Page 1

VÅR T N YA H U S

nr . 1 2 0 1 3

VÅR T N YA H EM

VÅ R T N YA H U S – H us k ata l o g

VÅR T N YA KÖK

från tomtköp till färdigt hus

HUSKATALOG

HITTA DITT DRÖMHUS HÄR! MODERNT

funkis

klassiskt Arkitektritat


LJUSGUIDEN: VÄLJ RÄTT LAMPA LÄSLJUS

BADRUMSLJUS

Lågenergi- eller LED-lampor, 430 –1000 lm/2700 – 4000 K. Har du en armatur för halogenreflektorlampa finns effektiva halogenalternativ, LED-lampor och en del lågenergilampor som passar.

Lågenergilampa för allmänljus, 430 – 800 lm/2500 – 3000 K. Välj 1000 lm för extra mycket ljus. För make up-ljus är halogeneller LED-lampa med varmvit eller vit ljusfärg att föredra (upp till 4000 K). Istället för halogen-spotlights finns effektiva halogen- och LED-alternativ.

MIDDAGSLJUS

MATLAGNINGSLJUS

Lågenergilampor, 430 – 800 lm/2500 – 3000 K. Välj 1000 lm för extra mycket ljus. Vill du kunna dimra ner till en romantisk middag med stearinljus välj halogenlampa. Vissa dimbara LED-lampor med högt ljusflöde passar också.

Lågenergilampor eller lysrör med god färgåtergivning, 750 – 1000 lm/2700 – 4000 K.

ALLMÄNLJUS

DIMMERLJUS

Lågenergilampor, 430 – 800 lm/2500 – 3000 K. Välj 1000 lm för extra mycket ljus. Har du halogenspotlights i taket finns effektiva halogenlampor som ersättare. LED-tekniken utvecklas snabbt så håll även utkik efter nya LED-produkter.

Alla halogenlampor kan dimras. De flesta LED-lampor kan också dimras. Några typer av lågenergilampor kan dimras, men ljusfärgen förändras vid neddimring.

ARBETSLJUS

STÄMNINGSLJUS

Lågenergi-, LED-lampor eller kompaktlysrör, 430 – 1000 lm/2500 – 4000 K.

ORD OCH BEGREPP Lumen (lm) mäter ljusflödet. Lumen (lm) är måttet på lampans ljusflöde, alltså den totala mängden ljus som lampan ger. Watt (W) mäter effekt. Ju fler watt desto mer energi drar lampan när den är tänd. I en glödlampa omvandlas endast 10 procent av energin till ljus, medan resten blir till värme. I effektiva halogenlampor, lågenergilampor och LED-lampor omvandlas mer av energin till ljus. Det innebär att man till exempel kan ersätta en glödlampa på 60 W med en lågenergilampa på 11–13 W och ändå få samma ljusflöde. Kelvin (K) anger färgtemperatur. Lampans färgtemperatur (ljusfärg) mäts i kelvin (K). De vanligaste ljusfärgerna kallas varmvit och vit. Ofta upplevs högre färgtemperatur ge bättre färgåtergivning och bättre synskärpa. Ju högre färgtemperatur, desto kallare sken. Ra anger färgåtergivning. Ra (Rendering average) är måttet på hur väl färger återges i ljuset från en viss lampa. Det högsta värde en lampa kan få är Ra 100. Idag måste alla lampor som säljs till hushåll minst ha Ra 80.

Lågenergi- eller LED-lampor, 125 – 470 lm/2500 – 3000 K. De flesta LED-lampor fungerar också med dimmer.

FRÅN WATT TILL LUMEN GLÖDLAMPA (W)

LÅGENERGI-, HALOGENOCH LED-LAMPOR*

15 W

120–135 lm

25 W

220–250 lm

40 W

410–470 lm

60 W

700–805 lm

75 W

920–1055 lm

100 W

1330–1520 lm

150 W

2140–2450 lm

200 W

3010–3450 lm

*Ungefärliga värden. Gäller ej reflektorlampor. Spannet beror på att olika lamptyper ger något olika värden. Skillnaderna kan dock inte uppfattas av blotta ögat.

Tänk på att lågenergilampan innehåller kvicksilver och att alla typer av lampor ska lämnas till återvinningscentralen. De får inte kastas i soporna eller i glasåtervinningen, läs mer på www.energimyndigheten.se/atervinning

www.energimyndigheten.se


Hitta ditt drömhus! Att bygga hus är en dröm för många. Tänk att själv få möjligheten att välja tomt och hus, se huset ta form och sedan inreda det precis som du själv vill ha det. I din hand håller du det första numret av Vårt Nya Hus huskatalog - en inspirerande katalog med de senaste husmodellerna på marknaden. Att köpa en bostad är ett av de största ekonomiska besluten du fattar under ditt liv och det är därför många saker du bör fundera på innan du bestämmer dig. Hur ska man tänka vid val av tomt, vilka lagar och regler gäller vid ett nybygge och hur mycket måste man lägga in i kontantinsats? Allt detta och mycket mer kan du få

svar på i våra inspirerande och matnyttiga artiklar som medföljer katalogen. Det krävs ingen erfarenhet av dig som husköpare för att bygga nytt hus. Många hustillverkare erbjuder sina kunder hjälp med allt från att välja tomt till att byggnation av huset. Så oavsett om du vill utföra en del av arbetet själv eller lägga ut hela arbetet på entreprenad så kan hustillverkaren hjälpa dig med kontakter i branschen. Oavsett vilka önskemål och krav ni har på erat drömhus är möjligheten stor att ni hittar det här, i vår fullmatade och inspirerande katalog. Trevlig läsning och lycka till med just ditt drömhus!

Micaela Nordberg tf Chefredaktör

lisa@vartnyaforlag.se

tf Chefredaktör

Micalea Nordberg

micaela@vartnyaforlag.se

Layout

Tom Hiekkamäki

Sales Director VNF

maria javadinia

maria@vartnyahus.se

Art Director

Andrea brandin

HUSKATALOG

HITTA DITT DRÖMHUS HÄR! MODERNT

FUNKIS

KLASSISKT ARKITEKTRITAT

V Å R T N Y A HUS

VÅ RT N YA

Omslag Foto: Myresjöhus Sid: 34

VÅ RT N YA

Vårt Nya Förlag AB ger ut följande titlar:

VÅR T N YA H U S

Lisa kruse

FRÅN TOMTKÖP TILL FÄRDIGT HUS

VÅR T N YA H EM

Ansvarig utgivare

VÅR T N YA KÖK H U S K ATA LO G

huskatalogen ges ut av vårt nya förlag

Klassiskt, modernt, funkis & arkitektritat. vi bjuder på 38 inspirerande husmodeller!

Vårt Nya Hus, Vårt Nya Hus Bygga om & Renovera, Vårt Nya Hem, Vårt Nya Kök, Magasinet Kvinna samt Vårt Nya Kontor. Adress Box 300 60, 104 25 Stockholm Besöksadress Strandbergsgatan 57, 112 51 Stockholm Tel 08-517 880 00 Fax 08517 880 01, info@vartnyahus.se, www.vartnyahus.se Allt material i Vårt Nya Hus lagras och publiceras elektroniskt. Icke anställda måste meddela eventuellt förbehåll mot sådan lagring och publicering. I princip publiceras inget material med sådant förbehåll. För ej beställt material, texter och bilder, ansvaras ej. Eftertryck av text och bilder förbjudes. Citera oss gärna, men ange källan. Eventuell vinstskatt i samband med tävlingar och lotterier betalas av vinnaren.

Medlem i sveriges tidskrifter

V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g  3


Vägen till drömhuset Vid ett husbygge är det du som beställare som också är byggherre. Detta innebär att du måste ha koll på vilka lagar och förordningar som gäller från att spaden sätts i jorden till det är dags för inflyttning. Välkommen att ta del av smarta tips och råd till ett lyckat husbygge. av micaela nordberg

FÖRE BYGGSTART Den eller de som får förtroendet att leverera ditt hus ska ha en representant som du samarbetar med. Denne fungerar som ett bollplank och hjälper dig med frågor som rör ditt husbygge. Har du ingen möjlighet att följa bygget på plats kan det vara bra att anlita en byggledare som organiserar, leder och kontrollerar bygget samt håller koll på tid och pengar. Du kan också själv ta rollen som byggledare om du känner att du har tillräckligt med kunskap eller erfarenhet.

samarbetsformer

Det finns många olika sätt att bygga hus på. Vissa husföretag färdigställer i princip hela huset innan det levereras till byggplatsen. I stora drag handlar det dock om att man kan ha avtal med bara en eller med flera parter innan huset är färdigbyggt. Totalentreprenad. Vid totalentreprenad ansvarar en enda entreprenör för hela bygget, från första ritningen till dess att allt är klart. Viktigt är i detta fall att precisera exakt hur man vill att allt ska se ut och hur det ska användas. Delad entreprenad. Vid delad entreprenad skriver du ett avtal med varje företag som är inblandat - ett med elinstallatören, ett med golvläggaren och så vidare. Väljer du denna entreprenadform måste du se till att varje entreprenör ger ett 4 V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g

tioårigt konsumentskydd och att någon av entreprenörerna tar på sig helhetsansvaret och att detta regleras i ett särskilt kontrakt er emellan. Vanligast när man anlitar ett husföretag är att husföretaget försäkrar alla entreprenörer under förutsättning att entreprenören är seriös och har sina räkenskaper i ordning, samt godkänns av försäkringsbolaget. Generalentreprenad. Generalentreprenad kallas det om du till exempel tecknar avtal med en arkitekt att sköta projekteringen och generalentreprenad med en byggmästare att bygga huset efter angivna ritningar. Då ska generalentreprenören svara för allt utom projektering. Ett problem med denna typ av entreprenad kan dock vara att utreda vem som ansvarar för vad om något går fel – projektören eller generalentreprenören.

Kontrakt

En viktig detalj att ta med i kontraktet är en utfästelse om datum för när huset ska vara klart och en särskild bötesklausul vid händelse av försening. Naturligtvis ska också priset finnas med i kontraktet. Är du det minsta tveksam angående kontraktets utformning, anlita juridisk eller teknisk expertis innan du skriver under. Det är

väl investerade pengar. Efter att du skrivit under kontraktet ska det skickas till husföretaget, som är din avtalspart, för underskrift. När du sedan får tillbaka det underskrivna kontraktet, kanske tillsammans med ritningarna på ditt hus, har ni ett bindande avtal. Om det är flera parter som ska utföra ditt husbygge så behöver inte alla avtal skrivas precis samtidigt.

Byggherre

Som beställare är det du som blir byggherre och därmed får yttersta ansvaret för husbygget. En byggherre har ett övergripande ansvar för byggprocessen gentemot myndigheterna. Byggherren bestämmer över husets utseende inom de tillåtna ramarna och bestämmer vilka som deltar i byggprocessen. Det är också byggherrens ansvar att lagar, föreskrifter och tekniska specifikationer följs. Därför är det viktigt att ha seriösa och välkända avtalsparter med sig genom byggprocessen. Vid nybyggnad krävs normalt en byggfelsförsäkring och ett färdigställandeskydd. Byggherren ansvarar för att dessa finns om det krävs enligt lagen. Självbyggare är undantagna från kravet på byggfelsförsäkring. Vänd dig till byggnadsnämnden i din kommun för råd.


BYGGPROCESSEN Ritningar

Tillsammans med säljaren bestämmer du hur du vill att huset ska utformas. Du måste godkänna de ritningar som ligger till grund för den slutgiltiga beställningen av ditt hus.

Kontrollansvarig

För alla nybyggnadsprojekt ska det finnas en kontrollansvarig, KA, som ansvarar för att gällande bestämmelser följs. KA tar fram en kontrollplan som sedan ska följas under byggets gång. Kostnaden för en kontrollansvarig är väldigt varierande beroende på byggets komplexitet.

Startintyg

Det som tidigare kallades bygganmälan heter numera bara anmälan och utgör kommunens tekniska granskning i byggprocessen. Ett viktigt moment är ett samrådsmöte där byggherren med sin kontrollansvariga får redogöra för hur mycket som ska genomföras och vilka kontroller som ska göras. Man får inte påbörja bygget innan kommunen beviljar startbesked.

Utstakning

När man bygger nytt kräver kommunen ofta att de får uppdrag att ta fram en nybyggnadskarta där alla förutsättningar för bygget utreds, till exempel var anslutningspunkten för vatten och avlopp finns. Det första som görs när man beviljats bygglov och alla kontrakt är klara är en

utstakning som innebär att husets exakta läge på tomten markeras av kommunens tjänstemän eller någon annan som har behörighet, utifrån vad som överenskommits i bygglovet.

Grunden

Grundläggning och resning av stommen går ganska fort. En enkel platta som grund kan ta någon vecka att gjuta och resning av stommen cirka fyra veckor om mycket är tillverkat i förväg. Däremot tar det längre tid att inreda huset, det vill säga resa innerväggar, tapetsera, sätta upp kök och lägga golv.

Byggfelsförsäkring

En byggfelsförsäkring krävs alltid vid nybyggnation av en- och tvåbostadshus. Detta gäller för både permanentboende och fritidshus och oavsett om du gör allt jobb själv eller anlitar hantverkare. Undantag kan göras för fritidshus som är av enklare standard och har ett lågt skyddsvärde.

Färdigställandeskydd

Ett färdigställandeskydd behövs i samtliga fall där en entreprenör är inkopplad. I praktiken innebär det att tio procent av hela produktionskostnaden säkras genom en försäkring eller en bankgaranti för att täcka oförutsedda händelser under byggets gång. Det kan handla om att byggaren av någon anledning inte kan slutföra arbetet, exempelvis på grund av en konkurs.

V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g  5


välj rätt tomt

Funderar du på att köpa en tomt där du kan bygga ditt drömhus på är det flera olika saker som är bra att tänka på. Hur ska huset vara placerat och vad ska man tänka på när det är dags att köpa sin drömtomt? av Mia Storm Komonen

låna till huset

TOMTKÖP Det första du bör tänka på om du vill köpa en befintlig tomt är att kolla med kommunen om du verkligen får bygga där. I varje tätort finns detaljplaner där kartor och texter med paragrafer visar vilka regler som måste följas och vilka planer kommunen har för området. Där kan du också se vilka bestämmelser som finns för tomten, eftersom bestämmelserna är avgörande för om du får bygga ditt hus där du tänkt. Om du hittat en obebyggd tomt som ligger utanför ett detaljplanerat område, till exempel på landet, är det också viktigt att prata med den kommun tomten ligger i om vilka bestämmelser som finns i området. Man bör också kontrollera om det finns något servitut, det vill säga om kommunen eller någon annan har rätt att utnyttja din tomt för att bygga något på. – Detta kan exempelvis beröra saker som att grannen har en utfart över den tomt man tänkt sig köpa eller att grannen har rätt att nyttja tomten på något annat sätt, säger Maria Nilsson vid Mark och skog i Piteå kommun.

