Page 1

SLO SRB BG HR

Hitri vodič, Brzi vodič, Бързо упътване, Brzi vodič Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Hitri vodič Če potrebujete kompletna navodila za telefon, prenesite Navodila za upravljanje v datoteki PDF na spletnih straneh www.htc.com. Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


2 Hitri vodič

Preberite pred uporabo aparata AKUMULATOR V OVOJU NI NAPOLNJEN. MED POLNJENJEM TELEFONA NE ODSTRANITE MODULA AKUMULATORJA. VELJAVNOST GARANCIJE SE UKINE, ČE BOSTE APARAT RAZSTAVILI OZIROMA BOSTE POSKUSILI APARAT RAZSTAVITI. VAROVANJE ZASEBNOSTI Nekatere države zahtevajo popolno obveščenost glede snemanja pogovorov in določajo, da morate osebo, s katero govorite, obvestiti o tem, da pogovor snemate. Pri uporabi funkcije snemanja v telefonu vedno upoštevajte posamezne zakone in predpise vaše države.

Omejitev odškodnine V NAJVEČJEM MOŽNEM OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE ODLOČUJOČE PRAVO, DRUŽBA HTC IN PARTNERJI, KI V NJENEM IMENU OPRAVLJAJO STORITVE, NE NOSIJO V NOBENEM PRIMERU ODGOVORNOSTI ZA POSEBNO, NAKLJUČNO, POSREDNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, NAJSI JE KAKRŠNA KOLI, V ZVEZI S POGODBO ALI NJENO KRŠITVIJO, VKLJUČNO, AMPAK BREZ OMEJITEV, S POŠKODBO, Z IZGUBLJENIM DOBIČKOM, IZGUBO DOBREGA IMENA, IZGUBO POSLOVNIH PRILOŽNOSTI, IZGUBO PODATKOV IN DOBIČKA IZHAJAJOČEGA IZ DOBAVILA, IZVRŠITVE ALI NEIZPOLNJEVANJA OBVEZNOSTI, IN TO NA POLJUBEN NAČIN, ALI Z UPORABO INFORMACIJ, PODATKOV ALI DOKUMENTACIJE O VREMENU BREZ OBZIRA NA NJIHOVO PREDVIDLJIVOST.

*** POMEMBNO OPOZORILO *** Večina aplikacij v telefonu zahteva trajno priključitev na spletno omrežje. Izrecno priporočamo, da si pri svojem ponudniku brezžičnih storitev naročite pavšalen prenos podatkov. Če ne uporabljate pavšalnega prenosa podatkov, vam lahko ponudnik podatkovnih storitev pri povezovanju telefona s spletnim omrežjem obračuna precej visoke takse. Preden boste začeli uporabljati telefon, vam izrecno priporočamo, da se pri ponudniku brezžičnih storitev pozanimate za aktivirane podatkovne prenose.

Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Hitri vodič 3

Čestitamo vam k nakupu aparata HTC Hero. Ta Hitri vodič Vam bo pomagal pri prvotni uporabi telefona z operacijskim sistemom Android™. Če potrebujete kompletna navodila za upravljanje telefona, prenesite Navodila za upravljanje v datoteki PDF.

Vsebina 1.  V embalaži...................................................................4 2.  Aparat HTC Hero.......................................................4 3.  Preden vklopite telefon..........................................5 4.  Začenjamo..................................................................8 5.  Uporaba HTC . ...........................................................9 6.  Prenos stikov v telefon........................................ 12 7.  Uporaba spletnega omrežja.............................. 13 8.  Uporaba sporočil................................................... 15 9.  Družbena spletišča................................................ 16 10.  Prenos datotek s pomočjo telefona............. 17 11.  Obnovitev tovarniške nastavitve telefona.18 12.  Odstranjevanje napak....................................... 19

Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


4 Hitri vodič

1.  V ovoju V ovoju bi morali najti naslednje predmete: • Telefon HTC Hero • Akumulator • USB kabel • Omrežni adapter • Kabelske stereofonske slušalke • Hitri vodič z mikrofonom z vtičem 3,5 mm Wired 3.5 mm stereo headset • Kartica microSD™

2.  Aparat HTC Hero Vtič slušalk z mikrofonom 3,5 mm Slušalka Obvestilni kazalec

Upravljanje glasnosti Zaslon na dotik SLEDILNA KROGLICA (TRACKBALL) NAMIZJE KLIČI

MENI KONEC KLICA / NAPAJANJE NAZAJ IŠČI

Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Hitri vodič 5

3.  Preden vklopite telefon

1 Snemite zadnji pokrov

Dvignite zgornji del zadnjega pokrova. V ohišju je ozka odprtina, v kateri lahko s prstom dvignete zadnji pokrov.

2 Odstranite akumulator V prostoru majhne odprtine (krogec na sliki) dvignite akumulator.

3 Vstavite kartico SIM

1. Držalo kartice SIM sprostite tako, da ga porinete desno. Nato ga zvrnite in odprite. 2. Vstavite kartico SIM tako, da so pozlačeni kontakti obrnjeni navzdol in poševni kot navzven iz pete. V peto vstavite kartico SIM.

Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


6 Hitri vodič

4 Zavarujte držalo kartice SIM

Držalo kartice SIM zaprite in porinite levo, da ga zavarujete.

5 Akumulator vstavite nazaj 1. Izravnajte nezaščitene bakrene kontakte akumulatorja z vtiči v predalčku za akumulator.

POMEMBNO

Preden vstavite akumulator, odstranite tanko folijo na zadnji strani akumulatorja.

2. Najprej vstavite stran akumulatorja z vtiči in nato akumulator rahlo potisnite na njegovo mesto.

6 Vstavite kartico microSD 1. Kartico microSD vstavite v režo tako, da so pozlačeni kontakti obrnjeni navzdol.

2. Kartico microSD potisnite vse do naslona, dokler se ne zaskoči.

Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Hitri vodič 7

7 Ponovno namestite zadnji pokrov 1. Najprej zavarujte spodnji del zadnjega pokrova tako, da ga namestite v dve odprtini v spodnjem delu zadnje strani aparata. 2. Pritisnite na stranski in zgornji del zadnjega pokrova in ga zavarujte v želeni legi. Zadnji pokrov je zadostno zavarovan, ko se slišno zaskoči.

8 Napolnite akumulator 1. USB konektor omrežnega adapterja priključite na USB vtičnico v spodnjem delu telefona. 2. Omrežni adapter vstavite v električno vtičnico, da se začne polniti akumulator. Akumulator bo kompletno napolnjen po približno 3 urah polnjenja.

Če ste upoštevali vseh 8 točk navedenega postopka, lahko prvič vklopite telefon. Obrnite stran, da se naučite več o možnostih uporabe telefona. Telefon vklopite s pritiskom tipke KONEC KLICA / NAPAJANJE.

Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


8 Hitri vodič

4.  Začenjamo Po prvem vklopu telefona se prikaže meni možnosti hitre nastavitve različnih računov, npr. Google™, Facebook™, Twitter™, Flickr®, Microsoft® Exchange ActiveSync® in drugih spletnih računov. Če želite telefon uporabljati, ni nujno nastaviti vseh računov. Če pa so ti računi vzpostavljeni, priporočamo nastavitev le-teh, da lahko izkoristite vse funkcije telefona. Opomba Če želite nastaviti račune, mora biti vzpostavljena povezava s spletnim omrežjem.

1. Izberite jezik, ki ga želite uporabljati, in pritisnite tipko Naprej. 2. Na naslednjih zaslonih se lahko prikažejo pozivi za vnos določenih možnosti, za prikazovanje tečajev ali nastavitev priključitve Wi-Fi. S pritiskom tipke Naprej ali Preskoči boste aktivirali naslednji zaslon. Opomba Poziv za nastavitev priključitve Wi-Fi se prikaže le v primeru, če je priključitev Wi-Fi na voljo.

3. Na zaslonu Nastavitev računov izberite račune, ki jih želite nastaviti. Po nastavitvi računov se boste vrnili na zaslon Nastavitev računov. Po končani nastavitvi računov pritisnite tipko Naprej. 4. Na zaslonu Nastavitev računov družbenih spletišč izberite račune družbenih spletišč, ki jih želite nastaviti. Po nastavitvi računa se boste vrnili na zaslon Nastavitev računov družbenih spletišč. Po končani nastavitvi računov pritisnite tipko Naprej. 5. Če želite dokončati postopek nastavljanja in preiti na zaslon Namizje, kliknite na postavko Zapri. Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Hitri vodič 9

5.  Uporaba HTC Odkrijte izboljšave telefona HTC, ki ta telefon prilagajajo prav vašim potrebam, pomagajo vam ostati v stiku s prijatelji in vas bodo razveselile s svojo enostavnostjo.

Zaslon Namizje

Zaslon Namizje nudi dovolj prostora za delo, zato nanj lahko dodate postavke, ki si jih želite in potrebujete.

S pomikanjem prsta z desne strani levo ali z leve strani desno preidete na razširjen zaslon Namizje.

Namig Če v kakršni koli aplikaciji pritisnete na tipko NAMIZJE, se prikaže zaslon Namizje.

Zaslon Namizje se razširi čez okvir širine zaslona, zato boste imeli prostor za dodajanje postavk. Poleg zaslona Namizje je na voljo 6 dodatnih zaslonov.

HTC widgeti

Zaslon Namizje lahko prilagodite z dodajanjem HTC widgetov. Izberite widget Glasba, Ljudje, Twitter oziroma druge widgete in jih uredite v različne profile, tako da bo telefon dovršeno prilagojen vašim življenjskim potrebam. Če želite dodati HTC widget na zaslon Namizje, pritisnite tipko in izberite HTC Widget. Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


10 Hitri vodič

Se ne morete odločiti, kako naj nastavite zaslon Namizje? Poglejte v mapo Prizori, ki smo jo namestili v telefon. Prizori so predhodno izbrane zasnove zaslona Namizje, ki jih lahko hitro uporabite. Če želite preveriti vnesene prizore, na zaslonu Namizje pritisnite tipko MENI in nato kliknite na postavko Prizori.

Prizori

Ali želite ustvariti prizor? Lahko prilagodite zaslon Namizje in ga nato shranite kot prizor. 1. Zaslon Namizje lahko prilagodite s spremembo prizora in dodajanjem widgetov. 2. Po končanih prilagoditvah pritisnite tipko MENI in nato kliknite na tipko Prizori. 3. Izberite opcijo Privzeto (ni shranjeno) in nato kliknite na opcijo Shrani. 4. Vnesite Ime prizora in nato kliknite na opcijo Končano. Namig Lasten prizor lahko preimenujete ali odstranite na zaslonu Nastavitve. Na zaslonu Nastavitve kliknite na postavki Prilagodi > Prizori. Nato kliknite na lasten prizor in ga držite pritisnjenega.

Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Hitri vodič 11

Tipkovnica na zaslonu

Če zaženete program ali si izberete polje, ki zahteva vnos besedila ali številke, se aktivira tipkovnica na zaslonu. Lahko izbirate med tremi vrstami tipkovnice na zaslonu: QWERTY, Kompaktna tipkovnica QWERTY in Tipkovnica Telefon. Tipkovnica na zaslonu ponuja funkciji vnosa besedila in popravljanja pravopisnih napak, s katerima boste pisali hitreje in pravilno. Primer tipkovnice na zaslonu: QWERTY

Pametno klicanje Številke tipkajte tako, kot mislite. Funkcija Pametno klicanje išče telefonske številke stika in prvi znak imena stika, kot tudi znak, ki je prikazan v imenu stika po presledku, poševnici ali pomišljaju. S funkcijo Pametno klicanje se boste vedno znašli, ne glede na to, ali tipkate številke s pomočjo imena ali številke.

Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


12 Hitri vodič

Ljudje Označite ljudi, ki so za vas najbolj pomembni. Vaša celotna komunikacija, konverzacija preko e-pisem, stanje spletišča Facebook, fotografskega albuma Flickr in protokoli telefona so razporejeni na osnovi stikov. S klikom na stik v seznamu lahko prikažete celotno komunikacijo med vami in pripadajočo osebo.

6.  Prenos stikov v telefon V aplikaciji Ljudje lahko za posamezne ljudi ustvarjate karte. Vaša celotna komunikacija s stikom je razporejena za večjo preglednost. Na zaslonu Namizje kliknite na tipko na opcijo Ljudje.

in nato kliknite

Vnos vseh stikov s kartice SIM

Na kartici Vse pritisnite tipko MENI in nato kliknite na postavko Vnos. Opomba Če ste v telefonu nastavili račun Google ali Exchange ActiveSync, izberite tip vnesenih stikov in nato kliknite na tipko V redu.

Dodajanje novega stika s pomočjo telefona

1. Na kartici Vse kliknite na postavko Dodaj nov stik. 2. Kliknite na polje Ime, vnesite krstno ime in priimek stika ter izberite zaporedje, v katerem naj se imena prikazujejo. 3. S klikom na tipko skrijte tipkovnico na zaslonu in nato kliknite na tipko V redu. Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Hitri vodič 13

4. V razpoložljiva polja vnesite kontaktne informacije. 5. Na zaslonu se premaknite navzdol in kliknite na postavko Shrani.

Uskladitev stikov računov Google, Exchange ActiveSync in Outlook

Če uporabljate račun Google, aplikacije Microsoft Office Outlook, Windows Address Book (Outlook Express) ali imate račun Exchange ActiveSync, stike na teh računih lahko uskladite s telefonom. Druge detajle o uskladitvi stikov med raznimi računi najdete v Navodilih za upravljanje v datoteki PDF.

7.  Uporaba spletnega omrežja Povežite se s svetom s pomočjo podatkovne povezave ali Wi-Fi povezave. Brskajte po spletnih straneh, prenašajte aplikacije ali igre s tržnice Android Market ter pošiljajte ali prejemajte e-pisma.

Uporaba podatkovne povezave

Telefon se samodejno konfigurira za uporabo storitev GPRS/3G/EDGE vašega ponudnika brezžičnih storitev, takoj po prvem vklopu telefona (če je vstavljena SIM kartica). Če se telefon ne more priključiti, preverite mobilno omrežje, ki ga telefon uporablja, ter aktiviranje podatkovne povezave. Kontrola mobilnega omrežja, ki ga uporablja telefon 1. Pritisnite tipki NAMIZJE > MENI in nato kliknite na postavko Nastavitve. 2. Kliknite na postavke Brezžično upravljanje > Nastavitev mobilnega omrežja > Upravljavci omrežja ali Imena dostopovnih točk. Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


14 Hitri vodič

Aktivirajte podatkovno povezavo z vnosom kljukice v polje Mobilno omrežje v postavkah Nastavitve > Brezžično upravljanje.

Uporaba Wi-Fi

1. Na zaslonu Namizje pritisnite tipko MENI in nato kliknite na postavki Nastavitve > Brezžično upravljanje. 2. Vklopite Wi-Fi z vnosom kljukice v polje Wi-Fi. Telefon poišče razpoložljiva brezžična omrežja. 3. Kliknite na postavko Nastavitev Wi-Fi. V delu Omrežja Wi-Fi se prikažejo imena in nastavitev zavarovanja (Odprto omrežje ali Zavarovanje z WEP) ugotovljenih brezžičnih omrežij. 4. Priključite se s klikom na omrežje Wi-Fi. Če si izberete odprto omrežje, se boste nanj samodejno priklopili. Če boste izbrali omrežje, ki je zavarovano z WEP, vnesite ključ in nato kliknite na postavko Priključi.

Brskanje po spletnih straneh

Brskanje po spletnem omrežju ponuja bogate možnosti predvajalnika Flash v brskalniku, vizualnih jezičkov in upravljalne točke približevanja na dotik. 1. Na zaslonu Namizje kliknite na tipko Brskalnik. 2. Na zaslonu Brskalnik pritisnite tipko MENI in nato kliknite na polje URL naslova v zgornjem delu zaslona. 3. S pomočjo tipkovnice vnesite naslov spletne strani. Med vnašanjem naslova se na zaslonu prikažejo ustrezni naslovi spletnih strani. S klikom na naslov preidite neposredno na pripadajočo spletno stran ali nadaljujte z vnašanjem naslova spletne strani. 4. Kliknite na postavko Preidi. Na spletni strani brskajte z gestami prstov po spletni strani ali uporabite približevanje ali oddaljitev. Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Hitri vodič 15 Če želite spletno stran približati, oddaljite palec od kazalca.

Če želite spletno stran oddaljiti, približajte palec kazalcu.

8.  Uporaba sporočil Nastavite si več predalov e-pošte – od zasebnih računov vse do rešitve Enterprise Exchange. Izkoristite več možnosti prikazovanja – glede na zaporedje konverzacij, atributov ali prilog. Dodajanje računa e-pošte POP3/IMAP 1. Na zaslonu Namizje kliknite na tipko kliknite na opcijo Pošta.

in nato

2. Na zaslonu Prikaži ponudnika e-pošte kliknite na tip računa e-pošte, ki ga želite nastaviti. Če se na zaslonu ni prikazal želen tip računa e-pošte, kliknite na postavko Naprej (POP3/IMAP). Opomba Če tip računa, ki ga želite nastaviti, ni v podatkovni bazi telefona, vas bo sistem pozval, da vnesete dodatne podatke. Priporočamo, da najprej poiščete vse potrebne podatke o računu e-pošte, na primer nastavitev strežnika za prihajajočo/odhajajočo pošto.

3. Vnesite Naslov e-pošte in Geslo računa e-pošte, nato kliknite na postavko Naprej. Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


16 Hitri vodič

4. Vnesite Ime računa in Vaše ime. Nato kliknite na postavko Konec nastavitev. Pošiljanje e-pisem 1. Na zaslonu Namizje kliknite na tipko pritisnite opcijo Pošta.

. Nato

2. V mapi Prejeta pošta računa e-pošte pritisnite tipko MENI in kliknite na postavko Ustvari. 3. V polje Naslovnik vnesite e-naslov prejemnika sporočila. Med vnašanjem podatkov se na zaslonu prikažejo pripadajoči stiki. Kliknite na prejemnika ali nadaljujte z vnašanjem e-naslova. Če pošiljate e-pismo več prejemnikom, ločite e-naslove z vejico. Lahko dodate poljubno število prejemnikov sporočila. 4. Vnesite zadevo e-naslova in nato napišite sporočilo. Kliknite na postavko Pošlji. Če želite nastaviti račun Exchange ActiveSync, boste našli informacije o danem postopku v poglavju 5 Navodil za upravljanje v datoteki PDF.

9.  Družbena spletišča Ostanite v stiku s prijatelji s pomočjo funkcij družbenega spletišča. Posodobite svoj status in pridobite posodobitve dogodkov, slik in statusov vaših prijateljev na strežniku Facebook™, brskajte po slikah na strežniku Flickr® ter sledite “tweetom” spletišča Twitter. Aplikacija Ljudje je tesno povezana z računi Facebook in Flickr ter vas obvešča o posodobitvah računov vaših prijateljev.

Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Hitri vodič 17

Dodatne informacije o aplikacijah Ljudje in Peep (klient za Twitter v telefonu) boste našli v poglavjih 3 in 9 Navodil za upravljanje v datoteki PDF.

10.  Prenos datotek s pomočjo telefona Imejte svoje datoteke stalno pri roki. Zahvaljujoč široki skali podpore datotek v telefonu lahko brskate po datotekah aplikacij Word, Excel, PowerPoint in PDF, poslušate glasbo in se nasmihate slikam ter video posnetkom. Opomba

Če želite kopirati datoteke v telefon, morate vanj vstaviti kartico microSD.

1. Povežite telefon z računalnikom s pomočjo USB kabla. Na statusni vrstici se prikaže obvestilna ikona. 2. Odprite obvestilno polje (s klikom in naslednjim prenosom statusne vrstice navzdol). 3. Na obvestilnem polju kliknite na postavko USB priključen in nato na postavko Priključi.

Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


18 Hitri vodič Opomba Kadar je telefon priključen, ne morete uporabljati nekaterih aplikacij telefona, na primer Fotografski aparat. Kadar je telefon priključen na računalnik, morate odklopiti USB napravo za shranjevanje podatkov, da telefon ne bi prepoznal pomnilniške kartice. Detajle boste našli v Navodilih za upravljanje.

4. V računalniku preidite na USB enoto telefona in jo odprite. 5. Datoteke skopirajte na pomnilniško kartico telefona.

11.  Obnovitev tovarniške nastavitve telefona Ali potrebujete začeti vnovič od samega začetka? Z obnovitvijo tovarniške nastavitve telefona boste odstranili vse podatke, vključno s prenesenimi aplikacijami, in telefon se vrne v prvotno stanje — preden ste telefon prvič vklopili. Opozorilo Pred obnovitvijo tovarniške nastavitve ne pozabite ustvariti varnostno kopijo pomembnih podatkov, ki jih imate shranjene v telefonu.

Obnovitev tovarniške nastavitve telefona 1. Na zaslonu Namizje pritisnite tipko MENI in nato kliknite na postavke Nastavitve > Zavarovanje > Obnovitev tovarniških podatkov. 2. Na zaslonu Obnovitev tovarniških podatkov kliknite na postavko Obnovi tovarniško nastavitev telefona in nato kliknite na postavko Izbriši vse. Obnovitev tovarniške nastavitve telefona s pomočjo tipk telefona 1. Kadar je telefon izklopljen, držite pritisnjene tipke NAMIZJE, KONEC GOVORA / NAPAJANJE in NAZAJ. Obnovitev tovarniške nastavitve se začne čez nekaj sekund. 2. Počakajte na dokončanje obnovitve tovarniške nastavitve in nato pritisnite tipko MENI. Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Hitri vodič 19

12.  Odstranjevanje napak V tem poglavju so opisani postopki, ki se uporabljajo pri napakah telefona, težavah z zagonom aplikacij ali počasnem delovanju aparata: • Preverite, ali je v telefonu dovolj prostora za zagon aplikacij. Če želite preveriti razpoložljiv prostor, pritisnite tipki NAMIZJE > MENI in nato kliknite na postavke Nastavitve > Kartica SD in shranjevalni prostor v telefonu ali Aplikacije. • Izbrišite podatke in predpomnilnik aplikacij. Če želite izbrisati podatke in predpomnilnik, pritisnite tipki NAMIZJE > MENI in nato kliknite na postavke Nastavitve > Kartica SD in shranjevalni prostor v telefonu ali Aplikacije > Upravljanje aplikacij. • Odstranite aplikacije tretjih strank. Če želite odstraniti aplikacije tretjih strank, pritisnite tipki NAMIZJE > MENI in nato kliknite na postavke Nastavitve > Aplikacije > Upravljanje aplikacij. • Če telefon ne odgovarja na vnose, odstranite akumulator, počakajte 3 sekunde, ponovno vstavite akumulator in vklopite telefon. • Ustvarite varnostno kopijo pomembnih podatkov in obnovite tovarniško nastavitev telefona. Če želite obnoviti tovarniško nastavitev telefona, pritisnite tipki NAMIZJE > MENI in nato kliknite na postavke Nastavitve > Zavarovanje > Obnovitev tovarniških podatkov. • Preverjajte posodobitve in koristne nasvete na spletnih straneh družbe HTC – www.htc.com. Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


20 Hitri vodič

Podatki o pravicah v zvezi z intelektualno lastnino Copyright © 2009 Google Inc. Used with permission. Google, logotip Google, Android, logotip Android, Android Market, Gmail, Google Apps, Koledar Google, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Zemljevidi, Google Talk, Picasa in YouTube so zaščitene blagovne znamke družbe Google Inc. Google, the Google logo and Google Maps are trademarks of Google, Inc. TeleAtlas® Map Data ©2009. Street View Images ©2009 Google.

