Page 1

ok o b e c a F å p s o lg ø -f

NUTIDENS UNGE N r. 3 / 2 0 1 3 Beretning fra Sommersjov

JULEKURSUS

se side 14

2013 se side 10

Friheden ved RaceRunning se side 12

magasInet for unge med handIcap UNGDOMSKREDSEN

DANSK HANDICAP FORBUND

W W W. U N G D O M S K R E D S E N . D K A


NUTIDENS UNGE Indhold Ungdomskredsen er en landsdækkende specialkreds, der i samarbejde med Dansk Handicap Forbund organiserer unge med handicap, med det formål at arbejde for integration og reel ligestilling – samt at organisere unge på tværs af sociale og kulturelle skel. Ungdomskredsens medlemmer er fortrinsvis unge i alderen 14-35 år. Hjemmeside: www.ungdomskredsen.dk Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup Tlf. 39 29 35 55 Fax. 39 29 39 48 Formand: Lasse Myrup NUTIDENS UNGE udgives 4 gange årligt af Ungdomskredsen. Layout og produktion: Rosengrenen ApS

5 Leder

7 Det Sociale Hjørne

9 Aktivitetskalender

10 Indbydelse til Julekursus

12 Friheden ved RaceRunning

14 Sommersjov i Hou: Tænd gnisten

20 Pigesind: 4 digte af Charlotte

23 Nyt fra SUMH

25 Facebook + Nyhedsbrev

27 UK har brug for dig...

29 Her er dine regionsrepræsentanter

31 Vil du være regionsrepræsentant?

33 Bestyrelsen

35 Indmeldelseskort

Forsidefoto: Rie Rasmussen på sin RaceRunner Foto: Kristian Kristensen | www.fotovaerk.dk Annonceekspedition: Rosengrenen ApS Hovedgaden 8, Boks 54, 8670 Låsby Tlf. 86 95 15 66 kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00 -hvortil alle spørgsmål vedr. annoncer bedes rettet. Ansvarshavende redaktør: Lasse Myrup Højtoften 31 9600 Aars Mail: lasse@medie-grafik.dk Deadline: Stof til bladet sendes til den ansvarshavende redaktør inden næste deadline den 1. november 2013.

NUTIDENS UNGE Landsforeningen Rett Syndrom

Fotograf | Kristian Kristensen | www.fotovaerk.dk

3


leder Fotograf | Kristian Kristensen | www.fotovaerk.dk

UNGDOMSKREDSEN DANSK HANDICAP FORBUND

Lasse Myrup Myrup Lasse

Krop, Kærlighed og Klorvand Under denne titel afholder Ungdomskredsen sit julekursus den 29. november – 1. december 2013. Inde i bladet kan du læse det spændende og tætvævede program, hvor vi har fået fat i nogle rigtig spændende oplægsholdere. Som det fremgår af titlen er der både input til hoved og krop på dette kursus, så har du brug for en vitamin-indsprøjtning i den kolde tid, er dette kursus lige noget for dig. Vi garanterer i hvert fald, at du får varmen. Vi holder kurset på Egmont Højskolen, der har nogle fantastiske rammer for at udfolde sig aktivt, selv om man har et handicap. Vi skal blandt andet en tur i det spritnye træningscenter, hvor ALLE kan være med. Der bliver også mulighed for at besøge det storslåede Vandhalla, så har du aldrig prøvet at køre i vandrutsjebane før, er her muligheden. Derudover holder vi fredagsbar samt stor fest lørdag med DJ i samarbejde med Egmont Højskolens festudvalg, så der vil blive rig mulighed for at møde en masse nye som gamle bekendtskaber til hygge og fest.

nutIdens unge Landsforeningen Rett Syndrom

Samtidig vil jeg lige gøre opmærksom på den vanvittig billige pris på 550 kr. inkl. hjælper for hele weekenden. Vi er selv rigtig stolte af programmet og glæder os helt vildt til denne weekend og håber at se rigtig mange af jer den sidste weekend i november. Inde i bladet kan du også læse Rie’s beretning om at løbe på Racerunner. I den forbindelse har Rie sammen med Kristian Kristensen, lavet en super fed film, som fortæller om sporten. I skrivende stund er filmen set af tæt ved 800 personer. Du kan også læse en beretning fra sommersjov samt se en masse gode billeder fra ugen.

