__MAIN_TEXT__

Page 1

NUTIDENS UNGE NR.1/2018 å p s o - følg

k o o b e Fac

MAGASINET FOR UNGE MED HANDICAP UNGDOMSKREDSEN

DANSK HANDICAP FORBUND


NUTIDENS IUNGE NDHOLD Ungdomskredsen er en landsdækkende specialkreds, der i samarbejde med Dansk Handicap Forbund organiserer unge med handicap, med det formål at arbejde for integration og reel ligestilling – samt at organisere unge på tværs af sociale og kulturelle skel. Ungdomskredsens medlemmer er fortrinsvis unge i alderen 14-35 år. Hjemmeside/Facebook: www.ungdomskredsen.dk www.facebook.com/ungdomskredsen Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup Tlf. 39 29 35 55 Fax 39 29 39 48 Formand: Mads Knudsen NUTIDENS UNGE udgives 4 gange årligt af Ungdomskredsen. Layout og produktion: Intryk ApS Tlf. 7021 1000 www.intryk.dk

5 Leder

6

Bestyrelsens årsberetning

10

Projekt UK-kalender 2

12

Landsmøde 2018

14

Synlighed er eksistens

18

Julekursus 2017

23

Roskilde Festival

25

Digte fra Sofie

29

Nyt fra SUMH

31

Nyt fra DUF

33

Bestyrelsen

35

Indmeldelse

Forsidefoto: Julekursus 2017. Foto: Andreas Kjerulf. Annonceekspedition: Rosengrenen ApS Hovedgaden 8, 8670 Låsby Tlf. 86 95 15 66 kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00 – hvortil alle spørgsmål vedr. annoncer bedes rettet. Ansvarshavende redaktør: Zakaria Naser Mail: zakaria@ungdomskredsen.dk Deadline: Stof til bladet sendes til den ansvarshavende redaktør inden næste deadline den 16. april 2018. Fotograf | Andreas Kjerulf

NUTIDENS UNGE

3


LEDER Fotograf | Kristian Kristensen | www.fotovaerk.dk

Mads Knudsen, formand

NYE muligheder Der venter Ungdomskredsen mange spændende opgaver her i 2018. Noget af det første, vi kaster os over, er vores landsmøde den 23.-25. marts. Det er bl.a. her, du som medlem har mulighed for at gøre din indflydelse gældende. Du kan fx stille op til bestyrelsen, komme med input til fremtidigt arbejde eller på anden måde påvirke Ungdomskredsens arbejde. Der er selvfølgelig altid mulighed for at påvirke bestyrelsens arbejde, men til landsmødet er der bare et ekstra fokus på Ungdomskredsens arbejde, så udnyt det og gør din indflydelse gældende. Ungdomskredsen er til for jer medlemmer – husk det. Landsmødet 2018 bliver også året, hvor Ungdomskredsen skal vælge ny formand. Jeg har været utrolig glad for at stå i spidsen for Ungdomskredsen de sidste 2 år. Det har

NUTIDENS UNGE

været to meget lærerige år, hvor Ungdomskredsen har udviklet sig meget. Bl.a. har vi fået 3 nøgleord: Diskrimination, tilgængelighed og synlighed, udgivet en kalender og oprettet interne poster i bestyrelsen, så hvert enkelt bestyrelsesmedlem får mere ansvar og ejerskab i foreningen. Jeg har heldigvis været godt hjulpet af den resterende del af bestyrelsen, derfor ser jeg heller ingen problemer i at videregive styringen af foreningen. Det er vigtigt, at man i en ungdomsforening af enhver art hele tiden udvikler sig og følger med sin målgruppe. Jeg håber og tror på, at den nye formand for Ungdomskredsen kan bidrage med en fornyet energi og med nye øjne på tingene, for det er der helt sikkert brug for. Nogle af de andre ting, som står på Ungdomskredsens to-do-liste i 2018, er planlæg-

ningen af Sommmersjov på Egmont Højskolen. Det bliver især spændende, da de mangeårige tovholdere Michael og Johannes har valgt at stoppe, så derfor er det helt nye ansigter, som vi skal samarbejde med i år. Jeg er helt sikker på, at vores repræsentanter glæder sig rigtig meget til at arrangere et fedt sommerkursus for jer sammen med Egmont Højskolen og elevforeningen. Derudover er 2018 også året, hvor Dansk Handicap Forbund, som Ungdomskredsen er en del af, holder kongres, og det bliver helt sikkert spændende at følge og påvirke arbejdet i Dansk Handicap Forbund. 2018 er fuld af muligheder for Ungdomskredsen, som kun venter på, at vi får dem brugt.

God læselyst!

5


BESTYRELSENS ÅRSBERETNING – 2017

Landsmødet

Vi havde også vores årlige generalforsamling på landsmødet, hvor vi valgte nye medlemmer til bestyrelsen. Trine og Bjørn kom ind, mens Pernille og Lea havde valgt at stoppe efter mange års tro tjeneste. Vi havde fået Michael og Henry til at stå for punktet ”fremtidigt arbejde”, hvor vi i grupper diskuterede, hvor vi så Ungdomskredsen om 3-5 år. Det var helt tydeligt, at medlemmerne ønskede, at vi samarbejdede mere med bl.a. Egmont Højskolen og blev ved med at fokusere på at få medlemmerne til at acceptere deres handicap.