Lämplig mark krävs

I ett tidigt skede bör man ha i åtanke om drömhuset passar den tomt som man har hittat. Hur ser marken ut? Är det en torr, packad mark 6 V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g

eller är det en stenig mark? Är marken blöt eller ligger grundvattnet ytligt? Och har marken det skick som krävs för ett hus? Kuperad mark behöver sprängas eller fyllas för att det ska bli en plan mark att bygga huset på och då får man räkna med att kostnaderna kan öka. Samma gäller om marken måste fyllas ut med dräneringsgrus eller behöver pålning ner till fast grund ifall marken är lerig. Om du köper tomten från en privatperson bör du låta en markkonsult göra en grundundersökning, en så kallad geoteknisk undersökning, för att se vilka markförutsättningar som finns. Om man köper en befintlig tomt av kommunen har de ofta redan gjort en undersökning för att se om tomten är lämplig att bygga på. När man hittat en tomt är läget för huset också en viktig del. Var på tomten vill man placera sitt hus? Tänk på huset i förhållande till väderstreck och vindriktningar, åt vilket håll du vill ha utsikt och tänk också på huset i förhållande till eventuella grannar så att huset exempelvis inte skuggar grannen. – Man ska försöka ta hänsyn till platsen och dess omgivning. Så att byggnaden harmonierar med omgivningen och dess karaktär, säger Maria Nilsson vid Piteå kommun.

Tänk noga igenom hur mycket husbygget får kosta och gör en budget. Kontrollera tidigt med din bank att du kan få lån och begär ett så kallat lånelöfte. Tänk på att förutom priset på tomten tillkommer kostnader och avgifter som anslutningar av elledningar, vatten och avlopp, pantbrev, försäkringar, transport av avfall med mera. När du ska börja bygga behöver du ett byggnadskreditiv från banken. Ett byggnadskreditiv är ett lån som betalas ut successivt allteftersom byggkostnaderna uppstår. Storleken på detta motsvarar det slutliga lånebehovet och löper vanligtvis med rörlig räntesats som är högre än den för bottenlån. När bygget är klart läggs lånet om till ett vanligt bolån om du väljer att ta bolånet i samma bank. För att kunna köpa hus så måste ni räkna med att ha en kontantinsats på 15 procent. Ju mer kontanta medel ni är beredda att lägga hos en bank, desto större är därför chansen att ni får en bra boränta. För att testa vilka räntevillkor ni kan få så kan ni gå till ett par olika banker och fråga vad de ger er för boränta om ni utöver lånet flyttar lönekontona, bank-och kreditkort och era besparingar dit. Är ni egentligen nöjda med den bank ni har kan ni sedan ta det bästa erbjudandet och gå tillbaka till er egen bank och fråga om de är beredda att ge er lika bra pris.


Bygglov För att bygga en villa inom ett detaljplanelagt område, en tätort, krävs bygglov. När du ska söka bygglov kontaktar du byggnadsnämnden i din kommun och gör en ansökan. Du behöver ha skalenliga ritningar som innehåller rätt information om ditt husbygge och du ska få svar på din ansökan inom tio veckor. Enligt plan- och bygglagen måste man anpassa huset efter stads- och landskapsbilden och projektet ska vara estetiskt tilltalande. I kommunens detaljplaner finns det bestämmelser som du måste följa för att få bygglov. Där anges nästan alltid hur stor yta huset får uppta, hur många våningar som är tillåtet och hur högt huset får vara. Och det finns också regler på var huset ska placeras på tomten. Står det inget om avstånd till tomtgränserna i detaljplanen gäller att huset ska placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen mot granne. Ofta finns på detaljplanens karta så kallade prickmark, en grön yta med svarta prickar, där man inte får bygga alls. Det viktiga är att man innan man köpt tomten noga kollat upp vilka bestämmelser som finns för tomten så att du får lov att bygga det du har tänkt. Och det är du som byggherre som är ansvarig för att lagar, förordningar och regler följs.

så ansöker du

Kostnaderna för att ansöka om bygglov varierar från kommun till kommun och grundavgiften fastställs av kommunfullmäktige. Men man kan räkna med att betala mellan 10 000 och 40 000 kronor. När du ska lämna in ansökan för att bygga en villa ska den innehålla följande handlingar och ritningarna ska vara tydliga, lättlästa och vara fackmässigt utförda.

Tips när du ska köpa tomt Olika tomter. Det finns olika typer av tomter att välja bland. Ha i åtanke vad du vill ska finnas i din närhet, så som kommunikationer och barnomsorg. Får man bygga på tomten? Hos din kommun finns befintliga tomter som är färdigstyckade och därmed i kommunens detaljplan. Har du redan hittat ditt drömläge utanför ett detaljplanerat område måste du kontakta kommunen för att se så att det inte finns någon plan för området. Din omgivning. Du kommer förhoppningsvis att bo i ditt nybyggda hus en lång tid. Hur kommer framtiden att se ut i omgivningen? Ta reda på vad kommunen har för planering. Undersök marken. Om du köper en tomt av en privatperson bör du låta en markkonsult utföra en geoteknisk undersökning, en grundundersökning i marken så att den är i det skick som krävs för att bygga på. Belastas fastigheten av något servitut eller är tomten pantsatt? Hos Lantmäteriet finner du information om servitut i fastigheter. Tingsrätten kan visa gravationsbevis, ett bevis om en fastighet eller en tomt med uppgifter om ägare, inskrivningar med mera. Var medveten. Du måste veta vad du köper. Innan du köper din tomt bör du veta vad du får göra och inte får göra på tomten. Undersök detta noga!

Ansökningsblankett (ifylld och underskriven) Situationsplan upprättad på en aktuell Nybyggnadskarta Markplaneringsritning Planritningar Fasadritningar Sektionsritning Anmälan av ansvarig byggledare Anmälan av kontrollansvarig (KA)

V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g  7


hitta rätt stil i husdjungeln Det finns en mängd olika husmodeller att välja bland på marknaden och stilarna på de olika husen skiljer sig. Klassiskt hus med spröjsade fönster och träpanel, ett modernt hus med högt i tak och putsad fasad eller en villa inspirerad av den amerikanska östkusten. Välkommen att botanisera bland fem heta husstilar! av Helena Pedone

Modern stil

Klassisk stil Tidlösa hus kommer från förra sekelskiftet och har ett tydligt släktskap med äldre byggtraditioner. De går aldrig ur tiden med dess spröjsade fönster som släpper in generöst med ljus och dess stilrena utseende. De klassiska vinkelvillorna är lätta att anpassa efter egna önskemål. Formspråket på klassiska hus är enkelt, gediget och tidlöst.

föll du för något av huset? Se husen i sin helhet och flera andra modeller längre fram i tidningen.

Den moderna stilen hämtar inspiration från funktionalismen, den kännetecknas av noggranna materialval, särprägel, medvetenhet, kvalité, rena ytor och strama linjer. Husen är anpassade till den moderna människan med stilrena rum som inte ger mycket färgväsen eller ”onödiga” krusiduller ifrån sig. Rummen flyter in i varandra och har ett avskalat formspråk med stora glasytor och en hög uppåtsträvande taklinje.

Funkis stil

New England

Arkitektritad stil Många anlitar en arkitekt som ritar huset från grunden för att få ett unikt hus, inte likt någon annans. Här kan man utifrån tomt eller familjens önskemål skräddarsy huset. Välj planlösning och detaljer efter egna behov och önskemål. Få utlopp för dina visioner - här har du chansen att skapa en unik design och få till det perfekta drömhuset! 8 V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g

Tänk ”stars och stripes”, marint, rofyllt, tåligt och elegant. Husstilen hämtar inspiration från den amerikanska östkusten med ett elegant marint utseende. De vita husen har ett karaktäristiskt utseende som utmärks av stora, vackra spröjsade fönster, dubbla pardörrar, liggande träpanelfasad i vitt och plana takpannor som för tankarna till träflistak eller skiffer. Välstuderade detaljer runt fönster, dörrar, knutar, balkongräcken eller vindskivor, stora generösa ytor och charm är något husen från New England medför.

1920-talet var året då arkitekter runt om i världen började använda helt nya formspråk. De traditionella och historiska stilarna förkastades och nya material såsom stålrör, glas och betong började användas av formgivare och arkitekter. Ett typiskt funkishus är ofta kubikformat med ett stilrent formspråk interiört som exteriört. Interiören invändigt är ljus och materialen är noga genomtänkta. Fasaden är slät, oftast putsad och odekorerad i vitt, svagt gult eller ljust grått.


husvalet Du vill ha marmor i badrummet, din sambo vill ha en köksö och barnen önskar sig ett hobbyrum. Vad är värt att investera lite mer i och vad kan man göra själv? Arkitekten Robert Öhman delar med sig av sina goda råd. av Helena Pedone

Vad är det första man ska tänka på när man ska bygga hus? – Området - kommer jag att trivas här? Ta reda på mer fakta om närområdet och dess krav. Gör även en ”behovanalys” där du skriver upp alla dina behov samt vilka funktioner du önskar, exempelvis egen yta. Skapa en familjestruktur och tänk långsiktigt. Ställ dig frågor såsom ”kommer jag bo här hela livet eller är det bara tillfälligt?” Hur ska man tänka vid val av hustyp? – Vad man har för behov. Tycker du om den klassiska stilen eller är du lite mer åt det moderna hållet? Även det estetiska - glöm inte att titta upp området och dess krav gällande exempelvis tomter. Vad kännetecknar de olika stilarna? – Det finns en rad olika stilar, till exempel klassisk: ett rött hus med vita knutar och sadeltak, till moderna hus som har ett mer avskalat formspråk. En arkitekt kan även hjälpa dig att leka lite med de olika stilarna, du kan ha traditionella former men samtidigt gjuta i betong och då blir det något helt annat. Vilken stil du väljer beror på smak och tycke, det viktiga är att tänka på husets planlösning samt husets funktioner. Jag tycker även det är viktigt att du har en privat och social sfär så att inte entrén ligger vid sovrummet. Vad för typ av hus rekommenderar du som första hus? – Eftersom du inte är en van husköpare rekommenderar jag att du köper ett mindre hus, det sägs att du vet vad du vill ha vid tredje huset. Slå därför inte på för stort i början och låt det inte bli alltför kostsamt. Du bör även tänka på energivärden såsom solpaneler, luftvärmeväxlar, berg- och jordvärme. Det kan vara dyrt att bygga men den slutliga driftkostnaden kan löna sig i längden. Om man vill utföra en del av arbetet själv, vad kan man göra?

– Köpa stomresning vilket innebär att skalet byggs färdigt. Bottenplanen kan exempelvis vara inredd medan vindsvåningen är helt oinredd. Jag skulle rekommendera att ha ett färdigt plan där du kan bo och leva i. Det är viktigt att vara medveten om hur lång tid renoveringen tar samt hur mycket kraft och ork. Fråga dig själv: Hur många timmar är jag villig att lägga ned på detta i veckan? Hur ska man tänka om man har en begränsad budget och vill få ner sina kostnader? – Alla komponenter kostar, här måste du prioritera. Vad är nödvändigast och vad kan vänta? Att göra ett invecklat badkar kan du göra i efterhand, det viktigaste är att till exempel förbereda ytan såsom dusch. Det är som om att köpa en snygg bil ”du kanske inte behöver skinnklädsel utan kan köpa en med tygklädsel istället.” Vilka detaljer är extra viktiga att tänka på? – Inne- och utebelysning. Du har alla förutsättningar när du bygger nytt och kan välja var du vill ha elfunktioner, i efterhand kan det bli dyrt att fixa. Många rum har idag ett lamputtag mitt i rummet, vilket inte är särskilt modernt. Även bildsystem är detaljer att tänka på så det inte ligger elkablar i hörn och stör. Även ljudsystem tål att tänkas på. Vilka material kan man välja om man ser ur ett miljöperspektiv? – Hållbara material som klarar ögats slitage. Naturmaterial slits fint med tiden. Kakel och mosaik kanske kan användas på områden där du vistas en kortare stund. Vilken stil anser du vara hetast just nu? – Att man väljer en mer personlig stil där man vågar vara mer tydlig med sin idé och form. Låt huset visa vem du är! Det blir lite liv - en härlig och skön stasbild där inte alla hus ser likadana ut. V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g  9


mitt husbygge

Vårt Nya Hus chefredaktör Micaela Nordberg har själv byggt hus och ger här sina bästa tips! av Micaela Nordberg

valde en kuperad tomt

– Det finns två sätt att välja tomt på; antingen väljer du tomt först och därefter husmodell eller så väljer du tomt efter vilket hus du bestämt dig för! Jag och min sambo blev kära i själva tomten och fick anpassa oss efter den när vi valde husmodell. Vi hade först tänkt att välja ett vinkelhus, men eftersom tomten var så pass kuperad föll valet till slut på ett enplanshus.

föll för enplanshus

– Det finns en rad olika husmodeller att välja bland och att hitta rätt hus är inte alltid det lättaste. Mitt tips är att beställa de huskataloger du kommer över och surfa runt på Internet för att få större inblick i vilka hus som finns. Vilken stil man väljer handlar om tycke och smak, det viktigaste är dock att huset passar dig och dina behov.

placera rummen rätt

– Låt tomtens förutsättningar styra hur du placerar ditt hus. Gör en skiss och rita ut var du vill ha sovrum, vardagsrum och kök eller gör som vi - lägg ut plankor på tomten och du får en 1 0 V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g

känsla hur det kommer bli när det är klart. Tänk också på vilka rum som kommer ligga i sol och vilka platser som kommer vara i skugga. Trots att somrarna inte är så varma här i Sverige kan ett rum som ligger i sol större av dagen bli oerhört varmt.

anlita rätt entreprenör

– Ska du kakla badrummet eller lägga in golvvärme? Ta in offerter från flera entreprenörer och jämför pris, hur lång tid arbetet tar och vilket sätt de tänkt utföra arbetet på. Ha som regel att ta in minst tre offerter. Kontrollera även om momsen ingår eller inte i priset. Kom ihåg att kolla upp entreprenören genom referenser.

håll koll under bygget

– Det är alltid bra att vara på plats för att se hur arbetet fortskrider. Våga ifrågasätt om du tycker något ser konstigt ut eller inte uppfyller den överenskomna planen. När man bygger ett nytt hus brukar det bli mycket skräp i form av isolering, spillvirke med mera. Hyr ett släp under en vecka och åk till tippen med jämna mellanrum.

Du kan också hyra en container som står på tomten under byggtiden.

Kvalitetskontroll

– Välj en oberoende kvalitetsansvarig, KA. Om du inte har några kontakter kan alltid kommunen hjälpa till med en lista över certifierade KA:s i området. Den som utses som kvalitetsansvarig ska vara med vid byggsamråd och vid besiktningar och kontroller och ser till att husbygget går korrekt tillväga och enligt de ritningar som lämnats in till kommunens byggnadsnämnd.

vänta med trädgård

Har du fyllt upp din tomt med massor råder jag dig att vänta minst ett år med att plantera gräs. Detta eftersom marken tenderar att sjunka när tjälen släpper. Genom att bo i röran kommer du också upptäcka hur du rör dig i din vardag, något som kommer underlätta när du ska anlägga din trädgård. Du kanske inte går via uppfarten till brevlådan, som du från början trodde, utan alltid genar över leråkern.


