__MAIN_TEXT__

Page 1

NUTIDENS UNGE NR.4/2017 KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. NOVEMBER

DU MÅ STEMME PÅ LIGE DEN, DU HAR LYST TIL

TÆNK DIG OM, FØR DU IKKE STEMMER T EMA :

M M U N A LV A L G 20 17 #STEMDKK OWWW.STEM.DK

MAGASINET FOR UNGE MED HANDICAP UNGDOMSKREDSEN

DANSK HANDICAP FORBUND


NUTIDENS UNGE INDHOLD Ungdomskredsen er en landsdækkende specialkreds, der i samarbejde med Dansk Handicap Forbund organiserer unge med handicap, med det formål at arbejde for integration og reel ligestilling – samt at organisere unge på tværs af sociale og kulturelle skel. Ungdomskredsens medlemmer er fortrinsvis unge i alderen 14-35 år. Hjemmeside/Facebook: www.ungdomskredsen.dk www.facebook.com/ungdomskredsen Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup Tlf. 39 29 35 55 Fax 39 29 39 48 Formand: Mads Knudsen NUTIDENS UNGE udgives 4 gange årligt af Ungdomskredsen. Layout og produktion: Intryk ApS Tlf. 7021 1000 www.intryk.dk Forsidefoto: Kampagneplakat fra KL Annonceekspedition: Rosengrenen ApS Hovedgaden 8, 8670 Låsby Tlf. 86 95 15 66 kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00 – hvortil alle spørgsmål vedr. annoncer bedes rettet. Ansvarshavende redaktør: Zakaria Naser Mail: zakaria@ungdomskredsen.dk Deadline: Stof til bladet sendes til den ansvarshavende redaktør inden næste deadline den 17. januar 2018.

5

Leder

7

Skribenter søges til vores medlemsblad!

9

15 facts om valget

13

Spørg Dansk Handicap Forbund

14

Ungdomskredsen og Dansk Handicap Forbund har brug for din støtte

16

Julekursus 2017

18

UK-kalender 2018

20

Sensommer-shoot i det sydfynske

23

DH i kommunerne

24

Det handler om at blive til nogen

27

Ungdomskredsen på Facebook

29

Nyt fra SUMH

31

Nyt fra DUF

33

Bestyrelsen

35

Indmeldelse

Julekursus 2017 Det er ved at være tid til UK’s julekursus, og du kan allerede tilmelde dig nu.

Fredag den 1. december til søndag den 3. december Læs mere på side 16

NUTIDENS UNGE

3


LEDER Fotograf | Kristian Kristensen | www.fotovaerk.dk

21. NOV 2017

DIN INDFLYDELSE SIDDER I SPIDSEN AF DEN HER WWW.STEM.DK #STEMDK

Mads Knudsen, formand

Kommunalvalget 2017 Kommunal- og regionsvalget er lige om hjørnet. Det er her, vi vælger de politikere, som skal tage sig af den borgernære velfærd såsom bosteder, institutioner og serviceydelser.

Så det er et meget vigtigt valg for os med et handicap. Det er langt fra ligegyldigt, hvilket serviceniveau kommunalbestyrelsen (byrådet) vælger at lægge, for vores muligheder for at få bevilget de hjælpemidler, vi har brug for, tilgængeligheden i byen samt serviceniveauet på STU og de lokale bosteder. Vi som mennesker med handicap skal udnytte, at der op til valget er ekstra fokus på os og vores behov. Så når du i den næste tid møder en kandidat på gaden, så stop op og giv dig tid til at diskutere handicapforhold i din kommune og region, uanset om du vil stemme på vedkommende eller ej.

NUTIDENS UNGE

For sandheden er, at langt de fleste kandidater til byrådet har en meget begrænset viden og indsigt i vores forhold, og for mange er det nok ikke en post i socialudvalget, der står øverst på en nybagt kommunalpolitikers prioriteringsliste. Men pludselig er det måske der, de havner, og så betyder det måske en del, hvad manden i kørestol fortalte om tilgængelighed på gågaden under valgkampen. Men uanset hvad kan det aldrig skade at oplyse kandidater og politikere om vores udfordringer, så udnyt at du møder dem på gaden i den kommende tid. Heldigvis er lokalpolitikerne ofte meget tilgængelige både før, under og efter valget. Så har man en sag, som man mener, byrådet skal handle på, så skal man ikke være bange for at tage kontakt til en af sine byrådsmedlemmer heller ikke efter et valg. Langt de fleste vil være lydhøre overfor de udfordringer, deres borgere står med, også selvom de måske ikke er enige.

Vi ser også en positiv udvikling i antallet af mennesker med handicap, som vælger at stille op til byrådene rundt omkring. Alene i min kommune har vi to med muskelsvind, som stiller op. For fire år siden var der ingen kandidater med handicap. Vi skal huske at påskønne, at der er flere med handicap, som stiller op. De kommer med en unik viden og indsigt, for kun mennesker med handicap ved i bund og grund, hvad det vil sige at leve med et handicap. En anden gruppe, som også gør et kæmpe arbejde for at yde en indsats for handicapområdet før, under og efter KV17, er Danske Handicaporganisationers (DH’s) lokalafdelinger, og i dette blad kan du bl.a. læse en artikel fra min DH-formand i Viborg, Thorben Koed Thomsen, om arbejdet her.

God læselyst!

5


SKRIBENTER SØGES

Skribenter søges til vores medlemsblad!

Vil du være skribent for landets eneste magasin for unge med et handicap?

