Page 1

CENTENARUL Societăţii Române a Horticultorilor 1913-2013

pag. 6

Ambasadorul Franţei în România interesat de Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca

pag. 10

Ziua Mondială a Alimentaţiei celebrată la USAMV Cluj-Napoca

pag. 12

Anul 5 | Nr. 7 | Noiembrie 2013 | Publicație gratuită | ISSN 2066-5970

Conferinţa Rectorilor Danubieni Conferinţa Rectorilor Danubieni (DRC) re­pre­zintă o asociaţie internaţională a universităţilor din spaţiul Danubian, fondată în anul 1983, în acest an aniversându-se 30 de ani de existenţă. Reuniunea DRC are loc anual, în 2011 fiind organizată la Viena, unde se află Secretariatul Permanent, iar în 2012 a avut loc la Praga, unde se află şi sediul Preşedenţiei DRC. In acest an, universitatea noastră a avut onoarea de a fi organizator al Conferinţei DRC, având în vedere faptul că Domnul Rector, Prof. Dr. Doru Pamfil este vice-preşedinte al DRC. De altfel, în Centrul universitar Cluj-Napoca DRC s-a organizat pentru a doua oară, prima dată –fiind organizată de Universitatea “Babeş-Bolyai” în anul 2004. Conferinţa de anul acesta a fost dedicată "Parteneriatului de Cercetare şi Inovare în regiunea Dunării", fiind desfăsurată în zilele de 7 şi 8 Noiemrbie 2013, La Institutul de Stiinţele Vieţii din campusul USAMV Cluj-Napoca. La acest eveniment a participat comisarul european Dacian Cioloş - Comisar European pentru Probleme de Agricultură şi Dezvoltare Rurală, iar comisarii UE Máire Geoghegan-Quinn Comisar pentru Cercetare Inovare şi Ştiinţă şi Johannes Hahn - Comisar pentru Politici Regionale au transmis mesajele lor în format video. Tot din partea Comisiei Europene ne-au ono­ rat cu prezenţa domnii Vladimir Šucha, Directorul General Executiv şi dl Andrea Conte, ambii reprezentând UE-JRC (Joint Research Centre) precum şi Directorul General Ad-

junct al DG RTD, domnul Rudolf Strohmeier. Lucrările Conferinţei au fost conduse, în cadrul diferitelor secţiuni de Prof. Dr. Jiří Balík, presedintele DRC şi Rector al Universităţii de Ştiinţele Vieţii din Praga, Prof. Dr. Martin Gerzabek, Rector al Universităţii BOKU din Viena şi Prof. Dr. Doru Pamfil, Rectorul USAMV ClujNapoca, în calitate de vice-preşedinţi ai DRC. Din partea Guvernului României am avut privilegiul de a-i avea alături pe domnii: Mihnea Costoiu - Ministru Delegat pentru Învăţământul Superior, Cercetare Ştiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică, Bogdan Aurescu - Secretar de Stat la Ministerul Afacerilor Externe, Achim Irimescu - Secretar de Stat Mi­ nisterul Agriculturii şi al Dezvoltării Rurale, Adrian Curaj - Director General UEFSCDI. Evenimentul a inclus şapte sesiuni. Ceremonia oficială de deschidere a continuat cu trei

sesiuni susţinute de trei personalităţi importante din partea Comisiei Uniunii Europene şi de trei reprezentanţi ai Guvernului României. Celelalte trei sesiuni care au avut loc în după amiaza următoare şi au fost axate pe colaborarea cu JRC (Joint Research Centre) şi DAC (Danube Academies Conference). SESIUNEA DE DESCHIDERE a fost moderată prin discursuri de întâmpinare, de către Carmen Socaciu - Prorector al USAMV Cluj-Napoca, Jiří Balik - Preşedinte al DRC, Rector al Universităţii Cehe a Ştiinţelor Vieţii din Praga, Doru Pamfil - Vicepreşedinte al DRC, Rector al USAMV Cluj-Napoca, Gheorghe Ioan Vuşcan - Prefectul judeţului Cluj, Radu Ardevan - UBB Cluj-Napoca şi Ferdinand Devinsky - Preşedinte Onorific al DRC. (continuare în paginile 2, 3)


Paginile Universităţii

SESIUNEA 1: CERCETARE ŞI INOVARE ÎN REGIUNEA DANUBIANĂ

Moderatorul acestei sesiuni a fost Jiří Balik, Preşedintele Conferinţei Rectorilor Danubieni. Sesiunea a fost axată pe Cercetarea şi Inovarea europeană şi a prezentat universităţilor dunărene noi oportunităţi de colaborare şi integrare în Zona de Cercetare Europeană, prin intermediul programului Orizont 2020. Un exemplu de integrare, bazat pe fundamentarea politicilor publice, a fost oferit de reprezentantul Guvernului României,

Mihnea Costoiu - Ministrul delegat pentru Învăţământul Superior, Cercetare Ştiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică. Discursuri interesante şi noutătile referitoare la politicile de cercetare şi inovare în Europa au fost susţinute de Rudolf Strohmeier - Director General Adjunct DG RTD şi Mihnea Costoiu - Ministrul delegat pentru Învăţământul Superior, Cercetare Ştiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică, România.

SESIUNEA 2: CERCETARE ŞI STRATEGIE DE INOVARE ÎN REGIUNEA DUNĂREANĂ

Moderatorul acestei sesiuni a fost Martin Gerzabek, Vicepreşedinte al Conferinţei Rectorilor Danubieni. Sesiunea s-a axat pe evaluarea colaborării în ţările din regiunea Dunării şi pe oportunităţile de cercetare şi inovare oferite de noua strategie europeană (EUSDR), fiind subliniată contribuţia României la implementarea EUSDR. Discursuri cu privire la rolul cercetării în strategia inovării în zona Dunării au fost prezentate de către: • Johannes Hahn, Comisia Europeană, Comi­ sar pentru Politici Regionale (mesaj video) • Bogdan Aurescu, Secretar de Stat pentru Afaceri Strategice, Ministerul Afa­ cerilor Externe

