__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 24

24

Leidraad

ALUMNIMAGAZINE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN

NR. 1  2017

LeidenAsiaCentre zoekt naar maatschappelijke relevantie en onderzoek is geslaagd als het reuring oplevert, zegt directeur Frank Pieke van het LeidenAsiaCentre. Concreet betekent dat: de overheid, bedrijven of organisaties kunnen de resultaten gebruiken, er komt een conferentie, de media pikken het op. Deze instelling levert gemengde reacties op. ­Pieke: ‘De onafhankelijkheid van academisch onderzoek blijft voor ons een onaantastbaar Leids principe, maar de maatschappelijke relevantie van het onderzoek telt net zo.’ Het centrum wil daarnaast bijdragen aan een nieuwe generatie Aziëdeskundigen. ‘Daarom stellen we fellows aan, die hun eigen project bij ons uitvoeren. Op die manier hopen we zo veel mogelijk uiteenlopende Azië-expertise in en voor de Nederlandse samenleving te genereren.’ Dankzij een nalatenschap van 4,2 ­miljoen euro kan het LeidenAsia­Centre zeker vijftien jaar vooruit.

China Hoogleraar Modern China Studies

TEKST: JANET VAN DIJK, FOTO’S: HIELCO KUIPERS

Frank Pieke deed samen met Garrie van ­Pinxteren en Tianmu Hong onderzoek naar het beeld van ­Nederland onder Chinese bedrijven, expats, toe­ risten en studenten in Nederland en naar het beeld dat ­(sociale) media in China schetsen van Nederland. De resultaten staan in een boek dat binnenkort uitkomt en er komt een ­presentatie tijdens de ­conferentie in Leiden waarmee het ­Aziëjaar wordt geopend. Pieke reageert op twee van zijn bevindingen. Veel Chinezen zien N ­ ederland niet als een aparte maatschappij, maar als onderdeel van Europa. ‘Nederland op zichzelf heeft te weinig onder­ scheidend vermogen. Je komt er niet door de aandacht te vestigen op kaas en wind­molens en waterbouw. We moeten niet zeggen hoe goed wij zijn, want dat interesseert ­Chinezen niet zoveel, we moeten zeggen hoe ­Europees

Japan

De onderzoeksprojecten van het LeidenAsiaCentre onderscheiden zich door de sterke nadruk op maatschappelijke rele­ vantie en het project “Japanse productver­ pakkingen” is daar een goed voorbeeld van, zegt Kasia Cwiertka, hoogleraar Modern Japan. ‘Het project, dat net is afgesloten, heeft het bewustzijn over het onderwerp en de milieueffecten daarvan aan het g ­ rote publiek duidelijk gemaakt.’ De tentoonstel­ ling ‘Te mooi om Weg te Gooien’ trok afgelo­ pen zomer duizenden bezoekers in Leiden en is tot februari 2017 te zien in Krakau. De volgende klus die Cwiertka bij het LAC gaat aanpakken is vergrijzing – een a ­ ctueel onderwerp dat ook de beleidsmakers in Nederland hoofdpijn bezorgt. ‘Een op de acht Japanners is ouder dan 75 jaar, en voorspel­

wij zijn. Dat je hier Europa binnenkomt. Neder­ landse universiteiten kunnen zich bijvoor­ beeld profileren met het feit dat ze de meeste Engels­talige programma’s aanbieden. Om meer ­Chinese bedrijven naar Nederland te krijgen moeten wij ons presenteren als een fijn en pret­ tig stukje van Europa.’ Nederland trekt minder Chinese bedrijven, expats, toeristen en studenten dan de om­ringende landen. ‘We zitten op 80 procent vergeleken met de lan­ den om ons heen. Dat kan een tandje meer. Veel Nederlanders zien China als ‘ver weg’, we zijn er niet genoeg mee bezig. Als je mee wilt spelen in de wereld, kun je niet om China heen. Ik zeg: voor gedrag een 9, voor vlijt een 6,5.’ Frank Pieke hoogleraar Modern China Studies

Profile for Universiteit Leiden

Leidraad januari 2017  

Alumnimagazine van de Universiteit Leiden Leidraad verschijnt 3 maal per jaar en wordt kosteloos verspreid onder oud-studenten en relaties v...

Leidraad januari 2017  

Alumnimagazine van de Universiteit Leiden Leidraad verschijnt 3 maal per jaar en wordt kosteloos verspreid onder oud-studenten en relaties v...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded