2016. II. szám

Page 1

298 Ft / 1 Eur

XXVI. évfolyam, 2016. II. szám

Az olvasók és a könyvszakma lapja

www.ujkonyvpiac.hu

Acsai Roland | Bencsik Orsolya | Béres Tamás | Dragomán György | Falussy Móric | Garaczi Zoltán | Gáspár-Singer Anna | Kalapos Éva Veronika | Krusovszky Dénes | Magyar-Nagy Mariann | Majoros Nóra | Mán-Várhegyi Réka | Molnár T. Eszter | Nagy Ildikó Noémi | Potozky László | Sulyok Rozi | Véssey Miklós

KO R TÁ R S I FJ Ú S Á G NOVELL I ÁK

www.mora.hu


h

A lovagkirályok és udvari lovagok ´´ aranykora vérben fürdo a történet folytatódik!

WWW.ATHENAEUM.HU


A tartalomból 4 Keresztury Tibor igazgatót Lafferton Kálmán kérdezi

87. Ünnepi Könyvhét

8 Születésnapi beszélgetés Csukás Istvánnal

Kell találni egy jó figurát De hát olvasni, többek között azért kell, hogy a magyar szavakat tanuljuk meg, a régi magyar szavakat is tanuljuk meg. És ezt nem lehet máskor, mint gyerekkorban, és nem lehet másképpen, mint olvasással.

14 Sultz Sándor interjúja

Jelentem Jelen

Nyilván – mint minden jó irodalmi alkotás – ezek az írások alapvetően a szeretetről és a halálról szólnak. Nekem az volt különösen érdekes, hogy a hétköznapi tragédiák és elfojtások milyen sokféleképpen jelennek meg.

6 N. Pál József könyvajánlója

Atlantisz felbukkant

Ez az a pont, ahol e könyv az Illyéssel kapcsolatos szerepre szórt vádakat is felülírhatja talán. A gyávaság, az állandó igazodási ösztön vádjairól van szó persze, ami makacsul él az értelmiségi köztudatban nemzedék óta már.

12 Ayhan Gökhan könyvajánlója Faludy György történelemkönyve

Jobb, mint bármelyik füveskönyv vagy életmódbeli tanácsokat osztogató női magazin. Olvassunk Faludyt, mert megérdemli. Mert megérdemeljük, hogy olvashassuk.

17 Reményi József Tamás könyvajánlója

A határtalan Márai persze a sorsával, a magatartásával is Végel megkerülhetetlen példája, a diktatúrákból és a csökött középosztályból, a nacionalizmusból és a fogyasztói Európából, többféle satuból az irodalomba emigráló szellemként.

ÚJ KÖNYVPIAC Az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének tagja Felelős kiadó: Lafferton Kálmán Kiadja: Lafferton és Társa Kft. Szerkesztõség: 1043 Budapest, Bocskai u. 26. Tel.: 210-9933, 210-9934, Fax: 210-9935 E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu Honlap: www.ujkonyvpiac.hu HU ISSN 1215-5551

87. Ünnepi Könyvhét – 2016. június 9–13.

2016/június új könyvpiac 3


87. Ünnepi Könyhét FOTÓ: SZILÁGYI LENKE

Idén már a 87. Ünnepi Könyvhétre és a 15. Gyermekkönyvnapokra készülődnek a könyvkiadók, hol lesznek könyvheti rendezvények országhatáron innen és túl? A hagyományainknak megfelelően még áprilisban levelet írtunk a nagyobb városok polgármestereinek, melyben

kértük

őket,

Keresztury Tibort, a könyvhét igazgatóját Lafferton Kálmán kérdezi

A budapesti programokkal egyidőben mintegy 80 településen zajlanak könyvheti rendezvények Nyíregyházától Sopronig, Pécstől Kaposvárig, Kolozsvártól Szabadkáig, Miskolctól Szegedig. Az Ünnepi Könyvhét hagyományos központi helyszínén a Vörösmarty téren, június 9–13. között 146 pavilonban 200 kiadó kínálja újdonságait. Ünnepi beszédet mond és a könyvhetet megnyitja Esterházy Péter Kossuth-díjas író.

tegyék

lehetővé, hogy településük főtere,

kulturális rendezvény, melynek ese-

indoklás és magyarázat nélkül nem

sétálóutcája 2016. június 9. és 13.

ményei a budapesti programokkal

adott a vonatkozó időszakra terü-

között a több évtizedes tradíció

egy időben mintegy 80 településen

lethasználati engedélyt. Meg kellett

szerint az idén is könyvheti ren-

zajlanak. A magyar könyvkultúra, a

értessük velük, hogy a Vörösmarty tér

dezvények helyszíne legyen. A vissza-

kortárs magyar irodalom, s az

nem egy a lehetséges helyszínek

jelzések azt mutatják, hogy ez a

olvasók, a könyvbarátok igazi, irány-

közül, hanem az Ünnepi Könyvhét

felkérő levelünk a legtöbb esetben ma

zatokon, politikán, piaci érdekellen-

évtizedek óta emblematikus hely-

már merő formalitás: a vidéki városok

téteken felülemelkedő ünnepe ez,

színe, amelynek nincs alternatívája.

éves kulturális programnaptárjában

melynek öt napja során minden arról

Ez ugyanis nem egy sörfesztivál, ami-

e nélkül is kitüntetett, állandó, ter-

szól, hogy lehet könyvek nélkül élni,

hez bárhol letehető hordók, sör-

vezett eseményként szerepel az

de nem biztos, hogy érdemes, mert

csapok és padok kellenek, hanem az

Ünnepi Könyvhét. A Budapest-cent-

szegényebb

olvasóközönség tízezrei által meg-

rikus kulturális életünk fényében nem

életünk.

lenne

nélkülük

az

szokott szimbolikus helyszín, aminek

lehet eléggé hangsúlyozni annak

Tavasszal felröppent a hír, hogy nem

számos infrastrukturális kritérium-

jelentőségét, hogy az Ünnepi Könyv-

a Vörösmarty tér ad otthont a

nak is meg kell felelnie a menekülő

hét az egész országot, mi több a teljes

központi rendezvénynek Budapes-

útvonalak biztosításától a pavilonok

magyar nyelvterületet érinti Nyíregy-

ten, megoldódott a probléma, meg-

éjjeli őrzéséig. Nem beszélve arról,

házától Sopronig, Pécstől Kaposvárig,

nyugodtak a kedélyek?

hogy nem tudnék megnevezni

Kolozsvártól Szabadkáig, Miskolctól

Izgalmas napok voltak. A főváros

Budapesten még egy olyan központi

Szegedig, hisz nincs még egy olyan

illetékes

fekvésű, tömegközlekedéssel jól

4 új könyvpiac 2016/június

bizottsága

különösebb


és Könyvterjesztők Egyesülése forráshiányból adódóan, takarékossági okokból nem vásárol külső programot és a korábbi évektől eltérően két színpad helyett egyet állít, a Vörösmarty szobor mellett. Ennek programját a felnőtt- és gyermekkiadók maguk állítják össze, a MKKE a beérkező kiadói jelentkezések, programjavaslatok nyomán csak koordinálja az időpontokat. A korábbi – általában mérsékelt érdeklődés mellett üzemelő – nagyszínpad helyén árnyékos olvasószigetet állítunk fel: egy négy megközelíthető teret, ahol közel 150

anyagi okai vannak, a szervezők

oldalról nyitott sátrat, ahol az olvasó

könyvárusító pavilon elhelyezhető. A

részéről pedig technikaiak: egy-

megpihenhet a vásárlás szünetében,

feszült napok tárgyalásai nyomán

szerűen nincs hely a rendezvény biz-

belelapozhat a katalógusba, a frissen

végül Tarlós István ígéretet tett arra,

tonságos lebonyolítása szempont-

megvett könyvbe, vagy „privátban”

hogy amíg ő Budapest főpolgár-

jából több pavilont felállítani. A

beszélgethet kedvenc szerzőjével

mestere, a Vörösmarty tér marad a

dedikáló írók száma pedig a négy nap

akár. Ettől az olvasók kényelmét szol-

könyvhét központi helyszíne.

alatt bőven meghaladja majd a

gáló változtatástól azt reméljük, hogy

pavilonokét.

kevésbé lesz zsúfolt a tér a volt

Mikor és ki fogja megnyitni a könyvhetet Pesten és vidéken? Budapesten június 9-én, csütörtökön

Milyen rendezvényekre számíthat-

nagyszínpad előtti – gyakran üres –

nak az idelátogatók?

széksorok miatt, s a színpadi prog-

16 órakor nagy örömömre Esterházy

A hagyományos könyvbemutatók,

ramok intimebb helyszínére azok

Péter, aki köztudomású betegsége

szakmai beszélgetések, felolvasással

mennek oda, akiket az adott program

ellenére fogadta el felkérésünket – e

egybekötött premierek, kisebb kon-

tényleg érdekel.

helyről is köszönöm neki. Tavaly Győr

certek és dedikálások mellett az idén

Milyen látogatottságra számítasz

volt, jövőre Debrecen lesz, az idén

is számos kreatív, interaktív program-

idén?

pedig Gyula városa az országos vidéki

mal várják a családosan kilátogatókat

Ha az időjárás is úgy akarja és a foci

megnyitó helyszíne, ahol Szabó Tibor

a gyerekkönyvkiadók. A programok

EB sem szól közbe – a magyarok

Benjámin, az Athenaeum Könyvkiadó

regisztrálása most zajlik, de annyit

szerencsére csak a könyvhét záró-

gyulai származású főszerkesztője

már most bátran kijelenthetek, hogy

napja után játszanak –, alighanem

mond ünnepi beszédet, a MKKE-t

érdemes lesz minden korosztálynak a

több tízezren fognak az idén kiláto-

pedig Katona Ildikó elnökségi tag

Vörösmarty térre kilátogatnia. A

gatni, minden nap megtöltve a

képviseli.

könyvesek hagyományos éjszakáján

Vörösmarty teret: a kiadók roppant

Hány kiadó mutatja be újdonságait,

pedig szombaton este DjArab szolgál-

gazdag könyvheti kínálatának is-

s hány író készül dedikálni könyveit

tatja a hetvenes-nyolcvanas-kilenc-

meretében ez nagy biztonsággal

a Vörösmarty téren?

venes évek zenéiből összeállított talp-

kijelenthető. Az áprilisi Budapesti

alávalót.

Nemzetközi Könyvfesztivál het-

A közel 150 könyvárusító pavilon valójában ennél több résztvevő

Úgy tudom, kisebb rendezésbeli vál-

venezres látogatottsága is bebizo-

kiadót takar, hiszen jó páran „társbér-

tozásokra is sor kerül a központi ren-

nyította, hogy a rendkívül igényes, jó

letben” mutatják be újdonságaikat,

dezvényen, mondanál néhányat

minőségérzékű magyar olvasókö-

vagyis közösen bérelnek standot.

ezek közül?

zönségre minden körülmények kö-

Ennek egyrészt – a kiadók felől –

Az idei évben a Magyar Könyvkiadók

zött lehet számítani. 2016/június új könyvpiac 5


Atlantisz felbukkant N. Pál József könyvajánlója Atlantisz sorsára jutottunk Illyés Gyula: Naplójegyzetek 1956–1957 Szerkesztette: Illyés Mária Jegyzetek: Horváth István

Magyar Művészeti Akadémia – Magyar Szemle, 2016, 261 oldal, 4600 Ft

lerúgni nem elegáns dolog, s ezt az

Emlékszem, amikor Illyés Gyula – végül nyolckötetnyi – Naplójegyzetek-sorozatának első darabjai a nyolcvanas évek második felében megjelentek, többen gyanakodni kezdtek: vajha teljesnek tekinthető-e az egész, avagy több „kényesebb” részlet, ismert személyekre utaló fordulat, esetleg a szerkesztői szándék áldozatául eshetett.

„íratlan szabályt” a könyvek gondozó-

gyar történelemhez kötődő lélek épp

néhány elírást találtam – magyarázó,

ja – Illyés Gyuláné – tapintatosan be is

ekkor ne írt volna! –, később, a meg-

értelmező jegyzetanyag, meg hu-

tartotta esetleg. Ez utóbbi „gyanút”

torlás idején megsemmisíthette, hisz

szonhat, eddig részben közöletlen

konkrétan hallottam, innen is, onnan

a számonkérés, a házkutatás esélye az

dokumentum-értékű

is, volt-e alapja, nem tudom, ám

ő feje felett is ott lebegett. Vagy úgy

(mindez Horváth István munkája),

abban biztos vagyok, hogy a második

elrejthette – mint az Egy mon-

továbbá számos fotó társul, hogy e jó

kötet – az 1946–1960 közti feljegyzé-

dat…kéziratát 1950 táján még –, hogy

három hónap teljes és egyedi króniká-

seket közölte – olvastán meggyőző-

már a felesége sem tudja, hol lehet.

jaként is olvasható a könyv.

Mert például Aczél György, az Illyéssel fölöttébb ambivalens viszonyban lévő kulturális hatalmasság is élt akkor még, élete utolsó két esztendejében – 1989 és 1991 közt – meg már „döglött oroszlánnak” számított, akibe be-

„függelék”

désemmé lett: innen, az 1956 októbe-

Most – az Illyés Mária jegyezte

Illyés nem hagyományos – amo-

réről, novemberéről beszélő, illetve

előszó szerint 2014 áprilisában – elő-

lyan Fodor András-féle – naplót írt

nem beszélő résznél hiányoznia kell

került. Muszáj hinni, hogy így igaz,

általában, nem a vele és környezeté-

„valaminek”. Október 24-ét, a Miskol-

hisz ha korábban megvan, 1989 óta

ben történt eseményeket jegyezte le

con töltött napokat idézte pár sor („El

bármikor közölhették volna, s a jó

napra nap, ám az október 23. és no-

vagyunk vágva Pesttől”), aztán 1957

kétesztendei munka is kellett ahhoz,

vember 4. közti időben ezt tette

májusáig semmi. Nem csodálkoztam

hogy ilyen, a forradalom históriáját –

mégis. Hogy történelmi napokat él,

persze – 1987-et írtunk, a forradalom

nemkülönben az illyési személyiség

tudta menten, a szellem aktív embe-

nyílt emlegetése tilos volt akkor –, s a

és alkotásmód természetrajzát – is

reként mindenütt jelen volt, ahol

magyarázat kézenfekvőnek tetszhe-

gazdagító kötetté legyen az egész.

jelen lehetett, idő az írásra alig

tett. Ha írt is feljegyzéseket ebben az

1956. október 23. és 1957. január 31.

maradhatott. Nem is lejegyzések

időben a költő – nehéz volt elképzel-

közt születtek e feljegyzések (egy-két

ezek, emlékeztetők inkább, többször

ni, hogy a minden idegszálával a ma-

nap kimaradt), amihez oly alapos –

egy-két szavas mondatok csupán

6 új könyvpiac 2016/június


(„Tovább a Baross utcáig. Lövések. Futás. Laci el. Vissza a Nemzetibe. Beszéd.”), amik nemcsak a pillanat zaklatott dramaturgiájáról, de a „krónikás” felgyúlt reményeiről, egyben az illyési alkatról is tanúskodnak. Aki e szavakat írta, a későbbi „kidolgozás” hitében élt, ez akár filológiailag is tetten érhető. „Idézni végig, mert én nem ismerem” – írja a rádió stílustörő slágerén méltatlankodva

remény és az aggodalom célkereszt-

vagyok a további hiszékenységre.

