__MAIN_TEXT__

Page 1

Mestringskatten

Mestringskatten (Coping Cat)

Kognitiv atferdsterapi for barn med angst Arbeidsbok

(Coping Cat) Kognitiv atferdsterapi for barn med angst Arbeidsbok

ISBN-13: 978-82-15-00894-3

ISBN-10: 82-15- 00894-1

www.universitetsforlaget.no

Philip C. Kendall Kristin D. Martinsen, Simon-Peter Neumer


Mestringskatten (Coping cat) Arbeidsbok


Mestringskatten (Coping cat) Arbeidsbok Philip C. Kendall Kristin D. Martinsen, Simon-Peter Neumer


© Universitetsforlaget 2006 ISBN-13: 978-82-15-00894-3 ISBN-10: 82-15-00894-1 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med rettighetshaverne er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Originalens tittel: Coping cat, 2nd Edition Originalens forfattere: Philip C. Kendall og Kristina A. Hedtke © Workbook Publishing, Ardmore, USA, 2006 Oversatt og tilrettelagt av Kristin D. Martinsen og Simon-Peter Neumer Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo www.universitetsforlaget.no Omslag og illustrasjoner: Marit Heggenhougen Sats: Marit Heggenhougen/CMYKdesign Trykk og innbinding: AIT Trykk Otta Boken er satt med: Meridien 12/16 Papir: 100 g Dito 1,25


Denne Coping cat-arbeidsboken er din!! Skriv navnet ditt, adressen og telefonnummeret p책 linjene nedenfor. Navn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefonnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


INNHOLDSOVERSIKT 1. time: Introduksjon til programmet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2. time: Gjenkjenne følelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3. time: Hvordan reagerer kroppen min? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 4. time: La oss slappe av og hva tenker jeg? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5. time: Hva bør jeg gjøre? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 6. time: Gjør du fremskritt? FRYKT-planen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 7. time: Begynn å øve! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 8. time: Mer trening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 9. time: La oss øve enda mer! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 10. time: Nå blir det vanskeligere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 11. time: Enda en sjanse til å øve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 12. time: Du klarte det! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Situasjonskort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Banken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Belønningsmeny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 FRYKT-stigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 FRYKT kort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Følelsestermometer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Smarte ting å gjøre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Diplom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89


1. TIME: INTRODUKSJON TIL PROGRAMMET Hei! Jeg heter Mestringskatten, eller på engelsk Coping cat. Vi skal, sammen med terapeuten din, jobbe sammen i ukene fremover. Hver gang vi møtes, skal vi gjøre forskjellige oppgaver sammen. Det ser kanskje ut som om det blir mye arbeid i denne boken, men ta det med ro. Det er ingen prøver eller karakterer på noen av oppgavene. Slapp av – vi skal ha det hyggelig mens vi jobber sammen. Før vi begynner, vil jeg presentere meg selv. Jeg synes det er lettere å jobbe med noen når jeg vet litt om dem. Jeg begynner med begynnelsen. Jeg ble født 3. september 1996. Jeg har 2 søstre og 3 brødre. Da jeg bare var 6 uker gammel, ble jeg adoptert av en hyggelig familie. Gjett om jeg var redd den første gangen jeg dro til det nye hjemmet mitt! Jeg gjemte meg under en sofa en stund. Det virket som om jeg var redd for alt. Jeg tror det var derfor jeg fikk kallenavnet «Reddharekatten». Jeg blir fortsatt redd av og til, men nå har jeg lært hvordan jeg kan takle det. Det morsomste jeg gjør, er å se på fugler. Jeg liker også å klatre i trær, så lenge de ikke er for høye. Pusur er min yndlingstegneseriefigur. Jeg liker Whiskas kattemat akkurat som alle andre katter. Jeg liker å ta en lur ganske ofte, spesielt i solfylte vinduskarmer. Nå vet du litt om meg. La oss finne ut mer om hverandre …

AKTIVITETSMENY Spill om deg og meg Hva er terapeuten sitt navn? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hva er terapeuten sitt mellomnavn? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Når har han/hun bursdag? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hva er hans/hennes yndlings-TV-program? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvor mange søstre og brødre har hun/han? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1


Lag tre egne spørsmål og se om du kan finne svarene. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Leker Velg et spill eller en morsom aktivitet som du kan spille med terapeuten din.