6

NUTIDENS UNGE

Fotograf | Kristian Kristensen | www.fotovaerk.dk

Landsmødet 2017 blev afholdt på Brogården med temaet ”Det gode liv”. Temaet var inspireret af et projekt fra DHF Region Syddanmark om, hvad det gode liv er for mennesker med handicap. Det kommer sig af, at KL også har sat nogle rammer op for det gode liv med et handicap, og det stemmer ikke helt over ens med DHF’s version af et godt liv. Derfor havde vi fredag aften inviteret regionsformand i DHF Region Syddanmark, Gitte R. Nielsen, til at holde oplæg om, hvad det gode liv er for mennesker med handicap fra et DHF’sk synspunkt.


BESTYRELSENS ÅRSBERETNING – 2017

v o j s r e m Som

Ungdomskredsen var igen med til at arrangere Sommersjov i Hou i uge 28 i samarbejde med Egmont Højskolen og dens elevforening. Arrangementet blev igen en kæmpe succes. Temaet var ”Klima 2016”, hvor der blev lagt vægt på de udfordringer, som vi står overfor med hensyn til klimaforandringerne. Mads og Kristina var med fra Ungdomskredsen.

n e s l e r y t s e B

Samarbejdet i bestyrelsen har været utroligt godt. Mange har budt sig til med opgaver, og alle har bidraget til kurserne. Især foreningens næstformand har løftet en stor del af arbejdsbyrden i 2017.

NUTIDENS UNGE

7


BESTYRELSENS ÅRSBERETNING – 2017

Julekursus Fotograf | Kristian Kristensen | www.fotovaerk.dk

Årets julekursus, som blev holdt på Brogården i Middelfart, havde temaet ”I medgang og modgang”. Lørdag formiddag skulle vi høre Pernille Lynges oplæg ”Frygt døden – Lev livet”. Pernille blev kørt ned af en traktor under et cykelløb i 2014, og oplægget handlede om hendes stædige kamp tilbage til livet. Det var et meget livsbekræftende foredrag. Senere lørdag havde vi et oplægspanel med personlige fortællinger om livet med et handicap fra nogle af bestyrelsens medlemmer. Det var en meget god måde at få indblik i nogle af de udfordringer, som man slås med som menneske med handicap, og det bliver hurtigt meget nærværende, når det kommer fra personer, som man kender. Det er også utrolig modigt af dem at udstille sig over for vores medlemmer. Det skal de have stor tak for. Lørdag aften havde vi fået Mads Holm til at komme og underholde med lidt standup. Søndag formiddag skulle vi have haft Mona Lisa Serritslev til endnu et oplæg fra det virkelige liv, men hun blev desværre nødt til at melde afbud, så vores kære Rie havde sørget for en god omgang pakkeleg i stedet for. Så alt i alt endnu et meget vellykket kursus.

A F MAD S K N UD S E N – FOR M A ND FOR UNG D OM SKREDSEN

NUTIDENS UNGE

9


UK-KALENDER

Nu er det endnu engang tid til at lave en kalender i Ungdomskredsen, og til det kan det være, at vi har brug for netop DIG!

1 to 2 fr 3 lø 4 sø 5 ma 6 ti 7 on 8 to

6

9 fr 10 lø 11 sø Fastelavn 12 ma 13 ti 14 on 15 to 16 fr

Her kan du se nogle eksempler på, hvilken slags billeder det fx kunne blive.

10

7

17 lø 18 sø 19 ma 20 ti 21 on 22 to 23 fr 24 lø 1 to 2 fr 3 lø 4 sø 5 ma 6 ti 7 on 8 to

8

6

25 sø 26 ma 27 ti 28 on

9 fr 10 lø 11 sø Fastelavn 12 ma 13 ti 14 on 15 to 16 fr

9

7

17 lø 18 sø 19 ma 20 ti 21 on 22 to 23 fr 24 lø

8

25 sø 26 ma 27 ti 28 on

NUTIDENS UNGE

9


UK-KALENDER

Projekt:

UK-kalender Projektet er tænkt som en årskalender for 2019, der for hver måned portrætterer et af de mandlige medlemmer af Ungdomskredsen. Med kalenderen søger vi at støtte kropspositivismen ved at skabe opmærksomhed omkring forskellige kroppe og forskellige funktionsnedsættelser. Medierne har gennem de sidste år sendt mange udsendelser, som har omhandlet krop og kropslighed. I disse udsendelser har der dog desværre været en mangel på personer med handicap. Derfor ønsker vi et opgør med de gængse kropsidealer – bl.a. i mediebilledet – og vi ønsker at vise noget af den forskellighed og mangfoldighed, som Ungdomskredsen står for. På billedet vil du derfor heller ikke være fuldt påklædt, men vil fx være iført en smule påklædning som fx et kostume indenfor et bestemt tema. Billederne skal pirre og provokere, og vi vil med billederne forsøge med humor at udfordre det gængse billede af den ideelle modelkrop. Til projektet har vi fået Kristian Mads Stigel Kristensen til at tage billederne. Hvis du har været til et arrangement i Ungdomskredsen i løbet af de sidste par år, har du helt sikkert stødt på Kristian, der med sit engagement, sin hjælpsomhed og sit altid gode humør har været en stor del af Ungdomskredsen i mange år. Udover at være en fantastisk dygtig fotograf, er Kristian i øvrigt gift med Lea Stigel Kristensen, Ungdomskredsens tidligere formand og næstformand. Billederne bliver til i et samarbejde med Kristian og dig, og hvis du har nogle ønsker, fx i forhold til sløring og hvad der skal/ikke skal fremhæves, bliver det selvfølgelig taget med i overvejelserne, når billedet skal laves.

