Page 1

2018/1


képek

Szigetvár hírekBaranya HÍREK képek

KÖZÉLET Kultúra hírek

képek

Álláshirdetés

Siklós hírek

HÍREK

HÍREK

hírek

képek

MohácsHoroszkóp hírek

GAZDASÁG képek

Sport HÍREK képek PÉCS képek

képek

HÍREK

KOMLÓ hírek

HÍREK

VIDEÓK

KÉPEK

hírek

képek

HÍREK

HÍREK

HÍREK

HÍREK

Játék

képek

Harkány Érdekességek képek

Ahol mások egy hónapban 2 000 000*-szor kattintottak, biztos Te is megtalálod a Neked való tartalmat.

Legyen a Te kezdőoldalad is! Csatlakozz Facebook oldalunkhoz is: www.facebook.com/bama.hu *Bama.hu Google Analytics 2018. január hónapban mért adat alapján.


Túl a jubileumon:

rektorválasztás és tervek Interjú Bódis József rektorral Hogyan értékeli a jubileumi évet? Az biztos, hogy még azoknak is el kell ismernie a jubileumi évforduló sikereit, akik nem hittek benne vagy nem tartották jó gondolatnak az ünneplést. Rendkívül színes, és az egyetemhez méltó programokkal ünnepeltünk. Azt gondolom, hogy a szeptember elsejei, illetve az a körüli események összessége valódi tisztelgés volt az alapítók előtt. December 8-án Európa egyik vezetőjét avattuk díszdoktorunkká, és az aznap esti koncerttel együtt ez méltó zárása volt a 2017-es évnek. Tusk úr díszdoktorrá avatásának híre nem maradt országhatárokon belül, egyenes közvetítés volt Brüsszelbe – ami ritkán esik meg mind a PTE-vel, mind a várossal. Bízom abban, hogy növelni tudtuk a Pécsi Tudományegyetem hírnevét. Boldog vagyok, hogy ilyen sikeres évet zárhattunk. Mivel szeptember elsején elindult egy tanév, ebben az értelemben a jubileum átnyúlik 2018-ra is. Megjelenés előtt áll a Jubileumi Krónika, mely a jubileum főbb programjainak képes összefoglalója lesz. Azt gondolom, ez a kiadvány nagyszerű ajándék lesz mindazoknak, akiknek támogatásáért köszönettel tartozunk. Mi a véleménye a rektorválasztásról és az eredményről? Kifejezetten örültem annak, hogy négy jelölt is indult, ami azt is jelenti, hogy a Pécsi Tudományegyetem rektori posztja vonzó pozíció. Az gondolom, hogy a kampány visszafogott volt, de ez jót tett a PTE-nek. A választás során minden a lehető legszabályosabban zajlott. Mértéktartó volt maga a rendkívüli rek­ tor­választó szenátusi ülés is. Az, hogy csak a második körben született végeredmény, azt is mutatja, hogy komoly megfontolásnak vetették alá a szenátorok ezt az ügyet, és bízom benne, hogy a lehető legbölcsebben döntöttek. Jó lenne, ha a fenntartó minél előbb megerősítené a szenátus döntését. Mi lesz addig? Ahogy azt már korábban bejelentettem, a rektorválasztás hivatalos eredményének kihirdetése után ügyvezető rektorként szeretnék működni: minden feladatot elvégzek, de semmi olyannak nem akarok nekiállni, ami megköti a következő rektor kezét. Sőt! Azt szeretném, ha minél előbb megérkezne a megerősítés, és az új rektorral egyeztetve mennénk tovább. Egy felsőoktatási intézmény előtt mindig tornyosulnak feladatok, így a rektori tanácson és a dékánok tanácsán javaslatot

tettem egy olyan programra, mely nem közvetlenül rektorhoz kötött, de sokat lendíthet az egyetem életén. Ennek több része van, egyebek között a dereguláció vagy a doktoranduszokkal kapcsolatos adminisztráció kérdéskörei, szervezeti kérdések. Fontos a Szentágothai János Kutatóközpont (SzKK) helyzete is: ha a nemzetközi porondon helytállni képes kutatóközpontot szeretnénk, önállóvá kell tennünk. Egy lépést már tettünk ebbe az irányba, amikor elhatároztuk, hogy a kiválósági központok működtetés szempontjából az SzKK-hoz tartozhatnak, ami forrást biztosíthat a központnak. Az SzKK Szervezeti és Működési Szabályzatát ennek fényében kell átalakítani. Mit ért pontosan dereguláció alatt? A törvényi és jogszabályi változásokat követnünk kell, ám ezek olyannyira gyorsak, hogy néha az embernek az az érzése, ki sem lát a szabályrengetegből. Kancellár úrral közösen fel is kértünk egy egykori dékánt, Ulbert Józsefet, hogy a mindennapjainkat nehezítő adminisztrációból szűrje ki, mi az, ami már nem kötődik jogszabályhoz, és meg tudunk tőle szabadulni. Bizonyos dolgokban már lépünk is. Úgy gondolom, ez sem rektorfüggő intézkedés, de mindenképpen segíti a hatékonyabb működést. Említette a lehetséges szervezeti keretváltást is. A magyar egyetemek merev kritériumok szerint meghatározott kari struktúrákban működnek, pedig van jó néhány pozitív nemzetközi példa, ahol karok helyett intézetek és iskolák működnek. A kari struktúra megtartása mellett érdemes lenne megadni a lehetőséget kisebb szakok számára, hogy „school”-okban önállósodhassanak, kitágult mozgástérrel. Most több oldalról is van erre szándék. Például a BTK-n az erős és progresszív Pszichológia Intézet kaphat erre esélyt. Hasonló módon gondolkoznék a fogászat vonatkozásában is. Ez sem rektorfüggő kérdés. Hol tart a Modern Városok Program? Azt gondolom, új fejezet kezdődött! Sok fejlesztést foglaltunk bele ebbe a programba, de az vitathatatlan, hogy az orvoskari campus megújítása az egyik legfőbb elem, és most ott is elkezdődtek a talajmunkák. Örülök, hogy sikerült előrelépni, és talán behozhatjuk az eddigi lemaradást. Meggyőződésem, hogy mindenkinek érdeke, hogy a Modern Városok Program sikeres legyen. UNIVPÉCS — 1


MIT MIÉRT OLVASS EL EBBŐL A LAPSZÁMBÓL? 38m., inokáldbbasplrinter voltam. Aztán úszni , k tákánvacl praób— A léetile álkozta éve táncolok leg atléti ogy most már 17

Ered m. Úgyh onotonnak találta kkel, csillogó tanultam, de túl m nagyszerű embere el, kk se pé llé fe s ge n az egyetemen nle tá lö az kü n le, ami tele va ba vágtam be nc tá ny sokrétű. vá lát us batik benne, hogy ilyen em et er sz ruhákkal. Az akro eg m , ba erintem Kassi is stílusú táncok beri lélekre, és sz em beletanultam más az n va al ss tá pen jó ha A tánc mindenkép szívében van. a i am ja, ol azt tánc

Időgazdálkodás — 23. oldal Sose vezettem ha tá

Szalai Kata (TTK)

ridőnaplót, nem is írtam fel a dolga imat, próbáltam mindig mindent a fejemben tartani . Jelenleg az egyete m és a csapat is nagyban megkönn yíti a dolgom. Az edzések fix időpon tban vannak, és eg y idő után már a tá rgyaim időpontjá t is könnyű fejben tartani. Fontos az egyetem, és a PV SK ezt megérti, így ha a reggeli óráim ütköznek a délelőtti edzésekkel, nincs probléma abból, ha kihagyom az ed zést. Lehetséges, hogy hatékonyab b lenne, ha nem zsonglőröznék en nyit az idővel, és mindent feljegyez nék, de egyelőre működik a módsz erem.

Popgyákun

ik Balázs (Á

Magyarral megfertőzve — 15. oldal Nem fogo

Hind Ainous (nyelvi elokészíto)

k hazudni, a magyar egy n nyelv, az eg agyon nehéz yik legnehez ebb, ezért is jó ki h a legnehezeb ívás. A kiejtés b azonban a m számomra, ag nagyon soka yar barátok t általában a segítenek. Úgy m nagyon ked agyar emberek ve befogadóak sek, udvariasak, . Nagyjából m megköszön nek vagy bo indent cs kérnek érte , így könnyű ánatot beszélgetés be nagyon soka bonyolódni, ami t Még egy plu lendít a tanuláson. sz, hogy hih mennyire o etetlen, tth ebben az ors on érzem magam zágban!

Tom Haas (ÁOK)

al — 28. oldkezd a váliknyár ban y álom vaett.lór Amikor eg em a gyakorlati évem Németország meg n sorá ő tkez A köve Pécset, hiányzik az hallgatóként Pécs

Ez az ötödik évem orvostan elhelyezkedni, mert bár szeretem ztével Németországban szeretnék kel. Biztos vagyok és Ausztriában. Tanulmányaim vége de az aneszteziológia eléggé érde i, lenn k etné szer s orvo en mily y hog alat képviselnek. el, von em szín tött a magyar egyetemek jó otthonom. Még nem dön benne, hogy találok munkát, hiszen

2 — UNIVPÉCS

JK)


Miseta Attilát

jelöli rektornak a PTE

Rektorjelölt-választó szenátusi ülést tartottak december 18-án a Halasy-Nagy József aulában. (A rektorjelöltekkel készült interjúink az univpecs.com-on olvashatók!)

SZAKMAI ÉS VEZETŐI KOMPETENCIÁK

A négy induló jelölt közül Bachmann Bálint a délelőtt folyamán visszalépett. A szavazás előtt Betlehem József, Gábriel Róbert és Miseta Attila 5–5 percben összefoglalták pályázataikat. Az első fordulóban Betlehem József és Miseta Attila 15–15 szavazatot kapott, Gábriel Róbert pedig 11-et. A szabályzat értelmében a második fordulóban az elsőben legkevesebb szavazatot kapott jelölt már nem vehetett részt. A második körben Betlehem József 18, Miseta Attila pedig 23 szavazatot kapott. Így a Pécsi Tudományegyetem rektorjelöltje Miseta Attila professzor. Bódis József rektor gratulált a megválasztott jelöltnek, és hozzátette: Bízunk abban, hogy a Szenátus döntését fogja a fenntartó figyelembe venni. A PTE rektori széke 2018. június 30-ig Bódis Józsefé, az új rektor 2018. július elsején kezdheti meg munkáját.

A pályázata mottója az, hogy „közelítsük a vezetői kompetenciákat a szakmai kompetenciákhoz”. Pontosan mit ért ezalatt? Úgy gondolom, hogy a szenátus elé sok olyan ügy kerül, melyek valójában nem is oda valók. A döntések sok esetben nem összegyetemi szempontokról, hanem kifejezetten kari szintű elképzelésekről szólnak. A szenátusnak sokkal többet kell foglalkoznia a stratégiával és a stratégia mentén kitűzött célok elérésével, revíziójával. Mindenképpen szükség van a jobb előkészítő munkára, mind kari, mind bizottsági szinten. Így elkerülhető lenne az is, hogy másodlagos, harmadlagos szempontok kerüljenek előtérbe. Ezzel természetesen nem mondom azt, hogy ez kivételes helyzetekben nem fordulhat elő. Tehát lényegében azt tartom fontosnak, hogy a kari kompetenciát megkövetelő ügyek kari szinten dőljenek el. Rendeljük hozzájuk a megfelelő gazdasági, szakmai peremfeltételeket, amelyekre a bizottságok szerint a megvalósításhoz, kivitelezéshez szükség van. Innentől a rektor/szenátus felelőssége „csupán” az, hogy ellenőrizze, hogy a határidőhöz kötött célok teljesültek-e és pontosan mire költöttük el a pénzt, az időt és az energiát. Nem vagyok kompetens abban, hogy például a művészeti oktatásban vagy a bölcsészettudományokban éppen most mire van szükség az adott karon. Ezt felismerni az érintett kar dékánjának, vezetőinek a feladata és egyben felelőssége is. Miseta Attila professzorral a pályázati anyaga kapcsán készült interjúnk teljes terjedelmében a www.univpecs.com weboldalon olvasható. UNIVPÉCS — 3


Hat újdonság bemutatására, felavatására került sor november 18-án a Rektori Hivatalban

Jubileumi mementók, kötet és liget

Az Akadémikusok Fala

Szenátusi plasztika

Ezentúl a Rektori Hivatalba belépők jobb oldalán mindig megcsillannak majd a PTE-hez és annak valamennyi jogelődjéhez kötődő magyar akadémikusok nevei. Az aranybetűs névsor egy üvegtáblán található. A „fal” a Művészeti Kar alkotóinak munkája, melyet Nagy Márta keramikusművész vezetett és fogott ös�sze. Az oktatás és a kutatás egymástól elválaszthatatlanok. Nem véletlen, hogy az egyetemi rangsorokban is kiemelt hangsúllyal bír az adott intézményben dolgozó akadémikusok száma. Ez a fal így egyben az akadémikusok előtti főhajtáson túl az egyetemen folyó munka elismerése is. – jelentette ki Kosztolányi György professzor, az MTA elnökségi tagja.

A Rektori Hivatal Szenátusi termében a kerekasztal közepe üres tér volt – eddig. Tóth Zsuzsanna szobrászművész egy sötétkék mezőt alkotott meg, melyben a pécsi egyetem minden egyes esztendejét egyegy Anjou-liliom jelzi. Az alkotás illeszkedik, és nem licitálja túl a Szenátusi terem eddigi berendezését. Azzal, hogy nem egy emelvényre helyeztük el, megmutatja az egyetem döntései kapcsán az intézmény történeti mélységét is. – mondta Fusz György szobrászművész, a Művészeti Kar dékánhelyettese. A művet Bódis József rektor avatta fel azzal, hogy elhelyezte a 650. liliomot a kompozícióban. A középkori egyetemalapítás 700. évfordulójáig még 50 virágnak van hely.

Az akadémikusok kötete

Időkapszula

Szilágyi László szerkesztésében látott napvilágot az A pécsi egyetemek MTA-tagjai (1921–2017) című kötet, mely 5 korszakba rendezve sorolja fel az akadémikusokat. Szinte minden tudományterületről vannak akadémikusaink, és közülük a ma is élőket felkértem arra, hogy ne életrajzot, hanem egy személyesebb írást adhassunk közre arról, ők hogyan definiálják önmagukat. – mondta el Szilágyi László, a kötet szerkesztője.

A Rektori Hivatal bal oldali előkertjében helyezték el azt az időkapszulát, melynek felnyitására a 700. évforduló alkalmából kerül majd sor. A hivatalosan is bejegyzett, légmentesen zárt fémhengerbe a karok által felajánlott régi és mai elektronikus és papíros dokumentumok kerültek.

Jubileumi makettek Az egyetemalapítók előtt tisztelgő szoborpályázatot Kotormán Norbert és László alkotása nyerte, az avatásra szeptemberben került sor. A vitrinben mind az öt pályamű gipszből készült makettje látható, balról jobbra sorrendben Németh Erika, Rigó István, Kotormán Norbert és László, Oláh Katalin és Trischler Ferenc tervei. Lengyel Péter, a Művészeti Kar dékánhelyettese a vitrin közepén is látható, megvalósult mű fontos momentumára hívta fel a figyelmet. 4 — UNIVPÉCS

Jubileumi liget 645 fa várta, hogy az egyetemalapítási jubileum jegyében többre egészüljön ki: a Tüskésréten aznap ültették el az utolsó ötöt. Bódis József rektor, Páva Zsolt polgármester, Kővári János képviselő a civil szervezetek képviseletében és az egybegyűlt egyetemi polgárok platánokat, Udvardy György megyéspüspök pedig mandulafát ültetett. Itt került sor az Élet Fája díj átadására is, melyet idén a PTE Janus Pannonius Közgazdaságtudományi Szakkollégiuma érdemelt ki. RÉSZLETEK: WWW.UNIVPECS.COM


A PTE szenátusa december 8-án tiszteletbeli doktorrá avatta Donald Tuskot, az Európai Tanács elnökét, a Lengyel Köztársaság korábbi miniszterelnökét. Az eseményen elhangzott, hogy Tusk volt az első olyan európai politikus, akinek kelet-középeurópaiként egy nem könnyű korszakban vezető szerep jutott az egyesült Európa élén, és egyben egyike azoknak az európai államférfiaknak, akik mindig is segítették a visegrádi országok együttműködését. Mindemellett Donald Tusk sokat tett a hagyományosan jó magyar– lengyel kapcsolatok elmélyítéséért és kibővítéséért is, aktív résztvevője a 2007-től minden évben megünnepelt lengyel– magyar barátság napjának is.

A PTE a legalkalmasabb helyszín az európai hitvallás hirdetésére Tusk egy történész végzettségű lengyel politikus, akinek mind hazai, mind európai életműve szorosan kötődik a magyar, valamint a regionális és európai történelemhez, és méltó arra, hogy elnyerje a PTE díszdoktori címét. – áll a volt lengyel miniszterelnök díszdoktori címre történő felterjesztésében. Bódis József, a pécsi egyetem rektora köszöntőjében hangsúlyozta: Intézményünk 650 éves jubileumi ünnepségsorozatában kiemelt helyet foglal el a mai díszdoktoravató. Őszintén hiszem és remélem, hogy Donald Tusk díszdoktorrá avatásával egyetemünk tovább erősödik, és együtt haladhatunk célunk felé a magas minőséget képviselő, nemzetközileg is ismert felsőoktatási intézmény építése során. – mondta a rektor. Donald Tusk rendkívül személyes hangvételű köszöntőjében kiemelte, számára európainak lenni egy ok a büszkeségre, és rendületlenül hisz az Európai Unió jövőjében és céljaiban, ellentétben a manapság divatos „euroszkeptikus” trendekkel. A migránshelyzettel kapcsolatban – egyebek mellet Szent ­István király Imre herceghez intézett intelmeit idézve – hangsúlyozta: meg kell védeni határainkat, ugyanakkor távol kell

tartani magunkat a rasszizmustól, idegengyűlölettől. Pécset – szülővárosával, Gdanskkal együtt – európai mikrokozmosznak nevezte, a maga egyedi történelmével, kultúrájával. „Pécs egy metafora Európa számára, benne Magyarország első egyetemével, a Székesegyházzal, a városházával, vagyis mindazokkal a védjegyekkel, melyek egy-egy európai települést egyedivé tesznek. Európa a legjobb hely a Földön, és megvan az esélye arra, hogy a jövőben is az legyen. A kultúra és a szabadság különleges helyszíne. Ennek egyik feltétele az, hogy megtartsuk szolidaritásunkat, mely túlmutat a megosztottságon és a természetes érdekellentéteken. A pécsi egyetem pedig a legalkalmasabb helyszín az európai hitvallás hirdetésére.” – mondta köszöntőjében az elnök. Páva Zsolt, Pécs polgármestere reményét fejezte ki, hogy a ­közép-kelet-európai államok az Európai Unió egyre erősebb szereplőivé válnak, és hajtómotorjai lehetnek az előttünk álló időszakban. Donald Tusk személye e folyamatban komoly lehetőségeket is hordoz magában. Éppen ezért a kontinens egyik legrégebben alapított egyeteme és Pécs városa büszke arra, hogy a helyi universitas díszdoktorai között tisztelheti az Európai Tanács lengyel elnökét. – hangsúlyozta a polgármester. UNIVPÉCS — 5


Az egyetemi almanach második kötetét

A szó elszáll,

de az írás marad Az almanach második kötete az 1951 és 1999 között a Pécsi Tudományegyetem jogelőd intézményeiben oktatók rövid életrajzát tartalmazza. Olyan dokumentumgyűjtemény ez, mely a jövőnek szól. – hangsúlyozta Bódis József rektor. Kis túlzással „keretbe foglalja” jubileum rendezvénysorozatot az egyetemi almanach, hiszen az első kötetet akkor mutatták be, amikor az ünnepsorozat elkezdődött, a másodikat pedig 2017 végén. – jegyezte meg Lengvári István főlevéltáros. A kötet szerkesztőbizottságának tagjai – többek között Kajtár, Schneider, Borhidi professzorok – határozták meg, kik szerepeljenek a kötetben, és javaslatokat tettek magára a kötet megvalósítására is. Egy ilyen almanachot szerkeszteni, megírni nem egyszerű: voltak olyan oktatók, akiknek nehezen lehetett követni a pályáját, és ezért egy-két helyen szerepelnek kérdőjelek is a kötetben, de minden adat könyvészeti, levéltári adatokon alapul. A cél elsősorban az volt, hogy a korszakban a PTE jogelődjeinek kötelékében dolgozó, vagyis főállású, tudományos fokozatot szerzett oktatókat, kutatókat bemutassák be. E logika

december 5-én a PTE Rektori Hivatal Szenátusi termében mutatták be. Az egybegyűlteket Bódis József rektor üdvözölte, aki utalt arra, hogy számára fontos volt 650 éves jubileumot ünnepségeken túl olyan tartalmakkal is megtölteni, mely a 2017-es évnél is tovább mutat.

alapján a kötetből kimaradt például az, aki már nem a pécsi egyetem égisze alatt szerezte meg tudományos fokozatát. Az almanach második kötetében 457 személy karrierjének részletei olvashatók, ám az egyes fejezetek végén az adott szervezeti egység további oktatóinak neveit is felsorolták. Ahogy arra Polyák Petra felhívta a figyelmet: a könyv végén függelékben organogramokban foglalták össze az egységek pontos szervezeti felépítését. A nyomtatott kötet mellett egy elektronikus, kereshető adatbázist is nyilvánosságra hoztak, mely a http://almanach.pte.hu webcímen érhető el. Ezt Acél Róbert, a keresési lehetőségeket pedig Takács Ákos mutatta be. Aki pontatlanságot fedez fel vagy további adatokat tud szolgálni, esetleg fényképet tudna adni az egyik oktatóról, az almanach@pte.hu címre írhat. A Pécsi Egyetemi Almanach harmadik kötetébe fog a legtöbb oktató bekerülni, ennek tartalmán még dolgoznak. ALMANACH.PTE.HU

2018 TAVASZI FÉLÉV február 13., 18 óra Dr. Fittler András: Az internetes gyógyszerforgalmazás, gyógyszerhamisítás veszélyei március 6., 18 óra Dr. Boncz Imre: Mennyibe kerül egy éjszaka a kórházban?

