Page 1

THUIS IN DE REGIO

MIDWEEKEDITIE

Z U N D E R T S E

O P L AG E :

28 NOVEMBER 2012 WEEK 48

Uitgeverij

EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

9300

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

AA

Zundert

AUTO’S

I

Te l .

076

SPORT

8 111

KERKELIJK NIEUWS

Volg ons via twitter: @ZundertseBode

ONTWIKKELING WIELEWAAL DICHTERBIJ

599

I

480.000

www.internetbode.nl VACATURES

BEWONERS PATERSVEN MOETEN WEG

Samenwerking loket Elz voortgezet

June wint Red Bull Bedroom Jam 2012

ZUNDERT - Op het terrein van de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) werkt Zundert vanaf 2007 nauw samen met de gemeente Etten-Leur. Hiertoe is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten, die per 1 januari 2013 afloopt. Het Zundertse college van burgemeester en wethouders heeft besloten de samenwerking op de uitvoering van de Wmo (loket Elz) voor wat betreft het geven van advies en informatie en het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking e.d. met de gemeente EttenLeur te continueren. Deze overeenkomst is afgesloten voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van één jaar.

ZUNDERT - De Zundertse band June heeft tijdens de finale van Red Bull Bedroom Jam 2012 de meeste stemmen gekregen en daarmee de hoofdprijs binnengehaald: een EP opnemen met de Engelse producer John Mitchell én het volledige voorprogramma verzorgen tijdens een show van Go Back To The Zoo. De bands MacSwordfish en June rockten afgelopen week in de Red Bull Studio in Amsterdam om het publiek, dat de Final Live Show via een livestream kon volgen, voor zich te winnen. Met 57 procent van de stemmen mag June zich met vlag en wimpel de winnaar noemen. Surf voor meer informatie naar http://www.facebook.com/musicfromjune

W E E K B L A D

Tentoonstelling werk Mieke van Zundert

Werk Fien Peeters in Van GoghKamer

ZUNDERT - Mieke van Zundert houdt op diverse plaatsen in Zundert een presentatie van nieuwe werken van het afgelopen jaar. In de galerieruimte aan de Klein-Zundertseweg 58-bij toont ze schilderijen van Zundertse onderwerpen als het gemeentehuis, het van Van Goghkerkje corsolocaties. Op de zondagen 2 en 9 december en tweede kerstdag is haar expositieplek geopend van 12.00 tot 16.00 uur. Daarnaast is ze tot het eind van de decembermaand geopend op donderdag en vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur. Ze is ook aanwezig op de Kerstmarkt van Wernhout op 15 en 16 december en bij Winterwonderland op 23 december. Meer informatie: 06-55346616.

ZUNDERT - In de reeks ‘Kunstenaars uit Zundert’ presenteert het Vincent van GoghHuis tijdens het weekend van 1 en 2 december 2012 werk van Fien Peeters in de Van GoghKamer. Fien toont in deze expositie ‘koppen’ gemaakt van diverse materialen. Geïnspireerd door Giacometti en Rodin heeft zij de afgelopen tijd gewerkt met gekleurde giethars, papierklei en gips. De mens, in al zijn facetten, is voor Fien altijd een inspiratiebron geweest. Nu staat enkel het hoofd centraal. Haar expositie in de Van GoghKamer is op beide dagen gratis te bezoeken van 12.00 uur tot 17.00 uur. Surf voor meer informatie naar www. vangoghhuis.com

RIJSBERGEN - Zoals het corso niet zonder bloemen kan, zo kan de Boerendag niet zonder graan. Begin oktober werd op het aangrenzend perceel van het evenemententerrein, waarop de Boerendag elk jaar wordt gehouden, rogge gezaaid om dat in augustus volgend jaar te kunnen oogsten.vrijwilligers van de dorsploeg Boerendag die hier aan het schoffelen het opgeschoten onkruid. FOTO CHARLES LUIJTEN

M I D D E L B U R G S E

&

V E E R S E

Nieuw bestemmingsplan Buitengebied later in werking

Beslissing rechter afwachten

Brabantse Delta controleert sloten

ZUNDERT - De gemeente Zundert verwacht dat pas begin april 2013 het overgrote deel van het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied in werking zal treden. Dat is het gevolg van een ingediend verzoek om een voorlopige voorziening waarover eerst de voorzieningenrechter zich nog moet buigen.

Breda’s Mannenkoor zingt in Wernhout

ZUNDERT - Waterschap Brabantse Delta controleert of er onderhoud is uitgevoerd aan sloten en andere waterlopen in het werkgebied van het waterschap. Grondeigenaren, grondgebruikers en pachters in West-Brabant zijn verplicht jaarlijks onderhoud uit te voeren aan sloten die belangrijk zijn voor aan- en afvoer van water. De medewerkers van het waterschap controleren of de waterplanten en vuil op de bodem zijn weggehaald, de oevers zijn gemaaid en andere onderhouds- en herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd. Als blijkt dat de eigenaar/gebruiker zich niet houdt aan de verplichtingen, wordt er door het waterschap handhavend opgetreden.

DOOR ADDO SPRANGERS

WERNHOUT - Onder het motto ‘Koninklijk Breda’s Mannenkoor komt naar u toe’, zingt het Breda’s Mannenkoor op 9 december om 15.00 uur een aantal advents- en kerstliederen in de O.L.V. kerk in Wernhout. Het district Zundert is in het koor sterk vertegenwoordigd en om deze reden is besloten in de regio een benefietconcert te geven. De akoestiek in de OLV kerk in Wernhout leent zich uitstekend voor deze werken, waarmee de warme 4-stemmige klanken van het koor uitstekend tot hun recht kunnen komen. Op het programma staan o.a. Cantique de Noël, Ave Maria van Tosti, In natali domini en het Stille Nacht van Gruber.

Opgeven kandidaten Zundertse Cultuurprijs

Beroepstermijn Naar verwachting duurt het ongeveer drie maanden (na afloop beroepstermijn) voordat WdeEvoorzieningenrechter E K B L A een D uit-

spraak doet. De gemeente verwacht dan ook dat pas begin april 2013 het overgrote deel van het nieuwe bestemmingsplan in werking zal treden. Concreet houdt dit voor de gemeente Zundert in dat er nu niet ‘zomaar’ vergunningen kunnen en mogen worden verleend op basis van het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied. De gemeente Zundert adviseert inwoners die van plan zijn vóór april 2013 een omgevingsvergunning aan te vragen, eerst even contact op te nemen met de gemeente. AUTOCENTRUM van

.......VOOR t

h

u

i

s

i

n

d

e

r

e

ELSACKER

gMeirseweg i o 17 - Zundert

Tel. 076 - 5974227 www.autocentrumvanelsacker.nl

HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS........ KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL

geopend

AG BER ND M ZO ECE D 2

ZUNDERT - Op 13 april 2013 worden de Cultuurprijzen 2011 voor de gemeente Zundert uitgereikt. Daarom is de organisatie op zoek naar kandidaten in de categorieën Cultuurbeoefenaar (persoon die zich bezighoudt met één of meerdere culturele disciplines), Cultuurorganisator (organisatie die zich bezig houdt met één of meerdere culturele disciplines) en Culturele weldoener (weldoener die door financiële steun of substantiële steun in andere vorm, het verschil maakt tussen het wel of niet kunnen organiseren van culturele disciplines binnen de gemeente Zundert). Aanmelden vóór 8 januari 2013 via het aanmeldformulier op www.zundert.nl

Op 1 november 2012 heeft de gemeente Zundert het bericht van de Raad van State ontvangen dat er een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend naar aanleiding van het bestemmingsplan Buitengebied. Dit heeft consequenties voor de inwerkingtreding van het nieuwe bestemmingsplan, zo meldt de gemeente. Het nieuwe plan zou in werking treden op 6 december a.s. (na afloop van de be-

roepstermijn), maar door het ingediende verzoek treedt het nieuwe bestemmingsplan pas in werking (mogelijk met uitzondering van die delen van het nieuwe plan waartegen expliciet een verzoek om voorlopige voorziening is gevraagd) nadat de voorzieningenrechter over het verzoek heeft beslist.

KOOPZONDAG

www.winkelhartetten-leur.nl

Werkloosheid dreigt op te lopen ZUNDERT - De werkloosheid in West-Brabant lijkt verder op lopen in 2013. Dat blijkt uit de regionale enquête die de Kamer van Koophandel heeft gehouden. “Zorgwekkend zijn de verwachtingen ten aanzien van de vraag naar personeel. Vooral in de industrie en de bouw verwachten ondernemers een krimp van het personeelsbestand. Ook boven de sector vervoer pakken donkere wolken zich samen. Een verder oplopende werkloosheid lijkt volgend jaar onontkoombaar,” voorspelt de Kamer van Koophandel. Ongeveer 28 procent van de bedrijven in West-Brabant gaat uit van een daling van de personeelssterkte in 2013. 11 procent verwacht een uitbreiding.


Zaterdag 5 juni van 11:00van tot 15:00 Zaterdag 8 december 11:00uur tot 15:00 uur

ERA’S OPEN HUIZEN ROUTE ERA’S opEN huiZEN RoutE Neem een kijkje in onderstaande woningen zonder voorafgaande afspraak

Neem een kijkje in de woning zonder voorafgaande afspraak Zaterdag 5www.vanhasselmakelaars.nl juniuur van 11:00 tot 15:00 uur Zaterdag 5 informatie juni van tot op 15:00 Kijk voor meer over11:00 de woningen Kijk voor meer informatie over de woningen op www.vanhasselmakelaars.nl

Zaterdag 5 juni van 11:00 totOPEN 15:00 uur HUIZEN ROUTE ERA’S ERA’S OPEN HUIZEN ROUTE ERA’S OPEN HUIZEN ROUTE Zundert Zundert Zundert Neem een zonder kijkje in onderstaande woningen zonder voorafgaande afspraak Neem eenZundert kijkje in onderstaande woningen voorafgaande afspraak

Zundert

Achtmaal

Klein Zundert

Rijsbergen

Rijsbergen

Rijsbergen

Kijk voorop www.vanhasselmakelaars.nl Kijk voor www.vanhasselmakelaars.nl meer informatie overiNRuiL de woningen informatie over de woningen woningen www.vanhasselmakelaars.nl EiGEN WoNiNG op www.vanhasselmakelaars.nl Neem eenmeer kijkje in onderstaande zonder voorafgaande afspraak V.O.N. JUNI =

BESpREEKBAAR!

Kijk voor www.vanhasselmakelaars.nl meer informatie over de woningen op www.vanhasselmakelaars.nl Lijsterstraat 16 Markt 21-d Bredaseweg 21

Prinsenstraat 18

! MAANMDE R DEE

Zandakker 5

LNE

Vrijst. woning met tuinkamer, verzorgde Ruim 3-kamer appartement met eigen Vooroorlogse vrijst. woning op ruim In nieuwbouwplan De Schakel gelegen Zundert Zundert Zundert Zundert Zundert Zundert Zundert Zundert achtertuin en vrijst. garage met ruime parkeerplaats en berging in de parperceel. Gel. aan doorgaande weg buiten recent gebouwde vrijst. geschakelde won-

Karakteristieke geschakelde woning met Zundert berging, achtertuin en achterom. Gel. op loopafstand van winkels etc.

oprit gelegen in rustige straat

178350b m3 grondAchtmaalseweg opp: 203 m2 inhoud:

2 grond opp: 297 mpiet Zundert

Zundert Rustig gelegen leuk vrijst. huis met o.a. ` 260.000,k.k.en badk. royale Vraagprijs woonk., ruime leefkeuken op de beg. grond.

de bebouwde kom met vrij uitzicht.

Mertenshof inhoud: 414 m3 24 woonopp: 100 m2

Nassaustraat 24opp: 555 m2 grond inhoud: 300 Zundert m3

PrinsenstraatMarkt 18 21-d

Bredaseweg 21

Zundert

Zundert

ing met garage en leuke uitstraling

18 grond opp: 235 m2 inhoud: 580 m3 Kruispad NI Zundert JU

inhoud: 587 m3

paandijksestraat 6

JUNI

= Ruime 2-o-1-kapwoning met uitgebouwde Gunstig gelegen royale tussenwoning met In het buitengebied gelegen op ruim perHelft van een verbouwde voormalige O=.N. V. V.O.N. Vraagprijs 269.000,- garage k.k. met opritVraagprijs `doorzon 329.000,k.k. luxe half open Vraagprijs ! ! ` 394.000,- v.o.n. keuken,`bijkeuken, en woonk., keuken` 348.000,ceelk.k. karakteristiekeKoopsom langgevelboerderij boerderij, op een ruim perceel met dubMAAND MAAND tuin op het zuiden. en vrijst. berging. met Vlaamse schuur. bele garage en carport. JUNI Lijsterstraat 16 Markt 21-d Bredaseweg 21 Zandakker 5

Lijsterstraat 16

Prinsenstraat 18

keerkelder. Gelegen op de 3e verdieping.

Zandakker 5

DEE

LNE

ME

R

DEE

LNE

ME

R

=

N. V.O. Vrijst. woning met tuinkamer, verzorgde Ruim 3-kamerInappartement metDeeigen In nieuwbouwplan De Schakel gelegen Vrijst. woning met tuinkamer, verzorgde Ruim 3-kamer appartement Vooroorlogse vrijst. woning op ruim nieuwbouwplan Schakel gelegen Karakteristieke geschakelde woning met met eigen Karakteristieke geschakelde woning met ! Vooroorlogse vrijst.3woning op ruim 2 2 3 R inhoud: 1000 m grond opp: 386 m2 grond 277 m2 achtertuin grond opp: 158 grond opp:invrijst. 2000 m2MEAEAL NNE MDEperceel. grond opp: 1495 inhoud:achtertuin 535 m3 en vrijst. inhoud: 537 m3opin de parinhoud: m3 recent inhoud: 515 mwonachtertuin en vrijst.m garage ruime parkeerplaats engebouwde berging de parbuiten recentm gebouwde vrijst. geschakelde garageopp: met ruime parkeerplaats en berging perceel. Gel. aanmet doorgaande weg352 buiten geschakelde won- Gel. aan doorgaande weg berging, en achterom. Gel. berging, achtertuin en achterom. Gel. op D oprit gelegen in rustige straat keerkelder. Gelegen op de 3e verdieping. de bebouwde kom met vrij uitzicht. ing met garage en leuke uitstraling oprit gelegen in rustige straat keerkelder. Gelegen op de 3e verdieping. de bebouwde kom met vrij uitzicht. ing met garage en leuke uitstraling loopafstand van winkels etc. loopafstand van winkels etc. Lijsterstraat 16 Markt 21-d Bredaseweg 21 Zandakker 5 Prinsenstraat 18 3 2 2 Schakel 3 Vrijst. Ruim Vooroorlogse vrijst. Ingrond nieuwbouwplan grond m2 opp: 555inhoud: 100 m2 opp: 235inhoud: grond grond opp: 235 m2 414 inhoud: m3op ruimwoonopp: 300 inhoud: mgelegen inhoud: 580 m3 inhoud: 587 m3 grond opp:woning 297 m2met tuinkamer, woonopp: 100inhoud: mappartement grond m2 woning mDe inhoud:verzorgde 414 m3opp: 203 300 m3opp: 297 580 m3 587 m3opp: 555 m2 grond m2 3-kamer 350inhoud: m3met eigen grond Karakteristieke opp: 203 m2 geschakelde inhoud:woning 350 mmet achtertuin en vrijst. garage met ruime parkeerplaats en berging in de parperceel. Gel. aan doorgaande weg buiten recent gebouwde vrijst. geschakelde wonberging, achtertuin en achterom. Gel. op ` 269.000,k.k.vrij uitzicht. ` 329.000,k.k.uitstraling Koopsom ` 394.000,- v.o.n. Vraagprijs ` 269.000,k.k. Vraagprijs Vraagprijs ` 329.000,k.k. Vraagprijs ` met 348.000,k.k. Vraagprijs ` 394.000,v.o.n. Vraagprijs ` 348.000,- k.k. oprit gelegen in rustige straat keerkelder. Gelegen op de 3e verdieping. deVraagprijs bebouwde kom ing Koopsom met garage en leuke ` 260.000,k.k. Vraagprijs ` 260.000,k.k. loopafstand van winkels etc.

Zundert Vraagprijs € 235.000,- k.k.

grond opp: 203 m2

Zundert€ 292.000,- k.k. Vraagprijs

grond opp: 297 m2

inhoud: 350 m3

Rijsbergen

Vraagprijs ` 260.000,- k.k.

grond opp: 555 m2

inhoud: 300 m3

Schijf

grond opp: 235 m2

inhoud: 580 m3

Wernhout

Vraagprijs ` 329.000,- k.k.

inhoud: 587 m3

Rustig op loopafstand van centrum BESpREEKBAAR! gelegen vrijst. woning met gar., extra Zundert bergruimte en diepe tuin op zonzijde.

grond opp: 474 m2

inhoud: 485 m3

Vraagprijs ` 374.500,k.k. Stuivezandseweg 20

Zundert

Koopsom ` 394.000,- v.o.n.

iNRuiL EiGEN WoNiNG Karakteristieke vrijstaande woning met

Royale helft van 2-o-1-kap woning met garage, 2 opritten, houten tuinhuis en Zundert ruime tuin op het zuiden.

Vraagprijs € 399.000,- k.k.

Zundert

Vraagprijs ` 348.000,- k.k.

Zundert Zundert Zundert Zundert Zundert De Tuintjes 13 Zundert WernhoutsewegZundert 37 Pastoor van Vessemstraat 56

Zundert Stuivezandseweg 20

grond opp: 398 m2

woonopp: 100 m2

inhoud: 414 m3

Vraagprijs ` 269.000,- k.k.

Zundert Zundert Vraagprijs € 217.500,- k.k.Zundert Vraagprijs € 375.000,k.k.

Zundert Laarpark 52

Zundert

Vrijstaande woning met schuur/garage (8 Ruime vrijst. semi-bungalow met dubbele verrassende indeling en sfeervolle details. x 12 m). Gelegen in buitengebied op ruim inpandige garage en tuinkamer. Mooi Zundert Zundert Zundert Gelegen op ruim perceel. perceel kort bij de beb. kom. gelegen op ruim perceel. grond opp: 1023 m2

inhoud: 450 m3

inhoud: 480 m3

grond opp: 4645 m2

grond opp: 925 m2

inhoud: 359 m3

inhoud: 600 m3

Prijs k.k. van Vraagprijs k.k. ` van 499.000,k.k. 56 Stuivezandseweg 20Vraagprijs DePastoor Tuintjes 13 Vessemstraat Wernhoutseweg 37 52 Vraagprijs Pastoor Vessemstraat De Tuintjes 13op aanvraag Wernhoutseweg 37 ` 399.000,56 ` 429.000,Laarpark

Warande 27

hoekvensedreef 20

pastoor Bielarsstraat 23

Zwaluwenhof 8

Laarpark 52

Achtmaalseweg 64

van 2-o-1-kap woning met woning met Rustig op Vrijstaande loopafstandwoning van centrum Karakteristieke vrijstaande woning met met dubbele Vrijstaande woning met schuur/garage (8 Ruime vrijst. semi-bungalow met dubbele Royale helft van 2-o-1-kap woning met Rustig op loopafstand van centrumRoyale helftKarakteristieke vrijstaande met schuur/garage (8 Ruime vrijst. semi-bungalow garage, 2 opritten, houten tuinhuis en gelegen vrijst. met gar., extra indeling en sfeervolle x 12 m). Gelegen in buitengebied op ruim inpandige garage en tuinkamer. Mooi garage, 2 opritten, houten tuinhuis en gelegen vrijst. woning met gar., extra verrassende indeling en sfeervolle details. x 12 woning m). Gelegen in buitengebied opverrassende ruim inpandige garage endetails. tuinkamer. Mooi Stuivezandseweg 20 De Tuintjes 13 Wernhoutseweg 37 Pastoor van Vessemstraat 56 Laarpark 52 Vrijst. woning met 5 slaapk., 2 badk., Vrijst. woning gelegen op ruim perceel Helft van een twee-onder-één kapwoning Tussenwoning met 4 slaapk., recent Nette uitgebouwde helftopvan 2-o-1 het zuiden. tuinkort op zonzijde. Gelegen op ruim perceel. perceel kort bij de beb. kom. gelegen ruimeen perceel. ruime tuin op het zuiden. bergruimte en diepe tuin op zonzijde. ruime tuin opGelegen op ruim perceel. bergruimte en diepe perceel bij de beb. kom. gelegen op ruim perceel. Royale helft van 2-o-1-kap woning met Rustig op loopafstand van centrum Karakteristieke vrijstaande woning met Vrijstaande woning met schuur/garage (8 Ruime vrijst. semi-bungalow met dubbele dichte eetkeuken, garage en aangeb. tuin, &inhoud: met aangebouwde keuken, garage/bergvernieuwde engrond keuken, gelegen metopp: vrijstaande garage en600 m3 2 opp: 1023 2 opp: 2 garage 2 2 grond opp: 398 mpaardenstallen grond 474 grond mopp: m2 grond 925 m2 inhoud: m3 inhoud: 450 m3 op ruim 480 inhoud: m3 Mooi inhoud:kap 359 woning m3 inhoud: grond opp: 3982m grondgelegen opp: 474 m2 met grond m2 en485 4645 grond 925inhoud: men2 badkamer inhoud: 485 m3en inhoud: 450 m3weiden, 480 m3opp: inhoud: 359 m3opp: 1023 600 m3opp: 4645 garage, opritten, houten tuinhuis vrijst. woningfraaie met gar., extra verrassende indeling sfeervolle details. xgrond 12mm). Gelegen inmbuitengebied inpandige tuinkamer. verblijf-/praktijkruimte. loods met garage. ingperceel en royale eenperceel. rustige woonwijk. diepe achtertuin. ruime tuin op het zuiden. bergruimte en diepe tuin op zonzijde. Gelegen op ruim perceel. kort bij oprit. de beb. kom. gelegen opinruim

Zundert

Vraagprijs ` 374.500,k.k. 2 grond opp: 398 m

grond opp: 765 m2

Zundert

inhoud: 485 m3

Prijs op aanvraag 2

grond opp: 474 m

inhoud: 770 m3

Vraagprijs ` 374.500,- k.k.

Vraagprijs € 479.000,- k.k. Zundert Palmbosstraat 14 Zundert

Prijs op aanvraag

grond opp: 1023 m

inhoud: 480 m3

inhoud: 607 m3

Laarpark 9 Zundert

Zundert

inhoud: 375 m3

grond opp: 1166 m2

Laarpark 9

inhoud: 610 m3

Zundert

Zundert

Prijs op aanvraag ` 399.000,k.k. Vraagprijs ` 429.000,- k.k. 3VraagprijsVraagprijs ` 499.000,k.k.3 Vraagprijs ` 429.000,- k.k. 2 2 grond opp: 4645 m

grond opp: 288 m2

Vraagprijs ` 399.000,- k.k.

Op royaal perceel gel. vrijst. woning met uitstekende afwerking, dubbele garage, ruim oprit en prachtige tuin.

Zundert

Palmbosstraat 14

inhoud: 450 m

grond opp: 25855 m2

Vraagprijs € 849.000,- k.k. Zundert Zundert Zundert

Landelijk en rustig buiten de bebouwde kom op ruim perceel gelegen vrijstaand woonhuis met diverse bijgebouwen grond opp: 11470 m2

Zundert

Vraagprijs ` 374.500,k.k. Vraagprijs `2399.000,k.k. 3

inhoud: 359 m

inhoud: 332 m3

Vraagprijs ` 429.000,- k.k.

Vraagprijs € 230.000,- k.k. Zundert Zundert

Zundert Egelantier 14

Zundert

Sfeervol afgewerkte karakteristieke woning in boerderijstijl met ruime garage en mooie tuin met volop privacy.

grond opp: 925 m

inhoud: 600 m

grond opp: 138 m2

Vraagprijs ` 499.000,- k.k.

Oekelsebaan 27 Zundert

In fraaie landelijke omgeving gelegen zeer luxe semi-bungalow met oa. brede oprit grote garage en royale tuin.

Palmbosstraat 14 Egelantier 14

inhoud: 1250 m3

grond opp: 5000 m2

Laarpark 9 Oekelsebaan 27

Goorbaan 1c

Prachtige villa met schitterende tuin, lange oprijlaan en dubb. gar. Landelijk en centraal gel. Volop privacy.

grond opp: 5445 m2

Egelantier Goorbaan 14 1c

VraagprijsKapelakker ` 530.000,- k.k.34

Zundert

inhoud: 925 m3

Oekelsebaan 27

Landelijk enk.k. rustig buiten de bebouwde Landelijk en rustig buiten` de530.000,bebouwde k.k.Op royaal perceel Op royaal perceel gel. vrijst. woning met afgewerkte karakteristieke In fraaie omgeving gelegen gel. vrijst. woning met Sfeervol afgewerkte karakteristieke In fraaie landelijke omgeving gelegenSfeervol Prachtige villa met schitterende tuin, Vraagprijs Vraagprijs 675.000,Vraagprijs ` 679.000,k.k. Vraagprijs ` 795.000,k.k. Prijs oplandelijke aanvraag. Palmbosstraat 14 Laarpark 9 `garage, Egelantier 27 Goorbaan 1c kom op ruimwoning perceel vrijstaand kom op ruim perceel gelegen vrijstaand uitstekende afwerking, dubbele garage, woning in boerderijstijl met en ruime garage zeer uitstekende afwerking, dubbele in gelegen boerderijstijl met14 ruime garage zeer luxeOekelsebaan semi-bungalow met oa. brede lange oprijlaan dubb. gar. Landelijk enluxe semi-bungalow met oa. brede Landelijk en rustig buiten de bebouwde Op royaal perceel gel. vrijst. woning met Sfeervol afgewerkte karakteristieke In fraaie landelijke omgeving gelegen Prachtige villa met schitterende tuin, diverse woonhuis met diverse bijgebouwen ruim opritoprit en prachtige tuin. en royale tuin. en mooie tuin met volopgel. privacy. oprit grote garage en royale tuin. ruim oprit en prachtige tuin. woonhuis meten mooiebijgebouwen tuin met volop privacy. grote garage centraal Volop privacy. kom op ruim perceel gelegen vrijstaand uitstekende afwerking, dubbele garage, woning in boerderijstijl met ruime garage zeer luxe semi-bungalow met oa. brede lange oprijlaan en dubb. gar. Landelijk en 2 2 2 2 2 grond inhoud: m3 privacy. grond opp: 11470 m inhoud: 375 m3 grond mopp: grond mopp: grond inhoud: m3 tuin. inhoud: m3 inhoud: 1000 m3 grond opp:ruim 1166 m2 en prachtige grondm opp: 1030 m2met375 grond 5000 m2 en610 grond 5445 m inhoud: 610 m3opp: 11470 inhoud: 1250 m3opp: 1166 inhoud: 1000 m3opp: 1030 inhoud: 925 m3opp: 5000 m2 woonhuis met diverse bijgebouwen oprit tuin. en mooie tuin volop oprit grote garage royale centraal gel. Volop1250 privacy. grond opp: 11470 m2 inhoud: Vraagprijs ` 530.000,k.k. 375 m3

inhoud: 352 m3

Vraagprijs € 225.000,- k.k. Zundert

Zundert

inhoud: 1000 m3

Vraagprijs ` 499.000,- k.k.

grond opp: 283 m2

Vraagprijs € 189.000,- k.k. Zundert Zundert Zundert

Zundert

grond opp: 1030 m2

inhoud: 356 m3

Goorbaan 1c

Prachtige villa met schitterende tuin, lange oprijlaan en dubb. gar. Landelijk en centraal gel. Volop privacy. grond opp: 5445 m2

inhoud: 925 m3

Vraagprijs ` 795.000,- k.k. Prijs op aanvraag. Molenstraat 50, Zundert Tel. 076 597 59 00Prijs op aanvraag. Eikenlaan 34 k.k. prinsenstraat 9 Veilingstraat 18 Vraagprijs ` 795.000,Geschakelde patiowoning in de Schakel Gunstig gelegen vrijst. woning met vrijst. geschakelde wonNetjes afgewerkte helft van een 2-oRaadhuisplein 4, Rucphen Tel. 0165 34 85 ingUitst. 45metgelegen met slpk. en badk. op beg. grond, ruime woonkamer, eetkeuken, 3 slp., berging, luxe afwerking, garage, tuin en 1-kapwoning met garage, bijkeuken en

2 3 2 grond opp: 1166 grond 1030 ` m2679.000,grondVraagprijs 5000 m` grond opp: 5445 inhoud: m3 1250 m inhoud: 925 m3 ` opp: 530.000,k.k. inhoud:k.k. Vraagprijs `opp: 675.000,k.k.inhoud: 1000 ` 679.000,k.k. Vraagprijs ` m675.000,k.k.610Vraagprijs Vraagprijs 795.000,k.k.m3Vraagprijs Prijsm2op aanvraag.

ZandakkerVraagprijs 12 ` 679.000,- k.k. Vraagprijs ` 675.000,- k.k.

Ruim hoekhuis met 4 slaapk., leuke tuin en eigen oprit, gelegen in de jonge woonwijk “De Schakel”.

50, Zundert Tel. 597 59 00 Molenstraat 50,en garage. Zundert Tel. Molenstraat 076 00 verdieping brede 597 achterom59 tuin. prachtig076 dakterras. ruime zolderkamer. Molenstraat 50, Zundert Tel. 076 597 59naar00 www.vanhasselmakelaars.nl 4,mRucphen Tel. 0165 Tel. 0165 45460 grond opp: 181 m grond opp: 175 m 4, Rucphen grondRaadhuisplein opp: 355 m 34 85 grond opp: 153 m grond opp: 270 m inhoud: 430Raadhuisplein m inhoud: 458 m inhoud: inhoud:34 380 m85 45 inhoud: 529 m Raadhuisplein 4, Rucphen Tel. 0165 34 85 45 Vraagprijs € 289.000,- k.k. Koopsom € 298.000,- v.o.n. Vraagprijs € 312.000,- k.k. Vraagprijs € 324.000,- k.k. Vraagprijs € 324.000,- k.k. 2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

www.vanhasselmakelaars.nl www.vanhasselmakelaars.nl www.vanhasselmakelaars.nl

 

 

Zundert  De Schakel fase 2   Zundert Zundert    Zundert Zundert Zundert Zundert Zundert Zundert  De Schakel fase 2 De Schakel fase 2      perc.opp.:  De Schakel fase 2   DiRECt BESChiKBAAR VERKoop GEStARt           2   

  perc.opp.:   perc.opp.:                 ca. 153 m     

          Zandakker       19

  huis     Sfeervol slaapkamer en met  vrijst. beg. grond, badkamer op  oprit en mo-

ca. 153 m inhoud:

perc.opp.:

 2 ca. 153 m2         ca. 467 m³ ca. 153 m2     inhoud: inhoud:  inhoud: incl. garage    ca. 467 m³           ca. ca. 467467 m³ m³   incl. garage incl. garage    incl. garage  Geschak. patiobungalow royale woning met 5 slaapgoed onderhouden 3-kamerapp.      Mooi,     Nog 1 halfvrijstaande woning beschikbaar! 46 Parkappartementen:       met    Royale vrijstaande     - 15 appartementen met ‘Slimmer Kopen’  woonkamer, 2 slaapk., inp. garage, kamers, vernieuwde badkamer, ruime met lift, trapopgang, parkeerkelder met

       Den hof 18    



Berkenring 111

Beukenlaan 22

Kloosterhof

Deze hoekwoning met garage bestaat uit een woonlaag met hal, woon  Nog 1 halfvrijstaande beschikbaar! 1 halfvrijstaande woning beschikbaar!   NogNog 1 halfvrijstaande woning beschikbaar! appartementen in de vrijewoning sector    carport kamer achterom en tuin met privacy.    garage, en oprit. garagebox. en keuken (naar keuze) aan de voor-een of achterzijde en drie royale slaapkamers -en21 een      Deze hoekwoning met- garage bestaat uit een woonlaag met hal, woonDezehoekwoning hoekwoning met garage bestaat woonlaag woon Deze met garage bestaat uit uit eeneen woonlaag met met hal, hal, woon 10 huurappartementen badkamer op de 1e verdieping. De vrij indeelbare zolder biedt mogelijkheden om de woning                3 kamer keuken (naar voorof achterzijde beschikt en drie royale slaapkamers en een kamer en keuken (naarkeuze) keuze) aan de voorachterzijde en  drie royale eneneen kamer en keuken (naar aan de438 voorachterzijde en drie royale slaapkamers en een 2 2 3keuze) aan de    Elk appartement over een grond opp: 510 m2 grond opp: 435 m 424 m woonopp: 105 m2slaapkamers inhoud: 375 m3 inhoud: 420 m  grond opp: inhoud: mof3teof inhoud: 350 m    eigen De inzicht uit breiden. Een uitbouwoptie overomde breedte van de achtergevel  badkamer de 1e verdieping. De eigen vrij indeelbare zolder biedt mogelijkheden om de woning badkameropopdede1e1enaar verdieping. De indeelbare zolder biedt mogelijkheden degehele woningop badkamer verdieping. vrijvrij indeelbare zolder biedt mogelijkheden om de woning  berging en parkeerplaats in de        totEen de mogelijkheden. Het bijzondere aan deze woningen is k.k. de beukmaat van Een 6 meter! Vraagprijs € 335.000,- k.k. Vraagprijs € 349.000,- k.k. Vraagprijs € 350.000,k.k. Vraagprijs 389.000,naar eigen inzicht uit te breiden. uitbouwoptie over de gehele breedte van de achtergevel naareigen eigeninzicht uitbehoort breiden. Een uitbouwoptie over de gehele breedte van de achtergevel naar tetebreiden. uitbouwoptie over de gehele breedte van€ de achtergevel  inzichtuit   parkeerkelder.       Deze extra breedte maakt dedeze woningen beter Demogelijkheden. mogelijkheid bestaat ook aan deze woningen is de beukmaat van 6 meter! behoort tot Het bijzondere aanaan deze woningen isduidelijk deis beukmaat vanindeelbaar. 6van meter! behoort tot de Het bijzondere behoort totde demogelijkheden. mogelijkheden. Het bijzondere woningen de beukmaat 6 meter!        

gelijk een garage/carport 







Deze maakt duidelijk beter indeelbaar. De mogelijkheid bestaat ookwoning  Dezebestaat extra breedte maakt garage de woningen duidelijk beter indeelbaar. De mogelijkheid bestaat ook Dezeextra extra breedte maaktdedewoningen woningen duidelijk beter indeelbaar. De mogelijkheid ook zonder om deze te kopen.                  breedte

Koopsom: € 265.000,00 v.o.n. incl. garage. Molenstraat 50, Zundert Tel. 076 597 59v.o.n. 00    Koopsom: €00 incl. garage. Molenstraat 50, Zundert Zundert Tel. 076 597 59 00 Koopsom: € 265.000,00 v.o.n. incl. garage. Koopsom: €265.000,00 265.000,00 v.o.n. incl. garage. 076 597 Molenstraat 50, Zundert Tel. 59 00 Molenstraat 50, 076 597 59  Woonwinkel Rucphen Woonwinkel Rucphen    Molenstraat 50,Zundert Woonwinkel Rucphen Tel. 076-5975900 Woonwinkel Rucphen Molenstraat 50,Zundert Tel. 076-5975900   Raadhuisplein 4, Rucphen Tel. 0165 34 85 45 Molenstraat Molenstraat Tel. 076-5975900   Raadhuisplein 4, Rucphen Rucphen Tel. 0165 45   Raadhuisplein Rucphen Tel. 0165 34 85 45 50,Zundert Tel. 076-5975900   Raadhuisplein 4, 0165 34 34 85 85 454,50,Zundert zakenvriend

 

   

omom deze woning zonder garage te kopen.  deze woning zonder garage te kopen.

om deze woning zonder garage te kopen.

 

                                                              

         

www.vanhasselmakelaars.nl www.vanhasselmakelaars.nl KWF www.vanhasselmakelaars.nl www.vanhasselmakelaars.nl www.vanhasselmakelaars.nl www.vanhasselmakelaars.nl www.vanhasselmakelaars.nl www.vanhasselmakelaars.nl nvriend 

    Raadhuisplein 4, Rucphen Tel. 0165-348545 Raadhuisplein 4,4, Rucphen Tel.Tel. 0165-348545     Raadhuisplein 4, Rucphen Tel. 0165-348545 Raadhuisplein Rucphen 0165-348545    

   

Zake

Wij steunen een

voor al uw: - automaterialen - reparaties - onderhoud - schades - A.P.K. Achtmaalseweg 23 Zundert Tel. garage: 076-5973209 of 076-5971614 Tel. automaterialen: 076-5975577

• U kunt terecht voor het lenen, huren of aankopen van zorghulpmiddelen voor alle fasen van het leven • Maar Vitaal doet meer!

Uw thuiszorgwinkel voor Breda en omstreken • Vitaal levert ook hulpmiddelen om gezond en

Daylight Power Slingerweg 87 4814 AZ Breda 088 - 0300500

169.95 NU

149.95

actief te blijven

• Kom kijken en verbaas u over ons assortiment aan hulpmiddelen van bestek tot rollator, van sta-op fauteuils tot scootmobielen. We beschikken over een ruim assortiment aan braces en bandages en artikelen voor de professionele gebruiker • U kunt direct naast de ingang Gratis parkeren!


Zaterdag 5 juni van 11:00van tot 15:00 Zaterdag 8 december 11:00uur tot 15:00 uur

ERA’S OPEN HUIZEN ROUTE ERA’S opEN huiZEN RoutE Neem een kijkje in onderstaande woningen zonder voorafgaande afspraak

Neem een kijkje in de woning zonder voorafgaande afspraak Zaterdag 5www.vanhasselmakelaars.nl juniuur van 11:00 tot 15:00 uur Zaterdag 5 informatie juni van tot op 15:00 Kijk voor meer over11:00 de woningen Kijk voor meer informatie over de woningen op www.vanhasselmakelaars.nl

Zaterdag 5 juni van 11:00 totOPEN 15:00 uur HUIZEN ROUTE ERA’S ERA’S OPEN HUIZEN ROUTE ERA’S OPEN HUIZEN ROUTE Zundert Zundert Zundert Neem een zonder kijkje in onderstaande woningen zonder voorafgaande afspraak Neem eenZundert kijkje in onderstaande woningen voorafgaande afspraak

Zundert

Achtmaal

Klein Zundert

Rijsbergen

Rijsbergen

Rijsbergen

Kijk voorop www.vanhasselmakelaars.nl Kijk voor www.vanhasselmakelaars.nl meer informatie overiNRuiL de woningen informatie over de woningen woningen www.vanhasselmakelaars.nl EiGEN WoNiNG op www.vanhasselmakelaars.nl Neem eenmeer kijkje in onderstaande zonder voorafgaande afspraak V.O.N. JUNI =

BESpREEKBAAR!

Kijk voor www.vanhasselmakelaars.nl meer informatie over de woningen op www.vanhasselmakelaars.nl Lijsterstraat 16 Markt 21-d Bredaseweg 21

Prinsenstraat 18

! MAANMDE R DEE

Zandakker 5

LNE

Vrijst. woning met tuinkamer, verzorgde Ruim 3-kamer appartement met eigen Vooroorlogse vrijst. woning op ruim In nieuwbouwplan De Schakel gelegen Zundert Zundert Zundert Zundert Zundert Zundert Zundert Zundert achtertuin en vrijst. garage met ruime parkeerplaats en berging in de parperceel. Gel. aan doorgaande weg buiten recent gebouwde vrijst. geschakelde won-

Karakteristieke geschakelde woning met Zundert berging, achtertuin en achterom. Gel. op loopafstand van winkels etc.

oprit gelegen in rustige straat

178350b m3 grondAchtmaalseweg opp: 203 m2 inhoud:

2 grond opp: 297 mpiet Zundert

Zundert Rustig gelegen leuk vrijst. huis met o.a. ` 260.000,k.k.en badk. royale Vraagprijs woonk., ruime leefkeuken op de beg. grond.

de bebouwde kom met vrij uitzicht.

