Usbl-magasinet nr. 2 2018

Page 8

HJEMME HOS GURO OG JACOB

GURO HAR USBL’S KOSELIGSTE KJØKKEN!

Du husker kanskje at vi i Usbl-magasinet nr. 3/17 hadde konkurransen «Usbl’s koseligste kjøkken»? Det kom inn mange flotte bidrag, og @gurovongermeten stakk av med den gjeve tittelen. Premien var et gavekort på 10 000 kr fra Power og et gavekort på 5000 kr fra Modena Fliser. Juryen falt for Guros hjemmekoselige stil med en herlig miks av gammelt og nytt. Gule detaljer skaper glede i interiøret.

8


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.