Latvijas Universitātes fonda 2022. gada pārskats

Page 1

2022 GADA PĀRSKATS

Atbalsts izciliem studentiem, pedagogiem un zinātniekiem izglītībā, zinātnē, kultūrā un sportā sadarbībā ar mecenātiem.

MISIJA MISSION

Support to outstanding students, educators and researchers in education, science, culture and sports in cooperation with UL patrons.

LATVIJAS UNIVERSITĀTES FONDA 2022. GADA PĀRSKATS

UNIVERSITY OF LATVIA FOUNDATION ANNUAL REPORT 2022
SATURS 01 Ievads 02 Atskats uz 2022. gadu 03 Mecenāti un atbalstītāji 2022. gadā 04 2022./2023. akad. gada stipendiāti 05 Stipendiātu sasniegumi 06 Lepojamies 07 Mēneša mecenāti 08 Sasniegumi zinātnē 09 Novēli savā testamentā ziedojumu Latvijas Universitātei 10 Ziedo Latvijas Universitātes attīstībai 11 Valde 4 6 8 9 10 18 28 44 54 58 61
CONTENTS Introduction Review of 2022 Patrons and supporters in 2022 Scholarship recipients in academic year 2022/2023 Achievements of scholarship recipients We are proud Patrons of the month Achievements in science Donate to the University of Latvia in your will Donate to development of the University of Latvia Board 5 7 8 9 10 18 28 44 56 58 61 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

IEVADS

2022. gadā atzīmējām Latvijas Universitātes Botāniskā dārza simtgadi. LU fonds aktīvi vāca ziedojumus LU Botāniskā dārza atjaunošanas projektiem. Uzsākām sadarbību ar Madara Cosmetics, Venden un autoservisu "Avdeeva & Kopilkov Atelier". Autoservisā uzstādījām ziedotni riepas formā, lai servisa klienti varētu veikt ziedojumus LU Botāniskajam dārzam. Pirmo reizi notika eseju konkurss skolēniem par Gustava Zemgala laikmetu. Atsaucība bija ļoti liela. Par pirmajām trijām vietām cīnījās 66 darbi no 44 skolām. Gustava Zemgala pēcteči plāno šo tradīciju turpināt.

LU fonda valdes locekle, izpilddirektore

UL Board member, CEO

LU fonda vārdā pateicos visiem ziedotājiem, pateicos studentiem par dalību stipendiju konkursos, stipendiātiem par brīvprātīgo darbu un LU darbiniekiem par aktīvu dalību dažādos LU

fonda mecenātu atbalstītajos projektos!

Latvijas Universitāte kopā ar Latvijas Universitātes fondu organizēja labdarības koncertu "Pat brīvu Ukrainu", kura laikā tika savākta ievērojama atbalsta summa, vairāk nekā 8 000 eiro, kas palīdzēs studentiem no Ukrainas apgūt latviešu valodu.

2022. gadā Latvijas Universitātes Biznesa Inkubators svinēja 10 gadu jubileju Šo 10 gadu laikā LU fonds palīdzējis jaunajiem censoņiem ar ziedojumiem, kuri pārsniedz 230 000 eiro no vairāk nekā 100 privātpersonām un uzņēmumiem.

LU fonda valdē 2022. gada nogalē notika izmaiņas. LU fonda valdē darboties beidza LU fonda valdes priekšsēdētājs Ivars Lācis un valdes loceklis Andris Bērziņš. Liels paldies par lielisko sadarbību – kopā daudz paveikts! LU fonda valdē darbu uzsāka LU fonda valdes priekšsēdētāja Baiba Ebuliņa un valdes loceklis Mārcis Auziņš Lai darba spars un sekmīgi nākošie projekti!

4
Laila Kundziņa

INTRODUCTION

2022 was the 100 anniversary of the University of Latvia Botanical Garden. The UL Foundation actively raised funds for the UL Botanical Gardens renovation project, started cooperation with Madara Cosmetics, Venden, car service "Avdeeva & Kopilkov Atelier" In addition, the car service set up a donation box in the shape of a tire to enable service customers to donate to the UL Botanical Garden.

For the first time, an essay contest for students dedicated to the era of Gustavs Zemgals was announced. The response was great: 66 works from 44 schools competed for the top three places. The descendants of Gustavs Zemgals aspire to continue this tradition.

The University of Latvia, in cooperation with the University of Latvia Foundation, organized a benefit concert "For a Free Ukraine", which raised a significant amount of over 8 000 euros,

with the aim of helping Ukrainian students to learn the Latvian language.

In 2022, the University of Latvia Incubator celebrated its 10 anniversary During this decade, the UL Foundation has helped many young aspirants by raising major donations of over 230 000 euros contributed by more than 100 individuals and companies.

At the end of 2022, there were changes to the Board of UL Foundation. The chair of the UL Foundation Board, Ivars Lācis, and UL Foundation Board Member, Andris Bērziņš, concluded their work in the Board. The UL Foundation is profoundly grateful for the fruitful cooperation and shared achievements!

Baiba Ebuliņa, Chair of the Board of the UL Foundation, and Mārcis Auziņš, Board Member, have taken up their posts at the Board of UL Foundation. Good luck and success with the future projects!

5
th th
On behalf of the UL Foundation, we would like to express our gratitude to all our contributors. We thank the students who participated in the scholarship competition, the scholarship holders who volunteered, and the UL staff who actively participated in the various projects supported by the UL Foundation donors.

ATSKATS UZ 2022. GADU

2022. gadā ieguldījumu Latvijas Universitātes attīstībā kopumā snieguši

mecenāti un atbalstītāji, ziedojot: 497

1 000 000 €

Dāsnākais ziedojums: saņemts no mecenāta SIA "Mikrotīkls"

2022. gadā atbalstu saņēmuši 246 studenti un jaunie pētnieki 558 114 € Izmaksāti:

Eksaktajās zinātnēs un dabaszinātnēs 327649€

4

9 12

un tiesību zinātņu projekti

un sporta projekti

sociālo
kultūras
404
5 389
Humanitārajās zinātnēs 24040€ Sociālajās zinātnēs 97949€ Novadu stipendijās 37471€ Duālās izglītības stipendijās 35925€ Sociālajās stipendijās 35080€ 2022. gadā atbalstīti 55 projekti 53 456
30 eksakto, dzīvības zinātņu un medicīnas projekti 347
humanitāro zinātņu projekti
810 €
008, 92
1 9 4 1 3 7 8 € 810 664 € apmērā:

OF 2022

1 000 000 €
In 2022, a contribution to the development of the University of Latvia has been granted by patrons and supporters, donating: 497 The most generous donation of was awarded by company "Mikrotīkls" In 2022, scholarships distributed to students and young researchers 558 114 € Disbursed: Exact, life and natural sciences 327649€ Scholarships in humanities 24040€ Scholarships in social sciences 97949€ Regional scholarships 37471€ Dual education scholarships 35925€ Social support scholarships 35080€ In 2022, 55 projects supported 30 projects in exact, life sciences and medicine 4 9 12 projects in humanities projects in social sciences and law projects in culture and sports 404 810 € 5 389 € 53 456 € 347 008, 92 € 1 9 4 1 3 7 8 € 810 664 € with the overall funding of 246
REVIEW

2022. GADĀ

PATRONS AND SUPPORTERS IN 2022

338 anonīmie ziedotāji, AS 4finance, Accenture Latvijas filiāle, SIA Ad Verbum, Agija Lāce, Aija Auziņa, Aija Čurkste, Aija

Lāce, Aira Dzene-Gaile, Aivars Markots, Amerikas latviešu apvienība, Anna Justīne

Čakste Rollins, Andis Draguns, Andris

Ķesteris, Andris Piebalgs, Andris Potrebko, Andris Teikmanis, Annika Arone, Anta

Trumpa, SIA Arčers, SIA Armgate, Arkādijs

Suharenko, Arnis Voikāns, Artis Luguzis, Baiba Braže, Baiba Rivža, Borisa un Ināras

Teterevu fonds, Bruno Frka-Petesic, SIA

Dagi, Studenšu korporācija Daugaviete, Daila Taurīte Kristofere, Dainis Pudelis, Dana Gerasimova, AS Delfi, Džineta

Dimante, SIA E.Lune un partneri, Edgars

Liepa, Eduards Plankājs, Egija Rappa, Elīna

Jaunolainena, Elvis Friks, Eva Kalniņa, Filips

Kļaviņš, SIA FITA, SIA GatewayBaltic, Gints

Laicāns, Grigori Loutchanski, AS Grindeks, Gundars Bērziņš, Guntis Bērziņš, Ģirts

Rungainis, Ieva Kalniņa, Ieva Stūrmane, Igors Lisjonoks, Ileana Rutman, Iluta

Zandersone, Ilze Kūka, Ilze Saliņa, Indriķis

Muižnieks, Inese Āboliņa, Inese Vaidere, Inga Alondere-Goihmane, Inga Tunste, Inta Deķe, Iosif Menaker, Ivars Golsts, Ivars

Kalviņš, Jānis Milly Kāvušs, Jānis Pleps, Jānis Reirs, Jānis Švirksts, Jelgavas novada

pašvaldība, Juris Krūmiņš, Jūlija Sergejeva, Kristaps Morbergs, Karīna Pētersone, Kārlis

Liepiņš, Kārlis Puķītis, SIA Komunikācijas

aģentūra, Kristaps Gulbis, Kristīne Krūze, Kristīne Līce, Laila Kundziņa, Laila Ozoliņa, Laimdota Straujuma, SIA Latvijas Mobilais

Telefons, Latvijas Ķīmijas un farmācijas

uzņēmēju asociācija, Laura Ansone, Laura Bernava, Laura Dambīte, Laura Rabacāne, Lāsma Medne, Liāna Ose, Liena Ozoliņa,

Linda Rožkalna, SIA LMT Retail & Logistics, Lolita Kostjukova, Ļevs Fainveics, Maija Celmiņa, Malgožata Raščevska, Margarita Baranova, Māris Selga, Māris Vainovskis, Mārtiņš Birģelis, Mārtiņš Kazāks, Mārtiņš Paparinskis, Mārtiņš Priedols, SIA Mikrotīkls, Mikus Losāns, M.V.V.Petkevičs, Mikus Žagata, SIA NJ Media, SIA Nordigen Solutions, Normunds Malnačs, Ojārs Kehris, Ojārs Skudra, Oļegs Burovs, Osvalds Pugovičs, Paul Janmey, Pāvels Fricbergs, Pēteris Aleksandrs Alunāns, Pēteris Cikmačs, Raimonda Soloha, Remigijs Počs, Rihards Aleksandrovs, Rihards Tiltanovs, Salaspils novada pašvaldība, Sanda Jēgere, Sandis Supe, Sandris Lācis, Selvijs Ozoliņš, Silva Bērziņa, Solvita Dzalbe, Solvita Harbaceviča, SIA Sorainen zvērinātu advokātu birojs, Tatjana Koķe, Tālivaldis Freivalds, SIA TIETO LATVIA, Toms Pāvils, Toms Skuja, SIA Triviums apmācība, Tukuma novada pašvaldība, UAB JTI BALTIC, Uģis Bisenieks, Una Riekstiņa, SIA VB Genum, Valda Selga Liepiņa, Valdis Dombrovskis, Valdis Segliņš, Valkas novada pašvaldība, Varis Karitāns, Vasilijs Bankovskis, Verein der Pastorinnen und Pastoren in Nordelben, Vitaly Manskiy, Vladislavs Lendels, SIA Rodl & Partner zvērinātu advokātu birojs, SIA Skrastiņš un Dzenis zvērinātu advokātu birojs, Zaiga Zvirbule, Zanda KalniņaLukaševica, Zane Simsone, Zareta Lāce, Zigurds Uldriķis, Roberts un Guna Mundheim, Pēteris Ragaušs, Gunta Sandmayer, Vilimantikas latviešu draudze, Ozoliņa-Medņa Trasta fonds, Kaspars un Dagnija Krēsliņi, Roberts un Dagnija Rūši, Modris un Vallija Galenieks, Laimonis un Kristīna Laimiņš, Andris Zoltners, Ilze Ūdris

8 MECENĀTI UN ATBALSTĪTĀJI
03

STIPENDIĀTI

SCHOLARSHIP RECIPIENTS IN ACADEMIC YEAR 2022/2023

Krišjānis Mārtiņš Alliks, Laura Ansone, Elīza

Antoneviča, Darja Antoņenko, Evelīna

Astrātova, Ivanna Atava, Vladislavs

Babaņins, Marjama Bagdasarjana, Ksenija

Lūcija Bahire, Margarita Baranova, Reinis

Baranovskis, Nataļja Bedrjagina, Krista Anna

Beļajevskova, Elizabete Bergmane, Silva

Bērziņa, Alberts Bilzēns, Līva Daniela

Borisova, Emīlija Branda, Sannija Broka, Agnese Brokāne, Ričards Bulavs, Alise

Buligina, Kristīne Bumbiere, Katrīna Buša, Zane Butnāre, Eva Emīlija Česle, Matīss

Čudars, Daminik Davydau, Paula Sonita

Deruma, Justīne Dižpētere, Kristians

Draguns, Laura Luīze Dumbre, Mišela Dūka, Džekija Eilande, Elizabete Beta Ešenvalde, Aleksejs Fedulovs, Samanta Fiļimonova, Dāvis Gaiziņš, Roberts Galvāns, Linda

