Page 1

Tidsskrift­ artikler leser du på www.idunn.no

Årets tidsskriftartikkel

Årets tidsskriftpris Universitetsforlagets tidsskriftpris fremhever det beste som ble skrevet og publisert av fagartikler i året som gikk. Kriteriene for utvelgelsen er at artiklene er faglig nyvinnende og godt formidlet. De nominerte er: Forfatter Cecilia M. Bailliet Morten Blekesaune Marte Blikstad-Balas Lone Bodot Inga Bostad Iver Bragelien Stein Evju Anders Fagerjord Bjørn Egil Flø Marte Knag Fylkesnes og Marit Netland Joseph Gelfer  ina Landsverk Hagen og A Gudrun Rudningen Nina Hermansen og Kjell Olsen Eirik Holmøyvik Øyvind Hovland Jon Haarberg Anne Kierulf og Rune Slagstad Kristoffer Kolltveit Bente Larsen Grete Larsen og Anne Lise Ellingsæter Ingrid Leiknes og Sevald Høye Markus Hoel Lie Kåre Johan Mjør Halvor Moxnes Wenche Mühleisen Jonny Mækelæ Heidi Nicolaisen Jon Arild Olsen  issel Reichelt og Jan Skjerve S Adrian Rogstad Ellen Schrumpf Øystein Sjåstad Thomas Solomon Bjørnar Sverdrup-Thygeson Christer Thrane Flore Singer Aaslid

Artikkel Persecution in the Home: Applying the Due Diligence Standard to Harmful Traditional Practices­within Human Rights and Refugee Law' Kjønnsroller og uførepensjonering Digital literacy in upper secondary school – what are students using their laptops for during teacher instruction? Gud, døden og Douglas Coupland Filosofi og kjærlighet Individuelle eller kollektive belønninger? – Teori, empiri og norske bankeksempler Arbeidsrettsdisiplinen og arbeidsrettsforskningen i tilbakeblikk – Utviklingen av faget og forskningen fra fortid til nåtid Design som medievitenskapelig metode Arealpress i utmark God praksis i møte med etniske minoritetsfamilier i barnevernet: Saksbehandleres og foreldres­ erfaringer Will the real Joseph Gelfer please stand up: Multiple masculinities and the self

Tidsskrift Nordic Journal of Human Rights Tidsskrift for samfunnsfors­ kning Nordic Journal of Digital Literacy­ Kirke & Kultur Norsk filosofisk tidsskrift Praktisk Økonomi og finans Arbeidsrett Norsk medietidsskrift Plan Tidsskriftet Norges Barnevern

Den første streken: Materialitetens makt i et arkitektfirma

Nordic Journal of Masculinity Studies Norsk antropologisk tidsskrift

Valg, ansvar, risiko og etnisk identitet i en Finnmarks modernitet Bruk av norske styrkar utanfor Noreg – statsrettslege utfordringar i fortid og notid «NOKUS-reglene og fritaksmetodens krav til «reelt etablert» og forholdet til EØS-avtalen» Hvorfor trompet? Om tittelen på Petter Dass' nordlandsbeskrivelse Historikeres fortellinger om juss Maktkonsentrasjon og politisk kontekst. Om underutvalgets rolle i to norske regjeringer Blik på modernitet: Om Édourad Manets L'Exposition Universelle de 1867 Samværsmødre

Norsk Pedagogisk Tidsskrift Jussens venner Skatterett Edda Tidsskrift for rettsvitenskap Norsk statsvitenskeplig tidsskrift Kunst og Kultur Sosiologisk tidsskrift

Family caregivers' experiences of provided home care to persons with Parkinson's disease Mellom rettsstat og demokrati En analyse og vurdering av dommen publisert i Rt. 2007 s. 1573 (Krekardommen) Ein Unik Sivilisasjon: Russlandsførestellingar før og no Jesus som nasjons-ideal. Jesus-biografier og utviklingen av europeisk nasjonalisme i det nittende århundre Seksualitet og estetikk – Retrospektivt blikk på egen performancevirksomhet 1978-1988 Den kvasse eggen Innarbeidingsordninger og familieliv – erfaringer fra helsesektoren og industrien Hvorfor studere litteratur?

Nordisk Sygeplejeforskning Lov og Rett

Underbygging av praksisbasert kunnskap Imperialistisk plan eller post-imperialistisk refleks? Russlands Transnistria-politikk revurdert­ En tredje vending i barndomshistorien? Fra struktur til kultur og materialitet Teikneseriar og det moderne kunstsystemet Theory and Method in Popular Music Analysis: Text and Meaning Et imperium uten naboer? Det dynastiske Kinas glemte diplomatiske tradisjon Determinanter for lønn og lønnsvariasjon i Tippeligaen Mulighetene for en mer inkluderende brukerrepresentasjon

Nytt Norsk Tidsskrift Teologisk tidsskrift Tidsskrift for kjønnsforskning Tidsskrift for psykisk helsearbeid Søkelys på arbeidslivet Norsk Litteraturvitenskapelig tidsskrift Fokus på familien Nordisk Østforum Historisk tidsskrift Ekfrase Studia Musicologica Norvegica Internasjonal politikk Beta Rus & samfunn Klartekst 2/13 11

Årets tidsskriftspris til beste fagartikkel  

Universitetsforlagets tidsskriftpris fremhever det beste som ble skrevet og publisert av fagartikler i året som gikk. Kriteriene for utvelge...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you