Nutidens Unge nr. 2/2021

Page 1

o

a F å sp

OG

FRITID

MAGASINET FOR UNGE MED HANDICAP UNGDOMSKREDSEN

N MI

g - føl

k o o b ce

MIG

NUTIDENS UNGE NR.2/2021

DANSK HANDICAP FORBUND


Hjemmeside/Facebook: www.ungdomskredsen.dk www.facebook.com/ungdomskredsen Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup Tlf. 39 29 35 55 Fax 39 29 39 48 Formand: Zakaria Naser NUTIDENS UNGE udgives 4 gange årligt af Ungdomskredsen. Layout og produktion: Intryk ApS Tlf. 7021 1000 www.intryk.dk Forsidefoto: Privatfoto Annonceekspedition: Rosengrenen ApS Hovedgaden 8, 8670 Låsby Tlf. 86 95 15 66 kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00 – hvortil alle spørgsmål vedr. annoncer bedes rettet.

MIG

NUTIDENS UNGE 5 » Leder

OG

N MI

Tekst

Ungdomskredsen er en landsdækkende specialkreds, der i samarbejde med Dansk Handicap Forbund organiserer unge med handicap, med det formål at arbejde for integration og reel ligestilling – samt at organisere unge på tværs af sociale og kulturelle skel. Ungdomskredsens medlemmer er unge i alderen 15-36 år.

FRITID

7 » Mød den nye bestyrelse 13  » Hvordan har du det? 14  » Filmanmeldelse 16  » Mit grønne hjerte 19  » Kan du gætte sangen? 21  » Guide til vaccination mod covid-19 22  » Sådan bliver du bedre til at holde balancen 25  » Nyt digitalt univers for unge 27  » Digt af Mikkel Christensen 29  » Nyt fra SUMH 31  » Nyt fra DUF 33  »

Bestyrelsen

35  » Indmeldelse

Redaktion: Mikkel Christensen Sofie Lundsfryd Mail: mikkel@ungdomskredsen.dk Deadline: Stof til bladet sendes til den ansvarshavende redaktør inden næste deadline den 5. juli 2021. Artikler i bladet står for forfatterens egen regning og udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens eller foreningens holdning. Gengivelse af artikler i bladet er tilladt med kildeangivelse.

Dansk Handicap Forbund, bestyrer en fond hvis formål det er at støtte ”Unge handicappede, herunder støtte til uddannelse, etablering af selvstændig bolig, herunder boligindskud, støtte til rejser og ferieophold." Alderskriteriet for fonden er unge til og med 36 år, og ansøgningsfristen er lige blevet forlænget fra 15. april til 15. juli. Motiveret ansøgning bilægges seneste årsopgørelse. Ansøgningsskema kan findes her (se bort fra ansøgningsfristen): danskhandicapforbund.dk/.../Didriksen Læs mere side 11.

NUTIDENS UNGE

3


Mig og min fritid

NUTIDENS UNGE

God læselyst! Zakaria Naser Formand

OG

N MI

Det er påske, solens stråler er endelig brudt frem, og der har lige været landsmøde i Ungdomskredsen. Det var et unikt landsmøde, idet det foregik online, og selvom det nok ikke er noget, der kommer til at gentage sig, vil jeg mene, at det forløb udmærket, når alt kommer til alt. Tak til alle de deltagende for at tage så godt imod det! Et landsmøde er også lig med en nyvalgt bestyrelse. Som bekendt var vi lidt underbemandede i bestyrelsen, og vi havde satset på, at det kun skulle vare i et enkelt år, men pga. vores corona-aflysning sidste år, kunne

Bladets tema er ”Mig og min fritid”, og jeg har lige dyrket en af mine store fritidsinteresser og set en film. Som nævnt er det påske, så meget passende har jeg lige (gen)set­The Passion of the Christ af Mel Gibson. En fremragende film, hvor jeg bl.a. godt kan lide, at der bliver talt latin, hebraisk og (rekonstrueret) aramæisk. Det giver mening i forhold til tid og sted i modsætning til fx de mange historiske film baseret på virkelige personer og hændelser i ikke-engelsktalende lande, hvor alle på forunderlig vis alligevel kan tale engelsk i filmen. Inden jeg kommer for godt i gang med den helt store filmanmeldelse, vil jeg runde denne leder af, så du kan læse videre i bladets spændende artikler, hvor du finder alt fra digte til en medlemsberetning om fritid og til et indlæg om den nye bestyrelse.

MIG

Fotograf | Kristian Kristensen | www.fotovaerk.dk

Zakaria Naser, formand

vi først holde et nyt bestyrelsesvalg i år. I den anledning vil jeg sige en stor tak til Sofie, der efter to år som bl.a. medredaktør for bladet har valgt ikke at genopstille og i stedet lægge mere fokus på andre spændende ting. Held og lykke med det fremover! En stor tak skal der også lyde til Rie, der har været en del af UK i rigtig mange år. Første gang hun blev valgt til UK’s bestyrelse, var jeg ikke engang gammel nok til at være med i UK, og udover at være ordinært bestyrelsesmedlem har hun igennem årene haft flere forskellige roller og ansvarsområder som fx kasserer og næstformand i UK. Desuden har hun været kongresvalgt til DHF’s hovedbestyrelse ad flere omgange, ligesom hun har varetaget UK’s interesser og sørget for et ungdomsperspektiv i såvel DHF’s forretningsudvalg som i deres ulandsudvalg og i SAPU. Held og lykke i tiden efter UK! Når nogle træder ud, skal der også nye ind, og ved landsmødet blev det til tre nye ansigter i bestyrelsen. Et varmt velkommen til Ann-Katrine (AK), vores nye næstformand, der det seneste år har været en uofficiel del af bestyrelsen, idet hun har fungeret i en slags observatør-/konsulentrolle, men nu helt officielt er blevet valgt ind. Og også et varmt velkommen i bestyrelsen til Ditte og Seid – jeg glæder mig til et godt samarbejde med jer alle!

FRITID 5


MØD

BESTYRELSEN

"Kom lidt tættere på din bestyrelse" Fotograf | Kristian Kristensen | www.fotovaerk.dk

Zakaria Naser Formand Hjemmesideansvarlig / SoMe-ansvarlig Hvem er du? Jeg hedder Zakaria, og jeg er 30 år. Hvor bor du? Odense C. Hvilke fritidsinteresser har du? Film, sport og specialøl! Hvilke erfaringer og kompetencer tager du med ind i Ungdomskredsens bestyrelse? Jeg har siddet i bestyrelsen siden 2016 og været formand siden 2018, og qua min rolle som formand har jeg ligeledes siddet

NUTIDENS UNGE

i DHF’s hovedbestyrelse siden 2018. Derfor vil jeg selv sige, at jeg efterhånden er ret erfaren, når det kommer til bestyrelsesarbejde, og jeg prøver desuden altid at sørge for at være helt opdateret med, hvad der rører sig i såvel UK som DHF. Hvilke ambitioner har du for dit (fortsatte) bestyrelsesarbejde? Jeg glæder mig til at komme i gang med et lidt mere normalt bestyrelsesår, som forhåbentligt bliver mindre præget af corona end 2020 gjorde det. Fordi corona sidste år spændte ben (eller hjul

om man vil) for en masse ting og lagde UK ret stille, er der også en masse ting at tage fat på og gå i gang med i det kommende bestyrelsesår. Lige nu og her er det, der står øverst på min liste, at gøre mit til, at vi forhåbentligt snart får fundet nogle nye og også gerne mere faste indtægtskilder, så vi kan stabilisere og fremtidssikre økonomien i UK. Nævn et fun fact om dig selv Jeg har engang brækket benet bare ved at rette mig op i min kørestol.

