Page 1

6

nr. juli 2010

Personeelsblad voor de mensen bij Van der Ende

het Ei van Columbus • Even voorstellen • E.ON vertrouwt op Van der Ende • Onbegrensde mogelijkheden met Stopaq De meester en zijn leerling • Goed gereedschap is het halve werk Monumentale conservering • Kampioen van de kalmte • en meer


Colofon

Redactiegroet

Dit is de zesde uitgave van Verve, het personeelsmagazine van Van der Ende Straal- en Schilderwerken B.V.

Beste lezers,

Verve informeert over wat er zoal binnen Van der Ende speelt.

De vakantiekriebels komen weer opzetten; zwemkleding wordt uit de kast getrokken en koffers worden van zolder gehaald.

Artikelen uit dit blad mogen worden

Jawel, de zomervakantie staat voor de deur!

overgenomen, mits de redactie hiervan op de hoogte is gesteld. Bronver-

Maar voordat een ieder van zijn of haar welverdiende rust gaat genieten,

melding wordt op prijs gesteld.

willen wij jullie graag nog even informeren over het ‘reilen en zeilen’ bij Van der Ende. Ook dit keer staat ons personeelsblad weer vol interessante

Kopij-oproep

informatie, omvangrijke projecten en interviews.

Heeft u interessante ideeën voor het volgende nummer?

In Verve 6 gunnen wij jullie alvast een voorproefje van het uitdagende

Mail deze dan vóór 1 oktober 2010

project bij Hollands Spoor, dat wij dit jaar van ProRail in opdracht hebben

naar verve@vanderende.nl

gekregen. Daarnaast kunnen jullie lezen hoe wij onze band met het Amerikaanse Mascoat, producent van een revolutionaire isolerende

Eindredactie

coating, hebben versterkt.

Van der Ende redactieteam: Richard Dräer, Mariëlle van den

Ook belichten we, zoals in alle voorgaande edities, weer een afdeling.

Heuvel-Sluijter, Bianca Remmig en

Deze keer is dat de Technische Dienst. Dan maken jullie ook meteen kennis

Peter van der Ende.

met Stefan Schreuder; één van de vele nieuwe collega’s die ons bedrijf dit jaar is komen versterken. En uiteraard komen er ook weer collega’s aan het

Fotografie

woord die hun hobby’s en passies met ons willen delen.

Bas van der Wel Fotografie, Richard Dräer, Fotostudio George

Wij willen iedereen bedanken die een steentje heeft bijgedragen en het

Terberg, Foto & videoproducties van

mogelijk heeft gemaakt om van deze uitgave weer een leuk en informatief

der Kloet.

blad te maken.

Vormgeving, copywriting,

Veel leesplezier met deze 6e editie van Verve en een hele fijne

productie en begeleiding

zomervakantie toegewenst!

PICARD. De redactie

P.S.: Wij gaan Verve in een nieuw jasje steken! Als jullie nog leuke ideeën hiervoor hebben, laat het ons dan weten. Alle voorstellen zijn van harte welkom. Dat geldt trouwens ook voor het aanleveren van kopij. Wanneer jullie een bijdrage aan Verve willen leveren, stuur dan even een mailtje naar verve@vanderende.nl

Een editie van Verve niet ontvangen? Geef het door aan Mariëlle van den Heuvel (010-4721188) of stuur een mailtje naar verve@vanderende.nl en we sturen je alsnog een exemplaar toe.


Voorwoord Ons bedrijf kiest zelden de weg van de minste weerstand.

Het gaat gelukkig goed met ons bedrijf. Toch kwamen er helaas

De lat ligt hoog en we houden van uitdagingen. Of het nu om

ook twee grote teleurstellingen op ons pad. De eerste is het

ons werk gaat of om ons eigen magazine. Daarom vonden we het

niet gegund krijgen van een omvangrijk off shore contract,

tijd worden voor een nieuwe lik verf voor ons eigen blad Verve.

aangevraagd door Total E&P Nederland B.V. Voor deze inschrijving

Vanaf het volgende nummer is Verve dan ook anders, nieuwer,

hadden we een combinatie gevormd met Harso Infrastructure

frisser en nog informatiever. Wij zijn al erg enthousiast.

Industrial Services B.V. Dit project is uiteindelijk gegund aan een

Hopelijk jullie straks ook? Maar goed, terug naar het hier en nu.

Engels bedrijf, dat had ingeschreven met de Engelse pond als

Hoe staan we ervoor?

valuta. De klant kon door de zwakte van deze munt een inkoopvoordeel behalen van tientallen procenten.

De veiligheidsprestaties zijn goed en er waren gelukkig geen gerapporteerde ongevallen of noemenswaardige incidenten.

De tweede teleurstelling hebben we kort voor het ter perse gaan

Dit veiligheidsniveau willen we natuurlijk graag vasthouden en

van Verve 6 moeten verwerken. We eindigden namelijk als tweede

zelfs op een nog hoger plan zien te krijgen. Daarom is een extra

inschrijver bij het project KARGO. Een renovatieproject van

KAM-medewerker ons komen versterken. Hierdoor kunnen we

Rijkswaterstaat van 8 bruggen over het Amsterdam Rijnkanaal.

ons veiligheidsbeleid nog beter uitdragen en monitoren op de

Voor dit project hadden we een combinatie gevormd met Ballast

werkvloer. Een absolute aanwinst dus!

Nedam Infra B.V. en Strukton Civiel B.V. Ruim een half jaar is met een enorme groep mensen aan dit project gewerkt. Feit is dat dit

We hadden weer eens een ouderwets strenge winter.

soort tegenvallers nu eenmaal horen bij het ondernemerschap.

De sneeuwschuivers en strooiwagens reden af en aan. Van het

Er komen absoluut weer nieuwe kansrijke projecten op ons pad.

strooizout was op een gegeven moment bijna geen korrel meer te

Onze organisatie staat als een huis. Met als belangrijk fundament

koop. Het verfseizoen kwam dus maar moeizaam op gang.

onze zeer gemotiveerde medewerkers. Een betrokken ploeg,

Inmiddels draaien we al weer een tijdje op volle kracht.

op wie we dag in dag uit weer kunnen bouwen.

De orderportefeuille is goed gevuld. Prettige bijkomstigheid is dat we er ook in zijn geslaagd om een aantal nieuwe en grote opdrachtgevers aan ons te binden. E.ON Benelux locatie Maasvlakte en

Veel leesplezier met Verve 6.

ECT Delta Terminal Maasvlakte zijn hiervan de meest aansprekende namen. In de komende uitgave van Verve gaan we uitgebreid in op de projecten die bij deze bedrijven in uitvoering zijn.

Oscar en Peter van der Ende


Richard Dräer, Bobby Creech (Mascoat), Erik Moerkerken, Fred van Meeteren

door Erik Moerkerken en Richard Dräer Van der Ende is altijd op zoek naar nieuwe ontwikkelingen en verbeteringen in het vakgebied. Zo ontdekten wij enige tijd geleden een revolutionaire coating die niet alleen corrosiewerende eigenschappen heeft, maar ook uitstekende isolatie biedt. Is dit het ei van Columbus? Een delegatie van Van der Ende reisde naar de andere kant van de Atlantische Oceaan om hier een antwoord op te vinden.

Veel bedrijven worstelen met de isolatie van onder andere tanks,

bijvoorbeeld een paar centimeters Rockwool of polyurethaan?”

leidingen en equipment. In de eerste plaats, omdat het aanbrengen

Ja dus. Een aantal kleinschalige proeven en rekenvoorbeelden

ervan een kostbare en soms lastige klus is. Ten tweede vanwege

bevestigden de aangeprezen eigenschappen.

de problemen met de vaak ernstige corrosie onder isolatie (CUI). Toen we in 2008 voor het eerst de isolerende coating Delta T

Ervaring uitwisselen

Industrial van Mascoat tegen kwamen, waren we eigenlijk direct

Nederlandse bedrijven hadden tot op heden nog maar weinig

enthousiast, gevolgd door enige scepsis, want: “Kan een laagje

ervaring met Mascoat. Maar in andere landen, zoals de Verenigde

van slechts enkele millimeters coating hetzelfde effect hebben als

Staten, wordt het product al op grote schaal toegepast.


De ervaring in die landen en de berekeningen die aantoonden dat Delta T Industrial de benodigde isolatie zou geven, deden onze klant BP Raffinaderij Rotterdam besluiten om ons opdracht te geven om het product toe te passen op één van hun tankdaken. Tijdens de uitvoering werd er nauw samengewerkt met Mascoat en was men erg onder de indruk van de werkwijze en kunde van Van der Ende. De isolerende coating vergt namelijk een deskundige aanpak met een strikte opvolging van de instructies om goed te functioneren na applicatie. Om meer van elkaar te kunnen leren, ontvingen we begin dit jaar een uitnodiging van Mascoat voor een technische bijeenkomst in Houston (Texas, VS), de thuisbasis van dit bedrijf in het hart van de Amerikaanse olie-industrie en onder de rook van het NASA Johnson Space Center.

Hieronder ons reisverslag... Rond de Paasdagen reisden wij - Richard Dräer, Fred van Meeteren en Erik Moerkerken - af naar Houston. Na een lange vlucht werden we op het hoofdkantoor van Mascoat hartelijk ontvangen door een enthousiaste directie en hun team van medewerkers.

Impressed! Met nog wat last van de jetlag (het tijdsverschil is namelijk 7 uur met Nederland) hebben we een interessante eerste dag gehad, waarin de mensen ons van alles vertelden over de producten van Mascoat. Gelukkig maakten de grote ‘American style’ koppen koffie ons steeds scherper en gedurende de dag ontstond er een plezierig gesprek over de toepassingen van het product in Nederland. Het blijkt dat er veel techniek in dat dunne laagje isolerende coating schuilt. Ook is duidelijk geworden dat een hightech product, zoals dat van Mascoat, een ‘First-Class’ applicateur nodig heeft. Er zijn veel zaken die tijdens >>>

Fred van Meeteren


>>> applicatie verkeerd zouden kunnen gaan, waardoor de coating

pijpleidingen, enzovoort. Het uitwisselen van ervaringen is

niet goed functioneert. Goede kwaliteitsborging is een absolute

belangrijk voor het slagen van dit product bij onze klanten.

voorwaarde. Bovendien wordt dit product voornamelijk toegepast

Tenslotte was het tijd om wat meer te zien van de Amerikaanse

bij klanten waar Van der Ende kind aan huis is. De Amerikanen

olie-industrie en volgde er een rondrit langs raffinaderijen zoals

waren onder de indruk van onze kijk op metaalconservering en

BP, Exxon, Shell en nog vele anderen. “Indrukwekkend” is het

projectbeheersing.

woord wat ons bijbleef na het zien van die enorm grote raffinaderijen. Met deze sightseeing tour was het einde van ons bezoek

Ready to rumble?

aan Mascoat gekomen en was het tijd om de balans op te maken.

Maar omdat ook “praatjes geen gaatjes” vullen in Houston, moesten die Hollanders na het theoretische deel nu maar eens

Het ei gevonden?

laten zien wat ze waard waren in de praktijk. Er moest wat

Het product Mascoat heeft een aantal unieke voordelen ten

Mascoat Delta T Industrial verspoten gaan worden. Fred toonde

opzichte van de conventionele isolatieproducten. Het is makkelijk

lef en ging de ring in om op een klein proefpaneel te laten zien

aan te brengen, het isoleert, biedt bescherming aan personen bij

waar Van der Ende voor stond. Onder aanmoediging van zijn fans

hete voorwerpen en beschermt ook tegen corrosie. Dit in tegen-

met de yell ‘Are you ready to Rumble?’, kreeg Fred niet alleen de

stelling tot veel andere producten die juist de corrosieproblemen

Amerikanen stil, maar ook de aanwezige distributeurs uit Rusland,

vergroten. Daarnaast blijft de ondergrond ook goed inspecteer-

Azië en Europa. Richard heeft alle verrichtingen deskundig

baar, omdat deze niet aan het zicht onttrokken wordt. We kunnen

gefilmd. Het was duidelijk voor Mascoat dat Van der Ende het

dus stellen dat we met de Mascoat Delta T Industrial voor veel

certificaat van Approved Applicator ruimschoots verdiende.

toepassingen het ei van Columbus hebben gevonden...

Amerikaanse industrie Op de derde dag van ons bezoek hadden we in alle vroegte

We keerden moe maar zeer voldaan terug naar Nederland met

afgesproken met een Amerikaanse collega-applicateur, die onder

onze Award. Met ons bedrijf is Mascoat van één ding zeker:

andere bij Shell in Houston de isolerende coating aanbrengt.

‘Houston we don’t have a problem’.

Daar wordt het product al toegepast op tanks, exchangers,


Marius van Malsen, Dirk Homan en Bart van Mourik Dirk, Bart en Marius zijn straler/schilder bij BP Raffinaderij Rotterdam te Europoort. Sinds kort is hun ploeg weer in ere hersteld. Dirk is na vijf jaar er tussenuit, weer terug op het oude nest. Bij zijn oude maten.

Bart is een man van weinig woorden. De in 1952 geboren Waddenooijer, woont al zijn hele leven in Geldermalsen. Daar beleeft hij veel plezier aan zijn ‘liefkes’; twee Matheeuwse Leeuwtjes. Ook is hij vaak te vinden op zijn eigen stuk land, waar hij onder meer aardappels en boerenkool verbouwt. Op nog geen kilometer van

“Noem mij trouwens maar Dick,” zegt Dirk na zijn tweede dag

hem vandaan woont de twee jaar jongere Mari; de prater van

noeste arbeid bij Van der Ende. “En maak van mij maar Mari,”

de drie. Ze lopen elkaar in het dorp eigenlijk nooit tegen het lijf.

attendeert Marius ons op zijn roepnaam. En Bart? Nog een

Opmerkelijk, want Mari is het baasje van een Bastaard Herder en

bijnaam, schuilnaam of roepnaam? “Gewoon Bart,” mompelt hij.

Jack Russel. Zo groot kan de hondenbezitterscene in het dorp >>>


Marius van Malsen

>>> toch niet zijn? Dick, in 1971 geboren in Dodewaard, opgegroeid in Opheusden en woonachtig in Kesteren is hondloos. Én nog vrijgezel. “Dus ik maak graag nog van de gelegenheid gebruik: vrouwen met karakter tussen de 30 en 45 jaar, neem contact op.” Alle drie rolden ze al op vroege leeftijd in het vak. Mari als leerling: “Vroeger nam een vader zijn zoons mee. Ik had

Dirk Homan

een timmermansopleiding. Heb zelfs de avondschool nog gedaan, planken erop, en gaan.

“Wij gaan door tot de pot leeg is.”