Grantiņa, Egija Graudiņa, Kristīna Grausa, Kristers Gromovs, Reinis Isaks, Sabīne

Jansone, Toms Jansons, Līga Jasulaņeca, Gvido Jaunzems, Mērija Elizabete Kalniņa, Patrīcija Kalniņa, Namejs Kalniņš, Dana

Kamzola, Pauls Kauķis, Sandis Kārkliņš, Aiga

Kirejeva, Kristīne Kitoka, Audars Kārlis

Klints, Pauls Bertrams Klucis, Natālija

Knipše, Roberts Kokins, Ksenija Korotkaja, Baiba Kūle, Maksims Larionovs, Madara

Leimane, Anželika Litvinoviča, Andris

Locāns, Diāna Lozko, Krista Ļūmane, Paula

Malnača, Artūrs Mazarēvičs, Kellija Ieva

Meiere, Evelīna Meijere, Kaspars Markus

Molls, Everita Muceniece, Auce Mūrniece, Helvijs Niedra, Antons Nikolajevs, Pāvels

Ņizins, Gunda Oja, Anna Oseņņikova, Roberts Ozols, Uģis Pallo, Elīna Pavlovska, Žanete Piļka, Leons Podbrezskis, Agnese

Pridāne, Andris Aleksandrs Priedītis, Ance Priedniece, Laura Pučeta, Marta Puzāka, Timurs Ragozins, Anete Patrīcija Raiskuma, Madara Ratniece, Sintija Reble, Antonija

Rimša, Raitis Riters, Oļesja Rogoza, Maija

Rozenberga, Egija Rubene, Rihards Ruska, Ieva Rūtiņa-Rūtenberga, Kristaps Saršūns, Luīze Siliņa, Arta Skuja, Diāna Sloboda, Tomass Stepiņš, Emīls Šmits, Amanda Šturma, Karīna Švānberga, Anna Kristīna Trautmane, Anete Tukule, Ronalds Turnis, Nineļa Miriama Vainšeļbauma, Vanesa Varnovska, Valters Toms Vasermanis, Agneta Veinberga, Arta Vēja, Madara Virsniece, Kristiāna Višņakova, Viktorija Vitkovska, Aleksandrs Vizins, Elīna Vītola, Rūdolfs Jānis Zabolockis, Dāvis Zavickis, Alise Zita Zeidaka, Artjoms Zelenkevičs, Marija Zemļinska, Anna Marta Zēberga, Elīna Zivtiņa, Ņikita Zrelovs

2022./2023. AKAD. GADA
9
04

STIPENDIĀTU SASNIEGUMI ACHIEVEMENTS OF SCHOLARSHIP RECIPIENTS 05

PAULA SONITA DERUMA

Jaunas izglītojošas mājaslapas izstrāde

Development of a new educational website

MĒRIJA ELIZABETE KALNIŅA

Izdota grāmata "Uguns un pulveris"

Publication of a book "Fire and Powder"

KASPARS MARKUS MOLLS

Debijas albums

Debut album

ALEKSANDRS PRIEDĪTIS

Datorspēle "Lazy Galaxy 2"

Computer game "Lazy Galaxy 2"

10

PAULA SONITA DERUMA –

JAUNAS IZGLĪTOJOŠAS MĀJASLAPAS IZSTRĀDE

DEVELOPMENT OF A NEW EDUCATIONAL WEBSITE

Paula Sonita Deruma par savu projektu stāsta: "Kaut arī latviešu valoda ir mūsu dzimtā valoda un vienīgā oficiālā valsts valoda Latvijā, pēdējo gadu laikā latviešu valodas centralizētajos eksāmenos

bijuši daudz zemāki rezultāti nekā svešvalodu centralizētajos eksāmenos.

Tāpēc es kopā ar komandas biedriem Raineru Cīruli, Emīlu Vīgantu un Inesi Mazarēviču nolēmu veidot izglītojošu mobilo mājaslapu "Zinību zalktis", kas paredzēta latviešu valodas ortogrāfijas, formveidošanas un vārddarināšanas apguvei." Paula izstrādāja mājaslapas saturu (tematu klāstu, piemērus, skaidrojumus).

Izmantojot šo mājaslapu, skolēni var trenēties izvairīties no liekvārdības un anglicismu lietošanas. Uzdevumi veidoti testa formā. Katrā testā ir desmit ar latviešu valodu saistīti jautājumi par skolēna izvēlētu tematu. Katram jautājumam doti divi atbilžu varianti. Pēc atbilžu sniegšanas irredzams īss, kodolīgs, viegli saprotams un uztverams atbildes skaidrojums.

2021. gada oktobrī par "Zinību zalkša"

ideju komanda ieguva 3. vietu LU PPMF organizētajā "Viedo studiju hakatonā", tad piedalījās LU studentu Biznesa inkubatorā

un LIAA organizētajā programmā "Ideju kauss". Janvārī komanda plāno piedalīties "Swedbank" organizētajā konkursā "Biznesa skices", lai iegūtu atbalstu projekta tālākai turpināšanai, jo plānots "Zinību zalkša" uzdevumu klāstu papildināt ar interpunkcijas un morfoloģijas jautājumiem, radīt iespēju skolotājiem šajā platformā veidot pašiem savus testus (pašlaik skolotāji var tikai redzēt skolēnu individuālos un klases kopējos rezultātus katrā tēmā).

ENG

Paula Sonita Deruma about the project: "Although Latvian is our native language and the only official state language in Latvia, in recent years the centralised examinations in Latvian language have brought much lower results than the centralised examinations in foreign languages. Therefore, together with my team members Rainers Cīrulis, Emīls Vīgants and Inese Mazarēviča, I decided to create an educational mobile website "Zinību zalktis" ("Grass Snake of Knowledge"), which is intended for learning the orthography, formation and word building of the Latvian language." Paula

12

developed the content of the website (range of topics, examples, explanations).

Using this website, students can master avoiding the use of verbiage and anglicisms. Exercises are offered in the form of a test. Each test contains ten questions related to the Latvian language on a topic chosen by the student. Each question has two answer options. After the answers are given, the programme offers an easy - tounderstand and perceptible explanation of the answer.

In October 2021, the idea of this educational website was awarded the 3rd place in the "Smart Study Hackathon" organized by the University of Latvia Faculty of Education, Psychology and Art,

and subsequently participated in the UL Student Business Incubator and "The Cup of Ideas" programme organized by Investment and Development Agency of Latvia. In January, the team intends to participate in the competition "Business Sketches" organized by "Swedbank" in order to win prizes for the further continuation of the project. "It is planned to supplement the range of tasks of their educational website with punctuation and morphology exercises, to provide an opportunity for teachers to create their own tests on our platform (currently teachers can only see the individual and general results of each topic)," explains Paula.

MĒRIJA ELIZABETE KALNIŅA –

IZDOTA GRĀMATA "UGUNS UN PULVERIS"

PUBLICATION OF A BOOK "FIRE AND POWDER"

"Uguns un pulvera" vadmotīvs ir cīņa, lai izlauztos no verdzības važām –emocionālām, psiholoģiskām, seksuālām.

Romāna ideja dzima 2020. gada nogalē, kad autore uzzinājusi, ka Valsts policija atklājusi bordeli kādā privātmājā Rīgā, kur suteners nodarbinājis četras prostitūtas no ārvalstīm.

Tā tapa doma par tēmas aktualitāti – cilvēku tirdzniecības un piespiedu prostitūcijas aizkulišu atspoguļojumu daiļliteratūras formātā, respektīvi, aprakstot fiktīvus tēlus, taču iedzīvinot tos reālās situācijās, kas raksturīgas Latvijai. Autore skaidro: "Studiju darba izstrādes procesā pētot tiesu praksi, esmu atklājusi vairākas pieaugušo interneta vietnes, kur abu dzimumu personas reklamē intīmpakalpojumus par samaksu. 2022. gads; Rīga, Daugavpils, Liepāja, Rēzekne… Tas notiek visur Latvijā. Dienā – darbiniece veikalā, māsa, meita, varbūt pat māte, bet

naktī – prostitūta. Turklāt nav zināms, cik daudzi seksa darbā nodarbinātie ir iesaistījušies šajā biznesā no brīvas gribas. 2020. gadā Latvijā identificēti 48 cilvēku tirdzniecības upuri, tostarp 10 personas tikušas seksuāli ekspluatētas (lielākoties pornogrāfijas industrijā un tiešsaistes prostitūcijā). Šī problēma Latvijā pastāv, lai gan par to tiek runāts salīdzinoši maz.

Sākot rakstīt grāmatu mana vērtību sistēma mainījusies, esmu guvusi lielāku dzīves pieredzi un – nav noslēpums – arī attiecību pieredzi. Pēdējo mēnešu laikā esmu saskārusies ar sabiedrības nesapratni, kā divdesmit divu gadu vecumā ir iespējams uzrakstīt romānu erotiskajā žanrā. Es šādu attieksmi neizprotu. Pieņemu, ka sabiedrībā valda stereotipi – ja autors ir jauns, tātad spēj rakstīt vien pusaudžu vai jauniešu (ap 17 – 18 gadu vecums) mērķauditorijai.

13
rd

mērķauditorijai. Man rodas loģisks pretjautājums: "Bet vai tad uz erotiska rakstura grāmatām mēs redzam vecuma cenzu 30+, nevis 18+? Vai ir kāds nerakstīts likums, kas nosaka, kādā vecumā autors ir tiesīgs sākt rakstīt tā saucamo "pieaugušo literatūru", un kur teikts, ka divdesmit divos gados cilvēkam ir nepietiekama dzīves un seksuālā pieredze, lai rakstītu šajā žanrā?" Manuprāt, sev barjeras un šķēršļus uzceļ vienīgi cilvēks pats. Līdz ar to parasti atbildu: "Kad grāmata būs iznākusi, izlasīsi un sapratīsi, kā tas ir iespējams"," pārdomās dalās Mērija.

ENG

The leitmotif of "Fire and Powder" is the struggle for breaking out of the shackles of slavery – emotional, psychological, sexual ones. The idea of the novel in 2020. "At the end of the year, the state police discovered a private house in Riga, where employed four prostitutes from Hence, the topical nature of behind-the-scenes reflection trafficking and forced prostitution format of fiction, respectively, fictitious characters, while bringing life in real situations typical of process of studying judicial practice, discovered several adult internet where persons of both sexes intimate services for a fee. Year

Daugavpils, Liepāja, Rēzekne... everywhere in Latvia. During a shop employee, a sister, maybe even a mother, while a prostitute. Furthermore, it how many employees in sex engaged in this business of their will. In 2020, 48 victims of human trafficking have been identified in Latvia, persons who have been sexually ( mostly in the porn industry

prostitution). This problem exists in Latvia, although relatively little is said about it."

"Since I started writing the book, my value system changed, I gained more life experience and – clearly – relationship experience, as well. Over the past few months, I have faced skepticism of the public about feasibility of writing a novel in the erotic genre at the age of twenty-two. I do not understand these misgivings. I assume that there are stereotypes in society – if the author is young, then he or she is able to write only for the target audience of teenagers or young people (about 17–18 year-olds). I have a logical counter-question: "Do we see an age limit of 30+ instead of 18+ in the books of erotic genre?" I think the limitations are imposed

KASPARS MARKUS MOLLS –

DEBIJAS ALBUMS

DEBUT ALBUM

"2022. gada 31. maijā, ar mūzikas grupu "Embark" izdevām savu debijas albumu "Kā šis vispār bija jāsaprot?". Grupu "Embark" kopīgi ar draugiem no iepriekšējiem muzikālajiem projektiem izveidojām 2019. gada rudenī ar mērķi rakstīt oriģinālmūziku, kas iekļautos popmūzikas skanējumā, taču tam pievienojot alternatīvākas iezīmes no fanka, disko un indīroka. Mūsu mērķis bija caur dziesmām veidot muzikālu stāstu, kura kulminācija būtu albums. Pirms 2 gadiem saņēmu Andreja Jurgena piemiņas

stipendiju, kas papildināja manu līdzekļu klāstu, ko investēju albuma ieraksta finansēšanā. Albumu 2021.g. pavasarī

ierakstījām ar producenta Jāņa Aišpura palīdzību. Albumu papildināja arī krāšņs mūzikas videoklips dziesmai "Maģija", kas tika veidots sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmijas Nacionālās filmu skolas studentiem, iesaistot arī virkni citu palīgu. Tā šis projekts kļuva par apjomīgu muzikālu piedzīvojumu. Kopš albuma izdošanas to

esam atskaņojuši vairākos festivālos un solokoncertos, šogad arī uzstājāmies LU studentu svētkos "Aristotelis" uz mazās skatuves. Bija patīkami redzēt, ka arī manā alma mater pašu rakstītā mūzika guvusi pozitīvu rezonansi.

Par albuma tālāko nākotni – laiks rādīs. Esam pieteikušies vairākām mūzikas balvām, tai skaitā mūzikas ierakstu gada balvai "Zelta Mikrofons". Muzikālais ceļojums ar to nav beidzies – darbs pie jaunām dziesmām turpinās, kā arī top jau idejas nākošajiem muzikālajiem projektiem, kas, cerams, bagātinās Latvijas Universitātes studentu muzikālās dimensijas krāšņumu," stāsta Kaspars.

