Page 1

verf&inkt magazine van de vereniging van verf- en drukinktfabrikanten VVVF - 06 - 2009

Duurzaam inkopen:

Zo nooit meer! Discussie kostte veel (niet duurzame) energie Oscar Weber (PPG):‘Verfindustrie voor dubbele uitdaging: conversie naar 2010-verven en een crisis’ CAO-onderhandelaar Ben Berkel: ‘Blij met akkoord sociale innovatie’ De mens achter…. Cyriel Taminiau (Veluvine): ‘Gelukkig word je gaandeweg ouder, grijzer en veel wijzer’ Mooi werk: 60.000 m2 opslagtanks coaten in acht maanden Gekleurd verleden: Dichter en verffabrikant Tollens liet concurrentie op ‘merkelijken afstand’ Europese can coatingindustrie strijdt voor harmonisatie wetgeving Oppervlaktebehandeling zoekt ‘plaats die we verdienen’ Coil coating: onbekend, dus onbemind?


Verf&Project

60.000 m

2

opslagta

Op het vlak van technologie en innovatie speelt de verf- en drukinktindustrie een belangrijke rol in Nederland. In nauwe samenwerking tussen verfproducent en applicateur worden knappe staaltjes werk afgeleverd. Zoals de volledige voorbehandeling en conservering van acht nieuwe opslagtanks van Euro Tank Terminal (ETT-2) door Van der Ende Straal- en Schilderwerken. Dat gebeurde met producten van PPG. Te k s t : M a r l o e s H o o i m e i j e r

Eind vorig jaar werden de acht olieopslagtanks in de Europoort opgeleverd. Erik Moerkerken, projectverantwoordelijke vanuit Van der Ende: “Het was een gigantische klus. Onze stralers en schilders hebben in acht maanden tijd 60.000 vierkante meter werk verzet.” Het familiebedrijf uit Barendrecht (derde generatie inmiddels) is gespecialiseerd in het behandelen van bruggen, sluizen, leidingen, hoogspanningsconstructies en technische installaties op raffinaderijen en chemische fabrieken. Het is specialistisch werk, waarvoor Van der Ende altijd nieuwe vakmensen zoekt en zelf opleidt en bijschoolt in de nieuwste technieken, materialen en efficiënte werkmethodes. Het is ook zwaar, vuil en soms gevaarlijk werk. Moerkerken: “Onze mensen werken vanuit hangbakken die aan stalen kabels zijn bevestigd, of zijn op grote hoogte op het dak aan het werk. Of binnen in de donkere tanks, waar ze via een straalkap zuurstof krijgen toegediend. Veiligheid is voor ons altijd het belangrijkste. Niemand wil dat er mensen gewond op een brancard worden afgevoerd. Gelukkig kwam er bij het project ETT-2 zelfs geen pleister aan te pas.” Afmaken De kick en trots van het werk zit vooral in het feit dat Van der Ende en zijn schilders grote, aansprekende projecten mogen ‘afmaken’. Zij zorgen er met al hun kunsten voor dat brug-

28

gen en tanks er goed geconserveerd en verzorgd bijliggen. “Maar het valt niet altijd mee de laatste schakel in een project te zijn”, vertelt Moerkerken. “De druk van de deadline is enorm. Het vergt goede planning, afstemming en communicatie. We werkten op een zeker moment aan vier tanks tegelijk, zowel in- als uitwendig. Gemiddeld waren er dertig gritstralers en schilders in ploegendiensten aan het werk. Soms werd er ook in de avonduren en weekends doorgewerkt of moesten we wachten tot anderen klaar waren, bijvoorbeeld met het leggen van leidingen. Dan mochten wij niet stralen vanwege de stofoverlast.” G e e n m a n c o’s Aangezien de opdrachtgever al in de ontwerpfase had gekozen voor producten van PPG, moest Van der Ende gedu-


Verf&Project

nks gecoat in acht maanden

liseerd water ingeneveld. Hierna moesten we nog een keer stralen. Dit betekende veel extra werk in dezelfde tijd. Na elke activiteit werd er gemeten of we op de goede weg waren.” Airless

rende het project nauw samenwerken met deze producent. “Het is een leverancier waar we goede ervaring mee hebben en die goede producten levert. Ook in dit project hebben we uitstekend samengewerkt. De producent snapt wat wij willen en dat het in ons beider belang is om problemen tijdens de uitvoering zo snel mogelijk op te lossen. De deadline mag niet in gevaar komen”, aldus Moerkerken. Tijdens de gehele voorbehandeling en het coatingproces heeft PPG het project gevolgd. Het bedrijf doet dat via inspecteurs die controleren, rapporteren en overleggen met de applicateur gedurende het werk. Opdrachtgever, leverancier en applicateur spreken vooraf een kwaliteitsstappenplan af. “Als iedereen op vaste meetpunten heeft gezien dat de kwaliteit goed is, gaan we verder met ons werk. Zo heeft iedereen de garantie dat er geen manco’s onder de verflaag zitten. Opslag-

verf&inkt 06 - 2009

bedrijven kunnen het zich niet permitteren om een tank voortijdig uit gebruik te nemen als gevolg van falende coating.” Chloride Het begint al met de kwaliteit van het staal zelf, dat op sommige plaatsen zo’n twintig millimeter dik kan zijn. Bij een aantal tanks was het zoutgehalte aan de binnenzijde te hoog. Soms komt dat door tussenopslag van de staalplaten in een omgeving waar een zeeklimaat heerst. Maar het kan ook komen doordat de tanks eerst worden gevuld met buitenwater om te testen of de tank lek is, zich te veel zet of verzakt. Het chloridegehalte van dit testwater kan te hoog zijn, waardoor er zouten achterblijven na de test. “Om dit zoutprobleem op te lossen moesten de tanks van binnen eerst worden voorgestraald en daarna met gedeminera-

Inwendig werden de tankbodems en de wand tot één meter van de onderste rand (17.500 m2) voorzien van een dikke coatinglaag: roestveroorzakende stoffen uit olieproducten zakken naar beneden. PPG heeft de gebruikte coating NovaGuard 890 speciaal ontwikkeld voor deze industrie, omdat het goed bestand is tegen biodiesel en de bestanddelen daarin. Ethanol bijvoorbeeld, dat zeer schadelijk kan zijn voor tankcoatings. De schilders hebben de coating op bijzondere wijze, via airless spuiten, aangebracht. Moerkerken: “Dat wil zeggen dat de pomp verf aanzuigt en door de slang heen spuit, zodat we het direct kunnen verspuiten. Niet zoals bij het spuiten van een auto, met een luchtstroompje waar verf aan wordt toegevoegd. Dan kom je niet aan voldoende productie om deze laagdikte efficiënt te spuiten. En met een roller doe je er ook te lang over.” “Airless spuiten moet je wel doen in een dichte ruimte. Buiten vliegt de verf overal heen. Het is zwaar, specialistisch werk met dure apparatuur. En het vereist grote concentratie en vakmanschap van de spuiter om in één keer

29


actueel

Moerkerken: “De maatschappij accepteert steeds minder overlast”

een egale dichte laag van 400 tot 600 mciron aan te brengen. Buiten staat een collega aan de verfpomp die zorgt dat er altijd verf uit de spuit komt. Teamwerk is belangrijk.”

Brede bescherming

Receptuur

Geïsoleerde tanks uitwendig; 5 tanks

Ook alle buitenzijdes moesten eerst worden gestraald met grit (42.400 m2). De constructieschilders hebben vijf van de acht tanks vervolgens voorbehandeld met een primerlaag. Deze tanks werden daarna door een ander bedrijf geïsoleerd en daarmee geschikt gemaakt voor de opslag van stookolie. Op de drie andere tanks bracht Van der Ende ook nog een toplaag aan. Maar bij de eerste tank bleek al dat de verf niet goed aan te brengen was. “Om goede kwaliteit te leveren moet je goed luisteren naar je mensen in het team. De verf rolde niet lekker, de rol slipte en we kwamen niet tot een egale laag met een constante dikte. Als je de mensen hoort schelden tijdens de koffie, weet je dat het anders moet. Zij doen het zware werk en zien wat er gebeurt. PPG heeft de receptuur iets aangepast en we zijn met andere rollers gaan werken. Daar spendeer je een dag aan, maar die tijd verdien je op zo veel vierkante meters vanzelf weer terug.” Oppervlaktetolerant Een goede projectaanpak samen met innovatieve verfsystemen en technieken maken het, volgens Moerkerken, voor opdrachtgevers nog steeds aantrekkelijk om te kiezen voor staal met coating in plaats van bijvoorbeeld

verf&inkt 06 - 2009

Geïsoleerde delen: 1e laag Sigmacover 256 laagdikte 75 micron Niet geïsoleerde delen: 1e laag Sigmacover 256 laagdikte 75 micron 2e laag Sigmacover 630 laagdikte 75 micron 3e laag Sigmadur 580 laagdikte 50 micron Niet geïsoleerde tanks uitwendig; 3 tanks 1e laag Sigmacover 1500 laagdikte 125 micron 2e laag Sigmadur 580 laagdikte 75 micron Uitwendig is de coating m.b.v. rollers aangebracht.

kunststoftanks. Het is aan de leverancier en applicateur samen om deze materiaalcombinatie in de toekomst aantrekkelijk te houden. “Staal is een fantastisch materiaal, erg sterk, in alle vormen te krijgen en gemakkelijk te bewerken. Een nadeel is dat het altijd weer naar z’n oervorm terugkeert als je het niet behandelt. Staal roest. Gelukkig is staal met verf nog altijd veel goedkoper dan kunststof. Maar verf moet wel steeds vaker zonder oplosmiddelen worden geleverd en in minder lagen aangebracht, ofwel: milieuverantwoord en kostentechnisch aantrekkelijk.” “In de toekomst komen we niet meer weg met een verfsysteem dat een ondergrond vereist die droog gestraald is, zoals bijvoorbeeld voor ETT-2 was voorgeschreven. Want droogstralen betekent stofoverlast. Leveranciers zullen vaker producten moeten leveren die oppervlaktetolerant zijn. Zodat je ook nat – met een soort smurrie – kunt stralen en veel minder stofoverlast hebt. De verf moet zich gewoon kunnen hechten aan het staal, ook al zit er na het nat stralen wat oppervlakteroest. De maatschappij accepteert steeds minder overlast.” •

Inwendige coating; 8 tanks 1e laag SigmaGuard 260 laagdikte 75 micron 2e laag SigmaNovaguard 890 laagdikte 400 tot 600 micron Inwendig is de coating d.m.v. airless spuittechniek aangebracht.

31

Artikel ETT2 8 nieuwbouw tanks  

Artikel over het conserveren van 8 nieuwbouw tanks bij ETT.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you