2017. IV. szám

Page 1

298 Ft / 1 Eur

XXVII. évfolyam, 2017. IV. szám

Az olvasók és a könyvszakma lapja

www.ujkonyvpiac.hu

Ella percek alatt eljut a szegény árva sorstól az amerikai álomig… De tényleg könnyebb az utóbbiban élni?

A szezon legnagyobb meglepetése. Kirobbanóan sikeres, már előrendelésben utánnyomva!

„Lenyűgöző, de komolyan. Ez a történet teljesen elvarázsolt és levett a lábamról. Mindenkinek csak ajánlani tudom.” – Klodette, moly.hu

Hagyd, hogy elrabolja a szíved! Keresd a könyvesboltokban! Olvass bele itt: www.konyvmolykepzo.hu/papirhercegno Részlet az 21. oldalon


CORVINA ÚJDONSÁGOK

W W W. C O R V I N A K I A D O . H U

képFény ny regé S AMÁ T H CSE dás legen õl zéb leme Ft 3990

A Magyar Királyság államcímerei és vármegyecímerei a XIX. század végén 9900 Ft

Régi gyógyszerkentyûk 4990 Ft

NYÁRY KRISZTIÁN legújabb könyve 1848/49-rõl Levelek, hõsök, történetek 4500 Ft


A tartalomból 4 HammersteinJuditotkérdezi Lafferton Kálmán

Új helyszínek felé is nyitunk

Spanyol és francia megjelenésekben nem jeleskedünk.

10 Tódor János könyvajánlója

Kölcsönös önfeladás Nem igazán érdekelt volna Polcz Alaine és Mészöly Miklós majd ötven évet felölelő levelezése sem, ha nem két olyan emberről lenne szó, akiket az élet nagy ajándékaként nem csak írásaikból, hanem személyesen is volt szerencsém ismerni.

18 Balázs Ágnessel beszélget Lovász Andrea

Miközben írok játszom A mese feladata, hogy felkészítsen a ránk váró feladatokra, helyzetekre, segítsen feldolgozni az élményeinket, s hogy kapaszkodót nyújtson életünk fordulópontjain. Olyan történeteket írtam, amelyek a kisgyermekek számára fontos üzeneteket közvetítenek.

6 Koncz Tamás interjúja Grecsó Krisztiánnal

„Őrizni kell, mint valami lángot”

Nem mondom, hogy nem mérlegelek sokat mostanában, és folyton előkerülnek régi kérdések, hogy mit lehetett volna akkor és ott másképpen csinálni.

T. Annával beszélget Szepesi 14 Szabó Dóra

Szerelmes Shakespeare A nőket különösen megérintheti ez a történet, hiszen a középpontjában egy erős, autonóm, játékos és bátor nő áll, aki nemcsak múzsa, hanem művész is: megvalósítja az álmát, megkapja, amit és akit akar.

29 N. Pál József könyvajánlója Játék és identitás

Barçelona mindenkit befogadott, s ezt tette később is, mégis az identitásteremtésnek, az önazonosság védelmének és őrzésének olyan modelljét jelentette és jelenti, ami – még egy labdarúgócsapat esetében is – egyedi ilyen világszínvonalon.

ÚJ KÖNYVPIAC Az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének tagja Felelős kiadó: Lafferton Kálmán Kiadja: Lafferton és Társa Kft. Szerkesztõség: 1043 Budapest, Bocskai u. 26. Tel.: 210-9933, 210-9934, Fax: 210-9935 E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu Honlap: www.ujkonyvpiac.hu HU ISSN 1215-5551

Meghitt kar ácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk! 2017/december új könyvpiac 3


Új helyszínek felé is nyitunk Intejú Hammerstein Judit helyettes államtitkárral

Visszatekintve az idei évre, hogyan ér-

A Frankfurti Könyvvásár 130 négyzet-

tetében. Egyébként a dizájn és a

tékeli, mennyiben és hogyan sikerült

méteres magyar standjának tervezését,

funkcionalitás összehangolása mindig és

megvalósítani a Publishing Hungary

kivitelezését és felállítását idén a KKM-

minden projekt esetén nehéz feladat.

program ez évre kitűzött főbb célkitű-

Balassi Intézet vállalta. A kétségkívül

Vannak tanulságok, ezeket közösen

zéseit?

izgalmas és különleges látványelemek-

kiértékeljük, és természetesen ezek fi-

Nem szívesen értékelek az év tényleges

ből épített standdal több könyvkiadó is

gyelembevételével dolgozunk tovább.

zárása előtt, hiszen még javában zajlik az

elégedetlen volt, mondván nem meg-

Összességében a standnak nagyon jó

aktív munka. Az viszont tény, hogy

felelő a funkcionalitása. Ön is osztja ezt

fogadtatása volt, az odalátogatók és

Publishing Hungary program munkájá-

a véleményt, kívánnak változtatni

tudomásunk szerint a kiadók részéről

nak köszönhetően idén 13 nagy

rajta?

egyaránt.

nemzetközi könyvvásáron jelentünk-

Kérhetem, hogy sorolja fel ezeket a

Egy áprilisi interjújában azt nyilatkozta,

jelenünk meg magyar nemzeti standdal,

kiadókat és a konkrét panaszokat? A

hogy nyitni szeretnének a spanyol

megalkottuk az Balassi műfordítói nagy-

frankfurti standot idén először a MKKE-vel

nyelvterület felé. Hol tartanak az ezzel

díj szakmai és jogi hátterét – ez a díj

összefogásban valósítottuk meg. Nagy

kapcsolatos tájékozódások, előkészü-

valóban hiánypótló a maga nemében,

kísérlet volt, mind a kassákista-futurista

letek?

hiszen egy háttérben működő gárdára

dizájn, mind az együttműködés tekin-

A „meghódítandó” nyelvterületeket

irányítja a közfigyelmet. Szeptember végén első alkalommal át is adtuk ezt az elismerést. Ebben az évben is támogattuk számos, elsősorban kortárs magyar irodalmi mű külföldi kiadásának megjelenését, illetve a balatonfüredi fordítóház workshopjait. Nem sikerült azonban az idén megvalósítanunk azt a tervünket, ami egy, a külföldi kiadók igényeire fókuszáló, angol-magyar nyelven elérhető kortárs magyar irodalmi portál létrehozására vonatkozik. Ennek a publikálása átcsúszik 2018-ra. 4 új könyvpiac 2017/december

A MAGYAR STAND FRANKFURTBAN


illetően két egyszerű szempontot tartunk szem előtt: az egyik, hogy jelen legyünk a régió (értve ezalatt a V4-es országokat, a szomszédos országokat, a Duna menti régiót) irodalmi köztudatában, a másik, hogy a legnagyobb világnyelveken értékelhető mennyiségben legyen elérhető a magyar irodalom. Spanyol és francia megjelenésekben nem jeleskedünk; BALASSI MŰFORDÍTÓI NAGYDÍJ ÁTADÁSA

ebben szeretnénk változásokat elérni. Elindítottuk egy spanyol

választhatott a grémium, amelynek tagjai

gyományosnak mondható, stratégiailag

nyelvű online magyar irodalmi adatbázis

a Magyar Írószövetség, a Szépírók Társa-

kihagyhatatlan megjelenései mellett –

létrehozását; a fontos spanyol megje-

sága, a Magyar Művészeti Akadémia, a

ilyen például a lipcsei, a bolognai, a frank-

lenések támogatása közül pedig kiemel-

Balatonfüredi Műfordítóház, a Magyar

furti, a bécsi és valamelyik lengyel

ném Krasznahorkai Sátántangóját, amely a

Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egye-

könyvvásáron való szereplésünk – új

napokban jelent meg a neves Acantilado

sülete, a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Fiatal

helyszínek felé is nyitunk. Terveink között

kiadónál.

Írók Szövetsége, a Magyar PEN Club és az

szerepel a januári újdelhi könyvvásár, a

Ez év szeptemberében pedig Adan Kova-

Eötvös Loránd Tudományegyetem Ma-

februári Salon du Livre Brüsszelben, ősszel

csics spanyol műfordító kapta meg a

gyar Irodalom és Kultúratudományi In-

pedig a mexikói Guadalajara. 2018-ban a

Balassi műfordítói nagydíjat, amelyet

tézet képviselői. A jelöltek listájából

ljubljanai könyvvásár díszvendége le-

első alkalommal ítéltek oda. Miért tar-

összeállt egy három névből álló shortlist,

szünk, ám tudni kell, hogy egy-egy ilyen

tották fontosnak a díj megalapítását? Kik

ezeket a kuratórium tagjai egyenként sor-

megtisztelő státusz nem csak az adott

döntenek a díjazott személyéről és mivel

rendbe állították. Így lett a győztes a ma-

évben ad feladatot. Legalább egy elő-

jár a díj odaítélése?

gyar származású, chilei születésű Adan

készületi évvel és ugyanennyi utógondo-

A Balassi műfordítói nagydíj alapításának

Kovacsics, aki mintegy félszáz szépirodal-

zással is számolni kell. Így térünk vissza

az volt a célja, hogy végre egy állami díjjal

mi művet fordított magyarról spanyolra,

jövőre Pekingbe a 2016-os díszvendég-

is kifejezhessük elismerésünket azon

kiemelkedő minőségben. Maga a díj

ségünk után, illetve látogatunk ki felmérni

műfordítói teljesítményekért, amelyek-

oklevéllel, egy Friedrich Ferenc szob-

a szöuli és a teheráni könyvvásárt – mind-

nek köszönhetően a külföldi olvasók saját

rászművész

bronz

kettőtől kaptunk felkérést egy 2019-es

anyanyelvükön ismerhetik meg a klasz-

kisplasztikával és 3500 euró pénzjutalom-

kiemelt részvételre. A 2019-es évre vonat-

szikus és kortárs magyar irodalmat. A

mal jár.

kozóan egyébként Pozsonyban már vállal-

által

tervezett

jelöltekre a saját nyelvterületüket és

A 2012-ben útjára indított Publishing

tuk a díszvendég szerepet. A díszven-

könyvpiacukat legjobban ismerő külföldi

Hungary program mekkora költség-

dégségeket nem csak látványos standban

magyar intézetek és a külképviseletek tet-

vetéssel gazdálkodhat jövőre, mik lesz-

és a programok gazdagságában mérik: a

tek javaslatot, ez került aztán a Publishing

nek a program kiemelt rendezvényei, hol

felkészülés oroszlánrésze a megfelelő

Hungary programja szakmai kuratóriuma

lesz díszvendég Magyarország?

számú magyar irodalmi mű lefordíttatása

elé, amely végül a döntést meghozta. Az

Az idei évhez hasonló költségvetéssel ter-

idén 16 nyelvterületről 19 jelölt közül

vezünk jövőre is. A program immár ha-

és megjelentetése az adott országban. Lafferton Kálmán 2017/december új könyvpiac 5


FOTÓ: SZILÁGYI LENKE

„Őrizni kell, mint valami lángot” Koncz Tamás interjúja Grecsó Krisztiánnal

Hogy összeszorult a torkom, arra sokkal jobban emlékszem, mint hogy mosolyogtam – mondja Grecsó Krisztián, akit új tárcagyűjteményéről kérdeztünk. A Harminc év napsütés azonban nem a sérelmek vagy veszteségek könyve. A gyerekkori ízei, tétova szerelmi kísérletek emléke és szeretetteljes humor édesíti meg a személyes leltárt, a szerző csendes kalendáriumát.

az a kérdés, hogy sikerült-e ezt tartani, és nem az, hogy hogyan. A 30 év napsütésből az is kiderül, hogy mennyire nehéz kimondani a saját igazságunkat, sőt, művészetté tenni azt – erre emlékeztet a novellákban szereplő nagyapa személytelen időjárás-kalendáriuma, a nagymama sublótban rejtegetett visszaemlékezé-

Ha jól értem, ez főként saját

Ha a regényeket bolygóknak kép-

seinek története is. Mi adott erőt

élményeken alapuló kötet, korábbi

zeljük el, akkor ezek a történetek kishol-

ahhoz, hogy a kudarcok, a kezdeti

regényeihez képest jóval intimebb

dak, és keringenek a korábbi köteteim

érdektelenség ellenére kitartott saját

hangulatú. Miért választotta ezt a

körül. Sok az ismerős motívum, ez is az,

igazsága mellett, hogy nem adta fel írói

személyes, és emiatt talán kockáza-

és a helyszín is. Vannak visszatérő sze-

ambícióit?

tosabb narrációt?

replők, és sok jelenet ki is egészül. A

Sokkal többet kaptam a kitartásuk-

Sokféle kötet lehetett volna ehelyett.

