Page 1

THUIS IN DE REGIO

MIDWEEKEDITIE

Z U N D E R T S E

O P L AG E :

31 OKTOBER 2012 WEEK 44

Uitgeverij

EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

9300

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

AA

Zundert

AUTO’S

I SPORT

Volg ons via twitter: @ZundertseBode

HARMONIE SINT CECILIA WERKT AAN TOEKOMST

Te l .

076

599

8 111

KERKELIJK NIEUWS

I

480.000

www.internetbode.nl VACATURES

MUZIEKSPEKTAKEL IN ACHTMAAL

Expositie corsofoto’s in CultuurCentrum

Van Hees officieel burgemeester

ZUNDERT - De jaarlijkse tentoonstelling van de corso fotowedstrijd vindt komend weekeinde plaats in CultuurCentrum Zundert aan de Molenstraat 5 . De expositie is zaterdag geopend van 18.00 uur tot 22.00 uur en zondag van 11.00 uur tot 17.00 uur. De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag om 20.00 uur. De toegang is gratis. Via www.bloemencorsozundert.nl zijn foto’s van winnaars van voorgaande fotowedstrijden te bekijken. Rinie van Tilburg, voorzitter van de Stichting Bloemencorso Zundert, maakt zaterdagavond de winnaars van de fotowedstrijd 2012 bekend. Corsomagazine Corsief roept dan ook de corsokenner 2012 uit.

ZUNDERT - Willemijn van Hees gaat op 1 november aan de slag als burgemeester van de gemeente Geertruidenberg. Commissaris van de Koningin Wim van de Donk heeft haar vrijdag officieel benoemd. De 34-jarige Van Hees is dan de jongste vrouwelijke burgemeester van Nederland. De VVD-wethouder nam vrijdag afscheid in Zundert. Willemijn van Hees volgt Matthieu Meijer op. Die gaf vorig jaar aan dat hij na zijn tweede ambtstermijn wilde stoppen als burgemeester van Geertruidenberg.Van Hees was voorheen actief in diverse functies in de wereld van de media en journalistiek. Zij was vervolgens eigenaar van een vertaal- en tekstbureau.

W E E K B L A D

Inloopavond project De Kerkakker

Bestemmingsplan ‘Parc Tichelt’

RIJSBERGEN - Somnium Real Estate is voornemens om het bedrijfsperceel, waar op dit moment nog Garagebedrijf Van Riel is gevestigd, te herontwikkelen met nieuwe grondgebonden woningen. In het kader van de noodzakelijke bestemmingsplanprocedure vindt vanavond van 19.00 uur tot 20.30 uur in Restaurant De Tijd aan de Antwerpseweg te Rijsbergen een inloopavond plaats. Belanghebbenden en geïnteresseerden krijgen deze avond een eerste impressie van het voorgenomen bouwplan en kunnen al hun vragen over het project en de bestemmingsplanprocedure stellen. Surf voor meer informatie naar www.somniumrealestate.nl

ZUNDERT - Het college van Zundert stelt de gemeenteraad voor om de ‘Nota van zienswijzen behorende bij het bestemmingsplan ‘Parc Tichelt Rijsbergen’ vast te stellen en om het bestemmingsplan ‘Parc Tichelt Rijsbergen’ gewijzigd vast te stellen. Tevens stelt het college de raad voor om een verzoek in te dienen bij Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant om te verklaren dat er geen bezwaar is tegen eerdere bekendmaking van het vaststellingsbesluit. Het bestemmingsplan is bedoeld om de door Somnium Real Estate BV gewenste ruimtelijke bouwontwikkeling (de realisatie van woningen) juridisch-planologisch mogelijk te maken.

Kandidaten gezocht voor Sportgala ZUNDERT - Tijdens het Sportgala 2012, dat op zaterdag 16 maart 2013 wordt gehouden in het CultuurCentrum Zundert, wordt iedereen die in 2012 een kampioenschap heeft behaald of een aansprekende prestatie heeft geleverd, gehuldigd. Tevens worden dan de sportman, sportvrouw, sportploeg, jeugdploeg en de jeugdsporter van het jaar 2011 bekend gemaakt. De organisatie van het Sportgala doet een beroep op verenigingen, supporters en inwoners om kampioenen en kandidaten voor de titel ‘Sportkampioen van de gemeente Zundert’ aan te melden bij Maartje de Ridder tel. (076) 599 55 42 (ma, di en do), email: sportgala@zundert.nl.

Tonpraotavond bij CV Banaonblussers ZUNDERT - Vrijdagavond 9 november zal de jaarlijkse tonpraatavond van CV de Banaonblussers weer plaatsvinden in de zaal van Het Wapen van Zundert. Dit jaar met vele nieuwe gezichten. Kaarten voor deze avond zijn verkrijgbaar bij Spar Mutsters in Klein-Zundert, Wouw! Da’s lekker en natuurlijk bij cafézaal Het wapen van Zundert in Zundert. De Elfde van de Elfde zal traditioneel niet gevierd worden op de elfde van november, maar wel op zaterdagavond 10 november bij Cafe 2 in de Katerstraat in Zundert. Deze avond staat natuurlijk in het teken van de opening van het carnavalsjaar, de presentatie van de raad van dit jaar en voor veel carnavalsvertier.

ZUNDERT - Willemijn van Hees heeft vrijdagmiddag afscheid genomen als wethouder van de gemeente Zundert. Tijdens een drukbezochte afscheidsreceptie werd Van Hees, die werd overladen met cadeaus en complimenten, uitgezwaaid door enkele honderden belangstellenden. Lees het volledige artikel elders in deze editie. FOTO ADDO SPRANGERS

‘Vertrouwelijk moet ook echt vertrouwelijk zijn’

Onderzoek naar informatielek Zundert ZUNDERT - Het verschijnen van vertrouwelijke raadsinformatie in de media is burgemeester Leny Poppe-de I D D Ewas L B U geval R G met S informatie E & over V EdeEvoorbereiding R S E van de begroting. Looff een doorn in hetM oog. Onlangs dit het De burgemeester laat nu een onafhankelijke externe partij onderzoek verrichten naar het Zundertse lek. DOOR ADDO SPRANGERS Daags voor de officiële presentatie van de programmabegroting 2013-2016 verscheen hierover een artikel in Dagblad BN/De Stem waarbij was geput uit vertrouwelijke raadsdocumenten over de voorbereiding van de begroting. Omdat burgemeester Poppe-de Looff van de gemeente Zundert van mening is dat ‘vertrouwelijk’ ook echt vertrouwelijk moet zijn, laat zij de komende tijd een onafhankelijke externe partij een kort onderzoek doen naar hoe deze informatie in de media is gekomen, zo maakte de gemeente Zundert afgelopen week bekend. De bedoeling is daarbij nadrukkelijk om

er voor eventuele volgende keren van te kunnen leren. Eed Transparantie staat bij haar hoog in het vaandel, meldt de gemeente Zundert. “Juist bij een overheidsorgaan in publieke dienst is het belangrijk dat goed gevolgd en gecontroleerd kan worden wát een gemeente doet en hóe ze dat doet. Maar soms is informatie nog niet rijp om breed gedeeld te worden. Bijvoorbeeld uit privacyoverwegingen, vanwege zwaarwegende zakelijke belangen, of omdat er nog geen besluitvorming over dat onderwerp heeft plaatsgevonden. “ Burgemeester Poppe-de Looff is van me-

ning dat inwoners, medewerkers, samenwerkingspartners en bestuurders in de gemeente Zundert er op moeten kunnen vertrouwen dat binnen de gemeente Zundert zorgvuldig omgaan met de informatie die medewerkers en bestuurders tot hun beschikking hebben. Daarom leggen ambtenaren en bestuurders van de gemeente Zundert ook een eed of belofte af. Met het onderzoek naar de omgang met de vertrouwelijke informatie uit de begrotingsvoorbereiding wil burgemeester Poppe-de Looff uitdrukkelijk lessen voor de toekomst leren. De resultaten van het onderzoek worden medio november verwacht.

Aanmelden voor 19 november 2012 W E E K B L A D

Nieuwe gemeentegids Zundert ZUNDERT - Binnenkort komt de nieuwe gemeentegids Zundert weer uit. Voor verenigingen en organisaties hét moment om hun gegevens volledig up-to-date te presenteren. Interesse in gratis vermelding en/of plaatsing van i n d e r e g i o een advertentie? t h u i s Neem contact op vóór 19 november 2012 via het e-mail adres gemeentegidszundert@internetbode.nl Veel verenigingen en organisaties hebben inmiddels wijzigingen betreffende hun gratis vermelding in de Zundertse gemeentegids al doorgegeven. Ook de nodige nieuwe verenigingen en organisaties hebben zich inmiddels aanAUTOCENTRUM van

ELSACKER

Meirseweg 17 - Zundert Tel. 076 - 5974227 www.autocentrumvanelsacker.nl

gemeld voor gratis vermelding in de Zundertse gemeentegids. Verenigingen en organisaties die dit nog niet hebben gedaan, kunnen dit alsnog doen door vóór 19 november 2012 via het e-mail adres gemeentegidszundert@internetbode.nl contact op

te nemen. Bedrijven en organisaties die interesse hebben om te adverteren in de gemeentegids van Zundert kunnen zich voor genoemde datum eveneens melden via het e-mail adres gemeentegidszundert@internetbode.nl

.....VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS.....

KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL

Opgeven kandidaten Zundertse Cultuurprijs ZUNDERT - Op 13 april 2013 worden de Cultuurprijzen 2011 voor de gemeente Zundert uitgereikt. Daarom is de organisatie op zoek naar kandidaten in de categorieën Cultuurbeoefenaar (persoon die zich bezighoudt met één of meerdere culturele disciplines), Cultuurorganisator (organisatie die zich bezig houdt met één of meerdere culturele disciplines) en Culturele weldoener (weldoener die door financiële steun of substantiële steun in andere vorm, het verschil maakt tussen het wel of niet kunnen organiseren van culturele disciplines binnen de gemeente Zundert). Aanmelden vóór 8 januari 2013 via het aanmeldformulier op www.zundert.nl

Vrienden van Avoord zoeken piano RIJSBERGEN/ETTEN-LEUR - Voor de locatie Rijserf in Rijsbergen, onderdeel van Avoord Zorg en Wonen, is de Stichting Vrienden van Avoord op zoek naar een piano. ‘Misschien is er iemand die ons kan helpen’, aldus de stichting in de oproep. ‘Zou het niet geweldig zijn als er in het grand café van Rijserf een piano staat waarop bewoners een deuntje kunnen spelen? Muziek kan zoveel vreugde brengen!’ Wie kan helpen wordt verzocht contact op te nemen met de Stichting Vrienden van Avoord. Dat kan via Postbus 10001, 4870 PH Etten-Leur, telefonisch via 076-532 52 57 of per mail: vrienden@avoord.nl


G OUD IS G €LD W W W. G O U D I S G E L D . N L

WIJ BETALEN NU MEER DAN € 43,PER GRAM FIJN GOUD*

Uw oude gouden sieraden zijn nog steeds geld waard Zelfs als deze beschadigd of kapot zijn. Wij kopen alle soorten gouden/zilveren sieraden in; art deco, kettingen, ringen, armbanden, oorbellen, gouden tanden, munten en diamanten. Wij betalen hiervoor de hoogst mogelijke dagprijs en betalen u direct contant.

Wilt u ook iets te besteden hebben in de aankomende donkere dure maanden?

* Prijs is afhankelijk van de dagkoers. * Legitimatie verplicht. * Min. leeftijd 18 jaar.

Roosendaalse Goudbank Molenstraat 9a 4701 JK Roosendaal Tel. (0165) 85 22 68 roosendaalsgoudbank@gmail.com

WOENSDAG OSSENDRECHT Hotel Dekkers Zuster M. Adolphinestraat 6 10.00 - 17.00 uur

Openingstijden Maandag Di. Wo. en Do. Vrijdag Zaterdag Koopzondagen

DONDERDAG ZEVENBERGEN Golden Tulip Schansdijk 3 10.00 - 17.00 uur

13.00 tot 17.00 u 10.00 tot 17.00 u 10.00 tot 20.30 u 10.00 tot 17.00 u 13.00 tot 17.00 u

VRIJDAG ZUNDERT Hotel de Roskam Molenstraat 1 10.00 - 17.00 uur

Twijfel niet langer. Kijk in uw lade voor dat doosje met oude sieraden!

ZATERDAG HALSTEREN Hotel de Ram Steenbergseweg 1 10.00 - 16.00 uur

ZONDAG BREDA Hotel Mastbos Burg. Kerstenslaan 20 10.00 - 16.00 uur

INVESTEER NU WAARDEVOL IN UW WONING. MOOIE LEEFSERRES, KOZIJNEN & DEUREN IN KUNSTSTOF & ALUMINIUM, RENOVATIE & NIEUWBOUW

Jan Jochems Handel

en

TransporT

Te koop:

Bestratingsmaterialen en sierkeien, speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

Verhuur:

Afvalcontainers

✔ 30 jaar ervaring.

van 6 m3 tot 40 m3

✔ Eigen ontwerp en studiedienst.

Tel. 076 - 5976060 GSM 06 - 53937700

✔ In kunststof en aluminium. ✔ Alles maatwerk door eigen produktie in Kalmthout. ✔ Onze adviseurs komen vrijblijvend ter plaatse en bespreken met u het ontwerp van uw tuinkamer of leefkeuken tot in de details. ✔ Onbeperkt qua vormgeving en ralkleuren. ✔ Wij verzorgen met gespecialiseerde vakmensen uw volledige renovatie of nieuwbouwproject. ✔ 10 jaar waarborg. ✔ Wij vragen nooit voorschotten.

Uw mobiele hondentrimsalon

06 - 483 383 15 www.trimster-at-home.nl

UW VAKMAN WOONT NET OVER DE GR ENS IN KALMTHO UT!

Klokkenmakerij

BEZOEK ONZE SHOWROOM Vakkundige restauratie: • antieke uurwerken • moderne uurwerken • wijzerplaten

SERRES - KOZIJNEN - DEUREN in ALUMINIUM & PVC

Wilgenstraat 81 Oudenbosch Tel. 0165 - 320948 www.klokkenmakerijdetijd.nl

B r asschaat sest eenw eg 292 • 2 9 2 0 K a l mt h o u t B e l g i ë • Te l 0 0 3 2 3 6 6 6 5 7 8 6 • F a x 0 0 3 2 3 6 6 6 4 4 4 1 www. b r u vo. b e

SPECIALE KLIKGEBIT ACTIE! e pp ap .v. h sc .w od n t bo bo

In 2013 gaat uw eigen risico nogmaals fors omhoog. Maak vandaag nog een afspraak voor een gratis intakegesprek om te bepalen of u voor een vergoeding in aanmerking komt.

n-

50

€1

Heeft u last van een loszittend kunstgebit? Dan is een klikgebit de juiste oplossing.

Ontvang nu een AH boodschappenbon t.w.v. € 150,- bij een klikgebit* Een klikgebit én een extraatje om voluit te kunnen genieten.

*U ontvangt deze na plaatsing van het klikgebit. Deze actie is alleen geldig voor afspraken gemaakt vóór 15 december 2012.

Levident Putte T +31 (0)164 - 60 65 88 Antwerpsestraat 41 E putte@levident.nl

www.tandvitaal.nl

Levident Zundert Molenstraat 132

Onderdeel van:

T +31 (0)76 - 599 05 06 E zundert@levident.nl


actualiteit

Zundert neemt massaal afscheid van Willemijn van Hees

‘We laten een traan, maar zijn ook trots’ ZUNDERT - Willemijn van Hees heeft in de gemeente Zundert een onuitwisbare indruk achtergelaten. Dat bleek wel tijdens de drukbezochte afscheidsreceptie vrijdag in het gemeentehuis, waar ze afscheid nam als wethouder van de gemeente Zundert. DOOR ADDO SPRANGERS Wie haar persoonlijk een handje wilde schudden en nog snel een woordje wilde wisselen, moest geduld uitoefenen. Veel geduld zelfs, want honderden belangstellenden lieten de mogelijkheid om Willemijn van Hees nog even gedag te zeggen niet voorbijgaan. Daar brachten de verschillende toespraken tussen de bedrijven door geen verandering in. Van Hees, die haar politieke loopbaan vervolgt als burgemeester van Geertruidenberg, zag het met een glimlach aan, al maakte haar afscheid links en rechts toch wat emoties los. “Zundert zit in je bloed en in je hart,” zo sprak burgemeester Leny Poppe-de Looff haar dan ook met gevoel voor understatement toe. “Zundert laat je niet los, hier liggen jouw roots.” Met een aquarel van de Rijsbergse kunstenares Corrie Evers kreeg Van Hees daarom een echt Zunderts cadeau, maar niet voordat de burgemeester had teruggeblikt op de politieke carrière van Van Hees. Ze vertelde hoe Willemijn van Hees als jong raadslid al pit en vernieuwing uitstraalde, hoe ze als fractievoorzitter haar beschouwingen spits en binnen de toegestane tijd wist uit te spreken, en hoe ze zich als wethouder in twee verschillende colleges en met twee verschillende portefeuilles vakkundig in de materie wist te verdiepen. “Je hebt je sterk ontwikkeld,”concludeerde de burgemeester. “We zijn trots dat onze wethouder de stap naar het burgemeesterschap zet.

Zo vaak gebeurt dat niet. Dat je ook nog eens de jongste vrouwelijke burgemeester wordt, is de slagroom op de taart.” Zwaargewicht Louis van den Broek, plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, liet niet alleen via het door hem gememoreerde ‘veelbesproken blond, rokje en hoge hakken’ van Willemijn van Hees weten haar een mooi mens te vinden. “Ook jouw woordenschat en stortvloed aan woorden blijven ons bij, net als jouw lach die hoort bij jouw positivisme. Bovendien wist je de

‘Blond, rokje en hoge hakken’ raad ook regelmatig een spiegel voor te houden.” Om aansluitend onder de aandacht te brengen dat Van Hees’ opvolger Piet Utens weliswaar niet blond is en op hoge hakken loopt, maar wel een zwaargewicht is. “Het wordt wennen voor wethouder Johan de Beer om niet meer alleen tussen de vrouwen te zitten,” aldus Van den Broek. Namens de Zundertse VVD-afdeling hield Floor Vreijsen een toespraak. Hij meldde - na haar elf jaar als politicus te hebben meegemaakt - niet verrast te zijn geweest door het vertrek van Van Hees. “Wat goed is, gaat een keer weg. We laten een traan, maar zijn ook trots.

Willemijn van Hees en man Paul: klaar voor nieuwe uitdaging.

Zundert levert de jongste burgemeester van Nederland.” Zaadje Willemijn van Hees ten slotte maakte van de gelegenheid gebruik om de mensen die haar na staan te bedanken voor hun steun, met op de eerste plaats haar man Paul en kinderen Martijn en Thomas. “We gaan een nieuwe uitdaging aan,” hield ze haar toehoorders voor. Een woord van dank was er ook voor burgemeester Leny Poppe-de

Looff die volgens Van Hees onbewust het eerste zaadje voor een burgemeestersfunctie plantte door haar mee te nemen naar een op burgemeesters gerichte bijeenkomst op het Provinciehuis. Ook Floor Vreijsen, door van Hees aangeduid als haar ‘enige echte politieke papa’ werd niet vergeten. “Van hem kreeg ik steun, maar ook ongezouten repliek. Hij stimuleert en enthousiasmeert.” De beide colleges waar ze deel van uitmaakte werden eveneens geprezen. “We hebben veel van elkaar

FOTO ADDO SPRANGERS

mogen leren en we hebben veel gepresteerd.” Verder stak ze de inwoners van de gemeente Zundert nog een hart onder de riem. “Hier zit zó veel creativiteit dat we elke crisis de baas kunnen.” Om uiteindelijk met een kwinkslag te eindigen. “Straks ben ik geen inwoner van Zundert meer, maar ik kom hier graag terug als toerist. Er zijn hier recreatieparken zat.” Surf voor meer foto’s naar de website www.internetbode.nl

Rijsbergse Harmonie toont lef! Wie durft de uitdaging mee aan?

Harmonie St. Cecilia als spil van activiteiten in Rijsbergen inwoners van Rijsbergen gehoord dat Sint RIJSBERGEN - Al 91 jaar jong, maar nog springlevend en vol met ideeën om de Rijsbergse gemeenschap te en- DOOR MIEKE VAN MEER Cecilia meer in haar mars heeft.” tertainen. Dat tekent Harmonie St. Cecilia. Om die ideeën goed te kunnen uitvoeren zijn middelen én handen hard Fons van Kuijck (bestuurslid en voorzitter nodig. orkest) en Rob Mathijssen (secretaris) laten er geen misverstand over bestaan. De Harmonie is dringend op zoek naar andere financieringsbronnen om de verdere ontwikkeling van de vereniging vorm te kunnen blijven geven.

Ambitie De teruglopende subsidie aan de ene kant en de nodige investering in instrumenten aan de andere kant zetten druk op de financiën. Toch weet Rob daar een positieve draai aan te geven. “Onder druk moet je je ambitie nog duidelijker wegzetten en daar draagvlak voor krijgen. Binnen de vereniging, maar ook daar buiten.”

‘We kunnen het niet alleen’

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

FOTO HARMONIE ST. CECILIA

www.internetbode.nl

Harmonie St. Cecilia: midden in de Rijsbergse samenleving

“We zijn de afgelopen jaren van een dorpsfanfare uitgegroeid tot een concertband,” vult Fons aan. “Onze ambitie is midden in de samenleving te staan en de Rijsbergse bevolking iets terug te geven in de vorm van mooie concerten, zoals de Harmonie On Tour op bijzondere locaties of het jubileumconcert in 2011. Toen hebben veel

RICH “We organiseren al een aantal jaren de kermis in het dorp. Voor ons een belangrijke inkomstenbron. Daar willen we weer een dorpsfeest als vanouds van maken. We zoeken naar wegen om dit te combineren met andere activiteiten en zo meer mensen naar het dorp te trekken in het kermisweekend. Verder pakken we in 2013 groots uit met een Promconcert: Rijsbergen In Close Harmony (RICH). Tijdens RICH krijgt Rijsbergs muzikaal-, zang- en danstalent de kans om met een groot orkest op te treden.” Open blik Om de vereniging goed draaiende te houden en om grote evenementen professioneel te organiseren, zoekt de Harmonie mensen die daar een bijdrage aan willen leveren. Dat kan dus zijn als bestuurslid of -voorzitter, maar ook als lid van één van de commissies die de kermis of RICH organiseren. “Je hoeft geen muzikant te zijn,” benadrukken de bestuursleden. “Aan een open blik, frisse ideeën en een aanpakmentaliteit hebben we behoefte. Alleen op die manier kunnen we onze ambities waarmaken.

Garagedeuren Leverbaar in hout - kunststof en staal.

Volg ons op Twitter: @ZundertseBode.

kiezen voor romass? • Waarom Garagedeuren • De beste kwaliteit in de regio

Leverbaar hout - kunststof enadvies staal. • Gratisin professioneel

• Persoonlijk contact GaraGedeuren • Professionele Colour linemontage StuCCo

Showroom open op afspraak.

G

Lever

Co

n

in 20 service verschillendebij kleuren • Snelle storingen Alléén gel • Onderhoud en service aan nù 15% korting 1e alle merken garagedeuren Alléén geldig op Colour Line Stucco. Van 20 april t/m 31 mei. Showroom open op afspraak. Struikhei 29, Sprundel 1e en 2e Paasdag gesloten Showroom open op afspraak. www.r leverancier van: 0165-387335 • www.romass.nl • sprundel@romass.nl www.romass.nl Struikhei 29, Sprundel 0165-387335 E-mail:

Struikhei 29, Sprundel 0165-387335 E-mail: info@romass.nl

PAGINA 3


StukadoorSbedrijf Stuc-, tegelrenovatieen Schilderwerken

Scherpe Prijzen!! Bel voor vrijblijvende offerte

06-13909620

KARWEI ETTEN-LEUR

Vandaag uw auto, bus of jeep verkopen v.a. ’98.

ELKE ZONDAG

Bel HUGO Contant + RDW. Vrijwaring!

06 - 122 58 443 Ook ’s avonds.

VAN 12.00 TOT 17.00

OPEN KARWEI ETTEN-LEUR, MUNNIKENHEIWEG 53, 076 501 3755

50 jaar Regtop Interieurs 1962 2012

• Poorten (ook automatisch) • Industriële hekwerken • Gaashekwerken • Sierhekwerken • Balkonhekken

JUBILEUMACTIE wegens succes verlengd! Ook in de hele maand november

GRATIS

Rucphensebaan 58, 4714 RE Sprundel Tel. 0165 - 383817, Fax. 0165 - 388656 www.verstijlenhekwerken.nl

TRAP STOFFEREN

container bestellen DAN OOMEN BELLEN

Winterviolen Potchrysanten Kachelhout Scharreleieren Aardappels/Frietaardappels Uien Overasebaan 8 4891RG Rijsbergen Tel: 06-13547834

NiEuW

www.samenafslanken.nl

WILT U EEN

Raadhuisstraat 74 - Rucphen - Tel. 0165-341464 - www.regtopmeubelen.nl

VOOR:

POTCHRYSANTEN M. Raats

NAAR: Koekoekstraat 1, Etten-Leur (Ook voor de handel) tel. 076-5019063 of 06-30422083

DRIEDUBBEL GLAS in uw kunststof kozijnen

isoleert tot 40 % beter dan HR++ glas ! Meerprijs slechts 10 euro per kozijn

nieuw

OFFERTE ?

nieuw

ZUNDERT KOZIJNEN te ACHTMAAL Will Eestermans

BESTEL VIA INTERNET MET MOGELIJKHEID TOT BEZORGING: MAROS.NL

33 3. kilo en pp spekla kipkarbonade 2kg 3.49 runderbiefstuk ½kg 4.49 49 varkensfilet 1kg 5. runderkogelbief drumsticks

puiNrEcycLiNg, grONDHANDEL EN SLOOpWErKEN - KrAANVErHuur Aanleveren van puin, bouw- en sloopafval. Voor zowel particulieren en bedrijven.

Welkom op gunstige locatie, Martenstraat 8 - Sprundel - Tel. 0165-382843

Huur een opslag box Self Storage Zundert

Tel. 076-597 6982 / 06-53374511

herbalife

afslanken en meer energie shake beker kado bel monique franssen 076-5968175 06-51670299 meer dan 15 jaar ervaring met persoonlijke begeleiding

06-30460726

deze actie loopt tot december 2012

44

G.C. Smout

NAAR KEUZE ELBIEFSTUKSPIES 250GR VLEESASS PIES - KOG VARKENSHA N - KALKOENHAASSPIES DIV. VISSOORTE

zeeuwse leverworst 250gr 29

1.

ei-beenham salade 150gr 39

1.

zeeuws spek 100gr 99

4.99 spareribs 2kg 4.99 haas-ribkarbonade

½kg

ROOSENDAAL | VOLTASTRAAT 9 | KIJK OP MAROS.NL

0.

3.99 1kg 4.49 1kg

STOP NU MET ROKEN!!! ●● Hoogste Hoogste slagingspercentage, slagingspercentage, 90,5% 90,5%  Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste Hoogste slagingspercentage, 90,5% ●● Nieuwste methode -> Luxopuncture methode -> Luxopuncture Nieuwste methode -> Luxopuncture  Nieuwste methode -> Luxopuncture ●● Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars!!! Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars in 2012  Zeer succesvol al in Duitsland, Frankrijk, België,Zwitserland  Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars (Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bij VBAG en RBNG) (Zorgverlenersnummer: 90-039475, bij VBAG RBNG) (Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bijenVBAG en RBNG) Word vergoeddoor doorgediplomeerde alle aangesloten verzekeringsmaatschappijen ● 3behandelingen therapeuten 3 behandelingen vanvan 2020minuten 3Geen behandelingen minuten ●● Geen extraontwenningsverschijnselen kilo’s en pijnloos  Geen extra kilo’s en 20 pijnloos 3 behandelingen van minutenAFVALLEN, BURN-OUT Geen extra kilo’s enMENOPAUZE, pijnloos ●● Luxopuncture ook:  Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT Geen extraook: kilo’s en pijnloosMIGRAINE, ● Luxopuncture MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT DEPRESSIES, VERMOEIDHEID DEPRESSIES, MIGRAINE, OBSTIPATIE  Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN en BURN-OUT Alle cHRONIScHE kLAcHTEN DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID Bel vrijblijvend voor info. of afspraak:

076-5153143 076-5153143 (Etten-Leur)

(Etten-Leur) Behandelingen ook ’s-avonds Ook ’s-avonds en in het weekend


actualiteit

Column

Groots muziekspektakel in Achtmaal

Sint Martinus speelt sterren van hemel ACHTMAAL- Ter gelegenheid van haar 75-jarig jubileum verzorgde muziekvereniging Sint Martinus een waar spektakel. Het voorbije weekeinde werden verschillende, groots opgezette en ook sfeervolle promsconcerten gegeven.

Eugène de Kok

Bedrog van ‘t ergste soort

Tien nummers in een halfuurtje voor een handjevol extatische fans. De Rolling Stones warmde donderdag met een exclusief concert in Parijs op voor de grote shows, die de band in november in Londen en New York geeft ter ere van hun 50-jarig bestaan. Iedereen is lyrisch over de nieuwe comeback van de mannen, die het gezicht zijn van de rock-’n-roll, die honderdduizenden kippenvelmomenten hebben bezorgd, die mensen diep ontroerden en gelukkig maakten met hun songs of hebben geïnspireerd de muziek in te gaan. Ik niet. En ik vertel u waarom, zou Mart Smeets zeggen. Er waren altijd geruchten, ze zaten zelfs een paar keer in de verdachtenbank, maar geen journalist heeft de bandleden ooit daadwerkelijk drugs zien gebruiken. En anders hielden ze daar hun mond over. Sinds de biografie ‘Life’ van Keith Richards is het echter zeker: klassiekers als ‘Satisfaction’, ‘Brown Sugar’ en ‘Start me up’ zijn stuk voor stuk geschreven onder invloed van drugs. Schandalig, vind ik. Hoe ze het drugsgebruik jarenlang onder de pet hielden, is me een raadsel. Er zat volgens mij een uiterst geavanceerd systeem achter om het min of meer geheim te houden. Omdat de rockers steevast naar poeders en andere stimulerende middelen om hun creatieve prestaties een boost te geven, ontnamen ze talentvolle muzikanten, die het nuchter probeerden, de kans door te breken. Het is bedrog van het ergste soort. Mag ik dat zeggen? Dat mag ik zeggen, zou Mart Smeets zeggen. Ik vind het raar dat er geen maatregelen zijn getroffen sinds Richards’ biografie er is. Zelf vind ik dat ze alsnog hun gouden en platina platen en inkomsten uit albumverkopen en optredens moeten terugbetalen. Waren ze altijd nuchter geweest, dan hadden ze die klassiekers immers niet geschreven, lijkt me. Dat zo veel muzikanten drugs gebruikten en de Rolling Stones dus alsnog één van de beste bands aller tijden is, is geen argument. Je moet een voorbeeld stellen met een boegbeeld als de Rolling Stones. Pas dan krijg je een schone en dus eerlijke muziekbusiness. De Rolling Stones hoort niet in de muziekwereld thuis. Dat moest ik even kwijt. Nu wil ik een rondje fietsen.

DOOR CHARLES LUIJTEN Best mogelijk dat wijlen pastoor Van Genk zich de afgelopen dagen herhaaldelijk in zijn graf omdraaide wegens het veelvuldig laten vallen van de naam Martinus. Hij was er alles behalve kapot van dat de in Achtmaal op te richten fanfare zo zou gaan heten. Het werd uit de doeken gedaan in een van de vele kleine toneelsketches waarin vele anekdotes uit het Achtmaalse verleden werden aangehaald. We zijn deze zondagmiddag in Achtmaal waar zich een groots muziekspektakel afspeelt.

Colofon

Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199 Zundertse Bode Zundertse Bode Redactie Addo Sprangers Correspondenten Charles Luijten, Manoek Maas, Mieke van Meer Acquisitie John van Aert Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties dinsdag 12.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s dinsdag 10.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl

W E E K B L A D

Bezorgklachten 076 599 8111 t

h

u

i

s

i

n

d

e

r

e

g

i

o

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 44

Impressie van het muziekfestijn in de parochiekerk van Sint Cornelius.

De oplossing van deze puzzel is in week 45 te vinden op www.internetbode.nl

Billen knijpen Vooraf houden we het voor onmogelijk wat we te zien en te horen krijgen. De lijn doortrekken naar het Achtmaals carnaval blijkt helemaal mis als we een vergelijking proberen te maken. Wat kunnen verschillen toch groot zijn. De parochiekerk van Sint Cornelius is onherkenbaar veranderd, volledig in sfeer gebracht waarvoor ze drie dagen lang dient. Na de jeugdconcerten op vrijdagavond en zaterdagmiddag is het de beurt aan het grote orkest. Bijna zestig man sterk. Met z’n allen eerst naar het toilet om gaandeweg de billen niet tegen elkaar te hoeven knijpen, want tweemaal twee uur is een lange zit. Kleurrijke lichtbundels flitsen door de druk bezette kerk

waar wijwatervaten leeg staan en plaats maken voor volle biervaten. Immers, waar ooit nog de biechtstoel stond, waarin je alles bij elkaar moest liegen om wat aan de pastoor te kunnen vertellen, staan nu bars. Dorpsherder Joost de Bont laat evenmin de kans liggen ervan te profiteren.

‘Sint Martinus heeft geweldig visitekaartje achtergelaten “Ik heb gezegd: Oké, als de hele kerk donderdag 1 november met Allerheiligen weer is zoals hiervoor was,” zegt hij het schuim van de mond vegend. Muzikale afstemming Anderhalf jaar heeft de Achtmaalse muziekvereniging zich er op voorbereid.“Alle muzikanten waren al die tijd zeer gemotiveerd en dat is niet telkens even eenvoudig. Maar voor u staat een heel contente dirigent,” zegt Rolf Rombouts uit Dongen. Het concert start met de uitvoering van de wervelend spelende mars ‘Lichte Cavalerie’ met direct daarop volgende een muziekstuk uit de opera Aida en wiegt ver-

FOTO CHARLES LUIJTEN

volgens een volle kerk op een walsmedley van Johan Strausz. De jarige Sint Martinus heeft haar concertprogramma muzikaal afgestemd op de jaren van haar bestaan. Wanneer tijdens het concert lichtbeelden van de Tweede Wereldoorlog verschijnen, worden de concertbezoekers opgeschrikt met geluidseffecten van neerkomende bommen en suizende granaten. Muziek, beeld, geluids- en belichtingseffecten zorgen samen voor een compleet en prachtig geheel. Swing Het concert biedt geen zware kost. Integendeel zelfs, want soms zit er de nodige swing in. Dat is zeker het geval bij ‘Rock Around the Clock’ van Bill Haley , ’In the Mood’ van Glenn Miller en nummers van de onsterflijke Elvis Presley waarbij versterking is van amusementsband Sneaky Trixx. Met zang van Margot Roeken die met Kees Kuistermans zingt ‘Ik heb je lief’ van Ramses Shaffy en Liesbeth List. “Sint Martinus heeft een geweldig visitekaartje achtergelaten en mag erg tros zijn,” zegt medewerker Martin Vriends die het zoveelste vat bier de kerk inrolt onderwijl de Heilige Conelius het hoofd schudt. Surf voor meer foto’s naar www.internetbode.nl

Aan de slag op Landgoed de Moeren

Klaar voor Landelijke Natuurwerkdag

ZUNDERT - Landgoed de Moeren is op zaterdag 3 november één van de 300 plekken waar gewerkt gaat worden op de Landelijke Natuurwerkdag. DOOR ADDO SPRANGERS Duizenden deelnemers gaan op deze dag in heel Nederland actief aan de slag in bos, heide, vennen, trilveen of duingebied. Samen wordt er gewerkt aan onderhoud van natuur en landschap. In korte tijd krijg je als vrijwilliger een goed beeld van de gevarieerde werkzaamheden die natuuren landschaporganisaties verrichten.

© www.sudokusite.eu

Heidegebied De organiserende Natuurwerkgroep Gemeente Rucphen doet een oproep aan iedereen die op zaterdag 3 november mee wil werken aan het beheer van dit bijzondere heidegebied. Zij belooft de deelnemers een nuttige en aangename dag. Op deze locatie zijn ouders met kinderen welkom. De kinderen kunnen helpen om de takken op een hoop te leggen. PAGINA 5

De werkdag begint om 09.00 uur en eindigt rond 12.30 uur. In de pauze wordt voor koffie/thee gezorgd en ‘s middags is er ook soep. Er wordt verzameld aan de Moersebaan 2 te Zundert. Er is volop parkeergelegenheid op de Rucphenseweg op het stukje waar het eenrichtingsverkeer is zijn 35 parkeerplaatsen.

Het landgoed ligt naast de verbindingsweg tussen Rucphen en Zundert (N638). Deelnemers wordt aangeraden stevige schoenen en werkkleding, handschoenen mee te nemen. Surf voor aanmelding en informatie naar www.natuurwerkdag.nl. Wees er snel bij, want er kunnen maximaal 35 personen deelnemen!