Mertenshof inhoud: 414 m3 24 woonopp: 100 m2

Nassaustraat 24opp: 555 m2 grond inhoud: 300 Zundert m3

PrinsenstraatMarkt 18 21-d

Bredaseweg 21

Zundert

Zundert

ing met garage en leuke uitstraling

18 grond opp: 235 m2 inhoud: 580 m3 Kruispad NI Zundert JU

inhoud: 587 m3

paandijksestraat 6

JUNI

= Ruime 2-o-1-kapwoning met uitgebouwde Gunstig gelegen royale tussenwoning met In het buitengebied gelegen op ruim perHelft van een verbouwde voormalige O=.N. V. V.O.N. Vraagprijs 269.000,- garage k.k. met opritVraagprijs `doorzon 329.000,k.k. luxe half open Vraagprijs ! ! ` 394.000,- v.o.n. keuken,`bijkeuken, en woonk., keuken` 348.000,ceelk.k. karakteristiekeKoopsom langgevelboerderij boerderij, op een ruim perceel met dubMAAND MAAND tuin op het zuiden. en vrijst. berging. met Vlaamse schuur. bele garage en carport. JUNI Lijsterstraat 16 Markt 21-d Bredaseweg 21 Zandakker 5

Lijsterstraat 16

Prinsenstraat 18

keerkelder. Gelegen op de 3e verdieping.

Zandakker 5

DEE

LNE

ME

R

DEE

LNE

ME

R

=

N. V.O. Vrijst. woning met tuinkamer, verzorgde Ruim 3-kamerInappartement metDeeigen In nieuwbouwplan De Schakel gelegen Vrijst. woning met tuinkamer, verzorgde Ruim 3-kamer appartement Vooroorlogse vrijst. woning op ruim nieuwbouwplan Schakel gelegen Karakteristieke geschakelde woning met met eigen Karakteristieke geschakelde woning met ! Vooroorlogse vrijst.3woning op ruim 2 2 3 R inhoud: 1000 m grond opp: 386 m2 grond 277 m2 achtertuin grond opp: 158 grond opp:invrijst. 2000 m2MEAEAL NNE MDEperceel. grond opp: 1495 inhoud:achtertuin 535 m3 en vrijst. inhoud: 537 m3opin de parinhoud: m3 recent inhoud: 515 mwonachtertuin en vrijst.m garage ruime parkeerplaats engebouwde berging de parbuiten recentm gebouwde vrijst. geschakelde garageopp: met ruime parkeerplaats en berging perceel. Gel. aanmet doorgaande weg352 buiten geschakelde won- Gel. aan doorgaande weg berging, en achterom. Gel. berging, achtertuin en achterom. Gel. op D oprit gelegen in rustige straat keerkelder. Gelegen op de 3e verdieping. de bebouwde kom met vrij uitzicht. ing met garage en leuke uitstraling oprit gelegen in rustige straat keerkelder. Gelegen op de 3e verdieping. de bebouwde kom met vrij uitzicht. ing met garage en leuke uitstraling loopafstand van winkels etc. loopafstand van winkels etc. Lijsterstraat 16 Markt 21-d Bredaseweg 21 Zandakker 5 Prinsenstraat 18 3 2 2 Schakel 3 Vrijst. Ruim Vooroorlogse vrijst. Ingrond nieuwbouwplan grond m2 opp: 555inhoud: 100 m2 opp: 235inhoud: grond grond opp: 235 m2 414 inhoud: m3op ruimwoonopp: 300 inhoud: mgelegen inhoud: 580 m3 inhoud: 587 m3 grond opp:woning 297 m2met tuinkamer, woonopp: 100inhoud: mappartement grond m2 woning mDe inhoud:verzorgde 414 m3opp: 203 300 m3opp: 297 580 m3 587 m3opp: 555 m2 grond m2 3-kamer 350inhoud: m3met eigen grond Karakteristieke opp: 203 m2 geschakelde inhoud:woning 350 mmet achtertuin en vrijst. garage met ruime parkeerplaats en berging in de parperceel. Gel. aan doorgaande weg buiten recent gebouwde vrijst. geschakelde wonberging, achtertuin en achterom. Gel. op ` 269.000,k.k.vrij uitzicht. ` 329.000,k.k.uitstraling Koopsom ` 394.000,- v.o.n. Vraagprijs ` 269.000,k.k. Vraagprijs Vraagprijs ` 329.000,k.k. Vraagprijs ` met 348.000,k.k. Vraagprijs ` 394.000,v.o.n. Vraagprijs ` 348.000,- k.k. oprit gelegen in rustige straat keerkelder. Gelegen op de 3e verdieping. deVraagprijs bebouwde kom ing Koopsom met garage en leuke ` 260.000,k.k. Vraagprijs ` 260.000,k.k. loopafstand van winkels etc.

Zundert Vraagprijs € 235.000,- k.k.

grond opp: 203 m2

Zundert€ 292.000,- k.k. Vraagprijs

grond opp: 297 m2

inhoud: 350 m3

Rijsbergen

Vraagprijs ` 260.000,- k.k.

grond opp: 555 m2

inhoud: 300 m3

Schijf

grond opp: 235 m2

inhoud: 580 m3

Wernhout

Vraagprijs ` 329.000,- k.k.

inhoud: 587 m3

Rustig op loopafstand van centrum BESpREEKBAAR! gelegen vrijst. woning met gar., extra Zundert bergruimte en diepe tuin op zonzijde.

grond opp: 474 m2

inhoud: 485 m3

Vraagprijs ` 374.500,k.k. Stuivezandseweg 20

Zundert

Koopsom ` 394.000,- v.o.n.

iNRuiL EiGEN WoNiNG Karakteristieke vrijstaande woning met

Royale helft van 2-o-1-kap woning met garage, 2 opritten, houten tuinhuis en Zundert ruime tuin op het zuiden.

Vraagprijs € 399.000,- k.k.

Zundert

Vraagprijs ` 348.000,- k.k.

Zundert Zundert Zundert Zundert Zundert De Tuintjes 13 Zundert WernhoutsewegZundert 37 Pastoor van Vessemstraat 56

Zundert Stuivezandseweg 20

grond opp: 398 m2

woonopp: 100 m2

inhoud: 414 m3

Vraagprijs ` 269.000,- k.k.

Zundert Zundert Vraagprijs € 217.500,- k.k.Zundert Vraagprijs € 375.000,k.k.

Zundert Laarpark 52

Zundert

Vrijstaande woning met schuur/garage (8 Ruime vrijst. semi-bungalow met dubbele verrassende indeling en sfeervolle details. x 12 m). Gelegen in buitengebied op ruim inpandige garage en tuinkamer. Mooi Zundert Zundert Zundert Gelegen op ruim perceel. perceel kort bij de beb. kom. gelegen op ruim perceel. grond opp: 1023 m2

inhoud: 450 m3

inhoud: 480 m3

grond opp: 4645 m2

grond opp: 925 m2

inhoud: 359 m3

inhoud: 600 m3

Prijs k.k. van Vraagprijs k.k. ` van 499.000,k.k. 56 Stuivezandseweg 20Vraagprijs DePastoor Tuintjes 13 Vessemstraat Wernhoutseweg 37 52 Vraagprijs Pastoor Vessemstraat De Tuintjes 13op aanvraag Wernhoutseweg 37 ` 399.000,56 ` 429.000,Laarpark

Warande 27

hoekvensedreef 20

pastoor Bielarsstraat 23

Zwaluwenhof 8

Laarpark 52

Achtmaalseweg 64

van 2-o-1-kap woning met woning met Rustig op Vrijstaande loopafstandwoning van centrum Karakteristieke vrijstaande woning met met dubbele Vrijstaande woning met schuur/garage (8 Ruime vrijst. semi-bungalow met dubbele Royale helft van 2-o-1-kap woning met Rustig op loopafstand van centrumRoyale helftKarakteristieke vrijstaande met schuur/garage (8 Ruime vrijst. semi-bungalow garage, 2 opritten, houten tuinhuis en gelegen vrijst. met gar., extra indeling en sfeervolle x 12 m). Gelegen in buitengebied op ruim inpandige garage en tuinkamer. Mooi garage, 2 opritten, houten tuinhuis en gelegen vrijst. woning met gar., extra verrassende indeling en sfeervolle details. x 12 woning m). Gelegen in buitengebied opverrassende ruim inpandige garage endetails. tuinkamer. Mooi Stuivezandseweg 20 De Tuintjes 13 Wernhoutseweg 37 Pastoor van Vessemstraat 56 Laarpark 52 Vrijst. woning met 5 slaapk., 2 badk., Vrijst. woning gelegen op ruim perceel Helft van een twee-onder-één kapwoning Tussenwoning met 4 slaapk., recent Nette uitgebouwde helftopvan 2-o-1 het zuiden. tuinkort op zonzijde. Gelegen op ruim perceel. perceel kort bij de beb. kom. gelegen ruimeen perceel. ruime tuin op het zuiden. bergruimte en diepe tuin op zonzijde. ruime tuin opGelegen op ruim perceel. bergruimte en diepe perceel bij de beb. kom. gelegen op ruim perceel. Royale helft van 2-o-1-kap woning met Rustig op loopafstand van centrum Karakteristieke vrijstaande woning met Vrijstaande woning met schuur/garage (8 Ruime vrijst. semi-bungalow met dubbele dichte eetkeuken, garage en aangeb. tuin, &inhoud: met aangebouwde keuken, garage/bergvernieuwde engrond keuken, gelegen metopp: vrijstaande garage en600 m3 2 opp: 1023 2 opp: 2 garage 2 2 grond opp: 398 mpaardenstallen grond 474 grond mopp: m2 grond 925 m2 inhoud: m3 inhoud: 450 m3 op ruim 480 inhoud: m3 Mooi inhoud:kap 359 woning m3 inhoud: grond opp: 3982m grondgelegen opp: 474 m2 met grond m2 en485 4645 grond 925inhoud: men2 badkamer inhoud: 485 m3en inhoud: 450 m3weiden, 480 m3opp: inhoud: 359 m3opp: 1023 600 m3opp: 4645 garage, opritten, houten tuinhuis vrijst. woningfraaie met gar., extra verrassende indeling sfeervolle details. xgrond 12mm). Gelegen inmbuitengebied inpandige tuinkamer. verblijf-/praktijkruimte. loods met garage. ingperceel en royale eenperceel. rustige woonwijk. diepe achtertuin. ruime tuin op het zuiden. bergruimte en diepe tuin op zonzijde. Gelegen op ruim perceel. kort bij oprit. de beb. kom. gelegen opinruim

Zundert

Vraagprijs ` 374.500,k.k. 2 grond opp: 398 m

grond opp: 765 m2

Zundert

inhoud: 485 m3

Prijs op aanvraag 2

grond opp: 474 m

inhoud: 770 m3

Vraagprijs ` 374.500,- k.k.

Vraagprijs € 479.000,- k.k. Zundert Palmbosstraat 14 Zundert

Prijs op aanvraag

grond opp: 1023 m

inhoud: 480 m3

inhoud: 607 m3

Laarpark 9 Zundert

Zundert

inhoud: 375 m3

grond opp: 1166 m2

Laarpark 9

inhoud: 610 m3

Zundert

Zundert

Prijs op aanvraag ` 399.000,k.k. Vraagprijs ` 429.000,- k.k. 3VraagprijsVraagprijs ` 499.000,k.k.3 Vraagprijs ` 429.000,- k.k. 2 2 grond opp: 4645 m

grond opp: 288 m2

Vraagprijs ` 399.000,- k.k.

Op royaal perceel gel. vrijst. woning met uitstekende afwerking, dubbele garage, ruim oprit en prachtige tuin.

Zundert

Palmbosstraat 14

inhoud: 450 m

grond opp: 25855 m2

Vraagprijs € 849.000,- k.k. Zundert Zundert Zundert

Landelijk en rustig buiten de bebouwde kom op ruim perceel gelegen vrijstaand woonhuis met diverse bijgebouwen grond opp: 11470 m2

Zundert

Vraagprijs ` 374.500,k.k. Vraagprijs `2399.000,k.k. 3

inhoud: 359 m

inhoud: 332 m3

Vraagprijs ` 429.000,- k.k.

Vraagprijs € 230.000,- k.k. Zundert Zundert

Zundert Egelantier 14

Zundert

Sfeervol afgewerkte karakteristieke woning in boerderijstijl met ruime garage en mooie tuin met volop privacy.

grond opp: 925 m

inhoud: 600 m

grond opp: 138 m2

Vraagprijs ` 499.000,- k.k.

Oekelsebaan 27 Zundert

In fraaie landelijke omgeving gelegen zeer luxe semi-bungalow met oa. brede oprit grote garage en royale tuin.

Palmbosstraat 14 Egelantier 14

inhoud: 1250 m3

grond opp: 5000 m2

Laarpark 9 Oekelsebaan 27

Goorbaan 1c

Prachtige villa met schitterende tuin, lange oprijlaan en dubb. gar. Landelijk en centraal gel. Volop privacy.

grond opp: 5445 m2

Egelantier Goorbaan 14 1c

VraagprijsKapelakker ` 530.000,- k.k.34

Zundert

inhoud: 925 m3

Oekelsebaan 27

Landelijk enk.k. rustig buiten de bebouwde Landelijk en rustig buiten` de530.000,bebouwde k.k.Op royaal perceel Op royaal perceel gel. vrijst. woning met afgewerkte karakteristieke In fraaie omgeving gelegen gel. vrijst. woning met Sfeervol afgewerkte karakteristieke In fraaie landelijke omgeving gelegenSfeervol Prachtige villa met schitterende tuin, Vraagprijs Vraagprijs 675.000,Vraagprijs ` 679.000,k.k. Vraagprijs ` 795.000,k.k. Prijs oplandelijke aanvraag. Palmbosstraat 14 Laarpark 9 `garage, Egelantier 27 Goorbaan 1c kom op ruimwoning perceel vrijstaand kom op ruim perceel gelegen vrijstaand uitstekende afwerking, dubbele garage, woning in boerderijstijl met en ruime garage zeer uitstekende afwerking, dubbele in gelegen boerderijstijl met14 ruime garage zeer luxeOekelsebaan semi-bungalow met oa. brede lange oprijlaan dubb. gar. Landelijk enluxe semi-bungalow met oa. brede Landelijk en rustig buiten de bebouwde Op royaal perceel gel. vrijst. woning met Sfeervol afgewerkte karakteristieke In fraaie landelijke omgeving gelegen Prachtige villa met schitterende tuin, diverse woonhuis met diverse bijgebouwen ruim opritoprit en prachtige tuin. en royale tuin. en mooie tuin met volopgel. privacy. oprit grote garage en royale tuin. ruim oprit en prachtige tuin. woonhuis meten mooiebijgebouwen tuin met volop privacy. grote garage centraal Volop privacy. kom op ruim perceel gelegen vrijstaand uitstekende afwerking, dubbele garage, woning in boerderijstijl met ruime garage zeer luxe semi-bungalow met oa. brede lange oprijlaan en dubb. gar. Landelijk en 2 2 2 2 2 grond inhoud: m3 privacy. grond opp: 11470 m inhoud: 375 m3 grond mopp: grond mopp: grond inhoud: m3 tuin. inhoud: m3 inhoud: 1000 m3 grond opp:ruim 1166 m2 en prachtige grondm opp: 1030 m2met375 grond 5000 m2 en610 grond 5445 m inhoud: 610 m3opp: 11470 inhoud: 1250 m3opp: 1166 inhoud: 1000 m3opp: 1030 inhoud: 925 m3opp: 5000 m2 woonhuis met diverse bijgebouwen oprit tuin. en mooie tuin volop oprit grote garage royale centraal gel. Volop1250 privacy. grond opp: 11470 m2 inhoud: Vraagprijs ` 530.000,k.k. 375 m3

inhoud: 352 m3

Vraagprijs € 225.000,- k.k. Zundert

Zundert

inhoud: 1000 m3

Vraagprijs ` 499.000,- k.k.

grond opp: 283 m2

Vraagprijs € 189.000,- k.k. Zundert Zundert Zundert

Zundert

grond opp: 1030 m2

inhoud: 356 m3

Goorbaan 1c

Prachtige villa met schitterende tuin, lange oprijlaan en dubb. gar. Landelijk en centraal gel. Volop privacy. grond opp: 5445 m2

inhoud: 925 m3

Vraagprijs ` 795.000,- k.k. Prijs op aanvraag. Molenstraat 50, Zundert Tel. 076 597 59 00Prijs op aanvraag. Eikenlaan 34 k.k. prinsenstraat 9 Veilingstraat 18 Vraagprijs ` 795.000,Geschakelde patiowoning in de Schakel Gunstig gelegen vrijst. woning met vrijst. geschakelde wonNetjes afgewerkte helft van een 2-oRaadhuisplein 4, Rucphen Tel. 0165 34 85 ingUitst. 45metgelegen met slpk. en badk. op beg. grond, ruime woonkamer, eetkeuken, 3 slp., berging, luxe afwerking, garage, tuin en 1-kapwoning met garage, bijkeuken en

2 3 2 grond opp: 1166 grond 1030 ` m2679.000,grondVraagprijs 5000 m` grond opp: 5445 inhoud: m3 1250 m inhoud: 925 m3 ` opp: 530.000,k.k. inhoud:k.k. Vraagprijs `opp: 675.000,k.k.inhoud: 1000 ` 679.000,k.k. Vraagprijs ` m675.000,k.k.610Vraagprijs Vraagprijs 795.000,k.k.m3Vraagprijs Prijsm2op aanvraag.

ZandakkerVraagprijs 12 ` 679.000,- k.k. Vraagprijs ` 675.000,- k.k.

Ruim hoekhuis met 4 slaapk., leuke tuin en eigen oprit, gelegen in de jonge woonwijk “De Schakel”.

50, Zundert Tel. 597 59 00 Molenstraat 50,en garage. Zundert Tel. Molenstraat 076 00 verdieping brede 597 achterom59 tuin. prachtig076 dakterras. ruime zolderkamer. Molenstraat 50, Zundert Tel. 076 597 59naar00 www.vanhasselmakelaars.nl 4,mRucphen Tel. 0165 Tel. 0165 45460 grond opp: 181 m grond opp: 175 m 4, Rucphen grondRaadhuisplein opp: 355 m 34 85 grond opp: 153 m grond opp: 270 m inhoud: 430Raadhuisplein m inhoud: 458 m inhoud: inhoud:34 380 m85 45 inhoud: 529 m Raadhuisplein 4, Rucphen Tel. 0165 34 85 45 Vraagprijs € 289.000,- k.k. Koopsom € 298.000,- v.o.n. Vraagprijs € 312.000,- k.k. Vraagprijs € 324.000,- k.k. Vraagprijs € 324.000,- k.k. 2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

www.vanhasselmakelaars.nl www.vanhasselmakelaars.nl www.vanhasselmakelaars.nl

 

 

Zundert  De Schakel fase 2   Zundert Zundert    Zundert Zundert Zundert Zundert Zundert Zundert  De Schakel fase 2 De Schakel fase 2      perc.opp.:  De Schakel fase 2   DiRECt BESChiKBAAR VERKoop GEStARt           2   

  perc.opp.:   perc.opp.:                 ca. 153 m     

          Zandakker       19

  huis     Sfeervol slaapkamer en met  vrijst. beg. grond, badkamer op  oprit en mo-

ca. 153 m inhoud:

perc.opp.:

 2 ca. 153 m2         ca. 467 m³ ca. 153 m2     inhoud: inhoud:  inhoud: incl. garage    ca. 467 m³           ca. ca. 467467 m³ m³   incl. garage incl. garage    incl. garage  Geschak. patiobungalow royale woning met 5 slaapgoed onderhouden 3-kamerapp.      Mooi,     Nog 1 halfvrijstaande woning beschikbaar! 46 Parkappartementen:       met    Royale vrijstaande     - 15 appartementen met ‘Slimmer Kopen’  woonkamer, 2 slaapk., inp. garage, kamers, vernieuwde badkamer, ruime met lift, trapopgang, parkeerkelder met

       Den hof 18    



Berkenring 111

Beukenlaan 22

Kloosterhof

Deze hoekwoning met garage bestaat uit een woonlaag met hal, woon  Nog 1 halfvrijstaande beschikbaar! 1 halfvrijstaande woning beschikbaar!   NogNog 1 halfvrijstaande woning beschikbaar! appartementen in de vrijewoning sector    carport kamer achterom en tuin met privacy.    garage, en oprit. garagebox. en keuken (naar keuze) aan de voor-een of achterzijde en drie royale slaapkamers -en21 een      Deze hoekwoning met- garage bestaat uit een woonlaag met hal, woonDezehoekwoning hoekwoning met garage bestaat woonlaag woon Deze met garage bestaat uit uit eeneen woonlaag met met hal, hal, woon 10 huurappartementen badkamer op de 1e verdieping. De vrij indeelbare zolder biedt mogelijkheden om de woning                3 kamer keuken (naar voorof achterzijde beschikt en drie royale slaapkamers en een kamer en keuken (naarkeuze) keuze) aan de voorachterzijde en  drie royale eneneen kamer en keuken (naar aan de438 voorachterzijde en drie royale slaapkamers en een 2 2 3keuze) aan de    Elk appartement over een grond opp: 510 m2 grond opp: 435 m 424 m woonopp: 105 m2slaapkamers inhoud: 375 m3 inhoud: 420 m  grond opp: inhoud: mof3teof inhoud: 350 m    eigen De inzicht uit breiden. Een uitbouwoptie overomde breedte van de achtergevel  badkamer de 1e verdieping. De eigen vrij indeelbare zolder biedt mogelijkheden om de woning badkameropopdede1e1enaar verdieping. De indeelbare zolder biedt mogelijkheden degehele woningop badkamer verdieping. vrijvrij indeelbare zolder biedt mogelijkheden om de woning  berging en parkeerplaats in de        totEen de mogelijkheden. Het bijzondere aan deze woningen is k.k. de beukmaat van Een 6 meter! Vraagprijs € 335.000,- k.k. Vraagprijs € 349.000,- k.k. Vraagprijs € 350.000,k.k. Vraagprijs 389.000,naar eigen inzicht uit te breiden. uitbouwoptie over de gehele breedte van de achtergevel naareigen eigeninzicht uitbehoort breiden. Een uitbouwoptie over de gehele breedte van de achtergevel naar tetebreiden. uitbouwoptie over de gehele breedte van€ de achtergevel  inzichtuit   parkeerkelder.       Deze extra breedte maakt dedeze woningen beter Demogelijkheden. mogelijkheid bestaat ook aan deze woningen is de beukmaat van 6 meter! behoort tot Het bijzondere aanaan deze woningen isduidelijk deis beukmaat vanindeelbaar. 6van meter! behoort tot de Het bijzondere behoort totde demogelijkheden. mogelijkheden. Het bijzondere woningen de beukmaat 6 meter!        

gelijk een garage/carport 







Deze maakt duidelijk beter indeelbaar. De mogelijkheid bestaat ookwoning  Dezebestaat extra breedte maakt garage de woningen duidelijk beter indeelbaar. De mogelijkheid bestaat ook Dezeextra extra breedte maaktdedewoningen woningen duidelijk beter indeelbaar. De mogelijkheid ook zonder om deze te kopen.                  breedte

Koopsom: € 265.000,00 v.o.n. incl. garage. Molenstraat 50, Zundert Tel. 076 597 59v.o.n. 00    Koopsom: €00 incl. garage. Molenstraat 50, Zundert Zundert Tel. 076 597 59 00 Koopsom: € 265.000,00 v.o.n. incl. garage. Koopsom: €265.000,00 265.000,00 v.o.n. incl. garage. 076 597 Molenstraat 50, Zundert Tel. 59 00 Molenstraat 50, 076 597 59  Woonwinkel Rucphen Woonwinkel Rucphen    Molenstraat 50,Zundert Woonwinkel Rucphen Tel. 076-5975900 Woonwinkel Rucphen Molenstraat 50,Zundert Tel. 076-5975900   Raadhuisplein 4, Rucphen Tel. 0165 34 85 45 Molenstraat Molenstraat Tel. 076-5975900   Raadhuisplein 4, Rucphen Rucphen Tel. 0165 45   Raadhuisplein Rucphen Tel. 0165 34 85 45 50,Zundert Tel. 076-5975900   Raadhuisplein 4, 0165 34 34 85 85 454,50,Zundert zakenvriend

 

   

omom deze woning zonder garage te kopen.  deze woning zonder garage te kopen.

om deze woning zonder garage te kopen.

 

                                                              

         

www.vanhasselmakelaars.nl www.vanhasselmakelaars.nl KWF www.vanhasselmakelaars.nl www.vanhasselmakelaars.nl www.vanhasselmakelaars.nl www.vanhasselmakelaars.nl www.vanhasselmakelaars.nl www.vanhasselmakelaars.nl nvriend 

    Raadhuisplein 4, Rucphen Tel. 0165-348545 Raadhuisplein 4,4, Rucphen Tel.Tel. 0165-348545     Raadhuisplein 4, Rucphen Tel. 0165-348545 Raadhuisplein Rucphen 0165-348545    

   

Zake

Wij steunen een

voor al uw: - automaterialen - reparaties - onderhoud - schades - A.P.K. Achtmaalseweg 23 Zundert Tel. garage: 076-5973209 of 076-5971614 Tel. automaterialen: 076-5975577

• U kunt terecht voor het lenen, huren of aankopen van zorghulpmiddelen voor alle fasen van het leven • Maar Vitaal doet meer!

Uw thuiszorgwinkel voor Breda en omstreken • Vitaal levert ook hulpmiddelen om gezond en

Daylight Power Slingerweg 87 4814 AZ Breda 088 - 0300500

169.95 NU

149.95

actief te blijven

• Kom kijken en verbaas u over ons assortiment aan hulpmiddelen van bestek tot rollator, van sta-op fauteuils tot scootmobielen. We beschikken over een ruim assortiment aan braces en bandages en artikelen voor de professionele gebruiker • U kunt direct naast de ingang Gratis parkeren!


actualiteit

‘Er zal moeten worden geïnvesteerd om van Patersven weer écht recreatiepark te maken’

Bewoners Parc Patersven moeten vertrekken WERNHOUT - De bewoners van Parc Patersven moeten vertrekken. Permanente bewoners die al voor 31 oktober 2003 op het park woonden, mogen blijven. Huurders (vooral arbeidsmigranten uit Oost-Europa) moeten vanaf het moment dat zij een aanschrijving krijgen - naar verwachting komend voorjaar - binnen twee jaar vertrekken. DOOR ADDO SPRANGERS Dat heeft wethouder Johan de Beer donderdagavond tijdens de raadsvergadering bekendgemaakt. Eigenlijk is er niets nieuws onder de zon, meent de wethouder. “Uitgangspunt is het raadsbesluit van december 2011. Daarbij is gesteld dat Parc Patersven weer moet terugkeren naar een recreatiefunctie. Via een amendement heeft de raad wel gevraagd hier ruimhartig mee om te gaan. Dat willen we zijn, maar het moet wel passen tussen de financiële en juridische kaders.” Omgevingsvergunning Volgens wethouder De Beer moest eerst beleid rond de arbeidsmigranten worden vastgesteld. De gemeente Zundert heeft onlangs een slag verloren in de juridische strijd om Patersven. Daarnaast kwam de uitspraak van de Bredase rechtbank afgelopen maand waarin de gemeente Zundert werd gemaand op korte termijn beginnen met de handhaving tegen de illegale bewoning op het park in Wernhout. “Dat handhavingsplan is vrijdag ingeleverd bij de rechtbank. We hebben de gevraagde ruimhartigheid daarin op tal van plaatsen laten terugkomen. Permanente bewoners die al voor 31 oktober 2003 op het park woonden, kunnen blijven tot hun dood of

verhuizing. De hoofdbewoner krijgt een omgevingsvergunning. Familieleden en partners krijgen een gedoogbeschikking als zij via een combinatie van bewijsmateriaal kunnen aantonen dat ook zij al voor 31 oktober 2003 op het park woonden. Dat kan bijvoorbeeld via abonnementen en briefwisselingen en dergelijke. Naar schatting gaat het om vijftig tot zestig locaties die voor een omgevingsvergunning in aanmerking zouden kunnen komen.” Categorieën Voor de groep die na zich 31 oktober 2003 op Parc Patersven vestigde, onderscheidt De Beer twee categorieën. Enerzijds de huurders en gebruikers van woningen en anderzijds woningeigenaren die de woning zelf bewonen. “De eerste groep kan ook elders huren en moet binnen twee jaar van Parc Patersven verdwenen zijn. De woningeigenaren krijgen tien jaar de tijd om een oplossing te zoeken. We hebben daarbij rekening gehouden met de huidige huizenmarkt en de economische crisis. We vinden het ruimhartig dat zij tien jaar de tijd krijgen om naar een nieuwe situatie te manoeuvreren.” Daarnaast is er voor de Vereniging van Eigenaren Patersven (VEP) een plan gemaakt over hoe snel kan worden teruggekeerd naar de recreatiefunctie, vertelt De Beer. “Dat betekent wel

Patersven moet weer een recreatiefunctie krijgen.

dat de financiën anders moeten worden georganiseerd. Er zal, met andere woorden, moeten worden geïnvesteerd om van Patersven weer een écht recreatiepark te maken. Daarbij moeten dan ook recreatieve voorzieningen op het park terugkeren.” De wethouder spreekt overigens liever van een ‘stimulansdocument voor de VEP’ dat moet prikkelen. “Je kunt bijvoorbeeld denken aan een model van een zorgcomplex. Een zorghotel op Patersven bijvoorbeeld,

waarbij de gasten en hun familieleden gebruik kunnen maken van de recreatieve voorzieningen op het park.” Verantwoordelijkheid De VEP heeft inmiddels te kennen gegeven niet blij te zijn met het door de wethouder gepresenteerde plan van aanpak. Wethouder Johan de Beer is zich daarvan bewust. “Het traject is echter in gang gezet. Overigens zijn we et een aantal gemeenten

FOTO MARJANNE DIJKSTRA

in de regio concreet in gesprek om straks ook vervangende woonruimte te kunnen aanbieden. Ik vind dat daarbij ook een rol voor de uitzendbureaus is weggelegd. Ook zij mogen best een bijdrage leveren aan de huisvesting van de arbeidsmigranten. We moeten wel onze sociale verantwoordelijkheid nemen. Ideeën zijn er genoeg. Misschien kun je mensen bijvoorbeeld tijdelijk onderbrengen in leegstaande kantoren. Ik ben in ieder geval hoopvol gestemd.”

Landelijke ondersteuning voor project gemeente Zundert en Thuisvester

Haalbaarheidsonderzoek naar huisvesting arbeidsmigranten ZUNDERT - De gemeente Zundert en Thuisvester gaan onderzoek doen naar de mogelijkheden voor huisvesting van arbeidsmigranten in de verschillende dorpskernen in de gemeente Zundert. Daartoe is een adviesbureau ingeschakeld dat eerder al het haalbaarheidsonderzoek ‘Kleinschalige huisvesting arbeidsmigranten in de gemeente Zundert’ opstelde. DOOR ADDO SPRANGERS

Dit project wordt gesteund door de landelijke Stuurgroep Experimenten Volks-

huisvesting (SEV). Op een oproep van de SEV voor nieuwe experimenten gericht op

woonconcepten voor EU-arbeidsmigranten kwamen maar liefst 36 inzendingen binnen. Landelijk worden daarvan slechts vijf projecten financieel gesteund waaronder het gezamenlijk project van Thuisvester en de gemeente Zundert, namelijk het haalbaarheidsonderzoek ‘Kleinschalige huisvesting arbeidsmigranten in de gemeente Zundert’. (Z)LTO neemt als adoptiepartij deel aan het onderzoek.

‘Eerst praten over concept, daarna pas over locaties’ De SEV is er om innovatieve antwoorden te ontwikkelen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van wonen. Deze ideeën werkt zij uit in praktijkexperimenten. Zo komt de SEV te weten of de innovatieve oplossing werkt in de omgeving en situatie waarvoor deze bedoeld is. Als dat zo is, wordt de stap gezet om de innovatie breed te introduceren en te verspreiden.

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

www.internetbode.nl

De gemeente Zundert en Thuisvester gaan onderzoek doen naar de mogelijkheden voor huisvesting van arbeidsmigranten in de verschillende dorpskernen in de gemeente Zundert. FOTO ADDO SPRANGERS

Concept De SEV heeft een oproep gericht aan gemeenten en organisaties om een voorstel voor een experiment ‘wonen’ in te dienen. Het voorstel van Thuisvester en gemeente Zundert betreft het onderzoeken van de mogelijkheden voor het realiseren van kleinschalige en flexibele tijdelijke huis-

vesting voor arbeidsmigranten in dorps- en woonkernen (met bijbehorende beheermodellen) die maatschappelijke participatie en integratie stimuleren. Volgens wethouder Johan de Beer worden daarbij de mogelijkheden voor huisvesting voor zowel de ‘kort verblijvers’ als de ‘blijvers’ onder de loep genomen. “We gaan eerst praten over het concept, daarna pas over locaties. We hebben beleid vastgesteld en gaan nu door met het verkennen van nieuwe mogelijkheden.” Betrokken De opdracht is zoals gezegd reeds verstrekt aan een adviesbureau. Dit adviesbureau heeft het rapport inzake het haalbaarheidsonderzoek ‘Kleinschalige huisvesting arbeidsmigranten in de gemeente Zundert’ opgesteld. Vanaf de start van het haalbaarheidsonderzoek worden de betrokken partijen actief geïnformeerd en waar nodig betrokken bij dit onderzoek. Iedere partij moet vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid zijn inbreng kunnen hebben. Afgelopen week heeft de gemeente Zundert reeds een bijeenkomst belegd met de diverse betrokken partijen, zoals uitzendorganisaties, huisvestingsorganisaties, Provincie, ondernemersorganisaties, Migrada, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en brancheorganisaties. De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek worden in de loop van december of januari verwacht.

Garagedeuren Leverbaar in hout - kunststof en staal.

Volg ons op Twitter: @ZundertseBode.

kiezen voor romass? • Waarom Garagedeuren • De beste kwaliteit in de regio

Leverbaar hout - kunststof enadvies staal. • Gratisin professioneel

• Persoonlijk contact GaraGedeuren • Professionele Colour linemontage StuCCo

Showroom open op afspraak.

G

Lever

Co

n

in 20 service verschillendebij kleuren • Snelle storingen Alléén gel • Onderhoud en service aan nù 15% korting 1e alle merken garagedeuren Alléén geldig op Colour Line Stucco. Van 20 april t/m 31 mei. Showroom open op afspraak. Struikhei 29, Sprundel 1e en 2e Paasdag gesloten Showroom open op afspraak. www.r leverancier van: 0165-387335 • www.romass.nl • sprundel@romass.nl www.romass.nl Struikhei 29, Sprundel 0165-387335 E-mail:

Struikhei 29, Sprundel 0165-387335 E-mail: info@romass.nl

PAGINA 3


Huur een opslag box Self Storage Zundert

Jan Jochems Handel

Tel. 076-597 6982 / 06-53374511

en

TransporT

BESTEL VIA INTERNET MET MOGELIJKHEID TOT BEZORGING: MAROS.NL

48

NAAR KEUZE ELBIEFSTUKSPIES 250GR VLEESASS PIES - KOG VARKENSHA N - KALKOENHAASSPIES DIV. VISSOORTE

Te koop:

Bestratingsmaterialen en sierkeien, speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

Verhuur:

Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3 Tel. 076 - 5976060 GSM 06 - 53937700

BIEF-GOURMET

N FONDUE - STEENGRILL - BAKPLAAT - WOKPA ILET-ENZ. MET O.A. RUNDERBIEF-KALKOENBIEF-VARKENSMEDAILLONS-KIPF

KIPFILET RIBKARBONADE SPEKLAPPEN SUPER STUNT

blank ofrd gemarinee

RUNDERGEHAKT

1KG 4.49 1KG 3.99 1KG 3.33

puur mager

½KG

1.99

250 GR. P.P. VANAF

2.45

BOTERHAM WORST 150GR 1.19 SINTERKLAAS SALADE 100GR 0.99 SCHWEINE HAXE PER STUK 3.99

SPARERIBS KG 3.99 HAASKARBONADE KG 4.49 VARKENSFILET KG 4.99 ROOSENDAAL | VOLTASTRAAT 9 | KIJK OP MAROS.NL

VERHUUR AFVALCONTAINERS

www.samenafslanken.nl

herbalife

afslanken en meer energie shake beker kado bel monique franssen 076-5968175 06-51670299 meer dan 15 jaar ervaring met persoonlijke begeleiding

Zundert

Voor bouw en sloopafval-puin-groen-bedrijfsafval enz. Verhuur van 7m³ 20m³ 40m³ afvalcontainers. Ook voor al uw bestratingsmaterialen, ophoogzand, grindzand, enz

Voor inlichtingen kunt u vrijblijvend contact opnemen via: T: 06-53323792

Tel. 0622523365 / 0765971547

E: bergengraafwerkzaamheden@hotmail.com

INVESTEER NU WAARDEVOL IN UW WONING. MOOIE LEEFSERRES, KOZIJNEN & DEUREN IN KUNSTSTOF & ALUMINIUM, RENOVATIE & NIEUWBOUW ✔ 30 jaar ervaring. ✔ Eigen ontwerp en studiedienst. ✔ In kunststof en aluminium. ✔ Alles maatwerk door eigen produktie in Kalmthout. ✔ Onze adviseurs komen vrijblijvend ter plaatse en bespreken met u het ontwerp van uw tuinkamer of leefkeuken tot in de details. ✔ Onbeperkt qua vormgeving en ralkleuren. ✔ Wij verzorgen met gespecialiseerde vakmensen uw volledige renovatie of nieuwbouwproject. ✔ 10 jaar waarborg.

te koop

Bouwgrond

in het centrum van Wernhout. perceels oppervlakte ruim 400m2, inclusief bouwvergunning voor een vrijstaande woning met alle voorzieningen op de begane grond. Uitermate geschikt voor senioren of starters die in eigen beheer willen bouwen. Inlichtingen op tel. 06-53312349 of www.opstal.nl

✔ Wij vragen nooit voorschotten.

BEZOEK ONZE SHOWROOM SERRES - KOZIJNEN - DEUREN in ALUMINIUM & PVC

Br ass c h a a t s e s t e e n w e g 2 9 2 • 2 9 2 0 K a l mt h o u t B e l g i ë • Te l 0 0 32 3 6 6 6 5 7 8 6 • Fa x 0 0 3 2 3 6 6 6 4 4 4 1 www. b r u vo. b e

UW VAKMAN WOONT NET OVER DE GR ENS IN KALMTHO UT!


