Page 1

WOENSDAG

21 MAART

2018

VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD ZUNDERT


zundert.nl Lijsttrekkersdebat gemeente Zundert op donderdag 15 maart 2018 Bent u er nog niet uit op welke politieke partij u wilt gaan stemmen? Of wilt u meer te weten komen over de standpunten van de partijen die dit jaar meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen? Kom dan naar het lijsttrekkersdebat op donderdag 15 maart. Dit vindt plaats in de hal van het gemeentehuis aan de Markt 1, om 19.30 uur. De 7 lijsttrekkers gaan met elkaar in debat over een aantal thema’s. Ook u mag zich daarin mengen en erover uitspreken. Het muzikale intermezzo wordt verzorgd door ‘De Lustige Vijf ’, inhakend op de politieke actualiteit in de gemeente. Wilt u nog meer weten over wat de 7 politieke partijen willen in de komende 4 jaar, kijk dan op www.gemeenteraadzundert.nl. Hierop staan de verkiezingsprogramma’s per partij.

Stemmen in een willekeurig stembureau op woensdag 21 maart 2018 Om het u als kiesgerechtigde gemakkelijke te maken, kunt u in elk stembureau binnen de gemeente Zundert uw stem voor de gemeenteraad uitbrengen. Een overzicht van alle stembureaus vindt u elders op deze pagina. Om te kunnen stemmen heeft u uw stempas en een geldig identiteitsbewijs nodig. Uw identiteitsbewijs mag niet langer dan 5 jaar verlopen zijn op het moment van de verkiezingsdag.

Voorwoord burgemeester Beste kiezer, Op woensdag 21 maart is het weer zover, dan gaat u stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Deze verkiezingen vinden om de vier jaar plaats. Stemmen is een voorrecht, in lang niet alle landen ter wereld is stemmen een vanzelfsprekendheid. Pak uw kans en breng uw stem uit. Op die manier heeft u invloed op de lokale politiek. Door te stemmen bepaalt ook u wie de beleidsmakers worden voor de komende 4 jaren in onze mooie gemeente. Graag tot ziens in het stembureau! Met vriendelijke groet, Burgemeester van gemeente Zundert Leny Poppe - de Looff

Stempas

U kunt alleen uw stem uitbrengen met uw eigen stempas; zonder stempas kunt u niet stemmen. Als u uw stempas kwijt bent of niet ontvangen heeft, dan kunt u tot en met dinsdag 20 maart, 12.00 uur op het gemeentehuis in Zundert een vervangende stempas aanvragen. Hierbij overlegt u een identiteitsbewijs. Let op, de gemeente Zundert werkt tegenwoordig op afspraak. Een afspraak maakt u via www.zundert.nl of door te bellen naar 076 - 599 56 00.

Identificatieplicht

Bij het uitbrengen van uw stem bent u verplicht een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Dit document mag op de dag van het stemmen niet langer dan 5 jaar verlopen zijn. Bent u het document kwijt of is het gestolen? Dan kunt u zich op het stembureau melden met het door de gemeente Zundert opgestelde proces-verbaal van de vermissing én een ander document waarop uw naam is vermeld en een foto van u is afgebeeld.

Machtigen

Kunt u op de dag van de verkiezing niet zelf komen stemmen? Geef dan een volmacht aan iemand anders. Dit kan op 2 manieren.

Onderhandse volmacht Een onderhandse volmacht verlenen kan tot en met 21 maart 2018. U vult samen met de gemachtigde het volmachtbewijs op de achterkant van de stempas in en u ondertekent deze. Hiermee verandert de stempas in een volmachtbewijs. Let op, naast de stempas geeft u aan degene die voor u gaat stemmen, ook een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Deze laat de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau zien (het document mag niet langer dan 5 jaar verlopen zijn). Zonder dit bewijs kan de volmachtstem niet worden uitgebracht. Schriftelijke volmacht U kunt ook gebruik maken van een schriftelijke volmacht door middel van formulieren die bij de gemeente verkrijgbaar zijn. Hiervoor dient u uiterlijk 16 maart 2018 een aanvraag in bij de gemeente. Indien u een schriftelijke volmacht verleent, hoeft de volmachtgever geen kopie van uw identiteitsbewijs te overleggen. De gemeente kan uw gegevens in de gemeentelijke Basisregistratie Personen verifiëren.

Meer informatie

Op de kandidatenlijst, die uiterlijk op 19 maart 2018 huis-aan-huis wordt bezorgd, is te lezen op wie u kunt stemmen. Meer informatie over het stemmen vindt u ook op www.zundert.nl/gemeenteraadsverkiezingen, of op www.gemeenteraadzundert.nl. Hier vindt u de verkiezingsprogramma’s van de deelnemende partijen.

Zundertse Stemkijker live! Kijk eens op: zundert.stemkijker.nl. Op deze website maken de 7 politieke partijen hun standpunten bekend op een vernieuwende manier. Dit doen zij door middel van korte filmpjes waarin verschillende thema’s besproken worden, die belangrijk zijn voor Zundert.

Ben jij 18 jaar op 21 maart 2018? Gefeliciteerd! Vanaf nu kan je gebruik maken van je stemrecht. Maak hier gebruik van want dat is niet overal even vanzelfsprekend. Nu denk je misschien, hoe dan? En op wie? Er zijn verschillende websites die je kan helpen bij het maken van een keuze. Kijk eens op de website van de gemeente Zundert, www.zundert.nl/gemeenteraadsverkiezingen, of op www.gemeenteraadzundert.nl. Hier vind je de verkiezingsprogramma’s van de deelnemende partijen.

Stembureaus gemeenteraadsverkiezingen 2018 U kunt uw stem uitbrengen in één van onderstaande stembureaus. Deze zijn geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur. Vergeet niet uw identiteitsbewijs en stempas mee te nemen! 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Gemeentehuis Zundert*, Markt 1, Zundert St. Annaschool*, Berkenlaan 156-158, Zundert Thebe Gebouw*, Beukenlaan 5, Zundert De Willaert*, Burgemeester Manderslaan 53, Zundert Tenniscentrum de Leeuwerik, Leeuwerikstraat 27, Zundert (geopend tot 20.00 uur) Ouderencentrum Levenslust*, Klein Zundertseweg 60, Klein Zundert Gemeenschapshuis Wierenbos*, Diepstraat 12, Wernhout Gemeenschapshuis ‘t Gouwe Hart*, Van den Berghstraat 2a, Achtmaal Dorpshuis Amarant*, Leijakkerplein 3, Rijsbergen Koutershof (bibliotheek)*, Koutershof 6, Rijsbergen Dienstencentrum de Rijserf*, Rijserf 1, Rijsbergen

* Dit stemlokaal is toegankelijk voor mindervaliden

LAAT UW STEM NIET VERLOREN GAAN GA STEMMEN OP 21 MAART!

Met vervoer van Stichting Welzijn Zundert naar het stembureau Bent u moeilijk ter been, heeft u geen vervoer en wilt u gaan stemmen op 21 maart 2018? Dan kunt gebruik maken van de bus van Stichting Welzijn Zundert voor het vervoer naar het stembureau. Hieraan zijn geen kosten verbonden. U kunt het vervoer regelen door vóór 19 maart te bellen naar SWZ, Jessica Nouws of Monique van Dam, 076 - 5972200.