2

• Vasile Puşcaş, Negociator Şef al României şi Ministru pentru Afaceri Europene

SESIUNEA 3: PARTENERIAT ÎN VEDEREA CERCETĂRII ŞI INOVĂRII ÎN ZONA RURALĂ DUNAREANĂ

Moderatorul acestei sesiuni a fost Doru Pamfil, Vicepreşedinte al Conferinţei Rectorilor Danubieni. Programul noului Parteneriat European pentru Inovare (EIP) are potenţialul de a întări colaborarea în domeniul agriculturii şi stimulează universităţile dunărene să participe la proiecte de cercetare şi ino­ vare în vederea susţinerii politicii CAP şi a dezvoltării zonei rurale. În vederea unor viitoare parteneriate pentru dezvoltarea rurală în regiunea dunăreană, a fost prezentată o viziune a unei potenţiale colaborări cu sistemul de cercetări al României în domeniul Agriculturii. Discursurile referitoare la pprogramul EIP în agricultură au fost prezentate de: • Dacian Cioloş, Comisia Europeană, Comi­ sar pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală • Achim Irimescu, Secretar de Stat, Mi­ nisterul Agriculturii şi al Dezvoltării Rurale, România

SESIUNEA 4: SUPORTUL ŞTIINŢIFIC AL JRC PENTRU CERCETARE ŞI INOVARE

Moderatorul acestei sesiuni a fost Mi-


Paginile Universităţii chael Lošťák, Prorector al Universităţii Cehe a Ştiinţelor Vieţii din Praga. În cadrul acestei sesiuni s-a prezentat suportul ştiinţific al JRC în direcţia cercetării şi inovării cu privire la strategia UE pentru zona dunăreană. Discursuri cu privire la parteneriatele pentru cercetare şi inovare în zona dunăreană susţinute de comisia europeana prin JRC • Vladimir Šucha, Directorul General Adjunct al JRC, Comisia Europeană • Tudor Prisecaru, Secretar de Stat pentru Cercetare, Ministerul Educaţiei Naţionale

SESIUNEA 5: COOPERAREA CU PRIVIRE LA CERCETAREA DAC ÎN REGIUNEA DUNĂREANĂ

Moderatorul acestei sesiuni a fost Aleksa Bjeliš, Rector al Universităţii din Zagreb, Croaţia. În cadrul acestei sesiuni a fost prezentat suportul ştiinţific al DAC pentru cercetare şi inovare în legătură cu strategia UE pentru zona dunăreană Discursuri cu privire la parteneriatele de cercetare şi inovare în agricultură • Štefan Luby, Preşedintele Conferinţei Academiei Dunărene • Cristian Hera, Vicepreşedinte al Academiei Române, Bucureşti

SESIUNEA 6: CĂTRE O REGIUNE DUNĂREANĂ, INOVATOARE ŞI CU SPECIALIZĂRI INTELIGENTE Moderatorul acestei sesiuni a fost - Miroslav Veskovic, Rector al Universităţii din Novi Sad, Serbia.

Discursuri: • Andrea Conte, Economist JRC, Comisia Europeană • Adrian Curaj, Director General al Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, Bucureşti

CONCLUZIILE AU FOST PREZENTATE

• Discursul de încheiere susţinut de comisarii europeni • Discursul de încheiere susţinut de Vla­ dimir Šucha, Directorul General Adjunct al JRC • Discursul de încheiere susţinut de Martin Gerzabek, Vicepreşedinte al Confe­ rinţei Rectorilor Danubieni Alături de aceşti prestigioşi invitaţi au participat şi rectori din 11 ţări europene şi 46 de universităţi, însumând peste 152 de participanţi. Universităţile din Romania au fost prezente la Conferinţă, prin rectori, prorectori sau decani, fie în calitate de membrii DRC, fie în calitate de candidaţi, prezentându-şi în faţa adunării generale, performanţele, dorinţa şi motivaţia de a deveni membrii DRC. Astfel, 10 universităţi din Romania au primit votul pozitiv şi au fost nominalizate ca membrii DRC. USAMV Cluj-Napoca a organizat, în prima zi a evenimentului, o conferinţă de presă dedicată Conferinţei Rectorilor Universităţilor Danubiene. La Conferinţa de presă au răspuns întrebărilor mass mediei clujene şi naţionale, domnul Dacian Cioloş - Comisar European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, domnul

Rudolf Strohmeier - Director general adjunct DG RTD, domnul Martin Gerzabek - Vicepreşedintele al Conferinţei Rectorilor Danubieni, domnul Mihnea Costoiu - Ministrul delegat pentru Învăţământul Superior, Cercetare ştiinţifică şi Dezvoltare tehnologică, precum şi domnul Doru Pamfil – Vicepreşedinte al Conferinţei Rectorilor Danubieni. Holul Institutului de Stiiţele Vieţii a fost şi sediul unui festival al alimen­ telor tradiţionale realizate de studenţii, masteranzii şi doctoranzii Facultăţii de Stiinţa şi Tehnologia Alimentelor, care a avut un succes deosebit „degustat“ dexparticipantii la conferinţă. Frumoasele aranjamentele florale care au întregit decorul, au fost oferite publicului de către foşti studenţi ai universităţii noastre In concluzie, prin complexitatea, nou­ tatea şi impactul discuţiilor şi a analizelor prezentate la această conferinţă, precum şi prin participarea acestor reputaţi reprezentanţi internaţionali şi naţionali, putem aprecia succesul acestui eveniment unic prin amploare şi semnificaţii, la USAMV Cluj-Napoca, Romania. Prorector, Prof.Dr. Carmen Socaciu

3


Paginile Facultăţii de Agricultură

Un deziderat realizat – Societatea de Protecţia Plantelor Transilvania Data de 11 octombrie 2013 reprezintă un punct de reper în perpetuarea unei importante tradiţii - Organizarea Conferinţelor Societăţii de Protecţia Plantelor Transilvania. Dispariţia prematură a preşedintelui executiv, Prof.dr. Viorel FLORIAN, a produs o sincopă funcţională, iar derularea activităţilor societăţii nu a mai urmat un ritm constant. Acestea au fost premisele organizării celei de-a XXXI-a ediţii a Conferinţei Societăţii de Protecţia Plantelor Transilvania, eveniment devenit posibil ca urmare a inițiativei unui colectiv de profesioniști în protecția plantelor. Evenimentul s-a desfăşurat în Amfiteatrul Bleumarin al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj – Napoca şi s-a bucurat de participarea a 104 membri din 14 judeţe din Transilvania, dar şi de prezenţa domnului Prof. dr. Mihai BERCA, preşedintele Societăţii Naţionale de Protecţia Plantelor. Debutul conferinţei a fost marcat de discursul Domnului dr.ing. Mihai Tomşa, personalitate marcantă a domeniului protecţiei plantelor. Acesta a fost dedicat istoricului societăţii, realizărilor acesteia, dar şi prezentării agendei conferinţei. Alocuţiunea domnului Prorector al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj – Na­ poca, Prof. dr. Ioan Rotar, care a premers desfăşurarea lucrărilor, a marcat suportul ştiinţific şi susţinerea pe care Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj – Napoca a oferit-o şi este gata să o ofere în continuare, Societăţii de Protecţia Plantelor Transilvania. După un moment impresionant - „In memoriam” Prof. univ. dr. Viorel FLORIAN, care a evocat personalitatea profesorului, cercetătorului, dar şi omului Viorel FLORIAN, lucrările conferinţei au continuat cu prezentarea Raportului de activitate, după care s-a trecut la alegerea Colegiului Director al Societăţii de Protecţia Plante-

