Page 1

klaff: 120 mm

bakside: 155 mm

«Dette er en annerledes og uvanlig underholdende fagbok – praktisk orientert og med svært gode eksempler og tips. Med hjelp fra historiefortelling, retorikk og kreative metoder viser Skriv så det selger veien til gode, selgende tekster innenfor mange sjangre.» rune semundseth, businessmastering as, forretningsutvikler, foredragsholder og forfatter

– – – – – –

«Christine Calvert skriver lett, morsomt og givende. Det er sjelden jeg ser fram til å lese en fagbok på sengen, men denne er unntaket!» kristin hessen olsen, informasjonsdirektør, nexans

inspirasjon og skrivelyst! økt målgruppefokus en retorisk verktøykasse kunnskap om ulike måter å bygge opp tekster på økt sjangerbevissthet masse morsomme eksempler

Når du har lest denne boka, vil du overtale og overbevise gjennom tekstene dine, gjennom bevisst bruk av forskjellige virkemidler. Sett i gang – skriv så det selger! ISBN 978-82-15-02086-0

9

788215 020860

c h r i s t i n e c a l v e r t har jobbet med tekst i snart 20 år, i reklamebyrå, informasjonsavdeling og som seniorkonsulent. Hun driver eget firma – Tekstdoktor – i tillegg til å forelese i reklame og journalistikk på Norges Kreative Fagskole. Calvert har også skrevet boken Skriv for nettet – kort og godt (2004 og 2010).

christine calvert

Skriv så det selger! en bok for deg som vil overtale og overbevise

2. utgave omslag: blæst | s. hole

isbn 978-82-15-02086-0

foto: pappa john calvert

Skriver du brosjyre- eller reklametekster? Jobbsøknader, pressemeldinger eller viktige e-poster? Denne boka gir deg en mengde praktiske tips du kan ta i bruk med én gang for å skrive tekster som treffer. På en enkel og engasjerende måte forteller den deg helt konkret hva du må gjøre og hvilke teknikker og verktøy du kan bruke i selgende tekster. Boka gir deg blant annet:

christine calvert skriv så det selger 2. utgave

vil du overbevise med tekstene dine? Skriv så det selger er en morsom og lettfattelig bok om teknikker vi alle kan bruke for å gjøre det lettere å skrive.

«Stappfull av gode eksempler og praktiske råd – og veldig morsom!» helene uri, forfatter og språkviter

rygg: 8 mm


Skriv s책 det selger!


christine calvert

Skriv s책 det selger! en bok for deg som vil overtale og overbevise


© Universitetsforlaget 2012 1. utgave 2008 2. utgave 2012

ISBN 978-82-15-02086-0

Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med rettighetshaverne er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning og kan straffes med bøter eller fengsel.

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo

www.universitetsforlaget.no

Omslag: Stian Hole Layout: Sissel Tjernstad/Universitetsforlaget Trykk og innbinding: AIT Trykk Otta AS Boken er satt med: Charter 10/14 pkt. Papir: 100 g Amber 1,2


Innhold Forord....................................................................................... 11 1 Å selge er å brenne for noe..................................................13 Hold deg til én hovedidé...........................................................18 Se for deg den du skal skrive til................................................18 Sett deg inn i avsenderens sted.................................................19 Skriv med entusiasme..............................................................19 Skriv som du snakker...............................................................19 Skriv korrekt...........................................................................19 Vær personlig......................................................................... 20 Unngå klisjeer........................................................................ 20 Når du er ferdig – les høyt....................................................... 20 2 To modeller du må kjenne til.............................................. 22 USP – én hovedidé.................................................................. 22 Spørsmål om det du skal selge................................................ 24 Kundeservice........................................................................ 25 AIDA...................................................................................... 28 Det enkle er ofte det beste...................................................... 30 3 Hva skal du selge?............................................................... 32 What’s in it for me?................................................................. 33 Egenskaper.......................................................................... 34 Fordeler............................................................................... 34 Dypere fordeler..................................................................... 35


6

skriv så det selger!

