Page 10

10

Leidraad

ALUMNIMAGAZINE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN

één studie

twee wegen

WINTER 2016

Waar een studie Bestuurskunde toe kan leiden...

Janne Marie van Vlastuin (35) CV 2002 - 2007: Bestuurskunde Universiteit Leiden, met minor Economie 2003 - 2007: Bijbanen als HR-medewerker en Accountmanager 2007 - 2013: ICT Consultant & Key Accountmanager Sogeti 2011 - 2013: Informatie­manager Marketing & Sales EMEA Akzo Nobel 2013 - 2015: Com­mercieel Verander­manager bij Essent 2015 - heden: New Business Manager bij Essent

W

aarom Bestuurskunde? ‘Ik ben van nature nieuwsgierig en breed geïnteresseerd. Maatschappijleer was altijd als een hobby voor me, en B ­ estuurskunde is een soort maatschappijleer voor g ­ evorderden. Er zit sociologie in, organisatiekunde, f­ ilosofie, management, politicologie: een heel brede ­opleiding.’ Wat was je voor student? ‘Van de verschrikkelijkste soort: eager maar ­efficiënt. Ik heb het maximale uit mijn studententijd gehaald; ik werkte 24 uur als H ­ R-medewerker en later 32 uur als account manager: ik was een ­student met een lease-auto. Daarnaast stak ik veel tijd in sociale activiteiten, zoals de studenten­ vereniging. Toch vond ik het allemaal makkelijk te combineren omdat de studie me inspireerde.’ Wat inspireerde je dan? ‘Veranderende organisaties binnen de alsmaar veranderende omgeving waaraan de o ­ rganisatie haar bestaansrecht ontleent vind ik ­fascinerend, de colleges van docent Wim van Noort ­hebben me bijvoorbeeld daarin echt geboeid. ­Organisaties worden gevormd door mensen, ondersteund door processen en I­ CT-middelen. Dit dient een samenhangend geheel te zijn. Omdat ik de kennis van ICT miste, ben ik na mijn s­ tudie bij Sogeti gaan werken waar ik ben o ­ pgeleid tot ­informatieanalist (systeemontwerper) en B ­ usiness Process Consultant. Een carrière­keuze waar ik dagelijks de vruchten van pluk, ongeacht de omvang van de IT-component en het type ­verandertraject dat ik doe.’ Wat is je tip voor mensen die nu afstuderen? ‘Geniet van de laatste fase van je studie en volg je interesses. Zorg dat het pad dat je h ­ ierna kiest aansluit bij jou als persoon en durf met de bestuurskundige bril naar het speelveld te k­ ijken waarin je je bevindt. Dit stelt je in staat om met veel plezier tijd, passie en energie in je werk te s­ teken en scherp te blijven. Zo kun je daad­ werkelijk succesvol zijn.’

Janne Marie van Vlastuin

is New Business Manager bij Essent

Profile for Universiteit Leiden

Leidraad Winter 2016  

Alumnimagazine van de Universiteit Leiden Leidraad verschijnt 3 maal per jaar en wordt kosteloos verspreid onder oud-studenten en relaties v...

Leidraad Winter 2016  

Alumnimagazine van de Universiteit Leiden Leidraad verschijnt 3 maal per jaar en wordt kosteloos verspreid onder oud-studenten en relaties v...