Page 1

ENGELS

Engels voor A-stroom en ASO

geef meer dan les 113073•VanIn_Diddit_Methodefolder_OnTrack_Jan2016_v2.indd 1

15/01/16 13:05


Uitgaveoverzicht 2

GET ON TRACK 2

ARE YOU ON TRACK

1

1

ON TRACK 1 en ON TRACK 2 leerwerkboek voor leerjaar 1 A-stroom en leerjaar 2 A-stroom

540476

CEF

540476

CEF

Anneleen

Liesbeth Lauwers Jessie Provost Tina Raymaekers 19/08/14 18:08

VanIn OnTrack Covers

VanIn OnTrack Covers

Versies HR BASIS.indd

Versies HR BASIS.indd

Anneleen De Smet Liesbeth Lauwers

IN-ONE

Jessie Provost Tina Raymaekers 19/08/14 18:08

2

1

ON TRACK 2-in-one leerwerkboek voor leerjaar 2 A-stroom TWO-IN-ONE

Peter Van Duffel

www.vanin.be

Anneleen De Smet Liesbeth Lauwers

CEF

ISBN 978-90-306-6150-4

Jessie Provost

540476

Tina Raymaekers

A bold statement? Allerminst. Het taalonderwijs in Vlaanderen is de laatste jaren grondig geëvolueerd. In communicatief taalonderwijs spelen actieve taallessen, taaltaken en differentiatie een belangrijke rol.

Voor scholen die met Engels starten in het 2e jaar.

19/08/14 18:08

Versies VanIn OnTrack Covers

HR BASIS.indd 3

4

BACK ON TRACK 4

STAY ON TRACK 3

3

Els De Clerq Margaux Coenen Veerle De Graaf

Els De Clerq

540476

CEF

540476

ON TRACK 3 leerwerkboek voor leerjaar 3 ASO

ON TRACK biedt u daarbij de optimale ondersteuning, met het online

ON TRACK 4 leerwerkboek voor leerjaar 4 ASO

op een hoog niveau én met plezier.

leerplatform

als bonus erbovenop. Zo onderwijst u Engels

Robert Kupfer

Margaux Coenen Graaf

Veerle De www.vanin.be

Manuel Lehmann Birgen Paredis

CEF

Robert Kupfer

ISBN 978-90-306-6150-4

www.vanin.be ISBN 978-90-306-6150-4

Leen Temmerman

Manuel Lehmann Birgen Paredis Leen Temmerman

19/08/14 18:08

19/08/14 18:08

VanIn OnTrack Covers

Versies HR BASIS.indd

5

2

SIS.indd 4

e

GRAAD

Trackings vier uitbreidingsbundels voor de 2e graad

ON TRACK heeft ondertussen heel wat tevreden leraren. Ontdek het vooral zelf en vraag een beoordelingsexemplaar aan uw regiovertegenwoordiger.

Els De Clercq Veerle De Graaf Margaux Coenen Robert Kupfer

www.vanin.be

CEF

ISBN 978-90-306-7165-7 ISBN 978-90-306-7165-7

562212

Manuel Lehmann Birgen Paredis Leen Temmerman

9 789030 671657

18/06/15 10:48

High.indd 1

112100_VanIn_TRACKING_Covers_Flying

6

ALWAYS ON TRACK

5

ON TRACK 5 leerwerkboek voor leerjaar 5 ASO

6

KEEP ON TRACK 5

es HR BASIS.indd

Voor scholen die vanaf het 1e jaar Engels aanbieden.

2

Peter Van Duffel

GET ON TRACK 2

Peter Van Duffel

www.vanin.beDe Smet ISBN 978-90-306-6150-4

www.vanin.be ISBN 978-90-306-6150-4

De nieuwe koers voor Engels ASO

ON TRACK 6 leerwerkboek voor leerjaar 6 ASO

Roeland Vandersteegen Els De Clercq Roeland Vandersteegen

www.vanin.be Els De Clercq ISBN 978-90-306-6150-4

540476

www.vanin.be

CEF

ISBN 978-90-306-6150-4

540476

Bart Goossens Ludo Joosen

CEF

Corien Serneels Lieve Van Aert

Bart Goossens Ludo Joosen Corien Serneels Lieve Van Aert

19/08/14 18:08

19/08/14 18:08 VanIn OnTrack Covers

Versies HR BASIS.indd

7

3 e

6

GRAAD

Trackings zes uitbreidingsbundels voor de 3e graad In deze bundel komen -

de volgende Specifieke

Eindtermen (SET) aan

SET 2, 3 Taal en communicatie 4 Taal en cultuur SET 11, 13, 14, 15 Taal als systeem SET SETOC 16, 17, 18 Onderzoekscompetentie

Lieve Van Aert Els De Clercq

bod:

www.vanin.be

ISBN 978-90-306-7173-2 ISBN 978-90-306-7173-2

562222

9 789030 671732

CEF

Bart Goossens Ludo Joosen Corien Serneels Roeland Vandersteegen

15/07/15 16:40

20x297mm.indd 1

VanIn TRACKING_LanguageResearch_Cover_4

113073•VanIn_Diddit_Methodefolder_OnTrack_Jan2016_v2.indd 2-3

15/01/16 13:06


Waarom is

vernieuwend?

1. Originele taaltaken

• Elke unit bouwt op naar een taaltaak.

• De leerstof die nodig is voor de taaltaak wordt doorheen de unit aangebracht.

• De taaltaken zijn realistisch.

• Elke taaltaak kan gebruikt worden als evaluatie. 2. Eenvoudig differentiëren

• Remediëring en verrijking.

• In de 1e en 2e graad volgt op elke unit een progress check (voortgangsmeting). Op basis daarvan oefenen uw leerlingen via een gedifferentieerd traject op hun eigen niveau. • In de 3e graad zitten er remediërende oefeningen in de pitstop, dit geeft de leraar meer vrijheid om te differentiëren.

3. Op maat van uw graad

• In de 1e graad is er een aangepast aanbod voor scholen die starten met Engels in het 1e of in het 2e jaar. • In de 2e graad kunt u naast het sterke basisboek aanvullende thematische bundels inzetten in de richtingen met meer uren Engels. • In de 3e graad zijn er naast het sterke basisboek bundels met speciale aandacht voor specifieke eindtermen en onderzoekscompetenties.

• In elke graad kunnen uw leerlingen extra oefenen op het online leer- platform . Zowel u als uw leerlingen kunnen de vooruitgang eenvoudig volgen.

113073•VanIn_Diddit_Methodefolder_OnTrack_Jan2016_v2.indd 4-5

15/01/16 13:06


19 Listen to the conversation and answer the following questions.

listening

3

1 How many people do you hear? 2 How old is William?

Goed op weg in de 1e graad

3 Where is Dean from? 4 Where is William from? 5 What’s the girl’s name? 6 How does she introduce Dean to William? 7 How does she introduce William to Dean? 8 What’s the number of the classroom? 20 Make a conversation with the information you find below.

De niveauverschillen tussen de leerlingen zijn in de 1e graad zeer groot. Daarom biedt ON TRACK voor de 1e graad korte units die bestaan uit vier delen. Het doel? Een taaltaak realiseren!

a Student A will introduce Student B, but will give the wrong information. Student B will make spoken interaction the sentences negative and correct the information. Student C will listen and check whether student A and B are doing everything correctly. b Student B tells lies. Student C makes negative sentences and corrects, and student A listens and checks. Now do the same exercise, but switch roles. c Student C tells lies. Student A makes negative sentences and corrects, and student B listens and checks. Do the same exercise, but switch roles once more.

Check-out

CHECKLIST

1

Student A (tell lies)

Basistraject De leerstof wordt aangebracht en ingeoefend in een heldere structuur en frisse lay-out. Leerlingen gaan aan de hand van uitdagende opdrachten en actueel bronnenmateriaal aan de slag.

Student B

introduce student B wrong first name and surname wrong age say where he/she lives (lie!)

listen to student A make every sentence negative correct every mistake

29 Listen carefully and complete the missing information. Then look at the picture of their bookcase/desk and write four sentences using there is/there are. These sentences can be positive or negative. Use at least one negative and one positive sentence.

