Inhoudsopgave_Algemene menselijke anatomie en fysiologie 2022

Page 1

INHOUDSTAFEL

INHOUDSTAFEL LEESWIJZER 14 Inleiding 17 1

Wat is anatomie, wat is fysiologie?

17

1.1 1.2

Anatomie (van het Griekse anatome: opensnijden) of ontleedkunde Fysiologie

17 18

2

De indeling van het lichaam

19

3

Topografie

19

HOOFDSTUK 1 Het skelet

23

1

Kraakbeenweefsel en beenweefsel

25

1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.3.1 1.3.1.1 1.3.1.2 1.4

Samenstelling van kraakbeenweefsel Wat? Soorten? Functies van kraakbeenweefsel Samenstelling van beenweefsel Wat? Macroscopische bouw Microscopische bouw Functies van beenweefsel

25 25 25 26 26 26 26 27 30

2

Het skelet

33

2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3

Beenderen van de romp 33 De wervelkolom 33 De ribben 35 Borstbeen of sternum 35 Beenderen van de gordels en de ledematen 36 De schoudergordel 36 Bekkengordel of pelvis (darmbeen os ilium, zitbeen os ischium, schaambeen os pubis) 37 Onderste ledematen 38 Beenderen van de schedel 38 Hersenschedel of cranium cerebrale 39 Aangezichtsschedel of cranium viscerale 40 Schedel van de pasgeborene 41

3

De gewrichten

43

3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2

Soorten gewrichten naargelang de beweeglijkheid Onbeweeglijke gewrichten Weinig beweeglijke gewrichten Zeer beweeglijke verbindingen Soorten gewrichten naargelang de assen

43 43 43 43 45

7

601564_Algemene menselijke anatomie en fysiologie 2022.indb 7

12/05/2022 11:27


HOOFDSTUK 2 Het spierstelsel

49

1

Soorten spierweefsel

51

1.1 1.2 1.3

Dwarsgestreept spierweefsel (skeletspieren) Glad spierweefsel (in de huid en de wand van sommige organen) Hartspierweefsel

51 52 52

2

De spiersamentrekking of spiercontractie

52

2.1 2.2

Sleutelmolecules voor spiercontractie Motorische zenuwen sturen een prikkel

52 54

HOOFDSTUK 3 Het zenuwstelsel

59

1

Indeling van het zenuwstelsel

61

2

Cellen van het zenuwstelsel

62 64

3

Het centraal zenuwstelsel

3.1 3.2 3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.5 3.5.1 3.5.2

De meningen of hersenvliezen (ook vliezen van het ruggenmerg) 64 Liquor cerebrospinalis of hersenvocht 65 Vascularisatie van de hersenen 67 De hersenen 68 Grote hersenen of cerebrum 69 De kleine hersenen of cerebellum 73 De hersenstam 73 De tussenhersenen 74 Het ruggenmerg 75 Uitwendige bouw 75 Inwendige bouw 76

4

Het perifeer zenuwstelsel

77

4.1 4.2

Hersenzenuwen Ruggenmergzenuwen

77 79

5

Fysiologie van het zenuwstelsel

79

5.1 5.2

Prikkelgeleiding Prikkeloverdracht

79 83

6

Het autonoom zenuwstelsel

85

6.1 6.2 6.3 6.3.1 6.3.2

Sympathisch zenuwstelsel Parasympathisch zenuwstelsel Neurotransmitters Acetylcholine Noradrenaline

85 86 86 86 87

HOOFDSTUK 4 Het bloedvatenstelsel

93

1

Het hart

95

1.1 1.1.1 1.1.2

Anatomie van het hart De hartwand Het hart

95 96 97

8

601564_Algemene menselijke anatomie en fysiologie 2022.indb 8

12/05/2022 11:27


1.1.3 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4

De hartkleppen Fysiologie van het hart Prikkelvorming en geleiding Elektrocardiografie De hartcyclus Regeling van de hartactie