ENG

"On May 31, 2022, with the music band "Embark" we released the debut album "How are We Even Supposed to Understand This?" We formed the band with friends from previous musical projects, aiming to write original music that would fall into the sound of pop music, while adding more alternative features from funk, disco and indie rock. Our goal was to create a musical story through the songs that would culminate in an album. 2 years ago, I received Andrejs Jurgens Memorial Scholarship, which supplemented the funds, which I invested in recording the album. In the spring of 2021, we recorded the album with the help of producer Jānis Aišpurs. The album was also accompanied by a gorgeous music video for the song "Magic", which was created in collaboration with the students of the National Film School of the Latvian Academy of Culture, involving a number of

15

other assistants. This project became a voluminous musical adventure. Since the release of the album, we have played it at several festivals and solo concerts, as well as performed this year at the UL student festival "Aristotle" on the small stage. It was nice to see that my music has a positive resonance in my own alma mater. Regarding the future destiny of the album – the time will tell. We have

ALEKSANDRS PRIEDĪTIS -

applied for several music awards, including the annual music recording award “Golden Microphone". The musical journey is not completed – work on new songs continues, the ideas for the next musical projects are being created, which, hopefully, will enrich the splendor of the musical dimension of the University of Latvia students," says Kaspars.

DATORSPĒLE "LAZY GALAXY 2"

COMPUTER GAME "LAZY GALAXY 2"

"2022. gadā kopā ar komandu no "Coldwild Games" publicējām spēli Lazy Galaxy 2. Spēle paredzēta mierīgai laika pavadīšanai, vienlaikus darot ko citu –spēles struktūra ļauj tai neaizņemt visu uzmanības loku; to var spēlēt, vienlaikus mācoties, strādājot vai atpūšoties. Izstrādes procesā, kurā piedalījos no 2021. gada sākumam līdz 2022. gada martam, strādāju galvenokārt kā dizaineris (veidoju spēles saturu, izvēlējos principus, pēc kuriem spēle strādās), taču biju arī projekta vadītājs, rakstīju arī īsus zinātniskās fantastikas stāstus, kas atrodami spēlē. Šajā jomā varēju izpaust arī aizraušanos ar zinātnēm, pat tad, ja spēlē tās apskatītas visai humorpilnā gaisotnē. Lielāko daļu spēles veidojuši četri cilvēki – es, programmētājs un divi mākslinieki, taču pārējās "Coldwild Games" komandas atbalsts ir mūsu veiksmes stāsta neatņemama sastāvdaļa.

Spēles nepabeigta versija ( Early Access) bija pieejama jau 2021. gadā, tādēļ tā tika nominēta Latvijas spēļu gada balvām un ieguva apbalvojumus četrās kategorijās –"Labākā datorspēle", "Labākais geimplejs", "Labākā mūzika un skaņa", kā arī galveno

balvu – "Gada spēle". Lai gan spēļu dizaina jomā vēlējos strādāt jau sen, šī bija pirmā reize, kad piedalījos kādas spēles izstrādē, tāpēc saņemt šos apbalvojumus bija liels gods, tie sniedza motivāciju turpināt strādāt nozarē – šajā gadā strādāju kā dizaineris un rakstnieks pie "Coldwild Games" nākamās spēles "Stories from the Outbreak"," – par spēli stāsta Aleksandrs.

ENG

"In 2022, together with the "Coldwild Games" team we released "The Lazy Galaxy 2" game. The game is designed as a leisurely pastime while doing something else –the structure of the game does not occupy the entire attention; it can be played while studying, working or relaxing. I participated in the development process from the beginning of 2021 until 2022. I worked mainly as a designer (I created the content of the game, chose the principles by which the game will work), but I was also the project manager and a writer of short science fiction stories in the game. In this area, I was also able to express my interest in sciences, even if the game examines them

16

in a rather humorous manner. Most of the game was created by four people –myself, a programmer, and two artists, but the support from the rest of "Coldwild Games" team was an integral part of our success story.

An unfinished version of the game (Early Access) was already available in 2021. It was nominated for the Latvian Game of the Year awards and won awards in four categories – "Best computer game", "Best

game play", "Best music and sound", as well as the main prize – "Game of the year". Although I had wanted to work in game design for a long time, this was the first time I participated in development of a game, so receiving these awards was a great honor, and they provided motivation to continue working in the industry – this year, I worked as a designer and writer of "Coldwild Games" next game – "Stories from the Outbreak"," says Aleksandrs.

17

06

LEPOJAMIES

WE ARE PROUD

GUSTAVA ZEMGALA SKOLĒNU ESEJU KONKURSS

GUSTAVS ZEMGALS STUDENT ESSAY COMPETITION

KONCERTS "PAR BRĪVU UKRAINU"

CONCERT "FOR A FREE UKRAINE"

UZSĀKTA SADARBĪBA AR VENDEN COOPERATION WITH VENDEN STARTED

IZVEIDOTA ZIEDOŠANAS KASTĪTE AUTOSERVISĀ

A DONATION BOX INSTALLED IN THE CAR SERVICE

UKRAIŅU VASARAS SKOLA UKRAINIAN SUMMER SCHOOL

LAISTĪŠANAS SISTĒMA LU BOTĀNISKAJĀ DĀRZĀ

WATERING SYSTEM IN THE UL BOTANICAL GARDEN

LU BIZNESA INKUBATORAM - 10 GADU!

UL BUSINESS INCUBATOR CELEBRATES ITS 10 ANNIVERSARY!TH

18

GUSTAVA ZEMGALA SKOLĒNU ESEJU KONKURSS GUSTAVS ZEMGALS STUDENT ESSAY COMPETITION

Gustavam Zemgalam (1871–1939) tika

veltīts eseju konkurss, kas bija turpinājums

izcilā sabiedriskā darbinieka un politiķa, otrā

Latvijas Valsts prezidenta 150. jubilejas pasākumiem. Konkursa mērķis bija veicināt interesi par valsts prezidentu Gustavu

Zemgalu un viņa laikabiedriem arī skolu

jauniešos, aicinot tos domāt par vērtībām, kuras dzīves gaitā aizstāvējuši un apliecinājuši Latvijas valsts veidotāji.

Konkursa ideju izlolojuši Gustava

Zemgala pēcteči, kas ar Latvijas

Universitātes fonda starpniecību arī sarūpēja balvu fondu 1000 EUR apmērā.

Konkursu organizēja Latvijas Nacionālais vēstures muzejs sadarbībā ar LU fondu, Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrību un LU Vēstures un filozofijas fakultāti.

Eseju konkursam kopumā tika iesūtīti 66 darbi no 44 Latvijas skolām, kuru vidū īpaši izcēlās Jelgavas jaunieši. Žūrijas

komisija, izvērtējot iesūtītos darbus, atzinīgi vērtēja autoru prasmi ne tikai strādāt ar vēstures literatūru un avotiem, bet arī pamatot domas un spriedumus. Labākie darbi bija gana atšķirīgi gan pieejas, gan satura ziņā, taču ikviens apliecināja jauniešu spēju rast savu vēstījuma valodu.

ENG

Gustavs Zemgals and his contemporaries among the school-age youth, encouraging them to consider the values that the founders of the Latvian state defended and affirmed during their lifetime.

The idea for the competition was developed by the descendants of Gustavs Zemgals, who in collaboration with the University of Latvia Foundation provided a prize fund of 1000 euros. The competition was organized by the National History Museum of Latvia in cooperation with the UL Foundation, the Association of History and Social Science Teachers, and the UL Faculty of History and Philosophy.

A total of 66 essays from 44 schools in Latvia were submitted to the competition, and particularly outstanding were the young people from Jelgava. The jury, in evaluating the submitted works, positively assessed the authors’ ability not only to work with historical literature and sources, but also to substantiate their thoughts and opinions. The best works were quite different in approach and content, while demonstrating the young people’s ability to find their own language of communication.

An essay competition for young people was dedicated to Gustavs Zemgals (1871–1939) was a continuation of the 150th anniversary celebration events of the distinguished public official and politician, the second President of Latvia. The aim of the competition was to promote interest in President

th

20

KONCERTS "PAR BRĪVU UKRAINU" CONCERT "FOR A FREE UKRAINE"

Martā Latvijas Universitātes Lielajā aulā notika koncerts "Par brīvu Ukrainu", kas tika organizēts, lai LU spētu atbalstīt ukraiņus – studentus un pētniekus, kas studē LU un sadarbojas ar LU pētniekiem. Koncertā bija iespējams veikt ziedojumus, tos administrēja LU fonds.

Koncertā tika saziedoti 2 949 eiro Šie ziedojumi palīdzēs atbalstīt studentus no Ukrainas, kas studē LU, piešķirot studiju maksas atlaides, kā arī dot iespēju bez maksas uzturēties LU dienesta viesnīcās, nodrošināt psiholoģisko atbalstu. Tiks sniegts arī atbalsts pētniekiem no Ukrainas, kas ieradušies Latvijā, lai sadarbotos ar LU pētnieku grupām, dodot iespēju pētniekiem ar ģimenēm šeit uzturēties ilgāk.

ENG

In March, a concert "For a Free Ukraine" was held in the Great Hall of the University of Latvia, in honour of UL’s support for Ukrainians – students and researchers at UL and collaborating with UL researchers. The concert provided an opportunity to donate, and these contributions were administered by the UL Foundation.

A total of 2 949 euros were collected at the concert. These donations will help support students from Ukraine studying at UL with tuition fee waivers, as well as provide free accommodation in UL service hotels and psychological support. Support will also be provided for Ukrainian researchers who have come to Latvia to collaborate with UL research groups, allowing them to stay here longer with their families.

21

UZSĀKTA SADARBĪBA AR VENDEN COOPERATION WITH VENDEN STARTED

Par godu Latvijas Universitātes Botāniskā dārza simtgadei, tika uzsākta sadarbība ar uzņēmumu "VENDEN", kas ir viens no vadošajiem ūdens piegādātājiem un ražotājiem Latvijā. Uzņēmums kļuva par dārza informatīvo partneri, palīdzot vākt ziedojumus LU Botāniskā dārza kultūrvēsturiskās liepu alejas ansambļa revitalizācijai. Ziedojumus administrē Latvijas Universitātes fonds.

22. martā tiek atzīmēta Pasaules Ūdens diena. Ideja par šo dienu radās 1992. gadā Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides un attīstības konferencē Riodeženeiro. Tās mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību ūdens pieejamībai un kvalitātei, katram atgādinot par tā vērtību. Godinot Ūdens dienu, LU Botāniskais dārzs uzsāka sadarbību ar uzņēmumu "VENDEN" un Latvijas Universitātes fondu, parakstot līgumu starp koši ziedošajām acālijām. Tas ir vēsturisks brīdis, jo acāliju mājā līgumu parakstīšana notika pirmo reizi.

ENG

In honour of the centenary of the University of Latvia Botanical Garden, cooperation was initiated with "VENDEN", one the leading water suppliers and manufacturers in Latvia. The company became the garden's informational partner, helping to collect donations for the revitalization of the heritage linden tree alley of the UL Botanical Garden Donations are administered by the University of Latvia Foundation. March 22 is marked as World Water Day. The idea for this day originated in 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development in Rio de Janeiro. The aim of this holiday is to draw attention to the availability and quality of water, reminding everyone of its value. Marking Water Day, the UL Botanical Garden initiated cooperation with the company "VENDEN" and the University of Latvia Foundation, signing a contract amongst the brightly blooming azaleas. This is a historic moment, as the signing of the contract in the house of azaleas took place for the first time.

22

IZVEIDOTA ZIEDOŠANAS KASTĪTE AUTOSERVISĀ A DONATION BOX INSTALLED IN THE CAR SERVICE

Latvijas Universitātes Botāniskā dārza simtgades svinību ietvaros autoservisā "Avdeeva & Kopilkov atelier" uzstādīta ziedojumu kastīte, kurā iespējams ziedot līdzekļus LU Botāniskā dārza rododendru stādījumu rekonstrukcijai. Ziedojumus administrē LU fonds.

Autoserviss "Avdeeva & Kopilkov atelier" un LU Botāniskais dārzs uzsākuši kopīgu labdarības projektu, kura ietvaros tiek vākti līdzekļi rododendru stādījumu atjaunošanai Botāniskajā dārzā. Ziedojumu kastīte atrodas auto ateljē kases zonā (Jūrmalas gatvē 3A). Ziedot iespējams arī platformā: www.ziedot.lu.lv.

Turklāt, lai popularizētu LU Botāniskā dārza apmeklējumu, "Avdeeva & Kopilkov atelier" klientiem dāvināja biļetes uz LU Botānisko dārzu. Kamēr auto ateljē speciālisti veica klienta auto aprūpi, apmeklētājiem bija iespēja pavadīt laiku, baudot dārza skaistumu. "Mēs uzsākām sadarbību, lai sniegtu cilvēkiem pozitīvas emocijas," ar gandarījumu teica "Avdeeva & Kopilkov atelier" mārketinga speciālists Daniels Kopilkovs.