például október 27-én, ne legyen hát

jében, miként az a november 3-án

Kifogyhatatlannak érzett hiszékeny-

kétségünk: a „fogyhatatlan jóhisze-

kelt, a világ íróihoz címzett kiáltvány

ségem […] kimerülőben” – írja,

műségtől” megérintetten élt a költő

is („a ti ügyetekben is szólok, a tigris

„városszerte dermedt levertség”, így

akkor, s veszélyérzetét megőrizve is a

karmába esett énekesmadár tán utol-

Nagy Imréék elhurcolása hírének

csoda tartósságában reménykedett.

só sikolyával”), amit Tildy Zoltán –

vételekor, „soha ennyi szorongást,

diplomáciai meggondolásból – nem

félelmet” mondja eztán, miközben a

engedett a rádió nyilvánossága elé.

forradalmat vádló zsigeri félelmekkel

„Tiszta-egű október végi napokról”, másutt, már november 11-én, a forradalom „páratlan erkölcsi ere-

Tudjuk, másnap hajnalban ágyú-

jéről”, az önfeláldozás csodájáról ír, s

dörgésre ébredt Budapest, a függet-

Ez az a pont, ahol e könyv az

a robbanás előkészítetlenségét, ösz-

lenségről szőtt álomnak vége lett, s

Illyéssel kapcsolatos szerepre szórt

tönösségét, „fókusznélküliségét” is

depresszió hullt azokra is, akik nem

vádakat is felülírhatja talán. A gyá-

többször hozza szóba. A Németh

hitték – mert még hetekig nem hihet-

vaság, az állandó igazodási ösztön

László emlegette „vezér nélküli for-

ték –, hogy minden, amiért felkelt itt a

vádjairól van szó persze, ami maka-

radalom” gondolatára hajaznak e

nép, elveszett. E rész már nem

csul él az értelmiségi köztudatban

sorok, amik a forradalom ideológiai-

„emlékeztető”, hanem a döbbenet

nemzedék óta már. Mert olyan szel-

politológiai

túli

rögzítése inkább, krónika ugyan, de

lem reflexióit, meditatív sorait olvas-

mélyrétegét a leghívebben fejezték ki

számvetés is, a mentés esélyéért való

hatjuk itt, aki a történelem szorítá-

talán, s a lélek ama összetett álla-

kiállás mozzanatainak tanúsítványa, s

sában is mindent megtett, ami meg-

potáról is vallanak, ami a remény és a

a „bevégeztetett” tapasztalatának

tehető volt, s aki ama felfénylő pil-

veszélytudat szorításáról beszél ne-

tudomásulvételi folyamata egyben.

lanat igézetét őrizte eztán is tovább,

künk, s ami a nemzeti gondolat mind-

Számbavehetetlen, mi mindennek

ha a konszolidált kádári időben nem

két – így vagy úgy – Adyt követő

volt cselekvő részese Illyés Gyula

volt ez nyilvánvaló mindenkinek,

huszadik századi óriásának sajátja

ekkor. Írószövetség, Petőfi Párt,

akkor is. Reményeit, „ahogy lehet”

volt. Figyeljünk a részletekre. Bár a

kibontakozási tervezetek, az új rend

magatartását a forradalom népi és

jelenetet a napló nem említi, tudott,

embereivel, a szovjet városparancs-

nemzeti tapasztalata tartotta épen,

hogy az írószövetség november 2-i

nokkal való tárgyalás, cikk-tervezetek

amikor a „szélárnyék” lehetőségeiről

gyűlésén a vádak, s az „ingyen stand”

(a Visszautasított könnyek címűt olvas-

beszélt későbben, vagy amikor Aczélt,

körüli tolakodás közepette (a Vas

ni ma is torokszorítóan tanulságos),

Kádárt fogadta a lakásán, akkor is.

megyei parasztok háromszáz barom-

no meg a Tamási Áron fogalmazta

Azért, hogy ama „csodát” amelyben ő

fit küldtek az íróknak) Illyés ilyenfor-

Gond és hitvallás születése, ami mind-

bízott, időközben elfeledtük, s hogy

mán szólt: „holnap talán egy temető

mind

„második

1989-hez nem Szent István, de nem is

az ország, s mi úgy viselkedünk, mint

részének” – utóvédharcának? – a

Kossuth Lajos, hanem Kádár János

a nagyidai cigányok”! Az empátia, a

históriájához tartozik. S a remény

népe érkezett, nem Illyés Gyula volt a

felelősség szavai voltak ezek, a

vesztének a krónikája is ez. „Fáradt

felelős!

okoskodásokon

a

forradalom

szemben is kiáll minduntalan.

2016/június új könyvpiac 7


Kell találni egy jó figurát Születésnapi beszélgetés Csukás Istvánnal A költőt, írót Lovász Andrea kérdezi

A születésnapi jókívánságokhoz a

kiadóm egy-egy felnőtt könyvet min-

sejteti, hogy lesz még folytatása a

Könyvmolyképző Kiadó három

dig mellétesz az Ünnepi Könyvhétre

kalandoknak. Valóban lesz?

újonnan megjelenő kötettel is hoz-

megjelenő könyvekhez.

Valóban lesz. Aki ismeri az összes

zájárul: egy Mirr-Murr történettel,

Szinte hihetetlen, de Mirr-Murr

Mirr-Murr történetet, az sejtheti, és

egy meseválogatással és egy fel-

több mint negyven éves. Hogy érzi

várja is. Úgy tűnik, a sorozatot négy

nőtt verseket tartalmazó kötettel.

magát a mai gyerekek között?

vagy öt kötetesre tervezi a kiadó.

Van bármiféle cezúra a felnőt-

Milyen a felnőtt Mirr-Murr, felnőtt-

Egyszer, évekkel ezelőtt már megje-

teknek és a gyerekeknek író Csukás

e egyáltalán?

lent egy összegyűjtött változat, ezt

Istvánok között?

A Foky Ottó rendezte Mirr-Murr báb-

most szétbontottuk. A legelső kiadá-

A kiadó a szerelmes verseket, az

filmsorozat volt az első ilyen a magyar

sok könyvenként, azaz címenként

Évszakom a szerelem könyvet szánta

televízióban, ötvenkét rész készült

jelentek meg, ehhez a könyvsorozat-

születésnapi ajándéknak. Azért jó ez,

belőle. Tehát a kandúr rögtön óriási

hoz később hozzácsapódott még két

mert eddig is párhuzamosan igyeke-

hírveréssel érkezett az olvasóközön-

történet, a Kelekótya kandúrok, a

zett megjelentetni a gyerekeknek

séghez. A könyvek és a bábfilmek

másik pedig egy nagyon érdekes

szóló könyveimet és a felnőtteknek

útját is figyelembe véve azt látom, és

könyv, a Mirr Murr nyomoz Budapes-

szóló verseimet, prózáimat. Örülök

talán a gyerekek is megerősítik, hogy

ten. Mivel mindegyikben Mirr-Murr

neki, mert világos számomra is, hogy

Mirr-Murr nem öregszik. Mégpedig

és barátai a főszereplők, úgy gondol-

sokkal jobban ismernek a mesék

azért nem öregszik, mert a mese örök.

tuk, hogy ebből egy szép sorozatot

miatt. Ennek egyszerű a magyarázata:

A mese pedig azért örök, mert a

lehet csinálni. Tehát tessék várni!

amíg egy verseskönyv két-háromezer

közönsége is örök. Amíg gyerekek

A gyerekirodalomban is észreve-

példányban jelenik meg, egy mesés-

vannak, addig mese is lesz, és a

hetők mindenféle trendek, divat-

könyv, főleg akkor, ha televíziós fel-

gyerekek sem változnak lényegesen,

áramlatok. Mennyire érzi fontos-

dolgozás is készül belőle, milliós

alapállásuk örök. Mert mi a gyerek

nak, hogy kövesse ezeket?

példányszámot ér el. Ugyanakkor

viszonya a világhoz? Meg akarja

Azt tartom fontosnak, és örömmel

nincs bennem két ember, aki irigy-

ismerni, és meg akarja hódítani, és

állapítom meg, hogy egy kicsit reflek-

kedik egymásra. Ugyanazt az idegpá-

ebben segít többek között a mese is.

torfénybe került a gyerekirodalom,

lyát koptatom, és ugyanazzal a tehet-

A már ismert szövegváltozatokhoz

másrészt még ennél is fontosabb,

séggel igyekszem mind a kettőt

képest az Oriza-Triznyák mese egy

hogy fiatalok, tehetséges írók kedvet

csinálni, úgyhogy ezért öröm, hogy a

ráadás fejezettel egészül ki. Ez azt

kaptak ahhoz, hogy ezt műveljék. Ez

8 új könyvpiac 2016/június


nagy öröm, mert akkor lesz jó, és

visszaélnek, ami egy kicsit is gyenge,

val makogó majom lesz belőle.

akkor lesz igazi a gyerekirodalom, ha

ahhoz hozzáteszik, hogy modern, és

Egyik versében azt írja, hogy

azt tehetséges emberek írják. Az,

akkor talán erősebb lesz – szó sincs

Negyven felé a költő már „rágom-

hogy különböző stílusok léteznek,

róla. Semmi nincsen, ami gyorsabban

bolja a télikabátot / a szárnyára, a

technikai újdonságokkal megtűzdelt

elavulna, mint az úgynevezett mo-

lapockája fölött”. Hogyan érzi,

szövegek, az érdekesnek érdekes, de a

dern és aktuális. Ugyanakkor nagyon

mennyire komolyodott Csukás

lényegen nem változtat. A lényeg

figyelek a gyerekek nyelvére, a gyere-

István most, nyolcvan felé?

mindig az, hogy jól kell írni. Ehhez

Kosztolányinak van erre egy szép

most rögtön hozzá kell tennem, hogy

párhuzamos verse: „Itthon vagyok itt

úgy kell írni, mint a felnőtteknek, csak

e világban / S már nem vagyok otthon

egy kicsit jobban. Mégpedig azért,

az égben.” Ez a gondolat nagyon

mert a gyerekek érzékenyebb közön-

találó: az ifjonti eget ostromló

ség, az irodalom szinte szó szerint

szárnyalás, hév, mámor nálam is eset-

épül be a fejükbe, a lelkükbe, az

leg gyalogol egy kicsit most már, de

életükbe, főleg a versek. Semmi baj az

semmi baj, mert attól még a költészet

irányzatokkal, a jó gyerekirodalom

költészet ma-

elbír bármiféle irányzatot.

rad, a vers

Egyáltalán kell-e mindenről be-

meg vers.

szélni a gyerekeknek?

Milyen köte-

Nem. Ez egy fontos dolog: a probléma

tet kívánna

legyen a felnőttek gondja, mint ahogy

magának a

a megoldás is legyen a felnőtteké.

90. születés-

Rengeteg probléma van, de ez sem-

napjára?

miképpen sem tartozik a gyerekekre.

Ha

válaszlehet,

Ugyanakkor van egy műfaji kérdés, az

kek felfogóképességé-

tani

úgynevezett oktató segédkönyveké,

nek a frissességére. Na-

egy érdekes

mi úgy hívtuk, ismeretterjesztő köny-

gyon sok mindent tud-

könyv lenne, ami regény is,

vek. Ez egy létező vonulat az irodalmi

nak ők a világból, és a

önéletrajz is. Meg is teszek

műalkotások mellett. Ezeket ugyan

nyelvükre is nagyon kell

érte mindent, elkezdtem

hozzáértő, okos ember írják, de nem

figyelni, mert a gyerekek

már vázlatokat készítek hoz-

ártana, ha kicsit „mesélős” nyelven

nyelvalkotó zsenik is. A másik kér-

zá: valahogy próbálom megidézni

írnák, az igazi az lenne, ha írók írnák

déskör pedig a nyelvhasználaté:

meg felidézni azt a fiatalembert, aki

ezeket a szövegeket is. A mesének

sokan panaszkodnak a régi köny-

voltam, aki tizennyolc éves korában

azonban ennél sokrétűbb célja és

vekre, hogy régies a nyelvük, ez pedig

följött Budapestre, és már útközben,

feladata van – de ez is belefér.

nehéz a gyerekeknek. De hát olvasni,

a vonaton, sőt még hamarabb,

Miről írna szívesen most mesét?

többek között azért kell, hogy a ma-

elhatározta, hogy költő lesz.

Egyáltalán lehet-e, kell-e aktuális

gyar szavakat tanuljuk meg, a régi

témákhoz igazítani az írást?

magyar szavakat is tanuljuk meg. És

Én úgy írok, hogy kitalálom a törté-

ezt nem lehet máskor, mint gyerek-

netet, de azt mindig egy-egy jó figura

korban, és nem lehet másképpen,

hordozza. Először is kell találni egy jó

mint olvasással. Tehát szó sincs arról,

figurát, egy elátkozott fagylaltost

hogy átírjuk a régi könyveket. Ha egy

vagy egy macskát vagy ilyesmit. Az

gyerek nem tanulja meg ezeket a régi

aktualizálást meg a modern szót nem

szavakat is, akár népmesékből, akár

nagyon szeretem, mert ezzel sokszor

Gárdonyiból, akkor egy 100-150 szó-


New Yorkba zárva Bruck Andrással beszélget Szepesi Dóra Emigráció és idegenség, szerelem és kiégés, identitás és

megindul fölfelé. Sokat segít, ha valakinek van konkrét célja. Ez

arcvesztés a lebilincselő regény témája, amelynek főszerelője

az ország a szabadságban született és szabadság köré épült:

maga az író, Bruck András. A mű húsz év után újra megjelenik.

egyenlők vagyunk, hagyjuk egymást békén, ne vájkáljunk egy-

Semmit nem veszített aktualitásából, ez érdekes!

más múltjában, ide azért jöttünk, hogy boldoguljon mindenki.

Magam is kíváncsi voltam, rá, hogy mennyire maradt friss. Az

Nagyon sok mindenben előttünk járnak. Nem egy normális or-

elmúlt egy-két évben fél tucat emberrel beszéltem, akik csak most

szág, más planéta. Aki gyűlöli, gyűlöli, aki szereti, szereti, az én köny-

találkoztak a könyvvel, és azt mondták, ez egy ma is élő, működő

vem arról szól, hogy nekem mitől volt nagyon nehéz túlélnem.

könyv, nagy élvezettel olvasták. Mi lehet a siker titka?

A szabadság megélése lehet, hogy azért is nehéz, mert a múltat cipelik magukkal az emberek? Mindenki lezárt valamit…

Mindenkit érdekelnek az emberi sorsok, és minél bizarrabb

Vagy nem zárta le. Mint például én. A szerelmi ügy, ahogy Ávéra

helyzetbe kerül a főhős, minél mélyebbre megy a vele történtek

visszagondolok, az egy az egyben úgy történt. A múlt nagy

boncolgatásában, annál közelebb kerül az olvasóhoz. A regény-

kolonc, minél előbb meg tudunk tőle szabadulni, annál köny-

ben egy magányos, ráadásul magyar ember elkerül New Yorkba,

nyebben kezdünk a szabadságban élni, repülni. Akkor a te egyéni

szinte véletlenül; túléli, nem éli túl, boldogul, nem boldogul, mit

szabadságod elkezd fölzárkózni azokhoz a szabadság kínálta dol-

csinál abban az őrületben? Maga New York is érdekes, minden-

gokhoz, amiket ez az ország nyújthat.

kinek van róla valami elképzelése, koncepciója.