97 99 99 100 101 102

2

Bloedvaten

103

2.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.2.1 2.3.2.2

Bouw Capillairen Venen Functies Controle van de bloeddruk Neurale controle Hormonale controle Trage aanpassing door volumeveranderingen Snellere aanpassing door verandering in vaatspanning en hartwerking

104 104 105 106 107 107 108 108 109

3

De bloedsomloop

110

3.1 3.2

De grote bloedsomloop De kleine bloedsomloop

110 111

HOOFDSTUK 5 Het lymfevatenstelsel

115

1

Het lymfevatenstelsel

118

1.1 1.2 1.3

Lymfe Lymfevaten Systematiek van het lymfevatensysteem

118 118 119

2

Thymus 119

3

Lymfeklieren

120

4

De milt

121

5

De plaques van Peyer

122

HOOFDSTUK 6 Het ademhalingsstelsel

125

1

De extrapulmonale luchtwegen

127

1.1 1.2 1.3 1.4

De neus en de neusholten De pharynx of keelholte De larynx of het strottenhoofd De trachea of luchtpijp

127 128 129 130

2

De longen

131

2.1 2.2

Bronchiale boom De alveoli

132 134

3

De pleura

135

4

De ademhaling

136

4.1 4.1.1

Pulmonale ventilatie Hoe ontstaat een drukverandering?

136 136

9

601564_Algemene menselijke anatomie en fysiologie 2022.indb 9

12/05/2022 11:27


4.1.2 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.4

Drukverandering tijdens de ademhaling Gasuitwisseling Het transport van gassen in het bloed O2-transport in het bloed CO2-transport in het bloed Regulering van de ademhaling

136 138 139 139 140 141

HOOFDSTUK 7 Het spijsverteringsstelsel

145

1

De mond

148

1.1 1.2 1.3 1.4

Het gehemelte De tong De tanden De speekselklieren

2

De keelholte of pharynx 151

3

De slokdarm of oesophagus 152

4

De maag

4.1 4.2 4.2.1 4.2.2

Macroscopische bouw 152 Microscopische bouw 154 Mucosa 154 Muscularis 155

5

De dunne darm

5.1 5.2 5.2.1 5.2.2

Macroscopische bouw 156 Microscopische bouw 156 Mucosa 157 Submucosa 158

6

De dikke darm

6.1 6.2 6.2.1 6.2.2

Macroscopische bouw 159 Microscopische bouw 160 Mucosa 160 Submucosa 160

7

De pancreas

161

8

De lever

162

8.1 8.2

Macroscopische bouw Microscopische bouw

162 163

9

De galblaas en galwegen

164

10

Fysiologie van de voeding

165

10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.5.1 10.5.2 10.6 10.6.1

Speekselklieren 165 De tong en het gebit 166 De pharynx 166 De oesophagus 166 De maag 166 Samenstelling van het maagsap 166 Hormonen van de maag 167 De lever 167 Productie van gal 168

148 148 149 150

152

156

159

10

601564_Algemene menselijke anatomie en fysiologie 2022.indb 10

12/05/2022 11:27


10.6.2 10.6.3 10.6.4 10.7 10.8 10.8.1 10.8.2 10.9 10.9.1 10.9.2 10.9.3 10.9.4

Metabole functie Detoxificatie en inactivatie Depotfunctie De pancreas De dunne darm Samenstelling van het darmsap Gastrointestinale hormonen Opname van voedingsstoffen Opname van koolhydraten Opname van eiwitten Opname van vetten Opname van water, elektrolyten en vitaminen

169 171 171 171 173 173 173 176 177 177 177 179

HOOFDSTUK 8 Het uitscheidingsstelsel

183

1

De nieren

185

1.1 1.2

Macroscopische bouw Microscopische bouw

185 186

2

Organen die de urine afvoeren

2.1 2.2 2.3

De ureter De blaas De urethra

188 188 189

3

De urine

189

3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3

De glomerulaire filtratie Terugresorptie en secretie De proximale tubulus De lis van Henle De distale tubulus en de verzamelbuis