Landgoed De Moeren Landgoed De Moeren ligt in de gemeente Zundert en ontstond in de zestiende eeuw. Op het hoogtepunt in 1790 had De Moeren een omvang van ruim 1.200 hectare. Anno 2004 is dat nog 225 hectare. Zeventig hectare is landbouwgrond en wordt nog steeds verpacht, de rest bestaat uit bos en natuur. Verder staan er een landhuis in classicistische stijl, vier boerderijen, een Vlaamse Schuur, een koetshuis en zijn er monumentale tuinen, lanen en dreven. Het landgoed is eigendom van afstammelingen Van der Hoeven. Zij zijn aandeelhouder van de BV die werd opgericht om het landgoed te exploiteren en in stand te houden.


Napoleonsweg 1812-2012

Van karrenspoor tot levensader

Economische impuls

Osteoporosespreekuur pure noodzaak voor vrouwen

Hoe verdiende men de kost? De oude baan en de latere Napoleonsweg gaven de economische ontwikkeling van ZUNDERT - 83.000 mensen per jaar juiste maatregelen te nemen, waardoor onze regio een grote impuls. lopen een botbreuk op als gevolg van osteoporose. Op grond van demografische ontwikkelingen is de verwachting dat het totaal aantal vrouwen met osteoporose stijgt van 640.000 in 2005 tot bijna 880.000 in 2025, dat is een toename van 37%. Maar liefst één op de drie vrouwen boven de 50 loopt een risico op botbreuken ten gevolge van botontkalking. Een tijdige risicoanalyse kan veel problemen voorkomen. Aanleiding voor Care for Women specialiste Tineke Brockman om in Etten Leur te starten met een osteoporosespreekuur.

DOOR JOSÉ BUIKS-HENDRICKX EN ANS SOFFERS In vroegere eeuwen was Zundert een landbouwgebied. Cultuurgronden voor het bedrijven van landbouw, bossen voor hout, heidevelden voor schapen en hoogveengebieden voor turfwinning. Van Goor schreef in 1744 in de beschrijving van Breda, dat ‘Rijsbergen een vermakelijck dorp is, bewoont bij vele kooplieden, die een grooten handel op Brabant drijven’. De handel bestond vooral uit smokkelhandel op de Oostenrijkse Nederlanden. Over Zundert lezen we ‘In voorige tijden was alhier een groote handel door de menigte van Wollelakenwevers en Leerbereyders’. Hoe deze handel en nijverheid is verdwenen valt niet echt meer te achterhalen, mogelijk dat plunderende troepen de oorzaak zijn. Ambachtslieden zoals kleer,schoenmakers, timmerlui waren er weinig, men was enkel gericht op behoeften van de plaatselijke bevolking. Daarnaast waren er bierbrouwerijen, wagenmakerijen en een aantal molens, grote ondernemingen waren er niet. Men leefde hoofdzakelijk van landbouw. Wat niet voor eigen

gebruikt was ging naar dorpshandelaren, die de producten naar de stad vervoerden en verkochten. De komst van een goede verbinding in 1812 schiep mogelijkheden. Het vervoer van goederen ging regelmatiger en vlotter. Toen landbouwprijzen in 1850 stegen nam de handel toe, er ontstonden nieuwe ontwikkelingen. Rond 1850 startte het Burgerlijk Armbestuur van Zundert met het zaaien en opkweken van dennen. De armlastigen kregen werk en konden in hun levensonderhoud voorzien. Menigeen ging planten telen, de opkomst van kwekerijen. Het pionierswerk bleek rendabel, de afzet verliep voorspoedig. Het vervoer van de producten was door de aangelegde tramlijn(1890) goed geregeld. Jaarlijks werden miljoenen dennenplantjes vanuit Zundert per tram naar Breda vervoerd en van daaruit per spoor naar geheel West Europa. De aanleg van de Napoleonsweg en haar tramlijn heeft een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Zundertse boomteelt. Rond 1882 deed de teelt van zacht fruit zoals frambozen, aardbeien en bessen zijn intrede. Aanvankelijk was fruitteelt een activiteit van arme en behoeftigen,

die hiermee wat geld probeerde te verdienen. Eerst stond men onwennig tegenover de teelt, wat ook bij de dennenteelt het geval was. Waar moest men met zoveel beperkt houdbaar fruit heen? Voor de verkoop van kleine hoeveelheden trok men naar de fruitmarkt in Breda, of werden langs huizen verkocht. Toen de teelt sterk toe nam, werd het fruit aangekocht door opkopers. Het vervoer van het fruit naar elders verliep probleemloos. Het werd verwerkt in de Bredase jamfabriek of per spoor vervoerd naar Duitse fabrieken. De bedrijvigheid aan de grens en de grenspost bood veel werkgelegenheid. Rond 1975 waren er 600 personen uit Zundert werkzaam. De ligging aan een belangrijke route met intensief transport vanuit havens van Antwerpen en Rotterdam bezorgden transportbedrijven in Zundert een florerend bestaan. Daarnaast profiteerden plaatselijke winkeliers, benzinestations en horecagelegenheden volop van het drukke verkeer. Samenstelling Heemkundige kring De Drie Heerlijkheden Zundert-Rijsbergen. Wilt u reageren, of een eigen verhaal toevoegen, dit kan op www.zundert.nl onder 200 jaar Napoleonsweg.

Edward heeft dit prachtige stuk weer speciaal voor Wernhout bewerkt zodat we weer iets bijzonders op de planken kunnen zetten. Omdat onze uitvoeringen zo dicht bij Kerstmis vallen hebben we daar gebruik van gemaakt. Het wordt allemaal heel sfeervol en een beetje in Kerstsfeer. Het verhaal gaat over een pastoor die in deze moeilijke tijden toch het hoofd boven water

Osteoporosespreekuur Tijdens het osteoporosespreekuur wordt een persoonlijke risicoanalyse gemaakt. Samen met de vrouw bekijkt Care for Women specialiste Tineke Brockman welke risicofactoren zij heeft en geeft adviezen over welke preventieve maatregelen zij kan nemen. Care for Women specialiste Tineke Brockman verwacht dat dit initiatief een laagdrempelige toegang biedt voor vrouwen om na te gaan of zij tot de risicogroep horen. Vrouwen kunnen bij Care for Women 24 uur per dag, online of telefonisch, zonder doorverwijzing van een huisarts een afspraak maken. De consulten bij een Tineke Brockman worden veelal vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Meer informatie is te vinden op de website http://www.careforwomen.nl/ of via 0135072379.

Winkelcentrum 11 - Etten-Leur 076-5012941

Wijkactiviteiten in Rijserf en De Willaert Locatie Rijserf, Rijserf 1, 4891 XL Rijsbergen. Tel: 076-5986000 Dinsdag 6 november bingo aanvang 14.00u in het Atrium van Rijserf. Donderdag 22 november optreden van De Raamberg Line-Dancers aanvang 19.30u in het Atrium van Rijserf. Dinsdag 27 november Eetpunt aanvang 18.00u in het grand café van Rijserf. Opgeven voor 20 november. Woensdag 28 november filmavond aanvang 19.00u in het Atrium van Rijserf. Iedere maandagmiddag een verse fruitkraam aanwezig op de locatie. Iedere woensdag fritesavond in het grand café van 17.00-18.00u. Locatie De Willaert, Burg. Manderslaan 53, 4881 EH Zundert. Tel: 076-5998200 Dinsdag 6 november bingo aanvang 19.00u

in het grand Café van De Willaert. Dinsdag 13 november bingo aanvang 19.00u in het grand Café van De Willaert. Donderdag 15 november Eetpunt aanvang 18.00u in het grand Café van De Willaert. Opgeven voor 8 november. Maandag 19 november muziekoptreden ‘t Schijfke aanvang 19.00u in het grand Café van De Willaert. Dinsdag 20 november bingo aanvang 19.00u in het grand café van De Willaert. Dinsdag 27 november bingo aanvang 19.00u in het grand café van De Willaert. Donderdag 29 november wijkbingo aanvang 19.00u in het grand café van De Willaert. Iedere maandagochtend een verse fruitkraam aanwezig op de locatie. Iedere woensdag fritesavond in het grand café van 17.00-18.00u.

Voor mensen met het Chronisch VermoeidheidsSyndroom

GGZ WNB biedt behandelaanbod WEST-BRABANT - GGZWNB biedt doorlopend behandeling van het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS). GGZWNB is hiervoor opgeleid door het Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid (NKCV) van het UMC St Radboud en onderhoudt hiermee nauwe contacten.

Het laat de pastoor koud in Wernhout WERNHOUT - Het WAT is al weer een tijdje druk aan het repeteren voor de volgende uitvoeringen. We spelen weer een stuk van onze eigen Edward Bastiaansen.

Verhoogd risico zeker voor vrouwen Na de overgangsperiode stijgt voor vrouwen het risico op osteoporose snel. Dit wordt veroorzaakt door de daling van het vrouwelijk hormoon, dat voor de overgang een beschermende werking had. Meestal wordt botontkalking pas ontdekt nadat je iets hebt gebroken en dat is jammer. Met goede preventieve maatregelen op het gebied van leefstijl, eventueel aangevuld met medicatie, valt veel leed te voorkomen. Het speciale osteoporosespreekuur van Care for Women specialiste Tineke Brockman helpt vrouwen preventief de

botbreuken voorkomen kunnen worden.

probeert te houden. Dat valt nog niet mee, en door allerlei verwikkelingen wordt het steeds moeilijker om de steun van het bisdom te behouden. Gaat dit allemaal lukken? En hoe gaat dat dan? Kom het zelf bekijken in Wernhout, in het Wierenbos, op 14, 15 en 21, 22 december telkens om 20.00 uur. Kaartverkoop bij de bekende mensen Jeanne Kerstens 076-5974004, en Trinette Braspenning 076-5973489. We zijn gestopt met plaatsreservering dus U kunt zelf bepalen waar U gaat zitten. De zaal is open vanaf 19.00 uur. PAGINA 6

Vermoeidheid is voor de meesten van ons een dagelijkse ervaring. De volgende morgen of na rust is die vermoeidheid meestal weer over. Maar als de vermoeidheid langer dan zes maanden duurt, kan er sprake zijn van het chronisch vermoeidheidssyndroom. Zeker, als er naast de vermoeidheid nog andere klachten zijn, zoals spierpijn, gewrichtspijn, hoofdpijn, slaapklachten, concentratie- en/of geheugenproblemen. Wat houdt behandeling in? Na aanmelding wordt u door één van de psychologen gezien voor een intakegesprek. Hierin gaan we na of het behandelaanbod past bij de klachten die u ervaart. Indien dit het geval is, heeft u de keuze uit twee vormen van behandeling;

-de zelfbehandeling voor CVS, waarin u thuis zelf met een werkboek stap voor stap aan de slag gaat met daarbij op gezette tijden emailcontact met een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige -individuele cognitieve gedragstherapie, waarbij u wekelijks naar één van onze locaties komt voor gesprekken met een psycholoog / psychotherapeut Het doel van de behandeling is dat mensen met CVS aan het einde van de behandeling weer alles kunnen doen wat zij voor hun leven belangrijk vinden. Dit betekent bijvoorbeeld weer gaan werken, het huishouden doen, studeren, sociale contacten onderhouden en van vrije tijd genieten. Voor wie Wanneer u denkt dat u misschien CVS heeft, bespreek dan uw klachten met uw huisarts. Die kan vaststellen of u CVS heeft en u verwijzen voor behandeling. Uw huisarts kan u verwijzen door te e-mailen naar cvs@ ggzwnb.nl. Voor meer informatie over de behandeling of voor vragen kunt u mailen naar cvs@ggzwnb.nl


Jack, Joke en Rosita.

het begin ingen.

en hun laatste h is het goed ie laatste reis. nabestaanden reeds bij leven

d of begraven de afscheidspen ? kerheid bij de or hen is het grijpende gewilsbeschikking sen aan en leg

lief en leed

Familieberichten Geboren

Bedankt !

Wij willen familie, buren, vrienden en kennissen bedanken voor de vele kaarten, bloemen en kado’s.

Raf

28 oktober 2012

Dankzij jullie is ons Gouden Huwelijksfeest op 18 oktober een onvergetelijke dag geworden.

Zoon van roy Koeken & Anke Domen Timberwolfstraat 8, 4885 BB Achtmaal

Ook namens kinderen en kleinkinderen.

Hierbij willen wij iedereen bedanken die er aan bijgedragen heeft om van ons diamanten huwelijksfeest een onvergetelijke dag te maken.

Frans en Jo Kerstens-Mouwen kinderen en (achter)kleinkinderen

Hartelijk dank.

Op 6 november 2012 zijn wij 50 jaar getrouwd. Wij vieren dat vrijdag 9 november. Wij beginnen die dag om 13.30 uur met een H. Mis in de H. Trudo kerk te Zundert. De receptie is van 19.00 tot 20.00 uur. Feestadres: Zaal Schuttershof Kl. Zundertseweg 38 4882 BH Klein Zundert

Geert & Miet Roelands-Jacobs Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk danken voor de belangstelling, de vele kaarten en andere blijken van medeleven, die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze moeder, schoonmoeder, oma en over-oma

Dingena Mouws-Goossens Speciale dank willen wij uitspreken aan het personeel en vrijwilligers van “de Willaert” voor de liefdevolle verzorging. Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Zundert, oktober 2012

Jan en Cor van Aert-van den Berg

Frans en To van Ginneken

Dankbetuiging

50 jaar getrouwd

De aanwezigheid van familie, buren, vrienden en bekenden maakten onze gouden bruiloft tot een succes.

Van harte gefeliciteerd opa en oma Van Sylvia, Marc en Ilse

De vele kaarten, bloemen en kado’s hebben ons zeer verrast. iedereen hartelijk dank hiervoor.

Piet en Jo Marijnissen kinderen en kleinkinderen

Open en toegankelijk. U kunt altijd bij ons terecht voor een goed georganiseerde uitvaart die past bij uw wensen. We zijn 24 uur per dag bereikbaar op 0800 - 023 05 50. Ook als u niet bij ons verzekerd bent. Kijk op www.monuta.nl voor het uitvaartcentrum bij u in de buurt.

Verloren in Rijsbergen op 5 oktober. Van woonzorglocatie het Rijserf naar de feesttent van De Sara: Cameratas merk Canon met als inhoud een geheugenkaartje. Gelieve af te geven bij mevr. Vriens-Mertens bij de balie van het Rijserf.

Dank. Voor een liefdevolle omarming, voor troostende woorden, gesproken of geschreven. Voor een handdruk wanneer er geen woorden waren, voor alle tekenen van verbondenheid en medeleven na het overlijden van

Jan Vanlaerhoven Ria Vanlaerhoven – Elst Edwin en Monique, Teun Hans Zundert, oktober 2012

Weekenddiensten Bel voor levensbedreigende situaties 112. Huisarts Huisartsenpost Etten-Leur, tel. 076 50 40 444, Bredaseweg 171, voor inwoners van Rijsbergen en Zundert. Neem een identiteitsbewijs mee. Apotheek Dienstapotheek Etten-Leur, Bredaseweg 173, tel. 076 502 5650. Tandarts Het antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt. Dierenarts Zundert Dierenartsenpraktijk Zundert, tel. 076 597 2349. Achtmaal Dierenarts J.C.M. Konings in Achtmaal, tel. 076 598 5663. Rijsbergen Dierenartsengroep voor gezelschapsdieren tel. 076 501 2928/501 6915, voor landbouwhuisdieren en paarden tel. 076 501 3645/596 1333.

het Afscheidshuis

EEN UNIEK LEVEN VERDIENT EEN UNIEK AFSCHEID.

Sint Bavostraat 36 4891 CJ Rijsbergen. Telefoon: 076-5963698 www.jackmathijssen.nl

Afscheidshuis: Sint Bavostraat 18 Kantoor: Sint Bavostraat 36 4891 CJ Rijsbergen Telefoon: 076-5963698 Kijk op onze tarievenlijsten: www.jackmathijssen.nl

J&& d& W&&&&&

je al een aantal zaken vast. Voor de nabestaanden is er ruimte om zich over te geven aan het verdriet. Het meeste is immers geregeld. Uitvaartverzorging Jack Mathijssen wil niet uw uitvaart, maar uw afscheid regelen. De wensen van de overledene en de familie staan centraal. Thuis opbaren en verzorgen, of samen opbaren in het afscheidshuis, zelf bloemen bestellen bij de bloemist, samen de muziek uitzoeken, het eucharistieboekje maken, toespraken voorbereiden, zelf de kist dragen en eventueel helpen bij het begraven. Zo komen we samen tot een persoonlijke en unieke uitvaart.

Surplus Zorg thuiszorg passende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en klantenservice@surplusgroep.nl

&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Markt 70 Etten-Leur www.jandewit-zn.nl

ag 31 maart en zondag 1 april.

was het vijf jaar geleden dat Jack Mathijssen begon als Uit-

TWB, Thuiszorg met Aandacht Direct zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl Thebe Thuiszorg Zundert, voor persoonlijke verzorging/verpleging. Kleine teams, vertrouwde gezichten, gratis uitleen- en verhuurartikelen. Bel overdag (06) 51253857 of na 18.00 uur (06) 46725211. Mail zundert@thebe.nl

076-5015807 PAGINA 7


Expositie Museum de Weeghreijse te Rijsbergen

Zwarte Pieten op weg naar de Berk

Naar buiten met Corrie Evers RIJSBERGEN - Onze jumelage-vrienden uit Auvers sur Oise waren op zondagmorgen 14 oktober enthousiast over de olieverf- en aquarel-schilderijen van Corrie Evers. Ondertussen is ze al in onze gemeente bekend door de Schildergroep Rijsbergen, waar ze leiding aan geeft. Maar nu zijn ook de eerste Zundertse koeien uit de Pannenhoef (op aquarel) naar Frankrijk verhuisd. Tijdens de afscheidsreceptie van Willemijn van Hees zagen we dat een aquarel van “De Slingervijver bij Wallsteijn” werd aangeboden door de gemeente Zundert als afscheidscadeau. Zeker ook redenen om nog even heel nieuwsgierig te gaan kijken, wat Corrie nog meer exposeert in Museum De Weeghreijse te Rijsbergen. Helaas kan dat alleen nog maar zondag 4 november van 14.00 tot 17.00 uur. Wanneer je bij de expositie rondloopt, waan je je in de Pannenhoef en dan weer op de Buisse heide of in de kom van Rijsbergen. Echt een tentoonstelling met een

ZUNDERT - De wintertijd is begonnen, het is ‘s avonds vroeg donker en in de winkels liggen al chocoladeletters en pepernoten. Het wordt dus weer Sinterklaastijd. En dus heeft de wijkraad maar eens gebeld met Spanje en voor 24 november een stel echte Zwarte Pieten besteld. Voor alle basisschoolkinderen die in de Berk wonen

CV de Zaantaoze WERNHOUT - Het is weer zover, de 11e van de 11e staat voor de deur en dus tijd om het motto voor carnaval 2013 te Zaantaozelaant bekend te maken.

In de Pannenheof IV.

zeer lokaal accent met voor menigeen zeer herkenbare plekjes. En heb je zelf een favoriet plekje, dat je graag wil laten schilde-

ren, het kan allemaal. Geniet nog meer van ons mooie buitengebied en kijk met “schilderogen” naar al het moois om ons heen.

Start carnavalsseizoen Aopelaand

Elfde van dun Elfde RIJSBERGEN - Ook dit jaar zal het carnavalsseizoen weer geopend worden met de viering van de Elfde van dun Elfde, dat plaats zal vinden op zaterdag 10 november. Dit jaar staat er deze avond van alles te gebeuren. De avond zal vooral in het teken staan van de prins, wie o wie zou het dit jaar toch zijn? Omstreeks Elf over elf zal hij tevoorschijn komen en zal hij een heel jaar kunnen regeren over het Aopelaand.

is er op 24 november van 14.00 tot 16.00 uur een gezellige Sinterklaasmiddag op de Annaschool. Zorg dus dat je erbij bent. Maar voordat het zover is, kunnen wijkbewoners die iets te melden hebben terecht bij de maandelijkse inloop van de wijkraad op woensdag 7 november. Tussen 19.30 en 20.00 uur kunt u vragen suggesties en ideeën kwijt bij de wijkraad. De koffie staat op de Annaschool klaar vanaf 19.00 uur.

dient u gebruik te maken van dit inschrijfformulier, wat te vinden is op de website van de Aopelaanders, www.aopelaanders.nl. Daarbij dient u op de hoogte te zijn van het reglement. Deelnemers dienen zich uiterlijk 4 dagen voor de Elfde van dun Elfde viering aan te melden voor de verkiezing. Inschrijven kan schriftelijk of per mail: 11-11@aopelaanders.nl.

Bij of na aanmelding dient de tekst van het lied te worden aangeleverd via e-mail. Als het liedje wordt begeleid door muziek via een cd dan deze graag op zaterdag avond zelf meebrengen en voor de loting afgeven bij de organisatie. Voor meer informatie neemt u contact op met Bart Haast: 076-5962860 of 0620618733.

Vanwege de personele uitdunning van het dagelijks bestuur van CV de Zaantaoze hebben we dit jaar gekozen voor het bijpassende motto: ‘Wu zen op zuuk’! Dus lijkt het je wat om lid te worden van CV de Zaantaoze en deel te nemen aan onze activiteiten, neem dan contact met ons op via het verderop genoemde email-adres of laat een berichtje achter op onze website. Wellicht kunnen we je jou dan verwelkomen als nieuw lid van onze CV! Daarnaast zal ook dit jaar het motto weer gaan zorgen voor mooie bijpassende creaties in onze leutoptocht op maandag 11 februari 2013. Op dit moment zijn we bezig met de voor-

Wie wordt de nieuwe prins van het Aopelaand? RIJSBERGEN - Het is eind oktober, en november staat voor de deur. Het is de maand waarin Brabants grootste feest officieel van start gaat, carnaval! Ook het Aopelaand maakt zich klaar voor weer een nieuw jaar vol met allerlei hoogtepunten, het Elfde van dun Elfde feest, de Bonte Avond en natuurlijk het carnaval zelf met onder andere de Kinder- en Grote Optocht. De grote vraag is nu, wie gaat dit jaar de scepter zwaaien over het Aopelaand?

Maar voorafgaand zal er weer gestreden worden om het beste carnavalslied 2013. Wie wordt de opvolger van de Lilluke mannen? Het belooft een leuke en gezellige avond te worden, met een gezonde strijdlust. Op zaterdag 10 november zullen de deuren van de Harmoniezaal vanaf 19.00 uur worden geopend. Voor 19.30 uur dienen de deelnemers zich te melden bij de organisatie, waarbij via loting de volgorde zal worden bepaald. Om 19.45 uur zal worden gestart met de eerste deelnemer.

Tijdens de afsluiting van carnaval 2012, dinsdagavond om 11 over 11, heeft Prins Antonius dun Eerste voorgoed zijn steek aan de wilgen gehangen, na 3 jaar de

Deelnemers kunnen zich vanaf heden aanmelden bij Bart Haast. Bij het aanmelden

bereidingen voor het komend carnaval. Zo zullen we onder andere op korte termijn weer langs komen bij onze vaste en nieuwe adverteerders voor onze carnavalskrant. Daarnaast is de datum voor onze Tonpraotavond al bekend en wel op zaterdag 19 januari 2013. Het betreft dit jaar de 5e editie en wel een speciale editie! We hebben er namelijk voor kunnen zorgen dat de 5 beste Tonpraoters van de afgelopen edities deze avond zullen komen optreden. Daarnaast zijn er nog meer verrassingen te verwachten deze avond. Genoeg reden om hier weer naar toe te komen en we zien jullie dan ook graag verschijnen op zaterdagavond de 19e januari 2013. Zet de datum maar alvast in uw agenda. Voor meer informatie omtrent onze activiteiten verwijzen wij u naar onze website www.cvdezaantaoze.nl. Voor vragen stuurt u het beste een emailtje naar info@ cvdezaantaoze.nl.

scepter over het Aopelaand te hebben gezwaaid. Ook de hofdames Hilke en Marleen en Nar Jeroen hebben voor de laatste keer aan de zijde van de prins gestaan, wat betekend dat bijna het hele A-team vernieuwd gaat worden, Pliesie Per-Ivar zal een vertrouwd gezicht blijven. Dit betekend dat tijdens het Elfde van dun Elfde feest op 10 november aanstaande een nieuw A-team aan het Aopelaand gepresenteerd zal worden. Een nieuwe prins zal de opwachting maken, vergezeld door 2 nieuwe hofdames en een nar aan zijn zijde. Wie zullen het komende carnaval het A-team gaan vormen? Het antwoord wordt gegeven op zaterdagavond 10 november, om 11 over 11. Zorg dat je het niet mist!

BEDRIJVIG NIEUWS ‘Een goed advies en snelle service’

Opening winkel en demoruimte S-computers RIJSBERGEN - Ben je op zoek naar een laptop, computer, tablet of accessoires voor je tablet en smartphone? Je hoeft nu het dorp niet meer uit, want S-computers heeft het allemaal in huis. Dat alles met een persoonlijk advies en ondersteuning op maat. Ook kun je er terecht voor verschillende reparaties. DOOR MIEKE VAN MEER Er wordt volop geklust om alles gereed te hebben voor de officiële opening op donderdag 1 november a.s. De voormalige cdshop aan de St. Bavostraat is niet meer te herkennen. In een fris concept van rood en wit met stoere houtaccenten starten Han

Actie

De eerste 50 klanten ontvangen een presentje. Bij besteding van tenminste 25 euro maak je t/m 10 november kans op een tablet.

Magilse en Donny Mensen daar 1 november officieel met hun winkel en demo-/ cursusruimte. Dichtbij huis In de winkel brengt S-computers alles op het gebied van computers, tablets en smartphones voor de consument en de kleinzakelijke markt in de regio. “Voor de allergoedkoopste laptop moet je bij ons niet zijn,” vertelt Han Magilse, “maar we bieden wel echte service en ondersteuning aan mensen tegen een goede prijs. We zorgen voor volledige installatie en handelen snel als er een keer iets niet naar behoren werkt. Onze helpdesk kan op afstand werken of we komen gewoon bij mensen thuis. Die extra’s vind je niet bij de prijsstunter.” Snelle levering S-computers repareert computers, laptops, tablets en smartphones. “Hoe gemakkelijk is dat wanneer je daarvoor niet ergens anders heen hoeft te rijden?” zegt Donny Mensen. “Omdat we veel onder-

delen op voorraad hebben of snel in huis kunnen halen, ben je je apparaat niet lang kwijt. Die snelle levering geldt ook voor accessoires, zoals inktcartridges of hoesjes voor je tablet en smartphone. Als we het niet hebben, dan zorgen we er voor dat het de volgende dag er is.” De S van… Donny en Han zijn bepaald geen nieuwelingen in het ICT-vak. Drie jaar geleden zijn ze met S-computers gestart. De S-computer is een eenvoudig te bedienen computer. Zij richten zich daarbij op mensen die weinig of geen ervaring hebben met computers en mensen die niet teveel poespas op de pc willen. Daar gaan ze ook mee door. In het pand is een demoruimte ingericht waar geïnteresseerden kennis kunnen maken met de S-computer. “De uitbreiding met de winkel past helemaal in ons concept van S-computers: simpel in gebruik, stabiel, service, support, snel en tegen scherpe tarieven,” besluiten Magilse en Mensen, waarna ze weer snel verder gaan met de inrichting van hun zaak.

Han Magilse en Donny Mensen in de nieuwe demoruimte van S-computers. FOTO MIEKE VAN MEER

Openingstijden: dinsdag t/m donderdag 08.30 - 18.00 uur, vrijdag 08.30 20.00 uur, zaterdag 09.00 - 16.00 uur.

S-computers, St. Bavostraat 91, 4891 CH Rijsbergen, tel. (076) 532 432 5, www.s-computers.nl PAGINA 8

Op maandag telefonisch bereikbaar voor storingen/reparaties.


Guust en Els van Tichelt Koen Martens

100 gram 100 gram 100 gram 100 gram 1 liter 100 gram 100 gram

entrecotelapjes Varkensfiletlapjes bami, nasi of Spaghetti kip in ananas-Chilisaus erwtensoep Herfstpaté tonijnsalade

Weekaanbieding Hamburgers

2.15 1.30 0.70 1.30 4.75 1.49 1.45

BETONBORINGEN • betonslijpen/frezen • zagen • verankeringen • sleuven zagen • kleine sloopwerken • boren Strijbeekseweg 39b Telefoon: 06-38220171 4856 AA Strijbeek koen@martensbetonboringen.nl

www.martensbetonboringen.nl

Rozen planttijd!

Géén 21% BTW maar nog steeds

6%

Keurslager kogelbiefstukken 3 stuks SPECIAL

Sole mio

5 halen 4 betalen

voor al uw stukadoorswerkzaamheden

KEURSLAGERKOOPJE

Volgend jaar op rozen zitten! Maak nu uw keuze uit onze kleurrijke en geurige collectie klim-, stam-, struik-, mini-, bottel-, kruiprozen. Zie catalogus www.rozenrijk.nl Profiteer nu van goedkopere rozenstruiken, de zgn. kale wortelrozen (zonder pot) zijn veel voordeliger. En fikse kortingen bij meer afname!

Rozenrijk Kapelweg 2A, 4861CH Chaam 0161-492277/06-38527699

100 gram VLEESWARENKOOPJE

Gebraden kipfilet + rauwe ham

100 gram + 100 gram

TIP VAN UW KEURSLAGER

Gepaneerde kipschnitzels 4 stuks

Te Koop aangeboden Taxus 20/40cm (bonte) Bollen E 0.50 per stuk ø 30cm en Buxus 3 jarig Pyramides ca. 25cm E 0.60 per stuk 60/80cm E 7.50 Zundert, 076-5973377

235 329 550

LEKKER EN GEMAKKELIJK

595 Lekker dineren b

Ovenschotels, diverse soorten

Route:Vanaf de weg Galder/Strijbeek naar Chaam (Goudbergseweg-Oude Bredase baan), linksaf naar Chaam (Meerleseweg) dan 2e straat rechts en bij T-splitsing links. Of via A58 afslag Chaam. Net voor Chaam afslag Meerle en dan 3x links.

400 gram

Edgard Hendrikx, keurslager Molenstraat 190, 4881 GH Zundert Tel. 076-5972301, Fax 076-5974590 www.hendrikx.keurslager.nl info@hendrikx.keurslager.nl

Open: Let op! open za van 9.00-17.00 uur. Neem een kijkje in onze uit gebreide online catalogus. Uw bestelling kan ook worden thuis bezorgd.

De Waterman 3, 4891 TL Rijsbergen Tel. 076 5968290, Fax 076 5968291 info@stukadoorsbedrijfvanbaal.nl www.stukadoorsbedrijfvanbaal.nl

695 Aanbiedingen zijn geldig van 29-10-2012 t/m 03-11-2012.

Markt 9 Zundert telefoon 076-5972392

Zien

Lekker dineren bij brocks briLLen? wat u niet voor mogelijk hield

Dre Wit (‘t) goed reparaties witgoed producten Etten-Leur Voorrijkosten in Etten-Leur € 15.00 buiten Etten-Leur € 20.00

Tel.: 06-50905037

Martien en Rob, staan voor een lekker 3-gangenme

Poteind was dit jaar aan zet dankzij de steun van...

In oktober en november merken steeds meer mens Bij minder licht wordt het lezen steeds lastiger. De l gelegd om even uit te rusten. Ook is door de snel in uw ogen. Regen, mist en reflecterende natte wegen wordt gevraagd.

Martien en Rob, staan voor een lekker 3-gangenmenu en een goede bril.

Bij aanschaf van een

Om dit te voorkomen nodigt Brocks Brillen u uit voo nieuwe met In oktober en november merken steeds meer mensen dat het zien moeilijker wordt. bril oogdruk en eventueel aanwezige staar onderzocht Varilux glazen ontvangt Bij minder licht wordt het lezen steeds lastiger. De leeslamp wordt feller gezet of het leeswerk wordt opzij gediplomeerde opticiens of optometristen.

UITVERK

gelegd om even uit te rusten. Ook is door de snel intredende duisternis het autorijden veel inspannender u een dinerbon voor voor uw ogen. Regen, mist en reflecterende natte wegen zijn omstandigheden waarbij het uiterste van de ogen een heerlijk 3-gangenNa de gratis oogmeting ontvangt u een digitale sleu wordt gevraagd.

menu, met een goed

glas, bij restaurant TOT EN MET 3 Auberge van Gogh.

aanschaf van een nieuwe bril met glazen Om dit te voorkomen nodigt Brocks Brillen u uit voor een gratisBijoogonderzoek waarbij het ver-zien, lezen,Varilux de restaurantworden Auberge van Gogh. Zo kunt u nog bet oogdruk en eventueel aanwezige staar onderzocht wordt. Allebij onderzoeken uiteraard uitgevoerd door gediplomeerde opticiens of optometristen.

UITVERKOOP

En maak kans op tot * 70% kort iPad Na de gratis oogmeting ontvangt u een digitale sleutelhanger*, zodat u uw een leukste foto’s altijd3bij! de hand heeft. * zolang de voorraad strekt

TOT EN MET 31 JANUARI Uw ogen passen zich voortdurend aan op de visuele

Verfmolen Everaerts - Visscher Kozijnen Roosendaal - Bouwbedrijf John Havermans - Autobedrijf Van de Wouw - Café Neefs - Dictus Schilderwerken Gommers Grondwerken - Cafétaria ‘t Vrouwke - Garage Mouws - VanLieverLee Kiptraiteur - Café Den Bels - Café De Kèrel - Betanco - Ardo Zundert - Hondentrimsalon Beau - Joko Autorecycling - Nelemans Wear - Stoop Van Bruggen klokkenreparatie Kapsalon Maaike - De Schoenlapper - BakxBadkamers - Blauwe Regen - C.H.Catering CLTV Zundert - ‘t Ateljeeke - Bakkerij Raats - Marlo Audio Video - Tweewielercentrum Nouws - Wapen van Zundert/Café 2 - Roovers Bloem en Plant - Bouwbedrijf Raats & Zn - E.Sloot Restyling - Feest aan huis! - Bakkerij Ooms - Porlezza Palace vakantiechalet - Pizzaria Shoarma Luca - Radio Valencia / Disco Cheers Bois Douce - Wooninrichting Johan Vergauwen - Jack Roovers Drankenhandel Havermans Massage - Van Beers-Son - Tax Transport Zundert - Kwekerij Laurijssen Carnavalsclub HIK Rucphen - De Snep Bandenservice - Van Gaal Antiek - Cafetaria Poteind - Van de Broek bussen/taxi - KLusbedrijf W.Heeren - Proton Graphics Auberge Van Gogh - Kwekerij De Labie - Van de Klundert Advies - Lucien Lastechniek - KMP Geluidinstallatie - Drukkerij Vorsselmans ...en natuurlijk alle buurtgenoten van Poteind

Bij aanschaf van een nieuwe bril met Varilux glazen ontvangt u een dinerbon voor een heerlijk 3-gangenmenu bij restaurant Auberge van Gogh. Zo kunt u nog beter het mooie gerecht zien wat op uw bord ligt!

informatie uit uw omgeving. Bijvoorbeeld op het water, tijdens het autorijden, het lezen van de krant, * zolang de voorraad strekt tot 70% korting! werken achter de computer, een sms versturen of internetten op uw tablet.

BRILLEN

Varilux® brillenglazen bieden hiervoor optimaal Molenstraat 65 kijkcomfort zodat u zonder inspanning, in iedere 4881 CR ZUNDERT situatie, op iedere afstand scherp en helder kunt zien. Tel. 076-5973337

Wij laten u zien wat u niet voor mogelijk hield! BRILLEN coNtactLENzEN Brocks Brillen adviseert *bij aankoop van een bril met Varilux® glazen, vraag ons naar de voorwaarden

www.varilux.nl

coNtactLENzEN

Molenstraat 20 Zundert Tel. 076 5973337


Persoonlijke zorg aan kankerpatiënten in de schijnwerpers

Ontroering en erkenning tijdens uitreiking Amphia Lintjes

‘t Alfertje WERNHOUT - Op zaterdag 27 oktober is de 15e en laatste wedstrijd voor het kampioenschap 2012 gevist. Deze wedstrijd heeft plaatsgevonden in de haven van Oudenbosch. Per autobus zijn we met 24 deelnemers naar Oudenbosch gereden. Er werd door de deelnemers in totaal 95,940 kg vis gevangen. De algemeen winnaar was T. van Genk met 6,760 kg. Uitslag, Vak A: 1. Cees v. Beek 6,100; 2. Johan v. Aert 5,880; 3. Kevin v.d. Linden 4,240; 4. Cees v. Nispen 4,020; 5. Ad Laurijssen 3,980; 6. Jack Maas 3,980; 6. Dennis v. Aert 3,960; 8. Gilbert de Weijer 3,800; 9. Edwin Goos 3,280; 10. Kees Goverden 3,260; 11. Ad Hereijgers 3,000; 12. Johan Kustermans 2,740

Vak B: 1. Toine v. Genk 6,760; 2. Luud v. Hassel 5,520; 3. Jos Hereijgers 5,360; 4. Jeroen v. Hooijdonk 5,060; 4. Ronald v. Nispen 4,160; 6. Roland Jacobs 3,980; 7. Ben Leemans 3,520; 8. Robin v. Genk 3,520; 9. Toine Hereijgers 2,920; 10. Wil Vissenberg 2,420; 11. Johan Bastianen 2,300; 12. Henk Schrauwen 2,180. De kampioen van 2012 is geworden Jeroen van Hooijdonk. Op zaterdag 3 november is onze teeravond bij cafe De Valk in Wernhout. Om 18.00 zal er een maaltijd geserveerd worden, waarna de prijsuitreiking van de wedstrijd van 27 oktober en de huldiging van de kampioenen van 2012 zal plaatsvinden. Opgeven voor deze avond kan tot en met 1 november 20.00 uur bij Edwin Goos tel. 0614247499 of via de mail luiykx@home.nl.