Student C listen to the conversation between student A and B check student A check student B use evaluation list

Writing

1 Name:

Alison Garder

Age:

15 Dover Road, Canterbury

Address: 4 21 Try to fill in the pronouns. Then listen to the song and correct if necessary.

listening

listening

Lego House Ed Sheeran I   'm gonna pick up the pieces, and build a lego house When things go wrong     can knock     down © JStone

My three words have two meanings,

4

   's all for    

14

2 Name: Age: Oxhill Road, Blackpool

Address:

Differentiatietraject Elke leerling volgt in het leerwerkboek zijn eigen differentiatietraject via ‘on different tracks’. Voor elk getest onderdeel zijn er oefeningen op drie niveaus. Daarnaast zijn er tal van extra oefeningen beschikbaar op , het online leerplatform.

thirty-nine

3

Voortgangsmeting Na het basistraject volgt een progress check, waarin u het beheersingsniveau van uw leerlingen meet en visualiseert via een opdracht die onmiddellijk inzicht geeft over welke leerlingen on track zijn, en welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben.

fourteen

2

There's one thing on my mind

UNIT 2

2

GET ON TRACK 2

Taaltaak Elke unit bouwt op naar een realistische taaltaak waarbij leerlingen alles wat ze geleerd hebben in de unit kunnen toepassen.

39

IN-ONE

AAN U DE KEUZE!

VanIn OnTrack Covers

TWO-IN-ONE

ON TRACK 2-in-one (voor scholen die enkel in leerjaar 2 Engels geven)

Peter Van Duffel

www.vanin.be

CEF

ISBN 978-90-306-6150-4

540476

Versies HR BASIS.indd

Anneleen De Smet Liesbeth Lauwers Jessie Provost Tina Raymaekers

1

19/08/14 18:08

1

ON TRACK 1 en ON TRACK 2 (voor scholen die in leerjaar 1 én 2 Engels geven)

3

ARE YOU ON TRACK

Elke unit heeft ook een samenvatting. Die geeft kort en bondig weer welke grammatica en woordenschat belangrijk zijn voor de taaltaak.

Peter Van Duffel

www.vanin.be ISBN 978-90-306-6150-4

540476

CEF

Anneleen De Smet Liesbeth Lauwers Jessie Provost Tina Raymaekers 19/08/14 18:08

VanIn OnTrack Covers

113073•VanIn_Diddit_Methodefolder_OnTrack_Jan2016_v2.indd 6-7

Versies HR BASIS.indd

1

15/01/16 13:06


MAIN TRACK 1 ⁄ LET’S GO ON AN ADVENTURE 1.1 ⁄ TYPES OF HOLIDAY

In stijgende lijn in de 2e graad

SPOKEN INTERACTION

1 Discuss the following questions. a What types of holiday do you know? b What do you do when you are on holiday? c What does your dream holiday look like? 2 Take a look at the following types of holiday. Link the types of holiday with the matching picture. Then describe what you see in the pictures. Type of holiday

In de 2e graad maken leerlingen al een eerste opstap naar meer zelfstandigheid. Ze krijgen nog houvast door de vierdelige structuur zoals in de 1e graad, maar de units zijn langer en gaan dieper in op elk thema. Ook hier is het doel: een taaltaak realiseren! 1

Basistraject De leerstof wordt aangebracht in een heldere structuur en frisse lay-out, met uitdagende opdrachten en actueel bronnenmateriaal.

1

a skiing holiday

2

a cultural holiday

3

a trekking holiday

4

a kayaking holiday

5

a swimming holiday

6

a scuba diving holiday

7

a beach holiday

8

a nature holiday

Picture

3 ⁄ A MYSTERY TRIP 3.1 ⁄ 13 LITTLE BLUE ENVELOPES

a Have you ever travelled abroad?

speaking

b Have you ever travelled on your own?

STRATEGY

c Were/are you afraid of going abroad alone? Why (not)?

How to express your preferences

13 LITTLE BLUE ENVELOPES BY MAUREEN JOHNSON

I love because

Seventeen-year-old Ginny is living a rather normal, quiet life in New Jersey until a letter arrives from her strange Aunt Peg. The letter contains a thousand dollars in cash and instructions: get a passport, book a one-way fl ight to London, then go to an address in New York to pick up a package before heading to the airport. Aunt Peg also lists specifi c rules: Take only what fi ts in a backpack. Leave credit cards, money, camera, cell phone, and laptop at home, and have no contact by electronic means from Europe with anyone in America.

I’m fond of I have a slight preference for I prefer / I prefer to

2

Voortgangsmeting Na het basistraject volgt een progress check, waarin u het beheersingsniveau van uw leerlingen meet en visualiseert via een opdracht die onmiddellijk inzicht geeft over welke leerlingen on track zijn, en welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben..