Pomembne informacije o varovanju zdravja in varnostni podatki Pri uporabi tega izdelka je potrebno upoštevati spodaj navedena varnostna navodila, da bi se izognili posameznim kršitvam zakonov o odgovornosti za povzročeno škodo. Shranite si in upoštevajte vsa varnostna in delovna navodila za izdelek. Bodite pozorni na vsa opozorila v Navodilih za upravljanje izdelka. Da bi se izognili nevarnosti za zdravje, kratkemu stiku, eksploziji ali poškodovanju aparata, upoštevajte naslednja varnostna navodila. ELEKTRIČNA VARNOST Ta izdelek lahko uporabljate le ob napajanju iz priporočenega akumulatorja ali napajalne enote. Drug način je lahko nevaren in prekine veljavnost kakršni koli garanciji, ki jo ima izdelek. VARNOSTNA NAČELA ZA PRAVILNO NAMESTITEV OZEMLJITVE OPOZORILO: Zaradi priključitve k nepravilno ozemljeni napravi lahko pride do električnega udara v telefonu. Temu izdelku je priložen kabel USB za priključitev k namiznemu ali prenosnemu računalniku. Pred priključitvijo izdelka k računalniku preverite, če je računalnik pravilno ozemljen. Napajalni kabel namiznega ali prenosnega računalnika je opremljen z ozemljitvenim prevodnikom in ozemljitvenim zatičem. Vtič mora biti priključen v ustrezno vtičnico, ki je pravilno nameščena in ozemljena v skladu z vsemi krajevnimi zakoni in uredbami.

Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Hitri vodič 21 VARNOSTNA NAČELA ZA VIR NAPAJANJA •

Uporabljajte pravilen zunanji vir napajanja Izdelek naj se napaja samo iz ustreznega tipa napajalnega vira, navedenega na ščitku z nazivno električno močjo. Če si glede tipa izbranega vira napajanja niste gotovi, se obrnite na pooblaščenega dobavitelja storitev ali krajevno energetsko družbo. Pri izdelku, ki se napaja iz akumulatorja ali drugega vira, si preberite ustrezne informacije v priloženih Navodilih za upravljanje. Z modulom akumulatorja ravnajte previdno Izdelek vsebuje akumulator Li-Ion. Pri nepravilnem ravnanju z modulom akumulatorja grozi nevarnost vžiga in opeklin. Ne poskušajte odpirati ali popravljati modula akumulatorja. Modula akumulatorja ne razstavljajte, ne stiskajte, ne prebadajte, ne skrajšujte zunanjih stikov ali vezja, ne mečite ga v ogenj ali v vodo in ne izpostavljajte temperaturam, ki presegajo 60 °C. OPOZORILO: Pri nepravilni menjavi akumulatorja grozi nevarnost eksplozije. Da bi znižali nevarnost nastanka požara in opeklin, akumulatorja ne razstavljajte, ne stiskajte, ne prebadajte, ne skrajšujte zunanjih stikov, ne izpostavljajte temperaturam, ki presegajo 60 °C, in ga ne mečite v ogenj ali v vodo. Pri zamenjavi uporabljajte le predpisan tip akumulatorja. Dotrajane akumulatorje reciklirajte ali jih odstranite v skladu s krajevnimi predpisi ali z referenčnim priročnikom, ki je priložen izdelku.

Opomba: Ta izdelek uporabljajte le z naslednjimi predpisanimi akumulatorji. • HTC, Model TWIN160 Bodite še posebej previdni • Akumulator in telefon hranite na suhem in izven dosega vode ali kakršnih koli tekočin, ker lahko pride do kratkega stika. • Kovinske predmete hranite v dovolj veliki oddaljenosti, da ne bi prišli v stik z akumulatorjem ali njegovimi konektorji, ker bi lahko prišlo do kratkega stika med delovanjem aparata. Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


22 Hitri vodič • Telefon naj se priključuje na izdelke, ki so označeni z logotipom USB-IF oziroma so usklajeni z USB-IF. • Ne uporabljajte akumulatorja, ki izgleda poškodovan, deformiran ali umazan, ki ima rjast plašč, ki se pregreva ali smrdi. • Akumulator vedno hranite izven dosega dojenčkov in malih otrok, da ne bi pogoltnili akumulatorja. Če ga pogoltnejo, takoj poiščite zdravniško pomoč. • Če iz akumulatorja uhaja tekočina: • Preprečite stik tekočine s kožo ali obleko. Če je že prišlo do stika, takoj oplaknite prizadeti del s čisto vodo in poiščite zdravniško pomoč. • Preprečite stik tekočine z očmi. Če je že prišlo do stika, si oči NE MANITE; takoj si jih splaknite s čisto vodo in poiščite zdravniško pomoč. • Pazite, da akumulator, ki mu uhaja tekočina, ne bi prišel v stik z ognjem, ker grozi nevarnost vžiga ali eksplozije. VARNOSTNA NAČELA ZA NEPOSREDNO SONČNO SEVANJE Izdelek hranite izven mest s prekomerno vlažnostjo in ekstremnimi temperaturami. Ne puščajte izdelka ali njegovega akumulatorja znotraj vozila ali na mestih s temperaturami, ki presegajo 60 °C, na primer na armaturni plošči v vozilu, na okenski polici ali za steklom, ki je dalj časa izpostavljeno neposrednemu sončnemu sevanju ali močnim ultravijoličnim žarkom. Lahko pride do poškodovanja izdelka, pregretja akumulatorja ali poškodovanja vozila. NEVARNOST POŠKODB SLUHA OPOZORILO: Uporaba slušalk in dolgoročno poslušanje prekomerno glasne glasbene reprodukcije lahko povzroči trajne poškodbe sluha. Opomba Za Francijo so bile odprte slušalke (glej spodaj) testirane za uporabo s tem telefonom in odgovarjajo zahtevam za nivo zvočnega pritiska, ki jih določa norma NF EN 50332-1:2000 ali NF EN 50332-2:2003 v skladu z določbo za Francijo L. 5232-1.

• •

Slušalke, ki jih je izdelala družba Cotron, model RC E150. • Slušalke, ki jih je izdelala družba Merry, model RC E150.

Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Hitri vodič 23 VARNOST V LETALU Zaradi potencialnega motenja navigacijskega sistema in njegove komunikacijske mreže, ki ga lahko povzroči ta izdelek, je uporaba funkcije telefona tega aparata na palubi letala v večini držav nezakonita. Če želite uporabljati telefon na palubi letala, ne smete pozabiti izključiti telefon s preklopom na način Letalo. OMEJITEV UPORABE V NEVARNEM OKOLJU Ne uporabljajte tega izdelka pri bencinskih črpalkah, v skladiščih goriva, kemičnih tovarnah ali na mestih, kjer poteka streljanje, ali na mestih s potencialno eksplozivnim okoljem, na primer na mestih, kjer poteka črpanje goriva, v skladiščih goriva, v podpalubju ladje, v kemičnih tovarnah, v napravah za prevoz ali shranjevanje goriva ali kemikalij in na področjih, v katerih so v zraku vsebovane kemikalije ali delčki, kot so ostružki, prah ali delčki kovine. Vedno se morate zavedati, da lahko iskre v takšnem okolju povzročijo eksplozijo ali požar, kar ima lahko za posledico poškodovanje zdravja ali celo smrt. EKSPLOZIVNO OKOLJE Če se nahajate v okolju, kjer grozi nevarnost eksplozije ali kjer se nahajajo gorljivi materiali, bi moral biti aparat izključen, njegov uporabnik pa bi moral ravnati v skladu z vsemi navodili in označitvami. Iskre lahko v takšnem okolju povzročijo eksplozijo ali požar, kar ima lahko za posledico poškodovanje zdravja ali celo smrt. Priporočamo uporabnikom, da tega aparata ne uporabljajo na mestih za polnjenje goriva, kot so servisne postaje in bencinske črpalke. Uporabnik ne bi smel pozabiti na upoštevanje omejitev, ki se tičejo uporabe visokofrekvenčnih naprav v skladiščih goriva, kemičnih tovarnah ali na mestih, kjer poteka streljanje. Področja s potencialnim eksplozivnim okoljem so pogosto, ampak ne vedno, jasno označena. Mednje sodijo področja, kjer poteka črpanje goriva, podpalubje ladje, naprave za prevoz ali shranjevanje goriva ali kemikalij in področja, v katerih so v zraku vsebovane kemikalije ali delčki, kot so ostružki, prah ali delčki kovine. VARNOST CESTNEGA PROMETA Voznikom motornih vozil ni dovoljeno med vožnjo telefonirati z aparatom, ki ga držijo v roki, z izjemo nujnih primerov. V nekaterih državah je za telefoniranje dovoljeno uporabljati naprave za prostoročno telefoniranje. Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


24 Hitri vodič VARNOSTNA NAČELA ZA IZPOSTAVLJANJE VISOKOFREKVENČNEMU SEVANJU •

Ne uporabljajte telefona v bližini kovinskih konstrukcij (na primer jeklenih konstrukcij stavbe). • Ne uporabljajte telefona v bližini virov močnega elektromagnetnega polja, na primer mikrovalovne pečice, zvočnikov, televizorjev in radijskih sprejemnikov. • Uporabljajte samo originalno opremo, ki jo priporoča proizvajalec, ali opremo, ki ne vsebuje nobenih kovin. • Z uporabo neoriginalne opreme, ki je ne priporoča proizvajalec, lahko prekršite krajevne smernice za izpostavljanje visokofrekvenčnemu sevanju, ki se mu je potrebno izogniti. MOTNJE FUNKCIJ MEDICINSKIH APARATOV Ta izdelek lahko povzroči napačno delovanje medicinskih aparatov. V večini bolnišnic in zdravstvenih zavodov je uporaba tega aparata prepovedana. Če uporabljate kakršno koli drugo medicinsko napravo, se obrnite na izdelovalca te naprave in se pozanimajte, ali je dovolj zaščitena proti zunanjemu visokofrekvenčnemu sevanju. Pri pridobivanju teh informacij vam lahko pomaga zdravnik. V zdravstvenih zavodih, kjer so obešena tovrstna navodila, morate telefon izklopiti. V bolnišnicah in zdravstvenih zavodih se lahko uporabljajo naprave, ki so občutljive na zunanje visokofrekvenčno sevanje. MOTNJE V VOZILIH Prosimo, da jemljete v poštev, da glede na morebitno motenje elektronskih aparatov nekateri proizvajalci vozil prepovedujejo uporabo mobilnih telefonov v svojih vozilih, če v notranjosti ni nameščena naprava za prostoročno telefoniranje z zunanjo anteno. SLUŠNI APARATI Nekateri digitalni brezžični telefoni lahko povzročijo motenje nekaterih slušnih aparatov. V primeru takšnega motenja se obrnite na ponudnika storitev ali se obrnite na potrošniški servisni telefon in povprašajte o alternativah. NEIONIZIRANO SEVANJE Ta aparat ima notranjo anteno. V namen zagotovitve varnosti delovanja in oddajanega sevanja naj bi se ta aparat uporabljal samo v običajnem položaju. Enako kot pri drugih mobilnih radijskih Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Hitri vodič 25 napravah velja, da je zavoljo zadovoljive funkcije aparata in varnosti oseb priporočeno, naj se tekom delovanja aparata antena ne nahaja v neposredni bližini kakršnega koli dela človeškega telesa. Uporabljajte samo priloženo notranjo anteno. Pri uporabi nepriporočene ali spremenjene antene lahko pride do znižanja kakovosti pogovora in poškodbe telefona ter s tem do izgube funkcionalnosti in prekoračitve priporočenih vrednosti nivoja SAR; hkrati pa lahko kršite tudi krajevne predpise, ki veljajo v posamezni državi. Za zagotovitev optimalnega delovanja telefona in zagotovilo tega, da izpostavljenost človeškega organizma visokofrekvenčnemu sevanju ne bo presegla vrednosti, ki so določene v posameznih normah, aparat vedno uporabljajte samo v običajnem položaju. Stik s površino antene lahko poslabša kvaliteto pogovora in povzroči, da bo aparat deloval na višjem nivoju moči, kot Namestitev je potrebno. S preprečevanjem kontakta antene s površino antene, ko je telefon V RABI, boste dosegli optimalno delovanje antene in življenjsko dobo akumulatorja. Električna varnost •

• • •

Dodatna oprema - Uporabljajte samo priporočeno opremo. - Dodatne opreme ne priključujte na nezdružljive izdelke ali nezdružljivo dodatno opremo. - Pazite, da kovinski predmeti, na primer kovanci ali obroči za ključe, ne pridejo v stik s sponkami akumulatorja oziroma ne povzročijo kratkega stika. Priključitev na vozilo Posvetujte se s strokovnjakom, če želite medmrežje telefona priključiti na električni sistem vozila. Pokvarjeni in poškodovani izdelki - Ne poskušajte razstavljati telefona ali njegove dodatne opreme. - Servisna dela ali popravila na telefonu ali njegovi dodatni opremi mora izvajati samo usposobljeno osebje. Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


26 Hitri vodič

Splošna varnostna načela Samo vi sami ste odgovorni za to, kako telefon uporabljate, ter za posledice njegove uporabe. Če je uporaba telefona prepovedana, ga morate vedno izklopiti. Uporaba telefona je podvržena varnostnim ukrepom, namenjenim za zaščito uporabnikov in njihovega okolja. •

Aparata ne izpostavljajte prekomernemu tlaku Ne pritiskajte prekomerno na zaslon in aparat, saj tako preprečite njuno poškodovanje. Preden se usedete, vzemite aparat iz zadnjega žepa hlač. Nadalje priporočamo, da aparat spravite v zaščitno ohišje in da za upravljanje zaslona na dotik uporabljate izključno prst. Na počenje zaslona zaradi nepravilne uporabe se ne nanaša garancija. Aparat se po dolgoročni uporabi segreva Po dolgoročni uporabi aparata, na primer po telefoniranju, polnjenju akumulatorja ali brskanju po spletu, se lahko začne aparat segrevati. V večini primerov je to stanje normalno, in zato tega ne gre smatrati za problem. Posvetite pozornost servisnim oznakam Razen v primerih, ki so razloženi drugje v Navodilih za upravljanje ali Servisnih navodilih, nikoli ne popravljajte aparata sami. Popravila v notranjem delu izdelka bi moral izvesti samo pooblaščen servisni tehnik ali dobavitelj. Varujte telefon • S telefonom in dodatno opremo vedno ravnajte skrbno in ju hranite na čistem in brezprašnem mestu. • Telefona ali njegove dodatne opreme ne izpostavljajte odprtemu ognju ali vžganim tobačnim izdelkom. • Telefona ali njegove dodatne opreme ne vrzite na tla, ne mečite z njima in ju ne pregibajte. • Telefona ali njegove dodatne opreme ne izpostavljajte tekočinam, vlažnemu okolju niti visoki vlagi. • Telefona ali njegove dodatne opreme ne prekrivajte z barvo. • Za čiščenje telefona in njegove dodatne opreme ne uporabljajte agresivnih kemičnih snovi, detergentov niti razpršil. • Telefona ali njegove dodatne opreme ne poskušajte razstavljati, saj to lahko počne samo pooblaščeno osebje. • Telefona ali njegove dodatne opreme ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, manjšim od –20 ter višjim od 55 stopinj Celzija. Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Hitri vodič 27

• •

• Pri odstranjevanju elektronskih izdelkov postopajte v skladu s krajevnimi predpisi. • Telefona ne nosite v zadnjem žepu, saj bi se aparat lahko prelomil, če bi se usedli. Poškodbe, ki zahtevajo popravilo V naslednjih primerih izključite izdelek iz vtičnice in poiščite pooblaščenega servisnega tehnika ali dobavitelja za strokovno popravilo: • Če je bil izdelek oblit s tekočino oziroma je vanj padel kakšen predmet. • Če je bil izdelek izpostavljen dežju ali vodi. • Če je izdelek padel na tla oziroma se je poškodoval. • Če so očitni znaki pregretja izdelka. • Če izdelek kljub upoštevanju navodil za upravljanje ne deluje normalno. Preprečite delovanje toplote Izdelek ne sme biti nameščen v bližini virov toplote, kot so radiatorji, akumulatorji toplote, pečice ali druge naprave (vključno z ojačevalniki), ki oddajajo toploto. Preprečite delovanje vlage Izdelka nikoli ne uporabljajte v vlažnem okolju. Preprečite uporabo aparata po ekstremnih toplotnih spremembah Če prenašate aparat med okolji z ekstremnimi razlikami v temperaturi in nivoji vlažnosti, se lahko na površini aparata ali v njegovi notranjosti kondenzira voda. Da bi omejili poškodbe aparata, pred uporabo počakajte, da vlaga izpari.

OPOZORILO: Pri prenašanju aparata iz okolja z nizko temperaturo v toplejše okolje ali obratno pred prižigom aparata počakajte, dokler se aparat ne prilagodi na temperaturo okolja.

Preprečite vstop tujih predmetov v izdelek Nikoli ne vstavljajte kakršnih koli tujih predmetov v reže niti v druge odprtine izdelka. Reže in odprtine so namenjene za prezračevanje. Teh odprtin se ne sme prikrivati niti na drugačen način blokirati. Varnostni mehi Telefona ne nameščajte v prostor pred varnostnim mehom niti v prostor učinkovanja varnostnega meha. Telefon shranite na varno mesto, preden z vozilom krenete na pot. Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


28 Hitri vodič •

• •

• •

Dodatki za pritrjevanje Ne uporabljajte izdelka na nestabilni mizi, na vozičku, stojalu, trinožniku ali nosilcu. Kakršna koli pritrditev izdelka bi morala odgovarjati navodilom izdelovalca, pri čemer bi se moralo uporabiti dodatke za pritrjevanje, ki jih priporoča proizvajalec. Izognite se nestabilni pritrditvi Izdelka ne postavljajte na nestabilno podlago. Izdelek uporabljajte le s priporočeno opremo Ta izdelek bi se moral uporabljati samo z osebnimi računalniki in izbrano opremo, ki je označena kot primerna za uporabo s tem aparatom. Nastavitev glasnosti Pred uporabo slušalk ali druge zvočne dodatne opreme znižajte glasnost aparata. Čiščenje Pred čiščenjem izdelka ga morate izključiti iz električne napetosti. Ne uporabljajte tekočih ali razpršilnih detergentov. Za čiščenje uporabljajte vlažno krpo, ampak za čiščenje zaslona LCD NIKOLI ne uporabljajte vode. Mali otroci Telefona ali njegove dodatne opreme ne puščajte v dosegu malih otrok. Preprečite, da se z njimi otroci igrajo, saj bi lahko poškodovali sebe ali druge in bi lahko telefon nehote poškodovali. Vaš telefon vsebuje majhne dele z ostrimi robovi, ki lahko povzročijo poškodbe oziroma se lahko ločijo od aparata in povzročijo tveganje zadušitve. Poškodbe, povzročene s ponavljajočimi se gibi V namen zmanjšanja tveganja RSI pri pisanju sporočil ali igranju iger na vašem telefonu: • Telefona ne stiskajte preveč. • Tipke pritiskajte zlahka. • Uporabljajte posebne funkcije telefona, ki zmanjšujejo število tipk, ki jih je treba pritiskati, kot so na primer šablone sporočil in vnos besedil. • Delajte veliko odmorov, da se lahko pretegnete in sprostite. Svetla luč Ta telefon lahko ustvarja svetlo luč oziroma se lahko uporablja kot žepna svetilka, zato ga ne uporabljajte v neposredni bližini oči.

Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Hitri vodič 29 • • • • •

Strojna naprava v teku Zaradi znižanja tveganja nesreče je potrebno posvetiti vso pozornost strojni napravi, ki je v teku. Elektrostatična razelektritev Ne dotikajte se kovinskih konektorjev SIM kartice. Napadi / izgube zavesti Ta telefon lahko ustvarja svetlo, utripajočo luč. Precejšnji hrup Ta telefon lahko ustvarja precejšnji hrup, ki vam lahko poškoduje sluh. Klicanje v sili Ta telefon, podobno kot drugi brezžični telefoni, izkorišča radijske signale, ki ne morejo zagotoviti povezave v vseh pogojih. Pri klicanju v sili se torej ne morete popolnoma zanesti na noben brezžični telefon.

Identifikacija za kontrolne organe

Za namene kontrolne identifikacije ima ta izdelek dodeljeno številko modela HERO100. Za zagotovitev trajne zanesljivosti in varne uporabe aparata uporabljate z izdelkom HERO100 samo spodaj navedeno opremo. Akumulator ima dodeljeno številko modela TWIN160. Opomba Ta izdelek je namenjen za uporabo skupaj s priporočenim omejenim virom napajanja razreda 2 z enosmerno napetostjo 5 V in z virom napajanja, ki ima največ 1 A.

Telecommunications & Internet Association (TIA) – varnostni podatki •

Srčni spodbujevalniki Asociacija Health Industry Manufacturers Association priporoča ohranjanje minimalne razdalje 15,3 cm med priročnim brezžičnim telefonom in srčnim spodbujevalnikom, da ne bi prihajalo do morebitnih motenj srčnega spodbujevalnika. Ta priporočila so v skladu z neodvisnimi raziskavami in priporoča jih tudi program Wireless Technology Research. Osebe s srčnimi spodbujevalniki bi morale upoštevati naslednja navodila: • Prižgan telefon držite VEDNO v minimalni oddaljenosti 15,3 cm od srčnega spodbujevalnika. • Telefona ne nosite v prsnem žepu. Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


30 Hitri vodič

• Uporabljajte uho na obratni strani, kot imate srčni spodbujevalnik, da bi zmanjšali možnost motenja. V primeru najmanjšega suma, da prihaja do motenj, telefon takoj izključite. Slušni aparati Nekateri digitalni brezžični telefoni lahko povzročijo motenje nekaterih slušnih aparatov. V primeru takšnega motenja se obrnite na ponudnika storitev ali se obrnite na potrošniški servisni telefon in povprašajte o alternativah. Drugi medicinski pripomočki Če uporabljate kakršno koli drugo medicinsko napravo, se obrnite na izdelovalca te naprave in se pozanimajte, ali je dovolj zaščitena proti zunanjemu visokofrekvenčnemu sevanju. Pri pridobivanju teh informacij vam lahko pomaga zdravnik. V zdravstvenih zavodih, kjer so obešena tovrstna navodila, morate telefon izklopiti. V bolnišnicah in zdravstvenih zavodih se lahko uporabljajo aparati, ki so občutljivi na zunanje visokofrekvenčno sevanje.

Opozorila OEEZ Smernica Evropskega parlamenta in Sveta o odpadni električni in elektronski opremi (OEEZ), ki je postala veljavna 13. februarja 2003, predstavlja pomembno spremembo v ravnanju z električnimi napravami po zaključku njihove življenjske dobe. Cilj te smernice je predvsem preprečitev nastanka OEEZ in nadalje podpora ponovne uporabe, reciklaže in drugih oblik obnove tega odpada ter s tem znižanje njegovega obsega.

Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Hitri vodič 31 Logotip OEEZ (prikazan na levi) na izdelku ali njegovi embalaži pomeni, da se tega izdelka ne sme vreči v običajen koš za komunalne odpadke. Ste odgovorni za odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme na točno določenih zbirnih mestih, ki so namenjena za reciklažo tega nevarnega odpada. Z ločenim zbiranjem in redno reciklažo odpadne električne in elektronske opreme lahko prispevate k varovanju naravnih virov. Z redno reciklažo odpadne električne in elektronske opreme boste hkrati varovali človeško zdravje in okolje. Nadaljnje informacije, ki se tičejo odstranjevanja in reciklaže odpadne električne in elektronske opreme ter zbirnih mest boste pridobili na mestni upravi, pri službi za odstranjevanje komunalnega odpada, v trgovini, kjer ste aparat kupili, ali pri njegovem proizvajalcu.

Skladnost z zahtevami smernice RoHS Ta izdelek je skladen z zahtevami smernice Evropskega parlamenta in Sveta 2002/95/ES z dne 27. januarja 2003 o omejitvi uporabe nekaterih nevarnih snovi v električnih in elektronskih napravah (RoHS) in njenimi spremembami.

Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


32 Hitri vodič

Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Hitri vodič 33

Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


www.htc.com

90H01304-06M Rev.A Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Brzi vodič Ako želite kompletno uputstvo uz telefon, preuzmite Uputstvo za upotrebu u PDF datoteci na stani www.htc.com Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


2 Brzi vodič

Pročitajte pre upotrebe uređaja BATERIJA NAKON RASPAKOVANJA UREĐAJA NEĆE BITI NAPUNJENA. NE VADITE MODUL BATERIJE DOK SE UREĐAJ PUNI. AKO RAZMONTIRATE UREĐAJ ILI POKUŠATE DA GA RAZMONTIRATE, GARANCIJA PRESTAJE DA VAŽI. ZAŠTITA PRIVATNOSTI Neke zemlje zahtevaju omogućenje potpunog pristupa zabeleženim telefonskim govorima i određuju da lice sa kojim govorite morate obavestiti o tome da snimate razgovor. Prilikom korišćenja funkcije snimanja govora u telefonu uvek poštujte odgovarajuće zakone i druge propise vaše zemlje.

Ograničenje odštete U NAJVEĆOJ MOGUĆOJ ŠIRINI KOJU DOZVOLJAVA NADLEŽNO PRAVO DRUŠTVO HTC I NJEGOVI PROVAJDERI USLUGA NI U KOJEM SLUČAJU NE SNOSE ODGOVORNOST ZA POSEBNE, SLUČAJNE, INDIREKTNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE BILO KOJE VRSTE U VEZI UGOVORA ILI POVREDE ISTOG, UKLJUČUJUĆI, MEĐUTIM NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA POVREDE, GUBITAK ZARADE, GUBITAK DOBROG UGLEDA, GUBITAK POSLOVNIH PRILIKA, GUBITAK PODATAKA I DOBITI KOJA SLEDI IZ ISPORUKE, ISPUNJAVANJA ILI NEISPUNJAVANJA DUŽNOSTI, I TO NA BILO KOJI NAČIN, ILI IZ KORIŠĆENJA INFORMACIJA, PODATAKA ILI DOKUMENTACIJE O VREMENU, BEZ OBZIRA NA MOGUĆNOST PRETPOSTAVLJANJA ISTIH.

*** VAŽNO UPOZORENJE *** Većina aplikacija u telefonu zahteva neprekidnu vezu sa Internetom. Veoma preporučujemo da kod vašeg provajdera bežičnih usluga naručite tarifu sa besplatnim prenosom podataka. Ako ne koristite tarifu sa besplatnim prenosom podataka, prilikom priključenja telefona na Internet vam mogu nastati visoki troškovi. Pre nego što počnete da koristite telefon, veoma preporučujemo da kod provajdera bežičnih usluga utvrdite vašu tarifu za prenos podataka.

Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Brzi vodič 3

Čestitamo Vam na kupovini uređaja HTC Hero. Ovaj Brzi vodič će vam pomoći da počnete s korišćenjem telefona sa operativnim sistemom AndroidTM. Ako želite kompletno uputstvo uz telefon, preuzmite Uputstvo za upotrebu u PDF datoteci.

Sadržaj 1.  U pakovanju...............................................................4 2.  Uređaj HTC Hero.......................................................4 3.  Pre nego što uključite telefon..............................5 4.  Počinjemo...................................................................8 5.  HTC Sense™.................................................................9 6.  Prenos kontakata u telefon................................ 12 7.  Korišćenje Internet mreže.................................. 13 8.  Korišćenje poruka.................................................. 15 9.  Socijalne mreže...................................................... 16 10.  Prenos datoteka pomoću telefona............... 17 11.  Resetovanje telefona......................................... 18 12.  Rešavanje poteškoća......................................... 19

Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


4 Brzi vodič

1.  U pakovanju U kutiji bi se trebali nalaziti sledeći predmeti: • Telefon HTC Hero • USB kabl • Kablovske stereo slušalice sa mikrofonom i priključkom 3,5 mm • Kartica microSD™

• Baterija • Punjač • Ovaj Brzi vodič

2.  Uređaj HTC Hero Priključak slušalica sa mikrofonom 3,5 mm Slušalica Statusni indikator

Podešavanje jačine zvuka Ekran na dodir

TRACKBALL RADNA POVRŠINA POZIV

MENI ZAVRŠI GOVOR / NAPAJANJE NAZAD TRAŽI

Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Brzi vodič 5

3.  Pre nego što uključite telefon

1 Skinite zadnji poklopac

Podignite gornji deo zadnjeg poklopca. Na omotu je uzak otvor kroz koji se prstom može podići zadnji poklopac.

2 Izvadite bateriju

Podignite bateriju u mestu malog otvora (zaokruženo na slici).

3 Ubacite SIM-karticu

1. Pomerite držač SIM-kartice udesno, čime će se isti osloboditi, pa ga otklopite prema gore. 2. Ubacite SIM-karticu pozlaćenim kontaktima prema dole i isečenim ćoškom prema vani iz držača. Celu SIM-karticu ubacite u držač.

Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


6 Brzi vodič

4 Učvrstite držač SIM-kartice Zatvorite držač SIM-kartice i osigurajte ga tako, što ćete ga pomeriti ulevo.

5 Vratite bateriju

1. Prislonite nezaštićene bakarne kontakte baterije uz konektore u prostoru za bateriju.

VAŽNO

Pre nego što ubacite bateriju, uklonite tanku foliju sa zadnje strane baterije.

2. Ubacite prvo stranu baterije sa kontaktima, pa bateriju blago pritisne na svoje mesto.

6 Ubacite microSD karticu

1. Stavite microSD karticu u slot pozlaćenim kontaktima prema dole. 2. Pritisnite microSD karticu do kraja dok ne škljocne.

Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Brzi vodič 7

7 Vratite zadnji poklopac 1. Prvo osigurajte donji deo zadnjeg poklopca tako, što ćete ga staviti u dva otvora koja se nalaze u donjem delu zadnje strane uređaja. 2. Pritisnite bočni i gornji deo zadnjeg poklopca da bi upao na svoje mesto. Da je zadnji poklopac osiguran ćete poznati tako što će škljocnuti.

8 Napunite bateriju 1. Priključite USB konektor punjača u USB konektor u donjem delu telefona. 2. Priključite punjač u električnu utičnicu, čime će se pokrenuti punjenje baterije. Baterija će se potpuno napuniti približno nakon 3 sata punjenja.

Kada dovršite ovih 8 koraka, spremni ste da prvi put uključite telefon. Okrenite stranu da biste saznali za šta sve možete koristiti ovaj telefon. Telefon uključite tako, što ćete pritisnuti dugme ZAVRŠI GOVOR / NAPAJANJE.

Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


8 Brzi vodič

4.  Počinjemo Kada prvi put uključite telefon, prikazaće se ponuda mogućnosti brzog podešavanja raznih računa, npr. Google™, Facebook™, Twitter™, Flickr®, Microsoft® Exchange ActiveSync® i drugih e-mail računa. Za korišćenje telefona nije potrebno podešavanje svih računa. Međutim, ako iste račune imate otvorene, preporučujemo da ih podesite da biste mogli da koristite sve funkcije telefona. Napomena Ako želite da podesite račune, potrebna vam je veza na Internet.

1. Odaberite jezik koji želite da koristite i izaberite Napred. 2. Na narednim ekranima mogu se pokazati pozivi da unesete određene opcije, da se prikaže kurs ili da podesite Wi-Fi vezu. Izborom dugmeta Napred ili Preskoči ćete preći na naredni ekran. Napomena Poziv da podesite Wi-Fi vezu će se prikazati samo ako je neka Wi-Fi veza na raspolaganju.

3. Na ekranu Podesi račune odaberite račune koje želite da podesite. Nakon podešavanja računa ćete se vratiti na ekran Podesi račune. Da biste završili podešavanje računa, izaberite Napred. 4. Na ekranu Podesi račune socijalnih mreža odaberite račune socijalnih mreža koje želite da podesite. Nakon podešavanja računa ćete se vratiti na ekran Podesi račune socijalnih mreža. Da biste završili podešavanje računa, izaberite Napred. 5. Ako želite da završite proces podešavanja i vratite se na ekran Radna površina, izaberite Zatvori. Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Brzi vodič 9

5.  HTC Sense™ Otkrijte poboljšanja telefona HTC, koja ovaj telefon prave idealnim upravo za vas i pomažu vam da ostanete u kontaktu sa ostalima, a koja će vas obradovati svojom jednostavnošću korišćenja.

Ekran Radna površina

Ekran Radna površina će vam pružiti dovoljno mesta za rad, tu možete dodati funkcije koje želite i koje vam trebaju.

Pomeranjem prsta udesno ili ulevo možete preći na proširenu Radnu površinu.

Savet Kada u bilo kojoj aplikaciji pritisnete dugme RADNA POVRŠINA, prikazaće se ekran Radna površina.

Ekran Radna površina će se proširiti izvan okvira širine ekrana i tako će nastati prostor za dodavanje funkcija. Osim ekrana Radna površina, na raspolaganju vam je još 6 ekrana.

Vidžeti HTC

Ekran Radna površina možete prilagoditi tako što ćete dodati Vidžete HTC. Izaberite vidžet Muzika, Ljudi, Twitter i druge, te ih rasporedite u razne profile tako, da se telefon savršeno prilagodi vašim životnim potrebama. Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


10 Brzi vodič

Ako želite da dodate vidžet HTC na ekran Radna površina, pritisnite taster i odaberite Vidžet HTC. Ne možete da odlučite kako da podesite ekran Radna površina? Pogledajte u fasciklu Scene, koju smo instalirali u telefon. Scene su već podešeni rasporedi ekrana Radna površina, koji se mogu brzo upotrebiti. Ako želite da proverite opcije, na ekranu Radna površina pritisnite dugme MENI, pa izaberite Scene.

Scene

Želite li da izradite scenu? Možete da prilagodite ekran Radna površina i posle da ga sačuvate kao scenu. 1. Ekran Radna površina možete prilagoditi promenom tapeta i dodavanjem vidžeta. 2. Za završetak podešavanja pritisnite dugme MENI, pa izaberite Scene. 3. Izaberite mogućnost Aktualno (nesačuvano), pa izaberite mogućnost Sačuvaj. 4. Unesite Naziv scene, pa izaberite Gotovo. Savet Sopstvenoj sceni možete promeniti naziv ili je ukloniti na ekranu Opcije. Na ekranu Opcije izaberite Prilagodi > Scene, pa izaberite sopstvenu scenu i podržite je.

Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Brzi vodič 11

Tastatura na ekranu

Ako pokrenete program ili odaberete polje koje zahteva unošenje teksta ili broja, na ekranu će se prikazati tastatura. Možete da birate od tri rasporeda tastature na ekranu: QWERTY, Kompaktna tastatura QWERTY i Tastatura Telefon. Tastatura na ekranu nudi funkcije pretpostavljanja reči i kontrole pravopisa, što će vam pomoći da pišete brže i ispravno. Primer tastature na ekranu: QWERTY

Inteligentno pozivanje broja Pozivajte brojeve isto kao što razmišljate. Funkcija Inteligentno pozivanje broja traži telefonski broj kontakta i prvi znak imena kontakta, kao i znak koji se u imenu kontakta nalazi iza razmaka, kose crte ili donje crte. Bilo da pozivate prema imenu ili broju, funkcija Inteligentno pozivanje broja će se snaći.

Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


12 Brzi vodič

Ljudi Dajte prednost ljudima koji su za vas najvažniji. Sva vaša komunikacija, razmena e-maila, status usluge Facebook, foto-albuma Flickr i protokoli telefona raspoređeni su prema kontaktima. Ako u listi dodirnete kontakt, možete prikazati svu komunikaciju između vas i istog lica.

6.  Prenos kontakata u telefon U aplikaciji Ljudi uz pojedine se kontakte mogu kreirati kartice. Sva vaša komunikacija sa istim kontaktom je raspoređena tako da bude što preglednija. , pa Na ekranu Radna površina pritisnite dugme izaberite mogućnost Ljudi.

Import svih kontakata sa SIM-kartice

Na kartici Sve pritisnite dugme MENI, pa izaberite Import. Napomena Ako ste u telefonu podesili račune Google ili Exchange ActiveSync, odaberite tip importiranih kontakata i pritisnite dugme OK.

Dodavanje novog kontakta pomoću telefona

1. Na kartici Sve izaberite Dodaj nov kontakt. 2. Dodirnite polje Ime, unesite ime i prezime kontakta, te izaberite redosled, prema kojem trebaju imena da se prikazuju. 3. Dodirnite taster da biste sakrili tastaturu na ekranu, pa pritisnite taster OK. Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Brzi vodič 13

4. U odgovarajuća polja unesite kontaktne informacije. 5. Pređite na donji deo ekrana i odaberite Sačuvaj.

Sinhronizacija kontakata računa Google, Exchange ActiveSync i Outlook

Ako koristite račun Google, aplikacije Microsoft Office Outlook, Windows Address Book (Outlook Express) ili imate račun Exchange ActiveSync, kontakte istih računa možete sinhronizovati sa telefonom. Više informacija o sinhronizaciji kontakata između navedenih računa možete naći u Uputstvu za upotrebu u PDF datoteci.

7.  Korišćenje Internet mreže Povežite se sa svetom pomoću veze za podatke ili Wi-Fi veze. Razgledajte web stranice, preuzimajte aplikacije ili igre sa servisa Android Market i šaljite ili primajte elektronsku poštu.

Korišćenje veze za podatke

Telefon će se biti automatski konfigurisan za korišćenje usluga GPRS/3G/EDGE vašeg provajdera bežičnih usluga kada prvi put uključite telefon (ako je umetnuta SIM-kartica). Ako se vaš telefon ne priključuje, proverite mobilnu mrežu koju telefon koristi i da li je uključena veza za podatke. Kontrola mobilne mreže koju telefon koristi 1. Pritisnite RADNA POVRŠINA > MENI, pa izaberite Opcije. 2. Izaberite Bežične opcije > Podešavanje mobilne mreže > Provajderi mreže ili Nazivi pristupnih tačaka. Uključite vezu za podatke tako, što ćete Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


14 Brzi vodič

omogućiti polje Mobilna mreža u stavkama Opcije > Bežične opcije.

Korišćenje Wi-Fi veze

1. Na ekranu Radna površina pritisnete dugme MENI i posle izaberite Opcije > Bežične opcije. 2. Uključite Wi-Fi tako, što ćete omogućiti polje Wi-Fi. Telefon će potražiti dostupne bežične mreže. 3. Izaberite stavku Wi-Fi opcije. U delu Wi-Fi mreže će se prikazati nazivi i podešavanja bezbednosti (Otvorena mreža ili Zaštićena pomoću WEP-a) pronađenih bežičnih mreža.

4. Priključite se tako, što ćete dodirnuti željenu Wi-Fi mrežu. Ako odaberete otvorenu mrežu, bićete priključeni automatski. Ako odaberete mrežu koja je zaštićena pomoću WEP-a, unesite ključ i izaberite Poveži.

Razgledanje Internet stranica

Za pretraživanje Interneta nude velike mogućnosti Fleš plejeri u pretraživaču, vizuelne omiljene stranice i kontrolni elementi približavanja na više dodira. 1. Na ekranu Radna površina izaberite Pretraživač. 2. Na ekranu Pretraživač pritisnete dugme MENI i dodirnite polje URL adrese u gornjem delu ekrana. 3. Pomoću tastature unesite adresu Internet stranice. U toku unošenja adrese, na ekranu će se pojaviti odgovarajuće adrese Internet stranica. Dodirnite adresu, ako želite da pređete direktno na odgovarajuću Internet stranicu, ili nastavite da unosite adresu Internet stranice. 4. Izaberite Idi. Na Internet stranici pomoću gestikulacije prstiju razgledajte stranicu ili koristite približavanje ili udaljavanje. Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Brzi vodič 15 Ako želite da približite Internet stranicu, povucite palac od kažiprsta.

Ako želite da udaljite Internet stranicu, povucite palac prema kažiprstu (uštipak).

8.  Korišćenje poruka Podesite više računa elektronske pošte – od privatnih računa pa do rešenja Enterprise Exchange. Odaberite od nekoliko mogućnosti prikazivanja – prema redosledu konverzacija, atributa ili priloga. Dodavanje imejl računa POP3/IMAP 1. Na ekranu Radna površina dodirnite izaberite mogućnost Pošta.

, pa

2. Na ekranu Odaberi provajdera imejla izaberite tip računa elektronske pošte, koji želite da podesite. Ako se na ekranu nije prikazao željeni tip imejl računa, izaberite Napred (POP3/IMAP). Napomena Ako tipa računa koji želite da podesite nema u bazi podataka telefona, bićete pozvani da unesete više detalja. Preporučujemo da prvo saznate sve potrebne informacije o imejl računu, npr. opcije dolaznog/odlaznog servera.

3. Unesite Imejl adresu i Lozinku imejl računa i izaberite Napred. Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


16 Brzi vodič

4. Unesite Naziv računa i Vaše ime pa izaberite stavku Završi podešavanje. Slanje imejla 1. Na ekranu Radna površina dodirnite izaberite mogućnost Pošta.

, pa

2. U fascikli Primljeno imejl računa pritisnite dugme MENI i dodirnite stavku Kreiraj. 3. U polje Kome unesite imejl adresu primaoca poruke. U toku unošenja informacija na ekranu će se prikazati odgovarajući kontakti. Dodirnite primaoca ili nastavite unošenje imejl adrese. Ako želite da imejl pošaljete većem broju primalaca, odvojite njihove imejl adrese pomoću zareza. Možete da unesete proizvoljan broj primalaca poruke. 4. Unesite predmet imejla i napišite poruku. Dodirnite stavku Pošalji. Ako želite da podesite račun Exchange ActiveSync, informacije o istom postupku možete naći u 5. poglavlju Uputstva za upotrebu u PDF datoteci.

9.  Socijalne mreže Budite u vezi sa prijateljima pomoću funkcija socijalne mreže. Ažurirajte svoj status i preuzmite aktualizacije događaja, fotografija i statusa vaših prijatelja na serveru Facebook™, razgledajte fotografije na serveru Flickr® i pratite tweety servise Twitter. Aplikacija Ljudi usko je povezana sa računima Facebook i Flickr i obaveštava vas o aktualizacijama računa vaših prijatelja.

Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Brzi vodič 17

Više informacija o aplikacijama Ljudi i Peep (klijent servisa Twitter u telefonu) možete naći u poglavlju 3. i 9. Uputstva za upotrebu u PDF datoteci.

10.  Prenos datoteka pomoću telefona Nosite svoje datoteke sa sobom. Zahvaljujući velikom opsegu podrške datoteka u telefonu možete da otvarate datoteke aplikacija Word, Excel, PowerPoint i PDF, da slušate muziku i smejete se jedinstvenim fotografijama i video snimcima. Napomena Ako želite da kopirate datoteke u telefon, u isti mora biti umetnuta microSD kartica.

1. Povežite telefon sa računarom pomoću USB kabla. Na statusnoj traci će se pokazati ikonica obaveštenja. 2. Otvorite panel obaveštenja (tako što ćete dodirnuti i povući statusnu traku prema dole) 3. U panelu obaveštenja dodirnite stavku USB priključeno i nakon toga Poveži.

Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


18 Brzi vodič Napomena Kada je telefon priključen, ne možete da koristite neke aplikacije telefona, naprimer Fotoaparat. Kada je telefon povezan sa računarom, morate da isključite USB spremište, da telefon ne bi prepoznao memorijsku karticu. Detalje možete naći u Uputstvu za upotrebu.

4. U računaru pređite na USB jedinicu telefona i otvorite je. 5. Prenesite datoteke na memorijsku karticu telefona.

11.  Resetovanje telefona Želite da počnete potpuno od početka? Resetovanjem telefona će se ukloniti svi podaci, uključujući preuzete aplikacije, i telefon će se resetovati u prvobitno stanje — tj. stanje u kojem se nalazio pre nego što ste ga prvi put uključili. Važno Pre resetovanja ne zaboravite da kopirate važne podatke koje imate u telefonu.

Resetovanje telefona 1. Na ekranu Radna površina pritisnite dugme MENI, pa izaberite Opcije > Bezbednost > Obnova fabričkih podešavanja. 2. Na ekranu Obnova fabričkih podešavanja izaberite Resetuj telefon i posle izaberite stavku Obriši sve. Resetovanje telefona pomoću tastera na telefonu 1. Kada je telefon isključen, pritisnite i podržite dugmiće RADNA POVRŠINA, ZAVRŠI GOVOR / NAPAJANJE i NAZAD. Proces resetovanja će se pokrenuti nakon nekoliko sekundi. 2. Sačekajte dok se ne završi proces resetovanja i pritisnite taster MENI.

Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Brzi vodič 19

12.  Rešavanje poteškoća Ovo poglavlje nudi postupke prilikom grešaka u radu telefona, problema sa pokretanjem aplikacija ili sporog rada: • Proverite da li u telefonu ima dovoljno slobodnog mesta za pokretanje aplikacija. Ako želite da proverite slobodno mesto, pritisnite RADNA POVRŠINA > MENI , pa izaberite Opcije > Kartica SD i kapacitet prostora u telefonu ili Aplikacije. • Obrišite podatke i keš memoriju aplikacija. Ako želite da obrišete podatke i keš memoriju, pritisnite RADNA POVRŠINA > MENI, pa izaberite Opcije > Kartica SD i kapacitet prostora u telefonu ili Aplikacije > Upravljanje aplikacijama. • Uklonite aplikacije trećih stranaka. Ako želite da uklonite aplikacije trećih stranka, pritisnite RADNA POVRŠINA > MENI , pa izaberite Opcije > Aplikacije > Upravljanje aplikacijama. • Ako telefon ne reaguje na dodir, izvadite bateriju, sačekajte 3 sekunde, vratite bateriju i uključite telefon. • Kopirajte važne podatke i resetujte telefon. Ako želite da resetujete telefon, pritisnite RADNA POVRŠINA > MENI , pa izaberite Opcije > Bezbednost > Obnova fabričkih podataka. • Kontrolišite ažuriranja i korisne savete na stranicama društva HTC – www.htc.com.

Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


20 Brzi vodič

Informacije o pravima uz duševno vlasništvo Copyright © 2009 Google Inc. Used with permission. Google, logo Google, Android, logo Android, Android Market, Gmail, Google Apps, Kalendar Google, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Karte Google, Google Talk, Picasa i YouTube zaštitni su znakovi društva Google Inc. Google, the Google logo and Google Maps are trademarks of Google, Inc. TeleAtlas® Map Data ©2009. Street View Images ©2009 Google.

Važne informacije o zaštiti zdravlja i sigurnosne informacije Prilikom korišćenja ovog proizvoda treba poštovati dole navedene mere opreza, da biste izbegli eventualnu zakonsku odgovornost za nanesenu štetu. Sačuvajte i poštujte sva sigurnosna i radna uputstva proizvoda. Poštujte sva upozorenja u uputstvu za upotrebu proizvoda. Radi smanjenja opasnosti od oštećenja zdravlja, udara električnom strujom, požara ili oštećenja aparata, poštujte sledeće mere opreza. ELEKTRIČNA BEZBEDNOST Ovaj proizvod se može koristiti samo sa napajanjem iz njemu namenjene baterije ili izvora napajanja. Drugi način korišćenja može biti opasan i poništava bilo koje uverenje koje je pruženo za ovaj proizvod. MERE OPREZA RADI ISPRAVNE INSTALACIJE UZEMLJENJA UPOZORENJE: Povezivanje sa neispravno uzemljenim uređajem može telefonu prouzrokovati udar električnom strujom. Ovaj proizvod se isporučuje sa USB kablom za povezivanje sa stonim ili prenosnim računarom. Pre povezivanja proizvoda sa računarom proverite da li je računar uredno uzemljen. Napojni kabl stonog ili prenosnog računara opremljen je sprovodnikom uzemljenja i utikačem sa uzemljenjem. Utikač mora biti priključen u odgovarajuću utičnicu koja je ispravno ugrađena i uzemljena u skladu sa svim lokalnim zakonima i drugim propisima.

Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Brzi vodič 21 MERE OPREZA ZA IZVOR NAPAJANJA •

Koristite ispravan eksterni izvor napajanja Proizvod treba napajati samo iz odgovarajućeg tipa izvora napajanja koji je naveden na natpisnoj tabli sa nominalnom električnom snagom. Ako niste sigurni koji izvor napajanja se zahteva, obratite se na ovlašćenom provajderu usluga ili lokalnom energetskom društvu. Kod proizvoda koji se napaja pomoću baterije ili drugog izvora, potrebne informacije ćete naći u priloženom uputstvu za upotrebu. Rukujte oprezno sa modulom baterije Ovaj proizvod sadrži litijum-jonsku bateriju. Prilikom pogrešnog ophođenja sa modulom baterije preti opasnost od požara i opekotina. Ne pokušavajte da otvorite ili popravljate modul baterije. Modul baterije ne rasklapajte, ne gnječite, ne probadajte, ne izlažite kratkom spoju kontakte ili strujna kola, ne bacajte u vatru ili vodu niti ga izlažite temperaturama većim od 60˚C. UPOZORENJE: Prilikom neispravne zamene baterije preti opasnost od eksplozije. Da biste smanjili opasnost od požara i opekotina, bateriju ne rasklapajte, ne gnječite, ne probadajte, ne izlažite kratkom spoju vanjske kontakte, ne izlažite temperaturama većim od 60˚C i ne bacajte u vatru ili vodu. Prilikom zamene koristite samo propisani tip baterije. Stare baterije reciklirajte ili likvidirajte prema lokalnim propisima ili referentnog priručnika koji je isporučen uz proizvod.

Napomena: Ovaj proizvod biste trebali koristiti samo sa sledećim njemu namenjenim baterijama: • HTC, Model TWIN160 Posebno budite oprezni • Čuvajte bateriju i telefon na suvom mestu i izvan dosega vode ili bilo kojih drugih tekućina, pošto bi moglo doći do kratkog spoja. • Metalne predmete držite u dovoljnoj udaljenosti da ne dođu u kontakt sa baterijom ili njenim konektorima, pošto bi u toku rada moglo doći do kratkog spoja. Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


22 Brzi vodič • Telefon bi trebalo povezivati samo sa proizvodima koji su označeni logotipom USB-IF ili imaju izveden program saglasnosti sa USB-IF. • Ne koristite bateriju koja izgleda kao da je oštećena, deformisana ili obojena, čiji omot je zarđao, koja se pregreva ili oslobađa neugodan miris. • Uvek čuvajte bateriju izvan dosega beba i male dece, da ne bi progutali bateriju. U slučaju gutanja baterije odmah potražite lekara. • Ako iz baterije ističe tekućina: • Sprečite kontakt tekućine sa kožom ili odećom. Ako je već došlo do kontakta, odmah operite mesto dodira čistom vodom i potražite lekara. • Sprečite dodir tekućine sa očima. Ako je već došlo do kontakta, NE TRLJAJTE oči; odmah ih isperite čistom vodom i potražite lekara. • Posebno pazite da baterija koja curi ne dođe u dodir sa vatrom, pošto preti opasnost od požara ili eksplozije. MERE OPREZA ZA DIREKTNO SUNČEVO ZRAČENJE Čuvajte proizvod izvan mesta sa previsokom vlagom u vazduhu i ekstremnim temperaturama. Ne ostavljajte proizvod ili njegovu bateriju u vozilu ili na mestima gde temperatura prelazi 60°C, na primer na instrumentalnoj ploči vozila, na parapetu prozora ili iza stakla koje je dugo izloženo direktnom sunčevom zračenju ili jakom ultravioletnom zračenju. Moglo bi doći do oštećenja proizvoda, pregrevanja baterije ili oštećenja vozila. OPASNOST OD OŠTEĆENJA SLUHA UPOZORENJE: Korišćenje slušalica i dugotrajno slušanje prekomerno glasne muzike može prouzročiti trajno oštećenje sluha. Napomena Za Francusku su otvorene slušalice (navedene dole) za korišćenje sa ovim uređajem testirane i ispunjavaju zahteve za nivo pritiska, koje određuje nadležna norma NF EN 50332-1:2000 ili NF EN 50332-2:2003 u skladu sa odredbama za Francusku L. 5232-1.

• •

Slušalice, proizvođač društvo Cotron, model RC E150. Slušalice, proizvođač društvo Merry, model RC E150.

Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Brzi vodič 23 BEZBEDNOST U AVIONU S obzirom na moguće remećenje navigacionog sistema aviona i njegove komunikacione mreže od strane ovog proizvoda, korišćenje funkcija telefonije ovog uređaja na palubi aviona u većini zemalja je protivzakonito. Ako želite da koristite ovaj uređaj na palubi aviona, ne zaboravite da telefon isključite izborom režima Avion. OGRANIČENJE KORIŠĆENJA U OPASNOJ SREDINI Ne koristite ovaj proizvod na benzinskim stanicama, u skladištima goriva, hemijskim pogonima ili na mestima gde se izvodi detonacija, dalje na mestima sa potencijalno eksplozivnom sredinom, kao što su oblasti gde se crpi gorivo, skladišta goriva, potpalublja brodova, hemijski pogoni, sredstva za prevoz ili čuvanje goriva ili hemikalija i oblasti, u kojima se u vazduhu nalaze hemikalije ili čestice kao što su žitarice, prašina ili metalne čestice. Imajte na umu da iskre mogu u takvoj sredini da prouzrokuju eksploziju ili požar, što može prouzročiti oštećenje zdravlja ili čak smrt. EKSPLOZIVNA SREDINA Ako se nalazite u sredini gde preti opasnost od eksplozije ili gde se nalaze zapaljivi materijali, uređaj bi trebao biti isključen i njegov korisnik treba da poštuje sva uputstva i znakove. Iskre mogu u takvoj sredini da prouzrokuju eksploziju ili požar, što može prouzročiti oštećenje zdravlja ili čak smrt. Preporučujemo korisnicima da ne koriste ovaj uređaj na mestima gde se crpi gorivo, kao što su servisne stanice ili benzinske pumpe. Korisnici ne bi trebali da zaborave na poštovanje ograničenja koja se tiču korišćenja visokofrekventnih uređaja u skladištima goriva, hemijskim pogonima ili na mestima gde se izvodi detonacija. Oblasti sa potencijalno eksplozivnom sredinom su često, međutim ne uvek, vidljivo označene. U njih se ubrajaju oblasti, gde se crpi gorivo, potpalublja brodova, sredstva za prevoz ili čuvanje goriva ili hemikalija i oblasti, u kojima se u vazduhu nalaze hemikalije ili čestice kao što su žitarice, prašina ili metalne čestice. BEZBEDNOST DRUMSKOG SAOBRAĆAJA Vozačima motornih vozila nije dozvoljeno da u toku vožnje telefoniraju držeći uređaj u ruci, osim slučajeva nužde. U nekim zemljama je dozvoljeno korišćenje handsfree seta za telefoniranje. Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


24 Brzi vodič MERE OPREZA ZA IZLAGANJE VISOKOFREKVENTNOM ZRAČENJU •

Ne koristite telefon u blizini metalnih konstrukcija (naprimer čelične konstrukcije zgrada). • Ne koristite telefon u blizini izvora jakog elektromagnetskog polja, kao što su mikrotalasne pećnice, zvučnici, televizor i radio. • Koristite samo originalnu opremu koju je odobrio proizvođač ili opremu koja ne sadrži nikakve metale. • Koristeći neoriginalnu opremu koju nije odobrio proizvođač možete povređivati lokalne propise za izlaganje visokofrekventnom zračenju, što treba izbeći. REMEĆENJE RADA MEDICINSKE OPREME Ovaj proizvod može prouzročiti pogrešan rad medicinske aparature. U većini bolnica i zdravstvenih ustanova je korišćenje ovog uređaja zabranjeno. Ako koristite bilo kakvu medicinsku aparaturu, obratite se njenom proizvođaču da biste utvrdili da li je dovoljno zaštićena od eksternog visokofrekventnog zračenja. U dobijanju istih informacija vam može pomoći lekar. Isključite vaš telefon u zdravstvenim ustanovama gde su objavljena pravila koja vas pozivaju da tako učinite. Bolnice i zdravstvene ustanove mogu koristiti aparaturu koja je osetljiva na eksterno visokofrekventno zračenje. REMEĆENJE U VOZILIMA Molimo vas da primite na znanje da s obzirom na moguće remećenje elektronskih uređaja neki proizvođači vozila zabranjuju korišćenje mobilnih telefona u svojim vozilima ako sastavni deo instalacije nije handsfree set sa eksternom antenom. SLUŠNI APARATI Neki digitalni bežični telefoni mogu remetiti neke slušne aparate. U slučaju takve interferencije, obratite se provajderu usluga ili nazovite klijentski servis i savetujte se o mogućim alternativama. NEIONIZACIJSKO ZRAČENJE Ovaj uređaj sadrži internu antenu. Radi osiguranja bezbednosti rada i emitiranog zračenja ovaj uređaj bi trebalo koristiti samo u uobičajenom položaju. Isto kao kod drugih mobilnih radio uređaja važi da se za osiguranje zadovoljavajućeg rada uređaja i bezbednosti lica preporučuje da se u toku rada uređaja antena ne nalazi u neposrednoj blizini niti jednog dela ljudskog tela. Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Brzi vodič 25 Koristite samo isporučenu internu antenu. U slučaju korišćenja neodobrene ili modifikovane antene može doći do pogoršanja kvaliteta govora i oštećenja telefona, a time i do gubitka funkcionalnosti i prekoračenja preporučenih limita nivoa SAR; dalje može doći do povrede lokalnih pozitivnih propisa date zemlje. Radi osiguranja optimalne performanse telefona i osiguranja da izlaganje ljudskog organizma visokofrekventnom zračenju neće prekoračiti vrednosti koje određuju odgovarajući propisi, uvek koristite uređaj samo u uobičajenom položaju. Dodir oblasti antene može pogoršati kvalitet govora i prinuditi uređaj da Položaj radi sa većim nivoom snage nego antene što je neophodno. Sprečavanjem dodira u oblasti antene dok se telefon KORISTI možete postići optimalnu snagu antene i trajnost baterije. Električna bezbednost •

• •

Oprema - Koristite samo odobrenu opremu. - Ne povezujte sa nekompatibilnim proizvodima ili opremom. - Vodite računa da metalni predmeti (npr. sitan novac ili kružići od ključeva) ne dođu u dodir sa kontaktima baterije ili da na njima ne izazovu kratak spoj. Povezivanje u automobilu Potražite profesionalan savet ako želite da interfejs telefona povežete sa električnim sistemov vozila. Pokvareni i oštećeni proizvodi - Ne pokušavajte da rastavite telefon ili njegovu opremu. - Servisne radove ili popravke telefona ili njegove opreme može da izvrši samo kvalifikovano osoblje.

Opšte mere opreza Jedino vi sami ste odgovorni za to, kako koristite telefon i za bilo kakve posledice njegovog korišćenja. Ako je korišćenje telefona zabranjeno, uvek morate da ga isključite. Korišćenje telefona podleže merama opreza koje su namenjene za zaštitu korisnika i njihove okoline. Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


26 Brzi vodič •

Ne pritiskajte uređaj prekomerno Ne pritiskajte ekran i uređaj prekomerno da biste izbegli njihovo oštećenje; pre nego što sednete, izvadite uređaj iz zadnjeg džepa pantalona. Preporučuje se takođe da stavite uređaj u zaštitni omot i da za kretanje po ekranu koristite samo prste. Ekran koji je napukao usled pogrešne manipulacije nije zaštićen garancijom. Uređaj se nakon dugog korišćenja zagreva Prilikom dugog korišćenja uređaja, naprimer prilikom telefoniranja, punjenja baterije ili pretraživanja Interneta, uređaj se može zagrejati. U većini slučajeva je isto stanje normalno i to ne bi trebao biti problem. Posvetite pažnju servisnim oznakama Osim slučajeva koji su objašnjeni na drugom mestu u radnim ili servisnim uputstvima, ne popravljajte nijedan proizvod sami. Popravke delova unutar proizvoda bi trebao obavljati isključivo ovlašćeni servisni tehničar ili isporučilac. Štitite telefon • Sa telefonom i opremom uvek pažljivo rukujte i čuvajte ih na čistom mestu bez prašine. • Ne izlažite telefon niti njegovu opremu otvorenom plamenu ili zapaljenim duvanskim proizvodima. • Telefon niti njegovu opremu ne puštajte na zemlju, ne bacajte niti ih savijajte. • Ne izlažite telefon niti njegovu opremu tekućinama, vlažnoj sredini ili visokoj vlažnosti. • Telefon niti njegovu opremu ne farbajte. • Za čišćenje telefona i njegove opreme ne koristite agresivne hemikalije, sredstva za čišćenje niti aerosole. • Telefon niti njegovu opremu ne pokušavajte da rastavite, to sme da uradi samo ovlašćeno osoblje. • Ne izlažite telefon niti njegovu opremu ekstremnim temperaturama, minimalno –20, a maksimalno 55 stepeni Celzijusovih. • Što se tiče likvidacije elektronskih uređaja, postupajte u skladu sa lokalnim propisima. • Ne nosite telefon u zadnjem džepu, pošto bi se mogao slomiti ako sednete na njega. Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Brzi vodič 27 •

• •

Oštećenja koja zahtevaju popravku U sledećim slučajevima isključite proizvod iz el. utičnice i zamolite ovlašćenog servisnog tehničara ili isporučioca za stručnu popravku: • Došlo je do polivanja proizvoda tekućinom ili je neki predmet zapao u proizvod. • Proizvod je izložen kiši ili vodi. • Proizvod je pao ili je oštećen. • Proizvod se evidentno pregreva. • Proizvod uprkos poštovanju uputstva za upotrebu ne radi normalno. Izbegnite uticaj toplote Proizvod ne bi trebao da se nalazi u blizini izvora toplote, kao što su radijatori, akumulatori toplote, peći ili drugi uređaji (uključujući pojačivače), koji oslobađaju toplotu. Izbegnite uticaj vlage Proizvod nikada ne koristite u vlažnoj sredini. Izbegnite korišćenje uređaja nakon ekstremnih promena temperature Ako prenosite uređaj između sredina sa ekstremnim razlikama u temperaturi i nivou vlage, na površini i unutar uređaja može doći do kondenzacije vode. Da biste sprečili oštećenje uređaja, pre korišćenja dovoljno dugo sačekajte da vlaga ispari.

UPOZORENJE: Prilikom prenošenja uređaja iz sredine sa niskom temperaturom u topliju sredinu ili obrnuto, pre uključenja uvek sačekajte da uređaj postigne temperaturu okolne sredine.

Sprečite ulazak predmeta u proizvod Nikada ne stavljajte nikakve predmete u slotove niti u druge otvore proizvoda. Isti slotovi i otvori namenjeni su za ventilaciju. Ovi otvori ne smeju da budu ni na koji način pokriveni ili ograničeni. Vazdušni jastuci Ne stavljajte telefon u prostor ispred vazdušnog jastuka ili u prostor koji bi eventualno aktiviran vazdušni jastuk ispunio. Pre nego što pođete na put sa vozilom, stavite telefon na bezbedno mesto.

Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


28 Brzi vodič •

• • • •

Oprema za učvršćenje Ne koristite proizvod na nestabilnom stolu, kolicima, postolju, tronogi ili potpori. Bilo kakvo učvršćenje proizvoda treba da odgovara uputstvima proizvođača, a kojom prilikom bi trebalo koristiti opremu za učvršćenje koju preporučuje proizvođač. Sprečite nestabilno učvršćenje Ne postavljajte proizvod na nestabilnu podlogu. Koristite proizvod samo sa odobrenom opremom Ovaj proizvod treba koristiti samo sa računarima i opremom koji su označeni kao prigodni za korišćenje sa ovim uređajem. Podešavanje jačine zvuka Pre upotrebe slušalica ili druge zvučne opreme smanjite jačinu zvuka uređaja. Čišćenje Pre čišćenja isključite proizvod iz izvora električne struje. Ne koristite tečna sredstva za čišćenje niti aerosole. Za čišćenje koristite vlažnu krpu, međutim za čišćenje LCD ekrana NIKADA ne koristite vodu. Mala deca Ne ostavljajte telefon niti njegovu opremu u blizini male dece niti im dozvoljavajte da se sa njime igraju. Mogla bi da povrede sebe ili nekog drugog, a isto tako bi mogla da slučajno oštete telefon. Vaš telefon sadrži male delove sa oštrim ivicama, koji delovi mogu prouzročiti povredu ili se mogu odvojiti i time nastaje opasnost od davljenja. Povrede koje nastaju ponavljanim pokretom Radi minimalizacije rizika nastanka RSI prilikom pisanja poruka ili igranja igrica na vašem telefonu: • Ne stiskajte telefon suviše • Tastere pritiskajte lagano • Koristite specijalne funkcije telefona, koje minimalizuju broj tastera koje morate da pritisnete, npr. šablone poruka i predikativni tekst. • Pravite često pauze, da biste mogli da se protegnete i opustite. Jasno svetlo Ovaj telefon može jako da sija ili se može koristiti kao baterijska lampa, zato ga ne koristite suviše blizu očiju.

Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Brzi vodič 29 • • • • •

Mašinsko postrojenje u hodu Radi smanjenja rizika od nastanka nezgode, potrebno je u potpunosti se posvetiti mašinskom postrojenju koje je u hodu. Elektrostatičko pražnjenje Ne dodirujte metalne konektore SIM-kartice. Napadi/gubitak svesti Ovaj telefon može da emituje jasno trepćuće svetlo. Velika buka Ovaj telefon može da stvori veliku buku, što može da ošteti vaš sluh. Poziv u nuždi Ovaj telefon, slično kao i drugi bežični telefoni, koristi radio signale koji ne mogu da garantuju vezu u svim uslovima. Zato prilikom poziva u nuždi ne možete u potpunosti da se pouzdate ni u jedan bežični telefon.

Identifikacije za kontrolne organe

U svrhe kontrolne identifikacije ovaj proizvod ima dodeljen broj modela HERO100. Radi osiguranja trajno pouzdanog i bezbednog rada uređaja, sa proizvodom HERO100 koristite samo dole navedenu opremu. Baterija ima dodeljen broj modela TWIN160. Napomena Ovaj proizvod je namenjen za korišćenje sa odobrenim ograničenim izvorom napajanja klase 2 jednosmernom strujom od 5V i izvorom napajanja od maksimalno 1A.

Telecommunications & Internet Association (TIA) - sigurnosne informacije •

Elektrostimulatori Asociacija Health Industry Manufacturers Association preporučuje da se između ručnog bežičnog telefona i elektrostimulatora održava minimalna udaljenost od 15,3 cm, da ne bi dolazilo do eventualnog narušavanja rada elektrostimulatora. Ove preporuke su u skladu sa nezavisnim istraživanjima i preporukama programa Wireless Technology Research. Lica sa elektrostimulatorima bi trebala da poštuju sledeća uputstva: • Uključen telefon UVEK držite na udaljenosti od minimalno 15,3 cm od elektrostimulatora. • Nemojte nositi telefon u džepu na grudima. Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


30 Brzi vodič

• Koristite uvo koje je na drugoj strani nego što je elektrostimulator, da biste minimalizovali mogućnost interferencije. U slučaju i najmanje sumnje da dolazi do interferencije, odmah isključite telefon. Slušni aparati Neki digitalni bežični telefoni mogu remetiti određene slušne aparate. U slučaju takve interferencije, obratite se provajderu usluga ili nazovite klijentski servis i savetujte se o mogućim alternativama. Druga medicinska oprema Ako koristite bilo kakvu drugu medicinsku aparaturu, obratite se njenom proizvođaču da biste utvrdili da li je dovoljno zaštićena od eksternog visokofrekventnog zračenja. Sa dobijanjem istih informacija vam može pomoći lekar. Isključite vaš telefon u zdravstvenim ustanovama gde su objavljena pravila koja vas pozivaju da tako učinite. Bolnice i zdravstvene ustanove mogu koristiti aparaturu koja je osetljiva na eksterno visokofrekventno zračenje.

Upozorenje o OEEU Direktiva Evropskog parlamenta i saveta o Otpadnim električnim i elektronskim uređajima (OEEU), koja je postala pravosnažna 13. februara 2003. godine, predstavlja značajnu promenu u ophođenju sa električnim uređajem nakon završetka njegovog veka trajanja. Cilj iste direktive je pre svega sprečavanje nastanka OEEU i dalje podrška ponovnog korišćenja, reciklaže i drugih oblika obnavljanja ovog otpada, a samim tim i smanjenje količine istog.

Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Brzi vodič 31 Logo OEEU (koje je prikazano levo) na proizvodu ili njegovom omotu znači da ovaj proizvod ne sme biti bačen zajedno sa komunalnim otpadom. Odgovorni ste za likvidaciju svih otpadnih električnih i elektronskih uređaja putem određenih mesta za prikupljanje i reciklažu takvog opasnog otpada. Odvojenim sakupljanjem i urednom reciklažom otpadnih električnih i elektronskih uređaja u vreme likvidacije možemo da doprinesemo zaštiti prirodnih izvora. Urednom reciklažom otpadnih električnih i elektronskih uređaja osiguraće se očuvanje ljudskog zdravlja i životne sredine. Više informacija što se tiče likvidacije i reciklaže otpadnih električnih i elektronskih uređaja i deponija možete dobiti u svojoj opštini, kod službe za likvidaciju komunalnog otpada, u radnji u kojoj ste kupili ovaj uređaj ili od proizvođača.

Saglasnost sa zahtevima direktive RoHS Ovaj proizvod je u skladu sa zahtevima direktive Evropskog parlamenta i Saveta 2002/95/ES od 27. januara 2003. godine o ograničavanju korišćenja određenih opasnih materija u električnim i elektronskim uređajima (RoHS), prečišćeni tekst.

Informacije o specifičnoj meri apsorpcije 1,21 w/kg na 10 g (glava) 1,51 w/kg na 10 g (telo)

Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


32 Brzi vodič

Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Brzi vodič 33

Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


www.htc.com

90H01304-06M Rev.A Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Бързо упътване Ако желаете да получите пълното упътване към телефона, изтеглете „Упътване за употреба” в PDF файл от страницата www.htc.com Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


2 Бързо упътване

Прочетете внимателно преди употреба на уреда СЛЕД РАЗОПАКОВАНЕ БАТЕРИЯТА НЯМА ДА Е ЗАРЕДЕНА. ПО ВРЕМЕ НА ЗАРЕЖДАНЕ НА ТЕЛЕФОНА НЕ ИЗВАЖДАЙТЕ МОДУЛА НА БАТЕРИЯТА. ВАШАТА ГАРАНЦИЯ НЯМА ДА ВАЖИ, АКО РАЗГЛОБИТЕ СЪОРЪЖЕНИЕТО ИЛИ АКО СЕ ОПИТАТЕ ДА ГО РАЗГЛОБИТЕ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ Някои държави изискват пълен достъп до документираните телефонни разговори и определят, че трябва да информирате лицето, с което разговаряте, че разговорът се записва. При използване на функцията за записване в телефона, винаги спазвайте съответните закони и законни разпореждания на вашата държава.

Ограничено обезщетение В МАКСИМАЛНО НАЙ-ГОЛЯМ РАЗМЕР, РАЗРЕШЕН ОТ РАЗРЕШИТЕЛНИТЕ ПРАВА, КОМПАНИЯТА „НТС”, НИТО ФИРМИТЕ, ПРЕДЛАГАЩИ УСЛУГИТЕ Й, НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА СА СЛУЧАЙНИ, ИЗВЪНРЕДНИ, НЕПРЕКИ ИЛИ СЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ОТНАСЯЩИ СЕ КЪМ ДОГОВОРА ИЛИ НЕГОВОТО НАРУШРЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ОТНОСНО ЗЛОПОЛУКИ, ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБА, ЗАГУБА НА ДОБРОТО ИМЕ, ЗАГУБИ НА ТЪРГОВСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ, ЗАГУБА НА ДАННИ И ПЕЧАЛБА, ПРОИЗТИЧАЩА ОТ ДОСТАВКАТА, ИЗПЪЛНЕНИЕТО, ИЛИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ, А ТО ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН, ИЛИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИИ ЗА ВРЕМЕТО, БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ТЯХНОТО ВЪЗМОЖНО ПРЕДВИЖДАНЕ.

*** ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ *** Голяма част от апликациите в телефона изискват постоянна връзка с Интернет мрежата. Препоръчваме Ви, да си абонирате фиксирана тарифа за итегляне на данни при вашия доставчик на безжичните услуги. В случай, че не използвате фиксирана тарифа, при свързване на телефона към мрежата може да Ви бъдат начислявани високи суми. Преди да започнете да използвате телефона, Ви съветваме да се информирате при доставчика на безжичните услуги за отделните тарифи. Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Бързо упътване 3

CПозволете ни да Ви честитим за решението, да купите уреда HTC Hero. Настоящото Бързо упътване ще ви помогне да започнете да използвате телефон с операционна система Android™. Ако желаете да получите пълното упътване към телефона, изтеглете „Упътване за употреба” в PDF файл.

Съдържание 1.  В опаковката.............................................................4 2.  Уредът HTC Hero......................................................4 3.  Преди включване на телефона........................5 4.  Започваме..................................................................8 5.  Използване на HTC................................................9 6.  Импортиране на контакти в телефона...... 12 7.  Използване на Интернет.................................. 13 8.  Използване на съобщения.............................. 15 9.  Социални мрежи.................................................. 17 10.  Прехвърляне на файлове с помощта на телефона............................................................ 18 11.  Ресетиране на телефона................................ 19 12.  Отстраняване на неизправности............... 20

Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


4 Бързо упътване

1.  В опаковката В кутията на опаковката трябва да намерите следните части. • Телефон HTC Hero • Батерия • USB кабел • Зарядно устройство • Кабелни стерео слушалки с • Това Бързо упътване микрофон с конектор 3,5 mm • Карта microSD™

2.  Уредът HTC Hero Конектор за слушалки с микрофон 3,5 mm Слушалка Съобщаващ индикатор Регулиране на силата на звука

Тъч скрийн

ТРЕКБОЛ ПЛОЩ СТАРТ

МЕНЮ КРАЙ НА РАЗГОВОРА/ ЗАХРАНВАНЕ ВЪРНИ НАЗАД ТЪРСИ

Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Бързо упътване 5

3.  Преди включване на телефона

1 Свалете задния капак

Вдигнете горната част на задния капак. В панела има тесен отвор, в който задният капак може да се повдигне с пръст.

2 Извадете батерията

Вдигнете батерията от към малкия отвор (обозначено върху картинката с кръгче).

3 Поставете СИМ (SIM) картата

1. Преместете държача на СИМ картата по посока надясно за да го освободите и чрез обръщане го отворете. 2. Сложете СИМ картата с позлатените контакти по посока надолу и със скосения ъгъл по посока навън от цокъла. Вкарайте СИМ картата докрай в цокъла. Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


6 Бързо упътване

4 Осигурете държача на СИМ картата

Затворете държача на СИМ картата и с преместване по посока надясно го осигурете.

5 Сложете батерията обратно

ВАЖНО

1. Сравнете незащитените медни контакти на батерията с конекторите в пространството, предназначено за батерия.

Преди да поставите батерията, отстранете тънкото фолио от задната страна на батерията.

2. Поставете най-напред тази страна на батерията, върху която се намират контактите, след това леко натиснете батерията на мястото й.

6 Сложете картата microSD 1. Сложете картата microSD в цокъла с позлатените контакти по посока надолу.

2. Натиснете картата microSD до упор, докато не чуете щракване.

Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Бързо упътване 7

7 Сложете обратно задния капак 1. Осигурете най-напред долната част на задния капак чрез поставяне в отворите, намиращи се в долната част на задната част на уреда. 2. Поставете задния капак в желаната позиция чрез натискане върху страничната и горната част на задния капак. Осигуряването на задния капак е сигнализирано със силно щракване.

8 Заредете батерията 1. Прикачете USB конектора на зарядното устройство към USB конектора в долната част на телефона. 2. Чрез включването на зарядното устройство в електрическия контакт започва зареждането на батерията. Батерията ще бъде напълно заредена след около тричасово зареждане.

След извършването на тези 8 стъпки телефонът може да се включи за първи път. Обърнете страницата и ще научите за какво всичко може да се използва телефонът. Включете телефона с натискане на бутона КРАЙ НА РАЗГОВОРА/ЗАХРАНВАНЕ. Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


8 Бързо упътване

4.  Започваме При първото включване на телефона се показва предложение за бърза настройка на различни акаунти, напр. Google™, Facebook™, Twitter™, Flickr®, Microsoft® Exchange ActiveSync® и други електронни акаунти. За използване на телефона не е необходимо да се настройват всичките акаунти. В случай, че имате създадени тези акаунти, съветваме ви да си ги настроите, и по този начин да използвате всички функции на телефона. Бележка В случай, че желаете да настроите акаунтите, трябва да имате Интернет връзка.

1. Изберете езика, който желаете да използвате, и натиснете клавиша Следващ. 2. Върху следните екрани може да се появят предупреждения за въвеждане на определени възможности, за изобразяване на курсовете или за настройка на Wi-Fi връзка. Чрез кликване върху клавишите Следващ или Прескочи минавате към следващия екран. Бележка Изискването за настройка на Wi-Fi връзка се показва само в случай, че има на разположение някаква Wi-Fi връзка.

3. Върху екрана Настройка на акаунти изберете акаунтите, които искате да настроите. След настройване на акаунтите се върнете обратно на екрана Настройка на акаунти. След приключване на настройката на акаунтите кликнете върху клавиша Следващ. 4. Върху екрана Настройка на акаунти на социални мрежи изберете акаунтите на социалните мрежи, които желаете да настроите. След настройване Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Бързо упътване 9

на акаунтите се върнете обратно на екрана Настройка на акаунти на социални мрежи. След приключване на настройката на акаунтите кликнете върху клавиша Следващ. 5. Ако желаете да прекратите процеса на настройване и да преминете на екрана Площ, кликнете върху опцията Затвори.

5.  Използване на HTC Открийте подобренията на телефона HTC, с което този телефон е предопределен точно за вас и ще ви помагат да контактувате с останалите. Тези подобрения ще ви зарадват с лесното си използване.

Екран Площ

Екранът Площ предоставя достатъчно място за работа, върху него може да се добавят опции, които желаете и които са ви необходими.

Чрез преместване на пръста по посока отдясно наляво или отляво надясно минавате върху разширения екран Площ.

Предложение Ако в която и да е било апликация натиснете клавиша ПЛОЩ, появява се екранът Площ.

Екранът Площ може да се разшири над рамките на ширината на дисплея, и по този начин се образува Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


10 Бързо упътване

площ за добавяне на опции. Освен екрана Площ има на разположение още 6 други екрани.

Widgety HTC

Екранът Площ може да си приспособите с добавяне на widget HTC. Изберете widget Музика, Хора, Twitter и други widget-и и ги организирайте в различни профили така, че телефонът напълно да задоволява ежедневните ви изисквания. Ако желаете да добавите widget-а HTC на екрана Площ, натиснете клавиша и изберете Widget HTC. Не може да решите, по какъв начин да настроите екрана Площ? Погледнете в папката Сцени, която сме инсталирали в телефона. Сцените са предварително настроени разпределения на екрана Площ, които може веднага да се използват. Ако желаете да проверите настройките, върху екрана Площ натиснете клавиша МЕНЮ и след това кликнете върху опцията Сцени.

Сцени

Искате да оформите сцена? Може да си приспособите екрана Площ и да го запишете като сцена. 1. Екранът Площ може да се приспособи чрез промяна на тапета и добавяне на widget. 2. След приключване на приспособяването натиснете клавиша МЕНЮ и след това кликнете върху клавиша Сцени. 3. Изберете възможността Актуално (незаписано) и след това кликнете върху избора Запиши. 4. Въведете Името на сцената и след това кликнете върху избора Готово. Предложение Собствената сцена може да се преименува или премахне на екрана Настройки. На екрана Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Бързо упътване 11 Настройки кликнете върху опциите Приспособяване > Сцени и след това кликнете върху собствената сцена и я задръжте.

Клавиатура върху дисплея

В случай, че включите програма или изберете поле, изискващо текст или цифри, върху дисплея се появява клавиатура. Може да изберете от три оформления на клавиатурата върху дисплея: QWERTY, Компактна клавиатура QWERTY и Клавиатура Телефон. Клавиатурата върху дисплея предлага функции на предсказуем текст и корекция на правописа, които може да ви помогнат да пишете побързо и правилно. Пример на клавиатура върху дисплея: QWERTY

Интелигентно набиране Набирайте така, както желаете. Функцията Интелигентно набиране търси телефонните номера на контакта и първия знак на името на контакта, също така и знака изобразен в името на контакта след интервал,наклонена черта или долна черта. Както и да набирате - дали според име или номер, функцията интелигентно набиране ще се справи със задачата. Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


12 Бързо упътване

Хора Привилегирайте хората, които са най-важни за вас. Цялата ви комуникация, електронно общуване, състоянието на услугата Facebook, фотоалбумите Flickr и протоколите на телефона, са подредени според контактите. Чрез кликване върху контакт в списъка може да изобразите цялата комуникация между вас и съответното лице.

6.  Импортиране на контакти в телефона В апликацията Хора може да се създават карти. Цялата ваша комуникация с този контакт е подредена за поголяма прегледност. Върху екрана Площ кликнете върху клавиша след това кликнете върху избора Хора.

и

Импортиране на всички контакти от СИМ карта На картата Всичко натиснете клавиша МЕНЮ и след това кликнете върху опцията Импорт.

Бележка Ако сте си настроили в телефона акаунтите Google или Exchange ActiveSync, изберете вид импортирани контакти и след това кликнете върху клавиша ОК.

Прибавяне на нов контакт с помощта на телефона

1. Върху картата Всичко кликнете на опцията Добави нов контакт. 2. Кликнете на полето Име, въведете името и фамилията на контакта и изберете последователността, в която Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Бързо упътване 13

имената да се изобразяват. 3. Чрез кликване върху клавиша скрийте клавиатурата на дисплея и след това кликнете върху клавиша OK. 4. В достъпните полета въведете контактните информации. 5. Преминете на долната част на екрана и кликнете върху Запиши.

Синхронизация контактите на акаунтите Google, Exchange ActiveSync и Outlook

В случай, че използвате акаунта Google, апликациите Microsoft Office Outlook, Windows Address Book (Outlook Express) или имате акаунт Exchange ActiveSync, можете да синхронизирате контактите от тези акаунти с телефона. Други подробности за синхронизиране на контактите между тези акаунти можете да намерите в Упътването за употреба в PDF файла.

7.  Използване на Интернет Свържете се със света с помощта на Интернета или прикачването към Wi-Fi. Браузвайте по уеб сайтовете, изтегляйте апликации или игри от услугата Android Market и изпращайте или получавайте електронна поща.

Използване на Интернет

Телефонът ще бъде автоматично конфигуриран за използване на GPRS/3G/EDGE услуги на вашия доставчик на безжичните услуги, веднага при първото включване на телефона (ако е поставен СИМ картата). В случай, че телефонът не може да се свърже, проверете мобилната мрежа, използвана от телефона, Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


14 Бързо упътване

и дали е включено прикачването към Интернет. Проверка на мобилната мрежа използвана от телефона 1. Натиснете клавишите ПЛОЩ > МЕНЮ и след това кликнете върху опцията Настройка. 2. Кликнете върху опциите Безжично управление > Настройка на мобилната мрежа > Доставчици на мрежата или Имена на достъпни точки. Включете Интернета чрез маркиране на полето Мобилна мрежа в опциите Настройка > Безжично управляване.

Използване на Wi-Fi

1. На екрана Площ натиснете клавиша МЕНЮ и след това кликнете върху опцията Настройка > Безжично управление. 2. Включете Wi-Fi чрез маркиране на полето Wi-Fi. Телефонът ще търси достъпните безжични мрежи. 3. Кликнете върху опцията Настройка Wi-Fi. В частта Мрежи Wi-Fi се появяват имената и настройката на подсигуряването (Отворена мрежа или Подсигурена с помощта на WEP) намерените безжични мрежи. 4. Прикачете се с кликване върху мрежата Wi-Fi. Ако изберете отворена мрежа, ще бъдете автоматично прикачени към нея. Ако изберете мрежа, подсигурена с помощта WEP, въведете паролата и след това кликнете върху опцията Прикачване.

Браузване в уеб сайтове

Браузването в Интернета предлага много възможности на Flash плейъра в браузъра, визуалните букмаркери и мултитъч управляващите елементи за доближаване. Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Бързо упътване 15

1. Върху екрана Площ кликнете върху клавиша Браузър. 2. Върху екрана на Браузъра натиснете клавиша МЕНЮ и след това кликнете върху полето на URL адреса в горната част на дисплея. 3. С помощта на клавиатурата въведете адреса на уеб сайта. По време на въвеждането на адреса, върху дисплея ще се появят отговарящите адреси на уеб сайтовете. С кликване върху адреса ще преминете направо на съответният уеб сайт или продължавайте във въвеждането на адреса на уеб сайта. 4. Кликнете върху опцията Преминаване. На уеб сайта разглеждайте уеб сайта с помощта на пръстите или използвайте доближаване или отдалечаване. Ако желаете да доближите уеб сайта, отдалече палеца от показалеца .

Ако желаете да отдалечите уеб сайта, приближете палеца към показалеца (като при щипване).

8.  Използване на съобщения Настройте си повече електронни пощи – от лични акаунти до решение Enterprise Exchange. Използвайте няколко възможности за изобразяване – според последователността на разговорите, признаците или приложения на съобщението. Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


16 Бързо упътване

Добавяне на електронен акаунт POP3/IMAP 1. Върху екрана Площ кликнете върху клавиша и след това кликнете върху опцията Поща. 2. Върху екрана Избери доставчик на електронна поща, кликнете върху вида електронен акаунт, който искате да настроите. В случай, че на екрана не се появи желания вид електронен акаунт, кликнете върху опцията Следващ (POP3/IMAP). Бележка Ако видът акаунт, който искате да настроите, не се намира в база данни на телефона, ще бъдете призовани да въведете още други детайли. Препоръчваме ви, най-напред да научите всички необходими информации за електронния акаунт, например настройката на входящия/изходящия сървър.

3. Въведете Електронния адрес и Паролата на електронния акаунт и след това кликнете върху опцията Следващ. 4. Въведете Името на акаунта и Вашето име и след това кликнете върху опцията Край на настройката. Изпращане на електронна поща 1. Върху екрана Площ кликнете върху клавиша и след това кликнете върху избора Поща. 2. В папката Получени в електронния акаунт натиснете клавиша МЕНЮ и кликнете върху опцията Създай. 3. В полето На кого въведете електронния адрес на получателя на съобщението. По време на въвеждането на информациите върху екрана ще се появят отговарящите контакти. Кликнете върху Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Бързо упътване 17

получателя или продължавайте във въвеждането на електронния адрес. Ако изпращате електронна поща на повече получатели, отделете електронните адресите със запетайка. Може да добавите произволен брой на получатели на съобщението. 4. Въведете предмета на електронната поща и след това напишете съобщението. Кликнете върху опцията Изпрати. В случай, че желаете да настроите акаунт Exchange ActiveSync, подробни информации ще намерите в глава 5 в „Упътването за употреба” в PDF файла.

9.  Социални мрежи Поддържайте контакт с приятели с помощта на функцията социални мрежи. Актуализирайте състоянието си и получете актуализация на събития, каритнки и състоянието на всички приятели в сървъра Facebook™, разглеждайте снимки в сървъра Flickr® и следете tweety на службата Twitter. Апликацията Хора е тясно свързана с акаунтите Facebook и Flickr и ви информира за актуализациите на акаунтите на приятели Ви.

Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


18 Бързо упътване

Допълнителни информации за апликациите Хора и Peep (клиент на службата „Twitter” в телефона) ще намерите в главите 3 и 9 в „Упътването за употреба” в PDF файла.

10.  Прехвърляне на файлове с помощта на телефона Носете вашите файлове със себе си. Благодарение на големия размер на поддържане на файлове в телефона може да разглеждате файлове от апликациите Word, Excel, PowerPoint и PDF, да слушате музика и да се смеете на уникални снимки и видеа. Бележка Ако желаете да копирате файлове в телефона, трябва да сложите в телефона картата microSD.

1. Свържете телефона с компютъра посредством USB кабела. Върху реда за състояние се изобразява информационната икона. 2. Отворете таблицата на съобщението (чрез кликване и след това с преместването на реда за състояние по посока надолу) 3. В таблицата на съобщение кликнете върху опцията USB свързано и след това върху опцията Свържи. Бележка Когато телефонът е свързан, някои от апликациите на телефона не могат да бъдат използвани, напр. Фотоапаратът. Когато телефонът е свързан към компютъра, трябва да деактивирате USB хранилището и по този начин телефонът да не разпознае картата с памет. Допълнителни информации ще намерите в„Упътване за употреба”.

4. В компютъра преминете върху USB диска на телефона и го отворете. 5. Копирайте файловете в карта с памет на телефона. Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Бързо упътване 19

11.  Ресетиране на телефона Искате да да започнете от самото начало? При ресетирането на телефона ще се отстранят всички данни, включително изтеглените апликации, и телефонът се ресетира обратно в първоначалната настройка – състоянието, което е било преди да включите телефона за пръв път. Важно Преди ресетиране трябва да извършите съхраняване на важни данни, намиращи се в телефона.

Ресетиране на телефона 1. Върху екрана Площ натиснете клавиша МЕНЮ и след това кликнете върху опциите Настройка> Подсигуряване >Обновяване на фабрични настройки. 2. OВърху екрана Обновяване на първоначалните (фабричните) данни кликнете върху опцията Ресетирай телефона и след това кликнете върху опцията Изтрий всичко. Ресетиране на телефона с помощта на клавишите на телефона 1. Когато телефонът е изключен, натиснете и задръжте клавишите ПЛОЩ, КРАЙ НА ГОВОРА/ ЗАРЕЖДАНЕ и НАЗАД. Процесът ресетиране започва след няколко секунди. 2. Изчакайте процесът ресетиране да приключи и след това натиснете клавиша МЕНЮ.

Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


20 Бързо упътване

12.  Отстраняване на проблеми Тази глава предлага упътване при повреди на телефона, проблеми с пускането на апликациите или бавен ход на устройството: • Проверете дали в телефона има достатъчно свободно място за включване на апликациите. В случай, че искате да проверите свободното място, натиснете клавиша ПЛОЩ > МЕНЮ и след това кликнете върху опциите Настройка > Карта SD и заето място в телефона или Апликации. • Отстранете данните и cache паметта на апликациите. Ако искате да изтриете данните и cache паметта, натиснете клавишите ПЛОЩ > МЕНЮ и след това кликнете върху опциите Настройка > Карта SD и заето място в телефона или Апликации > Управление на апликациите. • Отстранете апликациите на третите страни. Ако искате да деинсталирайте апликациите на третите страни, натиснете клавишите ПЛОЩ > МЕНЮ и след това кликнете върху опциите Настройка > Апликации > Управление на апликациите. • В случай, че телефонът не отговаря на входовете, извадете батерията, изчакайте 3 секунди, сложете батерията обратно и включете телефона. • Съхранете важните данни и ресетирайте телефона. Ако искате да ресетирате телефона, натиснете клавишите ПЛОЩ > МЕНЮ и след това кликнете върху опциите Настройка > Подсигуряване > Обновяване на фабрични настройки. • Проверявайте актуализациите и полезните съвети на страницата на компанията HTC – www. htc.com. Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Бързо упътване 21

Информации за правата на интелектуална собственост Copyright © 2009 Google Inc. Used with permission. Google, логото Google, Android, логото Android, Android Market, Gmail, Google Apps, Календарът Google, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Картите Google, Google Talk, Picasa, и YouTube са запазени марки на компанията Google Inc. Google, the Google logo and Google Maps are trademarks of Google, Inc. TeleAtlas® Map Data ©2009. Street View Images ©2009 Google.

