Page 1

THUIS IN DE REGIO

MIDWEEKEDITIE

Z U N D E R T S E

O P L AG E :

23 JANUARI 2013 WEEK 4

Uitgeverij

EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

9300

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

AA

Zundert

AUTO’S

I

Te l .

SPORT

Volg ons via twitter: @ZundertseBode

NIEUWE REGISSEURS RIJSBERGSE THEATERPRODUCTIES

076

599

8 111

KERKELIJK NIEUWS

I

480.000

www.internetbode.nl VACATURES

OP ZOEK NAAR MIDDELEN VOOR HANDHAVING

Assortimentstuin als stadspark

Ophaaldienst Treerun blijkt schot in de roos

ZUNDERT - Naar Antwerps voorbeeld wil een groepje Zundertenaren, onder wie projectontwikkelaar René Maas en architect Ton van Beek, de Assortimentstuin in Zundert veranderen in een soort stadspark. Het plan heeft de naam Beekpark Zundert gekregen en moet een ontmoetingsplaats worden waar kan worden gerecreëerd en gesport. Ook moeten er evenementen en culturele activiteiten gehouden kunnen worden. De initiatiefnemers zijn met de gemeente en Staatsbosbeheer in gesprek over de financiële invulling van het project. De Assortimentstuin was ooit bedoeld als etalage voor de Zundertse boomteeltsector, maar is nooit een succes geworden.

ZUNDERT - Treerun, de door Treeport Services gecoördineerde ophaaldienst, heeft volgens Treeport vaste voet aan Zundertse grond gekregen. Met de Treerun worden planten tweemaal daags in een straal van 15 km rond Zundert verzameld en vervolgens gelost op de Hub, de in de volksmond gebruikte naam voor het CLTV-terrein aan de Molenstraat. Hier worden planten door de Treerun centraal verzameld en kunnen partijen met planten worden verdicht en/ of verdeeld. Afnemers halen hierdoor het totale pakket boomkwekerijproducten uit de regio in één keer op. Dat bespaart honderden kilometers rijden met (half)lege vrachtwagens en dus geld.

Treeport present op vakbeurs IPM Essen ZUNDERT - Treeport presenteert zich van 22 januari tot en met 25 januari op de vakbeurs IPM Essen in Duitsland. In stand 12A13 van deze internationale vakbeurs informeert Treeport de bezoeker over haar activiteiten en leden. Daarbij is informatie te vinden over alles wat Treeport doet om van West-Brabant (Zuid-Nederland) het meest aantrekkelijke boomkwekerijgebied te maken. De internationale handel weet na een bezoek aan de stand wat het WestBrabantse boomkwekerijgebied allemaal te bieden heeft. IPM Essen trekt zo’n 60.000 bezoekers uit alle werelddelen. Vorig jaar waren er 1517 standhouders op de beurs.

Inloopochtend voor senioren in bieb RIJSBERGEN - Dinsdag 29 januari van 9.30 uur tot 11.30 uur is er in de bibliotheek in Rijsbergen een inloopochtend waarin senioren de computerproblemen waar zij thuis tegenaan lopen, kunnen voorleggen aan vrijwilligers. Tevens kunnen zij zich schrijven voor cursussen betreffende het besturingssysteem Windows 7, het opstellen en verzenden van e-mails, het surfen op internet en telebankieren. Het ligt ook in de bedoeling dat later een cursus fotobewerking wordt gegeven. Deze cursussen hebben een informeel karakter omdat naast leren ook het ontmoeten van anderen centraal staat. De cursussen worden verzorgd door vrijwilligers.

Minder starters in West-Brabant ZUNDERT - Het aantal startende bedrijven in West-Brabant is gedaald met 14 procent. In 2012 zijn er volgens de Kamer van Koophandel van 3.800 mensen een bedrijf gestart. Dit is 600 minder dan het jaar ervoor. Het aantal starters in de dienstensector is erg hoog. Dit aantal blijft de laatste jaren nog toenemen. In de bouwsector zijn er steeds minder mensen die een bedrijf starten. Waar in 2008 nog 16 procent van de nieuwe ondernemingen een bouwbedrijf was, is dit aantal in 2012 gedaald naar 11 procent. Veel mensen beginnen in hun eentje een eigen bedrijf want in 2012 was 96 procent van de starters een eenmanszaak (ZZP’er).

W E E K B L A D

ZUNDERT - Volle Maon in Zundert. Dat betekent weer ouderwets lachen, gieren en brullen om de gebeurtenissen van het voorbije jaar die met een grote knipoog op de hak worden genomen. Cabaret met een hoofdletter C dus. Zie ook het sfeerverslag met als kop ‘Volle Maon op dreef’ op pagina 3 van deze krant. FOTO MANOEK MAAS

Partijen rond de tafel over aanpak vervuilde percelen Wernhoutseweg

Bodemsanering Wernhout dichterbij WERNHOUT - De bodem van twee percelen aan de Wernhoutseweg in Wernhout (huisnummers 139 en 141) is ernstig vervuild. De dorpsraad wil dat de grond zo snel mogelijk wordt gesaneerd, omdat de Wernhoutse bevolking op deze locatie graag een nieuw ‘dorpshart’ gerealiseerd wil zien. DOOR ADDO SPRANGERS

Brabant - het bevoegd gezag - een bo-

“Volgens de gemeente waren de eigena-

Vraag is echter hoe duur de sanering is en wie het gaat betalen. Volgens de gemeente Zundert wil de provincie helpen door een Europese subsidie aan te vragen voor de sanering. De eigenaren moeten dan echter wel bereid zijn om een bijdrage te leveren en bovendien een ontwikkelingsplan voor de percelen op tafel leggen. De gesprekken daartoe kunnen op korte termijn een aanvang nemen.

afgegeven beschikking wordt de verontreiniging weliswaar als ernstig maar niet als spoedeisend aangemerkt. Voor de volksgezondheid zou in ieder geval geen gevaar bestaan. In principe zijn de eigenaren verantwoordelijk voor de kosten van de sanering, welke deels zou kunnen worden bekostigd door de provincie. Na gesprekken tussen de betrokken partijen in februari en mei vorig jaar heeft door een misverstand geen verkenning naar de mogelijkheden van bodemsanering plaatsgevonden, weet Kees Hereijgers van de Dorpsraad Wernhout.

gemeente zaten te wachten. Een vergissing. Als Dorpsraad Wernhout zijn we er informatief over gaan praten en hebben we meer duidelijkheid kunnen verschaffen. Daarmee is de ontstane patstelling doorbroken en kunnen er constructieve gesprekken gaan plaatsvinden met als doel de sanering op te pakken.” Met dat laatste is de Dorpsraad Wernhout ook meer dan blij. Kees Hereijgers: “Zelf kunnen we ook weer verder vooruit kijken, want het dorpshart komt nu ook nadrukkelijker in beeld. We zijn heel positief over de huidige ontwikkelingen.”

M I D D E demonderzoek L B U R uitgevoerd. G S E In de&daarop V ErenEaanR zet, S terwijl E de eigenaren op de

Gesprekken De grondvervuiling betreft de percelen waar vroeger een benzinestation stond. In 2006 is er door de Provincie Noord-

3D stapt op uit overleg fractievoorzitters en burgemeester

Ophef rond bonus gemeentesecretaris ZUNDERT - Een bedrag van 8.000 euro. Die bonus kreeg gemeentesecretaris Frank Priem eind vorig jaar uitgeW EDeEroyale K Bbeloning L A D keerd als beloning voor zijn goede prestaties. werd door de politieke fracties niet overal met enthousiasme ontvangen. “In een tijd dat fors moet worden bezuinigd is dit niet gewenst,”zegt 3D-fractievoorzitter Mike van Ommen. DOOR ADDO SPRANGERS Burgemeester Leny Poppe-de t h Looff u liet i daarop afgelopen week een verklaring uitgaan waarin erop wordt gewezen dat Zundert volgens de regels heeft gehandeld. “De gemeente Zundert heeft, zoals de CAO van gemeenteambtenaren dat voorschrijft, regels vastgesteld voor de vaststelling van zaken als salarissen, toeslagen, vergoedingen en gratificaties. Toekenning van salarissen of toeslagen en dergelijke wordt alleen gedaan wanneer zij voldoen aan de door de daarvoor bevoegde organen vastgestelde regels en wanneer ze passen binnen de door de raad vastgestelde budgettaire kaders. Of aan deze regels en budgettaire kaders wordt voldaan, wordt binnen de gemeen-

telijke organisatie zorgvuldig en objectief bewaakt.”

s

i

n

d

e

r

Vertrouwelijk Ze toonde zich wel ontstemd omdat er ook over de toekenning van bonus zou zijn gelekt naar de media. Dat laatste was weer tegen het been van de Zundertse politieke partij 3D die zich maandagavond boos heeft teruggetrokken uit het zogeheten presidium, het reguliere vertrouwelijke overleg tussen fractievoorzitters en burgemeester. 3D weigert om nog langer deel te nemen aan bestuurlijke vergaderingen achter gesloten deuren. Ook wil 3D niet meer betrokken worden bij zaken van vertrouwelijke aard. Fractievoorzitter Mike van Ommen: “In het presidium praten over informatie die niet meteen in de openbaarheid kan is prima. Het is echter

een komen en gaan van vertrouwelijke informatie. Daar komt bij dat elke keer dat e vertrouwelijke g i o informatie zogezegd op straat belandt, 3D als verdachte wordt aangemerkt. Daarvoor ben ik niet de politiek ingegaan.” 3D voelt dat er heel snel met het vingertje naar de fracties wordt gewezen. “Eerst nadat informatie over het nieuwe gemeentehuis en over de begroting naar buiten kwam, nu over de bonus aan de gemeentesecretaris. Ik lek geen informatie en heb daar ook geen behoefte aan. Ik stop nu met het ontvangen van vertrouwelijke informatie. Mijn e-mailbox bij de gemeente heb ik laten sluiten en ook de toegangssleutel tot het gemeentehuis heb ik ingeleverd. Eerst moet maar eens een standpunt worden ingenomen over wat écht vertrouwelijke informatie is.”

Nieuwe leden bestuur OZC ZUNDERT - Ondernemersvereniging Zundert-Centrum (OZC) heeft twee personen bereid gevonden om toe te treden tot het bestuur: Rob Lamers (Brockx Brillen) en Wendie Michielsen (Junior & Zo). Lamers wordt algemeen lid en Michielsen wil aantreden als penningmeester. De huidige penningmeester Frank van de Klundert heeft aangekondigd nu het voorzitterschap op zich te willen nemen. De overige bestuursleden zijn Christel Nelemans (secretaris) en Marty van de Wouw (algemeen lid). Er moet door de leden nog wel worden gestemd over de nieuwe samenstelling. Dat zal gebeuren tijdens de eerstvolgende vergadering van OZC.

Thema-avond autisme bij MEE West-Brabant ZUNDERT - Op maandag 28 januari houdt MEE West-Brabant van 19.30 tot 21.30 uur weer een thema-avond autisme aan de Heerbaan 100 in Breda. Deze avond staat in het teken van ‘Een nieuwe start’, het onlangs uitgebrachte boek van schrijver Xavier Moktar. Xavier is 27 jaar en heeft de diagnose PDD-NOS. Hij komt vertellen over zijn leven, hoe hij schrijver is geworden en dat hij er nu voor kiest om zijn leven te leiden zoals hij dat wil. Als puber was Xavier onhandelbaar en had grote problemen. De avond is bedoeld voor mensen met autisme, familie en geïnteresseerden. Aanmelden kan via www.meewestbrabant.nl of tel. (076) 5223090.

Wevers in bestuur jeugdwaterschap ZUNDERT - Waterschap Brabantse Delta heeft een nieuwe jeugdbestuurder. Dagmar Wevers (14) uit Etten-Leur is benoemd tot lid van het nationale jeugdwaterschapsbestuur. Ze gaat deze taak vervullen namens Brabantse Delta en vervangt daarmee haar voorgangster Risha Adolphs. Dagmar gaat helpen om het werk van het waterschap bij de jeugd onder de aandacht te brengen. Het jeugdwaterschapsbestuur is een initiatief van de Unie van Waterschappen om jongeren meer te betrekken bij waterbeheer in eigen land. In het bestuur zitten jongeren tussen de 12 en 18 jaar die zijn afgevaardigd vanuit één van de 24 waterschappen.


Kijk dagelijks op action.nl voor

DE 100 NIEUWSTE ARTIKELEN MOLTON

PARTYMIX KINDER

HOES LAKEN 90x200 cm

VERKLEED SET top kwaliteit zeer gedetailleerd groot assortiment maten 116-140

S TIP!

6.49

LUCHT VERFRISSER assorti geur 150 gram

Elders 1.09 1.29

KOFFIE/THEE

ISOLEER KAN glazen binnenfles

ZEN

BODY SCRUB Beauty Secrets,

0.64

BERGEN OP ZOOM • Kastanjelaan 61-65 BREDA • Tramsingel 74 CHAAM • Baarleseweg 44 DINTELOORD • Raadhuisplein 25a

140x200 cm

3.79

4.49 5.95

180x200 cm

RVS DELUXE

WATER KOKER 360º draaibaar

RBR PR IJ S DOO Elders 19.95 24.95

RONDE HALS

DAMES SHIRT katoen/elastan

3.29 1.09

Majestic ECO HALOGEEN LAMPEN groot assortiment in diverse uitvoeringen

0.79

5 DRAAGVARIANTEN

VOORGEVORMDE BEHA zwart of wit

A AK!

12.95

Elders 4.95 5.95

Elders 5.95 7.95

FREESTYLE

en prints stereo XL

2.39

Elders 7.99 13.75

ROOKEE

puzzels en niveaus

of garnalen 65 gram

PUZZEL BOEKJE zeer groot assortiment

ETTEN LEUR • Markt 33 GILZE • Steenakkerplein 20 KAATSHEUVEL • Hoofdstraat 47 OOSTERHOUT • Arendshof 34

3.99

KOP TELEFOON diverse kleuren

SANDERS/DE DENKER

Elders 1.99 3.49

7.99

maten 75B-80D

diverse kleuren maten S-XL

Good Health, Happy Days of Paradise Pink 500 gram

Elders 3.95 5.95

10.95

inhoud 1.7 ltr

kunststof 1 ltr

Elders 5.99 6.99

hoogte 42 cm

0.99 OSSENDRECHT • De Brouwerij 16 RIEL • Dorpstraat 25a RIJSBERGEN • St. Bavostraat 22 ROOSENDAAL • Boulevard 118f

2.99

CUP NOODLES kip, rundvlees

2 VO O R

Elders 2.95 3.95

0.88 TILBURG • Trouwlaan 19-27 TILBURG • D.J. Jittastraat 8 WAALWIJK • Irenestraat 2a ZEVENBERGEN • Zuidhaven 45a

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 20-01-2013 t/m za. 26-01-2013 in Nederlandse filialen.

BLOEM GEL

TAFEL LAMP incl. kap idem hoogte 60 cm

C A R N AVA L Elders 14.95 19.95

SILVER PLATED


actualiteit

Onvoldoende middelen om toezicht te houden op naleving van alle wetten en regels

Zundert heeft extra geld nodig voor handhaving ZUNDERT - De gemeente Zundert heeft de komende jaren te weinig middelen om toezicht te houden op naleving van alle wetten en regels. Dat blijkt uit het dinsdag door het college vastgestelde Handhavingsbeleidsplan 2013-2017. DOOR ADDO SPRANGERS “De gemeente Zundert moet alle zeilen bijzetten om qua handhaving in balans te komen,” aldus burgemeester Leny Poppede Looff. Door de op het bordje van de gemeente gekomen extra taken van het Rijk - naast reeds bestaande reguliere taken - zal Zundert volgens de burgemeester keuzes moeten maken. Het gaat onder meer om handhaving van de Drank- en Horecawet en controle op brandveiligheid, illegale bouw, sloop, zwerfvuil, overlast in het centrum, milieuregels en het bestemmingsplan buitengebied. Die zaken krijgen prioriteit. Zaken als langdurig geparkeerde caravans en hondenpoep hebben een lage prioriteit. “In feite komt Zundert capaciteit tekort om àlles te doen,” aldus de burgemeester. Middelen De teruggang in capaciteit - Zundert komt twee fte’s tekort - komt voor een belangrijk deel door de bij de gemeente doorgevoerde bezuinigingen, weet de burgemeester. “We moeten het doen met wat we hebben.” Dat betekent dat voor speciale projecten, zoals handhaving op de recreatieparken Fort Oranje, ’t Oekeltje

en Parc Patersven en de huisvesting van arbeidsmigranten, onvoldoende middelen zijn. Met betrekking tot laatstgenoemd onderwerp meldt burgemeester Leny Poppede Looff in overleg te zijn met Provincie en Rijk over extra middelen. Ook voor de andere projecten moet volgens de burgemeester geld worden vrijgemaakt.

‘Positieve reacties op plan voor invoering piketregeling’ “Fort Oranje en ’t Oekeltje kunnen we niet loslaten. We worden terecht op onze vingers getikt en willen ook graag uitvoering geven aan ons beleid, maar daartoe moeten we wel de middelen hebben. Handhaving is ook gelinkt aan leefbaarheid. Ik heb ook het gevoel dat daar binnen de raad draagvlak voor is. Zundert kan blijven rekenen op scherp toezicht.” Buurtpreventie Ze kondigt daarnaast aan dat Zundert het fenomeen buurtpreventie sterk in de steigers wil gaan zetten, vooral in het door inbraken geteisterde buitengebied. “De

Burgemeester Leny-Poppe-de Looff: ‘Handhaving is ook gelinkt aan leefbaarheid’

plannen daartoe zijn nog in ontwikkeling. Het buitengebied heeft veel te maken met overlast en criminaliteit. Denk bijvoorbeeld aan de woningovervallen. Het regent bovendien inbraken. Qua inbraken scoren we momenteel zowel regionaal als landelijk

FOTO ADDO SPRANGERS

heel hoog in de gemeente Zundert en directe omgeving.” Zundert hoopt verder samen met Breda een piketdienst op te richten voor handhaving buiten de kantooruren. “ Met betrekking tot Fort Oranje hebben we op het gebied van handhaving

al een samenwerkingsverband met Breda. Ook over het plan voor de invoering van een piketregeling is positief gereageerd.” Het is de bedoeling dat in een later stadium ook Etten-Leur en Rucphen aansluiten bij de piketdienst.

Zunderts cabaret beleeft geslaagde première in Cultuur Centrum Zundert

Volle Maon op dreef

ZUNDERT - Het lekken van vertrouwelijke informatie bij de gemeente, de eindejaarsbonus van de gemeentesecretaris en het burgemeesterschap van Willemijn van Hees in Geertruidenberg. De politieke ontwikkelingen van het afgelopen jaar waren weer een dankbare inspiratiebron voor de deelnemers van Volle Maon. DOOR MANOEK MAAS De première van de Zundertse cabaretavond afgelopen vrijdag was er eentje voor in de boeken. Vier sketches en een rode draad toverden schaterlachen en vreugdetranen op de gezichten van het aanwezige publiek in het CultuurCentrum Zundert. De toeschouwers op de voorste rij hadden het weer flink te verduren tijdens het Zunderts cabaretavondje. Zo togen twee opgedofte stewardessen naar de eerste rang om de tassen van een aantal dames uit het publiek te openen, waaruit de meest vreemde artikelen werden getoond. Dit tot grote hilariteit van de uitverkochte zaal. Ook veel vertrouwde namen uit de Zundertse samenleving passeerden de revue tijdens Volle Maon. Ondernemers, politici en sporters werden - uiteraard respectvol - door de mangel gehaald in de verschillende sketches.

Volle Maon zorgde voor een avond vol vermaak en lachsalvo’s in een uitverkocht CultuurCentrum Zundert.

FOTO MANOEK MAAS

Rode draad Volop lof was er voor Cabaret ’t Stuk, dat op hilarische wijze de ‘rode draad’ verzorgde. Met optredens als een illegale straatrace door Zundert, twee ijsklontjes in een glas cola, een babyact met levensgrote pampers en een heuse derby tussen v.v. Zundert en v.v. Moerse Boys zetten ze het publiek volledig naar hun hand. Frappant detail bij laatstgenoemde act is

ALLES VERS UIT EIGEN KWEKERIJ! Wij zijn goed in perkgoed!

www.internetbode.nl

aardappelen AKlei LLES V E R S U I T E I G E N K W E(bintje) KERIJ!

• 30.000 m2 kwekerij • 10.000 m2 overdekte verkoopruimte • Keuze uit zo’n 100 soorten perkplanten • Onze specialiteit: Hangpotten ca. 50 soorten Wij zijn perkgoed! • Vele seizoensproducten tegengoed scherpein prijzen zoals: ■ - bolchrysanten violen - primula’s - geraniums • 30.000 m2 kwekerij Wij zijn goed in perkgoed! pompoenen • 10.000 m2 overdekte verkoopruimte • Tevens: laan- leibomen - fruitbomen - coniferen • Keuze uit zo’n 100 soorten perkplanten heesters palmen - olijven - groenteplanten - enz. •-30.000 m2 kwekerij • Onze specialiteit: Hangpotten ca. 50 soorten • 10.000 m2 overdekte verkoopruimte • Vele seizoensproducten tegen scherpe prijzen zoals: • Keuze uit zo’n 100 soorten perkplanten violen - primula’s - geraniums - bolchrysanten • Onze specialiteit: Hangpotten ca. 50 soorten pompoenen • Velelaanseizoensproducten tegen- scherpe zoals: • Tevens: leibomen - fruitbomen coniferen prijzen violen - primula’s - geraniums - bolchrysanten heesters - palmen - olijven - groenteplanten - enz.

ALLES VERS UIT EIGEN KWEKERIJ!

zak à 10 kilo € 5,- 3 zakken € 12,50

www.plantenkwekerijdeplantage.nl NOG VOLOP PERKPLANTEN

pompoenen

Volg ons op twitter: @ZundertseBode. Showroom open op afspraak.

Leverbaar in hout - kunststof en staal.

kiezen voor romass? • Waarom Garagedeuren • De beste kwaliteit in de regio

Leverbaar hout - kunststof enadvies staal. • Gratisin professioneel

• Persoonlijk contact GaraGedeuren • Professionele Colour linemontage StuCCo

G

Lever

Co

n

in 20 service verschillendebij kleuren • Snelle storingen Alléén gel • Onderhoud en service aan nù 15% korting 1e alle merken garagedeuren Alléén geldig op Colour Line Stucco. Van 20 april t/m 31 mei. Showroom open op afspraak. Struikhei 29, Sprundel 1e en 2e Paasdag gesloten Showroom open op afspraak. www.r leverancier van: 0165-387335 • www.romass.nl • sprundel@romass.nl www.romass.nl Struikhei 29, Sprundel 0165-387335 E-mail:

Struikhei 29, Sprundel 0165-387335 E-mail: info@romass.nl

PaGiNa 3

Variatie Dat je niet oorspronkelijk van Zundert hoeft te komen om het Zunderts publiek te entertainen tijdens Volle Maon, bewezen Willy van Schie en Sandy Duijndam. In minder dan drie weken tijd schreven ze de sketch ‘Coco en Chanel’, waarbij ze zich als Zunderts-Gooische dames op hilarische wijze in de sportschool in het zweet werken. Daarnaast debuteerde Marcel de Zwart, alias ‘Celleke van Etten’, op het podium van Volle Maon. Hij nam het publiek mee op een rit op z’n Zundapp. Ook Arjan Bakx voerde wederom een soloact op. Hij presenteerde zich als Giovanni, een werkloze inwoner van camping Fort Oranje. Hekkensluiter van de avond was de KPJ die zich voor de gelegenheid in het criminele circuit begaven. Met een knap staaltje werk toverden zij in een mum van tijd het decor om van buurtwinkel tot loungebar. Na een opgewekt afscheidslied door Buurtschap ’t Stuk kwam de Volle Maon ten einde. Uiteraard met een daverend applaus en staande ovatie van het aanwezige publiek.

Garagedeuren

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws

dat Cees van Overveld - als oud-voorzitter van v.v. Moerse Boys - zich speciaal in een v.v. Zundert tenue had gestoken. Tot slot zorgde een nagebootste herhaling van een buitenspelsituatie op het voetbalveld voor een daverend lachsalvo door de zaal.


- opleidingen tot NMI registermediator - in-company trainingen - zakelijke en particuliere mediations

n

Start lesse

ERKEND MEDIATOR WORDEN?

Het Mediation Educatie Centrum (NMI erkend) leidt op voor het examen tot NMI registermediator. Meld u aan voor een gratis informatiebijeenkomst via onze website of bel 015 - 36 112 36. Volgende informatiebijeenkomsten (start 19.30 uur): Woe 13 febr, Hotel Trivium Etten-Leur Do 14 febr, WestCord Hotel Delft (naast IKEA) Tel: 015 – 36 112 36

info@mediationeducatie.nl

www.mediationeducatie.nl

vaarbewijscursus

Rijles in ‘Formule1 Stijl’...

VrachtAuto...

C

Roosendaal - Breda - Bergen op Zoom Willemstad - Lage Zwaluwe - Dongen Etten-Leur - Rotterdam staRt BEgin MaaRt spoedcursus op zaterdag Telefoon 0165-546707

www.yachtconsult.com.

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

Nu nog Sneller, Beter én Goedkoper Lessen? Bel vandaag 0165-343576 of kijk op onze site www.peterjansen.nl

Dre Wit (‘t) goed

Reinigingsservice

reparaties witgoed producten Etten-Leur

Riool of afvoer verstopt?

Voorrijkosten in Etten-Leur € 15.00 buiten Etten-Leur € 20.00

Tel.: 06-50905037

t s m o k e o t e j k e Ontd in de metaal!

JOHN

John Dictus 06 - 55933753 076 - 5985501

7

februari

Sportief bewegen! Bij Anton Mol kun je het beleven!

SCHRIJF NU IN!!! Kom gezellig langs op do-vrij of zat. avond van 19.30 - 21.00 uur. Lessen voor scholieren - twens - paren - 55+

OOK SALSA LESSEN! Meer info: www.danscentrumantonmol.nl Hofdreef 40, Zundert, tel. 076-5971727

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws Jan Jochems Handel

ns je opleiding! ● Meteen verdienen tijde t je werkgever ● Ontmoe uke ● Volop kansen op een lejob! en veelzijdige

en

TransporT

Te koop:

Bestratingsmaterialen en sierkeien, speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

Verhuur:

Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3

OvPEN AV Vrijdag

an 18.0

1 Febru

0 tot 20

Zaterda

O PEN D van 10.00 t

g 2 Feb

ari

O N .30 u D ur

ruari

AuG

ot 13.00

ur

www.vakopleidingmetaal.nl

Munnikenheiweg 37 Etten-Leur

Te l . : 0 7 6 - 5 7 2 6 5 0 1 E - m a i l : i n f o @ v a k o p l e i d i n g m e t a a l . n l

Tel. 076 - 5976060 GSM 06 - 53937700

Receptioniste / Telefoniste (6 mnd) Administratief Medewerker (9 mnd) Financieel Administratief Medewerker (12 mnd) Commercieel Administratief Medewerker (12 mnd) Medewerker Projectadministratie (12 mnd) Secretaresse (12 mnd) BKB / BKC / PDB

4 4 4 4

Geen specifieke vooropleiding nodig Fabius is een CRKBO erkende opleider 1 ochtend of 1 avond p/w les in meer dan 50 locaties meer dan 90% van onze cursisten beveelt onze opleidingen aan

Vraag nu onze brochure aan! 0800-4464464 (gratis) www.fabiusopleidingen.nl o.a. Breda, Oosterhout, Roosendaal, Bergen op Zoom, Middelburg, Goes

Elektro materiaal Avilek.nl www.samenafslanken.nl

herbalife

afslanken en meer energie shake beker kado bel monique franssen 076-5968175 06-51670299 meer dan 15 jaar ervaring met persoonlijke begeleiding

WILT U EEN

container bestellen DAN OOMEN BELLEN

puiNrEcycLiNg, grONDHANDEL EN SLOOpWErKEN - KrAANVErHuur

NiEuW

Aanleveren van puin, bouw- en sloopafval. Voor zowel particulieren en bedrijven.