Mellettem elférsz egyik szálának valódi

ból és a szeretetükből, mint abból, hogy

Hiszen húsz éve írok tárcákat. Szocio-

végével indul ez a könyv, miközben a

vonzódtak az íráshoz. Mindkettő nagy-

grafikus hangvételű írásokból is össze-

történet magában is megáll, működik.

szerű karakter volt, nagy emberek,

rakhattam volna egyet vagy az alteregók

Talán ez a korszak végét jelzi, hogy be

akikre felnézek, a nagymamám a pél-

szövegei is kiadtak volna egy válogatást.

kell tömni a lyukakat.

daképem, mindent hozzá mérek, és

Az előbbivel még van tervem, az utóbbi

Hogyan lehet elkerülni, hogy a nosztal-

hihetetlenül sokat gondolok rájuk,

helyett meg azért választottam ezt, mert

gia eluralkodjon a szövegen és íróján,

hogy mit mondanának, mit szólnának.

így talán le is zárul egy alanyi korszak.

adott esetben rontva a minőségen is?

Az a szerencsém, hogy a nagymamám

Az első fejezetben – nyarak a nagyival –

Hogyan tud szakmai távolságot tartani

tehetsége és a nagyapám kitartása, az

a gyerekkori ízeken és fogásokon

ezektől az emlékektől?

egyik ugye anyai, a másik apai, szóval

keresztül közelít a múlthoz. Miért

Nem is biztos, hogy mindig sikerül.

bennem összeért. De mindkettő meg-

kapott ennyire hangsúlyos helyet az

Ha van ennek a kötetnek gyengéje, az az

billen néha, sajnos, dolgozni kell, hogy

étel, miért innen startol a csendes

én gyengém, természetesen, hogy nem

ezek velem maradjanak, őrizni kell,

kalendárium?

vagyok elég fegyelmezett. Szóval inkább

mint valami lángot.

6 új könyvpiac 2017/december


Az előzményekhez viszonyítva ez egy vidám könyv, tele öniróniával, életszeretettel, és elfogadással. A Jelmezbál a Mellettem elférsz vagy a Tánciskola ennél jóval sötétebb hangulatú volt, az érzelmi hátteret ott inkább a szégyen, elvágyódás, a bűntudat jelentette. Miért hiányzott eddig a Grecsókötetekből ez a fajta, most tapasztalt öröm? Borzasztóan és fájdalmasan egyszerű a válasz, öregszem. De nem akarom elviccelni, a korábbi kötetek sem egytónusúak, csak a sötétebb hangulatok miatt valamiért mélyebb nyomot hagynak. Hogy összeszorult a torkom, arra sokkal jobban emlékszem, mint hogy mosolyogtam. Szerintem kifejezetten groteszk humora van a Tánciskolának, a Mellettem pedig csurig van ironikus szeretettel. Az otthon elhagyása miatti önvád azért itt is megjelenik,főként a Mikor kinyílnak a muskátlik című fejezetben. Miért – és főként kivel szemben – árulás, ha az ember várost, közösséget, életcélokat vált? Egyáltalán, ténylegesen el lehet hagyni az otthont, ha aztán minden novellában, regényben visszaköszön? Nem is lehet, és nem is akarom. De ha nem csak magam bírok a történeteim hőse lenni, akkor ez nyilván nem is lesz releváns kérdés. Mint magánember viszonylag harmóniában élek a két

idegen tollak ragadjanak rám. Nem

hallgatag falu. Az öreg falu. A nyugdíjas

világ között, nincsen már bennem sza-

mondom, hogy nem mérlegelek sokat

falu. Hogy nincs biciklis bandázás, nincs

kadék.

mostanában, és folyton előkerülnek

gyerek az utcán.

„Élet- és halálképes” korban vagy. És

régi kérdések, hogy mit lehetett volna

Milyen érzés felszínre hozni, szavak-

nem mindegy, melyikre figyelsz” – írja

akkor és ott másképpen csinálni. Nyil-

ban rögzíteni a családi, fiatalkori

az egyik novellában. Hogy érzi, jelen-

ván negyven fölött ez általános, de

emlékeket? Öngyógyításnak, vagy

leg melyikre figyel inkább? A múlt

azért bele kell halni.

inkább önsebzésnek éli meg a folya-

megőrzése-felidézése egyben az élet

Mennyire ehhez jelentett motivációt,

megőrzése is lenne?

felhajtó erőt a falu csendje – az, hogy

Egyiknek sem, a tárca kegyetlen,

generációk tűnnek el életjel nélkül a

egyenes vonal. Mire oda jut az anyag,

vidéki Magyarországon?

már kristály tiszta. Amiről nem tudok

Ez egy Arundhati Roy idézet, ő angol író, éppen most jelentkezett sok év után egy új regénnyel. Csak nehogy

Ez inkább csak elkeserít. Az üres,

matot?

beszélni, arról hallgatok. 2017/december új könyvpiac 7


Tarján Tamás 1949–2017

Október 24-én az őseinek otthont

és az én „könyves életem” az elmúlt

egy könyv elolvasásához hozzá mér-

adó Gödöllő városi sírkertjében

ötven esztendőben elválaszthatat-

hetően csak a feledhetetlen Oszto-

kísértük el utolsó útjára Tarján

lanul összefonódott – a ’68-ban indu-

vits Levente tudott. Tamás a Könyv-

Tamást. A rendkívüli műveltségű

ló bölcsészkari évektől napjainkig, az

világban új műfajt is teremtett, a

idős piarista szerzetes, Jelenits

írókat és könyvkiadókat támogató

méltányos hangvételű, egyúttal kri-

István legtehetségesebb tanítványá-

egyesületben, a MASZRE-ban vég-

tikai élű könyvajánló miniesszét! A

tól, közeli barátjától búcsúzott,

zett közös munkáig.

lap népszerűsítését játékosan azzal

akárcsak egyetemi kollégája, a

Egyetemistaként – Reményi Jó-

is segítette, hogy minden számhoz

Széchenyi-díjas irodalomtörténész,

zsef Tamással hármasban – eszten-

irodalmi-könyves keresztrejtvényt

Kenyeres

Testvéröccse,

dőről esztendőre ott bóklásztunk az

készített, mert ehhez is értett, erre is

Balázs családtörténetbe ágyazva

akkor Váci utcai Könyvhét pavilonjai

maradt energiája.

elevenítette fel Tamás hihetetlenül

között. Együtt fedeztük fel magunk-

Egyesületi igazgatói ténykedé-

sokrétű, gazdag életútjának állomá-

nak az azidőtájt debütáló határon

sem alighanem egyik legbölcsebb

sait – olyan láttató erővel, igényes

túliakat, Lászlóffy Aladárt, Bodor

döntése volt, hogy rávettem Tamást,

fogalmazással, mintha az elveszített

Ádámot, Grendel Lajost, Tolnai Ot-

a Könyvhét előestéjén ő mutassa be

testvért magát hallgattuk volna.

tót, a vajdasági Új Symposion ragyo-

az újdonságokat, s néhány évvel

Méltó főhajtás volt Tamás emléke

gó tehetségű nemzedékét, később a

később arra is, legyen házigazdája az

előtt. A gyászolók között állva mégis

magyar irodalomban új korszakot

áprilisi

hiányérzetem támadt. Úgy éreztem,

nyitó „Pétereket”: Nádast, Lengyelt,

Szalonjának. Szinte felfoghatatlan,

nekünk, könyveseknek is meg kellett

Hajnóczyt, Esterházyt, s mindenek-

miként volt képes néhány nap alatt

volna szólalnunk, hiszen a mi közös-

előtt persze Tandori Dezsőt, akinek

nem csupán elolvasni a könyvhéten

ségünk különösen sokat köszön-

senkihez sem hasonlítható költé-

debütáló több száz új kötetet, de

hetett neki, miként a temetésre is mi

szete Tarján Tamás számára vezérlő

egyúttal lenyűgöző pontossággal

jöttünk el legtöbben: egyesülési

csillag maradt egészen életében.

felmutatni az új tendenciákat,

Zoltán.

Könyvfesztivál

Irodalmi

tisztségviselők, kiadóvezetők, lek-

Amikor a nyolcvanas évek legele-

rejtőzködő összefüggéseket, poéti-

torok, illusztrátorok, lapszerkesztők,

jén az Egyesülés akkortájt havonta

kai újításokat, irodalmi könyvkiadá-

s természetesen az íróbarátok.

80 000 példányban megjelenő orgá-

sunk lüktető változását. Tette mind-

Mikor Lafferton Kálmán felkért,

numának, a Könyvvilágnak a főszer-

ezt olyan könnyed eleganciával,

az Új Könyvpiac decemberi számá-

kesztője lettem, Tarján Tamás lett a

pazar nyelvi leleménnyel, oly szóra-

ban emlékeznék meg róla, nem

lap leggyakrabban publikáló recen-

koztatóan, hogy a Petőfi Irodalmi

mondhattam nemet, hiszen Tamás

zense. Igazán kedvet csinálni egy-

Múzeum dísztermében összegyűlt

8 új könyvpiac 2017/december


hallgatóságnak a nevetéstől gyakorta a könnye is kicsordult. Elfogulatlan választásával, biztos értékítéletével a Könyvfesztivált hagyományosan záró Születésnapi Irodalmi Szalonon olyan alkotókat ültetett egymás mellé, akik sehol máshol nem léphettek volna közös pódiumra. Elhitette velünk, igenis képesek vagyunk visszaállítani szakmánk önbecsülését, rangját, újrateremteni a magyar irodalom fájdalmasan megszakadt egységét. Ő ébresztett rá bennünket arra,

Az Aranyláz pályázat eredménye

hogy a Könyvhét, a Könyvfesztivál

A Supka Géza Alapítvány olvasásnépszerűsítő irodalmi pályázatot hirdetett

ünnepélyességének megteremtésé-

„Aranyláz” címmel középiskolás korú fiatalok számára. A pályázaton részt vehetett

hez elsősorban nem nagy felhajtás

valamennyi, a 2017/2018-as tanévben a közoktatási intézmények 9-13. évfolyamát

kell, hanem gondos készülődés,

végző tanuló.

átgondoltság, józan méltóság, s per-

A pályázat kiírója azzal a felhívással fordult a középiskolás korú fiatalokhoz, hogy

sze valamiféle derűs öröm, amelyet

írjanak kritikát (értelmező és értékelő szöveget), vagy készítsenek értel-

hónapokkal később is a szívünkben

mező/értékelő vlog bejegyzést egy tetszőlegesen választott kortárs magyar irodal-

hordunk. Nem hallgathatom el, de

mi műről.

Tamás ezen ünnepi alkalmakkor sem

A pályázó feladata az volt a (1.) kritika / elemzés / esszé vagy a (2.) vlog

hagyta, hogy elandalodjunk, elké-

kategóriában, hogy értelmezze a pályamű tárgyműve lehetséges üzeneteit, alakít-

nyelmesedjünk. Sosem bántó mó-

son ki személyes, értékelő viszonyt a szövegben megjelenő karakterekhez,

don, de mindig kíméletlen pon-

eseményekhez, elemezze és értékelje a pályamű tárgyműve művészi meg-

tossággal mutatott rá a hibákra, ren-

valósítását, térjen ki a szöveg szerkezetére, valamint a pályamű tárgyművében

dezvényszervezői, szerkesztői pon-

alkalmazott beszédmód jellegzetességeire.

tatlanságainkra, szerzői baklövé-

A zsűri tagjai: Arató László irodalomtanár, a Magyartanárok Egyesületének

sekre. Nem emlékszem, hogy egy-

elnöke, Diószegi Endre irodalomtanár, a MIT Tanári Tagozatának elnöke és Lévai

szer is tévedett volna.

Balázs újságíró, filmrendező voltak.

A közvélekedés úgy tartja, senki

A pályázat fődíja a kritika / elemzés / esszé kategóriában egy HP 250 G5

sem pótolhatatlan. Tartok tőle, Tar-

W4N08EA notebook, a vlog kategóriában egy GoPro Hero5 Black sportkamera

ján Tamás elvesztésével ez nem lesz

volt, a különdíjasok oklevél elismerésben részesültek.

igaz. El sem tudom képzelni, hogy a

Fődíjat nyert

jövő áprilisi Budapesti Nemzetközi

esszé kategóriában:

Könyvfesztiválon, majd az azt követő

Bakó Sára

júniusi Ünnepi Könyvhéten bárki ké-

vlog kategóriában:

pes lesz arra a varázslatra, amellyel

Szikora Benedek

három évtizeden keresztül elkápráz-

Különdíjasok

tatott bennünket, szakmabélieket és

esszé kategóriában:

könyvbarátokat egyaránt. Azt hiszem, sokak nevében írhatom le: Tamás, nagyon fogsz hiányozni!