SPOKEN INTERACTION

1 Discuss the following questions.

3 Pick one holiday that you like and one that you dislike. Explain why to your partner. Use some of the phrases to express your preferences.

I like / I like (much) more than I don’t like I hate

Source: http://admin.teenreads.com/reviews/13-little-blue-envelopes

2 Read the fi rst extract from the novel and then discuss these questions.

reading

a Would you follow these instructions? b What rule would be the most diffi cult to follow?

UNIT 2: ADVENTURE IS OUT THERE!

2

c Would you survive a holiday without any money, your phone or laptop? d If this were you, what items would you pack in your backpack and why?

3

4

Dear Ginger,

Differentiatietraject Het differentiatietraject bestaat uit twee sporen: uitdagend of remediërend. Op het online leerplatform vinden uw leerlingen tal van extra oefeningen aangepast aan het niveau van de 2e graad.

I have never been a great follower of rules. You know that. So it’s going to seem a little odd that this letter is full of rules I’ve written and that I need you to follow. ‘Rules to what?’ you have to be asking yourself. You always did ask good questions. Remember how we used to play the ‘today I live in’ game when you were little and used to come visit me in New York? (I think I liked ‘I live in Russia’ best. We always played that one in winter. We’d go to see the Russian art collection at the Met, stomp through the snow in Central Park, then go to that little Russian restaurant in the Village that had those really good pickles and that weird hairless poodle who sat in the window and barked at cabs.) I’d like to play that game one more time – except now we’re going to be a little more literal. Today’s game is ‘I live in London.’ Notice that I have included $1000 in cash in this envelope. This is for a passport, a one-way ticket from New York to London, and a backpack. (Keep a few bucks for a cab to the airport.) Upon booking the ticket, packing the backpack, and hugging everyone good-bye, I want you to go to New York City. Specifically, I want you to go to 4th Noodle, the Chinese restaurant under my apartment. Something is waiting there for you. Go to the airport right from there.

Taaltaak Elke unit bouwt op naar een taaltaak en combineert al de leerstof uit de unit. Leerlingen kunnen zichzelf achteraf evalueren met een checklist.

Een unit bevat een samenvatting van de grammatica, de woordenschat en de strategieën.

20

UNIT 2: ADVENTURE IS OUT THERE!

SUMMARY

WILT U MÉÉR? KIES UW TRACKING!

1 ⁄ GRAMMAR 1.1 ⁄ COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS Countable nouns can be counted using numbers. They have a singular and a plural form. The singular form can use the indefi nite article ‘a’ or ‘an’. e.g. a pear – two pears e.g. an apple – two apples

Trackings zijn aanvullende bundels voor richtingen

Uncountable nouns cannot be counted with numbers. Uncountable nouns are used with a singular verb. They usually do not have a plural form.

met 3 uur Engels. In de 2e graad hebt u er vier

Some nouns can be countable and uncountable.

ice cream coffee chocolate

Countable He has already had an ice cream today. The teacher had two coffees today. Belgium is famous for its chocolates.

Uncountable I really love ice cream. Our teachers drink too much coffee. I am addicted to chocolate.

ter beschikking. Meer info vindt u verder in deze

1.2 ⁄ QUANTIFIERS

folder!

Quantifi ers are often used as a way of measuring uncountable nouns that do not have a plural. The basic quantifi ers are ‘some’, ‘any’, ‘a little’ and ‘a lot of’. In general, ‘some’ is used in positive sentences and ‘any’ is used in negative sentences and questions. e.g. Have you had any snacks today? I had some chocolates today, but I haven’t had any cookies. But, sometimes we can use ‘some’ in questions when offering/requesting. e.g. Would you like some more coffee? And sometimes we can use ‘any’ in positive sentences when we mean ‘it doesn’t matter which’. e.g. You can come and ask for help any time! Note that in spoken English questions are sometimes shortened. e.g. ‘Any apples for me today?’ ‘I do have some nice ones, I think …’ Other quantifi ers are ‘much’ and ‘many’. ‘Much’ and ‘many’ are used in negative sentences and questions. e.g. Are there many apples left in the fridge? We only use ‘much’ and ‘many’ in positive sentences when we use ‘so’, ‘as’ and ‘too’. e.g. I ate too many apples today. I had as many pears as apples in my bag. I have so much fruit in my cupboards I can’t eat it all alone. We use ‘many’ before (countable) plural nouns and ‘much’ before (uncountable) singular nouns. e.g. How many eggs do we need? How much water do we need?