Welkom op gunstige locatie, Martenstraat 8 - Sprundel - Tel. 0165-382843

CARNAVALSWINKEL KEES KONINGS WWW.KEESKONINGS.COM te ESSEN


actualiteit

Column

Kees Vogels, Kees Jochems en Mariëtte Haazen-Looijmans klaar voor theaterproducties

Nieuwe regisseurs aan het roer RIJSBERGEN - Bij zowel de toneelclub van de Bond van Ouderen, Bonte Avond als Rijsbergs Toneel staat een nieuwe regisseur aan het roer. Een kennismaking met Kees Vogels, Kees Jochems en Mariëtte Haazen-Looijmans.

Addo Sprangers

Roofridders

Inhaligheid en hebzucht is van alle tijden. Tegenwoordig hebben we er de term graaicultuur voor. Berichten over bonussen, gouden handdrukken en toezichthouders die zelf meer blijken te verdienen dan is toegestaan, struikelen sneller over elkaar heen dan koopjesjagers tijdens de uitverkoop. De jacht op bezit en status zit klaarblijkelijk in de menselijke genen. Onze voorouders deden niet anders, al gebeurde dat veelal op minder diplomatieke wijze. Als je iets wilde hebben wat de ander al had, maakte je de concurrentie gewoon een kopje kleiner en nam je zijn zaakjes over. Zo speelden tal van koningen en koninginnen jarenlang landpikkertje om hun rijk te vergroten, al dan niet bijgestaan door indrukwekkende legers van huurlingen die uiteraard ook hun graantje van de buit mochten meepikken. Roofridders waren de zzp’ers van toen die links en rechts maar wat graag bijklusten. En eerlijk is eerlijk, de vaak zo bewierookte Hollandsche koopmansgeest die in de Gouden Eeuw voorspoed naar de Lage Landen bracht, kon dat ook alleen door er in de overzeese koloniën goed de knoet onder te houden. In beroemde fabeltjes wordt ons al uitgelegd hoe je op slimme wijze je slag kunt slaan. Zo was ik als kind flink onder de indruk van het verhaal van de raaf en de vos, waar een vos met mooie praatjes en vleierij een kaas weet te stelen van een raaf. Heel gemeen van die vos, natuurlijk, maar eigenlijk ook best uitgekookt. Een bekende voetbaltrainer zou meteen de vraag stellen of de vos nou zo slim of de raaf nou zo dom is. Daar moest ik ook even aan denken bij alle berichten over de financiële problemen bij SNS Reaal. Je zou verwachten dat een beetje bank haar zaakjes inmiddels op orde heeft, maar nee hoor. Bij de financiering van allerlei vastgoedprojecten blijkt het afgelopen kwartaal maar liefst 99 miljoen euro te zijn verdampt door fraude, witwassen, valsheid in geschrifte, laksheid en mismanagement. Stront aan de knikker dus en daar zullen sommige bankbonzen stevig van balen. Een bonus kunnen ze nu wel op hun buik schrijven en een gouden handdruk ligt waarschijnlijk ook niet meteen in het verschiet. Grote beleggers echter schijnen nu volop te speculeren op een koersval van de bank. De roofridders gaan gewoon met hun tijd mee. V.l.n.r. de regisseurs Kees Jochems, Mariëtte Haazen-Looijmans en Kees Vogels.

Colofon

DOOR CHARLES LUIJTEN

Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199 Zundertse Bode Zundertse Bode Redactie Addo Sprangers Correspondenten Charles Luijten, Manoek Maas, Mieke van Meer Acquisitie John van Aert Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties dinsdag 12.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s dinsdag 10.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl

W E E K B L A D

Bezorgklachten 076 599 8111 t

h

u

i

s

i

n

d

e

r

e

g

i

o

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 04

De oplossing van deze puzzel is in week 05 te vinden op www.internetbode.nl

De drie Rijsbergse clubs startten het theaterseizoen 2012-2013 ieder met een nieuwe regisseur. We beginnen bij de toneelclub van ouderen van de KBO. Die heeft na lang zoeken naar een nieuwe regisseur in de persoon van routinier Kees Vogels weten strikken. Hij begon zijn lange toneelloopbaan veertig jaar geleden bij de Rijsbergse Geestesbeschaving, destijds onder leiding van S. Boomsma. Later zou Vogels zelf regisseur van deze toneelclub worden, na hiervoor een cursus te hebben gevolgd. “Het mooiste stuk dat ik voor de toneelvereniging mocht regisseren vond ik ‘Dwaasheid heeft zijn eigen rechten’ en de leukste rol die ik ooit zelf speelde is geweest die van pastoor in ‘Rozeke van Hazeldonk’,” zegt Vogels die ook nog een aantal jaren regisseur is geweest van de Bonte Avond. Na een periode van rust pakt hij de draad weer op. “Het Ouderen Toneel vroeg me haar uit de brand te helpen en ik heb toen ja gezegd. Er is voor een kerststuk gekozen. We zijn volop bezig. De spelersgroep is enthousiast en zeer gemotiveerd. Ik vind het wel leuk,” aldus Kees Vogels.

Uitdaging Ook de Werkgroep Bonte Avond moest op zoek naar een nieuwe regisseur en vond die in de persoon van Kees Jochems. De man uit Klein Zundert is in Rijsbergen beter bekend als Kees Knol. Hij maakte binnen de KPJ-kring voor het eerst kennis met het podium en deed dat tegelijkertijd met zijn huidige vrouw Marjon. Zij speelde (1985) in het toneelstuk ‘Tina total loss’ de moeder van haar eigen Kees.

‘Regisseren bleef kriebelen’ Onze groenteman sloot zich, na verschillende jaren regisseur van de KPJ te zijn geweest, aan bij de Zundertse Komedie en vertolkte onder regie van Lon Marijnissen diverse rollen. Het regisseren bleef bij hem kriebelen en Jochems ging in die hoedanigheid aan de slag bij Repelsteeltjes en Hé Cabaret in Zundert. Een nieuwe uitdaging wacht hem, want sinds kort is hij de nieuwe regisseur van Aopelaands Bonte

FOTO CHARLES LUIJTEN

Avond (ABA). “Ik heb er echt zin. De Bonte Avond heb ik tot nu toe heel wat keren gezien, zelfs al in de tijd van de Behangers. We werken volop aan het motto van 2013 ‘We gaon zappen’ en daar hebben we nieuwe tekstschrijvers voor gevonden,” zegt Kees Jochems. Talent Dan is daar nog het Rijsbergs Toneel Geestesbeschaving anno 1902 die met een nieuwe regisseur van doen krijgt, deze keer een vrouwelijke. Roozendaler Eddy Haers wordt na zeven jaar vanwege gezondheidsproblemen vervangen door Mariëtte Haazen-Looijmans uit Rijsbergen. Ook haar is het toneel niet vreemd. Zij volgde evenals haar voorgangers van Rijsbergs Toneel een regiecursus. “Op school en werk deed ik al aan toneel en cabaret. Het zat er heel vroeg in. Vijfentwintig jaar heb ik bij een Bredaas gezelschap op de planken gestaan. Dat bestaat nog steeds,” zegt de van oorsprong uit Bergen Op Zoom afkomstige Mariëtte. Onder haar leiding heeft Rijsbergs Toneel een stuk in studie genomen waarin plaats is voor jeugdig talent. Het heet ‘Jan rap en zijn maat’.

Provincie wil minder nieuwbouwpla nnen om leegstand terug te dringen

Rem op overaanbod detailhandel BREDA - De provincie Noord-Brabant wil met gemeenten aan tafel zitten om het overaanbod op de detailhandel terug te dringen. In Brabant staat zo’n tien procent van de commerciële ruimten leeg, terwijl alle gemeenten bij elkaar plannen hebben om het aanbod uit te breiden met nog eens tien procent van het huidige vloeroppervlakte. De provincie wil daarom niet meer blijven investeren in winkelgebieden die weinig tot geen perspectief meer hebben. DOOR RIA VAN MEIR

© www.sudokusite.eu

Ondanks de crisis is het totale winkeloppervlakte in Noord-Brabant sinds 2008 alleen maar harder gegroeid, waardoor nu zo’n tien procent van de winkels leegstaat. In kleinere plattelandsgemeenten is die leegstand vaak nog hoger. Outletcentrum Rosada spant de kroon met 21 procent leegstand, terwijl een gezond winkelgebied maximaal vijf procent aan lege etalages mag tellen. Gemeenten gaan echter stug door met het aanbouwen van nieuwe winkelcentra. Voor de komende jaren liggen nieuwbouwplannen op stapel om 420.000 vierkante meter vloeroppervlakte toe te voegen, terwijl er nu al 470.000 vierPaGiNa 5

kante meter leeg staat. Vooral schaalvergrotingen in de detailhandel kunnen volgens het provinciebestuur tot problemen leiden, omdat zij vaak het lokale niveau overstijgen. Afstemmen De provincie pleit dan ook voor een herijking van de plannen en roept gemeenten op om meer met elkaar af te stemmen. In West-Brabant hebben gemeenten enkele jaren geleden al een convenant getekend om de lokale detailhandelvisies naast elkaar te leggen. “Dit heeft echter niet tot afstemming van nieuwe detailhandelsontwikkelingen geleid”, concluderen de provinciale gedeputeerden Yves de Boer

en Bert Pauli. Zij sturen dan ook aan op dezelfde aanpak die de provincie al eerder uitvoerde om het overaanbod op bedrijventerreinen tegen te gaan. Die aanpak heeft ertoe geleid dat in totaal 1200 hectare aan nieuwe bedrijventerreinen is geschrapt of uitgesteld. Op het gebied van detailhandel wil de provincie daarom eenzelfde soort afspraak maken om de overcapaciteit terug te dringen. Omdat ook projectontwikkelaars, detaillisten en de bouw een rol spelen in het tegengaan van de overcapaciteit, wil de provincie een expertteam vormen. Die zal op zoek moeten naar oplossingen om de detailhandel ook in de toekomst levendig te houden.


KORT BEDRIJVIG

Samenwerking van 9 gemeenten leidt tot uitgesproken visie

Jeugdbos wordt de schets van het jeugdzorgstelsel in 2015

Prijswinnaar ballonnenwedstrijd

ZUNDERT – Tijdens de perspresentatie van Het Jeugdbos op vrijdag voerde het enthousiasme van de wethouders van de 9 gemeenten de boventoon. Dat enthousiasme werd op de eerste plaats gevoed door de wijze waarop er door de hen is samengewerkt, ook omdat de gepresenteerde visie er is gekomen doordat men met betrokken ouders en kinderen heeft gesproken èn vooral goed naar hen heeft geluisterd. de gezamenlijkheid. “We hebben niet naar plaatselijk belang gekeken of op ‘hokjesniveau’ met elkaar samengewerkt. We hebben vooral gedacht vanuit de producten die de ouders en de jeugd ter beschikking staan in plaats van naar organisaties”. Het laatste puzzelstuk werd door de Bergse wethouder Arjan van der Weegen geplaatst, nadat hij had aangegeven “dat de problematiek zo groot is en de bedachte oplossing zo ‘simpel’ lijkt. En dat signaal hebben de 9 samenwerkende gemeenten afgegeven door een heldere visie te formuleren”. Het Jeugdbos vormt de leidraad voor het jeugdzorgstelsel.

DOOR RENÉ BRUIJNINCX In de met sneeuw bedekte omgeving van het Milieu Educatief Centrum in Roosendaal pasten de 9 wethouders uit de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert hun puzzelstukken ineen om te komen tot de gezamenlijke presentatie van Het Jeugdbos. Het was het eerste resultaat dat de titel ‘Het Jeugdbos voor de jeugd van West-Brabant-West’ heeft meegekregen. Overheveling De wethouders dragen vanuit hun portefeuille de verantwoordelijkheid voor de jeugd en de wijziging in de jeugdzorg welke in 2015 volledig bij de gemeentes komen te liggen. Door dat vanaf begin 2012 in gezamenlijkheid op te pakken is er sprake van een visie welke in heel West-Brabant-West wordt gedeeld . Men heeft elkaar daardoor niet alleen versterkt

FOTO RENÉ BRUIJNINCX

maar ook een signaal afgegeven dat de gemeentegrenzen doorbroken dienen te worden om de overgang van Rijks- naar Gemeente-verantwoordelijkheid niet als bedreiging maar als kans te zien. Statements Voordat iedere wethouder zijn puzzelstukje in de totale puzzel plaatste kreeg deze de gelegenheid om die handeling middels een statement te onderstrepen. Wethouder Kees Jongmans uit Roosendaal trapte af: “ We hebben als 9 gemeenten zonder enig voorbehoud samengewerkt. Dat betekent dat we onze verantwoordelijkheid regionaal hebben vertaald tot een visie ‘Het Jeugdbos genaamd’ waar we allemaal achter staan”. Theo Vaes, wethouder uit Etten-Leur vult hem aan: “De sterke kant van deze visie is het principe van ‘eigen kracht eerst’. Ouders en kinderen ervaren zelf de kracht om de hobbels van opvoeden en opgroeien te overwinnen”. John van Hal, wethouder in Rucphen benadrukte vooral de rol van

Wijzigingen Het belangrijkste element dat vrijwel alle wethouders tijdens de presentatie benadrukten was wel de veranderende houding van je richten op risico’s en problemen naar de kracht en talenten. “De zorg blijft, maar we moeten veel meer uitgaan van het eigen kunnen van de jeugd en gezinnen die het betreft”, verwoordde wethouder Kees Jongmans de mening van hem en al zijn collega’s. “Er is in feite maar één zaak waar we nog mee te maken gaan krijgen en dat is de hele financiering. Zoals op alle terreinen wordt er ook op de Jeugdzorg sterk bezuinigd. Zoals het er nu naar uitziet gaat het om 10 tot 15 % van het totale budget van 3 miljoen euro. Toch zijn we daar niet van uitgegaan. De hele wijziging en het slagen daarvan vinden we zo belangrijk dat we eerst het plan hebben ontwikkeld en vervolgens in stappen zullen bekijken hoe en waar we dat gezamenlijke plan moeten aanpassen”, en daarmee sloot hij als voorzitter van het 9-tal wethouders en ondersteunende ambtenaren deze informatiebijeenkomst af.

Glasschade?! Ruit stuk?! Supersnel Glasherstel

24 uu rs service

Bel gratis 0800 - 837 52 27

De ballon van de 3-jarige Emma Gerrits legde de grootste afstand af. FOTO SOMNIUM REAL ESTATE

Tijdens ‘Hart van Rijsbergen’ dat op 8 december jl. werd georganiseerd, waren alle kinderen van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de ballonnenwedstrijd op de stand van Somnium Real Estate en Van Hassel Makelaars. Naast de presentatie van een aantal nieuwe projecten, zoals Parc Tichelt en De Kerkakker, troffen bezoekers op de stand een gezellige en druk bezochte borrel. Het was een spectaculair gezicht toen tegen het einde van de avond meer dan honderd verlichte ballonnen met daaraan de wedstrijdkaartjes de lucht ingingen. Onder begeleiding van een percussieact, die de stand van Somnium versterkte met drums op olievaten en trommels, waren de ballonnen met ledlampjes in het donker nog lang zichtbaar. Langste reis Van alle losgelaten ballonnen heeft de ballon van de 3-jarige Emma Gerrits uit Rijsbergen, die in Luik te België is gevonden, de grootste afstand afgelegd. Emma heeft hiermee een leuke prijs verdiend die ze eerder deze week met veel plezier in ontvangst nam! Somnium Real Estate B.V., Hoefstraat 8, 4891 ZE Rijsbergen, tel. (076) 5964651, www.somniumrealestate.nl

Rita Lynn EP presentatie

Rita Lynn live in cafe de Kérel.

ZUNDERT - In navolging op het optreden tijdens Noorderslag in Groningen zal Rita Lynn haar nieuwe EP op zaterdag 26 januari in Zundert bij café de Kérel presenteren. Deze EP is de derde demo die de band uitbrengt en is volledig in eigen beheer opgenomen en uitgebracht. Na de lancering van deze EP zal Rita Lynn later dit jaar de

Zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen Zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Dat is een wens van veel Bredase ouderen. Zo ook voor mevrouw Goosens. Begin februari betrekt de 81-jarige de onlangs geplaatste mantelzorgwoning in de achtertuin van haar dochter in Breda. In een besneeuwd landschap is deze week de mantelzorgwoning in drie delen geplaatst in de achtertuin van mevrouw Bindels in Breda. Haar moeder, mevrouw Goosens, wordt de nieuwe bewoonster. Met een kraan van 250 ton is de woning in drie delen in de tuin getakeld. Nog een paar weken klussen en dan woont de 81-jarige mevrouw Goosens vlakbij haar dochter, die voor haar zorgt. De sneeuw heeft geen problemen opgeleverd bij de plaatsing. Al het voorwerk, zoals het graven van leidingen was al gebeurd voor er vorst intrad en sneeuw viel.

Ruimte Woningcorporatie WonenBreburg is de eigenaar van de verplaatsbare woning en plaatste het huisje in 2010 voor het eerst in Prinsenbeek. Destijds was het de tweede mantelzorgwoning in onze provincie, inmiddels zijn er via PasAAN al meer geplaatst. Mevrouw Verwijst was de eerste bewoonster van het bijzondere huis, maar is eind vorig jaar overleden. “Zodoende kwam de woning weer vrij. We zijn op zoek gegaan naar een nieuwe geschikte huurder en vonden mevrouw Goosens,” laat Franklin van Rhoon weten. Mevrouw Goosens heeft een CIZ-indicatie voor intramurale zorg. Doordat ze terecht kan in de mantelzorgwoning, wordt er een intramurale zorgplaats uitgespaard. “WonenBreburg vindt het belangrijk dat deze zorg geboden wordt aan haar huurders: op deze manier kunnen ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. De mantelzorgwoning is een woning die we voor een netto maandbedrag van € 581,00

verhuren aan iemand die graag zelfstandig wil blijven wonen maar gezien de zorgvraag wel afhankelijk is van mantelzorg. De huurder woont in dit huis volledig zelfstandig, met hulp van de mantelzorger vlakbij.” Om in aanmerking te komen voor de woning moet de huurder onder meer staan ingeschreven als woningzoekende bij Klik voor Wonen of als zorgbehoevende met CIZ-indicatie bij een van de Bredase zorginstellingen. “En het is van belang dat er voldoende ruimte in de tuin van de mantelzorger is,” vult Franklin van Rhoon aan. De woning is namelijk 60 m2 groot en bestaat uit een entree, woonkamer, open keuken, slaapkamer en badkamer. Het huis is volledig rolstoeltoegankelijk en is zo uitgerust dat ook bij een grotere zorgvraag zorg geboden kan worden. De komende weken zorgt mevrouw Bindels voor de bestrating naar de nieuwe woning van haar moeder. De overige kosten van de plaatsing zijn voor rekening van WonenBreburg, met een kleine bijdrage van de gemeente.

De mantelzorgwoning van WonenBreburg.

WonenBreburg, Schorsmolenstraat 48, 4811 VP Breda, 076) 530 85 30, www.wonenbreburg.nl PAGINA 6

eerste stappen gaan zetten naar het maken een album. Acht jaar geleden trad de band voor het eerst op. Over twee jaar viert Rita Lynn haar tienjarig bestaan en dit lijkt haar een mooi moment om dit te bekronen met een eigen album. Allemaal toekomst muziek, eerst maar eens een mooi feestje vieren op 26 januari om 22.00 uur bij café de Kérel in Zundert.

BEDRIJVIG NIEUWS

FOTO WONENBREBURG


lief en leed

Tot het laatst wilde je leven, door een sterke wil gedreven. Je geest was nog op volle kracht, maar over je lichaam had je geen macht. Groot is de leegte die je achterlaat. Mooi zijn de herinneringen die blijven. Na een periode van afnemende vitaliteit is toch nog onverwacht overleden onze moeder, schoonmoeder, mijn oma en mijn “ouwe oma”

Marie Baelemans – Vissers weduwe van

Familieberichten Dankbetuiging

DANK dat jullie er waren na het overlijden van mijn man, ons pa en opa

Wij willen iedereen heel hartelijk danken die ons

Drik Kennis

gouden huwelijksfeest op 29 december

Voor het medeleven in welke vorm dan ook; een bloem, een kaartje, een handdruk, een woord. Het is goed te weten dat Drik door zovelen werd gewaardeerd om wat en wie hij was.

onvergetelijk hebben gemaakt in welke vorm dan ook. Het was geweldig!

Dit geeft ons kracht en steun om verder te gaan.

Kees Baelemans * Wuustwezel, 6 juni 1927 † Breda, 21 januari 2013 Martijn en Jeanne Ilse en Michel Niek Els en Jan Lentsebaan 16 4884 MN Wernhout Moeder is opgebaard in “Het Afscheidshuis”, St. Bavostraat 18 in Rijsbergen, waar u na de avondwake afscheid van haar kunt nemen. De avondwake wordt gehouden op donderdag 24 januari om 19.00 uur in de parochiekerk Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand te Wernhout. De plechtige uitvaartdienst vindt plaats op vrijdag 25 januari om 13.30 uur in voornoemde kerk. Hierna leggen we moeder te ruste bij vader op de parochiebegraafplaats te Wernhout.

Jan en tonny de Meijer-goorden

Cor Bastiaansen - Kennis kinderen en kleinkinderen

kinderen en kleinkinderen

Stuivezandseweg 53 4882NG Klein Zundert

Hoera een broertje!

BRAS

Dankbetuiging Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk danken voor de belangstelling, de vele kaarten en andere blijken van medeleven, die wij mochten ontvangen na het overlijden van ons ma, oma en grootoma

Johannes Maria 14-01-2013

Cor Brabers - Antonissen

Rens Maas en Ingrid van Gils Grote broer Flo

Speciale dank willen wij uitspreken aan het personeel en de vrijwilligers van “Rijserf”, het huisartsenteam en de thuiszorg, pastoor en koor voor de mooie afscheidsdienst en uitvaartverzorging Jack Mathijssen.

Veldstraat 81, 4881 BB Zundert Hartelijk bedankt!

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen van “Cor van ’t Boomke”

Graag willen wij iedereen bedanken voor de felicitaties, bloemen, cadeaus en kaarten die wij mochten ontvangen tijdens ons

januari 2013

50 jarig huwelijk.

U bent in de gelegenheid om schriftelijk te condoleren voor aanvang van beide diensten achter in de kerk.

Charel en Ellie van Elsacker – de Bakker

Ook als u geen rouwbrief hebt ontvangen, bent u welkom.

Weekenddiensten

Dankbetuiging

Bel voor levensbedreigende situaties 112.

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven en belangstelling na het overlijden van ons ma, schoonmoeder en oma

Huisarts Huisartsenpost Etten-Leur, tel. 076 50 40 444, Bredaseweg 171, voor inwoners van Rijsbergen en Zundert. Neem een identiteitsbewijs mee. Apotheek Dienstapotheek Etten-Leur, Bredaseweg 173, tel. 076 502 5650. Tandarts Het antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt. Dierenarts Zundert Dierenartsenpraktijk Zundert, tel. 076 597 2349. Achtmaal Dierenarts J.C.M. Konings in Achtmaal, tel. 076 598 5663. Rijsbergen Dierenartsengroep voor gezelschapsdieren tel. 076 501 2928/501 6915, voor landbouwhuisdieren en paarden tel. 076 501 3645/596 1333.

Koos Domen - Daemen Familie Domen Rijsbergen, januari 2013

OPEN HUIS in HET AFSCHEIDSHUIS

Surplus Zorg thuiszorg passende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en klantenservice@surplusgroep.nl

het Afscheidshuis

TWB, Thuiszorg met Aandacht Direct zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl Thebe Thuiszorg Zundert, voor persoonlijke verzorging/verpleging. Kleine teams, vertrouwde gezichten, gratis uitleen- en verhuurartikelen. Bel overdag (06) 51253857 of na 18.00 uur (06) 46725211. Mail zundert@thebe.nl

Zondag 27 januari is er “Open Huis” in het Afscheidshuis in Rijsbergen.

J&& d& W&&&&&

Loop gerust eens binnen.

Onze uitvaartverzorgers willen u graag wat meer vertellen over het regelen van een uitvaart en wat er allemaal bij komt kijken. Er zijn wilsbeschikkingen beschikbaar en informatieboekjes.

U bent welkom tussen 11.30 en 16.00 uur.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&

EEN UNIEK LEVEN VERDIENT EEN UNIEK AFSCHEID.

, Jack, Joke en Rosita.

het begin

Sint Bavostraat 36 4891 CJ Rijsbergen. Telefoon: 076-5963698 www.jackmathijssen.nl je al een aantal zaken vast. Voor de nabestaanden is er ruimte om zich

Afscheidshuis: Sint Bavostraat 18 Kantoor: Sint Bavostraat 36 4891 CJ Rijsbergen Telefoon: 076-5963698 Kijk op onze tarievenlijsten: www.jackmathijssen.nl

PAGinA 7

Markt 70 Etten-Leur www.jandewit-zn.nl

076-5015807


Boomkweker Ron van Opstal genomineerd voor prestigieuze award in de sierteeltsector Boomkwekerij Ron van Opstal uit Zundert is met hun tuinplant Nandina domestica ‘Obsessed’ genomineerd voor de Glazen Tulp Award van 2013. Ieder jaar reikt bloemenveiling FloraHolland aan telers en veredelaars de ‘Glazen Tulp Award’ uit in vier categorieën. De ‘Glazen Tulp’ is in de sierteeltsector dé prestigieuze award voor de beste marktintroductie van het jaar. De winnaars worden geselecteerd en genomineerd uit honderden nieuwe cultivars en concepten die jaarlijks op de veiling geïntroduceerd worden. In- en verkopers van FloraHol-

land en een vak- en publieksgerichte jury bepalen de nominaties en winnaars. In de publieksgerichte jury zitten bijv. Rob Verlinden en Jorna Spapens van Robs Grote Tuinverbouwing. De Nandina domestica ‘Obsessed’, een groenblijvende heester uit China en Japan, is erg vernieuwend door jaarrond verrassende kleuren te laten zien. Op 15 november zijn 21 finalisten geselecteerd. De producten werden onder meer beoordeeld op commerciële aantrekkelijkheid en houdbaarheid maar ook op logistieke efficiëntie en kans op schade bij belading. Per categorie zijn er vijf producten doorgegaan naar de finale, waaronder dus de Nandina van Ron van Opstal. Op 13 december hebben de finalisten hun producten gepresenteerd op een heuse Catwalk. Op 31 januari 2013 worden de winnaars per categorie bekend gemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst in Hotels van Oranje te Noordwijk, dus het is voor boomkweker Ron van Opstal nog even spannend! Het is voor Ron de derde keer dat hij genomineerd is

voor de ‘Glazen Tulp Award’. In 2005 is hij eerste geworden met Leucothoe axillaris ‘Curly Red’ en in 2010 derde met Pieris japonica ‘Ralto’. Ron geeft aan altijd op zoek te zijn naar nieuwigheden. “Door het in de markt zetten van nieuwe planten blijf je een aantrekkelijke partij voor je klant.”