Huur een opslag box Self Storage Zundert

Jan Jochems Handel

Tel. 076-597 6982 / 06-53374511

en

TransporT

BESTEL VIA INTERNET MET MOGELIJKHEID TOT BEZORGING: MAROS.NL

48

NAAR KEUZE ELBIEFSTUKSPIES 250GR VLEESASS PIES - KOG VARKENSHA N - KALKOENHAASSPIES DIV. VISSOORTE

Te koop:

Bestratingsmaterialen en sierkeien, speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

Verhuur:

Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3 Tel. 076 - 5976060 GSM 06 - 53937700

BIEF-GOURMET

N FONDUE - STEENGRILL - BAKPLAAT - WOKPA ILET-ENZ. MET O.A. RUNDERBIEF-KALKOENBIEF-VARKENSMEDAILLONS-KIPF

KIPFILET RIBKARBONADE SPEKLAPPEN SUPER STUNT

blank ofrd gemarinee

RUNDERGEHAKT

1KG 4.49 1KG 3.99 1KG 3.33

puur mager

½KG

1.99

250 GR. P.P. VANAF

2.45

BOTERHAM WORST 150GR 1.19 SINTERKLAAS SALADE 100GR 0.99 SCHWEINE HAXE PER STUK 3.99

SPARERIBS KG 3.99 HAASKARBONADE KG 4.49 VARKENSFILET KG 4.99 ROOSENDAAL | VOLTASTRAAT 9 | KIJK OP MAROS.NL

VERHUUR AFVALCONTAINERS

www.samenafslanken.nl

herbalife

afslanken en meer energie shake beker kado bel monique franssen 076-5968175 06-51670299 meer dan 15 jaar ervaring met persoonlijke begeleiding

Zundert

Voor bouw en sloopafval-puin-groen-bedrijfsafval enz. Verhuur van 7m³ 20m³ 40m³ afvalcontainers. Ook voor al uw bestratingsmaterialen, ophoogzand, grindzand, enz

Voor inlichtingen kunt u vrijblijvend contact opnemen via: T: 06-53323792

Tel. 0622523365 / 0765971547

E: bergengraafwerkzaamheden@hotmail.com

INVESTEER NU WAARDEVOL IN UW WONING. MOOIE LEEFSERRES, KOZIJNEN & DEUREN IN KUNSTSTOF & ALUMINIUM, RENOVATIE & NIEUWBOUW ✔ 30 jaar ervaring. ✔ Eigen ontwerp en studiedienst. ✔ In kunststof en aluminium. ✔ Alles maatwerk door eigen produktie in Kalmthout. ✔ Onze adviseurs komen vrijblijvend ter plaatse en bespreken met u het ontwerp van uw tuinkamer of leefkeuken tot in de details. ✔ Onbeperkt qua vormgeving en ralkleuren. ✔ Wij verzorgen met gespecialiseerde vakmensen uw volledige renovatie of nieuwbouwproject. ✔ 10 jaar waarborg.

te koop

Bouwgrond

in het centrum van Wernhout. perceels oppervlakte ruim 400m2, inclusief bouwvergunning voor een vrijstaande woning met alle voorzieningen op de begane grond. Uitermate geschikt voor senioren of starters die in eigen beheer willen bouwen. Inlichtingen op tel. 06-53312349 of www.opstal.nl

✔ Wij vragen nooit voorschotten.

BEZOEK ONZE SHOWROOM SERRES - KOZIJNEN - DEUREN in ALUMINIUM & PVC

Br ass c h a a t s e s t e e n w e g 2 9 2 • 2 9 2 0 K a l mt h o u t B e l g i ë • Te l 0 0 32 3 6 6 6 5 7 8 6 • Fa x 0 0 3 2 3 6 6 6 4 4 4 1 www. b r u vo. b e

UW VAKMAN WOONT NET OVER DE GR ENS IN KALMTHO UT!


actualiteit

Column

Thuisvester garandeert afname woningen

Intentieovereenkomst project Wielewaal ZUNDERT - De gemeente Zundert gaat een intentieovereenkomst aan met aannemersbedrijf Van Agtmaal over de ontwikkeling van de locatie Wielewaal. Het gaat om het gebied tussen de huidige Wielewaal en de Prinsenstraat.

Eugène de Kok

Het kan kleiner

Ik kreeg het uiterst geheime stuk uit handen van een niet nader aan te duiden man in een donkere parkeergarage. De redactie van Nieuwsuur zou zijn vingers aflikken als ze het zouden zien. In alle bescheidenheid valt hun onthulling van vorige week over de hervorming van het gevangeniswezen erbij in het niet. Wat erin staat? Al jaren werken topwetenschappers aan een totale metamorfose van Nederland. Wie het leest, weet dat je de plannen om Nederland te verdelen in vijf provincies letterlijk moet nemen. De nieuwe superprovincie van Noord-Holland, Flevoland en Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel is - als het aan het kabinet ligt - alles wat overblijft van Nederland. De randen van Nederland verdwijnen. De mensen daar blijven maar zeuren om geld, voorzieningen en zaken als nieuwe wegen. De provincies in de periferie zijn te duur, terwijl iedereen weet dat de Randstad Nederland draaiende houdt, zegt Den Haag. Het plan is een schets van het nieuwe Nederland. De noordelijke provincies worden een tweede Groene Hart, Zeeland en het westen van Noord-Brabant een groot zandstrand. Lekker goedkoop en zo hebben de Randstedelingen wat meer ruimte om van de zon te genieten. Is het niet meer zo dringen in Scheveningen en Zandvoort. Over Limburg denkt Den Haag nog na. Verkopen aan Duitsland is een optie. Sommige inwoners, die er wonen, kunnen er blijven om het de toeristen uit het midden van het land naar de zin te maken, maar het gros kan op kamers in de vele lege kantoorpanden, die de Randstad rijk is. Dan verdienen de projectontwikkelaars daar er ten minste ook weer wat geld aan. U denkt dat het een grap is, maar dit is al lang in gang gezet. De herinrichting van het gevangeniswezen is één van de voorbodes. Al jaren verdwijnen overheidsdiensten en werkgelegenheid uit de periferie. Daarnaast wordt het Rijksgeld voortaan zo verdeeld dat het meeste naar de Randstad gaat. Het is slechts een kwestie van tijd, voordat Zeeuwen, Brabanders en de rest zich als makke schapen naar het midden laten leiden. ‘Hoe verder van de Randstad, hoe raker de klappen’, kopte tijdschrift Binnenlands Bestuur vorige week naar aanleiding van de gevolgen voor gemeenten van het regeerakkoord. De echte klappen komen echter nog, weet ik.

DOOR ADDO SPRANGERS

Colofon

De ontwikkeling bestaat uit het realiseren van tien huurwoningen, vijftien woningen volgens het principe Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE) en de herbouw van de bestaande woning aan de Prinsenstraat 21-23. Thuisvester neemt de nieuwe woningen af. De intentieovereenkomst betekent het startsein voor de nadere uitwerking van het plan.

Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199 Zundertse Bode Zundertse Bode Redactie Addo Sprangers Correspondenten Charles Luijten, Manoek Maas, Mieke van Meer Acquisitie John van Aert Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties dinsdag 12.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s dinsdag 10.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl

W E E K B L A D

Bezorgklachten 076 599 8111 t

h

u

i

s

i

n

d

e

r

e

g

i

o

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 48

De woning aan de Prinsenstraat 21-23 sneuvelt in het project Wielewaal en wordt herbouwd.

Starters Door Van Agtmaal BV te Oudenbosch is een principeverzoek ingediend om de locatie Wielewaal in herontwikkeling te nemen. Het gaat om een nieuwbouwproject achter de Boerenbond in Zundert, uitkomend op de Prinsenstraat. Het gehele plangebied is in eigendom van Van Agtmaal en Thuisvester. Alle nieuwgebouwde huur- en MGE koopwoningen zullen door

Thuisvester worden afgenomen. “Dat laatste is wel zo prettig,” vindt wethouder Johan de Beer. “Je kunt immers wel plannen maken, maar ze moeten óók worden afgenomen.” Met de bouw van de woningen in dit project wordt de Wielewaal als buurt stedenbouwkundig op een passende wijze afgemaakt, zo stelt het Zundertse college.

‘Dit is eerste stap’ Het realiseren van huur- en MGE koopwoningen voldoet aan de uitgangspunten uit de Woonvisie Zundert 2010-2014 en is exact in lijn met de wens van de gemeenteraad om te bouwen voor starters. Het herontwikkelen van de Wielewaal valt onder de zogenaamde ‘Startersimpuls’. Het initiatief past bovendien goed in de Structuurvisie Centrum Zundert welke op 28 januari 2010 door de gemeenteraad is

FOTO ADDO SPRANGERS

vastgesteld. Deze structuurvisie is het instrument waarmee uitvoering kan worden gegeven aan het eerder vastgestelde Masterplan Centrumvisie II Zundert. Procedure Dit project levert volgens het college een grote positieve bijdrage aan de sociaal maatschappelijke kwaliteit en leefbaarheid in dit deel van het centrum. “Op hoofdlijnen zijn we eruit,”zegt wethouder Johan de Beer. “Nu kunnen de plannen verder ontwikkeld worden. Eerst moet ook nog de bestemmingsplanprocedure worden doorlopen.” Afhankelijk van de mogelijk te ontvangen zienswijzen verwacht De Beer zeker nog een jaar nodig te hebben. “Dit is de eerste stap. Het is een goed plan en dat juichen we graag toe in economisch moeilijke tijden, zeker omdat het specifiek gericht is op de doelgroep jongeren en huurders.”

Piet Utens officieel wethouder

De oplossing van deze puzzel is in week 49 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.eu

ZUNDERT – De raad van de gemeente Zundert heeft donderdag Piet Utens op voordracht van de VVD benoemd tot wethouder. Piet Utens volgt Willemijn van Hees op, die op 4 november is geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Geertruidenberg. Piet Utens is geen onbekende in de Zundertse politiek. Van 2001 tot 2002 is hij al wethouder in de gemeente Zundert geweest en sinds 2010 was hij lid van de raadscommissie Maatschappij. Daarvoor was Utens onder meer van 1986 tot 1996 raadslid in de gemeente Rijsbergen, waar hij van 1990 tot 1994 ook wethouder was. Piet Utens, 59 jaar, is geboren in Rijsbergen en is daar ook altijd blijven wonen. Voor zijn benoeming tot wethouder in de gemeente Zundert werkte hij bij afvalverwerkingsbedrijf NV Haagse Milieuservices. FOTO SANDRA MUTSTERS PAGINA 5


BEDRIJVIG NIEUWS ‘Een gezellige kaart voor iedere portemonnee’

Uit en toch thuis in De Eetkamer van Wernhout WERNHOUT - Of het nu een aangeklede koffie is, een overheerlijk lunchbroodje of een driegangendiner, bij De Eetkamer van Wernhout kun je er met de hele familie in een ongedwongen sfeer heerlijk van genieten. DOOR MIEKE VAN MEER Het pand aan de Wernhoutseweg, waar vroeger café de Mortier zat, is bij velen wel bekend. Van slagerij/slachthuis, via café-biljart is het pand nu omgetoverd tot een mooi restaurant. Met warme bruintinten, glinsterende kroonluchters en glazen op tafel en de grote prenten van de oude grensovergang aan de muur, willen Henk en Gerda van Es het huiskamergevoel overbrengen. “Het is een gelegenheid voor jong en oud,” vertelt gastvrouw Gerda, “het familiegevoel, samen lekker eten in een sfeertje alsof je bij je thuis zit. Maar dan zonder de rommel.”

Het kriebelde weer Henk en Gerda van Es runde voorheen Bon Appetit aan het Kennedyplein in Rijsbergen. “In 2008 heb ik de zaak verkocht aan mijn zoon Edwin. Hij ging de cafetariakant op. Ik ben meer van het restaurant. Lekker koken, dat is mijn ding. Toen dit mooie pandje leeg kwam, kriebelde het meteen weer. Hier kookt de baas dus nog zelf,” lacht Henk. “Dat doe ik niet alleen overigens. Ik sta samen met kok Aram achter de kachel. En Gerard zorgt samen met Gerda dat het de gasten aan niets ontbreekt.” Een eerlijke smakelijke keuken “Precies,” vult Gerard aan, “we brengen een mooie kaart met verse producten en gaan flexibel met de gasten om. Voor oudere mensen kunnen we de porties aanpassen en we hebben een speciale kaart voor de kleine gasten. Ook aan de rokers is gedacht, want die kunnen terecht op een overdekte binnenplaats. Dat het be-

taalbaar is, is natuurlijk ook van belang. Zo hebben we altijd ons spiegelmenu. Dan verrast de kok je met drie gangen en dat voor maar 24,50 euro. En wat te denken van een vijfgangendiner met Kerst voor 45 euro. Zeg nou zelf, dat is toch geen geld?” Kom het zelf proeven De Eetkamer richt zich op de mensen uit Zundert en omstreken en natuurlijk op de passanten naar België. “Met volop parkeerplaats is het restaurant prima bereikbaar en in de zomer is het goed toeven op het terras aan de voor- en zijkant van het pand,” vertelt Henk. “Je kunt je op ieder moment van de dag welkom voelen, want vanaf 11.00 uur is de hele kaart beschikbaar. Kijk maar eens op de website wat voor lekkers er op staat en kom de sfeer en het eten proeven in De Eetkamer van Wernhout.” Woensdag t/m zondag open vanaf 11.00 uur, keuken open tot 21.00 uur.

Het team van De Eetkamer van Wernhout zorgt dat u zich thuis voelt. FOTO MIEKE VAN MEER

De Eetkamer , Wernhoutseweg 80, 4884 AX, Wernhout, tel. (076) 5991990, www.deeetkamerwernhout.nl

Familiebedrijf Römer met een gouden randje ZUNDERT - Vanuit de Achterhoek in het Brabantse Zundert neergestreken, waarvan ze geen moment spijt hebben gehad en daarom weer zouden doen.

Weldra zou blijken niet verkeerd te hebben gegokt om in de Molenstraat een zaak te starten. In 1968 werd het bedrijfspand gekocht.

DOOR CHARLES LUIJTEN

Geen klagen Nadat Wynand tot 1995 samen met zijn vader het bedrijf had gerund, namen hij en zijn vrouw dat over. Intussen hebben Wynand en Astrid het beiden samen met ‘Römer Installatiebedrijf’ en ‘Römer Koken - Tafelen’ reuze naar hun zin. “Natuurlijk merken ook wij dat het economisch in ons landje een stuk minder gaat, maar om nu te zeggen dat we daarvan veel last hebben. Er is gelukkig nog veel werk te doen,” zegt Wynand Römer die daarvoor op pad moet en onderwijl zijn vrouw Astrid in de winkel is te vinden. Ze is niet te beroerd om buiten de deur haar man te helpen wanneer dat nodig is. “Dat kan bijvoorbeeld zijn bij het plaatsen van een nieuwe CV-ketel”, zegt Wynand, vader van een volwassen dochter en zoon die nog studerend zijn.

Feestje met een gouden randje in de Zundertse Molenstraat 33 bij Wynand en Astrid Römer, immers hun zaak voor aanleg van gas, water, centrale verwarming, lood/zinkwerk en handel in huishoudelijke artikelen bestaat vijftig jaar. Wellicht zou het zo ver niet zijn gekomen ware het niet dat pa Johan en ma Mia Römer vanuit de Achterhoek naar het zuidelijker gelegen Zundert verhuisden. Die waren in de krant een advertentie tegenkomen waarin ‘de Geyser’ ter overname werd aangeboden. Het echtpaar Römer, met de toen nog zeven maanden oud zijnde Wynand, haakte daar op in. Het begin Johan Römer ging van af 19 maart 1962 voorlopig werken bij ‘de Geyser’ en logeerde een tijdje Hotel van Hassel terwijl zijn vrouw Mia met twee kinderen in Ulft bleef wonen. Per 1 mei 1962 verhuisde ook diens kroost naar Zundert waar zij de zaak runden aan de Molenstraat 108. Per 1 november 1962 huurde pand Molenstraat 33 van de familie Luijckx en namen zij ‘de Geyser’ over. Deze werd een maand later heropend onder de naam ‘Römer Sanitair’. Het gezin Römer dat aanvankelijk in Zundert niemand kende burgerde snel in.

Feestje met gouden randje bij Wynand en Astrid Römer.

Het jubileum Het zakenjubileum zit eraan te komen, de officiële dag is zaterdag 1 december. Of de bakfiets waarmee vader Johan Römer zijn gereedschap vervoerde op weg zijnde naar een klant, daarbij voor de dag wordt gehaald zou best eens kunnen. “Het 50-jarig bestaan van onze zaak gaat gepaard met leuke verassingen. Bij levering van een nieuwe CV-ketel krijgt de koper een gratis thermostaat en in de winkel hebben we vijftig jubileumacties met daarnaast nog een attentie,” zegt Astrid Römer aan het eind van het interview.

Romer V.O.F. Installatiebedrijf, Molenstraat 33, 4881CP Zundert, tel. (076) 5972460

Dump Company uitkomst voor leger-, sport- en natuurliefhebbers

‘Van originele legerkisten tot handige kampeerartikelen’ ZUNDERT - Op zijn achtste had hij thuis al een eigen legermuseumpje. Vol trots presenteerde hij een verzameling legerspullen op zijn slaapkamertje. Geen wonder dat Jan Markveld nu zo’n drie jaar eigenaar is van Dump Company in Zundert. Samen met compagnon Chris Jan van Hees runt hij de winkel waar klanten terecht kunnen voor originele legeritems. En alles op het gebied van beveiliging, camping, outdoor en fietsen. DOOR MANOEK MAAS Wie denkt dat er alleen maar ‘stoere’ militairen bij de Dump Company komen, heeft het mis. Ook vissers, kampeerders, jagers en natuurfotografen weten hun weg naar de winkel te vinden. En de ‘gewone’ vaders en moeders die op zoek zijn naar een origineel cadeau of meubel voor een kinderkamer. Toch vormen de legerliefhebbers een belangrijke doelgroep van de winkel aan de Katerstraat, vertelt Jan. “Veel militairen van de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in

Breda bezoeken onze winkel. Zij hebben interesse in de originele uitrusting en kleding van het Nederlandse leger. Ondanks onze webshop, komen ze toch vaak even langs in de winkel. Ze kunnen dan onze spullen passen, voelen en ervaren. Dat schept vertrouwen. Vintage De winkel ademt een retro- en vintagestijl uit. De stoere, robuuste producten als legerkisten en camouflagekleding worden afgewisseld met collector’s items als een originele legerlamp of een radiozender en -ontvanger uit de Tweede Wereldoorlog. In een ongedwongen sfeer kun je bij Dump Company rustig rondsnuffelen. “Sommige mensen lopen twee uur rond in onze winkel. We bieden ze een lekker bakje koffie aan en geven ze alle ruimte. En dankzij onze ervaring kunnen we alle nodige hulp en service bieden,” vertelt Chris Jan. Want vakkennis, dat hebben de mannen zeker. Zo werkte Jan jarenlang in een sportwinkel, was hij werkzaam in de beveiligings-

branche en is hij momenteel lid van een schietvereniging. Chris Jan heeft door zijn ervaring in de bouwbranche juist meer kennis van de logistieke processen. Hij zorgt voor een optimale aan- en afvoer en inkoop van de producten. Russische bontmutsen De Zundertse onderneming speelt actief in op de vier jaargetijden. Zo vind je in de winkel momenteel veel winterkleding, bontmutsen, handschoenen en jassen. In de zomer zijn juist de outdoor- en kampeerartikelen populair. En met het oog op de decembermaand, heeft Dump Company ook genoeg cadeautips. “We hebben veel leuke geschenken voor de feestdagen, zoals kinderkleding, een originele bontmuts uit Rusland, handwarmers of een mooi mes voor vader. Veel van onze producten doen dienst als binnen- of buiteninrichting. Zo worden de camouflagenetten gebruikt als tuindecoratie. En een legerkist vind je terug als meubelstuk op een stoere jongensslaapkamer,” aldus Jan. Samen met 1800 andere items, vind je deze producten

Jan Markveld en Chris-Jan van Hees tonen het uitgebreide aanbod van Dump Company in Zundert FOTO MANOEK MAAS

in de webshop van Dump Company. De online webwinkel geeft een goed beeld van het productaanbod. “Maar de collector’s items bewaren we voor onze fysieke winkel. Zo blijft het altijd bijzonder om een kijkje te komen nemen”.

Openingstijden: donderdag 10.00 uur tot 18.00 uur, vrijdag 10.00 uur tot 20.00 uur, zaterdag 09.00 uur tot 17.00 uur, laatste zondag van de maand 12.00 uur tot 16.00 uur.

Dump Company, Katerstraat 71a, 4881 AP Zundert, tel. 06-13997129, e-mail info@dumpcompany.com, www.dumpcompany.com PAGINA 6


Jack, Joke en Rosita.

het begin ingen.

en hun laatste h is het goed ie laatste reis. nabestaanden reeds bij leven

d of begraven de afscheidspen ? kerheid bij de or hen is het grijpende gewilsbeschikking sen aan en leg

lief en leed

Familieberichten Open en toegankelijk. U kunt altijd bij ons terecht voor een goed georganiseerde uitvaart die past bij uw wensen.

Dankbetuiging Langs deze weg bedanken wij iedereen voor de belangstelling, kaarten en blijken van medeleven die wij mochten ontvangen na het overlijden van ons pa en opa

Bart Nouws Speciale dank gaat uit naar personeel en vrijwilligers van ‘De Willaert’ voor de liefdevolle verzorging. Kinderen en kleinkinderen

Sjachelaar & Kuisvrouw 2

-201

Samen 100 jaar!

achtmaal, november 2012

We zijn 24 uur per dag bereikbaar op 0800 - 023 05 50. Ook als u niet bij ons verzekerd bent. Kijk op www.monuta.nl voor het uitvaartcentrum bij u in de buurt.

2-12

HARTELIJK BEdAnKT! Een uniek mens is gestorven

Zaterdag 1 december 2012 zijn

Charel van Elsacker & Ellie de Bakker 50 jaar getrouwd. Dit wordt met de familie gevierd bij Restaurant de Wissel in Zundert.

Dré Peeters Dat hij uniek was is gebleken uit de vele warme uitingen van medeleven die wij mochten ontvangen, persoonlijk of op schrift. Die blijken van belangstelling zijn voor ons een steun geweest bij het verwerken van het verlies. Wij danken u daarvoor hartelijk.

Voor de belangstelling, bloemen, felicitaties en kaarten die wij mochten ontvangen bij ons 65-jarig huwelijk.

Louis en Jeanne van Opstal - Vriends

Jo Peeters – Braspennincx Anita en Henk, Steyn, Steffie Zundert, november 2012

Bedankt!

Lotte

Zo veel belangstelling en attenties voor ons 60 jarig huwelijksjubileum. Onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken. Daarom dit bericht om u te laten weten hoe ontzettend blij en verrast we waren met de vele felicitaties, mooie kaarten, bloemen en planten, cadeaus en bezoek aan huis. De afgelopen weken waren voor ons hartverwarmend en onvergetelijk.

25 november 2012 dochter van

Erwin en Jolanda Huijbregts-Herrijgers Kard. Frankenbergstraat 43, 4891 XB Rijsbergen

addy en Wim tax - Hereijgers

Drukkerij Vorsselmans Bredaseweg 26 | Zundert | 076 5998111

kinderen en kleinkinderen

In Memoriam Jan Delcroix

het Afscheidshuis

EEN UNIEK LEVEN VERDIENT EEN UNIEK AFSCHEID.

Sint Bavostraat 36 4891 CJ Rijsbergen. Telefoon: 076-5963698 www.jackmathijssen.nl

Jan Delcroix .

Afscheidshuis: Sint Bavostraat 18 Kantoor: Sint Bavostraat 36 4891 CJ Rijsbergen Telefoon: 076-5963698 Kijk op onze tarievenlijsten: www.jackmathijssen.nl

Hij was twee maal Nederlands kampioen in 1959 en 1962. Ook met het eerste zestal van Nooit Gedacht behaalde Jan 6 keer het Nationale Kampioenschap in 1953, 1956, 1959, 1961, 1963 en 1964. In de Kring Zundert werd Jan 9 keer kringkampioen, en in de herfst van zijn carrière behaalde hij in 1989 het kringkampioenschap in de A afdeling. Met het 1e zestal en later het 1e viertal was hij 7 maal kringkampioen. De titel ‘Koning van Nooit Gedacht’ heeft Jan 14 keer met trots gedragen en hij was in 1963 en 1965 Koning der Koningen van de Nederlandse Kruisboog Bond. Jan heeft vier maal met Nooit Gedacht de prestigieuze van der Wall beker gewonnen. Jan is ook bij de 30 meter match actief geweest en heeft in deze discipline ook internationale wedstrijden geschoten. Op bestuurlijk niveau is Jan ook actief geweest, 15 jaar lang was hij bestuurslid van Nooit Gedacht en hij was voor onze vereniging afgevaardigde in het bestuur van Kring Zundert. Jan was in augustus nog aanwezig bij het Nederlands Kampioenschap in Achtmaal, en 20 oktober jl., bij de koppelwedstrijd en de prijsuitreiking van onze vereniging, was hij ook de gehele dag van de partij. Het deed hem plezier om weer enkele jeugdleden, waaronder zijn kleinzoon, op de banen van Nooit Gedacht te zien schieten. Met het overlijden van Jan verliest Nooit Gedacht één van zijn succesvolste leden. Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

J&& d& W&&&&&

je al een aantal zaken vast. Voor de nabestaanden is er ruimte om zich over te geven aan het verdriet. Het meeste is immers geregeld. Uitvaartverzorging Jack Mathijssen wil niet uw uitvaart, maar uw afscheid regelen. De wensen van de overledene en de familie staan centraal. Thuis opbaren en verzorgen, of samen opbaren in het afscheidshuis, zelf bloemen bestellen bij de bloemist, samen de muziek uitzoeken, het eucharistieboekje maken, toespraken voorbereiden, zelf de kist dragen en eventueel helpen bij het begraven. Zo komen we samen tot een persoonlijke en unieke uitvaart.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Markt 70 Etten-Leur www.jandewit-zn.nl

076-5015807

ag 31 maart en zondag 1 april.

was het vijf jaar geleden dat Jack Mathijssen begon als Uitis het bedrijf een begrip geworden. Samen met het team stukje eigenheid en uniciteit. Dat woord “Uniek” komt dan ook er niet gekozen is voor woorden als Uitvaartcentrum of Mor-

ACHTMAAL - Op maandag 19 november 2012 kregen wij het droeve bericht dat Jan Delcroix, lid van kruisboogvereniging Nooit Gedacht was overleden. Jan was vanaf 1945 lid van onze vereniging en was een zeer getalenteerd en succesvol schutter. Hij heeft dan ook vele prijzen gewonnen zowel binnen de vereniging als ook in de Kring Zundert en op nationaal niveau.

PAGINA 7


BEDRIJVIG NIEUWS

Hann inspirerende aanwinst voor Zundert en verre omgeving ZUNDERT - Daar waar in hartje Zundert jarenlang de zusters van Sint Anna gezichtsbepalend waren, hebben een aantal jonge ondernemers het klooster opgepimpt tot een aantal prachtige, nieuwe zaken. Tussen Lotz en brasserie Bij de Nonnen is afgelopen weekend Hann binnen & buiten feestelijk geopend.

dit jonge bedrijf. Zij onderhoudt de contacten en bemant voortdurend de prachtige winkel. Afgelopen zaterdag en zondag werd deze aanwinst voor Zundert, na een periode van hard werken, schilderen en inrichten, feestelijk geopend. Veel bezoekers konden onder het genot van een drankje en een hapje van buurman Bij de Nonnen het werk van deze twee dames bewonderen.

DOOR FRANS VAN DER BOM

Metamorfose Hanneke en Kitty zijn er in geslaagd om de hoofdruimte van het oude klooster, met behoud van originele ornamenten, om te toveren tot een prachtige eigentijdse en inspirerende ruimte. Bij binnenkomst valt dadelijk de levensgrote wand met een foto van ‘hoe het ooit in de Molenstraat was’ op. De oude entree naar de kapel komt weer tot leven met een levensechte grote foto van de vroegere gang. Oude eiken kozijnen, antieke wand- en vloertegeltjes zijn bewaard gebleven en zijn een prachtig contrast dan wel aanvulling op de zaken die Hann zo uniek maken: schitterende natuurstenen binnenvloeren, natuursteen op maat (gevelbekleding, wastafels,

Hanneke Daemen, geen onbekende in Zundert, is de creatieve duizendpoot binnen dit nieuwe bedrijf. Haar voornaam stond model voor de naam Hann. Zij geeft een volledig woon-, kleur en stylingsadvies; zowel zakelijk als voor particulier. Op locatie wordt de sfeer geproefd en de wensen van de opdrachtgever aangehoord, waarna een zogenaamd ‘moodboard’ gemaakt wordt. Hierin worden een aantal kleuren, materialen, vloeren en vitrage met elkaar gecombineerd, zodat men een duidelijk beeld krijgt van wat er gerealiseerd kan worden Kitty Visser is de commerciële tak binnen

aanrechtbladen, vensterbanken, dorpels, vijver- en zwembadranden); dit alles geleverd door J. Visser Natuursteen. Sfeervolle verlichting, woontextiel, woonaccessoires, kasten, tafels, stoelen en een grote gevarieerdheid aan snuisterijen. Kortom: waar je ook kijkt een lust voor het oog. Aan de achterzijde van de winkel wordt in het voorjaar een showtuin met natuurstenen bestrating materialen gerealiseerd. Deze showtuin loopt dan naadloos over in de nieuwe binnentuin, die overdag voor iedereen als park toegankelijk wordt. Collectie Op ruim 280 m² showruimte vindt men meubels in een landelijke stijl bij elkaar. Zowel tafels als kasten zijn op wens op maat leverbaar. ‘Daarnaast kan men ook tafels in eiken, grenen of teak laten ontwerpen en realiseren. Vanaf het voorjaar Kitty Visser en Hanneke Daamen runnen Hann. wordt ook de productie van buiten- en bin- deauartikelen van kransen, lampen, vazen, zellige en praktische workshops. nenmeubilair van steigerhout in het assor- potten, manden, fotolijstjes tot wandklok- Openingstijden: dinsdag tot en met dontiment opgenomen. ken en kaarsen zijn voorhanden. Bijzonder derdag 10.00 tot 17.30 uur, vrijdag 10.00 Tussen de karakteristieke meubelen is een bij Hann is verder het eigen linnenlabel. tot 21.00 uur, zaterdag 10.00 tot 17.00 uur ruim scala van kleine, leuke snuisterijen Binnen afzienbare tijd wordt bij Hann ge- en zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Buiten voor elke beurs te vinden. Allerlei leuke ca- start met het organiseren van allerlei ge- de openingstijden op afspraak.

Hann binnen & buiten, Molenstraat 15, Zundert. Telefoon: 076-597 37 03. Website: www.hannbinnenenbuiten.nl; e-mail: info@hannbinnenenbuiten.nl

Horecaformule laat gasten genieten in huiskamersfeer

Brasserie ‘Bij de Nonnen’ verovert Zundert

ZUNDERT - “Een culinaire ontmoetingsplaats in een historisch stukje Zundert.” Zo omschrijft William Gommers zijn brasserie ‘Bij de Nonnen’. Samen met chef-kok Daan Mathijssen

opende hij in september de nieuwe horecazaak in het grensdorp. Met een gevarieerd aanbod aan drank en spijzen is ‘Bij de Nonnen’ dagelijks vanaf 11.00 uur geopend.

Een kijkje in brasserie Bij de Nonnen met eigenaren William Gommers en Daan Mathijssen FOTO MANOEK MAAS

DOOR MANOEK MAAS

Zo’n anderhalf jaar geleden ontmoetten de heren elkaar op een horecabeurs. Door hun rijke horecaverleden - William als cafébaas en Daan als chef-kok - is er meteen een klik, zo vertelt William. “Ik had al een tijdje het idee om een brasserie te starten in het Anna. Een ‘dagzaak’ is altijd mijn droom geweest. Ik sprak Daan op de beurs en vertelde over mijn plannen. Hij was meteen enthousiast.” Na tal van brainstormsessies ontstaat het concept van ‘Bij de Nonnen’. Met hun horecaformule willen de heren zich onderscheiden van het bestaande aanbod. “We geven Zundert iets nieuws,” zegt Daan Mathijssen. “Bij de Nonnen voorziet in een culinaire behoefte in Zundert. Je vindt hier de sfeer van een brasserie, met kwaliteit eten.” Roots Het heet geen toeval dat ‘Bij de Nonnen’ is gevestigd in het voormalige St. Annakloos-

ter. William Gommers zocht een bijzondere locatie voor zijn horeca-etablissement. “Het St. Annaklooster heeft een rijke historie,” zo vertelt William. “Het gebouw is ons decor. En door het binnenpleintje, waar in de zomer ons terras staat, hebben we natuurlijk een geweldige entree.” Met veel prenten van het oude St. Annaklooster aan de muur, hoopt William de authentieke sfeer van het pand te versterken. “Veel vrouwen en meisjes zaten hier op internaat en school. Zij vinden het bijzonder om terug te keren. De oude foto’s maken het levendig.” Spijzen Seizoensgebonden producten spelen ‘Bij de Nonnen’ een belangrijke rol. De spijskaart wordt dan ook regelmatig vernieuwd. “Begin november lanceerden we onze wildkaart, met gerechten als eendenborst en herterugfilet. Ieder jaargetijde krijgt ons menu een ander seizoenstintje. Zo blijven we onze gasten verrassen,” vertelt Daan gepassioneerd.

De mogelijkheden van ‘Bij de Nonnen’ zijn eindeloos. Overdag kun je er terecht voor een bakje koffie of een smakelijke lunch. ’s Avonds wordt er overgeschakeld op het diner. Wie langs wil komen voor een borrel en een hapje, is ook welkom. En de ‘refter’ op de eerste verdieping is ideaal voor vergaderingen, bijeenkomsten en familieetentjes. Bijsturen William beseft zich dat ze er nog niet zijn. “Er is nog genoeg werk te verzetten. We luisteren naar onze klanten en blijven zaken aanpassen. Zo gaan we bekijken hoe we de akoestiek kunnen verbeteren.” Toch weet jong en oud ‘Bij de Nonnen’ inmiddels te vinden. Met volop klanten uit de wijde omgeving, heeft de brasserie geen klagen. “De aanloop is boven verwachting,” aldus Daan. “En onze gasten zijn over het algemeen blij verrast. Dat doet deugd.” Dagelijks geopend vanaf 11.00 uur.

Brasserie Bij de Nonnen, Molenstraat 11, 4881 CP Zundert, tel. (076) 5972311, e-mail info@bijdenonnen.nl, www.bijdenonnen.nl

‘Het comfort van de klant staat op nummer één’

Beauty Mania verfraait kunstnagels met kleurrijke designs ZUNDERT - Ze heeft haar sporen in de nagelwereld reeds verdiend. Na talloze wedstrijden, opleidingen en het doceren van jonge nagelstylisten, is An Hoendervangers toe aan een nieuwe stap. Zaterdag 1 december opent ze haar nagelsalon ‘Beauty Mania’. Onder het genot van een glas glühwein kan Zundert - tussen 11.00 uur en 17.00 uur - kennismaken met haar salon. Om rond te snuffelen, gratis makeup aan te laten brengen of een proefnagel te laten zetten. DOOR MANOEK MAAS Oorspronkelijk werkte de Vlaamse An Hoendervangers in de verzorging. Ze volgde een opleiding bij Le Beauty Boutique in Bergen op Zoom. Door haar vakmanschap en deelname aan nagelwedstrijden, viel ze al snel op. Ze werd gevraagd om les te komen geven bij opleidingsinstituut PikaNails in Moergestel. De eigenaresse - wereldkampioen kunstnagels - benaderde An. “Dit was natuurlijk een grote eer, ik zei meteen ja. Ik heb me volledig gestort in het

opleiden van nagelstylisten. Maar zo’n half jaar geleden begon het toch kriebelen. Een eigen salon, het leek me wel wat. Hier kan ik mijn creativiteit in kwijt.” Per 1 december is ze de trotse eigenaresse van nagelsalon ‘Beauty Mania’. Een mooie ruimte op haar ruime erf aan de Rucphenseweg doet dienst als studio. Omgeven door rustiek en groen. Design Wie denkt dat je bij Beauty Mania alleen terecht kunt voor kunstnagels, heeft het mis. Zo verzorgt An manicure, visagie en zelfs cosmetische pedicure. Om de handen en voeten nog eens extra te verwennen, geeft ze ontspannende hotstone massages. Ook op nagelgebied is er veel mogelijk, zoals het verfraaien van nagels met acryl- en gelnagels, Shellac (een semipermanente nagellak) en Airbrush. Laatstgenoemde kan gerust Ans passie worden genoemd. Ze staat in de vakwereld bekend als een ‘Airbrush icoon’. Ze schreef er zelfs een boek over. “Door de luchtdruk van een compressor - in combinatie met een

airbrushpistool - kun je verf spuiten op de kunstnagels,” zo vertelt An vakkundig. “Je kunt er talloze designs mee creëren, van kerstballen tot auto’s. En het ziet er altijd ontzettend strak uit.” Comfortabel genieten De salon van Beauty Mania ademt comfort en luxe uit. “Mijn salon onderscheidt zich door de privacy voor de klant. De faciliteiten zijn comfortabeler dan in een gemiddelde nagelstudio. Klanten kunnen onder het genot van een bakje koffie of thee heerlijk ontspannen tijdens een behandeling. En ze kunnen gratis parkeren voor de deur. Comfort staat op nummer één,” aldus An. Klanten die op 1 december een afspraak maken, krijgen 35% korting op de eerste behandeling naar keuze. Zo hoopt An haar klantenbestand snel op te bouwen. Ze kan niet wachten om aan de slag te gaan. “Ik heb er zin in. De laatste jaren heb ik onwijs veel geleerd in alle trainingen en wedstrijden. Hierdoor ben ik veel zelfverzekerder dan pakweg vijf jaar geleden. Ik ben er helemaal klaar voor.”

An Hoendervangers toont haar nagelsalon die zaterdag 1 december officieel de deuren opent. FOTO MANOEK MAAS

Openingstijden: maandag gesloten, dinsdag van 09.00 uur tot 15.00 uur en van 17.00 uur tot 20.00 uur, woensdag van 09.00 uur tot 12.00 uur, donderdag

Beauty Mania, Rucphenseweg 31, 4882 KB Zundert, tel. (076) 5971898, e-mail info@beauty-mania.nl, www.beauty-mania.nl PAGINA 8

van 09.00 uur tot 15.00 uur en van 17.00 uur tot 20.00 uur, vrijdag van 09.00 uur tot 15.00 uur en zaterdag van 09.00 uur tot 13.00 uur.


Zorgenco

Guust en Els van Tichelt

Het bureau voor huishoudelijke hulp en/of verpleegkundige zorg bij u thuis.

Markt 9 Zundert telefoon 076-5972392

Ieder mens heeft het liefst een lang en zorgeloos leven. Toch kan er een moment komen waarop u zelf of iemand in uw familie een steuntje in de rug nodig heeft.

2.10 1.85 6.45 1.65 0.95

Voor een geZellig aVondje:

diverse koude schotels

Bij Zorgenco staat de cliënt centraal en vinden we het belangrijk dat men zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Onze medewerkers zijn deskundig en hebben oog voor persoonlijke aandacht.

vanaf 8.75 p.p.

Runderragout, fondue, gourmet of grillplaat. Evt. compleet met rauwkost, huzaren, sausjes, kruidenboter, vers fruitsalade, stokbrood, uitjes, champignons, paprika (voor te bakken)

Pepernotenbavarois

100 gram

1.30

KEURSLAGERKOOPJE

Pepersteaks 3 stuks

De verleende hulp/zorg kan lopen via een Persoons Gebonden Budget (PGB) of voor particulieren.

Weekaanbieding Verse Worst of Saucijzen 500 gram 4.30 1 kg 7.90

SPECIAL

Italiaanse runder cordon bleu 100 gram

Onze helpenden, verpleegkundigen en tuin en klusjesmannen zijn ook in te huren door instellingen.