Hva så?.................................................................................. 35 Mye eller lite informasjon?...................................................... 36

4 Hvem skal du selge til?....................................................... 38 Målgruppe............................................................................. 38 Persona.................................................................................. 39 5 Skrivetips............................................................................. 42 Før du starter......................................................................... 42 Når du starter......................................................................... 43 Bry deg om leseren................................................................ 44 Tro på produktet................................................................... 44 Bruk enkle setninger og ord.................................................... 45 Bruk bilder i språket .............................................................. 45 Tenk på rytmen..................................................................... 45 Bind setningene sammen....................................................... 46 Tvangsskrive......................................................................... 46 Sikt høyt.............................................................................. 46 Modell: fisk............................................................................ 47 Modell: den omvendte pyramide............................................. 49 Om bruk av humor...................................................................51 6 I begynnelsen var ... tittelen.............................................. 54 Tilnærming 1 – analyse............................................................57 Tilnærming 2 – kreativ øvelse...................................................57 Direkte titler......................................................................... 58 Indirekte titler...................................................................... 58 Sammenlikning.................................................................... 58 Nyhet.................................................................................. 58 Hvordan.............................................................................. 58


7

Spørsmål............................................................................. 59 Provosere............................................................................. 59 Ordspill............................................................................... 59 Samtale............................................................................... 59 Befaling............................................................................... 59 Grunnen til .......................................................................... 59 Uttalelse.............................................................................. 59 Kundehistorie.......................................................................60 Problem...............................................................................60 Problem/løsning...................................................................60 Invitasjon.............................................................................60 Sitat....................................................................................60 Henvend deg til en kjent person..............................................60 Positiv.................................................................................60 Negativ................................................................................60

7 Retorikk – mer enn å pynte på språket............................... 64 Retorikkens grunnstener........................................................ 65 Grunnsten 1: Inventio............................................................ 65 Grunnsten 2: Dispositio.........................................................66 Grunnsten 3: Elocutio............................................................ 68 Grunnsten 4: Memoria........................................................... 73 Grunnsten 5: Actio.................................................................74 Når det går galt – eksempel fra Høyre.......................................74 8 Historiefortelling – ved leirbålet eller på kontoret...... 78 Hvordan skal du skrive?.......................................................... 79 Produkter................................................................................81 Eksempel: Vanlig tekst........................................................... 82 Eksempel: Historie................................................................ 82


8

skriv så det selger!

9 Redigering – å finslipe diamanten...................................... 84 Litt om riktig språk................................................................. 84 Redigeringsjobben.................................................................. 88 Først lese gjennom................................................................ 88 Fjerne overflødig informasjon og strukturere............................ 88 Finpusse språket................................................................... 88 Formatere............................................................................ 89 Lese høyt og teste teksten.......................................................90 Helt til slutt............................................................................ 93 Vedlegg 1: Teksttyper.............................................................. 94 Annonse................................................................................. 94 Blogg..................................................................................... 94 Boards (se Storformat)........................................................... 98 Brosjyre................................................................................. 98 DM (se Salgsbrev)................................................................... 98 E-post.................................................................................... 98 Flyer (se Løpeseddel)..............................................................99 Internett og intranett (innhold)...............................................99 Internett (banner)................................................................ 100 Journalistisk artikkel............................................................ 100 Kundehistorie........................................................................ 101 Løpeseddel............................................................................102 Notat.....................................................................................103 Presentasjon.........................................................................103 Gjør det enkelt........................................................................... 103 Ikke bruk for mange tall i presentasjonen................................103 Husk å forberede det du skal si...............................................103 Pressemelding.......................................................................104 Salgsbrev (DM)......................................................................105 Store formater (boards).........................................................105


innhold

Vedlegg 2: Din sjekkliste....................................................... 106 Strategi................................................................................ 106 Salg..................................................................................... 106 Redigering........................................................................... 106 Visuelt...................................................................................107 Litt mer strategi.....................................................................107 Sjekkpunkt til slutt................................................................107 Litteratur...............................................................................108