Äntligen kan du flytta in! Nu är inflyttningen nära och det enda som är kvar är besiktningen av huset. Ta hjälp av en oberoende besiktningsman och när du väl flyttat in, glöm inte att meddela posten din nya adress. av Micaela Nordberg

När ditt hus är färdigbyggt är det dags för slutbesiktning. Besiktningen ska utföras av en opartisk och erfaren besiktningsman och det är du själv som väljer vem du vill anlita. Vid besiktningen skriver besiktningsmannen ned eventuella fel och brister som upptäckts, samt antecknar det som du som beställare har synpunkter på. För att projektet ska godkännas måste besiktningsmannen godkänna entreprenaden. Om det inte kan godkännas måste felen rättas till av den aktuella entreprenören och en ny besiktning göras. Vid fel

och brister har entreprenören två månader på sig att åtgärda dessa. Annars har du rätt att ta in en annan entreprenör på den förre entreprenörens bekostnad. Det är också viktigt att den som är kontrollansvarig anmäler till byggnadsnämnden när bygget är färdigställt genom att skicka in ifyllda och undertecknade kontrollplaner. Du som kund måste få ett slutbesked för att få flytta in, detta är väldigt viktigt. Om du flyttar in innan slutbesked utfärdats av kommunen kan du få betala böter.

Glöm inte att adressändra!

När du flyttar är det smidigt att anmäla din nya adress. Beställer du eftersändning samtidigt får du posten eftersänd till din nya adress och förtryckta flyttkort.

Försäkra huset!

Kolla med din hustillverkare om det ingår någon försäkring i husköpet. Annars är det viktigt att du tecknar en så fort du kan!

Njut av ditt nya hus!

Äntligen kan du flytta in i ditt nya hus. Låt dig inte slukas upp av alla projekt som är krav att göra utan försök att njuta av det som du faktiskt har - ett alldeles eget hus. Och som man säger, ett hus blir aldrig klart, man har alltid något att göra. Och det är en viss charm också - att kunna göra precis som man vill, in- som utvändigt.

ställ till med fest!

Glöm inte att ställa till med inflyttningsfest! Förena nytta med nöje genom att bjuda över vännerna en lördag, börja med att åka till tippen med allt spillvirke och skräp och bjud sedan på en stor härlig fest!

V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g  11


Arkitektritat med rymd AH#041 & AH#024

Ulrik von Schedvin, vd

Vad var tanken med designen av AH#041? – Att ta fram ett hus till vår portfolio som innehåller helt färdigritade hus från några av Sveriges främsta arkitekter, Gert Wingårdh, Thomas Sandell, Claesson Koivisto Rune samt Tham & Videgård.

AH#041 / arkitekthus Arkitekthus

arkitekt: Tham & Videgård

Tel: 0325 344 80

Stil: Modern

Mail: info@arkitekthus.se

Antal plan: 2 (finns även som suterräng)

hemsida: www.arkitekthus.se

Antal rum: 4 rok Boarea: 133 kvm Byggnadsarea: 80 kvm Fasad: Stående träpanel

AH#041

Ingår som standard: Kontakta oss för beskrivning Leveranstid: ca 12-15 veckor efter avrop Pris färdigt hus: Från cA 2 280 000 kr nyckelfärdigt ovan grund (avser byggnation i Göteborg och exkl tomt och byggherrekostnader)

Vilka materialval har gjorts och varför? – Huset finns i tre utrustningsnivåer. I den mest exklusiva designlinjen/utrustningsnivån är allt material utvalt av arkitekten.

Pris för husleverans: Se aktuell prislista på vår hemsida

Vilka kunder passar huset för? – Det passar familjer på upp till 4 personer med en relativt plan tomt.

I den mest exklusiva designlinjen är allt material utvalt av arkitekten

Hur mycket kan kunden påverka planlösningen? – I princip ingenting. Vi erbjuder helt färdigritade hus från några av Sveriges främsta arkitekter och vi litar full ut på att de kan detta bättre än någon annan. Vad var tanken med designen av AH#024? – Att ta fram ett hus till vår portfolio som innehåller helt färdigritade hus från några av Sveriges främsta arkitekter, Gert Wingårdh, Thomas Sandell, Claesson Koivisto Rune samt Tham & Videgård.

AH#041

Foto: Åke E:son Lindman

AH#041

1 2 V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n


AH#024 / arkitekthus arkitekt: Thomas sandell Stil: Modern Antal plan: 2 (finns även med takterrass) Antal rum: 5-6 rok Boarea: 135 kvm Byggnadsarea: 80 kvm Fasad: Liggande träpanel Ingår som standard: Kontakta oss för beskrivning Leveranstid: ca 12-15 veckor efter avrop Pris färdigt hus: Från ca 2 380 000 kr nyckelfärdigt ovan grund (avser byggnation i Göteborg exkl tomt och byggherrekostnader) Pris för husleverans: Se aktuell prislista på vår

Foto: Åke E:son Lindman

hemsida

AH#024

AH#024 AH#024

AH#024

AH#041 Övre plan

Kök SK

K/F

Vardagsrum

V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n  1 3


härligt kök med känsla Krägga & Villa omega Varför ska man välja er som husleverantör? – Vi är flexibla oavsett om du vill köpa en byggsats och göra en stor del av arbetet själv eller om du väljer totalentreprenad.

Villa krägga / björklidenhus Björklidenhus Tel: 0171-47 47 00 Mail: info@bjorklidenhus.se hemsida: www.bjorklidenhus.se

Stil: Klassisk/modern Antal plan: 1,5 plan Antal rum: 7 rum varav 5 är sovrum Boarea: 167 kvm (109,2 + 57,3) Byggnadsarea 124,3 kvm Fasad: Stående eller liggande träpaneler finns att välja som standard Ingår som standard: I vardagsrummet på detta

Hur mycket kan man själv påverka vid val av Saralynn Swärdh, Sälj- och marknadschef planlösning och tillval? – Det finns stora möjligheter till anpassningar vad gäller planlösningen men också exteriört. Hur miljövänliga är era hus? – För den som vill ha sitt hus isolerat med ekofiber så finns den möjligheten. I övrigt är alla material godkända. Vad är er senaste nyhet vad gäller material/tillval? – Möjligheten att isolera med ekofiber!

hus ingår ryggåstak i och en öppning mellanvåningsplanen som standard Leveranstid: Cirka 42 arbetsveckor från godkänt bygglov till inflyttningsbart hus

Trygga leverantörer är viktigt för både oss och kunden

Pris: cirka 2 642 000 kr nyckelfärdig på totalentreprenad

Vem passar husmodellen för? – En blandning av tradition och nytänkande kännetecknar denna villa. Redan vid entrén möts du av en stor välkomnande hall och fri sikt genom huset. Mittskeppet är öppet till nock och de stora fönsterpartierna ger rymd och ett generöst ljusinsläpp. Övervåningen är inredd med tre sovrum, varav ett med egen klädkammare, badrum och ett allrum.

Krägga

1 4 V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n


VILLA OMEGA / björklidenhus Stil: Modern Antal plan: 2-plan Antal rum: 8 rok varav 6 sovrum Boarea: 183 kvm.( 91,5 + 91,5) Byggnadsarea: 104,7 kvm Fasad: Stående träpanel (särskilt utvald för Design kollektionen), bilden visas med värmebehandlad gran Ingår som standard: I detta hus ingår en stor köksö

Vem passar husmodellen för? – Ett 2-plans hus med öppna ytor på nedre plan och en mer privat övervåning där alla sovrum, allrum och badrum finns samlade. På nedre planet finns möjlighet att anpassa rumsindelningen så att den passar efter behovet. Det stora sovrummet kan öppnas upp helt mot vardagsrummet eller kanske bli ett bibliotek eller kontor.

som standard Leveranstid: Cirka 42 arbetsveckor från godkänt bygglov till inflyttningsbart hus Pris: ca: 2 630 300 kr nyckelfärdig på totalentreprenad

VILLA OMEGA

WC/DUSCH 3,2 m2 VP

ST

TVÄTT 7,7 m2

TM/ (TT)

G

SOVRUM 7,8 m2

ev. förråd under trapp

KÖK/VARDAGSRUM 39,8 m2

HALL 6,9 m2

G

SOVRUM 14,1 m2

VILLA OMEGA

F

K

Villa krägga

SOVRUM 12,1 m2

G

WC/BAD 7,9 m2

VINDSLUCKA

KORRIDOR/TRAPP 7,8 m2

3,2 m2

ALLRUM 15,8 m2

HALL

6,9 m2 ALLRUM ALLRUM 15,5 m2 WC/DUSCH15,5 m2

ev. förråd under trapp

SOVRUM 14,3 m2

SOVRUM 9,5 m2

KLK 8,1 m2

VP

ST SOVRUM SOVRUM 8,5 m2 8,5 m2

TVÄTT 7,7 m2

TM/ (TT)

G SOVRUM SOVRUM 9,8 m2 9,8 m2

SOVRUM 7,8 m2

ST ST

INSTALLATIONSZON

F

K

SK/ UGN SK/ UGN

INSTALLATIONSZON

KÖK KÖKm2 20,3 20,3 m2

TVÄTT TVÄTT 7,7 m2 7,7 m2

TM/ (TT) TM/ (TT)

VP VP

INSTALLATIONSZON

F F K K

HALL HALL 15,4 m2 15,4 m2

KÖK/VARDAGSRUM 39,8 m2

G

G G

G

WC/BAD WC/BAD 6,3 m2 6,3 m2

14,1 m2

SOVRUM 12,1 m2

SOVRUM SOVRUM 14,2 m2 14,2 m2 SOVRUM

SOVRUM SOVRUM 9,9 m2 9,9 m2

VARDAGSRUM VARDAGSRUM 29,9 m2 29,9 m2

WC/DUSCH WC/DUSCH 4,1 m2 4,1 m2

SOVRUM SOVRUM 14,0 m2 14,0 m2

KLK KLK 4,3 m2 4,3 m2

KLK KLK 3,6 m2 3,6 m2

INSTALLATIONSZON

V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n  1 5


Hög standard med genomtänkta planlösningar Scandinavia 2 & Nova 5 Vad utmärker er som husleverantör? – Vi är ett av Sveriges äldsta trähusföretag och vi erbjuder allt från klassiska till moderna villor. Vi vill ge våra kunder flexibla boendelösningar med hög kvalité. Våra husmodeller kan betraktas som en inspiration, Anna Nergården, husdesigner som sedan anpassas efter tomtens förutsättningar och familjens behov. Villorna håller en hög standard och planlösningarna är noga genomtänkta av konstruktörer vad gäller inomhusmiljö, ljusflöde, ljudnivåer, ventilation, värmeåtervinning och även detaljer som placering av eluttag med mera. Borohus är ett ekonomiskt stabilt företag.

Scandinavia 2 / borohus Borohus Tel: 0325-18620 Mail: info@borohus.se hemsida: www.borohus.se

1 6 V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n

Antal rum: 6 Boarea: 145 kvm Fasad: trä (puts går att få som tillval)

Scandinavia 2

Ingår som standard: Se vår leveransbeskrivning som ni hittar på vår hemsida Leveranstid: 14-16 veckor Pris: Cirka 2 300 000 kr inklusive inredd vind

Vem passar husmodellen Scandinavia 2 för? – Modellen passar för familjelivet. På de 145 kvm ryms en öppen planlösning. Entrén är stor, ljus och öppen upp till andra våningen. Huset har ett stort kök och vardagsrum och innehåller fyra sovrum. Trappan ligger centralt i huset och under trappan finns en stor klädkammare. På andra våningen finns förutom sovrum och allrum ett stort härligt badrum i burspråket.

Hur miljövänliga är era hus? – Vi arbetar aktivt med energiutveckling/energibesparing och uppfyller med god marginal de nya energikraven. Alla våra hus är lågenergihus och vi energiberäknar varje hus vi levererar efter husets storlek och det geografiska läget. Därefter görs en kostnadskalkyl för att ge en optimal pay-off beräkning på olika uppvärmningsalternativ som kommer kunden tillgodo.

Designa köket efter din personliga smak

Antal plan: 1,5-plans hus

Byggnadsarea: 97 kvm

Hur mycket kan man själv påverka vid val av planlösning och tillval? – Våra kunder väljer ett hus de gillar och sedan anpassar vi tillsammans planlösningen, exteriör och interiör efter familjens önskemål och behov. Vi har ett brett sortiment av interiör att välja bland och de flesta kunder vill till exempel designa sitt kök efter sin personliga smak.

Vad är er senaste nyhet vad gäller material/tillval? – Vi har alltid ett stort utbud av material/tillval som ständigt uppdateras. Så fort våra leverantörer av kök, bad, parkett med mera förnyar eller uppdaterar sitt sortiment så finns det tillgängligt för våra kunder.

Stil: Klassisk

Scandinavia 2


Nova 5 / borohus Stil: Modern Antal plan: 2-plans hus Antal rum: 5 Boarea: 158 kvm Byggnadsarea: 94 kvm Fasad: Trä (puts går att få som tillval) Ingår som standard: Se vår leveransbeskrivning som ni hittar på vår hemsida Leveranstid: 14-16 veckor

C

Pris: Cirka 2 500 000 kr

D

Nova 5

Scandinavia 2

Vem passar husmodellen för? – Huset passar familjen som vill ha ett modernt hus i 2-plan. Med sitt brutna sadeltak och rena fönsterval tornar huset upp sig över den välkomnande entrén i vinkel. Strax intill ligger groventrén som leder direkt in i klädvårdsavdelningen. Modellen har en mycket öppen och generös planlösning med ett stort matlagningskök i u-form. På övervåningen återfinns husets tre sovrum samt ett väl tilltaget allrum. Intill det generösa föräldrasovrummet finns en stor walk-in-closet.

Plan 2

Plan 1

G WC

L Klk

Bad

Klk

Vardagsrum

Sovrum Sovrum

G

Hall

G

F K/S U/M

Allrum

DM

Viss avvikelse kan förekomma. Skala och mått kan avvika från verkligheten.

Klädvård

Klk

Sovrum

pe

Kök

tn

er

ST G Entré

Öp

Matplats

Sovrum

TM/ TT

Viss avvikelse kan förekomma. Skala och mått kan avvika från verkligheten.

Nova 5

V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n  1 7


Tar ansvar i alla led till färdigt hus Solberga & Strandängen Vad utmärker er som husleverantör? – Vi är kanske husmarknadens stabilaste husleverantör. Vi omger oss med kända underleverantörer med hög kvalitet samt att vi tar ansvar i alla led från början till färdigt hus. Johan Kittendorff & Anund Petri

Solberga / eksjöhus Eksjöhus

Stil: Kubistisk Modern

Tel: 0381-383 00

Antal plan: 2

Mail: info@eksjohus.se

Antal rum: 6

hemsida: www.eksjohus.se

Boarea: 177 kvm Byggnadsarea: 121 kvm Fasad: Liggande/stående Träpanel Ingår som standard: vi har en hög och bra standard som bergvärmepump med golvvärme, parkett i alla torra utrymmen, kakel och klinker i våtutrymmen, massiv ektrappa, massiva innerdörrar, vitvaror från

Hur mycket kan man själv påverka vid val av

Husqvarna, HTH-kök mm Leveranstid: Cirka 15-20 veckor från avrop

?

planlösning och tillval? – Kunden har alltid stor valfrihet och har många tillval att välja mellan, naturligtvis så omger vi oss med materialval som ligger i tiden och håller hög kvalitet.