április 10., 18 óra Dr. Szűcs Krisztián: Előrejelezhető-e a fogyasztók magatartása? május 8., 18 óra Dr. Gyergyák János: Amerika városépítészetének új irányvonalai, avagy új recept a „tojásrántottához”

Minden előadás helyszíne: PTE FEEFI aula (Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/B) — Info: http://univtv.pte.hu/ 6 — UNIVPÉCS

N

N


NAGYON

NAGY Big Data konferencia | 2017. november 30. | Szentágothai János Kutatóközpont

Hogy miért pont a Big Data konferencia az, amiről beszámolunk, annak ellenére, hogy azóta több érdekes kongresszus is volt a PTE berkein belül? Mert olyan téma, ami szinte minden tudományághoz köthető valamilyen módon, és megváltoztatja a világról való gondolkodást. De kezdjük az elején!

AZ ADAT AZ ÚJ OLAJ A világ – már az internet előtt is, de utána meg pláne – egy hatalmas adatgyár: vannak benne gépi és emberi eredetű adatok, vannak strukturáltak, és olyanok, mint egy hatalmas, látszólag értelmetlen massza. Léteznek például ún. újrahasznosítható közadatok – derült ki Szőke Gergely előadásából – mint a környezeti információk, közlekedési, meteorológiai, jogi (jogszabályok, tervezetek bírósági ítéletek), politikai, statisztikai, gazdasági, földrajzi (térképészet, ingatlanadatok) adatok, sőt, vannak, amelyek ún. nyíltadat-portálokon böngészhetők is. Viszont ez nem jelenti azt, hogy egyből használhatók is. Forrás­ elemzés, az adatok begyűjtése, tisztítása, értelmezése, struktúrába

rendezése és a felhasználási igényeknek megfelelő kimenet nélkül nehezen, vagy nem lehet az adatokkal mit kezdeni – figyelmeztette a hallgatóságot Tavali Gábor (Precognox), a PTE egykori hallgatója. A Big Data jelenség központi kérdése, hogy miként oldható meg a hatalmas mennyiségű, igen sokféle, gyorsuló ütemben bővülő és megbízhatóságát tekintve is igen heterogén adatmennyiség gyors (ha lehet valósidejű) és megbízható elemzése. A Big Data jelenséget ezért leggyakrabban a volume, velo­ city, variety, veracity jellemzőkkel írják le, kiegészítve újabban a „value” követelményével, ami arra utal, hogy az adatelemzés célja valamilyen új érték teremtése. UNIVPÉCS — 7


AZ OK-OKOZAT A MÚLTÉ

„SZEXI”

Mondhatnánk, hogy az ok és okozat közti egyértelmű kapcsolatot már a posztmodern széttörte, és csak sejteni lehet, valójában mi történhet a háttérben. Viszont mára a sok strukturált adatból az okos algoritmusok olyan összefüggéseket tudnak kimutatni, amelyekről fogalmunk sem lehetett korábban. Vagyis megvan, milyen körülmények milyen végeredményhez vezetnek. Például az amerikai Walmart bolthálózat adatai alapján, ha sok sör fogy egy boltban, akkor sok pelenka is. Vagy ha egy vásárló elemlámpát vesz, akkor egy bizonyos típusú cukorkát is vásárol hozzá. Csak találgatni tudunk, hogy mi állhat a háttérben, de ettől ez a két tényező összefügg. De vajon mi a fontosabb: az, hogy egy ilyen együttállásra rávilágít a Big Data, vagy az, hogy meg is értsük azt, hogy pontosan milyen összefüggések, háttérfolyamatok vezettek ahhoz, hogy ez így alakuljon? Ahogy Zemplényi Antal Tamás (PTE Kancellária) rámutatott: az adatok elemzése közvetlen gyakorlati eredményeket szolgáltat az elméletet kikerülve, de a nagy adathalmazon kimutatott összefüggéseket hipotézisként kell kezelni, és egyéb módszerekkel ellenőrizni.

Ez a jelző a konferencia több szekciójában elhangzott a Big Datával kapcsolatban. Ezt egyébként gyakran hallani a 3D kapcsán is (A PTE 3D központ február eleji vendégszerepléséről a Csokoládé Karneválon weboldalunkon olvasható beszámoló: www.univpecs.com). Az, hogy vonzó, részben a rendkívül széles alkalmazási területek miatt lehet. Csak a PTE Big Data kutatócsoportja hétféle iránnyal foglalkozik: egészségügyi szolgáltatások, városfejlesztés (open urban data, Tüke.NET), egyetemfejlesztés (UniverCity koncepció) , nagy egyetemi adatbázisok adatbányászata, Smart Building kialakítása, földmegfigyelési rendszerek (earth observation), adatújságírás (Big Data és társadalmi kontroll). A másik, ami miatt trendi lehet, az az, hogy kreatív ötletekre van szükség a célok, adatok, felhasznált programok tekintetében. Az új adatbányászati és szövegbányászati módszerek – különösen együttesen alkalmazva – korábban fel nem tárt összefüggéseket, mintákat hozhatnak felszínre, amelyek a legkülönfélébb módon hasznosíthatók. Vagy akár „csak” egy okoszebraként jelenhetnek meg, amely akkor vált zöldre, ha gyalogosokat érzékel a közelében – erre Tóth Marcell László doktorandusz (Széchenyi Egyetem) hozott példát.

TUDJÁK, MIT TESZEL JÖVŐ NYÁRON Feldmann Ádám, a Magatartástudományi Intézet adjunktusa előadásában arra utalt, amit a legtöbb felhasználó „Ugyan, kit érdekelnének a közösségi médiában pont az én adataim?” legyintéssel naivan elintéz: az „ingyenes” közösségimédiaplatformokon viselkedésünk digitális leképeződései jelentik az árut. A kutató a Personogram projektről beszélt, amely egy olyan eljárás, mely képes szövegekből emberi tulajdonságokra, személyiségvonásokra, érzelmi állapotokra következtetni. „Ez egyfajta digitális profilozó módszer, amely személyiségvonásokról és azok összefüggéseiről képes információt szolgáltatni szöveges adatokból.” - mondta Feldmann Ádám. Szabó Martina (Precognox) a különböző érzelmek (pl. düh, öröm, bánat, meglepődés, stressz) meglétére utaló nyelvi elemeket kutatja, amit a cég – a tudományos kihíváson túl – például gazdasági trendek előrejelzésére, a vásárlói hangulat mérésére használ. De feldolgozták például a 2016-os tanártüntetésekről szóló Facebook-események posztjait és kommentjeit, valamint kutatták a férfi és női nyelvhasználat különbségeit twitter-bejegyzések alapján. Az okostelefon olyan, mint egy digitális testrész – mondta Álmos Balázs (Planet of the Apps), majd hozzátette: a készülékről kideríthetők viselkedéssel kapcsolatos adatok (ki, mikor, hol, milyen appot használ), de magáról a készülékről is kideríthető sok minden a böngésző adataitól kezdve az IP címen, a lokáción (GPS), a készülék adatain (modell, típus, szoftververzió) át az akkumulátor állapotáig.

HOL TARTUNK MOST? Még a számok deskriptív elemzését sem végeztük el! – mondta Boncz Imre professzor (PTE ETK) Nemzeti szintű egészségbiztosítási adatvagyon Big Data elemzési lehetőségei című előadásában. Pedig ehhez további lökést jelent az, hogy az egészségügyi ellátásban például most vezették be az e-receptet, ami újabb adatokat „termel”. A felhasználhatóságot az is nehezíti, hogy sokszor nem strukturált adatokról van szó. Mindez jogi kérdéseket is felvet: mire használhatók és mire nem a megszerzett adatok? Az talán közismert, hogy a PTE a Diplomás Pályakövetési Rendszeren keresztül évente végez egy hagyományos kutatást arról, hogyan boldogulnak a PTE-n végzettek a munkaerőpiacon, és ennek eredményeit az egyetem vezetői is megkapják, hogy döntéseiket ennek alapján tudják meghozni a képzések jövőjéről. Vajon mikor jutunk el oda, hogy a hazai államigazgatási szervek, az egészségügy általában vagy akár a háziorvosunk Big Data révén hozza meg a döntését? A PTE Szentágothai János Kutatóközpontjának égiszén belül működik a Big Data klaszter, melynek kutatói az egyetem több karáról verbuválódtak. A novemberi Big Data konferencia előadásainak anyagai az SzKK Big Data klaszterrel kapcsolatos aloldalán, a „dokumentumok” fül alatt olvashatók.

HTTP://SZKK.PTE.HU/HU/KUTATOCSOPORTOK/BIG_DATA_KLASZTER/BIG_DATA_KUTATOCSOPORT 8 — UNIVPÉCS


BUBORÉKOK ÉS LÁNCOK Szőke Gergely, a PTE adatvédelmi biztosa a Big Data konferencián is előadott, de az adatvédelemről a szerencsésebbek korábban, a Kutatók Éjszakája ismeretterjesztő rendezvénysorozat jogi kari előadásai között is hallhatták megnyilvánulni. Az adataink száma exponenciálisan nő, de sokfélék: vannak strukturáltak és vannak összevisszák. Közben viszont egyre nagyobb az igény a valós idejű adatfeldolgozásra – elég ennek kapcsán csak az önvezető autókra gondolnunk. A Big Data sok társadalmi haszonnal kecsegtet, például új, hatékonyabb eszközökkel a marketing területén. Viszont vannak árnyoldalai is. Személyre szabott online világ jön létre, mely döntően a keresési előzményre épülve szabja meg, hogy az illető felhasználó mit lát a weben: a Google találati lista ennek megfelelően mindenkinél más és más (és nem látjuk, miben különbözik a miénk másokétól), a Facebook is az egyénre szabva rakja össze a hírfolyamot, ahogy a Spotify is az egyéni ízléshez ajánl fel zenéket. Ebben a fajta „buborékban” a felhasználó csak a saját véleményével találkozik, így az ember online világa beszűkülhet – fogalmazott Szőke Gergely.

MIT TEHET A JOG?

FX AUTÓHÁZ ÚJ GÉPJÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS HASZNÁLT GÉPJÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS FINANSZÍROZÁS ÜGYINTÉZÉS BIZTOSÍTÁS ÜGYINTÉZÉS EREDETISÉGVIZSGÁLAT SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS ALKATRÉSZ ÉRTÉKESÍTÉS KAROSSZÉRIA JAVÍTÁS FÉNYEZÉS MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS

www.nyitraicsoport.hu

Az adatvédelem többféleképpen közelíthető meg. Például lehet hozzájárulást kérni a felhasználótól. Ez azonban hos�szú leírások átböngészését feltételezi, és az adott szolgáltatás előnyeinek megszerzéséért a felhasználó általában maga kerüli ki az őt védő sáncot, és egyszerűen csak kattint, nem olvas, értelmez és mérlegel feltételeket. Lehet adott célhoz is kötni az adatvédelmet, hogy mikre igen, és az azon kívül eső dolgokra nem használhatók az adataink. A mai irány viszont inkább a tájékoztatásfelügyelet, állami hatóságon keresztül.

MIT TEHET A FELHASZNÁLÓ? Például mondhat nemet a közösségi média platformjaira. Tudjuk, hogy ez nem feltétlenül valós opció: aki úgy dönt, hogy például adatainak védelme érdekében erősen korlátozza online jelenlétét, az rengeteg, csak ezeken a platformokon keresztül megszerezhető előnytől esik el. Gondolhatunk itt mondjuk a csak a facebookon meghirdetett állásokra. Általánossá vált a közösségi média használata, így az a „fura”, aki nem „nincs fent” ezeken. A felhasználó szempontjából üdvös, ha tisztában van a jogorvoslati lehetőségekkel, és ügyesen szabályozza, hogy mit tesz közkinccsé. A szakember viszont hozzátette: Bár a magunkat illető beállításokat korlátozhatjuk, de arra, hogy miként ítél meg bennünket a program, milyen „buborékba” zár, s ebből mennyire tudunk kitekinteni, nem vagyunk befolyással. Szőke Gergely szerint nagyobb fokú tudatosságra lenne szükség a felhasználók részéről. UNIVPÉCS — 9


Professzorok

találkoztak

Gáspár Dávid, a Művészeti Kar Zeneművészeti Intézet zongoraszakos hallgatójának improvizatív zenei felvezetőjét követően a jelenlevők egy perces néma csenddel emlékeztek meg a PTE két elhunyt egyetemi tanáráról: Kovács Magdolnáról (ÁOK) és Kengyel Miklósról (ÁJK). A tavalyi év folyamán a Pécsi Tudományegyetem professzori kara tíz fővel bővült, akik a köztársasági elnöki kinevezésüket követően 2017. szeptember elsején Nagy Lajos király és Vilmos püspök szobrának ünnepélyes felavatásával egybekötött ünnepség keretén belül vették át Bódis József rektortól a PTE tanári karához való tartozást kifejező professzori talárjaikat: • Az Állam- és Jogtudományi Karon: Drinóczi Tímea és Kőhalmi László, • Az Általános Orvostudományi Karon: Komócsi András, Koppán Miklós, Mangel László, Reuter Gábor, Schwarcz Attila, valamint Varga Csaba, • Az Egészségtudományi Karon: Tamás Péter, • A Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karon: Szécsi Gábor. 10 — U N I V P É C S

A már hagyományosnak mondható Újévi professzori találkozót a Pécsi Tudományegyetem január 10-én rendezte a Palatinus Hotel Bartók termében. Az évindító eseményre aktív egyetemi tanárok, professor emeritusok és emeriták, nyugalmazott főiskolai és egyetemi tanárok, valamint az egyetem vezetői kaptak meghívást, amelyet csaknem kétszázan el is fogadtak.

A professzori találkozó mindig remek alkalmat nyújt az elmúlt év eseményeinek összegzésére, amely a tavalyi 2017-es jubileumi év miatt különösen bővelkedett kitüntetésekben, elismerésekben, kiemelten fontos, jeles eseményekben, amelyeket az idén 25 éves jubileumát ünneplő Universitas Televízió összefoglaló műsorában tekinthettek meg a résztvevők. Bódis József rektor újévi beszédében gratulált a kitüntetetteknek, majd elmondta, hogy véleménye szerint sikeres volt a jubileumi programsorozat, komoly tartalma volt, amelyre büszkén fogunk emlékezni. Kiemelte, hogy a jubileumi év eredményessége összegyetemi együttműködés, és sok ember munkájának köszönhető. A jövőre tekintve Bódis József kijelentette, hogy reméli, a rektorváltás törés nélküli lesz, és új ívet, lendületet ad az egyetemnek. Az  esemény hivatalos részét követően egy fogadás keretében nyílt alkalma az egyetem krémjének a falatozásra, kötetlen beszélgetésre. TÓTH Mariann


A történelem néha megtépázza az emberek sorsát, és nem mindig adatik meg, hogy valaki a benne rejlő tehetséget egyenes ívű karrierben kamatoztassa. Ez történt Csekey Gézával is: jogi tanulmányainak végét a II. világháború és a hadifogság késleltette, ígéretesen indult jogi pályáját pedig megakasztotta, hogy osztályidegennek nyilvánította az akkori poli­ ti­kai rendszer. Pedig Csekey Géza ízig-vérig jogász volt, és a nehézségek ellenére ez volt, ami meghatározta az életét. Különleges diplomáját lánya, Dr. Liptákné Dr. Csekey Éva gyógyszerész, egészségügyi szakjogász a Pécsi Tudományegyetemnek ajándékozta.

Diplomával, tudással, emberséggel Csekey Géza 1936-ban iratkozott be a budapesti Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetemen Jog- és Államtudományi Karára. 1939. december 30-án kiállították a végbizonyítványát. A jog- és államtudományi szigorlatokra azonban Pécsett, a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetemen jelentkezett 1940-ben. Utolsó szigorlatát csak a II. világháború vége után tette le Pécsett, miután a francia hadifogságból hazatért. Végül 1947. június 23-án kapta meg diplomáját. A pécsi jogi karon ekkor apai nagybátyja, Dr. Csekey István alkotmányjog-professzor volt a dékán. Maga a diploma a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetemen 1923 óta folyamatosan használt, általános oklevélnyomtatvány-formulájára készült, de a dokumentumból utólagosan két vonallal kihúzták a „regiae”, azaz királyi jelzőt, ugyanis az univeritas a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem elnevezést csak az 1944/45. tanévig használta, mert az Ideiglenes Nemzeti Kormány annak, valamint rövidítéseinek feltüntetését 1946 januárjára töröltette. Így volt ez továbbá a „fidem confessus”, azaz a hit által és a „libera regia”, szabad királyi kifejezésekkel is. A régi típusú, fekete, bőrhatású papírral borított hengerben, sötétkék, sod­rott zsinegen, fatokban, függőpecséttel ellátott diploma a fent már említett egyediségek mel-

lett még több szempontból is érdekes dokumentuma a pécsi Erzsébet Tudományegyetemnek. A függőpecsét feliratából például („M. (…) Erzsébet Tudományegyetem 1914”) szintén hiányzik a „királyi” jelző, és a címerből a korona. Ezt a pecsétnyomóból előzetesen eltüntették. A diploma aláíró-ellenjegyzője, Dr. Lissák Kálmán rektor és orvosprofesszor, valamint Dr. Csekey István, a Jog- és Államtudományi Kar dékánja volt. A későbbiekben Csekey Géza a Magyar Általános Hitelbanknál dolgozott, majd a Járműfejlesztési Intézet jogtanácsosa lett. A jogi pályát „osztályidegensége” miatt az 1950-es évek elején el kellett hagynia, és állami gazdaságoknál könyvszakértőként működött hetenként ingázva. Az 1960-as években az Általános Felügyeletnél munkajogi ügyészi állást kapott, azzal a kikötéssel, hogy semmiféle vezető beosztást nem vállalhat el. Mellette munkajogi előadásokat tartott munkaügyi előadók számára a TIT (Tudományos Ismeretterjesztő Társulat) keretében. Csekey Géza 2003. december 22-én hunyt el Budapesten. Liptákné Dr. Csekey Éva a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont által gondozott Pécsi Egyetemtörténeti Gyűjteménynek ajándékozta édesapja, Dr. Csekey Géza 1947. szeptember 27-én, a pécsi Erzsébet Tudományegyetemen kelt jogászdiplomáját. A különleges dokumentum átadása Ádám Antal professzor emeritus gondos szervezésében, meghitt ünnepség keretében zajlott a PTE Állam- és Jogtudományi Kar kari tanácstermében. Az esemény megható volt, és nem csak azért, mert nehéz lehetett megválni egy ilyen becses dokumentumtól az örökösnek, hanem azért is, mert látszott, mekkora hatással bír egyetlen jó ember mintaértékű élete. A rendezvényen szép számmal jelen voltak az ajándékozó családtagjai, barátai, akik közülük legtöbben a gyógyszerészet és/ vagy a jogtudomány mellett kötelezték el az életüket. Az egybegyűltek között volt a család ifjú reménysége is, Bene Réka, aki a PTE ÁJK hallgatója. TGYOBLOG.WORDPRESS.COM U N I V P É C S — 11


A zeneszerzéssel már általános iskolában próbálkoztam, az utóbbi időben két kórusművem et is bemutatták. A kortárs zeneszerzők közül Eric Whitacre szimpatikus; amikor írok, néha hallom, hogy na, ez az akkord vagy fordulat az övéhez hasonló. De már nekem is vannak olyan jellegzetességeim, amik alapján fel lehet ismerni. Olasz Balázs (MK)

Meggyőződésem, hogy sok rendkívül tehetséges ember van, de nincs mögöttük támogató háttér, olyanok, akik buzdítanák arra, hogy megtegyék a legelső lépést. Pedig a tehetségek felkarolása nemcsak az egyén sikerei miatt fontosak, hanem az egyetemnek is. Tigyi Bettina (GYTK)

Már a 2012-ben is az alternatív energiákkal foglalkoztam, aztán volt smarthome-os kutatásom, majd kicsit jobban elmélyedtem a 3D nyomtatásban. Úgy gondolom, hogy amikkel eddig foglalkoztam, az mind szépen ötvöződött ebben az elektromos motorban, amit magam terveztem. Több 3D nyomtatott elemet is találhatunk a motoron, amelyeket egy speciális gumiburkolattal vontunk be, hogy ellenállóbbak legyenek. Fröhlich Balázs (MIK)

12 — U N I V P É C S


A tudomány és a zene a tehetséges oldalam. A Nóri and the Zoo rengeteget ad az életemhez, a saját stílusunkban dolgozunk fel számokat. A srácok annyira sokfélék a zenekarban, folyton zsibonganak, elevenek. Hatan vagyunk általában, de koncerten fúvósok, plusz énekes is jön, annyian leszünk, mint egy focicsapat. A vége úgyis az lesz, hogy egy kórházban fogom a betegeket gyógyítani. A zene pedig megmarad majd hobbinak. Kolat Nóra (ÁOK)

A dietetikus szakmát a sport miatt választottam. 2012 óta versenyzem erőemelésben. Az eredmények mutatják, hogy tehetséges vagyok benne. A szobám falára kitettem Arnold Schwarzenegger hat szabályát. Az utolsó az, hogy mindig adj vissza. Én eszerint élek. Minden költség nélkül segítek azoknak, akik megkeresnek. Edzésben, táplálkozásban, technikákban. Mindenben, amit a magam bőrén megtanultam. Fehér Balázs András (ETK)

Van egy applikációnk, a Vimage. A marketing és ügyfél-kommunikáció az én feladatom. Az indiaiak rákattantak az appra, már vagy 150 ezer letöltéssel rendelkezünk. Kockázatitőke-­ befektetést is kaptunk, gőzerővel próbálunk haladni. Nyitott szemmel járok, figyelem a lehetőségeket. Soha nem lehetek elégedett teljesen, mert tudom, mindent lehetne sokkal jobban csinálni. Szerintem az tehetséges, aki tudja hozni magából a maximumot. Czigler Enikő (KTK) U N I V P É C S — 13


MezzoszoPrán Sóti Erika énekművész, tanár. 2015-ben felvették a PTE Művészeti Kar Zeneművészeti Intézetébe klas�szikus ének mesterképzésre. Az operaének szakirányon ­Wiedemann Bernadett tanítványa. 2013 óta több énekművészi megmérettetésen is sikereket ért el, például 2016-ban I. helyezést ért el a 4. Lav Mirski Nemzetközi Énekversenyen. A PTE tehetségkövete.