1 Johan de Beer

Achtmaal

8 Jona van Laarhoven

Zundert

14 Marius Faas

Rijsbergen

20 Riet Hereijgers-Mathijssen

Rijsbergen

2 René de Bruijn

Rijsbergen

9 Inge Jochems

Zundert

15 Jan Goos

Rijsbergen

21 Ad de Meijer

Rijsbergen

3 Ine Timmers

Rijsbergen

10 Tijmen Dekkers

16 Jan Pieter Smits

Rijsbergen

22 Jan Baelemans

Wernhout

4 Ad van Exsel

Rijsbergen

11 Silvester van Voorthuisen

Zundert

23 Michiel Brandt

Rijsbergen

18 Marije van Hooijdonk-Bastiaansen Rijsbergen

24 Marianne Sprangers-Dols

Rijsbergen

19 Jan van Hooijdonk

25 Jan de Bruijn

Rijsbergen

5 Goos Keijl 6 Udo Korsmit

Zundert Wernhout

7 Wesley van Steen

12 Ludo Elst 13 Erik Tilborghs

Klein Zundert Rijsbergen Achtmaal Rijsbergen

17 John van Nispen

Rijsbergen

Zundert

Burgerparticipatie

Sport

Burgerparticipatie vraagt veel van de inwoners maar ook van bestuurders. Dorpsbelangen gaat de inwoners nog meer betrekken.

Sport is van groot belang voor onze gezondheid en onderlinge binding. Daarom moet sport toegankelijk zijn voor iedereen. Dorpsbelangen ondersteunt goede initiatieven van verenigingen.

Bestuur en dienstverlening Dorpsbelangen hecht groot belang aan de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente. Kwaliteit, doelmatigheid en zelfstandigheid is onze insteek.

In de zorg kijkt Dorpsbelangen waar het beter kan en moet met kwaliteit en bereikbaarheid.

Economie

De gemeente Zundert is geen eiland. Dorpsbelangen wil goede verbindingen met openbaar vervoer, een complete randweg en 100% internet dekking.

Bedrijven zijn van groot belang voor een levendige gemeente. Dorpsbelangen stimuleert het midden- en kleinbedrijf en zoekt naar creatieve oplossingen voor leegstand in het buitengebied.

Dorpsbelangen komt op voor veilig wonen. Door het selectief inzetten van camera’s willen wij de veiligheid van onze burgers bevorderen. Het buitengebied moet met een flexibel bestemmingsplan en gerichte controles aantrekkelijk blijven voor gewenste bedrijven en particulieren.

Onderwijs Kinderen moeten kunnen spelen. Dorpsbelangen wil meer sportieve, culturele en creatieve beweging voor kinderen. Scholen horen in de wijk/kern.

Pff, wat een lange naam.. Gebruik deze QR-code

Zorg

Verbindingen in ruime zin

Veiligheid en handhaving

Voor het hele programma zie www.dorpsbelangenzundertrijsbergen.com/kernpunten

Woningbouw Dorpsbelangen bouwt graag afgestemd op de behoefte van vandaag en de techniek van morgen.

Groen Een groene gemeente moet zijn groen goed beheren. Zuinig zijn op wat er is en gebruik maken van aanwezige vakkennis.

Geldzaken Dorpsbelangen staat voor zaken op orde en efficiënt en doelmatig besteden van maatschappelijk geld.

Vind ons ook op Facebook onder facebook.com/dorpsbelangenzundert


Voor óns Zundert De VVD heeft de afgelopen vier jaar als stabiele coalitiepartij een positieve stempel gedrukt op de leefbaarheid in de gemeente Zundert. We zijn trots op wat we voor elkaar hebben gekregen: de woningbouwprojecten in alle kerndorpen, de legalisering van de permanente bewoning op Patersven, het IKC in Rijsbergen, de herinrichting van de Molenstraat, de aanpak van Fort Oranje en de ontwikkeling van nieuwe corsobouwplaatsen. Ook de komende jaren bouwen we graag verder aan een zelfstandige, mooie en veilige gemeente Zundert. Doe mee en kies op 21 maart VVD!

Goed onderwijs in kleinschalige schoolgebouwen

Lauran Geus

Onderwijs is de basis voor onze kinderen. Zo kunnen zij zich ontwikkelen en een zelfstandige toekomst opbouwen. Passende huisvesting is een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs. Een gebouw dat voldoet aan de eisen van deze tijd. Een school met een gemoedelijke sfeer waar kinderen zich veilig voelen. Kleinschalige schoolgebouwen in Zundert en Klein Zundert kunnen zo’n veilige plaats zijn en goed onderwijs bieden. Dat laten de scholen in Wernhout en Achtmaal dagelijks zien. Door goede bovenschoolse samenwerking kunnen we de kosten van meerdere gebouwen beperken. En door samen te werken kunnen ook verschillende specialismen, zoals remedial teacher of een taalcoördinator, in een kleine school bestaan. Bovendien draagt een school in de kernen bij aan de leefbaarheid. Daarom willen we de scholen in Zundert en Klein Zundert houden.

Een innovatief ondernemend Zundert

Verenigingen, vrijwilligersorganisaties en sociale- en welzijnsvoorzieningen bloeien bij een gezonde economische ontwikkeling in onze gemeente. Ook is het prettig wonen in een gemeente met voldoende winkelaanbod en bedrijvigheid. Om die bedrijvigheid te stimuleren geven we voorrang aan een volledige rondweg om Zundert. Zo maken we bedrijventerrein Beekzicht beter bereikbaar. En dat heeft weer een positief effect op andere bedrijventerreinen in de gemeente. Om de leegstand in het buitengebied tegen te gaan, willen we agrarische ondernemers de ruimte geven voor de ontwikkeling van hun bedrijf. Een sloopregeling voor voormalige agrarische bedrijfsgebouwen is daarbij volgens ons op zijn plaats.

Floor Vreysen

Aantrekkelijk wonen, dat doe je samen

Bas Arnouts

Een woning is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. Daar waar jij je prettig voelt. Het type huis waar je behoefte aan hebt, hangt onder andere af van de levensfase waarin je verkeert. In al die fasen wil de VVD zorgen voor een passend en betaalbaar huis. Zo zetten we in op voldoende koopwoningen in verschillende prijsklassen en kavels voor zelfbouw. Om een eigen woning voor starters mogelijk te maken blijven we de starterslening aanbieden. Ook in de huursector maken we ons hard voor een gevarieerd aanbod om in de behoefte te voorzien. Van sociale huurwoningen tot huurwoningen voor middeninkomens. Samen wonen doe je niet alleen. Wij vinden het dan ook belangrijk om samen met jou plannen voor de herinrichting van een straat of groenvoorziening voor te bereiden. Ook de aanwezige kennis bij dorpsraden, bewonersgroepen en het bedrijfsleven kunnen we daarbij goed gebruiken.

