik Andersson Emma Sofia Nilsson Carl Rickard Carl Hjalmar Carl Ludvig Hammarström Lovisa Persdotter Anna Mathilda Hilda Lovisa Ida Wilhelmina Augusta Eugenia Anders Andersson Augusta Eugenia Björk Alma Eugenia Jenny Augusta Oscar Erenfrid

Arb

m h d

Carl Andersson Kristina Maria Persdotter Carolina Wilhelmina Carl Rickard

Mjölnare

Mjölnare

1863-05-22 1862-10-12 1885-11-02 1887-05-03 1818-06-24 1835-11-16 1862-05-01 1869-12-13 1871-04-29 1874-10-09 1856-03-02 1856-02-10 1872-09-21 1884-03-14 1886-02-16

Linde Ramsberg Linde Linde Fellingsbro Ramsberg Arboga stad Linde Linde Linde Ramsberg Ljusnarsberg Ljusnarsberg Ramsberg Linde

1885-11-28 1885-11-28

fol 398 fol 411

1869-03-04 1865-121869-03-04

GB396

1883-04-07 1883-04-07

Ljusnarsberg Ljusnarsberg Ljusnarsberg Ljusnarsberg

1885-11-20 1885-11-20 1885-11-20 1885-11-20

1854-10-28 1856-06-29 1881-02-06 1884-12-27

Ramsberg Ramsberg Linde Linde

1880-11-28 1880-11-28

Ramsberg Ramsberg Ramsberg Ramsberg

1888-11-17 1888-11-17 1888-11-17 1888-11-17

Datum

Änkling/Änka

Född

Yrke

Person namn

civilstånd

Bostad namn

Löpnr i Fsb

1 Klasboda 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Flögfors kvarn 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Flögfors bolag 25 26 27 28 29 30

Vigda

406 flytt till el överförd

3 4 Nr 2 5 6 7 8 9 10 11 Nr 2 12 13 14 15 Nr 2 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

I

Datum

C D E Närke-Värmland;Örebro(T) Lindesbergs landsförsamling AIA:61 1882-1891

Äger:

Hemman

1 2

B

församling

A

flyttat från eller överförd

Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23

död Ramsberg Ramsberg Ramsberg Ramsberg

1882-07-10 1885-11-05 1885-11-05 1885-11-05 1885-11-05

1884-01-11 Amerika 1885-10Amerika Amerika Amerika

1887-10-20 1887-10-20 1887-10-20 1887-10-20

Kärna Link 1883-10-25 fol 105 1885-10 Ramsberg 1888-10-29 Sthlm A.F 1890Ramsberg 1888-05-05 Ramsberg 1888-05-05 Ramsberg 1888-05-05 Ramsberg 1888-05-05 Ramsberg 1888-05-05

Förklaringar: Make(m) hustru(h) son(s) dotter(d) sonson(ss) sondotter(sd) dotterson(ds) dotterdotter(dd) utom äktenskapet(uä) änkling,änka(ä) son första äktensk(sfä) make frånskild(mf) hustru frånskild(hf) fosterdotter(fd) oäkta dot(oäd) sonhustru(sh)

W-h ägor Nr 2 Hfh 406 AIA51 sida 58

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23 Cell: C11 Kommentar: Stefan Helsing: Äger: fol 367 Per August Carlsson

W-h ägor Nr 2 Hfh 406 AIA51 sida 59

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


F

G

H

GID 2106.23

37300

Husförhör

I

K

L

Datum

C D E Närke-Värmland;Örebro(T) Lindesbergs landsförsamling AIA:61 1882-1891

J

M

N

O

Wasselhytte ägor nr 2

Datum

flytt till el överförd

församling

Född

Yrke

Person namn

civilstånd

Bostad namn

Löpnr i Fsb

Änkling/Änka

407

Äger:

Hemman

1 2

B

Vigda

A

flyttat från eller överförd

Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23

3 4 Nr 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Järnvägsvakt1 stuga nr 15 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Flögfors bolag 13 14 15 16 17 Vid Flögfors 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

m h s d d s d s

Anders Gustaf Andersson Frisk Banvakt Maria Charlotta Larsdotter Carl Oscar Frisk Anna Elisabet Selma Charlotta Johannes Edvin Johanna Theresia Anders

1847-11-06 1840-04-28 1870-08-24 1872-11-17 1875-07-13 1877-08-29 1880-01-01 1882-09-30

Kysketorp Skarab 1869Hjo 1869Sköfde Stenstorp Skarab Linde Linde Linde Linde

GB399

m h s s

Carl Viktor Carlsson Lovisa Jansdotter Gustaf Leonard Carl Wilhelm

Arb

1863-10-24 1858-08-08 1885-06-27 1887-09-29

Ramsberg Linde Linde Feliingsbro

1886-12-21 1886-12-21

Westermo Westermo Westermo Westermo

1890-11-22 1890-11-22 1890-11-22 1890-11-22

Frans Wilhelm Åman

Inspektor

1839-08-22 Köping

Augusta Berg hos rad 17

Hushåll.