Lidt om dig: - Du er en mand på 18-35 år. - Du er medlem af Ungdomskredsen (hvis du ikke allerede er, kan du blive det på: https://danskhandicapforbund.dk/da/bliv-medlem/ - ellers kontakt os). Lyder det som noget for dig? Så skal du skrive en mail til zakaria@ungdomskredsen.dk med ”UK-kalender” i emnefeltet. Mailen skal indeholde følgende oplysninger: - Navn, alder, evt. hvornår du blev medlem af UK, evt. hjælpemidler og mærke (fx manuel kørestol fra Otto Bock osv.). - Lidt om dig selv og dit handicap (det behøver kun at være helt kort). - Send derudover et nyt og vellignende billede af dig selv samt gerne et billede i badetøj eller undertøj (billedet i badetøj eller undertøj er udelukkende for at få et billede af kropsbygningen (om der er nogle forhold, der skal tages højde for) for at kunne finde på en idé og et tema til billedet). Mailen skal som sagt sendes til næstformand i Ungdomskredsen, Zakaria Naser, på zakaria@ungdomskredsen.dk – Zakaria er tovholder på projektet, så hvis du gerne vil høre mere om projektet eller har spørgsmål, er det også til ham, de skal rettes. Husk at skrive ”UK-kalender” i emnefeltet.

NUTIDENS UNGE

11


Landsmøde ” r e s n æ r g e n d di

”Bry

Fredag den 23. til søndag den 25. marts Det kommer til at foregå på: Brogaarden Abelonelundvej 40 5500 Middelfart. Medlemspris: 500 kr. 700 kr. for enkeltværelse Pris for ikke-medlemmer: 600 kr. 800 kr. for enkeltværelse Tilmeldingsfristen er 2. marts (fuld pris fra 1. februar-2. marts). Alle priser er inkl. én hjælper. Pengene skal overføres hertil: Reg.: 4180 Konto.nr.: 4777149482

Tilmelding og betaling er bindende ved hver af de to deadlines. Dvs. at hvis man tilmelder sig til rabatpris, er betalingen bindende ved rabatperiodens udløb, og hvis man tilmelder sig til normalpris, er betalingen bindende, når sidste tilmeldingsfrist er overskredet.

12

FORELØBIGT PROGRAM: Fredag d. 23. marts 15.00-17.00: Velkomst og indkvartering 18.00-19.30: Aftensmad 20.00-22.00: Generalforsamlingen starter Derefter hygge ad libitum

Lørdag d. 24. marts 08.00-09.00: Morgenmad 09.30-12.00: Generalforsamlingen fortsætter 12.00-13.00: Frokost 13.15-14.15: Generalforsamlingen afsluttes 14.30-17.00: *Program følger hurtigst muligt* 18.00-19.30: Aftensmad 20.00-??.??: Stripshow Derefter fest og hygge ad libitum

Søndag d. 25. marts 08.00-09.30: Brunch 10.00-12.00: *Program følger hurtigst muligt* 12.00-13.00: Frokost 13.00-14.00: Evaluering

Du kan tilmelde dig lige her: https://da.surveymonkey.com/r/9LCQ6YH

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG!

NUTIDENS UNGE


2018 Vil du være en del af Ungdomskredsens bestyrelse? Til vores landsmøde i marts er der flere måder, hvor du kan få indflydelse på Ungdomskredsens arbejde fremover. Dels kan du selvfølgelig være med til at stemme og dermed vælge bestyrelsesmedlemmer, men du har faktisk også muligheden for selv at stille op til bestyrelsen. Stiller du op til bestyrelsen, kan du få en enestående mulighed for at prøve kræfter med bestyrelsesarbejdet – alt lige fra at være med til selve møderne og tage beslutninger om stort og

Generalforsamling v/landsmøde i Ungdomskredsen

den 23.-24. marts 2018

DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

småt og til planlægning af fx arrangementer og af Ungdomskredsens blad, Nutidens Unge. Du vil få fantastisk erfaring med frivilligt arbejde, der desuden vil pynte på CV’et. Vi har ca. en håndfuld bestyrelsesmøder om året, og hvert 2. år er der kongres i Dansk Handicap Forbund, hvor vi sender et antal medlemmer – for det meste fra bestyrelsen – af sted som repræsentanter for Ungdomskredsen. Sidste kongres var i 2016, så den næste er i 2018. Man kan vælge at stille op til Ungdomskredsens bestyrelse for 1 eller 2 år. 2. marts er deadline, hvis du overvejer at stille op til bestyrelsen og gerne vil have et indlæg i vores valgavis. Du kan stadig stille op efter 2. marts men kan derefter ikke nå at få et indlæg i valgavisen. Hvis du har lyst til at stille op til bestyrelsen, kan du sende dit indlæg til vores valgavis til Mads fra bestyrelsen inden 2. marts på: mads@ungdomskredsen.dk

Stil op, kom med helt ind i maskinrummet, og vær med til at bestemme, hvilken retning Ungdomskredsen skal bevæge sig i!