Een veilig en schoon Zundert

Een mooi Zundert begint met een veilig Zundert. Door meer zichtbaarheid van ordehandhavers willen we de criminaliteit terugdringen. We maken ons dan ook hard voor ruimere openingstijden van de politiepost in het gemeentehuis, voor snellere aanrijtijden van hulpdiensten en voor meer cameratoezicht op plaatsen waar overlast is. Niet alleen criminaliteit, ook hinderlijk gedrag van hangjongeren, parkeerproblemen en hondenpoep belasten het veiligheidsgevoel van inwoners. Meer toezicht en meer bevoegdheden voor buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zijn belangrijk om deze kleine ergernissen aan te pakken. Zodat inwoners ervaren dat melden loont. En overlastgevers merken dat we hun gedrag niet accepteren. Een mooi en veilig Zundert betekent ook een schoon Zundert. Meer afvalbakken, tegengaan van zwerfvuil en ruimere openingstijden van de milieustraat zijn duidelijke stappen die de VVD wil zetten.

Fred Paludanus

Trots op cultureel en sportief Zundert

Rachel Oostvogels

Onze gemeente is rijk aan culturele clubs en sportverenigingen. Dat zorgt voor een krachtige binding van onze inwoners. Een belangrijke binding die de VVD ondersteunt. Bijvoorbeeld door te helpen bij het in kleine stappen toewerken naar zelfstandige sportverenigingen. Ook gaan we uitvoering geven aan de in 2017 opgestelde sportvisie. Goed onderhouden sportaccommodaties in alle kernen zijn daar een belangrijk onderdeel van. Op het gebied van cultuur heeft Zundert een aantal pijlers om trots op te zijn, zoals bijvoorbeeld Corso Zundert en de Boerendag in Rijsbergen. Die trots mogen we met elkaar nog meer uitdragen. Dat doen we met de uitvoering van de in 2017 vastgestelde cultuurnota.

voor óns Zundert Lijst 3 www.vvdzundert.nl


Goed onderwijs in kleinschalige schoolgebouwen

Onderwijs is de basis voor onze kinderen. Zo kunnen zij zich ontwikkelen en een zelfstandige toekomst opbouwen. Passende huisvesting is een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs. Een gebouw dat voldoet aan de eisen van deze tijd. Een school met een gemoedelijke sfeer waar kinderen zich veilig voelen. Kleinschalige schoolgebouwen in Zundert en Klein Zundert kunnen zo’n veilige plaats zijn en goed onderwijs bieden. Dat laten de scholen in Wernhout en Achtmaal dagelijks zien. Door goede bovenschoolse samenwerking kunnen we de kosten van meerdere gebouwen beperken. En door samen te werken kunnen ook verschillende specialismen, zoals remedial teacher of een taalcoördinator, in een kleine school bestaan. Bovendien draagt een school in de kernen bij aan de leefbaarheid. Daarom willen we de scholen in Zundert en Klein Zundert houden.

5 stellingen voor de 7 Zun Lauran Geus

Een innovatief ondernemend Zundert

Verenigingen, vrijwilligersorganisaties en sociale- en welzijnsvoorzieningen bloeien bij een gezonde economische ontwikkeling in onze gemeente. Ook is het prettig wonen in een gemeente met voldoende winkelaanbod en bedrijvigheid. Om die bedrijvigheid te stimuleren geven we voorrang aan een volledige rondweg om Zundert. Zo maken we bedrijventerrein Beekzicht beter bereikbaar. En dat heeft weer een positief effect op andere bedrijventerreinen in de gemeente. Om de leegstand in het buitengebied tegen te gaan, willen we agrarische ondernemers de ruimte geven voor de ontwikkeling van hun bedrijf. Een sloopregeling voor voormalige agrarische bedrijfsgebouwen is daarbij volgens ons op zijn plaats.

Floor Vreysen

Aantrekkelijk wonen, dat doe je samen

Bas Arnouts

Een woning is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. Daar waar jij je prettig voelt. Het type huis waar je behoefte aan hebt, hangt onder andere af van de levensfase waarin je verkeert. In al die fasen wil de VVD zorgen voor een passend en betaalbaar huis. Zo zetten we in op voldoende koopwoningen in verschillende prijsklassen en kavels voor zelfbouw. Om een eigen woning voor starters mogelijk te maken blijven we de starterslening aanbieden. Ook in de huursector maken we ons hard voor een gevarieerd aanbod om in de behoefte te voorzien. Van sociale huurwoningen tot huurwoningen voor middeninkomens. Samen wonen doe je niet alleen. Wij vinden het dan ook belangrijk om samen met jou plannen voor de herinrichting van een straat of groenvoorziening voor te bereiden. Ook de aanwezige kennis bij dorpsraden, bewonersgroepen en het bedrijfsleven kunnen we daarbij goed gebruiken.

Een veilig en schoon Zundert

Een mooi Zundert begint met een veilig Zundert. Door meer zichtbaarheid van ordehandhavers willen we de criminaliteit terugdringen. We maken ons dan ook hard voor ruimere openingstijden van de politiepost in het gemeentehuis, voor snellere aanrijtijden van hulpdiensten en voor meer cameratoezicht op plaatsen waar overlast is. Niet alleen criminaliteit, ook hinderlijk gedrag van hangjongeren, parkeerproblemen en hondenpoep belasten het veiligheidsgevoel van inwoners. Meer toezicht en meer bevoegdheden voor buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zijn belangrijk om deze kleine ergernissen aan te pakken. Zodat inwoners ervaren dat melden loont. En overlastgevers merken dat we hun gedrag niet accepteren. Een mooi en veilig Zundert betekent ook een schoon Zundert. Meer afvalbakken, tegengaan van zwerfvuil en ruimere openingstijden van de milieustraat zijn duidelijke stappen die de VVD wil zetten.

Fred Paludanus

Trots op cultureel en sportief Zundert

Rachel Oostvogels

Onze gemeente is rijk aan culturele clubs en sportverenigingen. Dat zorgt voor een krachtige binding van onze inwoners. Een belangrijke binding die de VVD ondersteunt. Bijvoorbeeld door te helpen bij het in kleine stappen toewerken naar zelfstandige sportverenigingen. Ook gaan we uitvoering geven aan de in 2017 opgestelde sportvisie. Goed onderhouden sportaccommodaties in alle kernen zijn daar een belangrijk onderdeel van. Op het gebied van cultuur heeft Zundert een aantal pijlers om trots op te zijn, zoals bijvoorbeeld Corso Zundert en de Boerendag in Rijsbergen. Die trots mogen we met elkaar nog meer uitdragen. Dat doen we met de uitvoering van de in 2017 vastgestelde cultuurnota.

voor óns Zundert Lijst 3

Stellingen Stelling 1

Het bouwen van goedkopere starterswoningen heeft prioriteit boven de andere doelgroepen als het gaat om bouwen van nieuwe woningen in de gemeente Zundert.

Stelling 2

Het privatiseren van sportaccommodaties in Zundert is dringend nodig om het sporten in de toekomst betaalbaar te kunnen houden.

www.vvdzundert.nl Bij besluiten met betrekking tot het bouwen van nieuwe woningen moeten we altijd kijken naar waar de behoefte ligt. Op dit moment signaleren wij, naast de vraag naar starterswoningen, ook een grote behoefte aan levensloopbestendige woningen.

Dorpsbelangen is voor kleinschalige gemixte woningbouw in alle kerkdorpen. Dorpsbelangen bouwt graag afgestemd op de behoefte van vandaag en techniek van morgen. Starters vormen een belangrijk doelgroep, zeker in combinatie met een starterslening. Ook de Midden-huur (€700- €1000,- ) is een doelgroep waar extra aandacht voor moet zijn.

