Page 1

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Møde nr. Tid Sted

572 Torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 til 22:00 Auditorium B, Århus Universitetshospital, Skejby [ved indgang 6]

»Sund, syg og skrantende it i hospitalsvæsenet« Den Nationale Strategi for Digitalisering af Sundhedsvæsenet 2008 – 2012 indeholder en række visioner, målsætninger, strategier og handlingsplaner for udvikling af sundheds-it. Området er præget af problemer, især indenfor hospitalsvæsenet, hvor digitaliseringen fx skal understøtte meget komplekse og dynamiske arbejdsgange, samt udveksling af mange forskellige typer af data og informationer.

Ordstyrer

Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes, Klinisk Biokemisk Laboratorium, Århus Universitetshospital, Risskov

Program 19:00 – 19:05 19:05 – 19:30

Velkomst Overlæge, ph.d. og dr.med. Peter Vestergaard, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Digitalisering af sundhedsvæsenet — just do it? Ulrik Gerdes Hvor svært kan det være? Sundhedsvæsenet er digitaliseret i et betydeligt omfang, men der er problemer, især i hospitalsvæsenet. Der er mange interessegruppe og aktører på banen, og samarbejdet er ikke altid optimalt. Lægeforeningen har formuleret en it-politik, som sætter fokus på understøttelsen af det kliniske arbejde.

19:30 – 19:50

Scener fra det daglige kliniske arbejde med en EPJ Overlæge, ph.d. Henning Glerup, Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Silkeborg Det skulle jo være så nemt. Hvad er det der driller og frustrerer i dagligdagen? Er det itsystemet der understøtter os, eller er det nærmest omvendt?

19:50 - 20:20

Århus EPJ — visionen, udviklingen og udfordringerne Hospitalsdirektør Ole Thomsen, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Den århusianske EPJ er nok Danmarks mest ambitiøse og mest avancerede it-projekt i hospitalsvæsenet. Men er også et af de mest stormombruste og udskældte projekter. Er det rimeligt?

20:20 – 20:40 20:40 – 21:20

Kaffepause En digital succeshistorie i hospitalsvæsenet — iHospitalet i Horsens Innovationskonsultent, sygeplejerske Birgitte Bigom Nielsen, Regionshospitalet Horsens Det interaktive hospital fik Dagens Medicins »Den Gyldne Skalpel« i 2008. Men hvad er iHospitalet i grunden for noget og hvad kan forklaringerne på succesen være?

21:20 – 21:50

Evaluering af sundheds-it: Hvorfor og hvordan? Professor Christian Nøhr, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Virtuelt Center for Health Informatics, Aalborg Universitet

Der findes 16 dårlige undskyldninger for ikke at ville evaluere et sundheds-it projekt, men 6 meget gode grunde til at gøre det!

21:50 – 22:00

Afslutning

Alle er velkomne! Yderligere oplysninger og anmodning om medlemskab Selskabets akademiske sekretær (midlertidig): Overlæge, ph.d. og dr.med. Peter Vestergaard, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus · 8949 7605 · p-vest@dadlnet.dk


Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Møde nr. Tid Sted

573 Torsdag den 16. april 2009 kl. 19:00 til 21:30 Auditorium B, Århus Universitetshospital, Skejby [ved indgang 6]

»Akut medicin — hvad er bedst for patientens, sygehusets og specialets overlevelse og fremtid?« Ordstyrer

Overlæge dr. med. Jens Møller, Medicinsk Visitationsafsnit, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Program 19:00 – 19:05

Velkomst Professor, overlæge, dr.med. Leif Mosekilde, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling C, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus (formand for JMS)

19:05 – 19:25

Akut medicin i Danmark — baggrund og det nye fagområde Jens Møller

19:25 – 19:45

Akut medicin - organisation, drift og ansvar - når patientforløbet er i centrum … Og så havde vi lige vænnet os til, at hver patient tilhørte ét speciale og én afdeling Ledende overlæge, ph.d. Frank Farsø Nielsen, Ortopædkirurgisk Afdeling E, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

19:45 – 20:05

Akut medicin fra en forskningsmæssig vinkel — fremtiden for forskningen Forskningskoordinator, læge, ph.d. Troels Krarup Hansen, Det Nye Universitetshospital i Århus

20:05 – 20:30 20:30 – 20:45

Kaffepause Akut medicin set fra specialets vinkel — specialernes fremtid Overlæge, ph.d. Jens Flensted Lassen, Hjertemedicinsk Afdeling B, Århus Universitetshospital, Skejby

20:45 – 21:00

Akut medicin set fra den kliniske vinkel – patientens prognose Overlæge Ole Mølgård, Anæstesiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

21:00 – 21:30

Paneldiskussion

Alle er velkomne! Yderligere oplysninger og anmodning om medlemskab Selskabets akademiske sekretær: Overlæge, ph.d., dr.med. Peter Vestergaard, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling C, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus · Tage-Hansens Gade 2, 8000 Århus C · 8949 7605 · p-vest@post4.tele.dk


Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Møde nr. Tid Sted

574 Torsdag den 14. maj 2009 kl. 19:00 til 21:30 Auditorium B, Århus Universitetshospital, Skejby [ved indgang 6]

»Iskæmisk hjertesygdom og n3-fedtsyrer — kolde facts i arktisk perspektiv« Kalaallit Nunaannit Ilinniagaqarpugut - Hvad lærer vi fra Grønland?

Ordstyrer

Afdelingslæge, ph.d. Stig Andersen, Center for Grønlandsforskning, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital

Program 19:00 – 19:05 19:05 – 19:20

Velkomst Professor, overlæge, dr.med. Leif Mosekilde, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling C, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus (formand for JMS)

Hvorfor får vi arteriosklerose? Hvilke mekanismer kan påvirkes?

Professor, dr.med. Erling Falk, Hjertemedicinsk Afdeling B, Århus Universitetshospital, Skejby Hvordan påvirkes mekanismerne? Kan det forklares bare med n-3 fedtsyrerne?

19:20 – 19:35

Lav forekomst af iskæmisk hjertesygdom og n-3-fedtsyrer Professor emeritus, dr.med. Jørn Dyerberg, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Hvor kommer det fra? Få hele historien på et kvarter!

19:35 – 19:50

Lav forekomst af iskæmi blandt Inuit i Grønland for 45 år siden Overlæge Jens-Jørgen Kjærgaard, Medicinsk Afdeling, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk (frem til 2008)

Var det sandt? Var det på grund af det barske miljø? Eller kost? Ændrer det sig med udviklingen i Grønland? Er det anderledes hos fangerne på kysten end hos Inuit i Nuuk?

19:50 – 20:05

n-3 fedtsyrer og kardiovaskulære risikofaktorer Professor, dr.med. Erik Berg Schmidt, Lipidklinikken, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital

Skal vi alle spise fisk — eller er de kun for folk med risikofaktorer? Skal de have fisk på recept?

20:05 – 20:35 20:35 – 20:50

Kaffepause Befolkningsundersøgelser i Grønland — ændrer risikofaktorerne sig? Professor, dr.med. Peter Bjerregaard, Grønlandsafdelingen, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Hvad kan vi lære fra befolkningsundersøgelserne blandt Inuit i Grønland?

20:50 – 21:05

Betyder det at være Inuit noget for risikoen for iskæmisk hjertesygdom? Seniorforsker, ph.d. Marit Eika Jørgensen, Grønlandsafdelingen, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Har en overvægtig grønlænder og en fed dansker samme risiko? Hjælper det at være grønlænder, hvis man vil undgå iskæmisk hjertesygdom? Er risikoprofilen anderledes hos Inuit?

21:05 – 21:20

n-3 fedtsyrer og nedsat risiko for pludselig hjertedød! Professor, dr.med. Jeppe Hagstrup, Nefrologisk Afdeling, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital Virker n-3 fedtsyrer på pludselig hjertedød? Er det så enkelt? Får vi forklaringen?