3. Valg af stemmetællere 4. Årsberetning fra bestyrelsen 5. Fremtidigt arbejde 6. Årsregnskab 7. Indkomne forslag 8. Valg af formand. (På valg er Mads Knudsen – ønsker ikke genvalg) 9. Valg af 4 til bestyrelsen. 2 for 2 år og 2 for 1 år (på valg er Zakaria, Trine, Lea, Jonas). Trine og Jonas ønsker genvalg, Zakaria er formandskandidat, Lea ønsker ikke genvalg. 10. Eventuelt

NUTIDENS UNGE

13


SYNLIGHED

Af Zakaria Naser

SYNLIGHED er eksistens Klokken er alt for tidligt mandag morgen. Det er oktober, og jeg sidder i min bil. Destinationen er Faaborgegnens Efterskole (FAAE). Her skal jeg ned til morgensamling for sammen med Bjørn fra bestyrelsen at fortælle eleverne om os, om Ungdomskredsen og om, hvad vi i samarbejde med efterskolens forstandere har af planer for aftenen. Forud er gået flere måneders intens planlægning, men nu er det ved at være nu. Jeg sidder sammen med Bjørn i skolens foredragssal, Nornesalen, foran alle eleverne og med et stort lærred lige bag os. På den ene side af os står den ene af forstanderne

klar for at præsentere os, på den anden side sidder den anden forstander klar ved klaveret. Vi starter med at varme stemmerne op med to sange, som en efter en bliver projekteret op på lærredet bag os. Først er det ”I fælles hjerteslag”, der blev lavet til Dansk Handicap Forbunds 75-års jubilæum, og bagefter er det ”Her kan du leve”, den oprindelige skolesang fra da Bjørn og jeg selv var elever på FAAE for ca. 10-15 år siden. Efter sangene begynder vi at fortælle lidt om, hvad det egentlig er, vi har haft i støbeskeen hen over de sidste par måneder, hvor jeg i tide og utide er kommet rendende

og har siddet i flere timer med Bjørn nede i skolens personalekælder. Bjørn har på det tidspunkt været i praktik som projektmedarbejder på FAAE siden sommerferien. Et af hans projekter var at være med til at starte et samarbejde mellem FAAE og UK op, og første led i det samarbejde var at arrangere en konference – ”Synlighed er eksistens” – om vilkårene for personer med handicap i Danmark. Konferencens udgangspunkt er UK’s tre nøgleord: Diskrimination, tilgængelighed og synlighed, og til morgensamlinger fortæller vi om, hvorfor netop de ord er UK’s nøgleord, og hvorfor netop de ord er valgt

Fotograf | Kristian Kristensen | www.fotovaerk.dk

14

NUTIDENS UNGE


SYNLIGHED

som udgangspunkt for aftenens program. De lytter interesseret i de ca. 20 minutter, vi fortæller. Det lover godt for aftenen, og da morgensamlingen er slut, evaluerer jeg kort med Bjørn, inden jeg smutter hjemad for at lade op til aftenens program. Aftenens program starter for mig omkring kl. 17, hvor jeg på Odense Banegård skal hente Ulla Sandbæk fra Alternativet, en af de politikere der skal sidde med i panelet ved aftenens debat. I bilen på vej ned mod efterskolen, hvor min mor er chauffør, får vi os alle tre en snak, der når vidt og bredt om både gamle dage med oliekrise og bilfri

søndage, om situationen i Mellemøsten og sidst men ikke mindst om handicappolitikken i dagens Danmark og om situationen inden for de tre af UK’s nøgleord. Snakken går, og snart er vi landet på efterskolen. Vi får hilst på og får os sat til rette i skolens idrætshal, hvor der i dagens anledning er et yderst pænt fremmøde. Der er selvfølgelig debatpanelisterne, skolens elever, forstanderne, Bjørn og jeg selv, men derudover er der også mødt flere andre interesserede op. Tidligere elever, forældre til både nuværende og tidligere elever, flere andre UK’ere og flere af skolens ansatte.

Marie Holm Laursen, kendt fra TV2-programmet ”Pigen med knogler af glas”, er der også. Hun skal holde foredrag, hvor hun fortæller om sig selv, sit liv og sine oplevelser. Det bliver en både rørende og sjov beretning om, hvordan hun på trods af utallige brækkede knogler har bevaret sin optimisme og sit drive. Efter en kort pause med kaffe og kage er det tid til debat. Jan Jakobsen, der er medlem af forretningsudvalget i Danske Handicap­ organisationer, er debattens ordstyrer, og udover diverse lands- og kommunalpolitikere og medlemmer af diverse handicapråd sidder også to repræsentanter fra Dansk Handicap