VV Jacobs Wegenbouw ZUNDERT- In een spannende wedstrijd wist Jacobs Wegenbouw te winnen van Wiga 2.

Alle Amphia Lintjesdragers 2012.

ZUNDERT - Ontroerend, hartverwarmend en indrukwekkend. Dat zijn de woorden die het best passen bij de tweede uitreiking van de Amphia Lintjes op zaterdag 27 oktober in het Amphia Ziekenhuis. Twintig personen ontvingen uit handen van directielid Hans Meij een lintje omdat zij zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor een kankerpatiënt. “Meen je echt dat mijn moeder een lintje krijgt? Wat maak je mij daar gelukkig mee”, reageert Anita (49) als ze hoort dat haar moeder is gekozen uit meer dan zeventig inzendingen. Wat het extra bijzonder maakt is dat ook Anita zelf een lintje in ontvangst mag nemen. Want zij is genomineerd door niemand minder dan haar moeder, Roosje (72), en eveneens uitgekozen door de jury. Moeder en dochter hebben samen al veel meegemaakt. “Ik heb zelf al meerdere keren borstkanker gehad, mijn man is drie

jaar geleden aan longkanker overleden en Anita moest al op 26-jarige leeftijd de strijd tegen borstkanker aangaan”, vertelt Roosje geëmotioneerd. “Het is echt afschuwelijk als je kind dat allemaal moet meemaken. Desondanks is ze er altijd voor mij en staat ze klaar voor vele anderen.” En dat zijn precies de woorden die Anita ook gebruikt om haar moeder te typeren: “Ik ben zo trots op mijn kanjer van een moeder die zich zo goed staande houdt in het leven, altijd denkt aan anderen en zich al jaren vol overgave inzet voor KWF Kankerbestrijding in Breda.” Het stond voor de jury van de Amphia Lintjesregen dan ook unaniem vast dat beide dames het Amphia Lintje dubbel en dwars verdienden. Gastvrouw Aukje van Ginneken Actrice en presentatrice Aukje van Ginneken was gastvrouw tijdens de uitreiking en vertelt: “Ik hoefde niet lang na te denken over mijn medewerking aan deze bijzondere middag.

Ik heb zelf een goede vriendin verloren aan kanker en heb dus van dichtbij meegemaakt hoe zwaar maar zeker ook bijzonder het is om te zorgen voor iemand waar je van houdt. En juist die tegenstelling zag ik ook bij alle genodigden tijdens de uitreiking. Het was echt een middag met een lach en een traan waar ik met een warm gevoel op terugkijk.” Amphia Lintjesregen Onder het motto ‘Kanker verdient niemand. Een lintje wel!’ organiseerde het Amphia Ziekenhuis dit jaar voor de tweede keer de Amphia Lintjesregen. Daarmee wil het ziekenhuis de aandacht vestigen op mensen die een meerwaarde hebben geleverd aan de zorg voor kankerpatiënten. Goede zorg gaat immers verder dan medische hulp alleen. Het draait ook om het netwerk van mensen om de patiënt heen. En die hulp wil Amphia de erkenning geven die het verdient. Iedereen kon een kandidaat voor het Amphia Lintje nomineren.

Traditie van Hubkes nog niet uitgestorven ZUNDERT - 3 november: Sint Hubertusdag. Hubkesdag. De dag dat de patroon van de jacht heilig werd verklaard. De Hubkes, vierkante broodjes die elke zichzelf respecterende bakker dan bakt, gaan nog steeds als warme broodjes over de toonbank. St. Hubertus bekeerde zich tot het christendom na zijn confrontatie met een hert met een kruis in zijn gewei. Hij kon het dier niet doodschieten. De latere bisschop streed tegen heidense gebruiken, waaronder het offeren van de eerste jachtbuit aan godin Diana. In plaats daarvan moesten ze brood brengen. Later aten jagers, boeren, burgers en vee gewijd brood om zich tegen hondsdolheid te beschermen.

Informatieve beurs over borsten en borstkanker

Iedereen die geïnteresseerd is in de gezondheid van zijn of haar borsten vindt bij ‘duizend Borsten’ een aantrekkelijk en informatief programma. De beurs is niet alleen interessant voor borstkankerpatiënten, maar ook voor hun naasten en andere belangstellenden. De beurs vindt plaats op woensdag 31 oktober van 14.00 tot 20.00 uur in het Evoluon in Eindhoven. “Het aantal nieuwe patiënten waarbij borstkanker wordt vastgesteld neemt nog ieder jaar toe. Goede voorlichting is daarom erg belangrijk.”, zegt chirurg Ernest Luiten. “De duizend Borsten Beurs biedt deze informatie in een ontspannen omgeving.” Naast informatie over gezonde borsten, borstkanker en de behandeling van borstkanker door verpleegkundigen

en specialisten, zijn er diverse workshops, modeshows en lezingen. Olympisch Kampioen Maarten van der Weijden geeft een presentatie met als onderwerp ‘hoe om te gaan met tegenslag’. Er zijn visagisten, masseurs en voedingsadviseurs. Schrijver Kluun vertelt over ‘de borst van de man’ en schrijfster van het boek ‘Meisje met de 9 pruiken’, Sophie van der Stap vertelt haar persoonlijke verhaal. Professionele fotografen maken bijzondere portretten die bezoekers gratis thuisgestuurd krijgen. Amphia Borst Centrum Het Amphia Ziekenhuis levert een hoge kwaliteit van zorg voor deze patiëntengroep door een toegewijd multidisciplinair mammateam dat bestaat uit diverse medisch specialisten en medewerkers. Zij zijn gespecialiseerd in onderzoek naar en behandeling en begeleiding van afwijkingen in borsten. Met meer dan 450 nieuwe borstkankerpatiënten per jaar behoort het Amphia Borst Centrum tot een van de

Zondag 4 november wordt KPJ 3 BavelJacobs Wegenbouw gespeeld. Om 8:15 uur aanwezig bij cafe Neefs.

Tiggelaar zoekt ontwerp ZUNDERT - Na een mooie 2e prijs in 2012 zijn wij ook voor 2013 op zoek naar een goed corso-ontwerp. Wil jij je ontwerp door een enthousiaste en ambitieuze bouwgroep verwezenlijkt zien worden? Dan is dit je kans. Ben je benieuwd aan welke criteria je

ontwerp voor buurtschap Tiggelaar moet voldoen? Stuur dan een mailtje naar ontwerp@buurtschap-tiggelaar.nl. Als je vervolgens denkt aan deze criteria te voldoen, kun je je aanmelden door je uitgebreide contactgegevens door te geven via hetzelfde e-mailadres. Indienen kan tot en met 9 januari.

Corso-ontwerp gezocht

Buurtschap Schijf zoekt nieuw ontwerp voor 2013 SCHIJF - Het corsojaar 2012 zit er weer op voor Buurtschap Schijf. Tijd om met een voorzichtig oog naar het volgende jaar te kijken. Na vier jaar een ontwerp te hebben gekozen bij ons vast ontwerpersduo, vinden wij het tijd om onze blik eens te verbreden. Via een open inschrijving hopen we dit jaar meerdere ontwerpen op tafel te kunnen leggen om tussen te kiezen. Vandaar

dat we iedereen met een ontwerp en de ambitie om bij Buurtschap Schijf te willen ontwerpen uitnodigingen om zijn of haar ideeën bij ons weg te leggen. Jezelf bekend maken kan tot en met vrijdag 23 november via bestuur@buurtschapschijf.nl. Eind november of begin december zal uit de ingediende ontwerpen een keuze gemaakt worden. Meer informatie over de ontwerpkeuze is ook aan te vragen via bestuur@buurtschapschijf.nl.

Dierencentrale Nederland

Amphia organiseert ‘duizend Borsten Beurs’

ZUNDERT - Het mammateam van het Amphia Ziekenhuis organiseert in oktober samen met vijf andere ziekenhuizen in Noord–Brabant de ‘duizend Borsten Beurs’.

Jacobs Wegenbouw begon aanvallend aan de wedstrijd en wist veelvuldig balbezit te houden. Alleen werden de kansen niet verzilverd. Het was dan ook Wiga 2 die op een 0-1 voorsprong kwam. Maar binnen drie minuten wist Frank Jochems Jacobs Wegenbouw weer op gelijke hoogte te brengen.

Wiga 2 kwam voor de rust op een 1-2 voorsprong. Na de rust maakte Frank Jochems nog voordat de supporters terug waren er 2-2 van en de wedstrijd kon alle kanten op. Een kwartier voor het eindsignaal maakte Simon Romme de 3-2 voor Jacobs Wegenbouw en na het laatste kwartier flink verdedigen werd er gewonnen van Wiga 2.

grootste centra in Nederland. Het mammateam legt de lat op het allerhoogste niveau omdat zij van mening is dat alle patiënten met borstkanker recht hebben op de beste zorg en volgens de nieuwste behandelmethoden. Ernest Luiten: “Zo voeren wij in Amphia momenteel een onderzoek uit waarin wij proberen te achterhalen of het sparen van oksel- lymfeklieren die verbonden zijn met de arm leidt tot een vermindering van lymfe-oedeem en daarmee samenhangende klachten. Als blijkt dat deze chirurgische techniek werkt dan kan dit voor een groot aantal borstkankerpatiënten bijdragen aan een betere kwaliteit van leven.” Opbrengst voor inloophuizen De opbrengst van de beurs gaat naar de inloophuizen voor mensen met kanker en hun naasten, zoals de Honingraad in Breda. Voor meer informatie, routebeschrijving en ticketverkoop: www.amphia.nl of www.duizendborsten.nl. PAGINA 10

Gevonden Konijn, wit-bruin, hangoor, tam. Laguitenseweg Rijsbergen Voor gratis registratie en informatie over vermiste en gevonden huisdieren kunt u bellen 0161-433437. Kijk voor recente gegevens op www.dierencentrale.nl

Wandelcomité Achtmaal op zoek naar vers bloed ACHTMAAL - Sinds 1985 heeft Wandelcomité Achtmaal tweemaal per jaar een wandelactiviteit georganiseerd waar velen in en om Achtmaal en soms van verre oorden zeer van genieten. Elke 3e zondag in mei is er het Groot Wandelevenement, met maar liefst 5 verschillende afstanden (7, 12, 18, 25 en 40 km) en elke 1e volle week van augustus wordt de Avond Wandel Vierdaagse gehouden met 2 afstanden (5 en 10 km). Vele honderden deelnemers genieten elke keer weer van de gevarieerde routes door het afwisselende en mooie natuurgebied rondom dit kerkdorp. Door diverse persoonlijke omstandigheden

treden enkele comitéleden dit jaar af en helaas hebben zich tot vandaag geen vervangers aangemeld. Daarom vindt u in dit schrijven een oproep aan diegenen die er wel wat voor voelen om de komende jaren lid te zijn van het Wandelcomité Achtmaal en mee te werken aan de organisatie van de hiervoor genoemde zeer gewaardeerde wandelactiviteiten. Wilt u zich beschikbaar stellen, bel met voorzitter Rinse Kooistra (076-5985130) of met penningmeester Bart Poppelaars (0765985289) of stuur een e-mail naar info@wandelcomite-achtmaal.nl Wij hopen snel met potentiële kandidaten in contact te komen.


RUNDERSCHNITZELS ....................................................... 100 gram KATENHAASJE................................................................................... 100 gram ARDENNERWORST ......................................................................... 100 gram GARNALENSALADE ...................................................................... 100 gram GEKOOKT SPEK................................................................................... 100 gram TORTILLIA’S...................................................................................................... per stuk

KASSAKOOPJE:

4 HAMLAPPEN + 4 ROOM SCHIJVEN SAMEN

€ 7.95

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

• KETELVERSE ROOKWORST • BLOEDWORST

1.90 € 1.98 € 0.98 € 2.70 € 1.20 € 2.75 €

MAANDAG VERSE WORST 500 gram € 3.60 DINSDAG HACHEEVLEES 500 gram € 6.20 WOENSDAG GEHAKT HOH 500 gram € 3.10 DONDERDAG 3 MALSE BIEFSTUKKEN € 5.95 VRIJDAG VARKENSHAAS 500 gram € 8.90 ZATERDAG: SHOARMAPAKKET € 5.95

Molenstraat 43 - Zundert - 076-5973720 / 06-30736945 Kunstgebitten

vaarbewijscursus

tomson

Roosendaal - Breda - Bergen op Zoom Willemstad - Lage Zwaluwe - Dongen Etten-Leur - Rotterdam staRt haLf novEmBER Rt sEptEm spoedcursus op op zaterdag spoedcursus zaterdag Telefoon 0165-546707 Telefoon 0165-546707

reparaties & nieuwe met garantie

076-5976183

ALLES VERS UIT EIGEN KWEKERIJ! Wij zijn goed in perkgoed!

• 30.000 m2 kwekerij Volle tray violen 18 stuks nu slechts € 5,00 • 10.000 m2 overdekte verkoopruimte Winterheide (€ 1,25 •p/st.) 5 100 stuks nu slechts € 5,00 Keuze uit zo’n soorten perkplanten • Onze specialiteit: Hangpotten ca. 50 soorten Bloembollen in 100 soorten 2 zakken nu slechts € 5,00 • Vele seizoensproducten tegen scherpe prijzen zoals: violen -

Nieuw:

Let op onzein specialiteit: Bosviool hangvariateit 2 hangpotten nu slechts € 5,00 Nieuwe (klei)aardappelen 10 kg nu ZOMERSEIZOEN slechts € 5,00 OpENINGSAANbIEDING Hangplanten Skimmia XXL (€ 8,95 p/st.) 3 stuks € 19,95 in 50 soorten deze weeK: Haagbeuk 100cm 10 stuks nu slechts € 8,95 doorsnede ø50cm 95 Lavendel (€ 1,25 p/st.) 10 stuks nu slechts € 9,95 p. stuk

Geraniums €0,

(m.u.v. Franse Geraniums) planten tegen scherpe prijzen!!!

afspraak 8-22 uur (ook za & zo) www.yachtconsult.com.

primula’s - geraniums - bolchrysanten - pompoenen • Tevens: laan- leibomen - fruitbomen - coniferen - heesters palmen - olijven - groenteplanten - enz.

AqULEGIA (vaste plant) Vanaf 1 november weernu volop beukenhaag Nor maal € 1,95 p.stuk, 5 voor € 5,-

Vagevuurstraat 5 Zundert

A L L E S V E R S (Ook U Ioverige T E Ihaagplanten) G E NvanK W E K E R I J !

SpAANSE MARGRIET Nor maal € 1,40 p.stuk,

Altijd al een EHBO cursus willen volgen?

Tip Wij zijn goedwin perkgoed! ! e eek d nu 5 voor € 5,• 30.000 kwekerij • 30.000 m2 m2 kwekerij

• 10.000 m2 overdekte verkoopruimte A.s. zondag OPeN van totsoorten 16.00 uur • Keuze10.00 zo’n 100 perkplanten • Veleuitseizoensproducten tegen scherpe prijzen zoals: violen • Onze specialiteit: Hangpotten ca. 50 soorten Voor koopzondagen zie tegen - geraniums - bolchrycanten - pompoenen • Veleprimula’s seizoensproducten scherpe prijzen zoals: violen primula’s - geraniums - bolchrysanten - pompoenen • Tevens: laanleibomen fruitbomen coniferen - heesters www.plantenkwekerijdeplantage.nl • Tevens: laan- leibomen - fruitbomen - coniferen - heesters • 10.000 m2 overdekte verkoopruimte

En soms bent u de enige aanwezige persoon bij een ongeluk. Is het geen geruststellend idee als u dan weet wat u moet doen?

palmen - olijven - groenteplanten - enz.

NU NOG MEER VOOR UW TUIN HET HELE JAAR DOOR! Kom gerust eens het kijken hele Nu Nog meer voor uw tuiN jaarDagelijks door! OpENINGSAANbIEDING ZOMERSEIZOEN Hangplanten Dagelijks geopend Dagelijks KomMaandag gerust eens kijken 09.00 - dagelijks geopend in 50 soorten t/m Vrijdag tot 18.00 uur deze weeK: verse Is het geen geruststellend idee als u dan weet wat u moet doen? verse maandag t/m vrijdag 09:00 tot 18:00 uur Let op onze specialiteit:

palmen - olijven - groenteplanten - enz.

Op 19 november 2012 starten we een nieuwe EHBO-cursus. Altijd een EHBO cursus willen volgen? Ook een cursus eerste hulp aan al kinderen behoort tot de mogelijkheden. En soms bent u de enige aanwezige persoon bij een ongeluk. Informeer bij uw zorgverzekering, vaak wordt een cursus vergoed.

Meld je aan:

- Bel: 06-11261276 - Mail: mientjederooij@ziggo.nl jd al een Altijd EHBO al een cursus EHBO willen cursus volgen? willen volgen? -u Kijk opbent onze website: ms bentEn de soms enige aanwezige u de enige persoon aanwezige bij een persoon ongeluk. bij een ongeluk. t geen geruststellend Is www.ehbo-zundert.nl het geen geruststellend idee als u danidee weet alswat u dan u moet weetdoen? wat u moet doen?

Geraniums €0,

asperges aardbeien doorsnede ø50cm Zaterdag 09.00 tot 17.00 uur 95 De17:00 koffie uur staat -klaar Zaterdag 09:00 tot de koffie staat p. klaar stuk AqULEGIA (vaste plant) Nor maal € 1,95 p.stuk, nu

(m.u.v. Franse Geraniums) 5 voor € 5,-

SpAANSE MARGRIET Nor maal € 1,40 p.stuk, nu 5 In het najaar starten we een nieuwe EHBO-cursus. Ook een cursus eerste hulp aan kinderen behoort tot de mogelijkheden. A.s. zondag OPeN van

Eerste hulp: Weet wat je moet doen!!!

Wilt u meer weten? - Bel : 06-11261276 Mail: mientjederooij@ziggo.nl - Kijk op onze website: www.ehbo-zundert.nl

t najaar starten In het najaar we een starten nieuwe weEHBO-cursus. een nieuwe EHBO-cursus. Voor al uw een cursus Ook eerste een cursus hulp aan eerste kinderen hulp aan behoort kinderen tot de behoort mogelijkheden. tot de mogelijkheden.

Eerste hulp:kiplekkere Weet wat je moet doen!!! gerechten

voor € 5,-

diëtist Greet Roelen

Tip van k! Professionele voedingsadviezen bij: de wee -Vermageren

10.00 tot 16.00-DIaBeTeS uur -VerHOOgD CHOLeSTerOL Voor koopzondagen zie -HOge BLOeDDrUK www.plantenkwekerijdeplantage.nl -maag-, Darm-, LeVeraanDOenIngen

-VOeDSeLaLLergIeen NU NOG MEER VOOR UW TUIN HET HELE -VOeDIng en JAAR SPOrT DOOR!

Kom gerust eens kijken

Dagelijks geopend Dagelijks Dagelijks Persoonlijk oPgesteld voedingsschema na intake-gesPrek. Grote sprookjes Maandag t/m Vrijdag 09.00 tot 18.00 uur verse ondersteuning en oPvolging. verse Zaterdag 09.00 17.00 uur worden vaak vanuit aanvullende verzekering vergoed. en aardbeien voorleesboeken .....................€ 1,00 totonkosten asperges

u meer weten? Wilt u meer weten? De koffie staat klaar Bel toiletten : 06-11261276 - Bel : 06-11261276 Ookbaden voor aldouches uw catering! wastafels badmeubelen kranen design- Stripboeken ....................................€ 0,50 Voor informatie of afspraak bel of mail: Mail: mientjederooij@ziggo.nl Mail:toiletzittingen mientjederooij@ziggo.nl radiatoren etcetera toiletten wastafels badmeubelen Openingstijden: Tel: 06-38000266 / e-mail: greetroelen@home.nl Kijkkranen op onze - website: Kijk op onze www.ehbo-zundert.nl website: www.ehbo-zundert.nl Kinderboeken ..................................€ 0,10 baden douches designradiatoren toiletzittingen etcetera Di t/m Do 09.00 - 19.00 uur toiletten wastafels badmeubelen kranen baden09.00 douches design- Alle glazen .......................................€ 0,10 MIJN VALENTIJNTJE Vrij - 20.00 uur radiatoren toiletzittingen etcetera toiletten wastafels badmeubelen Zat 09.00 - 18.00 uur Molenstraat 10c, Zundert stekranen hulp: Eerste Weet hulp: wat Weet je moet wat doen!!! je moet Zon doen!!! baden douches designradiatoren toiletzittingen etcetera Alle bloempotten en vazen . hAlve prijS 10.00 - 17.00 uur Tel. 076-5971915 toiletten wastafels badmeubelen kranen baden douches designMaandag gesloten www.vanlieverlee-kiptraiteur.nl

radiatoren toiletzittingen etcetera toiletten wastafels badmeubelenAlle houten puzzels ............ hAlve prijS to toiletten wastafels badmeubelen kranen baden douches design- Terre des Hommes ,,‘t Spiegeltje” radiatoren toiletzittingen etcetera toiletten wastafels badmeubelen Molenstraat 138, Zundert. Tel: 5961214. kranen baden douches designradiatoren toiletzittingen etcetera Openingstijden winkel (ook voor inleveren goederen): woensdag, toiletten wastafels badmeubelen kranen baden douches design- donderdag en vrijdag van 13. tot 17.u.; zaterdag van 10. tot 16.u. radiatoren toiletzittingen etcetera toiletten wastafels badmeubelen kranen baden douches designradiatoren toiletzittingen etcetera toiletten wastafels badmeubelen kranen baden douches designradiatoren toiletzittingen etcetera toiletten wastafels badmeubelen kranen baden douches designradiatoren toiletzittingen etcetera Ga naar..... Je rijbewijs halen!!! Ga naar…. toiletten wastafels badmeubelen kranen baden douches designradiatoren toiletzittingen etcetera toiletten wastafels badmeubelen kranen baden douches designradiatoren toiletzittingen etcetera toiletten wastafels badmeubelen kranen baden douches designradiatoren toiletzittingen etcetera toiletten wastafels badmeubelen kranen baden douches designradiatoren toiletzittingen etcetera

% 0 6 70%

Je rijbewijs halen!!!!

50%

Showroomopruiming Wij hechten veel waarde aan een actuele showroom. Daarom zijn diverse showroommodellen nu extra aantrekkelijk. Kom langs om de aanbiedingen te bekijken. www.sanidrome.nl/vandenbuijs Wernhoutseweg 72, Wernhout (Zundert), (076) 597 22 29

Verras uw geliefden met een heus ‘Valentijntje’. Deze romantische Gildetrophy is gemaakt van lekker pittig gekruide kipfilet, waarin een met roomkaas gevulde pepadew is verstopt. Dat belooft een bijzondere maaltijd! Op www.gildeslager.nl vindt u meer smakelijke tips.

Gildetrophy

johandebruijn@hetnet.nl

Telefoon 076-596 1733 06-21659589

www.autorijschooljohandebruijn.nl

johandebruijn@hetnet.nl www.autorijschooljohandebruijn.nl

Extra voordeelaanbieding 4 Hamlappen +4

50 Biefburgers 695 Kip in ‘t bakkie1 4 Stroganoff schijven 100 gram

Samen voor

Aanbieding

Alleen even opwarmen

3 Peper steaks

100 gram

voor

Uit eigem worstmakerij

Rauwe bacon

+ 4 Filetlapjes

Winters stoofpotje

Samen voor

100 gram

uit eigen keuken

150 7 20

Specialiteit van het huis

100 gram

Bosoesters Rodekoolstamppot Menu van de week

met gehaktbal

100 gram

50 550 1

Zuiderzeesalade met

Aanbieding

Per persoon

- garnalen 140 kabeljauw 169 Noors 100 gram

Broodje van de maand

50 450

1

Gehaktkuipje

Meergranen met brie honing en noten

Per stuk

100 gram

220 1 85

Aanbiedingen zijn geldig van 14 februari 2011 t/m 19 februari 2011.

Slagerij Billet

Alleen even roerbakken Molenstraat 112, 4881 CV ZundertUit eigen worstmakerij Tel. 076-5972224, Fax. 076-5975593 billet.gildeslager.nl

Bief stroganoffreepjes 100 gram

Tel. 076-596 1733 / 06-21659589

Extra voordeelaanbieding

Gildetrophy Valentijntje

175

Leverkaas 100 gram

Uit eigen keuken

Menu van de week

Rookworstsalade

Gegratineerde Gehaktschotel

100 gram

135

Per persoon

120 525

Aanbiedingen zijn geldig van 29 oktober t/m 3 november 2012

Slagerij Billet

Molenstraat 112, 4881 CV Zundert Tel. 076-5972224, Fax 076-5975593, billet.gildeslager.nl


week 44 / 31 oktober 2012

Gemeente informatie

Aanmelden kan tot en met 7 januari 2013

Wij zijn weer op zoek naar sportkampioenen voor het Sportgala 2012! Tijdens het Sportgala 2012, dat op zaterdag 16 maart 2013 wordt gehouden in het CultuurCentrum Zundert, wordt iedereen die in 2012 een kampioenschap heeft behaald of een aansprekende prestatie heeft geleverd, gehuldigd. Tevens worden dan de sportman, sportvrouw, sportploeg, jeugdploeg en de jeugdsporter van het jaar 2012 bekend gemaakt. Aanmelden Wij doen een beroep op verenigingen, supporters en inwoners om kampioenen en kandidaten voor de titel sportkampioen 2012 van de gemeente Zundert aan te melden. Iedere inwoner uit de gemeente Zundert die in 2012 een kampioenschap of een aansprekende sportprestatie heeft geleverd, kan worden aangemeld bij Maartje de Ridder, bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag op telefoon: 076 – 599 55 42 of per e-mail: sportgala@zundert.nl U kunt kampioenen ook aanmelden via onze website: www.zundert.nl via digitale balie/online formulieren/aanmeldingsformulieren. U kunt kampioenen aanmelden tot uiterlijk 7 januari 2013. Volg ons ook op Twitter! @SportgalaZndrt

Colofon Gemeente Zundert Afdelingen Bestuurszaken, Maatschappij & Dienstverlening, Bedrijfsvoering Markt 1, 4881 CN Zundert Afdelingen Strategie & Programmering, Beheer Openbare Ruimte Bredaseweg 2, 4881 DE Zundert

Aanvulling publicatie bestemmingsplan Buitengebied Zundertse Bode d.d. 24 oktober 2012 In de Staatscourant en in de Zundertse Bode van 24 oktober jongstleden hebben de terinzagelegging van het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied en de reactieve aanwijzing daarop van de provincie Noord-Brabant bekend gemaakt. Echter alleen de publicatie in de Staatscourant was volledig en in de Bode ontbraken enkele gegevens. Vandaar deze aanvulling op de publicatie van 24 oktober 2012. Bestemmingsplan Buitengebied ter inzage Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van donderdag 25 oktober 2012 voor zes weken (tot en met 5 december 2012) voor iedereen het (gewijzigd vastgestelde) bestemmingsplan Buitengebied en het reactieve aanwijzingsbesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, genomen op 9 oktober 2012, ter inzage liggen. Het bestemmingsplan in het kort Het plangebied van het bestemmingsplan Buitengebied bevat het totale buitengebied van de gemeente Zundert, met uitzondering van de recreatieterreinen (en de kernen). Dit bestemmingsplan is opgesteld, omdat het huidige bestemmingsplan niet altijd voldoende actueel was en vanwege nieuwe wet- en regelgeving. Het is een conserverend plan. Dat wil zeggen dat er geen grootschalige nieuwe ontwikkelingen in zijn meegenomen. Voor dit bestemmingsplan is een Milieu-effectrapportage (MER) opgesteld. Naar aanleiding van diverse zienswijzen is het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Ook zijn er diverse ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. Reactieve aanwijzing Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben van hun wettelijke bevoegdheid gebruik gemaakt en hebben een reactieve aanwijzing gegeven op enkele onderdelen van het bestemmingsplan. Deze onderdelen treden dan ook niet in werking. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant zullen, naar aanleiding van het vastgestelde bestemmingsplan dat vanaf 25 oktober 2012 gepubliceerd wordt op www.ruimtelijkeplannen.nl een gedetailleerder digitaal plan opstellen behorende bij hun reactieve aanwijzing en als geconso-

lideerde versie op www.ruimtelijkeplannen.nl publiceren. Beroep Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad en het reactieve aanwijzingsbesluit van Gedeputeerde Staten van NoordBrabant, beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die in eerste instantie bij de gemeenteraad een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend en diegenen die aan kunnen tonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. Ook belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan kunnen beroep aantekenen. Tegen het reactieve aanwijzingsbesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant staat voor belanghebbenden ook rechtstreeks beroep bij de Raad van State open. Voorlopige voorziening Met een beroepschrift kan gelijktijdig een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien een verzoek om voorlopige voorziening ten aanzien van het vastgestelde bestemmingsplan is gedaan, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op het verzoek door de Voorzitter is beslist. Waar in te zien Het bestemmingsplan Buitengebied, de reactieve aanwijzing van Gedeputeerde Staten en de overige stukken kunt u vanaf 25 oktober 2012 inzien: • b ij de gemeente, afdeling Strategie en Programmering (Bredaseweg 2 in Zundert), tijdens de reguliere openingstijden (van 9.00 uur tot 12.30 uur); • v ia onze eigen website www.zundert.nl Bestemmingsplan Buitengebied (rechts) 9. Vastgesteld BpB 4-9-2012 (links); • v ia de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op onze eigen website treft u nog meer informatie aan over het (proces van het) bestemmingsplan Buitengebied.

Mocht u, als gevolg van het ontbreken van enkele gegevens in de publicatie van 24 oktober jl. nadeel ondervinden, dan kunt u een zogenaamd pro forma beroepschrift indienen bij de Raad van State, ter veiligstelling van de termijn. De inhoudelijke bezwaren kunt u dan later indienen. De Raad van State zal u dan daarover nader berichten.

Gemeentewerf Hofdreef 30, 4881 DR Zundert Milieustraat Zundert De Ambachten 20, 4881 XZ Zundert ELZ, startpunt voor welzijn, zorg en wonen De Welborg 14, Zundert Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur Postadres Voor alle afdelingen: Postbus 10.001 4880 GA Zundert E-mail gemeente@zundert.nl Internet www.zundert.nl Telefoon gemeentehuis 076 - 599 56 00 Maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur. Vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Gemeentewerf 076 - 597 49 97 & Milieustraat ELZ, startpunt voor 076 - 503 89 39 welzijn, zorg en wonen Fax 076 - 599 56 66 Bezoek- en openingstijden gemeentehuis Maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur. Afdeling Maatschappij (publieksbalie) ook op woensdagmiddag van 13.30 uur tot 19.00 uur. Openingstijden Milieustraat Zundert Maandag van 14.00 uur tot 17.00 uur Donderdag van 14.00 uur tot 18.00 uur Zaterdag van 09.00 uur tot 14.00 uur

Plan voor gladheidsbestrijding aangepast Het college van de gemeente Zundert heeft op 16 oktober 2012 het uitvoeringsplan vastgesteld voor de gladheidsbestrijding in de gemeente Zundert. De gemeente heeft een zorgplicht voor het toegankelijk houden van gemeentelijke wegen en fietspaden, vooral bij gladheid. Een aanpassing van het plan was onder andere nodig vanwege de aanschaf van nieuw materiaal, nieuwe strooimethodes en een andere locatie voor de zoutopslag. De huidige manier van werken voldeed niet meer en is verder geoptimaliseerd en geprofessionaliseerd. Ook was de strooiroutekaart al ruim 25 jaar in gebruik. Er spelen verschillende dilemma’s bij keuzes in gladheidsbestrijding. Iedereen wil graag zijn eigen routes tot aan de voordeur gestrooid hebben. Dit zou betekenen dat de gemeente Zundert op alle wegen en straatjes in Zundert gladheid moeten bestrijden. In het kader van kosten en duurzaamheid wordt dit niet gedaan. De mogelijkheden zijn dus begrensd en daarom moet er heel bewust gekozen worden waar wel en niet gestrooid wordt. Daarbij is er gekeken naar de verkeersveiligheid, doorstroming, leefbaarheid en bereikbaarheid. Wettelijk verplichte routes Bij het opstellen van het plan is gekeken naar de wettelijk verplichte routes om te strooien, op basis van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Daarnaast worden er ook routes gestrooid die vanuit het schoolverkeersvei-

ligheidsonderzoek (Kindkwadrant) nodig zijn en belangrijke verbindingswegen die vanuit de historie al werden gestrooid. Het gevolg hiervan is dat niet meer zo uitgebreid gestrooid wordt als voorheen. Verder zijn er enkele locaties aangewezen voor servicestrooien. Dit zijn onder andere bushaltes en verzorgingscentra waar door de Servicedienst van de gemeente handmatig wordt gestrooid. Welke straten worden niet meer gestrooid? De volgende wegen worden niet meer gestrooid met het nieuwe gladheidsbestrijdingsplan: Dahliastraat, Wernhout Akkermolenweg (gedeeltelijk), Zundert Nassaustraat, Rijsbergen Margrietstraat, Rijsbergen Van Oosterhoutstraat, Rijsbergen Palmbosstraat, Zundert Bijltjesstraat, Wernhout Hellegatweg, Rijsbergen Huisakkerstraat, Rijsbergen Nelleveldstraat, Rijsbergen Eendekooistraat, Achtmaal Aartsberg, Achtmaal Bungalowpark, Rijsbergen De volledige kaarten met de strooiroutes zijn in pdf te raadplegen op de gemeentelijke website www.zundert.nl inwoner beleidsterreinen verkeer en vervoer.


week 44 / 31 oktober 2012

zundert.nl APV vergunningen/ontheffingen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert heeft navolgende vergunningen / ontheffingen verleend c.q. melding ontvangen:

Activiteit Sint Nicolaastocht Wernhout Sint Nicolaastocht Rijsbergen Kampvuur

Datum activiteit

Locatie activiteit

Datum verzending

25 november 2012 18 november 2012 5 januari 2013

Kern Wernhout Kern Rijsbergen Locatie Buurtschap de Lent Kleine Heistraat 6 Wernhout

16-10-2012 18-10-2012 18-10-2012

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit tegen de verleende ontheffingen c.q. vergunningen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Deze termijn gaat in op de dag na die van verzending van het besluit aan de aanvrager. Een bezwaarschrift dat per e-mail is ingezonden, wordt pas nadat dit bezwaar Awb-conform is in behandeling genomen. U kunt ook de Voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Een voorlopige voorziening is een soort kort geding. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan de Rechtbank Breda, Sector Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningverlening en Handhaving, tel. 076 – 599 56 00.

Aanvra(a)g(en) omgevingsvergunning(en) Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maakt bekend dat zij de volgende aanvra(a)g(en) om een omgevingsvergunning heeft ontvangen:

Datum aanvraag 28-09-2012 17-10-2012 18-10-2012

Soort activiteit

Locatie

kappen 5 bomen oprichten schuur/garage geheel vervangen woning met bijgebouw

Rucphenseweg t.h.v. huisnummer 48, Klein Zundert Hellegatweg 15, Rijsbergen Tiggeltsestraat 21, Rijsbergen

Tegen een aanvraag om omgevingsvergunning kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar op grond van de Algemene wet bestuursrecht is pas mogelijk, nadat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert op het verzoek heeft beschikt. Ingediende aanvragen liggen gedurende 2 weken elke werkdag tussen 09.00 uur en 12.30 uur ter inzage bij het cluster Vergunningverlening en Handhaving, Bredaseweg 2 te Zundert.

Geweigerde omgevingsvergunning(en) reguliere procedure Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maakt bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning(en) heeft geweigerd:

Verzenddatum beschikking

Soort activiteit

Locatie

29-10-2012

kappen 1 eik

Frans Baantje 28, Zundert

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen deze beschikking bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de datum van verzending van de beschikking te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tevens: a. de naam en het adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een omschrijving en ‘ons nummer’ van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar. Tevens kunt u tegelijk met of na het indienen van het bezwaarschrift een voorlopige voorziening (onder meer schorsing van de beschikking) vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Breda, Sector Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Uw belang moet dan wel zodanig zijn dat de beslissing op bezwaar niet kan worden afgewacht. Voor een dergelijk verzoek bent u griffierecht verschuldigd. Meer informatie over griffierecht vindt u op www.rechtspraak.nl.