ENG

As part of the 100th anniversary celebrations of the University of Latvia Botanical Garden, a donation box has been set up at the car service company "Avdeeva & Kopilkov atelier", where it is possible to donate to the reconstruction of the UL Botanical Garden's rhododendron planting. Donations are administered by the UL Foundation.

The auto tuning enterprise "Avdeeva & Kopilkov atelier" and the UL Botanical Garden have embarked upon a joint charity project to collect funds for the restoration of the rhododendron plantation in the Botanical Garden. The unique donation box is located in the cash zone of the auto atelier (Jūrmalas gatve 3A). Donations can also be made on the platform: www.ziedot.lu.lv.

Furthermore, to promote visits to the UL Botanical Garden, "Avdeeva & Kopilkov atelier" gave its customers free tickets to the UL Botanical Garden. While the auto atelier specialists serviced the customer's car, the clients had an opportunity to enjoy the beauty of the garden. "We started cooperation to give people positive emotions," delightedly said the marketing specialist of "Avdeeva & Kopilkov atelier" Daniels Kopilkovs.

23 th

UKRAIŅU VASARAS SKOLA

Ukrainas iedzīvotāju ikdienu. Latvijas Universitāte nāca talkā, lai palīdzētu un atbalstītu Ukrainas studentus, kas mācās Latvijā. Pavasarī tika uzsākta ziedojumu kampaņa "Par brīvu Ukrainu", kuras mērķis bija atbalstīt studentus no Ukrainas, kas studē LU ar studiju maksas atlaidēm, kā arī dot iespēju bez maksas uzturēties LU

dienesta viesnīcās, nodrošināt psiholoģisko atbalstu. Ziedojumus administrē LU fonds.

Vasaras skolas dalībnieki latviešu valodu intensīvi mācījās divas nedēļas, daudziem tā bija pirmā saskarsme ar latviešu valodas apguvi, citiem – iespēja papildināt esošās zināšanas un pilnvērtīgāk apgūt mūsu valodu, lai varētu turpināt jau uzsāktās studijas LU. Vairāki dalībnieki izrādīja interesi par studiju iespējām LU jau šajā rudens semestrī. Tas radīja prieku un gandarījumu pasniedzējai un vasaras skolas organizētājiem.

2022 has changed the lives of everyone, especially the daily lives of Ukrainians themselves. The University of Latvia stepped in to help and support Ukrainian students studying in Latvia. In the spring, a donation campaign "For a Free Ukraine" was launched, aiming to support the students from Ukraine studying at UL with tuition fee waivers, as well as provide free accommodation in UL service hotels and psychological support. Donations were administered by the UL Foundation.

Summer school participants intensively studied Latvian language for two weeks. For many, it was their first encounter with Latvian language studies, while others supplemented their knowledge and expanded their proficiency of our language in order to continue their studies at UL. Several participants showed interest in studying at UL in the upcoming autumn semester, which delighted the teacher and summer school organizers.

24

LAISTĪŠANAS SISTĒMA LU BOTĀNISKAJĀ DĀRZĀ WATERING SYSTEM IN THE UL BOTANICAL GARDEN

Lai Latvijas Universitātes Botāniskā

dārza 100. jubileja izvērstos par īstām

svinībām sakoptā vidē, Borisa un Ināras

Teterevu fonds kopš 2013. gada piešķīris

finansējumu dažādu stādījumu un ekspozīciju atjaunošanai un izveidošanai, tehnikas iegādei, infrastruktūras

pilnveidošanai, kā arī publiskās telpas

labiekārtošanai 1 545 miljonu eiro vērtībā.

Laistīšanas sistēmas ierīkošana ir noslēdzošais veikums dārza simtgadei

veltīto vides sakopšanas darbu kārtā. Līdz šim nepietiekamais ūdensvada sazarojums un zemais spiediens kavēja pilnvērtīgu visas

nepieciešamās teritorijas laistīšanu, tādējādi apdraudot savākto augu kolekciju un īpaši veidoto zālienu pilnvērtīgu aprūpi.

Paredzēts, ka jaunā laistīšanas sistēma neatkarīgi no ūdensvada kopējā noslogojuma ļaus racionāli un pietiekamā apjomā nodrošināt augu specifiskajām vajadzībām atbilstošu ūdens režīmu, turklāt mazinot darbinieku noslogojumu.

ENG

To celebrate the 100 anniversary of the University of Latvia Botanical Garden in a well-maintained environment, the Boris and Inara Teterev Foundation has provided funding for the restoration and creation of various plantings and exhibitions, the purchase of equipment, the improvement of infrastructure, and the improvement of public spaces since 2013 totalling 1 545 million euros.

The installation of an irrigation system is the final highlight in the series of improvements dedicated to the garden's centenary. Until now, inadequate water distribution and low pressure hindered the full watering of all necessary areas, thereby threatening the proper care of the collected plant collection and specially created lawns. It is planned that the new irrigation system will allow for a rational and sufficient water regime for plant-specific needs, regardless of the overall load on the water supply. It will also reduce the workload of employees.

25 th

LU BIZNESA INKUBATORAM - 10 GADU! LU BUSINESS INCUBATOR CELEBRATES ITS 10T ANNIVERSARY

Latvijas Universitātes Biznesa inkubatoram šis gads ir ievērojams – aprit

10 gadi kopš tā izveidošanas. Svētkus inkubators svin kopā ar saviem mecenātiem, atbalstītājiem un absolventiem. Apsveikuma vārdus teica un inkubatora nozīmi akcentēja arī izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece.

LU Biznesa inkubators izveidots

2012. gadā. Tas bija pirmais augstskolu inkubators Latvijā, kurš dalībniekiem nodrošināja daudzpusīgu programmu ideju attīstībai, konsultācijas un praktiskas nodarbības, kā arī iespēju iegūt finansiālu atbalstu prototipu izveidei.

10 gadu laikā inkubatorā piedalījušies aptuveni 760 dalībnieki, kopā veidojot 350 biznesa idejas un komandas Ideju vidū pārstāvētas tādas nozares kā izglītība, tehnoloģijas, pārtika, izklaide, medicīna un citas. Mecenātu ieguldījumus LU Biznesa ideju fondā administrē LU fonds.

ENG

This year is an important one for the Business Incubator of the University of Latvia – it marks the 10 anniversary since its establishment. The incubator is celebrating this anniversary with its patrons, supporters, and graduates. The significance of the incubator was emphasized by the Minister of Education and Science, Anita Muižniece.

The UL Business Incubator was established in 2012. It was the first university incubator in Latvia to provide its participants with a diverse programme for developing their ideas, consultations and practical classes, and the opportunity to obtain financial support for prototyping.

Over the past 10 years, approximately 760 participants have participated in the Incubator's programme, creating 350 business ideas and teams The ideas represented industries such as education, technology, food, entertainment, medicine, and others. Patrons' investments in the UL Business Idea Fund are administered by the UL Foundation.

26 th TH

MĒNEŠA MECENĀTI PATRONS OF THE MONTH 07

JANVĀRIS / JANUARY

Zvērinātu advokātu birojs SIA "ZAB Rodl & Partner" / The law firm "Rödl & Partner" LLC

FEBRUĀRIS / FEBRUARY

Ziemeļelbas mācītāju apvienība / The North Elbian Association of Pastors

MARTS / MARCH

Uzņēmums SIA "VENDEN" / Company "VENDEN" LLC

APRĪLIS / APRIL

Kampaņa "Par brīvu Ukrainu" / Campaign "For a Free Ukraine"

MAIJS / MAY

Uzņēmums SIA "Armgate" / Company "Armgate" LLC

JŪNIJS / JUNE

Studenšu korporācija "Daugaviete" / Student corporation "Daugaviete"

JŪLIJS / JULY

Ģirts Rungainis

AUGUSTS / AUGUST

Gunta Sendmeijere / Gunta Sandmeyer

SEPTEMBRIS / SEPTEMBER

LU Biznesa inkubatora ziedotāji / UL Student Business Incubator donors

OKTOBRIS / OCTOBER

Innas Šteinbukas jubilejas stipendijas ziedotāji / Inna Šteinbuka anniversary scholarship donors

NOVEMBRIS / NOVEMBER

Igors Lisjonoks

DECEMBRIS / DECEMBER

Ziedojumi "Avdeeva & Kopilkov atelier" autoservisā / Donations at the "Avdeeva & Kopilkov atelier" car service

28

Latvijas Universitātes Juridiskā

fakultāte (JF) tiesu izspēlēs piedalās jau kopš 1998. gada, tāpēc fakultātei regulāri nepieciešams mecanātu atbalsts, lai nodrošinātu dalību gan starptautiskās tiesas procesa izspēlēs, gan arī vietējās tiesu izspēlēs. Zvērinātu advokātu birojs "Rodl & Partner" ir vieni no JF studentu mecenātiem.

Zvērinātu advokātu birojs SIA "ZAB Rodl & Partner" jau otro gadu pēc kārtas atbalsta Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studentu komandu dalību Eiropas Cilvēktiesību tiesas procesa izspēles (European Human Rights Moot Court Competition) un starptautiskajās mediju tiesību izspēlēs (Monroe E. Price Media Law Moot Court Competition), kopumā šim mērķim ziedojot 1 500 eiro Ir patīkami, ka universitāti atbalsta atkārtoti un mecanāti turpinās to darīt arī nākotnē, – tas apliecina un stiprina mecenāta darba pēctecību!

ENG

The UL Faculty of Law has been participating in court simulations since 1998, therefore the faculty regularly needs support from patrons in order to continue its participation in binternational and local court simulations. The law firm "Rödl & Partner" is amongst the patrons of the Faculty of Law students.

The law firm "Rödl & Partner" LLC supports the UL Faculty of Law student team for the second consecutive year in their participation in the European Human Rights Moot Court Competition and the international media law simulation competition – Monroe E. Price Media Law Moot Court Competition with a total donation of 1 500 euros The repeated support is particularly appreciated, and it will continue in the future, thereby demonstrating the continuity of the patron's intentions.

JANVĀRIS / JANUARY
30

Ziemeļelbas mācītāju apvienība reliģiska apvienība, kas dibināta Vācijā. apvieno trīs neatkarīgas asociācijas

Meklenburgas mācītāju asociāciju, Pomerānijas protestantu asociāciju

Ziemeļelbas mācītāju asociāciju (VPPN) mērķi stiprināt ordinēto personu kopienu, apmainoties ar idejām, veicot kopīgas apmācības un sadarbību baznīcas misijā. VPPN jau kopš 2017. gada atbalsta Latvijas Universitātes fonda stipendiātus, februārī apvienība ziedoja 6 000 studentu izaugsmei.

Apvienība atbalsta sabiedriski aktīvus LU Teoloģijas fakultātes visu konfesiju teoloģijas un reliģijas zinātnes studentus un studentes. "Mūsu sadarbība ar LU Teoloģijas fakultāti aizsākās pēc dzelzs priekškara krišanas. Uzskatām, ka ir svarīgi stiprināt teoloģijas un reliģijas zinātni, tāpēc jau kopš 1995. gada atbalstām studentus un piešķiram stipendijas. Mēs sveicam Latvijas Universitāti tās simtgadē un esam lepni, ka varam sniegt savu ieguldījumu Latvijas zinātnei un gara brīvībai," saka Helmuts Brauers, Ziemeļelbas mācītāju apvienības dalībnieks.

ENG

The North Elbian Association of Pastors is a religious association founded in Germany. The association has been formed by of three independent associations –the Mecklenburg Association of Pastors, the Pomeranian Protestant Association, and the North Elbian Association of Pastors (VPPN) – with the goal of promoting the community of ordained persons by exchanging ideas, providing joint training, and collaborating in the church's mission. VPPN has been supporting scholarship recipients at the University of Latvia since 2017, and in February the association

donated 6 000 euros for this purpose. The association supports socially active students of all denominations, who are enrolled in the UL Faculty of Theology studying theology and religious studies. "Our cooperation with the UL Faculty of Theology began after the fall of the Iron Curtain. We believe it is important to strengthen theology and religious studies, hence we have been supporting students and providing scholarships since 1995. We congratulate the University of Latvia on its centenary and are proud to be able to make a contribution to the science and the spiritual freedom of Latvia," says Helmuts Brauers, a member of the North Elbian Association of Pastors.

FEBRUĀRIS / FEBRUARY
31

MARTS / MARCH

2022. gadā LU fonds un LU Botāniskais dārzs uzsācis ciešu sadarbību ar uzņēmumu "VENDEN" "VENDEN" kļuvis par LU

Botāniskā dārza simtgades svinību informatīvo partneri, lai palīdzētu vākt ziedojumus Botāniskā dārza liepu alejas ansambļa revitalizācijai. Informatīvā partnera atbalsts sniegts graudā, ziedojumus administrē LU fonds.

Sadarbība ar "VENDEN" tika uzsākta

Pasaules Ūdens dienā, 22. martā. LU

Botāniskā dārza acāliju mājā tika parakstīti sadarbības līgumi, noslēdzot vienošanos par atbalstu LU Botāniskā dārzam.

Sadarbojoties ar "VENDEN", LU

Botāniskā dārza apmeklētājiem piedāvāti dažādi pārsteigumi – dāvaniņas, dabīgais minerālūdens "VENDEN", jauni vides objekti, konkursi un citi pārsteigumi.