21:20 – 21:30

Diskussion

Alle er velkomne! Yderligere oplysninger og anmodning om medlemskab Selskabets akademiske sekretær: Overlæge, ph.d., dr.med. Peter Vestergaard, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling C, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus · Tage-Hansens Gade 2, 8000 Århus C · 8949 7605 · p-vest@post4.tele.dk


Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Møde nr. Tid Sted

575 Torsdag den 10. september 2009 kl. 19:00 til 21:30 Auditorium B, Århus Universitetshospital, Skejby [ved indgang 6]

»Akut psykiatri i somatikken« Hvordan håndterer man hyppigt forekommende akutte psykiatriske tilstande på en somatisk afdeling?

Ordstyrer

Overlæge, ph.d, dr.med. Peter Vestergaard, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling C, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Program 19:00 – 19:05

Velkomst Peter Vestergaard (formand for JMS)

19:05 – 19:30

Delir på organisk grundlag: Diagnose og behandling 1. reservelæge Søren Mikkelsen, Psykiatrisk Afdeling Nord, og overlæge ph.d. Eyd Hansen Høyer, Gerontopsykiatrisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Risskov Postoperativt delir hos ældre er en af de hyppigste akutte psykiatriske tilstande i somatikken, men der findes andre.

19:30 – 20:00

Delirium tremens, inkl. Werniche-Korsakoff syndrom: Diagnose og behandling 1. reservelæge Bente Brysting, Psykiatrisk Afdeling Nord, og overlæge, ph.d. Robert Elbrønd, Team for Misbrugspsykiatri, Århus Universitetshospital, Risskov Alkoholmisbrug er den hyppigste årsag til delir i Danmark. Tilstanden er forbundet med betydelig overdødelighed.

20:00 – 20:20

Kaffepause

20:20 – 20:50

Delir på grund af centralstimulerende stoffer (amfetamin, ectasy, kokain, metylfenidat) Overlæge, ph.d. Robert Elbrønd, Team for Misbrugspsykiatri, Århus Universitetshospital, Risskov Nye stoffer i nattelivet kan medføre udvikling af potentielt dødelig delir.

20:50 – 21:15

Tvangsindlæggelse fra somatisk afdeling (røde papirer) og tvangsbehandling af somatisk lidelse på somatisk afdeling: Hvad må vi og hvad skal vi? Overlæge Ulla Bartels, Psykiatrisk Afdeling Syd, Århus Universitetshospital, Risskov Hvad enhver læge bør vide om ret og pligt på området.

21:15 – 21:30

Diskussion

Alle er velkomne! Yderligere oplysninger og anmodning om medlemskab Selskabets akademiske sekretær: Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes, Klinisk Biokemisk Laboratorium, Århus Universitetshospital, Risskov · Skovagervej 2, 8240 Risskov · 7789 3521 · ulrik.gerdes@ps.rm.dk


Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Møde nr. Tid Sted

576 Torsdag den 15. oktober 2009 kl. 19:00 til 21:45 Auditorium B, Århus Universitetshospital, Skejby [ved indgang 6]

»Tortur og moderat fysisk pres – lægens rolle?« Ordstyrer

Læge, ph.d. Signe Engkjær Christensen, almen praksis, Århus

Program 19:00 – 19:05

Velkomst Overlæge, ph.d., dr.med. Peter Vestergaard, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling C, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus (formand for JMS)

19:05 – 20:00

Tortur og moderat fysisk pres - hvor går grænsen? Læge, dr.med. Inge Genefke og professor, dr.med. Bent Sørensen, Rehabiliteringsog Forskningscentret for Torturofre (RCT), København. Hvor ender vi, når den hippokratiske ed brydes og vi ophører med at anvende »vore kundskaber med flid og omhu til samfundets og vores medmenneskers gavn«? Hvor langt kan vi lokkes?

20:00 – 20:20

Kaffepause

20:20 – 20:45

Rehabilitering af torturofre på RCT i København Sygeplejerske og psykoterapeut Lone Jacobsen, Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT), København. Kan man overleve tortur og lære at leve med smerten?

20:45 – 21:15

Hvordan forholder læger sig til tortur? Overlæge, exam.art.phil., MEVO (Master i Etik og Værdier i Organisationer) Mogens Skadborg, formand for Lægeetisk Nævn i Lægeforeningen, Respirationscenter Vest, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Er behandlingen af asylansøgerne så nedværdigende og inhuman, at det svarer til tortur? Hvad har vi gjort? Hvad bør vi gøre i fremtiden? Civil ulydighed og/eller standsprotester?

21:15 – 21:45

Diskussion

Alle er velkomne! Yderligere oplysninger og anmodning om medlemskab Selskabets akademiske sekretær: Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes, Klinisk Biokemisk Laboratorium, Århus Universitetshospital, Risskov · Skovagervej 2, 8240 Risskov · 7789 3521 · ulrik.gerdes@ps.rm.dk


Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Møde nr. Tid Sted

577 Torsdag den 5. november 2009 kl. 19:00 til 21:30 Auditorium B, Århus Universitetshospital, Skejby [ved indgang 6]

»Osteoporose - nye behandlingsmuligheder« Ordstyrer

Overlæge, ph.d., dr.med. Bente Langdahl, Medicinsk-Endokrinologisk Afdeling C, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Program 19:00 – 19:05

Velkomst Overlæge, ph.d., dr.med. Peter Vestergaard, Medicinsk-Endokrinologisk Afdeling C, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus (formand for JMS)

19:05 – 20:15

Behandling af osteoporotiske vertebrale frakturer med vertebroplastik - egne og internationale erfaringer Overlæge Leif Sørensen, Neuroradiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

20:15 – 20:30

Kaffepause

20:30 – 21:15

Denusomab – et nyt behandlingsprincip ved osteoporose Overlæge, ph.d Jens-Erik Beck Jensen, Endokrinologisk Afdeling, Hvidovre Hospital

21:15 – 21:30

Effekt af glitazoner på knoglevævet Læg, ph.d-studerende Torben Harsløf, Medicinsk-Endokrinologisk Afdeling C, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Alle er velkomne! Yderligere oplysninger og anmodning om medlemskab Selskabets akademiske sekretær: Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes, Klinisk Biokemisk Laboratorium, Århus Universitetshospital, Risskov · Skovagervej 2, 8240 Risskov · 7789 3521 · ulrik.gerdes@ps.rm.dk


Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Møde nr. Tid Sted

578 Torsdag den 18. marts 2010 kl. 19:00 til 21:30 Auditorium B, Århus Universitetshospital, Skejby [ved indgang 6]

»Miljøgifte, hormoner og folkesundheden « Ordstyrer

Program 19:00 – 19:05

Centerleder, lektor, cand. scient, ph.d. Eva Cecilie Bonefeld-Jørgensen, Center for Arktisk Miljømedicin (CAM), Aarhus Universitet

Velkomst Overlæge, ph.d, dr.med. Peter Vestergaard, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling (MEA), Århus Universitetshospital, Århus Sygehus (formand for JMS)

19:05 – 19:35

Hormonforstyrrende stoffer og Testicular Dysgenesis Syndrome Professor, overlæge, dr.med. Niels Erik Skakkebæk, Afdeling for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet Skræmmekampagne eller fakta? Skal tvivlen komme fostrene til gode?

19:35 – 20:05

Hormonforstyrrende stoffer og ændringer i pubertetstiming: Undersøgelser i Danmark Professor, overlæge, dr.med. Anders Juul, Afdeling for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet Hvor meget skal der til for at påvirke pubertetsudviklingen? Er det kun amerikanske og kinesiske piger der påvirkes, mens det danske miljø er sundt — og danske pubertetsunge er upåvirkede?