HOOFDSTUK 9 Het endocrien stelsel

188

190 190 191 192 192

195

1

Hypothalamus-hypofyse

1.1 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.4 1.4.1 1.4.2

De bloedvoorziening 199 Hypothalamus 199 Adenohypofyse 200 De effectorhormonen 201 De glandotrope hormonen 201 Neurohypofyse 203 Vasopressine 203 Oxytocine 203

198

2

Schildklier

2.1 2.2 2.2.1 2.2.2

Anatomie van de schildklier Schildklierhormonen Thyronine Calcitonine

204

3

Bijschildklier

4

Corpus pineale 207

204 204 205 205

206

11

601564_Algemene menselijke anatomie en fysiologie 2022.indb 11

12/05/2022 11:27


5

Bijnieren

207

5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.2

Bijnierschors (cortex) 208 De mineralocorticoïden 208 De glucocorticoïden 208 De geslachtshormonen 210 Bijniermerg (medulla) 210

6

Eilandjes van Langerhans

210

6.1 6.2 6.3 6.4

Glucagon Insuline Somatostatine Pancreaspolypeptide

210 211 212 212

7

Geslachtshormonen

212

7.1 7.1.1 7.1.2 7.2

Vrouwelijke geslachtshormonen Oestrogeen Progesteron Mannelijke geslachtshormonen

212 214 214 214

8

Weefselhormonen

215

8.1 8.2

Weefselhormonen van het maag-darmkanaal Weefselhormonen van de nieren

215 215

HOOFDSTUK 10 Het zintuigenstelsel

219

1

Gevoelszintuigen

221

1.1 1.2 1.3

Pijnzin Tast- of drukzin Temperatuurzin

221 222 222

2

Het gezichtszintuig

2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3

De oogkassen De oogbol De wand van de oogbol De inhoud van de oogbol De optische banen

3

Het smaakzintuig

228

4

Het reukzintuig

229

5

Het gehoorzintuig

230

5.1 5.2 5.3

Het uitwendige oor Het middenoor Het binnenoor

230 231 231

6

Het evenwichtszintuig

233

6.1 6.2

Vestibulum met utriculus en sacculus 234 Halfcirkelvormige kanalen 235

222 222 222 223 226 226

12

601564_Algemene menselijke anatomie en fysiologie 2022.indb 12

12/05/2022 11:27


HOOFDSTUK 11 Het voortplantingsstelsel

239

1

Het vrouwelijke voortplantingsstelsel

241

1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.5

Het ovarium of de eierstokken 241 Primordiale follikel 242 Groeiende follikels 242 Primaire follikel 242 Preantrale follikel 242 Antrale follikel 243 Rijpe of Graafse follikel 244 Ovulatie 244 Corpus luteum 245 De tuba uterina (tuba falloph, salpinx, oviduct, eileider) 246 De uterus 247 Bouw 247 Fysiologie 248 De vagina 248 De mucosa 248 De muscularis 249 De adventitia 249 De uitwendige genitalia 249

2

Het mannelijke voortplantingsstelsel

2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.4.1 2.4.2 2.5 2.6

De testis (teelbal) 251 De tubuli seminiferi 251 Het interstitium van de testis 252 De epididymis (bijbal) 252 De ductus deferens (zaadleider) 252 Accessoire klieren van het mannelijke genitale stelsel 253 De vesiculae seminales (zaadblaasjes) 253 De prostata (prostaat) 253 De penis 253 Het sperma 253

250

Verklarende woordenlijst

255

Lijst met afkortingen

261

Bibliografie 262

13

601564_Algemene menselijke anatomie en fysiologie 2022.indb 13

12/05/2022 11:27


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.