Rigtig god læselyst! Med venlig hilsen Formand, Lasse Myrup

5


DET SOCIALE HJØRNE

Den ”nye” Ankestyrelse

Ankestyrelsen er nu den eneste ankeinstans. Det har krævet en stor omlægning af styrelsens organisation, og Dansk Handicap Forbund har haft indflydelse på denne proces. Af Jeppe S. Kerckhoffs I forbindelse med etableringen af den nye organisation afholdt Ankestyrelsen et chefseminar, som havde til formål at definere visioner for den nye styrelses arbejde. Dansk Handicap Forbund (DHF) er en af Ankestyrelsens såkaldte ’kritiske venner’. Derfor fik vi adgang til at holde et oplæg set med borgernes øjne.

I skal forstå borgerne Dansk Handicap Forbund fortalte ved seminaret om det, vi kalder ’frygten for samlebåndet’. Et stigende antal sager skal

NUTIDENS UNGE Landsforeningen Rett Syndrom

behandles administrativt i stedet for på et møde. Vi frygter, at sagsbehandlingen bliver rutinepræget og automatiseret. Svagheden er, at kun et sæt øjne ser på sagen – vel at mærke et sæt øjne, som befinder sig i en stor statslig styrelse meget langt fra den virkelighed, som borgeren lever i. Juristerne i Ankestyrelsen tænker i sagens natur som jurister og i et helt andet ’sprog’ end det, der præger borgerens hverdag – nemlig spørgsmål om funktionalitet i hverdagen, ligestilling, værdighed og livskvalitet. Fortsættes side 9

7


det socIale hjØrne

På seminaret gjorde Dansk Handicap Forbund opmærksom på, hvor vigtigt det er, at de mennesker, der sidder i Ankestyrelsen, ved noget om, hvordan det er at leve et liv med et handicap. Vi ved, at vores repræsentanter, som har siddet i de sociale nævn, ofte har fået vendt sager, hvor juristerne havde en anden opfattelse. Og når det sker, så er det, fordi de har haft en indsigt i hverdagslivet for mennesker med handicap, som har kunnet ændre på juristernes vurdering. Vi opfordrede til, at Ankestyrelsen gør det til en del af deres vision at etablere et tæt samarbejde med repræsentanter fra handicaporganisationerne. Selvom der vil blive færre sager, som skal behandles med lægmandsinddragelse, så er der ikke noget til hinder for, at man etablerer fora, hvor medarbejdere fra Ankestyrelsen kan lære af repræsentanter for handicaporganisationerne. Der bør arbejdes med at ’oversætte’ mellem de meget forskellige verdner, som jurister og borgere befinder sig i. Samtidig opfordrede DHF Ankestyrelsen til at gøre det til en del af sin vision, at alle medarbejdere er fortrolige med FN’s handicapkonvention, at man er åben og kommunikerende i forhold til omverdenen, og at man skaber en lærende organisation, hvor det ses som en styrke at lære af de fejl, som bliver begået Dansk Handicap Forbund er meget glad for at have givet input til Ankestyrelsens visionsproces og vil fortsætte dialogen gennem vores samarbejde i forummet ’Ankestyrelsens kritiske venner’.

FAKTA: Hvis du vil klage:

• Som borger skal du fortsat klage til kommunen, hvis du er uenig i en afgørelse. Klagefristen er fire uger. Kommunen har pligt til at genvurdere sagen. Fastholder kommunen afgørelsen, skal de udfylde en checkliste og videresende klagen til Ankestyrelsen, som behandler den. Når klagerne kommer ind, vurderer Ankestyrelsen fortsat, om sagen har generel eller principiel betydning og dermed kan blive en principsag, som belyser retspraksis.

Alle klager behandles af Ankestyrelsen • Den nye Ankestyrelse ligger i København og Aalborg under én ledelse og har overtaget alle sager fra de nedlagte sociale nævn og beskæftigelsesankenævn i Statsforvaltningerne. Når en borger klager over en kommunes afgørelse, skal Ankestyrelsen behandle klagen. Hovedparten af de sager, som styrelsen skal behandle, vil blive behandlet administrativt – og kun i 3,4 procent af sagerne vil der være en lægmandsinddragelse (dette tal var tidligere 20 procent). Kommunen kan ikke længere klage, når en borger har fået medhold i sin sag.