Aluminium- en/of stalen steigers had je toen nog niet.” Bart: “Ik was 18, het verdiende erg goed. Je had een soort kussensloop, die je over je hoofd trok met een paar gaatjes erin en spuiten maar. En als je niet kon

maar op een gegeven moment lag de bouw op zijn kont. Ik moést

spuiten, dan leerde je het wel met de tijd.” Mari veert op. “Je werd

werk hebben. Het schilderwerk was - vooral toen - veel te gevaarlijk.

inderdaad naar prestatie betaald. Aanvankelijk stapte je puur om

Vastgestropt aan de brug, daaronder een strop met kolders en

het geld er in, maar ik ben het ook een mooi vak gaan vinden.


Bart van Mourik

De techniek - het stralen - interesseert me. Ik ben ook gecertifi-

Dick zit al vanaf zijn zeventiende in de staal­constructiewereld:

ceerd metalliseerder en heb een officieel schildersdiploma.”

“Ik heb in het verleden een behoorlijke periode bij Van der Ende gewerkt. Afgelopen vijf jaar heb ik nog even bij een straalbedrijf

Het trio maakt duidelijk verschil tussen schilderen en verven.

in Harderwijk gewerkt en ben ik huisschilder geweest. Maar beiden

“Verven is voor amateurs, schilderen is het leveren van kwaliteit,”

zetten geen zoden aan de dijk. Het oude vertrouwde trok. Achteraf

zegt Mari resoluut. De andere twee knikken instemmend.

had ik nooit weg moeten gaan, maar ja… achteraf is altijd makkelijk

“Het gaat er om dat je een goed stuk werk wegzet. Ik heb al veel

praten. Ik ben blij dat ik weer terug ben en aan de slag kan in de

tankbodems gespoten. En als de tank gedaan is wil je achterom

straalloods van BP Europoort.”

kunnen kijken en zeggen: dat hebben we mooi voor elkaar.

De opluchting is van Dick’s gezicht af te lezen. De drie leggen uit

Wij gaan door tot de pot leeg is. Die mentaliteit mis ik soms

dat ‘ploegkes’ wel eens van mening verschillen met hun werkgever

nog wel bij de jongere generatie.”

en om die reden als team de beslissing nemen om weg te gaan. “Dat gebeurde vooral vroeger best vaak,” vertelt Mari die 28 jaar

Bart is een stille kracht en werkt al zo’n 19 jaar bij Van der Ende.

bij RZB werkte en sinds 9 jaar bij Van der Ende zit. “Ploegen waren

“Ik heb naast een aantal raffinaderijen, ook een tijd bij Hoogovens

écht een eenheid. Nu zie je toch dat we iets meer eenlingen aan

gezeten. Dat was een mooie tijd.” Bart is volgens Mari ‘de man

het worden zijn. Ik heb respect voor Dick dat hij de stap heeft

achter de verfpomp’: “Als er gespoten wordt zorgt Bart dat alles

gezet om terug te komen. We hebben hem met open armen

er omheen is geregeld; het doorspuiten, het verf mixen én de

ontvangen. Als je iemand laat zwemmen, schiet je daar niets mee

schoonmaak. Hij is gedreven en intensief bezig met zijn werk.

op. Dick is niet veranderd. We weten wat we aan elkaar hebben.”

Bart praat met zijn handen.”

Dick straalt. “I’m back in town,” zegt hij trots.


door Erik Moerkerken

De looptijd van het project is 2 jaar en moet worden uitgevoerd in een in bedrijf zijnde installatie. Dit vraagt een groot verant-

Op 17 maart 2010 heeft E.ON Benelux N.V. ons opdracht gegeven voor de conservering van een bestaande leidingbrug op de Maasvlakte-centrale.

woordelijksgevoel van onze mensen. Er moet ongeveer 21.000 m² staalconstructie worden behandeld op moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens dienen er ongeveer 2.700 roosters te worden ge(de)monteerd, de nodige steigers moeten worden geplaatst en meer van dit soort aanloop- en randwerkzaamheden.

Dit project maakt deel uit van het Lifetime Extension Programme, wat E.ON op dit moment uitvoert om nog 12 jaar met de bestaande

Een gedeelte van het werk zullen we boven water uitvoeren.

installatie te kunnen produceren. Het programma is van groot

Hiervoor zijn aanvullende beschermingsmaatregelen noodzakelijk.

belang voor E.ON en er zijn grote investeringsbedragen vrijgemaakt

Het werk zullen we in afgesloten secties verrichten, om de

voor de Nederlandse productie-eenheden. Het is voor E.ON een

overlast te beperken én effectief te kunnen werken. Een goede

vereiste dat zij de projectdoelstellingen halen. Om die reden was

planning en coördinatie is noodzakelijk. Hier zullen onze

er een strenge selectie door een extern expertisebureau en

uitvoerders uiteraard goed op toezien. Op dit moment zijn we

E.ON zelf om de meest geschikte applicateur te kiezen voor de

met mobilisatie gestart en zijn de eerste steigers geplaatst.

conservering van de leidingbrug.

De roosters van de eerste sectie zijn verwijderd en de cleaning is inmiddels begonnen.

E.ON vertrouwt

op kwaliteiten Van der Ende


Naast deze opdracht zijn wij nog volop in de race om meer

Door het calculatieteam is veel werk verzet. Heel wat uren zijn

opdrachten bij E.ON te kunnen verwerven. We hebben de eerste

er gespendeerd om de juiste vierkante meters te bepalen. Er is

opdracht van dit programma verkregen door grote inzet en

veel aandacht besteed aan de keuze van het juiste verfsysteem.

enthousiasme van veel mensen binnen de organisatie.

Naast goede corrosiewerende eigenschappen is ook gekeken

Opdrachten van een dergelijke omvang kun je alleen als

naar een goede verwerkbaarheid van de verf.

team uitvoeren.

Tijdens de audit heeft iedereen laten zien dat we onze bedrijfsprocessen goed beheersen. Het resultaat was dat het

Ons bedrijf is tijdens de uitvoering van een eerder project,

auditteam van E.ON ons bedrijf het meest geschikt vond om

conservering van E-filter daken, positief opgevallen door het

dit belangrijke project uit te gaan voeren.

leveren van kwaliteit, vakmanschap, goed equipment, het juiste veiligheidsgedrag en vooral het nakomen van afspraken.

Nu komt het moment om waar te maken wat we beloofd hebben.

Wij hebben hiermee al een prima visitekaartje afgegeven.

Als we dit met dezelfde inzet en hetzelfde enthousiasme doen dan moet dit zeker lukken. We rekenen op jullie.

Constructie van de

leidingbrug word

t opnieuw gecons erveerd


Onbegrensde mogelijkheden


Opkomers, afsluiters en leidingen die de grond ingaan of juist uitkomen zijn kwetsbare delen met een groot risico op corrosie. Het visco-elastische en milieuvriendelijke Stopaq biedt een ideale oplossing die de ondergrond permanent beschermt tegen het doorlaten van vocht en zuurstof.

an Janssen

Dienus Sonneveld en Joh Johan Janssen en Dienus Sonneveld volgden met 14 collega’s in februari in Stadskanaal de Stopaq-herhalingscursus. De twee stralers/schilders uit Veen zijn vol van hun specialisme. Ze gaan vaak samen op pad. Op dit moment werkt het duo aan een project van de Gasunie, vlakbij Leerdam (Lingerwaal). Los van de straalen schilderklussen, komt ook steeds vaker een Stopaq-project hun kant op. “Van der Ende wil dat wij ons in ‘Stopaq’en’ verdiepen. We hebben het management er ook van kunnen overtuigen dat een speciaal voor Stopaq ingerichte bus een goede investering zou zijn,” glunderen Johan en Dienus.

met

Stopaq

Stopaq

wel - in de snoepwinkel kon kopen. “Stopaq is een kneedbare

Ton Henskes, instructeur, hoofd opleidingen en Manager Benelux

substantie dat in vellen wordt geproduceerd. We vouwen het er

bij Stopaq: “Het is een Nederlandse uitvinding die is gecreëerd

omheen. Als we het correct bevestigen dan is de afdichting 100%

naar behoefte van de markt. Shell en Kiwa wilden een product

vocht- en zuurstofdicht,” legt Dienus uit. “Allereerst graven we

ontwikkelen met speciale corrosiewerende eigenschappen.

de leiding zo’n halve meter uit. Vervolgens stralen we de oude

Het product bleek een succes. We bouwden een opleidingsinsti-

verflaag weg. Dan begint het meten van de fysische condities.

tuut. En inmiddels is Stopaq officieel erkend door de Gasunie.”