Egy énekművész esetében egyértelműbb, hogy milyen tehetségre van szükség, mint egy tanárnál? Van, aki szerint tanulható a tehetség. Szerintem ez nem más, mint az ember belső, egyedi magja, ami mindenkinél különböző. Mindenki tehetséges valamiben. Ez kissé elcsépelt gondolat, de igaz. Mindenkinek vannak értékei. Ha valaki képes kibontakozni ezt, akkor nevezik a társadalomban tehetségnek. A tehetség a te esetedben mit jelent? A zenei tehetség megvan bennem abszolút. Ahogy egyre többet tanítok, úgy azt érzem, hogy tanári tehetséggel is rendelkezem. Fontos, hogy egy pedagógusnak legyen érzéke az emberekhez, mely érzelmi intelligencia, empátia kérdése – ezek családi környezetben alapozódnak meg; pozitív, akár negatív értelemben is nyitottabbá tehet valakit a család, hogy jobban oda tudjon figyelni mások érzéseire. A tanársághoz az empátia készsége elengedhetetlen. Erre az énekeseknek is szükségük van, mert folyton más-más emberek érzésvilágát kell megjelenítenünk az színpadon, amihez beleérző képesség szükséges. Mivel pályáztál a tehetségköveti címre? Az ars poeticámban azt írtam, hogy a tanári és a művészi pálya kéz a kézben tud járni, fontos, hogy odafigyeljünk arra, hogy a mai fiatalok egyre inkább nyitottabbá váljanak a saját érzelmi világukra, a képességeik fejlesztésére, és érzékenyek legyenek szociálisan, hogy másokat is fontosnak tartsanak. Ehhez elengedhetetlen, hogy a fiatalok olyan tanárokkal találkozzanak, akik nemcsak pedagógiailag, hanem művészileg, szakmailag és emberileg is példaképként tudnak állni előttük. Ez igazi cél lehet egy tehetségnagykövet számára is. Melyik fellépésedre vagy a legbüszkébb? A MÜPA üvegtermében léphettem fel 2015-ben egy kedves barátommal, Olasz Balázzsal (aki szintén tehetségnagykövet – a szerk). Fontos mérföldkő volt az életemben. Nem csak barátok és tanárok előtt adtam koncertet. Azóta sok koncer14 — U N I V P É C S

ten vagyunk túl, a Kodály Központban is felléptünk Mozart Titus kegyelme című operájával, Sextus szerepét énekeltem. Itt kóstolhattam bele abba, milyen egy operaelőadást színre vonni. Zenekar, fény, főpróbahét… Izgalmas volt. Mennyi munka áll a teljesítményed mögött? Sok. Fontos az időbeosztás. Az egyetemen órákra járok, gyakorolni is kell napi pár órát. Értékesebb a koncentrált idő, mint egy agyongyakorolt négy–öt óra. A testmozgásra is odafigyelek az elmúlt években. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy azt bírjam csinálni, amit szeretek, ezért heti négyszer járok edzeni. Barátokkal találkozni, a magánéletre is oda kell figyelni. Művészként, tanárként egyaránt oda kell figyelni a lelki egészségre is, különben nem lesz mit adni. Mit énekelsz legszívesebben? Ez sokat változott az elmúlt időszakban. Régebben Rossini ko­ lo­ratúr mezzoszoprán szerepeit szerettem, mert könnyen fut a hangom. Az elmúlt évben megismerkedtem Gounod Sappho című operájából Sappho szerelmi halálával, ami az egyik legszebb zene, amit életemben hallottam. Beleszerettem az áriába. A szerep mély és tartalmas, ráadásul nehéz is énekelni. Ritkán játszott opera, de mindig is érdekeltek a drámai mélységű lírai szerepek. BALOGH Robert


MAGYARRAL MEGFERTŐZVE A cikk a PTE két hungarológus munkatársának jóvoltából születhetett. Dr. Dóla Mónika, a BTK adjunktusa, a karon történő magyar mint idegennyelv oktatásért felelős szakember és dr. Pelcz Katalin, az ÁOK Nemzetközi Oktatási Központjában (NOK) működő Magyar Program vezetője mesélt az anyanyelvünk és a kultúránk közvetítésének nehézségeiről, aktuális feladatairól és perspektíváiról. U N I V P É C S — 15


„Ha egy külföldi magyarul szól hozzánk, ne váltsunk angolra, próbáljunk meg magyarul válaszolni. Lehet, hogy ő jobban beszél magyarul, mint mi angolul.” A magyar a világ egyik legnehezebb nyelve, és egy élet is túl kevés ahhoz, hogy a kezdetekben lelkes külföldi hallgató elsajátítsa az anyanyelvünket. Annyiszor mondtuk már ezt, hogy a külhonból érkezett egyetemisták tartanak is tőle rendesen. Ám, még ha össze is szedik a bátorságukat, és tudásukat megcsillogtatva magyarul kérik a kakaós csigát a pékségben, mosoly vagy bármiféle pozitív visszajelzés helyett többnyire nem kapnak mást, csak hevenyészett angol mondattöredékeket és a hunglish időnként még mindig meglepetéseket okozó kreatív innovációit. Mindezt csupán azért, hogy fokozzuk a külföldiek zavarát, és mi is kellemetlenül érezzük magunkat. Azt hiszem, pécsiként mindannyian találkoztunk már ezzel a nem feltétlenül hiteles sztereotípiával, és természetesen az imént vázolt helyzet sem ismeretlen számunkra. Két tényezőben összefoglalva: nagy kihívás és ellenszél vár mindazokra akik készek vállalni a magyar nyelvvel való megfertőződés kockázatát. Mit tehetnek ők, és mit tehetünk mi, magyarok a tanulási folyamat segítése érdekében? Pécsett két nagy szervezet várja a magyarul tanulni vágyókat. Az egyik a BTK, ahol a TTK, a MIK, az MK és természetesen a BTK cserehallgatói vehetnek fel nyelvkurzusokat. Azon diákok számára, akik az ÁJK-n, a KTK-n, az ÁOK-on vagy az ETK-n tanulnak, a NOK Magyar Programja áll rendelkezésre. Az érdeklődőket e felosztás alapján delegálják a megfelelő szervezethez az Erasmus Irodából. Korábban kizárólag a NOK foglalkozott a külföldi hallgatók magyartanításával, ám miután évtizedekkel ezelőtt a BTK hungarológia szak emblematikus alakjai bejelentették igényüket a nyelvoktatás gyakorlatában való részvételre, a magyartanítás kétközpontúvá vált. Ez azóta is okoz némi kavarodást, ám a BTK és a NOK hatékony együttműködésének köszönhetően a rendszer megfelelő indoklás esetén átjárható: ha a kevesebb nyelvtanulóval dolgozó BTK-n nem indul olyan kurzus, ami az adott hallgatónak megfelelne, akkor átirányítják a NOK-hoz, ha pedig a Magyar Programba beosztott egyetemista inkább a BTK-n szeretne magyarul tanulni, mert mondjuk ahhoz van közelebb az albérlete, akkor erre is van lehetőség. Ahogy Pelcz Kata fogalmazott: Úgy kell együtt dolgoznunk, hogy bárki, aki magyarul akar tanulni, annak saját lehetőségeinkhez mérten megadjuk a maximumot 16 — U N I V P É C S

hozzá. Mindemellett az ETK és a MIK is szervez magyarórákat kizárólag saját hallgatói számára, illetve működik egy orvostanhallgatóknak kötelező szaknyelvi kurzus az ÁOK-n. Cikkünk a korábban említett magyartanításban érdekelt két nagy szervezettel foglalkozik, melyek fő célja az általános magyar nyelv közvetítése a külföldi hallgatóknak. Mindkét program különös hangsúlyt fektet a beszédre, az élményalapú oktatásra és olyan tudás közvetítésére, amelyet a hallgató könnyen hasznosíthat a magyarországi mindennapok során. Dóla Mónika szerint így lehet csak fenntartani a nyelvtanuló érdeklődését: Az egyik eltántorító tényező az, ha a hallgató nem érzi hasznosnak az órát. Nem azt kell megtanulnia, hogy VillányBAN, DebrecenBEN, BudapestEN, PécsEN. Miért nem ugyanaz a vége? MagyarországON, de NémetországBAN. Lehet, hogy neki elég azt megtanulni, hogy Magyarország -ON és külföld –ban-ben, és hogy van néhány kivétel. Ha olyan nyelvtanítással próbálkozunk, ami ennyire szőrszálhasogató, akkor elbukunk; míg ha a köszönéseket, hasznos kérdéseket tanítunk, szlenget, játékosságot viszünk az órába, akkor sikeresek lehetünk. A BTK-n zajló magyar mint idegennyelv oktatás fő célja, hogy azoknak az Erasmus-hallgatóknak nyújtson gyors nyelvi elsősegélyt, akik csak pár hónapot tartózkodnak hazánkban. Ebből adódóan Tettre kész címmel megjelentetett saját készítésű jegyzetük erősen redukált és egyszerűsített tananyagot tartalmaz. A Magyar Program profilja ettől különböző, hiszen a tanárok alapvető célkitűzése, hogy helyesen tanítsák meg beszélni a nyelvtanulókat már a kezdetektől. Természetesen disztingválnak a pár hónapot itt töltő erasmusosok és a teljes egyetemi képzést itt végző diákok között. Pelcz Kata meg van győződve arról, hogy az utóbbiak esetében az már nem elegendő cél, hogy tudjanak egy sört rendelni; el kell érnünk, hogy a sörük mellett értelmes beszélgetést is tudjanak folytatni. A cél felé pedig a Pelcz Katalin és Szita Szilvia készítette szakmai szempontból nemzetközileg is nagyra értékelt MagyarOK négykötetes tankönyvcsalád és az ehhez tartozó gyakorlófüzetek segítségével haladnak. A tananyagok a modellalapú oktatás jegyében készültek, azaz a tanulás során nem várják el a hallgatóktól, hogy önmaguktól fogalmazzanak meg tökéletes magyar mondatokat, hanem konkrét nyelvi mintákat, modelleket adnak nekik, amelyek alapján dolgozhatnak.


Az érdeklődőknek pedig nem kell mást tenniük, csupán felA probléma tehát adott, a sikeres megoldás receptje azonvenni a Hungarian for Foreigners című hatszintes kurzus szá- ban még kerestetik; bár ötletekből, kezdeményezésekből mukra megfelelő változatát a Neptunban. Ami a BTK-n és a nincs hiány. Dóla Mónika például a magyar egyetemisták NOK-ban zajló oktatást illeti, a nyelvtanulás feltételei mindkét külföldiekkel közös projektekbe való bevonását látja járhaesetben ugyanazok: a kurzusok egymásra épülnek, heti kétszer tó útnak. Hangsúlyozza, hogy azokat a külföldieket, akik fő kilencven perces az óra, és a követelmények (jelenlét, vizsga) szakként magyart jönnek tanulni Pécsre, tudatosan integrálteljesítése után a résztvevők bizonyítványt kapnak magyartu- ják az anyanyelvű magyar szakosok szemináriumaira, még dásukról. akkor is, ha tisztában vannak vele, a külföldi hallgató valóA NOK ezen szemeszteres kurzusok mellett magyar előké- színűleg semmit nem ért az órán elhangzottakból. A cél az, szítő programot, illetve két- és négyhetes magyar nyelv és kul- hogy elérjék a magyarok és a külföldiek tartósabb keveredétúra nyári egyetemet szervez. sét, ami alapot jelenthet szorosabb kapcsolatok kialakítására. A program működéséhez nélkülözhetetlenek az elkötelezett Dóla Mónika ugyanakkor megjegyzi azt is, hogy az osztatlan oktatók. Míg a Magyar Program ragaszkodik a szakképzett ma- tanárképzés bevezetése óta a magyar szakos tanáris hallgatók gyar mint idegennyelv szakos tanári gárdához, addig a BTK-n olyannyira le vannak terhelve, hogy sajnos nincs idejük közös az idei tanévben például kizárólag magyar programokra a külföldiekkel. Pelcz Kata az szakos diákok tanították a külföldieket időzítés fontosságát is kiemeli. Azt mondja, anyanyelvünk alapjaira. Ennek egyszerű „Gólyatábor után vagy egy szemeszteres kurzus során nehéz megoka pedig nem más, mint a szakemberhi- helyett, amiből többnyire fogni a hallgatót, mivel rengeteg programja ány. Ha tömören össze akarnánk foglalni, sajnos amúgy sem sokra van, az egyetemi órák miatt sok esetben túlmi is a probléma a magyar mint idege­n­ emlékeznek a résztvevők, terhelt. Éppen ezért lenne előnyös, ha elősenyelv tanár képzéssel, annyit mondhatgítenénk az ideérkező külföldiek részvételét a nánk: az, hogy nincs. A bolognai rendszer el kéne jönni egy nyári Magyar Program szervezésében megvalósuló bevezetésével szűnt meg a szak, informá- egyetemre. Egy ilyen nyári egyetemen, ahol 0–24 órában gyakorolcióink szerint hungarológus képzés je- indítással messzebbre le- hatnák a magyar nyelvet, így több mint egy lenleg csak a Károli Gáspár Református hetne jutni.” év anyagát sajátíthatnák el. Gólyatábor után Egyetemen zajlik. Az érdeklődés a diákok vagy helyett, amiből többnyire sajnos amúgy részéről viszont nagyon magas, a tanárhisem sokra emlékeznek a résztvevők, el kéne ány pedig egyre égetőbb pécsi vonatkozásban is. Dóla Mónika jönni egy nyári egyetemre. Egy ilyen indítással messzebbre leelárulta, éppen ezért dolgoznak annyira intenzíven azon, hogy hetne jutni. Kínos téma ez, hiszen néhány döntéshozó is csak hamarosan a PTE-n is indulhasson hungarológia MA szak, legyint, hogy ne tanuljon magyarul a külföldi hallgató, mert illetve a BA-ban is szeretnének egy ilyen szakirányt. Januárban felesleges energiabefektetés. Számomra ez nem elfogadható érv, kellett leadniuk az anyagokat, jelenleg a minisztériumi döntésre szerintem, ha valaki öt évet eltölt itt, akkor a minőségi nyelvvárnak. tudás megszerzése reális cél. Ráadásul éppen ez idő alatt tudná eldönteni a tanuló, hogy meg akarja-e magas szinten tanulni a Na de hogy lehet az, hogy két ilyen nagy volumenű, jól struk- nyelvünket vagy nem. turált, külföldi hallgatók számára ingyenesen elérhető progArról nem is beszélve, hogyha a hallgató megtanul magyaram ellenére a Pécsen tanuló külföldiek többségének magyar- rul, abból saját maga is sokat profitálhat. Egyrészt ezidáig zárt, tudása még négy–öt Magyarországon töltött év után is csak a magyar anyanyelvűekhez vezető kommunikációs csatornák minimális társalgási szintre vagy még arra sem terjed ki? Dóla nyílnak meg előtte; másrészt kész lesz kilépni az albérlete és az Mónika is megerősítette azt a véleményt, amely számos külföldi egyetem által behatárolt komfortzónájából. A magyar nyelvet hallgatóval készített névtelen interjúmból kiderült: A magyar tanuló külföldi hallgatók szemmel láthatóan sokkal változaegyetemisták eléggé elzárkóznak a külföldiek elől. Van egy eras- tosabb, magyar kultúrával jobban átszőtt életet élnek a mamusos angol nyelvű sziget Pécsen, amibe integrálódnak magyar gyarul nem tanuló társaiknál: utaznak, múzeumba, színházdiákok angolul. Pedig az erasmusos diákoknak kéne integrálódni ba járnak. Pelcz Kata meggyőződése, hogy a magyar nyelvet a magyar egyetemista közösségbe. Erre nincsenek rákényszerít- valamilyen szinten elsajátító külföldiek gazdagabb emberként ve, így pedig magyar nélkül, angolul is elboldogulnak. Pelcz Kata térnek haza. Ha pedig megnézzük a saját szempontjainkat, emellett a másik fő problémát abban látja, hogy éppen mi, anya- könnyen rájövünk, hogy nekünk is az áll érdekünkben, hogy nyelvűek beszéljük le a külföldieket a magyartanulásról. Elősze- ezek a fiatalok megtanuljanak magyarul, hiszen ez fogja őket retettel hangoztatjuk, hogy a magyar mennyire nehéz nyelv, képessé tenni arra a későbbiekben, hogy felmenjenek egy pedig a hungarológus szerint ez egyáltalán nem igaz, ugyanis magyar nyelvű honlapra, tájékozódjanak arról, mi történik egyik nyelvet éppen ugyanannyi energiába telik megtanulni, hazánkban vagy bármiféle módon kapcsolatban maradjanak mint a másikat, nincs ez másként a magyarral sem. Ezért Pelcz velünk. Ahogy Pelcz Kata fogalmaz: Azt szeretnénk, ha a külKata nyomatékosan kér bennünket: Ha egy külföldi magyarul földiek kötődnének Magyarországhoz, és a szívük egy darabját szól hozzánk, ne váltsunk angolra, próbáljunk meg magyarul vá- itt hagynák. Ehhez a legjobb út a nyelvtanulás. laszolni. Lehet, hogy ő jobban beszél magyarul, mint mi angolul. SZABÓ Bianka

U N I V P É C S — 17


ELSŐ NYELVVIZSGA? VISSZAKAPOD A PÉNZED! Extra motiváció a nyelvvizsgához, hogy 2018. január elsejétől – ha sikeres – az állam visszafizeti az árát. A Magyar Államkincstár tájékoztatója az ECL nyelvvizsga díjának visszaigénylését érintő friss jogszabály a weben is olvasható, Az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatás címen. Címszavakba szedtük a főbb kritériumokat: • • • • • • •

35 év alatti életkor a vizsga napján B2 vagy C1 szint akkreditált vizsga díja és nem akkreditált vizsga díja honosítási díjjal együtt maximum 34 500 forintig a külföldön szerzett nyelvvizsgával rendelkezők a honosítás díját kérhetik vissza adómentes a nyelvvizsgadíj számláját saját névre kell kérni nyelvek: angol, német, francia, orosz, olasz, spanyol, latin, portugál, arab, héber, kínai, japán, holland, finn és nemzetiségi nyelvekből tett nyelvvizsgák

• •

komplex, valamint az egyesíthető írásbeli és szóbeli részvizsgákra ha valaki 2018. január 1. után, de külön-külön teszi le az írásbelit és a szóbelit, és a két vizsga között egy évnél nem telik el több idő, mind a két részvizsga díját visszaigényelheti. Akik az írásbelit már korábban letették, és 2018-ban csak szóbeliznek, csak a szóbeli díját kaphatják vissza az általános és a szaknyelvi vizsgákra is érvényes

A PTE automatikusan ki fog állítani minden befizetésről számlát, amennyiben a közlemény rovatban megjelenik a vizsgázó neve és pontos címe. Ha nem fér ki a közlemény rovatban az előbb felsorolt információ vagy nem saját névre kéri a vizsgázó a számlát (pl. 35 év feletti vizsgázó), akkor a befizetés/átutalás napján a szamlazas@inyk.pte.hu címre kell megírni a számlázási adatokat továbbra is. További információ: www.univpecs.com vagy a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság honlapján.

NYELVVIZSGAIDŐPONTOK A TAVASZI SZEMESZTERRE AKKREDITÁLT

IDŐPONTJA

NYELVVIZSGARENDSZEREK

ECL

Április – angol, német, francia, olasz, spanyol, román, szlovák, szerb, orosz, horvát, lengyel, héber nyelvből 2018.04.13. – A2, B1, C1 szint 2018.04.14. – B2 szint

ITK Origo (kétnyelvű, hazai)

Goethe (nemzetközi, német)

KITEX (gazdasági szaknyelvi) további információ – www.kitex.hu

18 — U N I V P É C S

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ

2018.03.19.