A főszereplők egy ortodox zsidó negyedben kapnak szállást.

Arról is képet kapunk, hogy az a sokféle nemzetiségű ember,

Erről azt írja, hogy ezek a negyedek New York többi részéhez

aki ott összejön, vajon mit tud kezdeni a szabadsággal?

képest oázisok a pokol közepén…

Először is a nagy szabadságban megpróbál túlélni, papírokat

Véletlenül, egy hirdetés útján ott találtuk magunkat New York

szerezni, amik a jelenlétét stabillá teszik. Viszont az amerikai

ortodox negyedének a központjában. Ez egy kis város a maga

típusú szabadság része, hogy akkor sincs semmi, ha nincs papírod.

szabályaival, etikettjével, életformájával – végtelenül más és

A szabadsággal mit kezd kint egy magyar? Annyira más dimenzió,

nyugodt ott az élet.

olyan más méret! New Yorkban idegennek lenni katartikus érzés.

A könyvben van egy másik regény is, amit a főhős ennek a

Egyrészt, mert a világ minden tájáról vannak ott, és mindenki egy-

bizonyos Ms. Lungnak a történetéből elkezd írni, aki túlélte

formán kezdte. Van egy közös sors, de van saját sors is, amit az

Auschwitzot.

egyén hol félelmetesnek, hol kilátástalannak él át, hol a legkisebb

Az is igaz történet, regény a regényben. Az a regény soha nem

reménybe belekapaszkodik. Ha pedig beindulnak a dolgai, hirte-

készült el, de mindig foglalkoztatott, és amikor a saját amerikai

len megérti, hogy miért nevezik az Egyesült Államokat a korlátlan

életemet végül meg tudtam írni, úgy döntöttem, beleillesztem

lehetőségek hazájának. Egy vadidegen ember, még nyelvtudás

ezt a történetet is. Úgy éreztem, ennyivel tartozom neki meg

nélkül is azt érezheti, ki fognak körülötte simulni a dolgok, és

magamnak is.


Felperzselt ország Ungvári Tamást kérdezi Szepesi Dóra Legújabb könyvében 1944–45 fordulójának egyes eseményeit,

hogy könyvében nem csak a ténytörténetet vizsgálja. Arra

majd távlatát bontja ki a kortársak feljegyzései és emlékiratai

utalt ezzel, hogy érdemes egy emelkedettebb szempontból is

alapján. A nagy sorsfordulót naplók, korabeli feljegyzések, az

rátekinteni a történelemre?

esemény közelében született reflexiók nyomán rajzolta meg.

A történelem angyala romokat és emlékeket hagy maga mögött.

Műve rendkívüli dokumentumokon alapul. Hogyan született

Két könyvemben is foglalkoztam ezzel a gonddal. A feledés és az

a könyv?

emlékezés enciklopédiái sikeres műveim voltak.

Az irodalomtörténész forrásokból dolgozik. A könyvem érveit

A könyv szerkezete hármas pilléren nyugszik. Melyek ezek?

háromszázötven hivatkozás támasztja alá. Sok olvasói órát

Mondhatnám azt is, hogy az időnek három vektora van, múlt,

emésztett fel megírásának előkészítése. Kivált, hogy szándékom

jelen és jövő. Az én könyvem a félmúlt térképét kínálja. Első har-

szerint olvasmányos művet faragtam a súlyos témából.

madában a Trianon utáni kor szellemi térképét rajzolom irodalmi

Az előszóban írja, hogy nemcsak a háború végének tény-

emlékek nyomán. A második harmad a fordulópontot,

történetét, hanem lelkiállapotát is szerette volna megrajzolni.

elemésztett időt, a vészkorszakot mintázza, azokkal, akiktől

Hogyan lehetséges ez?

ellopták az időt: Szerb Antallal, Sárközi Györggyel. Aztán jönnek a

A történelem nagy léptékben halad. Ahhoz, hogy eljussunk a saját

túlélők a kölcsönkapott idővel. Aki a háborút túlélte valójában

időnkhöz, megfejtésre vár a továbbélő múlt. Ezt a múltat pedig az

többször is meghalt s úgy támadt fel. Ahogyan Radnóti mondta:

emlékezetünk lopja be a jelenbe. Én nem azt próbáltam megírni,

beleisznak poharunkba az áldozatok. Én úgy szerkesztettem a

milyen volt a múlt, hanem mi maradt meg belőle, s milyen kód

könyvemet, hogy a fejezetek átköszönnek egymásnak. Sárközi

szerint megfejthető, – mit ítélt feledésre az emlékezetpolitika, s

árnya például ott kísért Illyésnél, Szerb Antal Szabó Lőrincnél.

mit emelt ki a tegnapból. A jelen félelmes fegyvere az em-

Örülnék, ha lenne olvasóm, aki zenedarabként fogyasztja a

lékezetpolitika. Tetszik neked Wass Albert? Megmondom ki vagy.

soraimat: a dallamok egymást ölelik, az alakok a történelem

Szerepel a kötetben többek között Füst Milán, Nemes Nagy

szellemének számolnak el.

Ágnes, Sárközi György, Szerb Antal és Szép Ernő. Miért fordult

Ön a Könyvjelző című műsorában az ATV-ben, könyveket

a klasszikusokhoz?

ajánl, írókkal beszélget. Legutóbb Fahidi Évával készített

Én akkor kezdtem olvasni őket, amikor még nem voltak klassziku-

interjút, aki átélte Európa legnagyobb közös traumáját,

sok – ezek a kortársaim. Szerb Antal és Sárközi György kivételével

kortárs szemtanú, író, a holokauszt túlélője, és a Dolgok lelke

minden hősömet személyesen ismertem.

című könyvében ugyancsak a dolgok szellemi-lelki dimen-

Figyelemreméltó a könyv mottója: egy Walter Benjamin-

zióját ragadja meg. Mi a véleménye erről?

idézet, amely Klee képéről, az Angelus Novus-ról szól. Ilyen

Fahidi Éva élő csoda, aki elbeszélhette a halálát az élőknek.

lehet a történelem angyala – írja. A képet is megnéztem, és a

Akinek a családját kiirtották csakugyan hírmondónak jár közöt-

szöveggel együtt nagyon megragadott; szinte megelőlegezi,

tünk. Ez az a bizonyos emlékezés, amiről a könyveimet írom.


Ayhan Gökhan

Faludy György történelemkönyve Faludy György: Versek 1926–1956

hatni, Faludy György volt a recski tábor Tinódi Lantos Sebestyénje.

Eseményszámba megy, és figyelmet érdemlő, hogy az

Faludyt többször az a vád érte, (a halála után nem sokkal

Alexandra Kiadó jóvoltából megjelent Faludy György összes

például) hogy rímei helyenként ügyetlenek, egyáltalán, hol

valaha írt verseinek gyűjteménye. A legendás költőfe-

egy kis Szabó Lőrinc, hol egyéb költők bújnak meg a sorok

jedelem lírai életműve immár teljes tehát. Útjára indul

mögött. A vádak lehetnek esztétikai megalapozottságúak,

megint a legenda.

lehetnek a steril irodalomnak elkötelezett kánongyárosok

Sokat elárul, hogy Faludy György verseit szinte lehetetlen

hideg véleményei, de pont igazságosak lehetnek a legkevés-

a költő személyiségének kiiktatásával olvasni. Aki valaha

bé, elég csak utánajárni, milyen tiszteletnek és érdeklődés-

hallotta őt, soha nem felejti el. A hangja halhatatlan.

nek örvendett Faludy Magyarországon, nem ragozom

Mesélőket meghazudtoló hangja, történetfűzései, remek

tovább, számát tekintve nem elhanyagolható olvasó – és

emlékezőtehetsége újabb élményt nyújt a versek mellett.

rajongótábor alakult ki körülötte.

Momentán nehéz Faludy-verset Faludy hangja nélkül olvas-

Mármost egy költőnek az-e a jobb, ha az irodalom-

ni. Nyilvánvaló, sokan jobban ismerik jellegzetes fejmozdu-

történet teszi-e őt méltó vagy ép méltatlan, esetleg a süly-

latát, mint a verseit. Aki híján van az utóbbinak, most szépen

lyesztőt idéző helyre, vagy az olvasó él ezzel a lehetőséggel,

bepótolhatja a mulasztását.

mindenki döntse el magában. Demény Péter költő frissen

Az első kötet betekintést nyújt a fiatalkori versek erotikus

megjelent, Portrévázlatok című könyvéből a Faludyra

felütéseket nem mellőző világába, és a méltán elhíresült, a

vonatkozó, kérdő-állításokkal joggal érthetünk egyet:

Faludynak hírnevet és botrányt szerző Villon-átköltések is

„Néhányan azt mondják, nem költő, de kell-e költőbb, mint

hiánytalanul fellelhetőek ebben. Látlelet az ötvenes évek

a Michelangelo utolsó imája, a Zsoldosdal vagy a villonok

barátságtalan hangulatából, hogy a Szabad Nép 1957-es, a

szerzője? Kell-e köl-

rosszindulatot nem megspóroló cikkében rövid, de annál

tőbb, mint aki a Jegyze-

elmarasztalóbb cikket közöl a Faludy-féle Villon-fordítá-

tek az esőerdőbent írta?”

sokról. „Francia vagyok Páris városából, / mely lábam alatt a

Faludy György vi-

piszkos mélybe vész, / s most méterhosszan lógok egy faág-

lágjáró,

ról, / és nyakamon érzem, hogy seggem míly nehéz.”

megszégyenítő fülledt

trópusokat

Faludy mindenre figyel, ahogy mondani szokás,

erotikájú, a melankóli-

költőként rajta tartja a történelem számára nem mindig,

ában is metafizikai

jobbára soha nem kedvezően lüktető ütőerén a kezét.

derűvel megáldott, sza-

Szerelem, szexualitás, történelmi ki- és áttekintés, bármi

badságban és diktatú-

ragadja meg, verssé válik hamar. Az Andrássy út hatvanban

rában íródott versei nyá-

történteket, illetve a recski időszakot feldolgozó, ott, a

ri nap sütötte beach.

helyszínen, fejben rögzített és csupán később leírt versei kortanulságnak, dokumentumverseknek sem utolsók, mond12 új könyvpiac 2016/június

Vétek lenne nem menni rá.


FOTÓ: ALEXANDRA

Faludy György: Versek 1956–2006

A rendszerváltás környékén keletkezett versek szkeptikus éleslátása felett hüledezik az olvasó, amennyire

Faludy a halála előtt néhány évvel egy vele készített tévéin-

Faludy civilként csak átélte a politikát, annyira kialakult

terjúban felolvasta az utolsó feleségének írt, kronológiailag

benne egy egyedi világlátás, és ez a verseiben is hangsúlyos

az életműben is majdnem az utolsó helyre tehető versét.

szerepet kap. Az új politikai elit megalakulása nem igazán

Olvasás után hosszan a kamerába nézett, megfontoltan

tölti el lelkesedéssel, majd a kilencvenes évek közepétől ezt

figyelt, majd azt kérdezte: Milyen volt a vers, tetszett-e? Az

a rá jellemző (derűs) pesszimizmust globálisan is kiterjeszti,

ilyen őszinte szerénység is szerethetővé tette Faludyt.

aggodalmát fejezve ki a természet pusztítása és az atom-

Hozzátartozott, mint a recski táborban tanúsított bátorsága,

hatalmak megerősödése iránt. „Húsz év, s elfogy az ózon.

soha-nem-félelme.

Rákot kap, aki kint jár. / Tízmilliárdan lesznek, de nem lesz

Az 1956-tól kezdődő időszak versei között ott találjuk a bámulatosan nagy Faludy-verset, az 1956, te csillag címűt.

enni mit már. / Gaz sem nő búza helyett. Az erdő megrohad.” Írta 1994-ben.

Aztán ott az újabb nehézségekből kikecmergő költő, hol a

Nem mellékesen Faludy beszél a halálról is, ha már,

felesége haláláról ír, hol az újabb utazásokról, diktá-

anélkül, hogy komoly félelem lenne a verseiben. Faludy tár-

torokról, az emigráció tapasztalatairól. Megyünk ki az

gya a halálnak és a halál is tárgy Faludynak. Költői anyag.

időből, de hogy hogy nem, valamelyest megyünk bele szépen.

Nem állítok nagyot, ha azt állítom épp, hogy Faludy György versei segítenek a megértésben. A huszadik századi

Faludy a műveltségével sehol nem kérkedik, nem is állna

magyar és európai történelem megértésében. Nem kevésbé

jól neki, használati tárgyként tart rá igényt, esztétikai

tarthat számot az életmű

adalékanyagként él vele a verseiben. Műveltsége és

azok érdeklődésre, akik a

helyzetéből következő világpolgári attitűdje lehetővé tette,

szerelem nehézségeire és

hogy a zsidó és keresztény vallásokon és filozófiai elveken túl

limonádés könnyűségeire

mindenféle filozófiai nézetet a magáévá tegyen, nem külön-

kíváncsiak. Jobb, mint bár-

ben az olvasó csodálatára és elismerésére. Szeretjük az

melyik füveskönyv vagy

ideákat tükröztető Faludyt, aki még öregkori verseiből sem

életmódbeli tanácsokat

mellőzi a testi szenvedély filozófiai tanúságait, és ugyanaz a

osztogató női magazin.

szenvedély fejeződik ki nála idős korában, mint fiatalon.