We meten een aantal maal per dag nauwkeurig met meetapparatuur.” Johan laat het apparaat zien dat de luchtvochtigheid, de buiten-

“Stopaq is eigenlijk een soort kauwgum,” vertelt Johan.

temperatuur en de staaltemperatuur meet om het dauwpunt te

“Kneedbaar spul, dat je als een soort tape om de pijp heen rolt.”

kunnen bepalen. Als al die waardes goed zijn kan het Stopaq’en

Dienus laat een strook zien. Het doet denken aan een uit de kluiten

beginnen. Dienus: “Stopaq wikkel je om het object heen als een

gewassen mat duimdrop, die je vroeger - en misschien nog steeds

soort plakband. Steeds een klein randje over elkaar, net als >>>


>>> dakbedekking. De ondergrond moet dan droog zijn. Vervolgens

Ton is trots: “We zorgen inderdaad dat onze cursisten naar huis

brengen we een laag PVC aan en werken het object af met een laag

gaan met goed naslagwerk. Een boekje waar fotoreportages laten

polyester voor extra bescherming. Ook dat heeft nog wat extra

zien hoe werkstukken moeten vorderen en hoe het eindresultaat

voeten in de aarde, omdat dit uithardt door middel van UV-straling.

eruit moet zien. Vaak zie je dat opleidingen in ons vakgebied

We plaatsen hiervoor indien nodig speciale UV-lampen.”

laboratoriummatig zijn ontworpen. Onze cursussen en examens zijn gebaseerd op ervaringen uit het veld. Ook inventariseren

Grenzeloze mogelijkheden

we vergissingen in de praktijk, die we doorvoeren in onze

De toepassingsmogelijkheden van Stopaq zijn grenzeloos.

opleidingen. Wij kunnen omstandigheden nabootsen, waardoor

In een fabriek in de Europoort pakten de twee mannen ooit een

we optimaal en kritisch de praktijk benaderen. Iedereen die bij

leiding in die niet meer gebruikt zou gaan worden voor productie,

ons een cursus volgt en zijn certificaat haalt, mag drie jaar lang

maar wel voor restafval. Johan: “Het ging om een bepaalde

met Stopaq werken. Voor de Gasunie geldt één jaar. En mits je

verbinding, waar absoluut geen zuurstof bij mocht komen.

kunt aantonen dat je met regelmaat met het product werkt,

Die leiding mocht nooit gaan lekken. Dit soort gevallen kunnen

dien je herhalingscursussen te volgen. Onze twee examinatoren,

we met Stopaq oplossen.” Maar Stopaq is niet alleen preventief

die los van elkaar de examens beoordelen, waarborgen de kwaliteit

een uitstekend conserveringsmiddel. Het is ook een redmiddel.

en daarmee het commerciële belang van de applicateurs.”

In geval van calamiteiten kan het systeem razendsnel iets afsluiten. “Een tijd geleden bij grondwerkzaamheden in de buurt van de Botlekbrug, stonden we regelmatig klaar met onze spullen,” herinnert Dienus zich. “Dan was er weer een leiding geraakt. Elke keer een gigantisch karwei om het op te lossen, maar dankzij Stopaq verrichtten wij wonderen.”

Certificering De cursus beviel goed, maar was voor de twee praktijkmannen en hun collega’s wel even wennen. “Een zaaltje met een beamer, theorie-examen en een werkstuk inpakken,” vertelt Johan.

Stopaqbus

“Je staat toch veel te kijken, dat ben je niet gewend. Om het

De speciale bus is voor de twee een pak van hun hart.

echt onder de knie te krijgen, moet je het in de praktijk ervaren.

“Nu kunnen we de straalketel gewoon in de bus laten staan,”

Zelf doen werkt gewoon het beste, maar even opfrissen welke

laat Johan weten. “In de Stopaqbus zit in principe alles wat we

verschillende soorten Stopaq er zijn - onder water, ondergronds

nodig hebben. Daardoor hoeven we niet steeds alle spullen bij

en bovengronds - kon geen kwaad. De instructeur was overigens

elkaar te zoeken. We hebben ook veel beter overzicht van wat er

uitstekend. Hij besteedde veel aandacht aan de verschillende

wel of niet voorradig is. Het werkt allemaal een stuk efficiënter en

toepassingsmogelijkheden. We hebben ook een handig boekje

sneller. Daarnaast is het ook voor ons een stuk waardering voor

mee gekregen. Dit hebben we altijd bij ons, mochten we nog

ons werk. Wij hebben er steeds meer plezier in. Dan is het des

eens iets moeten checken.”

te prettiger dat we zo’n bus ter beschikking krijgen.”


“Die leiding mocht nooit gaan lekken. Dit soort gevallen kunnen we met Stopaq oplossen.�


Samen gaan ze door tot in de kleine uurtjes. Soms wel 7 dagen per week. Nachtbrakers zijn het. Maar altijd: twee handen op één buik. Thuis in Veen én bij Van der Ende: Ad de Fijter en zijn jongste telg Adriaan.


Ad schildert al 32 jaar, waarvan 20 jaar in dienst bij Van der Ende. Inmiddels is hij 54 en wordt het hoog tijd om de volgende generatie op te leiden.

Keuzes Adriaan besloot drie jaar geleden om ondanks zijn opleiding tot automonteur met zijn vader te gaan werken. “Ik werkte hiervoor in een garage, maar de werkdruk was hoog. Er was een aantal auto’s dat je op een dag klaar moest maken, maar als mensen tussendoor kwamen wilde je die ook bedienen. Het zorgde voor veel stress en lange dagen. Via pa ben ik hier terechtgekomen.” Hij is 20 en in de bloei van zijn leven. Maar volgens zijn vader “oud en wijs genoeg om zelf keuzes te maken.”

Stoere verhalen Ad geniet van de vrijheid van het spoorwerk. “Wij schilderen de bovenleidingportalen, waar de treinen onderdoor gaan. Dat is nachtwerk, dan rijden de treinen niet. 15 jaar geleden deden we dat overdag. Dan gingen er polyester kappen over de stroomdraden en klommen wij er gewoon overheen. En als wij aan de vrije baan werkten, stonden wij met een ladder tegen een paal en raasden die treinen met 130 kilometer per uur langs. Het deed me niet zo veel. Ik hield het zelf in de gaten. Maar we hadden ook een veiligheidsman rondlopen hoor. Als er een trein aankwam blies hij op zijn toeter. Of hij riep “treeeiiiintje’. Dan moest je niet gaan overhangen, want dan was je je kop kwijt. Maar dat is allemaal afgeschaft, veel te gevaarlijk. Gelukkig is er met ons nooit iets gebeurd.”