1846-01-04 Wäse Värml

1887-12-07 1887-12-07

Ramsberg Ramsberg Ramsberg

1891-12-30 1891-12-30 1891-12-30

m h s

Karl Johan Karlsson hos rad 17 Arb Sofia Gerlström Johan Georg

1864-06-11 Ljusnarsberg 1861-05-27 Linde 1888-04-23 Ramsberg

fol 332

1891-10-28

död

1882-11-02

Förklaringar: Make(m) hustru(h) son(s) dotter(d) sonson(ss) sondotter(sd) dotterson(ds) dotterdotter(dd) utom äktenskapet(uä) änkling,änka(ä) son första äktensk(sfä) make frånskild(mf) hustru frånskild(hf) fosterdotter(fd) oäkta dot(oäd) sonhustru(sh)

W-h ägor Nr 2 Hfh 407 AIA51 sida 60

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23 Cell: C4 Kommentar: Stefan Helsing: Äger fol 365 Anders Andersson yngre

W-h ägor Nr 2 Hfh 407 AIA51 sida 61

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

C D E Närke-Värmland;Örebro(T) Lindesbergs landsförsamling AIA:61 1882-1891

F

G

H

GID 2106.23

37400

Husförhör

Nr 3

Nr 3 Nr 3

Nr 3

I

J

K

L

M

N

O

Wasselhytte ägor nr 3 o 4

Johan Jansson

Arb

1848-07-08 Linde

GB357

ä

Martgareta Christina Christiansdotter

1807-08-

Linde

1831-

ä d s d dd

Lovisa Ersdotter Anna Lovisa Persdotter Anders Persson Berg Mathilda Persdotter Anna Elisabet

Torpägare

1829-04-17 1858-07-14 1864-08-08 1861-07-11 1891-12-22

Ramsberg Linde Linde Linde Linde

1857-06-11 1881-06-04 GB394

m h s d

Lars Persson Carolina Larsdotter Anders Anna Carolina

Backst.

1842-12-23 1845-01-06 1875-05-29 1883-07-15

Linde Linde Linde Linde

1871-08-24 1871-08-24

Anders Gustaf Jansson

Torpägare

1859-02-17 Linde

ä

Carolina Persdotter moder till rad 19 Stina Maja Jansson syster till rad 19 Berhardina Björk piga Mathilda Jansson piga

1822-07-18 1863-03-04 1867-04-03 1870-03-07

Linde Linde Ljusnarberg Linde

Erik Jansson farbror till rad 19 Arb

1829-09-06 Linde

Datum

flytt till el överförd

Datum

flyttat från eller överförd

församling

Född

Yrke

Person namn

civilstånd

Bostad namn

Löpnr i Fsb

1 2 3 4 5 6 7 Wasseltorp 8 9 10 11 12 13 Skogstorp 14 15 16 17 18 Gössaboda 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Änkling/Änka

408

Äger:

Hemman

1 2

B

Vigda

A

Sundsvall 1886-

1856-08-05 GB391

fol 359

1882-10

Gefle fol 359

1886-121885-

18851886-

fol984? fol 265 Björskog

18831886-11-01 1887-11-01

GB395

GB386

1849-07-05 1880-02-15 fol 487 fol 403

Förklaringar: Make(m) hustru(h) son(s) dotter(d) sonson(ss) sondotter(sd) dotterson(ds) dotterdotter(dd) utom äktenskapet(uä) änkling,änka(ä) son första äktensk(sfä) make frånskild(mf) hustru frånskild(hf) fosterdotter(fd) oäkta dot(oäd) sonhustru(sh)

W-h ägor Nr 3 o 4 Hfh 408 AIA51 sida 62

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23 Cell: C4 Kommentar: Stefan Helsing: Äger: fol 376 Anders Andersson norr Cell: C8 Kommentar: Stefan Helsing: Äger: fol 377 Cell: C10 Kommentar: Stefan Helsing: Äger: fol 376 Anders Andersson norr Cell: C16 Kommentar: Stefan Helsing: Äger: fol 374 Per Larsson

W-h ägor Nr 3 o 4 Hfh 408 AIA51 sida 63

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23

C D E Närke-Värmland;Örebro(T) Lindesbergs landsförsamling AIA:61 1882-1891

F

G

H

GID 2106.23

37600

Husförhör

3 4 Nr 4 5 6 7 8 9 10 11 Nr 5 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Nr 4 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

I

J

K

L

M

N

O

Wasselhytte ägor nr 4 och 5

m Per Magnus Andersson

Grufarb

1830-05-15 Linde

Anna Lovisa Persdotter Frans Theodor Persson Amanda Carolina mor rad 3 Anna Theresia mor rad 3

1854-06-06 1864-11-09 1874-03-14 1881-11-27

Linde Linde Linde Linde

m h d d s d d d s

Nils Nilsson Lovisa Carlsdotter Hilda Lovisa Anna Carolina Johan Erik Clara Christina Hedda Carolina Eleonora Maria Gustaf

1847-01-03 1851-11-22 1873-02-21 1876-12-24 1879-04-19 1882-03-23 1884-12-13 1888-05-02 1890-12-30

Hjulsjö Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde

1872-11-24 1872-11-24

m h d d m h d d s d d d s

Frans Theodor Persson Bernhardina Björk Jenny Mathilda Signe Maria Per Ahlbom Carolina Andertsdotter Augusta Persdotter Ahlbom Carolina Wilhelmina Ahlbom Johan Axel Hulda Christina Ida Charlotta Johanna Mathilda Gustaf Edvard

1864-11-09 1867-04-03 1889-07-18 1891-11-28 1839-10-03 1842-09-05 1869-08-18 1871-10-24 1875-11-23 1878-10-01 1881-09-20 1885-07-08 1888-02-17

Linde Ljusnarsberg Linde Ljusnarsberg Linde Linde Ramsberg Linde Linde Linde Linde Linde Linde

1889-12-20 1889-12-20

Backst.

fol 102

1869-07-09 1869-07-09

1888-

Datum

flytt till el överförd

Datum

1853-12-31 1867-07-22 GB388

d s dd dd

Arb

flyttat från eller överförd

församling

Född

Yrke

Person namn

civilstånd

Bostad namn

Löpnr i Fsb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Änkling/Änka

410

Äger:

Hemman

1 2

B

Vigda

A

död

1892-01-30

fol 47 fol 365

18821891-

Amerika

1891-

död

1890-09-25

GB392

rad 4 fol 389

1889-

St. Tuna 1887-11Ljusnarsb ?