Szerdahelyi Dóra , Víg Kriszta, Jankovits András, Pintér Noémi, Mazán Niki vlog kategóriában: Kövér Vencel , Varga Henrik A pályázat eredményhirdetésére és a díjak átadására 2017. október 30-án került

Zentai Péter László

sor a budapesti Magvető Caféban. 2017/december új könyvpiac 9


Kölcsönös önfeladás Tódor János könyvajánlója Mészőly Miklós, Polcz Alaine

A bilincs a szabadság legyen

Jelenkor Kiadó, 2017, 896 oldal, 5999 Ft

Mások leveleibe beleolvasni, kivált

módon odavetett sorokat olvasgatni.

alkotó (egy író és egy pszichológus-

azokat elolvasni, csúnya dolog, alá-

Valódi leveleket és a konyhában

író) se veled, se nélküled kapcsolata,

való bunkóság. Nem igazán kedvem-

egymásnak firkantott cédulákat.

folyamatos, olykor kínkeserve, olykor

re való. Másfelől levéltitok sértés. No

Mások egymáshoz írt leveleibe

egymást megalázó, máskor felemelő

meg, mivel könyvünkben két halott-

belelesni talán még az utókorra ha-

szenvedélye kíméletlen tükröt tart a

ról van szó, egyben kegyeletsértés is.

gyott (vagy éppen szerzőjük szándéka

(levél)olvasó elé. Az érzelmekkel és

Olyan ez, mint amikor fényt kap

ellenére – anyagi haszonszerzés vé-

értelemmel terhelt, teljességre törek-

előhívás közben a fotó. Az idegen te-

gett – piacra dobott) memoárok ol-

vő élet mindannyiunknál megannyi

kintetek „fénysugarai” óhatatlanul

vasásánál is frivolabb dolog. Beval-

bukással van kikövezve.

meggyalázzák a levelezés szubsztan-

lom efféle fenntartások miatt tartóz-

Hab a tortán Nádas Péter, a házas-

ciáját, az intimitást.

tattam meg magam az utóbbi évek

pár legjobb és leghűségesebb barát-

A szégyenérzetnél miért sokkal

olyan bulvár-irodalmi szenzációitól,

jának zseniális esszéje a kötet végén.

erősebb mégis a kíváncsiság? Talán,

mint Gyarmati Fanni vagy éppen

Alainről és Miklósról, gyakorta penge-

mert azzal nyugtatgatja magát a

Móricz Zsigmond mindennapjaiba,

élen táncoló kapcsolatukról (a „bán-

kukkoló (aki ráadásul recenzensként

szerelmi

és

tások sorozatlövései”-ről) ír a tőle

hivatalból intimpista), hogy két

zűrzavarába bepillantást adó nap-

megszokott sebészi pontossággal.

ember egymáshoz írt leveleit közel

lóitól.

No meg persze kegyetlen őszin-

életének

derűjébe

900 oldalas kötetbe kiadva rajta kívül

Nem igazán érdekelt volna Polcz

teséggel önmagáról. A család belső

úgyis több ezren-tízezren olvassák

Alaine és Mészöly Miklós majd ötven

barátjaként betöltött olykor szánal-

majd. A kollektív „bűnösségben”

évet felölelő levelezése sem, ha nem

masnak érzett, Mészöly miatt férfi-

pedig semmivé oldódik az egyéni

két olyan emberről lenne szó, akiket

hazugságokra kárhoztatott, falazó,

felelősség, a tapintat.

az élet nagy ajándékaként nem csak

villámhárító szerepéről. „Kölcsönösen

írásaikból, hanem személyesen is volt

feladták önmagukat – a másiknak”,

szerencsém ismerni.

jellemzi a kiváló író barátai egymás-

Ezáltal egy férfi és egy nő egymáshoz intézet legbensőbb érzései és gondolatai válnak közprédává. Ami

Akiket hozzám hasonló etikai

hoz és a világához való viszonyát. A

eddig, mint levéltitkot a törvény

aggályok tartanának vissza esetleg a

leveleken viszont az süt át, hogy

védett, immár a törvény engedélyével

két nagyszerű ember levelezésébe

ebben a kölcsönös az önfeladásban

lesz kitéve a kíváncsi tekinteteknek.

való elmélyüléstől, azok jó ha záró-

Polcz Alaine vitte a prímet. Mintha ez

Írókról lévén szó, egyfajta irodal-

jelbe teszik ez irányú fanyalgásukat.

a filantróp önfeladás lett volna – a

mi peep show egymásnak írt, gondo-

Két egymásnak érzelmileg végtelenül

hospice tevékenyéségtől Mészöly

san megformált, avagy lótifuti

kiszolgáltatott, rendkívüli tehetségű

Miklósig- élete kvintesszenciája.

10 új könyvpiac 2017/december


Karácsonyi elbeszélések a legnagyobb magyar írók tollából A karácsony, amióta csak ünnepli az Egyház Jézus Krisztus születésének napját, minden korban szépségek születését is serkentette az emberi alkotásokban. A hatalmas anyag egészét lehetetlen egyetlen kötetben összefoglalni, ezért a gyűjtemény fő célja a karácsonyi történetek különböző válfajainak bemutatása. Az első csoportba az apokrif születéstörténetek tartoznak. A hívek kezdettől fogva többet akartak hallani és tudni a megtestesülés misztériumáról, annak titkairól. Magyarázatot kértek az evangéliumok hir-

Magyar Karácsony Összeállította: Sinkó Ferenc Szent István Társulat, 2017, 236 oldal, 2200 Ft

detőitől arra a felfoghatatlan tényre, hogy a mindenható Isten, a világ ura és Teremtője egy elhanyagolt barlangistál-

a jászolhoz a maguk ajándékaival, és a Kisded ma is

lóból indította el egyszülött Fiát a világ megváltásának

kegyelmekkel viszonozza ajándékaikat – a nemzetnek. Az

útján. A magyarázatot szívhez szólóan, gyengéd emberi

elmúlt néhány évtizedben felújult templomainkban a

történetekben adják elő a középkori és barokk szerzők.

betlehemes játék. A gyermekek vitték vissza oda, ahonnan

Ezekről a történetekről elmondható, hogy irodalmunk

fél évszázadra kitiltották. Annak köszönheti életben

gyöngyszemei.

maradását, hogy a nép – igaz, eléggé hiányos és szakado-

Jézus születésének éjszakájáról és annak árnyékairól

zott köntösben – befogadta zsúpfedeles házacskáiba.

soha nem feledkezett meg a magyar irodalom, talán éppen

Visszatért templomainkba a faragott betlehem is, sok bájos

ezért oly gazdag a karácsonyi történetekben, amelyekben az

figurájával együtt és miután szinte mindenütt meghódítot-

angyalok énekeltek a pásztoroknak, és énekelnek azóta is

ta helyét a templomban, egyre több otthonban versenyre

minden virrasztó léleknek: jóakaratban és a felemelkedés-

kel a karácsonyfával is. Itt van az ideje tehát annak, hogy

ben, mely az elhagyatottság éjszakájában is dicsőíteni tudja

továbblépjünk. Hogy újra megjelenjék otthonainkban a

az Istent.

karácsonyi asztal, mély értelműen jelképes, egyszerű

A bűn felett diadalmaskodó jóság történeteinek Charles

étkeivel. Az alkonyi ebéd-vacsora után pedig a virrasztás az

Dickens volt a nagymestere. Ő világirodalmi rangra emelte

éjféli miséig, bensőséges beszélgetésekkel, és ezek

azt a karácsonyi történetet, amely példázni meri, hogy a

keretében a családi körben felolvasott karácsonyi

betlehemi istállóból sugárzó szeretet és kegyelem meg tudja

történetekkel. Ilyen történeteket gyűjt csokorba ez a kötet,

törni a jeget az emberi szíven, még ha az keményre is fagyott

Jézus születésének betlehemi misztériumáról és annak

a bűn és önzés hidegében. Magyarország azon európai

tanulságairól; főként arról, hogy a Kisded jelen van

országok közé tartozik, ahol legtöbb követője akadt

kegyelmeivel a magyar történelemben és a magyar tár-

Dickensnek. A lélek magyar mágusai napjainkig odajárulnak

sadalomban – mindmáig. 2017/december új könyvpiac 11


Karácsonyi ácsonyi újdonságok Podhorányi Zsolt

Kastélytúrák kalauza Ez a sajátos műfajú, különleges kötet valójában egy szórakoztató művelődéstörténeti útikönyv. Mesél a hely történetéről, emellett praktikus információkat is megoszt az olvasókkal. A kötet az anyaországi és felvidéki kastélyokat mutatja be, és a leghíresebb nemesi családokon keresztül tekinti át az épületek történetét. 240 oldal, 4990 Ft

Gyugyi László – Csenkey Éva – Hárs Éva:

ZSOLNAY ARANYKORA A könyv a világ legszebb, leggazdagabb Zsolnay-gyűjteményét mutatja be. A több mint hatszáz darabból álló gyűjtemény a Zsolnay-gyár csúcsalkotásait foglalja magában. 416 oldal, 12 900 Ft

Fucskár Ágnes – Fucskár József Attila:

Hargita Az album csodálatos képeken tárja elénk a Székelyföld keleti részén fekvő megye látnivalóit, melyek felveszik a versenyt Nyugat-Európa felkapott üdülőhelyeivel. Ha pedig kedvünk támad saját szemünkkel meggyőződni erről, ebben a könyvben megannyi gyakorlati ismeretet is találhatunk az utazáshoz. 176 oldal, 6800 Ft

www.kossuth.hu www .kossuth.hu


Tom Hanks:

Különleges karakterek Az Oscar-díjas színész pár éve irodalmi igényű írásokat jelentet meg a The New York Times, a Vanity Fair és a The New Yorker hasábjain. Ez az első kötete, melyet világszerte nagy várakozás előz meg. 368 oldal, 3990 Ft

Bruce Springsteen:

Amerikában születtem

Cookpad A világ legnagyobb receptoldala!

Springsteen írni is nagyszerűen tud. A könyv expresszív, sodró lendületű életrajz, nyelvezete élvezetes mint egy feszes gitárriff. 496 oldal, 4990 Ft

COOKPAD

Főzzünk együtt, Magyarország! A Cookpad magyar oldalának a Facebookon több mint fél fél-millió követője van! A legjobb hely, ahol az amatőr szakácsok megoszthatják receptjeiket, és ötleteket meríthetnek. Ebben a rendhagyó szakácskönyvben 11 ezer beküldött recept közül a 63 legnépszerűbbet osztjuk meg az olvasókkal. 128 oldal, 1990 Ft

Sejk felesége vagyok

Gyuricza Péter, Kardos Ernő:

A viszkis

A lengyel Isabelle üzleti ügyben érkezik Dubajba. Megismerkedik egy A Viszkis története folytatódik... 12 év után dúsgazdag sejkkel és feleségül megy szabadult. Mi történt vele azóta? Hogyan a férfihoz. Kapcsolatuk és közös életük alakult a sorsa? Az olvasó teljes képet mesébe illően indul, ám Isabelle hamar kaphat a „Viszkis” hétköznapinak nem megtapasztalja, hogy egy aranykalitka mondható életéről. foglya lett. 288 oldal, 2990 Ft 432 oldal, 3490 Ft

Kossuth K ossuth Kiadói Csopor Csoportt


Szerelmes Shakespeare Szabó T. Annával beszélget Szepesi Dóra Marc Norman & Tom Stoppard

Szerelmes Shakespeare

21. Század Kiadó, 2017, 175 oldal, 2990 Ft

Stoppard számára, amikor megír-

A romantikus játék mozifilmként hódított, de számos színpadon is bemutatták – nálunk a Madách Színház állította színpadra. A darab szövegkönyvét, Szabó T. Anna fordításában, ezúttal az olvasóközönség is megismerheti.

ták a Romeó és Júlia keletkezés-

Prospero

előadását

ta a fejüket a szerelem bűbájos

történetét. Már a cím is felkelti az

nézve mondja Ferdinánd a vihar-

hatalma. Borzongató, tiltott izga-

érdeklődést. Szerelmes Shakes-

ban, hogy „Felséges látvány volt ez,

lom: ez a Szerelmes Shakespeare

peare? Hiszen Shakespeare sze-

bájoló/ harmóniával”. Egy kis muzsi-

lényege, holott a „fiú szeret lányt”

relmeiről alig tudunk valamit.

ka, egy kis tánc, egy kis izgalmas pi-

képlet változatlan, még a korabeli

Vajon miért?

kantéria, és persze a játék varázsos

férfiszereplős színház keretei közt is

Egy jó drámaíró, akár egy jó filmes,

költészete: kész a tuti recept. Ezt a

megnyugtatóan

mindent a világon el tud hitetni a

mágikus légkört még az amatőrök

szerzők azonban ráéreztek Shakes-

nézőivel – hiszen a színház maga a

és félprofik is meg tudják teremteni,

peare nemek feletti szerelem-

varázslat. A hatását csak a borhoz és

gondoljunk arra, hogy nemcsak a

képére, amit a leginkább a szonet-

a szerelemhez lehet hasonlítani: a

lángoló Petőfit, de a szorongó és

tekből olvashatunk ki, de a drámák

szavak szépségétől megrészegült

megfontolt Aranyt is magukkal

némelyikében

néző belehabarodik játszóba és

csábították a vándorszínész-kom-

Shakespeare mindig határátlépő,

játékba egyaránt. „Ott benn a

pániák. Csoda-e, hogy mindent

mindig tágítja a kereteket: a meg-

tünemények/ suhognak,/ lámpás

elhiszünk, ha a Szerelmes Shakes-

csontosodott szonetthagyományt a

éjszakában/ ragyognak” írja a drá-

peare-t olvassuk vagy nézzük?

férfiszerelem sugallatával fűszerezi,

maíróként is kitűnő Weöres Sándor,

Ebben a darabban ráadásul a

az unalommal fenyegető elbeszélő

akinek szerintem nem véletlenül

határátlépés is iszonyú izgalmas:

költeményekben

azonos a monogramja William

még a nyárspolgárok is végig fognak

éretlen fiú reménytelen kettősét és

Shakespeare-rel.

Shakespeare

nézni egy férficsókot – de ekkorra

az éjszakai erőszak szörnyűségét

egyébként már a zenés színház

már lazán beleélték magukat a

mutatja sötét erotikával. Ezért a

varázsát is tökéletesen ismerte,

helyzetbe, hiszen egészen elcsavar-

kalandos

Annyira hihető a történet! Ha nem tudnánk, hogy fikcióval van dolgunk, azt hihetnénk Shakespeare-kutatók szolgáltatták az alapanyagot Marc Norman–Tom

14 új könyvpiac 2017/december

szigetének

konzervatív.

is

A

megjelenik.

az

érett

bátorságért

nő-

éppen


Shakespeare a hős – és természete-

volt, igen rövid határidővel – nem-

ra törekszik mindenben. Ezért lett

sen azért is, mert pompás a korabeli

csak kezdő fordító voltam, hanem a

ilyen izgalmas a magyar változat.

zene, gyönyörűek a ruhák, és ráadá-

színházban sem voltam még igazán

A mű csupa szerelem és a köl-

sul Shakespeare talán a legnagyobb

otthon. Az erdélyiesre hangolt, pon-

tészet, de emellett a modern,

húzónév a világon: jól mutat a

tos, de még kevésbé játékos szöve-

világi színház születésének ku-

plakáton… De ez egy csöppet sem

get két színházban is játszották,

lisszái mögé is betekinthetünk.

ront a darabon, mert nem cinizmus,

míg végül az új rendezői koncepció

Mi ragadott meg leginkább ebből

csak abszolút profizmus. Akit min-

újrafordíttatta pestiesre. Azóta

a szempontból?

denki ismer, arról minden pletyka

nemcsak több darabot fordítottam,

Az, hogy Shakespeare életre-halálra

izgalmasabb, hát még, ha a szerelmi

de még annál is többet írtam is,

írt és játszott. Nemcsak a korabeli

életét illeti!

úgyhogy jobban ráérzek a színházi

járványok fenyegették, hanem a

Miféle kaland volt Tom Stop-

hatáskényszer ízére. A költői hatás

vallási fanatizmus és a politikai

parddal, a legismertebb kortárs

sokkal csendesebben, finomabban

erőszak könnyen az életébe kerül-

angol drámaíróval találkozni a

működik, a színházban viszont min-

hetett volna, mégsem riadt vissza a

fordításon keresztül?

dent azonnal érteni kell, hiszen

határfeszegetéstől. Nem azért írt,

Nagyon szeretem Stoppardot, már

nincs mód újraolvasásra. Mosta-

hogy éljen: azért élt, hogy írjon.

egyetemista koromban lenyűgö-

nában, a rendezőkkel és a drama-

Most, hogy megjelent a színdarab

zött. Először éppen a legismertebb

turgokkal való közös munkák után,

szövegkönyve, kiknek ajánlanád a

Shakespeare-feldolgozását, a Ro-

már sokkal lazábban kezelem a

figyelmébe?

sencrantz és Guildenstern halottat

színpadi szövegeket, nem törek-

Az erős erotikus töltet miatt talán

olvastam, ami egyszerre magasztal-

szem annyira a költői többér-

kisebbeknek nem ajánlanám, de

ja fel és ássa alá a színház valóságát.

telműségre.

egyébként mindenkinek, aki fogé-

Később az Árkádiában láttam,

Hogyan dolgoztatok együtt Szir-

kony a szikrázó humorra, a ragyogó

milyen tökéletes ritmusérzékkel

tes Tamással, a Madách Színház

riposztokra és a tökéletes szerkesz-

képes váltogatni a jelent és a múl-

igazgatójával, a darab rendező-

tésre. Elsősorban nem

tat.

jével?

peare-ről és koráról, hanem a szín-

A

Szerelmes

Shakespeare

Shakes-

egyébként nem Stoppard ötlete, az

Hosszú és rendkívül tanulságos

házról tanulunk rengeteget, a szín-

eredeti filmforgatókönyvet Marc

munkafolyamat volt, hálás vagyok

ház pedig éppen nekünk tart tükröt:

Norman írta a saját és a fia ötletére

érte. A darabot először csak fél-

vagyis magunkról tudunk meg töb-

alapozva, Stoppard forgatókönyv-

nyersfordításban készítettem el,

bet a végén. Arról, hogy mi ad értel-

fejlesztőként került a képbe és lett

mert nagyon szorította a színházat

met az életnek, miért érdemes

társszerző. Örülnék, ha egyszer

az idő, én pedig éppen nyakig

áldozatot hozni, és hogyan fordít-

láthatnám, mit változtatott az ere-

voltam a Radnóti színházas Téli

hatjuk át győzelemmé az elkerül-

detin; mindenesetre rengeteget

regében. Ezzel a felében-har-

hetetlen vereségeinket. A nőket

tanultam ebből a könnyed, pimasz

madában kész szöveggel ültünk le

különösen megérintheti ez a törté-

és végül mégis valódi fájdalomba

aztán, és mondatról mondatra

net, hiszen a középpontjában egy

forduló szövegkönyvből. A szöveg

felolvastuk, végigelemeztük, elszó-

erős, autonóm, játékos és bátor nő

súlya nem shakespeare-i, de a pergő

rakoztunk a különféle variációkkal,

áll, aki nemcsak múzsa, hanem

nyelv és a pergő ritmus abszolút

amíg meg nem találtuk a leg-

művész is: megvalósítja az álmát,

méltó a mesterhez. És természete-

ütősebb változatot. Színház volt

megkapja, amit és akit akar. Érde-

sen Stoppardhoz is.

szinte ez a folyamat is, reneszánsz

kes lenne továbbgondolni a tör-

A színdarab élő műfaj. Meny-

párbeszéd. Szirtes Tamás a maga

ténetet, és elgondolni, mi lenne

nyiben kell másképp fordítani,

műfajában épp olyan nagyágyú,

Shakespeare és Viola de Lesseps

mint prózát vagy verset?

mind Shakespeare vagy Stoppard:

közös gyermekének a sorsa – de ezt

nemcsak profi, hanem a maximum-

már az olvasó képzeletére bízom.

Az első színházi fordításom A kripli

2017/december új könyvpiac 15Petőfi és Emich Minden szeretetünk mellett is el kell ismernünk, hogy a kulturális emlékezet meglehetősen udvariatlan: legtöbbször csak a művet és alkotóját tartja megőrzésre érdemesnek. Pedig a legátütőbb erejű remekművekből készült könyvek se jöhetnének létre, juthatnának befogadóhoz azok nélkül, akik rejtve, sokszor névtelenül dolgoznak, hogy az opusból az olvasó kezébe adható könyvtárgy formálódjon, és a vásárló látóterébe kerüljön. Könyvkiadók, szerkesztők, korrektorok, tördelők, műszakisok, marketingesek, kiadói pénzügyesek, könyvesboltosok – aligha van még egy ennyire sokszínű csoport, amely mégis közös néven azonosítja önmagát. Ők együtt: a könyvesek. Ez a kötet, Kelen Károly pazar munkája, nemzetünk talán legtöbbre jutott könyvárusa, az Athenaeum vállalatcsoportot alapító Emich Gusztáv kalandos és tanulságos élettörténetét meséli el. A könyvesek előtt tiszteleg, a háttérmunkások előtt hajt fejet. Róluk szól, de nem csak nekik. Mert hát a könyvesek könyve is csak egy könyv: létezésének célja és értelme az, hogy olvasóra találjon. Tolle, lege! Szabó Tibor Benjámin, Athenaeum Könyvkiadó Egy német pékmester fia teremti meg

nép akkortájt már Párisi utcaként

isten lábát. Amikor a termékeny Jókai

a professzionális magyar könyvki-

kezdett nevezni.

is „leigazolt” hozzá (hogy kihozzák az

adást, s úgy lesz a szabadságharc

Apropó Petőfi. Az Emich-ről szóló

Egy magyar nábobot), Emich már a

utáni kapitalizmus vezéralakja, hogy

hangulatos életrajz – melybe ezer

pesti mágnások nem túl hivalkodó

világszínvonalú nyomdát működtet.

ágon szivárognak be a jobbnál jobb

életét élte. A polcokon pedig meg-

Nem sokkal halála előtt fia és családja

anekdoták – fő erénye, hogy a kiadó

számlálhatatlan sokaságú könyv

kezébe helyezte az Athenaeum vál-

meg a költő véletlenszerű egymásra

jelezte, hogy mit tett ez a katonaszár-

lalatcsoportot. Neve ekkor már foga-

találásának pontos rajzát adja. Petőfi,

mazék a magyar kultúra és gondolat

lom. A kiegyezés elitje pontosan

aki istenáldotta tehetség és nagy

népszerűsítéséért.

tudta, hogy Emich Gusztáv áldozatos

vagabund is volt, keményen harcolt a

Korszerű üzletember volt, megen-

munkájával átszabta a magyar könyv-

királyság intézménye ellen, de nem

gedhette magának azt a luxust, hogy

kiadást.

kerülte el a figyelmét az sem, hogy

a forradalmi újítást (a nők bevonását

Miközben a kezdő kereskedőnek és

költeményeiért olykor pénzt is lehet

az olvasásba) zászlajára tűző Honderü

a Honderü-vel a lappiacra is bekö-

kapni. Emich már „könyvtára” nyitá-

élére olyan szerkesztőt nevezzen ki,

szönő kiadónak számos versenytársa

nyán szerette volna megszerezni a

aki mai nyelven szólva gyakorta „mel-

akadt. Elég csak a Jókai Mór nevével

költőt, de ki kellett várnia a kedvező

lényúlt”. Emich a Pesti Divatlapot

fémjelzett Életképekre vagy a nyom-

pillanatot 1847-ben. Ekkor írta alá a

úgy körözte le, hogy külön párizsi

dai területen megkerülhetetlen Lan-

költő azt a szerződést, mely összes

tudósítót fizetett, de ahhoz is értett,

derer és Heckenast kiadóvállalatra

verseinek örökjogát tartalmazta.

hogy Deák húsvéti cikkét hogyan kell

gondolni. A negyvenes években elemi

Emich ezért 2 ezer forintot fizetett.

álcázni a kiegyezés előtti pillanatok-

igény támadt a modernségre vágyó

Petőfi halála után az özvegynek,

ban.

országban a jogi és a gazdálkodási

Szendrey Júliának, méghozzá rész-

A szabadságharc évtizedeinek

szakkönyvekre, no meg Petőfiék jó-

letekben, és úgy, hogy a cenzúra miatt

könyvészeti küzdelmeit kalandre-

voltából a szépirodalomra. Ebbe a for-

a verseket nem lehetett kiadni. De a

gény-szerűen feldolgozó könyv fel-

rongó kulturális forgatagba csöppent

kiegyezés után nem volt megállás. A

fogható a mai Athenaeum zászlósha-

bele Kelen Károly főhőse, és lett a

szabadságharc előtti összkiadás is túl-

jójának. Ahogy Petőfi-összes nélkül

reformkor könyves úttörője az egykor

szárnyalt minden képzeletet. A pesti

nincs 19. század, úgy az Athenaeum

poros és sáros Úri és a Kígyó utcát

könyvész, aki szisztematikusan haladt

nélkül sem beszélhetünk magyar

összekötő átjáróban. Melyet a pesti

előre, a szálkás zsenivel megfogta az

könyvkiadásról. (Rab László) 2017/december új könyvpiac 17


Miközben írok játszom Balázs Ágnessel beszélget Lovász Andrea

A Móra Kiadó Mesék örökmozgóknak könyvsorozata a sokszor túlterhelt, hiperaktív vagy figyelemzavaros gyerekeknek szól. A sorozatot Balázs Ágnes álmodta meg, az első kötet már megjelent, A beszélő kiskutya címmel.

egyet, szaladj el az asztalig. A mesék

vendég) Első osztályos volt a lányom,

főhősei állatok, hiszen ezek a történetek

amikor véres körmökkel jött haza az

óvodás és kisiskolás korú gyermekeknek

iskolából. Képes volt puszta kézzel lehán-

szólnak, és ebben a korban szívesen

tani egy fa kérgét, azért, hogy a „barátai”

foglalkoznak a kicsik a természettel,

játsszanak vele. Azonnal megbeszéltük,

növényekkel, állatokkal.

hogy mi fér bele egy barátságba és mi

A lusta cica, a szófogadatlan kiskacsa

nem, de mennyivel jobb, ha mindezt egy

és a csalafinta veréb előtt az első két

mese kapcsán tehetjük meg, és nem egy

mese az elfogadásról, másságról szól.