UNGDOMSKREDSEN DANSK HANDICAP FORBUND

Bliv skribent for vores medlemsblad Går du med en lille skribent i maven? Har du lyst til at dele dine tanker og idéer med andre unge? Har du lyst til at skrive en artikel om noget, du har oplevet? Anmelde en biograffilm, en god bog, en app eller noget helt fjerde... så hold dig ikke tilbage! Du behøver ikke at være super til at stave for at blive skribent, bare du har lysten til at udtrykke dig, så

NUTIDENS UNGE

skal der nok være andre, der læser korrektur samt renskriver artiklerne. Det kan også foregå på den måde, at du får en diktafon med ud til et interview, og så er der en anden, der efterfølgende skriver artiklen ind. Synes du, dette lyder spændende, så send en mail til mads@ungdomskredsen.dk og jeg vil kontakte dig for nærmere information. God skrivelyst!

7


KOMMUNALVALGET 2017

15 facts om valget:

21. NOV 2017

DU MÅ STEMME PÅ LIGE DEN, DU HAR LYST TIL

WWW.STEM.DK #STEMDK

Tirsdag d. 21. november 2017 er der kommunal- og regionsrådsvalg i Danmark. Valgstederne er åbne fra kl. 8-20, og i det tidsrum kan du tage ned og sætte dit kryds. ✘ I modsætning til Folketingsvalget er tidspunktet for kommunal- og regionsrådsvalget fastlagt på forhånd. Det er altid hvert 4. år (som med fx det amerikanske præsidentvalg), og det er altid 3. tirsdag i november.

✘ Hvis du af den ene eller anden grund ikke har mulighed for at stemme på dagen, har du i stedet mulighed for at brevstemme. Det kan du gøre i perioden fra 10. oktober-17. november. Hvis du har brevstemt og vil ændre din stemme, kan du i perioden indsende en ny, da det kun er den nyeste brevstemme, der gælder.

✘ Du har stemmeret til kommunal- og regionsrådsvalget, hvis du er fyldt 18 år, har fast bopæl i Danmark og enten er dansk statsborger, statsborger i et andet EU-land, Island eller Norge eller uden afbrydelse har boet mindst tre år i Danmark, Grønland eller på Færøerne.

✘ Hvis du har stemmeret til kommunal- og regionsrådsvalget, er du også valgbar, dvs. at du selv kan stille op.

NUTIDENS UNGE

9


KOMMUNALVALGET 2017

SERIØST REDSKAB TIL MEDBESTEMMELSE

✘ Hvis du bliver valgt ind og er tidligere straffet (eller bliver straffet i løbet af din valgperiode), kan Valgbarhedsnævnet efter anmodning fra et andet medlem af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet tage stilling til, om du fortsat er valgbar.

WWW.STEM.DK #STEMDK

✘ Du kan også stille op, selvom du ikke er i noget parti. Vil du stille op som løsgænger, kræver det underskrifter fra 25 stemmeberettigede.

✘ I modsætning til Folketingsvalget starter valgperioden ikke med det samme efter valget, men først fra januar året efter. Det er i øvrigt også (som med valgtidspunktet) meget lig det amerikanske præsidentvalg.

21. NOV 2017

✘ Bortset fra kommunal- og amtsrådsvalget i 2001, som blev afholdt samtidig med valg til Folketinget, var der ved sidste kommunal- og regionsrådsvalg i 2013 den højeste valgdeltagelse (71,9 %) i 32 år.

✘ Valgplakaterne til valget må sættes op fra lørdag d. 28. oktober kl. 12.

✘ I anledning af valget har Det Centrale Handicapråd samlet fakta om personer med handicap og deres dagligdag. Det kan du se på siden her: http://www.dch.dk/fakta

✘ Før strukturreformen i 2007 hed det kommunal- og amtsrådsvalg, men som følge af reformen blev 271 kommuner lagt sammen til 98, og de 13 amter blev i stedet til 5 regioner.

✘ I de 5 regioner er de 3 regionsrådsformænd pt. fra Socialdemokratiet, mens de 2 er fra Venstre.

✘ I de 98 kommuner er der pt. flest borgmestre fra Venstre, næstflest fra Socialdemokratiet og tredjeflest fra Det Konservative Folkeparti.

✘ Steen Dahlstrøm, borgmester i Middelfart Kommune fra Socialdemokratiet, har været borgmester siden 1986 og er lige nu den længst siddende borgmester. Han genopstiller ikke, så hvis Hans Toft, borgmester i Gentofte Kommune fra Det Konservative Folkeparti, bliver genvalgt, vil han være den længst siddende borgmester. Han har været borgmester siden 1993.

✘ Ifølge kommunal- og regionalvalglovens § 53 a, stk. 1 kan man ansøge om at få lov til at stemme et andet sted end der, hvor man er tilknyttet, hvis det er begrundet i handicap eller nedsat førlighed.

NUTIDENS UNGE

11


RÅDGIVNING

Spørg: Har du spørgsmål om lovgivningen, går din sag i hårdknude, eller har du brug for en, der kan gå med til et møde i sagen? Så har du mulighed for at benytte dig af Dansk Handicap Forbunds korps af rådgivere og bisiddere.

Bisiddertjeneste

Rådgivning Dansk Handicap Forbund tilbyder medlemmerne rådgivning og sparring i forbindelse med sager og i nogle tilfælde også støtte til ankesager. Rådgivningsteamet er sammensat af ansatte og frivillige konsulenter – alle med relevant faglig og erfaringsmæssig baggrund. Har du brug for rådgivning, så ring til hovedkontoret på telefon 39 29 35 55 eller skriv en mail til social@dhf-net.dk. Rådgiverne har selvfølgelig tavshedspligt.