7


MØD

BESTYRELSEN Ann-Katrine Kviesgaard Næstformand Hvem er du? Ann-Katrine Kviesgaard, 33 år. Hvor bor du? Skive – lige nu Egmont Højskolen. Hvilke fritidsinteresser har du? Frivilligt arbejde og alle former for sport. Derudover er jeg kæmpefan af diamond painting.

Hvilke erfaringer og kompetencer tager du med ind i Ungdomskredsens bestyrelse? Bestyrelsesarbejde i Farmakonomforeningen, med på sidelinjen af bestyrelsen i Ungdomskredsen det seneste år, frivillig i SUMHs Naturfællesskab, ulandsarbejde og seksualudvalg. Derudover er jeg en del af Dansk Handicap Forbunds Ulandsudvalg.

Hvilke ambitioner har du for dit (fortsatte) bestyrelsesarbejde? At jeg kan være med til at arbejde for at fremme vilkårene for unge med handicap og arbejde for at engagere endnu flere unge i vores fællesskab i Ungdomskredsen. Nævn et fun fact om dig selv Jeg har været med i Snurre Snups Søndagsklub.

Ditte Guldager Frandsen

Hvor bor du? Jeg bor i Horsens.

Hvem er du (navn og alder)? Jeg hedder Ditte Guldager Frandsen og er 22 år.

8

Hvilke fritidsinteresser har du? Jeg går til ridning, og i fitness (når vi må det igen). Jeg elsker at være sammen med familie og venner.

Hvilke erfaringer og kompetencer tager du med ind i Ungdomskredsens bestyrelse? Jeg har været aktiv i Socialdemokratisk Ungdom, hvor jeg var med på kampagner. Derudover er jeg god til at kommunikere mit budskab.

Hvilke ambitioner har du for dit (fortsatte) bestyrelsesarbejde? Jeg vil gerne gøre folk opmærksomme på, hvilke udfordringer unge med et handicap har, når det gælder uddannelsessystemet.

NUTIDENS UNGE


MØD

BESTYRELSEN

Fotograf | Kristian Kristensen | www.fotovaerk.dk

Bjørn Riber Bestyrelsesmedlem Økonomiansvarlig Hvem er du? Bjørn Riber, 34 år. Hvor bor du? Odense N. Hvilke fritidsinteresser har du? Musik, film, biler, venner og familie.

Hvilke erfaringer og kompetencer tager du med ind i Ungdomskredsens bestyrelse? Flere års erfaring i arbejdet med UKs økonomi og kendskab til hvilken retning UK gerne vil i fremover.

Hvilke ambitioner har du for dit (fortsatte) bestyrelsesarbejde? Jeg vil gøre mit for, at UK’s økonomi fortsat vil være stabil som nu og få flerårige sponsoraftaler på plads. Nævn et fun fact om dig selv Et af mine mange kælenavne er ”trold”, og jeg ved ikke, hvor det kommer fra.

Fotograf | Kristian Kristensen | www.fotovaerk.dk

Mads Knudsen Hvem er du? Mads Østergård Knudsen, 29 år. Hvor bor du? Viborg. Hvilke fritidsinteresser har du: Politik, venner og hygge. Hvilke erfaringer og kompetencer tager du med ind i Ungdomskredsens bestyrelse? Jeg har siddet i Ungdomskredsens bestyrelse siden landsmødet 2014. Før det sad jeg i bestyrelsen for Spastikerforeningens Ungdom i 3 år. Jeg har/har haft nogle forskellige politiske tillidsposter,

NUTIDENS UNGE

bl.a. i Viborg Vægterlau, Venstres Vælger- og Kommuneforening i Viborg, DH Viborg samt været kasserer for Venstres Ungdom i Viborg. Hvilke ambitioner har du for dit (fortsatte) bestyrelsesarbejde? Jeg har 3 fokusområder, som jeg vil arbejde med: 1. fede landsdækkende kurser som landsmødet og julekurset, da jeg mener, at det er noget af det, der virkelig skaber værdi for vores medlemmer. 2. at Ungdomskredsen får et bedre samarbejde med lokalafdelingerne, så vi sikrer en god

overgang fra Ungdomskredsen til voksen-DHF og samtidig hjælper lokalafdelingerne med at få aktiveret deres yngre medlemmer. Jeg oplever stor vilje i lokalafdelingerne til at lave arrangementer målrettet vores medlemmer, så nu skal vi bare gribe bolden. 3. sikre et gnidningsfrit samarbejde i bestyrelsen. Nævn et fun fact om dig selv Jeg har pt. orlov fra mit arbejde på Flyvestation Karup frem til sommer, da jeg har valgt at tage et ophold på Uldum Højskole.

9


MØD

BESTYRELSEN

Seid Civic Hvem er du? Mit navn er Seid Civic, og jeg er 17 år gammel. Hvor bor du? Jeg bor i en halvstor by i Nordjylland kaldet Thisted. Hvilke fritidsinteresser har du? Jeg har stor interesse inden for film, filmteori og historiefortælling. Jeg bruger en del af min fritid på at lære om filmtekniske virkemidler, manuskriptskrivning, og hvordan man skaber gode og betydningsfulde historier. Af praktisk arbejde skriver jeg en gang imellem artikler, primært filmanmeldelser, til Ungdomskredsens blad, Nutidens Unge.

10

Hvilke erfaringer og kompetencer tager du med ind i Ungdomskredsens bestyrelse? Jeg er fagligt god inden for mange områder, hvis man kigger på mit skolearbejde, men jeg er specielt kyndig ift. sprog og skrift. Jeg er god til at udtrykke mig selv, både grammatisk, men også så det lyder flydende, naturligt og interessant. Som sagt så skriver jeg artikler til Nutidens Unge, og står allerede bag 6 af dem, fordelt på 5 numre før dette, du læser nu. Andre småting, jeg besidder en smule erfaring i, er videoredigering, grafisk design og fotomanipulering. Jeg har en hel mappe med manipulerede billeder af min ven, så jeg har en fornuftig sjat cases, hvis du spørger mig.

Hvilke ambitioner har du for dit (fortsatte) bestyrelsesarbejde? Jeg forventer at kunne bidrage med mange nye idéer, så både Ungdomskredsen og Nutidens Unge kan udvikle sig og blive til meget mere, end det allerede er, og blive mere interessant at læse og se på. Jeg vil også gerne bidrage til de opgaver, som der allerede udføres, så arbejdet kan blive meget nemmere. Nævn et fun fact om dig selv Jeg kan efterligne følgende figurers stemmer relativt godt (efter min mening): • Stitch fra Lilo & Stitch • Frøen Kermit fra Muppets • Gollum fra Ringenes Herre • Luigis catchphrase ”Oh, yeah!” fra Super Mario Bros. • Waluigi fra Super Mario Bros.