Kilde: HandicapNyt 21. oktober 2013

Aktivitets

kalender

nutIdens unge Landsforeningen Rett Syndrom

S allereæt de nu

i kale

ndere

Julekursus

den 29. nov. - 1. dec. 2013

Landsmøde

den 21.-23. marts 2014

n

Egmont Højskolen ved Odder

Dronningens Ferieby i Grenaa

9


julekursus

Ungdomskredsens Julekursus den 29. november - 1. december 2013

Krop, Kærlighed og Klorvand UK’s julekursus er bedre end nogensinde. Vi indtager Egmont Højskolen og afholder sammen med skolens elever et kursus, der både bliver sjovt, seriøst, aktivt og selvfølgelig meget festligt. Vi vil helt sikkert garantere, at du møder en masse nye mennesker og også genser gamle venner. Så sæt kryds i kalenderen allerede nu. Find kærligheden Vi starter fredag aften med et frisk oplæg ved Christina og Annie kendt fra ”De uperfekte” på DR. De sætter andre ord på kærligheden, twister den en omgang, viser dig et par nye vinkler... og sender måske en lille provokation afsted. Glæd dig. Efterfølgende er der fredagsbar med masser af hygge.

”Bevægelseseksperimentariet” Lørdag starter vi med en aktiv formiddag, hvor vi skal prøve skolens nye træningsrum m.v. Træningen er for alle, uanset hvor lidt man kan bevæge sig pga. et handicap. Lisa Schlage, som er idrætslærer, vil tage os på en lille rejse i Egmont Højskolens ”bevægelseseksperimentarium”. Der vil også være mulighed for at tage en dukkert i Vandhalla.

Sex og livskvalitet Lørdag eftermiddag skal vi høre et oplæg om sex og livskvalitet v. Gitte Kragh-Hoffmann, som er sexolog og selv har et handicap. Hvordan kan vi bruge vores seksuelle

10

potentiale til at få en bedre livskvalitet? Hvordan kan et handicap påvirke vores seksualitet, og hvordan kan vi vælge at bruge de seksuelle kræfter, så de kommer til at påvirke hele vores tilværelse positivt - ikke kun som sex, men også som mentalt velvære og overskud?

Lillesalen omdannes til natklub Lørdag aften omdannes Lillesalen til weekendens in-sted. Vi lægger ud med lækker lounge musik, og kl. ca. 22 sætter vi tempoet op med et par fede DJ’s. Højskolens bar vil være åben hele aftenen og natten med alt, hvad der hører til, til absolut rimelige priser.

Prisen for dette kursus inkl. 1 hjælper kun 550,Ekstra hjælpere koster 550,- pr. person. TILMELDING: Klik dig ind på www.ungdomskredsen.dk eller www.facebook.com/ungdomskredsen

nutIdens unge Landsforeningen Rett Syndrom


julekursus

Ungdomskredsens Julekursus den 29. november - 1. december 2013

Program: Fredag den 29. november 2013 Kl. 15.30 - 17.30 Kl. 16.00 - 18.00 Kl. 18.00 - 19.00 Kl. 19.30 - 21.30 Kl. 21.30 - ??.??

Indkvartering Fredagsbaren er åben Aftensmad Find kærligheden Oplæg ved Christina og Annie kendt fra ”De uperfekte” på DR Fredagsbaren fortsætter med hygge og musik

Lørdag den 30. november 2013 Kl. 08.00 - 09.00 Kl. 09.00 - 12.00 Kl. 12.30 - 13.30 Kl. 14.00 - 16.30 Kl. 16.30 - 18.00 Kl. 18.00 - 19.30 Kl. 20.00 - ??.??

Morgenmad Aktiv formiddag, hvor vi skal prøve skolens nye træningsrum og Vandhalla Frokost Oplæg om sex og livskvalitet v. Gitte Kragh-Hoffmann, sexolog som selv har et handicap Pause Aftensmad Stor fest med live DJ Højskolebaren er åben med alt hvad der hører til, til meget rimelige priser

Søndag den 1. december 2013 Kl. 09.00 - 11.00

Brunch og evaluering

Der vil være mulighed for at besøge Vandhalla efter brunch, hvor der er åbent kl. 10.00-15.00 for offentligheden. Se mere på www.vandhalla.dk

Sæt allerede nu

NUTIDENS UNGE Landsforeningen Rett Syndrom

✘i kalenderen 11


friheden ved racerunning Fotograf | Kristian Kristensen | www.fotovaerk.dk

Friheden ved

Af: Rie Rasmussen

RaceRunning

Jeg har nu dyrket RaceRunning et års tid, og jeg må indrømme, at jeg kun bliver mere og mere afhængig af friheden, jeg oplever ved den sport. Du tænker sikkert, hvad er en RaceRunner? Den måde, jeg bedst kan forklare det på, er ved at beskrive den som en forvokset 3-hjulet cykel, men uden pedaler. Den har en sadel monteret og en støtteplade til overkroppen. Du bruger benene, som når du løber, og på den måde kommer du fremad. Jeg dyrker ikke RaceRunning på konkurrenceplan, men udelukkende for min egen fornøjelses skyld. Jeg oplever det som en konkurrence mod mig selv om at blive hurtigere og slå mine egne rekorder. Der er flere aspekter ved RaceRunning, som giver mig livskvalitet. Det er endda sådan, at hvis jeg er forhindret i