BEDRIJF UITGELICHT:

boomkwekerij Frank Jochems bV

‘De boom in met treeport’ Rubriek bomen over bomen

Het bijzondere winterbeeld van de plataan Zelfs nu alle bladeren van de bomen zijn, is een plataan nog heel eenvoudig te herkennen. Er is eenvoudigweg geen andere boom met zo’n opvallende bast want elk najaar vallen delen van de schors af waardoor de anders gekleurde onderschors tevoorschijn komt. Met zijn zware stam en robuuste vertakking kan een volwassen plataan uitgroeien tot een monumentale boom. Er zijn exemplaren bekend van ruim 3000 jaar oud. Jarenlang was de plataan met name bekend als stadsboom in zuidelijk gelegen landen. Vooral in de Mediterrane streek is hij veel aangeplant. Inmiddels is de boom ook in Nederland op veel plaatsen te zien. In parken meestal als volgroeide boom en in de particuliere tuin hoofdzakelijk als geknipte lei- en dakvorm. Want als er één boom is die snoeien goed verdraagt, dan is het wel de plataan! Voor Nederland zijn de Oosterse en de Westerse plataan het belangrijkst. Deze twee soorten zijn lastig uit elkaar te houden en er komen variabele kruisingsvormen voor. De Oosterse plataan, Platanus orientalis, kwam al halverwege de 16de eeuw vanuit de Oriënt richting Europa. Soms groeit de boom wel tot 35 meter hoogte waarbij hij een brede, ronde kroon vormt. De grijze tot groene schors schilfert in grote plakken af en de onderliggende stamkleur is vaalgroen tot groengrijs. Kenmerkend is de vaak noestige stam bij volwassen exemplaren. Het blad is tot 20 cm groot, vaak langer dan breed en opgebouwd uit vijf tot zeven scherp getande lobben. In de zomer verschijnen groenige bolvormige bloemen. Deze staan twee tot zes bijeen. Na de bloei volgen bolvormige stekelige vruchten van 2,5 cm doorsnee die van groen naar bruin kleuren. Als de vruchten uiteenvallen in harige pluizen kunnen deze allergische reacties, zoals jeuk en irritaties aan de slijmvliezen, veroorzaken. Er is een variëteit ‘Digitata’ met diep ingesneden blad. ‘Minaret’ is een variëteit die zuilvormige groeit en ‘Mirkovec’ heeft groen blad dat gedurende de zomer naar wijnrood verkleurt. De Westerse plataan, Platanus occidentalis, is begin 17de eeuw vanuit Noord-Amerika richting Europa gekomen. Deze soort vormt eveneens een hoge boom met een ronde kroon, soms gaat de stam wel richting de 50 m. Bij deze soort bladdert de schors in kleine lichtgrijze stukken af en aan de onderzijde kleurt de stam van oude bomen grijsbruin. In tegenstelling tot het blad van de Oosterse plataan is het blad van de Westerse plataan breder dan lang en heeft het drie tot vijf getande lobben. De Westerse plataan kent geen variëteiten. De wetenschappelijke naam Platanus is een Latijnse verbastering van de oude Griekse plantennaam platănos. Het Griekse platus betekent breed, plat en de boom zou zo heten omdat de takken vaak breeduit, vrijwel horizontaal groeien. Ook wordt gedacht dat het woord verwijst naar het brede blad. Tekst : Emiel van den Berg

Bedrijfstype: heesters en coniferen in de volle grond (kluitplanten). Plaats: Klein-Zundert Sortiment: Prunus laur. in div. soorten, Cupressocyparis in div. soorten, Chamaecyparis l. in div. soorten, Ilex in div. soorten, Taxus Baccata, Thuja o. Brabant, Thuja o. Smaragd en Thuja plicata in div. soorten. Heeft u participaties van Treeport: Ja, ik ben van mening dat het goed is om de krachten te bundelen zodat Zundert en omstreken sterker op de kaart komen te staan. Waar bent u trots op wat betreft uw bedrijf: de kwaliteit van de planten en de groei van het bedrijf door de jaren heen. Wat vindt u mooi aan het vak: het buiten zijn in combinatie met het verzorgen/kweken van de planten. Daarbij is het ook mooi om te zien dat andere mensen

Van Goghruiters kampioenen

plezier hebben van jouw product. Je weet nooit precies wat de dag gaat brengen daarom moet je flexibel zijn, dat brengt weer veel variatie met zich mee. Je bent seizoensgebonden wat betreft het rooien en afleveren van je producten, in het hoogseizoen (oktober t/m april) is het wel vaak aanpoten, de zomer is iets rustiger waardoor je veel aandacht aan gewasverzorging kunt geven zoals bijv. het knippen en snoeien van planten. Al met al genoeg afwisseling het gehele jaar door. Wat is uw favoriete boom: Dat is een lastige want dat zijn er nogal veel, twee soorten springen er echter wel uit, dat zijn de Prunus lusitanica Angustifolia (Portugese laurier), deze blijft het gehele jaar mooi in z’n blad en is te gebruiken als haag, solitair en vormdecoratie. En de Photinia fraseri Red Robin, deze heeft een hele mooie rode uitloop in de bladeren in het voorjaar.

KPJ Achtmaal ACHTMAAL - Desondanks de hevige sneeuwval waren er afgelopen zondag toch weer 13 tafels gevuld op de 3e rikavond. Helaas is er vorige week een administratieve fout geconstateerd, waardoor Carla Godrie als 3e in het algemeen klassement stond. Dit moest natuurlijk Johan Godrie zijn. De derde rikavond werd gewonnen door Dré Jacobs die met 147 punten het levensmiddelen pakket dubbel en dwars heeft verdiend. De tweede plaats was voor Anton Rockx met 140 punten, hij was echter niet meer aanwezig om zijn prijs in ontvangst te nemen. de derde dagprijs ging naar Jeanne Brosens met 138 punten. In het algemeen klassement is de eerste plaats voor Johan Godrie (396) de tweede plaats voor Jos Vriends (395) en de derde plaats voor Piet van Agtmaal (394). Voor alle scores kunt u terecht op de de site www.kpj-achtmaal.nl

Noa, Kelly, Amber en Ilse.

ZUNDERRT - Afgelopen vrijdag werden bij Manege Galderzicht de kampioenen gehuldigd van Kring Breda. We kunnen met gepaste trots vermelden dat de Van Goghruiters de meeste springtitels wisten te bemachtigen van heel kring Breda met maar liefst 4 kampioenen en 2 reservekampioenen.

Onze kampioenen Noa Mutsters met Jaro klasse E/B, Ilse Lauwen met Nadal klasse E/L, Kelly Jochems met Sunny klasse D/Z, Amber Elst met Dante klasse D/ZZ, Reserve kampioenen Bo Dictus met Manjara klasse B/B, Jessy Dictus met Balou klasse D/L. Deze ruiters mogen tevens gaan strijden voor

een Brabantse Titel op de Brabantse kampioenschappen. Overige afgevaardigde Christy Dictus met Jolande klasse D/L, en met Bling Bling D/M, Charming Z D/M, Marktzicht’s Boy D/ZZ en Kelvin D/ZZ. Al onze(reserve) kampioenen van harte gefeliciteerd en veel succes op de Brabantse Kampioenschappen. PAGINA 8

Voetbalnieuws Afgelopen maandag speelde KPJ Achtmaal de tweede wedstrijd voor de beker. De tegenstander werd nogal hoog ingeschat bleek achteraf. Het duurde dan ook niet lang voordat de KPJ in de eerste helft met 2-1 voorstond. Met de rust stond het echter weer gelijk 2-2. KPJ Achtmaal wist dat er punten te halen waren en begon dan ook fel aan de 2e helft. binnen mum van tijd stond het dan ook 6-3 voor de thuisploeg. Op het eind werd het nog even spannend toen de tegenstander er achtereen nog 4 doelpunten in rammelde. Met nog 10 seconden op de klok wist Stef van Dongen nog snel een keer het net te vinden, waardoor de eindstand neerkwam om 7-7. Voor een uitgebreid verslag van de wedstrijd kunt U terecht op www.kpj-achtmaal.nl. Komende zondag is het alweer de laatste rikavond van het Grote KPJ Achtmaal rikconcours. We beginnen weer met inschrijven om 19.00 uur en het rikken begint om 19.30 uur.


Guust en Els van Tichelt

Wilt u strak de zomer in?

Kom dan banenzwemmen! Wilt u strak de zomer In de ochtenden: Nog enkele plaatsen vrij:in?

entrecote Varkensfiletlap Stoofvlees (even opwarmen) Piri-piri steak Shoarmavlees erwtensoep runderrookvlees tonijnsalade

Weekaanbieding Slavinken

2.10 1.30 1.48 2.10 1.20 4.75 2.20 1.40

5 halen 4 betalen

Maandag t/mKom vrijdag dan

09.00 – 09.45 uur banenzwemmen!

In de In middagen: de ochtenden: Aquagym Maandag t/m vrijdag Dinsdag & donderdag

09.00 uuruur 12.00––09.45 13.00

Donderdag 13.00 - 13.45 uur

In avonden: de middagen: In de Dinsdag & donderdag 12.00 – 13.00 uur Dinsdag & woensdag Aquakids Special 20.00 – 20.45 uur Donderdag 19.00 – 19.45 uur In de avonden:

KEURSLAGERTROTS

Woensdag 18.00 - 18.4520.00 uur – 20.45 uur Dinsdag & woensdag

Regelmatig banenzwemmen zorgt voor: Donderdag 19.00 – 19.45 uur 1. Een strakker lijf Regelmatig banenzwemmen zorgt voor: 2. Calorieën verbranden, dus afvallen! 1. Een strakker lijf 3. Een goede gezondheid voor: hart & & de longen Woensdag 14.00 14.30 14.30 - 15.00 2. Calorieën verbranden, dus afvallen! 4. Een ontspannende werking ophart lichaam & geest 3. Een goede gezondheid voor: & de longen 5. Een verbeterende lichaamscoördinatie 4. Een ontspannende werking op lichaam & geest

Speciale zwemles

Erwtensoep + 100 gram katenspek

per beker

uur

SPECIAL

Bergspitz

Zwemles volwassenen 5. Een verbeterende lichaamscoördinatie

100 gram

Donderdag 18.00 - 18.45 uur

VLEESWARENKOOPJE

Leverkaas

Zwemlessen vanaf 5 jaar 2X per week zwemles

ACTIE!

100 gram TIP VAN UW KEURSLAGER

ZWEMBAD AQUAMARANT AQUAMARANT ZWEMBAD

Gepaneerde kipschnitzels

Laguitensebaan 62 - 4891 XR Rijsbergen – Tel: 076-5964085

Laguitensebaan 62 - 4891 XR Rijsbergen – Tel: 076-5964085

4 stuks

WWW.ZWEMBADAQUAMARANT.NL

WWW.ZWEMBADAQUAMARANT.NL

SALADE VAN DE WEEK

Drie-zijdige Gashaard Compleet geplaatst voor slechts

y 5900,-

Houtkachels ● Pelletkachels ● Liftdeur houtkachels ● Open haarden Design gashaarden ● Afvoervrije gashaarden ● Natuursteen schouwen Bio haarden ● Electrische kachels ● Snelle levering ● Vakkundig geplaatst

Iedere laatste zondag van de maand geopend! Koelemei 22 Breda ● 076 5412 955 info@schouwenpaleis.nl ● www.schouwenpaleis.nl

HEALINGPOWERDAY Sfeervolle winter healingdag (OPEN Zondag DAG) van het landelijk gelegen Institute of Siberian Shamanism met als thema “Shamanic JANUARI Healingpower”. 10.00-17.30 u. Kennismaken met het Siberisch Sjamanisme, door een persoonlijke healing van één van onze studenten en/of deelnemen aan een groepshealing/ ritueel. Er zijn ook kinderactiviteiten.

27

13.00 - 15.00 uur Introductieles Shamanic Healingpower course en Opleiding Sjamanistisch Healer Je bent meer dan welkom! Meer informatie op www.siberischsjamanisme.nl Shamanic Healingpowercourse 8 maandagavonden 19.30 – 22.00 uur Aanwijzingen op je levenspad Donderdag 31 januari 19.30 – 22.00 uur Opleiding Sjamanistisch Healer 8 zaterdagen en 2 weekenden (1 x per maand)

INSTITUTE OF SIBERIAN SHAMANISM

Heigatstraat 7, Etten-Leur

www.siberischsjamanisme.nl

Kip-kerrie salade

Volop CarnaValsartikelen !!!

NOG VOLOP SCHAATSEN SCHAATSEN Sprookjes- en vertelboeken ��������� € 1,00 Naslagwerken ������������������������������ € 1,00 Kinderboeken �������������������������������€ 0,10 Alle LP’s����������������������������������������€ 0,25 Singeltjes ��������������������������������������€ 0,10 Losse melkkannetjes ��������������������€ 0,20 Gordijnringen ��������������������������������€ 0,05 Bijpassende eindstukken ��������������€ 0,10 Diverse plastic artikelen����������������€ 0,05 Vanaf nu zijn er volop carnavalsartikelen in de winkel!

En dat voor maar €20,- pu. én maar éénmalige reiskosten van €5,- !! Zeker goedkoper dan een nieuwe pc? Toch?

Bel voor een afspraak naar: 06-41.37.44.61 bgg 06-29.06.14.03

Ook het adres voor backup en/of herstellen van data en uitleg over gebruik van de pc.

140 119 550 198

Edgard Hendrikx, keurslager Molenstraat 190, 4881 GH Zundert Tel. 076-5972301, Fax 076-5974590 www.hendrikx.keurslager.nl info@hendrikx.keurslager.nl

Zoekt u een betaalbare terrasoverkapping? Eventueel met terrasverwarming Rudi Saman 076-5015176 / 06-51145525 info@verandabouwsaman.nl

Terre des Hommes ,,‘t Spiegeltje” Molenstraat 138, Zundert. Tel: 5961214.

Openingstijden winkel (ook voor inleveren goederen): woensdag, donderdag en vrijdag van 13. tot 17.u.; zaterdag van 10. tot 16.u.

St. Antoniusstraat 21a, Schijf Tel. nr. 0165 - 341703 Fax nr. 0165 - 340338

(Naast het benzinestation Tamoil in Schijf )

IN DE RECLAME ! ! !

Onze (H)eerlijke kipvinken voor € 9,95 p/kg

De beste dermatologen van Nederland (weekblad Elsevier)

De beste dermatologen van Nederland (weekblad Elsevier) De beste dermatologen van (weekblad Elsevier) Elsevier) De beste dermatologen vanNederland Nederland (weekblad

huid• poliklinieken dermatologie huid-en en laserklinieken laserklinieken • poliklinieken dermatologie • huidtherapie • huid Beste kwaliteit braadlapjes • poliklinieken dermatologie • huidtherapie huid- en laserklinieken • poliklinieken dermatologie • en huidtherapie huidlaserklinieken • poliklinieken dermatologie • huid Bergen op ZoomBergen opMiddelburg ZoomMiddelburg Bergen opBergen Zoomop - Middelburg huid- en laserklinieken poliklinieken dermatologie huidtherapie op •ZoomMiddelburg Zoom- Middelburg De beste dermatologen van Nederland•(weekblad Elsevier) €Bergen 10,95 p/kg Bij ons kunt u terecht voor veilige en effectieve anti-rimpelbehandelingen huid- en laserklinieken

De beste dermatologen van Nederland (weekblad Elsevier)

Bij ons kunt u terecht voor veilige enanti-rimpelbehandelingen effectieve Bij ons kunt u terecht voor veilige effectieve Bergen op Zoom- Middelburg en huidverjonging: > Rimpelfi lling met en Restylane, > Botoxbehandelingen, anti-rimpelbehandelingen en huidverjonging: Bij ons kunt u terecht voor veilige en effectieve anti-rimpelbehandelingen en huidverjonging: > Rimpelfi lling met Restylane, Bij ons kunt u terecht voor veilige en effectieve anti-rimpelbehandelingen huid- en laserklinieken >•Fractional poliklinieken dermatologie • huidtherapie Laser en CO2-fractional laser, -enRimpelfilling Restylane en huidverjonging: > Rimpelfi met Botoxbehandelingen, Bij ons kunt u terecht voor lling veilige enRestylane, effectieve anti-rimpelbehandelingen huidverjonging:met Rimpelfi lling met > en>de nieuwe Ultherapie tegenRestylane, huidverslapping. Bergen op ZoomMiddelburg > Botoxbehandelingen, Fractional Laser en CO2-fractional laser, en huidverjonging: > Rimpelfilling met Restylane, - Botoxbehandelingen > Botoxbehandelingen, Verder alle Laserbehandelingen tegen overbeharing, couperose, pigmentvlekken, - Fractional Laser en CO2-fractional lasertegen huidverslapping. > Fractional Laser en CO2-fractional laser, en de en nieuwe > Botoxbehandelingen, > Fractional LaserUltherapie en CO2-fractional laser, kleine spatadertjes nog veel meer… Bij ons kunt u huidoneffenheden, terecht voor veilige en effectieve anti-rimpelbehandelingen - enlaser, de nieuwe Ultherapie tegenUltherapie huidverslapping > en de>nieuwe Ultherapie huidverslapping. Fractional Laser entegen CO2-fractional > en de nieuwe tegen huidverslapping. en huidverjonging: > Rimpelfilling met Restylane, Laserbehandelingen tegen overbeharing, couperose, huidverslapping. Openingstijden: > en de nieuwe Ultherapie tegenVerder Er alle weer jonger uitzien… zonder plastische chirurgiepigmentvlek Botoxbehandelingen, Verder alle> laserbehandelingen tegen overbehardinsdag, donderdag en vrijdag 13.00-17.30 uur Verder alle Laserbehandelingen tegen overbeharing, couperose,Verder pigmentvlekken, huidoneffenheden, kleine spatadertjes en nog veel meer… alle Laserbehandelingen tegen overbeharing, couperose, pigmentvlek > Fractional Laser en CO2-fractional laser, ing,> Huidcouperose, pigmentvlekken, huidoneffenzaterdag 8.30-12.00 uur en laserkliniek Bergen op Zoom • In Zorgcentrum huidoneffenheden, kleine spatadertjes tegen en nogoverbeharing, veel meer… couperose, Verder alle Laserbehandelingen pigmentvlekken, huidoneffenheden, kleine spatadertjes en Lievensberg nog veel meer… > en3dspatadertjes de nieuwe Ultherapie tegen huidverslapping. heden, kleine en• nog veel meer... Boerhaaveplein • 4624VT Bergen op Zoom 0164-263822 • www.huidlaser.nl huidoneffenheden, spatadertjes en nog veel meer… > Huid- en laserkliniek Middelburg • In Barcode gebouw Deze reclame kleine is geldig

Lekker voor op de boterham onze gesneden

rauwe boerenham voor het prijsje van € 11,95 p/kg

Er weer weerjonger jonger uitzien… zonder plastische c Er uitzien... Verder alle Laserbehandelingen tegen overbeharing, couperose,zonder pigmentvlekken, Er weer jonger uitzien… zonder plastische chirurgie Er weer jonger uitzien… plastische c zonder plastische chirurgie huidoneffenheden, kleine spatadertjes en nog veel meer… Er weer jonger uitzien… zonder plastische chirurgie > Huid- en laserkliniek Bergen op Zoom • In Zorgcentrum Lievensberg

van 22 januari t/m 2 februari.

Park Veldzigt 67 • 4336DR Middelburg • 0118-673050 • www.dermateam.nl

OPENINGSTIJDEN: > Huiden laserkliniek Bergen op Zoom • In Zorgcentrum Lievensberg Boerhaaveplein 3d •Bergen 4624VT opZorgcentrum Zoom • 0164-263822 • www.huidl > Huiden laserkliniek opBergen Zoom • In Lievensberg dinsdag 8.30 uur tot 17.30 uur donderdag Boerhaaveplein 8.30 uur tot 17.30 uur 3d • 4624VT Bergen opVlees Zoom 0164-263822 >• www.huidlaser.nl Huid- en laserkliniek • In Barcode gebouw > Huiden laserkliniek Bergen op Zoom • In •Zorgcentrum Lievensberg Boerhaaveplein 3d •Middelburg 4624VT Bergen op Zoom • 0164-263822 • www.huidl rechtstreeks vrijdag 8.30 uur tot 17.30 uur > HuidenBoerhaaveplein laserkliniek Middelburg • In Barcode Park Veldzigt 67 • 4336DR Middelburg • 0118-673050 3d • 4624VT Bergen gebouw op Zoom • 0164-263822 • www.huidlaser.nl > Huiden laserkliniek Middelburg • In Barcode gebouw • www.dermateam zateradg 8.30 uur tot 12.00 uur van de Park Veldzigt 67 • 4336DR Middelburg • www.dermateam.nl Huiden laserkliniek Middelburg • •In0118-673050 Barcode gebouw Park Veldzigt 67op • 4336DR Middelburg • 0118-673050 • www.dermateam We eten van 12.30> uur tot 13.00 uur > Huiden laserkliniek Bergen Zoom • In Zorgcentrum Lievensberg boerderij!!! Maandag en woensdag gesloten. Park Veldzigt 67 • 4336DR Middelburg • 0118-673050 • www.dermateam.nl

Er weer jonger uitzien… zonder plastische chirurgie

Heb je het gehad met de pc? Veel te traag, vol met virussen of gewoon lastige hardware? En zit je er echt heel serieus over na te denken hem te vervangen? Wacht er nog even mee en bel eerst In 9 van de 10 keren, kunnen we hem aan huis repareren en nog jaren in volle tevredenheid laten draaien.

150 gram

599

Boerhaaveplein 3d • 4624VT Bergen op Zoom • 0164-263822 • www.huidlaser.nl > Huid- en laserkliniek Middelburg • In Barcode gebouw Park Veldzigt 67 • 4336DR Middelburg • 0118-673050 • www.dermateam.nl

Carnavals kleding zoals: camouflage broeken, shirts, petjes, pakken, kostuums, leger kistjes, en héél veel meer!!!

Elke laatste Zondag van de maand koopzondag Legerdump, Jachtartikelen, Schietsport, Camping , Outdoor en alles voor de koude wintermaanden!

www.dumpcompany.com Als u deze advertentie uitknipt krijgt u 10% korting op één artikel naar keuze in onze winkel. Bestel online of kom langs Katerstraat 71a 4881 AP Zundert Kijk voor de openingstijden op onze site.

100 gram 100 gram 100 gram 100 gram 100 gram 1 liter 100 gram 100 gram

Aanbiedingen zijn geldig van 21-01-2013 t/m 26-01-2013.

Markt 9 Zundert telefoon 076-5972392


Recreatiestalling Numansdorp OpeNt Occasion Center

Uw showroom aan huis! Verkoop/leggen/onderhoud

Voor bemiddeling verkoop vragen wij:

Caravans, campers en vouwwagens!

Café

Voor alle voordelen zie:

www.carva.nl

Contact 0186-652960 - carva@planet.nl Stalling - Verkoop - Reparatie Onderhoud - APK Keuring

Feestje?

Eetcafé

Cafetaria Zaal

Erwtensoep Stoofpotje

Voor Oud en Nieuw verzorgen wij graag voor u diverse schalen A.s. vrijdag 25 januari: in het cAfé: hors d’oeuvres, divers wild en bavarois ook niet-goudpoeperinnen welkom! Oud en Nieuw vieren in in de zAAl: De Toekomst voor alleenstaanden en buffet, (echt)paren met doorlopend

Gouwe Wijvenbal Vrij Dansen

drank, vuurwerk Graag tot ziens bij Jan &en Liadisco. Voermans Kaarten DE verkrijgbaar in ‘t café.19 PASTOOR BAKKERSTRAAT

Voor verhuur van: tafels • stoelen toilet- en frituurwagens partytenten springkussen v.a. € 45,-

ACHTMAAL -

TEL.

PASTOOR DE BAKKERSTRAAT 19 TEL.

076 - 598 53 91

snijdersverhuur.nl

%

bezoek onze uit

industriepark - rijkmakerlaan 13 - 2910 essen (B) - tel. 00323-677.31.98

076 - 598 53 91

Alle medewerkers van De Toekomst wensen u prettige feestdagen en een voorspoedig 2010! ACHTMAAL -

* eigen fabricage en toonzaal * alle stijlen en modellen op maat gemaakt * totale renovatie * klein bedrijf met grote mogelijkheden al za gebreide toon

www.keukenskonings.be

Dieren Centrale Vermist Kater, rood met veel wit gevlekt, is gechipt, halsband blauw, de Bossenstraat, Klein Zundert. Informatie 0161-433437. Kijk voor recente gegevens op www.dierencentrale.nl

ZUNDERT - Sporthal ‘Onder de Mast’ is sinds jaren het decor voor het Dartsevent Zundert, zo ook dit jaar. Op 26 en 27 januari houdt Stichting Event Zundert voor de 9de keer een groots Dartsevent waar verschillende darters van binnen én buiten de gemeente Zundert darten voor het goede doel: Stichting ‘Roparun’.

Bij Jan van Sundert betaalt u

nog steeds de prijzen van 2012

‘Roparun’ is een estafetteloop van Parijs en Hamburg naar Rotterdam waar ‘Running team Zundert’ ook aan meedoet. Hiervoor probeert het team op lokaal niveau zoveel mogelijk geld in te zamelen voor mensen met kanker onder het motto: ‘Leven toevoegen aan dagen waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven’. “Wat is er nou mooier dan je hobby uit oefenen en hiermee geld ophalen voor het goede doel”. Sporthal Onder de Mast zal aankomend weekend omgetoverd worden naar een ware dartsarena. Dart je graag? Gooi dan mee voor ‘Roparun’! Zaterdag 26 januari: 501 koppels met aparte dames poule. Aanvang wedstrijd: 18.00 uur. Zondag 27 januari: Single tac- tics en jeugdtoernooi 501 (jeugd tot 16 jaar). Aanvang wedstrijd: 13.30 uur. Voor meer informatie kijk op www.dartseventzundert.nl

4500m2 showroom, méér dan 300 keuken- en badkameropstellingen

25% KORTING

op het topmerk deVille sanitair

KEUKENACTIE*

30% KORTING

op keukendelen

+ GRATIS MONTAGE *

GEVRaaGd 06-50930164

Dartsevent Zundert

Bel: 0165-386105 0165-386613

BADKAMERACTIE*

Maisland

TEGEL &

SAUNAACTIE*

GRATIS

20% KORTING

NATUURSTEENACTIE*

TEGELLIJM (bij afname van minimaal 20 m2 vloertegels)

ZONDAG GEOPEND

van 11.00 tot 17.00 uur

Lokkerdreef 10, 4879 ND Etten-Leur. Tel 076-5048800 Openingstijden ma gesloten, di t/m do 9.30-17.30 uur, vrijdag 9.30-21.00 uur, za 9.30-17.00 uur

Eredivisie-clash voor Snellen Recycling

Binnen kader 55 jaar Aopelaand

ZUNDERT - Zondag komt de koploper van de Eredivisie, Dallinga/Frans Bevers op bezoek bij Snellen Recycling, de voorlopige nummer drie van de rangschikking.

RIJSBERGEN - Dit jaar viert Rijsbergen het 55 jarig bestaan van Aopelaand de komende carnavalsdagen. Middels enkele activiteiten wordt dat onder de aandacht gebracht, onder meer met historisch filmmateriaal.

Het zal voor de Zundertse formatie een hele kluif worden om het topteam uit Sluiskil te weerstaan. Bij een remise blijft de 3e plaats voorlopig behouden en daar zullen de “mannen van Snellen” zeker niet ontevreden mee zijn. De steun van vele supporters zal de spelers zeker goed doen.

vraag naar de voorwaarden in de showroom. www.janvansundert.nl

*

Historische carnavalfilms op het witte doek

Programma zondag 26 januari 13.00u Harrie v.d. Ven-Glenn Hofman Barry v. Beers-Jean-Paul de Bruijn 15.30u Peter Ceulemans-Eddy Leppens Roland Forthomme-Frédéric Caudron De toegang is gratis.

Rijsbergen gaat 8,9,10,11 en 12 februari door voor Aopenlaand. Deze naamsaanduiding bestaat sinds 1958 officieel bij gelegenheid van de eerste algemene carnavalsviering die dat jaar plaatsvond en de in Limburg geboren Nico Utens (ambtenaar van de gemeente Rijsbergen) als Prins Nico den Eerste de scepter zwaaide.

Heel Rijsbergen liep uit voor eerste optocht in 1960:

In aanloop naar de viering van ’55 jaar Carnaval Apelaand’ worden, tevens om al wat in stemming te raken, volgende week woensdagavond 30 januari voor iedereen die is geïnteresseerd om 20.00 uur in de Harmoniezaal enkele historische carnavalfilms van Rijsbergen vertoond. Ze zijn gemaakt door Charles Luijten in de tijd dat ook nog de buurtschappen Breedschot/ Kruispad, Hazeldonk/Diunt, Klein Oekel en de Risten/Lagestraat bouwden. Hij sjouwde tijdens de vastenavondviering zijn camera vier dagen overal mee naar toe zelfs tot aan het bed van Rijsbergenaren die in het ziekenhuis lagen.

