Page 1

Kommentarutgaver

e m k s o r dell o n n en e D Norge greier å kombinere en sterk arbeidsmiljø­ lov med behovet­for omstilling. Men advokat Jan Fougner sier det alltid er en belastning for de som ender opp i rettssak med arbeidsgiveren­­­­­­ sin.

Tekst: Thomas Reinertsen Berg ill: dreamstime/corina rosu

Jan Fougner er en av Norges mest anerkjente arbeidsrettsadvokater, og partner og styreleder i advokatfirmaet Wiersholm. Nå har han, sammen med Lars Holo, Tron Løkken Sundet og Tarjei Thorkildsen, gitt ut en ny kommentarutgave av Arbeidsmiljøloven – den første siden 2006. – Det nye er en rekke EU-drevne endringer, sier Fougner. – De viktigste handler blant annet om likebehandling mellom innleid arbeidskraft og de fast ansatte. Arbeidslivet i Norge har lenge vært delt i et a-lag og et b-lag, der deltidsarbeidende, vikarer og frilansere ikke har hatt de samme rettighetene som fast ansatte. Er det rettferdig? Vi tar det for gitt at loven gjelder for alle, men så har vi altså et stort antall ubeskyttede enkeltpersoner med de samme behovene. I Sverige har de nå utvidet loven til å gjelde de som er i arbeidstagerlignende forhold.

Han og Holo bygget videre på Fribergs arbeid, utviklet det, og fikk til denne utgaven med seg Sundet­ og Thorkildsen. Fougner synes det mest påfallende med arbeidsmiljøloven er hvor lite den har endret seg siden den ble vedtatt i 1977. – Man kunne se for seg at den ville blitt svekket som en følge av de siste års finanskrise, men det har ikke skjedd. Heller ikke den store revisjonen i 2005 forandret noe på fundamentet fra 1977. Opp gjennom årene er det heller slik at loven stadig er blitt styrket. Det unike med Norge er at vi greier å kombinere en lov med et høyt stillingsvern med høy produktivitet og evne til omstilling. Mye av dette skyldes et godt samarbeid mellom arbeidstakere og arbeidsgivere.

Todelt lov

Konflikter

Arbeidsmiljøloven er Universitetsforlagets mestselgende jussbok. Lenge ble den utgitt med kommentarer av Odd Friberg, og ble kalt «Fribergs kommentarutgave». – Da han ble voksen, inviterte han med seg Lars og meg, og da var boken blitt så stor at vi måtte dele arbeidet. Du kan forenklet si at arbeidsmiljøloven er delt i to. Den ene delen handler om det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet, mens den andre handler om stillingsvernet, og det er denne delen jeg har fordypet meg i, sier Fougner.

Men selvfølgelig: Konflikter oppstår, og folk blir forsøkt oppsagt. Noen av dem får hjelp av Fougner. – Det å være i en oppsigelsessak er en enorm belastning for den enkelte, og svært ubehagelig for bedriften. Om vedkommende blir sagt opp sammen med mange andre fordi bedriften må spare, kommer ikke den personlige følelsen av nederlag, men om det er fordi du ikke har levert det arbeidsgiveren forventet, oppleves det som drastisk. Den oppsagte bruker all sin mentale kapasitet på saken, sier Fougner.

12 Klartekst 1/13 en tekst

I en slik situasjon er det hans oppgave som advokat å både fungere som støttespiller og finne den beste løsningen. – Det er viktig for meg å ikke bare fokusere på den rettslige posisjonen til vedkommende. Du har rett til å fortsette i stillingen så lenge saken pågår, men det er ikke nødvendigvis den beste løsningen. Saken påvirker både livet og familien din på en negativ måte selv om du kanskje vinner. Jeg forsøker å få i gang en dialog mellom partene for å finne en frivillig løsning. Det kan enten være en ny stilling innad i samme bedrift, eller et opplegg der man får seks måneder, samt hjelp og oppmuntring fra arbeidsgiveren, til å finne seg en ny jobb. For det finnes aldri noen vinner i oppsigelsessaker. flere rettssaker

Fougner forteller at det har blitt flere slike saker de siste årene. – Antageligvis fordi kravene til omstilling i næringslivet øker. Det er særlig mindre bedrifter med ikke fullt så profesjonelle personalavdelinger som havner i rettssak. Større bedrifter er som regel svært ryddige. Jeg tror at nøkkelen til å unngå slike saker er at de ansatte trekkes inn i driften og får en forståelse av hva som fungerer bra og mindre bra, og deres rolle i bedriften, mener han.

 Arbeidsmiljøloven, kommentarutgave Jan Fougner, Lars Holo, Tron Løkken Sundet og Tarjei Thorkildsen 978-82-15-01833-1 Kr. 1349,-

Arbeidsmiljøloven kommentarutgave  
Arbeidsmiljøloven kommentarutgave  

Norge greier å kombinere en sterk arbeidsmiljølov med behovet for omstilling. Men Advokat Jan Fougner sier det alltid er belastning for de s...