UNIT 5: WTF? (WHERE’S THE FOOD?)

113073•VanIn_Diddit_Methodefolder_OnTrack_Jan2016_v2.indd 8-9

257

15/01/16 13:06


‘I SHOP THEREFORE I AM’ Barbara Kruger

Recht naar de top in de 3e graad In de 3e graad hebben leerlingen een behoorlijk niveau Engels. Daarom focust de leerstof op authenticiteit en krijgt de beeldcultuur een prominente plek.

2.3 ⁄ SUPERMARKET EXPLOSION

Ook hier bouwt elke unit op naar een taaltaak. Uw leerlingen worden daarbij op verschillende manieren ondersteund:

dId you knoW?

Strategy

unIt 1: shoppIng Matters

Meer uitdagende oefeningen zijn vergezeld van kaders met leerstrategieën.

In this unit you will: talk about shopping habits; read how supermarkets trick you into buying more; hear which rights you have as a consumer when buying online; practise how to negotiate effectively; learn how to write an appropriate e-mail of complaint.

Pit stop

Supermarkets fi rst became popular in the 1950’s, when many grocery shops became ‘self-service’. Until then shops had all used the ‘over-the-counter method’ of selling: customers told a shopkeeper what they wanted, the shopkeeper took the goods off the shelves behind the counter. The new supermarkets used an open plan arrangement, which allowed customers to browse along the shelves to select goods for themselves. Today, most supermarkets are run by national or multi-national retail chains. They carry a wide range of competitively priced ‘own brand’ as well as branded goods.

1

Source: www.geography-site.co.uk

1 Look up if necessary. Explain the difference between a supermarket, a department store, a hypermarket and a shopping centre/mall. Give an example. 2 What does the notion ‘one-stop shop’ have to do with the success of hypermarkets?

Uw leerlingen frissen hun grammaticale basiskennis op in een reeks oefeningen.

2.4 ⁄ E-SHOP, THE NEW HOTSPOT The impact of social media on our shopping behaviour is immense. When we want to search for something online, we google it. When we want to share something with friends, we use Facebook. When we want to make our thoughts known to the world, we tweet. The social media affect where we shop, what we buy and how we purchase.

Help track

TRACK YOUR PROGRESS

Where do you shop?

8

unIt 1

very well

Teacher’s opinion

okay

should improve

very well

My opinion

Name: Class:

should improve

UNIT 1

okay

9

spoken InterACtIon

1 Talk to your neighbour about your online shopping habits.

De nodige woordenschat voor de taaltaak wordt aangebracht via een mindmap.

Op het einde van elke unit kunnen leerlingen hun vooruitgang meten met checklists. Dit kan in het boek of online via . Op het online leerplatform vinden uw leerlingen oefeningen aangepast aan hun niveau.

spoken InterACtIon

ONE STOP SHOP

MY COMPETENCES Grammar

I can use reported speech. 1.2 / 7.1 I can use the present and past tenses 6.2

Vocabulary

I can use appropriate words and expressions for shops and shopping. 2.1 / 2.2 / 3.1 / 3.2 / 4.2

Functional practice: I can describe habits and emotions. 1.1 language in social I can ask people to repeat things. 5.1.1 situations I can make clear I am dissatisfied. 5.1.2 I can deal with complaints. 5.1.3

TRACKINGS, DE PERFECTE AANVULLING OP EEN STERK BASISBOEK!

I can work towards a decision. 5.1.3 Communication strategies

I can use the mirror technique. 5.1.3

I can share the knowledge of a culture. 4.1 Sociocultural aspects of language MY SKILLS Listening

I can listen for information. 2.4 / 4.1

In de 3e graad is het niet evident om uw lessenaanbod optimaal af

I can listen to form an opinion. 4.1 Reading

I can find and evaluate solutions to a certain problem suggested by experts in a newspaper article. 2.2 I can identify a text by looking at the context: author, source, (sub)title. 3.1 / 3.2

te stemmen op de talige richtingen. Daarom zijn er bij het basisleer-

I can identify and summarize the structural parts of a text. 3.1 / 3.2 I can answer true/ false questions about a text. 3.1 / 3.2

werkboek van ON TRACK aanvullende bundels beschikbaar

I can find the exact word(s) in a text when a definition/synonym is given. 3.1 / 3.2 I can compare two texts on at the same subject and draw conclusions. 3.3 Spoken interaction

I can use the correct strategy/shopping phrases to negotiate well. 5

Speaking

I can express personal views and opinions on shops and shopping. 1.1 / 2.4

voor MVT-richtingen.