De filmdocumentaire ‘Carnaval Aopelaand 1972’ laat dan ook zien hoe dit Rijsbergs feest precies in elkaar wordt gezet omdat er ook beeldmateriaal is van achter de schermen. Wie van hen doen na veertig jaar verleden tijd nu nog aan carnaval mee? Maar om er naar terug te kijken kan ook mooi zijn. In de jaren tachtig van de vorige eeuw kwam Charles Luijten vervolgens met lachwekkend ‘Aopelaria’ tijdens de Bonte Avond voor de dag waarin honderden Rijsbergenaren uit diverse buurtschappen in allerlei soort rollen acteren. Hazeldonk haalt Sinterklaas in die met een badkuip over de

foto CHARLES LUIJTEN

Hazeldonkse beek vaart, buurtbewoners van Zwart Moerken/Kaarschot doen hun lagere schooljaren nog eens over, Jac Frijters verdwijnt in het riool en Rien Nouws vergeet zijn vrouw. Laguiten/Muldershoek leveren bloedige strijd tijdens het Pannenhoef Offensief (WO II) tegen de moffen en werd in de Smokstraat de bekende TV-westernfilmserie Bonanza door Tiggeltenaren nagespeeld. Kortom het was lachen, vandaar volgende week woensdag nog een keer. De filmvoorstelling (groot beeld) die in de Harmoniezaal is begint woensdag 30 januari om 20.00 uur en de toegang is vrij. PAGINA 10

In de KNBB-Bekercompetitie wist Snellen Recycling door te dringen tot de 5e en laatste kwalificatie ronde. Zondag behaalde Snellen Recycling in Reusel een 2-6 overwinning op BC De Molen. P eter Ceulemans moest helaas forfait geven, maar Roland (2.800 moy), Barry (1.406 moy) en Harrie (1.078 moy) wisten hun partijen overtuigend te winnen. Doordat de thuiswedstrijd al met 8-0 in het voordeel van Snellen Recycling werd beslist, plaatste het team zich bij de laatste 16 overgebleven teams. Dat betekent dat volgens het lotingsschema Snellen Recycling en Dallinga/Frans Bevers in een uit- en thuiswedstrijd gaan bepalen wie zich zal plaatsen voor het finaletoernooi om de KNBB-beker 2012/2013. De wedstrijden moeten vóór 4 maart gespeeld worden.

Info nareserveren Bonte Avond

Bonte Avond Aopelaand ‘Wa Zappe!’ RIJSBERGEN - Heeft u kaarten maar is het afgelopen zondag niet gelukt plaatsen te reserveren voor de Bonte Avond? Geen paniek! Het reserveringsnummer is nog steeds bereikbaar om plaatsen te reserveren, dit nummer is 076-5963303. Het nareserveren is mogelijk op werkdagen tussen 18.00 en 20.00 uur. Hierbij dient nog wel genoemd te worden

dat de voorstelling op donderdag 31 januari is komen te vervallen. Als u ons afgelopen week aan de deur gemist hebt, er zijn nog laatste kaarten verkrijgbaar. Hiervoor kunt u contact met ons op nemen onder hetzelfde nummer, 076-5963303. Reserveringen via Facebook, mail of eventuele voicemail worden niet in acht genomen, enkel als er persoonlijk iemand aan de lijn is.


RUNDERSCHNITZELS .................................................... 100 gram GEPANEERDE SCHNITZELS ................................................4 voor GEHAKTBALLEN...................................................................................... 4 voor BOERENCERVELAAT .......................................................... 100 gram FILET AMERICAN ....................................................................... 100 gram KIP IN OOSTERSE SAUS ............................................. 100 gram

KASSAKOOPJE: 500 gram BIEFREEPJES + 4 VERSE WORSTEN

DONDERDAG

MAANDAG

VERSE WORST 500 gram € 3.60 DINSDAG

HACHEEVLEES 500 gram € 6.20 WOENSDAG

samen

1.90 € 5.95 € 3.60 € 1.70 € 1.40 € 1.35 €

3 MALSE BIEFSTUKKEN € 5.95 VRIJDAG:

VARKENSHAAS 500 gram € 8.90 ZATERDAG:

Sensationele Voorjaarsactie! GEHAKT HOH SHOARMAPAKKET

€ 3.10 € 14.90 € 5.95 GratiS motor Molenstraat 43 - Zundert - 076-5973720 / 06-30736945 500 gram

Bij een zonnescherm

voor oor de meest uitgebreide

Koen Martens

BETONBORINGEN • betonslijpen/frezen • zagen • verankeringen • sleuven zagen • kleine sloopwerken • boren

carnavalscollectie moet je bij havep zijn n naf 8 pe rsone groepen va

g 10% Kortin

elKe vrijdag Koopavond:

elke vrijdag 15 en 16 februari koopavond: carnavalscollectie geopend tot 20.00 uur

Strijbeekseweg 39b Telefoon: 06-38220171 4856 AA Strijbeek koen@martensbetonboringen.nl

voor oor de meest uitgebreide extra Koopavonden:

www.martensbetonboringen.nl

geopend tot 21.00zijn uur geopend van 11.00-16.00 uur moet je bij havep e nend KijK ooK eens op onop pen.rswebshop: f 8onze na27 ge jA Ag ndva pe n roe. Zo gA.s www.havep-winKel.nl

NU: DeJoma-Rolluik-Actie 201 983 3 1 Perfect in zonwering, rolluiken, garagedeuren en horren. Perfect in zonwering, rolluiken, garagedeuren en horren. Tel.: 076-5963799 076-5963799 // 06-53159369 Tel.: 06-51383728 Fax: 076-5961151 www.dejoma.nl info@dejoma.nl www.dejoma.nl info@dejoma.nl

Koopzondag 12 februari:

Voor al uw kiplekkere gerechten

orting

10ook%eensKopoonze webshop: Kijk www.havep-winkel.nl/webshop elKe vrijdag Koopavond:

Goirle Bergstraat 50 T (013) 534 71 36

Etten-Leur Winkelcentrum 51-52 T (076) 503 41 16

Ook voor al uw catering!

geopend tot 20.00 uur

De goeDkoopste 15 en 16 februari Koopzondag 12 februari: met De meeste keuze geopend van 11.00-16.00 uur extra Koopavonden:

Het lekkerste van de winter

Fjorden steak nu bij uw

Gildeslager

Heerlijke gemarineerde varkens-procureur, verpakt in ontbijtspek. 4 Gep.goudschnitsels Het + 4 kipbraadworstjes EenHet smakelijke combinatie.

KijK ooK eens op onze webshop:

4 Schouder-

Winter rolletjes met karbonade lekkerste van de winter zuurkool en ananas lekkerste van winter + 4de Kalfsburgers nu bij uw Gildeslager 7.95 1.25 nu bij uw Gildeslager 50 Extra voordeelaanbieding 50 per Wintersleetje 100 gram Vitello Venezia Samen voor

1

7

100 gram

4 Gep.goudschnitsels Winter rolletjes met Oma’s Winterse 1.50 Winter 1.75 + Gep.goudschnitsels 4 kipbraadworstjes zuurkool en ananas 4 rolletjes met + 4 kipbraadworstjes zuurkool en ananas gehaktbal Kalfs preparé bourguignon braadworst 7.95 Boeuf 1.25 met puree 7.95 1.25 25 85 Wintersleetje Vitello Venezia Vanaf 100 gram 100 gram

100 gram

Samen voor Samen voor

100 Wintersleetje gram 100 gram

0

100 gram 100 gram

1.80

Per portie

Vitello Venezia 4.50

1

1.50 Zuurkoolstamp1.75 Coburgerham 1.50 1.75 Kalfs preparé Boeuf bourguignon pot met met puree Slagerij traiteur Billet Kalfs preparé Boeuf bourguignon met puree Vanaf 1.80 rookworst 4.50 Vanaf 50 50 1.80 4.50 10 januari t/m16 januari

100 gram

100 gram

100 gram

100 gram

Molenstraat 112 100 gram 076-5972224 100 gram Zundert

100 gram

10 januari t/m16 januari 10 januari t/m16 januari

1

Per portie Per portie

4

De Gildeslager verrast je smaak©

per persoon

Aanbiedingen zijn geldig van 24 t/m 28 januari 2013.

Slagerij Billet

Slagerij traiteur Billet Slagerij traiteur Billet Molenstraat 112 Molenstraat 112, 4881 CV Zundert 076-5972224 112 Molenstraat Tel. 076-5972224, Zundert 076-5972224 Zundert

Fax 076-5975593, billet.gildeslager.nl De Gildeslager verrast je smaak ©

www.havep-winKel.nl Goirle Bergstraat 50 T (013) 534 71 36

Etten-Leur Winkelcentrum 51-52 T (076) 503 41 16

Huur een opslag box Self Storage Zundert

Tel. 076-597 6982 / 06-53374511

Molenstraat 10c, Zundert

Tel. 076-5971915 www.vanlieverlee-kiptraiteur.nl

Openingstijden: Di t/m Do 09.00 - 19.00 uur Vrij 09.00 - 20.00 uur Zat 09.00 - 18.00 uur Zon 10.00 - 17.00 uur Maandag gesloten

Meubelstoffeerbedrijf

leon PluyM

JANUARI-ACTIE!

Grootste kans van slagen door persoonlijke bemiddeling. Nu gratis 3 maanden extra. Bel: Lia van der Wel 0165-388816 Of 0800-0230595 (landelijk)

www.mens-en-relatie.nl

erkend AVR / SinglesKeurmerk / Geschillencommissie

De Gildeslager verrast je smaak©

KARWEI ETTEN-LEUR

ELKE ZONDAG VAN 12.00 TOT 17.00

OPEN KARWEI ETTEN-LEUR, MUNNIKENHEIWEG 53, 076 501 3755

Plannen om uw badkamer te renoveren? Bezoek dan onze showroom om samen met onze badkameradviseurs de mogelijkheden te bekijken, rekeninghoudend met uw wensen en budget. Wij ontzorgen u volledig: van sloop t/m vakkundige installatie. www.sanidrome.nl/vandenbuijs Wernhoutseweg 72, Wernhout (Zundert), (076) 597 22 29


week 4 / 23 januari 2013

Gemeente informatie

Vergadering Welstandscommissie op 28 januari 2013 Op maandag 28 januari a.s. vergadert de Welstandscommissie vanaf 09.00 uur in het gemeentehuis, Markt 1 te Zundert. Voor informatie over de agenda en het exacte tijdstip van behandeling kunt u twee dagen vóór de behandeling contact opnemen met de gemeente Zundert, de heer A. de Rooij tel. 076 – 596 98 25. U kunt dan tevens aangeven of u de vergadering wilt bijwonen. U heeft geen spreekrecht.

Melding Wet milieubeheer Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maakt bekend dat zij de volgende melding ingevolge de Wet milieubeheer heeft ontvangen:

Naam besluit

Locatie

Activiteitenbesluit

Ettensebaan 18, Klein Zundert

De betreffende stukken liggen gedurende twee weken na publicatie ter inzage op elke werkdag van 09.00 tot 12.30 uur bij het cluster Vergunningverlening en Handhaving, Bredaseweg 2 te Zundert.

Colofon Gemeente Zundert Afdelingen Bestuurszaken, Maatschappij & Dienstverlening, Bedrijfsvoering Markt 1, 4881 CN Zundert Afdelingen Strategie & Programmering, Beheer Openbare Ruimte Bredaseweg 2, 4881 DE Zundert Gemeentewerf Hofdreef 30, 4881 DR Zundert Milieustraat Zundert De Ambachten 20, 4881 XZ Zundert ELZ, startpunt voor welzijn, zorg en wonen De Welborg 14, Zundert Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur Postadres Voor alle afdelingen: Postbus 10.001 4880 GA Zundert E-mail gemeente@zundert.nl Internet www.zundert.nl Telefoon gemeentehuis 076 - 599 56 00 Maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur. Vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Gemeentewerf 076 - 597 49 97 & Milieustraat ELZ, startpunt voor 076 - 503 89 39 welzijn, zorg en wonen Fax 076 - 599 56 66

Persoonsgebonden omgevingsvergunning De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) biedt gemeenten de mogelijkheid een persoonsgebonden omgevingsvergunning te verlenen voor het permanent bewonen van recreatiewoningen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert heeft besloten gebruik te maken van die mogelijkheid en verleent een persoonsgebonden omgevingsvergunning aan bewoners van een recreatiewoning die minimaal vanaf 31 oktober 2003 tot aan heden onafgebroken in een recreatiewoning wonen. Bewoners die dit kunnen aantonen kunnen een persoonsgebonden omgevingsvergunning aanvragen. De regeling is alleen van toepassing op recreatiewoningen en dus niet op stacaravans of andere recreatieverblijven. Met een persoonsgebonden omgevingsvergunning mag de houder van de vergunning in de recreatiewoning blijven wonen. Als de houder van de omgevingsvergunning echter verhuist of komt te overlijden, komt de vergunning te vervallen en mag de recreatiewoning vanaf dat moment alleen nog recreatief gebruikt worden. Voorwaarden persoonsgebonden omgevingsvergunning Naast de voorwaarden voor de duur van de bewoning moet u nog aan een aantal andere voorwaarden en wettelijke regels voldoen. Deze voorwaarden zijn: 1. u had op 31 oktober 2003 de recreatiewoning al als woning in gebruik en bewoont deze sindsdien onafgebroken; 2. u was op 31 oktober 2003 meerderjarig; 3. uw recreatiewoning moet voldoen aan de eisen voor bestaande woningen die opgenomen zijn in het Bouwbesluit. Als u een vergunning aanvraagt, dient u een bouwkundig rapport en een bouwtekening in te dienen waaruit naar voren komt dat uw recreatiewoning aan deze eisen voldoet; 4. de bewoning mag niet in strijd zijn met de regels die in de Wet milieubeheer, de Wet geluidhinder, de Wet ammoniak en veehouderij en de Wet geurhinder en veehouderij of de Reconstructiewet concentratiegebieden

staan. Als u een vergunning aanvraagt, controleert de gemeente of dit van toepassing is, u hoeft dat zelf niet te doen. Welke bewijsstukken zijn nodig? Voor de persoon die op de aanvraag is vermeld, moet aangetoond worden dat hij/zij op 31 oktober 2003 in de recreatiewoning woonde en er sindsdien onafgebroken heeft gewoond. Dit kunt u aantonen door bewijsstukken bij het aanvraagformulier te voegen. Uit de bewijsstukken moet wel een koppeling blijken tussen de bewoner en het adres van de recreatiewoning. Het adres moet dus op een of andere manier op het document vermeld staan. Bewijsstukken kunnen zijn: - bewijs van inschrijving in de Gemeentelijke Basis Administratie op het adres van de recreatiewoning ; - gegevens van de Belastingdienst over de hypotheekrenteaftrek die u krijgt over het recreatieverblijf; - gegevens uit registratie van het Kadaster, uitkeringsinstanties, werkgever(s), Rijksdienst voor het Wegverkeer (motorrijtuigenbelasting); - gegevens van banken en verzekeringsmaatschappijen; - gegevens van (huis)artsen, tandarts en apotheek, lidmaatschap van verenigingen/stichtingen; - fotomateriaal en andere, minder voor de hand liggende stukken die ook als bewijs kunnen dienen, zoals geboortekaartjes, telefoongidsvermeldingen etc. Het voorgaande overzicht van bewijsmiddelen is niet uitputtend bedoeld. Er kunnen dus nog andere documenten of brieven zijn die kunnen bijdragen aan het bewijs. Wij adviseren u daarom ook om zo veel mogelijk bewijsstukken bij uw aanvraag te voegen. Persoonsgebonden Het is voor u belangrijk om te weten dat het om een persoonsgebonden omgevingsvergunning gaat. De uiteindelijke vergunning geldt dan ook alléén voor de aanvrager.

Persoonsgebonden gedoogbeschikking Gedogen betekent het toelaten van een situatie die in strijd is met wettelijke regelgeving. Op grond van uitspraken van de rechtbank is dit slechts onder bijzondere omstandigheden aanvaardbaar. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert heeft besloten om een persoonsgebonden gedoogbeschikking te verlenen aan de partner en/of meerderjarige kinderen van personen die een persoonsgebonden omgevingsvergunning hebben voor het bewonen van een recreatiewoning. Voorwaarden persoonsgebonden gedoogbeschikking Om in aanmerking te komen voor een persoonsgebonden gedoogbeschikking dienen de partner en eventuele meerderjarige kinderen op hetzelfde adres te wonen als de persoon die een persoonsgebonden omgevingsvergunning heeft en ook met deze persoon een duurzame relatie en een duurzaam gezamenlijke huishouding te hebben op het adres van desbetreffende recreatiewoning. Welke bewijsstukken zijn nodig? Met de volgende documenten kunt u aantonen dat u een duurzame relatie heeft en een duurzame gezamenlijke huishouding voert op het adres van betreffende recreatiewoning met de persoon die beschikt over een persoonsgebonden omgevingsvergunning: 1. kopie van de persoonsgebonden omgevingsvergunning van de bewoner waarmee een duurzame gezamenlijke huishouding wordt gevoerd; 2. bewijs van inschrijving in de Gemeentelijke Basis Administratie op het adres van de recreatiewoning; 3. kopie van het legitimatiebewijs van de aanvrager van de gedoogbeschikking.

De aanvrager van de persoonsgebonden gedoogbeschikking moet aan alle bovenstaande voorwaarden voldoen. Persoonsgebonden Het is belangrijk om te weten dat het om een persoonsgebonden gedoogbeschikking gaat. De beschikking geldt dus alleen voor de aanvrager. Het recht op medebewonen vervalt: 1. zodra de houder van de persoonsgebonden omgevingsvergunning uitgeschreven is uit de Gemeentelijke Basis Administratie van de gemeente Zundert op het betreffende adres van de recreatiewoning; 2. na het overlijden van de houder van de persoonsgebonden omgevingsvergunning. Aanvraagformulieren De persoonsgebonden omgevingsvergunning en de gedoogbeschikking kunt u alleen aanvragen met een speciaal aanvraagformulier. U kunt het formulier van de persoonsgebonden omgevingsvergunning en de persoonsgebonden gedoogbeschikking downloaden via www.zundert.nl of afhalen bij de balie van het gemeentehuis (Bredaseweg 2 of Markt 1 te Zundert). Behandeling aanvraag omgevingsvergunning De gemeente moet in principe binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag beslissen. Deze termijn kan eenmalig met zes weken verlengd worden. Aan het in behandeling nemen van de persoonsgebonden omgevingsvergunning en de persoonsgebonden gedoogbeschikking zijn kosten verbonden. Deze kosten bedragen € 387,26 per persoon.

Bezoek- en openingstijden gemeentehuis Maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur. Afdeling Maatschappij (publieksbalie) ook op woensdagmiddag van 13.30 uur tot 19.00 uur.

LET OP!

Openingstijden Milieustraat Zundert Maandag van 14.00 uur tot 17.00 uur Donderdag van 14.00 uur tot 18.00 uur Zaterdag van 09.00 uur tot 14.00 uur

In verband met een scholingsdag is het Wmo-loket Elz op donderdag 31 januari a.s. gesloten.


week 4 / 23 januari 2013

zundert.nl Vergunningen Aanvragen omgevingsvergunning Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maakt bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning heeft ontvangen:

Datum aanvraag

Soort activiteit

Locatie

09-01-2013 10-01-2013 14-01-2013 16-01-2013 17-01-2013

Rectificatie: kappen van 6 dennen, 4 berken en 1 eik plaatsen dakkapel voorzijde woning vestigen kantoor aan huis oprichten loods oprichten loods

Waaijenbergstraat 14, Zundert Wielewaal 27, Zundert Zandstraat 25, Rijsbergen Overasebaan 43, Rijsbergen Oekelsestraat 8, Rijsbergen

Tegen een aanvraag om omgevingsvergunning kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar op grond van de Algemene wet bestuursrecht is pas mogelijk, nadat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert op het verzoek heeft beschikt. Ingediende aanvragen liggen gedurende twee weken ter inzage op elke werkdag van 09.00 tot 12.30 uur bij het cluster Vergunningverlening en Handhaving, Bredaseweg 2 te Zundert.

APV vergunningen / ontheffingen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert heeft navolgende vergunningen / ontheffingen verleend c.q. melding ontvangen:

Activiteit

Datum activiteit

Locatie activiteit

Datum verzending

Snuffelmarkt Rijsbergse Vliegerdagen Schenken zwakalcoholische dranken tijdens Rijsbergse Vliegerdagen Loterijvergunning

17 maart 2013 17 en 18 augustus 2013 17 en 18 augustus 2013

Laguitensebaan 60, Rijsbergen Tiggeltsestraat 13, Rijsbergen Tiggeltsestraat 13, Rijsbergen

15-01-2013 15-01-2013 15-01-2013

1 februari t/m 20 mei 2013 1 februari t/m 6 juni 2013 Laatste zondag van de maand

Gemeente Zundert

17-01-2013

Gemeente Zundert

17-01-2013

Antwerpseweg 36, Rijsbergen

10-01-2013

Loterijvergunning Rommelmarkt

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit tegen de verleende ontheffingen c.q. vergunningen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Deze termijn gaat in op de dag na die van verzending van het besluit aan de aanvrager. Een bezwaarschrift dat per e-mail is ingezonden, wordt pas nadat dit bezwaar Awb-conform is in behandeling genomen. U kunt ook de Voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Een voorlopige voorziening is een soort kort geding. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan de Rechtbank Breda, Sector Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningverlening en Handhaving, tel. 076 – 599 56 00.

Kennisgeving ontwerpbeschikking verlenen omgevingsvergunning voor een bepaalde termijn artikel 2.12 lid 2 Wabo en paragraaf 5.4 Bor uitgebreide procedure Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maakt bekend dat zij voornemens is de volgende omgevingsvergunning voor een bepaalde termijn ex artikel 2.12, lid 2 van de Wabo te verlenen:

Verzenddatum ontwerpbeschikking

Soort activiteit

Locatie

21-01-2013

tijdelijke huisvesting van een peuterspeelzaal en basisschool

Van Lanschotstraat (t.o. huisnrs. 1 t/m 13), Achtmaal

Inspraakprocedure concept evenementenbeleid gemeente Zundert Het college van burgmeester en wethouders van de gemeente Zundert maakt bekend dat met ingang van 24 januari 2013 voor de duur van zes weken bij de gemeente (Markt 1 te Zundert) ter inzage ligt de nota ‘Een bruisend en leefbaar Zundert in balans’; Conceptnota Evenementenbeleid Gemeente Zundert 2013-2016. Gelet op de Inspraakverordening gemeente Zundert 2004 kan een belanghebbende en/of een ingezetene gedurende deze termijn een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren brengen. Met deze beleidsnota wil het college de rol van evenementen erkennen en bevestigen en de kaders aangeven waarbinnen publieksactiviteiten in Zundert mogelijk zijn. Tevens heeft het document tot doel om helderheid te verschaffen naar externe partijen (zoals organisatoren van activiteiten) en interne partijen (zoals de verschillende ambtelijke afdelingen) over hoe de gemeente Zundert met evenementen omgaat. Door een duidelijker en consistenter beleid kan niet alleen de dienstverlening door de gemeente op dit gebied worden verbeterd, maar ook worden benut om te komen tot een optimale taakverdeling tussen de verschillende ambtelijke organisatieonderdelen die betrokken zijn bij evenementen. Dat zal ook de bestuurlijke slagvaardigheid ten goede komen. Naast beleidsaspecten die in deze nota zelf zijn uitgewerkt, biedt het document ook grondslagen voor een verdere uitwerking van diverse elementen in nieuwe (of door aanpassing van bestaande) verordeningen of beleidsregels. Enkele aanzetten daartoe zijn in de bijlagen bij de conceptnota opgenomen. Daarnaast kunnen op basis van deze nota en het daaruit voortvloeiende beleid procesbeschrijvingen worden opgesteld ten behoeve van de uitvoering door de ambtelijke organisatie. De conceptnota is ook te vinden op de website van de gemeente Zundert. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Informatieavond Tevens organiseert de gemeente een informatieavond over het voorgestelde beleid. Op deze avond zal uitleg gegeven worden over het voorgenomen beleid en kunnen vragen worden gesteld. Deze informatieavond vindt plaats op dinsdag 19 februari 2013 van 19.30 tot 21.30 uur in het gemeentehuis van Zundert, Markt 1 te Zundert.

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 24 januari 2013 gedurende zes weken ter inzage bij het cluster Vergunningverlening en Handhaving (Bredaseweg 2 te Zundert) op elke werkdag van 09.00 tot 12.30 uur. Tijdens de inzageperiode kunnen (bij voorkeur schriftelijk) zienswijzen worden ingebracht. Zij dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. In deze periode kunnen ook mondelinge zienswijzen worden ingebracht. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als een belanghebbende ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Bomenverordening 2012 en Bomenlijst ‘waardevolle bomen gemeente Zundert 2012’ Bekendmaking op grond van artikel 3:40 en 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht inzake vaststelling van de Bomenverordening 2012 en de Bomenlijst ‘waardevolle bomen gemeente Zundert 2012’. In de vergadering van 14 augustus 2012 heeft de gemeenteraad van Zundert de Bomenverordening 2012 vastgesteld. In de vergadering van 15 januari 2013 heeft het college de Bomenlijst ‘waardevolle bomen gemeente Zundert 2012’ vastgesteld. De Bomenverordening 2012 en de Bomenlijst ‘waardevolle bomen gemeente Zundert 2012’ treden een dag na publicatie in werking. In de Bomenverordening 2012 staat wanneer een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen nodig is. In de Bomenlijst zijn de waardevolle bomen binnen de bebouwde kom

opgenomen. Voor deze bomen is altijd een omgevingsvergunning nodig. Beide beleidsdocumenten liggen van 23 februari tot 23 maart 2013 voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis (Bredaseweg 2 te Zundert) op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur. Tegen betaling van de leges kunt u een afschrift van beide beleidsdocumenten verkrijgen. De documenten zijn zo spoedig mogelijk ook te raadplegen www.zundert.nl Inwoner Zundertse regelgeving Milieu. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Vergunningverlening, tel. 076 – 596 98 15.


week 4 / 23 januari 2013

Gemeente informatie

Bekendmaking vaststelling verordening Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maakt bekend dat de gemeenteraad van Zundert op 13 december 2012 heeft besloten de Energie-, Water- en Telecommunicatieverordening Zundert 2013 vast te stellen. De verordening is met terugwerkende kracht op 1 januari 2013 in werking getreden. De Energie-, Water- en Telecommunicatieverordening Zundert 2013 heeft betrekking op het beheer van de boven- en ondergrondse infrastructuur in de openbare ruimte in de gemeente Zundert. De verordening is van toepassing op: • b ovengrondse infrastructuur van de gemeente (wegen, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties); • b ovengrondse infrastructuur van energie-, water- en telecommunicatiebedrijven (gasstations, trafohuisjes, gasstations, schakel- en meterkasten); • o ndergrondse infrastructuur van de gemeente (riolering);

• o ndergrondse infrastructuur van energie-, water- en telecommunicatiebedrijven (kabels leidingen, buizen, pijpen). Doelen van de verordening: • A fstemmen van beheer van boven- en ondergrondse infrastructurele werken van de gemeente en energie-, water- en telecommunicatiebedrijven en andere bedrijven die in, op of aan wegen kabels, leidingen of buizen exploiteren of beheren. • B evorderen van snelle en zoveel mogelijk gelijktijdige uitvoering van de werkzaamheden, om de hinder en de duur van de werkzaamheden tot een minimum te beperken; • B evorderen van een kwaliteitsvolle uitvoering van de werkzaamheden om de openbare ruimte duurzaam te beheren.