Verleende bouwvergunningen fase 2 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert heeft besloten onderstaande bouwvergunningen fase 2 te verlenen:

Verzenddatum beschikking 29-10-2012 29-10-2012

Soort bouwwerk oprichten 2 sleufsilo’s geheel oprichten vleesvarkensstal

Ligging bouwwerk Gaardsebaan 11, Zundert Prof. H. van der Hoevenstraat 5A, Klein Zundert

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. De bezwarentermijn van zes weken begint op de dag na die van toezending van de bouwvergunning. De datum van toezending staat op de bouwvergunning vermeld. Indien bezwaar wordt ingediend, kan tevens een verzoek worden gedaan tot schorsing van de vergunning dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een verzoek om schorsing of voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Breda, Sector Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor een dergelijk verzoek bent u griffierecht verschuldigd. Meer informatie over griffierecht vindt u op www.rechtspraak.nl.

Gemeenteraad Zundert Vergaderingen Op 5 november 2012 vergaderen de Zundertse raadscommissies. Maandag 5 november: gecombineerde vergadering raadscommissies Grondgebied, Bestuurszaken en Middelen, Maatschappij Verkorte agenda: • G eurgebiedsvisie en verordening geurhinder en veehouderij gemeente Zundert 2012 • Vaststellen bestemmingsplan ‘Parc Tichelt Rijsbergen’ • B egroting WVS 2013 • C ontroleprotocol 2012 Tijd en plaats De vergadering vindt plaats in de hal van het gemeentehuis, Markt 1 te Zundert. De vergadering begint om 19.30 uur. Vanaf 19:15 uur staan de deuren van het gemeentehuis voor u open. Agenda’s ter inzage De agenda’s en de voorstellen voor de vergaderingen treft u aan op onze website, www.gemeenteraadzundert.nl. Mogelijkheid tot inspreken U kunt tijdens de vergaderingen van raadscommissies inspreken naar aanleiding van een agendapunt. U moet dit tenminste 2 x 24 uur voor aanvang van de betreffende vergadering doorgeven via het e-mail adres: griffie@zundert.nl. Volg de vergaderingen De vergaderingen van de raadscommissies zijn openbaar. U bent van harte welkom deze bij te wonen. Wij wijzen er wel op de publieke tribune slechts een beperkte capaciteit heeft. Als u bijvoorbeeld van plan bent een oproep te doen om met zoveel mogelijk mensen naar een openbare vergadering te komen, dan kunnen wij aan maximaal 75 personen ruimte bieden. Via internet kunt u alle openbare vergaderingen live beluisteren (via www.gemeenteraadzundert. Bestuurlijke informatie Notubiz klik nl hier om direct naar Notubiz te gaan). Contact De gemeenteraad wordt, bij haar werkzaamheden als volksvertegenwoordiger van de gemeente Zundert, ondersteund door de raadsgriffie. Van maandag t/m donderdag is de griffie bereikbaar via het rechtstreekse telefoonnummer 076-599 55 59, e-mail: griffie@zundert.nl.

LET OP: valse facturen plaatsing gemeentegids! De laatste tijd ontvangt de gemeente Zundert weer regelmatig telefoontjes van ondernemers uit onze gemeente die een factuur hebben ontvangen o.a. voor plaatsing op www.gemeente-gidsen.nl (Publicatie & Advies NL), op www.mkb-bedrijvendatabank.nl (Media & Advies IT) of in de Bedrijvengids van Internet Solutions NL. Betaal deze facturen niet! Zowel de bedrijven als de bijbehorende website of uitgave bestaan niet. Een standaard vermelding in de gemeentegids van Zundert is gratis. Als het gaat om het plaatsen van een advertentie, dan wordt u uitsluitend benaderd door Uitgeverij De Bode uit Zundert. De gemeente Zundert doet met geen enkele andere partij zaken als het gaat om de gemeentegids. Voor meer informatie over illegale nota’s en facturen kijkt u op www.fraudemeldpunt.nl Nieuws. Op www.fraudehelpdesk.nl vindt u een overzicht van een groot aantal dubieuze nota’s en bedrijven.

voor meer info: zundert.nl


week 44 / 31 oktober 2012

Gemeente informatie

Aanstelling heffings-, invorderings-, en WOZ ambtenaar Het college van burgemeester en wethouders heeft in haar vergadering van 23 oktober 2012 besloten de heer H.P.G.W.F. Kukler aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar en tevens heffings-, invorderings-, en WOZ ambtenaar als bedoeld in artikel 231 lid 2 van de gemeentewet. Dit besluit treedt in werking op 1 november 2012 en eindigt op 1 februari 2013.

Cultuurprijs 2012: aanmelden kandidaten kan tot en met 7 januari 2013 Kent u iemand die in 2012 een noemenswaardige bijdrage heeft geleverd aan het culturele leven in onze gemeente? Wij horen dit graag, zodat wij deze persoon of groep tijdens de uitreiking van de cultuurprijs 2012 kunnen eren voor deze bijdrage.

Handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen Gemeente Zundert 2012 Bekendmaking op grond van artikel 3:40 en 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht inzake vaststelling van Handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen Gemeente Zundert 2012.

deropvang (kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus, gastouderopvang) en peuterspeelzalen. GGD West-Brabant voert hiervoor inspecties uit en geeft advies aan gemeenten.

In de vergadering van 9 oktober 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert het Handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen Gemeente Zundert 2012 vastgesteld. Dit beleid treedt in werking met ingang van 1 november 2012.

Tegen betaling van de leges kunt u een afschrift van het Handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen Gemeente Zundert 2012 verkrijgen. Het beleid is zo spoedig Bestuur mogelijk ook te raadplegen via www.zundert.nl en organisatie Zundertse regelgeving Onderwijs.

Op basis van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) zijn gemeenten verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de voorzieningen voor kin-

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Maatschappij en Dienstverlening, tel. 076 – 599 56 00.

Verleende omgevingsvergunning(en) reguliere procedure Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maakt bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning(en) heeft verleend:

Verzenddatum beschikking

Soort activiteit

Locatie

29-10-2012

plaatsen erfafscheiding (het kappen van 2 berken, 1 Carpinus en 1 Cedrus is vergunningsvrij)

Gommersstraat 102, Rijsbergen

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen deze beschikking bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de datum van verzending van de beschikking te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tevens: a. de naam en het adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een omschrijving en ‘ons nummer’ van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar.

Verdeeld over drie categorieën worden er verschillende ereprijzen uitgereikt aan degenen die een bijzondere bijdrage leveren aan de cultuur in Zundert, in de breedste zin van het woord. • Cultuurbeoefenaars: een persoon die zich bezig houdt met één of meerdere culturele disciplines; • Cultuurorganisatoren: een organisatie die zich bezig houdt met één of meerdere culturele disciplines; • Culturele weldoenders: een weldoener die met financiële steun, of substantiële steun in andere vorm, een verschil maakt bij het wel of niet kunnen organiseren van culturele disciplines binnen de gemeente Zundert. Het doel is om de persoon of organisatie die de prijs wint, te eren voor zijn of haar bijdrage aan de cultuur, maar ook te stimuleren om hier mee door te gaan. Hiervoor bekijkt een onafhankelijke jury de nominaties zorgvuldig. De jury zal haar afwegingen toelichten tijdens de uitreiking op 13 april 2013. Aanmelden Wilt u kandidaten voor de Cultuurprijs 2012 van de gemeente Zundert aanmelden, gebruik dan het nominatieformulier. Dit formulier kunt u downloaden op de website van de gemeente Zundert of afhalen aan de balie van het gemeentehuis, balies gemeenschapshuizen of bij de balies van De Weeghreyse (Rijsbergen) en het Van GoghHuis (Zundert). Inleveren van de formulieren kan aan de eerder genoemde balies of per e-mail aan: cultuurprijs@zundert. nl. Aanmelden kan tot en met 7 januari 2013

Tevens kunt u tegelijk met of na het indienen van het bezwaarschrift een voorlopige voorziening (onder meer schorsing van de beschikking) vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Breda, Sector Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Uw belang moet dan wel zodanig zijn dat de beslissing op bezwaar niet kan worden afgewacht. Voor een dergelijk verzoek bent u griffierecht verschuldigd. Meer informatie over griffierecht vindt u op www.rechtspraak.nl.

voor meer info: zundert.nl KORTE BERICHTEN Collecte Alzheimer Nederland: In de week van 5 t/m 10 november vindt de collecte van Alzheimer Nederland plaats. Alzheimer Nederland werkt al bijna 30 jaar aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie (waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm is) en hun omgeving. RIJSBERGEN Oproep brigadieren: Wie weet hoe lang er al gebrigadierd wordt in Rijsbergen? Of is er misschien iemand die betrokken is geweest bij de oprichting van de brigadiersbrigade? Ik ben erg benieuwd naar uw reactie. Annemiek vd Made (verkeersouder st. Bavoschool) 5963723 of maderijs@ gmail.com. Inzameling oud papier: Er is weer de mogelijkheid om uw oud papier karton en boeken in te leveren op het Kennedyplein. Heeft u een buur of kennis die niet in staat is om dit te brengen breng dan hun oud papier mee. Opbrengst is voor de Rijs-

bergse mensen met een handicap. Inleveren vrijdag 2 november 13.00-17.30 uur en zaterdag 3 november 8.30-11.30 uur. Eerstvolgende inlevering, let op: vrijdag 30 november en zaterdag 1 december. WERNHOUT D’n Vrouwenbond: In november beginnen we weer met onze competitie van rikken en rummycubben. We hebben 10 avonden, er blijven nog steeds 4 avonden meetellen voor de ranglijst. De data zijn: ma 5 nov, di 13 nov, di 20 nov, ma 26 nov, en ma 3 dec. De avonden beginnen om 19.30 uur, mocht u iets later kunnen neem dan gerust contact op met het bestuur. We hopen jullie in grote getale te begroeten. Jaar- en snuffelmarkt Gilde St. Jan: Op zondag 21 juli is weer onze jaarmarkt en snuffelmarkt. Indien U nog bruikbare spullen heeft (geen kleding) die U niet meer gebruikt laat het ons dan weten, wij halen ze graag bij U op voor onze snuffelmarkt. Hiervoor kunt U bellen naar: Ad de Hoon

tel. 076-5975339, riaenad@live.nl; Jan Jochems tel. 076-5974309; Jan Verwijmeren tel. 076-5974780, janverwijmeren@home. nl. Heeft U interesse voor het huren van een kraam op onze jaarmarkt. Bel dan Jan Verwijmeren 076-5974780, 06-21455898, janverwijmeren@home.nl ACHTMAAL Actieve Vrouwen Achtmaal: Dinsdag 6 november houdt AVA een rikavond. Er zijn weer leuke prijsjes te winnen. Aanvang 19.00 uur, in de Nachtegaal te Achtmaal. Deelnemers aan de kamerplantenwedstrijd kunnen hun plant afhalen tijdens de rikavond. Vrijdag 16 november avondwandeling voor jong en oud, voor leden en niet-leden. We gaan deze keer een klein stukje de grens over en lopen daar een “Uilentocht” van ongeveer 7 km lang. Start en finish zijn bij: Hornick 8 in Horendonk, start tussen 18.30 en 19.30 uur. Let op: Veiligheidsvestje en zaklamp aanbevolen. Meer informatie op: www.avachtmaal.nl PAGINA 14

ZUNDERT Eerste Open Kampioenschap Bridge: Op zaterdag 17 november organiseren de drie Zundertse bridge-clubs het eerste open Zundertse kampioenschap bridge. Deze drive wordt gehouden in het Koutershof te Rijsbergen. Aanvang van de spelen is om 11:00 uur. Voor meer informatie kunt u terecht op www.bcrijsbergen.nl of bij Jan Hennekam, janhennekam@kpnplanet. nl of tel. (076) 5970615.

Kunst in de Welborg ZUNDERT - Sylvia Kleijn-Doove, geboren 8 januari 1938 te Bandung, exposeert van 10 november tot half februari in de Welborg. Toen zij in 2005 stopte met werken is zij meteen voorzichtig begonnen met schilderen. Tegelijkertijd is zij zich gaan verdiepen in Zen. Met beide zaken is zij tot op heden enthousiast bezig. In het begin schilderde ze steeds weer water, water met boten en werkhavens. Misschien onbewust vanuit haar jeugd door de meerdere grote bootreizen, de vele gesprekken en wandelingen met haar vader. Later heeft zij zich laten inspireren door het leven zelf, zoals het zich voordoet. Zij denkt ook zeker, dat het beoefenen en begrijpen van Zen haar schilderen heeft beïnvloed. Zij schildert omdat het haar gelukkig en bewuster maakt.


Een comfortabel warm huis! PEETERS INSTALLATIE TECHNIEK A

Winter actie

BIEDING

1395,-

HR ketel doe-het-zelf pakket Bestaande uit: • • •

AN

*

ins

Remeha Tzerra

= € 1395

De Base Cube biedt daarnaast de mogelijkheid voor de aansluiting van een tweede cv-zone. Met een tweede cv-zone bespaart u aanzienlijk op uw energierekening.

talcenter.n

l

Bekend van tv!

Van € 177,- NU VOOR € 160,-

Inclusief basis installatie* 2 jaar garantie. * € 1495 € 100 - Remeha Refund actie

A

Remeha Avanta 24C cw3 € 995,Remeha Avanta 28C cw4 € 1.045,Remeha Avanta 35C cw5 € 1.190,-

Inclusief basis installatie* 2 jaar garantie.

A

AN

BIEDING

2590,-

Nefit ProLine HRC CW4

AN

Daalderop Base Cube De Base Cube is met recht de zuinigste comfortketel. Tests van KIWA wijzen uit dat de Base Cube het hoogste tapwaterrendement van Nederland heeft. Dit houdt in dat de cv-ketel de minste energie nodig heeft om tapwater te bereiden.

Refund actie

HR combiketel ketel aansluitpakket dakdoorvoer met pan

Bespaar energie met: De slimme thermostaat

ins

l talcenter.n

BIEDING

1595,l ins talcenter.n

* Kom langs en informeer naar de voorwaarden. Aanbiedingen geldig vanaf 22 okt. 2012 tot 31 mrt. 2013

Superaanbieding: Base Cube 24 kW CW4

€ 1.910,-

Base Cube 24 kW CW5

€ 2.050,-

Base Cube 30 kW CW5

€ 2.200,-

Daalderop Comfort Classic 32-80 cw6+

Inclusief basis installatie* 5 jaar garantie all in, 10 jaar garantie op onderdelen

Inclusief Daalderop E-Motion slimme thermostaat! Inclusief basis installatie en 5 jaar all in garantie

InstalCenter: dé specialist als het gaat om verwarmen! Peeters Installatie Techniek, Pauvreweg 28, 4879 NA Etten-Leur, Tel: 076-5044000 Bekijk onze website op www.peetersinstallatietechniek.nl


HBS wordt in Breda gesteund door 1500 fans

Heuse bekerthriller in de maak BREDA - Een 1-4 overwinning bij VVV Venlo. De Bredase aanhang laat voor minder de glazen bier al goed vullen. Er kon zaterdag in ieder geval weer even gelachen worden. Als het aan de supporters van NAC ligt, wordt het feestje woensdagavond na het bekerduel tegen het Haagse HBS ‘gewoon’ voortgezet. realiseren van die droom. De Bredanaars waren zelfs enkele keren dichtbij een bekerfinale , maar met de haven in zicht liep het Bredase schip telkens weer averij op. In 2009 vond NAC voor de derde keer in zes jaar tijd zijn Waterloo in de halve finale van het bekertoernooi. Bij FC Twente, in de Grolsch Veste, ging de Bredase ploeg met 3-1 ten onder. In De Kuip liet Feyenoord in 2008 door een 2-0 zege NAC met lege handen achter. Een seizoen eerder kreeg NAC tegen een ontketend AZ in Alkmaar zelfs een heuse oorwassing te verwerken: 6-0. In 2004, uit bij FC Twente, leek NAC dicht bij de felbegeerde finaleplaats, maar gingen de Bredanaars na de 2-2 eindstand uiteindelijk onderuit bij het nemen van de strafschoppen. Hoogste tijd dus voor een Bredaas bekersucces, want de laatste finaleplaatsen voor NAC dateren alweer van 1967, 1973 en 1974.

Alex Schalk in actie tegen Vitesse tijdens het laatste thuisduel in het Rat Verlegh Stadion. Als het aan de spits van NAC ligt, gaat zijn team hoge ogen gooien in het KNVB-bekertoernooi. FOTO WWW.HETFOTOBEDRIJF.NL

DOOR ADDO SPRANGERS Het is al vaker gezegd: de kortste route naar een Europees avontuur loopt via het

KNVB-bekertoernooi. Bij NAC dromen veel supporters ervan: de bekerfinale winnen en vervolgens Europa in. De voorbije jaren leek cupfighter NAC ook dichtbij het

Uitschakeling Topklasse-amateur HBS lijkt geen onoverkomelijke hindernis om verder te bekeren. Toch is een overwinning bij voorbaat geen zekerheidje. Vorig jaar werd NAC in de tweede ronde van het KNVB-bekertoernooi in Arnhem na 120 speelminuten en een strafschoppenserie (5-4) uitgeschakeld door Vitesse. In 2010 werd NAC in de kwartfinale van het KNVB-bekertoernooi in het eigen Rat Verlegh Stadion zelfs met 1-2 uitgeschakeld door eerstedivisionist Go Ahead Eagles. Ook HBS zal zijn huid meer dan duur willen verkopen. Bijgestaan door ruim 1500 supporters - de Hagenezen ‘krijgen’ de tweede ring van de hoofdtribune in het Rat Verlegh Stadion - kan de ploeg zelfs wel eens tot ongekende daden worden gestuwd. Dat het bekerduel leeft is inmiddels al wel duidelijk. Maandag - bij het ter perse gaan van deze krant - waren reeds 6500 kaarten voor de wedstrijd verkocht.

Toneelvereniging Achtmaal gaat naar de Bahama’s

Spelers en crew 2012.

ACHTMAAL - Na het succes van vorig jaar heeft Toneelvereniging Achtmaal besloten weer in zee te gaan met de Belgische schrijver Bart Spaey. Dit jaar met het stuk: Ons ma zit op de Bahama’s. Vorig jaar heeft Toneelvereniging Achtmaal voor het eerst kennis gemaakt met deze Belgische schrijver. Het beviel zo goed, dat dit jaar weer de keuze is gemaakt om een stuk van hem op de planken te zetten. Dit keer de komedie ‘Ons ma zit op de Bahama’s’. Het stuk gaat over een doorsnee gezin. Vader verdient de kost, moeder is huisvrouw, zoonlief studeert en dochter is vooral vervelend. Wanneer moeder naar de Bahama’s wil, ziet de vader dit niet zitten. Want ja, wie kookt, wast en poetst er dan? Hij lijkt de oplossing gevonden te hebben. Of toch niet? De repetities zijn al een aantal maanden aan de gang en er moet nog veel gebeuren, maar in november zullen we klaar zijn om het podium te betreden. Dit jaar zullen we vier keer optreden. Op vrijdag 16 november bijten we het spits af met een speciale voorstelling voor de groepen 5 t/m 8 van basisschool de Wegwijzer en de ouderen

die deelnemen aan het huiskamer project. Zaterdag 17 november om 13.30 uur is de ouderenmiddag, voor alle 65 plussers uit de gemeente Zundert. De avondvoorstellingen zijn dit jaar op vrijdag 23 en zaterdag 24 november, 20.00 uur. Er kan al gereserveerd worden bij Nicole Milbou. deze is telefonisch bereikbaar na 18.00 uur op het nummer 076-5984848. Wanneer u reserveert, bent u verzekerd van een van onze beste plaatsen. Natuurlijk mag u ook komen kijken zonder te reserveren; iedereen is welkom. Natuurlijk zijn wij als kleine vereniging altijd blij met nieuwe leden en je hoeft niet perse te kunnen acteren als Carice van Houten, als je maar enthousiast bent. Wij zijn op zoek naar toneelspelers (M/V), mensen die graag bij een gezellige club willen horen en die willen helpen achter de schermen. Dus wanneer je denkt, “dat is iets voor mij”, kom dan op donderdagavond vanaf 20.30 uur langs in Dorpshuis de Nachtegaal te Achtmaal. Je mag voor meer informatie ook altijd bellen naar Anke Godrie (076-8501677). Like onze facebook pagina: www.facebook.com/tvachtmaal of ga naar www. toneelverenigingachtmaal.nl

Turfgeschiedenis herleeft in fietsrouteboek

Fietsen langs turfvelden en vaarten in West-Brabant ZUNDERT – De zomer is voorbij, het wordt kouder en de bladeren vallen. Zo gaat het elk jaar, al eeuwenlang. In put en men ging op zoek naar nieuwe ge- taris Cor Rops vertelt: “Onze tentoonstelde natuur zien we doorlopend het afsterven van mos, bladeren en planten. Ze hopen zich op, laag boven laag, in bieden om te ontginnen. In West- Brabant ling met de titel; Turf, het bruine goud van lagen grote veengebieden. Vlaamse koop- Roosendaal, trok veel bezoekers. Het was vennen en in laagten, waar ze langzaam verkolen. De veenlagen zijn soms één meter, soms wel tien meter dik. DOOR MIEKE SPEKMAN Dit veen werd vroeger afgestoken, er werden blokken van gemaakt die men

liet drogen. Die blokken moer, gedroogde veengrond, noemt men turf. Het was een uitstekende brandstof. Vanaf de Middeleeuwen groeide de bevolking in de

steden zoals Brugge, Antwerpen en Gent. De vraag naar turf, een belangrijke brandstof werd groot. De veengebieden rond de Vlaamse steden raakten rond 1260 uitge-

lieden kochten de gronden op. Ook de abdij van Tongerlo, nam deel aan de exploitatie van de moeren. Vanuit het Norbertijnenklooster in Tongerlo is het veengebied rond Nispen, Essen en Kalmthout ontgonnen. De ontgonnen gebieden in West- Brabant leverden naar schatting in de jaren rond 1300 een kwart van de totale turfproductie in de Nederlanden.

‘Turf bracht welvaart’ Voor het afvoeren van turf is er een net van vaarten gegraven met een totale lengte van 320 km. De Brugstraat in Roosendaal was vroeger zo’n turfvaart. De turf uit Zundert, Kalmthout, Essen en Nispen vervoerde men met platte schuiten, vletten, over die vaarten naar de haven van Roosendaal. Die haven werd een belangrijk overslagcentrum voor de turfhandel. Op het Turfhoofd (Turfberg) werd de turf verhandeld. Er kwamen bestellingen uit Antwerpen, Mechelen, en zelfs uit Londen. De turf bracht welvaart in de regio, vooral in de zestiende eeuw. Ook vanuit de havens van Oudenbosch, Leur, Zevenbergen, Bergen op Zoom en Breda werd turf verscheept.

Cor Rops (l) en René Konings staan bij de bewerkte foto van Ben Steffen van de Brugstraat in Roosendaal, die op de tentoonstelling van 2006 te zien was. FOTO MIEKE SPEKMAN PAGINA 16

Turf, het bruine goud van Roosendaal De Roosendaalse heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale organiseerde in 2006, op initiatief van Toon de Bruin, een tentoonstelling over de turfwinning. Secre-

een reizende tentoonstelling die in diverse streekmusea te zien was. In 2007 was de tentoonstelling te zien in Rosada Outlet Center. Inmiddels hebben ook vijftien heemkundekringen gebruik gemaakt van onze expositie”. Om de geschiedenis van de turfwinning in al zijn facetten zichtbaar te maken is er in 2009 een projectgroep in het leven geroepen, Projectgroep Herleving Turfhistorie West Brabant, waarin acht heemkundekringen uit de regio vertegenwoordigd zijn. Het project wordt ondersteund door Brabants heem en Erfgoed Brabant. Fietsrouteboek Een belangrijk project van de werkgroep is het fietsrouteboek. Het bevat 9 turfroutes door West Brabant. Secretaris van de projectgroep René Konings vertelt: “De routes hebben betrekking op plaatsen die in het verleden belangrijk waren voor de turfwinning. Vanuit Roosendaal lopen er drie fietsroutes. Een internationale route van 50 km langs Nispen, Essen, Kalmthout en Nieuwmoer. Een route door het Gastels Laag naar Oudenbosch en Bosschenhoofd van 30 km, en een route van 40 km naar Zundert, via Schijf, waar men het beeldje van de turfsteker kan bewonderen”. Het boekje bevat ook routes rond Bergen op Zoom, Etten en Breda. Onderweg fiets je langs turfvaarten en havens, overblijfselen van de rijke historie van de turf, het bruine goud”. Het boekje is te koop bij de lokale heemkundekringen en de plaatselijke VVV’s.


TE KOOP: appartement in wintersportgebied Winterberg

TE KOOP

MEirsEwEg 14c

in Duitsland. (320 km vanuit Breda). Volledig ingericht, slaapgelegenheid voor 6 personen.

Vrijstaande semi bungalow ± 500 mtr centrum Zundert.

Meer info www.vakantiewinterberg.be of 0032495-501961

Vraagprijs € 439.000,Zundert

Voor meer info:

Voor inlichtingen kunt u vrijblijvend contact opnemen via: T: 06-53323792

 

RECHT VAN HOGER BOD

Prachtig gelegen langgevelhoeve met 2 aanpalende percelen weiland Perceel weiland

E: bergengraafwerkzaamheden@hotmail.com

    

Geassocieerde notarissen te Wuustwezel, Gemeentepark 17 Tel. 03/670.19.90 - Fax. 03/669.89.74 =========================================================

Geassocieerde notaris Herman Verschraegen te Wuustwezel heeft op 25 oktober 2012 toegewezen onder opschortende voorwaarde van afwezigheid van hoger bod:

Nu in prijs verlaagd!

www.tekoopinzundert.nl of tel: 076-5974470

HERMAN VERSCHRAEGEN en ISIS VERMANDER



                             



Tandprothetische Praktijk

Touwen b.v.

ACTIE tot Kerst 2012: Géén EIGEn bIjdrAGE op nIEuwE proThEsE! www.tpptouwen.nl info@tpptouwen.nl raadhuisplein 4, 4741 AM hoeven tel. 0165 - 505510 reparaties - implantaten nieuwe protheses

Heb je het gehad met de pc? Veel te traag, vol met virussen of gewoon lastige hardware? En zit je er echt heel serieus over na te denken hem te vervangen? Wacht er nog even mee en bel eerst In 9 van de 10 keren, kunnen we hem aan huis repareren en nog jaren in volle tevredenheid laten draaien. En dat voor maar €20,- pu. én maar éénmalige reiskosten van €5,- !! Zeker goedkoper dan een nieuwe pc? Toch?

Bel voor een afspraak naar: 06-41.37.44.61 bgg 06-29.06.14.03

Ook het adres voor backup en/of herstellen van data en uitleg over gebruik van de pc.

Wuustwezel, Heivelden 7 Wuustwezel, Huisheuvelstraat KOOP 1: Prachtig gelegen langgevelhoeve met bijgebouwen, Heivelden 7 Een langgevelhoeve (woonst, stal en schuur) en aparte stal, op en met grond, gelegen Heivelden 7, kad. sectie C, nrs. 239/D en 239/E/deel. Indeling: veranda, WC, berging, keuken met trap naar de zolder en trap naar de kelder, grote kelder, woonkamer, twee slaapkamers, stal en schuur, zolder/schelft. Aparte kippenstal. Gelegen in agrarisch gebied, Vg dd. 3/6/1957 voor bouwen van een hoeve, Vg dd. 9/7/1958 voor bouwen van een wegenhuis en kippenstal, geen dagvaarding uitgebracht, geen voorkooprecht, geen verkavelingsvergunning Opp.: 8721 m² K.I.: 614 (klein beschrijf mogelijk) Beschikbaarheid: onmiddellijk Bezichtiging: zaterdag van 10.00u tot 12.00u en woensdag van 15.00u tot 17.00u KOOP 2: perceel weiland, Heivelden Een perceel weiland aan Heivelden, kad. sectie C, nr. 239/E/deel. Opp.: 1ha 75a 91ca Beschikbaarheid: onmiddellijk KOOP 3: perceel weiland, wegende naar Heivelden Een perceel weiland, wegende naar Heivelden, kad. sectie C, nr. 238/A. Opp.: 1ha 91a 25ca Beschikbaarheid: onmiddellijk PLAN TE BEVRAGEN OP KANTOOR NOTARIS KOOP 4: perceel weiland, Huisheuvelstraat Een perceel weiland gelegen aan de Huisheuvelstraat. kad. sectie C, nr. 250/E Gelegen in agrarisch gebied, geen vergunning, geen dagvaarding uitgebracht, geen voorkooprecht, geen verkavelingsvergunning Opp.: 79a 38ca Beschikbaarheid: onmiddellijk

Loten 1, 2 en 3 bij samenvoeging ingesteld voor € 550 000,00 Lot 4 ingesteld voor € 25 000,00 HOGER BOD MOGELIJK TOT 9 NOVEMBER 2012. RECHT VAN HOGER BOD: Eenieder heeft het recht gedurende vijftien dagen na de zitdag om een hoger bod uit te brengen, ten belope van 10% van de prijs en niet hoger dan € 6 200,00, bij deurwaardersexploot aan te zeggen aan de notaris en aan de koper. Verdere inlichtingen op het kantoor van de notaris.

UIT DE HAND TE kOOP:

PERCEEL AkkERLAND

groot 99a 74ca, palende aan het hiervoor omschreven lot 2, eveneens onmiddellijk beschikbaar.

* eigen fabricage en toonzaal * alle stijlen en modellen op maat gemaakt * totale renovatie eide toonzaal * klein bedrijf met grote mogelijkheden

br bezoek onze uitge

industriepark - rijkmakerlaan 13 - 2910 essen (B) - tel. 00323-677.31.98

www.keukenskonings.be


In 2013 komen er rijbewijscategorieën bij en voor sommige categorieën verandert de minimumleeftijd

Nieuw jaar, nieuwe rijbewijsregels Vanaf 2013 gelden er nieuwe regels voor het rijbewijs. Maar de grootste groep mensen, die een rijbewijs B heeft of wil behalen, merkt er weinig van. Er worden nieuwe rijbewijscategorieën geïntroduceerd en voor sommige categorieën verandert de minimumleeftijd. Op de website www.rijbewijs.nl zetten de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) en het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) de belangrijkste veranderingen op een rij: 1. De minimumleeftijd verandert voor het besturen van voertuigen uit de categorieën A (motor), C (vrachtwagen) en D (bus voor personenvervoer van meer dan acht personen). 2. Het motorrijbewijs krijgt drie categorieën: A1, A2 en A. De categorie hangt af van het vermogen van de motor en de leeftijd en ervaring van de motorrijder. Voor het A1-rijbewijs is de minimumleeftijd achttien jaar. Voor A2 is dat twintig jaar. En A2 kunnen mensen alleen halen als ze al minimaal twee jaar in het bezit zijn van rijbewijs A1. Voor categorie A wordt de minimale leeftijd verhoogd van 21 naar 22 jaar. Dan moet die persoon wel al minimaal twee jaar rijbewijs A2 hebben. Om direct voor rijbewijs A te gaan, geldt een minimumleeftijd van 24 jaar. 3. Het vrachtwagenrijbewijs krijgt twee categorieën: C1 en C. Het C1-rijbewijs is voor lichte vrachtwagens en campers (tussen 3.500 en 7.500 kilo) en hiervoor geldt een minimumleeftijd van achttien jaar. Het C-rijbewijs is voor vrachtwagens zwaarder dan 7.500 kilo en hiervoor geldt een minimumleeftijd van 21 jaar.

Speciale informatieavond nieuwe rijbewijsregels.

4. Naast categorie D (vanaf 24 jaar) komt er een categorie D1 (vanaf 21 jaar) voor lichte bussen (maximaal zestien personen, exclusief bestuurder). 5. Categorie E (aanhangwagen) wordt ingevoerd bij C1 en D1. 6. Het maximale gewicht van een aanhanger of oplegger bij rijbewijscategorie BE is beperkt tot 3.500 kilo. 7. De nieuwe rijbewijscategorie B+ geldt voor personenauto’s met een aanhanger zwaarder dan 750 kilo en een totaalgewicht tussen de 3.500 en 4.250 kilo.

Tel. 076-5977730 / 06-52416276

- Theorie- en praktijklessen cat. B (personenauto) - Praktijklessen cat. E achter B (aanhanger) - Theorielessen cat. AM (bromfiets)

! n a a ig d ij t e j d l Me Peter de Hoon is nu ook gecertificeerd faalangstinstructeur! Kijk op de website voor de meest actuele aanbieding en informeer naar de voorwaarden. Internet: www.peterdehoon.nl | E-mail: autorijschool@peterdehoon.nl

Donderdagavond 29 november 2012 Aanvang 19.00 uur Handelsweg 11 Etten-Leur Gratis entree. Aanmelden via: info@verkeersschoolblom.nl Voor meer informatie: www.verkeersschoolblom.nl tel. 076-50.15.535 Handelsweg 11, Etten-Leur

Autorijles al vanaf 16,5 jaar? Het kan bij Verkeersschool Den Dunne! Voor prijzen en overige informatie kijk op

www.verkeersschooldendunne.nl

info@verkeersschooldendunne.nl - Tel. 06-46093660

Voor al uw rijbewijzen T. 0165 - 34 35 76 www.peterjansen.nl


€50VOORDEEL

PRESEASON

* GRATIS SLIJPEN&WAXEN een tegoedbon * U betaalt €24,95 (ski) of €34,95 (snowboard) en ontvangt direct t.w.v. van hetzelfde bedrag. Geldig t/m 4 november 2012.

VEEMARKTSTRAAT 12 • BREDA • 076 522 70 00 • WWW.BREJAARTSPORT.NL ATOMIC • BART’S • BOGNER • ELAN • FISCHER • GOLDBERGH • HEAD • ONEILL • PEAK PERFORMANCE • SPYDER • NAPAPIJRI • SALOMON

Joost Douenburg

*

De Echte Bakker St. Bavostraat 53, Rijsbergen Tel. 076 - 596 12 65

K 4 OO N P 12 OV ZO .0 N 0 EM D to t 1 BE AG 7. 00 R

te besteden bij aankoop vanaf €250,Geldig t/m 4 november 2012.

Bij koninklijke BeSchikking hofleveRancieR

Zaterdag 3 november a.s. is het weer St. Hubertusdag en worden er hubkes gemaakt en gewijd door de pastoor.

Verder kijken op een nieuwe locatie Molenstraat 17b, Zundert, Tel. 076-5976735

Vanaf 8.00 uur!! zijn ze verkrijgbaar in de winkel. Om teleurstelling te voorkomen raden wij u aan om ze vooraf te bestellen.

Er zijn naturEl hubkEs en rozijnEn hubkEs.

een n i w gue *

Voooter sc

3-voudig beglazin e voor de g prijs van 2! Deze actie loop 31 decembe t tot r 2012

BESPAAR HONDERDEN EURO’S MET KUNSTSTOF KOZIJNEN VAN WERU WERU.NL Vestiging Etten-Leur: Vestiging Yerseke: Vosdonk 4 Kreeft 6a 4879 NC Etten-Leur 4401 NZ Yerseke Tel: 076-5032800 Tel: 0113-574173 www.kumasol.nl

* Vraag naar de voorwaarden.

Riolering of afvoer verstopt? Ook reinigen van dakgoten

Recreatiestalling Numansdorp OpeNt Occasion Center

Tel.: 076-5985820, GSM: 06-13724143

Voor bemiddeling verkoop vragen wij:

Rioolreiniging v. Hooijdonk

Caravans, campers en vouwwagens! Voor alle voordelen zie:

www.carva.nl

Contact 0186-652960 - carva@planet.nl Stalling - Verkoop - Reparatie Onderhoud - APK Keuring

• U kunt terecht voor het lenen, huren of aankopen van zorghulpmiddelen voor alle fasen van het leven

Iso-reno * * * * * *

Kozijnen, Ramen, DeuRen timmeRweRKen HoogRenDement isolatieglas teRRasoveRKappingen RolluiKen/scReens/maRKiezen seKtional gaRageDeuRen

www.iso-Reno.nl De Waterman 2 4891 TL Rijsbergen Openingstijden: di. t/m vr. 10.00-17.00 uur 076 - 596 25 49 zat. 10.00 - 14.00 uur ‘s avonds op afspraak aan de weg Rijsbergen/Etten-Leur Offerte vrijblijvend

• Maar Vitaal doet meer! • Vitaal levert ook hulpmiddelen om gezond en actief te blijven

Uw thuiszorgwinkel voor Breda en omstreken • Kom kijken en verbaas u over ons assortiment Voorheen:

MediPlus

Slingerweg 87 4814 AZ Breda 088 - 0300500

aan hulpmiddelen van bestek tot rollator, van sta-op fauteuils tot scootmobielen. We beschikken over een ruim assortiment aan braces en bandages en artikelen voor de professionele gebruiker

• U kunt direct naast de ingang Gratis parkeren!