Förklaringar: Make(m) hustru(h) son(s) dotter(d) sonson(ss) sondotter(sd) dotterson(ds) dotterdotter(dd) utom äktenskapet(uä) änkling,änka(ä) son första äktensk(sfä) make frånskild(mf) hustru frånskild(hf) fosterdotter(fd) oäkta dot(oäd) sonhustru(sh)

W-h ägor Nr 4 o 5 Hfh 410 AIA51 sida 64

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23 Cell: C4 Kommentar: Stefan Helsing: Äger: fol 381 Per Erik Andersson Ängarna Cell: C11 Kommentar: Stefan Helsing: Äger: fol 384 Anders Ramqvist i Nr 4 se även fol 394 i Nr 5 Cell: C25 Kommentar: Stefan Helsing: Äger: fol 384 Stina Maja Jansson

W-h ägor Nr 4 o 5 Hfh 410 AIA51 sida 65

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

F

G

H

GID 2106.23

37700

Husförhör

Nr 4

Nr 4

Nr 4

Nr 4

Nr 4

Nr 4

I

K

L

Datum

C D E Närke-Värmland;Örebro(T) Lindesbergs landsförsamling AIA:61 1882-1891

J

M

N

O

Wasselhytte ägor nr 4

m h s d d h d d m h s d d dd d m h s d m h d d m h d s d

Aron Emil Andersson Johanna Ryberg Aron Aronsson Johanna Augusta Hedvig Catharina Andersdotter h rad 3 Johanna Maria d till rad 3 o 6 Hilda Maria d till rad 3 o 6 Lars Ersson Carolina Persdotter Karl Johan Larsson Anna Erika Larsson Emma Christina Larsson Agnes Maria d till rad 15 Elin Maria Karl Johan Larsson Maria Matilda Björk Karl Henning Signe Maria Carl Johan Carlsson Lovisa Ramstedt Elin Maria Hanna Carolina Per Persson Johanna Charlotta Eriksdotter Clara Gustaf Gabriel Eva Carl August Dalberg ? Fredrika Lindgren Emma Sofia Nilsson

Torpäg

1825-01-16 18301861-11-04 1864-08-08 1868-07-06 1860-081882-01-04 1886-09-17 Backst. 1827-01-29 1834-03-23 1862-03-14 1867-03-28 1870-01-04 1891-12-18 1872-06-08 Snickare 1862-03-14 1865-09-22 1887-03-01 1890-04-12 1859-11-07 1852-12-12 1878-12-12 1881-10-11 Bm 1846-05-29 1852-02-01 1873-03-08 1876-04-11 1877-11-24 Verkstadsarb 1869-06-23 Piga 1868-03Piga 1862-10-

Ramsberg Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Grangärde Linde Linde Ramsberg Ramsberg Ramsberg Ramsberg Linde Linde Linde Linde Linde Linde Köping Ramsberg

1854-11-07 1854-11-07 1885-12-10

GB387

1885-12-10

fol 389 fol 389

1854-11-06 1854-11-06 1886-07-30

GB388

rad 11 Ramsberg

18861886-07-30

1881-06-25 1881-06-25

Ramsberg Ramsberg Ramsberg Ramsberg fol 398 fol 398 fol 398 fol 398 fol 398 fol 501 fol 398 fol 398

1882-12-01 1882-12-01 1882-12-01 1882-12-01 1884-101884-101884-101884-101884-10188518851884-

Datum

död

1888-02-24

??skog

1889-11-02

Ljusnarsb ??skog ??skog ??skog

1890-10-11 1889-11-02 1889-11-02 1889-11-02

rad 16 Ramsberg 1885-11-14 Amerika Ljusnarsberg 1890Nora

1886-07-30 1886-07-30

1872-03-14 1872-03-14

flytt till el överförd

Änkling/Änka

Född

Yrke

Person namn

civilstånd

Bostad namn

Löpnr i Fsb

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Strömbacka 17 18 19 20 21 22 23 24 Strömbacka 25 26 27 28 29 Strömbacka 30 31

Vigda

411

Äger:

Hemman

1 2

B

församling

A

flyttat från eller överförd

Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23

Ramsberg Ramsberg Ramsberg Ramsberg Sthlm Sthlm Sthlm Sthlm Sthlm Sthlm Ljusnarsb fol 406

1890-031891-11-21

1883-10-30 1883-10-30 1883-10-30 1883-10-30 1887-09-26 1887-09-26 1887-09-26 1887-09-26 1887-09-26 1889-05-13 1887-101885-

Förklaringar: Make(m) hustru(h) son(s) dotter(d) sonson(ss) sondotter(sd) dotterson(ds) dotterdotter(dd) utom äktenskapet(uä) änkling,änka(ä) son första äktensk(sfä) make frånskild(mf) hustru frånskild(hf) fosterdotter(fd) oäkta dot(oäd) sonhustru(sh)

W-h ägor Nr 4 Hfh 411 AIA51 sida 66

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23 Cell: C4 Kommentar: Stefan Helsing: Äger:fol 386 Anders Jansson Åsbacken Cell: C12 Kommentar: Stefan Helsing: Äger: fol 387 Per Ersson (öster) Cell: C19 Kommentar: Stefan Helsing: Hos Per Persson Strömbacka Cell: C23 Kommentar: Stefan Helsing: Äger: fol 384 A. ?. Hedenbyn?