De volledige tekst van de verordening ligt vanaf woensdag 23 januari 2013 gedurende twaalf weken ter inzage bij de gemeente (Markt 1 te Zundert) op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur. Tegen betaling van de leges kunt u een afschrift van de verordening verkrijgen. De verordening is zo spoedig mogelijk ook te raadplegen via www.zundert.nl Bestuur en orZundertse regelgeving. Voor meer informatie ganisatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Beheer Openbare Ruimte, tel. 076 – 599 54 15.

voor meer info: zundert.nl En de winnaar is... ZUNDERT - Zaterdag 19 januari was het weer zover: Het jaarlijkse Carrouselspel op ’t Stokperdje aan de Klein Zundertseweg 1G. De groepen 8 van de Zundertse basisscholen streden hier fanatiek om de Davelaarbokaal. Door leuke quizzen te doen, konden de teams punten verdienen. Zo was er het bekende Kopspijkerspel, waar de fanatieke teamleden met al hun kracht op de spijkers sloegen, zodat de vonken ervan af kwamen. Met de muziekquiz hadden de teams geen problemen en wisten alles zo te noemen. Tussendoor was er nog een bonusronde waarin een teamleden elkaar geblinddoekt moesten begeleiden over een parcours. De andere scholen mochten hen storen en het ze zo moeilijk mogelijk maken door erdoorheen te gillen. Na deze bonusronde gingen we verder met het Bomspel, bekend van ‘Ik hou van Holland’. De teamleden kregen een ‘bom’ en moesten zo snel mogelijk de vragen beantwoorden. Met een echte tikkende ‘bom’ en lichtflitsen, was het niet zo makkelijk om het juiste antwoord op de vragen te bedenken, maar de

teams deden het erg goed! De St. Annaschool stond in de tussenstand op de eerste plaats, gevolgd door de St. Jozefschool, de St. Antoniusschool en basisschool Zonnebloem. Natuurlijk laten we niet alleen de kinderen zweten en zwoegen tijdens het Carrouselspel, ook de coaches moesten eraan geloven. Tijdens deze coachquiz haalden de coaches Mike en Jelske de punten binnen voor de St. Jozefschool. Aan het eind van het Carrouselspel, ging de jury in beraad en telden de punten die de teams hadden verdiend in de verschillende quizzen en opdrachten. Omdat er geen groot puntenverschil was, zaten de teams in spanning tot de jury het verlossende woord gaf. Op de tweede plaats is de St. Jozefschool geëindigd, op de derde plaats de St. Antoniusschool en als vierde basisschool Zonnebloem. De winnaar, met de meeste punten, is de St. Annaschool! Hartelijk gefeliciteerd met jullie overwinning! Als afsluiting bleven de teams eten op ’t Stokperdje en was er van onderlinge strijd geen sprake meer. Want wat is lekkerder na een middag vol spanning, quizzen en opdrachten dan een bord frietjes. Nadat

de kinderen lekker hadden gegeten, ging om 19.00u de Saturday Night van start. Dit keer had de leiding een hele Avonturentocht uitgezet in de straten van Zundert. In de kou, liepen twee groepjes de tocht en deden onderweg verschillende opdrachten. Terug op ’t Stokperdje, konden de kinderen weer opwarmen. Al met al kunnen wij spreken van een geslaagde dag! Natuurlijk hebben we ook leuke activiteiten voor alle kinderen van de basisschool. Zondag 27 januari is het tijd voor de Instuif, een open activiteit waar alle kinderen van 4 jaar t/m groep 8 naartoe kunnen komen. Van 14.00 uur tot 16.00 uur is ons Circus geopend! Op deze dag komt er een speciale gast langs; deze clown zal een grappige show maken maar dat is niet het enige dat je op deze middag kunt doen. Je kunt ook knutselen en oefenen op ons circusparcours voor acrobaat! Ons circus heeft alleen nog geen naam, dus weet jij een leuke naam? Geef die dan door op zondag 27 januari en maak kans op geweldige prijzen! Voor de ouders is er een koffiehoek ingericht waar ze een lekker bakje koffie kunnen drinken. Tot zondag 27 januari bij ons Circus!

Nieuwjaarsontbijt BK Zundert in teken van Economie ZUNDERT - Dinsdag 15 januari was het door de ABN-Amro Bank georganiseerde Nieuwjaarsontbijt. Met een 50 tal leden hebben we een kijkje in de economische toekomstvisie van ABN-Amro Bank kunnen nemen. Dit werd interactief gepresenteerd door de heer Arjen Dijkhuizen en zo ontstond er geregeld een goede discussie over de huidige

RTC Zundert

ZUNDERT - Afgelopen zondag hield Koning Winter ons Brabantse Land in een ijzige greep. De fietsen bleven dus noodgedwongen op stal. Dat wil niet zeggen dat onze RTC-ers achter de gordijnen bleven zitten, want het fietsen werd even ingeruild voor een paar stevige wandelschoenen, handschoenen en oorwarmers en zorgde een stevige boswandeling.

economische situatie. De kern van het onderwerp was dan ook dat de economie goede signalen afgeeft en dat we op de ladder omhoog gaan. Afgesloten werd er met een door De Ruyterhof geserveerd ontbijt buffet waar door de leden smakelijk van werd genoten. Maak er een mooi succesvol jaar van en tot de volgende bijeenkomst van de BK Zundert.

Voor een 15 tal RTC-ers een uiterst aangename zondagvoormiddag. Zondag gaan we er van uit dat we met de fiets op stap kunnen. Vertrek zoals steeds weer om 9.00 uur stipt op het vertrouwde adres in Wernhout voor een winters clubritje. Niet te lang, een lekker tempootje, rond de middag terug en ongeveer halverwege en lekker bakkie leut. De volgwagen wordt deze maal bemand door onze penningmeester. Dat wat betreft de A-ploeg,

maar ook onze B-ploeg gaat weer op stap, vertrekt eveneens om 9.00 uur en ook bij hen is iedereen welkom. Maar, blijft het winterweer in alle hevigheid woeden, dan trekken we weer (massaal) de wandelschoenen aan en trekken de wijde wereld in. We verzamelen dan om 9.30 uur bij onze sponsor/voorzitter in Wernhout en spreken daar af waar we het bos in duiken. En uiteraard is ook dan weer iedereen welkom.

Mereltjesstraat naar volgende ronde klimaatstraatfeest WERNHOUT - Voor het 3de jaar op rij doet de Mereltjesstraat in Wernhout mee aan de klimaatstraatfeestactie. Vorige jaren vielen ze ook al in de prijzen en kregen ze een barbecue aangeboden door het klimaatstraatfeest. Maar toen wonnen de eerste 500 straten een prijs. Dit jaar zijn de spelregels veranderd en mogen alleen de eerste 10 een feestje bouwen. Zover zijn ze nog nooit gekomen, maar door extra acties is de eerste ronde wel gehaald. Op woensdag 16 januari werden de eerste 150 straten bekend gemaakt. De Mereltjesstraat was op die dag 12de van de 1665 straten die meedoen. Een goed resultaat natuurlijk, maar nu moeten ze wel alert blijven en aanpoten om bij de eerste 10 te kunnen eindigen. Op 1 maart is de volgende afvalronde en mogen alleen de eerste 50 straten nog verder gaan in de competitie. De klimaatstraatactie is in het leven geroepen om mensen bewuster met

energie om te laten gaan. Door testjes en acties kunnen deelnemers punten vergaren voor hun straat. Bewoners uit de Mereltjesstraat in Wernhout kunnen zich nog steeds aanmelden en kunnen binnenkort een nieuwsbrief verwachten met de planning voor nieuwe activiteiten.

zondag

27 januari

Trouwbeleving Landgoed bergvliet oosterhout 11-17 uur gratis entree

meer info: www.trouwbeleving.nl

Eerste Hulp aan Kinderen RIJSBERGEN - Verschillende leden van de Rijsbergse EHBO vereniging hadden het afgelopen jaar te kennen gegeven wel interesse te hebben om een cursus Eerste Hulp aan Kinderen (EHaK) te volgen. Afgelopen december was het dan zover. Een groep van 10 leden heeft gedurende 3 avonden de cursus gevolgd o.l.v. Jolanda Huysmans. Je zult wel denken eerste hulp is toch eerste hulp, maar er zit toch wel verschil in. Een kind benader je bijvoorbeeld toch anders dan een volwassene. De lesstof was onderverdeeld in hulp aan een baby en hulp aan een kind van 1 jaar tot de puberteit.

Winkelcentrum 11 - Etten-Leur 076-5012941 www.juweliermekes.nl

Denk bijvoorbeeld maar aan de behandeling van ademhalingsproblemen of reanimatie bij een baby of een schoolkind. Daarnaast zijn ook onderwerpen als het kind en zijn omgeving, preventie, kindermishandeling, kinderziektes en herkenning ervan aan bod gekomen. Uiteraard worden verband- en hulpmiddelen behandeld en de 5 belangrijke punten aan bod. Dankzij de voortreffelijke hulp van een jeugdLOTUS kon er praktisch geoefend worden op stabiele zijligging en het verplaatsen van een slachtoffer dat óp het spoor ligt. De laatste avond hebben alle cursisten de toets met goed gevolg afgelegd. De cursus die Jolanda op pakkende wijze verzorgde is voor alle ouders met kleine kinderen en zeker ook voor oppas(groot)ouders aan te raden. Mocht u nu ook interesse hebben in zo’n cursus, maar u heeft geen EHBO dan kan dat toch geregeld worden. Houdt u er dan welk rekening mee dat de cursus dan 6 avonden duurt. Interesse? Via ehborijsbergen@hotmail. com kunt u alle info krijgen.


een afgesl. terrein. woonopp: 47m2

duurzaam voldoende parkeergelegenheid.

achtertuin met achterom. grond opp: 146 m2

inhoud: 140 m3

=

grond opp: 207 m2 inhoud: m3 met een380eigentijds karakter.

grond opp: 177 m2

inhoud: 375 m3

en veilig gebouwd, tuin met achterom. .N. V.O ! MAANMDE R

inhoud: 415 m3

Bredaseweg Markt 21-d Zandakker 21 5 Bredaseweg Zandakker215 Unieke kans op een prachtige locatie in het hart Nog slechts beschikbaar woonhuis met diverse bijgebouwen ruim oprit en prachtige tuin. en mooie tuin met volop privacy. oprit grote twee garage enwoningen royale tuin. centraal gel. Volop privacy. huisvesting mogelijk is voor o.a.:   Zundert Zundert van Klein Zundert. WAT IS UW WONING WAARD? een kantoor, winkel, werkstudio, ontvangstruimte, showroom of atelier. grond opp: 11470 m inhoud: 375 m Inhoud grond opp: 1166 m grond opp: 1030 m grond opp: 347 5000 mm grond opp: 5445 m inhoud: 610 m inhoud: 1250 m inhoud: 1000 m inhoud:  Prinsenstraat 18

Lijsterstraat 16 Prinsenstraat 18

Lijsterstraat18 Markt 16 21-d Prinsenstraat

Lijsterstraat Markt 21-d Bredaseweg 16 21

DEE

LNE

Vraagprijs € 169.000,k.k. Vraagprijs € 199.500,- k.k. Vraagprijs € 207.000,- k.k. Vraagprijs € 215.000,- k.k.   Palmbosstraat 14 Laarpark 93opp:203297 Egelantier 14 272 opp:een Goorbaan 1c inho Begane grond: een inhoud: winkelruimte (ca. 88 m²) gelegen gezellig 3 2 2 opp: 3 Oekelsebaan 3m 3 grond m2 grond woonopp: 100 m2 350 grond woonopp: opp: 100 grond mm 555 m2 414300 woonopp: grond 100555 grond m2 maan 235 m2 300580 grond grond 555235 m2m2 414 m inhoud: 414m3m inhoud: 300 m3 297 inhoud: m3m inhoud: 580 m3opp: inhoud: inhoud: mpleintje. inhoud: 587 opp: m3opp: in grond opp: 203 m2 grond m2 opp: 297inhoud: opp: m2m2 inhoud:  350 m3opp: 203 350 inhoud: m3 grond inhoud: Landelijk en rustig buiten de bebouwde Op royaal perceel gel. vrijst. woning met Sfeervol afgewerkte karakteristieke In fraaie landelijke omgeving gelegen Prachtige villa met schitterende  Vraagprijs kom op ruim perceel gelegen vrijstaand Vraagprijs uitstekende dubbele garage, woning in boerderijstijl met ruime garage zeer luxe semi-bungalow met oa. oprijlaan en dubb.` Lande ` 269.000,k.k.Vraagprijs Vraagprijs `260.000,269.000,`k.k. k.k. 329.000,k.k.Verdieping: Vraagprijs Vraagprijs `diverse Vraagprijs `269.000,329.000,` k.k. k.k. 348.000,k.k.Vraagprijs Vraagprijs `van Koopsom `329.000,348.000,k.k. 394.000,k.k. Vraagprijs Koopsom `gar. 348.000 394.000 Vraagprijs ` 260.000,k.k. ` 260.000,k.k.afwerking, `Vraagprijs commerciële ruimtes variërend 52brede m2`tot 236lange m², v.o.n. waarin 2

3

Molenstraat 17A

Molenstraat 17 A is eenverzorgde karakteristiek pand en maakt deelwoning uitmet van het voormalige Vrijst. woning met tuinkamer, Vrijst. woning geschakelde Ruim met tuinkamer, 3-kamerwoning appartement verzorgde eigen Ruim woning 3-kamer metVooroorlogse appartement tuinkamer, vrijst. met eigen woning op ruim Ruim Vooroorlogse 3-kamer appartement Invrijst. nieuwbouwplan opeigen De ruim Schakel gelegen Vooroorlogse In nieuwbouwplan vrijst. De woning Scha Karakteristieke geschakelde woningKarakteristieke met geschakelde woning met verzorgde Karakteristieke met metVrijst. St.parkeerplaats Annaklooster, gelegen aan van Zundert met een ruime parking. achtertuin en vrijst.Gel. garage ruime achtertuin en vrijst. parkeerplaats garage met enGel. berging ruime paren perceel. vrijst. en garage berging Gel. aan met in doorgaande de ruime par- de hoofdstraat weg buiten perceel. parkeerplaats Gel.recent aan en doorgaande berging gebouwde in de weg vrijst. par-buiten geschakelde perceel. recent won-Gel. gebouwde aan doorgaande vrijst. gesc berging, achtertuin en achterom. Gel. berging, op achtertuin en achterom. op metberging, achtertuin en achterom. op in de achtertuin Het pand is de opgedeeld in verschillende ruimtes, welke temet huur worden aangeboden. gelegenetc. in rustige straat oprit gelegen keerkelder. rustige Gelegen straat op de 3e verdieping. keerkelder. oprit gelegen Gelegen inbebouwde rustige op de 3e straat kom verdieping. met vrij uitzicht. keerkelder. de bebouwde Gelegen ing kom op met de garage 3evrij verdieping. uitzicht. en leuke uitstraling de ing bebouwde met garage kom en metleuke vrij loopafstand van winkels etc. loopafstand oprit van winkels loopafstand vaninwinkels etc.

2

3

2

Kies voor` een GRATIS waardebepaling! Vraagprijs 530.000,k.k. Zundert Vraagprijs ` 675.000,- Zundert k.k. Vraagprijs Zundert Zundert Zundert Zundert

 Overweegt u uw woning te verkopen, nu of in de toekomst? Dan is het  handig om nu al te weten wat deze waard is. Uw ERA-makelaar voert   daarom een geheel GRATIS waardebepaling voor u uit wanneer u deze  WAARDEBON opstuurt of inlevert. 

2 3

3

3

2

Deze ruimtes hebben uitzicht op de kloostertuin of het pleintje. De verdieping is Kavelgrootte m2 lift. `bereikbaar 679.000,k.k. Vraagprijs ` 189 795.000,k.k.Zundert Prijs via de authentieke traphal en een moderne Zundert Zundert Zundert Zundert Zundert

Twee ruime tussenwoningen, Veilig, duurzaam en aanpasbaar

op Zundert aanvraag. Zundert

NHG en starterslening duurzaam en veilig mogelijk gebouwd,

Molenstraat 50, Zundert Tel. met 076een 597 59 00 karakter. eigentijds Nog slechts twee hoogwaardige en Leeuwerikstraat 60 Caspar Damstraat 26vanLaarpark Stuivezandseweg 20 Stuivezandseweg De Tuintjes 20 13 Stuivezandseweg De Tuintjes Wernhoutseweg 1320 37 Wernhoutseweg De Tuintjes Pastoor13 van37 Vessemstraat 56 Pastoor Wernhoutseweg van Vessemstraat Laarpark 37 56 52 Pastoor Vessemst 52 de heer/mevrouw: ............................................................................................... Raadhuisplein 4, Rucphen Tel. 0165 34 85 45 Goed onderhouden tussenwoning gelegen helft van 2-o-1 kap wonvoordelig met geprijsde Rustig woningen

  Royale helft van 2-o-1-kap woning met Royale helft van Rustig 2-o-1-kap op loopafstand woning met van centrum Royale Rustig helftopvan loopafstand Karakteristieke 2-o-1-kapvan woning centrum vrijstaande met woning Karakteristieke Rustig met op loopafstand Vrijstaande vrijstaande van woning centrum woning metmet schuur/garage Karakteristieke Vrijstaande (8 woning Ruime vrijstaande vrijst. met schuur/garage semi-bungalow woning met (8 metVrijstaande dubbele Ruime vrijst. woning semi-bungalow met schuu  adres:2............................ postcode woonplaats: garage, opritten, houten tuinhuis garage, en 2 ............... opritten, gelegenhouten vrijst. tuinhuis woning met en ................................. gar., extra garage, gelegen 2 opritten, vrijst. verrassende woning houten met indeling tuinhuis gar.,en extra ensfeervolle dichte details. gelegen verrassende vrijst. indeling x 12 woning m). en Gelegen met sfeervolle gar.,in extra buitengebied details.gelegen verrassende op x 12 ruim m). Gelegen indeling inpandige inenbuitengebied sfeervolle garage details. en optuinkamer. ruim xoprit 12 Mooi inpandige m).en Gelegen garage in buitengeb en tuink keuken en ruime garage, ing met garage, eigen geheel  beschikbaar. ruime tuin op het zuiden. ruime tuin bergruimte op het zuiden. en diepe tuin op zonzijde. bergruimte ruime tuin en diepe op het Gelegen tuin zuiden. opop zonzijde. ruim perceel. bergruimte Gelegen en diepe opperceel ruim tuin op perceel. kort zonzijde. bij de beb. kom. Laat Gelegen perceelukort opinformeren ruim bijgelegen de perceel. beb.op kom. ruimover perceel. de perceel gelegen kort bij op ruim de beb. pe telefoonnummer: ................................................................................................. aan de rand v.h. dorp. aangelegde tuin.  2 3opp: 398 2 opp: 474 2 3 3opp: 2m2 opp: inhoud: 2 485 3m 3 3opp: 2 m2opp: inhoud: 2 450 3m 3 3opp: 2m2opp: inhoud: 2 480 3m 3 3opp: 22 grond opp: 398 m grond grond m m grond grond opp: 398 474 grond m 1023 m grond grond opp: 474 1023 grond m 4645 m grond grond opp: 1023 4645 grond m 925 m grond grond opp: 4645 925 m m inhoud: 485 m inhoud: 485 inhoud: m 450 m inhoud: 450 m inhoud: 480 m inhoud: 480 m inhoud: 359 m inhoud: 359 m inhoud: 600 m inh in diverse indelingsen  e-mail adres: ........................................................................................................ 2 3 2 3  grond opp: 218 m grond opp: 256 m inhoud: 370 m inhoud: 375 m Vraagprijs ` 374.500,- k.k. Vraagprijs ` 374.500,Prijs op k.k. aanvraag Vraagprijs Prijs`op Vraagprijs 374.500,aanvraag`k.k. 399.000,- k.k. Vraagprijs Prijs opVraagprijs `aanvraag 399.000,` k.k. 429.000,Vraagprijs Vraagprijs `Vraagprijs `399.000,429.000,` k.k. k.k. 499.000,- k.k.Vraagprijs Vraagprijs` `429.000 499.00 uitbreidingsmogelijkheden! Nog slechtsk.k. twee woningen beschikbaar  Vraagprijs € 227.500,k.k. Vraagprijs € 239.000,k.k.  Inhoud 347 m3    Meer informatie: Kavelgrootte 189 m2 De Schake  Zundert Zundert Zundert Zundert Zundert Zundert Zundert Zundert Zundert Zundert Zundert Zundert Zundert Zundert  Veilig, duurzaam en aanpasbaar   Van Hassel makelaars o.g.  NHG en starterslening mogelijk   Molenstraat 50 perc.opp    4881 CS Zundert         ca   Telefoon 076. 597.en 5900      Nog slechts twee hoogwaardige inhoud:  Palmbosstraat 14 PalmbosstraatLaarpark 14 14 9  LaarparkEgelantier 9 14 Laarpark EgelantierOekelsebaan 9 14 27 Egelantier Oekelsebaan 14 Goorbaan 27 1c Oekelsebaan Goorbaan 27 1c     Palmbosstraat og@vanhasselmakelaars.nl

www.vanhasselmakelaars.nl

U kunt deze bon inleveren bij uw ERA makelaar 

‘t Stokperdje  

Zundert

Start bouw Zundert februari 2012!

Zundert

Zundert

  Nu te koop voor    voordelig geprijsde woningen ca. Landelijk en rustig buiten de bebouwde Landelijk enOp rustig buiten de bebouwde Landelijk rustig buiten de bebouwde royaal perceel gel. vrijst. woning Opmet royaalenperceel Sfeervol gel. vrijst. afgewerkte woningkarakteristieke met Op royaal Sfeervol perceel afgewerkte Ingel. fraaie vrijst. karakteristieke landelijke woning omgeving met gelegen Sfeervol In fraaieafgewerkte landelijke Prachtige karakteristieke omgeving villa met gelegen schitterende tuin, In Prachtige fraaie landelijke villa met omgeving schitte      www.vanhasselmakelaars.nl € 222.500,v.o.n.  kom op ruim perceel gelegen  vrijstaand kom op ruim uitstekende perceel gelegen vrijstaand kom op ruim perceel gelegen vrijstaand afwerking, dubbele  garage, uitstekende woning afwerking, in boerderijstijl dubbele garage, met ruime uitstekende woning garage in boerderijstijl afwerking, zeer luxedubbele semi-bungalow met ruime garage, garage met oa. woning brede zeerinluxe boerderijstijl semi-bungalow lange oprijlaan met ruime met en oa. dubb. garage brede gar. Landelijk zeer lange luxe enoprijlaan semi-bungalow en dubb.met gar   woonhuis met diverse incl bijgebouwen beschikbaar. Laat utuininformeren over de oprit centraal   woonhuis met diverse bijgebouwen woonhuis bijgebouwen ruim oprit en prachtige tuin. ruimmet opritdiverse en prachtige mooie tuintuin. met volop privacy. ruim en mooie oprittuin enoprit prachtige metgrote volop tuin. garage privacy. en royale tuin.en oprit mooie grote garage metcentraal volop en royale privacy. gel.tuin. Volop privacy. grote garage gel. en Volop royap              m grond opp: 11470 m opp: 11470 grond 11470 mm opp: inhoud: inhoud: 375 inhoud: minhoud: grondmopp: 1166 m 375 m grond 1166 grond 1030 m 375610 grond grond opp: 1166 1030 grond m m opp: inhoud: 5000 m 610 grond grond opp: 1030 5000 grond m m opp:inhoud: 5445 m1250 grond grond 5000 5445 mm inhoud: 610 opp: m opp: inhoud: m 1250 m opp: inhoud: 1250 minhoud: mindelings1000 m opp: inhoud: 1000 mm inhoud: 925 opp: m opp: inhou in diverse en grond  2

3

2

3

2

22

3

3 3

2

3

2 2

2

3 3

3

2 2

2

3 3

3

2 2

Tandprothetische woning  Vraagprijs Vraagprijs ` 530.000,- k.k. Vraagprijs Vraagprijs ` k.k. 675.000,- k.k. Vraagprijs`Vraagprijs `530.000,k.k. 679.000,- k.k.Vraagprijs Vraagprijs`Vraagprijs `675.000,679.000,` k.k. k.k. 795.000,- k.k.Vraagprijs Vraagprijs` `679.000,795.000,Prijs opk.k. aanvraag. k.k. Nog 1 halfvrijstaande Vraagprijs Prijs`op795.000, aanvrab uitbreidingsmogelijkheden! Leeuwerikstraat 72 ` 530.000,Wielewaal 3675.000,-`k.k. Eikenlaan 34 het Laar 80 Praktijk   Deze hoekwoning met garage bestaat uit een woonlaag met

6 Royale februari 2o1-kap meta.s. inpand. garage (perRuime geschakelde bungalow met ruime Gunstig gelegen vrijst. woning met Recent gebouwde woning met garage, b.v. fect voor kantoor/praktijk of speelkamer)Touwen woonkamer,zonneterras en gelegen in woonkamer, eetkeuken, 3 slp., berging, royale achtertuin en vrije ligging aan de Meer informatie: en losse berging/gar. rustigeMolenstraat woonwijk. brede achterom naar zij- en achterkant.  starters Molenstraat 50, Zundert 50, Tel.Molenstraat Zundert 076 597 Tel. 59tuin. 00 50, 076Zundert 597 59 00 Tel. 076 597 59 00   bouw grond opp: 231 m grond opp:  211 m grond opp: 355 m opp: 432 m neem contact inhoud: 500 m inhoud: 360 m inhoud: 460 m Voor grond inhoud:op625 m meer 85 informatie Raadhuisplein Raadhuisplein 4,Start Rucphen Tel. 4,Raadhuisplein Rucphen 0165 34 Tel. 85 45 4, 0165 Rucphen 34 45 Tel. 0165 34 85 4 informatieavond  Hassel Makelaars o.g. k.k. Vraagprijs € 274.500,- k.k. Vraagprijsfebruari € 299.000,- k.k. 2012! Vraagprijs € 339.000,- k.k. met Van Vraagprijs € 464.000, via telefoonnummer 076- 597 59 00  Koopsom: €op265.000,00 v.o.n. incl. garage. www.vanhasselmakelaars.nl www.vanhasselmakelaars.nl www.vanhasselmakelaars. of kijk www.vanhasselmakelaars.nl. Molenstraat 50, Zundert Tel. 076 597 59 00 Nu te koop voor  Woonwinkel Rucphen Molenstraat 076-5975900 € 222.500,v.o.n.  Raadhuisplein 4, Rucphen Tel. 0165 34 85 45 50,Zundert Tel.Zundert   

.N.O.V

          www.tpptouwen.nl

 info@tpptouwen.nl 2 3 2 Raadhuisplein 4,        4741 AM Hoeven  tel. 0165 - 505510

‘t Stokperdje 2

3

reparaties - implantaten nieuwe protheses

Zundert 

Locatie:

kamer en keuken (naar keuze) aan de voor- of achterzijde en drie royale slaapkam badkamer op de 1e verdieping. De vrij indeelbare zolder biedt mogelijkheden om naar eigen inzicht uit te breiden. Een uitbouwoptie over de gehele breedte van de 3 Van Hassel 3 behoort tot de mogelijkheden. Het bijzondere aan2 dezeo.g. woningen is de beukmaat v makelaars Molenstraat 50 Deze extra breedte maakt de woningen duidelijk beter indeelbaar. De mogelijkheid 4881 CS Zundert om deze woning zonder garag . . Telefoon 076 597 5900

og@vanhasselmakelaars.nl www.vanhasselmakelaars.nl

         

Zundert Klein Zundert Klein Raadhuisplein 4, Rucphen Tel.fase 0165-348545 De Zundert Schakel 2 De Sc     Slapen op het strand?    