12

at løbe i en periode, savner jeg det virkeligt. RaceRunning giver mig mulighed for at tømme hovedet mentalt – jeg koncentrerer mig kun om at komme fremad. Jeg har ikke plads til at spekulere over hverdagens udfordringer, jeg fokuserer kun på benenes taktfulde rytme. Der er selvfølgelig også det fysiske aspekt ikke at forglemme. Det er den første sport, hvor jeg kan presse mig selv lige til kanten og endda udover, hvis jeg ikke sørger for at lytte til min krop. Jeg kan godt lide idéen om, at jeg kan løbe ligesom alle andre mennesker – at jeg stort set har samme muligheder for at løbe de samme steder, dog med undtagelse af trappeforhindringer. Jeg kan løbe på skovstien eller på atletikstadion eller på gaden. Jeg

NUTIDENS UNGE Landsforeningen Rett Syndrom


friheden ved racerunning Fotograf | Kristian Kristensen | www.fotovaerk.dk

behøver ikke dyrke sporten i et særligt handicap-miljø, jeg kan dyrke sporten ude i den helt almindelige verden – jeg behøver bare min RaceRunner, og så er jeg på vej fremad. Selvfølgelig benytter jeg et hjælpemiddel til at løbe, og folk kigger, fordi de ikke har set en RaceRunner før, men det er en positiv oplevelse. Jeg oplever ikke opmærksomheden som ydmygende eller nedladende – tværtimod! Andre løbere jeg møder på min tur hilser, ønsker god tur eller giver en thumbs-up. Jeg er blevet en del af løber-kliken, hvor man hilser på hinanden osv. Træningen foregår på atletikstadionet, og imens vi løber, er der andre, som ikke har et handicap, som træner andre atletikdiscipliner – igen et plus i min verden, at sporten ikke nødvendigvis dyrkes i et lukket handicapforum. Der kan også være tilfælde, hvor andre løber på banen samtidig med os – det synes jeg kun er positivt. RaceRunning tilbydes i Odense af Odense Atletik/OGF og ikke af en særlig forening kun for mennesker med handicap, men er en del af den generelle atletik forening. Folk møder mig på en anden måde, end når jeg f.eks. kommer kørende på min minicrosser. Når jeg kommer på min Mini Crosser oplever jeg, at nogle folk møder mig på en lidt nedladende måde eller glor uhæmmet. Omvendt når jeg kommer løbende på en RaceRunner, oplever jeg at folk møder mig med respekt, at de synes det er sejt, at jeg løber en tur, ligesom de gør. Selvfølgelig kigger folk stadig nysgerrigt, fordi en RaceRunner stadig er et uvant syn, men det er med beundring og forundring. Jeg kan kun anbefale andre med et handicap at give RaceRunning en chance, for det er en fed måde at få pulsen op på og komme

NUTIDENS UNGE Landsforeningen Rett Syndrom

ud i naturen på eller dyrke det mere konkurrence-præget på et atletikstadion – begge dele giver mig en god oplevelse. Så frem med løbeskoene og RaceRunneren og kom i gang!

Se film om RaceRunning på:

http://www.youtube.com/ watch?v=qksDc0qXDKI&sns=em Produceret af:

13


Sommersjov

Tænd

gnisten på Sommersjov

Fotos: Egmont Højskolen

På de næste sider kan du læse tre begejstrede kvinders beretninger fra årets sommersjov.

Af Lea Stigel Nielsen

Som det fremgår af de tre beretninger kan I se, at Sommersjov endnu en gang har været en kæmpe succes. Måske du kunne have lyst til at deltage til næste år – så hold øje med Egmont Højskolens hjemmeside.

Mange forventningsfulde deltagere, hjælpere og ansatte indtog Egmonthøjskolen i uge 28 til årets Sommersjov i Hou. Med dette års tema ”Tænd gnisten” var der mange deltagere, som fik deres indre glød til at blusse. Det blev en uge med et brag af et festfyrværkeri, udfordringer og samvær.