HUIDVEROUDERING LITTEKENS

bij aankoop van 150 gram achterham

gratis 100 gram grillworst TIP VAN UW KEURSLAGER

Gemarineerd satevlees met satesaus

Voor vrijblijvende informatie staan wij u graag te woord,

tel 06 - 55511145 / 0165 - 383043

verbetering van uw huid advies voor een optimale huidverzorging microdermabrasie, diverse soorten peeling laserbehandelingen

schoonheidsspecialiste huidconsulente huidtherapeute dermatoloog

Zomergemstraat 2a 4826 CW Breda 076 578 00 50

Kip-kerrie salade

Bremstraat 178 4711 RP St.Willebrord

- Individuele begeleiding - Gezinscoaching: samen met uw kind en het hele gezin gezonder eten, meer bewegen en overgewicht aanpakken of voorkomen!

Molenstraat 190, 4881 GH Zundert Tel. 076-5972301, Fax 076-5974590 www.hendrikx.keurslager.nl info@hendrikx.keurslager.nl

. . . G E W O O N A LT I J D G O E D

rd!

snel geleve Gewoon bij u in de buurt en razend

Bredaseweg 48, Zundert t: 06-39566519 e: info@dietistenleefstijlcoach.nl

Molenstraat 105 - Zundert - Tel. 076-5990171 - Fax 076-5990172 info@nelemans-zundert.nl

• Poorten (ook automatisch) • Industriële hekwerken • Gaashekwerken • Sierhekwerken • Balkonhekken

www.keukenskonings.be

Edgard Hendrikx, keurslager

Nelemans

En Voeding- en Leefstijladvies bij o.a. Diabetes, te hoog cholesterol, te hoge bloeddruk, IBS, stress, ondergewicht enz…

industriepark - rijkmakerlaan 13 - 2910 essen (B) - tel. 00323-677.31.98

198

borduurpromotie mannenmode dartshop

www.dietistenleefstijlcoach.nl Afvallen en op gewicht blijven!

br bezoek onze uitge

150 gram

595

Bedrijfskleding, bedrukt of geborduurd?

Diëtist & Leefstijlcoach Renée Nieser

* eigen fabricage en toonzaal * alle stijlen en modellen op maat gemaakt * totale renovatie * klein bedrijf met grote mogelijkheden al za on to e eid

500 gram

SALADE VAN DE WEEK

Zorgenco

www.dermcentrum.nl

245

VLEESWARENKOOPJE

Ons team is uitgebreid met een masseuse die u helpt uw lichaam en spieren te ontspannen en uw bloedsomloop te verbeteren.

U kunt hiervoor terecht bij onze

695 Aanbiedingen zijn geldig van 26-11-2012 t/m 01-12-2012.

runderschnitzel Varkenshaasje Wildsoep bouilliesalade grillworst

100 gram 100 gram 1 liter 100 gram 100 gram

WILT U EEN

container bestellen DAN OOMEN BELLEN

puiNrEcycLiNg, grONDHANDEL EN SLOOpWErKEN - KrAANVErHuur Rucphensebaan 58, 4714 RE Sprundel Tel. 0165 - 383817, Fax. 0165 - 388656 www.verstijlenhekwerken.nl

NiEuW

Aanleveren van puin, bouw- en sloopafval. Voor zowel particulieren en bedrijven.

Welkom op gunstige locatie, Martenstraat 8 - Sprundel - Tel. 0165-382843

Bezoek de dealer:

Laat je verder inspireren en voorlichten

Bezoek de dealer:

door de �adore dealer in jouw regio. Deze kan je alles vertellen over deuren, glas en toebehoren. Ook kan de dealer eventueel

Laat je verder inspireren en voorlichten door de �adore dealer in jouw regio. Deze

de montage van de deur voor je regelen.

www.2adore.nl

kan je alles vertellen over deuren, glas en toebehoren. Ook kan de dealer eventueel de montage van de deur voor je regelen.

Druk� en zetfouten voorbehouden. Aan

de inhoud van deze brochure kunnen geen

rechten worden ontleend. �adore is een

Druk� en zetfouten voorbehouden. Aan

de inhoud van deze brochure kunnen geen

rechten worden ontleend. �adore is een

geregistreerd handelsmerk.

www.2adore.nl geregistreerd handelsmerk.

Uw 2adore dealer:

Uw 2adore dealer:

Artikelnummer DW���������

Artikelnummer DW���������

               

         

    Binnendeuren en buitendeuren Duurzame kwaliteit Binnendeuren en buitendeuren

Op maat geleverd

Duurzame kwaliteit

Afhangklaar leverbaar

Doorsto adore to adore Doors Op maat geleverd

Uitgebreide Afhangklaar leverbaar Uitgebreide garantie Veel

garantie

modellen snel leverbaar

Veel modellen snel leverbaar

mm rug 44mm rug

15% KORTING

OP ALLE 2-ADORE DEUREN. (geldig t/m 8 december 2012)

Voordeuren

Binnendeuren

Achterdeuren

Voordeuren

Binnendeuren

Achterdeuren

MEIRSEWEG 21, ZUNDERT, 076-5990125

Molenstraat 33

4881 CP Zundert

Romerzundert@online.nl

Tel.: 076-5972460


klaar voor grote podium Go Back To The Zoo

June wint Red Bull Bedroom Jam 2012 Vakjury Ook de vakjury was eerder deze maand tijdens de Live Show in Goes unaniem onder de indruk van de band: “Het totaalplaatje van de band klopt gewoon.” En dat bleek ook nu tijdens de finale zo te zijn. Van rocken in de slaapkamer en het enthousiasmeren van fans, tot optreden in ’t Beest en rocken in de spannende Final Live Show; de jonge talenten hebben de hele weg met succes afgelegd. MacSwordfish toont zich een waardige verliezer: “We hadden toch al wel een beetje gewonnen door wat we allemaal bereikt hebben. Zo zijn we nu al gevraagd voor diverse optredens en hebben veel meer fans gekregen. En eindigen na June is geen schande. Het is een super goede band.” Groter publiek Red Bull Bedroom Jam is een initiatief van Red Bull dat jonge bandjes de kans geeft zichzelf te profileren. Het geeft bands letterlijk en figuurlijk een podium om een groter publiek te bereiken. Dit werd door zowel MacSwordfish als June bevestigd: “Het heeft absoluut deuren voor ons geopend. We hebben een grotere fanbase gekregen en bereiken zo meer mensen met onze muziek.” Het draait uiteindelijk om de fans die het laatste woord hadden in deze competitie. Zij hebben bepaald wie de slaapkamer ontgroeid is en klaar is voor het grote podium.

De zundertse band June ZUNDERT - De band June heeft tijdens de zinderende finale van Red Bull Bedroom Jam 2012 op dinsdag 20 november de meeste stemmen gekregen dankzij hun unieke sound en performance. De bands MacSwordfish en June rockten in de Red Bull Studio in Amsterdam om het publiek, dat de Final Live Show via een livestream kon volgen, voor zich te winnen. Met 57 procent van de stemmen mag June zich de winnaar noemen. Dit betekent dat ze het voorprogramma van Go Back To The Zoo mogen verzorgen tijdens een toekomstige show én een EP gaan opnemen met de Engelse producer John Mitchell.

Foto:Arenda de Hoop

Het winnen, maar ook het meedoen aan Red Bull Bedroom Jam is een mooie stap richting een groter publiek en heeft ons nu al veel gebracht. Het optreden in de studio was een aparte ervaring, omdat je geen direct contact met je publiek hebt. Zo heb je geen idee wat het publiek ervan vindt. Maar dat pakte gelukkig goed uit.”

EP opnemen Vorig jaar slaagde KinKobra er in om de Red Bull Bedroom Jam te winnen en te mogen optreden met Triggerfinger. Nu is het de beurt aan June om te rocken met Go Back To The Zoo en een eerste EP op te nemen. Als je op de hoogte wilt blijven van het laatste nieuws rondom June, volg ze dan op www.facebook.com/musicfromjune of bezoek hun website www.musicfromjune.nl.

Even voorstellen: Prins Dominicus I

Prins van het Aopelaand

Het nieuwe D-team van het Aopelaand.

RIJSBERGEN - Het is voor mij een grote eer en een waar genoegen om als jullie nieuwe prins de scepter te mogen zwaaien over ons fantastische Aopelaand. Dit is iets wat ik nooit had durven dromen en ik heb er dan ook niet al te lang over na hoeven denken toen ik hiervoor werd benaderd. Ik zal mij hier kort even aan jullie voorstellen, ik ben Donny Mensen, geboren op de grens van het Stijlorenrijk en het Aopelaand. Ik ben van geboorte dan wel een Stijloor maar al zo geïntegreerd in ons fantastische Aopelaand dat ik me toch wel een echte Aop voel. En daar ben ik hartstikke trots op, want wat wij hier presteren mee carnaval is in mijn optiek geweldig. Ik ben getrouwd met Sylvia Roks en wij hebben drie kinderen, Bart, Tom en Romie. In 1990 ben ik in Rijsbergen komen wonen en daar heb ik tot op heden nog geen moment spijt van gehad. Zoals ik het nu zie ga ik hier ook nooit meer weg. Misschien kennen jullie mij wel beter als één van de Lillukke Mannen, want wij doen al jaren mee aan de optocht en de verkiezing van het Rijsbergse carnavalslied. Wat hebben we tijdens het Elfde van dun Elfde bal het 55ste carnavalsjaar geweldig geopend met de bekendmaking van mijn fantastische D-team, bestaande uit mijn Pliesie Per Ivar van den Buijs, mijn nar Paul van Riel en natuurlijk niet te vergeten mijn mooie hofdames Debbie Hermes en Maaike Mathijssen. Daarnaast hebben we

Studio De vijfkoppige jonge rockband June uit Zundert heeft tijdens de Final Live Show, die live te volgen was op redbullbedroomjam.nl, alles gegeven en is enorm blij met de overwinning. Leadzanger Bart Goos vertelt trots: “Super om te winnen. Dit is echt heel gaaf.

een daverende show gezien met 10 geweldige deelnemers aan de verkiezing voor het beste carnavalslied en een fantastische winnaar CV Konstaant Aandurs. Ik wil jullie langs deze weg nogmaals feliciteren met jullie dik verdiende overwinning. Voor onze Rijsbergse Carnavalsvereniging gaat dit een heel bijzonder jaar worden, we vieren namelijk ons 55-jarig bestaan. Daarnaast wordt voor de 33ste keer de Bonte Avond gespeeld in aanloop naar het carnaval en dat beloofd ook weer een geweldig spektakel te worden. We hebben in het Aopelaand een bijzonder groot aantal carnavalsverenigingen en kunnen altijd uitzien naar een geweldige optocht met bijzondere creaties. Ook onze Gat- en Snotaopen maken er ieder jaar op zaterdag een waar festijn van. Daarnaast hebben we een groot aantal fanatieke blaaskapellen waaronder ook mijn eigen hofkapel D’Aops. Kortom, een genot en een grote eer om hier als Prins te mogen regeren. Ik wil tot slot alle bouwers de komende periode heel veel succes toewensen en hoop iedereen in de aanloop naar het carnaval eens tegen te komen in een bouwschuur (met de open dag bijvoorbeeld) of tijdens de Bonte Avond en natuurlijk tijdens het carnaval. Want: we staon dit jaar allemaol veuraon meej oos 55 jarig bestaon! Alaaf, Prins Dominicus I

Italiaanse avond weer geslaagd in Koutershof

Gratis kramen voor verenigingen en instellingen

Winter Wonderland Zundert ZUNDERT - Zondag 23 december 2012 vindt van 12.00 tot 17.00 uur de vijfde editie plaats van Winter Wonderland Zundert. Kunst, cultuur, entertainment en deelname van verenigingen uit de gemeente zijn het motto. Alles vindt plaats in de winkels en café’s van de aangesloten leden en in overdekte en open ruimtes op de Markt en in de Molenstraat. De OZC doet vooral een beroep op Zundertenaren die actief zijn in kunst en cultuur. De werkgroep Winter Wonderland van Ondernemersvereniging Zundert Centrum (OZC) is volop bezig met de voorbereidingen. De werkgroep benadert actief winkeliers, (horeca)ondernemers en organisaties om mee te doen op 23 december. Natuurlijk kunnen ondernemers, verenigingen en instellingen zichzelf aanmelden om deel te nemen. Iedereen kan deelnemen en de kraam naar eigen creatief inzicht invullen. Er gelden twee voorwaarden: “de deelname moet in winterse sferen plaatsvinden, dus een winterse uitstraling hebben” en de deelname mag niet concurrerend zijn voor de leden van de OZC.De OZC-winkels zorgen er voor dat het publiek ongedwongen de winkels kan binnentreden om heerlijk en gezellig te winkelen. De winkeliers heten hen van harte welkom! Kunst en cultuur Er komt veel entertainment, kunst en cultuur in winkeletalages

en in de winkels. Zo komen er beelden van Brigitte Boemaars, schilderijen van Fien Peeters, de band June, voorlees verhalen en een eenakter van de Repels, koren en nog veel meer.De organisatie is nog bezig om de Steenbergse kettingzaagkunstenaar Peter de Koning naar Zundert te krijgen. Hij is in staat om in korte tijd met zijn kettingzaag allerlei figuren en objecten te maken. Als hij komt gaat hij de uitdaging aan om Vincent van Gogh met hout te maken.De werkgroep Winter Wonder Land gaat er van uit dat bij Zundertse verenigingen, instellingen en ondernemers nog meer initiatieven leven om een creatieve invulling te geven aan Winter Wonderland 2012. Uiteraard krijgen zij de kans deel te nemen. De OZC roept hen op mee te doen met Winter Wonderland. Verenigingen, instellingen en ondernemers kunnen dit doen door hun ideeën/initiatieven kenbaarte maken bij de voorzitter van de OZC, Frits Slootmans, e-mail fritsslootmans@hetnet.nl. PAGINA 10

Stralende gezichten.

RIJSBERGEN - De bewoners van het Koutershof hebben weer kunnen genieten van het Italiaans eten. Kees en Betsy hadden alles uit de kast getrokken om het de mensen weer naar hun zin te maken. In een gezellige sfeervolle zaal ingericht op zijn Italiaans werden de mensen ontvangen.De saamhorigheid

waar zo veel over te doen is hebben ze in het Koutershof al lang gevonden. Elke maand zijn er wel twee activiteiten om de saamhorigheid te bevorderen. De volgende is 4 december met Sint Nicolaas. En 20 december hebben ze weer de sfeervolle kerstviering. Wat een paar vrijwilligers al niet kunnen doen. Het plezier straalt van hun gezichten af.


DE TOP 10 VAN SINT

r o f m Co

TABEL R O F M O C ET

1. BIEFSTUKKEN. . . . . . . . . . . . . . . . . 3 voor € 5.95 2. VARKENSHAAS . . . . . . . . . . . . 500 gram € 8.90

G Sin ezelli g ter k fee laasst

3. SURPRISESTEAK . . . . . . . . . . . 500 gram € 7.50 4. HAMTAART . . . . . . . . . . . . . . . . 100 gram € 2.15

ER IN M DE WINT RIJF LATIEBED L A T S IN BAKX DEROP EN DAAL

r a w r ve

5. SLAGERSACHTERHAM . . . . . . 100 gram € 1.75 6. SINT NICOLAAS PATÉ . . . . . . . 100 gram € 1.70

g r e n e g a a l

7. OERHAMMETJE IN BEENHAMSAUS 100 gram € 1.35

 CW 4,5,6

8. TOMATENSOEP . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 liter € 3.95

 Gelijktijdig warm water en CV

9. KOUDE SCHOTELS . . . . . . . . . . . . . vanaf € 9.50

 Hoogste tapwater rendement

10. GOURMET OF FONDUE COMPLEET VERZORGD . . . . . . . . . . . . . . . vanaf € 12.45

VANAF

€ 1950,-

 Standaard 2de CV zone  Modulerende regeling

+ GRATIS 10 JAAR

Cv-ketels van ONDERDELEN Itho Daalderop kenmerken zich GARANTIE!

vraag naar de voorwaarden

door royaal warm water en een degelijk

Bakxbadkamers - Keukens - Interieur - Installatie

Molenstraat 43 - Zundert - 076-5973720

verwarmingssysteem. deZundert Aqua-Max MolenstraatZo 93 hebben I 4881 GC I 076-5972360 info@bakxbadkamers.nl I www.bakxbadkamers.nl

en de Base Cube een zéér hoog rendement en

Naslagwerken ������������������������������������������������€ 1,00 Damespockets �����������������������������������������������€ 0,10 Kinderboeken ������������������������������������������������€ 0,10 Alle dvd’s �������������������������������������������������������€ 0,40 Alle cd’s ���������������������������������������������������������€ 0,25 Alle puzzels ���������������������������������������������������€ 0,20 Knuffels����������������������� klein € 0,10 ������ groot € 0,25 Nieuwe doosjes paperclips en punaises �������€ 0,10 Kandelaartjes en Waxinelichthoudertjes �������€ 0,10

Vanaf nu een grote sortering Kerstartikelen!

daardoor eenvaarbewijscursus zéér laag energieverbruik voor Mr.uBALABA groot helderziende - Breda - Bergen op Zoom als gebruiker.Roosendaal U profiteert daarom van het helpt bij liefde, probl. Willemstad - Lage Zwaluwe - Dongen Koen Martens Etten-Leur - Rotterdam

comfort en bespaart tegelijkertijd op uw BETONBORINGEN staRt BEgin januaRi spoedcursus op zaterdag

energierekening. Telefoon 0165-546707

Molenstraat 138, Zundert. Tel: 5961214.

• betonslijpen/frezen • zagen • verankeringen • sleuven zagen • kleine sloopwerken • boren

MIJN VALENTIJNTJE

Strijbeekseweg 39b Telefoon: 06-38220171 4856 AA Strijbeek koen@martensbetonboringen.nl

Terre des Hommes ,,‘t Spiegeltje”

Openingstijden winkel (ook voor inleveren goederen): woensdag, donderdag en vrijdag van 13. tot 17.u.; zaterdag van 10. tot 16.u.

www.yachtconsult.com.

terugk. partner, examen, geluk, sex. probl., bescherming. Tel. 06 - 84341697

Bak

Mol 488 T 0 E i I w

www.martensbetonboringen.nl

Verras uw geliefden met een heus ‘Valentijntje’. Deze romantische Gildetrophy is gemaakt van lekker pittig gekruide kipfilet, waarin een met roomkaas gevulde pepadew is verstopt. Dat belooft een bijzondere maaltijd! Op www.gildeslager.nl vindt u meer smakelijke tips.

Gildetrophy

Parket PVC Laminaat vloeren

Extra voordeelaanbieding

Gildetrophy Valentijntje

Extra voordeelaanbieding 4 Hamlappen +4

Smultasje

100 gram

Aanbieding

4 Rundbaklapjes695 150 Biefburgers Samen voor

+ 4 SchwarzwalderWinters stoofpotje 50 worstjes 20 560 150 Alleen even opwarmen

3 Peper steaks

100 gram

voor

Uit eigem worstmakerij

Rauwe bacon

Aanbieding

Orientaalse Rodekoolstamppot burgers met gehaktbal

100 gram

Menu van de week

1

Samen voor

uit eigen keuken

140 Italiaanse

100 gram

169

Broodje van de maand

4

Meergranen met brie

cordonbleu en noten 50 honing

4 halen 3 betalen Per persoon

8

Cv-ketels van Itho Daalderop ke 100 gram

Zuiderzeesalade met Specialiteit van het huis kabeljauw - garnalen

loeren al van Eiken parketv loer

2

af € 34,95/m

incl. onderv

245 1

door royaal warm water en een

100 gram

Per stuk

85

Aanbiedingen zijn geldig van 14 februari 2011 t/m 19 februari 2011.

Slagerij Billet

Alleen even roerbakken Molenstraat 112, 4881 CV ZundertUit eigen worstmakerij

Hollandse wokschotel

Tel. 076-5972224, Fax. 076-5975593 billet.gildeslager.nl

100 gram

125

Boterhamworst

0 verwarmingssysteem. Zo hebbe 90

100 gram

Uit eigen worstmakerij

Menu van de week

Haagse leverworst

Teriyaki schotel met basmatirijst

100 gram

095

Per persoon

Vele merken laminaat, planken, parket en pvc en onderhoudsmiddelen • Vloer-make-over • Schaderapporten • Vakkundig advies • Machinaal schuren • Behandelen

5 en de Base Cube een zéér hoog 25

Aanbiedingen zijn geldig van 29 november t/m 5 december 2012

Slagerij Billet

Showroom geopend: vrijdag 9.00 - 12.00 u zaterdag 13.00 - 17.00 u Andere tijden/dagen op afspraak.

Torenpad 6, 4872 XN Etten-Leur (winkelcentrum etten-leur) E info@vanhooijdonkvloeren.nl I www.vanhooijdonkvloeren.nl T 076 503 77 38 M 06 128 66 281

daardoor een zéér laag energie

Molenstraat 112, 4881 CV Zundert Tel. 076-5972224, Fax 076-5975593, billet.gildeslager.nl

als gebruiker. U profiteert daar 24 u ser urs vice

comfort en bespaart tegelijkert

Glasschade ?! energierekening. Ruit stuk ?! Scan deze code met je smartphone www.verlaar.nl

Supersnel Glasherstel Vertrouwd en resultaatgericht!

Bel gratis 0800 - 837 52 27

Molenstraat 10c, Zundert

Tel. 076-5971915 www.vanlieverlee-kiptraiteur.nl

Voor al uw kiplekkere gerechten Ook voor al uw catering! Openingstijden: Di t/m Do 09.00 - 19.00 uur Vrij 09.00 - 20.00 uur Zat 09.00 - 18.00 uur Zon 10.00 - 17.00 uur Maandag gesloten


Verenigingen Wernhout en Sint Willebrord vinden elkaar

Mobiele Eenheid vindt sporen na woningoverval Meirseweg

Politie zoekt getuigen overval

ZUNDERT - Het onderzoek naar de gewapende overval op een woning van een gezin aan de Meirseweg is nog WERNHOUT - Toneelvereniging toor koud!’ Parochie Wernhout verkeert steeds in volle gang. Het rechercheteam is op zoek naar getuigen die zich op de bewuste zaterdagmorgen (17 Wernhout was op zoek naar een koor in financiële moeilijkheden en mijnheer om hun jaarlijkse voorstellingen op Pastoor moet de meest hilarische kuren november 2012) tussen 04.30 uur en 06.30 uur in Zundert op straat bevonden en wellicht iets (kleins) hebben gezien. slachtoffers zijn opgenomen. Heeft u informatie die kan helpen bij het onderzoek? Neem dan contact op met Politie Middenen West-Brabant via tel. 0900-8844. Of bel Meld Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000.

Afgelopen vrijdag zocht de Mobiele Eenheid naar sporen op het erf en de landerijen rond de woning. FOTO ADDO SPRANGERS

DOOR ADDO SPRANGERS Afgelopen vrijdag zocht de Mobiele Eenheid naar sporen op het erf en de landerijen rond de woning. Daarbij zijn sporen aangetroffen, die door medewerkers van

ZOrgplicht schOlen De vijfjarige Niels gaat tijdens het speelkwartier naar het toilet. Toen hij terug wilde naar het schoolplein hielden kinderen de stalen deur voor hem dicht. Tijdens ine Dilven het gestoei id@ak-advocaten.eu sectie letselschaderecht v e r b r i j z e l d e Niels zijn pink tussen de deur. Kunt u de school voor dit ongeval aansprakelijk stellen of is het een kwestie van pech? Uiteraard moeten kinderen kunnen spelen en ravotten. Hoe goed u of de school probeert uw kind te beschermen, er gaat weleens wat mis. Voor een school geldt echter dat zij zich extra moeten inspannen om ongelukken te voorkomen. Kinderen brengen veel uren door op school en de zorg voor uw kind geeft u dan uit handen. Dat brengt verplichtingen voor de school met zich mee, de zogeheten ‘zorgplicht’ . Op basis van de zorgplicht moet een school er méér aan doen om ongelukken te voorkomen, dan bijvoorbeeld de moeder van het vriendje waar uw kind een keer gaat spelen. Het is tenslotte een pedagogisch deskundige organisatie. Er moet bijvoorbeeld voldoende toezicht worden gehouden tijdens het speelkwartier. De vraag is daarnaast of een jong kind zonder begeleiding de school in mag om naar het toilet te gaan. Tot slot kan de vraag worden gesteld of de stalen toegangsdeur voldoet aan de veiligheidseisen die gesteld mogen worden. Was de deur voorzien van deurstoppers etc.? Een school moet alle risico’ s inventariseren en daarop inspelen. Gebouwen moeten veilig worden ingericht en activiteiten dienen goed begeleid te worden. De ouders van Niels hebben een goede kans de school met succes aan te spreken.

tijd voor

Asselbergs & Klinkhamer Advocaten www.ak-advocaten.eu

076-502 20 80

de Unit Forensisch Technisch Onderzoek zijn veilig gesteld. Zaterdagochtend 17 november 2012 rond 05.30 uur drongen drie gewapende mannen de woning binnen. De 36-jarige bewoner werd wakker door het tumult en ging naar beneden. Op de overloop werd hij geconfronteerd met de daders, waarna er een worsteling plaatsvond. De overvallers kozen vervolgens het hazenpad. Via een opengebroken raam vluchtten ze naar buiten en renden ze weg. Wel wisten ze een laptop buit te maken. De gewaarschuwde politie controleerde daarop met diverse eenheden auto’s in de omgeving van Zundert. De daders werden echter niet aangetroffen. De technische recherche heeft een sporenonderzoek gedaan. Ook zijn er buurtonderzoeken gehouden en zijn de verklaringen van de

Geweld Het lijkt erop dat criminelen hun aandacht aan het verleggen zijn naar woningen. In mei van dit jaar nog werd een echtpaar in hun huis aan de Lange Dreef in Rijsbergen met geweld overvallen. Ook de overval op de Wernhoutse bakker Gerard van Hassel in juni 2010 maakte bijzonder veel impact onder de bevolking. Van Hassel en zijn vrouw werden om vier uur ‘s ochtends met geweld in hun aan hun woning gelegen bakkerij aan de Wernhoutseweg overvallen door gewapende en gemaskerde mannen. Saillant detail: in maart 2010 vond ook al een woningoverval aan de Meirseweg plaats. De bewoners werden daarbij rond half vijf ‘s ochtends in hunslaapkamer bedreigd met een vuurwapen door een onbekende man met bivakmuts. Samen met een handlanger dwong hij het echtpaar de slaapkamer te verlaten. Op de benedenverdieping werden de bewoners vervolgens opgesloten in een kast, waarna de daders zich met onder meer een geldbedrag uit de voeten maakten. De criminele daad veroorzaakte veel opschudding. De vele overvallen - ook op ondernemers - in de regio Zundert leidden in maart van dit jaar tot de installatie van een tijdelijk politieteam in Zundert. Dat team werd in juni weer opgeheven.

Bredaseweg 161

4872 LA Etten-Leur

T. 076 502 20 80

info@ak-advocaten.eu

www.ak-advocaten.eu

Men vond elkaar via de regisseur van de toneelvereniging, met als resultaat een hele vruchtbare samenwerking. Er heeft zelfs een ‘kruisbestuiving’ plaatsgevonden met als resultaat dat nu enkele leden van het Wernhouts toneel meezingen in het koor en de leden van Syncope figureren in de klucht: ‘Het laat de pas-

uithalen om ‘de zaak’ te redden. Door al deze problemen dreigt zelfs het kerkkoor in staking te gaan! Wilt u weten hoe dit alles afloopt en een avondje genieten van zang en toneel kom dan kijken naar één van de uitvoeringen op 14, 15, 21 of 22 december, aanvang 20.00 uur. Gemeenschapshuis Wierenbos, Diepstraat 12 te Wernhout. Reserveren: 076-5974004 of via info@hetwat.nl. Voor overige info: www.hetwat.nl Syncope en Het Wernhouts Amateur Toneel heten u van harte welkom.

Najaarsactie winkeliers Zundert centrum

ZUNDERT - Ondernemersvereniging Zundert Centrum houdt dit jaar weer een najaarsactie. De actie loopt tot en met 28 december 2012. De prijzen variëren van 25 euro tot 450 euro. Elk jaar rond Sinterklaas en de Kerstdagen organiseert Ondernemersvereniging Zundert Centrum (OZC) een najaarsactie. Dit om hun klanten te belonen, omdat zij bij de leden van de OZC winkelen en hun inkopen doen. De ondernemers van de OZC stellen dat bijzonder op prijs en hebben daar graag wat voor over. In totaal zijn 34 prijzen te winnen, te weten vijftien van 25 euro, tien van 50 euro, vijf van 100 euro, drie van 250 euro en een hoofdprijs van 450. De deelnemende winkeliers herkent u aan de poster die zij hebben opgehangen. Voor elke 5 euro aan boodschappen ontvangen de klanten een stempel.

Als de stempelkaart vol is, kunnen de klanten deze inleveren bij een van de deelnemende OZC-leden. Na sluiting van de najaarsactie worden alle kaarten bij alle winkeliers verzameld en de prijswinnaars getrokken. De OZC neemt daarna met alle winnaars contact om hen te informeren over hun gewonnen prijs en wanneer de prijzen worden uitgereikt. Dit gebeurt begin januari in het openbaar. Het bestuur van de OZC bedankt mede namens alle leden bij voorbaat de klanten dat zij bij hen komen winkelen en hun inkopen doen. De winkeliers heten u van harte welkom en zijn u graag van dienst!

KORTE BERICHTEN Café Brein Breda (NAH): Op donderdag 6 december is het thema “waarneming en NAH”. Er wordt een PowerPoint presentatie gegeven over visuele waarnemingsstoornissen na NAH; wat doen de hersenen op het gebied van waarnemen? De presentatie wordt gegeven door de neuropsychologe Daniëlle Huijsmans en psychologe Bea de Haar. Café Brein vindt plaats bij (Zorg)hotel Merlinde, Schorsmolenstraat 6 in Breda. Aanvang 19.45-21.30u. Nadere informatie: steunpunten Mantelzorg; STIB tel. 076-5265540 of HOOM; 0168-356555, www.nah-cafebrabant.nl

Raad wil herbenoeming Poppe

RIJSBERGEN Inzameling oud papier: Er is weer de mogelijkheid om uw oud papier karton en boeken in te leveren op het Kennedyplein. Heeft u een buur of kennis die niet in staat is om dit te brengen breng dan hun oud papier mee. Opbrengst is voor de Rijsbergse mensen met een handicap. Inleveren vrijdag 30 november 13.00-17.30 uur en zaterdag 1 december 8.30-11.30 uur. Eerstvolgende inlevering, let op: extra inzameling zaterdag 15 december. Kaarten KBO: Op maandag 3 december gaan we weer kaarten in het Grand Café van Rijserf. We beginnen om 14.00 uur en iedereen is welkom. De vorige keer hadden we maar liefst 7 tafels, een mooi succes. Laten we er nu 8 tafels van maken. Stamboomavond: De werkgroep genealogie van de heemkundige kring De Drie Heerlijkheden houdt op donderdagavond 6 december haar maandelijkse bijeenkomst in het voormalig gemeentehuis van Rijsbergen van 19.00-21.00 uur. Ieder die iets te weten wil komen van zijn voorouders uit Zundert/Rijsbergen kan bij ons terecht. Inlichtingen 0765975331 of e-mail c.lieshoutkerstens@hetnet.nl ZUNDERT

ZUNDERT – De raad van de gemeente Zundert heeft donderdag unaniem Pietendisco: Pietendisco zal gehouden worden op zondag 2 december. Deze begint om besloten burgemeester Poppe-de Looff bij de Commissaris van de Koningin 14.00 en duurt tot 16.00 uur. Deze zal gehouden worden café Neefs. Alleen zal hier helaas Sinterklaas er niet bij zijn omdat hij het te druk heeft. van de Provincie Noord-Brabant aan te bevelen voor herbenoeming.

Koffie Inloop in de Willaert: Op woensdag 5 december van 14.30-16.00 uur is de koffie Inloop op locatie De Willaert, Burg. Manderslaan 53 in Zundert. Deze week wordt er een spellenmiddag georganiseerd, van een potje rikken tot rummikub van sjoelen tot een quiz. Er zijn allerlei mogelijkheden maar de gezelligheid staat voorop. De Koffie Inloop is elke woensdagmiddag. Vergadering wijkraad de Berk: Wijkbewoners die iets te melden of te vragen hebben aan het bestuur van de wijkraad kunnen op 3 december tussen 19.30 en 20.00 uur terecht op de Annaschool. Vanaf 20.00 uur vergadert de wijkraad besloten. We kijken dan onder meer terug naar de geslaagde Zwarte Pietenmiddag van 24 november. Speel-O-Theek: Kom bij ’t Zonnetje binnen lopen en geef uw kind de mogelijkheid om te spelen met speelgoed. U kunt speelgoed lenen dat aansluit bij de ontwikkeling van het kind. Geopend op zaterdag 10.00-12.00 uur, 1e en 3e woensdag van de maand 14.3016.00 uur. Woensdag 5 december gesloten. Meer informatie: Pastoorsdreef 1, 4881 CW Zundert, speelotheek.zonnetje@gmail.com; www.speelotheekzonnetje.nl

DOOR ADDO SPRANGERS De huidige ambtstermijn van burgemeester Poppe-de Looff loopt af op 1 maart 2013. Vóór 1 december 2012 moet de gemeenteraad een aanbeveling hebben vastgesteld en ingediend bij de Commissaris van de Koningin. Een speciale raadscommissie heeft het besluit voor de aanbeveling tot herbenoeming voorbereid. In overeenstemming met de landelijke richtlijnen voor een herbenoemingsprocedure is de oorspronkelijke profielschets voor de burgemeester uit 2006 als uitgangspunt gebruikt voor het formuleren van de positieve aanbeveling. De speciale raadscommissie is van oordeel dat burgemeester Poppe-de Looff ruimschoots aan die profielschets voldoet. De gemeenteraad van Zundert heeft dit oordeel unaniem overgenomen. Burgemeesters worden benoemd door de Koningin, op aanbeveling van de Commissaris der Koningin van de provincie. Begin

Burgemeester Leny Poppe-de Looff. FOTO SANDRA MUTSTERS

2013 wordt het herbenoemingsbesluit van de Koningin voor de burgemeester van de gemeente Zundert verwacht. PAGINA 12

Ondernemingsrecht • Letselschaderecht • Vastgoedrecht • Familierecht • Arbeidsrecht • Strafrecht

te luisteren en de leden van het koor Syncope wat haar thuisbasis heeft in St.Willebrord laten graag hun zangkwaliteiten horen.

WERNHOUT D’n Vrouwenbond: Op dinsdag 18 december hebben we onze kerstavond voor alle leden bij De Valk, we beginnen deze avond om 18.30 uur. We hebben tussen het eten door weer een speciaal optreden om lekker in de kerstsfeer te komen. Opgeven en betalen bij uw wijkleidster voor 3 december. Van Goghruiters: Afgelopen weekend was er te Oosteind een dressuurselectie en onze volgende ruiter wist zich in de prijzen te rijden,Eva Vissenberg met Mandy D/B 5de prijs. Bo Dictus wist een 3de te behalen met Manjara B/B op een springwedstrijd te Nistelrode. Allen van harte gefeliciteerd.


K E R S T B O M E N

Abies Nordmanniana - Picea Conica - Picea Abies - Picea Omorika

Verkoop start Vanaf zaterdag 1 december

plantenkwekerij de plantage

Zondag 9 december en Zondag 16 december extra geopend van 10.00 - 16.00 uur

Antwerpseweg 91 - Rijsbergen - Tel. 06-22558272 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur, zaterdag 9.00-17.00 uur

Winterjas voor uw exoten

Een mooie olijfboom, vijgenboom of palm in uw tuin? Bescherm deze mediterrane pareltjes goed tegen vorstschade! Bij Jansen Hoveniers vindt u vanaf nu speciale winterjassen. Deze hoezen met ritssluiting voorkomen dat Koning Winter voor onaangename verrassingen zorgt. Kom bij ons langs en kies uit de diversen maten de meest geschikte winterhoes. Al verkrijgbaar vanaf € 9,95! Zo staat uw mediterrane boom er deze winter warmpjes bij. Kijk voor meer informatie op onze site.

en verwijderen

nl

Advies of hulp bij de uitvoering nodig? Vraag het aan de tuinspecialisten van Jansen Hoveniers of kijk op www.jansenhoveniers.com

Onbezorgd genieten. Jansen Hoveniers.

antiek | (streek)sieraden | design | kunst | verzamelingen | inboedels

www.jansenhoveniers.com - (0165) 38 78 19

Inbreng gevraagd, van één item tot complete inboedel, voor onze

Kunst & Antiek Veiling en VenduVeiling op dinsdag 18 en woensdag 19 december VenduHuis De Jager Goes BV Ringbaan West 2b | 4461 ED Goes 06 42 11 45 42 | www.venduhuisdejager.nl

StukadoorSbedrijf Stuc-, tegelrenovatieen Schilderwerken

Scherpe Prijzen!! Bel voor vrijblijvende offerte

Het goedkoopst in container verhuur 6 m3 Container voor: - bouw en sloopafval € 220,- puin € 100,Prijzen zijn incl. BTW - A-B hout € 100,Struikhei 1 - 4714 VC Sprundel - Tel: 0165-387334

06-13909620

KARWEI ETTEN-LEUR

ELKE ZONDAG VAN 12.00 TOT 17.00

OPEN KARWEI ETTEN-LEUR, MUNNIKENHEIWEG 53, 076 501 3755

WIJ BETALEN NU MEER DAN € 43,PER GRAM FIJN GOUD*

G OUD IS G €LD W W W. G O U D I S G E L D . N L Uw oude gouden sieraden zijn nog steeds geld waard Zelfs als deze beschadigd of kapot zijn. Wij kopen alle

WILT U OOK

soorten gouden/zilveren sieraden in; art deco, kettin-

in de du re iets mee , donkere maan r te best eden he den Twijfel bben? nie

gen, ringen, armbanden, oorbellen, gouden tanden, munten en diamanten. Wij betalen hiervoor de hoogst

t langer. Kijk in t doosje uw lade met oud e sierad en!

voor hé

mogelijke dagprijs en betalen u direct contant. DONDERDAG

Bergen op Zoomse Goudbank ZEVENBERGEN Wassenaarstraat 44 4611 BW Bergen op Zoom Tel. (0165) 85 22 68 bergenopzoomsegoudbank@gmail.com

Golden Tulip Schansdijk 3 10.00 - 17.00 uur

VRIJDAG ZONDAG ZUNDERT BREDA Hotel de Roskam Hotel Mastbos Molenstraat 1 Burg. Kerstenslaan 20 10.00 - 17.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Roosendaalse Goudbank

Molenstraat 9a 4701 JK Roosendaal Tel. (0165) 85 22 68 roosendaalsgoudbank@gmail.com

* Prijs is afhankelijk van de dagkoers. * Legitimatie verplicht. * Min. leeftijd 18 jaar.


advertentie de bode maandmenu december.pdf

23-11-2012

16:59:41

Brasserie De Turfvaert Je bent van harte welkom!

presenteert zaterdag 1 december

Back to Basic

Kerst in ‘t Wit Uiltje

Proeverij uit de Noordzee met Zalm en Hollandse Garnalen of Salade met Gerookte Kuikenborst of Marbré van Serrano Ham, Rundersucade en Eend *** Bospaddestoeltjessoep met stukjes Konijn of Wildbouillon met verse Kervel *** Verfrissende Spoom *** Kabeljauw in Papillot met Prei en Witte Wijn of Kalfsfilet met Ratatouille en Saus van Rode Port of Duo van Everzwijnsfilet met gestoofde Wangetjes en Wildsaus *** Kerstdessert

old No.7 BaNd

16.00 C

Oldies - Rock and Roll - Country

Hooferechten Een menu vol verrassingen van onze chef. Voor de echte genieters voorzien van een extra tussengerecht. Voorgerecht (keuze uit vlees of vis)

Oude Bredaseweg 4, 4872 AE Etten-Leur www.cafedeklomp.nl M

****

Y

Tussengerecht

CM

N Zu ieu nd w er t!