Pris: 3 030 000 kr exklusive tomt, byggherrekostnader och utvändig målning

Vem passar husmodellen Solberga för? Johan Kittendorff, arkitekt: – Huset är mycket väldisponerat och lättöverskådligt, med funktionella utrymmen på rätta ställen. Planlösningen bjuder på stora sociala ytor för både umgänge och rekreation men sluter sig ändå mot de mer privata delarna. Ett hus idealiskt för familjer - i alla format och alla stadier.

Hur miljövänliga är era hus? – Vi bygger alla våra hus med en gedigen trästomme, en förnybar resurs som dessutom kommer från vårt egna miljöcertifierade sågverk. Husen är välisolerade med bra fönster och utrustade med en bergvärmepump och därför har vi låga driftskostnader för alla våra hus. Vad är er senaste nyhet vad gäller material/tillval? – Vi har tagit in en liggande ytterväggspanel som är 200 mm hög i vårt sortiment, denna panel kommer att användas till de som är ute efter New England stilen på sitt hus.

Solberga

1 8 V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n

Solberga

Våra hus byggs med en gedigen trästomme


Strandängen / Eksjöhus Stil: Modern Antal plan: 1 Antal rum: 5 Boarea: 152 kvm + garage 29 kvm Byggnadsarea: 220 kvm Fasad: Liggande panel Ingår som standard: vi har en hög och bra standard, T ex Bergvärmepump med golvvärme, parkett i alla torra utrymmen, kakel o klinker i våtutrymmen, massiva innerdörrar, vitvaror från Husqvarna, HTH-kök mm Leveranstid: Cirka15-20 veckor från avrop Pris: Cirka 2 775 000 kr inkl garage men exklusive tomt, byggherrekostnader och utvändig målning

Strandängen

Vem passar husmodellen Strandängen för? Anund Petri, arkitekt: – Huset är speciellt utformat för tomter som har sitt bästa läge mot gatan. Alla samvarofunktioner samt entrén finner man i samma väderstreck. Huset, med både vardagsrum och allrum tilltalar kanske i första hand barnfamiljer, men även dom med högre krav på generösa sociala ytor. Just detta är något som det stora härliga köket med sin placering och utformning verkligen appellerar till. Här kan många samlas för matlagning och umgänge. Föräldrasovrummet tillsammans med bad, klädkammare och arbetsplats bildar en egen ostörd avdelning i den annars så öppna planlösningen.

Strandängen

Strandängen

Solberga

V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n  1 9


Flexibla hus med modern planlösning Briljanten & Morkullan Vad utmärker er som husleverantör? – Tack vare att våra hus tillverkas hantverksmässigt på plats kan vi skapa ett hem för dig utifrån dina tankar och drömmar. Och tryter idérikedomen hjälper våra arkitekter dig gärna, oavsett om det Anna Larsson, Marknadschef handlar om att göra huset större eller kanske rita ditt drömkök. Villabyggsatsen är vad vi brukar kalla navet i hela byggprocessen. Med ett välsmort nav rullar allt lite bättre och lite fortare, vilket gör att du i slutändan sparar både tid och pengar.

Briljanten / fiskarhedenvillan Fiskarhedenvillan

Stil: Modern

Tel: 0243-79 42 42

Antal plan: 1-plan

Mail: info@fiskarhedenvillan.se

Antal rum: 7

hemsida: www.fiskarhedenvillan.se

Boarea: 165 kvm Byggnadsarea: 190 kvm Fasad: liggande träpanel Briljanten

Ingår som standard: I villabyggsatsen ingår allt material ovan grund inklusvie bygglovs- och monteringshandlingar. Kök och garderober från Ballingslöv, vitvaror från Siemens, aluminiumklädda fönster med ett u-värde på 1.0 från Elitfönster. Leveranstid: 10-12 veckor Pris: Cirka 2 632 000 kr för ett komplett hus, exklusive tomt och byggherrekostnader, eller 1 046 000 kr för leverans av huset exklusive entreprenader, tomt och byggherrekostnader.

Vem passar husmodellen Briljanten för? – Det är en husmodell som är ljus invändigt tack vare stora glasytor och väl utnyttjat totalutrymme. Fasadens rena ytor samspelar med den uppåtsträvande taklinjen. Stort vardagsrum och kök (båda med lutande innertak) skapar naturliga samlingsplatser. Husmodellen passar för den moderna familjen eller paret som gillar öppna ytor och samspelet mellan ute och inne. Har man dessutom en tomt med fantastisk utsikt så passar det här huset ypperligt med sina stora fönster.

Hur mycket kan man själv påverka vid val av planlösning och tillval? – På grund av vårt flexibla byggsystem ger det kunden flera fördelar. Eftersom våra hus inte är uppbyggda av färdiga moduler är det egentligen bara fantasin och tyngdlagen som sätter gränserna för hur du vill att ditt hem ska se ut. Dessutom levereras allt byggmaterial till byggplatsen kapat och klart. Det gör arbetet enklare för den som vill göra en del själv. Vårt mål är att göra arbetet så pass enkelt att du som kund faktiskt ska kunna bygga ditt hus på egen hand och på så vis spara pengar. Annars hjälper vi självklart även till med entreprenaderna om så önskas. Vilka tillval du som kund vill göra till ditt hus är helt upp till dig själv.

Platsbyggda hus ger en större valfrihet och ett gediget hantverk

Hur miljövänliga är era hus? – Våra hus är energisnåla och uppbyggda med naturliga material. Våra standardfönster har ett u-värde på 1,0 och våra ytterväggar är 360 mm tjocka. I vårat sortiment finns också även rena passivhus. Briljanten

Vad är er senaste nyhet vad gäller material/tillval? Årets nyhet är att vi nu även levererar stenhus och passivhus. I Upplands Väsby har vi byggt Sveriges första Internationellt certifierade passivhus vilket har gett oss en hög kunskap och lärdom av energilösningar.

Briljanten

2 0 V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n

Smaragden


Morkullan / fiskarhedenvillan Morkullan Stil: Klassiskt med modern touch Antal plan: 1-plan samt ett 3/4-plan Antal rum: 6 Boarea: 174 kvm Byggnadsarea: 102 kvm Fasad: liggande träpanel Ingår som standard: I villabyggsatsen ingår allt material ovan grund inklusive bygglovs– och monteringshandlingar. Kök och garderober från Ballingslöv, vitvaror från Siemens, aluminiumklädda fönster med ett u-värde på 1.0 från Elitfönster. Leveranstid: 10-12 veckor Pris: Cirka 2 464 000 kr för ett komplett hus, exklusive tomt och byggherrekostnader, eller 964 000 kr för leverans av huset exklusive entreprenader, tomt och byggherrekostnader.

Vem passar husmodellen Morkullan för? – Husmodellen passar familjen eller paret som vill ha boendedel och gemensamdel uppdelat på två plan. Det är ett klassiskt hus byggt utifrån tradition och ekonomi med en modern och tidsenlig planlösning kombinerat med ett stilrent utseende. Husmodellen passar också på den lite mindre tomten eller på ett gårdsplan med flera ekonomibyggnader.

briljanten

C Morkullan

morkullan Plan 2

Sovrum

G

Bad

Allrum Sovrum

Klk/ Bastu

Klk

Sovrum

G

Balkong

Viss avvikelse kan förekomma. Skala och mått kan avvika från verkligheten.

V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n  2 1


kvalitetshus med totalentreprenad LIDINGÖ & MUSKÖ

Johan Danielsson, chefsarkitekt, arkitekt SAR/MSA

Vad utmärker er som husleverantör? – Vi är en erfaren och trygg leverantör av villor och bostäder. Företaget har leverarat kvalitetshus med hög grad av arkitektur i mer än 80 år i branschen. Götenehus säljer hus med totalentreprenad vilket skapar trygghet och en säker produktion.

LIDINGÖ / Götenehus Götenehus Tel: 0511-34 56 00 Mail: info@gotenehus.se hemsida: www.gotenehus.se

2 2 V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n

Antal rum: 6 Boarea: 194 kvm Fasad: Liggande träpanel Ingår som standard: Enligt vår leveransbeskrivning Leveranstid: Cirka 20 veckor efter avrop Pris: 2 800 000 kr inklusive entreprenad, kakel, klinker och målning.

Vem passar husmodellen Lidingö för? – Huset vänder sig till en familj med önskemål av öppen yta gällande kök, matsal och vardagsrum. Takhöjden är hela 2,70 m i entréplanet med vackra överljus överutvändiga och invändiga dörrar. Detaljrikedomen är hög när det gäller pelare och ytor både invändig och utvändigt. Huset passar på en lantlig tomt eller nära havet, där man kan ta till vara mycket av upplevelsen och få in detta i huset. En stor vacker entréhall med stenmaterial på golvet har en vacker slingrande trappa som leder upp till vindsplanet.

Lidingö

Hur miljövänliga är era hus? – Husen byggs mestadels i trä, vilket är en förnybar råvara som ger ett optimalt inomhusklimat och ger låga energikostnader. Genom det sätt vi tillverkar väggar och detaljer, så uppnås en av marknadens bästa väggar med tanke på täthet och isolering. Allt spill återvinns till pellets, som tillverkas på samma industriområde.

Lidingö

Antal plan: 1,5 planshus

Byggnadsarea: 141,5 kvm

Hur mycket kan man själv påverka vid val av planlösning och tillval? – Vi erbjuder kunderna ett av det största sortimentet av koncepthus med anpassningar till tomt och önskemål. Företaget har en stor flexibilitet gällande planlösningar och utformning, vilket gör det möjligt att utforma ett unikt designat hus om så önskas. Företaget har knutit till sig många och kvalitativa underleverantörer vilket borgar för ett stort och spännande tillvalssortiment med möjlighet att skapa sitt egna unika hus.

Vad är er senaste nyhet vad gäller material/ tillval? – Vi har tagit fram en serie av hus som vi kallar ”pakethus”. Dessa är åtta stycken optimerade hus med samma höga standard som det övriga sortimentet, men med den stora skillnaden att husens planlösning är låsta och att tillvalet är begränsade. Detta ger prisvärda hus som kan beställas med totalentreprenad eller byggsats. Leveranstiden är också förkortad vilket gynnar det bundna kapitalet under byggtiden.

Stil: klassiskt

Lidingö

Lidingö


MUSKÖ / Götenehus Stil: modernt Antal plan: 1,5 plan Antal rum: 7 Boarea: 211 kvm Byggnadsarea: 172.3 kvm Fasad: Liggande panel/puts Ingår som standard: Enligt vår leveransbeskrivning Leveranstid: Cirka 20 veckor efter avrop Pris: 4 200 000 kr inklusive entreprenad, kakel, klinker och målning

MUSKÖ

Vem passar husmodellen Muskö för? – Huset har en modern och urban design, som passar den moderna familjen, som vill uppleva lite mer av en hög grad av arkitektur. Ett starkt och funktionellt hus som släpper in mycket ljus och upplevelse genom sina stora glasparti. Detta hus vänder sig till en familj som önskar ha möjlighet att kunna dela på barn och vuxna, exempelvis är husets ovanplan anpassat med en egen barndel eller ungdomsdel, medans bottenplanet innehar föräldrarnas sovrum med egen wc och dress. Huset har också utformats på det sätt att det tolkas i som ett 1-planshus i många kommuner med vind, vilket möjliggör tanken att kunna bygga ett hus med 2-plans kvaliteter på ett sådant planlagt område.

C

Stort och spännande tillvalssortiment Muskö Plan 1

Bibliotek/ Arbetsrum

B

Vardagsrum

Eldstad ingår ej

D

Sovrum 1

Klk

WC/D

MUSKÖ

Lek/Musik

Frd.

ELC TT TM

VP

Hall

G

DM Entré

Tvätt/Groventré

Lidningö

Matsal

Kök

WC

Plan 2

FM

U MVU

F K

G ST

Plan 2 Viss avvikelse kan förekomma. Skala och mått kan avvika från verkligheten.

Klk

Allrum Sovrum 1

Sovrum 2 Hall

G Sovrum 3

Sovrum 1

L

ak

L G

L

Bad Öppet ner

Allrum

t st.

L

Re

G

VL

Sovrum 3

Klk

Sovrum 2 Bad

Klk

G

Viss avvikelse kan förekomma. Skala och mått kan avvika från verkligheten. Viss avvikelse kan förekomma. Skala och mått kan avvika från verkligheten.

V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n  2 3


Genomtänkta hus i modern stil M1:173 & M1:147 Varför ska man välja er som husleverantör? – Vi gör aldrig avkall på upplevelse, kvalitet, funktion och hållbarhet. Det ska vara ett vackert hus på alla sätt. Hur mycket kan man själv påverka vid val av planlösning och tillval? Göran Hjälmeby, vd – Obegränsat, vi försöker alltid hitta lösningar efter kundens önskemål och behov. Hur miljövänliga är era hus? – Med de leverantörer och material vi jobbar med har våra hus liten miljöpåverkan. Vad är er senaste nyhet vad gäller material/tillval? – Vi har ett genuint intresse av att hitta nya spännande material och produkter. Som exempel har vi byggt hus med fasader i både sinusplåt och skiffer. Vi har också designat våra egna lister, foder och fönsterbänkar för att fullfölja de olika stilarna på detaljnivå.

M1:173 / intressanta hus Intressanta Hus Tel: 021 – 15 51 70

Stil: Modern

Mail: Info@intressantahus.se

Antal plan: 1-plan

Hemsida: www.intressantahus.se

Antal rum: 7 rok Boarea: 173 kvm Byggnadsarea: 280 kvm Fasad: Liggande och stående panel Ingår som standard: Genomgående hög standard. Lågenergi ytterväggar, ljudisolerade innerväggar, OSB-skiva bakom gipsen, massiva innerdörrar med ljudtätning, ask eller ekparkett, platsmålande socklar och foder, inga taklister, Velfacfönster, kakel och

Denna husmodell vänder sig i första hand till en barnfamilj

klinker i våtrum och entré, modernt kök från en utav våra köksleverantörer, vitvaror från Miele, porslin från Duravit, Aspen samt Dansani. Leveranstid: 12 veckor från tillverkningsorder Pris: Cirka 3 500 000 kr beroende på utrustning

Vem passar husmodellen för? – Det finns många fördelar med denna husmodell, några av dem är det stora fönsterpartierna som ger ett härligt ljusinsläpp, altan under tak och effektiva ytor. M1:173 vänder sig i första hand till en barnfamilj med avskild barndel och eget allrum. När denna husmodell skapades var det till en specifik kund som hade vissa förutsättningar. I detta fall har huset i sig en strikt volym med ett helt pulpettak som sluttar mot backens riktning för att verkligen öppna sig mot utsikten. Taken var att hålla ihop det med ett enda tak trots flertalet vinklar i själva huset.