ENG

In 2022, the University of Latvia Foundation and the UL Botanical Garden

have embarked upon a close cooperation with the company "VENDEN" "VENDEN" has taken on the title of an informative partner in the celebrations of the 100 anniversary of the UL Botanical Garden, in order to help collect donations for the revitalization of the linden alley ensemble in the Botanical Garden. The informative partner has provided an inkind support, and the donations are administered by the UL Foundation.

The cooperation with "VENDEN" was launched on World Water Day, March 22. Cooperation agreements were signed at the UL Botanical Garden's acacia house to conclude an agreement to support the UL Botanical Garden.

Through the collaboration with "VENDEN", visitors to the UL Botanical Garden were offered various surprises –gifts, natural mineral water "VENDEN", new environmental objects, contests and other treats.

32
th

APRĪLIS / APRIL

Ukraina piedzīvo karu un tas, ko var darīt visi iedzīvotāji, ir palīdzēt Ukraiņu tautai, ziedojot primārās nepieciešamības preces, sniedzot palīdzību, kā arī ziedojot finansiālos līdzekļus. Latvijas Universitāte uzsāka kampaņu "Par brīvu Ukrainu", šīs kampaņas ietvaros saņemts ziedojums

1 000 eiro apmērā no Vasīlija Bankovska, ziedojumus administrē LU fonds.

Kampaņā "Par brīvu Ukrainu" tika organizēts koncerts, kura apmeklētāji varēja ziedot, lai atbalstītu studentus no Ukrainas, kas studē LU, lai piešķirtu tiem studiju

maksas atlaides, kā arī dotu iespēju bez maksas uzturēties LU dienesta viesnīcās un nodrošinātu psiholoģisko atbalstu. Tāpat arī

atbalsts nepieciešams pētniekiem no Ukrainas, kas ieradušies Latvijā, lai sadarbotos ar LU pētnieku grupām un vēlas

šeit palikt ilgāk. Koncertā kopā tika saziedots

2 949 eiro, bet, kampaņai turpinoties, pilnā

ziedojuma summa šobrīd ir 4 547 eiro

Ziedot joprojām ir iespējams portālā www.ziedot.lu.lv Aprīlī tika saņemts vēl viens dāsns ziedojums 1 000 eiro apmērā no Vasīlija Bankovska. Uz jautājumu, kāpēc Vasīlijs veicis tik dāsnu ziedojumu, viņš atbild: "Ukrainas tauta man ir garīgi un ģenētiski tuva. Esmu bijis Ukrainā daudz reižu un man sāpīgi redzēt, kā šis briesmīgais karš iznīcina pilsētas un ciematus, un es nevaru neko darīt, lai situāciju labotu. Dot ir morāli un tas ir manos spēkos. Tikai tā es varu būt "labā" pusē".

ENG

Ukraine is going through a war and all the residents can help the Ukrainian people by donating basic necessities, providing assistance, and donating financial resources. The University of Latvia has launched "For a Free Ukraine" campaign, within which a donation of 1 000 euros has

been received from Vasilijs Bankovskis Donations are administered by the UL Foundation.

In "For a Free Ukraine" campaign, a concert was organized where visitors could donate to support Ukrainian students studying at UL, to provide them with tuition fee discounts, as well as the opportunity to stay in UL service hotels for free and provide psychological support. Support is also needed for Ukrainian researchers that have come to Latvia to cooperate with UL research groups and need to stay here longer. A total of 2 949 euros were donated at the concert, and the full donation amount is currently 4 547 euros

Donations can still be made at www.ziedot.lu.lv In April, another generous donation of 1 000 euros was received from Vasilijs Bankovskis. When asked for a reason motivating such a generous donation, he replied: "The Ukrainian people are spiritually and genetically close to me. I have visited Ukraine many times and it is painful to see how this terrible war is destroying cities and villages, and I can't do anything to resolve the situation. Giving is moral and it is also within my power. This is the only way how I can stand on the side of the good."

33

Uzņēmums SIA "Armgate" jau kopš 2004. gada atbalsta Latvijas Universitāti. Arī

šī gada maijā uzņēmums atbalstīja LU

Ķīmijas fakultāti, ziedojot 1500 eiro, ziedojumus administrē LU fonds.

SIA "Armgate" ir viens no vadošajiem laboratorijas aprīkojumu un zinātnisko iekārtu piegādātājiem Latvijā, kas saviem klientiem visā Baltijā nodrošina pilnu pakalpojumu kopumu, sākot no konsultācijām un iekārtu uzstādīšanas līdz personāla apmācībai un garantijas servisam.

Kopš dibināšanas uzņēmums sadarbojas ar vairākiem pasaules vadošajiem iekārtu ražotājiem. Uzņēmums dibināts 1994. gadā.

Kopš 2004. gada uzņēmums sniedzis atbalstu LU Bioloģijas fakultātei, Ķīmijas fakultātei, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātei, atbalstot dažādas aktivitātes –konferences, pasākumus un konkursus. 2022. gada finansiālais atbalsts ļāva LU Ķīmijas fakultātei noorganizēt ASV vides izglītības pedagoga Grega Traimara vizīti

ENG

The company "Armgate" has been supporting the University of Latvia since 2004. In May of this year, the company also supported UL Faculty of Chemistry, donating 1500 euros, which was administered by the UL Foundation.

"Armgate" is among the leading suppliers of laboratory equipment and scientific equipment in Latvia, providing a full range of services to its customers throughout the Baltic region, starting with consultations and equipment installation, and ending with staff training and warranty service. Since its establishment, the company has cooperated with several world-leading equipment manufacturers. The company was founded in 1994.

Since 2004, the company has provided support to the UL Faculty of Biology, Faculty of Chemistry, Faculty of Geography and Earth Sciences, supporting various activities, such as conferences, events, and competitions. The financial support in 2022 enabled the UL Faculty of Chemistry to host a visit by environmental educator Greg Traymar (USA)

MAIJS / MAY
34

Ik mēnesi Latvijas Universitātes fonds saņem vairākus ziedojumus gan no privātpersonām, gan juridiskām personām, kā arī no dažādām korporācijām. Jūnijā dāsnu ziedojumu 3 000 eiro apmērā devusi studenšu korporācija "Daugaviete" ar mērķi palīdzēt LU studentiem no Ukrainas.

Korporācija "Daugaviete" dibināta 1921. gada 6. novembrī Latvijas Universitātes paspārnē. Šī ir pirmā (vecākā) latviešu studenšu korporācija. "Daugavietes" mērķis ir pulcēt augstskolu latviešu tautības studentes, kas domā nacionāli valstiski, audzināt tās par krietnām sabiedrības darbiniecēm, veicināt viņu garīgo un fizisko attīstību. Korporācijas uzdevums ir izkopt savās biedrenēs goda un pienākuma jūtas un attīstīt interesi par zinātni, mākslu un lietišķu fizisko nodarbošanos.

Līga Keiša, "Daugavietes" seniore, par ziedoto summu saka: "Šajā grūtajā laikā, kad sācies karš Ukrainā, arī daugavietes meklē ceļus, kā palīdzēt ukraiņu tautai. Latvijas Universitātes fonda paustā ideja par atbalstu Ukrainas studentiem un pētniekiem mums ir tuva un svarīga. Daugavietes saknes ir nesaraujami saistītas ar Latvijas Universitāti. Būdama akadēmiska organizācija, korporācija augstu vērtē izglītības un zinātnes nozīmi. Patiesi ceram, ka ar savu ziedojumu dosim iespēju Ukrainas jaunajiem prātiem turpināt studijas, tā sniedzot ieguldījumu un paužot atbalstu viņu akadēmiskajiem centieniem".

ENG

Every month, the University of Latvia Foundation receives several donations from private individuals, legal entities, and various corporations. In June, the student corporation "Daugaviete" generously donated 3000 euros with the aim of

helping Ukrainian students at UL.

"Daugaviete" was founded on November 6, 1921 at the University of Latvia and is the first (oldest) Latvian student corporation. The goal of "Daugaviete" is to bring together the female students of Latvian nationality who think nationally and raise them as reliable members of society, promoting their spiritual and physical development. The corporation's task is to cultivate a sense of honour and duty in its members and develop an interest in science, art, and practical physical activity.

Līga Keiša, a senior at "Daugaviete", notes: "In these difficult times, when the war in Ukraine has begun, members of "Daugaviete" are also looking for ways to help the Ukrainian people. The idea expressed by the University of Latvia foundation to support Ukrainian students and researchers is close and important to us. The roots of our female student corporation are closely linked to the University of Latvia, and as an academic organization we highly value the importance of education and science. We truly hope that with our donation, we will give the young minds of Ukraine the opportunity to continue their studies, thus making a contribution and expressing support for their academic efforts."

JŪNIJS / JUNE 35

Regulāra sadarbība ar mecenātiem daudzu gadu garumā Latvijas Universitātes fondam ir pagodinoša Liels paldies Ģirtam Rungainim, kurš LU atbalsta jau kopš 2003. gada. Jūlijā Ģirts Rungainis ziedoja vēl 300 eiro.

Ģirts Rungainis studējis matemātiku un fiziku LU, kā arī finanses banku zinības maģistra programmā Stokholmas Ekonomikas augstskolā. Viņš vadījis vairāku nozīmīgu uzņēmumu apvienošanos un pārņemšanas darījumus Baltijas valstīs, šobrīd ir viens no padomes priekšsēdētāja vietniekiem Latvijas vadošajā veikalu ķēdē "Depo".

Mecenāta atbalsts universitātei bijis daudzveidīgs, sākot ar ziedojumu populārzinātniskam žurnālam, turpinot ar dažādu stipendiju atbalstīšanu un izveidošanu. Mecenāts vairākkārtīgi ziedojis projektam "Latvijas formula 2050.

Attīstības scenāriji" Arī šī mēneša ziedojums paredzēts tieši šī projekta atbalstam. Projekts, īstenojot LU misiju, dod iespēju apvienot plaša spektra un augsta līmeņa ekspertu intelektuālo potenciālu, vispusīgi analizēt Latvijas attīstību un to ietekmējošos ārējos un iekšējos faktorus, lai piedāvātu plašākas sabiedrības vērtējumam ilgtspējīgus valsts attīstības scenārijus.

ENG

Regular collaboration with donors over many years has been particularly rewarding for the University of Latvia Foundation. Particular gratitude is extended to Ģirts Rungainis is a patron, who has been supporting UL since 2003. In July, Ģirts donated another 300 euros

Ģirts Rungainis has studied mathematics and physics at UL, as well as finance and bankingin the master's programme at the Stockholm School of

Economics in Riga. He has headed several significant mergers and acquisitions in the Baltic states and is currently one of the vice presidents of the board of the leading retail chain "Depo" in Latvia. The donor's contribution to the university has been varied, ranging from donations to a popular science journal, supporting and establishing various scholarships, and also repeatedly donating to the "Formula of Latvia 2050. Development Scenarios" project. The donation of this month is also dedicated to this project. The ambition of this project is, in fulfilling the mission of UL, to bring together the intellectual potential of a wide range of high-level experts, to comprehensively analyse the development of Latvia and the external and internal factors that affect it, and to offer sustainable national development scenarios for assessment by wider society.

JŪLIJS
JULY
/
36

AUGUSTS / AUGUST

Jaunu mecenātu pievienošanās

Latvijas Universitātes fonda lokam vienmēr ir pagodinājums. Fonds turpina paplašināt mecenātu loku, palīdzot vēl lielākam skaitam cilvēku sasniegt akadēmiskos un profesionālos mērķus. Šajā mēnesī mums pievienojusies jauna stipendija – Ceļamaize "Rēzekne", kuras mecenāte ir Gunta

Sendmeijere (Sandmeyer).

Abi Guntas Sendmeijeres vecāki (Aija un Nikolajs Dorosko) absolvējuši Latvijas Universitāti. Mecanāte no personiskās pieredzes zina, ka dažāda veida palīdzība spēj mainīt studenta nākotni. Arī viņa pati saņēmusi palīdzību, lai iegūtu izglītību, un tas būtiski ietekmējis visu turpmāko dzīvi.

Šodien mecanāte lepojas ar iespēju palīdzēt spējīgam Rēzeknes jaunietim.

Mecenāte stāsta par savu motivāciju, ziedojot LU fondam: "Es jau sen esmu gribējusi atrast ceļus, kā palīdzēt manam dzimtajam novadam – Latgalei, jo īpaši –Rēzeknei. Lai arī jau kādu laiku nedzīvoju

Latvijā, ar dzimto zemi man saglabājušās ciešas saites. Lai turpinātu uzturēt šo saikni un padarītu to vēl ciešāku, sāku izskatīt iespējas, kā reāli varētu iesaistīties un palīdzēt. Kad uzzināju par iespēju to darīt caur LU fondu, es zināju, ka to darīšu. Visā Latvijā ir daudz spējīgu un talantīgu jauniešu, bet man gribējās koncentrēti veltīt šo stipendiju tieši Rēzeknei un tās novadam, jo pati esmu tur dzimusi un uzaugusi, uzsākusi skolas gaitas Rēzeknē. Tagad esmu savā dzīvē sasniegusi punktu, kad gribu darīt un palīdzēt. Izglītība ir viena no svarīgākajām lietām cilvēka dzīvē. Izglītība atver durvis un paver jaunus ceļus. Un, ja varu palīdzēt dažiem jauniešiem spert šos soļus nākotnes mērķu sasniegšanai, es būšu ļoti gandarīta!"