Kerst Menu

zondag 2 december

Maandmenu december Feestelijk 4-gangen surprisemenu

Al jarenlang een trouwe gast in de Klomp.

****

MY

Hoofdgerecht (keuze uit vlees of vis)

CY

****

CMY

in

In een feestelijke, huiselijke sfeer kunt u op 25 en 26 december vanaf 13.00 uur genieten van een heerlijk kerstmenu, maar ook à la carte dineren is mogelijk. Op kerstavond en oudjaarsavond kunt u kiezen uit een feestelijk menu of uit de menukaart. Gedurende de kerstperiode kennen wij aangepaste openingstijden/-dagen (ook “derde” kerstdag zijn wij geopend!). Kijkt u even op onze website.

21.00

K

Nagerecht

€ 26,75

U bent van harte welkom in ons sfeervolle restaurant. Lekker eten van de Nederlands/Franse keuken met een heerlijke wijnkaart.

n! e r e v r e s e r n e Vooraf ev

Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur. Maandag gesloten. Molenstraat 81 - Zundert tel. +31 (0)76-5994206 www.chez-david.nl

Meer informatie? Kijk even op www.deturfvaert.nl Brasserie De Turfvaert - Zwart Moerken 12 - Rijsbergen - 076-5968354

Binnen en buiten spelen in Brasserie de Turfvaert een landelijke omgeving met boerderijdieren.

Ook voor kinder- en familiefeestjes.

e46.50

Heiblok 75, Essen, T. 0032-3-6677571

www.wituiltje.be facebook.com/wituiltje

Woensdag 5 december v.a. 17.30 uur Zondag 5 december komt Zwarte Piet in de wok, lekker je eigen kok met een cadeautje met helemaal top!

Gezellig wokken zwarte pieten

Ook Kerstavond geopend! vanaf 16.00 uur 1e + 2e Kerstdag: E 26,50 p.p. Kinderen t/m 12 jaar E 15,00

1e en 2e Kerstdag vanaf 16.00 uur € 26,50 p.p. Voor Volwassenen meer info: 06-19739930 Kinderen € 15,00 p.p. ZEELANDHALLEN * 9-16.30 uur dewitevenementen.nl / 0251-31 90 90

ROMMEL EN WINTERMARKTEN DECEMBER 2 DEC. STEENBERGEN SPORTHAL ‘t CROMWIEL 8 DEC. YERSEKE WINTERMARKT (CENTRUM) 9DEC. HOOGERHEIDE M.F.C. KLOOSTERHOF 8&9 DEC. ROOSENDAAL INDOOR WINTERMARKT HET WENNEKERHUIS (BADHUISSTRAAT) 16 DEC. OUDENBOSCH SPORTCOMPLEX DE BEUK 23 DEC.OUD-GASTEL SPORTHAL t VEERHUIS 26 DEC.( 2e KERSTDAG) OSSENDRECHT SP.H. DE DRIESCHAAR (Er mogen geen dieren in de sporthallen) Inl.en reserv. 0165-302682 of WWW.DEMARKTEN-WOUW.NL

Spirituele Beurs Rucphen 8 dec. 2012 : 10.30 uur Gasterij de Posthoorn

Info www.suijkerbuijk.nu

Antwerpseweg 36076-5961789 Voor meer info: Rijsbergen

Antwerpseweg 36 - Rijsbergen

0165 342478

uitje Een gezellig ud! no voor jong e

Scherpenbergsebaan 55 Rucphen www.denscherpenberg.nl

WINTER- DJA ZUNDERT - Uitslagen Dorpsboscross in StanddaarbuiEXPO ten 18 november. ***************

Mieke van Zundert ***************

2 en 9 december 12.00 tot 16.00 uur

KleinZundertseweg 58-Bij Klein Zundert Do-Vrij: 14.00-17.00 uur www.miekevanzundert.EU

1600 meter: Femke Frijters (3e plaats) 6.29, Simone Snepvangers 6.54, Tonke Bastiaensen 7.20, Fleur Bastiaansen 7.29, Cindy Dams 7.37, Bowien Snepvangers 8.19, Sophie Kenis 8.41, Roos Franken 10.03. 1800 meter: Cyrille Bömer, Sam Schrauwen en Bam van de Wouw (helaas geen tijd genoteerd). 1000 meter: Anouk Boomaerts 5.38, Isabel Bömer 5.32. 1200 meter: Andra Goverden 6.12, Siem Goverden 5.51, Jerom Bastiaansen 5.58. Warandeloop in Tilburg, 25-11-12. 10 km: Niels Damen 38.03. 2800 meter: Milan Parol 12.02.

Nieuwe uitdaging voor Snellen Recycling Voor Oud en Nieuw Hölsteiner scHnitsel ZUNDERT - Na zes opeenvolgende over- derlaag, 5-3. Dat kan een houvast zijn voor de Café

Eetcafé

Cafetaria Zaal

verzorgen wij graag voor u • woensdag van 19.00-21.00 uur diverse schalen gratis biljartles hors d’oeuvres, divers wild en bavarois • zondagmiddag 16 december, gratis entree Oud en Nieuw vieren in tonpraten De Toekomst Ook verzorgen wij weer buffet, uw schotels met doorlopend voor de vuurwerk komende feestdagen drank, en disco. Kaarten verkrijgbaar in Voermans ‘t café. graag tot ziens bij Jan & Lia

PASTOOR DE BAKKERSTRAAT 19 076 De - 598 53 91 ACHTMAAL - TEL. van Alle medewerkers Toekomst

wensen u prettige feestdagen en een voorspoedig 2010!

winningen heeft de “Snellen brigade” zich, na 12 ronden, knap weten op te werken naar de 3e plaats van de Eredivisie.

Dat is natuurlijk een prima prestatie, maar valt toch nog enigszins in het niets in vergelijking met de tegenstander van aankomende zondag. De lijstaanvoerder TOVV.NL/MCR wist tot dusverre alle wedstrijden te zegevieren en dat dus twaalf wedstrijden op rij. In Vlaardingen scoorde Snellen Recycling weliswaar 10 caramboles méér, maar moest desondanks genoegen nemen met de kleinst mogelijke ne-

Zundertse formatie om zo kort voor 5 december voor een passende verrassing te zorgen. Maar, kado’s zullen er door beide teams niet worden weggegeven. Voor de driebandenliefhebber een alibi om in Den Hoek aanwezig te zijn. Voor de supporters van Snellen Recycling hét moment om je team te steunen! Programma 2 december 13.00u Harrie v.d. Ven-Richard Bitalis Barry v. Beers-Dave Christiani 15.30u Peter Ceulemans-Frans v. Kuyk Roland Forthomme-Eddy Merckx

Jan van Opstal tweede op BSK BAKKERSTRAAT 19 ZUNDERT PASTOOR - Op 25 en DE 26 november waren het Pieter van de HoogenACHTMAAL - TEL. 076 - 598 53 91 bandzwemstadion de Brabantse Sprintkampioenschappen. Van Hieronymus hadden maar liefst 49 zwemmers limieten behaald om aan dit kampioenschap te mogen deelnemen. Jan van Opstal uit Zundert kwam zowel

PAGINA 14

individueel als in 2 estafetteafstanden aan de start. Individueel startte hij op de 50m vrije slag, 50m schoolslag en 50m vlinderslag. Hij zwom mee in het zilveren herenteam 5 keer 50m vrij en in het herenteam 4 keer 50m wisselslag. Meer info: www.zpv-hieronymus.com


Crisis parochie Wernhout Het laat de pastoor koud

Onder leiding van het Wernhouts Amateur Toneel worden er enkele avonden georganiseerd waarin er samen met u naar een oplossing wordt gezocht voor de financiĂŤle problemen en het matig

T E L T ELOU

TEG

D A A R R O O V E W r i a t NIEU i n a s k o o Nu

Komt allen!

NU dagelijks geopend ma. t/m van vr. 9.00 tot 18.00 uur zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur

Data: 14, 15, 21, 22 december Aanvang: 20.00 uur

Magazijnen van: Bakx Badkamers

functioneren van mijnheer pastoor in parochie Wernhout.

Locatie: Wierenbos, Diepstraat 12 Wernhout

Reserveren: 076-5974004 of info@hetwat.nl

www.hetwat.nl

Echografie en borstonderzoek direct beoordeeld door de aanwezige radioloog

Industrieweg 3 - 5 ZUNDERT

Klokkenmakerij

Vakkundige restauratie: • antieke uurwerken • moderne uurwerken • wijzerplaten Wilgenstraat 81 Oudenbosch Tel. 0165 - 320948 www.klokkenmakerijdetijd.nl

VERKOOP - VERHUUR

Polikliniek Etten-Leur Schoonhout 215 4827 ML Etten-Leur Tel. (076) 504 20 00 www.polikliniek-ettenleur.nl

* Heftrucks * Heteluchtkachels * Bouwdrogers * Hoogwerkers * Betonzaag * Stronkenfrees * Houtkliefmachine

verkoo p -Ulicoten verhuur Baarleseweg 16 013-5199501 TE KOOP TE HUUR: www.jespersmachinehandel.nl

• Hoogwerkers • Tuinfrezen • Stronkenfrezen • Houtversnipperaars

KRAANVERHUUR MET/ZONDER MACHINIST PARTNERKEUZE TE-DQYDQ%HUJHQ92) HUUR: MINI SHOVEL VAN UITSTEKEND www.jespersmachinehandel.nl 0(031)13-5199501 • Baarleseweg 16 • 5113 TA Ulicoten

MAATSCHAPPELIJK /RRQEHGULMI.UDDQYHUKXXU*URQGZHUNHQ Te koop: gEZEEfDE ZwARTE gROND

Jan van Bergen V.O.f. Hulsdonkstraat 20 4882 JM Zundert Tel: 076 - 5985324 Gsm: 06 - 55918911

NIVEAU

Bel: Lia van der Wel 0165-388816 Of 0800-0230595 (landelijk)

www.mens-en-relatie.nl

erkend AVR / SinglesKeurmerk / Geschillencommissie

7(.223 6WDOPHVW&KDPSLJQRQPHVW ,QFOYHUVSUHLGHQYROJHQV*356V\VWHHP +XOVGRQNVWUDDW=XQGHUW  

BodemPRIJZEN ZOEKT U UITBREIDING? Voor een zuivere aankooptaxatie en begeleiding aankoop (glas-)tuinbouwbedrijven Sinds 1996

Sinds 1990

Voort 39 2328 Meerle apc@telenet.be tel: +3233158987

Burg. GuljĂŠlaan 4 4837 CZ Breda info@cbbnl.com tel: +31765656230

STOP NU MET ROKEN!!! �� Hoogste Hoogste slagingspercentage, slagingspercentage, 90,5% 90,5%  Hoogste slagingspercentage, 90,5%  Hoogste slagingspercentage, 90,5% �� Nieuwste Nieuwste methode methode -> -> Luxopuncture Luxopuncture Nieuwste methode -> Luxopuncture  Nieuwste methode -> Luxopuncture �� Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars!!! Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars in 2012  Zeer succesvol al in Duitsland, Frankrijk, BelgiÍ,Zwitserland  Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars (Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bij VBAG en RBNG) (Zorgverlenersnummer: 90-039475, bij VBAG RBNG) (Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bijenVBAG en RBNG) Word vergoeddoor doorgediplomeerde alle aangesloten verzekeringsmaatschappijen � 3behandelingen therapeuten 3 behandelingen vanvan 2020minuten 3Geen behandelingen minuten �� Geen extraontwenningsverschijnselen kilo’s en pijnloos  Geen extra kilo’s en 20 pijnloos 3 behandelingen van minutenAFVALLEN, BURN-OUT Geen extra kilo’s enMENOPAUZE, pijnloos �� Luxopuncture ook:  Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT Geen extraook: kilo’s en pijnloosMIGRAINE, � Luxopuncture MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT DEPRESSIES, VERMOEIDHEID DEPRESSIES, MIGRAINE, OBSTIPATIE  Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN en BURN-OUT Alle cHRONIScHE kLAcHTEN DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID Bel vrijblijvend voor info. of afspraak:

076-5153143 076-5153143 (Etten-Leur)

(Etten-Leur) Behandelingen ook ’s-avonds Ook ’s-avonds en in het weekend

Rinie Maas beschrijft het gevecht van incident naar incident. Nog nooit werden verzetshandelingen zo minutieus vastgelegd, dankzij jarenlang nauwgezet onderzoek in archieven en interviews met tientallen betrokkenen in Breda, Oosterhout, Etten-Leur en Zundert. Daardoor geeft het boek antwoord op vragen die al lang leven.

Tekst: 176 pagina’s, inclusief supplement herdenkingen Beeld: 150 foto’s. Drie katerns gecategoriseerde foto’s: 1. Neefs, 2. Strijd, 3. Herdenking

www.vloeiweide.nl het bo e k i s v e r kr i j g b a ar b i j : Drukkerij vorsselmans | bredaseweg 26 | Zundert

15% KORTING op behandeling knippen/fĂśhnen

Zaterdag 1 december a.s. OPENING van 13.30 tot 17.00 uur U bent van harte welkom voor een hapje en een drankje.

Dorpsstraat 103 - St. Willebrord - Tel. 0165-382794

Actie geldig van 26 november tot 8 december 2012

Wie pleegde het verraad? Het boek vertelt het verhaal. De strijd tussen de post op de Vloeiweide in Rijsbergen (onder Breda) en een overmacht aan Duitse soldaten en landverraders duurt liefst twee uur. De post verdedigt zich heroisch, na een maand verzetswerk voor de naderende geallieerden te hebben verricht.


F OT O’S : E RW INNE T.NL / E V E NE M E NT E NF OT OGR AF IE

Un

W

R

H

DOOR MANOEK MAAS

WERNHOUT - De ondernemersgeest stroomt door de aderen van de Zundertse Jorg Peeters (18).

H

r

h

v

d

www.debochtwernhout.nl

p

Na een jaar van verbouwen en voorbereiden, opent hij aanstaande donderdag de deuren van Grand Café de Bocht in Wernhout. Een grand café met een warme uitstraling waar je kunt lunchen, dineren of gezellig wat drinken. En in de zomer kunt genieten op het sfeervolle terras.

w

b

d

a

J

r

e

S

I

b

r

ONDERSTAANDE BEDRIJVEN REALISEERDEN DE VERBOUWING EN FEL HATO

HANDELSONDERNEMING

Ton Gevers Pastoor Timmermansstraat 6 4721 BC Schijf Telefoon: 0165 - 34 37 36 Mobiel: 06 - 23 56 12 74 Fax: 0165 - 34 44 35 Email: tongevers@hetnet.nl

Uw adres voor: Hekwerken Poorten Afrasteringen Paardenboxen

Voor traditioneel vakmanschap Ludo Renne I Tel. 076 5976678 I Mob. 06 23252847 Fax 076 5970742 I E-mail. qualito@ziggo.nl

De Waterman 3, 4891 TL Rijsbergen | T. 076 5968290, F. 076 5968291 info@stukadoorsbedrijfvanbaal.nl | www.stukadoorsbedrijfvanbaal.nl

GUIDO HENSEN NV WOONINRICHTING BREDABAAN 488, 2990 WUUSTWEZEL TEL: 03-6696758

STERK IN KLEUR SINT BAVOSTRAAT 57-59-61 RIJSBERGEN 076-5961579 WWW.ANTONVANDERHEIJDEN.NL

s Akkermanw

Interieurbou St. Willebrord

Akkermans Interieurbouw Pastoor Palsstraat 1 4711 CN St. Willebrord Tel.: 0165 - 382545 Fax: 0165 - 383460 E-mail: info@akkermansinterieurbouw.nl www.akkermansinterieurbouw.nl

Hofdreef 32 • 4881 DR Zundert Tel. 076-5991700 • www.binkgroep.eu

Schildersbedrijf

J• Bast aansen Schilderwerken

Behangen

Neerloopweg Neerloopweg E. info@huijbregtskoelt E. info@huijbregtskoelt

Spuit applicatie

24-uur 24-uur

Glas en glaszetten

Decoratieve technieken

Hofdreef 8 | 4881 DR Zundert | T (076) 597 10 42 | F (076) 597 42 33 jan@schildersbedrijfbastiaansen.nl | www.schildersbedrijfbastiaansen.nl

www.huijbregt

www.huijbregt


LEKKER GEZELLIG ETEN&DRINKEN

niek stukje horeca in

Wernhouts horecaconcept combineert restaurant en café in één

KOM ZELF DE GEZELLI GE SFEE R ERVAREN !

Grand Café de Bocht

René Peeters, vader van Jorg, is geen onbekende in Zundert.

De ham wordt ‘live’ in de zaak gesneden en belandt ‘vers van

workshops gevolgd en shaken nu de lekkerste cocktails,”

Hij runt al sinds jaar en dag zijn onderneming Peeters Vlees.

het mes’ op tafel. Op de kaart vind je ook andere vleesgerech-

vertelt Jorg. Donderdag 29 november opent Grand Café de

Hij gaat zijn zoon ondersteunen bij het runnen van de ho-

ten, van een tournedos en hamburger tot zes verschillende

Bocht haar deuren vanaf 20.00 uur. Iedereen die een kijkje

recazaak. Jorg vertelt: “Ik heb altijd ambitie gehad om een

satésoorten. Maar met een zeetong, gamba’s en kabeljauw

wil komen nemen, is welkom. Vanaf vrijdag 30 november is

horecazaak te beginnen. Vorig jaar reed ik met mijn scooter

wordt ook aan de visliefhebber gedacht. “We maken veel

de horecazaak iedere dag - behalve maandag en dinsdag -

voorbij Café de Bocht en zag dat het te koop stond. Ik wist

gebruik van streekproducten,” vertelt chef-kok Raymond van

geopend vanaf 11.30 uur. Het grand café zal zich kenmerken

dat dit mijn kans was. Nu kan ik mijn droom eindelijk in de

der Palm. “Lokale bakker Van Hassel levert heerlijke broodpro-

door haar ondernemend vermogen, zo vertelt Jorg. “Het

praktijk brengen.” Grand Café de Bocht biedt voor ieder wat

ducten, zoals een speciaal gecreëerde Wernhoutse bol. Alfons

streven is om onze gasten te blijven prikkelen. Bijvoorbeeld

wils. Overdag kun je er terecht voor een lunch of gezellige

IJscreaties uit Rijsbergen zorgt voor smakelijke ijsgerechten. En

met een tapaskaart, ham- proeverij en in de zomer leuke

borrel, ’s avonds wordt er overgeschakeld op het diner en

het vlees komt natuurlijk vers van Peeters Vlees.” De chef-kok

thema-avonden op het terras. Ideeën genoeg.” Maar het

daarna kan er een gezellig feestje worden gebouwd. Over de

gaat voor kwaliteit, zo legt hij uit. “Alle producten die we

vizier staat eerst op donderdag. “We zijn er helemaal klaar

aankleding van de horecazaak is lang nagedacht, zo vertelt

gebruiken, hebben klasse. Toch kunnen we een toegankelijke

voor. We kunnen niet wachten om dit unieke stukje horeca

Jorg. “De aankleding is uniek. Het grand café is één grote

prijs bieden. Zo is het een eigentijdse horecazaak voor jong en

aan Zundert te laten zien.”

ruimte waar je drie verschillende stijlen ervaart. Het heeft

oud.”

een warme, gezellige uitstraling met een modern tintje.”

Streekproducten

Grand Café De Bocht

Vernieuwend

Wernhoutseweg 119, 4884 AT Wernhout (076) 8899100 info@debochtwernhout.nl

Na het diner wordt de zaak omgetoverd tot café waar

www.debochtwernhout.nl

In het restaurant speelt - hoe kan het ook anders - vlees een

mensen lekker aan de bar zitten, een klein hapje bestellen

belangrijke rol. Zo is er een speciale ruimte waar mediter-

en de uitgebreide drankenkaart uitproberen. “Ook hebben

raanse hammen hangen.

we een speciale cocktailkaart. Het personeel heeft diverse

Openingstijden: woensdag t/m zondag vanaf 11.30 uur. Ook geopend op Eerste en Tweede Kerstdag.

LICITEREN GRAND CAFÉ DE BOCHT MET DE PRACHTIGE NIEUWE ZAAK!

34 4814 Breda 34 4814 RSRS Breda techniek.nl T. 076 5425734 techniek.nl | T. |076 5425734

rs service rs service

tskoeltechniek.nl

tskoeltechniek.nl

BEDAF www.bedafstallenbouw.nl

Buntweg 2 4885 KT Achtmaal Tel: +31(0)76-5984885 Fax: +31(0)76-5985951 info@bedafstallenbouw.nl

Diepstraat 21 Wernhout 06-30474772

HANDEL & TRANSPORT WAAYENBERGSTRAAT 25 ZUNDERT T. +31 (0)76 5976060 M. +31 (0)6 53937700

constructie en Apparatenbouw B.V.

Wernhoutseweg 138 4884 MD Wernhout T: 076-5970992 F: 076-5971093

www.jacobsconstructie.nl jacobsconstructie@hetnet.nl


week 48 / 28 november 2012

Gemeente informatie

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Schouwland’ Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maakt, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 25 oktober 2012 het bestemmingsplan ‘Schouwland’ gewijzigd heeft vastgesteld. Omschrijving bestemmingsplan Het onderhavige ontwerpbestemmingsplan is met name bedoeld om de op 22 augustus 2011 onherroepelijk geworden bouwvergunning met vrijstelling (ex artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) voor de realisatie van achttien nieuwe grondgebonden woningen aan Schouwland 1 t/m 13, 15 en 17 en Rubertstraat 4, 6 en 8 in Rijsbergen, planologisch te verankeren in een nieuw bestemmingsplan. Daarnaast wordt met het onderhavige be-

Politie extra alert na inbraken en overval De afgelopen tijd zijn er enkele inbraken en een overval gepleegd in de gemeente Zundert. Het onderzoek naar de daders is in volle gang en de politie is extra alert op verdachte situaties. Burgemeester Poppe – de Looff heeft toegezegd er alles aan te doen om de politie bij het onderzoek te ondersteunen. Heeft u informatie die misschien van belang is voor het onderzoek? Belt u dan met de politie, tel. 0900 – 88 44. Heeft u informatie, maar blijft u liever anoniem? Bel dan met Stichting M. en meld misdaad anoniem, tel. 0800 – 70 00.

stemmingsplan het bestaande bouwvlak behorende bij de woning aan Rubertstraat 2 fysiek verder naar voren gelegd. Het bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, regels, bijlagen en verbeelding. Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp N.a.v. de ingediende zienswijze is de verbeelding t.o.v. het ontwerp aangepast. De bestemming ‘tuin’, zoals deze rechts van het geprojecteerde bouwvlak aan Rubertstraat 2 opgenomen is, is doorgetrokken tot de perceelsgrens van appellant. Ter verbetering van het plan en n.a.v. voortschrijdend inzicht zijn de volgende ambtelijke wijzigingen in het bestemmingsplan t.o.v. het ontwerpplan doorgevoerd: • De verbeelding is zodanig aangepast, dat op het geprojecteerde bouwvlak aan Rubertstraat 2 de bouwaanduiding ‘nokrichting’ wordt opgenomen. Op deze manier is aangegeven dat de nokrichting evenwijdig dient te zijn aan de voorgevel om zodoende rekening te houden met de aanwezige monumentale bomen. • In de regels is onder artikel 6.2.1 lid g de volgende tekst toegevoegd: ‘ter plaatse van de bouwaanduiding ‘nokrichting’ dient de nokrichting evenwijdig aan de voorgevel te worden gebouwd.’ Ter inzage Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt, samen met het vaststellingsbesluit en bijbehorende stukken, vanaf 29 november 2012 gedurende zes weken (t/m 9 ja-

nuari 2013) voor iedereen ter inzage bij de gemeente, afdeling Strategie en Programmering (Bredaseweg 2 te Zundert). De digitale versie van het bestemmingsplan is het juridisch bindende plan. Het digitale bestemmingsplan is rechtstreeks in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl of via www.zundert.nl. Beroep Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken, dus t/m 9 januari 2013, kan tegen dit besluit schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA ‘s-Gravenhage door: • belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend tegen het ontwerpplan; • belanghebbenden die worden getroffen door de wijziging in het bestemmingsplan; • belanghebbenden aan wie niet verweten kan worden dat zij niet tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn door voornoemde doelgroepen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Het besluit van de gemeenteraad treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Vergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maakt bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning heeft ontvangen:

Colofon Gemeente Zundert Afdelingen Bestuurszaken, Maatschappij & Dienstverlening, Bedrijfsvoering Markt 1, 4881 CN Zundert Afdelingen Strategie & Programmering, Beheer Openbare Ruimte Bredaseweg 2, 4881 DE Zundert Gemeentewerf Hofdreef 30, 4881 DR Zundert Milieustraat Zundert De Ambachten 20, 4881 XZ Zundert ELZ, startpunt voor welzijn, zorg en wonen De Welborg 14, Zundert Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur Postadres Voor alle afdelingen: Postbus 10.001 4880 GA Zundert E-mail gemeente@zundert.nl Internet www.zundert.nl Telefoon gemeentehuis 076 - 599 56 00 Maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur. Vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Gemeentewerf 076 - 597 49 97 & Milieustraat ELZ, startpunt voor 076 - 503 89 39 welzijn, zorg en wonen Fax 076 - 599 56 66 Bezoek- en openingstijden gemeentehuis Maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur. Afdeling Maatschappij (publieksbalie) ook op woensdagmiddag van 13.30 uur tot 19.00 uur. Openingstijden Milieustraat Zundert Maandag van 14.00 uur tot 17.00 uur Donderdag van 14.00 uur tot 18.00 uur Zaterdag van 09.00 uur tot 14.00 uur

Verzenddatum aanvraag

Soort activiteit

Locatie

14-11-2012 18-11-2012 19-11-2012 20-11-2012

plaatsen propaantank 18 m³ plaatsen aanbouw aan woning aanleggen brug kappen 1 beukenboom

Laarse Heistraat 10, Zundert Den Dries 2, Klein Zundert Voorste Schaapsdijk, Klein Zundert Ettenseweg 45, Rijsbergen

Tegen een aanvraag om omgevingsvergunning kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar op grond van de Algemene wet bestuursrecht is pas mogelijk nadat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert op het verzoek heeft beschikt. Ingediende aanvragen liggen gedurende twee weken ter inzage op elke werkdag van 09.00 tot 12.30 uur bij het cluster Vergunningverlening en Handhaving, Bredaseweg 2 te Zundert.

Meldingen Wet milieubeheer Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maakt bekend dat zij de volgende meldingen ingevolge de Wet milieubeheer heeft ontvangen:

Naam besluit

Locatie

Besluit glastuinbouw Besluit landbouw Besluit landbouw Besluit landbouw Activiteitenbesluit

Rustenburgstraat 9A, Zundert Nieuwmoerseweg 36, Achtmaal van Lanschotstraat 30, Achtmaal Bigtelaar ongen. Sectie F, nr. 1445, Rijsbergen Wernhoutseweg 123, Wernhout

De betreffende stukken liggen gedurende twee weken na publicatie ter inzage op elke werkdag van 09.00 tot 12.30 uur bij het cluster Vergunningverlening en Handhaving, Bredaseweg 2 te Zundert.

Huisnummerbesluit Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maakt bekend dat zij de volgende nummeraanduidingen heeft vastgesteld:

Besluitdatum

Soort project

Nummeraanduiding(en):

22-11-2012

Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) Paandijksestraat 10A, Zundert

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. De bezwarentermijn van zes weken begint op de dag na die van toezending van het besluit. De datum van toezending staat op de brief bij het huisnummerbesluit vermeld. Indien bezwaar wordt ingediend, kan tevens een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Breda, Sector Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor een dergelijk verzoek bent u griffierecht verschuldigd. Meer informatie over griffierecht vindt u op www.rechtspraak.nl.


week 48 / 28 november 2012

Gemeente informatie

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Schouwland’ Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maakt, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 25 oktober 2012 het bestemmingsplan ‘Schouwland’ gewijzigd heeft vastgesteld. Omschrijving bestemmingsplan Het onderhavige ontwerpbestemmingsplan is met name bedoeld om de op 22 augustus 2011 onherroepelijk geworden bouwvergunning met vrijstelling (ex artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) voor de realisatie van achttien nieuwe grondgebonden woningen aan Schouwland 1 t/m 13, 15 en 17 en Rubertstraat 4, 6 en 8 in Rijsbergen, planologisch te verankeren in een nieuw bestemmingsplan. Daarnaast wordt met het onderhavige be-

Politie extra alert na inbraken en overval De afgelopen tijd zijn er enkele inbraken en een overval gepleegd in de gemeente Zundert. Het onderzoek naar de daders is in volle gang en de politie is extra alert op verdachte situaties. Burgemeester Poppe – de Looff heeft toegezegd er alles aan te doen om de politie bij het onderzoek te ondersteunen. Heeft u informatie die misschien van belang is voor het onderzoek? Belt u dan met de politie, tel. 0900 – 88 44. Heeft u informatie, maar blijft u liever anoniem? Bel dan met Stichting M. en meld misdaad anoniem, tel. 0800 – 70 00.

stemmingsplan het bestaande bouwvlak behorende bij de woning aan Rubertstraat 2 fysiek verder naar voren gelegd. Het bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, regels, bijlagen en verbeelding. Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp N.a.v. de ingediende zienswijze is de verbeelding t.o.v. het ontwerp aangepast. De bestemming ‘tuin’, zoals deze rechts van het geprojecteerde bouwvlak aan Rubertstraat 2 opgenomen is, is doorgetrokken tot de perceelsgrens van appellant. Ter verbetering van het plan en n.a.v. voortschrijdend inzicht zijn de volgende ambtelijke wijzigingen in het bestemmingsplan t.o.v. het ontwerpplan doorgevoerd: • De verbeelding is zodanig aangepast, dat op het geprojecteerde bouwvlak aan Rubertstraat 2 de bouwaanduiding ‘nokrichting’ wordt opgenomen. Op deze manier is aangegeven dat de nokrichting evenwijdig dient te zijn aan de voorgevel om zodoende rekening te houden met de aanwezige monumentale bomen. • In de regels is onder artikel 6.2.1 lid g de volgende tekst toegevoegd: ‘ter plaatse van de bouwaanduiding ‘nokrichting’ dient de nokrichting evenwijdig aan de voorgevel te worden gebouwd.’ Ter inzage Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt, samen met het vaststellingsbesluit en bijbehorende stukken, vanaf 29 november 2012 gedurende zes weken (t/m 9 ja-

nuari 2013) voor iedereen ter inzage bij de gemeente, afdeling Strategie en Programmering (Bredaseweg 2 te Zundert). De digitale versie van het bestemmingsplan is het juridisch bindende plan. Het digitale bestemmingsplan is rechtstreeks in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl of via www.zundert.nl. Beroep Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken, dus t/m 9 januari 2013, kan tegen dit besluit schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA ‘s-Gravenhage door: • belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend tegen het ontwerpplan; • belanghebbenden die worden getroffen door de wijziging in het bestemmingsplan; • belanghebbenden aan wie niet verweten kan worden dat zij niet tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn door voornoemde doelgroepen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Het besluit van de gemeenteraad treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Vergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maakt bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning heeft ontvangen:

Colofon Gemeente Zundert Afdelingen Bestuurszaken, Maatschappij & Dienstverlening, Bedrijfsvoering Markt 1, 4881 CN Zundert Afdelingen Strategie & Programmering, Beheer Openbare Ruimte Bredaseweg 2, 4881 DE Zundert Gemeentewerf Hofdreef 30, 4881 DR Zundert Milieustraat Zundert De Ambachten 20, 4881 XZ Zundert ELZ, startpunt voor welzijn, zorg en wonen De Welborg 14, Zundert Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur Postadres Voor alle afdelingen: Postbus 10.001 4880 GA Zundert E-mail gemeente@zundert.nl Internet www.zundert.nl Telefoon gemeentehuis 076 - 599 56 00 Maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur. Vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Gemeentewerf 076 - 597 49 97 & Milieustraat ELZ, startpunt voor 076 - 503 89 39 welzijn, zorg en wonen Fax 076 - 599 56 66 Bezoek- en openingstijden gemeentehuis Maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur. Afdeling Maatschappij (publieksbalie) ook op woensdagmiddag van 13.30 uur tot 19.00 uur. Openingstijden Milieustraat Zundert Maandag van 14.00 uur tot 17.00 uur Donderdag van 14.00 uur tot 18.00 uur Zaterdag van 09.00 uur tot 14.00 uur

Verzenddatum aanvraag

Soort activiteit

Locatie

14-11-2012 18-11-2012 19-11-2012 20-11-2012

plaatsen propaantank 18 m³ plaatsen aanbouw aan woning aanleggen brug kappen 1 beukenboom

Laarse Heistraat 10, Zundert Den Dries 2, Klein Zundert Voorste Schaapsdijk, Klein Zundert Ettenseweg 45, Rijsbergen

Tegen een aanvraag om omgevingsvergunning kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar op grond van de Algemene wet bestuursrecht is pas mogelijk nadat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert op het verzoek heeft beschikt. Ingediende aanvragen liggen gedurende twee weken ter inzage op elke werkdag van 09.00 tot 12.30 uur bij het cluster Vergunningverlening en Handhaving, Bredaseweg 2 te Zundert.

Meldingen Wet milieubeheer Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maakt bekend dat zij de volgende meldingen ingevolge de Wet milieubeheer heeft ontvangen:

Naam besluit

Locatie

Besluit glastuinbouw Besluit landbouw Besluit landbouw Besluit landbouw Activiteitenbesluit

Rustenburgstraat 9A, Zundert Nieuwmoerseweg 36, Achtmaal van Lanschotstraat 30, Achtmaal Bigtelaar ongen. Sectie F, nr. 1445, Rijsbergen Wernhoutseweg 123, Wernhout

De betreffende stukken liggen gedurende twee weken na publicatie ter inzage op elke werkdag van 09.00 tot 12.30 uur bij het cluster Vergunningverlening en Handhaving, Bredaseweg 2 te Zundert.

Huisnummerbesluit Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maakt bekend dat zij de volgende nummeraanduidingen heeft vastgesteld:

Besluitdatum

Soort project

Nummeraanduiding(en):

22-11-2012

Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) Paandijksestraat 10A, Zundert

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. De bezwarentermijn van zes weken begint op de dag na die van toezending van het besluit. De datum van toezending staat op de brief bij het huisnummerbesluit vermeld. Indien bezwaar wordt ingediend, kan tevens een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Breda, Sector Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor een dergelijk verzoek bent u griffierecht verschuldigd. Meer informatie over griffierecht vindt u op www.rechtspraak.nl.


week 48 / 28 november 2012

zundert.nl Bekendmaking vaststelling Welstandsnota 2012 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maakt bekend dat de gemeenteraad van Zundert op 27 september 2012 heeft besloten de Welstandsnota 2012 vast te stellen. De Welstandsnota 2012 treedt op de eerste dag na deze bekendmaking in werking.

De volledige tekst van de Welstandsnota 2012 ligt vanaf 29 november 2012 gedurende zes weken ter inzage op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur in het gemeentehuis (Bredaseweg 2 te Zundert). Tegen betaling van de leges kunt u een afschrift van Wel-

standsnota 2012 verkrijgen. De Welstandsnota 2012 is ook te raadplegen via www.zundert.nl Inwoner Beleidsterreinen Bouwen en wonen Welstandsnota 2012. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer De Rooij, tel. 076 – 596 98 25.

Vergunningen

Omgevingsvergunning Oekelsebaan 55 te Zundert

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maakt bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen heeft verleend:

Het college van burgemeester en Wethouders van de gemeente Zundert maakt bekend dat zij op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° en paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een omgevingsvergunning heeft verleend. De omgevingsvergunning heeft betrekking op het bouwen van een paardenstal met binnenbak op het perceel Oekelsebaan 55 te Zundert.

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure

Verzenddatum beschikking

Soort activiteit

Locatie

26-11-2012 26-11-2012

vergroten bestaande dakkapel uitbreiden bestaande bedrijfsruimte

Achtmaalseweg 95, Zundert Wernhoutseweg 123, Wernhout

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen deze beschikking bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de datum van verzending van de beschikking te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tevens: a. naam en adres van de indiener; b. dagtekening; c. omschrijving en ‘ons nummer’ van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht; d. gronden van het bezwaar. Tevens kunt u, tegelijk met of na het indienen van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening (onder meer schorsing van de beschikking) vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Breda, Sector Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Uw belang moet dan wel zodanig zijn dat de beslissing op bezwaar niet kan worden afgewacht. Voor een dergelijk verzoek bent u griffierecht verschuldigd. Meer informatie over griffierecht vindt u op www.rechtspraak.nl.

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maakt bekend dat zij, in het kader van de Wabo, heeft besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met maximaal zes weken:

Verzenddatum beschikking

Soort activiteit

Locatie

21-11-2012

veranderen pluimveehouderij en boomkwekerij

Maalbergenstraat 3D en 7, Wernhout

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen deze beschikking bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de datum van verzending van de beschikking te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tevens: a. naam en adres van de indiener; b. dagtekening; c. omschrijving en ‘ons nummer’ van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht; d. gronden van het bezwaar. Tevens kunt u, tegelijk met of na het indienen van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening (onder meer schorsing van de beschikking) vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Breda, Sector Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Uw belang moet dan wel zodanig zijn dat de beslissing op bezwaar niet kan worden afgewacht. Voor een dergelijk verzoek bent u griffierecht verschuldigd. Meer informatie over griffierecht vindt u op www.rechtspraak.nl.

De vastgestelde omgevingsvergunning ligt, met de bijbehorende stukken, vanaf 29 november 2012 gedurende zes weken (t/m 9 januari 2013) ter inzage bij de afdeling Strategie en Programmering (Bredaseweg 2 te Zundert). De stukken zijn ook te bekijken op www.zundert.nl Inwoner Ruimtelijke procedures (Project)afwijkingsbesluiten of rechtstreeks via de landelijke voorziening www. ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens de termijn van zes weken kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht, tegen de vastgestelde omgevingsvergunning een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Breda, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Het indienen van een beroepschrift schort de werking van de omgevingsvergunning niet op. Hierdoor treedt de omgevingsvergunning in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is verstreken. Indien onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist, kan gelijktijdig met het indienen van het beroepschrift, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Breda, Postbus 90.006, 4800 PA Breda.

voor meer info: zundert.nl De Raadsheer speelt extern

WTC De Trappistentrappers

Raadsheer 4 speelde thuis in Hotel Cafe Restaurant de Roskam. Ze speelden tegen het sterke UNK 1 uit Zevenbergen. Al gauw bleek dat UNK te sterk was. Jan Vriends en Herman Krijnen behaalden nog wel een uitstekend resultaat door remise te spelen. Dennis Roelands, Ron Been, William Gommers, Hannie Hermans en Arno vd Hoogen moesten hun meerdere erkennen en verloren. De einduitslag was 7-1. Raadsheer 3 speelt goed in de tweede klasse onderbond. Tegen Pion 5 werd gelijkgespeeld met 4-4. Dit kwam zeker tot stand door de fantastische overwinningen van jeugdspelers Mitchell Matthijssen en Lars Vermeiren die beiden wonnen van sterke tegenstanders. Hans Bogaert pakte ook het volle punt. Willem de Kort en Jorrit Havermans remiseerden. Inge Oostvogels, Kees van Erk en Rico Gomis moesten hun meerdere erkennen.