Olvassunk Faludyt, mert

Szeretjük ezt a Faludyt is, akiről több forrásból tudni véljük,

megérdemli. Mert megér-

hogy nem a magyarországi idősek hétköznapjait élte. „Csak

demeljük, hogy olvas-

a testem.” Rá ez kétszeresen érvényes.

hassuk. 2016/június új könyvpiac 13


Jelentem Jelen Sultz Sándor interjúja a novelláskötet válogatóival Jelen! Kortárs ifjúsági novellák Móra-JAK, 2016, 160 oldal, 2499 Ft

Dávid Ádám (a Móra Könyvkiadó szerkesztője) és Gaborják Ádám (a JAK elnöke) ötletének köszönhetően fontos irodalmi pályázat, majd izgalmas antológia született Jelen! címmel. A pályázat céljáról és eredményéről a kötet

nalig tartó táncos, drogozós bulikról és zűrös családi viszonyokról is. G. Á.: Nyilván – mint minden jó irodalmi alkotás – ezek az írások alap-

előszavából idézünk.: „Mit jelent számodra a jelen? Az iskolai névsorolvasást? Azt,

vetően a szeretetről és a halálról szól-

ami itt és most történik veled? A kedvenc romkocsmádat? Vagy valami egészen mást?”

nak. Nekem az volt különösen érde-

Ezekkel a zavarba ejtő kérdésekkel szólítottuk meg a kötet szerzőinek többségét, amikor meghirdettük a Jelen! ifjúsági novellaíró pályázatot. Fontosnak tartottuk, hogy a többkötetes harmincasok mellett megszólalási lehetőséget kapjanak pályakezdő huszonévesek is. A pályázat első három helyezettje (Nagy Ildikó Noémi, Molnár T. Eszter, Falussy Móric) mellett olyan szerzőket is beválogattunk a kötetbe, akikre továbbra is mindenképp érdemes figyelni (Acsai Roland, Béres Tamás, Garaczi

kes, hogy a hétköznapi tragédiák és elfojtások milyen sokféleképpen jelennek meg. Az igazi horror az iskolában és a családban zajlik. Miként kerülnek elő a novellákban bizonyos határszituációk (halál, bűn, kudarc, elmúlás)? G. Á.: Leginkább a hétköznapi hely-

Zoltán, Gáspár-Singer Anna, Magyar-Nagy Mariann, Majoros Nóra, Sulyok Rozi,

zetekben. Például a szülők elvesz-

Véssey Miklós). A pályázati kiírás szellemében megkerestünk további hat ismert

tésében és az azt követő gyászmun-

szerzőt (Bencsik Orsolya, Dragomán György, Kalapos Éva Veronika, Krusovszky Dénes, Mán-Várhegyi Réka, Potozky László), hogy egy-egy korábban megjelent szövegük szintén bekerülhessen az antológiába. Így alakult ki a végleges névsor.

kában, ahogy azt Béres Tamás vagy Véssey Miklós írásában láthatjuk. Alapvetően ez a realisztikusság jellemző a kötet egészére. Szerintem

A kötetben szereplő tizenhét írás

laló szövegeiből mégis kirajzolódik a

nem az a kérdés, hogy nyomasztó-e

alapján hogyan jellemezhető a

mai kamaszok ellentmondásos, de

az a világ, inkább azt kéne átgondolni,

Jelen! generációja?

annál izgalmasabb világa. Szinte min-

hogy miért. A novellák érzékenyen

Gaborják Ádám: A tizenhét szerző és

den novellában előkerülnek próbára

mondanak is valamit erre a problé-

szöveg azért elég különböző, nehezen

tett barátságok meg szövevényes

mafelvetésre, de az igazi választ az

lehetne egy generációként beszélni

szerelmi ügyek, iskolai szívások, a

olvasónak kell megadnia.

róluk.

dögunalmas tanévnyitótól a kabát-

D. Á.: Ezek a határhelyzetek áttétele-

Dávid Ádám: Miközben a pályakezdő

szaggató zsilettpengén át az igazság-

sen kerülnek bele a novellákba, és

és befutott írók friss hangon megszó-

talan kirúgásig. De olvashatunk haj-

amit a tizenéves hősök kudarcként

14 új könyvpiac 2016/június


élnek meg, felnőtt fejjel olvasva nem

sal, hazugságokkal. De valamennyi

Mintha a világháló és annak hasz-

feltétlenül tűnnek akkora tragédiá-

szövegben búvópatakként fel-fel-

nálata lenne a generációk közti leg-

nak. Egyébként a Jelen! Facebook-

bukkan a humánum és a humor is.

markánsabb különbség. A fiatalok

oldalán körinterjú készül a szer-

Ebben a sokszólamú válogatásban

a kütyük használatával a valóság

zőkkel, és beszámolnak legkínosabb

minden kamasz vagy felnőtt olvasó

egy olyan dimenziójában élnek,

kamaszkori élményükről. Izgalmasan

megtalálhatja az őt személyesen

aminek néha nem is értem a kife-

egészítik ki a kötetben ábrázolt ku-

(meg)érintő problémát.

jezéseit.

darcélményeket. Az elmúlás nosztal-

G. Á.: A különböző médiumok mindig

gikus megidézése pedig Majoros

is más generációkhoz tartoztak. Vagy

Nóránál a legmarkánsabb egy ka-

volt kapocs, vagy nem. Ugyanez

maszlány és idős rokona különös

történt a rádiónál vagy a tévé megje-

párbeszédében.

lenésekor is. Ha ezt belátjuk, akkor

Olyan műfajú írások (sci-fi, fanta-

megértőbbek tudunk lenni. Sokkal

sy) nem is érkeztek a pályázatra,

izgalmasabb kérdés, hogy ez milyen

amelyek direkt elfordulnak a hét-

hatással van a nyelvre és az irodalom-

köznapok „realizmusától”?

ra. Ehhez érdemes Falussy Móric

G. Á.: A zsánerműfajok ezúttal

és Nagy Ildikó Noémi novelláját

kimaradtak, bár ezt azért maga a fel-

elolvasni.

hívás is így pozícionálta. Az említettek

D. Á.: A túlpörgetett szleng az idősebb

inkább a hétköznapoktól elforduló

nemzedék és a jövő olvasói számára is

eszképizmus műfajai, és allegoriku-

Dávid Ádám

san szoktak ezekről a problémákról

zavaró lehet, de ha olyan innovatív, sűrített formában jelenik meg, mint a

beszélni. A kortárs ifjúsági regényekre

kötet számos szövegében, akkor

egyébként jellemző a „realizmus”, így

művészi szintre emelkedhetnek a

annyira nem lepett meg, hogy itt is

jelen kamaszainak hétköznapi (netes)

dominált. Talán Acsai Roland szövege

szófordulatai.

mozog leginkább a valóság és a fan-

Hogyan mehet tovább a pályázat-

tázia határán. A novellák visszaadják,

tal megkezdett tehetséggondozás?

hogy a legnagyobb „szörny” az em-

G. Á.: A folytatás mindenképpen nyi-

berben lakozik.

tott. Az ilyen pályázatok arra is alkal-

Talán sose volt a jövő bizonytala-

masak, hogy felfedezzünk kevésbé

nabb, mint mostanság. Milyen lát-

ismert tehetségeket. A JAK és a Móra

leletet adnak az írások a pár-

együttműködését sikeresnek érezzük,

választás, a kiüresedő barátságok,

Gaborják Ádám

a csonka családok kérdéséről?

és meglátjuk, milyen lesz a könyv fogadtatása. Jó lenne, ha minél több

D. Á.: A Jelen! egyik legnagyobb

G. Á.: A férfi és női elbeszélőket és

fiatalhoz eljutna.

erőssége, hogy kendőzetlen őszin-

nézőpontokat (direkt nem szerzőről

D. Á.: Ebben segíthet a Jelen! bemu-

teséggel járja körül ezeket a témákat.

beszélek) is mindenképpen érdemes

tatója 2016. június 10-én, pénteken, 17

A szerzők többsége érezhetően saját

összevetni. Ezek más-más problé-

és 19 óra között a

élményanyagból indul ki, de érzé-

maszegleteit mutatják a világnak.

VALLAI KERTBEN (BUDAPEST V. KERÜLET,

kenyen reagál a mai tizenéveseket

Gáspár-Singer Anna vagy Mán-

RUMBACH SEBESTYÉN UTCA 9.),

érintő nehézségekre is: a párkeresés

Várhegyi Réka szövege például a test

ahol interaktív felolvasószínház for-

leginkább online zajlik, a barátságok

szempontjából szimbolikus terüle-

májában keltjük életre a tizenhét

sokszor nem állják ki az idő próbáját

ten, a strandon játszódik, és sokat

szöveget a Kolibri Színház fiatal

és szinte minden bemutatott család

elárul szülők és gyermekek, fiúk és

színészeivel – és persze a szerzők

hétköznapjai tele vannak elhallgatás-

lányok viszonyáról.

bevonásával. 2016/június új könyvpiac 15


Vért lop Reményi József Tamás könyvajánlója Bencsik Orsolya

Több élet

Forum Kiadó – Magvető Kiadó, 160 oldal, 2990 Ft

Regényében a Sziveri-díjas Bencsik

tanácstalanság tehetetlensége der-

gokat hazudni, a történetet egyre nyil-

Orsolya egy ponton megidézi a

meszti. Az írás csak(?) afféle túlélő cso-

vánvalóbban megakasztja, széttör-

Vajdaságból egykor száműzött költő,

mag, mint amilyet arrafelé az apák,

deli, motívumai repetíciójának kör-

szerkesztő Sziveri Jánost, emblema-

nagyapák készítenek maguknak sok

forgásába temeti. Olyasfajta nagy

tikus nagy verséből, a Bábelből emeli

évtized üldöztetéseivel, népirtásaival

fejlemények, mint esküvő és halál,

át magához a „lengő lófejek” (az

és a megalkuvások békéjével az

mellékesen, szinte kapkodva esnek

árvaság) képzetét, de saját motí-

ösztöneikben. Ahol a világ megőrül,

meg. Nem ezeknek van (dögnehéz)

vumvilágának megfelelően lengő disz-

csak a „bolond család” lesz kivétel, és

súlyuk. Az epika pedig komótosan

nófejekként. Hiszen a Több élet egy

őrzi az emberi normalitást („ez nagy

visszatér oda, ahonnan vétetett, a lírai

ólmelegbe bújó bácskai családról szól,

felelősség”, teszi hozzá kajánul a

kisformák mintázatába.

a jugoszláv háborúk kellős közepén

mesélő), ám úgy, hogy beleolvad a

Ebben ma is, mint kezdettől

„szocializálódott” gyereklány fantázi-

környező természeti lét körforgásába,

mindig, ott munkál a nagy kortárs,

ájával. De mindjárt pontosítanunk

táplálkozik, utódokat nemz és nevel,

Tolnai Ottó szelleme, a „kis semmi dol-

kell: a Több élet nem lányregény, az, aki

védekezik, ha kell, alakot vált.

gok” misztikumának rajztanára. (Külö-

hozzánk beszél, szintén csak bújna,

A magyar irodalomnak malaca

nösen szép Tolnai és Bencsik apafigu-

menekülne a műfajba, immár otthon-

van. Vajdasági nyúlregénye után

ráinak párhuzama, az előbbi kékítőt

talan fiatal nőként makacsul vissza-

(Balázs Attila Cuniculusát a szerző ter-

lopott a tenger vágyával, utóbbi „csak”

visszatér(ne) a gyerekkorba, kutatja

mészetesen ugyancsak játékba hozza)

vért a vágóhídról, hogy a vérözönben

azokat az érzelmi-érzéki tapasztala-

most egy újabb nemzedék disznóban

életben maradjon.)

tokat, amelyek támaszul szolgálhat-

mondja el, amit tud magáról.

Ez a vajdasági közvetlen hagyo-

nak a felnőtt élethez. Az ingázó felnőt-

Bencsik Orsolya, több nemzedék-

mány ötvöződik Bencsiknél a két-

téhez, aki a határ mindkét oldalán ide-

társához hasonlóan az epika és a líra

ezres évek magyar irodalmának újfaj-

genné lesz.

határán billegő kisprózákkal indult,

ta antropologikus, zsigeri groteszkjé-

második kötetében (Akció van!) már

vel, testfelfogásával. Izgalmas, lenyű-

novella-ciklust komponálva, hogy

göző prózavilág ez, magával ragad,

A családi legendáriumot Bencsik

aztán regényre vállalkozzon. A műfaj

mint egy modernitás utáni Grimm-

Orsolya őrzi, teremti és továbbrajzolja,

azonban – elismerőleg mondom! –

mese. Vagy ha úgy tetszik: rém-

mintegy az íróságba menekülne,

kifog rajta. Szerzőnk nem akar egy

meséket olvasunk vajdasági szecesz-

ugyanakkor a traumák, a korszakos

időtlen, ólmos állapotba regényes dol-

szióba mártva.

A támaszok szolgálnak is, meg nem is.

16 új könyvpiac 2016/június


A határtalan Reményi József Tamás könyvajánlója Végel László

Két tükör között

zEtna Kiadó, 2016, 232 oldal, 2200 Ft

„Egyszerre kozmopolita és vidéki, szívem

irodalomban Márai a legnagyobb hatású

a színházas Urbán András és a filmes

szerint konzervatív, hűséges lokálpatrió-

művelője. Márai persze a sorsával, a

Tolnai Szabolcs (a státus határtalan azo-

ta, szellemem szerint pedig a liberális

magatartásával is Végel megkerül-

nosságán belül tengernyi gazdag vál-

pluralizmus híve, mert a vegyes nemzeti

hetetlen példája, a diktatúrákból és a

tozat). Szembetűnő, ahogyan időben

összetételű térségekben ez a túlélés

csökött középosztályból, a nacionaliz-

előrehaladva egyre fontosabb szereplő

egyetlen esélye.” Végel László önarc-

musból és a fogyasztói Európából,

Thomas Bernhard, az eretnek osztrák, az

képét, amelyet Napló-sorozatának újabb

többféle satuból az irodalomba emigráló

övéit kíméletlenül ostorozó művésze-

kötetében találhatunk, maguk a bejegy-

szellemként. Kapcsolatuk bensőségéről a

tével.

zések rajzolják tovább úgy, hogy az nem

naplók „különkiadása”, a 2014-ben meg-

Egykoriak és mai pályatársak fogad-

csupán a vajdasági, kisebbségi közegben

jelent Négyszemközt Máraival című kötet

tatása szenvedélyesen, mélységes em-

élő író krédójához szolgálhat, hanem a

is tanúskodik. Nem esetleges hát, hogy a

pátiával boncolgatott látvány Végel

határon innen oly sokat emlegetett nem-

mostani gyűjtemény, amely irodalom-

naplójegyzeteiben, saját életművének

zeti identitást is csak így képzelhetjük

mal, olvasmányokkal, a saját művek

alakulását, recepcióját, lassú, ám egyre

életképesnek, értéktermőnek. Ennek a

születésével és utóéletével foglalkozó

nyilvánvalóbb hatását viszont mintha

krédónak persze nincs idilli, harmonikus

reflexiók mentén beszél az elmúlt hu-

némi gyanakvással kísérné. Szaporodnak

közege, folytonos „senkiföldje”-érzés

szonöt évről, Márai megnevezése nélkül,

német nyelvű kiadásai, de Végel érzékeli,

jellemzi, az író egyik legnagyobb hatású

de őt idézve indul, az alany és állítmány

hogy az „európai fattyú” iránti őszinte

könyvének címével jellemezve: exter-

birodalmáról szóló nevezetes citátum-

kíváncsiság a „toleranciatáborok” illedel-

ritóriumi lét, abszurd és elviselhetetlen

mal (amelyet a szajkózásra hajlamos

mével (mondja ő), az európai értelmiség

közegben. Az pedig már művészetet

„művelt közönség” csak Esterházy révén

felelősség-penzumainak teljesítésével

meghatározó, ars poeticus választás,

és csonkán ismer). Végel ezzel adja meg a

(mondja e sorok szerzője) elegyedik.

amikor Végel hozzáteszi: „azért is marad-

hangot, amely aztán páratlanul izgalmas

Mind több elismerésben részesül

tam itt, mert abszurd és elviselhetetlen…”

szellemi tartományt jár be. Mintegy

Magyarországon, de a vajdasági politika

A választás nyomán regényei, drámái és

beszélgető partnerként itt van a kisebb-

ma sem tudja se lenyelni, se kiköpni.

több évtizede változatlan hőfokú, a két-

ségi(!) Kafka és az emigráns(!) Thomas

Persze meg is fordíthatjuk, tegyük hát

ségbeeséssel szemben makacs esszéi

Mann, itt Danilo Kiš, a Kisvilágokat író

meg némi bizakodással: Neoplanta, azaz

örök avantgárdként mutatják őt.

Claudio Magris, Újvidék „testvérvárosá-

Újvidék sokáig több műfajban is haszta-

A napló a miniatűr esszék láncolata,

nak” testvéri költője,Tőzsér Árpád és per-

lan mesélt végeli kisvilága ifjú szívekben

az az önálló műfaj, amelynek a magyar

sze a vajdaságiak, Herczeg János, Sziveri,

kezd élni. 2016/június új könyvpiac 17


Kazán, az ám, hazám! Csath Rózsával beszélget Sultz Sándor

Igazából jómagam ajánlkoztam a

„Talán furcsán hangzik, de mostanáig azt sem tudtam, milyen jó Mátrafüreden élni. Pedig a patak, az erdei út, a kilátó eddig is itt volt, csak éppen nem vettem észre. Séta közben kezdem felfedezni ezeket a szépségeket, és kezdem belátni, hogy a szemlélődés, a pillanat megélése milyen fontos az életünkben.” (Morvai Ferenc)

könyv megírására. 2013 tavaszán

hátrálnunk kell pár lépést ahhoz, hogy

sor maradandót alkotott, önmagáért

ugyanis az életemnek háromszázhat-

igazán nagyot ugorjunk. Ez egyébként a

beszél. A sikereit mindemellett sosem

van fokos fordulatot adva megpályáz-

könyvben is szerepel, de pontosan fel

tulajdonította egyedül önmagának.

tam egy jeligés álláshirdetést, amelynek

tudom idézni azt a helyzetet, amikor

Bámulatos érzéke volt ahhoz, hogy

feladója Morvai Ferenc volt. A nagyrédei

mint intelmet személyesen nekem

olyan tudósokkal és mesteremberekkel

üzletemberrel tizenöt évvel ezelőtt

címezte. A lényeg, hogy az ember tudja,

vegye körül magát, akik szakmailag és

tudósítóként találkoztam, s a vele kap-

mit akar elérni, higgyen magában, s ha

emberileg a legkiválóbbak.

csolatos sajtóhíreket később is követ-

olykor kényszerből kerülőt is vesz az

„Sose kérdezd az első millió meg-

tem. A meghirdetett munkának ugyan

élete, lehet, hogy pont az segíti abban,

szerzésének történetét!” Morvai

semmi köze nem volt az újságíráshoz,

hogy célt érjen. Voltak, akik lenéztek

Ferenc azonban ezt maga meséli el.

az állásinterjú végén azért rákérdeztem,

azért, mert az értelmiségi létet fizikai

Az uzsorás pénze landolt nála. Ön

a regénybeillő életéről, hogy miért nem

munkára váltottam fel, igazából azon-

mit gondol erről a történetről?

született még könyv. Nincs időm rá,

ban ez a változás vitt közel ahhoz, hogy

A befolyásos párfunkcionárius és a

válaszolta. Azzal, hogy bizalmi embere-

megírhattam ezt a könyvet.

rendőrség emberének összejátszása a

Ön, mint eme emlékiratnak és erkölcsi intelmeknek a lejegyzője, igen jól ismerheti Morvai Ferencet. Személyes véleménye tehát releváns lehet, amikor e könyvet ajánljuk. Hogy érte, érintette a felkérés, hogy ezeket a gondolatokat lejegyezze?

ként dolgozhattam és sok időt töltöt-

Morvai Ferenc az élet egyetemét járta.

kádári időkben és később sem okozha-

tem mellette, elhárult ez az akadály.

Ez a szólás többnyire egy rossz duma,

tott meglepetést, annál inkább az, hogy

Boldog voltam, hogy megkaptam ezt a

az ő esetében viszont működik.

az összeg, akár a talált pénz, egy har-

lehetőséget, lelkesített a feladat, hiszen

Ezt magam is így látom, s ez a könyvben

madik személy, az akkor maszekként,

az írás lételemem. Mindemellett renge-

is szereplő megjegyzése egyáltalán nem

filléres gondokkal küzdő kisember,

teget tanultam tőle, és magamról is az

kisebbségi érzésből fakad. A szak-

jelesül Morvai Ferenc zsebébe kerül-

elmúlt három év során.

területéről mindent tud. Az a tény

hetett.

Például? Az egyik legfontosabb, hogy olykor

18 új könyvpiac 2016/június

pedig, hogy feltalálóként, fejlesztőként

A kazánkirály, avagy a késő Kádár-

a kazángyártással összefüggésben egy

korszak kapitalista sikersztorija. S a


kádári intelem: Morvaival vigyázni kell, mert naponta szüli a kapitalizmust! Mi az ön véleménye, mi volt anno a siker titka? Anno és most, a titok a személyiségében rejlik. Álhatatos ember, rengeteg ambícióval, örökös bizonyítási vággyal. Őt nem megtalálták a lehetőségek, hanem észrevette és megragadta azokat. Még akkor is, amikor a mostaninál tízszer jobban ment neki és megtehette volna, hogy kicsit lazít, élvezi az életet. Van benne valami örökös nyughatatlanság. Az elmúlt három évben még nem láttam elégedetten hátradőlni. Ki sem pipált egy feladatot, már egy újabb kihívás megoldásán töpreng. És tagadhatatlan, hogy karizmatikus személyiség. Ez megnyilvánult a Petőfi-ügy során, és üzletemberként is szuggesztív erővel hat a környezetére.

nehéz lelki utazás lehetett. A napló-

Talán igen. Ám ha őszintén akarok erre

Kivételesen erős továbbá a kapcsolati

kötetet megalapozó interjúk elkészíté-

felelni, azt hiszem, ő képtelen lett volna

tőkéje. Ezt az erőforrást a rendszervál-

sének egyharmadánál tarthattam, ami-

másképp élni, bármit is fél gőzzel

tozás idején alapozta meg, folyama-

kor megkérdeztem tőle, miképp éli meg

csinálni. A munkáját maximális oda-

tosan bővíti, és rendkívül jól bánik vele.

ezeket a beszélgetéseket. Nem tagadta,

adással végezte, miközben úgy érezte,

De mennyire ment könnyen Morvai

hogy nehezen. Azzal, hogy felidézte, el-

hogy ez a szeretteit is boldoggá teszi,

Ferencnek a kitárulkozás?

mesélte a történeteket, a fényképek

hiszen családfőként átlagon felüli

Aki írt már naplót, tudja, hogy abban a

válogatásakor átlapozta a családi albu-

jólétet teremtett, s kész volt a lehe-

legszemélyesebb érzéseit jegyzi le,

mokat, óhatatlanul újra átélte a rég-

tőséget megadni ahhoz, hogy egyen-

amelyet a legritkábban szán a nyil-

múlt és a közelmúlt történéseit. Min-

ként kiteljesítsék a maguk ambícióit.

vánosságnak. Morvai Ferenc azzal, hogy

deközben szembesülnie kellett akkori

Közelről nézve azonban mindig csalóka

kiadta magát, sebezhetővé is vált, hi-

önmagával, tíz, húsz, vagy negyven év

a kép. Tíz, húsz, harminc év elteltével,

szen a történéseket úgy mondta el,

távolából nézve jónak vagy rossznak

érzelmileg megnyugodva higgadtab-

ahogy ő akkor, abban az életkorban,

tűnő döntéseivel, s nem utolsósorban a

ban lát az ember. A hetvenéves korára

abban az élethelyzetben, azzal a tudás-

szeretteinek, családtagjainak hozzá

felerősödött hiányérzet azonban na-

sal, tapasztalattal, akár emberi gyarló-

való viszonyával.

gyon is valóságos, friss érzés. Valami

ságaival megélte. Mégis vállalta, mert

A naplótöredékben ott a minden

jónak a jele, annak, hogy kész a vál-

úgy érzi, hogy a könyvben leírtak mások

vitán felül álló sikeres élet bűnbána-

tozásra. S ígérete is, hogy Morvai Ferenc

hasznára, okulására lehetnek, s talán

ta, avagy a két feleség, három gyer-

naplójában további izgalmas fejezetek

segítenek választ találni az olvasóknak

mek, hat unoka esete Morvai Ferenc-

következnek.

néhány őket foglalkoztató kérdésre is.

cel, aki hetvenéves korára vette ész-

Biztos vagyok benne, hogy az elmúlt

re, hogy valójában milyen jó Mátra-

másfél évben a kötet főhőse, Morvai

füreden élni. Mit gondol: csakugyan

Ferenc is sokat tanult önmagáról.

megbánta, hogy számára a munka

Mindemellett ez az időszak számára

után következhetett minden más?

2016/június új könyvpiac 19


„Erejét nem vitatják” Koncz Tamás könyvajánlója Térey János

Őszi hadjárat

Jelenkor Kiadó, 2016, 816 oldal, 4999Ft

„Verseimet gyűjtöm egybe. Nem az össze-

mondatot visszhangozná, igaz, már

set, ilyen kegyes egykori magamhoz és

csendesebben és magabiztosabban.

Úgy érzem, jól nyomon követhető a folyamat, ahogy a kezdeti konkvisztádor

ilyen kegyetlen jelenlegi olvasómhoz

Érdekes megfigyelni, időközben ho-

leveti magáról a páncélrétegeket, eljutva a

hogyan is volnék?” – teszi fel a kérdést

gyan változott, szelídült a megszólalás

legközvetlenebb múltidézésig – hogy a

Térey János az Őszi hadjárathoz fűzött

módja: a Térey-versek kezdetben a nyel-

beszélő együttérzésre is képes, azt a

jegyzetében. Néhány szöveg – például a

vet, mint fegyvert, a felemelkedés

Szegényke (415. old) című vers igazolhatja,

Térerő rapbetétjei, az Ultra egy-két darabja

mágikus eszközét használták. A kimért,

ennél fájóbb és mégis mértéktartó vers

– valóban kimaradt a gyűjteményből, de a

modoros szerepválasztások, az eltartott

talán még nem született egyenlőtlen

mennyiség így is megrendítő: 816 oldalon

kisujjú narráció mind az elidegenítést szol-

szerelmi kapcsolatról. Az Ultra, majd a Moll

kilenc verseskötet és közel harminc évnyi

gálta, főként leszámolások idején.

ezt a csendesebb, bár szerepjátékoktól,

alkotómunka termése sorakozik fel az

„Választasz egy arcot / Nagy szemed bűn-

színpadiasságtól továbbra sem mentes

1991-es Szétszóratástól a tavalyi keltezésű

bakot keres – / Hiába vádaskodsz, hiába

hangvételt örökítette tovább részlet-

címadó ciklusig.

kapkodsz/ Undorod is esetleges” – írta

gazdag, helyenként Kosztolányit és Juhász

Az összegzés több szempontból is har-

például Térey A csarnok című versében (27.

Gyulát megidéző soraival. Az kötetzáró

cias. Az Őszi hadjárat címében háborúra

old.), de Mentelmi jog (75 old.) beszélője is

Őszi hadjárat-ciklus pedig eljut a gyenge-

utal, és seregszemlére is emlékeztet,

porig aláz valaki. „Nyüszítő nimfa vagy,

ség, a cikis helyzetek megvallásáig is (Illene

mintha Térey a végső összecsapás előtt

tizenhat, legföljebb tizenhét./ Ami ren-

bevallania...761 ), amiben végső soron szin-

vonultatná fel csapatait. Másfelől, az enu-

delkezésedre áll majd, /Polgári háztartás.”

tén erő rejlik.

meráció felidézi, hogy a szerző milyen

A hódítás igénye a (szöveg)terekre is

Persze, ez csak egy olvasat a sok

agresszív, cél- és öntudatos lírával robbant

kiterjedt: A Térey-líra saját képére formál-

közül, a Térey-versek gyűjteményét lehet

be a kortárs magyar irodalomba: valkűri

ta a gyermekkori várost, Debrecent, ,majd

és érdemes is más perspektívából vizsgál-

bevonulásként hatott már a korai kötetek

áradatként kebelezte be a második világ-

ni. Az olvasást ugyanakkor fizikailag ne-

címadása – Természetes arrogancia, Tulaj-

háborús Varsót és Drezdát – ugyanakkor a

hezíti a hatalmas terjedelem: a könyv

donosi szemlélet, Térerő – is, amivel a

meghódított tér is finomított rajta, egyre

nem kísér el a villamoson, nem lehet vele

költő kijelölte területének határait. „A

humánusabbá, személyesebbé vált. A

pár percre kiszakadni a mindennapok

beérkezett férfiak erejét nem vitatják” –

Sonja útja a Saxonia mozitól a Pirnai térig

malmából. Helyet és időt, megkockáz-

monologizált a Valóságos Varsó (1995) had-

(443. old.) valóságos vádbeszéd a háború

tatom, méreteivel tiszteletet is követel

nagy-narrátora, és a 21 évvel később meg-

ellen, és egyben Drezda bombázásának

magának, mint győztes tábornok a leigá-

jelenő gyűjtemény mintha ugyanezt a

fiktív krónikája.

zott régióktól.

20 új könyvpiac 2016/június


Felsüllyedt világok Tarján Tamás könyvajánlója Zalán Tibor

Két színpadi játék unferlédi; Szása i Szása

Fekete Sas Kiadó, 2016, 192 oldal, 2300 Ft

Az eredeti darabokban és adaptációk-

egy művelt nő (tanár) lealacsonyí-

gyeli a felvilágot kémlelő, a bűzha-

ban mindinkább bővelkedő dús drá-

tásáról. Puszta fogadásból, maffiózók

lomból ki-kidugott periszkópokat. A

mai termés e két tragigroteszkje

kedvteléséből. A vígjátéki szál sem

szójátékosság, a brutális nyelvezet

szervesen illik egy kötetbe. Vérbeli

hiányzik (elég egy-két nevet elárulni:

olykor túlzó. Mai dialógusokban

Zalán-alkotás mindkettő, tárgyukat is

az egyik főfigura Honti „professzor”,

megszoktuk. Annál újszerűbb Zalán

egymás melletti gyehenna-bugyrok

anyja: Hanna, rivális szövetségese:

befejező csavarja, mely nem a „ha

társadalmi szennye gőzölgeti a szö-

Pöcsesinszky „ezredes”). A fonák kép-

vége jó, minden jó” jegyében vesz

vegbe az 1990 körüli, utáni idők na-

sor torokszorító, különösen a hősnő

búcsút a Szásáktól, a tank-, gépfegy-

gyobb dicsőségére. Az unferlédi „karri-

folyamatos beszédképességének el-

ver-, olaj- és egyéb bizniszek haszon-

ertörténet, negatívba mártva”, G. B.

veszítése. Dadogó, állatias szöveg-

élvezőitől.

Shaw és a My Fair Lady copyrightját,

cafatjai szexuális s egyéb áthallá-

A Szása-siserahad már színpadra

valamint Novák János ötletét kama-

sokat is kifejeznek. A Kerékgyártó

is lépett, tavaly, Szegeden, Merő Béla

toztatva; a Szása i Szása „tragikomikus

István Rükvercével rokonítható da-

rendezésében, aki tucatnál több pre-

fantáziálás egy elsüllyedt világról”:

rabban Zalán mindössze annyit vét,

mier létrehozásakor dolgozott együtt

bohózati rajzolat a kisvárosi szovjet

hogy egy instrukcióban fölöslegesen

az íróval. Ő a Tibor személynevet

(ukrán, orosz) és magyar „vegyes vál-

árulja el: kiből ki lesz. Ennek híján is

javasolta a két nem Szása szerep-

lalkozás” seftjéről.