9


Forord Kåre Valebrokk skal ha sagt følgende i et tv-intervju: «Å skrive er et helvete, men å ha skrevet er fantastisk.» Hva er det som gjør at mange av oss synes det er vanskelig å skrive? Selv de som er erfarne skribenter synes det kan være tungt – enten de skal skrive reklame, artikler, presentasjoner, notater, nettsider eller andre typer tekster. Noen synes det er vanskelig å bestemme seg for «hva de egentlig skal skrive». Andre sliter med å strukturere stoffet. Jeg synes det er tungt å begynne å skrive – antakelig bunner det i en frykt for ikke å få det til. Når jeg endelig har begynt og virkelig fått blod på tann ... er det på tide å spise lunsj eller gå i et møte. Kjenner du deg igjen? Målet med denne boken er å samle en rekke verktøy som gir deg (og meg) inspirasjon og ideer til forskjellige måter å bygge opp tekster på. Boken er skrevet med tanke på deg som jobber med skriving i en eller annen form. Ofte, eller av og til. I markeds- eller kommunikasjonsavdeling, personalavdeling, med eget nettsted, som student eller kanskje med egne tekster som skal bli til noe du finner ut av etter hvert. I denne boken skal jeg utforske ordet hvorfor. Hvorfor fungerer en tekst? Hvorfor er det slik at noen titler drar oss inn i teksten, mens andre er uinteressante – selv om de handler om det samme? Og, ikke minst, hvorfor er det slik at en historie gjør at vi følger med – på en helt annen måte enn andre tekster? Jeg vil at du skal lese denne boken med et «metablikk». Med andre ord, at du reflekterer, mens du leser, over hva du synes fungerer og ikke fungerer. Kjenn etter når du føler deg overbevist, og når du synes at undertegnede er helt på grensen til det tåpelige. Du skal både lese og kjenne etter at du leser, og hva du synes om det du leser. Vær kritisk, og velg ut det stoffet som passer for deg.


12

skriv så det selger!

Tekster er ikke bare skrevne tekster. En tekst kan like gjerne være en tale du skal lese eller noe annet du skal si. En godnatthistorie du finner på der og da. En opplevelse du forteller om for å overbevise andre. På mange måter kunne denne boken hett «Si det så det selger». Så hvorfor heter den da «Skriv så det selger!» Ja, hva tror du, da? Rett og slett fordi jeg mener at det vil selge bedre! Christine Calvert, Billingstad, april 2012

Mange, mange takk Takk til alle mine herlige reklame- og journalistikkstudenter. Takk til mine kolleger på Norges Kreative Fagskole. Takk til Hege Gundersen (ingen over, ingen ved siden), markedskvinne Jelena Doublinskaia, den alltid like begeistre(n)de Lars Mausethagen og alle andre på Universitetsforlaget. Takk til mine inspirerende bluesfrender i Green Carpet Band. Aller største takk til gutta mine, Erling (15), Jørn (13) og Øystein (evigung).


Kapittel 1

Å selge er å brenne for noe Det er første skoledag. Klasserommet lukter nervøsitet og hårspray. 54 spente reklamestudenter på Norges Kreative Fagskole sitter og lurer på hva de egentlig har begitt seg ut på. To år med reklame og merkekommunikasjon. De ser skrått på hverandre når de tror ingen ser det, og lurer på om de noen gang kommer til å bli godt kjent med alle disse andre, til dels snåle, menneskene rundt dem. Studielederen har holdt en flammende innledningstale og skremt vannet av dem, og så er det på tide for oss lærere å presentere oss. Én har dress. Én har kumønstret skjørt. Én ser ut som en fjortis (det er meg). Bevisst har vi valgt hver vår stil og hvert vårt budskap. Etter de fem andre lærerne er det min tur til å reise meg opp foran klassen. Med heavy, amerikansk aksent sier jeg: – Ja, uhm, hei, jeg hettah Christina Cælvert ... jeg ar litt narvøs foran store gruppe, altså ... Uhm ... jeg skal ha deruh i TEKST de to neste åruh. Dettuh er noe jeg BRENNE får, ikke sant? Og jeg gleduh meg velldig, altså. Vi skall nok bli godt skjent med hverandruh. Uhm ... åsså all unnervisning vill foregåh på ENGELSK. Det har deruh fått beskjed om, ikke sant? Total stillhet i rommet. Jeg ser måpende og skrekkslagne øyne, og hengende haker. – IKKE SANT, DERUH??? Noen nikker forsiktig – for å roe meg ned, antakelig. Andre ser lengtende mot utgangsdøra. Etter en slem, men ganske kort pause, sier jeg: Nei da,