Het verhaal gaat de ronde dat er naar een enkeling nog wordt gezocht, of het weer hier debet aan was, is bij het ter perse gaan van deze editie van De Bode nog niet bekend. De veldrijders zijn vanaf Stuivezand met tien man naar Prinsenbeek geweest om daar hun fiets en kleding vuil te maken, al viel de staat van het parcours nog wel mee, door de vele regenval van de laatste dagen. De wind was ook hier het probleem. De jeugdleden zaten te twijfelen of hun ritje in Alphen wel doorgang zou hebben met de weersomstandigheden van zondag. Maar de trappistentrappers laten zich niet snel uit het veld slaan, dus ook de jeugdleden niet. De fietsen werden gewoon ingeladen en er werd koers gezet naar Alphen. Hier eenmaal aangekomen was het droog en werd er een afwisselend parcours gereden zodat iedereen weer voldaan

ZUNDERT - Afgelopen zaterdagmiddag stond de externe schaakcompetitie op het programma. Schaakvereniging de Raadsheer neemt daarin deel met maar liefst vier teams.

Raadsheer 2 speelt in klasse 1a en gaat het dit jaar moeilijk krijgen om niet te degraderen. Er werd met 7-1 verloren van DSC 1 uit Dongen. Frans Smits speelde voortreffelijk en kwam tot remise tegen een topper van Dongen. Ook Tycho van Dijk haalde remise wat uitstekend was. De rest verloor echter zijn partij. Raadsheer 1 won weer eens na twee gelijke spelen. Hiermee neemt het eerste team de tweede plaats in in de Promotieklasse. John van Dijk won grootmeesterlijk met een dame-offer. Johan Goorden won zeer gedegen. Het werd weer spannend na verliespartijen van Niek Oostvogels en Leo Rietveld. Roland Daamen en Frank Verkooijen wonnen daarna ook hun partij, Roland met gedegen spel, Frank met vechtschaak. Hans van der Linden en Sander Boogaard speelden remise. Hans ook met vechtschaak, Sander had wellicht meer verdiend. Heeft u ook zin om te komen schaken kom dan eens langs op donderdagavond in Hotel Cafe Restaurant de Roskam vanaf 19.30 uur. U kunt ook informatie inwinnen bij Frank Verkooijen (f.verkooijen@freeler.nl) of door te kijken op www.sv-deraadsheer.nl.

ZUNDERT - Wind, wind en nog eens wind dat was er volop de afgelopen zondag, mede hierdoor is er ook niemand van de wegploeg vertrokken vanaf Stuivezand. Wel zijn er een aantal leden in clubshirt gesignaleerd, die op eigen gelegenheid zijn gaan fietsen.

PAGINA 19

huiswaarts kon keren. Wederom een gezellige morgen voor de jeugd en hun begeleiders. Zoals vorige al gemeld zouden de trappistentrappers van het eerste uur hun 30 jarig lidmaatschap met elkaar vieren. Op de huis/tuin- en keukenfiets zijn zij verschillende horeca gelegenheden gaan bezoeken in de grensstreek, waarbij het trappistenbier rijkelijk vloeiden. Bij “De Nonnen” hebben ze hun krachten weer aangevuld waarna ze bij Joost de klok hebben rond gedronken. De winnaar van deze dag is zonder twijfel de trappistenbrouwerij West Malle. Bij een volgende editie is het misschien wel de nieuwe brouwerij in Zundert bij de trappisten. De leden die kleding hebben besteld hebben een mail hierover ontvangen. Zij kunnen hun kleding bij Jack Hoydonck ophalen, let wel, contant betalen graag. Vanaf komend weekend wordt er weer om 13.30 uur vertrokken vanaf de Betterbodies aan de Hofdreef. Iedereen die wil kan aansluiten. Het programma voor het komend weekend is: Veldrijders gaan naar Rucphen, vertrek is om 8.30 uur. De wegploeg vertrekt gewoon om 9.00 uur en de chauffeurs bepalen zelf of zij met de volgbus rijden. De jeugd vertrekt vanaf 9.00 uur onder begeleiding van de jeugdcommissie.


Riolering of afvoer verstopt?

Rioolreiniging v. Hooijdonk Ook reinigen van dakgoten Tel.: 076-5985820, GSM: 06-13724143

DRIEDUBBEL GLAS

Heeft u of iemand uit uW omgeving brandWonden?

in uw kunststof kozijnen

isoleert tot 40 % beter dan HR++ glas ! Meerprijs slechts 10 euro per kozijn

nieuw

OFFERTE ?

nieuw

ZUNDERT KOZIJNEN te ACHTMAAL Will Eestermans

06-30460726

deze actie loopt tot december 2012

Wij helpen bij: Lotgenotencontact Voorlichting Belangenbehartiging Juridische zaken

Kijk voor meer informatie op www.brandwondenvereniging.nl

NOG MEER VOORDEEL OP: • Binnenschilderwerk van 1 november 2012 t/m 31 maart 2013 € 25,- winterschilderkorting p/man p/dag. • Slechts 6% BTW op particuliere woningen. • Vraag naar de voorwaarden.

TEMPERATUUR Weekenddiensten KORTINGEN ! Bel voor levensbedreigende situaties 112.

Huisarts Huisartsenpost Etten-Leur, tel. 076 50 40 444, Bredaseweg 171, voor inwoners van Rijsbergen en Zundert. Neem een identiteitsbewijs mee. Apotheek Dienstapotheek Etten-Leur, Bredaseweg 173, tel. 076 502 5650. Tandarts Het antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt. Dierenarts Zundert Dierenartsenpraktijk Zundert, tel. 076 597 2349. Achtmaal Dierenarts J.C.M. Konings in Achtmaal, tel. 076 598 5663. Rijsbergen Dierenartsengroep voor gezelschapsdieren tel. 076 501 2928/501 6915, voor landbouwhuisdieren en paarden tel. 076 501 3645/596 1333.

14 & 3 1 JULI

De temperatuur op deze dagen bepaalt uw korting op alle verf en verfbenodigdheden!

Houd iedere maand een leuk zakcentje over... ...met de collectieve ziektekostenverzekering van Thebe Extra. Thebe Extra werkt samen met VGZ, CZ en OHRA en heeft afspraken gemaakt over collectieve verzekeringen. Dit betekent een gunstige premie voor onze leden. Daarnaast biedt Thebe Extra nog veel meer kortingen en voordelen, zoals korting bij Safaripark Beekse Bergen! Kijk op www.thebe-extra.nl voor meer informatie.

ons op Facebook en profiteer van extra voor deel!

Lid worden? 088 - 117 11 77 • www.thebe-extra.nl

Tijdens deSurplus bouwvak zijn wij normaal geopend Zorg thuiszorg passende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en klantenservice@surplusgroep.nl

TWB, Thuiszorg met Aandacht Direct zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl Thebe Thuiszorg Zundert, voor persoonlijke verzorging/verpleging. Kleine teams, vertrouwde gezichten, gratis uitleen- en verhuurartikelen. Bel overdag (06) 51253857 of na 18.00 uur (06) 46725211. Mail zundert@thebe.nl

Uw showroom aan huis! Verkoop/leggen/onderhoud

VERKOOP - VERHUUR

* Heftrucks * Heteluchtkachels * Bouwdrogers * Hoogwerkers * Betonzaag * Stronkenfrees * Houtkliefmachine

verkoo p -Ulicoten verhuur Baarleseweg 16 013-5199501 TE KOOP TE HUUR: www.jespersmachinehandel.nl

• Hoogwerkers • Tuinfrezen • Stronkenfrezen • Houtversnipperaars


TE KOOP GEVRAAGD:

SLOOPAUTO’S

AUTOSLOPERIJ SIEMONS

Tel: 0765985376 Van Lanschotstraat 57

te koop: 300 grijze kisten geschikt voor het inpakken van aardbeiplanten

Autodemontagebedrijf

machine voor trayplanten op te schonen

Sloop-loop-schade auto’s - motors

Maisland

Achtmaal

te koop gevraagd

Alle gebruikte onderdelen online erkend: * lid Autorecycling nederland * rijksdienst v/h wegverkeer * Autotransport / berging * reparatie en onderhoud * Stiba - lid * VbV- opkoper

terrein/garage: Maalbergenstraat 24a Wernhout 076 - 597 17 39 Molenstraat 184 Zundert 076 - 597 56 75 / 06 - 54278822 www.jokozundert.nl / info@jokozundert.nl

Feestje? Voor verhuur van: tafels • stoelen toilet- en frituurwagens partytenten springkussen v.a. € 45,-

snijdersverhuur.nl

%

Bel: 0165-386105 0165-386613

KEES

De allergrootste luchtDruk schietsport - sortering in De regio!!

Wim Huybregts Rijsbergen Tel. 06-10940623

TE KOOP AANGEBODEN

Amerikaanse eikels ‘Quercus Rubra’ 0165-383017 Kunstgebitten met garantie

076-5976183

afspraak 8-22 uur (ook za & zo)

Vagevuurstraat 5 Zundert VERKOOP - VERHUUR

* Heftrucks * Heteluchtkachels * Bouwdrogers * Hoogwerkers * Betonzaag * Stronkenfrees * Houtkliefmachine

verkoo p -Ulicoten verhuur Baarleseweg 16 013-5199501 TE KOOP TE HUUR: www.jespersmachinehandel.nl

• Hoogwerkers • Tuinfrezen • Stronkenfrezen • Houtversnipperaars

Te koop:

Heftruck

verkoop - verhuur

Persluchtbuksen

Metaaldetectors Black-Bull en C-Scope In iedere prijsklasse volop keus.

Fenix en Mag-Lite zaklampen zeer grote licht opbrengst

Gasflessen en toebehoren oa voor uw terrasverwarming en kachel.

Sluban voor de kids: past op Lego, maar dan veel voordeliger en andere modellen oa leger en marine.

Oudejaarsavond is pas ouderwets compleet met VUURWERK van Kees, vanaf dit jaar extra grote opslagbunkers, dus een nog grotere sortering/voorraad !! Geen bestellijst nodig. Voor alledaagse en niet-alledaagse spullen waarvan u niet weet waar u het zou kunnen vinden gaat u natuurlijk eerst naar:

KEES Vierwindenstraat 26-28 Breda, 076-5140144 openingstijden: di/vr 10-18 uur, zat 10-17 uur, zo/ma/koopavond gesloten zie ook: www.kees-breda.nl

Normaal:

€ 16.095,-

NU VOOR: € 11.995,-

Normaal:

€ 17.695,-

NU VOOR: € 13.995,-

tomson

0(031)13-5199501 • Baarleseweg 16 • 5113 TA Ulicoten

(op druk brengen dmv duikfles of pomp)

Corsa 3drs 1.2 16v Corsa 5drs 1.4 16v Anniversary Edition Anniversary Edition

reparaties & nieuwe

www.jespersmachinehandel.nl

Zeer uitgebreide keuze in de merken: Anschutz, Diana, Gamo, Crosman, FX, Feinwerkbau, Theoben, BSA, Weihrauch, AirArms, Eser, Evanix, Falcon, CZ, Umarex, etc. En…..wij hebben de GAMO ZOMBIE !! Reparatie en inruil mogelijk. Ook uw adres voor kruis- en handbogen, kijkers, lasers, koffers, wapenkasten, paintballwapens, duikflessen en hogedruk-pompen

nieuwe Corsa bij VRIENS Opel Profiteer nu nog van bijna € 700,BPM voordeel t.o.v. 2013!

GEVRaaGd 06-50930164

Toyota 2,5 ton, diesel, bouwjaar 2009, evt. ook te huur.

In 4½ - 5.05 - 5½ - 6.35 mm. Geen limiet aan kogelsnelheid en geen vergunning vereist, wel legitimatie verplicht. Uiterst deskundige voorlichting, garantie en service. Uiteraard hebben we ook alle toebehoren voor de buks. Mogelijkheid voor proefschieten.

Enorm herfstvoordeel op een

Baarleseweg 16 Ulicoten TE KOOP 013-5199501 TE HUUR: www.jespersmachinehandel.nl • Hoogwerkers • Tuinfrezen • Stronkenfrezen • Houtversnipperaars

Dre Wit (‘t) goed

www.jespersmachinehandel.nl

reparaties witgoed producten Etten-Leur

0(031)13-5199501 • Baarleseweg 16 • 5113 TA Ulicoten

Voorrijkosten in Etten-Leur € 15.00 buiten Etten-Leur € 20.00

Tel.: 06-50905037

Tandprothetische Praktijk

Touwen b.v.

ACTIE tot Kerst 2012: Géén EIGEn bIjdrAGE op nIEuwE proThEsE! www.tpptouwen.nl info@tpptouwen.nl raadhuisplein 4, 4741 AM hoeven tel. 0165 - 505510 reparaties - implantaten nieuwe protheses

Heb je het gehad met de pc? Veel te traag, vol met virussen of gewoon lastige hardware? En zit je er echt heel serieus over na te denken hem te vervangen? Wacht er nog even mee en bel eerst In 9 van de 10 keren, kunnen we hem aan huis repareren en nog jaren in volle tevredenheid laten draaien. En dat voor maar €20,- pu. én maar éénmalige reiskosten van €5,- !! Zeker goedkoper dan een nieuwe pc? Toch?

Bel voor een afspraak naar: 06-41.37.44.61 bgg 06-29.06.14.03

Ook het adres voor backup en/of herstellen van data en uitleg over gebruik van de pc.

Uw Vriens herfstvoordeel

Uw Vriens herfstvoordeel

€ 4.100,- € 3.700,* aanbiedingen mits uit voorraad leverbaar leverbaar, exclusief excclus clusief kosten rijklaarmaken Corsa (€ 733,25). 733 25) Registratie in 2012. Actie niet in combinatie met eventuele andere acties.

Kijk voor al onze overige aanbiedingen op:

www.vriensopel.nl

Minervum i 7001A, Breda d - (076) ( ) 5877 950 Ecustraat 25, Etten-Leur - (076) 5020 652

www.vriensopel.nl


JAMMER DAT JE EENMAAL

BINNEN DE BUITENKANT NIET MEER ZIET 14% BIJTELLING & GÉÉN WEGENBELASTING NIEUWE MOTOR 3,2L/100KM 5 STERREN EURONCAP MULTIMEDIA SCHERM MET NAVIGATIE

VANAF € 13.990,EXCLUSIEF KOSTEN RIJKLAAR MAKEN à € 855,-

WWW.INDUMIJ.NL

VOLG ONS OOK OP FACEBOOK.INDUMIJ.NL + TWITTER.INDUMIJ.NL

JE HERINNERT JE ALTIJD DE EERSTE KEER. DE NIEUWE RENAULT CLIO.

AUTO INDUMIJ

RENAULT EXPERIENCE CENTER OOSTERHOUT RENAULT EXPERIENCE CENTER ETTEN-LEUR

DE BOEDINGEN 19 ECUSTRAAT 5

TEL. (0162) 43 14 50 TEL. (076) 503 93 00

De nieuwe Renault Clio vanaf € 13.990,-. De genoemde vanafprijs is inclusief BTW en BPM. Exclusief kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage en leges. Op elke nieuwe Renault geldt een fabrieksgarantie van minimaal 2 jr. en 12 jr. plaatwerkgarantie. Rentewijzigingen, drukfouten, prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken van daadwerkelijk geleverde auto. Voor meer informatie: bel gratis 0800-0303, kijk op renault.nl of raadpleeg uw Renault-dealer. Min./max. verbruik getoonde modellen: 3,0-5,5 l/100 km. Resp. 33,3-18,2 km /l. CO 2 83-104 g/km.

Van Tilburg-Bastianen maakt schoon schip voor 2013 en daar profiteert u van! MIS DIT NIET!

OCCASIONSHOW VAN HET JAAR! 1.500, DÉ VOLKSWAGEN EN AUDI SUPERSHOW!

INRUEXTRA ILBON

US!

wel €

3.500

tot

,-

BOVE NOP A KOER NWB/BOV SLIJS * AG T *

29

DONDERDAG

NOVEMBER SHOWTIJDEN: 09.00 - 18.00 UUR

30

01

(KOOP)ZONDAG

SHOWTIJDEN: 09.00 - 20.00 UUR

SHOWTIJDEN: 09.00 - 17.00 UUR

SHOWTIJDEN: 12.00 - 17.00 UUR

VRIJDAG

NOVEMBER

ZATERDAG

DECEMBER

02 DECEMBER

Locatie Occasionshow: TB Occasion Center - Industrieterrein Vosdonk - Ecustraat 27 - 4879 NP Etten-Leur WWW.TB-OCCASIONCENTER.NL

VRAA

G NA

AR D

E VOO

RWA

ARDE

• Alle occasions €500,tot €2.500,- afgewaardeerd • Altijd weekendje N

weg bij aankoop occasion! • Vermaak voor de

kinderen!

• GRATIS taxatie! • GRATIS eten en drinken!


Hier vindt u aolleccasions betrouwbare uit de regio

AUTOBEDRIJF

sprenkels

Autopagina

Buntweg 3, achtmaal, tel. 076-5985235

een greep uit onze voorraad Citroen C1 1.0

5drs

2010

Citroen C1 1.0

5drs

2008

Citroen C2 1.1

3drs

2006

Citroen Xsara Picasso 1.6

5drs

2003

Daihatsu Terios

5drs

2008

Ford Focus C-max 1.6 16v

5drs

2007

Ford Fusion 1.4 16v

automaat 5drs

2008

Hyundai Accent 1.4

3drs

2008

Kia Cerato 1.6 16v

4drs

2005

Mitsubishi Outlander 2.0

5drs

2007

Mitsubishi Outlander 2.0

5drs

2006

Opel Corsa 1.2

3drs

2008

Opel Vectra 1.8

4drs

2002

7-persoons 5drs

2004

3drs

2009

automaat 3drs

2007

Peugeot 206 1.4

5drs

2008

Skoda Roomster 1.6 16v

5drs

2007

Suzuki Swift 1.3

3drs

2009

Volkswagen Golf

5drs

2008

Volkswagen Polo 1.4

5drs

2009

Volvo V40

5drs

2001

Opel Zafira 2.2 16v Peugeot 308 1.6 Peugeot 207 1.6 16v

ars Prijswinna van onze tober: tie in ok Facebookac

VAN HARETEERD! GEFELICIT

Audi A4 1.8 B 04/ 08 Audi A4 1.6 B 03/ 99 VW Passat 2.0 D 09/ 07 VW Passat Variant 1.9 D 11/ 99 VW Golf Mdel 2009 1.9 D 10/ 08 VW Golf benzene 1.4 B 11/ 07 VW Polo autom. 1.4 B 11/ 01 VW Touran 1.6 B 07/ 04 Volvo S 80 T clim 2.5 B 01/ 04 Volvo 850 A. 2.4 B 05/ 94 Jaguar XJ Executive 3.2 B 04/ 01 Nissan Micra 5 drs 1.2 B 12/ 07 Nissan Micra 1.0 B 06/ 94 Nissan Primera 1.6 B 11/ 96 Fiat Panda 1.1 B 01/ 08 Fiat Seicento 1.1 B 08/ 03 Fiat Stilo 2.4 B 03/ 02 Fiat Palio Weekend 1.6 B 01/ 99 Citroen C1 **** 1.0 B 03/ 08 Citroen C1 airco 1.0 B 03/ 07 Citroen xsara picasso 1.6 B 06/ 01 Mitsubishi Colt 1.3 B 10/ 05 Chevrolet Matiz 0.8 B 07/ 08 Daewoo Matiz 0.8 B 08/ 98 Opel Agila 1.3 D 09/ 04 Opel AstraAdvertentie ` B 04/ 05 Bode1.4 20121127 V1.0 Advertentie Bode1.4 2011-10-26 V1.0 Peugeot 206 B 02/ 04

onze overige occasions.

WWW.

Merk

B.j.

Km st.

BMW 318I Executive Touring

2002

149000

BMW 318I Business line

2007

133000

BMW 530I AUT Full option

2005

109000

Fiat 500 1.2I Lounge Airco

2008

47000

Ford Fusion 1.4I Champion

2006

102000

Ford Ka 1.3I 3 Drs Airco

2001

84000

Ford S-max 2.5 Turbo Full option

2007

104000

Hyundai Getz 1.4I 5 Drs Airco

2007

75000

Hyundai Getz 1.3I 5 Drs Airco

2004

74000

Hyundai Getz 1.1I 3 Drs

2005

145000

Hyundai I10 1.1I 5 Drs Airco

2009

19000

Hyundai I20 1.2I 5 Drs I-Vision

2012

2800

Mitsubishi Colt 1.3I invite

2005

47000

Seat Altea 1.6I Stylance

2005

113000

VW Caddy 1.6 TDI Airco BTW

2011

16000

VW Golf 6 1.6I 5 Drs clima

2009

58000

Verkoop en onderhoud van alle merken! Openingstijden werkplaats: maandag t/m vrijdag

8.00 - 17.30 uur

zaterdag

9.00 - 12.00 uur

Opel Combo Z.XEP Opel Combo Z. DT Opel Combo Suzuki Vitara VW Transp. Pick Up VW Bestel 1.0 tdi Mitsubishi L400 lang Mitsubishi L200

NL

Km.

Bouwjaar

133.081 Km.

Bouwjaar Verkocht

ELSACKER van ELSACKER ELSACKER van FORD

S-MAX MERK //CORSA TYPE OPEL MERK TYPE OPEL CORSA

MG-B S-MAX CABRIOLET OPEL CORSA FORD OPEL CORSA CITROENCORSA C3 5-drs OPEL OPEL CORSA

MERK TYPE MERK OPEL OPEL / CORSA

OPEL CORSA FORD S-MAX OPEL CORSA OPEL CORSA OPEL/ TYPE CORSA MERK OPEL CORSA OPEL CORSA MERIVA OPEL OPEL CORSA OPEL CORSA MG-B CABRIOLET

1.4i-16v ENJOY 5-drs (AIRCO)

1.8 (British Racing Green) 1.2i-16v 3-drs 2.5Turbo Titanium 1.2i-16vENJOY ENJOY 3-drs(AIRCO) (AIRCO) (AUTOMAAT/AIRCO ECC) 1.4i EXCLUSIVE 1.7Dti NJOY3-drs (DIESEL) 1.7Dti NJOY (DIESEL) 1.4i-16v ENJOY3-drs 5-drs (AIRCO)

1.2i-16v ENJOY NJOY 3-drs 1.2i-16v 3-drs (AIRCO) NJOY 3-drs 1.2i-16v 3-drs (AIRCO) 2.5Turbo Titanium 1.0i-12vENJOY BASE 1.4i-16v ENJOY 5-drs (AIRCO) (DIESEL) 1.4i-16v ENJOY 5-drs (AIRCO) (ECC, park pilot, en 1.4TurboENJOY EDITION PLUS 1.2i-16v 3-drs (AIRCO)

1.7Dti NJOY 3-drs AUTOCENTRUM 1.0i-12v BASE 1.7Dti NJOY 3-drs (DIESEL) 1.0i-12v BASE 1.8 (British Racing Green)

OPEL OPEL OPEL

CORSA MERIVA CORSA

1.2i-16v ENJOY 3-drs (AIRCO) 1.6i MAXX COOL (AIRCO) 1.7Dti NJOY 3-drs (DIESEL)

van ELSACKER

MERIVA OPEL CORSA CITROEN 5-drs OPEL C3CORSA MERIVA OPEL

CITROËN C1 van maart 2008

.NL

133.081 Verkocht Km. Bouwjaar 89.384 2008 Km. Bouwjaar 89.384 2008

076 - 597 27 77 Palmbosstraat 5 Zundert

8.257 1977 44.580 2007 133.081 44.580 Verkocht 2007 Autotype 113.728 2004 229.870 2003 229.870 2003 89.384 2008 Autotype Ford Focus C-Max 1.8 Futura Km. Bouwjaar Km. Bouwjaar 121.539 2003 44.580 2007 121.539 2003 FordAutotype Fiesta 1.6 Cuore 5-drs 44.580 2007 133.081 93.206 2002 89.384 Verkocht 2008 229.870 C-Max 1.8 Titanium Km. 2003 BouwjaarFordFord Fiesta 1.4 Futura 5-drs 89.384 2008 58.073 2010 Ford C-Max 1.8 Trend 44.580 2007 93.206 2002 FordFord C-Max 1.8 1.6 Trend 229.870 2003 93.206 8.257 2002 Fiesta Sport 3-drs 1977 44.580 102.748 229.870

2007 2004 2003

OPEL CORSA FORD OPEL CORSA OPELFUSION MERIVA OPEL CORSA MERIVA OPEL CORSA

(ECC, park pilot, ECC) en 121.539 58.073 2010 1.4Turbo EDITION PLUS(AIRCO) 1.2i-16v NJOY 3-drs(DIESEL) 2003 (AUTOMAAT/AIRCO 2004 1.4i EXCLUSIVE 58.000113.728 2007 1.4i-16v TEMPTATION 1.7Dti NJOY 3-drs 229.870 2003 1.2i-16v NJOY 3-drs 121.539 2003 Nu 22.848 1.4i-16v FUTURA 5-drs (AIRCO) 1.2i-16v NJOY 3-drs 121.539 2003 (AIRCO) 78.107 2006 1.6i-16v ENJOY 1.0i-12v BASE 93.206 2002 1.6i MAXX COOL (AIRCO) 102.748 2004 1.0i-12v BASE 93.206 2002 2006

OPEL MERIVA OPEL MERK /MERIVA TYPE OPEL OPELCORSA MERIVA

(ECC, park pilot, en 1.4Turbo EDITION PLUS 1.0i-12v BASE 1.6i MAXX COOL (AIRCO) (AIRCO) 1.4i-16v MAXX COOL

S-MAX OPELFORDMERIVA

2.5Turbo ENJOY Titanium(AIRCO) 1.6i-16v

OPEL CORSA OPEL OPEL MERIVA OPELAGILA MERIVA OPEL MERIVA

OPEL OPEL

MERIVA MERIVA

CORSA OPELOPEL MERIVA OPEL MERIVA CORSA OPELOPEL ASTRA OPEL OPEL OPEL OPEL

OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL

OPEL

OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL

OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL

CORSA ASTRA CORSA ASTRA CORSA ASTRA

MERIVA ASTRA MERIVA ASTRA ASTRA ASTRA ZAFIRA ASTRA

ASTRA ASTRA ZAFIRA ASTRA ASTRA ASTRA VECTRA ASTRA ASTRA ASTRA ASTRA ANTARA ASTRA ASTRA ASTRA ASTRA

ASTRA

Leverbaar 1.0i-12v BASE 93.206 2002 1.2i-16v STAR 52.541 (ECC, park pilot, 58.500 2010 2003 1.4Turbo EDITION PLUS(ECC, 1.6i MAXX COOLEDITION (AIRCO) 90.429 2004 park pilot, en en 58.073 2010 1.4Turbo EDITION PLUS

Nu Leverbaar 1.4i-16v ENJOY 5-drs(AIRCO) 89.384 85.758 Nu 1.6i MAXX COOL 2004 Nu2008 1.2i-16v ENJOY 3-drs 44.580 2007 Leverbaar 165.436 1.4i-16v 1.6i-16v MAXX EDITIONCOOL PLUS (AIRCO) 30.058 2010 2004 1.7Dti 3-drsOLET 1.8 (British Racing229.870 2003 MG-BNJOYENJOY CABRI Green) 8.257 Leverbaar 1.4i-16v 5-drs 88.324 Verwacht

MERK / TYPE

1.6i MAXX MAXX COOL COOL (AIRCO) (AIRCO) 1.6i

1.2i-16v 3-drs 2003 1.6i-16vNJOY COSMO 5-drs (ECC, Park Pilot, enz) 121.539 69.840 2004 U bent van harte welkom bij ons voor de GRATIS 18-puntentest. 1.0i-12v BASE 2002 Wordt uw Opel tijdens(AIRCO) de test in orde bevonden, dan93.206 kunt u tijdens de Nationale 1.6i EDITION Station 133.097 2002OPEL

CITROEN C3 5-drs 1.4i EXCLUSIVE (AUTOMAAT/AIRCO ECC)

113.728

FORD FUSION

22.848

Testdag het Winterplan garantie voor slechts € 17,50. park certificaat pilot, en aanschaffen 58.073 2010 1.4Turbo EDITION PLUS (ECC, 1.8i-16v SPORT Station (AIRCO) 156.523 2002 1.6i MAXX COOL (AIRCO) 102.748 2004 1.6i-16v EDITION PLUS (AIRCO/NAVI) 30.058 2010 1.6i-16v EDITION PLUS (AIRCO/NAVI) 26.050 2010 1.6i PEARL Station (AIRCO) 117.155 2001 1.6i-16v EDITION PLUS (AIRCO/NAVI) 30.058 2010 1.4i-16v 5-drs velgen) 88.324 Verwacht 2.2i-16vENJOY TEMPTATION (ECC,Park Pilot, enz.) 51.365 2007 1.4i-16v ENJOY 5-drs(AIRCO/Lm (AIRCO/Lm velgen) 88.324 Nu Verwacht 1.4i-16v ENJOY 5-drs (AIRCO/Lm velgen) 88.324 Verwacht 1.6i-16v 5-drs Park Pilot, enz) 69.840 2004 1.6i-16vCOSMO TEMPTATION (AIRCO) 138.577 2007 1.6i-16v COSMO 5-drs(ECC, (ECC, Park Pilot, enz) 69.634 2004

1.4i-16v FUTURA 5-drs (AIRCO)

OPEL AGILA

OPEL OPELASTRA ASTRA OPEL ZAFIRA OPEL ASTRA

(AIRCO) 1.6i EDITION Station (AIRCO) 1.6i EDITION PEARL Station 1.6i-16v TEMPTATION (AIRCO) 1.6i Station (AIRCO)

OPEL OPEL OPEL

ZAFIRA ASTRA ZAFIRA

OPEL OPEL

ZAFIRA ASTRA

OPEL VECTRA OPEL ASTRA OPEL ASTRA ASTRA OPEL ZAFIRA OPEL ANTARA OPEL OPEL OPEL ANTARA ZAFIRA OPEL ASTRA

OPEL CORSA

Leverbaar 30.058 2010 133.097 2002

163.815 2002 133.097 2002 69.840 2004 16.175 2010 156.523 2002 86.554 Verwacht 2007 156.523 2002 88.324 170.470 2004 133.097 2002 117.155 2001 117.155 2001 12.212 2010 69.840 2004 125.689 2002 51.365 2007 156.523 2002

1.2i-16v STAR EDITION

1.6i-16v EDITION PLUS 1.6i-16v COSMO 5-drs (ECC, (AIRCO/NAVI) Park Pilot, enz) (AIRCO) 1.6i EDITION Station

1.0i-12v BASE

2.2i-16v Pilot, enz.) 1.8i-16v SPORT Station(ECC,Park (AIRCO) 2.2i-16vTEMPTATION TEMPTATION (ECC,Park Pilot, enz.)

1.6i-16v 1.6i PEARLTEMPTATION Station (AIRCO)(AIRCO) 1.8i-16v sedan Station (AIRCO / (AIRCO) Trekhaak) 1.8i-16v 1.4i-16v SPORT ENJOY 5-drs (AIRCO/Lm 2.2i-16v TEMPTATION (ECC,Park velgen) Pilot, enz.)

1.6i-16v EDITION PLUS (AIRCO/NAVI) 1.6i 1.8i-16v (AIRCO / (AIRCO) Trekhaak) 1.6i PEARL 5-drssedan GLStation

OPEL OPEL

ZAFIRA ASTRA

OPEL OPEL OPEL

ANTARA ANTARA VECTRA

OPEL

ANTARA

OPEL

ANTARA

OPELOPEL VECTRA ZAFIRA

OPELOPEL VECTRA ZAFIRA

2.0CDTi COSMO (Full opt.) (AIRCO/Mistl.) 1.6i-16v PEARLAut. 5-drs 2.0CDTi COSMO Aut. (Full opt.)

1.6i PEARL Station (AIRCO) 1.6i 5-drs GL 1.6i-16v TEMPTATION (AIRCO)

1.6i-16v COSMO 5-drs (ECC, Park Pilot, enz)

1.6i-16v COMFORT 1.6i EDITION Station(AIRCO) (AIRCO) 2.2i-16v TEMPTATION 1.6i EDITION sedan (ECC,Park Pilot, enz.) 1.8i-16v // Trekhaak) 1.8i-16v SPORT Station (AIRCO) (AIRCO Trekhaak) 1.8i-16v sedan sedan (AIRCO (AIRCO) 1.6i-16v TEMPTATION 1.6i-16v TEMPTATION (AIRCO) 1.6i PEARL Station (AIRCO)

93.206

2.0CDTi COSMO Aut. (Full opt.) 2.0CDTi 1.8i-16v sedan (AIRCO / Trekhaak)

73.231 86.554 2007 51.365 26.752 2007 163.815 2002

2.0CDTi COSMO Aut. (Full opt.)

2007

control) 1.8i-16v COMFORT (Climate 2.2i-16v TEMPTATION (ECC,Park Pilot, enz.)

OPEL MERIVA

52.541

51.365 2007 125.689 2002 117.155 2001 138.577 2007 133.097 2002 138.577 2007 117.155 2001 30.058 2010 117.155 2001 163.815 2002 141.021 2000 163.815 2002 156.523 2002 88.324108.886 Verwacht 51.365 2007 86.554 2007 84.080 2007 2001 138.577 2007 69.840 2004 117.155 2001

OPEL TEMPTATION MERIVA 17 1.6-i-16v ENJOY (AIRCO) 134.093 (AIRCO) 1.6i-16v Meirseweg Zundert 138.577 2007 200.009 Verkocht 133.097 2002 076 - 597 4227 ZAFIRA 51.365146.668 2007 OPELOPEL ASTRA OPEL VECTRA 163.815 2002 OPEL 156.523 2002 163.815 OPEL ASTRA VECTRA OPEL MERI V A 1. 6 i MAXX COOL (AI R CO) www.autocentrumvanelsacker.nl 138.577 OPELOPEL ZAFIRA ZAFIRA 138.577 2007 OPEL ASTRA 117.155 2001 OPELOPEL ASTRA ZAFIRA

(AIRCO) 1.4i-16v MAXX COOL 86.554

Meirseweg 17 - -Zundert / Trekhaak) 1.8i-16v sedan (AIRCO 1.6i-16v TEMPTATION (AIRCO) 138.577163.815 2007 Meirseweg 17 Zundert

78.107

2000

85.758

1998

2007 2003

165.436

2002

--597 4227 1.8i-16v 076 sedan (AIRCO / Trekhaak) 163.815 63.858 2002 2.0CDTi COSMO Aut. (Full opt.) 2007 076 597 4227 27-11-2012 2.0CDTi COSMO Aut. (Full opt.) 86.554 2007 www.autocentrumvanelsacker.nl www.autocentrumvanelsacker.nl

VECTRA OPELOPEL ANTARA

Km

Bj

Prijs

Km 38500 Bj Prijs € 15.250,06 Km 93500 05Bj €Prijs 6.395,74500 09 € 16.495,25000 06 € 8.395,7600008 08 € 14.395,76000 € 12.995,10000 09 € 18.950,Ford C-Max 1.6 Trend 67000 04 € 8.950,FordFord C-Max 1.6 CC Trend 67000 € 8.950,Focus 2.0Futura Titanium Cabriolet 20000 04 0805 €€27.250,Ford C-Max 1.6 6.750,Ford C-Max 1.6 Champion 102000192000 04 € 6.795,Ford Focus 1.8 Limited Wagon 7000 10 € Ford Fiesta 1.25 Titanium 3-drs 192000 100005 12 €23.995,16.395,Ford C-Max 1.6 Futura € 5.500,Ford Focus 1.61.6 Titanium 5-drs 23000 0910 €€18.450,Ford Fiesta Titanium 5-drs 45000 12.695,Ford Fiesta 1.25 Titanium 5-drs 7500 12 € 15.295,Focus 1.61.4 Futura business 5-drs 83000 €€12.995,Ford Fiesta Futura 5d AUTOMAAT 7000010 0707 8.795,FordFord Fiesta 1.6 Titanium 5-drs 45000 € 11.995,Focus 1.61.4 Futura 5-Wagon 24000 €€11.995,Ford Fiesta Futura 3d AUTOMAAT 3100007 0505 7.695,FordFord Fiesta 1.4 Futura 5d AUTOMAAT 70000 € 8.400,Ford Focus 1.4 Futura 4-drs 62000 06 € 10.450,Ford Fiesta 1.3 Futura 3-drs 24000 07 € Ford Fiesta 1.4 Futura 3d AUTOMAAT 31000 05 € 6.995,-7.195,Focus 1.6 1.4 Ti-VCT Futura 5-drs9000 130000 €€ 9.750,Ford Fusion Core 11300012 0603 3.995,FordFord Focus 1.6 EcoBoost Titanim wgn € 26.995,Fusion 1.4CC Cool Sound 31500 €€10.995,Ford Focus 2.0 &Titanium 3300011 0808 17.950,FordFord Focus 1.6 Trend 5-drs NT 19000 € 17.695,Ford Ka 1.3 Futura II 40000 06 € 5.650,Ford Focus 1.6 Trend 5-drs NT 11000 11 € 19.995,Ford Focus 1.6 Trend Wagon 74000 07 € 11.950,S-Max 2.01.6 145 pk 33000 €€24.250,Ford Focus Comfort 5-drs 54000 2500007 0710 15.950,FordFord Focus 1.6 Futura 5-drs € 10.695,Stilo1.6 1.6Futura Dynamic 5-drs €€ 7.750,Ford Focus 1.8 AUTOMAAT Futura Wagon 4500069000 4850006 0608 13.250,FordFiat Focus € 9.895,Ford Focus 1.6 Trend Wagon 74000 07 € 11.950,Isuzu D-Max 2.5D Kipper (ex. BTW) 100 08 € 12.500,Ford Focus 1.6 Wagon AUTOMAAT 77000 03 € 5.995,Ford1.6 Focus 1.6Wagon Futura 5-drs 07 € 11.495,Ford Focus Trend 99000 5400001 € 3.650,1.6XWagon AUTOMAAT 03 € 6.250,Ford KaFord 1.2 Focus Titanium 7000 7700012 € 10.795,1.6XTrend Wagon 01 € 4.295,Ford KaFord 1.2 Focus Titanium 6000 9900012 € 10.195,1.2 Titanium X 12 € 9.595,Ford KaFord 1.2 Ka Titanium 6000 10011 € 9.295,1.2 Titanium X 12 € 10.195,Ford KaFord 1.3 Ka Futura II 136000 10007 € 3.695,Ford Mondeo 2.0 Limited Wagon 25000 10 € 22.195,Ford Mondeo 2.0 Titanium 5-drs 52000 09 € 18.695,Inclusief beurt en APK, 6 maanden Mondeo Titanium 5-drs111000 5200007BOVAG € 19.995,Transit Ford 2.2 TDCi 260S2.0 Cool Ed. ex 09 BTWen 7.495,€ NAP Ford1.0 Mondeo 99 € 1.995,Opel Agila Base 1.8 Business 5-drs 7700010700000 € 2.250,Renault Kangoo 1.2 RN 88000 01 € 3.995,Jaguar S-Type 3.0 V6 Executive AUT. 172000 00 € 3.845,Suzuki GLS € 3,650,Jaguar XJ-8Alto 4.21.1 V8 AUTOMAAT 12900071000 03 02 € 15.850,Ford Focus C-Max 1.6 Trend 93000 04 € 8.945,Ford Focus C-Max 1.6 Trend 63000 04SHOWROOM € 9.750,NU IN DE Ford Focus 84000 00 € 3.900,` 1,4 Ambiente 3-drs Opel Meriva 1.6 Automaat 27000 04 €10.950,- Fusion 1.4 Futura Ford 58000 05 € 8.495,Toyota Avensis 2.0 D 4-drs 115000 02 € 5.000,-