értenénk: a poétikus Lilla név miért

lőnek, Zalán viszont természetesen a

Az előbbi színművet még nem ját-

adja át helyét az egyébként dallamos

Bélát adta a párttitkár és a pap nevéül

szották. Feszes, szokatlan szerkezete

Dzsenifer névnek (azaz épp fordítva).

a keresztségben. Békéscsaba – dra-

kemény feladat elé állítja majd inter-

A Szása i Szása címében is sokat

maturgként itt tevékenykedik Zalán

pretálóit. A cselekmény időben visz-

bíz a nevekre. Három férfi- és három

Tibor – az unferlédiben is felbukkan, s

szafelé pereg. A mélyből indulunk,

nőfigurát is Szásának hívnak, szólí-

egy „ottani emberünk”, bizonyos

felfele-vissza jelenetről jelenetre: rá

tanak, becéznek. A franciás bohózati

Merő szintén. Bízzunk benne, hogy

kell döbbennünk, hogy a „fent” is

technika egyik bizonysága, hogy ők

egyrészt a Viharsarok teátruma

eleve „lent” van. Fertőben. Itt nem

hatan összesen öt házaspárt képez-

megszólítva érzi magát, s nem hagyja

egy tanulatlan, szögletes fiatal

nek a számos fordulat következtében.

papírszínháznak a még nem játszott

nőalak felemelő kiteljesítéséről,

Az alvilág itt a trágyadomb alatt mint

darabot, másrészt a Szása… ősbemu-

mesterének pozitív erkölcsi-érzelmi

kényelmes, szaunás menedék búvik

tatóját is mielőbb követik újabb pre-

változásáról van szó, hanem fordítva:

meg, hatalmas műanyag kakas felü-

mierek. 2016/június új könyvpiac 21


Az élveboncolás Pintér Béla színész-rendezővel Koncz Tamás beszélget Magára ismer még ebben a közegben a magyar közönség – színpadi díszlet

A népi kultúra ihletet ad, de használata nem lehet öncélú.

vagy máig élő üzenet ez számukra?

A lényeg az ember, a zsigeri hatás, a színpadon zajló élvebon-

Ha színpadi díszlet lenne, nyilván nem

colás – mondja Pintér Béla, aki társulatával havi tizennyolc

néznék meg ennyien. Mindkét előadás száz fölött jár már, a tizennégy éve ját-

teltházas előadást tart, és ha tehetné, meg sem állna ennyinél.

szott Parasztoperából most volt a három-

Parasztopera című darabja CD-formában jelenik meg a

századik. A három évvel ezelőtti Titkainkban pedig a táncház-mozgalom is

Könyvhéten – erről kérdeztük a színész-rendezőt, de szóba

megjelenik. A magyar népi kultúra in-

került készülő műve, a hatalom és a független színház viszonya

spirál, de sohasem használom öncélúan

is. Szinte minden művét fémjelzik a népies motívumok, a

a zenét, a táncot, a tájszólást – ezek a drámai hatást szolgálják, ezért is hatnak

Kórház-Bakonytól kezdve a Parasztoperáig.

a nézőkre, előképzettségtől függetlenül.

A Titkainkban, mivel olyan korról van

gyulni próbál, vagy inkább ihletet

A különböző nyelvi rétegek, adott eset-

szó, melyet én is megéltem, helyenként

nyer a visszatéréssel?

ben a tájszólás használata az egyik

dokumentarista pontosságú részle-

Nem én vagyok az egyetlen művész, aki

leghatékonyabb módja egy karakter

tekkel idézem meg a miliőt, bár maga a

saját élményekből dolgozik. Nem va-

jellemzésének – megszólal a figura és

történet fiktív, így meg sem történhetett

gyok pszichológus, nem tudom, mitől,

máris jelent valamit, hatást vált ki.

volna. A pontos idézés is a hatás része.

hogyan gyógyulnak a lelki sebek, de a

A táncház-mozgalmat a 70-es évek-

Azt nyilatkozta, hálás lehet a hata-

színház akkor működik, ha erős az

ben megtűrte, ma támogatja a ha-

lomnak, amiért témát ad, hiszen a

alkotóban a közlésvágy és pontosan tud

talom. Mit gondol arról, hogy – lega-

politikai töltet vonzza az amúgy nem

fogalmazni. Amit átéltem, annak meg-

lábbis a népiesség szempontjából –

színházlátogató közönséget. Hálás

találom a megfelelő színpadi formáját,

egymásra találtak a központilag

önnek a hatalom is? Kapott akár elis-

de a két legsikeresebbnek számító elő-

támogatott művészetfelfogással?

merő, akár fenyegető visszajelzé-

adásom például, bár saját élmények,

seket?

tapasztalatok szövik át, mégsem önélet-

A népi kultúra értékéből semmit sem von le, hogy ki hogyan használja. A mi

A kérdés meglehetősen álnaivnak tűnik.

előadásainkat a felhasználás módja

A támogatásunk, mint ahogy nagyjából

Általános érvényűnek érzi az otthon-

hitelesíti.

mindenkinek a független szférában,

ról hozott, színpadra vitt tapasztala-

Közéleti szereplők is magukra ismer-

folyamatosan csökken. Nem kaptam

tokat?

hetnek előadásaikban, például a

Kossuth-díjat mostanában, de egyelőre

Erre feleljen a nézőszám: nem lehet

Titkaink című színmű egyik ifjúsági

nincs konkrét fenyegetés sem.

jegyet kapni az előadásainkra, tizen-

rajzi ihletésű.

lapban dolgozó szerzőjére. Emlékez-

A Sütemények királynőjében is saját

nyolc darabunk van repertoáron, mely-

tető ez, vagy inkább kikacsintás,

életének epizódjait, talán legfájdal-

nek mintegy a fele túl van már a száza-

amivel játékba hozza a valóságot?

masabb emlékeit dolgozza fel. Gyó-

dikon, és csak az idő-, pénz- és helyhiány

22 új könyvpiac 2016/június


sal összehasonlítani, hiányzik a nézői

érdekel

reakció, az élő előadás varázsa, de ezt el kell fogadnunk. A darabot továbbra is játsszuk, remélhetőleg még húsz évig – ha valaki arra vágyik, megnézheti, aki pedig otthon szeretné hallgatni a felvételt, megveszi a CD-t és a hozzá tartozó szövegmellékletet. Évek óta terveztük a kiadást, és nagyon boldogok

Európában, Svájcban és Finnországban

vagyunk, hogy most létrejött. Külön

éppúgy magukénak érezték a törté-

köszönet ezért korábbi munkatár-

netet, mint itthon – a darab sokakat

sunknak, Hidvégi Annának és a Saxum

zavarba ejtett, bármilyen országban jár-

Kiadónak.

tunk is. Az idegentől való félelmet a

Min dolgozik jelenleg, mit tudhatunk

megértés és a jó tapasztalatok tudják

róla? Mikor és hol láthatjuk az újabb

feloldani. De úgy gondolom, a színház

Pintér-előadást?

segíthet ebben is, hiszen ez egyfajta

A következő előadást a társulatommal

önismereti gyakorlat, élményszerű ta-

fogom létrehozni. Munkacíme: Szívsza-

lálkozás saját gyarlóságainkkal.

kadtig. Családi drámáról van szó, kiin-

A Pintér-darabok jellegzetes motí-

dulópontja az egyik családtag súlyos

vumrendszerrel, tematikával dolgoz-

szívbetegsége, majd a látszólagos meg-

nak. Nem tart attól, hogy egy idő után

oldást hozó, már-már csodaszámba

ezek kényelmes klisévé válik az ön és

menő szívátültetés. Úgy is fogalmazhat-

közönsége számára?

nék, arra keressük a választ, vajon hol is

Ha az önismétlésre gondol, van bennem

lakik a lélek. Vagyis, a lélek útját

félelem, mint ahogy minden felelős

követjük a halál közelségétől, az új élet

művészben. Tudom, hogy a tizennyolc

boldogságán át az elkerülhetetlen vég-

év alatt kialakult egy hozzám köthető

kifejletig. Nem szeretnék többet elárul-

akadályoz meg minket abban, hogy két-

stílus, nyelvezet – komoly elvárásokkal

ni, színházam hatásának ereje többek

szer ennyit játsszunk.

ülnek be a nézők az előadásaimra.

között abban is rejlik, hogy új történetet

Mik azok a magyar családokra, csalá-

A személyiségem is kialakult, egy-két

kapnak a nézők, melyet addig sehol sem

di dinamikára jellemző tulajdonsá-

jelentős érzelmi csúcs-mélyponton túl

olvashattak, láthattak azelőtt.

gok, amik nélkül egy Pintér-mű létre

vagyok már, de nem érzem, hogy kiég-

sem jöhetne?

tem volna. Igyekszem nyitott maradni,

FOTÓ: MARTON SZILVI

Nincs recept. De ha lenne, se árulnám el.

keresem az újabb és újabb inspirációt.

A Szutyokban egy falusi házaspár

Hiszek a történetmesélés erejében, a

életét veri szét két, örökbe fogadott

zsigeri hatásban, a humorban, a tragi-

lány, a konfliktusból pedig mellék-

kumban. A forma önmagában nem

hajtásként sarjad a cigány- és zsidóel-

érdekel, az ember, az élveboncolás igen.

lenesség is. Az idegentől való félelem

A Könyvhétre jelenik meg a Paraszt-

öröklött vagy tanult tulajdonsága a

opera lemezváltozata, amit a 300.

magyar társadalomnak?

bemutató alkalmából készítettek.

Az idegengyűlölet egyáltalán nem ma-

Elégedett a CD-verzióval, így is

gyar specialitás. Nem véletlenül turnéz-

megőrzi a darab erejét?

tunk sikeresen a Szutyokkal egész

A stúdiófelvételt nem lehet egy előadás2016/június új könyvpiac 23


Folytatódik a folytathatatlan Bán Magda könyvajánlója Zoltán Gábor

Orgia

Kalligram Kiadó, 2016, 320 oldal, 3490 Ft

A címben idézett mondat Zoltán Gábor

vissza, a bejelentések alapján szervezett

az emberek. Kisemberek, pék, szabó,

regényének utolsó mondata. A dokumen-

razziákat és az azt követő tortúrának

postás, még zenész is van közöttük, akik a

tumok alapján megírt regény, ahogy a

nevezett, minimum húsz perces kínzásokat,

szervezetbe kerülésben látják az előre-

szerző az utószóban elmondja, hosszú,

erőszakot, amely a ruhák és értékek

lépést, a karrier útját. Alulról feltörekvő fia-

ötéves kutatás után, a Fővárosi Levéltár több

elkobzásával indul. És folytatódik, naponta

talok, mint Renner öccse, aki katona-

ezer oldalas anyagából gyűjtött adatok,

akár többször is, a harc a haza ellenségeivel,

szökevény, de nagy kedvet érez a hatalom

valamint történészek segítségével megis-

a kereszténységért. Kun páter, valódi kiug-

gyakorlásához, ütni, verni a célpontokat,

mert szakirodalom nyomán alakult drámai,

rott pap az egyik vezetője, szellemi irányító-

lelkiismeret furdalás nélkül vesz részt a

megrendítő történetté.

ja ennek a kerületi szervezetnek. Ha keresz-

mulatságban. Mert dolgoznak ezek a

A Nyilaskeresztes Szervezet ténykedé-

tény katonaszökevényt találnak, megverik,

testvérek, de a tortúra a nap fénypontja, a

séről mindeddig nem készült összefoglaló

majd visszakényszerítik a frontra ágyútöl-

kínzás rafinált formáinak kitalálása.

mű, a nyilvántartások is hiányosak, saját

teléknek. Kun páter és a többi nyilas valódi

A végsőkig megalázni az előttük álló, fekvő

tevékenységük áldozatainak sem nevét,

nevén szerepel, csak az áldozatok nevét vál-

embereket, összetörni a csontjaikat, hall-

sem számukat nem jegyezték le, ez az ő

toztatja meg a szerző. Több ezrek, talán

gatni a jajgatásukat. Diadalmasan, büszkén

prédájuk, jutalmuk volt.

tízezrek lelik halálukat a kerületi nyilas

bizonyítani, hogy ők a különbek, hiszen

A könyvben a hungarista mozgalom

szervezetek tombolásában, közülük sokan a

ezek nem is emberek, csak lapuló ellen-

XII. kerületi nyilaskeresztes szervezetének

Dunában végzik, mégpedig úgy, hogy szak-

ségek, akiknek eltüntetésével Magyaror-

mindennapjaiba csöppenünk be 1944. késő

szerűen sorba állítják, összeközözik őket

szág erősebb és gazdagabb lesz. A gazda-

őszén. A regény főszereplője Renner, egyko-

soronként, így az sem szabadulhat, akit nem

godást saját magukkal kezdik. Kinézik a

ri vasgyáros, keresztény ember, ámde fele-

ér lövés, őt lehúzzák a többiek. A legritkább

zsidótlanított szép lakásokat és beköltöz-

sége és szeretője zsidó származású. Őket

esetben – a legszerencsésebbeket – a gettó-

nek. Renner, mint sofőr, akinek kiste-

nemigen veszítjük szem elől, de emberek

ba viszik. A fővárosban a XII. kerületi nyi-

herautóját is lefoglalják, ezen költözteti a

tucatjaival, nőkkel, férfiakkal, zsidókkal és

laskeresztes szervezet a legeredményesebb,

főtestvéreket. A sofőrködés, a nem bele ke-

nem zsidókkal találkozhatunk abban a fél

ám amikor az oroszok előretörnek, átköl-

veredés a választott taktikája, hogy a hozzá

évben, amíg közelről figyelhetjük tény-

töznek a VI. kerületi Andrássy út 47-be, és

tartozó két nőt megmentse, de saját erköl-

kedésüket. A figyelem szó ezúttal szó szerint

csak ámulnak a testvérek, mennyi zsíros

csi meggyőződését se adja fel. Hogy ez

értendő, mert az író-narrátor hűvösen és

zsákmányra találnak, mert a VI. kerületiek

mennyire sikerül, a regényből megtudjuk.

tárgyilagosan figyeli a szervezet életét a

lopták a napot.

És azt is, hogy a történet hogyan folytatódik.

Városmajor utca 37-ben, onnan a Dunáig és 24 új könyvpiac 2016/június

A szerző nem rest utána nézni, kik ezek

Mert be nem fejeződik.