NUTIDENS UNGE

Hos Dansk Handicap Forbund har vi uddannede bisiddere, som gerne står til rådighed. En bisidder er en uvildig person, som kan gå med dig, når du fx skal til møde med kommunen. Det kan nemlig være svært at have overblik over det hele, når man er personligt involveret i en sag, og derfor kan det være rart, at der er et ekstra sæt ører med til mødet. Alle bisiddere er frivillige, har gennemgået et bisidderkursus og er efterfølgende vurderet egnet til opgaven. Bisidderen er ikke ekspert og kan ikke føre sager for dig. Derimod er en bisidder en uvildig sparringspartner, som du kan drøfte situationen med, og som kan hjælpe dig med at bevare overblikket. Bisidderne har selvfølgelig, ligesom rådgiverne, tavshedspligt. Ønsker du kontakt til en bisidder, kan du kontakte hovedkontoret på tlf. 39 29 35 55 eller skrive en mail til social@dhf-net.dk.

13


STØTTEGAVE

Ungdomskredsen og Dansk Handicap Forbund har brug for

e t t ø t s n di

Har du lyst til at give din forening en gave? Hvis ja, vil den blive taget imod med kyshånd.

UK er som bekendt en specialkreds i Dansk Handicap Forbund (DHF). Det indebærer f.eks., at UK ikke selv inddriver kontingent. I stedet får UK et årligt rammebeløb fra DHF. Aktuelt er Dansk Handicap Forbund i en økonomisk vanskelig situation, bl.a. som følge af svigtende indtægter fra Tips-midlerne og arv samt store udgifter til ejendomme, der har vist sig svære at sælge. UK er økonomisk afhængig af DHF, og det er derfor i allerhøjeste grad i UK's interesse, at DHF får så meget støtte som muligt, så vi også fremover er i stand til at fortsætte vores mange aktiviteter til glæde for unge med et handicap. Har du lyst til at hjælpe? Du bestemmer selv størrelsen på dit bidrag, og du kan få skattefradrag, hvis du oplyser dit CPR-nr. Du kan støtte Ungdomskredsen og Dansk Handicap Forbund på følgende måde:

scroll ned i bunden og klik

14

Gå ind på forsiden af www.danskhandicapforbund.dk og brug onlinebetaling som du finder i bunden af hjemmesiden. Ved at indtaste dit CPRnr. bliver dit støtte-beløb automatisk oplyst til SKAT, og du får et skattefradrag.

NUTIDENS UNGE


STØTTEGAVE

Hej alle Dansk Handicap Forbund har hvert år brug for en del gavegivere, der vil give mindst 200 kr. til forbundet. Også i år mangler vi en hel del gaver for at kunne fastholde, at vi er en almennyttig forening og dermed kan modtage arv og legater uden at skulle betale afgift af beløbet. Derfor er det vigtigt, at I som medlemmer i Ungdomskredsen gør en ekstra indsats, for at få bekendte, venner og familiemedlemmer til at give en gave på mindst 200 kr. til DHF, herunder lokalafdelinger og specialkredse. I kan også selv give. Når du kommer ind på Dansk Handicap Forbunds hjemmeside (du kan bruge QR-koden ”Hjemmeside”), er der en side, der hedder ”Støt forbundet”. Derinde kan du finde link til siden, hvor du kan give et ”Gavebrev” (se hvordan det ser ud nederst på denne side).

HJEMMESIDE

Du kan også bruge QR-koden ”Gavebrev” til højre på denne side og komme direkte til blanketten. Når den er udfyldt, kan du sende den (gerne via mail) til mig på christensen@danskhandicapforbund.dk og indbetale beløbet på vores bankkonto reg.nr. 4180 kontonr. 6003435. Vores mål er at nå mindst 100 givere inden årets udgang, så hjælp os med at nå det ved at støtte os med 200 kr. og bed venner og bekendte om at gøre det samme. I kan få et fradrag på selvangivelsen, hvis I oplyser jeres CPR-nummer. Med venlig hilsen Erna Christensen

NUTIDENS UNGE

GAVEBREV

15


JULEKURSUS 2017

Julekursus 2017

Tema: ”I medgang og modgang” Det er ved at være tid til UK’s julekursus, og du kan allerede tilmelde dig nu. Tilmeld dig her:

https://da.surveymonkey.com/r/STZCSHD Tid: Fredag den 1. december - søndag den 3. december Sted: Brogaarden Abelonelundvej 40 5500 Middelfart Pris, tilmelding og betaling: Medlemspris: 500 kr. (450 kr.*) 700 kr. (630 kr.*) for enkeltværelse

HUSK at du også kan tilkøbe UK’s nye årskalender for 2018. Hvis du bestiller og betaler for kalenderen samtidig med julekurset, får du 10 % rabat på kalenderen og kan købe den for 99 kr. (normalpris 110 kr.)