14

skriv så det selger!

jeg bare tuller med dere. Vi skal selvfølgelig ha undervisning på helt vanlig norsk. Jeg lover at etter de neste to årene kommer alle dere til å skrive mye bedre enn dere gjør nå. Og det er nyttig selv om du ikke har tenkt å bli tekstforfatter! Lettelsen brer seg som en bølge i klasserommet, og flere er så sjokkert at de ikke riktig tør å fnise med én gang. Jo da, vel og bra, sier kanskje du. Men hvorfor forteller du meg dette? Jeg har jo kjøpt en bok om å skrive, ikke om å ha oppstart med studenter! Tenk litt gjennom hva jeg ville oppnå med å skremme studentene på denne måten: – – – –

Hva var det jeg skulle selge? Hvem skulle jeg selge til? Hva var hovedbudskapet? Hvilke virkemidler brukte jeg for å oppnå det jeg ville?

På samme måte skal du tenke hvis du skal si eller skrive noe som selger. Forbausende mange har ikke klart for seg hva de skal selge når de lager en presentasjon, for eksempel. Og hva skjer? Publikum sovner mens det ene lysarket etter det andre fullt av punktmerker lyser på lerretet. Gørr kjedelig, ikke sant? Eksemplet over tok jeg altså med i denne boken av to grunner: For det første har jeg lyst til å vise deg virkningen av å fortelle en historie. (Historiefortelling kommer jeg tilbake til i kapittel 8.) For det andre har jeg lyst til å dele et grunnpremiss med deg. Jeg mener at du, for å bli en dyktig, selgende skribent, må brenne for det du skriver om. Å selge handler om å overtale og overbevise. Det finnes selvfølgelig teknikker du kan lære deg, men det er ikke nok. Det som smitter er begeistring! Energi! Og før jeg tar helt av, kan jeg fortelle at vi selvfølgelig skal se på teknikker også. Tenk deg at du skriver en e-post. Renskriver et notat hvor du ønsker å få til noe. Forbereder deg til en medarbeidersamtale. Er i et salgsmøte.


Å selge er å brenne for noe

– Hvem snakker du til? – Hva vil du oppnå? – Hva skal mottakeren gjøre? Det finnes noen gudbenådede mennesker som kan selge hva som helst. Tenk på en riktig god prest, lærer eller bilselger. Det de ofte har til felles, er en evne til å begeistre seg selv, og en evne til å lytte og oversette produktfordeler til noe som møter mottakerens behov, enten det er evig frelse, eksponentialfunksjoner eller en gul kabriolet. De er gode til å bygge relasjoner. Slik kan du også tenke når du skal skrive. Den dagen du skriver for å bygge en relasjon til en leser, er du langt på vei til å skrive en god og selgende tekst. For å overtale og overbevise må du tro på budskapet. Mange gjør en grunnleggende feil: De skriver om det de skal selge, enten det er en idé eller et produkt, istedenfor å skrive til forbrukeren, og om fordelene ideen eller produktet gir. For en stund siden jobbet jeg som tekstcoach for en stor, norsk organisasjon. En av dem jeg jobbet med, slet med at ingen leste notatene hans. Dette var ikke bare noe han følte, men helt reelt – og grunnen til at jeg var blitt leid inn, var at de ønsket å finne ut om organisasjonen kunne dra bedre nytte av hans kunnskaper og erfaring. I løpet av første samtale spurte jeg ham: – Hvem er det du skriver for, da? Du kan kanskje gjette hva han svarte? – Jeg skriver for meg selv. Og her, som du sikkert skjønner, lå grunnen til at hans notater ikke ble lest.