2018.03.03.

2018.02.10.

2018.04.07.

2018.03.10.

2018.05.05.

2018.04.10.

2018.04.09–10.

2018.03.09.

2018.11.26.–27.

2018.10.26.

Szóbeli vizsgák időpontja: 2018.04.07–21.

2018.03.04.

Angol írásbeli vizsga és szóbeli vizsga beszédértés (magnóhallgatás) vizsgarésze: 2018.04.05. Német írásbeli vizsga és szóbeli vizsga beszédértés (magnóhallgatás) vizsgarésze: 2018.04.06.

2018.03.04.


i módra

cs Orosz körkép pé

r e b m e z s o r o n e m|nd edve

m ő z | l k | c mono

Ha Oroszország, akkor a matrojska, a szocializmussal társuló nagy adag retro életérzés, na meg a vodka jut eszünkbe. Aztán bevillan még a föderáció jelenlegi világgazdaságban betöltött előkelő helye, a Magyarországra érkező nagyszámú turista, vagy ha közvetlenebb érdekeltséget nézünk, akkor a PTE-n tanuló orosz származású Erasmus-hallgatók. Magyarként tehát az orosz érdekes módon ott van valahol a múltunkban, a jelenünkben és valószínűleg a jövőnkben is. Ha pedig így van, akkor alkalmazkodunk a helyzethez: megtanuljuk, hogy működik. A motiváció az orosz nyelv elsajátítására lehet praktikus vagy fakadhat egy hihetetlenül gazdag kultúra iránti egyszerű kíváncsiságból. Mindenesetre olybá tűnik, az orosz egyre inkább up-to-date téma az egyetemisták és a nyelvtanulók körében. Na de mit is kezdhet magával a pécsi hallgató, ha hirtelen nagy szerelemre ébred Cirill és Metód nyelve iránt? Ennek próbáltam utánajárni, miközben rengeteg érdekes közelítéssel, véleménnyel és lehetőséggel találkoztam.


„Oroszt tanul az, ak| mot|vált, ak| , meg nem mot|vált az tanu„ljon angolt . Egy generáció utálta, ma egy másik önként és dalolva tanulja. Ez a mondat nem barokkos túlzás, hiszen Végvári Valentyina, a PTE nyugalmazott docense, aki jelenleg óraadóként vesz részt a szlavisztika szakos hallgatók képzésében, megerősítette; tekintélyes számú fiatal érdeklődik az orosz nyelv és kultúra egyetemi szintű tanulása iránt. Annak ellenére, hogy kihívásokban bővelkedő szakról van szó, Pécsett különösen. Látszik ez abból is, hogy a magyarországi egyetemek közül a PTE ponthatárai a legmagasabbak orosz nyelvi képzést illetően. Továbbá az is könnyen belátható, hogy a mai orosz szakos egyetemisták klasszisokkal nehezebb helyzetben vannak, mint az előző generáció, hiszen többségük nem tanulta középiskolában a nyelvet; így az első szemeszterekben gyakorlatilag a nulláról kell feltornászniuk magukat odáig, hogy a képzés második évében már képesek legyenek kizárólag orosz nyelven folytatni tanulmányaikat. Ahogy Végvári Valentyina fogalmazott, ez egy kemény szak, ám meggyőződése szerint nincs lehetetlen, az igazán motivált egyetemisták sikerrel veszik az akadályokat. Jól példázza ezt az is, hogy a PTE-re látogató orosz anyanyelvű vendégoktatók rendszerint elismerően nyilatkoznak a hallgatók tudásáról. Ehhez azonban a sok és rendszeres idő- és energiabefektetés elkerülhetetlen. Ahogy egy volt orosz szakos hallgató mondja: Semmiképpen sem szabad kihagyni egy szláv nyelvvel való megismerkedést az életünkből. Hihetetlenül izgalmas kulturális és nyelvbeli különbségekkel, kihívásokkal találkozhatunk: gondoljunk csak a cirill betűkre vagy az orosz nyelvtanra. Napi több órás gyakorlás nélkül ezeket egyszerűen nem lehet elsajátítani. Gyakorlással töltött éveket azonban nem mindenki hajlandó feláldozni az orosz nyelv oltárán, átlagban húsz százalékos lemorzsolódásról beszélhetünk. Aki viszont mégis marad, az a harmadik évben egy középfokú nyelvvizsgával egyenértékű diplomával és szignifikáns munkaerőpiacon hasznosítható potenciállal lehet gazdagabb. Az orosz azonban nemcsak a főszakosok, sőt nemcsak a bölcsészek körében népszerű. Az elmúlt évek statisztikáit visszanézve azt láthatjuk, hogy míg korábban a Közgazdaságtudományi Kar, napjainkban már a Művészeti Kar tanulói közül kerül ki a legtöbb orosz nyelvvizsga Pécsett. A jelenséget Végvári Valentyina a világhírű orosz művészet nemzetközi szerepével magyarázza. Némedi Gergely Máté, a PTE MK ötödéves hallgatója azonban ezzel nem ért egyet, legalább is szobrász perspektívából. Gergely megjegyezte, a zenész hallgatók, illetve képzőművészeti vonalon a grafikusok tudnak szakmailag igazán profitálni nyelvtudásukból, hiszen 20 — U N I V P É C S

számukra viszonylag sok orosz nyelvű pályázati lehetőséget kínálnak. Elmondása szerint ő maga puszta kedvtelésből kezdett autodidakta módon oroszt tanulni, bár azt is megjegyzi, a gazdasági vonatkozások és az orosz művészet iránti rajongása sem elhanyagolható tényező. Utóbbi vonatkozásban kiemelte; Boris Orlov kortárs szobrászművész, Andrej Rubljov ikonfestő, az orosz népneze, Csajkovszkij és az orosz realizmus irodalmi óriásai inspirálják leginkább; a bakancslistáján pedig egyértelműen szerepel, hogy eredetiben olvassa A Mester és Margaritát. Mindemellett az orosz nyelv és kultúra tanulmányozásával sztereotípiák ellen is küzd. Így fogalmaz: Oroszország nem egy ország, nem egy kultúra. A föderáció sokkal inkább kultúrák kombinációja. A déli részeken olyan területeket képzeljünk el például, ahol alacsony, mongol kinézetű emberek orosz népviseletben járnak, oroszul beszélnek, de török ételeket főznek és iszlám vallásúak. Mi, európaiak azt gondoljuk, hogy csak a nyugat, az USA létezik, és ehhez képest meg van egy ilyen szögesen más világ. Ha élhetek egy South Park-os kiszólással: „Oroszországban nem minden orosz ember monocikliző medve.” Távol áll tőlem, hogy akár implicit módon is támogatni próbáljam a hazánkban uralkodó, időnként elkeserítő, időnként nevetséges nyelvvizsga-fetisizmust, ám talán az ECL Nyelvvizsgarendszer Nemzetközi és Magyarországi Központja által rendelkezésünkre bocsátott adatokból kaphatunk legalább egy felületes képet arról, mennyire motiváltak, illetve mennyire hatékonyak a magyarok, a pécsiek az orosz nyelv elsajátításában. A statisztikák alapján az ECL típusú nyelvvizsgát tevők körében 2016. április és 2017. december között kisebb mértékű csökkenést tapasztalhatunk: negyvennégyről huszonkilencre esett vissza az adott hónapban nyelvvizsgát szerzők száma. Ha az összehasonlítást kiterjesztjük a magyarországi valamennyi nyelvvizsgarendszerben vizsgázó összes emberre, a zuhanó tendencia még szembetűnőbb: míg 2008ban nyolcszázan, 2012-ben már csak ötszázhatvanöten, 2017ben pedig csupán négyszázhatan szereztek bizonyítványt. Vajon tényleg felére csökkent volna az érdeklődés mértéke és a lelkes nyelvtanulók száma? Erre egyértelmű választ sajnos nem tudunk adni, néhány elriasztó faktort viszont listázhatunk. Végvári Valentyina elmagyarázta, a nyelvtanulók nagy részét elsőként a cirill betűk tántorítják el az intenzív munkától, majd a nyelvtan. Mindezek elsajátítása után azonban némi szókincsbővítéssel egyenes út vezet a B2-es nyelvvizsgáig, míg A1-es és A2-es szint esetén sokkal magasabbak a bukási arányok. Az orosz tehát ellentétesen működik az angollal, ahol éppen a kezdeti lépések könnyűek. Ezt a problémát Némedi Gergely Máté egyszerűen így foglalta össze: Oroszt tanul az, aki motivált, aki meg nem motivált, az tanuljon angolt. Felvetődhet a kérdés, mi a helyzet azokkal az érdeklődőkkel, akik pusztán az orosz kultúrát szeretnék megismerni és nem feltétlenül szándékoznak nyelvet tanulni. A legjobb dolog, amit tehetnek, ha felkeresik a BTK területén található Orosz Központot, mely 2011 óta segít minden orosz anyanyelvűnek, nyelvtanulónak, egyéb érdeklődőnek a kulturális eligazodásban. A cikkben többször emített Végvári


­ alentyina vezeti az egyetemen működő, az orosz állam által V alapított társadalmi szervezet, az Orosz Világ Alapítvány finanszírozásából létrejövő és működő központot. A fő profil egyfelől a nyelvoktatás, másfelől különböző ismeretterjesztő rendezvények szervezése. A nyelvtanfolyamok kifejezetten népszerűek, a tizenötfős csoportok mellett ötven–hatvan jelentkező kerül várólistára évente, mivel a PTE-n csak a központ hirdet meg széles körben elérhető orosz nyelvi kurzust, a kapacitásaik viszont végesek. A 2018-as év programjába betekintést nyerve pedig meg kell állapítanom, színvonalas és kreatív rendezvényeknek most sem leszünk híján: az évek óta sikeres világkonyhai estet idén is megrendezik, ahol számos hallgató mutathatja be hazája ízeit; az orosz kultúra hete alkalmából remélhetőleg újra színészek és vendégelőadók érkeznek majd Oroszországból; júniusban pedig Puskin születésnapján a hagyományokhoz híven a világon működő számos Orosz Központ delegáltjai kivonulnak a Széchenyi térre, hogy Puskint olvassanak fel annyi nyelven, amennyit csak beszélnek. Az idei év egyik legnagyobb szenzációjának viszont egy áprilisi, még szervezés alatt lévő, kerekasztal-beszélgetés ígérkezik, ahol az érdeklődőknek lehetőségük lesz Gorbacsov és Kádár hivatalos tolmácsától is kérdezni. Érdekes, színvonalas programok, ráadásul mindezt ingyen. Akaratlanul is megfogalmazódik bennem a kérdés: miért nem örvendenek nagyobb népszerűségnek (a magyar egyetemisták körében)ezek az események? A központ és a rendezvények látogatói ugyanis főként oroszul beszélő Erasmus-hallgatók, korábban oroszt tanuló külsősök. Az érdeklődés viszont, meglepő módon éppen a magyar szlavisztika szakos hallgatók(!) részéről alacsony. Végvári Valentyina ezt a képzésből adódó nagy terheléssel indokolta. Az orosz kultúra közvetítése egyébként sajátos helyi, aktuális tartalommal is telítődik, hiszen az Orosz Központ együttműködik a Pécsi Magyar–Orosz Társasággal, a helyi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzattal és az orosz történelemre specializálódott Modernkori Oroszország és Szovjetunió Történeti Kutatócsoporttal. Fontos közügyek előmozdításában is aktívan részt vesznek. Legyen szó akár a BTK volt dékánjának, a magyarországi ruszinok világhírű kutatójának tiszteletére szervezett Hodinka Antal Emlékkonferenciáról vagy az évente megrendezett jótékonysági estről, mely során tartós élelmiszert, könyveket, írószereket gyűjtenek egy kiválasztott pécsi társadalmi szervezetnek, az adományozóknak pedig a hallgatók kedveskednek különböző produkciókkal. A lelkesítés, a lehetőségek tehát adottak. Ha kicsit is érdekel az orosz, – amit bőven bizonyít a tény, hogy végigolvastad ezt a témában írt hosszú cikket – akkor azt hiszem, érdemes belevágnod. Az életre szóló élmények – mint bármilyen nyelvvel, kultúrával való találkozás, ismerkedés során – itt is garantáltak. Akinek az érdeklődését felkeltette az (orosz) történelemkutatás, annak ajánlom figyelmébe a Modernkori Oroszország és Szovjetunió Történeti Kutatócsoportról (MOSZT) a közeljövőben megjelenő önálló cikkünket. SZABÓ Bianka

U N I V P É C S — 21


I D S

A ŐG Z

Galambosné Tiszberger Mónikával, a PTE KTK adjunktusával beszélgettem. Mindig is érdekelte a statisztika, dolgozott a KSH-nál, az Eurostatnál, majd a PTE-n tanít. Három gyermek édesanyja, a DJKB elnöke volt sokáig, projektekben is részt vesz, mentorkodik, hobbija a foltvarrás. Időgazdálkodásról tart workshopokat a KTK TehetségPont (fb.com/tehetsegpont) által szervezett ingyenes fejlesztő workshop-sorozatban. Arra kértem, hogy adjon néhány tippet, amelyek a hallgatóknak különösen hasznosak lehetnek. A fő kérdés az, hogyan osszuk be jobban az időnket?

K

D O Á

OLVASÁSI IDŐ: 6 PERC

DÁ L

U N I V P É C S — 23


Mivel töltöd?

Prioritás

Az időgazdálkodás első lépése, amit mindenki megtehet: hogy megpróbálja egy hétig a nap végén összegezni, hogy mivel töltötte az idejét. Ilyenkor szembesülünk azzal, hogy mire mennyi idő megy el. Van egy gyakorlat, amit a workshop vége felé szoktam csináltatni a résztvevőkkel. Van egy üvegedényem, meg vannak jó nagy kövek, meg egy adag rizs. Az a feladat, hogy először a köveket kell beletenni, aztán pedig a rizst. Majd megfordítjuk a sorrendet: először beletesszük a rizst, és látjuk, hogy ugyanannyi

Priorizálni nyilván kell, és ez nem könnyű. A szívünk sokszor felülírná, hogy mi a prioritás. A havi, heti, napi szintű határ­ időkkel tisztában kell lennünk. Ha elektronikus naptárban vezetjük ezeket, akkor lehet időzített emlékeztetőket beállítani, amelyeknél érdemes az elvégzendő feladathoz szükséges idővel számolni, hogy mondjuk a beadandó leadása előtt ne egy órával figyelmeztessen, hogy meg kellene írni azt. Sokan mondják, hogy „nem mozgok, mert nincs rá időm”. Ha valami fontos, akkor kell rá időt szakítani. Ha fontos a hobbink, akkor összeszedettebbnek kell lenni máshol, és megvan az idő a hobbira. Ez tényleg prioritás kérdése. Csak ezt magunkban kell helyre rakni. Ha nem tudunk valamire időt szakítani, akkor az nem is annyira fontos. Priorizálni tehát kell, de mondok erre ellenpéldát is. Ha kinézünk, és látjuk, hogy gyönyörű szép idő van, és nem ment még le a nap, akkor hajítsunk félre mindent, és most menjünk el futni, most menjünk el sétálni, amit így télen 6 óra után már nem tudunk, mert sötét lesz és hideg. Csoportosítsuk át a teendőinket. Nem kell tehát görcsösen ragaszkodni a dolgokhoz. Az időgazdálkodás nagy részben önfegyelem. Az egész egyetemi tanulás azt a célt szolgálja, hogy utána dolgozzunk, és „jó” állásunk legyen. Ha felrajzoljuk a szeleteket, hogy ki mivel mennyi időt tölt el, akkor a munka azért egy borzasztó nagy szelete ennek a tortának. Ha szerencsések vagyunk, és olyan munkánk van, amit szeretünk csinálni és jól érezzük benne magukat, akkor el lehet képzelni, hogy az életünknek egy nagyon nagy része rendben van. Ha valakinek ez célja és komolyan veszi, akkor figyeljen már oda itt az egyetemen, hogy mi az, ami érdekli. Nem kell mindenből ötöst kapni. Nyilván át kell menni mindenből, mert különben nem kapunk diplomát. Viszont érdemes minden tárgyba beleolvasni, belenézni legalább annyira, hogy meg tudjuk állapítani, hogy érdekel-e bennünket, vagy sem. Ne mondjuk semmire élből, hogy felesleges. Elég, ha egy dolgot találunk, legyen ez akár egy tárgyon belül egy téma, de ha az tetszik, szeretjük, akkor abból lehet TDK-zni, abban el lehet mélyülni, és abból lehet, hogy meg lehet élni. Ez a Közgázon szerintem különösen igaz. Nekem például tetszett a statisztika, sokakat korrepetáltam, amíg egyetemre jártam, aztán dolgoztam a KSH-ban, az Euro­ statnál, és utána visszajöttem ide statisztikát tanítani. És soha nem volt az, hogy úristen, ma is be kell mennem, vagy például ha dolgozatpéldákat kell csinálnom, sosem éreztem azt, hogy ne lenne hozzá kedvem.

AZ IDŐGAZDÁLKODÁS NAGY RÉSZBEN ÖNFEGYELEM kő már nem fér bele. Az üveg maga egy időkorlát, a nagy kövek a nagy időigényű feladatokat, a rizsszemek pedig a kisebb időigényű feladatokat szimbolizálják. Nem kevésbé fontosak, mert ez nem mindig igaz, lehet valami gyorsan elintézhető, de fontos. Rá kell jönni, ha nem tervezzük bele a nagy köveket a napba, a hétbe, a hónapba, akkor azokat nem fogjuk tudni megcsinálni.

Rések kitöltése Ami szerintem tanulható, vagy előre gondolható, az az, hogy hogyan és mivel töltsük ki a réseket. Lehetőleg ne olyannal, ami fontos vagy odafigyelést igényel. Ha várakoznunk kell, akkor használjuk az időt kikapcsolódásra. Nálam például mindig van valami olvasnivaló. Akár megtervezhetjük a jövő hetünket, vagy én ilyenkor szoktam például összeírni az ajándékötleteket. Vagy lehet ez a fél óra a Facebookra szánt napi fél óránk, vagy zenehallgatás, mert azt bármikor ott tudjuk hagyni.

Rend Ez furcsán, vagy közhelyesen hangozhat, de ha belegondolunk, hogy mennyi időt töltöttünk már azzal, hogy valamit kerestünk, akkor rájövünk, hogy igenis fontos a rend. Ha egy viszonylagos rendszer, rend van körülöttünk, ez is egy időspóroló dolog. 24 — U N I V P É C S


Jutalom Kiemelném még önmagunk jutalmazását. Az önmagában is egy motiváló dolog, hogy számba vesszük, mivel vagyunk készen, ki lehet pipálni, át lehet húzni vastagon. De az is lehet a jutalom, hogy miután elvégeztem az adott feladatot, elmegyek fagyizni, futni vagy megnézek egy filmet, veszek magamnak valamit – nem nap mint nap, meg nem napközben, ennek is vannak fokozatai.

A ló túlsó oldala Közben arra is figyeljünk oda, hogy ne essünk át a ló túlsó oldalára semmilyen tekintetben. Nem kell minden percet hasznosan eltölteni. Ha görcsösen igyekszünk, akkor a végén bűntudatunk lesz minden egyes „ellazsált” perc miatt, ami viszont nem cél. De szerintem vannak lehetőségek mindenki számára. A legelső pont az, hogy tudjuk meg, hogy mit csinálunk. Mert van, hogy le lehet csípni időt anélkül, hogy a minőségből veszítenénk.

A halogatást hogyan lehet legyőzni? Azzal, hogy lista van, ahonnan a feladatokat ki kell húzni, és ha nincs határideje egy dolognak, akkor magunk adunk neki. Én azt veszem észre, hogy sokkal kevésbé fájdalmas valamit hamar megcsinálni. A pomodoro módszer (bővebben: www.univpecs.com) is azt mondja, hogy azokat a dolgokat, amiket azonnal, vagy nagyon hamar meg tudunk csinálni, csináljuk is meg rögtön. Az a tapasztalatom, hogy a halogatás plusz erőfeszítés. A gondolataink mögött fel-felsejlik, hogy azt még meg kell csinálni, és ettől nyomasztóvá válik az egész. Ha ezt a kínlódást szeretnénk tudatosan elkerülni, akkor vegyünk erőt magunkon, és csináljuk meg hamarabb, hogy megkönnyebbüljünk. Így még sokkal jobb is lesz a végeredmény, de ez önfegyelem kérdése. Nem kön�nyű kivitelezni.

+1: az elengedés Tudni kell, hogy mindent nem fogunk tudni megcsinálni, ezért képesnek kell lennünk nemet mondani, illetve másra feladatot osztani. Látni kell, hogy más is meg tudja csinálni a dolgokat ugyanolyan minőségben az élet sok területén, és kell kérni, vagy el kell fogadni a segítséget.

TÓTH Mariann

A British American Tobacco a maga több mint 100 éves múltjával, a világ szinte valamennyi országában jelen van, ebből 55 országban piacvezető, és a világ legértékesebb vállalatai közé tartozik. A Londoni Értéktőzsdén hosszú ideje a Top10-ben jegyzik, 44 országban összesen 42 gyárban közel 55.000 embert foglalkoztat. A BAT Pécsi Dohánygyár Kft. tavalyi évben ünnepelte 25. évét Pécsett és mindezidáig 57milliárd forint értékű termelőberuházást valósított meg a pécsi gyárában.