14

NUTIDENS UNGE Landsforeningen Rett Syndrom


sommersjov

Af: Berit Aagaard Sørensen Mandag den 8. juli drog jeg mod det jyske til den fedeste uge på hele sommeren, nemlig sommersjov i Hou. Min hjælper hentede mig, og så kørte vi mod det jyske. Da vi kom derover, var der aftensmad og socialt samvær. Næste dag var der introløb – et slags stjerneløb, hvor vi blev delt ind i hold og skulle løse nogle opgaver. Den ene opgave krævede noget samarbejde, fordi vi skulle huske mange kendte personer, samtidig med at vi havde engangskrus på som briller, så det ikke var lige så let at se, hvem der var på billederne. Det var en sjov måde at lære hinanden at kende på. Så var der valgfag, hvor jeg havde idræt. Her spillede vi forskellige slags boldspil, bl.a. kørestolsrugby og stikbold. Det gik vildt for sig, men det var mega sjovt. Det var en uge, som helt KLART KAN ANBEFALES.

Fotos: Egmont Højskolen

NUTIDENS UNGE Landsforeningen Rett Syndrom

15


Tænd gmisten på sommersjov Fotos: Egmont Højskolen

Torsdag aften havde Muskelsvindsfonden doneret en musikalsk overraskelse med Joey Moe. Det var en fantastisk intimkoncert, hvor der blev delt en masse autografer ud. Ugen sluttede af med en festmiddag med tre-retters menu og efterfølgende musik og dans. Davy er sommerkursets helt egen tilbagevendende Rock Star. Her ses der et billede af, hvor jeg lige har fået Davys autograf. Endnu en gang levede sommerkurset op til forventningerne, og vi glæder os allerede til næste år for at se, hvad de har af nye grænseoverskridende udfordringer.

Af: Julie Væver I løbet af ugen prøvede vi en masse grænseoverskridende ting. Til fredagens workshops, som bestod af nogle vandsportsaktiviteter, var der en af dem, som gik ud på at komme ud i havet i to kajakker og rafter, som var bundet sammen af knob, vi havde lært tidligere på ugen i friluftliv. Der var mulighed for at prøve Egmont Højskolens nye badeanlæg Vandhalla med svømmehal, rutsjebane og varmtvandsbassin. Der er også bygget en sportshal med plads til en masse aktiviteter. Der var rig mulighed for at høre Eventyren Rasmus Kraths foredrag om Piraterne i Somalia. Det var både grænseoverskridende og nervepirrende at opleve showet, som indeholdt en masse vilde effekter med gevær, skud og ild. Det andet fællesarrangement var med René Nielsen, som fortæller på en humoristisk og tragisk måde om at miste begge ben ved at blive kørt over af et tog, samtidig med at han var håndboldspiller. Han fortæller om udfordringen i søgen på det evige, gode liv og stræben efter lykken.

16

NUTIDENS UNGE Landsforeningen Rett Syndrom


Tænd gmisten på sommersjov Fotos: Egmont Højskolen

Af: Nina Bille Ja, jeg var jo så også en af de mange, der var med på årets sommersjov – og hvorfor så det? Jo, det korte svar må jo være, at jeg simpelthen ikke kan lade være – for mig er sommersjov simpelthen indbegrebet af FED FERIE! En uge på netop Egmont Højskolen er for mig simpelthen opskriften på et dejligt liv, nemlig lige dele sjov og faglighed. Hvert år glæder jeg mig med andre ord simpelthen så meget til at se og være sammen med nogle af de skønne mennesker, jeg har lært at kende her – mennesker jeg for det meste faktisk kun ser her, så det at vende tilbage er simpelthen blevet et must for mig! Samtidig kan jeg vist godt indrømme, at jeg er blevet lidt småafhængig af linjefaget musik, som jeg da også har hvert år. Dels ELSKER jeg at synge (og de fleste mener da også jeg gør det ret godt, hi hi), og dels er vi mange gengangere på musikholdet, så det fællesskab, vi har på holdet, er helt unikt, synes jeg. Grunden til, at jeg så vælger at vende tilbage til netop Egmont hver sommer, er – for jeg har faktisk prøvet adskillige andre højskoler – at der på Egmont hersker en særlig imødekommende og hjælpsom ånd, hvor jeg ikke hele tiden bliver konfronteret med mit handicap – her kan jeg slappe af uden at have det dårligt over at skulle bede om hjælp eller skulle retfærdiggøre det en hel masse, og det pusterum er virkelig befriende. Igen levede Egmont da helt klart også op til mine forventninger, ikke bare linjefaget gør mig helt varm indeni at tænke tilbage på, men de mange aktiviteter, som også er en del af et højskoleophold, var igen i år rigtig fede og gav mig en masse til intellektet. Bl.a. var der et foredrag med den tidligere håndboldspiller René Nielsen, der mistede benene i en togulykke, men som netop pga. det formår at hylde den kunst, det er at bruge det resterende potentiale fuldt ud – det var meget inspirerende for mig! Derudover fik jeg i år overskredet nogle grænser, som jeg kun har turdet udfordre fordi det netop foregik på Egmont. Her er de nemlig efter min mening intet mindre end mestre i at turde udfordre mennesker med handicap – under sikre forhold naturligvis. Hvad jeg oplevede var bl.a. at blive hejst op i