Km. Bouwjaar

(AIRCO) (AIRCO/NAVI) (DIESEL) (AIRCO/Lm velgen)

ASTRA OPELOPEL ASTRA OPELASTRA ASTRA

OPEL ASTRA ASTRA OPEL OPEL OPEL VECTRA ASTRA

58.073 2010 93.206 Km. Bouwjaar 99.444 2004 2002 165.436 Verkocht 102.748 2004 102.748 2004 133.081 78.107 Verkocht 2006

(AIRCO)

1.6i-16v EDITION PLUS (AIRCO/NAVI) 1.6i EDITION Station (AIRCO) 1.8i-16v sedan (AIRCO /(ECC, Trekhaak) 1.6i EDITION Station (AIRCO) 1.6i-16v COSMO 5-drs Park Pilot, enz) 1.6i-16v EDITION PLUS (AIRCO/NAVI) 1.8i-16v Station (AIRCO) 2.0CDTiSPORT COSMO Aut.(AIRCO/Lm (Full opt.) 1.8i-16v SPORT Station (AIRCO) 1.4i-16v ENJOY 5-drs (ECC/Easytronic) 1.6i-16v COSMO 1.6i EDITION Station (AIRCO) velgen) 1.6i 1.6iPEARL PEARLStation Station(AIRCO) (AIRCO)

WEEK -------- Zundert

Incl. 1 Jaar Garantie Occasionvoorraad Occasionvoorraad

van ELSACKER

2.5Turbo Titanium Advertentie Bode 20121127 V1.0 1.4i-16v ENJOY 5-drs (AIRCO)

SCHRAUWEN

Vande deWouw Wouw Van Van de Wouw Van dede Wouw Van Wouw Ford A1 Star Occasions

Advertentie Bode 20121031 V1.0 Advertentie Bode 20121127 V1.0

2.5Turbo Titanium

-------Autobedrijf

VAN DE

02/ 08 01/ 06 05/ 00 01/ 92 03/ 96 08/ 99 01/ 00 07/ 07

NL

AUTOCENTRUM AUTOCENTRUM AUTOCENTRUM

FORD MERK /S-MAX TYPE

AUTO

1.4 B 1.3 D 1.7 D 1.6 B 1.9 D 2.5 D 2.5 D 2.5 D

€ 4.500,-

Advertentie 2011-06-29 Advertentie Bode Bode 20121127 V1.0V1.0 WWW.FACEBOOK.COM/SCHRAUWENAUTO

MERK / TYPE

Ettenseweg 81, 4891 XT Rijsbergen Tel. 076-5962323

06/ 04 02/ 01 02/ 96 09/ 02 03/ 01 12/ 05 11/ 00 08/ 99 01/ 04 09/ 98 09/ 98 03/ 92 03/ 96 01/ 11 09/ 07 04/ 04 06/ 05 06/ 04 06/ 04 02/ 05 09/ 04 07/ 07 12/ 98 09/ 98 05/ 01

Advertentie Bode 20121127 V1.0 SPECIALE ACTIES, AANBIEDINGEN EN PRIJSVRAGEN OP:

van ELSACKER van ELSACKER ELSACKER AUTOCENTRUM van J. Janssen AUTOCENTRUM AUTOCENTRUM AUTOCENTRUM Autobedrijf

1.4 B 1.1 B 1.5 B 1.1 B 1.4 B 2.0 B 1.6 B 1.4 B 1.6 B 1.2 B 1.8 B 3.3 B 1.1 B 1.2 B 2.5 D 1.9 D 1.9 D 1.9 D 1.9 D 1.9 D 2.5 D 1.9 D 2.5 D 2.5 D 1.9 D

Advertentie Bode 2011-06-29 V1.0

Kom snel een kijkje nemen voor deze of

www.autobedrijfsprenkels.nl

Peugeot 206 Peugeot 106 Toyota Paseo GT Suzuki Alto Seat Ibiza Renault Meg. Scenic Renault Meg. Scenic Renault Clio Ford Focus Wagon Ford Fiesta Ford Mondeo Chrijsler Voyager Ford Fiesta VW Caddy Life Ford Transit Verhuis VW 9 Pers. Bus air. VW Trans. Dubb c VW 9 Pers. Bus air. VW 9 Pers. Bus VW Trans. Bestel dc VW Trans. Bestel dc VW Caddy VW bus lang EC tdi VW bus kort EC tdi VW bus kort EC

Al vanaf:

Meirseweg 17 - Zundert € 695,27-11-2012 30-10-2012 Meirseweg 17 Zundert 076 597 4227 Meirseweg 1717 - Zundert Meirseweg - Zundert 076 597 4227 Meirseweg 17 - Zundert www.autocentrumvanelsacker.nl 076 Meirseweg 17 4227 - Zundert 076- -597 597 4227 www.autocentrumvanelsacker.nl 076 597 4227 www.autocentrumvanelsacker.nl www.autocentrumvanelsacker.nl 076 - 597 4227 www.autocentrumvanelsacker.nl www.autocentrumvanelsacker.nl Band + Velg ALL-IN

27-11-2012

27-11-2012 27-11-2012

1977

2004

2006

Best Budget Cars

2003 2002 2006 2004

Profiteer dit jaar nog van spectaculair voordeel op

2004

Mondeo €5.000,-

Fiesta €2.800,-

DE NIEUWE FORD B-MAX

Ka €1.500,-

Molenstraat 160 - 4881 GG - Zundert Molenstraat 160 - - 4881 GG - - Zundert Molenstraat 160 4881 Zundert Tel: 076 - 5972296 - Fax: 076 GG - 5971786 Tel: 076 Tel:verkoop@autobedrijfvandewouw.nl 076- 5972296 - 5972296- - Fax: Fax:076 076- -5971786 5971786 E-mail: E-mail: verkoop@autobedrijfvandewouw.nl E-mail: verkoop@autobedrijfvandewouw.nl Alle occasions met foto vindt u op: Alle Alleoccasions occasionsmet metfoto fotovindt vindtuuop: op:

www.ford-vandewouw.nl www.ford-vandewouw.nl www.ford-vandewouw.nl


sport

Biljarten in Zundert B-KAMPIOENSCHAPPEN 3 BANDEN VAN START ZUNDERT - In café de Ossekop zijn de 19e B-Kampioenschappen driebanden van Zundert van start gegaan. Ook dit jaar zijn er slechts 20 deelnemers aangemeld, verdeeld over 4 poules van 5. In poule 1 gaat Ted Machielsen, 0,580, verrassend met 4 pnt aan de leiding, gevolgde door Charles van Gils(bl.)0,625, en Tinus van Hasselt, 0,471, met 1 winstpartij. Ben Hoppenbrouwers, 0,439, wacht nog op de 1e overwinning. Andres Pinxteren moest helaas verstek laten gaan. In poule 2 werd sterk gespeeld. Frank Gommers behaalde 2x de winst met gem. 0,907, Jan Huijbrechts, 0705, Henk Hanegraaf, 0,702, en Guust van Tichelt, 0434, wonnen 1 partij. Frank van Dun, 0397, en 0 pnt. moet nog vol aan de bak. In poule 3 gaan 4 spelers met 2 punten aan de leiding. Francois Antonissen, 0,538, Leo Hoppenbrouwers, 0,523, André Billet, 0,468, en Hans Schrauwen, 0,429. Charles Hendrikx, 0,360 en 2 verliespartijen. In poule 4 wordt de koppositie ingenomen door Louis Damen, 4 pnt, 0,755 gem. Jos van Genk, 0,559 en Piet Jacobs, 0,514 volgen met 2 pnt. Puntloos zijn nog Gerard Boot, 0,408 en de C-kampioen Loek van Hassel,0,281. Ook zij zullen nog beter moeten presteren om degradatie te voorkomen. Alle poules komen in de voorronde nog 1 maal in actie, donderdag 29 nov. en 7 dec. Finalewedstrijden week 50 met de 8 beste geplaatste spelers op basis van wedstrijdpunten en gemiddelde. Iedereen nog veel succes toegewenst. GOMMERS GRONDWERKEN SPEELT GELIJK ZUNDERT - De 8e speelronde van Eerste Divisie Poule 1 is voor de Zundertse bodemspecialisten in een gelijkspel geëindigd. Op basis van het vertoonde spel in twee van de vier partijen is dat verdiend. De bezoekers van TOVV.NL/MCR 2 uit Vlaardingen waren in de andere twee wedstrijden duidelijk beter. De Gommerse joker Vic Herreweghe werd al in de 1e ronde opgesteld. Dit bleek een geniale zet van teamleider Henk Havermans. Hans de Groot kon zijn verbruikte energie onvoldoende in caramboles omzetten terwijl Vic in de slotfase uiterst effectief bleek. Op het andere biljart acteerde Lennart Schrauwen in goede vorm. Ook in deze partij tegen Randy Loenen wist hij met regelmaat series te maken (o.a. 5, 6 en 7) en de bezoeker snel op grote achterstand te krijgen. Doordat Loenen mentale weerbaarheid ontbrak en Lennart goed doorstootte kwamen de grondwerkers op 4-0 bij de pauze. In de 2e seance verliep het scoreverloop minder gunstig voor de thuisploeg. Mark Havermans had tegen Peter van Mierlo moeite met zijn oog-hand-coördinatie. Van Mierlo pakte het initiatief na 27 stoelwisselingen (13-27). D it verschil bleef gehandhaafd tot aan de finish waar de uitspeler als eerste aankwam. Danny Geysen trof in Roland Uytdewilligen een sterke opponent. Na een achterstand van 10-17 in de 17e beurt leek Danny aansluiting te kunnen vinden. Juist daarna maakte Uytdewilligen 6 en nog een aantal kleine series. Het werd geen spannend slot maar 4-4. Zo werden de 2 matchpunten gedeeld. Volledige statistieken: 1. Danny GeysenRoland Uytdewilligen 27-45 (40 brt); 2. Vic Herreweghe-Hans de Groot 45-35 (57 brt); 3. Mark Havermans-Peter van Mierlo 3245 (49 brt); 4. Lennart Schrauwen-Randy Loenen 45-16 (40 brt). De volgende uitdaging wacht zaterdag 1 december wanneer WAM vd Broek¬ Jorissen2000 naar Zundert afreist. Aanvang 13 uur in Biljartcentrum Den Hoek. PAGINA 24

HOOG/LAAG KEUKENS BEHOUDT KOPPOSITIE ZUNDERT - Hoog/Laag Keukens speelde vorige week in café de Ossekop tegen de Eekhoorn 6 uit Oosterhout en kon helaas niet de volle winst behalen. Herman van Aelst ging moeizaam van start, maar zoals zo vaak deze competitie eindigde hij sterk en won ruim met 20-13 in 53 brt. Ook Luc Zagers begon stroef, maar bij 14-14 kon hij het verschil maken en ook hij won ruim met 25-17 in 73 brt. wat een 4-0 voorsprong betekende. Na de pauze was Ben Hoppenbrouwers in een verdedigende strijd verwikkeld, maar kon hij het jammerlijk niet afmaken en verloor met 20-25 in 78 brt!!. Jaap Hoekman speelde ook niet geweldig en moest steeds in de achtervolging. Hij kwam echter sterk terug en nam een voorsprong, maar toch kon zijn tegenstander met 3 uitmaken in 60 brt. en Jaap bleef steken op 27. Eindstand derhalve 4-4 en eindelijk een punt laten liggen. Hierdoor nog steeds een punt voorsprong op dc Michielsen en L&B Ledermode. Volgende wedstrijd 28 nov in Rotterdam tegen cafe de Pijp 3. VOORRONDE KAMPIOENSCHAP DRIEBANDEN RIJSBERGEN 2013 RIJSBERGEN - Dennis Reuvers speelt zich met een promotie-gemiddelde van 0.647 naar de B-Finale. Eveneens het goede presteren van Jos Daems in deze klasse, met nog 2 wedstrijden te spelen nestelt hij zich eveneens in de bovenste regionen met 0.609 alg. gemiddelde. Verder kunnen zich eveneens gereedmaken voor deze finale Francois Anthonissen en Jan Braspenning. Te melden de partij van Hans Jr.Snellen van 1.000 alg.gemiddelde waarmede hij zich eveneens zal melden voor deze finale. In de C-klasse de geweldige prestatie van André de Peijper, met een partijgemiddelde van 0.970 ziet hij misschien nog een kleine kans zich bij de finalisten aan te sluiten. Hiervoor kunnen Mon Zagers, Daan Hanegraaf, Bert Melis en Gerrit van Opstal al uit gaan kijken naar een finaleplaats.In de A-klasse een knappe prestatie van Kees Jochems, in slechts 12 beurten (2.291 gem.) overwon hij Jos Havermans en staat ongeslagen met een algemeen gemiddelde van 1.134 aan de leiding. Kees Arnouts begon in zijn poule eveneens met 2 overwinningen met een alg.gem.van 0.901. Verder zal er deze week overal in Rijsbergen weer gespeeld worden in de A/B en C-klasse. Finale hiervan zal plaats vinden in de Harmoniezaal van 4 t/m 9 maart. TELETRONIKA VERRAST VRIEND EN VIJAND MET EEN 2-6 OVERWINNING IN SLUISKIL ZUNDERT - Woensdag 21 november reisde het team van Teletronika af naar het verre Sluiskil. Hier trad men aan tegen het op papier sterkere Polka Print. Erwin Vissenberg begint op bord 4 tegen Louis Dalinga. Erwin speelt goed en laat zijn tegenstrever niet in de wedstrijd komen. In 43 beurten wint Erwin overtuigend

zijn partij met 26-35. Op de andere tafel is Cees Jochems al klaar met zijn wedstrijd tegen een sterk spelende Meerten Dalinga. Cees verliest op gepaste afstand met 35-15 in 36 beurten zijn partij. Na de pauze speelt Hein Hanegraaf tegen Dirk Vlerick. Hein heeft moeite met de tafels en speelt niet goed. Hij heeft bijna heel de partij 8 caramboles achterstand. Toch weet hij de wedstrijd wederom te keren. Met maar liefst 17 caramboles in 5 beurten wint Hein de partij met 31-40 in 52 beurten. Ook kopman Rene Vermeiren is op de andere tafel bezig met een zeer matige partij. Tegenstrever Koen Saver schiet uit de startblokken met 23 caramboles in 12 beurten. Gelukkig valt Saver helemaal stil en weet Rene uiteindelijk toch nog de wedstrijd naar zich toe te trekken. In 45 beurten wint Rene met 34-40 de partij. Hierdoor behaalt het team van Teletronika eindelijk weer eens de volle winst. Volgende wedstrijd vrijdag 30 november in biljart arena de Ossekop tegen de Welse Vaert uit Steenbergen, aanvang 20.00u. zundertse autoherstellers van vol naar halfvol ZUNDERT - In het vertrouwde biljartcentrum Den Hoek begon het team Van Hasselt Autoschade/Garage Schrauwen voortvarend. Beide partijen van de eerste ronde werden verdiend gewonnen. Bij de onderbreking was het glas volledig vol voor de grensbiljarters. In het tweede bedrijf liet de kopman van Café De Uitspanning meteen zijn spierballen zien en gesteund door zijn collega op de andere tafel was op het einde van avond het glas van de Zundertse formatie nog maar halfvol. Ook tijdens dit duel was Jef Jacobs goed bezig. Na 10 beurten bracht hij de teller op 17-4. Jean Pierre v.d. Graaf moest in het verdere verloop van de partij voorrang verlenen aan de thuisspeler. Na slechts 37 beurten boekte Jef 2 matchpunten voor het Zundertse team via een royale 3515. Jack Martens en Ton Cardinaal hadden aanzienlijk meer beurten nodig. Tot 19-19 was het stuivertje wisselen. Dan nam teamleider Jack Martens resoluut het voortouw en zorgde met 30-25 weer voor twee belangrijke matchpunten. Het glas was zodoende bij de rookpauze tot de rand gevuld. Vervolgens moest Hans Snijders lijdzaam toezien, dat Ismael Sari in een bloedvorm was. Na 12 herhalingen was de tussenstand 9-19 en bij een ander meetpunt 11-26. Hans kon de schade wel enigszins beperken en kwam zelfs terug op 28-31. Maar een krachtig slotoffensief van de bezoeker bracht de eindstand op 30-35, dus de score werd 4-2. Op het andere biljart moest Cees Arnouts het opnemen tegen de technisch begaafde routinier Arend Bakker. Cees speelde goed en lette ook goed op de winkel. Bij 25-19 en 27-24 had Cees nog de beste papieren. Maar bij 27-27 nam Arend het heft in handen en kwam mede door een lucky punt als eerste over de meet. Arnouts kon alleen de acquit verzilveren en verloor met 28-30 (59). De eindstand werd hierdoor bepaald op 4-4 op deze aantrekkelijke biljartavond. Ondanks zijn verlies staat Cees Arnouts aan de leiding voor de verbeterde navigatie van Garage Schrauwen en dat geeft beslist extra motivatie.

VV Jacobs Wegenbouw ZUNDERT - Jacobs Wegenbouw wist afgelopen zondag te winnen van Ford. In de eerste helftwas Jacobs Wegenbouw de aanvallende partij. Wat resulteerde in een voorsprong door een treffer van Robert-Jan. Jacobs Wegenbouw was aardig op dreef en Frank Jochems maakte er 2-0 van. Nog voor de rust wist Koen en 3-0

van te maken voor Jacobs Wegenbouw. In de tweede helft was het aanvallende spel van Jacobs Wegenbouw afgezwakt. In het begin van de tweede helft wist Jack Jacobs de stand op 4-0 te brengen, maar in de tweede helft was het toch vooral verdedigen voor Jacobs Wegenbouw. Zondag 2 december wordt er door Jacobs Wegenbouw niet gevoetbald.

De nieuwe kampioen heet Adrie Wouters ZUNDERT - Zaterdag 24 november stond voor onze RTC-ers de jaarlijkse teerdag op het programma en dit werd een zeer geslaagde onderneming mogen we wel stellen. De opkomst voor de 34e teerdag onder de leden was meer dan goed en vanaf het prilste begin zat de stemming er goed in. Onze gastheer had zich dan ook overtroffen en onze RTC-ers lieten het zich goed smaken En tussen de bedrijven door was zoals steeds de ceremonie protocollaire een van de hoogtepunten van de avond. Uit de aanwezigheidscompetitie bleek dat RTC Zundert het fietsen anno 2012 nog niet bepaald verleerd is; 35 RTC-ers tekenden samen zo’n 700 maal het controleblad.. Na veel tel- en rekenwerk bleek Rinus Wirix over de langste adem te beschikken met 39x aanwezig, op de voet gevolgd door Co Pijpers (37x) en Andre Kuystermans met (36x). De strijd om het in oktober gehouden RTC Zundert Clubkampioenschap 2012 bleek ook nu weer zwaar te zijn geweest, en vrijwel iedereen was er van overtuigd dat hijzelf en niemand anders de nieuwe clubkampioen zou worden. De spanning rond de uitslag was dan ook

duidelijk voelbaar. Op de hoogste trede van het figuurlijke ereschavot kwam uiteindelijk Adrie Wouters te staan met 127 punten. De podiumsecondanten van onze nieuwe kampioen waren overigens ook erg goed bezig geweest, want de nummers 2 en 3, respectievelijk Jac Hereijgers en Co Pijpers scoorden slechts 136 en 147 punten. Uiteraard werden de winnaars weer met de nodige prijzen overladen en de wisseltrofee gaat dus voor een jaar naar Wernhout. De verdere uitslag van het kampioenschap: 4. Rinus Wirix, 5. Jac van Oers, 6. ex-aequo Jan de Meijer en Will Hereijgers, 8. J.v.Aert, 9. Frans Theuns, 10. Andre Woestenberg, enz. Ondertussen gaat ons programma gewoon verder. Zondag 2 december beginnen we om 9.00 uur aan de zoveelste koffierit met de zelfde ingredienten zoals steeds en achter het stuur neemt plaats dhr.Jan Bruijns. Ook onze veldtoerders kunnen weer aan de slag in Rucphen. En nog even over veldtoertochten gesproken. Onze leden krijgen deze week het nodige papierwerk over onze rit, en wij organisatoren verwachten uiteraard zo snel mogelijk respons. Alvast bedankt!

Badminton Club Zundert ZUNDERT - Het derde ontving deze week Oirschot. Het derde boekte een mooie 6-2 overwinning, maar de krachtsverschillen waren veel kleiner dan de uitslag zou doen vermoeden. Er waren maar liefst 5 3-gamers. Het begon meteen in het herendubbel. Tim en Stefan wonnen de eerste game in de verlenging, maar ze moesten de tweede aan Oirschot laten. In de beslissende game won BCZ met ruime cijfers. Nicky en Ilona hadden in het damesdubbel wat minder moeite. Zij wonnen in twee games. De mixen waren heel erg spannend. Tim en Ilona verloren de eerste game, maar ze kwamen goed terug in de tweede en wonnen die met klein verschil: 21-19. Helaas konden ze dit niet vasthouden in de derde game; die ging met 21-17 naar Oirschot. Ook Stefan en Nicky verloren de eerste game (21-19), maar zij herpakten zich goed en wonnen zowel de tweede als de derde game met ruime cijfers. Dat betekende halfweg de wedstrijd een 3-1 voorsprong voor BCZ. BCZ maakte het karwei af in de enkelspelen. Tim won in twee games. Helaas moest zijn tegenstander in de tweede

game de strijd staken door een blessure. Stefan begon met verlies in de eerste game, maar hij wist de tweede te winnen in de verlenging met 22-20 en drukte door in de derde game. Ook Nicky maakte geen fout. Zij won vrij gemakkelijk in twee games. Ilona tenslotte ging eveneens tot het gaatje. Ze won de eerste game met redelijk verschil, maar kreeg flink klop in de tweede game. Ze kwam goed terug in de derde game, maar ze moest de game en daarmee de partij tenslotte toch aan Oirschot laten. Daarmee kwam het eindresultaat op een 6-2 overwinning. In januari start de Onderlinge Regionale Competitie. De uitwedstrijden zullen wat minder grote reisafstanden vergen dan bij de Bondscompetitie en de thuiswedstrijden worden gespeeld op vrijdagavond. U kunt zich aanmelden via de website.

Winkelcentrum 11 - Etten-Leur 076-5012941 www.juweliermekes.nl

ZHC ME8 verliest nipt

Zundertse Hockeyclub ZUNDERT - Meisjes E8 vertrekt met een groep van enthousiaste supporters naar Breda om haar laatste wedstrijd van dit jaar te spelen. De wedstrijd ging van start met een gelijkwaardig spel, toch speelde Zwart-Wit veel aan de kant van Zundert. Er volgde een aantal stafcorners achter elkaar maar door de sterke verdediging van Zundert lukte het Zwart-Wit niet om te scoren. In een onbewaakt moment brak de voorhoede van Zundert uit en speelde de bal naar de goal van de tegenstander. En met resultaat want na 15 minuten van de eerste helft werd er doelpunt gescoord door een speelster van Zundert, 1-0. Toch liet Zwart-Wit zich niet op de kop zitten en ook zij scoorde een doelpunt waarmee het spel 1-1 gelijk kwam te staan. Na een energie boost in de pauze te hebben ingenomen, startte de 2e helft. Zwart-Wit kwam snel in actie en maakte na 10 minuten al een 2e doelpunt. Des te meer reden voor de meiden van Zundert om een tandje harder te lopen. De

voorhoede van Zundert had vrij spel en kon daardoor bij Zwart Wit een mooi doelpunt maken, 2-2. Een paar minuten voordat de wedstrijd eindigde, maakte Zwart-Wit het laatste doelpunt en de stand kwam uiteindelijk op 3-2. De meiden hebben een leuke en sportieve laatste wedstrijd gespeeld, voor de winterstop, waarin de samenwerking onderling heel mooi zichtbaar was. Uitslagen Zaterdag 24 november ZHC ME1-Zevenbergen ME1 0-5 Zwart-Wit M8E5-ZHC M8E1 3-2 ZHC MD1-HSD MD2 4-1 ZHC MC1-Walcheren MC4 9-0 ZHC JA1-HSD JA1 1-1 Zondag 25 november ZHC D1-Tempo ’34 D1 2-0 (gestaakt) ZHC D2-Zwart-Wit D11 3-1 Olympia H1-ZHC H1 6-5 Programma Zaterdag 1 december 10.00u ZHC MC1-Rapide MC3 Thuis


gebr. timmermans b.v. boekerman 4 (borchwerf 11) tegenover Saver milieustraat tegenover milieustraat 4751 Xk oudSaver gastel 47510165 Xk oud Tel.: - 31 gastel 77 46 tel.: 0165 - 31 77 46 info@krt.nl www.krt.nl of mobiel.krt.nl

Uw oUde kabel en metalen zijn geld waard!

KRT al meer dan jaar gespecialiseerd in hetvanverwerken van krt is alismeer dan 50 jaar50 gespecialiseerd in het verwerken kabel en metalen. wijkabel zijn iSo en 9001: beschikken uiteraard over de vereiste en9001:2000 metalen.gecertificeerd Wij zijn ISO 2000 gecertificeerd en beschikken uiteraard(milieu)vergunningen. over de vereiste (milieu)vergunningen. kuntdagelijks dagelijkskabel kabel en en metalen, metalen, tegen UU kunt tegen contante contantebetaling, betaling,aanleveren. aanleveren. ook kunnenwij, wij,bij bijvoldoende voldoende volume, volume, containers plaatsen. ook kunnen containersop opuw uwlocatie locatie plaatsen. Metaalprijzen geldig week 32 48 metaalprijzen

vanaf € 1,65 € 1,90

plastic koper kabel plastic aluminium kabel loodkabel koper grondkabel koper loodkabel aluminium grondkabel aluminium zuiver blank koper onzuiver koper gemengd rood geel koper aluminium roest vrij staal zuiver lood zink electro motoren ijzer accu’s wasmachines, drogers auto katalysator

€ 0,85 € 0,95

€ 3,50 € 4,80

per kg per stuk

tot € 2,65 € 2.90 p/kg € 0,75 € 0,70 p/kg € 1,05 € 1,15 p/kg € 0,50 € 0,50 p/kg € 5,00 € 5,80 p/kg € 4,50 € 5.30 p/kg € 4,00 € 5,05 p/kg € 2,85 € 2,95 p/kg € 0,80 € 0,95 p/kg € 1,05 € 1,30 p/kg € 0,95 € 1,20 p/kg € 0,80 € 0,80 p/kg € 0,40 € 0,50 p/kg € 0,18 € 0,21 p/kg € 0,40 € 0,45 p/kg € 0,16 € 0,21 p/kg € 20,00 € 15,00

— Ik ontvang bijstand en ik klus wel eens wat bij . . .

LET OP! VANAF 1 JANUARI 2013 WORDEN OVERTREDINGEN VAN DE UITKERINGSREGELS STRENGER BESTRAFT

. . . vroeger gaf ik dat niet door aan de sociale dienst. Ik heb daar met mijn broer flink ruzie over gehad. Hij vindt dat ik de boel niet moet flessen. Hoewel ik er over twijfelde, ben ik toch begonnen met het doorgeven van mijn bijverdiensten. Bij de sociale dienst weten ze nu dat ik graag wil werken. Tegenwoordig tippen ze me als er ergens een tijdelijk baantje is. Ik ben nu minder afhankelijk van de bijstand. —

Prijzen onder voorbehoud van kwaliteit en marktontwikkelingen. openingstijden: ma t/m donderdag 07.30-17.45 uur • vrijdag 07.30-15.45 uur • zaterdag 07.30-12.15 uur openingstijden: ma t/m donderdag 07.30-18.00 uur • vrijdag 07.30-16.00 uur • zaterdag 07.30-12.30 uur

Aannemersbedrijf Johan Huijbrechts BV Voor al Uw Burgerlijke & Utiliteitsbouw nieuwbouw & verbouw machinale timmerwerken dakkapel plaatsen in één dag Vraag geheel vrijblijvend een prijsofferte aan Ettensebaan 15 telefoon fax info

4882 TA ZUNDERT 076 5976677 076 5977749 www.johanhuijbrechts.nl

ONTVANGT U EEN BIJSTANDSUITKERING? KIJK OP WEETHOEHETZIT.NL

D I T I S E E N I N I T I AT I E F V A N H E T M I N I S T E R I E V A N S Z W I N S A M E N W E R K I N G M E T D E S V B , U W V E N G E M E E N T E N

SWISSFLEX INRUILWEKEN zOn 2 Dec Dag gEO emBer pEnD

Iso-reno * * * * * *

Kozijnen, Ramen, DeuRen timmeRweRKen HoogRenDement isolatieglas teRRasoveRKappingen RolluiKen/scReens/maRKiezen seKtional gaRageDeuRen

www.iso-Reno.nl De Waterman 2 4891 TL Rijsbergen Openingstijden: di. t/m vr. 10.00-17.00 uur 076 - 596 25 49 zat. 10.00 - 14.00 uur ‘s avonds op afspraak aan de weg Rijsbergen/Etten-Leur Offerte vrijblijvend

Met de eerste wetenschappelijke matras gecombineerd met een unieke boxspring. Het slaapsysteem Yuno wordt als eerste geïntroduceerd bij De Been Slapen & Wonen in Etten-Leur.

Wij nodigen u uit voor een

gratiS meeting.

DECEMBER AANBIEDING! KORTING OP ALLE VLOEREN!!!

Laminaat, Houten vloeren en Vloertegels VRAAG NAAR DE ACTIE VOORWAARDEN

“Bezoek onze showroom”

Slapen iS Zeer perSoonlijk.

Uw oude bed is geld waard!

De nieuwe matras bestaat uit een basisstuk, dat met behulp van inlegstroken maat specifiek wordt aangepast. Een nieuw en uniek meetsysteem brengt de persoonlijke drukpunten in kaart: die vormen de blauwdruk voor de persoonlijk aangepaste matras. Custom8, dat gespecialiseerd is in biomechanica, ergonomie en metingen, werkte voor Yuno een meetsysteem uit dat, in functie van de lichaamsbouw, aangeeft hoe sterk het lichaam op bepaalde punten in de matras moet zakken dan wel ondersteund moet worden. Optimaal slapen is immers enkel mogelijk indien de wervelkolom tijdens de slaaphouding dezelfde positie inneemt als rechtstaand. In de nagelnieuwe Yuno-shop worden voorafgaand de schouders, taille en heupen van de betrokkene gemeten. De meting en het resultaat uitproberen in een testmatras nemen slechts enkele minuten in beslag. Yuno werkt overigens uitsluitend met natuurlijke en gerecyclede materialen. Wij nodigen u uit voor een gratis meeting. Slapen is zeer persoonlijk.

Ruil nu uw bed in op een slaapsysteem van Swissflex en ontZaterdag 1 december wordt er thema dag georganiseerd bij Slaapcentrum De Been om hetvang nieuwe totslaapsysteem € 1000,- te Vraag in de winkel naar deervaren. voorwaarden U krijgt persoonlijke slaaptips om over na te denken! retour

Bisschopmolenstraat 51 * Etten-Leur * Tel. 076-5034150 www.debeen.nl * e-mail: debeen@debeen.nl


l er op action.n ld fo e d r o vo k K ij

HEREN

WELLY

KATOEN

The Muppets, Lucky Luke of Popeye maten XS-XL

keuze uit zeer veel bekende merken met pull-back functie

diverse kleuren 50x100 cm

BOXER SHORTS

jongens BOXER SHORTS maten 92-152

2-PACK

3.49

LOTTO

2 - PA C K

4.59 1.99 1.69 katoen WAS HAND

16x21 cm

0.32

Elders 5.49 6.99

VOETBAL SOKKEN diverse kleuren maten 31-46

Elders 5.99 7.99

BAD DOEK

MODEL AUTO

2.59

VERLICHT

SPRING TO LIFE

grijs of wit rotan 35 cm

spaar ze allemaal!

HART of STER

ZOOBLES SPEELSET

R L E U K VO O ! M A HET R A

Elders 7.95 9.95

4.69

Elders 5.99 7.99

SWEET HOME

MAGIC SPIKER

TRENDY

aardewerk 3-delig 23 cm

voor extra grip op een gladde ondergrond topkwaliteit maten 36-48

verzilverd, 1 paar of diverse kleuren en modellen, 3 paar

STAPEL POTTEN

Sweet Home KOFFIE BEKER

0.49

3.49

ANTI-SLIP ZOLEN

Elders 4.95 5.95

2.79

2.49

OOR STEKERS

Elders 3.39 3.79

0.59

Kijk voor winkeladressen en overige


g i d e l l o v d n e s s a r r e v g i l e d r o o v d n e v e rba z

SINTERKL A AS

GE SC HE N K PAPIER

50x250 cm

5 ROL L E N

0.95

SNEEUWPOP

MISS CREEPY

MODDERMAN

diverse uitvoeringen met LED-licht incl. batterijen Ă˜ 11 cm

diverse uitvoeringen

500 gram

DECO GLASBAL

FASHION POP

S PE E LGOE TR E N D!

KRUID NOTEN

D

2.49 3.39 0.58 fashion DESIGNER POP

chocolade KRUID NOTEN

maak je eigen poppenkleding

3.99

1.09

SUPER GROOT

WERCKMANN

DVD

diverse uitvoeringen 42x34x23 cm

ch-v met geharde tip 6 stuks

keuze uit o.a. Het Zandkasteel, Sesamstraat, Briefgeheim, Hello Kitty, Bernard en nog veel meer

BOEDDHA BEELD

Elders 14.95 17.95

ZEN

7.95

SCHROEVEN KINDER DRAAIERS FILM

BIT SET 64-delig

4.99

INDIGO

2.49

GEUR EAU DE VERSPREIDER TOILETTE diffuser bamboestokjes 4 heerlijke geuren 125 ml

Zen SHOWER CREAM 200 ml

1.19

1.59

Elders 2.49 4.99

1.99

TWINKEL- OF

NET VERLICHTING

diverse geuren voor hem of haar 100/90 ml

C A DE AUTIP

Elders 5.99 8.49

binnen/buiten twinkelverlichting: 8 functies, 140 lamps netverlichting: 160 lamps

!

1.25

Elders 11.95 13.95

7.95

informatie op onze website ACTION.NL

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 25-11 t/m za. 01-12

Elders 4.99 5.95

350 gram


sport

VV Zundert ZUNDERT - De activiteitencommissie houdt op vrijdag 28 december weer haar jaarlijkse vvZundert-zaalvoetbaltoernooi in sporthal Onder de Mast. Deze activiteit is voor alle jeugd- en seniorenteams met uitzondering van de F-jeugd en kabouters. De jeugdteams voetballen overdag hun toernooi. D e seniorenelftallen spelen ‘s avonds een onderling toernooi. Tussen deze beide toernooien in krijgen de G-teams de mogelijkheid om te voetballen. Via de wedstrijdcoördinatoren zijn afgelopen/worden komend weekend inschrijfformulieren uitgedeeld aan de leiders. De leiders worden verzocht bij hun team te inventariseren welke spelers en speelsters aan het toernooi deelnemen en het ingevulde formulier uiterlijk 21 december af te geven bij de wedstrijdcoördinator of te mailen aan Ton van Pelt ahm.van.pelt@tele2.nl of af te geven bij Ton op Gele Berk 31.

VV Moerse Boys Programma jeugd Zaterdag 1 december SCO/TOF A1-Zundert A1 av15.00u JEKA A4-Zundert A2 av14.00u SCO/TOFS B1-Zundert B1 av13.00u Beek Vooruit B4-Zundert B2 av13.00u Wernhout MB1-Zundert MB1 av12.30u Zwaluwe C1-Zundert C1 av10.30u Zundert C2-Gesta C1 av13.15u Rimboe MC1-Zundert MC1 av11.00u Zundert D1-Groen Wit D1 av11.30u VVR F1-Zundert F1 av10.15 uur (VR) Programma senioren Zaterdag 1 december Zundert ZA2-SCO/TOFS ZA6 av14.30u Rijen G1-Zundert G2 av14.30u Zondag 2 december Zundert 1-Rijen 1 av14.30u Zundert 2-Rimboe 2 av12.00u WDS ‘19 2-Zundert 3 av10.00u VVR 5-Zundert 4 av12.00u CHC/Orka 6-Zundert 5 av10.30u Zundert DA1-Westlandia DA2 av12.00u

De Spil ontvangen Het clubblad “de Spil” is dit seizoen vervangen door een digitale nieuwsbrief die eenmaal per maand gaat verschijnen. Leden, ouders, supporters en sponsoren kunnen zich via de website www.vvzundert.nl aanmelden voor deze brief (zie rechterkolom van de homepage) . Leden, ouders, supporters en sponsoren die niet over internet beschikken kunnen een printversie van de nieuwsbrief ontvangen. Teken in op de intekenlijst in het jeugdhonk of stop een briefje met je naam en adres in de zwarte brievenbus bij de entree van de kantine of bel Martin van Erk 06-12941259. Jeugdtoernooien De toernooicommissie heeft alle jeugdleiders informatie gestuurd over toernooien aan het einde van het seizoen. De leiders dienen uiterlijk 5 december hun voorkeur aan de toernooicommissie kenbaar te maken.