4

lor Transilvania. În urma voturilor acesta este constituit din: Prof. dr. Ioan OROIAN – Preşedinte, Dr. ing. Mihai TOMŞA Preşedinte onorific, 3 vicepreşedinţi (Dr. ing. Liliana TOMOIAGĂ, Prof. dr. Ion OLTEAN, Dr. Ing. Marian POGĂCEAN), un secretar, un responsabil financiar, câte un reprezentant al fiecărui judeţ, în calitate de membru al consiliului şi un reprezentant al fermierilor în persoana drd. Ing. Ovidiu ONIŞOR S.C. Ada Prod Com S.R.L După finalizarea alegerilor, Prof. dr. Ioan OROIAN, preşedintele ales al societăţii a prezentat programul de activitate pentru anul 2014, care are ca puncte de reper organizarea a două conferinţe (în aprilie - mai, la Braşov, cu tematica Protecţia cartofului şi a sfeclei de zahăr; în octombrie noiembrie, la sediul societăţii Bioterra Cluj - Napoca sau la Unitatea Fitosanitară Târgu Mureş) şi reluarea activităţii publicistice, prin continuarea editării şi publicării revistei Protecţia plantelor. Agenda conferinţei a inclus şi prezentarea produselor şi activităţilor companiilor BAYER şi CHEMTURA, în România, cu particularizarea prezenţei acestora în zona Transilvaniei. Expunerile au fost realizate de reprezentanţii companiilor la conferinţă, ing. Mihai GYORFI şi respectiv ing. Remus FATOL.

Deşi au figurat a ultimul punct pe ordinea de zi, discuţiile au constituit cel mai animat moment al conferinţei. Acestea au fost axate atât pe aspecte tehnice le­ gate de modalitatea de utilizare şi comercializare a produselor de protecţia plan­ telor, cât şi pe problematicile ce vizează domeniul legislativ, sau cele ce vizează necesitatea reînfiinţării laboratoarelor de protecţia plantelor. Un subiect ce s-a bucurat de asemenea de interes, a fost cel legat de personalul implicat în activitatea de protecţia plantelor, care este deficitar numeric. S-a subliniat necesitatea ca specializările cu profil agricol să fie în conformitate cu cerinţele reale şi de asemenea, nevoia imperioasă de a intensifica sincronizarea între învăţământ (licee de profil, universităţi) şi cerinţele practicii din domeniul protecţiei plantelor. Succesul evenimentului ne demonstrează faptul că după o resuscitare în forţă, aşa cum a demonstrat numărul partici­ panţilor şi determinarea acestora, Socie­ tatea de Protecţia Plantelor Transilvania are toate premisele de a redeveni ceea ce a fost iniţial, adică un motor în evoluţia agriculturii din România. Prodecan Cercetare, Şef lucrări dr. Antonia Odagiu


Paginile Facultăţii de Agricultură

Agregate agricole moderne prezentate studenţilor şi fermierilor Firma GENERAL LEASING a organizat pentru studenţii de la USAMV ClujNapoca şi pentru fermierii din zonă o prezentare de agregate agricole mo­ derne, de ultimă generaţie, cu multă aparatură electronică la bord. Activitatea s-a desfăşurat pe platforma de maşini de la Departamentul I, făcând parte din acţiunea DemoTour Massey Ferguson Super 600 de promovare a tehnicii agricole moderne, pentru creşterea eficienţei şi rentabilităţii agriculturii.

Principalele maşini şi agregate agricole prezentate participanţilor au fost:

1. Tractor Massey Ferguson MF 3600 + Maşină de administrat îngrăşăminte chimice Kverneland Exact TL 1500 Geospread, echipată cu GPS; 2. Tractor Massey Ferguson MF 5600 + Instalaţia de erbicidat Ikarus S 38/24; 3. Tractor Massey Ferguson MF 6600 + Qualidisc Kverneland 5000 F; 4. Tractor Massey Ferguson 7626 + Semănătoare Kverneland MSC 3; 5. Tractor Massey Ferguson MF 8690 + Plug Kverneland PW 100-8 + Packomat; 6. Încărcător telescopic Dieci Agristar 37.7; 7. Combină Laverda M 310 MCS. Tractoarele şi maşinile agricole au fost prezentate de Directorul General, ing. Remus Răduleţ şi de ing. Luca Valeriu, care au subliniat noutăţile constructive, domeniul de utilizare, modul de exploatare, precum şi avantajele acestor agregate faţă de cele existente în producţie. S-a subliniat faptul că firma Massey Ferguson investeşte masiv în cercetare şi dezvoltare, inginerie şi producţie, pentru a asigura fermierilor din întreaga lume utilaje agricole perfect armonizate pentru a satisface necesităţile viitoare ale fermierilor. Am avut deosebita plăcere ca la acest eveniment să participe şi conducerea

Universităţii, Dl. Rector prof.dr. Doru Pamfil şi Dl. Preşedinte al Senatului prof.dr. Liviu Alexandru Mărghitaş. În alocuţiunea sa, Dl. Rector a subliniat importanţa prezentării noilor tipuri de utilaje pentru studenţi şi necesitatea întăririi legăturilor dintre universităţi şi firmele contructoare de maşini şi utilaje agricole pentru ca studenţii şi fermierii să fie la curent cu noutăţile din domeniu. După terminarea prezentării agregatelor agricole, acestea au rămas pe platforma de maşini, în jurul cortului special amenajat pentru participanţi, capotele motoarelor s-au ridicat, iar cabinele tractoarelor au fost deschise pentru ca cei interesaţi să poată vedea aparatura electronică de comandă şi control, amănuntele constructive ale tractoarelor şi maşinilor agricole, precum şi posibilităţile de reglare. De remarcat este faptul că la finalul evenimentului, firma General Leasing a organizat o tombolă care a constat într-o excursie de trei zile la firma Massey Ferguson din localitatea Beauvais – Franţa. În urma tragerii la sorţi, cinci fermieri şi şase studenţi au avut norocul să se afle pe lista participanţilor la excursie.