Pris for ikke-medlemmer: 600 kr. (540 kr.*) 800 kr. (720 kr.*) for enkeltværelse *10 % rabat (priserne i parentes) ved tilmelding og betaling SENEST den 18. oktober. Tilmeldingsfristen er 10. november (fuld pris fra 19. oktober-10. november). Alle priser er inkl. én hjælper (annonceret på Facebook og hjemmeside). Tilmelding og betaling er bindende ved hver af de to deadlines. Dvs. at hvis man tilmelder sig til rabatpris, er betalingen bindende ved rabatperiodens udløb, og hvis man tilmelder sig til normalpris, er betalingen bindende, når sidste tilmeldingsfrist er overskredet. Pengene skal overføres hertil: Reg.: 4180 - Konto.nr.: 4777149482

16

NUTIDENS UNGE


JULEKURSUS 2017

Fredag den 1. december 15.00-17.00: 18.00-19.30: 20.00:

Tjek ind Aftensmad *Surprise!*

Derefter julehygge ad libitum

Program

Lørdag den 2. december 08.00-09.30: 09.30-12.15:

12.15-13.15: 13.45-16.30: 18.00-19.30: 19.45-20.15:

Morgenmad ”Frygt døden - Lev livet”, oplæg og workshop v. Pernille Lynge og Line Bostrup om motivation Frokost ”Oplægspanel” med personlige fortællinger Aftensmad Standup v. Mads Holm

Derefter fest og julehygge ad libitum

NUTIDENS UNGE

Søndag den 3. december 08.00-09.30: 10.00-12.00: 12.00-13.00: 13.00-14.00:

Brunch Oplæg fra det virkelige liv v. Mona Lisa Serritslev Frokost Evaluering

Du kan tilmelde dig lige her: https://da.surveymonkey.com/r/STZCSHD

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG!

17


UK-KALENDER 2018

1 to 2 fr 3 lø 4 sø 5 ma 6 ti 7 on 8 to

6

9 fr 10 lø 11 sø Fastelavn 12 ma 13 ti 14 on 15 to 16 fr

7

17 lø 18 sø 19 ma 20 ti 21 on 22 to 23 fr 24 lø

8

25 sø 26 ma 27 ti 28 on

1 ma 2 ti 3 on 4 to 5 fr 6 lø 7 sø 8 ma

1

Nytårsdag 9

2

9 ti 10 on 11 to 12 fr 13 lø 14 sø 15 ma 16 ti

3

UK-kalender 2018 18

NUTIDENS UNGE

17 on 18 to 19 fr 20 lø 21 sø 22 ma 23 ti 24 on


Fotograf | Kristian Kristensen | www.fotovaerk.dk

Vil du s mere? S e k ø b e k a å må d u lendere n!

1 to 2 fr 3 lø 4 sø 5 ma 6 ti 7 on 8 to

n

4

25 to 26 fr 27 lø 28 sø 29 ma 30 ti 31 on

5

Nu er den her! Den nye UK-kalender er ude! Du har måske allerede på Facebook eller vores hjemmeside læst om dengang, vi skulle finde modeller til den, men nu kan vi endelig præsentere, at UK’s 2018-kalender er klar til dig!

NUTIDENS UNGE

10

9 fr 10 lø 11 sø 12 ma 13 ti 14 on 15 to 16 fr

11

17 lø Dansk Handicapdag 2018 18 sø 12 19 ma 20 ti 21 on 22 to 23 fr UK’s Landsmøde 24 lø UK’s Landsmøde

Kalenderen koster 110 kr., og der er 1 online samt 3 fysiske muligheder for at anskaffe sig kalenderen. Du kan købe den online via DHF’s webshop på: http://dhf.danskhandicapforbund.dk/shop/product.php?id_product=269 (bemærk at der ved denne metode bliver pålagt fragt) eller du kan købe den fysisk hhv. i Taastrup på DHF’s hovedkontor i åbningstiden (mandag-torsdag 10-15 og fredag 10-13 – de foretrækker betaling med Mobile Pay), i Aarhus efter aftale med bestyrelsesmedlem Lea Hedegaard Boller på lea-b@ungdomskredsen. dk eller 61 99 66 80 eller i Odense efter aftale med næstformand Zakaria Naser på zakaria@ ungdomskredsen.dk eller 60 17 41 81. Hvis du er interesseret i kalenderen, kan du evt. også få fat i os ved at skrive en besked til Ungdomskredsens Facebook-side. Til de af jer der endnu ikke ved det, portrætterer kalenderen nogle af UK’s kvindelige

Landsmøde

25 sø UK’s Palmesøndag 26 ma 27 ti 28 on 29 to Skærtorsdag 30 fr Langfredag 31 lø

13

medlemmer i lingeri. Idéen bag kalenderen er gennem de forskellige kroppe dels at vise den mangfoldighed og forskellighed, der er i UK, og dels at sætte fokus på og støtte op om kropspositivismen ved at skabe opmærksomhed omkring forskellige kroppe og forskellige funktionsnedsættelser. Hvis alt går efter planen, kommer der i 2019 en kalender med UK’s mandlige medlemmer, hvis der er nogle af jer, der måtte brænde inde med det spørgsmål, men indtil da synes vi, at I skal købe 2018-kalenderen. Køb kalenderen og få noget pænt at se på igennem hele 2018 samtidig med at du støtter et godt formål. Du kan både købe den til dig selv, men den er også en alletiders julegaveidé. Pengene går til Ungdomskredsen, så vi fortsat kan lave fede, underholdende og spændende arrangementer for dig, så man kan på en måde sige, at pengene går ligeså meget til dig som til os!

19


FOTOSHOOT

Af Lea Hedegaard Boller

Sensommer-shoot i det sydfynske

Ville det mon blive grænseoverskridende? Sjovt? Udviklende? Eller akavet? Måske endda for... blufærdigt?