ENG

The addition of new donors to the circle of the University of Latvia Foundation is always a source of pride and delight. The foundation continues to expand

37

its circle of donors, helping an even wider group of people to achieve their academic and professional goals. This month, we have opened a new scholarship – Ceļamaize "Rēzekne", whose donor is Gunta Sandmeyer.

Both of the patroness’s parents (Aija and Nikolajs Dorosko) have graduated from the University of Latvia, and she knows that various types of assistance can change a student's future. She herself received assistance in obtaining an education, which significantly affected her entire future. Now, the patroness is proud to have the opportunity to help and support an aspiring young person from Rēzekne.

Patroness Sandmeyer talks about her motivation for donating to the UL Foundation: "I have long wanted to find ways to get involved and help my native region – Latgale, especially Rēzekne.

Although I have not lived in Latvia for some time, I still retain close ties with my homeland. To continue this connection and make it even stronger, I began to consider the ways whereby I could really get involved and help. When I learned about the opportunity to do this through the UL Foundation, I knew that this was what I wanted to start with. There are many talented and gifted young people all over Latvia, but I wanted to focus this scholarship specifically on Rēzekne and its district, because I was born and raised there and also started my schooling in Rēzekne. Now I have reached a point in my life where I want to do and help, and education is one of the most important things in a person's life. Education opens doors and opens up new paths. And if I can help some young people take these steps towards achieving their goals, I will be very satisfied!"

Latvijas Universitātes fonds jau

vairākus gadus aktīvi darbojas kopā ar LU studentu Biznesa inkubatoru. LU fonds administrē ziedojumus LU Biznesa inkubatoram. 2022. gada septembrī inkubators svinēja desmitgades jubileju, uz kuru bija aicināti vairāki atbalstītāji, mecenāti un absolventi, kas veica ziedojumus arī pasākuma dienā. Paldies ziedotājiem Zigurdam Uldriķim, Mikum Losānam un anonīmam ziedotājam

LU Biznesa inkubators izveidots 2012. gadā. Tas bija pirmais augstskolu inkubators Latvijā, kurš saviem dalībniekiem nodrošināja daudzpusīgu programmu savu ideju attīstībai, konsultācijas un praktiskas nodarbības, kā arī iespēju iegūt finansiālu atbalstu prototipu izveidei. Lielu

ieguldījumu LU Biznesa inkubatora atbalstā sniedzis viens no lielākajiem ziedotājiem biznesa ideju studentu vidē – Džons Medveckis.

Bijušais LU Biznesa inkubatora vadītājs

Mikus Losāns saka: "Es esmu LU Biznesa inkubatora līdzdibinātājs un pirmais vadītājs. Vadīju inkubatoru 7 gadus kopš tā pirmsākumiem 2011. gadā. Tāpēc man rūp, kā inkubatoram un dalībniekiem veicas –ziedoju, lai inkubators un studentu uzņēmējdarbība aug un zeļ. Lai arī tagad vairs aktīvi neiesaistos inkubatota darbībā, ar ziedojumu varu turpināt pielikt savu roku

LU jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanā".

38
SEPTEMBRIS / SEPTEMBER

ENG

The UL Foundation has been actively working with the UL Student Business Incubator for several years. The UL Foundation administers the donations to the UL Business Incubator. In September 2022, the incubator celebrated its tenth anniversary, to which several supporters, patrons, and graduates were invited, and they made donations on the day of the event. Our appreciation and gratitude to the donors Zigurds Uldriķis, Mikus Losāns, and anonymous donor

The UL Business Incubator was established in 2012. It was the first university incubator in Latvia to provide its participants with a comprehensive programme for developing their ideas, consultations and practical classes, as well as the opportunity to obtain

financial support for prototype development. John Medveckis, one of the largest business idea donors in the student community, has made a significant contribution to the support of the UL Business Incubator.

The former head of UL Business Incubator Mikus Losāns says: "I am the cofounder and the first manager of the UL Business Incubator. I was running the incubator for 7 years, since its inception in 2011. Hence, I care about how the incubator and its participants are doing – I donate to help the incubator and student entrepreneurship grow and thrive. Although I am no longer actively involved in the incubator's activities, with my donation I can continue to contribute to the promotion of entrepreneurship among young people at UL."

39

Izaugsme un atbalsts ir divas dzīvē ļoti nozīmīgas lietas. Šīs divas lietas saņem un arī dāvā Inna Šteinbuka Latvijas Universitātes fonds izveidojis ziedošanas kampaņu, kuras ietvaros iespējams ziedot

I. Šteinbukas jubilejas stipendijai.

Inna Šteinbuka jau 30 gadu garumā ieņem augstus amatus Latvijas publiskajā

pārvaldē un starptautiskajās institūcijās, bet vienmēr iraktīvi piedalījusies akadēmiskajā dzīvē kā pasniedzēja, pētniece un vairāku publikāciju autore. "Es mīlu ne tikai ekonomiku, matemātiku un statistiku, bet arī klasisko mūziku, operu un mākslu. Diezgan daudz sportoju, īpaši man patīk kalnu slēpošana un golfs. Tomēr tieši pētniecība un pasniedzējas darbs Latvijas Universitātē ir gan mans aicinājums, gan vaļasprieks. Mans dzīves moto: "Ticēt. Darīt. Sasniegt"."

Lai motivētu arī LU BVEF absolventus

īstenot šo moto, Inna Šteinbuka nolēma izveidot stipendiju fondu. Naudas balva no šī fonda tiks piešķirta par labāko maģistra darbu ekonomikā.

ENG

Growth and support are two very important things in life. Inna Šteinbuka both receives and gives these two things. The University of Latvia Foundation has launched a donation campaign in which it is possible to contribute to I. Šteinbuka anniversary scholarship.

Inna Šteinbuka has held high positions in the Latvian public administration and international institutions for 30 years, but she has always consistently and actively participated in academic life as a teacher, researcher, and author of several publications. "I love economics, mathematics and statistics, as well as classical music, opera and art. I practice quite a lot of sports, especially I like mountain skiing and golf. However, research and teaching at the University of Latvia are both my calling and my pleasure. My motto is "Believe. Do. Achieve"."

To motivate UL FBME graduates to implement this motto, Inna Šteinbuka decided to create a scholarship fund. The financial prize from this fund will be awarded for the best master's thesis in economics.

OKTOBRIS
OCTOBER
/
40

NOVEMBRIS / NOVEMBER

Ziedošana nav saistīta vienīgi ar naudu vai materiālajām vērtībām, kas pešķirtas kāda konkrēta indivīda atbalstam. Ziedošana dod iespēju arī padarīt sevi labāku, sekmēt savu vērtību un mērķu apzināšanos, jo šī

darbība palīdz atbalstīt to, kas mums katram ir svarīgs. Jau gadu Latvijas Universitātes

fonda regulāro ziedotāju pulkā ir Igors

Lisjonoks, kurš veic automātiskos maksājumus ik mēnesi.

Igors Lisjonoks absolvējis LU Sociālo zinātņu fakultāti, politikas zinātnes

bakalaura programmu. Studiju laikā

mecanāts saņēmis inovācijas balvu

starptautiskās politikas pētniecībā no Ārlietu ministrijas par izcili izstrādātu

bakalaura darbu. Pašlaik Igors Lisjonoks

turpina mācīties maģistrantūrā un jau vasarā absolvēs LU.

Pirmo ziedojumu Igors Lisjonoks veica

05.11.2021. un turpina to darīt katru mēnesi, ziedojot stipendijai "Ceļamaize" un LU

Botāniskā dārza simtgadei. Par motivāciju ziedot Igors Lisjonoks saka: "Mani iedvesmoja Rietumeiropas un ASV veiksmīgāko universitāšu piemēri. Diemžēl universitātēm Latvijā nav tik daudz resursu kā, piemēram, Hārvarda universitātei. Hārvarda universitātē uzkrātais kapitāla daudzums pielīdzināms aptuveni pieciem Latvijas valsts ikgadējiem budžetiem. Manuprāt, viens no faktoriem, kas palīdzējis Rietumeiropā un ASV izveidot tik resursiem bagātas universitātes, ir nostiprinājusies kultūra, kas padara indivīdus atbildīgus pret absolvēto izglītības iestādi un pateicīgus tai. Ziedojumu veikšana tur ir plašāk izplatīta prakse, salīdzinot ar mūsu situāciju. Ziedojums ir tikai viens no veidiem, kā pateikt "paldies!" ne tikai universitātei, bet arī sabiedrībai un valstij kopumā. Veicot ziedojumus, es saku milzīgu paldies Latvijas Universitātei par ieguldījumu manās zināšanās, manā karjerā un manā valstī."

41

Donating is not just about money or material values for the benefit of a particular individual. Donating is also about becoming a better version of oneself, about recognizing one's values and goals, as it helps to support what is important to each of us. Igors Lisjonoks has been part of the the University of Latvia Foundation’s circle of regular donors for a year, making automatic payments every month.

Igors graduated from the University of Latvia Faculty of Social Sciences with a bachelor's degree in political science. During his studies, Igors received an innovation award for excellent bachelor's thesis in international policy research from the Ministry of Foreign Affairs. Currently, Igors is studying for a master's degree and will graduate from UL in the summer.

Igors made his first donation on November 5, 2021, and has continued to do so every month, donating to the scholarship "Ceļamaize" / "Bread for the Journey" and the 100th anniversary of the UL Botanica

DECEMBRIS / DECEMBER

2022. gada pavasarī tika uzsākta sadarbība ar autoservisu "Avdeeva & Kopilkov atelier", kur tika izvietota unikāla ziedojuma kastīte riepas formā, lai palīdzētu savākt ziedojumus Latvijas Universitātes Botāniskā dārza rododendru apstādījumu rekonstrukcijai. Ziedojumus administrē LU fonds.

Decembrī šī ziedojuma kastīte tika atvērta, lai saskaitītu visus savāktos naudas līdzekļus. Kopumā kopš pavasara ir saziedoti vairāk nekā 1000 eiro, kas būtiski palīdzēs LU Botāniskajam dārzam.

Garden. Explaining his motivation for donating, Igors says: "I was inspired by the examples of the most successful universities in Western Europe and the United States. Unfortunately, universities in Latvia do not have as plentiful resources as, for example, Harvard University. The accumulated capital of Harvard University is equivalent to approximately five annual budgets of Latvia. In my opinion, one of the factors that helped create such resource-rich universities in Western Europe and the United States is the established culture that makes individuals responsible and grateful towards their alma mater. Donating is a more widespread practice there, compared to our practice. A donation is just one way of saying "thank you!" not only to the university, but also to society and the state as a whole. By making donations, I am saying a tremendous thank you to the University of Latvia for its contribution to my knowledge, my career, and my country."

"Mēs pateicamies ikvienam ziedotājam par iespēju darīt mūsu dārzu skaistāku! Par saziedoto naudu Botāniskais dārzs varēs iegādāties kārtīgu kravu ar skābināto kūdru, kas tik ļoti nepieciešama rododendru stādījumiem," pateicību izsaka LU Botāniskā dārza direktors Uldis Kondratovičs.

ENG

In the spring of 2022, cooperation with the car service "Avdeeva & Kopilkov atelier" was started, establishing a unique donation box in the shape of a tire to help

ENG
42 th

collect donations for the reconstruction of the rhododendron plantations of the UL Botanical Garden Donations are administered by the UL Foundation.

In December, the donation box was opened to count all the funds collected. In total, over 1000 euros have been donated since the spring to provide assistance to the UL Botanical Garden.

"We thank every donor for the opportunity to make our garden more beautiful! With the donated money, the Botanical Garden will be able to purchase a good load of acidified peat, which is essential for rhododendron plantations," Uldis Kondratovičs, director of the UL Botanical Garden, expresses his gratitude for the support.

43

SASNIEGUMI ZINĀTNĒ ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 08

MONTA BRĪVĪBA UN ILZE IZABELLA DINDUNE

HELVIJS NIEDRA

LAURA ANSONE

JANA NAMNIECE

VLADIMIRS PIĻIPENKO

44

MONTA BRĪVĪBA UN ILZE IZABELLA DINDUNE

Latvijas Universitātes fonda

stipendiātes un LU pētnieces Ilze Izabella

Dindune un Monta Brīvība strādā pie pētījuma "Precīzijas medicīnas stratēģiju izpēte bērnu ļaundabīgo audzēju ārstēšanā", finansiālo atbalstu projektam sniedz mecenāts "Mikrotīkls" un šo atbalstu administrē LU fonds.

Šī projekta rezultāti ir vērsti uz bērnu ļaundabīgo audzēju diagnostikas un ārstēšanas uzlabošanu Latvijā un šo slimību pētniecības resursa izveidi, vienlaikus padarot pieejamu uz lielapjoma sekvenēšanu balstītu ģenētisko analīzi un pacienta audzēja specifisku terapiju pediatriskās onkoloģijas pacientiem Latvijā (aptuveni 50 pacienti gadā), kas sniegs papildus zināšanas par bērnu ļaundabīgo audzēju patoģenēzes mehānismiem, un sekmēs šo slimnieku veselības aprūpi nākotnē, izmantojot inovatīvas pieejas.