A közelmúltban végrehajtott európai gyártási volumentranszferek eredményeképpen a pécsi gyár további növekedésnek indult. A tavalyi évben 3 milliárd forint értékű gyártási és raktározási kapacitás fejlesztésre került sor, a gyártási volumen közel 30 százalékkal növekedett és 170 új munkahelyet teremtettünk. 2018 év végéig terveink szerint további 100 embernek adhatunk munkát, így év végére a gyárban foglalkoztatottak létszáma eléri majd a közel 900 főt.

A pécsi gyár előtt álló kihívások teljesítéséhez várjuk olyan villamos, illetve gépészmérnök hallgatók/friss diplomások és már tapasztalattal rendelkező szakemberek jelentkezését, akik részesei akarnak lenni a gyár történetében kivételes és izgalmas periódusnak és hosszútávú hazai vagy nemzetközi karrierben gondolkodnak.

További információ, illetve jelentkezés: pecs_karrier@bat.com U N I V P É C S — 25


ahogy ők látták MIT JELENT SZÁMODRA FELSŐOKTATÁSBAN TANULNI? Kovács Bettina: Felsőoktatásban tanulni teljesen más, mint egy gimnáziumban. Sokkal szabadabb, mint a középiskola, illetve a lehetőségek tárháza szinte végtelen. Itt teljessé válik az ember, tudja, mit akar, és azt is, hogy mekkora árat kell érte fizetni. Akármit választ az ember a felsőoktatásban, egy diploma megszerzése nem kis munkába kerül. Mégis úgy gondolom, nem becsülik kellőképpen Magyarországon a diplomás dolgozókat. Illés Zsófia: A felsőoktatásban való részvétel elsősorban egyfajta hovatartozást jelent számomra. Legfőképpen az a fajta kiváltság tetszik, hogy az egyetemen, főiskolán a hallgatók, tanulók azoknak a tárgyaknak az oktatásain vesznek részt, amelyek a szívéhez és kompetenciáihoz a legközelebb állnak. Az itt érzékelhető szabadságnak azonban nem csak előnyei vannak, könnyen elképzelhető, hogy a hallgató ellustul a szorgalmi időszakban, ez pedig hatással lehet a tanulmányaira a későbbiek során. Ugyanakkor a felsőoktatás az új kapcsolatok kialakítására, meglévők erősítésére egy kifejezetten alkalmas színtér. Összességében jó ehhez a nem is annyira kis létszámú közösséghez tartozni, jó dolog magunkról elmondani, hogy egyetemisták vagyunk. 26 — U N I V P É C S

Azt mondják, hogy az egyetemi évek a fiatalok számára egy meghatározó és feledhetetlen időszak. Semmiképp se hasonlítható a középiskolai oktatáshoz. Örök barátságok, sikerek, kudarcok, kalandok. De vajon az elsőéves egyetemisták is így gondolják? Vajon számukra mit jelent az egyetemi élet? Két elsős egyetemista, két külön szak. Kovács Bettina (ETK) és Illés Zsófia (MIK) adott interjút az UnivPécsnek saját tapasztalataikról, sikereikről, eddigi PTE-s élményeikről.

HA AZT MONDOM, „EGYETEMI ÉLET” – MI JUT ESZEDBE RÓLA? Kovács Bettina: A szó hallatán rengeteg pozitív dolog jut eszembe. Elsőként az, hogy ezek az évek az ember legszebb évei. Itt már mindenki a maga ura és az embernek meg kell tanulnia, hogy hogyan is viselkedik egy felnőtt, mert bizony ez már a nagybetűs Élet. Muszáj önállósodnia és megkomolyodnia. Sokkal több az elvárás, kihívás, mint eddig bárhol máshol az életben, de minden percét maximálisan élvezem. Rengeteg program, lehetőség adott az egyetem keretein belül. Itt gondolok főleg szakestekre, sítáborokra, gólyabálra, egyetemi bulikra. Az egyetemi élet pedig az egyik legnagyszerűbb dolog egy ember életében. Illés Zsófia: Az „egyetemi élet” kifejezés kapcsán elsősorban a pezsgésre asszociálok. Hiszen amellett, hogy a legmagasabb kvalitású képzéseken vehetünk részt – ahol nem árt eredményesen teljesíteni – számtalan jó program és buli kerül megrendezésre. Habár nem vagyok állandó látogatója az effajta rendezvényeknek, a pozitív visszhang és elégedettség érzékelhető a környezetemben. Természetesen ezek azért is szükségesek, hogy egyfajta kikapcsolódást szolgáltassanak számunkra, személy szerint fontosnak tartom például, hogy egy sikeres (esetleg sikertelen) ZH, vizsga után kiengedjen az ember, és a szaktársaival, barátaival szórakozhasson egy kicsit. MILYEN ÉLMÉNYEKKEL, TAPASZTALATOKKAL GAZDAGODTÁL AZ ELSŐ SZEMESZTERBEN? Kovács Bettina: Már a gólyatáborban rávilágítottak arra, hogy az egyetemi évek nagyon szép diákévek. Rengeteg tapasztalattal, élménnyel gazdagodtam a karnak köszönhetően. Voltam olyan szerencsés, hogy HÖK-tagnak illetve évfolyamfelelősnek választottak a 2017/18-as tanévben, így lehetőségem nyílik a színfalak mögé is belátni. Az egyetem által már jártam Debrecenben, a következő nagyobb utazásom pedig egy frankfurti tanulmányi út lesz. Illés Zsófia: Az első szemeszter során új ismertségekre tettem szert, jobban átlátom a magyar felsőoktatási rendszer működését, tisztában vagyok a lehetséges jövőképpel, továbbá megta-


„Érződik azonban, hogy ez még csak egyfajta bevezetés volt és – bár eddig sem voltam szorgalomnak és kitartásnak híján – innentől csak bonyolódni fog minden.” nultam azt is, hogyan lehet hatékonyan kutatásokat végezni. Ennek a szemeszternek a sikeressége plusz motivációt is jelent számomra. Érződik azonban, hogy ez még csak egyfajta bevezetés volt és – bár eddig sem voltam szorgalomnak és kitartásnak híján – innentől csak bonyolódni fog minden. SZÁMODRA MIT JELENT A SIKER, MI MOTIVÁL? Kovács Bettina: Számomra a siker azt jelenti, hogy az ember kitűz egy célt maga elé, amiért minden egyes nap felkel, és ha a fene fenét eszik is ő tesz érte, hogy megcsinálja. A siker kulcsa pedig szerintem a kitartásban rejlik. Illetve, ha valaki sikeres akar lenni, sose áruljon el mindent, amit tud! Illés Zsófia: A siker számomra azt jelenti, hogy a kitűzött célt nehézségek árán, vagy azok elkerülése végett el tudtam érni, a befektetett erőfeszítés és a munka pozitív leképezésére szolgáló fogalom. Sokan azt vallják, hogy a „siker” és a „sikertelenség” közötti kulcs a kitartásban, alázatban és a szorgalomban rejlik, ugyanakkor ehhez szükséges még a leleményesség, kreativitás és a célorientáltság. Ahogyan például egy sikeres vállalatnál is elmondható, ha nincs eredménykényszer és nincs meg a célorientáltság, gyakorlatilag a versenytársak árnyékába fogunk kerülni, ami hosszú távon nem sok pozitívumot hordoz magában. MIT ÜZENSZ AZOK SZÁMÁRA, AKIK SZINTÉN VELED EGY IDŐBEN KEZDTÉK EL A TANULMÁNYAIKAT A FELSŐOKTATÁSBAN? Kovács Bettina: Ne két nappal előtte álljatok neki a féléves anyag elsajátításának, mert nem fog menni. Illés Zsófia: Azok számára, akik velem egy időben kezdték tanulmányaikat, nehéz lenne bármit is üzennem, hiszen ők is hasonló helyzetben vannak, mint én. Tudják már azt, hogyan néz ki egy vizsgaidőszak, vagy mik az általános követelmények. Akik viszont még csak most állnak az érettségi és a továbbtanulás kapujában, azokat szeretném bíztatni, valamint kitartást és erőt szeretnék kívánni nekik! A felsőoktatásban való részvételről – mint már korábban említettem – csak pozitív dolgokat tudnék felhalmozni. Remélem, minél többen jelentkeznek televíziós műsorkészítőnek, mert remek oktatók, korszerű eszközök és egy jó közösség jellemzi a szakot. KALÁNYOS Péter

MIÉRT LEGYEN MINDEN EGYETEMISTA ÖNKÉNTES TERÜLETVÉDELMI TARTALÉKOS? Az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos, egy olyan civil foglalkozású vagy felsőfokú tanulmányait folytató személy, aki szabadidejében (vizsgaidőszak utáni nyáriszünetben) maximum 20 napig, önkéntes alapon (ám fizetésért cserébe) úgynevezett katonai szolgálatot lát el, mely szolgálat kizárólag a lakhelyére vagy választott tartózkodási helyére/ az ahhoz kapcsolódó (járásra) korlátozódik. E tartalékos rendszer felállításának célja, hogy szükség esetén helyben álljon rendelkezésre egy kiképzett, felkészített állomány, amelynek tagjai kiegészítik/ tehermentesítik a hivatásos katonákat, p. ár-belvízi események alatti segítségnyújtáskor, toborzáskor. A 20 napos önkéntes szolgálatért cserébe a tartalékos részére folyósítandó ellenszolgáltatások a következők: szerződéskötést követően úgyn. szerződéskötési díj kerül átutalásra (2017. évben bruttó 31 215,-Ft). A tényleges szolgálatteljesítés 20 napjára térítésmentes étkezés, utazási költségtérítés és saját egyenruha mellett, a végzettségnek megfelelő alapilletmény/fizetést is jár (131 103 Ft – 230 991 Ft bruttó), valamint az úgyn. rendelkezésre állási díj is, mely a mindenkori minimálbér összege (2018. január 1-től bruttó 138 000 Ft) és melyet pusztán azért kap az önkéntes, mert egy éven át nem bontott szerződést. Az egyetemisták ezen felül 3+7 kreditet is szerezhetnek, továbbá jogosulttá válnak a Magyar Honvédség tanulmányi ösztöndíjára is. De lássuk miről is szól a sokat emlegetett 20 nap. Tulajdonképpen egy bent alvást nem igénylő, napi 8,5 órás munkarendről, melyen belül záróvizsgamentes alap katonai felkészítésen és kiképzésen vesz részt az önkéntes. Területvédelmi Tartalékosnak jelentkezhet minden 18. életévét betöltött, büntetlen előéletű, magyar állampolgár, aki legalább 8. általános osztályú végzettséggel rendelkezik és teljesíti az általános pszichológiai és egészségügyi követelményeket. (Fizikai alkalmassági vizsgálat nincs.) További információ a „Honvédelmi ismeretek” campus kurzuson és/vagy az alábbi elérhetőségek bármelyikén kérhető: 7. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda, 7621 Pécs, Kisfaludy u. 5. Telefon: 06 (72) 513-900; 06 (72) 513901 E-mail: baranya.toborzo@mil.hu (X) U N I V P É C S — 27


Amikor egy Interjú Cristina Constenla Villosladával, aki egyike volt azoknak a spanyoloknak, akik először jöttek a pécsi orvoskarra tanulni, és aki itt is alapozta meg későbbi karrierjét.

álom valóra válik

Először is miért választottad annak idején éppen Pécset a felsőfokú tanulmányaid helyszínéül? És miért maradtál? Valójában fogalmazhatnánk úgy, hogy Pécs választott engem. Életem álma az volt, hogy orvosnak tanulhassak, bármi is legyen az ára. Spanyolországban viszont kifejezetten nehéz bekerülni az orvosképzésbe, mert nagyon magasak a felvételi ponthatárok. Kétszer is nekifutottam otthon, de nem jártam sikerrel. Ezután döntöttem el, hogy más lehetőségek után nézek. Mikor sorra vettem, hova mehetnék, szóba jött Magyarország is. Ehhez le kellett tennem egy felvételi vizsgát Budapesten. Úgyhogy fogtam magam, összepakoltam a cuccaim egy bőröndbe, és elrepültem Pestre. Miután a vizsgával végzetünk, mondták, hogy nemcsak a magyar fővárosba, hanem Pécsre is lehet jelentkezni. Én meg visszakérdeztem: „Pé..MI?!” Aznap volt, hogy életemben először hallottam ennek a városnak a nevét, ami később hat kerek évre az otthonommá vált. Szóval szerintem Pécs választott engem. Amikor elkezdtem az egyetemet, úgy gondoltam, az első két évet letolom Pécsen, aztán átjelentkezem valamelyik spanyol orvosi képzésre. Főleg azért terveztem így, mert az, hogy külföldön tanulok, nagy anyagi terhet ró a családomra, és úgy gondoltam, egy spanyol állami egyetem megfizethetőbb. Így is tettem: mikor elvégeztem az első két évet, el is küldtem a jelentkezésemet, hogy Spanyolországban tanulhassak – de nem

kaptam meg. Így megint döntenem kellett. Elhatároztam, hogy itt fogom befejezni a tanulmányaimat, Pécsen. És abban a pillanatban, amint ezt eldöntöttem, az életem 180 fokos fordulatot vett. Boldogabb lettem, mert elfogadtam, hogy maradni fogok, és kaptam egy esélyt arra, hogy élvezzem azt, hogy megadatik nekem, hogy huzamosabb ideig egy idegen országban éljek, más nyelvvel, más gasztronómiával, más életfelfogással, más kultúrával hagyjam keveredni a sajátom. Rájöttem, hogy nemcsak kapok, de adok is ezzel. Az, ami kezdetben szerencsétlenségnek tűnt, előnnyé vált.

www.univpecs.com 28 — U N I V P É C S


Amikor befejezted Pécsen az orvosit, milyen esélyeid voltak arra, hogy Spanyolországban praktizálhass? Úgy tudom, ott van egy vizsga, a rettegett MIR (Médico Interno Residente), amit ott sikeresen le kell tenni azután, hogy valaki lediplomázott. Ezt le kellett tenned neked is? A diplomádat simán elfogadták? Amikor végeztem, ugyanúgy le kellett tennem a MIR-t, mint bármely más spanyolnak, aki orvos akar lenni. Annyi, hogy nekem hivatalos fordítást kellett készíttetnem a diplomámról, ami drága, de ennyi különbség volt, semmi több. A MIR vizsga viszont tényleg nagy kihívás! Ez egy nagyon konkrét teszt, ami évek alatt egyre komolyabbá csiszolódik, ráadásul úgy, hogy minden spanyolországi orvosi képzés követelményeihez igazodjon. Maga a vizsga olyan, mint egy maraton, mindenképpen szükséged van egy nagyon jó edzőre! Azzal, hogy Pécsen tanultam, szerintem nagyon jó tippeket kaptam erre, és arra vonatkozóan is, hogyan legyek jó orvos. Milyen az életed most, az egyetem után? És hogyan emlékszel vissza ezekre a pécsi évekre? Az orvosi után szerintem minden hallgatónak megvan a maga kis külön története. Miután megkaptam a diplomám, kivettem egy év „szabadságot”, amit voltaképpen azzal töltöttem, hogy felkészüljek a már emlegetett MIR-re. Utólag nagyon elégedett vagyok azzal, hogy így döntöttem, mert sikerült is letennem ezt az utolsó vizsgát, és teljesült az álmom; orvos vagyok, ami mindig is akartam lenni. Visszatekintve, és átgondolva mindazt, amiken keresztülmentem, amit a „balsorsnak” gondolt élethelyzet helyett kap-

tam, valójában egy nagy ajándék az élettől. Már most nosztalgiával és mosolyogva tudok csak erre az időszakra gondolni! Tudjuk, hogy a memória szelektív, de szerencsére inkább csak jó emlékekből tud válogatni. Fantasztikus embereket ismertem meg a hat év alatt. Ha visszamehetnék az időben, akkor sem csinálnám másképpen, csak úgy, ahogy volt. Amikor Pécsre és az egyetemre gondolok, az életre szóló barátságokra, amiket ott kötöttem, a csoporttársaimra, az jut eszembe: köszönöm! Nagyon hálás vagyok azért, hogy valóra válhatott az álmom, és a beteljesülését ennyire intenzíven, ilyen különlegesen élhettem meg. Nem könnyű távol lenni az otthonodtól, a tiedtől, a kultúrádtól, a magad kis otthoni világától… hát, nem egy fáklyásmenet. De ahogy nyitott szemmel kezdesz járni, és főleg, ha a szíved is kitárod, bámulatos dolgokban lehet részed. Mi hiányzik a legjobban Pécsről? Egyértelműen az ottani barátaim. És persze a forralt bor telenként, meg a lángos. (nevet) Ajánlanád másnak is, hogy Pécsen tanuljon? Igen, mert a jó színvonalú oktatáson túl egyedi és különleges élettapasztalatot ad. Felejthetetlen. Mivel foglalkozol most, hol dolgozol? Úgy tudom, önkénteskedni is szoktál – ezt most is csinálod? Jelenleg harmadéves rezidens vagyok a San Joan de Déu Gyermekgyógyászati Klinikán (SJD) Barcelonában. (Ez az egyik legmodernebb és legjobb hírű gyermekkórház Spanyolországban. – a szerk.) Ahhoz, hogy gyermekgyógyász legyél, ­Spanyolországban négy évet kell még továbbtanulnod. A rezidens időszak nagyon intenzív éveket jelent, bele kell tanulnunk a gyógyászatba, ügyeleteket kell vállalni, így nagyon kevés szabad hétvége adatik meg ez alatt az időszak alatt – azt persze azzal tölti az ember, amivel szeretné. A rezidensi feladatok mellett nem is tudok önkénteskedni, így az a szabadidőmre marad. Tavaly az egyik szabadságom alatt Etiópiába mentem önkéntesnek, de magamnak kellett megszerveznem az egészet. Ugyanakkor abban a kórházban, amiben én is rezidens vagyok, negyedéven már elvárás az, hogy külső terepen is teljesíts, aminek néhány civil program is része. TÓTH Áron

Sportesemények PTE-dolgozóknak február 23. március 4. március 30. április 14. május 26. június 23. július 21.

Tekedélután 34. Pécs–Harkány Országúti Futóverseny Nyuszi túra Túra a régi Duna nyomában Dolgozói Sárkányhajó Regatta Családi vízi sportnap Hódító hód kenutúra Info: www.facebook.com/ptesportiroda/ U N I V P É C S — 29


mogatja a helyi vállalkozásokat versenyképességük fokozásában és a globális piacok felé történő nyitásban – tájékoztat dr. Schepp Zoltán, a Közgazdaságtudományi Kar és dr. Bachmann Bálint, a Műszaki és Informatikai Kar dékánja. Az ipar4.0 rendszert általában a termelési folyamatokhoz kötik elsődlegesen, ugyanakkor a fejlődés ezen szakaszában már látszik, hogy csak akkor képesek eredményesek lenni az innovatív technológiák, ha az ember megtanulja azokat alkalmazni, és az üzleti szervezetek képesek lesznek integrálni a digitális kompetenciákkal rendelkező fiatal munkatársakat. Hangsúlyossá váltak továbbá az ellátási láncban dolgozó szervezetek közötti kommunikációban rejlő adatok, és azok feldolgozásának módszertana (Big data), amiben a PTE szintén jelentős kutatási eredményeket ért el korábban. Így a kamarával kidolgozott minősítési rendszer az ipar4.0-s fejlesztésekkel kapcsolatos külső, belső kommunikációra és a változások indukálta szervezeti kérdésekre is kitér. Az ipar4.0 nem újkeletű a gépiparban

Már javában zajlik a negyedik ipari forradalom, amikor is a fizikai gépek és tárgyak egy információs hálózatba kapcsoRabb Szabolcs lódnak, a reálgazdaság egyetlen hatalmas, intelligens információs rendszerbe integrálódik. Az újkeletű forradalom kihívásaira ad válaszokat elsősorban az ipari folyamatok teljes digitalizációjával az Ipar4.0 elnevezésű koncepció. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara az elsők között csatlakozott ahhoz a platformhoz, amely országos szinten az új technológiai korszakváltásra reagál a hazai egyetemi és kutatóintézeti szféra és az iparvállalatok együttműködésével, nemzetközi kooperációval. A kamara együttműködési megállapodást kötött a Pécsi Tudományegyetemmel az IPAR4.0 minősítő rendszer kidolgozására, amelyet 6 vállalkozás bevonásával tesztelt a tavalyi év során. Az ipar 4.0 versenyelőnyt jelent a baranyai gazdaságnak - Az automatizálás és digitalizáció egyre gyorsuló hatása rohamtempóban változtatja meg az ipari vállalkozások működését és hatékonyságát. A betanított típusú munkák egyre nagyobb volumenét váltják ki a robotok, ezzel párhuzamosan mindinkább szükség van a magasan képzett technológus és mérnök szakemberekre. Erre a közép- és felsőfokú képzőknek is 30 — U N I V P É C S

készülni kell. Az ipar4.0 átfogó név alatt olyan eredményesség- és hatékonyságnövelő technológiák, illetve fejlesztések kerülnek a gazdaságba, amelyek a cégek számára is versenyelőnyt és ezzel kihívást jelentenek – foglalja össze Rabb Szabolcs, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara titkára, milyen potenciált lát az ipar4.0-val kapcsolatban a kamara. - Az alacsony szintű baranyai gazdasági teljesítmény erősítésének és javításának egyik záloga az ipari cégek termelési hatékonyságának növelése. A programban részt vett 6 vállalkozás élen jár a versenyképességi területeik azonosításában és erősítésében. Tudásukat különböző csatornákon átadják a kisebb cégek számára. Alakul a vállalati kultúra is, egyre fontosabb a fejlesztési – HR-problémák – koncepcionális megoldása, a digitalizáció adta lehetőségek kihasználása. A PTE és a kamara együttműködése ezt az egyre gyorsuló folyamatot segíti és támogatja. Hat vállalkozást világított át a PTE A Pécsi Tudományegyetem a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara megkeresésére kezdte el integrálni az ipar4.0 rendszerével kapcsolatos tudását. Ez az innovációhoz szorosan kötődő vállalatfejlesztési megközelítés korábban megjelent már a Műszaki és Informatikai, valamint a Közgazdaságtudományi Kar oktatási programjaiban. Így az egyetem örömmel vette a kezdeményezést, hogy a kamarával közösen alakítson ki egy olyan minősítő rendszert, amely tá-

- Iparágunkban az előző évtizedekben is folyamatosak voltak a fejlesztések, de megszületett az ipar4.0 elnevezés, ami gyűjtőfogalommá vált – mondja Kleisz Zoltán, a szerszám- és gépipari alkatrészek gyártásával foglalkozó pécsi Matro Kft. tulajdonos-ügyvezetője. – Cégünk számára az ipar4.0 a termelőeszközök, a termelőberendezések az informatika és a termelésirányítás belső hálózatba szervezését jelenti. Bevezetés alatt áll vállalatunknál egy új termelésirányítási rendszer, ami az egész termelési tervezés, irányítás, visszaellenőrzés egy magasabb szintre való emelését biztosítja. Az automatikusan összegyűjtött termelési adatok kiértékelhetők, feldolgozhatók, kontrollálhatók. Idetartozik még az automatizálásnak egy olyan fokozata, amikor már együtt, kooperációban tud dolgozni a robot és az ember. A jelenlegi munkaerőhiány fokozott nyomást gyakorol a vállalatokra, hogy felgyorsuljanak, erősítsenek, hiszen nagy a verseny, ezért a fejlesztést tekintve van rajtunk egy kényszer. Emellett a gyártási hatékonyságot is ilyen rendszerekkel, gépekkel, automatizálással javíthatjuk, így rövidebb idő alatt, jobb minőségben, kisebb önköltséggel, nagyobb eredménnyel vagyunk képesek gyártani a termékeinket.

www.pbkik.hu www.facebook.com/pecsikamara www.youtube.com/pecsikamara


Politika, választás, demokrácia

A köztársasági elnök 2018. április 8-ra írta ki a következő parlamenti választást. A választásról, a demokráciáról, a politikáról és a fiatal felnőttek politikához való viszonyáról beszélgettünk a PTE több tanszékének oktatóival.