NUTIDENS UNGE Landsforeningen Rett Syndrom

en såkaldt ’svævegynge’, der bestod af en kropssele fastgjort til et torv med 2 karabinhager. ’Gyngen’ blev så hejst helt op under trækronerne, og så hang man dér trygt og godt – ja, så slap de tovet, og så var der ellers bare frit fald! Kæft, det var fedt, det lover jeg jer for – det var virkelig noget af det vildeste jeg har prøvet, ever!

17


Tænd gmisten på sommersjov

Fotos: Egmont Højskolen

18

NUTIDENS UNGE Landsforeningen Rett Syndrom


Tænd gmisten på sommersjov

Fotos: Egmont Højskolen

NUTIDENS UNGE Landsforeningen Rett Syndrom

19


pIgesInd

igesind P DIGTE AF CHARLOTTE K. JENSEN

SPEJLBILLEDE

Foran mig står en tynd pige med flotte former og dejlig hud. Ansigtet er smukt formet og øjnene klare som havet.

Jo nærmere vi kommer hinanden, jo mere jeg lærer dig at kende, des mere ved jeg, vi to hører sammen. Du er i mit hjerte, i mit tankespind hele tiden. Du er altid indeni mig. Du er min energi, min lyst og mit tålmod.

Hun smiler sødt og prøvende til mig. Hun er så guddommelig. Hvem er denne pige? Det er vel ikke...? Jeg kniber øjnene sammen...

20

nutIdens unge Landsforeningen Rett Syndrom


pIgesInd AT SE TILBAGE Valgene blev truffet på leg og lyst. Jalousiens veje, kærlighedens fangarme. Alt handlede om drifter og spil. Valgene nu går en anden vej. Smilet tæller i hver leg, lykken er at finde i hjertet. Troen får vokseværk. Kærlighedens fangarme fører kun en vej.

DØREN Min verden blev forandret, da du trådte ind ad døren. Du gav mit liv mening, og pustede ny energi ind i mig. Du lod solen skinne på mig, når der var overskyet. Og du fik rosen i mig til at spire. Jeg fandt mig selv gennem dig. Hvem jeg er, ved jeg nu. En lille engel hvisker: Lad døren stå åben, for her finder du fred. Charlotte K. Jensen

nutIdens unge Landsforeningen Rett Syndrom

21


sumh

nutIdens unge Landsforeningen Rett Syndrom

Fotograf | Kristian Kristensen | www.fotovaerk.dk

Nyt fra

Rie Rasmussen

Bestyrelsesmøde den 1. september

Maria udtrådt af bestyrelsen

Siden sidst har bestyrelsen holdt møde, hvor en række spændende emner blev drøftet. Bestyrelsen godkendte SUMHs nye politiske strategi og SUMHs nye medlemsorganisationsstrategi, som du kan finde på SUMHs hjemmeside. Bestyrelsen tog desuden hul på SUMHs kommende projektstrategi, som vil blive godkendt på næste bestyrelsesmøde. Sidst men ikke mindst besluttede bestyrelsen, at SUMH skal deltage i Folkemødet igen i 2014.

Efter grundige overvejelser har Maria Holm Jensen valgt at udtræde af SUMHs bestyrelse af personlige årsager. Hun håber meget at kunne vende tilbage til arbejdet om et par år. SUMH takker for hendes arbejde indtil nu, og ønsker hende held og lykke indtil vi ses igen. Idet SUMHs vedtægter ikke indeholder regler om suppleanter, fortsætter bestyrelsen med de resterende 7 medlemmer, og fordeler Marias arbejdsopgaver imellem sig.

Ny politisk mærkesag

Rækværk i luften

Ud over alle disse spændende emner besluttede bestyrelsen også, hvad SUMHs nye politiske mærkesag skal være, nemlig overgange i systemet. Mærkesagen handler således både om overgangen fra barn til voksen og overgangen fra uddannelse til arbejdsmarked. I forbindelse med overgangen fra uddannelse til arbejdsmarked vil SUMH trække på undersøgelsen ”Fra uddannelse til arbejdsmarked”, som vi netop er ved at lægge sidste hånd på. I løbet af de kommende måneder vil Trine og Mads fra bestyrelsen, som er udnævnt som ordførere for mærkesagen, arbejde videre med at udvikle SUMHs politiske holdning og initiativer i samarbejde med Nicolai, som er SUMHs politiske konsulent. Hvis I har input til dette, er I velkomne til at skrive til mads@sumh.dk eller nicolai@sumh.dk.