20:05 – 20:35 20:35 – 21:00

Kaffepause Gartneriarbejdere i Danmark og hormonforstyrrende stoffer Lektor, cand.scient, ph.d. Helle Raun Andersen, Afdeling for Miljømedicin, Syddansk Universitet Påvirker de midler der sprøjtes med kun dyrene omkring os, eller påvirker de også gartnerne? Er deres fertilitet upåvirket, eller kan gartnerne kun få planterne til at formere sig?

21:00 – 21:25

ACCEPT: Etablering af en ny grønlandsk mor-barn-kohorte Hyperkinetiske børn: Toksikologiske pilotundersøgelser på fostervand Eva Cecilie Bonefeld-Jørgensen Hvad er det vi opnår ved at stille skarpt på det arktiske miljø? En lektie fra den tidlige toksikologihistorie med læring fra det arktiske

21:25 – 21:30

Afslutning

Alle er velkomne! Yderligere oplysninger og anmodning om medlemskab Selskabets akademiske sekretær: Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes, Klinisk Biokemisk Laboratorium, Århus Universitetshospital, Risskov · Skovagervej 2, 8240 Risskov · 7789 3521 · ulrik.gerdes@ps.rm.dk


Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Møde nr. Tid Sted

579 Torsdag den 22-04-2010 kl. 19:00 til 21:30 Auditoriet, Medicinerhuset, Aalborg Sygehus

»Antibiotikaforbruget i landbruget og det bakterielle resistensmønster i Danmark« Ordstyrer

Professor, dr.med. Henrik C Schønheyder, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital

Program 19:00 – 19:05

Velkomst Overlæge, dr.med., ph.d. Peter Vestergaard, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling (MEA), Århus Universitetshospital, Århus Sygehus (formand for JMS)

19:05 – 19:35

Antibiotikaforbruget i dansk og europæisk husdyrbrug Forskningsprofessor, dr.med., ph.d. Frank Aarestrup, DTU, Fødevareinstituttet Hvorfor bruges antibiotika i landbruget? Hvilken vækst fremmes mest — husdyr, økonomi eller salmonella?

19:35 -20:05

Overførsel af antibiotikaresistens fra husdyr til mennesker: Omfang, smitteveje, hvilke bakterier, konsekvens og forebyggelse? Professor, dr.med. Niels Frimodt-Møller, Statens Serum Institut Overføres antibiotikaresistens fra dyr til mennesker? Hvorfor overføres antibiotikaresistens? Hvem er værst – kyllinger, svin, mennesker? Salmonella, Campylobacter, stafylokokker? Hvilke bakterier, hvilken mad, hvilke mennesker?

20:05 – 20:35

Kaffepause

20:35 – 21:05

Hvilke konsekvenser har dansk landbrugs antibiotikaforbrug for behandlingen af patienter på danske sygehuse? Professor, dr.med. Hans Jørn Kolmos, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital Hvilken andel af antibiotikaresistens i klinikken kan tilskrives landbruget? Hvad gør vi når dyrene smitter? Hvor mange vasker hænder? Er det nok?

21:05 – 21:30

Diskussion — Fremtiden for opmærksomme antibiotikaforbrugere Diskussionsleder: Henrik C Schønheyder

Alle er velkomne! Yderligere oplysninger og anmodning om medlemskab Selskabets akademiske sekretær: Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes, Klinisk Biokemisk Laboratorium, Århus Universitetshospital, Risskov · Skovagervej 2, 8240 Risskov · 7789 3521 · ulrik.gerdes@ps.rm.dk


Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Møde nr. Tid Sted

580 Torsdag den 06. maj 2010 kl. 19:00 til 21:30 Auditorium B, Århus Universitetshospital, Skejby [ved indgang 6]

» Lægen og ledelse i sundhedsvæsenet « Hvad er god lægelig ledelse i et væsen i stor forandring?

Ordstyrer

Program 19:00 – 19:05

Centerchef, dr.med., ph.d. Claus Thomsen, Medicinsk Center, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Velkomst Overlæge, dr.med., ph.d. Peter Vestergaard, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling (MEA), Århus Universitetshospital, Århus Sygehus (formand for JMS)

19:05 – 19:30

Kan læger lede? Cheflæge, dr.med. Per Jørgensen, Psykiatri og Social, Region Midtjylland Kan læger egentlig lede og hvilke forskelligartede, ledelsesmæssige udfordringer vil læger vil blive udsat for i fremtiden?

19:30 – 20:00

Hvad leder lægen (efter)? Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen, Region Nordjylland Med udgangspunkt som dels tidligere formand for Lægeforeningen, dels nuværende sundhedsdirektør diskuteres hvad der er god ledelse af læger, hvad der er god lægelig ledelse og hvordan læger bør ledes

20:00 – 20:20 20:20 – 20:45

Kaffepause Hvad leder det syge væsen (efter)? Overlæge, ph.d. Claus Moe, Geriatrisk Afdeling G, Bispebjerg Hospital Blandt andet med udgangspunkt i bogen »Alle disse løfter om et tidssvarende sundhedsvæsen« diskuteres hvad, der er gået galt, om det kan blive bedre, og hvem der skal rette op på miseren?

20:45 – 21:15

Skal alle læger lede - hvad skal de lede (efter)? Formand for Overlægeforeningen, overlæge, dr.med. Erik Kristensen, Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Silkeborg Hvordan ser den fremtidige ledelsesopgave ud for de fremtidige overlæger i en ny stillingsstruktur?

21:15 – 21:30

Diskussion

Alle er velkomne! Yderligere oplysninger og anmodning om medlemskab Selskabets akademiske sekretær: Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes, Klinisk Biokemisk Laboratorium, Århus Universitetshospital, Risskov · Skovagervej 2, 8240 Risskov · 7789 3521 · ulrik.gerdes@ps.rm.dk


Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Møde nr. Tid Sted

581 Torsdag den 2. september 2010 kl. 19:00 til 21:30 Auditorium B, Århus Universitetshospital, Skejby [ved indgang 6]

»Konception, graviditet og fødsel – betydningen af kronisk sygdom« Ordstyrer

Læge, ph.d. Signe Engkjær Christensen

Program 19:00 – 19:05

Velkomst Overlæge, ph.d, dr.med. Peter Vestergaard, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling (MEA), Århus Universitetshospital, Århus Sygehus (formand for JMS)

19:05 – 19:20

Medicinske sygdomme og graviditet: visitation, ambulante kontroller, samarbejde Overlæge, ph.d., Rikke Bek Helmig, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y, Århus Universitetshospital, Skejby

19:20 – 19:50

Thyreoideasygdom, før, under og efter graviditet — medicinsk håndtering Overlæge, ph.d., Eva Ebbehøj, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling (MEA), Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

19:50 – 20:10

Thyreoideasygdom — obstetrisk kontrol, risici og faldgruber Afdelingslæge, ph.d., Lone Storgård, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y, Århus Universitetshospital, Skejby

20:10 – 20:30

Kaffepause

20:30 – 21:00

Inflammatorisk tarmsygdom under graviditet og fødsel — forløb, opfølgning og behandling Overlæge, dr.med. Lisbet Ambrosius Christensen, Medicinsk Hepatogastroenterologisk Afdeling V, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

21:00 – 21:20

Kalkstofskiftet hos gravide og ammende — calcium, vitamin D status, osteomalaci og rachitis Afdelingslæge, ph.d., dr.med. Lars Rejnmark, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling (MEA), Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

21:20 – 21:30

Diskussion

Mødet er åbent for alle interesserede Yderligere oplysninger og anmodning om medlemskab Selskabets akademiske sekretær: Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes, Klinisk Biokemisk Laboratorium, Århus Universitetshospital, Risskov · Skovagervej 2, 8240 Risskov · 7789 3521 · ulrik.gerdes@ps.rm.dk


Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Møde nr. Tid Sted

582 Torsdag den 7. oktober 2010 kl. 19:00 til 21:15 Auditorium B, Århus Universitetshospital, Skejby [ved indgang 6]

»Hvad har musik og cochlear implant med hinanden at gøre?« Den højteknologiske udvikling af implantater har resulteret i stigende krav til udbyttet hos brugerne — kan vi leve op til det? Og hvordan?