Важни информации за защита на здравето и информации за безопасност При ползването на този продукт, трябва да се спазват долупосочените инструкции за безопасно използване на уреда с цел избягване на евентуални отговорности, произтичащи от закона за нанесени вреди. Запазете и спазвайте всички инструкции за безопасност и използване на продукта. Имайте предвид всички предупреждения в „Упътването за употреба” на продукта. За намаляване на опасността от увреждане на здравето, удар от електрически ток, възпламеняване или повреждане на уреда, спазвайте следните правила за безопасното му използване. ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ Този продукт може да бъде използван само при захранване от определената за тази цел батерия или зарядното устройство. Какъвто и да е друг начин може да е опасен и отменя валидността на какъвто и да е сертификат издаден за този продукт. ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗА ПРАВИОНО ИНСТАЛИРАНЕ НА ЗАЗЕМЯВАНЕТО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: включването на устройството към неправилно заземен уред, може впоследствие да доведе до удар от електрически ток. Този продукт се доставя с USB кабел за прикачване към стационарен или преносим компютър. Преди включване на продукта към компютър проверете, дали компютърът е правилно заземен. Захранващият кабел на стационарния или преносния компютър е Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


22 Бързо упътване оборудван със заземяващ проводник и заземяващ щифт. Щепселът трябва да се включва само към изряден контакт, който е правилно инсталиран а заземен съгласно местните закони и наредби. ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗТОНЧИК НА ЗАХРАНВАНЕ •

Използвайте редовен заряден източник Продуктът трябва да се захранва само със захранващ източник от подходящ тип, посочен върху етикета, където е също така посочена и съответната електрическа мощност. Ако не сте сигурни за вида на зарядното устройство, обърнете се към фирма, оторизирана за доставяне на електрически услуги. За продукта, който е захранван от батерия или друг източник, ще намерите необходимата информация в инструкциите за обслужване на уреда. Манипулирайте внимателно с модула на батерията Този продукт съдържа батерия Li-Ion. В случай на неправилна манипулация с модула на батерията има опасност от възпламеняване и изгаряне. Не се опитвайте да отваряте или да поправяте модула на батерията, също така не го разглобявайте, не го натискайте, не го пробивайте, не скъсявайте външните контакти или схеми, не го хвърляйте в огън или вода и също така не го оставяйте при температури по-високи от 60 ˚C. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В случай на неправилна смяна на батерията има опасност от експлозия. За да намалите опасността от възникване на пожар и изгаряния, не разглобявайте батерията, не я натискайте, не я пробивайте, не правете късо съединение на външните контакти и схеми, не я подлагайте на температури по-високи от 60 ˚C и не я хвърляйте в огъня или вода. При смяната им използвайте само препоръчания тип батерия. Използваните батерии рециклирайте или ликвидирайте според местните закони или съгласно упътването, доставено заедно с продукта.

Бележка: Този продукт трябва да се използва само със следните определени батерии. • HTC, Модел TWIN160 Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Бързо упътване 23 Спазвайте предимно следните инструкции • Съхранявайте батерията и уреда на сухо място, далече от източници на вода или каквито и да е други течности, за да не паредизвикате евентуалното късо съединение. • Съхранявайте металните предмети на достатъчно разстояние, за да се избегне контакт с батерията или конекторите й, защото това може да доведе до късо съединение по време на експлоатация на уреда. • Телефонът трябва да се включва само към продукти, обозначени с логото USB-IF или които имат направена програма за сходство с USB-IF. • Не използвайте батерия, която изглежда повредена, деформирана или оцветена, която има ръждясала облицовка, прегрява се или има неприятна миризма. • Винаги съхранявайте батерията извън достъпа на бебета и малки деца, за да предотвратите поглъщане на батерията. В случай, че някой погълне батерията, веднага потърсете медицинска помощ. • Ако от батерията изтича течност: • Предотвратете контакт на течността с кожата или облеклото. Ако все пак това се е случило, веднага изплакнете засегнатото място с чиста вода и потърсете медицинска помощ. • Предотвратете контакт на течността с очите, В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ ТЪРКАЙТЕ ОЧИТЕ; веднага ги изплакнете с чиста вода и потърсете медицинска помощ. • Внимавайте изтичащата течност, да не попадне в огън, защото има опасност от възпламеняване или експлозия. ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЗАЩИТА ОТ ПРЯКО СЛЪНЧЕВО ИЗЛЪЧВАНЕ Не съхранявайте продукта на места, където има много влага или екстремни температури. Не оставяйте продукта или батерията в моторно превозно средство или на места с температура повисока от 60 ˚C, например върху арматурно табло в моторно превозно средство, върху парапет на прозорец, или зад стъкло, което е дълготрайно огрявано от преки слънчеви лъчи или от силно ултравиолетово излъчване. Има опасност от повреждане на продукта, прегряване на батерията или повреждане на моторното превозно средство. Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


24 Бързо упътване ОПАСНОСТ ОТ УВРЕЖДАНЕ НА СЛУХА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използването на слушалки и продължителното слушане на прекалено силна музика, може да доведе до трайно увреждане на слуха. Бележка За Франция бяха слушалките (по-долу описаните), предназначени за използване с този телефон, изпитани и отговарят на изискванията относно нивото на налягане на звука, определено от съответната норма NF EN 50332-1:2000 или NF EN 50332-2:2003 съгласно разпореждането, валидно за Франция L. 5232-1.

• •

Слушалки, произведени от фирма „Cotron”, модел RC E150. Слушалки, произведени от фирма „Merry”, модел RC E150.

БЕЗОПАСНОСТ В САМОЛЕТ Имайки предвид възможното нарушение на навигационната система на самолета и комуникационната му мрежа, причинено от този продукт, използването на функциите на телефона на устройството на борда на самолет е в повечето държави противозаконно. Ако искате да използвате устройството на борда на самолет, не забравете да изключите телефона посредством превключване в режима „Самолет”. ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В ОПАСНА СРЕДА Не използвайте продукта на бензиностанции и в тяхната близост, в складовете на горива, химически заводи или на места, където се провеждат взривове и също така и на места с потенциално избухлива среда, например там, където се работи с горива, горивно-смазочни складове, долните палуби на кораби, химически заводи, в съоръженията за превозване или съхраняване на горива или химикали и в областите, където има във въздуха концентрация на химикали или частици като зърно, прах или метални частици. Имайте предвид, че искрите в такава среда могат да предизвикват взрив или пожар, което от своя страна може да причини увреждания на здравето или дори и смърт. ЕКСПЛОЗИВНА СРЕДА Ако се намирате в среда, където има опасност от експлозия или където се намират лесно запалими материали, уредът трябва да бъде изключен и потребителят му трябва да се подчини на местните Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Бързо упътване 25 инструкции и обозначения. Искрите, които биха могли да възникнат на такива места, могат да причинят пожар или експлозия и да доведат до наранявания или дори до смърт на хора. Препоръчваме на потребителите да не използват уредът на места, където се манипулира с горивно-смазочни материали, като например сервизи или бензиностанции. Потребителите не трябва да забравят да спазват ограниченията, отнасящи се към използването на високочестотните съоръжения в складове за горива, химически заводи или на места, където се извършват взривове. Места, където има потенциална опасност от взрив са обикновено, но не винаги, съвсем ясно обозначени. В този брой се включват и места, където се манипулира с горивно-смазочни материали, долни палуби на кораби, съоръжения за превоз или съхраняване на горива и химически вещества, както и области, където във въздуха има химически частици или частици като зърно, прах или метални частици. ПЪТНО-ТРАНСПОРТНА БЕЗОПАСНОСТ На водачите на моторни превозни средства не е позволено да телефонират по време на управляване на моторно-превозните средства с уред, който се държи в ръка, с изключение на аварийни ситуации. В някои държави е позволено използването на хендс фри (hands-free) сетове за телефониране. МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ В СЛУЧАЙ НА ОБЛЪЧВАНЕ ОТ ВИСОКОЧЕСТОТНО ИЗЛЪЧВАНЕ •

Не използвайте телефона в близост до метални конструкции (например стоманена конструкция на сграда). • Не използвайте телефона в близост на източници на силно електромагнитно поле, например микровълнови печки, високоговорители, телевизори и радиоприемници. • Използвайте само оригинални аксесоари съгласувани от производителя или аксесоари, несъдържащи метали • Ако използвате неоригинални аксесоари, които не са одобрени от производителя, може да нарушите местните правила и наредби за излагане на високочестотно облъчване и следователно не е желателно да се използват неоригинални аксесоари. НАРУШАВАНЕ НА ФУНКЦИИТЕ НА МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ Този продукт може да причини неправилна функция на медицинско оборудване и уреди. В по-голямата част от болниците Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


26 Бързо упътване и медицинските съоръжения използването на уреда е забранено. Ако използвате каквото и да е медицинско съоръжение, обърнете се към производителя му и поискайте информация, дали съоръжението е достатъчно добре сканирано спрямо външното високочестотно излъчване. При търсенето на необходимата информация може също така да ви помогне и вашият лекар. В медицинските центрове, където има за тази цел инструкции, изключвайте телефона. В болниците и в медицинските центрове, може да се използват съоръжения, които са чувствителни към външното високочестотно излъчване. СМУЩАВАНЕ В МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА Имайте предвид, че с оглед на възможно смущаване на електронни устройства, някои производители на моторни превозни средства забраняват използването на мобилни телефони в моторните си превозни средства, в случай, че съставна част от инсталацията не е хендс – фри (hands-free) сет с външна антена. СЛУХОВИ АПАРАТИ Някои цифрови безжични телефони могат да смущават функцията на някои видове слухови апарати. В случай на такова смущаване се обърнете към доставчика на услугите или се обърнете на клиентския сервизен номер и се посъветвайте за възможните алтернативи. НЕЙОНИЗИРАЩО ИЗЛЪЧВАНЕ Уредът има вътрешна антена. За осигуряване безопасността на експлоатацията и на излъчването, уредът трябва да бъде използван само в обикновената му позиция. Също както и при използването на други мобилни радио съоръжения важи, че за осигуряване на добро функциониране на уреда и безопасността на хората, се препоръчва, по време на използването му, антената да не се намира в непосредствена близост до някоя част от човешкото тяло. Използвайте само доставената вътрешна антена. При използване на неодобрен тип или поправена антена, може да доведе до влошаване на качеството на разговорите и до увреждане на телефона, и така към загубата на функционирането му, както и надхвърляне на препоръчаните лимити на нивата САР (SAR); освен това може да възникне нарушаване на местните наредби и правила, които са валидни в дадената държава. Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Бързо упътване 27 За осигуряване на оптималната мощност на телефона и за гарантиране на това, че високочестотното излъчване няма да надхвърли стойностите, определени със съответните нормативи, използвайте уреда винаги само в нормалната му позиция. Контактът с областта на антената може да влоши качеството на разговорите и да доведе до повишаване на мощността на работа му, без това да е наложително. Ако се избегне контактът с областта на антената, когато телефонът е ИЗПОЛЗВАН, това ще доведе към оптимализация Разположение на мощността на антената и към повишаване на на антената издръжливостта на батерията. Електрическа безопасност •

Аксесоари - Използвайте само одобрени аксесоари. - Не свързвайте към некомпатибилните продукти или аксесоари. - Старайте се, метални предмети, например монети или кръгчета за ключове, да не се допират до клемите на батерията или да не предизвикат късо съединение. Свързване към моторно превозно средство В случай, че желаете да свържете телефона към електрическата система на моторно превозно средство, потърсете професионален съвет. Дефектни и повредени продукти - Не се опитвайте да разглобите телефона или аксесоарите му. - Поправки или сервизни действия върху телефона трябва да се извършват само от квалифициран сервизен персонал.

Общи правила за безопасност Само вие самите носите отговорност за това, как използвате телефона и за всички възникнали последици от използването му. В случай, че използването на телефона е забранено, винаги сте длъжни да го изключите. Използването на телефона подлежи на мерки за безопасност, определени за защита на потребителите и тяхната среда. Не упражнявайте прекален натиск върху уреда Не натискайте дисплея на устройството прекалено силно, за да не го Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


28 Бързо упътване повредите; преди да седнете, изваждайте устройството от задния джоб на панталона си. Също така се препоръчва уредът да се съхранява в защитен калъф, а за управляване на тъч скрийна да се използва само пръст. Ако дисплеят се повреди в резултат на неправилна манипулация, поправката му не се покрива от гаранцията. •

Уредът се загрява след дълго използване В случай на продължително използване на уреда, например при телефониране, зареждането на батерията или при уеб сърфиране, уредът може да се загрее. В повечето случаи това състояние е нормално и затова не би трябвало да се смята за проблем. Отделяйте внимание на сервизната маркировка Освен случаите описани в упътването не поправяйте сами никакъв продукт. Поправката на отделните части вътре в съоръжението, трябва да се осъществяват единствено от оторизиран сервизен техник или от доставчика на уреда. Пазете телефона • С телефона и аксесоарите му винаги подхождайте с грижа и ги съхранявайте на чисто и безпрашно място. • Не дръжте телефона или аксесоарите му в близост на открит огън или запалени тютюнени изделия. • Не пускайте телефона или аксесоарите му върху земята, не ги хвърляйте във въздуха и не ги огъвайте. • Не подлагайте телефона или аксесоарите му на течности, не ги дръжте във влажна среда и не ги подлагайте на висока влага. • Не боядисвайте телефона нито аксесоарите му с боя. • За почистване на телефона и аксесоарите му никога не използвайте агресивни химикали, почистващи препарати нито аерозоли. • Не се опитвайте да разглобявате телефона нито аксесоарите му, тази дейност да се извършва само от квалифициран сервизен персонал. • Не подлагайте телефона или аксесоарите му на високи температури, минимално -0 и максимално до 55 °С. • При ликвидация на електронните продукти, моля, спазвайте местните наредби и инструкции. • Не носете телефона в задния джоб, при сядане има опасност от повреждане. Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Бързо упътване 29 •

• •

Повреди изискващи ремонт В следните случаи изключете продукта от контакта и се обърнете към оторизиран сервизен персонал или към доставчика на уреда за извършване на специализирана поправка: • Продуктът е полят с течност или някакъв предмет е попаднал в него. • Продуктът е бил изложен на дъжд или вода. • Продуктът е паднал на земята или има дефект. • Продуктът има видими белези на прегряване. • Продуктът не работи нормално, въпреки спазването на упътването за употреба. Предпазвайте от влиянието на висока температура Продуктът не трябва да се оставя в близост до топлинни източници– като например радиатори, акумулиращи печки, печки или други уреди (включително и усилватели), които излъчват топлинна енергия. Предпазвайте от влиянието на влага Продуктът никога да не се използва във влажна среда. Предотвратете използването на уреда при резки промени на околната температура В случай, че пренасяте уреда между две среди с екстремни разлики в температурата и нивото на влажността на въздуха, може върху повърхността на уреда и вътре в него да се кондензира вода. За да намалите опасността от повреждане на уреда, преди използване го оставете известно време докато влагата не се изпари.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При пренасяне на уреда от среда с ниска температура в по-топла среда или обратно, преди включване на захранването оставете уреда да се приспособи към околната температура.

Предотвратете попадане на чужди предмети в уреда Никога на поставяте каквито и да било чужди предмети и тела в слотовете или другите отвори на уреда. Тези слотове са предназначени за охлаждане и не трябва да бъдат затваряни или по друг начин ограничавани. Еърбеги Не слагайте телефона в пространството пред еърбега нито в пространството, което засяга активиран еърбег. Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


30 Бързо упътване

• •

• •

Преди тръгване поставете телефона в моторното превозно средство на подходящо място. Прикрепващи аксесоари Не използвайте продукта върху нестабилна маса, количка, триножка или друга подложка. Каквото и да е прикрепване на продукта, трябва да е съгласно инструкциите на производителя, при което трябва да се използва прикрепващ аксесоар, препоръчан от производителя. Избягвайте нестабилно прикрепване Не поставяйте продукта върху нестабилна подложка. Използвайте продукта само с одобрени аксесоари Този продукт трябва да се използва само с персонални компютри и аксесоари, посочени от производителя като подходящи за използване с уреда. Настройка на силата на звука Преди използване на слушалки или други звукови аксесоари, намалете силата на звука на уреда. Почистване Преди почистване на продукта, трябва да се изключи от източника на електрическо напрежение. Не използвайте течни или аерозолни почистващи средства. За почистването използвайте влажно парцалче, но за почистване на LCD дисплея (дисплей от течни кристали) НИКОГА не използвайте вода. Малки деца Не оставяйте телефона или аксесоарите му в досег на малки деца, също така не им позволявайте да си играят с тях. Има опасност да наранят себе си или околните, или може без да искат да повредят телефона. Вашият телефон съдържа малки части с остри ръбове, които може да причинят нараняване, или които може да се освободят и така възниква риск от задушаване. Наранявания, причинени от повтарящи се движения За минимализиране на риска RSI при писане на съобщения или играене на игри на Вашия телефон: • Не стискайте телефона прекалено силно • Натискайте клавишите леко • Използвайте специалните функции на телефона, минимализиращи броят на клавиши, които трябва да се натиснат, например шаблони на съобщения и предикативен текст. Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Бързо упътване 31

• • • • •

• Правете повече почивки, за да може да се протегнете и отпуснете. Остра светлина Телефонът може да свети остро или може да се използва като джобно фенерче, поради този факт не го доближавайте прекалено към очите. Механизъм в експлоатация За намаляване на риска от възникване на злополука, трябва да се обръща пълно внимание на машината, която е в ход. Електростатично изпразване Не докосвайте металните конектори на СИМ картата. Пристъпи/загуба на съзнание Телефонът може да свети с пряка мигаща светлина. Силен шум Телефонът може да образува силен шум, който може да увреди слуха ви. Спешни повиквания Телефонът, също като и други безжични телефони, използва радиосигнали, които не може да гарантират свързване при всички условия. Т.е. при спешни повиквания не може напълно да се доверите на никакъв безжичен телефон.

Идентификация за контролните органи

С цел контролна идентификация, този продукт има определен № на модела HERO100. За осигуряване на трайно надеждно и безопасно използване на уреда използвайте с продукта HERO100 само долупосочените аксесоари. Батерията има определен номер на модела TWIN160. Бележка Настоящият продукт е предназначен за употреба само с одобрения ограничен източник на напрежение от клас 2, с еднопосочно напрежение 5 V и със зарядно устройство максимално с 1 A.

Telecommunications & Internet Association (TIA) (Асоциация за телекомуникации и интернет) – информации за безопасност •

Кардиостимулатори Асоциацията Health Industry Manufacturers Association препоръчва да се спазва разстояние между безжичния телефон и кардиостимулатор поне 15,3 см, за да не настъпи евентуалното смущение на функцията на Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


32 Бързо упътване

кардиостимулатора. Тези препоръки са в съответствие с независимите изследвания и препоръки на програмата Wireless Technology Research. Лица с кардиостимулатор, трябва да спазват следните инструкции: • Држте включения телефон ВИНАГИ на разстояние наймалко 15,3 см от кардиостимулатора. • Никога не носете телефона в джоб на гърдите. • Използвайте ухото, противоположно на кардиостимулатора, за да минимализирате възможността от смущаване на функциите му. В случай и на най малкото подозрение за смущаване на функциите на кардиостимулатора, веднага изключете телефона. • Слухови апарати SИзползването на някои цифрови безжични телефони може да доведе до смущаване на функциите на някои слухови апарати. В такъв случай се обърнете към доставчика на услугата или се обадете на клиентски сервизен телефонен номер и поискайте съвет за възможните алтернативи. Други медицински съоръжения В случай, че използвате каквото и да е друго медицинско съоръжение, обърнете се към производителя му и се информирайте, дали е достатъчно екранирано срещу външното високочестотно излъчване. За предоставяне на тази информация може да ви помогне и вашият лекар. В медицинските центрове, където има съответните инструкции, изключвайте телефона. В болниците и в медицинските центрове, може да бъдат използвани съоръжения, които са чувствителни към външното високочестотно излъчване.

Предупреждение на OEEZ Инструкциите на Европейския парламент и на Европейския съвет за отпадните от електрически и електронни съоръжения (OEEZ), които влязоха в сила на 13 февруари 2003 г., представляват сериозна промяна в отношението спрямо използването на с електрическите съоръжения след изтичането на тяхната възможност за употреба. Целта на тази инструкция е, първоначално да се забрани възникването на OEEZ, а също така по-нататъшна подкрепа за Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Бързо упътване 33 повторна употреба, рециклиране и други форми на обновяване на този вид отпадъци, и следователно намаляването на обема му. Логото на OEEZ (изобразено вляво) върху продукта или на /върху опаковка му означава, че продуктът не бива да се ликвидира като част от битовите отпадъци. Вие сте отговорни за ликвидацията на всички отпадъчни електрически и електронни съоръжения в специално отредените събирателни пунктове, предназначени за рециклиране на този опасен вид отпадък. Чрез отделно събиране и изрядна рециклация на отпадъци от електронни и електрически съоръжения при тяхната ликвидация ще може да помогнем за опазването на природните ресурси. Чрез изрядна рециклация на отпадъци от електрически и електронни съоръжения ще бъде осигурено и за по-нататък опазването на човешкото здраве и на околната среда. Допълнителни информации, отнасящи се до ликвидацията и рециклацията на отпадъци от електрически и електронни съоръжения и за събирателните пунктове, ще намерите в кметствата, при службите за ликвидация на битови отпадъци, в магазина, където сте закупили уреда, или от производителя на продукта.

Сходство с изискванията на директивата RoHS Този продукт отговаря на изискванията на директивата на Европейския парламент и на Европейския съвет 2002/95/ES от 27 януари 2003 г., за намаляване на използването на някои опасни вещества в електрическите и електронните съоръжения (РоХС RoHS) в актуалния й текст.

Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


34 Бързо упътване

Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Бързо упътване 35

Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


www.htc.com

90H01304-06M Rev.A Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Brzi vodič Ako hoćete cjeloviti naputak za telefon, skinite Naputak za rukovanje u fajlu PDF na stranici www.htc.com Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


2 Brzi vodič

Pročitati prije korištenja aparata BATERIJA NIJE NAKON VAĐENJA IZ OMOTA NAPUNJENA. NE VADITE MODUL BATERIJE, AKO SE TELEFON PUNI. VAŠA GARANCIJA NEĆE VAŽITI, AKO UREĐAJ RAZMONTIRATE ILI GA POKUŠATE RAZMONTIRATI. OBEZBJEĐENJE PRIVATNOSTI Neke zemlje zahtijevaju potpuni pristup telefonskim razgovorima i uvjetovale su, da osobu s kojom razgovarate morate informirati o tome, da će se razgovor snimati. Pri korištenju funkcije snimanja u telefonu uvijek poštujte određene zakone i naredbe vaše zemlje.