Fotograf | Kristian Kristensen | www.fotovaerk.dk

NUTIDENS UNGE

15


SYNLIGHED

NUTIDENS UNGE

Fotograf | Kristian Kristensen | www.fotovaerk.dk

Forbund i panelet. Det er hhv. landsformand Susanne Olsen og medlem af bygge- og trafikpolitisk udvalg (BTPU) Sven A. Knudsen. Jan styrer debatten med hård og retfærdig hånd, så vi kommer igennem alle tre nøgleord. Det er en god og spændende debat, hvor der alt i alt bliver sagt en masse pæne ord og udvist masser af velvilje fra mange af politikernes side, men om der er handling i de mange pæne ord, vil kun tiden vise. Efter debatten var det tid til aftenens sidste programpunkt. Som afrunding skulle et par af skolens tidligere elever, som nu er UK’ere, fortælle om tiden efter deres efterskoleophold og frem til i dag. Den første var Lea, UK’s tidligere formand, der kunne berette om, at hun arbejder som socialrådgiver og bor i et hus sammen med sin mand og deres hund, og som prikken over i’et at der er en familieforøgelse på vej. Den anden var Mikkel, som I i øvrigt kan læse en beretning fra julekurset af her i bladet, og som bl.a. fortalte om, at han var forholdsvis nyuddannet med en kandidat i international virksomhedskommunikation. Klokken var efterhånden blevet mange, og en lang dag var ved at være ved vejs ende, så for mit vedkommende var det nu tid til at drage mod Odense igen!

17


JULEKURSUS

Af: Mikkel Christensen

Julekursus 2017 Tema: ”I medgang og modgang”

Fotograf | Andreas Kjerulf

18

NUTIDENS UNGE


JULEKURSUS

”Nu begynder julen jo at banke på…”. Eller det gjorde den i hvert fald, da jeg sammen med de andre fra Ungdomskredsen i Dansk Handicap Forbund var til julekursus på Brogården i Middelfart i weekenden fra 1.-3. december 2017 under overskriften ”I medgang og modgang”. ”SLAM” siger det, hver gang et af de to bægre med terninger rammer bordpladen i opholdsstuen på Brogården søndag formid-

NUTIDENS UNGE

dag d. 3. december. Vi spiller pakkespil. Rie har lige sat sin mobil i gang, og den tæller langsomt ned mod 00.00. Kun Rie selv ved, hvor lang tid vi skal spille endnu, så vi har allesammen travlt. Det giver et lille gib i mig, hver gang terningerne bliver kastet – ikke af spænding – det er simpelthen selve lyden, der fremprovokerer min reaktion. Lige nu sidder jeg ned, men selv hvis jeg stod op, ville jeg ikke kunne løbe fra, at jeg er spastiker i medgang og modgang…

”Det er risengrød…” Ja, det var det måske for ”Nissebanden” i 1984, da julekalenderen blev sendt for første gang, men lige nu skriver vi 1. december 2017, klokken er vel omkring 18.15, og vi mæsker os i julemiddag a la Brogården med hele svineriet: andesteg, brune kartofter og risalamande. Okay, vi får så ikke svinekam, men det er jeg ikke vant til at få juleaften, så jeg savner det ikke. Vi øser op, spiser og snakker om løst og fast. Nogle af os har ikke set hinanden

19


JULEKURSUS

længe, så vi catcher up. Jeg udveksler eksempelvis joberfaringer med Andreas Kjerulf, der er med for første gang. På et tidspunkt får Bjørn mandlen, og så er det tid til en lille icebreaker. Temperaturen er ikke i nærheden af frysepunktet, men det hedder det altså. Det foregår alt sammen i varmen i den store opholdsstue. Vi stiller os simpelthen op i en rundkreds og siger, hvad vi hedder og en ting, vi godt kan lide at lave. Så er isen ligesom brudt, kan man sige, og vi er klar til næste punkt på programmet. Det punkt, som bare står nævnt som ”SURPRISE”. Her bagefter forstår jeg så ikke, hvorfor der ikke bare står: ”KALENDERGAVE”. Det viser sig nemlig, at vi skal høre om hvordan UK-kalenderen 2018 blev til. I ved den kalender med nogle af UK’s kvindelige medlemmer klædt i lingeri. Vi hører om, hvordan grænser blev overskredet under

20

de forskellige fotoshoots, om hvordan UK har fået skærmtid i både TV2 Nyhederne og Go’ Morgen Danmark, og om hvordan ideen med kalenderen er at sætte fokus på, at man sagtens kan være køn og smuk, selvom man har et handicap. Det er tankevækkende.

”Et barn er født i Betlehem…” Født er også standup’eren Mads Holm. Han er født til at stå på en scene, og han runder lørdagen af for os. Han indleder med at fortælle om, hvordan han for et par år siden fik en depression, og hvordan han skabte uro blandt vennerne på Facebook, da han spurgte efter et reb. De vidste jo, at han led af en depression, men ikke at rebet var tænkt som en rekvisit på et cover til hans show ”Jagten på løkken”. Det er hård kost, men Mads får alligevel vendt det til noget sjovt. Han rammer i hvert fald

mig lige i maven og lattermusklerne med sine punchlines. For mig er aftenens højdepunkt, da han fortæller om, hvordan han meldte sig til teatergruppen Mastodonternes ”SHREK – THE MUSICAL” i en brandert. Det var til rollen som Æsel, og kort forinden har han lige fortalt, at han ikke kan synge. Derfor tager jeg mig selv i at tænke, at rollen må have været som skabt til Mads, for alle kan vel skryde lidt med – især hvis man skal spille Æsel. Joken kører også på hans frustration over, at alle dengang troede, at han skulle spille grev Farquaad. Jeg forstår ham sådan set godt. Hvem fanden ville være glad for for at ligne grev Farquaad? Han slutter af med at fortælle om, at han er rigtig glad for at optræde, og at han på den måde er kommet ud af sin depression. Han bliver derfor endnu et af dagens eksempler på at vende modgang til medgang.