15


16

skriv så det selger!

Hva er det så som skal til for at våre tekster skal bli lest? La oss si at du kikker i din overfylte innboks på jobben – du kan velge selv om det er den fysiske eller den digitale – og begynner å gå gjennom innholdet. En tekst fanger din oppmerksomhet, og etter å ha lest noen ord merker du at du er interessert. Vi kan late som om det er et tilbud om en konferanse. Hva gjør at du blir fenget? Teksten er relevant. På en eller annen måte berører teksten deg, slik at du kjenner at den handler om deg. Det betyr at teksten speiler din situasjon. Det er et eller annet ved innholdet som gjør at du kan nikke og tenke: «Ja, slik er det. Det skulle jeg gjerne ha visst mer om.» Først og fremst må innholdet være relevant. Men det er ikke nok. I tillegg, mens du kikker på teksten, merker du at ordene treffer deg. Hvis du er en IT-person, lærer du gjerne om det siste innen .NET eller SOAP, og liker ord som systemkrav og leverandørsikkerhet. Er du et personalmenneske, tenner du kanskje på ord som fasilitering, humankapital og coaching. Men det er ikke nok at selve ordene treffer, måten teksten er skrevet på, må også samsvare med det du ønsker å lese. Hvis du er en gründer, forventer du kanskje mer action og futt i en tekst enn hvis du er regnskapsansvarlig. Hva betyr dette, egentlig? At du som skal treffe noen med en tekst, må klare å leve deg inn i et annet menneskes situasjon. I tillegg, som jeg har sagt før, må du faktisk være begeistret for det du skal selge, og overbevist om at produktet eller ideen er bra. Da jeg skulle selge inn ideen til min første bok, Skriv for nettet, kort og godt, kontaktet jeg Universitetsforlaget. Vanligvis er ikke jeg en som er spesielt glad i å selge, men akkurat denne gangen var det faktisk ikke vanskelig i det hele tatt. Selvfølgelig måtte jeg tilrettelegge budskapet for forlaget. Hva er situasjonen til et forlag? Jo, forlaget lever faktisk av å selge bø-


Å selge er å brenne for noe

ker. Derfor måtte jeg putte inn noen ord om marked og pensum og behov. Disse ordene pakket jeg inn i en eske av begeistring og knyttet en sløyfe rundt, bestående av seriøsitet og vilje til å nå frister. (Flere gøyale metaforer som dette finner du i kapittel 7 om retorikk.) Du skjønner sikkert at jeg neppe kunne solgt inn en bok ved å snakke om meg og min forfattergjerning. På samme måte får heller ikke du solgt noe hvis du snakker om deg og ditt. Du kan gjerne snakke om hva du brenner for, men det skal, som nevnt over, være relevant for mottakeren. Én ting er å sette seg inn i mottakerens situasjon. Enda bedre er det hvis du klarer å berøre følelsene til mottakeren. I retorikken snakker vi om «hjertets og lommebokens argumenter». De fleste mennesker, spesielt de av oss som innimellom velger å barbere seg i ansiktet (eller la være), mener at de er rasjonelle. De setter pris på argumenter, sier de, som appellerer til fornuften. Og hva skjer? De kjøper BMW og Audi med motor fra Skoda og karosseri fra Fiat (eller hvordan det nå var ...). Eller hytte med fem gjesterom fordi det er en fornuftig investering. Eller pelsfrakk fordi det er et naturprodukt. Faktum er, og dette er det forsket masse på, at vi mennesker ofte kjøper ting som betyr noe for oss fordi det gir oss en god følelse (se for eksempel boken Emotional Branding (Marc 2001)). Derfor er det lurt og fornuftig, faktisk, å snakke til følelsene. La oss ta nettopp pelsfrakk som eksempel. Hm ... la oss skrive om en ulveskinnsfrakk for en mann. Hvis vi skulle ha appellert til fornuften, kunne ha vi skrevet slik: Hold varmen med Odin ulvepels Odin ulvepels er et naturprodukt som holder deg varm, selv på de kaldeste dagene. Odin ulvepels er fôret med vindtett membran og har store lommer med god plass. Med Odin ulvepels kan du være sikker på din komfort, uansett vær. Pelsen er sydd med doble sømmer og kommer i en hendig oppbevaringspose. Spesialtilbud nå, kun kr 28 900.

