__MAIN_TEXT__

Page 36

36

Leidraad

ALUMNIMAGAZINE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN

TEKST: ANNETTE ZEELENBERG, FOTO: CHRIS GORZEMAN, CAPITAL IMAGES

Verengelsen of niet verengelsen? Deze variatie op ­Hamlet’s ‘to be or not to be’ houdt de gemoederen in de academische wereld flink bezig. De vice-rector, hoogleraren en studenten spreken zich uit. ‘Leiden heeft een gebalanceerde visie als het om onderwijs in het Engels gaat’, zegt vice-rector magnificus ­Hester Bijl. ‘Binnen Nederland lopen wij niet voorop. Bij ons zijn de mas­ ters in het Engels, de bachelors in het Nederlands – tenzij er een goede reden is om het anders te doen.’ Zo worden bachelors in het Engels aangeboden als het een internatio­ naal beroeps­perspectief of vakgebied

betreft, zoals ­International Studies of Urban Studies. Een goede reden voor een master-opleiding in het Nederlands is het feit dat het om een ­specifiek Nederlands vak gaat, zoals Neerlandistiek of Nederlands Recht. Bijl stelt: ‘Wij zullen als brede, histo­ rische universiteit met belang­rijke ­vak­gebieden in de ­Nederlandse taal nooit helemaal verengelsen.’ De wereld internationaliseert,

­grenzen verdwijnen. Engels is daar­ bij de gemeenschappelijke taal, en vooral ook de taal van de wetenschap. Bijl: ‘Als internationale onderzoeks­ universiteit geven we wetenschappe­ lijk onderwijs, dus het is logisch dat dat onderwijs een belangrijke Engel­ se component heeft.’ Daarnaast ver­ andert de Nederlandse academische wereld in rap tempo. ‘Er werken hier steeds meer internationale docenten, meestal geven zij les in het Engels. Voor de huidige generatie ­studenten maakt het Engels deel uit van hun dagelijks leven, terwijl dat voor eer­ dere generaties minder het geval was. Bovendien is het ook belangrijker geworden om de taal goed te beheer­ sen. Studenten hebben nu immers meer mogelijkheden om een deel van

Profile for Universiteit Leiden

Leidraad mei 2018  

Alumnimagazine van de Universiteit Leiden. Leidraaad verschijnt 3 maal per jaar en wordt kosteloos verspreid onder oud-studenten en relaties...

Leidraad mei 2018  

Alumnimagazine van de Universiteit Leiden. Leidraaad verschijnt 3 maal per jaar en wordt kosteloos verspreid onder oud-studenten en relaties...