NUTIDENS UNGE


MØD

BESTYRELSEN

Fotograf | Kristian Kristensen | www.fotovaerk.dk

Mikkel Christensen Hvem er du? Jeg hedder Mikkel, og jeg er 33 år. Hvor bor? Jeg bor i Odense. Hvilke fritidsinteresser har du? Jeg dyrker racerunning, jeg skriver digte, læser bøger, ser film og er sammen med mine venner og min familie. Hvilke erfaringer og kompetencer? Jeg har været medlem af bestyrelsen i tre år, og jeg har været ansvarshavende redaktør for

Dansk Handicap Forbund, bestyrer en fond hvis formål det er at støtte ”Unge handicappede, herunder støtte til uddannelse, etablering af selvstændig bolig, herunder boligindskud, støtte til rejser og ferieophold." Alderskriteriet for fonden er unge til og med 36 år, og ansøgningsfristen er lige blevet forlænget fra 15. april til 15. juli. Motiveret ansøgning bilægges seneste årsopgørelse. Ansøgningsskema kan findes her (se bort fra ansøgningsfristen): https://danskhandicapforbund.dk/.../Didriksen

NUTIDENS UNGE

medlemsbladet, Nutidens Unge, siden jeg blev valgt ind. Til det arbejde har jeg kunnet bruge min kommunikationsuddannelse rigtig meget. Jeg laver i det hele taget meget frivilligt arbejde forskellige andre steder, hvor jeg arbejder med kommunikation, ligesom jeg gør i mit fleksjob hos Odense Stadsarkiv. Her arbejder jeg med arkivets sociale medier, Facebook og Instagram. Hvilke ambitioner har du for dit (fortsatte) bestyrelsesarbejde? Jeg vil gerne være med til at øge medlemstallet og til at gøre UK

endnu mere synlig. Desuden har jeg en ambition om at gøre Nutidens Unge endnu mere vedkommende for læserne. Nævn et Fun-fact om dig selv I marts 2020 bragte DR’s hjemmeside dr.dk en artikel om mig og mine udfordringer med at finde et job. Herefter blev jeg kontaktet af Peter Aalbæk Jensen ’(”Ålen”), der tilbød mig et job hos Zentropa. Jeg var dog nødt til at afslå tilbuddet på grund af transportudfordringer.

Der ansøges til: Ellen & Evald Didriksens Fond, Att.: Jens Bouet, Dansk Handicap Forbund, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup. Der kan også ansøges på mail (se i det tilfælde bort fra, at der i ansøgningsskemaet står det modsatte) til jens@danskhandicapforbund.dk - men da en årsopgørelse er personfølsom, er det op til folk selv at tage beslutning om evt. indsendelse pr. fil.

11


Fingeren på pulsen:

Hvordan har du det?

Foto | Privat

ej. Og med coronakrisen er vi med ét blevet afskåret fra vores naturlige væremåde. Det kan give tendens til ensomhed og depressive tanker, hvilket stemmer overens med de seneste tal fra Dansk Psykolog Forening (2020). De fortæller, at antal covid-19-relaterede henvisninger omkring depression og angst er stigende. Og det er ikke noget, vi bør tage let på, mener formand for Dansk Psykolog Forening, Eva Matthiasen. Med hyppigere opkald fra grædende klienter er Dansk Psykolog Forening især bekymret for, at disse mennesker får det værre. For risikoen for, at de falder ud af arbejdsmarkedet, får sygemeldinger eller dropper ud af deres uddannelser, er høj.

Så hvad er løsningen? Coronakrisen har nu hærget i mere end et år, og med nedlukning efter nedlukning melder psykologer landet over om flere unge, der – som følge af krisen – går under med depression og angst. Så spørgsmålet er: Hvordan går du og har det? Af: Tanya Petersen, cand.comm. Det seneste år har vi været vidner til et nærmest aflukket samfund. Folk er hjemsendt, nogle fyret, og mindet om større sociale begivenheder, såsom restaurantbesøg, fester og rejser, svinder længere væk. Hele tiden bliver håbet om den normale hverdag udskudt. Og det kan tage hårdt på psyken. Flere mennesker føler sig rastløse og oplever følelsen af ikke at kunne slå til. Selv i mine egne kredse har jeg set mentalt stærke individer hejse det hvide flag. Og jeg vil også gå så langt som at erkende, at jeg selv bakser med depressive tanker grundet krisen. Mit mål med artiklen er at få dig til at mærke efter, hvordan du virkelig har det. Og hvis du har bare de mindste depressive tanker, så vid; du er ikke alene, og der er altid hjælp at hente.

Havde vi levet i den ideelle verden, ville svaret være at få åbnet op for samfundet, så vi hurtigst muligt kan komme tilbage til normalen. Dog er virkeligheden desværre en anden. Jeg har undersøgt de første skridt mod en psyke i balance, og én ting er sikkert. Det handler om at række ud og tale om sine tanker, men samtidig om erkendelse. For at kunne nå til en selverkendelse, er det dog vigtigt at kende symptomerne på depression (se faktaboks). Hvis man kan nikke genkendende til nogle af dem, er det herfra vigtigt at dele sine fund. Om man tager kontakt til sin læge, en patientforening, sin familie eller venner er underordnet. Det handler først og fremmest om at række ud. Og lige nu er det vigtigere end nogensinde. For lige nu er vores mentale sundhed mindst lige så vigtigt som folkesundheden.

Hvad er symptomerne på depression? Mindst 2 ugers varighed af nedenfor nævnte symptomer. A. Mindst 2 af følgende depressive kernesymptomer: 1. Nedtrykthed. 2. Nedsat lyst eller interesse. 3. Nedsat energi eller øget tendens til at blive træt. B: Mindst 2 følgende ledsagesymptomer: 1. Nedsat selvtillid eller selvfølelse. 2. Selvbebrejdelser eller skyldfølelse. 3. Tanker om død eller selvmord. 4. Besvær med at tænke eller koncentrere sig. 5. Indre uro eller rastløshed eller hæmning. 6. Søvnforstyrrelser. 7. Ændring i appetit eller vægt. (Kilde: Sundhed.dk, 2021)

Fra flokdyr til enspænder Mennesket har siden tidernes morgen været et flokdyr. Vi lever og ånder for andre mennesker og deres nærvær – om vi vil det eller