W-h ägor Nr 4 Hfh 411 AIA51 sida 67

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


F

G

H

GID 2106.23

37800

Husförhör

3 4 Nr 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nr 4 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

I

J

K

L

M

flytt till el överförd

C D E Närke-Värmland;Örebro(T) Lindesbergs landsförsamling AIA:61 1882-1891

N

O

Wasselhytte ägor nr 4

Strömbacka

m h d s d

s

m h s s d s s d

Strömbacka Strömbacka Strömbacka

m h d

Olof Wilhelm Krafve Maria Gustava Gröndal Anna Wihelmina Conrad Wilhelm Valborg Henrietta Axel Fritiof Söderqvist

Järnarb.

Anna Lovisa Persdotter Carl Algot

Hushåll.

Axel Johan Edvard Pålsson

Formare

Gustaf Andersson Anna Matilda Johansson Gustaf Conrad Gustaf Hjalmar Signe Matilda Gustaf Claes Gustaf Nestor Annie Ottilia

Skomakare 1859-04-23 1860-03-16 1881-07-15 1884-03-09 1885-04-30 1887-01-02 1888-12-03 1890-11-01

Per Olof Andersson

dräng

Anders Hansson hos rad 6 Johan Erik Lindqvist Axel Johan Edvard Pålsson Anna Larsdotter Annie Paulina

Skåtterud Elfsb St. Tuna St. Tuna Ljusnarsberg Ljusnarsberg Ljusnarsberg

1885-11-09 oläsligt 1885-11-09 1885-11-09 1885-11-09 1885-11-09 1887-11-02

1852-07-12 Ramsberg 1891-08-05 Linde

Ljusnarsb

1887-11-23

1868-06-08 Malmö

Malmö

1887-11-02 Ljusnarsb 1889-03-09

Malingsbo Malingsbo Malingsbo Malingsbo Malingsbo

1885-07-13 1885-07-13 1885-07-13 1885-07-13 1885-07-13

1858-10-17 Västanfors

Gunnilbo

1886-

Smidesarb Ingenjör

1859-12-18 Anderslöf Malmö 1844-12-31 Hjulsjö

Anderslöf Mattmar

1888-10-15 Eskilstuna 1889-11-04 1889fol 3 1889-

Formare

1868-06-08 Malmö 1857-11-13 Ramsberg 1890-01-16 Linde

Ljusnarsb Ljusnarsb

1889-11-02 Nora 1889-11-02 Nora Nora

Västanfors Skinnskatteberg Gunnilbo Gunnilbo Malingsbo Linde Linde Linde

1878-02-10 1878-02-10

Datum

Ljusnarsb Ljusnarsb Ljusnarsb Ljusnarsb Ljusnarsb Malmö

Ingenjör

1855-04-06 1856-10-30 1880-09-13 1882-11-12 1884-08-22 1861-12-16

flyttat från eller överförd

församling

Född

Yrke

Person namn

civilstånd

Bostad namn

Löpnr i Fsb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Änkling/Änka

412

Äger:

Hemman

1 2

B

Vigda

A

Datum

Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23

1880-02-26 1880-02-26

1889-11-02 1889-11-02

1886-10-04 1886-10-04 1886-10-04 1886-10-04 1886-10-04 1886-10-04

1891-101891-101891-10-

Förklaringar: Make(m) hustru(h) son(s) dotter(d) sonson(ss) sondotter(sd) dotterson(ds) dotterdotter(dd) utom äktenskapet(uä) änkling,änka(ä) son första äktensk(sfä) make frånskild(mf) hustru frånskild(hf) fosterdotter(fd) oäkta dot(oäd) sonhustru(sh)

W-h ägor Nr 4 Hfh 412 AIA51 sida 68

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23 Cell: E9 Kommentar: Stefan Helsing: arrenderar Strömbacka Cell: C16 Kommentar: Stefan Helsing: Äger: fol 382

W-h ägor Nr 4 Hfh 412 AIA51 sida 69

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


F

G

H

GID 2106.23

37900

Husförhör

3 4 Nr 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nr 5 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

I

K

L

Datum

C D E Närke-Värmland;Örebro(T) Lindesbergs landsförsamling AIA:61 1882-1891

J

M

N

O

Wasselhytte ägor nr 5

m h s s d d d d d

Carl Andersson Hedvig Persdotter Carl August Carlsson Erik Carlsson Alma Carolina Carlsson Amanda Helena Hilma Maria Clara Susanna Hanna Victoria

Arb

m h

Erik Persson Carolina Olsdotter

Arb

ä s

Anna Christiansdotter Gustaf Andersson

18231844-04-04 1867-05-03 1869-08-03 1871-10-29 1874-02-13 1876-10-26 1880-02-18 1889-04-22