ENG

Scholarship recipients of the University of Latvia Foundation, UL researchers Ilze Izabella Dindune and Monta Brīvā are working on the study "Research of Precision Medical Strategies in the Treatment of Childhood Malignancies" financial support for the project is provided by the patron "Mikrotīkls", and administered by the UL Foundation.

The results of this project are aimed at improving diagnostic and treatment of child malignancies in Latvia and the development of the research resource for these diseases, meanwhile making large-scale sequencingbased genetic analysis and patient-specific therapy for pediatric oncology available in Latvia (approximately 50 patients a year). It will provide additional insight into the mechanisms of pathogenesis of childhood malignancies and will promote future health care availability through innovative approaches.

46

HELVIJS NIEDRA

Helvijs Niedra ir LU Bioloģijas fakultātes doktorantūras studiju programmas 1. kursa students un LU fonda administrētās "Mikrotīkls" stipendijas doktorantūras studentiem eksakto un medicīnas zinātņu jomā saņēmējs.

Stipendiāta promocijas darbs ir veltīts gastroenteropankreātisko neiroendokrīno audzēju (GEP-NET) izpētei. Promocijas darbs veltīts diviem galvenajiem mērķiem.

Pirmais darba mērķis ir raksturot šo audzēju mikrovidi, izmantojot jaunu transkriptoma analīzes metodi – telpisko transkriptomiku.

Otrais darba mērķis ir veikt longitudinālu plazmas mikro RNS analīzi ar nākamās paaudzes sekvencēšanu, lai atklātu potenciālās mikro RNS, kuras varētu pielietot pēc terapijas monitoringam, lai novērtētu audzēja atjaunošanās risku.

Sagaidāmie pētījuma rezultāti sniegs papildus ieskatus tajā, kuras mikro RNS varētu potenciāli pielietot monitoringam pēc terapijas, tā uzlabojot GEP-NET pacientu aprūpi.

ENG

Helvijs Niedra is a first-year student of the PhD programme at the UL Faculty of Biology and a recipient of the "Mikrotīkls" scholarship for PhD students the field of science and medicine, administered by the UL Foundation. His thesis is dedicated to the study of gastroenteropancreatic neuroendocrine tumours (GEP-NET) The thesis contributes to two main goals The first is to characterize the microenvironment of these tumours using a new transcriptome analysis method – spatial transcriptomics. The second goal is to perform a longitudinal analysis of plasma microRNAs with nextgeneration sequencing to discover potential microRNAs that could be used for posttherapy monitoring to assess the risk of tumour recurrence. The expected results of the research will provide additional insights into which microRNAs could potentially be used for post-therapy monitoring that would improve the care of GEP-NET patients.

47

LAURA ANSONE

Laura Ansone ir Latvijas Universitātes

Bioloģijas fakultātes doktorantūras studiju studente un LU fonda administrētās "Mikrotīkls" stipendijas doktorantūras studentiem eksakto un medicīnas zinātņu jomā saņēmēja. Jaunās zinātnieces promocijas darbs tiek izstrādāts Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā.

Stipendiātes promocijas darba mērķis ir identificēt biomarķierus asins

metabolomā un asins šūnu transkriptomā, kas saistīti ar ilgtermiņa komplikācijām

COVID-19 pacientos Kopš pandēmijas sākuma stipendiāteaktīvi iesaistījusies

Valsts Iedzīvotāju Genoma datu bāzes

(VIGDB) COVID-19 pacientu kohortas

izveidē un šo pacientu paraugos jau veikusi virkni eksperimentu, kas saistīti ar COVID-19 akūtās fāzes mehānismu izpēti.

Lai gan ir skaidrs, ka visnopietnāko apdraudējumu veselībai un dzīvībai SARS-

CoV-2 infekcija rada akūtajā fāzē, tomēr liela neskaidrība ir arī par tās negatīvo ietekmi uz

COVID-19 izslimojošo pacientu veselību ilgtermiņā. Vieni no svarīgākajiem un steidzamākajiem jautājumiem saistībā ar "garo COVID" ir (1) Cik daudziem cilvēkiem ir simptomi konkrētajā populācijā un kurām sabiedrības grupām ir lielākais risks attīstīt ilgtermiņa komplikācijas? (2) Kāda ir ilgtermiņa komplikāciju patoģenēze? (3) Kā palīdzēt cilvēkiem, kuriem šīs ilgtermiņa komplikācijas būtiski pazemina dzīves kvalitāti? Lai pēc iespējas ātrāk atrastu atbildes, ir nepieciešama detalizēta COVID19 patoģenēzes molekulāro mehānismu un iekaisuma reakciju izpratne. SARS-CoV-2 infekcijas smaguma atšķirības, tostarp ilgtermiņa ietekmi uz pacienta veselību, nosaka vairāki faktori, tostarp vecums, ĶMI, blakusslimības, atšķirīgi molekulārie biomarķieri un citi uz -omikām balstīti faktori. Tāpēc šo faktoru un to kombinācijas

lomas precīza izpratne var uzlabot profilaksi un klīnisko iznākumu pārvaldību pēc izslimota COVID-19.

ENG

Laura Ansone is a student of the PhD programme at the UL Faculty of Biology and recipient of scholarship "Mikrotīkls" for PhD students in the field of science and medicine, administered by the UL Foundation. The thesis of the young researcher is being developed at the Latvian Biomedical Research and Study Centre.

The goal of the scholarship holder’s doctoral thesis is to identify biomarkers in the blood metabolome and blood cell transcriptome associated with long-term complications in COVID-19 patients. Since the beginning of the pandemic, the scholar has been actively involved in the creation of the National Population Genome Database (VIGDB) cohort of COVID-19 patients and has already conducted a series of experiments related to the study of the mechanisms of the acute phase of COVID-19 in the samples of these patients.

Although the most serious threat to health and life is caused by SARS-CoV-2 infection in the acute phase, there is also great uncertainty about its negative impact on the long-term health of patients suffering from COVID-19. Some of the most important and urgent questions regarding the "long COVID" are

(1) How many people have symptoms in a given population, and which population groups are at greatest risk of developing long-term complications? (2) What is the pathogenesis of long-term complications?

(3) How to help people

48

whose quality of life is significantly reduced by these long-term complications?

A detailed understanding of the molecular mechanisms of the pathogenesis of COVID19 and the inflammatory responses is necessary to find answers as soon as possible. Variation in the severity of SARSCoV-2 infection, including the long-term impact on patient health, is determined by

JANA NAMNIECE

Pētniece, Dr. pharm. Jana Namniece ir Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes

pētniece un LU fonda administrētā

"Mikrotīkls" projekta ietvaros īsteno projektu "Jauna uz hepatocītu šūnu līnijām balstīta in vitro tehnoloģija dažādu vielu

aknu šūnu aizsardzības spēju novērtēšanai". Darbs tiek veikts LU MF kopā ar kolēģiem – profesori Rutu Mucenieci un

multiple factors, including age, BMI, comorbidities, distinct molecular biomarkers, and other – omics - based factors. Therefore, a precise understanding of the role of these factors and their combination may improve prevention and management of clinical outcomes after developing COVID-19.

pētnieku Kasparu Jēkabsonu

Bezalkoholiskā taukainu aknu slimība jeb aknu steatoze ir pieaugošs globālais veselības aizsardzības sistēmas slogs, un tiek lēsts, ka tās izplatība skar aptuveni 25% iedzīvotāju kopumā. Specifisku zāļu steatozes ārstēšanai nav. Par slimības cēloņiem uzskata vielmaiņas traucējumus, ģenētiku, zāļu lietošanas un vides iedarbības

49

sekas. Aknu steatoze tiek diagnosticēta gadījumā, kad mazāk nekā puse no aknu šūnām ir pārklātas ar taukaudiem. Tauku nogulsnēm palielinoties, var veidoties iekaisuma procesi, kuri savukārt var veicināt jau nopietnāku slimību rašanos – aknu cirozi, mazspēju un pat audzējus.

Projekts paredz attīstīt pirmsklīnisko pētījumu platformu, kas būtu piemērota zāļu nelabvēlīgo blakus efektu uz aknām noskaidrošanai, jaunu zāļu vai jebkuru citu vielu toksicitātes pētījumiem, kā arī uz aknu steatozi mērķētiem pētījumiem. Projektā tiek veikti pētījumi padziļinātai in vitro modeļu izstrādei, lai izveidotu uzticamu aknu šūnu modeli, kas atbilst izpratnei par fizioloģiskajiem/patoloģiskajiem procesiem aknās un zāļu meklēšanai pret aknu steatozi.

Projekta aktivitāšu mērķis ir attīstīt un ieviest jaunu aknu šūnu pētniecības tehnoloģiju pirmsklīnisko pētījumu veikšanai.

ENG

Dr. pharm. Jana Nemniece is a researcher at the UL Faculty of Medicine (FM) and implements the project "New in vitro technology based on hepatocyte cell lines for evaluation of liver cell protection abilities of various substances" within the framework of the "Mikrotīkls" project grant administered by the UL Foundation. The work is carried out at UL FM together with the colleagues – professor Ruta Muceniece and researcher Kaspars Jēkabsons

Nonalcoholic fatty liver disease, or hepatic steatosis is an increasing global burden on the health care system, with an estimated prevalence of approximately 25% of the general population. There are no specific drugs for the treatment of steatosis. The causes of the disease are considered to be metabolic disorders, genetics, consequences of drug use and environmental exposure. Hepatic steatosis is diagnosed when less than half of the liver

50

cells are covered with fatty tissue. As fat deposits increase, inflammatory processes can develop, which in turn can contribute to the occurrence of more serious diseases –liver cirrhosis, failure and even tumors. The project provides the development of a pre-clinical research platform that would be suitable for clarifying the adverse side effects of drugs on the liver, toxicity studies of new drugs or any other substances, as well as studies targeting liver

VLADIMIRS PIĻIPENKO

Vladimirs Piļipenko ir viens no Latvijas Universitātes fonda mecenāta "Mikrotīkls" atbalsta ieguvējiem. Finansējums tiek izmantots projektam "Metformīna neirorestoratīvo īpašību izmeklēšana eksperimentālajā Alcheimera slimības modelī", kuru Vladimirs Piļipenko veic kopā ar LU Medicīnas fakultātes pētnieku grupu. Ar novecošanos saistīto slimību gadījumu skaits pēdējā desmitgadē ievērojami pieaudzis – gandrīz par 150%.

Visbiežāk sastopamā no šīm demenci izraisošajām kaitēm ir Alcheimera slimība, ar kuru pasaulē sirgst aptuveni 55 miljoni iedzīvotāju. Joprojām nav atrastas efektīvas zāles, lai apturētu Alcheimera slimību. Pieejamā farmakoterapija vien aptur simptomus un aizkavē neizbēgamu slimības attīstību. Tādēļ nepieciešams meklēt jaunas pieejas, kas būtu mērķētas uz citiem slimības procesiem. Viena no šīm pieejām ir prediabēta medikamentu izmantošana, jo traucējumi smadzeņu glikozes metabolismā ir pirmā klīniskā iezīme, kas novērojama Alcheimera slimības pacientiem. Metformīns ir biguanīdu grupas pretdiabēta zāļu viela, kas spēj šķērsot smadzeņuasinsvadu barjeru un uzlabot centrālo

steatosis. The project is conducting research for advanced development of in vitro models to create a reliable liver cell model relevant to the understanding of the physiological/pathological processes in the liver and the search for drugs against hepatic steatosis. The aim of the project activities is to develop and implement a new liver cell research technology for conducting pre-clinical studies.

glikozes metabolismu.

Šī pētījuma mērķis ir noskaidrot, kādi molekulārie mehānismi atrodas pamatā metformīna neiroprotektīvai darbībai.

V. Piļipenko uzskata, ka tie var būt saistāmi ar labāku glikozes uzņemšanu smadzenēs, smadzeņu insulīna jutīguma palielināšanu un oksidatīva stresa mazināšanu. Pie tam metformīnu pirmo reizi pasaulē ievadīja izmēģinājuma dzīvnieku degunā, jo šī metode ļauj mazināt ievadāmo devu un iespējamas blakusparādības.

ENG

Vladimirs Piļipenko is one of the recipient of scholarship "Mikrotīkls", administered by UL Foundation. The funding is used for the project "Investigation of the neurorestorative properties of metformin in an experimental model of Alzheimer's disease", which Vladimirs Piļipenko is conducting together with the research group of the UL Faculty of Medicine.

The number of cases of age-related diseases has increased significantly, by almost 150%, in the last decade. The most common of these dementia - causing

51

diseases is Alzheimer's disease, which affects approximately 55 million people worldwide. There is still no effective medicine to stop Alzheimer's disease. Available pharmacotherapy only counters the symptoms and delays the inevitable progression of the disease. Thus, there is a need to look for new approaches targeting other disease processes. One of these approaches is the use of prediabetes medications, since disturbances in brain glucose metabolism are the first clinical feature in Alzheimer's disease patients. Metformin is a biguanide antidiabetic drug

that can cross the brain - vascular barrier and improve central glucose metabolism. The aim of this study is to clarify the molecular mechanisms underlying the neuroprotective action of metformin. V. Piļipenko considers that they can be associated with better glucose uptake in the brain, increasing brain insulin sensitivity and reducing oxidative stress. In addition, for the first time in the world, metformin was administered through the nose of test animals, as this method allows reducing the administered dose and possible side effects.