M1:173

M1:173

2 4 V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n


M1:147 / intressanta hus M1:147 Stil: Modern Antal plan: 1-plan Antal rum: 7 ROK Boarea: 147 kvm Byggnadsarea: 169 kvm Fasad: Liggande och stående panel Ingår som standard: Genomgående hög standard. Lågenergi ytterväggar, ljudisolerade innerväggar, OSB-skiva bakom gipsen, massiva innerdörrar med ljudtätning, ask eller ekparkett, platsmålande socklar och foder, inga taklister, Velfacfönster, kakel och klinker i våtrum och entré, modernt kök från en utav våra köksleverantörer, vitvaror från Miele, porslin från Duravit, Aspen samt Dansani. Leveranstid: 12 veckor från tillverkningsorder Pris: 3 100 000 kr inklusvie carport, beroende på

M1:147

utrustning.

Vem passar husmodellen för? – Huset har en bred målgrupp, men är i första hand framtagen för en barnfamilj. Med den separata barn/ ungdomsavdelning i den ena vinkeln skapar man olika ljudzoner. Föräldrasovrummet och övriga sociala ytor skärmas av med den stora skjutdörren som går från golv till tak.

M1:147

M1:147

M1:173

G

Förråd/ Teknik

Terrass

Badrum

Sovrum G

VP VVB S

TT TM

Tvättstuga

Arbetsrum

WC

Badrum

Allrum Passage

Passage

G

G

G

G

Klk Frd DM

Sovrum

Sovrum

HS Vin

K

Kök

Sovrum

Matsal Kamin

F

Vardagsrum Terrass

Pool

M1:147

V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n  2 5


OSLAGBART MODERNT HUS M1:173 Vad är unikt mer er som husleverantör? – Kvalitets-Hus är en mindre trähustillverkare som satsar på kvalité, flexibilitet och kundanpassning. Med över 30 år som hustillverkare, har vi en bred kompetens och stor erfarenhet av att uppfylla kundens behov. Åke Thureson, vd

Hur mycket kan man själv påverka val av planlösning och tillval? – För oss är det självklart att bygga hus efter kundens önskemål och vi bygger villor även efter egna skisser eller arkitektritningar. Vi vill att varje villa ska få en personlig prägel och med detaljer som förgyller vardagen. Kunden har idéer och drömmar om hur deras nya hus ska se ut och vi hjälper till att designa och förverkliga dessa husdrömmar. Hur miljövänliga är era hus? – Alla våra hus är välisolerade med bland annat återvinning på vetilationen samt utröstade med bergvärme.

VILLA ORUST / kvalitets-hus Kvalitets-Hus Tel: 0383-647 50

Modell: Villa Orust

Mail: mail@kvalitetshus.se

Stil: Modern funkis

Hemsida: www.kvalitetshus.se

Antal plan: 2-plan Antal rum: 7 rum, varav 4-5 sovrum. Boarea: 187,2 kvm Byggnadsarea: 112,8 kvm + balkong 10,2 kvm Fasad: Puts/panel Ingår som standard: Bergvärme, golvvärme i båda plan, fönster med utsida aluminiumbeklädnad. Parkett i samtliga bostadsutrymmen, ej i entré och våtrum där det är klinkers. Vitvaror från Miele, köksinredning

Denna husmodell vänder sig i första hand till en barnfamilj

från Tibrokök, Mirro skjutgarderober i föräldrarsovrum, relaxavdelning med både dusch, hörnbadkar och bastu Leveranstid: 10-12 veckor efter att bygglov är klart samt avrop Pris: färdigt hus med panel 3,4-3,5 miljoner, (exklusive tomt och byggherrekostnader). med delvis puts tillägg cirka 150 000 kr Pris för husleverans: Cirka 2,1 miljoner (komplett leverans exklusive entreprenader, tomt och byggherrekostnader)

Villa Orust

Vad var tanken med designen av denna husmodell? – Tanken med Villa Orust var att skapa ett modernt boende med funktion. Ett hus för den större familjen med krav på öppna sällskapsytor för såväl vuxna som barn. På överplan är tanken att skapa en privat del i huset där man kan unna sig lite vardagslyx i det stora badrummet med bastu eller njuta av utsikten på balkongen.

Villa Orust

2 6 V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n


Villa Gråbo / kvalitets-hus Villa Gråbo Stil: Klassisk Antal plan: 2 Antal rum: 6 rum och kök Boyta: 181 kvm Fasad: Träpanel Ingår som standard: Platta på mark med golvvärme och 300 mm isolering. Bra utgångsstandard med golvvärme i båda plan, fönster med utsida i aluminium och invändigt trä. Parkett från Kährs i samtliga bostadsutrymmen (ej i entré och våtrum där det är klinkers). Vitvaror från Miele, kök, garderober och tvättinredning från Tibrokök, Mirro skjutgarderober i både entré och stora sov-

Vad är unikt med husmodellen? – Villa Gråbo är ett traditionellt hus med bra utnyttjade ytor. Totalt finns fem sovrum, vilket ger plats åt den stora familjen med flera barn eller för de som vill ha ett separat arbets-, hobby-, gäst eller lekrum. Entréplan är platsen i huset där man umgås. En tilltagen välkomnande entré, öppen planlösning med stort köke i anslutning till matplats och vardagsrum. Här finns även sov-/arbetsrum, wc/dusch och rymlig tvätt. Överplan är den mer privata delen där man kan njuta av en god film i tv-soffan. Allrum med utgång till en härlig balkong, fyra sovrum ger plats åt hela familjen samt badrum och klädkammare.

rummet på överplan. Pris: Cirka 3,1 miljoner för ett Färdigt hus, exklusive tomt och byggherrekostnader.

Villa Gråbo

Villa Orust

Villa gråbo

V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n  2 7


Flexibla hus på totalentreprenad Villa Classic 135 & Villa Classic 154 Vad utmärker er som husleverantör? – Man ska välja oss när man vill ha riktigt mycket hus för pengarna. Vårt byggsystem är så flexibelt och effektivt att vi kan erbjuda mycket konkurrenskraftiga priser på fantastiskt fina hus. Och Pernilla Bennet, säljare Stockholm eftersom vi levererar hus på äkta totalentreprenad blir det oerhört tryggt och bekvämt att bygga med oss. Hur mycket kan man påverka vid val av planlösning och tillval? – Vi har en relativt hög flexibilitet inom ramen för vårt byggsystem. Vad gäller planlösningar så arbetar vi med olika block eller byggstenar, så att man kan kombinera olika husdelar för att få fram ett hus som passar en riktigt bra. På så vis kan vi erbjuda stora variationsmöjligheter utan att priserna skjuter i höjden. Tillvalen har vi i olika paket som bygger på prisklasser, så att den som kan och vill lägga en extra slant på lyx också kan göra det.

Villa Classic 135

2 8 V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n

Villa Classic 135 / LB-Hus LB-Hus Tel: 0456-455 00 Mail: info@lbhus.se hemsida: www.lbhus.se

Stil: Kan fås i modern eller klassisk stil Antal plan: 1-plan Antal rum: 5 Boarea: 134 kvm Byggnadsarea: 152 kvm Fasad: stående panel som standard, går att välja till liggande eller puts Ingår som standard: helkaklade badrum, trägolv, kök och bad från Ballingslöv, aluminiumfönster, takpannor,

Hur miljövänliga är era hus? – Det är en svår fråga. Många företag profilerar ju sig miljömässigt, men vi har valt att låta det sunda förnuftet råda för att inte lova sådant vi inte kan hålla. Kort sagt är det ju så att vi bara använder godk änt material. Dessutom använder vi i möjligaste mån svenska råvaror, för att kapa transportsträckorna. Alla våra hus har låg energiförbrukning, vi använder energisnåla fönster, effektiv isolering och en värmepump som återvinner mycket spilluft.   Vad är er senaste nyhet vad gäller material/tillval? – Faktum är att vi inte har några direkta nyheter för tillfället. Vi arbetar ständigt med omvärderingar och utveckling av material och tillvalsleverantörer, vi strävar alltid efter att erbjuda våra kunder det mest prisvärda alternativet, utan att ge avkall på kvalitet.

frånluftsvärmepump, vattenburen golvvärme, klinkers i entrén, inredd klädvård med klinkers på golvet Leveranstid: inflyttningsklart cirka 35 veckor från godkänt bygglov Pris: Från 1 926 300 kr i nyckelfärdigt utförande (inklusive grund)

Vem passar husmodellen Villa Classic 135 för? – Det här huset passar de flesta familjer. Det går att lägga till sovrum, eller öppna upp beroende på familjesituationen. Med tanke på att huset går att få i både klassisk och modern stil är det en storsäljare genom tiderna. En flexibel planlösning som familjen kan växa i och med mycket utrymme för vänner. När barnen flyttat hemifrån är det fortfarande lagom stort att bo kvar i - och allt i ett plan dessutom. Huset bjuder på en avskild sovavdelning och en umgängesdel vilket många efterfrågar idag.


Villa Classic 154 / lb-hus Villa Classic 154 Stil: Kan fås i modern eller klassisk stil Antal plan: 2 plan Antal rum: 5 Boarea: 153 kvm Byggnadsarea: 89 kvm Fasad: stående panel som standard, går att välja till liggande eller puts Ingår som standard: helkaklade badrum, trägolv, kök och bad från Ballingslöv, aluminiumfönster, takpannor, frånluftsvärmepump, vattenburen golvvärme, klinkers i entrén, inredd klädvård med klinkers på golvet Leveranstid: inflyttningsklart cirka 35 veckor från godkänt bygglov Pris: Från 2 103 100 kr i nyckelfärdigt utförande (inklusive grund).

Villa Classic 154

Vem passar husmodellen Villa Classic 154 för? – Det här huset är det främst barnfamiljer som köper. Huset lämpar sig bra i storstäder, där tomterna oftast är mindre. En liten byggnadsarea ger utrymme över till annat. Det är ett flexibelt hus som både går att förlänga och spegelvända. Det går enkelt att koppla till ett garage vid klädvården, vilket också ger huset ett fint och lyxigt intryck. Beroende på hur tomten ser ut så går det att placera huset på olika sätt och skifta mellan entré och groventré vilket gör att det passar in på de allra flesta tomter. Är man sugen på ett riktigt stort kök kan man skifta plats mellan kök och vardagsrum och lägga till en köksö. I den skyddade hörnan mellan kök och vardagsrum kan man förlänga årstiderna och även lägga till en balkong på övervåningen som erbjuder tak över huvudet de regniga dagarna.

Kombinera olika husdelar för en personligare stil Villa Classic 154

Villa Classic 135

V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n  2 9


Stora hus med herrgårdskänsla Lövsta Ängelund & Lövsta Åsvik Vad utmärker er som husleverantör? – Tillsammans med husköparen skapar vi det hus som de vill ha. De husförslag som vi presenterar är till för att ge kunden idéer och inspiration. Vi har inte låst oss vid ett antal färdig lösningar utan Evan Hyltbring, försäljningschef kunden kan påverka mycket både exteriört och interiört så att det passar just dem. Materialen till husen är valda med omsorg och känsla för kvalitet. Vi skapar – hus med genuin hemkänsla, med design från det traditionellt eleganta till det djärvt moderna. Att bygga med oss är en investering för flera generationer. Hur mycket kan man själv påverka val av planlösning och tillval? – För att vi ska kunna göra det hus som kunden drömmer om så är det viktigt att det finns stora möjligheter för kunden att kunna påverka mycket. Vi har en planlösning som förslag men sen finns det stor frihet att ändra i den. Kanske ytterligare ett rum, vilka dörrar passar bäst, fler fönster m.m. Vi brukar kunna lösa det mesta tillsammans med kunden.

Lövsta Ängelund / lövsta trähus Lövsta Trähus Tel: 0390-310 55

Stil: Herrgårdshus

Mail: info@lovsta-trahus.se

Antal plan: 2 plan

Hemsida: www.lovsta-trahus.se

Antal rum: 8 rum och kök Boarea: 291 kvm (Huset på fotot är dock kundanpassat och 322 kvm) Byggnadsarea: 200,7 kvm

Kunden kan påverka husets exteriör mycket, stående eller liggande panel vilket gör mycket på husets utseende och vilka takpannor som passar till. Man kan också välja på olika fönster med eller utan spröjs. Det är dessa val som ger huset den karaktär som kunden önskar. Hur miljövänliga är era hus? – Vi använder mycket naturmaterial i våra hus. Till exempel så har vi råspont i alla väggar. Vi levererar husen med berg- eller ytjordvärme med låg uppvärmningskostnad.   Vad är er senaste nyhet vad gäller material/tillval? – Vi använder klassiskt material som fungerat i generationer.

3 0 V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n

Ingår som standard: I princip allt material förutom kakel, klinkers, målarfärg och tapeter Leveranstid: Cirka 4-6 månader Pris: Cirka 5 500 000-6 000 000 kr

Vad är unikt med den här husmodellen? Lövsta Ängelund herrgård inbjuder på riktig gammaldags herrgårdskänsla. Atmosfären känns i allt från fasadens symmetri och vackra snickerier, till planlösningen med stora och luftiga rum. Ett stort hus med luftig rymd som inbjuder till härlig gemenskap med släkt och vänner.

Lövsta Åsvik

Lövsta Ängelund

Lövsta Ängelund

Fasad: Herrgårdsträfasad


Lövsta Åsvik / lövsta trähus Stil: Klassisk

Våra hus är byggda för representation, aktiviteter, goda vänner och ett skönt hemmaliv

Antal plan: 1,5 plan med förhöjt väggliv Antal rum: 6 rok Boarea: 182,9 kvm Byggnadsarea: 108,4 kvm Fasad: Trä Ingår som standard: I princip allt material ovan grund förutom kakel och klinker, målarfärg och

Vad är unikt med husmodellen? – Husmodellen Åsvik ger en känsla av svunna tider – åkrar och ängar känns nära i snickerier, planlösningar och färger. Det här är ett stort hus med skön rymd som passar mycket bra för barnfamiljen med fler sovrum på övervåningen. Det passar även för det enskilda paret som gärna vill ha lite extra utrymme, eller kanske ett arbetsrum.

tapeter Pris: Nyckelfärdigt 2,7-2,9 miljoner

Lövsta Åsvik

Lövsta Ängelund

lövsta åsvik

V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n  3 1


Skapa ditt hus på webben MOVE #01 & MOVE #10 Vad utmärker er som husleverantör? – Att bygga ett hus genom oss är enkelt och tryggt och utan att kompromissa med design och kvalitet får du ett fast lågt pris. Nyckeln är vår nya digitala tjänst Bygg online. Med hjälp av den kan du och din Bernt Gustavzon, arkitekt familj enkelt bygga ert personliga hem och få prisuppgifter på momangen. Hur mycket kan man själv påverka vid val av planlösning och tillval? – Med vårt ”Bygg online-verktyg” har du oändliga variationsmöjligheter. Varje husmodell har exempelvis två olika taktyper i olika stil och med varierande funktion. Med enkla färg och materialval sätter du personlig prägel på ditt nya hem. Hur miljövänliga är era hus? – Husen är utrustade med en högeffektiv frånluftsvärmepump och fönster med lågt värmeisoleringsvärde. I kombination med ett tätt och välisolerat klimatskal får du en låg energiförbrukning. Tätheten säkerställer vi genom provtryckning av samtliga hus.