1 Johan de Beer

Achtmaal

2 René de Bruijn

Rijsbergen

9 Inge Jochems

3 Ine Timmers

Rijsbergen

10 Tijmen Dekkers

4 Ad van Exsel

Rijsbergen

11 Silvester van Voorthuisen

5 Goos Keijl

8 Jona van Laarhoven

Zundert

12 Ludo Elst

Buurtpreventieteams dienen door de gemeente financieel ondersteund en geprofessionaliseerd te worden om de veiligheid in Zundert te vergroten.

Stelling 4

De gemeente Zundert richt zich al voldoende op de preventie van alcohol- en drugsmisbruik, de eigen verantwoordelijkheid staat voorop.

Stelling 5

Een gemeentelijke belastingverhoging hoeft niet aan een concrete investering gekoppeld te worden omdat altijd rekening gehouden moet worden met grote onvoorziene uitgaven.

Zundert

14 Marius Faas

Rijsbergen

20 Riet Hereijgers-Mathijssen

Rijsbergen

Zundert

15 Jan Goos

Rijsbergen

21 Ad de Meijer

Rijsbergen

16 Jan Pieter Smits

Rijsbergen

22 Jan Baelemans

Wernhout

Zundert

23 Michiel Brandt

Rijsbergen

24 Marianne Sprangers-Dols

Rijsbergen

Klein Zundert Rijsbergen Achtmaal

17 John van Nispen

18 Marije van Hooijdonk-Bastiaansen Rijsbergen

Udo Korsmit Wernhout Dorpsbelangen 13 Erik Tilborghs Rijsbergen 19 Jan van Hooijdonk Rijsbergen Bruijn Rijsbergen Privatiseren is een van de 67mogelijkheden. is voorstander van het 25 Jan deOneens. Privatiseren gaat de VVD voorWesley van Steen Zundert Sporten moet echter wel voor iedereen privatiseren. Dit is de afgelopen jaren onalsnog een stap te ver. De gemeente moet bereikbaar blijven. Zelfbeheer en maatvoldoende uit de verf gekomen. Verenisportverenigingen ondersteunen in zelfVoor het hele programma zie www.dorpsbelangenzundertrijsbergen.com/kernpunten werk vinden wij belangrijker. Dit verstegingen weten zelf het allerbeste hoe zij redzaamheid op díe onderdelen waar dit Burgerparticipatie Sport vigt meteen het verenigingsgevoel enveel van dede inwonersmoeten handelen. Dorpsbelangen wil verBurgerparticipatie vraagt Sport is van groot belang voor onze gezondheid Pff, wat een lange naam..mogelijk is. Denk daarbij aan (klein) onmaar ook van bestuurders. Dorpsbelangen gaat en onderlinge binding. Daarom moet sport saamhorigheid. enigingen mogelijk Gebruik faciliteren om derhoud op de sportparken. Op deze madeze QR-code de inwoners nog meer betrekken. toegankelijk zijn voorzoveel iedereen. Dorpsbelangen goede initiatieven van deondersteunt kwaliteit en het unieke karakter van nier gezamenlijk optrekken zal een finanverenigingen. Bestuur en dienstverlening Dorpsbelangen hecht groot belang aan de verenigingen te waarborgen. Budgetocieel- maar zeker ook kwaliteitsvoordeel de kwaliteit van de dienstverlening van Zorg de gemeente. Kwaliteit, doelmatigheid en In de zorg kijkt Dorpsbelangen waar verenigingen het beter verheveling naar kan hierbij opleveren voor de sportverenigingen. zelfstandigheid is onze insteek. kan en moet met kwaliteit en bereikbaarheid. een oplossing bieden.

Verbindingen in ruime zin

Economie

De gemeente Zundert is geen eiland. Dorpsbelangen wil goede verbindingen met openbaar vervoer, een complete randweg en 100% internet dekking.

Bedrijven zijn van groot belang voor een levendige gemeente. Dorpsbelangen stimuleert het midden- en kleinbedrijf en zoekt naar creatieve oplossingen voor leegstand in het buitengebied.

Veiligheid en handhaving

Stelling 3

Oneens. VVD is voorstander van het bouwen voor álle doelgroepen. Waarbij woningen voor starters middels de starterslening, net zo belangrijk zijn als woningen voor bijvoorbeeld senioren. Bouwen naar behoefte, zowel koop- als huurwoningen, zorgt namelijk voor mooie gevarieerde en sociale woonwijken.

Dorpsbelangen komt op voor veilig wonen. Door het selectief inzetten van camera’s willen wij de veiligheid van onze burgers bevorderen. Het buitengebied moet met een flexibel bestemmingsplan en gerichte controles aantrekkelijk blijven voor gewenste bedrijven en particulieren.

Woningbouw Dorpsbelangen bouwt graag afgestemd op de behoefte van vandaag en de techniek van morgen.

Vind ons ook op Facebook onder

facebook.com/dorpsbelangenzundert Zundert kent een bijna dekkend netwerk DeGroen overheid, de Gemeente maar ook u Eens. VVD is van mening dat de buurtpreEen groene gemeente moet zijnde groen veiligheid goed van preventieteams. Daar zijn we trots op heeft een rol in van de buurt. ventieteams maximaal gefaciliteerd moebeheren. Zuinig zijn op wat er is en gebruik maken van aanwezige vakkennis. Onderwijsfinancieel en de teams moeten blijvend Iedereen ziet in zijn omgeving wel eens ten worden om zo de veiligheid in ZunKinderen moeten kunnen spelen. worden ondersteund en geprofessionalidie verdacht zijn. De Buurtprevendert te vergoten. Buurtpreventie kan en Dorpsbelangen wil meer sportieve, culturele zaken Geldzaken en creatieve beweging voor kinderen. Scholen Dorpsbelangen staat voor zaken op orde seerd. tie heeft hier een merkbare verbetering mag echter nooit de taken van de politie horen in de wijk/kern. en efficiënt en doelmatig besteden van maatschappelijk geld. gebracht. Dorpsbelangen wil de Buurtovernemen. VVD ziet buurtpreventie dan preventie financieel ondersteunen bij ook als extra oren en ogen, maar niet als hun professionalisering. Ook selectief cavervangers van de daarvoor opgestelde meratoezicht kan de veiligheid vergroten. ordehandhavers.

Eigen verantwoordelijkheid staat voorop. We kunnen er echter niet omheen dat de gemeente moet blijven investeren in preventie om hogere kosten voor de gemeenschap op langere termijn te voorkomen.

De gemeente heeft een belangrijke signaalfunctie bij alcohol- en drugsmisbruik. We weten dat het alcoholgebruik een onder de jeugd een serieus aandachtspunt is. De Gemeente kan dit niet alleen. Ouders, scholen ,verkooppunten en de horeca hebben hierin hun eigen verantwoordelijkheid.

Oneens. Preventie van alcohol- en drugsmisbruik moet altijd op een coöperatieve wijze gebeuren. Uiteraard is hierin eigen verantwoordelijkheid absoluut van toepassing. Maar door als gemeente op te trekken met de betrokken doelgroep, ouders en scholen kan meer bereikt worden.