A boszorkányégetés esztétikája Bán Magda könyvajánlója Darvasi László

Taligás

Magvető Kiadó, 2016, 336 oldal, 3490 Ft

1728. július 23-án zajlott le Szegeden

szempontok és azok megvalósítása –

teremből egy Grinzingenből szár-

Magyarország történetében a leg-

nagyjából fél év alatt.

mazó szép arcú néma fiút, Bécsben

nagyobb boszorkánypert követően a

A címadó Taligás, a regény narrá-

pedig megpillant egy táncoló gyö-

megvádoltaknak máglyán elégetése.

tora és cselekvő részese taligájával

Tizenkét boszorkányt kötöztek né-

megbízatásokat teljesít, ritka, nehe-

A politikai feladat, hogy az éhező

gyesével össze, három máglya égett,

zen elérhető könyveket szerez be, a

és szűkölködő Szeged népét le kell

a különb-különb tortúrák után (víz-

könyveket el is olvassa, fejből idézi az

csendesíteni, felelőst állítani az el-

próba, mérlegpróba, aki könnyűnek

azokból megtanult verseket, Shakes-

szenvedett károkért. Róth püspöki

találtatott hosszú tűkkel szurkálták)

peare-darabok részleteit. Gyakran

titkár ambiciózus tervet eszel ki. Nem

következett a legnagyobb látvá-

meséli, szavalja kedvenc idézeteit

csűrhe-égetést, hanem egy elegáns,

nyosság, a közösség ellenségeit mág-

kérésre vagy magának, vagy fegyver-

mondhatni költői máglyát. A fiatal

lyára vetették. Ez a mai Boszorkány-

ként, ha megtámadják. Mert támad-

férfi, Julius és Johanna máglyára

sziget nevet viselő részén történt.

ják, bolondnak nézik, mert van egy

lépésének felemelő látványát. Finom,

A történészek feljegyzései részle-

különös betegsége, amit akkor talán

esztétikus megoldást szeretne, bar-

tesen beszámolnak, hogyan alakult

nyavalyatörésnek neveznek. Ezt Tali-

bár, brutális, hétköznapi, szennyes

ki lassacskán a koncepció: egy bába

gás előre megérzi, de megállítani

kivégzések helyett.

köré építettek vádat, aki a kínzások

nem tudja, olyan ez számára, mint

Hogy az értelmiséget Darvasi

hatására embereket nevezett meg,

egy nagy verés. Rója az utakat, kocs-

könyvében az ágról szakadt Taligás

akikkel kapcsolatban állt, főként

mákban éjszakázik, Bécstől Szegedig

jelképezi, nem véletlen. Taligás ma-

javasasszonyokat, füves asszonyokat;

kereskedik. Leggyakrabban használt

gát is bolondnak tartja, mert a

végül egész katonai hierarchiát konst-

szava: félek – a mű refrénje.

szellem nem sokra megy a hatalmi

nyörű lányt, Johannát.

ruáltak, parancsnokuknak pedig a

A történet másik szereplője egy

intrikákkal. Segítőkészségét nem

82 éves Rózsa Dánielt találták meg,

bécsi úr, Wolzbein tanácsos, aki a

veszik komolyan, nem fontolják meg,

aki juhászbojtárból városi főbírává

halva született korcsokat gyűjti a

öntudatosan mennek sokan bukásuk

küzdötte fel magát egykoron.

Gnómok termében. Köztük van kicsi

elé, mert nem hihetik, hogy a ször-

Ez röviden Darvasi László új regé-

tégelyben Barbara, az almaarcú lány,

nyűség velük is megtörténhet.

nyének történelmi háttere, de ami az

akit Taligás mindenhova magával

Darvasi regénye lírai és drasz-

írót érdekli, az nem maga a tény, ha-

visz. Ez a kiindulópont, innen kezdő-

tikus, trágár és gyengéd egyszerre.

nem a végkifejlet előtt, mögött zajló

dik az ármány, Róth püspöki titkár

De nem vidám. Miért is lenne az,

folyamat megmutatása, a politikai

személyében, aki kiszemel ebből a

innen a 21. századból nézve? 2016/június új könyvpiac 25


Egy észak-koreai a szabadság felé Pak Janmi

Fejes Imre könyvajánlója

Élni akartam

Akadémiai Kiadó, 2016, 308 oldal, 4200 Ft

Pak Janmi az észak-koreai Hjeszanban született 1993-ban. Ma már Dél-Korea fővárosában, Szöulban él. Hosszú, drámai és kalandos úton jutott el idáig. Tizenhárom éves volt, amikor az éhezés és édesapja bebörtönzése miatt elviselhetetlenné vált a család élete. Ekkor az anyja és ő úgy döntöttek, vállalják a rettenetes kockázatot és a jeges Jalu folyón átszöknek Kínába. Nem tudták, hogy egyenesen a kínai emberkereskedők karjaiba futnak, akik lesben állva várják a világ talán legkiszolgáltatottabb embereit – az Észak-Koreából menekülőket. Két évig éltek ebben a pokolban, talán még annál is rosszabb helyzetben, mint ami elől menekültek. Majd újra kockára tették az életüket, és a Góbi sivatagon át egy fagyos éjszakán átmenekültek Mongóliába, ahonnan aztán az útjuk már Dél-Koreába vezetett. Az Élni akartam című kötet amellett, hogy az emberi élni

alapos részletességgel leírt hétköznapok megriasztják az

akarás és életszeretet egyszerre olvasmányos és drámai

olvasót. Minden képzeletet felülmúló állapotok uralkodnak. Sőt

emlékműve, egyedülálló bepillantást enged a mai észak-

még annál is sokkal rosszabb. Elvétve van csak áram, vízért

koreai és kínai élet mindennapjaiba, az ott élők érzelem- és

órákat kell sorban állni, se ruha, se étel. Nemhogy gépkocsija

gondolatvilágába.

nem lehet senkinek, állatot sem tarthatnak az emberek. A

Menekülni! Menekülni! Menekülni! Évekig ez a sors jutott

kétezres évekről beszélünk! Kim Ir Szen halála után a fia, az

Pak Janminak és édesanyjának. Egyik csapdából a másikba

örökös, aki évtizedek óta ki volt jelölve apja utódjául, Kim

estek, de most már egy szebb világban élnek. Az észak-koreai

Dzsongil tovább fokozta a diktatórikus vezetést. A ’90-es évek

Hjeszanból Kínán, majd Mongólián keresztül a dél-koreai

politikai, pénzügyi- és mezőgazdasági katasztrófái egyre növe-

Szüulba vezetett az útjuk.

lik a távolságot a felsőbb osztályokba és az alsóbb rétegekbe

A könyv kétségkívül legérdekesebb részei azok, amik ÉszakKoreában és a Kínában történteket mesélik el. A két ország ugyan szomszédos egymással, de ég és föld a különbség a két ország között. Főként egy Észak-koreai lánynak. A döbbenetes, 26 új könyvpiac 2016/június

tartozó emberek között, ahol egyébként is drasztikus különbségek vannak. Mindez kiderül az Akadémiai Kiadó frissen megjelent kötetéből, az Élni akartam című könyvből.


lány útja Bepillantást nyerünk két, ma is működő diktatúrába, ÉszakKoreába és Kínába (kicsit Mongóliába is). El sem tudjuk képzelni az életüket: menekül az anya a lányával, majd ahogy átértek a kínai határon, azonnal emberkereskedők rabolták el, kínozták meg, majd busás haszonnal továbbadták őket, másoknak. Itt Európában ritka az ilyen könyv, hiszen bepillan-

fogságából kikerülni, sőt később az emberkereskedőknek dolgozni, persze a legnagyobb megaláztatás, de mindenki pénzből él, és mindenki szeretne túlélni. Igen, ez nem más, mint a túlélés könyve. 13 évesen,kis törékeny

A könyv felbecsülhetetlen értéke az Észak-Koreában történtek bemu-

lányként belevágni az is-

tatása, hiszen a koreai háború lezárása után (amiben 3 millió ember

meretlenbe, emberkeres-

vesztette életét), mindkét ország „teknőspáncélba” bújt. Észak-Korea ott

kedők, martalócok közé

is maradt és jóformán ma sem tudjuk, mi történik az országban. Dél-

kerülni, majd onnan meg-

Korea mára gazdasági világhatalommá nőtte ki magát, 2014-es adatok alapján a világ 12. legnagyobb gazdaságával rendelkezik. A könyvből az is

szökve migránsként élni

tást nyerünk olyan országok

kiderül, hogy míg Dél-Korea (a koreai háború után a 38. szélességi foknál

egy átmeneti országban

életébe, mindennapjaiba és

választották szét az addig egységes országot két részre) az USA-tól kapott

és egy átmeneti táborban,

aljasságaiba, amelyekről vaj-

támogatást, addig Észak-Koreát Szovjetunió és Kína támogatta. A ’90-es

majd onnan irány a sza-

mi keveset hallani. Ez a

évekre Észak-Korea támogatása jelentősen visszaesett, mivel Szovjet-

bad világ (persze ez az út

könyv rámutat arra, hogy

unió széthullott, Kína pedig saját gazdasága fejlesztéseire koncentrált. A

sem volt könnyebb, mint

évezredes ázsiai kultúra ide-

’90-es évek éhínsége Észak-Koreában. több, mint 1 millió ember halálát

az előzőek). De sikerült.

vagy oda, mindenhol vannak

okozta.

Pak Janmi mára már is-

gonosztevők, csak másképp

Az Észak-Koreában működő hagyományos kasztrendszer, a „szangbun”,

mert dél-koreai szerző,

használják ki az embert. Ez a

tovább nehezíti az ott élő emberek életét. A rendszer magas és alacsony

előadásokat tart a világ

könyv a „mesés” Ázsia egy

kasztba sorolja a lakosságot, és ha valakit, akár koholt vádakkal is de

különböző pontjain, hogy

másik arcát mutatja be, ez a

bebörtönöznek, az egész család, alsóbb kasztba kerül, bármennyire

elmondja a vele történ-

könyv drámai erővel tár fel egy

embertelen

világot.

Azonban tengernyi kín és alig elviselhető szörnyűség mellett is megvan bennünk a közös: minden körülmény között tudunk érezni, elfogadni az elfogadhatatlant,

tisztességesen élt addig.

teket, mely alkalmakkor

A korrupció és a feketepiac virágzik Észak-Koreában. Pak Janmi apja

mindannyiszor kihangsú-

Kínába járt cigarettáért, amit aztán szálanként, busás haszonnal tovább-

lyozza, még mindig mil-

adott. Késöbb más árut is csempészett Kínából, mígnem lebukott.

liónyian élnek emberek,

Bebörtönözték, majd a börtönben összeszedett betegségekkel együtt

akiknek hetente csak egy

hazaküldték. Meghalni. Hogy az se az állam gondja legyen. Közben anyja

tál rizs jut,

és lánya sikeresen átszökött Kínába, majd Mongóliába, végül Dél-

Négy ország, négy drá-

Koreába. Mai napig ott élnek.

mai fordulat, megannyi

kitartani, reménykedni. És túlélni. Akárhova születtünk is, nagy

szenvedés. Azt gondolom, senki sem irigyli ezt a lányt. Önként

kincs az ÉLET, csak nem mindegy, mások hogyan bánnak a

vállalt misszójával ma is azon tevékenykedik, hogy a világ

miénkkel.

élhetőbb legyen. A Pak Janmi élete az élni akarás, a bátorság, az

A könyv fordulatos, mint egy krimi, emberkereskedők

emberi helytállás nagyszerű példája. 2016/június új könyvpiac 27


Az Oxford University Press ajánlata: Bambi and The Prince of The Forest Classic Tales 2Nd Ed – 950 Ft Shoemaker and The Elves Classic Tales 2Nd Ed – 950 Ft Don Quixote Classic Tales 2Nd Ed – 855 Ft

Classic Tales sorozat a kiadó díjnyertes sorozata. Nyelvi készségek fejlesztése mellett az önálló olvasás élményét nyújtja már a legkisebbeknek. 5 szinten kapható. A jól ismert meséket nagy körültekintéssel dolgozták fel, hogy a megfelelő szinten könnyed és élvezhető olvasmányok legyenek. A gondosan megrajzolt képek segítik a szövegértést. A legújabban megjelenő könyvek hanganyaga a kiadó honlapjáról tölthető le. A munkafüzet további játékos feladatokat és a történet színjátszásra alkalmas feldolgozását tartalmazza.

All ABout Space (Read and Discover 6) – 1060 Ft Your Five Senses (Read and Discover 3) – 1060 Ft Fruit (Oxford Read and Discover 1) – 1060 Ft

A Read and Discover ismeretterjesztő sorozat 6 nehézségi szinten általános iskolás korosztálynak. Kevesebb szöveggel, de nagyon szép képekkel csábít az olvasásra. Nyelvtanulás, tudatos környezetvédelem kisiskolás kortól az Oxford könnyített olvasmányokkal. Nem kell hangsúlyozni, ma mennyire fontos a környezetvédelem, a Föld energiáinak megbecsülése, és ésszerű felhasználása, a fenntartható fejlődés filozófiája. A mai gyerekek már beleszületnek a szelektív hulladékgyűjtésbe, a megújuló energiák használata már nem távoli jövő, hanem a jelen számukra. Mégis, nem lehet eléggé felkészíteni őket, hogy ügyesebben és okosabban éljenek, és gazdálkodjanak, mint az előttük lévő generáció. A könyvek CD-s változatban is kaphatóak, további gyakorláshoz munkafüzet nyújt segítséget.

From The Earth To The Moon (Dominoes 1) – 1275 Ft Conan The Barbarian: The Jewels of Gwahlur (Dominoes 2) – 1275 Ft Octopussy & The Living Daylights (Dominoes 2) Book+Mp3 – 1810 Ft

A Dominoes sorozat a gazdagon illusztrált, szintezett olvasmányok tinédzsereknek. A sorozat 4 szinten elérhető. A történetek sok illusztrációt tartalmaznak, minden fejezet után egy kétoldalas gyakorló feladatsor található. Az új szavakhoz, a tudásszintnek megfelelő, angol nyelvű szómagyarázat készült. A történetek végén ötoldalas további feldolgozásra biztató project jellegű feladatok szerepelnek. A szövegértés és a helyes kiejtés elsajátításához CD-s vagy online letölthető változat is megjelent.

The Boy-King Tutankhamun - Obw Library – 1050 Ft Robinson Crusoe - Obw Library 2 3E* – Daniel Defoe – 1050 Ft The Secret Garden - Obw Library 3 3E* – Frances Hodgson Burnett – 1050 Ft Eat Pray Love - Obw Library 4 3E – Elizabet Gilbert – 1275 Ft The Great Gatsby - Obw Library 5 3E* – F. Scott Fitzgerald – 1275 Ft

Az Oxford Bookworms Library sorozat kötetei között klasszikus, szépirodalmi és ismeretterjesztő témák is megtalálhatók 7 nehézségi szinten: a könnyített változatoktól az eredeti regényekig. Szerteágazó témájukból adódóan minden olvasni vágyó megtalálhatja az érdeklődési körének megfelelő olvasmányt. A szövegértést elősegíti a könyv végén található szójegyzék, feladatsor, valamint a CD-s változat. A legtöbb kiadványhoz már a letölthető hanganyag is elkészült.