Ljusnarsberg Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde

1872-051872-05-

1814Linde 1815-08-05 Linde

Grufarb

1802-10-14 Linde 1831-08-03 Linde

1819-

1865-08-27 GB388

Datum

flytt till el överförd

församling

Född

Yrke

Person namn

civilstånd

Bostad namn

Löpnr i Fsb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Änkling/Änka

413

Äger:

Hemman

1 2

B

Vigda

A

flyttat från eller överförd

Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23

död

1889-05-30

fol 390 fol 389 fol 816

18851886-111888-

GB390

död död

1883-09-01 1885-10-16

1857-04-05 GB390

död

1889-03-03

Förklaringar: Make(m) hustru(h) son(s) dotter(d) sonson(ss) sondotter(sd) dotterson(ds) dotterdotter(dd) utom äktenskapet(uä) änkling,änka(ä) son första äktensk(sfä) make frånskild(mf) hustru frånskild(hf) fosterdotter(fd) oäkta dot(oäd) sonhustru(sh)

W-h ägor Nr 5 Hfh 413 AIA51 sida 70

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23 Cell: C4 Kommentar: Stefan Helsing: Äger:fol 390 Cell: I4 Kommentar: Stefan Helsing: 1:a giftet 1860-10-27 Cell: C15 Kommentar: Stefan Helsing: Äger: fol390 Cell: C18 Kommentar: Stefan Helsing: Äger: fol 391

W-h ägor Nr 5 Hfh 413 AIA51 sida 71

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

F

G

H

GID 2106.23

38000

Husförhör

Nr 6

Nr 6

Nr 6

Nr 6

Nr 6

I

K

L

Datum

C D E Närke-Värmland;Örebro(T) Lindesbergs landsförsamling AIA:61 1882-1891

J

M

N

O

Wasselhytte ägor nr 6

m h d s s s d

Carl Björk Helena Charlotta Hedberg Carolina Maria Carl Johan Frans Gustaf Axel Christian Anna Beata

f.d. banvakt 1831-03-22 1831-11-11 1861-01-20 1865-04-12 1868-01-03 1870-07-13 1874-09-24

m h1 h2 s

Carl Wiberg Maria Lovisa Fagerström Carolina Bergström Ivar Helmer

m h s d

Lars Petter Olsson Parling Stina Maja Persdotter Elias Larsson Parling Augusta Larsson

Inhys

m h s

Jan Olof Jonsson Bergkvist Emma Österdahl Johan Axel Per Olsson Grönlund

Skomakare 1837-10-16 1856-02-07 1881-08-29 Arb 1832-05-11

Kristianstad? 1860Wassända Elfsb 1860Vänersborg Vänersborg Uddevalla Uddevalla Linde

GB399

1859-04-04 1861-03-29 1865-10-12 1889-01-22

Linde Linde Ramsberg Linde

GB399 fol 798 fol 363

1822-08-07 1827-08-06 1866-04-15 1857-01-11

Säfsnäs Yxsjön ? Linde Ljusnarsberg

Karlstad Linde Linde Linde

1890-07-20 1885-101890-07-20

18851890-

Datum

flytt till el överförd

Änkling/Änka

Född

Yrke

Person namn

civilstånd

Bostad namn

Löpnr i Fsb

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Banvaktstuga 16 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Vigda

414

Äger:

Hemman

1 2

B

församling

A

flyttat från eller överförd

Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23

Ljusnarsb Ljusnarsb Ljusnarsb fol 359 Ljusnarsb Ljusnarsb Ljusnarsb

1885188518851889188518851885-

död

1889-10-27

GB392

Söderala

1881-08-26 1881-08-26

Frösö 1887-11-08 Amerika

Ramsberg Ramsberg Ramsberg fol 47

1884-01-28 1887-11-21

1882-11-16 1882-11-16 1882-11-16 1883-11-

Förklaringar: Make(m) hustru(h) son(s) dotter(d) sonson(ss) sondotter(sd) dotterson(ds) dotterdotter(dd) utom äktenskapet(uä) änkling,änka(ä) son första äktensk(sfä) make frånskild(mf) hustru frånskild(hf) fosterdotter(fd) oäkta dot(oäd) sonhustru(sh)

W-h ägor Nr 6 Hfh 414 AIA51 sida 72

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23 Cell: C4 Kommentar: Stefan Helsing: Äger: fol 396 Hälla Cell: C14 Kommentar: Stefan Helsing: Äger: fol 396

Cell: C19 Kommentar: Stefan Helsing: Äger: fol 396

Cell: C25 Kommentar: Stefan Helsing: Äger: fol 397

Cell: C28 Kommentar: Stefan Helsing: Äger: fol 394

W-h ägor Nr 6 Hfh 414 AIA51 sida 73

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

F

G

H

GID 2106.23

38100

Husförhör

Nr 6

Nr 6

Nr 5

Nr 6

Nr 6

I

J

K

L

M

flytt till el överförd

C D E Närke-Värmland;Örebro(T) Lindesbergs landsförsamling AIA:61 1882-1891

N

O

Wasselhytte ägor nr 6

m

Anders Persson Ryberg

d d s d

Carolina Ryberg Anna Christina Ryberg Carl Ryberg Hedvig Ryberg Anna Augusta Fredriksson

Torpäg.

1832-01-12 Linde

1857-10-03 1876-02-23 GB387

Linde Linde Linde Linde Ljusnarsberg

1890-10-25

Hushåll.