Belastingverhoging om extra reserves op te bouwen kan nooit de bedoeling zijn. Extra stijgingen zijn alleen denkbaar wanneer er nieuwe voorzieningen in de gemeente worden gerealiseerd.

Dorpsbelangen wil blijven investeren in de leefbaarheid van onze kernen. Een reële begroting en goed omgaan met de gemeentelijke middelen is een continue aandachtspunt. De basis op orde, risico’s goed in beeld, maar ruimte om te investeren. Afgelopen jaren hebben we o.a. geïnvesteerd in MFA Achtmaal, IKC Rijsbergen en randweg.

Oneens. Een verhoging van de lokale heffingen bedraagt in de ogen van de VVD jaarlijks niet meer dan de inflatiecorrectie tenzij dit incidenteel dient voor een specifiek (Zunderts) doel met een duidelijke meerwaarde. De heffing van de andere lokale belastingen (rioolrecht, afvalstoffenheffing en leges) zijn kostendekkend, niets meer en niets minder.


dertse politieke partijen

1

2

Ellie Kools

“Jongeren écht een stem geven, door ze bijvoorbeeld bovenaan in de kiezerslijst te plaatsen!” “Geen grote verbouwing van het gemeentehuis voor miljoenen, maar geld gebruiken voor het opknappen van scholen”

3

Lieke Michielsen

“Geen nieuw fietspad, als we onze huidige fietspaden niet eens kunnen onderhouden”

4

Jos Willemsen

OPZ denkt hier genuanceerd over. Er is behoefte aan woningen voor starters, maar ook aan sociale huurwoningen en bejaardenwoningen. Wij vinden alle drie even belangrijk.

Johan Vissers

“We willen inbraken in bedrijfsgebouwen aanpakken door middel van meer blauw op straat”

“De Zundertse burger moet meer inspraak hebben, bij het nemen van bepaalde besluiten”

Het bouwen van starterswoningen heeft Het huisvesten van jongeren in de gevolgens Ondernemend Platteland zeker meente middels voldoende betaalbare prioriteit. Daarnaast is ook de starterslestarterswoningen en huurwoningen is ning zeer belangrijk, net als het Collectief voor D66 van belang. Minstens zo belang5 Marina Hereijgers Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). rijk vinden wij echter voldoende perspecWat we in de Manderslaan mogelijk getief op doorstroming, door de aanwezigmaakt hebben, is zeker voor deze doelheid van voldoende betaalbare woningen groep interessant. Gelet op de vergrijzing voor gezinnen én ouderen. zijn ook levensbestendige woningen sterk Ellie Kools-Hereijgers (Achtmaal) de11.komende Patrick Braspenning (Rijsbergen) Geert-Jan van de Wassenberg (Klein-Zundert) vereist jaren. 21. 12. Ado Vermeeren (Rijsbergen) 22. Jack Sprenkels (Klein-Zundert) Lieke Michielsen (Achtmaal) “Onze kwetsbare medemens moet beter gehoord en geholpen worden. De drempel om hulp te vragen moet verlaagd worden”

“We dragen ondernemerschap en onze ondernemende verenigingen een warm hart toe. We moeten ze tegemoet komen en kansen voor ze creëren in Zundert. We willen meer vrijheid en minder strakke regels voor hen en onze schietverenigingen belonen voor hun zelfredzaamheid!”

1. 2. 3. Jos Willemsen (Zundert) 4. Johan Vissers (Rijsbergen) 5. Marina Hereijgers-Zagers (Wernhout) 6. Alana van Hees (Achtmaal) 7. Guido Verheyen (Zundert) 8. Bertha Antonissen-Vis (Rijsbergen) 9. Arno Verschuuren (Klein-Zundert) 10. Marco Nelemans (Zundert)

13. Betsy Rombouts-van Riel (Rijsbergen) 14. Piet Daamen (Rijsbergen) 15. Hein Verpaalen (Zundert) 16. Johan Bastiaansen (Rijsbergen) 17. Dénis Christianen (Rijsbergen) 18. Dave van Beek (Wernhout) 19. Otto Illing (Zundert) 20. Arjen van Ostaayen (Klein-Zundert)

Lokaal Perspectief is inderdaad van mening dat er te weinig woningen voor starters zijn gebouwd. Om dit tij te keren dient allereerst de gemeente de regie zelf ter hand te nemen. Vervolgens dient de gemeenteraad zichzelf een plicht op te leggen dat jaarlijks minimaal 20% bouwcapaciteit bestemd is voor starterswoningen.

23. Frans Sprenkels (Achtmaal) 24. Jos de Meijer (Zundert) 25. Johan Vriends (Wernhout) 26. Henk Mertens (Rijsbergen) 27. Bart Poppelaars (Achtmaal) 28. John Dictus (Achtmaal) 29. André Vanlaerhoven (Klein-Zundert) 30. Jeanne Elst-Vriends (Wernhout)

Oneens! Sportaccommodaties is de verantwoording van de Gemeente Zundert. Wel kan inzet van vrijwilligers gepromoot worden bij onderhoud van accommodaties. Bijvoorbeeld door onderhoud de primaire verantwoording te maken van sportclubs zelf tezamen met bijbehorend budget. Eindverantwoordelijkheid blijft bij de gemeente, die bij wanprestatie het beschikbaar gestelde budget kan terugvorderen.

Privatiseren is wat Ondernemend Platteland betreft geen doel op zich. Belangrijker is volgens ons dat de subsidies gehandhaafd blijven, zodat lidmaatschap voor iedereen betaalbaar is. Ook de minima in onze gemeente moeten kunnen sporten.

Het is niet vanzelfsprekend dat sportverenigingen het beheer en onderhoud van accommodaties kunnen dragen, of dat de kosten voor leden daarbij gelijk blijven. D66 wil de rekening niet zomaar doorschuiven. We willen daarom oplossingen op maat, met privatisering als optie wanneer een sportvereniging daar klaar voor is.

Lokaal Perspectief is van mening dat privatisering geen doel op zich moet zijn. Als privatisering, na uitgebreid onderzoek van toekomstige lasten en baten, een positieve uitkomst heeft en hierover overeenstemming bereikt kan worden, prima. Voorop staat dat de gemeente en haar inwoners gebaat zijn bij een (financieel) gezond verenigingsleven.

Hier zitten twee kanten aan. Financiële ondersteuning is prima. Verdere scholing is goed, maar het gevaar dat burgers politietaken overnemen tot aan geweld toe moeten we voorkomen.

Ondernemend Platteland vindt dat buurtpreventieteams zeker ondersteund en gestimuleerd moeten worden, maar niet geprofessionaliseerd, want dat ondermijnt het vrijwillige karakter en leidt tot te hoge eisen. Hiervoor hebben we onze politie. Wij vinden dan ook dat hier meer geld naartoe moet.

We staan positief tegenover vrijwillige teams ter preventie, maar willen voorkomen dat zij te veel handhaving overnemen. D66 wilt daarom de samenwerking met handhavende instanties versterken middels meer professionele ondersteuning voor vrijwilligers, bijvoorbeeld via materialen zoals bedrukte hesjes of speciale legitimatiebewijzen waarmee teamleden bij incidenten snel te herkennen zijn.