3 e

GRAAD

I can report someone else’s view to a third person/party. 1.2 Writing

I can fill in a complaint form. (Ex. on site.)

Meer info over deze Trackings vindt u op de volgende pagina.

I can write a formal e-mail of complaint. 6.1

UNIT 1

track your progress

37

In deze -

bundel komen de volgend e Specifie ke Eindterm Taal en commun en (SET) aan bod: icatie SET Taal en cultuur 2, 3 SET 4 Taal als systeem SET 11, 13, 14, Onderzo 15 ekscomp etentie SETOC 16, 17, 18

ISBN 978-9 www 0-306 ISBN 978-90-3 -7173.vani -2 n.be 06-7173562222

VanIn TRACKING

_Languag

eResearch

_Cover_42

0x297mm.

indd 1

9 7890 30

671732

2

CEF

Lieve Van Aert Els De Clerc q Bart Gooss ens

Ludo Joose n Corien Serne els Roeland Vanderstee gen

15/07/15

113073•VanIn_Diddit_Methodefolder_OnTrack_Jan2016_v2.indd 10-11

16:40

15/01/16 13:06


Trackings voor de 3e graad • 6 extra bundels aanvullend op het basisboek • Keuze uit twee bundels om onderzoekscompetenties aan te brengen (OC toegepast op taalkunde of literatuur)

Boeiende bundels aanvullend op het leerwerkboek

• Systematische leerlijn onderzoekscompetenties • Met Trackings realiseert u de specifieke eindtermen. • 3 bundels aansluitend bij richtingspecifieke onderwerpen.

Trackings voor de 2e graad

Tracking business and publicity Wereldwijd is Engels de voertaal in de bedrijfswereld. Daarom is deze tracking geschreven rond bedrijfsthema’s als finance, human resources en marketing and sales. Een interessante meerwaarde voor een vervolgstudie in deze sector.

• 4 extra bundels, vrij inzetbaar in de hele 2e graad en aanvullend op het leerwerkboek ON TRACK • Uitstekende voorbereiding op de onderzoekscompetenties in de 3e graad • Ideaal voor de richtingen met extra uren Engels Tracking Pow Wow Bazinga Een originele tracking die helemaal gewijd is aan striphelden. Aan de hand van concrete opdrachten krijgen leerlingen inzicht in typische karakters en verhaallijnen. Als eindopdracht creëren ze een eigen strippagina.

Tracking Film and literature Leerlingen leren specifieke woordenschat en uitdrukkingen om te communiceren over film en literatuur op onderzoeksniveau. Uitstekende bagage voor een latere literaire studierichting. Tracking Science and technology In deze tracking bestuderen leerlingen de basistechnieken van wetenschappelijk schrijven en presenteren. Dit komt van pas als ze later voor een wetenschappelijke richting kiezen.

Tracking Surveying successfully In deze tracking krijgen de leerlingen een eerste introductie in het voeren van een onderzoek. Op een zeer actieve manier leren ze goede vragen formuleren, een onderzoeksformulier opstellen, de resultaten verwerken en beoordelen. Een uitstekende voorbereiding voor de latere onderzoekscompetenties.

Tracking I’m only human In deze tracking komen vooral psychologie en sociologie aan bod. Met behulp van uitdagende opdrachten bereiden de leerlingen zich voor op een studierichting in de humane wetenschappen. De juiste terminologie en een gezonde kritische houding horen daarbij.

2 e

GRAAD

Flying high Vakantie in uw klaslokaal! Met deze bundel leren uw leerlingen alles over hoe ze een reis kunnen plannen. London & Jack the Ripper In deze bundel maken uw leerlingen een literaire ontdekkingtocht door Londen. Daarnaast kan het de ideale voorbereiding zijn op jullie Londenreis.

Cracking the pop song code Er heerst een festivalkoorts in de klas! Leerlingen ontdekken hoe ze songteksten kunnen analyseren en creëren hun eigen festivalconcept.