       

www.vanhasselmakelaars.nl www.vanhasselmakelaars.nl Iso-reno

Eindeloos genieten op een unieke locatie op 

Houdt onze website in de gaten: www.vanhasselmakelaars.nl

Kapel st. anna

 

het strand van de badplaats  Domburg.

   perc.opp.: * Kozijnen, Ramen, DeuRen                       ca. 153 m2    * timmeRweRKen * HoogRenDement inhoud: isolatieglas       * teRRasoveRKappingen ca. 467 m³    * RolluiKen/scReens/maRKiezen incl. garage    * seKtional www.iso-Reno.nl  afgewerkte       won   Leuke           Ruim  Uitstekend vrijstaande uitgebouwde 2-o-1 kapwoning met engaRageDeuRen rustig gelegen vrijst. huis     De Waterman 2 4891 TL Rijsbergen Openingstijden: di. t/m vr. 10.00-17.00 uur

per

 

               molenstraat   13              Goorbaan 11 Laarpark 9 Aanstee 29    en     garage woonhuismet          Vrijst. inp.    Zundert      ing met dubbele garage, ruime  oprit en diverse bijgebouwen gelegen op ruim inpandige garage, carport, oprit en royale

Zandweide 7

inh

met

eetkeuken, royale en zonnige woonkamer     076 - 596 25 zat.woning 10.00 beschikbaar! - 14.00 Nog 1 halfvrijstaande Nog 1uur halfvrijstaande wo   49 perceel met grote tuin. prachtige tuin. - www.stranddroom.nl tuin Rijsbergen/Etten-Leur op het zuiden. en aangeb. garage. 06-29124813 ‘s avonds ophal, afspraak aan de weg Offerte vrijblijvend       Deze hoekwoning met garage bestaat Dezeuit hoekwoning een woonlaag metmet garage bestaat woon- uit eenDeze woonla hoe              kamer     (naar keuze)      drie  en 2keuken aankamer de vooren of keuken achterzijde (naar keuze) en aan royale de2voorslaapkamers of kamer achterzijde enenkeuken eenen drie (naarroyale keuze)sl 2 3 2 3 3 3    grond opp: 24565 m grond opp: 1166 m grond opp: 228 m grond opp: 354 m inhoud: 675 m inhoud: 610 m inhoud: 360 m inhoud: 615 m   badkamer op de 1e verdieping. Debadkamer vrij indeelbare op de zolder 1e verdieping. biedt mogelijkheden De vrij indeelbare badkamer om dezolder woning op biedt de 1emogelijkhe verdieping       naar eigen inzicht uit te breiden. naar Een uitbouwoptie eigen inzicht over uit te de breiden. gehele breedte Een uitbouwoptie van naar de eigen achtergevel over inzicht de gehele uit te breedte breidenv Vraagprijs € 674.000,- k.k. Prijs op aanvraag Vraagprijs € 289.000,k.k. Vraagprijs € 374.000,k.k.         behoort  tot de mogelijkheden. Hetbehoort bijzondere tot de aanmogelijkheden. deze woningenHet is de bijzondere beukmaat behoort aan vandeze 6tot meter! de woningen mogelijkheden. is de beukm H  

aanvang: 19.30 uur

Deze extra maakt woningen Deze extra duidelijk betermaakt indeelbaar. de woningen De mogelijkheid duidelijk Deze beter extra bestaat indeelbaar. breedte ook maakt De mogelij de won             breedte  de breedte      om deze woning zonder garage te om kopen. deze woning zonde  

  €076 265.000,00 v.o.n. € garage. 265.000,00 incl. Koopsom: garage. € Molenstraat Molenstraat 50, Zundert 50, Tel.Molenstraat Zundert 076 597Koopsom: Tel. 59 00 50, Zundert 597Koopsom: 59incl.00 Tel. 076v.o.n. 597 59 00   Woonwinkel Rucphen Woonwinkel Rucphen Woonwinkel Rucphen Molenstraat 50,Zundert Molenstraat 076-5975900 076-5975900 Molens4    Raadhuisplein  Raadhuisplein   Raadhuisplein 4, Rucphen Tel. 4, Rucphen 0165 34 Tel. 85 45 4, 0165 Rucphen 34Tel.85 45 Tel.50,Zundert 0165Tel.34 85          

ARE TPOOKREV NEZIUH

          

               

          

       

www.vanhasselmakelaars.nl www.vanhasselmakelaars.nl www.vanhasselmakelaars.n www.vanhasselmakelaars.nl www.vanhasselmakelaars. www

Raadhuisplein 4, Rucphen Raadhuisplein Tel. 0165-348545 4, Rucphen Tel. 0165-3485 Raadhu   

  

Molenstraat 50, Zundert Tel. 076 597 59 00 Raadhuisplein 4, Rucphen Tel. 0165 34 85 45

Prachtige collectie Nepals, Zieglers berbers en andere oosterse tapijten voor klassiek of modern interieur

27 januari koopzondag

Laat u vrijblijvend informeren. meld u aan via starters@vanhasselmakelaars.nl

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

Bisschopsmolenstraat 51 - Tel: 076-5034150 Geopend: di-wo 10-18 * do-vr 10-21 * za 10-17 www.debeen.nl - e-mail: debeen@debeen.nl


OPTIEPAKKETTEN MET 50% KORTING.

De nieuwe

MOKKA

LANG GENOEG GEWOON GEDAAN. Maak kennis met de Opel Mokka, de nieuwe compacte SUV die niet alleen ongelofelijk veelzijdig is, maar ook uitzonderlijk stijlvol. Een auto waarmee u zich kunt onderscheiden van de massa. Zeker met onze aantrekkelijke optiepakketten. Kies nu bijvoorbeeld voor een Opel Mokka Cosmo en u krijgt het Executivepakket, met o.a. navigatie, Electronic Climate Control, achteruitrijcamera en telefoonvoorbereiding met bluetooth en stuurwielbediening met 50% korting. Kom naar onze showroom en profiteer!

Vriens Opel Breda Minervum 7001A, 4817 ZL Breda. Tel. 076-587 79 50 Fax. 076-571 96 44 Vriens Opel Etten-Leur Ecustraat 25, 4879 NP Etten-Leur. Tel.076-50 20 652 Fax. 076-501 85 45 Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km: 4,5-6,5; kms/liter: 22,2-15,4; CO2 gr/km 120-153.

Er is al een Opel Mokka vanaf € 22.645,-. Prijs inclusief BTW/BPM, exclusief kosten rijklaar maken en recyclingbijdrage. Deze actie is geldig op particuliere klantenorders vanaf 1 januari t/m 30 maart. Wijzigingen voorbehouden.

LANCIA YPSILON GOLD 5 DEURS AUTOMAAT ALLÉÉN BIJ OTTEN

Standaard voorzien van: • Automatische transmissie • 5 deuren • Airconditioning • Parkeersensoren achter • ESP • Stuurbekrachtiging • Bluetooth Carkit • USB en AUX aansluiting • Regen- en lichtsensor • Elektrisch bedienbare ramen vóór • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening • Radio/CD-/Mp3-speler • Twinair Turbo motor met 85 pk • In hoogte verstelbare bestuurdersstoel • Isofix • Kenteken 2013 En nog veel meer

Vrij van wegenbelasting tot januari 2014

GEHEE

L RIJK

€ 14.9 LAAR* 95,-

LANCIA YPSILON TWINAIR 85 GOLD * Geheel rijklaar, dus incl. BTW, kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage, legeskosten en afleverpakket incl. matten en volle tank. Géén bijkomende kosten! Netto prijs, geen kortingen mogelijk. Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen. Diverse kleuren mogelijk, prijs is exclusief eventuele kleurtoeslag. De afgebeelde auto wijkt niet af van aanbieding.

AUTOBEDRIJF OTTEN B.V.

Beverweg 4, 4817 LL Breda, telefoon 076-522 25 33, www.ottenauto.nl Gem. brandstofverbruik: 4,1 l/100 km (1 op 24,4). CO2 -emissie: 97 g/km.


- ADVERTORIAL -

Kia dealer Romme bekroond met ‘Top Dealer Award 2013’ ETTEN-LEUR - Kia Motors Nederland heeft de tien best presterende Kiadealers uit 2012 benoemd tot ‘Top Dealer 2013’. Kia dealer Maurice Romme behoort tot deze elitegroep en ontving tijdens de Kia nieuwjaarsbijeenkomst op 3 januari jl. uit handen van John Kim, President van Kia Motors Nederland en Léan Verstoep, Managing Director van Kia Motors Nederland, de bijbehorende award. “Het succes van Kia stoelt op drie pijlers: een modern en zeer aantrekkelijk modelaanbod, de unieke 7-jaar garantie en een sterke dealerorganisatie,” zegt Léan Verstoep. Wanneer je je dan ook nog eens weet te onderscheiden in zo’n sterke groep is dat een bewijs van kwaliteit en optimale inzet. Ik feliciteer de heer/mevrouw Romme en zijn/haar medewerkers van harte met deze welverdiende onderscheiding.”

Beoordeling Iedere Kia-dealer wordt gedurende het jaar onderworpen aan een objectieve beoordeling, met name de afdelingen Verkoop en After Sales. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar absolute verkoopaantallen, maar vooral naar de wijze waarop de service aan de klant wordt verleend. Zowel bij de aanschaf van een nieuwe auto als in het traject van de technische dienstverlening daarna. Kia-dealer Romme uit Etten-Leur heeft zich daarbij onderscheiden als top presterend automobielbedrijf en schaart zich daardoor bij de tien beste Kia-dealers in Nederland. Ontwikkeling Kia Kia is de snelste groeier op de Nederlandse markt en de verwachting is dat deze trend zich ook in 2013 zal voorzetten. De Kia Picanto en Rio zijn regelrechte succesnummers en er staan voor 2013 vier nieuwe modellen gepland die hoge ogen zullen gaan gooien. Op dit moment wordt

Kia’s nieuwe zakensedan, de Optima Hybrid met 20% bijtelling, in ons land geïntroduceerd. Begin april zal de sportieve pro_cee’d en de geheel nieuwe 7-zits MPV Carens aan het product-gamma worden toegevoegd. Modelprogramma “Kia heeft er nog nooit zo goed voor gestaan,” zegt Maurice Romme. “Ons modelprogramma wordt voortdurend vernieuwd en we hebben zuinige auto’s met een lage CO2 uitstoot, in deze tijd is dat een belangrijke voorwaarde voor succes. De ontwikkelingen voltrekken zich in een rap tempo waardoor ons merk zowel op technologisch gebied als op het gebied van design een vooraanstaande positie inneemt. Voeg daar ons uitgebreide servicepalet dat wij als dealer leveren aan toe, en een stabiele groei in 2013 is voor Kia meer dan alleen een gezonde ambitie. De continu uitgevoerde evaluatie van onze diensten met als doelstelling de ser-

Auto Romme Etten-Leur, Vosdonk 43, Etten-Leur.

De heer Romme sr. en Remco Romme.

viceverlening verder te optimaliseren is de basis voor dat succes. Daarnaast gaan we ook nog eens onze unieke 7 jaar garantie verder uitbreiden met 7 jaar gratis APK in combinatie met

een onderhoudsbeurt én 7 jaar gratis internationale wegenhulp. Zo bieden wij onze klanten naast goede service ook nog eens onovertroffen zekerheid.”

Auto Romme Hoeven, Bredemolenweg 6, Hoeven.

Autodemontagebedrijf

St.St.Janstraat 147 – 4714 – Tel: Janstraat 147 - 4714EE EESprundel Sprundel - Tel:0165-382830 0165-382830 Ook voor uw wintercheck of winterbanden kunt Ook onderhoud, airco-onderhoud, u bijvoor onsuw terecht, bel ofAPK, mailbanden, ons voor meer info

schades, ruitreparatie en BOVAG producten! OCCASIONS

OCCASIONS

BJ

PRIJS IN €BJ 19.950

Mercedes Benz c180K combi 2007 Auto’s boven avantgarde airco de € 4.500 worden geleverd met afl.estate beurt, APK en Bovaggarantie Saab 9-5– 2.0t leer nav.airco 2007 19.950 St. Janstraat 147 4714 EE Sprundel – Tel: 0165-382830 opel Vectra 3.0 V6 cdti eleg. airco 2004 9.950 Fiat Punto Classic airco lm velgen 2009 opel 1.8 16V Max airco 2004 kunt 6.950 Ook voor uwzafira wintercheck ofcool winterbanden opel astra H 1.8 cosmo airco 2005 10.950 Fiat Punto aircobel of mail ons voor meer info 2005 u bij ons terecht, opel astra Fiat Seicento Brush 2002 opel astra H 1.6 Gtc njoy airco 2007 12.450 OCCASIONS BJ PRIJS opel astra H 1.6 Business airco 2008 12.950 Ford lm 147 velgen aircoEE Sprundel – Tel: 0165-382830 2009 St. Fiesta Janstraat – 4714 € opel astra H 1.6 Stat. Bus. airco 2007 IN 12.450 opel astra H 1.6 Stat. cosmo 2007 19.950 12.950 Hyundai Tucson 2.0 Style lm velgen airco ecc 2006 Mercedes Benz c180K combi 2007 Ook voor uw wintercheck of winterbanden kunt opel H 1.6 cosmo aut.station 2007meer11.950 avantgarde airco u bijastra ons terecht, bel of mail ons voor info Mercedes C180 komp. Avangarde Automaat airco ecc 2007 opel astra H 1.6leer njoynav.airco airco 2004 19.950 7.950 Saab 9-5 2.0t estate 2007 opel astra H 1.4 njoy 2004 7.950 Mercedes CLK komp Automaat airco 1998 OCCASIONS BJ 9.950 PRIJS opel Vectra 3.0 V6230 cdti eleg. airco Cabrio 2004 opel astra 1.7 Dt njoy airco 2002 5.450 IN € opel zafira 1.8 16V Max cool airco 2004 6.950 Opel Agila lm velgen 2004 opel Meriva Benz 1.4 16V aircocombi 2005 7.450 Mercedes c180K 2007 10.950 19.950 opel astra H 1.8 cosmo airco 2005 opel agila 1.2airco 16V 2004 5.450 avantgarde Opel Astra 1.6 1.4 airco lm intouch velgen airco 2004 opel astra opel corsa 16V Saab 9-5 2.0t estate leer nav.airco 2009 2007 10.950 19.950 opel corsa 1.3 cdti 2004 3.950 opel astra H 1.6 Gtc njoy airco 2007 12.450 Opelopel AstraVectra 1.6 edition airco lmeleg. velgen 2010 3.0 V6 cdti airco 2004 9.950 opel 1.2 njoy 3cool drs airco 2008 9.950 opel astra Hcorsa 1.6 Business airco 2008 opel zafira 1.8 16Vairco Max 2004 12.950 6.950 Opel Astra 1.6 Gtc N-Joy airco lm velgen 2007 opel 1.2 Business airco 2007 8.950 opel astra Hcorsa 1.6 Stat. Bus. airco opel astra H 1.8 cosmo airco5drs2007 2005 12.450 10.950 opel 1.2 Business airco 5drs 2007 8.450 opel astra opel astra Hcorsa 1.6 2007 12.950 Opel Astra 1.6Stat. stationcosmo airco e.e.c. Im veIgen 2007 opel corsa 1.2 Business aircoairco 3drs 2007 7.950 opel astra H 1.6 Gtc njoy 2007 11.950 12.450 opel astra H 1.6 cosmo aut.station 2007 Skoda octavia 1.6 airco 2001 3.950 Opelopel Corsa 1.2 H N-Joy Business 3 drs aircoairco 2008 astra 12.950 opel astra H 1.6 njoy1.6 airco 20042008 7.950 Mercedes Benz c180 opel astra H 1.6 Stat. Bus. airco 1999 2007 12.450 Opel Corsa 1.2 N-Joy 5 drs airco 2007 opel astra H 1.4 njoy 2004 7.950 eleg.auto.airco opel astra H 1.6 Stat. cosmo 2007 12.950 peugeot 205 1.4 Generation 1997 750 opel astra 1.7 Dt njoy airco 2002 5.450 Opelopel Meriva Automaat airco Ecc lm velgen 2007 11.950 2004 astra H 1.6 cosmo aut.station BMW road 1995 2.250 opel Meriva 1.4 16V airco 2005 opelall astra H F650 1.6 njoy airco 2004 7.450 7.950 BEDRIJFSWAGENS Opel Meriva 1.4Hairco 2007 opel agila 1.2astra 16V opel 1.4 njoy(EX B.T.W.) 20042004 5.450 7.950 opel combo 1.3 cDti airco/navi 2007 6.750 opel astra 1.7 Dtairco njoy airco 2002 10.950 5.450 opel corsa 1.4 16V intouch airco 2009 Opel Meriva 1.4 Turbo Im veIgen 2011 opel combo 2004 opel Meriva1.3 1.4cdti 16V airco 2005 4.750 7.450

opel corsa 1.3 cdti 2004 3.950 Opelopel Vivaro verlengd dub3cab 2011 agila 1.2airco 16V 5.450 opel corsa 1.2 njoy drsairco 20082004 9.950 opel corsa 1.4 16V intouch airco 10.950 opel corsa 1.2 1.8 Business airco 5drs 20072009 8.950 Opelopel Zafira Elegance airco lm velgen 31-12-2002 corsa 1.3 cdti 2004 3.950 opel corsa 1.2 Business airco opel corsa 1.2 njoy airco5drs 3 drs 20072008 8.450 9.950 Renault Twingo Automaat 2005 opel corsa 1.2 Business airco 3drs 20072007 7.950 opel corsa 1.2 Business airco 5drs 8.950 airco 2009 SkodaRenault octavia 1.6 airco 20012007 3.950 opelTwingo corsa 1.2 Business airco 5drs 8.450 corsa 1.2 airco Business airco 3drs 7.950 Mercedes Benz c180 1999 VWopel Golf 1.6 Variant ecc Im veIgen pdc 2007 2010 Skoda octavia 1.6 airco 2001 3.950 eleg.auto.airco Benz c180 VWMercedes Polo 1.4 5 drsGeneration airco Im veIgen 2011 peugeot 205 19971999 750 BMW all eleg.auto.airco road F650 1995 2.250 peugeot 205 1.4 Generation 1997 750 BEDRIJFSWAGENS (EX B.T.W.) Voor actuele prijzen1995 zie: 2.250 BMW all road F650 opel combo 1.3 cDti airco/navi 2007 6.750 BEDRIJFSWAGENS (EX B.T.W.) opel combo cdti1.3 cDti airco/navi 20042007 4.750 opel 1.3 combo 6.750

www.caoomen.nl 2004 4.750

opel combo 1.3 cdti

Riolering of afvoer verstopt?

Rioolreiniging v. Hooijdonk Ook reinigen van dakgoten Tel.: 076-5985820, GSM: 06-13724143

voor al uw: - automaterialen - reparaties - onderhoud - schades - A.P.K.

Sloop-loop-schade auto’s - motors te koop gevraagd

Alle gebruikte onderdelen online erkend: * lid Autorecycling nederland * rijksdienst v/h wegverkeer * Autotransport / berging * reparatie en onderhoud * Stiba - lid * VbV- opkoper

terrein/garage: Maalbergenstraat 24a Wernhout 076 - 597 17 39 Molenstraat 184 Zundert 076 - 597 56 75 / 06 - 54278822 www.jokozundert.nl / info@jokozundert.nl

Achtmaalseweg 23 Zundert Tel. garage: 076-5973209 of 076-5971614 Tel. automaterialen: 076-5975577

20% korting op accu’s, uitlaten en rem-onderdelen

AutoschAde

Autobedrijf SiemonS Voor verzekering en particulier Autotransport

Alle kappersservice aan huis

Sandra:

0613812397

koogJe auto’S Alle merken, types en bouwjaren Ook bussen, jeeps, sloopauto’s met of zonder gebreken

Contante betaling en RDW vrijwaring

Tel: 06-16423545 Veldstraat 14, 4881 BC Zundert info@busautoverhuur.nl www.busautoverhuur.nl

Van Lanschotstraat 55a, Achtmaal, Tel. 076 5985183

All (A) round Hairstyling

Wilt u vandaag uW auto verkopen? Bel dan

Te Huur Opslagruimte 18,4 m2

€ 4,10 p/m2 per maand / Oud Gastel

Tel. 06-22519948

24 uur per dag U BELT En WIJ KOMEn DIRECT

Klokkenmakerij

Vakkundige restauratie: • antieke uurwerken • moderne uurwerken • wijzerplaten Wilgenstraat 81 Oudenbosch Tel. 0165 - 320948 www.klokkenmakerijdetijd.nl

STOP NU MET ROKEN!!! ●● Hoogste slagingspercentage,90,5% 90,5% Hoogste slagingspercentage,  Hoogste slagingspercentage, 90,5%  Hoogstemethode slagingspercentage, 90,5% ●● Nieuwste methode -> Luxopuncture Luxopuncture Nieuwste -> Nieuwste methode -> alle Luxopuncture  Nieuwste methode -> Luxopuncture ●● Blijvend vergoed door Zorgverzekeraars!!! Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars in 2012  Zeer succesvol al in Duitsland, Frankrijk, België,Zwitserland  Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars (Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bij VBAG en RBNG) (Zorgverlenersnummer: 90-039475, bij VBAG enVBAG RBNG) (Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bijtherapeuten en RBNG) Word vergoeddoor door gediplomeerde alle aangesloten verzekeringsmaatschappijen ● 3behandelingen 3 behandelingen 20 3Geen behandelingen van 20minuten minuten ontwenningsverschijnselen ●● Geen extra kilo’svan en pijnloos  Geen extra kilo’s en 20 pijnloos 3 behandelingen van minuten Geen extra kilo’s enMENOPAUZE, pijnloos ●● Luxopuncture ook: AFVALLEN, BURN-OUT  Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT  Geen extra kilo’s en pijnloos ● Luxopuncture ook: DEPRESSIES, MENOPAUZE,MIGRAINE, AFVALLEN, BURN-OUT VERMOEIDHEID DEPRESSIES, MIGRAINE, OBSTIPATIE  Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN en BURN-OUT Alle cHRONIScHE kLAcHTEN DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID Bel vrijblijvend voor info. of afspraak:

076-5153143 076-5153143 (Etten-Leur)

(Etten-Leur) Behandelingen ook ’s-avonds Ook ’s-avonds en in het weekend


sport

VV Wernhout

Gym- en Turnvereniging Olympia

Goud voor Femke Frijters

Het podium van de categorie jeugd NTS 7 met Femke Frijters en Iefke Jacobs.

WERNHOUT - Op zaterdag 19 en zondag 20 januari werden in Breda o.a. de plaatsingswedstrijden voor de 4e divisie en de regiokampioenschappen voor de 3e divisie turnen dames gehouden. Middels deze wedstrijden kunnen turnsters zich plaatsen voor diverse finalewedstrijden later in het turnseizoen.

Op zaterdag mocht Amy Luijten de spits afbijten in de 3e divisie. Met 2 goede sprongen over de pegases, een pittige brugoefening, een balkoefening met wat wiebels (maar ze bleef erop!) en een goede vloeroefening wist ze zich te plaatsen voor de Brabantse Kampioenschappen en tevens voor de toestelfinale sprong en vloer.

Op zondag kwam de 4e divisie in actie. De categorie jeugd NTS 7 was heel groot en er waren slechts een beperkt aantal finaleplaatsen beschikbaar. Femke Frijters turnde een prima wedstrijd. Met mooie, hoge sprongen en goede acrobatiek bleef ze alle andere turnsters voor in het eindklassement: goud voor Femke! Daarmee heeft ze zich geplaatst voor de regiofinale en tevens voor de toestelfinales op sprong en brug. Iefke Jacobs haalde net het podium niet en eindigde op een knappe vierde plaats. Omdat er zoveel deelneemsters in deze categorie waren kregen de nummers 4 en 5 ook een bronzen medaille. Op balk blonk Iefke uit met een mooie oefening, dus ook op de toestelfinales komt ze in actie, evenals in de regiofinale. Naïka Kouters heeft zich ook voor de toestelfinale balk geplaatst en daarnaast mag ze ook op sprong in actie komen. Ook haar eindklassering was goed voor een plaats in de regiofinale. Ellis Rommers (junior NTS 6) en Sanne Roovers (senior NTS 5) lieten ook mooie oefeningen zien in de turnhal. Beide turnsters zijn geplaatst voor de regiofinale en Sanne heeft zich ook nog geplaatst voor de toestelfinale op balk. Deze toestelfinale wordt een thuiswedstrijd want deze wordt georganiseerd door Olympia i.s.m. de KNGU in Zundert. Olympia kijkt terug op een spannend en geslaagd turnweekend.

Brabantse Kampioenschappen

Jan van Opstal zwemt twee persoonlijke records ZUNDERT - In het Springband van het mooie Pieter van den Hoogenband zwemstadion was op 12 en 13 januari het Brabantse Winterkampioenschap zwemmen. In een vol zwemstadion streden 350 zwemmers op meer dan 1000 individuele starts en 103 estafettes om de eer zich Brabants Kampioen te mogen noemen. Hieronymus was met een zeer grote ploeg van 40 zwemmers aan de start voor 119 individuele en 10 estafette starts. Ook de prestaties van de zwemploeg waren ook erg goed. Met 42 medailles (13 goud, 15 zilver en 14 brons) was de ploeg derde in het Brabantse Medailleklassement na Zeester Meerval uit Uden en Eiffel Swimmers PVS uit Eindhoven. Naast de medailles werd en er 104 pr’s gezwommen. Deze prestaties onderschrijven wederom dat het topsportklimaat binnen de vereniging goed is. Medaillewinnaars Paul Koster werd 2 keer eerste, op de vrijeen vlinderslag. Wimar Lindenberg won de schoolslag, werd tweede op de vrije slag

en zwom een pr op de rug en vlinderslag. Wouter de Mol won de schoolslag. Rick Bulman haalde op 4 van de 5 afstanden een medaille, hij won de schoolslag en vrije slag en werd tweede op de vlinder en wisselslag. Roos Englebert won de vlinderslag en haalde brons vrije en rugslag. Kristy Nagtzaam won de vlinderslag en werd derde op de vrije slag. Ze haalde op alle afstanden een pr. Ronaldo Nagtzaam haalde goud op de vlinderslag en brons op de vrije- en wisselslag. Tessa Loos won de vrije slag en de schoolslag , haalde brons op de vlinderslag en haalde op alle afstanden een pr. Op de rugslag zwom hij een pr. Laura van Dijke haalde zilver op de schoolslag, Cedric Broere behaalde 2 zilveren medailles (vrije slag en vlinderslag) en hij behaalde op zijn andere afstanden ook een pr. Bas de Bruijn haalde 3 bronzen medailles. Christan de Koning werd 2de op de schoolslag en haalde een pr op de vrije slag. Nikita van den ouden haalde zilver op de school, vlinder en wisselslag en brons op de rugslag. Fabian Sebregts haalde zilver op de schoolslag. Marissa Minkman haalde zilver op de schoolslag en brons op

de wisselslag, ook zwom ze een pr op de vrije slag. Rick Minkman werd derde op de schoolslag en ook hij haalde 4 pr’s. Overige Zundertse zwemmers Jan van Opstal kan terugkijken op een succesvol kampioenschap. Op de 2 afstanden waarop hij aan de start kwam: vrije slag en vlinderslag haalde hij een persoonlijk record. Ook de estafetteploegen zwommen in de prijzen. Heren 1 (Wimar Lindenberg, Bas de Bruijn, Andy van Akkeren en Paul Koster) wonnen de vrije slag. Bij de wisselslag won Heren 1 ook maar dan in de samenstelling Ramon Verhulst (Rug), Bas de Bruijn (school), Paul Koster (vlinder) en Wimar Lindenberg (vrije slag). De dames jeugd won ook 2 medailles: Eva van Ginneken, Laura van Dijke, Marith Schuur en Nikki Burcksen haalde zilver op de vrije slag, Op de wisselslag haalde ze brons in de samenstelling Eva van Ginneken (rug), Laura van Dijke (school), Jennefer van Terheijden (vlinder), Nikki Burcksen (vrij) Meer informatie: www.zpv-hieronymus.com

Zundert Rijsbergse Dartfederatie Uitslagen speelweek 14, A-poule De Toekomst-Factor 180 4-5 B&S Ut Krisje-Multimate 6-3 Grand Neuf-Wapen I 4-5 Double Trouble I-De Kereltjes 6-3 Stand: 1. Grand Neuf 11-65; 2. Wapen I 11-64; 3. B&S Ut Krisje 11-53; 4. Double Trouble I 11-52; 5. MultiMaten 10-50; 6. Factor 180 11-50; 7. Bull’s Hit 11-48; 8. De Toekomst 11-47; 9. Jolly Jester III 10-44; 10. De Kereltjes 11-43; 11. Stuivezand V 11-41; 12. Den Bels I 10-40; 13. Multimate 11-33 B-poule Jolly Jester I-Dun Zatte Schup 4-5 DC Die Twee-De Sundarts 4-5 Den Hoek III-Victoria II 3-6 Den Hoek II-W.S.U. 4-5 DC ‘t Trefpunt-Krisje III 5-4 H.H.H.-Café Neefs 4-5 Jolly Jester II-VPV De Knots 7-2

Stand: 1. Jolly Jester II 12-81; 2. H.H.H. 12-68; 3. De Sundarts 12-62; 4. Café Neefs 12-61; 5. Dun Zatte Schup 12-59; 6. Victoria II 12-58; 7. Den Hoek II 12-58; 8. W.S.U. 12-52; 9. DC Die Twee 12-49; 10. Den Hoek III 12-49; 11. Jolly Jester I 12-46; 12. DC ‘t Trefpunt 12-40; 13. VPV De Knots 12-37; 14. Krisje III 12-36 C1A-poule Den Bels IV-Zeker En Vast 4-5 Double Trouble II-Tokkiestreet 9-0 The Jolly Of ‘69-Stuivezand I 6-3 Stand: 1. Double Trouble II 12-80; 2. Tokkiestreet 12-77; 3. Stuivezand I 13-71; 4. Zeker En Vast 11-66; 5. The Jolly Of ‘69 1262; 6. Den Bels IV 13-43; 7. Dammarkepot 11-32; 8. Ossekop III 12-23 C1B-poule Nie Te Houwe-Den Bels III 6-3 Den Bels Angels-Jolly Dots 7-2

Den Bels II-H4DC 2-7 Cel’s Angels-S.G.Z. 4-5 Stand: 1. Nie Te Houwe 11-72; 2. Den Bels Angels 11-69; 3. H4DC 11-61; 4. Cel’s Angels 11-50; 5. S.G.Z. 11-47; 6. Den Bels III 11-45; 7. Den Bels II 11-27; 8. Jolly Dots 11-25 Individuele rankings A-poule: Niek Zagers (Wapen I) 9-38, 100% B-poule: Pablo Schijvenaars (Jolly Jester II) 11-50, 100% C-poule: Alex de Hoon (Tokkiestreet) 7-29, 100% Opkomende toernooien Zaterdag 26 januari: Dartsevent (koppel 501) bij Sporthal Onder de Mast Zondag 27 januari: Dartsevent (single tactics) bij Sporthal Onder de Mast Voor meer informatie kijk op www.zrdf.nl. pAGINA 18

WERNHOUT - Het is wel winter en er zal ook wel geen voetbal zijn, maar hier toch het eventuele programma. Programma zaterdag 26 januari Wernhout A1 vrij Wernhout B1-RSV B1 14.30 Sc Gastel MB1-Wernhout MB1 14.30 Wernhout C1-Barca C1 13.00 UVV’40 D1-Wernhout D1 12.00 Wernhout D2-Gesta D2 11.00 SJO Prinsenlaan MD1-Wernhout MD1 09.30 Olympia’60 E1-Wernhout E1 10.30 Wernhout E2-Moerse Boys E3 09.45

Boeimeer F8-Wernhout F1 10.00 Zondag 27 januari TVC Breda 1-Wernhout 1 14.30 SVC 2-Wernhout 2 10.00 Wernhout 3-SC Gastel 6 12.00 Wernhout 4-WVV’67 3 10.00 Wernhout 5-SVC 6 10.00 Wernhout VR1-Ulicoten VR1 12.00 Agenda Zaterdag 9 februari: Carnavalsmiddag in de kantine van de vv Wernhout. Vrijdag 22 februari: kaderavond voor de vrijwilligers in de kantine van de vv Wernhout.