NUTIDENS UNGE


JULEKURSUS

Mens jeg klapper, tænker jeg på Line Bostrup og Pernille Lynge. De to som startede dagen med at fortælle om, hvordan Pernille, som i dag er paraplegiker, for et par år siden kom ud for en ulykke i forbindelse med en enkelstart på cykel, som ændrede hendes liv med ét slag. Det var en gribende historie om at fokusere på det vigtige i livet, om at turde sætte sig mål og om at droppe alt det, som står i vejen for at nå de mål. Det var også historien om en god portion fightervilje. En fightervilje, som har betydet, at Pernille nu kan begynde at støtte på sine ben igen. Det er det foreløbige resultat efter hård træning hos fysioterapeut Line Bostrup. Hjørnestenen i deres samarbejde har fra starten været en såkaldt motivationskontrakt. En kontrakt, som man indgår med sig selv, hvor det gælder om at bryde

NUTIDENS UNGE

sine store mål ned i mange små. Det var inspirerende at høre. Inspirerende var det også at høre lille Lea, Zakaria, Rie og Trine fortælle om nogle svære perioder i deres liv, som de alle har formået at vende til noget positivt – til medgang. Lea, som har mødt forskellige udfordringer i sin skolegang, Zakaria, som risikerede at dø under en rygoperation, Rie, som fik konstateret sklerose, udover hvad hun allerede slås med i forvejen, og Trine, som fik konstateret muskelsvind, da hun var 13, men formåede at blive chefdesigner hos Bestseller. Godt gået, alle sammen.

”Anna, hun har ingen ro, før hun får sin pakke…” Det samme kan man sige om os. Vi fokuserer alle sammen på pakkelegen. Der er ingen af

os, der i kampens hede lægger mærke til decembersolen, som hænger lavt uden for Brogårdens panoramavinduer og bader Lillebæltsbroen i et gyldent skær. I det samme ringer Ries mobil. Tiden er løbet ud, og vi ånder lettet op. De af os, som nåede at få en pakke, gør i hvert fald. Så er det tid til evaluering, og vi snakker blandt andet om ros og ris af weekendens forløb, men også om ideer til kommende temaer – eksempelvis for landsmødet i marts 2018. Mens vi snakker frem og tilbage, tænker jeg på, at (jule)stemningen har været god, og at jeg håber den vil være lige så god, når vi mødes igen lige før påske. Det er jeg sikker på, at den vil. Julen varer jo trods alt lige til påske.

21


Har du længe drømt om eller tænkt på at deltage på Roskilde Festival, men er altid endt med at blive hjemme af den ene eller anden årsag? Er du en glad festivalgænger, hvis festivaloplevelser bliver blot en smule mindre muntre af de fysiske forhindringer, du møder på din vej?

Hvis du har oplevet problematikker af den ene eller anden art eller på forhånd oplever bekymringer i forbindelse med at skulle deltage på festivalen, også som frivillig, så skriv endelig til enten Trine eller Jonas fra bestyrelsen, som er kontaktpersoner på projektet. De vil tage jeres forslag med til de ansvarlige bag Roskilde Festival.

Så giv ikke op! For Ungdomskredsen er ved at opstarte et samarbejde med Roskilde Festival, og vi har brug for DIN hjælp! Både Ungdomskredsen og Roskilde Festival er mere end interesserede i at gøre pladsen så behagelig for alle som muligt! Så hvis du har forslag til, hvordan festivalen kan blive mere attraktiv og tilgængelig for alle – om det så drejer sig om overnatningsmuligheder, det sociale fællesskab eller noget helt tredje – er det nu, du skal sige til!

De kan kontaktes via følgende e-mail: trine@ungdomskredsen.dk jonas@ungdomskredsen.dk Vi kan ikke garantere, at alle udfordringer bliver løst til dette års festival, men vi vil naturligvis gøre vores bedste for, at der bliver forbedret mest muligt!

Sammen skaber vi en bedre festival!

Vi ønsker FLERE FRIVILLIGE og FÆRRE FORHINDRINGER

Foto | Roskilde Festival

23


DIGTE

fra

Digte Den stille pige…

Bilen i horisonten… Jeg er den stille pige, men dette ser man ikke lige! Hver dag prøver jeg at spille sej, men har tit svært ved at finde min egen vej!

Da bilen i horisonten kørte, mine første tårer til dig faldt! For indtil virkede det ikke som om der var noget galt! Da bilen i horisonten kørte, følte jeg først hvad jeg følte for dig indeni, og jeg forstod først her, at tiden med dig min ven nu og her var forbi! Da bilen i horisonten kørte, tænke jeg på dit altid glade smil, der fik mig til at græde over at vi aftenen før havde spillet vores sidste uno-spil! Da bilen i horisonten kørte afsted tænkte jeg på dine ord til mig,

Tænk hvis jeg en dag kunne

og jeg tænkte at jeg aldrig mere får en ven som dig!

bryde af mit hvide mønster ud,

og jeg vidste med mig selv at jeg fik en rastløs nat!