Din universitatea noastră, studenţii norocoşi au fost:

1. Tarcsa Gerco – III Agricultură 2. Darius Haprian – I Montanologie

3. Andrei Cosmin Pop – II Silvicultură 4. Rareş Moroşan - III EMAIA 5. Mihai Flonta – III IPM 6. Viorel Varvari – II Silvicultură Excursia a durat trei zile, iar deplasarea pe ruta Bucureşti – Beauvais s-a făcut cu avionul, cheltuielile de transport.cazare si masa fiind suportate de firmă. La Massey Ferguson, în localitatea Beauvais, s-au prezentat de către conducerea firmei tipurile de tractoare fabricate, direcţiile de dezvoltare a firmei, care are deviza”FOR A NEW GENERATION”, rezumându-se la a concepe şi realiza noi tipuri de maşini, mai fiabile şi mai uşor de utilizat pentru fermierii tineri, care cer un tractor inteligent, eficient, curat şi fiabil pentru creşterea producţiei şi conservarea mediului. S-a vizitat şi linia de fabricare şi montaj, unde s-a putut remarca calitatea prelucrărilor mecanice a produselor şi precizia de montaj. În ziua următoare, participanţii au făcut un tur al Parisului cu autocarul,ghidul prezentand principalele obiective turistice, apoi s-a luat masa la un restaurant, după care s-au alocat patru ore timp liber. Consider că întreaga activitate desfăşurată a fost instructivă pentru participanţi, ei având ocazia să cunoască noi tipuri de utilaje agricole fapt pentru care multumim firmei GENERAL LEASING. Prof. Dr. Ing. Ioan Drocas

5


Paginile Facultăţii de Horticultură Centenarul Societăţii Române a Horticultorilor 1913-2013 În urmă cu o săptămână, într-o zi frumoasă de toamnă (28 nov. 2013) a fost celebrat un veac de la înfiinţarea Societăţii Române a Horticultorilor (SRH). Pentru a marca acest unic eveniment, la Bucureşti, în Aula Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti” s-au omagiat eforturile generaţiilor de specialişti, care s-au implicat şi au sprijinit dezvoltarea horticulturii din România. Adunarea festivă a fost prezidată de către Preşedintele de onoare SRH, prof. dr. doc. Nicolae ŞTEFAN. La acest eveniment însemnat au participat o serie de personalităţi: Preşedintele ţării Traian Băsescu, Comisarul european pentru Agricultură Dacian CIOLOȘ, Preşedintele ASAS Prof. Dr. Gheorghe SIN, Prof. Dr. Cristian HERA fost preşedinte ASAS, preşedintele SRH Prof. Dr. Gheorghe GLĂMAN şi mulţi alţii. După un discurs laudativ la adresa horticulturii şi horticultorilor şeful statului a decorat SRH-ul cu Ordinul "Meritul Agricol" - în Grad de Cavaler, cu prilejul acestei aniversări. În continuare au fost transmise mesaje de felicitare pentru SRH din partea reprezentaţilor facultăţilor şi institutelor de cercetare din România. Delegaţii Filialei SRH - Cluj au fost Prof. dr. Viorel MITRE – preşedinte SRH, Prof. Dr. Doru PAMFIL, Prof. Dr. Maria CATOR, Conf. Dr. Ioana MITRE şi Şef. lucr. Dr. Erzsebet BUTA. Cu prilejul sărbătoririi Centenarului SRH

(1913-2013) au fost înmânate premii pentru slujitorii horticulturii din diferite domenii, pentru cărţi şi lucrări ştiinţifice relevante, soiuri noi obţinute, dezvoltări investiţionale în exploataţiile horticole. În cadrul filialei noastre, s-au obţinut următoarele premii: - Premiul Ion Haşeganu - Prof. Dr. Doru PAMFIL pentru Institutul de Cercetări Horticole Avansate al Transilvaniei; - Marele Premiu – Prof. Dr. Maria CANTOR pentru proiectul de cercetare şi dezvoltare „Cercetări privind amenajarea şi modernizarea spaţiilor verzi din România cu impact favorabil asupra mediului înconjurător şi uman”; - Marele Premiu - Prof. Dr. Dumitru INDREA, Prof. Dr. Alexandru S. APAHIDE-

AN, Prof. Dr. Maria APAHIDEAN, Prof. Dr. Dănuţ MĂNIUŢIU, Conf. Dr. Rodica SIMA pentru Cultura legumelor – 2012; - Marele Premiu – SCDP Cluj-Napoca pentru 10 soiuri de pomi, 6 soiuri de flori şi 14 soiuri de trandafiri; - Premiul Ion Haşeganu – USAMV ClujNapoca pentru 2 soiuri de flori şi 3 soiuri de pomi; - Premiul Ion Haşeganu – Dr. Ştefan WAGNER pentru cartea Trandafiri cu parfum – 2010; - Premiul Ion Haşeganu – Prof. Dr. Viorel MITRE pentru cartea Pomicultură specială – 2008; - Premiul Charles Faraudo – SC. Ferma Steluţa SRL Cluj-Napoca, pentru Plantaţia pomicolă de 56 ha; Cu ocazia acestei manifestări au fost prezentate momente importante din trecutul horticulturii româneşti, dar şi situaţia actuală şi de perspectivă a acestui sector. Festivitatea s-a încheiat cu o expoziţie horticolă, în care au fost fost prezente majoritatea firmelor reprezentative din horticultura românească şi cu o masă festivă. Prof. Dr. Viorel Mitre – Preşedinte SRH Şef. lucr. Dr. Erzsebet Buta

6


Paginile Facultăţii de Horticultură

Mândria de a inventaria reuşitele Ne simțim împliniți. Nu am fost noi pe scenă, nu noi am primit diploma și felicitările și nici nu suntem noi cei pe care îi îndulcește gustul succesului, cu atât mai mult cu cât nici nu ni-l putem asuma. Doar l-am făcut să fie posibil, și acesta este motivul pentru care zâmbim cu încredere. Noi, Departamentul de Științe Economice, cei care nu ne putem imagina existența fără performanțele celor pe care avem răspunderea, dar și plăcerea, de a-i pregăti. Vă supunem acum atenției una dintre reușitele actuale: prima promoție ERASMUS MUNDUS a MSc Food Identity, program de studii care pregătește specialiștii capabili să pună în valoare avantajul comparativ al produselor cu identitate geografică. Acest master internațional, în care universitatea noastră oferă studenților pregătirea economică, este rezultatul unui parteneriat care ne-a adus aproape de alte 7 universități din 4 țări europene. Am avut alături de noi timp de un semestru 25 de studenți din 15 țări de pe 5 continente care s-au alăturat studenților noștri de la MSc Agribusiness pentru întreaga perioadă a semestrului II, iar provocarea a fost semnificativă, dar benefică atât pentru cei de la catedră, cât și pentru cei din bănci. Asupra a ce dorim să ne oprim acum

este caracterul profesional al acestui program de studii, care reușește să ofere pregătirii teoretice și cadrul practic de realizare, studenții dovedindu-și, astfel, calitățile profesionale încă înainte de absolvire. Ne referim în special la proiectele de disertație, care au reușit să rezolve probleme reale ale unor companii: a fost dezvoltată strategia de marketing pentru Jinxiang Garlic (China), au fost certificate “Prunele uscate cu nucă de pe