Badminton Club Zundert ZUNDERT - Het eerste maakte deze week de wereldreis naar Budel. Mogelijk waren onze heren vermoeid van de lange reis of misschien was het licht in de zaal wat te fel voor hen of misschien hebben onze mannen liever wat minder schijnwerpers op hun acties. Dat laatste zal het niet zijn, want uit het invullen van het wedstrijd verslag blijkt duidelijk dat wat meer licht geen kwaad kan. De actie kwam deze avond van de dames. Els en Linsey verloren volgens de standen in twee games, maar in de uitslag bleken ze gewonnen te hebben. Dus dat zal in twee games gerealiseerd zijn en dat klopt eigenlijk wel met het beeld van heel de wedstrijd. Pieter en Marc verloren hun dubbelspel in 2 games. In de mixed dubbel konden Pieter en Els geen vuist maken. Ook deze partij ging naar Budel in 2

games. Marc en Linsey kwamen heel dicht bij, maar verloren toch in 2 games met het kleinste verschil: 22-20 en 21-19. In de enkelspelen lieten onze dames hun kracht zien en ze wonnen allebei in 2 games met mooie cijfers. Voor een gelijkspel was dus nog minimaal 1 partij van het heren enkelspel nodig. Maar dat was er deze keer teveel aan. Zowel Marc als Pieter moesten de duimen leggen in 2 games. Uitslag: Budel 2-BCZ 1 5-3. Algemene Leden Vergadering Dinsdag 29 januari is de Algemene Leden Vergadering om 20.30 in de kantine. De speelavond voor de senioren vanaf 20.30 uur komt te vervallen. De jeugd kan zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een ouder, voogd of gevolmachtigde. Voor de agenda en verdere info over de vergadering verwijzen wij naar de website.

Dames Zuvo ZUNDERT - Zuvo heeft in Vlissingen maar één punt kunnen pakken. Dat ene punt was ook dubbel en dwars verdiend. In de eerste set liep alles goed aan Zuvozijde. De opdrachten waar op getraind was, werden goed uitgevoerd en men is deze set eigenlijk geen moment in gevaar geweest, 19-25. Echter men wist nog van de vorige partij dat VVS taai is en dat bleek. VVS herpakte zich en wist goed te anticiperen. Daarentegen begon Zuvo wederom veel eigen fouten te maken, 25-19. Ook in de 3e en 4e set wist Zuvo de eigen fou-

tenlast niet te verminderen en bleef men achter de feiten aanlopen. 25-18 en 25-19 waren de setstanden en dit resulteerden in een 3-1 verlies. Tijdens de wedstrijd bleek dat de aangewezen scheidsrechter niet was op komen dagen en VVS eigenhandig en zonder overleg met Zuvo een thuisfluiter op de stoel had gezet. Een man die ook nog eens niet zo goed om kon gaan met opmerkingen van de aanvoerster van Zuvo. Zuvo heeft dan ook na de wedstrijd op het wedstrijdformulier protest aan laten tekenen. Volgende week is het damesteam vrij en 2 februari staat wederom een uitwedstrijd op het programma tegen Podarwic.

Ponyclub DES-ruiters in actie RIJSBERGEN - Het weekend was het rustig. Er werd dressuur gereden in Prinsen beek, Oosteind en Bavel. Dit leverde de volgende resultaten op: Naomi in de klasse D/E-Z1 twee keer een eerste prijs, Demi in de klasse D/E-L2 een vijfde en een zesde prijs. Emma behaalde in de klasse A/B-L2 op zaterdag twee keer een eerste prijs en op zondag een eerste en een derde prijs. Dewi behaalde in de klasse B/C-B een eerste en een derde prijs. Afgelopen vrijdag werden de kampioenen van de kring Breda gehuldigd. DES viel maar liefst 6 keer in de prijzen. Emma Steenhof werd gehuldigd als Kring Kampioen dressuur in de klasse A/B-L2 en Kring Kampioen springen in de klasse A-B. Lisanne Leemans Is Reserve Kring Kampioen dressuur in de klasse D/E-L2 geworden. Bij

het springen werd Liv Huijbregts zowel Reserve als Kring Kampioen in de klasse A/B-L. De laatste DES Kampioen die werd gehuldigd was Thieu Huijbregts bij het springen in de klasse C-L. Naast de huldiging was het vooral een gezellige avond met karaoke en gezellige muziek. Met de huldiging van de Kring Kampioenen is ook de afvaardiging voor de Brabantse Kampioenschappen bekend. Voor DES komen de volgende ruiters in de ring tijdens de Brabantse Kampioenschappen. Dressuur: Emma Steenhof (A/B-L2)en Nicole Jansen (D/E M1 en M2). Voor het springen Emma Steenhof (A-B), Jesse Sprenkels (D-B), Liv Huijbregts (A/B-L), Thieu en Tom Huijbregts (C-L), Naomi de Meijer (D/E-L en M), Nicole Jansen (D/E-M) en Steven Koeken (D/E-M). Wij wensen alle deelnemer veel succes.

Uitslagen DJA Zondag 13 januari Halve marathon, Egmond aan Zee: John Koeken 1.43.25. Indoorwedstrijd Attila, Tilburg: Tim Klein: hoog 1.20, kogel 6.54, 35m 6.58. Sofie Klein: hoog 0.60, kogel 3.06, 35m 7.04. Joris Klein: hoog 0.75, kogel 3.73, 35m 7.39. Zondag 20 januari Thorcross te Roosendaal: 4500m: Ina Gommers 24.38, Yoran Nuyts 23.05. 3000m: Sanne Schellekens 16.40, Manon Schellekens 16.50. 9000m: David Bömer 40.10.

1500m: Simone Snepvangers 6.53, Fleur Bastiaansen 7.44, Tonke Bastiaensen 7.46, Bowien Snepvangers 8.43, Sophie Kenis 8.45. 2000m: Cyrille Bömer 8.24, Sam Schrauwen 9.31. 1000m: Christel Schalk 7.06, Jerom Bastiaansen 5.56, Isabel Bömer 5.55. 500m: Anouk Boomaerts 2.50, Rens Schalk 2.57. Indoorwedstrijd Atledo, Dongen: Tim Klein: hoog 1.25, kogel 6.66, 35m 6.41. Joris Klein: hoog 0.85, kogel 3.46, 35m 7.12. Sofie Klein: hoog 0.65, kogel 4.03, 35m 7.06.


DE HELFT VAN DE HELFT!

m.u.v. basis en nieuwe collectie. Op UGG Australia - 50%


sport

VV Zundert nieuws

E&F kamp gaat ook dit seizoen weer van start VV Achtmaal ZUNDERT - Zoals eerder via de Zundertse Bode gepubliceerd houdt vv Zundert ook dit jaar weer haar befaamde en beruchte E&F kamp. Voor alle deelnemers, leiders en kinderen steevast een unieke, niet te vergeten activiteit aan het einde van het voetbalseizoen. Het kamp vindt plaats van vrijdagavond 21 juni t/m zondagmiddag 23 juni. Traditioneel wordt weer gebruik gemaakt van onze accommodatie op sportpark de Wildert. De inschrijving voor het kamp is opengesteld vanaf 1 januari. Voorwaarde voor deelname aan het kamp is dat de jongens en meisjes in de E- Fjeugd of kabouters voetballen en dat zij vóór 1 juni 2013 zes jaar zijn geworden. Uiterste aanmelddatum is 1 februari. Meld dus nu aan via www.vvzundert.nl en bezoek de pagina E&F kamp.

Op deze pagina vindt je meer informatie over het kamp. Ondanks dat Koning Winter regeert over Nederland heeft de KNVB voor a.s. weekend een voetbalprogramma vastgesteld. De verwachting is echter dat einde deze week een algehele afgelasting zal volgen. Houd daarom de vv Zundert website goed in de gaten! Ook voor een eventueel alternatief programma dat via de pagina van je team kan worden gecommuniceerd. Programma jeugd Zaterdag 26 januari WDS ‘19 A2-Zundert A2 av.13.00u Beek Vooruit B4-Zundert B2 av.13.00u Zundert C2-Internos C5 av.13.15u Neerlandia ‘31 MC1-Zundert MC1 av.10.00u Gilze D1-Zundert D1 av.11.30u Rijen D4-Zundert D2 av.8.30u Zundert D3-Boeimeer D7 av.10.15u

Moerse Boys E1-Zundert E1 av.8.45u Advendo E3-Zundert E2 av.9.45u Zundert E3-Gloria UC E2 av.9.00u Zundert E4-Rijen E8 av.9.00u Zundert F1-Veerse Boys F1 av.10.15u Chaam F2-Zundert F2 av.9.00u Gesta F1-Zundert F3 av.9.00 Zundert F4-Gloria UC F3 av.10.15u Programma senioren Zaterdag 26 januari Moerse Boys ZA3-Zundert ZA2 av.14.45u Zundert G1-Braakhuizen G1 av.13.15u Zundert G2-Moerse Boys G1G av.11.30u Zondag 27 januari RKsv RCD 1-Zundert 1 av.14.30u BSC 3-Zundert 2 av.12.00u Zundert 4-Gesta 3 av.10.00u Zundert 5-Achtmaal 4 av.10.00u De Fendert DA1-Zundert DA1 av.11.00u Zundert VR2 – JEKA VR2 av.10.00u

VV Moerse Boys Alternatieve training selectie De selectie van Moerse Boys (1 en 2) is afgelopen zondag flink aan de slag geweest bij Better Bodies in voorbereiding op de tweede seizoenshelft. Onder leiding van een gediplomeerd trainer hebben spelers plus technische staf zich tijdens een sessie spinning en een serie aan oefeningen (rek, strek, buikspier etc.) zich aardig in het zweet gewerkt. Zoals het er nu naar uit ziet met de weersverwachting de komende week en de beleving van de spelers lijkt deze activiteit zeker voor herhaling vatbaar. Programma senioren Bij afgelasting op zondag wordt op zaterdag Almkerk 1-Moerse Boys 1 om 14.30 uur gespeeld op kunstgras. Zaterdag 26 januari

Dinteloord 4-M.Boys 8 av.14.30 M.Boys 9-Zundert 2 av.14.45 Zundert G2-M.Boys G1G av.11.30 Zondag 27 januari M.Boys 1-Uno Animo 1 av.14.30 M.Boys 2-Beek Vooruit 2 av.12.00 JEKA 5-M.Boys 3 av.13.00 Terheijden 4-M.Boys 4 av.11.30 M.Boys 5-TSC 7 av.10.00 Chaam 4-M.Boys 6 av.11.30 Papendrecht 5-M.Boys 7 av.10.00 Marjola Girls VR1-M.Boys VR1 av.11.00 M.Boys VR2-Schijf VR2 av.12.00 Activiteiten senioren Zaterdag 9 februari: Oliebollencup zie website. Programma jeugd Zaterdag 26 januari M.Boys A1 vrij

M.Boys A2-BSC A2 aw.13.45 Zwaluwe B1-M.Boys B1 vt Ioml BSC B4-M.Boys B2 vt.13.15 SC ‘t Zand MB2-M.Boys MB1 vt.12.30 M.Boys C1-Baronie C2 aw.12.00 De Fendert C2-M.Boys C2 vt.9.45 M.Boys C3-JEKA C9 aw.8.30 M.Boys MC1-Roosendaal MC1 aw.12.30 M.Boys D1-VVR D1 aw.10.30 Bavel D3-M.Boys D2 vt.9.15 M.Boys D3-JEKA D8 aw.8.30 M.Boys MD1-De Fendert MD1 aw.10.30 M.Boys E1-Zundert E1 aw.8.15 M.Boys E2-Beek Vooruit E8 aw.8.15 Wernhout E2-M.Boys E3 vt.9.00 Gloria UC F1-M.Boys F1 vt.10.00 Irene’58 F2-M.Boys F2 vt.7.30 M.Boys F3G-Gilze F3G aw.10.15 Gloria UC F4M-M.Boys F4G vt.8.30 M.Boys F5-Beek Vooruit F8 aw.10.15

Luchtbukskring West-Brabant ZUNDERT - De stand na de eerste kringwedstrijd 2013 op de schietbanen van SIOS te Zundert. Voor diegene die de gehele stand willen zien, verwijzen wij naar de website van gilde St. Willibrordus te Rijsbergen: www. lbgstwillibrordus.nl Tevens attenderen wij u op de vrije verschieting van luchtbuksvereniging SIOS op 1-2-3 februari of wel de overbekende Levensmiddelenverschieting. Volgende week hierover meer in deze krant. Ere-klasse: 1 Alf. Damen zun 145; 2 P. Hofmans wuu 145; 3 H. Jansen wuu 145; 4 K. Goossens klz 144; 5 A. van den Berg rijsb 143; 6 L. van Santvliet wuu 143; 7 J. Jacobs wuu 143; 8 A. van Hooydonk kal

142; 9 M. de Bont zun 141; 10 E. Guns kal 141 A-klasse: 1 B. van Erk zun 143; 2 H. de Meijer zun 143; 3 R. Verhaard klz 142; 4 E. Domen zun 141; 5 T. Doggen leu 141; 6 L. Claessens kal 140; 7 G. Versmissen wuu 140; 8 A. Maas zun 139; 9 J. van Bekhoven zun 139; 10 R. Govaerts kal 139 B-klasse: 1 M. Plompen kal 144; 2 N. Peeters sch 138; 3 L. de Groof kal 137; 4 Chr. Zagers zun 135; 5 J. van Overveld sch 135; 6 J. Koeken zun 134; 7 T. Kokx rijsb 134; 8 C. Wouters wuu 134; 9 J. Hereygers klz 133; 10 G. Mertens rijsb 133 C-klasse: 1 D. Woestenberg klz 139; 2 C. Peeters rijsb 135; 3 Joh. Oostvogels zun 133; 4 Joh. Maas zun 133; 5 M. Timmermans kal 133; 6 R. Verdaasdonck klz 131; 7 R. van Caam klz 131; 8 W. Roeloffs leu

131; 9 C. de Bont zun 130; 10 C. Verbeemen kal 130 D-klasse: 1 M. Broeders leu 133; 2 P. van Oers sch 133; 3 A. van de Broek leu 132; 4 R. vd Linden rijsb 131; 5 M.van Aert wuu 129; 6 F. Martens rijsb 128; 7 D.Palinckx wuu 128; 8 C. van Nijnatten sch 127; 9 S. Faes sch 127; 10 M. Gesell sch 126 Korpsen: 1 St. Christoffel Wuustwezel 858; 2 Sios Zundert 853; 3 OLV Gilde Kalmthout 843; 4 Schuttershof Zundert 829; 5 Grensschutters Schijf 825; 6 Willibrordus Rijsbergen 818; 7 Roda Leur 796 Koningen der koningen: 1 Rijsbergen (T. Kokx) 18,7; 2 Kalmthout (R. Govaerts) 14,0; 3 Schijf (T. Naenen) 4,8; 4 Leur ( L. Rovers) -5,0; 5 Sios (J. Koeken) -6,8; 6 Wuustwezel (G.Versmissen) -37,0; 7 Schuttershof (M. Elst) -74,4

Biljarten in Zundert ZOBC 3 BANDEN GROOT

Uitslagen vierde ronde Toekomst 4 35,000-Ossekop 57,692 Nooit Volleerd 52,321-Toekomst 2 45,179 O.H.K. 40,794-Toekomst 1 36,667 Toekomst 3 47,614-Oef. &Vermaak 53,750 Stand: 1. Oef.& Vermaak 24204,673; 2. Nooit Volleerd 24199,999; 3. Ossekop 24198,527; 4. Toekomst (2) 24182,440; 5. Toekomst (3) 24178,069; 6. Toekomst (4) 24175,000; 7. Toekomst (1) 24164,334; 8. O.H.K. 24161,327 Individueel klassement Drieband Groot: 1. Wim Aarts 10,0002020*; 2. Gerard Kroese 10,0004040; 3. Herman v. Aelst 9,6886462; 4. Charles v. Gils Zwart 9,3756460; 5. Gerard Boot 9,3067267; 6. Leo Oostvogels 8,8462623*; 7. Louis Havermans 8,5946455; 8. Wim Huybregts 8,5429682; 9. Jef Roelands 8,48211295; 10. Frank v. Dun 8,4383227. * is minder dan 50% gespeeld. KAMPIOENSCHAP DRIEBANDEN TEAMS RIJSBERGEN 2013 Uitslagen 16e ronde Knollentuin/Raats Gebak 37.2857-Kwinkslag 8 37.4205

Daemen 35.5454-Ossekop 38.5548 Victoria 25.1881-Carambole 35.3846 KOT 29.6306-André Billet Slagerij 35.4827 Kwinkslag 34.4642-DEL 27.8570 Duvels 32.2136-Bakkerij Douenburg 38.3333 Klein Keuke 2-de Toekomst 22 januari Kortste partij: 17 brt. Martin Maurix Hoogste serie: 9 car. Vic Herreweghe; 7 car. John Vriends en Kees Jochems Hoogste alg.gem: 1.406 Vic Herreweghe; 1.000 Jan van Steen; 0.987 Hein Hanegraaf; 0.900 Leo Hoppenbrouwers Beste teamprestatie: 38.5548 pnt. Ossekop Tussenstand: 1. André Billet Slagerij 555.2181 pnt. uit 16; 2. Duvels 517.1268 pnt. uit 15; 3. Kwinkslag 8 511.9796 pnt. uit 15; 4. KOT 506.4826 pnt. uit 15; 5. Knollentuin/Raats Gebak 502.4371 pnt. uit 15; 6. de Toekomst 490.3239 pnt. uit 14; 7. Bakkerij Douenburg 486.4263 pnt. uit 14; 8. Victoria 482.1471 pnt. uit 14; 9. Daemen 479.3760 pnt. uit 15; 10. Carambole 467.4261 pnt. uit 14; 11. Kwinkslag 463.3742 pnt. uit 14; 12. Klein Keuke 1 461.5340 pnt. uit 14; 13. Ossekop 460.6777 pnt. uit 14; 14. DEL 454.0869 pnt. uit 15; 15. Klein Keuke 2 434.9386 pnt. uit 14 Opgave: Teams Driebanden Beker 2013 (inschrijven tot 1 februari). pAGINA 20

Wij feliciteren de meisjes E met hun kampioenschap in de najaarscompetitie.

Programma zaterdag 26 januari Achtmaal MA1-DSE MA1 aw.13.45u Achtmaal B1-Gesta B1 aw.13.30u Achtmaal C1-Sprundel C2 aw.12.15u Achtmaal D1-Schijf D2G aw.12.15u Achtmaal MD1-Waspik MD1 aw.9.45u Achtmaal E1-WDS’19 E2 aw.10.15u Achtmaal E2-Jeka E8 aw.10.15u Achtmaal F1-Madese Boys F4 aw.9.15u Achtmaal F2-Jeka F14 aw.9.15u Zondag 27 januari Gesta 1-Achtmaal 1 aw.12.30u

Ulicoten 1-Achtmaal 2 aw.11.30u Achtmaal 3-Papendrecht 3 aw.10.00u Zundert 5-Achtmaal 4 aw.10.00u Gesta VR1-Achtmaal VR1 aw.9.45u Jeugdteerfeest In december hebben de jongens en meisjes zich weer uit kunnen leven in de sporthal. Na het actieve gedeelde was er uiteraard nog de traditionele warme maaltijd. Dit in de vorm van frietjes en snacks eten in de kantine.

VVR zoekt een verzorger RIJSBERGEN - VVR (4e klasse C zondag) zoekt een verzorger/ster voor het seizoen 2013/2014.

Het takenpakket bestaat uit het verzorgen en medisch begeleiden van de selectie (VVR 1 en 2) op de dinsdag- en donderdagavonden. Daarnaast is de aanwezigheid op zondag tijdens de wedstrijden gewenst. Ook fysiotherapeuten in opleiding worden gevraagd te reageren. Het is zeker een uitdaging om binnen onze enthousiaste vereniging aan de slag te kunnen gaan, met alle daarbij behorende faciliteiten en mogelijkheden. Vragen en reacties? Lars Wouters, 0624967702 of via email: lwouters@mail.org Als de weersomstandigheden het toe laten zijn dit de wedstrijden voor het komende weekend. Programma senioren Zaterdag 26 januari VVR 2(z)-DVO’60 3 av.14.30 Zondag 27 januari VVR 1-SAB 1 av.14.30 VVR 2-RKsvRCD 2 av.12.00 Rimboe 2-VVR 3 vt.11.15

Ulicoten 2-VVR 5 vt.9.15 OVV’67 3-VVR 6 vt.11.15 Devo 3-VVR 7 vt.9.45 VVR vr1-Terheijden vr1 av.10.00 Programma jeugd Zaterdag 26 januari Virtus A1-VVR A1 vt.13.30 Internos MA1-VVR MA1 vt.11.45 VVR B1-Advendo B1 av.14.30 VVR B2-Smerdiek B1 av.14.30 Veerse Boys B2G-VVR B3 vt.11.30 VVR C2-Terheijden C2 av.12.30 Hoeven C3-VVR C3 vt.10.15 Jeka MC1-VVR MC1 vt.12.15 Moerse Boys D1-VVR D1 vt.10.30 VVR D2-Gloria UC D2 av.11.00 Olympia’60 D4-VVR D3 vt.9.30 VVR E1-Advendo E1 av.9.00 UVV’40 E2-VVR e2 vt.8.30 VVR E3-Gloria UC E3 av.9.00 Hoeven E4-VVR E4 vt.8.45 VVR E5-Jeka E15 av.9.00 VVR F1-Riel F1 av.10.15 VVR F2-Steenbergen F3 av.10.15 Unitas’30 F5-VVR F3 vt.7.30 WDS’19 F4-VVR F4 vt.8.00 VVR F5-Boeimeer F7 av.10.15 Gloria UC F5-VVR F6 vt.8.30

Zundertse Hockeyclub Uitslagen Zaterdag 19 januari Push MD6-ZHC MD1 2-2 Pelikaan MC4-ZHC MC1 3-3

ZHC D2-Push D6 0-2 Zondag 20 januari Teteringen MD4-ZHC MD1 4-2 Komend weekend geen wedstrijden.

WTC De Trappistentrappers ZUNDERT - Koning winter heeft op dit moment de volledige regie in handen. Overal worden er veldtoertochten afgelast vanwege de slechte omstandigheden. Van de wegploeg W.T.C. De Trappistentrappers is natuurlijk niets vernomen afgelopen weekeinde. De jeugd is ook binnen gebleven. Alleen om 8.30 uur zijn er 2 bikkels vanaf Stuivezand vertrokken om hun eigen veldtoertocht nog eens te rijden onder iets minder ideale omstandigheden dan een aantal maanden geleden. Een drie/vier andere leden hebben het crossparcours in De Krochten nog eens gereden, ditmaal zonder de snelheidsremmers en of ander hindernissen. De spinninglessen zijn wel druk bezocht door de leden, conditie moet immers top blijven. Ook zijn er wat schaatsers actief geweest.

Voor vrijdag 25 januari staat het jaarlijkse uitje van het bestuur en de commissieleden gepland in de thuisbasis. Ze hopen op een gezellige avond. Maandag 28 januari staat de jaarvergadering op de agenda. De jeugd wordt om 19.00 uur verwacht op Stuivezand, de senioren om 20.00 uur. De agenda is naar alle leden met een geldig emailadres gestuurd. Hij zal deze week ook op de website staan. W.T.C. De Trappentra[[ers hopen op een grote opkomst van de leden. Op deze avond worden ook de clubkampioenen bekend gemaakt. Voor komend weekeinde staan er veldtoertochten in o.a. Ulicoten en Hoogerheide op het programma. Om 08.30 uur vertrek naar één van deze twee. De jeugd moet de website in de gaten houden om te weten of het voor hun door gaat en of de wegploeg kan vertrekken is nog maar de vraag.


G OUD IS G €LD W W W. G O U D I S G E L D . N L

WIJ BETALEN NU MEER DAN € 41,PER GRAM FIJN GOUD*

Uw oude gouden sieraden zijn nog steeds geld waard Zelfs als deze beschadigd of kapot zijn. Wij taxeren en kopen alle soorten sieraden in. Goud en zilver maar ook diamanten, gouden tanden en munten. Bij ons kunt u terecht voor het analyseren, repareren of een geheel nieuw ontwerp van uw sieraden. Loopt u eens binnen, de koffie staat klaar voor eenieder die van onze diensten gebruik wilt maken!

Bent u ook aan de wintersport toe? Twijfel niet langer. Uw doosje met oude sieraden kan uw welverdiende vakantie zijn! Het kan zomaar in uw la liggen!

Wij betalen u direct contant de hoogst mogelijke dagprijs.