Vrij gevoel Adriaan luistert aandachtig naar pa’s avonturen van weleer. De veiligheid van toen, is ook niet te vergelijken met nu. Ad vertelt ook over zijn - aan longkanker overleden - vader die in de dampen van smeltovens koperen scheepsschroeven stond te gieten. Ad werd timmerman en kwam - zoals zo velen - terecht in het schildersvak dat beter verdiende. Een argument dat ook Adriaan trouwens bekend in de oren klinkt. Maar bovenal het vrije gevoel dat de twee willen ervaren verbindt hen. “Op een raffinaderij zou ik niet kunnen werken,” legt Ad uit. Maar waarom? Resoluut: “Op-ge-slo-ten.” Iets milder: “Opgesloten. Ik wil alles doen, al zit ik 80 of 100 meter hoog. Laatst hebben we ook nog een mast geschilderd van 77 meter in een hangbakkie. Een paar weken op een raffinaderij is okay, maar langer niet. Geef ons maar werk van Prorail of Rijkswaterstaat.” Adriaan knikt: “Al die hekken er omheen. Het gevoel dat je constant in de gaten gehouden wordt. Even de helm af omdat je het warm hebt, of een sigaretje roken, dat gaat allemaal veel lastiger.” >>>


“Ik zat altijd op daken en in bomen.”

>>> Behendigheid natuur van de ijd te vinden in de vrije Ad was in zijn jeugd alt is een goede opgroeide. Adriaan: “Pa Veense Putten waar hij rommelen, wel eens een beetje aan vent. Soms laat hij me beter had t dan zegt hij hoe ik het maar als het dan fout gaa e nodig. Om er en zoon hebben ruimt kunnen aanpakken.” Vad twikkelen. En om zich te kunnen on zichzelf te kunnen zijn. zijn vaders nog steeds te kijken van Adriaan staat ook écht n veel goede dersom geeft Ad zijn zoo snelheid en precisie. An ren om mij of dat hij niet moet probe raad: “Ik zeg hem vaak t vanzelf. Ik kan uden. De snelheid kom iemand anders bij te ho ook goed in ilderen. Ik ben vroeger razendsnel een paal sch ijd op daken do en klimmen. Ik zat alt sport geweest: taekwon . En nog t ik die behendigheid heb en in bomen. Vandaar da eren heb ik mijn werk. Met het schild steeds gebruik ik dat in en hoe kan ik : hoe kan ik het slimste nog altijd die drang van het snelste...”

Bescheiden driftkikkers

arden. ver: “Met normen en wa Over opvoeding is Ad zui et soms mo andere mensen. En ge Respect voor oudere en ideale .” Adriaan zit erbij als een wel eens wat nederig zijn de, on gez der zijn pet een paar schoonzoon terwijl er on an komen. dse jongensogen vanda maar ondeugende, Hollan maar dat hoort wel eens een baaldag, “Natuurlijk heb je soms e dan ook naar t frictie is, dan ga je ho erbij. En als er thuis wa maar je moet tig om je in te houden, je werk. Het is soms las ng, omdat moeder was wel eens ba toch,” zegt Adriaan. Zijn de twee e karakter hebben, dat manlief en zoon hetzelfd vroeger was, ar de driftkikker die Ad zouden gaan botsen. Ma persoonlijkr een meer berustende heeft plaatsgemaakt voo rtstochtelijke kend samen met zijn ha heid. En dat werkt uitste lf herkent. junior, waarin hij zichze t na een graag naar de kerk gaa Dat zijn vader op zondag an duikt liever n, respecteert hij. Adria zaterdagnacht doorpeze ms ga ik na dat weer prima. Ad: “So zijn bed in. En pa vindt bad, ga naar de naar bed. Ik neem een het werk helemaal niet s toch even fit. Dan doe ik ’s middag kerkdienst en voel me top apt nooit,” mijn ogen dicht.” “Pa sla een uurtje of anderhalf verklapt Adriaan.

ger Rook en komt hun projectmana Dan gaat de deur open rschotelt: ren allebei een Mars voo Treffers binnen die de he behoren rdrijven,” zegt hij, “maar “Ze kunnen wel eens ove akt nog even van het bedrijf.” Hij ma wel tot de beste schilders cheiden. “Ik dwijnt weer. Ad blijft bes een praatje met ze en ver ” ts meer dan een ander. zie dat zo niet. Ik zij nie

Biertje vs Canada

zijn vriener omschrijven tegenover Hoe zou Adriaan zijn vad kijkt met een waarbij hij zijn vader aan den? Een lastige vraag “Je gaat nu p van zijn Mars neemt. vragende blik en een ha omschrijven er? Je kunt toch gewoon toch niet zitten eten zek ou, ik drink helpt zijn vader hem. “N hoe gij over mij denkt,” twijfeld. En t hem...” zegt Adriaan ver wel eens een biertje me niet.” Als we stappen? “Nee eigenlijk ga je wel eens met je pa eigenlijk wel rhandelen, blijkt dat Ad links en rechts wat onde zoon het willen om samen met zijn eens een keer mee zou . “Ik zal hem htleven onveilig te maken bruisende Bossche nac an. r inwijden,” belooft Adria dan binnenkort een kee leert en ontdekt Dat Adriaan vooral ook Zo. Die afspraak staat. als pa zijn eens te meer duidelijk dankzij zijn vader wordt hilderde winesc eken doet. Via zijn ing toekomstplan uit de do erde Rasjachtb Ross en zelfgefabrice terlandschappen a la Bo : “Ik ben daar de bush van Canada. Ad messen belanden we in rondgetroknissen. Ik ben een tijdje een keer geweest, bij ken er. En dan ien ga ik volgend jaar we ken. Schitterend. Missch neem ik Adriaan mee.”


“We zouden graag vaker bij elkaar komen om ervaringen uit te wisselen.” Dat was een veel gehoorde opmerking tijdens de trainingen die we eerder dit jaar voor de leidinggevenden organiseerden. Doordat ze op verschillende projectlocaties werken zien collega’s elkaar soms langere tijd niet, waardoor gewoon even ‘bijkletsen’ er vaak niet bij is.

Succesvol

experiment Met die gedachte in het achterhoofd organiseerde Van der Ende

jaren voert Van der Ende hier het schilderwerk uit aan installaties,

op 17 juni jl. voor het eerst een avond, waarop de leidinggevenden

leidingen en tanks. Of het nu nieuwbouw of bestaand werk is,

onder het genot van een hapje en een drankje konden bijpraten over

alles wordt hier vakkundig geconserveerd. Met behulp van een

het werk, maar ook gewoon over de dingen die hen bezighouden.

powerpoint presentatie liet Fred een paar tot de verbeelding sprekende projecten zien, zoals het aanbrengen van TSA (Thermal

De aftrap

Spray Aluminium) op de kop van een distillatietoren, het aanbrengen

Onder het genot van een welkomstdrankje trapte Peter af voor

van isolerende coating op het dak van een tank, het Corrosion Under

de avond. Na een korte toelichting van het doel van de avond,

Insulation (CUI) Project en natuurlijk het 30 meter grote BP logo

benadrukte Peter nog een keer wat men bij Van der Ende belang-

dat we onlangs hebben aangebracht op één van de tankdaken.

rijk vindt. “We willen ons onderscheiden door onze klanten een duidelijke meerwaarde te bieden. Onze klanten moeten zich geen

Verrassing

zorgen hoeven maken over het conserveren van hun installaties.