életből vett példa hatására. A náthás

Jól látom, hogy ezt tartod most a leg-

kiskacsa története felhívja a kisgyermek

fontosabb üzenetnek? Egyáltalán

figyelmét arra, hogy bár szabad döntés-

Hány éveseknek írtad? Állatmesék, a

mennyire fontos, hogy valamiféle

sel rendelkezik, minden tettének követ-

szó szoros műfaji értelmében, vagy

tanulságot, tanítást közvetítsenek a

kezménye van. Az eszes verébről szóló

egészen másképpen kell olvasni

szövegek?

mese pedig arra biztat, hogy fedezzük fel

ezeket?

A mese feladata, hogy felkészítsen a ránk

a képességeinket, mert tehetségünkkel,

Az Örökmozgó-sorozat legfontosabb

váró feladatokra, helyzetekre, segítsen

adottságainkkal a magabiztosabbnak,

célja, hogy játékosan lekösse azoknak a

feldolgozni az élményeinket, s hogy

ügyesebbnek tűnő ellenfeleinket is túl-

kisgyermekeknek a figyelmét, akik ne-

kapaszkodót nyújtson életünk fordu-

szárnyalhatjuk.

hezen ülnek meg egy helyben, ezért a

lópontjain. Olyan történeteket írtam,

Nagyon egyszerű cselekményű, alap-

mesehallgatás kimaradna az életükből.

amelyek a kisgyermekek számára fontos

vetően egyetlen konfliktushelyzetre

Azoknak a gyermekeknek is érdemes

üzeneteket közvetítenek. A legfontosabb

fókuszáló mesék ezek, ahol minden

felolvasni ezeket a meséket, akik

írói üzenetem a másság elfogadása, két

könnyedén elsimítható és megold-

nehezen koncentrálnak, figyelemzavar-

mesében is ezzel foglalkozom (A beszélő

ható. Valójában ennyire kerek és kom-

ral küzdenek. Attól az életkortól aján-

kiskutya, A zöld róka és a villamos).

pakt a gyerekek világa, illetve meny-

lom, amikor a gyermek már értelmezni

Lényeges kérdés az is, hogy kit

nyiben határozza meg a célközönség,

és teljesíteni tud olyan egyszerű cse-

tekinthetünk igazi barátnak, mennyire

hogy milyenek ezek a mesevilágok?

lekvéssorokat, mint guggolj le, tapsolj

engedjük kihasználni magunkat? (A lusta

A mesék hosszát s a cselekmény bonyo-

18 új könyvpiac 2017/december


lultságát a gyermekek fizikai teljesítőképességéhez próbáltam igazítani. Ha túlságosan kifullad a mesehallgató a történet végére, akkor elveszítheti a kedvét és érdeklődését, márpedig fontos szempont volt, hogy egy-egy mese végighallgatása, végigmozgása sikerélményt jelentsen a gyermek számára. A szülő természetesen nehezítheti vagy könnyítheti is a feladatokat, a testvérek akár versenyezhetnek is egymással, vagy feloszthatják egymás között a cselekvésre buzdító szavakat. Volt-e tesztközönség, akin kipróbáltad, hogy működnek ezek a szövegek – jelen esetben szó szerint? Több mint tíz éve foglalkozom drámaoktatással. Évekig vezettem kisiskolásoknak színjátszó csoportot, szerveztem színjátszótábort ennek a korosztálynak. Újabb és újabb ötletekre volt szükségem ahhoz, hogy lekössem a kicsik figyelmét, s hogy elérjem, megtanulják az előadásra szánt mese szövegét. Mivel egyre

lenni, csupán szavak egymásutánja

pán szórakoztató szemléltető eszköz-

nagyobb gondot jelent mind a szülők-

marad…

zé válik?

nek, mind a pedagógusoknak, hogy le

A kisgyermekek több dologra is képesek

Sosem engedem, hogy bármi korlátoz-

tudják kötni a túlmozgásos gyerekek

koncentrálni egyszerre. Ez a túlmozgásos

zon írás közben. Miközben tisztában

figyelmét, ez a könyv segítség lehet a szá-

gyerekekre is igaz. Miközben figyelnek a

vagyok vele, hogy melyik korosztálynak

mukra. A színjátszó csoportomban és író-

mese elején megadott szavakra, ame-

írok, s mi a legfontosabb üzenetem a szá-

olvasó találkozókon is kipróbáltam a

lyekhez egy adott cselekvéssor társul,

mukra, élek a szabadság lehetőségével, s

módszert, működik.

megértik a mese üzenetét is. Ezt könnyen

miközben írok, én magam is játszom, és

Nem érzed kockázatosnak, hogy a

ellenőrizhetjük, hiszen nincs más dol-

élvezem a játékot. Végtelenül tisztelem a

„használati utasításban” leírt felada-

gunk, mint a mese elhangzása után fel-

gyerekeket, csodálatos ajándéknak te-

tok végzése közben elveszítik a hall-

tenni néhány kérdést, melyek a mese tar-

kintem őket, akiktől sokat tanulhatunk,

gatók a mese fonalát? Illetve, hogy

talmára vonatkoznak. A gyerekek pontos

ezért a legnagyobb igényességgel írok

nem is a történésekre, szereplőkre

válaszokat fognak adni. A gyermek a

nekik. A gyermekeket játékos módon

figyelnek, hanem kizárólag a hívó-

mozgás során nem eltávolodik, hanem

lehet és érdemes tanítani. Ez a mese-

szavakra? Hiszen, ha jó a mese, akkor

még közelebb kerül a történethez, hiszen

könyv nemcsak a túlmozgásos és figye-

annyira el kell varázsolnia a hall-

cselekvőként maga is részt vehet benne.

lemzavaros gyerekeknek szól, hanem

gatóját, hogy sikerüljön belépnie a

Ő maga lesz a kiskutya, a róka vagy épp a

mindazoknak, akik szeretnék levezetni a

mesevilágba (éppen erre valók a

náthás kiskacsa.

napi stresszt, kiszaladgálni, kimozogni

népmesék kezdő és záróformulái). De

Mennyiben korlátozhatja az írót az, ha

magukból az élményeket. Szeretném, ha

ha a mesehallgató gyerek feladatot

szigorú módszertani elvárásoknak

ezek a mesék – épp úgy, mint más

keres a szövegben, ez az „elvará-

kell, hogy megfeleljen a szövege? Illet-

könyveim is – fontos beszélgetések kiin-

zsolódás” lehetőségét is kizárja. Így a

ve vajon irodalom marad-e, a szó

dulópontjaként közelebb hoznák egy-

mese maga megszűnik mesevilágnak

szépirodalmi jelentésében, vagy csu-

máshoz a szülőket és a gyerekeket. 2017/december új könyvpiac 19


Irodalmi ajánlatunk Lincoln In The Bardo – George Saunders – 4900 Ft

A texasi születésű, New Yorkban élő Saunders ezért a regényéért kapta meg az 50 ezer font (csaknem 18 millió forint) pénzjutalommal, és azonnali nemzetközi irodalmi hírnévvel járó brit kitüntetést. A valós történeten alapuló mű 1862-ben kezdődik egy washingtoni temetőben, ahol Abraham Lincoln elnök 11 éves fiát gyászolja. Az amerikai polgárháború harcai most kezdenek igazán elmérgesedni, és az ország lakói lassan megértik: hosszú és véres korszak vár rájuk. Lincoln elnök tizenegy éves kisfia az orvosok jóslata ellenére meghal. Az újságok arról számolnak be, hogy az elnök többször ellátogat a kriptához. George Saunders eme történelmi tény köré szövi feledhetetlen történetét a családi szeretetről és veszteségről, amely kitör a valós, történet keretek közül, és egy vidám, ugyanakkor természetfeletti dimenzióban folytatódik tovább. Willie Lincoln igencsak fura szellemeket lát, egy köztes állapotba kerül – amelyet a tibeti hagyomány bardónak nevez – és kezdetét veszi egy rettenetes küzdelem a kis Willie lelkéért.

Leave Me – Gayle Forman – 3540 Ft

Gayle Forman, az emberi természet nagy ismerője ebben a regényében szembenéz a modern kor „anyaság kontra önmegvalósítás” ellentmondásaival. Maribeth Klein minden nap lohol haza, hogy vacsorát főzzön, kiszolgálja férjét és ikergyerekeit. Még azt sem akarja tudomásul venni, hogy szívrohamot kapott. Megdöbbenéssel tapasztalja, hogy lábadozása teher családjának. Megteszi azt, amiről álmodni sem mert, becsomagol, és maga mögött hagyja addigi életét. De odaérve, ahova menni szerettünk volna, ahogy az lenni szokott, egészen más szemszögből látjuk az életet, a dolgok állását. Felszabadító új barátságoknak köszönhetően Maribeth végre veszi a bátorságot azoknak a rejtélyeknek a megismeréséhez, amelyeket mindeddig titkolt szerettei és önmaga elől. Gayle Forman a felnőtt olvasóközönségnek a rá jellemző humorral és emberismerettel arról mesél, hogy néha el kell hagynunk az otthonunkat azért, hogy ismét megtalálhassuk.

The Book of Swords – R.R.George Martin – 9420 Ft

A fantasy rajongóknak igazi gyöngyszem ez a kötet, 16 szerző elbeszéléseivel. Martin mellett olyan szerzők írtak még bele, mint Matthew Hughes, K.J. Parker, Scott Lynch, Robin Hobb, Garth Nix, C.J. Cherryh, Elizabeth Bear, Ellen Kushner, Ken Liu, Danial Abraham, Cecelia Holland és Peter S. Beagle. Ahogy azt a Trónok harca-univerzumban már megszokhattuk, most is csak egyvalami biztos: a halál. Mágikus világ, elképesztő kalandok, amikben a világ legjobb kardvívói és harcos amazonok vesznek részt, akik példaképül állnak elénk bátorságban, ravaszságban, kitartásban. Martin elbeszélésének címe ’A sárkány fiai’, amiben újra belemerülhetünk a Trónok harca világába, amikor Targaryen királyok ülnek a Vastrónon.

Turtles All The Way Down – John Green – 5375 Ft

A könyv egy szökevény milliomossal és az érte kitűzött pénzjutalommal indul, de ennél sokkal többé válik. Egyszerre szól az élethosszig tartó barátságról, egy váratlan találkozás bensőségességéről, Star Wars fan fiction, és egy tuatara (hidasgyík) is felbukkan benne. De mindennek a tengelyében valójában Aza Holmes áll, egy tizenhét éves lány, akinek a mindennapjaiban is komoly harcokat kell vívnia saját mentális betegsége miatt. John Green ebben a régóta várt visszatérésében ugyanazzal az érzékenységgel meséli el Aza történetét, ahogyan azt tette korábbi regényeiben.

La Belle Sauvage (The Book of Dust Volume 1.) – Philip Pullman – 4945 Ft

„Az arany iránytű” irójának új könyve, ami első kötete egy új sorozatnak. A New York Times kritikusa szerint Pullman 20 év után folytatódó története olyan komplex világot tár elénk, amely több képzelőerőt mutat fel, kifinomultabb és nagyobb szabású mint Harry Potter univerzuma. A 11 éves Malcolm Polstead szüleivel és Asta névre hallgató démonjával lakik a Trout Innben Oxford közelében. A Temzén gyakran csónakázik La Belle Sauvage-nak nevezett kenujával egészen a Godstowban lévő apácazárdáig. Vendégük érkezik egy bébivel, kinek neve Lyra Belacqua, az ő története áll a cselekmény középpontjában. Az első kötet tíz évvel az Északi fény történései előtt játszódik.

A kötetek megvásárolhatók:

Librotrade Kft.