KRAANVERHUUR MET/ZONDER MACHINIST TE-DQYDQ%HUJHQ92) HUUR: MINI SHOVEL

Stichting sinds 1982 Regionale Volksschool West-Brabant

Sloten maaien. /RRQEHGULMI.UDDQYHUKXXU*URQGZHUNHQ te koop: gEZEEfDE ZwARTE gROND

Jan van Bergen V.O.f. Hulsdonkstraat 20 4882 Jm Zundert tel: 076 - 5985324 Gsm: 06 - 55918911

.school voor volwassenenonderwijs‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

7(.223 6WDOPHVW&KDPSLJQRQPHVW Het goedkoopst in container verhuur ,QFOYHUVSUHLGHQYROJHQV*356V\VWHHP 6 m3 Container voor:

AANBOD TAALCURSUSSEN 2012-2013 ARABISCH, niv. 1 CHINEES, niv. 1 ENGELS, niv. 1 en 4* ITALIAANS, niv. 1 en 4* NEDERLANDS voor anderstalige (NT2), niv. 1 NIEUWGRIEKS, niv. 1 en 4* POOLS, niv. 1 SPAANS, niv. 1, 2 en 4* TURKS, niv. 1

verklaring niveaus: 1 = beginners 2 = vervolg beginners 3 = gevorderden 4 = conversatie

10 lessen à 1½ uur ₏ 142,00 excl. lesmateriaal start: donderdag 10 januari 2013 aanvang: 19:00 u en met * 20:30 u lessen wekelijks

INLICHTINGEN en/of AANMELDEN: website: www.volksschool.nl e-mail: bestuur@volksschool.nl telefoon: (0165) 54 45 02 (mw. M. Bogers)

leslocatie: GERTRUDISCOLLEGE Bovendonk 115 (Langdonk Noord) Roosendaal

plastic koper kabel plastic aluminium kabel loodkabel koper grondkabel koper loodkabel aluminium grondkabel aluminium zuiver blank koper onzuiver koper gemengd rood geel koper aluminium roest vrij staal zuiver lood zink electro motoren ijzer accu’s wasmachines, drogers auto katalysator

â‚Ź 0,85 â‚Ź 0,95

â‚Ź 3,75 â‚Ź 4,80

per kg per stuk

tot â‚Ź 2,80 â‚Ź 2.90 p/kg â‚Ź 0,75 â‚Ź 0,70 p/kg â‚Ź 1,05 â‚Ź 1,15 p/kg â‚Ź 0,50 â‚Ź 0,50 p/kg â‚Ź 5,25 â‚Ź 5,80 p/kg â‚Ź 4,75 â‚Ź 5.30 p/kg â‚Ź 4,25 â‚Ź 5,05 p/kg â‚Ź 3,00 â‚Ź 2,95 p/kg â‚Ź 0,85 â‚Ź 0,95 p/kg â‚Ź 1,10 â‚Ź 1,30 p/kg â‚Ź 1,00 â‚Ź 1,20 p/kg â‚Ź 0,80 â‚Ź 0,80 p/kg â‚Ź 0,45 â‚Ź 0,50 p/kg â‚Ź 0,18 â‚Ź 0,21 p/kg â‚Ź 0,40 â‚Ź 0,45 p/kg â‚Ź 0,16 â‚Ź 0,21 p/kg â‚Ź 20,00 â‚Ź 15,00

Prijzen onder voorbehoud van kwaliteit en marktontwikkelingen. openingstijden: ma t/m donderdag 07.30-17.45 uur • vrijdag 07.30-15.45 uur • zaterdag 07.30-12.15 uur openingstijden: ma t/m donderdag 07.30-18.00 uur • vrijdag 07.30-16.00 uur • zaterdag 07.30-12.30 uur

Huiselijk geweld ZUNDERT - Het is nog steeds een moeilijk te bespreken onderwerp. Het is een onderwerp dat binnenshuis gehouden wordt als het even kan. Bij huiselijk geweld moeten we niet alleen denken aan het slaan van man-vrouw of omgekeerd. Ook kinderen die ouders mishandelen komen voor. Niet alleen slaan is een vorm van mishandelen. Het komt er in het kort op neer dat iemand mishandeld wordt als hij of zij door iemand in huiselijke kring lichamelijk of geestelijk mishandeld wordt. Ook verwaarlozing van kinderen is een vorm van huiselijk geweld. Het zijn heel ernstige zaken waar moed voor nodig is om er iets aan te doen. Buiten de pijn en het verdriet die het veroorzaakt stel je je ook vragen. Hoe kan ik een manier vinden om het geweld te stoppen? Als je eindelijk genoeg moed verzameld hebt om iets te gaan doen, dan komen daar ook nog eens een aantal praktische zaken om de hoek kijken. Misschien wil

je weg, maar waar moet je naar toe. Hoe moet het met de kinderen en hoe moet het met geld. Of wat ook een punt is, hoe moet het nu verder met de dader? In veel gemeenten zijn advies en steunpunten opgericht waar je naar toe kunt als je advies of ondersteuning wilt hebben als je slachtoffer of dader bent. Ook voor de dader is er hulpverlening. Op Internet kun je ook zoeken op www.huiselijkgeweld.nl. Ook kun je kijken op www.thuisgeweld.nl. Als je geen Internet hebt of je kunt thuis niet kijken en je wilt eerst liever informatie over waar je naar toe kunt of wat je kunt doen, dan kun je ook eerst even langs komen bij het Sociaal Raadsliedenwerk. Zij kunnen adressen geven en andere informatie waar je veel aan hebt. Sociaal Raadsliedenwerk Inloopspreekuren: dinsdag 13.30-16.00u, woensdag 9.30-12.00u, donderdag 9.3012.00u. Welborg 9, Zundert, tel. alleen tijdens spreekuur 076-597155, e-mail: sociaalraadslieden@surpluswelzijn.nl

vanaf â‚Ź 34,9

incl. ondervlo

Showroom geopend: vrijdag 9.00 - 12.00 u zaterdag 13.00 - 17.00 u Andere tijden/dagen op afspraak.

Uw oUde kabel en metalen zijn geld waard!

vanaf â‚Ź 1,80 â‚Ź 1,90

loeren al Eiken parketv

5/m2

er

Vele merken laminaat, planken, parket en pvc en onderhoudsmiddelen • Vloer-make-over • Schaderapporten • Vakkundig advies • Machinaal schuren • Behandelen

boekerman 4 (borchwerf 11) tegenover Saver milieustraat tegenover milieustraat 4751 Xk oudSaver gastel 47510165 Xk oud Tel.: - 31 gastel 77 46 tel.: 0165 - 31 77 46 info@krt.nl www.krt.nl of mobiel.krt.nl

Metaalprijzen geldig week 32 44 metaalprijzen

Parket PVC Laminaat vloeren

correspondentieadres: Regionale Volksschool West-Brabant Mahlerlaan 8 4702 KK Roosendaal

gebr. timmermans b.v.

KRT al meer dan jaar gespecialiseerd in hetvanverwerken van krt is alismeer dan 50 jaar50 gespecialiseerd in het verwerken kabel en metalen. wijkabel zijn iSo en 9001: beschikken uiteraard over de vereiste en9001:2000 metalen.gecertificeerd Wij zijn ISO 2000 gecertificeerd en beschikken uiteraard(milieu)vergunningen. over de vereiste (milieu)vergunningen. kuntdagelijks dagelijkskabel kabel en en metalen, metalen, tegen UU kunt tegen contante contantebetaling, betaling,aanleveren. aanleveren. ook kunnenwij, wij,bij bijvoldoende voldoende volume, volume, containers plaatsen. ook kunnen containersop opuw uwlocatie locatie plaatsen.

- bouw en sloopafval â‚Ź 220,- puin â‚Ź 100,-

Prijzen zijn +XOVGRQNVWUDDW=XQGHUW incl. BTW - A-B hout â‚Ź 100, Struikhei 1 - 4714 VC Sprundel - Tel: 0165-387334 

Torenpad 6, 4872 XN Etten-Leur (winkelcentrum etten-leur) E info@vanhooijdonkvloeren.nl I www.vanhooijdonkvloeren.nl T 076 503 77 38 M 06 128 66 281

voor het laatste actuele lokale nieuws kijk op WWW.internetbode.nl Galerie Op 11

Zundertse kunststudenten exposeren ZUNDERT - Op 11 november zal het precies ĂŠĂŠn jaar geleden zijn dat Galerie Op 11 haar deuren opende. Om dat te vieren konden Zundertse jongelui die een kunstopleiding volgen zich inschrijven om te exposeren. Het resultaat, vier kunststudenten tonen hun werk tot nu toe. Een nieuwe generatie kunstenaars staat klaar om de wereld te laten zien waartoe ze in staat zijn. De vier student kunstenaars zijn Malou Evers, Pennie Kokke, Robin Schijfs en Rick van Strien Malou studeert aan het laatste jaar professionele bachelor fotografie op de Karel de Grote Hogeschool te Antwer-

pen. Tijdens haar studie heeft ze kennis gemaakt met verschillende soorten fotografie, maar portret en reportage zijn haar favoriet. Ze houdt van pure fotografie, met zo weinig mogelijk nabewerking. Pennie studeert aan de Academie voor Beeldende Vorming te Tilburg. In 2013 studeert zij af. Een deel van haar autonoom werk is te zien tijdens deze expositie. Pennie maakt o.a. sculpturen van klei, gips of was. Kenmerkend voor haar werk zijn de perforaties die ze in het materiaal aanbrengt. Robin studeert grafische vormgeving aan St. Lucas University College of Art and Design te Antwerpen. Hij interesseert zich in het ontwerpen van affiches,

boeken, verpakkingen, lettertypen, pictogrammen en symbolen. In deze expositie toont hij zowel autonoom als toegepast werk. Hij streeft altijd naar een zo sterk mogelijke compositie. Rick studeert aan AKV St Joost in Breda. Zijn foto’s zijn een ode aan het bloemencorso, aan de bouw van de wagens. Het werk dat hij laat zien is allemaal in of rondom de corsotent gemaakt. Zij gunnen de kijker een beeld van de vormen en structuren die ontstaan tijdens het corso. De tentoonstelling is gratis te bezoeken van 1 tot en met 25 november in Galerie Op 11 te Zundert Openingstijden: donderdag en vrijdag van 19 tot 21 uur en zaterdag en zondag van 11 tot 16 uur.

Open receptie

Boekpresentatie 150 jaar Achtmaal ACHTMAAL - Op zaterdag 10 november zal de boekpresentatie plaatsvinden in zaal De Toekomst te Achtmaal. Aanvang 18.00 uur. Het boek ‘150 jaar Achtmaal’ met kalender is tot stand gekomen in een intensieve samenwerking tussen de Parochie Achtmaal en Muziekvereniging Sint Martinus. Het is een bijzonder en exclusief exemplaar geworden met de historie van de afgelopen 150 jaar. In dit boek passeren veel verenigingen, bedrijven en instanties uit Achtmaal de revue. Wilt u getuigen zijn van de uitreiking door burgemeester Leny Poppe de Loof, PAGINA 20

dan bent u van harte welkom op deze presentatie. Het begint om 18.00 uur en zal uiterlijk 19.30 uur afgelopen zijn. De organisatie wil iedereen bedanken die op enigerlei wijze dit initiatief heeft ondersteund en in het bijzonder Kees Boden, die de gehele research en invulling voor zijn rekening heeft genomen. Het boek en kalender zijn na de uitreiking te koop tegen contante betaling. In de week na de uitreiking worden de boeken en kalenders door de mensen van de Muziekvereniging en de Parochie huis aan huis in Achtmaal aangeboden. Vanaf 25 november worden ze dan te koop aangeboden bij: Coop van Bedaf,

cafÊzaal de Toekomst, VVV Zundert en Bruna Zundert. Receptie Voorafgaand aan de officiÍle uitreiking van het boek vindt de receptie ten goede van het 75-jarig bestaan van RK Muziekvereniging St. Martinus plaats. Dit zal een open receptie worden waar tevens gelegenheid is om de vereniging in z’n totaliteit toe te spreken als u dat wenst. De ontvangst zal zijn met een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij. Dit begint om 16.00 uur. Iedereen is welkom op deze twee gelegenheden.


Hier vindt u aolleccasions betrouwbare uit de regio

Autopagina

AUTOBEDRIJF

sprenkels

Nieuwe en gebruikte auto’s met Bovag garantie

Buntweg 3, achtmaal, tel. 076-5985235

VerBOUwings UitVerkOOp

NL

Verhuur van personenauto’s en busjes met Mobiliteitsgarantie

in verband met de verbouwing hebben wij diverse aanbiedingen voor u geselecteerd. Alfa Romeo 156 2.0 Citroen C2 1.1 Citroen C3 Picasso 1.4 16v 2x Citroen C4 Picasso 1.6 16v Citroen Xsara Picasso 1.6 16v Ford Focus C-max 1.6 16v Ford Fusion 1.4 16v automaat Ford Mondeo 1.8 16v Mitsubishi Colt 1.5 Cabriolet Opel Astra 1.6 16v GTC Opel Corsa 1.2 16v Opel Zafira 2.2 16v 7-persoons Peugeot 308 1.6 Peugeot 207 1.6 16v automaat Renault Clio 1.2 16v Renault Megane Scenic Renault Twingo 1.2 Renault Megane 1.6 16v Cabriolet Skoda Roomster 1.6 16v Toyota Corolla Verso 1.8

4drs 3drs 5drs 5drs 5drs 5drs 5drs 4drs 2drs 3drs 5drs 5drs 3drs 3drs 3drs 5drs 3drs 2drs 5drs 5drs

2004 2006 2010 2010 NL 2006 2007 2008 2005 2008 2006 2006 2004 2009 NL 2007 2006 2004 2003 2001 2007 2004

NL

Ford Transit Verhuis VW 9 Pers. Bus air. VW Trans. Dubb c VW 9 Pers. Bus air. VW 9 Pers. Bus VW Trans. Bestel dc VW Trans. Bestel dc VW Caddy VW bus lang EC tdi VW bus kort EC tdi VW bus kort EC Opel Combo Z. DT Opel Combo Suzuki Vitara Chevrolet Pick Up VW Transp. Pick Up VW Bestel 1.0 tdi Mitsubishi L400 lang

Auto merk Type/ motor Bj Prijs Audi A4 1.8 B 04/ 08 € 18400 Hyundai I30 CW 1.4 B 03/ 11 VERKOCHT Audi A3 1.8 B 01/ 99 VERKOCHT VW Passat 2.0 D 09/ 07 € 10999 VW Passat Variant 1.9 D 11/ 99 VERKOCHT VW Golf Mdel 2009 1.9 D 10/ 08 € 8900 VW Polo automaat 1.4B 11/01 € 4500 VW Passat variant 2.0D 00/06 VERKOCHT Volvo S 80 T clim 2.5 B 01/ 04 € 8999 Volvo 850 A. 2.4 B 05/ 94 € 1500 BMW 3 serie 3.0 B 03/ 01 VERKOCHT BMW 3 serie 1.9 B 02/ 98 € 2500 Jaguar XJ Executive 3.2 B 04/ 01 € 6999 Nissan Micra 5 drs 1.2 B 12/ 07 € 6999 Nissan Micra 1.0 B 06/ 94 € 1499 Fiat Panda 1.1 B 01/ 08 VERKOCHT Fiat Seicineto 1.1B 08/03 € 2990 Fiat Stilo 2.4 B 03/ 02 € 3450 Citroen C1 1.0 B 03/ 08 € 4999 Citroen C1 airco 1.0 B 03/ 07 € 4999 Auto merk Type/ Bj Prijs Citroen C3 airco 1.4B 01/04 VERKOCHT NL Citroen xsara picasso 1.6 motor B 06/ 01 € 3450 Mitsubishi Colt 1.3 B 10/ 05 € 4999 Audi Matiz A4 B 04/ 08 Chevrolet 0.8 1.8 B 07/ 08 € 19750 € 4499 Mazda 2 GTM clim 0.8 1.5 B 03/ 08 Daewoo Matiz B 08/ 98 € 11750 € 1799 OpelVW Agila D D 09/ 04 € 11300 € 4499 Golf Model 20091.3 1.9 10/ 08 OpelVolvo Astra Tailgate 1.6 2.5 B 06/ 96 € €9990 1955 S 80 T clim B 01/ 04 Peugeot 206 1.4 2.0 B 02/ 04 € €8950 4250 Audi A4 B 08/ 03 Peugeot 206 Micra 5 drs 1.4 1.2 B 06/ 04 € €7500 4250 Nissan B 12/ 07 Toyota RAV4 1.8 1.4 B 06/ 04 VERKOCHT VW Lupo B 09/ 02 € 3999 Toyota Paseo GT Diesel 1.5 2.0 B 02/ 96 € €3995 3499 Opel Astra D 01/ 04 Suzuki Alto 1.1 1.5 B 09/ 02 € €3950 3750 Toyota Paseo GT B 02/ 96 Seat Ibiza 1.4 B 03/ 01 € 2999 Fiat Punto 1.2 B 08/01 € 3250 Renault Clio 1.4 B NL 08/ 99 € 2450 B 11/01 € 2950 FordFord FocusFocus 1.6 1.6 B 05/ 06 VERKOCHT 206 B 04/00 FordPeugeot Fiesta 1.2 1.4 B 09/ 98 € €2500 1995 Corsa B 09/ 99 FordOpel Mondeo 1.8 1.2 B 09/ 98 € €2100 1200 FordVoyager Fiesta B 09/ 98 Chrijsler 3.3 1.2 B 03/ 92 € €1995 999 Matiz B 08/ 98 Fiat Daewoo Palio Weekend 1.6 0.8 B 01/ 99 € €1995 950 Lantra B 12/ 97 FordHyundai Fiesta 1.1 1.5 B 03/ 96 € €1950 950

2.5 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 2.5 1.9 2.5 2.5 1.9 1.3 1.7 1.6 2.2 1.9 2.5 2.5

D D D D D D D D D D D D D B B D D D

Nieuwe en gebruikte Nieuwe en gebruikte auto’s met Bovag garantie et

NL NL

Verhuur van personenauto’s en busjes met Mobiliteitsgarantie

NL

Van vrijwel alleVemrheruuker nvan personena &uto’s en busjes Advert e nt Bodeite 2011-06-29 met Moiebil itsgaV1.ra0 ntie

Van vrijwel alle merken

to’s m au& Bovag garantie Auto merk

09/ 04/ 06/ 06/ 06/ 02/ 09/ 07/ 12/ 09/ 05/ 01/ 05/ 01/ 03/ 03/ 08/ 01/

07 04 05 04 04 05 04 07 98 98 01 06 00 92 97 96 99 00

Auto v.d. week! Type/ motor

Bj

1.9 1.9 1.9 2.5 1.9 1.9 2.2 2.5 2.5 2.5 1.9 1.9 1.3 2.5 2.4

04/ 04 06/ 04 06/ 04 09/07 06/ 05 01/ 08 04/ 00 09/ 06 12/ 98 09/ 98 03/ 96 05/ 01 01/ 06 01/ 00 06/ 95

€ 3.950,-

VW Pers. Bus airco VW Pers. Bus airco VW Pers. Bus Ford Transit Verhuis VW Busje VW Pick up EC Mercedes 308 cdi VW Transp. Tdi DC VW busje lang EC VW busje kort EC VW Pick Up VW bus kort EC Opel Combo Mitsubishi L400 lang Ford Maverick

NL

D D D D D D D D D D D D D D B

076 - 597& 27 77

Peugeot 206 1.4i 2004

€ € € € € € € € € € € € € € €

€ 17499 ex € 15000 i € 15000 ex € 13999 i € 12999 i € 9499 ex € 8999 ex € 8799 ex € 8900 ex € 5799 ex € 4799 ex € 3999 ex € 2000 ex € 2500 € 2500 € 3950 ex € 2500 ex € 3600 ex

Prijs

21500 17500 16500 17900 17500 16540 9999 9500 8900 6900 5900 4900 4400 3600 3500

i i i ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex

Palmbosstraat 076 - 597 27 77 5 Zundert Ford Mondeo Opel Corsa Fiat Palio Weekend Ford Fiesta

1.8 1.2 1.6 1.1

B B B B

Advertentie Bode 20121031 V1.0 NL

09/ 08/ 01/ 03/

98 94 99 96

€ € € €

1200 999 950 950

Advertentie Bode 2011-10-26 V1.0 Palmbosstraat 5 Zundert.NLNL WWW. Advertentie Bode 20121031 V1.0 NL

Kom snel een kijkje nemen voor deze of onze overige occasions.

Wij hebben hem voor U of wij zoeken hem voor U, Snel, concurrerend en onder garantie !

an vrijwel alle merken VWWW.

SCHRAUWENAUTO.NL

Advertentie Bode 2011-06-29 V1.0

Advertentie Bode 2011-06-29 V1.0 .NL www.autobedrijfsprenkels.nlWWW.SCHRAUWENAUTO

AUTOCENTRUM

Van de Wouw Van deWouw Wouw van ELSACKER Van de 076 597 27 77 Van de Wouw AUTOCENTRUM van ELSACKER Van de Wouw AUTOCENTRUM AUTOCENTRUM

Advertentie Bode 20121031 V1.0

Autobedrijf

J. Janssen Ettenseweg 81, 4891 XT Rijsbergen Tel. 076-5962323

Merk

B.j.

AUTOCENTRUM

Van dede Wouw van van ELSACKER ELSACKER Occasionvoorraad Van Wouw Ford A1 Star AUTOCENTRUM Palmbosstraat 5 Zundert Occasions Incl. 1 Jaar Garantie Occasionvoorraad Occasionvoorraad

MERK /AUTOCENTRUM TYPE

Km.

Bouwjaar

van ELSACKER

Bouwjaar 2008 Bouwjaar MERK / CABRIOLET TYPE Km. Bouwjaar MG-B 1.8 (British Racing Green) 8.257 1977 CORSA 1.4i-16v ENJOY 5-drs (AIRCO) 89.384 2008 OPEL OPEL CORSA 1.2i-16v ENJOY 3-drs (AIRCO) 44.580 2007 Autotype Km Bj MG-B CABRIOLET 1.8 (British Racing Green) 8.257 1977 (AUTOMAAT/AIRCO ECC) 113.728 2004 CITROEN C3 5-drs 1.4i EXCLUSIVE Autotype Km Bj 22.848 2006 FORD FUSION 1.4i-16v FUTURA 5-drs (AIRCO) ECC) (AUTOMAAT/AIRCO 113.728 2004 CITROEN C3 5-drs 1.4i EXCLUSIVE OPEL CORSA 1.2i-16v ENJOY 3-drs (AIRCO) 44.580 2007 OPEL CORSA 1.7Dti NJOY 3-drs (DIESEL) 229.870 2003 Ford C-Max 1.8 Titanium 74500 Km st. Autotype Km 38500 Bj 0906 OPEL AGILA 1.2i-16v STAR EDITION 52.541 2003 Ford Focus C-Max 1.8 Futura MERK Km. Bouwjaar 44.580 2007 OPEL / TYPE CORSA 1.2i-16v ENJOY 3-drs (AIRCO) Km Ford C-Max 1.8 Trend 76000 0805Bj OPEL 1.7Dti NJOY 3-drs (DIESEL) 229.870 2003 OPEL CORSA CORSA1.2i-16v 1.0i-12v BASE 93.206 2002 FordAutotype Fiesta 1.6 Cuore 5-drs 93500 OPEL OPEL CORSA NJOY 3-drs 121.539 2003 CORSA 1.4i-16v ENJOY 5-drs (AIRCO) 89.384 2008 (DIESEL) 229.870 2003 OPEL CORSA 1.7Dti NJOY 3-drs Ford C-Max 1.8Trend Titanium 74500 Ford C-Max 1.6 67000 / TYPE Bouwjaar (AIRCO) 78.107Km. 2006 OPEL MERIVA 1.6i-16v ENJOY Ford Fiesta 1.4 Futura 5-drs 25000 090406 126000 OPELMERK OPEL CORSA 1.2i-16v NJOY 3-drs 121.539 2003 Ford1.6 C-Max 1.8 Trend 76000 08 OPEL CORSA 1.2i-16v ENJOY 3-drs (AIRCO) 44.580 2007 FordFord C-Max 1.8Champion Trend 76000 102000 1.0i-12v BASE 93.206 2002 OPEL CORSA 1.0i-12v BASE 93.206 8.257 2002 OPELCABRIOLET MERIVA 1.6i MAXX COOL (AIRCO) 85.758 2004 Fiesta 1.6 Sport 3-drs 10000 080409 MG-BCORSA 1.8 (British Racing Green) 1977 Ford C-Max Ford1.6 C-Max 1.6 Trend 67000 0405 04 Ford C-Max 1.6Futura Trend 67000 OPEL CORSA 1.7Dti NJOY 3-drs (DIESEL) 229.870 2003 Ford C-Max 192000 Ford Focus CC 2.0Futura Titanium Cabriolet 20000 0805 OPEL CORSA 1.0i-12v BASE 93.206 2002 (AIRCO) 2004 OPEL C3 MERIVA 1.4i-16v MAXX COOL (AUTOMAAT/AIRCO ECC) 165.436 113.728 2004 CITROEN 5-drs 1.4i EXCLUSIVE (AIRCO) 58.000 2007 OPEL MERIVA 1.4i-16v TEMPTATION Ford C-Max 1.6 192000 Ford C-Max 1.6 Champion 102000 04 MERIVACORSA 1.4Turbo 58.500 2010 EDITION 1.2i-16v NJOYPLUS 3-drs(ECC, park pilot, en 121.539 2003 133000 OPEL OPEL Ford Fiesta 1.25 Titanium 5-drs 2000 12 Ford Focus 1.81.25 Limited Wagon Ford Fiesta 3-drs 1920007000 1000 05 1012 Ford C-Max 1.6 Futura Titanium (AIRCO) 22.848 FORD 1.4i-16v FUTURA 5-drs(ECC, OPEL MERIVA park pilot, en 78.107 58.500 2010 1.4Turbo EDITION PLUS (AIRCO) 2006 OPELFUSION MERIVA 1.6i-16v ENJOY 1.6 Titanium 5-drs5-drs 45000 100910 OPEL CORSA 1.0i-12v BASE 93.206 2002 2006 Ford Fiesta Ford Focus 1.61.6 Titanium 23000 Ford Fiesta Titanium Ford Fiesta 1.25 Titanium 5-drs 5-drs 2000 45000 12 OPELOPEL MERIVA 1.6i MAXX COOL (AIRCO) 99.444 2004 AGILA 1.2i-16v STAR EDITION 52.541 2003 Ford Fiesta 1.4 Futura 5d AUTOMAAT 70000 07 Ford Focus 1.6 Futura business 5-drs 83000 OPEL MERIVA 58.500 2010 1.4Turbo PLUS (ECC, park pilot, en 90.429 OPEL MERIVA MERIVA 1.6i MAXX MAXXEDITION COOL (AIRCO) 2004 Ford Fiesta 1.4 Futura OPEL 1.6i COOL (AIRCO) 99.444 2004 Ford Fiesta 1.6 Titanium 5-drs5d AUTOMAAT 45000 70000 10 0707 109000

BMW 318I Executive

2002

BMW 318I Business line

2007

BMW 530I AUT Full option

2005

Fiat 500 1.2I Lounge Airco

2008

47000

Ford S-max 2.5 Turbo Full option

2007

104000

Hyundai Getz 1.4I 5 Drs Airco

2007

75000

Hyundai Getz 1.3I 5 Drs Airco

2004

74000

Hyundai I10 1.1I 5 Drs

2008

21000

Hyundai I10 1.1I 5 Drs Airco

2009

19000

Mitsubishi Colt 1.3I invite

2005

47000

Peugeot 407 SW Full option

2005

144000

Seat Altea 1.6I Stylance

2005

113000

VW Caddy 1.6 TDI Airco BTW

2011

VW Golf 6 1.6I 5 Drs clima

2009

OPEL

8.00 - 17.30 uur

zaterdag

9.00 - 12.00 uur

MERK / TYPE

Km. Bouwjaar

Ford Focus 1.61.4 Futura 5-Wagon 24000 Fiesta 1.4 3d 31000 93.206 Ford Fiesta Futura 3d AUTOMAAT 31000 07050505 99.444 2004 2002 Ford Ford Fiesta 1.4Futura Futura 5d AUTOMAAT AUTOMAAT 70000 165.436 Verkocht Ford Focus 1.41.3 Futura 4-drs 62000 Ford Focus 1.6 9000 Ford Fiesta Futura 3-drswgn 31000 24000 05120607 Ford Fiesta 1.4EcoBoost Futura 3d Titanim AUTOMAAT 78.107 2006 Ford Focus 1.6 1.4 Ti-VCT Futura 5-drs 9000 130000 Ford Focus 1.6 5-drs NT wgn 11000 Ford Fusion Core 1130001211 0603 Ford Focus 1.6Trend EcoBoost Titanim OPEL MERIVA 1.6i MAXX COOL (AIRCO) 85.758 2004 Ford Focus Ford Fusion 1.4 Cool & Sound 31500 Ford Focus CCWagon 2.0 Titanium 1.6 7400033000 11070808 Ford Focus 1.6Trend Trend 5-drs NT 11000 Ford Ka 1.3 Futura II 40000 165.436 2004 Ford OPEL MERIVA 1.4i-16v MAXX COOL (AIRCO) Ford Focus 1.6 Wagon Trend 5-drs NT 74000 1100007070611 Ford Focus 1.6 Trend Focus 1.6 Futura 5-drs 54000 Ford S-Max 2.01.6 145 pk 33000 Ford Focus Comfort 5-drs 54000 25000 07060710 Ford Focus 1.6Futura Futura 5-drs Ford Focus 1.6 AUTOMAAT 45000 12.212 2010 OPEL ASTRA 1.6i-16v EDITION PLUS (AIRCO/NAVI) Fiat Stilo 1.6 Dynamic 5-drs 69000 Ford Focus 1.8 Futura Wagon 45000 48500 06030608 Ford Focus 1.6 Futura AUTOMAAT Ford Focus 1.6 Wagon AUTOMAAT 77000 bent van(AIRCO) harte welkom bij ons voor de125.689 GRATIS 18-puntentest. 2002 OPEL ASTRA 1.6i EDITION UStation Ford Focus 1.6 Trend Wagon Isuzu D-Max 2.5D Kipper (ex. BTW) 100 03 0807 Ford Focus 1.6Trend Wagon AUTOMAAT 77000 Wordt uw Opel tijdens de test in orde bevonden, dan kunt u tijdens de Nationale OPEL Ford Focus 1.6 Wagon 9900074000 01 Ford Focus 1.6 Wagon Futura 5-drs 07 (AIRCO) garantie certificaat aanschaffen 117.155voor slechts 2001 OPEL ASTRA 1.6i PEARL Station Ford Focus 1.6 Trend 99000 54000 01 Testdag het Winterplan € 17,50. Ford Ka 1.2 Titanium X 4000 12 03 U bent van harte welkom bij ons voor de GRATIS 18-puntentest. U bent van 5-drs harte welkom bij ons voor de GRATIS 18-puntentest.2001 Ford 1.6XWagon AUTOMAAT Ford Ka 1.2 Focus Titanium 4000 77000 12 (AIRCO/Mistl.) 108.886 OPEL ASTRA 1.6i-16v PEARL Ford Ka 1.2 Titanium X 4000 12 Wordt uw Opel tijdens de test in orde bevonden, dan kunt u tijdens de Nationale OPEL OPEL ASTRA 1.6i-16v EDITION PLUS (AIRCO/NAVI) 26.050 2010 Ford Focus 1.6 Trend Wagon 99000 01 Wordt OpelGL tijdens de test in orde bevonden, dan kunt134.093 u tijdens de Nationale Ford Ka 1.2 Titanium X 4000 12 OPEL ASTRA 1.6iuw 5-drs 2000OPEL Ford KaKa 1.2 Titanium 6000 100 1111 12 Testdag het 5-drs Winterplan garantie certificaat voorslechts slechts€ €17,50. 17,50. Ford Ka 1.2 Titanium X OPEL ASTRA 1.4i-16v ENJOY (AIRCO/Lm velgen) aanschaffen 88.324 Verwacht Ford 1.2 Titanium 6000 Testdag het Winterplan voor OPEL ASTRA 1.6i EDITION sedan garantie certificaat aanschaffen 146.668 1998 Ford KaKa 1.3 Futura 136000 100 0707 12 Ford Ka 1.2IITitanium X Ford 1.3 Futura II 136000 OPEL 1.6i-16v COSMO 5-drs(AIRCO) (ECC, Park Pilot, enz) 138.577 69.634 2004 2007 OPEL ASTRA ZAFIRA 1.6i-16v TEMPTATION Ford Mondeo 2.0 Limited Ford Mondeo 2.0 5-drs 52000250000909 10 Ford Mondeo 2.0Titanium Titanium 5-drs Wagon 52000 OPEL 1.6i-16v EDITION PLUS (AIRCO/NAVI) 26.050 2010 ASTRA 1.6i EDITION Station (AIRCO) 133.097 2002 OPEL ASTRA 1.6i-16v EDITION PLUS (AIRCO/NAVI) 16.175 2010 (Climate control) 26.752 2003 OPEL ASTRA VECTRA 1.8i-16v COMFORT Inclusief beurt en APK, 688000 maanden OPEL OPEL ASTRA 1.6i-16v EDITION PLUS (AIRCO/NAVI) 26.050 2010 Ford Mondeo 2.0 Titanium 5-drs 88000 5200001BOVAG Renault Kangoo 1.2 01 09 Renault Kangoo 1.2RN RN OPEL ASTRA 1.8i-16v SPORT Station (AIRCO) 156.523 2002 (AIRCO / Trekhaak) 163.815 2002 OPEL VECTRA 1.8i-16v sedan Ford Mondeo 1.8 Business 5-drs 107000 99 (ECC/Easytronic) 170.470 2004 OPEL ASTRA ASTRA 1.6i-16v ENJOY COSMO5-drs OPEL 1.4i-16v (AIRCO/Lm velgen) 88.324 Verwacht OPELOPEL ASTRA 1.4i-16v ENJOY 5-drs (AIRCO/Lm velgen) 88.324 OPEL 1.6i PEARL Station (AIRCO) 117.155 Verwacht 2001 OPEL ASTRA ANTARA 2.0CDTi COSMO Aut. (Full opt.) 63.858 2007 Renault Kangoo 1.2 RN 88000 01 (AIRCO/NAVI) 12.212 2010 1.6i-16v EDITION PLUS (AIRCO) 125.689 2002 OPELASTRA ASTRA 1.6i EDITION Station OPEL ASTRA 1.6i-16v 5-drs (ECC, Park Pilot, 69.634 2004 OPEL ZAFIRA 2.2i-16vCOSMO TEMPTATION (ECC,Park Pilot,enz) enz.) 51.365 2007 Suzuki Alto 1.1 GLS 71000 02 (AIRCO) 125.689 2002 ASTRA 1.6i EDITION Station OPELOPEL ASTRA 1.6i-16v COSMO 5-drs (ECC, Park Pilot, enz) 69.634 2004 117.155 2001 OPEL ZAFIRA ASTRA 1.6i PEARL Station (AIRCO)(AIRCO) Ford Focus C-Max 1.6 Trend 93000 04 OPEL 1.6i-16v TEMPTATION 138.577 2007 OPEL ASTRA 1.6i EDITION Station (AIRCO) 133.097 2002 (AIRCO) 117.155 2001 OPELOPELASTRA 1.6i Ford Focus C-Max 1.6 Trend 63000 04 ASTRA 1.6i EDITION 1.6i PEARL 5-drs GLStation 141.021 2000 1.8i-16v sedan (AIRCO 163.815 2002 OPEL OPEL ASTRA VECTRA Station (AIRCO)/ Trekhaak) 133.097 2002 Ford Focus 1,4 Ambiente 3-drs 84000 00 OPEL ASTRA 1.8i-16v SPORT (AIRCO) 156.523 (AIRCO/Mistl.) 108.8862002 OPEL ASTRA 1.6i-16v PEARLStation 5-drs OPEL 2.0CDTi COSMO Aut. (Full opt.) 84.080 2007 2001 - (AIRCO) 138.577 2007 OPEL ANTARA ZAFIRA 1.6i-16v TEMPTATION Opel Meriva 1.6 Automaat 27000 04 OPELOPEL ASTRA SPORT (AIRCO) 156.523 2002 ASTRA 1.8i-16v 1.6i 5-drs Station GL 134.093 OPEL 1.6i PEARL Station (AIRCO) 117.155 2001 2000 - Fusion 1.4 Futura (AIRCO) 200.009 Verkocht OPEL ASTRA ZAFIRA 1.6i-16v COMFORT Ford 58000 05 OPEL ASTRA 1.6i EDITION sedan 146.668 1998 Toyota Avensis 2.0 D 4-drs 115000 02 Meirseweg - Zundert OPEL OPEL ASTRA Station 2001 (AIRCO 17 / Trekhaak) 163.815 2002 OPEL ZAFIRA VECTRA1.6i PEARL 1.8i-16v sedan(AIRCO) 2.2i-16v TEMPTATION (ECC,Park Pilot, enz.) 117.155 51.365 2007 OPEL OPEL MERIVA OPELCORSA MERIVA