1860-03-20 1862-11-21 1865-11-07 1868-10-15 1863-11-04

fol 359 Ljunarsberg

m h s d

Olof Jansson Greta Persdotter Carl Johan Edvard Olsson Hilma Selina

1840-06-13 1837-01-24 1865-03-29 1873-05-25

Hjulsjö Hällefors Hjulsjö Linde

1865-10-12 1865-10-12

GB386

m h d d

Anders Johan Andersson Brita Helena Johansdotter Hilma Elisabeth Alma Maria

1851-05-04 1846-02-10 1882-02-22 1884-12-04

Rångedala Elfsb 1877-04-03 Örsås Elfsb 1877-04-03 Linde Linde

GB395

m h s d

Per Gustaf Carlsson Carolina Eriksdotter Erik Hulda

Torpäg.

1842-11-27 1843-09-16 1873-09-27 1880-02-23

Linde Linde Ramsberg Linde

GB395

Inhys

m h d

Johan Ahlbom Anders Ahlbom Carl Ryberg Anna Andersson Anny Maria

181618491865-11-07 1869-07-29 1891-10-30

Linde Linde Linde Linde Linde

Arb

1872-11-03 1872-11-03

Datum

flyttat från eller överförd

församling

Född

Yrke

Person namn

civilstånd

Bostad namn

Löpnr i Fsb

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Annelund 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Änkling/Änka

415

Äger:

Hemman

1 2

B

Vigda

A

Datum

Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23

Ljusnarsb fol 221 1885-10rad 26 fol 365 1890-11-26 Ljusnarsb

1890-10-25 1884189118851891-10-

Ljusnarsb Ljusnarsb Ljusnarsb Ljusnarsb

1884-09-20 1884-09-20 1884-09-20 1884-09-20

fol 399 fol 399 fol 399 fol 399

1887-10-31 1887-10-31 1887-10-31 1887-10-31

GB391 Hed Västm 18851891-10-03 1891-10-03

rad 5 fol 362

18911891-

Förklaringar: Make(m) hustru(h) son(s) dotter(d) sonson(ss) sondotter(sd) dotterson(ds) dotterdotter(dd) utom äktenskapet(uä) änkling,änka(ä) son första äktensk(sfä) make frånskild(mf) hustru frånskild(hf) fosterdotter(fd) oäkta dot(oäd) sonhustru(sh)

W-h ägor Nr 6 Hfh 415 AIA51 sida 74

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23 Cell: C4 Kommentar: Stefan Helsing: Äger: fol 397 Carl Fredrik Andersson Cell: I6 Kommentar: Stefan Helsing: Lyst 1890-09-28 med modellsnickaren Per Erik Pettersson i Ljusnarsberg Cell: C12 Kommentar: Stefan Helsing: Äger: fol 397 Cell: C17 Kommentar: Stefan Helsing: Äger: fol 390 Anders Jansson Cell: C22 Kommentar: Stefan Helsing: Äger: fol 390 Vasstorp? Cell: C27 Kommentar: Stefan Helsing: Äger: fol 401

W-h ägor Nr 6 Hfh 415 AIA51 sida 75

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23

C D E Närke-Värmland;Örebro(T) Lindesbergs landsförsamling AIA:61 1882-1891

F

G

H

GID 2106.23

38200

Husförhör

Arb

J

K

L

M

N

O

Wasselhytte ägor nr 6

m h fd fd

Anders Persson Anna Lisa Ersdotter Augusta Lindström Klara Kristina Lindström

1823-10-27 1830-06-25 1874-11-16 1876-09-12

Linde Ljusnarsberg Linde Linde

ä d d

Wilhelmina Fredrika Andersdotter Lovisa Ingeborg Jansson Matilda Jansson

1846-05-26 Linde 1867-01-20 Linde 1870-03-07 Linde

1866-05-

Carl Gustaf Bjurström Carl Bjurström Stina Lisa Becke

Grufarb Smed Hushåll.

1818-06-06 Kihl 1850-03-20 Linde 1821-10-25 Nås

1845-11-

s

m h d s

Per Fredrik Bergsten Anna Christina Ryberg Anna Christina Victor

fd skräddare

1816-12-12 18191864-12-14 1867-02-02

Ljusnarsberg Linde Linde Linde

1841-12-05 1841-12-05

m h s s d d

Carl Fredrik Pettersson Erik Olivia Wadsten Fredrik Lambert Carl Fredrik Hilda Elisabet Victoria Eva (bor hos rad 19) Carl Arvid Carlsson

Lärare

1839-07-10 1848-12-21 1882-09-17 1884-04-12 1886-01-03 1888-10-20 1890-01-19 1874-09-04

Linde Åtvidaberg Linde Linde Linde Linde Linde Linde

1881-09-12 1881-09-12

Anna Maria Fahlström

småskollär. 1871-01-17 Lerbäck Örebro

Datum

flytt till el överförd

Datum

flyttat från eller överförd

Änkling/Änka

församling

Född

Yrke

"på byn"

Person namn

Bostad namn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

civilstånd

Löpnr i Fsb

3 4 Nr 6 5 6 7 8 9 Nr 6 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

I

416

Äger:

Hemman

1 2

B

Vigda

A

GB390 Ljusnarsb Ljusnarsb

1890-09-16 1890-09-16

1870-04-23 GB394 fol 1657 Näsby

1882-10 1884-

"på byn"

"på byn"

Skolhuset

fs

1881-05-02 GB390 Eskilstuna 18891873-10-18 fol 1151

1887-08-19

GB391

död

1892-01-06

Ramsberg 1883-10-28 Ramsberg 1884-12-31 GB394

Staden fol?