Ograničenja odštete U NAJVEĆEM MOGUĆEM OBIMU DOZVOLJENOM ODLUČUJUĆIM PRAVOM DRUŠTVO HTC NITI NJEGOVI DAVATELJI USLUGA NE SNOSE NI U KOM SLUČAJU ODGOVORNOST ZA POSEBITE, SLUČAJNE, INDIREKTNE ILI NASLJEDNE ŠTETE U BILO KAKVOM OBIMU, U ODNOSU PREMA UGOVORU ILI PREKRŠAVANJU ISTOG UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENJA, POVREDE, GUBITKE DOBITI, GUBITAK DOBROG RENOMEA, GUBITAK TRGOVINSKIH PRILIKA, GUBITAK PODATAKA I DOBITI KOJA PROIZILAZI IZ ISPORUKE, IZVRŠAVANJA ILI NEIZVRŠAVANJA OBVEZA, I TO NA PROIZVOLJAN NAČIN, ILI IZ KORIŠTENJA INFORMACIJA, PODATAKA ILI DOKUMENTACIJE SLUŽBE O VREMENU BEZ OBZIRA DA LI SE MOGU PLANIRATI.

*** VAŽNO UPOZORENJE *** Većina aplikacija u telefonu zahtIJeva stalan pristup Internet mreži. Naša preporuka je da odaberete paušalnu data tarifu vašeg providera za bežične mreže. Ukoliko ne koristite paušalnu data tarifu, pri priključivanju telefona na Internet mrežu mogu vam biti uračunate znatne pristojbe. Prije nego što počnete koristiti telefon, naša preporuka je zatražiti od vašeg providera data tarife.

Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Brzi vodič 3

Čestitamo vam što ste kupili uređaj HTC Hero. Ovaj Brzi vodič će vam pomoći početi koristiti telefon s operacijskim sistemom Android™. Želite li potpuni naputak za telefon, skinite Naputak za rukovanje u fajlu PDF.

Sažetak 1.  U paketu......................................................................4 2.  Uređaj HTC Hero.......................................................4 3.  Prije nego što uključite telefon............................5 4.  Počinjemo...................................................................8 5.  Rad s HTC.....................................................................9 6.  Učitavanje kontakata u telefon........................ 12 7.  Korištenje Internet mreže................................... 13 8.  Korištenje poruka.................................................. 15 9.  Socijalne mreže...................................................... 16 10.  Prenošenje dokumenata pomoću telefona.17 11.  Resetiranje telefona........................................... 18 12.  Otklanjanje problema....................................... 19

Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


4 Brzi vodič

1.  U paketu U kutiji paketa biste trebali imati naredne stavke. • Telefon HTC Hero • Baterija • Kabal USB • Mrežni adapter • Kabelske stereofone slušalice • Ovaj Brzi vodič s mikrofonom s konektorom 3,5 mm • Karta microSD™

2.  Uređaj HTC Hero Konektor slušalica s mikrofonom 3,5 mm Slušalice Indikator saopćivanja Podešavanje jačine Dodirni zaslon

TRACKBALL PLOHA POZIV

IZBORNIK ZAVRŠETAK GOVORA / NAPAJANJE UNATRAG PRETRAGA

Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Brzi vodič 5

3.  Prije nego što uključite telefon

1 Skinite poklopac sa stražnje strane

Podignite gornji dio poklopca sa stražnje strane. U futroli je uzan otvor, kroz koji se može prstom podići poklopac sa stražnje strane

2 Izvadite bateriju

Podignite bateriju na mjestu malog otvora (zaokruženo na slici).

3 Ubacite SIM kartu

1. Pomjeranjem držača SIM karte u desno ćete je osloboditi i izbacivanjem otvoriti. 2. Ubacite SIM kartu pozlaćenim kontaktima nadolje i kosim kutom u smjeru ka vani iz podnožja. Uvucite cijelu Sim kartu u podnožje.

Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


6 Brzi vodič

4 Obezbijedite držač SIM karte Zatvorite držač SIM karte i pomjeranjem u lijevo ga obezbijedite.

5 Ubacite unatrag bateriju

1. Poravnajte nezaštićene bakarne kontakte s konektorima u prostoru za bateriju.

VAŽNO

Prije nego što ubacite bateriju, otklonite tanku foliju na stražnjoj strani baterije.

2. Ubacite prvo stranu baterije s kontaktima, a zatim bateriju lagano pritisnite u ležište.

6 Ubacite kartu microSD

1. Ubacite kartu microSD u slot zlatnim kontaktima nadolje. 2. Pritisnite kartu microSD do granice, dok ne začujete škljocanje.

Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Brzi vodič 7

7 Vratite poklopac na zadnju stranu 1. Prvo utaknite donji dio poklopca u dva otvora koja se nalaze u donjem dijelu stražnje strane uređaja. 2. Pritiskom na bočni i gornji dio poklopca na zadnjoj strani da smjestite u traženi položaj. Pravilan smještaj poklopca na zadnjoj strani indicira se škljocanjem koje se čuje.

8 Napunite bateriju 1. Priključite konektor USB mrežnog adaptera na konektor USB u donjem dijelu telefona. 2. Uključite mrežni adapter u električnu utikačku kutiju čime ćete započeti punjenje baterije. Baterija će biti napunjena nakon nekoliko sati punjenja.

Nakon ovih 8 koraka spremni ste da prvi put uključite telefon. Okrenite stranicu i saznat ćete, za što sve možete koristiti telefon. Telefon uključite pritiskanjem tipke PREKINI RAZGOVOR / PUNJENJE.

Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


8 Brzi vodič

4.  Počinjemo Kada prvi put uključite telefon, otvori se ponuda opcija brzog podešavanja raznih naloga, npr. Google™, Facebook™, Twitter™, Flickr®, Microsoft® Exchange ActiveSync® i drugih e-mail naloga. Za korištenje telefona nije potrebno podešavanje svih naloga. Ali ako imate ove naloge otvorene, preporučujemo da ih podesite, čime ćete moći koristiti sve funkcije telefona. Napomena

Želite li podesiti naloge, potrebno je priključenje na Internet mrežu.

1. Odaberite jezik koji ćete koristiti i pritisnite tipku Dalje. 2. Na narednim zaslonima će se otvoriti moguće opcije, za prikaz kursora ili za instalaciju priključenja Wi-Fi a. Pritiskanjem na tipku Dalje ili Preskoči preći ćete na naredni zaslon. Napomena Ponuda za instalaciju priključenja WiFi - a pojavit će se samo u slučaju, ako je omogućeno priključenje Wi-Fi – u.

3. Na zaslonu Podesiti naloge (Postavke naloga) odaberite naloge koje želite podesiti. Nkona podešavanja naloga ćete se vratiti na zaslon Podesiti naloge (Postavke naloga). Nakon završetka podešavanja naloga pokucajte na tipku Dalje. 4. Na zaslonu Podesiti naloge (Postavke naloga) socijalnih mreža odaberite naloge socijalnih mreža koje želite podesiti. Nakon podešavanja naloga vratite se na zaslon Podesiti naloge (Postavke naloga) socijalnih mreža. Nakon završetka podešavanja naloga pokucajte na tipku Dalje. 5. Ako želite završiti proces podešavanja i premjestiti se na zaslon Ploha, pokucajte na stavku Zatvori Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Brzi vodič 9

5.  Rad s HTC Otkrijte poboljšanja na telefonu HTC koja ovaj telefon unaprijed određuju upravo za vas i pomažu vam ostati u kontaktu s ostalim, a koja vas obraduju jednostavnošću korištenja.

Zaslon Ploha

Zaslon Ploha pruža dovoljno mjesta za rad, mogu se na nega dakle dodati stavke koje tražite i koje trebate.

Pomjeranjem prsta s desna u lijevo ili s lijeva u desno prelazite na prošireni zaslon Ploha.

Tip

Kada u bilo kakvoj aplikaciji pritisnete tipku PLOHA, pojavit će se zaslon Ploha.

Zaslon Ploha proširit će se iznad okvira širine zaslona i tako se napravi prostor za dodavanje stavki. Psim zaslona Ploha na raspolaganju je 6 narednih zaslona.

Widgeti HTC

Zaslon Ploha možete prilagoditi dodavanjem widgeta HTC. Odaberite widget Muzika, Ljudi, Twitter i druge widgete i razmjestite je u razne profile tako da se telefon savršeno prilagodi vašim životnim zahtjevima. Ako želite dodati widget HTC na zaslon Ploha, pritisnite tipku i odaberite Widget HTC. Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


10 Brzi vodič

Ne možete se odlučiti kako podesiti zaslon Ploha? Pogledajte u komponentu Scene koju smo u telefon instalirali. Scene predstavljaju unaprijed podešen razmještaj zaslona Ploha koji se može brzo upotrijebiti. Ako želite prekontrolirati predbiranja, na zaslonu Ploha pritisnite tipku IZBORNIK i nakon toga pokucajte na stavku Scene.

Scene

Želite napraviti scenu? Možete prilagoditi zaslon Ploha i nakon toga ga spremiti u memoriju kao scenu. 1. Zaslon Ploha se može prilagoditi promjenom pozadine i dodavanjem widgeta. 2. Nakon završetka prilagodbe pritisnite tipku IZBORNIK i pokucajte na tipku Scene. 3. Odaberite mogućnost Aktualno (nespremljeno u memoriju) i nakon toga pokucajte na mogućnost Spremi. 4. Ubacite Naziv scene i nakon toga pokucajte na mogućnost Gotovo. Tip

Vlastitoj se sceni može promijeniti ime ili se ista može otkloniti na zaslonu Postavke. Na zaslonu Postavke pokucajte na stavke Prilagoditi > Scene i nakon toga pokucajte na vlastitu scenu i pridržite je.

Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Brzi vodič 11

Tipkovnica na zaslonu

Ako uključite program ili odaberete polje koje zahtijeva tekst ili brojke, bit će dostupna tipkovnica na zaslonu. Možete odabrati od tri razmještaja tipkovnice na zaslonu: QWERTY, Kompaktna tipkovnica QWERTY i Tipkovnica Telefon. Tipkovnica na zaslonu nudi funkcije predikcije riječi i popravke pravopisa koje će vam pomoći u bržem i točnijem pisanju. Primjer tipkovnice na zaslonu: QWERTY

Inteligentno biranje Birajte tako, kako mislite. Funkcije Inteligentno biranje bira telefonske brojeve kontakta i prvi znak imena kontakta, i znak prikazan u imenu kontakta nakon proreda, razlomačke crte ili podvlačenja. Svejedno da li birate prema imenu ili broju, funkcija Inteligentno biranje će to zbrinuti.

Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


12 Brzi vodič

Ljudi Dajte prednost ljudima koji su za vas važni. Svako vaše komuniciranje, konverzacija preko e-maila, stanje usluga Facebook, fotoalbuma Flickr i protokoli telefona uređeni su prema kontaktima. Pokucavanjem na kontakt u spisku može se prikazati svako komuniciranje između vas i ove osobe.

6.  Učitavanje kontakata u telefon U aplikaciji Ljudi mogu se mirno praviti kartice. Svako vaše komuniciranje sa kontaktom uređeno je zbog bolje preglednosti. Na zaslonu Ploha pokucajte na tipku i nakon toga na mogućnost Ljudi.

Importiranje svih kontakata sa kartice SIM

Na kartici Sve pritisnite tipku IZBORNIK i nakon toga pokucajte na stavku Import. Napomena Ako ste u telefonu podesili naloge Google ili Exchange ActiveSync, odaberite tip importiranih kontakata i nakon toga pokucajte na tipku OK.

Dodavanje novog kontakta pomoću telefona

1. Na kartici Sve pokucajte na stavku Dodaj novi kontakt. 2. Pokucajte na polje Ime, ubacite ime i prezime kontakta i odaberite redoslijed u kakvom se imena trebaju prikazivati. 3. Pokucajte na tipku i sakrijte tipkovnicu na zaslonu inakon toga pokucajte na tipku OK. Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Brzi vodič 13

4. U dostupna polja ubacite kontaktne informacije. 5. Spustite se na zaslonu dolje i pokucajte na stavku Spremi.

Sinhronizacija kontakata naloga Google, Exchange ActiveSync i Outlook

Ako koristite račun Google, aplikacije Microsoft Office Outlook, Windows Address Book (Outlook Express) ili imate nalog Exchange ActiveSync, možete kontakte na ovim nalogima sinkronizirati sa telefonom. Druge detalje o sinkronizaciji kontakata između ovih naloga naći ćete u Uputama za rukovanje u PDF-fajlu.

7.  Korištenje mreže Internet Priključite se svijetu pomoću priključka podataka ili priključka Wi-Fi. Čitajte web-stranice, skidajte aplikacije s usluga Android Market i šaljite ili primajte e-mailove.

Korištenje priključaka podataka

Telefon će biti automatski konfiguriran za korištenje službi GPRS/G/EDGE vašeg providera bežičnih usluga kada ga prvi put uključite (ako je ubačena kartica SIM). Ako se telefon ne priključi, prekontrolirajte mobilnu mrežu koju telefon koristi i da li je uključeno priključenje podataka. Kontrola mobilne mreže koju telefon koristi 1. Pritisnite na tipku PLOHA > IZBORNIK i nakon toga pokucajte na stavku Postavke. 2. Pokucajte na postavke Bežična regulacija > Postavka (Podešavanje) mobilne mreže > Korištene mreže ili Nazivi pristupnih točaka. Uključite priključak podataka zacrtavanjem polja Mobilna mreža u stavkama Postavke > Bežična regulacija. Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


14 Brzi vodič

Korištenje Wi-Fi

1. Na zaslonu Ploha pritisnite tipku IZBORNIK i nakon toga pokucajte na stavku Postavke > Bežična regulacija. 2. Uključite Wi-Fi zacrtavanjem polja Wi-Fi. Telefon će potražiti dostupne bežične mreže. 3. Pokucajte na stavku Postavke Wi-Fi. U dijelu Mreže Wi-Fi prikazat će se nazivi i postavke sigurnosti (Otvorena mreža ili Osigurana pomoću WEP) pronađenih bežičnih mreža. 4. Priključite se pokucavanjem na mrežu Wi-Fi. Ako odaberete otvorenu mrežu, bit ćete automatski priključeni na nju. Ako odaberete mrežu koje je osigurana pomoću WEP, navedite ključ i nakon toga pokucajte na stavku Priključiti.

Prolaženje kroz web-stranice

Prolaženje mreže Internet nudi bogate mogućnosti playera Flash u pretraživaču, vizualnih kazala i višedodirne regulacijske elemente približavanja. 1. Na zaslonu Ploha pokucajte na tipku Pretraživanje. 2. Na zaslonu Pretraživanje pritisnite tipku IZBORNIK i nakon toga pokucajte na polje adrese URL u gornjem dijelu zaslona. 3. Pomoću tipkovnice ubacite adresu web-stranice. Tijekom ubacivanja adrese na zaslonu se prikažu odgovarajuće adrese web-stranica. Pokucavanjem na adresu pređite direktno na odgovarajuću webstranicu ili nastavite ubacivati adresu web-stranice. 4. TPokucajte na stavku Preći. Na web-stranici pomoću prstiju prolazite web-stranicu ili iskoristite približavanje ili udaljavanje. Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Brzi vodič 15 Ako hoćete približiti web-stranicu, udaljte palac od kažiprsta.

Ako hoćete dualjiti web-stranicu, pritisnite palac na kažiprst (štipanje).

8.  Korištenje izvješća Podesite više e-mail - spremnika– od privatnih naloga do rješavanja Enterprise Exchange. iskoristite nekoliko mogućnosti prikazivanja – prema uzastopnosti konverzacija, simptoma ili priloga. Dodavanje e-mail - naloga POP3/IMAP 1. Na zaslonu Ploha pokucajte na tipku toga pokucajte na mogućnost Pošta.

i nakon

2. Na zaslonu Birati providera e-maila pokucajte na tip e-mail-naloga koji želite postaviti. Ako se na zaslonu nije prikazao traženi tip e-mail-naloga, pokucajte na stavku Dalje (POP3/IMAP). Napomena Ako tip naloga koji želite postaviti nije u databazi (bazi podataka) telefona, bit ćete pozvani zadati sljedeće detalje. Preporučujemo vam da najprije sakupite sve potrebne informacije o e-mail-računi, primj. postavku primljenog/biranog servera.

3. Upišite E-mail-adresu a Zaporka e-mail naloga Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


16 Brzi vodič

i nakon toga pokucajte na stavku Dalje. 4. Ubacite Naziv naloga i Vaše ime i nakon toga pokucajte na stavku Završiti postavke. Slanje e-mailova 1. Na zaslonu Ploha pokucajte na tipku tokga pokucajte na mogućnost Pošta.

i nakon

2. U komponenti Primljeni e-mail-nalozi pritisnite tipku IZBORNIK i pokucajte na stavku Napraviti. 3. U polje Kome upišite e-mail-adresu primaoca izvješća. Tijekom upisivanja informacija se na zaslonu prikažu odgovarajući kontakti. Pokucajte na primaoca ili nastavite upisivati e-mail- adresu. Ako e-mail šaljete nekolicini primaoca, iza svake adrese stavite zarez. Možete dodati proizvoljan broj primaoca izvješća. 4. Upišite predmet e-maila i nakon toga sastavite izvješće. Pokucajte na stavku Pošalji. Ako želite podesiti nalog Exchange ActiveSync, informacije o postupu naći ćete u kapitoli 5 Naputka za rukovanje u fajlu PDF.

9.  Socijalne mreže Budite u kontaktu sa prijateljima pomoću socijalne mreže. Aktualizirajte svoj status i imat ćete aktualizaciju događaja, fotografija i stanja vaših prijatelja na serveru Facebook™, pregledajte fotografije na serveru Flickr® i pratite tweety usluge Twitter. Aplikacije Ljudi je usko povezana s nalozima Facebook i Flickr i informira vas o aktualizacijama naloga vaših prijatelja. Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Brzi vodič 17

Sljedeće informacije o aplikacijama Ljudi i Peep (klijent službe Twitter u telefonu) naći ćete u kapitolama 3 i 9 Naputka za rukovanje u fajlu PDF.

10.  Prenošenje fajlova pomoću telefona Nosite svoje fajlove sa sobom. Zahvaljujući širokom obimu podrške fajlova u telefonu možete pregledati fajlove aplikacija Word, Excel, PowerPoint i PDF, slušati muziku i smijati se posebitim fotografijama i videima. Napomena Ako hoćete kopirati fajlove u telefon, mora u njemu biti ubačena kartica microSD.

1. Pruključite telefon na računalo pomoću kabela USB. Na statusnoj liniji se prikaže ikona objave. 2. Otvorite panel objave (pokucavanjem i nakon toga povlačenjem statusne linije dolje) 3. U panelu objave pokucajte na stavku panela USB priključeno i nakon toga na stavku Priključiti.

Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


18 Brzi vodič Napomena Kada je telefon priključen, ne možete koristite neke od aplikacija telefona, primj. Fotoaparat. Kada je telefon priključen na računalo, morate isključiti mjesto umetanja USB da telefon ne prepozna karticu memorije (snimanja). Detalje ćete naći u Naputku za rukovanje.

4. U računalu pređite na jedinicu USB telefona i otvorite je. 5. Kopirajte fajlove na karticu memorije (snimanja) telefona.

11.  Resetiranje telefona Trebate početi potpuno iznova? Resetiranjem telefona otklonit će se svi podaci uključujući i skinute aplikacije, a telefon se resetira unatrag u provobitno stanje — stanje prije nego što ste telefon prvi put uključili. Važno Prije resetiranja ne zaboravite napaviti kopiju važnih podataka koje u telefonu imate..

Resetiranje telefona 1. Na zaslonu Ploha pritisnite tipku IZBORNIK i nakon toga pokucajte na stavku Postavke > Sigurnost > Obnova tvorničkih podataka. 2. Na zaslonu Obnova tvornički podataka pokucajte na stavku Resetirajte telefon i nakon toga pokucajte na stavku Brisati sve. Resetiranje telefona pomoću tipki telefona 1. Kada je telefon isključen, pritisnite i pridržite tipke PLOHA, ZAVRŠITI GOVOR / NAPAJANJE (PUNJENJE) I UNATRAG. Proces resetiranje počinje nakon nekoliko sekundi. 2. Pričekajte da se završi proces resetiranja i nakon toga pritisnite tipku IZBORNIK. Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Brzi vodič 19

12.  Otklanjanje poteškoća Ova kapitola nudi postupe prilikom smetnji na telefonu, problema sa uključivanjem aplikacija ili prilikom sporog hoda: • Prekontrolirajte da li je u telefonu dovoljno slobodnog mjesta za pokretanje aplikacija. Ako želite prekontrolirati slobodno mjesto, pritisnite tipke PLOHA > IZBORNIK i nakon toga pokucajte na stavke Postavke > Kartica SD i mjesto umetanja na telefonu ili Aplikacije. • Ibrišite podatke i memoriju cache aplikace. Ako hoćete izbrisati podatke i memoriju cache, pritisnite tipke PLOHA > IZBORNIKM i nakon toga pokucajte na stavke Postavke > Kartica SD i mjesto umetanja na telefonu ili Aplikacije > Brinuti o aplikacijama. • Odinstalirajte aplikace trećih strana. Ako hoćete odinstalirati aplikace trećih strana, pritisnite tipke PLOHA > IZBORNIK i nakon toga pokucajte na stavke Postavke > Aplikacije > Brinuti o aplikacijama. • Ako telefon ne odgovara na ulaske, izvadite bateriju, sačekajte sekundu i ponovo ubacite bateriju i uključite telefon. • Napravite kopije važnih podataka i resetirajte telefon. Ako hoćete resetirati telefon, pritisnite tipke PLOHA > IZBORNIK i nakon toga pokucajte na stavke Postavke > Sigurnost > Obnova tvorničkih podataka. • Kontrolirajte aktualizacije i korisne savjete na stranici društva HTC – www.htc.com. Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


20 Brzi vodič

Informacije o pravima na duševno vlasništvo Copyright © 2009 Google Inc. Used with permission. Google, logo Google, Android, logo Android, Android Market, Gmail, Google Apps, Kalendar Google, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Mapy Google, Google Talk, Picasa, i YouTube su zaštićene marke društva Google Inc. Google, the Google logo and Google Maps are trademarks of Google, Inc. TeleAtlas® Map Data ©2009. Street View Images ©2009 Google.