Na een korte pauze was er een leuke verrassing voor de jongens.

Wij willen die zorg ze overnemen: ze ontzorgen. Dat kan alleen

Toen ze de zaal weer inkwamen werden ze stuk voor stuk welkom

als de klant het vertrouwen heeft dat ze een hoogwaardig product

geheten door oud international en topkeeper Hans van Breukelen.

krijgt, dat op een veilige en efficiënte manier tot stand komt.

In zijn carrière heeft hij een aantal grote successen gekend,

Dat vereist een goed en perfect op elkaar ingespeeld team.”

zoals het veroveren van de Europacup 1 met PSV en natuurlijk het winnen van het EK met oranje in 1988. Tegenwoordig gebruikt

Veiligheid

hij zijn ervaring om mensen te laten zien hoe ook zij in staat zijn

Hierna was het de beurt aan Richard Dräer (hoofd bedrijfsbureau

succesvol te zijn in wat ze doen. ‘De kracht van één persoon en

& KAM-zaken), die een presentatie gaf over het belang van veilig

de macht van het team’. Hoe kun je als individu bijdragen aan een

werken en vooral de rol die leidinggevenden daarin vervullen.

topprestatie van een team? Die vraag gaat op in zowel de sport

“De lat ligt hoog, we hebben goede veiligheidsprestaties en dat

als bij bedrijven. Met grappige anekdotes uit zijn voetbaltijd,

moeten we zo houden. Dat kan alleen als iedereen zijn verantwoor­

maar vooral een zeer inspirerend verhaal wist hij bijna twee uur

delijkheid neemt. Dit betekent: zelf de veiligheidsregels opvolgen,

lang de zaal te boeien.

maar ook anderen aanspreken op onveilig gedrag of handelen. Veiligheid is tenslotte ook een teamprestatie,” aldus Richard.

Afkoelen Na deze inspirerende interactieve voordracht was het tijd om even

Trots

af te koelen bij het inmiddels gereedstaande ijsbuffet en de avond

Merkbaar trots vertelde projectmanager Fred van Meeteren

af te sluiten. Tijdens het napraten kon de stand alvast opgemaakt

vervolgens over ‘zijn’ locatie BP Raffinaderij Rotterdam. Al vele

worden, iedereen vond deze kaderavond een groot succes.


Personeelspagina

Naam

: S. van Laerhoven (Sander)

Naam

: S.J. Schreuder (Stefan)

Leeftijd

: 33 jaar (01-02-1977)

Leeftijd

: 33 jaar (03-04-1977)

Naam

: W.W.M. van van Dongen (Walter)

Woonplaats : Hendrik-Ido-Ambacht

Woonplaats : Dordrecht

Leeftijd

In dienst per : 01-05-2010

In dienst per : 01-02-2010

Woonplaats : Dordrecht

Functie

Functie

In dienst per : 01-04-2010

: uitvoerder

: medewerker Technische Dienst

Functie

: 41 jaar (21-05-1969)

: KAM-functionaris

Naam

: W.B. de Fijter (Willem)

Naam

: D. Homan (Dirk)

Naam

: M. Scherff (MichaĂŤl)

Leeftijd

: 25 jaar (27-07-1984)

Leeftijd

: 39 jaar (26-01-1971)

Leeftijd

: 19 jaar (24-09-1990)

Woonplaats : Veen

Woonplaats : Kesteren

Woonplaats : Wijk en Aalburg

In dienst per : 19-04-2010

In dienst per : 06-04-2010

In dienst per : 29-03-2010

Functie

: schilder

Functie

: schilder

Functie

: schilder

Naam

: H. Bosma (Harry)

Naam

: B. de Fijter (Bas)

Naam

: M.C. de Waal (Marc)

Leeftijd

: 20 jaar (25-08-1989)

Leeftijd

: 24 jaar (29-04-1986)

Leeftijd

: 18 jaar (01-10-1991)

Woonplaats : Wijk en Aalburg

Woonplaats : Veen

Woonplaats : Wijk en Aalburg

In dienst per : 20-04-2010

In dienst per : 12-04-2010

In dienst per : 07-04-2010

Functie

: schilder

Functie

: schilder

Functie

: schilder

Naam

: N. Fishbein (Nick)

Naam

: G. Krul (Goof)

Naam

: J.W. van Weeghel (Jan)

Leeftijd

: 27 jaar (15-12-1982)

Leeftijd

: 44 jaar (22-03-1966)

Leeftijd

: 35 jaar (10-11-1974)

Woonplaats : Amsterdam

Woonplaats : Dordrecht

Woonplaats : Kerkdriel

In dienst per : 29-03-2010

In dienst per : 01-04-2010

In dienst per : 19-04-2010

Functie

: schilder

Functie

: schilder

Functie

: schilder

Naam

: L.N. Hol (Joey)

Naam

: J.L. van Peer (Jos)

Naam

: J.H.W.C. de Waal (Jordy)

Leeftijd

: 24 jaar (01-07-1985)

Leeftijd

: 37 jaar (03-09-1972)

Leeftijd

: 17 jaar (18-09-1992)

Woonplaats : Roosendaal

Woonplaats : Oudenbosch

Woonplaats : Well

In dienst per : 20-04-2010

In dienst per : 20-04-2010

In dienst per : 31-05-2010

Functie

Functie

Functie

: schilder

: schilder

: schilder


Beste collega’s,

met de manier waarop Ben en Gerard

hoop na mijn stamceltransplantatie (rond

Dekkers dit vanaf het begin per regio

2 augustus) nog een paar maanden aan

Ik weet nog goed dat we het werk op het

hebben opgepakt. Het was ook voor

te sterken en jullie dan weer te komen

Station Amsterdam Amstel moesten

hen een aanpassing in hun werkzaam­

plagen op de werkvloer. Maar voordat

opstarten; mijn eerste klus bij Van der

heden. Ze zijn beiden alleen maar verder

ik terug kom, wil ik vanaf hier iedereen

Ende. Ik was een vreemde eend in de bijt.

gegroeid in hun werk. Aan Rook hebben

bedanken voor de kaarten, de mails,

Jullie wisten niet wat jullie aan mij hadden

we een goed en kundig projectmanager.

de telefoontjes en de bloemen die ik

en andersom ook. Maar na een paar

Ik kan uitstekend met hem door de bocht.

heb gehad.

dagen werd dat steeds duidelijker.

Dat komt - denk ik - omdat we over alle

Gaandeweg leerden we elkaar beter

werken uitgebreid overleg voeren en onze

kennen en wisten we ook welke collega’s

ideeën bij elkaar toetsen. We komen er

het beste bij elkaar in een team pasten,

dan altijd wel uit.

Met vriendelijke groet

We werken bij een heel mooi en sociaal

Bert van Dijk

Iedereen ontzettend bedankt!

wat de efficiëntie ten goede kwam. Al met al was dit een heel mooi project.

bedrijf, met prettige collega’s van laag tot Vervolgens kwam het contract van de

hoog. Op dit moment ben ik ziek, maar ik

Gasunie, waar we heel veel werk mee hebben gehad (en nog steeds hebben). Het vergde wel een verandering van onze werkwijze. Ik ben heel tevreden over hoe er bij Van der Ende wordt gewerkt; altijd in ploegjes van twee. Ik ben blij

I n

memoriam

10 maart jl. is na ee n lange strijd overleden Dian op de leeftijd van 6 jaar, dochter van Ge rard en Karin Dekkers.

Gerard, Karin, de bro

van Dian willen van

er en zussen deze gelegenheid

gebruik maken om ied ereen te bedanken voor de warme aand acht die zij kregen en laten weten zich enorm gesteund te voelen door ieders be trokkenheid.