1885-

Lerbäck

1891-02-07

fol 480 fol 480 fol 480 fol 480 fol 480 fol 480 fol 480 fol 480

18901890189018901890189018901890-

Förklaringar: Make(m) hustru(h) son(s) dotter(d) sonson(ss) sondotter(sd) dotterson(ds) dotterdotter(dd) utom äktenskapet(uä) änkling,änka(ä) son första äktensk(sfä) make frånskild(mf) hustru frånskild(hf) fosterdotter(fd) oäkta dot(oäd) sonhustru(sh)

W-h ägor Nr 6 Hfh 416 AIA51 sida 76

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23 Cell: C4 Kommentar: Stefan Helsing: Äger; fol 402 Aron Andersson Cell: C9 Kommentar: Stefan Helsing: Äger: fol 403 Gustaf Jansson Cell: E15 Kommentar: Stefan Helsing: dövstum

W-h ägor Nr 6 Hfh 416 AIA51 sida 77

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

C D E Närke-Värmland;Örebro(T) Lindesbergs landsförsamling AIA:61 1882-1891

F

G

H

GID 2106.23

38300

Husförhör

Nr 6

Nr 6

Nr 6

Nr 6

I

J

K

L

M

N

O

Wasselhytte ägor nr 6

m h d d s

Carl Jansson Blomqvist Carolina Blomqvist Johanna Carolina Maria Julia Carl Martin

Arb

1848-03-06 1849-04-02 1873-02-02 1876-12-29 1881-07-19

m h

Carl Gustaf Säflund Helena Carolina Andersson

Arb

m h d

Anders Gustaf Björkman Märta Maria Brundin Hanna Maria

m h s

m h s d s d

Ljusnarsberg Ljusnarsberg Ljusnarsberg Ljusnarsberg Ljusnarsberg

Datum

flytt till el överförd

Datum

flyttat från eller överförd

Änkling/Änka

Född

Yrke

Person namn

civilstånd

Bostad namn

Löpnr i Fsb

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Storå Hytta 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Vigda

417

Äger:

Hemman

1 2

B

församling

A

1872-12-26 1872-12-26

Ljusnarsb Ljusnarsb Ljusnarsb Ljusnarsb Ljusnarsb

1882-11-10 1882-11-10 1882-11-10 1882-11-10 1882-11-10

fol 658 fol 658 fol 658 fol 658 fol 658

18831883188318831883-

1859Ramsberg 1863-07-31 Norberg

1885-12-16 1885-12-16

Ljusnarsb fol 461

1885-12-16 fol 461 1885-12-16 fol 461

18861886-

Arb

1858-04-16 Ramsberg 1866-02-22 Linde 1887-09-14 Linde

1886-12-09 1886-12-09

Ramsberg Ramsberg

1887-04-10 fol 459 1887-04-10 fol 459 fol 459

188818881888-

Lars Erik Ramstedt Anna Lovisa Carlsson Erik Konrad

Arb

1863-01-25 Ramsberg 1866-05-29 Linde 1888-11-11 Linde

1887-11-26 1887-11-26

fol 362 fol 362

18881888-

Anders Larsson Lovisa Karlsdotter Anders Gustaf Elin Maria Karl Robert Eva

Hyttarb

1852-10-28 1859-05-15 1885-01-29 1887-01-24 1889-01-28 1891-09-19

1884-10-12 1884-10-12

Ramsberg Ramsberg Ramsberg Ramsberg Ramsberg Ramsberg

1892-03-11 1892-03-11 1892-03-11 1892-03-11 1892-03-11 1892-03-11

Ramsberg Ramsberg Ramsberg Ramsberg Ramsberg Ramsberg

Förklaringar: Make(m) hustru(h) son(s) dotter(d) sonson(ss) sondotter(sd) dotterson(ds) dotterdotter(dd) utom äktenskapet(uä) änkling,änka(ä) son första äktensk(sfä) make frånskild(mf) hustru frånskild(hf) fosterdotter(fd) oäkta dot(oäd) sonhustru(sh)

W-h ägor Nr 6 Hfh 417 AIA51 sida 78

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23 Cell: C4 Kommentar: Stefan Helsing: Äger: fol 398 Wasstorp Cell: C10 Kommentar: Stefan Helsing: Äger:fol 397

Cell: C13 Kommentar: Stefan Helsing: Äger: fol 397 hyresgäst

Cell: C19 Kommentar: Stefan Helsing: Äger: fol 399 Anders Larsson Wibyhult

W-h ägor Nr 6 Hfh 417 AIA51 sida 79

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

F

G

H

GID 2106.23

38400

Husförhör

I

J

K

L

Datum

C D E Närke-Värmland;Örebro(T) Lindesbergs landsförsamling AIA:61 1882-1891

M

N

O

Wasselhytte ägor

m h s

Johan Israelsson Anna Carolina Riddarström Johan Fridolf

Snickare

m h d s s s s d s d

Erik Strömberg Johan Adolf Jansson Lovisa Jansdotter Johanna Matilda Jansson Carl August Gustaf Adolf August Emil Amalia Johan Axel Jansson Stina Lovisa Jansdotter