Važne informacije o zaštiti zdravlja i sigurnosne informacije Pri korištenju ovog proizvoda treba poštivati navedene sigurnosne principe da izbjegnete eventualne zakonske odgovornosti za pričinjene štete. Pohraniteih i držite se svih sigurnosnih i radnih uputa koji prate proizvod. Postupajte prema svim upozorenjima u naputku za rukovanje proizvodom. Zbog smanjenja opasnosti od oštećenja zdravlja, udara električne struje, zapaljivanja ili oštećenja aparata poštujte sigurnosne principe. SIGURNOST PO PITANJU ELELKTRIČNE ENERGIJE Ovaj proizvod može se koristiti samo pri napajanju za njega namijenjene baterije ili jedinice za napajanje. Drugi način može biti opasan i time se poništava valjanost svakog uvjerenja koje je ovome proizvodu dodijeljeno. SIGURNOSNI PRINCIPI ZA PRAVILNU INSTALACIJU UZEMLJENJA UPOZORENJE: Priključenje na nepravilno uzemljeni uređaj može za telefon prouzročiti udar od električne struje. Uz ovaj proizvod isporučuje se kabal USB za priključenje na stolno ili prijenosno računalo. Prije nego što priključite proizvod na računalo, prekontrolirajte da li je računalo pravilno uzemljeno. Kabal za napajanje stolnog ili prijenosnog računala opremljen je uzemljavajućim vodičem i uzemljavajućim klinom (kolčićem). Utičnica se mora uključivati u odgovarajuću utikačku kutiju koja je pravilno instalirana i uzemljena sukladno svim lokalnim zakonima i naredbama. Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Brzi vodič 21 SIGURNOSNI PRINSIPI ZA IZVOR NAPAJANJA •

Koristite pravilan eksterni izvor napajanja Proizvod bi se trebao napajati samo iz odgovarajućeg izvora napajanja koji je naveden na pločici s nazivnom električnom snagom. Ako niste sigurni što se tiče zahtijevanog tipa izvora napajanja, obratite se na autoriziranog providera usluga ili lokalno energetsko društvo. Kod proizvoda koji se napaja iz baterije ili nekog drugog izvora potrebne informacije ćete saznati iz priloženog naputka za rukovanje. S modulom baterije postupati pažljivo Ovaj proizvod sadrži bateriju Li-Ion. Pri nepravilnom postupanju s modulom baterije prijeti opasnost od zapaljivanja i opekotina. Ne pokušavajte modul baterije otvarati ili popravljati. Modul baterije ne rastavljajte, ne gnječite, ne probadajte, ne pravite kratak spoj na vanjskim kontakatima ili okruzima, ne bacajte u vatru ili u vodu i ne izlažite ga temperaturama većim od 60˚C. UPOZORENJE: Prilikom nepravilne zamjene baterije prijeti opasnost od eksplozije. Ako hoćete smanjiti opasnost nastanka požara i opekotina, bateriju ne rastavljajte, ne gnječite, ne probadajte, ne pravite kratak spoj na vanjskim kontaktima, ne izlažite je temperaturama većim od 60˚C i ne bacajte je u vatru ili u vodu. Prilikom zamjene koristite samo propisani tip baterije. Iskorištene baterije reciklirajte ili likvidirajte prema lokalnim naredbama ili referencijskom priručniku koji se isporučuje uz proizvod.

Napomena: Ovaj proizvod treba koristiti samo s ovdje navedenim baterijama. • HTC, Model TWIN160 Budite ponaosob oprezni • Čuvajte bateriju i telefon na suhom mjestu i van domašaja vode ili nekih drugih tekućina, jer bi moglo doći do kratkog spoja. • Metalne predmete držite u dovoljnoj udaljenosti da ne dođu u kontakt s baterijom ili konektorima iste, jer bi moglo doći do kratkog spoja tijekom rada. Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


22 Brzi vodič • Telefon bi trebalo priključivati na proizvode koji su označeni s logom USB-IF ili posjeduju program sukladnosti s USB-IF. • Ne koristite bateriju koja izgleda kao oštećena, deformirana ili obojena i čiji je plašt hrđav, koja se pregrijava ili oslobađa loš miris. • Uvijek čuvajte bateriju van domašaja tek prohodale i male djece da eventualno ne progutaju bateriju. U slučaju gutanja baterije odmah potražite ljekara. • Ako iz baterije izlazi tekućina: • Zabranite da ne dođe do kontakta tekućine s kožom ili odjećom. Ako je već došlo do kontakta, operite odmah pogođenu oblast čistom vodom i potražite pomoć ljekara. • Zabranite da ne dođe do kontakta tekućine s očima. Ako je već došlo do kontakta, oči NE TRLJAJTE, isperite ih odmah čistom vodom i potražite pomoć ljekara. • Pazite da oštećena baterija ne dođe do kontakta s vatrom, jer prijeti opasnost od zapaljivanja ili eksplozije. SIGURNOSNI PRINCIPI ZA DIREKTNO SUNČEVO ZRAČENJE Čuvajte proizvod van mjesta s prekomjernim sadržajem vlage i ekstremnim temperaturama. Ne ostavljajte proizvod ili bateriju istog unutar vozila ili u mjestima s temperaturom koja prelazi 60°C, primjerice na prednjoj ploči s uređajima u vozilu, na prozorskom parapetu ili iza stakla gdje su dugo izloženi direktnom sunčevom zračenju ili jakom ultraljubičastom zračenju. Moglo bi doći do oštećenja proizvoda, pregrijavanja baterije ili oštećenja vozila. OPASNOST ZA OŠTEĆENJE SLUHA UPOZORENJE: Korištenje slušalica i dugo slušanje prekomjerno glasne muzičke reprodukcije može prouzročiti trajno oštećenje sluha. Napomena

• •

Za Francusku su otvorene slušalice (navedene dolje) za korištenje s ovim telefonom testirane i odgovaraju zahtjevu za nivo tlaka zvuka propisani odgovarajućom normom NF EN 50332-1:2000 ili NF EN 50332-2:2003 sukladno doredbama za Francusku L. 5232-1.

Slušalice proizvedene od društva Cotron, model RC E150. Slušalice proizvedene od društva Merry, model RC E150. Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Brzi vodič 23 SIGURNOST U ZRAKOPLOVU Obzirom na moguće ometanje navigacijskog sistema zrakoplova i komunikacijske mreže istog koje bi moglo biti prouzročeno ovim proizvodom je korištenje funkcije telefona ovog uređaja na palubi zrakoplova u većini zemalja protuzakonito. Ako ćete telefon koristiti na palubi zrakoplova, ne zaboravite ga prebaciti u režim zrakoplov. OGRANIĆENJE KORIŠTENJA U OPASNOJ SREDINI Ne koristite ovaj proizvod kod benzinskih pumpi, u skladištima goriva, kemijskim zavodima ili u prostorijama, gdje se vrše eksplozije, a dalje u mjestima s potencijalno eksplozivnom sredinom, primjerice u oblastima, gdje se crpe pogonske tvari, u skladištima goriva, u potpalublju brodova, u kemijskim zavodima, u postrojenjima gdje se transportuju ili čuvaju goriva ili kemikalije i u oblastima, gdje su u zraku sadržane kemikalije ili dijelovi kao što su žitarice, prašina ili metalne čestice. Imajte na umu da iskre mogu u takvoj sredini prouzročiti eksploziju ili požar, što može imati za posljedicu oštećenje zdravlja ili možda i smrt. EKSPLOZIVNA SREDINA Ako se nalazite u prostoriji, gdje prijeti opasnost od eksplozije ili gdje se nalaze zapaljive materije, aparat bi trebao biti isključen i njegov korisnik bi se trebao upravljati svim uputama i oznakama. Iskre mogu u takvoj sredini prouzročiti eksploziju ili požar, što može imati za posljedicu oštećenje zdravlja ili možda i smrt. Preporučujemo da korisnici ne koriste ovaj aparat u mjestima gdje se dopunjava gorivo, kao što su servisne stanice ili benzinske pumpe. Korisnici ne bi trebali zaboravljati poštivati ograničenja koja se tiču korištenja visokofrekventnih aparata u skladištima goriva, kemijskim zavodima ili u mjestima, gdje se vrše eksplozije. Oblasti s potencijalno eksplozivnom sredinom su često, ali ne i uvijek vidljivo označene. Među njih spadaju oblasti, gdje se vrši crpljenje pogonskih tvari, potpalublja brodova, postrojenja za transport ili čuvanje goriva ili kemikalija i oblasti u kojim se u zraku nalaze kemikalije ili čestice kao što su žitarice, prašina ili metalne čestice. SIGURNOST U DRUMSKOM PROMETU Vozači motornih vozila za vrijeme vožnje ne smiju telefonirati telefonom koji drže u ruci, izuzev u slučajevima nužde. U nekim zemljama smiju se koristiti za telefoniranje kompleti handsfree. Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


24 Brzi vodič SIGURNOSNI PRINCIPI ZA IZLAGANJE VISOKOFREKVENTNOM ZRAČENJU •

Ne koristite telefon u blizini metalnih konstrukcija (primjerice čelične konstrukcije građevine). • Ne koristite telefon u blizini izvora jakog elektromagnetnog polja, primjerice u blizini mikrotalasne pećnice, reproduktora, televizora i radioprijemnika. • Koristite isključivo originalnu opremu odobrenu od strane proizvođača ili opremu koja ne sadrži nikakve kovine. • Korištenjem neoriginalne opreme koju proizvođač nije odobrio možete kršiti lokalne pravilnike za izlaganje visokofrekventnom zračenju i isto treba izbjegavati. OMETANJE FUNKCIONIRANJA LJEKARSKIH APARATA Ovaj proizvod može prouzročiti pogrešno funkcioniranje ljekarskih aparata. U većini bolnica i zdravstvenih ustanova korištenje ovog aparata zabranjeno je. Ako koristite neku drugu ljekarsku ustanovu, obratite se na proizvođača ovog aparata i saznajte da li je dovoljno zaštićen od eksternog visokofrekventnog zračenja. U dobijanju ovih informacija vam može pomoći ljekar. U zdravstvenim centrima u kojim su izložene odgovarajuće upute, telefon isključite. U bolnicama i zdravstvenim centrima se može koristiti aparat koji je osjetljiv za vanjsko visokofrekventno zračenje. OMETANJE U AUTIMA Imajte na umu da obzirom na moguće ometanje elektronskih uređaja neki proizvođači automobila zabranjuju korištenje mobilnih telefona u svim vozilima ako sastavni dio instalacije nije komplet hands-free s eksternom antenom. SLUŠALICE (ZA UŠNU ŠKOLJKU) ZA KORIŠTENJE KOD OŠTEĆENJA SLUHA Neki digitalni bežični telefoni mogu prouzročavati ometanje nekih slušalica za korištenje kod oštećenog sluha. U slučaju takovog ometanja se obratite na providera službe ili pozovite klijentsku servisnu liniju i tražite savjet o mogućim alternativama. NEONSKO ZRAČENJE Ovaj aparat sadrži unutarnju antenu. Za obezbjeđenje sigurnosti Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Brzi vodič 25 prilikom korištenja i zbog zračenja koje se oslobađa bi ovaj aparat trebalo koristiti samo u uobičajenom položaju. isto kao i kod drugih mobilnih radio uređaja važi da se zbog obezbjeđenja finkcioniranja uređaja i bezbjednosti osoba preporučuje da se tijekom funkcioniranja aparata antena ne nalazi suviše blizu ni jednog dijela ljudskog tijela. Koristite isključivo isporučenu unutarnju antenu. Pri korištenju neodobrene ili uređene antene može doći do pogoršanja kvaliteta govora i oštećenja telefona i tako i do prestanka funkcioniranja i prekoračenja preporučenih limita nivoa SAR; dalje može doći do prekršavanja lokalnih propisa koji važe u datoj zemlji. Za obezbjeđenje optimalnog rada telefona i garantiranja toga da izlaganje ljudskog organizma visokofrekventnom zračenju ne prekorači vrijednosti propisane u odgovarajućim normama aparat uvijek koristite samo u uobičajenom položaju. Kontakt s oblašću antene može pogoršati kvalitet govora i prouzročiti da će aparat raditi na većem nivou kapaciteta od onog koji je Smještaj neophodan. Ako zabranite kontaktu s antene oblašću antene kada telefon KORISTITE, postići ćete optimalan kapacitet antene i vijeka trajanja baterije. Električna sigurnost •

• •

Oprema - Koristite samo odobrenu opremu. - Ne priključujte na nekompatibilne proizvode ili opremu. - Pazite da metalni predmeti, primjerice kovanice ili kružići za ključeve ne dođu u kontakt sa klemama baterije ili ne prouzroče kratak spoj. Priključenje na automobil - Potražite profesionalan savjet ako želite vezni sklop telefona priključiti na električni sistem vozila. Neispravni i oštećeni proizvodi - Ne pokušavajte rastavljati telefon ili opremu istog. Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


26 Brzi vodič - Servisne radove ili popravke telefona ili opreme istog mora vršiti samo za to kvalificirano osoblje.

Opći sigurnosni principi Samo vi sami odgovarate za to, kako telefon koristite i kakve će biti posljedice ovog korištenja. Ako je korištenje telefona zabranjeno, morate ga uvijek isključiti. Korištenje telefona podliježe sigurnosnim mjerama koje su namijenjene za zaštitu korisnika i njihove sredine. •

Ne razvijajte na aparat prekomjerni tlak Ne pritiskajte na zaslon i na aparat prekomjerno i tako ćete izbjeći njihovo oštećenje; prije sjedanja izvadite aparat iz stražnjeg džepa hlača: Dalje se preporučuje da aparat držite u zaštitnom omotu i da za dodirivanje displeja koristite samo prst. Za pucanje displeja zbog nepravilnog postupanja ne važi garancija. Aparat se nakon dugog korištenja zagrijava Uslijed dugotrajnog korištenja aparata, primjerice pri telefoniranju, punjenju baterije ili korištenju weba se aparat može zagrijati. U većini slučajeva je ovo stanje normalno i ne treba ga smatrati problemom. Posvijetite pažnju servisnom označavanju Izuzev slučajeva koji su objašnjeni u uputama za korištenje ili servisnim uputama ni jedan proizvod ne popravljajte sami. Popravci dijelova unutar proizvoda bi se trebali vršiti isključivo od strane autoriziranog servisnog tehničara ili isporučioca. Čuvajte telefon • S telefonom i opremom uvijek postupajte pažljivo i držite je na čistom mjestu gdje nema prašine. • Ne izlažite telefon niti opremu istog otvorenoj vatri ili zapaljivim proizvodima od duhana. • Telefon i opremu istog ne puštajte na zemlju, ne bacajte i ne savijajte.. • Ne izlažite telefon niti opremu istog tekućinama, vlažnoj sredini ili velikoj vlazi. • Telefon niti opremu istog ne farbajte. • Za čišćenje telefona niti opreme istog ne koristite agresivne kemikalije, sredstva za čišćenje niti sprejeve. • Telefon niti opremu istog ne pokušavajte rastavljati, to može raditi samo ovlašteno osoblje. Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Brzi vodič 27

• •

• Ne izlažite telefon niti opremu istog ekstremnim temperaturama, minimalno –0, a maksimalno 55 stupnjeva Celzija. • Što se tiče likvidacije elektronskih proizvoda, raspitajte se, molim, za lokalne propise. • Ne nosite telefon u stražnjem džepu, jer ako bi sjeli, mogao bi se polomiti. Oštećenje koje traži popravak U narednim slučajevima isključite proizvod utikačke kutije i zatražite od autoriziranog servisnog tehničara ili isporučioca stručan popravak: • Došlo je do prosipanja na proizvod neke tekućine ili u njega upao neki predmet. • Proizvod je bio izložen kiši ili vodi. • Došlo je do ispuštanja proizvoda na zemlju ili do oštećenja. • Vidljivi su znakovi pregrijavanja proizvoda. • Proizvod ne funkcionira normalno iako se držite naputka za rukovanje. Zabranite djelovanju toplote Proizvod ne smije biti smješten u blizini izvora toplote kao što su radijatori, akumulatori toplote, peći ili neki drugi uređaji (uključujući pojačivače) koji razvijaju toplotu. Zabranite djelovanju vlage Proizvod nikad ne koristite u vlažnoj sredini. Zabranite korištenju uređaja nakon ekstremnih izmjena u temperaturi Ako prenosite uređaj između sredina s ekstremno različitim temperaturama i nivoima vlage, može se na površini uređaja i unutar kondenzirati voda. Da zabranite oštećenju uređaja, prije korištenja pustite da se vlaga dulje vrijeme isparava.

UPOZORENJE:

Prilikom prijenosa uređaja iz sredine s niskom temperaturom u topliju sredinu ili obratno, pustite da uređaj prije uključivanja napajanja dobije temperaturu okolne sredine.

Zabranite ulasku tuđih predmeta u proizvod Nikad ne stavljajte nikakve tuđe predmete u slotove ili druge otvore proizvoda. Ovi slotovi i otvori namijenjeni su za provjetravanje. Ovi otvori ne smiju biti prekriveni niti na drugi način ograničavani. Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


28 Brzi vodič •

• •

• •

Airbagovi Ne stavljajte telefon u prostor ispred airbega niti u prostor u koji može aktivirani airbag izletjeti. Smjestite telefon na bezbjedno mjesto prije nego što krenete na put. Oprema za pričvršćivanje Ne koristite proizvod na nesigurnom stolu, kolicima, stalku, tronožcu ili osloncu. Svako pričvršćivanje proizvoda trebalo bi odgovarati uputama proizvođača i za to bi trebalo koristiti opremu za pričvršćivanje koju je proizvođač preporučio. Ne koristite nestabilno pričvršćenje Ne stavljajte proizvod na nestabilnu podlogu. Koristite proizvod samo s odobrenom opremom Ovaj proizvod k treba koristiti samo s osobnim računalima i proizvoljnom opremom koja je označena kao pogodna za korištenje s ovim aparatom. Podešavanje glasnosti Prije korištenja slušalica ili neke druge opreme za zvuk smanjite glasnost aparata. Čišćenje Prije čišćenja proizvoda isti isključite iz izvora električno napona. Ne koristite tečna sredstva niti sprejeve za čišćenje. Za čišćenje koristite vlažnu krpicu, ali za čišćenje displeja LCD NIKAD ne koristite vodu. Mala djeca Ne ostavljajte telefon niti opremu istog u domašaju male djece, a ne dozvolite im da se s istim igraju. Mogla bi povrediti sebe ili druge ili bi mogla telefon nehotimično oštetiti. Vaš telefon sadrži male dijelove s oštrim ivicama koje mogu prouzročiti ranjavanje ili bi se mogli otkačiti i prouzročiti gušenje. Ranjavanje prouzročeno ponavljanjem pokreta Za minimaliziranje rizika RSI prilikom pisanja poruka ili igranja igara na vašem telefonu: • Ne stežite telefon suviše • Tipke pritiskajte lagano • Koristite specijalne funkcije telefona koje minimaliziraju broj tipki koje treba pritiskati, primjerice šablone poruka i predikativni tekst. • Pravite puno pauza da se možete protegnuti i osloboditi. Jasno svjetlo Ovaj telefon sposoban je napraviti jasno svjetlo ili se može Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Brzi vodič 29

• • • • •

koristiti kao džepna svjetiljka i zbog toga ga ne stavljati suviše blizu očiju. Mašinski uređaj koji funkcionira Zbog smanjenja rizika nezgode treba posvetiti punu pažnju mašinskom uređaju koji funkcionira. Elektrostatički izboj Ne dirajte metalne konektore kartice SIM. Napadi gubljenja svijesti Ovaj telefon sposoban je napraviti jasno treptecé svjetlo. Jaka buka Ovaj telefon sposoban je napraviti jaku buku koja može oštetiti vaš sluh. Pozivi u nuždi Ovaj telefon slično kao i drugi bežični telefoni koristi radio signale koji ne mogu garantirati priključenje u svim uvjetima. Kod poziva u nuždi se dakle ne možete osloniti ni na jedan bežični telefon.

Identifikacija za kontrolne organe

U svrhu kontrolne identifikacije ovaj proizvod ima određen svoj broj modela HERO100. Za obezbjeđenje trajno postojanog i sigurnog funkcioniranja aparata s proizvodom HERO100 koristite isključivo dolje navedenu opremu. Baterija ima svoj broj modela TWIN160. Napomena Ovaj proizvod namijenjen je za korištenje s odobrenim ograničenim izvorom napajanja klase o jednosmjernom naponu 5 V i s izvorom napajanja najviše 1 A.

Telecommunications & Internet Association (TIA) – sigurnosne informacije •

Kardiostimulatori Asociacija Health Industry Manufacturers Association preporučuje da između priručnog bežičnog telefona i kardiostimulatora bude minimalna udaljenost 15, 3 cm da ne dolazi do eventualnog ometanja funkcije kardiostimulatora. Ova preporuka sukladna je neovisnim istraživanjima i preporukama programa Wireless Technology Research. Osobe s kardiostimulatorima moraju poštivati naredne upute: • Uključeni telefon UVIJEK držite na udaljenosti od minimalno 15,3 cm od kardiostimulatora. Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


30 Brzi vodič

• Ne nosite telefon u džepu na grudima. • Koristite uho na obratnoj strani od strane gdje je kardiostimulator da minimalizirate mogućnost ometanja. U slučaju najmanje sumnje da dolazi do ometanja telefon odmah isključite. Slušalice (za ušnu školjku) za korištenje kod oštećenja sluha Neki digitalni bežični telefoni mogu prouzročavati ometanje nekih slušalica za korištenje kod oštećenja sluha. U slučaju takovg ometanja se obratite na providera službe ili pozovite klijentsku servisnu liniju i potražite savjet za moguće alternative. Druge ljekarske ustanove Ako koristite bilo kakvu drugu ljekarsku ustanovu, obratite se na proizvođača ovog aparata i saznajte da li je dovoljno zaštićen od eksternog visokofrekventnog zračenja. Kod dobijanja ovih informacija može vam pomoći ljekar. U zdravstvenim centrima gdje su izložene odgovarajuće upute telefon isključite. U bolnicama i zdravstvenim centrima može se koristiti aparat koji je osjetljiv na vanjsko visokofrekventno zračenje.

Upozorenje OEEZ Pravilnik Evropskog parlamenta i savjeta o otpadnom električnom i elektronskom uređaju (OEEZ) koji je stupio na snagu 13. veljače 2003. godine predstavlja značajnu promjenu u postupanju s električnim uređajima nakon završetka njihovog vijeka trajanja. Cilj ovog pravilnika prednosno je zabrana nastanku OEEZ, a dalje podrška ponavljanom korištenju, recikliranju drugim oblicima obnove ovog otpada a kroz to i smanjenju količine istog.

Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Brzi vodič 31 Logo OEEZ (prikazano lijevo) na proizvodu ili na omotu istog označava da se ovaj proizvod ne smije likvidirati kao sastavni dio komunalnog otpada. Odgovorni ste za likvidaciju svih otpadnih električnih i elektronskih uređaja u za to određenim sabirnim mjestima namijenjenim za recikliranje ovog opasnog otpada. Odvojenim sakupljanjem i pravilnim recikliranjem otpadnih električnih i elektronskih uređaja u vrijeme likvidacije moći ćemo pomoći zaštiti prirodnih izvora. Pravilnim recikliranjem otpadnih električnih i elektronskih uređaja će se dalje osigurati postojanost zdravlja ljudi i životne sredine. Naredne informacije koje se tiču likvidacije i recikliranja otpadnih električnih i elektronskih uređaja i sabirnih mjesta dobit ćete u gradskom zastupništvu, u odjeljenju likvidacije komunalnog otpada, u trgovinskoj radnji gdje ste aparat kupili ili kod proizvođača.

Sukladnost zahtjevima pravilnika RoHS Ovaj proizvod sukladan je zahtjevima pravilnika Evropskoh parlamenta i Savjeta 00/95/ES od 7. siječnja 2003 o ograničenju korištenja nekih opasnih tvari u električnim i elektronskim uređajima (RoHS) u aktualiziranoj verziji.

Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


32 Brzi vodič

Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


Brzi vodič 33

Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija


www.htc.com

90H01304-06M Rev.A Preuzeto sa htcfans.hr – zabranjena daljnja distribucija

Htc hero  
Advertisement