Valea Barcăului” ca Produs Tradițional Românesc, a fost observat potențialul produselor din Creta de a se extinde pe piețe externe, s-a realizat trasabilitatea produselor SC Valea Barcăului SRL și s-au creat noi produse și servicii, pe baza studiului comportamentul consumatorilor propriei companii „We Deliver Taste“ (Olanda). Sunt rezultate ale unor studii și cercetări care vor afecta pozitiv durabilitatea și performanțele economice ale companiilor alături de care au lucrat. Iar noi am deschis încă o poartă către mediul economic, către viața reală dură în care competiția și consumatorii pot constitui, deopotrivă, amenințări și oportunități, în funcție de modul în care absolvenții le înțeleg, le stăpânesc și reușesc să le pună în valoare. Ne-am asumat rolul de a forma studenții tocmai în această direcție și, cu plăcere, avem ocazia să inventariem și un bilanț al succeselor. Nu putem decât să le mulțumim studenților și absolvenților pentru aceste reușite și să le dorim să ne oblige să avem de încheiat un inventar din ce în ce mai bogat. Conf. Dr. Felix Arion

7


Paginile Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii

Popasuri de bun venit!

Figura 1. Interior de adăpost S.C. „Agrocarmolact” Bistriţa Năsăuad - 2013 Formarea viitorului specialist în arta creşterii animalelor presupune deopotrivă, aplicarea unei suite de metode didactice şi un temeinic proces de instruire practică, încă din primul an de studenţie. Stabiliţi de destin ca prin instrumentele ştiinţei să înţeleagă sluijirea şi susţinerea ordinii existenţiale a speciilor de fermă de interes economic, încă din prima săptămână a anului universitar, studenţii anului I ai Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii au participat la Programul de iniţiere în practică conceput şi elaborat de către conducerea Facultăţii. După Festivitatea de deschidere a noului an universitar şi după prezentarea succintă a bazei materiale a universităţii, în perioada 1-5 octombrie , tinerii „boboci” de la specializările ZOOTEHNIE, BIOTEHNOLOGII şi ACVACULTURĂ, sub îndrumarea unor cadre didactice cu multă aplicaţie practică (prof. Mihai GHEORGHE, prof. Vasile MICLEA, conf. Vasile CIGHI, conf. Stelian DĂRĂBAN, asist. Mihai BENŢA şi asist. Bogdan VLAIC) au efectuat deplasări zilnice la exploataţii agro-zootehnice private din judeţele Alba, Bistriţa Năsăud, Cluj şi Mureş. La Aiud, în judeţul Alba studenţii au luat cunoştinţă cu materialul biologic taurin specializat în direcţia producţiei de lapte, cu o exploataţie agro-zootehnică privată

8

care îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea unui inginer zootehnist, absolvent de Cluj – Traian FLOREA. Acolo au avut prilejul să cunoască, „pe viu”, activitatea specifică cu principalele elemente care stau la baza organizării şi coordonării fluxului de hrănire, întreţinere, îngrijire şi exploatare a vacilor de lapte. După o scurtă lecţie de agrotehnică, predată de dl. prof.Mihai Gheorghe la marginea tarlalei, acolo unde se zămislea viitoarea recoltă, grupul de studenţi a fost întâmpinat de către domnul ing. Dan ROŞCA la crama dânsului, de acum un popas devenit de traditie pentru grupurile de studenti, un loc în care „lacrimile” viilor din zonă începuseră să-şi reverse inconfundabilele şi delicatele parfumuri îmbietoare. Şi cum nu se putea trece prin judeţul Alba fără un periplu prin Bălgradul de altădată, studenţii au avut prilejul să admire Catedrala şi vechea Cetate – autentice edificii de istorie românească. În judeţul Bistriţa Năsăud, studenţii au fost aşteptaţi şi primiţi la Şieu-Odorhei de către domnul ing. Daniel ŢĂRMURE, administratorul unei ferme de 1000 de capete de vaci de lapte de rasă Holstein (fig. 1) S.C. „Agrocarmolact”, doată tehnic cu sistem de tip rotolactor, pentru mulgere a vacilor.

Figura 2. Lecţie practică de control al gestatiei la taurine S.C. „Agrocarmolact” Bistriţa Năsăuad - 2013 La această fermă, medicul veterinar Călin MĂIEREAN a prezentat studenţilor aspecte interesante legate de controlul gestaţiei şi de metodele de însămânţare artificială a vacilor (fig. 2), unii dintre ei au putut chiar să se familiarizeze practic cu tehnicile specifice de lucru. Pe raza comunei Lechinţa, la „Lech-Lacto Lechinţa” studenţii au vizitat o „bijuterie” de fabrică modernă pentru prelucrarea laptelui - mijloc sigur de sporire a eficienţei muncii în zootehnie şi în acelaşi timp de asigurare a calităţii produsului pe filiera de trasabilitate (fig. 3). Popasurile făcute la ferma de ovine de la Lechinţa, S.C. „Hiparion”, (fig 4) proprietatea domnului ing. agronom Vasile PETRICAN şi la cea a domnului ing. mecanic Ovidiu CIURUŞ profilată pe îngrăşarea taurinelor ,S.C. „Impex S.R.L.” au avut darul să-i facă pe tinerii studenţi să înţeleagă că munca spre bunăstarea animalelor presupune responsabilităţi manageriale şi nu de puţine ori ,numeroase sacrificii precum si faptul că dragostea pentru animale poate trece cu uşurinţă peste graniţele oricărei profesii. Pe raza judeţului Cluj, vizitele făcute în comunele Bonţida, Jucu şi Cojocna au avut darul să familiarizeze studenţii cu activităţile specifice altor sectoare de profil. După vizitele făcute, la firmele „Riella”