Librotrade Kft. 1173 Budapest, Pesti út 237. Tel: 254-0273 Fax: 257-7472 e-mail: books@librotrade.hu www.librotrade.hu

A könyvek megvásárolhatók: OXFORD Bookshop Könyvesbolt 1052 Budapest, Gerlóczy utca. 7. Tel: 318-8633 e-mail: info@oupbooks.hu

Famulus Könyvesbolt 1137 Budapest, Újpest rakpart 6. Tel: 349-3656 Fax: 288-0769 e-mail: famulus@chello.hu www.famuluskonyv.hu


Irodalmi ajánlatunk The One-in-a-Million Boy – Monica Wood – 4995 Ft

Egy a millió történetből mindenki számára, aki szeret nevetni, sírni és töprengeni azon, milyen rendkívüli is tud lenni az Élet. Ona Viktus litván származású hölgy, élete nagy részét az Egyesült Államokban töltötte. Szokványos életet él titkos vágyakkal. 104 éves és 133 napos - ugyanis számolja a napokat - amikor találkozik egy 11 éves fiúval. A világrekordok iránt rajongó kiskamasz azt érezteti vele, hogy ő is lehet különleges. Aztán a fiú két hétig is elmarad, helyette az apja jelenik meg. Akivel Ona összebarátkozik és együtt indulnak egy hihetetlen útra, aminek az a célja, hogy beteljesítse a fiú álmát.

My Grandmother Sends Her Regards and Apologieses – Fredrik Backman – 2400 Ft

Elza majdnem nyolcéves. Nagymamája hetvennel több, és némileg őrült. Hogy mennyire, azt ki-ki másként éli meg. Olykor Elsa is őrültnek tartja őt, pedig neki nagymama az egyetlen barátja. Az iskolában ugyanis inkább csak kötekedőket tud szerezni az, aki mások szerint nem tud alkalmazkodni a többiekhez, és amúgy is túl érett a korához képest. Nagymamával azonban bármelyik este elutazhat Félálomországba, ahol Elza mássága ünnepelt erény, és ahol lovagként bátorságot gyűjthet. Erre hamarosan minden eddiginél nagyobb szüksége lesz. Nagymama ugyanis meghal, és leveleket hagy hátra, amelyekben bocsánatot kér azoktól, akiket életében megbántott. Ezeket a váratlan helyeken felbukkanó üzeneteket Elzának kell eljuttatnia a címzettekhez.

The Versions of Us – Laura Barnett – 2490 Ft

Mi lett volna ha igent mondtál volna? Éva és Jim tizenkilenc éves diákok, Cambridge-ben élnek. 1958-ban keresztezi életútjuk egymást. Jim sétál amikor egy nő közeledik kerékpárral és hirtelen a férfi elé kanyarodik, mivel egy kutyát kerül ki. Ami ezután történik az meghatározza egész jövőjüket. Három különböző változatban követhetjük tovább életüket. Elgondolkodtató, mi történik, ha egy apró véletlen teljesen megváltoztatja hátralevő életed?

Hitman Anders and The Meaning of It All – Jonas Jonasson – 3740 Ft

Gyilkos-Anders, egy recepciós és egy ateista lelkésznő elképesztő találkozása egy motelnek álcázott kuplerájban a keresztény egyháztörténelemnek és a svéd kriminalisztika menetének teljesen új irányt szab. A regényben „nem szokványos" pénzkereseti lehetőségek után kutat első (és második) pillantásra jelentéktelennek tűnő fiatal portás, egy nagy dumás istentagadó lelkészcsaj és egy reménytelenül fafejű verőember. Először céges szintre emelik a verési-pénzbehajtási szolgáltatást, utána bibliai alapokon nyugvó, borban tocsogó egyházat alapítanak. Ismét itt az év legviccesebb könyve!

Golden Lion – Wilbur Smith – 2910 Ft

A Courtney-sorozat rajongóinak nagy örömére megjelent a 14. kötet. 1964-ben adták ki meg az elsőt, amely az 1660-as években játszódik, most mindössze néhány hónappal vagyunk később, mint mikor a „Ragadozó madarak” véget ért. Megtudjuk, hogy Hal Courtney édesapjának régi ellensége, Egerészölyv, mégsem pusztult el, csak a tengeri csatában borzalmasan megnyomorodott, és bosszút esküdött Hal ellen. Hal mikor az etiópok oldalán lépett be a háborúba Egerészölyvön kívül, még sok más ellenséget is szerzett. Ez a csapat szövetségre lép, és minden erejükkel az Aranyág hajóján utazó Hal és gyermekét váró szerelme, Judith elrablását tervezik. A hosszú és kalandos út végén végül kié lesz az atyai örökség, és ki győzi le a másikat, eléri-e a szerelmes pár végre valóban Anglia partjait?

A kötetek megvásárolhatók:

Librotrade Kft.

Famulus Könyvesbolt

1173 Budapest, Pesti út 237. Tel.: 254-0273 • Fax. 257-7472 E-mail: books@librotrade.hu Honlap: www.librotrade.hu

1137 Budapest, Újpest rakpart 6. Tel.: 349-3656 • Fax. 288-0769 E-mail: famulus@chello.hu Honlap: www.famuluskonyv.hu


Vadlesen a panelban Winkler Róbert

Koncz Tamás könyvajánlója

Nagyvárosi természetbúvár

Bookline Könyvek, 2016, 288 oldal, 5999 Ft

Köztünk élnek, de olyan profin alkal-

ral ír a legkevésbé szerethetőnek tűnő

sólymokat, hogy hogyan szorul ki

mazkodtak, hogy észre sem vesszük

háztáji parazitákról is, mint az ágyi

Magyarországról a hasznos és szép

őket. Máskor a megszokásban rejlik

poloska vagy a villanyfényre rémült

fecske, mivel egyre kevesebb épüle-

erejük: az sem feltűnő, ha tömegével

konyhai szlalomozásba kezdő csó-

ten tűrik meg fészkét. Winkler Róbert

lepik el a várost. Jó nekik a kidobott

tány. Saját élményekkel színesíti az

ugyanakkor nem ölti fel a fanatikus

maradék, csirkecsont, kenyérhéj, a

állati portrékat – kikerüli a klasszikus

állatvédő szerepét sem – hasznos

spájzban szétszóródott rizsszemek –

állathatározó zsebkönyvek és lexi-

tanácsokat ad rovarinvázió esetére,

városba szakadt, napról napra tengő-

konok csapdáját, az álmosítóan

vagy egy lakásba tévedt denevér

dő vidéki rokonok, sajnálnánk is őket,

papírízű definíciókat – de nem tagad-

kitessékeléséhez. Egy helyen pedig

de azért iszonyodunk, ha a szürkület-

ja meg elődeit sem, sokszor utal a

férfiasan bevallja, hogy rúgott már fel

ben nyúlánk árny oson előttünk a par-

nagy öreg Alfred Brehmre, Az állatok

megvadult macskát – igaz, csak apró

kolóban, ha a közeli erdőből nyüszítő

világának szerzőjére.

termetű kutyája védelmében.

sírást sodor a szél.

A Nagyvárosi természetbúvárból

Ha van hibája a Nagyvárosi ter-

A városi ember vaksága, hogy a

megtudhatjuk, miért nem ajánlott

mészetbúvárnak, az, hogy kevés!

saját környezetében élő faunát sem

hazavinni egy réten talált sündisznót,

Winkler szinte magyarázkodik elő-

veszi észre – pedig van annyira vál-

hogyan lehet cirkuszi mutatványra

szavában, amiért nekivágott a kötet

tozatos, mint a Natgeón rogyásig né-

késztetni a bolhákat. Lehull a cukiság

harmadik, bővített kiadásának – tíz év

zett dzsungelvilág, törvényei ugyan-

fátyla a házimacskáról, ami eddig az

alatt változik a hazai állatállomány,

olyan kíméletlenek, mint a vadoné. A

ismert fajok 14 százalékát irtotta ki

szaporodik az aranysakál és a többi –,

Nagyvárosi természetbúvár, Winkler

vadászatai közben, miközben a csú-

ehhez képest nehezen érthető, miért

Róbert ismeretterjesztő kötete azon-

nya és rémületes denevérről kiderül,

nem válogatott be több fajt a könyv-

ban felnyitja a szemeket: a gazdagon

hogy a nyáresték védelmezője, hiszen

be. Fájóan hiányzik a városi ragadozó

illusztrált kötet harminchárom, városi

óránként 600 szúnyogot is elropog-

madarak sora, a sólyom, vércse, kar-

környezetben is vígan megélő állat-

tat. Miközben fokozatosan érthetővé

valy és a panellakások erkélyén is

fajt mutat be, hogy ne tanácstalanul

válik, hogy mi és miért csipog, ugrál,

fészket verő fülesbagoly. Budai polgár

nézzük a kádban talált, ezüstösen csil-

zörög a házunk körül vagy éppen a

lett mára a vaddisznó, egyre többször

logó idegent (ezüstös ősrovar, a dino-

házunkban, szembesülünk a városi

tűnik fel a Duna-parton a mar-

szauruszok kortársa) és hogy tudjuk,

faunát sem kímélő mélységes emberi

conaképű hód, mégsem kerültek be

fekete vagy fáraóhangya masírozik-e

hülyeséggel: az agyam is ökölbe

az aranycsapatba.

tömött sorokban a cukortartó felé.

szorul, amikor arról olvasok, hogy

Talán majd a negyedik-ötödik

Az egyéb hobbijai mellett elszánt

elvakult galambászok tenyészál-

extrán bővített kiadásba winkleri

terraristaként ismert Winkler humor-

lományuk védelmében mérgeznek

gyűjteménybe ők is beleférnek.

30 új könyvpiac 2016/június


OLVASS

1.

1. szint 1290 Ft 135 ร 200 mm 38 oldal 6 รฉves kortรณl

OSZTร LYOSOKNAK

2.

VELร NK!

ร j sorozatunkban nรฉgy fokozatban kรถnnyลฑ olvasmรกnyokat kรญnรกlunk: az olvasรกssal mรฉg csak most ismerkedล gyerekeknek szรณlรณ kรถnyvektล l egรฉszen mรกr szรญvesen am รกr sz รญvesen olvasรณ olvasรณ gyerekek g yerekek szintjรฉig. szintjรฉig.

OSZTร LYOSOKNAK

2 2.. sszint z i nt 1290 1290 FFtt 135 ร 200 200 mm mm 135 46 oldal oldal 46 7รฉ รฉves ves kkortรณl or tรณl 3 3.. szint s z i nt 12 1290 90 Ft Ft 1 135 35 ร 200 200 mm mm 6 68 8 oldal oldal 8รฉ รฉves ves kkortรณl or tรณl

3.

OSZTร LYOSOKNAK

4.

4 4.. szint s z i nt 1290 1290 Ft Ft 135 135 ร 200 200 mm mm 68 6 8 oldal, oldal, 9 รฉves รฉves kkortรณl or tรณl

OSZTร LYOSOKNAK

1047 Budapest Budapest,, Bar Baross oss u u.. 91โ 95. โ ข Telef TTelefon: elefon: (06-1) 272 1313 โ ข FFax: ax: (06-1) 272 1312 โ ข E-mail: napraforgo@napraforgokiado.hu napraforgo@napraforgokiado.hu โ ข w www.napraforgokiado.hu ww.napraforgokiado.hu

A 25 ร VES Richard Koch: A 80/20 elv Hogyan รฉrjรผnk el tรถbbet, kevesebbel?

ร JDONSร GAI Laurent Gounelle: Az ember, aki boldog akart lenni

1 milliรณ eladott pรฉldรกny $ N|]JD]GiV] tUy QHYpKH] Iล ]ล GLN D V]DEiO\ D NRUiEEL 3DUHWR HOY ~MUDpUWHOPH]pVH )HOLVPHUWH D] HOY NHWWล V HJ\PiVW NLHJpV]tWล WHUPpV]HWpW D KDWpNRQ\ViJ IRNR]iVD pV D] pOHWPLQล VpJ MDYXOiVD N|]|WW (] iOWDO VHJtW PLQGD]RNQDN DNLN W|EEHW V]HUHWQpQHN NLKR]QL D] pOHWย NEล O pV Q|YHOQL DNDUMiN WHYpNHQ\VpJย N KDWpNRQ\ViJiW

%DOL QDSVย WpV SiOPDIiN WHQJHU ยฒ PDJD D EROGRJViJ GH Kล Vย QN QHP D] )HONHUHVL D V]LJHW E|OFV J\yJ\tWyMiW NLQHN VHJtWVpJpYHO RO\DQ NpUGpVHN NHUย OQHN HOล WpUEH PHO\HN UipEUHV]WLN pOHWH pUWHOPpUH 5iG|EEHQ PLN D]RN D] RNRN PHO\HN PHJDNDGiO\R]]iN KRJ\ EROGRJ OHJ\HQ 5ipEUHG KRJ\ D JRQGRODWRNQDN WHUHPWล HUHMย N YDQ pV DPLEHQ KLV]ย QN D] YDOyViJJi YiOKDW

Dolores Redondo: ร ldozat a viharnak โ Navarra trilรณgia III.

6]XOHMPiQ VRUR]DW N|WHW ยฒ )RO\WDWyGLN D +ย UUHP ERV]RUNiQ\D $ W|U|N|N J\ล ]WHN 6]LJHWYiUQiO iP 6]XOHMPiQ 0DJ\DURUV]iJRQ PHJKDOW pV DNDUDWD V]H ULQW V]tYpW LWW WHPHWWpN HO 8WyGMD ร D 6]HOLP Wย UEpW iOOtW QHNL ,V]WDPEXOEDQ $ KiUHP NpW OHJEHIRO\iVRVDEE DVV]RQ\D 0LKULPDK pV 1XUEDQX D] iJ\DV PHJG|EEHQYH pUWHVย OQHN KRJ\ NpW VtUHPOpN LV pSย OW .L DNDUMiN GHUtWHQL D WLWNRW .|]EHQ N|Q\|UWHOHQ FVHOV]|Yล N pUNH]QHN KRJ\ PHJV]HUH]]pN 6]XOHMPiQ V]tYpW pV |U|NVpJpW DPLW FVDN V]HUHOPH pV ED UiWDL ROGDOiQ HJ\ HOV]iQW PDJ\DU Qล WXG PHJล UL]QL

Legjobb spanyol krimi, 1 milliรณ eladott pรฉldรกny csak Spanyolorszรกgban, ahol , $ OiWKDWDWODQ ล U]ล ,, $ FVRQWRN |U|NVpJH D ,,, N|WHW NLDGiVEDQ MHOHQW PHJ $ UpV]EHQ D 3LUHQHXVRN PRQGDYLOiJD HJ\ V]HNWD W|EE pYWL]HGHV WHYpNHQ\VpJH pV DODQWDV SV]LFKROyJLDL MiWV]PiN WHV]LN PpJ pUGHNIHV]tWล EEp $PDLD 6DOD]DU Q\RPR]iViW pV FVDOiGMi QDN W|UWpQHWpW $ KDOiOHVHWHN D %D]WiQ IRO\y Y|OJ\pQHN WHOHSย OpVHLKH] N|Wล GQHN $ IHOGHUt WpVpEHQ D] )%, PHOOHWW D] 2SXV 'HL LV KDGED V]iOO $ N|Q\YHN DODSMiQ PiU IRUJDWMiN D ร OPHW

Fatima Melek: Szulejmรกn szรญve

Keresse Kiadรณnkat az ร nnepi Kรถnyvhรฉten a Vรถrรถsmarty tรฉr 70-es pavilonjรกnรกl. A kiadรณ kรถnyvei kedvezmรฉnnyel megvรกsรกrolhatรณk: www.triviumkiado.hu vagy a kiadรณban 1-248-1263Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.