Spørgsmålene hvirvlede rundt i mit sind Liften brummede højt, da jeg kørte ned ad den, og da bagagerumsklapperne til min bil blev smækket i. Min hjælper kom luntende bagved med en gulvlift, feltseng og bærepose fra Change. Udenfor smøg en lun og mild brise sig rundt om min ellers småanspændte krop. Solen skinnede fra en blå og næsten skyfri himmel. Jeg var endt ved Faaborgegnens Efterskole. Et sted med skulpturer, muntre fotografier og vægmalerier over det hele, og med kønne, grønne udendørsarealer. Da jeg kom ind, gav et par af de nuværende elever mig nogle undrende blikke.

En lille hemmelighed Jeg sad med kørepose og striksweater på. Hvad de ikke vidste var, at jeg indenunder var iført lingeri. At jeg snart skulle vise min mave, ben og arme frem til et kamera. Måske endda også noget mere? Jeg mærkede en lille knude af nervøsitet i brystet ved tanken. Hvordan ville jeg mon reagere på dét?

20

Længere inde sad der syv andre mennesker rundt om et bord. Der var nogle af de andre bestyrelsesmedlemmer: Zakaria, der var (og er) tovholder på kalenderprojektet, Jonas, der var taget med sin kæreste, Trine, og Bjørn, der var (og er) i praktik på Faaborgegnens Efterskole. Der var nogle af de andre modeller: Trine (der som jeg også er bestyrelsesmedlem) og Manja. Og sidst men ikke mindst var der fotografen, Kristian, og hans kone, Lea K, som også var taget med for at se, hvordan sådan et fotoshoot kunne forløbe. Det var rart at se dem alle igen, og synet af kendte ansigter løsnede flere af mine nerver. Der var en atmosfære af indforståethed. Vi vidste godt, hvorfor vi var samlet. På en eller anden måde var det vores lille hemmelighed. Ved en briefing blev det hurtigt aftalt, hvordan det hele skulle forløbe. Det var kun Kristian og modellerne, der skulle af sted, og lokationen skulle være de flotte omgivelser ved Hvedholm Slot.

Lys, kamera, action! Efter frokost skulle jeg mødes med de andre ved en stor sø. Kristian kiggede på mig: ”Lea, jeg har hørt, du gerne vil ud af stolen.” ”Eh, ja. Det er rigtigt.”

”Godt så. Jeg tænkte, du kunne være her.” Min hjælper kom hen med liften. Af med kørepose og sweater. På med sejl. Gulvlifte er ikke lavet til at køre på græs, men efter en del postyr og samarbejde kom jeg ned at ligge. Imens kom Kristian gående med en stor skinnende plade, der var beregnet til at reflektere lys ned på mig. ”Manja, kan du lige komme herover og holde den?” ”Ja, selvfølgelig!” “Okay, Lea, kan du gøre sådan her? Hvor ville du normalt have din arm, når du ligger sådan der?” “Øhh. Hmm. Sådan her!” Jeg strakte armen lidt frem og smilede til kameraet. Det var jo slet ikke så slemt. “Ja, præcis!” Klik, klik! Der var et græsstrå, der skulle fjernes. Klik, klik! ”Lea, du bliver ved med at lukke øjnene!” Der kom en kort pause, som blev efterfulgt af noget, som mindede om lyden af et maskingevær. Kameraet havde lige taget omkring 20 billeder i sekundet. Da jeg kom op i stolen igen, blev jeg mødt af funklende øjne og hvide tandpastasmil fra de andre piger.

NUTIDENS UNGE


FOTOSHOOT Fotograf | Kristian Kristensen | www.fotovaerk.dk

”Wow, Lea, hvor er du fotogen!” Jeg smilte stort og grinte lidt. ”Tak, men det bliver altså intet sammenlignet med jer!”

Et fantastisk øjeblik Efterfølgende skulle de andre modeller til. Det passede lige med, at jeg kunne klæde om i ly af nogle buske og kamerastativer med tæpper. Heldigvis var min hjælper og jeg så hurtige til det, at jeg kunne nå at se de andre i aktion. Det var så skønt at se de andre kvinder udfolde sig. At se dem lave forskellige positurer,

mens deres hud blev oplyst af et naturligt og gyldent skær. Deres attituder og smil strålede om kap med solen. ”Fantastisk, kan den ene strop blive hevet lidt ned?” Klik! ”Ja, præcis!” Samtidig lod vi, der stod på sidelinjen, dem vide, hvor blændende og smukke de var. Knuden i mit bryst var blevet erstattet af en forløsende og boblende varme – en stolthed over at være til stede. Det her var et ganske unikt øjeblik fyldt med sammenhold, sensua-

litet og gensidig opbakning. Det var gået op for mig, at nøgenhed ikke behøver at være seksuelt, at jeg ikke havde noget at skamme mig over, og at min krop er, som den er, med dens fejl og små, skønne særpræg. Da de var færdige, var det min tur igen. Det blev til nogle billeder, der blandt andet indeholder skovbund og lammeskind, men den historie må vente til en anden god gang… Jeg glæder mig i hvert fald til at se billederne og det endelige resultat.

Gør du?