MOVE #01

3 2 V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n

MOVE #01 / movehome Movehome Tel: 0383-208 50 Mail: info@movehome.se hemsida: www.movehome.se

Stil: Edge / Nyfunkis Antal plan: 1 Antal rum: 4 Boarea: 110 kvm Byggnadsarea: 129 kvm

Vad är er senaste nyhet vad gäller material/tillval? – Ett helt nytt sätt att tänka kring hus och husbyggande. Ett sätt som passar moderna människor som vill göra saker och ting på sina egna villkor. Grundtanken är att man ska kunna göra så många val som möjligt själv på webben, när man har lust och tid, och få pris direkt. Och sedan få hjälp av oss med resten.

Fasad: Liggande panel (tillval) Ingår som standard: Huset har en god kvalitet och hög standard med helkaklade badrum, fullutrustat kök och klädvård. Leveranstid: Hör med din lokala säljare Pris: från 1 805 000 kr i standardutförande totalentreprenad inkl grund. Exkl tomt, mark och byggherrekostnader.

Hitta din stil med nytt webbverktyg

Vem passar husmodellen Move #01 för? – Spännande hus för familjen som vill bygga nytt på drömtomten, antingen för att bo där permanent eller använda som weekendhus. Kök/vardagsrum med ljus och öppen planlösning och dörrar till uteplatser på båda sidor om huset. Bra klädvård och groventré. Sovdelen innehåller tre sovrum, badrum och klädkammare. Samtliga sovrum kan möbleras med dubbelsängar – bra för gäster och barn som hälsar på. Vinklar gör exteriören charmig. Vi visar här huset i modern stil med pulpettak men du kan även välja ett traditionellt sadeltak.

MOVE #01


MOVE #10 / movehome MOVE #10 Stil: Edge / Nyfunkis Antal plan: 1 Antal rum: 6 rok Boarea: 128 kvm Byggnadsarea: 146 kvm Fasad: Stående panel Ingår som standard: Huset har en god kvalitet och hög standard med helkaklade badrum, fullutrustat kök och klädvård. Leveranstid: Hör med din lokala säljare. Pris: från 1 925 000 kr i standardutförande totalen-

Vem passar husmodellen Move #10 för? – Ett utmärkt hus för den lite större barnfamiljen som behöver fyra sovrum. Eller ett extra arbetsrum och gästrum. Allrummet är bra placerat i vinkeldelen och har en halvvägg ut mot matplatsen, vilket ökar rymdkänslan. Vardagsrum/matplats är hela 9,3 meter långt och har fint glasparti mot uteplatsen. Här får du härlig kontakt med trädgården och naturen. Exteriören visas här med pulpettak, vilket ger möjlighet för dig att bygga ett fint uterum eller en pergola mot den höga väggen. Huset finns även med traditionellt sadeltak.

treprenad inklusive grund. Exklusive tomt, mark och byggherrekostnader.

MOVE #10

B MOVE #01

MOVE #10

GL Sovrum 3 Sovrum 2 Terrass (ingår ej)

GL Allrum Bad

GL GL Sovrum 1

Vardagsrum/Kök (Kamin)

GL Sovrum/ Arbetsrum

Teknik ST

Klk Entré

Klädvård WC

DM M

K F

TP

Viss avvikelse kan förekomma. Skala och mått kan avvika från verkligheten.

V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n  3 3


PAMPIGT NEW ENGLAND Hilton Head & Åhus Varför ska man välja er som husleverantör? – Myresjöhus är en stor, trygg och stabil aktör inom husbranschen. Vi jobbar alltid med egna byggledare och välkända leverantörer och entreprenörer. Alla våra samarbetspartners är utbildade i vår Noll-fels Magnus Brusefält, marknadsansvarig vision, vilket innebär fokus på att leverera hus med noll fel. Myresjöhus bygger sina hus på välbeprövade metoder med erfarenhet sedan 1927. Myresjöhus är det husföretag som jobbat längst med totalentreprenad inom branschen, vi kan vår sak och hjälper kunden hela vägen fram till inflyttning. Säljarna och byggledarna är kunniga och hjälper kunderna att förverkliga sina drömmar om ett nytt hus.

HILTON HEAD / myresjöhus Myresjöhus AB Tel: 0383-960 00

Stil: New England

Mail: Kontakt@myresjohus.se

Antal plan: 2

Hemsida: www.myresjohus.se

Antal rum: 5 ROK Boarea: 192 KVM Byggnadsarea: 124 KVM Fasad: Limträpanel

Ett pampigt hus i äkta New England-stil

Hilton Head

Hur mycket kan man själv påverka vid val av planlösning, tillval etc? – Det finns stora möjligheter att påverka hur huset ska utformas. Allt från anpassningar tillsammans med arkitekt till val av produkter. Vi lyssnar på kunden och försöker tillgodose önskningar och drömmar i så stor utsträckning som möjligt. Hur miljövänliga här era hus? – Vi är miljöcertifierade enligt ISO och följer de riktlinjer som Boverket sätter upp. Vad är er senaste nyhet vad gäller material/tillval? – Huset Hilton Head ingår i Myresjöhus nya husserie Ocean Living. Husserien lanserades i september i år och är vår tolkning av New Englandstilen.

Hilton Head

3 4 V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n

Hilton Head

Ingår som standard: Golvvärme, frånluftsvärmepump, Kök från HTH och bad från Vedum Leveranstid: cirka 20 veckor Pris färdigt hus: kontakta oss för information Pris för husleverans: kontakta oss för information

Vem passar husmodellen för och varför? – Hilton Head ett hus med förhöjt väggliv och stora takkupor med höga fönster. Det ger en stor, ljus boendeyta. För att understryka husets stil har entrépartiet förstärkts med frontespis och gavelspets runt fönster. Övervåningen rymmer tre sovrum, badrum och ett stort ljusinsläpp i allrummet med utgång till en stor balkong. Huset vänder sig till familjer som vill ha stora ytor både när det gäller ytorna i sovrum och i umgängesdelen. Huset har smyckats med detaljer som känns igen från den amerikanska östkusten men har tolkats och utvecklats för att leva upp till vårt sätt att bygga och leva här i Sverige.


Åhus

Åhus / myresjöhus Stil: Modern Antal plan: 1-plan Antal rum: 6 RoK Boarea: 140 kvm Fasad: Trä Ingår som standard: Golvvärme, frånluftsvärmepump, Kök från HTH och bad från Vedum Leveranstid: ca 20 veckor Pris: ca 2,4 milj i utgångsstandard byggt med totalentreprenad.

Vem passar husmodellen för och varför? –Åhus är ett modernt hus med ett tvärgående åstak som ger en härlig volym i kök och vardagsrum. Ungdomsavdelningen ligger avskild och har både ett eget allrum och toalett. Föräldradelen ligger på motsatt sida och ger avskildhet med eget badrum med möjlighet till hörnbadkar. Huset vänder sig till barnfamiljer.

Åhus

Hilton Head

Åhus

Hilton Head

V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n  3 5


Modern familjepärla Solsidan & C 161:6 Vad var tanken med designen av Solsidan? – Huset har känslan av det tidiga 1900-talets nationalromantiska villa, med generösa utrymmen. Rummen är uppdelade med bland annat separat matrum. På klassiskt sätt ger siktlinjer kontakt mellan Thorsten Lyngö, arkitekt rummen. Lösningar som inbyggd trappa och sovrum separerade från varandra gör att det är lätt för familjemedlemmarna att syssla med olika aktiviteter utan att störa varandra.

Solsidan / rörvikshus Rörvikshus Tel: 0382-212 80

Stil: New England

Mail: Info@rorvikshus.se

Antal plan: 2

Hemsida: www.rorvikshus.se

Antal rum: 7 Boarea: 262 kvm Byggnadsarea: 155 kvm Fasad: Träfasad, liggande panel Ingår som standard: Leverans och montering till inflyttningsklart hus, Parkett i alla torra utrymmen, kakel och klinker i våtutrymme, vitvaror, inredning i kök, badrum, wc/d, klädvård, garderober, värme och ventilation Leveranstid: 8-10 veckor

Vilka materialval har gjorts och varför? – Detaljer som spegeldörrar, profilerade fönster och trägolv förstärker husets klassiska stil.

På vilken typ av tomt passar huset? – Ett tvåplanshus är kompakt och kan anpassas för många typer av tomter. I det här fallet sluttade tomten ganska mycket. Hus, uteplats och pool placerades med hänsyn till tomtens förutsättningar och huset fick även en källare.

Vilka kunder passar huset för? – Huset är specialritat för en speciell familj, men passar även andra aktiva familjer som vill ha ett klassiskt hus med generösa utrymmen.

Hur mycket kan kunden påverka planlösningen? – Huset är specialritat för familjen. I en intensiv dialog formades husets utseende, planlösning, detaljer och material utifrån familjens önskemål.

Solsidan

3 6 V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n

Pris färdigt hus: ca 4 200 000 kr inkl byggsats och entreprenad (exkl tomt och byggherrekostnader) Pris för husleverans: 2 190 000 kr byggsats och entreprenad (komplett leverans exkl entreprenader, tomt och byggherrekostnader)

Husets enkla form gör det material- och energisnålt


C 161:6

C 161:6 / rörvikshus Stil: Modern Antal plan: 2 Antal rum: 6 rok Boarea: 197 kvm Fasad: Träpanel Ingår som standard: Golvvärme, frånluftsvärmepump, Kök från HTH och bad från Vedum Leveranstid: ca 20 veckor Pris färdigt hus: från 2 650 000 kr inkl moms med totalentreprenad (exkl tomt och byggherrekostnader)

Vad var tanken med designen av C 161:6? – C 161:6 är ett modernt tvåplanshus med pulpettak. De många vinklarna med fönster i hörn gör huset lättplacerat även när sol och utsikt ligger åt olika håll. Vardagsrummet har öppet upp till allrummet. Bilderna är från ett hus som vi anpassat speciellt enligt familjens önskemål.

Solsidan

C 161:6

Solsidan Ovanplan

Bottenplan

Öppet till vardagsrum

Klk

Uteplats

Vardagsrum

Sovrum G G

(ÖS)

Sovrum

Bad

Allrum

KS F U/M

Hall

Sovrum WC/D

G

Kök

DM

VP G (VB) Vind

Klädvård TT

Carport

Viss avvikelse kan förekomma. Skala och mått kan avvika från verkligheten.

Arbetsrum

TM ST

Förråd

Viss avvikelse kan förekomma. Skala och mått kan avvika från verkligheten.

V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n  3 7


Stora valmöjligheter att påverka Villa Nybro & Villa Älmhult

Magnus Brusefält, marknadsansvarig

Vad utmärker er som husleverantör? – SmålandsVillan tillverkar sina hus inomhus i torra, varma lokaler utan påverkan av regn och vind. Husen tillverkas på ett fabriksoptimerat sätt som gör att prisbilden kan hållas nere utan att göra avkall på byggkvalitet och val av leverantörer.

Villa Nybro / SmålandsVillan Smålandsvillan

Antal rum: 3-5, med inredd övervåning upp till 10

hemsida: www.smalandsvillan.se

Boarea: 119 kvm varav 195 kvm med inredd övervåning Byggnadsarea: 136,5 kvm Fasad: Trä Villa Nybro

Ingår som standard: Frånluftsvärmepump, kök- och badrumsinredning från Vedum, garderober med mera. Se vår hemsida för mer info. Leveranstid: Cirka 20 veckor Pris: Cirka 1,5 miljoner

Vem passar husmodellen Villa Nybro för? – Det är ett stort vinkelhus i modern stil. Tack vare vinkeldelen finns det gott om plats för en öppen planlösning med kök, matplats och vardagsrum. Huset passar till familjebildare som ser möjligheter med den oinredda övervåningen. Om man väljer att inreda övervåningen själv så kan eget arbete tillgodoräknas som del av kontantinsats i slutfinansieringen och på så sätt påverka nivån på topplånet. Huset levereras med en boyta på 119 kvm med 3-5 rum och kök, men med inredd övervåning växer huset till hela 195 kvm och upp till 10 rum och kök.

Hur miljövänliga är era hus? – Vi är miljöcertifierade enligt ISO och uppfyller Boverkets riktlinjer. Vad är er senaste nyhet vad gäller material/tillval? – Nyligen har vårt köksprogram genomgått en förändring där vi nu kan erbjuda ett bredare urval av bland annat köksluckor och köksöar enligt önskemål från våra kunder. Det pågår ständigt en utveckling av våra produkter utan att priset ska påverkas så att vi även i framtiden ska kunna erbjuda prisvärda hus byggda på kvalitet som håller över tid.

3 8 V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n

Antal plan: 1,5-plan

Mail: info@smalandsvillan.se

Hur mycket kan man själv påverka vid val av planlösning och tillval? – Exempel på exteriöra valmöjligheter är lockpanel eller lockläkt panel samt liggande panel under fönster, takkupa och takfönster, färg på takpannor och häng/stuprör och veranda. Även interiört finns det möjlighet att påverka exempelvis planlösning och genom personliga produktval skapa ett hus som uppfyller önskemålen.

Villa Nybro

Stil: Modern

Tel: 0382-345 50

Stort urval av köksluckor och köksöar

Villa Nybro


Villa Älmhult / SmålandsVillan Villa Älmhult Stil: Modern Antal plan: 1-plan Antal rum: 4-6 Boarea: 119 kvm Byggnadsarea: 136,5 kvm Fasad: Trä Ingår som standard: Nyckelfärdigt hus med badrums- och köksinredning från Vedum. Öppen spis. Leveranstid: Cirka 20 veckor Pris: Cirka 1,5 miljoner.

Vem passar husmodellen Villa Älmhult för? – Huset är ett välplanerat 1-planhus med vinkel för den lite mindre familjen. Även om huset är litet till ytan så känns huset riktigt luftigt där köket är den centrala punkten. Allrummet i vinkeldelen, har med sina stora fönster ett härligt ljusinsläpp från tre håll. Allrummet kan dessutom delas av till ytterligare ett sovrum. Vardagsrummet på motsvarande sida kan även det delas av och ytterligare ett sovrum kan få plats.

Villa Älmhult

Villa Nybro

Villa Älmhult

Villa Älmhult

Villa Älmhult

V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n  3 9


Lågenergihus med välisolerat klimatskal Seaside C:016 & House A:003

Anna Lantz Niklasson, husdesigner

Vad utmärker er som husleverantör? ­– För att vi sätter kvalitet i främsta rummet. Kvalitet kan vara så mycket. Den sitter i vad ögat ser, men också i tryggheten, valfriheten och kunskapen om hur man bygger hus som håller i längden.