VV Wernhout Uitslagen Wernhout A1-Bavel A1 2-2 MOC’17 B3-Wernhout B1 3-2 Baronie MB1-Wernhout MB1 1-0 Wernhout C1-Boeimeer C3 0-3 Wernhout D1-Olympia’60 D1 0-2 Moerse Boys D2-Wernhout D2 3-0 Sc Gastel MD1-Wernhout MD1 10-0 Wernhout E1-DIA E1 4-10 Gesta E1-Wernhout E2 8-0 TVC Breda F4-Wernhout F1 8-2 Victoria’03 O23-Wernhout O23 3-4 Wernhout 2-SVC 2 7-0 Sc Gastel 6-Wernhout 3 1-2 WVV’67 3-Wernhout 4 10-1 SVC 6-Wernhout 5 5-1 Wernhout Vr1-Uliocten Vr1 afg Programma zaterdag 1 december Bavel A1-Wernhout A1 14.30 Wernhout B1-MOC’17 B3 14.30 Wernhout MB1-Zundert MB1 12.30 (B) Boeimeer C3-Wernhout C1 13.15 Wernhout D1 vrij Wernhout D2-Beek Vooruit D5 10.00 (B) Wernhout MD1-Hilvaria MD1 11.00 De E en F Jeugd zijn vrij i.v.m. Sinterklaas Zondag 2 december Wernhout 1-SSW 1 14.30 Wernhout 2-BSC 4 12.00 RSV 4-Wernhout 3 12.00

FC Moerstraten 3-Wernhout 4 12.30 MOC’17 8-Wernhout 5 09.45 Speler van de week Tijdens de wedstrijd Wernhout 1-SSW 1 zal, Gijs Domen de speler van de week zijn. Wij verzoeken de Fam. Domen om tegen de klok van 13.15u aanwezig te zijn. Sinterklaas Net als ieder jaar hebben we ook nu weer bericht gehad van de Sint. Dit jaar heeft de Sint het helaas te druk om zelf te komen, maar hij heeft beloofd zijn beste pieten richting de voetbal te sturen. Dit zal gebeuren op zaterdag 1 december. Het zal een leuke, avontuurlijke ochtend worden waarbij de spelers, als het weer het toelaat, lekker zullen voetballen tegen en met de pieten. De Sint heeft toegezegd dat de pieten om 9.30 uur op de voetbal aanwezig is. Dus kom op tijd en neem je voetbalspullen mee! Om 12.00 uur zullen de pieten weer verder gaan om andere kinderen te bezoeken. Ook dit jaar krijgen jullie allemaal op verzoek van de Sint een kleurplaat mee. De vraag is om deze in te kleuren en met naam en elftal erop weer in te leveren bij de leiders voor 28 november. Deze zullen gebruikt worden om de kantine mee te

versieren. Alle broertjes, zusjes en ouders van de F-jeugd spelers zijn natuurlijk van harte welkom. Teerdag Op zaterdag 15 december is het weer tijd voor onze jaarlijkse teerdag. Wij hebben bij Cafe de Valk weer tijd en ruimte gereserveerd voor het verenigingsfeest. Op veler verzoek hebben we dit jaar een teerdag “nieuwe stijl” . We starten de avond om 20.00 uur. De gehele zullen er hapjes geserveerd worden. De drank is natuurlijk in de prijs inbegrepen. De muziek wordt verzorgd door “Disco Tropical”. Om te weten hoeveel mensen deelnemen aan deze avond is het belangrijk dat u zich voor 11 december opgeeft bij uw leider of een van de bestuursleden. Wernhout 1 Erwin Buiks 076-5972717 Wernhout 2 Stijn v. Dongen 06-10822883 Wernhout 3 Stan Zagers 06-13061191 Wernhout 4 Arno Raats 06-47244210 Wernhout 5 Hugo v. Aert 06-12737131 Dames Mandy de Bakker 06-12952000 A junioren Ronald Martens 06-46645717 Meisjes B Jan Luteijn 06-23015078 Overigen: Rolf Willemsen 06-10937408 r.willemsen13@hetnet.nl

VVR F3 kampioen VVR 3-Steenbergen 2 av.12.00 Baronie 6-VVR 4 vt.10.45 VVR 5-Zundert 4 av.12.00 VVR 6-Amstelwijck 6 av.12.30 VVR 7-Victoria’03 av.10.00 BeReady vr1-VVR vr1 vt.9.30 VVR vr2-Achtmaal vr1 av.10.00

VVR F3 Kampioen.

RIJSBERGEN - Door een ruime overwinning (7-0) is VVR F3 afgelopen zaterdag de terechte ongeslagen kampioen geworden in hun klasse.

Er was champagne, vuurwerk, een bokaal, medailles, een versierde kleedkamer, een rondrit op een “platte” kar en natuurlijk frietjes. Dit smaakt naar meer!

Hein, Daan, Viggo, Sven, Theun, Isa, Pieter, Feryan, Niels en leiders Dennis en Mitchell proficiat met dit prachtige resultaat. VVR en de ouders hebben ervoor gezorgd dat ze dit eerste kampioenschap nooit meer vergeten.

Programma senioren Zaterdag 1 december De Fendert 2-VVR 2 (z) vt.11.15 Zondag 2 december Noordhoek 1-VVR 1 vt.13.00 RWB2-VVR 2 vt.10.30

Programma jeugd Zaterdag 1 december VVR A1-Virtus A1 av.14.30 Klundert MA1-VVR MA1 vt.11.00 (B) Advendo B1-VVR B1 vt.14.00 VVR B3-Moerse Boys B2 av.11.30 (vr) VVR C1-Terheijden C1 av.13.00 Boeimeer C4-VVR C2 vt.9.00 (vr) Halsteren C6-VVRC3 vt.10.45 RSV MC1-VVR MC1 vt.12.00 VVR D1-Bavel D1 av.11.00 VVR D2-Boeimeer D4 av.11.00 (vr) VVR D3-Dongen D5 av.11.00 (vr) Jeka E1-VVR E1 vt.9.30 Internos E3-VVR E2 vt.9.00 (vr) VVR E3-Internos E4 av.9.00 (vr) Internos E6-VVR E4 vt.7.45 (vt) VVR E5-Internos E7 av.9.00 (vt) VVR F1-Zundert F1 av.10.15 (vr) VVR F2-Internos F2 av.10.15 (vr) Internos F3-VVR F3 vt.7.45 (vt) VVR F4-Internos F4 av.10.15 (vr) Internos F6-VVR F5 vt.7.45 (vr) VVR F6-Internos F7 av.10.15 (vr) PAGINA 28

Programma senioren Zaterdag 1 december M.Boys 8-DVO’60 6 av.14.30 The Gunners 5-M.Boys 9 vt.13.15 Zondag 2 december BSC 1-M.Boys 1 vt.12.30 VOAB 2-M.Boys 2 vt.9.30 M.Boys 3-Dongen 3 av.12.00 M.Boys 4-PCP 3 av.12.00 Achtmaal 2-M.Boys 5 vt.11.00 M.Boys 6-Ulicoten 2 av.10.00 M.Boys 7-Sprundel 5 av.10.00 M.Boys VR2-Ulicoten VR1 av.12.00 Programma jeugd Zaterdag 1 december M.Boys A1-Internos A2 aw.13.30 WDS’19 A2-M.Boys A2 vt.11.30 M.Boys B1-Klundert B1 aw.12.00 VVR B3-M.Boys B2 vt.10.30 M.Boys MB1-Bavel MB1 aw.12.15 Baronie C2-M.Boys C1 vt Ioml Good Luck C1-M.Boys C2 vt.9.00 Hoeven C3-M.Boys C3 vt.11.45 Roosendaal D2-M.Boys D1 vt Ioml Unitas’30 D3-M.Boys D2 vt.8.30 M.Boys D3-Unitas’30 D5 aw.8.30 M.Boys E1-Unitas’30 E4 aw.8.15 Unitas’30 E11-M.Boys E2 vt.8.30

SAB E3-M.Boys E3 vt.10.00 M.Boys F1-Beek Vooruit F3 aw.8.15 M.Boys F3G-Beek Vooruit F5 aw.10.15 M.Boys F4G-Cluzona F5 aw.10.15 M.Boys MC1, MD1, F2 en F5 zijn vrij Kerststerrenactie succes Namens de gehele jeugdafdeling van VV Moerse Boys willen wij iedereen van harte dank zeggen voor het welslagen van deze actie. De inzet van ouders, leiders en onze jeugdleden was fenomenaal. Ook een woord van dank aan alle inwoners van Zundert die hebben bijgedragen aan dit succes. Nieuwe leden Ben je tussen de 5 en de … jaar en heb je zin om een lekker potje te voetballen, wordt dan lid van Moerse Boys. Je kunt eventueel vrijblijvend een aantal weken gratis mee komen trainen om alvast kennis te maken met het voetbal, medespelers en Moerse Boys. Natuurlijk kunnen ook meisjes lid worden van onze club. Als je lid wilt worden kun je je opgeven bij: Arno Weijgers, W. Passtoorsstraat 12, tel. 5971133, e-mail: ledenadministratie@ moerseboys.nl

VV Achtmaal Programma zaterdag 1 december Gilze MA1-Achtmaal MA1 aw.13.30u Bavel B2-Achtmaal B1 aw.11.45u Achtmaal C1, D1, E1, E2, ME1, F1 en F2 vrij info leiders Zondag 2 december Achtmaal 1-Be Ready 1 aw.13.00u Achtmaal 2-Moerse Boys aw.11.00u Gesta 3-Achtmaal 3 aw.9.30u IFC 7-Achtmaal 4 aw.10.15u VVR Da-Achtmaal Da aw.8.45u

Uitslagen zaterdag 24 november Achtmaal MA1-VVR MA1 11-3 Achtmaal B1-Bavel B1 6-0 Achtmaal D1-PCP D1 2-2 Achtmaal E2-Gloria UC E4 2-9 Achtmaal ME1-De Fendert ME1 9-0 Achtmaal F1-Baronie F4 2-6 Achtmaal F2-Gesta F1 7-4 Zondag 25 november Achtmaal 2-Ulicoten 1 5-3 Papendrecht 3-Achtmaal 3 3-2 Schijf 5-Achtmaal 4 3-0 Achtmaal Da1-Barca Da1 5-1

Ponyclub DES ruiters in actie RIJSBERGEN - Vrijdag kwam Sinterklaas in de Hooiruif langs. Hij had voor iedereen een surprise bij. Het was een gezellige avond. Vervolgens werd het afgelopen weekend alweer de vierde selectiewedstrijd dressuur verreden. Dit werd gehouden in Oosteind. Hoewel het al de vierde wedstrijd is, blijft het in de meeste klassen nog spannend wie er kring kampioen wordt. Er zijn vaak nog meerdere kanshebbers. Over enkele weken weten we wie de kring kampioenen zullen zijn. Vanuit DES deden de volgende ruiters mee in Oosteind. Bram behaalde in de klasse A-B de derde plaats. In de A-L2 eindigde Emma op de vijfde plaats. Zoals meestal hebben de D/E klassen een groot aantal

deelnemers. In de D-L1 eindigde Tessa op de tiende plaats. In de D/E-L2 eindigde Demi zowel zestiende als achtste. Lisanne wist in de D/E-L2 de eerste prijs te veroveren. In de D/E-M1 behaalde Asha de veertiende plaats en eindigde Nicole op de tweede plaats. Nicole reed ook met een pony in de D/E-M2 en behaalde ook hier de tweede plaats. Tot slot eindigde Naomi in de D/E-Z1 op de zesde plaats. De beste deelnemers mochten aan het eind van de dag meerijden in de finale. Ook Lisanne mocht deelnemen aan de finale en behaalde hierin de tiende plaats. We zijn trots op haar! Het komende weekend mogen de springruiters weer op pad. Zij hebben een selectiewedstrijd bij De Paddock op Hoeve Galderzicht. Veel succes allemaal.

VVR E3 kampioen

VVR E3 Kampioen. FOTO CARSTEN ALT.

RIJSBERGEN - Afgelopen zaterdag kon VVR E3 kampioen worden. Er moest wel gewonnen worden van OVV’67. Het was een spannende wedstrijd en pas aan het einde van de eerste helft werd er

door VVR E3 gescoord. Ook in de tweede helft duurde het lang voordat VVVR tot scoren kwam. Maar uiteindelijk werd het 2-0 en het kampioenschap was binnen. Jongens onder leiding van Wilfried en Luke gefeliciteerd met jullie kampioenschap.


Open dagen voor stomadragers 11 en 18 december 2012, 15 en 22 januari 2013

Hebt u een stoma en wilt u een leuk en leerzaam dagje uit, alleen of met uw partner? Bent u ook benieuwd hoe uw stomahulpmiddelen worden gemaakt? Kom dan eens een kijkje nemen op één van de ‘Open Dagen’ bij EuroTec in Roosendaal, de enige fabrikant van stomahulpmiddelen in Nederland. Ontmoet andere stomadragers in een ontspannen sfeer op het inpandige dorpsplein van EuroTec. Velen gingen u voor en kwamen enthousiast weer thuis.

Voor iedereen met een stoma Of u nu al 20 jaar een stoma hebt of net uit het ziekenhuis bent ontslagen, u en uw eventuele partner zullen tijdens de bijeenkomst talloze nuttige tips en nieuwigheden horen. Uw bezoek is geheel vrijblijvend en gratis.

Programma • • • • •

• •

10.30 u.Opening. 10.45 u. Film, EuroTec in beweging. 11.15 u. Rondleiding door de fabriek. 12.00 u.Warm buffet op het overdekte marktplein. 13.30 u. Informatie over de nieuwste producten en alles wat ter sprake komt over leven met een stoma. 15.00 u.Discussie. 15.30 u.Sluiting.

Het overdekte dorpsplein bij EuroTec

Problemen?

Hoe en waar? EuroTec is gemakkelijk per auto en trein te bereiken. U krijgt van ons een duidelijke routebeschrijving en voor treinreizigers wordt het vervoer van en naar het station door ons geregeld.

Bent u verhinderd? Mochten deze dagen u niet uitkomen meldt u zich dan aan voor open dagen op een latere datum. Bent u doordeweeks te druk en bezoekt u ons liever op een zaterdag tijdens een vrije inloopdag? Laat het ons weten en wij zullen u bij voldoende belangstelling op een zaterdag uitnodigen.

EuroTec BV Schotsbossenstraat 8 4705 AG, Roosendaal Tel.: 0165 - 551226 Fax: 0165 - 541656 Email: info@eurotec.nl

EuroTec levert niet direct aan stomadragers, maar uitsluitend via hun vertrouwde leverancier. Hebt u problemen met uw stoma en u komt er niet uit? Bel dan gerust met EuroTec voor hulp en advies. Of kijk op onze vernieuwde website www.eurotec.nl

EuroTec geeft ook een kleurrijk stomazakboekje uit met talloze tips en adviezen voor een probleemloos leven met een stoma. U kunt dit boekje gratis aanvragen bij EuroTec.

Om u goed te kunnen ontvangen graag vooraf aanmelden! Bel EuroTec 0165 - 55 12 26 of email naar info@eurotec.nl.

Bode 11-2012.indd 1

15-11-12 10:16

t! s e e f t r e i v l v.d. Poe

40 JAAR VAN DER POEL

BIJ ELKE AANKOOP KANS OP GRATIS 40 INCH LED TV

32 inch SAMSUNG Full HD 1920 x 1080 pixels 100 Hz Clear Motion Rate Ziggo gecertificeerd

€ 349.-

een GALAXY TAB 2 (10.1) CADEAU! BIJ AANKOOP VAN EEN SAMSUNG ES7000 / ES8000 SMART TV

V.D. BEELD

I

De zaak bekend om z’n service!

Loop binnen voor 26 & 40 inch aanbiedingen!

POEL ELEKTRO GELUID

I

H U I S H O U D E L I J K E A P PA R AT E N

M o l e n s t r a a t 8 6 - 8 8 , Z u n d e r t , Te l . 0 7 6 5 9 7 3 6 0 0 , w w w. p o e l e l e k t r o. n l

k De zaa om bekend e! ic z’n ser v


Promotie met Cum Laude voor Rijsbergse Maartje proefschrift (het bevat neurocognitieve inzichten in nicotine verslaving) is beter dan het gemiddelde proefschrift wat we zien, daarbij heeft u dat op een zondanige manier verdedigd dat u het predikaat Cum Laude verdient. Cum Laude promoveren is bijzonders omdat iets dergelijks weinig voorkomt.”, zei de rector magnificus uit naam van professor doctor H.Schmidt van het College voor Promoties. De kersvers gepromoveerde Luijten,”mijn onderzoek is gericht op de verschillen in de hersenen tussen rokers en niet-rokers. Specifiek is hierbij gekeken naar hoe onze hersenen ons gedrag kunnen sturen en controleren. Gevonden werd dat de hersenen van rokers minder goed zijn in het controleren van het gedrag en het verwerken van fouten.” Maartje gaat door met onderzoek naar roken en is daarvoor op zoek naar rokers die graag willen stoppen met roken. Kijk voor meer informatie op www.rokersbrein.nl.

Waarom roken mensen, terwijl ze weten dat het slecht voor ze is? Met hersenonderzoek toont de geboren en getogen

ACHTMAAL - Op dinsdag 4 december komt de Dorpsraad van Achtmaal tijdens hun jaarvergadering een eerder uitgesproken belofte na die inhoudt dat ze het persoonlijke contact met de eigen burgers hoog in het vaandel heeft. Op deze datum willen de leden van de Dorpsraad vanaf 20.00 uur in dorpshuis “de Nachtegaal”graag met zo veel mogelijk Achtmalers van gedachten wisselen over de vele zaken die met het dorp te maken

Rijsbergse aan dat rokers moeilijker gedrag onderdrukken en teveel aandacht besteden aan prikkels in de omgeving die te maken hebben met roken. Met lof van de promotiecommissie, waarvoor zij verscheen om haar proefschrift te verdedigen, ontving zij de graad van doctor aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. “Uw

hebben en dit op informele wijze. Ze hopen dat er van deze gelegenheid massaal gebruik gemaakt wordt zodat de Dorpsraad het gevoel kan blijven houden dat zij namens alle dorpsbewoners handelt. Alle besproken zaken zullen genoteerd worden en ze zullen later dienen als gespreksstof in de contacten van de Dorpsraad met de gemeente Zundert. De aanhef boven deze aankondiging zal uiteraard ook in de praktijk gebracht worden zodat iedereen kan genieten van een lekkere kop koffie met een koekje.

Vogelvereniging

Vogeltentoonstelling De Edelzanger KLEIN ZUNDERT - Vogelvereniging De Edelzanger houdt in het aankomende weekend van 1 en 2 december weer zijn jaarlijks terugkerende tentoonstelling. Deze 59e vogeltentoonstelling van De Eerste Zundertse Vogelvereniging De Edelzanger”gaat om het ‘Open Zunderts Kampioenschap’. In totaal zijn er op deze vogeltentoonstelling 258 vogels te bezichtigen. Van de kleinere soorten zoals kanarie (zowel kleur als postuur), Europese cultuurvogels, zebravinken en andere tropische vogels. Tot de grotere soorten als grasparkieten en nog grotere parkieten zoals bijv. Berg en Pruimkopparkieten. Dat

Maartje Luijten samen met haar professor Ingmar Franken tijdens de haar aangeboden receptie op de Universiteit. FOTO MARC KORTEWEG.

RIJSBERGEN - Aan de Erasmus Universititeit van Rotterdam promoveerde Maartje Luijten op haar hersenonderzoek bij rokers.

Op de koffie bij de Dorpsraad van Achtmaal

vele hun vogels al goed in orde hebben, bewijzen de prijzen die zij met hun vogels behaalde de laatste weken. In Zundert spelen zij alle voor de titel ‘Open Zunderts Kampioen’. Om deze titel te behalen worden de punten van de 4 beste eigen kweek vogels per liefhebber bij elkaar opgeteld. Op zaterdagmiddag 1 december om 14.00 uur wordt die prijs bekendgemaakt. Alle andere kampioenen worden ook bij de opening bekend gemaakt. De tentoonstelling in cafézaal Schuttershof is op zaterdag 1 december open van 14.00 tot 20.00 uur en op zondag 2 december van 10.00 tot 16.30 uur. De toegang is gratis en leden geven u graag informatie over hun hobby en de vogeltentoonstelling.

KERKELIJK NIEUWS PAROCHIE H. CORNELIUS ACHTMAAL Spreekuur dinsdag 9.30-10.30u. Contactnr. 076-5987010 b.g.g. 06-57598600 A. Koeken. Pastoor de Bont 076-5985218 b.g.g. 06-13593082. www.parochie-achtmaal.nl Zaterdag 1 december 17.00u Vooravond 1e zondag v.d. Advent, gez. H. Mis. Jgt. overl. ouders AdriaensenJorissen; Bart Nouws; Rik de Ruytter; jgt. overl. ouders v. Dijck-Baelemans; jgt. Jan de Koning; Jan Delcroix; jgt/verj. Marie Wagemakers-Anthonissen; Franciscus Wagemakers; Christ Wagemakers; verj. Cornelia Delcroix-v. Bergen. Dinsdag 4 december 9.00u: H. Mis. H. Doopsel: Op zondag 2 december worden door toediening van het H. Doopsel in onze geloofsgemeenschap opgenomen: Raf Peeters en Luan de Bruijn. Overleden: Uit onze geloofsgemeenschap is overleden en begraven: Johannes Cornelis Delcroix weduwnaar van Maria Johanna Kools. Moge Jan delen in de vreugde van de Verrezen Heer, en zij die achterblijven troost en steun ontvangen. Caritas: In het weekend van 1 en 2 december wordt de caritascollecte gehouden. Deze is bestemd voor het Werkplan Jongeren. Kerk schoonmaken: Groep 4 maandag 3 december. PAROCHIE H.WILLIBRORDUS KLEIN ZUNDERT Pastoor J. de Bont 06-13593082. Spreekuur woensdag 09.30-11.30u. De pastorie is enkel op woensdag tijdens het spreekuur te bereiken, t. 5972214. Tijdens het spreekuur kunt u terecht voor het maken van afspraken en het opgeven van misintenties. Misintenties kunnen ook in de brievenbus van het parochiecentrum, huisnummer 5, worden gedeponeerd. Graag in een gesloten enveloppe met duidelijke vermelding van de namen en naam en telefoonnummer van de contactpersoon. Intenties opgegeven voor woensdagmiddag worden de daaropvolgende week vermeld in de Zundertse Bode. www.parochie-klein-zundert.nl Zondag 2 december 10.00u Eucharistieviering met Kinder-Woorddienst m.m.v. Vivace. Jgt. Cornelia Elise-

beth Raats-Elst; verj. Simon Jochems e.v. Marie Jochems-de Bruijn; jgt. Ludovicus Poppelaars-v.d. Mast; jgt. o.o. Hendricus Herijgers en Johanna Hereijgers; jgt. o.o. Sjaan Daamen en Lies Poppelaars; jgt. o.o. Johannes Nouws en Catharina Jochems; Riet Jochems e.v. Piet Hereijgers namens Broederschap van Hakendover; jgt. Stan Godrie e.v. Lies Hereijgers; Annet v. Hassel e.v. Dre Godrie; Anneke de Jong e.v. Kees v. Erk; Lisette Gommers e.v. Wim Michielse. Woensdag 5 december 18.30u: Bidden van het rozenhoedje met aansluitend om 19.00u een Eucharistieviering. Kinder-Woorddienst: Het thema van de Kinder-Woorddienst is Advent. De kinderen vieren in het parochiecentrum de eerste zondag van de Advent. Alle kinderen zijn welkom. Caritas: De Caritascollecte is bestemd voor het jongerenproject van Eric-Jan Dunk en Sandra Mutsters: “Choto TARA” in Bangladesh. U heeft in de Zundertse Bode van vorige week hierover kunnen lezen. Mededeling: Wij vragen u vriendelijk de misintenties voor de vieringen met Kerstmis en Nieuwjaar op te geven voor 12 december. PAROCHIE O.L.V VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND WERNHOUT Pastoor J. de Bont, 06-13593082; parochie.wernhout@hotmail.com. Contactpersoon K. Roelands t. 5985979 www.parochie-wernhout.nl Spreekuur donderdag van 18.30-19.00u t. 5972294. Hier kunt u terecht voor het opgeven van intenties of het maken van afspraken. Misintenties kunnen ook in de brievenbus van de sacristie worden gedeponeerd, in een gesloten enveloppe met duidelijke vermelding van de namen, alsmede het adres of telefoonnummer van de contactpersoon. Intenties opgegeven tot donderdagavond worden de daaropvolgende week in de Zundertse Bode vermeld. Zaterdag 1 december 19.00u Vooravond 1e zondag van de advent. Eucharistieviering m.m.v. Sursum Corda. Intenties: Marieke Vissers e.v. Geert v. Oijen; jgt. + verj. Janus Huijskens e.v. Anna v.d. Kloot; jgt. Josephus Cornelis Daems; jgt. Louis Mathijssen; jgt. o.o. Ludovicus v.

Hasselt en Marie Beijers; jgt. Louis Daems e.v. Jo Mertens; jgt. Pieta Adriaensen e.v. Piet Damen, partner van Frans de Pieper. Donderdag 6 december 9.00u: Eucharistieviering. Intentie voor o.o. de BruijnLeenaerts. Vrijdag 7 december: 1e vrijdag van de maand de thuiscommunie wordt zaterdag 8 december op de bekende adressen thuisgebracht. Overleden: Op 91 jarige leeftijd is overleden Jan Goetstouwers w.v. Riet Nelemans. Voor hem wordt donderdag 29 november de uitvaartdienst gehouden, waarna hij te rusten zal worden gelegd bij zijn vrouw op onze parochiebegraafplaats. Moge Jan Goetstouwers rusten in vrede en sterkte voor hen die hij achterlaat. Kerstmarkt: Op maandag 3 en dinsdag 4 december worden de slingers voor de kerstmarkt weer gemaakt. Aanvang 9.00 uur bij Frans Lodders aan de Grote Heistraat. Begraafplaats: De bloemen die ter gelegenheid van Allerzielen op de graven geplaatst zijn zullen waarschijnlijk op dinsdag 10 december door de kerkhofwerkgroep verwijderd worden als U de bloemen mee naar huis wil nemen dan graag voor die datum. Als u de bloemen zelf verwijderd dan graag, zonder pot, op de kar die hiervoor op het kerkhof geplaatst is, de potten kunt u er naast leggen, dus niet in de container, waarvoor bij voorbaat onze dank. PAROCHIE ST. BAVO RIJSBERGEN Pastores: Pastoor Drs. F.M. Verheije, Molenstraat 9, 4881 CP Zundert, 0765972292. Parochie St. Bavo, St. Bavostraat 7, 4891 CG Rijsbergen, 076-5961283 Spreekuur: Iedere woensdagochtend 9.3010.30 uur en donderdagavond 18.30-19.00 uur. U kunt dan altijd terecht voor het opgeven van misintenties en het maken van afspraken. Misintenties kunnen ook in de brievenbus worden gedeponeerd in een gesloten envelop met duidelijke vermelding van de namen, alsmede een adres of telefoonnummer. Diensten Week van zaterdag 2 t/m vrijdag 7 december. 1e zondag van de Advent. Zaterdag 2 december 19.00u Woord en Communieviering in de H.Trudo PAGINA 30

kerk te Zundert. Voorganger diaken J. v. Steenoven. Zondag 3 december 10.30u Woord en Communieviering in de St.Bavokerk te Rijsbergen. Voorganger diaken J. v. Steenoven m.m.v. gemengd koor Voluntate. Misintenties: Jan Jacobs Vriends; jgt. Jan Daamen; jgt. o.o. de Bruijn de Koning; Riet Antonissen de Meijer verj. en schoonzoon Ad; jgt. Frans v. Nederkassel; jgt. Dina Aerts v. Beek; Cato Daemen Verpaalen verj.; jgt. Jan v.d. Kleijn. Woensdag 5 december 9.30u: Eucharistieviering Kapel Margriet van de Laer Rijserf. PAROCHIE H. TRUDO ZUNDERT Pastoor: drs. F.M. Verheije, Molenstraat 9, 4881 CP Zundert, 076-5972292; www. trudozundert.nl Open Pastorie: dinsdag en woensdag van 9.00-12.00u kunt u bij de pastorie langs komen. Ook is de pastorie dan het beste telefonisch te bereiken, via 5972292. U kunt misintenties opgeven en afspraken maken bijvoorbeeld rondom doopviering, huwelijksviering of jubileumviering. Als u een huisbezoek wenst voor een zieke of voor een pastoraal gesprek kan dit tijdens de spreekuren gemeld worden. Voor vragen met betrekking tot de begraafplaats kunt u het beste de woensdagmorgen contact opnemen. Bereikbaarheid: De melding van een overlijden kunt u doen via het telefoonnummer van de pastorie. Als uw telefoontje niet meteen persoonlijk beantwoord kan worden, is er gelegenheid om in te spreken en wordt, wanneer dit weer mogelijk is, contact met u opgenomen. Soms wordt verwezen naar een ander telefoonnummer of naar een telefonisch spreekuur voor spoedeisende aangelegenheden op een ander tijdstip. Zaterdag 1 december 19.00u Woord- en Communieviering m.m.v. het gemengd koor, diaken Jan v. Steenoven, liturgie van de eerste zondag van de Advent. Jgt. Cornelia Brosens-Herrijgers; Cornelius Havermans. Zondag 2 december 10.30u Woord- en Communieviering in de Sint Bavokerk te Rijsbergen, diaken Jan v. Steenoven.

Donderdag 6 december 11.30u: Gebed in de Nonnekeshof met uitreiking van de H. Communie, pastoor Verheije. Om 14.00u H. Mis in de kapel van Margriet van de Laer in de Willaert, pastoor Verheije. Overleden: Antoinnetta v.d. Buijs-Leemans weduwe van Gerardus v.d. Buijs, in de leeftijd van 89 jaar. Op 26 november was de plechtige uitvaart, waarna zij werd begraven op het parochiekerkhof. Moge Nettie van den Buijs-Leemans in vrede rusten. Kerk schoonmaken: groep 8 en groep 2. Mariakapel: Onze Mariakapel bij de ingang van de kerk is, indien er enige toezicht is, overdag geopend voor gebed en het aansteken van een kaarsje. De kapel heeft een opknapbeurt gekregen en ziet er prachtig uit. Voor dit doel en voor het herstel van de luidinstallatie van de klokken in de nabije toekomst is er via een spontane kleine actie 787 euro 80 gegeven. Heel hartelijk dank voor deze gaven. Eerste Heilige Communie: Op zondag 21 april is de viering van de Eerste Heilige Communie in onze parochie. Met de ouderavond in de pastorie op 22 november is het project gestart. De projecten met dataplanning en c.d.’s zijn uitgereikt. De ouders hebben zelfs met de werkgroep al heel enthousiast liederen gezongen. De voorbereiding van de kinderen gebeurt op woensdagmiddagen in onze kerk zelf. Er wordt catechese gegeven door de pastoor en het pastoraal team, er zijn praktische voorbereidingen door de werkgroep. Het belooft een mooie tijd te worden. PROTESTANTSE GEMEENTE ZUNDERT VAN GOGHKERKJE Predikant: mw. ds. J.H. Veldhuizen, Jasmijnring 26, 4881 HN Zundert, 0765797608. Eredienst: Zondag 2 december, de eerste Adventszondag, is mevr. Ds. J.H. Veldhuizen uit Zundert onze voorganger, aanvang 10.00 uur. Dhr. Guis is de organist. Dhr. Noorland is tijdens deze dienst gastheer. Voor de kinderen is er kindernevendienst. De collecte is bestemd voor Kerk in Actie, het Advents project voor de komende tijd. Agenda: De cantorij heeft op 22 november repetitie, aanvang 20.00 uur. www.pk-zundert.nl


vacatures

Op basis van 30 jaar ervaring levert RENA haar klanten kennis op hetOp gebied LED’s en elektronica. RENAhaar is dan ook een basisvan vanlicht, 30 jaar ervaring levert RENA klanten kennis op het betrouwbare voor productontwikkeling en realisatie op het gebied vanpartner licht, LED’s en elektronica. RENA is dan ook een gebied van toegepaste Innovatie staat hoog in op het betrouwbare partner LED-technologie. voor productontwikkeling en realisatie hetgebied vaandel. van toegepaste LED-technologie. Innovatie staat hoog in het

vaandel.

RENA wilwil de de unieke eigenschappen van de de vorm RENA unieke eigenschappen vanLED de in LED in de van vorm van kwalitatief hoogwaardige en geïntegreerde techniek beschikbaar kwalitatief hoogwaardige en geïntegreerde techniek beschikbaar maken voor de de Europese markt. maken voor Europese markt.

Wij hebben jou nodig om Rena te laten groeien!

Wij hebben jou nodig om Rena te laten groeien!

Full time Medewerker (m/v) Sales Binnendienst

Je werkt een dynamisch(full salestime) team samen met je collega’s van zo• binnen SMD-operator wel de binnenalsbinnen buitendienst. zorgen jullie voor bestaat het beheren Je bent werkzaam een teamGezamenlijk van machine operators. Je werk uit het bedienen, en heten uitbouwen vanvan de relaties met onze huidige potentiële Je tunen optimaliseren onze bestückingslijn. Ook hetenuitvoeren vanklanten. onderhoudswerkzaamhedendagelijks behoort tot de taken. Onze gaat uit naarEngels. een SMD meteen ervaring, maar voert gesprekken met voorkeur onze klanten in het Je operator zorgt voor als je bereid bent te leren, krijg je een interne van opleiding tot SMD-operator waarbij je de kneepjes efficiënte orderverwerking met bewaking levercondities en levertijden. vangeeft het vakopleert. Deze functie opcommerciële MBO 4 niveauondersteuning Techniek, kun jeen mogelijk ook combineren met Je pro-actieve wijze informeert de een BBL opleiding. klant over de mogelijkheden van onze producten, prijzen en eventuele alternatieven.

Assemblage medewerker (op oproepbasis)

Je bent secuur, nauwgezet en bereid om op flexibele basis te werken. Wij zoeken een collega Functie-eisen: die •geïnteresseerd in techniek en enige ervaring met elektronica strekt tot aanbeveling. MBO+/HBO iswerken denkniveau • Je hebt een aantal jaar ervaring in vergelijkbare functie, •je hebt Magazijn medewerker time) affiniteit met techniek en bent(full analytisch Als •magazijn medewerker zorg je voor een efficiënte verwerking van de inkomende en Ervaring met en kennis van geautomatiseerde systemen, uitgaande goederen. Basiskennis vanExact, de computer/administratie is onontbeerlijk, daarnaast Word en Excel, Powerpoint, CRM verwachten wij een dienstverlenende instelling en een MBO opleiding Logistiek verdient de • Je hebt organisatietalent en bent flexibel ingesteld voorkeur. Kennis van elektronicacomponenten is een pré. • Je hebt goede communicatieve vaardigheden en bent klant- en resultaatgericht Rena biedt uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden met ruime mogelijkheden • Uitstekende mondelinge tot het volgen van een opleiding. en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en Engels

Op basis va Gezocht: Mensen die willen meedenken gebied van l en meedoen. Iets voor u? betrouwbare gebied van t vaandel. RENA wil de kwalitatief h maken voor Rabobank De Zuidelijke Baronie

De ledenraad van Rabobank De Zuidelijke Baronie zoekt nieuwe collega’s, met name leden uit de doelgroepen Agri en MKB/Groot Zakelijk nodigen we van harte uit te reageren.

Heb je nog vragen over de functie-inhoud van bovenstaande vacatures, aarzel dan niet contact

Uw profiel:

Rena biedt uitstekende primaire secundaire arbeidsvoorwaarden op te nemen met Siebe Geerts, tel. en 06-53549036. met ruime mogelijkheden tot het volgen van een opleiding.

-

Enthousiast? Je kunt je reactie sturen naar m.hopstaken@rena.nl

Enthousiast? Je kunt je reactie sturen naar de afdeling HRM van Rena, t.a.v. Mariëlla Hopstaken, e-mail m.hopstaken@rena.nl

Goed geworteld: u staat met beide benen in uw lokale gemeenschap. Gezond verstand: u combineert gezond verstand met een prima buikgevoel. Vertrouwen: u weet het vertrouwen van mensen te winnen. Plezier: u heeft plezier in meedenken en meedoen en wil zich inzetten voor de ledenraad. Samenwerken: u werkt graag samen met alle betrokken partijen aan het gezamenlijke doel: een gezonde Rabobank De Zuidelijke Baronie.

Heeft u interesse om deel uit te maken van de ledenraad of wilt u zich kandidaat stellen? Ga dan naar www.rabobank.nl/dzb en reageer op de actuele vacatures.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een

Front-office medewerk(st)er (part-time)

- opleidingen tot NMI registermediator - in-company trainingen - zakelijke en particuliere mediations

In deze functie ben je * Ons visitekaartje en aanspreekpunt voor klanten en bezoekers * Verantwoordelijk voor het beheer en administratieve verwerking

ERKEND MEDIATOR WORDEN?

van schadedossiers * De schakel tussen kantoor en werkvloer Alle werkzaamheden worden ondersteund met geautomatiseerde systemen.

Het Mediation Educatie Centrum (NMI erkend) leidt op voor het examen tot NMI registermediator. Meld u aan voor een gratis informatiebijeenkomst via onze website of bel 015 - 36 112 36. Volgende informatiebijeenkomsten (start 19.30 uur): Di 18 dec, WestCord Hotel Delft (naast IKEA) Do 17 jan, Hotel Trivium Etten-Leur

Wij hebbe

Tel: 015 – 36 112 36

Interesse? Kijk op www.autoschade-vanhasselt.nl Wil je meer weten over deze functie, neem dan contact op met

info@mediationeducatie.nl

www.mediationeducatie.nl

Elga van Hasselt tel. 076-5973487 of mail je sollicitatie met CV naar elga@autoschade-vanhasselt.nl. Je kunt je schriftelijke sollicitatie ook richten aan: Autoschade Van Hasselt B.V.

Als je goed kunt luisteren, word dan vrijwilliger bij Sensoor

Word VRIJWILLIGER bij SENSOOR Breda

Wernhoutseweg 95 4884 AS ZUNDERT.

Kleine bedragen maken grote verschillen.

Sensoor is er dag en nacht voor een gesprek. Anoniem en vertrouwelijk. We zoeken vrijwilligers voor aan de telefoon of chat. Voor informatie en aanmelden kijk op www.sensoor.nl/ brabant. of bel 076-521 84 50 voor een informatiepakket

SMD-operator (fu gratis plaatsing

Aanmelden voor de nieuwe basistraining kan tot 11 januari 2013.

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

1 Sta r Trek First C To bol ontac dly go where t Dan d n o u r f j i j one’s gone before je vas in t

HELP

VAKMANNNEN GEzocHt

Scorpions Security Oog voor gevaar, gevoel voor stijl Scorpions is op zoek naar gemotiveerde collega’s op oproepbasis voor evenementen.

erkzaam binnen een team optimaliseren van onze bes het da

BrabantWerkt.nl bereikt maandelijks 35.000 kandidaten

? gelijks wel te verdie pen leven van C (45

a , kank er)?! rla

Start je eigen allround klusbedrijf met succesvolle en betrouwbare organisatie De Vakman FP BV. 95% slagingskans! Klusopdrachten,inkoopkortingen, reclame, internet, bedrijfsadvies en aantrekkelijke voorwaarden.

033 - 456 79 20 www.devakman.info

• ESO of Beveiliger 2 verplicht • Eerdere ervaring gewenst

Ga naar www.scorpions.nl en overtuig ons van je kwaliteiten!

Nijverheidsweg 5K • 4879AP • Etten-Leur www.scorpions.nl • 076-5022564


x x x

to werkd El t 2 ag g ke 2.0 eop 0 u end ur !

x x

x x x

x x

Totaal € 150,voordeel!

Ook verkrijgbaar in wit

et cm bl ,7 Ta 25

"| ,1 10

Creëer eenvoudig content met S Pen, S Note en Adobe© Photoshop© Touch

Normaal: Retour via Samsung: Media Markt prijs: Tablet Mania voordeel:

459,75,384,-* 75,-

a i n a M t e l b a T voordeel Accessoire t.w.v. Galaxy Note 10.1 WiFi 10,1" Tablet

1280x800 LCD scherm, 2 GB werkgeheugen, WiFi (Direct), Bluetooth, micro USB, 1.9 Megapixel camera aan de voorzijde, 5.0 Megapixel camera aan de achterzijde, versnellingsmeter, GPS, kompas, gyroscoop, Android 4.0. Art.nr.: 1189415/ 1189413

Openingstijden

BREDA

Kruisvoort 14 Woonboulevard 4814 RZ Breda Tel. 076 - 5258100

ediamarkt.nl w.m wwnne er u nu op de mediamail!

Abo

maandag 10.00 - 22.00 uur dinsdag 10.00 - 22.00 uur woensdag 10.00 - 22.00 uur

donderdag 10.00 - 22.00 uur vrijdag 10.00 - 22.00 uur zaterdag 09.30 - 20.00 uur

*De prijs van € 384,- is de prijs na € 75,- retour via Samsung

* Aanbiedingen max. 1 per klant • Geen verkoop aan handelaren • Zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden • Aanbiedingen zijn geldig van 26.11 t/m 02.12.2012 • Zolang de voorraad strekt • Prijzen zijn excl. verwijderingsbijdrage.

Hoge snelheid met 1,4 GHz Quad Core Processor

www.mediamarkt.nl zondag

12.00 - 17.00 uur (IEDERE ZONDAG OPEN)

Ruim 2500 gratis parkeerplaatsen

Ook cadeaukaarten verkrijgbaar

DZ_20121128  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you