Fotograf | Lea Stigel Kristensen | www.fotovaerk.dk

NUTIDENS UNGE

21


Foto  |  Danske Handicaporganisationer  |  Billede af Handicaporganisationernes Hus

NUTIDENS UNGE

22

Af Thorben Koed Thomsen

ARTIKEL


ARTIKEL

i kommunerne Af Thorben Koed Thomsen Formand i DH-Viborg Tlf. 86 62 63 68 E-post: thorbenkoed@mail.tele.dk

Danske Handicaporganisationer (DH) er, som vi siger det, en paraplyorganisation, hvor 33 landsdækkende handicap- og sygdomsbekæmpende foreninger arbejder på landsplan og i kommunerne sammen om fælles opgaver. Indtil 1. januar 2007 havde vi haft 15 amtsafdelinger og en afdeling for København og Frederiksberg kommuner. De havde opgaver svarende til amterne. Med kommunalreformen, der trådte i kraft 1. januar 2007, skulle vi dels skifte navn til Danske Handicaporganisationer, dels oprette afdelinger i hver kommune. Det blev til 97 afdelinger ud af de 98 kommuner, der nu var og er en realitet. Samtidig fik vi handicaprådene, hvor vi mødes med politikere og embedsmænd i kommunerne for at drøfte emner af handicappolitisk interesse, og vi forsøger at give politikere og embedsmænd et bedre beslutningsgrundlag, før beslutningerne tages. Det er naturligvis ikke altid, vi kan se, at der kommer noget ud af at have medvirket i samtaler og høringssvar, så en gang imellem giver det anledning til nogen frustration, men det nytter alligevel. Som nævnt er 33 foreninger tilsluttet DH. Afdelingernes bestyrelse sammensættes af en repræsentant fra hver forening, men det er naturligvis ikke alle steder, alle er repræsenterede, det kan for nogle små foreninger være svært at finde repræsentanter. Nogle

NUTIDENS UNGE

afdelinger har et forretningsudvalg – som f.eks. Viborg hvor jeg kommer fra – men de fleste klarer sig med en bestyrelse. Vi har arbejdet med mange forskellige områder, bl.a. tilgængelighed, hvor vi har to arbejdsgrupper – Tilgængelighedens By, der tager sig af kommunens udearealer og bygninger i byerne, og Naturlig Tilgængelighed, der tager sig af naturområder, f.eks. fiskepladser og overnatningspladser i naturen. Grupperne er nedsat af handicaprådet og har repræsentanter fra foreningerne og forvaltningen. Nogle af disse sager har givet anledning til megen aktivitet, andre er klaret stilfærdigt. Så er der dagtilbud og skoler, hvor vi har holdt offentlige møder om inklusion og inddraget alle parter i møderne, der er voksenhandicap- og psykiatriområdet, der jævnligt giver anledning til samtaler i handicaprådet, der er BPA-ordningen, hvor der skulle spares meget, der er plejecentrene og sundhedstilbud til borgerne, og der er ledsageordningen for over 67-årige, som det lykkedes at få gennemført. Her er kun givet nogle eksempler på områder, vores afdeling har været beskæftiget med. Arbejdsmarkedet har naturligvis haft vores interesse, det har resulteret i offentligt møde om sygedagpenge, ressourceforløb, fleksjob og pension. Alle disse områder drøftes også i handicap­ rådet. Repræsentanternes opgave er her at varetage hele DH’s område og ikke kun den forening, man selv kommer fra.

Andre opgaver Hver enkelt forening varetager egne interesser, men en gang i mellem beder en medlemsforening DH om at hjælpe med en bestemt

sag, som det f.eks. var tilfældet i Viborg, hvor vi blev bedt om at bistå nogle foreninger i forbindelse med kommunens behandling af BPA-området. Det gør DH naturligvis meget gerne, så længe det ikke griber ind i andres områder, så det gjorde vi naturligvis. På forskellig måde medvirker vi til at gøre foreningerne synlige. I foråret var vi med i en præsentationsmulighed i det lokale indkøbscenter, hvor flere foreninger deltog. Det er vigtigt, at vore synspunkter bliver kendt, og vi bruger derfor læserbreve som en af mulighederne for at forklare, hvad vi mener om aktuelle emner. Vi ved af erfaring, at læserbreve bliver læst. For tiden fylder kommunevalget meget. Vi har inviteret partierne til valgmøde 24. oktober. Det er noget af en opgave at finde partiernes kontaktpersoner, men det lykkedes. Vi forsøgte også at arrangere møde om valg til regionsrådet, det var der tilsyneladende blandt partierne ikke interesse for, så det måtte aflyses. Vi er samtidig i gang med at finde repræsentanter og stedfortrædere til handicaprådet. Vi – forretningsudvalget – har skrevet til bestyrelsen og bedt dem indsende forslag, så forretningsudvalget kan indstille kandidaterne til byrådet, der har den formelle kompetence. Vi plejer at blive fulgt. Vi skal sørge for, at de forskellige hovedområder bliver repræsenteret. Jeg har her beskrevet alsidigheden i arbejdet i DH-afdelingerne. Arbejdet er meget alsidigt, og der skal nok være plads også til jeres interesse og indsats, I skal blot henvende jer til jeres lokale bestyrelser og bede om en indstilling til arbejdet. Det vil blive godt modtaget.

23


TALE

Af Lea Hedegaard Boller

Det handler om

at blive til nogen

24

NUTIDENS UNGE


TALE

Den 7. september kl. 9.04 fik jeg æren af at holde åbningstale til Ungdommens Folkemøde 2017. Det er en begivenhed ved Søndermarken på Frederiksberg, hvor tusindvis af unge både i og uden for ungdomspartier og forskellige samfundsorganisationer mødes for at fejre og tage del i demokrati. Her er, hvad jeg sagde til dem:

Før var jeg elev på Egmont Højskolen. Nu laver jeg ingenting.

jobbet, det tøj, du har på. Men hvad hvis nu at det arbejde, du får, er fyldt med arbejdsopgaver, som du ikke kan magte? At chefen er et røvhul? At du til trods for det pæne ydre ikke bryder dig om dig selv? Det giver ikke rigtig noget. Uden den indre succes, er den ydre en tom skal.