Introduksjon av følelser og tanker I denne arbeidsboken vil vi snakke om de følelsene du har i forskjellige situasjoner. Av og til vil vi snakke om situasjoner du liker, og andre ganger vil vi snakke om situasjoner som gjør deg nervøs og redd. La oss begynne i dag med å snakke om en situasjon som var morsom. Jeg vil at du skal tenke på en gang du hadde det skikkelig bra. Ta deg litt tid å tenke. Har du kommet på en situasjon? Flott! Nå som du har tenkt på situasjonen, vil jeg at du beskriver den på plassen som er satt av nedenfor. Fortell meg hvordan situasjonen var, hva du følte og hva du tenkte.

En god følelse!

Situasjon

Tankene dine

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

Følelsene dine


Beskriv nå en situasjon som skjer på en vanlig dag. Tenk på en dag som var OK, ikke helt topp, men ikke dårlig heller. Husk å si hvilken situasjon det var, og hva du tenkte og følte.

Vanlig dag

Situasjon

Tankene dine

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Følelsene dine

Hva er hjemmeaktiviteter? Vi kommer til å avslutte hver time med en hjemmeaktivitet. Det er noe du kan gjøre for å vise at du greier det. Du kommer til å lære mange nye ting når du jobber med terapeuten din og når du jobber med denne arbeidsboken. Vi ønsker at du skal ta det du lærer og bruke dette i andre situasjoner. Det er grunnen til at vi har disse hjemmeaktivitetene. Det er din mulighet til å trene på det du har lært. Derfor, på begynnelsen av hver time, kan du vise terapeuten din hva du har greid. Da kan du skryte! Du kan tjene to poeng eller klistremerker etter hver hjemmeoppgave. Hva slags belønninger vil du spare poeng til? Bakerst kan du se en «Belønningsmeny». Her kan du skrive opp belønninger og antall poeng som det koster å få belønningen. Etter tredje, sjette, niende og tolvte time kan du bruke poengene dine på noen av de belønningene som står i «Belønningsmenyen».

3


Hjemmeaktiviteten din til neste gang … 1) Skriv ned et eksempel på neste side om en annen gang du følte at du hadde det skikkelig bra. Du var ikke opprørt eller bekymret. Husk å beskrive hva slags situasjon det var, hva du tenkte og hvordan du følte deg. Gjør denne oppgaven for deg selv til neste time. Når du og terapeuten din diskuterer det neste gang, kan du få 2 poeng, så husk å gjøre oppgaven!

4


HJEMMEAKTIVITET 1. TIME Skriv ned et eksempel på en annen gang du følte at du hadde det skikkelig bra – hvor du ikke var opprørt eller bekymret. Husk å beskrive hva slags situasjon det var, hva du tenkte og hvordan du følte deg.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5


2. TIME: GJENKJENNE FØLELSER Hvordan gikk det med hjemmeaktiviteten som du fikk sist vi møttes? (Diskuter det og før opp poengene i banken bakerst i boken.)

AKTIVITETSMENY Hva slags følelser har folk? Denne uken skal vi ha det gøy og lære om alle de forskjellige følelsene som folk kan ha, og hvordan vi kan kjenne igjen disse følelsene i oss selv og andre. La oss begynne med å skrive opp noen av de forskjellige følelsene du vet om på linjene nedenfor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

✩ ✩ ✩ ✩ Bra jobbet!

Hvordan vet du når … Noen er sinte? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noen er lei seg? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noen er glade? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noen er overrasket? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6


Nå når du har tenkt på følelser, tenk litt på dette: Utenom at andre SIER hva de føler, hvordan kan du ellers vite hva de føler? Her har du et spørsmål: Hvordan vet du når noen er sinte? Kan du tenkte på to forskjellige måter de kan vise det på? Skriv svarene dine på linjene nedenfor. 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sett sammen ansiktene med følelsene: Mange viser følelsene sine ved det uttrykket de har i ansiktet. Andre kan vise det med kroppen sin. La oss først tenke på hvordan følelsene kan vises i ansiktet. La oss forsøke å finne ut hvilken følelse hver av kattene nedenfor viser, og skrive ordet for følelsen under katten.

7


Rollespill om følelser: Kan du gjette hva jeg føler? Forsøk å vise følelsene dine med ansiktet og kroppen. Ikke si noe! Dette greier du! Se om terapeuten din kan gjette hva du føler.

Hvis jeg var i denne situasjonen, ville jeg føle … Les historiene nedenfor og skriv opp den følelsen du kunne ha. 1) Bestevennen din kommer løpende mot deg på lekeplassen. Han sier, «la oss gå og leke».