Da bilen i horisonten kørte, følte jeg mig forladt,

og vise andre folk den svaghed som er gemt under min hud! Men dette er jo ikke sådan lige, for jeg vil for alt i verden ikke fremstå som den stille pige!

Et semester… Det har været her et semester, hvor jeg er blevet kåret som Egmonts egen Uno-mester! Det har været et semester hvor jeg på Egmont har følt mig hjemme, som betyder at langt de fleste dage har været nemme! Det har været et semester hvor jeg for livet har fået venner, som jeg BE’R FOR at jeg har indtil mine dage ender! Det har været et semester, hvor der ikke har været tid til at pive, men i stedet kan man da tage den med ro og en god pibe! Det har været et semester, hvor jeg har fundet ud af hvem jeg virkelig er, som har lært mig at tro på mig og ALDRIG, at glemme venner som alle jer!

NUTIDENS UNGE

25


DIGTE

fra

Digte

Pirathat… Jeg er slikposens sorte pirathat. Ja, jeg ved godt at det måske lyder lidt plat! Men jeg er det lille ubetydelige stykke slik, som ingen spiser, men dog føler jeg ikke at saltlakridserne af mig fniser! For helt uden mig, ville posen meget hurtigt blive tom, inden at børnene når at se sig om! Jeg venter blot helt fra lørdag til søndag, hvor husets farmand sniger sig i posen, i skjul, for at forkæle sin salte smag! For selvom jeg er salt og ikke sød, føler jeg mig langt fra i, slikposens fællesskab, død! Prøv, du køber, blot at smage på min ven den cremede brune flødekaramel, hans job er heller ikke altid nemt! Selvom hans smag er cremet og lækker i din lækkermund, er det også her at min salte, men rensende smag, for dig kan være sund!

NUTIDENS UNGE

27


SUMH Fotograf | Kristian Kristensen | www.fotovaerk.dk

Nyt fra Mads Knudsen

Seksuel trivsel for personer med multiple funktionsnedsættelser SUMH er stolte af at kunne præsentere den seneste udgivelse på seksualitetsområdet: ”Seksuel trivsel for personer med multiple funktionsnedsættelser – en undersøgelse blandt danske bo- og aflastningstilbud”. Udgivelsen baserer sig på en undersøgelse, SUMH har lavet i sommer og efterår 2017 på landets bo- og aflastningstilbud for personer med multiple funktions-

nedsættelser. Der er mange spændende resultater, bl.a. kan vi igen slå fast, at seksualitet er allestedsnærværende uanset graden af handicap, og at personale kan have svært ved at håndtere det. Læs disse og mange flere spændende resultater i rapporten. Og tak til Socialt Udviklingscenter SUS for det gode samarbejde! Rapporten kan findes på http://ligelyst.dk/udgivelser

SUMH-AKTIV ÅRHUS

UDDANNELSE- OG JOBMESSE Den 5. april 2018 holder SUMH-aktiv i Århus jobog uddannelsesmesse på Globus1 i Braband.

Program 16.30 Foredrag om uddannelse: SPS, SU, hjælpemidler, forlænget studietid, mv. 17.30 Messerne er åbne. 18.30 Foredrag om muligheder i jobsøgning og på jobmarkedet: Hjælpemidler, isbryderordningen, fleksjob, jobtilskud og statistikker på fortrinsret. Alle er velkomne til at dukke op.

Ungdomskredsen på

NUTIDENS UNGE

Følg aktiviteten på Facebook for opdateringer, søg på eventet eller find det på Sumh.dk, eller send en mail til sofielundsfryd@hotmail.com for mere info.

29


DUF

D A N S K U N G D O M S FÆ L L E S R Å D

Mads Knudsen

Årets Ungdomskommune 2018: Furesø Kommune Furesø Kommune arbejder ambitiøst med inddragelse af unge og med hele tiden at forbedre forhold for unge. Og for det modtager de nu prisen som Årets Ungdomskommune 2018. Af Sidsel Stybe Vestergaard, DUF

normalt set ikke er en del af det. Tredjepladsen går til Odsherred, der anerkendes for, at der ikke er langt fra tanke til handling i kommunens arbejde. Det gør det nemmere at være ung, og ikke mindst at få gennemført unge-initiativer.

Om Årets Ungdomskommune Prisen ”Årets Ungdomskommune” blev stiftet i 2006 af DUF og uddeles i dag som en anerkendelse af de kommuner, der går forrest for at sikre gode vilkår for unge. I bedømmelsen bliver der særligt lagt vægt på, hvordan kommunen forbedrer unges deltagelse, udfoldelsesmuligheder og levevilkår – gerne ved at skabe gode rammer for frivilligt foreningsarbejde med børn og unge. Dommerpanelet har i år bestået af: Kasper Sand Kjær, formand i DUF, Maria Bruselius, lektor i unges samfundsengagement på Center for Ungdomsforskning, Susanne Eilersen, folketingsmedlem og kommunalordfører for Dansk Folkeparti og Charlotte Riis Engelbrecht, formand for Kultur-, Borger- og Demokratiudvalget i Årets Ungdomskommune 2017 Sønderborg.