Ordstyrer

Overlæge Ulla Bartels, Psykiatrisk Skadestue, Almen Psykiatrisk Afdeling Syd, Århus Universitetshospital, Risskov

Program 19:00 – 19:05

Velkomst Overlæge, ph.d., dr.med. Peter Vestergaard, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling (MEA), Århus Universitetshospital, Århus Sygehus (formand for JMS)

19:05 – 19:50

Udvikling af cochlear implant i Danmark — har det haft nogen værdi? Professor, overlæge, dr.med. Therese Ovesen, Øre-Næse-Halsafdeling H, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Få syn for hørelsen gennem et resumé af årtiers udvikling inden for cochlear implant og eksempler på brugernes udbytte

19:50 – 20:00

Spørgsmål og diskussion

20:00 – 20:20

Kaffepause

20:20 – 21:05

Musikalsk høretræning af børn og voksne med cochlear implant Docent Bjørn Petersen, Det Jyske Musikkonservatorium; ph.d. studerende, Center for Funktionel Integrativ Neurovidenskab (CFIN), Aarhus Universitet og Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Hvilken rolle spiller musik for børn og voksne med cochlear implant? Kan musik indgå i rehabiliteringen som en metode der både træner auditive færdigheder og øger livskvalitet?

21:05 – 21:15

Spørgsmål og diskussion

Mødet er åbent for alle interesserede Yderligere oplysninger og anmodning om medlemskab Selskabets akademiske sekretær: Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes, Klinisk Biokemisk Laboratorium, Århus Universitetshospital, Risskov · Skovagervej 2, 8240 Risskov · 7789 3521 · ulrik.gerdes@ps.rm.dk


Jydsk Medicinsk Selskab En smutvej til ny viden

www.jydskmedicinskselskab.dk Møde nr. Tid Sted

583 Torsdag den 4. november 2010 kl. 19:00 til 21:15 Auditorium B, Århus Universitetshospital, Skejby [ved indgang 6]

»Nyt om smerter: Fra forskning til klinik« Mens den akutte smerte er nødvendig for individets overlevelse, så er den kroniske smerte, der ses ved en række sygdomme, unødvendig: 20 % af den voksne befolkning lider af smerter. Behandlingen af kroniske smerter er vanskelig og kræver ofte en multidisciplinær indsats. Der er i dag stor interesse for identifikation af risikofaktorer og forhindre overgangen fra akut til kronisk smerte.

Ordstyrer

Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes, Klinisk Biokemisk Laboratorium, Århus Universitetshospital, Risskov

Program 19:00 – 19:05

Velkomst Overlæge, ph.d., dr.med. Peter Vestergaard, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling (MEA), Århus Universitetshospital, Århus Sygehus (formand for JMS)

19:05 – 19:25

Hvad er smerter, og kan vi gøre noget ved dem? Professor, overlæge, dr.med. Troels Staehelin Jensen, Dansk Smerteforskningscenter og Neurologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

19:25 – 19:45

Behandling af neurogene smerter Forskningslektor, dr.med. Nanna Brix Finnerup, Dansk Smerteforskningscenter, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

19:45 – 20:00

Spørgsmål og diskussion

20:00 – 20:20

Kaffepause

20:20 – 20:40

Akutte og kroniske postoperative smerter Klinisk lektor, forskningsoverlæge, ph.d. Lone Nikolajsen, Dansk Smerteforskningscenter og Anæstesiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

20:40 – 21:00

Komplekst regionalt smertesyndrom (refleksdystrofi): Hvordan afgrænser vi sygdommen? Reservelæge, ph.d. Astrid Juhl Terkelsen, Dansk Smerteforskningscenter, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

21:00 – 21:15

Spørgsmål og diskussion

Mødet er åbent for alle interesserede Yderligere oplysninger og anmodning om medlemskab Selskabets akademiske sekretær: Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes, Klinisk Biokemisk Laboratorium, Århus Universitetshospital, Risskov · Skovagervej 2, 8240 Risskov · 7789 3521 · ulrik.gerdes@ps.rm.dk


www.jydskmedicinskselskab.dk :: Møde nr. 584 Tid Sted

Torsdag den 3. marts 2011 kl. 19:00 til 21:55 Auditorium A, Århus Universitetshospital, Skejby [ved indgang 6]

»Human genetik version 3.0« Det er ikke første gang i menneskehedens historie at teknologiske innovationer flytter teltpæle i vores selvforståelse, men mulighederne for at nærlæse indholdet i vores genom er nye — og resultaterne kan være både spændende og skræmmende!

Program 19:00 – 19:05

Velkomst

Overlæge, dr.med., ph.d. Peter Vestergaard, Århus Universitetshospital; formand for JMS

19:05 – 19:10

The Times They Are a-Changin’

Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes, Århus Universitetshospital; sekretær for JMS, og ordstyrer for mødet

19:10 – 19:45

Mit smukke genom. Når genetikken bliver personlig Videnskabsjournalist, neurobiolog, ph.d. Lone Frank

Hvad sker der, når vi alle har adgang til – masser af - genetisk information? Hvad er udfordringen til læger og sundhedssystem, når patienterne er forbrugere i det genetiske supermarked? Er det kaos eller alle tiders chance?

19:45 – 20:20

Genetisk testning i psykiatrien?

Professor, overlæge, ph.d. Ole Mors, Center for Psykiatrisk Forskning, Århus Universitetshospital, Risskov Genetisk testning i psykiatrien omfatter lægemiddelmetabolisme, farmakodynamiske effekter samt testning af risikogener. Patienterne tror, de er klar, men tillader den genetiske arkitektur af psykiske lidelser sådanne test, kan videnskaben levere varen og kan klinikerne rådgive?

20:20 – 20:35

Kaffepause

20:35 – 21:10

Genomisk information og risiko for sygdom i befolkningen

Afdelingslæge, dr.med., ph.d. Ruth Frikke-Smidt, Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet Som læger er vi vant til at undersøge én risikofaktor ad gangen, og herefter summere til et samlet risikoestimat for den enkelte person. Det gælder både for traditionelle og genetiske risikofaktorer. Men hvordan håndterer vi den enorme mængde genomiske information i risikostratificering? En mulig strategi præsenteres

21:10– 21:45

Gen-etik

Professor, dr.med. Thomas G. Jensen, Institut for Human Genetik, Aarhus Universitet Den officielle anbefaling er kvalificeret rådgivning i relation til gen-analyser, men måske er formynderiet også her på retur. Imidlertid er det stadig uvist om genetisk viden altid er af det gode — hvor prædiktive er analyserne egentlig, og hvad nu hvis den undersøgtes familie helst vil undgå den viden der indhentes? Og hvem skal sætte grænser for hvilke analyser der kan udføres prænatalt?

21:45 – 21:55

Afslutning

Mødet er åbent for alle interesserede! Yderligere oplysninger og anmodning om medlemskab af Jydsk Medicinsk Selskab Selskabets akademiske sekretær: Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes, Klinisk Biokemisk Laboratorium, Århus Universitetshospital, Risskov · Skovagervej 2, 8240 Risskov · 7789 3521 · ulrik.gerdes@ps.rm.dk


www.jydskmedicinskselskab.dk :: Møde nr. 585 Tid Sted

Torsdag den 7. april 2011 kl. 19:00 til 21:30 Auditorium B, Aarhus Universitetshospital, Skejby [ved indgang 6]

»Generiske lægemidler: Fordele og ulemper« Forbruget af lægemidler stiger støt, samtidigt med at Riget og regionerne fattes penge. Brugen af kopilægemidler (generika, biosimilære lægemidler) har bidraget til, at medicinudgifterne ikke er løbet helt løbsk, men er regningen for den enkelte patient og læge for stor?