Famulus Könyvesbolt

1173 Budapest, Pesti út 237. Tel.: 254-0273 • Fax. 257-7472 E-mail: books@librotrade.hu Honlap: www.librotrade.hu

1137 Budapest, Újpest rakpart 5. Tel.: 349-3656 • Fax. 288-0769 E-mail: famulus@chello.hu Honlap: www.famuluskonyv.hu


RÉSZLET Elsápadok. De csak egy pillanatra. Annyi időre, amíg a sokkból felháborodás nem lett. – A nagy szart! – bukik ki belőlem, még mielőtt lakatot tehetnék a számra. – Az anyám íratott be ide. Ott az aláírása a jelentkezési lapomon. Ezerrel zakatol a szívem, mert az az aláírás igazából az enyém. Aláhamisítottam, hogy a saját életem ura lehessek. Hiába vagyok kiskorú, tizenöt éves korom óta kénytelen voltam magamra vállalni a felnőtt szerepét a családban. Az igazgató, becsületére legyen mondva, nem szid le a szóhasználatom miatt. – A papírok szerint Mr. Royal igazat állít – lengeti meg a paksamétát a kezében. – Igen? Hát pedig hazudik. Még soha életemben nem láttam ezt a fazont, és ha hagy vele elmenni, akkor majd a híradóban fogja viszontlátni, hogy eladtak egy GW-s lányt szexrabszolgának. – Igazad van, még tényleg nem találkoztunk – szól közbe Royal. – De az még nem változtat a tényeken. – Hadd nézzem – ugrok oda Mr. Thompson asztalához, hogy elvegyem tőle a papírokat. Cikázik a szemem fölöttük, de nem nagyon fogom fel a mondatokat. Néhány szóra felfigyelek – például arra, hogy gyám, elhunyt és örökség –, ám ezek nem jelentenek semmit. Callum Royal továbbra is idegen, és kész. – Talán ha az édesanyád bejönne, azzal sikerülne tisztázni mindent – javasolja Mr. Thompson. – Igen, Ella. Hozd ide az anyukádat, és akkor visszavonom a kérelmet – mondja Royal kedvesen, de érezni lehet a mondandója élét. Tud valamit. Megint az igazgatóhoz fordulok. Ő itt a leggyengébb láncszem. – Ilyen papírokat még én is tudok gyártani a számítógépes teremben. Még csak

Photoshop sem kell hozzá – dobom le elé a köteget. Látszik a tekintetén, hogy elkezdett kételkedni, ezért kihasználom az előnyt. – Vissza kell mennem órára. Még csak most kezdődött a félév, és nem akarok lemaradni. Mr. Thompson bizonytalanul megnyalja az ajkát, én pedig teljes meggyőződéssel nézek le rá. Nincs apukám. Gyámom meg aztán végképp nincs. Ha mégis van, akkor meg hol volt ez a köcsög egész eddigi életemben, amikor anya a megélhetésünkért küzdött, amikor szörnyű fájdalmai voltak a ráktól, és amikor a hospice ház ágyán zokogott, hogy egyedül hagy engem? Akkor hol volt ez az ember? – Jól van, Ella – sóhajt fel Mr. Thompson. – Akár vissza is mehetsz órára. Mr. Royallal természetesen akad még megbeszélnivalónk. – Az összes papír rendben van – tiltakozik Royal. – Ismer engem, és ismeri a családomat is. Nem mutatnám meg ezeket a dokumentumokat, ha nem az igazság állna bennük. Mi okom lenne rá? – Sok perverz alak szaladgál a világban – jegyzem meg gonoszul. – Mindig van okuk arra, hogy történeteket találjanak ki. – Elég ebből, Ella – legyint az igazgató. – Mr. Royal, ez a helyzet mindnyájunkat mindnyájunkat meglep. Ha felvettük a kapcsolatot kapcsolatot Ella édesanyjával, az egész tisztázásra tisztázásra kerülhet. Royalnak nem tetszik az időhúzás, időhúzás, ezért megint azzal érvel, hogy milyen fontos ember, és hogy egy Royal sohasem hazudna. Szinte már várom, hogy előadja, hogy ő találta fel a spanyolviaszt. spanyolviaszt. Amíg ezek ketten vitatkoznak, vitatkoznak, én kisliszszolok az irodából. – Ki kell mennem a mosdóba, Darle Darlene ne – kamuzom. – Utána pedig visszamegyek órára. Rögtön beveszi. – Csak nyugodtan. Majd szólok a tanárodnak. Nem megyek a mosdóba. Nem megyek vissza órára. Helyette inkább a buszhoz sietek, és egészen az utolsó megállóig megállóig megyek vele. Onnan még fél óra séta a lakás, amit szánalmas ötszáz dollárért bérelek hafürvonta. Egy hálószoba, egy koszos für dő meg egy penésztől bűzlő amerikai

konyha. De legalább olcsó, és egy olyan nőtől vettem ki, aki hajlandó elfogadni a készpénzt, és eltekinteni attól, hogy leinformáljon. Nem tudom, ki ez a Callum Royal. De azt igen, hogy nagyon-nagyon rossz hír, hogy itt van Kirkwoodban. Azokat a dokumentumokat bizony nem Photoshoppal csinálták. Igaziak. Ettől viszont még semmiképpen sem fogom egy idegenre bízni az életemet, aki csak úgy a semmiből bukkan elő. Az életem az enyém. Én élem. Én irányítom.

„Nekem az utóbbi hónapok legaddiktívebb olvasmánya volt ez a regény, el kell ismernem, behódoltam a Royal családnak. Bármikor újrakezdeném… Olvasd el, nem fogod megbánni!” – Kelly, moly.hu

„Az a 3 óra, amennyi idő alatt eljutottam a 300. oldalig, elszállt, mint a pinty. (…) Remekül elszórakoztatott. Ella egy belevaló csaj, haláli dumával, az elején meg ráadásul egyből le is sokkol az írópáros. A befejezésért még számolunk. Ide a folytatást, és senki sem fog megsérülni. :)” – Mrs_Curran_Lennart, moly.hu

Tetszett a részlet? OLVASD TOVÁBB ITT: www.konyvmolykepzo.hu/papirhercegnoMagyarország alulnézetből Szárnyas Gábor könyvajánlója Tódor János

Vadászjelenetek Magyarországon Osiris Kiadó, 2017, 304 oldal, 2880 Ft

Gyűlölet-bűncselekmények – így nevezi

A kötetbe gyűjtött írások tehát tulaj-

elkövetett sorozatgyilkossággal foglal-

könyvének alcímében Tódor János azo-

donképpen olyan önmagukban is kerek

kozik, s azon túl, hogy a nyilvánosság

kat a többség-kisebbség etnikai alapú

egészként megálló riportok gyűjtemé-

előtt elhallgatott tényekkel és az ügyet

konfliktusából származó és erőszakba

nye, amelyek az oknyomozó újságírás és

bonyolító rejtett kommunikációs ten-

torkolló eseteket, amelyek az utóbbi bő

az irodalmi szociográfia eszközeinek

denciákkal ismerteti meg az olvasót,

évtizedben történtek Magyarországon, s

alkalmazásával nemcsak a történtek

mindezekből kibontakozik Magyar-

amelyeket a kötete kronologikus sor-

rekonstruálására törekszik, hanem azok

országnak egy olyan béka-perspek-

rendbe gyűjtve tár az olvasó elé Olasz-

hátterének föltárására és az odáig

tivikus képe is, ahol az erőszak, a

liszkától, Szögi Lajos meglincselésétől a

vezető út föltérképezésére is. Ugyanak-

gyűlölet, a bizalmatlanság és a minden-

cigányok ellen elkövetett sorozatgyil-

kor, mint egy regény fejezeteit tartja

napi túlélésért való küzdelem szervezi

kosság tetteseinek másodfokú ítéletéig.

őket egyben a szekvenciák objektív föl-

és mérgezi napról napra az életet. Tódor

A gyűlöletnek ez a fogalmi és egyben

mutatása, s a „testközeli élményeket”

János mindvégig azt tartja elsődleges

érzelmi kvázi a címben való megidézése

megtapasztalt szerzőnek az a koncep-

szempontjának, hogy leplezetlenül

veszélyes húzás, mert előfeltevésként

ciózus elszántsága, hogy minden körül-

tudósítsa az olvasót a komor reményte-

olyan értelmezési lehetőség irányába

mények közt a valóság szintjén tartsa

lenségről, a kilátástalanságról és a

viszi el az olvasót, ami totálisan szembe-

meg a történteket. A diskurzus részt-

közvélemény befolyásolására törekvő

megy azokkal a hivatalos, félhivatalos és

vevői (ami nem pusztán megszóla-

átpolitizált stratégiákról, mégis ese-

nem hivatalos álláspontokkal, amelyek

lásokat, hanem magatartásformákat is

tenként mintegy kibeszél a történetek

ezeket az erőszakos bűncselekmé-

jelent) ugyanis folyamatosan egy

mögül, személyes véleményt formál

nyekről szóló közbeszédet szervezték és

párhuzamos valóság konstruálására

tapasztalatairól s ezekben a legtöbbször

uralták. Tódor János azonban nem

tesznek kísérletet, a „kívülálló” hatósá-

elemi fölháborodásának ad hangot. S

csupán beszél és véleményt formál

gok mintegy negligálni próbálják az

bár sosem adja föl az objektivitáshoz

ezekről a fölkavaró eseményekről, ha-

esetek társadalmi súlyosságát, az ál-

szükséges kívülálló szemlélő pozícióját,

nem a klasszikus riporteri attitűdbe

dozatok pedig az őket ért sérelmekre

folyton érezteti velünk, hogy őt magát is

belehelyezkedve bejárja a helyszíneket,

építkezve próbálják egzisztenciális ki-

magukba szippantották az események, s

beszámol ott szerzett tapasztalatairól, s

szolgáltatottságukat fölszámolni, vagy

hiába is próbáljuk egzotikumként a

ami még ennél is fontosabb, hogy be-

pedig mikroközösségekbe zárkózva

meleg szobában egy pohár bor mellett

szélteti az érintetteket, az áldozatokat

potenciális ellenséget látnak minden-

olvasni egy másik világról szóló riport-

és az elkövetőket éppúgy, mint azoknak

kiben.

jait, végül úgy tesszük le a könyvet, hogy

a hatóságnak a képviselőit, akiktől a

A kötetben szereplő írások túlnyo-

tisztában vagyunk vele: önáltatás lenne,

közvélemény a probléma megnyugtató

mó többsége, már csak az esemény

ha tagadnánk személyes érintettsé-

megoldását várja.

súlyosságából adódóan is, a romák ellen

günket. 2017/december új könyvpiac 23


Trükkös mesterfogások Dr. Osman Péter könyvajánlója Szerzői jog mindenkinek

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2017, 364 oldal, 6200 Ft

Lopott már másoktól, boltból valami

„Szerzői jogi védelem alá tartozik –

használási területhez tartozó alkotások

értékeset? Ugye nem! És használ-e

függetlenül attól, hogy e törvény meg-

e védelem hatálya alá kerülhessenek,

mástól kapott, másolt szoftvert, zenét,

nevezi-e – az irodalom, a tudomány és a

amit azok birtokosai a gazdasági

filmet, játékot? Pedig az is ugyanúgy

művészet minden alkotása.” deklarálja a

versenyben a kellő hozzáértéssel kiak-

lopás! Tudta?

szerzői jogi törvény.

názhatnak.

„A szerzői jogi védelem alapján a

A piacokon gyilkos a kínálati verseny,

Az SZTNH ajánlójából: „A könyv

szerzőnek kizárólagos joga van a mű

rendre jönnek az új árucikkek, fej-

célja, hogy felhasználó- és szerzőbarát

egészének vagy valamely azonosítható

lesztésük gyakran óriási pénzekbe kerül.

módon mutassa be a szerzői jog

részének anyagi formában és nem

Ha nem lenne a szellemi tulajdon

fejlődését, gazdasági jelentőségét, az

anyagi formában történő bármilyen fel-

védelmét szolgáló jog, részeként a

egyes műtípusokat (pl. filmek, szoftver,

használására és minden egyes felhasz-

szerzői jog, ha a sok pénzen és sok

építészeti alkotások), a szerzők jogait és

nálás engedélyezésére.” (1999. évi LXXVI.

munkával kifejlesztett újdonságokat

azok korlátait. Megismerhetjük belőle,

törvény a szerzői jogról, Szjt.) Fősza-

szabadon lehetne lemásolni, elbitorolni,

hogyan kell megkötni egy felhasználási

bályként ez ilyen egyszerű, és ilyen szi-

a legtöbbször nem érné meg a fejlesztés-

szerződést, mikor nem kell a szerzőtől

gorú!

be befektetni, s az újdonságok nagy

engedélyt kérni, és mire kell figyelni a

Mára ez a védelem óriási gazdasági

hányada nem születne meg. A könyv is

szerzői jogok megsértése esetén.

jelentőséget kapott. „Egy 2013-as tanul-

tanulságos gondolatmenetben tárja

Foglalkozik a nemzetközi és európai

mány vizsgálta a szellemitulajdon-inten-

elénk, mi lenne, ha nem létezne a szerzői

uniós szerzői jogi ismeretekkel, az össze-

zív ágazatok hozzájárulását az EU gaz-

jogi védelem.

hasonlító szerzői joggal és olyan kap-

daságához. A szektor kb. 56,5 millió euró-

Míg az iparjogvédelem mindig a

csolódó jogterületekkel, mint például az

pai polgárt foglalkoztat, az EU GDP-

megoldásra vonatkozik, „A szerzői jogi

iparjogvédelem, a személyiségvédelem,

jének 38,6%-át termelik meg. Jellemzője

védelem tárgya minden esetben a gon-

a média- és reklámjog, valamint a

az átlagosnál kb. 40%-kal magasabb

dolatok egyéni-eredeti formába öntése,

versenyjog. Jogszabályszövegek idézése

jövedelem, ami a legmagasabb, 69%-os

nem maga az annak alapjául szolgáló

helyett több tucat hazai és nemzetközi

bérprémiumot a szerzőijog-intenzív

tartalom. A szerzői jogi oltalom a meg-

jogeseten, szakvéleményen, gyakorlati

ágazatoknál jelent.” A szellemi tulajdon

fogalmazás egyediségét védi.” Ez az

példán

igen jelentős részét pedig a szerzői jogi

alapjellemző teszi lehetővé, hogy a

gazdagítva kívánja érthetőbbé tenni a

védelem alá eső alkotások teszik ki.

legkülönbözőbb műfajhoz, szak- és fel-

szerzői jogot.”