Paginile Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii şi „Tehnofavorit”, furnizoare de instalaţii şi echipamente agro-zootehnice, tinerii studenţi au poposit pe rând la Răscruci, Jucu şi Gădălin. La Răscruci, la firma „Seradria” au avut prilejul să facă cunoştinţă cu activitatea specifică dintr-o exploataţie de îngrăşare a ovinelor, iar la Jucu au vizitat herghelia şi ferma de vaci de lapte, proprietatea S.C. „Modern Farm”. Popasul de la Gădălin a constituit pentru studenţi un alt prilej de cunoaştere a celor ce trudesc pentru bunăstarea animalelor şi hrana omului. Aici studentii au avut posibilitatea să cunoscă o forma de activitate agro-zootehnică si de procesare integrată. Intâmpinaţi la ferma particulară de vaci,de domnul economist Ionuţ OPRIŢA, trecand prin moară, am ajuns in sectorul de panificaţie unde li s-a oferit studenţilor posibilitatea să deguste pâine calda, rumenită in brutăria proprie. La Cojocna, cadrele didactice care au însoţit studenţii Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii le-au prezentat tinerilor „boboci”, Ferma Didactică şi Experimentală a U.S.A.M.V. – o unitate revigorată constructiv care, pe lângă suprafaţa agricolă aferentă, dispune de sectoare de creştere şi exploatare a vacilor de lapte, a ovinelor, suinelor şi păsărilor. Moderna exploataţie agro-zootehnică de la Cojocna reprezintă chiar unul dintre Centrele de practică în care studenţii se vor reîntoarce pe parcursul anilor de studiu şi pentru activităţi de cercetare

Figura 3 Aspect interior din fabrica de prelucrare a laptelui în vederea elaborării proiectelor de diplomă, a lucrărilor de dizertaţie şi de ce nu, ulterior a tezelor de doctorat. Ultimul popas făcut cu prilejul derulării Programului de iniţiere practică a studenţilor de anul- I-a fost în judeţul Mureş. La „Semtest BVN” Tg-Mureş, domnul Director ing. zootehnist Valer SICIAN s-a simţit onorat de prezenţa tinerilor studenţi, oferindu-le informaţii privind preocupările societăţii şi o interesantă „Paradă a taurilor” de înaltă valoare genetică (fig.5). Inainte de a incheia periplul nostru iniţiatic consider că trebuie să menţionez faptul că pregătirea practică asigurată la noi în facultate şi care se intersectează benefic cu cea ştiintifică de specialitate constitue premise certe pentru formarea viitorilor specialişti. „O teorie ştiinţifică nu are valoare

Figura 4 Turmă de ovine S.C. „Hiparion” Lechinţa, Bistriţa Năsăud

decât atât cât poate fi pusă în practică şi prefăcută în pârghie de acţiune, în unealtă de înbunătăţire a soartei noastre pe pământ”( Zeletin, St.) Considerăm că deplasările făcute de către „bobocii” Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii, în cele 4 judeţe ale Transilvaniei, acum, la începutul drumului de student şi-au atins scopul, acela de a cunoaşte locuri, fapte şi oameni exponenţiali pentru profesie şi le vor fi de folos totodată în stabilirea de modele pentru viitoarele ferme la care astăzi „visează”, iar peste câţiva ani pot deveni realităţi. Cu sincere mulţumiri celor care ne-au îngăduit aceste minunate popasuri de cunoaştere profesională. Prodecan, Conf. Dr.Vasile Cighi

Fig. 5 „Parada taurilor” Tg-Mureş – 2013

9


Paginile Facultăţii de Medicină Veterinară Ambasadorul Franţei în România interesat de Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară (USAMV) Cluj-Napoca a fost gazda vizitei Excelenţei Sale (ES) Philippe Gustin, Ambasadorul Franţei în România, însoțit de Consulul Franţei în România, domnul Alexis-Gilles Grand, Directoruli Institutului Francez din ClujNapoca, domnul Benoit Bavouset, şi de Consulul Onorific al Franţei la Cluj, domnul Pascal Fesneau. Vizita în universitate, realizată în data de 10 octombrie 2013 la cererea părții franceze, a fost realizată în contextul unei serii de întâlniri a distinsei delegații cu studenții francezi din ClujNapoca și cu reprezentanți ai conducerilor mai multor universități clujene. La întrevedere, din partea universității noastre au participat domna Prof. Dr. Carmen Socaciu, Prorector pentru Cercetare, doamna Conf. Dr. Ioana Pop, Prorector pentru Asigurarea Calităţii, domnul Conf. Dr. Adrian Oros, Prorector pentru Probleme Sociale şi Studenţeşti, Domnul Conf. Dr. Andrei Mihalca, Prorector pentru Relaţii Internaţionale, domnul Prof. Dr. Vasile Cozma, directorul IOSUD, doamna Prof. Dr. Roxana Vidican, Decanul Facultăţii de Agricultură, domnul Prof. dr. Ioan Marcus, Prodecan al Facultăţii de Medicină Veterinară și subsemnatul, Prof. Dr. Cornel Cătoi, Decan al

10

Facultăţii de Medicină Veterinară (FMV). Motivul declarat al vizitei delegației franceze a fost acela de a cunoaște direct reprezentanții USAMV Cluj-Napoca, instituție despre care ES Philippe Gustin a afirmat că este cunoscută în Franța ca universitate cu tradiție în privința relațiilor de colaborare academică cu instituții din Franța și alte zone francofone, și, de asemenea, ca o instituție care a implementat cu succes programul de studii de medicină veterinară în limba franceză. Delegaţia franceză a fost interesată de

numărul de studenţi francezi înmatriculaţi la Facultatea de Medicină Veterinară, de exigențele legate de admitere, de curricula urmată, de posibilităţile de învăţare a limbii române, de facilităţile de cazare şi masă, de resursele pentru învăţare asigurate studenţilor de către universitate, de relaţiile de colaborare academică cu facultăţi similare din Franţa şi din alte ţări francofone, precum şi de motivaţia facultății de a înfiinţa o linie de învăţământ medical veterinar în limba franceză. Excelenţa Sa, Ambasadorul Franţei în


Paginile Facultăţii de Medicină Veterinară România, domnul Philippe Gustin, a apreciat pozitiv faptul că admiterea la Facultatea de Medicină Veterinară este selectivă, că studenţii sunt bine motivaţi și că sunt bine integrați în mediul academic și social din universitate, că Facultatea de Medicină Veterinară oferă o curriculă conformă cu legislaţia europeană în domeniu, la standarde apreciate de studenți, că actul de predare este oferit de cadre didactice care își perfecționează continuu competențele linvistice, precum şi faptul că USAMV Cluj-Napoca a dezvoltat permanent colaborări în domeniul educaţiei şi cercetării cu instituţii de învăţământ superior din Franţa şi alte ţări francofone. Am fost cu toții de acord că implementarea și perfecționarea programului de studiu în limba franceză reprezintă pentru universitate un pas important în extinderea gradului de internaționalizarea a învățământului dar și o reconfirmare a vocației francofone și a interferențelor culturale tradiționale româno-franceze. Excelenţa Sa, Philippe Gustin, Ambasadorul Franţei în România, şi-a exprimat disponibilitatea de a reveni la universitatea noastră care a devenit un punct foar­ te important pe harta francofoniei, iar împreună cu domnul Benoit Bavouset