1.0i-12v BASE 1.6i MAXX COOL (AIRCO) (AIRCO) 1.4i-16v MAXX COOL

OPEL

1.6i-16v ENJOY (AIRCO)

MERIVA

MG-B CABRIOLET 1.8 (British Racing Green)

Prijs

Prijs€ €16.495,15.250,Prijs € €13.695,6.395,€ 16.495,€ € 8.950,8.395,14.395,€ 13.695,€ €€7.495,18.950,8.950,€ 8.950,€ €€6.750,€27.250,6.750,€ 7.495,€ €15.295,23.995,€ 16.395,€ 6.750,€ €12.695,18.450,€ 12.695,€ 15.295,€ €€8.400,12.995,8.795,€ 12.695,11.995,€ €€6.995,7.695,€ 8.400,€ 10.450,26.995,€ € € 6.995,-7.195,€ €17.695,€ 9.750,3.995,€ 26.995,€10.995,17.950,€ €11.950,€ 17.695,€ 5.650,€ 19.995,€ 11.950,€ 10.695,24.250,15.950,€ 10.695,€ €€9.895,7.750,13.250,€ 9.895,€ €€5.995,€ 11.950,€ 12.500,€ 5.995,€ 3.650,€ 11.495,€ 3.650,€ 10.795,€ 6.250,€ 10.795,€ 10.195,€ 4.295,€ 10.195,€ €9.295,9.595,€ 9.295,€ €4.695,10.195,€ 4.695,€ 22.195,€ 18.695,€ 18.695,en 19.995,€ €3.995,€ NAP 3.995,€ 1.995,€ 3.995,€ 3,650,€ 8.945,€ 9.750,€ 3.900,€10.950,€ 8.495,€ 5.000,-

1977

CITROEN C3 5-drs 1.4i EXCLUSIVE (AUTOMAAT/AIRCO ECC)

113.728

2004

FORD FUSION

1.4i-16v FUTURA 5-drs (AIRCO)

22.848

2006

OPEL AGILA

1.2i-16v STAR EDITION

52.541

2003

OPEL CORSA

1.0i-12v BASE

93.206

2002

OPEL MERIVA

1.6i-16v ENJOY (AIRCO)

78.107

2006

OPEL MERIVA

1.6i MAXX COOL (AIRCO)

85.758

2004

OPEL MERIVA

1.4i-16v MAXX COOL

165.436

Profiteer dit jaar nog van spectaculair voordeel op 2004

OPEL ANTARA 2.0CDTi COSMO Aut. (Full opt.) 2.0CDTi (Full opt.) 84.08063.8582002 2007 076 597 4227 163.815 sedanCOSMO (AIRCO /-Aut. Trekhaak) VECTRAANTARA1.8i-16v 58000 OPEL OPEL

ANTARA

Prijs

8.257

138.577 OPEL ZAFIRA 1.6i-16v TEMPTATION (AIRCO) 076 -Aut. 597 4227 OPEL ZAFIRA ANTARA 2.0CDTi COSMO (Full opt.) 73.231 2007 OPELOPEL ZAFIRA TEMPTATION (ECC,Park Pilot,control) enz.) 51.365 2007 OPEL 1.6i-16v TEMPTATION (AIRCO) 138.577 2007 (Climate 26.752 VECTRA 2.2i-16v 1.8i-16v COMFORT 16000 OPEL VECTRA www.autocentrumvanelsacker.nl (AI163.815 RCO) 2007 (AIRCO / Trekhaak) 1.8i-16v sedan 1.8i-16v sedan (AIRCO / Trekhaak) 163.815 2002 OPEL OPEL ZAFIRAVECTRA1.6i-16v TEMPTATION (AIRCO) 138.577 Meirseweg 17 - Zundert

Verkoop en onderhoud van alle merken! maandag t/m vrijdag

Km. 89.384 Km.

van ELSACKER ELSACKER van WWW.SCHRAUWENAUTO.NL

OPEL

Openingstijden werkplaats:

MERK/ TYPE / TYPE1.4i-16v ENJOY 5-drs (AIRCO) CORSA MERK

2007

2003

2002

Best Budget Cars

2007

www.autocentrumvanelsacker.nl 2.0CDTi COSMO Aut. (Full opt.) 84.080 2007

Mondeo €5.000,-

Al vanaf:

€ 695,Band + Velg

30-10-2012

Meirseweg 17 - Zundert ALL-IN Meirseweg 17 - Zundert Zundert Meirseweg 17 Meirseweg 17 -- Zundert 076 - 597 4227 076 597 4227 076 597 4227 www.autocentrumvanelsacker.nl 076 -17 597 4227 Meirseweg - Zundert

www.autocentrumvanelsacker.nl www.autocentrumvanelsacker.nl www.autocentrumvanelsacker.nl

076 - 597 4227 www.autocentrumvanelsacker.nl

Fiesta €2.800,-

Ka €1.500,-

Molenstraat 160 - 4881 GG - Zundert Molenstraat 160 - - 4881 GG - - Zundert Molenstraat 160 4881 Zundert Tel: 076 - 5972296 - Fax: 076 GG - 5971786 E-mail: verkoop@autobedrijfvandewouw.nl verkoop@autobedrijfvandewouw.nl E-mail: verkoop@autobedrijfvandewouw.nl Tel: E-mail: 076 -occasions 5972296 - Fax: Alle met foto 076 vindt- u5971786 op: Alle Alleoccasions occasionsmet metfoto fotovindt vindtuuop: op: E-mail: verkoop@autobedrijfvandewouw.nl

25-6-2011 Tel: 5972296 - - Fax: Molenstraat - 4881 GG076 - -Zundert Tel:076 076-160 - 5972296 Fax: 076 -5971786 5971786

www.ford-vandewouw.nl Alle occasions met foto vindt u op: www.ford-vandewouw.nl www.ford-vandewouw.nl

www.ford-vandewouw.nl


€ 25.995,-

€ 18.995,-

€ 12.395,-

€ 20.845,-

DEZE MAAND BIJ OPEL

DUITSE KWALITEIT, VERRASSEND HOLLANDSE PRIJZEN. We hoeven u niet te vertellen dat Duitse auto’s bekend staan om hun betrouwbaarheid, kwaliteit en innovatieve karakter. Vaak hangt hier ook een bijbehorend prijskaartje aan. Niet bij Opel. Om dat nu voor eens en altijd te bewijzen, introduceren wij een speciaal actiemodel. De RHYTHM is een uiterst luxe uitvoering met een zeer scherpe (Hollandse) prijs. Zonder fratsen dus, u weet precies wat u krijgt. Tenminste als u er snel bij bent… Dat is het enige nadeel, de oplage is helaas beperkt.

Vriens Opel Breda Minervum 7001A, 4817 ZL Breda. Tel. 076-587 79 50 Fax. 076-571 96 44 Vriens Opel Etten-Leur Ecustraat 25, 4879 NP Etten-Leur. Tel.076-50 20 652 Fax. 076-501 85 45 Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km: 1,2 – 11,0; kms/liter: 83,33 – 9,09; CO2 gr/km 27 – 259.

Vraag naar de voorwaarden in onze showroom. Rhythm actiemodellen zijn leverbaar zolang de voorraad strekt en niet in combinatie met andere aanbiedingen (bijv. 5+5). Afgebeelde modellen kunnen op details afwijken van werkelijke uitvoeringen.

Ford Focus Wagon.

€24.355,vanaf

Uitsluitend voor leaserijders!

14% bijtelling

1.6 105pk krachtige Diesel-motor Rijklaarprijs: € 25.720,Go Further

www.tigchelaar.nl incl.


ren ¡

De nationale Opel testdag bij VRIENS op zaterdag 3 november vanaf 8.30 uur HET OPEL WINTERPLAN: NORMAAL ₏ 22,50. ALLÉÉN OP ZATERDAG 3 NOVEMBER VOOR SLECHTS ₏ 17,50

LAAT UW OPEL GRATIS TESTEN OP 18 PUNTEN: ✓ Remmen vóór en achter ✓ Schokdempers vóór en achter ✓ Conditie van uw banden ✓ Ruitenwissers, niveau ruitensproeier en oliepeil ✓ Koppeling ✓ Accu ✓ Kachelradiateur ✓ Radiateur diateur ✓ Radiateurdop diateurdop ✓ Thermostaat ermostaat ✓ Waterslangen terslangen ✓ Slangklemmen ngklemmen

✓ Waterpomp ✓ Multiriem ✓ Koelvloeistof ✓ Expansievat ✓ Uitlaat ✓ Verlichting

Niet alle 18 punten in orde bevonden? op de volgende onderdelen:* • Accu’s • Remblokken • Ruitenwisserbladen * Aanbod geldig t/m 30 november 2012. Vraag naar de voorwaarden.

20% voordeel

Opel en haar dealers steunen KWF Kankerbestrijding. Voor ieder tijdens de Nationale Opel Testdag verkocht Winterplan-

WINTERWIELENSETS COMPLETE SET (BAND + VELG) AL VANAF â‚Ź 415,-

Vriens NOTD actie: Gratis montage en opslag van uw zomerwielen. Uw voordeel â‚Ź 72,=!

Kijk voor meer info op www.vriensopel.nl

Kijk op www.vriensopel.nl voor meer info over de Nationale Opel Testdag en al onze overige aanbiedingen Minervum 7001A, Breda - (076) 5877 950 www.vriensopel.nl Ecustraat 25, Etten-Leur - (076) 5020 652 Autodemontagebedrijf

Sloop-loop-schade auto’s - motors

TE KOOP GEVRAAGD:

SLOOPAUTO’S

voor al uw: - automaterialen - reparaties - onderhoud - schades - A.P.K.

AUTOSLOPERIJ SIEMONS

Tel: 0765985376 Van Lanschotstraat 57

Achtmaal

te koop gevraagd

Alle gebruikte onderdelen online erkend: * lid Autorecycling nederland * rijksdienst v/h wegverkeer * Autotransport / berging * reparatie en onderhoud * Stiba - lid Kom naar de Open Deur Dagen * VbVopkoper

Kom naar de Open Deur Dagen

Europa terrein/garage: van de Renovatiespecialist renovatiespecialist nr.nr.11ininEuropa

Maalbergenstraat 24a Wernhout - 597 17 39 Molenstraat 184 Zundert tijden en plaats van de open dag. zaterdag 3 oktober 10:00 - 17:00 uur 076 - 597 56 75 / 06 - 54278822 www.jokozundert.nl / info@jokozundert.nl Deuren ´s morgens oud gehaald De andere weg naar uw Laat uw vrijdag 2 oktober 076 Hier komen de data,14.00 uur - 21:00 uur

´s avonds nieuw gebracht!

droomkeuken!

DiĂŤtist & Leefstijlcoach RenĂŠe Nieser

www.dietistenleefstijlcoach.nl Afvallen en op gewicht blijven! - Individuele begeleiding - Gezinscoaching: samen met uw kind en het hele gezin gezonder eten, meer bewegen en overgewicht aanpakken of voorkomen!

Achtmaalseweg 23 Zundert Tel. garage: 076-5973209 of 076-5971614 Tel. automaterialen: 076-5975577

En Voeding- en Leefstijladvies bij o.a. Diabetes, te hoog cholesterol, te hoge bloeddruk, IBS, stress, ondergewicht enz‌ Bredaseweg 48, Zundert t: 06-39566519 e: info@dietistenleefstijlcoach.nl

trap in waarde stijgen!

2SHO$VWUD&GWL6WDW%XVVNZ  2SHO$VWUD1MR\6WDWLRQ$LUFR  2SHO$VWUD6WDWZ  2SHO$VWUD   Keukens 2SHO&RUVD91MR\ · Trappen · Plafonds 6W-DQVWUDDW±((6SUXQGHO±7HO 6W-DQVWUDDW±((6SUXQGHO±7HO 2SHO&RUVD91MR\  ervoor 6W-DQVWUDDW±((6SUXQGHO±7HO ervoor ervoor ervoor ervoor ervoor ,QWHUQHWZZZFDRRPHQQO(PDLOLQIR#FDRRPHQQO ,QWHUQHWZZZFDRRPHQQO(PDLOLQIR#FDRRP 2SHO&RUVD9&RPIRUW  Bel: 026-4463027 Voor bouw en sloopafval-puin-groen-bedrijfsafval enz. ,QWHUQHWZZZFDRRPHQQO(PDLOLQIR#FDRRPHQQO Voor ons complete aanbod occasions 2SHO&RUVD&GWL5K\WKP zie: Verhuur van 7m³ 20m³ 40m³ afvalcontainers. of bezoek ons 2SHO&RUVD91MR\$XW  2RNKHWDGUHVYRRUMDDUOLMNVDLUFRRQGHUKRXG 2RNKHWDGUHVYRRUMDDUOLMNVDLUFRRQGHUKRXG Ook voor al uw bestratingsmaterialen, ophoogzand, grindzand, enz PORTAS-Renovatie 2SHO&RPER'WL&RPIVFKXLIGU 2RNKHWDGUHVYRRUMDDUOLMNVDLUFRRQGHUKRXG Advies Centrum®HQDLUFRUHSDUDWLHV HQDLUFRUHSDUDWLHV Tel. 0622523365 / 0765971547 .LD3ULGH  KomHQDLUFRUHSDUDWLHV naar deBosveld Open Deur Dagen Dagen Houthandel Kom naar de Open Deur %HOOLHU2SDOH3UHVWLJH1,(8:  van de nr. 11ininEuropa Europa van de Renovatiespecialist renovatiespecialist nr. Sonsbeeksingel 71-72

VERHUUR AFVALCONTAINERS

en verwijderen

Ook voor uw winterbanden!

www.caoomen.nl (SVW;=NLaPLU& 2&&$6,216 2&&$6,216 %- 35,-6 %- 35,-6 ,1Âź ,1Âź  geschi kt voor alle keukens! systeem! Wij%0:L([HFXWLYH$XW$LUFR renoveren, Renovatiespecialist nr. 11in intrede Europa van de de%0:'$XW$LUFR renovatiespecialist nr. Europa  %0:L([HFXWLYH$XW$LUFR Deuren nooit meer verven! Grote keuze aan decors en Zonder hakof breekwerk! moderniseren vrijdag 2%0:L([HFXWLYH$XW$LUFR oktober uur - 21:00 uur  0HUFHGHV&&',$LUFR Hier komen de data,14.00 model0HUFHGHV&&',$LUFR len!

vrijdag zaterdag zondag 6821 AB ARNHEM 21:00 uur tijden plaats de open dag. erna erna erna 14en2&&$6,216 15 vanwww.bosveld.portas.nl 16 erna erna erna januari van 10.00-17.00 ERNA %0:'$XW$LUFR Kom naar deMet Open Dagen Kom de Open Deur Dagen Geschi kt´svoor alnaar le deuren! hetuur frontenwi sDeur seluwsysteem,%0:'$XW$LUFR Met hetuw PORTAS-trede-opDeuren morgens Laat Deuren ´s morgens oud oud gehaald gehaald De De andere andere weg weg naar naar uw Laat uw vrijdag 2 oktober Hier komen de data,14.00 uur -

%-

 KL\YLU [YHWWLU RL\RLUZ WSHMVUKZ

tijden en plaats van de open dag. zaterdag 3 oktober 10:00 - 17:00 uur

´s avonds avonds nieuw nieuw gebracht! gebracht! ´s

droomkeuken! droomkeuken!

trap in in waarde waarde stijgen! stijgen! trap

en bouwen PORTAS-Vakbedrijf nieuw op maat! Trappen ¡ Plafonds ervoor ervoor ervoor ervoor Bel: 026-4463027 L.K.B. BV uw MeerBunschoten dan hier komt PORTAS-Renovatie telefoonnummer Energieweg 20 ¡ 3751 LT BUNSCHOTEN Advies Centrum 30 jaar beproefd!

tijden en 3plaats van de10:00 open -dag. oktober 17:00 uur

zaterdag

ren ¡ Keukens ¡ Deuren ´s morgens oud gehaald ervoor ervoor

´s avonds nieuw gebracht!

De andere weg naar uw droomkeuken!

Laat uw trap in waarde stijgen!

of bezoek bezoek ons ons of

ÂŽ ÂŽ

en uw adres

Bosveld Bosveld Houthandel Houthandel

Exclusief voor de regio‘s Amersfoort,Sonsbeeksingel Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Barneveld, Kootwijk en omgeving Sonsbeeksingel 71-72 71-72

ren ¡ Keukens ¡ Trappen ¡ Plafonds erna erna erna erna 6821 6821 AB AB ARNHEM ARNHEM erna erna www.bosveld.portas.nl ervoor ervoor www.bosveld.portas.nl

erna ervoor ervoor

erna ervoor ervoor geschikt voor alle keukens! trede systeem! systeem! Wij renoveren, trede Grote keuze aan aan decors decors en en Zonder hakhak- of of breekwerk! breekwerk! Grote keuze Zonder moderniseren PORTAS-Renovatie modellen! modellen! en bouwen Advies CentrumŽ PORTAS-Vakbedrijf PORTAS-Vakbedrijf nieuw op maat! Bosveld Houthandel hier komt uw Tijdens onze shows tonen wij u waarom Portas-vakbedrijf L.K.B. Bunschoten BV Meer dan reeds Sonsbeeksingel 71-72 telefoonnummer Energieweg 20 ¡¡beproefd! 3751zijn LT BUNSCHOTEN BUNSCHOTEN mÊÊr dan een miljoen klanten overtuigd Renovatie Noord Brabant Energieweg 20 3751 LT 30 jaar

ERNA Geschikt voor voorERNA alle deuren! deuren! Geschikt alle

ERNA

Met het het 026-4463027 frontenwisselsysteem, Met Met het het PORTAS-trede-opPORTAS-trede-opMet frontenwisselsysteem, Bel:

Deuren nooit nooit meer meer verven! verven! Deuren

voorons alle keukens! Wij renoveren, of bezoek Degeschikt renovatiespecialist Nr.1 in Europa

KLYLUV]H[PLZWLJPHSPZ[UYPU,\YVWH de renovatiespecialist nr.1 in Europa

De renovatiespecialist Nr.1 in Europa ILaVLRVUaLVWLU KL\YKHNLUVW!

Tel.: 033ď Ž 83 al¡istwww.lkb.portas.nl De- 298 renovati66deuren especi nr. 1 in Europa

ď Ž keukens ]YaHLUaV THHY[ ď Ž trappen ď Ž plafonds en uw adres erna erna

6821 ARNHEM Exclusief de Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Barneveld, Kootwijk Exclusief voor de regio‘s regio‘s Amersfoort, Amersfoort, Baarn,AB Bunschoten-Spakenburg, Barneveld, Kootwijk en en omgeving omgeving van devoor PORTAS-renovatie-systemen. Een bijCampagneweg 11 S

erna erna

erna

erna www.bosveld.portas.nl

zondere belevenis Open Dagen 4761 RM Zevenbergen Geschikt voorERNA alle deuren!zijn onzeMet het Deur frontenwisselsysteem, Met het PORTAS-trede-opDe renovatiespecialist renovatiespecialist Nr.1 in Europa Europa De in ERNA geschikt vooreen alleNr.1 keukens! trede systeem!0168-330129 Wij renoveren, waar u ERNA de mogelijkheid krijgt voor betelefoon: Deuren nooit meer verven! Grote keuze aan decors en Zonder hakbreekwerk! moderniseren drijfsbezichtiging, ook vrienden Fax:of0168-330251 modellen! en bouwen renovatiespecialist Nr. 1 in Europa enDe kennissen zijn hartelijk E-Mail: info@rnb.portas.nl PORTAS-Vakbedrijf nieuw op maat! uitgenodigd.

Tel.: 033 De - 298 66 83 ¡ www.lkb.portas.nl renovatiespecialist nr. 1 in Europa

hier uw De renovatiespecialist nr. 1komt inBV Europa L.K.B. MeerBunschoten dan Deuren ¡ Voordeuren ¡ Keukens ¡¡ Trappen ¡ Plafonds ¡ Kastsystemen telefoonnummer 30 jaar beproefd! Deuren ¡ Voordeuren ¡ Keukens Trappen ¡ Plafonds ¡ Kastsystemen KHNLSPQRZ]HU[V[\\Y w w w. rn b . p o r t a s . n l Energieweg 20 ¡ 3751 LT BUNSCHOTEN

en uw adres

Exclusief voor de regio‘s Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Barneveld, Kootwijk en omgeving

769;(: =HRILKYPQM. 9 :I] - Vakbedrijf R.N.B. *HTWHNUL^LN:t94AL]LUILYNLU ERNA

35,-6

 

Feestje?

Voor verhuur van: tafels • stoelen toilet- en frituurwagens partytenten springkussen v.a. ₏ 45,-

De renovatiespecialist Nr.1 in Europa

De renovatiespecialist Nr. 1 in Europa

Tel.: 033 De - 298 66 83 ¡ www.lkb.portas.nl renovatiespecialist nr. 1 in Europa

Campagneweg 11S ;LS  

Deuren ¡ Voordeuren ¡ Keukens ¡ Trappen ¡ Plafonds ¡ Kastsystemen

4761 RM

^^^WVY[HZUS(bij de suikerfabriek) Zevenbergen

769;(:YLUV]LLY[TVKLYUPZLLY[LUIV\^[UPL\^VWTHH[

Tel. 0168-330129 www.portas.nl

snijdersverhuur.nl

%

Bel: 0165-386105 0165-386613

nl


Ponyclub DES ruiters in actie

Veldtoertocht meer dan geslaagd

WTC De Trappistentrappers

ZUNDERT - Allereerst wil het bestuur iedereen bedanken die heeft bijgedragen, op welke manier dan ook, om van onze eigen veldtoertocht een succes te maken. Maar liefst 1247 deelnemers namen er aan deel. De bookmakers moesten de pot dit jaar uitkeren aan Aman Arnouts die het precieze aantal deelnemers had ingevuld. Zeker gezien het feit dat er concurrentie was van tochten in de buurt, was dit een zeer goede opkomst. De weersomstandighe-

den waren ideaal voor een veldtoertocht. Met het kwik onder nul in de nacht ervoor zag de natuur er zeer mooi uit, dit leverde natuurlijk mooie plaatjes op, die vanaf deze week op de website te bewonderen zullen zijn. De deelnemers waren vol lof over de tocht, geweldig parcours en een prima organisatie zeiden ze. Onze eigen jeugd, bijna volledig aanwezig, heeft in twee groepen aan de veldtoertocht deel genomen. Er werd gekozen om de 40km. te rijden, de mindere sneden zo hier en daar af en de wat sterkere reden ook nog

een stuk van de grote lus van 50 km. erbij. Kortom, de jeugd is aan zijn trekken gekomen dit weekend. Nog even het vermelden waard dat Stan Godrie zondag de veldrit in Harderwijk heeft gewonnen, Sieben Wouters werd daar 2e bij de nieuwelingen, een prachtig resultaat. Ook was er een veldcross in Bergen op Zoom, deze telt ook mee voor de West Brabantse Veldrit Competitie. In de competitie zijn ook jeugdleden en kinderen van leden van onze club vertegenwoordigd. We zullen proberen om de lezers van dit stukje regelmatig op de hoogte te houden omtrent hun prestaties. Niels Huijbregts, zoon van Hans reed er naar de 1e plek bij de categorie 9 jaar. Sven Wouters werd bij de categorie 12-13 jaar 17e, Tessa de Jong reed bij de 15+ naar een 8e plek. Bij de A16+ werd Floris Wassenaar 15e en Lars de Jong 21e. Wil jezelf de verrichtingen volgen ga dan naar de website: wbvc. nl .Binnenkort gaat de redactie van “Den Trappiest” de koppen weer bij elkaar steken voor het laatste clubblad van dit jaar, dus als jullie nog copy hebben stuur het naar een der redactieleden. Programma: Komende donderdag is er een toertocht in Weelde en zondag gaan we naar Terheijden. Voor beide tochten is er vervoer vanaf Stuivezand, vertrek is om 8.30 uur. De wegploeg vertrekt zondag gewoon om 9.00 uur voor hun vaste ronde. De jeugd vertrekt zondag gewoon om 9.00 uur, de jeugdcommissie bekijkt op dat moment waar ze heen gaan.

Biljarten in Zundert KAMPIOENSCHAP DRIEBANDEN TEAMS RIJSBERGEN 2013 Uitslagen 8e ronde Knollentuin/Raats Gebak 38.4242-Kwinkslag 30.1071 DEL 33.2293-Duvels 30.7848 Victoria 37.6923-Andre Billet Slagerij 33.9009 Bakkerij Douenburg 27.7777-KOT 36.5217 Ossekop 33.9440-Klein Keuke 2 36.2392 de Toekomst 34.9470-Carambole 30.4293 Klein Keuke 1 27.7509-Kwinkslag 8 34.8351 Daemen vrij Kortste partij: 25 brt. Peter van Rijen Hoogste serie: 9 car. Vic Herreweghe Hoogste alg.gem: 1.555 Jan v. Steen; 1.400 Vic Herreweghe; 1.159 Kees Jochems; 0.971 Leo Hoppenbrouwers; 0.926 Frans Zagers. Beste teamprestatie: 38.4242 pnt. Knollentuin/Raats Gebak Tussenstand na 8e ronde: (*=wedstrijd minder gespeeld) 1. Victoria 292.1323 pnt; 2. Kwinkslag 8 276.0004 pnt; 3. André Billet Slagerij 275.9043 pnt; 4. Kwinkslag 269.1425 pnt; 5. Duvels 268.4172 pnt; 6. Klein Keuke 1 255.6497 pnt; 7. Klein Keuke 2 243.7144 pnt; 8. Knollentuin/Raats Gebak 242.2108 pnt*; 9. de Toekomst 240.4693 pnt*; 10. Carambole 237.7835 pnt*; 11. KOT 237.6343 pnt*; 12. Bakkerij Douenburg 235.4764 pnt*; 13. Ossekop 226.8593 pnt*; 14. Daemen 224.4705 pnt*; 15. DEL 200.5599 pnt*. GOMMERS GRONDWERKEN KAN IN DEN HOEK OOK WINNEN ZUNDERT - Na nederlagen in twee eerdere thuisoptredens hebben de Zundertse driebanders nu ook een overwinning behaald. Met afgetekende cijfers zelfs: 8-0. De bezoekers uit Bergeijk van team Burgmans-Biljarts hadden onderweg vuurwerkcontrole gehad, waardoor Ton de Hoon en Lennart Schrauwen laat aan hun confrontaties met resp. Ad Burgmans en Roger Roefs konden beginnen. Ton en Burgmans hadden desondanks geen haast. Na 22 beurten stond de teller voor beiden op 11. In de krijtbeurten daarna wist de grondwerker langzaam een voorsprong op te bouwen. Burgmans bleek weinig kruit in zijn vuurkeu te hebben. Zonder absolute scherpte wist Ton de partij in de 71e beurt te beslissen. Resultaat 45-36. Op de andere tafel werd een strijd op hoog niveau uitgevochten. Roefs begon met 9 uit 3 pogingen waarna Lennart met series van 4, 6, 4, 3 en 5 als een raket antwoordde. Na 13 beurten tussenstand 26-13. Bij 32-23 in het voordeel van de bodemspecialist maakte Roefs twee knappe series van 4. Doordat hij nog eens 6 scoorde leek het penibel te worden voor Lennart (tussenstand 35-38). Echter Roefs had zijn laatste gillende keukenmeid afgeschoten want de thuisspeler had slechts 3 keer tevergeefs bukken nodig voor de laatste 10 punten. Resultaat 45-38 in 37 beurten en 4-0 als onbekende ruststand. Maarten Janssen en Mark Havermans speelden een open partij.

De nadruk lag duidelijk op het oplossen van figuren. De grondwerker bleek daarvoor het betere materiaal te hebben. Na 16-14 in de 17e poging als momentopname moest de uitspeler afhaken. Onder andere drie series van 3 en drie van 5 zorgen voor 15 caramboles verschil aan de meet: 45-30 in 39 keer krijten. Danny Geysen kon de zege extra glans geven door van Johan Roijers te winnen. Daar zag het aanvankelijk niet naar uit. De aanvoerder scoorde slechts 6 punten uit de eerste 19 pogingen. Roijers stond toen al op 21. Met de nodige vechtlust wist Danny zich op te richten. Tegelijkertijd nam de productie van de uitspeler sterk af. Bij 29-30 ging Danny er met 7 op en over, om de leiding daarna vast te houden. Resultaat 45-41 in 49 beurten, en een mooie 8-0 overwinning om op te proosten. Zaterdag 3 november vanaf 13:00 uur in Oss op bezoek bij Arie Weijenburg en consorten zal duidelijk worden of er sprake is van vormbehoud. VAN HASSELT AUTOSCHADE/GARAGE SCHRAUWEN WEER KOSTBAAR PUNT ZUNDERT - In biljartcentrum Den Hoek kwam het thuisteam Van Hasselt Autoschade/Garage Schrauwen op een 2-4 achterstand. Via een bloedstollend duel kon Jef Jacobs een remise bereiken voor de Zundertse autoherstellers. In de openingspartij speelde Ad Tellekamp heel vlotjes zijn tegenstander Fons Havermans van tafel. Tussenstanden 2-12 (12) en 6-20 (25) spreken voor zich. Bij 12-30 was Ad klaar met zijn karwei en zette de teller op 0-2.Gelijkertijd liepen Cees Marijnissen en Tonnie Jansen tot 16-14 naast elkaar. Via een tussensprint kwam Cees 25-16 voor. Ook bij paal 55 lag Marijnissen op koers met 3025. Jansen kwam terug door een serie van 4, stand 31-30. Op het juiste moment kon Cees afdrukken met 3 en 1 en bracht daardoor de score op 2-2 bij de rookpauze. Cees Arnouts kwam licht voor tegen Lex Darricarere (10-7). Bij een korte adempauze sloeg Lex keihard toe. Met mooie maar ook een aantal fortuinlijke treffers boekte hij maar even 18 caramboles in 8 beurten. Ook al zag Cees kans zijn opponent 8 maal stil te zetten de kloof was te groot om te overbruggen. Met 30-19 (48) verdiende Lex twee partijpunten, dus 2-4. Jef Jacobs en Chris Tellekamp maakten er een super spannende wedstrijd van. Het was de gehele partij stuivertje wisselen. Bij 30-31 kon het nog alle kanten uit. Chris hoorde de arbiter aankondigen 2 en nog 2, maar kon niet doorpakken. Jef trok dan alle registers open, mogelijk door de premie van Garage Schrauwen, om met een sublieme serie van 4 uit te gaan. Tellekamp kon met 2 van acquit nog het volle nestje uithalen. De aanvangsstoot zat er feillos op en ook het tweede punt leek er aan te komen. De speelbal ging echter op een haartje langs bal 3, er kon geen vloeike meer tussen. 35-34 gaf een totaaluitslag van 4-4, waarmee het thuisteam royaal beloond werd. De attente schrijvers Ed Frijters en Hugo Oostvogels hadden de boeken op orde. PAGINA 24

RIJSBERGEN - Het was een rustig weekend, er werd dressuur gereden in Haarsteeg en gesprongen in Alblasserdam. Eerst nog de uitslagen van de Samen Gestelde Wedstrijd in Princehage. In de klasse BB gingen Naomi en Sharon van start. Zij eindigde vlak na elkaar. Naomi behaalde de 4e plaats en Sharon werd 5e. In de B klasse kwam Naomi wederom aan de start. Hier eindigde ze op de 8e plaats. De broertjes Koeken reden ook in de B klasse. Steven werd 18e en Raymond eindigde op de 22e plaats. Asha ging deze keer in de L klasse van start. Dit leverde haar een 15e plaats op. Nicole rijdt al langer in de L klasse en heeft bewezen waarom ze deel uit maakt van de Rabotalenten. Zij eindig-

de in de klasse L op de 1ste plaats. Als ik het goed heb gezien betekend dit ook dat Nicole Kring kampioen SGW in de L klasse is geworden. Gefeliciteerd! Demi en Naomi gingen het afgelopen weekend dressuren in Haarsteeg. Demi behaalde in de klasse D/E-L2 in beide proeven de 4e plaats. Naomi reed in de klasse D/E-Z 1 in beide proeven naar de 2de plaats. In Alblasserdam kon er worden gesprongen. Hier verschenen Anne Britt en Jesse in de ring. Jesse eindigde in de klasse D-B twee keer op de 5e plaats. Anne Britt springt in de klasse D-M en eindigde in het eerste parcours op de 2e plaats en het tweede parcours op de 3e plaats. Het komend weekend staat de eerste selectie springwedstrijd op het programma in Roosendaal. Alle ruiters veel succes en natuurlijk vooral veel plezier.

Tweede overwinning Zuvo dames 1 een feit ZUNDERT - Podarwic kwam op bezoek in Zundert om tegen Zuvo punten te halen. Dat hebben zij wel gedaan maar niet de overwinning. Die hield Zuvo in Zundert. Met 3-2 werden de punten, gezien het wedstrijdbeeld, eerlijk verdeeld. In de 1e set kwam Zuvo veel te traag op gang. Een foutenreeks aan de thuiskant zorgde voor een achterstand die niet meer te overbruggen was. 20-25 Wel zag men tegen het einde van de set een wat stabieler spel tevoorschijn komen. Dat gaf hoop voor de 2e set. En terecht want door servicedruk van Zuvo raakte Podarwic van streek. Zuvo greep deze kans en drukte stevig door. 25-16 was dan ook de overtuigende setwinst. Echter in de 3e set verliep het spel weer grillig. Podarwic rook

aan de overwinning en deze dames moet je eigenlijk geen kansen geven. Doe je dat toch dan ga je verliezen. En dat gebeurde dus de 3e set. Wederom 20-25. Met een omschakeling met betrekking tot de spelverdeling en de boodschap om voorgoed een einde te maken aan de spelkansen van Podarwic werd de 4e set met hard werken binnengehaald, 25-19. De vijfde set bleek toen opeens een makkie te zijn. Podarwic was gebroken en het was duidelijk wie de eindoverwinning ging halen. Met 15-10 was die dan ook zo binnen. Volgende week staat een uitwedstrijd op het programma tegen Mikro in Roosendaal om 16.30 uur en omdat dit niet zo heel ver van Zundert vandaan is, verwachten we zeker wat Zundertse supporters op de tribune!

voor het laatste actuele lokale nieuws kijk op WWW.internetbode.nl

Snellen Recycling óók in Amsterdam succesvol ZUNDERT - De mooie overwinning in de vorige ronde tegen “’s Lands Welvaren” zou een opstap kunnen zijn voor eerherstel van de Zundertse formatie, na de matige en wat ongelukkige start in de competitie Eredivisie. De ontmoeting in de 8e ronde van de competitie tegen nr. 4 van de ranglijst, Vd Broek Biljarts/Hanbat, kon daar mogelijk meer klaarheid brengen.

In tegenstelling van de normale speelvolgorde gingen de kopmannen van start in “Mokum”. Roland Forthomme, 4 nederlagen op rij, opende tegen de Koreaan In Won Kang. Roland begon aan de match op een wijze die veel zelfvertrouwen uitstraalde. Het bewijs op het scorebord, 1325 na 12 brt. De tweede helft zou een kopie worden van het geloof in eigen kunnen en derhalve ook van het scoreverloop. Na 24 beurten was het verdiende applaus voor de Zundertse kopman, 34-50 was het resultaat. Op de andere tafel was Harrie van de Ven tegen Sander Jonen ook goed bezig. Na 19 beurten had Harrie al een voorsprong van 11-33 en was heer en meester in de partij tot de 29e beurt met 22-43 op het scorebord. Harrie was nadien plotseling het goede gevoel kwijt en dat gaf zijn tegenstander het gevoel dat er nog wat te halen was. Gelukkig voor Harrie én het team wist Jonen niet voldoende roet in het eten te strooien, maar met 13 brt. voor de laatste 7 caramboles voerde hij de spanning onnodig op. Proficiat voor Harrie met de 41-50 winst na 42 beurten. Dat betekende voor Snellen Recycling in ieder geval één matchpunt.

Barry van Beers toonde tegen Dick van Uum vanaf het begin vormbehoud hetgeen, middels een serie van 11, na 15 brt. een 10-23 voorsprong tot gevolg had. Ook nadien wist Barry de regie in de partij te behouden met als beloning een 33-50 overwinning na 41 beurten. De winst, 2-6 tussenstand, was voor “Snellen Recycling” dus al een feit, maar Peter Ceulemans zou op de andere tafel nog voor een “clean sheet” kunnen zorgen. Hij had het echter moeilijk tegen de wederom sterk spelende Frans van Schaik, getuige de 31-18 na 20 beurten. Daarna wist Peter te verdapperen, middels een vervolgserie van 8-2-1-5-3, waardoor hij de leiding overnam met 33-37. Peter bleef het goede oog behouden voor wederom een overwinning, maar faalde helaas op de meet, door 3 matchpunten te missen. Daardoor ging van Schaik alsnog met het kleinst mogelijke verschil, 50-49 na 37 brt, winnen. Voor het team Snellen Recycling de 2e overwinning op rij en dat zal het team ook vertrouwen geven voor een nóg verder eerherstel met uitzicht op een plaats in de subtop. Zondag 4 november komt Van Wanrooij Transport op bezoek in biljartcentrum Den Hoek. Wederom een nieuwe uitdaging voor Snellen Recycling om het ingeslagen pad van “glorie”een vervolg te geven, waarbij de komst van vele supporters een heuse steun in de rug kan zijn. Programma zondag 4 november 13.00u Harrie v.d. Ven-Wim v. Cromvoirt Barry v. Beers-Ad Broeders 15.30u Peter Ceulemans-Jan Arnouts Roland Forthomme-Kurt Ceulemans De toegang is gratis!