3 e

GRAAD

Els De Clercq Veerle De Graaf Margaux Coenen Robert Kupfer

n.be www.vani 7165-7

ISBN 978-90-306-

-7

ISBN 978-90-306-7165

562212

9 789030 671657

CEF

Manuel Lehmann Birgen Paredis Leen Temmerman

18/06/15 10:48

High.indd 1

KING_Covers_Flying

112100_VanIn_TRAC

In deze bundel komen -

de volgende Specifieke

Eindtermen (SET) aan

SET 2, 3 Taal en communicatie 4 Taal en cultuur SET 11, 13, 14, 15 Taal als systeem SET SETOC 16, 17, 18 Onderzoekscompetentie

Lieve Van Aert Els De Clercq

bod:

www.vanin.be

7173-2 ISBN 978-90-306- -2 ISBN 978-90-306-7173

562222

9 789030 671732

CEF

Bart Goossens Ludo Joosen

Language research Zonder taal geen communicatie! In deze bundel ontdekken uw leerlingen hoe gevarieerd en belangrijk Engels, en taal in het algemeen, is. Ze leren stap voor stap een gefundeerd onderzoek voeren.

Corien Serneels gen

Roeland Vanderstee

15/07/15 16:40

20x297mm.indd 1

eResearch_Cover_4

VanIn TRACKING_Languag

Bekijk voorbeeldpagina’s op www.vanin.be/on-track

113073•VanIn_Diddit_Methodefolder_OnTrack_Jan2016_v2.indd 12-13

15/01/16 13:06


het online leerplatform bij ON TRACK

Efficiënte opvolging van uw leerlingen Het dashboard biedt in een oogopslag inzicht in de vooruitgang en de resultaten van uw leerlingen.

Adaptief oefenen Ruim aanbod toetsen Dashboard met de resultaten van uw leerlingen Al uw lesmateriaal op één plek (incl. Bordboek)

Een mooi aanbod aan adaptieve oefeningen De oefeningen worden aangepast op basis van het niveau van uw leerlingen.

Op basis van de resultaten van uw leerlingen stelt diddit automatisch een remediëringstraject voor.

Lesplezier en motivatie •

Door te oefenen kunnen leerlingen credits verzamelen en daarmee korte spelletjes spelen. Diddit kan gepersonaliseerd worden met een foto en achtergrondafbeelding.

Leerlingen ontdekken aan de hand van feedback of ze iets goed of fout doen.

Praktisch

Leerlingen kunnen vrij oefenen of u kunt zelf opdrachten klaarzetten voor één leerling of voor een volledige klas.

113073•VanIn_Diddit_Methodefolder_OnTrack_Jan2016_v2.indd 14-15

Leerlingen hebben automatisch toegang tot diddit met de code in het leerwerkboek.

Leraren hebben toegang via een jaarlijkse licentie voor het hele lerarenteam per handboekenreeks en per leerjaar.

Diddit is beschikbaar voor Nederlands, Frans, wiskunde, godsdienst en Engels. Bekijk het volledige aanbod op vanin.diddit.be.

Diddit werkt op pc, laptop en tablet.

15/01/16 13:06


Meer info of een presentatie op school? We komen graag persoonlijk onze methodes, handleidingen, boeken en digitale lesmateriaal voorstellen op school. Contacteer uw vertegenwoordiger per mail of via telefoon voor een voorstelling op maat.

Stijn Forier Provincie Limburg, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen (postcodes 9300-9500), Brussels Hoofdstedelijk Gewest 0498 91 19 10 - stijn.forier@vanin.be

v.u. Winfried Mortelmans, Nijverheidsstraat 92/5, BE-2160 Wommelgem

Asella De Vos Provincie Oost-Vlaanderen (behalve postcodes 9000-9150 en 9300-9500), Antwerpen (postcode 2800), West-Vlaanderen 0472 40 39 55 - asella.de.vos@vanin.be

Ingrid Stes Provincie Antwerpen (behalve postcode 2800), Oost-Vlaanderen (postcode 9000-9150) 0496 12 95 07 - ingrid.stes@vanin.be

Koen Croonenborghs Heeft u een vraag over hoe uw les of school op digitaal vlak ondersteund kan worden? 0477 38 15 40 - koen.croonenborghs@vanin.be

Uitgeverij VAN IN - Nijverheidsstraat 92/5 - 2160 Wommelgem - tel. 03 491 14 80 - fax 03 491 94 39 - secundair.onderwijs@vanin.be - www.vanin.be

113073•VanIn_Diddit_Methodefolder_OnTrack_Jan2016_v2.indd 16

15/01/16 13:06

ON TRACK folder  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you