24 új könyvpiac 2017/december

keresztül,

illusztrációkkalAz Oxford University Press ajánlata: Hachiko Obw Level 1 Japan's Most Faithful Dog Nicole Irving – 1280 Ft

Stories From The Heart Obw Library 2 3E N* 1280 Ft

Hachiko a leghíresebb kutya Japánban. Az 1920-as évek elején Ueno professzor kutyatenyésztő barátjánál tett látogatást, ahol a kutya addig sündörgött körülötte, míg a professzor szívébe lopta magát, és a felsége akarata ellenére hazavitte. Tokió kertvárosában laktak, ahonnan a professzor vonattal járt dolgozni. A kutya egy nap a professzor után szökött, és várta az állomáson, amíg haza nem ért. Ha megkötötték hangoskodott, ha bezárták szomorú volt, egy idő után engedték, hadd kísérje el gazdáját, és várja annak megérkezését. Egy nap azonban minden rosszra fordult. Japánban az állomáson ma is ott áll a hűséges kutya szobra. Sikeres amerikai film készült a történet alapján Richard Gere főszerep-lésével. MP3-as letölthető anyaggal is kapható a könyv.

Történetek a világ minden tájáról arról, hogy Nigériától, Új-Zélandon, Jamaicán, Malajzián, Indián át Dél Afrikáig a szeretet ugyanazt jelenti. A világ minden táján egyformán éreznek az emberek örömet, boldogságot, barátságot, fájdalmat, szomorúságot. A könyvben szereplő nyolc történetet a Nemzetközi Elbeszélések versenyének díjazott írásaiból válogatták. A szerzők Sefi Atta, Adrienne M. Frater, Anthony C. Diala, Erica N. Robinson, Folakemi Emem-Akpan, Janet Tay Hi Ching, Suchitra Karthik, Kumar and Tod Collins. MP3-as letölthető, teljes hanganyaggal is kapható a könyv.

Hachiko Mp3 Audio 3/E (Pack) Obw Level 1 Nicole Irving – 1795 Ft

Stories From The Heart Obw Library 2 Mp3 Pk 3E 1795 Ft

Successful Meetings Student Book & Dvd Pack Hughes/Mallett 9200 Ft

A „sikeres tárgyalások” egy videó révén vezetett tanfolyam, amely megtanítja a hallgatókat arra, hogy sikeresen kommunikáljanak az angolul tartott megbeszéléseken. A „sikeres tárgyalások” anyaga ideális olyan középszintű vagy annál magasabb szinten angolul beszélő hallgatók számára, akik az üzleti kommunikációs készségeiket szeretnék fejleszteni, vagy javítani angol tudásukat. A tanfolyam lépésről-lépésre vezeti be a hallgatókat a tárgyalások világába a DVD segítségével, amelyeket elemezhetnek is. A diákok ezután a tankönyvben szereplő feladatokkal fejleszthetik ezeket a készségeket. A csomag tartalmaz egy DVD-t és egy tankönyvet. A tanári segédlet az Oxford Kiadó honlapjáról letölthető. Egyaránt alkalmas csoportos oktatásra és egyéni tanulásra.

Successful Presentations Book & Dvd Pack Hughes/Mallett 9200 Ft

A sikeres Prezentációk egy olyan videó tanfolyam, amely fejleszti a készségeket a sikeres előadások megtartásához. A videó példát szolgáltat egy hibátlan prezentációhoz. A könyv segít elsajátítani a megfelelő kulcsszavakat. A DVD-vel lépésről lépésre haladatnak, megtanulhatják, hogy egy prezentációt milyen módon lehet sikeresen felépíteni és előadni. Minden fejezet végén található egy gyakorlati feladat. Közép vagy felsőbb szinten angolul beszélő tanulók részére készült. A csomag tartalmaz egy DVD-t és egy tankönyvet. A tanári segédlet az Oxford Kiadó honlapjáról letölthető. Egyaránt alkalmas csoportos oktatásra és egyéni tanulásra.

Oxford Advanced Learner's Dictionary 9 th Edition ISpeaker, IWriter DVD-ROM 12 750 Ft

Az értelmező szótár több mint 185.000 szót és kifejezést tartalmaz. Az előző kiadáshoz képest 700 új szó a nyomtatott szótárban és plusz 200 új szó a DVD-ROM-on. 30 oldalnyi íráskészség fejlesztés (esszék, riportok, összefoglalók, levelek, képleírások, e-mailek, önéletrajz minták). IWriter. 10 oldalnyi beszédkészség fejlesztés (témakörök, véleménykifejtés, érvelés, prezentációk). ISpeaker. 56 oldal színes képes szótár, Visual Vocabulary Builder. A DVD-ROM-on található Oxford IWriter: íráskészség fejlesztés, írásművek felépítése, szerkesztése a szoftver segítségével. Oxford ISpeaker: felkészítés szóbeli vizsgákra, segítség prezentációk készítésében, társalgási témák és beszédkészség fejlesztés, párbeszédek gyakorlása, brit és amerikai kiejtés tanítása videók segítségével, saját kiejtés visszahallgatása. Teacher Resources: videók, óratervek, feladatlapok.

Librotrade Kft. 1173 Budapest, Pesti út 237. Tel: 254-0273 Fax: 257-7472 e-mail: books@librotrade.hu www.librotrade.hu

A könyvek megvásárolhatók: Bookshop Kft. 1052 Budapest, Gerlóczy utca. 7. Tel: 318-8633 e-mail: info@oupbooks.hu

Famulus Könyvesbolt 1137 Budapest, Újpest rakpart 6. Tel: 349-3656 Fax: 288-0769 e-mail: famulus@chello.hu www.famuluskonyv.hu


Bajor Andor emlékezete Borcsa János könyvajánlója Bajor Ella, Dávid Gyula (szerk.)

Főúr, írja a többihez Bajor Andor emlékezete

Polis Kiadó, 2017, 420 oldal, 2350 Ft

Olvassuk Bajor Andort! Ez lehet végső

adagolta a gyógyító humort művei által,

ugrás”, a konkréttól az elvont felé tágítva a

soron egyik üzenete annak a kötetnek*,

illetve fordult iróniához vagy a szatíra

kört: tartozás például a tejesnek, tartozás

amely az író születése 90. évfordulója

eszközeihez ugyanilyen céllal, mintegy

az igazságnak. Aztán újabb gondolat-

alkalmából jelent meg. Az erdélyi magyar

négy évtizedes írói tevékenysége során.

ugrás nyomán bővül a kiinduló nyelvi for-

irodalom jelentős alkotói Beke György,

Azt gondolhatta, ezzel tartozik magának

dulat jelentésköre, amikor is az elbeszélő

Fodor Sándor, Sütő András – és persze

és olvasóközönségének, sőt általában tar-

ifjúkori élményét idézi fel, a proletárdik-

Bajor Andor! –, akikre az idei évben,

tozik az igazságnak.

tatúra éveit. Az ő polgári származása

születésük 90. évfordulóján kisebb-na-

Egyik rövidprózájának címe is így

ekkor, a múlt eltörlését célzó történelmi

gyobb fény vetült. Nagyvárad szülöttéről

hangzik: Tartozom az igazságnak. Egy 1976-

helyzetben – habár a családi öröksége

sok évvel ezelőtt jelentette ki egyik fiatal

ban megjelent kötetében (Az éjjeliőr nem

csak tartozásból állt! – súlyos hátrányt

pályatársa, hogy ő irodalmunk legötlet-

tud aludni) jelent meg, de üzenete időtálló

jelentett számára, ahogy írja, rútul

gazdagabb írója. A mostani emlékkötet-

– évtizedek múlásától, politikai rezsimek

megzsarolták ezért. Úgymond tartozik

ben fellelhető írások, mondjuk a Molter

változásától függetlenül. Sűrítve benne

az igazságnak, más szóval vallja csak be,

Károlyétól (1955-ből) a Földes Lászlóén

van saját egyéni sorsa, a hazugságra épülő

hogy tízévesen miként szolgálta a tő-

keresztül (1969-ből) a Balázs Imre József-

rendszerek leleplezése, valamint esz-

kés-földesurakat... Nem komikus fordulat

éig (2007-ből) és Dávid Gyuláéig (2017-

ményének közvetett megvallása, amit egy

ez is?

ből) nagyívű áttekintését, alapos elem-

igazságra épülő társadalmi környezetben

zését és értelmezését adják a Bajor-élet-

lehetne meghatározni.

műnek. Kutatók, irodalomtörténészek

A kövezkező fázisban felvetődik az elbeszélőben a kérdés, hogy az igazság

Az elbeszélt történet egyes szakaszai

miért viselkedik uzsorás módjára, miért

ez esetben is egy-egy „komikus fordulat-

hajtja be az adósságot? Utolsó, komoly

Olvassuk hát Bajort! Habár „szép, új”

tal” (Földes László) kezdődnek. Az első egy

fordulatként pedig megfogalmazódik az

világunknak csak a hajnalán lehetett jelen

állandósult szószerkezetre épül, arra

elbeszélőben egy morális tartalmú

testi valójában, 1991. január 24-én hunyt

hogy: tartozom az igazságnak. Ez egy

következtetés, amelynek érvényessége

el, a diktatúra idején született írásai

nagyon is konkrét jelentésben fordul elő

negyven év óta sem változott. „Tartozom

ugyancsak hordoznak nekünk, mai olva-

kezdetben, az elbeszélő családjának anya-

az igazságnak avval, hogy ezt elmondjam,

sóinak szóló üzenetet – szelleme tehát

gi helyzetére vonatkozik. Már a gyermeki

az igazság lehet fárasztó és költséges, de a

velünk maradt! –, minthogy, tapasztaljuk,

tudatba bevésődött ugyanis, hogy min-

hazugság még fárasztóbb és költsége-

a fékevesztett ember s egy mérgezett tár-

denkinek tartozott a család, még az

sebb.”

sadalmi környezet ma is „terápiára” szo-

igazságnak is. Megtörténik tehát az első –

rulna. Márpedig Bajor igazi moralistaként

Földes László leírása szerint – „gondolat-

számára több ez, mint segédeszköz!

Hogyne olvasná kortársaként Bajort az igazságot ma is szomjazó ember! 2017/december új könyvpiac 27


Magyarok a Barçáért Népszerű dokumentumfilm díjnyertes rendezőtől

Az FC Barçelonát és Messit százmilliók imádják. Azt viszont csak kevesen tudják idehaza, hogy az ötvenes évek „Messijét” Kubala Lászlónak hívták. Miatta, egy magyar miatt építették fel Európa legnagyobb stadionját, a Camp Nout. Az 1956os forradalom után a Barçában Kubala klubtársa lett Kocsis és Czibor az Aranycsapat két zsenije. A három magyar örökre meghódította a spanyol és a katalán nép szívét. Ára: 1990 Ft

A „rongylábú” Czibort Spanyolországban csak „bolond madárka” néven emlegették, míg a visszafogott, elegáns Kocsist, legendás fejesei miatt egész Katalónia „Aranyfejnek” becézte. Ezekért a sikerekért azonban nagy árat kellett fizetniük a „disszidens” magyaroknak.

Drámai archív felvételek, sosem látott gólok, sosem hallott megindító történeteket hallunk a filmben, amiken könnyezni, de nevetni is lehet. A Magyarok a Barçáért című dokumentumfilm megtekintése után senki nem fog meglepődni azon, ha egy magyar kapusról szóló vers, kötelező tananyag a spanyol iskolákban, vagy ha Európa legnagyobb stadionjának bejáratánál egy magyar játékos két méteres bronzszobrával találkozik.