De Technische Dienst (TD) is de smeerolie van Van der Ende. Letterlijk. De afdeling zorgt voor de logistiek en het onderhoud van het materiaal, het materieel en de panden. Dit betekent dat er voldoende equipment aanwezig moet zijn, maar ook dat het goed functioneert, gekeurd wordt en er spik en span uitziet. Hans Wolvers regelt de logistiek, de planning en de voorraden. “Als die jongens geen materiaal hebben kunnen ze niet werken. En als zij stilstaan, kost dat veel geld.�

De Technische Goed gereedschap is het halve werk


Woonplaats: Schiedam

C.V.: LTS elektrotechniek, metaal

commercieel technisch medewerker

Functie: medewerker

en B-metaal. Vervolgens 2 jaar

bij een bedrijf dat verf- en straal­

technische dienst

luchtmacht en aldaar mijn midden-

apparatuur verkocht. Na 16 jaar ben

Geboortedatum: 09-05-1962

standsdiploma gehaald. Van daaruit

ik bij Van der Ende terechtgekomen.

Geboren te: Schiedam

was het eigenlijk de bedoeling bij

Getrouwd met: Ingrid

mijn vader in het bedrijf te gaan,

Hobby’s: zijn gezin, hockey (van de

Kinderen: Vera (10) Amy (7)

maar hij kreeg een bod op zijn bedrijf

meiden), vakantiehuisje in Limburg

dat hij heeft verkocht. Ik belandde als

“Je moet flexibel zijn en ik vind de vrijheid fijn,” doelt directe collega Stefan Schreuder op zijn vrije en dienstverlenende rol naar de buitenwacht als we hem vragen naar wat hij bij de afdeling TD zoal doet. “Je weet als om 8 uur de telefoon gaat, niet wat je om 9 uur aan het doen bent. Toevallig werd ik vanochtend gebeld; morgen heeft een schildersploeg een compressor nodig. Ik kijk dan in de database waarin onze compressoren beheerd worden en bel naar de werklocaties of er een vrij is, zo ja dan regel ik transport en laat hem weghalen, indien er geen eigen compressor beschikbaar is wordt er een ingehuurd bij onze vaste leverancier.

Goedgekeurd De eisen waaraan equipment en materieel moeten voldoen zijn hoog. Stefan: “Van der Ende is ISO en VCA** gecertificeerd. Kwaliteit en veiligheid hebben de hoogste prioriteit. Dat merk je ook aan de manier waarop men hier over het materieel denkt. Alles moet gecontroleerd en gekeurd worden voordat het naar een project gaat. Dan wordt er niet alleen naar de werking en de veiligheid gekeken, maar ook naar de staat van onderhoud. Alles moet er goed uitzien en schoon zijn. Zo nodig wordt het

Dienst

gewassen of zelfs opnieuw gespoten in onze huiskleur ‘Van der Ende oranje’.” Het materieel is natuurlijk ook een visitekaartje voor het bedrijf. “Tot januari deed ik dit allemaal alleen,” vertelt Hans die al ruim 10 jaar bij Van der Ende werkt, “maar ik ben blij dat Stefan er sinds dit jaar ook bij is.” Stefan: “Als je alleen al kijkt naar verlengkabels, daar hebben we er wel honderden van. Die moeten wij allemaal controleren en certificeren. Eén kabeltje kost al best wat werk: eerst de buitenkant inspecteren, dan doormeten, een keurings­ formulier invullen en een keuringskenmerk aanbrengen. En dan heb je het nog maar over één product. Kun je nagaan… >>>


“De praktijk is Hans vindt juist die spanning rondom het regelen en organiseren binnen de TD in combinatie met de technische aspecten interessant. “Ik denk niet dat mensen beseffen hoeveel werk het is om alles te organiseren. We hebben daarom ook de regel dat collega’s twee dagen van tevoren materiaal bij ons moeten bestellen, zodat wij de tijd hebben om zaken in goede banen te leiden.

>>> Als we het werk niet zelf kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld door de complexiteit, besteden we het werk uit. Hans zorgt dan dat er een extern bedrijf wordt ingeschakeld, waardoor de continuïteit van het werk gewaarborgd blijft.”

Database Om het overzicht op al dat materieel en de keuringen ervan niet te verliezen is alles opgenomen in een database. “Hierin kunnen we aangeven wanneer welke handelingen verricht zijn, op welke locaties het materieel staat en nog veel meer,” legt Hans uit. “De database waarschuwt ook als een item binnenkort gekeurd moet worden, zodat we daar tijdig actie op kunnen nemen.”

Sterk spul Voor een buitenstaander is het niet voor te stellen hoeveel eigen equipment Van der Ende in eigen beheer heeft. “Als je weet op hoeveel locaties wij werken en hoeveel spullen wij zelf hebben, dan is dat wel uitzonderlijk,” vertelt Hans enthousiast verder. “We kijken natuurlijk wel wat het kost om materieel te huren en hoe vaak we de spullen gebruiken. Dan maken we de balans op en vaak komen we tot de conclusie dat we het gewoon beter zelf kunnen aankopen.” Zowel op locatie als op kantoor in Barendrecht is materiaal en materieel aanwezig. Voor onderhoud, schoonmaak of reparatie wordt het equipment intern geruild. “Eigenlijk is de TD een soort verhuurder van de machines. En de collega’s buiten zijn in wezen onze klanten. Zij moeten tevreden zijn met behulp van een goed stuk werkend en gekeurd gereedschap in de hand.”

De spanning van ad hoc Elke ochtend neemt het duo de dag door en stellen ze prioriteiten. Met ad hoc-klussen houden ze rekening; het dienstverlenende verantwoordelijkheidsgevoel van de twee is grenzeloos.


onvoorspelbaar.”

Woonplaats: Dordrecht Functie: medewerker technische dienst Geboortedatum: 03-04-1977 Geboren te: Dordrecht

Maar zo werkt het toch niet altijd in de praktijk.” Stefan is het daar

Verliefd op en verloofd met: Linda

mee eens: “De praktijk is onvoorspelbaar, daardoor moéten sommige

Kinderen: geen

dingen ad hoc geregeld worden. Wij zijn de leverancier van de

C.V.: Na de MTS in de luchtvaart gezeten en rond­

jongens buiten. Er zijn dagen dat je helemaal vol zit. Als je dan

gezworven bij verschillende bedrijven. Liefde voor de

twee spoedklussen tussendoor krijgt, dan is dat best moeilijk en

techniek behouden en via KPN en de maritieme sector

ook wel eens frustrerend.” Hans knikt begripvol: “Maar als aan

bij Van der Ende terechtgekomen.

het eind van de dag dan toch de klus is geklaard, voelt dat wel

Hobby’s: Reizen/backpacken (dit jaar naar St Petersburg,

heel goed: je hebt iedereen kunnen helpen.”

omdat men zegt dat dit de mooiste stad van de wereld is… dat wil ik met eigen ogen zien), Gamen, Fitness, afstandlopen.


Begin april ontvingen wij van ProRail de opdracht voor het schilderen van de perronkappen van het Rijks足 monumentale stationsgebouw Hollands Spoor in Den Haag. Hierbij voorzien wij circa 25.000 vierkante meter staal en 12.000 vierkante meter hout van een verfsysteem.