NUTIDENS UNGE

13


MIG

N MI

Morsom, vild og MEGET MÆRKELIG

OG

FRITID

Af Seid Civic Tømmermænd i Vegas (aka The Hangover) er nok dén film, der gjorde det nemmest for mig at udholde påskeferien i isolation. Den skøre og ulogiske humor, der danner grundlag for filmens kvalitet, tillader seeren at glemme nogle bekymringer i den halvanden time, den foregår i, og erstatte den med et godt grin og en smule sindsro, især når man ikke selv er det fjols, der kommer i de vanvittige problemer, som personerne i filmen gør. Resume Tre venner vågner op efter en vild polterabend i Las Vegas få dage før brylluppet. Dog har de ingen erindring om natten, og de opdager, at ungkarlen er forsvundet. De tager ud og leder efter deres ven rundt omkring i byen, men der er tydeligvis foregået meget mere den nat, end hvad deres ædru sind kan fatte. Underholdning uden kommaer Alle har jo deres egne forventninger til film; de skal have en dybere filosofisk mening og morale bag sig, de skal præges af velskrevet kompleksitet, eller de skal give et realistisk billede af virkeligheden, og hvordan vi som mennesker kan bidrage til at ændre den. Tømmermænd i Vegas er ikke sådan en slags film, og det forventer man typisk heller ikke af komedier. Men hvad der får denne film til at virke for mig, er den konsekvente garanti for dumme og alligevel gode vittigheder og koncepter, som opretholder seerens opmærksomhed og forholder sig til historiens røde tråd. Tiden bliver ikke spildt, da hver replik og hver tilfældighed spiller en rolle i vores viden om personernes forhold til hinanden og tilgang til en udfordring, som de før denne film aldrig stod overfor. Men alligevel fortæller filmen måske lidt om de grænser, som vi sætter i vores almindelige liv. At vi ikke skal være bange for at sætte os fri og udforske vores egne behov. Behov som gør os lykkelige, underholdte og fulde af energi. Men på samme tid bliver der introduceret nogle grænser, som skal respekteres og overholdes. De genkendes og vurderes baseret på vores fornuft, og hvilke kriterier, du sætter for at overholde disse grænser, iværksætter du undervejs og efter filmen.

14

Dum og ulogisk Men denne film er desværre ikke for folk, der er sultne efter en masse hjernevridende sammenhænge og tankevækkende beslutninger. Hvis man prioriterer krimier over romantiske komedier eller historiske beretninger over fantasy, så kan det godt lade sig gøre, at disse tendenser måske afspejler sig i individets smag for underholdning, som oftest præges af jævnlige plot-twists og en slutning, der på et højdepunkt afrunder og forklarer de mysterier, der blev etableret undervejs, eller leverer en tilfredsstillende finale for den ellers engagerede seer. Tømmermænd i Vegas er på et rent mentalt niveau en surrealistisk fortælling om alle de her karakterer, der interagerer med omverdenen på så utraditionelt vis, at det ikke kun forekommer dumt, men er dumt. I den virkelige verden ville man ikke kunne slippe af sted med at stjæle en politibil, om man gjorde det bevidst eller ej, men i denne film kan man nøjes med at melde sig frivilligt til at modtage et ordentligt elektrisk stød fra en folkeskoleelev og dermed betale sin pris.

NUTIDENS UNGE


Personerne i fortællingen matcher alle disse dele af filmen i den forstand, at deres generelle personligheder stort set bare er levende karikaturer, der med hvert sit ekstreme præg samarbejder med hinanden om et kaotisk venskab. Dog er disse personligheder ikke alt for urealistiske. Man kan i en fornuftig grad spejle sig i deres afslappethed eller bekymring, men set som et venskab så forekommer der en vis disharmoni blandt dem, som man alligevel ikke lægger mærke til, fordi deres kemi styrkes af den test, de står over for, da de en nat vælger at krydse nogle grænser, som de tydeligvis ikke var forberedte på at krydse.

Konklusion Så kan jeg anbefale den her film? For det meste. Det er tydeligt, at hvis man laver en smule research på nettet, så kan man se, at folk for det meste nyder denne film, og det har de lov til. Den er velskrevet og ikke alt for åndssvag. I modsætning til mange andre komedier på markedet, så er der en god mængde af charme i præstationen, som jeg sætter rigtig stor pris på. Så hvis du trænger til et godt grin, så er denne film højst sandsynligt blandt de mere sikre valg.

SEID-SCORE: 7.2/10

ORIGINALTITEL:

The Hangover

INSTRUKTØR:

Todd Phillips

LÆNGDE:

1 time 40 minutter

UDGIVELSESÅR: 2009 ALDERSGRÆNSE:

+11 år

GENRE: Komedie

NUTIDENS UNGE

15


16

NUTIDENS UNGE

Mit grønne hjerte


MIG Privatfoto

I år gik forårets haveforberedelser i gang den 15. januar, hvor vintersolen skinnede udenfor, og det kriblede i fingrene for at komme i gang med de første forberedelser til den kommende sæson i haven. De første chilifrø og kartofler blev sat til spiring inde i varmen med vækstlys tændt.

N MI

FRITID Fotos: Mads Blach Madsen

Min passion for at dyrke planter kommer fra min barndom, hvor jeg er født og opvokset på en gård. Selvom jeg har et fysisk handicap - cerebral parese, har jeg lige siden, jeg kunne kravle været med min far i haven og hjulpet til med at dyrke havens grøntsager. I dag er jeg uddannet væksthusgartner, og jeg har mit eget rækkehus i Næsby med en lille have til, hvor jeg stadig udlever min interesse for plantedyrkning. Af: Mads Blach Madsen

OG

havde en stor fælles køkkenhave hjemme på gården.

Købte drivhus for konfirmationspenge

Læggekartoflerne sættes til forspiring d. 15. januar 2021. egne grøntsager, så vidt jeg husker ærter, gulerødder og radiser. Efterhånden blev min have udvidet mere og mere, indtil vi bare

Ja, det lyder lidt skørt, men jeg kan huske, at mit højeste ønske til min konfirmation var et drivhus hjemme hos mine forældre. Her kunne jeg dermed skabe bedre dyrkningsforhold for de planter, der kræver ekstra varme, heriblandt tomater, chili og agurk. På mine klassekammeraters ønskesedler stod der omvendt tv, mobiltelefoner og ny computer.

DM i kartoffeldyrkning Sammen med min far har jeg altid eksperimenteret med at dyrke tidlige kartofler. Til

Forspirede chilifrø sås i priklebakker d. 15. januar 2021.

Med min far i haven Lige fra jeg var helt lille, har jeg holdt meget af at være med min far i haven. Jeg er født og opvokset på en gård med en stor have og køkkenhave til. Jeg husker, da jeg var helt lille, havde jeg min egen lille urtehave på 1 m2 i forbindelse med mine forældres terrasse. Her kunne jeg kravle rundt og dyrke mine helt

NUTIDENS UNGE

Min barndomsgård i det tidlige forår 2020.

17


disse eksperimenter har vi benyttet os af tidlig forspiring og udplantning under fiberdug og plastic. I en årrække for 10-15 år siden deltog vi 4 gange i DM i frilandskartoffeldyrkning. Jeg husker, at vi desværre aldrig kom øverst på sejrsskamlen, men til gengæld præsterede vi både at blive nr. 2, 3 og nr. 4.

Datoen siger nu den 11. april 2021, og selvom det i dag er en rigtig kold aprildag med slud og sne udenfor, står tomat- og chiliplanterne allerede store og flotte indenfor. Kartofler, radiser, løg og salat hygger sig under plastic og fiberdug udenfor i mine højbede, og inden længe er det tiden at forspire ærter og gulerødder og senere bønner. Jeg håber og tror på endnu en god vækstsæson 2021.

Uddannelse som væksthusgartner Mit grønne hjerte førte mig også i retning af at få en uddannelse indenfor det grønne område. På grund af mine fysiske begrænsninger faldt valget på væksthusgartner, hvor jeg har haft mulighed for at videreuddanne mig og dermed dygtiggøre mig indenfor det grønne område. Det har ført til, at jeg nu på 6. år sidder som produktionsplanlægger på et potteplantegartneri, og jeg har således stadig med dyrkning af planter at gøre.