I september har SUMH indtil videre afholdt Rækværks-arrangementer på Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Syddansk Universitet Campus Sønderborg, IT Universitetet og Copenhagen Business School. Rækværk er SUMHs nye netværk for studerende med handicap rundt på landets universiteter, og alle steder er det blevet taget godt imod af de studerende. Du kan løbende følgende med på www.facebook.com/ raekveark eller på SUMHs hjemmeside for at se, hvornår Rækværk kommer til dit universitet.

Kommende arrangementer Torsdag den 26. september inviterer Rækværk til netværksaften for studerende med handicap på Aalborg Universitet, og her er temaet, hvordan du maksimerer dine studiekompetencer, når du studerer med et handicap.

23


nyt fra uk

Ungdomskredsen på

TILMELD DIG UK’S NYHEDSBREV Hvis du ikke vil gå glip af nyheder fra UK og vores samarbejdsorganisationer, så tilmeld dig vores nyhedsbrev i dag på vores hjemmeside

www.ungdomskredsen.dk - Du kan altid framelde dig igen på hjemmesiden, men det tror vi nu ikke du får lyst til...!

nutIdens unge Landsforeningen Rett Syndrom

25


Nyt fra UK

UK har brug for dig...

– bliv aktiv i et af vores udvalg Vi har pt. følgende udvalg, hvor der altid er brug for medlemmer, der ønsker at være med... Vil du være med i et eller flere af vores udvalg, eller har du bare en god ide eller emne, du synes vi skal arbejde med? Så send en mail til lasse@medie-grafik.dk

Kursusudvalg

• Vær med til at bestemme hvilke kurser UK skal afholde, samt vær med til at planlægge og arrangere dem. Et meget spændende arbejde. UK har altid været kendt for sine kurser, så kom og vær med til at fortsætte denne stolte tradition. • Udvalget deler sig op i arbejdsgrupper i forbindelse med planlægningen af de enkelte kurser.

Hjemmeside og kommunikationsudvalg

• Vær med til at opdatere og vedligeholde vores hjemmeside, den har brug for det!! • Vær med til at kommunikere med vores medlemmer via Facebook, YouTube osv. • Vær med til at gøre UK mere synlig og fortælle gode historier om Unge med et handicap • Være bindeled til Sammenslutningen af Unge Med Handicap i forbindelse med kampagner, happenings osv. F.eks. med at få engageret vores medlemmer eller selv indgå i arbejdet sammen med SUMH.

Bladudvalg

• Hvordan skal vores blad se ud? • Er artiklerne ungdommelige nok? • Hvilke emner skal der være? • Kunne du tænke dig at skrive en artikel en gang i mellem? • Det er ikke noget krav, at du selv vil skrive, hvis du bare har en god ide eller stikord, hjælper vores dygtige redaktør med at sammenstykke artiklen.

Regionsudvalg

• Har du nogle gode ideer til, hvordan vores regioner bliver en succes? • Kunne du tænke dig at være med i et korps, der tager rundt i dit lokalområde og fortæller om UK samt de lokale arrangementer? • Har du nogle ideer til arrangementer og temadage, der ville trække medlemmer til de lokale arrangementer?

Handicappolitisk udvalg

• Vær med i det spændende arbejde med UK’s Ungdomsrådgivning. • Vær bindeled til Sammenslutningen af Unge med Handicap ifm. handicappolitiske projekter. F.eks. med at få engageret vores medlemmer eller selv indgå i arbejdet sammen med SUMH.

Vil du være med i et af vores udvalg, eller har du bare en god ide til et udvalg? Kontakt: Lasse Myrup - Tlf. 23 62 71 90 - lasse@medie-grafik.dk

NUTIDENS UNGE Landsforeningen Rett Syndrom

27


regIonsrepræsentanter

Her er dine regionsrepræsentanter

– brug dem!