Program 19:00 – 19:05

Velkomst Professor, dr.med. Ole Færgeman, Aarhus; medlem af Bestyrelsen og ordstyrer

19:05 – 19:10

Generika — en daglig udfordring for sundhedsvæsenet Overlæge, lektor, ph.d. Birgitte Brock, Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital og Farmakologisk Institut, Aarhus Universitet

19:10 – 19:40

Udfordringer ved godkendelsesproceduren for generika: Giver vi køb på kvalitet og dokumentation i jagten på besparelser? Overlæge Jens Ersbøll, Lægemiddelstyrelsens Godkendelsesafdeling og Danmarks repræsentant i det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)

19:40 – 20:10

Nedsættelse af RADS og ændringer i tilskudsregler: Konsekvenser for samfund og patient Institutchef, ph.d. Steffen Thirstrup, Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF), Lægemiddelstyrelsen

20:00 – 20:30

Kaffepause

20:30 – 21:00

Erfaringer med analog substitution i hospitalsregi: Opvejer fordelene den indskrænkede ordinationsret? Overlæge Birgitte Klindt Poulsen, Klinisk Farmakologisk Afdeling, Region Midtjylland og Region Nordjylland

21:00– 21:25

Afsluttende diskussion Alle foredragsholdere

21:25 – 21:30

Afrunding

Mødet er åbent for alle interesserede! Yderligere oplysninger og anmodning om medlemskab af Jydsk Medicinsk Selskab Selskabets akademiske sekretær: Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes, Klinisk Biokemisk Laboratorium, Aarhus Universitetshospital, Risskov · Skovagervej 2, 8240 Risskov · 2026 4854 · ulrik.gerdes@dadnet.dk


www.jydskmedicinskselskab.dk :: Møde nr. 586 Tid Sted

Torsdag den 5. maj 2011 kl. 19:00 til 21:25 Auditorium B, Aarhus Universitetshospital, Skejby [ved indgang 6]

»Arktiske infektioner, kulde og genopvarmning« Vi sætter fokus på to vigtige problemstillinger: Infektionssygdomme i Grønland, og de akutmedicinske procedurer ved behandling af svært nedkølede personer

Ordstyrer

Centerleder, ph.d. Stig Andersen, Center for Grønlandsforskning, Aalborg Sygehus

Program 19:00 – 19:05

Velkomst Overlæge, dr.med., ph.d. Peter Vestergaard, Aarhus Universitetshospital; formand for Jydsk Medicinsk Selskab

19:05 – 19:25

Mellemøreinfektioner i Grønland Overlæge, dr.med., ph.d Preben Homøe, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet Hvor langt tilbage kan de spores? Hvor langt ude i fremtiden kan de stoppes? Hvad ligger dér imellem?

19:25 – 19:45

Hepatitis B i Grønland Overlæge, ph.d. Henrik Krarup, Center for Molekylær Diagnostik, Klinisk Biokemisk Afdeling, Aalborg Sygehus Har over 90% af befolkningen haft hepatitis B? Hvor syge bliver de? Er hepatitis B Grønlands Titanic?

19:45 – 20:05

Eksotiske infektioner i Grønland Seniorforsker, ph.d., MPH Anders Koch, Afdeling for Grønlandsforskning, Statens Serum Institut Findes der eksotiske arktiske infektioner? Hvad er polernes malaria og diarré? Hvilke infektioner dominerer?

20:05 – 20:28

Kaffepause

20:30 – 20:45

Den indre varme — non-shivering termogenese i Grønland Stig Andersen Hvordan aktiveres det brune fedts varmeproduktion? Skal man være cool, drikke Rød Aalborg? Betyder det noget for at holde varmen i Grønland?

20:45– 21:15

Genopvarmning og genoplivning af svært nedkølede personer Overlæge Benedict Kjærgaard, Thoraxkirurgisk Afdeling, Aalborg Sygehus Hjertestop, lysstive pupiller, kernetemperatur ukendt — Benedicts hold kommer med helikopter — og gør hvad? Få indsigt i dette spændende felt!

21:15 – 21:25

Diskussion

Mødet er åbent for alle interesserede! Yderligere oplysninger og anmodning om medlemskab af Jydsk Medicinsk Selskab Selskabets akademiske sekretær: Speciallæge i klinisk biokemi, dr.med. Ulrik Gerdes · Jens Thuesens Vej 42A, Taulov · 7000 Fredericia · 2026 4854 · ulrik.gerdes@dadlnet.dk


www.jydskmedicinskselskab.dk :: Møde nr. 587 Tid Sted

Torsdag den 8. september 2011 kl. 19:00 til 21:35 Auditorium B, Aarhus Universitetshospital, Skejby [ved indgang 6]

»Nye muligheder med antitrombotisk behandling: Er der et paradigmeskifte på vej?« Helt nye studier og retningslinjer tyder på et snarligt paradigmeskifte, men er det virkelig slut med rottegift (warfarin) og INR-målinger? Hvilken betydning får de mange nye antitrombotika for patienter med atrieflimren eller akut koronart syndrom?

Ordstyrer

Læge, ph.d. Erik Lerkevang Grove; nukleusmedlem af Dansk Cardiologisk Selskabs arbejdsgrupper for Trombokardiologi og for Akut Koronart Syndrom

Program 19:00 – 19:05

Velkomst Overlæge, dr.med., ph.d. Peter Vestergaard, Aarhus Universitetshospital; formand for Jydsk Medicinsk Selskab

19:05 – 19:45

Nye retningslinier og nye antitrombotiske behandlingsmuligheder ved atrieflimren Overlæge, dr.med. Steen Husted; formand for Dansk Cardiologisk Selskabs arbejdsgruppe for Trombokardiologi Hvordan håndteres patienten med atrieflimren bedst muligt? Ny medicin i fast daglig dosering til alle, uden behov for blodprøvekontroller? Vil den højere pris for den nye medicin og fravær af blodprøvekontroller være væsentlige barrierer for at skifte? Det vil den nærmeste fremtid vise!

19:45 – 20:20

State-of-the art antitrombotisk behandling ved akut koronart syndrom Overlæge, ph.d. Jens Flensted Lassen; nukleusmedlem af Dansk Cardiologisk Selskabs arbejdsgruppe for Trombokardiologi Den optimale antitrombotiske behandling ved AKS gennemgås med udgangspunkt i den nationale behandlingsvejledning (NBV) fra 2011

20:20 – 20:50

Kaffepause

20:50 – 21:20

Europæisk hjertekongres september 2011 — nye antitrombotiske signaler på radaren? Overlæge, dr. med. Steen Dalby Kristensen; fhv. formand for Europæisk Cardiologisk Selskab´s trombosearbejdsgruppe Udpluk af de allernyeste resultater fra store studier, som vil kunne ligge til grund for ændringer af både retningslinjer og klinisk praksis

21:20 – 21:35

Afsluttende diskussion

Mødet er åbent for alle interesserede! Yderligere oplysninger og anmodning om medlemskab af Jydsk Medicinsk Selskab Selskabets akademiske sekretær: Speciallæge i klinisk biokemi, dr.med. Ulrik Gerdes · Jens Thuesens Vej 42A, Taulov · 7000 Fredericia · 2026 4854 · ulrik.gerdes@dadlnet.dk


www.jydskmedicinskselskab.dk :: Møde nr. 588 Tid Sted

Torsdag den 6. oktober 2011 kl. 19:00 til 21:30 Auditorium B, Aarhus Universitetshospital, Skejby [ved indgang 6]

Pakkeforløb — er det en gave til kræftpatienter og til sundhedsvæsenet? Pakkeforløb og alvorlig sygdom — har vi fået nok ud af de 20-30 milliarder kroner ekstra der er tilført området i de seneste 10 år?