LAURENS en JOSINE OSSE

presenteert zaterdag 3 november

21.00

Stiletto Pop covers uit België

zondag 4 november

Ben Reel

16.00

Ierland

Ierse formatie van grote topklasse met groot stuk herkenbaarheid

Oude Bredaseweg 4, 4872 AE Etten-Leur www.cafedeklomp.nl

Bredaseweg 10, Zundert, tel. 076-5972542 www.dewissel-zundert.nl Maandmenu juli/augustus Maandmenu November € 20,95 • Eetcafé • Restaurant • EEtcafé € 20,95 • Zalen met grote tuin Cocktail de Wissel • REstauRant Cocktail Hawaï *** •• Terras ZalEn mEt gRotE tuin *** wildsoep Kop heldere Kop champignonsoep • tERRas 5-gangen ***

in

DE WISSEL Café-Restaurant-Zaal

N Zu ieu nd w er t!

UITGAAN

U bent van harte welkom in ons sfeervolle restaurant. Lekker eten van de Nederlands/Franse keuken met een heerlijke wijnkaart.

Gebakken ***pangafilet, Gebakken zalmfilet met witte wijnsaus, garnigarni *** *** Hazelnootparfait Roomijs aardbeien slagroom

v.a. 28 juli zijn we weer Wildmenu normaal geopend € 35,95

advertentie de bode maandmenu november.pdf

25-10-2012

Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur. Maandag gesloten. Molenstraat 81 - Zundert tel. +31 (0)76-5994206 www.chez-david.nl

10:25:56

buffetten ffetten,, o oo ok k aan aan h hu uis! is! bu

Brasserie De Turfvaert Je bent van harte welkom!

Café

Eetcafé

Cafetaria Zaal

Maandmenu November

Voor Oud en Nieuw Saté varken/kip verzorgen wij graag voor u diverse schalen hors d’oeuvres, divers wild en bavarois

eigengemaakte

erwtenSoep Oud en Nieuw vieren in De Toekomst Graag tot ziens bij Jan & Lia Voermans met doorlopend buffet, PASTOOR DE BAKKERSTRAAT 19 ACHTMAAL - TEL. 076en - 598 53 91 drank, vuurwerk disco. Kaarten verkrijgbaar in ‘t café.

C

M

Y

CM

Heeft u of ieManD uit uW oMgeVing BranDWonDen? Alle medewerkers van De Toekomst MY

wensen u prettige feestdagen en een voorspoedig 2010!

CY

CMY

K

PASTOOR DE BAKKERSTRAAT 19 ACHTMAAL -

TEL.

076 - 598 53 91

De Vereniging van Mensen met Brandwonden is het ervaringscentrum dat de leden met elkaar in contact brengt en hun belangen behartigt. Wij helpen bij: · Lotgenotencontact · Voorlichting · Belangenbehartiging · Juridische zaken Kijk voor meer informatie op

Hoofgerechten Gemarineerde zalm met mosterd dilledressing. of Gebonden bospaddenstoelensoep met een crème van preiselbeeren.

****

Tournedos van Belgisch Blauw met een jus van Bockbier, gebakken schorseneren en aardappelgratin. of Op de huid gebakken doradefilet met een risotto van tomaten en een boter van olijven.

zondag 11 november 2012

RommelmaRkt

in Sporthal ‘t trefpunt in Rijsbergen, van 10.00 tot 15.30 uur. kraamhuur € 22,-. Bel voor een kraam:

0165 529824 • www.tosca-markten.nl

bruidsbeurs Zondag 4 november 2012 12.00 tot 16.00 uur

****

Warme apfelstrüdel met kaneelijs en een saus van Amaretto.

€ 26,75

gratis entree!

Zalencentrum de raayberg Antwerpsestraatweg 267 4624 JH Bergen op Zoom • info: 0167 560556

3 modeshows!

ren!

eserve r n e v e f a r o Vo

12.30, 14.00 & 15.15 uur

Meer informatie? Kijk even op www.deturfvaert.nl Brasserie De Turfvaert - Zwart Moerken 12 - Rijsbergen - 076-5968354

Liberté bruidsmode

Brasserie de Turfvaert

www.brandwondenvereniging.nl

Kaaistraat 63, Steenbergen tel.: 0167 - 560556 www.libertebruidsmode.nl

.......VOOR

HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS........ KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL

ROMMELMARKTEN NOVEMBER

4 NOVEMBER ZUNDERT SPORTHAL ONDER DE MAST 11 NOVEMBER HOOGERHEIDE SPORTS-PLEASURE 17&18 NOVEMBER OUDENBOSCH SPORTHAL DE BEUK 25 NOVEMBER KLUNDERT SPORTHAL DE NIERVAERT MARKTEN OPEN VAN 10:00 TOT 16:30 UUR (er mogen geen dieren in de sporthallen)

Inlichtingen/Reserveren 0165-302682 of WWW.DEMARKTEN-WOUW.NL

Elke 4e pers. gratis op alle dagreizen

Aktie loopt tot 6 nov.

presenteert zondag 4 november Aanvang 16.00 - start optreden 16.30

3 nov.: Mix Night 9 nov.: StuifteeNage.Nl > airbrush Night 10 nov.: WC experieNCe > Vorstverlettour met DJ Willem 16 nov.: StuifteeNage.Nl on tour (in Sprundel) 16 nov.: a-BoMB > Behind Borderlines 17 nov.: apreS Ski Night met DJ Jan Smit

ben reel

Ierse formatie van grote topklasse. Met zeker ook een groot stuk herkenbaarheid.

Oude Bredaseweg 4, 4872 AE Etten-Leur www.cafedeklomp.nl

Margriet Winterfair Zwarte Markt Oberhausen Dusseldorf Keulen Brugge Maastricht Valkenburg 2 dgn Londen l.o. 2 dgn Disney/Parijs

16 t/m 22 nov.excl. entrée 3 nov. 24 nov. 22 dec. 24 nov. 8-13-15-20 dec. 24 nov. 8-13-15-20 dec. 24 nov. 8-13-15-20 dec. 8 dec. 11 dec. 27 nov. 11 dec. 27 nov. 11 dec. 8t/m9dec & 15t/m16dec. 27 t/m 28 december

€ € € € € € € € € €

16,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 99,50 116,50

Prijzen incl.vervoer,overnachting met ontbijt,entrée Disney Muys Reizen Rucphen Tel:0165-342351 info@muysreizen.nl


sport

VVR verliest onnodig in Sprundel RIJSBERGEN - Op zondag 28 oktober stond de lastige uitwedstrijd tegen Sprundel op het programma. Op een slechte grasmat werd het duel afgewerkt met twee gezichten: De eerste helft was Sprundel de bovenliggende partij, de tweede helft VVR. Een puntendeling was terecht geweest, het werd echter 2-1 in de dying seconds.

Programma senioren Zaterdag 3 november VVR 2(z)-Seolto 2 av.14.30 Zondag 4 november

VVR 1-Schijf 1 av.14.30 VVR 2-Baardwijk 2 av.12.00 Boeimeer 2-VVR 3 vt.10.45 Raptim 2-VVR 4 vt.12.45 Jeka 15-VVR 5 vt.8.45 VVR 6-Irene’58 3 av.12.00 VVR 7-Alliance 5 av.10.00 VVR vr1-Berkdijk vr1 av.10.00 Programma jeugd Zaterdag 4 november VVR A1-Baronie A2 av.14.30 VVR MA1-Internos MA1 av.14.30 Bavel B1-VVR B1 vt.10.45 Dia B2-VVR B2 vt.11.30 Virtus B3-VVR B3 vt.11.45 Advendo C1-VVR C1 vt.11.45 VVR MC1-Jeka MC1 av.12.30 Beek Vooruit C5-VVR C2 vt.10.30 VVR C3-Internos C5 av.12.30 VVR D1-Gilze D1 av.11.00 Moerse Boys D2-VVR D2 vt.10.30 VVR D3-Zundert D3 av.11.00 Sarto E2-VVR E1 vt.9.00 VVR E2-Zundert E2 av.9.00 VVR E3-Viola E2 av.9.00 Unitas’30 E5-VVR E4 vt.8.30 Achtmaal E2-VVR E5 vt.10.00 The Gunners F1-VVR F1 vt.7.30 Ulicoten F1-VVR F2 vt.10.00 VVR F3-Moerse Boys F3G av.10.00 VVR F4-Zundert F3 av.10.15 Ulicoten F2-VVR F5 vt.10.00 VVR F6-Rijen F5 av.10.15

Achtmaal laat het in tweede helft liggen tegen UVV’40 ACHTMAAL - Na een aantal teleurstellende wedstrijden moest Achtmaal zich zien te herpakken tegen UVV’40 uit Ulvenhout. Een wedstrijd waar voor Achtmaal zeker kansen moesten liggen kijkend naar de ranglijst en gezien het verleden. Dit werd bevestigd in de eerste helft. Beide ploegen probeerde te voetballen en zo ontstond er een zeer open strijd. Achtmaal had het beste van het spel en UVV moest zo regelmatig met 11 man terug naar haar eigen helft. Ook UVV liet aanvallend van zich spreken, vooral over rechts had het veel ruimte. Achtmaal verdediger Rick Jacobs moest zijn doelman assistentie verlenen op de doellijn, waarmee hij een doelpunt van UVV voorkwam. De twee grootste kansen waren voor het bovenliggende Achtmaal. Twee keer onderschepte Jeroen Havermans de bal. De eerste keer kon hij twee mensen vrij voor de doelman zetten, maar Jeroen was niet zorgvuldig in de passing. De tweede keer was het wel raak, na een defensieve fout kon Jeroen vrij doorlopen richting het doel van de bezoekers. Jeroen bleef rustig en schoot koelbloedig raak: 1-0. Helaas werd het kort voor rust alweer 1-1.

Een matig schot van zo’n 18 meter ging via een speler van Achtmaal in het eigen doel. Na rust gingen de bezoekers uit Ulvenhout aanvallender spelen. Achtmaal had hier zichtbaar moeite mee en bracht voetballend niet meer wat het had gebracht in de eerste helft. Rond de 55e minuut kreeg de spits van UVV een strafschop na een onschuldig lijkend duel in de zestien van Achtmaal. De penalty werd niet goed getrapt maar ging toch tegen de touwen. Na deze 1-2 was Achtmaal de kluts nog meer kwijt. Vijf minuten later vloog dan ook de13 binnen. De mee opgekomen middenvelder van Ulvenhout schoot uit de kaats snoeihard in de bovenhoek. Voor zover de wedstrijd nog niet gespeeld was maakte een defensieve fout aan Achtmaalse zijde helemaal een einde aan de overgebleven hoop van Achtmaal. Lars Kools nam de bal verkeerd aan en gaf zo de spits van Ulvenhout de vrije doortocht. Deze schoot de fatale 1-4 tegen de touwen. Zo was binnen een kwartier na rust de wedstrijd helemaal de verkeerde kant op gevallen. In de slotfase maakte Lars Kools er uit een strafschop nog 2-4 van, maar verder waren er weinig noemenswaardigheden. Volgende week uit tegen Dussense Boys weer nieuwe kansen.

Programma zaterdag 3 november Achtmaal MA1-Be Ready MA1 aw.12.45u Achtmaal B1-SCO/Tofs B2 aw.13.30u Achtmaal C1-De Fendert C2 aw.12.15u Achtmaal D1-Schijf D2 aw.12.15u Achtmaal E1-Boeimeer E3 aw.11.15u Achtmaal E2-VVR E5 aw.10.15u Achtmaal ME1-Cluzona ME1 aw.9.45u Achtmaal F1-Chaam F1 aw.10.15u Achtmaal F2-Chaam F3 aw.9.15u Zondag 4 november Dussense Boys 1-Achtmaal 1 aw.12.30u UVV’40 5-Achtmaal 2 aw.10.30u Achtmaal 3-Unitas 4 aw.11.00u Achtmaal 4-Schijf 5 aw.9.00u Achtmaal Da-Wernhout Da aw.10.15u Uitslagen zaterdag 27 oktober Noordhoek MA1-Achtmaal MA1 4-8 Beek Vooruit B2-Achtmaal B1 1-1 Victoria’03 C3-Achtmaal C1 10-0 PCP D1-Achtmaal D1 5-8 DSE E4-Achtmaal E1 5-0 Gloria UC E4-Achtmaal E2 2-1 De Fendert ME1-Achtmaal ME1 1-3 Baronie F4-Achtmaal F1 5-0 Gesta F1-Achtmaal F2 1-8 Zondag 28 oktober Achtmaal 1-UVV’40 1 2-4 Sprundel 5-Achtmaal 4 1-2 Achtmaal Da-Internos Da 3-2

Zundert Rijsbergse Dartfederatie Uitslagen competitieronde 5, A-poule Den Bels I-De Kereltjes 6-3 DC Ut Krisje II-Wapen I 1-8 Jolly Jester III-Multimate 6-3 Double Trouble I-Factor 180 7-2 Bull’s Hit-De Toekomst 4-5 Stuivezand V-B&S Ut Krisje 8-1 MultiMaten-Grand Neuf 5-4 Stand: 1. Grand Neuf 5-33; 2. Wapen I 5-31; 3. Double Trouble I 5-26; 4. Jolly Jester III 5-26; 5. MultiMaten 5-25; 6. Bull’s Hit 5-23; 7. B&S Ut Krisje 5-21; 8. Factor 180 5-21; 9. Stuivezand V 5-21; 10. Den Bels I 4-20; 11. De Toekomst 5-17; 12. De Kereltjes 5-15; 13. Multimate 5-14; 14. DC Ut Krisje II 4-13 B-poule W.S.U.-VPV De Knots 6-3 Krisje III-Victoria II 3-6 Café Neefs-De Sundarts 7-2 Jolly Jester II-Dun Zatte Schup 6-3 H.H.H.-Jolly Jester I 6-3

DC ‘t Trefpunt-DC Die Twee 5-4 Den Hoek II-Den Hoek III 3-6 Stand: 1. Jolly Jester II 5-30; 2. Café Neefs 5-29; 3. H.H.H. 5-27; 4. DC Die Twee 5-24; 5. Den Hoek III 5-24; 6. Dun Zatte Schup 5-24; 7. Den Hoek II 5-23; 8. Victoria II 5-22; 9. De Sundarts 5-21; 10. Jolly Jester I 5-21; 11. W.S.U. 5-21; 12. DC ‘t Trefpunt 5-19; 13. VPV De Knots 5-16; 14. Krisje III 5-14 C1A-poule Zeker En Vast-Den Bels IV 7-2 Tokkiestreet-Double Trouble II 7-2 Stuivezand I-The Jolly Of ‘69 5-4 DPV-Ossekop III 6-3 Dammarkepot was vrij Stand: 1. Tokkiestreet 5-37; 2. Zeker En Vast 4-30; 3. Stuivezand I 5-30; 4. Double Trouble II 4-20; 5. The Jolly Of ‘69 4-20; 6. Dammarkepot 4-12; 7. DPV 4-11; 8. Den Bels IV 5-11; 9. Ossekop III 5-9 C1B-poule Den Bels III-Nie Te Houwe 2-7

Jolly Dots-Den Bels Angels 0-9 H4DC-Den Bels II 6-3 S.G.Z.-Cel’s Angels 6-3 Stand: 1. Den Bels Angels 4-29; 2. Nie Te Houwe 4-24; 3. H4DC 4-20; 4. Cel’s Angels 4-19; 5. S.G.Z. 4-18; 6. Den Bels III 4-13; 7. Den Bels II 4-12; 8. Jolly Dots 4-9 Individuele prestaties A-poule: 1. Niek Zagers (Wapen I) 4-17, 100%; 2. Marc v. Steen (B&S Ut Krisje) 4-13, 100%; 3. Jelle-Martijn Jochems (Bull’s Hit) 3-12, 100% B-poule: 1. Daan Jochems (Den Hoek III) 5-22, 100%; 2. John Sprenkels (H.H.H.) 5-22, 100%; 3. Pablo Schijvenaars (Jolly Jester II) 4-19, 100% C-poules: 1. Jurgen Aernouts (Tokkiestreet) 4-19, 100%; 2. Alex de Hoon (Tokkiestreet) 4-17, 100%; 3. Michael Mesters (The Jolly Of ‘69) 4-17, 100% Voor meer informatie kijk op www.zrdf.nl PAGINA 26

A.s. zondag 4 november Sportpark “De Laguiten”

V.V.R. Schijf Aanvang: 14.30 uur Hoofdsponsor:

Wedstrijdsponsor RijsbeRgen

VVR begon slap aan de wedstrijd. De bal ging slecht rond en ook de tweede bal werd niet gewonnen door de Rijsbergenaren. Zo gebeurde het dat Sprundel de gehele eerste helft de baas was. Tot echt grote kansen kwamen ze echter niet. Een doelpunt in buitenspelsituatie werd terecht afgekeurd, verder werd goalie Jens niet in verlegenheid gebracht. De Rijsbergenaren dwongen daarentegen twee goede kansen af. Simon schoot op de buitenkant van de paal na een goede steekpass van Robert en Tobias zag zijn ingekopte bal van de lijn worden gehaald na een goede corner van Maarten. Zo gingen beide teams rusten met de brilstand op het bord. De tweede helft een totaal ander beeld. VVR kwam fel uit de kleedkamer en Sprundel moest inzakken. In een periode van 25 minuten een aantal zeer goede kansen voor de blauwhemden. Zo kon Simon vrij inkoppen na een goede voorzet van Robert. De bal ging net over. Niet veel later waren de rollen omgekeerd toen Simon

de bal voorgaf op Robert. Deze twijfelde niet en haalde ineens uit. De keeper moest zich strekken en pakte de bal goed. Ook Jan was nog dichtbij een doelpunt na een indirecte vrije trap vanaf 10 meter. Verder kwam VVR er nog een aantal keer gevaarlijk uit, jammer genoeg was de partijdige vlagger de grote sta-in-de-weg en hield hij zijn team op de been. Een kwartier voor tijd kwam Sprundel op voorsprong. Uit het niets kon de linksbuiten een afvallende bal binnenschuiven: 0-1. VVR moest opzoek naar de gelijkmaker en kreeg de ultieme kans hiervoor 5 minuten voor tijd. Robert werd onreglementair verdedigd in de zestien en dit leidde tot een penalty. Jan schoot deze knap raak: 1-1! Beide teams namen hier geen genoegen mee en gingen voor de overwinning. Ver in blessuretijd kreeg Sprundel nog een vrije trap buiten de zestien die totaal onnodig was. Deze ging via een scrimmage in het goal van VVR. 1-2. Kortom: VVR speelde de eerste helft te slap tegen een fel Sprundel. De tweede helft was een stuk beter en was een puntendeling een logische uitslag geweest. Volgende week speelt VVR thuis tegen Schijf.

Zundertse Zaalvoetbal Competitie Programma vrijdag 2 november 19.00 Tikkie Terug-ZVC Forza 20.00 Team Tito-KPJ Achtmaal Maandag 5 november 19.00 De Kerel-Schouwenaars 20.00 Roelands Boomkwekerij-De knots

Uitslagen Roelands Boomkwekerij-Team Tito 7-4 Tikkie Terug-Schouwenaars 3-5 De knots-ZVC Forza 6-6 KPJ Achtmaal-De Kerel 5-9

Zundertse Hockeyclub Uitslagen Zaterdag 27 oktober Etten-Leur ME5-ZHC ME1 4-1 ZHC M8E1-Made M8E1 0-6 Etten-Leur MD7-ZHC MD1 0-7 Tempo MC5-ZHC MC1 3-0 Zwart-Wit JA3-ZHC JA1 3-9 Zondag 28 oktober Zevenbergen D1-ZHC D1 7-0 Zundert D2-Breda D7 0-1 Tempo H1-Zundert H1 4-7

Programma Zaterdag 3 november 09.30u ZHC ME1-DDHC ME2 Thuis 09.30u ZHC M8E1-Gilze-Rijen M8E1 Uit 10.45u ZHC MD1-Pelikaan MD8 Thuis 13.45u ZHC JA1-Pelikaan JA2 Thuis Zondag 4 november 12.45u ZHC D1-Forcial D1 Thuis 14.15u ZHC D2-Push D15 Uit 14.30u ZHC H1-Shot H1 Thuis

RTC Zundert ZUNDERT - Afgelopen zondag werd het officiële fietsseizoen 2012 van RTC Zundert verleden tijd met de traditionele sluitingrit en met succes. Vrijwel iedere RTC er die een fiets in de schuur heeft verscheen aan de start van deze rit die traditioneel met de A- en Bploeg samen wordt gereden. Het werd een prachtige 50 km lange rit aan een lekker tempo waarbij iedereen zich happy voelde. Na afloop, al even traditioneel, gezellige samenkomst in het Wernhoutse Clublokaal. Iedereen kan dus terugzien op een welgeslaagde zondagvoormiddag en voor velen een welgeslaagd seizoen. Nu het of-

ficiële seizoen voorbij is wil dat natuurlijk niet zeggen dat de fietsen tot nader order in de schuur worden gezet, want vanaf nu maken we iedere zondagvoormiddag vanaf 9.00 uur een lekker clubritje over niet te lange afstand aan een wintertempo en halverwege de rit een lekker bakkie troost. Een koffieritje dus. Iedereen kan natuurlijk weer mee, we zijn altijd rond de middag terug en onze vertrouwde volgwagen hobbelt iedere zondag mee. Jac van Oers zal hierbij als eerste achter het stuur plaats nemen. Te beginnen zondag. Ook de Bploeg blijft zijn rondjes maken. Eveneens te vertrekken om 9.00 uur en ook bij hen is iedereen welkom.

Badminton Club Zundert ZUNDERT - In de herfstvakantie speelde BCZ voor het eerst in lange tijd weer een senioren toernooi. De partner en de tegenstanders werden bepaald door het lot, dus je moest wel enig geluk hebben om te winnen, maar aan de andere kant kon je met goed verliezen meer punten scoren dan met matig winnen, dus op het eind kwamen toch de handigste spelers voor zo’n toernooi er als beste uit. Halfweg werd de ranglijst nog aangevoerd door Charlotte, maar in de einduitslag moest ze genoegen nemen met een derde plaats. Jan, een van onze meest flexibele spelers werd tweede en de overwinning was voor Joeri. In de competitie speelde het derde tegen Tilburg. Het derde was duidelijk een maat groter dan Tilburg: het won alle dubbel- en mixpartijen in 2 games met duidelijke cijfers. In de enkelspelen waren de verschillen een stuk groter. Stefan had 3 games nodig om tye winnen, maar Nicky gunde

haar tegenstander slechts 3 punten in de hele partij. Het eerste speelde uit tegen Shot uit Dongen. Tim speelde voor Marc. Samen met Pieter won hij het herendubbel met tweemaal 21-16. Linsey en Patricia konden hun voorbeeld niet volgen: zij verloren de eerste game nipt, maar konden dit niet meer herstellen. In de enkelspelen werden de punten eerlijk gedeeld. Pieter verloor (hoewel het wedstrijdformulier anders vermeld) in 3 games. Linsey en Tim wonnen, maar Patricia moest de eer aan Shot laten. BCZ moest dus allebei de mixen winnen om de wedstrijd te winnen. Dat bleek iets teveel gevraagd, hoewel Tim en Linsey goed begonnen. Zij wonnen de eerste game, maar konden de winst niet vasthouden. Ook Pieter en Patricia konden geen gelijkspel meer forceren; zij verloren in twee games. Uitslagen: BCZ 3-Tilburg 2 8-0 Shot 3-BCZ 1 5-3


Echografie en borstonderzoek direct beoordeeld door de aanwezige radioloog

Polikliniek Etten-Leur Schoonhout 215 4827 ML Etten-Leur Tel. (076) 504 20 00 www.polikliniek-ettenleur.nl

NOVEMBER AANBIEDING! GRATIS MONTAGE KASTEN EN SCHUIFDEUREN!!! VRAAG NAAR DE ACTIE VOORWAARDEN

“Bezoek onze showroom”

Uw showroom aan huis! Verkoop/leggen/onderhoud

Aannemersbedrijf Johan Huijbrechts BV Voor al Uw Burgerlijke & Utiliteitsbouw nieuwbouw & verbouw machinale timmerwerken dakkapel plaatsen in één dag Vraag geheel vrijblijvend een prijsofferte aan Ettensebaan 15 telefoon fax info

4882 TA ZUNDERT 076 5976677 076 5977749 www.johanhuijbrechts.nl


sport

Zundert verliest in spannende en aantrekkelijke wedstrijd ZUNDERT - Onder ideale voetbalomstandigheden begon Zundert aan de wedstrijd tegen koploper Groen-Wit. Vanaf het begin was duidelijk dat hier twee teams tegenover elkaar stonden die beiden echt wilden voetballen. Voor het talrijke publiek was het dan ook een leuk schouwspel met snel en aantrekkelijk voetbal waarbij de technische vaardigheden van m.n. onze tegenstanders snel duidelijk werden. Zundert speelde goed mee en kreeg enkele kansen: Ferdi kopte na een vrije trap van Roy op de lat en een minuut later schoot dezelfde Roy net over. Het was echter Groen-Wit dat op voorsprong kwam na een wel zeer dubieuze strafschop wegens hands. Het spel golfde op en neer en Zundert kreeg na een voorzet van Roy nog een goede kans, maar Ferdi kon de bal niet in het doel werken. Tweemaal onnodig balverlies zorgde ervoor dat Groen-Wit nog voor de rust kon uitlopen naar een comfortabele 0-3 voorsprong. Na rust werden Kees Bullens en Nick Havermans gewisseld voor Erwin Braspenning en Frenk Zagers en wilde Zundert zich geenszins neerleggen bij een nederlaag. Wim Kas kwam al in de 46e minuut in een ideale positie om te scoren maar besloot zijn actie jammer genoeg in het zijnet. Een minuut later moest Niek redden op de doellijn. Zundert drong aan en het was Erwin die een fraaie aanval na een overstapje van Fabian beheerst afrondde 1-3. Twee minuten later begon iedereen met een rood-zwart hart weer te geloven in

een goede afloop toen na een half mislukt schot van Tim de bal via Erwin in het doel verdween 2-3. Zundert dicteerde op dit moment het spel en Groen-Wit kon het niveau van de eerste helft niet meer halen. Er kwamen nog enkele kansen voor Zundert, maar ook Groen-Wit werd uit de counter nog een paar keer gevaarlijk. Het bleef tot de laatste minuut een spannende wedstrijd maar helaas kon een hard werkend Zundert de gelijkmaker niet op het scorebord brengen. Al met al een leuke pot voetbal waarin Zundert meer had verdiend en waarin eens te meer duidelijk werd dat dit team niet thuis hoort waar het nu op de ranglijst staat. Programma zaterdag 3 november Klundert A1-Zundert A1 av12.00u JEKA A3-Zundert A2 av15.15u Baronie B2-Zundert B1 av15.00u Zundert B2-Neerlandia’31 B2 av15.00u Victoria ‘03 MB1-Zundert MB1 av13.45u Terheijden C1-Zundert C1 av11.30u Zundert C2-Moerse Boys C2 av13.15u Zundert MC1-Victoria’03 MC1 av11.30u Zundert D1-BSC D1 av11.30u Zundert D2-Gloria UC D2 av10.15u VVR D3-Zundert D3 av11.00u Zundert E1-The Gunners E1 av9.00u VVR E2-Zundert E2 av9.00u Zundert E3-Viola E3 av9.00u Chaam E3-Zundert E4 av10.45u Zundert F1-Gloria UC F1 av10.15u Zundert F2-Moerse Boys F2 av10.15u VVR F4-Zundert F3 av10.15u Moerse Boys F5-Zundert F4 av10.45u Zundert ZA2-Irene’58 ZA2 av15.00u

DJA uitslagen

Zundert G1-TEC G1 av13.15u Zundert G2-RKDVC G1G av11.30u Zondag 4 november Gilze 1-Zundert 1 av14.30u Groen Wit 2-Zundert 2 av12.00u Zundert 3-Barca 4 av12.00u Zundert 4-Rijen 7 av10.00u Zundert 5-Sprundel 5 av10.00u Antibarbari DA1-Zundert DA1 av14.30u Internos DA2-Zundert DA2 av12.00u Boomke Whist (jeugd)leden, ouders van jeugdleden, supporters en alle anderen. Heb je zaterdagavond 3 november niets te doen? Kom dan naar onze voetbalkantine. Hier vindt weer onze jaarlijkse supergezellige Boomke Whist kaartavond plaats. Spanning en leuke sfeer verzekerd. Ook zijn er weer mooie prijzen te winnen. Inschrijven vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur. Algemene ledenvergadering De jaarlijkse ledenvergadering is op maandagavond 5 november. Let op aanvang gewijzigd naar 20.30 uur.

kinderalimentatie: eenvoudiger?

Wernhout pakt eerste periode na zege op Schijf WERNHOUT - In de laatste wedstrijd in de 1e periode stond voor Wernhout de derby tegen Schijf op het programma. Gezien het programma van de concurrentie (SSW, TVC Breda, VVR en Sprundel) was Wernhout enkel zeker van de periodetitel indien Schijf werd geklopt, de opdracht vooraf was dus duidelijk. In de beginfase was Wernhout het gevaarlijkste en ging de bal na een ongelukkige handsbal van een Schijf-verdediger op de stip. Vanaf 11 meter voltrok Alex Huijbregts het vonnis en joeg de bal laag langs Schijfdoelman Joost Nouws, 1-0. Hierna kwam Schijf beter in de wedstrijd en de Wernhout –verdediging schatte een hoge, diepe bal verkeerd in mede door de felle zon en Bas Adriaansen klopte uiteindelijk Wernhout-keeper Jasper Slootmans, 1-1. Nog voor de thee kwam Wernhout opnieuw op voorsprong. Alex Huijbregst bracht uit een vrije trap de bal hoog voor het Schijfse doel die door Maarten Huijbregts en een Schijf-verdediger werd geschampt en via de paal voor de voeten van Leroy Gommers belandde die van dichtbij de bal binnenschoot, 2-1. Na rust drong Schijf wel maar kreeg weinig kansen en Wernhout had de mogelijkheden om de wedstrijd definitief te beslissen. Toch duurde het tot de laatste minuten voordat de beslissing viel. De ingevallen A-junior Frans Daems had zijn visite-kaartje al afgegeven bij zijn eerste actie waarbij de Schijfse keeper de bal uit de bovenhoek moet ranselen op een schot van Frans. In de laatste minuten kon Frans alleen op de keeper af en knalde de bal hard in de korte hoek binnen, 3-1. De 1e periode was hierdoor binnen en de derde helft werd zodoende nog langer door het feestgedruis.

Volgende week gaat Wernhout 1 op bezoek bij Dubbeldam uit Dordrecht dat momenteel voorlaatste staat maar toch zeker niet onderschat mag worden en gezien de uitslagen van de laatste wedstrijden beter in vorm lijkt te komen. Uitslagen Chaam A1-Wernhout A1 1-6 Wernhout B1-Schijf B1 1-5 Wernhout MB1-Roosendaal MB1 3-2 Gilze C2-Wernhout C1 4-2 Olympia’60 D1-Wernhout D1 3-0 Wernhout D2-Moerse Boys D2 2-1 Wernhout MD1-SC Gastel MD1 0-8 DIA E1-Wernhout E1 8-3 Wernhout E2-Gesta E1 2-14 Wernhout F1-TVC Breda F4 0-15 Wernhout 1-Schijf 1 3-1 Wernhout 2-Cluzona 2 2-1 NSV 6-Wernhout 5 3-6 Wernhout Vr1-VVR Vr 2 1-0 Wernhout O23-RSV 023 0-1 Programma zaterdag 3 november Wernhout A1-RKTVV A1 14.30 Seolto B1-Wernhout B1 10.15 SC Gastel MB1-Wernhout MB1 14.30 Wernhout C1-TVC Breda C2 13.00 Wernhout D1-SAB D1 11.00 Chaam D2-Wernhout D2 11.30 Moerse Boys MD1-Wernhout MD1 09.00 Wernhout E1-UVV’40 E1 09.45 Ulicoten E1-Wernhout E2 11.00 Wernhout F1 vrij Zondag 4 november Dubbeldam 1-Wernhout 1 14.00 NSV 2-Wernhout 2 12.00 Cluzona 6-Wernhout 3 10.00 Wernhout 4-Unitas’30 4 10.00 Wernhout 5-DOSKO 9 10.00 Achtmaal Vr1-Wernhout Vr1 11.00 Dinsdag 6 november WDS’19 O23-Wernhout O23 19.30

Sanne odekerken so@ak-advocaten.eu sectie Familierecht

In oktober 2012 heeft de Werkgroep Alimentatienormen een voorstel gelanceerd. Het uitgangspunt van dat voorstel is dat het makkelijker moet zijn om na een scheiding kinderalimentatie vast te stellen.

Op basis van de huidige richtlijn van deze werkgroep is enerzijds de behoefte van het kind en anderzijds de draagkracht van de ouders van belang. De behoefte van een kind kan worden herleid uit een tabel. Het gezinsinkomen is daarbij bepalend. Hoe hoger het gezinsinkomen, hoe hoger de behoefte van een kind. De draagkracht wordt op dit moment bepaald door de lasten van de ouder in mindering te brengen op zijn/ haar inkomen. Daarvoor is een berekening op maat nodig. Nadat de behoefte van het kind en de draagkracht van de ouder zijn vastgesteld, worden deze met elkaar vergeleken. De laagste van de twee is bepalend voor de uiteindelijke bijdrage. In het nieuwe voorstel wordt de draagkracht van de ouders aan de hand van een door de werkgroep ontwikkelde tabel vastgesteld. Er zou dan geen berekening op maat meer nodig zijn. Echter, indien dit voor de onderhoudsplichtige leidt tot een onaanvaardbare uitkomst, dan wordt hem/haar de mogelijkheid geboden om het gebrek aan draagkracht te stellen en te onderbouwen. De rechter zal in dat geval moeten beoordelen of met de gestelde omstandigheden rekening moet worden gehouden. Het uitgangspunt van het voorstel is dus eenvoud. Of dit voorstel ook tot wettelijk uitgangspunt wordt genomen en zo ja, of het werkelijk tot een eenvoudigere berekening zal leiden, zal in de toekomst moeten blijken.

tijd voor

Asselbergs & Klinkhamer Advocaten www.ak-advocaten.eu

076-502 20 80

PAGINA 28 Ondernemingsrecht • Letselschaderecht • Vastgoedrecht • Familierecht • Arbeidsrecht • Strafrecht Bredaseweg 161

4872 LA Etten-Leur

T. 076 502 20 80

info@ak-advocaten.eu

www.ak-advocaten.eu

10 van AVR in Rucphen, 21 oktober 10 km: John Koeken 42.23, John Sijmens 42.34, Rini v. Gils 42.57, Margriet Monden 50.16, Annie v. Oijen 53.14, Chris Goderie 53.17. 5 km: Cilia Hense 25.49, Mientje Peeters 26.58, Jeanne Braspennincx 30.13. Indoorwedstrijd Parthenon, 27 oktober C-jun. Sanne Schellekens 60m 8.96, 60mh 11.46, ver 4.33. Marathon Brabant 28 oktober Marathon: Herman Krijnen 3.30.08, Robert Vermeiren 4.10.14. Halve marathon: Deny Blom 1.16.56 (2e plaats), John Koeken 1.34.57, John Sijmens 1.36.44, Rini v. Gils 1.38.01, Gerda Nouws 1.40.14, Heidi Hereijgers 1.43.56, Mark v. Hasselt 1.44.02, Kees Goetstouwers 1.51.51, Frank v. Aert 1.56.08, Ester

Peeters 1.58.05, Sylvie Vanlaerhoven 1.58.19, Jolanda v. Hassel 1.58.20, Annie v. Oijen 1.59.16, Jolanda Peeters 1.59.31, Margriet Monden 2.02.21, Sylvia Halters 2.11.44, José Kustermans 2.11.45, Tiny Taks 2.13.34, Sonja Snepvangers 2.13.36. 10 kilometer: Martijn Nooren 36.40, Ellen Verdonk 50.03, Inke Braspenning 50.38, Jeanne v.d. Berg 51.52, Chris Goderie 52.57, Paul Haast 55.01, John Haast 55.28, Cilia Hense 55.39, Mientje Peeters 55.41, Giel Bevers 56.07, Ingrid Huijbregts 56.08, Silvia v. Hooijdonk 58.20, Anjo Braspenning 58.28, Marlon Monden 58.37, Anja de Koning 59.02, Jan v.d. Broek 1.02.01, Margot v.d. Wouw 1.04.24, Anita Peemen 1.05.05, Jeanne Braspennincx 1.05.42 5 kilometer: Ronald Cockx 18.26, Tonnie Bastiaansen 19.22, Jeroen Stoutjesdijk 19.55, Mark Jansen 24.13, Jolanda Daems 27.48, Margot de Bruijn 34.21.