Den 10. april 2021: Kartoflerne, radiserne og salaten kigger op ad jorden – stadig overdækket af plastic og fiberdug.

drømme i opfyldelse, nemlig at få min egen lille have. Jeg fik hurtigt arrangeret at få sat 3 højbede op, hvor jeg nu har mulighed for nemt at dyrke forskellige grøntsager på en overskuelig måde gennem vækstsæsonen.

Den 10. maj 2020: Radiser og salat kigger op ad jorden.

I 2010 fik jeg min drøm opfyldt, da jeg blev udlært væksthusgartner. Samtidig blev jeg udnævnt som årets væksthusgartnerelev.

Højbede i min have For 4 år siden købte jeg mit eget rækkehus i Næsby ved Odense. Her gik én af mine

18

Den 5. maj 2020: Kartoffelplanterne næsten klar til høst.

Tomat- og chiliplanter står klar i vinduet her i april til udplantning om en måneds tid.

NUTIDENS UNGE


Kan du gætte sangen? Med denne artikel har jeg taget udgangspunkt i en sang, som for mig beskriver den lyse verden, som vi er ved at kunne se frem mod med kikkertsigtet. Jeg tror, at alle kender den. Kan du gætte hvilken?

Selvom tiden har været mørk med en dyne lagt af corona over sig, er det ikke alt, der er trist. Hvis vi ønsker det, kommer fuglene igen, og lyset vælter pludselig ind. I takt med at foråret er over os, og lyset vender tilbage, har jeg også følelsen af, at coronaens greb lige så stille løsnes. For mig er de muligheder og udfordringer, jeg møder, i den grad med til at lukke lyset tilbage ind i vores sind. Mit lys er i den grad blevet indbefattet af alle de muligheder, som jeg har mødt her på Egmont Højskolen. Jeg har gjort ting, som jeg aldrig har troet, at jeg skulle gøre. Det handler om at se mulighederne fremfor begrænsningerne, også selvom det kan være svært. Det har været deprimerende at leve i en mørk og kold tid, hvor vi ikke har kunnet samles om den hygge, der som oftest plejer at være en del af vintermånederne

Lysene kommer gennem alle sprækker, og de lyse nætter er atter tilbage. Coronaens mørke bliver i den grad overmandet af de muligheder, som åbner sig for os. Som led i at flere og flere af os vaccineres, kan vi begynde at føle os trygge i det samfund, som åbner dørene for os. Lyset gennem sprækkerne er et symbol for mig på, at vi nu atter som samfund kan åbne dørene til livet.

NUTIDENS UNGE

Fotos: Privat

Du er tilbage, du er hos mig. Alle de mennesker, som vi har skullet passe på, og de af os, som er særligt sårbare overfor at få corona, kan vi igen fysisk lukke ind i vores hverdag. Her på Egmont er alle med en form for handicap blevet tilbudt vaccinen, og alle har takket ja. Dette har medført, at vi har kunnet omgås på en helt ny måde. Jeg skal eksempelvis ikke være nervøs, når to af de andre elever bærer mig ud i havet og vinterbader i en kongestol. Jeg ved, at jeg ikke er modtagelig for sygdommen, selvom jeg fysisk er tæt på andre mennesker. Når vi spiller kørestolshockey, sidder i solen udenfor eller mødes over et brætspil i spisesalen. Det er helt fantastisk at være så fri. Jeg er så taknemmelig for, at vi i mødet med vaccinationer og mange åbne teststeder kan komme hinanden meget mere nær. Det er igen muligt at samles mange udenfor. Vi kan fremadrettet igen gå på cafe og restaurant med et coronapas. Så selvom det kan være besværligt for nogen at skulle testes så ofte, mener jeg, at vi må leve med disse restriktioner, når det betyder at vi kan inkorporere så meget af det normale liv, som vi kendte før coronaen for alvor tog fat.

Nu kommer lydene igen, og verden vælter pludselig ind. Det rammer os – det rammer mig, at vi pludselig kan begynde at mærke verden på ny. På en måde er vi genfødt efter coronaens indtog.

Med parasoller og sandaler, bølger maler alt i sand. Foråret og sommeren er over os, og jeg håber i den grad at alle kan begynde at se fremad og se de muligheder, livet byder os. Vandet skyller ind over sandet og vasker det mørke væk, som har fyldt vores sind. Verden åbner sig på ny, og vi skal gribe den mulighed, som byder os.

19


Guide til vaccination mod COVID-19

Guide til vaccination mod COVID-19 Guide til vaccination mod COVID-19 Hvis du får tilbud om vaccination på et vaccinationscenter, vil de fleste få besked via e-boks eller via fysisk brev

Hvis du får tilbud om vaccination på din arbejdsplads, så får du besked via din arbejdsgiver

Hvis du får tilbud om vaccination på et vaccinationscenter, vil de fleste få besked viafår e-boks via fysisk brev Hvis du tilbud eller om vaccination på et vaccinationscenter, vilpå de fleste få Du bestiller tid besked via e-boks eller via fysisk brev www.vacciner.dk

Hvis du får tilbud om vaccination på din arbejdsplads, så får du besked via din arbejdsgiver Hvis du får tilbud om vaccination på din arbejdsplads, såvaccination får du besked Du aftaler tid til via din arbejdsgiver med arbejdspladsen

Du bestiller tid på www.vacciner.dk Du bestiller tid på www.vacciner.dk

Du aftaler tid til vaccination med arbejdspladsen Du aftaler tid til vaccination med arbejdspladsen

1. VACCINATION

Du venter mindst 15 minutter på vaccinationsstedet

2. VACCINATION

2. VACCINATION

3-4 uger, evt. op til 6 uger, 3-4 uger, evt. op til 6 uger, efter 1. vaccination efter 1. vaccination

Du venter mindst 15 minutter på vaccinationsstedet

venter mindst 15 minutter Vaccinen virker DuDu venter mindst 15 minutter vaccinationsstedet Der forventes fuld effekt af vaccinapåpå vaccinationsstedet tion 7-15 dage efter 2. dosis. Hvornår vaccinen har fuld effekt afhænger af, hvilken vaccine du har fået. Du kan læse mere på Vaccinen virker Vaccinen virker sst.dk/covid-vaccination Der forventes fuld effekt af vaccinaDer forventes fuld effekt af vaccination 7-15 dage efter 2. dosis. Hvornår tion 7-15 dage efter 2. dosis. Hvornår vaccinen harhar fuld effekt afhænger af, af, vaccinen fuld effekt afhænger hvilken vaccine du du harhar fået. hvilken vaccine fået. DuDu kan læse mere på på kan læse mere sst.dk/covid-vaccination sst.dk/covid-vaccination

NUTIDENS UNGE

Ved bivirkninger kontakter du din praktiserende læge

Du venter mindst 15 minutter vaccinationsstedet Du venter mindst 15 minutter 2.påVACCINATION på vaccinationsstedet 3-4 uger, evt. op til 6 uger, efter 1. vaccination

Ved bivirkninger du din praktiserende læge Vedkontakter bivirkninger kontakter du din praktiserende læge