Lokaal Perspectief is van mening dat buurtpreventieteams baat kunnen hebben bij een professionele begeleiding (kosten gemeente), maar is niet voor professionalisering van de buurtpreventieteams op zich. Enkele bp-teams draaien reeds goed georganiseerd. Verbeterde onderlinge contacten, zowel als vanuit gemeente, zijn belangrijk om buurtpreventie te verbreden. Zonder taakuitbreiding van de teams.

Eigen verantwoordelijkheid staat altijd voorop. Echter, op het gebied van voorlichting en preventie kunnen nog stappen gemaakt worden. OPZ heeft dat ook in het verkiezingsprogramma staan.

Het zou mooi zijn als men alcohol- en drugsmisbruik vermijdt vanuit eigen verantwoordelijkheid. Maar, vaak werkt eigen verantwoordelijkheid niet echt bij alcohol- en drugsmisbruik. Dus Ondernemend Platteland denkt dat het harder aangepakt mag worden.

D66 vertrouwt weliswaar op de kracht van mensen, maar vindt ook dat de gemeente inwoners actiever moet helpen bij preventie van alcohol- en drugsmisbruik. Door voldoende handhaving om erger te voorkomen, en door verder te kijken dan strafbare feiten en de verbinding te leggen met partijen werkzaam in preventie.

Lokaal Perspectief is het niet eens met deze stelling. De GGD spreekt nog steeds over een te hoog alcohol- en drugsgebruik onder de jeugd in Zundert. LP wil samen met ouders en betrokken instanties investeren in een betere toekomst voor de jeugd. Een effectiever alcohol- en drugsbeleid is daar onderdeel van.

Hier is OPZ het mee eens. Er kunnen altijd onverwachte ontwikkelingen zijn. Er moet dus sowieso een flinke financiële buffer aangehouden worden.

Ondernemend Platteland is tegen belastingverhoging. Dat is de afgelopen jaren al te veel gedaan. Kijk maar naar de Waardering Onroerende Zaken (WOZ), vergeleken met andere gemeentes zijn onze belastingen echt al aan de hoge kant.

Voor D66 moet een gemeentelijke belastingverhoging altijd te koppelen zijn aan concrete en noodzakelijke uitgaven, voorzien of niet. Tegelijk is een lastenverhoging ook niet de enige optie voor investeringen. Wij stellen voor om ook gerichte lastenverlichting in te zetten indien daarmee waardevolle en duurzame investeringen worden gedaan.

Jaarlijks wordt in de begroting rekening gehouden met onvoorziene uitgaven van € 100.000. Investeringen worden niet via onvoorziene uitgaven gefinancierd. Om belastingverhoging te kunnen verdedigen is een afweging nodig van de maatschappelijke effecten. Lokaal Perspectief is van mening dat belastingverhoging de komende jaren niet aan de orde zou moeten zijn.


1

2

Ellie Kools

“Jongeren écht een stem geven, door ze bijvoorbeeld bovenaan in de kiezerslijst te plaatsen!” “Geen grote verbouwing van het gemeentehuis voor miljoenen, maar geld gebruiken voor het opknappen Ellie Koolsvan scholen” “Jongeren écht een stem geven, door ze bijvoorbeeld bovenaan in de kiezerslijst te plaatsen!”

1

“Geen nieuw fietspad, als we onze huidige fietspaden niet eens kunnen onderhouden” Lieke Michielsen

2

“Geen grote verbouwing van het gemeentehuis voor miljoenen, maar geld gebruiken voor het opknappen van scholen”

3

Lieke Michielsen

“Geen nieuw fietspad, als we onze huidige fietspaden niet eens kunnen onderhouden”

4

Jos Willemsen

“De Zundertse burger moet meer inspraak hebben, bij het nemen van bepaalde Jos Willemsen besluiten” “De Zundertse burger moet meer inspraak hebben, bij het nemen van bepaalde besluiten”

Johan Vissers

“We willen inbraken in bedrijfsgebouwen aanpakken door middel van meer blauw op straat”

3

4

“Onze kwetsbare medemens moet beter gehoord en geholpen worden. Johan Vissers De drempel om hulp te vragen moet “We willen inbraken in worden” verlaagd bedrijfsgebouwen aanpakken door middel van meer blauw op straat”

5

Marina Hereijgers

“We dragen ondernemerschap en onze ondernemende verenigingen een warm hart toe. We moeten ze tegemoet komen en kansen voor ze creëren in Zundert. We willen meer vrijheid en Hereijgers minder strakke Marina regels voor hen en onze “We dragen ondernemerschap en schietverenigingen belonen voor onzehun ondernemende verenigingen zelfredzaamheid!” een warm hart toe. We moeten ze tegemoet komen en kansen voor ze creëren in Zundert. We willen meer vrijheid en minder strakke regels voor hen en onze schietverenigingen belonen voor Patrick (Rijsbergen) hunBraspenning zelfredzaamheid!”

“Onze kwetsbare medemens moet beter gehoord en geholpen worden. De drempel om hulp te vragen moet verlaagd worden”

5

1. Ellie Kools-Hereijgers (Achtmaal) 2. Lieke Michielsen (Achtmaal) 3. Jos Willemsen (Zundert) 4. Johan Vissers (Rijsbergen) 5. Marina Hereijgers-Zagers (Wernhout) 6. 1.Alana Hees (Achtmaal) Ellievan Kools-Hereijgers (Achtmaal) 7. 2.Guido Verheyen (Zundert) Lieke Michielsen (Achtmaal) 8. 3.Bertha Antonissen-Vis (Rijsbergen) Jos Willemsen (Zundert) 9. 4.Arno Verschuuren (Klein-Zundert) Johan Vissers (Rijsbergen) 10.5.Marco Nelemans (Zundert) (Wernhout) Marina Hereijgers-Zagers 6. Alana van Hees (Achtmaal) 7. Guido Verheyen (Zundert) 8. Bertha Antonissen-Vis (Rijsbergen) 9. Arno Verschuuren (Klein-Zundert) 10. Marco Nelemans (Zundert)

11. 12. Ado Vermeeren (Rijsbergen) 13. Betsy Rombouts-van Riel (Rijsbergen) 14. Piet Daamen (Rijsbergen) 15. Hein Verpaalen (Zundert) 16. Bastiaansen (Rijsbergen) 11.Johan Patrick Braspenning (Rijsbergen) 17. Dénis Christianen (Rijsbergen) 12. Ado Vermeeren (Rijsbergen) 18. Beek (Wernhout) 13.Dave Betsyvan Rombouts-van Riel (Rijsbergen) 19. Otto Illing (Zundert) 14. Piet Daamen (Rijsbergen) 20. Ostaayen (Klein-Zundert) 15.Arjen Hein van Verpaalen (Zundert) 16. Johan Bastiaansen (Rijsbergen) 17. Dénis Christianen (Rijsbergen) 18. Dave van Beek (Wernhout) 19. Otto Illing (Zundert) 20. Arjen van Ostaayen (Klein-Zundert)