Ordstyrer

Cheflæge, dr. med., ph.d. Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital

Program 19:00 – 19:05

Velkomst Overlæge, dr.med., ph.d. Peter Vestergaard, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling C, Aarhus Universitetshospital; formand for Jydsk Medicinsk Selskab

19:05 – 19:30

Forløbskoordinatorer på kræftområdet — hvad er evidensen? Læge, ph.d.-studerende, Christian Nielsen Wulff, Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet Vi har forskellige behov og forskellige forventninger

19:30 – 20:00

Kræftpakker, og pakkeforløb for alvorlig sygdom — hvad er mest hensigtsmæssigt for almen praksis? Regionspraksiskoordinator, praktiserende læge Jens M. Rubak Hvordan er kræftpakkerne modtaget i almen praksis? Hvad er resultaterne af indførelsen af kræftpakkerne set fra almen praksis? Hvor halter samarbejdet? Har sektorerne ens opfattelse? Hvordan udnyttes det nye »Pakkeforløb for alvorlig sygdom« mest hensigtsmæssigt af hensyn til både patienterne og resurserne?

20:00 – 20:20

Kaffepause

20:20 – 20:45

Har pakkeforløb gjort nytte i udredning for lungekræft? Overlæge, ph.d., Torben Riis, Lungemedicinsk Afdeling B, Aarhus Universitetshospital Hvordan måles nyttevirkning af pakkeforløb? Kan alle udredninger skæres over den samme læst? Bliver det misbrugt? Hvad skal der til for at få succes?

20:45 – 21:15

Får vi mere sundhed for pengene med kræftpakker? Overlæge, ph.d., Peter Meldgaard, Onkologisk Afdeling D, Aarhus Universitetshospital Ved vi overhovedet det? Hvordan kan det undersøges?

21:15 – 21:30

Diskussion

Mødet er åbent for alle interesserede! Yderligere oplysninger og anmodning om medlemskab af Jydsk Medicinsk Selskab Selskabets akademiske sekretær: Speciallæge i klinisk biokemi, dr.med. Ulrik Gerdes · Jens Thuesens Vej 42A, Taulov · 7000 Fredericia · 2026 4854 · ulrik.gerdes@dadlnet.dk


www.jydskmedicinskselskab.dk :: Møde nr. 589 Tid Sted Deltagelse

Torsdag den 3. november 2011 kl. 19:00 til 21:45 Auditorium B, Aarhus Universitetshospital, Skejby [ved indgang 6] Mødet er åbent for alle interesserede og tilmelding er ikke nødvendigt

Videnskabelig uredelighed! Fup, fusk og sjusk! Sager om videnskabelig uredelig trækker altid store overskrifter, og med god grund: Sagerne giver skrammer i videnskabens troværdighed. De kan ofte have triste konsekvenser for uskyldige personer i de afficerede forskningsmiljøer. Og kan have negative effekter på kvaliteten af klinisk praksis.

Ordstyrer

Afdelingslæge, dr. med. Ulrik Gerdes, Center for Kvalitet, Region Syddanmark

Program 19:00 – 19:05

Introduktion Ulrik Gerdes

19:05 – 19:35

Hvad er videnskabelig uredelighed i dansk lovgivning og hvordan behandles det? Institutleder, professor, ph.d., MPM Kirsten Ohm Kyvik, Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet; medlem af Udvalget for Sundhedsvidenskabelig Forskning (USF) i Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) Hvad er UVVU? Hvordan defineres uredelighedsbegrebet og hvordan er sagsgangene? Det vil blive diskuteret om den danske lovgivning er tilstrækkelig i forhold til den forskning der foregår i nutiden?

19:35 – 20:10

»The Lancet Case« Professor, dr.med., ph.d. Henrik Toft Sørensen, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Foredragsholderen var reviewer på en artikel af Jon Sudbø der blev publiceret i Lancet i 2005, og som siden viste sig at være baseret på fabrikerede data. I foredraget vil review-processen og de norske mediers håndtering vil blive gennemgået.

20:10 – 20:30

Kaffepause

20:30 – 21:10

Oplevelser under udgravningen af en sag om videnskabelig uredelighed Forfatter og journalist Poul Pilgaard Johnsen, Weekendavisen Milena Penkowa: Udgravningen af Danmarks største videnskabelige skandale er også historien om konkurrence, ondt blod og nid og nag i forskningsmiljøet.

21:10 – 21:35

Hvad kan universiteterne gøre for at gardere sig mod videnskabelig uredelighed? Dekan ved Health på Aarhus Universitet, professor, dr.med. Allan Flyvbjerg Er det muligt for universiteterne at undgå videnskabelig uredelighed? Er indsatsen i dag god nok? Hvad skal den fremtidige indsats bestå i — øget kontrol eller en egentlig forebyggelsesstrategi?

21:35 – 21:45

Afsluttende diskussion Der er afsat tid til 5-10 minutters diskussion efter hvert af de fire foredrag, og hér kan rundes af.

Hvis du har brug for mere information — Se www.jydskmedicinskselskab.dk eller kontakt selskabets akademiske sekretær: ulrik.gerdes@dadlnet.dk · 2026 4854


www.jydskmedicinskselskab.dk :: Møde nr. 590 Tid Sted Deltagelse

Torsdag den 15. marts 2012 kl. 19:00 til 21:20 Auditorium B, Aarhus Universitetshospital, Skejby [ved indgang 6] Mødet er åbent for alle interesserede og tilmelding er ikke nødvendigt

Robotkirurgi Få indsigt — på tværs af specialerne — i dette spændende felt! Ordstyrer

Leder af Arctic Health Research Center, afdelingslæge, ph.d. Stig Andersen, Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Program 19:00 – 19:05

Velkomst Overlæge, dr.med., ph.d. Peter Vestergaard, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling C, Aarhus Universitetshospital; formand for Jydsk Medicinsk Selskab

19:05 – 19:25

Robotassisteret kirurgi i børneurologien Overlæge, dr.med. Henning Olsen, Urinvejskirurgisk Afdeling K, Aarhus Universitetshospital Hvor starter det, og hvad kan vi i dag? Gør det gavn?

19:25 – 19:45

Robotassisteret kirurgi i urologien Overlæge Johan Poulsen, Urologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital Hvad kan vi og hvad vil vi? Er det dokumenteret? Gør det gavn?

19:45 – 20:05

Robotassisteret kirurgi indenfor gynækologi og obstetrik Overlæge, dr.med. Erik Søgaard-Andersen, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital Hvad kan vi? Hvor er grænsen for, hvad man kan nå? Gør det gavn — er det mere skånsomt?

20:05 – 20:35

Kaffepause

20:35 – 21:05

Robotassisteret parenkymkirurgi Forskningsleder, professor, dr.med. Søren Laurberg, Kirurgisk Afdeling P, Aarhus Universitetshospital Hvad er dokumentationen? Hvad kan vi? Og hvornår kan man sidde i Aarhus eller Aalborg og operere patienter i Qaanaaq eller Qaqortoq?

21:05 – 21:20

Afsluttende diskussion Der er lidt tid til diskussion efter hvert foredrag, og hér kan rundes af…

Hvis du har brug for mere information — Se www.jydskmedicinskselskab.dk eller kontakt selskabets akademiske sekretær: ulrik.gerdes@dadlnet.dk


www.jydskmedicinskselskab.dk :: Møde nr. 591 Tid Sted Deltagelse

Torsdag den 12. april 2012 kl. 19:00 til 21:45 Auditorium B, Aarhus Universitetshospital, Skejby [ved indgang 6] Mødet er åbent for alle interesserede og tilmelding er ikke nødvendigt

Neurologi med fokus på invasiv praksis Hvad skal patienterne på et Stroke Center og hvorfor? Ordstyrer

Overlæge, lektor Ulla Bartels, Psykiatrisk Modtagelse, Aarhus Universitetshospital Risskov

Program 19:05 – 19:20

Organisation af apopleksibehandlingen — fra fatalisme til helikopter Professor, overlæge, dr. med. Grethe Andersen, Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital For ikke længe siden blev apopleksipatienter lagt i den fjerneste seng på en blandet medicinsk afdeling. I dag er det en af de mest akutte medicinske tilstande, og patienterne er sammen med AMI- og traumepatienter blandt dem, der bliver fløjet med helikopter til behandling på tertiære centre. Hvad er baggrunden for denne udvikling?