Bergen op Zoomse Goudbank

WOENSDAG OSSENDRECHT Hotel Dekkers Zuster M. Adolphinestraat 6 10.00 - 17.00 uur

Wassenaarstraat 44 4611 BW Bergen op Zoom Tel. (0164) 24 32 34 bergenopzoomsegoudbank@gmail.com

DONDERDAG FIJNAART Zalencentrum De Parel Prinses Margrietstr. 15 10.00 - 17.00 uur

Roosendaalse Goudbank

VRIJDAG EN ZATERDAG ZUNDERT Hotel de Roskam Molenstraat 1 10.00 - 17.00 uur

Molenstraat 9a 4701 JK Roosendaal Tel. (0165) 85 22 68

strooizout enmeer.nl

immer werken Ook voor het aanbrengen van inbraakwerend hang- en sluitwerk

Kijk op onze webshop

gebr. timmermans b.v. boekerman 4 (borchwerf 11) tegenover Saver milieustraat tegenover milieustraat 4751 Xk oudSaver gastel 47510165 Xk oud Tel.: - 31 gastel 77 46 tel.: 0165 - 31 77 46 info@krt.nl www.krt.nl of mobiel.krt.nl

Tevens af te halen tegen de laagste prijs bij:

van Loon Hoeven • Sprangweg 42 • 4741 RC Hoeven • 0165-502405

04

runderbiefstuk

99 1.

runderkogelbief

250gr 50 250gr 2.

haaskarbonade

500gr 25 500gr 2.

rundergehakt spareribs of kipfilet geblmanarink eerd

500gr 500gr

kg 4.75

Metaalprijzen geldig week 32 03 metaalprijzen

palingworst

1.

150gr 19 indische satesalade

1. 1liter 3.98

150gr 99 erwtensoep

buikspek lappen 50 500gr

1.

varkensfilet kg 4.75

ROOSENDAAL | VOLTASTRAAT 9 | KIJK OP MAROS.NL

Uw oUde kabel en metalen zijn geld waard! krt is al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in het verwerken van kabel en metalen. Houdt U er a.u.b. rekening mee dat het, m.i.v. 1 januari 2013, wettelijk wij zijn iSo 9001:2000 gecertificeerd en beschikken uiteraard over de vereiste verplicht is om u te legitimeren bij het inleveren van koper en koperkabel. (milieu)vergunningen. UU kunt tegen contante contantebetaling, betaling,aanleveren. aanleveren. kuntdagelijks dagelijkskabel kabel en en metalen, metalen, tegen ook kunnen containersop opuw uwlocatie locatie plaatsen. ook kunnenwij, wij,bij bijvoldoende voldoende volume, volume, containers plaatsen.

BESTEL VIA INTERNET MET MOGELIJKHEID TOT BEZORGING: MAROS.NL

ribkarbonade

roosendaalsegoudbank@gmail.com

* Prijs is afhankelijk van de dagkoers. * Legitimatie verplicht. * Min. leeftijd 18 jaar.

plastic koper kabel plastic aluminium kabel loodkabel koper grondkabel koper loodkabel aluminium grondkabel aluminium zuiver blank koper onzuiver koper gemengd rood geel koper aluminium roest vrij staal zuiver lood zink electro motoren ijzer accu’s wasmachines, drogers auto katalysator

vanaf € 1,65 € 1,90 € 0,85 € 0,95

€ 3,50 € 4,80

per kg per stuk

tot € 2,65 € 2.90 p/kg € 0,75 € 0,70 p/kg € 1,05 € 1,15 p/kg € 0,50 € 0,50 p/kg € 5,00 € 5,80 p/kg € 4,50 € 5.30 p/kg € 4,00 € 5,05 p/kg € 2,85 € 2,95 p/kg € 0,80 € 0,95 p/kg € 1,05 € 1,30 p/kg € 0,95 € 1,20 p/kg € 0,80 € 0,80 p/kg € 0,40 € 0,50 p/kg € 0,19 € 0,21 p/kg € 0,40 € 0,45 p/kg € 0,17 € 0,21 p/kg € 20,00 € 15,00

Prijzen onder voorbehoud van kwaliteit en marktontwikkelingen. openingstijden: ma t/m donderdag 07.30-17.45 uur • vrijdag 07.30-15.45 uur • zaterdag 07.30-12.15 uur openingstijden: ma t/m donderdag 07.30-18.00 uur • vrijdag 07.30-16.00 uur • zaterdag 07.30-12.30 uur


8x Mauwen in de gouwe stad

KORTE BERICHTEN

Basiscursus Vogels kijken: De West Brabantse Vogelwerkgroep houdt ook dit voorjaar, voor de tiende keer, de succesvolle Basiscursus Vogels kijken. Tijdens deze cursus, van vijf theorie avonden en vijf excursies in het veld, leert u de basisvaardigheden voor het herkennen van vogels. Zo wordt vogels kijken pas echt leuk! De cursus wordt in het vroege voorjaar gegeven: van eind februari tot medio april 2013. Heeft u interesse? Meer informatie: www.westbrabantsevwg.nl

ACHTMAAL - Op 1 en 2 februari is het weer zover. De inmiddels wel bekende mauwavonden in Achtmaal, met dit jaar maar liefst 8 mauwers om hun grappen en komische gebeurtenissen uit de Gouwe Stad aan u te komen vertellen.

ZUNDERT KVO: Op maandag 28 januari is onze jaarlijkse bingoavond. Deze avond begint om half acht, bij Het Wapen van Zundert in de Katerstraat. Iedereen is welkom, ook niet-leden.

De personen die in de ton verschijnen zijn dit jaar Frank Backx, Dirk Michielsen, Wesley van Elven, Roger Oostvogels, Reinout Boden, Stefan van Opstal, Angelique van Elven en de debutant voor dit jaar is Mike Elst. De locatie waar dit alles gaat gebeuren is de schuur van den Thuur, waar gezorgd is voor voldoende zitplaatsen. Omdat we dit

Achterbanvergadering NZ&W: Achterbandvergadering van NZ&W op dinsdag 29 januari om 20.30u in de Roskam te Zundert. Deze ter voorbereiding op de raadsvergadering op donderdag van volgende week. Mocht u eventueel belangrijke agendapunten/onderwerpen toegevoegd willen hebben aan de agenda dan vernemen we dit graag vooraf. ACHTMAAL Dansen: Vrijdag 25 januari dansavond voor singles, paren en koppels In zaal De Toekomst. Zaal open vanaf 19.30 uur, start 20.00 uur. Grote zaal met mooie dansbare muziek.

Dit jaar maar liefst 8 mauwers in de gouwe stad.

jaar met 8 mauwers zijn en we anders denken te laat aan de afronding kunnen beginnen starten wij dit jaar stipt om 20.00 uur. De deuren gaan open om 19.00 uur, dus zorg dat ge op tijd bent, de opbrengst van de entree komt net als voorgaande jaren

weer tegoeden aan het uitstapje voor de bejaarde en mindervalide welke 1 keer in de 2 jaar plaats vindt. Dit is weer voor dit jaar gepland, zorg da ge erbij bent want as miste veul.

WERNHOUT Winterstrandwandeling: Op zaterdag 26 januari gaat D’n Vrouwenbond Wernhout een strandwandeling maken. Dit in samenwerking met KVO Rijsbergen. Vertrek is om 9.15u op het Jurriënsplein. Voor we aan de wandeling gaan beginnen , gaan we nog ergens koffiedrinken met wat lekkers erbij. Voor de lunch moet zelf gezorgd worden! Na de strandwandeling hopen we om 17.30 terug in Wernhout te zijn. RIJSBERGEN Inlevering van bidprentjes etc.: De Stichting Heden en Verleden houdt op zaterdag 26 januari een inlevering van bidprentjes en overlijdenskaarten aan de Ettenseweg 75 (achterom) te Rijsbergen tussen 10.00 en 12.00 uur. Vergoeding bespreekbaar.

KERKELIJK NIEUWS PAROCHIE H. CORNELIUS ACHTMAAL Spreekuur dinsdag 9.30-10.30u. Contactnr. 076-5987010 b.g.g. 06-57598600 A. Koeken. Pastoor de Bont 0765985218 b.g.g. 06-13593082. www.parochie-achtmaal.nl Zaterdag 26 januari 11.00u Gez. H. Mis b.g.v. de jaarlijkse feestdag van de gilden: Komst des Vredes, Nooit Gedacht, en De Toekomst. 17.00u: gez. H. Mis, vooravond 3e zondag door het jaar. Verj. Adriaan Peeters; jgt. Jan Adriaensen; jgt. Anna Dictus-Vriends; verj. Catharina Domen-Siemons; Justina de Jong-v. Bedaf, n.m. de Bond v. Ouderen; jgt. Aloysius v. Hooijdonk; Co Adriaensen. Dinsdag 29 januari 9.00u: H. Mis. Kerk schoonmaken: Groep 4 maandag 28 januari. PAROCHIE H.WILLIBRORDUS KLEIN ZUNDERT Pastoor J. de Bont 06-13593082. Spreekuur woensdag 09.30-11.30u. De pastorie is enkel op woensdag tijdens het spreekuur te bereiken, t. 5972214. Tijdens het spreekuur kunt u terecht voor het maken van afspraken en het opgeven van misintenties. Misintenties kunnen ook in de brievenbus van het parochiecentrum, huisnummer 5, worden gedeponeerd. Graag in een gesloten enveloppe met duidelijke vermelding van de namen en naam en telefoonnummer van de contactpersoon. Intenties opgegeven voor woensdagmiddag worden de daaropvolgende week vermeld in de Zundertse Bode. www.parochie-klein-zundert.nl Zondag 27 januari 10.00u Eucharistieviering m.m.v. Vivace. Jgt. Ludovicus Verdaesdonck-v. Opstal; jgt. o.o. Jan en Riet v.d. Broek-Verdaesdonck; jgt. o.o. Franciscus en Maria Zagers-Sprenkels en hun zonen Kees en Jac; jgt. Cornelis Jacobs en Catharina Elst; jgt. o.o. Johannes Herijgers en Maria Brosens; jgt. Sjef Oostvogels e.v. Anna Elst; jgt. Cor v.d. Broek-Verdaesdonck; Wim Voeten e.v. Liza Embregts; Drik Kennis e.v. Cor Bastiaansen; Nelly Verheijen-Dekkers w.v. Rinus Verheijen; Dina Jacobs-v.d. Broek w.v. Cees Jacobs. Woensdag 30 januari 18.30u: Bidden van het rozenhoedje met aansluitend om 19.00u een Eucharistieviering. Overleden: Dinsdag 15 januari is overleden in de leeftijd van 83 jaar Dimphna Adriana v.d. Broek weduwe van Cornelis Petrus Jacobs. De Plechtige uitvaartdienst en begrafenis op ons parochie kerkhof heeft reeds plaats gevonden. Goede God laat Dina Jacobs-v.d. Broek wonen in Uw licht en wees een troost voor hen die achterblijven. PAROCHIE O.L.V VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND WERNHOUT Pastoor J. de Bont, 06-13593082; parochie.wernhout@ hotmail.com. Contactpersoon K. Roelands t. 5985979 www.parochie-wernhout.nl Spreekuur donderdag van 18.30-19.00u t. 5972294. Hier kunt u terecht voor het opgeven van intenties of het maken van afspraken. Misintenties kunnen ook in de brievenbus van de sacristie worden gedeponeerd, in een gesloten enveloppe met duidelijke vermelding van de namen, alsmede het adres of telefoonnummer van de contactpersoon. Intenties opgegeven tot donderdagavond worden de daaropvolgende week in de Zundertse Bode vermeld.

Zaterdag 26 januari 19.00u Vooravond, 3e zondag door het jaar. Eucharistieviering m.m.v. Sursum Corda. Intenties: Jeanne v.d. Berg e.v. Jan Mouws; verj. Sjef Breugelmans e.v. Wieske Breugelmans-Krijnen; jgt. Wies Davelaar-Willemsen w.v. Roelof Davelaar; verj. Cornelis Magielse e.v. Anna Nouws; verj. Johannes Oostvogels-Schellekens; jgt. Adrianus Nouws; jgt. Cor Jacobs-Kerstens; jgt. Charel v. Hasselt e.v. Hilda Vorselmans; Cor Bartels-Peeters namens KBO Wernhout. Donderdag 31 januari 9.00u: Eucharistieviering. Vrijdag 1 februari: 1e vrijdag van de maand de thuiscommunie wordt zaterdag 2 februari op de bekende adressen thuisgebracht. Overleden: Op 21 januari is overleden: Marie Vissers weduwe van Cornelis Baelemans. Zij bereikte de leeftijd van 85 jaar. Donderdag is om 19.00 uur de avondwake en vrijdag om 13.30 uur de plechtige uitvaart dienst, waarna zij wordt begraven op onze parochiebegraafplaats bij haar man. Moge Marie Vissers rusten in vrede, en sterkte voor hen die zij achterlaat. PAROCHIE ST. BAVO RIJSBERGEN Pastores: Pastoor Drs. F.M. Verheije, Molenstraat 9, 4881 CP Zundert, 076-5972292. Parochie St. Bavo, St. Bavostraat 7, 4891 CG Rijsbergen, 076-5961283 Spreekuur: Iedere woensdagochtend 9.30-10.30 uur en donderdagavond 18.30-19.00 uur. U kunt dan altijd terecht voor het opgeven van misintenties en het maken van afspraken. Misintenties kunnen ook in de brievenbus worden gedeponeerd in een gesloten envelop met duidelijke vermelding van de namen, alsmede een adres of telefoonnummer. Diensten Week van zaterdag 26 januari t/m vrijdag 1 februari. 3e zondag door het jaar. Zaterdag 26 januari 19.00u H. Eucharistieviering in de H.Trudokerk te Zundert. Celebrant: Pastoor Verheije. Zondag 27 januari 10.30u H. Eucharistieviering St.Bavokerk te Rijsbergen. Celebrant: Pastoor Verheije m.m.v. gemengd koor Voluntate. Misintenties: Antonetta Goos-Klep verj.; Catharina Boomaertsv. Hassel; Fam. Graumans-v.d. Beemd; Wim v. Hooijdonk verj.; o.o. Lochten-Roelands; Net Jacobs-Jochems; o.o. Peeters-Rens; Sofie Roks verj.; jgt. Christ Verdaasdonk; overleden leden KVO; Catharina de Meijer-Herijgers; To Braspenning-Tax; jgt. Kees en Riet Leijten-Bartels; o.o. Brait-Martens; Jan Dekkers; Annie Hoozemans-Nuijten; Jac Hendriks verj. Woensdag 30 januari: H.Mis in Kapel Margriet van de Laer Rijserf. Overleden: Catharina Tax weduwe van Petrus Braspenning in de leeftijd van 88 jaar. Op donderdag 17 januari was de plechtige uitvaartdienst in de St.Bavokerk te Rijsbergen waarna de crematie te Breda. To v.d. Broek weduwe van Toon Jochems in de leeftijd van 81 jaar. De plechtige uitvaartdienst was op zaterdag 19 januari in de St.Bavokerk te Rijsbergen waarna de begrafenis op de RK begraafplaats te Rijsbergen. Anna Maria HoosemansNuijten in de leeftijd van 85 jaar. Op vrijdag 18 januari was de plechtige uitvaartdienst in de St.Bavokerk te Rijsbergen waarna de crematie te Breda.

PAROCHIE H. TRUDO ZUNDERT Pastoor: drs. F.M. Verheije, Molenstraat 9, 4881 CP Zundert, 076-5972292; www.trudozundert.nl Open Pastorie: dinsdag en woensdag van 9.00-12.00u kunt u bij de pastorie langs komen. Ook is de pastorie dan het beste telefonisch te bereiken, via 5972292. U kunt misintenties opgeven en afspraken maken bijvoorbeeld rondom doopviering, huwelijksviering of jubileumviering. Als u een huisbezoek wenst voor een zieke of voor een pastoraal gesprek kan dit tijdens de spreekuren gemeld worden. Voor vragen met betrekking tot de begraafplaats kunt u het beste de woensdagmorgen contact opnemen. Bereikbaarheid: De melding van een overlijden kunt u doen via het telefoonnummer van de pastorie. Als uw telefoontje niet meteen persoonlijk beantwoord kan worden, is er gelegenheid om in te spreken en wordt, wanneer dit weer mogelijk is, contact met u opgenomen. Soms wordt verwezen naar een ander telefoonnummer of naar een telefonisch spreekuur voor spoedeisende aangelegenheden op een ander tijdstip. Zaterdag 26 januari 19.00u Eucharistieviering, liturgie van de derde zondag door het jaar, pastoor Verheije, gemengd koor. Uit dankbaarheid; Netje Nouws-Huijskens; Frans Cockx; An JochemsPinxteren; verj. Frans Balemans; o.o. v. Ham-Braspenning; Cornelius Havermans; jgt. Marie Bevers-Brosens; Wim en Jack Roelands; jgt. Fons Kennis; Jgt Hubertus v. Hasselt; jgt. Cees v. Hees; verj. Liza Schrauwen-Nouws. Zondag 27 januari 10.30u Eucharistieviering in de St. Bavokerk te Rijsbergen, pastoor Verheije. Donderdag 31 januari 14.00u: Eucharistieviering in de kapel van Margriet van de Laer in de Willaert, pastoor Verheije. Kerk schoonmaken: groep 8 en groep 2 op woensdagmorgen. Parochievergadering: Woensdag 30 januari om 19.30 uur. PROTESTANTSE GEMEENTE ZUNDERT VAN GOGHKERKJE Predikant: mw. ds. J.H. Veldhuizen, Jasmijnring 26, 4881 HN Zundert, 076-5797608. Eredienst: Zondag 27 januari is mevr. Ds. J.H. Veldhuizen uit Zundert is onze voorganger, in deze dienst vieren wij het Heilig Avondmaal, aanvang 10.00 uur. Dhr. Guis is de organist. Dhr. van Dam is tijdens deze dienst gastheer. Voor de kinderen is er kindernevendienst. De collecte is bestemd voor de Voedselbank. Agenda: De cantorij heeft op donderdag 24 januari koorrepetitie, aanvang 20.00 uur. Nieuwe leden zijn van harte welkom. www.pk-zundert.nl NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERK Zondag 27 januari wordt de dienst geleid door ds. Reinier Drop. Het thema is ‘Welkom bij God de Vader’. Deze kerkdienst wordt zoals altijd gehouden in Diakonia, Gommersstraat 87 te Rijsbergen. De aanvang is 10.00 uur. Er is kinderoppas en de kindernevendienst is geopend voor kinderen van de basisschoolleeftijd. Als u meer wilt weten over geloof of over activiteiten van onze gemeente, neem dan contact op met onze predikant, Reinier Drop (Rijsbergen), tel. 06-19021077.

AAnsprAkelijkheid Anne werd 14 en gaf haar feestje in de manege. Emma, één van de vriendinnetjes van Anne, had pech. Bij het opzadelen van het paard ging het al mis. Het paard gaf Emma een flinke kopstoot. Ze viel achterover met haar hoofd tegen Suzanne van Reedt de staldeur Dortland svrd@ak-advocaten.eu met als gevolg Sectie: een zware Letselschaderecht hersenschudding en een aantal hechtingen in haar hoofd. De manege is aansprakelijk. De manege is een professionele partij. Goede begeleiding en veiligheid staan natuurlijk voorop bij dit soort activiteiten. Het paard behoorde tot de stal van de manege. En daar gaat het om. Uitgangspunt is dat de bezitter van een paard aansprakelijk is voor alle door het dier aangerichte schade. Het gaat hierbij om een risico-aansprakelijkheid. Het risico voor het onberekenbare gedrag van een dier komt in beginsel voor rekening van de bezitter van het dier. Of voor rekening van de Manege. Het paard werd in dit geval gebruikt ter promotie van paardrijlessen. Als het paard niet door de bezitter, maar door iemand anders wordt gebruikt bij de uitoefening van een bedrijf, dan rust de aansprakelijkheid uitsluitend op de bedrijfsmatig gebruiker (in dit geval de manege). Overigens gebeuren er nogal wat ongelukken met paarden. Het zijn vaak onberekenbare dieren, die onverwachte bewegingen kunnen maken. Zie ook letselzaken.nl : Vermogende meisjesbillen

Tijd voor

Asselbergs & Klinkhamer Advocaten www.ak-advocaten.eu

076-502 20 80

PAGINA 22 Ondernemingsrecht • Letselschaderecht • Vastgoedrecht • Familierecht • Arbeidsrecht • Strafrecht Bredaseweg 161

4872 LA Etten-Leur

T. 076 502 20 80

info@ak-advocaten.eu

www.ak-advocaten.eu


THUIS IN DE REGIO

actie 20 sessies + 2 all-in nu € 299

NieUW in ZUNdert

(normaal 20 sessies € 360)

- gratis intakegesprek - individueel en doelgericht bewegen - verlichting van rug- en gewrichtsklachten - vermindering van cellulitis - persoonlijk voedingsadvies - 1500 kcal per sessie - 1 maat minder in 1 maand

Like ons en maak kans op 10 sessies All-in

Nails: nieuwe set € 44 (normaal € 54)

just just U U

anti-aging . beauty . slimming anti-aging . beauty . slimming

Molenstraat 17A, 4881 CP Zundert +31 76 8700 135 www.just-u.nl info@just-u.nl

openingsuren ma-di-do 09.00u tot 14.00u -17.00u tot 21.30u wo 09.00u tot 12.00u vr 09.00u tot 14.00u zat 08.00u tot 13.00u Het goedkoopst in container verhuur 6 m3 Container voor: - bouw en sloopafval € 220,- puin € 100,Prijzen zijn incl. BTW - A-B hout € 100,-

• Poorten (ook automatisch) • Industriële hekwerken • Gaashekwerken • Sierhekwerken • Balkonhekken

Struikhei 1 - 4714 VC Sprundel - Tel: 0165-387334

BREDASEWEG 26, 4881 DE ZUNDERT I TEL.: 076 599 8111 I WWW.INTERNETBODE.NL

Uitgeverij de Bode bv is de uitgeefster van de volgende weekbladen in West-Brabant en Zeeland: DE THOOLSE BODE DE BERGEN OP ZOOMSE BODE DE ROOSENDAALSE BODE DE MOERDIJKSE BODE DE BEVELANDSE BODE DE MIDDELBURGSE & VEERSE BODE DE VLISSINGSE BODE DE WOENSDRECHTSE BODE DE BREDASE BODE DE HALDERBERGSE BODE DE ETTEN-LEURSE BODE DE ZUNDERTSE BODE DE RUCPHENSE BODE DE STEENBERGSE BODE DE BERGEN OP ZOOMSE BODE (weekend) DE ROOSENDAALSE BODE (weekend) DE ETTEN-LEURSE BODE (weekend) DE BREDASE BODE (weekend)

Uitgeverij de Bode bv is een gerenommeerde onderneming met als hoofdactiviteit het uitgeven van huis-aan-huis bladen. Wekelijks verschijnen er een half miljoen huis-aan-huis bladen in geheel West-Brabant en een groot gedeelte van Zeeland onder de naam “De Bode”. Het hoofdkantoor bevindt zich in Zundert, daarnaast zijn er een tweetal bijkantoren in Bergen op Zoom en Middelburg. Voor de versterking van ons verkoopteam zijn wij op zoek naar een:

Account manager (m/v)

De functie Als accountmanager ben je verantwoordelijk voor de acquisitie van onze Bodes en speciale uitgaven. Je hebt een adviserende rol bij de invulling van advertenties en bouwt een langdurige relatie met de klant op. Profiel Je bent commercieel ingesteld en denkt in kansen en uitdagingen. Contacten leggen met klanten gaat je gemakkelijk af en je weet deze om te zetten in langdurige relaties. Je weet wat er speelt bij klanten en in de markt en speelt daar flexibel op in. Functie-eisen - Minimaal mavo/havo/MBO werk- en denkniveau - Goede beheersing van de Nederlandse taal - Gedreven, enthousiast en positief ingesteld Wij bieden - Een uitstekend maandsalaris - Goede secundaire arbeidsvoorwaarden - 8% vakantiegeld - 24 vakantiedagen - Bij gebleken geschiktheid een passende auto van de zaak - Een interessante functie met veel ruimte voor eigen initiatief Informatie Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kunt u contact opnemen met Luuk Roozeboom, tel. 076 - 599 8111 Reactie U kunt uw sollicitatie met CV richten aan: Uitgeverij de Bode bv

Rucphensebaan 58, 4714 RE Sprundel Tel. 0165 - 383817, Fax. 0165 - 388656 www.verstijlenhekwerken.nl

Tav Monique Elst, Postbus 22, 4880 AA Zundert Of mailen naar: m.elst@internetbode.nl

We rijden naar de

Huishoudbeurs Amsterdam op dinsdag 19 februari & zaterdag 23 februari

€30,- p.p. incl. entree Voor meer inlichtingen en reserveren

Tel. 0165.502446 Email info@tb-broeren.nl

Touringcarbedrijf Broeren

Hoveniersbedrijf zoekt vakbekwaam

hovenier Werkzaamheden voornamelijk particulier tuinonderhoud. Reacties Tel.: 06 41618737 Hoveniersbedrijf en Boomkwekerij

Presenteert

Zaterdag 26 januari

Firebird

Zaterdag 26 januari Birthdayzz Zondag 27 januari

Band zonder Banaan

Zaterdag 2 februari Smerig Lekker

Koop je Kaarten online via:

21.30 uur

www.stuivezand.nl

Nieuwe Etten-Leurse band.

Zondag 27 januari

B&W

Brosens Overasebaan 43, 4891 RG Rijsbergen vofbrosens@hotmail.com

16.30 uur

Bollebakker en Wijnen Spelen voornamelijk Blues - Rock ‘n Roll - Hard Rock.

Kunstgebitten tomson

Nummers van Santana - Deep Purple - Walter Trout - Jimi Hendrix en uit de jaren ‘60 - Chuck Berry

reparaties & nieuwe

Oude Bredaseweg 4, 4872 AE Etten-Leur www.cafedeklomp.nl

076-5976183

met garantie

afspraak 8-22 uur (ook za & zo)

Vagevuurstraat 5 Zundert

.

VERKOOP - VERHUUR

Financiële duizendpoot zoekt parttime uitdaging in gemeente Zundert!

Bel 076-5994373 of mail jessicavandenbroek@live.nl

* Hoogwerkers * Heftrucks div. modellen * Bouwdrogers * Heteluchtkachels

verkoop - verhuur

Bij ons kunt u ook terecht voor een heerlijke lunch! Woensdag t/m zondag geopend vanaf 11.30 uur.

Tel. 076 8899100 Lekker gezellig eten en drinken!

zaterdag 26 jan.

Jantjes birthday party

met spetterend optreden van...

Roger!!!

zat

2

feb.

17

jaar

gratis entree www.jollyjester.nl

www.debochtwernhout.nl

Jolly

nieuwe sokkenparty Belinda&Jose

www.jespersmachinehandel.nl • Hoogwerkers • Tuinfrezen • Stronkenfrezen • Houtversnipperaars

Nu: 2 halleN! ZoNdag 27 jaNuari

racketceNtrum Terheijdenseweg 500 4826 AB

BredA

Volg Breda-Noord/Terheijden

StukadoorSbedrijf Stuc-, tegelBaarleseweg 16 Ulicoten TE KOOP 013-5199501 TE HUUR:

vlooien markt

renovatieen Schilderwerken

Scherpe Prijzen!! Bel voor vrijblijvende offerte

06-13909620

Bij schaatsbaan Breda!! OpeN: 10.00 - 17.00 uur

Info: 0161-456291

www.jespersmachinehandel.nl 0(031)13-5199501 • Baarleseweg 16 • 5113 TA Ulicoten

Huishoudbeurs € 31,- p.p.

Inclusief vervoer en entreekaart. Nu te reserveren. Wij rijden dagelijks van 16 t/m 24 februari 2013 Bij ons gaat elke 4e persoon gratis mee met de bus! Voor meer informatie en boekingen kunt u contact met ons opnemen: Muys Reizen Rucphen tel:0165-342351 of e-mail: info@muysreizen.nl


MEDIA MARKT BETAALT VOOR U DE BTW!

TV • COMPUTER • HIFI BLU-RAY SPELERS • PORTABLE AUDIO WITGOED & HUISHOUDELIJK TELECOM & NAVIGATIE • FOTO & VIDEO PERSOONLIJKE VERZORGING KIJK VOOR DE ACTIEVOORWAARDEN OP MEDIAMARKT.NL

BREDA • Kruisvoort 14 Woonboulevard Breda • Tel. 076 - 5258100 • www.mediamarkt.nl

ediamarkt.nl w.m wwnne er u nu op de mediamail!

Abo

DZ_20130123