1. VACCINATION 1. VACCINATION

21


Sådan bliver du bedre til at holde balancen under coronapandemien Fotograf | Sidsel Christensen

Da coronapandemien satte ind i foråret 2020, blev balancen imellem mit arbejdsliv og min fritid forvandlet til en by i Rusland. Efter et år med corona og hjemmearbejdsplads er balancen imellem mit arbejdsliv og min fritid ikke blevet genoprettet, men den er på vej. Her er mine råd til, hvordan du kan opnå det samme. Af Mikkel Christensen Jeg er træt af corona. Som så mange andre bliver jeg testet konstant i den her tid, og det gør min tålmodighed også. Det sidste er det værste. Som et lille barn glæder sig til juleaften, glæder jeg mig til, at vi forhåbentlig snart igen må møde fysisk på arbejde. Jeg har kun været på min arbejdsplads én gang i løbet af 2021, og så fik jeg ikke engang taget min julegave med hjem, så den står der endnu. På de gode dage er jeg i stand til at vende min situation med hjemmearbejdsplads til noget positivt, for i det mindste har jeg et job. Jeg har noget at stå op til. Da landet lukkede ned første gang den 11. marts sidste år, fik jeg endda mulighed for at flytte hjem til mine forældre, så jeg også havde selskab, mens jeg sad derhjemme og passede min prak-

22

NUTIDENS UNGE


tik, som jeg siden har kunnet konvertere til et fleksjob. What’s not to like?

Problemet Ja, jeg er i fleksjob. Ja, jeg kan arbejde hjemmefra, men jeg har langt fra så tæt en dialog med mine kolleger, som jeg kunne ønske mig, og desuden flyder mit arbejdsliv og min fritid sammen. Særligt det sidste har været en stress­ faktor for mig igennem det sidste års tid. Det man på engelsk kalder work-life-balance er med andre ord i ubalance. Henrik Holt Larsen, der er professor emeritus på CBS, skriver i en af sine mange bøger om diverse former for fleksibilitet. I denne sammenhæng er det særligt den geografiske og tidsmæssige fleksibilitet, der er relevant.1 Hjemmearbejdspladsen giver mig altså mulighed for arbejde, selvom der er langt til min fysiske arbejdsplads, og jeg kan arbejde, hvornår jeg vil på døgnet. What’s not to like? Jeg har jo stor frihed i mit arbejde, så længe at jeg får mit arbejde gjort. Bagsiden af medaljen er så, at jeg altid ”er på”. Mine kolleger kan altid komme i kontakt med mig via mail eller telefon. Det store spørgsmål er så: Hvornår har jeg fri? Netop det spørgsmål nager mig dagligt, og indimellem omformulerer jeg det også til: Arbejder jeg nok? Jeg spørger altså tit mig selv, om jeg er effektiv nok, og om jeg udfylder min arbejdstid med konstruktivt arbejde. I den første tid efter nedlukningen var disse spørgsmål en stressfaktor for mig. Igennem det sidste års tid har jeg så fundet ud af, at jeg har en masse ”spildtid”, når jeg er fysisk på min arbejdsplads. Jeg snakker med mine kolleger, jeg går på toilettet, og jeg spiser frokost. Når jeg ikke har alle mulige forstyrrende elementer herhjemme, føler jeg med andre ord, at jeg når mere på kortere tid – at jeg er mere effektiv. Det er i den proces, at jeg har fundet frem til nogle råd, som jeg vil give dig. Men inden jeg gør det, så lad os lige vende tilbage til det der med stress. Her skal vi igen have fat i Henrik Holt Larsen, der skriver, at definitioner på stress ofte tager udgangspunkt i, at mennesker udsættes for krav fra omverdenen, og at stressen opstår, når belastningerne eller kravene overstiger vores tilpasningsevne.2 Når jeg har kunnet slippe nogenlunde af med stressen, som var forårsaget af hele denne mærkelige situation, skyldes det nok især det

der med evnen til at tilpasse mig situationen. Med andre ord tror jeg, at jeg er kommet til at ”hvile” mere i det med at have hjemmearbejdsplads, fordi det er blevet det nye normale.

Mine råd De råd, som jeg vil give videre er (i ikke prioriteret rækkefølge): - Afgræns, hvad der er arbejde, og hvad der er fritid: I de sidste par år har jeg gået en tur hver dag for at få noget motion. Da jeg flyttede hjem til mine forældre, fandt jeg ud af, at den ene gåtur ikke var nok for mig. Jeg begyndte derfor at gå to gange om dagen, og her et år efter er det blevet en vane. Typisk går jeg en formiddagstur og en eftermiddagstur. Det er ikke alene sundt, men det hjælper mig også med at afgrænse, hvad der er arbejde, og hvad der er fritid. - Tænk ikke, hvordan du arbejder, men med hvad: Både i mit fleksjob og i min fritid arbejder jeg meget med at skrive tekster. Her bliver balancen imellem arbejde og fritid derfor virkelig udfordret, for uanset hvad sidder jeg foran en computer. Da Danmark lukkede ned, begyndte jeg at skrive nogle såkaldte corona-digte, der handler om hele den mærkelige situation, som vi nu har stået i i lidt over et år. Nogle af dem har været bragt i tidligere numre af Nutidens Unge. Jeg har skrevet digte i mange år. Digtene var derfor noget kendt midt i alt det ukendte, og hjalp mig også med adskille arbejde og fritid, for jeg har aldrig skrevet digte i forbindelse med mit fleksjob. - Sæt dig forskellige steder eller arbejd på forskellige computere: Jeg arbejder på forskellige computere og sidder også i forskellige rum, når jeg henholdsvis passer mit fleksjob og min fritid. Det første skyldes, at jeg ikke kan bruge min private Mac til arbejde, og det sidste skyldes noget så simpelt som et stik. Sidste efterår fik jeg mulighed for at tage min arbejdscomputer med hjem. Når den lader, bruger den et trestik. Et sådant findes kun i mit køkken og ikke i min entre, hvor jeg har indrettet mit kontor. Når jeg passer mit fleksjob, sidder jeg derfor altid i mit køkken. Det er af nød,

Larsen, Henrik Holt(2010) Human Ressource Management: Licence to work – Arbejdslivets tryllestøv eller håndjern? Holte: Forlaget Valmuen. 2. udgave. (s. 150). 2 Ibid.:288. 1

NUTIDENS UNGE

men som en sidegevinst hjælper det mig også med mentalt at adskille arbejde og fritid. - Tænk ikke, hvordan du mødes med andre, men om hvad: Zoom, Google Teams, Skype. Som så mange andre har jeg mange virtuelle møder både i forbindelse med mit arbejde og i min fritid. Jeg indrømmer gerne, at det er hårdt at sidde foran en skærm konstant, men jeg forsøger at vende det til noget positivt. Jeg får nemlig noget vidt forskelligt ud af mine møder. Særligt det at mødes med mine venner i min fritid giver mig rigtig meget – også selvom vi mødes virtuelt. Mit sociale liv har faktisk fået et boost her under corona, for jeg har ikke skullet bruge hverken tid eller energi på at skulle transportere mig ud og hjem. Det lyder som en lille ting, men når man som jeg hverken har kørekort eller bil og er afhængig af en bus, betyder det rigtig meget. Hvad så med frivilligt arbejde? Netop fordi det er frivilligt, føler jeg, at det hører ind under fritid. Det er ikke noget jeg skal. Jeg kan sagtens vælge det fra, hvis jeg vil, men det vil jeg ikke. Det giver mig nemlig så meget: Hvad enten jeg arbejder som ansvarshavende redaktør for Nutidens Unge, eller jeg er frivillig i SUMH på forskellige projekter, kan jeg bruge mine faglige kompetencer, jeg får erfaring, jeg får noget på mit CV, og jeg starter nye venskaber og kan holde eksisterende ved lige.