19:20 – 19:45

Transitorisk cerebral iskæmi (TCI) — en akut tilstand Afdelingslæge, ph.d. Niels Hjort, Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Det er heller ikke længe siden, man mente, at TCI var en benign tilstand. Men dagene og ugerne efter et TCI-tilfælde er kritiske, og da patienterne blev set for sent, blev mange apopleksier ikke opdaget. Hør hvordan en TCI-klinik kan reducere risikoen for en apopleksi, hvis patienterne ses akut

19:45 – 20:10

Akut iskæmisk apopleksi og trombolyse — kampen mod uret Afdelingslæge, ph.d. Claus Z. Simonsen, Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Der er ikke et minut at spilde, når det gælder om at diagnosticere og behandle akut iskæmisk apopleksi. Men behandlingen kan også være farlig. Er der gevinst ved MR-scanning og hvor stor gavn har patienterne af behandlingen?

20:10 – 20:40

Kaffepause

20:40 – 21:05

Trombektomi — når proppen er for stor Overlæge Leif Sørensen, Neuroradiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Hjertelægerne fandt ud af, at kateterbaseret behandling er mere effektiv ved store blodpropper. Og det ser også ud til, at trombolyse kommer til kort overfor blodpropper i de store kar i hjernen. Men det er også risikofyldt at bevæge sig rundt i hjernens kar med et kateter. Hvad er evidensen for denne behandling, og får vi nogensinde bedre evidens?

21:05 – 21:30

Neurokirurgi ved apopleksi — hemikraniektomi, blødninger og SAH Overlæge Niels Sunde, Neurokirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Når det er gået helt galt kaldes på neurokirurgen. Han behandler patienter med de største skader efter infarkter og blødninger, når følgerne kan blive fatale. Men skal man det, eller skal man lade naturen gå sin gang? Og sker der også fremskridt indenfor Subarachnoid Hemorrhage Surgery (SAH) behandlingen?

21:30 – 21:45

Spørgsmål og afsluttende diskussion

Hvis du har brug for mere information — Se www.jydskmedicinskselskab.dk eller kontakt selskabets akademiske sekretær: ulrik.gerdes@dadlnet.dk


www.jydskmedicinskselskab.dk :: Møde nr. 592 Tid Sted Deltagelse

Torsdag den 10. maj 2012 kl. 19:00 til 21:30 Auditorium B, Aarhus Universitetshospital, Skejby [ved indgang 6] Mødet er åbent for alle interesserede og tilmelding er ikke nødvendigt

Lægelig videreuddannelse For over 10 år siden udkom Speciallægekommissionens betænkning »Fremtidens speciallæge« der er grundlaget for uddannelsesordningen fra 2003, som de første speciallæger nu er uddannede efter. Sundhedsstyrelsen har februar 2012 udgivet en rapport »Speciallægeuddannelsen. En status og perspektivering«, som konkluderer, at hovedparten af speciallægekommissionens anbefalinger er blevet implementeret, men der er behov for justeringer på flere områder

Ordstyrer

Tidligere cheflæge på Aarhus Universitetshospital og formand for Det Nationale Råd for Lægelig Videreuddannelse, dr.med. Anne Rahbek Thomassen

Program 19:00 – 19:10

Introduktion Anne Rahbek Thomassen

19:10 – 19:35

Lægeroller Uddannelseskoordinerende overlæge, ph.d., MHPE, postgraduat klinisk lektor Bente Vigh Malling, Aarhus Universitetshospital, HR-Uddannelse og Aarhus Universitet Speciallægekommissionen indførte de 7 lægeroller: Medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder, leder/administrator, sundhedsfremmer, akademiker og professionel. Rollerne er nu forankret i speciallægeuddannelsen, men der er behov for at se dem som en mere integreret del af arbejdsfunktionerne, og for at de tolkes mere ensartet og opleves relevante indenfor alle specialer

19:35 – 20:00

Integration af uddannelse i den daglige patientbehandling Overlæge, ph.d., postgraduat klinisk lektor Anne Braae Olesen, Aarhus Universitetshospital, Dermato-Venerologisk Afdeling S og Aarhus Universitet Ifølge målbeskrivelsen/uddannelsesprogrammet/uddannelsesplanen skal lægerne løbende erhverve sig nye kompetencer samtidig med et øget ansvar/rutine i allerede erhvervede kompetencer – og meget gerne suppleret med individuel profilering indenfor særlige områder. Læger lærer mens de arbejder! Men hvordan integreres uddannelsen bedst i den daglige patientbehandling?

20:00 – 20:30

Kaffepause

20:30 – 20:55

Klinisk vejledning og vejledersamtaler Postgraduat klinisk professor, dr. med. Peder Charles, Center for Medicinsk Uddannelse, Aarhus Universitet Alle læger i en uddannelsesstilling er tildelt en hovedvejleder/praksistutor, der afholder de formelle vejledersamtaler. Derudover støttes/vejledes de uddannelsessøgende i det daglige arbejde af flere kliniske vejledere. Hvorledes opnås den største effekt af vejledningen og af vejledersamtalerne?

20:55 – 21:20

Sammensætning af og sammenhæng i uddannelsesforløbet — funktionen som postgraduat klinisk lektor Overlæge, postgraduat klinisk lektor Karen G. Lindorff Larsen, Aalborg Universitetshospital, FBE Kirurgi Syd og Aarhus Universitet Hoveduddannelsen i hvert speciale foregår i et samlet ansættelsesforløb med fastlagte tjenester ved forskellige afdelinger/praksis og et fortløbende uddannelsesprogram, som lever op til den godkendte målbeskrivelse. Der er konkrete krav om antal og typer af afdelinger/praksis i forløbene. Ændringer i Sundhedsvæsenets organisation og den nye specialeplan — centralisering og specialisering — udfordrer disse krav. De specialespecifikke postgraduate kliniske lektorer har en betydelig opgave i at sammensætte og sikre sammenhængen i specialets hoveduddannelsesforløb ligesom de har en række andre vigtige og spændende opgaver!

21:20 – 21:30

Spørgsmål og afsluttende diskussion

Hvis du har brug for mere information — Se www.jydskmedicinskselskab.dk eller kontakt selskabets akademiske sekretær: ulrik.gerdes@dadlnet.dk


www.jydskmedicinskselskab.dk :: Møde nr. 593 Tid Sted Deltagelse

Torsdag den 8. november 2012 kl. 19:00 til 21:30 Auditorium B, Aarhus Universitetshospital, Skejby [ved indgang 6] Mødet er åbent for alle interesserede og tilmelding er ikke nødvendigt

Biologisk målrettet behandling af kræft Stadig større viden og forståelse af de biologiske mekanismer i cancerceller og immunsystemet skaber udvikling af mere og mere effektiv cancermedicin. Men er det medicin som gør cancer til en »kronisk« sygdom eller kan egentlig helbredelse opnås?

Ordstyrer

Overlæge, lektor, dr.med. Henrik Schmidt, Onkologisk Afdeling D, Aarhus Universitetshospital

Program 19:00 – 19:10

Velkomst og uddeling af Jydsk Medicinsk Selskabs Legat

Professor, overlæge, ph.d., dr.med. Peter Vestergaard, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Sygehus; formand for Jydsk Medicinsk Selskab

19:10 – 19:40

Immunterapi ved malignt melanom Henrik Schmidt

Stimulering af patientens eget immunsystem som behandling af cancer har indtil for få år stået i skyggen af de øvrige onkologiske behandlingsmuligheder. Indenfor de sidste 2 år er udviklingen indenfor behandlingen af melanom dog accelereret voldsomt.