Seaside C:016 / trivselhus Trivselhus

Stil: Seaside / New England

Tel: 0383-208 00 Mail: info@trivselhus.se hemsida: www.trivselhus.se

Antal plan: 2 Antal rum: 6 Boarea: 194 kvm Byggnadsarea: 161 kvm Fasad: Liggande bred panel (tillval) Ingår som standard: Ditt nya Trivselhus byggs på totalentreprenad, med hög standard för samtliga materialval, t ex; invändig trappa och badrumskommoder i massiv ek, rostfria vitvaror med induktionshäll, golvvärme och markvärme. Pris: 3 415 000 kr i standardutförande totalentrepre-

Hur mycket kan man själv påverka val av planlösning och tillval? – Vi erbjuder gott om valmöjligheter redan som standard. Om behov finns, erbjuder vi att i samarbete med en husdesigner skräddarsy en huslösning. Resultatet blir ett hus anpassat både efter dina behov och tomtens förutsättningar. Hur miljövänliga är era hus? – Alla Trivselhus är lågenergihus tack vare ett tätt och välisolerat klimatskal i kombination med markvärmepump. Tätheten säkerställer vi genom provtryckning av samtliga hus. Vad är er senaste nyhet vad gäller material/tillval? – ­Vi har valt att presentera vår husserie Seaside med fasader i tålig limträpanel. Den extra breda panelen ger ett gediget intryck och står emot väder och vind vid kustnära lägen. Vi har dessutom en ny väggkonstruktion med smart installationszon för enkel rör- och kabeldragning i alla hus. Väggen ger alla hus en invändig rumshöjd på 2,55 m som standard.

Seaside C:016

4 0 V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n

Alla Trivselhus är lågenergihus

nad exkl tomt och byggherrekostnader.

Vem passar husmodellen Seaside C:016 för? – Det är en stor och charmig strandvilla i två plan för familjen som vill ha rymliga ytor för både umgänge, sovrum och bad/relax. Här finns många fina vinklar och extra tak som ger bra skydd både vid entré och uteplats! Den extra breda panelen och fönstren med spröjs förstärker den strandnära känslan. Redan i hallen känner du ljuset och rymden genom den stora öppningen vid trappan upp till allrummet och sovdelen. Kök och vardagsrum i fin vinkel mot terrassen, där den stora matplatsen har utsikt åt tre håll!

Seaside C:016


House A:003 / trivselhus Stil: Swedish Modern / Nyfunkis Antal plan: 1 Antal rum: 5 Boarea: 138 kvm Byggnadsarea: 157 kvm Fasad: Liggande panel/puts (tillval) Ingår som standard: Ditt nya Trivselhus byggs på totalentreprenad, med hög standard för samtliga materialval, t ex badrumskommoder i massiv ek, rostfria vitvaror med induktionshäll, golvvärme och markvärme. Pris: 2 830 000 kr i standardutförande totalentreprenad exl tomt och byggherrekostnader.

House A:003

Matplats/Kök

DM Sovrum

Allrum

KFV Hall Kök/Vardagsrum

GL GL SG

Hall

ST

CD

SG

Klädvård

SG

TT/ TM

WC/D

SG WC/D

Sovrum

Terrass under tak

Teknik

Terrass

Sovrum

Viss avvikelse kan förekomma. Skala och mått kan avvika från verkligheten.

Bad F

CD

ST

GL GL

Klädvård

Klk

Terrass

F

Teknik

KS

A

TT/ TM

U/M DM

KS

Entréplan

U/M

Seaside C:016

SG

Vardagsrum

Sovrum

B

House A:003

Vem passar husmodellen House A:003 för? – Det är en fräck 1-plansvilla perfekt för barnfamiljen! Huset är uppdelat i tre zoner där entrén samsas med allrum och två barnsovrum. Här finns också klädvård och husets gäst-wc/d. Ett stort kök med generös köksö samt intilliggande matplats är placerat i husets mittdel och flödar av ljus från stora skjutdörrspartier. I fil med matplatsen finns vardagsrummet som också har stora skjutdörrar ut mot trädgård och uteplats. Dolt bakom vardagsrummet finns en vuxenavdelning med master bedroom, med egen utgång till trädgården och ett generöst bad.

Viss avvikelse kan förekomma. Skala och mått kan avvika från verkligheten.

V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n  4 1


Skräddarsyr enligt kundens önskemål Alla våra hus är unika Varför ska man välja er som husleverantör? – Vi är ett litet företag i Stockholm med stort engagemang för varje kund och vi har över 30 års erfarenhet från husbranschen. Vi har specialiserat oss på Stockholm med omnejd för det är där vi är bäst, Robin Axling, Arkitekt/Partner vi behöver på så vis inte ta hänsyn till hur man gör i resten av landet och kompromissa. Vår ambition är att vi ska vara det självklara valet när du ska bygga hus runt om i Stockholm. Eftersom vi inte har några kataloger med färdiga husmodeller och tillvalsprogram så passar vi dem som vill vara med och påverka sitt boende lite mer. Men vi lägger ingen prestige i att det måste vara åt det dyrare och lyxiga hållet, det kan lika gärna vara smartare, mer genomtänkta lösningar som i slutändan blir billigare. Så länge du som kund är nöjd och känner att du fått vara med och välja. Det är du som ska bo där, inte vi! Hur mycket kan man själv påverka vid val av planlösning och tillval? – Allt, eftersom vi anpassar ditt hus efter dina önskemål och din tomt, från början. Och det är inte dyrare än att välja något färdigt för att sedan göra dina ändringar. Alla kunder är unika, likaså deras tomt, så för oss är det självklart att även huset ska vara unikt! Hur miljövänliga är era hus? – Våra kunders hus klarar dagens samt morgondagens högt ställda miljökrav med råge. Och om du som kund har specifika önskemål så kan vi med all säkerhet hjälpa er att uppfylla även dessa. Vi har ingen direkt standard på våra väggar utan vi anpassar alla projekt inviduellt utifrån de förutsättningar som finns. Vi jobbar med både sten och trä, men i dagsläget så är det fortfarande vanligast med trähus i Stockholmsområdet även om sten kommer mer och mer. Vad är er senaste nyhet vad gäller material/tillval? – Det kommer ständigt nyheter, vi har kunder som kommer till oss med nya spännande material som de läst om på nätet eller i en tidning. Vissa av dessa måste vi dock fördjupa oss i så vi vet att de fungerar i praktiken också, eftersom det är vårat ansvar som totalentreprenör.

4 2 V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n

unika hus UNIKA HUS Tel: 08-544 442 50 Mail: info@unikahus.se hemsida: www.unikahus.se

Stil: New England Antal plan: 2 (Sluttningshus) Antal rum: 5 rok Boarea: 190 kvm Byggnadsarea: 114 kvm Fasad: Liggande vit träpanel

Våra hus klarar morgondagens miljökrav

Ingår som standard: Vår standard är den standard som kunden önskar Leveranstid: 25-40 veckor efter färdigt bygglov beroende på typ och storlek av hus Pris: Från ca 16 000 kr per kvadratmeter ovan grund

Vem passar husmodellen för? – Först och främst så är detta inte en modell framtagen för att passa alla. Till skillnad från många andra hustillverkare så har vi på UNIKA HUS inte någon katalog med färdiga modeller. Vi anpassar varje hus efter den enskilda familjens önskemål och tomten. Det här huset är ritat till en familj för fyra, två vuxna och två barn.


7000

6900

7648

7574

G5 G5 G5

G5 G5 G5

8/6

ID9

4/23 F

Datum

1:100

Skala

Tel +46/380/47000 Fax +46/380/47091

T240

Vägg

Hustyp

PLANER

8006-1

Ritningsnr

nr

KUMMELNÄS NACKA KOMMUN

dat

7574 Reg

24.05.2010

ED

Granskad av

Datum

4/23 F 14400

1:100

Skala

Tel +46/380/47000 Fax +46/380/47091

15048

Ant

8006-1

Ritningsnr

T240

nr Vägg

PLANER

KUMMELNÄS NACKA KOMMUN

Emanuelsson

11/15

Hustyp

Innehåll

11/15

Byggherre

Revideringen avser

Fastighetsbeteckning

8006

Ordernr

Reg

11/15

Sign

dat

Reg

24.05.2010

Datum

beroende på typ och storlek av hus

Innehåll

Datum

8/6

8/6

Ritad av

Box 184, 578 24 ANEBY www.anebyhus.se

CYD353P ÖVERLJUS 15/2

Leveranstid: 25-40 veckor efter färdigt bygglov

Fastighetsbeteckning

Sign

VUK

4/23 F

ELC. MS

3660

FM

CYD834G ÖVERLJUS 10/2 VUK

som kunden önskar

Emanuelsson

Revideringen avser

11/15

SOVRUM 4 10.9

ST6 G6

11/15

SOVRUM 4 10.9

ST6 G6

Ingår som standard: Vår standard är den standard

Byggherre

Ant

G/L 6

KLÄDVÅRD 9.1

BOAREA 86.1 KVM BIAREA 12.7 KVM BYGGAREA 114 KVM

ENTRÉVÅNING

11/15

ID9

G/L 6

trä och plåt.

8006

11/15

DM VÄRMEPAKET

11/13

ID7 SOVRUM 5 8.7

ID9

Fasad: Det är en mix av vit puts och detaljer i ceder-

Ordernr

Reg

11/15

ID9 SOVRUM 5 8.7

ID9

TT TM

11/13

ID9

Byggnadsarea: 130 kvm

Granskad av

4/23 F

14400

15048

ID9

WC/BAD 9.3

U/M

ENTRÉ/HALL 25.0

ID9

KLÄDVÅRD 9.1

VM GVF

VÄRMEPAKET

Boarea: 192 kvm

Box 184, 578 24 ANEBY www.anebyhus.se

CYD353P ÖVERLJUS 15/2

ENTRÉ/HALL 25.0

ID9

KLK 2 18° 6.9

11/13

6 G6 G/L

ID9

WC/BAD 9.3

TT TM

Antal rum: 6 kvm

ED

°

SYNLIG TRUMMA

15048

14400

11/13

SK 1.6

KÖK 13.9

ALLRUM 12.3

SOVRUM 3 11.0

KLK 2 6.9

SYNLIG TRUMMA

Antal plan: 2

Ritad av

27

11/13

SOVRUM 2 7.0

CYD834P

15/21-21

Stil: modernt

BOAREA 86.1 KVM BIAREA 12.7 KVM BYGGAREA 114 KVM

ID9

LUTANDE INNERTAK 18°

SEKTION A-A

11/15

ID9

VL

ALLRUM 12.3

ENTRÉVÅNING

11/15

11/13 R

SOVRUM 3 11.0

BOAREA 99.8 KVM

ÖVERVÅNING

11/13 R

WC/DUSCH 7.0

KLK 3.5

IDW9

NORDPEIS "JERSEY"

VARDAGSRUM/MATSAL 45.1

11/17

Frys K/S IDW9 ID7

8/6

8/6

8/6

A A ELC. MS

11/13 11/13 FM

CYD834G ÖVERLJUS 10/2

SOVRUM 1 11.6

6 G6 G/L

2530

2705

11/17

6900

11/17

ID9

11/13

11/13

ID9

Husmodell 1

VM GVF

15/21-21

unika hus

Vem passar husmodellen för? – Först och främst så är detta inte en modell framtagen för att passa alla. Till skillnad från många andra hustillverkare så har vi på UNIKA HUS inte någon katalog med färdiga modeller. Vi anpassar varje hus efter den enskilda familjens önskemål och tomten. Det här huset är ritat till en familj för fyra, två vuxna och två barn. Tomten är lite speciell vilket gjort att våningarna känns kastvända, entrén med kök och gemensamhetsutrymmen är på överplan tillsammans med ett gästrum, eller ”master bedroom” om man vill.

Pris: Från ca 16000 kr per kvadratmeter

Husmodell 2

V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n  4 3


Anpassa planlösningen efter dina behov Villa Säveholm & Villa Strömsberg Vad utmärker er som husleverantör? – Vi har en lång och gedigen erfarenhet från husbyggnation. Vi bygger funktionellt och energieffektivt. Våra hus har till exempel en unik treskiktsvägg för bästa isolering samt rejäl råspont i yttertak. Ulrica Bodin, marknadssupport Vi är dessutom flexibla och kan anpassa planlösningar, allt efter kundens behov och önskemål. Personalstyrkan är inte större än att varje kontakt med oss blir en personlig kontakt, vilket ger kunden största trygghet i sina val. Som bolag har vi dessutom funnits på marknaden i många år och har en trygg ekonomi. Hur mycket kan man själv påverka vid val av planlösning och tillval? – Vi är mycket flexibla och det finns många möjligheter att förändra huset efter kundens önskemål och behov eller tomtens beskaffenhet. Vad gäller tillval finns det en rad olika så som kök- och badrumsinredning, golv, vitvaror, tapeter med mera att välja mellan. Exteriört kan kunden fritt välja mellan ett antal olika paneltyper, både stående och liggande. Val av takpannor, fasadfärg och fönster med eller utan spröjs är också detaljer som förändrar karaktären på huset. Hur miljövänliga är era hus? – Större delen av våra hus består av naturligt material, det vill säga trä. Till det kommer våra konstruktioner som är mycket välisolerande. Detta i kombination med bra isolerade fönster och en mycket effektiv värmepump gör att energibehovet är lågt och därmed också klimatpåverkan.

Villa Säveholm / vårgårdahus VårgårdaHus Tel: 0322-650 450 Mail: Mail: info@vargardahus.se hemsida: www.vargardahus.se

Stil: Klassiskt hus i modern stil Antal plan: 1-planshus Antal rum: 6 Boarea: 158,9 kvm Byggnadsarea: 193,2 kvm Fasad: Träpanel

Villa Säveholm

Ingår som standard: Ekparkett i alla rum, komplett kök & bad från Vedum vitvaror från Siemens, golvvärme, treskiktsvägg, massivt råspont i tak med mera. Leveranstid: Cirka 18-24 veckor beroende på säsong Pris: 2 383 000 kr för en komplett husleverans inklusive entreprenad. Priset är exklusive tomt, schaktning och utvändig målning och avser byggnation i Göteborgsområdet.

Vem passar husmodellen Villa Säveholm för? – Det är ett klassiskt, tidlöst hus med praktisk och funktionell planlösning. Det luftiga köket binder samman de båda huskropparna och skapar en perfekt uppdelning av huset, med en tydlig vuxendel i ena ändan och i andra ändan en praktisk barn/tonårsdel. Vardagsrummet med sitt ryggåstak och de stora fönstren ger en härlig känsla av rymd. Huset passar främst för barnfamiljer med lite äldre barn, där tonåringarna kan få sin egen del av huset.

Gör ditt hem personligare genom att välja mellan en rad olika köks- och badrumsinredningar

Vad är er senaste nyhet vad gäller material/ tillval? – Något som blivit väldigt uppskattat av kunderna är de Aluminumbeklädda 3-glasfönster som vi numera har som standard på alla våra hus. De har, förutom bra u-värde, snygg design med dolda beslag och dessutom en underhållsfri yta.

Villa Säveholm

Villa Säveholm

4 4 V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n


Villa Strömsberg / vårgårdahus Villa Strömsberg Stil: Modern Antal plan: 2 Antal rum: 6 Boarea: 178,4 kvm Byggnadsarea: 114,3 kvm Fasad: Träpanel Ingår som standard: Ekparkett i alla rum, helkaklade badrum, kök från Vedum samt vitvaror från Siemens, golvvärme, treskiktsvägg, massivt råsponttak med mera. Leveranstid: Cirka 18-24 veckor beroende på säsong Pris: 2 565 000 kr och då ingår en komplett husleverans inklusive entreprenad. Priset är exklusive tomt, schaktning och utvändig målning och avser avser byggnation i Göteborgsområdet.