Een complex onderdeel van de opdracht is tevens het vervangen van bovenleidingdraagconstructies en het wijzigen van de ophanging van de 1.500 Volt bovenleiding. Deze specialistische werkzaamheden hebben wij uitbesteed aan Strukton Systems bv. Het plaatsen van steigervloeren boven de sporen is het werk van Harsco Infrastructure Construction Services B.V.

Het complete project zal eind 2011 worden opgeleverd.


Wetenswaardigheden over HS

Sinds 1893 heeft het station een Koninklijke wachtruimte.

Station Den Haag HS (Station Hollands Spoor) is het oudste station

In de nacht van 14 op 15 oktober 1989, kort na een restauratie,

van Den Haag. Het werd geopend in 1843 toen de Oude Lijn

werd door een inbreker brand gesticht in de stationsrestauratie.

(de oudste spoorlijn van Nederland) vanuit Amsterdam van Leiden

De brand verwoestte het perrongebouw en een deel van de

naar Den Haag werd doorgetrokken. In 1847 werd de lijn verlengd

perronkap. Het gebouw werd later in historische staat hersteld.

naar Rotterdam. De naam van het station is ontleend aan de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij. Het station ligt

Nu, 21 jaar later, hebben wij het genoegen om de gehele kap

in de Stationsbuurt, de wijk die zijn naam dankt aan - hoe kan

opnieuw van een verfsysteem te voorzien. In de volgende editie

het ook anders - het station.

van Verve volgt een uitgebreide rapportage‌


We zijn een kwartier te laat voor het interview. Hijzelf was tien minuten te vroeg. Reserve! Als we één van de pupillen van Janus Jansen waren geweest hadden we nu op de bank gezeten. De keeperstrainer houdt niet van laatkomers en is resoluut, maar strijkt regelmatig ook zijn hand over zijn hart...

Janus werd ruim 40 jaar geleden geboren in Middelharnis.

te spreken. Zij is mijn klankbord, maar ze heeft me ook de nodige

Hij had bepaald geen gemakkelijke jeugd. Zijn vader was de enige

grijze haren bezorgd,” grapt hij. Samen hebben ze twee zoons.

die om hem gaf. Helaas stierf hij zo’n 13 jaar geleden op 51 jarige

Eén van 13 en één van 14 jaar. “Die jongens zijn mijn trots!”

leeftijd. “Zijn hart,” zegt Janus. “Ik mis hem nog steeds”. Op vrij

Janus en Nannie zijn inmiddels al zo’n 20 jaar samen en waren

jonge leeftijd werd hij het huis uitgezet. Een jaar later ontmoette

afgelopen april 12,5 jaar getrouwd.

hij zijn huidige vrouw Nannie. “Zij heeft mij enorm geholpen in die periode en nog steeds trouwens. Ik was een binnenvetter en

Stuivertje wisselen

leer tot op de dag van vandaag heel veel van haar. Bijvoorbeeld

Janus volgde op de middelbare school een metaalopleiding en is

om met zaken te ‘dealen’ en dingen niet op te kroppen maar uit

op zijn 17e gaan werken via uitzendbureaus. Hij heeft van alles


Janus Jansen (midden boven) met zijn voetbalteam waarin ook zijn zoon speelt. Zijn zoon is de tweede van rechts op de tweede rij (staand juichend met armen in de lucht).

Talent Als jochie was Janus veel op het voetbalveld te vinden. Tegenwoordig is hij dat nog, maar dan als keeperstrainer en assistent coach van het team van zijn jongste zoon Brian. “Brian heeft vanaf zijn 5e jaar gekeept en was daar echt een kei in. Nog niet zo lang geleden is hij veranderd van keeper naar veldspeler. Een aanvaller, écht een talentje! Maar ik ben natuurlijk bevooroordeeld. Dit jaar zijn we, net als vorig jaar, weer kampioen geworden.” Bijna elke wedstrijd van het team is Janus erbij als grensrechter. Bij vermeend onrecht blijkt hij niet altijd zijn mond te kunnen houden tegen de scheidsrechter. Zo kon het gebeuren dat hij pas geleden van het veld werd gestuurd...

Keihard trainen Al een aantal jaren geeft hij keeperstraining aan de jeugd. “Op dit moment train ik 4 jongens en 1 meisje. Ze zijn allemaal zo rond de leeftijd van 11 jaar. Ik kijk waar ze zwak in zijn, dan zoek ik oefeningen op internet of in een boek en daar gaan we dan op trainen. Je moet beter worden waar je zwak in bent want daar word je op geklopt. Als je slecht in duiken bent dan moet je dat leren. Het meisje is de enige die durft te duiken in ons groepje.” Alles bij elkaar kost het voetbal Janus al gauw zo’n twee avonden in de week en dan de zaterdagen nog.

Pure ontspanning Al meer dan 10 jaar is Janus ook aangesloten bij een klaverjas­ club waar hij voornamelijk in de wintermaanden wekelijks een kaartje gaat leggen. “Met de jongens een potje Amsterdams, Utrechts of Rotterdams…maakt niet uit.” Aan het tellen van troefkaarten of strategische overpeinzingen doen ze niet. en nog wat gedaan. Zo heeft hij onder meer gewerkt in een

“Nee, gewoon pure ontspanning.”

zaak waar polyester boten werden gerepareerd, als bijrijder bij Heineken, als grondwerker en een tijdje bij Rijkswaterstaat.

Over ontspanning gesproken… als het voorjaar aanbreekt en het

In 1992 haalde hij diverse lasdiploma’s en is vervolgens een tijdje

weer het toelaat is de familie te vinden in hun stacaravan op een

als lasser/­dokwerker aan de slag gegaan. Hierna heeft hij een

camping in Ouddorp. “Die hebben we vorig jaar gekocht, het is

aantal jaren als straler/schilder gewerkt om vervolgens weer het

maar een half uur van ons huis vandaan, maar je zit toch gelijk

dok in te gaan als lasser. “Toen de ene na de andere scheepswerf

in een heel andere omgeving. Ik kom daar echt tot rust. Je hoort

failliet ging heb ik zonder werk thuis gezeten,” vertelt hij. “In die

er niets anders dan het gefluit van de vogels en het ruisen van

tijd heb ik mijn papieren als beveiliger gehaald en vervolgens een

de bladeren van de bomen. We zitten rondom in het groen en

tijdje in de weekeinden bij Feyenoord als beveiliger gewerkt.”

10 minuten lopen van het strand. De jongens zie je de hele dag

Daarna is hij weer als straler/schilder gaan werken.

nauwelijks, ze gaan naar het jeugdhonk, het sportveld of naar

“Eigenlijk was het steeds stuivertje wisselen tussen de

het strand. Er moet nog wel heel wat aan de tuin gedaan worden,

metaal en het stralen/schilderen”. Op dit moment is Janus

maar dat vind ik juist leuk. Stilzitten kan ik toch niet. Als je het zo

gestationeerd bij BP Europoort en denkt hij eindelijk zijn

hoort een simpel leven misschien, maar ik ben tevreden en

stekkie gevonden te hebben.

gelukkig met mijn leven zoals het nu is.”


Logo diameter 30 meter, letters 6 x

7 meter


Bijzondere

projecten

Conserveren kr aan 52 op 65 m

eter hoogte bi j de

ECT Delta Term

inal, Maasvlakt e.


Zwolseweg 62 | 2994 LB Barendrecht | Postbus 476 | 2990 AL Barendrecht t +31(0)10 - 472 11 88 | f +31(0)10 - 416 22 60 | info@vanderende.nl | www.vanderende.nl

Verve 06  

Bedrijfsblad van Van der Ende Straal- en Schilderwerken, Verve 6e editie