52

SAVĀ TESTAMENTĀ ZIEDOJUMU LATVIJAS UNIVERSITĀTEI

Izvēlies testamenta veidu – Latvijā pastāv PUBLISKAIS un PRIVĀTAIS (hologrāfiskais) testaments

Vajadzības gadījumā konsultējies ar juristu vai notāru

PUBLISKAIS TESTAMENTS PRIVĀTAIS TESTAMENTS

Dodies pie notāra vai uz bāriņriesu, lai taisītu testamentu Notārs testamentu ieraksta notāra grāmatā, bāriņtiesa – testamentu grāmatā Paraksti testamentu Testatoram pēc tam izdod izrakstu

Privātais testaments tiek rakstīts pašrocīgi – izlem, ko novēlēsi Latvijas Universitātei, un uzraksti testamentu Paraksti testamentu

Neaizmirsti, ka jānorāda parakstīšanas datums un vieta

ĀRZEMJU LATVIEŠIEM ZIEDOT LATVIJAS UNIVERSITĀTEI

TESTAMENTĀ?

Ārzemēs veidotie testamenti vispirms tiek apstiprināti valstī, kur dzīvo testators, un tikai pēc testatora došanās mūžībā nonāk Latvijā. Tāpēc ārzemju latviešiem, kuri vēlas testamentā iekļaut ziedojumu Latvijas Universitātes fondam, testamenta forma un saturs ir atkarīgs no konkrētās valsts regulējuma.

Saskaņā ar sabiedriskā labuma organizāciju likuma 5. panta pirmo daļu, Latvijas Universitātes fondam ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas dod iespējas saņemt nodokļu atlaides.

NOVĒLI
09
VAIRĀK INFORMĀCIJAS UN PRIVĀTO TESTAMENTU PARAUGUS MEKLĒ 54 WWW.FONDS.LV

Ja vēlies novēlēt ziedojumu Latvijas Universitātei (Latvijas Universitātes fondam), esam sagatavojuši vispārīgu aprakstu par testamentu un teksta paraugu, kā arī dažus padomus veiksmīgākai šī testamenta noformēšanai.

Gatavos paraugus var izmantot savā testamentā, savukārt konkrētākai savu vēlmju formulēšanai iesakām sazināties ar notāru vai juristu.

PARAUGS NOVĒLĒJUMAM TESTAMENTĀ

Latvijas Universitātei (Latvijas Universitātes fondam) var novēlēt visu savu īpašumu, tā daļu vai kādu noteiktu mantu, vai arī naudas summu Zemāk atradīsi paraugus katram no šiem gadījumiem. Tu vari izvēlēties paraugu, kas atbilst Tavai gribai.

Atgādinām, ka privātā testamenta teksts obligāti ir jāuzraksta pašrocīgi un jāparaksta atbilstoši zemāk norādītajam paraugam Ja ir vēlme, lai novēlējums tiktu izmantots kādam no Latvijas Universitātes fonda mērķiem vai programmām, tad tas ir papildus jānorāda testamentā.

1.VARIANTS – KONKRĒTAS MANTAS VAI NAUDAS SUMMAS NOVĒLĒJUMS

(konkrēta vieta, kur testaments sastādīts),

(datums – gads, diena, mēnesis)

Es, zemāk parakstījies (-usies),

(vārds, uzvārds, personas kods)

Dzīvojošs(-a) _________________________________

(adrese – māja, iela, pilsēta (apdzīvotā vieta)

ar šo testamentu pēc savas nāves __________ (__________) EUR

vai

kustamo mantu _________________ (norādīt vai

parakstīt konkrēto mantu)

vai

nekustamo īpašumu – māju un zemi ar kadastra Nr._____________, kopā ar tajā esošo

kustamo mantu novēlu Latvijas

Universitātes fondu, reģ. Nr. 40003412490

Šo testamentu esmu uzrakstījis (-usi)

pašrocīgi un tā jēgu es pilnībā izprotu

(vārds, uzvārds)

/pašrocīgs paraksts/

2.VARIANTS – VISAS MANTAS NOVĒLĒJUMS

(konkrēta vieta, kur testaments sastādīts),

(datums – gads, diena, mēnesis)

Es, zemāk parakstījies (-usies),

(vārds, uzvārds, personas kods)

Dzīvojošs (-a)

(adrese – māja, iela, pilsēta (apdzīvotā vieta)

ar šo testamentu pēc savas nāves visu man piederošo mantu, lai kur tā atrastos, kas manā nāves brīdī man piederēs, tajā skaitā, nekustamo un kustamo mantu, novēlu Latvijas Universitātes fondu, reģ Nr 40003412490

Šo testamentu esmu uzrakstījis (-usi)

pašrocīgi un tā jēgu es pilnībā izprotu

(vārds, uzvārds)

/pašrocīgs paraksts/

55

DONATE TO THE UNIVERSITY OF LATVIA IN YOUR WILL

Pick between the two types of wills used in Latvia - PUBLIC WILL or PRIVATE (holographic) will

PUBLIC WILL

Visit a notary or a family court to draft a last will

If necessary – consult a lawyer

PRIVATE WILL

A private will must be handwritten and signed by the testator – specify what you wish to donate to the University of Latvia

The notary enters the will into the register of documents; the family court enters the will into the will register

Sign the will by hand

Sign the will by hand

The testator receives an extract of the will

Don’t forget to indicate the date and place of signing of the will

HOW CAN LATVIANS LIVING ABROAD DONATE TO THE UNIVERSITY OF LATVIA IN THEIR WILL?

The last will and testament made abroad is first approved in the country where the testator lives and is transferred to Latvia only after the testator has passed away. Therefore, for Latvians living abroad who wish to donate to the University of Latvia in their will, the form and content of the will depends on the regulations of their country of residence.

In accordance with section 5(1) of the Public Benefit Organisation Law, the University of Latvia Foundation has been granted the status of a public benefit organisation (501 (c) (3) charity). FOR

09
INFORMATION
WORDINGS OF PRIVATE WILLS VISIT 56 WWW.FONDS.LV
MORE
AND SAMPLE

If you would like to donate to the University of Latvia (University of Latvia Foundation) in your last will and testament, here you will find an overview of the process, a sample text of a last will, and some tips for successfully drafting it.

You can use the samples provided below to draft your last will. However, to formulate more specific wishes, we recommend contacting a notary or a lawyer.

SAMPLE OF A BEQUEST IN A LAST WILL

A person may bequeath all or part of his or her property or a specific asset or sum of money to the University of Latvia (University of Latvia Foundation). Below you will find sample wording for both cases. Accordingly, you can choose the wording that corresponds to your wishes.

Please note that the text of a private will must be handwritten and signed in accordance with the samples below. If you wish your bequest to be used for any specific purposes or programmes of the University of Latvia Foundation, you must additionally indicate this in your will.

OPTION 1 - BEQUEST OF A SPECIFIC ITEM OR AMOUNT OF MONEY

(the specific location where the will was made),

(date - year, day, month)

I, the undersigned, __________________________ (name, surname, personal identification number) residing at _________________________

(address - house, street, town (populated area)) by this last will and testament, upon my death, bequeath and appoint the University of Latvia Foundation, reg. No. 40003412490, as inheritor of __________ (__________) EUR or movable property ___________ (specify or sign the specific property) or immovable property - house and land with cadastral No. _________, together with the movable property therein.

I have executed this last will and testament in my own handwriting and I fully understand its meaning

(name, surname) /signature in my own hand/

OPTION 2 - BEQUEST OF ALL PROPERTY

(the specific location where the will was made),

(date - year, day, month)

I, the undersigned, __________________________

(name, surname, personal identification number) residing at _________________________ (address - house, street, town (populated area))

by this last will and testament, upon my death, bequeath and appoint as inheritor to the entirety of my estate, wherever situated, belonging to me at the time of my death, including immovable and movable property, to the University of Latvia Foundation, reg. No. 40003412490

I have executed this last will and testament in my own handwriting and I fully understand its meaning

(name, surname) /signature in my own hand/

57

ZIEDO LATVIJAS UNIVERSITĀTES ATTĪSTĪBAI

DONATE TO DEVELOPMENT OF THE UNIVERSITY OF LATVIA

LU fondam un bezpeļņas organizācijai "Friends of the University of Latvia" (501(c) (3) charity) ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

UL Foundation and "Friends of the University of Latvia" (501(c) (3) charity) have the status of the public benefit organization.

Darbības virzieni un prioritātes: Stipendijas studentiem; Pētniecības un mācību vides attīstības projekti; Infrastruktūras uzlabošanas projekti.

Directions and priorities: Student scholarships; Research and study environment development projects; Infrastructure improvement projects.

REKVIZĪTI / BANK DETAILS

LATVIJĀ / IN LATVIA

ziedot.lu.lv

Nodibinājums "Latvijas

Universitātes fonds"

Reģ. Nr. / Reg. No. 40003412490

SWEDBANK

SWIFT: HABALV22

LV49HABA0551020757523 (daudzvalūtu konts) / (multi-currency account)

LUMINOR

SWIFT: RIKOLV2X

LV22RIKO0000082081982 (EUR)

SEB

SWIFT: UNLALV2X

LV97UNLA0050006823928 (ASV dolāru

IBAN konts) / (USA dollar IBAN account)

LV89UNLA0002012469746 (EUR)

KANĀDĀ / CANADA

(Kandādas dolāru (CAD) konts) / For transfers in Canadian dollars (CAD)

BENEFICIARY:

University of Latvia Foundation

Latvian Credit Union Limited

4 Credit Union Drive

Toronto, Ontario

Canada M4A 2N8

A/C number: 19682-0617 0650500

BENEFICIARY BANK:

The Toronto-Dominion Bank

2 St. Clair A venue East

Toronto, Ontario

Canada M4T 2V4

Bank ID: 004-19682

Swift Address: TD International Centre,

Toronto: TDOMCATTTOR

10
58

KANĀDĀ / CANADA ASV / USA

(ASV dolāru (USD) konts) / For transfers in USA dollars (USD)

BENEFICIARY:

University of Latvia Foundation

Latvian Credit Union Limited

4Credit Union Drive

Toronto, Ontario

Canada M4A 2NB

AC Number: 19682-0617 7303445

BENEFICIARY BANK: The Toronto-Dominion Bank

2 St. Clair Avenue East

Toronto, Ontario

Canada M4T 2V4

Bank ID: 004-19682

Swift Address: TD International Centre,

Toronto: TDOMCATTTOR

friends.com

Čeki / Cheques

"Friends of the University of Latvia"

Mr. Peter A. Ragauss

2120 Troon Road, Houston, Texas 77019

USA

AUSTRĀLIJA / AUSTRALIA

(Austrālijas dolārus (AUD) konts) / For transfers in Australian dollars (AUD)

Latvijas Universitātes fonds

BSB Number: 704-235

Member number: 93238

Account number: 00017442

Dnister Ukrainian Credit Co-operative Ltd

59

VALDE BOARD 11

Baiba Ebuliņa

Valdes priekšsēdētāja Chair of the Board

Laila Kundziņa Izpilddirektore, valdes locekle CEO, Board Member

"Friends of the University of Latvia" valde Board of "Friends of the University of Latvia"

Mārtiņš Andersons

Valdes priekšēdētājs Chair of the Board

Vaira Inta PelēķisChristopher

Valdes locekle Board Member

Draugi

Roberts Blumbergs

Valdes loceklis Board Member

Andris Ramāns

Valdes loceklis Board Member

Pēteris Aloizs Ragaušs

Valdes loceklis Board Member

Austrālijā

Iveta Laine

I Friends in Australia

Andra Ronis

Guna S. Mundheim

Valdes locekle Board Member

Mārcis Auziņš Valdes loceklis Board Member
61

LATVIJAS UNIVERSITĀTES FONDA GADA PĀRSKATS 2022. GADĀ

UNIVERSITY OF LATVIA FOUNDATION ANNUAL REPORT 2022

Sastādītāja / Compiler: Annika Arone

Maketētāja / Typographer: Laura Pauniņa

Korektore / Proof-reader: Andra Damberga

Tulkotāji / Translators: Tomass Stepiņš, Elizabete Beta Ešenvalde, Anželika Litvinoviča un Elīna Vītola, Darja Antoņenko

Fotogrāfijas no Latvijas Universitātes fonda stipendiātu, mecenātu, projektu dalībnieku un Latvijas Universitātes fotoarhīva.

Photographs from the personal archives of scholars, patrons, project participants and the University of Latvia photo archive.

PATEICĪBAS / ACKNOWLEDGEMENTS

Paldies ikvienam Latvijas Universitātes fonda atbalstītājam 2022. gadā, kā arī paldies visiem, kas palīdzējuši gada pārskata tapšanā!

We are grateful to everyone who supported University of Latvia Foundation in 2022, and greatly appreciate the efforts of all those who assisted in preparation of Annual Report!

62
AR LEPNUMU PAR IZCILĪBU! PROUD OF EXCELLENCE! www.fonds.lv @LUFonds @lufonds www.friendslu.com www.ziedot.lu.lv
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.