Tegn et ansikt som viser denne følelsen

Hva slags følelse ville du ha? .......................... ...............................

2) Denne uken jobbet du og resten av klassen din bra med oppgavene og oppførte dere bra. Læreren bestemte at hele klassen skulle få dra på skoletur til tivoli. Den dagen dere skal dra, regner det og turen blir avlyst.

Tegn et ansikt som viser denne følelsen

Hva slags følelse ville du ha? .......................... ............................... 3) Du er hjemme, og foreldrene dine er utenfor. Du er den eneste inne i huset – du hører en lyd i et annet rom.

Tegn et ansikt som viser denne følelsen

Hvilken følelse kan du ha? .......................... ...............................

8


Hva føler disse menneskene? Her er det noen tegninger av forskjellige barn og voksne. Se nøye på dem og tenk på hvordan hver enkelt person føler det. Skriv ned følelsen for hver person.

Terapeuten min er bekymret når … Få terapeuten din til å fortelle om en gang han eller hun følte seg bekymret eller redd. Finn ut hva terapeuten gjorde da.

La oss se på situasjonskortene eller FRYKT-stigen Bak i boken vil du finne noen situasjonskort. De er delt inn i lette, middels og utfordrende. Når du tenker på en situasjon hvor du blir nervøs eller anspent, skriv det på et av kortene. Hvis du bare er litt nervøs, skriv det på de «lette» kortene. Hvis situasjonen er virkelig skremmende, skriver du det på et av de «vanskelige» kortene. Hvis situasjon er noe midt imellom, skriver du det på «middels»-kortene. Hvis du vil, kan du skrive opp de situasjonene du blir redd i, på FRYKT-stigen bakerst i stedet for å bruke situasjonskortene. Be terapeuten din vise deg hvordan du kan gjøre dette. 9


HUSKER DU? Jeg er sikker på at du har skjønt det nå; du kan si mye om følelser fra de uttrykkene som folk har i ansiktet og fra kroppsholdningen deres. Du kan, for eksempel, av og til vise følelsene med hvordan du står eller sitter, med hvor du putter hendene eller hvordan du holder hodet.

Hjemmeaktiviteten din til neste gang … Skriv på den neste siden om to situasjoner som virkelig har skjedd deg. Den ene situasjonen skal være en gang du følte deg virkelig nervøs, redd eller bekymret. Det er viktig at du skriver om situasjonen så raskt som mulig etter at det skjedde slik at du ikke glemmer noe. Si akkurat hva som skjedde. Skriv hvordan du visste hva du følte og de tankene og følelsene du hadde. Den andre gangen kan være en gang du hadde det bra.

Se også på noen andre denne uken. Hvordan kan du finne ut av hva denne personen føler hvis han eller hun ikke forteller det til deg?

10


HJEMMEAKTIVITET 2. TIME Skriv om 2 situasjoner som du har opplevd denne uken. Den ene situasjonen skal være en gang du følte deg virkelig nervøs, redd eller bekymret. Det er viktig at du skriver om situasjonen så raskt som mulig etter at det skjedde, slik at du ikke glemmer noe. Si akkurat hva som skjedde. Skriv hvordan du visste hva du følte, og de tankene og følelsene du hadde.

Jeg var nervøs, redd eller bekymret da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jeg hadde det bra da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se på noen andre denne uken. Det kan være noen i familien din eller en venn eller noe på TV. Hvordan kan du finne ut hva denne personen føler hvis han eller hun ikke forteller det til deg? Navn på den andre personen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Situasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Den andre personens følelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvordan fant du ut hva den andre personen følte?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11


Mestringskatten

Mestringskatten (Coping Cat)

Kognitiv atferdsterapi for barn med angst Arbeidsbok

(Coping Cat) Kognitiv atferdsterapi for barn med angst Arbeidsbok

ISBN-13: 978-82-15-00894-3

ISBN-10: 82-15- 00894-1

www.universitetsforlaget.no

Philip C. Kendall Kristin D. Martinsen, Simon-Peter Neumer

Profile for Universitetsforlaget

Mestringskatten - Kognitiv atferdsteori for barn med angst. Arbeidsbok.  

Denne arbeidsboken brukes med barnet i timene, sammen med terapeutmanualen.

Mestringskatten - Kognitiv atferdsteori for barn med angst. Arbeidsbok.  

Denne arbeidsboken brukes med barnet i timene, sammen med terapeutmanualen.