Har du en god ide til et arrangement, du synes din region skal tage op, så send en mail direkte til din regionsrepræsentant. Det kan være forslag til en god foredragsholder eller en temadag. Det kan også bare være en ide til en god fest! Alle forslag er meget velkomne så tøv ikke med at kontakte os…

n Trine Frederikse .com

delfinine@hotmail

Region Hovedstaden

Lasse Myr

up

lasse@m

edie-grafi k.dk

Steen Jacobsen

steenjac@gmail.com

thomas@arpe

beritgril@hotm

Trine B i

turbot

rkholm

rine@

nutIdens unge Landsforeningen Rett Syndrom

Kristian K info@foto

ristensen

vaerk.dk

n Rie Rasmusailse.co m

rielynge@hotm

Region Syddanmark

Region Sjælland

en Berit Sørens ail.com

Lea Nielsen m

lea.dhf@gmail.co

Region Fyn

Region Midtjylland

Thomas Arpe .eu

Fotograf | Kristian Kristensen | www.fotovaerk.dk

Region Nordjylland

mail.d

k

en H. Peders Pernille @ m hotmail.co

nille_fisk

Rasmus L. Sø

rasmus.lund

_soerensen

rensen

@hotmail.co

m

29


regionsrepræsentanter Illustration | Arkiv

Region Nordjylland

Region Midtjylland Region Hovedstaden Region Syddanmark

Region Fyn

Region Sjælland

Vil du være regionsrepræsentant? Vi har nu repræsentanter i alle regioner, men der er altid brug for arbejdskraft i regionerne. Så hvis du kunne tænke dig at være med til at arrangere lokale/regionale aktiviteter, så kontakt en af vores repræsentanter i din region. Eksempler på arrangementer kunne være: • Julefest med julefrokost og pakkespil • Sommerfest med grill og diskotek • Caféaften med hygge og spil eller lign. • Et foredrag (kontakt eventuel UK’s kursusudvalg, og få gode ideer til oplægsholdere vi tidligere har brugt med succes)

• Fællesspisning, evt. hvor maden laves sammen (f.eks. hvis man kun er 5-10 deltagere) • Biograftur • Sportsdag (eventuelt i samarbejde med en af Dansk Handicap Idræts-forbunds konsulenter eller Egmont Højskolen)

Som ungdomsregionsrepræsentanter får I jeres egen økonomi og ansvar. I regionen er man altid et team på mindst to ansvarlige, samt bruger hinanden i regionerne som sparring. Man kan også altid kontakte Lasse Myrup, hvis man har brug for hjælp til at gennemføre et arrangement.

Synes du, det lyder spændende eller har du spørgsmål, så skriv eller ring til Lasse Myrup. Regionsansvarlig Lasse Myrup - Tlf. 23 62 71 90 - lasse@medie-grafik.dk

NUTIDENS UNGE Landsforeningen Rett Syndrom

31


Bestyrelsen

Bestyrelsen Bestyrelsesmedlem Pernille Hannesbo Pedersen Tlf.: 61 67 50 78 Mail: nille_fisk@hotmail.com

Næstformand Lea Stigel Nielsen Gråspurvevej 57 st., 2400 København NV Mobil: 26 39 51 15 Mail: lea.dhf@gmail.com

1. Suppleant Manja Simone Hansen Mobil: 60 63 48 40 Mail: manjasimone@gmail.com

Kasserer Rie Rasmussen Fredensgade 5 st. 5000 Odense C Mobil: 23 92 25 57 Mail: rielynge@hotmail.com

2. Suppleant Berit Aagaard Mobil: 40 75 10 62 Mail: beritgril@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem Sille Subcleff Mobil: 23 86 82 63 (kun via sms) Mail: sillesubcleff@hotmail.com

NUTIDENS UNGE Landsforeningen Rett Syndrom

Fotograf | Kristian Kristensen | www.fotovaerk.dk

Formand Lasse Myrup Højtoften 31 9600 Aars Tlf.: 23 62 71 90 Mail: lasse@medie-grafik.dk

33


Indmeldelse

Bliv medlem af

ungdomskredsen aktuelle kontingentsatser. Som medlem af Ungdomskredsen modtager du medlemsbladet ”NUTIDENS UNGE – Magasinet for unge med handicap” fire gange om året. Du bliver automatisk medlem af Dansk Handicap Forbund og modtager medlemsbladet Handicap-nyt seks gange om året. Velkommen i Ungdomskredsen

Ungdomskredsens formål er at arbejde for inklusion, integration og reel ligestilling mellem unge, med og uden handicap, samt at organisere unge på tværs af sociale og kulturelle skel. Skal Ungdomskredsen løse opgaverne, har vi brug for nye medlemmer, ny inspiration og flere at arbejde sammen med. Brug derfor dette indmeldelseskort. I kan også benytte Dansk Handicap Forbunds hjemmeside www.dhf-net.dk eller ringe på tlf. 39 29 35 55. Her kan I også få oplysninger om

Nutidens Unge 3 2013  

Magasinet for Unge med Handicap

Nutidens Unge 3 2013  

Magasinet for Unge med Handicap

Advertisement