Vasselhyttans skola 1964

Page 1

Om skolan i Vasselhyttan av Birgitta Dagvall

Vasselhyttans skola, sista avslutningen 11 juni 1964 Från vänster: Kerstin Andersson, Barbro Ohlsson, Berit Ohlsson, Ingrid Almkvist, Ann Kristin Sörell, Per-Håkan Andersson, Rune Hansson, Jan Zinderland, Lars Johansson, Inger Andersson, Iris Wassberg Lärare Roger Gyllin

Linnea Norén och Rune Sollin lämnade sina tjänster som lärare i Vasselhyttan i och med läsårsslutet 1957. Fröken Norén pensionerades men kom ändå att vikariera vid ytterligare några perioder. Rune Sollin flyttade till tjänst i Fanthyttan. Jag heter Birgitta Dagvall och kom från skolan i Ramsberg till småskolan i Vasselhyttan hösten 1957. Samtidigt kom Seved Blomqvist från Fogdhyttan för att sprida lärdom i storskolan. Småskolans klassrum hade stora fönster både åt norr - mot Karin och Wolrath Larssons, Sand, och åt öster - mot Tallskogs Annas lilla stuga. På rasterna lekte eleverna på sandåsen och jag tror inte att det fanns något staket mot den smala riksvägen. Trots detta minns jag inte några olyckstillbud.


Berta Persson, som bodde i "Växeln", skötte den stora kokspannan i källaren - ett tungt jobb. Det stora sinderstenshuset var inte lätt att hålla varmt. Berta skötte också städningen och utdelningen av lunchen. Maten delades ut i träslöjdsalen. Där fanns skåp för porslin och möjlighet till diskning.

Maten kom från Stripa storkök och levererades av Isidor Persson. Eleverna satt i sina bänkar och åt. De hade en liten vaxduk som underlägg. Syslöjden utfördes också i klassrummet, likaså gymnastiken. Bergslagens Sparbank höll med en rejäl sparbössa. Varje elev fick ett fack i den. Bössan tömdes av en bankkassör en gång per termin. Idrottstävlingar hölls i Hagabacken, Stripa och Löa. En segerpokal prydde ett bokskåp i storskolan. Missionsförsamlingen bidrog med en mycket fin orgel. I gengäld fick församlingen ha möten i ena skolsalen, men det var före min tid. Jag gladdes åt det fina instrumentet som också följde med till Storåskolan. Skolresor gick bland annat till Nora och Eskilstuna (1961-05-18). Seved Blomqvist flyttade till Gyttorp och efterträddes höstterminen 1961 av Kurt West från Håven. Den 12 juni 1961 hölls den sista skolavslutningen med elever enbart från byn. Till hösten kom småskoleelever även från den gamla Storåskolan med taxi till Vasselhyttan. Chaufförerna Georg Nyberg och Elis Jansson skötte transporterna. Nu förekom även åhörardagar och föräldramöten. Det var fortfarande läsning på lördagar. Min sista kollega var Roger Gyllin. Avslutningen den 11 juni 1964 betydde sista arbetsdagen i Vasselhyttans skola. Korridoren - elevernas kapprum i Vasselhyttans skola användes för gymnastik en kväll i veckan. Det var golvkallt, men stämningen var god, musiken och gemytet flödade. Efter några säsonger flyttade verksamheten in i "storskolans" sal. Första året ledde Birgitta Dagvall gymnastiken , men sen tog den rutinerade Alfhild Windahl vid. En grupp för tonårsflickor bildades också, men avsomnade snart. De vuxna fortsatte tills skolan såldes. Det blev sju trivsamma år för Magnus, Gösta och mig. Vi hade muntra möten med gymnastik; först i korridoren och senare i storskolans sal. Det var ofta film i Bygdegården eller så såg vi TV hos Margit och Gunnar Bohman. Vi köpte TV i augusti 1959. Kilsbergssändaren togs i bruk i april 1960. Telefonen automatiserades i oktober 1960. Vi gjorde vara inköp hos O.D.Fransson, en verkligt präktig man. Vi bodde kvar i


skolhuset till december 1964 då flytten gick till Storå. Men än idag har vi fin kontakt med många Vasselhyttebor. År 1965 flyttade Ahlström Mekaniska Verkstad in i skolan. Mekaniska Verkstaden ägdes av Nils Ahlström, som kom från Linköping då, men i barndomen uppväxt i Flögfors. Den 12 november 1974 brann det gamla skolhuset ner.

Vasselhyttans skola omkring år 1900


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.