17


18

skriv så det selger!

Eller du kan appellere til følelsene ... Mann Alene mot elementene. Vinden uler mens du holder vakt over familien på fjellet. Alltid speidende. Alltid klar. Du vet at vårt harde klima krever din allestedsnærværende oppmerksomhet. En oppmerksomhet som er mer enn fysisk. Mer enn følelser. Derfor skal du holde deg varm og tørr med ulvepels. Ikke noe fjas. Bare ren, ubehandlet natur. Primitiv, fordi naturen er det. Odin ulvepels. Steinalderpris: kr 28 900.

Nå skal vi over til noen gode regler du kan legge deg på minnet. Flere av dem vil bli gjentatt i løpet av boken.

Hold deg til én hovedidé Det gjør det lettere for mottakeren å forstå hva du snakker om, og hvorfor det er viktig for ham/henne. Slik jobber for eksempel mange journalister. De skriver om en sak, og deretter barberer de bort det som er uvesentlig for saken. Hvorfor? Fordi det gjør det lettere for oss stakkers overbelastede lesere å se hva som er viktig. Journalistene gjør rett og slett «utvelgingsjobben» for oss. Mer om dette i kapittel 2.

Se for deg den du skal skrive til Én person. Ikke en gruppe. Dette kommer vi tilbake til i kapittel 4. Når jeg skriver denne boken, ser jeg for meg en mann som heter Lars og jobber med markedsføring. (Han har, så vidt jeg vet, ikke ulveskinnspels, men mange andre kvaliteter.)


Å selge er å brenne for noe

Sett deg inn i avsenderens sted Hva vil du oppnå med teksten? Hvorfor skal den skrives? Hvilket inntrykk skal leseren sitte igjen med?

Skriv med entusiasme Gjør det som må til for at du skal kose deg når du skriver. Noen trenger å sitte alene. Andre har favorittskriveklær eller spiser kontinuerlig. Kjenn etter hva du gjør når skrivingen svinger, og bruk det bevisst. Og hvis du har det helt pyton, kan du trøste deg med at du alltids kan redigere senere. Etter en kaffe.

Skriv som du snakker Rett fra leveren. Det gjør det lettere for deg å skrive, og det gjør at teksten din flyter på en naturlig måte. Etterpå kan du justere og rette opp, slik at språket ditt treffer leseren din. Du kan lese mer om retorikk i kapittel 7 og redigering i kapittel 9.

Skriv korrekt Det finnes ingen unnskyldning for å stave feil. Å bomme på og/å og pepre teksten din med to delte ord gjør at du virker uprofesjonell. Mer om dette i kapittel 9. Hvis mulig, er det alltid lurt å la minst én annen person lese teksten din – både for å lese korrektur og for å se om innholdet blir forstått slik du har tenkt. PS: «to delte» skrives slik: todelte.

19


20

skriv så det selger!

Vær personlig Skriv fra menneske til menneske. Bruk du og deg. Vi og oss. Skriv aldri «kunden» eller «dere», ikke i e-poster heller. Mer om e-poster i vedlegget om teksttyper.

Unngå klisjeer Klisjeer er språklige bilder eller uttrykk som brukes for ofte, og dermed blir utvannet. Eksempler er: «rød som en tomat», «få pepper for», «sterk som en bjørn». Nyere bidrag fra kongefamilien som «lysfontene» og «utagerende» begynner vel også å bli relativt oppbrukt. Det er heller ikke nødvendig å skrive «Nå er det snart jul, og ...» i november og desember.