Hahner Péter történész (PTE BTK) A demokrácia a XIX. század első felében nem Európában bontakozott ki, és öltött elfogadható formákat, hanem az Amerikai Egyesült Államokban. Itt teremtődött meg először a politikai demokrácia társadalmi előfeltétele: a vagyon viszonylagosan egyenlőbb elosztása. Amerikában az emberek és a rendelkezésre álló erőforrások kedvező arányának köszönhetően a társadalom többsége a földtulajdonosok közül került ki. A XVIII. századi amerikai forradalomban senki sem tűzte ki a társadalom demokratizálását – az európai eszmék azonban az új Egyesült Államokban óhatatlanul is demokratikus fejlődést segítették elő. Amikor az európai politikai gondolkodók úgy vélekedtek, hogy csak annak lehet beleszólása a politikába, csak az kaphat képviseletet a nemzetgyűlésben, aki az ország területének földtulajdonosai közé tartozik, ez Európában a gazdag kisebbség uralmához vezetett, Amerikában viszont a szabad fehér férfiak többségének az uralmához – pusztán azért, mert ezen a kontinensen mindenki számára volt elegendő mennyiségű föld. Az erőforrások egyenlőbb elosztása előkészítette a politikai hatalom egyenlőbb elosztását.

Fábián Adrián (PTE ÁJK), a Nemzeti Választási Bizottság tagja A választási rendszereknek két alaptípusa létezik: a többségi rendszer, ahol egyéni jelöltekre lehet szavazni és az arányos rendszer, ahol a pártlistákra. Ez a kettő keverhető is egymással. A magyar rendszer is ennek a kettőnek a keveréke (két szavazatunk van, amelyekkel egyéni képviselőkre és országos pártlistákra szavazunk), de erősebbek benne a többségi elemek. Így a magyar választási rendszerben felülreprezentáltak azok az erők, akik az egyéni körzetekben nyernek. A választási rendszerek létrehozói előtt nincsen túl sok lehetőség, alternatíva. Többségi rendszert alkalmaznak vagy arányosat, vagy a kettő valamilyen „keverékét”. A többségi elv következtében könnyebb kormányt alakítani, könnyebb mandátumot szerezni. A világon majd 200 állam vallja magát demokratikusnak, köztük Észak-Korea is. Csak a demokráciafelfogás eltérhet egy francia vagy egy orosz esetében, Észak-Koreáról nem is beszélve… A demokrácia igazi értelme a részvétel. Az ókorban is részt vehettek a polgárok – igaz, hogy csak a férfiak. Ma a társadalom döntő többségének lehetősége van részt venni a választásokon, U N I V P É C S — 31


Orosdy Béla közgazdász, marketingkutató (PTE KTK) A magyar választási kampány karácsony előtt, már régen elkezdődött, hivatalosan csak később indul persze. Bill Clinton deklarálta a választási győzelem másnapján, hogy nem ért véget a kampány, hanem folytatódik, hogy négy év múlva is nyerjenek. Magyarországon is permanens kampány folyik, így értelmes vitát lehet folytatni a társadalommal, vagy lehetne akár azt is. Közeledünk egy finanszírozhatatlan oktatás, egészségügy és nyugdíjrendszer felé – 2040-re datálják ezt az időpontot. Az aktuális hatalom mindig eltolja magától ezt a problémát, az ellenzék meg itt támad. A szakmai vita az elmúlt évtizedekben visszaszorult a szakmai folyóiratokba. Marketingeszköz az is, hogy ki szólal meg, milyen nyelven beszél. Érdemes megfigyelni, hogy a politikusok máshogy beszélnek egy tüntető tömeg előtt, máshogy a parlamentben, a médiában, és megint máshogy külföldön. Akár tények szintjén, akár stílusban. Ez is marketingeszköz. Nem az elitet kell meggyőzni, hanem a szélesebb néprétegeket. A pártok ezért fordultak el akár a saját elitjüktől is. Az öreg Bush kampányában mérték a marketingesek, mi történik, ha kimondja Érdemes megfigyelni, hogy a politikusok máshogy beszélnek egy tüntető tömeg előtt, máshogy a parlamentben, a médiában, és megint máshogy külföldön. Akár tények szintjén, akár stílusban. Ez is marketingeszköz. azt egy déli államban, hogy nem szeretem a négereket, mert nem szeretnek a dolgozni, csak pénzt adunk nekik… A telefonos gyorsfelmérés azt hozta ki, hogy egymillió szavazót elriaszt egy ilyen kijelentés, de hoz hármat. Hát elmondta. Ilyen technikai háttérrel dolgoznak kommunikációs tanácsadók, a válságkezelő tanácsadók…

Mehring-Tóth Szilvia, Demográfia és Szociológia Doktori Iskola, doktorandusz (PTE BTK) Magyarországon kormányokon átívelő tendenciaként az országgyűlés szintjén a rendszerváltás óta egy 10% körül stagnáló női képviseletet látunk, miközben a politika települési szintjén folyamatos az emelkedés. A legutolsó, 2014-es önkormányzati választáson országos átlagban a megválasztottak 30%-a nő volt. A nemzetközi szakirodalomban és kutatásokban ez jelenti a „kritikus arányt,” vagyis egy „kisebbség” valódi érdekképviseletét ettől az aránytól tekintik ténylegesen megvalósulónak. Az EU 28-ak átlaga országos szinten 29%, helyi döntéshozatali fórumokon 35%. Tehát parlamenti szinten nagy (19% pontnyi), míg helyben egy viszonylag alacsony, 5% pontnyi „lemaradásban” vagyunk. Magyarországon kormányokon átívelő tendenciaként az országgyűlés szintjén a rendszerváltás óta egy 10% körül stagnáló női képviseletet látunk, miközben a politika települési szintjén folyamatos az emelkedés. Meskó Norbert, Pszichológia Intézet Általános- és Evolúciós Pszichológia Tanszék (PTE BTK) A demokratikus berendezkedés (a szavazók érdekképviseletet választanak egy adott időszakra, akik fontos gazdasági és társadalmi kérdésekben döntenek, törvényeket hoznak, stb.) pszichológiai szempontból számos paradoxont hordoz magában. Az egyik ilyen ellentmondás  a politikusokkal, illetve a velük szemben támasztott elvárásainkkal kapcsolatos. Amikor az érdekeink képviseletével bízunk meg valakit, akkor többek között olyan személyiségvonások alapján döntünk, mint a határozottság, jó kommunikációs képesség, érdekérvényesítés, és egyfajta gátlástalanság. Azt szeretnénk, hogy az ügyünket sikerre vigye az illető (sokszor egy másik érdekcsoport ellenében), és azt sem bánjuk, ha emiatt esetleg taktikázik, manipulál, esetleg bizonyos mértékig agresszív és átgázol az ellenfeleinken. Azt is mondhatjuk, hogy ezeknek a személyiségvonásoknak a megléte előnyös lehet egy politikusnál a mandátum megszerzéséért vívott küzdelemben, hiszen előre vetíti, hogy egy ilyen ember nagyobb valószínűséggel képes a politikai érdekcsoportok (pártok) között

PTE-dolgozó vagy? Regisztrálj az egyetemisport.pte.hu-n és igényeld az ingyenes PTE-sportkártyát, amellyel számos sportszolgáltatás elérhető kedvezményes áron, Pécsen és környékén! Az árengedmények érvényes PTE-diákigazolvánnyal is igénybevehetők.

RÉSZLETEK : WWW.UNIVPECS.COM 32 — U N I V P É C S

S P O R T K Á R T YA

népszavazásokon, hiszen lényegében minden felnőtt szavazhat. Ez az előnye. A társadalom befolyásolhatja a saját életét, dönthet saját sorsáról. A közvetlen demokrácia megvalósulásának kevés platformja létezik a modern államban. Azt a keveset illik megragadni. Ez több, mint morális kötelezettség.


győzelemre vinni bizonyos ügyeket. (Szemben mondjuk egy olyan politikusjelölttel, aki egyenes, megértő, szerény, kompromisszumkész, lelkiismeretes és őszinte.) A politikus személyével szemben támasztott elvárások azért ellentmondásosak, mert az ilyen „gátlástalan” (és többek közt emiatt sikeres) ember, nagyobb valószínűséggel él vissza a választók bizalmával is. A „gátlástalanság” valóban a morális és viselkedéses fékek hiányát is jelenti. Szóval a kérdés talán nem is az, hogy miként lehetnek a politikusok ilyen gátlástalanok, és miként élhetnek vissza a választók bizalmával, hiszen éppen ezért választjuk meg őket. Miért is várjuk tőlük, hogy mások legyenek? Mivel nem várható el, hogy erős belső kontrollt gyakoroljanak magukon, ezért sokkal erősebb külső kontrollra lenne szükség. Az egyik lehetőség a törvényi szabályzás, a másik a civil összefogás a politikusok túlkapásainak ellenőrzésére. Glózer Rita, Kommunikáció és Médiatudomány, médiakutató (PTE BTK) Ma nem az a lényeg, hogy mit mondanak a politikusok, hanem hogy hogyan – ez fontosabb a tartalomnál. A politika ezáltal professzionalizálódik. Akik hatásosan tudják használni a médiát, előtérbe kerülnek. A képek, a reklámok, minden manipulatív hatásokkal él. A racionalizmus helyett mára az érvelésmód, a hatás, az érzelmek mozgásba hozása kerül előre, és a képek együttes hatása a zenével. És a ritmus is segít ezt. Nincs idő és hely valamit mondani, ezért van szükség a retorikus eszközökre. Jelszavak csatáznak. Az elmúlt 20 évben a politika a magaskultúrából bekerült a bulvártartalmak szférájába. A magas minőségű megnyilvánulásokból az alsóbb rétegekbe. A popularizáció is széles körben kutatott tendencia. A fiatal felnőtt generációt nem érdekli a politika, de a politika sem érdeklődik túlságosan irántuk. Az értelmiségi fiatalokat sem célozzák külön. Nincsenek elég sokan. Évről évre egyre kevesebben vannak. Nehezíti a helyzetet, hogy a fiatal felnőtt generációt nem érdekli a politika. Tudatosan meg is fogalmazzák, elhatárolják magukat. A fiatalok médiafogyasztásán is látszik. A „Z-generációs” kutatások mutatják, hogy nem olvasnak nyomtatott sajtót, hírműsort nem néznek, erős médiakritiká-

Nehezíti a helyzetet, hogy a fiatal felnőtt generációt nem érdekli a politika. Tudatosan meg is fogalmazzák, elhatárolják magukat. val élnek. A kereskedelmi csatornák botrányhíradóit túlzásnak érzik, a reklámokat is elutasítják – ezzel együtt a politikai hirdetéseket is. A közösségi oldalakon vannak jelen. Aki nem érdeklődik a politika iránt, annak az oldal tartalmát elrendező algoritmus nem is kínál fel ilyen tartalmakat, hacsak valaki külön nem ezt keresi. Videóblogokat néznek inkább. A Twitter más országban aktív politika színtér, ez nálunk alig jellemző. Az ügyekről a közösségi médiából értesülnek, ezért rendelkeznek egyfajta tájékozottsággal, de nem oknyomozó újságírásból, hanem közösségi hírajánlás révén. Így esetleges, kevésbé elmélyült információt szereznek. De azért minden évfolyamon van pár ember, aki képben van. Húsz évvel ezelőtt ez gyökeresen más volt. Ahogy a magaskultúra-fogyasztás is. A 90-es években az egyetemista közeg progresszív kultúrát fogyasztott, az élen járt. Ma ez nem mondható el általánosságban. A mai fiatal felnőtteknek is van véleménye a világról, a politikáról. Mémekkel értesülnek a hírekről, és ez nekik elég. Egy keserű humor. A vélemény lehet társadalomkritika. Két mondattal elmond mindent egy mém. Ez is a retorika tere. Lehet mélyebb is, de megengedő a felületes megközelítéssel is. A viccpártok is megjelentek szerte Európában. Úgy tűnik számomra, hogy a modernista világnak vége van, miért működne most a modernista politika, amikor már másfelé tartunk. (A cikk jelentősen bővebb formában, folytatásokban felkerül majd honlapunkra – www.univpecs.com –, ahol statisztikussal, Big Data-kutató pszichológussal, szociológussal, ókorkutatóval egészül ki a nyilatkozók köre.) BALOGH Robert

U N I V P É C S — 33


Teller Ede úgy gondolta, ha nem magyar anyanyelvű talán egy jó középiskolai tanár válhatik belőle. Vasarely a festészetben, Amerigo Toth a szobrászatban, Doráti Antal a zenében, Arthur Koestler az irodalom műfajaiban, a Kertész fivérek a filmezésben, von Neumann a matamatikában, fizikában, számítástechnikában, Szentgyörgyi, Sellye, az orvostudományban alkottak különöset-maradandót. A sor tovább folytatható!

Császár Ákos az ELTE, Szilassi Lajos a SZTE tanárai itthon fedeztek föl, a természetben nem föllelhető különös poliédereket, melyek egymással, és a gyűrűvel, a tórusszal vannak szoros topológiai kapcsolatban. A három test együttes megjelenítése mindeddig sehol nem valósult meg.

FELHÍVÁS Alakítsunk egy csoportot, amely megvalósíthatósági tanulmányt készít a tóruszcsoportról, azzal a szándékkal, hogy az elkészült közös munka alapja lehessen a tóruszok köztéri elhelyezésének, ezért kérem

jelentkezzenek a B2 csoportosulás tagjai és mások a gondolat spiritus rectoránál a drpetreandras@me.com címen, vagy a 20 982 7777 számon további ismeretek megszerzése érdekében.

Jogi tanácsadás hallgatóktól hallgatóknak

Főleg külföldi hallgatóknak nyújt jogsegélyszolgálatot – de igény esetén a magyaroknak is adnak tanácsot - a PTE ÁJK karán működő Campus Legal Aid Clinic. Létezik egy iroda, de a kapcsolatfelvétel már virtuálisan történik. Füzy Tibort, a Campus Legal Aid Clinic szakmai vezetőjét kérdeztük. Főleg a hallgatók lakásbérleti jogviszonyának problémásabb ügyeivel keresnek meg minket, a szerződéskötéssel és a megszűnéssel kapcsolatos ügyekkel, de akár a bérlőtársak egymás közti jogi vitáival is. A fogyasztóvédelem is egy nagy terület, de a szolgáltatókkal is akadnak problémáik a külföldi hallgatóknak, mert van, ahol csak magyar nyelven tudnak szerződést kötni, aláírják, és nem is értik voltaképpen, milyen feltételekkel veszik igénybe a szolgáltatást. Azt is meg kell értetnünk a külföldi hallgatókkal, hogy Magyarországon a magyar jogszabályok vonatkoznak rájuk. A szolgáltatást joghallgatók végzik, szakmai mentorok – végzett jogászok – felügyeletével. A szolgáltatás minden lépése szabályozott, az oktatásra épül. Irodai munkát végzünk, nem csak szimuláljuk. Ez egész Európában unikális. 2017 őszén indult a tényleges munka, az információs napon több százan kértek a Campus Legal Aid Clinicről tájékoztatást. Több mint húsz ügyet intéztek el eddig a hallgatók. Egy ügy tucatnyi levél megírásából is állhat, és a honlapot is ők üzemeltetik. Ez nem ügyvédi szolgáltatás, csak jogi tanácsadást végzünk. De a KTK-n működő Simonyi Üzlet- és Gazdaságfejlesztő Központ keretében induló startup cégeknek is adtak már jogi tanácsot. Az ÁJK-n hallgatók tantárgyként vehetik fel a Jogklinika I–II-t, ezáltal egymásra épülő tudást kapnak, és a második évben a már felkészítésen átesett hallgatók – egyszerre 20 hallgató vehet részt Campus Legal Aid Clinicben – már a gyakorlatban is alkalmazhatják az elméletben megtanultakat. Az első évünk kísérleti szakasz csak, szervezünk egy workshopot az orvoskaron, így jobban megismerkedhetnek a hallgatók a szolgáltatással, és mi is az igényeikkel. Szakmaspecifikus jogismeretet szeretnénk átadni a jövőben, hogy megtudják a hallgatók, milyen szabályok vonatkoznak rájuk munkájuk során. Ez lesz a következő lépcsőfoka a Campus Legal Aid Clinicnek. Az érintett karokkal is szorosabb együttműködést tervezünk. Az optimista végcél pedig az, hogy a hallgatók, ahogy kifutnak, olyan közösséget képezzenek, amelyben egymást tudják segíteni. A végzett hallgatók pedig vigyék hírét annak, mit történik Pécsett a jogi karon. Egy Campus Legal Aid Clinic elődjén is tanult, már végzett hallgató egy nagy amerikai ügyvédi irodánál helyezkedett el, és amikor meghallotta, hogy most hová fejlődtünk, a cég elvállalta a Campus Legal Aid Clinic mentorálását. Az iroda címe: 7622 Pécs, Dohány utca 1–3. 2. emelet E-mail: jogklinika@ajk.pte.hu Weboldal: www.legalclinic.hu Facebook: Campus Legal Aid Clinic

34 — U N I V P É C S


s ö t ö s o Csillag Amit az Erasmus programtól vártam, azt mind meg is kaptam. Új barátok a világ számos területéről, egy szakma elsajátítása, nyelvtanulás. Az Erasmusnak köszönhetően felfedeztem egy fantasztikus szigetet, megismertem új kultúrát és új embereket. Valamint állást is kaptam a fogadó intézménynél, melybe vis�szatértem az Erasmust követően. A szigetre öt órás repülőút vezetett, onnan transzferrel érkeztem meg a fogadóintézményhez. A szállásom költségeit a fogadóintézmény állta, így azzal nekem nem kellett foglalkoznom, s leginkább egy apartmanhoz tudnám hasonlítani. A szállásunkhoz tartozik egy nagy grillterasz, és egy számunkra fenntartott és tisztított medence is, melyet a nap bármely szakában igénybe vehetünk. A város, amiben élek, elég picike, de sok mindenre van lehetőség. Vannak vásárlási lehetőségek, autóbérlésre, biciklibérlésre lehetőség, éttermek sora az óceánparton, tánctanulási lehetőség, valamint, ha bulizni támad kedvünk, arra is megvannak a megfelelő klubok. A helyi közlekedés nagyon egyszerű: vagy busz vagy taxi vagy gyaloglás. A megélhetési költségeimet az Erasmus programtól kapott pénz teljesen fedezte. Nem kellett saját pénzt belefektetnem

sem a repülőjegyembe, sem az itteni utazgatásokba, sem az étkezésbe. Erasmusos programokkal idekint nem találkoztam, de a koordinátoromnak köszönhetően sok mindent megismertem a szigeten. Ezért nagyon hálás is vagyok neki. A fogadóintézmény által nyújtott szakmai gyakorlat volt életem egyik legjobb élménye. Szakmai gyakorlatom egy 4 csillagos szállodában zajlott, melyben animátorként dolgoztam. Az animátor az a személy, aki azért felelős, hogy a vendég jól érezze magát a hotelben, ne unatkozzon és sokat nevessen. Szakmai gyakorlatom alatt megtanultam csapatban dolgozni, közönség előtt színpadon beszélni nem az anyanyelvemen, valamint élvezni azt, amit csinálok. Szervezünk programokat a hotel vendégei számára, gyerekekkel foglalkozunk, kapcsolatot építünk a vendégekkel. Heti 40 órát dolgozunk. Számomra a legjobb az Erasmus programban az volt, hogy szereztem új barátokat, tanultam nyelveket, új kultúrákat ismertem meg és feledhetetlen élményeket szereztem. Mindenkinek ajánlanám az Erasmus programot, mert nekem egy munkalehetőséget adott, amelyet imádok, barátságokat kötöttem, amelyek örökre szólnak, elsajátítottam egy új nyelvet és egy gyönyörű szigeten élek, ahol télen is 28 fok van.

Név: Oláh Fanni Évfolyam, szak: Szlavisztika BA alapszakos hallgató, orosz szakirány, 3. évfolyam Tanév: 2017-2018 Célország, város: Spanyolország, Kanári szigetek, Lanzarote, Playa Blanca Fogadó intézmény: HL Paradise Island Hotel

U N I V P É C S — 35


A tavasszal sem maradnak sportprogramok nélkül az egyetemi polgárok, sőt. Bár a sportiroda rendezvényei eddig sem voltak elzárva az egyetemi dolgozók előtt, mégis a résztvevők összetételét tekintve leginkább hallgatók vettek részt azokon. Idén, ezen változtatva, lesznek olyan események, amelyek kifejezetten őket, valamint családtagjaikat kívánják megszólítani. Természetesen a dolgozói sport fellendítése mellett a hallgatókról sem feledkezik el a sportegység, hiszen az elmúlt évek tavaszi „visszatérő rendezvényei” mellett lesznek újdonságok is.

02.13–14.

IV. PTE Kocsmasportok Éjszakája

02.19.

Indulnak a Karok közötti Bajnokságok (mix röplabda, férfi kosárlabda, férfi-női kézilabda)

02.21.

I. PTE Tavaszi Racketlon Kupa 1. sportág: Squash

03.05.

Indul a PTE Futsal Liga

03.07–08.

V. PTE Sportok Éjszakája

03.13.

I. PTE Tavaszi Racketlon Kupa 2. sportág: Tollaslabda

03.19.

Indul a Karok közötti Nagypályás Labdarúgó Bajnokság

03.21.

I. PTE Tavaszi Racketlon Kupa 3. sportág: Tenisz

04.11.

II. PTE Karok közötti Éjszakai Futsal Kupa

04.18.

I. PTE Tavaszi Racketlon Kupa 4. sportág: Asztalitenisz

04.21.

VII. PTE Sárkányhajó Regatta

04.24.

PTE Sport Tere-fere

05.05.

Dunai Regatta (szurkolói busz)

05.08.

I. Decathlon - PTE Sportmajális

36 — U N I V P É C S

A félév első felében nagy hangsúlyt kap az „éjszaka”, hiszen egy hónap leforgása alatt mindjárt két népszerű program a Kocsmasportok Éjszakája, valamint a Sportok Éjszakája is megrendezésre kerül. Nemcsak az „éjjeli baglyoknak” kedvez a félév, hanem az ütős sportágak szerelmeseinek is, hiszen a sportiroda először kívánja megrendezni a I. PTE Racketlon Kupát, amelynek négy állomása (fallabda, tollaslabda, tenisz, asztalitenisz) fontos gerincét adja a szemeszternek. Természetesen az ősszel indult Karok közötti Bajnokságok (kézilabda, kosárlabda, mix röplabda) folytatódnak, valamint tavaszi kiírást kap a Nagypályás Labdarúgó Bajnokság és visszatér a szervezeti egységek közötti versengés a futsalban is. Ez utóbbi nem összetévesztendő a férfi hallgatók között igen népszerű Futsal Ligával, amely nagypályás focihoz hasonlóan tavasszal új kiadással jelentkezik. Idén is részt vesz egyetemünk a Dunai Regattán, mely rendezvényre a PTE Válogatott tagjai hallgatótársaikkal közösen a VII. PTE Regattával hangolódhatnak Orfűn. Ellentétben a tavalyi évvel most nem a sárkányhajós rendezvény zárja a szemesztert, hanem egy nagyszabású egyetemi sportmajális, amelynek részleteiről, valamint a többi program teljes felhívásáról az univpecs.com-on tájékozódhattok. HALMOS Zoárd


Interjú Kassiyet Adilkhankyzy PTE hallgatóval, bharáta nátjam indiai táncossal


Mikor kezdtél táncolni? Hétévesen kezdtem el a bharáta nátjam nevű dél-indiai klasszikus táncot tanulni az Indiai Kulturális Központban (Indian Cultural Centre) a szülővárosomban, Almatiban, Kazahsztánban. 2010-ben, a középiskola elvégzése után elnyertem az indiai kormány Indiai Kulturális Tanács (ICCR – Indian Council for Cultural Relations) ösztöndíját, amely lehetővé tette, hogy Padma Bhushan Dr. Saroja Vaidyanathan kiváló vezetésével a Ganesa Natyalaya intézetben nagyon intenzíven tanulhassam a Bharáta nátjam táncot Újdelhiben, Indiában. A tanulás valóban intenzív volt, 6–7 órás táncóráink voltak, nattuvangammal (dél-indiai ritmusos énekbeszéd forma) és zeneoktatással. Ezzel egy időben elkezdtem tanítani, és ezáltal még jobban elmélyedtem e táncműfajban. Néhány hónappal később utazni kezdtünk a gurummal és táncostársaimmal India-szerte és külföldre is. Szó szerint csak lélegeztem, ettem, aludtam – és táncoltam! Mesélnél még erről a táncról? A bharáta nátjam az egyik, ha nem a legősibb klasszikus indiai tánc, amely a dél-indiai Tamil Nadu államból származik, és gyökerei az i. e. második századig nyúlnak vissza. Elméleti alapjait az ősi szanszkrit Natya Shastra című szövegre vezethetjük vissza, amelyet Baharata Muni írt. A Bharáta kifejezést három részre bontva értelmezhetjük. Az első szótag, a „bha” – a „bhava”, ami érzést jelent és fontos része a táncban létrejövő kommunikációnak. Néha a táncos barátaimmal nem is szavakkal beszélünk, hanem csak eljátsszuk az arckifejezéseinkkel, mozdulatainkkal, amit mondani akarunk. A ra a „raga”, dallamot jelent, a „ta” pedig a „tala” szóból jön, ami ritmust jelent. A szókapcsolat második tagja, a nátjam táncot jelent. Tehát, ha ös�szerakjuk az elemeket, a bharáta nátjam egy olyan tánc, amelyben az arckifejezéseket dallammal és ritmussal egészítjük ki. Mikor döntöttél úgy, hogy Magyarországra jössz? Ez hogyan történt? Rájöttem, hogy sosem tudhatom, meddig tudok táncolni, ezért döntöttem a továbbtanulás mellett, hiszen mindig jó, ha van 38 — U N I V P É C S

egy biztos tudásom. A szüleim a közgazdaságtan vagy az informatika felé próbáltak irányítani, de egyik terület sem vonzott különösebben. Ezért előálltam egy saját ötlettel: a nemzetközi kapcsolatokkal. Úgy gondoltam, hogy ez számos érdekes területet, kultúrát, művészeteket, diplomáciát felölel, így lehet, hogy még a táncot is ötvözhetem vele valahogy a jövőben. Mindig is fel akartam fedezni Európát, azt gondoltam, miért ne tanulhatnék ott? Ez lenne a legjobb módja, hogy megismerjem Európát belülről, így elkezdtem egyetemeket keresni. Az interneten való keresgélés közben bukkantam rá a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogramra, amelyet a magyar kormány írt ki, és gyorsan jelentkeztem is online. Néhány nappal később tudomásomra jutott, hogy van egy oktatási együttműködési megállapodás Kazahsztán és Magyarország között, ennek értelmében a Kazah Oktatási Minisztériumon keresztül kell jelentkeznem. A követelmények teljesítése után nagy örömmel fogadtam a hírt, hogy elnyertem az ösztöndíjat, és az első helyen választott egyetemen, a Pécsi Tudományegyetemen tanulhatok. Azért választottam a PTE-t, mert Magyarország első egyeteme, és az egyik legnagyobb felsőoktatási intézmény az országban. Amikor Pécsre érkeztem, teljesen elbűvölt, hogy mennyire hasonlít Pécs Almatira, a szülővárosomra. Szinte ugyanilyen TV-tornyunk van, ami egy dombon magasodik a város fölé. Megdöbbentő a hasonlóság! Mikor érkeztél Magyarországra? 2017 szeptemberében. Nagyon áldottnak és szerencsésnek érzem magam, hogy itt tanulhatok. Ez a lehetőség olyan, mint egy valóra vált álom! Hogy tetszik a nemzetközi tanulmányok szak? Ó, csodálatos! Ez egy alapképzés, 3 éves. Nagyon kedvelem a tanáraimat és a tantárgyakat, amelyeket tanulunk. Már nagyon vártam a második szemesztert! Van lehetőséged Pécsett táncolni? Igen, már többször is volt alkalmam fellépni. A Bye-bye 650 rendezvényen is felléptem az Expo Centerben, ahol taníthattam helyi és külföldi hallgatókat is. Nekem na-


gyon különleges élmény volt nem-indiaiakat táncolni tanítani, és látni, ahogy életükben először szépen megtanulják a lépéseket – egészen csodálatos volt. Nagyon jól éreztem magam! A második alkalmat az Erasmus Hallgatói Hálózat (ESN) szervezte, az itt tanuló indiai hallgatói közösség tagjai felkértek, hogy mutassam be a bharáta nátjam táncot, amivel az országukat képviseltem. Remélem sok lehetőségem nyílik még rá, hogy a tánc szeretetét megoszthassam másokkal is! Mi a véleményed a Táncoló Egyetem programról? Szerintem remek! Nagyon örültem neki, amikor megtudtam, hogy az egyetemen ennyi tánckurzus van, és az egyetemnek saját tánccsoportja is van, és ilyen sokan részei ennek a fantasztikus közösségnek. Megpróbáltam a szemeszter elejétől részt venni a tánccsoport munkájában, de ez nem volt mindig megoldható, de remélem rövidesen visszatérhetek. Mitől különleges a bharáta nátjam tánc? Az az érzésem, hogy hasonló a költészethez. Igen, tulajdonképpen költészet táncban kifejezve. Minden történet, amit a bharáta nátjamban eltáncolunk, egy metafora, egy allegória. Fontos, hogy a közönség nyitott szívvel és elmével fogadja be ezt a táncot, hogy meg tudja őket érinteni. Általában különböző történeteket, verseket táncolunk el, ehhez értenünk kell az adott verseket, tudnunk kell a kézmozdulatokat, hogy a verset táncmozdulatokká formálhassuk. Egyetlen táncdarab sok-sok órányi kutatást igényel, érteni kell a nyelvet, érteni kell a költészethez, az irodalomhoz, a zenéhez, és szükség van több ember szaktudására, úgy mint tudósokra, énekesekre, furulyaművészekre, dobosokra, stb. De ami a legfontosabb, hogy inspiráljon az egész, hiszen mindez összefügg. Kihívás, de közben rendkívül érdekes is. Sok szerző belekomponálta a saját nevét a vers szavai közé, hogy ne merüljön feledésbe. Ez úgy lehetséges, hogy az indiai neveknek jelentésük is van. A mesterem neve Saroja, ami lótuszt jelent. Ő sok verset írt, amelyeket táncra is átültetett, egészen lenyűgöző látni őt

és magunkat, hogy az ő verseit táncoljuk el. Sok évtizeddel, évszázaddal később a versek, amiket írt, fennmaradnak, és más táncosok fogják őket eltáncolni. Szerintem ez csodálatos! Nemrég Padmashri Shovana Narayan tartott egy kathak táncelőadást. Ismered esetleg? Igen, már régóta személyesen is ismerem őt, mivel ő és a gurum jó barátok. Shovana Narayan azonban egy másik, különböző stílusú klasszikus indiai táncot táncol, a kathakot, amely India középső-északi részéről származik. Ő India legünnepeltebb és legkiemelkedőbb kathak táncosa, guru, író, tánctörténész és koreográfus. A tánc területén végzett munkásságáért a Padma Shri állami kitüntetésben részesült, amely az egyik legmagasabb állami elismerés, amelyet civilek kaphatnak. Keveseknek adatik meg, hogy ezt a címet elnyerjék, Shovana Narayan munkássága során sikeresen ötvözte a kutatást, a munkát a tánccal, és egészen kiemelkedőt ért el mindkét területen. Számomra ő az inspiráció igaz forrása, és remélem, hogy egy napon olyan lehetek, mint ő! Nagy örömömre szolgált, hogy Magyarországon láthattam őt! Köszönöm, hogy lehetőséget biztosítottak a számára! Az arckifejezések hangsúlyos használata kissé meglep, mivel az általam ismert táncokban nincs bevonva a mimika ilyen szinten. Nagyon légből kapott ötlet a színművészethez hasonlítani? Nem, teljesen igazad van. Azonban hozzáadódik még a nehéz technikai rész is. Elég fittnek kell lenned, és jó erőnlétben, hogy képes legyél eltáncolni ezt a táncot. Szerintem a technika elsajátítása könnyebben és gyorsabban megy, mint az arckifejezések tökéletes kivitelezése. Mert az érzések a korral jönnek, és a tapasztalattal. Van-e alsó vagy felső korhatára ennek a klasszikus táncnak? Nincs. De persze minél hamarabb kezdi valaki, annál jobb. Indiában a gyerekek gyakran 5–6 évesen kezdik tanulni. Nagyon különbözik ugyanakkor például a

balettől annyiban, hogy a bharáta nátjamban minél idősebb valaki, annál kifejezőbben tud táncolni, mivel az említett három aspektus kombinációja a korral, az éréssel fejlődik. Ha láttad Shovana Narayan előadását, akkor válik egyértelművé, hogy ilyen magas szintet csak jó képzéssel, sok-sok évnyi gyakorlattal, kemény munkával és tehetséggel lehet csak elérni. Mit szeretsz a legjobban ebben a táncban? Véleményem szerint bármilyen táncstílus fitten és egészségesen tud tartani, de csak a klasszikus indiai tánc tudja megérinteni a lelked. Valóban érzem ennek a táncnak a spirituális gyökereit. Ahogy említettem már, ennek a táncformának három különböző aspektusa van, és amikor ezek egyszerre vannak jelen, akkor a tested, az elméd és a lelked egységet alkotnak. Minden egyes történetben, amit előadunk, azonosulnunk kell a szereplővel. Nem lehetünk azok, akik egyébként vagyunk, ki kell lépnünk a testünkből, az elménkből, és azzá az adott karakterré kell válnunk, legyen az egy fiatal lány vagy egy öregember. Ez szélesíti a látókörünket, hiszen el kell gondolkozni róla, hogy mit tett volna ez a figura, vagy mit tenne? Gondolatban vissza kell menni abba a korba, amelyikben az adott szereplő élt. Nem tudom, hogy létezik-e bármilyen másik táncműfaj, ami ennyire teljes és egyedülálló. Szeretnék megosztani egy rövid történetet, amit indiai utazásaim során tapasztaltam: Akárhány templomba látogattam el, a falon mindegyikben kétezer éves táncjeleneteket ábrázoló szobrokat, faragott alakokat láttam. Olyannyira lélegzetelállító élmény volt ez, hogy rengeteg kérdésem támadt. Ki készítette ezeket a szobrokat? Hogyan? És hogyhogy mindmáig fennmaradt ez a tánc? Így már talán érthető, miért is lettem bharáta nátjam-táncos. Úgy gondolom, osztozom a nagy felelősségben, hogy ezt a táncot továbbvigyem, és szeretetét terjesztve ízelítőt adjak belőle világszerte. TÓTH Mariann

U N I V P É C S — 39


Február 19-én ismét megnyitotta kapuit a Táncoló Egyetem. A Pécsi Tudományegyetemen 2000 óta működik a program, mely idő alatt 30.000 résztvevő tanulhatott a különféle tánc- és mozgáskurzusokon. A két Guinness-rekorddal is büszkélkedő projekt a PTE hallgatói, dolgozói és városunk felnőtt lakosai számára is nyitott, kiváló lehetőség a találkozásra, kulturált szórakozásra, testmozgásra. A 2017/2018. tanév tavaszi szemeszterében alakformáló táncaerobik, boogie-woogie, rock and roll, swing, hastánc, hip-hop, horvát, szerb, makedón táncok, kubai salsa, latin táncok, önvédelem, társastánc és zumba, továbbá dolgozói társastánc és dolgozói zenés tornafoglalkozások indultak. Kuriózumnak számít a 2016 ősze óta Parkinson-kórral és sclerosis multiplex-szel élő számára működő kreatív tánc. A Táncoló Egyetem egyedülálló kezdeményezés a hazai felsőoktatásban, ahogy a szintén itt működő PTE Táncegyüttes is. E csapat 2011-ben alakult, tagjai az intézmény hallgatói, akik már komoly tánctudással érkeznek hozzánk. Számos műfajban mutatnak be koreográfiákat országszerte. Három önálló, egészestés táncestjüket több színház is műsorára tűzte már. Olyan hírességek táncosaiként szerepeltek eddig, mint például Tóth Gabi, Bereczki Zoltán, Király Viktor vagy a Halott Pénz, de felléptek már spanyol flamenco zenekarral, szimfonikus zenekarral, ír, nigériai és madagaszkári énekesekkel is, 2015-ben pedig az amerikai Harvard és Princeton egyetemek nyolcpárevezős legénységét buzdította cheerleading formációjuk. Ez utóbbi műfajban két alkalommal nyerték meg a hazai felsőoktatási intézmények között megrendezett Interregionális Kupát.

www.tancolo.pte.hu 40 — U N I V P É C S


Egyetem az aktív állampolgárokért

A PTE szenátusa 2017. decemberben elfogadott egy határozatot, ami alapján a tavaszi félévtől elindul egy új oktatási program, Egyetem az aktív állampolgárokért címmel. Ez egy karokon átívelő program lesz – alapvetően a ZEN mintájára –, a kurzusok és a hallgatók is bármely karról érkezhetnek. A program célja az állampolgári aktivitással, a demokráciával, a civil társadalommal kapcsolatos ismeretek és érzékenység erősítése, lehetőleg nem frontális oktatási módszerekre támaszkodva. Később a kurzuscsomaghoz kutatási tevékenységet és egyéb rendezvényeket is szeretnének csatolni. A programot Zeller Judit és Polyák Gábor szervezik. A demokrácia tulajdonképpen egy cselekvési mód. Azt gondolom, a cselekvési módot nemcsak mint ismeretanyagot, hanem mint működési elvet sem látják a diákok, sem az általános iskolában, sem a középiskolákban, de még az egyetemeken sem. – nyilatkozta lapunknak Polyák Gábor. Nemcsak a nagypolitikára kell itt gondolni, hanem egyáltalán arra, hogy mit tehetünk a környezetünkben a változásokért. Például ha nem tetszik, hogy gazos a környék, akkor a saját házam előtti részt rendbe teszem, de tudom ezt akár mozgalommá fejleszteni, hogy az egész utca szép legyen. Úgy látom, hogy más országokban, ahol nem éltek évtizedeket kommunista unalomban, azért ezek a dolgok valamivel jobban működnek. Nyilván Németországban vagy Hollandiában sem tökéletes minden, de ott az állampolgárok nem azt várják, hogy majd valaki más, akár az állam vagy politika megcsinálja helyettük, hanem tudják, hogy ők maguk is tudnak tenni valamit. Ezt az attitűdöt szeretnénk erősíteni. – tette hozzá Zeller Judit.

Keress rá erre a Messengerben vagy a Facebookon:

@ptedem

ZENe füleidnek! 2012 januárjában indult útjára a Pécsi Tudományegyetemen egy egyedülálló kulturális-oktatási kezdeményezés, a Zenélő Egyetem (ZEN). A ZEN célja karközi kurzusok, workshopok, rendezvények, munkatapasztalat-szerzési akciók keretében zenéhez értő, kérdező, kritikus, érzékeny emberek képzése, akik a megszerzett ismeretekkel, gyakorlati tudásokkal személyes és zenei pályafutásuk kiteljesedéséhez kerülhetnek közelebb. A ZEN kurzusai és workshopjai az egyetem minden polgára számára nyitottak és ingyenesen látogathatók. Zenetörténettel, kortárs kezdeményezésekkel és zenekarokkal kapcsolatos, sokszor reflektív programjaink azt hivatottak elérni, hogy minél többen járjanak nyitott szemmel, ha a minket körülvevő populáris kultúra és zeneipar kerül szóba.