19:40 – 20:05

Immunterapi og tyrosinkinase-hæmmere i behandling af nyrekræft Overlæge, dr.med., Frede Donskov, Onkologisk Afdeling D, Aarhus Universitetshospital I løbet af de sidste 7 år er 7 nye lægemidler blevet godkendt til behandling af metastatisk nyrekræft – og flere er på vej. Disse lægemidler er biologisk targeteret behandling, som alle er udviklet på baggrund af en bedre biologisk forståelse af sygdommen.

20:05 – 20:30

Kaffepause

20:30 – 20:55

Lungecancer, mange sygdomme?

Overlæge, lektor, ph.d., Peter Meldgaard, Onkologisk Afdeling D, Aarhus Universitetshospital Lungecancer er ikke længere én sygdom som skal behandles ens. Ny viden gør os i stand til at behandle undergrupper ud fra kræftcellernes egenskaber. Med stor betydning for patienterne.

20:55 – 21:20

Carcinommetastaser fra ukendt primær tumor — principper for udredning og behandling

Afdelingslæge, ph.d., Lone Duval, Onkologisk Afdeling D, Aarhus Universitetshospital Hos en lille gruppe af kræftpatienter lykkes det, trods grundig udredning, ikke at identificere en primær tumor. Prognosen vil for størstedelen af patienterne være særdeles dårlig og undersøgelsesforløbene lange. Hvornår er patienten færdigudredt og til hvilken behandling?

21:20 – 21:30

Spørgsmål og afsluttende diskussion

Hvis du har brug for mere information — Se www.jydskmedicinskselskab.dk eller kontakt selskabets akademiske sekretær: ulrik.gerdes@dadlnet.dk


www.jydskmedicinskselskab.dk :: Møde nr. 594 Tid Sted Deltagelse

Torsdag den 4. april 2013 kl. 19:00 til 21:30 Auditorium B, Aarhus Universitetshospital, Skejby [ved indgang 6] Mødet er åbent for alle interesserede og tilmelding er ikke nødvendigt

Nye gennembrud i behandlingen af synstruende øjensygdomme Foredragene vil præsentere aktuelle nyskabelser inden for diagnostik og behandling af de store synstruende sygdomme i Danmark og den vestlige verden. Der vil blive fokuseret på ny medicinsk behandling af de hyppige synstruende nethindesygdomme, samt nye kirurgiske teknikker til hornhindetransplantation og refraktionskirurgi.

Ordstyrer

Professor, ledende overlæge, dr.med., HD(O) Toke Bek Øjenafdeling, Aarhus Universitetshospital

Program 19:00 – 19:05

Velkomst

Professor, overlæge, ph.d., dr.med. Peter Vestergaard, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Sygehus; formand for Jydsk Medicinsk Selskab

19:05 – 19:30

Intra-vitreal angiostatisk behandling af våd aldersrelateret macula degeneration (AMD) Toke Bek

Exsudativ (våd) AMD er den hyppigste årsag til svagsynethed og blindhed i den vestlige verden. Tilkomsten af intra-vitreal angiostatisk behandling har imidlertid bedret synsprognosen ved våd AMD markant, og har ført til et betydeligt fald i forekomsten af nyblinde danskere. Foredraget vil beskrive rationalet bag og fremgangsmåden ved intra-vitreal angiostatisk behandling, og gennemgå aktuelle projekter rettet mod at udvide behandlingstilbudene ved våd AMD yderligere.

19:30 – 20:00

Udvikling af ny medicinsk behandling til diabetisk retinopati Toke Bek Diabetisk retinopati er den hyppigste årsag til svagsynethed og blindhed blandt yngre voksne i den vestlige verden. Tilstanden behandles aktuelt med retinal fotokoagulation, men der arbejdes aktuelt på udvikling af ny medicinsk behandling af denne diabetiske senkomplikation. Foredraget vil gennemgå patofysiogien og klinikken ved diabetisk retinopati, samt rationalet for og aktuelle initiativer rettet med udvikling af ny medicinsk behandling af diabetisk retinopati.

20:00 – 20:20

Kaffepause

20:20 – 20:50

Celletransplantation som behandling af Fuchs’ endoteldystrofi Professor, overlæge, ph.d., dr.med. Jesper Hjortdal Øjenafdeling , Aarhus Universitetshospital

Fuchs’ endoteldystrofi er i dag den hyppigste indikation for hornhindetransplantation. Indenfor de seneste år er det blevet muligt at behandle sygdommen ved minimal invasiv transplantation af endotelceller fra en rask donor. Teknikken har i betydeligt omfang forbedret udbyttet af transplantationen for patienten samt reduceret hyppigheden af immunologisk medierede afstødningsepisoder.

20:50 – 21:20

Femtosekund laserbaseret refraktionskirurgi Jesper Hjortdal

En femtosekund laser anvender pulse af ekstrem kort varighed (10-15 sek), som i fokus-punktet medfører fotodisruption af væv. I hornhinden er det således muligt at foretage skæring af hornhindelinsevæv uden at bryde overfladen på hornhinden. Linsevævet fjernes herefter gennem en lille incision i hornhindens kant. Teknikken ventes indenfor nogle år at blive den foretrukne metode til behandling af brydningsfejl i øjet.

21:20 – 21:30

Spørgsmål og afsluttende diskussion

Hvis du har brug for mere information — Se www.jydskmedicinskselskab.dk eller kontakt selskabets akademiske sekretær: ulrik.gerdes@dadlnet.dk


www.jydskmedicinskselskab.dk :: Møde nr. 595 Tid Sted Deltagelse

Torsdag den 16. maj 2013 kl. 19:00 til 21:30 Auditorium B, Aarhus Universitetshospital, Skejby [ved indgang 6] Mødet er åbent for alle interesserede og tilmelding er ikke nødvendigt

Den ældre, multisyge patient Jo ældre man er, desto kortere er vejen fra rask til multisyg. Og diagnostik hos den ældre patient kan være rigtig svært. De ældre bliver flere og flere, og fremtidens sundhedsopgaver fylder mere og mere. Men hvordan klarer vi dem mest smidigt? — Få et godt svar!

Ordstyrer

Overlæge, ph.d., Stig Andersen Geriatrisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Program 19:00 – 19:05

Velkomst

Professor, overlæge, ph.d., dr.med. Peter Vestergaard, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital; formand for Jydsk Medicinsk Selskab

19:05 – 19:30

Den akutte geriatriske patient — hvor let tager vi fejl?

Overlæge Catherine Hauerslev Foss, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

19:30 – 20:00

Indlæggelse i hjemmet — hvor langt kan vi gå i opgaveglidning? Professor, ledende overlæge, lic. et dr.med. Else Marie Damsgaard, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

20:00 – 20:20

Kaffepause

20:20 – 20:50

Klinik for Multisygdom — løsningen på alle dine problemer?

Ledende overlæge, ph.d. Ulrich Fredberg, Diagnostisk Center, Medicinsk Afsnit, Hospitalsenheden Midt (Silkeborg)

20:50 – 21:20

Patientsikkerhed — vi skal passe godt på den ældre, multisyge patient Overlæge, lektor, dr.med. Ulrik Gerdes, Center for Kvalitet, Region Syddanmark

Mange, lange og ofte spredte kontakter med sundhedsvæsenet øger risikoen for utilsigtede hændelser, og konsekvenserne er ofte alvorlige for skrøbelige patienter. Hvordan skaber vi en organisation uden risici?

21:20 – 21:30

Spørgsmål og afsluttende diskussion

Hvis du har brug for mere information — Se www.jydskmedicinskselskab.dk eller kontakt selskabets akademiske sekretær: ulrik.gerdes@dadlnet.dk

Jydsk Medicinsk Selskab :: Møder 2009 til 2013  
Jydsk Medicinsk Selskab :: Møder 2009 til 2013  

Alle mødeprogrammer fra marts 2009 til maj 2013

Advertisement