21. Geert-Jan van de Wassenberg (Klein-Zundert) 22. Jack Sprenkels (Klein-Zundert) 23. Frans Sprenkels (Achtmaal) 24. Jos de Meijer (Zundert) 25. Johan Vriends (Wernhout) 26. Geert-Jan Henk Mertens (Rijsbergen) 21. van de Wassenberg (Klein-Zundert) 27. Bart Poppelaars (Achtmaal) 22. Jack Sprenkels (Klein-Zundert) 28. Frans John Dictus (Achtmaal) 23. Sprenkels (Achtmaal) 29. André Vanlaerhoven (Klein-Zundert) 24. Jos de Meijer (Zundert) 30. Johan Jeanne Elst-Vriends (Wernhout) 25. Vriends (Wernhout) 26. Henk Mertens (Rijsbergen) 27. Bart Poppelaars (Achtmaal) 28. John Dictus (Achtmaal) 29. André Vanlaerhoven (Klein-Zundert) 30. Jeanne Elst-Vriends (Wernhout)


Goed klimaat Goed onderwijs Goed leven Onze top vijf uitgelicht ‘Ik ben moeder van 2 kinderen, 37 jaar en een echte Brabantse. Ik werk al meer dan 15 jaar met veel passie in het onderwijs. Het is DE plek waar we kinderen mogen stimuleren, prikkelen en ondersteunen om het beste uit zichzelf te halen. Daarnaast draag ik als theaterregisseur kunst en cultuur een warm hart toe. In mijn jeugdjaren heb ik bovendien op hoog niveau aan atletiek gedaan. Die topsportmentaliteit is nog steeds een drijvende kracht in mijn werk. Met een positieve, open en no-nonsense houding iets nieuws mogen opbouwen in onze gemeente, dat is waar ik voor sta!’ 1

Leezan van Wijk (Zundert) Onderwijs, duurzaamheid, cultuur en sport

‘Ik ben getogen Zundertenaar en heb er tot mijn 21e jaar gewoond. Na een periode van afwezigheid in de gemeente woon ik sinds begin 2013 in het mooie Rijsbergen met mijn vrouw en twee dochters van 4 en 8 jaar oud. Als directeur van een ICT bedrijf, zet ik mij dagelijks

De opkomst van D66 staat symbool voor een nieuwe fase in onze gemeente. Een fase van positiviteit en ambitie, vanuit een ‘Ja, het kan!’ mentaliteit. Wij van D66 maken geen gemeentebeleid, wij voeren dromen uit. Voor vandaag. Voor morgen. Voor onze toekomst en die van onze kinderen.

in om processen in de zorg en het onderwijs door middel van software te verbeteren. In mijn vrije tijd tennis ik graag en zet me in voor het basisonderwijs in Rijsbergen. Met D66 wil ik me inzetten voor het groener en duurzamer maken van onze dorpskernen, met visie de toekomst tegemoet.’ 2

Take de Beer (Rijsbergen) Financiën, bedrijfsvoering en onderwijs

‘Alle 26 jaar van mijn leven woon ik al in Zundert. Ik ken de gemeente dan ook goed. Momenteel zoek ik nog werk. Sinds kort ben ik namelijk afgestudeerd als bestuurskundige aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daar heb ik me gericht op complexe besluitvormingsprocessen, zoals in stedelijke vernieuwing, infrastructuurprojecten en verduurzaming. Deze

• LED-verlichting langs wegen en sportvelden • Zonnepanelen op openbare gebouwen • Groene gevelbekleding

Bij D66 neem ik ze dan ook graag voor mijn rekening. Leefbaarheid

• Meer elektrische oplaadpunten

de opbrengsten niet helemaal in geld zijn uit te drukken. Dat vraagt politiek lef.’ Alex van den Broek (Zundert) Ruimtelijke inrichting, verkeer en duurzaamheid

Goed klimaat

zaken liggen mij nauw aan het hart vanwege hun impact op ons leven. staat daarin altijd voorop. Dat vraagt soms ook om keuzes waarvan

3

Onze speerpunten

‘Ik ben geboren en getogen in de Berk in Zundert, waar ik naar de

Goed onderwijs • Samenwerking tussen scholen op onderwijshuisvesting

Annaschool ging. Van kleine verlegen Barry ontpopte ik me tot een

• Keuze uit verschillende onderwijsconcepten

zelfverzekerde Zundertenaar door mijn hobbies judo, scouting, ‘t

• Aanstellen van een kinderburgemeester

Stokperdje, Corso, darts en carnaval. Mijn opleiding Commerciële Economie bracht me bij Vezalux, waar ik na 20 jaar als commercieel

• Verbinden van scholen, bedrijfsleven en gemeente

medewerker ben begonnen met de overname van deze verlichtingsfirma. Met mijn vriendin en onze twee zoontjes van 2 jaar oud woon ik in Zundert. In onze vrije tijd genieten we van het bruisende leven en de prachtige natuur in de gemeente. Hoewel ik zelf geen raadslid wil worden, 4

Barry Joosen (Zundert) Cultuur en ondernemerschap

ondersteun ik het programma van D66 en denk ik actief met de rest mee.’

Goed leven • Broedplaats voor groene innovatieve ondernemers • Aandacht voor boeren van de toekomst • Verbeterde bereikbaarheid via openbaar vervoer en rondweg

‘Ondanks dat ik ben geboren in Breda en opgegroeid in Etten-Leur, heb ik altijd al een band gehad met Zundert. Sinds 2010 heb ik mij dan ook in Zundert genesteld. Ik ben militair en momenteel werkzaam als planner.

• Zunderts cultureel en monumentaal erfgoed in ere herstellen • Ontwikkeling van een ‘Made in Zundert’ keurmerk

In Zundert ben ik actief binnen de corso wereld. Dit jaar ben ik ook een van de ontwerpers van Buurtschap Tiggelaar. Ik zie D66 als verbindende schakel tussen de lokale politiek en de inwoners van de gemeente Zundert, de verenigingen en stichtingen, belangengroepen en actiegroepen. Wij bepalen niet wat u vindt. Wij staan open voor u, willen met u in gesprek en samen gaan voor een goede toekomst voor onze prachtige gemeente.’ 5

Freek de Bruijn (Klein Zundert) Veiligheid en migratie

De volledige kandidatenlijst, standpunten en meer kunt u vinden op zundert.d66.nl

 @D66Zundert Volg ons ook op sociale media  D66Zundert  D66Zundert

Stem t r a a m 21 D66

D66 krijgt het voor elkaar


BRUGGENBOUWERS VAN BURGER NAAR GEMEENTEPOLITIEK

1. .

3.Peter Reiters

4.Marlies van Geel 5.Wouter Hendriks

6.Jack Groot

7.Andre Herijgers

8.Christof de Bie

10.Bob van Riel

2.