A tavaszi szemeszter kurzuskínálata: NAGYÍTÓ KURZUSOK — Hajó a Dunán – Rock&Roll a Hajón - komplex kulturális tér menedzsmentje — Mi a jazz? Mi a pop? — Majdnem 30 év – a magyar zenei szakújságírás belülnézete — A popzene intézményrendszerei: Artisjus és Hangfoglaló Program — Zene és társadalom — Így hallgattok ti! – korok, professzorok, popzene

SZAKMAI GYAKORLATOK, WORKSHOPOK — Hang-, fény- és vizuáltechnikai gyakorlat // workshop-vezető: Urbán Ernő — ZEN – SESSION színpadi gyakorlat // workshop-vezető: Baksa Péter

TELJES INTERJÚ: WWW.UNIVPECS.COM

Pécsi Tudományegyetem Zenélő Egyetem

E-mail: egyetemzenelo@gmail.com www.facebook.com/zeneloegyetem

FITNESS CLUB IN THE HEART OF THE CITY

NE CSAK A KÖNYVEKET BÚJD A TANÉV SORÁN! Fitness-Csoportos órák- Személyi edzés Az első látogatás csak

500 Ft*

*További info a weboldalon.

www.life1.hu life1fitnesspecs

U N I V P É C S — 41


42 — U N I V P É C S


INTERNATIONAL VIDEO PITCH

Parázs a szívnek

szerelmesfilm középhaladó boldogtalanoknak Vámos Zoltán Pécsen végzett orvosként, jelenleg mentőorvos, aneszteziológus, a koponyasérülések kutatója – és filmrendező. Nem feltétlenül ebben a sorrendben. Első nagyjátékfilmjének legfőbb koprodukciós partnere a 650 éves pécsi egyetemalapítást ünneplő Pécsi Tudományegyetem volt. A 93 perces film több jelenetét Pécsett forgatták, a statiszták között sok pécsit fel lehet ismerni, sőt, még a PTE orvoskarának, klinikájának dolgozói is fel-feltűnnek egy-két jelentben. A film 19 helyszínen, 16 nap alatt, 969 csapóval és 18,7 órányi nyersanyaggal készült el. Főszereplője Szabó Erika és Viktor Balázs. Aki eddig látta, nem mondhatja, hogy szokványos szerelmi történetet látott: az alkotás voltaképpen a Peer Gynt modern feldolgozása. A film bemutatójára a pécsi Cinema Cityben került sor 2017. december 7-én, majd 2018. január közepétől került a mozikba országszerte. INTERJÚ: WWW.UNIVPECS.COM

WIN CASH RECOGNITION FOR YOUR INNOVATION! HAVE A STARTUP BUSINESS IDEA OR AN EXISTING BUSINESS MAKE A 2 MINUTE VIDEO AND A ONE PAGE BUSINESS OUTLINE ABOUT YOUR PROJECT GET FEEDBACK ABOUT YOUR IDEA OR PROJECT FROM PROFESSIONAL BUSINESS EXPERTS

WIN $1500 (local awards 1st place winner $750 and 2nd place $250, final international awards 1st place $750, 2nd place $250)

DEADLINE: 19 MARCH 2018 Students are invited to submit their ideas in the form of a 2 minute video pitch and a one page business outline. Submissions are judged by an international panel of investors and business professionals. Winners will be announced on 23th April 2018. Further information and registration:

internationalvideopitch.org

Valaha madarak voltunk Nem mindennapi esemény keretén belül elevenedett meg az egyetemes cigány kultúra Pécsett, a Kodály Központban 2017. december 19-én. Az előadás a cigány kultúra sokszínűségét mutatta be több mint kétszáz közreműködővel, a zene-, tánc-, színház-, ének-, film- és képzőművészet összefűzésével. A darab zenei világa különleges gyűjtemény a világ különböző tájairól, amely – részben a PTE Táncegyüttesnek köszönhetően – kiegészült a táncművészettel. A koncert legfontosabb mondandója az volt, hogy a kultúrák találkozásával az emberek közötti szakadékot képesek lehetünk áthidalni. Az oratóriumjellegű műsor társrendezője az egyetemalapítási jubileumot ünneplő Pécsi Tudományegyetem volt.

PARTNERS UNIVERSITY OF PÉCS Faculty of Business and Economics

SPONSORS

U N I V P É C S — 43


JUBILEUMZÁRÁS A novemberi Alan Walker nevével fémjelzett Bye-bye 650 rendezvény után azt hiszem, finoman fogalmazva is felemás érzések töltötték el mindazokat, akik valamilyen formában végigkövették a PTE 650. évfordulója alkalmából szervezett jubileumi rendezvénysorozat mozzanatait. Biztosan így kell lezárni egy ilyen emlékévet? Vártunk valami mást. Megkaptuk: a PTE Integrált Művészeti Csoportjának tagjai, ép és fogyatékossággal élő hallgatók, munkatársak, december elején A teljesség felé című kortárs táncelőadással búcsúztak a jubileumtól. Talán mindannyian tartunk az olyan koprodukcióktól, ­amelyekben egészséges és fogyatékkal élő emberek vesznek részt. Azt hiszem, ez nem csak abból a sajnálatos tényből fakad, hogy még mindig nem igazán tudjuk egyenlő partnerként, megfelelően kezelni a fogyatékkal élőket; hanem abból is, hogy napjainkban különös divattá vált mozgáskorlátozott emberek alkalmazása különböző előadásokban. Ezek többnyire abból állnak, hogy egy-két kerekesszékes megjelenik a színpad közepén, akikkel, mivel különösebb szerepet nem kapnak, mintha a szentimentalizmus valamiféle giccses formáját próbálnák feléleszteni a résztvevőkben. Őszintén szólva mindezzel csupán azt a hatást érik el a készítők, hogy a nagy adag cukormázzal leöntött előadás alatt és után mind a szereplők, mind a kicsit is gondolkodó nézők meglehetősen kínosan érzik magukat. A teljesség felé viszont éppen ebben a vonatkozásában volt forradalmi és zseniális, ugyanis egy látássérült hallgató, egy spanyol önkéntes, mozgássérültek és egészségesek olyan produkciót alkottak, amelyben a szereplők és a nézők is jól érezték magukat. A darab nagyon fontos társadalmi és morális üzenetet hordozott, ám ettől függetlenítve is komoly művészeti értékkel bírt. Az előadást követő stúdióbeszélgetésen ezt az értékelést a zenéért felelős Kopeczky Péter is megerősítette. 44 — U N I V P É C S

Hangsúlyozta, hogy a munkálatok kezdetén szkeptikus volt, hiszen tudta, olyan produkcióban nem akar közreműködni, ami önmagában nem minőségi. Amint azonban a próbák során megbizonyosodott a szakmai színvonalról, azonnal igent mondott a felkérésre. A táncszínház mindhárom felvonása az elmúlt 650 év ­egy-egy aspektusát próbálta megragadni: először a középkori egyetemalapítás, majd az újkori események, végül Weöres Sándor, aki maga is a PTE alumni hallgatója, A teljesség felé című művéből kiindulva, a legújabb kori (egyetemi) élet elevenedett meg a szemünk előtt. Ahogy a készítők fogalmaztak, 650 évet nyilván nem lehet eltáncolni, az ebben az időszakban történt események csupán kiindulópontot, irányvonalat jelentettek egy főként improvizációra épülő produkcióhoz. Igen, egy fogyatékkal élőkre is aktívan építő improvizácós előadásról volt szó: ha a helyzet éppen úgy kívánta, Magdali Csaba, a Támogató Szolgálat vezetője visszaigazította a rossz helyre érkező látássérült Lillát; lebénult emberek gondosan megkoreografált jelenetekben felállnak a kerekesszékből és mozgáskorlátozottak egészséges szereplőtársaikat tartották hosszú percekig a levegőben. Mindehhez teljes egymásra hangolódásra volt szükség, ami egy képzőművészeti projekt keretében valósult meg először, melynek eredményeit a kiállítás után csodálhattuk meg a próbákon készült fényképekkel egyetemben. Sokkal kevesebben láttuk ezt a produkciót, mint amen�nyiünknek kellett volna. Az előadás után azonban a JESZ ünnepélyesen bejelentette, hogy bármikor szívesen otthont ad újra a csoportnak, így reméljük, a jövőben még többen megtapasztalhatják azt, amit Hágen Zsuzsa rendező csak így foglalt össze: Mindenki sérült… meg mindenki teljes. SZABÓ Bianka


Küzdelem, játék, katarzis A JESZ belülről

Ahány előadás, ahány rendező, annyiféle munkamorál. Részben talán ezért is szeretem a Janus Egyetemi Színházat, mert mindig tanulok valami újat, valami többet a színházról, a társaimról, és persze magamról is. 2015 őszén felvételiztem a színházhoz, amikor már majdnem minden színjátszó csoportban megfordultam Pécsen, de még mindig borzalmasan izgatott, hogyan is kell a szó legnemesebb értelmében színházat „csinálni”. Szerencsémre nem csak én szerettem volna valamit nagyon a színháztól, hanem a színház is tőlem. Felvettek. Azóta részt vettem az Örömöcskék, vétkecskék, a Kőműves Kelemen, a Fluxus, és a Vérnász című előadásokban, illetve rendezőasszisztensként dolgoztam a Medvevárban is, Kocsis Gergely mellett. Azt hiszem, nem is kizárólag maga a játszás érdekelt, mindent tudni akartam, ami csak a szakmához kötődik, kezdve a kellékektől, a jelmezeken keresztül, a hangon és a fényeken át, az írástól és dramaturgiától, egészen a súgásig. Persze, ez így nagyon jól hangzik, de sokszor a hátunk közepére sem kívántuk az egészet. 2016 őszén a Kőműves Kelemen mozgásszínházi oratóriumon dolgoztunk Kányádi Szilárd rendező, Györfi Csaba koreográfus és Moldován Blanka zeneszerző kezei alatt, ahol az első pár hétben a tréningek mellett kizárólag a dalok megtanulásával foglalkoztunk, minden áldott nap. Tehát sokszor úgy nézett ki a menetrend, hogy reggeltől fél 6-ig egyetem, utána 6-tól próba, este 11-ig, de volt, hogy éjfélig, vagy még tovább is, majd másnap megint egyetem, megint próba és így tovább. Olyan tempót diktáltak, mint a professzionális színházakban, és nekünk lépést kellett tartanunk, amellett, hogy „főállásban” mégiscsak hallgatók voltunk. De ez nem panaszkodás, félreértés ne essék, tudtuk, hogy magunk vállaltuk ezt a sokszor lemondásokkal és feszültséggel járó, megterhelő hobbit, de visszatekintve igazából – az emlékezés jótékony homályán át –, már egészen úgy tűnik, hogy ez volt az egyik legjobb próbaidőszakunk.

Bármelyik darabról is legyen szó, a legnehezebb időszak mindig a főpróbahét, amikor megpróbáljuk végső formájára csiszolni a darabokat. A legtöbb feszültség ekkor jön elő. Sokszor türelmetlenek vagyunk egymással, és magunkkal szemben is, próbálunk megfelelni az elvárásoknak, és fejlődni is, ha lehet. A próbákon kívül a darab létrehozásának legizgalmasabb mozzanata minden bizonnyal a premier, amikor beül a közönség a nézőtérre, és tétje lesz minden mondatnak, minden mozdulatnak, amit csinálunk. Halljuk a reakciókat, a lélegzetvételeket, és érezzük az energiákat, amiket kapunk, akkor jön el az a pillanat, amikor mi, játszók is újra elkezdünk nevetni a már untig hallott vicceken. Egy csapásra minden értelmet nyer: minden a színházban töltött óra, minden lemondás, minden sírás és minden nevetés. Közhely, hogy a színész csak a tapsért dolgozik, közhely, de csak addig, míg a premieren ki nem állsz a társaiddal együtt a fénybe, és a taps közben végig nem gondolod, mennyi minden történt, míg ide eljutottatok. HETESI Júlia

Vérnász február 13–14. 19.00 | Mizantróp február 20., 22. 19.00 Bemutató: A tékozló fiú – színpadi játék a bibliai történet alapján – ősbemutató március 25. 19.00 A reformáció 500 éves. Nincs ennél jobb alkalom, hogy elgondolkodjunk vallásról, a vallásosságról, saját hitünkről, hitetlenségünkről. Megpróbáljuk ezt olyan bátran tenni, hogy elérjük a bűnbánás határait. Aztán meglátjuk, hogy ehhez mennyi köze lesz a nézőnek. Az előadást Tóth András Ernő rendezi. Továbbra is műsoron: Keresztesi József: Medvevár, avagy tragikomédia a pannóniai Janus püspök futásáról és elragadtatásáról Info: http://jesz.pte.hu/ U N I V P É C S — 45


Kívülről befelé, föntről le Életünk során rengeteg döntést kell meghoznunk. Igaz, ezek jelentős részét nem is feltétlen így fogjuk fel. Én személy szerint nagyon rosszul viselem a döntéshelyzeteket, vagyis inkább a következményeket; a döntéseimmel járó felelősségvállalást, így ennek terhe alól szeretem kihúzni magam. Épp ezért, mielőtt választanék, mindig felhívom a szüleimet vagy a legjobb barátnőmet, hogy megkérdezzem az ő véleményüket is. Mondjuk ez nem feltétlen jelenti azt, hogy minden helyzetben meg is fogadom ezeket a tanácsokat, de mindenképpen átfogóbban tudok gondolkodni a kérdésről, ha más nézőpontokat is megismerek. A komolyabb kérdések kapcsán viszont eddig egyértelműen a listázás technikája vált be nekem a legjobban. Mindig előbb egyben vizsgálom meg a kérdést, majd részleteiben, végül megint egészében próbálom nézni. Kívülről befelé, föntről le. Szinte táblázatszerűen gondolkozom, és ebben az esetben az érzelmeknek helye nincs: a lehetőségek mérlegelésének ezen a szintjén a lehető legobjektívebb módon, kizárólag a tényekre hagyatkozom. Ekkor minden csak fekete és fehér. Az árnyaltabb dolgok megvizsgálása, az emocionális vonal csak ezután jöhet. Meglehetősen grafomán vagyok, így gyakran előfordul, hogy több listát is készítek, aláhúzok, rajzolok, satírozok, addig is, míg írok, gondosan össze tudom szedni a gondolataimat, illetve a saját struktúrámat követve átlátható rendszert hozok létre. Gyakran még a napi teendőimet is kiírom magamnak egy postitre, hogy lássam, mi mindent kell elintéznem, ráadásul nagyon szeretem kipipálni azt a tételt, amivel már megvagyok. Valamiért ragaszkodom ehhez a gesztushoz. Ha nagyon nem jutok dűlőre, elrakom a listát, és pár nap múlva veszem csak elő újra, hisz sok esetben az érzéseim, a hangulatom is befolyásolják a döntéseimet, mert akármennyire is igyekszem racionálisan gondolkozni, érveket felsorakoztatni az adott kérdés mellett, illetve ellen, azért végső soron mégiscsak a szívemre szoktam hallgatni a legtöbb esetben. A kisebb döntéseknél gyakran eszembe jut az a mondás, hogy „Ha nem tudsz dönteni két dolog között, dobj fel egy érmét, amíg pörög a levegőben, észreveszed majd, melyik oldalnak szurkolsz jobban.” – és ha más nem, ez mindig segít nekem eldönteni, hogy valójában melyiket is szeretném jobban. HETESI Júlia 46 — U N I V P É C S

„Akkor ugrunk, ha közel az árok” Vajon mi alapján hozunk döntéseket? Az én válaszom egyszerű és főként egy olyan falusi bölcsességből származik, amit a dédszüleimtől és apukámtól tanultam meg. Így hangzik: „Akkor ugrunk, ha közel az árok”. Elismerem, ez így elsőre egy kicsit bagatellnek hathat, ám nekem mégis gyakran segít. Az emberek első benyomása általában valami ilyesmi velem kapcsolatban: „Na tessék, ő aztán baromi céltudatos és határozott csaj”. Az igazság azonban az, hogy “túlgondolkodós” és határozatlan vagyok. Nehezen és lassan döntök. Hiába jegyzetelős technika, pro-kontra lista vagy hosszas elmélkedés. Két dolog van viszont, ami tényleg működik: a HATÁRIDŐK és a KAPCSOLATOK. Egyértelműen határidő függő vagyok, legyen szó munkáról, szabadidőről vagy komolyabb kérdésekről. Határidő alatt is az utolsó utánira gondolok, amikor már tényleg nem opció a határozatlankodás és a kifogáskeresés. Mindig eljön az a pillanat, amikor tényleg át kell ugrani azt a címben említett bizonyos árkot, különben beleesel, és nem jutsz egyről a kettőre. Sokszor, ha nem ugranék, nem csak magamat hoznám kellemetlen helyzetbe, hanem a körülöttem élőket is. Így nincs választás, az utolsó utáni deadline ráncba szed, és döntésre kényszerít. A másik tényező a kapcsolatok. Nagy ajándék, hogy ezidáig mindig jó helyen voltam, és most is ott vagyok. Fantasztikus emberek vesznek körül, legyen szó családról, barátokról, munkatársakról vagy az újságírásnak köszönhető emlékezetes interjúalanyokról. Amikor nincs határidő vagy éppen kevésnek bizonyul, egy-egy találkozás mindig rendbe rak és rámutat arra, merre is kellene továbbmennem. Érdekes megtapasztalni, ahogy a Gondviselés utamba sodorja azokat az embereket, akik egyértelműen kimondják azokat a gondolatokat, amikkel általában én is tisztában vagyok, csak nem tudom vagy éppen nem merem olyan világosan megfogalmazni őket. Olyan ez, mint egy tükörbe nézés. Ha pedig egy számomra fontos ember felelős a határidőim betartásáért, az jelentősen megnöveli a döntési mechanizmusaim hatékonyságát. Ha ez a két segítő tényező szintetizálódik, az már non plus ultra. SZABÓ Bianka


W u E n B i A v J p Á e N c L s.com Ó + 13

Tizenhárom új oktató érkezett a Művészeti Karra, mind fiatalok, és mind érdekes dolgokat alkotnak. Január 11-én este mutatkoztak be a Nádor Art&Med Kulturális Központban, a Széchenyi téren, egyetlen sokszínű kiállítással. Az, hogy ennyi fiatal oktató kezd tanítani a Művészeti Karon, annak köszönhető, hogy új irányok felé nyit és új szakokat indít a kar.

2D/3D-röntgen a pécsi klinikán

Üzembe helyeztek egy 2D/3D képalkotó rendszert a PTE Klinikai Központ Ortopédiai Klinikáján. Ez az egyetlen olyan röntgenkészülék, mely lehetővé teszi a teljes test torzításmentes, 3D rekonstrukcióra alkalmas leképezését álló, vagyis terhelt helyzetben, ultra alacsony sugárdózis mellett.

Üdv Pécsen!

„Pécsre jönni volt a legjobb döntés, amit eddigi életetekben hoztatok!” – biztatta Tarrósy István külügyi igazgató az orientációs napon, február 5-én a Tudásközpontban összegyűlt külföldi diákokat. Aznap a legtöbben Erasmus ösztöndíjjal vágtak neki pécsi életüknek.

Elindult a PTE gigaberuházása!

Már el is kezdődtek a Modern Városok Program legnagyobb durranásának szánt építkezés alapjai: az orvoskaron már állnak a gépek, és egy teljesen új épületszárny létrehozásán dolgoznak. Mint ismeretes, Magyarország kormánya a Modern Városok Program részeként közel 25 milliárd forinttal támogatja a PTE-t, melynek célja a külföldi hallgatói létszám növelése, és az ehhez szükséges infrastrukturális feltételek biztosítása.

I M P R E S S Z U M Alapító: Pécsi Tudományegyetem | Felelős kiadó: dr. Bódis József | Kiadó: Pécsi Tudományegyetem, | 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. Főszerkesztő: Harka Éva | Lapszerkesztő: Balogh Robert | Tördelőszerkesztő: Hirth Attila | Olvasószerkesztő: Schmidt Renáta Képszerkesztő: Csortos Szabolcs, | Fotó: Horváth Attila, Márk Mirkó, Vágner Dávid | Újságíró munkatársak: | Goldmann-Görög Viktor, Hetesi Júlia, Horváth Attila, Kalányos Péter, Schmelczer-Pohánka Éva, Schmidt Renáta, Szabó Bianka, Tóth Áron, Tóth Emese, Tóth Mariann, Vermes Nikolett | Címlap: Farkas Tündi, Csortos Szabolcs | Képregény és infografikák: Brezony Csilla Hirdetési tanácsadó: Jusztinger Brigitta | e-mail: jusztinger.brigitta@pte.hu Szerkesztőség: | 7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4., I. emelet 123. | Telefon: 72/501-500/12122 e-mail: univpecs@pte.hu | http://www.univpecs.com Nyomda: Sprint Nyomda Kft., 3516 Miskolc, Ács utca 12. | ISSN 1586-1767 A szerkesztőség kéziratokat nem őriz meg és nem küld vissza. A szerkesztőség a hirdetések tartalmáért nem vállal felelősséget.


Kedves Olvasóink Köszönjük, hogy válaszoltatok a Belső médiával foglalkozó kérdőívre, így az UnivPécs a legismertebb PTE-s magazin! Köszönjük, hogy minőségi lapnak tartjátok az UnivPécset!

UnivPécs szerkesztőség

A PTE Belső média kutatást 2017. decemberben végezte a PTE KTK Marketing Intézete.

Univpecs 2018 1 magyar web  
Univpecs 2018 1 magyar web  
Advertisement