Impresii.... Vizita Excelenței Sale Philippe GUSTIN, Ambasadorul Franței în România reprezintă o inițiativă deosebită care a demonstrat încă o dată interesul statului francez pentru comunitatea noastră de studenți din centrul universitar clujean. Întâlnirea noastră, a studenților de la Facultatea de Medicină Veterinară, cu Excelența Sa a avut loc împreună cu studenții francezi de la Universitatea de Medicină și Farmacie, Cluj-Napoca. Pe lângă recomandările făcute în privința siguranței noastre în străinătate, ES ne-a vorbit pe larg despre drepturile și obligațiile noastre de cetățeni francezi și europeni aflați la studii în afara

au afirmat oportunitatea de a include USAMV Cluj-Napoca în mai multe pro­ iecte ale AUF (Agence Universitaire de la Francophonie) şi ale Institutului Francez din Cluj-Napoca. De asemenea, a fost acceptată unanim importanţa includerii studenţilor francezi şi ale familiilor acestora în proiecte comune ale asociațiilor studențești, ale instituției noastre și ale Institutului Francez din Cluj-Napoca. Ca notă generală, discuțiile din cadrul ono­ rantei vizite a delegației franceze au debutat formal dar s-au concentrat repede pe aspecte concrete, au avut un caracter cons­ tructiv și au sugerat încrederea reciprocă în colaborările viitoare. La sfârșitul vizitei,

ES Philippe Gustin a acceptat cu plăcere posterul aniversar 50 de ani de învățământ medical veterinar clujean și medalia Honor et Gratitudinis (onoare și recunoștință) ale Facultății de Medicină Veterinară. PS: Rezultatele vizitei nu au întârziat să apară. Reprezentanți ai studenților veterinari francezi s-au întâlnit cu reprezentanți ai Asociației Studenților Mediciniști Veterinari (ASMV) ClujNapoca și au convenit, printre altele, înființarea unei secțiuni a studenților francezi în cadrul ASMV.

Franței. De asemenea, a confirmat că nu există nici un fel de dubii în privința recunoașterii de către autoritățile ve­ terinare franceze a diplomelor obținute de noi în România. După întâlnirea cu studenții francezi din Cluj, ES Philippe GUSTIN a continuat vizita la Cluj cu o întrevedere specială cu domnul decan al facultății noastre, Prof. Dr. Cornel Cătoi. Din cele aflate ulterior, discuțiile s-au axat pe eforturile depuse de facultate pentru dezvoltarea liniei de studiu în limba franceză, linie care este activă de doi ani și, de asemenea, pe mijloacele de integrare optimă a noastră în facultate și societatea românească. La ora actuală, în facultate sunt mai mult de 70 studenți francezi în diferiți ani de studiu iar in-

tegrarea lor s-a făcut în cele mai bune condiții datorită primirii entuziaste și călduroase a românilor din orașul ClujNapoca. Este adevărat că am venit la Cluj cu o mulțime de prejudecăți, însă am fost plăcut surprins de primirea în facultate, de calitatea cursurilor, în special de nivelul calitativ al activităților practice, și de prestația profesională a cadrelor didactice care fac tot posibilul pentru a fi mereu aproape de studenți și să le ofere cel mai bun suport academic pe parcursul studiilor.

Decan, Prof. Dr. Cornel Cătoi

Fabrice Sclavo – Student anul VI Medicină Veterinară

11


Paginile Facultăţii de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor Ziua Mondială a Alimentaţiei celebrată la USAMV Cluj-Napoca

În fiecare an, la 16 octombrie, Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), celebrează Ziua Internațională a Alimentației. Tema propusă de FAO pentru Ziua Mondială a Alimentației din acest an este: Sisteme de producție alimentară sustenabile pentru siguranță alimentară și nutriție. Ziua Mondială a Alimentației a fost stabilită de către țările membre ale FAO, la cea de-a XX-a Conferință Generală a Organizație din noiembrie 1979. Data aleasă - 16 octombrie - este aniversarea FAO, care a fost fondată în anul 1945. Cu această ocazie Facultatea de Știinţa

şi Tehnologia Alimentelor din cadrul USAMV Cluj Napoca şi Asociaţia Specialiştilor din Industria Alimentară din România (ASIAR), în parteneriat cu Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din Cluj Napoca, a organizat workshop-ul cu tema Inteligenţa alimentului. Organizatorii acestui eveniment au fost Prof. univ. Sevastiţa MUSTE, Decanul Facultății de Știinţa şi Tehnologia Alimentelor și Șef lucr. dr. Elena MUDURA, Prodecan, din partea USAMV Cluj Napoca și Prof. Marilena Zamfir, Director și Profesor Claudia Maria Vlaica, Șefa Catedrei de Biologie, din partea Liceului Teoretic Nico-

lae Bălcescu, care precizează că obiectivul acestui eveniment este promovarea alimentaţiei inteligente, conştienţi fiind că doar cu o educaţie pe măsură, un copil poate avea parte de o creştere cât mai sănătoasă şi naturală. Tematica propusă a vizat realizarea unui test de inteligenţă alimentară pentru evaluarea dietei zilnice şi identificarea alimentelor care să susţină nutriţia corectă şi formarea comportamentului alimentar sănătos al elevului. În cadrul workshopului elevii au fost împărțiți în 4 grupe care au participat la atelierele conduse de doctoranzi și masteranzi din cadrul Facultății de Științe și Tehnologia Alimentelor din cadrul USAMV CLUJ-Napoca. Elevii au avut posibilitatea de a realiza un prototip

Program workshop: “Inteligenţa alimentului”

Ora 11:00 Deschiderea oficială a evenimentului

Prof. Sevastita Muste Prof. Claudia Maria Vlaica

11:15 Workshop 1 Sef lucr.dr. Ramona Suharoschi Tematica: Test de inteligenţă alimentară - evaluarea dietei zilnice a elevului - interpretarea rezultatelor - prezentarea alimentelor inteligente pentru stimularea activitaţii intelectale 11:45 Tutoriat elevi studenti pe probleme As. univ.dr.Vlad Muresan - Realizarea de parteneriate elev-student As.univ.dr. Dan Vodnar - Stabilirea unui tutore pe probleme alimentare pentru fiecare elev 12:15 Workhop 2 Tematica: Tehnologii de obţinere a alimentelor funcţionale inteligente