Når du er ferdig – les høyt Du hører det med én gang hvis du har gjort en språklig eller innholdsmessig blemme. Ved å lese høyt kan du fange den opp før noen andre gjør det. Det viktigste med å skrive er at det er meningsfullt for deg. Da vil du oppdage at det er mye som går av seg selv. Hvis du blir bedt om å skrive noe, kan du gjerne tenke gjennom eller spørre hva poenget er, slik at du kan oversette det til noe som gir deg glede. En jeg kjenner er utrolig god på nettopp dette. Enten hun får en knowledge management-oppgave, blir bedt om å lede et stort prosjekt eller skrive en liten innstilling til toppledelsen, spør hun: «What’s the OBJECTIVE?» Så lenge hun forstår målet og meningen, kan hun begeistre og inspirere seg selv. Og det er nettopp det du må gjøre også.


Å selge er å brenne for noe

Det finnes selvfølgelig mange ulike rammebetingelser i en jobb. Kanskje du skal selge 52 ulike reisemål i en katalog? Eller skrive en brosjyre over alle årets bokutgivelser til et forlag? Jeg tror at du likevel kan hente opp din egen entusiasme ved å kjenne at du gjør en god jobb – kanskje ved hjelp av denne boken?

21


klaff: 120 mm

bakside: 155 mm

«Dette er en annerledes og uvanlig underholdende fagbok – praktisk orientert og med svært gode eksempler og tips. Med hjelp fra historiefortelling, retorikk og kreative metoder viser Skriv så det selger veien til gode, selgende tekster innenfor mange sjangre.» rune semundseth, businessmastering as, forretningsutvikler, foredragsholder og forfatter

– – – – – –

«Christine Calvert skriver lett, morsomt og givende. Det er sjelden jeg ser fram til å lese en fagbok på sengen, men denne er unntaket!» kristin hessen olsen, informasjonsdirektør, nexans

inspirasjon og skrivelyst! økt målgruppefokus en retorisk verktøykasse kunnskap om ulike måter å bygge opp tekster på økt sjangerbevissthet masse morsomme eksempler

Når du har lest denne boka, vil du overtale og overbevise gjennom tekstene dine, gjennom bevisst bruk av forskjellige virkemidler. Sett i gang – skriv så det selger! ISBN 978-82-15-02086-0

9

788215 020860

c h r i s t i n e c a l v e r t har jobbet med tekst i snart 20 år, i reklamebyrå, informasjonsavdeling og som seniorkonsulent. Hun driver eget firma – Tekstdoktor – i tillegg til å forelese i reklame og journalistikk på Norges Kreative Fagskole. Calvert har også skrevet boken Skriv for nettet – kort og godt (2004 og 2010).

christine calvert

Skriv så det selger! en bok for deg som vil overtale og overbevise

2. utgave omslag: blæst | s. hole

isbn 978-82-15-02086-0

foto: pappa john calvert

Skriver du brosjyre- eller reklametekster? Jobbsøknader, pressemeldinger eller viktige e-poster? Denne boka gir deg en mengde praktiske tips du kan ta i bruk med én gang for å skrive tekster som treffer. På en enkel og engasjerende måte forteller den deg helt konkret hva du må gjøre og hvilke teknikker og verktøy du kan bruke i selgende tekster. Boka gir deg blant annet:

christine calvert skriv så det selger 2. utgave

vil du overbevise med tekstene dine? Skriv så det selger er en morsom og lettfattelig bok om teknikker vi alle kan bruke for å gjøre det lettere å skrive.

«Stappfull av gode eksempler og praktiske råd – og veldig morsom!» helene uri, forfatter og språkviter

rygg: 8 mm

Skriv så det selger!  

Når du har lest denne boka, vil du overtale og overbevise gjennom tekstene dine, gjennom bevisst bruk av forskjellige virkemidler. Sett i ga...