Er jeg så identitetsløs? Værdiløs? Næ.

Det er kun os, der kan bestemme, hvor meget de labels skal fylde.

Jeg er stadig den person, som sætter sig ned sammen med andre mennesker for at høre, hvordan de har det. SLAM! Label.

Det er kun os, der kan definere, hvad der gør os lykkelige.

”Det handler om at blive til noget, og ikke til nogen i vores samfund. Jeg hedder Lea.

Jeg er hende med brillerne. SLAM! Label. Jeg er hende, som tør være flabet en gang imellem og at komme med en kæk bemærkning. SLAM! SLAM! SLAM! Label. Vi har så travlt med at tænke over, hvad for nogle labels, vi putter på os selv og andre. Men er det egentlig det, der betyder noget, når det kommer til stykket? Vi lægger billeder ud på Instagram, hvor at det, vi betegner os selv ud fra, er de hashtags, vi putter på billederne. Det oser af selvtillid, og hvem af os lægger havregrøden ud, hvis den ikke lige også er tilsat tranebær eller chiafrø? Hvem er det, som lægger billeder ud, når vi sidder med nattøj på derhjemme, og hvem er det, der snapchatter til bedstemors begravelse? Ikke ret mange. Men de få, der formentlig gør, skal have den største respekt, fordi de viser en virkelighed, hvor man ikke altid behøver at være ovenpå. De viser en virkelighed, hvor vi er os selv, hvor det er okay, at vi viser, hvem vi i virkeligheden er. Jeg tror på indre succes. Jeg tror på, at dét, der virkelig betyder noget, er, at vi kan se os selv i øjnene. Ydre succes er uddannelsen,

NUTIDENS UNGE

Livet må i bund og grund handle om at være lykkelig, og lykken er bl.a. at hente i demokratiet. Ungdommens Folkemøde er opbygget på baggrund af demokrati. I demokratiet siger man, at alle har en stemme. Ikke kun til kommunal-, folketings- eller EU-valget, men også i vores hverdag. Vi har et ansvar for at tale mere om det, som vi er passionerede omkring, og om det, som vi ønsker skal ændres i samfundet. Om det så drejer sig om offentlig transport, menneskerettigheder eller SKAT, så har vi et ansvar for at lade det fylde. Den ånd, den stemning og de debatter, der opstår disse dage på folkemødet, har vi et ansvar for at holde i live efter folkemødet. Din ytring resulterer måske i, at et andet menneske begynder at anskue verden anderledes. Den andens meninger ændrer måske også noget i dig. Du har et ansvar. Du kan handle. Du skaber demokratiet. Så kære deltager på Ungdommens Folkemøde. Husk ikke at lade de labels fylde, men snak i stedet med et menneske, du endnu ikke kender, om det der betyder noget for dig. Tusind tak fordi I er mødt op for at tale jeres sag. Jeg glæder mig til at høre, hvad I har på hjertet, og at blive oplyst, forundret og inspireret af jer. Long gone labels and long live democracy. Tak!”

25


FØLG OS PÅ FACEBOOK

Ungdomskredsen på

NUTIDENS UNGE

27


SUMH

SUMH-AKTIV SØGER FRIVILLIGE VÆR MED TIL AT SKABE SOCIALE OG FAGLIGE ARRANGEMENTER FOR UNGE! Kunne du tænke dig at være frivillig? Og kunne du tænke dig at være en del af et godt socialt sammenhold?

VI FORVENTER •

Du er bosat i enten København/ Århus eller opsat på selv at tage derhen, da transportudgifter ikke dækkes.

Du er mellem 16-35 år.

Du er engageret og har gå-på-mod.

Du vil være en del af en gruppe seje frivillige.

Du har en funktionsnedsættelse (har du ikke et handicap, er du stadig velkommen til at ansøge).

Så er det netop DIG, vi søger som frivillig i SUMH-AKTIV. Sammenslutningen af Unge med Handicap skal til at sparke liv i vores aktivitetsudvalg i henholdsvis København og Århus. Målet er, at der skal være 6 arrangementer pr. by, hvoraf 3 har faglig karakter, mens 3 er sociale aktiviteter. Det er her, du kommer ind i billedet. Vi mangler nemlig seje frivillige til at hjælpe med udtænkning af arrangementer og planlægningen samt at være bag kulissen. Udover at blive en del af et fedt projekt vil du også få relevante værktøjer på en opstartsworkshop.

Mulighed for at være med til planlægning af arrangementer.

Lyder dette som noget for dig, eller har du spørgsmål?

Mulighed for udtænkning af arrangementer og at være kreativ.

Blive en del af et godt sammenhold.

Få fede oplevelser.

Så kontakt SUMHs Frivilligteam på mail: frivilligteam@sumh.dk, eller ring til enten Anders (26 33 48 27), Mette (26 36 34 87) eller Frederik (60 81 05 84) og hør nærmere.

TIL GENGÆLD FÅR DU

Efter vi har hørt fra dig, vil vi afholde en forventningsafstemningssamtale pr. telefon eller lignende, så vi er sikre, på at du ved, hvad du går ind til. Vi ser frem til at høre fra dig!