Fotograf | henrikkristensen.dk

Dommerpanelet bag prisen ”Årets Ungdomskommune 2018” har netop udpeget Furesø Kommune som det kommende års vinder af den ærefulde titel. I begrundelsen lægger dommerne særligt vægt på, at kommunen er nået meget langt med rigtig mange initiativer. De kommer hele vejen rundt med deres tiltag, og har noget at byde på for alle unge. ”Furesø Kommune har blik for unge på kanten, de formår at handle hurtigt, sikrer praktikpladser, hvilket for mange unge er en stor udfordring, og så aktiverer de med deres ”Sjov lørdag” børn og unge både i og uden for foreningslivet. Furesø Kommune er en stor inspirator for andre kommuner,” lyder det bl.a. fra et enigt dommerpanel. ”At arbejde med unges involvering og udfoldelsesmuligheder er desværre ikke en kommunal kerneopgave alle steder. Derfor er det også vigtigt, at vi anerkender og fremhæver de kommuner, der rent faktisk arbejder strategisk og helstøbt med de unge i deres kommune. Vi vil rigtig gerne ønske Furesø et stort tillykke med prisen, og vi glæder os til at følge de initiativer, der måtte fortsætte og/eller opstå i kølvandet på den nye titel,” lyder det fra Kasper Sand Kjær, formand i DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd og en del af dommerpanelet.

været tildelt Sønderborg Kommune, som i hele det indeværende år har kunnet bryste sig af at være den bedste kommune for unge. Og titlen har åbnet døre for Sønderborg. Prisen har gjort det nemmere for kommunen at få unge til at bidrage, fordi de unge vidste, at kommunen tog dem alvorligt, og i byrådet er nogle tiltag blevet prioriteret frem for andre, netop fordi kommunen har være Årets Ungdomskommune. ”Det er simpelthen guld værd, når man skal arbejde videre og udbygge det, man har været i gang med. Det har gjort det lettere at komme bredere ud blandt de unge, og politisk har det givet os en mulighed for at komme igennem med nogle ting hurtigere,” forklarer Charlotte Riis Engelbrecht, formand for Kultur-, Borger- og Demokratiudvalget i Sønderborg. Prisen som Årets Ungdomskommune 2018 bliver – sammen med et billede af en ung kunstner – overrakt til Furesø Kommune i starten af det nye år. Årets andenplads går til Horsens, som særligt fremhæves for kommunes store indsats for at få alle unge med i fællesskabet – også dem, der

Fotograf | Kristian Kristensen | www.fotovaerk.dk

Nyt fra

En pris der åbner døre Prisen som Årets Ungdomskommune har i 2017

NUTIDENS UNGE

31


BESTYRELSEN

Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem Lea Hedegaard Boller lea-b@ungdomskredsen.dk

Formand Mads Knudsen Mobil: 25 12 10 21 mads@ungdomskredsen.dk

NĂŚstformand Zakaria Naser zakaria@ungdomskredsen.dk

NUTIDENS UNGE

Bestyrelsesmedlem Bjørn Riber Jensen bjoern@ungdomskredsen.dk

Bestyrelsesmedlem Trine Ringhejm Jensen trine@ungdomskredsen.dk

Fotograf | Kristian Kristensen | www.fotovaerk.dk

Bestyrelsesmedlem Rie Lynge Rasmussen rie@ungdomskredsen.dk

Bestyrelsesmedlem Jonas Grau Thomsen jonas@ungdomskredsen.dk

33


INDMELDELSE

Bliv medlem af

Ungdomskredsens formål er at arbejde for inklusion, integration og reel ligestilling mellem unge, med og uden handicap, samt at organisere unge på tværs af sociale og kulturelle skel. Skal Ungdomskredsen løse opgaverne, har vi brug for nye medlemmer, ny inspiration og flere at arbejde sammen med. Benyt derfor muligheden for at indmelde dig på Dansk Handicap Forbunds hjemmeside www.danskhandicapforbund.dk eller ring på tlf. 39 29 35 55. Her kan du også få oplysninger om aktuelle kontingentsatser. Du kan også bruge nedenstående indmeldingskort. Som medlem af Ungdomskredsen modtager du medlemsbladet ”NUTIDENS UNGE – Magasinet for unge med handicap” fire gange årligt. Du bliver automatisk medlem af Dansk Handicap Forbund og modtager medlemsbladet Handicap-nyt fem gange årligt. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Mads Knudsen på mads@ungdomskredsen.dk eller på tlf. 25 12 10 21. Velkommen til Ungdomskredsen

Jeg har

et handicap

314 kr. 471 kr.

ikke et handicap

Benyt venligst BLOKBOGSTAVER Navn: Adresse: Postnr./By Fødselsdato: (dag)

(måned)

(år)

Kommune: Telefon: E-mail: Sæt kryds hvis du tillige ønsker at være medlem af én af Dansk Handicap

Forældrekredsen (forældre til børn med handicap 0-18 år) Oplys venligst barnets fødselsår og navn: Ungdomskredsen (unge mellem 14 og 35 år) RYK (rygmarvsskadede) Amputationskredsen HPV-update

(underskrift af det nye medlem)

Du kan også tilmelde dig på www.danskhandicapforbund.dk

Undertegnede ønsker at blive medlem af Dansk Handicap Forbund.

Kontingent 2017 Enlige Ægtepar/ Samboende

HUSK PORTO

Dansk Handicap Forbund Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup

INDMELDINGSKORT

Profile for Ungdomskredsen

Nutidens unge 1 2018 web  

Nutidens unge 1 2018 web  

Advertisement