Vem passar husmodellen Villa Strömsberg för? – I det här trendiga huset finns gott om utrymme för alla. Den öppna planlösningen i köket och vardagsrummet inbjuder till mysig samvaro. Tack vare stora fönsterpartier flödar ljuset in i huset, både uppe och nere. Tre av fyra sovrum har egen lyxig klädkammare och i badrummet på övervåningen finns plats för både hörnbadkar och bastu, om du så önskar. Passar den större familjen.

villa säveholm

Villa Strömsberg

Villa strömsberg

V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n  4 5


Möjlighet till förlängda betalningsvillkor Regin & TYR Vad utmärker er som husleverantör? – Vi levererar hus av högsta kvalitet, till marknadens lägsta pris. Sedan 1960 har vi levererat mer än 36 000 modulbyggda trähus i Sverige, Finland och Norge. Vi erbjuder våra kunder förlängda betalJennifer Johansson, marknadsassistent ningsvillkor på en stor del av kostnaden för ett nytt hus. Vi hjälper med andra ord till att överbrygga det glapp som kan uppstå mellan banklånet och kontantinsatsen.

Regin / Älvsbyhus Älvsbyhus Tel: 0929-162 00 Mail: info@alvsbyhus.se hemsida: www.alvsbyhus.se

Stil: Klassisk Antal plan: 1 Antal rum: 6 Boarea: 165,6 kvm Byggnadsarea: 196,2 kvm Fasad: Trä

Regin

Ingår som standard: Tapetsering av väggar och tapeter, från Borosan Easy Up och Decorama Easy Up. Trägolv i alla torra utrymmen, från Golvabia. Utvändig skyddsmålning. Hushållsmaskiner från Bosch, spis, fläkt, diskmaskin, kyl och frys samt komplett köksinredning med fullhöjd. Standardfönster från Polarfönster och våra vridbara fönster (tillval) levereras av Skaala Fönster. Värmepanna från Nibe. Leveranstid: Cirka 6 månader Pris: Från 1 609 800 kr.

Hur mycket kan man själv påverka vid val av planlösning och tillval? – Trots att alla våra husmodeller redan har färdigplanerade planlösningar för bästa funktion, har du ändå möjlighet att välja ett antal alternativa planlösningar. Du kan också ändra placeringen av fönster samt välja till inbyggnation av vitvaror. Hur miljövänliga är era hus? – Våra hus är idag extremt energisnåla, då vi ökat isoleringsmängden, använder ännu bättre fönster samt en hypereffektiv värmepump. Detta gör att uppvärmningskostnaden på ett nybyggt, Älvsbyhus jämfört med ett begagnat, skiljer sig väsentligt vad gäller driftskostnaden. Vad är er senaste nyhet vad gäller material/ tillval graders? – En av våra senaste nyheter är att vi idag kan erbjuda 45 grader taklutning till våra hus med inredningsbar övervåning. Detta ger övervåningen en mer luftig känsla, och dessutom en större golvyta. Det finns också möjlighet till förhöjt väggliv, som också det ger ökat utrymme till övervåningen, och skänker huset en klassisk exteriör. Det senaste i badrummet är vår kakelliknande våtrumsskiva, som numera dessutom är standard. Med en kaklad vägg löper man alltid större risk för läckage, än med denna skiva, som kan fås i tre olika utföranden.

Regin

4 6 V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n

Vem passar husmodellen Regin för? – Regin är vårt största hus i ett plan, och även vårt mest populära vinkelhus. På 165,6 kvm får hela familjen plats. En öppen planlösning med ett stort rymligt kök, flera sovrum, ett vardagsrum och ett allrum ger en härlig frihetskänsla. Uteplatsen ligger i ett skyddat läge inne i vinkeln.

Regin


Tyr / Älvsbyhus Tyr Stil: Klassisk Antal plan: 1 plan Antal rum: 4 Boarea: 121,4 kvm Byggnadsarea: 137,8 kvm Fasad: Trä Ingår som standard: Tapetsering av väggar och tapeter, från Borosan Easy Up och Decorama Easy Up. Trägolv i alla torra utrymmen, från Golvabia. Utvändig skyddsmålning. Hushållsmaskiner från Bosch, spis, fläkt, diskmaskin, kyl och frys samt komplett köksinredning med fullhöjd. Standardfönster från Polarfönster och våra vridbara fönster (tillval) levereras av Skaala Fönster. Värmepanna från Nibe. Leveranstid: Cirka 6 månader Pris: Från 1 239 900

Vem passar husmodellen Tyr för? – Tyr är vårt mest populära enplanshus, mycket beroende på den öppna och ljusa planlösningen. Med det trivsamma köket, praktiska klädvårdsrummet och stora badrummet kan man inte annat än trivas. Det finns ett stort sovrum, samt två mindre, och även möjlighet för ett tredje. Perfekt när barnen kommer hem på besök, eller kanske utnyttja det till något helt annat som syrum eller hemmagym.

Tyr

B

Energisnåla hus med möjlighet att ändra planlösning

TYR

REGIN

Klk Sovrum

Klädvård

L

TM TS

WC

Kök/Vardagsrum

S F

G

VP DM

K/S L

G

Sovrum Bad

Sovrum

Hall

G TS

FM

Viss avvikelse kan förekomma. Skala och mått kan avvika från verkligheten.

V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n  4 7


Moderna timmerhus för skärgård och fjäll Sandhamn 2 & Duplex Varför ska man välja er som husleverantör? – Att bygga ett nytt hus är livets kanske största investering och att skapa ett hem eller ett fritidsboende är ett komplicerat projekt. Med vår erfarenhet och kompetens och tillsammans med Ulrika Nyström, Sälj- och marknadsansvarig professionella och noga utvalda samarbetspartners gör vi allt vi kan för att skapa både trygghet och lust i det projektet. De flesta projekt vi genomför gör vi med totalentreprenad, det innebär att kunden bara har en part att förhålla sig till vilket gör det både tryggt och enkelt. Vi är dessutom serviceminded och erbjuder stor flexibilitet när det gäller anpassning av våra kärnmodeller eller tar fram helt unika hus.

Sandhamn 2 / överbygg Överbygg Sverige Tel: 08-683 09 90 Mail: info@overbygg.se hemsida: www. overbygg.se

Stil: Modernt Antal plan: 1+loft Antal rum: 2 rok + 20 kvm loft Boarea: 58 kvm + 20 kvm loft Byggnadsarea: 74 kvm Fasad: Timmer Ingår som standard: 6”8” lamelltimmer, aluzinktak, vattenburen golvvärme. Enstavs ekparkett i vardagsrum och sovrum, klinker i hall och badrum, kakel i duschzon. Kök- och badrumsinredning från Ballingslöv, rostfria vitvaror. Egna tillval på ytskikt och inredning är möjliga. Leveranstid: 3 månader från godkänt bygglov förut-

Vi anpassar varje hus efter kundens önskemål

satt tillgänglig kapacitet i fabrik och för montering. Pris: 1 351 000 kr snickarfärdigt pris inkl. möjlighet till individuell anpassning. Priset justeras om huset blir större eller mindre.

Vem passar husmodellen för? – Vår Sandhamnsmodell är framtagen för dem som vill bygga i skärgården och som ställer stora krav på arkitektur och stil. Vi kan erbjuda fler olika storlekar av denna men gemensamt för dem alla är öppna ytor för umgänge både ute och inne och funktionella sovrum och loft när man vill vara ifred.

Hur mycket kan man själv påverka vid val av planlösning och tillval? – Allt egentligen! Vi har ett antal olika kärnmodeller där planlösningen är optimerad och där vi erbjuder en rabatt om man väljer den precis som den är. Sen kan vi självklart anpassa dessa efter egna önskemål för en flexibel lösning, det är det priset vi har i vår prislista och sen kan vi rita och utveckla ett helt unikt hus tillsammans med vår uppdragsgivare, utifrån deras egna idéer och krav och naturligtvis utifrån tomtens förutsättningar.

Sandhamn

Hur miljövänliga är era hus? – Vi bygger ju med rena naturmaterial. Ett hus i timmer är ett fantastiskt alternativ för den som värdesätter ett sunt inneklimat. Genom kontinuerlig produktutveckling och med erfarenhet från hundratals projekt har vi utvecklat både teknologi och kvalitet som gör att vi kan erbjuda både energieffektiva och sunda hus som är bra både för människa och miljö. Vad är er senaste nyhet vad gäller material/ tillval? – Vi använder beprövade material som trä, sten och glas. Vi utgår från gamla traditioner och skapar modern och visionär arkitektur anpassat efter våra kunders höga krav och förväntningar på både form och funktion. Det är egentligen ingen nyhet men en viktig förutsättning för att möta båda dagens och morgondagens krav.

Sandhamn

Foto: Christer Valstrand

Sandhamn

4 8 V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n


Duplex / överbygg Duplex Stil: klassiskt med moderna inslag Antal plan: 2 Antal rum: 5 rok med ett eller två badrum Boarea: 92 kvm Byggnadsarea: 59 kvm Fasad: Timmer Ingår som standard: 6”8” lamelltimmer, torvtäckt varmtak, vattenburen golvvärme med bergvärmepump och värmeåtervinning, bastu, balkong och skidbod. Enstavs ekparkett i vardagsrum och sovrum, klinker i hall och badrum, kakel i duschzon. Kök- och badrumsinredning från Ballingslöv, rostfria vitvaror. Egna tillval på ytskikt och inredning är möjliga Foto: Christer Valstrand

Leveranstid: Kontakta Överbygg för besked om när nästa etapp står klar för inflyttning Pris: 3 300 000 kr, insats för nyckelfärdigt hus inklusive tomt mitt i skidområdet Åre Sadeln. Upplåts med BR

Vem passar husmodellen för? – Våra Duplex som upplåts med BR i fantastiskt läge i Åre Sadeln är ett prisvärt alternativ för dem som vill ha ett eget fjällhus med hög komfort och kvalitet i bästa läge men där priset är avgörande. Genom att bygga små föreningar med fyra hus som delar på tomtkostnaden kan vi på ett kostnadseffektivt sätt erbjuda ”eget fritidshus” i attraktivt läge i Åre. Vi har fjällvärldens bästa tomter till salu i Åre Sadeln. Stora tomter med generös byggrätt i direkt anslutning till pist och nedfart. Tillsammans skapar vi ditt drömboende mitt i skidområdet. Kontakta oss för prospekt eller för visning av tomter och hus i Åre.

Duplex

Duplex

Rom 13 Tekn.rom 2 m²

Rom 9 Gang 11 m²

710 Rom 3 1 850 Bad 4 m²

Rom 6 Soverom 790 4 m² 1 990

Rom 11 Bod 2 m²

Rom 8 Soverom 5 m²

Badstuovn

Rom 7 Soverom 7 m²

Rom Gang 8 m²

Rom 7 Soverom 7 m² Rom 2 Opphold 10 m² Glassdør

Glassdør

Rom 2 Opphold 9 m²

Rom 4 Badstue 2 m²

790 1 990

790 1 990

790 1 990

790 1 990

Rom 8 Soverom 5 m²

Rom 12 Bod 2 m²

790 1 990

790 1 990

Badstuovn

790 1 990

710 Rom 3 1 850 Bad 4 m²

790 1 990

Rom 4 Badstue 2 m²

790 1 990

Duplex

Rom 4 Gang 4,3 m²

790 2 090

3

8 6 5 4 3

K/F

9

10

Rom 10 Gang 3 m²

Rom 3 Kjøkken 7 m²

8

11

9

7

7

13 12

11

6

10

12

5

2 1

Rom 1 Opphold 28 m²

Rom 3 Soverom 9,8 m²

Glassdør

890 2 090

K/F

Rom 9 Gang 1 m²

Rom 1 Opphold/ Kjøkken 28 m²

690 2 090

790 2 090

Rom 1 Opphold 31,1 m²

Glassdør

Rom 2 Bad 5,4 m²

Rom 5 Klesbod 1,8 m²

690 1 990

4

690 1 990

1 100

Rom 5 Bad 2 m²

Rom 6 Soverom 6 m²

Rom 6 Teknisk bod 2,7 m²

2

1

Sandhamn 2

V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n  4 9


Vårt Nya Hus vill tacka nedanstående husleverantörer för ett trevligt samarbete!

husleverantörer 12

Arkitekthus

14

Björklidenhus

16

Borohus

AH#041 och AH#024

Krägga och Villa Omega

Scandinavia 2 och Nova 5

18 Eksjöhus

Solberga och Strandängen

20

Fiskarhedenvillan

22

Götenehus

Briljanten och Morkullan

Lidingö och Muskö

24 Intressanta Hus

M1:173 och M1:147

26 Kvalitetshus

Villa Orust och Villa Gråbo

28 LB-hus

Villa Classic 135 och Villa Classic 154

30 Lövsta trähus

Lövsta Ängelund och Lövsta Årsvik

32

Move Home

34

Myresjöhus

Move #01 och Move #10

Hilton Head och Åhus

36 Rörvikshus

Solsidan och 161:6

38 Smålandsvillan

Villa Nybro och Villa Älmhult

40 Trivselhus

Seaside C:016 och House A:003

42 Unika hus

Alla hus är unika

44 Vårgårdahus

Villa Säveholm och Villa Strömsberg

46 Älvsbyhus Regina och Tyr

48 Överbygg

Sandhamn 2 och Duplex

5 0 V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g


Enkla l

ånet, f

Enkla lånet

�,�� % * rån

rörlig r ä

nta

– låna till vad du vill och få snabbt besked Ǘ Gå in på seb.se/enklalanet Ǘ Ring ����-��� ��� och ange ”Enkla lånet” – du får lånebesked direkt! Ǘ Kom in på närmaste kontor – du får besked och hjälp medan du väntar! * Vi tillämpar individuell prissättning(ränta för närvarande 4,85%-12,96%) och en sedvanlig kreditprövning görs alltid. Om den rörliga årsräntan är 5,74%, blir den effektiva räntan 6,00% för ett annuitetslån på 100.000 kronor upplagt på 5 år, med uppläggningsavgift 300 kronor, samt under förutsättning att betalning sker via autogiro. Det totala beloppet att betala, under förutsättning att räntan är oförändrad, blir 115.574 kronor och din månadskostnad blir 1.925 kronor. Årsränta per 2012-11-01.

C


OK. Nu har vi valt hus. Vad är nästa beslut?

Vi föreslår att du fortsätter med att välja en Bosch värmepump. För de flesta villaägare är uppvärmningen en stor kostnad. Men det är också en av få poster som verkligen går att påverka. En värmepump från Bosch kan t.ex. minska uppvärmningskostnaden med upp till 80%. Det innebär lägre kostnader varje månad – även om du lånar till hela investeringen. Det finns Bosch värmepumpar för alla hustyper. Med Bosch får du en pålitlig lösning med omfattande trygghetsförsäkring och branschens mest välkända varumärke. Ett tryggt val, helt enkelt. www.bosch-climate.se

VÅRT NYA HUS HUSKATALOG  
VÅRT NYA HUS HUSKATALOG  

Hitta ditt drömhus här! Modernt, Funkis, Klassiskt eller Arkitektritat

Advertisement