KOM MED TIL OPSTARTSMØDE!

København / Mandag d. 2. oktober kl. 16.00-20.00 Århus / Onsdag d. 11. oktober kl. 16.30-20.30

NUTIDENS UNGE

29


DUF Fotograf | Kristian Kristensen | www.fotovaerk.dk

a r f t y N DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD

Mads Knudsen

DUF OG IDRÆTTEN SÆTTER FOKUS PÅ DET FRIVILLIGE FORENINGSLIV VED KOMMUNALVALGET Af Cecilie Meldgaard Goth DUF og idrættens organisationer giver dit kommende byråd ideer til, hvordan det lokale foreningsliv kan styrkes, med en række stormøder om frivillighed og foreningsliv op til kommunalvalget. Det frivillige foreningsliv udgør en hjørnesten i det lokale demokrati og skaber aktive medborgere og stærke fællesskaber. På den måde bidrager foreningsdanmark aktivt til udvikling af vores velfærdssamfund, men et velfungerende og mangfoldigt foreningsliv forudsætter, at kommunerne støtter og prioriterer de lokale foreninger og respekterer de foreningsaktives motivation og drivkraft. Kommunalvalget 2017 nærmer sig med hastige skridt, og de lokale kandidater starter inden længe deres valgkampagner. Derfor er DUF, DGI, DIF og Danmarks Firmaidrætsforbund gået sammen om at sætte fokus på det frivillige foreningsliv og præge de kommunale dagsordener i en retning, der sikrer og forbedrer vilkårene for det folkeoplysende foreningsarbejde ude i kommunerne.

marks Firmaidrætsforbund seks fælles stormøder over hele Danmark, hvor kommende byrådsmedlemmer på tværs af partier kan få inspiration og konkrete ideer til at arbejde med og udvikle det lokale foreningsliv i deres kommune efter valget.

6 stormøder og 6 centrale temaer

DUF, DIF, DGI og Dansk Firmaidræt inviterer kommende kommunalvalgskandidater til seks stormøder i efteråret for at sætte fokus på, hvordan det lokale foreningsliv kan udvikles ude i kommunerne efter valget den 21. november. Foto: DUF.

I månederne op til Kommunalvalget den 21. november afholder DUF, DGI, DIF og Dan-

NUTIDENS UNGE

Stormøderne har særligt fokus på seks temaer inden for foreningsliv og frivillighed, som DUF, DGI, DIF og Danmarks Firmaidrætsforbund sammen står inde for og samarbejder om at få højt op på dagsorden hos landets mange kommunalvalgskandidater.

31


BESTYRELSEN

Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem Lea Hedegaard Boller lea-b@ungdomskredsen.dk

Formand Mads Knudsen Mobil: 25 12 10 21 mads@ungdomskredsen.dk

NĂŚstformand Zakaria Naser zakaria@ungdomskredsen.dk

NUTIDENS UNGE

Bestyrelsesmedlem Bjørn Riber Jensen bjoern@ungdomskredsen.dk

Bestyrelsesmedlem Trine Ringhejm Jensen trine@ungdomskredsen.dk

Fotograf | Kristian Kristensen | www.fotovaerk.dk

Bestyrelsesmedlem Rie Lynge Rasmussen rie@ungdomskredsen.dk

Bestyrelsesmedlem Jonas Grau Thomsen jonas@ungdomskredsen.dk

33


INDMELDELSE

Bliv medlem af

Ungdomskredsens formål er at arbejde for inklusion, integration og reel ligestilling mellem unge, med og uden handicap, samt at organisere unge på tværs af sociale og kulturelle skel. Skal Ungdomskredsen løse opgaverne, har vi brug for nye medlemmer, ny inspiration og flere at arbejde sammen med. Benyt derfor muligheden for at indmelde dig på Dansk Handicap Forbunds hjemmeside www.danskhandicapforbund.dk eller ring på tlf. 39 29 35 55. Her kan du også få oplysninger om aktuelle kontingentsatser. Du kan også bruge nedenstående indmeldingskort. Som medlem af Ungdomskredsen modtager du medlemsbladet ”NUTIDENS UNGE – Magasinet for unge med handicap” fire gange årligt. Du bliver automatisk medlem af Dansk Handicap Forbund og modtager medlemsbladet Handicap-nyt fem gange årligt. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Mads Knudsen på mads@ungdomskredsen.dk eller på tlf. 25 12 10 21. Velkommen til Ungdomskredsen

Jeg har

et handicap

310 kr. 465 kr.

ikke et handicap

Benyt venligst BLOKBOGSTAVER Navn: Adresse: Postnr./By Fødselsdato: (dag)

(måned)

(år)

Kommune: Telefon: E-mail: Sæt kryds hvis du tillige ønsker at være medlem af én af Dansk Handicap

Forældrekredsen (forældre til børn med handicap 0-18 år) Oplys venligst barnets fødselsår og navn: Ungdomskredsen (unge mellem 14 og 35 år) RYK (rygmarvsskadede) Amputationskredsen HPV-update

(underskrift af det nye medlem)

Du kan også tilmelde dig på www.danskhandicapforbund.dk

Undertegnede ønsker at blive medlem af Dansk Handicap Forbund.

Kontingent 2017 Enlige Ægtepar/ Samboende

HUSK PORTO

Dansk Handicap Forbund Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup

INDMELDINGSKORT

Profile for Ungdomskredsen

Nutidensunge 4 2017 web  

Nutidensunge 4 2017 web  

Advertisement