12

Sef lucr.dr. Elena Mudura As.univ.dr. Dan Vodnar

- alegerea subiectului - selectarea, prepararea şi combinarea ingredientelor pentru realizarea unui aliment funcţional - degustarea şi premirea rezultatelor

Coordonatorii evenimentului:

Din partea USAMV Cluj Napoca: Decan Facultatea de Stiinţa şi Tehnologia Alimentelor: Prof.univ. Sevastiţa MUSTE Responsabili:

Sef lucr.dr. Elena MUDURA Sef lucr.dr. Ramona Suharoschi As.dr. Dan Vodnar As.dr. Vlad Muresan

Din partea Liceului Teoretic Nicolae Balcescu: Director: Prof. Marilena Zamfir Responsabili: Sef catedră Biologie: Profesor Claudia Maria Vlaica Profesor: Boar Felicia Profesor : Bota Monica


Paginile Facultăţii de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor de produs alimentar inteligent, cu beneficii asupra sănătăţii (ciocolată, iaurt, produse de patiserie și băuturi răcoritoare naturale). După ce au primit informațiile necesare despre produsele pe care le vor realiza și beneficiile pe care le aduc sănătății noastre, aceștia au fost lăsați să-și folosească imaginația pentru a crea produse noi. Elevii au fost foarte energici și entuziasmați, iar fiecare și-a realizat un produs personalizat pe care apoi l-au degustat. Fiecare atelier și-a ales 2-3 reprezentanți care au prezentat și celorlalți elevi produsele realizate de ei. Astfel toți elevii au avut ocazia unei degustări de produse sănătoase. Astfel de evenimente ajută la educarea ti­ nerilor pentru a avea o nutriție sănătoasă și corectă. Workshop-ul a avut loc la USAMV Cluj Napoca, sediul Facultății de

Știința și Tehnologia Alimentelor, Calea Floresti Nr. 64, miecuri 16 octombrie, ora 11.00 în stația pilot de produse zaharoase. Programul detaliat împreună cu câteva

fotografii de la acest eveniment le puteți vedea în continuare. Lucian Cuibus – foodnews.ro

Experiența Americană Every summer has a story... a noastră a fost cea mai interesantă din viața studențească de până acum. Ne-am dorit o vară atipică, așa că ne-am strâns un grup de 6 prieteni și am plecat in State, să trăim „visul american”. Am plecat prin intermediul programului Work& tra­ vel, care ne-a oferit șansa de a munci și a avea un stil de viață american, timp de 3 luni și 3 săptămâni de zile, în Ocean City, o mică stațiune de pe Coasta de Est a Americii. Acolo am întâlnit o altă lume, o altă mentalitate și un alt tip de oameni, mult mai prietenoși. Nimic nu semăna cu viața noastră din România, drept pentru care ne-am acomodat puțin mai greu, până am trecut peste șocul cultural, pe care fiecare student îl trăiește. A fost o experiență care ne-a responsabilizat și ne-a maturizat enorm pentru că am văzut ce inseamnă să muncești cu

adevărat, de dimineața până la miezul nopții. Ne-a ajutat să ne descoperim potențialul maxim și să ne depășim efectiv limitele. Am avut 2 job-uri, iar unii dintre noi chiar 3. Dar a meritat fiecare minut de oboseală, pentru că am reușit să ne recuperăm banii investiți, să călătorim și să ne cumpărăm efectiv tot ce-am vrut. Neam făcut prieteni atât americani cât și români din toate colțurile țării, ne-am distrat la cele mai tari party-uri și cel mai important,am călătorit. Am fost in Washington DC, capitala SUA care explodează de cultură, unde am intrat gratuit la cele mai tari și impresionante muzee pe care leam văzut vreodată, apoi două zile la Cascada Niagara, care te copleșește prin măreția ei, e absolut incredibilă. Am vi­zitat și Boston-ul, un oraș superb și foarte curat, cu a sa faimoasă Universitate Harvard, unde neam relaxat in enormul campus

și ne-am gândit cum ar fi dacă... Primele zile din octombrie leam petrecut în orașul care nu doarme niciodată, New York, şi da „concrete, jungle, where dreams are made” îl descrie perfect. Am trăit 4 zile de vis, în care ne-am plimbat prin Times Square, unde iți pierzi privirea printre imensele panouri pu­ blicitare și nenumăratele yellow taxi cabs, am văzut faimosul musical Chicago, pe Broadway, ne-am plimbat cu bicicletele prin Central Park, am admirat Statuia Libertății dintr-un water taxi, cu care ne-am plimbat pe râul Hudson, ne-au trecut puțin și fiorii la World Trade

Center Memorial, unde s-a construit o cascada imensă în memoria victimelor atentatelor din 9/11. Însă NY văzut seara de pe Empire State Buil­ding, te lasă fără cuvinte însă. Pentru noi, a fost o experiență care ne-a schimbat viața ,în care am avut niște feeling-uri pe care nu le poți descrie, trebuie să le trăiești. Așa că, dragi colegi, nu vă gândiți de 2 ori și go for it! Ride the wave to America! Studentele, Precup Gabriela Rus Valentina

13


Paginile studenĹŁilor


Paginile studenĹŁilor


CALENDAR ALEGERI pentru Consiliile Facultăţilor şi Senat 06.11.2013 Senat

Validare calendar Numirea Comisiei electorale pe universitate

09.12.2013-11.12.2013

Depunerea candidaturilor la decanatul facultăţilor şi afişarea lor pe site-ul universităţii

12.12.2013

Depunerea contestaţiilor (numai pentru candidaturile pentru Consiliile facultăţilor) şi afişarea lor pe site-ul universităţii

13.12.2013

Verificarea contestaţiilor şi întocmirea listelor pentru fiecare departament de către Consiliul facultăţii (numai pentru candidaturile pentru Consiliile facultăţilor)

16.12.2013

Alegeri la Institutul de Ştiinţele Vieţii

Senat pentru validarea alegerilor

Colectivul de redacţie: Mirela Cordea (coordonator), Mirela Fărăgău, Mugurel Jitea, Dan Dezmirean, Ioan Marcus, Dan Vodnar, Adrian Morariu, Răzvan Matei (design & layout), Raluca Rogoz (dtp). Newsletter-ul este publicat sub coordonarea Prorectoratului cu Asigurarea Calitatii si Resursa Umana Vă amintim că pentru orice propunere sau sugestie, colectivul de redacție vă stă la dispoziție la adresa: newsletter@usamvcluj.ro Vă mulțumim anticipat pentru colaborare!

Newsletter usamv nr 7  
Advertisement