Wet inrichting landelijk gebied Inrichtingsplan “ Weerijs-Zuid” Kennisgeving ingevolge artikel 3:42 Awb.

TERINZAGELEGGING Besluit ontheffing ex artikel 35, lid 1 Wilg De bestuurscommissie voor het inrichtingsplan Weerijs-Zuid maakt bekend dat op 25 oktober 2012 ontheffing is verleend op grond van artikel 35 lid 1 Wilg. Het betreft: Ontheffing aan de heer J.C.L. Godrie te Rijsbergen op grond van artikel 35 lid 1 Wilg voor een meerjarige teelt tot 1 januari 2015 op de kadastrale percelen Rijsbergen, sectie B, nummers 1622, 1710 en 1711. De verleende ontheffing ligt bij Dienst Landelijk Gebied, Prof. Cobbenhagenlaan 125 te Tilburg, gedurende zes weken, met ingang van 1 november 2012 tot en met 12 december 2012 op werkdagen tijdens kantooruren voor een ieder kosteloos ter inzage. Ook is de ontheffing in te zien op www.weerijszuid.nl. Binnen 6 weken, derhalve tot en met 12 december 2012 kunnen belanghebbenden schriftelijk bezwaar maken tegen het besluit tot ontheffing. Bezwaarschriften kunnen worden ingediend bij: Bestuurscommissie ‘Weerijs-Zuid’ p/a DLG-secretariaat Weerijs-Zuid Postbus 1180 5004 BD Tilburg Tilburg, 26 oktober 2012

Moerse Boys pakt drie punten in Tilburg ZUNDERT - Moerse Boys heeft de lastige uitwedstrijd bij SC ‘t Zand met 2-1 gewonnen. Na een matige eerste helft volgde een goede tweede, die uiteindelijk zorgde voor 3 punten.

Nadat de twee ploegen elkaar een kleine 10 minuten hebben afgetast, is het na een snelle uitbraak van de Tilburgse formatie prijs. Twee man verschijnen vrij voor Rob, en zo staat het snel 1-0. Vijf minuten later komen de Boys goed weg als Sc ‘t Zand op de paal schiet. Na 24 minuten de eerste kans voor Moerse Boys. Kevin kopt tegen de lat. Voor rust nog enkele mogelijkheden voor de Tilburgse ploeg, gescoord wordt er niet. In de 38ste minuut nog een kansje voor Moerse Boys. Uit een scherp genomen vrije trap kopt Rens voorlangs. Na rust krijgt Moerse Boys toch geleidelijk aan meer grip op de wedstrijd en in de 54ste minuut valt de gelijkmaker. Na een mooie actie van Daan en Marvin, komt de bal voor de voeten van Kevin terecht en dat betekent 1-1. In de 64ste minuut pas een kans voor SC ‘t Zand. De bal eindigt in het zijnet. Joris komt voor Peter. Een kwartier voor tijd komt Rudo Mark aflossen. SC ‘t Zand begint aan een slotoffensief maar krijgt in de 83e minuut het deksel op de neus. Uit een corner van Daan weet Rens de bal in de verste hoek te koppen en staat het 1-2 en is de eerste uitoverwinning een feit. Volgende week zondag een echte topper op Sportpark Akkermolen tussen nummer 2 WSC en nummer 3 Moerse Boys. Kom allemaal onze jongens steunen. Zie uitgebreid verslag onze site.

Programma jeugd Woensdag 31 oktober M.Boys MC1-Unitas’30 MC1 aw.18:30 Zaterdag 3 november SCO/TOFS A1-M.Boys A1 vt Ioml M.Boys A2-BVV’63 A2 aw.13:45 M.Boys B1-De Fendert B1 aw.12:00 M.Boys B2- Boeimeer B5 aw.12:15 Virtus MB1-M.Boys MB1 vt.9:45 M.Boys C1-Sprundel C1 aw.10:00 Zundert C2-M.Boys C2 vt.12:15 M.Boys C3-MOC’17 C6 aw.8:30 DSE MC1-M.Boys MC1 vt.11:15 Bavel D1-M.Boys D1 vt Ioml M.Boys D2-VVR D2 aw.11:00 Gesta D1-M.Boys D3 vt.9:15 M.Boys MD1-Wernhout MD1 aw.8:30 WDS’19 E1-M.Boys E1 vt.10:00 Barça E1-M.Boys E2 vt.9:00 M.Boys E3-Gloria UC E4 aw.8:15 M.Boys F1-Terheijden F1 aw.8:15 Zundert F2-M.Boys F2 vt.9:30 VVR F3-M.Boys F3G vt.9:15 M.Boys F4G-Gesta F1 aw.10:15 M.Boys F5-Zundert F4 aw.10:15 Programma senioren Zaterdag 3 november DSE 3-M.Boys 8 vt.13.00u M.Boys 9-SCO/TOFS 6 av.14.45u M.Boys G1-TGG G1 av.13.30u Zondag 4 november M.Boys-WSC av.14.30u M.Boys 2-IFC 2 av.12.00u Terheijden 2-M.Boys 3 vt.10.00u Hoeven 5-M.Boys 4 vt.10.45u M.Boys 5-Boeimeer 4 av.10.00u UVV ’40 6-M.Boys 6 vt.09.30u IFC 7-M.Boys 7 vt.10.30u M.Boys Vr1-Alliance Vr1 av.10.00u M.Boys Vr2-Barca Vr1 av.12.00u


KOM DIRECT NAAR

SANIDIRECT BREDA

DOE DE SANIDIRECT CHECK DIRECT DE SLIMSTE KOOP!

Grenssteen 9, 4815 PP Breda, (Naast MegaPraxis Steenakker) Telefoon: 076 541 44 14 WWW.SANIDIRECT.NL

40% KORT

Kom langs met uw offerte en ontdek ’t zelf: bij Sanidirect bent u altijd goedkoper uit.

R I A T I N A S N E K R E M A E L L ING OP A GEBERIT

SANIDIRECT ! BREDA 5 JAAR N

EN DAT VIERE WIJ!

SPECIALE ACTIE!

Complete set aanbevolen door installateurs: UP320 reservoir Toilet Drukplaat Zitting

BIJ AANSCHAF VAN EEN COMPLETE BADKAMER EEN

Adviesprijs

DREAMSHOWER REGENDOUCHESET Adviesprijs

289,S! GR ATI

GRATIS!

ICARA 3125,-

PROFITEER T/M 17 NOVEMBER ALLEEN GELDIG BIJ SANIDIRECT BREDA

DIRECTPRIJS

1695,-

wij

708,-

DIRECTPRIJS

5O9R% T I NG K

S NERGENOPER! K GO E D

GROHE EUPHORIA Inloopdouche. Grohe douchethermostaat, regendouche, handdouche, Silverflex doucheslang en 100 cm inloopdouche. Ook leverbaar in 120 cm.

Adviesprijs

1412,-

DIRECTPRIJS

575,-

5O8RT% I NG K

+

! g e w n moete

opheffingsuitverkoop g n i t r o k a s as

50% k

ele ve op de h

Unieke kans!!!

Alles halve prijs! m.u.v. kappen en lichtbronnen

lectie

col s g n i t h rlic

zoals: - Massive - Philips - Lirio - Leclercq en vele andere bekende merken.

4 november:

koopzondag!

BUDGETLAMP BREDA 1000m2 met alle bekende merken Hoekpand Catharinastraat / Kennedylaan / 076 - 5140167


Ploeg- en trekwedstrijd Nieuw dit jaar was het tractor oefenploegen. Hier waren enkele jongemannen voor opgetrommeld die voor de eerste keer een oude ploeg achter hun oldtimer tractor gehangen hebben. En ook zij werden beoordeeld: Arjan Koevoets werd 1e, Arjan Buijs 2e en Patrick Lauwerijssen 3e.

Theo Herrijgers met Iris aan het geerploegen.

ZUNDERT - Zondag 21 oktober organiseerde Paardensportvereniging St.Isidorus voor de 13e maal de jaarlijkse ploeg en trekwedstrijd voor paarden en pony’s. Dit vond voor de achtste maal plaats op het terrein van de fam. Koevoets aan de Kl. Zundertseweg te Sprundel. Het was fris maar het grootste gedeelte van de dag droog. 31 ploegers zijn er van start gegaan om hun veld zo netjes mogelijk om te ploegen. Een aantal ploegers komen uit Sprundel en Etten-Leur en zijn lid van St.Isidorus zelf, maar ook uit de bollenstreek en België kwamen er deelnemers. De oudste deelnemer is bijna 80 jaar en de jongste 30 jaar. Er waren 5 categorieën: Enkel en meerspan wentelploegen en enkel en meerspan

geerploegen en dan is er nog de rondgaande ploeg. De jury had er een hele kluif aan want er was wederom netjes geploegd. Het niveau is de laatste jaren flink gestegen. Aansluitend aan de ploegwedstrijd werd de trekwedstrijd gehouden. Dit gebeurde zoals voorgaande jaren met een slee en daarop werd telkens het totale gewicht verhoogd met zakken zand. Er werd ruim 1300 kg getrokken door het paard van Jan Voeten. Onze dank gaat uit naar de fam. Koevoets voor hun gastvrijheid en alle sponsors die ons gesteund hebben op wat voor manier ook. Ook de eigen leden en vaste vrijwilligers waren zoals ieder jaar weer van de partij om er voor te zorgen dat het een geslaagde zondag zou worden

Uitslag ploegwedstrijd Wentelploeg enkelspan: 1 Pol Jansen, 2 Arian de Hoon, 3 Peter Klijs, 4 Jan Voeten, 5 Rien Zwart, 6 Jan Zwart, 7 Bert Eestermans, 8 Stan en Jan van Aert, 9 Sjaan de Bruijn, 10 Jeroen de Haas, 11 Arjan Ploeg, 12 Adam de Reijer, 13 Sjef Dams, 14 Rien Pellis, 15 Jac Christianen, 16 Piet van Dongen. Wentelploeg meerspan: 1 Christ Elsten, 2 Rien Lauwerijssen (E-L), 3 Frans Cox, 4 Jan Broos, 5 Peter van Gaal, 6 Adrie Schellings. Geerploegen enkel en meerspan: 1 Kees Koenen, 2 Wim Koevoets, 3 Ad Copal, 4 Theo Herrijgers, 5 Wim Baremans Rondgaande ploeg: 1 Jan Dufraing, 2 Guus Stoffels, 3 Louis Goris, 4 Jos Sips.

Wijnverschieting Gilde St. Ambrosius KLEIN ZUNDERT - Van donderdag 11 tot en met maandag 15 oktober organiseerde Gilde St. Ambrosius een Wijnverschieting.

Vele schutters/sters, maar ook iedereen die eens een poging wilde wagen om met de flobert te schieten waren welkom. Dit jaar was het wederom een geslaagde wijnverschieting met veel vrije schutters. Uitslag Hoofdklasse: 1 Marcel de Krom; 2 Antoon Marijnissen; 3 Alfons Damen; 4 Willem Gosens; 5 Gerard Peeters; 6 Jac Dekkers; 7 Frans Roelands; 8 Richard Marijnissen; 9 Kees Goverden; 10 Luc Jochems Ere klasse: 1 Anja Roelands; 2 Rien van Baal; 3 Joke Gommers; 4 Kees van Ostaijen; 5 Jos van Loock; 6 Wim Adams; 7 Johan van Aert; 8 Ludo Elst; 9 Lauran Geus; 10 Staf Goetschalckx A klasse: 1 Rinus van Caam; 2 Anita Kertens; 3 Jac van Bekhoven; 4 Wim Herrijgers; 5 Johan Mertens; 6 Gerard Neijs; 7 Rinus Braat; 8 Andre Peeters B Klasse: 1 Sjol van Hasselt; 2 Frans Raats; 3 Steven Mertens; 4 Mario van der Zanden; 5 John van der Zanden; 6 Toon Sannen; 7 Jan Jochems-Mertens; 8 Sjaak Lips; 9 Mathias Vermeiren; 10 Denie Raats; 11 Karel Geerts; 12 Henry Antonissen C klasse: 1 Ilse Adriaesen; 2 Theo Oomen; 3 Johan Kustermans; 4 Antoon Wijnen; 5 Jef van Boxel; 6 Victor Brosens Aspirant klasse: 1 Lisette Goosens; 2 Mark Christianen; 3 Albert Sluyts

Vrije heren aangesloten: 1 A.M.M. de Wijs; 2 M Spruit; 3 Christ Wagemakers; 4 Cees Huybregts; 5 Ruud Raats; 6 Rinie Kuijs; 7 Johan Oogstvogels; 8 Leo Smits; 9 Jan Kustermans; 10 Hans Mathijssen; 11 Dre Jacobs Vrije heren: 1 Jan Bastiaansen; 2 John Kerstens; 3 T.F.J. Tromp; 4 Erik van Unen; 5 Ludo Muesen; 6 Winston Vorstenbosch; 7 Rens Rood; 8 Jac Huybregts; 9 Olaf Goorden Vrije dames aangesloten: 1 Marian de Bont; 2 Lies Kuijs Vrije dames: 1 Francet Gosens v Bekhoven; 2 A. Broers; 3 Paula van Kuijck; 4 Karin Roelands; 5 Angèl Nuy; 6 Angela Roelands Geluksblazoen: 1e Prijs nr. 13: Ludo Frijters, Rinus van Kuijck, Joke Gommers, Johan Oogstvogels, Dennis Elst. Na kampen winnares Joke Gommers; 2e Prijs nr. 0: Elly Konings, Kiki Voncken, Willem Nuy, Cerrie Peeters, Hans Mathijssen, Olaf Goorden, Joke Gommers, Angela Roelands, Karin Roelands, Jac van Bekhoven. Na kampen winnares Angela Roelands; 3e Prijs nr. 17: Veronica Adams, Sjaak Lips, Ad Roks. Na kampen winnaar Sjaak Lips. Hartelijk gefeliciteerd met het behalen van jullie prijzen. Denie en Annemieke, sponsors en en eigen leden bedankt voor de goede verzorging van deze verschieting en verder iedereen bedankt voor deelname aan deze verschieting. Het was een gezellige en sportieve wedstrijd. De uitslag staat ook op www.gildesintambrosius.nl

KERKELIJK NIEUWS PAROCHIE H. CORNELIUS ACHTMAAL Spreekuur dinsdag 9.30-10.30u. Contactnr. 0765987010 b.g.g. 06-57598600 A. Koeken. Pastoor de Bont 076-5985218 b.g.g. 06-13593082. www.parochie-achtmaal.nl Zaterdag 3 november 17.00u Vooravond 31e zondag door het jaar, gez. H. Mis. August Brosens-Rombouts; jgt. overl. familie StraverWagemakers; Christina Brosens-Rombouts; verj. Toon Jochems; Jo v. Hooijdonk-Tax; Lies Hense-Gevers; overl. ouders Tax-Koeken; jgt. overl. ouders SprenkelsKools; verj. Eddy Kools; verj. Catharina Kools-v. Aert; Bart Nouws; verj. Sjef Hense; verj Herman Hensen; Rik de Ruytter. Dinsdag 6 november 9.00u: H. Mis. H. Doopsel: Op zondag 4 november worden door toediening van het H. Doopsel in onze geloofsgemeenschap opgenomen: Iris v. Dijck en Sietske Havermans. H. Communie: Op vrijdag 2 november wordt de H. Communie thuis gebracht op de bekende adressen. Overleden: Uit onze geloofsgemeenschap is overleden: Henricus de Ruytter weduwnaar van Johanna Herrijgers. De uitvaartliturgie wordt gehouden op donderdag 1 november om 14.00 uur. Daarna wordt hij overgebracht naar het crematorium in Breda. Moge Rik in vrede bij God zijn, en zij die achterblijven troost en steun ontvangen. Kerk schoonmaken: Groep 7 maandag 5 november. PAROCHIE H.WILLIBRORDUS KLEIN ZUNDERT Pastoor J. de Bont 06-13593082. Spreekuur woensdag 09.30-11.30u. De pastorie is enkel op woensdag tijdens het spreekuur te bereiken, t. 5972214. Tijdens het spreekuur kunt u terecht voor het maken van afspraken en het opgeven van misintenties. Misintenties kunnen ook in de brievenbus van het parochiecentrum, huisnummer 5, worden gedeponeerd. Graag in een gesloten enveloppe met duidelijke vermelding van de namen en naam en telefoonnummer van de contactpersoon. Intenties opgegeven voor woensdagmiddag worden de daaropvolgende week vermeld in de Zundertse Bode. www.parochie-klein-zundert.nl Zondag 4 november 10.00u Eucharistieviering m.m.v. Vivace. Jgt. Adriana ElstSchrauwen; o.o. Petrus Hereijgers en Maria Snepvangers; jgt. Piet Zagers e.v. Liza Herijgers; overl. buurtgenoten buurtschap Klein Zundertse Heikant; Jan Vanlaerhoven e.v. Ria Elst; Louisa Verheijen w.v. Marinus de Beer; Riet Jochems e.v. Piet Hereijgers; Annet v. Hassel e.v. Dre Godrie; Anneke de Jong e.v. Kees v. Erk; Lisette Gommers e.v. Wim Michielse. Woensdag 7 november 18.30u: Bidden van het rozenhoedje met aansluitend om 19.00u een Eucharis-

tieviering. Mededeling: Maandag 12 november vrijwilligersavond bij Café Schuttershof. PAROCHIE O.L.V VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND WERNHOUT Pastoor J. de Bont, 06-13593082; parochie.wernhout@hotmail.com. Contactpersoon K. Roelands t. 5985979 www.parochie-wernhout.nl Spreekuur donderdag van 18.30-19.00u t. 5972294. Hier kunt u terecht voor het opgeven van intenties of het maken van afspraken. Misintenties kunnen ook in de brievenbus van de sacristie worden gedeponeerd, in een gesloten enveloppe met duidelijke vermelding van de namen, alsmede het adres of telefoonnummer van de contactpersoon. Intenties opgegeven tot donderdagavond worden de daaropvolgende week in de Zundertse Bode vermeld. Zaterdag 3 november 19.00u Vooravond 31e zondag door het jaar, Eucharistieviering. Gezinsviering m.m.v. Belcanto, graag nodigen wij U allen, maar vooral de kinderen hiervoor van harte uit. Intenties: Marieke Vissers e.v. Geert v. Oijen; Cornelia Goosens w.v. Cornelis Antonissen; verj. Frans Korsmit; jgt. o.o. Hereijgers-Siemons; jgt. Anna Renne-v. Dijck; jgt. Fam Zagers-v. Tichelen; jgt. Angela Elst; jgt. Albert Vermeiren-Nouws. Donderdag 8 november 9.00u: Eucharistieviering. Gezinsviering: Graag nodigen wij alle koorleden en kerkgangers uit om na afloop van de viering van zaterdagavond gezellig hier voorin de kerk koffie en thee te komen drinken. Voor de kinderen is er limonade. Tevens kunt u ook na deze viering nog Noveenkaarsen verkrijgen achterin de kerk bij de Mariakapel. PAROCHIE ST. BAVO RIJSBERGEN Pastores: Pastoor Drs. F.M. Verheije, Molenstraat 9, 4881 CP Zundert, 076-5972292. Parochie St. Bavo, St. Bavostraat 7, 4891 CG Rijsbergen, 076-5961283 Spreekuur: Iedere woensdagochtend 9.30-10.30 uur en donderdagavond 18.30-19.00 uur. U kunt dan altijd terecht voor het opgeven van misintenties en het maken van afspraken. Misintenties kunnen ook in de brievenbus worden gedeponeerd in een gesloten envelop met duidelijke vermelding van de namen, alsmede een adres of telefoonnummer. Diensten Week van zaterdag 3 t/m vrijdag 9 november. 31e zondag door het jaar. Zaterdag 3 november 19.00u H.Eucharistieviering in de H.Trudo kerk te Zundert. Celebrant Pastoor Verheije. Zondag 4 november 10.30u

H.Eucharistieviering van Allerheiligen. Allerzielen in de St.Bavokerk te Rijsbergen met herdenking van de overleden parochianen. Celebrant Pastoor Verheije m.m.v. gemengd koor Voluntate. Misintenties: o.o. Roovers-Vermeeren; Johanna v. Beek Aerts verj.; o.o. Michielsen Verwijmeren en Lesley; o.o. Huijbregts Dekkers; jgt. Riet Daamen Jacobs; o.o. Klijssen Gommers; Janus Trip; Kees Herrijgers; Sjaan Bastiaansen; Fien v. Raamsdonk v. Zoelen; o.o. v. Schaik Douenburg; jgt. Cornelia Boot Nouws; jgt. Sjaak Martens Jansen; Christ Peeters verj.; jgt. Kees Herijgers; o.o. Koeken Roelants; jgt. Anna Wagemakers Foesenek; voor de overleden leden van buurtschap Kaarschot; jgt. Jan v. Opstal. Doop: om 12.00u doop van Mats Mathijssen. Woensdag 7 november 10.00u: Eucharistieviering in het Atrium van Rijserf met gezamenlijke ziekenzalving celebrant Pastoor Verheije. Donderdag 8 november 9.00u: In de Mariakapel. Woord en Communieviering leden en overleden leden Gilde St.Willibrordus. Voorganger diaken J. v. Steenoven. PAROCHIE H. TRUDO ZUNDERT Pastoor: drs. F.M. Verheije, Molenstraat 9, 4881 CP Zundert, 076-5972292; www.trudozundert.nl Open Pastorie: dinsdag en woensdag van 9.00-12.00u kunt u bij de pastorie langs komen. Ook is de pastorie dan het beste telefonisch te bereiken, via 5972292. U kunt misintenties opgeven en afspraken maken bijvoorbeeld rondom doopviering, huwelijksviering of jubileumviering. Als u een huisbezoek wenst voor een zieke of voor een pastoraal gesprek kan dit tijdens de spreekuren gemeld worden. Voor vragen met betrekking tot de begraafplaats kunt u het beste de woensdagmorgen contact opnemen. Bereikbaarheid: De melding van een overlijden kunt u doen via het telefoonnummer van de pastorie. Als uw telefoontje niet meteen persoonlijk beantwoord kan worden, is er gelegenheid om in te spreken en wordt, wanneer dit weer mogelijk is, contact met u opgenomen. Soms wordt verwezen naar een ander telefoonnummer of naar een telefonisch spreekuur voor spoedeisende aangelegenheden op een ander tijdstip. Zaterdag 3 november 19.00u Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor, liturgie van Allerzielen, pastoor Verheije: In deze viering herdenken wij bijzonder de overleden parochianen, voor wie wij in onze kerk de uitvaartliturgie vierden, onder het aansteken van gedachtenislichten worden hun namen genoemd. Daarna worden de speciale Allerzielenprentjes met hun namen uitgereikt. Na de H.Mis zijn de nabestaanden in de gelegenheid de gedach-

PAGINA 30

teniskruisjes van de avondwake en de uitvaart in ontvangst te nemen. Ook zijn er de volgende intenties: jgt. o.o. Kees en To Dockx-Oostvogels; Remco Bruijns; Jo Schrauwen-Oostvogels; Adrianus v. Aert; jgt. o. fam. Bastiaansen-Bastiaansen; o.o. Dictus-Elferink; Piet Snepvangers-Meeuwissen; jgt. Jeanne Dictus-Poppelaars; o. echtgenoten Ludovicus en Elisa Kerstens-v.d. Eynden; Stientje v. Kuijck-Willemsen; verj. Maria v. Zundert-Rombouts; Anna en Cor Zagers; o.o. v. Hassel-Gommers; jgt. Adrianus Pinxteren; o.o Isidoor en Theresia v. Hassel-Doomen; jgt. Cor v. Hassel; Nellie Godrie-v. Gils; o.o. Mathijssen-Rombouts; Jos Raats; Cornelis Schrauwen-Martens; Johannes Schrauwen; o.o. Kustermans-v.d. Veeken; Willy v.d. Akker-Dielemans; Maurice Verheije; voor de overl. priesters die in onze parochiekerk H. Trudo gediend hebben. Zondag 4 november 10.30u Eucharistieviering in de St. Bavokerk te Rijsbergen, Allerzielen, pastoor Verheije. Donderdag 8 november 14.00u: Eucharistieviering in de kapel van Margriet van de Laer in de Willaert, pastoor Verheije: Gerardus Nouws-Bevers en dochter Jeanne. Vrijdag 9 november 13.30u: H.Mis uit dankbaarheid b.g.v. het 50-jarig huwelijk van Geert en Miet Roelands-Jacobs, gemengd koor, pastoor Verheije. Kerk schoonmaken: groep 4 op woensdagmorgen. PROTESTANTSE GEMEENTE ZUNDERT VAN GOGHKERKJE Predikant: mw. ds. J.H. Veldhuizen, Jasmijnring 26, 4881 HN Zundert, 076-5797608. Eredienst: Zondag 4 november is mevr. Ds. J.H. Veldhuizen uit Zundert onze voorganger, aanvang 10.00 uur. Dhr. Guis is de organist. Dhr. Noorland is tijdens deze dienst gastheer. Voor de kinderen is er kindernevendienst. De collecte is bestemd voor de Zending. Agenda: De cantorij heeft op 1 november repetitie, aanvang 20.00 uur. www.pk-zundert.nl NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERK RIJSBERGEN Alle mensen zoeken het geluk. En God is om te genieten. Het is zonde om met minder genoegen te nemen dan met God. Zondag 4 november is dit het thema. De bijeenkomst wordt geleid door ds. Reinier Drop. Deze kerkdienst wordt zoals altijd gehouden in Diakonia, Gommersstraat 87 te Rijsbergen. Aanvang 10.00 uur. Er is kinderoppas en de kindernevendienst is geopend voor kinderen van de basisschoolleeftijd. Als u meer wilt weten over geloof of over activiteiten van onze gemeente, neem dan contact op met onze predikant, Reinier Drop (Rijsbergen), tel. 06-19021077.


- opleidingen tot NMI registermediator - in-company trainingen - zakelijke en particuliere mediations

ERKEND MEDIATOR WORDEN?

Het Mediation Educatie Centrum (NMI erkend) leidt op voor het examen tot NMI registermediator. Meld u aan voor een gratis informatiebijeenkomst via onze website of bel 015 - 36 112 36. Van Beveiligingen teisBreda is al ruimgecertificeerd 45 jaar actiefbedrijf in hetdat leveren vanactief is Van Dijnsen Dijnsen Beveiligingen B.V. een dynamisch al 45 jaar totaaloplossingen op het gebied van inbraakdetectie-, brandmeldinstallatie in het adviseren, installeren en onderhouden van inbraakbeveiliging-, toegangcontrole-, camerabewakingen brandmeldinstallatiesystemen. systemen-, camerasystemen. Van Dijnsen Beveiligingen te Breda is marktleider en is sterk gefocust op vakmanschap

Volgende informatiebijeenkomsten (start 19.30 uur): Do 15 nov, WestCord Hotel Delft (naast IKEA) Do 22 nov, Hotel Trivium te Etten-Leur Tel: 015 – 36 112 36

info@mediationeducatie.nl

BEN JIJ EEN ERVAREN ICT’er ?

GEZOCHT PER DIRECT:

In verband met de groei van onze organisatie zijn wij per direct op zoek naar;

DAN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR JOU!

Service coördinator Ben jij die ervaren ICT’er, met kennis op het gebied van netwerken en heb je interesse in het bouwen van camera- en inbraaksignaleringssystemen ? Beveiligingen Heb je zin in meer uitdaging dan alleen het oplossen van standaard ICT-problemen ? De werkzaamheden bestaan uit: Ben je fulltimeo.a. beschikbaar en communicatief vaardig? * operationeel leidinggeven aan ca.10 servicemonteurs * efficiënt en adequaat plannen, enrijbewijs coördineren In hetorganiseren bezit van een B? van voorkomende service- en garantiewerkzaamheden uitgevoerd door servicemonteurs Grijp dan nu je kans en solliciteer naar de functie van beveiligingsmonteur ICT

bij VAN DIJNSEN BEVEILIGINGEN Functie-eisen: *Wij Opleidingsniveau minimaal MBO-E of gelijkwaardig bieden : * De opleiding (Monteur job Beveiligingsinstallaties) een zeerMBV afwisselende met ruimte voor ideeën en eigen inbreng. * minimaal 5 jaar ervaring in soortgelijke functie bedrijf in de beveiligingsbranche een prettige werksfeer in een dynamisch * Commerciële inzichten en vaardigheden goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Heb je Stuur dan je sollicitatiebrief met CV aan: Heb jeinteresse? interesse? Van Dijnsen Beveiligingen B.V., afdeling P&O, t.a.v. Tanja Huizinga, Postbus 2243, Voor meer informatie kun je contact opnemen met dhr. W. Smetsers, 4800 CE Breda of email: pz@vandijnsen.nl

ass. bedrijfsleider Beveiligingen, telefoon 076-5728139. Je sollicitatie kun jeook richten Van Dijnsen Beveiligingen Raadpleeg onzeaan: website voor extra informatie: B.V., www.vandijnsen.nl t.a.v. de afdeling Personeel & Organisatie, Postbus 2243, 4800 CE te Breda of e-mail naar pz@vandijnsen.nl. KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.VANDIJNSEN.NL

flexibele parttime

loodsmedewerker / ZZP’er vraagt voor de vrijdagavonden per 1-1-2013:

voor het verzendklaar maken (partijen sorteren, verpakken, etiketteren etc.) en laden van planten orders in onze verzamelloods in Zundert.

ervaren

barbediende m/v ± 25 à 30 jaar

Voor meer informatie / solliciteren bel even naar

Sollicitatie richten binnen 8 dagen aan Jac van Dongen, Oude Bredaseweg 4, 4872 AE Etten-Leur

06-50662969 Toe aan een nieuw kunstgebit of problemen met uw huidige?

Roemeense vakman zoekt:

Sense-Dent

Grond-, Land-, Loonwerk Boomkwekerij Tuinwerkzaamheden/ snoeien Huishoudelijke hulp

u en Bel n naar g a vra aktie! onze Hart voor u en uw mond

Tevens snelle reparaties en klikgebit op implantaten!

v.o.f. Dunca

Tot 100% vergoed door zorgverzekering

Tel. 06-30265622 s.dunca@hotmail.com

(vraag naar de voorwaarden)

076 - 515 06 13 Mastbosstraat 78a, 4813 GV Breda www.kunstgebitbreda.nl

HELP

Wij zijn op zoek naar:

allround medewerker

Een voor onze kwekerij. Herken je jezelf in de volgende eigenschappen, dan horen we graag van je: - interesse in het vak - goede contactuele kwaliteiten - handig met de trekker - geen 8 tot 5 mentaliteit - afwisselend buiten en in de loods werken - grote zelfstandige instelling

www.mediationeducatie.nl

ZIT JIJ STRAKS SAMEN MET JE GELIEFDE BIJ DE OPEN HAARD? Zet dan Mens & Relatie in om je levenspartner te vinden

VAKMANNNEN GEzocHt Start je eigen allround klusbedrijf met succesvolle en betrouwbare organisatie De Vakman FP BV. 95% slagingskans! Klusopdrachten,inkoopkortingen, reclame, internet, bedrijfsadvies en aantrekkelijke voorwaarden.

Bel: Lia van der Wel 0165-388816 Of 0800-0230595 (landelijk)

033 - 456 79 20 www.devakman.info

www.mens-en-relatie.nl

erkend AVR / SinglesKeurmerk / Geschillencommissie

medewerkster

voor diverse seizoensgebonden werkzaamheden. Een Onder andere: - binnen sorteren van heesters en haagplanten - maken van zomer- en winterstek - verdere hand- en spandiensten Voor beide functies of meer informatie kun je contact opnemen met Harrie Verpaalen. Boomkwekerij Verpaalen-Herijgers vof Rustenburgstraat 1a, 4881 DN Zundert Telefoon 0765972849 Mobiel 0653169083 Mail harrie@boomkwekerij-verpaalen.nl Website www.boomkwekerij-verpaalen.nl

Bellier Jade

JDM Roxsy

Van Gils Auto’s - Doornbos

Bellier Jade Bellier Jade Jade Bellier

JDM Roxsy JDMJDM Roxsy Roxsy

Van Auto’s - Doornbos Van Gils Auto’s - Doornbos VanGils Gils Auto’s - Doornbos Bellier Jade

JDM Roxsy

Van Gils Auto’s - Doornbos

Doornboslaan 104 4816 EA Breda

Doornboslaan 104104 Doornboslaan Doornboslaan 104 4816 EA Breda 4816 EA Breda 4816 EA Breda Doornboslaan 104 Tel. 076-5720494

4816 EA BredaTel. 076-5720494 www.vangils-autos.nl

Tel. 076-5720494 Tel. 076-5720494 www.vangils-autos.nl www.vangils-autos.nl www.vangils-autos.nl

Tel. 076-5720494 www.vangils-autos.nl Brommobielen Nieuw en Gebruikt

Brommobielen Nieuw en Gebruikt

Brommobielen Nieuw Gebruikt Brommobielen Nieuw en WIJ Gebruikt ZIJNen VERHUISD !! VANAF 1 OKTOBER Brommobielen Nieuw en Gebruikt KUNT U ALLEEN NOG WIJ ZIJN VERHUISD !! WIJ ZIJN VERHUISD !!

WIJ ZIJN VERHUISD TERECHT OP !!

ONZE LOCATIE AAN DE

Mega 400 Van

Mega 400 Van Mega Van Mega400 400 Van

VANAF 1 OKTOBER VANAF 1 OKTOBER VANAF 1 OKTOBER DOORNBOSLAAN 104 WIJ ZIJN VERHUISD !! KUNT U ALLEEN KUNT U ALLEEN KUNT U ALLEEN NOG NOGNOG TERECHT TERECHT TERECHT OP OP OP VANAF 1 OKTOBER ONZE LOCATIE ONZE LOCATIE AAN DE ONZE LOCATIE AANAAN DE DE

KUNT U ALLEEN NOG DOORNBOSLAAN TERECHT104 OP 104 104 DOORNBOSLAAN DOORNBOSLAAN ONZE LOCATIE AAN DE


d v er r assen vo lledig v er b az en d vo o r d elig

op Kijk dagelijks de action.nl voor

100 NIEUWSTE A R TI K E L E N LED VERLICHTE

HEREN/DAMES

MEGAPACK

144 lamps energiezuinig 128x49 cm

diverse kleuren en modellen polyester/katoen heren: maten S-XXL dames: maten S-XL

90 gram per bol 10 stuks

29.95

3.99

128 cm

Elders 59.95 79.95

SKI

THERMO SOKKEN heren/dames diverse kleuren maten 35-48

4 PA A R Elders 4.99 5.99

2.35

Elders 9.99 11.99

BLOK

STEEK SCHUIM oase 23x11x8 cm

Elders 4.99 5.99

ring STEEK SCHUIM Ø 25 cm

1.29

2.49

IJS KRABBER met handschoen

0.69

SINTERKLAAS

1.19

LEDEREN KNUTSEL PORTEMONNEE BOEK

dames PORTE MONNEE

3.69

HELDER GLAS

SIER VAAS

met leuke opdrachten, kleurplaten en recepten 80 pagina's

2.69

deco POTPOURRI MIX

0.49

Sint POSTER BLOK 16 grote kleurplaten met versjes en liedjes

0.79

JONGENS

1.19

SLIP of SINGLET diverse kleuren katoen/elastan maten 92-188

excl. decoratie

0.87

DE-ICER SPRAY S NE L E N IJK! GE M A K K E L

diabolo model 39x19 cm

3 VO O R

0.82

ruitontdooier t/m -50 °C 500 ml

diverse modellen en kleuren

4.99

0.49

LED-licht keuze uit 2 modellen: kristal-look 22 cm of kerstboom 17 cm met 12 kerstballen

KERST BOOM

met handremmen 39x79 cm

0.95

excl. mezenbol

GRAND PRIX

HEREN

kunststof BASIC SLEE rood of blauw

gecoat staal VOGELVOER DAKJE

COLOUR CHANGING

DIVERSE KLEUREN

KINDER SLEE

MEZEN BOLLEN

4.19

S L I P S E T/2

Elders 3.49 4.49

1.49

Kijk op onze website voor meer informatie, openingstijden, onze nieuwsbrief en onze productfolder: WWW.ACTION.NL BERGEN OP ZOOM • Kastanjelaan 61-65 BREDA • Tramsingel 74 CHAAM • Baarleseweg 44 DINTELOORD • Raadhuisplein 25a

ETTEN LEUR • Markt 33 GILZE • Steenakkerplein 20 KAATSHEUVEL • Hoofdstraat 47 OOSTERHOUT • Arendshof 34

OSSENDRECHT • De Brouwerij 16 RIEL • Dorpstraat 25a RIJSBERGEN • St. Bavostraat 22 ROOSENDAAL • Boulevard 118f

TILBURG • Trouwlaan 19-27 TILBURG • D.J. Jittastraat 8 WAALWIJK • Irenestraat 2a ZEVENBERGEN • Zuidhaven 45a

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 28-10 t/m za. 03-11 in Nederlandse filialen.

49 cm

RENDIEREN JOGGING BROEK MET SLEE

DZ_20121031