Hvad så efter corona? Jeg ved godt, at mine fire råd er simple. Det er meningen, for det gør dem anvendelige. Jeg ved også godt, at jeg måske får det til at lyde, som om jeg nyder at arbejde hjemmefra. Det gør jeg bestemt ikke. De fire råd har hjulpet mig til at få en tålelig hverdag. At min hverdag er tålelig skyldes også, at jeg bortset fra sidste forår har kunnet passe min fysioterapi og min racerunning, som jeg dyrker med stor fornøjelse hver mandag – naturligvis med afstand. What’s not to like? Det skulle da lige være, at der også kommer en tid efter corona. Lige så stressende som det var for mig, da Danmark lukkede ned, lige så stressende er det for mig at vide, at landet åbner igen. Det skyldes usikkerheden. Hvad kommer der til at ske? Under nedlukningen har jeg fået nogle nye vaner, og nogle nye venner, som jeg gerne vil holde fast i. Det er heldigvis noget, som jeg selv bestemmer.

23


Nyt digitalt univers til unge Er du ung og savner inspiration til at stifte familie, finde en partner eller tage en uddannelse, så klik ind på UlykkesPatientForeningens nye digitale univers for unge på hjemmesiden:

www.ulykkespatient.dk/ung

NUTIDENS UNGE

Spørgsmål? Har du nogen spørgsmål, er du velkommen til at kontakte presseansvarlig Mogens Andersen på man@ulykkespatient.dk, tlf. 22 52 86 46, eller projektleder Maria Christensen på mch@ ulykkespatient.dk, tlf. 36 73 90 24.

Projektet er støttet af Offerfonden, Jascha Fonden, Louis Petersens Legat, Grosserer Oscar Jensen og Hustrus Legat, Civilingeniør H. C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond og Otto og Gerda Bings Mindelegat. Alle har adgang til universet.

25


1.

Tid til fritid

Gennem hele livet har vi tid til lidt af hvert, men sjov og alvor skal jo balancere. Tid til job og skole fylder godt. Det gør det svært at få tid til noget andet og lidt mere. Giv dig tid til fritid, for det giver perspektiv. Brug nu med fornuft, hvad du fik givet. Husk, du har et eneste. Ja, dette ene liv, så du skal jo leve hele livet.

Forår 2021

3. Du kan skrive digte, læse bøger, dyrke sport og dyrke smukke blomster i din have. Ja, dit job er vigtigt, men du er her kun så kort, så beløn dig selv med ting, du selv vil lave. Giv dig tid til fritid, for det giver perspektiv......

Mi

s

OG

N MI

MIG

k

h ri s t e C l n e

en

k

4. Gennem hele livet har vi tid til dit og dat. Husk på et liv består af mange dele. Mangler det balance, er det faktisk dybt godnat. 2. Bryd med vanen. Kom nu, bryd med hamsterhjulets slid, Job og fritid skaber jo et større hele. for ellers får du stress i tidens fylde. Giv dig tid til fritid, for det giver perspektiv. Du kan ikke nå det hele på den halve tid, Brug nu med fornuft, hvad du fik givet. og slet ingen vil dig takke og forgylde. Husk, du har et eneste. Ja, dette ene liv, Giv dig tid til fritid, for det giver perspektiv...... så du skal jo leve hele livet.

FRITID

NUTIDENS UNGE

27


”Det SUMHer af forår

NYT FRA SUMH

Alle skal se naturen som en mulighed og have glæde af naturen. I SUMHs Naturfællesskab arbejder vi derfor med tilgængelighed i naturen. Det gør vi blandt andet i vores online naturfællesskab på Facebook, hvor vi deler gåture og naturoplevelser med hinanden. Efter mange måneders nedlukning og begrænsninger af COVID-19 har vi nu endelig mulighed for at komme på tur. Frivillige i SUMHs Naturfællesskab har derfor i et stykke tid nu, været i fuld gang med at arrangere den første tur i fællesskabet. Den 24. april skulle vi på tur til Hindsgavl Dyrehave ved Middelfart, hvor vi skulle lære den lokale natur at kende sammen med en naturvejleder, og vi skulle prøve kræfter med at lave mad i det fri. Har du lyst til at blive en del af vores fællesskab og vise os naturen i dit lokalområde, så meld dig ind i Facebookgruppen ’SUMHs Naturfællesskab’. Du har desuden mulighed for at engagere dig frivilligt i fællesskabet. Som frivillig deltager du i månedlige møder og sidder med, når kommende arrangementer skal planlægges, og du vil gennem vores aktiviteter få en masse viden og ideer til, hvordan du kan bruge naturen i dit lokalområde. Lyder det som noget for dig, og har du lyst til at vide mere, så kontakt projektleder Nynne på: nynne@sumh.dk eller på 92 15 29 93

SUMHs Naturfælleskab deltog i februar i DR’s bevægelseskampagne Danmark Går Sammen. I løbet af februar delte vi inspiration til gåture med hinanden i vores Facebookgruppen, og vi afsluttede kampagnen d. 21. februar med en fælles gåtur hver for sig rundt om i hele Danmark.

SUMH KURSUSKATALOG I SUMHs kursukatalog forår 2021 finder du en masse spændene kurser, som du kan deltage i helt gratis. Læs mere og tilmeld dig her: https://create.piktochart.com/output/52304216-kursus-ogaktivitetskatalog-sumh-2021

NUTIDENS UNGE

29


NYT FRA DUF

Fotograf | Christer Holte

DUF sætter fokus på samvær og trivsel Skrevet af Maria Viborg Kofod Vi har et fælles ansvar for at sikre de bedst mulige rammer for børn og unge – både i og uden for foreningslivet. Derfor sætter DUF et vigtigt fokus på at støtte sine medlemsorganisationer i arbejdet med at styrke og sikre samværet og trivslen i deres foreningsfællesskaber og er derudover en del af regeringens nye ungdomspanel, som skal komme med anbefalinger til, hvordan vi forbedrer ungdomslivet og fremmer unges generelle trivsel.

Det skal være trygt at være medlem af en frivillig forening DUF engagerer sig på mange felter inden for børn og unges foreningsliv, og i de seneste år har især arbejdet med at sikre god trivsel og godt samvær i foreningslivet fyldt meget. Senest har DUF udgivet en række nye temasider om samvær og trivsel på hjemmesiden som resultat af den styrkede indsats. Hvordan skaber vi en kultur, som alle har det godt i? Hvad er de gode rammer for samværet i organisationen? Og hvordan håndterer vi sager med grænseoverskridende adfærd? Det er alle spørgsmål, som DUFs nye temasider stiller skarpt på, og som har til formål

NUTIDENS UNGE

at understøtte medlemsforeningernes eget arbejde med at sikre trygge foreningsfællesskaber.