Három megrázó emberi sors. Több mint egy történet.

Több mint egy óra EXTRA! A film kétnyelvű: magyar és spanyol Rendező, operatőr, producer: Kocsis Tibor

FLÓRA FILM INTERNATIONAL Kft. 1075 Budapest. Madách u. 8. Email: florafilm@florafilm.hu Tel.: (1) 342-7760

Békebeli Budapest A város, ahogy még sosem látták

Népszerű dokumentumfilm díjnyertes rendezőtől Sétáljon, repüljön velünk! Bejárjuk Budapest sok csodáját: a Parlamentet, a Széchenyi Gyógyfürdőt, a Halászbástyát, az Operaházat, a Vajdahunyadvárat, a Bazilikát és a Dohány utcai Zsinagógát, a Nyugati-pályaudvart, az Andrássy utat, a Nagycsarnokot, de a kávéházakat és a legszebb hidakat sem hagyjuk ki. Először korabeli fotókon és ritka filmrészleteken csodálÁra: 1990 Ft hatjuk meg a száz évnél is idősebb épületeket, majd drónfelvételek segítségével madártávlatból, mai felújított állapotukban is. Fővárosunk világvárossá válását az Osztrák-Magyar Monarchia muzsikái, Liszt Ferenc és Johann Strauss dallamai kísérik. A szöveg sem csupán túristacsalogató, bepillantást nyújt a sikertörténet történelmi hátterébe. A két mesélő, Fodor Tamás és Mácsai Pál segítségével pedig megmártózhatunk a boldogult békeidők hangulatában. Forgatókönyv: Fónagy Zoltán, Kocsis Tibor Narrátor: Fodor Tamás, Mácsai Pál Operatőr: Sibalin György Rendező-producer: Kocsis Tibor

FLÓRA FILM INTERNATIONAL Kft. 1075 Budapest. Madách u. 8. Email: florafilm@florafilm.hu Tel.: (1) 342-7760


Játék és identitás N. Pál József könyvajánlója Guillem Balagué

Barça – Több mint egy klub

Kossuth Kiadó, 2017, 192 oldal, 6990 Ft

E reprezentatív album címét is adó

mává lett. A „Visca el Barça, Visca

valósága, meg a mámor reménye

jelmondat valamikor a hatvanas-

Catalunya” egyet jelent, a játék imá-

hétről hétre mindkét oldalon, el egé-

hetvenes évek fordulóján született,

data, a győzelem mámora s a kicsi

szen az idők végezetéig talán.

ám a most száztizennyolc éves klub

nép méltóságtudata ebben az erő-

Ám a Barçelona egy döbbenetes

régebbi koraira is jellemző, a húszas

térben – amint látjuk: máig! – úgy

történelmi tapasztalat s a játék va-

esztendőktől mindenképpen. Az

összeforrt, hogy ezen változtatni

rázsának üzenete is egyben. Cruyff,

1899 novemberében, újsághirdetés-

nem lehet, ha a sport „politikamen-

Maradona, Ronaldinho és Messi a

sel indult csapat alapítója, Hans

tességének” kívánalmáról szavalunk

csoda meg-megújuló pillanata évti-

(Joan) Gamper svájci volt éppen, de a

napestig akkor sem.

zedek óta már, miközben egyikük se

gárdában angolok, németek, kata-

Olyan tájon meg különösen nem,

született katalánnak, de a történet

lánok is rúgták a bőrt, az első igazán

ahol a történelem feloldhatatlan

alapeszményét s egy káprázat élmé-

nagy, a futball egyetemes törté-

csapdahelyzetet hagy hátra, nem-

nyét jelentik s adják tovább és to-

netében is számon tartott egyéniség,

zedékről nemzedékre. Ami történt,

vább. Olyan játékot, amit a Barça az

Paulino Alcantára (gólrekordját csak

azt a polgárháború meg a Franco

utóbbi években gyakran művelt – az

Messi döntötte meg 2014-ben) pedig

diktatúra végképp determinálta, a

1970-es brazil válogatott óta – én

Fülöp-szigetek-i bennszülött volt

Real-Barça ellentét ezért „örök”, túl

nem láttam más csapattól. S hogy

eredetileg. Barçelona mindenkit be-

sok keserv lakik a lelkekben ahhoz,

Plattkó Ferenc, az edző Pozsonyi

fogadott, s ezt tette később is, mégis

hogy béke legyen, s eme görcsök

Imre, Kubala László, Kocsis Sándor és

az identitásteremtésnek, az öna-

öntudatlan fogságában élnek szerte

Czibor Zoltán révén mi is e hagyo-

zonosság védelmének és őrzésének

a világon még azok a rajongók is,

mány világszínvonalú része lehet-

olyan modelljét jelentette és jelenti,

akiket az Ibériai-félsziget históriája

tünk-lehetünk, köszönjük meg a

ami – még egy labdarúgócsapat ese-

– önmagában – sosem fog megérin-

sorsnak.

tében is – egyedi ilyen világszínvo-

teni.

nalon.

Ez a szép, képekkel teli album e

Ennek az oppozíciónak az egyik

páratlan modell – ami a befogadás, a

Amikor – 1923-ban – Primo de Ri-

pólusa a Barçelona visszavonhatat-

nyitottság és az identitáshoz való

vera hatalma idején a katalán nyel-

lanul, így ezt a csapatot (is) csak

ragaszkodás lehetséges együttál-

vet, zászlót is betiltották, a csapat

szeretni vagy csak megvetni lehet

lásáról beszél! – históriáját követi

szeretete, a nevében való gyülekezés

általában. Di Stefano és Puskás

végig, s állítom, nemcsak a futball

és összefogás a katalán szabad-

emitt, Kubala és Suárez amott, a CR7

bolondjainak lesz tanulságos elme-

ságvágy és önbecsülés szimbólu-

kontra Messi-féle „rajongásháború”

rülni benne. 2017/december új könyvpiac 29" ÉVES

KARĂ CSONYI AJĂ NLATA John Gray PhD:

TĂşl Marson ĂŠs VĂŠnuszon

Ahmet Ăœmit:

Dervis kapu

A XXI. szåzadi pårkapcsolati szakÊrtő vilågsikerŹ kÜnyve utån (A fÊrfiak a Marsról, a nők a VÊnuszról jÜttek), mely 50 millió pÊldånyban kelt el, folytatja a fÊrfiak Ês nők kÜzti kßlÜnbsÊgek Ês hasonlósågok elemzÊsÊt. Az Êletből veszi a pÊldåt, gyakorlatokkal segít jobban megismerni Ünmagunkat Ês a partnerßnket. Tanåcsait megfogadva harmonikusabbå tehetjßk kapcsolatunkat.

Egy fiatal nő nyomoz egy 700 Êvvel ezelőtti, misztikus gyilkossågban, ami kapcsolatban åll apja eltŹnÊsÊvel. A dervisek vårosåba visszatÊrve egy fÊrfi kßlÜnÜs gyŹrŹvel ajåndÊkozza meg, amelyből időnkÊnt vÊr szivårog. Karen kutatni kezd, kÜzben egyre tÜbbet tud meg a szúfik titkairól. A tÜrÜk kortårs irodalom nagymesterÊnek remekmŹve.

Demet AltÄąnyeleklioÄ&#x;lu:

AyĹže Kulin:

Mihrimah, HĂźrrem lĂĄnya

Aylin, egy rendkívßli nő Êlete A gÊsåk gÊsåja

Mineko Iwasaki:

A TV sorozatul szolgåló SzuLíbiai hercegnő pszichológus, lejmån sorozat újabb kÜtetÊben vilågmegvåltó hippi Ês az amemegismerhetjßk Mihrimah-t, rikai hadsereg ezredese. Aylin Szulejmån szultån Ês Êlete a tÜrÜk tårsadalom legfelsőbb szerelme, Hßrrem szÊpsÊges kÜreiből szårmazik, Pårizsban lånyåt. Anyja felesÊgßl kÊnytalålkozik egy arab herceggel, szeríti a jóval idősebb Rßsztem aki felesÊgßl veszi, de nem bolpasåhoz. EzÊrt nagy årat fizedog. Bejårja a vilågot, sikeres tett. à m Mihrimah erős, mint pszichiåter lesz, a hadseregbe az anyja, szenvedÊlyes, mint az is belÊp. TÜrtÊnet egy vakmerő apja. NevÊt beírta a tÜrtÊnelemnőről, akinek ÊletÊt szakmai be Ês ezzel megerősíti a női uralkodók korszakåt. sikerek, szerelmek, vålåsok, csalódåsok kísÊrik.

à larc vagy valósåg? Kik ők? ÖrÜmlånyok vagy az ősi japån mŹvÊszetekben jårtas nők, kiknek feladata a fÊrfiak szórakoztatåsa, Akik Êletßkkel szolgålnak Ês a szerelem szåmukra csak illúzió. A nagysikerŹ Egy GÊsa emlÊkiratai kÜnyv ez alapjån kÊszßlt, hiszen az írónő Êlete ihlette meg a kÜnyv Ês a filmszerzőit is.

Laurent Gounelle:

Robert Lawson:

Berti M. Bagdi:

A benned rejlő kincs

OdaĂĄt

Angyalokkal szĂĄrnyalĂłk

Alice, a sikeres kommunikåciós tanåcsadó hazamegy, ahol talålkozik gyerekkori baråtjåval JÊrÊmie-vel, aki katolikus pap lett. JÊrÊmie lelki vålsågba kerßl, azzal szembesßl, hogy alig jårnak templomba az emberek. Az ateista Alice segít neki: sajåt módszereivel megvizsgålja a szentmise „marketingjÊt� Ês råjÜn, hogy våltoztatni kell!

A New Yorkban Êlő Anthony Ebben a spirituålis szerelmi reegyik nap håtborzongató gÊnyben betekintÊst nyerhetßnk felfedezÊst tesz: senki nem hŹ őrangyalaink kulisszatitkaihallja, nem låtja őt. A teljesen ba. Megismerhetjßk a Mennyei Üsszezavarodott fÊrfi a sajåt Panteon Ês a SÜtÊt DÊmonok holttestÊt megpillantvån råBirodalmånak hÊtkÜznapjait Ês Êbred, hogy mår meghalt. ållandó harcåt a lelkekÊrt. KÊt Egy lelki utazås veszi kezdehősnő kßzd a fÊnyÊrt Ês az igaz tÊt, ahol a mennyorszåg titkai szerelemÊrt: Lili, az emberlåny, feltårulnak, melynek a vÊge, aki folyamatosan keresi helyÊt hogy szabadon Êlhet‌ Odaåt. a FÜldÜn, Ês Violet, aki emberA lÊlek útja c. kÜnyv szerzőjÊnek újdonsåga. ből vålt angyallå az Égben.

$ QpSV]HUĹ? 6]XOHMPiQ 79 VRUR]DW N|Q\Y YiOWR]DWDL

KedvezmÊnnyel megrendelhetők: www.triviumkiado.hu LPOZWFL!USJWJVNLJBEP IV t 5FM GBY GBDFCPPL DPN USJWJVNLJBEP


www.mora.hu

MEGJELENT PACSKOVSZKY ZSOLT LEGÚJABB IFJÚSÁGI REGÉNYE Pacskovszky Zsolt: Titkos mozi 16+ 194 oldal, 2199 Ft Borítóterv: Szabó Imola Júlianna

Ninette-nek nem volt kedve a szabadnapjain, szabad estéin egyedül elkerekezni Champagnole-ba szórakozni. Inkább olvasott, és várt valamire. És ha az ember vár valamire, akkor legtöbbször valakire vár.

A szerző a saját könyvéről: Ez egy történet. Nem regény. Vagy ha úgy tetszik, három egybefonódó kis „regény”. Nem hasonlítanak egymásra, még a hangjuk és a színük is más. A történet szerelmi történet – de ha csupán az volna, nem lenne értelme sok szót vesztegetni rá. Még ha különleges szerelem is ez, hiszen a lány elérhetetlennek tűnik a fiú számára: nem az ő „regényének”, hanem egy másik, évtizedekkel korábban játszódó „regénynek” a szereplője. Az álmodozók már csak ilyenek, nem akármilyen, hanem lehetetlen álmokra van szükségük. De a történetekben – ha méltók erre az elnevezésre – mindig van valami váratlan, hihetetlen. Nemegyszer a vágy és a valóság találkozásából születik meg a különleges pillanat. A történetben szerepel az a szomorú nap, amikor a legendás Beatles együttes énekes-gitárosát meggyilkolták. A zenész élete utolsó interjújában a szerelmét idézte: „Az álom, amit egyedül álmodsz, csak egy álom. Az álom, amit együtt álmodtok, valóság.” Akár e történet mottója is lehetne ez a gondolat.

mora.rajongo mora_konyvkiado morakonyvkiado


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.