Dräng rad 1 1851-08-13 Masmästare 1837-09-04 1842-03-06 1870-07-27 1872-12-18 1875-03-24 1877-11-27 1883-09-04 1888-04-20 1865-06-02 1868-01-16

m h fd

Anders Magnus Johansson Anna Christina Pettersson Amanda Cecilia Pettersson

Statonsmästare

1854-08-11 Linde 1857-07-02 Ramsberg 1881-04-15 Linde

Linde Ljusnarsberg Ljusnarsberg Ljusnarsberg Ljusnarsberg Ljusnarsberg Ljusnarsberg Ljusnarsberg Linde Ljusnarsberg Ljusnarsberg

1849-02-19 Örsås Elfsb 1845-03-16 Hjulsjö 1875-06-20 Ljusnarsberg

1879-11-01 1879-11-01

GB385

18651865-

Ljusnarsb Ljusnarsb Ljusnarsb Ljusnarsb Ljusnarsb Ljusnarsb Ljusnarsb Ljusnarsb Ljusnarsb

1874-12-30 1874-12-30

fol 428 fol 428 fol 428

fol 461 Ljusnarsb Ljusnarsb Amerika Ramsberg Ljusnarsb Ljusnarsb Ljusnarsb Ljusnarsb 1885-01-12 Norrbärke 1885-01-12 Näsby

1885-02-21 1885-02-21 1885-02-21 1885-02-21 1885-02-21 1885-02-21 1885-02-21

Datum

flytt till el överförd

Änkling/Änka

Född

Yrke

Person namn

civilstånd

Bostad namn

Löpnr i Fsb

1 Storå masugn 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wasselhytte 19 Station 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Vigda

418

Äger:

Hemman

1 2

B

församling

A

flyttat från eller överförd

Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23

188218821882-

18821891-11-09 1891-11-09 1891-07-25 1889-11-07 1891-11-09 1891-11-09 1891-11-09 1891-11-09 1889-06-11 1890-11-08

GB398 Ljusnarsb

1889-

Förklaringar: Make(m) hustru(h) son(s) dotter(d) sonson(ss) sondotter(sd) dotterson(ds) dotterdotter(dd) utom äktenskapet(uä) änkling,änka(ä) son första äktensk(sfä) make frånskild(mf) hustru frånskild(hf) fosterdotter(fd) oäkta dot(oäd) sonhustru(sh) Faktainsamling: Stefan Helsing W-h ägor Hfh 418 AIA51 sida 80 0581-40001


Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23 Cell: H22 Kommentar: Stefan Helsing: Västra Götalands län, i Svenljunga kommun

W-h ägor Hfh 418 AIA51 sida 81

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


Församlingsbok Lindesbergs landsfs(T) AIA51 1882-1891 Husförhör GiD 2106.23

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

C D E Närke-Värmland;Örebro(T) Lindesbergs landsförsamling AIA:61 1882-1891

F

G

H

GID 2106.23

38500

Husförhör

I

J

K

L

M

N

O

Wasselhyttan försvarslösa 1891

m h

Per Olsson Ulrika Gellerstedt

Skräddare

1850-05-01 Svedala Malmö 1853-07-25 Ramsberg

Fredrika Nyberg Anna Dorothea Emilia Christina Hilma Maria

f.d. piga

d d d

1856-05-19 1879-10-17 1882-01-22 1886-02-20

Catharina Andersdotter Johanna Maria

f.d. piga

d

Stina Lovisa Andersdotter

Datum

flytt till el överförd

Datum

GB342

Amerika Amerika

18821882-

GB344

Ramsberg Ramsberg Ramsberg Ramsberg

1887188718871887-

1860-08-02 Linde 1882-01-04 Linde

GB348

fol 368 fol 368

18831883-

f.d. piga

1862-09-06 Ljusnarsberg

GB350

fol 381

1883-

Johan Alfred Hammarström

F.d. dräng

1862-06-29 Näsby

GB396

Nerikes Kil 1882-

Per Erik Wasell odöpt son Emma

Skomakare 1846-12-30 Ramsberg 1876-03-02 Linde 1877-08-07 Linde

Lovisa Persdotter

f.d. piga

1847-11-12 Hjulsjö

GB368

Ljusnarsb 1883-

Hedda Carolina Larsdotter

f.d. piga

1855-06-08 Linde

GB370

fol 389

Johanna Rosenlund Carl Erik

f.d. piga

1858-10-15 Ramsberg 1879-11-13 Ramsberg

GB372

s

Ramsberg 1882Ramsberg 1882-

ä

Catharina Ersdotter

1816-

GB399

d

1879-04-16 1879-04-16

flyttat från eller överförd

församling

Född

Yrke

Person namn

civilstånd

Bostad namn

Löpnr i Fsb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Änkling/Änka

420

Äger:

Hemman

1 2

B

Vigda

A

Ramsberg Linde Linde Linde

1872-11-25 1879-03-22 GB389

Linde

? död ?

18821882-04-12 1882-

1882-

Förklaringar: Make(m) hustru(h) son(s) dotter(d) sonson(ss) sondotter(sd) dotterson(ds) dotterdotter(dd) utom äktenskapet(uä) änkling,änka(ä) son första äktensk(sfä) make frånskild(mf) hustru frånskild(hf) fosterdotter(fd) oäkta dot(oäd) sonhustru(sh)

W-h ägor Hfh 420 AIA51 sida 82

Faktainsamling: Stefan Helsing 0581-40001


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.