Du kan besøge samværs- og trivselssiderne på: https://duf.dk/dufs-arbejde/trivsel-ogsamvaer

Vi skal turde tale om det svære

DUF er en del af regeringens nye ungdomspanel for unges trivsel

For at have et velfungerende foreningsliv er det nødvendigt, at alle kan færdes trygt i foreningerne. Det kræver et aktivt og kontinuerligt arbejde med samvær og trivsel. Og i det arbejde ligger også nødvendigheden af at have en løbende dialog om, hvordan man er sammen i foreningerne, og hvordan man passer på hinanden, så alle føler sig trygge. ”Det er vigtigt, at vi ikke bare lader retningslinjerne for samvær ligge i skuffen eller på hjemmesiden. De skal bruges som et aktivt redskab, vi løbende forholder os til og snakker om. For vi skal turde bremse op, tale højt om vores erfaringer og udvikle vores fællesskaber. På den måde skaber vi et endnu stærkere og tryggere foreningsliv for alle,” siger Chris Preuss, formand for DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd. I den kommende tid ligger der derfor også en vigtig opgave for DUF i at sikre, at værktøjerne, som DUF har udviklet, bliver brugt aktivt i samtlige medlemsorganisationer.

Arbejdet med unges trivsel har altid haft en central plads i DUFs arbejde, men coronapandemien har for alvor tydeliggjort behovet for at sætte ind over for den stigende mistrivsel blandt unge. Det står også klart, at der ingen simple veje findes til at løse den udfordring, vi lige nu står over for. Lige netop derfor er det vigtigt at gå sammen og dele erfaringer og gode ideer til, hvordan vi i fællesskab kan finde vejen til bedre trivsel blandt unge. Derfor deltager DUF sammen med en række unge, der har baggrund i ungdomsforeninger, -partier og -bevægelser i regeringens nye ungdomspanel for unges trivsel. Panelet skal komme med anbefalinger til, hvordan man kan rette op på den mistrivsel, som coronakrisen har skabt, og se på, hvordan man generelt kan forbedre ungdomslivet. Ungdomspanelets anbefalinger skal være færdige inden den 1. maj 2021.

31


Bestyrelsen Formand Zakaria Naser Mobil 60 17 41 81 zakaria@ungdomskredsen.dk

Bestyrelsesmedlem Mads Knudsen mads@ungdomskredsen.dk

Næstformand Ann-Katrine Kviesgaard ann-katrine@ungdomskredsen.dk

Bestyrelsesmedlem Ditte Guldager Frandsen

Bestyrelsesmedlem Bjørn Riber Jensen bjorn@ungdomskredsen.dk

Bestyrelsesmedlem Seid Civic

ditte@ungdomskredsen.dk

seid@ungdomskredsen.dk

Fotograf | Kristian Kristensen | www.fotovaerk.dk

NUTIDENS UNGE

Bestyrelsesmedlem Mikkel Christensen mikkel@ungdomskredsen.dk

33


INDMELDELSE ✁ INDMELDINGSKORT

Jeg ønsker medlemskab af Dansk Handicap Forbund Skriv tydeligt, gerne med blokbogstaver. Navn: Sæt X:

 Jeg har et handicap

 Jeg har ikke et handicap

Ægtefælle/samlevers navn: Sæt X:

Ungdomskredsens formål er at arbejde for inklusion, integration og reel ligestilling mellem unge, med og uden handicap, samt at organisere unge på tværs af sociale og kulturelle skel. Skal Ungdomskredsen løse opgaverne, har vi brug for nye medlemmer, ny inspiration og flere at arbejde sammen med. Som medlem af Ungdomskredsen modtager du medlemsbladet ”NUTIDENS UNGE – Magasinet for unge med handicap” fire gange årligt. Du bliver automatisk medlem af Dansk Handicap Forbund og modtager medlemsbladet Handicap-nyt fem gange årligt. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Zakaria Naser på zakaria@ungdomskredsen.dk eller på tlf. 60 17 41 81.

 Har et handicap

 Har ikke et handicap

Adresse: Postnr./by: E-mail:

Telefon:

Fødselsdato (dato.måned.år): Jeg ønsker også medlemskab af (sæt kryds):  Forældrekredsen (FK) (For forældre med børn under 18 år med handicap Barnets navn: Fødselsdato (dato.måned.år):  Ungdomskredsen (15- 36 år) (UK)  Amputationskredsen (AK)  RYK – Rygmarvsskadede i Danmark (RYK)

Velkommen til Ungdomskredsen

 HPV-update-gruppen (HPV) Håndtering af personlige oplysninger i forbindelse med medlemskabet Når du melder dig ind i Dansk Handicap Forbund, opbevarer vi dine oplysninger i vores medlemssystem. Derudover sendes dit navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og e-mailadresse videre til den lokalafdeling, du geografisk hører til. Det gør vi, så du kan modtage relevant materiale og information fra din lokalafdeling i forbundet. I forbindelse med indmeldelse i Dansk Handicap Forbund spørger vi til, om du har et handicap eller ikke har et handicap. Det gør vi udelukkende til eget brug, da det er et krav, for at man kan stemme på lokalafdelingens generalforsamling og / eller på specialkredsens generalforsamling / landsmøde og / eller på Dansk Handicap Forbunds kongres. Det er dog ikke et krav, at man har et handicap, hvis man ønsker at stille op til et tillidserhverv i forbundet. Som medlem modtager du pr. post magasinet Handicap-nyt. Dette kan fravælges, når du modtager det første gang, og du kan altid læse det elektronisk på vores hjemmeside. Melder du dig også ind i en specialkreds i Dansk Handicap Forbund, modtager du automatisk et blad / magasin / nyhedsbrev fra specialkredsen, hvis den udsender et sådant. Dette kan fravælges, når du modtager det første gang. Ved udmeldelse af forbundet opbevarer vi dine oplysninger i op til fem år. Jf. persondataloven oplyser vi på forespørgsel om registrerede oplysninger, og på baggrund af eventuelle indsigelser foretager vi sletning, i det omfang det ønskes.

SÅDAN MELDER DU DIG IND Ønsker du at blive medlem af Dansk Handicap Forbund, er der flere måder at gøre det på:

Gå på hjemmesiden På Dansk Handicap Forbunds hjemmeside finder du en indmeldingsblanket, som sendes direkte til sekretariatet fra hjemmesiden. Det er nemt og hurtigt. Tryk på Bliv medlem og følg linket.

Ring til os I sekretariatet sidder en medarbejder klar til at tage imod din indmelding. Ring på telefon 39 29 35 55. Ved henvendelse bedes du have følgende informationer klar: Navn Adresse Fødselsdato Kommune Telefon Email

Med min underskrift giver jeg samtykke til ovenstående håndtering af mine oplysninger. Dato og underskift:

Oplys desuden om du har et handicap, og om du ønsker at blive medlem af en af forbundets fire specialkredse.

Send os et brev

Kontingent 2021

Du kan også sende os din tilmelding. Du bedes udfylde og klippe blanketten ud og sende til forbundet på adressen:

Enlige Ægtepar/Samboende

Dansk Handicap Forbund Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup

314 kr. 471 kr.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.