9.Joris Verdonck

7 LIJST

WAT WILLEN WE DE KOMENDE VIER JAAR BEREIKEN? ➢ Het werken binnen de kaders van leefbaarheid en duurzaamheid is van cruciaal belang, met name voor het wonen, werken, ondernemen en recreëren in onze gemeente. Speerpunt daarbij is dat de identiteit van de dorpen behouden blijft waaronder de basisvoorzieningen, zoals scholen, sportparken en een centrumplein. ➢ Het herijken van de toekomstvisie woningbouw. Doel is meer goedkopere woningen voor de doelgroepen jonge gezinnen en senioren (we denken aan gemiddeld 20 woningen per jaar). ➢ Dat de totale uitkeringen voor het sociale domein geoormerkt worden en blijven voor ouderenzorg, jeugdzorg en werk voor mensen met een beperking.

verbeteren van de faciliteiten voor het behouden van de bedrijven in onze gemeente en het ontwikkelen van ➢ Het verbeteren van de faciliteiten voor het behouden van de bedrijven in onze gemeente en het ontwikkelen van een rjarige visie voor innovatie naar duurzame landbouw, van onder meer de vrijkomende agrarische bedrijven e visie voor innovatie duurzame landbouw, van ondervan meer de vrijkomende bedrijven en ➢ Het verbeteren van de faciliteiten voorinhet behouden bedrijven in onze en het ontwikkelen van een ➢ Hetmeerjarige verbeteren van de faciliteiten voor hetnaar behouden van de bedrijven onze gemeente ende het ontwikkelen vangemeente eenagrarische uwen. We denken daarbij aanook realisatie van een bio-campus. meerjarige visie voor innovatie naar duurzame landbouw,agrarische van onderbedrijven meer de vrijkomende agrarische bedrijven en meerjarige visie voor innovatie naar duurzame landbouw, van onder meer de vrijkomende en gebouwen. We denkenook daarbij aan realisatie van een bio-campus. gebouwen. We denken daarbij ook aan realisatie van een bio-campus.

gebouwen. We denken daarbij ook aan realisatie van een bio-campus. Het verbeteren van de faciliteiten voor het behouden van de bedrijven in onze beheergemeente en het ontwikkelen ➢ Het verbeteren van de➢verkeersveiligheid enrealiseren het realiseren van een een efficiënter en onderhoudsplan voor devan een verbeteren van devan verkeersveiligheid van beheeren onderhoudsplan Het verbeteren vanhet de verkeersveiligheid en het realiseren van een efficiënter en onderhoudsplan voor de voor d ➢ Het verbeteren de verkeersveiligheid en heten realiseren van een efficiënter beheerenefficiënter onderhoudsplan voor beheerde meerjarige visie voor innovatie naar duurzame landbouw, van onder meer de vrijkomende agrarische bedrijven en infrastructuur (groen+wegen) en een(groen+wegen) eenduidig van het tracé “van randweg naar rondweg”. infrastructuur en een eenduidig vaststellen van het tracérandweg “van randweg naar rondweg”. infrastructuur (groen+wegen) en een eenduidig vaststellen vanvaststellen het tracé “van randweg naar rondweg”. structuur (groen+wegen) en een eenduidig vaststellen van het tracé “van naar rondweg”. gebouwen. We denken daarbij ook aan realisatie van een bio-campus. ➢ Voor omvangrijke enrondweg/ ingrijpende plannen (zoals rondweg/ wij graag ➢➢ Voor omvangrijke en ingrijpende plannen (zoals tracé herinrichting komtracé Zundert) willenherinrichting wij graag eenkom Zundert) Voor omvangrijke en ingrijpende plannen (zoals tracé rondweg/ herinrichting kom Zundert) willenwillen wij graag eeneen integrale aanpak zien die begeleid wordt door een taskforce waarin alle betrokkenen vertegenwoordigd zijn. integrale aanpak zien diezien begeleid wordt door wordt een taskforce waarin alle betrokkenen vertegenwoordigd zijn. omvangrijke en aanpak ingrijpende (zoals tracé rondweg/ herinrichting kom Zundert) willen integrale dieplannen begeleid door een taskforce waarin alle betrokkenen vertegenwoordigd zijn.wij graag

Het verbeteren van de verkeersveiligheid en het realiseren van een efficiënter beheer- en onderhoudsplan voor de een grale aanpak zien die begeleid door een taskforce alle“van betrokkenen vertegenwoordigd zijn. infrastructuur (groen+wegen) en wordt een eenduidig vaststellen vanwaarin het tracé randweg naar rondweg”. ALS U MET MENING BENT DAT VOOR EEN BETER ALS U MET ONS VAN MENING BENTONS DATVAN VOOR EEN BETER Voor omvangrijke en ingrijpende plannen rondweg/ herinrichting kom Zundert) willen wij graag een ALS U MET ONS(zoals VANtracé MENING BENT DAT VOOR EEN BETER LEEFBAAR ZUNDERT LEEFBAAR ZUNDERT integrale aanpak zien die begeleid wordt door een taskforce waarin alle betrokkenen vertegenwoordigd zijn.

ZUNDERT DELEEFBAAR INWONERSWORDEN VóóR BESLUITVORMING WORDENEEN BETROKKEN ALS UDEMET ONS MENING BENT DAT VOOR BETER INWONERS VóóRVAN BESLUITVORMING BETROKKEN

LEEFBAAR ZUNDERT

BIJ PLANNEN VAN DE GEMEENTE, BIJ PLANNEN VANBESLUITVORMING DE GEMEENTE, DE INWONERS VóóR WORDEN BETROKKEN ALS U MET ONS VAN MENING BENTSTEM DATDAN: VOOR EEN BETER STEM DAN: BIJ PLANNEN VAN DE GEMEENTE,

7 7

LEEFBAAR ZUNDERT DE INWONERS VóóR BESLUITVORMING WORDEN BETROKKEN LIJST LIJST STEM DAN: DE BRUGGENBOUWERS TUSSEN DE BRUGGENBOUWERS TUSSEN POLITIEK EN INWONERS POLITIEK EN INWONERS DE INWONERS BESLUITVORMING WORDEN BETROKKEN BIJVóóR PLANNEN VAN DEMET GEMEENTE, MET BETROKKENHEID EN BETROKKENHEID EN

7

77 LIJST

LIJST

LIJST

PERSPECTIEF VOOR DE TOEKOMST VOOR DE TOEKOMST DE BRUGGENBOUWERS TUSSEN BIJ PLANNEN VAN DEPERSPECTIEF GEMEENTE,

POLITIEK EN INWONERS https://www.lokaalperspectief.eu/ STEM DAN: https://www.lokaalperspectief.eu/

STEM DAN:

MET BETROKKENHEID EN PERSPECTIEF VOOR DE TOEKOMST

DE BRUGGENBOUWERS TUSSEN https://www.lokaalperspectief.eu/ DE BRUGGENBOUWERS TUSSEN POLITIEK EN INWONERS POLITIEK EN INWONERS

MET BETROKKENHEID EN MET BETROKKENHEID PERSPECTIEF VOOR DEENTOEKOMST

PERSPECTIEF VOOR DE TOEKOMST

https://www.lokaalperspectief.eu/

https://www.lokaalperspectief.eu/


zundert.nl

e t n e e m e g w Jou je

k a a m daar ! r o o v k r e t s je toch

Colofon Verkiezingskrant Gemeenteraad Zundert Gemeente Zundert Markt 1, 4881 CN Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert T: 076- 599 56 00 F:: 076- 599 56 66 I: www.zundert.nl E: gemeente@zundert.nl

Redactie: Afdeling Bestuurszaken/Communicatie Gemeente Zundert, Griffie Gemeente Zundert Vormgeving: Uitgeverij de Bode, Zundert

Verkiezingen gemeenteraad Zundert 2018  
Verkiezingen gemeenteraad Zundert 2018